Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
140395: CATALOGUE - - Collectie B. de Geus van den Heuvel. Catalogus Schilderijen - Aquarellen en Etsen. Verzameling B. de Geus van den Heuvel, Nieuwersluis [2 Vols. Compl.].
130012: CATALOGUE - - Fries zilver. [Frisian Silver]
141246: CATALOGUE - - Amsterdams goud en zilver. Tentoonstelling van werken der grote Amsterdamse edelsmeden van de 16e, 17e en 18e eeuw.
140939: CATALOGUE VENTE DROUOT - Collection de monsieur L. Salavin (1972)
158382: CATALOGUE BURLINGTON 1908 - - Illustrated Catalogue of Illuminated Manuscripts Burlington Fine Arts Club.
151106: CATALOGUS HISTORISCHE WAPENS [THOR] - Historische Wapens & Uitrustingsstukken / Historische Waffen & Rüstungsteile / Historic Arms & Armour.
167974: CATALOGUS 1934 [FACSIMILE] - - Speciaal-catalogus van de postzegels van Nederland en Koloniën 1934.
4039712: CATCHPOLE, D. - The Trial of Jesus. A study in the Gospels and Jewish Historiography from 1770 tot the Present Day. (Studia Post-Biblica 18)
121986: CATE, FLIP TEN - Dit volckje seer verwoet. Een geschiedenis van de Sint Antoniesbreestraat.
53799: CATE, ARTHUR TEN - Sterven voor Bosnië? Een historische analyse van het interventiedebat in Nederland, 1992-1995
164827: CATE, ARTHUR TEN - Waarnemers op heilige grond. Nederlandse officieren bij UNTSO 1956-2003.
166999: CATE, CURTIS - André Malraux. A Biography.
142392: CATE, CURTIS - Antoine de Saint-Exupéry. His Life & Times.
156337: CATE, C.L. TEN - Tot glorie der gerechtigheid. De geschiedenis van het brandmerken als lijfstraf in Nederland.
85775: CATÉCHÈSE ORTHODOXE - Vocabulaire théologique othdoxe
59903: CATESBURG, J. - Het gebed
123316: [MR. K. CATH - FOREW.].|HERMAN J. MOESHART [ET AL.].|LEIJERZAPF, DRS INGEBORG TH. - Herinneringen aan Japan 1850-1870.
110491: [MR. K. CATH - FOREW.].|HERMAN J. MOESHART [ET AL.].|LEIJERZAPF, DRS INGEBORG TH. - Herinneringen aan Japan 1850-1870.
153988: CATHARINE VAN GRONINGEN [TEXT]|DRENTH, JURJEN [PHOTOGR.]. - Beelden uit de Stichtse Lustwarande.
154225: CATHCART, MICHAEL [ED.]. - Manning Clark's History of Australia [Abridged from the six-volume classic].
141979: CATHEDRALS - Merveilleuses Cathédrales de France.
152951: CATHELIJNE DE BUSSER|LIGTVOET, ARJEN - Vaagtaal. Vecht mee tegen beleidsbabbels, managementspeak en zirggezemel.
182401: CATHERINE BIBOLLET [PHOTOGRAPHS]|LEBÉDEL, CLAUDE [TEXT] - Comprendre la tragédie des cathares.
183319: CATHERINE MAGNIEN-SIMONION - EDS.].|MICHEL MAGNIEN|MONTAGNE, MICHEL DE [JEAN BALSAMO - Les Essais.
121228: CATHERINE PETERS SENGERS|ESTHER TOBÉ [EDS.].|KLOEK, ELS - Vrouwen en Kunst in de Republiek. Een overzicht.
103614: CATHERINE DONZEL [EDS - ET AL.].|SANGMANEE, KITTY CHA - L'ABCdaire du Thé.
166024: CATHERINE ARMSTRONG [EDS.].|HINKS, JOHN - Book Trade Connections from the Seventeenth to the Twentieth Centuries.
143027: CATHERINE ARMSTRONG [EDS.].|HINKS, JOHN - Printing Places. Locations of Book Production & Distribution since 1500.
142976: CATHERINE ARMSTRONG [EDS.].|HINKS, JOHN - Worlds of Print. Diversity in the Book Trade.
54803: CATHERWOOD, CHRISTOPHER - Een gedeelde God. Verschillen tussen islam, christendom en jodendom
145017: CATLIN, GEORGE [MICHAEL M. MOONEY - ED.], - Letters and Notes on the North American Indians.
130954: CATLIN, GEORGE [MICHAEL M. MOONEY - ED.], - Letters and Notes on the North American Indians.
58728: CATS, JACOB - Zinne- en Minnebeelden
96442: CATS, JACOB - Dichtwerken van Jacob Cats, naar de behoeften van den tegenwoordigen tijd ingerigt. Met plaatjes. Zesde deel
96443: CATS, JACOB - Dichtwerken van Jacob Cats, naar de behoeften van den tegenwoordigen tijd ingeriecht. Met plaatjes. Zevende deel
96444: CATS, JACOB - Dichtwerken van Jacob Cats, naar de behoeften van den tegenwoordigen tijd ingericht. Met plaatjes. Achtste en laatste deel
165097: CATS, B.C.|H.N.J. VAN DEN BERG - Logistiek onder de tropenzon. De verzorgende diensten van KNIl en KL in Nederlands-Indië 1946-1950.
130149: CATS, J. - Spiegel van den Ouden en Nieuvven Tydt, Bestaende uyt Spreeck-woorden ende Sin-spreuken, ontleent van de voorige en jegenwoordige Eeuwe, verlustigt door menigte van Sinne-beelden, met Gedichten en Prenten daer op passende: Dienstigh tot bericht van alle gedeelten des levens: beginnende van de Kintsheyt, ende eyndigende met het eynde alles vleesch [3 Parts in 1]
96440: CATS, JACOB - Dichtwerken van Jacob Cats, naar de behoeften van den tegenwoordigen tijd ingerigt. Met plaatjes. Vierde deel
96441: CATS, JACOB - Dichtwerken van Jacob Cats, naar de behoeften van den tegenwoordigen tijd ingerigt. Met plaatjes. Vijfde deel
151159: CATS - The Cat Fanciers' Association. 1995. Yearbook. Events of 1993-1994 Show Season..
132111: CATS, JACOB [HANS LUIJTEN - ED.] - Sinne- en Minnebeelden. Studie-uitgave met inleiding en commentaar [3 Vols. Compl.]
31489: CATSBURG, J. - Feeststoffen. Kom! Schepper Heilige Geest. 7-tal Pinksterpredikaties, waarvan de beide laatste het afscheid van St. Maartensdijk en de intrede te Katwijk aan Zee
87309: CATSBURG, J. - De rechtvaardiging van de goddeloze
86237: CATSBURG, J. - Vragen op de levensweg
31556: CATSBURG, J. - Het gebed
86480: CATSBURG, J. - Vragen op de levensweg
53398: CATTANEO, MARCO - Heisenberg. Van kwantumrevolutie tot wereldformule (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 11)
95240: CATTANEO, MARCO - Heisenberg. Van kwantumrevolutie tot wereldformule (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 11)
102859: CATTANEO, MARCO|JASMINA TRIFONI - Legendäre Bauwerke der Menschheit. Das Unesco Weltkulturerbe.
58832: CATTANEO, MARCO - Heisenberg. Van kwantumrevolutie tot wereldformule (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 11)
157539: CATTANI, ALFRED [ED.]. - Zentralbibliothek Zürich. Lust zu schauen und zu lesen.
101214: CATTEEUW, PAUL|FRANK HELLEMANS [EDS.]. - In verscheidenheid. Liber Amicorum Prof. Dr. Em. Robert van Passen.
154419: CATULLUS, GAIUS VALERIUS [HILDEGARD PÜTZ - TRANSL.|GRAPHS.]. - Odi et Amo.
143587: CAUCHARD, J.C.|RAYMOND FERRANDO [INTROD.]. - La pintade [Numida Meleagris].
162312: CAUCHIES, JEAN-MARIE [ED.]. - Publication du Centre Européen d'Études Bourguignonnes (XIVe-XVIe siècle). Images et représentations princières et nobiliaires dans les Pays-Bas bourguignons et quelques régions voisines [12 Volumes].
141663: CAUSA, RAFFAELLO [INTROD.]. - La peinture napolitaine de Caravage à Giordano.
155523: CAUTE, DAVID - The Fellow-Travellers. A Postscript to the Enlightenment.
163641: CAUTE, DAVID - Joseph Losey. A Revenge on Life.
167034: CAUTE, DAVID - Politics and the Novel During the Cold War.
140555: CAUTER, LIEVEN DE - Archeologie van de kick. Over moderne ervaringshonger.
105110: CAUTEREN, J. VAN [ET AL] - Schatkamers uit het zuiden.
186381: CAUWENBERG, S.W. [ED.]. - Nederlandse en Vlaamse identiteit. Betekenis, onderlinge relatie en perspectief.
183328: CAVALHO, JOAQUIM [ED.]. - Religion, Ritual and Mythology. Aspects of Identity Formation in Europe & Religion and Power in Europe. Conflict and Convergence [ = Volume I & II: Religions and Philosophical Concepts].
140411: CAVALIERI, PIUS FRANCHI DE|JOHANNES LIETZMANN [EDS.]. - Specimina Codicum Graecorum Vaticorum. Collegerunt Pius Franchi de' Cavalieri et Iohannes Lietzmann.
150622: CAVALLO, ADOLFO SALVATORE - Medieval Tapestries in the Metropolitan Museum of Art [in slipcase].
160443: CAVANDISH, RICHARD - The Powers of Evil in Western Religion, Magic and Folk Belief.
89858: CAVANNA, FRANÇOIS - Sur les murs de la classe. Textes de François Cavanna et de nos auteurs de la Communale.
171038: CAVE, PETER - Hoe denk je als een vleermuis. 35 echt interessante toepassingen van filosofie.
4064823: CAVENDISH, R. - The Great Religions.
4015275: CAVENDISH, R. - Hellevuur en hemels licht. Visioenen van het hiernamaals.
4051895: CAVENDISH, R. & LING, T.O. (HRSG.) - Mythologie. Eine illustrierte Weltgeschichte des mythisch-religiösen Denkens.
150871: CAVENDISH, RICHARD - Visions of Heaven and Hell.
153457: CAWTHORNE, NIGEL - Julius Ceasar.
166331: CAWTHORNE, NIGEL - Daughter of Heaven. The True Story of the Only Woman to become Emperor of China.
121674: CAWTHORNE, NIGEL - Witch Hunt. History of a Persecution.
150726: CAWTHORNE, NIGEL - The Iron Cage. Are British Prisoners of War Abandoned in Soviet Hands Still Alive in Siberia?
91502: CAYGILL, MARJORIE - The Story of the British Museum
164107: CAYLEY, EMMA - Debate and Dialogue. Alain Chartier in his Cultural Context.
172384: CAZANAVE, EMMANUEL - Unité de l'univers et unité de l'Eglise : une lecture de la Summa contra gentiles. Institut Catholique de Toulouse - Thèses
97088: CAZEAUX, JACQUES - La Trame et la Chaine. Ou les Structures littéraires et l'Exégèse dans cinq des Traintés de Philon d'Alexandrie
95763: CÉARD, JEAN A.O. - Rabelais en son Demi-Millénaire. Actes du colloque international de tours (24-29 Septembre 1984). Études Rabelaisiennes. Tome XXI (Volume 21). (Travaux d'Humanisme et Renaissance, CCXXV)
185493: CEAUSESCU, GÉNÉRAL-LIEUTENANT DR. ILIE - Transylvania. An Ancient Romanian Land.
122432: CEAUSESCU, GÉNÉRAL-LIEUTENANT DR. ILIE - La Transylvanie. Ancienne terre roumaine.
101622: CECIL, HENRY - Settled out of Court.
94881: CECIL, DAVID - The cecils of Hatfield House, a portrait of an english ruling family
143286: CECIL, LAMAR - Wilhelm II. Prince and Emperor 1859-1900 & Emperor and Exile 1900-1941 [2 Vols. Compl.]. .
155508: CECILIA ODÉ|MIEDEMA, JELLE|RIEN A.C.DAM [ED.]. - Perspectives on the Bird's Head of Irian Jaya, Indonesia. Proceedings of the Conference Leiden, 13-17 October 1997.
183802: CECILIA M. O'CONNOR [EDS.].|WOLSTENHOLME, G.E.W. - CIBA Foundation Symposium on Medical Biology and Etruscan Origins.
130363: CECILY JONES [EDS.]|DABYDEEN, DAVID|JOHN GILMORE - The Oxford Companion to Black British History.
