Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
183820: CLOWNEY, PAUL|TESSA CLOWNEY - Kerken ontdekken. Handleiding belangrijke bouwstijlen - invloed van bepaalde opvattingen - functies van het kerkgebouw - ambachtelijke bekwaamheden.
170779: CLRAK H. PINNOCK [EDS].|JOHN, B. COBB - Searching for an Adequate God. Dialogue Between Process and Free Will Theists.
146072: CLUNE, FRANK - To the Isles of Spice with Frank Clune. A vagabond voyage by air from Botany Bay to Darwin, Bathurst Island, Timor, Java, Borneo, Celebes and French Indo-China.
100279: CLUNN, HAROLD P. - The Face of London. Completely new & revised edition.
123139: CLUTTON-BROCK, JULIET - Horse Power. A History of the Horse and the Donkey in Human Societies.
165362: CLYMAN, TOBY W.|JUDITH VOWLES [EDS.]. - Russia Through Women's Eyes. Autobiographies from Tsarist Russia.
146360: CLYMAN, TOBY W.|JUDITH VOWLES [EDS.]. - Russia Through Women's Eyes. Autobiographies from Tsarist Russia.
142022: CNODDER, REMI DE|DR. HANS REDEKER - Jits Bakker.
152896: CO VET|MOLENDIJK, ARIE - Temporalité et attitude. Structuration du discours et expression de la modalité.
158122: CO. -|JOSEPH BEAR - One Thousand Fine & Valuable Books, Manuscripts, Drawings, Prints and Autograph Letters. Catalogue no. 75 [2 Vols. Compl.].
143150: CO - TRANSL. - AFTERW.].|GILMAN, RICHARD [JOYCE - Decadentie. De merkwaardige geschiedenis van een etiket.
4053450: COAKLEY, J.W. (ED.) - Concord Makes Strength. Essays in Reformed Ecumenism.
104652: COARELLI, FILIPPO|ERICH STEINGRÄBER|ISA BELLI BARSALI - Kostbarkeiten der Goldschmiedekunst.
84853: COARER-KALONDAN, E. - Le Druidisme ou la lumière de l'Occident
166353: COATES, BRIAN J. - The Birds of Papua New Guinea. Including the Bismarck Archipelage and Bougainville [2 Vols. Compl.].
150900: COATS, ALICE M. - Bloemenschat. Een geschiedenis van bloementekeningen.
180673: COATS, ALICE M. - Bloemenschat. Een geschiedenis van bloementekeningen.
186469: COBB, JENNIFER J. - Cybergrace. The Search for God in the Digital World
143417: COBBAN, ALFRED - Ambassadors and Secret Agents. The Diplomacy of the First Earl of Malmesbury at the Hague.
100471: COBBENHAGEN, PROF. DR. M.J.H. - De economist Cobbenhagen. Economische geschriften van Prof. Dr. M.J.H. Cobbenhagen.
4068538: COBBETT, W. - Lettres sur l`histoire de la Réforme de Angleterre et en Irlande. Traduction nouvelle.
140977: COBBETT, WILLIAM - Cottage Economy. [With an preface by G.K. Chesterton].
121872: COBBING, ANDREW|MASATARO ITAMI - Kawada Ryokichi - Jeanie Eadie's Samurai. The Life and Times of a Meiji Entrepreneur and Agricultural Pioneer.
157806: COBRES, J.P. - Deliciae Cobresianae. Büchersammlung zur Naturgeschichte [2 Vols. Compl.].
81986: COCCEJUS, JOHANNES - De Leer van het Verbond en het Testament van God
52357: COCCHINI, F. - Il dono e la sua ombra, ricerche sul Peri Euchès di Origene. Atti del I Convegno del Gruppo Italiano di Ricerca su 'Origene e la Tradizione Alessandrina'
183012: COCHERET, C.A.|LICHTENAUER, W.F. [INTROD.]. - Bekende Rotterdammers door hun stadgenoten beschreven. Zes en dertig bijdragen over burgers van Rotterdam,
157784: COCHRANE, J.A. - Dr. Johnson`s printer. The life of William Strahan.
4136368: COCHRANE, J.R. - Circles of Dignity. Community Wisdom and Theological Reflection.
100718: COCK, P. DE|L. MAKA [EDS.]. - Inwijding van de Koninklijke Bibliotheek Albert I door z.m. de koning op 17 februari 1969.
152657: COCK, LUCIEN DE - Rituelen en gewoonten in Europa. Geschiedenis van de dood.
84729: COCK, H. DE - Gereformeerde kerkregeering of handboek voor leeraars en kerkeraadleden benevens de synodale besluiten der Chr. Afg. Geref. Kerk, die thans nog van kracht zijn
84734: COCK, H. DE - Wederlegging van het goddelooze stuk, getiteld: Beschouwing van de Belijdenis des Geloofs, onlangs door een onbekende nachtuil uitgegeven, met oogmerk om de wereld te verleiden en te stijven in hare verkeerde gedachten nopens, en vervolging van de ware Gereformeerden, en de Gereformeerde leer te verkeeren in een bajert van verwarring, en in plaats den waarachtigen dienst van God, den afschuwelijken Kalverdienst des vrijënwils op te rigten
92394A: COCK, HENDRIK DE - Verzamelde Geschriften (2 delen)
152656: COCK, LUCIEN DE - Geschiedenis van de dood. Begraafplaatsen in Europa.
85649: COCK, HENDRIK - Verzamelde Geschriften (2 delen)
4301007: COCK, H. DE - Wederlegging van het goddelooze stuk, getiteld Beschouwing van de Belijdenis des Geloofs,. onlangs door een onbekende Nachtuil uitgegeven, met oogmerk om de wereld te verleiden en te stijven in hare verkeerde gedachten enz.
185574: COCK, DR. J.K. DE - Bijdrage tot de historische geografie van Kennemerland in de Middeleeuwen op fysisch-geografische grondslag. Contribution to the historical geography of Kennemerland in the Middle Ages, on a physical-geographical basis. Summary and general summary in English. Also description of the plans and maps in English.
57237: COCK, LUCIEN DE - Geschiedenis van de dood. Begraafplaatsen in Europa
46279: COCK, A. DE|MONT, P. DE - Wondervertelsels uit Vlaanderen uit den volksmond opgeteekend. 2e vermeerderde druk, met 32 platen van Paul Dom, Fotografische herdruk
83982: COCK, HENDRIK - Verzamelde Geschriften (2 delen)
58294: COCK, H. DE|SCHOTEL, G.D.J.|TROELSTRA, A. - Geschiedenis van den oorsprong, de invoering en de lotgevallen van den Heidelbergschen Catechismus / Historisch overzicht van de formulieren van eenheid en de liturgische geschriften van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland / Stof en methode der catechese in Nederland vóór de Reformatie (3 werken in 1 band)
144389: COCKAYNE, OSWALD (ED.) - Seinte Marherete. The Meiden ant Martyr.
102004: COCKERELL, MICHAEL|DAVID WALKER|PETER HENNESSY - Sources Close to the Prime Minister. Insiede the hidden world of news manipulators.
186160: COCKETT, F.B. - Peter Monamy 1681-1749 and his Circle.
157802: COCKLE, MAURICE J.|SIR CHARLES OMAN [INTROD.]. - A Bibliography of Military Books up to 1642.
154637: COCKSHAW, P. [ET AL.]. - Karel de Stoute 1433-1477. Tentoonstelling georganiseerd naar aanleiding van de vijfhonderdste verjaring van zijn dood.
150017: COCKX-INDESTEGE, ELLY|GEORGES COLIN [EDS.]. - Fernand Baudin. Typograaf / Typographiste / Book Designer. Bibliografie van zijn geschriften, inventaris van het typografische oeuvre.
96926: COCKX-INDESTEGE, ELLY|GLORIEUX, GENEVIÈVE - Belgica Typographica 1541-1600. Catalogus librorum impressorum ab anno MDXLI ad annum MDC in regionibus quae nunc Regni Belgarum partes sunt. Volume I: Bibliotheca Regia Bruxellensis
103222: COCKX-INDESTEGE, ELLY - Andreas Vesalius. A Belgian Census. Contribution Towards a New Edition of H.W. Cushing's Bibliography.
186046: COCKX-INDESTEGE, ELLY - Andreas Vesalius. A Belgian Census. Contribution Towards a New Edition of H.W. Cushing's Bibliography.
168133: COCKX-INDESTEGE, ELLY|FRANS HENDRICKX [EDS]. - Miscellanea Neerlandica. Opstellen voor Dr. Jan Deschamps ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag [3 Vols. Compl. Set].
141129: COCKX-INDESTEGE, ELLY - Mathias van der Goes en het ' Boexken van der officien ofte dienst der missen ', van Simon van Venlo. Vijfhonderd jaar boekdrukkunst te Antwerpen.
47732: COCORDA, ASCAR - La vérité sur le Réveil Dissident et sur le Réveil Vaudoi. A propos de l'opuscule de M.W. Meille
58640: COCQUIUS, ADRIANUS - Syons Segen over des Heeren Gesalfde. Door-gestelt in Christelijcke Meditatien over Psalm 118 : 25, 25, 26
167096: COCTEAU, JEAN [THEO FESTEN - TRANSL.]. - Vier gedichten [Plain-Chant [18 fragmenten] - L'ange heurtebise - La crucifixion - Un ami dort]. .
121760: COCTEAU, JEAN [PIERRE CHANEL - ED.]. - Vollendete Vergangenheit. Volume / Band 1: Tagebücher 1951-1952.
100012: CODDINGTON, EDWIN B. - The Gettisburg Campaign. A Study in Command.
4052289: CODINA, VAN & ZEVALLOS, N. - Ordensleben. (BThB)
166245: CODRINGTON, NELIUS SIEGFRIED - In het land der woorden.
130659: COE, BRIAN - De opkomst van de fotografie. De geschiedenis van 1800-1900 door Brian Coe conservator van het Kodak Museum.
143538: COE, MICHAEL D. - Mexico.
143539: COE, MICHAEL D. - The Maya.
97018: COEHOORN, M. - Nieuwe Vestingbouw, op een natte of lage horisont. Welke op driederleye manieren getoont wordt in 't Fortificeren der binnengroote van de Fransche royale ses-hoek, waar in de sterkte der hedendaagsche drooge- aan de natte-grachten gevonden wordt: als mede hoe men tegenwoordig langs een zee of rivier fortificeert, en op wat manier men daar behoorde te bouwen. Ider methode geataqueert en vergelijken, so in haar wederzijds sterkten, als onkosten, met de Fransche of hedendaagsche Vestingbouw
58133: COELAND, CHRISTJANE CAROLINE - Het verborgen leven met God van Christjane Caroline Coeland. Voorgesteld in een eenvoudig verhaal harer bekeering tot God, en eenige geestelijke meditatiën en gebeden
96814: COELAND, CHRISTJANE CAROLINE - Het verborgen leven met God van Christjane Caroline Coeland. Voorgesteld in een eenvoudig verhaal harer bekeering tot God, en eenige geestelijke meditatiën en gebeden. Benevens eene predikatie van Mr Hugo Binning over Romeinen 8 : 1
104364: COELEN, P. VAN DER|R. PLÖTZ [EDS.]. - Das Goldene Zeitalter des Herzogtums Geldern. Geschichte, Kunst und Kultur im 15. und 16. Jahrhundert. Teil 2: KATALOG [only].
161697: COELHO, LUISA - O desenho das palavras. Contribuição para uma aproximação Semiótica entre o pictórico e o verbal na obra de José de Almada Negreiros [De tekening van de woorden. Bijdrage tot een semiotische benadering tussen het pictorische en het verbale in het werk van José de Almada Negreiros].
144199: COELHO, PAULO - De pelgrimstocht naar Santiago. Dagboek van een magiër.
183649: COENE, E.H.|SANDER KOLLAARD - Reumatoide Artritis. Zorgboek.
4032722: COENEN TORCHIANA, H.A.V. - Story of the mission Santa Cruz.
89302: COENEN, WILHELMINA LOUISE CATHARINA - Bijdrage tot de kennis van de maatschappelijke verhoudingen van de zestiende-eeuwsche doopers.
122740: COENEN, H. [ED. - ET AL.]. - Beschouwingen over het democratische gehalte van de samenleving.
184472: COENEN, JEAN - Baanderheren, boeren en Burgers. Een overzicht van de geschiedenis van Boxtel, Liempde en Gemonde.
52483: COENEN, L. (HERAUSG.) - Theologisches Begriffslexikon zum Neuen Testament
166199: COENEN, HERMAN - Jo Coenen. Schetsen Noordknoop Céramique Maastricht. / Roughs Noordknoop Céramique Maastricht.
170454: COENEN, HANS GEORG - Analogie Und Metapher. Grundlegung Einer Theorie Der Bildlichen Rede.
181419: COENEN, JEAN - Alles wat hier leeft, spint, twernt of weeft. Geschiedenis van Geldrop en Zesgehuchten.
162254: COENEN, REINHARD [ED.]. - Integrative Forschung zum globalen Wandel. Herausforderungen und Probleme.
51788: COENEN, L. - Theologisches Begriffs Lexikon zum Neuen Testament (2 Banden. I: Abraham - Israel II: Jerusalem - Zweifel)
85460: COENEN, LOTHAR - Theologisches Begriffslexikon zum Neuen Testament. (2 volumes)
102411: N.J.P. COENEN|TRAA, M. VAN - Inzake opsporing. Enquêtecommissie opsporingsmethoden.
182291: COETZEE, J.M. - Als een vrouw ouder wordt.
154193: COETZEE, ABEL - Aan die dag se soom.
167931: COETZEE, J.M. [DEREK ATTRIDGE - INTROD.]. - Inner Workings. Literary Essays 2000-2005.
4031770: COFFIN, H.S. - The public worship of God. A source book.
142027: COGH,|MILLIO|TEMMERMAN - De Gentsche Dockers. Nauwkeurige beschrijving van de toestanden en de bloedige gebeurtenissen langs de Gentse dokken door Millio - Temmerman - Cogh. Verkocht ten voordeele der talrijke slachtoffers.
154929: COHEN STUART, BERTIE A. [ED.]. - Women in the Caribbean. A Bibliography [2 Vols.].
122542: COHEN, CARL - Kurzgefasste Hebräische Grammatik: zu Selbststudium und für Unterricht . Versuch einer neuen Lösung der grammatisch-pädagogischen Fragen.
4050996: COHEN, J.M. (RED.) - Joden onder de islam / Jews under Islam. Een cultuur in historisch perspectief / a Culture in Historical Perspective.
83864: COHEN, JAKOB - Judaica et Aegyptiaca de maccabaeorum Libro III quaestiones historicae
158445: COHEN, IRUN R. - Regen und Auferstehung. Talmud und Naturwissenschaft im Dialog mit der Welt.
4300639: COHEN, R.A. (LEVINAS, E.) - Elevations. The Height of the Good in Rosenzweig and Levinas.
160878: COHEN, AMNON - Political Parties in the West Bank under the Jordanian Regime, 1949-1967.
92420: COHEN, JAKOB - Judaica et Aegyptiaca. De Maccabaeorum Libro III Quaestiones Historicae
182590: COHEN. LEONARD - Poems 1956-1968.
182592: COHEN. LEONARD - Selected Poems 1956-1968.
147025: COHEN, GUSTAVE - Le livre de conduite du régisseur et le compte des dépanses pour la mystère de la Passion joué à Mons en 1501, publiés pour la première fois et précédés d'une introduction.
53681: COHEN, EDWARD - Jeroen Bosch (De grote meesters)
57438: COHEN, JAKOB - Judaica et Aegyptiaca. De Maccabaeorum Libro III Quaestiones Historicae
180509: COHEN, DR. E.A. - Het Duitse concentratiekamp. Een medische en psychologische studie.
110303: COHEN, MARCEL S.R. - Language. Its Structure and Evolution.
183027: COHEN, G.G. - Het Joods Nationaal Fonds in Nederland.
104561: COHEN, DAVID [GABRIEL GARCIA MARQUEZ - INTROD.].|PETER MATTHIESSEN - AFTERW.]. - De cirkel van het leven. Menselijke rituelen uit de hele wereld.
57681: COHEN, E.A. - De negentien treinen naar Sobibor
180622: COHEN, PROF. DR. D. - Schets van het notariaat in het Oude Egypte, in het Hellenistische tijdvak en de eerste drie eeuwen van de romeinse keizertijd.
4060358: COHEN, A. - The Twelve Prohets. (Soncino Books of the Bible)
58699: COHEN, A. E.A. - Fonologie van het Nederlands en het Fries. Inleiding tot de moderne klankleer
147147: COHEN, ADOLF EMILE - De visie op Troje van de westerse middeleeuwse geschiedschrijvers tot 1160.
4133383: COHEN, J. - Judaica et Aegyptiaca. De Maccabaeorum Libro III quaestiones Historicae. (Diss.)
156701: COHEN, JEFFREY J. - Medieval Identity Michines.
121614: COHEN, ANTONIE|MARCEL P.R. VAN DEN BROECKE [EDS.].. - Abstracts of the Tenth International Congress of Phonetic Sciences [Vol. 2 A & B = Complete set].
4051222: COHEN-SOLAL, A. (SARTRE, J.P.) - Sartre. A Life. Translated by A.Cancogni. Ed. by N.Macafee.
147047: COHEN, GUSTAVE - Le livre de conduite du régisseur et le compte des dépanses pour la mystère de la Passion joué à Mons en 1501, publiés pour la première fois et précédés d'une introduction.
152545: COHEN, ANDREW - Levende Vrijheid. Een gids voor radicale verlichting door een revolutionair spiritueel leraar.
4133919: COHEN, J.M. & ZWIEP, I.E. (RED.) - Joden in de wereld van de Islam.
