Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
150622: CAVALLO, ADOLFO SALVATORE - Medieval Tapestries in the Metropolitan Museum of Art [in slipcase].
160443: CAVANDISH, RICHARD - The Powers of Evil in Western Religion, Magic and Folk Belief.
89858: CAVANNA, FRANÇOIS - Sur les murs de la classe. Textes de François Cavanna et de nos auteurs de la Communale.
10333: CAVE, WILLIAM - Apostolische Oudheden, of Het Leven, de Daden, en Martelaryen der heylige Apostelen, Euangelisten, en Oude Vaderen, Tot het eynde van de Vierde Eeuw. Waar voor gevoegd is, Een Vertoog van de Drie Groote Bedeelingen der Kerke, onder de Patriarchen, Moses, en het Euangelium. Uyt het Engelsch, naar den vijfden Druk vertaald, door Salomon Bor. Uytgegeven met een Voorreden, aanwijsende de nuttigheyt van dit Werk, neffens een Oeffeninge over den rechten sin van Paulus en Jacobus leere in 't stuk der Rechtveerdigmakinge, door Hermannus Wits. WAARBIJ: Apostolische Mannen, of het Leven, Bedryf, Dood, en Martelaarschappen van de Vaderen, die ten tijde van de Apostelen, of straks na deselve hebben geleefd. Gelyk ook van de voornaamste Vaders in drie eerste Eeuwen. Met een Inleyding, rakende den voortgang der Christelijke Religie, en de Tien vervolgingen tegen deselve. Waar is bygevoegd een Tyd-Rekening, behelsende de Keysers, Burgemeesters, en de Kerkelijke geschiedenissen in die Eeuwen. Na de derde verbeterde Druk uyt het Engels vertaald door Salomon Bor. WAARBIJ: Kerkelyke Oudheden, of Beschrijving van het leven, bedrijf, dood en Schriften der voornaamste Vaderen, die gebloeyd hebben in de Vierde Eeuw. Waar in onder anderen opgehaald word de Opkomst, Aanwas en voortgang van het Arianisdom, en alle andere Secten in die Eeuwe daar uyt voortgesprooten. Nevens een Inleyding, behelsende een Historisch Verhaal van den toestand des Heydendoms onder de eerste Christene Keysers. Uyt het Engels vertaald door Salomon Bor.
171038: CAVE, PETER - Hoe denk je als een vleermuis. 35 echt interessante toepassingen van filosofie.
150871: CAVENDISH, RICHARD - Visions of Heaven and Hell.
4015275: CAVENDISH, R. - Hellevuur en hemels licht. Visioenen van het hiernamaals.
4051895: CAVENDISH, R. & LING, T.O. (HRSG.) - Mythologie. Eine illustrierte Weltgeschichte des mythisch-religiösen Denkens.
4064823: CAVENDISH, R. - The Great Religions.
121674: CAWTHORNE, NIGEL - Witch Hunt. History of a Persecution.
166331: CAWTHORNE, NIGEL - Daughter of Heaven. The True Story of the Only Woman to become Emperor of China.
153457: CAWTHORNE, NIGEL - Julius Ceasar.
150726: CAWTHORNE, NIGEL - The Iron Cage. Are British Prisoners of War Abandoned in Soviet Hands Still Alive in Siberia?
91502: CAYGILL, MARJORIE - The Story of the British Museum
164107: CAYLEY, EMMA - Debate and Dialogue. Alain Chartier in his Cultural Context.
95763: CÉARD, JEAN A.O. - Rabelais en son Demi-Millénaire. Actes du colloque international de tours (24-29 Septembre 1984). Études Rabelaisiennes. Tome XXI (Volume 21). (Travaux d'Humanisme et Renaissance, CCXXV)
185493: CEAUSESCU, GÉNÉRAL-LIEUTENANT DR. ILIE - Transylvania. An Ancient Romanian Land.
122432: CEAUSESCU, GÉNÉRAL-LIEUTENANT DR. ILIE - La Transylvanie. Ancienne terre roumaine.
94881: CECIL, DAVID - The cecils of Hatfield House, a portrait of an english ruling family
101622: CECIL, HENRY - Settled out of Court.
143286: CECIL, LAMAR - Wilhelm II. Prince and Emperor 1859-1900 & Emperor and Exile 1900-1941 [2 Vols. Compl.]. .
183802: CECILIA M. O'CONNOR [EDS.].|WOLSTENHOLME, G.E.W. - CIBA Foundation Symposium on Medical Biology and Etruscan Origins.
155508: CECILIA ODÉ|MIEDEMA, JELLE|RIEN A.C.DAM [ED.]. - Perspectives on the Bird's Head of Irian Jaya, Indonesia. Proceedings of the Conference Leiden, 13-17 October 1997.
130363: CECILY JONES [EDS.]|DABYDEEN, DAVID|JOHN GILMORE - The Oxford Companion to Black British History.
160645: CEES WILLEMSEN [EDS.].|ROHOLL, M.L.& E. WAEGEMANS - De Lage Landen en de Sovjetunie. Beeldvorming en betrekkingen.
162782: CEES ZEVENBERGEN|OKKEMA, JOHAN|ROB FERINGA - De straatnamen van Rotterdam. Verklaring van alle bestaande en van verdwenen straatnamen.
152977: CEES WIEBUS|HELLEMA, DUCO|TOBY WITTE [EDS.]. - Doelwit Rotterdam. Nederland en de oliecrisis 1973-1974. Doelwit Rotterdam. Nederland en de oliecrisis 1973-1974.
144764: CEES HOFSTEENGE [ED.].|ZUITHOFF, ATE - H.N. Werkman. De volledige brieven aan Ate en Wiea. Inleiding Ate Zuithoff, annotaties Cees Hofsteenge en Ate Zuithoff.
123360: CEES HOFSTEENGE [EDS.].|ZUITHOFF, ATE - H.N. Werkman. De volledige brieven aan Ate en Wiea. Inleiding Ate Zuithoff, annotaties Cees Hofsteenge en Ate Zuithoff.
110801: CEES TIMMER|ZIJLSTRA, JAAP - Honderd en één heiligen.
104545: CEES STRAUS|MEURS, INEZ|MICHIEL KOOLBERGEN|WILLEM OTTERSPEER - John Louis Torenbeek.
157985: CEES NOOTEBOOM ET AL.].254PP., COLOPHON.|CLAUS, HUGO [MARNIX VINCENT - FOREW. - FREDDY DE VREE - Beelden [In Slipcase].
165627: CELA, CAMILO JOSÉ [PAUL RÖMER - TRANSL.]. - De familie van Pascual Duarte.
181061: CELA, CAMILO JOSÉ [FRANCES M. LÓPEZ-MORILLAS - TRANSL.]. - Journey to the Alcarria. Travels on foot through the Spanish countryside.
89794: CELEBONOVIC, ALEKSA - Dierbare schilders. Het burgerlijk realisme in de negentiende eeuw.
104207: CELEBONOVIC, ALEKSA [GERRIT KOMRIJ - TRANSL.]. - Dierbare schilders. Het burgerlijk realisme in de neentiende eeuw.
181122: CELEBONOVIC, ALEKSA - The Heyday of Salon Painting. Masterpieces of Bourgeois Realism.
168299: CELEN, DR. V.|DR. C. HUYSMANS|PROF. DR. M. SABBE [EDS.]. - Werken van Michiel de Swaen [6 Vols. Compl.].
185881: CELEN, DR. V. - Michiel de Swaen. Zijn leven en werk.
183966: CELEN, DR. V.|DR. C. HUYSMANS|PROF. DR. M. SABBE [EDS.]. - Werken van Michiel de Swaen [6 Vols. Compl.].
163125: CELESTA CANCELA SILVA|CONCHA MARTÍNEZ VIDAL [EDS.].|MONROY, MARIÁ UXIÁ - Following Putnam's Trail.
164349: ÇELIK, GÜRKAN - The Gülen Movement. Building Social Cohesion through Dialogue and Education.
145578: ÇELIK, ZEYNEP - The Remaking of Istanbul: Portrait of an Ottoman City in the Nineteenth Century
152435: CÉLINE, LOUIS-FERDINAND - Van de ene dood naar de andere. Brieven, artikelen en polemieken, gekozen, ingeleid en vertaald door E. Kummer.
181400: CÉLINE, LOUIS-FERDINAND - Dood op krediet.
155080: CELL PHONES - Guide GoldVish Cell Phones.
7919: CELLARIUS, CHRISTOPH - Latinitatis Liber Memorialis, In usum Scholarum Belgicarum conversus. Editio Secunda.
56313: CELLI, GIORGIO - Lorenz. Grondlegger van de ethologie (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 32)
58852: CELLI, GIORGIO - Lorenz. Grondlegger van de ethologie (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 32)
102214: CELOVSKY, BORIS - Das Münchener Abkommen von 1938.
55915: CELS, JOS - Mijnheer Arseen en de rechtvaardige rechters. Geschiedenis van de opzienbarende kunstroof in de Sint-Bataafskathedraal te Gent
165336: A.D. CEMBELLA [EDS.].|D.M. ANDERSON|HALLEGRAEFF, G.M. - Manual on Harmful Marine Microalgae.
121363: CENTURY FURNITURE COMPANY GRAND RAPIDS - MICHAGAN - Antique Furniture. A Basic Primer on Furniture Featuring 25 Distinct Periods.
4065951: CEPARI, VAN (ALOYSIUS GONZAGA) - Leven van den H.Aloysius van Gonzaga. Beschermheilige der katholieke jeugd. Naar de italiaanse uitgave. Bewerkt door S.v.d.Anker.
4141302: CEPARI (MARIA MAGDALENA DE PAZZI) - Leven der Heilige Carmelites Maria Magdalena de Pazzi. Bewerkt door B.van Kesteren.
122792: CERAMICS - Deutsche Keramiker im Keramion.
122791: CERAMICS - Deutsche Keramiker im Keramion.
163964: CERAMICS - Porzellan im Vogelbauer. Chinesische Kleinkunst aus der Blütezeit der Qing-Dynastie.
163972: CERAMICS - Companies des Indes.
122690: CERAMICS - Modernes Porzellan. Metz in Heidelberg. Sammlung Dr. Reinhard Jandsen / Modern Porcelain. Metz in Heidelberg. Collection Dr. Reinhard Jansen [Mit Ergebnisliste].
91315: CERCAS, JAVIER - Anatomie van een moment
4300397: CERFAUX, L. & J.CAMBIER, - L'Apocalypse de Saint Jean lue aux Chrétiens.
4300399: CERFAUX, L. - Le Chrétien dans la théologie Paulinienne.
4011221: CERFAUX, L. - Jezus aan de bronnen van de overlevering.
4011220: CERFAUX, L. - De Christen in de Paulinische theologie.
150001: CERNEVIC, ELENA|MIKHAIL ANIKST|NINA BABURINA - Grafica Russa. 1880-1917 [in slipcase].
186222: CERNY, CHARLENE|SUZANNE STEIFF {EDS]. - Recycled Re-Seen. Folk Art from the Global Scrap Heap.
85974: CERUTTI, F.F.X.|F.A. BREKELMANS - Brieven van de rijksarchivaris Dr. R.C. Bakhuizen van den Brink uit zijn Brusselse en Haagse periode, 1849-1861
186196: CERUTTI, MR. F.F.X. [ED. - ET AL.]. - Geschiedenis van Breda [3 Volumes = Complete Set].
155711: CERUTTI, W.G.M.|G. VAN DER POL [EDS.]. - Laren. Rijk aan monumenten.
47090: CERUTTI, MARIA VITTORIA - Auctoritas, Mondo tardoantico e riflessi contemporanei
58958: CERVANTES SAAVEDRA, MIGUEL DE - De geestrijke ridder Don Quichot van de Mancha
181401: CERVANTES SAAVEDRA, MIGUEL DE - Der sinnreiche Junker Don Quijote von der Mancha.
102477: CERWINSKE, LAURA [ANTHONY JOHNSON - PHOTOGR.]. - Russian Imperial Style.
102478: CESARE GNUDI|DUPONT, JACQUES - La peinture Gothique.
104377: CESARE CUNACCIA|LISTRI, MASSIMO - Toscana insolita fantastica.
163086: CESCINSKY, HERBERT - The Gentle Art of Faking Furniture.
175934: CESSARIO, ROMANUS - Theology and sanctity.
170727: CETINA, KARIN KNORR - Die Fabrikation von Erkenntnis. Zur Anthropologie der Wissenschaft.
56908: CETTO, ANNA MARIA|GRADMANN, ERWIN - Peinture et dessin en Suisse au dix-septième et au dix-huitième siècle
121667: CEULAER, JOSÉ DE - Felix Timmermans.
160470: CEULEERS, JAN|DAVID SYLVESTER [INTROD.]. - René Magritte, Esseghemstraat 135, Jette-Brussel.
4061453: CEULEMANS, F.C. - Commentarius in Epistolas Catholicas et in Apocalypsim.
184488: CEUNEN, MARIKA [ET AL.]. - Eeuwenlang verbonden. 750 jaar stedenband Leuven - `s-Hertogenbosch.
95736: CEUNINCK VAN CAPELLE, ARCHIBALD DE - Martelaarschap en ascese in de 'Tractatus in Psalmos' en bij origenes. Doctoraalscriptie
4063105: CEUPPENS, W. (FRANS DE VITORIA) - Argumenten voor een humane omgang met vreemde volken.
58072: CEVAAL, J.W. - Een Hollands stadsorgel uit de Gouden Eeuw. Het Van Hagerbeer-orgel in de Pieterskerk te Leiden
180852: CEYSSENS, LUCIEN - Sources relatives aux débuts du jansénisme et de l'antijansénisme 1640-1643 [EXTRACT DE L'INTRODUCTION].
151824: CHABIB, RABBI JACOB IBN [ABBI S.H. GLICK - REV.|TRANSL.]. - En Jacob. Agada of the Babylonian Talmud [5 Vols. Compl. Set].
4045891: CHABOT, B.E. - Sterven op drift. Over doodsverlangen en onmacht.
180105: CHABOT, B.E. - Sterven op drift. Over doodsverlangen en onmacht.
168533: CHABOT, BART - Up on the Hilton Roof. Over leven en werk van Herman Brood.
101115: CHADHA, NATACHA [ED.]. - It Started with a Kiss. Twenty Years of Mexx [In Silk Portfolio].
184992: CHADHA, G.K. - Employment, Earnings and Poverty. A Study of Rural India and Indonesia.
103292: CHADRABA, PROF. DR. RUDOLF [ED. - ET AL.]. - Dejiny ceskeho vytvarneho umeni [4 Vols. Compl.].
175489: CHADWICK, OWEN - The Penguin history of the church. 1 The early church
110589: CHADWICK, HENRY [TRANSL.]. - Saint Augustine. Confessions.
90441: CHADWICK, OWEN - The spirit of the Oxford Movement. Tractarian Essays.
110355: CHADWICK, JOHN - Linear B. Die Entzifferung der Mykenischen Schrift.
4071893: CHADWICK, OWEN - Verbeeld geloof. Een geschiedenis van het christendom.
153565: CHADWICK, JOHN - The Interpretation of Mycenaean Greek Texts.
142535: CHADWICK, GEORGE - A Systems View of Planning. Towards a Theory of the Urban and Regional Planning Process.
143245: CHADWICK, OWEN - The Reformation.
181402: CHADWICK, NORA [J.X.W.P. CORCORAN - INTROD.]. - The Celts. A Lucid and Fascinating History.
145704: CHAFETZ, MORRIS E.|HOWARD T. BLANE|MAJORIE J. HILL [EDS.]. - Frontiers of Alcoholism.
163696: CHAFFERS, WILLIAM [CHRISTOPHER MARKHAM - ED.]. - Chaffers' Concise Hallmarks on Gold & Silver.
161640: CHAFFIN, DON B.|GUNNAR B.J. ANDERSSON - Occupational Biomechanics.
186357: CHAFFIN, TOM - Fatal Glory. Narciso López and the First Clandestine U.S. War against Cuba.
4141143: CHAGALL, B. - Waarom staan die kaarsjes daar...?. Met 39 tekeningen van M.Chagall.
121447: CHAGNON, A. [ET AL.]. - Primitive Worlds. People Lost in Time.
156283: CHAGNON, NAPOLEON A. - Yanomamö. De nadagen van het paradijs.
170977: CHAH, AJAHN - Dharma zijn. Bevrijding van emotioneel en psychisch lijden.
53269: CHAIKIN, LINDA - Gevaarlijke dans
101720: CHAILLEY, JOSEPH [SIR WILLIAM MEYER - TRANSL.]. - Administrative Problems of British India.
184217: CHAIX-RUY, JULES - Le surhomme de Nietzsche à Teilhard de Chardin.
156495: CHAKRABARTI, ARINDAM - Denying Existence. The Logic, Epistemology and Pragmatics of Negative Existentials and Fictional Discource.
131903: CHALABY, ABBAS|GIOVANNA MAGI - Ganz Egypten. Von Kairo bis Abu Simbel und der Sinai.
121045: CHALIAND, GÉRARD|JEAN-PIERRE RAGEAU [CATHERINE PETIT - MAPS] - The Penguin Atlas of Diasporas.
122785: CHALLE, ROBERT [MARIA FUHRMANN-PLEMP VAN DUIVELAND - ED.|ROGER FRANCILLON - INTROD.]. - Abentuer im Auftrag des Sonnenkönigs. Das südostasiatische Tagebuch 1690-91.
146475: CHALLENGER, ANNA T. - Philosophy and Art in Gurdjieff's Beelzebub. A Modern Sufi Odyssey.
94515: CHALMERS, J.A.|LION CACHET, F. - Tiyo Soga, de eerste kaffer-zendeling. Een bladzijde uit de geschiedenis der zending in kafferland
164224: CHALMERS WERNER, E.T. [J.W. SCHOTMAN - ED.]. - Mythen en Legenden van China [Vol. 1 & 2 - Complete Set].
166168: CHALMERS, KENNETH - Bela Bartok.
140695: CHALMET, NORA [ED. - ET AL.]. - Les Fresques mobiles du Nord. Tapisseries de nos régions XVIe - XXe siècle.
172751: CHALMETA, GABRIEL - La justicia política en Tomás de Aquino : una interpretación del bien común político. Filosofía
122273: CHAMBERLAIN, MARY W. - Guide to Art Reference Books.
155197: CHAMBERLAIN, BASIL HALL - Things Japanese being Notes on Various Subjects Connected with Japan for the Use of Travellers and Others.
4024852: CHAMBERLAIN, H.S. (KANT, IM.) - Immanuel Kant. Die Persönlichkeit als Einführung in das Werk.
