Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
181419: COENEN, JEAN - Alles wat hier leeft, spint, twernt of weeft. Geschiedenis van Geldrop en Zesgehuchten.
182291: COETZEE, J.M. - Als een vrouw ouder wordt.
154193: COETZEE, ABEL - Aan die dag se soom.
167931: COETZEE, J.M. [DEREK ATTRIDGE - INTROD.]. - Inner Workings. Literary Essays 2000-2005.
10144: COEUR, JACOB DE - Styl der Notarissen, Zynde een Verzameling van Actens, Contracten en Instrumenten, Dagelyks dienende tot de Notariale Practyk, Zoo als die by de respective Hoven van Justitie, of andere Recht-Banken, en in de gewonelyke Onderhandelinge gebruikelyk zyn. Mitsgaders, verscheidene Singuliere of ongemeene Actens en wel Geclausuleerde Testamenten. Voorts eenige Formulieren van Instrumenten, die op een Oostindisch Schip gemeenlyk worden gepasseert, by den Onder-Koopman, Boekhouder, Seur of Assistent. Ende laatstelyk noch Een korte Examen der Notarissen, Strekkende tot Supplement van die geene, welke tot dus verre over de Notariale Practyk geschreeven hebben.
9123: COEVERDEN, GEORG VAN - De Heerlyke en Heerscher Israels, naderende tot den Heere met de offerhande van zyn eigen ziel en lighaam. Uitgebeelt in Schritmatige Verhandelingen van het Lyden en Sterven des Gezegenden Saligmakers Jesu Christi. In welke na eene voldoenende verklaringe van 't letterlyke Verhaal der Euangelisten, de Swaarte, de Voorzeggingen, de bewegende Oorzaak, en de zoete Vrugten van elk byzonder deel van dat zelfde Lyden vertoont worden. En tot moetgeving der regtschapene Christenen, voornamentlyk tot ontdekking en opwekking der zorgeloze Mond-belyderen toegepast.
4031770: COFFIN, H.S. - The public worship of God. A source book.
142027: COGH,|MILLIO|TEMMERMAN - De Gentsche Dockers. Nauwkeurige beschrijving van de toestanden en de bloedige gebeurtenissen langs de Gentse dokken door Millio - Temmerman - Cogh. Verkocht ten voordeele der talrijke slachtoffers.
160680: COHEN-SOKAL, ANNIE - Jean-Paul Sartre, zijn biografie.
4051222: COHEN-SOLAL, A. (SARTRE, J.P.) - Sartre. A Life. Translated by A.Cancogni. Ed. by N.Macafee.
110904: COHEN, ERNST - Wat leeren ons de archieven omtrent Gerrit Jan Mulder ?
83864: COHEN, JAKOB - Judaica et Aegyptiaca de maccabaeorum Libro III quaestiones historicae
140840: COHEN-DE VRIES, P.J.|RIE CRAMER [COVER-ILLUSTR.]. - Kinderen uit m'n klas.
4045620: COHEN-SOLAL, A. (SARTRE, J.P.) - Jean-Paul Sartre. Zijn biografie.
143380: COHEN, S. MARC|GARETH B. MATTHEWS [TRANSL.]. - Ammonius: On Aristotle's Categories.
92420: COHEN, JAKOB - Judaica et Aegyptiaca. De Maccabaeorum Libro III Quaestiones Historicae
53681: COHEN, EDWARD - Jeroen Bosch (De grote meesters)
96152: COHEN, JEREMY - Living Letters of the Law. Ideas of the Jew in Medieval Christianity
57681: COHEN, E.A. - De negentien treinen naar Sobibor
4300639: COHEN, R.A. (LEVINAS, E.) - Elevations. The Height of the Good in Rosenzweig and Levinas.
182590: COHEN. LEONARD - Poems 1956-1968.
182592: COHEN. LEONARD - Selected Poems 1956-1968.
122542: COHEN, CARL - Kurzgefasste Hebräische Grammatik: zu Selbststudium und für Unterricht . Versuch einer neuen Lösung der grammatisch-pädagogischen Fragen.
58699: COHEN, A. E.A. - Fonologie van het Nederlands en het Fries. Inleiding tot de moderne klankleer
180452: COHEN, ROBERT S.|MARX W. WARTOFSKY [EDS]. - Boston Studies in the Philosophy of Science. Volume 5: Proceedings of the Boston Colloquium for the Philosophy of Science 1966 / 1968.
180443: R.S. COHEN [EDS.].|SEEGERS, R.J. - Philosophical Foundations of Science. Proceedings of Section L, 1969. American Association for the Advancement of Science.
110303: COHEN, MARCEL S.R. - Language. Its Structure and Evolution.
101353: COHEN, ADOLF EMILE - De visie op Troje van de westerse middeleeuwse geschiedschrijvers tot 1160.
166763: COHEN, JONATHAN N. [ED.]. [ADRIAAN K. OFFENBERG|HANS VISSER - INTROD.]. - Hebraica and Judaica printed before 1900. Catalogue of the Jaap Meijer Collection.
163728: COHEN, JOSEF|POL DOM [ILLUSTR.]. - Nederlandsche sagen en legenden.
154782: COHEN, L. JONATHAN - The Diversity of Meaning.
4060358: COHEN, A. - The Twelve Prohets. (Soncino Books of the Bible)
57438: COHEN, JAKOB - Judaica et Aegyptiaca. De Maccabaeorum Libro III Quaestiones Historicae
110734: COHEN, GUSTAVE - Chrétien de Troyes et son oeuvre. Un grand romancier d'amour et d'aventure au XIIe siècle.
160878: COHEN, AMNON - Political Parties in the West Bank under the Jordanian Regime, 1949-1967.
121614: COHEN, ANTONIE|MARCEL P.R. VAN DEN BROECKE [EDS.].. - Abstracts of the Tenth International Congress of Phonetic Sciences [Vol. 2 A & B = Complete set].
154929: COHEN STUART, BERTIE A. [ED.]. - Women in the Caribbean. A Bibliography [2 Vols.].
180622: COHEN, PROF. DR. D. - Schets van het notariaat in het Oude Egypte, in het Hellenistische tijdvak en de eerste drie eeuwen van de romeinse keizertijd.
183027: COHEN, G.G. - Het Joods Nationaal Fonds in Nederland.
180509: COHEN, DR. E.A. - Het Duitse concentratiekamp. Een medische en psychologische studie.
4050996: COHEN, J.M. (RED.) - Joden onder de islam / Jews under Islam. Een cultuur in historisch perspectief / a Culture in Historical Perspective.
4074579: COHEN, J.M. & PHIPPS, J.F. - De mystieke ervaring. Belevingen van mystici en andere gewone mensen.
4133383: COHEN, J. - Judaica et Aegyptiaca. De Maccabaeorum Libro III quaestiones Historicae. (Diss.)
4133919: COHEN, J.M. & ZWIEP, I.E. (RED.) - Joden in de wereld van de Islam.
4139903: COHEN, H. - Religion of Reason. Out of the Sources of Judaism. Translated, with Introduction by S.Kaplan. Introductory Essay by L.Strauss,
4139932: COHEN, J. - The Friars and the Jews. The Evolution of Medieval Anti-Judaism.
4140160: COHEN, A.A. - The Natural and the Supernatural Jew. An Historical and Theological Introduction.
180752: COHEN, SHAYE J.D. - Josephus in Galilee and Rome. His vita and development as a Historian.
180459: R.S. COHEN [EDS.].|SCHAFFNER, K.F. - PSA 1972. Proceedings of the 1972 Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association.
180461: COHEN, ROBERT S.|MARX W. WARTOFSKY [EDS]. - Methodological and Historical Essays in the Natural and Social Sciences.
180465: COHEN, ROBERT S.|MARX W. WARTOFSKY [EDS]. - Methodology, Metaphysics and the History of Science. In Memory of Benjamin Nelson.
171141: COHEN, JACK|IAN STEWART - Chaos geordend. De ontdekking van eenvoud in complexiteit.
170587: COHEN, JOSH - Interrupting Auschwitz. Art, Religion, Philosophy.
164418: COHEN, JEREMY - Christ Killers. The Jews and the Passion from the Bible to the Big Screen.
158445: COHEN, IRUN R. - Regen und Auferstehung. Talmud und Naturwissenschaft im Dialog mit der Welt.
156701: COHEN, JEFFREY J. - Medieval Identity Michines.
154614: COHEN, DAVID - De pottenbakkersschijf. Praktisch handboek voor vorm en ontwerp van keramiek.
152545: COHEN, ANDREW - Levende Vrijheid. Een gids voor radicale verlichting door een revolutionair spiritueel leraar.
122296: COHEN, MARK R. - Under Crescent & Cross. The Jews in the Middle Ages.
104561: COHEN, DAVID [GABRIEL GARCIA MARQUEZ - INTROD.].|PETER MATTHIESSEN - AFTERW.]. - De cirkel van het leven. Menselijke rituelen uit de hele wereld.
141183: COHEN, DAVID - Diana, dood van een legende.
161649: COHEN, R. [ED.]. - The Jewish Nation in Surinam.
163287: COHEN, ANDREW - Onvoorwaardelijk leven. De ontdekkingsreis van een spiritueel leraar.
152603: COHEN, JAAP - Het bewaren van de oorlog. De roerige beginperiode van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie 1945-1960.
60139: COHN. G.H. - Das Buch Jona (Im lichte der Biblischen erzahlkunst)
4049816: COHN. G.H. - Das Buch Jona im Lichte der biblischen Erzählkunst.
167894: COHN, NORMAN - The Pursuit of the Millennium. Revolutionary Millenarianism and Mystical Anarchists of the Middle Ages.
130869: COHN, WILLIAM - Buddha in der Kunst des Ostens.
4300811: COHN-SHERBOK, RABBI DAN - Messianic Judaism.
140892: COHON, SAMUEL S. - Jewish Theology. A Historical and Systematic Interpretation of Judaism and its Foundations.
4009609: COHON, SAM.S. - What we Jews Believe and a Guide to Jewish Practice for the Enlightened Modern Jew.
158028: COILLIE, JAN VAN - Leesbeesten en Boekenfeesten. Hoe werken [met] kinder- en jeugdboeken?
181420: COINAGE - - Catalogus van de koperen munten geslagen door de ZEVEN PROVINCIËN DER VERENIGDE NEDERLANDEN 1546-1795 & Catalogus van de munten van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN met Curaçao, Nederlandse Antillen en Suriname 1795-1973 & Catalogus van de zilveren munten geslagen door de ZEVEN PROVINCIËN der verenigde Nederlanden vanaf de Munt-Ordonnantie van 21 maart 1606 tot aan de oprichting van de BATAAFSE REPUBLIEK in 1795 [Vol. 1 & 2 = Compl.] [ = Together 4 Vols.].
4021611: COINTRE, W.M.LE - Het sociale Jezus-beeld.
153388: COLACELLO, BOB - Holy Terror. Andy Warhol Close Up. An Inside Portrait.
103526: COLANDER, LANDRETH|DAVID C. COLANDER - History of Economic Theory.
48004: COLANGE, LEO DE - The Picturesque World. Or, Scenes in Many Lands. With one thousand illustrations on wood and steel of Picturesque Views from all Parts of the World. Comprising mountain, lake and river scenery, parks, palaces, cathedrals, churches, castles, abbeys, and other views selected from the most noted and interesting parts of the world. Volume I
157183: COLAS, LOUIS - L'Habitation Basque [Portfolio].
156571: COLBERG, KATHARINA [ED.]. - Staat und Gesellschaft in Mittelalter und Früher Neuzeit. Gedenkschrift für Joachim Leuschner.
121052: COLBY, WILLIAM JAMES MCCARGAR - Lost Victory. A Firsthand Account of America's Sixteen-Year Involvement in Vietnam.
184229: COLDA, FRATER [ = BRATR KOLDA] [DANA MARTÍNKOVÁ - ED.]. - Tractatus mystici. De strenuo milite & De mansionibus celestibus / Mystické traktáty. O statecném rytíri & O nebeských prfbytcích [ = The Brave Knight & The Heavenly Residences].
93088: COLDON, F.H. A.O. - Philo I-VII. WITH: Supplement 1: Questions on Genesis AND: Supplement 2: Questions on Exodus (9 Bände)
166479: COLDSTEAM, J.N. - Geometric Greece.
181425: COLE, MICHAEL [ED.]. - Voyages, Travel & Exploration [Volume: The International Rare Book Prices].
58431: COLE, R. ALAN - Exodus. An introduction and commentary
183458: COLE, W. OWEN|PIARA SINGH SAMBHI [EDS.]. - A Popular Dictionary of Sikhism.
4059338: COLE, T. - Images of the Holocaust. The Myth of the `Shoah Business`.
162959: COLE, HUBERT [JOHN TERRAINE - INTROD.]. - The Black Prince.
158173: COLE, MICHAEL - Early Printed Books [Volume 1].
158174: COLE, MICHAEL - Science & Medicine [Volume 1].
157853: COLE, RICHARD CARGILL - Irish Booksellers and English Writers 1740-1800.
154667: COLE, W. OWEN - De bijbel. Informatie over het christendom.
181421: COLE, MICHAEL [ED.]. - Early Printed Books [Volume 1: The International Rare Book Prices].
181422: COLE, MICHAEL [ED.]. - Modern First Editions [Volume: The International Rare Book Prices].
181423: COLE, MICHAEL [ED.]. - Science & Medicine [Volume: The International Rare Book Prices].
181424: COLE, MICHAEL [ED.]. - The Arts & Architecture [Volume 1: The International Rare Book Prices].
90584: COLEMAN, TERRY - Passage to America. A history of emigrants from Great Britain and Ireland to America in the mid-nineteenth century.
151861: COLEMAN, KENNETH - American Revolution in Georgia 1763-1789.
171142: COLEMAN, RICHARD J. - Competing Truths. Theology and Science As Sibling Rivals.
143048: COLEMAN, TERRY - Olivier. The Authorised Biography.
141005: COLEMAN, D.C. - The Economy of England 1450-1750.
88807: COLENBRANDER, H.T. - Willem I, Koning der Nederlanden. (2 delen)
88611: COLENBRANDER, H.T. E.A. - Willem van Oranje. Bijzondere afevering van De Gids. Zeven en negentigste jaargang, No. 1. Januari 1933.
140605: COLENBRANDER, PROF. DR. H.T. - De afscheiding van België.
88852: COLENBRANDER, H.T. - Historie en leven (2 delen in 1 band)
84895: COLENBRANDER, H.T. - Nederland's betrekking tot Indië in verleden en toekost. Rede ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Leidsche Hoogeschool op woensda 11 December 1918
168732: COLENBRANDER, DR. H.T. - Wereldgeschiedenis [1915-1919] in overzichten [2 Vols. Compl.].
88021: COLENBRANDER, H.T. - De Belgische omwenteling (Met gebruikmaking van onuitgegeven bronnen)
56615: COLENBRANDER, H.T. - Willem II, Koning der Nederlanden
122382: COLENBRANDER, H.T. - Nederland en België. Proeve tot beter waardering.
84901: COLENBRANDER, H.T. - Koloniale Geschiedenis (3 delen) met kaarten
88760: COLENBRANDER, H.T. - Inlijving en opstand
88802: COLENBRANDER, H.T. - De afscheiding van België
55713: COLENBRANDER, H.T. - De Bataafsche Republiek
55709: COLENBRANDER, H.T. - Inlijving en opstand
55711: COLENBRANDER, H.T. - Schimmelpenninck en Koning Lodewijk
130748: COLENBRANDER, PROF. DR. H.T. - Inlijving en opstand.
130290: COLENBRANDER, DR. H.T. - Een zedeprent van den ouden zeiltijd.
130278: COLENBRANDER, DR. H.T. - Oranje en het Wilhelmus.
82584: COLENBRANDER, H.T. - Oranje en het Wilhelmus
130330: COLERIDGE, ANTHONY - Chippendale Furniture. The Works of Thomas Chippendale and his Contemporaries in the Rococo Taste. Vile, Cobb, Langlois, Channon, Ince and Mayhew, Lock, Johnson and others.
103683: COLERIDGE, LADY GEORGINE [INTROD.]. - The Lady's Realm. A selection from the monthly issues: November 1904 to April 1905.
102276: COLERUS, EGMONT - Leibniz. Leben und Werk eines Universalgenies.
53100: COLES, MADELINE - Jewellery. Two books in one. Projects to practice and inspire. Techniques to adapt to suit your own designs
92566: COLES, ELISA - Stellige en praktikale verhandeling van Gods souvereiniteit, mitsgaders andere wezenlijke stukken, daaruit afgeleid. Namelijk van de rechtvaardigheid, de verkiezing, verlossing, krachtdadige roeping en volharding
140775: COLETTE - Oeuvres de Colette. [3 vols. compl.].
185629: COLETTE - De eerste keer dat ik mijn hoed verloor. Zelfportret in verhalen. Volume 291: Privé-Domein.
145149: COLETTE HENRIËTTE [MARC SIMON - FOREW.].|JONGE, JOSIEN DE - Licht en Duisternis. De Surinaamse Schilder Leo Glans 1911-1980.
165130: COLETTE, OLGA - Inkt en vuur.
146268: COLEY, NOEL G.|VANCE M.D. HALL (EDS.) - Darwin to Einstein. Primary Sources on Science & Belief.
30561: COLIJN, H. - Voor het gemeenebest. Keur uit de redevoeringen van Dr. H. Colijn, onder zijn medewerking en toezicht samengesteld door Mr. Dr. L.W.G. Scholten
184941: COLIJN, H. - Koloniale vraagstukken van heden en morgen.
88654: COLIJN, H. - Geen rust, maar bezinning. Een vervolg op de 'Koloniale vraagstukken van heden en morgen'.
