Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
9296: DINANT, PETRUS - De Brief van den H. Apostel Paulus aan die van Efeze, Verklaart en Toegepast.
9523: DINANT, PETRUS - De Brief Van Den H. Apostel Paulus Aan Die Van Efeze, Verklaart En Toegepast.
165499: DINESEN, ISAK [ = KAREN BLIXEN] - Wintervertellingen.
31034: DINGEL, IRENE - Reaktionen auf das Augsburger Interim. Der Interimistische Streit (1548-1549). (Series: Controversia et Confessio. Theologische Kontroversen 1548-1577/80. Kritische Auswahledition. Band 1)
31035: DINGEL, IRENE - Die Debatte um die Wittenberger Abendmahlslehre und Christologie (1570-1574). (Series: Controversia et Confessio. Theologische Kontroversen 1548-1577/80. Kritische Auswahledition. Band 8)
85323: DINGELDEIN, W.H. - Acht eeuwen stift weerselo 1150-1950. Met 23 afbeeldingen naar foto's
164209: DINGELDEIN, W.H. - Singraven. Beelden uit Verleden en Heden van een Twentsche Havezate.
163705: DINGELDEIN, W.H. - Singraven. Beelden uit Verleden en Heden van een Twentsche Havezate.
4050772: DINGELDEIN, W.H. (WEERSELO) - Acht eeuwen stift Weerselo 1150-1950. Met 23 afbeeldingen naar foto`s.
4066799: DINGEMANS, G.D.J. & SMELIK, P.G. - Deze wereld en God. Modern wereldbeeld en christelijke geloof.
4071740: DINGEMANS, G.D.J. - Ietsisme. Een basis voor christelijke spiritualiteit?
4052148: DINGEMANS, G.D.J. - Graven in bijbels brongebied. Op zoek naar de historische wortels van de religie van Israël.
54819: DINGEMANS, GIJS - In vredesnaam. Religie in een democratiesche samenleving
4030094: DINGEMANS, G.D.J. - De tijd van de verborgen God. Verkenningen en reflecties.
54755: DINGEMANS, GIJS - Ietsisme. Een basis voor christelijke spiritualiteit
91593: DINGEMANS, GIJS - Ietsisme. Een basis voor christelijke spiritualiteit?
170461: DINGEMANS, GIJS - Sporen van de verborgen god. Een theologie van de geest.
4058672: DINGEMANS, G.D.J. - De stem van de Roepende. Pneumatheologie.
4052150: DINGEMANS, G.D.J. - Een vitale wegwijzer. Op zoek naar de religieuze kracht van de Tora.
4072128: DINGEMANS, G.D.J. - Het menselijke gezicht van God. Jezus als de unieke drager van de Geest.
54540: DINGEMANS, G.D.J. - De stem van de Roepende. Pneumatheologie
31282: DINGEMANS, GIJS - Sporen van de verborgen God. Een theologie van de Geest
31267: DINGEMANS, G.D.J. / SMELIK, P.G. - Deze wereld en God. Modern wereldbeeld en christelijk geloof
4300290: DINGEMANS, GIJS - (3 boeken) Als getuigen gaan praten - Graven in bijbels brongebied -Een vitale wegwijzer.
4061647: DINGEMANS, G.D.J. KRONENBURG, J. & STEENSMA, REGN. (RED.) - Kaïn of Abel. Kunst in de kerkdienst: twee vijandige broeders?
4068964: DINGEMANS, G.D.J. - In de leerschool van het geloof. Mathematiek en vakdidactiek voor catechese en kerkelijk vormingswerk.
30645: DINGEMANSE, CLAZINA - Rap van tong, scherp van pen. Literaire discussiecultuur in Nederlandse praatjespamfletten (circa 1600-1750)
160703: DINGENS, PAUL - Over de theorie van den opbouw der sterren.
123529: DINGUS, LOWELL & TIMOTHY ROWE - The Mistaken Extinction. Dinosaur Evolution and the Origin of Birds.
151491: DINKELAAR, DRS. ING. C.H. & DRS. D.L. KAATMAN - Johannes Bosboom [1817-1891]. Schilder van licht, schaduw en kleur.
52439: DINKLER, E. - Signum crucis. Aufsätze zum Neuen Testament und zur Christlichen Archäologie
144611: DINSDORF, G. [ED.]. - Harpocrationis Lexicon in decem oratores Atticos [2 Vols.].
151310: DINTER, W.S. VAN & J.W.M. KROON - Maas- en Niersbode 1883-1983. Gennepsche Courant.
4140901: DINTEREN, L.K.M. VAN - Opdat Gods glorie openbaar worde. De 'Lex Orandi' als theologisch verantwoord fundament van orthodoxe Missietheologie. (Diss.)
151036: DINZELBACHER, PETER - Himmel, Hölle, Heilige. Visionen und Kunst im Mittelalter.
163739: DIOCARETZ, MYRIAM & MARTA SEGARRA [EDS.]. - Joyful Babel. Translating Hélène Cixous.
145547: DIOLÉ, PHILIPPE - Vergeten volken op de paradijselijke eilanden vande Stille Zuidzee.
92696: DION, EMIS - Nikias & Katharina. Het begon in Korinthe / In de schaduw van de zanger / De lauwerkrans van het leven (3 delen)
94798: DIONYSIUS CARTUSIANUS  - Doctoris Ecstatici D. Dionysii Cartusiani. Opera Omnia in unum corpus digesta ad fidem editionum coloniensium. Cura et labore monachorum sacri ordinis cartusiensis. Favente Pont. Max. Leone XIII (14 volumes)
151464: DIRECTORY OF MEDIEVALISTS - - Répertoire International des Médiévistes / International Directory of Medievalists [2 Vols. Compl.].
165089: DIRIE, WARIS - Onze verborgen tranen.
152904: DIRKMAAT, JAAP & GEERT VAN MOLL - Greven. Lotgevallen van een dassenvolk.
180729: DIRKMAAT, JAAP & GEERT VAN MOLL - Greven. Lotgevallen van een dassenvolk.
141953: DIRKSE, PAUL [ED.]. - Kunst uit oud-katholieke kerken.
30779: DIRKSEN, P.B. - 1 Kronieken (Commentaar op het Oude Testament)
4073778: DIRKSEN, P.B. (TEKST EN TOELICHTING) - Richteren. (Tekst en Toelichting)
4300374: DIRKSEN, P.B. & P.A.H. DE BOER, - Judges and Samuel. (The Old Testament in Syriac According to the Peshitta Version. Part II, Fasc 2)
4067124: DIRKZWAGER, A. - Strabo über Gallia Narbonensis. (Diss.)
152233: DIRRIGL, MICHAEL - Maximilian II. König von Bayern 1848-1864 [2 Vols. Compl.].
100828: DIRRIGL, MICHAEL - Ludwig I. König von Bayern 1825-1848.
110465: DIS, ADRIAAN [ED.]. - Nederlands buitengaats: een taalreünie. Symposium van de Stichting Koninklijk Paleis, Amsterdam.
94299: DIS, LEENDERT MEEUWIS VAN - Reformatorische rederijkersspelen uit de eerste helft van de zestiende eeuw
104631: DIS, ADRIAAN VAN & TILLY HERMANS [EDS.]. - Het land der letteren. Nederland door schrijvers & dichters in kaart gebracht.
122231: DIS, DR. L.M. VAN & P.A. DIJKSTRA & DR. J. MEIJER [EDS.]. - Ik neem afscheid van u. In memoriam dr. C. Spoelder [1885-1958].
156031: DIS, ADRIAAN VAN - De wandelaar.
156064: DIS, DR. L.M. VAN & DR. B.H. ERNE [EDS.]. - De Spelen van Zinne vertoond op het Landjuweel te Gent, van 12-23 Juni 1539. Deel 1: Tekst [All Publ.].
160780: DISCH, LISA JANE - Hannah Arendt and the Limits of Philosophy.
4133838: DISKI, J. - Abrahams offer. Roman. Vertaald door T.Funhoff.
168684: DISNEY, WALT - Sketch Book.
123278: DISNEY, WALT [RENÉE BELINFANTE - ED.]. - Walt Disney's Assepoester. Naar gegevens uit de film 'Cinderella'.
155269: DISNEY, WALT - Donald Duck. Een vrolijk weekblad 1959 [Complete Year - 52 Issues].
104296: DISSEL, A.J. VAN - "De Gemeentelijke Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage. ""Onze wegen scheiden maar onze harten blijven een ""."
101605: DISSELHOFF, HANS DIETRICH - Geschichte der Altamerikanischen Kulturen.
103293: DISSELHOFF, HANS DIETRICH - Vida en el Antiquo Peru.
10069: DITTELBACH, PETRUS - Verval en Val der Labadisten, of Derselver Leydinge, en wyse van doen in haare Huyshoudinge, en Kerk-formering, als ook haren op- en nedergang, in hare Coloniën of volk-plantingen, nader ontdekt. Voornamelik, Derselver Leere en Leydinge omtrent het Christelyk Huwelik, uytgehaalt en tegengesproken. Alles in 3. Brieven. Den Tweden Druk, verbetert.
121641: DITTMAR, NORBERT (ET AL.) - Sociolinguistics. A critical Survey of Theory and Application.
144060: DITTMAR, JOHANNA - Thailand und Burma. Tempelanlagen und Königsstädte zwischen Mekong und Indischen Ozean.
89910: DITTRICH, KATHINKA E.A. - Berlijn-Amsterdam. 1920-1940, wisselwerkingen.
100105: DITTRICH, Z.R. & A.P. VAN GOUDOEVER - De geschiedenis van de Sovjetunie.
122241: DITTRICH, Z.R. & A.P. VAN GOUDOEVER - Sovjet Rusland 1917-1953 & De Sovjet-Unie na 1953 [2 Vols. Compl.].
180093: DITTRICH VAN WERINGH, KATHINKA - Der niederländische Spielfilm der dreissiger Jahre und die deutsche Filmemigration.
60165: DITTRICH. B. - Das Traditionsverstandnis in der Confessio Augustana und in der Confutatio (Erfurter Theologische Studien Band 51)
102911: DITTRICH, K. [ET AL.]. - Berlijn - Amsterdam 1920 - 1940. Wisselwerkingen.
101723: DITTRICH, Z.R. - Hitlers weg naar de macht. De regering Von Papen.
164622: DITTSCHEID, HANS-CHRISTOPH & KLAUS GÜTHLEIN [EDS.]. - Die Architektenfamilie Stengel. Friedrich Joachim [1694-1787] & Johann Friedrich [Fjodor Fjodorowitsch 1746-1830 ?] & Balthasar Wilhelm [1748-1824].
121180: DITZHUYZEN, R.E. VAN [L.J. BAL & G. VAN BENTHEM VAN DEN BERGH & A.P. VENEMA - EDS.]. - De blik op het buitenland. Vijftig jaar Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken.
156039: DITZHUYZEN, DR. F.B.M.G. - Sociale wetgeving in verband met het karakter van een Twentse bevolkingsgroep.
151114: DITZHUYZEN, DRS. R.E. - Koningin Juliana. Moeder des Vaderlands.
52488: DIV. - De dag des Heeren. Christelijke overdenkingen op den eersten dag der week
90059: DIV. - Philobiblion. Zeitschrift für Bücherliebhaber
90060: DIV. - Philobiblion. Zeitschrift für Bücherliebhaber
90068: DIV. - Neerlands roem en grootheid
52480: DIV. - Convoluut met 37 preken
90046: DIV. - Jerusalem through the eyes of XII Israeli painters
90001: DIV. - Opstand en pacificatie in de Lage Landen. Bijdrage tot de studie van de pacificatie van Gent
52360: DIV. - Histoire des Protestants en France
164536: DIVENDAL, LEO [ED.]. - De vierde wand. De foto als theater / The Fourth Wall. Photography as Theatre.
180903: DIVENDAL, JOOST - Nicolosia. Giovanni Bellini en zijn Venetiaanse model.
145725: DIVENDAL, JOOST - Nicolosia. Giovanni Bellini en zijn Venetiaanse model.
86000: DIVERSE AUTEURS - De Nederlandsche Statenbijbel. 1637-1937. Artikelen overgenomen uit Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis N.S. dl. XXIX, afl. 4
31558: DIVERSE AUTEURS - Een lied op den sabbatdag (Deel 3)
91278: DIVERSE AUTEURS - Prekenserie uit den Schat des Woords. Jaargang 1973.
88976: DIVERSE AUTEURS - Honderd twintig jaar doopsgezind Noordholland in cijfers en namen. 1844-1964.
85928: DIVERSE AUTEURS - Honderd jaar Christelijk Nationaal Schoolonderwijs 1860-1960. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het eeuwfeest der vereniging voor Christelijk nationaal schoolonderwijs.
89064: DIVERSE AUTEURS - Leiden Imprints 1483-1600 in Leiden University Library and Bibliotheca Thysiana. A short-title catalogue
54525: DIVERSE AUTEURS - Weerzien met Indië (52 afleveringen in twee verzamelbanden)
84122: DIVERSE AUTEURS - Kerkblad van Oud Geref. Gemeente in Nederland Dordrecht. 10 januari 1993 - 12 december 1993 ( nr. 233 - 244)
91358: DIVERSE AUTEURS - Vereeniging tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandsche recht. Verslagen en mededeelingen, deel XI. No. 1-3, 1954-1958.
87987: DIVERSE AUTEURS - Handboek der Aardrijkskunde. Uitgegeven door de maatschappij: Tot nut van 't algemeen. (3 stukken in 1 band)
86425: DIVERSE AUTEURS - De Saambinder. 30e en 31e jaargang. 4 october 1951 - 24 september 1953
85935: DIVERSE AUTEURS - De Amsterdamsche Gids. Tweede Jaargang, No. 1. Juli 1926
81823: DIVERSE AUTEURS - De wond'ren gadeslaan, gedenkboek uitgegeven bij de herdenking van het negentigjarige bestaan van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Barendrecht
55522: DIVERSE AUTEURS - Ontroerende toespraken van stervende Schotse Geloofshelden en bijzonderheden uit hun leven
54090: DIVERSE AUTEURS - Apostolaat minderbroeders friesland, 1962-1967
86984: DIVERSE AUTEURS - Wolke der getuigen. Bevattende eene verzameling van ongeveer Veertig Levens- en Bekeeringsgeschiedenissen van beider geslacht, allerlei stand en leeftijd, waaronder: Jodocus v. Lodensteijn, Justus Vermeer, Petrus Immens, Mej. C.C.W., Sara Koolbrandt, Maria Warren, Bernardus Smijtegelt, een roomsch soldaat, Cornelis Ruesink, John Knox, Calvijn, Anna Lane en anderen.
88981: DIVERSE AUTEURS - Catalogus van de Provinciale Bibliotheek van Zeeland. Boek- en Prentverzameling Henri Tak (Deel 6)
95960: DIVERSE AUTEURS - Van Dale. Groot woordenboek van de Nederlandse taal (3 delen)
54490: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 136)
54482: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 138)
81718: DIVERSE PREDIKANTEN - Israëls verlossing, zeven preken
54229: DIVERSE AUTEURS - Bijbel tentoonstelling Statenvertaling 1637-1937. Tiende tentoonstelling in het museum Fodor Amsterdam
54480: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 139)
54481: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 126)
53435: DIVERSE AUTEURS - Het Nieuwe Testament in zes Nederlandse vertalingen
91264: DIVERSE AUTEURS - Kijk op kerken. Een overzicht van alle Christelijke Gereformeerde kerkgebouwen aan het eind van de twintigste eeuw.
82243: DIVERSE AUTEURS - Een lied op den sabbatdag (deel 1)
93807: DIVERSE AUTEURS - De afgescheidenen van 1834 en hun nageslacht
88911: DIVERSE AUTEURS - National Geographic Atlas of the World.
31825: DIVERSE AUTEURS - De grote filosofen (Complete Set, 12 delen). Nietzsche / Arendt / Montaigne / Kant / Descartes / Marx / Schopenhauer / Taylor / Kierkegaard / Levinas / Spinoza / Plato
91641: DIVERSE AUTHORS - Speeches that changed the world, the stories and transcripts of the moments that made history.
84831: DIVERSE AUTEURS - Bij het geopende Woord. Bijbels dagboek door predikanten van de Gereformeerde Gemeenten.
88098: DIVERSE AUTEURS - Bij het graf van Mr. Groen van Prinsterer, 23 Mei 1876.
92248: DIVERSE AUTEURS - Waar wij samenkomen. Fotoboek van de kerken der gereformeerde gemeenten (2 delen)
92699: DIVERSE AUTEURS - Bijbelsch handboek en concordantie bevattende een kort begrip der bijbelboeken, met tal van verklaringen, ook op het gebied van het heilige land, en een register der onderwerpen, eene concordantie, eene alphabetisch lijst der eigennamen en eenige kaarten. Tweede, herziene en vermeerderde druk
54645: DIVERSE AUTEURS - Buitengewone toewijding. 365 waargebeurde verhalen van broeders en zusters uit de lijdende kerk
84878: DIVERSE AUTEURS - Bij het geopende Woord. Bijbels dagboek door predikanten van de Gereformeerde Gemeenten. Jaargang 2013
84879: DIVERSE AUTEURS - Bij het geopende Woord. Bijbels dagboek door predikanten van de Gereformeerde Gemeenten. Jaargang 2012
90164: DIVERSE AUTEURS - Vlaanderen en Castilla y León. Op de drempel van Europa.
54495: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 118)
54496: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 157)
86731: DIVERSE AUTEURS - Hammond's New World Atlas. Containing New and Complete Historical, Economie, Political and Physical Maps of the Entire World in Full Colors. With Complete Indexes and the races of mankind, illustrated gazetteer of the world, illustrated gazetteer of the United States and territories.
87613: DIVERSE AUTEURS - Acta of handelingen der Nationale Synode, in den naam onzes Heeren Jezus Christus, gehouden door autoriteit der Hoogmogende Heeren Staten/Generaal der Vereenigde Nederlanden te Dordrecht, ten jare 1618 en 1619. Hier komen ook bij de volledige beoordelingen van de Vijf Artikelen en de Post-Acta of Nahandelingen. Naar de oorspronkelijke nederduitsche uitgave onder toezicht van J.H. Donner en S.A. van den Hoorn.