180443: R.S. COHEN [EDS.].|SEEGERS, R.J. - Philosophical Foundations of Science. Proceedings of Section L, 1969. American Association for the Advancement of Science.
160680: COHEN-SOKAL, ANNIE - Jean-Paul Sartre, zijn biografie.
180459: R.S. COHEN [EDS.].|SCHAFFNER, K.F. - PSA 1972. Proceedings of the 1972 Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association.
180465: COHEN, ROBERT S.|MARX W. WARTOFSKY [EDS]. - Methodology, Metaphysics and the History of Science. In Memory of Benjamin Nelson.
180461: COHEN, ROBERT S.|MARX W. WARTOFSKY [EDS]. - Methodological and Historical Essays in the Natural and Social Sciences.
4045620: COHEN-SOLAL, A. (SARTRE, J.P.) - Jean-Paul Sartre. Zijn biografie.
163287: COHEN, ANDREW - Onvoorwaardelijk leven. De ontdekkingsreis van een spiritueel leraar.
163728: COHEN, JOSEF|POL DOM [ILLUSTR.]. - Nederlandsche sagen en legenden.
166763: COHEN, JONATHAN N. [ED.]. [ADRIAAN K. OFFENBERG|HANS VISSER - INTROD.]. - Hebraica and Judaica printed before 1900. Catalogue of the Jaap Meijer Collection.
164418: COHEN, JEREMY - Christ Killers. The Jews and the Passion from the Bible to the Big Screen.
170587: COHEN, JOSH - Interrupting Auschwitz. Art, Religion, Philosophy.
171141: COHEN, JACK|IAN STEWART - Chaos geordend. De ontdekking van eenvoud in complexiteit.
186598: COHEN, H. FLORIS - The Scientific Revolution. An Historiographical Inquiry.
152603: COHEN, JAAP - Het bewaren van de oorlog. De roerige beginperiode van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie 1945-1960.
180452: COHEN, ROBERT S.|MARX W. WARTOFSKY [EDS]. - Boston Studies in the Philosophy of Science. Volume 5: Proceedings of the Boston Colloquium for the Philosophy of Science 1966 / 1968.
110904: COHEN, ERNST - Wat leeren ons de archieven omtrent Gerrit Jan Mulder ?
101353: COHEN, ADOLF EMILE - De visie op Troje van de westerse middeleeuwse geschiedschrijvers tot 1160.
154782: COHEN, L. JONATHAN - The Diversity of Meaning.
180752: COHEN, SHAYE J.D. - Josephus in Galilee and Rome. His vita and development as a Historian.
154614: COHEN, DAVID - De pottenbakkersschijf. Praktisch handboek voor vorm en ontwerp van keramiek.
4139903: COHEN, H. - Religion of Reason. Out of the Sources of Judaism. Translated, with Introduction by S.Kaplan. Introductory Essay by L.Strauss,
4139932: COHEN, J. - The Friars and the Jews. The Evolution of Medieval Anti-Judaism.
4140160: COHEN, A.A. - The Natural and the Supernatural Jew. An Historical and Theological Introduction.
161649: COHEN, R. [ED.]. - The Jewish Nation in Surinam.
4074579: COHEN, J.M. & PHIPPS, J.F. - De mystieke ervaring. Belevingen van mystici en andere gewone mensen.
110734: COHEN, GUSTAVE - Chrétien de Troyes et son oeuvre. Un grand romancier d'amour et d'aventure au XIIe siècle.
140840: COHEN-DE VRIES, P.J.|RIE CRAMER [COVER-ILLUSTR.]. - Kinderen uit m'n klas.
143380: COHEN, S. MARC|GARETH B. MATTHEWS [TRANSL.]. - Ammonius: On Aristotle's Categories.
141183: COHEN, DAVID - Diana, dood van een legende.
122296: COHEN, MARK R. - Under Crescent & Cross. The Jews in the Middle Ages.
4049816: COHN. G.H. - Das Buch Jona im Lichte der biblischen Erzählkunst.
4300811: COHN-SHERBOK, RABBI DAN - Messianic Judaism.
60139: COHN. G.H. - Das Buch Jona (Im lichte der Biblischen erzahlkunst)
167894: COHN, NORMAN - The Pursuit of the Millennium. Revolutionary Millenarianism and Mystical Anarchists of the Middle Ages.
130869: COHN, WILLIAM - Buddha in der Kunst des Ostens.
4009609: COHON, SAM.S. - What we Jews Believe and a Guide to Jewish Practice for the Enlightened Modern Jew.
140892: COHON, SAMUEL S. - Jewish Theology. A Historical and Systematic Interpretation of Judaism and its Foundations.
158028: COILLIE, JAN VAN - Leesbeesten en Boekenfeesten. Hoe werken [met] kinder- en jeugdboeken?
181420: COINAGE - - Catalogus van de koperen munten geslagen door de ZEVEN PROVINCIËN DER VERENIGDE NEDERLANDEN 1546-1795 & Catalogus van de munten van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN met Curaçao, Nederlandse Antillen en Suriname 1795-1973 & Catalogus van de zilveren munten geslagen door de ZEVEN PROVINCIËN der verenigde Nederlanden vanaf de Munt-Ordonnantie van 21 maart 1606 tot aan de oprichting van de BATAAFSE REPUBLIEK in 1795 [Vol. 1 & 2 = Compl.] [ = Together 4 Vols.].
4021611: COINTRE, W.M.LE - Het sociale Jezus-beeld.
153388: COLACELLO, BOB - Holy Terror. Andy Warhol Close Up. An Inside Portrait.
103526: COLANDER, LANDRETH|DAVID C. COLANDER - History of Economic Theory.
48004: COLANGE, LEO DE - The Picturesque World. Or, Scenes in Many Lands. With one thousand illustrations on wood and steel of Picturesque Views from all Parts of the World. Comprising mountain, lake and river scenery, parks, palaces, cathedrals, churches, castles, abbeys, and other views selected from the most noted and interesting parts of the world. Volume I
157183: COLAS, LOUIS - L'Habitation Basque [Portfolio].
156571: COLBERG, KATHARINA [ED.]. - Staat und Gesellschaft in Mittelalter und Früher Neuzeit. Gedenkschrift für Joachim Leuschner.
121052: COLBY, WILLIAM JAMES MCCARGAR - Lost Victory. A Firsthand Account of America's Sixteen-Year Involvement in Vietnam.
184229: COLDA, FRATER [ = BRATR KOLDA] [DANA MARTÍNKOVÁ - ED.]. - Tractatus mystici. De strenuo milite & De mansionibus celestibus / Mystické traktáty. O statecném rytíri & O nebeských prfbytcích [ = The Brave Knight & The Heavenly Residences].
93088: COLDON, F.H. A.O. - Philo I-VII. WITH: Supplement 1: Questions on Genesis AND: Supplement 2: Questions on Exodus (9 Bände)
166479: COLDSTEAM, J.N. - Geometric Greece.
154667: COLE, W. OWEN - De bijbel. Informatie over het christendom.
58431: COLE, R. ALAN - Exodus. An introduction and commentary
157853: COLE, RICHARD CARGILL - Irish Booksellers and English Writers 1740-1800.
183458: COLE, W. OWEN|PIARA SINGH SAMBHI [EDS.]. - A Popular Dictionary of Sikhism.
158173: COLE, MICHAEL - Early Printed Books [Volume 1].
4059338: COLE, T. - Images of the Holocaust. The Myth of the `Shoah Business`.
158174: COLE, MICHAEL - Science & Medicine [Volume 1].
162959: COLE, HUBERT [JOHN TERRAINE - INTROD.]. - The Black Prince.
181421: COLE, MICHAEL [ED.]. - Early Printed Books [Volume 1: The International Rare Book Prices].
181422: COLE, MICHAEL [ED.]. - Modern First Editions [Volume: The International Rare Book Prices].
181423: COLE, MICHAEL [ED.]. - Science & Medicine [Volume: The International Rare Book Prices].
181424: COLE, MICHAEL [ED.]. - The Arts & Architecture [Volume 1: The International Rare Book Prices].
181425: COLE, MICHAEL [ED.]. - Voyages, Travel & Exploration [Volume: The International Rare Book Prices].
147324: COLE, MICHAEL|MARY PARDO [EDS]. - Inventions of the Studio, Renaissance to Romanticism.
143048: COLEMAN, TERRY - Olivier. The Authorised Biography.
151861: COLEMAN, KENNETH - American Revolution in Georgia 1763-1789.
90584: COLEMAN, TERRY - Passage to America. A history of emigrants from Great Britain and Ireland to America in the mid-nineteenth century.
171142: COLEMAN, RICHARD J. - Competing Truths. Theology and Science As Sibling Rivals.
141005: COLEMAN, D.C. - The Economy of England 1450-1750.
84895: COLENBRANDER, H.T. - Nederland's betrekking tot Indië in verleden en toekost. Rede ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Leidsche Hoogeschool op woensda 11 December 1918
88807: COLENBRANDER, H.T. - Willem I, Koning der Nederlanden. (2 delen)
84901: COLENBRANDER, H.T. - Koloniale Geschiedenis (3 delen) met kaarten
55709: COLENBRANDER, H.T. - Inlijving en opstand
122382: COLENBRANDER, H.T. - Nederland en België. Proeve tot beter waardering.
55713: COLENBRANDER, H.T. - De Bataafsche Republiek
130748: COLENBRANDER, PROF. DR. H.T. - Inlijving en opstand.
55711: COLENBRANDER, H.T. - Schimmelpenninck en Koning Lodewijk
130278: COLENBRANDER, DR. H.T. - Oranje en het Wilhelmus.
130290: COLENBRANDER, DR. H.T. - Een zedeprent van den ouden zeiltijd.
168732: COLENBRANDER, DR. H.T. - Wereldgeschiedenis [1915-1919] in overzichten [2 Vols. Compl.].
88760: COLENBRANDER, H.T. - Inlijving en opstand
88802: COLENBRANDER, H.T. - De afscheiding van België
82584: COLENBRANDER, H.T. - Oranje en het Wilhelmus
88021: COLENBRANDER, H.T. - De Belgische omwenteling (Met gebruikmaking van onuitgegeven bronnen)
88611: COLENBRANDER, H.T. E.A. - Willem van Oranje. Bijzondere afevering van De Gids. Zeven en negentigste jaargang, No. 1. Januari 1933.
56615: COLENBRANDER, H.T. - Willem II, Koning der Nederlanden
88852: COLENBRANDER, H.T. - Historie en leven (2 delen in 1 band)
140605: COLENBRANDER, PROF. DR. H.T. - De afscheiding van België.
103683: COLERIDGE, LADY GEORGINE [INTROD.]. - The Lady's Realm. A selection from the monthly issues: November 1904 to April 1905.
130330: COLERIDGE, ANTHONY - Chippendale Furniture. The Works of Thomas Chippendale and his Contemporaries in the Rococo Taste. Vile, Cobb, Langlois, Channon, Ince and Mayhew, Lock, Johnson and others.
102276: COLERUS, EGMONT - Leibniz. Leben und Werk eines Universalgenies.
53100: COLES, MADELINE - Jewellery. Two books in one. Projects to practice and inspire. Techniques to adapt to suit your own designs
92566: COLES, ELISA - Stellige en praktikale verhandeling van Gods souvereiniteit, mitsgaders andere wezenlijke stukken, daaruit afgeleid. Namelijk van de rechtvaardigheid, de verkiezing, verlossing, krachtdadige roeping en volharding
145149: COLETTE HENRIËTTE [MARC SIMON - FOREW.].|JONGE, JOSIEN DE - Licht en Duisternis. De Surinaamse Schilder Leo Glans 1911-1980.
185629: COLETTE - De eerste keer dat ik mijn hoed verloor. Zelfportret in verhalen. Volume 291: Privé-Domein.
165130: COLETTE, OLGA - Inkt en vuur.
140775: COLETTE - Oeuvres de Colette. [3 vols. compl.].
146268: COLEY, NOEL G.|VANCE M.D. HALL (EDS.) - Darwin to Einstein. Primary Sources on Science & Belief.
85085: COLIJN, H. - Levensbericht van Dr. A. Kuyper. Overgedrukt uit de levensberichten van de maatschappij der nederlandsche Letterkunde te Leiden 1922-1923
88654: COLIJN, H. - Geen rust, maar bezinning. Een vervolg op de 'Koloniale vraagstukken van heden en morgen'.
30561: COLIJN, H. - Voor het gemeenebest. Keur uit de redevoeringen van Dr. H. Colijn, onder zijn medewerking en toezicht samengesteld door Mr. Dr. L.W.G. Scholten
82603: COLIJN, H. - Het vaderlandt Ghetrouwe, herdenkingsrede uitgesproken ter gelegenheid van de viering van het vierde eeuwfeest der geboorte van Prins Willem van Oranje op maandag 24 Aprik 1933 in het concertgebouw te Amsterdam
85397: COLIJN, H. - Staatkundige Hervormingen in Nederlandsch Indië
184941: COLIJN, H. - Koloniale vraagstukken van heden en morgen.
121867: COLIN MCDIARMID [EDS.].|GRIMMETT, GEOFFREY - Combinatorics, Complexity and Chance. A Tribute to Dominic Welsh.
183092: COLIN RONAN [EDS.].|FRANCES WOOD|PENNY BROOKE|SIVIN, NATHAN - The Contemporary Atlas of China.
122917: COLIN ANDREWS|DELGADO, PAT - Kreisrunde Zeichen. Eine Untersuchung des Phänomens der spiralförmig flachgelagerten Bodenmuster in Kornfeldern.
157265: COLIN, GEORGES - La reliure féminine et les arts du cuir en Belgique à la Belle Époque.
104129: COLIN JONES [PHOTOGR.].|FRATER, ALEXANDER - Great Rivers of the World.
156594: COLIN RICHMOND [EDS.].|ROSENTHAL, JOEL - People, Politics & Community in the Later Middle Ages.
100565: COLIN, GEORGE - Een boekband van Christoffel Plantin / Une reliure de Christophe Plantin.
163113: COLIN, FRANCOIS|LEX MULLER - De grote voetbalencyclopedie.
121243: COLIN WARD - INTROD.|JANOS KASS - ILLUSTR.].|TURGENEV, IVAN [ROSEMARY EDMONDS - TRANSL. - Fathers and Sons [In Slipcase].
101400: COLL, STEVE - The Bin Ladens. The Story of a Family and Its Fortune.
100061: COLL, STEVE - The Bin Ladens. An American Family in the American Century.
151133: COLLE, ENRICO - Il mobile Impero in Italia. Arredi e decorazioni d'interni dal 1800 al 1843 [in Pictorial Slipcase].
155812: COLLEDGE, MALCOLM A.R. - Parthian Art.
164493: COLLEY, LINDA - The Ordeal of Elizabeth Marsh. How a Remarkable Woman Crossed Seas and Empires to Become Part of World History.
156829: COLLIE, MICHAEL - George Gissing. A Bibliographical Study.
156080: COLLIE, MICHAEL - George Borrow Eccentric.
180285: COLLIENNE, EMIL [ET AL.]. - Sankt Vith und sein Umland. Steine die reden.
184740: COLLIENNE, EMIL [ET AL.]. - Autour de Saint-Vith. Des pierres pour le dire.
145137: COLLIENNE, EMIL [ET AL.]. - Autour de Saint-Vith. Des pierres pour le dire.
4026126: COLLIER, R. (BOOTH, W.) - Der General Gottes William Booth.
163825: COLLIER, GORDON|ULRICH FLEISCHMANN [EDS.]. - A Pepper-Pot of Cultures. Aspects of Creolization in the Caribbean.
141600: COLLIER, RICHARD - The War that Stalin Won. Tehran-Berlin.
162494: COLLIJN, ISAK - Katalog der Inkunabeln der Kgl. Bibliothek in Stockholm. Zweiter Teil: Schweden. Erstes Heft Johann Snell 1483-84.
171312: COLLIN, HENRI - Manuel de philosophie thomiste. Volume 3 Critériologie - Méthodologie - Morale - Théologie naturelle - Tables Générales
171310: COLLIN, HENRI - Manuel de philosophie thomiste. Volume 1 Logique formelle - Ontologie - Esthétique
171311: COLLIN, HENRI - Manuel de philosophie thomiste. Volume 2 Psychologie
140947: COLLIN, P.H. - Harrap's English-Arabic Basic Learner's Dictionary.
90121: COLLINGWOOD BRUCE, JOHN - The Bayeux Tapestry. The Battle of Hastings and the Norman Conquest.
4142378: COLLINGWOOD, R.G. - Over metafysica. Ingeleid, vertaald, etc. door G.Vanheeswijck.
30734: COLLINS, JOHN J. - The scepter and the star: the Messiahs of the Dead Sea Scrolls and other ancient literature
4031891: COLLINS, J. - The Emergence of Philosophy of Religion.
144169: COLLINS, ROGER - The Arab Conquest of Spain 710-797.
131525: COLLINS, ROGER - The Basques.
170400: COLLINS, C. JOHN - Science and Faith. Friends or Foes?
31638: COLLINS, JOHN J. - "The ""Other"" in Second Temple Judaism"
143894: COLLINS, ROGER - Sleutelbewaarders. De geschiedenis van het pausdom van Petrus tot Benedictus XVI.
4058831: COLLINS, M. & PRICE, M.A. - Het verhaal van het Christendom. 2000 jaar geloof.
101401: COLLINS, HERBERT F. - Talma. A Biography of an Actor.
30723: COLLINS, JOHN J. - Between athens and Jerusalem. Jewish identity in the Hellenistic Diaspora
151202: COLLINS, MICHAEL|MATTHEW A. PRICE - Het verhaal van het christendom. 2000 jaar geloof.
110408: COLLINS, PHILIP [ROBERT PATTERSON - PHOTOGR.]. - Radios. The Golden Age.