85085: COLIJN, H. - Levensbericht van Dr. A. Kuyper. Overgedrukt uit de levensberichten van de maatschappij der nederlandsche Letterkunde te Leiden 1922-1923
85397: COLIJN, H. - Staatkundige Hervormingen in Nederlandsch Indië
82603: COLIJN, H. - Het vaderlandt Ghetrouwe, herdenkingsrede uitgesproken ter gelegenheid van de viering van het vierde eeuwfeest der geboorte van Prins Willem van Oranje op maandag 24 Aprik 1933 in het concertgebouw te Amsterdam
121243: COLIN WARD - INTROD.|JANOS KASS - ILLUSTR.].|TURGENEV, IVAN [ROSEMARY EDMONDS - TRANSL. - Fathers and Sons [In Slipcase].
100565: COLIN, GEORGE - Een boekband van Christoffel Plantin / Une reliure de Christophe Plantin.
122917: COLIN ANDREWS|DELGADO, PAT - Kreisrunde Zeichen. Eine Untersuchung des Phänomens der spiralförmig flachgelagerten Bodenmuster in Kornfeldern.
157265: COLIN, GEORGES - La reliure féminine et les arts du cuir en Belgique à la Belle Époque.
183092: COLIN RONAN [EDS.].|FRANCES WOOD|PENNY BROOKE|SIVIN, NATHAN - The Contemporary Atlas of China.
104129: COLIN JONES [PHOTOGR.].|FRATER, ALEXANDER - Great Rivers of the World.
184541: COLIN, GEORGES - La reliure féminine et les arts du cuir en Belgique à la Belle Époque.
163113: COLIN, FRANCOIS|LEX MULLER - De grote voetbalencyclopedie.
156594: COLIN RICHMOND [EDS.].|ROSENTHAL, JOEL - People, Politics & Community in the Later Middle Ages.
121867: COLIN MCDIARMID [EDS.].|GRIMMETT, GEOFFREY - Combinatorics, Complexity and Chance. A Tribute to Dominic Welsh.
174386: COLISH, MARCIA L. - Medieval foundations of the western intellectual tradition, 400-1400. The Yale Intellectual History of the West
101400: COLL, STEVE - The Bin Ladens. The Story of a Family and Its Fortune.
100061: COLL, STEVE - The Bin Ladens. An American Family in the American Century.
151133: COLLE, ENRICO - Il mobile Impero in Italia. Arredi e decorazioni d'interni dal 1800 al 1843 [in Pictorial Slipcase].
155812: COLLEDGE, MALCOLM A.R. - Parthian Art.
164493: COLLEY, LINDA - The Ordeal of Elizabeth Marsh. How a Remarkable Woman Crossed Seas and Empires to Become Part of World History.
156829: COLLIE, MICHAEL - George Gissing. A Bibliographical Study.
156080: COLLIE, MICHAEL - George Borrow Eccentric.
184740: COLLIENNE, EMIL [ET AL.]. - Autour de Saint-Vith. Des pierres pour le dire.
180285: COLLIENNE, EMIL [ET AL.]. - Sankt Vith und sein Umland. Steine die reden.
145137: COLLIENNE, EMIL [ET AL.]. - Autour de Saint-Vith. Des pierres pour le dire.
141600: COLLIER, RICHARD - The War that Stalin Won. Tehran-Berlin.
163825: COLLIER, GORDON|ULRICH FLEISCHMANN [EDS.]. - A Pepper-Pot of Cultures. Aspects of Creolization in the Caribbean.
4026126: COLLIER, R. (BOOTH, W.) - Der General Gottes William Booth.
162494: COLLIJN, ISAK - Katalog der Inkunabeln der Kgl. Bibliothek in Stockholm. Zweiter Teil: Schweden. Erstes Heft Johann Snell 1483-84.
171310: COLLIN, HENRI - Manuel de philosophie thomiste. Volume 1 Logique formelle - Ontologie - Esthétique
171311: COLLIN, HENRI - Manuel de philosophie thomiste. Volume 2 Psychologie
171312: COLLIN, HENRI - Manuel de philosophie thomiste. Volume 3 Critériologie - Méthodologie - Morale - Théologie naturelle - Tables Générales
140947: COLLIN, P.H. - Harrap's English-Arabic Basic Learner's Dictionary.
90121: COLLINGWOOD BRUCE, JOHN - The Bayeux Tapestry. The Battle of Hastings and the Norman Conquest.
4142378: COLLINGWOOD, R.G. - Over metafysica. Ingeleid, vertaald, etc. door G.Vanheeswijck.
31638: COLLINS, JOHN J. - "The ""Other"" in Second Temple Judaism"
144243: COLLINS, F. HOWARD - Epitome of The Synthetic Philosophy of Herbert Spencer.
30734: COLLINS, JOHN J. - The scepter and the star: the Messiahs of the Dead Sea Scrolls and other ancient literature
4058831: COLLINS, M. & PRICE, M.A. - Het verhaal van het Christendom. 2000 jaar geloof.
170852: COLLINS, C. JOHN - The God of Miracles. An Exegetical Examination of God's Action in the World.
170400: COLLINS, C. JOHN - Science and Faith. Friends or Foes?
110339: COLLINS, JAMES - Descartes' Philosophy of Nature.
101401: COLLINS, HERBERT F. - Talma. A Biography of an Actor.
143894: COLLINS, ROGER - Sleutelbewaarders. De geschiedenis van het pausdom van Petrus tot Benedictus XVI.
31058: COLLINS, PAUL M. - Trinitarian Theology: West and East. Karl Barth, the Cappadocian Fathers, and John Zizioulas
30723: COLLINS, JOHN J. - Between athens and Jerusalem. Jewish identity in the Hellenistic Diaspora
110408: COLLINS, PHILIP [ROBERT PATTERSON - PHOTOGR.]. - Radios. The Golden Age.
131525: COLLINS, ROGER - The Basques.
144169: COLLINS, ROGER - The Arab Conquest of Spain 710-797.
4031891: COLLINS, J. - The Emergence of Philosophy of Religion.
170568: COLLINS, DR FRANCIS S. - The Language of God. A Scientist Presents Evidence for Belief.
155029: COLLINS, WILLIAM P. - Bibliography of English-Language Works on the Babi and Baha'i Faiths 1844-1985.
153115: COLLINS, PETER - Modals and Quasi-modals in English.
151202: COLLINS, MICHAEL|MATTHEW A. PRICE - Het verhaal van het christendom. 2000 jaar geloof.
145756: COLLINS, RAYMOND F. - The Many Faces of the Church. A Study in New Testament Ecclesiology.
153669: COLLINS, WILKIE - The Moonstone.
170372: O'COLLINS, GERALD - Christology. A Biblical, Historical and Systematic Study of Jesus Christ.
91294: COLLINSON, FRANCIS - The traditional and national music of Scotland
154791: COLLINSON, PATRICK - From Cranmer to Sancroft.
162913: COLLIS, MAURICE - The Hurling Time.
183038: T.C. COLLOCOTT M.A.|THORNE M.A., J.O. - Chambers Biographical Dictionary. Rivised Edition.
180815: COLLODI, CARLO [J.H. KLINKERT-PÖTTERS VOS - TRANSL.|WILLIAM D. KUIK - ILLUSTR.]. - De avonturen van Pinokkio. De geschiedenis van een marionet.
30573: COLMJON, GERBEN - De Renaissance der cultuur in Nederland. In het laatste kwart der negentiende eeuw. Uiteengezet in oorsprong en samenhang
55960: COLMJON, G. - De Haagse school. De vernieuwing van onze schilderkunst sinds het midden der negentiende eeuw
145905: COLMJON, GERBEN [ED.]. - That thusendigste jâr. Oudsaksische kroniek, met inleiding, aantekeningen en bibliographie.
132028: COLMJON, GERBEN [ED.]. - That thusendigste jâr. Oudsaksische kroniek, met inleiding, aantekeningen en bibliographie.
104769: COLOGNI, FRANCO|FRANCO NENCINI|GIAMPIERO NEGRETTI - Piaget. Watches and Wonders since 1874.
104683: COLOM, J.A. [WIL. M. GROOTHUIS - INTROD.]. - De Vyerige Colom. Verthonende De 17 Nederlandsche Provintien.
181426: COLOMBAT, BERNARD|ELISABETH LAZCANO [EDS]. - Corpus représentatif des grammaires et des traditions linguistiques. Volume I & II [ Histoire Epistemologie Language = Complete Set].
161791: COLOMBET, ALBERT - Bourgogne et Morvan.
181427: COLONNA, FRANCESCO [JEAN GOUJON - ILLUSTR. - ALBERT-MARIE SCHMIDT - INTROD.]. - Le songe de Poliphile.
160824: COLONNELLO, PIO - The Philosophy of José Gaos.
4064158: COLSON, CH.W. - Loving God.
4064170: COLSON, CH.W. - Kingdom in Conflict. With Ellen Santilli Vaughn.
164505: COLSTON, PETER|PHILIP BURTON - Wad- en weidevogels. Beschrijving van alle in Europa, Noord-Afrika en Midden Oosten voorkomende steltlopers.
9516: COLUMBA, WILHELMUS/DREAS, ANTHONIUS GOTTFRIED - Naamlyst der Heeren Predikanten, Die onder 't resort van de E. Classis van Dokkum, Zedert de Reformatie, gedient hebben.
162571: COLUMBUS, CHRISTOPHER [CECIL JANE|L.A. VIGNERAS& R.A. SKELTON - EDS.]. - The Journal of Christopher Columbus.
145421: COLUMBUS, CHRISTOFFEL - De ontdekking van Amerika.
161747: COLUMBUS, CHRISTOPHER [CRISTOFORO COLOMBO] - Nuova Raccolta Colombiana. Complete Set of all books published in the English edition [10 Volumes in 14 Parts].
131902: COLUMBUS, CHRISTOFFEL - De ontdekking van Amerika.
130259: COLVILLE, SIR JOHN - Those Lambtons. A most unusual family.
143031: COLVILLE, JOHN - Strange Inheritance.
182342: COLVIN, IAN - The Chamberlain Cabinet. How the meetings in 10 Downing Street, 1937-1939, led to the Second World War. Told for the first time from the Cabinet papers.
145164: COLWELL, ERNEST C. - Studies in Methodology in Textual Criticism of the New Testament.
4300221: COLWELL, ERNEST C. - Studies in Methodology in Textual Criticism of the New Testament. (New Testament Tools and Studies 9)
171143: COLYER, ELMER M. - How to Read T.F. Torrance. Understanding His Trinitarian & Scientific Theology.
4140289: COMAY, J. - Who's Who in Jewish History after the Period of the Old Testament.
100726: COMAY, JOAN - The Temple of Jerusalem, with the History of the Temple Mount.
160938: COMBALUZIER C.M., F. - Sacramentaires de Bergame et d'Ariberto. Table des matières - indez des formules.
4011233: COMBRINK. H.J.B. - Die diens van Jesus. `n Eksegetiese beskouing oor Markus 10:45. (Diss.)
60140: COMBRINK. H.J.B. - Die Diens van Jesus ('n Eksegetiese beskouing oor Markus 10:45)
56398: COMENIUS, JOHANN AMOS - Die Ausgaben des Orbis Sensualium Pictus. Eine Bibliographie
145983: COMER, RONALD J. - Fundamentals of Abnormal Psychology.
183045: COMETTANT, OSCAR - Le Danemark tel qu'il est. Moeurs - Costumes - Institutions - Littérature - Peinture - Sculpture - Théatres - Musique - Acteurs - Actrices - Curiosités historiques- &c.
160726: COMFORT, RICHARD A. - Revolutionary Hamburg. Labor Politics in the Early Weimar Republic.
4135488: COMFORT, PH.W. - Early Manuscripts and Modern Translations of the New Testament.
122469: COMFORT, ALEX|W.G. ARCHER [EDS.]. - The Koka Shastra and Other Medieval Indian Writings on Love. Translated with an Introduction and Notes.
182210: COMM.].|SENECA [SUSANNA BRAUND - ED., TRANSL. - Seneca, De Clementia.
160884: COMM.].|HALL, JAMES [TRANSL. - A Journey to the West. By Domenico Laffi. The Diary of a Seventeenth-Century Pilgrim from Bologna to Santiago de Compostela.
180430: COMMAGER, HENRY STEELE - The American Spirit. The Paintings of Mort Künstler.
4133854: COMMANDEUR, T. - Wallada's gasten. De hemelse ontmoeting tussen een opstandige filmmaker, een Somalische politica, een extremistisch nichtje en een liberale moslimprinses. Roman.
55771: COMMELIN, ISAAC - Begin ende Voortgangh van de Vereenighde Nederlantsche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie (4 delen)
100585: COMMELIN, ISAAK - Begin ende voortgangh van de Vereenighde Nederlantsche geoctroyeerde oost-indische compagnie, vervatende de voornaemste reysen/ by de inwoonderen der selver provincien derwaerts gedaen. Alles nevens de beschrijvinghen der rijcken/ eylanden/ havenen/ revieren/ stroomen/ rheeden/ winden/ diepten en ondiepten, mitsgaders religien/ manieren/ aerdt/ politie ende regeeringhe der volckeren, oock meede haerder speceryen/ drooghen/ geldt ende andere koopmanschappen/ met veele discoursen verrijckt: nevens eenighe koopere platen versiert. Nut ende dienstigh alle curieuse, ende andere Zee-varende liefhebbers. Met dry besondere tafels ofte registers/ in twee delen verdeelt: waer van 't eerste begrijpt, veerthien voyagien/ den meeren-deelen voor desen noyt in 't licht geweest. Vier delen zonder supplement [FACSIMILE].
171314: COMMER, ERNST - Die immerwährende Philosophie : Platon, Aristoteles, Augustinus, Thomas von Aquin.
171313: COMMER, ERNST - Allgemeine Metaphysik.
54747: COMMITTEE ON TRANSLATIONS OF THE UNITED BIBLE SOCIETIES - Fauna and flora of the Bible. Helps for translators. Prepared in cooperation with the Committee on Translations of the United Bible Societies
140287: COMNÈNE, DÉMÉTRIUS - Precis historique de la maison impériale des Comnènes, ou lón trouve l'origine, les meours et les usages des Maniotes, Précédé d'une Filiation directe & recommue par Lettres-Patentes du Roi du mois d'Avril 1782, depuis David, dernier Empereur de Trébisonde, jusqu'`a Demettius Comnène, actuellement Capitaine de Cavalerie en France.
130188: COMPAGNO, ANDREA - Intelligente Glasfassaden. Material - Anwendung - Gestaltung / Intelligent Glass Façades. Material - Practice - Design.
156289: COMPANJEN, LOES|FROUKE REITSMA [EDS.].|JEANNE JENNER - Beelden in Arnhem. Een overzicht.
4139540: COMPANJEN, A. - Vergeten vrouwen. Verdriet en vreugde in de Lijdende Kerk.
158292: COMPANY -|LITTLE, BROWN - One Hundred and Fifty Years of Publishing. 1837-1987. Little, Brown and Company.
167878: COMPERNOLLE, THEO - Stress. Vriend en vijand. Vitaal stress-management op het werk... en in het gezin.
143583: COMPTON READE - The Smith Family. Being the popular account of most branches of the name - however spelt - from the fourteenth century downwards, with numerous pedigrees now publishes for the first time.
131302: A. COMPTON REEVES [EDS.]|BIGGS, DOUGLAS|SHARON D. MICHALOVE - Traditions and Transformations in Late Medieval England.
87571: COMRIE, ALEXANDER - Verzameling van leerredenen, waarin vertoont wordt uit verscheide teksten, de afgezakte kranke en kqynende staat geloovige, voornamentlijk in dezen tijd, tot overtuiging en beschaminge over hunne ongestalte. Vervolgens de gelovige, daarover met smerte aangedaan en begerig na herstellinge, in welke hunne innige begeertems voorgestelt, en de zwarigheden, die zy ontmoeten en hen dikwerf onvrymoedig maken, geoppert en opgelost worden. Eindelyk hunne herstellinge, en de werkzaamheit hunner ziele als hertelde, en in hun vorig element gebragte. Nieuwe onveranderde druk.
57898: COMRIE, ALEXANDER - Onderzoek van het ontwerp van verdraagzaamheid (Examen van Tolerantie)
96881: COMRIE, ALEXANDER - Verzameling van leerredenen, waarin vertoont wordt uit verscheide teksten. De afgezakte kranke en kwynende staat der geloovige, voornamentlijk in dezen tijdt, tot overtuiginge en beschaminge over hunne ongestalte. Vervolgens de geloovige, daarover met smerte aangedaan en begerig na herstellinge in welke hunne innige begeertens voorgestelt, en de zwarigheden, die zy ontmoeten en hen dikwerf onvrymoedig maken, geoppert en opgelost worden. Eindelyk hunne herstellinge, en de werkzaamheit hunner ziele als hertelde, en in hun vorig element gebragte
95084: COMRIE, ALEXANDER - Stellige en practikale verklaring van den Heidelbergschen Catechismus volgens de leer en gronden der Hervorming, waarin de waarheden van onzen Godsdienst op een klare en bevindelijke wijze voorgesteld en betoogd worden, de natuurlingen ontdekt, de zoekenden bestuurd, de zwakken vertroost en de sterken tot hun plicht, volgens een Evangelische leiding, opgewekt worden
94959: COMRIE, ALEXANDER - Verhandeling van enige eigenschappen van het zaligmakend geloof
86509: COMRIE, ALEXANDER - Brief over de Regtvaardigmaking des Zondaars, door de onmiddelijke toerekening der borg-geregtigheid van Christus. Vermeerderd met een register door een liefhebber der waarheid.
89953: COMRIE, BERNARD E.A. - The Atlas of Languages. The Origin and Development of Languages Throughout the World.