54483: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 114)
84107: DIVERSE AUTEURS - Zijn wond'ren een gedachtenis. Christelijk Gereformeerde Kerk Sliedrecht-Centrum 1894-1994
89000: DIVERSE AUTEURS - En trouw'lijk hen geleid. 50 jaar Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland Krimpen aan den Ijssel.
54652: DIVERSE AUTEURS - Oudheidkundige Kring 'De vier ambachten' Hulst. Jaarboek 1982-1983
94176: DIVERSE AUTEURS - Overzicht van de werken en uitgaven van Desiderius Erasmus aanwezig in de Bibliotheek der Gemeente Rotterdam
84880: DIVERSE AUTEURS - Bij het geopende Woord. Bijbels dagboek door predikanten van de Gereformeerde Gemeenten. Jaargang 2007
81387: DIVERSE AUTEURS - En trouw'lijk hen geleid, 50 jaar Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland Krimpen aan den Ijssel
52085: DIVERSE AUTEURS - Een zaaier ging uit... (Prekenserie - Bundel 9)
84126: DIVERSE AUTEURS - Kerkblad van Oud Geref. Gemeente in Nederland Dordrecht. 16 januari 1983 - 11 december 1983 ( nr. 113 - 125)
88005: DIVERSE AUTEURS - Teyler' 1778-1978. Studies en bijdragen over Teylers Stichting naar aanleiding van het tweede eeuwfeest
55597: DIVERSE AUTEURS - Het evangelie in minitauur
85319: DIVERSE AUTEURS - Gids door Walcheren, uitgegeven door de Vereeniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer in Walcheren te Middelburg, Achttiende, negentiende en twintigste duizend
53953: DIVERSE AUTEURS - Kerk en oud kerkhof der Nederlandsche Hervormde Gemeente te Sneek. Bijdrage tot de kennis van de rechtsbedeeling van kerkelijke goederen in den neutralen tijd
89734: DIVERSE AUTEURS - Schittering van Spanje. Van Cervantes tot Velázquez. 1598-1648.
83625: DIVERSE AUTEURS - Wekelijksche volks-leerredenen van Ned. Hervormde Predikanten die als het eenige fondament ter zaligheid prediken: Jezus Christus en dien gekruisigd. Vijfde Jaargang, tiende deel
54477: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 119)
31514: DIVERSE AUTEURS - "Geen onrecht in God gevonden (eerder verschenen in de rubriek ""Schrift en Belijdenis"" 102e jaargang nr. 9 t/m 104e jaargang nr. 4)"
88830: DIVERSE AUTEURS - Nederlandsche Geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht. (2 delen)
89080: DIVERSE AUTEURS - Fondscatalogus van Martinus Nijhoff depot-uitgaven.
54502: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 109)
91505: DIVERSE AUTEURS - Nederlandse landschappen uit de zeventiende eeuw.
54651: DIVERSE AUTEURS - Oudheidkundige Kring 'De vier ambachten' Hulst. Jaarboek 1980-1981
83886: DIVERSE AUTEURS - ...die Gij hebt van ouds gedaan. Gedenkboek uitgegeven bij de herdenking van het honderdjarig voortbestaan van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Barendrecht. 23 December 1988 - 23 December 1998
88982: DIVERSE AUTEURS - Catalogus van de Provinciale Bibliotheek van Zeeland. Collectie W.O. Swaving. (Deel 7).
92765: DIVERSE AUTEURS - Het boek der Psalmen nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik, door last van de hoog mogende heeren Staten Generaal, der vereenigde nederlanden uit drie berijmingen, in den jare 1773, gekozen met de noodige daarin gemaakte veranderingen geheel op muziek-nooten met de vier stemmen, als: tenor, bassus, altus en discant, alle op de C sleutel gesteld.
84884: DIVERSE AUTEURS - Die trouwe houdt. 75 jaar Gereformeerde Gemeente te Meeuwen
86024: DIVERSE AUTEURS - Herdenk de trouw. 1888-Opheusden-1988. Uitgave naar aanleiding van 100 jaar (Nederduitsche) Gereformeerde Gemeente (in Nederland) te Opheusden
95669: DIVERSE AUTEURS - Bijbelsch Magazijn voor alle standen, ter verspreiding en bevordering van kennis der Heilige Schrift. Zamengesteld door Vaderlandsche Leeraren. Het Oude Verbond en het Nieuwe Verbond (6 delen)
92155: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen en mededelingen, deel LI. (Serie: Gelre, vereeniging tot beoefening van Geldersche geschiedenis, oudheidkunde en recht)
54494: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 113)
89709: DIVERSE AUTEURS - Caspar Olevian 1536-1587. Evangelisch-reformierter Theologe aus Trier. Katalog einer Ausstellung der Stadtbibliothek Trier 1987
54492: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 142)
85245: DIVERSE AUTEURS - Overzicht van de door bronnenpublicatie aan te vullen leemten der Nederlandsche Geschiedkennis
85206: DIVERSE AUTEURS - Archief 1978, mededelingen van het koninklijk zeeuwsch genootschap der wetenschappen
85131: DIVERSE AUTEURS - Mens en maatschappij. Jubileumnummer 1925-1975
54501: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 148)
54489: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 135)
86424: DIVERSE AUTEURS - De Saambinder. 38e en 39e jaargang. 1 oktober 1959 - 28 september 1961
85277: DIVERSE AUTEURS - De aarde en haar volken (1895)
85279: DIVERSE AUTEURS - De aarde en haar volken. Geillustreerd volksboek. (1869)
85283: DIVERSE AUTEURS - De aarde en haar volken (1872)
85285: DIVERSE AUTEURS - De aarde en haar volken (1879)
85286: DIVERSE AUTEURS - De aarde en haar volken (1898)
85287: DIVERSE AUTEURS - De aarde en haar volken (twaalfde deel)
85289: DIVERSE AUTEURS - De aarde en haar volken (1877)
88741: DIVERSE AUTEURS - Aanwijzingen omtrent vormen en briefwisseling. Deel A: Vormen. Deel B: Briefwisseling. (2 delen)
90172: DIVERSE AUTEURS - De voorstelling. Nederlandse kunst in het Stedelijk Paleis.
89375: DIVERSE AUTEURS - Catalogus van de Provinciale Bibliotheek van Zeeland. (Deel 1, 1e en 2e stuk)
89377: DIVERSE AUTEURS - Catalogus der bibliotheek van de vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels te Amsterdam. Supplement-Catalogus 1932-1973. (Deel 8)
85412: DIVERSE AUTEURS - Volkseenheid. (8 werken in 1 band) Dr. G. Knuvelder: Volk en staat / Prof. Dr. A.A. van Schelven: het Nederlandsche volksbesef in Noord-Nederland / Dr. H.W.E. Moller: het Zuid-Nederlandsch nationaliteitsbesef / Prof. Dr. G. Gosses: het Friesch nationaal besef / Dr. J.P. Kruyt: sociale tegenstellingen en democratisch socialisme / Dr. Emile Verviers: Sociale tegenstellingen en corporatieve staat / Prof. Dr. J.J. Schrieke: de taak van Nederland in de Overzeesche gewesten / Prof. Jhr. Mr. W.J.M. van Eysinga: de taak van Nederland in de volkerengemeenschap.
54491: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 137)
54503: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 160) (4 afleveringen in 3 banden)
86349: DIVERSE AUTEURS - De Saambinder, kerkelijk weekblad der Gereformeerde Gemeente. Jaargang 80 en 81.
85335: DIVERSE AUTEURS - Winsums verleden
85291: DIVERSE AUTEURS - De aarde en haar volken (1873)
85293: DIVERSE AUTEURS - De aarde en haar volken (1885)
85295: DIVERSE AUTEURS - De aarde en haar volken (1890)
85303: DIVERSE AUTEURS - De aarde en haar volken. (1877)
85304: DIVERSE AUTEURS - De aarde en haar volken. (1871)
88647: DIVERSE AUTEURS - Het proces Christiansen
86045: DIVERSE AUTEURS - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1991
89750: DIVERSE AUTEURS - Museu Nacional de Arte Antiga Lissabon. Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland Bonn.
89943: DIVERSE AUTEURS - Meer om Cieraet als Gebruijck. Tuingeschiedenis van Gelderse buitenplaatsen. Kunstbezig uit Gelderse kastelen.
88657: DIVERSE AUTEURS - Het proces Mussert
54488: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 122)
85326: DIVERSE AUTEURS - Catalogus van een gedeelte der bibliotheek nagelaten door Dr. Mich. Schoengen rijks-archivaris te Zwolle, privaat-docent aan de rijks-universiteit te Groningen
85138: DIVERSE AUTEURS - Nederlandsche Schoolplaten
85139: DIVERSE AUTEURS - Nederlandsche Schoolplaten
89364: DIVERSE AUTEURS - Nieuwe Catalogus van de Provinciale Bibliotheek van Zeeland.
88869: DIVERSE AUTEURS - Negenenvijftigste jaarboek van het genootschap amstelodamum
89237: DIVERSE AUTEURS - Tora. De onderwijzing van Mosje. Uit het Hebreeuws vertaald door Lineke Buijs en Marianne Storm.
54479: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 116)
89448: DIVERSE AUTEURS - De vroegere regtzinnige schrijvers. Tweede jaargang. No. XIII -XXIV.
54474: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 133)
54493: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 112)
85840: DIVERSE AUTEURS - Bulletin van de stichting Oude Hollandse Kerken 11-46
85769: DIVERSE AUTEURS - De Bijbel door de ogen van de grote meesters (3 delen)
88750: DIVERSE AUTEURS - Vijftig jaar vereniging van leraren bij het christelijk voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs
88715: DIVERSE AUTEURS - Opstand en onafhankelijkheid. Eerste Vrije Statenvergadering Dordrecht 1572. Uitgegeven met steun van het Prins Bernhard Fonds en de Stichting Dr. Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds.
54476: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 120)
88909: DIVERSE AUTEURS - National Geographic Atlas of the World. Fourth Edition.
53952: DIVERSE AUTEURS - Systematische catalogus der provinciale bibliotheek van Friesland. Bewerkt en uitgegeven op last van de Provinciale Staten van dit gewest. Tweede gedeelte. Aardrijkskunde - Geschiedenis (algemeene, vaderlandsche en kerkgeschiedenis)
90588: DIVERSE AUTEURS - Oogst van een kwart eeuw. Een keuze uit de aanwinsten van de Universiteitsbibliotheek, verworven tijdens het bibliothecariaat van mr. W.R.H. Koops 1964-1990.
90393: DIVERSE AUTEURS - Van vonk tot vlam. 100 jaar natuurwetenschap in Nederland. Het Nederlands natuur- en geneeskundig congres 1887-1987. Handelingen van het 58e congres, 14 november 1987 te Amsterdam.
84804: DIVERSE AUTEURS - Christelijk album 1849
84805: DIVERSE AUTEURS - Wanneer ik voor U kniel. Rondom de eredienst. 207 Gereformeerde Gemeenten op 6 werelddelen Anno Domini 2000 (2 delen)
54484: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 117)
54478: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 121)
86426: DIVERSE AUTEURS - De Saambinder. 40e jaargang 5 oktober 1961 - 20 september 1962
86427: DIVERSE AUTEURS - De Saambinder. 27e en 29e jaargang.
55552: DIVERSE AUTEURS - Uit den schat des Woords. Jaargang 1975
52084: DIVERSE AUTEURS - Een zaaier ging uit... (Prekenserie - Bundel 17)
84877: DIVERSE AUTEURS - Bij het geopende Woord. Bijbels dagboek door predikanten van de Gereformeerde Gemeenten. Jaargang 2014
95964: DIVERSE AUTEURS - Stichtelijke meditaties van verschillende oudvaders (Deel 1 & 2)
55429: DIVERSE AUTEURS - Rapport van de commissie ter bestudering van de wenselijkheid en mogelijkheid van een kanaalverbinding tussen het Wilhelminakanaal en het kanalenstelsel in de Belgische Kempen (Postelkanaal
30564: DIVERSE AUTEURS - Documenten voor de economische crisis van Nederland in oorlogsgevaar. Vierde serie, aflevering 1 en 2
92154: DIVERSE AUTEURS - Gelders zilver, tentoonstelling gemeentemuseum Arnhem 12 juni - 4 september 1955
52083: DIVERSE AUTEURS - Een zaaier ging uit... (Prekenserie - Bundel 24)
88998: DIVERSE AUTEURS - Catalogus van de Provinciale Bibliotheek van Zeeland, Taal- en Letterkunde. Wijsbegeerte. Opvoeding en Onderwijs. Godgeleerdheid. (Deel 3)
88999: DIVERSE AUTEURS - Catalogus van de Provinciale Bibliotheek van Zeeland. Rechtsgeleerdheid. (Deel 4)
81827: DIVERSE AUTEURS - En trouw'lijk hen geleid, 50 jaar Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland Krimpen aan den Ijssel
91588: DIVERSE AUTEURS - Gaven in overvloed. Europees cultuurbeleid in christen-democratisch perspectief.
83683: DIVERSE AUTEURS - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeente in Nederland. 6 September 1979 - 28 Augustus 1980
55426: DIVERSE AUTEURS - Naar aanleiding van de inventarisatie, verkenningen centrumgebied Eindhoven / Centrumgebied. Reacties op de Nota aanbevelingen voor het centrumgebied van Eindhoven. Bijlage I van het voorstel aan de raad. / Centrumgebied. Korte aanduiding van de reacties op 'Nota aanbevelingen' en beknopt commentaar daarop. Bijlaeg II van het voorstel aan de raad (3 banden)
88910: DIVERSE AUTEURS - National Geographic Atlas of the World. Revised Third Edition.
87052: DIVERSE AUTEURS - Tot de voleinding der wereld. Acht preken.
87443: DIVERSE AUTEURS - Reglementen vervaardigd door het algemeen christelijk synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, en goedgekeurd door Zijne Majesteit den Koning. Vooraf gaat het algemeen reglement voor het bestuur der Hervormde Kerk in het Konigrijk der Nederlanden
53149: DIVERSE AUTEURS - Atlas van Nederland. Samengesteld door de Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland, 1663-1977. / Atlas of The Netherlands. Compiled by the Foundation for the Scientific Atlas of The Netherlands
94748: DIVERSE AUTEURS - Catalogus XLIX. Bibliotheca Collectiva. En vente aux prix marqués ches Burgersdijk & Niermans
85919: DIVERSE AUTEURS - De Tijdspiegel. 1884. (Complete Set)
84125: DIVERSE AUTEURS - Kerkblad van Oud Geref. Gemeente in Nederland Dordrecht. 17 januari 1988 - 11 december 1988 ( nr. 174 - 185)
89263: DIVERSE AUTEURS - Onze Hoogleeraren. Portretten en Biografieën.
31149: DIVERSE AUTEURS - Gescheidenis van het postwezen der stad Utrecht
31017: DIVERSE AUTEURS - Verhandelingen rakende den Natuurlijken en Geopenbaarden Godsdienst. Uitgegeven door Teylers godgeleerd genootschap. Nieuwe Serie. Zeven en twintigste deel
168845: DIVERSE AUTEURS - (complete set deel 1-5) Filosofie [Set van 5 boeken in bewaarcassette] 1: Van Oudheid tot Renaissance. 2: De vroegmoderne Tijd (17de en 18de Eeuw) 3: Verlichting en Kritiek (18de en 19de Eeuw) 4. De 20ste Eeuw. 5: De nieuwste Filosofie.
31183: DIVERSE AUTEURS - Inventaris van het oud archief der gemeente Roermond (1ste aflevering, tweede druk). Bijlage tot het verslag van den toestand der gemeente over het jaar 1868
54487: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 132)
84762: DIVERSE AUTEURS - Christelijk album. Woorden van stichting in onze huiskamers ter opleiding tot een godsdienstig leven. Een werk, in maandelijksche afleveringen, voor beschaafde Christenen van allerlei stand. 1855
88362: DIVERSE AUTEURS - Wolke der getuigen. Bevattende eene verzameling van ongeveer veertig levens- en bekeeringsgeschiedenissen van beider geslacht, allerlei stand en leeftijd, waaronder: Jodocus v. Lodensteijn, Justus Vermeer, Petrus Immens, Mej. C.C.W., Sara Koolbrandt, Maria Warren, Bernardus Smijtegelt, een roomsch soldaat, Cornelis Ruesink, John Knox, Calvijn, Anna Lane en anderen.
86002: DIVERSE AUTEURS - Deutsche erfahren Holland. Eine sammlung von hundert berichten 1725-1925. Gesammelt und herausgegeben von Dr. Claus Victor Bock (Sonderausgabe des Heftes XXVII-XXVIII)
30006: DIVERSE AUTEURS - Volledige lijst van Slachtoffers van de Watersnood 1953
31324: DIVERSE AUTEURS - Heidelbergse Catechismus of onderwijzing in de Christelijke Leer, die in de Nederlandse Gereformeerde Kerken en Scholen geleerd wordt
52016: DIVERSE PREDIKANTEN GEREFORMEERDE GEMEENTEN - Uit den schat des Woords [Prekenserie, 26e jaargang 1973]
84977: DIVERSE AUTEURS - Rapporten en verslagen ter behandeling op de Generale Synode der Gereformeerde Gemeente 2013
89913: DIVERSE AUTEURS - Joan Miró, het palet van de dichter.