31058: COLLINS, PAUL M. - Trinitarian Theology: West and East. Karl Barth, the Cappadocian Fathers, and John Zizioulas
110339: COLLINS, JAMES - Descartes' Philosophy of Nature.
170852: COLLINS, C. JOHN - The God of Miracles. An Exegetical Examination of God's Action in the World.
172847: O'COLLINS, GERALD - Saint Augustine on the resurrection of Christ : teaching, rhetoric and reception.
145756: COLLINS, RAYMOND F. - The Many Faces of the Church. A Study in New Testament Ecclesiology.
153669: COLLINS, WILKIE - The Moonstone.
155029: COLLINS, WILLIAM P. - Bibliography of English-Language Works on the Babi and Baha'i Faiths 1844-1985.
170372: O'COLLINS, GERALD - Christology. A Biblical, Historical and Systematic Study of Jesus Christ.
144243: COLLINS, F. HOWARD - Epitome of The Synthetic Philosophy of Herbert Spencer.
153115: COLLINS, PETER - Modals and Quasi-modals in English.
91294: COLLINSON, FRANCIS - The traditional and national music of Scotland
154791: COLLINSON, PATRICK - From Cranmer to Sancroft.
162913: COLLIS, MAURICE - The Hurling Time.
183038: T.C. COLLOCOTT M.A.|THORNE M.A., J.O. - Chambers Biographical Dictionary. Rivised Edition.
180815: COLLODI, CARLO [J.H. KLINKERT-PÖTTERS VOS - TRANSL.|WILLIAM D. KUIK - ILLUSTR.]. - De avonturen van Pinokkio. De geschiedenis van een marionet.
30573: COLMJON, GERBEN - De Renaissance der cultuur in Nederland. In het laatste kwart der negentiende eeuw. Uiteengezet in oorsprong en samenhang
55960: COLMJON, G. - De Haagse school. De vernieuwing van onze schilderkunst sinds het midden der negentiende eeuw
145905: COLMJON, GERBEN [ED.]. - That thusendigste jâr. Oudsaksische kroniek, met inleiding, aantekeningen en bibliographie.
132028: COLMJON, GERBEN [ED.]. - That thusendigste jâr. Oudsaksische kroniek, met inleiding, aantekeningen en bibliographie.
104769: COLOGNI, FRANCO|FRANCO NENCINI|GIAMPIERO NEGRETTI - Piaget. Watches and Wonders since 1874.
104683: COLOM, J.A. [WIL. M. GROOTHUIS - INTROD.]. - De Vyerige Colom. Verthonende De 17 Nederlandsche Provintien.
181426: COLOMBAT, BERNARD|ELISABETH LAZCANO [EDS]. - Corpus représentatif des grammaires et des traditions linguistiques. Volume I & II [ Histoire Epistemologie Language = Complete Set].
161791: COLOMBET, ALBERT - Bourgogne et Morvan.
181427: COLONNA, FRANCESCO [JEAN GOUJON - ILLUSTR. - ALBERT-MARIE SCHMIDT - INTROD.]. - Le songe de Poliphile.
160824: COLONNELLO, PIO - The Philosophy of José Gaos.
97097: COLPE, CARSTEN|HOLZHAUSEN, JENS - Das Corpus Hermeticum Deutsch. Übersetzung, Darstellung und Kommentierung in drie Teilen. Teil 1: Die griechischen Traktate und der lateinische 'Asclepius'. Teil 2: Exzerpte, Nag-Hammadi-Texte, Testimonien (2 volumes of 3) (Series: Clavis Pansophiae. Band 7,1 & 7,2)
4064170: COLSON, CH.W. - Kingdom in Conflict. With Ellen Santilli Vaughn.
4064158: COLSON, CH.W. - Loving God.
164505: COLSTON, PETER|PHILIP BURTON - Wad- en weidevogels. Beschrijving van alle in Europa, Noord-Afrika en Midden Oosten voorkomende steltlopers.
162571: COLUMBUS, CHRISTOPHER [CECIL JANE|L.A. VIGNERAS& R.A. SKELTON - EDS.]. - The Journal of Christopher Columbus.
161747: COLUMBUS, CHRISTOPHER [CRISTOFORO COLOMBO] - Nuova Raccolta Colombiana. Complete Set of all books published in the English edition [10 Volumes in 14 Parts].
131902: COLUMBUS, CHRISTOFFEL - De ontdekking van Amerika.
145421: COLUMBUS, CHRISTOFFEL - De ontdekking van Amerika.
143031: COLVILLE, JOHN - Strange Inheritance.
130259: COLVILLE, SIR JOHN - Those Lambtons. A most unusual family.
182342: COLVIN, IAN - The Chamberlain Cabinet. How the meetings in 10 Downing Street, 1937-1939, led to the Second World War. Told for the first time from the Cabinet papers.
4300221: COLWELL, ERNEST C. - Studies in Methodology in Textual Criticism of the New Testament. (New Testament Tools and Studies 9)
145164: COLWELL, ERNEST C. - Studies in Methodology in Textual Criticism of the New Testament.
171143: COLYER, ELMER M. - How to Read T.F. Torrance. Understanding His Trinitarian & Scientific Theology.
4140289: COMAY, J. - Who's Who in Jewish History after the Period of the Old Testament.
100726: COMAY, JOAN - The Temple of Jerusalem, with the History of the Temple Mount.
160938: COMBALUZIER C.M., F. - Sacramentaires de Bergame et d'Ariberto. Table des matières - indez des formules.
60140: COMBRINK. H.J.B. - Die Diens van Jesus ('n Eksegetiese beskouing oor Markus 10:45)
4011233: COMBRINK. H.J.B. - Die diens van Jesus. `n Eksegetiese beskouing oor Markus 10:45. (Diss.)
145983: COMER, RONALD J. - Fundamentals of Abnormal Psychology.
183045: COMETTANT, OSCAR - Le Danemark tel qu'il est. Moeurs - Costumes - Institutions - Littérature - Peinture - Sculpture - Théatres - Musique - Acteurs - Actrices - Curiosités historiques- &c.
4135488: COMFORT, PH.W. - Early Manuscripts and Modern Translations of the New Testament.
160726: COMFORT, RICHARD A. - Revolutionary Hamburg. Labor Politics in the Early Weimar Republic.
122469: COMFORT, ALEX|W.G. ARCHER [EDS.]. - The Koka Shastra and Other Medieval Indian Writings on Love. Translated with an Introduction and Notes.
160884: COMM.].|HALL, JAMES [TRANSL. - A Journey to the West. By Domenico Laffi. The Diary of a Seventeenth-Century Pilgrim from Bologna to Santiago de Compostela.
182210: COMM.].|SENECA [SUSANNA BRAUND - ED., TRANSL. - Seneca, De Clementia.
180430: COMMAGER, HENRY STEELE - The American Spirit. The Paintings of Mort Künstler.
4133854: COMMANDEUR, T. - Wallada's gasten. De hemelse ontmoeting tussen een opstandige filmmaker, een Somalische politica, een extremistisch nichtje en een liberale moslimprinses. Roman.
55771: COMMELIN, ISAAC - Begin ende Voortgangh van de Vereenighde Nederlantsche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie (4 delen)
100585: COMMELIN, ISAAK - Begin ende voortgangh van de Vereenighde Nederlantsche geoctroyeerde oost-indische compagnie, vervatende de voornaemste reysen/ by de inwoonderen der selver provincien derwaerts gedaen. Alles nevens de beschrijvinghen der rijcken/ eylanden/ havenen/ revieren/ stroomen/ rheeden/ winden/ diepten en ondiepten, mitsgaders religien/ manieren/ aerdt/ politie ende regeeringhe der volckeren, oock meede haerder speceryen/ drooghen/ geldt ende andere koopmanschappen/ met veele discoursen verrijckt: nevens eenighe koopere platen versiert. Nut ende dienstigh alle curieuse, ende andere Zee-varende liefhebbers. Met dry besondere tafels ofte registers/ in twee delen verdeelt: waer van 't eerste begrijpt, veerthien voyagien/ den meeren-deelen voor desen noyt in 't licht geweest. Vier delen zonder supplement [FACSIMILE].
171313: COMMER, ERNST - Allgemeine Metaphysik.
171314: COMMER, ERNST - Die immerwährende Philosophie : Platon, Aristoteles, Augustinus, Thomas von Aquin.
54747: COMMITTEE ON TRANSLATIONS OF THE UNITED BIBLE SOCIETIES - Fauna and flora of the Bible. Helps for translators. Prepared in cooperation with the Committee on Translations of the United Bible Societies
140287: COMNÈNE, DÉMÉTRIUS - Precis historique de la maison impériale des Comnènes, ou lón trouve l'origine, les meours et les usages des Maniotes, Précédé d'une Filiation directe & recommue par Lettres-Patentes du Roi du mois d'Avril 1782, depuis David, dernier Empereur de Trébisonde, jusqu'`a Demettius Comnène, actuellement Capitaine de Cavalerie en France.
70150: COMPAGNIE, L.G. - Alverzoening?
130188: COMPAGNO, ANDREA - Intelligente Glasfassaden. Material - Anwendung - Gestaltung / Intelligent Glass Façades. Material - Practice - Design.
4139540: COMPANJEN, A. - Vergeten vrouwen. Verdriet en vreugde in de Lijdende Kerk.
156289: COMPANJEN, LOES|FROUKE REITSMA [EDS.].|JEANNE JENNER - Beelden in Arnhem. Een overzicht.
158292: COMPANY -|LITTLE, BROWN - One Hundred and Fifty Years of Publishing. 1837-1987. Little, Brown and Company.
167878: COMPERNOLLE, THEO - Stress. Vriend en vijand. Vitaal stress-management op het werk... en in het gezin.
143583: COMPTON READE - The Smith Family. Being the popular account of most branches of the name - however spelt - from the fourteenth century downwards, with numerous pedigrees now publishes for the first time.
131302: A. COMPTON REEVES [EDS.]|BIGGS, DOUGLAS|SHARON D. MICHALOVE - Traditions and Transformations in Late Medieval England.
95084: COMRIE, ALEXANDER - Stellige en practikale verklaring van den Heidelbergschen Catechismus volgens de leer en gronden der Hervorming, waarin de waarheden van onzen Godsdienst op een klare en bevindelijke wijze voorgesteld en betoogd worden, de natuurlingen ontdekt, de zoekenden bestuurd, de zwakken vertroost en de sterken tot hun plicht, volgens een Evangelische leiding, opgewekt worden
87571: COMRIE, ALEXANDER - Verzameling van leerredenen, waarin vertoont wordt uit verscheide teksten, de afgezakte kranke en kqynende staat geloovige, voornamentlijk in dezen tijd, tot overtuiging en beschaminge over hunne ongestalte. Vervolgens de gelovige, daarover met smerte aangedaan en begerig na herstellinge, in welke hunne innige begeertems voorgestelt, en de zwarigheden, die zy ontmoeten en hen dikwerf onvrymoedig maken, geoppert en opgelost worden. Eindelyk hunne herstellinge, en de werkzaamheit hunner ziele als hertelde, en in hun vorig element gebragte. Nieuwe onveranderde druk.
57031: COMRIE, ALEXANDER - Het A.B.C. des geloofs of verhandeling van de benamingen des zaligmakenden geloofs volgens de letters van het alphabet
96881: COMRIE, ALEXANDER - Verzameling van leerredenen, waarin vertoont wordt uit verscheide teksten. De afgezakte kranke en kwynende staat der geloovige, voornamentlijk in dezen tijdt, tot overtuiginge en beschaminge over hunne ongestalte. Vervolgens de geloovige, daarover met smerte aangedaan en begerig na herstellinge in welke hunne innige begeertens voorgestelt, en de zwarigheden, die zy ontmoeten en hen dikwerf onvrymoedig maken, geoppert en opgelost worden. Eindelyk hunne herstellinge, en de werkzaamheit hunner ziele als hertelde, en in hun vorig element gebragte
84310: COMRIE, ALEXANDER - Het A.B.C. des Geloofs of verhandeling van de benamingen des zaligmakende geloofs volgens de letters van het alphabet
59644: COMRIE, ALEXANDER - Het oprecht geloof. Verklaring van Zondag 7 van de Heidelbergse Catechismus
31336: COMRIE, ALEXANDER - Verzameling van leerredenen. Waarin vertoond wordt uit verscheidene teksten de afgezakte kranke en kwijnende staat der gelovigen, voornamelijk in den tijd, tot overtuiging en beschaming over hun ongestalte. Vervolgens, De gelovigen, daarover met smart aangedaan en begerig naar herstelling, in welke hun innige begeerten voorgesteld, en de zwarigheden die zij ontmoeten en hen dikwijls onvrijmoedig maken, geopperd en opgelost worden Eindelijk, Hun herstelling en de werkzaamheden van hun ziel als herstelden, en in hun vorig element gebracht
70028: COMRIE, ALEXANDER - Verzameling van leerredenen, waarin vertoont wordt uit verscheide teksten. De afgezakte kranke en kwynende staat der gelovige, voornamentlijk in dezen tijdt, tot overtuiginge en beschaminge over hunne ongestalte. Vervolgens de geloovige, daarover met smerte aangedaan en begerig na herstellinge, in welke hunne innige begeertens voorgestelt, en de zwarigheden, die zy ontmoeten en hen dikwerf onvrymoedig maken, geoppert en opgelost worden. Eindelyk hunne herstellinge, en de werkzaamheit hunner ziele als hertelde, en in hun vorig element gebragte
32391: COMRIE, ALEXANDER - Stellige en praktikale verklaring van den Heidelbergschen Catechismus volgens de leer en de gronden der Reformatie (2 delen)
94959: COMRIE, ALEXANDER - Verhandeling van enige eigenschappen van het zaligmakend geloof
92557: COMRIE, ALEXANDER - Verhandeling van eenige Eigenschappen des Zaligmakenden Geloofs. Zijnde een Verklaring en Toepassing van verscheidene uitgekipte teksten des Ouden en Nieuwen Testaments. In welke de Zorgeloozen en Tijd-geloovigen worden ontdekt, gewaarschuwd en uitgelokt om het leven buiten zich in een aangeboden Jezus te zieken. De wegen en gevallen, in welke God Zijn volk breng, worden voorgesteld en de oefening en kracht des geloofs daarin verklaard. De gemoedsgevallen en zwarigheden der Klein-geloovigen worden opgelost, en zij worden volgens de kenmerken vermaand hunnen staat vast te houden en naar vermeerdering des geloofs te staan
57898: COMRIE, ALEXANDER - Onderzoek van het ontwerp van verdraagzaamheid (Examen van Tolerantie)
55812: COMRIE, ALEXANDER - Verhandeling van enige eigenschappen van het zaligmakend geloof
59896: COMRIE, ALEXANDER - Verhandeling van eenige eigenschappen des zaligmakenden geloofs, zijnde eene verklaring en toepassing van verscheidene uitgezochte teksten des O. en N. Testaments. Onveranderde Uitgave volgens 1744
57039: COMRIE, ALEXANDER - Brief over de regtvaardigmaking
4141270: COMRIE, A. - Een beknopte verhandeling van het Verbond der Werken. Opnieuw uitgegeven naar de editie van 1741 door G.H.Kersten.
86509: COMRIE, ALEXANDER - Brief over de Regtvaardigmaking des Zondaars, door de onmiddelijke toerekening der borg-geregtigheid van Christus. Vermeerderd met een register door een liefhebber der waarheid.
89953: COMRIE, BERNARD E.A. - The Atlas of Languages. The Origin and Development of Languages Throughout the World.
183497: COMSTOCK, HELEN [ED.]. - The Concise Encyclopedia of American Antiques.
4004853: COMTE, A. - Het positieve denken. Vertaling van H.Plantenga.
4141789: COMTE-SPONVILLE, A. - Kleine verhandeling over de grote deugden. Vertaald door F.de Haan en M.Kaas.
170949: COMTE, AUGUSTE - Het positieve denken.
150349: CONAN DOYLE, A. [HOWARD HAYCRAFT - ED.]. - The Boys' Sherlock Holmes. A Selection from the Works of A. Conan Doyle.
141251: CONANT, KENNETH JOHN - Carolingian and Romanesque Architecture 800-1200.
142827: CONCORCET [MEINDERT FENNEMA [INTROD.].|GEERTJE KARSTEN-VAN DER GIESSEN [TRANSL.]. - Beschouwingen over de negerslavernij.
4014979: CONDAMIN, A. - Poèmes de la Bible. Avec une introd. sur la strophique Hébraïque.
170334: CONDON, PAUL - The Matrix Unlocked. An Unauthorised Review of the Matrix Phenomenon.
170533: CONEE, EARL|RICHARD FELDMAN - Evidentialism. Essays in Epistemology.
186358: CONEFREY, MICK|TIM JORDAN - Icemen. A History of the Arctic and its Explorers.
4142773: CONFORD, F.M. (PLATO) - Plato's Theory of Knowledge. The Theaetetus and the Sophist of Plato translated with a running commentary.
168630: CONFUCIUS [WILLIAM CHEUNG - FOREWORD|SHORIN KONG - AFTERW.]. - Rongo. The Dialogues of Confucius [The Lun Yu]
4139128: CONFUCIUS, - The Sayings of Confucius. A new Translation of the greater Part of the Confucian Analects.
176591: CONGAR, YVES - La parole et le souffle. Jésus et Jésus-Christ 20
53651: CONGAR, Y. A.O. - L'épiscopat et l'église universelle
53652: CONGAR, YVES M.-J. - Jalons pour une théologie du Laïcat
176589: CONGAR, YVES - Journal de la guerre 1914-1918. Histoire a Vif
176590: CONGAR, YVES - Journal d'un théologien : 1946-1956.