84310: COMRIE, ALEXANDER - Het A.B.C. des Geloofs of verhandeling van de benamingen des zaligmakende geloofs volgens de letters van het alphabet
31336: COMRIE, ALEXANDER - Verzameling van leerredenen. Waarin vertoond wordt uit verscheidene teksten de afgezakte kranke en kwijnende staat der gelovigen, voornamelijk in den tijd, tot overtuiging en beschaming over hun ongestalte. Vervolgens, De gelovigen, daarover met smart aangedaan en begerig naar herstelling, in welke hun innige begeerten voorgesteld, en de zwarigheden die zij ontmoeten en hen dikwijls onvrijmoedig maken, geopperd en opgelost worden Eindelijk, Hun herstelling en de werkzaamheden van hun ziel als herstelden, en in hun vorig element gebracht
32391: COMRIE, ALEXANDER - Stellige en praktikale verklaring van den Heidelbergschen Catechismus volgens de leer en de gronden der Reformatie (2 delen)
92557: COMRIE, ALEXANDER - Verhandeling van eenige Eigenschappen des Zaligmakenden Geloofs. Zijnde een Verklaring en Toepassing van verscheidene uitgekipte teksten des Ouden en Nieuwen Testaments. In welke de Zorgeloozen en Tijd-geloovigen worden ontdekt, gewaarschuwd en uitgelokt om het leven buiten zich in een aangeboden Jezus te zieken. De wegen en gevallen, in welke God Zijn volk breng, worden voorgesteld en de oefening en kracht des geloofs daarin verklaard. De gemoedsgevallen en zwarigheden der Klein-geloovigen worden opgelost, en zij worden volgens de kenmerken vermaand hunnen staat vast te houden en naar vermeerdering des geloofs te staan
57039: COMRIE, ALEXANDER - Brief over de regtvaardigmaking
55812: COMRIE, ALEXANDER - Verhandeling van enige eigenschappen van het zaligmakend geloof
4141270: COMRIE, A. - Een beknopte verhandeling van het Verbond der Werken. Opnieuw uitgegeven naar de editie van 1741 door G.H.Kersten.
57031: COMRIE, ALEXANDER - Het A.B.C. des geloofs of verhandeling van de benamingen des zaligmakenden geloofs volgens de letters van het alphabet
32069: COMRIE, ALEXANDER - Stellige en practikale verklaring van den Heidelbergschen Catechismus
183497: COMSTOCK, HELEN [ED.]. - The Concise Encyclopedia of American Antiques.
4004853: COMTE, A. - Het positieve denken. Vertaling van H.Plantenga.
4141789: COMTE-SPONVILLE, A. - Kleine verhandeling over de grote deugden. Vertaald door F.de Haan en M.Kaas.
170949: COMTE, AUGUSTE - Het positieve denken.
150349: CONAN DOYLE, A. [HOWARD HAYCRAFT - ED.]. - The Boys' Sherlock Holmes. A Selection from the Works of A. Conan Doyle.
141251: CONANT, KENNETH JOHN - Carolingian and Romanesque Architecture 800-1200.
142827: CONCORCET [MEINDERT FENNEMA [INTROD.].|GEERTJE KARSTEN-VAN DER GIESSEN [TRANSL.]. - Beschouwingen over de negerslavernij.
4014979: CONDAMIN, A. - Poèmes de la Bible. Avec une introd. sur la strophique Hébraïque.
170334: CONDON, PAUL - The Matrix Unlocked. An Unauthorised Review of the Matrix Phenomenon.
170533: CONEE, EARL|RICHARD FELDMAN - Evidentialism. Essays in Epistemology.
186358: CONEFREY, MICK|TIM JORDAN - Icemen. A History of the Arctic and its Explorers.
4142773: CONFORD, F.M. (PLATO) - Plato's Theory of Knowledge. The Theaetetus and the Sophist of Plato translated with a running commentary.
4139128: CONFUCIUS, - The Sayings of Confucius. A new Translation of the greater Part of the Confucian Analects.
168630: CONFUCIUS [WILLIAM CHEUNG - FOREWORD|SHORIN KONG - AFTERW.]. - Rongo. The Dialogues of Confucius [The Lun Yu]
53652: CONGAR, YVES M.-J. - Jalons pour une théologie du Laïcat
53651: CONGAR, Y. A.O. - L'épiscopat et l'église universelle
164567: CONGO - KONGO - Notre Congo - Onze Kongo.
183439: CONICK, APRIL D. DE - Seek to See Him. Ascent and Vision Mysticism in the Gospel of Thomas.
165120: CONINCK, FRANCESCA DE [ED.]. - Jaarboek creditmanagement 2008. Best Practices.
167640: CONINCK, HERMAN DE - Onbegonnen werk. Gedichten 1964-1982.
154116: CONLEY, JOHN|GUIDO DE BAERE|H.J.C. SCHAAP|W.H. TOPPEN [ED.]. - The Mirror of Everyman's Salvation. A Prose Translation of the Original ' Everyman '. Accompanied by ' Elckerlijc ' and the English ' Everyman ' . Along with notes.
4068034: O`CONNEL, M.R. (STAPLETON, TH.) - Thomas Stapleton and the Counter Reformation.
101678: CONNELL, BRIAN - Regina v. Palmerston. The Correspondence between Queen Victoria and her Foreign and Prime Minister.
140871: CONNELL, JOHN - Wavell. Scholar and Soldier.
4138020: CONNELL, G. (KIERKEGAARD, S.A.) - To Be One Thing. Personal Unity in Kierkegaard's Thought.
183830: CONNELL, K.H. - Irish Peasant Society. Four historical essays.
166995: O'CONNELL, MARVIN R. - Blaise Pascal. Reasons of the Heart.
164874: CONNELLY, JOAN BRETON - Portrait of a Priestess. Women and Ritual in Ancient Greece.
140002: O'CONNER, RICHARD - The Spirit Soldiers. A Historical Narrative of the Boxer Rebellion.
163650: O'CONNER, GARRY - Ralph Richardson. An Actor's Life.
157683: CONNIE LUFF [EDS.].|GIUGALE, MARCELO M.|OLIVIER LAFOURCADE - Columbia. The Economic Foundation of Peace.
151000: CONNOLLY, JOSEPH - Modern First Editions. Their Value to Collectors.
32404: CONNOLLY, PETER|DODGE, HAZEL - Stad in de Oudheid. Leven in Athene en Rome
161994: CONNOLY, PETER - Greece and Rome at War.
92440: CONNOR, JÉRÔME MURPHY-O' - L'Existence Chrétienne Selon Saint Paul
185752: O'CONNOR, DAVID & ERIC H. CLINE [EDS]. - Amenhotep III. Perspectives on His Religion. Amenhotep III was the father of the 'heretic' Akhenaten [= Echnaton].
101424: O'CONNOR, ULICK - Biographers and the Art of Biography.
165786: CONNY AERTS [ET AL.].|DAAN FRENKEL|MOLS, BENNIE [ED.].|PASCALE EHRENFREUND - Uitzicht op inzicht. Grote vragen in de wetenschap.
156587: CONNY ZIJLSTRA|CURRY, JAY|GUIDO THYS|WIL WURTZ - Customer Marketing. How to Improve the Profitability of your Customer Base.
150980: CONOCHER, J.B. - The Aberdeen Coalision 1852-1855. A Study in Mid-Nineteenth-Century Party Politics.
95360: CONRAD, JOSEPH - Toean Jim / Tyfoon
180340: CONRAD III, BARNABY - The Blonde. A Celebration of the Golden Era from Harlow to Monroe.
162803: CONRAD, PETER - Orson Welles. The Stories of his Life.
53225: CONRADI, L.R. - De ziener van Patmos. Een verklaring van het laatste boek van de Heilige Schrift
4075137: CONRADI, L.R. - De dienst van de goede engelen. En de hinderlagen van de gevallen engelen, benevens bijbelsche uitspraken met betrekking tot hun oorsprong en lot.
146317: CONRADY, ALEXANDER - Geschichte der Clanverfassung in den Schottischen Hochlanden.
166997: CONRADY, KARL OTTO - Goethe Leben und Werk [ Hälfte des Lebens & Summe des Lebens = 2 Vols in1].
94335: CONRING, ENNO - Kirche und Staat nach der Lehre der niederländischen Calvinisten in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts (Series: Beiträge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche. Band XVI.)
163742: CONROY, TOM - Bookbinders' Finishing Tool Makers: 1780-1965
53894: CONSCIENCE, HENDRIK - Simon Turchi
53908: CONSCIENCE, HENDRIK - De jonge Dokter
53899: CONSCIENCE, HENDRIK - Hlodwig en Clothildis. - II
53901: CONSCIENCE, HENDRIK - De kwaal des tijds
181428: CONSCIENCE, HENDRIK [NELLY DEGOUY - WOODENGR.]. - De loteling.
153002: CONSENSTEIN, PETER - Literary Memory, Consciousness, and the Group Oulipo.
144957: CONSENTIUS, ERNST - Die Typen der Inkunabelzeit. Eine Betrachtung.
151461: CONSOL BANCELLS [PHOTOGR.].|PERMANYER, LLUÍS [TEXTS] - Barcelona ilustrada. La ciudad del siglo XVIII.
170331: CONSOLI,S SLSUCA|ROLF HOEKSTRA [EDS]. - Technologie en mensbeeld.
110633: CONSOLI,S SLSUCA|ROLF HOEKSTRA [EDS]. - Technologie en mensbeeld.
162618: CONSTABLE, NICK|KAREN FARRINGTON - Fact and Fantasy.
144162: CONSTABLE, OLIVIA REMIE - Trade and Traders in Muslim Spain. The commercial realignment of the Iberian Peninsula 900-1500.
157777: CONSTANCE MORRILL [EDS.].|OREND, KARL - A Short History of Carrefour Press and Archives.
150107: CONSTANDSE, A.K. - Het dorp in de IJsselmeerpolders.
102581: CONSTANDSE, A.K.|M.K.A. SCHONK - Leven in Lelystad. Een onderzoek naar de kwaliteit van het bestaan in een nieuwe stad.
102582: CONSTANDSE, A.K.|M.K.A. SCHONK - Leven in Lelystad en Almere. Een onderzoek naar de kwaliteit van het bestaan in een nieuwe steden.
167102: CONSTANDSE, DR. A.L. - Geschiedenis van het Humanisme in Nederland. Geert Groote - Erasmus - Spinoza - Descartes - Tyssot de Patot - Frans Junghuhn - Johannes van Vloten - Multatuli - Busken Huet - Allard Pierson - Domela Nieuwenhuis.
101843: CONSTANDSE, A.K. - Boeren in Flevoland [2]. Nieuwe beschouwingen over plattelandscultuur in de nieuwe IJsselmeerpolders.
153014: CONSTANT, ISABELLE - Les Mots étincelants de Christiane Rochfort. Langages d'utopie.
146374: CONSTANTIJN KORTMANN [EDS.].|PRAKKE, LUCAS - Constitutional Law of 15 EU Member States.
150117: CONSTANTIN VON DIETZE [EDS.].|SERING, MAX. - Die Vererbung des ländlichen Grundbesitzes in der Nachkriegszeit. Vol. 1: Deutsches Reich. Vol. 2. Nachbarländer [2 Vols.]..
167105: CONSTANTINI, COSTANZO - Manzu. Une vita straordinaria. Biografia redatta in base a colloqui con l'artista.
103199: CONSTANTINO, MARIA - Picasso Posters.
181429: CONSTANTINO, MARIA - Het Louvre.
166912: CONSTANZE LINDNER HAIGIS [EDS.].|FRANZ, BIRGIT - 100 Jahre Ideen 1896-1996 [ArsEdition].
101272: CONSTITUTION EUROPE - - Grondwet voor Europa. Ontwerp verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa. Bij consensus aangenomen door de Europese Conventie op 13 juni en 10 juli 2003. Voorgelegd aan de voorzitter van de Europese Raad te Rome, 18juli 2003.
156700: CONTAMINE, PHILIPPE [ED.]. - La Noblesse au Moyen Age. Essays à la mémoire de Robert Boutruche.
104161: CONTE, PIERRE LE [ED.]. - Le Bureau Veritas. Société Internationale de Classification de Navires et d'Aéronefs, 1828-1928. Un Siècle de Construction Navale.
53400: CONTINENZA, BARBARA - Darwing. Leven voor een idee, de evolutietheorie (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 3)
95342: CONTINENZA, BARBARA - Darwin. Leven voor een idee, de evolutietheorie (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 3)
30582: CONTINENZA, BARBARA - Darwin. Leven voor een idee, de evolutietheorie (Serie: Wetenschappelijke Biografie, deel 3)
86730: CONWAY, MARTIN|WILHELM BODE - Meesterwerken der schilderkunst tot het jaar 1800. Photogravures naar de mooiste werken in openbare en particuliere verzamelingen. Voor Nederland bewerkt onder toezicht van Dr. A. Bredius.
130619: CONWAY, MARTIN - Collaboratie in België. Léon Degrelle en het Rexisme, 1940-1944.
102909: CONWAY, SUSAN - Silken Threads and Lacquer Thrones - Lan Na Court Textiles
4054811: CONWAY, F. & SIEGELMAN, J. - Knappen. Een uniek en baanbrekend boek, dat inzicht geeft in en waarschuwt tegen de mensonterende psychologische praktijken van hedendaagse semi-religieuze sekten.
4073890: CONWAY MORRIS, S. - Hoe het leven de dingen regelt. De mens als noodzakelijke uitkomst van de evolutie.
4138075: CONZELMANN, H. - Grundriss der Theologie des Neuen Testaments.
89331: CONZELMANN, D. HANS - Die Apostelgeschichte. Handbuch zum neuen Testament, begründet con Hans Lietzmann in verbindung mit fachgenossen. Herausgegeben von Günther Bornkamm 7.
95406: CONZELMANN, HANS - Grundriss der Theologie des Neuen Testaments
4022576: CONZELMANN, H. (KEK) - Der erste Brief an die Korinther. Übersetzt und erklärt.
182330: COO, JOZEF DE - Fritz Mayer van den Bergh. De verzamelaar - de verzameling.
164442: COO, JACQUES DE [ED.]. - Typografische thema's op Exlibris. Van schrijver tot lezer
95457: COOGAN, MICHAEL D. - Wereld religies
92455: COOK, STANLEY A. - The religion of ancient Palestine in the light of archaeology. The schweich lectures of the British Academy 1925
103494: COOK, ROBIN|DAVID COXHEAD|SUSAN HILLER [ET AL.]. - De levensboom. Symbool van het middelpunt & Dromen. Nachtelijke visioenen & De kosmische mans. Geest en schaduw & Tantra. De Indiase cultus der extase & Magie. De westerse overlevering & De magische dans. Ontmoeting met de goden & Moeder aarde. Haar wezen en geheimen & Alchemie. De geheime Kunst & Tao. De Chinese filosofie van Tijd en Verandering & Astrologie. De hemelse spiegel [10 Vols.].
166458: COOK, J.M. - The Persian Empire.
82709: COOK, FAITH - Samuel Rutherford en zijn vrienden
167331: COOK, J.M. - The Persians [In Slipcase].
143430: COOK, J.M. - The Greeks in Ionia and the East.
130230: COOK, JERRY - De kerk op maandagmorgen. Van binnen naar buiten.
4136949: COOK, F. (RUTHERFORD, S.) - Samuel Rutherford en zijn vrienden. Uit het Engels vertaald door J.C.H. Florijn-de Meyer.
170627: COOK, MICHAEL - A Brief History of the Human Race.
163569: COOK, JUDITH - Dr. Simon Forman. A Most Notorious Physician.
145723: COOK, B.F. - Griekse inscripties.
103014: COOK, TERRY|JIM WILLIAMS [PHOTOGR.].|MARK GABOR [FOREW.]. - Vans and the Trucking Life.
185717: COOKE, M.C. & M.J. BERKELY - Les Champignons. Volume 15: Bibliothèque Scientifique Internationale.
141205: COOKRIDGE, E.H. - Die Battenbergs. Geschichte einer europäischen Familie.
122059: COOKSON, J.E. - Lord Liverpool's Administration. The Crusial Years 1815-1822.
154609: COOKSON, CATHERINE - Dagen van geluk.
160393: COOL. TINE - Bloemen-mythen en legenden. Hoe de mensen in vroeger tijden de bloemen, de boomen en al het kruid in direct contact met hun leven zagen. Met 4 houtsneden van Ben Essers.
167949: COOL, CATH.|H.A.A. VAN DER LEK - Het paddenstoelenboekje Amsterdam, W. Versluys, 1913 (eerste druk) gebonden, 350 pp.
55430: COOLEN, ANTOON - Van de Breischei tot 75 gauge. Het verhaal van een kousenfabriek, 1830-1955. Gedenkboek, uitgegeven bij het veertig jarig bestaan van M. Jansen de Wit's kousenfabriek N.V. in Schijndel, in het honderd vijf en twintigste jaar na de oprichting van het bedrijf
162671: COOLEN, RIET - The Semantic Processing of Isolated Novel Nominal Compounds.
4058397: COOLEN, M. - Hart voor de aarde. Cultuur, spiritualiteit en mensenrechten van Maya`s in Guatemala.
170967: COOLEN, MAARTEN - De machine voorbij. Over het zelfbegrip van de mens in het tijdperk van de informatietechniek.
153931: COOLEN, MARIO - Hart voor de aarde. Cultuur, Spiritualiteit En Mensenrechten Van Maya's in Guatemela.
58444: COOLHAAS, W.PH.|GERRETSON, F.C. - Particuliere Briefwisseling tussen J. Van den Bosch en D.J. de Eerens 1834-1840. En enige daarop betrekking hebbende andere stukken
85238: COOLHAAS, W.PH. - Verloren kansen. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de geschiedenis der betrekkingen van Nederland (en andere europese landen) met de overzeese wereld aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op 3 october 1955
56740: COOLS, H.B. E.A. - Muziek & Grafiek. Burgermoraal en muziek in de 16de- en 17de-eeuwse Nederlanden. Tentoonstelling Antwerpen, Hessenhuis 29 juli - 30 oktober 1994
165827: COOLS, ACHILLES - Vlaamse gaaien. Verhalen.