54485: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 115)
54486: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 134)
84932: DIVERSE AUTEURS - De knecht. Studies rondom Deutero-Jesaja, door collega's en oud-leerlingen aangeboden aan Prof. Dr. J.L. Koole
84771: DIVERSE AUTEURS - Christelijk album. Woorden van stichting in onze huiskamers ter opleiding tot een godsdienstig leven. Een werk, in maandelijksche afleveringen, voor beschaafde Christenen van allerlei stand, 1854
46400: DIVERSE AUTEURS - Soli Deo Gloria, Een historisch overzicht en Veertien preken. 75 jaar Gereformeerde Gemeente Utrecht
53341: DIVERSE AUTEURS - Verhandelingen rakende den natuurlijken en geopenbaarden godsdienst. Uitgegeven door Teylers godgeleerd genootschap. Nieuwe serie, dertigste deel
83268: DIVERSE AUTEURS - Uit de as herrezen, zes eeuwen geschiedenis van de parochie Dussen
82631: DIVERSE AUTEURS - Kartografisch tijdschrift, Jaargang XV nummer 2
83109: DIVERSE AUTEURS - Wat is er meer te doen aan Mijn wijngaard? Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Grafhorst
83116: DIVERSE AUTEURS - Breken & Bouwen. Vijftig jaar Gereformeerde Gemeente Terneuzen
83118: DIVERSE AUTEURS - Houd dat gij hebt. 400 jaar Hervormd Sprang
83120: DIVERSE AUTEURS - De afgescheidenen van 1834 en hun nageslacht
90880: DIVERSE AUTEURS - Tijdloze interieurs
54500: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 104)
83681: DIVERSE AUTEURS - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeente in Nederland. 31 Augustus 1978 - 30 Augustus 1979
84159: DIVERSE AUTEURS - Acta of handelingen der Nationale Synode, in den naam onzes Heerejn Jezus Christus, gehouden door autoriteit der Hoogmogende Heeren Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden te Dordrecht ten jare 1618 en 1619. Hier komen ook bij de volledige Beoordeelingen van de Vijf Artikelen en de Post-Acta of Nahandelingen
85991: DIVERSE AUTEURS - Gedenkboek, societas studiosorum reformatorum. 1886-1951
54608: DIVERSE AUTEURS - Handelingen van het Zesde Wetenschappelijk Vlaamsch Congres voor Boek- en Bibliotheekwezen. Gent, 31 Maart 1940 (With English summaries)
54606: DIVERSE AUTEURS - Handboek van het Tweede Wetenschappelijk Vlaamsch Congres voor Boek- en Bibliotheekwezen. Gent, 31 Maart - 4 April 1932
83541: DIVERSE AUTEURS - Doopsgezind Jaarboekje 2010 jaargang 104
84123: DIVERSE AUTEURS - Kerkblad van Oud Geref. Gemeente in Nederland Dordrecht. 12 januari 1992 - 13 december 1992 ( nr. 221 - 232)
84186: DIVERSE AUTEURS - Johannes Tauler ein deutscher mystiker, gedenkschrift zum 600. Todestag (herausgegeben von P. Dr. E. Filthaut OP
84162: DIVERSE AUTEURS - Stamboek of geslachtregister der nakomelingen van Samuel Peter (Meihuizen) en Barbara Fry van Gontenschwyl (Aargau-Zwitserland) omvattende de jaren (1671) 1714 tot en met 1889
43270: DIVERSE AUTEURS - Orgelklanken, Largo, Laudate Dominum, Ave Maria, Ave verum, Slavenko, Helleluja, Bist du bei mir, Soldatenkoor, Bruidskoor, What is life, Menuet (Boccherini), Menuet (Mozart)
53569: DIVERSE AUTEURS - De prins der geillustreerde bladen. No. 1 - 1 Juli 1906 t/m December 28 1907
53553: DIVERSE AUTEURS - Jaarbericht van het Vooraziatisch-Egyptisch genootschap Ex Oriente Lux (3 delen). Deel 1: Nos. 1-5 (1933-1937). Deel 2: Nos. 6-8 (1939-1942). Deel 3: Nos. 9-10 (1944-1948)
53538: DIVERSE AUTEURS - Jaarbericht van het Vooraziatisch-Egyptisch genootschap Ex Oriente Lux (No. 22 t/m 24, 1971-1976)
53537: DIVERSE AUTEURS - Jaarbericht No 10 van het Vooraziatisch-Egyptisch genootschap Ex Oriente Lux (1945-1948)
53536: DIVERSE AUTEURS - Jaarbericht No 4 van het Vooraziatisch-Egyptisch gezelschap Ex Oriente Lux (1936)
89037: DIVERSE AUTEURS - Fonds-Catalogus van A.W. Sijthoff's Uitgevers-Mij., te Leiden. 1851. - 1 Januari. - 1911.
84761: DIVERSE AUTEURS - Christelijk album. Woorden van stichting in onze huiskamers ter opleiding tot een godsdienstig leven. Een werk, in maandelijksche afleveringen, voor beschaafde Christenen van allerlei stand. 1853
83528: DIVERSE AUTEURS - Max Havelaar Academie (UvA Erfgoedlan 2010)
47033: DIVERSE PREDIKANTEN GEREFORMEERDE GEMEENTE - Uit den schat des Woords [Prekenserie, 3e jaargang 1949-1950]
44360: DIVERSE AUTEURS - Doopsgezind Jaarboekje. 1973, 1976, 1978, 1979, 1980, 1984, 1988, 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
54504: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 159) (4 afleveringen in 3 banden)
53094: DIVERSE AUTEURS - America. Bruid van de zon. 500 jaar Latijns-Amerik en de Lage Landen
84119: DIVERSE AUTEURS - Kerkblad van Oud Geref. Gemeente in Nederland Dordrecht. 14 januari 1990 - 9 december 1990 ( nr. 197 - 208)
84120: DIVERSE AUTEURS - Kerkblad van Oud Geref. Gemeente in Nederland Dordrecht. 18 januari 1987 - 13 december 1987 ( nr. 162 - 173)
83830: DIVERSE AUTEURS - 125 jaar School met de Bijbel(1866-1991). Een overzicht in woord en beeld van 125 jaar 'School met de Bijbel' te Langerak
84127: DIVERSE AUTEURS - Kerkblad van Oud Geref. Gemeente in Nederland Dordrecht. 15 januari 1984 - 9 december 1984 ( nr. 126 - 137)
84093: DIVERSE AUTEURS - Nederlandsche Jaerboeken, inhoudende een Verhael van de merkwaerdigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn binnen den omtrek der vereenigde provintien, federt het begin des jaers MDCCXLVII, het jaer der Verkiezinge van zyne Doorluchtige Hoogheit, Prins WillemdenIV, hoogl.ged., tot Stadhouder van Holland enz. (twaelfde deel)
83682: DIVERSE AUTEURS - De Wachter Sions. Weekblad der Gereformeerde Gemeente in Nederland. 3 September 1981 - 26 Augustus 1982
83725: DIVERSE AUTEURS - Naamregister der Hervormde Predikanten in het koninkrijk der Nederlanden en deszelfs Oost- en West- Indische bezittingen alsmede der hoogleeraren in de godgeleerdheid aan de hooge scholen en athenaeen, met aanwijzing hunner vroegere en tegenwoordige standplaatsen
83973: DIVERSE AUTEURS - De dagen van ouds. Heruitgave verzameling preken van diverse Christelijke Gereformeerde predikanten
84141: DIVERSE AUTEURS - Ecclesia. Een bundel opstellen aangeboden aan Prof. Dr. J.N. Bakhuizen van den Brink ter gelegenheid van zijn vijfentwintig-jarig ambtsjubileum als hoogleraar der Rijksuniversiteit te Leiden (2 delen)
83959: DIVERSE AUTEURS - 1954-2004 Dr. Maarten Lutherschool met de Bijbel
83887: DIVERSE AUTEURS - De wond'ren gadeslaan. Gedenkboek uitgegeven bij de herdenking van het negentigjarig bestaan van de Christelijk Gereformeerde kerk te Barendrecht. 23 December 1898 - 23 December 1988
84121: DIVERSE AUTEURS - Kerkblad van Oud Geref. Gemeente in Nederland Dordrecht. 15 januari 1989 - 10 december 1989 ( nr. 186 - 196)
83919: DIVERSE AUTEURS - Omzien en gedenken 1885-1985. Herdenkingsboek ter gelegenheid van het honderd-jarig bestaan van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Staphorst
88832: DIVERSE AUTEURS - Het geusje. Wekelijks verschijnend blaadje voor alle vrienden van kerk, oranje en vaderland. (1ste en 2e jaargang, 2 delen)
88964: DIVERSE AUTEURS - Catalogus van de Provinciale Bibliotheek van Zeeland. (Deel 5, stuk 1 en stuk 2)
54497: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 156)
54498: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 147)
55355: DIVERSE AUTEURS - Nederland in den oorlog! Historisch document met reproducties van officieele stukken (2 verzamelbanden)
54475: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 111)
91363: DIVERSE AUTEURS - Het proces Mussert. Met 6 afbeeldingen.
85934: DIVERSE AUTEURS - Officieel Programma der Feestelijkheden ter eere van het 40-jarig Regeerings-jubileum van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina van 5-12 September 1938
88994: DIVERSE AUTEURS - Catalogus van de provinciale bibliotheek van Zeeland. (Nieuwe uitgaaf)
88995: DIVERSE AUTEURS - Catalogus van de Provinciale Bibliotheek van Zeeland. Hulpwetenschappen der Geschiedenis. (Tweede deel, tweede stuk)
54948: DIVERSE AUTEURS - Nederlandsche stemmen over godsdienst, staat-, geschied- en letterkunde. Mei 1834 - Mei 1835
54499: DIVERSE AUTEURS - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor taal-, land en volkenkunde (Deel 155)
53872: DIVERSE AUTEURS - Jaarbericht van het Vooraziatisch-Egyptisch genootschap Ex Oriente Lux (3 delen). Deel 1: Nos. 1-5 (1933-1937). Deel 2: Nos. 6-8 (1939-1942). Deel 3: Nos. 9-10 (1944-1948)
89010: DIVERSE AUTEURS - De Reformatie. Tijdschrift voor de Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland. (Complete Set)
84124: DIVERSE AUTEURS - Kerkblad van Oud Geref. Gemeente in Nederland Dordrecht. 13 januari 1991 - 8 december 1991 ( nr. 209 - 220)
93874: DIVERSE AUTEURS - De leerling vrijmetselaar. Handleiding voor de Nederlandse Vrijmetselaar. Samengesteld in opdracht en onder toezicht van de Maçonnieke Stichting Ritus en Tempelbouw
93981: DIVERSE AUTEURS - De Nederlandsche Statenbijbel, 1637-1937. Artikelen overgenomen uit Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis N.S. dl. XXIX, afl. 4
94054: DIVERSE AUTEURS - Reglementen vervaardigd door het nationaal synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, en goedgekeurd door Zijne Majesteit den koning den 30sten Julij 1816. WAARBIJ: Memorie van bezwaren, overhandigd door eene commissie uit de cvlassis van Amsterram aan Zijne Majesteit, den Koning, tegen het algemeene reglement voor het bestuur der Hervormde Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden en brief tot antwoord aan de classis van Amsterdam. EN: Vijf brieven, ter verdediging van het plan van organisatie der Hervormde kerken in de noordelijke provincien van het Koningkrijk der Nederlanden. EN: Kerkelijke redevoeringen en aanspraken. EN: Reglement op het examen en de toelating tot het leeraar-ambt in de Hervormde Kerk. (5 werken in 1 band)
94056: DIVERSE AUTEURS - Notulen van de algemene kerkelijke vergaderingen van de Gereformeerde Kerk onder het kruis (1844-1869) met inleiding, bijlagen en registers
94074: DIVERSE AUTEURS - Catalogus. Catalogorum ad collectiones Bibliothecae Universitatis Amstelodamensis pertinens
54664: DIVERSE AUTEURS - Nederlandse Bijbels en hun uitgevers 1477-1952
54807: DIVERSE AUTEURS - Heidelbergse Catechismus of onderwijzing in de Christelijke Leer, die in de Nederlandse Gereformeerde Kerken en Scholen geleerd wordt. Met uitgeschreven Bijbelteksten
5591: DIVERSEN - Ets Boekenstal
100106: DIWALD, HELLMUT - Strijd om de Wereldzeeën. De zee als politieke machtsfactor.
158304: DIX, ERNEST REGINALD MCCLINTOCK - Printing in Dublin Prior to 1601.
4017967: DIX, G. - The Shape of Liturgy.
4300096: DIX, GREGORY - The Question of Anglican Orders. Letters to a Layman.
165022: DIXHOORN, F. VAN - Twee piepjes.
55123: DIXON, PIERS - Double Diploma. The life or Sir Pierson Dixon don and diplomat
146209: DIXON, SIMON - Catherine the Great.
95758: DIXON, J.E.G. A.O. - Concordance des oeuvres de François Rabelais. Études Rabelaisiennes, Tome XXVI (Volume 26). (Travaux d'Humanisme et Renaissance, CCLX)
101561: DIXON, ROBERT M.W. - Linguistic Science and Logic.
144117: DIXON, LAURINDA - Bosch.
181003: DJORGHI & ( J.H. GERVALE - ED.). - Magnetisme - Hypnose - Heilmagnetisme - Telepathie - Verborgen krachten [De Nieuwe Flower's Serie - Volume 1 & 2 Compl.].
140124: DOBBELAER, DRS. A.J.M. [ED.]. - Hora Est. Bibliografie van de proefschriften Katholieke Universiteit Nijmegen 1923-1998.
180861: DOBBIN, CHRISTINE - Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy. Central Sumatra 1784 - 1847.
168529: DOBELL, ROD & MICHAEL NEUFELD [EDS]. - Beyond NAFTA. The Western Hemisphere Interface.
110826: DÖBLER, HANSFERDINAND - Magie - Mythos - Religion.
142863: DÖBLIN, ALFRED - Jubiläumsausgabe. Werke in sieben Bänden [7 Vols. Compl. in slipcase].
158176: DOBRUSZKES, IR. AZARIUS & THÉODORE GUTMANS - Het Jiddische boek. Verzameling Jacques Lew.
130792: DOBSCHÜTZ, ERNST VON [GEORGE BREMNER [TRANSL.] & W.D. MORRISON [ED.]] - Christian Life in the Primitive Church.
156379: DOBSON, AUSTIN - De Libris. Prose & Verse.
163773: O'DOCHARTAIGH, PÓL (ED.) - Jews in German Literature Since 1945: German-Jewish Litterature?
101680: DOCKER MARCUS, AMY - Rewriting the Bible. How Archeology is Reshaping History.
156638: DOCKRAY, KEITH - Henry VI, Margaret of Anjou and the Wars of the Roses. A Source Book.
164297: DOCKRAY, KEITH & PETER FLEMING [EDS.]. - Peoples, Places and Perspectives. Essays on Later Medieval & Early Tudor England in Honour of Ralph A. Griffiths.
110369: DOCTERS VAN LEEUWEN, MR. A.W.H. - Willem Christiaan Leonard van der Grinten [1913-1994].
88210: DOCTOR, A. - Leven en brieven van James Renwick (1662-1688)
4062221: DOCTOROW, E.L. - City of God. A Novel.
4060254: DOCX, H. - Intercommunie van Lund tot Uppsala.
5060: DOD, JAN - Een Klare ende Weldoorwrochte Uitlegginge over het Ghebedt des Heeren, Voor desen in eenige Predicatien voorgestelt. En nu uit de Engelsche gebragt in de Neerduitsche Tale, door Johannes Naminck.
121501: DODD JR., WILLIAM EDWARD - Die Familie Blair und ihr Einfluss auf den Ausbruch des Amerikanischen Bürgerkrieges.
4022252: DODD, C.H. - Historical Tradition in the Fourth Gospel.
156595: DODD, GWILYM [ED.]. - The Reign of Richard II.
4054909: DODD, C.H. - The Interpretation of the Fourth Gospel.
162945: DODD, A.H. - The Growth of Responsible Government from James the First to Victoria.
9891: DODDRIDGE, PHILIP - De Huis-Uitlegger des Nieuwen Testaments, of Vertaling en Omschryving van hetzelve, met Oordeelkundige Aenmerkingen en Toepasselyke Gebruiken. Uit het Engelsch in 't Neerlandsch overgezet.
9525: DODDRIDGE, PHILIP - Eenige Aanmerkelyke voorvallen in het Leven van den Wel-Edelen Gestrengen Heere, Collonel Jacobus Gardiner, Gesneuvelt in den Slag van Preston-Pans, in de laatste Rebellie in Schotlandt, den 21 September 1745. Zynde een Verhaal van zyne Krygsdaden, en andere Diensten, ten nutte van het Gemeen, inzonderheit van zyne Wonderlyke Bekeeringe tot Godt, van zyn Heilig Leven, en van de wyze van zyn Doodt. Met een Aanhangsel, Raakende de aloude Familie der Munro'n van Fowlis. Uit het Engelsch vertaalt.
103807: DODDS, JERRELYNN D. [ED.]. - Al-Andalus. The Art of Islamic Spain.
103806: DODDS, JERRELYNN D. - Al-Andalus. Las Artes Islamicas en España.
142322: DODENBIER, B. & KEES KNOOPS [ILLUSTR.]. - Licht in donkere dagen. Dagboek van een priester tijdens de oorlogsmaanden te Nijmegen.
123158: DODEWEERD, MARIJE VAN - Dossier Armoede in Nederland. Feiten en ervaringen.
140572: DODGE, THEODORE AYRAULT - Alexander. A History of the Origin andf Growth of the Art of War from the Earliest Times to the Battle of Ipsus, 301 BC, with detailed account of the Campaigns of the Great Macedonian.
151614: DODGSON, CAMPBELL GEOFFREY HOLME - ED.]. - The Etchings of Charles Meryon.
155181: DODU, GASTON - Les Valois. Histoire d'une maison royale.
180343: DOE, BRIAN - Südarabien. Antike Reiche am Indischen Ozean.
163240: DOEBERL, M. - Entwicklungsgeschichte Bayerns. Zweiter Band: Vom westfälischen Frieden bis zum Tode König Maximilians I.
163241: DOEBERL, M. [MAX SPINDLER - ED.]. - Entwicklungsgeschichte Bayerns. Dritter Band: Vom Regierungsantritt König Ludwig I. bis zum Tode König Ludwigs II. mit einem Ausblick auf die innere Entwicklung Bayerns unter dem Prinzregenten Luitpold.
167549: DOEDENS, DR. ANNE - Witte de With 1599-1658. Wereldwijde strijd op zee in de Gouden Eeuw.
121300: DOEDENS, UDO - Het eenvoudige leven volgens Søren Kierkegaard.