176592: CONGAR, YVES - La tradition et les traditions : essai historique (2 volumes)
176588: CONGAR, YVES - Je crois en l'Esprit-Saint. Théologies
164567: CONGO - KONGO - Notre Congo - Onze Kongo.
183439: CONICK, APRIL D. DE - Seek to See Him. Ascent and Vision Mysticism in the Gospel of Thomas.
165120: CONINCK, FRANCESCA DE [ED.]. - Jaarboek creditmanagement 2008. Best Practices.
167640: CONINCK, HERMAN DE - Onbegonnen werk. Gedichten 1964-1982.
173776: CONLEU, JOHN J. - Adoration and annihilation : the convent philosophy of Port-Royal.
154116: CONLEY, JOHN|GUIDO DE BAERE|H.J.C. SCHAAP|W.H. TOPPEN [ED.]. - The Mirror of Everyman's Salvation. A Prose Translation of the Original ' Everyman '. Accompanied by ' Elckerlijc ' and the English ' Everyman ' . Along with notes.
4068034: O`CONNEL, M.R. (STAPLETON, TH.) - Thomas Stapleton and the Counter Reformation.
101678: CONNELL, BRIAN - Regina v. Palmerston. The Correspondence between Queen Victoria and her Foreign and Prime Minister.
183830: CONNELL, K.H. - Irish Peasant Society. Four historical essays.
166995: O'CONNELL, MARVIN R. - Blaise Pascal. Reasons of the Heart.
4138020: CONNELL, G. (KIERKEGAARD, S.A.) - To Be One Thing. Personal Unity in Kierkegaard's Thought.
140871: CONNELL, JOHN - Wavell. Scholar and Soldier.
59686: CONNELLY, JAMES|WURZEL, RÜDIGER K.W. - The European Union as a Leader in International Climate Change Politics
164874: CONNELLY, JOAN BRETON - Portrait of a Priestess. Women and Ritual in Ancient Greece.
163650: O'CONNER, GARRY - Ralph Richardson. An Actor's Life.
140002: O'CONNER, RICHARD - The Spirit Soldiers. A Historical Narrative of the Boxer Rebellion.
157683: CONNIE LUFF [EDS.].|GIUGALE, MARCELO M.|OLIVIER LAFOURCADE - Columbia. The Economic Foundation of Peace.
151000: CONNOLLY, JOSEPH - Modern First Editions. Their Value to Collectors.
147183: CONNOLLY, S.J. [ED.]. - The Oxford Companion to Irish History.
32404: CONNOLLY, PETER|DODGE, HAZEL - Stad in de Oudheid. Leven in Athene en Rome
92440: CONNOR, JÉRÔME MURPHY-O' - L'Existence Chrétienne Selon Saint Paul
101424: O'CONNOR, ULICK - Biographers and the Art of Biography.
185752: O'CONNOR, DAVID & ERIC H. CLINE [EDS]. - Amenhotep III. Perspectives on His Religion. Amenhotep III was the father of the 'heretic' Akhenaten [= Echnaton].
186764: O'CONNOR, DAVID - Problem of God and Evil. An Introduction to the Philosophical Issues.
165786: CONNY AERTS [ET AL.].|DAAN FRENKEL|MOLS, BENNIE [ED.].|PASCALE EHRENFREUND - Uitzicht op inzicht. Grote vragen in de wetenschap.
156587: CONNY ZIJLSTRA|CURRY, JAY|GUIDO THYS|WIL WURTZ - Customer Marketing. How to Improve the Profitability of your Customer Base.
150980: CONOCHER, J.B. - The Aberdeen Coalision 1852-1855. A Study in Mid-Nineteenth-Century Party Politics.
95360: CONRAD, JOSEPH - Toean Jim / Tyfoon
162803: CONRAD, PETER - Orson Welles. The Stories of his Life.
180340: CONRAD III, BARNABY - The Blonde. A Celebration of the Golden Era from Harlow to Monroe.
4075137: CONRADI, L.R. - De dienst van de goede engelen. En de hinderlagen van de gevallen engelen, benevens bijbelsche uitspraken met betrekking tot hun oorsprong en lot.
53225: CONRADI, L.R. - De ziener van Patmos. Een verklaring van het laatste boek van de Heilige Schrift
146317: CONRADY, ALEXANDER - Geschichte der Clanverfassung in den Schottischen Hochlanden.
166997: CONRADY, KARL OTTO - Goethe Leben und Werk [ Hälfte des Lebens & Summe des Lebens = 2 Vols in1].
94335: CONRING, ENNO - Kirche und Staat nach der Lehre der niederländischen Calvinisten in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts (Series: Beiträge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche. Band XVI.)
163742: CONROY, TOM - Bookbinders' Finishing Tool Makers: 1780-1965
53894: CONSCIENCE, HENDRIK - Simon Turchi
53899: CONSCIENCE, HENDRIK - Hlodwig en Clothildis. - II
53908: CONSCIENCE, HENDRIK - De jonge Dokter
181428: CONSCIENCE, HENDRIK [NELLY DEGOUY - WOODENGR.]. - De loteling.
53901: CONSCIENCE, HENDRIK - De kwaal des tijds
153002: CONSENSTEIN, PETER - Literary Memory, Consciousness, and the Group Oulipo.
144957: CONSENTIUS, ERNST - Die Typen der Inkunabelzeit. Eine Betrachtung.
151461: CONSOL BANCELLS [PHOTOGR.].|PERMANYER, LLUÍS [TEXTS] - Barcelona ilustrada. La ciudad del siglo XVIII.
110633: CONSOLI,S SLSUCA|ROLF HOEKSTRA [EDS]. - Technologie en mensbeeld.
170331: CONSOLI,S SLSUCA|ROLF HOEKSTRA [EDS]. - Technologie en mensbeeld.
162618: CONSTABLE, NICK|KAREN FARRINGTON - Fact and Fantasy.
144162: CONSTABLE, OLIVIA REMIE - Trade and Traders in Muslim Spain. The commercial realignment of the Iberian Peninsula 900-1500.
157777: CONSTANCE MORRILL [EDS.].|OREND, KARL - A Short History of Carrefour Press and Archives.
101843: CONSTANDSE, A.K. - Boeren in Flevoland [2]. Nieuwe beschouwingen over plattelandscultuur in de nieuwe IJsselmeerpolders.
102582: CONSTANDSE, A.K.|M.K.A. SCHONK - Leven in Lelystad en Almere. Een onderzoek naar de kwaliteit van het bestaan in een nieuwe steden.
102581: CONSTANDSE, A.K.|M.K.A. SCHONK - Leven in Lelystad. Een onderzoek naar de kwaliteit van het bestaan in een nieuwe stad.
150107: CONSTANDSE, A.K. - Het dorp in de IJsselmeerpolders.
167102: CONSTANDSE, DR. A.L. - Geschiedenis van het Humanisme in Nederland. Geert Groote - Erasmus - Spinoza - Descartes - Tyssot de Patot - Frans Junghuhn - Johannes van Vloten - Multatuli - Busken Huet - Allard Pierson - Domela Nieuwenhuis.
153014: CONSTANT, ISABELLE - Les Mots étincelants de Christiane Rochfort. Langages d'utopie.
146374: CONSTANTIJN KORTMANN [EDS.].|PRAKKE, LUCAS - Constitutional Law of 15 EU Member States.
150117: CONSTANTIN VON DIETZE [EDS.].|SERING, MAX. - Die Vererbung des ländlichen Grundbesitzes in der Nachkriegszeit. Vol. 1: Deutsches Reich. Vol. 2. Nachbarländer [2 Vols.]..
147365: CONSTANTINESCU BAGDAT, DR. MME ELISE - La querela pacis d'Érasme [1517]. [La plainte de la paix].
167105: CONSTANTINI, COSTANZO - Manzu. Une vita straordinaria. Biografia redatta in base a colloqui con l'artista.
181429: CONSTANTINO, MARIA - Het Louvre.
103199: CONSTANTINO, MARIA - Picasso Posters.
166912: CONSTANZE LINDNER HAIGIS [EDS.].|FRANZ, BIRGIT - 100 Jahre Ideen 1896-1996 [ArsEdition].
101272: CONSTITUTION EUROPE - - Grondwet voor Europa. Ontwerp verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa. Bij consensus aangenomen door de Europese Conventie op 13 juni en 10 juli 2003. Voorgelegd aan de voorzitter van de Europese Raad te Rome, 18juli 2003.
156700: CONTAMINE, PHILIPPE [ED.]. - La Noblesse au Moyen Age. Essays à la mémoire de Robert Boutruche.
104161: CONTE, PIERRE LE [ED.]. - Le Bureau Veritas. Société Internationale de Classification de Navires et d'Aéronefs, 1828-1928. Un Siècle de Construction Navale.
53400: CONTINENZA, BARBARA - Darwing. Leven voor een idee, de evolutietheorie (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 3)
95342: CONTINENZA, BARBARA - Darwin. Leven voor een idee, de evolutietheorie (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 3)
30582: CONTINENZA, BARBARA - Darwin. Leven voor een idee, de evolutietheorie (Serie: Wetenschappelijke Biografie, deel 3)
4054811: CONWAY, F. & SIEGELMAN, J. - Knappen. Een uniek en baanbrekend boek, dat inzicht geeft in en waarschuwt tegen de mensonterende psychologische praktijken van hedendaagse semi-religieuze sekten.
102909: CONWAY, SUSAN - Silken Threads and Lacquer Thrones - Lan Na Court Textiles
4073890: CONWAY MORRIS, S. - Hoe het leven de dingen regelt. De mens als noodzakelijke uitkomst van de evolutie.
86730: CONWAY, MARTIN|WILHELM BODE - Meesterwerken der schilderkunst tot het jaar 1800. Photogravures naar de mooiste werken in openbare en particuliere verzamelingen. Voor Nederland bewerkt onder toezicht van Dr. A. Bredius.
130619: CONWAY, MARTIN - Collaboratie in België. Léon Degrelle en het Rexisme, 1940-1944.
89331: CONZELMANN, D. HANS - Die Apostelgeschichte. Handbuch zum neuen Testament, begründet con Hans Lietzmann in verbindung mit fachgenossen. Herausgegeben von Günther Bornkamm 7.
95406: CONZELMANN, HANS - Grundriss der Theologie des Neuen Testaments
4138075: CONZELMANN, H. - Grundriss der Theologie des Neuen Testaments.
4022576: CONZELMANN, H. (KEK) - Der erste Brief an die Korinther. Übersetzt und erklärt.
164442: COO, JACQUES DE [ED.]. - Typografische thema's op Exlibris. Van schrijver tot lezer
182330: COO, JOZEF DE - Fritz Mayer van den Bergh. De verzamelaar - de verzameling.
95457: COOGAN, MICHAEL D. - Wereld religies
186839: COOK, CLAIRE KEHRWALD - Line by Line. How to Edit Your Own Writing.
92455: COOK, STANLEY A. - The religion of ancient Palestine in the light of archaeology. The schweich lectures of the British Academy 1925
130230: COOK, JERRY - De kerk op maandagmorgen. Van binnen naar buiten.
103494: COOK, ROBIN|DAVID COXHEAD|SUSAN HILLER [ET AL.]. - De levensboom. Symbool van het middelpunt & Dromen. Nachtelijke visioenen & De kosmische mans. Geest en schaduw & Tantra. De Indiase cultus der extase & Magie. De westerse overlevering & De magische dans. Ontmoeting met de goden & Moeder aarde. Haar wezen en geheimen & Alchemie. De geheime Kunst & Tao. De Chinese filosofie van Tijd en Verandering & Astrologie. De hemelse spiegel [10 Vols.].
82709: COOK, FAITH - Samuel Rutherford en zijn vrienden
163569: COOK, JUDITH - Dr. Simon Forman. A Most Notorious Physician.
170627: COOK, MICHAEL - A Brief History of the Human Race.
103014: COOK, TERRY|JIM WILLIAMS [PHOTOGR.].|MARK GABOR [FOREW.]. - Vans and the Trucking Life.
4136949: COOK, F. (RUTHERFORD, S.) - Samuel Rutherford en zijn vrienden. Uit het Engels vertaald door J.C.H. Florijn-de Meyer.
167331: COOK, J.M. - The Persians [In Slipcase].
143430: COOK, J.M. - The Greeks in Ionia and the East.
166458: COOK, J.M. - The Persian Empire.
145723: COOK, B.F. - Griekse inscripties.
185717: COOKE, M.C. & M.J. BERKELY - Les Champignons. Volume 15: Bibliothèque Scientifique Internationale.
141205: COOKRIDGE, E.H. - Die Battenbergs. Geschichte einer europäischen Familie.
154609: COOKSON, CATHERINE - Dagen van geluk.
122059: COOKSON, J.E. - Lord Liverpool's Administration. The Crusial Years 1815-1822.
160393: COOL. TINE - Bloemen-mythen en legenden. Hoe de mensen in vroeger tijden de bloemen, de boomen en al het kruid in direct contact met hun leven zagen. Met 4 houtsneden van Ben Essers.
167949: COOL, CATH.|H.A.A. VAN DER LEK - Het paddenstoelenboekje Amsterdam, W. Versluys, 1913 (eerste druk) gebonden, 350 pp.
153931: COOLEN, MARIO - Hart voor de aarde. Cultuur, Spiritualiteit En Mensenrechten Van Maya's in Guatemela.
162671: COOLEN, RIET - The Semantic Processing of Isolated Novel Nominal Compounds.
170967: COOLEN, MAARTEN - De machine voorbij. Over het zelfbegrip van de mens in het tijdperk van de informatietechniek.
55430: COOLEN, ANTOON - Van de Breischei tot 75 gauge. Het verhaal van een kousenfabriek, 1830-1955. Gedenkboek, uitgegeven bij het veertig jarig bestaan van M. Jansen de Wit's kousenfabriek N.V. in Schijndel, in het honderd vijf en twintigste jaar na de oprichting van het bedrijf
4058397: COOLEN, M. - Hart voor de aarde. Cultuur, spiritualiteit en mensenrechten van Maya`s in Guatemala.
85238: COOLHAAS, W.PH. - Verloren kansen. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de geschiedenis der betrekkingen van Nederland (en andere europese landen) met de overzeese wereld aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op 3 october 1955
58444: COOLHAAS, W.PH.|GERRETSON, F.C. - Particuliere Briefwisseling tussen J. Van den Bosch en D.J. de Eerens 1834-1840. En enige daarop betrekking hebbende andere stukken
145645: COOLS, JOOST M.A. - Atlas van de Noordbrabantse flora.
56740: COOLS, H.B. E.A. - Muziek & Grafiek. Burgermoraal en muziek in de 16de- en 17de-eeuwse Nederlanden. Tentoonstelling Antwerpen, Hessenhuis 29 juli - 30 oktober 1994
165827: COOLS, ACHILLES - Vlaamse gaaien. Verhalen.
4139980: COOLSAET, B. - De magie van de moederschoot.
87598: COOLSMA, S. - Keur van proza en poëzie uit de geschriften van Ds. J. de Liefde (Deel 2)
4072135: COOLSMA, S. (LIEFDE, J. DE) - Keur van proza en poëzie uit de geschriften van Ds. J.de Liefde. Deel 2.
154567: COOLWIJK, MARION VAN DE - Mzzlmeiden. Een sprankelend meidenboek [4 CDs].
102190: COOMANS, PAUL|ERIK NIJHOF|TRUIKE DE JONGE - De Eenheidsvakcentrale [EVC] 1943-1948.
160748: COOMANS, H.E.|M. COOMANS-EUSTATIA - Flowers from St. Martin. The 19th Century Watercolours of Westindian Plants painted by Hendrik van Rijgersma.
103970: COOMANS-EUSTATIA|HENNY E. COOMANS [EDS.].|WIM RUTGERS - Drie Curaçaose Schrijvers in Veelvoud. Boeli van Leeuwen - Tip Marugg & Frank Martinus Arion.
160749: COOMANS, H.E. - Antillean Seashells. The 19th Century Watercolours of Caribbean Molluscs painted by Hendrik van Rijgersma.
146190: COOMBS, MARK|SPENCES DRAYTON [EDS.]. - Proton 1989 to 1997 [F to P registration]. Haynes Owners Workshop Manual
167237: A.C.H. COONEN [EDS. - ET AL.].|SWINKWLS, KOOS - Veltum. De geschiedenis van een Venrayse wijk.
170153: COONEY, BRIAN - Posthumanity. Thinking Philosophically About the Future.
4074755: COOPER, AUSTIN - The Cloud of Unknowing. Reflections on Selected Texts.
153031: COOPER, BARBARA T.|MARY DONALDSON-EVANS [ED.]. - Moving Forward, Holding Fast: The Dynamics of 19th- Century French Culture.
162613: COOPER, JEREMY - Nineteenth-Century Romantic Bronzes. French, English and American Bronzes 1830-1915.
158043: COOPER, LEO [SIR JOHN KEEGAN - FOREW.]. - All my Friends will buy it. A Bottlefield Tour.
89740: COOPER, ROB|SELLMAN, DAVID - The landscapes of Kent
161249: COOPER, DUFF - Talleyrand.
166699: COOPER, ARTEMIS - Cairo in the War 1939-1945.
146461: COOPER, DUFF - Old Men Forget. The Autobiography of Duff Cooper [Viscount Norwich].
121377: COOPER, WILLIAM E.|EDWARD C.T. WALKER [EDS.]. - Sentence Processing: Psycholinguistic Studies Presented to Merrill Garrett.
175702: COOPER, J.M. (ED.) - Plato. Complete works.
4136029: COOPER, D.L. - Messiah: His First Coming Scheduled.
155947: COOPER, ADAM G. - Life in the Flesh. An Anti-Gnostic Spiritual Philosophy.
153768: COOPMANS, PROF. MR. J.P.A. - Vrijheid en gebondenheid van de rechter vóór de codificatie.