4024042: CHAMBERLAIN, H.S. - Mensch und Gott. Betrachtungen über Religion und Christentum.
4140518: CHAMBERLAIN, L. (FREUD, SIGMUND) - De verborgen kunstenaar. Het schrijversleven van Sigmund Freud.
121139: CHAMBERLAIN, JOHN [ED.]. - The Rule of St. Benedict: The Abingdon Copy.
163084: CHAMBERLIN, E.R. - The Awakening Giant. Britain and the Industrial Revolution.
185628: CHAMBERLIN, WELLMANN [& CHARLES E. RIDDIFORD - ILLUSTR.]. - The Round Earth on Flat Paper. Map Projections Used by Cartographers.
143119: CHAMBERLIN, FREDERICK - The Private Character of Henry the Eighth.
181198: CHAMBERLIN, WILLIAM HENRY - The Russian Revolution. 1917-1918: From the Overthrow of the Czar to the Assumption of Power by the Bolsheviks [Vol. 1 of 2].
164479: CHAMBERLIN, F.R. - Florence en de Medici.
100369: CHAMBERLIN, RUSSELL - Loot. The Heritage of Plunder.
183527: CHAMBERS-SCHILLER, LEE VIRGINIA - Liberty. A Better Husband. Single Women in America: The Generations of 1780-1840.
153975: CHAMBERS, JOAN [JOAN HASSALL|GEORGE MACKLEY - EDS.]. - Joan Hassell. Engravings & Drawings. Introductory memoir by Joan Hassall and appreciation of her technique by George Mackley.
162970: CHAMBERS, ROBERT (ED.)|ROBERT CARRUTHERS [REVISED]. - Chambers's Cyclopaedia of English Literature. A History, Critical and Biographical of British Authors with specimens of their Writings [2 Vols. Compl.].
164470: CHAMBERS, R.W. - England Before the Norman Conquest.
4143072: CHAMBERS, D.S. - Individuals and Institutions in Renaissance Italy. (Variorum Collected Studies Seris)
180771: CHAMBERS, PAUL - Bones of Contention. The Archaeopteryx Scandals.
156627: CHAMBERS, ANNE - Eleanor, Countess of Desmond.
143739: CHAMBERS, JAMES - Palmerston. The People's Darling.
101271: CHAMBON, ALBERT - 100.000 zeemijl per onderzeeboot met professor Vening Meinesz.
4009067: CHAMBON, J. - Der französische Protestantismus. Sein Weg bis zur französischen Revolution.
4055718: CHAMBON, J. - Was ist Kirchengeschichte. Massstäbe und Einsichten.
85733: CHAMBRIER, ALEXANDRE DE - Henri de Mirmand et les réfugiés de la révocation de l'édit de nantes. 1650-1721.
105294: CHAMLEY, CHRISTOPHE P. - Rational Herds. Economic Models of Social Learning.
131079: CHAMPEAUX, GÉRARD DE|DOM SÉBASTIEN STERCKS - Introduction au Monde des Symboles.
183700: CHAMPFLEURY [ = JULES FRANÇOIS FÉLIX HUSSON|FLEURY] - Chien-Caillou.
181403: CHAMPFLEURY [ = JULES FRANÇOIS FÉLIX HUSSON|FLEURY] - Grandeur et décadence d'une serinette.
56566: CHAMPIER, VICTOR - Le Mobilier Flamand
157181: CHAMPIER, VICTOR - Le Mobilier Flamand.
91676: CHAMPIGNEULLE, BERNARD - Ile-De-France
100203: CHAMPION, PIERRE - Histoire poëtique du quinzième siècle [2 volumes compl.].
164325: CHAMPION, SARA - Archeologische termen en technieken. Alfabetische gids.
154082: CHAN, ALBERT - The Glory and Fall of the Ming Dynasty.
150791: CHAN, LEO TAK-HUNG [ED.]. - One into Many. Translation and the Dissemination of Classical Chinese Literature.
167921: CHANDÈS, GÉRARD - Le serpent, la femme et l'épée. Recherches sur l'imagination symbolique d'un romancier médiéval: Chrétien de Troyes.
122460: CHANDLER, DAVID G.|IAN BECKETT - The Oxford Illustrated History of the British Army.
4055531: CHANDLER, R. - Racing Toward 2001. The Forces Shaping America`s Religious Future.
155830: CHANDLER, DAVID G. - Dictionary of the Napoleonic Wars. The Soldiers, Strategies, Armaments, Movements and Battles that shaped Events during Napoleon's Reign.
153194: CHANDLER, DAVID P. - Brother Number One: A Political Biography of Pol Pot.
143737: CHANDLER, DAVID - Marlborough as Military Commander.
183141: DR. J. CHANDRA|SRIVASTAVA, DR. G.D. - Alphabetical Repertory of Characteristics of Homoeopathic Materia Medica.
130785: CHANDU, JACK F.|MARIAN BOLLEN - Astrologische berekeningen zonder problemen.
104349: CHANEY JR., OTTO PRESTON - Zhukov.
185119: CHANG, JUNG - De keizerin. Het dramatische verhaal van de vrouw die bijna vijftig jaar China regeerde.
121796: CHANG MING-KAI [ED.].|LONG-HSUEN, HSU - History of the Sino-Japanese War [1937-1945].
183074: CHANG, KANG-I SUN - The Late-Ming Poet Ch'en Tzu-lung.
141533: CHANG, KWANG-CHIH - The Archaeology of Ancient China.
183413: CHANG, K. C. [ED.]. - Food in Chinese Culture: Anthropological and Historical Perspective.
170921: CHANGEUX, JEAN-PIERRE - What Makes Us Think? A Neuroscientist and a Philosopher Argue About Ethics, Human Nature and the Brain.
102045: CHANNEL ISLANDS - - Guide to the Channell Islands: Jersey, Guernsey, Sark, Alderney, Herm and Jethou. With Maps of Jersey, Guernsey, Sark and ASlderney - Plans of St. Helier and St. Pieter Port.
89636: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D. - Al de leerredenen van Dr. D. Chantepie de la Saussaye (Complete Set)
172176: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, DANIEL - Verzameld werk. 1 1852-1859 / 2 1859-1864 / 3 1865-1874 (3 volumes)
4066242: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D. - Verzameld Werk. Deel 1, 2 en 3. Een keuze uit het werk verzorgd en geannoteerd door F.G.M.Broeyer, H.W.de Knijff en H.Veldhuis.
87962: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D. - Leven en rigting. Vier voorlezingen over Godsdienstige vraagstukken van dezen tijd. I. Overlevering en werkelijkheid. II. Geweten en H. Schrift. III. Kerk en Staat. IV. De Christelijke roeping
4076094: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D. - Verzameld Werk. Deel 1. Een keuze uit het werk verzorgd en geannoteerd door F.G.M.Broeyer, H.W.de Knijff en H.Veldhuis.
84746: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, R.M. - Nieuwe keur uit de werken van Sören Kierkegaard uit het Deensch vertaald
4136224: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, P.D. - Portretten en kritieken.
88808: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D. - La crise religieuse en Hollande. Souvenirs et impressions.
84557: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D. - De Brief aan de Hebreën voor de gemeente uitgelegd
4073623: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, P.D. (HRSG.) - Lehrbuch der Religionsgeschichte.
4137519: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D. - Al de leerredenen. Uitgegeven onder toezicht van P.D.Chantepie de la Saussaye.
56516: CHANTILLY, CHATEAU DE - Le cabinet des livres du Musée Condé. Cent reproductions
167518: H. CHANTRAINE|MÜLLER, GUSTAV [& HEINZ GÜNTER HORN|Z. ZEDELIUS] - Durnomagus. Das römische Dormagen.
151740: CHAOYING FANG [EDS.].|GOODRICH, L. CARRINGTON - Dictionary of Ming Biography 1368-1644. The Ming Biographical History Project of the Association for Asian Studies [2 Vols. Compl.].
166208: CHAPAUX, ALBERT - Le Congo. Historique, diplomatique, physique, politique, économique, humanitaire & colonial. Ouvrage contenant une grande carte en quatre feuilles, tirée en couleurs, 6 cartes, croquis et plans, intercalés dans le texte. 163 portraits, types d'indigènes, vues, etc.
4062530: CHAPEL, P. - Geschreven voor u. Jaarcyclus B. Overwegingen bij de schriftlezingen van de zondagen.
58466: CHAPIRO, ADOLPHE A.O. - Catalogue de l'horlogerie et des instruments de précision du début du XVIe au milieu du XVIIe siècle
151587: CHAPIRO, ADOLPHE - Jean-Antoine Lépine, horloger [1720-1814]. Histoire du développement de l'horlogerie en France, de 1700 à l'Empire.
122015: CHAPMAN, GUY - The Third Republic of France. The First Phase 1871-1894.
100826: CHAPMAN-HUSTON, DESMOND [OSYTH LEESTON - ED.]. - Bavarian Fantasy. The Story of Ludwig II.
121862: CHAPMAN HAROLSD|JOANNA SMITH [CAPTIONS]|PETER QUENNELL [FOREW.].|THELMA SHUMSKY [EDS.]. - The Day Before Yesterday. AQ Photographic Album of Daily Life in Victorian and Edwardian Britain.
4134189: CHAPMAN, GARY - Love is a Verb.
144634: CHAPMAN, ALISON - The Afterlife of Christina Rossetti.
146208: CHAPPUIS, H.TH. - De Fransch-Duitsche Oorlog 1870-1871, aan het volk verhaald.
105116: CHAPUIS, ALFRED [ET AL.]. - L'horlogerie une tradition Helvétique.
165064: CHAR - Vragen van de aarde, antwoorden uit de hemel & Innerlijke kracht & De essentie. Spiritueel leven voor iedere dag & Innerlijke wijsheid. Leren met je intuïtie & Leef vandaag. Bewust leven, gelukkig sterven [5 Vols. Compl.].
165065: CHAR - Wie met Licht strooit laat de wereld glanzen. Een glasheldere uitleg over lot en toeval.
157656: CHARALAMBOS TSANGARIDES [EDS.].|GULDE, ANNE-MARIE - CFA Franc Zone. Common Currency, Uncommon Challenges.
144961: CHARBON, MARIE H. - Vocal Music 1500-c.1650 [Catalogue of the Music Library. Volume II].
58711: CHARBON, MARIE H. - Catalogus van de muziekbibliotheek. Historische en theoretische werken tot 1800 / Vocale muziek van 1512 tot ca 1650 (2 delen)
182894: CHARBON, MARIE H. - Catalogus van de muziekbibliotheek. Volume I. Historische en theoretische werken tot 1800.
144880: CHARBONNEAUX, J.|F. VILLARD|R. MARTIN - Das Hellenistische Griechenland [330-50 v.Chr.].
144878: CHARBONNEAUX, J.|F. VILLARD|R. MARTIN - Das archaische Griechenland [620-480 v.Chr.].
144879: CHARBONNEAUX, J.|F. VILLARD|R. MARTIN - Das klassischen Griechenland [480-330 v.Chr.].
146221: CHARBONNEAUX, J.|F. VILLARD|R. MARTIN - Das klassische Griechenland 480-330 v. Chr. [In Slipcase] [= Volume 16: Universum der Kunst].
146229: CHARBONNEAUX, J.|F. VILLARD|R. MARTIN - Das hellenistische Griechenland 330-50 v. Chr. [In Slipcase] [= Volume 18: Universum der Kunst].
180820: CHARCOT, J.M. - Lectures. Volume 1 [only].
102246: CHAREL BAELEMANS|FRANS VERACHTERT|JAN VAN DER HEYDEN|ROYMANS, NICO - De negende zaligheid. Cultuurhistorisch beeld van Bladel en Netersel in de Acht Zaligheden.
160730: CHARENCEY, LE COMPTE DE - Vocabulaire de la langue Tzotzil.
93436: CHARITÉ, J. E.A. - Biografisch Woordenboek van Nederland (Complete Set)
141631: CHARITÉ, J. - De Sociaal-Democratische Bond als orde- en gezagsprobleem voor de overheid (1880-1888),
183378: CHARITÉ, DR. J.|DR. A.J.C.M. GABRIÉLS|PROF. DR. J. BOSMANS [EDS. - ET AL.]. - Biografisch Woordenboek van Nederland 1880-2000. Volume 1-6 [ = COMPLETE SET].
30482: CHARITÉ, J. E.A. - Biografisch Woordenboek van Nederland (Deel 1-5)
46977: CHARITE, J. (RED.) - Biografisch Woordenboek van Nederland. Eerste Deel & Tweede Deel
56772: CHARITÉ, J. - Biografisch Woordenboek van Nederland (Deel 1)
102267: CHARITÉ, DR. J.|DR. A.J.C.M. GABRIËLS [EDS.]. - Biografisch Woordenboek van Nederland 1880-2000. Deel 6 [only].
102266: CHARITÉ, DR. J.|DR. A.J.C.M. GABRIËLS [EDS.]. - Biografisch Woordenboek van Nederland 1880-2000. Deel 5 [only].
4043642: CHARITÉ, J. & GABRIËLS, A.J.C.M. (RED.) - Biografisch woordenboek van Nederland. Deel 1 t/m 3 (van de 6 dln.).
104961: CHARITÉ, DR. J.|DR. A.J.C.M. GABRIÉLS|PROF. DR. J. BOSMANS [EDS. - ET AL.]. - Biografisch Woordenboek van Nederland 1880-2000. Volume 1-6 [ = COMPLETE SET].
184228: CHARIVARIUS [PROF. MR. A.C. JITTA - FOREW.]. - Het einde van Socrates.
154011: CHARLES H. ARKWRIGHT|WOOLMER, STANLEY C. - Pewter of the Channel Islands.
102785: CHARLES GOERG [FOREW.].|MASON, RAINER MICHAEL [INTROD.]. - Vues de Florence et de Toscane d'après Giuseppe Zocchi.
153406: CHARLES R. METZGER [TRANSL.|INTROD.].|YANG, RICHARD F.S. - Fifty Songs from the Yüan. Poetry of Thirteenth Century China.
101179: CHARLES WADE [ILLUSTR.].|STRATTON, MARY - Bruges. A Record and an Impression.
103847: CHARLES HOPE [EDS.].|MARTINEAU, JANE - The Genius of Venice 1500-1600.
131853: CHARLES WENTINCK|CRESPELLE, J.-P. - Lili Pieter van Leer 1905-1966.
4017276: CHARLES, R.H. - Eschatology. The Doctrine of a Future Life in Israel, Judaism and Christianity. A Critical History.
102852: CHARLES F. STUCKEY [EDS.].|PRATHER, MARLA - Paul Gauguin 1848 - 1903.
95703: CHARLES, THOMAS|MORGAN, EDWARD - Thomas Charles' spiritual counsels. Selected from his letters and papers
183469: CHARLES CASPERS|JAN BROUWERS [EDS.].|MARGRY, PETER JAN - 101 Bedevaartplaatsen in Nederland.
152913: CHARLES B. TIMMER - TRANSL.].|KATAJEV, IVAN [TOM EEKMAN - Melk en andere verhalen.
104818: CHARLES HORTON|RACHAEL SMITH]|STEVEN COHEN|WHEELER M. THACKSTON|WRIGHT, ELAINE [SUSAN STRONGE - Muraqqa. Imperial Mughal Albums from the Chester Beatty Library.
87417: CHARLES, THOMAS - Zijn genade is ons genoeg. Overdenkingen en brieven.
165641: CHARLES STERLING &|CHRISTIAN SALM|HEINEMANN, RUDOLF [ED.].|JOHANN CONRAD EBBINGE-WUBBEN - The Thyssen-Bornemisza Collection [Catalogue of Paintings & Illustrations of Paintings & Addeda - in 2 Slipcases].
162365: CHARLES KEEPING - LITHOGR.].|WALPOLE, HORACE [DEVENDRA F. VARMA - INTROD. - The Castle of Otranto. A Gothic Story [In Slipcase].
161090: CHARLES HEYWOOD|EDWARED DE HAAN|GELDER, BEATRICE DE - Out of Mind. Varities of Unconscious Processes.
157209: CHARLES I. ELTON|FLETCHER, W.Y.|H. OSKAR SOMMER [EDS. - ET AL.].|POLLARD, ALFRED W. - Bibliographica [3 Vols. - Complete Set.].
157096: CHARLES E. PIERCE JR [FOREW.].|STROUSE, JEAN [INTROD.]. - The Morgan Library. An American Masterpiece.
168224: CHARLES R. BOXER|FRANCISCO LEITE DE FARIA - ET AL.].|GERALD LOMBARDI [EDS]. [LUÍA DE ALBUQUERQUE|GUEDES, MAX JUSTO - Portugal Brazil. The Age of Atlantic Discoveries [In Slipcase].
102596: CHARLES DUMAS [EDS.].|JOHN SILLEVIS|LEEUW, RONALD - De Haagse School. Hollandse meesters van de 19de eeuw.
103576: CHARLES-PICARD, GILBERT|COLETTE CHARLES-PICARD - Zo leefden de Carthagers ten tijde van Hannibal.
57314: CHARLES, THOMAS - Zijn genade is ons genoeg. Overdenkingen en brieven
162839: CHARLES TENNYSON [EDS.].|DYSON, HOPE - Dear and Honoured Lady. The correspondence between Queen Victoria and Alfred Tennyson.
145339: CHARLES KADUSHIN|COSER, LEWIS A.|WALTER W. POWELL - Books. The Culture & Commerce of Publishing.
145393: CHARLES EYCK [ILLUSTR.].|DUINKERKEN, ANTON VAN - Het wereldorgel.
141786: CHARLES BRICKER [GERALD ROE CRONE - PREF.].|TOOLEY, R.V. - Landmarks of Mapmaking. An Illustrated Survey of Maps and Mapmaking.
186277: CHARLES GODDARD|GIRARD, GREG|IAN LAMBOT [|LEUNG PING KWAN - PETER POPHAM - JULIA WILKINSON]. - City of Darkness. Life in Kowloon Walled City.
4140848: CHARLES, R.H. - The Greek Versions of the New Testaments of the Twelve Patriarchs. Edited from the MSS together with The Variants of the Armenian and Slavonic Versionms and some Hebrew Fragments.
102665: CHARLES DUMAS [EDS.].|JOHN SILLEVIS|LEEUW, RONALD - De Haagse School. Hollandse meesters van de 19de eeuw.
162064: CHARLES E. PIERCE JR.|JOHN PLUMMER|RUSSEL, JOHN - In August Company. The Collections of The Piermont Morgan Library.
154925: [DR. CHARLES H. WESLEY - PREF.].|APTHEKER, HERBERT [ED.]. - A Documentary History of the Negro People in the United States 1910-1932. VOLUME 3: From the Emergence of the N.A.A.C.P. to the Beginning of the New Deal.