102234: DOEDENS, DR. A. [ET AL.]. - Het dagboek van Sir Matthew Decker. Een Nederlandse Engelsman over Nederland in 1748 en een overzicht van de buitens in de 18de eeuw.
165038: DOEDENS, ANNE & PETER 'T LAM & LIEK MULDER - Drie millennia Europa. Europese identiteit in verleden en toekomst.
155516: DOEDENS, ANNE & LIEK MULDER [EDS.]. - Verstoorde vrede. Foto's van Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog.
31636: DOEDENS, JAAP - The Sons of God in Genesis 6:1-4
4143219: DOEDENS, U. (KIERKEGAARD, S.) - In het teken van tegenspraak. Steekhoudende gedachten van Soren Kierkegaard.
4135926: DOEDENS, A. & HOUTER J. - Vlieland. Een nederlandse geschiedenis. Met veel illustraties.
4143797: DOEDENS, A. & HOUTER J. - 1666 De ramp van Vlieland en Terschelling.
81712: DOEDES, J.I. - Inleiding tot de leer van God
89301: DOEDES, J.I. - Collection of Rariora consisting of printed books and Manuscripts, Portraits and Historical Plates from the Library of the late Dr. J.I. Doedes wich will be sold by auction by J.L. Beijerls G. 21, Neude, - Utrecht on Wednesday and Thursday, May 4th and 5th, 1898.
47387: DOEDES, J.I. - De Leer der Zaligheid volgens het Evangelie in de Schriften des Nieuwen Verbonds
4012530: DOEDES, J.I. - Inleiding tot de leer van God. Hierbij gebonden: De leer van God. 1871, 258 blz.
94099: DOEDES, J.I. - De Heidelbergsche Catechismus in zijne eerste levensjaren, 1563-1567. Historische en bibliografische nalezing, met zes en twintig fac-similes
85103: DOEDES, J.I. - Losse bladen uit de geschiedenis ven de invoering der kerkhervorming in Nederland. Herinneringen voor het Nederlandsche volk uit de jaren 1521-1581
89484: DOEDES, J.I. - Twaalf preken. Jaargang 1858.
84744: DOEDES, J.I. - De Nederlandsche Geloofsbelijdenis en de Heidelbergsche Catechismus, als belijdenisschriften der Nederlandsche Hervormde Kerk in de negentiende eeuw (deel 1)
89300: DOEDES, J.I. - Collectie van Rariora, inzonderheid Godsdienst en Theologie.
52445: DOEDES, J.I. - De Heidelbergse Catechismus in zijne eerste levensjaren
88089: DOEDES, J.I. - De Nederlansche Geloofsbelijdenis en de Heidelbergsche Catechismus, als belijdenisschriften der Nederlandsche Hervormde Kerk in de negentiende eeuw. (2 delen in 1 band)
52489: DOEDES, J.I. - De Nederlandsche Geloofsbelijdenis en de Heidelbergsche Catechismus als beljidenisgeschriften der Nederlandsche Hervormde Kerk in de negentiende eeuw
84523: DOEDES, J.I. - Inleiding tot de leer van God / De leer van God (2 delen in 1 band)
87830: DOEDES, J.I. - De Heidelbergsche Catechismus in zijne eerste levensjaren, 1563-1567. Historische en bibliografische nalezing. Met zes en twintig fac-similes.
4300066: DOEDES, J.I. - Inleiding tot de leer van God.
4300868: DOEDES, J.I. (HOFSTEDE DE GROOT, P.) - De Groninger School in haren strijd. Brief aan de Hoogleeraar P.Hofstede de Groot
123113: DOEK, MR. J.E. [ED.]. - Minderjarig / onbevoegd. Een bundel artikelen over zeggenschap van kinderen/jongeren/ouders. Samengesteld door de werkgroep Geleidelijke rechtsverkrijging minderjarigen.
166397: DOEK, PROF. MR. J.E. & PROF. MR. P. VLAARDINGERHOEK - Jeugdrecht en jeugdverleningsrecht. Studenten-editie.
92466: DOEKES, L. - Credo. Handboek voor de gereformeerde symboliek
84614: DOEKES, L. - Der heilige. Quados und Hagios in der reformierten Theologie des 17. und 18. Jahrhunderts
83895: DOEKES, G. - Keurgarve. Bloemlezing uit het mengelwerk van vorige jaargangen van het jaarboekje voor de Gereform. Kerken in Nederland
4021385: DOEKES, L. & LOK, P. - Doop en adoptie.
30829: DOEKES, L. - Credo. Handboek voor de Gereformeerde symboliek
4021080: DOEKES, L. - Der Heilige. Quados und Hagios in die reformierten Theologie des 17. und 18.Jahrhunderts. (Diss.)
4064133: DOEKES, L. - Een heilige natie.
4022745: DOEKES, G. - Het ambt der geloovigen.
140859: DOEL, H.G. VAN DEN - Daar moet veel strijd gestreden zijn. Het leven van Dirk Rafaelsz. Camphuysen, 1586-1627.
168786: DOEL, H.G. VAN DEN - De stille macht. Het Europese binnenlands bestuur op Java en Madoera 1808-1942.
144127: DOEL, H.W. VAN DEN & P.C. EMMER & H.PH. VOGEL - Nederland en de Nieuwe Wereld.
81760: DOELEMAN, FRITS - De heerschappij van de proost van Sint Jan in de middeleeuwen 1085-1594, een rechtshistorische studie van de institutionele aard van een hoge heerlijkheid in het veen van Wilnis, Mijdrecht, Tamen, Kudelstaart en Zevenhoven in het grensgebied van Holland en het Nedersticht alsmede in Achttienhoven
91300: DOELEMAN, FRITS - De heerschappij van de proost van Sint Jan in de Middeleeuwen 1085-1594. Een rechtshistorische studie van institutionele aard van een hoge heerlijkheid in het veen van Wilnis, Mijdrecht, Tamen, Kudelstaart en Zevenhoven in het grensgebied van Holland en het Nedersticht, alsmede in Achttienhoven.
130246: DOELEMAN, MR. FRITS - De heerschappij van de Proost van Sint Jan in de middeleeuwen 1085-1594. Een rechtshistorische studie van de institutionele aard van een hoge heerlijkheid in het veen van Wilnis, Mijdrecht, Tamen, Kudelstaart en Zevenhoven , in het grensgebied van Holland en het Nedersticht, alsmede in Achttienhoven.
164704: DOELLING, CAROL NESSLEIN - Social Work Career Development. A Handbook for Jobhunting and Career Planning.
91287: DOELMAN, EVELINE / HELSLOOT, JOHN - De kleine Olympus. Over enkele figuren uit de alledaagse mythologie.
102365: DOELMAN, EVELINE - Gelukkig Nieuwjaar.
55031: DOERFLER, MARIA A.O. - Syriac encounters. Papers from the Sixth North American Syriac Symposium Duke University, 26-29 June 2011 (Eastern Christian Studies 20)
91291: DOERGENS, HUGO - Chronik der Stadt Dülken
102818: DOERMANN, GENEVIÈVE - Colette. A Passison for Life.
53166: DOERNE, MARTIN - Er kommt auch noch heute. Homiletische Auslegung der alten Evangelien
53167: DOERNE, MARTIN - Die Alten Epistlen. Homiletische Auslegung
161961: DOERRY, MARTIN - Mijn gewonde hart. Het leven van Lilli Jahn 1900-1944.
60976: DOES, MARTHE VAN DER - Antoinette Bourignon, sa vie (1616-1680) - son oeuvre.
85350: DOES, J.C. VAN DER - Kruisgezinden en separatisten
87525: DOES, J.C. VAN DER - Bijdrage tot de geschiedenis der wording van de anti-revolutionaire of christelijk-historische staatspartij.
88735: DOES, G.W. VAN DER - De inhoud van onze nationale gedachte. Met een voorwoord van Prof. Mr. P.W. Kamphuisen, hoogleeraar aan de R.K. Universiteit te Nijmegen.
160706: DOES, MR. A.M.I. VAN DER - De toegang tot de hoogste rechter. Onderzoek naar certiorari en andere methoden om de toegang tot de hoogste rechter te beperken in de Verenigde Staten.
4018143: DOES, J.C.V.D. - De komst van den Vredevorst.
4026180: DOES, J.V.V.D. - Vertellingen uit de Kerkgeschiedenis.
145880: DOESBURG, THEO VAN - Grondbegrippen van de nieuwe beeldende kunst.
85511: DOESBURG, J.J. - Geschiedenis der Grieken. Met honderd afbeeldingen
85512: DOESBURG, J.J. - Geschiedenis der Romeinen van de stichting van Rome tot Keizer Diocletianus. Met honderd afbeeldingen
180097: DOESBURG, THEO VAN - Naar een beeldende architectuur.
154522: DOESBURG, THEO VAN [HANS WINGLER - INTROD. & & H.L.C. JAFFE - POSTSCR.]. - Principles of Neo-Plastic Art. With an Introduction by Hans M. Wingler and a Postscript by L.C. Jaffé.
145881: DOESBURG, THEO VAN - Grondbegrippen van de nieuwe beeldende kunst.
123464: DOESBURG, THEO VAN - On European Architecture. Complete Essays from Het Bouwbedrijf 1924-1931.
140241: DOESSCHATE, DR. A. TEN - Iets uit de geschiedenis van Steenderen en Bronkhorst.
160437: DOESSCHATE, DR. G. TEN [INTR. PROF. DR. F. SASSEN] - Rolduc. Als Middeleeuwse Voorpost der Wis-, Natuur- en Geneeskunde in de Nederlanden.
110032: DOESSCHATE, DR. G. TEN [INTR. PROF. DR. F. SASSEN] - Rolduc. Als Middeleeuwse Voorpost der Wis-, Natuur- en Geneeskunde in de Nederlanden.
166113: DOESSCHATE, DR. G. TEN - De Utrechtse Universiteit en de geneeskunde, 1636-1900
144990: DOESSCHATE, DR. G. TEN [ET AL.]. - Gedenkboek der Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst ter gelegenheid van haar Honderd-Jarig Bestaan 1849-1949.
54280: DOEVE, J.W. - Het Palestijnse Jodendom tussen 500 vóór en 400 na Chr. I. Van de ballingschap tot Agrippa
87467: DOEVENDANS, T. - Klanken des Heiligdoms. Woorden van leiding en troost op den weg des levens. (Complete Set)
165638: DOEVENDANS, KEES [ED.] & ALWIN BEERNINK & FRANS KLARENBEEK & JOS SMEETS - E+ De stad als laboratorium. Een eerste tussenbalans van studentenprojecten in het kader van het convenant TU/e en gemeente Eindhoven [& DVD].
165559: DOEVENDANS, K. & R. STOLZENBURG [EDS.]. - Stad en samenleving.
4066164: DOEVENDANS, K. (LOEN, A.E.) - Inleiding tot het denken van A.E.Loen. Een wijsgerig-tgheologische monografie.
154019: DOGRU, MEHMET & SEL6AMET TASKIN [PHOTOGR.]. - Eminönü Camileri.
167404: DOHERTY, P.C. - The Demon Archer
143892: DOHERTY, PAUL - A Haunt of Murder. The Clerk of Oxford's Tale of Mystery and Murder as he goes on Pilgrimage from London to Canterbury.
142455: DOHERTY, P.C. - Dood in monnikspij.
164207: DOHLE, MAX - Over één nacht ijs. Een schaatsalfabet [met bingo-spel].
180259: DOHMEN, CHRISTIEN - In de schaduw van Scheherazade. Oosterse vertellingen in achttiende-eeuws Nederland.
4137560: DOHMEN, JOEP - Tegen de onverschilligheid. Pleidooi voor een moderne levenskunst.
160584: DOHMEN, DORIS - Das deutsche Irlandbild. Imagologische Untersuchungen zur Darstellung Irlands und der Iren in der deutschsprachigen Literatur.
144793: DOHMEN, CHRISTIEN - In de schaduw van Scheherazade. Oosterse vertellingen in achttiende-eeuws Nederland.
4142998: DOHMEN, J. - Vrome zondaars. Misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk.
152376: DOHRN-VAN ROSSUM, GERHARD - Die Geschichte der Stunde. Uhren und moderne Zeitordnungen.
150585: DOIR-NER, ZVI - Columbus and the Age of Discovery.
161895: DOKE, CLEMENT M. - Text-Book of Zulu Grammar.
4142592: N.N. (DOKKUM) - Ut pad fan ôns kerk. Flitsen en fragmenten uit 150 jaar Gereformeerd kerkelijk leven in Dokkum.
142946: DOKTER, MARIKE & DR. W. VAN EEDEN [EDS.]. - Roemeens [Wat & Hoe].
166254: DOKTER, BETSY - Rembrandt aan de Amstel. Wandelen en fietsen in het spoor van de meester.
4138026: DOKTER T. (KIERKEGAARD, S.A.) - De structuur van Kierkegaard's oeuvre. (Diss.)
103016: DOLCE, DOMENICO & STEFANO GABBANA - Dolce & Gabana - Animal.
91638: DOLCET, ROC ROSSELL A.O. - Pariatges, 1278-1288. Edició commemorativa del seu set-cents aniversari.
170821: DOLCH, HEIMO - Grenzgänge zwischen Naturwissenschaft und Theologie. Gesammelte Aufsätze
103223: DOLDER, WILLI & URSULA DOLDER-PIPPKE & DIETMAR ROTHERMUND [M.R.J. HOFSTEDE - ED.]. - India. Land met 1000 gezichten.
30286: DOLDER-DE WIT, HENNY VAN - Zonen van 't zelfde huis. De geschiedenis van de 'Nederlandsche Hervormde Vereniging Calvijn' en haar verhouding tot de kerkenraad van de Goudse Hervormde gemeente (1899-1960)
85672: DOLDER-DE WIT, H.A. VAN - Levend in het werk des Heeren. Dominee Hette Gerrit Abma (1917-1992): predikant en parlementariër
93481: DOLDER-DE WIT, H.A. VAN - Levend in het werk des Heeren. Dominee Hette Gerrit Abma (1917-1992): predikant en parlementariër
89423: DOLDER, VINCENT VAN - Leerredenen op het Hervormings-Feest. Voor eigen rekening uitgegeven.
104653: DOLDEREN, GERRIT VAN - Van boeren, buitenlui en schilders. Oosterbeek, Wolfheze, Doorwerth en hun kunstenaarskolonie in de 19e eeuw.
93838: DOLDEREN, G. VAN - Grasduinen. Grasduinen uit de geschiedenis van de Christelijke Gereformeerde Kerken
101335: DOLEN, HEIN L. VAN - Moord in Triëst. Een nieuwe kijk op de dood van Johann Joachim Winckelmann [1717-1768].
165404: DOLENSKÝ, ANT. - Sbírka knizních znacek.
168576: DOLEZELOVÁ-VELINGEROVÁ, MELENA & ZBIGNIEW SLUPSKI & LLOYD HAFT & BERND EBERSTEIN - A Selective Guide to Chinese Literature 1900-1949 [4 Vols. = Complete Set].
168182: DOLFIN, MARCELINE J. & E.M. KYLSTRA & JEAN PENDERS [ET AL.]. - Utrecht. De huizen binnen de Singels. Beschrijving & Overzicht [2 Vols in 1].
53546: DOLGE, ALFRED - Pianos and their makers. A comprehensive history of the development of the piano from the monochord to the concert grand player piano
141397: DOLIN, ANTON - Ballet Go Round.
121500: DOLL, OTTILIE - Die Britische Arbeiterpartei und ihre Entwicklung von 1918-1931.
157648: DOLLAR, DAVID & PAUL GLEWWE & NISHA AGRAWAL [EDS.]. - Economic Growth, Poverty, And Household Welfare In Vietnam.
4022253: DÓLLEMAN, W.A. - Achttien. Een groep van 18 belangstellenden bezint zich op godsdienstige problemen. 1e (enig) dl.: Het evangelie naar Marcus.
4142118: DÖLLER, J. - Die Reinheits- und Speisegesetze des Alten Testaments. in religionsgeschichtlicher Beleuchtung.
122982: DOLLFUS, GUSTAVE F. - Paléontologie du voyage à l'île Célébes de m. E.C. Abendanon.
160818: DÖLLING, EVELYN - Wahrheit suchen und Wahrheit bekennen . Alexius Meinong: Skizze seines Lebens.
156607: DOLLINGER, PHILIPPE & PHILIPPE WOLFF & SIMONNE GUENÉE [EDS.]. - Bibliographie d'Histoire des Villes de France.
55679: DOLLINGER, HANS - Die Bundesrepublik in der Ära Adenauer, 1949-1963. Ihre Geschichte in Texten Bildern und Dokumenten
4138493: DÖLLINGER, J. - Die Reformation, ihre Entwicklung und ihre Wirkungen im Umfange des Lutherischen Bekenntnisses.
168006: DOLS, CHRIS - Fact Factory. Sociological expertise and episcopal decision making in the Netherlands, 1946-1972.
30912: DOLVECK, FRANZ - Pavlini Nolani Carmina (Corpus Christianorum. Series Latina XXI)
110525: DOLZ, MIQUEL - De heilige Jozefmaria Escrivá.
140511: DOM, IGNAAS - Felix Timmermans de pelgrim.
140512: DOM, IGNAAS - Felix Timmermans de pelgrim.
140510: DOM, IGNAAS - Felix Timmermans. Ein Dichter aus Flandern.
122617: DOMASZEWSKI, A. VON - Die Geographie bei den Scriptores historiae Augustae.
122626: DOMASZEWSKI, ALFRED VON - Die Topographie Roms bei den Scriptores historiae Augustae.
163488: DOMAY, FRIEDRICH - Formenlehre der bibliographischen Ermittlung. Eine Einführung in die Praxis der Literaturerschliessung. Mit einer Beispielsammlung, zahlreichen Einzelbeispielen im Text und dem Modell eines Bibliographischen Apparats.
171147: DOMBROWSKI, DANIEL A. - Analytic Theism, Hartshorne and the Concept of God.
102950: DOME DES INVALIDES - The Invalides and the Army Museum.