152977: CEES WIEBUS|HELLEMA, DUCO|TOBY WITTE [EDS.]. - Doelwit Rotterdam. Nederland en de oliecrisis 1973-1974. Doelwit Rotterdam. Nederland en de oliecrisis 1973-1974.
157985: CEES NOOTEBOOM ET AL.].254PP., COLOPHON.|CLAUS, HUGO [MARNIX VINCENT - FOREW. - FREDDY DE VREE - Beelden [In Slipcase].
160645: CEES WILLEMSEN [EDS.].|ROHOLL, M.L.& E. WAEGEMANS - De Lage Landen en de Sovjetunie. Beeldvorming en betrekkingen.
144764: CEES HOFSTEENGE [ED.].|ZUITHOFF, ATE - H.N. Werkman. De volledige brieven aan Ate en Wiea. Inleiding Ate Zuithoff, annotaties Cees Hofsteenge en Ate Zuithoff.
123360: CEES HOFSTEENGE [EDS.].|ZUITHOFF, ATE - H.N. Werkman. De volledige brieven aan Ate en Wiea. Inleiding Ate Zuithoff, annotaties Cees Hofsteenge en Ate Zuithoff.
162782: CEES ZEVENBERGEN|OKKEMA, JOHAN|ROB FERINGA - De straatnamen van Rotterdam. Verklaring van alle bestaande en van verdwenen straatnamen.
104545: CEES STRAUS|MEURS, INEZ|MICHIEL KOOLBERGEN|WILLEM OTTERSPEER - John Louis Torenbeek.
110801: CEES TIMMER|ZIJLSTRA, JAAP - Honderd en één heiligen.
181061: CELA, CAMILO JOSÉ [FRANCES M. LÓPEZ-MORILLAS - TRANSL.]. - Journey to the Alcarria. Travels on foot through the Spanish countryside.
165627: CELA, CAMILO JOSÉ [PAUL RÖMER - TRANSL.]. - De familie van Pascual Duarte.
104207: CELEBONOVIC, ALEKSA [GERRIT KOMRIJ - TRANSL.]. - Dierbare schilders. Het burgerlijk realisme in de neentiende eeuw.
181122: CELEBONOVIC, ALEKSA - The Heyday of Salon Painting. Masterpieces of Bourgeois Realism.
89794: CELEBONOVIC, ALEKSA - Dierbare schilders. Het burgerlijk realisme in de negentiende eeuw.
185881: CELEN, DR. V. - Michiel de Swaen. Zijn leven en werk.
168299: CELEN, DR. V.|DR. C. HUYSMANS|PROF. DR. M. SABBE [EDS.]. - Werken van Michiel de Swaen [6 Vols. Compl.].
183966: CELEN, DR. V.|DR. C. HUYSMANS|PROF. DR. M. SABBE [EDS.]. - Werken van Michiel de Swaen [6 Vols. Compl.].
163125: CELESTA CANCELA SILVA|CONCHA MARTÍNEZ VIDAL [EDS.].|MONROY, MARIÁ UXIÁ - Following Putnam's Trail.
164349: ÇELIK, GÜRKAN - The Gülen Movement. Building Social Cohesion through Dialogue and Education.
145578: ÇELIK, ZEYNEP - The Remaking of Istanbul: Portrait of an Ottoman City in the Nineteenth Century
181400: CÉLINE, LOUIS-FERDINAND - Dood op krediet.
152435: CÉLINE, LOUIS-FERDINAND - Van de ene dood naar de andere. Brieven, artikelen en polemieken, gekozen, ingeleid en vertaald door E. Kummer.
155080: CELL PHONES - Guide GoldVish Cell Phones.
7919: CELLARIUS, CHRISTOPH - Latinitatis Liber Memorialis, In usum Scholarum Belgicarum conversus. Editio Secunda.
56313: CELLI, GIORGIO - Lorenz. Grondlegger van de ethologie (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 32)
58852: CELLI, GIORGIO - Lorenz. Grondlegger van de ethologie (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 32)
102214: CELOVSKY, BORIS - Das Münchener Abkommen von 1938.
55915: CELS, JOS - Mijnheer Arseen en de rechtvaardige rechters. Geschiedenis van de opzienbarende kunstroof in de Sint-Bataafskathedraal te Gent
165336: A.D. CEMBELLA [EDS.].|D.M. ANDERSON|HALLEGRAEFF, G.M. - Manual on Harmful Marine Microalgae.
121363: CENTURY FURNITURE COMPANY GRAND RAPIDS - MICHAGAN - Antique Furniture. A Basic Primer on Furniture Featuring 25 Distinct Periods.
4065951: CEPARI, VAN (ALOYSIUS GONZAGA) - Leven van den H.Aloysius van Gonzaga. Beschermheilige der katholieke jeugd. Naar de italiaanse uitgave. Bewerkt door S.v.d.Anker.
163972: CERAMICS - Companies des Indes.
163964: CERAMICS - Porzellan im Vogelbauer. Chinesische Kleinkunst aus der Blütezeit der Qing-Dynastie.
122791: CERAMICS - Deutsche Keramiker im Keramion.
122792: CERAMICS - Deutsche Keramiker im Keramion.
122690: CERAMICS - Modernes Porzellan. Metz in Heidelberg. Sammlung Dr. Reinhard Jandsen / Modern Porcelain. Metz in Heidelberg. Collection Dr. Reinhard Jansen [Mit Ergebnisliste].
91315: CERCAS, JAVIER - Anatomie van een moment
4011220: CERFAUX, L. - De Christen in de Paulinische theologie.
4011221: CERFAUX, L. - Jezus aan de bronnen van de overlevering.
4300397: CERFAUX, L. & J.CAMBIER, - L'Apocalypse de Saint Jean lue aux Chrétiens.
4300399: CERFAUX, L. - Le Chrétien dans la théologie Paulinienne.
150001: CERNEVIC, ELENA|MIKHAIL ANIKST|NINA BABURINA - Grafica Russa. 1880-1917 [in slipcase].
186222: CERNY, CHARLENE|SUZANNE STEIFF {EDS]. - Recycled Re-Seen. Folk Art from the Global Scrap Heap.
186196: CERUTTI, MR. F.F.X. [ED. - ET AL.]. - Geschiedenis van Breda [3 Volumes = Complete Set].
47090: CERUTTI, MARIA VITTORIA - Auctoritas, Mondo tardoantico e riflessi contemporanei
85974: CERUTTI, F.F.X.|F.A. BREKELMANS - Brieven van de rijksarchivaris Dr. R.C. Bakhuizen van den Brink uit zijn Brusselse en Haagse periode, 1849-1861
155711: CERUTTI, W.G.M.|G. VAN DER POL [EDS.]. - Laren. Rijk aan monumenten.
58958: CERVANTES SAAVEDRA, MIGUEL DE - De geestrijke ridder Don Quichot van de Mancha
181401: CERVANTES SAAVEDRA, MIGUEL DE - Der sinnreiche Junker Don Quijote von der Mancha.
102477: CERWINSKE, LAURA [ANTHONY JOHNSON - PHOTOGR.]. - Russian Imperial Style.
104377: CESARE CUNACCIA|LISTRI, MASSIMO - Toscana insolita fantastica.
102478: CESARE GNUDI|DUPONT, JACQUES - La peinture Gothique.
163086: CESCINSKY, HERBERT - The Gentle Art of Faking Furniture.
175935: CESSARIO, ROMANUS|CUDDY, CAJETAN - Thomas and the thomists : the achievement of thomas aquinas and his interpreters. Mapping the Tradition
175934: CESSARIO, ROMANUS - Theology and sanctity.
170727: CETINA, KARIN KNORR - Die Fabrikation von Erkenntnis. Zur Anthropologie der Wissenschaft.
56908: CETTO, ANNA MARIA|GRADMANN, ERWIN - Peinture et dessin en Suisse au dix-septième et au dix-huitième siècle
121667: CEULAER, JOSÉ DE - Felix Timmermans.
160470: CEULEERS, JAN|DAVID SYLVESTER [INTROD.]. - René Magritte, Esseghemstraat 135, Jette-Brussel.
4061453: CEULEMANS, F.C. - Commentarius in Epistolas Catholicas et in Apocalypsim.
184488: CEUNEN, MARIKA [ET AL.]. - Eeuwenlang verbonden. 750 jaar stedenband Leuven - `s-Hertogenbosch.
95736: CEUNINCK VAN CAPELLE, ARCHIBALD DE - Martelaarschap en ascese in de 'Tractatus in Psalmos' en bij origenes. Doctoraalscriptie
4063105: CEUPPENS, W. (FRANS DE VITORIA) - Argumenten voor een humane omgang met vreemde volken.
58072: CEVAAL, J.W. - Een Hollands stadsorgel uit de Gouden Eeuw. Het Van Hagerbeer-orgel in de Pieterskerk te Leiden
180852: CEYSSENS, LUCIEN - Sources relatives aux débuts du jansénisme et de l'antijansénisme 1640-1643 [EXTRACT DE L'INTRODUCTION].
151824: CHABIB, RABBI JACOB IBN [ABBI S.H. GLICK - REV.|TRANSL.]. - En Jacob. Agada of the Babylonian Talmud [5 Vols. Compl. Set].
4045891: CHABOT, B.E. - Sterven op drift. Over doodsverlangen en onmacht.
168533: CHABOT, BART - Up on the Hilton Roof. Over leven en werk van Herman Brood.
180105: CHABOT, B.E. - Sterven op drift. Over doodsverlangen en onmacht.
101115: CHADHA, NATACHA [ED.]. - It Started with a Kiss. Twenty Years of Mexx [In Silk Portfolio].
184992: CHADHA, G.K. - Employment, Earnings and Poverty. A Study of Rural India and Indonesia.
103292: CHADRABA, PROF. DR. RUDOLF [ED. - ET AL.]. - Dejiny ceskeho vytvarneho umeni [4 Vols. Compl.].
142535: CHADWICK, GEORGE - A Systems View of Planning. Towards a Theory of the Urban and Regional Planning Process.
110589: CHADWICK, HENRY [TRANSL.]. - Saint Augustine. Confessions.
4071893: CHADWICK, OWEN - Verbeeld geloof. Een geschiedenis van het christendom.
90441: CHADWICK, OWEN - The spirit of the Oxford Movement. Tractarian Essays.
175489: CHADWICK, OWEN - The Penguin history of the church. 1 The early church
153565: CHADWICK, JOHN - The Interpretation of Mycenaean Greek Texts.
181402: CHADWICK, NORA [J.X.W.P. CORCORAN - INTROD.]. - The Celts. A Lucid and Fascinating History.
110355: CHADWICK, JOHN - Linear B. Die Entzifferung der Mykenischen Schrift.
143245: CHADWICK, OWEN - The Reformation.
145704: CHAFETZ, MORRIS E.|HOWARD T. BLANE|MAJORIE J. HILL [EDS.]. - Frontiers of Alcoholism.
163696: CHAFFERS, WILLIAM [CHRISTOPHER MARKHAM - ED.]. - Chaffers' Concise Hallmarks on Gold & Silver.
161640: CHAFFIN, DON B.|GUNNAR B.J. ANDERSSON - Occupational Biomechanics.
186357: CHAFFIN, TOM - Fatal Glory. Narciso López and the First Clandestine U.S. War against Cuba.
4141143: CHAGALL, B. - Waarom staan die kaarsjes daar...?. Met 39 tekeningen van M.Chagall.
121447: CHAGNON, A. [ET AL.]. - Primitive Worlds. People Lost in Time.
156283: CHAGNON, NAPOLEON A. - Yanomamö. De nadagen van het paradijs.
170977: CHAH, AJAHN - Dharma zijn. Bevrijding van emotioneel en psychisch lijden.
53269: CHAIKIN, LINDA - Gevaarlijke dans
101720: CHAILLEY, JOSEPH [SIR WILLIAM MEYER - TRANSL.]. - Administrative Problems of British India.
184217: CHAIX-RUY, JULES - Le surhomme de Nietzsche à Teilhard de Chardin.
156495: CHAKRABARTI, ARINDAM - Denying Existence. The Logic, Epistemology and Pragmatics of Negative Existentials and Fictional Discource.
131903: CHALABY, ABBAS|GIOVANNA MAGI - Ganz Egypten. Von Kairo bis Abu Simbel und der Sinai.
122785: CHALLE, ROBERT [MARIA FUHRMANN-PLEMP VAN DUIVELAND - ED.|ROGER FRANCILLON - INTROD.]. - Abentuer im Auftrag des Sonnenkönigs. Das südostasiatische Tagebuch 1690-91.
146475: CHALLENGER, ANNA T. - Philosophy and Art in Gurdjieff's Beelzebub. A Modern Sufi Odyssey.
164224: CHALMERS WERNER, E.T. [J.W. SCHOTMAN - ED.]. - Mythen en Legenden van China [Vol. 1 & 2 - Complete Set].