145645: COOLS, JOOST M.A. - Atlas van de Noordbrabantse flora.
4139980: COOLSAET, B. - De magie van de moederschoot.
87598: COOLSMA, S. - Keur van proza en poëzie uit de geschriften van Ds. J. de Liefde (Deel 2)
4072135: COOLSMA, S. (LIEFDE, J. DE) - Keur van proza en poëzie uit de geschriften van Ds. J.de Liefde. Deel 2.
154567: COOLWIJK, MARION VAN DE - Mzzlmeiden. Een sprankelend meidenboek [4 CDs].
102190: COOMANS, PAUL|ERIK NIJHOF|TRUIKE DE JONGE - De Eenheidsvakcentrale [EVC] 1943-1948.
160748: COOMANS, H.E.|M. COOMANS-EUSTATIA - Flowers from St. Martin. The 19th Century Watercolours of Westindian Plants painted by Hendrik van Rijgersma.
160749: COOMANS, H.E. - Antillean Seashells. The 19th Century Watercolours of Caribbean Molluscs painted by Hendrik van Rijgersma.
103970: COOMANS-EUSTATIA|HENNY E. COOMANS [EDS.].|WIM RUTGERS - Drie Curaçaose Schrijvers in Veelvoud. Boeli van Leeuwen - Tip Marugg & Frank Martinus Arion.
146190: COOMBS, MARK|SPENCES DRAYTON [EDS.]. - Proton 1989 to 1997 [F to P registration]. Haynes Owners Workshop Manual
167237: A.C.H. COONEN [EDS. - ET AL.].|SWINKWLS, KOOS - Veltum. De geschiedenis van een Venrayse wijk.
170153: COONEY, BRIAN - Posthumanity. Thinking Philosophically About the Future.
4074755: COOPER, AUSTIN - The Cloud of Unknowing. Reflections on Selected Texts.
175702: COOPER, J.M. (ED.) - Plato. Complete works.
155947: COOPER, ADAM G. - Life in the Flesh. An Anti-Gnostic Spiritual Philosophy.
89740: COOPER, ROB|SELLMAN, DAVID - The landscapes of Kent
4136029: COOPER, D.L. - Messiah: His First Coming Scheduled.
146461: COOPER, DUFF - Old Men Forget. The Autobiography of Duff Cooper [Viscount Norwich].
121377: COOPER, WILLIAM E.|EDWARD C.T. WALKER [EDS.]. - Sentence Processing: Psycholinguistic Studies Presented to Merrill Garrett.
166699: COOPER, ARTEMIS - Cairo in the War 1939-1945.
162613: COOPER, JEREMY - Nineteenth-Century Romantic Bronzes. French, English and American Bronzes 1830-1915.
161249: COOPER, DUFF - Talleyrand.
153031: COOPER, BARBARA T.|MARY DONALDSON-EVANS [ED.]. - Moving Forward, Holding Fast: The Dynamics of 19th- Century French Culture.
158043: COOPER, LEO [SIR JOHN KEEGAN - FOREW.]. - All my Friends will buy it. A Bottlefield Tour.
161798: COOPMANS, J.P.A. - De rechtstoestand van de godshuizen te 's-Hertogenbosch vóór 1629.
153768: COOPMANS, PROF. MR. J.P.A. - Vrijheid en gebondenheid van de rechter vóór de codificatie.
122672: COOPMANS, PROF. MR. J.P.A.|DRS. A.M.D. VAN DER VEEN [EDS]. - Van Blauwe Stoep tot Citadel. Varia Historica Nova Ludovico Pirenne dedicata. Een bundel studies aangeboden aan Dr. Louis P.L. Pirenne ter gelegenheid van zijn afscheid als Rijksarchivaris in de provincie Noord-Brabant.
142668: J. COOPMAS [ET AL.].|UYTVEN, R. VAN - De Brabantse Stad. Vierde colloquium 29-30 maart 1974.
89509: COOPS, J.M.|PIEPER, J.W. - Concordantie op de berijmde Psalmen.
32037: COOPS, J.M.|PIEPER, J.W. - Concordantie op de berijmde Psalmen
141046: COORNAERT, ÉMILE - Les compagnonnages en France du Moyen Age à nos jours.
182704: COORNAERT, ÉMILE|ELEMÉR MÁLYUSZ|HEINRICH SPROEMBERG [ET AL.]. [ALFRED COVILLE - FOREW.]. - L'Organisation corporative du Moyen Age à la fin de l'Ancien Régime [Études présentées III].
146019: COORNAERT, ÉMILE - Les compagnonnages en France du Moyen Ages a nos jours.
183112: COORNHERT, DIRK VOLKERTSZOON [PROF. DR. B. BECKER - ED.]. - Zedekunst, dat is wellevenskunste, vermids waarheyds kennisse vanden mensche, vande zonden ende vande dueghden, nu alder eerst beschreven int Neerlandsch.
94328: COORNHERT, D.V. - Zedekunst, dat is welleenskunste. Vermids waarheyds kennisse vanden mensche, vande zonden ende vande dueghden. Nu alder eerst beschreven int Neerlandsch. Uitgegeven en van aanteekeningen voorzien door Prof. Dr. B. Becker
30487: COORNHERT, THIERRY - A l'aurore des libertés modernes. Synode sur la liberté de conscience (1582)
166103: COOSJE VAN BRUGGEN|HAAG BLETTER, ROSEMARIE|HENRY N. COBB [FOREW.].|MILDRED FRIEDMAN [EDS. - ET AL.]. - The Architecture of Frank Gehry.
104562: COOTEN, AART VAN [ED. - ETAL.]. - Verrassende kassen. Glastuinbouw: kleurrijk en glashelder.
170689: COPAN, PAUL|WILLIAM LANE CRAIG - Creation Out of Nothing. A Biblical, Philosophical, and Scientific Exploration.
158081: COPE, DAVE - Central Books. A Brief History 1939 to 1999.
141565: COPELAND, LAWRENCE|RICHARD T. LIDDECOAT [EDS - ET AL.]. - The Diamond Dictionary.
185275: COPEMAN, DR. W.S.C. - The Worshipful Society of Apothecaries of London. A History 1617-1967.
4137123: COPERNICUS, NOC. - On the Revolutions of Heavenly Spheres. Ed., with Commentary by Stephen Hawking.
4138782: COPERNICUS, N. - Über die Kreisbewegungen der Weltkörper. (De Revolutionibus orbium Caelestium). Erstes Buch. Zweisprachige Ausgabe. Hrsg. von G.Klaus. Anmerkungen von A.Birkenmajer.
183040: COPERS, G. - De analogieleer van Erich Przywara.
155560: COPLESTON, F.C. - Geschichte der Philosophie im Mittelalter.
153718: COPPENS, JOSEPH CONSTANT LIEVEN [ED.]. - Scrinium Erasmianum. Historische opstellen gepubliceerd onder de auspiciën van de Universiteit te Leuven naar aanleiding van het vijfde eeuwfeest van Erasmus' geboorte / Mélanges historiques publiés sous le patronage de l'Université de Louvain à l'occasion de cinquième centenaire de la naissance d'Érasme [2 Vols. Compl.].
151717: COPPENS, MARTIN [PHOTOGRAPHY]|HARRIE KAPTEIJNS|JAN VAN SLEEUWEN [TEXTS] - 's-Hertogenbosch. Onder de ogen en bogen van de Sint-Jan.
122747: CHR. COPPENS|GISTELINCK, F.|J. BAETENS [ET AL.]. - De Minderbroeders en de oude Leuvense Universiteit.
55416: COPPENS, MARTIEN - Land van stilte. De Kempen, de Peel en de Kleine Meierij in de dertiger en veertiger jaren
91481: COPPENS, MARTIEN E.A. - Het hart van De Peel
122103: COPPENS, A.C.|T. SCHILLING [EDS.]. - Neemt en eet...Opstellen over de eucharistie.
92040: COPPENS, MARTIEN - Het landschap van De Dommel
101190: COPPENS, H.J.A. - Algemeen overzicht der kerkgeschiedenis van Noord-Nederland van de vroegste tijden tot het jaar 1581.
182410: COPPENS, THERA - Dageraad van Oranje Nassau.
101152: COPPENS, J. - Paulin Ladeuze. Orientalist en exegeet 1870-1940. Een bijdrage tot de geschiedenis van de bijbelwetenschap in het begin van de XXe eeuw.
180951: COPPENS, MARTIN - Gothic Choir-Stalls in the Netherlands [2 Vols. Compl.].
157540: COPPENS, C.|G. TOURNOY [EDS.].|J. IJSEWIJN|J. ROEGIERS - Tentoonstelling Erasmus en Leuven. Catalogus.
32328: COPPENS, MARTIEN - Gothic Choir-Stalls in the Netherlands
186076: COPPENS, THERA - Antonius Mor, hofschilder van Karel V.
141712: COPPENS, JAN|KAREL VAN DEUREN|LAURENT ROOSENS - Door de enkele werking van het licht. Introductie en integratie van de fotografie in België en Nederland 1839-1869.
101987: E.C.C. COPPENS [EDS.].|NÈVE, P.L. - Sine invidia communico. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. a.j. de Groot.
4031895: COPPENS, J. - La Notion Biblique de Dieu. Le Dieu de la Bible et le Dieu des Philosophes.
130875: COPPENS, MARTIEN [PHOTOGR.].|COR VAN HEUGTEN|N.M. SPELLER [TEXTS]|P.W.E.A. VAN BUSSEL - Het Landschap van de Dommel.
186275: COPPENS, MARTIEN - NÉMETH-LINNEBANK, C. (TRANSLATION)|MARTIEN COPPENS (COMPOSED BY -) - Negro Sculpture. A Photographic Approach.
94393: COPPENS, JOSEPH - Les Idées Réformistes d'Érasme dans les Préfaces aux Paraphrases du Nouveau Testament
4070472: COPPENS, M. - Koorbanken in Nederland. Gothiek II. Fotografisch gezien en ingeleid.
184728: COPPENS, MARTIEN [& ING. P.W.E.A. VAN BUSSEL & COR VAN HEUGTEN & IR. N.M. SPELLER] - Het landschap van de Dommel.
180499: COPPENS, NIELS|ERNST VAN RAAIJ - Hans Sibbelee. Geëngageerd fotograaf 1915-2003.
160897: C. COPPENS [EDS.].|J. ROEGIERS|TOURNOY, G. - Vives te Leuven.
157469: COPPENS, CHR.|G. TOURNOY [EDS.].|P. SOETAERT|P. THURMAN - Catalogus van de bibliotheek van Jan de Hondt [1486-1571].
156450: C. COPPENS|DEMUYNCK, D.|J. TOLLENEER [EDS.]. - Kostbaar in Kortrijk. Catalogus van oude drukken.
153743: COPPENS, CHR.|G. TOURNOY [EDS.].|P. SOETAERT|P. THURMAN - Catalogus van de bibliotheek van Jan de Hondt [1486-1571].
152866: COPPENS, THERA - Het gouden zoutvat. Historische verhalen.
122438: COPPENS, THERA - Maurits, Lodewijk en Willem Adriaan van Nassau en de provincie Utrecht.
150740: COPPENS, THERA - Frederik Hendrik en Amalia van Solms.
156763: COPPENS, CHR.|G. TOURNOY [EDS.].|J. IJSEWIJN|J. ROEGIERS - Erasmiana Lovaniensia. Catalogus van de Erasmus-tentoonsteling in de Centrale Bibliotheek te Leuven, november-december 1986.
157739: COPPENS, CHRIS|JAN ROEGIERS [EDS.].|MARK DEREZ - Universiteitsbibliotheek Leuven 1425-2000. Sapentia aedificavit sibi domum.
181430: COPPENS, JAN|KAREL VAN DEUREN|PIET THOMAS - Stijn Streuvels fotograaf.
4141005: COPPES, D. - Jaarring. Getijdenboek.
102718: COPPOOLSE, ANTON [ET AL.]. - Interkring's vleeswaren-boek.
4134390: COQ, A. LE - Wat vlied' of bezwijk'. Het vrijzinnige kerklied in Nederland 1870-1973.
93888: COQUEREL, C. - De kerken der woestijn, of geschiedenis van de verdrukking der Protestanten in Frankrijk, van het einde der regering van Lodewijk XIV tot op de Fransche omwenteling, meerendeels naar oorspronkelijke en onuitgegevene stukken bewerkt (2 delen)
85180: COQUEREL, C. - De kerken der woestijn of geschiedenis van de verdrukking der protestanten in Frankrijk, van het einde der regering van Lodewijk XIV tot op de Fransche omwenteling, meerendeels naar oorspronkelijke en onuitgegevene stukken bewerkt (2 delen)
54930: COQUEREL, CHARLES - Histoire des Églises du Désert chez les Protestants de France. Depuis la fin du Règne de Louis XIV. Jusqu'a la Révolution Française (2 volumes)
186014: COR JONGENS [EDS.].|MARIANNE DEKEUKELEIRE|WERNER, YORICK - Alle in vijftig jaar verschenen Proost Prikkels. Proost Prikkels 400.
183825: COR JONGENS [EDS.].|MARIANNE DEKEUKELEIRE|WERNER, YORICK - Alle in vijftig jaar verschenen Proost Prikkels. Proost Prikkels 400.
180254: COR BRUIJN|HICHTUM, N. VAN - Uit het sagenland. Nederland - Indonesië en Suriname - Europa - Andere werelddelen.
100476: COR VAN HEUGTEN|GARAY, IWAN - Zeehengelen op kabeljauw - zeebaars - harder - geep - haai. Met tips voor veilig bootvissen.
156920: COR VAN BREE|FONS VAN BUUREN|FRANS A. JANSSEN|KORTEWEG, ANTON|MARITA MATHIJSEN - Bert van Selm-lezingen 1992 - 1996 [5 Vols. in Slipcase].
122515: COR FLORE [EDS.].|PIETER-JAN DUITSHOF|WIJNROKS, J.C. - En toen...Honderdvijftig jaar openbaar onderwijs in Varsseveld.
110076: COR VAN BREE [EDS.].|WAL, MARIJKE VAN DER - Geschiedenis van het Nederlands.
164616: CORA MOOY - TRANSL.].|CRESCENZO, LUCIANO DE [HARM DAMSMA - Helena, Helena mijn liefste.
102233: CORBEN, HENNIG|TRISTRAM POTTER COFFIN [EDS.]. - The Folklore of American Holidays. A Compilation of more than 400 Beliefs, Legends, Superstitions, Proverbs, Riddles, Poems, Songs, Dances, Games, Plays, Pageants, Fairs, Foods and Processions Associated with over 100 American Calendar Customs and Festivals.
157476: CORBETT, MARGERY|R.W. LIGHTBOWN - The Comely Frontispiece. The Emblematic Title-page in England 1550-1660.
145466: CORBETT, MARGERY|R.W. LIGHTBOWN - The Comely Frontispiece. The Emblematic Title-page in England 1550-1660.
4300490: CORBEY, R.H.A. - De mens een dier?. Scheler, Plessner en de crisi van het raditiobnele mensbeeld. (Diss.)
47490: CORBIÈRE, PHILIPPE - Histoire de l'Église Réformée de Montpellier, depuis son origine jusquá nos jours. Avec de nombreuses pièces inédites sur le languedoc, les cévennes et le vivarais
183837: CORBIN, ALAIN [ARTHUR GOLDHAMMER - TRANSL.]. - The Village of Cannibals. Rage and Murder in France, 1870.
150739: CORBIN, ALAIN - Pestdamp en bloesemgeur. Een geschiedenis van de reuk.
164473: CORBIN, ALAIN - Pesthauch und Blütenduft. Eine Geschichte des Geruchs.
152337: CORBIN, ALAIN - Bloedbad in de Dordogne.
181431: CORDELLO [ED.]. - Ostia. Guide to the excavations.
185192: CORDERO MICHEL, JOSÉ R. [HUGO TOLENTINO - FOREW.]. - Informe sobre la República Dominicana 1959 [ = Report on the Dominican Republic 1959].
185630: CORDEWEENER, JULES - La crise industrielle du Donetz. Géologie de Krivoï-Rog et de Kertsch. Production sidérurgique de la Russie méridionale.
130007: CORDFUNKE, E.H.P. - Gravinnen van Holland. Huwelijk en huwelijkspolitiek van de graven uit het Hollands Huis.
144212: CORDFUNKE, E.H.P. - Kennemerland in Prehistorie en Middeleeuwen.
104011: CORDFUNKE, E.H.P. - Gravinnen van Holland. Huwelijk en huwelijkspolitiek van de graven uit het Hollands Huis.
103735: CORDFUNKE, E.H.P. - Zita. Keizerin van Oostenrijk. Koningin van Hongarije.
141125: CORDFUNKE, E.H.P.|F.W.N. HUGENHOLTZ - Gravin Petronilla van Holland ca. 1082-1144. Holland in het begin van de 12e eeuw.
100150: CORDIER, STÉPHANE - Louis Jou. Artisan du livre.
157799: CORDIER, HENRI - Bibliographie Stendhalienne.
167702: CORDINGLY, DAVID - Women Sailors and Sailors' Women. An Untold Maritime History.
142452: CORDUWENER, JEROEN - Riemen onder de kin! Biografie van mr. dr. Gerrit Jan van Heuven Goedhart.
96603: COREMANS, P.B. - Van Megeren's faked Vermeers and De Hooghs. A scientific examination
4057211: CORETH, E. - Was ist der Mensch?. Grundzüge philosophischer Anthropologie.