4133316: DOMELA NIEUWENHUIS, F.J. (AMORIE V.D.HOEVEN, A. DES) - Abraham des Amorie van der Hoeven. Beschouwd als een voorbeeld van kanselwelsprekendheid.
4138363: DOMELA NIEUWENHUIS, F.J. - (3 brochures). Rede 17 maart 1807 - Oratio de varia mutatione, quam, teste historia.... 1845 - De vooruitgang in de lutherse kerk. 1865.
4135521: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - De geschiedenis van het Socialisme. Deel 2 en 3.
4134321: DOMELA NIEUWENHUIS, F.J. (AMORIE V.D.HOEVEN, A. DES) - Leven en karater van A.des Amorie van der Hoeven. Gedeeltelijk uit onuitgegeven brieven en zijne schriftelijke nalatenschap.
102697: DOMERGUE, DENISE - Artists Design Furniture.
91875: DOMESTICI, FIAMMA - I Delle Robbia
102992: DOMINGO, MARIANO CUESTO [& FERNAND VANHEMELRIJCK - INTROD.]. - Over onbekende zeeën. De Ontdekkingstochten van de Feniciërs tot James Cook.
102281: DOMINGUEZ, JORGE I. - Insurrection or Loyalty. The Breakdown of the Spanish American Empire.
101775: DOMINICUS - Leven van den Eerbiedwaardigen Pater Dominicus, passionist. Apostel van Engeland in de vorige eeuw.
143186: DOMINICUS, J. - Vrijmetselarij.
131005: DOMINICUS, F.C. - Het huiselik en maatschappelik leven van de Zuid-Afrikaner in de eerste helft der 18de eeuw.
4135067: DOMMERSHAUSEN, W. - Die Estherrolle. Stil und Ziel einer alttestamentlichen Schrift.
95741: DONA, HANS E.A. - Historische maquette. 's-Hertogenbosch, Stad & Vestiging
122102: DONALDSON, CHRISTOPHER - Martinus van Tours. Een biografie.
155694: DONALDSON, FRANCES - P.G. Wodehouse. The Authorized Biography.
154095: DONAT, HANS - Tweedehands boten.
87950: DONATH, FRITZ E.A. - Leipzig 1813 die Völkerschlacht im nationalen Befreiungskampf des deutschen Volkes
53081: DONATONE, GUIDO - William Hamilton. Diario segreto napoletano (1764-1789)
140542: DONCKERS, A.J. - God bij het leger in de kolonie. Een geschiedenis van het pastoraat als geestelijke verzorging in Nederlands-Indië 1807-1950.
153451: DONCKT, R. VAN DER [ED.]. - Ex Officina. Bulletin van de Vrienden van de Leuvense Universoteitsbibliotheek [The First 8 Years in Succession].
104106: DONDELINGER, E. - Der Jenseitsweg der Nofretari.
110886: DONDER, VIC DE - Kom eens naar mijn kamer. Een halve eeuw collegeleven in Vlaanderen.
110670: DONDER, VIC DE - De lokroep van de zeemeermin.
4064964: DONDERS, SJEF - Bijbels bezien. Marcus. Meditaties bij de schriftlezingen voor de weekendliturgie B-cyclus.
4022255: DONDORP, A. - De verzoekingen van Jezus Christus in de woestijn. (Diss.)
110179: DONDORP, HARRY - Rechtmatigheidstoetsing. Toetsing van pauselijke rescripten bij de decretisten en decretalisten.
95620: DONELSON, LEWIS R. - Pseudepigraphy and Ethical Argument in the Pastoral Epistles
95639: DONGA, H.C. - Ontmoeting. Een studie over pastoraat en ontmoeting
82433: DONGA, H.C. - Ontmoeting, een studie over pastoraat en ontmoeting
180900: DONGELMANS, DRS. MAARTEN-JAN - Hart van de stad. De Nijmeegse Grote Markt door de eeuwen heen.
142268: DONGELMANS, MAARTEN-JAN - Acht eeuwen politie in Nijmegen.
153921: DONGELMANS, MAARTEN-JAN - Struinen door het Stadsverleden. Nieuwe verhalen uit de serie Nijmegen ToenTerTijd.
144971: DONGELMANS, DRS. MAARTEN J.M. - Stad in stroomversnelling. Nijmegen ToenTerTijd.
110588: DONGELMANS, DRS. MAARTEN J.M. - Stad in stroomversnelling. Nijmegen ToenTerTijd.
110822: DONGELMANS, DRS. M.J.M. & PROF. DR. J.M.H.J. HEMELS - Een Nijmeegse familie. Ondernemend en maatschappelijk bewogen. Vier generaties Dobbelmann.
89871: DONGELMANS, M.J.M. E.A. - Een Nijmeegse familie. Vier generaties Dobbelmann. Ondernemend en maatschappelijk bewogen.
144833: DONGELMANS, DRS. MAARTEN-JAN - Hart van de stad. De Nijmeegse Grote Markt door de eeuwen heen.
142629: DONGELMANS, M.J.M. - De Oranjes en het Valkhof 1786-1787. De Oranjes op 's Furstendoms Burcht te Nijmegen 1786-1787.
102912: DONGELMANS, BERRY & FRITS VAN OOSTROM & PIETER VAN ZONNEVELD & MARCO DE NIET [EDS.]. - Dierbaar magazijn. De bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.
140285: DONGEN-VAN LAWICK, KARIN VAN - Pastorietuinen in Nederland.
110730: DONGEN, DRÉ VAN - ....niet verbleken..... Een open boekje over een Nederlandse vrijmetselaarsloge.[ Breda].
4070265: DONGEN, H.V. - Geen gemene maat. (Diss.)
4019212: DONGEN, J.C.V. - Vervreemding en dienst. Verkenning van een diaconia alienatorum.
94974: DÖNGES, C. - Die Regenten über die ehemaligen Nassau-Dillenburger Lande vom Mittelalter bis zur Neuzeit. In Wort und Bild
84142: DÖNGES, CARL - Wilhelm der Schweiger und Nassau-Dillenburg. Beiträge zu den Beziehungen des Oraniers zu seinen Stammlanden
150428: DÖNHOFF, MARION GRÄFIN - Im Wartesaal der Geschichte. Vom Kalten Krieg zur Wiedervereinigung. Beiträge und Kommentare aus fünf Jahrsehnten.
150404: DONIN, RABBI HAYIM HALEVY [DR. NORMAN LAMM - FOREW.]. - To be a Jew. A Guide to Jewish Observance in Contemporary Life. Selected and compliled from the Shulhan Arukh and Responsa literature and providing a rationale for the laws and the traditions.
9999: DONK, ADRIANUS HUBERTUS VANDER - Het Heilig Dienstwerk van een Euangelisch Leeraar, benevens het Christen-Volk, In haare Toeweijinge aan God doorlugtigsten Adeldom, ende evrwagtinge van allerheerlyksten Staat, Als mede de hemelsche verrukking van Paulus by eenige Leerredenen vertoond.
166582: DONK, PROF. DR. W.B.H.J. VAN DE [ET AL.]. - Dynamiek in islamitisch activisme. Aanknopingspunten voor democratisering en mensenrechten.
89725: DONKER, W. (J.C. VAN WIJCK) - Gedenkboek voor Schoen- en Leder-Industrie. Uitgave van het Vakblad voor den Schoenhandel en de Schoenmakerij: Ons Bondsorgaan.
140234: DONKER, GRETA - J.C. Bloem. Meester-dichter.
4007879: DONKER, ANTH. - Ik zoek christenen. Spel van Ahasverus in tien toneelen.
168003: DONKERS, HANS - Journalistiek schrijven voor krant en vakblad.
167047: DONKERS, HENK & JAAP WILLEMS [EDS.]. - Journalistiek schrijven voor krant, vakblad en nieuwe media [NO DISK].
103972: DONKERS, HENK - Verdwenen Nederland. Nederland in oude schoolwandplaten.
150737: DONKERS, JAN - The American Dream in the Netherlands 1944-1969.
145276: DONKERSLOOT-DE VRIJ, DR. MARIJKE - Drie Generaties Blaeu. Amsterdamse cartografie en boekdrukkunst in de zeventiende eeuw.
153337: DONKERSLOOT-DE VRIJ, MARIJKE - Kaarten van Utrecht. Topografische en thematische kartografie van de stad uit vijf eeuwen.
31333: DONKERSTEEG, JEANNETTE - Geheim vuur
153785: DONLEAVY, J.P. - The History of the Ginger Man.
104564: DONNAY, GUY - Het Koninklijk Museum van Mariemont.
131704: DONNAY, GUY - Le Musée Royal de Mariemont.
87899: DONNE, JOHN - One Equall Light. An anthology of the writings of John Donne. Compiled and edited and with introductory essays by John Moses Dean of St Paul's. Foreword by Rowan Williams Archbishop of Canterbury.
54828: DONNE, JOHN - The Elegies and The Songs and Sonnets. Edited with introduction and commentary by Helen garner
54678: DONNÉ, BORIS - Phèdre
4143456: O'DONNELL, J.J. (AUGUSTINUS, AUR.) - Augustine. A New Biography.
93080: DONNELLY, JOHN PATRICK - Calvinism and scholasticism in Vermigli's doctrine of man and grace
150733: DONNELLY, IGNATIUS & EGERTON SYKES (ED.) - Atlantis. The Antediluvian World.
152237: DONNELY, P.J. - Blanc de Chine. The Porcelain of Têhuain Fukien.
130412: DONNER, J.P.H. & J.W. REMKES [FOREW.] - Handreiking bezwaarschriftprocedure Algemene wet bestuursrecht [& CD-Rom]
84583: DONNER, J.H. - De eerste algemeene zendbrief van den Apostel Petrus voor de gemeente uitgelegd
123106: DONNER, A,M, - Wie maakt de geschiedenis.
150205: DONNER, W.R.W. - The Financial Mechanism of the Netherlands Antilles.
143884: DONNER, DR. FRITZ & OTTO E. GUTTENTAG {INTROD.]. - Zwölf Vorlesungen über Homöopathie. Gehalten an der Berliner Akademie für ärztliche Fortbildung i. d. Jahren 1939 - 1945.
87767: DONNER, J.H. - De Psalmen voor de gemeente uitgelegd (2 delen)
93367: DONNER, J.H. - De Bijbelsche Geschiedenis aan kinderen verhaald
82021: DONNER, A.M. E.A. - De vorming van de Nederlandse soldaat. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie No. 12
150245: DONNERT, ERICH - Russland an der Schwelle der Neuzeit. Der Moskauer Staat im 16. Jahrhundert.
31200: DONNERT, ERICH - Das Kiewer Russland. Kultur und Geistesleben vom 9. bis zum beginnenden 13. Jahrhundert
122264: DONNERT, ERICH - Der livländische Ordensritterstaat und Russland. Der Livländische Krieg und die baltische Frage in der europäischen Politik 1558-1583.
101232: O'DONOVAN, PATRICK - For Fear of Weeping. Burma - Siam - Malaya - China - Indonesia.
4055066: DONOVAN, F.R. EN KENDRICK T.D. (GERMANEN) - De Vikingen. (Naar Wijder Horizon)
4143231: DONOVAN, PETER - Religious Language.
156346: DONSELAAR-TEN BOKKEL HUININK, W.A.E. VAN - Structure, Root Systems and Periodicity of Savanna Plants and Vegetations in Northern Surinam.
156357: DONSELAAR, J. VAN [ET AL]. - On the Ecology of Plant Species and Plant Communities in former River Beds.
101724: DONSELAAR, N. - Het gecombineerd St. Pieters- en Bloklands Gasthuis te Amersfoort.
122754: DONSELAAR, J. VAN [ET AL]. - An Ecological and Phytogeographic Study of Northern Surinam Savannas.
156442: DONSELAAR, WILMA VAN - Effects of Accentuation and Given / New Information on Word Processing.
53578: DONZEL, E.J. VAN - Enbaqom Anqasa Amin (la porte de la foi). Apologie éthiopienne du christianisme contr l'islam à partir du coran. Introduciton, texte critique, traduction
53558: DONZEL, E. VAN E.A. - Bibliotheca Orientalis. Uitgegeven vanwege het Nederlands instituut voor het nabije oosten. Jaargang XXXIII. No 3 t/m 6 (2 banden)
4142923: DOOB, L.W. - Patterning of Time.
90998: DOOIJES, DICK - Traditie en vernieuwing. Tien jaar Nederlandse drukkunst / 1945-1955.
121967: DOOIJES, DICK & BER DRUKKER & DOLF STORK [EDS.]. - Rond Paasheuvel en Prinsenhof. Fré Cohen.
156928: DOOIJES, DICK - Sjoerd H. de Roos. Zoals ik mij hem herinner.
156507: DOOIJES, DICK - Mijn leven met letters.
151263: DOOIJES, DICK & PIETER BRATTINGA [PROF. DR. H.L.C. JAFFÉ - INTROD.]. - A History of the Dutch Poster 1890-1960.
142412: DOOIJES, DICK - Nederlandse kunstenaressen rond het ex-libris.
141112: DOOL, HUUG VAN DEN - Empirical Methods in Short-Term Climate Prediction.
143382: DOOLEY, WILLIAM E. & ARTHUR MADIGAN [TRANSL.]. - Alexander of Aphrodisias: On Aristotle Metaphysics 2 & 3.
142813: DOOMEN, JEANNE - De hollende kleurling. Het Nederlandse strafrecht in negen verhalen.
142814: DOOMEN, JEANNE - Behoorlijk blauw. Politieoptreden in Nederland.
4140537: DOOREN, J.P. VAN (BAIUS, M.) - Michael Baius. Zijn leer over de mens.
92404: DOOREN, J.P. VAN (BEWERKT DOOR) - Classicale Acta, 1573-1620. Particuliere synode Zuid-Holland. I: Classis Dordrecht 1573-1600 (RGP Kleine Serie 49)
154173: DOOREN, FRANS VAN - Gepolijst albast. Acht eeuwen Italiaanse poëzie.
141029: DOOREN, J.P. VAN - Michael Baius. Zijn leer over de mens.
88080: DOOREN, J.P. VAN E.A. - De Nationale Synode te Middelburg in 1581. Calvinisme in opbouw in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden.
161288: DOOREN, DRS. G. VAN - ... en wij zijn ontkomen! Verhaal van kerkstrijd in oorlogstijd [2 Vols. Compl.].
94060: DOOREN, J.P. VAN E.A. - De nationale synode te Middelburg in 1581. Calvinisme in opbouw in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden
94065: DOOREN, J.P. VAN E.A. - Classicale Acta 1573-1620 (3 delen). Particuliere synode Zuid-Holland. I: Classis Dordrecht 1573-1600. II: Classis Dordrecht 1601-1620, Classis Breda 1616-1620. III: Classis Rotterdam en Schieland 1580-1620
30486: DOOREN, J.P. VAN (BEWERKT DOOR) - Classicale Acta, 1573-1620. Particuliere synode Zuid-Holland. I: Classis Dordrecht 1573-1600
4141999: DOOREN, F. VAN - Gepolijst albast. Acht eeuwen Italiaanse poëzie.
4050703: DOOREN, J.P.VAN (RED.) - De Nationale Synode te Middelburg in 1581. Calvinisme in opbouw in de noordelijke en zuidelijke Nederlanden.
4066520: DOOREN, G.V. - en wij zijn ontkomen!. Verhaal van een kerkstrijd in oorlogstijd.
9343: DOORESLAER, ABRAHAMI - Christelijcke ende Schriftelijcke Aensprake.
156172: DOORMAN, CHRISTINE - Dickens voor de jeugd.
4062917: DOORMAN, M. & POTT, H. (SAMENST.) - Filosofen van deze tijd.
165225: DOORMAN, P.L.G. [S.L. SALZEDO - TRANSL.]. - Military Operations in the Netherlands from 10th - 17th May, 1940. Based Upon Material and Data in the Possession of the Netherlands Department of War in London.
152261: DOORMAN, MAARTEN & WILLEM VISSER - Denkers in de ring. Filosofische polemiek uit 25 eeuwen.
95327: DOORN, J.A.A. VAN - Nederlandse democratie. Historische en sociologische waarnemingen
153282: DOORN, J. VAN & J.S. BOS - Fort Sabina. Beknopte beschrijving van de 180-jarige geschiedenis van Fort Sabina, 1811 - 1991.
161189: DOORN, JACQUELINE - Mary Stuart 1631-1660. Een omstreden prinses van Oranje.
165443: DOORN, DR. TH. VAN - Terminologie van riviervissers in Nederland.
153900: DOORN, J.A.A. VAN [JOS DE BEUS & PIET DE ROOY - EDS.]. - Nederlandse democratie. Historische en sociologische waarnemingen van de Nederlandse politiek na 1945.
166673: DOORN, MAURITS [ED.]. - Converging Technologies.
88271: DOORN, W. - Overdenkingen
143570: DOORN, JACQUELINE - Landvoogd Leicester. Robert Dudley 1533-1588.
102282: DOORN, KEES VAN & GERRIT DUBBELD & PIETER ROSIELLE & FRANS VAN WAARDEN [EDS.]. & FRANS LEIJNSE [FOREW.]. - De beheerste vakbeweging. Het NVV tussen loonpolitiek en loonstrijd 1959-1973. [2 Vols. Compl.].
154291: DOORN, DR. TH. VAN - Terminologie van riviervissers in Nederland.
156178: DOORN, PETER & YVETTE BOMMELJÉ - Maar...men moet toch iets wezen. Nieuwe gegevens over ontkerkelijking in Nederland.
110881: DOORN, JACQUELINE - De prijs van het bloed 1584-1625. De kinderen van Willem van Oranje, hun rol en hun lot.
85556: DOORNBOS, H. E.A. - Op het Erf der Vaderen. Gedenkboek van de Hervormde Gemeente van Wagenborg. Uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jari bestaan van het kerkgebouw 1883-1983
4072616: DOORNBOS, H. - Achter een joodse man aan.
4134640: DOORNBOS, H. & FIJTER H. DE (WAGENBORGEN) - Op het Erf der Vaderen. Gedenkboek van de Hervormde Gemeente van Wagenborgen. Uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het kerkgebouw 1883-1983.