70279: CHALMERS, ALAN - Wat heet wetenschap?
94515: CHALMERS, J.A.|LION CACHET, F. - Tiyo Soga, de eerste kaffer-zendeling. Een bladzijde uit de geschiedenis der zending in kafferland
166168: CHALMERS, KENNETH - Bela Bartok.
140695: CHALMET, NORA [ED. - ET AL.]. - Les Fresques mobiles du Nord. Tapisseries de nos régions XVIe - XXe siècle.
172751: CHALMETA, GABRIEL - La justicia política en Tomás de Aquino : una interpretación del bien común político. Filosofía
4024852: CHAMBERLAIN, H.S. (KANT, IM.) - Immanuel Kant. Die Persönlichkeit als Einführung in das Werk.
4024042: CHAMBERLAIN, H.S. - Mensch und Gott. Betrachtungen über Religion und Christentum.
122273: CHAMBERLAIN, MARY W. - Guide to Art Reference Books.
121139: CHAMBERLAIN, JOHN [ED.]. - The Rule of St. Benedict: The Abingdon Copy.
4140518: CHAMBERLAIN, L. (FREUD, SIGMUND) - De verborgen kunstenaar. Het schrijversleven van Sigmund Freud.
155197: CHAMBERLAIN, BASIL HALL - Things Japanese being Notes on Various Subjects Connected with Japan for the Use of Travellers and Others.
185628: CHAMBERLIN, WELLMANN [& CHARLES E. RIDDIFORD - ILLUSTR.]. - The Round Earth on Flat Paper. Map Projections Used by Cartographers.
163084: CHAMBERLIN, E.R. - The Awakening Giant. Britain and the Industrial Revolution.
164479: CHAMBERLIN, F.R. - Florence en de Medici.
181198: CHAMBERLIN, WILLIAM HENRY - The Russian Revolution. 1917-1918: From the Overthrow of the Czar to the Assumption of Power by the Bolsheviks [Vol. 1 of 2].
143119: CHAMBERLIN, FREDERICK - The Private Character of Henry the Eighth.
100369: CHAMBERLIN, RUSSELL - Loot. The Heritage of Plunder.
9789043516754: CHAMBERS, GELUKKIG GETROUWD - Gesprek met God. Gedachten en aformismen over bidden
183527: CHAMBERS-SCHILLER, LEE VIRGINIA - Liberty. A Better Husband. Single Women in America: The Generations of 1780-1840.
164470: CHAMBERS, R.W. - England Before the Norman Conquest.
162970: CHAMBERS, ROBERT (ED.)|ROBERT CARRUTHERS [REVISED]. - Chambers's Cyclopaedia of English Literature. A History, Critical and Biographical of British Authors with specimens of their Writings [2 Vols. Compl.].
180771: CHAMBERS, PAUL - Bones of Contention. The Archaeopteryx Scandals.
156627: CHAMBERS, ANNE - Eleanor, Countess of Desmond.
4143072: CHAMBERS, D.S. - Individuals and Institutions in Renaissance Italy. (Variorum Collected Studies Seris)
153975: CHAMBERS, JOAN [JOAN HASSALL|GEORGE MACKLEY - EDS.]. - Joan Hassell. Engravings & Drawings. Introductory memoir by Joan Hassall and appreciation of her technique by George Mackley.
143739: CHAMBERS, JAMES - Palmerston. The People's Darling.
101271: CHAMBON, ALBERT - 100.000 zeemijl per onderzeeboot met professor Vening Meinesz.
4009067: CHAMBON, J. - Der französische Protestantismus. Sein Weg bis zur französischen Revolution.
4055718: CHAMBON, J. - Was ist Kirchengeschichte. Massstäbe und Einsichten.
85733: CHAMBRIER, ALEXANDRE DE - Henri de Mirmand et les réfugiés de la révocation de l'édit de nantes. 1650-1721.
105294: CHAMLEY, CHRISTOPHE P. - Rational Herds. Economic Models of Social Learning.
131079: CHAMPEAUX, GÉRARD DE|DOM SÉBASTIEN STERCKS - Introduction au Monde des Symboles.
183700: CHAMPFLEURY [ = JULES FRANÇOIS FÉLIX HUSSON|FLEURY] - Chien-Caillou.
181403: CHAMPFLEURY [ = JULES FRANÇOIS FÉLIX HUSSON|FLEURY] - Grandeur et décadence d'une serinette.
157181: CHAMPIER, VICTOR - Le Mobilier Flamand.
56566: CHAMPIER, VICTOR - Le Mobilier Flamand
91676: CHAMPIGNEULLE, BERNARD - Ile-De-France
164325: CHAMPION, SARA - Archeologische termen en technieken. Alfabetische gids.
100203: CHAMPION, PIERRE - Histoire poëtique du quinzième siècle [2 volumes compl.].
150791: CHAN, LEO TAK-HUNG [ED.]. - One into Many. Translation and the Dissemination of Classical Chinese Literature.
154082: CHAN, ALBERT - The Glory and Fall of the Ming Dynasty.
167921: CHANDÈS, GÉRARD - Le serpent, la femme et l'épée. Recherches sur l'imagination symbolique d'un romancier médiéval: Chrétien de Troyes.
153194: CHANDLER, DAVID P. - Brother Number One: A Political Biography of Pol Pot.
143737: CHANDLER, DAVID - Marlborough as Military Commander.
122460: CHANDLER, DAVID G.|IAN BECKETT - The Oxford Illustrated History of the British Army.
4055531: CHANDLER, R. - Racing Toward 2001. The Forces Shaping America`s Religious Future.
155830: CHANDLER, DAVID G. - Dictionary of the Napoleonic Wars. The Soldiers, Strategies, Armaments, Movements and Battles that shaped Events during Napoleon's Reign.
183141: DR. J. CHANDRA|SRIVASTAVA, DR. G.D. - Alphabetical Repertory of Characteristics of Homoeopathic Materia Medica.
130785: CHANDU, JACK F.|MARIAN BOLLEN - Astrologische berekeningen zonder problemen.
104349: CHANEY JR., OTTO PRESTON - Zhukov.
121796: CHANG MING-KAI [ED.].|LONG-HSUEN, HSU - History of the Sino-Japanese War [1937-1945].
183074: CHANG, KANG-I SUN - The Late-Ming Poet Ch'en Tzu-lung.
185119: CHANG, JUNG - De keizerin. Het dramatische verhaal van de vrouw die bijna vijftig jaar China regeerde.
141533: CHANG, KWANG-CHIH - The Archaeology of Ancient China.
102045: CHANNEL ISLANDS - - Guide to the Channell Islands: Jersey, Guernsey, Sark, Alderney, Herm and Jethou. With Maps of Jersey, Guernsey, Sark and ASlderney - Plans of St. Helier and St. Pieter Port.
4137519: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D. - Al de leerredenen. Uitgegeven onder toezicht van P.D.Chantepie de la Saussaye.
89636: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D. - Al de leerredenen van Dr. D. Chantepie de la Saussaye (Complete Set)
4073623: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, P.D. (HRSG.) - Lehrbuch der Religionsgeschichte.
172176: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, DANIEL - Verzameld werk. 1 1852-1859 / 2 1859-1864 / 3 1865-1874 (3 volumes)
87962: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D. - Leven en rigting. Vier voorlezingen over Godsdienstige vraagstukken van dezen tijd. I. Overlevering en werkelijkheid. II. Geweten en H. Schrift. III. Kerk en Staat. IV. De Christelijke roeping
88808: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D. - La crise religieuse en Hollande. Souvenirs et impressions.
4136224: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, P.D. - Portretten en kritieken.
84557: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D. - De Brief aan de Hebreën voor de gemeente uitgelegd
4066242: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D. - Verzameld Werk. Deel 1, 2 en 3. Een keuze uit het werk verzorgd en geannoteerd door F.G.M.Broeyer, H.W.de Knijff en H.Veldhuis.
4076094: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D. - Verzameld Werk. Deel 1. Een keuze uit het werk verzorgd en geannoteerd door F.G.M.Broeyer, H.W.de Knijff en H.Veldhuis.
84746: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, R.M. - Nieuwe keur uit de werken van Sören Kierkegaard uit het Deensch vertaald
56516: CHANTILLY, CHATEAU DE - Le cabinet des livres du Musée Condé. Cent reproductions
167518: H. CHANTRAINE|MÜLLER, GUSTAV [& HEINZ GÜNTER HORN|Z. ZEDELIUS] - Durnomagus. Das römische Dormagen.
151740: CHAOYING FANG [EDS.].|GOODRICH, L. CARRINGTON - Dictionary of Ming Biography 1368-1644. The Ming Biographical History Project of the Association for Asian Studies [2 Vols. Compl.].
166208: CHAPAUX, ALBERT - Le Congo. Historique, diplomatique, physique, politique, économique, humanitaire & colonial. Ouvrage contenant une grande carte en quatre feuilles, tirée en couleurs, 6 cartes, croquis et plans, intercalés dans le texte. 163 portraits, types d'indigènes, vues, etc.
4062530: CHAPEL, P. - Geschreven voor u. Jaarcyclus B. Overwegingen bij de schriftlezingen van de zondagen.
58466: CHAPIRO, ADOLPHE A.O. - Catalogue de l'horlogerie et des instruments de précision du début du XVIe au milieu du XVIIe siècle
151587: CHAPIRO, ADOLPHE - Jean-Antoine Lépine, horloger [1720-1814]. Histoire du développement de l'horlogerie en France, de 1700 à l'Empire.
121862: CHAPMAN HAROLSD|JOANNA SMITH [CAPTIONS]|PETER QUENNELL [FOREW.].|THELMA SHUMSKY [EDS.]. - The Day Before Yesterday. AQ Photographic Album of Daily Life in Victorian and Edwardian Britain.
100826: CHAPMAN-HUSTON, DESMOND [OSYTH LEESTON - ED.]. - Bavarian Fantasy. The Story of Ludwig II.
4134189: CHAPMAN, GARY - Love is a Verb.
122015: CHAPMAN, GUY - The Third Republic of France. The First Phase 1871-1894.
144634: CHAPMAN, ALISON - The Afterlife of Christina Rossetti.
146208: CHAPPUIS, H.TH. - De Fransch-Duitsche Oorlog 1870-1871, aan het volk verhaald.
105116: CHAPUIS, ALFRED [ET AL.]. - L'horlogerie une tradition Helvétique.
165064: CHAR - Vragen van de aarde, antwoorden uit de hemel & Innerlijke kracht & De essentie. Spiritueel leven voor iedere dag & Innerlijke wijsheid. Leren met je intuïtie & Leef vandaag. Bewust leven, gelukkig sterven [5 Vols. Compl.].
165065: CHAR - Wie met Licht strooit laat de wereld glanzen. Een glasheldere uitleg over lot en toeval.
157656: CHARALAMBOS TSANGARIDES [EDS.].|GULDE, ANNE-MARIE - CFA Franc Zone. Common Currency, Uncommon Challenges.
182894: CHARBON, MARIE H. - Catalogus van de muziekbibliotheek. Volume I. Historische en theoretische werken tot 1800.
58711: CHARBON, MARIE H. - Catalogus van de muziekbibliotheek. Historische en theoretische werken tot 1800 / Vocale muziek van 1512 tot ca 1650 (2 delen)
144961: CHARBON, MARIE H. - Vocal Music 1500-c.1650 [Catalogue of the Music Library. Volume II].
146229: CHARBONNEAUX, J.|F. VILLARD|R. MARTIN - Das hellenistische Griechenland 330-50 v. Chr. [In Slipcase] [= Volume 18: Universum der Kunst].
146221: CHARBONNEAUX, J.|F. VILLARD|R. MARTIN - Das klassische Griechenland 480-330 v. Chr. [In Slipcase] [= Volume 16: Universum der Kunst].
144880: CHARBONNEAUX, J.|F. VILLARD|R. MARTIN - Das Hellenistische Griechenland [330-50 v.Chr.].
144879: CHARBONNEAUX, J.|F. VILLARD|R. MARTIN - Das klassischen Griechenland [480-330 v.Chr.].
144878: CHARBONNEAUX, J.|F. VILLARD|R. MARTIN - Das archaische Griechenland [620-480 v.Chr.].
180820: CHARCOT, J.M. - Lectures. Volume 1 [only].
102246: CHAREL BAELEMANS|FRANS VERACHTERT|JAN VAN DER HEYDEN|ROYMANS, NICO - De negende zaligheid. Cultuurhistorisch beeld van Bladel en Netersel in de Acht Zaligheden.
160730: CHARENCEY, LE COMPTE DE - Vocabulaire de la langue Tzotzil.