161798: COOPMANS, J.P.A. - De rechtstoestand van de godshuizen te 's-Hertogenbosch vóór 1629.
122672: COOPMANS, PROF. MR. J.P.A.|DRS. A.M.D. VAN DER VEEN [EDS]. - Van Blauwe Stoep tot Citadel. Varia Historica Nova Ludovico Pirenne dedicata. Een bundel studies aangeboden aan Dr. Louis P.L. Pirenne ter gelegenheid van zijn afscheid als Rijksarchivaris in de provincie Noord-Brabant.
142668: J. COOPMAS [ET AL.].|UYTVEN, R. VAN - De Brabantse Stad. Vierde colloquium 29-30 maart 1974.
89509: COOPS, J.M.|PIEPER, J.W. - Concordantie op de berijmde Psalmen.
32037: COOPS, J.M.|PIEPER, J.W. - Concordantie op de berijmde Psalmen
146019: COORNAERT, ÉMILE - Les compagnonnages en France du Moyen Ages a nos jours.
182704: COORNAERT, ÉMILE|ELEMÉR MÁLYUSZ|HEINRICH SPROEMBERG [ET AL.]. [ALFRED COVILLE - FOREW.]. - L'Organisation corporative du Moyen Age à la fin de l'Ancien Régime [Études présentées III].
141046: COORNAERT, ÉMILE - Les compagnonnages en France du Moyen Age à nos jours.
183112: COORNHERT, DIRK VOLKERTSZOON [PROF. DR. B. BECKER - ED.]. - Zedekunst, dat is wellevenskunste, vermids waarheyds kennisse vanden mensche, vande zonden ende vande dueghden, nu alder eerst beschreven int Neerlandsch.
94328: COORNHERT, D.V. - Zedekunst, dat is welleenskunste. Vermids waarheyds kennisse vanden mensche, vande zonden ende vande dueghden. Nu alder eerst beschreven int Neerlandsch. Uitgegeven en van aanteekeningen voorzien door Prof. Dr. B. Becker
30487: COORNHERT, THIERRY - A l'aurore des libertés modernes. Synode sur la liberté de conscience (1582)
166103: COOSJE VAN BRUGGEN|HAAG BLETTER, ROSEMARIE|HENRY N. COBB [FOREW.].|MILDRED FRIEDMAN [EDS. - ET AL.]. - The Architecture of Frank Gehry.
104562: COOTEN, AART VAN [ED. - ETAL.]. - Verrassende kassen. Glastuinbouw: kleurrijk en glashelder.
170689: COPAN, PAUL|WILLIAM LANE CRAIG - Creation Out of Nothing. A Biblical, Philosophical, and Scientific Exploration.
158081: COPE, DAVE - Central Books. A Brief History 1939 to 1999.
141565: COPELAND, LAWRENCE|RICHARD T. LIDDECOAT [EDS - ET AL.]. - The Diamond Dictionary.
185275: COPEMAN, DR. W.S.C. - The Worshipful Society of Apothecaries of London. A History 1617-1967.
4137123: COPERNICUS, NOC. - On the Revolutions of Heavenly Spheres. Ed., with Commentary by Stephen Hawking.
4138782: COPERNICUS, N. - Über die Kreisbewegungen der Weltkörper. (De Revolutionibus orbium Caelestium). Erstes Buch. Zweisprachige Ausgabe. Hrsg. von G.Klaus. Anmerkungen von A.Birkenmajer.
183040: COPERS, G. - De analogieleer van Erich Przywara.
155560: COPLESTON, F.C. - Geschichte der Philosophie im Mittelalter.
152866: COPPENS, THERA - Het gouden zoutvat. Historische verhalen.
122103: COPPENS, A.C.|T. SCHILLING [EDS.]. - Neemt en eet...Opstellen over de eucharistie.
147326: COPPENS, J. [ED.]. - Scrinium Erasmianum. Mélanges Historiques publies sous le patronage de l'universite de Louvain a l'occasion du cinquieme centenaire de la naissance d' Erasme / Scrinium Erasmianum. Historische Opstellen gepubliceerd onder de auspicien van de universiteit te Leuven naar aanleiding van het vijfde eeuwfeest van Erasmus' geboorte [2 Volumes = Complete Set.
147366: COPPENS, J. - Erasmus' laatste bijdragen tot de hereniging der christenen.
186275: COPPENS, MARTIEN - NÉMETH-LINNEBANK, C. (TRANSLATION)|MARTIEN COPPENS (COMPOSED BY -) - Negro Sculpture. A Photographic Approach.
4070472: COPPENS, M. - Koorbanken in Nederland. Gothiek II. Fotografisch gezien en ingeleid.
160897: C. COPPENS [EDS.].|J. ROEGIERS|TOURNOY, G. - Vives te Leuven.
180499: COPPENS, NIELS|ERNST VAN RAAIJ - Hans Sibbelee. Geëngageerd fotograaf 1915-2003.
157540: COPPENS, C.|G. TOURNOY [EDS.].|J. IJSEWIJN|J. ROEGIERS - Tentoonstelling Erasmus en Leuven. Catalogus.
180951: COPPENS, MARTIN - Gothic Choir-Stalls in the Netherlands [2 Vols. Compl.].
151717: COPPENS, MARTIN [PHOTOGRAPHY]|HARRIE KAPTEIJNS|JAN VAN SLEEUWEN [TEXTS] - 's-Hertogenbosch. Onder de ogen en bogen van de Sint-Jan.
92040: COPPENS, MARTIEN - Het landschap van De Dommel
157739: COPPENS, CHRIS|JAN ROEGIERS [EDS.].|MARK DEREZ - Universiteitsbibliotheek Leuven 1425-2000. Sapentia aedificavit sibi domum.
157469: COPPENS, CHR.|G. TOURNOY [EDS.].|P. SOETAERT|P. THURMAN - Catalogus van de bibliotheek van Jan de Hondt [1486-1571].
91481: COPPENS, MARTIEN E.A. - Het hart van De Peel
94393: COPPENS, JOSEPH - Les Idées Réformistes d'Érasme dans les Préfaces aux Paraphrases du Nouveau Testament
122438: COPPENS, THERA - Maurits, Lodewijk en Willem Adriaan van Nassau en de provincie Utrecht.
153743: COPPENS, CHR.|G. TOURNOY [EDS.].|P. SOETAERT|P. THURMAN - Catalogus van de bibliotheek van Jan de Hondt [1486-1571].
181430: COPPENS, JAN|KAREL VAN DEUREN|PIET THOMAS - Stijn Streuvels fotograaf.
101987: E.C.C. COPPENS [EDS.].|NÈVE, P.L. - Sine invidia communico. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. a.j. de Groot.
32328: COPPENS, MARTIEN - Gothic Choir-Stalls in the Netherlands
101190: COPPENS, H.J.A. - Algemeen overzicht der kerkgeschiedenis van Noord-Nederland van de vroegste tijden tot het jaar 1581.
184728: COPPENS, MARTIEN [& ING. P.W.E.A. VAN BUSSEL & COR VAN HEUGTEN & IR. N.M. SPELLER] - Het landschap van de Dommel.
122747: CHR. COPPENS|GISTELINCK, F.|J. BAETENS [ET AL.]. - De Minderbroeders en de oude Leuvense Universiteit.
55416: COPPENS, MARTIEN - Land van stilte. De Kempen, de Peel en de Kleine Meierij in de dertiger en veertiger jaren
153718: COPPENS, JOSEPH CONSTANT LIEVEN [ED.]. - Scrinium Erasmianum. Historische opstellen gepubliceerd onder de auspiciën van de Universiteit te Leuven naar aanleiding van het vijfde eeuwfeest van Erasmus' geboorte / Mélanges historiques publiés sous le patronage de l'Université de Louvain à l'occasion de cinquième centenaire de la naissance d'Érasme [2 Vols. Compl.].
130875: COPPENS, MARTIEN [PHOTOGR.].|COR VAN HEUGTEN|N.M. SPELLER [TEXTS]|P.W.E.A. VAN BUSSEL - Het Landschap van de Dommel.
156763: COPPENS, CHR.|G. TOURNOY [EDS.].|J. IJSEWIJN|J. ROEGIERS - Erasmiana Lovaniensia. Catalogus van de Erasmus-tentoonsteling in de Centrale Bibliotheek te Leuven, november-december 1986.
186076: COPPENS, THERA - Antonius Mor, hofschilder van Karel V.
150740: COPPENS, THERA - Frederik Hendrik en Amalia van Solms.
141712: COPPENS, JAN|KAREL VAN DEUREN|LAURENT ROOSENS - Door de enkele werking van het licht. Introductie en integratie van de fotografie in België en Nederland 1839-1869.
4031895: COPPENS, J. - La Notion Biblique de Dieu. Le Dieu de la Bible et le Dieu des Philosophes.
101152: COPPENS, J. - Paulin Ladeuze. Orientalist en exegeet 1870-1940. Een bijdrage tot de geschiedenis van de bijbelwetenschap in het begin van de XXe eeuw.
4141005: COPPES, D. - Jaarring. Getijdenboek.
102718: COPPOOLSE, ANTON [ET AL.]. - Interkring's vleeswaren-boek.
4134390: COQ, A. LE - Wat vlied' of bezwijk'. Het vrijzinnige kerklied in Nederland 1870-1973.
93888: COQUEREL, C. - De kerken der woestijn, of geschiedenis van de verdrukking der Protestanten in Frankrijk, van het einde der regering van Lodewijk XIV tot op de Fransche omwenteling, meerendeels naar oorspronkelijke en onuitgegevene stukken bewerkt (2 delen)
85180: COQUEREL, C. - De kerken der woestijn of geschiedenis van de verdrukking der protestanten in Frankrijk, van het einde der regering van Lodewijk XIV tot op de Fransche omwenteling, meerendeels naar oorspronkelijke en onuitgegevene stukken bewerkt (2 delen)
54930: COQUEREL, CHARLES - Histoire des Églises du Désert chez les Protestants de France. Depuis la fin du Règne de Louis XIV. Jusqu'a la Révolution Française (2 volumes)
122515: COR FLORE [EDS.].|PIETER-JAN DUITSHOF|WIJNROKS, J.C. - En toen...Honderdvijftig jaar openbaar onderwijs in Varsseveld.
156920: COR VAN BREE|FONS VAN BUUREN|FRANS A. JANSSEN|KORTEWEG, ANTON|MARITA MATHIJSEN - Bert van Selm-lezingen 1992 - 1996 [5 Vols. in Slipcase].
110076: COR VAN BREE [EDS.].|WAL, MARIJKE VAN DER - Geschiedenis van het Nederlands.
180254: COR BRUIJN|HICHTUM, N. VAN - Uit het sagenland. Nederland - Indonesië en Suriname - Europa - Andere werelddelen.
100476: COR VAN HEUGTEN|GARAY, IWAN - Zeehengelen op kabeljauw - zeebaars - harder - geep - haai. Met tips voor veilig bootvissen.
186014: COR JONGENS [EDS.].|MARIANNE DEKEUKELEIRE|WERNER, YORICK - Alle in vijftig jaar verschenen Proost Prikkels. Proost Prikkels 400.
183825: COR JONGENS [EDS.].|MARIANNE DEKEUKELEIRE|WERNER, YORICK - Alle in vijftig jaar verschenen Proost Prikkels. Proost Prikkels 400.
164616: CORA MOOY - TRANSL.].|CRESCENZO, LUCIANO DE [HARM DAMSMA - Helena, Helena mijn liefste.
102233: CORBEN, HENNIG|TRISTRAM POTTER COFFIN [EDS.]. - The Folklore of American Holidays. A Compilation of more than 400 Beliefs, Legends, Superstitions, Proverbs, Riddles, Poems, Songs, Dances, Games, Plays, Pageants, Fairs, Foods and Processions Associated with over 100 American Calendar Customs and Festivals.
145466: CORBETT, MARGERY|R.W. LIGHTBOWN - The Comely Frontispiece. The Emblematic Title-page in England 1550-1660.
157476: CORBETT, MARGERY|R.W. LIGHTBOWN - The Comely Frontispiece. The Emblematic Title-page in England 1550-1660.
4300490: CORBEY, R.H.A. - De mens een dier?. Scheler, Plessner en de crisi van het raditiobnele mensbeeld. (Diss.)
47490: CORBIÈRE, PHILIPPE - Histoire de l'Église Réformée de Montpellier, depuis son origine jusquá nos jours. Avec de nombreuses pièces inédites sur le languedoc, les cévennes et le vivarais
183837: CORBIN, ALAIN [ARTHUR GOLDHAMMER - TRANSL.]. - The Village of Cannibals. Rage and Murder in France, 1870.
152337: CORBIN, ALAIN - Bloedbad in de Dordogne.
164473: CORBIN, ALAIN - Pesthauch und Blütenduft. Eine Geschichte des Geruchs.
150739: CORBIN, ALAIN - Pestdamp en bloesemgeur. Een geschiedenis van de reuk.
181431: CORDELLO [ED.]. - Ostia. Guide to the excavations.
185192: CORDERO MICHEL, JOSÉ R. [HUGO TOLENTINO - FOREW.]. - Informe sobre la República Dominicana 1959 [ = Report on the Dominican Republic 1959].
185630: CORDEWEENER, JULES - La crise industrielle du Donetz. Géologie de Krivoï-Rog et de Kertsch. Production sidérurgique de la Russie méridionale.
104011: CORDFUNKE, E.H.P. - Gravinnen van Holland. Huwelijk en huwelijkspolitiek van de graven uit het Hollands Huis.
103735: CORDFUNKE, E.H.P. - Zita. Keizerin van Oostenrijk. Koningin van Hongarije.
130007: CORDFUNKE, E.H.P. - Gravinnen van Holland. Huwelijk en huwelijkspolitiek van de graven uit het Hollands Huis.
144212: CORDFUNKE, E.H.P. - Kennemerland in Prehistorie en Middeleeuwen.
141125: CORDFUNKE, E.H.P.|F.W.N. HUGENHOLTZ - Gravin Petronilla van Holland ca. 1082-1144. Holland in het begin van de 12e eeuw.
157799: CORDIER, HENRI - Bibliographie Stendhalienne.
100150: CORDIER, STÉPHANE - Louis Jou. Artisan du livre.
167702: CORDINGLY, DAVID - Women Sailors and Sailors' Women. An Untold Maritime History.
142452: CORDUWENER, JEROEN - Riemen onder de kin! Biografie van mr. dr. Gerrit Jan van Heuven Goedhart.
96603: COREMANS, P.B. - Van Megeren's faked Vermeers and De Hooghs. A scientific examination
4057211: CORETH, E. - Was ist der Mensch?. Grundzüge philosophischer Anthropologie.
160170: CORFIS, IVY A.|MICHAEL WOLFE [ED.]. - The Medieval City under Siege.
86068: CORIEN NEDERVEEN|JANSE, KEES - Gaat dan heen... Zending, een opdracht voor de kerk
131452: CORIJN, ERIC - De onmogelijke geboorte van een wetenschap. Verkenningen in de ontwikkeling van de studie van de vrije tijd.
165389: CORINE EARNEST|EARNEST, RUSSELL|EDWARD L. ROSENBERRY [EDS.]. - Flying Leaves and One-Sheets. Pennsylvania German Broadsides, Fraktur and Their Printers.
167129: CORINE VAN MIDDELKOOP [EDS.].|DIANE BULSINK|ELIANE SMITS VAN WAESBERGHE|GRUIJTER, MARJAN DE - Jongeren en hun geloof. Geloofsbeleving vam religieuze jongeren in de Nederlandse samenleving.
147220: CORINO, KARL [ED.]. [PETER ANDERS - ILLUSTR.]. - Genie und Geld. Vom Auskommen deutscher Schriftsteller.
166174: CORINO, KARL [HANS HOM - TRANSL.]. - Musil. Een biografie 1880-1924.
4134090: CORLETT, W. & MOORE, J. - The Islamic Space. One of six books of Questions, a series of explanations.
31597: CORLEY, JEREMY|GROL, HARM VAN - Rewriting Biblical History. Essays on Chronicles and Ben Sira in Honor of Pancratius C. Beentjes (Deuterocanonical and Cognate Literature Studies. Volume 7)
155822: CORMACK, ROBIN - Byzantine Art.
142265: CORMAN, HENNIE [ED.]. - Nijmeegse gezichten. Vijfenzeventig jaar Katholieke Universiteit
4072031: CORN, CHARLES - Sporen van een paradijs. Het verhaal van de specerijenhandel.
163722: CORNARO, ASTRID|MARCUS CORNARO [EDS.]. - Zimbabwe. Das afrikanische Hochland zwischen den Flüssen Zambesi und Limpopo.
142944: CORNÉ HANSSEN|KOUN, HAYAT EL - Arabisch. Noord-Afrika. Marokko - Tunesië - Algerije [Wat & Hoe].
53120: CORNEILLE - Land in litho's. Met gedichten en tekstfragmenten uit de Nederlandse literatuur
20418: CORNEILLE, PIERRE - Oeuvres de P. Corneille, Théatre complet
103003: CORNEILLE FRANS|DICTUS FRANÇOIS [ET AL.].|SOOM, LOUIS VAN [ED.]. - 50 jaar geleden...maar niet vergeten. Merksem 1940 - 1945.
152810: CORNELIA M. RIDDERIKHOFF [INTRODC.].|INGRID BIESHEUVEL [EDS.]. WIM VAN ANROOIJ|JANSE, ANTHEUN|JOS. A.A.M. BIEMANS|KARIN TILMANS [ED.].|RUDI E.O. EKKART - Johan Huyssen van Kattendijke-kroniek. Die historie of die cronicke van Hollant, van Zeelant ende van Vrieslant ende van den Stichte van Utrecht.