121286: DOORNE, MR. J.H. VAN - Achter den Waaldijk. Humor van het platteland. Met een woord ten geleide van Jhr. Jan Feith. Illustraties S. Kraay.
141641: DOORNE, F.J.M. VAN - Naar nieuwe grondslagen van sociaalwetenschappelijk onderzoek. De ontwikkeling van Habermas' reconstructieve filosofie in de jaren 1960-1980.
31472: DOORNENBAL, J.T. / DALHUISEN, LULOF - Hoogten en diepten. Gemeentenieuws van Oene in de Hervormde Kerkbode in de classis Harderwijk
31469: DOORNENBAL, J.T. / DALHUISEN, LULOF - Reisbeschrijvingen. Gemeentenieuws van Oene in de Hervormde Kerkbode in de classis Harderwijk
31993: DOORNENBAL, J.T. - Leven en werk van Wulfert Floor
94955: DOORNENBAL, J.T. - Leven en werk van Wulfert Floor
93947: DOORNENBAL, J.T. - Leven en werk van Wulfert Floor
4041151: DOORNENBAL, J.T. - Pastorale pennevruchten. Gemeentenieuws van Oene in de Hervormde Kerkbode in de classis Harderwijk. Samengesteld door L.Dalhuisen.
4143684: DOORNENBAL, J.T. - Hanenpoten. Gemeentenieuws van Oene in de Hervormde Kerkbode.
4300159: DOORNENBAL, J.T. - Overpeinzingen van een pelgrim. Gemeentenieuws van Oene in de Hervormde Kerkbode in de classis Harderwijk. Samengesteld door S.van Dijk.
47494: DOORNENBOS, W. - Voorlezingen over Geschiedenis
110101: DOORNIK, HENDRIK C. [ = PROF. DR. H.C.D. DE WIT] - Anne. Roman.
4030659: DOORNIK, N.G.M.VAN - Pelgrims naar de Una Sancta. Hedendaagse belijdenissen.
4138672: DOORNIK, N.G.M.VAN - Gij zijt niet langer pelgrims. Ervaringen van bekeerlingen binnen de kerk (vervolg op 'Pelgrims naar de una Sancta').
4019213: DOORNIK, N.G.M.VAN - Jeugd tussen God en chaos. Onderzoek naar de godsdienstige problemen bij de studerende jeugd.
92358: DOORNINK-HOOGENRAAD, M.M. E.A. - Gids Walburgskerk en Librije
53500: DOORNKAAT KOOLMAN, J. TEN - Dirk Philips, vriend en medewerker van Menno Simons 1504-1568
4016246: DOORNKAAT KOOLMAN, J. TEN (PHILIPS, DIRK) - Dirk Philips. (1504-1568). Vriend en medewerker van Menno Simons.
131108: DOORNMALEN, SIL VAN & KUBUS VAN INGEN & JOHN MULDER [EDS. - ET AL.] - Terugblik. Wonen en werken in de Betuwe 1900-2000.
103087: DOORNMALEN, SIL VAN & KUBUS VAN INGEN & JOHN MULDER [EDS. - ET AL.]. - Herinneringen aan drie eeuwen II. Betuwse minse op de praottstoel. 54 interviews met streekgenoten.
130615: DOORSLAER, RUDI VAN - Kinderen van het getto. Joodse revolutionairen in België [1925-1940]
4137260: DOORSLAER, R.VAN - Kinderen van het getto. Joodse revolutionairen in België 1925-1940.
151278: DOOVE, JAN A.F. & J. LUC KNÖDLER - Een Ding van Parade. 400 jaar muziek binnen de Leidse Universiteit. Muziekhistorische overwegingen over academische muziek te Leiden met niet zo algemeen bekende muziek, gebundeld en aan muziekminnenden aangeboden bij het vierde eeuwfeest van de Universiteit.
4042878: DOOYEWEERD, H. - Vernieuwing en bezinning. Om het reformatorisch grondmotief. Bewerkt door J.A.Oosterhoff.
93692: DÖPMANN, HANS-DIETER - Die Russische Orthodoxe Kirche in Geschichte und Gegenwart
102993: DOPPELSTEIN, JÜRGEN [ED.]. - Barlach und Goethe.
164852: DOPPENBERG, FREDERIKE - De Arbeiderspers moest blijven marcheren. Een uitgeverij in oorlogstijd.
143292: DOPSCH, HEINZ & ROSWITHA JUFFINGER [ED.]. - Das älteste Kloster im deutschen Sprachraum. St. Peter in Salzburg. 3. Landesausstellung 15. Mai - 26. Oktober 1982. Schätze europäischer Kunst und Kultur.
100107: DOR, MILO (= MILUTIN DOROSLOVAC) - De laatste zondag. De aanslag van Sarajevo.
155098: DORAN, GEORGE H. - Chronicles of Barabbas. Further Chronicles and Comment 1952. With candid portrait reviews by Sinclair Lewis, W. Somerset Maugham, H.L. Mencken, Christpher Morley.
130536: DORCSI, PROF. MATHIAS - Handboek homeopathie. Moderne medische vraagbaak.
131603: DORCSI, MATHIAS - Homöopathie. Volume / Band 1. Medizin der Person.
87996: DORÈ, GUSTAVE - Gewijde tafereelen in chromolithographieën. Met bijschriften ter bevordering van christelijk geloof en leven van onderscheidene vaderlandsche evangeliedienaren.
90922: DORÉ, GUSTAVE - Avonturen van de Baron van Munchhausen. Opnieuw bewerkt door Gerard Keller. Geïllustreerd met 162 platen.
4001794: DORÉ, GUSTAVE - De Bijbel in De Nieuwe Bijbelvertaling. Met alle prenten van Gustave Doré. Oude Testament, Nieuwe Testament, Deuterokanonieke boeken. Toelichtingen.
100780: DOREMALEN, DRS. HENK [ED. - ET AL.]. - Geworteld in Taxandria. Historische aspecten van de relatie Tilburg-Turnhout.
154740: DOREMALEN, HENK VAN & RONALD PEETERS [EDS.]. - Bedrijvig Tilburg. Uit de archieven van Tilburgse bedrijven van vijftig jaar en ouder.
122704: DOREN, PROF. DR. ALFRED - Italienische Wirtschaftsgeschichte. Ertser Band [All published / Alles was erschien].
122201: DOREN, CARL VAN - Benjamin Franklin.
89189: DOREN, WILLIAM H. VAN - Gospel of John. Expository and Homiletical Commentary. Two Volumes in One.
143145: DORENBOSCH, G.J.J.F.M. & KEES SPIERINGS - 's-Hertogenbosch in oude ansichten.
102868: DORENBOSCH, P.TH.A. & J.F. CLERCX - De Boxtelse St.-Petrus [Volume 2]: De Parochie - De H. Bloedviering - Het Smits-orgel.
10000: DORESLAER, SAMUEL VAN - Predikatie over De woorden II. Regum IV. I. Gepast op de Dood van De Eerweerdige Godsalige Hoogh-geleerde Dionijsius Sprankhuisen, In sijn leven, getrouw Predikant der Gemeente Christi binnen Delf: gedaen, Des Daegs na sijn Overlijden, inde Nieuwe Kerk der selver Stede. Den 12. Augusti. M.DC.L.
157306: DÖRFLINGER, JOHANNES & HELGA HÜHNEL [EDS.]. - Atlantes Austriaci. Kommentierter Katalog der österreichische Atlanten von 1561 bis 1994 [3 Vols in Slipcase].
4300536: DORFMAN, YITZCHAK - The Maggid of Mezritch.
130203: DÖRING, JÜRGEN & SUSANNE KÄHLER [EDS - ET AL.] - Alfons Mucha. Triumph des Jugendstils.
153628: DÖRING, TOBIAS [ED.]. - African Cultures, Visual Arts and the Museum. Sights / Sites of Creativity and Conflict.
155168: DÖRING, TOBIAS [ED.]. - African Cultures, Visual Arts and the Museum. Sights / Sites of Creativity and Conflict.
130793: DORIVAL, BERNARD [ED.] - Peintres contemporains.
180830: DORLEIJN, GILLIS J. & KEES VAN REES [EDS.]. - De productie van literatuur. Het literaire veld in Nederland 1800 - 2000.
121611: DORMEYER, DETLEV - Das neue Testament im Rahmen der antiken Literaturgeschichte. Eine Einführung.
4300557: DORMEYER, DETLEV - Das Markusevangelium.
53436: DORN, ANDREAS / HOFMANN, TOBIAS - Living and Writing in Deir el-Medine. Socio-historical Embodiment of Deir el-Medine Texts
90317: DORN, ARNO - Robert Heinrich, Graf von der Goltz. Ein Hervorragender Diplomat im Zeitalter Bismarcks.
168655: DÖRNER, FRIEDRICH KARL - Vom Bosporus zum Ararat.
4045282: DORNER, A. - Encyklopädie der Philosophie. Mit besonderer Berücksichtigung der Erkenntnistheorie und Kategorienlehre.
4076309: DORNER, J.A. - Entwicklungsgeschichte der Lehre von der Person Christi. Von den ältesten Zeiten bis auf die neueste dargestellt.
140372: DORNIC, FRANÇOIS - La France de la Revolution, 1789-1799.
83636: DORP, S. VAN - De Stad Gods
89276: DORP, S. VAN - Zalig...! Wie...?
4005176: DORP, J. VAN (COMTE, A.) - De ethiek van Auguste Comte. (Diss.)
55172: DORP, JACOB VAN - Josia. De voorstelling van zijn koningschap in II Koningen 22-23 / Josiah. The representation of his kingship in II Kings 22-23 (with a summary in English)
84207: DORP, CORNELIS VAN - Bewerkt tot zijn zalige dienst
100232: DORREBOOM, M.L. - Gelijk bij gecondemneert word mits deezen. Militaire strafrechtspleging bij het krijgsvolk te lande, 1700-1795.
161065: DORREBOOM, IRIS - The Challenge of Our Time. Woodrow Wilson, Herbert Croly, Randolph Bourne and the Making of Modern America.
55344: DORREN, C.J.O. - De geschiedenis van het Nederlanse Korps Mariniers van 1665-1945
167276: DORREN, ILSE - Toskane en Lazio. Het land der Etrusken.
103777: DORREN, C.J.O. [GEM. MAJ. H.F.J.M.A. VON FRYTAG DRABBE - FOREW.]. - De Geschiedenis van het Nederlandsche Korps Mariniers van 1665-1945.
86516: DORRESTEIJN, T. - Achttal Predikaties
154234: DORRESTEIJN, MR. A.F.M. & DR. R.H. VAN HET KAAR [EDS.]. - De juridische organisatie van de onderneming.
180467: DORRESTEIN, B.J. [INTROD.]. - Ne göpse vertelsels ovver Aalten en Bredevoort. Een verzameling verhalen rond het leven en wonen in Aalten en Bredevoort in het verre en recente verleden.
86518: DORRESTEYN, T. - 2e Tweetal Biddag-predikaties. De klagende klacht van een levendig mens, over Klaagliederen 3: 39-42. Gods uiterste lankmoedigheid, betoond in de verzegeling van de honderdvierenveertigduizend, over Openb. 7: 9-17
167725: DORRESTIJN, HANS - Nu de liefde zo tegenzit [& CD].
4143042: DORRIEN, G.J. - Reconstructing the Common Good. Theology and the Social Order.
47478: DÖRRIES, H. - Geist und Geschichte bei Gottfried Arnold (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen Philologisch-Historische Klasse, Dritte Folge, Nr. 51)
4300941: DÖRRIES, H. (LUTHER, M.) - Beiträge zur Verständnis Luthers. (Wort und Stunde III)
4300942: DÖRRIES, H. - Aufsätze zur Geschichte der Kirche im Mittelalter. (Wort und Stunde II)
4074901: DÖRSCHLER, E. (BEW.) - De komende christenvervolging. Geïllustreerd met 16 kunstdrukplaten, 10 afbeeldingen en 2 diagrammen.
4059632: DORSETT, L.W. (SUNDAY, B.) - Billy Sunday and the Redemption of Urban America. (Library of Religious Biography)
55268: DORSMAN, P.J. - Zalig op rechtsgronden. Een tiental predikaties
55267: DORSMAN, P.J. - Genade door recht. Een zestal predikaties door Ds. P.J. Dorsman. Met een verslag van de rouwdienst o.l.v. Ds. E. du Marchie van Voorthuysen en de toespraken bij de begrafenis alsmede de daarna gehouden rouwdiensten te Staphorst op 25 november 1981 door Ds. E. du Marchie van Voorthuysen predikant der Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland, en te Katwijk aan Zee op 20 november 1981 door Ds. S. de Jong, Nederlands Hervormd predikant aldaar
31563: DORSMAN, P.J. - Uit vrije gunst alleen
31572: DORSMAN, P.J. - Zalig op rechtsgronden, een tiental predikaties
31573: DORSMAN, P.J. - Genade door recht, een zestal predikaties. Met een verslag van de rousdienst o.l.v. Ds. E. du Marchie van Voorthuysen en toespraken bij de begrafenis alsmede de daarna gehouden rouwdiensten te Staphorst op 25 november 1981 door Ds. E. du Marchie van Voorthuysen
162210: DORSMAN, LEEN - 1600: Slag bij Nieuwpoort.
30112: DORSMAN, P.J. - Uit vrije gunst alleen
85247: DORSMAN, LEEN - G.W. Kernkamp. Historicus en Democraat 1864-1943
121423: DORSMAN, L.J. & P.J. KNEGTMANS [EDS.]. - Stille wijkplaatsen ? Politiek aan de Nederlandse universiteiten sedert 1876.
143925: DORSMAN, LEEN - G.W. Kernkamp. Historicus en Democraat 1864-1943.
103532: DORST, TANKRED [MARTIN HARTKAMP - TRANSL.]. - Merlijn of 't barre land.
157828: DORSTEN, J.A. VAN - Thomas Basson 1555-1613. English Printer at Leiden.
89036: DORSTEN, J.A. VAN - Thomas Bassons 1555-1613. English printer at Leiden.
102330: DORT, MARC VAN - Utrecht en de post.
166096: DORT, WIETEKE VAN - Lieve Luitjes. Het liedjesboek van Tante Lien. Met muzieknotatie, foto's en commentaar.
143301: DORTIER, JEAN-FRANÇOIS - Les sciences humaines. Panorama des connaissances.
156286: DORTMOND, J.A. - De wereld schreef.
121873: DOSI, GIOVANNI & DAVID J. TEECE & JOSEF CHYTRY [EDS.]. - Understanding Industrial and Corporate Change.
87981: DOSKER, HENRY E. - "Levensschets van Rev. A.C. van Raalte, D.D. (""Een man, krachtig in woorden en werken"".) Een der vaders der Scheiding in Nederland en stichter der Hollandsche Koloniën in den Staat Michigan, Noord Amerika. Uit oorspronkelijke bronnen bewerkt. "
157947: DOSSMANN, ERNST - Papier aus der alten Grafschaft Mark. Papierherstellung und verarbeitung im Wirtschaftsraum zwischen Volme, Ruhr und Hönne. Eine wirtschaftsgeographische und familiengeschichtliche Studie zur Entwicklung eines bedeutsamen südwestfälischen Wirtschaftszweig es im Umkreis der Städte Hagen, Iserlo.
164545: DOSTOIEVSKI - Les Frères Karamazov.
163333: DOSTOÏEVSKI - Crime et Châtiment. Journal de Raskolnikov - Les carnets de Crime et Châtiment - Souvenirs de la maison des morts.
144007: DOSTOIEVSKY, F.M. [BORIS BRASOL - TRANSL. & ED. - JOSEPH FRANK - INTROD.]. - The Diary of a Writer.
152493: DOSTOJEVSKAJA, A.G. - Herinneringen.
143765: DOSTOJEWSKI, F.M. [E.K. RAHSIN - TRANSL.]. - Die Brüder Karamasoff.
155576: DOSTOJEWSKI, FJODOR M. - Briefe [2 Vols. Compl.].
101404: DOTHANM TRUDE & MOSHE DOTHAN - People of the Sea. The Search for the Philistines.
54087: DOTINGA, M.S.J. E.A. - Vox theologica, interacademiaal theologisch tijdschrift. 39e jaargang, 1969
54088: DOTINGA, M.S.J. E.A. - Vox theologica, interacademiaal theologisch tijdschrift. 38e jaargang, 1968
121753: DOTLICH, DAVID L. & PETER C. CAIRO - Unnatural Leadership. Going Against Intuition and Experience to Develop Ten New Leadership Instincts
158031: DOUBLEDAY, F.N. - The Memoirs of a Publisher.
142380: DOUCET, R. - Les institutions de la France au XVIe siècle [2 Vols. Compl.].
167571: DOUCET, R. - Les bibliothèques parisiennes au XVIe siècle.
4300719: DOUEN, O. (MAROT, CL.) - Clément Marot et le Psautier Huguenot. Étude historique, littéraire, musicale et bibliographique, contenant les mélodies primitives des psaumes et des spécimens d'harmonie de Clément Jannequin, Bourgeoism J.Louis, Jambe-de fer, Goudimel, Crassot, Sweelinck, etc.
4264: DOUGHTY, JOHN - Analecta Sacra: sive Excursus Phililogica breves Super diversis S. Scripturae locis Praecipue Qua, cum Moribus, Ritibus, Institutisve Priscorum Gentilium conspirant: Aut per ea aliquo modo illustrantur.
152967: DOUGLAS, NORMAN - Late Harvest.
4023252: DOUGLAS, J.D. (ED.) - New Bible Dictionary. Organizing Editor: J.D.Douglas. Revision Editor: N.Hillyer.
167017: DOUGLAS, DAVID C. - William the Conqueror. The Norman Impact upon England.
162986: DOUGLAS, DAVID C. - William the Conqueror. The Norman Impact upon England.
155492: DOUGLAS, HUGH & MICHAEL J. STEAD - The Flight of Bonnie Prince Charlie.
154863: DOUGLAS, MARY & PHYLLIS M. KABERRY [EDS.]. - Man in Africa.
89962: DOUGLAS, ANDREW - The isle of man. A photographic journey. Phtographs by Ian clark and Miles Cowsill.