46977: CHARITE, J. (RED.) - Biografisch Woordenboek van Nederland. Eerste Deel & Tweede Deel
102267: CHARITÉ, DR. J.|DR. A.J.C.M. GABRIËLS [EDS.]. - Biografisch Woordenboek van Nederland 1880-2000. Deel 6 [only].
183378: CHARITÉ, DR. J.|DR. A.J.C.M. GABRIÉLS|PROF. DR. J. BOSMANS [EDS. - ET AL.]. - Biografisch Woordenboek van Nederland 1880-2000. Volume 1-6 [ = COMPLETE SET].
30482: CHARITÉ, J. E.A. - Biografisch Woordenboek van Nederland (Deel 1-5)
141631: CHARITÉ, J. - De Sociaal-Democratische Bond als orde- en gezagsprobleem voor de overheid (1880-1888),
104961: CHARITÉ, DR. J.|DR. A.J.C.M. GABRIÉLS|PROF. DR. J. BOSMANS [EDS. - ET AL.]. - Biografisch Woordenboek van Nederland 1880-2000. Volume 1-6 [ = COMPLETE SET].
93436: CHARITÉ, J. E.A. - Biografisch Woordenboek van Nederland (Complete Set)
102266: CHARITÉ, DR. J.|DR. A.J.C.M. GABRIËLS [EDS.]. - Biografisch Woordenboek van Nederland 1880-2000. Deel 5 [only].
56772: CHARITÉ, J. - Biografisch Woordenboek van Nederland (Deel 1)
4043642: CHARITÉ, J. & GABRIËLS, A.J.C.M. (RED.) - Biografisch woordenboek van Nederland. Deel 1 t/m 3 (van de 6 dln.).
184228: CHARIVARIUS [PROF. MR. A.C. JITTA - FOREW.]. - Het einde van Socrates.
102665: CHARLES DUMAS [EDS.].|JOHN SILLEVIS|LEEUW, RONALD - De Haagse School. Hollandse meesters van de 19de eeuw.
152913: CHARLES B. TIMMER - TRANSL.].|KATAJEV, IVAN [TOM EEKMAN - Melk en andere verhalen.
103847: CHARLES HOPE [EDS.].|MARTINEAU, JANE - The Genius of Venice 1500-1600.
183469: CHARLES CASPERS|JAN BROUWERS [EDS.].|MARGRY, PETER JAN - 101 Bedevaartplaatsen in Nederland.
154925: [DR. CHARLES H. WESLEY - PREF.].|APTHEKER, HERBERT [ED.]. - A Documentary History of the Negro People in the United States 1910-1932. VOLUME 3: From the Emergence of the N.A.A.C.P. to the Beginning of the New Deal.
104014: CHARLES H. HAYWARD|WHEELER, WILLIAM - Holzschnitzen - Flachschnitzen - Vergolden. Werkzeuge - Handgriffe - Muster.
4017276: CHARLES, R.H. - Eschatology. The Doctrine of a Future Life in Israel, Judaism and Christianity. A Critical History.
145339: CHARLES KADUSHIN|COSER, LEWIS A.|WALTER W. POWELL - Books. The Culture & Commerce of Publishing.
145393: CHARLES EYCK [ILLUSTR.].|DUINKERKEN, ANTON VAN - Het wereldorgel.
104818: CHARLES HORTON|RACHAEL SMITH]|STEVEN COHEN|WHEELER M. THACKSTON|WRIGHT, ELAINE [SUSAN STRONGE - Muraqqa. Imperial Mughal Albums from the Chester Beatty Library.
151889: CHARLES W. JOHNSON|MCKAY, WILLIAM - Parliament and Congress. Representation and Scrutiny in the Twenty-first Century.
57314: CHARLES, THOMAS - Zijn genade is ons genoeg. Overdenkingen en brieven
186277: CHARLES GODDARD|GIRARD, GREG|IAN LAMBOT [|LEUNG PING KWAN - PETER POPHAM - JULIA WILKINSON]. - City of Darkness. Life in Kowloon Walled City.
157209: CHARLES I. ELTON|FLETCHER, W.Y.|H. OSKAR SOMMER [EDS. - ET AL.].|POLLARD, ALFRED W. - Bibliographica [3 Vols. - Complete Set.].
102785: CHARLES GOERG [FOREW.].|MASON, RAINER MICHAEL [INTROD.]. - Vues de Florence et de Toscane d'après Giuseppe Zocchi.
103576: CHARLES-PICARD, GILBERT|COLETTE CHARLES-PICARD - Zo leefden de Carthagers ten tijde van Hannibal.
151205: CHARLES DUMAS [EDS.].|JOHN SILLEVIS|LEEUW, RONALD - De Haagse School. Hollandse meesters van de 19de eeuw.
147179: CHARLES S.J., PIERRE - La robe sans couture. Un essai de luthéranisme catholique. La haute église allemande. 1918-1923.
157096: CHARLES E. PIERCE JR [FOREW.].|STROUSE, JEAN [INTROD.]. - The Morgan Library. An American Masterpiece.
102596: CHARLES DUMAS [EDS.].|JOHN SILLEVIS|LEEUW, RONALD - De Haagse School. Hollandse meesters van de 19de eeuw.
121991: CHARLES FOX|ERIC THACKER (EDS.).|HARRISON, MAX - The Essential Jazz Records. Vol 1: Ragtime to Swing [JUST].
162064: CHARLES E. PIERCE JR.|JOHN PLUMMER|RUSSEL, JOHN - In August Company. The Collections of The Piermont Morgan Library.
162365: CHARLES KEEPING - LITHOGR.].|WALPOLE, HORACE [DEVENDRA F. VARMA - INTROD. - The Castle of Otranto. A Gothic Story [In Slipcase].
162839: CHARLES TENNYSON [EDS.].|DYSON, HOPE - Dear and Honoured Lady. The correspondence between Queen Victoria and Alfred Tennyson.
161090: CHARLES HEYWOOD|EDWARED DE HAAN|GELDER, BEATRICE DE - Out of Mind. Varities of Unconscious Processes.
122218: CHARLES T. WOOD [EDS.].|WHEELER, BONNIE - Fresh Verdicts on Joan of Arc.
165641: CHARLES STERLING &|CHRISTIAN SALM|HEINEMANN, RUDOLF [ED.].|JOHANN CONRAD EBBINGE-WUBBEN - The Thyssen-Bornemisza Collection [Catalogue of Paintings & Illustrations of Paintings & Addeda - in 2 Slipcases].
168224: CHARLES R. BOXER|FRANCISCO LEITE DE FARIA - ET AL.].|GERALD LOMBARDI [EDS]. [LUÍA DE ALBUQUERQUE|GUEDES, MAX JUSTO - Portugal Brazil. The Age of Atlantic Discoveries [In Slipcase].
103332: CHARLES E. PIERCE JR.|O'BRIEN, PATRICK|RUTH S. KRAEMER [ED.].|VERLYN KLINKENBORG - Histoire Naturelle des Indes. The Drake Manuscript in The Piermont Morgan Library.
102852: CHARLES F. STUCKEY [EDS.].|PRATHER, MARLA - Paul Gauguin 1848 - 1903.
87417: CHARLES, THOMAS - Zijn genade is ons genoeg. Overdenkingen en brieven.
131853: CHARLES WENTINCK|CRESPELLE, J.-P. - Lili Pieter van Leer 1905-1966.
4140848: CHARLES, R.H. - The Greek Versions of the New Testaments of the Twelve Patriarchs. Edited from the MSS together with The Variants of the Armenian and Slavonic Versionms and some Hebrew Fragments.
95703: CHARLES, THOMAS|MORGAN, EDWARD - Thomas Charles' spiritual counsels. Selected from his letters and papers
154011: CHARLES H. ARKWRIGHT|WOOLMER, STANLEY C. - Pewter of the Channel Islands.
141786: CHARLES BRICKER [GERALD ROE CRONE - PREF.].|TOOLEY, R.V. - Landmarks of Mapmaking. An Illustrated Survey of Maps and Mapmaking.
141114: CHARLES WYPLOSZ|EICHENGREEN, BARRY|YUNG CHUL PARK (EDS) - China, Asia, and the New World Economy.
101179: CHARLES WADE [ILLUSTR.].|STRATTON, MARY - Bruges. A Record and an Impression.
102990: CHARLESVAN DEN BORREN [EDS - ET AL.].|CLOSSEN, ERNEST - La musique en Belgique du Moyen Age a nos jours.
163476: CHARLESWORTH, MICHAEL [ED.]. - The Gothic Revival 1720-1870 [3 Vols. Compl. in Slipcase].
95623: CHARLESWORTH, JAMES H. - The pesharim and qumran history. Chaos or Consensus?
95608: CHARLESWORTH, JAMES H. - The history of the rehabites. Volume I: The Greek Recension
142885: CHARLEY WAITE|JOHN ARDAGH|SULLAM, JOANNE - Villages of France.
141581: CHARLIE WAITE (PHOTOGR.)|KEATES, JONATHAN - Tuscany.
94396: CHARLIER, YVONNE - Érasme et l'amité, d'après sa correspondance
147172: CHARLIER, YVONNE - Érasme et l'amitié d'après sa correspondance.
166262: CHARLIER, J.M.|V. HUBINON - Tiger Joe. De Ivoorpiste & Het Olifantenkerkhof & Het Mysterie van de Luipaard-mannen [ = 3 Vols. Compl.].
158293: CHARLOTTE VAN MARLE|MARLE, RAIMOND VAN - The Development of the Italian Schools of Painting. Volume XIX: General Index.
140551: CHARLOTTE LEMMENS|LEERINTVELD, AD|LISA JARDINE|MAARTEN PRAK [EDS].|PETER VAN DER PLOEG - Constantijn & Christiaan Huygens. Een gouden erfenis.
156814: CHARLTON, H.B. [ED.]. - Bulletin of The John Rylands Library Manchester [Volume 25].
183419: CHARMAKJIAN, HAGOP A. - Armenian Christology and Evangelization of Islam. A Survey of the Relevance of the Christiology of the Armenian Apostoloc Church to Armenian Relations with its Muslims Enviroment.
4142189: CHARMET, R. & BROGLIE, L. DE, - De toekomst der wetenschap.
163243: CHARMLEY, JOHN - Churchill. The End of Glory. A Political Biography.
150132: CHARMLEY, JOHN - Churchill's Grand Alliance. The Anglo-American special relationship 1940-57.
143299: CHARMLEY, JOHN - Chamberlain and the Lost Peace.
145838: CHARMS, RICHARD DE - Personal Causation. The Internal Affective Determinants of Behavior.
55065: CHARNOCK, STEPHEN - God verzoend en de Wet in haar tweeërlei eis verheerlijk en van haar vloek ontwapend. Verklaard in vier uitnemende verhandelingen met een voorwoord van Alexander Comrie (4 delen)
82372: CHARNOCK, STEPHEN - the works of Stephen Charnock, Volume V Truth and Life
55817: CHARNOCK, STEPHEN - God verzoend en de Wet in haar tweeërlei eis verheerlijkten van haar vloek ontwapend. Derde deel
55818: CHARNOCK, STEPHEN - God verzoend en de Wet in haar tweeërlei eis verheerlijkten van haar vloek ontwapend. Tweede deel
91185: CHARNOCK, STEPHEN - God verzoend en de Wet in haar tweeërlei eis verheerlijkt en van haar vloek ontwapend. Verklaard in vier uitnemende verhandelingen met een voorwoord van Alexander Comrie (4 delen).
55402: CHARNOCK, STEPHEN - Het bestaan en de deugden van God (Deel 2)
55819: CHARNOCK, STEPHEN - God verzoend en de Wet in haar tweeërlei eis verheerlijkten van haar vloek ontwapend. Vierde deel
171092: CHARNOCK, STEPHEN - The Existence And Attributes of God [2 Vols in 1].
52045A: CHARNOCK, S. - God verzoend en de Wet in haar tweeërlei eis verheerlijkt en van haar vloek ontwapend (Verklaard in vier uitnemende verhandelingen met een voorwoord van Alexander Comrie. 4 Delen compleet)
57476: CHARNOCK, STEPHEN - Het Heilig Avondmaal des Heeren waartoe en voor wie? (2 delen)
95858: CHARPENTIER, ETIENNE - Wegwijs in het Nieuwe Testament
4050605: CHARPENTIER, ET. - Wegwijs in het Nieuwe Testament.
4142039: CHARPENTIER, ET. - Wegwijs in het Nieuwe Testament.
146070: CHARPENTIER, OCTAVE - A travers le Quartier Latin. Plus de 200 dessins de S.Finkelstein et Paul Baudier.
103879: CHARRE, ALAINE - Patrick Raynaud. Sculpture.
122566: CHARRIER, ANDRÉ|ROBERT VAN HAARLEM [EDS.]. - Biodiversity, an issue in Higher Education / Biodiversité, un enjeu pour l' Enseignement Supérieur.