160170: CORFIS, IVY A.|MICHAEL WOLFE [ED.]. - The Medieval City under Siege.
86068: CORIEN NEDERVEEN|JANSE, KEES - Gaat dan heen... Zending, een opdracht voor de kerk
131452: CORIJN, ERIC - De onmogelijke geboorte van een wetenschap. Verkenningen in de ontwikkeling van de studie van de vrije tijd.
165389: CORINE EARNEST|EARNEST, RUSSELL|EDWARD L. ROSENBERRY [EDS.]. - Flying Leaves and One-Sheets. Pennsylvania German Broadsides, Fraktur and Their Printers.
167129: CORINE VAN MIDDELKOOP [EDS.].|DIANE BULSINK|ELIANE SMITS VAN WAESBERGHE|GRUIJTER, MARJAN DE - Jongeren en hun geloof. Geloofsbeleving vam religieuze jongeren in de Nederlandse samenleving.
166174: CORINO, KARL [HANS HOM - TRANSL.]. - Musil. Een biografie 1880-1924.
4134090: CORLETT, W. & MOORE, J. - The Islamic Space. One of six books of Questions, a series of explanations.
31597: CORLEY, JEREMY|GROL, HARM VAN - Rewriting Biblical History. Essays on Chronicles and Ben Sira in Honor of Pancratius C. Beentjes (Deuterocanonical and Cognate Literature Studies. Volume 7)
155822: CORMACK, ROBIN - Byzantine Art.
142265: CORMAN, HENNIE [ED.]. - Nijmeegse gezichten. Vijfenzeventig jaar Katholieke Universiteit
4072031: CORN, CHARLES - Sporen van een paradijs. Het verhaal van de specerijenhandel.
163722: CORNARO, ASTRID|MARCUS CORNARO [EDS.]. - Zimbabwe. Das afrikanische Hochland zwischen den Flüssen Zambesi und Limpopo.
142944: CORNÉ HANSSEN|KOUN, HAYAT EL - Arabisch. Noord-Afrika. Marokko - Tunesië - Algerije [Wat & Hoe].
103003: CORNEILLE FRANS|DICTUS FRANÇOIS [ET AL.].|SOOM, LOUIS VAN [ED.]. - 50 jaar geleden...maar niet vergeten. Merksem 1940 - 1945.
53120: CORNEILLE - Land in litho's. Met gedichten en tekstfragmenten uit de Nederlandse literatuur
20418: CORNEILLE, PIERRE - Oeuvres de P. Corneille, Théatre complet
100827: CORNELIA SERRURIER [ET AL.].|DIJKSTERHUIS, E.J. - Descartes et le cartésianisme hollandais. Etudes et documents.
183507: CORNELIA M. RIDDERIKHOFF [INTRODC.].|INGRID BIESHEUVEL [EDS.]. WIM VAN ANROOIJ|JANSE, ANTHEUN|JOS. A.A.M. BIEMANS|KARIN TILMANS [ED.].|RUDI E.O. EKKART - Johan Huyssen van Kattendijke-kroniek. Die historie of die cronicke van Hollant, van Zeelant ende van Vrieslant ende van den Stichte van Utrecht.
152810: CORNELIA M. RIDDERIKHOFF [INTRODC.].|INGRID BIESHEUVEL [EDS.]. WIM VAN ANROOIJ|JANSE, ANTHEUN|JOS. A.A.M. BIEMANS|KARIN TILMANS [ED.].|RUDI E.O. EKKART - Johan Huyssen van Kattendijke-kroniek. Die historie of die cronicke van Hollant, van Zeelant ende van Vrieslant ende van den Stichte van Utrecht.
155851: CORNELIA FRICKE|PAUL RAABE [INTROD.].|WEYRAUCH, ERDMANN - Wolfenbütteler Bibliographie zur Geschichte des Buchwesens im deutschen Sprachgebiet, 1840-1980 [Volume 1-3]
152809: CORNELIA M. RIDDERIKHOFF [INTRODC.].|INGRID BIESHEUVEL [EDS.]. WIM VAN ANROOIJ|JANSE, ANTHEUN|JOS. A.A.M. BIEMANS|KARIN TILMANS [ED.].|RUDI E.O. EKKART - Johan Huyssen van Kattendijke-kroniek. Die historie of die cronicke van Hollant, van Zeelant ende van Vrieslant ende van den Stichte van Utrecht.
183605: CORNELIE UEDING [EDS.].|GINO LENTHOF|KNECHT, SYLVAIN - Yves Pagart. Möbel.
84814: CORNELIJ, ARNOLDUS - Christelijke overwegingen der gelovigen over het gebed van onze Heere Jezus Christus met een meditatie over 1 Johannes 3 : 1-3
92760: CORNELIJ, ARNOLDUS - Christelijke overwegingen der gelovigen over het gebed van onze Heere Jezus Christus met een meditatie over 1 Johannes 3 : 1-3
88473: CORNELIJ, ARNOLDUS - Christelijke overwegingen der gelovigen over het gebed van onze Heere Jezus Christus met een meditatie over 1 Johannes 3 : 1-3
160582: CORNELIS, LOUISE H. - Passive and Perspective.
95633: CORNELISSEN, J.F.L.M. - Pater en papoea. Onmoeting van de missionarissen van het heilig hart met de cultuur der papoea's van Nederlands Zuid-Nieuw-Guinea (1905-1963)
84886: CORNELISSEN, A.J.M. - Beginselen der Nederlandsche politieke partijen
121105: CORNELISSEN, JOZEF|J.-B. VERVLIET - Idioticon van het Antwerpsch dialect [Stad Antwerpen en Antwerpsche Kempen]. Aanhangsel.
88624: CORNELISSEN, J.D.M. - De eendracht van het land. Cultuurhistorische studies over Nederland in de zestiende en zeventiende eeuw. Met een essay over leven en werk door E.O.G. Haitsma Mulier en A.E.M. Janssen
160021: CORNELISSEN, J. - Muntmisdrijven. Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
82022: CORNELISSEN, L.H. E.A. - De arbeid van de gehuwde vrouw buiten haar gezin. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie no. 13
110895: CORNELISSEN, JAN|TONY AGTERBERG - Rommeldam in Oisterwijk. Een miniatuurstad in unieke beelden.
101507: CORNELISSEN, DR. A.J.M. - Democratie. Einde of opgang ?
94316: CORNELISSEN, A.J.M. - Calvijn en Rousseau, een vergelijkende studie van beider staatsleer
4052112: CORNELISSEN, A.J.M. - Wilhelmus van Nassouwe. Een nieuwe historische plaatsing.
140132: CORNELISSEN, DRS. J.F.L.M.|IR. J.W.M. VAN WAESBERGHE - Het Bierboeck.
100594: CORNELISSEN, J.D.M. - De eendracht van het land. Cultuurhistorische studies over Nederland in de zestiende en zeventiende eeuw.
183436: CORNELIUS, FRIEDRICH - Der Aufstieg der Indogermanen und der Orient bis zum Untergang des Hethiterreiches [Vol. II. Part 2: Geistesgeschichte der Frühzeit].
4142546: CORNELIUS, C. U. - Historische Arbeiten vornehmlich zur Reformationszeit.
60142: CORNELIUS. F. - Geistesgeschichte der Fruhzeit (Die Flusstalkulturen des Orients von der erfindung der Keilschrift bis zum auftreten der Indogermanen)
131883: CORNELIUS, FRIEDRICH - Geschichte der Hethiter. Mit besonderer Berücksichtigung der geographischen Verhältnisse und der Rechtsgeschichte.
4058779: CORNELIUS-BUNDSCHUH, J. (GRAFF, P.) - Liturgik zwischen Tradition und Erneuerung. Probleme protestantischer Liturgiewissenschaft in der ersten Hälfte des 20.Jahrhunderts dargestellt am Werk von Paul Graff.
142995: CORNELIUS, FRIEDRICH - Geschichte der Hethiter. Mit besonderer Berücksichtigung der geographischen Verhältnisse und der Rechtsgeschichte.
180989: CORNELL, TIM|JOHN MATTHEWS - Atlas van het Romeinse Rijk.
155831: CORNELL, T.J. - The Beginnings of Rome. Italy and Rome from the Bronze Age to the Punic Wars [c. 1000-264 B.C.].
170370: CORNER, DR MARK - Signs of God. Miracles and their Interpretation.
53025: CORNET, JOSEPH-AURELIEN - Zaire. Volken/Kunst/Cultuur
103369: CORNET, JOSEPH - A Survey of Zairian Art. The Bronson Collection.
140488: CORNETTE, A.H. - Een Antwerpsch maeceen ridder Florent van Ertborn 1784-1840.
100204: CORNICELIUS, MAX - Claude Tillier.
182586: CORNICK, MARTYN - Intellectuals in History. The nouvelle Revue Française under Jean Paulhan, 1925-1940.
183239: CORNIL, GEORGES - Une vision allemande de l'état a travers l'histoire et la philosophie. Culture et civilisation selon Paul von Sokolowski.
95768: CORNILLIAT, FRANÇOIS A.O. - Études Rabelaisiennes. Tome XXXV (Volume 35). (Travaux d'Humanisme et Renaissance, CCCXXIII)
154810: CORNISH, KIMBERLEY - Der Jude aus Linz. Hitler und Wittgenstein.
142328: CORNISH, JOE|DAVID NOTON|LIBBY PURVES - INTROD.].|PAUL WAKEFIELD [RICHARD MABEY - Coast and Countryside.
181432: CORNO, DARIO DEL|LIA DEL CORNO - Nella terra del mito. Viaggiare in Grecia con dèi, eroi e poeti.
185450: CORNU, JACQUES J. - Contribution à l'histoire de la Pharmacie Paris, station thermale.
31652: CORNU, CATHERINE|ESLIN, JEAN-CLAUDE - La Bible. 2000 Ans de Lectures
4049258: CORNU, D. (BARTH, K.) - Karl barth et la politique.
47466: CORNU, F. LE - Origine des Eglises réformées wallonnes des Pays-Bas. Etude historique
163786: CORNUT-GENTILLE D'ARCY, CHANTAL|JOSÉ ÁNGEL GARCÍA LANDA (EDS) - Gender, I-deology. Essays on theory, fiction and film.
102215: CORNWELL, JOHN - Hitler's Scientists. Science, War and the Devil's Pact.
154029: CORNWELL, JOHN - De paus en het lot van de gelovigen. Drama en belofte.
164274: CORNWELL, NEIL - The Life, Times and Milieu of V.F. Odoyevsky 1804-1869.
140112: CORNWELL, JOHN - Hitlers Paus. De verborgen geschiedenis van Pius XII.
150752: CORONATO, ROCCO - Jonson Versus Bakhtin. Carnival and the Grotesque.
167040: CORP, W.G. - Fifty Years. A Brief Account of the Associated Booksellers of Great Britain and Ireland 1895-1945.
9517: CORPUT, ABRAHAM VAN DEN - Het Leven, ende Dood, van den seer Beroemden D. Philips Melanchton, Behelsende met eenen de gedenck-weerdighste saken soo in de Kercke als Politye voor gevallen, van jet jaer 1520, tot den jare 1560, in Duytsch-Land, ende de aen-grensende Provintien. Mitsgaders De tien-jarige ende seer wreede gevangenisse van sijn Schoon-sone D. Caspar Peucerus, wegen de Belijdenisse der Waerheyd in 't stuck van de Leere des H. Avondmaels, &c.
185246: CORRADI, A. - Le prime farmacopee italiane ed in particolare: Dei Ricettari Fiorentini Memoria [ = The first Italian pharmacopoeia and in particular: The Fiorentini Recipes].
162376: CORREA, ANTONIO BONET - Saint-Jacques de Compostelle.
185345: CORREIDA DA VILVA, A.C. - Faits de l'histoire de la pharmacie au Portugual pendant les XVème et XVIème siècles.
4143553: CORRENS, D. - Die Mischna. Ins deutsche übertragen, mit einer Einleitung und Anmerkungen vor D.Correns. das grubdlegende enzyklopädische Regelwerk rabiinischer Tradition.
151493: CORRY KEUNING [EDS.].|JANNY JAGER-JANSMA|MEI-VAN HOUTEN, ANNY VAN DER - It paad werom. 175 jier iepenbier ûnderwiis yn Drachtster Kompenije.
95239: CORSI, PIETRO - Lamarck. Sprongen in de evolutie (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 24)
56318: CORSI, PIETRO - Lamarck. Sprongen in de evolutie (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 24)
84163: CORSMANNUS, WILHELMUS - Institutie ofte Onderwijsinghe in de Christelicke religie. In vier boeken beschreven door Johannes Calvinus
163252: CORSON, WILLIAM R. (ET AL.) - Infiltraties. Sovjetagenten in de CIA.
150659: CORSTANJE, CHARLES VAN [ET AL.]. - Vita Sanctae Coletae (1381-1447). Prolegomenis auxerunt Charles van Corstanje, Yves Cazaux, Johan Decavele, Albert Derolez.
162236: CORSTEN, MICHAEL - Die Kultivierung beruflicher Handlungsstile. Einbettung, Nutzung und Gestaltung von Berufskompetenzen.
154323: CORSTENS, MR. G.J.M. - Het Nederlands strafprocesrecht.
166338: CORSTENS, MR. G.J.M.|MR. D.R. DOORENBOS|MR. N. KEIJZER|PROF. MR. E.PH.R. SUTORIUS [EDS.]. - Handboek strafzaken [3 Vols.].
180039: CORSTENS, MR. G.J.M. - Het Nederlands strafprocesrecht.
104328: CORTANZE, GÉRARD DE - Le monde du surréalisme. Lettrines originales de Santiago Arranz.
167636: CORTAZAR, JULIO - Einde van het spel & Een man die hier rondhangt & Alle branden de brand & Bestiarium & Geheime wapens & Ontijden [6 Vols.].
154135: CORTAZZI, SIR HUGH|GORDON DANIELS [EDS.]. - Britain and Japan 1859-1991. Themes and Personalities.
55747: CORTEN, R. - Rolduc, voorheen en thans. Gedenkschrift opgesteld by gelegenheid van het Vijftigjarig bestaan van 't opvoedings gesticht Rolduc, 1843 - 1893
4135106: CORTENS, T. - De bijzondere kracht van engelen.
185718: CORTESÃO, ARMANDO - The Mystery of Vasco da Gama. Volume 12: Agrupamento de Estudos de Cartografia Antiga.Printed in 100 numbered copies. This is nr 44. With dedication from the author to Dr. Ernst Crone [1973].
171534: CORTESI, ALESSANDRO - Marie-Dominique Chenu : un precorso teologico. Le Frontiere Dell'Anima 14
184746: CORTI, EGON CAESAR CONTE - Het huis Rothschild in zijn opkomst en bleoi 1770-1871. Met een korte schets van latere jaren.
4300040: CORTI, E.C.C. (ROTHSCHILD) - Het huis Rothschild in zijn opkomst en bloei 1770-1871. Met een korte schets van latere jaren door Egon Caesar Conte Corti. Geautoriseerde bewerking van L.J. Kleijn.
162380: CORTOIS, PAUL [ED.]. - The Many Problems of Realism.
167280: S. CORVERS|SCHMIDT, A. - Aanbesteding en innovatie. Juridisch handboek functioneel specificeren van aanbestedingen.
4143119: CORVIN, O.VON - Pfaffenspiegel. Historische Denkmale des Christlichen Fanatismus.
46930: COSGROVE, CHARLES H. - An Ancient Christian Hymn with Musical Notation. Papyrus Oxyrhynchus 1786: Text and Commentary (Studien und Texte zu Antike und Christentum/Studies and Texts in Antiquity and Christianity, 65)
160184: COSMAN, MADELEINE PELNER - Medieval Holidays & Festivals. A Calendar of Celebrations.
156534: COSS, PETER - The Lady in Medieval England 1000 - 1500.
90698: COSS, PETER - The Knight in medieval England 1000-1400.
143385: COSS, PETER - The Lady in Medieval England 1000 - 1500.
81868: COSSEE, E.H. - Abraham des Amorie van der Hoeven 1798-1855, een Remonstrants theoloog in de Biedermeiertijd
83744: COSSEE, E.H. - Abraham des Amorie van der Hoeven 1798-1855. Een Remonstrants theoloog in de Biedermeiertijd
4026065: COSSEE, E.H. (AMORIE V.D.HOEVEN, A. DES) - Abraham des Amorie van der Hoeven. 1798-1855. Een Remonstrants theoloog in de Biedermeiertijd. (Diss.)
144620: COSSEE, E.H. - Abraham des Amorie van der Hoeven 1798-1855. Een Remonstrants theoloog in de Biedermeiertijd.
96826: COSTA, IS. DA - Bijbellezingen. Tweede Deel (1 Koningen - Hooglied) (Deel 2)
93889: COSTA, IS. DA - Een en twintig dagen te Londen, bij gelegenheid der zamenkomsten van de evangelische alliantie
95944: COSTA, IS. DA - Herinneringen uit het leven en den omgang van Willem de Clercq, medegedeeld in de maatschappij tot nut van 't algemeen
4025651: COSTA, I.DA - Voorlezingen over de verscheidenheid en de overeenstemming der vier Evangeliën enz. tegen het Leben Jesu van Dr D.F.Strauss.
4005020: COSTA, IS. DA (BOGUE, D.) - Proeve over het goddelijk gezag der christelijke godsdienst. Deels overgezet deels overgewerkt door Is.da Costa.
85953: COSTA, ISAAC DA - Herinneringen uit het leven en den omgang van Willem de Clercq medegedeeld in de maatschappij tot nut van 't algemeen
57234: COSTA, IS. DA - Bijbellezingen (Complete Set, 5 delen)
82577: COSTA, IS. DA - Brief aan Mr. G. Groen van Prinsterer bij zijne aftreding uit de tweede kamer der staten-generaal
110391: COSTA, RONALD D' - The Role of the Trade Union in Developing Countries. A Study on India, Pakistan and Ceylon.