89946: DOUGLAS, ANDREW / CLARK, IAN - Isle of Man. Then And Now - A Photographic Journey.
4067251: DOUGLAS, J.D. (ED.) - The Work of an Evangelist. International Congress for Itinerant Evangelists Amsterdam.
123332: DOULIS, THOMAS - Disaster and Fiction. Modern Greek Fiction and the Impact of the Asia Minor Disaster of 1922.
4060040: DOUMA, J. - Hoe gaan wij verder?. Ontwikkelingen in de gereformeerde kerk (vrijgemaakt)
47216: DOUMA, J./TAZELAAR, J.P. - Handboek voor evangeliseerend onderwijs in de heilige geschiedenis. Met een voorrede van Dr. F.W. Grosheide. Compleet 2 delen, Deel 1: Het Oude Testament, Deel 2: Het Nieuwe Testament. Derde Druk
122524: DOUMA, SJOERD - Johannes Stephanus Bernard. Medicus en philoog 1718-1793.
88587: DOUMA, J. - Het woord des geloofs. Zeven preeken.
85996: DOUMA, J. - Algemene genade. Uiteenzetting, vergeijking en beoordeling van deopvattingen van A. Kuyper, K. Schilder en Joh. Calvijn over 'algemene genade'
95691: DOUMA, J. - Oriëntatie in de theologie. Studiegids samengesteld door docenten aan de Theologische Universiteit van De Gereformeerde Kerken in Nederland
4066347: DOUMA, J. - "Algemene genade. Uiteenzetting, vergelijking en beoordeling van de opvattingen van A.Kuyper, K.Schilder en Joh.Calvijn over algemene genade""."""
4073133: DOUMA, J. - Abortus. (Ethische Bezinning 8)
55745: DOUMA, S. - Bij het honderdjarig bestaan der provinciale bibliotheek van Friesland
84963: DOUMA, J. - Milieu en manipulatie. CGO 312
4003216: DOUMA, J. - Sabbathsvrede. Een boek voor den Zondag. 52 Overdenkingen.
4071868: DOUMERGUE, E. (CALVIJN, J.) - Calvijn`s jeugd / Calvijn in het strijdperk / Calvijn en Genève. Vertaald door W.F.A Winckel.
4005205: DOUMERGUE, E. (CALVIJN, J.) - Le caractère de Calvin. l`Homme-le systeme-l`église-l`état.
4005202: DOUMERGUE, E. (CALVIJN, J.) - Calvijn's jeugd. Jongelingsjaren, omzwervingen, bekeering en eerste optreden als Reformator.
4005204: DOUMERGUE, E. (CALVIJN, J.) - Calvijn in het strijdperk.
87147: DOUMERGUE, E. - Calvijn en Genève / Calvijn in het strijdperk / Calvijn's jeugd (3 werken)
52133: DOUMERGUE, E. - Calvijn's jeugd (...), Calvijn in het strijdperk en Calvijn in Genève (3 delen)
84113: DOUMERGUE, E. - Calvijn's jeugd / Calvijn in het strijdperk / Calvijn en Genève (3 delen)
83885: DOUMERGUE, E. - Calvijn's jeugd / Calvijn in het strijdperk / Calvijn en Genève (3 delen)
4021035: DOUMERGUE, E. (CALVIJN, J.) - Calvijn als mensch en hervormer.
4138016: DOUMERGUE, E. (CALVIJN, J.) - Jean Calvin. Les hommes et les choses de son temps. Tome III. la ville, la maison et la rue de Calvin. Ouvrage orné de la reproduction de 90 estampes anciennes, autographes, etc. et de 122 dessins originaux par H.Armand-Delille.
94239: DOUMERGUE, E. - La Genève Calviniste. Ouvrage orné de la reproduction de 108 estampes anciennes, autographes, etc. Et de 125 dessins originaux par H. Armand-Delille
92056: DOUROFF, B. / TARDY - Les étains parisiens
4055732: DOUVEN, K. - Het christendom op weg naar de 21e eeuw. Van Christusbelijdenis tot Christuservaring.
110846: DOUW, LEO & DAI YIFENG [EDS.]. - West Fujian, Land and Migration 1910s - 1940s.
110649: DOUWES DEKKER, EDUARD - MULTATULI [ANNEMARIE KETS-VREE - EDS.]. - Ik ben zwanger van denkbeelden.
85618: DOUWES, P.A.C. - Armenkerk, de Hervormde diaconie te Rotterdam in de negentiende eeuw
61380: DOUWES, P.A.C. - Armenkerk [De Hervormde diaconie te Rotterdam in de negentiende eeuw]
88723: DOUWES, G.F.J. - Geschiedenis des Nederlandschen volks, van 1878 tot op onze dagen, in aansluiting bij het werk van wijlen Dr. W.J.F. Nuyens. (Deel 1, 3, 4 in 1 band)
180664: DOUWES, PETRUS ARNOLDUS CONRADUS - Armenkerk. De Hervormde Diaconie te Rotterdam in de negentiende eeuw.
145332: DOUWES, DICK - Justice and Oppression. Ottoman rule in the province of Damascus and the district of Hama 1785-1841.
142365: DOUWES DEKKER, E. [MULTATULI] [MR. C.TH. VAN DEVENTER - AFTERW.]. - Multatuli aan den koning [1860]. Twee rekesten vóór het verschijnen van den Max Havelaar an Z.M. Koning Willem III gericht.
4002602: DOUWES, P.A.C. (ROTTERDAM) - Armenkerk. De Hervormde diaconie te Rotterdam in de negentiende eeuw.
58087: DOUWES, K. - Grondig ondersoek van de toonen der musijk
168204: DOUXCHAMPS-LEFÈVRE, C. & B. WALCKIERS & R. WELLENS [ET AL.]. - Archives et Bibliothèques de Belgique / Archief- en Bibliotheekwezen in België [Volume 56 nr 1-4].
156398: DOUXCHAMPS-LEFÈVRE, CÉCILE - Miscellanea Cécile Douxchamps-Lefèvre.
122627: DOVRING, FOLKE & E.M. MEIJERS - Une partie de l'héritage littéraire de Grotius retrouvée en Suède & Boeken uit de bibliotheek van de Groot in de Universiteitsbibliotheek te Leiden.
171014: DOWD, MICHAEL - Thank God for Evolution. How the Marriage of Science and Religion Will Transform Your Life and Our World.
170996: DOWD, MICHAEL - Thank God for Evolution. How the Marriage of Science and Religion Will Transform Your Life and Our World
152988: DOWER, JOHN W. - War Without Mercy. Race and Power in the Pacific War.
152552: DOWER, JOHN W. - Japanese History & Culture from Ancient to Modern Times: Seven Basic Bibliographies.
94147: DOWEY, EDWARD A. - The knowledge of God in Calvin's theology
31259: DOWLEY, TIM - De atlas van de Bijbel en de geschiedenis van het christendom
4026030: DOWLEY (RED.) TIM - Handboek van de geschiedenis van het Christendom. Nederlandse bewerking A.J.Jelsma.
8805: DOWNAME, JOHN - Oor-Kussen der Wereldsche Menschen, Ende Rust-Peluwe der Kinderen Godes. Dat is, een Tractaet Vande Vleeschelijcke ende Geestelijcke Sorgeloosheyd. In 't Engelsch beschreven. Vertaelt door Tobias Tegnejus.
5066: DOWNAME, JOHN - Weeghschale der Leugenen, Waer in seer levendigh aengewesen werd wat de leugen is, de nature, aerd en beweeghredenen van dese sonde, als oock de verscheyden soorten daer van, ende dat geen daer van geoorloofd maer alle strafbaer ende sondigh zijn, ende met eenen oock voorgesteld door wat middelen wy ons selven best sullen konnen daer voor bewaren, of indien wy daer toe zijn genegen, daer van sullen konnen genesen werden.
5067: DOWNAME, JOHN - Weeghschale der Leugenen, Waer in seer levendigh aengewesen werd wat de leugen is, de nature, aerd en beweeghredenen van dese sonde, als oock de verscheyden soorten daer van, ende dat geen daer van geoorloofd maer alle strafbaer ende sondigh zijn, ende met eenen oock voorgesteld door wat middelen wy ons selven best sullen konnen daer voor bewaren, of indien wy daer toe zijn genegen, daer van sullen konnen genesen werden.
5068: DOWNAME, JOHN - Weeghschale der Leugenen, Waer in seer levendigh aengewesen werd wat de leugen is, de nature, aerd en beweeghredenen van dese sonde, als oock de verscheyden soorten daer van, ende dat geen daer van geoorloofd maer alle strafbaer ende sondigh zijn, ende met eenen oock voorgesteld door wat middelen wy ons selven best sullen konnen daer voor bewaren, of indien wy daer toe zijn genegen, daer van sullen konnen genesen werden.
142395: DOWNIE, J.A. - Jonathan Swift Political writer.
156551: DOWSON, RAYMOND - Imperial China.
164492: DOY, GEN - Drapery. Classicism and Barbarism in Visual Culture.
143842: DOYÉ, SABINE [ED. ET AL.]. - J.G. Fichte-Bibliographie [1968-1992/93].
95640: DOYLE, BRIAN - The apocalypse of Isaiah metaphoricallyh speaking. A study of the use, function and significance of metaphors in Isaiah 24-27
180487: DOYLE-DAVIDSON, W.A.G. [ED.]. - Feestnummer aangeboden aan Prof. Dr. Aurelius Pompen o.f.m. op zijn zestigste verjaardag 15 mei 1939.
104133: DOYLE, RICHARD [BRYAN HOLME - FOREW]. - In elfenland. Beelden uit een wonderwereld. Met een gedicht van William Allingham & Prinses Niemand. Een vertelling uit elfenland van Andrew Lang.
150016: DOYLE-DAVIDSON, W.A.G. [ED.]. - Feestnummer aangeboden aan Prof. Dr. Aurelius Pompen o.f.m. op zijn zestigste verjaardag 15 mei 1939.
103396: DOZY, DR. G.J. - De familie Dozy. Genealogie en geschiedenis.
153277: DOZY, PROF. DR. R. - Oosterlingen. Verklarende lijst der Nederlandsche woorden, die uit het Arabisch, Hebreeuwsch, Chaldeeuwsch, Perzisch en Turksch afkomstig zijn.
166463: DOZY, REINHART [FRANCIS GRIFFIN STOKES - TRANSL., ADD. NOTES & INTROD.]. - Spanish Islam. A History of the Moslems in Spain.
4138373: DOZY, J.D. - Het feminisme als zedelijk vraagstuk. (Diss.)
121770: DRAAIJER, G. [ET AL.]. - De Joodse Gemeente te Elburg.
170889: DRAAISMA, DOUWE - Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt. De geheimen van het geheugen.
180253: DRAAK, A.M.E. - Onderzoekingen over de roman van Walewein.
143804: DRAAK, PROF. DR. A.M.E. - Onderzoekingen over de roman van Walewein [Met aanvullend hoofdstuk sinds 1936].
110092: DRAAK, DR. MAARTJE DRAAK & BERTUS AAFJES - De reis van Sinte Brandaan.
110771: DRAAK, A.M.E. - Onderzoekingen over de roman van Walewein.
92650: DRAAK, MAARTJE - Arthur en zijn tafelronde
145855: DRAAK, MAARTJE - Oude en Nieuwe Lancelot-problemen en de noodzakelijkheid van lezen.
130995: DRAAK JZN., J. - Beknopte genealogische gids voor Nederland. Woordenboekje.
4073626: DRAAK, M. - Schimmen van het wester-eiland. Verkenningen in de Keltische traditie van het Oude Ierland.
155743: DRABBELS, MARCEL - High Resolution UV Spectroscopy on Jet-cooled Molecules.
164117: DRABBLE, MARGARET [ED.]. - The Oxford Companion to English Literature.
163661: DRABBLE, MARGARET - Arnold Bennett. A Biography.
156287: DRABBLE, MARGARET - For Queen and Country. Britain in the Victorian Age.
167370: DRABBLE, MARGARET [ED.]. - The Oxford Companion to English Literature.
4141157: DRACH, P.L.B. - Deuxième lettre d'un Rabbin Converti,. aux Israélites ses Frères, sur les Motifs de sa Conversion. Les prophéties expliquées par les traditions de la synagogue.
104507: DRACK, WALTER & KARL SCHIB [ET AL.]. - Illustrierte Geschichte der Schweiz [3 Vols. Compl.]. Bd. 1: Urgeschichte, römische Zeit und Mittelalter, Bd. 2: Enstehung, Wachstum und Untergang der alten Eidgenossenschaft, Bd. 3: Das Werden des Bundesstaates und seine Entwicklung im modernen Europa
165316: DRADLMAIER, STEFFEN [INTROD.]. - Der Nürnberger Lernprozess. von Kriegsverbrechern und Starreportern.
122559: DRAGNICH, ALEX N. - The Development of Parliamentary Government in Serbia.
104246: DRAGON AGE - - Dragon Age II. The Complete Official Guide.
102965: DRAGT, THEO H. & LOES SPAANS [EDS. - ET AL.]. - Kees Verkade. Sculptor - Sculpteur - Beeldhouwer.
130377: DRAGT, DRS. G.I.W. - Moenia Doccumana. Dokkums groene gordels.
95266: DRAISMA, SIPKE - Intertextuality in Biblical Writings. Essays in honour of Bas van Iersel
4049070: DRAISMA, S. (ED.) (IERSEL, BAS VAN) - Intertextuality in Biblical Writings. Essays in honour of Bas van Iersel.
151054: DRAKE BOEHM, BARBARA - Choirs of Angels: Painting in Italian Choir Books, 1300-1500
167721: DRAKULIC, SLAVENKA - Hoe wij het communisme overleefden en bleven lachen
4073517: DRANE, JOHN - Introducing the New Testament.
4141771: DRANE, JOHN - Introducing the New Testament. Third edition.
145497: DRAPER, JO - Post-Medieval Pottery 1650-1800.
110427: DRAYER, ELMA & PIETER VAN DER VEN [EDS]. - De God van Nederland. Op zoek naar het hogere in de Lage Landen.
54818: DRAYER, ELMA / VEN, PIETER VAN DER - De God van Nederland. Op zoek naar het hogere in de lage landen
4137503: DRAYER, M. & SPIJKER, W. VAN 'T (RED.) - In trouw gescheiden.
155992: DRECHSEL, DRS. WILLEM & PETER HOMAN & DRS. CHRISTINE T. WASLANDER - Varen naar de Oost. In het kielzog van de Oost-Indiëvaarders.
94285: DRECHSEL, MAX A.O. - Colloquium Erasmianum. Actes du Colloque International réuni à Mons du 26 au 29 octobre 1967 à l'occasion du cinquième centenaire de la naissance d'Érasme
46592: DRECOLL, VOLKER HENNING/BERGHAUS, MARGITTA (ED.) - Gregory of Nyssa: The Minor Treatises on Trinitarian Theology and Apollinarism. Proceedings of the 11th International Colloquium on Gregory of Nyssa, Tübingen, 17-20 September 2008. (Supplements to Vigiliae Christianae)
95512: DREES, WILLEM B. - Theologie en natuurwetenschap. Op zoek naar een snark?
4051198: DREES, W.B. (RED.) - Theologie en natuurwetenschap: Op zoek naar een Snark?.
4068546: DREES, W.B. - Taking Science Seriously:. A Naturalist View of Religion. (Diss.)
4063156: DREES, W.B. - Beyond the Big Bang: Quantum Cosmologies and God. (Diss.)
95513: DREES, WILLEM B. - De mens: meer dan materie? Religie en reductionisme
4045297: DREES, W.B. (RED.) - Denken over God en wereld. Theologie, natuurwetenschap en filosofie in wisselwerking. Met bijdragen van L.J.v.d.Brom, P.M.F.Oomen. W.J.v.d.Steen e.a.
170119: DREES, WILLEM B. [ED.]. - Harde wetenschap: waar blijft de mens?
4043079: DREES, W.B. (RED.) - Een beetje geloven. Actualiteit en achtergronden van het vrijzinnig christendom.
170794: DREES, WILLEM B. & HUBERT MEISINGER & TAEDE A. SMEDES [EDS]. - Humanity, the World and God. Understandings and Actions.
143055: DREES, W. [H. DAALDER & J.H. GAEMERS - EDS.]. - Op de kentering. Toekomstbeschouwingen uit bezettingstijd. Een sociaal-democratische visie op Nederland en de wereld na de bevrijding.
171004: DREES, WILLEM B. & TAEDE SMEDES & HUBERT MEISINGER [EDS]. - Creation's Diversity. Voices from Theology and Science.
4143299: DREES, W.B. - Religion and Science in Context. A Guide to the Debates.
131394: DREESMAN, CECILE - Vorstinnen van Thorn.
110644: DRÈGE, JEAN-PIERRE - Marco Polo en de zijderoute.
160305: DREISKÄMPER, PETRA - Redeloos, radeloos, reddeloos . De geschiedenis van het rampjaar 1672.
146335: DREKMEIER, CHARLES - Kingship and Community in Early India.
8612: DRELINCOURT, CHARLES - Drie Tractaten, Noodigh tot het Heylige Avondtmael onses Heeren Jesu Christi. Bestaende in Gebeden, Meditatien, ende Oeffeningen, voor die haer willen begeven aen de Tafel des Heeren in de Gereformeerde Kercke. Beschreven door Carolum Drelincourt, ende Y.B. en W.T. Na de nievve Oversettinge des Bibels gestelt door Gillis van Breen. Hier is by gedaen ten versoecke van F.D. dat noodige Tractaet van de vermaerde Leeraer D. S. Simonides, Genaemt De Swaermoedige Ziele. Den veertienden Druck van veel fauten, die in de voorgaende ingeslopen zijn, gesuyvert.
153988: DRENTH, JURJEN [PHOTOGR.]. & CATHARINE VAN GRONINGEN [TEXT] - Beelden uit de Stichtse Lustwarande.
4020147: DRESCHER, H. - Die Bedeutung und das Recht der Individualität auf sittlichem Gebiet. Gekrönte Preisschrift.