172362: CHARRY, ELLEN T. - Psalms 1-50 Brazos Theological Commentary on the Bible 1
156048: CHARRY, EDDY|GEERT KOEFOED|PIETER MUYSKEN [EDS.]. - De talen van Suriname. Achtergronden en ontwikkelingen.
157360: CHARTIER, ROGER|GUGLIELMO CAVALLO [EDS.]. - Die Welt des Lesens. Von der Schriftrolle zum Bildschirm.
90732: CHARTIER, ROGER E.A. - Geschiedenis van het persoonlijk leven. De gemeenschap, de staat en het gezin, 1600-188.
157844: CHARTIER, ROGER - Publishing Drama in Early Modern Europe.
154726: CHARTON, ÉDOUARD - Le Magasin Pittoresque. TABLE ALPHABÉTHIQUE ET MÉTODIQUE suivie de la liste des Rédacteurs, des Dessinateurs et des Graveurs pendant les vingt prémières années 1833 - 1852.
167455: CHARVAT, WILLIAM [MATTHEW J. BRUCCOLI - ED.]. - The Profession of Authorship in America 1800-1870.
182287: CHASE, JAMES HARDLEY [JAN PIETER VAN DER STERRE - TRANSL.]. - Zo ergens, zo nergens. Roman noir.
140466: CHASE, WILLIAM J. - Enemies Within the Gates? The Comintern and the Stalinist Repression 1934-1939.
56060: CHASSENIEUX, DOMINIQUE - Pays de Lapalisse Jaligny le Donjon
152596: CHASSÉRIAU, F. - Précis historique de la Marine Française. Son organisation et son lois [2 Vols. Compl.].
104069: CHASTEL, ANDRÉ - Vuillard.1868-1940.
102612: CHASTEL, ANDRÉ - The Ancien Régime 1620-1775.
102611: CHASTEL, ANDRÉ - The Renaissance 1430-1620.
146248: CHASTEL, ANDRÉ - Italienische Renaissance. Die Ausbildung der grossen Kunstzentren in der Zeit von 1460 bis 1500 [= Volume 7: Universum der Kunst].
165291: CHASTEL, ANDRÉ [ED.]. - Le chateau, la chasse et la foret.
151191: CHASTELLUX, MARQUIS DE [HOWARD C. RICE - ED.]. - Travels in North America in the Years 1780, 1781 and 1782 [2 Vols. in Slipcase - Compl.].
121739: CHASTENET, JACQUES - Cent ans de République [Volumes 1 - 5 only].
4143121: CHATEAUBRIAND, F.A. - Génie du Christianisme.
102327: CHATEAUBRIANT, A. DE - La réponse du seigneur.
55128: CHÂTELET, ALBERT - Robert Campin. De Meester van Flémalle
4075352: CHATELION COUNET, P. & VERTOGEN, G. - God, neem ik aan?. Het ongrijpbare van theologie en natuurkunde.
102115: CHATELION COUNET, PATRICK - Geboorte of misgeboorte. Zeven vooroordelen over de apostel Paulus.
4052484: CHATELION COUNET, P. - Over God zwijgen. Postmodern bijbellezen.
164596: CHATFIELD, JUDITH [LIBERTO PERUGI - PHOTOGR.]. - A Tour of Italian Gardens.
122934: CHATTERTON, E. KEBLE - Old Ship Prints.
150383: CHATTOPADHYAY, BHASKAR - Kushana State and Indian Society. A Study in Post-Mauryan Polity & Society.
93370: CHATZIDAKIS, M.|RADOJCIC, S.|WEITZMANN, K. - Le grand livre des Icônes
183398: CHAUCER, GEOFFREY [A.J. BARNOUW - TRANSL.]. - De vertellingen van de pelgrims naar Kantelberg [3 Vols. Compl. in Illustrated Slipcase].
183399: CHAUCER, GEOFFREY [A.J. BARNOUW - TRANSL.]. - De vertellingen van de pelgrims naar Kantelberg [3 Vols. Compl. in Illustrated Slipcase].
100470: CHAUCER, GEOFFREY [A.J. BARNOUW - TRANSL.]. - De vertellingen van de pelgrims naar Kantelberg [3 Vols. Compl.].
141233: CHAUCER, GEOFFREY [MICHAEL ALEXANDER - ED.]. - The Canterbury Tales. Illustrated Prologue.
87948: CHAUNCY, ISAAC - De leer der waarheid der waarheid, die naar de Godzaligheid is, gegrond op de Heilige schriftuur, volgens den leidraad van den kleinen Catechismus der westmunstersche godgeleerden. Uit het Engelsch in het Nederduitsch overgebracht en met eenige veranderingen, zoo van uitlating als bijvoeging, om als een tegengift te strekken tegen de dwalingen der Antinomianen aan de eene zijde, en die der Neonomianen aan de andere zijde.
130993: CHAUNDLER, CHRISTINE|MARGARET FRANCIS [ILLUSTR.] - Every Man's Book of Superstitions.
94039: CHAUNU, PIERRE E.A. - De Reformatie. De 16de-eeuwse revolutie in de kerk
4056474: CHAUNU, P. - Freiheit in Glauben und Wissen. Ein Bekenntnis zum Weltbild des Abendlandes. Aus dem Französischen von H.Kusterer.
186223: CHAUNU, PIERRE|S. GROENVELD|S.B.J. ZILVERBERG [EDS.]. - De Reformatie. De 16de eeuwse revolutie in de kerk.
87761: CHAUNU, PIERRE - De Reformatie, de 16de-eeuwse revolutie in de kerk
122990: CHAUNU, PIERRE|S. GROENVELD|S.B.J. ZILVERBERG [EDS.]. - De Reformatie. De 16de eeuwse revolutie in de kerk.
54967: CHAUNU, PIERRE - De Reformatie. De 16de-eeuwse revolutie in de kerk
110932: CHAUVOIS, LOUIS|SIR ZACHARY COPE [INTROD.]. - William Harvey. His Life and Times - His Discoveries - His Methods.
131059: CHAVANNES-MAZEL, CLAUDINE A. - Maerlants Rijmbijbel in Museum Meermanno. De kracht van woorden, de pracht van beelden. Met vertalingen uit het Middelnederlands van het handschrift 10 B 21 door Karina van Dalen-Oskam en Willem Kuiper.
87437: CHAVANNES, C.G. - De Godsdienst der Bijbelschrijvers. Beschouwing en waardeering van de wijze waarop de Schrijvers der verschillende Bijbelboeken de Vroomheid hebben trachten te bevorderen.
172347: CHAVARRI, ELADIO (LÓPEZ DE DICASTILLO) - Ensayos en torno a la racionalidad. Aletheia
172349: CHAVARRI, ELADIO (LÓPEZ DE DICASTILLO) - La condición humana en Tomás de Aquino.
30739: CHAZON, ESTHER G.|STONE, MICHAEL - Pseudepigraphic Perspectives: the Apocrypha and Pseudepigrapha in light of the Dead Sea Scrolls. Proceedings of the International Symposium of the Orion Center for the Study of the Dead Sea Scrolls and Associated Literature, 12-14 January, 1997
30740: CHAZON, ESTHER G. A.O. - Things Revealed. Studies in Early Jewish and Christian Literature in Honor of Michael E. Stone
100778: CHEBEL, MALEK - Dictionnaire amoureux de l'islam.
155121: CHEDZOY, ALAN - Sheridan's Nightingale. The Story of Elizabeth Linley.
146225: M.H. CHÉHAB|PARROT, A.|S. MOSCATI - Die Phönizier. Die Entwicklung der phönizischen Kunst von den Anfängen bis zum Ende des dritten punischen Krieges [= Volume 23: Universum der Kunst]. .
55056: M'CHEINE, ROBERT MURRAY - Uit de nagelaten schriften van Ds. Robert Murray M'Cheine, predikant te Dundee (Schotland) (2 delen)
150620: CHELBI, MUSTAPHA|MAURICE COURTOIS [PRÉFACE] - L'affiche d'art en Europe.
102754: CHELBI, MUSTAPHA - L'affiche d'art en France.
185494: CHELIUS, MAXIMILIAN JOSEPH - Handbuch der Augenheilkunde zum Gebrauche bei seinen Vorlesungen [2 in 1].
180364: CHEMENOFF, ALEXANDRE|ELIZABETH LENNARD [PHOTOGR.]. - Le jardin des bambous au parc de la Villette.
123063: CHEN, PROF. CHI-LU [INTROD.]. - Paiwan. Kunst und Kultur der Ureinwohner Taiwans. Sammlung Hsu Ying-chou.
167514: CHEN, SALMA|EDITH VISSER [PHOTOGR.].|SJOERD VAN FAASSEN|SOLANGE DE BOER [EDS.]. - Edith Visser Foto's. Schrijversportretten uit de jaren vijftig.
162330: CHEN, SALMA|S.A.J. VAN FAASSEN [EDS.]. - Beste Sander, Do it now ! Briefwisseling J. Greshoff - A.A.M. Stols [Vol. 1 & Index].
162334: CHEN, SALMA|S.A.J. VAN FAASSEN [EDS.]. - Beste Sander, Do it now ! & Stols blijft Stols, denk daarom. Briefwisseling J. Greshoff - A.A.M. Stols. Volume 1 & 2 [Each with Index].
145940: CHEN, RONALD|HOWARD V. WILLIAMS [EDS.].|JAMES HEALY - Partial Hospitalization: Problems, Purposes and Changing Objectives.
181404: CHEN, SALMA|SJOERD VAN FAASSEN [EDS.]. - Geliefde! Ik tracht het onnoemlijke te bereiken, wacht nog even. Opmerkelijke handschriften van Nederlandse schrijvers.
103325: CHEN, JENNIFER [ROBERT HALL - INTROD.]. - Bottles of Delight. The Thal Collection of Chinese Snuff Bottles.
175649: CHENAUX, PHILIPPE - Paul VI : le souverain éclairé.
153693: CHENDI, PATRICIA - Siddharta. Het leven van Boeddha [3 Vols. Compl.].
130584: CHÊNE, CH. [ED. - ET AL.] - L'adolescence en droit français et en droit néerlandais. Actes du Colloque organisé à Nimègue les 9-10-11 mai 1994 par les Facultés de Droit de Nimègue et de Piotiers.
94183: CHENEVIÈRE, MARC-EDOUARD - La pensée politique de Calvin
156717: CHENEY, PATRICK|FREDERICK A. DE ARMAS [EDS.]. - European Literary Careers: The Author from Antiquity to the Renaissance.
4072774: CHENU, BRUNO - Théologies chrétiennes des tiers mondes. Théologies latino-américaine, noire américaine, noire sud-africaine, africain, asiatique.
144034: CHEONG, YONG MUN - H.J. van Mook and Indonesian Independence: A Study of his role in Dutch-Indonesian relations 1945-48.
165865: CHEPAITIS, BARBARA - De vogeltuin.
162566: CHERNISS, MICHAEL D. - Boethian Apocalypse. Studies in Middle English Vision Poetry.
56134: CHÉRUBINI, BERNARD - Cayenne. Ville créole et polyethnique. Essai d'anthropologie urbaine. Présenation d'André Calmont
88000: CHERUBINI, L.|MENDELSSOHN-BARTHOLDY, FELIX - Der 42ste Psalm von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Op. 42. Clavierauszug mit Tekst revidirt von Franz Abt / Requiem für gemischten Chor. Klavierauszug.
46439: CHERUBINI, ROBERTO - Conoscere Dio. Lettere e altri scritti di Ammonas (Ricerche Teologia, 24)
157714: CHERYL HOMME|HOMME, JOSEPH - Storybook Culture. The Art of Popular Children's Books.
103221: CHESNEAU, ROGER - Aircraft Carrier of the World, 1914 to the Prersent. An Illustrated Encyclopedia.
143893: CHESS|SCHAAK|SCHACH - - Das Hochberühmte und Sinnreiche Stein= oder Schachspiel. Mit sonderlichen Anmerckungen/ wie solches nach künstlicher Wissenschafft recht und wohl zu spielen. Mit grossem und sonderbahren Fleiss aus des Gustavi Seleni Schriften den Curidsen Gemüthern zum Nutz und Ergetzligkeit zusammengetragen.
156246: CHESTERS, TIMOTHY (ED.) - Land Rights. The Oxford Amnesty Lectures 2005.
172940: CHESTERTON, KEITH GILBERT - The resurrection of Rome.
172941: CHESTERTON, KEITH GILBERT - The complete Father Brown stories.
172944: CHESTERTON, KEITH GILBERT - The catholic church and conversion.
186291: CHETWODE, PENELOPE - Two Middle-Aged Ladies in Andalusia.
101302: CHEVALIER, JEAN - Doctrines économiques. Ouvrage couronné par 'Academie des Sciences Morales et Politiques.