88003: COSTA, IS. DA - De mensch en de dichter Willem Bilderdijk, eene bijdrage tot de kennis van zijn leven, karakter en schriften.
85696: COSTA, ISAAC DA - Bilderdijks epos, of de vijf bestaande zangen van den ondergand der eerste wareld, uitgegeven met eene inleiding, varianten, aanteekeningen, en verhandelingen
96861: COSTA, IS. DA - Bijbellezingen (Complete Set, 5 delen)
89242: COSTA, IS. DA - Bijbellezingen (Complete Set)
96879: COSTA, IS. DA - Bijbellezingen (Deel 3, Jesaja-Maleachi)
94784: COSTA, IS. DA - Opstellen van godgeleerden en geschiedkundigen inhoud (4 delen)
92558: COSTA, IS. DA - Bijbellezingen. Genesis - 2 Samuel (Deel 1)
92559: COSTA, IS. DA - Bijbellezingen. 1 Koningen - Hooglied (Deel 2)
58405: COSTA, I.DA - Bezwaren tegen den geest der eeuw
91974: COSTA, IS. DA - De mensch en de dichter Willem Bilderdijk, eene bijdrage tot de kennis van zijn leven, karakter en schriften.
182605: COSTA, GIANCARLO - Boegbeelden. Vikingen - Gouden Eeuw - Clippers - Vrouwenfiguren - Oorlogsschepen.
4139064: COSTA, I.DA - De chaos en het licht. Da Costa's ontwikkeling van 1823 tot 1860 en zijn laatste tijdzang.
93912: COSTA, I.DA - Rekenschap van gevoelens bij gelegenheid van den strijd over het adres aan de Hervormde Gemeente in Nederland
4068062: COSTA, I.DA - Brieven van Mr.Isaac da Costa. medegedeeld door Mr.Groen van Prinsterer. (1830-1860)
96821: COSTA, IS. DA - Bijbellezingen. Eerste Deel (Genesis - 2 Samuel) (Deel 1)
96825: COSTA, IS. DA - Bijbellezingen. Vijfde Deel (De evangelische geschiedenis, van de gevangenneming van Johannes de Doper tot de dag na de verheerlijking des Heeren op de berg) (Deel 5)
151056: COSTA, GIANCARLO - Boegbeelden. Vikingen - Gouden Eeuw - Clippers - Vrouwenfiguren - Oorlogsschepen.
102860: COSTANTINO, MARIA [ELLEN B. BRANDT - ED.]. - Leonardo. Kunstenaar. uitvinder en wetenschapper.
141785: COSTANTINO, MARIA - Frank Lloyd Wright.
146071: COSTELLO, JOHN|TERRY HUGHES - Atlantikschlacht. Der Krieg zur See 1939-1945.
101354: COSTELLO, PETER - Jules Verne. De man die de toekomst uitvond.
144123: COSTELLO, PETER - James Joyce. The Years of Growth 1882-1915. A Biography.
181433: COSTER, CHARLES DE [JOSEPH HANSE - ED.]. - Legendes Flamandes.
88008: COSTER, J.A. E.A. - De eeuw in het hart. De bevindelijke gereformeerden op weg naar de eenentwintigste eeuw.
55636: COSTER, W.|STAAK, H.D. VAN DER - De lezer tot gemak en mij tot voordeel. Een Arnhems uitgevershuis, 1739-1989
145685: COSTER, DIRK - Menschen - tijden - boeken.
140281: COSTER, CHARLES DE|KURT LÖB [ILLUSTR.]. - Die Geschichte von Ulenspiegel und Lamme Goedzak und ihren heldenmässigen, fröhlichen unf glorreichen Abenteuern im Lande Flandern und anderwärts.
185911: COSTER, CHARLES DE [JEAN SABRAN|JEAN CHIÈZE [ILLUSTR.]. - La légende d'Ulenspiegel [Thyl l'Espiège].
132145: COSTER, WIM - Baron op klompen. Mr. B.W.A.E. baron Sloet tot Oldhuis [1807-1884]: aan de hefboom tot welvaart.
181204: COSTER, MARC DE - Woordenboek van populaire uitdrukkingen, clichés, kreten en slogans.
100983: COSTER, CHARLES DE - De legende en de heldhaftige, vrolijke en roemrijke daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderenland en elders.
4076024: COSTER, J.A. E.A. - De eeuw in het hart. De bevindelijk gereformeerden op weg naar de eenentwintigste eeuw.
184590: COSTER, ANNIE DE & CLAUDE SORGELOOS, CLAUDE [EDS - ET AL.]. - Bibliophilies et reliures. Mélanges offerts à Michel Wittock.
4136584: COSTER CH. - Christendom en bewustwording.
84889: COSTER, H.P.|P. BIESTA - Eenicheyt ende accord. Beschouwingen naar aanleiding van de reductie van Groningen 1594-1944
4072997: COSTER, MARC DE - Woordenboek van neologismen. 25 Jaar taalaanwinsten.
4073089: COSTER CHARLES DE & STREUVELS, STIJN, - Vlaamsche vertelsels. In het vlaamsch overgezet door Stijn Streuvels.
167977: COSTER, CHARLES DE|KURT LÖB [ILLUSTR.]. - Uilenspiegel. De legende en de heldhaftige, vrolijke en roemrijke daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderen en elders.
162357: COSTER, CHARLES DE|KURT LÖB [ILLUSTR.]. - Uilenspiegel. De legende en de heldhaftige, vrolijke en roemrijke daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderen en elders.
158175: COSTER, DRS. W.|DRS. H.D. VAN DER STAAK - De lezer tot gemak en mij tot voordeel. Een Arnhems uitgevershuis 1739-1989.
141996: COSTER, WIM - Overijssel op het land. Een geschiedenis van de Overijsselsche Landbouw Maatschappij 1871-1996.
32064: COSTERUS, FLORENTIUS - De geestelijke mens in zijn begin, voortgang en einde
95984: COSTERUS, FLORENTIUS - De geestelijke mens zijn zijn begin, voortgang en einde
57451: COSTERUS, FLORENTIUS E.A. - Uw Woord is een lamp. Oud goud herijkt
57245: COSTERUS, FLORENTIUS - De geestelijke mensch in zijn begin, voortgang en einde. Voorgesteld in twee en zestig leerredenen
31468: COSTERUS, FLORENTIUS - Neerlandsch vloek en zegen en deszelfs uitwerkingen. Twee boet-predikatiën. Uitgebreid over Psalm 105 : 5 en gedaan op den 2en Jan. 1675
53492: COSTERUS, FLORENTIUS - Die Heere is en levend maakt (10 preken)
54888: COSTERUS, FLORENTIUS - De geestelijke mensch in zijn begin, voortgang en einde. Voorgesteld in twee en zestig leerredenen. Met sprekend portret. Naar den laatsten oorspronkelijken druk herzien en in de tegenwoordige spelling overgebracht. Door G. de Jager
9420: COSTERUS, FRANCISCUS - Vierthien Catholiicke Sermoonen op de Evangelien der Sondaghen van den Aduent tot den Vasten. WAARBIJ: Viifthien Catholiicke Sermoonen op de Evangelien der Sondaghen van den Vasten tot de H. Driivvldicheyt. WAARBIJ: Catholiicke Sermoonen op de Evangelien van de Sondaghen naer Sinxen tot den Aduent.
10066: COSTERUS, BERNARD - Historisch Verhaal, ofte Een deductie van zaaken, raakende het formeren van de Republique van Holland ende West-Vriesland, de veranderinge in de Regeringe, met den gevolge van die, zedert den jaare 1572. Ende het geene dezelve Republique naar het verlopen van een eeuwe in den jaare 1672 is overgekomen, byzonder Van het voorgevallene in de jaaren 1672 en 1673, in ende omtrent de Steden Wouren en Oudewater, waar by de Schryvers van dien tydt werden wederlegt. Alles vervat in twee Brieven. De twede Druck, veer Vermeerdert door den Autheur.
143881: COSTIN, W.C. - Great Britain and China 1833-1860.
110783: COSTONGS, J.E.L.|P.W. TOPS [EDS.]. - Tilburg na 1945. Momenten van veranderingen in politiek, bestuur en beleid. Bundel opstellen over politieke, bestuurlijke en beleidsmatige veranderingen in Tilburg na 1945, aangeboden aan W.J.J. Evertse ter gelegenheid van zijn vertrek uit de Tilburgse gemeenteraad, april 1986
155084: COSYN, SIBILLE|MARLOES WAANDERS [EDS.]. - IJsselvliedt. Het landgoed en zijn bewoners.
100610: COTARELO, RAMON - Ordeno y mando. la derecha contra el Estado de Derecho.
141601: COTTERELL, ARTHUR|DAVID MORGAN - China. An Integrated Study.
141621: COTTERELL, ARTHUR - The Encyclopedia of Ancient Civilizations.
123205: COTTERELL, ARTHUR [ED.].|LOREN AUERBACH|PROF. ANNE M. BIRRELL [ET AL.]. - Encyclopedie van de wereld mythologie.
142494: COTTERELL, ARTHUR - The Imperial Capitals of China. A Dynastic History of the Celestial Empire.
183916: COTTERELL, ARTHUR - The First Emperor of China. The greatest tomb find of our time.
163221: COTTERELL, ARTHUR - The First Emperor of China. The greatest tomb find of our time.
162629: COTTERILL, H.B. [DR. P.A. VAN DER LAAN - ED.]. - Italië van Dante tot Tasso [1300-1600]. Zijn geschiedenis gezien van het standpunt der voornaamste steden, met beschrijving van belangrijke tijdperken en personen en van de kunst en literatuur van de drie eeuwen.
170125: COTTINGHAM, JOHN - Why Believe ?
89132: COTTON, JOHN - A Brief exposition with practical observations upon the whole Book of Cantcles. Never before Printed.
121120: COTTON, WILLIAM R.|ROGER A. PIELKE SR. - Human Impacts on Weather and Climate.
171878: COTTRET, BERNARD - Calvijn : biografie.
94716: COTTRET, BERNARD - Calvijn, biografie
4066352: COTTRET, B. (CALVIJN, J.) - Calvijn. Biografie. Vertaald door K.Boersma.
32307: COTTRET, BERNARD - Calvijn, biografie
171535: COTUGNO, ALESSIO|LINES, DAVID A. (EDS.) - Venezia e Aristotele (ca. 1450-ca. 1600): greco, latino e italiano / Venice and Aristotle (c. 1450-c. 1600): from greek and latin to the vernacular.
4137573: COUDENHOVE-KALERGI, H.GRAF - Das Wesen des Antisemitismus.
183829: COUDENYS, WIM - Leven voor de tsaar. Russische ballingen, samenzweerders en collaborateurs in België.
157499: COUDRES, H.P. DES|H. MÜHLEISEN - Bibliographie der Werke Ernst Jüngers.
166701: COULTER, E. MERTON - The Confederate States of America 1861-1865. Volume 7: A History of the South [only].
94464: COULTRE, JULES LE - Maturin Cordier et les origines de la pédagigie Protestante dans les pays de langue Française (1530-1564)
104484: COUMANS, WILLEM K. [ET AL.]. - Beeldende kunst in Limburg.
161596: COUMONT, JEAN-PIERRE - Demonology and Witchcraft. An annotated bibliography. With related works on Magic, Medicine, Superstition, & etc.
4048797: COUNET, P.J.E.C. - De sarcofaag van het Woord. Postmoderniteit, deconstructie en het Johannesevangelie. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Godgeleerdheid. (Diss.)
95408: COUNET, PATRICK JOHN EMILE CHATELION - De sarcofaag van het Woord. Postmoderniteit, decontructie en het Johannesevangelie. Een wetenschappelijke proeve op het gebiede van de Godgeleerdheid
102071: COUPE, ROBERT L.M. - Illustrated Editions of the Works of William Morris in English. A Descriptive Catalogue.
154623: COUPER, ALISTAIR|IAN DEAR [EDS. - ET AL.].|PHILIP DAWSON|SIR ROBIN KNOX-JOHNSTIN [FOREW.]. - The Conway History of Seafaring in the Twentieth Century. .
141392: COUPERUS, LOUIS - Fidessa.
183907: COUPERUS, LOUIS - Verzamelde werken [12 Vols. Compl.].
167961: COUPERUS, LOUIS - Wereldvrede.
166548: COUPERUS, LOUIS - Spaansch toerisme [I & II in 1].
166510: COUPERUS, LOUIS - Eene illuzie.
144762: COUPERUS, LOUIS - Volledige werken Louis Couperus [47 Vols. & 2].
155214: COUPERUS, LOUIS - Fidessa.
167737: COUPERUS, LOUIS [H.T.M. VAN VLIET - AFTERW.]. - Van oude menschen de dingen, die voorbij gaan ...Geïllustreerde editie.
167619: COUPERUS, L. [E.M. BEEKMAN - INTROD.|ED.]. - The Hidden Force.
152507: COUPLAND, DOUGLAS - Generatie X. Een baanbrekend portret van een groep twintigers.
168838: COURBOIN, FRANÇOIS - Histoire Illustrée de la Gravure en France. Text volumes 2 - 4 and Portfolio 1 & 3 [ Textvolume 1 & Portfolio 1 missing].
155187: COUROUBLE, LÉOPOLD - La Maison Espagnole. Souvenirs d'enfance et de jeunesse.
184208: COURT, JHR. JOS. DE LA & MR. W. CREMERS [ET AL.]. - De protest-meeting te Utrecht. 17 december 1888.
57855: COURT, W. DE LA E.A. - Nederlandse Bibliotheekproblemen
164987: COURTEMANCHE, GIL - Een zondag aan het zwembad in Kigali.
59073: COURTH, FRANZ - Mariologie
103115: COURTHION, PIERRE - Georges Seurat.
140952: COURTNEY, NICHOLAS - A Little History of Antiques. Furniture - Ceramics - Glass - Metalwork - Silver - Textile.
180192: COURTNEY, RICHARD|MOSELEY, KEITH - Pterosaurs - the Flying Reptiles. Pop up book.
58787: COURVOISIER, JAQUES - La Notion D'Église Chez Bucer dans son développment historique
4136340: COURVOISIER, J. (ZWINGLI, H.) - Zwingli.
146200: COUSINE, FRANS DE LA [PHOTOGR.]. [ANNE-MARIKEN RAUKEMA - FOREW.]. - Man en paard. De paardenmarkt van Hedel.
143682: COUTTZ, HENDRIK - A Carib Grammar and Dictionary.
82033: COUTURIER, W. E.A. - Huidige mensbeschouwingen. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie no. 24
93754: COUVÉE, PAULIEN E.A. - Tekens in de tijd. 100 jaar Gereformeerde Kerk Nieuwerkerk aan den Ijssel, 5 november 1889 - 5 november 1989
92702: COUVÉE, D. - Met Jezus op den berg
184896: COUVÉE, D.J. & K. VERHOEVEN & J.P. DE GAAY FORTMAN [EDS - ET AL.]. - Annuarium der Societas Studiosorum Reformatorum [1913 = Second First Year].
103139: COUVÉE, D.H.|W.J. DE GRUYTER - Jan Altink. 21 october 1885 - 6 december 1971 [2 Vols. Compl. in Cloth Slipcase].
4074734: COUVÉE, P.J. - "Vita Beata en Vita Aeterna. Een onderzoek naar de ontwikkeling van het begrip Vita Beata"" naast en tegenover ""Vita Aeterna"" bij Lactantius, Ambrosius en Augustinus, onder invloed van de romeinse Stoa. (Diss.)"""
184035: COUVREUR, SERAPHIN - Cérémonial.
95642: COUWENBERG, S.W. - Karma, reïncarnatie en de roep om zingeving
102005: COUWENBERG, S.W. [ED.]. - Oost en West op de drempel van een nieuw tijdperk.
110270: COUWENBERG, S.W. [ED.]. - Van Koude Oorlog naar oorlog naar oorlog tegen terrorisme. Achtergrond en problematiek huidige wereldpolitiek.
110507: COUWENBERG, S.W. [ED.]. - Karma, reïncarnatie en de roep om zingeving.
121392: COUWENBERG, SERVATIUS W.C.I.M.|PAUL B. CLITEUR - Geschiedenis als noodlot. Over de historiciteit van het menselijk bestaan en het machtsmotief als primaire drijfkracht.
100102: COUWENBERG, S.W. [ED.]. - Op de drempel van een nieuwe eeuw. Terugblik op de 20ste en vooruitblik op de 21ste eeuw.
140973: COUWENBERG, S.W. [ED.]. - Opstand der burgers. De Franse Revolutie na 200 jaar.
110316: COUWENBERGHE, PIET VAN [ET AL.]. - Vlaanderens groot wandelboek. 150 geselecteerde wandelingen.
182900: COUWENHOVEN, RON - Het Olieslagerscontract. Oliemolens in de Zaanstreek.
166172: COUWENHOVEN-SCHIPPER, M. [ED.]. - Handboek enkelvoudige homeopathie.
182899: COUWENHOVEN, RON - Zaanse molenbranden. ' Brand, dat God genadelick gelieve te verhoeden '.
140649: COUWENHOVEN, RON - De pioniers van de wielersport. Opkomst van de wielersport in Nederland 1900-1936. Tour de France van 1936 met deelname van vier Nederlanders.
92129: COUX, A.P.A. DU - Eerste zestal leerredenen
167950: COUZENS, DOMINIC - Extreme vogels. Van de snelste tot de slimste.
122008: COVENEY, P.J. [ED., TRANSL.|INTROD.]. - France in Crisis 1620-1675.
101871: COWAN, W. MAXWELL|S. LAWRENCE ZIPURSKY [EDS.].|THOMAS M. JESSELL - Molecular and Cellular Approaches to Neural Development.