151205: CHARLES DUMAS [EDS.].|JOHN SILLEVIS|LEEUW, RONALD - De Haagse School. Hollandse meesters van de 19de eeuw.
122218: CHARLES T. WOOD [EDS.].|WHEELER, BONNIE - Fresh Verdicts on Joan of Arc.
104014: CHARLES H. HAYWARD|WHEELER, WILLIAM - Holzschnitzen - Flachschnitzen - Vergolden. Werkzeuge - Handgriffe - Muster.
103332: CHARLES E. PIERCE JR.|O'BRIEN, PATRICK|RUTH S. KRAEMER [ED.].|VERLYN KLINKENBORG - Histoire Naturelle des Indes. The Drake Manuscript in The Piermont Morgan Library.
121991: CHARLES FOX|ERIC THACKER (EDS.).|HARRISON, MAX - The Essential Jazz Records. Vol 1: Ragtime to Swing [JUST].
141114: CHARLES WYPLOSZ|EICHENGREEN, BARRY|YUNG CHUL PARK (EDS) - China, Asia, and the New World Economy.
151889: CHARLES W. JOHNSON|MCKAY, WILLIAM - Parliament and Congress. Representation and Scrutiny in the Twenty-first Century.
102990: CHARLESVAN DEN BORREN [EDS - ET AL.].|CLOSSEN, ERNEST - La musique en Belgique du Moyen Age a nos jours.
95623: CHARLESWORTH, JAMES H. - The pesharim and qumran history. Chaos or Consensus?
95608: CHARLESWORTH, JAMES H. - The history of the rehabites. Volume I: The Greek Recension
163476: CHARLESWORTH, MICHAEL [ED.]. - The Gothic Revival 1720-1870 [3 Vols. Compl. in Slipcase].
142885: CHARLEY WAITE|JOHN ARDAGH|SULLAM, JOANNE - Villages of France.
141581: CHARLIE WAITE (PHOTOGR.)|KEATES, JONATHAN - Tuscany.
94396: CHARLIER, YVONNE - Érasme et l'amité, d'après sa correspondance
166262: CHARLIER, J.M.|V. HUBINON - Tiger Joe. De Ivoorpiste & Het Olifantenkerkhof & Het Mysterie van de Luipaard-mannen [ = 3 Vols. Compl.].
158293: CHARLOTTE VAN MARLE|MARLE, RAIMOND VAN - The Development of the Italian Schools of Painting. Volume XIX: General Index.
140551: CHARLOTTE LEMMENS|LEERINTVELD, AD|LISA JARDINE|MAARTEN PRAK [EDS].|PETER VAN DER PLOEG - Constantijn & Christiaan Huygens. Een gouden erfenis.
156814: CHARLTON, H.B. [ED.]. - Bulletin of The John Rylands Library Manchester [Volume 25].
183419: CHARMAKJIAN, HAGOP A. - Armenian Christology and Evangelization of Islam. A Survey of the Relevance of the Christiology of the Armenian Apostoloc Church to Armenian Relations with its Muslims Enviroment.
4142189: CHARMET, R. & BROGLIE, L. DE, - De toekomst der wetenschap.
150132: CHARMLEY, JOHN - Churchill's Grand Alliance. The Anglo-American special relationship 1940-57.
143299: CHARMLEY, JOHN - Chamberlain and the Lost Peace.
163243: CHARMLEY, JOHN - Churchill. The End of Glory. A Political Biography.
145838: CHARMS, RICHARD DE - Personal Causation. The Internal Affective Determinants of Behavior.
82372: CHARNOCK, STEPHEN - the works of Stephen Charnock, Volume V Truth and Life
52045: CHARNOCK, S. - God verzoend en de Wet in haar tweeërlei eis verheerlijkt en van haar vloek ontwapend (Verklaard in vier uitnemende verhandelingen met een voorwoord van Alexander Comrie. 4 Delen compleet)
55065: CHARNOCK, STEPHEN - God verzoend en de Wet in haar tweeërlei eis verheerlijk en van haar vloek ontwapend. Verklaard in vier uitnemende verhandelingen met een voorwoord van Alexander Comrie (4 delen)
91185: CHARNOCK, STEPHEN - God verzoend en de Wet in haar tweeërlei eis verheerlijkt en van haar vloek ontwapend. Verklaard in vier uitnemende verhandelingen met een voorwoord van Alexander Comrie (4 delen).
55817: CHARNOCK, STEPHEN - God verzoend en de Wet in haar tweeërlei eis verheerlijkten van haar vloek ontwapend. Derde deel
55818: CHARNOCK, STEPHEN - God verzoend en de Wet in haar tweeërlei eis verheerlijkten van haar vloek ontwapend. Tweede deel
57476: CHARNOCK, STEPHEN - Het Heilig Avondmaal des Heeren waartoe en voor wie? (2 delen)
55402: CHARNOCK, STEPHEN - Het bestaan en de deugden van God (Deel 2)
171092: CHARNOCK, STEPHEN - The Existence And Attributes of God [2 Vols in 1].
55819: CHARNOCK, STEPHEN - God verzoend en de Wet in haar tweeërlei eis verheerlijkten van haar vloek ontwapend. Vierde deel
4050605: CHARPENTIER, ET. - Wegwijs in het Nieuwe Testament.
146070: CHARPENTIER, OCTAVE - A travers le Quartier Latin. Plus de 200 dessins de S.Finkelstein et Paul Baudier.
4142039: CHARPENTIER, ET. - Wegwijs in het Nieuwe Testament.
95858: CHARPENTIER, ETIENNE - Wegwijs in het Nieuwe Testament
103879: CHARRE, ALAINE - Patrick Raynaud. Sculpture.
122566: CHARRIER, ANDRÉ|ROBERT VAN HAARLEM [EDS.]. - Biodiversity, an issue in Higher Education / Biodiversité, un enjeu pour l' Enseignement Supérieur.
156048: CHARRY, EDDY|GEERT KOEFOED|PIETER MUYSKEN [EDS.]. - De talen van Suriname. Achtergronden en ontwikkelingen.
90732: CHARTIER, ROGER E.A. - Geschiedenis van het persoonlijk leven. De gemeenschap, de staat en het gezin, 1600-188.
158309: CHARTIER, ROGER|HENRI-JEAN MARTIN - Le livre concurrencé 1900-1950 [Volume 4: Histoire de l'édition française]
157844: CHARTIER, ROGER - Publishing Drama in Early Modern Europe.
157360: CHARTIER, ROGER|GUGLIELMO CAVALLO [EDS.]. - Die Welt des Lesens. Von der Schriftrolle zum Bildschirm.
154726: CHARTON, ÉDOUARD - Le Magasin Pittoresque. TABLE ALPHABÉTHIQUE ET MÉTODIQUE suivie de la liste des Rédacteurs, des Dessinateurs et des Graveurs pendant les vingt prémières années 1833 - 1852.
167455: CHARVAT, WILLIAM [MATTHEW J. BRUCCOLI - ED.]. - The Profession of Authorship in America 1800-1870.
182287: CHASE, JAMES HARDLEY [JAN PIETER VAN DER STERRE - TRANSL.]. - Zo ergens, zo nergens. Roman noir.
140466: CHASE, WILLIAM J. - Enemies Within the Gates? The Comintern and the Stalinist Repression 1934-1939.
56060: CHASSENIEUX, DOMINIQUE - Pays de Lapalisse Jaligny le Donjon
152596: CHASSÉRIAU, F. - Précis historique de la Marine Française. Son organisation et son lois [2 Vols. Compl.].
102612: CHASTEL, ANDRÉ - The Ancien Régime 1620-1775.
102611: CHASTEL, ANDRÉ - The Renaissance 1430-1620.
146248: CHASTEL, ANDRÉ - Italienische Renaissance. Die Ausbildung der grossen Kunstzentren in der Zeit von 1460 bis 1500 [= Volume 7: Universum der Kunst].
104069: CHASTEL, ANDRÉ - Vuillard.1868-1940.
165291: CHASTEL, ANDRÉ [ED.]. - Le chateau, la chasse et la foret.
151191: CHASTELLUX, MARQUIS DE [HOWARD C. RICE - ED.]. - Travels in North America in the Years 1780, 1781 and 1782 [2 Vols. in Slipcase - Compl.].
121739: CHASTENET, JACQUES - Cent ans de République [Volumes 1 - 5 only].
4143121: CHATEAUBRIAND, F.A. - Génie du Christianisme.
102327: CHATEAUBRIANT, A. DE - La réponse du seigneur.
55128: CHÂTELET, ALBERT - Robert Campin. De Meester van Flémalle
4052484: CHATELION COUNET, P. - Over God zwijgen. Postmodern bijbellezen.
102115: CHATELION COUNET, PATRICK - Geboorte of misgeboorte. Zeven vooroordelen over de apostel Paulus.
4075352: CHATELION COUNET, P. & VERTOGEN, G. - God, neem ik aan?. Het ongrijpbare van theologie en natuurkunde.
164596: CHATFIELD, JUDITH [LIBERTO PERUGI - PHOTOGR.]. - A Tour of Italian Gardens.
122934: CHATTERTON, E. KEBLE - Old Ship Prints.
150383: CHATTOPADHYAY, BHASKAR - Kushana State and Indian Society. A Study in Post-Mauryan Polity & Society.
93370: CHATZIDAKIS, M.|RADOJCIC, S.|WEITZMANN, K. - Le grand livre des Icônes
100470: CHAUCER, GEOFFREY [A.J. BARNOUW - TRANSL.]. - De vertellingen van de pelgrims naar Kantelberg [3 Vols. Compl.].
183399: CHAUCER, GEOFFREY [A.J. BARNOUW - TRANSL.]. - De vertellingen van de pelgrims naar Kantelberg [3 Vols. Compl. in Illustrated Slipcase].
183398: CHAUCER, GEOFFREY [A.J. BARNOUW - TRANSL.]. - De vertellingen van de pelgrims naar Kantelberg [3 Vols. Compl. in Illustrated Slipcase].
141233: CHAUCER, GEOFFREY [MICHAEL ALEXANDER - ED.]. - The Canterbury Tales. Illustrated Prologue.
87948: CHAUNCY, ISAAC - De leer der waarheid der waarheid, die naar de Godzaligheid is, gegrond op de Heilige schriftuur, volgens den leidraad van den kleinen Catechismus der westmunstersche godgeleerden. Uit het Engelsch in het Nederduitsch overgebracht en met eenige veranderingen, zoo van uitlating als bijvoeging, om als een tegengift te strekken tegen de dwalingen der Antinomianen aan de eene zijde, en die der Neonomianen aan de andere zijde.
130993: CHAUNDLER, CHRISTINE|MARGARET FRANCIS [ILLUSTR.] - Every Man's Book of Superstitions.
54967: CHAUNU, PIERRE - De Reformatie. De 16de-eeuwse revolutie in de kerk
94039: CHAUNU, PIERRE E.A. - De Reformatie. De 16de-eeuwse revolutie in de kerk
186223: CHAUNU, PIERRE|S. GROENVELD|S.B.J. ZILVERBERG [EDS.]. - De Reformatie. De 16de eeuwse revolutie in de kerk.
87761: CHAUNU, PIERRE - De Reformatie, de 16de-eeuwse revolutie in de kerk
4056474: CHAUNU, P. - Freiheit in Glauben und Wissen. Ein Bekenntnis zum Weltbild des Abendlandes. Aus dem Französischen von H.Kusterer.
122990: CHAUNU, PIERRE|S. GROENVELD|S.B.J. ZILVERBERG [EDS.]. - De Reformatie. De 16de eeuwse revolutie in de kerk.
110932: CHAUVOIS, LOUIS|SIR ZACHARY COPE [INTROD.]. - William Harvey. His Life and Times - His Discoveries - His Methods.
131059: CHAVANNES-MAZEL, CLAUDINE A. - Maerlants Rijmbijbel in Museum Meermanno. De kracht van woorden, de pracht van beelden. Met vertalingen uit het Middelnederlands van het handschrift 10 B 21 door Karina van Dalen-Oskam en Willem Kuiper.
87437: CHAVANNES, C.G. - De Godsdienst der Bijbelschrijvers. Beschouwing en waardeering van de wijze waarop de Schrijvers der verschillende Bijbelboeken de Vroomheid hebben trachten te bevorderen.
172349: CHAVARRI, ELADIO (LÓPEZ DE DICASTILLO) - La condición humana en Tomás de Aquino.
172347: CHAVARRI, ELADIO (LÓPEZ DE DICASTILLO) - Ensayos en torno a la racionalidad. Aletheia
30739: CHAZON, ESTHER G.|STONE, MICHAEL - Pseudepigraphic Perspectives: the Apocrypha and Pseudepigrapha in light of the Dead Sea Scrolls. Proceedings of the International Symposium of the Orion Center for the Study of the Dead Sea Scrolls and Associated Literature, 12-14 January, 1997
30740: CHAZON, ESTHER G. A.O. - Things Revealed. Studies in Early Jewish and Christian Literature in Honor of Michael E. Stone
100778: CHEBEL, MALEK - Dictionnaire amoureux de l'islam.
155121: CHEDZOY, ALAN - Sheridan's Nightingale. The Story of Elizabeth Linley.
146225: M.H. CHÉHAB|PARROT, A.|S. MOSCATI - Die Phönizier. Die Entwicklung der phönizischen Kunst von den Anfängen bis zum Ende des dritten punischen Krieges [= Volume 23: Universum der Kunst]. .
55056: M'CHEINE, ROBERT MURRAY - Uit de nagelaten schriften van Ds. Robert Murray M'Cheine, predikant te Dundee (Schotland) (2 delen)
102754: CHELBI, MUSTAPHA - L'affiche d'art en France.
150620: CHELBI, MUSTAPHA|MAURICE COURTOIS [PRÉFACE] - L'affiche d'art en Europe.
185494: CHELIUS, MAXIMILIAN JOSEPH - Handbuch der Augenheilkunde zum Gebrauche bei seinen Vorlesungen [2 in 1].
180364: CHEMENOFF, ALEXANDRE|ELIZABETH LENNARD [PHOTOGR.]. - Le jardin des bambous au parc de la Villette.
123063: CHEN, PROF. CHI-LU [INTROD.]. - Paiwan. Kunst und Kultur der Ureinwohner Taiwans. Sammlung Hsu Ying-chou.
167514: CHEN, SALMA|EDITH VISSER [PHOTOGR.].|SJOERD VAN FAASSEN|SOLANGE DE BOER [EDS.]. - Edith Visser Foto's. Schrijversportretten uit de jaren vijftig.
145940: CHEN, RONALD|HOWARD V. WILLIAMS [EDS.].|JAMES HEALY - Partial Hospitalization: Problems, Purposes and Changing Objectives.
103325: CHEN, JENNIFER [ROBERT HALL - INTROD.]. - Bottles of Delight. The Thal Collection of Chinese Snuff Bottles.
162330: CHEN, SALMA|S.A.J. VAN FAASSEN [EDS.]. - Beste Sander, Do it now ! Briefwisseling J. Greshoff - A.A.M. Stols [Vol. 1 & Index].
162334: CHEN, SALMA|S.A.J. VAN FAASSEN [EDS.]. - Beste Sander, Do it now ! & Stols blijft Stols, denk daarom. Briefwisseling J. Greshoff - A.A.M. Stols. Volume 1 & 2 [Each with Index].
181404: CHEN, SALMA|SJOERD VAN FAASSEN [EDS.]. - Geliefde! Ik tracht het onnoemlijke te bereiken, wacht nog even. Opmerkelijke handschriften van Nederlandse schrijvers.
153693: CHENDI, PATRICIA - Siddharta. Het leven van Boeddha [3 Vols. Compl.].
130584: CHÊNE, CH. [ED. - ET AL.] - L'adolescence en droit français et en droit néerlandais. Actes du Colloque organisé à Nimègue les 9-10-11 mai 1994 par les Facultés de Droit de Nimègue et de Piotiers.
167141: CHÊNE, EVELYN LE - Silent Heroes. The Bravery and Devotion of Animals in War.
94183: CHENEVIÈRE, MARC-EDOUARD - La pensée politique de Calvin
156717: CHENEY, PATRICK|FREDERICK A. DE ARMAS [EDS.]. - European Literary Careers: The Author from Antiquity to the Renaissance.
4072774: CHENU, BRUNO - Théologies chrétiennes des tiers mondes. Théologies latino-américaine, noire américaine, noire sud-africaine, africain, asiatique.
144034: CHEONG, YONG MUN - H.J. van Mook and Indonesian Independence: A Study of his role in Dutch-Indonesian relations 1945-48.
165865: CHEPAITIS, BARBARA - De vogeltuin.
162566: CHERNISS, MICHAEL D. - Boethian Apocalypse. Studies in Middle English Vision Poetry.
88000: CHERUBINI, L.|MENDELSSOHN-BARTHOLDY, FELIX - Der 42ste Psalm von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Op. 42. Clavierauszug mit Tekst revidirt von Franz Abt / Requiem für gemischten Chor. Klavierauszug.
46439: CHERUBINI, ROBERTO - Conoscere Dio. Lettere e altri scritti di Ammonas (Ricerche Teologia, 24)
56134: CHÉRUBINI, BERNARD - Cayenne. Ville créole et polyethnique. Essai d'anthropologie urbaine. Présenation d'André Calmont
157714: CHERYL HOMME|HOMME, JOSEPH - Storybook Culture. The Art of Popular Children's Books.
95248: CHERYL EXYM, J.|MOORE, STEPHEN D. - Biblical Studies / Cultural Studies. The Third Sheffield Colloquium
103221: CHESNEAU, ROGER - Aircraft Carrier of the World, 1914 to the Prersent. An Illustrated Encyclopedia.
143893: CHESS|SCHAAK|SCHACH - - Das Hochberühmte und Sinnreiche Stein= oder Schachspiel. Mit sonderlichen Anmerckungen/ wie solches nach künstlicher Wissenschafft recht und wohl zu spielen. Mit grossem und sonderbahren Fleiss aus des Gustavi Seleni Schriften den Curidsen Gemüthern zum Nutz und Ergetzligkeit zusammengetragen.
156246: CHESTERS, TIMOTHY (ED.) - Land Rights. The Oxford Amnesty Lectures 2005.
186291: CHETWODE, PENELOPE - Two Middle-Aged Ladies in Andalusia.
101302: CHEVALIER, JEAN - Doctrines économiques. Ouvrage couronné par 'Academie des Sciences Morales et Politiques.
151196: CHEVALLIER, ULYSSE - Répertoire des sources historique du Moyen Age. Topo-Bibliographie [2 Vols. Compl.].