151196: CHEVALLIER, ULYSSE - Répertoire des sources historique du Moyen Age. Topo-Bibliographie [2 Vols. Compl.].
154937: CHEVANNES, BARRY [ED.]. - Rastafari and Other African-Caribbean Worldviews. Rastaman. The Rastafarian Movement in England.
181405: CHEVILLARD, J.-T.|M.M. DESHPANDE [EDS - ET AL.]. - Les grammaires Indiennes [Histoire Epistemologie Language].
143267: CHEVRIER, JACQUES [ED.]. - L'Apartheid: la situatio et ses représentations.
145563: CHEW, WILLIAM L. [ED.]. - National Stereotypes in Perspective. Americans in France, Frenchman in America.
100498: CHEW, GEOFFREY F. - S-Matrix Theory of Strong Interactions. A Lecture Note and Reprint Volume.
156603: CHEYETTE, FREDRIC L. - Ermengard of Narbonne and the World of the Troubadours.
94998: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY - Laate verzameling van Robert Murray M'Cheyne, bestaande uit verschillende leerredenen en bijbellezingen, door hem in den loop zijner herderlijke bediening gehouden
57796: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY - De bron van zaligheid. Laatste verzameling van Robert Murray M'Cheyne. 64 preken en 15 bijbellezingen, door hem in de loop van zijn herderlijke bediening gehouden
57391: M'CHEYNE, ROBERT MURRAY - De bron van zaligheid. Laatste verzameling van Robert Murray M'Cheyne. 64 preken en 15 bijbellezingen, door hem in de loop van zijn herderlijke bediening gehouden
84474: CHEYNE, TK. - Founders of Old Testament Criticism. Biographical, descriptive, an critical studies
101053: CHEYNE, T.K. [H. STOCKS - TRANSL.]. - Das religiöse Leben der Juden nach dem Exil.
121656: CHEYNEY, EDWARD P. - An Introduction to the Industrial and Social History of England.
185034: CHHACHHI, AMRITA - Eroding Citizenship. Gender and Labour in Conemporary India.
91030: CHIAPPARINI, GIULIANO - Il divino senza veli. La dottrina gnostica della 'Lettera valentiniana' di Epifanio, Panarion 31 5-6. Testo, traduzione e commento storico-religioso.
183885: CHIARA CUSANNO [EDS].|MARCO CARASSI|RICCI, ISABELLA MASSABO - Securitas et tranquillitas Europae [= European security and tranquility].
184121: CHIARA, FRANCE - Cassone pour l'amant. Hommage à Ryuichi Sakamoto.
171644: CHIARELLI, ANDREA|MEUCCI, UGO (ED.) - Il cardinale Pericle Felici (1911-1982) : convegno di studio nel ventennale della morte.
180298: CHIARINI, MARCO [ED. - ET AL.]. - Palazzo Pitti. Rundgang durch die Sammlungen und Gemäldekatalog der Galleria Palatina.
168208: CHIBBETT, DAVID - The History of Japanese Printing and Book Illustration.
185910: CHIBNALL, MAJORIE - The Empress Matilda. Queen Consort, Queen Mother and Lady of the English.
160144: CHICKERING, HOWELL|THOMAS H. SEILER [ED.]. - The Study of Chivalry. Resources and Approaches.
58638: CHIJS, P.O. VAN DER - De munten der voormalige hertogdommen Braband en Limburg, van de vroegste tijden tot aan de pacificatie van Gend / De munten der voormalige graven en hertogen van Gelderland, van de vroegste tijden tot aan de pacificatie van Gend / De munten der voormalige heeren en steden van Overijssel, van de vroegste tijden tot aan de pacificatie van Gend (3 delen)
168105: CHIKAMATSU MONZAEMON [DONALD KEENE - TRANSL.]. - Major Plays of Chikamatsu
181406: CHILCOTT, TIM - A Publisher and His Circle. The Life and Work of John Taylor, Keats's Publisher.
130047: CHILD, HEATHER [A. CILIN COLE ESQ. - FOREW.] - Heraldic Design. A handbook for Students.
123361: CHILDE, V. GORDON - Prehistoric Migrations in Europe.
104768: CHILDERS, CAROLINE|ROBERTA NAAS - Master Wristwatches.
131465: CHILDREN'S LITERATURE - - Kind Words. Magazine for Young People. New Series Volume 4 & 5.
182231: CHILDREN'S LITERATURE - - Van alles en nog wat. Mooie plaatjes - leuke praatjes.
142846: CHILDREN'S LITERATURE - - De Engelbewaarder. Maandschrift voor de Katholieke Jeugd.
141073: CHILDREN'S LITERATURE - - Philarete, Tijdschrift voor de jeugd. Derde Jaargang. April, Mei en Junij 1839.
162971: CHILDREN'S LITERATURE - - "Een boek vol avontuur uit "" Stavast ""."
155932: CHILDREN'S LITERATURE - - Een pannekoek voor de koningin.
4044650: CHILDS, B.S. - Introduction to the Old Testament as Scripture.
4143802: CHILDS, B.S. - Die Theologie der einen Bibel. 1. Grundstrukturen.
157825: CHILDS, EDMUND - William Caxton. A Portrait in a Background.
168527: CHILTON, JOHN [JOHNNY SIMMEN - FOREW.]. - Who's Who in Jazz. Storyville to Swing Street.
167671: CHILTON, DOMENICO - Harlequin Unmasked. The Commedia dell'Arte and the Porcelain Sculpture.
152970: CHILTON, JOHN - Billie's Blues. The True Story of the Immortal Billie Holiday.
185947: CHILVERS, IAN|HAROLD OSBORNE [EDS.]. - The Oxford Dictionary of Art. New Edition.
122841: CHIMNI, B.S.|MIYOSHI MASAHIRO|S.P. SUBEDI [EDS.]. - Asian Yearbook of International Law. Volume 9 [2000].
122842: CHIMNI, B.S.|KO SWAN SIK|M.C.W. PINTO|MIYOSHI MASAHIRO|S.P. SUBEDI [EDS.]. - Asian Yearbook of International Law. Volume 8 [1998/1999].
32107: CHIN, ANNPING|SPENCE, JONATHAN - De eeuw van China
176586: CHIRON, YVES - Benoit XV : le pape de la paix.
176587: CHIRON, YVES - Gaston de Renty : un laïc mystique dans le XVIIe siècle. Collection Carmel Vivant - Série XVII Siècle
176585: CHIRON, YVES - Mgr Bugnini (1912-1982) : réformateur de la liturgie.
4134999: CHITTISTER J. - Vreugdezangen.
150342: CHLEDOWSKI, CASIMIR VON - Die letzten Valois.
156466: CHLEDOWSKI, CASIMIR VON - Neapolitanische Kulturbilder XIV - XVIII Jahrhundert.
154281: CHLOË SAYER|GYLES, ANNA BENSON - Of Gods and Men. Mexico and the Mexican Indian.
4300605: CHO, SUNG-JAI (BUCANUS, G.) - Trinitarische theologie bij Guilielmus Bucanus (+1603). (Summary in English included)
130080: CHOCQUEEL, A. - Les civilisations préhistoriques & anciennes de la Flandre Occidentale d'après l'examen d'objets leur ayant appartenu.
4061918: CHOI, Y.B. (BUCER, M.) - De verhouding tussen pneumatologie en christologie bij Martin Bucer en Johannes Calvijn. (Diss.)
60136: CHOI. YOON-BEA - De verhouding tussen Pneumatologie en Christologie bij Martin Bucer en Johannes Calvijn
86085: CHOISY, EUGÈNE - L'état chrétien calviniste a Genève au temps de Théodore de Bèze
4142553: CHOISY, E. (CALVIJN, J.) - L'État Chrétien Calviniste à Genève au temp de Théodore de Bèze.
47128: CHOISY, EUGÈNE - l'Etat Chrétien Calviniste a Genève au temps de Théodore de Bèze
156767: CHOJNACKI, STANLEY - Women and Men in Renaissance Venice. Twelve Essays on Patrician Society.
165333: CHOMITZ, M. [ED. - ET AL.]. - At Loggerheads? Agricultural Expansion, Poverty Reduction and Environment in the tropical Forrests.
110298: CHOMSKY, NOAM - Aspects of the Theory of Syntax.
110902: CHOMSKY, NOAM - At War with Asia.
164698: CHOMSKY, NOAM - Rogue States. The Rule of Force in World Affairs.
150201: CHOMSKY, NOAM A. - American Power and the New Mandarins. Historical and Political Essays.
100011: CHOMSKY, NOAM - Reflections on Language.
140207: CHOMSKY, NOAM A. [MICHAEL HAUPT - TRANSL.]. - War Against People. Menschenrechte und Schurkenstaaten.
157646: CHONG, ALBERTO|FLORENCIO LOPEZ-DE-SILANES [EDS.]. - Privatization In Latin America. Myths and Reality.
4013660: CHONIA (KAMPHUYSEN, D.R.) - Het beeld van Dirk Rafelsz.Kamphuysen in de lijst van zijn tijd. De dagen der Dordsche Synode.
4300618: CHONIA (PSEUDONIEM VAN J.C.KINDERMANN) - Rome contra Utrecht, ten tijde van Petrus Codde, Aartsbisschop van Sebaste. Een roman die geen roman is.
165061: CHOPPA, DEEPAK - Het geluk in jezelf.
165066: CHOPRA, DEEPAK|DAVID SIMON - De 7 spirituele wetten van yoga. Oefenprogramma voor het versterken van lichaam en geest.
4143354: CHOPRA, D. & MLODINOW, L. - War of the Worldviews. Science vs. Spirituality.
4142069: CHOPRA, D. - Jezus. Een roman over verlichting.
4143353: CHOPRA, D. - How to know God. The Soul's Journey into the Mystery of Mysteries.
131164: CHORUS, PROF. DR. A. - Het beeld van de mens in de oude biografie en hagiografie.
130780: CHOUDHURI, N.M. - A Study on Materia Medica [An Ideal Text-Book for Homoeopathic Students]
147235: CHOULANT, DR. LUDWIG - Handbuch der Bücherkunde für die ältere Medicin. Zur Kenntniss der griechischen, lateinischen und arabischen Schriften im ärztlichen Fache und zur bibliographischen Unterscheidung ihrer verschiedenen Ausgaben, Uebersetzungen und Erläuterungen [Volume I = All Publ.].
4009603: CHOURAQUI, A. - Leven voor Jerusalem. [Wording, lijden en verrijzenis van Jeruzalem]
121383: CHOURAQUI, ANDRÉ|JOHN W. PHILIPSEN - De weg naar erkenning. De Heilige Stoel, de joden en Israël.
185882: CHOWN, MARCUS - The Universe Next Door. The Making of Tomorrow's Science.
83465: CHOY, LEONA - Andrew Murray, apostel der liefde
143856: CHRIMES, S.B. - An Instruction to the Administrative History of Mediaeval England.
131112: CHRIS DE BONT [EDS. - ET AL.]|JOHN MULDER|VISSER, GEERT - Terugblik. Van boezeroen en hoge zije. De Betuwe in de 19e eeuw.
143372: CHRIS WICKHAM [ED.].|DEAN, TRVOR - City and Countryside in Late Medieval and Renaissance Italy. Essays Presented to Philip Jones.
164168: CHRIS FRITH [EDS.].|EMERY, NATHAN|NICOLA CLAYTON - Social Intelligence. From Brain to Culture.
144928: CHRIS SCHRIKS|KOOLWIJK, TOM VAN - Kleine Prentkunst in Nederland in de 20ste eeuw.
142173: CHRIS DE GOEDE|JAPPE ALBERTS, W. - De Nederlandse Hanzesteden.
156143: CHRIS L. SCOTT|FREDERICK C. SCHNEID|JÖRGENSEN, CHRISTER|MICHAEL F. PAVKOVIC|ROIB S. RICE - Fighting Techniques of the Early Modern World AD 1500-AD 1763. Equipment, Combat Skills and Tactics.
156095: CHRIS ROODBEEN [ILLUSTR.].|SOETEMAN, FRED - De Hoornse Taart en andere rechtsmonumentjes. Gejut en gesprokkeld.
146090: CHRISHOLM, ANNE|MICHAEL DAVIE - Lord Beaverbrook. A Life.
90241: CHRISPIJN, ROB E.A. - Champginons in de Jordaan. De paddestoelen van Amsterdam.
147355: CHRIST-VON WEDEL, CHRISTINE - Erasmus von Rotterdam. Ein Porträt.
59114: CHRIST, FELIX - Oikonomia. Heilsgeschichte als Thema der Theologie
4011228: CHRIST, F. - Jesus Sophia. Die Sophia-Christologie bei den Synoptiker. (ATANT 57)
181407: CHRIST, KARL - Krise und Untergang der römischen Republik.