102875: COWART, JACK|DOMINIQUE FOURCADE|JACK D. FLAM|JOHN HALLMARK NEFF - Henri Matisse: Paper Cut-Outs.
156165: COWELL-SMITH, GORDON|HOWELL A. LLOYD - The Relevance of History.
58421: COWEN, DAVID L. - Library Holdings of the Edinburgh Dispensatories. With Additions
59167: COWEN, DAVID L. - The Edinburgh Pharmacopoeia. Reprinted from Medical History, Volume 1 Number 2 April 1957 and Number 4 October 1957
102817: COWEN, PAINTON - Rose Windows.
4134685: COWIE, IAN - Jesus' Healing Works and Ours.
100472: COWLES, VIRGINIA - Zoon van Victoria. Edward VII en zijn kring.
141661: COWLES, VIRGINIA - The Romanovs.
143120: COWLES, VIRGINA - Churchill. De mens in zijn tijd.
130824: COWLES, VIRGINIA - De Kaiser. Het leven van Wilhelm II van Duitsland.
163244: COWLES, VIRGINIA - The Great Marlborough and His Duchess.
145190: COWLEY, MALCOLM - Unshaken Friend. A Profile f Maxwell Perkins.
10411: COWPER, WILLIAM - The Workes of Mr. Willia(m) Cowper Late Bishop of Galloway. Now newly collected into one volume. Wherunto is added a comentary on the Reuelation neuer before published. Also An Alphabetical Table for the finding out the principall heads contained in euery Booke. The second Edition.
10067: COWPER, WILLIAM - Anatomia Corporum Humanorum centum et quatuordecim tabulis, singulari artificio, nec minori elegantia ab excellentissimis, qui in Europa sunt, artificibus ad vivum expressis, atque in aes incisis illustrata. Amplius explicata, multisque novis anatomicis inventis, chirurgicisque observationibus aucta Guilielmo Cowper accedunt ejusdem introductio in oeconomiam animalium, & Index in totum Opus. Omnia nunc primum latinitate donata. Curante Guilierlo Dundass.
110118: COX, IR. B. - Vanden Tocht in Vlaenderen De logistiek van Nieuwpoort, 1600.
53118: COX, JO|THORP, JOHN. R.L. - Devon thatch. An illustrated history of thatching and thatched buildings in Devon
102006: A.M.A. COX-LEICK|COX, PROF. DR. H.L.|DRS. Y.F. HIEMSTRA|PROF. DR. P.K. KING - Spreekwoordenboek in vier talen. Nederlands - Frans - Duits - Engels.
156510: COX, DIEN|GERRIT KRUIS [EDS. - ET AL.].|PETER DE JAEGER - Overleven en vooruitgang. Boeren in Brabant.
145357: COX, HAROLD|JOHN E. CHANDLER - The House of Longman with a Record of Their Bicentenary Celebrations, 1724-1924.
56912: COX, SIMON|DAVIES, SUSAN - De geheimen van het oude Egypte
156723: COX, H.L.|E. VERHOFSTADT [EDS.].|V.F. VANACKER - Wortes anst - verbi gratia. Donem natalicium Gilbert A.R. de Smet.
167462: COX, H.L. [ED.]. - Limburg [Vol 1 & 2 = Compl. Set].
104874: COX, MICHAEL [ED.]. - The Oxford Chronology of English Literature [2 Vols. Compl.].
131286: COX-ANDRAU, M.S.J. - De dichter Pieter Vlaming [1686-1734] Een studie over zijn werk met een levensbeschrijving.
130657: COX, DR. H.L. - Die Bezeichnungen des Sarges im kontinental-Westgermanischen. Eine wortgeographisch-sprachliche Untersuchung.
4138155: COX, HARVEY - (7 titels). De stad van de mens - Religie in de stad van de mens - Laat de beslissing niet aan de slang - Vele woningen - Gods revolutie - De verleiding van de geest - Het narrenfeest.
4069351: COX (ED.) JAMES W. - The Minister`s Manual 1999 - 2005.
165019: COX, EVA - Een twee drie ten dans.
122780: COX, JOOST|ED FIGEE|JAN DE WILDT [EDS.].|JAN VAN DEN BOSCH - En bracht de schare tot kalmte. Bespiegelingen over de gemeentesecretaris door de eeuwen heen.
122192: COX, MICHAEL - Who Wrote What? A Dictionary of Writers & Their Works.
181435: COX, MICHAEL - Who Wrote What? A Dictionary of Writers & Their Works.
181436: COX, MICHAEL [ED.]. - The Concise Oxford Chronology of English Literature.
154147: COXE, H.O. - Laudian Manuscripts.
155500: COXE, H.O. - Greek Manuscripts.
122387: COXE, WILLIAM - Travels in Poland and Russia [3 Vols. in 1- Compl.].
170932: COYNE, JERRY A. - Faith versus Fact. Why Science and Religion are Incompatible.
122600: COYSH, A.W.|R.K. HENRYWOOD - The Dictionary of Blue and White Printed Pottery, 1780-1880. Volume 1.
162108: COZIJN, REINIER - Integration and Inference in Understanding Causal Sentences.
144156: COZZENS, PETER - No better Place to Die. The Battle of Stones River.
131036: COZZENS, PETER - The Shipwreck of Their Hopes. The Battles for Chattanooga.
53338: CRAANDIJK, J. - Wandelingen door Nederland. Met platen naar de lithografiën van P.A. Schipperus en Wandelkaartjes. Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel
130857: CRAANDIJK, J.|P.A. SCHIPPERUS [ILLUSTR.] - Wandelingen door Groningen en Drenthe. Met kaarten en platen naar lithografieën van P.A. Schipperus.
100151: CRAB, J. [ET AL.]. - Dirk Bouts en zijn tijd.
173456: CRAB, JAN - Het Brabants beeldsnijcentrum Leuven (uitgegeven door de Vrienden van het Museum Leuven t.g.v. hun vijfjarig bestaan 1972-1977).
4139511: CRABB, L. - Zoektocht naar God.
122154: CRACRAFT, JAMES - For God and Peter the Great. The Works of Thomas Consett 1723-1729.
95421: CRADDOCK, FRED B. - Philippians. Interpretation. A Bible Commentary for Teaching Preaching
190003: CRAECKER, ASTRID-FIA - It's my party! And I craft if I want to
152412: DR. J. CRAEYBECKX|VERLINDEN, PROF. DR. C. - Prijzen- en Lonenpolitiek in de Nederlanden in 1561 en 1588-1589. Onuitgegeven adviezen, ontwerpen en ordonnanties.
4053314: CRAFFORD, D. & CRONJÉ, J.M. - Aan God die dank. Geskiedenis van die sending van die Ned.Geref.Kerk binne die Republiek van Suid-Afrika en enkele aangrensende Buurstate.
163735: CRAGG, KENNETH - Muhammed in the Qur'an. The Task and the Text.
168138: CRAIG, HARDIN - The Works of John Matham including the romance of Amornus and Cleopes.
4010158: CRAIG, C.T. - The Beginning of Christianity.
101461: CRAIG, WILLIAM - Die Schlacht um Stalingrad. Der Untergang der 6. Armee. Kriegswende an der Wolga.
170225: CRAIG, WILLIAM LANE - Time and Eternity. Exploring God's Relationship to Time.
150499: CRAIG, THERESA [JOHN BESSLER - PHOTOGR.]. - Edith Wharton. A House Full of Rooms: Architecture, Interiors and Gardens.
150444: CRAIG, GORDON A. - Über die Deutschen.
150447: CRAIG, GORDON A. - Die Politik der Unpolitischen. Deutsche Schrifsteller und die Macht 1770-1871.
143612: CRAIG, PATRICIA - Brian Moore. A Biography.
121046: CRAIG HARLINE [EDS.].|PUT, EDDY - Verloren schapen, schurftige herders. De helse dagen van Bisschop Mathias Hovius 1542-1620.
181437: CRAIG, GORDON A. [INTROD.]. - Das Fontane Jahrbuch. Veranstaltungen-Essays-Ausflüge-Adressen.
160233: CRAIGIE, WILLIAM A. - Scandinavian Folk-Lore. Illustrations of the Traditional Beliefs of the Northern Peoples.
101402: CRAIN, CALEB - American Sympathy. Men, Friendship and Literature in the New Nation.
154681: CRAKER, CHRIS - Kijk op jazz. Een handige gids voor wie wil genieten van jazzmuziek.
84468: CRAMER, J.W. - De Utrechtsche faktie
156561: CRAMER, NICOLAAS ADRIANUS - Inleiding op eene uitgave der Reis van Jan van Mandeville, naar de middelnederlandsche handschriften en incunabelen.
54113: CRAMER, J.A.|MEYBOOM, H.U. - De Apologeten. Apelles, Aristo, Quadratus, Aristides en Justinus Martyr. (Serie: Oud-Christelijke Geschrifen in Nederlandsche vertaling. Deel V)
93882: CRAMER, A.M. - Het leven en de verrigtingen van Menno Simons, voorafgegaan door eene inleidende verhandeling over den oorsprong en de opkomst der doopsgezinden, voornamelijk in de Nederlanden
90530: CRAMER, N. - Parlement en pers in verhouding tot de overheid
4020092: CRAMER, S. - Konservatief modernisme,. godgeleerdheid en volksleven.
4020116: CRAMER, J. - Specimen historico-dogmaticum de Arianismo. (Diss.)
4020117: CRAMER, J. - Het berouw en het ethisch determinisme. Repliek.
4011236: CRAMER. A.W. - Stoicheia tou Kosmou. Interpretatie van een nieuwtestamentische term. (Diss.)
110518: CRAMER, FRIEDRICH - Der Zeitbaum. Grundlegung einer allgemeinen Zeittheorie.
4015698: CRAMER, S. & PIJPER, F. - Bibliotheca Reformatoria Neerlandica (Compleet in 10 dln.). Geschriften uit den tijd der Hervorming in de Nederlanden. Opnieuw uitgegeven en van inleidingen en aanteekeningen voorzien door S.Cramer en F.Pijper.
60145: CRAMER. A.W. - Stoicheia tou kosmou (Interpretatie van een nieuwtestamentische term)
83296: CRAMER, J.A. - De Theologische Faculteit te Utrecht in de 18de en het begin der 19de Eeuw
85697: CRAMER, J.A. - De Theologische Faculteit te Utrecht ten tijd van Voetius.
145262: CRAMER, N.A. - De reis van Jan van Mandeville, naar de middelnederlandsche handschriften en incunabelen.
84437: J.A. CRAMER|POL, W.H. VAN DE - De eenheid en gescheidenheid der kerk. Het oecumenisch vraagstuk.
87565: CRAMER, J.A. - De Theologische Faculteit te Utrecht ten tijde van Voetius
84735: CRAMER, J.A. - De Theologische Faculteit te Utrecht in de 18de en het begin der 19de Eeuw
59149: CRAMER, J. - Alexandre Vinet als christelijk moralist en apologeet geteekend en gewaardeerd
4021032: CRAMER, J.A. (CALVIJN, J.) - De heilige Schrift bij Calvijn.
4021075: CRAMER, J. - Christendom en humaniteit.
4138158: CRAMER, J.A. - (3 titels). De Heilige Schrift, het Woord van God - Het leven uit God - De Kerk. Afscheidscollege 1934
146112: CRAMER, RIE - Meer van Zus en Jan.
4136879: CRAMER, J.A. - De dominee van onze volkskerk.
4004423: CRAMER, J.A. (UTRECHT) - De Theologische Faculteit te Utrecht ten tijde van Voetius.
4005992: CRAMER, J.A. (UTRECHT) - De Theologische Faculteit te Utrecht in de 18de en het begin der 19de Eeuw.
142182: CRAMER. A.W. - Stoicheia Tou Kosmou: Interpretatie van een nieuwtestamentische term.
143676: CRAMPTON, R.J. - The Hollow Detente. Anglo-German Relations in the Balkans 1911-1914.
144163: CRAMPTON, R.J. - A Concise History of Bulgaria.
184131: CRANE, WALTER - The Bases of Design.
157887: CRANE, E.M. [INTROD.]. - A Century of Book Publishing 1848-1948.
157886: CRANE, E.M. [PREF.]. - A Century of Book Publishing 1848-1948.
163620: CRANE, DAVID - Lord Byron's Jackal. The Life of John Trelawny.
156708: CRANE, NICHOLAAS - Mercator. The Man who Mapped the Planet.
155828: CRANE, NICHOLAAS - Mercator. De man die de aarde in kaart bracht.
155513: CRANE, WALTER - Of the Decorative Illustration of Books Old and New.
153199: CRANE, RALPH J.|RADHIKA MOHANRAM [EDS.]. - Shifting Continents / Colliding Cultures. Diaspora Writing of the Indian Subcontinent.
162466: CRANE, WALTER - Of the Decorative Illustration of Books Old and New.
142049: CRANENBURGH, KATINKA C. VAN [ED.]. - Unified. Veelluik, geschilderd in opdracht van Sara Lee / DE, door Evert Thielen in de periode 1993-1996.
103633: CRANKSHAW, EDWARD - The Shadow of the Winter Palace. Russia's Drift to Revolution 1825-1917.
155550: CRANKSHAW, EDWARD - Gestapo. Instrument of Tyranny.
152976: CRANSHOFF, BETTY|DR. JOHAN ZUIDEMA - Van Dale Basisspellingsgids [& CD-Rom].
54859: CRAPPS, ROBERT W. - An Introduction to Psychology of Religion
143717: CRASKE, MATTHEW - Art in Europe 1700-1830. A History of the Visual Arts in an Era of Unprecedented Urban Economic Growth.
184235: CRAVEN, ROY C. - Indian Art. A Concise History. Revised Edition.
153059: CRAVEN, KENNETH - Jonathan Swift and the Millenium of Madness. The Information Age in Swift's ' A Tale of a Tub '.
4072144: CRAVERI, M. - Das Leben des Jesu von Nazareth.
162912: CRAWFORD, FRANCIS MARION - The Rulers of the South. Sicily, Calabria, Malta [Vol. 1 - only].
156241: CRAWFORD, DOROTHY H. - Deadly Companions. How Microbes Shaped Our History.
153156: CRAWLEY, ANDREW - Somoza and Roosevelt. Good Neighbour Diplomacy in Nicaragua, 1933-1945.
155272: CRAZE, RICHARD - Numerologie ontcijferd. Ontdek de kracht van getallen.
101806: CREASEY, JOHN - Round Table. The first twenty-five years of the Round Table Movement.
4140829: CREDNER, C.A. - Geschiedenis van den kanon des Nieuwen Testaments. Uitgegeven door G.Volkmar.
183150: CREEGER, GEORGE R. [ED.]. - George Eliot. A Collection of Critical Essays.
170224: CREEL, RICHARD E. - Divine Impassibility. An Essay in Philosophcal Theology.
9789021143187: CREEMERS, I. E.A.|DEKKER, P. - Breekpunt Of Bindmiddel. Religieus engagement in de civil society
105156: CREESE, RICHARD|J. BEARN.|W.F. BYNUM - The Health of Prisoners. Historical Essays.
184650: CRÉHANGE, DR. P.-A. - Les livres anciens de Médecine et de Pharmacie. Promenade à travers la médecine du passé.
103909: CRÉHANGE, DR. P.-A. - Les livres anciens de Médecine et de Pharmacie. Promenade à travers la médecine du passé.
10388: CRELL, JOHANN/SZLICHTYNG, JONASZ./D.K.F. - Paraphrasis Dat is: Uytbreyding Van Joannes Crellius Frankus Over de meeste en voornaemste Brieven der Apostelen. Van welken het Register aan d'andere zijde staat. Uyt het Latijn vertaalt. WAARBIJ: Jonas Stichting van Bukowieks Uitbreiding Over de 15 eerste Verssen, van 't eerste Kapittel van Joannes Euanfelium, Met een bygevooeghde uytbreyding van het overige des zelfden Kapittels, door D.K.F.
32325: CREMADES, FERNANDO CHECA - El jardin de las delicias de El Bosco: copias, estudio téchnico y restauración. Madrid, Museo Nacional des Prado. Del 23 de junio al 10 de septiembre de 2000
56215: CREMER, J.J. - Bella Roel. Overbetuwsche vertellingen
60147: CREMER. K.J. - De Duitsche godsdienstpsychologie
82428: CREMER, KLAAS J. - De Duitsche Godsdienstpsychologie
60146: CREMER. F.G. - Die Fastenandage Jesu (Mk 2,20 und Parallelen, In der sicht der Patristischen und Scholastischen Exegese)
4036144: CREMER. K.J. - De duitsche godsdienstpsychologie. (Diss.)
141872: CREMERS, ELINE [ = E.F. CANTER CREMERS-VAN DER DOES] - Kunstenaar en model.
103585: CREMONA, ITALO - De wereld van de Jugendstil.
163771: CREMONA, VICKY ANN (ED.) (ET ALL.) - Theatrical Events. Borders - Dynamics - Frames.
4261: CRENIUS, THOMAS - Thesaurus Librorum Philologicus et Historicorum. (In quo habentur Tome I: I. Bonav. Corn. Bertrami Lucubrationes Franktallenses, editiae à Theodorico Hackspanio, cum censuris eruditorum. II. Theod. Hackspanii Interpres errabundus. III. Laur. Fabricii Partitiones Codicis Hebraei. IV. Joh. Erici Ostermanni Disputatio de Consultationubus Veterum. Tome II: I. Theodorici Hackspanii Theol. & Philol. celeb. libri duo Miscellaneorum cum ejusdem Cabbalae Judaicae expositione. II. Abrahami Costeri Vindex loci S. Scripturae, Genes. III. 15. a vitiosa interpretatione de b. Virgine Maria. III. D. Salom. Glassii Christus in peccatis nostris serviens, seu dicti Jesa. XLIII. 24. 25. explicatio.) Thomas Crenius conlegit, recensuit, & notas, indices, ac praefationem, in qua de a privatis acta cura publici verba siunt, adjecit.