154937: CHEVANNES, BARRY [ED.]. - Rastafari and Other African-Caribbean Worldviews. Rastaman. The Rastafarian Movement in England.
181405: CHEVILLARD, J.-T.|M.M. DESHPANDE [EDS - ET AL.]. - Les grammaires Indiennes [Histoire Epistemologie Language].
143267: CHEVRIER, JACQUES [ED.]. - L'Apartheid: la situatio et ses représentations.
100498: CHEW, GEOFFREY F. - S-Matrix Theory of Strong Interactions. A Lecture Note and Reprint Volume.
145563: CHEW, WILLIAM L. [ED.]. - National Stereotypes in Perspective. Americans in France, Frenchman in America.
156603: CHEYETTE, FREDRIC L. - Ermengard of Narbonne and the World of the Troubadours.
57391: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY - De bron van zaligheid. Laatste verzameling van Robert Murray M'Cheyne. 64 preken en 15 bijbellezingen, door hem in de loop van zijn herderlijke bediening gehouden
94998: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY - Laate verzameling van Robert Murray M'Cheyne, bestaande uit verschillende leerredenen en bijbellezingen, door hem in den loop zijner herderlijke bediening gehouden
84474: CHEYNE, TK. - Founders of Old Testament Criticism. Biographical, descriptive, an critical studies
101053: CHEYNE, T.K. [H. STOCKS - TRANSL.]. - Das religiöse Leben der Juden nach dem Exil.
57796: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY - De bron van zaligheid. Laatste verzameling van Robert Murray M'Cheyne. 64 preken en 15 bijbellezingen, door hem in de loop van zijn herderlijke bediening gehouden
121656: CHEYNEY, EDWARD P. - An Introduction to the Industrial and Social History of England.
185034: CHHACHHI, AMRITA - Eroding Citizenship. Gender and Labour in Conemporary India.
91030: CHIAPPARINI, GIULIANO - Il divino senza veli. La dottrina gnostica della 'Lettera valentiniana' di Epifanio, Panarion 31 5-6. Testo, traduzione e commento storico-religioso.
184121: CHIARA, FRANCE - Cassone pour l'amant. Hommage à Ryuichi Sakamoto.
183885: CHIARA CUSANNO [EDS].|MARCO CARASSI|RICCI, ISABELLA MASSABO - Securitas et tranquillitas Europae [= European security and tranquility].
180298: CHIARINI, MARCO [ED. - ET AL.]. - Palazzo Pitti. Rundgang durch die Sammlungen und Gemäldekatalog der Galleria Palatina.
168208: CHIBBETT, DAVID - The History of Japanese Printing and Book Illustration.
185910: CHIBNALL, MAJORIE - The Empress Matilda. Queen Consort, Queen Mother and Lady of the English.
160144: CHICKERING, HOWELL|THOMAS H. SEILER [ED.]. - The Study of Chivalry. Resources and Approaches.
58638: CHIJS, P.O. VAN DER - De munten der voormalige hertogdommen Braband en Limburg, van de vroegste tijden tot aan de pacificatie van Gend / De munten der voormalige graven en hertogen van Gelderland, van de vroegste tijden tot aan de pacificatie van Gend / De munten der voormalige heeren en steden van Overijssel, van de vroegste tijden tot aan de pacificatie van Gend (3 delen)
168105: CHIKAMATSU MONZAEMON [DONALD KEENE - TRANSL.]. - Major Plays of Chikamatsu
181406: CHILCOTT, TIM - A Publisher and His Circle. The Life and Work of John Taylor, Keats's Publisher.
130047: CHILD, HEATHER [A. CILIN COLE ESQ. - FOREW.] - Heraldic Design. A handbook for Students.
123361: CHILDE, V. GORDON - Prehistoric Migrations in Europe.
104768: CHILDERS, CAROLINE|ROBERTA NAAS - Master Wristwatches.
155932: CHILDREN'S LITERATURE - - Een pannekoek voor de koningin.
142846: CHILDREN'S LITERATURE - - De Engelbewaarder. Maandschrift voor de Katholieke Jeugd.
131465: CHILDREN'S LITERATURE - - Kind Words. Magazine for Young People. New Series Volume 4 & 5.
162971: CHILDREN'S LITERATURE - - "Een boek vol avontuur uit "" Stavast ""."
182231: CHILDREN'S LITERATURE - - Van alles en nog wat. Mooie plaatjes - leuke praatjes.
141073: CHILDREN'S LITERATURE - - Philarete, Tijdschrift voor de jeugd. Derde Jaargang. April, Mei en Junij 1839.
4044650: CHILDS, B.S. - Introduction to the Old Testament as Scripture.
4143802: CHILDS, B.S. - Die Theologie der einen Bibel. 1. Grundstrukturen.
157825: CHILDS, EDMUND - William Caxton. A Portrait in a Background.
152970: CHILTON, JOHN - Billie's Blues. The True Story of the Immortal Billie Holiday.
168527: CHILTON, JOHN [JOHNNY SIMMEN - FOREW.]. - Who's Who in Jazz. Storyville to Swing Street.
167671: CHILTON, DOMENICO - Harlequin Unmasked. The Commedia dell'Arte and the Porcelain Sculpture.
185947: CHILVERS, IAN|HAROLD OSBORNE [EDS.]. - The Oxford Dictionary of Art. New Edition.
122841: CHIMNI, B.S.|MIYOSHI MASAHIRO|S.P. SUBEDI [EDS.]. - Asian Yearbook of International Law. Volume 9 [2000].
122842: CHIMNI, B.S.|KO SWAN SIK|M.C.W. PINTO|MIYOSHI MASAHIRO|S.P. SUBEDI [EDS.]. - Asian Yearbook of International Law. Volume 8 [1998/1999].
32107: CHIN, ANNPING|SPENCE, JONATHAN - De eeuw van China
176587: CHIRON, YVES - Gaston de Renty : un laïc mystique dans le XVIIe siècle. Collection Carmel Vivant - Série XVII Siècle
176586: CHIRON, YVES - Benoit XV : le pape de la paix.
4134999: CHITTISTER J. - Vreugdezangen.
150342: CHLEDOWSKI, CASIMIR VON - Die letzten Valois.
156466: CHLEDOWSKI, CASIMIR VON - Neapolitanische Kulturbilder XIV - XVIII Jahrhundert.
154281: CHLOË SAYER|GYLES, ANNA BENSON - Of Gods and Men. Mexico and the Mexican Indian.
4300605: CHO, SUNG-JAI (BUCANUS, G.) - Trinitarische theologie bij Guilielmus Bucanus (+1603). (Summary in English included)
130080: CHOCQUEEL, A. - Les civilisations préhistoriques & anciennes de la Flandre Occidentale d'après l'examen d'objets leur ayant appartenu.
60136: CHOI. YOON-BEA - De verhouding tussen Pneumatologie en Christologie bij Martin Bucer en Johannes Calvijn
4061918: CHOI, Y.B. (BUCER, M.) - De verhouding tussen pneumatologie en christologie bij Martin Bucer en Johannes Calvijn. (Diss.)
47128: CHOISY, EUGÈNE - l'Etat Chrétien Calviniste a Genève au temps de Théodore de Bèze
86085: CHOISY, EUGÈNE - L'état chrétien calviniste a Genève au temps de Théodore de Bèze
4142553: CHOISY, E. (CALVIJN, J.) - L'État Chrétien Calviniste à Genève au temp de Théodore de Bèze.
156767: CHOJNACKI, STANLEY - Women and Men in Renaissance Venice. Twelve Essays on Patrician Society.
165333: CHOMITZ, M. [ED. - ET AL.]. - At Loggerheads? Agricultural Expansion, Poverty Reduction and Environment in the tropical Forrests.
153904: CHOMSKY, NOAM - Syntactic Structures.
100011: CHOMSKY, NOAM - Reflections on Language.
110902: CHOMSKY, NOAM - At War with Asia.
110298: CHOMSKY, NOAM - Aspects of the Theory of Syntax.
150201: CHOMSKY, NOAM A. - American Power and the New Mandarins. Historical and Political Essays.
4135142: CHOMSKY, W. - Hebrew. The Eternal Language.
164698: CHOMSKY, NOAM - Rogue States. The Rule of Force in World Affairs.
140207: CHOMSKY, NOAM A. [MICHAEL HAUPT - TRANSL.]. - War Against People. Menschenrechte und Schurkenstaaten.
157646: CHONG, ALBERTO|FLORENCIO LOPEZ-DE-SILANES [EDS.]. - Privatization In Latin America. Myths and Reality.
4013660: CHONIA (KAMPHUYSEN, D.R.) - Het beeld van Dirk Rafelsz.Kamphuysen in de lijst van zijn tijd. De dagen der Dordsche Synode.
4300618: CHONIA (PSEUDONIEM VAN J.C.KINDERMANN) - Rome contra Utrecht, ten tijde van Petrus Codde, Aartsbisschop van Sebaste. Een roman die geen roman is.
165061: CHOPPA, DEEPAK - Het geluk in jezelf.
165066: CHOPRA, DEEPAK|DAVID SIMON - De 7 spirituele wetten van yoga. Oefenprogramma voor het versterken van lichaam en geest.
4142069: CHOPRA, D. - Jezus. Een roman over verlichting.
4143354: CHOPRA, D. & MLODINOW, L. - War of the Worldviews. Science vs. Spirituality.
4143353: CHOPRA, D. - How to know God. The Soul's Journey into the Mystery of Mysteries.
131164: CHORUS, PROF. DR. A. - Het beeld van de mens in de oude biografie en hagiografie.
130780: CHOUDHURI, N.M. - A Study on Materia Medica [An Ideal Text-Book for Homoeopathic Students]
4009603: CHOURAQUI, A. - Leven voor Jerusalem. [Wording, lijden en verrijzenis van Jeruzalem]
121383: CHOURAQUI, ANDRÉ|JOHN W. PHILIPSEN - De weg naar erkenning. De Heilige Stoel, de joden en Israël.
185882: CHOWN, MARCUS - The Universe Next Door. The Making of Tomorrow's Science.
83465: CHOY, LEONA - Andrew Murray, apostel der liefde
143856: CHRIMES, S.B. - An Instruction to the Administrative History of Mediaeval England.
144928: CHRIS SCHRIKS|KOOLWIJK, TOM VAN - Kleine Prentkunst in Nederland in de 20ste eeuw.
143372: CHRIS WICKHAM [ED.].|DEAN, TRVOR - City and Countryside in Late Medieval and Renaissance Italy. Essays Presented to Philip Jones.
142173: CHRIS DE GOEDE|JAPPE ALBERTS, W. - De Nederlandse Hanzesteden.
180349: CHRIS KOLMAN [ET AL.].|STENVERT, RONALD - Zeeland. Monumenten in Nederland.
164168: CHRIS FRITH [EDS.].|EMERY, NATHAN|NICOLA CLAYTON - Social Intelligence. From Brain to Culture.
156143: CHRIS L. SCOTT|FREDERICK C. SCHNEID|JÖRGENSEN, CHRISTER|MICHAEL F. PAVKOVIC|ROIB S. RICE - Fighting Techniques of the Early Modern World AD 1500-AD 1763. Equipment, Combat Skills and Tactics.
156095: CHRIS ROODBEEN [ILLUSTR.].|SOETEMAN, FRED - De Hoornse Taart en andere rechtsmonumentjes. Gejut en gesprokkeld.
131112: CHRIS DE BONT [EDS. - ET AL.]|JOHN MULDER|VISSER, GEERT - Terugblik. Van boezeroen en hoge zije. De Betuwe in de 19e eeuw.
146090: CHRISHOLM, ANNE|MICHAEL DAVIE - Lord Beaverbrook. A Life.
90241: CHRISPIJN, ROB E.A. - Champginons in de Jordaan. De paddestoelen van Amsterdam.
59114: CHRIST, FELIX - Oikonomia. Heilsgeschichte als Thema der Theologie
4011228: CHRIST, F. - Jesus Sophia. Die Sophia-Christologie bei den Synoptiker. (ATANT 57)
4138159: CHRIST, PAUL - Die sittliche Weltordnung.
4138160: CHRIST, PAUL - Der Pessimismus und die Sittenlehre.
181407: CHRIST, KARL - Krise und Untergang der römischen Republik.
105270: CHRISTA NITZE-ERTZ [EDS.].|ERTZ, KLAUS - Pieter Breughel de Jonge - Jan Brueghel de Oude. Een Vlaamse schildersfamilie rond 1600.
185290: DR. CHRISTA HABRICH [ET AL.].|DR. WERNER ENDRES|HESS, DR. HANS - Handwerk und Wissenschaft. Ars Pharmaceutica. 200 Jahre Stadtapotheke Peer in Brixen / Antico Mestiere e Nuova Scienza. Ars Pharmaceutica. 200 anni Antica Farmacia Peer Bressanone [2 Vols. in Slipcase].
142454: CHRISTA HEIN - Een vrouw uit Riga,
153524: CHRISTA LANG [EDS.].|WERLE, RAYMUND - Modell Internet ? Entwicklungsperspektiven neuer Kommunikationsnetze.
167345: CHRISTABEL BIELENBERG [INTROD.].|FOREW.].|VASSILTCHIKOV, GEORGE [ED. - The Berlin Diaries of Marie 'Missie' Vassiltchikov [In Slipcase].
130594: CHRISTE, YVES|HANNA LOSOWSKA|ROLAND RECHT|TANIA VELMANS - Handbuch der Formen- und Stilkunde. Mittelalter. Frühchristliche-, byzantinische-, romanische-, gotische Kunst.
186032: CHRISTEL PISTORIUS|PISTORIUS, ROLF - De mooiste beren en beesten van Steiff.
181408: CHRISTEMEIJER, J.B. - Landelijk schoon in het Sticht van Utrecht, en in deszelfs omstreken.
183865: CHRISTEN, AUGUSTE - Le jardin des délices de l'Abbesse Herrade de Landsberg.
180715: CHRISTENSEN, ALLAN C. [ET AL.]. - The Challenge of Keats. Bicentenary Essays 1795-1995.
165966: CHRISTENSEN, LARS SAABYE - Het model.
154105: CHRISTIAAN DE MOOR [& H.P.S. DE GROOT - ED.]. - De eeuw is mooi begonnen maar niet uitgegroeid. Herinneringen van Christiaan de Moor.
165069: CHRISTIAANS, PIM - Zien is geloven. Het wonderlije verhaal van paragnost Henk de Gier.
183212: CHRISTIAN BRANDSTÄTTER [ET AL.].|CHRISTOPH DOSWALD [EDS]|LAURA ARICI|MARIAN BISANZ-PRAKKEN|STOOSS, TONI - Gustav Klimt.
110729: CHRISTIAN JR., WILLIAM A. - Divided Island. Faction and Unity on Saint Pierre.
163491: CHRISTIAN COIGNY [PHOTOGR.].|MONACO, THOMAS DE - Les montres d' IWC [International Watch Co.]. Le savoir-faire de Schaffhausen.
162716: CHRISTIAN WIESE - AFTERW.|ED.].|JONAS, HANS [RACHEL SALAMANDER - FOREW.|LORE JONAS - Erinnerungen. Nach Gesprachen mit Rachel Salamander.
131263: CHRISTIAN MACOIR|MACOIR, JEAN-LÉO - Toys, Games , Children's Books. A bibliographical guide for collectors and researchers / Jouets, Jeux, Livres d' Enfants. Répertoire bibliographique d'ouvrages utiles aux collectionneurs et auz chercheurs.
150014: CHRISTIAN JURANEK [ED.].|INGEN, FERDINAND VAN - Ars et Amicitia. Beiträge zum Thema Freundschaft in Geschichte, Kunst und Literatur. Festschrift für Martin Bircher zum 60. Geburtstag am 3. Juni 1998.
130559: CHRISTIAN BRANDSTÄTTER|REINHARD URBACH [EDS.]|SCHNITZLER, HEINRICH - Arthur Schnitzler. Sein Leben und seine Zeit.
170995: CHRISTIAN ILLIES [EDS].|HÖSLE, VITTORIO - Darwinism and Philosophy.
154935: CHRISTIAN MORETTI|GRENAND, PIERRE|HENRI JACQUEMIN - Pharmacopées traditionelles en Guyane. Créoles, Palikur, Wayapi.
143710: CHRISTIAN KAY|LYNNE GRUNDY [EDS.].|ROBERTS, JANE - A Thesaurus of Old English [2 Vols. Compl.].
140185: CHRISTIAN SARRAMON - PHOTOGR.].|VALÉRY, MARIE FRANÇOISE [VONCENT MOTTE - Gardens in Normandy.
181409: CHRISTIAN JR., WILLIAM A. - Divided Island. Faction and Unity on Saint Pierre.
102953: CHRISTIANE DESROCHES-NOBLECOURT]|LANGE, KURT|MAX HIRMER [& EBERHARD OTTO - Ägypten. Architektur - Plastik - Malerei in drei Jahrtausenden.
104537: CHRISTIANE E. COEBERGH-SURIE|HARTEN-BOERS, HENNY VAN|HERMAN JANSE|ZSUZSANNA VAN RUYVEN-ZEMAN - The Stained-Glass Windows in the Sint Janskerk at Gouda. The Glazing of the Clerestory of the Choir and of the Former Monastic Church of the Regulars.
140212: CHRISTIANSEN, E. - The Origins of Military Power in Spain 1800-1854.
151261: CHRISTIANSEN, KEITH [ED.]. - Giambattista Tiepolo.
4134875: CHRISTIANSON, E.S. FRANCIS, P. & TELFORD, W.R. (ED.) - Cinéma Divinité. Religion, Theology and the Bible in Film.
163592: CHRISTIANSON, GALE E. - Fox at the Wood's Edge. A Biography of Loren Eiseley.
47245: CHRISTIANSON, GERALD (ED.)|IZBICKI, THOMAS M.|MALLEY, JOHN W. O' - Humanity and Divinity in Renaissance and Reformation. Essays in honor of Charles Trinkaus (Studies in the History of Christian Thought, Volume LI)
153446: CHRISTIE'S LONDON - - The Stock and Reference Library of E.P. Goldschmidt & Co. Ltd.
153437: CHRISTIE'S NEW YORK - - The History of Quantum Mechanics and the Theory of Relativity.
47140: CHRISTIE, RICHARD COPLEY - Etienne Dolet, The Martyr of the Renaissance 1508-1546. A Biography. New edition, revised and corrected
180894: CHRISTIE'S - - Picture Frames and Artist' Materials.
153438: CHRISTIE'S NEW YORK - - Bibliotheca Bibliographica Breslaueriana. First Portion [only].