4138159: CHRIST, PAUL - Die sittliche Weltordnung.
4138160: CHRIST, PAUL - Der Pessimismus und die Sittenlehre.
153524: CHRISTA LANG [EDS.].|WERLE, RAYMUND - Modell Internet ? Entwicklungsperspektiven neuer Kommunikationsnetze.
185290: DR. CHRISTA HABRICH [ET AL.].|DR. WERNER ENDRES|HESS, DR. HANS - Handwerk und Wissenschaft. Ars Pharmaceutica. 200 Jahre Stadtapotheke Peer in Brixen / Antico Mestiere e Nuova Scienza. Ars Pharmaceutica. 200 anni Antica Farmacia Peer Bressanone [2 Vols. in Slipcase].
105270: CHRISTA NITZE-ERTZ [EDS.].|ERTZ, KLAUS - Pieter Breughel de Jonge - Jan Brueghel de Oude. Een Vlaamse schildersfamilie rond 1600.
142454: CHRISTA HEIN - Een vrouw uit Riga,
167345: CHRISTABEL BIELENBERG [INTROD.].|FOREW.].|VASSILTCHIKOV, GEORGE [ED. - The Berlin Diaries of Marie 'Missie' Vassiltchikov [In Slipcase].
130594: CHRISTE, YVES|HANNA LOSOWSKA|ROLAND RECHT|TANIA VELMANS - Handbuch der Formen- und Stilkunde. Mittelalter. Frühchristliche-, byzantinische-, romanische-, gotische Kunst.
186032: CHRISTEL PISTORIUS|PISTORIUS, ROLF - De mooiste beren en beesten van Steiff.
181408: CHRISTEMEIJER, J.B. - Landelijk schoon in het Sticht van Utrecht, en in deszelfs omstreken.
183865: CHRISTEN, AUGUSTE - Le jardin des délices de l'Abbesse Herrade de Landsberg.
180715: CHRISTENSEN, ALLAN C. [ET AL.]. - The Challenge of Keats. Bicentenary Essays 1795-1995.
165966: CHRISTENSEN, LARS SAABYE - Het model.
154105: CHRISTIAAN DE MOOR [& H.P.S. DE GROOT - ED.]. - De eeuw is mooi begonnen maar niet uitgegroeid. Herinneringen van Christiaan de Moor.
165069: CHRISTIAANS, PIM - Zien is geloven. Het wonderlije verhaal van paragnost Henk de Gier.
183212: CHRISTIAN BRANDSTÄTTER [ET AL.].|CHRISTOPH DOSWALD [EDS]|LAURA ARICI|MARIAN BISANZ-PRAKKEN|STOOSS, TONI - Gustav Klimt.
150014: CHRISTIAN JURANEK [ED.].|INGEN, FERDINAND VAN - Ars et Amicitia. Beiträge zum Thema Freundschaft in Geschichte, Kunst und Literatur. Festschrift für Martin Bircher zum 60. Geburtstag am 3. Juni 1998.
110729: CHRISTIAN JR., WILLIAM A. - Divided Island. Faction and Unity on Saint Pierre.
130559: CHRISTIAN BRANDSTÄTTER|REINHARD URBACH [EDS.]|SCHNITZLER, HEINRICH - Arthur Schnitzler. Sein Leben und seine Zeit.
162716: CHRISTIAN WIESE - AFTERW.|ED.].|JONAS, HANS [RACHEL SALAMANDER - FOREW.|LORE JONAS - Erinnerungen. Nach Gesprachen mit Rachel Salamander.
163491: CHRISTIAN COIGNY [PHOTOGR.].|MONACO, THOMAS DE - Les montres d' IWC [International Watch Co.]. Le savoir-faire de Schaffhausen.
170995: CHRISTIAN ILLIES [EDS].|HÖSLE, VITTORIO - Darwinism and Philosophy.
181409: CHRISTIAN JR., WILLIAM A. - Divided Island. Faction and Unity on Saint Pierre.
131263: CHRISTIAN MACOIR|MACOIR, JEAN-LÉO - Toys, Games , Children's Books. A bibliographical guide for collectors and researchers / Jouets, Jeux, Livres d' Enfants. Répertoire bibliographique d'ouvrages utiles aux collectionneurs et auz chercheurs.
154935: CHRISTIAN MORETTI|GRENAND, PIERRE|HENRI JACQUEMIN - Pharmacopées traditionelles en Guyane. Créoles, Palikur, Wayapi.
143710: CHRISTIAN KAY|LYNNE GRUNDY [EDS.].|ROBERTS, JANE - A Thesaurus of Old English [2 Vols. Compl.].
140185: CHRISTIAN SARRAMON - PHOTOGR.].|VALÉRY, MARIE FRANÇOISE [VONCENT MOTTE - Gardens in Normandy.
102953: CHRISTIANE DESROCHES-NOBLECOURT]|LANGE, KURT|MAX HIRMER [& EBERHARD OTTO - Ägypten. Architektur - Plastik - Malerei in drei Jahrtausenden.
104537: CHRISTIANE E. COEBERGH-SURIE|HARTEN-BOERS, HENNY VAN|HERMAN JANSE|ZSUZSANNA VAN RUYVEN-ZEMAN - The Stained-Glass Windows in the Sint Janskerk at Gouda. The Glazing of the Clerestory of the Choir and of the Former Monastic Church of the Regulars.
151261: CHRISTIANSEN, KEITH [ED.]. - Giambattista Tiepolo.
140212: CHRISTIANSEN, E. - The Origins of Military Power in Spain 1800-1854.
47245: CHRISTIANSON, GERALD (ED.)|IZBICKI, THOMAS M.|MALLEY, JOHN W. O' - Humanity and Divinity in Renaissance and Reformation. Essays in honor of Charles Trinkaus (Studies in the History of Christian Thought, Volume LI)
163592: CHRISTIANSON, GALE E. - Fox at the Wood's Edge. A Biography of Loren Eiseley.
4134875: CHRISTIANSON, E.S. FRANCIS, P. & TELFORD, W.R. (ED.) - Cinéma Divinité. Religion, Theology and the Bible in Film.
153446: CHRISTIE'S LONDON - - The Stock and Reference Library of E.P. Goldschmidt & Co. Ltd.
153438: CHRISTIE'S NEW YORK - - Bibliotheca Bibliographica Breslaueriana. First Portion [only].
153437: CHRISTIE'S NEW YORK - - The History of Quantum Mechanics and the Theory of Relativity.
163388: CHRISTIE - Fine and Decorative Arts. The Maurice & Margo Cohen Collection. Important 20th Century Paintings, Drawings & Sculpture.
180894: CHRISTIE'S - - Picture Frames and Artist' Materials.
47140: CHRISTIE, RICHARD COPLEY - Etienne Dolet, The Martyr of the Renaissance 1508-1546. A Biography. New edition, revised and corrected
144639: CHRISTIE, CHRISTINE - Gender and Language. Towards a Feminist Pragmatics.
181069: CHRISTINA E. ZACHARIA|FARSOUN, SAMIH K. - Palestine and the Palestinians.
102507: CHRISTINA RATHGEBER [EDS.].|KLEIHUES, JOSEF PAUL - Berlin - New York. Like and Unlike. Essays on Architecture and Art from 1870 to the Present.
181215: CHRISTINE HOWARD-DAVIS [EDS.].|DAVID CRANSTONE|NEWMAN, RICHARD - The Historical Archaeology of Britain c. 1540-1900.
110351: CHRISTINE LAHAUSSOIS (INTRO.)|MESSINGER, SYLVIE (ED.) - Animaux-boîtes porcelaine.
141942: CHRISTINE MEHRING [EDS. - ET AL.].|LEE, PAMELA - Zeichnen ist eine andere Art von Sprache. Neuere amerikanische Zeichnungen aus einer New Yorker Privatsammlung.
180946: CHRISTMAN, MARGARET C.S. - 1846 Portrait of the Nation.
100278: CHRISTMANN, VOLKER W.T. - Segelsport Bibliothek Christmann. Oder Erster Versuch einer Bibliographie deutschsprachiger Segelsport- u. Yachtliteratur [mit kleinen Exkurs zur englischsprachiger Literatur].
94234: CHRISTMANN, MM.G. A.O. - Charles-Quint le rhin et la France. Droit savant et droit pénal a l'époque de Charles-Quint (Collection 'Recherches et Documents' Tome XVII)
167036: CHRISTMAS CAROLS - - The Oxford Christmas Carol Book. 60 favourite carols to sing & play.
151999: CHRISTO|JEAN-CLAUDE|WOLFGANG VOLZ [PHOTOGR.] - Wrapped Reichstag Berlin 1971-1985 [In Slipcase].
151998: CHRISTO|JEANNE-CLAUDE|MASAYANAGNI [NOTES]|WOLFGANG VOLZ [PHOTOGR.] - The Umbrellas. Japan - USA, 1984 - 91 [2 Vols. in Slipcase].
180629: CHRISTODOULIDES, NEPHIE - Out of the Cradle Endlessly Rocking. Motherhood in Sylvia Plath's Work.
100499: CHRISTOFF, PETER K. - The Third Heart.
185831: CHRISTOPH B. RÜGER [EDS].|ENGEMANN, JOSEF - Spätantike und frühes Mittelalter. Ausgewählte Denkmäler im Rheinischen Landesmuseum Bonn.
180743: CHRISTOPH HRACHOVEC [EDS.].|HUTSCHEMAEKERS, GIEL - Heer en heelmeesters. Negentig jaar zorg voor zenuwlijders in het Christelijk Sanatorium te Zeist.
144086: CHRISTOPH HÖCKER|SCHNEIDER, LAMBERT - Die Akropolis von Athen. Antikes Heiligtum und modrnes Reiseziel.
180128: CHRISTOPH HRACHOVEC [ED.].|HUTSCHEMAEKERS, GIEL - Neurosen in Nederland. Vijfentachtig jaar psychisch en maatschappelijk onbehagen.
145205: CHRISTOPH SCHREMPF [FOREW.].|HÖFFDING, HARALD - Sören Kierkegaard als Philosoph.
175490: CHRISTOPHE, P. - Le concile Vatican I.
175535: CHRISTOPHE, PAUL - Benoît XV et la Grande Guerre.
175536: CHRISTOPHE, PAUL - L'Eglise dans l'histoire des hommes. 1 Des origines au quinzième siècle / 2 Du quinzième siècle à nos jours (2 volumes)
103283: CHRISTOPHER ROBBINS|POLUNIN, MIRIAM - Die natürliche Hausapotheke. Heilen und gesund bleiben mit pflanzlichen, tierischen und mineralischen Stoffen.
103958: CHRISTOPHER WHITE|STAINTON, LINDSAY - Drawing in England from Hilliard to Hogarth.
180827: CHRISTOPHER STOCKER|NARBETH, COLIN|ROBIN HENDY - Historische bankbiljetten en aandelen.
102721: CHRISTOPHER BROOKE|EVANS, JOAN (RED.)|GEORGE ZARNECKI|JOHN HARVEY [ET AL.]. - De Glorie der Middeleeuwen.
123478: CHRISTOPHER HIBBERT|WEINREB, BEN - The London Encyclopaedia.
102268: CHRISTOPHER RALLING|HEYERDAHL, THOR - Kon-Tiki Man. An Illustrated Biography of Thor Heyerdahl.
110842: CHRISTOPHER HIBBERT|WEINREB, BEN - The London Encyclopaedia.
166740: CHRISTOPHER CATLING|PASCOE, ROBIN - Amsterdam.
143585: CHRISTOPHER SCOTT|SCOTT, AMORET - Tobacco and the Collector.
163305: CHRISTOPHER SMOUT [EDS.].|MACZAK, ANTONI - Gründung und Bedeutung kleinerer Städte in nördlichen Europa der frühen Neuzeit.
102989: CHRISTOPOULOS, GEORGE A. [ED. - ET AL.]. - Prehistory and Protohistory.
151377: CHRISTOPOULOS, GEORGE A.|JOHN C. BASTIAS [EDS. - ET AL.]. - Prehistory and Protohistory.
180176: CHRISTOPOULOS, GEORGE A. [ED.]. - The Archaic Period. History of the Hellenic World.
155025: CHRISTPHER BROOKE|EVANS, JOAN [ED.].|GEORGE ZARNECKI|JOHN HARVEY &C. - The Flowering of the Middle Ages.
157492: CHRONOL.].|MARTIN C. BATTESTIN [CHECKLIST|TANSELLE, F. THOMAS [DAVID L. VANDER MEULEN - FOREW.]. - The Life and Work of Fredson Bowers.