154130: CRENNE, HÉLISENNE DE [LISA NEAL|STEVEN RENDALL - TRANSL.]. - The Torments of Love. Hélisenne de Crenne [Marguerite Briet].
161857: CRENSHAW, OLLINGER - The Slave States in the Presidential Election of 1860.
9126: CRESPIN, JEAN - Den Staet der Kercken, mitsgaders de regieringe ende menschelicke insettingen der Pausen. En oock de bysonderste geschiedenissen dewelcke onder alle Keyseren, Coningen, Vorsten en Regienten over den geheelen Aertbodem, gebeurt zijn. Alles beginnende vanden tijde Christi af, tot den tegenwoordigen toe. Waer in den Christelicken Leser (als in eenen spiegel) claerlick voor oogen gestelt wort, hoe wonderbaerlic dat God syne Kercke tegen alle Ketteren en vyanden van zijn H. Woort, beschermt en bewaert heeft. En nu eerst van nieuws overgeset wt de Franchoysche tale in onse algemeyne Neder-duytsche sprake. Door Thobias d'Ammannus. Item, noch is hier achter by gevoeght een Tractaet vanden Godsdienst en republijcke der Joden, t'sedert de wedercoemste wt de Babylonische gevangenisse, tot op de laetste verwoestinge van Jerusalem [door Paulus Eber].
4065618: CRESPY, G. (TEILHARD DE CHARDIN, P.) - Das theologische Denken Teilhard de Chardins.
181438: CRESSY, DAVID - Education in Tudor and Stuart England.
32315: CRESTI, CARLO|RENDINA, CLAUDIO - Palazzi of Rome
110037: CRESTON, ROBERT-YVES [ED.]. - Journal de bord de Saint Brendan a la recherche du Paradis.
146500: CREUTZ, DR. WALTER - Die Neurologie des 1.--7. Jahrhunderts n. Chr. Eine historisch-neurologische Studie.
167238: CREUTZ, DR. MAX - Johan Thorn-Prikker.
132026: CREUTZ, DR. WALTER - Die Neurologie des 1.--7. Jahrhunderts n. Chr. Eine historisch-neurologische Studie.
181007: CREVELD, I.B. VAN - Wees ten zegen. 75 jaar B'nai B'rith - Zonen van het Verbond - in Nederland.
184334: CREVELS, MILY - Concession. A Typological Study.
155195: CREWE, MARQUESS OF - K.G. - Lord Rosebery [2 Vols. Compl.].
153709: CRIBB, T.J. [ED.]. - The Power of the World / La puissance du verbe. The Cambridge Colloquia.
143035: CRICK, BERNARD - George Orwell. A Life.
88441: M'CRIE, THOMAS - Het leven van John Knox. Uit het Engels vertaald.
57649: M'CRIE, THOMAS - The story of the Scottish church from the Reformation to the Disruption
96503: CRIE, THOMAS M' - Het leven van John Knox
4050663: M`CRIE, TH. - Historia de la Reforma en Espana en el Siglo XVI.
100103: CRIJNS, H.J.G.M. - Tussen arbeid en kapitaal. Een eeuw katholiek en protestants sociaal denken.
110272: CRIJNS, HUB (ED. ET AL.) - Gelijker = rijker. Over rijkdom, verdeling en sociale ethiek.
102048: CRIJNS, IR. A.H. [ET AL.]. - Agrarische reconstructie van de oostelijke Langstraat en Bovenland van Heusden [Ruilverkaveling Heusden - Vlijmen].
59233: CRIJNS, HUB E.A. - Barmhartigheid en gerechtigheid. Handboek diaconiewetenschap
130186: B. CRIJNS|J.F.M. VAN DER HEIJDEN|J.J. BUCHNER|JEENINGA, WILLEKE [& H.J. ZANDKUIJL|P. MEIJERS]|S. ALBERTS - De Ridderikhoffpanden in Hoorn. Roode Steen 9, Grote Oost 3 en 5.
54666: CRIJNS, HUB E.A. - Arbeid, zin en geloof. Handboek arbeid en kerk
54662: CRIJNS, HUB E.A. - Barmhartigheid en gerechtigheid. Handboek diaconiewetenschap
121249: CRIJNS, HUB|EEF VAN VILSTEREN [EDS.].|HERMAN NOORDEGRAAF - Pendelen tussen werk en kerk. Verhalen rond de opkomst van het bedrijfsapastoraat.
122572: CRIPPS, WILFRED JOSEPH - Old English Plate. Ecclesiastical, Decorative, and Domestic: Its Makers and Marks.
58522: CRIPPS, DOREEN - Elizabeth of The Sealed Knot. A Biography of Elizabeth Murray Countess of Dysart
123034: CRISMER, LEON MAURICE - De merkwaardige geschiedenis van het water van Spa.
155042: CRISMER, LEON MAURICE - Les eaux de Spa.
153435: CRISMER, LEON MAURICE - Les eaux de Spa [In velvet slipcase].
170526: CRISPIN WRIGHT [EDS].|HALE, BOB - A Companion to the Philosophy of Language.
91010: CRISPOLTI, ENRICO A.O. - The colours of time. A journey into Italian painting through twenty-fice masterpieces of the nineteenth and twentieth centuries.
55603: CRISTOFARI, RITA|FOLLAIN, JOHN - Zoya's story. An Afghan Woman's Struggle for Freedom
167487: CRITICAL NOTES].|WEAVER, WILLIAM D. [BROTHER POTAMIAN - INTROD., DESCR. - Catalogue of the Wheeler Gift of Books, Pamphlets and Periodicals in the Library of the American Institure of Electrical Engineers [2 Vols. = Compl. Set].
144030: CROCE, BENEDETTO - The Essence of Aesthetic.
171845: CROCE, BENEDETTO - Guide to aesthetics.
123013: CROCIANI, PAOLA - Bédouins du Sinaï.
142643: CROCKER-DELETAILLE, LIN|EMILE DELETAILLE - Schatten uit de nieuwe wereld.
152928: CROES, ANTONIO GORDIANO [MITO] - De herdefiniëring van het Koninkrijk.
85361: CROESE, JAN VAN DE - Willem Wijcherts een dappere Alkmaarder jongen. Met teekeningen van Isings
155525: CROFTON, IAN - Kings & Queens of England. The Lives and Reigns of the Monarchs of England.
110759: CROISET VAN UCHELEN-BROUWER, LYSBETH - Vocabularium Museologicum. 2500 termen op het gebied van museaal beheer, behoud, beleid en communicatie. Nederlands-Engels. Engels-Nederlands.
122601: CROISET VAN UCHELEN-BROUWER, LYSBETH - Vocabularium Museologicum. 2500 termen op het gebied van museaal beheer, behoud, beleid en communicatie. Nederlands-Engels. Engels-Nederlands.
160044: CROISET VAN UCHELEN, TON|GÜNTER SCHILDER [ED.].|KOERT VAN DER HORST - Theatrum Orbis Librorum. Liber Amicorum presented to Nico Israel on the occasion of his seventieth birthday.
53132: CROISSANT, DORIS E.A. - Japan und Europa, 1543-1929
104199: CROIX, CLAUDIO LA - Theologia moralis, nunc pluribus partibus aucta. AR.P. Claudio la Croix. Editio novissima [2 Vols. Compl.].
85145: CROL, W.A.H. - De Nederlandse historieprent in de Atlas van Stolk
131724: CROL, W.A.H. - De nederlandse Historieprent in de Atlas van Stolk.
102329: CROMARTIE, EARL OF - A Highland History.
165682: CROMBACG, HANS - De man uit Susquehanna. Over psychologie, recht en moraal.
154511: CROMBAG, HENRICUS F.M.|FRANK VAN DUN - De utopische verleiding.
154802: CROME, PETER - Hirohito. Keizer tussen hemel en aarde.
182322: CROMMELIN, DR. C.A. - Descriptive Catalogue of the Physical Instruments of the 18th Century [including the collection 's-Gravensande-Musschenbroek]. in the Rijksmuseum voor de Geschiedenis der Natuurwetenschappen [National Museum of the History of Science] at Leyden.
142909: CROMMELYNCK, FERNAND - Chaud et Frois ou l'idée de monsieur Dom. Pièce en trois actes.
145007: CROMPTON, SYDNEY [ED.]. - English Glass.
90085: CROMPVOETS, HERMANUS JOZEF GERARDUS - Veenderijterminologie in Nederland en Nederlandstalig België
180963: CROMPVOETS, H.J.G. - Veenderijterminologie in Nederland en Nederlandstalig België.
141542: CROMVOETS, DRS. H.|DR. JAN VAN BAKEL [EDS.- ET AL.]. - VEETEELT [Woordenboek van de Brabantse dialecten. Aflevering 6: KLEINVEE & KAASMAKEN].
183157: CRONE, C.C.S. - De schuiftrompet. Verzameld proza.
167836: CRONE, FRANS - Het Utrecht van C.C.S. Crone. Vijf wandelingen.
184484: CRONE, WERRY [PHOTOGR.]. & ROEL ROZENBURG [ED.]. - Groet uit Dordrecht. Een eeuw verstreken.
58018: CRONER, D. - Tabulatura per il clavicordo (urtext)
142910: CRONIN, A.-J. [MAURICE RÉMON - TRANSL.]. [DIGNIMONT - LITHOGRAPHY] - La citadelle [2 Vols. Compl.]. .
142188: CRONIN, VINCENT - The Florentine Renaissance.
56187: CRONJÉ, GEOFFEY - Egskeiding en huweliks- en gesinsontbinding. 'n sociologiese studie
130722: CROON, N.H.T.|S.W.T. LANGIUS - Arbeid en gezondheid. Een studie van de verzekeringsgeneeskundige praktijk bij de bedrijfsverenigingen [2 Vols. Compl.]
101559: CROSBY, ALFRED W. - La mesure de la réalité. La quantification dans la société occidentale [1250-1600].
150602: CROSBY, FRANCIS - Bommenwerpers. Geïllustreerd historisch overzicht van de ontwikkeling van de bommenwerper.
122123: CROSLAND, MAURICE - The Society of Arcueil. A View of French Science at the Time of Napoleon I.
88956: CROSS, F.L. - The Oxford Dictionary of the Christian Church.
95619: CROSS, FRANK MOORE|TALMON, SHEMARYAHU - Qumran and the history of the biblical text
85754: CROSS, F.L. - The Oxford dictionary of the Christian Church.
89988: CROSS, ANDREW - Some trains in America
155001: CROSS, MALCOLM|HAN ENTZINGER [EDS.]. - Lost Illusions. Caribbean Minorities in Britain and the Netherlands.
143824: CROSS, ROBIN - Citadel. The Battle of Kursk. The Greatest Tank Battle of the World War II.
4073230: CROSS, N. & BARKER, R. (RED.) - Aan de oever van de woestijn. Vertellingen uit de Sahel. Vertaald door F.Spiering.
4138045: CROSS (ED.) F.L. - The Oxford Dictionary of the Christian Church. Second edition edited by F.L.Cross and E.A.Livingstone.
156884: CROSS, NIGEL - The Common Writer. Life in Nineteenth-Century Grob Street.
144599: CROSS, , GEOFFREY NEALE - Epirus. A Study in Greek Constitutional Development.
4047455: CROSSAN, J.D. - Wie vermoordde Jezus?. Over anti-semitisme in de evangeliën.
103910: CROUCH, TOM D. - The Genesis of Flight. The Aeronautical History Collection of Colonel Richard Gimbel. [With CD].
154792: CROUCH, DAVID - Tournament.
56865: CROUCHER, MURLIN|RYZNAR, ELISKA - Books in Czechoslovakia. Past and Present
4020120: CROUGHS, R.W.M. - Leven in de tussentijd. Gods heilsplan en onze imitaties.
4069970: CROUGHS, R.W.M. - Het kind in gezin en samenleving.
145353: CROUS, HELMUT A.|HELMUT FALTER - Festschrift zum einhundertfünfzigjährigen Bestehen der J.A. Mayer'schen Buchhandlung 1817-1967.
87616: CROUSAZ, TH.N. - Concordantie op de berijmde Psalmen, de Evangelische Gezangen en den Vervolgbundel
110703: CROUSEN, J.M.C. - De herhalingsfiguren in de stijl van Quintus Curtius Rufus. Anaphora Paronomasia Allitteratio Homoioteleuton.
168007: CROUZET, FRANÇOIS - A History of the European Economy 1000-2000
4141590: CROW, C. (CONFUCIUS) - Confucius. Wijsgeer van het oude China. Geïllustreerd met 49 afbeeldingen.
142326: CROWDEN, JAMES - Waterways.
153152: CROWDER, MICHAEL - Revolt in Bussa. A Study of British ' Native Administration ' in Nigerian Borgu, 1902-1935.
184135: CROWDER, MICHAEL - The Story of Nigeria.
82367: CROWE, DONALD D. - Creation without compromise, a Christian worldview response to evolutionary challenges tot the faith
53906: CROWFIELD, CHRISTOFFEL - In 't hoekje van den haard. Nieuwe levensbeschouwingen
167291: CROWLEY, ROGER - Constantinople. The Last Great Siege, 1453
140036: CROWLEY, C. GEO. - Dental Bibliography: A Standard Reference List of Books on Dentistry, Published Throughout the World from 1536 to 1885.
153017: CROWLEY, MARTIN [ED.]. - Dying Words. The Last Moments of Writers and Philosophers.
150962: CROWLEY, ALEISTER [THE MASTER THERION] - The Book of Thoth. A short essay on the tarot of the Egyptians. Being the Equinox Volume III no. V. [Egyptian Tarot].
101679: CROZIER, BRIAN - Franco.
110322: CRUDEN, STEWART - Scottish Abbeys. An introduction to the medieval abbeys and priories of Scotland.
122511: CRUICKSHANK, D.W.|J.E. VAREY [EDS.]. - Critical Studies of Calderón's Comedias. Pedro Calderon de la Barca. Comedias. A facsimile edition prepared by D.W. Cruickshank and J.E. Varey with textual and critical studies.
166315: CRUICKSHANKS, EVELINE [ED.].|DAVIS STARKEY [FOREW.]. - The Stuart Courts.
162774: CRUMB, C.G.|E.F. JACOB [EDS.]. - The Legacy of the Middle Ages.
140904: CRUMMY, PHILIP - City of Victory. The Story of Colchester - Britain's First Roman City.
156738: CRUMP, C.G.|E.F. JACOB [EDS.]. - The Legacy of the Middle Ages.
122304: CRUNDEN, ROBERT M. - American Salons. Encounters with European Modernism 1885 - 1917.
157024: CRUSE, AMY - The Englishman and His Books in the Early Nineteenth Century.
83876: CRÜSEMANN, FRANK - Die Tora. Theologie und Sozialgeschichte des alttetamentlichen Gesetzes
158240: CRUTCHLEY, BROOKE [ED.]. - Siberich Celebrations 1521-1971.
152149: CRUYNINGEN, ARNOUT VAN - Het Koninklijk Huis der Nederlanden. Het geslacht Oranje-Nassau van Willem Frederik tot Willem-Alexander.
150478: CRUYNINGEN, ARNOUT VAN - Trouwen met Oranje. Verloving en huwelijk in het Koninklijk Huis 1814-2001.
142080: CRUYNINGEN, P.J. VAN - Behoudend maar buigzaam. Boeren in West-Zeeuws-Vlaanderen 1650-1850.
104725: CRUYSBERGHS, MGR. K. - Thomas a Kempis en de priester.
173966: CRUZ, JUAN CRUZ - Intelecto y razón : las coordenadas del pensamiento según Santo Tomás. Colección de Pensamiento Medieval y Renacentista 01
95641: CRUZ, VIRGIL AMBROSE - The mark of the beast. A study of xaparma in the apocalypse
4076023: CRUZ, E.R. (TILLICH, P.) - A Theological Study Informed by the Thought of Paul Tillich and the Latin American Experience. The Ambivalence of Science.
4136396: CRUZ, G.T. - Into the Deep. A Theological Exploration of the Struggle of the Filipina Domestic Workers in Hong Kong. (Diss.)
4300573: CRYSTAL, DAVID - The Cambridge Encyclopeadia of Language. Second Edition.
163564: CRYSTAL, DAVID [ED.]. - The Cambridge Biographical Encyclopedia.
181439: CSOBÁDI, PETER [ED.]. - Karajan oder die kontrollierte Ekstase. Eine kritische Hommage von Zeitzeugen.
173848: CUADRADO, JOSÉ ÁNGEL GARCÍA - La cultura de la palabra : escritos de lógica medieval y renacentista. Pensamiento Medieval y Renacentista 157
93086: CUES, NIKOLAUS VON - Die Jagd nach Weisheit. Schriften des Nikolaus von Cues in deutschen Übersetzungen
31595: CUGNO, ALAIN|LAFFON, MARTINE - Zon, maan en sterren
121637: CUIJLENBORG, HANS VAN - Geneeskruiden. Zelf telen en gebruiken.
91418: CUIJPERS, TH. E.A. - Brabantse biografieën I. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Noordbrabanders.
152330: CUIJPERS, P.M.H. - Teksten als koopwaar. Vroege drukkers verkennen de markt. Een kwalitatieve analyse van de productie van Nederlandstalige boeken (tot circa 1550) en de 'lezershulp' in de seculiere prozateksten.
180718: CUIJPERS, P.M.H. - Teksten als koopwaar. Vroege drukkers verkennen de markt. Een kwalitatieve analyse van de productie van Nederlandstalige boeken (tot circa 1550) en de 'lezershulp' in de seculiere prozateksten.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

3/9