163388: CHRISTIE - Fine and Decorative Arts. The Maurice & Margo Cohen Collection. Important 20th Century Paintings, Drawings & Sculpture.
144639: CHRISTIE, CHRISTINE - Gender and Language. Towards a Feminist Pragmatics.
102507: CHRISTINA RATHGEBER [EDS.].|KLEIHUES, JOSEF PAUL - Berlin - New York. Like and Unlike. Essays on Architecture and Art from 1870 to the Present.
181069: CHRISTINA E. ZACHARIA|FARSOUN, SAMIH K. - Palestine and the Palestinians.
110351: CHRISTINE LAHAUSSOIS (INTRO.)|MESSINGER, SYLVIE (ED.) - Animaux-boîtes porcelaine.
181215: CHRISTINE HOWARD-DAVIS [EDS.].|DAVID CRANSTONE|NEWMAN, RICHARD - The Historical Archaeology of Britain c. 1540-1900.
141942: CHRISTINE MEHRING [EDS. - ET AL.].|LEE, PAMELA - Zeichnen ist eine andere Art von Sprache. Neuere amerikanische Zeichnungen aus einer New Yorker Privatsammlung.
180946: CHRISTMAN, MARGARET C.S. - 1846 Portrait of the Nation.
94234: CHRISTMANN, MM.G. A.O. - Charles-Quint le rhin et la France. Droit savant et droit pénal a l'époque de Charles-Quint (Collection 'Recherches et Documents' Tome XVII)
100278: CHRISTMANN, VOLKER W.T. - Segelsport Bibliothek Christmann. Oder Erster Versuch einer Bibliographie deutschsprachiger Segelsport- u. Yachtliteratur [mit kleinen Exkurs zur englischsprachiger Literatur].
167036: CHRISTMAS CAROLS - - The Oxford Christmas Carol Book. 60 favourite carols to sing & play.
151998: CHRISTO|JEANNE-CLAUDE|MASAYANAGNI [NOTES]|WOLFGANG VOLZ [PHOTOGR.] - The Umbrellas. Japan - USA, 1984 - 91 [2 Vols. in Slipcase].
151999: CHRISTO|JEAN-CLAUDE|WOLFGANG VOLZ [PHOTOGR.] - Wrapped Reichstag Berlin 1971-1985 [In Slipcase].
180629: CHRISTODOULIDES, NEPHIE - Out of the Cradle Endlessly Rocking. Motherhood in Sylvia Plath's Work.
100499: CHRISTOFF, PETER K. - The Third Heart.
185831: CHRISTOPH B. RÜGER [EDS].|ENGEMANN, JOSEF - Spätantike und frühes Mittelalter. Ausgewählte Denkmäler im Rheinischen Landesmuseum Bonn.
144086: CHRISTOPH HÖCKER|SCHNEIDER, LAMBERT - Die Akropolis von Athen. Antikes Heiligtum und modrnes Reiseziel.
145205: CHRISTOPH SCHREMPF [FOREW.].|HÖFFDING, HARALD - Sören Kierkegaard als Philosoph.
180743: CHRISTOPH HRACHOVEC [EDS.].|HUTSCHEMAEKERS, GIEL - Heer en heelmeesters. Negentig jaar zorg voor zenuwlijders in het Christelijk Sanatorium te Zeist.
180128: CHRISTOPH HRACHOVEC [ED.].|HUTSCHEMAEKERS, GIEL - Neurosen in Nederland. Vijfentachtig jaar psychisch en maatschappelijk onbehagen.
175535: CHRISTOPHE, PAUL - Benoît XV et la Grande Guerre.
143585: CHRISTOPHER SCOTT|SCOTT, AMORET - Tobacco and the Collector.
102721: CHRISTOPHER BROOKE|EVANS, JOAN (RED.)|GEORGE ZARNECKI|JOHN HARVEY [ET AL.]. - De Glorie der Middeleeuwen.
103283: CHRISTOPHER ROBBINS|POLUNIN, MIRIAM - Die natürliche Hausapotheke. Heilen und gesund bleiben mit pflanzlichen, tierischen und mineralischen Stoffen.
110842: CHRISTOPHER HIBBERT|WEINREB, BEN - The London Encyclopaedia.
102268: CHRISTOPHER RALLING|HEYERDAHL, THOR - Kon-Tiki Man. An Illustrated Biography of Thor Heyerdahl.
180827: CHRISTOPHER STOCKER|NARBETH, COLIN|ROBIN HENDY - Historische bankbiljetten en aandelen.
166740: CHRISTOPHER CATLING|PASCOE, ROBIN - Amsterdam.
123478: CHRISTOPHER HIBBERT|WEINREB, BEN - The London Encyclopaedia.
103958: CHRISTOPHER WHITE|STAINTON, LINDSAY - Drawing in England from Hilliard to Hogarth.
163305: CHRISTOPHER SMOUT [EDS.].|MACZAK, ANTONI - Gründung und Bedeutung kleinerer Städte in nördlichen Europa der frühen Neuzeit.
151377: CHRISTOPOULOS, GEORGE A.|JOHN C. BASTIAS [EDS. - ET AL.]. - Prehistory and Protohistory.
102989: CHRISTOPOULOS, GEORGE A. [ED. - ET AL.]. - Prehistory and Protohistory.
180176: CHRISTOPOULOS, GEORGE A. [ED.]. - The Archaic Period. History of the Hellenic World.
155025: CHRISTPHER BROOKE|EVANS, JOAN [ED.].|GEORGE ZARNECKI|JOHN HARVEY &C. - The Flowering of the Middle Ages.
157492: CHRONOL.].|MARTIN C. BATTESTIN [CHECKLIST|TANSELLE, F. THOMAS [DAVID L. VANDER MEULEN - FOREW.]. - The Life and Work of Fredson Bowers.
31528: CHRYSOSTOMOS, JOHANNES - Sancti Joannis Chrysostomi, Archiepiscopi Constantinopolitani, Opera Omnia (Complete Set, 13 volumes in 7 bindings)
92465: CHRYSOSTOMUS, JOHANNES - Kirchengeschichte Russlands der neuesten Zeit. I. Patriarch Tichon, 1917-1925. II. Das Moskauer Patriarchat ohne Patriarchen, 1925-1943. III. Die russische Kirche in und nach dem Zweiten Weltkrieg (3 volumes)
4010139: CHRYSOSTOMUS, JOH. - Huit catéchèses baptismales inédites. Introduction, texte (greque) critique, traduction et notes de A.WENGER. (SC I,50).
2801: CHRYSOSTOMUS, JOHANNES - Opera Omnia, Tomus Primus: Index Amplissimus Insignium Sententiarum, Genesim, Psalmos, Esaiam. Tomus Secundus: Evangelio Matthaei, Marcus, Lucae. Tomus Tertius: Evangelio Joannum, Acta Apostolorum. Tomus Quartus: Epistolam Pauli, Tomus Quintus: Didactica et Paraenetica, Epistolae Septem, Apologetica, Catologi Finis.
4033713: CHRYSOSTOMUS, JOH. - Homilien über das Evangelium des heiligen Matthäus. Neubearbeitet und hrsg. von Max, Herzog zu Sachsen.
4044: CHRYSOSTOMUS, JOHANNES - D. Joannis Chrysostomi Archiepiscopi Constantinopolitani in omnes D. Pauli epistolas commentarii, quotquot apud Graecos extant. Latinitate donati, & recens à multis mendis purgati. Quis cuiusq, commentarii fuerit interpres, initiis epistolarum cognoscere licebit. I: Ad Romanos, II: Ad Corinthios I & II
145709: CHU, CHRISTINA [INTROD.]. - Tea Wares by Hong Kong Potters.
4043310: CHUNG, H.T. - Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Een onderzoek naar het inwendig verband tussen geloven en handelen in het evangelie naar Mattheus. (Diss.)
130673: CHURCH, STEPHEN|RUTH HARVEY [EDS.] - Medieval Knighthood Volume 5. Papers from the 6sixth Strawberry Hill Conference 1994.
160999: CHURCHILL, W.A. - Watermarks in Paper in Holland, France, England, etc. in the XVII and XVIII Centuries and their Interconnection.
182829: CHURCHILL, WINSTON S. [ARTHUR BRYANT] - Winston S. Churchill. His Memoirs and His Speeches. From Armistice to Victory 1918 to 1945 [Book-shaped Case with 12 Records & Booklet].
168610: CHURCHILL, WINSTON S. - Memoires over de tweede wereldoorlog 1939-1944 [10 Vols = Complete Set] & Geschiedenis van de engels sprekende volken [4 Vols = Complete Set]. 2 SETS TOGETHER [16 Vols.].
182727: CHURCHILL, ROBERT - Das Flintenschiessen.
131909: CHURCHILL, RANDOLPH S. - Lord Derby. King of Lancashire. The Official Life of Edward, Seventeenth Earl of Derby 1865-1948.
146394: CHURCHILL, RANDOLPH S. - The Rise and Fall of Anthony Eden.
146189: CHURCHILL, J.E. - Nissan Bluebird. March 1986 to 1990 [C to H registration] Petrol. Service & Reapir Manual.
140311: CHURCHILL, PETER - Of Their Own Choice.
122009: CHURCHILL, LORD RANDOLPH - Robert Rhodes James.
143775: CHURCHLAND, PAUL M. - Matter and Consciousness. A contemporary Introduction to the Philosophy of Mind.
162033: CHURCHYARD, THOMAS [VERA DE CORDOVA - TRANSL.].|ELLEN BECK [WOODENGR.]. - Johann Spielmann. Ein deutscher Papiermacher in England. Ein Gedicht aus dem Jahre 1588.
4051736: CHURTON, T. (GNOSIS) - Geschiedenis van de Gnosis. De kennis van het hart.
122034: CHURTON, TOBIAS - Geschiedenis van de Gnosis. De kennis van het hart.
89985: CHWAST, SEYMOUR|HELLER, STEVEN - The art of New York
162377: CHWILLA, DOROTHEE - Electrophysiology of Word Processing: The Kexical Processing Nature of the N400 Priming Effect.
180301: CIANCHI, MARCO [CARLO PEDRETTI - INTROD.]. - Die Machinen Leonardo da Voncis. Mit einer Einführung.
166035: CIBA - - Ciba Zeitschrift [2 Vols. = 37 Issues].
185524: CIBA - - Ciba-Tijdschrift. Volume 1 - 32 [May 1938 - June 1948]. Number 1 - 32 [May 1938 - June 1948]. Discontinued in 1939 [Volume 15] the publication continued with volume 16 in 1946. Even the pagination simply continued. Copy from the library of E. Grendel, Gouda, with his bookmark.
144336: CIBA - - Ciba Tijdschrift. Volume 33 - 40 [8 Issues].
4139801: CICERO, M.T. - Der Staat. Lateinisch und Deutsch. Hrsg. und übersetzt von K.Büchner.
167079: CICERO [W.A.M. PETERS. - ED.|TRANSL.]. - Over ouderdom [Cato Maior de senectute]. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen.
160546: CICERO [EVELIEN VAN LEEUWEN|JOHANNES VAN LEEUWEN - EDS.|TRANSL.]. - Tegen Piso, voor Plancius, voor Rabirius, voor Milo.
168688: CIE.].|FREDERIK MULLER - Catalogue de Manuscrits et de Livres. Collections Baron van den Bogaerde de Heeswijk & Jhr. Dr. J.P. Six & A.J. Lamme, Ancien directeur Musée Boymans à Rotterdam [PREMIÈRE & SECONDE partie & Estempes Anciennes. L. Hardenberg & A.J. Lamme [3 Parts in 1].
150068: CIE.].|POMOLOGY - FRUITS - VEGETABLES [VILMORIN-ANDRIEUX - Album Vilmorin. Le Jardin Potager / The Vegetable Garden.
183094: CIGARETTEN-BILDERDIENST - Gestalten der Weltgeschichte. Zeitgenössische Miniaturen berUhmter Persönlichkeiten aus vier Jahrhunderten.
185334: CIGNOLI, FRANCISCO - Historia de la farmacia Argentina.
122981: CIKOVSKY, NICOLAI|JOHN WILMERDING [EDS.].|LINDA BANTEL - Raphaelle Paele. Still Lifes.
163630: CILLONGS, TIMOTHY - Eddie Jordan. The Biography.
145841: CIMAISE - Cimaise. Revue de l’art actuel/The Review of Today's Art.
145842: CIMAISE - Cimaise. Revue de l’art actuel/The Review of Today's Art.
145840: CIMAISE - Cimaise. Revue de l’art actuel/The Review of Today's Art.
145839: CIMAISE - Cimaise. Revue de l’art actuel/The Review of Today's Art.
145845: CIMAISE - Cimaise. Revue de l’art actuel/The Review of Today's Art.
145843: CIMAISE - Cimaise. Revue de l’art actuel/The Review of Today's Art.
145844: CIMAISE - Cimaise. Revue de l’art actuel/The Review of Today's Art.
183330: CIMDINA, AUSMA|JONATHAN OSMOND [EDS]. - Power and Culture. Hegemony, Interaction and Dissent.
182253: CIMENT, MICHEL|JAQUES ZIMMER [ED.]. - La critique de cinéma en France. Histoire Anthologie Dictionnaire.
165709: CINGRIA CHARLES-ALBERT - La reine Berthe et sa famille [906-1002].
123484: CIOLINA, ERHARD|EVAMARIA CIOLINA - Werbefiguren und Comicfiguren.
91100: CIPRIANI, NELLO - La teologia di Sant'Agostino. Introduzione generale e riflessione trinitaria.
47622: CIRILLO, L.|CONCOLINO MANCINI, A.|ROSELLI, A. - Codex Manichaicus Coloniensis Concordanze
181411: CIRKO, LESLAW|STEFAN KIEDRON [EDS]. - Norbert Morciniec. Studia Philologica. Ausgewählte Schriften zur Germanistik und Niederlandistik. Aus Anlass des 70. Geburtstages herausgegeben.
185826: CITROEN, K.A. [ DRS. J.J. TEMMINCK] - Haarlemse zilversmeden en hun merken.
141951: CITROEN, K.A.|F. VAN ERPERS ROYAARDS|J. VERBEEK [EDS.]. - Meesterwerken in zilver. Amsterdams zilver 1520-1820.
141380: CITRON, STEPHEN - Sondheim and Lloyd-Webber. The New Musical.
181412: CITTERT-EYMERS, J.G. VAN - Zonnewijzers aan en bij gebouwen in Nederland. Benevens een korte beschrijving van twee astronomische torenuurwerken.
103039: CIVAL, MARRO|ENRICO TOTI - Siena. The Gothic Dream. A New Guide to the City.
153328: J.CL. POLET [INTROD.].|PIRE, JEAN-LUC - G.S. Trebutien.
156877: CLAASSEN, EUGEN [& HILDE CLAASSEN] - In Büchern denken. Briefwechsel mit Autoren und Übersetzern.
4041138: CLAASSEN, A.W.M. - Schipperen tussen school en kerk. Een onderzoek bij onderwijsgevenden van katholieke basisscholen naar de situatie van de hedendaagse schoolkatechese tegen de achtergrond van haar geschiedenis. (Diss.)
143160: CLAASSEN, TONNY - A. Bodon [1903-1993].
143171: CLAASSEN, DRS. TONNY - Paul de Ley 1943. Bouwen voor de buurt - op zoek naar context en continuïteit.
150940: CLAASSEN, ROB|JOKE VAN GROOTHEEST - Getekend. Nederlanders in Japanse kampen.
158027: CLAASSEN, EUGEN|HILDE CLAASSEN [FOREW.]. - Proben und Berichte. Ein Almanach zum fünfzigjährigen Bestehen des Verlags 1934 - 1984.
142228: CLAASSENS, A.|G. DE KRUIJF [EDS.]. - Het Gevecht bij Mill. Herdenkingsboek 10 mei 1940 Mill.
102814: CLAERHOUT, ADR. G. - Afrikaanse kunst. Nederlands en Belgisch bezit uit openbare verzamelingen.
4143384: CLAERHOUT, B. - Een leven van liefde. Cisterciënzers in de Lage Landen op weg naar de 21ste eeuw.
181414: CLAES, FRANS M. [F. DE TOLLENAERE - FOREW.]. - A Bibliography of Netherlandic Dictionaries. Dutch - Flemish.
142709: CLAES, DR. F. - De bronnen van drie woordenboeken uit de drukkerij van Plantin: het Dictionarium Tetraglotton (1562), de Thesaurus Theutonicae linguae (1573), en Kiliaans eerste Dictionarium Teutonico-Latinum (1574).
121380: CLAES, ERNEST|H.D. VOSS (ILLUSTR.). - De witte.
81984: CLAES, MARTIN - Exercitatio mentis, zelfkennis, vorming en therapie bij Augustinus
89111: CLAES, FRANS M. - A Bibliography of Netherlandic Dictionaries. Dutch-Flemish.
93906: CLAES, JO E.A. - Sancti. Nog meer heiligen herkennen
93904: CLAES, JO E.A. - Sanctorum, heiligen herkennen
160171: CLAES S.J., DR. F. - Lijst van Nederlandse woordenlijsten en woordenboeken gedrukt voor 1600.
166417: CLAES, ERNEST - De vulgaire Geschiedenis van Charelke Dop.
182416: CLAES, FRANS|PETER BAKEMA - A Bibliography of Dutch Dictionaries.
183939: CLAES, VERA [ED.]. - Van Nu en Straks. Belle epoque in Vlaanderen.
145147: CLAES, PAUL|HEIN L. VAN DALEN|PIET GERBRANDY [ET AL.]. - Oude keizers, nieuwe kleren. Griekse en Latijnse vertalersvondsten.
131707: CLAES, ERNEST - "Studentenkosthuis "" Bij Fien Janssen ""."
100942: CLAES, ERNEST [EDG. TIJTGAT - ILLUSTR.). - De heiligen van Sichem.
4138031: CLAES, J. - De bijbel. Schatkamer van kunst en taal.
122978: CLAES, D. - Bijvoegsel aan de bijdrage tot een Hagelandsch idioticon. Gedeeltelijk volgens onuitgegeven aanteekeningen van J.F. Tuerlinckx.
4139519: CLAES, J. CLAES, A. & VINCKE, K. - Sancti. Nog meer heiligen herkennen.
181413: CLAES, ERNEST|JOZEF CANTRÉ (ILLUSTR.). - Kobeke.
88405: CLAESSEN, JOHANNES - Het groote en wezenlijke onderscheid tusschen het betamelijk en onbetamelijk weenen over het afsterven van eenen godzaligen vorst of leeraar bij het smartelijk overlijden van den weleerwaarden, zeergeleerden en godvruchtigen heer Johannes Groenewegen, geliefd predikant te Werkendam en de werken overleden 12 augustus 1764 voorgesteld den 19. uit Jerem. 22:10.