152809: CORNELIA M. RIDDERIKHOFF [INTRODC.].|INGRID BIESHEUVEL [EDS.]. WIM VAN ANROOIJ|JANSE, ANTHEUN|JOS. A.A.M. BIEMANS|KARIN TILMANS [ED.].|RUDI E.O. EKKART - Johan Huyssen van Kattendijke-kroniek. Die historie of die cronicke van Hollant, van Zeelant ende van Vrieslant ende van den Stichte van Utrecht.
183507: CORNELIA M. RIDDERIKHOFF [INTRODC.].|INGRID BIESHEUVEL [EDS.]. WIM VAN ANROOIJ|JANSE, ANTHEUN|JOS. A.A.M. BIEMANS|KARIN TILMANS [ED.].|RUDI E.O. EKKART - Johan Huyssen van Kattendijke-kroniek. Die historie of die cronicke van Hollant, van Zeelant ende van Vrieslant ende van den Stichte van Utrecht.
100827: CORNELIA SERRURIER [ET AL.].|DIJKSTERHUIS, E.J. - Descartes et le cartésianisme hollandais. Etudes et documents.
155851: CORNELIA FRICKE|PAUL RAABE [INTROD.].|WEYRAUCH, ERDMANN - Wolfenbütteler Bibliographie zur Geschichte des Buchwesens im deutschen Sprachgebiet, 1840-1980 [Volume 1-3]
183605: CORNELIE UEDING [EDS.].|GINO LENTHOF|KNECHT, SYLVAIN - Yves Pagart. Möbel.
92760: CORNELIJ, ARNOLDUS - Christelijke overwegingen der gelovigen over het gebed van onze Heere Jezus Christus met een meditatie over 1 Johannes 3 : 1-3
88473: CORNELIJ, ARNOLDUS - Christelijke overwegingen der gelovigen over het gebed van onze Heere Jezus Christus met een meditatie over 1 Johannes 3 : 1-3
84814: CORNELIJ, ARNOLDUS - Christelijke overwegingen der gelovigen over het gebed van onze Heere Jezus Christus met een meditatie over 1 Johannes 3 : 1-3
160582: CORNELIS, LOUISE H. - Passive and Perspective.
4052112: CORNELISSEN, A.J.M. - Wilhelmus van Nassouwe. Een nieuwe historische plaatsing.
88624: CORNELISSEN, J.D.M. - De eendracht van het land. Cultuurhistorische studies over Nederland in de zestiende en zeventiende eeuw. Met een essay over leven en werk door E.O.G. Haitsma Mulier en A.E.M. Janssen
121105: CORNELISSEN, JOZEF|J.-B. VERVLIET - Idioticon van het Antwerpsch dialect [Stad Antwerpen en Antwerpsche Kempen]. Aanhangsel.
84886: CORNELISSEN, A.J.M. - Beginselen der Nederlandsche politieke partijen
82022: CORNELISSEN, L.H. E.A. - De arbeid van de gehuwde vrouw buiten haar gezin. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie no. 13
110895: CORNELISSEN, JAN|TONY AGTERBERG - Rommeldam in Oisterwijk. Een miniatuurstad in unieke beelden.
94316: CORNELISSEN, A.J.M. - Calvijn en Rousseau, een vergelijkende studie van beider staatsleer
140132: CORNELISSEN, DRS. J.F.L.M.|IR. J.W.M. VAN WAESBERGHE - Het Bierboeck.
95633: CORNELISSEN, J.F.L.M. - Pater en papoea. Onmoeting van de missionarissen van het heilig hart met de cultuur der papoea's van Nederlands Zuid-Nieuw-Guinea (1905-1963)
100594: CORNELISSEN, J.D.M. - De eendracht van het land. Cultuurhistorische studies over Nederland in de zestiende en zeventiende eeuw.
160021: CORNELISSEN, J. - Muntmisdrijven. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
101507: CORNELISSEN, DR. A.J.M. - Democratie. Einde of opgang ?
131883: CORNELIUS, FRIEDRICH - Geschichte der Hethiter. Mit besonderer Berücksichtigung der geographischen Verhältnisse und der Rechtsgeschichte.
4058779: CORNELIUS-BUNDSCHUH, J. (GRAFF, P.) - Liturgik zwischen Tradition und Erneuerung. Probleme protestantischer Liturgiewissenschaft in der ersten Hälfte des 20.Jahrhunderts dargestellt am Werk von Paul Graff.
183436: CORNELIUS, FRIEDRICH - Der Aufstieg der Indogermanen und der Orient bis zum Untergang des Hethiterreiches [Vol. II. Part 2: Geistesgeschichte der Frühzeit].
60142: CORNELIUS. F. - Geistesgeschichte der Fruhzeit (Die Flusstalkulturen des Orients von der erfindung der Keilschrift bis zum auftreten der Indogermanen)
4142546: CORNELIUS, C. U. - Historische Arbeiten vornehmlich zur Reformationszeit.
142995: CORNELIUS, FRIEDRICH - Geschichte der Hethiter. Mit besonderer Berücksichtigung der geographischen Verhältnisse und der Rechtsgeschichte.
180989: CORNELL, TIM|JOHN MATTHEWS - Atlas van het Romeinse Rijk.
155831: CORNELL, T.J. - The Beginnings of Rome. Italy and Rome from the Bronze Age to the Punic Wars [c. 1000-264 B.C.].
103369: CORNET, JOSEPH - A Survey of Zairian Art. The Bronson Collection.
53025: CORNET, JOSEPH-AURELIEN - Zaire. Volken/Kunst/Cultuur
140488: CORNETTE, A.H. - Een Antwerpsch maeceen ridder Florent van Ertborn 1784-1840.
100204: CORNICELIUS, MAX - Claude Tillier.
182586: CORNICK, MARTYN - Intellectuals in History. The nouvelle Revue Française under Jean Paulhan, 1925-1940.
183239: CORNIL, GEORGES - Une vision allemande de l'état a travers l'histoire et la philosophie. Culture et civilisation selon Paul von Sokolowski.
95768: CORNILLIAT, FRANÇOIS A.O. - Études Rabelaisiennes. Tome XXXV (Volume 35). (Travaux d'Humanisme et Renaissance, CCCXXIII)
154810: CORNISH, KIMBERLEY - Der Jude aus Linz. Hitler und Wittgenstein.
181432: CORNO, DARIO DEL|LIA DEL CORNO - Nella terra del mito. Viaggiare in Grecia con dèi, eroi e poeti.
4049258: CORNU, D. (BARTH, K.) - Karl barth et la politique.
47466: CORNU, F. LE - Origine des Eglises réformées wallonnes des Pays-Bas. Etude historique
186664: CORNU, ILSE & FRIEDL' LESAGE - De grote levensvragen.
31652: CORNU, CATHERINE|ESLIN, JEAN-CLAUDE - La Bible. 2000 Ans de Lectures
185450: CORNU, JACQUES J. - Contribution à l'histoire de la Pharmacie Paris, station thermale.
163786: CORNUT-GENTILLE D'ARCY, CHANTAL|JOSÉ ÁNGEL GARCÍA LANDA (EDS) - Gender, I-deology. Essays on theory, fiction and film.
154029: CORNWELL, JOHN - De paus en het lot van de gelovigen. Drama en belofte.
102215: CORNWELL, JOHN - Hitler's Scientists. Science, War and the Devil's Pact.
164274: CORNWELL, NEIL - The Life, Times and Milieu of V.F. Odoyevsky 1804-1869.
140112: CORNWELL, JOHN - Hitlers Paus. De verborgen geschiedenis van Pius XII.
150752: CORONATO, ROCCO - Jonson Versus Bakhtin. Carnival and the Grotesque.
167040: CORP, W.G. - Fifty Years. A Brief Account of the Associated Booksellers of Great Britain and Ireland 1895-1945.
185246: CORRADI, A. - Le prime farmacopee italiane ed in particolare: Dei Ricettari Fiorentini Memoria [ = The first Italian pharmacopoeia and in particular: The Fiorentini Recipes].
162376: CORREA, ANTONIO BONET - Saint-Jacques de Compostelle.
185345: CORREIDA DA VILVA, A.C. - Faits de l'histoire de la pharmacie au Portugual pendant les XVème et XVIème siècles.
4143553: CORRENS, D. - Die Mischna. Ins deutsche übertragen, mit einer Einleitung und Anmerkungen vor D.Correns. das grubdlegende enzyklopädische Regelwerk rabiinischer Tradition.
172600: CORRIGNAN, FRANÇOIS - La spiritualité de François de Sales : un chemin de vie.
151493: CORRY KEUNING [EDS.].|JANNY JAGER-JANSMA|MEI-VAN HOUTEN, ANNY VAN DER - It paad werom. 175 jier iepenbier ûnderwiis yn Drachtster Kompenije.
95239: CORSI, PIETRO - Lamarck. Sprongen in de evolutie (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 24)
56318: CORSI, PIETRO - Lamarck. Sprongen in de evolutie (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 24)
84163: CORSMANNUS, WILHELMUS - Institutie ofte Onderwijsinghe in de Christelicke religie. In vier boeken beschreven door Johannes Calvinus
163252: CORSON, WILLIAM R. (ET AL.) - Infiltraties. Sovjetagenten in de CIA.
150659: CORSTANJE, CHARLES VAN [ET AL.]. - Vita Sanctae Coletae (1381-1447). Prolegomenis auxerunt Charles van Corstanje, Yves Cazaux, Johan Decavele, Albert Derolez.
162236: CORSTEN, MICHAEL - Die Kultivierung beruflicher Handlungsstile. Einbettung, Nutzung und Gestaltung von Berufskompetenzen.
166338: CORSTENS, MR. G.J.M.|MR. D.R. DOORENBOS|MR. N. KEIJZER|PROF. MR. E.PH.R. SUTORIUS [EDS.]. - Handboek strafzaken [3 Vols.].
154323: CORSTENS, MR. G.J.M. - Het Nederlands strafprocesrecht.
180039: CORSTENS, MR. G.J.M. - Het Nederlands strafprocesrecht.
104328: CORTANZE, GÉRARD DE - Le monde du surréalisme. Lettrines originales de Santiago Arranz.
167636: CORTAZAR, JULIO - Einde van het spel & Een man die hier rondhangt & Alle branden de brand & Bestiarium & Geheime wapens & Ontijden [6 Vols.].
154135: CORTAZZI, SIR HUGH|GORDON DANIELS [EDS.]. - Britain and Japan 1859-1991. Themes and Personalities.
55747: CORTEN, R. - Rolduc, voorheen en thans. Gedenkschrift opgesteld by gelegenheid van het Vijftigjarig bestaan van 't opvoedings gesticht Rolduc, 1843 - 1893
4135106: CORTENS, T. - De bijzondere kracht van engelen.
185718: CORTESÃO, ARMANDO - The Mystery of Vasco da Gama. Volume 12: Agrupamento de Estudos de Cartografia Antiga.Printed in 100 numbered copies. This is nr 44. With dedication from the author to Dr. Ernst Crone [1973].
171534: CORTESI, ALESSANDRO - Marie-Dominique Chenu : un precorso teologico. Le Frontiere Dell'Anima 14
184746: CORTI, EGON CAESAR CONTE - Het huis Rothschild in zijn opkomst en bleoi 1770-1871. Met een korte schets van latere jaren.
4300040: CORTI, E.C.C. (ROTHSCHILD) - Het huis Rothschild in zijn opkomst en bloei 1770-1871. Met een korte schets van latere jaren door Egon Caesar Conte Corti. Geautoriseerde bewerking van L.J. Kleijn.
162380: CORTOIS, PAUL [ED.]. - The Many Problems of Realism.
167280: S. CORVERS|SCHMIDT, A. - Aanbesteding en innovatie. Juridisch handboek functioneel specificeren van aanbestedingen.
4143119: CORVIN, O.VON - Pfaffenspiegel. Historische Denkmale des Christlichen Fanatismus.
46930: COSGROVE, CHARLES H. - An Ancient Christian Hymn with Musical Notation. Papyrus Oxyrhynchus 1786: Text and Commentary (Studien und Texte zu Antike und Christentum/Studies and Texts in Antiquity and Christianity, 65)
160184: COSMAN, MADELEINE PELNER - Medieval Holidays & Festivals. A Calendar of Celebrations.
90698: COSS, PETER - The Knight in medieval England 1000-1400.
156534: COSS, PETER - The Lady in Medieval England 1000 - 1500.
143385: COSS, PETER - The Lady in Medieval England 1000 - 1500.
83744: COSSEE, E.H. - Abraham des Amorie van der Hoeven 1798-1855. Een Remonstrants theoloog in de Biedermeiertijd
81868: COSSEE, E.H. - Abraham des Amorie van der Hoeven 1798-1855, een Remonstrants theoloog in de Biedermeiertijd
144620: COSSEE, E.H. - Abraham des Amorie van der Hoeven 1798-1855. Een Remonstrants theoloog in de Biedermeiertijd.
4026065: COSSEE, E.H. (AMORIE V.D.HOEVEN, A. DES) - Abraham des Amorie van der Hoeven. 1798-1855. Een Remonstrants theoloog in de Biedermeiertijd. (Diss.)
91974: COSTA, IS. DA - De mensch en de dichter Willem Bilderdijk, eene bijdrage tot de kennis van zijn leven, karakter en schriften.
95944: COSTA, IS. DA - Herinneringen uit het leven en den omgang van Willem de Clercq, medegedeeld in de maatschappij tot nut van 't algemeen
4005020: COSTA, IS. DA (BOGUE, D.) - Proeve over het goddelijk gezag der christelijke godsdienst. Deels overgezet deels overgewerkt door Is.da Costa.
94784: COSTA, IS. DA - Opstellen van godgeleerden en geschiedkundigen inhoud (4 delen)
93889: COSTA, IS. DA - Een en twintig dagen te Londen, bij gelegenheid der zamenkomsten van de evangelische alliantie
182605: COSTA, GIANCARLO - Boegbeelden. Vikingen - Gouden Eeuw - Clippers - Vrouwenfiguren - Oorlogsschepen.
96879: COSTA, IS. DA - Bijbellezingen (Deel 3, Jesaja-Maleachi)
4068062: COSTA, I.DA - Brieven van Mr.Isaac da Costa. medegedeeld door Mr.Groen van Prinsterer. (1830-1860)
82577: COSTA, IS. DA - Brief aan Mr. G. Groen van Prinsterer bij zijne aftreding uit de tweede kamer der staten-generaal
96861: COSTA, IS. DA - Bijbellezingen (Complete Set, 5 delen)
88003: COSTA, IS. DA - De mensch en de dichter Willem Bilderdijk, eene bijdrage tot de kennis van zijn leven, karakter en schriften.
59544: COSTA, I.DA - Bezwaren tegen den geest der eeuw
58405: COSTA, I.DA - Bezwaren tegen den geest der eeuw
93912: COSTA, I.DA - Rekenschap van gevoelens bij gelegenheid van den strijd over het adres aan de Hervormde Gemeente in Nederland
4025651: COSTA, I.DA - Voorlezingen over de verscheidenheid en de overeenstemming der vier Evangeliën enz. tegen het Leben Jesu van Dr D.F.Strauss.
92558: COSTA, IS. DA - Bijbellezingen. Genesis - 2 Samuel (Deel 1)
151056: COSTA, GIANCARLO - Boegbeelden. Vikingen - Gouden Eeuw - Clippers - Vrouwenfiguren - Oorlogsschepen.
85953: COSTA, ISAAC DA - Herinneringen uit het leven en den omgang van Willem de Clercq medegedeeld in de maatschappij tot nut van 't algemeen
110391: COSTA, RONALD D' - The Role of the Trade Union in Developing Countries. A Study on India, Pakistan and Ceylon.
85696: COSTA, ISAAC DA - Bilderdijks epos, of de vijf bestaande zangen van den ondergand der eerste wareld, uitgegeven met eene inleiding, varianten, aanteekeningen, en verhandelingen
4139064: COSTA, I.DA - De chaos en het licht. Da Costa's ontwikkeling van 1823 tot 1860 en zijn laatste tijdzang.
92559: COSTA, IS. DA - Bijbellezingen. 1 Koningen - Hooglied (Deel 2)
89242: COSTA, IS. DA - Bijbellezingen (Complete Set)
96821: COSTA, IS. DA - Bijbellezingen. Eerste Deel (Genesis - 2 Samuel) (Deel 1)
96826: COSTA, IS. DA - Bijbellezingen. Tweede Deel (1 Koningen - Hooglied) (Deel 2)
102860: COSTANTINO, MARIA [ELLEN B. BRANDT - ED.]. - Leonardo. Kunstenaar. uitvinder en wetenschapper.
141785: COSTANTINO, MARIA - Frank Lloyd Wright.
146071: COSTELLO, JOHN|TERRY HUGHES - Atlantikschlacht. Der Krieg zur See 1939-1945.
144123: COSTELLO, PETER - James Joyce. The Years of Growth 1882-1915. A Biography.
101354: COSTELLO, PETER - Jules Verne. De man die de toekomst uitvond.
84889: COSTER, H.P.|P. BIESTA - Eenicheyt ende accord. Beschouwingen naar aanleiding van de reductie van Groningen 1594-1944
88008: COSTER, J.A. E.A. - De eeuw in het hart. De bevindelijke gereformeerden op weg naar de eenentwintigste eeuw.
185911: COSTER, CHARLES DE [JEAN SABRAN|JEAN CHIÈZE [ILLUSTR.]. - La légende d'Ulenspiegel [Thyl l'Espiège].
158175: COSTER, DRS. W.|DRS. H.D. VAN DER STAAK - De lezer tot gemak en mij tot voordeel. Een Arnhems uitgevershuis 1739-1989.
4073089: COSTER CHARLES DE & STREUVELS, STIJN, - Vlaamsche vertelsels. In het vlaamsch overgezet door Stijn Streuvels.