4300775: DRESCHLER, DICK - Deuteronomium. Mozes` preek met het oog op de toekomst. (bijbelstudieserie)
81194: DRESDEN, S. - Beeld van een verbannen intellectueel: Hugo de Groot
152903: DRESDEN, S. - Over het lezen en het boek.
165593: DRESDEN, S. [MAARTEN ASSCHER & HERMAN VERHAAR - EDS.]. - Het vreemde vermaak dat lezen heet. Een keuze uit essays.
4051436: DRESDEN, S. - Vervolging, vernietiging, literatuur.
145614: DRESEN, GRIETJE - Onschuld fantasieën. Offerzin en heilsverlangen in feminisme en mystiek.
180109: DRESEN, GRIETJE - Onschuld fantasieën. Offerzin en heilsverlangen in feminisme en mystiek.
161631: DRESEN-COENDERS, LÈNE - Helse en hemelse vrouwenmacht omstreeks 1500.
105302: DRESEN, GRIETJE - Onschuld fantasieën. Offerzin en heilsverlangen in feminisme en mystiek.
91640: DRESEN-COENDERS, LÈNE - Het verbond van heks en duivel. Een waandenkbeeld aan het begin van de moderne tijd als symptoon van een veranderende situatie van de vrouw en als middel tot hervorming der zeden.
89687: DRESSELHUIS, JOH. AB UTRECHT - Adriaan van Haemstede in zijn bedrijf, denkwijze en karakter voorgesteld. Eene bijdrage tot de Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk.
90449: DRESSEN, WOLFGANG A.O. - Ex oriente Isaak und der weisse Elefant. Bagdad - Jerusalem - Aachen. Eine Reise durch drie Kulturen um 800 und heute.
167794: DRESSLER, ALAN - Voyage to the Great Attractor. Exploring Intergalactic Space.
170704: DRETSKE, FRED I. - Knowledge and the Flow of Information
100854: DREW, DAVID - The Lost Chronicles of the Maya Kings.
164456: DREW, ALLISON - Between Empire and Revolution: A Life of Sidney Bunting, 1873-1936.
154934: DREWAL, HENRY JOHN & MARGARETH THOMPSON DREWAL - Gelede. Art and Female Power amoung the Yoruba.
4061649: DREWERMANN, E. - De Bergrede. Beelden van vervulling. Toelichting op Mattheüs 5, 6 en 7.
4061650: DREWERMANN, E. - Geloven in vrijheid. Dieptepsychologie en dogmatiek. Dogma, angst en symboliek.
30060: DREWERMANN, EUGEN - Das Markusevangelium (2 Teilen)
30040: DREWERMANN, EUGEN - Das Matthäusevangelium. Erster Teil: Mt 1,1-7,29. Bilder der Erfüllung
4048475: DREWERMANN, E. - Op het raakvlak van hemel en aarde. De gelijkenissen van Jezus.
4047256: DREWERMANN, E. - Een eigen weg. Overwegingen bij de boeken Exodus tot en met Richteren.
4039666: DREWERMANN, E. - Wat ons toekomt. Gedachten over de rijkdom van het leven.
144183: DREWERMANN, EUGEN - Exegese en dieptepsychologie. Wonder, visioen, pfofetie en gelijkenis.
4048275: DREWERMANN, E. - Strukturen des Bösen. I.Die jahwistische Urgeschichte in exegetischer Sicht. II.Die jahwistische Urgeschichte in psychoanalytischer Sicht. III.Die jahwistische Urgeschichte in philosophischer Sicht.(Sonderausgabe)
4048276: DREWERMANN, E. - Kleriker. Psychogramm eines Ideals.
53722: DREWERMANN, EUGEN - Functionarissen van God. Psychogram van een ideaal
4056043: DREWERMANN, E. - An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Antwort auf G.Lohfinks und R.Pechs Mit einem Beitrag von S.Schmitz.
4061651: DREWERMANN, E. - Exegese en dieptepsychologie. Wonder, visioen, profetie en gelijkenis.
4061652: DREWERMANN, E. - Jezus van Nazareth. Bevrijding tot vrede. Geloven in vrijheid 2.
95491: DREWERMANN, EUGEN - Geloven in vrijheid. Dieptepsychologie en dogmatiek. Dogma, angst en symboliek
4068877: DREWERMANN, E. - Troost, troost mijn volk. De boodschap van de profeten Elia en Jesaja.
167062: DREWERMANN, EUGEN - De bergrede. Beelden van vervulling. Toelichting op Mattheüs 5, 6 en 7.
30459: DREWERMANN, EUGEN - Strukturen des Bösen (3 Teilen)
4044323: DREWERMANN, E. - Dein Name ist wie der Geschmack des Lebens. Tiefenpsychologische Deutung der Kindheitsgeschichte nach dem Lukasevangelium.
95505: DREWERMANN, EUGEN - Exegese en dieptepsychologie. Wonder, visioen, profetie en gelijkenis
4050467: DREWERMANN, E. - De dood die leven brengt. Overwegingen bij de veertigdagentijd- en paastijd.
4048314: N.N. (DREWERMANN, E.) - Een ruimte om te leven. Gesprekken, gekozen en vertaald door Ton van der Stap. (Binnenkant 7)
144184: DREWERMANN, EUGEN - Geloven in vrijheid. Dieptepsychologie en dogmatiek. Dogma, angst en symboliek.
95502: DREWERMANN, EUGEN - Wat ons toekomst. Gedachten over de rijkdom van het leven
95503: DREWERMANN, EUGEN - De dood die leven brengt. Overwegingen bij de veertigdagen- en paastijd
4073154: DREWERMANN, E. & HAAG, H. - Lasst Euch die Freiheit nicht nehmen!. Für einen offenen Dialog in der Kirche.
4134831: DREWERMANN, E. - Als de sterren goden waren. Moderne kosmologie en geloof. In gesprek met Jürgen Hoeren.
4137156: DREWERMANN, E. (BRUNO, G.) - Giordano Bruno. Oder de Spiegel des Unendlichen.
4048272: DREWERMANN, E. - Der Krieg und das Christentum. Von der Ohnmacht und Notwendigkeit des Religiösen.
4072514: DREWERMANN, E. - Leben, das dem Tod entwächst. Predigten zur Passions- und Osterzeit. Hrsg. von B.Marz.
165580: DREWES, DR. J.B. - Wilhelmus van Nassouwe. Een proeve van synchronische interpretatie.
4044540: DREWES, J.B. - Wilhelmus van Nassouwe. Een proeve van synchronische interpretatie.
94295: DREWES, J.B. - Het interpreteren van godsdienstige spelen van zinne (Overdruk uit Jaarboek 1978-1979, deel I, XXIX (tweede reeks: nr. 21) van de Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica 'De Fonteine' te Gent)
5497: DREXEL, JEREMIAS - Tribunal Christi, seu Arcanum ac singulare cujusvis hominis in morte Judicium.
31803: DREYER, THEUNIS FREDERIK JACOBUS - J.J. van Oosterzee as Homileet (1817-1882) (with a summary in English)
61280: DREYER, T.F.J. - J.J. van Oosterzee as homileet (1817-1882)
4133563: DREYER, J.S. & VEN, J.A.V.D. - Divine Justice - Human Justice.
4139236: DREYER, A. - Eeuwfeest-album van de Nederduits gereformeerde kerk in Zuid-Afrika. 1824-1924
141415: DREYFUS, GUSTAV & JUDITH RIEMER - Abraham. The Man and the Symbol. A Jungian Interpretation of the Biblical Story.
166751: DREYFUS, JOHN - Into Print. Selected Writings on Printing History, Typography ad Book Production [in blue cloth Slipcase].
153319: DREYKORN, MONIKA [ED. - ET AL.]. - De grote revoluties 1773-1815.
95235: DRI, PIETRO - Pasteur. Van microscoop tot légion d'honneur (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 9)
89776: DRIE, ROB VAN - Onderzoek bij het Centraal Bureau voor Genealogie
165458: DRIE,. MIRANDA VAN - Cultureel ondernemerschap bij de Nederlandse rijksgesubsidieerde orkesten. Een diagnostisch model.
150841: DRIE, ROB VAN & JOS VAN DEN BORNE & ANNEMIEKE KORS & MATHILDE KORS [EDS.]. - Voorouders in beeld. Stamboom en familiegeschiedenis.
83545: DRIEDGER, MICHAEL D. - Zuflucht und Koexistenz. 400 Jahre Mennoniten in Hamburg und Altona, mit einem Beitrag von Peter J. Foth
153901: DRIEL, LO VAN - Een leven in woorden. J.H. van Dale. Schoolmeester - Archivaris - Taalkundige.
101356: DRIEL, LO VAN - Een leven in woorden. J.H. van Dale. Schoolmeester - Archivaris - Taalkundige [in Pictorial Slipcase].
154476: DRIEL, HENK VAN - Bericht van de Tweede Wereldoorlog in Heeswijk, Dinther en Loosbroek.
152652: DRIEL, J. VAN - Prikkeling der zinnen. De stilistische diversiteit van de Middelnederlandse epische poëzie.
60172: DRIEL. C.M. VAN - Dienaar van twee heren (Het strijdbaar leven van theoloog-politicus B.D.Eerdmans, 1868-1948)
92622: DRIEL, COEN VAN / HOEKSEMA, KLAAS - Kritisch denken
4030381: DRIEL, R.V. & JONG, G. DE, - Laat de kinderen tot Mij komen. 40 verhalen uit het Nieuwe Testament. Geïll. door G.v.Tienhoven.
53599: DRIEL, LO VAN - Een leven in woorden. J.H. van Dale - schoolmeester - archivaris - taalkundige
142406: DRIES, ADRI VAN DEN - The Art of Irrigation. The Development, Stagnation and Redesign of Farmer-Managed Irrigation Systems in Northern Portugal.
151086: DRIES, F.M.A. VAN DEN - Breekbaar verleden. Romeins glas in de Lage Landen.
152998: DRIESEN, DR. LUDWIG - Leben des Fürsten Johann Moritz von Nassau-Siegen General-Gouverneurs von Niederländisch-Brasilien, dann Kur-Brandenburgischen Statthalters von Cleve, Mark, Revensberg und Minden, Meisters des St. Johanniter-Ordens zu Sonnenburg und Feldmarschalls der Niederlande
164697: DRIESKENS, BARBARA & FRANCK MERMIER & HEIKO WIMMEN [EDS.]. - Cities of the South. Citizenship and Exclusion in the 21st Century.
164482: DRIESMANS, HEINRICH - Der Mensch der Urzeit. Kunde über Lebensweise, Sprache und Kultur des vorgeschichtlichen Menschen in Europa und Asien. Mit ausführlichem Namen- und Sachregister für das ganze Gebiet der Urgeschichte und zahlreichen farbigen Tafeln und Textabbildungen.
130217: DRIESSEN, MARK - Bouwen om te blijven. De topografie, bewoningscontinuïteit en monumentaliteit van Romeins Nijmegen.
152934: DRIESSEN, MIRIAM - Het verloren dorp. China aan het begin van de 21ste eeuw.
103997: DRIESSEN, A.M.A.J. - Watersnood tussen Maas en Waal. Overstromingsrampen in het rivierengebied tussen 1780 en 1810.
166716: DRIESSEN, JAN-WILLEM - Reishandboek Noord-Engeland.
167753: DRIESSEN-VAN HET REVE, JOZIEN & HELLA ROTTENBERG [EDS]. - Knip dan, toe dan. Karel van het Reve in beeld.
166774: DRIESSEN, JAN-WILLEM - Reishandboek Wales.
131116: DRIESSEN, A.M.A.J. & G.P. VAN DE VEN - In de Ban van Maas en Waal. Waterschapszorg in verleden, heden en toekomst.
131070: DRIESSEN, G.G. [ED.] - Oud-Groesbeek in woord en beeld.
171042: DRIESSEN, ALFRED & GERARD NIENHUIS [EDS]. - Evolutie Wetenschappelijk Model Of Seculier Geloof.
123164: DRIESSEN, TH.W.J. & M.P.J. VAN DEN BRAND - 1000 Jaar Gennep.
53112: DRIESSEN, A.M.A.J. / VEN, G.P. VAN DE - In de band van Maas en Waal. Waterschapszorg in verleden, heden en toekomst
55744: DRIESSEN, H.L. - Het oud-archief van het huis Hoekelum onder Bennekom
4073357: DRIESSEN, H. (RED.) - In het huis van de islam. Geografie, geschiedenis, geloofsleer, cultuur, economie, politiek. [De islam is dichtbij, maar is ons ook vreemd. De godsdienst en beschaving van de islam kent een andere verhouding tussen mannen en vrouwen, tussen staat, wetgeving en religie, tussen moderniteit en traditie]
102777: DRIEU LA ROCHELLE, PIERRE & EMMANUEL BERL [EDS.]. - Les Derniers Jours. Cahier Politique et Littéraire.
161277: DRIEVER, JAN & MARILOU VAN DER HEIJDEN [EDS.]. - Voorbij maar niet vergeten. Herinneringen van Nijmegenaren aan de Tweede wereldoorlog.
123153: DRIFT, A. VAN DER - Bijbellezen in het spoor van Israël [3 Vols. Compl.].
163330: DRIJKONINGEN, FERNAND & DICK GEVERS [EDS.]. - Anarchia.
166177: DRIJVER, F.W. - Historie en Legende. Vervolg op ' Mozaïek '.
4140654: DRIJVER, F.W. - Mozaïek. Allerlei op het gebied van taalkunde, geschiedenis, volkseigenaardigheden, feesten, gebruiken, bijgeloof, enz.
163326: DRIJVERS, JAN WILLEM & ALASDAIR A. MACDONALD [EDS.]. - Centres of Learning. Learning and Location in Pre-Modern Europa and the Near East.
4067899: DRIJVERS, P. & HAWINKELS, PÉ, - Job/Prediker. Vertaling met commentaren en verklarende aantekeningen.
4049393: DRIJVERS, P. & SCHILLING, P. - Hoeder van mijn broeder? Ik?. Het verhaal van Kaïn en Abel. Voorwoord: Piet van Boxel.
4036814: DRIJVERS, P. & SCHILLING, P. - De twaalf gezichten van de messiaanse mens. Jakob zegent zijn twaalf zonen.
4010481: DRIJVERS, P. & HAWINKELS, PÉ, - Job.
88609: DRIMMELEN, W. VAN E.A. - Voor de eenheid van beleid. Beschouwingen ter gelegenheid van vijftig jaar Ministerie van Algemene Zaken.
93485: DRIMMELEN, L.C. VAN - Een troon voor het woord. Opstellen over kerkrecht
144951: DRIMMELEN, WIM VAN & AD LEERINTVELD & THEO VERMEULEN & CLEMENS DE WOLF [EDS.]. - Honderd hoogtepunten uit de Koninklijke Bibliotheek / A Hunderd Highlights from the Koninklijke Bibliotheek.
4134287: DRINT, A. - The Mount Sinai Arabic Version of IV Ezra. Text, Translation and Introduction. (Diss.)
4142753: DRION, H. - Denken zonder diploma. Essays.
123071: DRISKEL, MICHAEL PAUL - Representing Belief. Religion, Art and Society in Nineteenth-Century France.
144038: DRITTENBASS, CATHERINE & ANDRÉ SCHNYDER [EDS.]. - Eulenspiegel trifft Melusine. Der frühneuhochdeutsche Prosaroman im Licht neuer Forschungen und Methoden.
131274: DROBISCH, MORITZ WILHELM - Erste Grundlehren der mathematischen Psychologie.
142711: DROBISCH, MORITZ WILHELM - Erste Grundlehren der mathematischen Psychologie.
145025: DROBNA, DR. ZOROSLAVA & JAN DURDIK & EDUARD WAGNER [ILLUSTR.]. - Tracht, Wehr und Waffen des späten Mittelalters (1350-1450).
104071: DROEGE, GEORG - Frühe völkische und kulturelle Grundlagen im niederrheinisch-niederländischen Raum. Niederschrift über die Verhandlungen der Arbeidsgemeinschaft für westdeutsche Landes- und Volksforschung in Kleve 28-31 Oktober 1956.
142278: DRÖGE, J. - Het Pesthuis te Leiden. Een bouwgeschiedenis.
140765: DRÖGE, KURT - Sprüche zur Konfirmation. Bilder zur Erstkommunion.
82031: DROGENDIJK, A.C. E.A. - Opvoeding op het gebied der sexualiteit. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie no. 22
162804: DROIT, ROGER-POL - Filosofie voor internetters. Een filosofische beleving van alledag.
170617: DROIT, ROGER-POL - In Gezelschap Van Filosofen.
158118: DRONCKERS, EMMA - Bibliografie van het Nederlandse belastingwezen [2 Vols.].
4015823: DRONKERS, A. - De religieuze film-een terreinverkenning. (Diss.)
4135784: DRONKERS, P. - Tamar. Een reisverhaal over Turkse en Franse hoofddoeken.
4003519: DRONKERT, K. - Het mensenoffer in de oud-testamentische wereld. (BBB)
53172: DRONKERT, KAREL - De molochdienst in het Oude Testament (with a summary in English)
60173: DRONKERT. K. - De molochdienst in het Oude Testament
47925: DROOGERS, ANDRE/LAAN, CORNELIS VAN DER/LAAR, WOUT VAN (ED.) - Fruitful in this Land. Pluralism, Dialogue and Healing in Migrant Pentecostalism
30169: DROOGERS, ANDRÉ - De stereotypering voorbij. Evangelischen en oecumenischen over religieus pluralisme
4040906: DROOGERS, A.F. (RED.) (BAAL, J.V.) - Boodschap uit het Mysterie. Reacties op de visie van J.van Baal.
4300361: DROOGERS, ANDRÉ - The Dangerous Journey. Symbolic Aspects of Boy's Initiation among the Wagenia of Kisangani, Zaire. Foreword by Jan Vansina
122991: DROOGLEEVER FORTUYN, DR. H.J.W. - Kwakzalverij, bijgeloof en geneeskunst.
95185: DROOGLEVER FORTUIJN, EMIEL - Onderwijsbeleid. Maatschappelijke functies en strategische keuzen

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

6/1