122744: CLAESSEN, PROF. DR. H.J.M. [ED.].A 0-46 - Macht en Majesteit. Idee en werkelijkheid van het vroege koningsschap.
89862: CLAESSENS, BOB|ROUSSEAU, JEANNE - Onze Bruegel
131549: DRS. TH.J.A.H. CLAESSENS [EDS.].|PHILIPS, DR. J.F.R.|PROF. DR. J.C.G.M. JANSEN - Geschiedenis van de landbouw in Limburg Volume 1: 1750-1914. Volume 2: 20ste eeuw [2 vols. Compl. in Slipcase]
184464: CLAESSENS-PERÉ, A.M. & LIEN RICH LUU & F. BOGGERD & F. SIMONETTI [EDS.]. - Zilver voor Sir Anthony / Silver for Sir Anthony.
4037099: CLAESSENS, W. & TILLO, G.V. - Van beneden naar boven. Een nieuwe richting in de praktische theologie.
89755: CLAESSENS, BOB|ROUSSEAU, JEANNE - Pieter Bruegel
90870: CLAESSENS, BART - Party Inspirations. De mooiste ideeën voor uw droomfeest. Des concepts d'exception pour des fêtes de rêve. The best ideas for the party of your dreams.
105319: CLAESSENS, BO.|JEANNE ROUSSAU - Unser Bruegel.
102552: CLAESSENS-PERÉ, A.M.|F. BOGGERD|F. SIMONETTI [EDS.].|LIEN RICH LUU - Zilver voor Sir Anthony / Silver for Sir Anthony.
180864: DRS. TH.J.A.H. CLAESSENS|PHILIPS, DR. J.F.R.|PROF. DR. J.C.G.M. JANSEN - Geschiedenis van de landbouw in Limburg 1750-1914.
53010: CLAESSENS, BOB|ROUSSEAU, JEANNE - Onze Bruegel
150243: DRS. TH.J.A.H. CLAESSENS|PHILIPS, DR. J.F.R.|PROF. DR. J.C.G.M. JANSEN - Geschiedenis van de landbouw in Limburg 1750-1914.
180576: DRS. TH.J.A.H. CLAESSENS [EDS.].|PHILIPS, DR. J.F.R.|PROF. DR. J.C.G.M. JANSEN - Geschiedenis van de landbouw in Limburg Volume 1: 1750-1914. Volume 2: 20ste eeuw [2 vols. Compl. in Slipcase].
152424: CLAESSENS, PETER J. (RED.) - Familieportret van privé-domein. Geselecteerd en van een inleiding voorzien door Peter J. Claessens.
182725: E. CLAESSON|HAGLUND, B. - Die Jagdwaffe und der Schuss. Büchse und Flinte im praktischen Gebrauch.
4136051: CLAEYS, K. - Die Bibel bestätigt das Weltbild der Naturwissenschaft. Neues Beweisverfahren aus Etymologie, Kontext, Konkordanz und Naturwissenschaft.
4046205: CLAEYS, H. (VLAANDEREN) - Saint Arnold. Évêque de Soissons Apôtre de la Flandre. Fondateur de l`Abbaye d`Oudenbourg.
156140: CLAIN-STEFANELLI, ELVIRA E.|VLADIMIR CLAIN-STEFANELLI - Münzen der Neuzeit.
130956: CLAIN-STEFANELLI, ELVIRA|GÜNTER SCHÖN|VLADIMIR CLAIN-STEFANELLI - Das grosse Buch der Münzen und Medaillen. Mit Münzkatalog Europa von 1900 bis heute.
90925: CLAIR, JEAN - The Great Parade. Portrait of the Artist as Clown. Exhibition organized by Pierre Théberge.
157927: CLAIR, COLIN - Christopher Plantin.
131507: CLAIR, COLLIN [ED. - ET AL.] - The Spread of Printing: a History of Printing outside Europe in Monographs [11 Vols. - All Publ.]
96001: CLAIRVAUX, BERNARD VAN - Honing uit de rots
141885: CLAMMER, RICHARD [ED.]. - Paddle Steamers 1837 to 1914.
4143506: CLANCHY, M.T. (ABAELARD, PETER) - Abaelard. Ein mittelalterliches Leben. (Gestalten des Mittelalters und der Renaissance)
142787: CLANCHY, KATE [ED.]. - The Picador Book of Birth Poems.
167013: CLAPHAM, SIR JOHN - A Concise Economic History of Britain. From the Earliest Times to 1750.
130358: CLAPHAM, ALFRED W.|WALTER H. GODFREY [EDS.] - Some Famous buildings and Their Story. Being the result of recent research in London and elswhere.
155838: CLAPHAM, SIR JOHN - Free Trade and Steel 1850-1886 [ = Volume 2: An Economic History of Modern Britain].
122005: CLAPMAN, JOHN H. - The Economic Development of France and Germany 1815-1914.
155825: CLAPMAN, SIR JOHN - Machines and National Rivalries [1887-1914] with an Epilogue [1914-1929]. [= Volume 3: An Economic History of Modern Britain].
47730: CLAPP, PHILIP S.|FRIBERG, BARBARA|FRIBERG, TIMOTHY (ED.) - Analytical Concordance of the Greek New Testament. Volume 1: Lexical Focus, Volume 2: Grammatical Focus
140875: CLAPPERTON, ROBERT HENDERSON - Modern Paper-Making.
100166: CLARA GELLY [ET AL.].|DAVIDE BANZATO|PÉTRY, CLAUDE - La peinture vénitienne 1600-1800. 65 peintures des collections des musées de la ville de Padoue.
160778: CLARA SELBORN|LASSON, FRANS - Karen Blixen. Een schrijversleven in beeld.
100231: CLARAVAL, BERNARDO DE|RÉGINE PERNOUD [JAVIER MARTIN LALANDA - ED.]. - Elogio de la Nueva Milicia Templaria. Los Templarios.
143099: CLARCKE, ARTHUR C. - Expedities naar de planeten.
155009: CLARCKE, PETER B. [ED.]. - New Trends and Developments in African Religions.
131825: CLARDY, JESSE V. - G.R. Derzhavin. A Political Biography.
101066: CLARENCE CLOUGH BUEL [ROY F. NICHOLS - INTROD.].|JOHNSON, ROBERT UNDERWOOD - From Sumter to Shiloh [Volume 1: Battles and Leaders of the Civil War]. Being for the most part contributions by Union and Confederate officers. Based upon The Century War Series edited by Robert Underwood Johnson and Clarence Clough Buel, of the editorial staff of The Century Magazine.
101067: CLARENCE CLOUGH BUEL [ROY F. NICHOLS - INTROD.].|JOHNSON, ROBERT UNDERWOOD - The Way to Appomattox [Volume 4: Battles and Leaders of the Civil War]. Being for the most part contributions by Union and Confederate officers. Based upon The Century War Series edited by Robert Underwood Johnson and Clarence Clough Buel, of the editorial staff of The Century Magazine.
101068: CLARENCE CLOUGH BUEL [ROY F. NICHOLS - INTROD.].|JOHNSON, ROBERT UNDERWOOD - Retreat from Gettisburg [Volume 3: Battles and Leaders of the Civil War]. Being for the most part contributions by Union and Confederate officers. Based upon The Century War Series edited by Robert Underwood Johnson and Clarence Clough Buel, of the editorial staff of The Century Magazine.
130388: CLARENCE CLOUGH BUEL [EDS.]|JOHNSON, ROBERT UNDERWOOD - North to Antietam. Battle and Learers of the Civil War [Volume II] Being for the most part contributions by Union and Confederate officers, based upon 'The Century War Series' of the editorial staff of the 'Century Magazine'.
183632: CLARIDGE, W. WALTON|SIR HUGH CLIFFORD [ INTROD.]. - A History of the Gold Coast and Ashanti. From the Earliest Times to the Commencement of the Twentieth Century. [Volume II ONLY]
154215: CLARK, PETER [ED.]. - The Early Modern Town. A Reader.
89946: CLARK, IAN|DOUGLAS, ANDREW - Isle of Man. Then And Now - A Photographic Journey.
110302: CLARK, HERBERT H. - Semantics and Comprehension.
130195: CLARK, GARTH [ED. - ET AL.] [YVONNE JORIS - FOREW.] - Functional glamour. Gebruiksgoed uit de Verenigde Staten.
122570: CLARK, G. KITSON - The Making of Victorian England.
146030: CLARK, RONALD W. - Lenin. The Man Behind the Revolution.
90031: CLARK, G.N. - The Birth of the Dutch Republic
151501: CLARK, PETER|PAUL SLACK [W.G. HOSKINS - FOREW.]. - Crisis and Order in English Towns 1500-1700. Essays in Urban History.
162431: CLARK, KENNETH - Civilisation. A Personal View [In Slipcase].
162937: CLARK, RONALD W. - Freud. The Man and the Cause.
171063: CLARK, ROY PETER - Help! For Writers. 210 Solutions to the Problems Every Writer Faces.
85662: CLARK, O.E. - Opmerkelijke kaarten. 100 voorbeelden van de manier waarop cartografie de wereld heeft bepaald, veranderd en ontvreemd
32257: CLARK, J.C.D. - The language of liberty 1660-1832. Political discourse and social dynamics in the Anglo-American world
110587: CLARK, JAMES M.|JOHN SKINNER [TRANSL.]. - Meister Eckhart. Selected Treaties and Sermons.
164764: CLARK, CASSANDRA - The Red Velvet Turnshoe. An Abbess of Meaux Mystery.
158267: CLARK, J[OHN] W[ILLIS] - Libraries in the Medieval and Renaissance Periods.
102613: CLARK, T.J.H. [ED.]. - Bronchodilator Therapy. The Basis of Asthma and Chronic Obstructive Airways Disease Management.
141522: CLARK, RONALD W. - The Huxleys.
103366: CLARK, FIONA [& ANDREW MELVIN] - William Morris Wallpapers and Chintzes
4135068: CLARK, K. - Civilisatie.
166319: CLARK, NEIL|DOUGAL DIXON|WILLIAM LINDSEY - 1001 Facts about Dinosaurs.
164080: CLARK, GILLIAN [TRANSL.|INTROD.].|NOTES] - Iamblichus: On the Pythagorean Way of Life.
150264: CLARK, LLOYD - Anzio. The Friction of War. Italy and the Battle for Rome 1944.
150989: CLARK, TIM|JOHN REES - Practical Management of Asthma.
158000: CLARK, TAYLOR|LOIS ELMER BANNON - Handbook of Audubon Prints.
181415: CLARK, RONALD W. - The Life of Bertrand Russell.
151804: CLARKE, ROBERT L. - The Coinage of Switzerland 1850 to Date. An up-to-date pricing guide.
101623: CLARKE, J.H. - A Clinical Repertory to the Dictionary of Materia Medica. Together with Repertories of Causations, Temperaments, Clinical Relationships, Natural Relationships.
104327: CLARKE, MARY|CLEMENT CRISP - Ballet in Art. From the Renaissance to the Present.
167091: CLARKE, PETER D.|ROGER LOVATT [EDS]. - The University and College Libraries of Cambridge [Corpus of British Medieval Library Catalogues].
184385: CLARKE, SATHIANATHAN - Dalits and Christianity. Subaltern Religion and Liberation Theology in India.
170170: CLARKE, DAVID - The UFO Files. The Inside Story of Real-life Sightings.
141939: CLARKE, JOHN H.L. [ED.]. - Book-Auction Records. A priced and annotated annual record of London, New York, Montreal, Edinburgh and Glasgow book-auctions, comprising books from the invention of printing to the current year, bindings, rare sets of engraving. Volume 65 1967-1968. .
103198: CLARKE, DR. PETER B. [ED.]. - Godsdiensten van de wereld. Ontstaan, ontwikkeling, tradities en betekenis van de grote godsdiensten van vandaag.
151283: CLARKE, MICHAEL [ED.]|DAVID DAVIES|ENRIQUETA HARRIS [ET AL.]. - Velazquez in Seville.
143738: CLARKSON, L.A. - The Pre-Industrial Economy in England 1500-1750.
94429: CLASEN, CLAUS-PETER - Anabaptism. A Social History, 1525-1618. Switzerland, Austria, Moravia, Sout and Central Germany
110727: CLASEN, P.A. - Der Salutismus. Eine sozialwissenschaftliche Monographie über General Booth und seine Heilsarmee.
140083: CLASSEN, ALBRECHT [ED.]. - Late-Medieval German Women's Poetry: Secular and Religious Songs.
4300483: CLASSEN, J. (THUKYDIDES) - Thukydides erklärt. (Text der Peloponnesische Krieg in Griechisch)
155243: CLASSEN, ALBRECHT - Die Autobiographische Lyrik des europäischen Spätmittelalters. Studien zu Hugo von Montfort, Oswald von Wolkenstein, Antonio Pucci, Charles d'Orléans, Thomas Hoccleve, Michel Beheim, Hans Rosenplüt und Alfonso Alvarez de Villasandino.
153623: CLASSEN, ALBRECHT - Deutsche Frauenlieder des fünfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts. Authentische Stimmen in der deutschen Frauenliteratur der Frühneuzeit oder Vertreter einer poetischen Gattung [das Frauenlied] ?
146328: CLAUDE, INIS L. - Swords into Plowshares. The Problems and Progress of International Organization.
145604: CLAUDE SORGELOOS [EDS].|GABRIEL THOVERON|STRUYE, JOHAN - 150 Ans a la UNE. Un siècle et demie d'information illustrée en Belgique. Exposition Bruxelles, Passage 44, 19.09 - 02.11.1980
164620: CLAUDE W. SUI|MICHAEL TELLENBACH [EDS.].|WIECZOREK, ALFRIED - Ins heilige Land. Pilgerstätten von Mekka und Medina bis Jerusalem. Photographien aus dem 19. Jahrhundert aus den Sammlungen des Reiss-Engelhorn-Museen in den Vereigigten Arabischen Emiraten [In cloth covered Slipcase].
151206: CLAUDE ARTHAUD [ED]..|F. HÉBERT-STEVENS [PHOTOGR.].|SOUSTELLE, JACQUES [TEXT] - Die Kunst des alten Mexiko.
182211: CLAUDE THIRY [ET AL.].|DELBOUILLE, MAURICE [FOREW.].|MADELEINE TYSSENS - Charlemagne et l'épopée romane. Actes du VIIe Congrès International de la Société Rencesvals. Liège, 28 août-4 septembre 1976. [2 Vols. Compl.].
170469: CLAUDE E. WELCH|DILLENBERGER,JOHN - Protestant Christianity Interpreted through Its Development. Interpreted Through Its Development.
151342: CLAUDE KAÏLER|LOWNDES, ROSEMARY - Make your own World of the Theatre. All you need is a pair of scissors and glue.
182294: CLAUDEL, PHILIPPE - Zonder mij.
161275: CLAUDEL, PAUL - Oeuvre poétique.
161274: CLAUDEL, PAUL - Oeuvres en prose.
161273: CLAUDEL, PAUL - Journal [2 Vols. Compl.].
161271: CLAUDEL, PAUL - Théatre [2 Vols. Compl.].
155662: CLAUDEL, PHILIPPE - Het verslag van Brodeck.
156030: CLAUDEL, PHILIPPE - Rivier van vergetelheid.
153728: CLAUDEL, PHILIPPE - Grijze zielen.
153497: CLAUDIA NEUSÜSS|MÄDJE, EVA - Frauen im Sozialstaat. Zur Lebenssituation alleinerziehender Sozialhifeempfängerinnen.
185832: CLAUDIA GOTTFRIED|FRINGS, CORNELIA|MILENA KARABIC [ET AL.]. - Die öde Gegend wurde zum Lustgarten umgeschaffen. Zur Industriearchitektur der Textilfabrik Cromford 1783-1977.
157143: CLAUDIA FABIAN [EDS.].|HALLER, KLAUS.|KARL DACHS - Die Bayerische Staatsbibliothek in historischen Beschreibungen.
181577: CLAUDIA WICH-REIF [EDS].|GROTEN, M.|M. NIKOLAY-PANTER - Rheinische Vierteljahrsblätter. Jahrgang 74.
181578: CLAUDIA WICH-REIF [EDS].|GROTEN, M.|M. NIKOLAY-PANTER - Rheinische Vierteljahrsblätter. Jahrgang 75.
150462: CLAUDINE LOMBARD [ET AL.]. [ANNE L. DESTENAY - TRANSL.].|GIRARD, MARCEL [ED.]. DENIS - Nagel's Encyclopedia - Guide China.
143016: CLAUDINE LEMAITRE|HOSAM ELKHADEM [EDS.].|SALLIA, AMALIA - Les rois bibliophiles.
123422: CLAUDINE LEMAIRE|COCKX-INDESTEGE, ELLY - Handschriften en oude drukken in facsimile van 1600 tot 1984.
167675: CLAUDON-ADHÉMAR, CATHERINE - Populäre Druckgraphik Europas. Russland vom 16. bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. [In Slipcase].
140017: CLAUS, PAUL - Rhythmik und Metrik in Sebastian Brants Narrenschiff.
180238: CLAUS, PAUL - Rhythmik und Metrik in Sebastian Brants Narrenschiff.
47370: CLAUS, C. - Historia Natural, Zoologia, 6 Tomos. Novisima edicion oprofusamente ilustrada. Traducida de la ultima edicion alemana por el Doctor Don Luis de Gongora
167616: CLAUS, HUGO - Van horen zeggen.
165604: CLAUS, HUGO - Gedichten [1948-1963].
162853: CLAUS, HUGO - Het verdriet van België.
161721: CLAUS, HUGO - Verhalen.
152938: CLAUS, HUGO - De geruchten.
143486: CLAUS, HUGO [ERWIN MORTIER - ED.]. - De mooiste kleren.
151290: CLAUS DAHL|HANS-DIETER SCHÄLLER|HOSSE, MANFRED|JOACHIM SCHNITZER [EDS.]. - Lexikon der Modelleisenbahn.
181416: CLAUS, PAUL - Rhythmik und Metrik in Sebastian Brants Narrenschiff.
182685: CLAUSEN, MEREDITH L. - Frantz Jourdain and the Samaritaine. Art Nouveau Theory and Criticism.
181187: CLAUSEN, ROSEMARIE - Gustav Gründgens Faust in Bildern
144806: CLAUSEN, MEREDITH L. - Frantz Jourdain and the Samaritaine. Art Nouveau Theory and Criticism.
170192: CLAUSENM CLAUS - Schopferische Interdependenzen: Untersuchungen zur Bedeutung des Interdependenzbegriffs in neueren Schöpfungstheologien.