100983: COSTER, CHARLES DE - De legende en de heldhaftige, vrolijke en roemrijke daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderenland en elders.
145685: COSTER, DIRK - Menschen - tijden - boeken.
147011: COSTER, MARC DE - Woordenboek van populaire uitdrukkingen, clichés, kreten en slogans.
162357: COSTER, CHARLES DE|KURT LÖB [ILLUSTR.]. - Uilenspiegel. De legende en de heldhaftige, vrolijke en roemrijke daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderen en elders.
181204: COSTER, MARC DE - Woordenboek van populaire uitdrukkingen, clichés, kreten en slogans.
181433: COSTER, CHARLES DE [JOSEPH HANSE - ED.]. - Legendes Flamandes.
4136584: COSTER CH. - Christendom en bewustwording.
4072997: COSTER, MARC DE - Woordenboek van neologismen. 25 Jaar taalaanwinsten.
141996: COSTER, WIM - Overijssel op het land. Een geschiedenis van de Overijsselsche Landbouw Maatschappij 1871-1996.
55636: COSTER, W.|STAAK, H.D. VAN DER - De lezer tot gemak en mij tot voordeel. Een Arnhems uitgevershuis, 1739-1989
167977: COSTER, CHARLES DE|KURT LÖB [ILLUSTR.]. - Uilenspiegel. De legende en de heldhaftige, vrolijke en roemrijke daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderen en elders.
4076024: COSTER, J.A. E.A. - De eeuw in het hart. De bevindelijk gereformeerden op weg naar de eenentwintigste eeuw.
140281: COSTER, CHARLES DE|KURT LÖB [ILLUSTR.]. - Die Geschichte von Ulenspiegel und Lamme Goedzak und ihren heldenmässigen, fröhlichen unf glorreichen Abenteuern im Lande Flandern und anderwärts.
132145: COSTER, WIM - Baron op klompen. Mr. B.W.A.E. baron Sloet tot Oldhuis [1807-1884]: aan de hefboom tot welvaart.
9420: COSTERUS, FRANCISCUS - Vierthien Catholiicke Sermoonen op de Evangelien der Sondaghen van den Aduent tot den Vasten. WAARBIJ: Viifthien Catholiicke Sermoonen op de Evangelien der Sondaghen van den Vasten tot de H. Driivvldicheyt. WAARBIJ: Catholiicke Sermoonen op de Evangelien van de Sondaghen naer Sinxen tot den Aduent.
31468: COSTERUS, FLORENTIUS - Neerlandsch vloek en zegen en deszelfs uitwerkingen. Twee boet-predikatiën. Uitgebreid over Psalm 105 : 5 en gedaan op den 2en Jan. 1675
95984: COSTERUS, FLORENTIUS - De geestelijke mens zijn zijn begin, voortgang en einde
32064: COSTERUS, FLORENTIUS - De geestelijke mens in zijn begin, voortgang en einde
57245: COSTERUS, FLORENTIUS - De geestelijke mensch in zijn begin, voortgang en einde. Voorgesteld in twee en zestig leerredenen
54888: COSTERUS, FLORENTIUS - De geestelijke mensch in zijn begin, voortgang en einde. Voorgesteld in twee en zestig leerredenen. Met sprekend portret. Naar den laatsten oorspronkelijken druk herzien en in de tegenwoordige spelling overgebracht. Door G. de Jager
59808: COSTERUS, FLORENTIUS - De geestelijke mensch in zijn begin, voortgang en einde. Voorgesteld in twee en zestig leerredenen
53492: COSTERUS, FLORENTIUS - Die Heere is en levend maakt (10 preken)
57451: COSTERUS, FLORENTIUS E.A. - Uw Woord is een lamp. Oud goud herijkt
143881: COSTIN, W.C. - Great Britain and China 1833-1860.
110783: COSTONGS, J.E.L.|P.W. TOPS [EDS.]. - Tilburg na 1945. Momenten van veranderingen in politiek, bestuur en beleid. Bundel opstellen over politieke, bestuurlijke en beleidsmatige veranderingen in Tilburg na 1945, aangeboden aan W.J.J. Evertse ter gelegenheid van zijn vertrek uit de Tilburgse gemeenteraad, april 1986
155084: COSYN, SIBILLE|MARLOES WAANDERS [EDS.]. - IJsselvliedt. Het landgoed en zijn bewoners.
100610: COTARELO, RAMON - Ordeno y mando. la derecha contra el Estado de Derecho.
186599: COTSEN, MARGIT SPERLING [ED.]. & JUDY TAYLOR & ANNE STEVENSON HOBBS & AND IVY TRENT - The Beatrix Potter Collection of Lloyd Cotsen. Published on Occasion of his 75th Birthday.
142494: COTTERELL, ARTHUR - The Imperial Capitals of China. A Dynastic History of the Celestial Empire.
183916: COTTERELL, ARTHUR - The First Emperor of China. The greatest tomb find of our time.
123205: COTTERELL, ARTHUR [ED.].|LOREN AUERBACH|PROF. ANNE M. BIRRELL [ET AL.]. - Encyclopedie van de wereld mythologie.
163221: COTTERELL, ARTHUR - The First Emperor of China. The greatest tomb find of our time.
141621: COTTERELL, ARTHUR - The Encyclopedia of Ancient Civilizations.
141601: COTTERELL, ARTHUR|DAVID MORGAN - China. An Integrated Study.
162629: COTTERILL, H.B. [DR. P.A. VAN DER LAAN - ED.]. - Italië van Dante tot Tasso [1300-1600]. Zijn geschiedenis gezien van het standpunt der voornaamste steden, met beschrijving van belangrijke tijdperken en personen en van de kunst en literatuur van de drie eeuwen.
172833: COTTIER, GEORGES-MARIE - Consacrés dans la vérité : méditations sur l'évangile de saint Jean (retraite prêchée au Vatican, 4-9 mars 1990).
171988: COTTIER, CARDINAL|GARRIGUES, J.M. - Vérité et miséricorde : l'enjeu du synode - entretiens avec le père Antonio Spadaro.
172821: COTTIER, GEORGES (M.M.) - Horizons de l'atheisme.
172822: COTTIER, GEORGES - Regards sur la franc-maçonnerie.
172835: COTTIER, GEORGES-MARIE - Humaine raison : contributions à une éthique du savoir.
172836: COTTIER, GEORGES-MARIE - Les chemins de la raison : questions d'épistémologie théologique et philosophique. Sagesse et Cultures
172838: COTTIER, GEORGES-MARIE - Vous serez comme des dieux. Sagesse et Cultures
170125: COTTINGHAM, JOHN - Why Believe ?
121120: COTTON, WILLIAM R.|ROGER A. PIELKE SR. - Human Impacts on Weather and Climate.
89132: COTTON, JOHN - A Brief exposition with practical observations upon the whole Book of Cantcles. Never before Printed.
171878: COTTRET, BERNARD - Calvijn : biografie.
94716: COTTRET, BERNARD - Calvijn, biografie
4066352: COTTRET, B. (CALVIJN, J.) - Calvijn. Biografie. Vertaald door K.Boersma.
32307: COTTRET, BERNARD - Calvijn, biografie
171535: COTUGNO, ALESSIO|LINES, DAVID A. (EDS.) - Venezia e Aristotele (ca. 1450-ca. 1600): greco, latino e italiano / Venice and Aristotle (c. 1450-c. 1600): from greek and latin to the vernacular.
4137573: COUDENHOVE-KALERGI, H.GRAF - Das Wesen des Antisemitismus.
183829: COUDENYS, WIM - Leven voor de tsaar. Russische ballingen, samenzweerders en collaborateurs in België.
157499: COUDRES, H.P. DES|H. MÜHLEISEN - Bibliographie der Werke Ernst Jüngers.
166701: COULTER, E. MERTON - The Confederate States of America 1861-1865. Volume 7: A History of the South [only].
94464: COULTRE, JULES LE - Maturin Cordier et les origines de la pédagigie Protestante dans les pays de langue Française (1530-1564)
104484: COUMANS, WILLEM K. [ET AL.]. - Beeldende kunst in Limburg.
147193: COUMONT, JEAN-PIERRE - Demonology and Witchcraft. An annotated bibliography. With related works on Magic, Medicine, Superstition, & etc.
161596: COUMONT, JEAN-PIERRE - Demonology and Witchcraft. An annotated bibliography. With related works on Magic, Medicine, Superstition, & etc.
95408: COUNET, PATRICK JOHN EMILE CHATELION - De sarcofaag van het Woord. Postmoderniteit, decontructie en het Johannesevangelie. Een wetenschappelijke proeve op het gebiede van de Godgeleerdheid
4048797: COUNET, P.J.E.C. - De sarcofaag van het Woord. Postmoderniteit, deconstructie en het Johannesevangelie. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Godgeleerdheid. (Diss.)
102071: COUPE, ROBERT L.M. - Illustrated Editions of the Works of William Morris in English. A Descriptive Catalogue.
154623: COUPER, ALISTAIR|IAN DEAR [EDS. - ET AL.].|PHILIP DAWSON|SIR ROBIN KNOX-JOHNSTIN [FOREW.]. - The Conway History of Seafaring in the Twentieth Century. .
167737: COUPERUS, LOUIS [H.T.M. VAN VLIET - AFTERW.]. - Van oude menschen de dingen, die voorbij gaan ...Geïllustreerde editie.
183907: COUPERUS, LOUIS - Verzamelde werken [12 Vols. Compl.].
155214: COUPERUS, LOUIS - Fidessa.
166510: COUPERUS, LOUIS - Eene illuzie.
167619: COUPERUS, L. [E.M. BEEKMAN - INTROD.|ED.]. - The Hidden Force.
167961: COUPERUS, LOUIS - Wereldvrede.
144762: COUPERUS, LOUIS - Volledige werken Louis Couperus [47 Vols. & 2].
152507: COUPLAND, DOUGLAS - Generatie X. Een baanbrekend portret van een groep twintigers.
168838: COURBOIN, FRANÇOIS - Histoire Illustrée de la Gravure en France. Text volumes 2 - 4 and Portfolio 1 & 3 [ Textvolume 1 & Portfolio 1 missing].
155187: COUROUBLE, LÉOPOLD - La Maison Espagnole. Souvenirs d'enfance et de jeunesse.
57855: COURT, W. DE LA E.A. - Nederlandse Bibliotheekproblemen
184208: COURT, JHR. JOS. DE LA & MR. W. CREMERS [ET AL.]. - De protest-meeting te Utrecht. 17 december 1888.
164987: COURTEMANCHE, GIL - Een zondag aan het zwembad in Kigali.
59073: COURTH, FRANZ - Mariologie
103115: COURTHION, PIERRE - Georges Seurat.
180192: COURTNEY, RICHARD|MOSELEY, KEITH - Pterosaurs - the Flying Reptiles. Pop up book.
140952: COURTNEY, NICHOLAS - A Little History of Antiques. Furniture - Ceramics - Glass - Metalwork - Silver - Textile.
58787: COURVOISIER, JAQUES - La Notion D'Église Chez Bucer dans son développment historique
4136340: COURVOISIER, J. (ZWINGLI, H.) - Zwingli.
146200: COUSINE, FRANS DE LA [PHOTOGR.]. [ANNE-MARIKEN RAUKEMA - FOREW.]. - Man en paard. De paardenmarkt van Hedel.
147082: COUTRAIT, J.P. - Les secrets du vernissage et du laquage du bois.
143682: COUTTZ, HENDRIK - A Carib Grammar and Dictionary.
82033: COUTURIER, W. E.A. - Huidige mensbeschouwingen. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie no. 24
93754: COUVÉE, PAULIEN E.A. - Tekens in de tijd. 100 jaar Gereformeerde Kerk Nieuwerkerk aan den Ijssel, 5 november 1889 - 5 november 1989
92702: COUVÉE, D. - Met Jezus op den berg
184896: COUVÉE, D.J. & K. VERHOEVEN & J.P. DE GAAY FORTMAN [EDS - ET AL.]. - Annuarium der Societas Studiosorum Reformatorum [1913 = Second First Year].
4074734: COUVÉE, P.J. - "Vita Beata en Vita Aeterna. Een onderzoek naar de ontwikkeling van het begrip Vita Beata"" naast en tegenover ""Vita Aeterna"" bij Lactantius, Ambrosius en Augustinus, onder invloed van de romeinse Stoa. (Diss.)"""
103139: COUVÉE, D.H.|W.J. DE GRUYTER - Jan Altink. 21 october 1885 - 6 december 1971 [2 Vols. Compl. in Cloth Slipcase].
184035: COUVREUR, SERAPHIN - Cérémonial.
121392: COUWENBERG, SERVATIUS W.C.I.M.|PAUL B. CLITEUR - Geschiedenis als noodlot. Over de historiciteit van het menselijk bestaan en het machtsmotief als primaire drijfkracht.
110270: COUWENBERG, S.W. [ED.]. - Van Koude Oorlog naar oorlog naar oorlog tegen terrorisme. Achtergrond en problematiek huidige wereldpolitiek.
102005: COUWENBERG, S.W. [ED.]. - Oost en West op de drempel van een nieuw tijdperk.
100102: COUWENBERG, S.W. [ED.]. - Op de drempel van een nieuwe eeuw. Terugblik op de 20ste en vooruitblik op de 21ste eeuw.
110507: COUWENBERG, S.W. [ED.]. - Karma, reïncarnatie en de roep om zingeving.
95642: COUWENBERG, S.W. - Karma, reïncarnatie en de roep om zingeving
140973: COUWENBERG, S.W. [ED.]. - Opstand der burgers. De Franse Revolutie na 200 jaar.
110316: COUWENBERGHE, PIET VAN [ET AL.]. - Vlaanderens groot wandelboek. 150 geselecteerde wandelingen.
182899: COUWENHOVEN, RON - Zaanse molenbranden. ' Brand, dat God genadelick gelieve te verhoeden '.
182900: COUWENHOVEN, RON - Het Olieslagerscontract. Oliemolens in de Zaanstreek.
140649: COUWENHOVEN, RON - De pioniers van de wielersport. Opkomst van de wielersport in Nederland 1900-1936. Tour de France van 1936 met deelname van vier Nederlanders.
92129: COUX, A.P.A. DU - Eerste zestal leerredenen
167950: COUZENS, DOMINIC - Extreme vogels. Van de snelste tot de slimste.
122008: COVENEY, P.J. [ED., TRANSL.|INTROD.]. - France in Crisis 1620-1675.
101871: COWAN, W. MAXWELL|S. LAWRENCE ZIPURSKY [EDS.].|THOMAS M. JESSELL - Molecular and Cellular Approaches to Neural Development.
102875: COWART, JACK|DOMINIQUE FOURCADE|JACK D. FLAM|JOHN HALLMARK NEFF - Henri Matisse: Paper Cut-Outs.
156165: COWELL-SMITH, GORDON|HOWELL A. LLOYD - The Relevance of History.
58421: COWEN, DAVID L. - Library Holdings of the Edinburgh Dispensatories. With Additions
59167: COWEN, DAVID L. - The Edinburgh Pharmacopoeia. Reprinted from Medical History, Volume 1 Number 2 April 1957 and Number 4 October 1957
186436: COWEN, DAVID L. & WILLIAM H. HELFAND - Pharmacy. An Illustrated History.
102817: COWEN, PAINTON - Rose Windows.
4134685: COWIE, IAN - Jesus' Healing Works and Ours.
100472: COWLES, VIRGINIA - Zoon van Victoria. Edward VII en zijn kring.
130824: COWLES, VIRGINIA - De Kaiser. Het leven van Wilhelm II van Duitsland.
163244: COWLES, VIRGINIA - The Great Marlborough and His Duchess.
143120: COWLES, VIRGINA - Churchill. De mens in zijn tijd.
141661: COWLES, VIRGINIA - The Romanovs.
145190: COWLEY, MALCOLM - Unshaken Friend. A Profile f Maxwell Perkins.
10411: COWPER, WILLIAM - The Workes of Mr. Willia(m) Cowper Late Bishop of Galloway. Now newly collected into one volume. Wherunto is added a comentary on the Reuelation neuer before published. Also An Alphabetical Table for the finding out the principall heads contained in euery Booke. The second Edition.
165019: COX, EVA - Een twee drie ten dans.
145357: COX, HAROLD|JOHN E. CHANDLER - The House of Longman with a Record of Their Bicentenary Celebrations, 1724-1924.
131286: COX-ANDRAU, M.S.J. - De dichter Pieter Vlaming [1686-1734] Een studie over zijn werk met een levensbeschrijving.
167462: COX, H.L. [ED.]. - Limburg [Vol 1 & 2 = Compl. Set].
4069351: COX (ED.) JAMES W. - The Minister`s Manual 1999 - 2005.
53118: COX, JO|THORP, JOHN. R.L. - Devon thatch. An illustrated history of thatching and thatched buildings in Devon
156723: COX, H.L.|E. VERHOFSTADT [EDS.].|V.F. VANACKER - Wortes anst - verbi gratia. Donem natalicium Gilbert A.R. de Smet.
156510: COX, DIEN|GERRIT KRUIS [EDS. - ET AL.].|PETER DE JAEGER - Overleven en vooruitgang. Boeren in Brabant.
110118: COX, IR. B. - Vanden Tocht in Vlaenderen De logistiek van Nieuwpoort, 1600.
181435: COX, MICHAEL - Who Wrote What? A Dictionary of Writers & Their Works.
181436: COX, MICHAEL [ED.]. - The Concise Oxford Chronology of English Literature.
122192: COX, MICHAEL - Who Wrote What? A Dictionary of Writers & Their Works.
104874: COX, MICHAEL [ED.]. - The Oxford Chronology of English Literature [2 Vols. Compl.].
130657: COX, DR. H.L. - Die Bezeichnungen des Sarges im kontinental-Westgermanischen. Eine wortgeographisch-sprachliche Untersuchung.
4138155: COX, HARVEY - (7 titels). De stad van de mens - Religie in de stad van de mens - Laat de beslissing niet aan de slang - Vele woningen - Gods revolutie - De verleiding van de geest - Het narrenfeest.
102006: A.M.A. COX-LEICK|COX, PROF. DR. H.L.|DRS. Y.F. HIEMSTRA|PROF. DR. P.K. KING - Spreekwoordenboek in vier talen. Nederlands - Frans - Duits - Engels.
56912: COX, SIMON|DAVIES, SUSAN - De geheimen van het oude Egypte
122780: COX, JOOST|ED FIGEE|JAN DE WILDT [EDS.].|JAN VAN DEN BOSCH - En bracht de schare tot kalmte. Bespiegelingen over de gemeentesecretaris door de eeuwen heen.
155500: COXE, H.O. - Greek Manuscripts.
122387: COXE, WILLIAM - Travels in Poland and Russia [3 Vols. in 1- Compl.].
154147: COXE, H.O. - Laudian Manuscripts.
170932: COYNE, JERRY A. - Faith versus Fact. Why Science and Religion are Incompatible.
122600: COYSH, A.W.|R.K. HENRYWOOD - The Dictionary of Blue and White Printed Pottery, 1780-1880. Volume 1.
162108: COZIJN, REINIER - Integration and Inference in Understanding Causal Sentences.
131036: COZZENS, PETER - The Shipwreck of Their Hopes. The Battles for Chattanooga.
144156: COZZENS, PETER - No better Place to Die. The Battle of Stones River.
53338: CRAANDIJK, J. - Wandelingen door Nederland. Met platen naar de lithografiën van P.A. Schipperus en Wandelkaartjes. Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel
130857: CRAANDIJK, J.|P.A. SCHIPPERUS [ILLUSTR.] - Wandelingen door Groningen en Drenthe. Met kaarten en platen naar lithografieën van P.A. Schipperus.
173456: CRAB, JAN - Het Brabants beeldsnijcentrum Leuven (uitgegeven door de Vrienden van het Museum Leuven t.g.v. hun vijfjarig bestaan 1972-1977).
100151: CRAB, J. [ET AL.]. - Dirk Bouts en zijn tijd.
4139511: CRABB, L. - Zoektocht naar God.
122154: CRACRAFT, JAMES - For God and Peter the Great. The Works of Thomas Consett 1723-1729.
95421: CRADDOCK, FRED B. - Philippians. Interpretation. A Bible Commentary for Teaching Preaching
190003: CRAECKER, ASTRID-FIA - It's my party! And I craft if I want to
152412: DR. J. CRAEYBECKX|VERLINDEN, PROF. DR. C. - Prijzen- en Lonenpolitiek in de Nederlanden in 1561 en 1588-1589. Onuitgegeven adviezen, ontwerpen en ordonnanties.
4053314: CRAFFORD, D. & CRONJÉ, J.M. - Aan God die dank. Geskiedenis van die sending van die Ned.Geref.Kerk binne die Republiek van Suid-Afrika en enkele aangrensende Buurstate.
163735: CRAGG, KENNETH - Muhammed in the Qur'an. The Task and the Text.
150444: CRAIG, GORDON A. - Über die Deutschen.
150447: CRAIG, GORDON A. - Die Politik der Unpolitischen. Deutsche Schrifsteller und die Macht 1770-1871.
143612: CRAIG, PATRICIA - Brian Moore. A Biography.
70088: CRAIG, WILLIAM LANE - Time and Eternity. Exploring God's Relationship to Time
4010158: CRAIG, C.T. - The Beginning of Christianity.
121046: CRAIG HARLINE [EDS.].|PUT, EDDY - Verloren schapen, schurftige herders. De helse dagen van Bisschop Mathias Hovius 1542-1620.
101461: CRAIG, WILLIAM - Die Schlacht um Stalingrad. Der Untergang der 6. Armee. Kriegswende an der Wolga.
70094: CRAIG, WILLIAM LANE - The Problem of Divine Foreknowledge and Future Contingents from Aristotle to Suarez (Series: Brill's Studies in Intellectual History. Volume 7)
70093: CRAIG, WILLIAM LANE - Divine Foreknowledge and Human Freedom. The Coherence of Theism: Omniscience (Series: Brill's Studies in Intellectual History. Volume 19)
168138: CRAIG, HARDIN - The Works of John Matham including the romance of Amornus and Cleopes.
150499: CRAIG, THERESA [JOHN BESSLER - PHOTOGR.]. - Edith Wharton. A House Full of Rooms: Architecture, Interiors and Gardens.
170225: CRAIG, WILLIAM LANE - Time and Eternity. Exploring God's Relationship to Time.
181437: CRAIG, GORDON A. [INTROD.]. - Das Fontane Jahrbuch. Veranstaltungen-Essays-Ausflüge-Adressen.
160233: CRAIGIE, WILLIAM A. - Scandinavian Folk-Lore. Illustrations of the Traditional Beliefs of the Northern Peoples.
101402: CRAIN, CALEB - American Sympathy. Men, Friendship and Literature in the New Nation.
154681: CRAKER, CHRIS - Kijk op jazz. Een handige gids voor wie wil genieten van jazzmuziek.
87565: CRAMER, J.A. - De Theologische Faculteit te Utrecht ten tijde van Voetius
4005992: CRAMER, J.A. (UTRECHT) - De Theologische Faculteit te Utrecht in de 18de en het begin der 19de Eeuw.
93882: CRAMER, A.M. - Het leven en de verrigtingen van Menno Simons, voorafgegaan door eene inleidende verhandeling over den oorsprong en de opkomst der doopsgezinden, voornamelijk in de Nederlanden
4021075: CRAMER, J. - Christendom en humaniteit.
146112: CRAMER, RIE - Meer van Zus en Jan.
4138158: CRAMER, J.A. - (3 titels). De Heilige Schrift, het Woord van God - Het leven uit God - De Kerk. Afscheidscollege 1934
83296: CRAMER, J.A. - De Theologische Faculteit te Utrecht in de 18de en het begin der 19de Eeuw
4020116: CRAMER, J. - Specimen historico-dogmaticum de Arianismo. (Diss.)
4020092: CRAMER, S. - Konservatief modernisme,. godgeleerdheid en volksleven.
59149: CRAMER, J. - Alexandre Vinet als christelijk moralist en apologeet geteekend en gewaardeerd
4015698: CRAMER, S. & PIJPER, F. - Bibliotheca Reformatoria Neerlandica (Compleet in 10 dln.). Geschriften uit den tijd der Hervorming in de Nederlanden. Opnieuw uitgegeven en van inleidingen en aanteekeningen voorzien door S.Cramer en F.Pijper.
84735: CRAMER, J.A. - De Theologische Faculteit te Utrecht in de 18de en het begin der 19de Eeuw
110518: CRAMER, FRIEDRICH - Der Zeitbaum. Grundlegung einer allgemeinen Zeittheorie.
4011236: CRAMER. A.W. - Stoicheia tou Kosmou. Interpretatie van een nieuwtestamentische term. (Diss.)
4020117: CRAMER, J. - Het berouw en het ethisch determinisme. Repliek.
60145: CRAMER. A.W. - Stoicheia tou kosmou (Interpretatie van een nieuwtestamentische term)
4021032: CRAMER, J.A. (CALVIJN, J.) - De heilige Schrift bij Calvijn.
85697: CRAMER, J.A. - De Theologische Faculteit te Utrecht ten tijd van Voetius.
4136879: CRAMER, J.A. - De dominee van onze volkskerk.
142182: CRAMER. A.W. - Stoicheia Tou Kosmou: Interpretatie van een nieuwtestamentische term.
156561: CRAMER, NICOLAAS ADRIANUS - Inleiding op eene uitgave der Reis van Jan van Mandeville, naar de middelnederlandsche handschriften en incunabelen.
84437: J.A. CRAMER|POL, W.H. VAN DE - De eenheid en gescheidenheid der kerk. Het oecumenisch vraagstuk.
90530: CRAMER, N. - Parlement en pers in verhouding tot de overheid
84468: CRAMER, J.W. - De Utrechtsche faktie
145262: CRAMER, N.A. - De reis van Jan van Mandeville, naar de middelnederlandsche handschriften en incunabelen.
144163: CRAMPTON, R.J. - A Concise History of Bulgaria.
143676: CRAMPTON, R.J. - The Hollow Detente. Anglo-German Relations in the Balkans 1911-1914.
184131: CRANE, WALTER - The Bases of Design.
147016: CRANE, NICHOLAS - Mercator. The Man who Mapped the Planet.
162466: CRANE, WALTER - Of the Decorative Illustration of Books Old and New.
157886: CRANE, E.M. [PREF.]. - A Century of Book Publishing 1848-1948.
155513: CRANE, WALTER - Of the Decorative Illustration of Books Old and New.
156708: CRANE, NICHOLAAS - Mercator. The Man who Mapped the Planet.
163620: CRANE, DAVID - Lord Byron's Jackal. The Life of John Trelawny.
157887: CRANE, E.M. [INTROD.]. - A Century of Book Publishing 1848-1948.
153199: CRANE, RALPH J.|RADHIKA MOHANRAM [EDS.]. - Shifting Continents / Colliding Cultures. Diaspora Writing of the Indian Subcontinent.
186569: CRANE, TIM - The Mechanical Mind: A Philosophical Introduction to Minds, Machines and Mental Representation.
155828: CRANE, NICHOLAAS - Mercator. De man die de aarde in kaart bracht.
142049: CRANENBURGH, KATINKA C. VAN [ED.]. - Unified. Veelluik, geschilderd in opdracht van Sara Lee / DE, door Evert Thielen in de periode 1993-1996.
103633: CRANKSHAW, EDWARD - The Shadow of the Winter Palace. Russia's Drift to Revolution 1825-1917.
155550: CRANKSHAW, EDWARD - Gestapo. Instrument of Tyranny.
152976: CRANSHOFF, BETTY|DR. JOHAN ZUIDEMA - Van Dale Basisspellingsgids [& CD-Rom].
54859: CRAPPS, ROBERT W. - An Introduction to Psychology of Religion
143717: CRASKE, MATTHEW - Art in Europe 1700-1830. A History of the Visual Arts in an Era of Unprecedented Urban Economic Growth.
153059: CRAVEN, KENNETH - Jonathan Swift and the Millenium of Madness. The Information Age in Swift's ' A Tale of a Tub '.
184235: CRAVEN, ROY C. - Indian Art. A Concise History. Revised Edition.
4072144: CRAVERI, M. - Das Leben des Jesu von Nazareth.
156241: CRAWFORD, DOROTHY H. - Deadly Companions. How Microbes Shaped Our History.
162912: CRAWFORD, FRANCIS MARION - The Rulers of the South. Sicily, Calabria, Malta [Vol. 1 - only].
153156: CRAWLEY, ANDREW - Somoza and Roosevelt. Good Neighbour Diplomacy in Nicaragua, 1933-1945.
147170: CRAYRÉ, F. - Patrologie et Histoire de la Théologie [2 Vols. - Complete set].
155272: CRAZE, RICHARD - Numerologie ontcijferd. Ontdek de kracht van getallen.
101806: CREASEY, JOHN - Round Table. The first twenty-five years of the Round Table Movement.
4140829: CREDNER, C.A. - Geschiedenis van den kanon des Nieuwen Testaments. Uitgegeven door G.Volkmar.
183150: CREEGER, GEORGE R. [ED.]. - George Eliot. A Collection of Critical Essays.
170224: CREEL, RICHARD E. - Divine Impassibility. An Essay in Philosophcal Theology.
9789021143187: CREEMERS, I. E.A.|DEKKER, P. - Breekpunt Of Bindmiddel. Religieus engagement in de civil society
105156: CREESE, RICHARD|J. BEARN.|W.F. BYNUM - The Health of Prisoners. Historical Essays.
103909: CRÉHANGE, DR. P.-A. - Les livres anciens de Médecine et de Pharmacie. Promenade à travers la médecine du passé.
184650: CRÉHANGE, DR. P.-A. - Les livres anciens de Médecine et de Pharmacie. Promenade à travers la médecine du passé.
32325: CREMADES, FERNANDO CHECA - El jardin de las delicias de El Bosco: copias, estudio téchnico y restauración. Madrid, Museo Nacional des Prado. Del 23 de junio al 10 de septiembre de 2000
4036144: CREMER. K.J. - De duitsche godsdienstpsychologie. (Diss.)
56215: CREMER, J.J. - Bella Roel. Overbetuwsche vertellingen
82428: CREMER, KLAAS J. - De Duitsche Godsdienstpsychologie
60146: CREMER. F.G. - Die Fastenandage Jesu (Mk 2,20 und Parallelen, In der sicht der Patristischen und Scholastischen Exegese)
60147: CREMER. K.J. - De Duitsche godsdienstpsychologie
141872: CREMERS, ELINE [ = E.F. CANTER CREMERS-VAN DER DOES] - Kunstenaar en model.
103585: CREMONA, ITALO - De wereld van de Jugendstil.
163771: CREMONA, VICKY ANN (ED.) (ET ALL.) - Theatrical Events. Borders - Dynamics - Frames.
4261: CRENIUS, THOMAS - Thesaurus Librorum Philologicus et Historicorum. (In quo habentur Tome I: I. Bonav. Corn. Bertrami Lucubrationes Franktallenses, editiae à Theodorico Hackspanio, cum censuris eruditorum. II. Theod. Hackspanii Interpres errabundus. III. Laur. Fabricii Partitiones Codicis Hebraei. IV. Joh. Erici Ostermanni Disputatio de Consultationubus Veterum. Tome II: I. Theodorici Hackspanii Theol. & Philol. celeb. libri duo Miscellaneorum cum ejusdem Cabbalae Judaicae expositione. II. Abrahami Costeri Vindex loci S. Scripturae, Genes. III. 15. a vitiosa interpretatione de b. Virgine Maria. III. D. Salom. Glassii Christus in peccatis nostris serviens, seu dicti Jesa. XLIII. 24. 25. explicatio.) Thomas Crenius conlegit, recensuit, & notas, indices, ac praefationem, in qua de a privatis acta cura publici verba siunt, adjecit.
154130: CRENNE, HÉLISENNE DE [LISA NEAL|STEVEN RENDALL - TRANSL.]. - The Torments of Love. Hélisenne de Crenne [Marguerite Briet].
161857: CRENSHAW, OLLINGER - The Slave States in the Presidential Election of 1860.
173003: CRESPO, GREGORIO GUITIÁN - La mediación salvífica según santo Tomás de Aquino. Collección Teológica 114
4065618: CRESPY, G. (TEILHARD DE CHARDIN, P.) - Das theologische Denken Teilhard de Chardins.
181438: CRESSY, DAVID - Education in Tudor and Stuart England.
32315: CRESTI, CARLO|RENDINA, CLAUDIO - Palazzi of Rome
110037: CRESTON, ROBERT-YVES [ED.]. - Journal de bord de Saint Brendan a la recherche du Paradis.
147035: CRÉTEUR, L.|TH. DEVACHT - Histoire et origine de la corporation des chirurgiens & des apothicaires d'Audenarde dites des SS. Comes et Damien depuis le XIIe jusqu'au XIXe siècles.
146500: CREUTZ, DR. WALTER - Die Neurologie des 1.--7. Jahrhunderts n. Chr. Eine historisch-neurologische Studie.
167238: CREUTZ, DR. MAX - Johan Thorn-Prikker.
132026: CREUTZ, DR. WALTER - Die Neurologie des 1.--7. Jahrhunderts n. Chr. Eine historisch-neurologische Studie.
181007: CREVELD, I.B. VAN - Wees ten zegen. 75 jaar B'nai B'rith - Zonen van het Verbond - in Nederland.
184334: CREVELS, MILY - Concession. A Typological Study.
155195: CREWE, MARQUESS OF - K.G. - Lord Rosebery [2 Vols. Compl.].
153709: CRIBB, T.J. [ED.]. - The Power of the World / La puissance du verbe. The Cambridge Colloquia.
143035: CRICK, BERNARD - George Orwell. A Life.
88441: M'CRIE, THOMAS - Het leven van John Knox. Uit het Engels vertaald.
4050663: M`CRIE, TH. - Historia de la Reforma en Espana en el Siglo XVI.
57649: M'CRIE, THOMAS - The story of the Scottish church from the Reformation to the Disruption
96503: CRIE, THOMAS M' - Het leven van John Knox
147152: CRIJNS, A.H. - Van overgang naar omwenteling in de Brabantse Land- en Tuinbouw 1950-1985. Schaalvergroting en specialisatie.
110272: CRIJNS, HUB (ED. ET AL.) - Gelijker = rijker. Over rijkdom, verdeling en sociale ethiek.
54662: CRIJNS, HUB E.A. - Barmhartigheid en gerechtigheid. Handboek diaconiewetenschap
130186: B. CRIJNS|J.F.M. VAN DER HEIJDEN|J.J. BUCHNER|JEENINGA, WILLEKE [& H.J. ZANDKUIJL|P. MEIJERS]|S. ALBERTS - De Ridderikhoffpanden in Hoorn. Roode Steen 9, Grote Oost 3 en 5.
54666: CRIJNS, HUB E.A. - Arbeid, zin en geloof. Handboek arbeid en kerk
59233: CRIJNS, HUB E.A. - Barmhartigheid en gerechtigheid. Handboek diaconiewetenschap
121249: CRIJNS, HUB|EEF VAN VILSTEREN [EDS.].|HERMAN NOORDEGRAAF - Pendelen tussen werk en kerk. Verhalen rond de opkomst van het bedrijfsapastoraat.
100103: CRIJNS, H.J.G.M. - Tussen arbeid en kapitaal. Een eeuw katholiek en protestants sociaal denken.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

5/30