4020896: CLAUSING, P. - Uit Gods tuin. naar het heilige land. Ervaringen van een natuurkundige.
151723: CLAUSSEN, CHRISTOPH [ED.]. - Macbeth Multiplied. Negotiating Historical and Medial Difference Between Shakespeare and Verdi.
88782: CLAVEL, F.T.B. - Geschiedenis der godsdiensten van alle volken der aarde. 3e druk, geheel omgewerkt en belangrijk uitgebreid door J. Kuiper. Met platen.
4025503: CLAVEL, F.T.B. - Geschiedenis der godsdiensten van alle volken der aarde. 3e druk, geheel omgewerkt en belangrijk uitgebreid door J.Kuiper.
174223: CLAVELL, LLUÍS - Metafisica e libertà. Studi di Filosofia 09
168373: CLAVESI, MAURIZIO [DEOCLECIO REDIG DE CAMPOS - INTROD.]. - Les trésors du Vatican. Basilique de Saint-Pierre, Galeries et Musées Pontificaux, Trésor de Saint-Pierre, Grottes Vaticanes et Nécropole, Palis du Vatican.
59150: CLAVIER, HENRI - La Pensée Religeuse de Vinet
168695: CLAVREUIL, BERNARD|STÉPHANE CLAVREUIL [EDS]. - Livres Gotiques en français imprimés entre 1477 et 1558.
105311: CLAXTON, WILLIAM [PHOTOGR.]|JOACHIM E. BERENDT - Jazz Life. A Journey for Jazz across America in 1960 [& CD].
150816: CLAY, EDITH - Lady Blessington at Naples.
181417: CLAYTON, PETER A. - Das wiederentdeckte alte Ägypten in Reiseberichten und Gemälden des 19. Jahrhunderts.
154352: CLAYTON, PETER - Treasures of Ancient Rome.
170447: CLAYTON, PHILIP|MICHAEL G. PARKER|THOMAS M. SCHMIDT|THOMAS M. SCHMIDT [EDS]. - In Quest of Freedom. The Emergence of Spirit in the Natural World.
94817: CLAYTON, CHARLES|MCCARTNEY, DAN - Let the reader understand. A guide to interpreting and applying the Bible
104651: CLAYTON, PETER A. - The Rediscovery of Ancient Egypt. Artist and Travellers in the 19th Century.
180006: CLAYTON, J.M. - Schelpen.
171140: CLAYTON, PHILIP - Religion and Science. The Basics.
160316: CLAYTON, MURIEL - Catalogue of Rubbings of Brasses and Incised Slabs. Victoria and Albert Museum.
4139173: CLEARY, TH. - I Tjing. Het boek der veranderingen. Vertaling A.Klein.
4143588: CLEARY, TH. - Aandachtige geest. Basis van meditatie.
167830: CLEARY, THOMAS - The Essential Confucius. The Heart of Confucius' Teachings in Authentic I Ching Order. A Compendium of Ethical Wisdom.
151815: CLEARY, JOHN J.|GARY M. GURTLER [EDS.]. - Proceedings of the Boston Area Colloquium in Ancient Philosophy [Volume 14].
151820: CLEARY, JOHN J.|GARY M. GURTLER [EDS.]. - Proceedings of the Boston Area Colloquium in Ancient Philosophy [Volume 15].
156901: CLEEF JZN, PIETER MARIUS VAN [FRANS A. JANSSEN - ED.]. - Handboek ter beoefening der boekdrukkunst in Nederland. Voorafgegaan van eene beknopte geschiedenis dezer kunst. 's-Gravenhage 1844. Fotoherdruk voorzien van een inleidende studie [summarized in English] en registers op personen en termen uit het handboek.
122974: CLEEFF-HIEGENLICH, FRÉDÉRIQUE VAN|JOËL CAHEN - Waterlooplein, in vier eeuwen van industrieterrein tot cultureel centrum / Waterlooplein, from commerce to culture in four centuries.
110915: CLEERDIN, VINCENT - 's-Hertogenbosch.
91328: CLEERDIN, VINCENT - Omtrekken en figuren. Een bundel beschouwingen.
166419: CLEERE, NIGEL [DAVE NURNEY - ILLUSTR.]. - Nightjars. A Guide to Nightjars and Related Nightbirds.
155183: CLEFF, WILHELM - Taschenbuch der Pilze. Enthaltend eine genaue Beschreibung der wichtigsten essbaren und schädlichen Arten nebst Anleitung zur Zubereitung von über 40 Pilzgerichten.
95634: CLEGG, STEWART R. A.O. - Managing organizations. Current Issues
152122: CLEGG, NIGEL - Verfsystemen voor jachten. Schilderen - lakken - antifouling.
151537: CLEGG, ROGER [PHOTOGR.].|MARK RICHARDS [TEXT] - The Spirit of Hadrian's Wall.
146245: CLEIJ, J.F. - Standaardwerk van de Postwaarden van Nederland. Emissie 1864.
167586: CLELAND, JOHN - Fanny Hill. Memoirs of a Woman of Pleasure.
59054: CLEMEN, OTTO - Luthers Werke in Auswahl (Complete Set, 8 Volumes)
183111: CLEMEN [ED.]. - Berichte über die Tätigkeit der Provinzialkommission für die Denkmalpflege Volume XIII [1908].
184668: CLEMEN, P. [ED.]. - Belgische Kunstdenkmäler [2 Vols. Compl.].
57703: CLEMEN, OTTO (HERAUSGEGEBEN VON) - Luthers Werke in Auswahl (8 volumes)
94450: CLEMEN, OTTO - Luthers Werke in Auswahl (8 Volumes)
4033406: CLEMEN, C. - Religionsgeschichtliche Erklärung des Neuen Testaments. Die Abhängigkeit des ältesten Christentums von nichtjüdischen Religionen und philosophischen Systemen. Photomechanischer Nachdruck der 2.völlig neubearb.Aufl.
4054802: CLEMEN, C. - Die Religionen der Erde. Ihr Wesen und ihre Geschichte. Mit 135 Illustrationen.
87913: CLEMENS, THEO|JANSE, WIM - The Pastor Bonus. Papers read at the British-Dutch colloquium at Utrecht, 18-21 September 2002
157132: CLEMENS DE WOLF [ERNST BRACHES - INTROD.].|HELLINGA, LOTTE - Laurens Janszoon Coster was zijn naam.
87914: CLEMENS, THEO|JANSE, WIM - The Pastor Bonus. Papers read at the British-Dutch colloquium at Utrecht, 18-21 September 2002
4300665: CLEMENS VAN ALEXANDRIË, - Het gebed van de gnosticus en andere teksten. Een keuze uit Clemens' Stromateis boek VII. Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door R.Roukema. (Sleutelteksten 21)
53460: CLEMENS, THEO|JANSE, WIM - The pastor bonus. Papers read at the British-Dutch colloquium at Utrecht, 18-21 September 2002
4138385: CLEMENS, T. OTTEN, W. & ROUWHORST, G. (RED.) - Het einde nabij?. Toekomstverwachting en angst voor het oordeel in de geschiedenis van het Christendom.
123147: CLEMENS STEENBERGEN|ED VAN DER VLIST|JONG, ERIK DE - Eene aangename publieke wandeling. Een schets van historische stads- en singelparken.
150607: CLEMENS VAN WOERKENS|MARLET, GERARD - Atlas voor gemeenten 2010. De 50 grootste gemeenten van Nederland op 40 punten vergeleken.
103298: CLEMENS JÖCKLE|HANS FREYTAG [PHOTOGR.].|HUMMEL, RICHARD [ED.]. - Baukunst in der evangelischen Kirche der Pfalz.
142217: CLEMENT, PAUL [INTROD.]. - Berichte über die Thätigkeit der Provinzialkommission für die Denkmalpflege in der Rheinprovinz und der Provinzialmuseun zu Bonn und Trier. VOLUME VII [only].
180795: CLEMENT, ALBERT|ERIC JAS - From Ciconia to Sweelinck. Donum natalicium Willem Elders.
145307: CLEMENT, CLARA ERSKINE - Legendary and Mythological.
4068373: CLÉMENT, C. - De reis van Theo. Roman over de geschiedenis van de theologie.
160026: CLEMENT, ALBERT|ERIC JAS - From Ciconia to Sweelinck. Donum natalicium Willem Elders.
55132: CLEMENTS, G. E.A. - Op het zand der zee. Meditaties over de brieven aan de zeven gemeenten in Klein-Azië
4133319: CLEMENTS, K. (OLDHAM, J.H.) - Faith on the Frontier. A Life of J.H. Oldham.
95397: CLEMENTS, R.E. - The World of Ancient Israel. Sociological, Anthropological and Political Perspectives. Essays by Members of the Society for Old Testament Study
4074187: CLEMENTS, ROY - Zingen uit ervaring. De hoogte- en dieptepunten van het leven, gezien door het oog van de psalmisten.
8602: CLERC, JEAN LE - Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, Sedert den aanvang van die Republyk tot op den Vrede van Utrecht in 't Jaar 1713. en het Tractaat van Barriere in 't Jaar 1715. gesloten. Verciert met d' Afbeeldzels der Voornaamste Personaadjen, Beruchste Gevallen, Belegeringen van Steden, Veldslagen, en meer andere Keurlyke Printverbeeldingen, gesneden door den Heer Picard Romein, en andere voorname Meesters. In Drie Deelen in Folio. In 't Fransch beschreven, En nu in 't Nederduitsch vertaalt.
158019: G. CLERC [EDS.].|LECLANT, J. - Inventaire Bibliographique des Isiaca [Ibis]. Répertoire analytique des travaux relatifs à la diffusion des cultes isiatiques 1940-1969. [4 Vols. Compl.].
154003: CLERCK, WALTER DE - Zuid Nederlands woordenboek.
175538: CLERCK, PAUL DE - Vivre et comprendre la messe.
153453: CLERCQ, F.S.A. DE [DR. M. GERSHOFF]. - Nieuw Plantkundig Woordenboek voor Nederlandsch Indië. Met korte aanwijzingen van het nuttig gebruik der planten en hare beteekenis in het volksleven en Met registers der inlandsche en wetenschappelijke benamingen door F.S.A. de Clercq. Na de dood van den schrijver voor den druk bewerkt en uitgegeven door Dr. M. Greshoff.
110658: CLERCQ, WILLEM DE [W.A. DE CLERCQ - ED.]. - Woelige weken. November - December 1813. Een aaneengesloten, bijzonder belangwekkende periode uit het dagboek van Willem de Clercq [1795-1844]: het slot van de Franse tijd en de terugkeer van de Oranje's in 1813, heet van de naald.
160490: CLERCQ, E. DE [ET AL.]. - Uit de Leeszaalwereld. Opstellen aangeboden aan Mejuffrauw Annie C. Gebhard, ter gelegenheid van haar aftreden als directrice van de Openbare Leeszaal en Bibliotheek te Amsterdam.
4037104: CLERCQ, B.J. DE - Macht en principe. Over de rechtvaardiging van politieke macht.
141391: CLERCQ, W.A. DE [ED.]. - Graan en reizen. Willem de Clercq in 1814.
9934: CLERCQ, PIETER LE - Het Leven van Frederik Henrik, Prins van Oranje, Graaf van Nassau, Stadhouder en Kapitein-Generaal van Gelderland, Holland, Zeeland, West-Vriesland, Utrecht en Overyssel, enz. enz. enz. Met kopere Plaaten van B. Picart.
154156: CLERCQ, WILLEM DE [DR. M. ELISABETH KLUIT - INTROD.]. - Per karos naar St. Petersburg. Reisdagboek van de Amsterdamse graanhandelaar Willem de Clercq uit het jaar 1816.
163257: CLERCQ, PROF. DR. C. DE - Seculiere geestelijken, mannelijke en vrouwelijke religieuzen te lande.
90093: CLERCQ, RENÉ DE - De historie van doctor Johannes Faustus. Die een uitneemende groote toveraar en zwarte konstenaar was, van zijn duivelsche verschrijvinge, van zijn onchristelijk leven, wonderlijke avontuuren, en van zijn schrikkelijk en gruwelijk einde en afscheid. Platen van A. Hahn Jr.
152386: CLERCQ, WILLEM DE [DR. M. ELISABETH KLUIT - INTROD.]. - Per karos naar St. Petersburg. Reisdagboek van de Amsterdamse graanhandelaar Willem de Clercq uit het jaar 1816.
145255: CLERCQ, W.A. DE - Willem de Clercq [1795-1844].
122760: CLERCQ, W.A. DE - Willem de Clercq [1795-1844].
96714: CLERVEAUX, BERNARDUS VAN - Het Hooglied van Salomo. Een 17-tal preken
184088: J.M.M.J. CLERX [EDS - ET AL.].|MAAS, P.F. - Het kabinet Drees - Van Schaik. 7 augustus 1948- 15 maart 1951 [3 Volumes = Complete Set].
166179: CLERX, ARNOLD - Schandaal op Poeloeh-Tampah.
4036139: CLES-REDEN, S.V. - Die Spur der Zyklopen. Werden und Weg einer ersten Weltreligion.
181418: CLES-REDEN, SIBYLLE VON - Die Spur der Zyklopen. Werden und Weg einer ersten Weltreligion.
140884: CLEUGH, JAMES - The Medici. A Tale of Fifteen Generations.
122483: CLEVE, FELIX M. - The Giants of Pre-Sophistic Greek Philosophy. An Attempt to Reconstruct their Thoughts [2 Vols. Compl.].
157647: CLEVER, KEVIN [ED. - ET AL.]. - Agricultural Growth for the Poor. An Agenda for Development.
151335: CLEVERENS, RENÉ W.A.M. - Paleis Lange Voorhout.
90102: CLEVERINGA, PIET E.A. - Beelden aan de Linge. Werken van 48 hedendaagse kunstenaars uit Nederland 9 juni tot en met 9 september 1984 te Acquoy.
92644: CLEVERINGA, R.P. - Revisie en beroep te Groningen
4075351: CLICQUÉ, G.M. (HOWES, G.) - Differenz und Parallelität. Zum Verständnis des Zuzammenhangs von Theologie und Naturwissenschaft am Beispiel der Überlegungen Günter Howes. (Untersuchungen zum Christlichen Glauben in einer säkulieren Welt 1)
56899: CLIFF, STAFFORD - Welkom. Wat onze huizen echt voor ons betekenen
101721: CLIFFORD, FRANK C. - ABC van het handlezen. Karaktertrekken doorgronden - Emotionele behoeften ontcijferen - Scharniermomenten in het leven voorspellen.
56300: CLIFFORD, SUE|KING, ANGELA - England in particular. A celebration of the commonplace, the local, the vernacular and the distinctive
4066180: CLIFFORD, P.R. - The Reality of the Kingdom. Making Sense of God`s Reign in a World Like Ours.
156776: CLIFFORD PETERSON [EDS.].|FINCH, CASEY [TRANSL.|INTROD.].|MALCOLM ANDREW|RONALD WALDRON - The Complete Works of the Pearl Poet.
90869: CLIFTON-MOGG, CAROLIE - The neoclassical source book
90918: CLIFTON-MOGG, CAROLINE - Glas & porselein. Over verzamelen, stylen en dagelijks gebruik.
140634: CLIFTON-MOGG, CAROLINE - The Neoclassical Source Book.
144926: CLIFTON, JAMES|DAVID NIRENBERG|LINDA ELAINE NEAGLEY [EDS.]. - The Body of Christ. In the Art of Europe and New Spain 1150-1800.
104936: CLIFTON-TAYLOR, ALEC|MARTIN HÜRLIMANN [PHOTOGR.]. - The Cathedrals of England.
104937: CLIFTON-TAYLOR, ALEC|MARTIN HÜRLIMANN [PHOTOGR.]. - The Cathedrals of England.
156389: CLIN-LALANDE, ANNE-MARIE|GIRAUD, YVES - Nouvelle Bibliographie du roman épistolaire en France. Des origines à 1842.
121629: CLINTON, CATHERINE [ED.]. - Fanny Kemble's Journals.
151787: CLINTON, BILL - Mijn leven.
152555: CLISSOLD, STEPHEN - In Search of the Cid.
95254: CLITEUR, P.B. E.A. - Burgerschap, levensbeschouwing en criminaliteit. Humanistische, katholieke en protestantse visies op de kwaliteit van de huidige samenleving
4062368: CLITEUR, P.B. GENNIP, P.A.VAN & LAEYENDECKER, L. (RED.) - Burgerschap, levensbeschouwing en criminaliteit. Humanistische, katholieke en protestantse visies op de kwaliteit van de huidige samenleving.
170046: CLITEUR, PAUL|DIRK VERHOFSTADT - Het Atheïstisch woordenboek.
4045244: CLITEUR, PAUL & DOOREN, W.VAN (RED.) - Geschiedenis van het humanisme. Hoofdfiguren uit de humanistische traditie.
4134023: CLITEUR, PAUL - God houdt niet van vrijzinnigheid. Verzamelde columns en krantenartikelen 1993-2004.
4139596: CLITEUR, P. - Humanistische filosofie. Over de relatie tussen filosofie, de levensovertuiging van het humanisme en de vraag wat verstaan kan worden onder 'humanistische filosofie'.
4139851: CLITEUR, PAUL - Moreel Esperanto. Naar een autonome ethiek.
167288: CLITEUR, PROF. DR. P.B.|PROF. DR. W.J.M. VOERMANS] - Preambules.
145992: CLIVE BOURSNELL [PHOTOGR.].|COOPER, GUY|GORDON TAYLOR [EDS.].|ROSEMARY VEREY [FOREW.]. - English Herb Gardens.
104228: CLIVE UNGER-HAMILTON [EDS.].|STEVENSON, VICTOR - Het groot biografisch muziek naslagboek.
104722: CLIVE, JOHN - Macaulay. The Shaping of the Historian.
101596: CLIVE GIFFORD - Spionnen. De spannende wereld van spionnen en geheim agenten.
156001: CLOCKS - WATCHES - Schriften der Freunde Alter Uhren [Vol. 23].
104724: CLOCKS - WATCHES - Omega Seamaster Aqua Terra.
110287: CLOCKS - WATCHES - Bulgari. Watches 2001
163942: CLOCKS - WATCHES - Watches from IWC. The Progression of Time [2001/2002 edition].
163848: CLOCKS - WATCHES - Patek Philippe Geneve. Maîtres Horlogers à Genève depuis 1839. Collection 2002-2003. .
163768: CLOCKS - WATCHES - Zeitzeichen. Das Buch mit dem Tick.
163492: CLOCKS - WATCHES - Catalogue officiel des pièces de rhabillage pour montres Suisses / Official catalogue of Swiss Watch Repair / Catalogo official de las piezas sueltas del reloj suizo / Offizieller Katalog der Ersatzteile der Schweizer Uhr [Part 2 only].
161138: CLOCKS|WATCHES - - Horlogerie. Verlucht met vier en zestig platen. Explicatie van uurwerken, horloges en hun gereedschappen uit de encyclopedie van Diderot & d'Alembert, Parijs 1751.
163505: CLOCKS - WATCHES - Collection privée Cartier Paris. Forms and Movements - Cartier's Finest Hours.
163941: CLOCKS - WATCHES - Uhren Guide 2003. Armbanduhren im Trand: Marken von A - Z.
156000: CLOCKS - WATCHES - Schriften der Freunde Alter Uhren [Vol. 20].
104723: CLOCKS - WATCHES - Exklusive Armbanduhren.
53011: CLOEDT, FILIPS DE E.A. - Benedictus. Pater Europae
91792: CLOEDT, PILIPS DE A.O. - Benedictus. Symbol abendländischer Kultur
89822: CLOEDT, FILIPS DE E.A. - Benedictus Pater Europae
60137: CLOETE. G.D. - Hemelse solidariteit ('n Weg in die relasie tussen christologie en soteriologie in die Vierde Evangelie)
151189: CLOGAN, PAUL MAURICE [ED.]. - Medievalia et Humanistica. Studies in Medieval & Renaissance Culture. Volume 1. New Series: In Honour of S. Harrison Thomson.
151858: CLOGG, RICHARD [ED.]. - The Struggle for Greek Independence.
158245: CLOOSTERMANS, MARK - De tak waarop we zitten. Berichten uit de boekenbranche.
4746: CLOPPENBURG, JOHANNES - Sacrificiorvm Patriarchalivm schola sacra. In qua Examinatur Sacrificiorum Antiquitas, Usus, & Antiquatio. Cum Spicilegio.
131354: M. DE CLOPPER|STEENBERGE, PROF. JOSSE VAN - Een mozaïek met vele motieven.
4141470: CLORFENE, C. & ROGALSKY, Y. - The Path of the Righteous Gentile. An Introduction to the Seven Laws of the Children of Noah.
182982: [CLORIVIÈRE, PIERRE-JOSEPH PICOT DE] P.D.C.A.J. - Explication des épitres de Saint-Pierre [3 Volumes Complee Set].
4066194: CLOSE, F. - Lucifer`s Legacy. The Meaning of Asymmetry.
4042267: CLOSEN, G.E. - Wege in die Heilige Schrift. Theologische Betrachtungen über religiöse Grundideen des Alten Bundes.
4044877: CLOSEN, G.E. - Clefs pour la Sainte Écriture. Considerations theologiques sur les idees religieuses fondamentales de l`ancienne alliance.
140186: CLOT, ANDRÉ - Mehmed II. Le conquérant de Byzance 1432-1481.
183610: CLOTILDE CORREIA BOTELHO [EDS.].|TORGAL, ADOSINDA PROVIDÊNCIA - Lisboa com Seus Poetas. Collectãnea.
162060: CLOUGH, ARTHUR HUGH - Plutarch's Lives. Dryden Plutarch - revised by Arthur Hugh Clough [3 Vols. Compl.].
150783: CLOUGH, RALPH N. - Island China.
131039: CLOULAS, IVAN - Philippe II.
110920: CLOULAS, IVAN - Henri II.
183385: R. CLOUTIER [EDS.].|SCHULTZE, HANS-PETER - Devonian Fishes and Plants of Miguasha, Quebec, Canada.
57750: CLOUX, A.P.A. DU|VEGT, J. VAN DER - Twaalftal lijdensstoffen. WAARBIJ: Steeds wassende stroomen des Geestes. Leerrede over Ezechiël 47 : 1-5. EN: Doorn en distel. Leerrede over Jesaja 55 : 33 (3 werken in 1 band)
57753: CLOUX, A.P.A. DU - Eerste t/m vierde zestal leerredenen (4 delen in 1 band)
59084: CLOUX, A.P.A. DU - Eerste zestal leerredenen
57271: CLOUX, A.P.A. DU - Derde zestal leerredenen
57736: CLOUX, A.P.A. DU - Eerste en Tweede twaalftal leerredenen (Zoogenaamde Vrije Stoffen) (2 delen)
55258: CLOUX, A.P.A. DU - Eerste zestal leerredenen
32165: CLOUX, A.P.A. DU - Maak mij levend naar Uw Woord (Deel 1)
32166: CLOUX, A.P.A. DU - Maak mij levend naar Uw Woord (Deel 2)
53612: CLOUX, A.P.A. DU - Derde zestal leerredenen
166268: CLOVER, CHARLES - Leeg. Hoe overbevissing ons dagelijks leven verandert.
122152: CLOWES, EDITH W.|JAMES L. WEST [EDS.].|SAMUEL D. KASSOW - Between Tsar and People. Educated Society and the Quest for Public Identity in Late Imperial Russia.
183820: CLOWNEY, PAUL|TESSA CLOWNEY - Kerken ontdekken. Handleiding belangrijke bouwstijlen - invloed van bepaalde opvattingen - functies van het kerkgebouw - ambachtelijke bekwaamheden.
170779: CLRAK H. PINNOCK [EDS].|JOHN, B. COBB - Searching for an Adequate God. Dialogue Between Process and Free Will Theists.
146072: CLUNE, FRANK - To the Isles of Spice with Frank Clune. A vagabond voyage by air from Botany Bay to Darwin, Bathurst Island, Timor, Java, Borneo, Celebes and French Indo-China.
100279: CLUNN, HAROLD P. - The Face of London. Completely new & revised edition.
123139: CLUTTON-BROCK, JULIET - Horse Power. A History of the Horse and the Donkey in Human Societies.
146360: CLYMAN, TOBY W.|JUDITH VOWLES [EDS.]. - Russia Through Women's Eyes. Autobiographies from Tsarist Russia.
165362: CLYMAN, TOBY W.|JUDITH VOWLES [EDS.]. - Russia Through Women's Eyes. Autobiographies from Tsarist Russia.
142022: CNODDER, REMI DE|DR. HANS REDEKER - Jits Bakker.
152896: CO VET|MOLENDIJK, ARIE - Temporalité et attitude. Structuration du discours et expression de la modalité.
158122: CO. -|JOSEPH BEAR - One Thousand Fine & Valuable Books, Manuscripts, Drawings, Prints and Autograph Letters. Catalogue no. 75 [2 Vols. Compl.].
158069: CO. [M. SONDHEIM - FOREW.]. -|JOSEPH BEAR - Bibliothek des Herrn Hauptmann FRIEDRICH GEIGER & Bibliothek des Herrn GEORGE NESTLE-JOHN [2 Vols. in 1].
143150: CO - TRANSL. - AFTERW.].|GILMAN, RICHARD [JOYCE - Decadentie. De merkwaardige geschiedenis van een etiket.
4053450: COAKLEY, J.W. (ED.) - Concord Makes Strength. Essays in Reformed Ecumenism.
104652: COARELLI, FILIPPO|ERICH STEINGRÄBER|ISA BELLI BARSALI - Kostbarkeiten der Goldschmiedekunst.
84853: COARER-KALONDAN, E. - Le Druidisme ou la lumière de l'Occident
166353: COATES, BRIAN J. - The Birds of Papua New Guinea. Including the Bismarck Archipelage and Bougainville [2 Vols. Compl.].
180673: COATS, ALICE M. - Bloemenschat. Een geschiedenis van bloementekeningen.
150900: COATS, ALICE M. - Bloemenschat. Een geschiedenis van bloementekeningen.
143417: COBBAN, ALFRED - Ambassadors and Secret Agents. The Diplomacy of the First Earl of Malmesbury at the Hague.
100471: COBBENHAGEN, PROF. DR. M.J.H. - De economist Cobbenhagen. Economische geschriften van Prof. Dr. M.J.H. Cobbenhagen.
4068538: COBBETT, W. - Lettres sur l`histoire de la Réforme de Angleterre et en Irlande. Traduction nouvelle.
140977: COBBETT, WILLIAM - Cottage Economy. [With an preface by G.K. Chesterton].
121872: COBBING, ANDREW|MASATARO ITAMI - Kawada Ryokichi - Jeanie Eadie's Samurai. The Life and Times of a Meiji Entrepreneur and Agricultural Pioneer.
157806: COBRES, J.P. - Deliciae Cobresianae. Büchersammlung zur Naturgeschichte [2 Vols. Compl.].
81986: COCCEJUS, JOHANNES - De Leer van het Verbond en het Testament van God
9782: COCCEJUS, JOHANNES - Psalmi Davidis CL. Hebraeus textus ex optimorum codicum fide editus est.
9718: COCCEJUS, JOHANNES HENRICUS - Naeder Ondersoeck van het Rechte Verstand van den Tempel die den Propheet Ezechiel gesien en beschreven heeft in sijn Laetste Gesichte, En des Jesuits Villalpands bevattingen daer omtrent. Voorgesteld aen den seer Eerwaerden en Geleerden Heer Campegius Vitringa. Verçierd met de nodige Afbeeldsels.
9515: COCCEJUS, JOHANNES - Hoofd-Summe der Godgeleerdheid uit de Schriften opgehaalt. In 't Nederduits vertolkt door Theodorus Antonides.
52357: COCCHINI, F. - Il dono e la sua ombra, ricerche sul Peri Euchès di Origene. Atti del I Convegno del Gruppo Italiano di Ricerca su 'Origene e la Tradizione Alessandrina'
183012: COCHERET, C.A.|LICHTENAUER, W.F. [INTROD.]. - Bekende Rotterdammers door hun stadgenoten beschreven. Zes en dertig bijdragen over burgers van Rotterdam,
4136368: COCHRANE, J.R. - Circles of Dignity. Community Wisdom and Theological Reflection.
157784: COCHRANE, J.A. - Dr. Johnson`s printer. The life of William Strahan.
92394: COCK, HENDRIK DE - Verzamelde Geschriften (2 delen)
46279: COCK, A. DE|MONT, P. DE - Wondervertelsels uit Vlaanderen uit den volksmond opgeteekend. 2e vermeerderde druk, met 32 platen van Paul Dom, Fotografische herdruk
84729: COCK, H. DE - Gereformeerde kerkregeering of handboek voor leeraars en kerkeraadleden benevens de synodale besluiten der Chr. Afg. Geref. Kerk, die thans nog van kracht zijn
84731: COCK, H. DE - Besluiten van de nationale Dordsche Synode, gehouden in den jare 1618 en 1619, te Dordrecht.
85649: COCK, HENDRIK - Verzamelde Geschriften (2 delen)
57237: COCK, LUCIEN DE - Geschiedenis van de dood. Begraafplaatsen in Europa
185574: COCK, DR. J.K. DE - Bijdrage tot de historische geografie van Kennemerland in de Middeleeuwen op fysisch-geografische grondslag. Contribution to the historical geography of Kennemerland in the Middle Ages, on a physical-geographical basis. Summary and general summary in English. Also description of the plans and maps in English.
58294: COCK, H. DE|SCHOTEL, G.D.J.|TROELSTRA, A. - Geschiedenis van den oorsprong, de invoering en de lotgevallen van den Heidelbergschen Catechismus / Historisch overzicht van de formulieren van eenheid en de liturgische geschriften van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland / Stof en methode der catechese in Nederland vóór de Reformatie (3 werken in 1 band)
84734: COCK, H. DE - Wederlegging van het goddelooze stuk, getiteld: Beschouwing van de Belijdenis des Geloofs, onlangs door een onbekende nachtuil uitgegeven, met oogmerk om de wereld te verleiden en te stijven in hare verkeerde gedachten nopens, en vervolging van de ware Gereformeerden, en de Gereformeerde leer te verkeeren in een bajert van verwarring, en in plaats den waarachtigen dienst van God, den afschuwelijken Kalverdienst des vrijënwils op te rigten
100718: COCK, P. DE|L. MAKA [EDS.]. - Inwijding van de Koninklijke Bibliotheek Albert I door z.m. de koning op 17 februari 1969.
83982: COCK, HENDRIK - Verzamelde Geschriften (2 delen)
4049932: COCK JR. H. DE (COCK, H. DE) - Hendrik de Cock beschouwd in leven en werkzaamheid. Eene bijdrage tot regt verstand van de kerkelijke afscheiding.
4301007: COCK, H. DE - Wederlegging van het goddelooze stuk, getiteld Beschouwing van de Belijdenis des Geloofs,. onlangs door een onbekende Nachtuil uitgegeven, met oogmerk om de wereld te verleiden en te stijven in hare verkeerde gedachten enz.
152656: COCK, LUCIEN DE - Geschiedenis van de dood. Begraafplaatsen in Europa.
152657: COCK, LUCIEN DE - Rituelen en gewoonten in Europa. Geschiedenis van de dood.
144389: COCKAYNE, OSWALD (ED.) - Seinte Marherete. The Meiden ant Martyr.
102004: COCKERELL, MICHAEL|DAVID WALKER|PETER HENNESSY - Sources Close to the Prime Minister. Insiede the hidden world of news manipulators.
186160: COCKETT, F.B. - Peter Monamy 1681-1749 and his Circle.
157802: COCKLE, MAURICE J.|SIR CHARLES OMAN [INTROD.]. - A Bibliography of Military Books up to 1642.
154637: COCKSHAW, P. [ET AL.]. - Karel de Stoute 1433-1477. Tentoonstelling georganiseerd naar aanleiding van de vijfhonderdste verjaring van zijn dood.
91501: COCKX-INDESTEGE, ELLY|LEMAIRE, CLAUDINE - Handschriften en oude drukken in facsimile van 1600 tot 1984. Catalogus. Tentoonstelling in de Koninklijke Bibliotheek Albert I.
141129: COCKX-INDESTEGE, ELLY - Mathias van der Goes en het ' Boexken van der officien ofte dienst der missen ', van Simon van Venlo. Vijfhonderd jaar boekdrukkunst te Antwerpen.
186046: COCKX-INDESTEGE, ELLY - Andreas Vesalius. A Belgian Census. Contribution Towards a New Edition of H.W. Cushing's Bibliography.
150017: COCKX-INDESTEGE, ELLY|GEORGES COLIN [EDS.]. - Fernand Baudin. Typograaf / Typographiste / Book Designer. Bibliografie van zijn geschriften, inventaris van het typografische oeuvre.
168133: COCKX-INDESTEGE, ELLY|FRANS HENDRICKX [EDS]. - Miscellanea Neerlandica. Opstellen voor Dr. Jan Deschamps ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag [3 Vols. Compl. Set].
103222: COCKX-INDESTEGE, ELLY - Andreas Vesalius. A Belgian Census. Contribution Towards a New Edition of H.W. Cushing's Bibliography.
47732: COCORDA, ASCAR - La vérité sur le Réveil Dissident et sur le Réveil Vaudoi. A propos de l'opuscule de M.W. Meille
58640: COCQUIUS, ADRIANUS - Syons Segen over des Heeren Gesalfde. Door-gestelt in Christelijcke Meditatien over Psalm 118 : 25, 25, 26
121760: COCTEAU, JEAN [PIERRE CHANEL - ED.]. - Vollendete Vergangenheit. Volume / Band 1: Tagebücher 1951-1952.
167096: COCTEAU, JEAN [THEO FESTEN - TRANSL.]. - Vier gedichten [Plain-Chant [18 fragmenten] - L'ange heurtebise - La crucifixion - Un ami dort]. .
100012: CODDINGTON, EDWIN B. - The Gettisburg Campaign. A Study in Command.
4052289: CODINA, VAN & ZEVALLOS, N. - Ordensleben. (BThB)
166245: CODRINGTON, NELIUS SIEGFRIED - In het land der woorden.
143538: COE, MICHAEL D. - Mexico.
143539: COE, MICHAEL D. - The Maya.
130659: COE, BRIAN - De opkomst van de fotografie. De geschiedenis van 1800-1900 door Brian Coe conservator van het Kodak Museum.
58133: COELAND, CHRISTJANE CAROLINE - Het verborgen leven met God van Christjane Caroline Coeland. Voorgesteld in een eenvoudig verhaal harer bekeering tot God, en eenige geestelijke meditatiën en gebeden
96814: COELAND, CHRISTJANE CAROLINE - Het verborgen leven met God van Christjane Caroline Coeland. Voorgesteld in een eenvoudig verhaal harer bekeering tot God, en eenige geestelijke meditatiën en gebeden. Benevens eene predikatie van Mr Hugo Binning over Romeinen 8 : 1
104364: COELEN, P. VAN DER|R. PLÖTZ [EDS.]. - Das Goldene Zeitalter des Herzogtums Geldern. Geschichte, Kunst und Kultur im 15. und 16. Jahrhundert. Teil 2: KATALOG [only].
161697: COELHO, LUISA - O desenho das palavras. Contribuição para uma aproximação Semiótica entre o pictórico e o verbal na obra de José de Almada Negreiros [De tekening van de woorden. Bijdrage tot een semiotische benadering tussen het pictorische en het verbale in het werk van José de Almada Negreiros].
144199: COELHO, PAULO - De pelgrimstocht naar Santiago. Dagboek van een magiër.
183649: COENE, E.H.|SANDER KOLLAARD - Reumatoide Artritis. Zorgboek.
52483: COENEN, L. (HERAUSG.) - Theologisches Begriffslexikon zum Neuen Testament
51788: COENEN, L. - Theologisches Begriffs Lexikon zum Neuen Testament (2 Banden. I: Abraham - Israel II: Jerusalem - Zweifel)
85460: COENEN, LOTHAR - Theologisches Begriffslexikon zum Neuen Testament. (2 volumes)
170454: COENEN, HANS GEORG - Analogie Und Metapher. Grundlegung Einer Theorie Der Bildlichen Rede.
89302: COENEN, WILHELMINA LOUISE CATHARINA - Bijdrage tot de kennis van de maatschappelijke verhoudingen van de zestiende-eeuwsche doopers.
102411: N.J.P. COENEN|TRAA, M. VAN - Inzake opsporing. Enquêtecommissie opsporingsmethoden.
122740: COENEN, H. [ED. - ET AL.]. - Beschouwingen over het democratische gehalte van de samenleving.
4032722: COENEN TORCHIANA, H.A.V. - Story of the mission Santa Cruz.
184472: COENEN, JEAN - Baanderheren, boeren en Burgers. Een overzicht van de geschiedenis van Boxtel, Liempde en Gemonde.
162254: COENEN, REINHARD [ED.]. - Integrative Forschung zum globalen Wandel. Herausforderungen und Probleme.
166199: COENEN, HERMAN - Jo Coenen. Schetsen Noordknoop Céramique Maastricht. / Roughs Noordknoop Céramique Maastricht.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

3/9