31528: CHRYSOSTOMOS, JOHANNES - Sancti Joannis Chrysostomi, Archiepiscopi Constantinopolitani, Opera Omnia (Complete Set, 13 volumes in 7 bindings)
4033713: CHRYSOSTOMUS, JOH. - Homilien über das Evangelium des heiligen Matthäus. Neubearbeitet und hrsg. von Max, Herzog zu Sachsen.
4044: CHRYSOSTOMUS, JOHANNES - D. Joannis Chrysostomi Archiepiscopi Constantinopolitani in omnes D. Pauli epistolas commentarii, quotquot apud Graecos extant. Latinitate donati, & recens à multis mendis purgati. Quis cuiusq, commentarii fuerit interpres, initiis epistolarum cognoscere licebit. I: Ad Romanos, II: Ad Corinthios I & II
4010139: CHRYSOSTOMUS, JOH. - Huit catéchèses baptismales inédites. Introduction, texte (greque) critique, traduction et notes de A.WENGER. (SC I,50).
92465: CHRYSOSTOMUS, JOHANNES - Kirchengeschichte Russlands der neuesten Zeit. I. Patriarch Tichon, 1917-1925. II. Das Moskauer Patriarchat ohne Patriarchen, 1925-1943. III. Die russische Kirche in und nach dem Zweiten Weltkrieg (3 volumes)
2801: CHRYSOSTOMUS, JOHANNES - Opera Omnia, Tomus Primus: Index Amplissimus Insignium Sententiarum, Genesim, Psalmos, Esaiam. Tomus Secundus: Evangelio Matthaei, Marcus, Lucae. Tomus Tertius: Evangelio Joannum, Acta Apostolorum. Tomus Quartus: Epistolam Pauli, Tomus Quintus: Didactica et Paraenetica, Epistolae Septem, Apologetica, Catologi Finis.
145709: CHU, CHRISTINA [INTROD.]. - Tea Wares by Hong Kong Potters.
4043310: CHUNG, H.T. - Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Een onderzoek naar het inwendig verband tussen geloven en handelen in het evangelie naar Mattheus. (Diss.)
130673: CHURCH, STEPHEN|RUTH HARVEY [EDS.] - Medieval Knighthood Volume 5. Papers from the 6sixth Strawberry Hill Conference 1994.
182829: CHURCHILL, WINSTON S. [ARTHUR BRYANT] - Winston S. Churchill. His Memoirs and His Speeches. From Armistice to Victory 1918 to 1945 [Book-shaped Case with 12 Records & Booklet].
182727: CHURCHILL, ROBERT - Das Flintenschiessen.
160999: CHURCHILL, W.A. - Watermarks in Paper in Holland, France, England, etc. in the XVII and XVIII Centuries and their Interconnection.
146394: CHURCHILL, RANDOLPH S. - The Rise and Fall of Anthony Eden.
146189: CHURCHILL, J.E. - Nissan Bluebird. March 1986 to 1990 [C to H registration] Petrol. Service & Reapir Manual.
168610: CHURCHILL, WINSTON S. - Memoires over de tweede wereldoorlog 1939-1944 [10 Vols = Complete Set] & Geschiedenis van de engels sprekende volken [4 Vols = Complete Set]. 2 SETS TOGETHER [16 Vols.].
122009: CHURCHILL, LORD RANDOLPH - Robert Rhodes James.
131909: CHURCHILL, RANDOLPH S. - Lord Derby. King of Lancashire. The Official Life of Edward, Seventeenth Earl of Derby 1865-1948.
140311: CHURCHILL, PETER - Of Their Own Choice.
186733: CHURCHLAND, PAUL M. - Matter and Consciousness. Contemporary Introduction to the Philosophy of Mind.
186783: CHURCHLAND, PATRICIA S. - Braintrust. What Neuroscience Tells Us about Morality.
143775: CHURCHLAND, PAUL M. - Matter and Consciousness. A contemporary Introduction to the Philosophy of Mind.
162033: CHURCHYARD, THOMAS [VERA DE CORDOVA - TRANSL.].|ELLEN BECK [WOODENGR.]. - Johann Spielmann. Ein deutscher Papiermacher in England. Ein Gedicht aus dem Jahre 1588.
122034: CHURTON, TOBIAS - Geschiedenis van de Gnosis. De kennis van het hart.
4051736: CHURTON, T. (GNOSIS) - Geschiedenis van de Gnosis. De kennis van het hart.
89985: CHWAST, SEYMOUR|HELLER, STEVEN - The art of New York
162377: CHWILLA, DOROTHEE - Electrophysiology of Word Processing: The Kexical Processing Nature of the N400 Priming Effect.
186407: CIALDINI, ROBERT B. - Invloed. De zes geheimen van het overtuigen.
180301: CIANCHI, MARCO [CARLO PEDRETTI - INTROD.]. - Die Machinen Leonardo da Voncis. Mit einer Einführung.
166035: CIBA - - Ciba Zeitschrift [2 Vols. = 37 Issues].
185524: CIBA - - Ciba-Tijdschrift. Volume 1 - 32 [May 1938 - June 1948]. Number 1 - 32 [May 1938 - June 1948]. Discontinued in 1939 [Volume 15] the publication continued with volume 16 in 1946. Even the pagination simply continued. Copy from the library of E. Grendel, Gouda, with his bookmark.
144336: CIBA - - Ciba Tijdschrift. Volume 33 - 40 [8 Issues].
167079: CICERO [W.A.M. PETERS. - ED.|TRANSL.]. - Over ouderdom [Cato Maior de senectute]. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen.
4139801: CICERO, M.T. - Der Staat. Lateinisch und Deutsch. Hrsg. und übersetzt von K.Büchner.
160546: CICERO [EVELIEN VAN LEEUWEN|JOHANNES VAN LEEUWEN - EDS.|TRANSL.]. - Tegen Piso, voor Plancius, voor Rabirius, voor Milo.
168688: CIE.].|FREDERIK MULLER - Catalogue de Manuscrits et de Livres. Collections Baron van den Bogaerde de Heeswijk & Jhr. Dr. J.P. Six & A.J. Lamme, Ancien directeur Musée Boymans à Rotterdam [PREMIÈRE & SECONDE partie & Estempes Anciennes. L. Hardenberg & A.J. Lamme [3 Parts in 1].
150068: CIE.].|POMOLOGY - FRUITS - VEGETABLES [VILMORIN-ANDRIEUX - Album Vilmorin. Le Jardin Potager / The Vegetable Garden.
183094: CIGARETTEN-BILDERDIENST - Gestalten der Weltgeschichte. Zeitgenössische Miniaturen berUhmter Persönlichkeiten aus vier Jahrhunderten.
185334: CIGNOLI, FRANCISCO - Historia de la farmacia Argentina.
122981: CIKOVSKY, NICOLAI|JOHN WILMERDING [EDS.].|LINDA BANTEL - Raphaelle Paele. Still Lifes.
163630: CILLONGS, TIMOTHY - Eddie Jordan. The Biography.
145845: CIMAISE - Cimaise. Revue de l’art actuel/The Review of Today's Art.
145843: CIMAISE - Cimaise. Revue de l’art actuel/The Review of Today's Art.
145844: CIMAISE - Cimaise. Revue de l’art actuel/The Review of Today's Art.
145841: CIMAISE - Cimaise. Revue de l’art actuel/The Review of Today's Art.
145842: CIMAISE - Cimaise. Revue de l’art actuel/The Review of Today's Art.
145840: CIMAISE - Cimaise. Revue de l’art actuel/The Review of Today's Art.
145839: CIMAISE - Cimaise. Revue de l’art actuel/The Review of Today's Art.
183330: CIMDINA, AUSMA|JONATHAN OSMOND [EDS]. - Power and Culture. Hegemony, Interaction and Dissent.
182253: CIMENT, MICHEL|JAQUES ZIMMER [ED.]. - La critique de cinéma en France. Histoire Anthologie Dictionnaire.
165709: CINGRIA CHARLES-ALBERT - La reine Berthe et sa famille [906-1002].
123484: CIOLINA, ERHARD|EVAMARIA CIOLINA - Werbefiguren und Comicfiguren.
47622: CIRILLO, L.|CONCOLINO MANCINI, A.|ROSELLI, A. - Codex Manichaicus Coloniensis Concordanze
181411: CIRKO, LESLAW|STEFAN KIEDRON [EDS]. - Norbert Morciniec. Studia Philologica. Ausgewählte Schriften zur Germanistik und Niederlandistik. Aus Anlass des 70. Geburtstages herausgegeben.
172149: CISCATO, COSTANZA - Natura, persona, diritto : profili del tomismo giuridico nel novecento. Biblioteca di Lex Naturalis 16
185826: CITROEN, K.A. [ DRS. J.J. TEMMINCK] - Haarlemse zilversmeden en hun merken.
141951: CITROEN, K.A.|F. VAN ERPERS ROYAARDS|J. VERBEEK [EDS.]. - Meesterwerken in zilver. Amsterdams zilver 1520-1820.
141380: CITRON, STEPHEN - Sondheim and Lloyd-Webber. The New Musical.
181412: CITTERT-EYMERS, J.G. VAN - Zonnewijzers aan en bij gebouwen in Nederland. Benevens een korte beschrijving van twee astronomische torenuurwerken.
103039: CIVAL, MARRO|ENRICO TOTI - Siena. The Gothic Dream. A New Guide to the City.
153328: J.CL. POLET [INTROD.].|PIRE, JEAN-LUC - G.S. Trebutien.
143160: CLAASSEN, TONNY - A. Bodon [1903-1993].
156877: CLAASSEN, EUGEN [& HILDE CLAASSEN] - In Büchern denken. Briefwechsel mit Autoren und Übersetzern.
150940: CLAASSEN, ROB|JOKE VAN GROOTHEEST - Getekend. Nederlanders in Japanse kampen.
4041138: CLAASSEN, A.W.M. - Schipperen tussen school en kerk. Een onderzoek bij onderwijsgevenden van katholieke basisscholen naar de situatie van de hedendaagse schoolkatechese tegen de achtergrond van haar geschiedenis. (Diss.)
158027: CLAASSEN, EUGEN|HILDE CLAASSEN [FOREW.]. - Proben und Berichte. Ein Almanach zum fünfzigjährigen Bestehen des Verlags 1934 - 1984.
143171: CLAASSEN, DRS. TONNY - Paul de Ley 1943. Bouwen voor de buurt - op zoek naar context en continuïteit.
142228: CLAASSENS, A.|G. DE KRUIJF [EDS.]. - Het Gevecht bij Mill. Herdenkingsboek 10 mei 1940 Mill.
102814: CLAERHOUT, ADR. G. - Afrikaanse kunst. Nederlands en Belgisch bezit uit openbare verzamelingen.
4143384: CLAERHOUT, B. - Een leven van liefde. Cisterciënzers in de Lage Landen op weg naar de 21ste eeuw.
81984: CLAES, MARTIN - Exercitatio mentis, zelfkennis, vorming en therapie bij Augustinus
182416: CLAES, FRANS|PETER BAKEMA - A Bibliography of Dutch Dictionaries.
93904: CLAES, JO E.A. - Sanctorum, heiligen herkennen
100942: CLAES, ERNEST [EDG. TIJTGAT - ILLUSTR.). - De heiligen van Sichem.
145147: CLAES, PAUL|HEIN L. VAN DALEN|PIET GERBRANDY [ET AL.]. - Oude keizers, nieuwe kleren. Griekse en Latijnse vertalersvondsten.
131707: CLAES, ERNEST - "Studentenkosthuis "" Bij Fien Janssen ""."
160171: CLAES S.J., DR. F. - Lijst van Nederlandse woordenlijsten en woordenboeken gedrukt voor 1600.
93906: CLAES, JO E.A. - Sancti. Nog meer heiligen herkennen
166417: CLAES, ERNEST - De vulgaire Geschiedenis van Charelke Dop.
121380: CLAES, ERNEST|H.D. VOSS (ILLUSTR.). - De witte.
181413: CLAES, ERNEST|JOZEF CANTRÉ (ILLUSTR.). - Kobeke.
181414: CLAES, FRANS M. [F. DE TOLLENAERE - FOREW.]. - A Bibliography of Netherlandic Dictionaries. Dutch - Flemish.
89111: CLAES, FRANS M. - A Bibliography of Netherlandic Dictionaries. Dutch-Flemish.
4138031: CLAES, J. - De bijbel. Schatkamer van kunst en taal.
4139519: CLAES, J. CLAES, A. & VINCKE, K. - Sancti. Nog meer heiligen herkennen.
122978: CLAES, D. - Bijvoegsel aan de bijdrage tot een Hagelandsch idioticon. Gedeeltelijk volgens onuitgegeven aanteekeningen van J.F. Tuerlinckx.
142709: CLAES, DR. F. - De bronnen van drie woordenboeken uit de drukkerij van Plantin: het Dictionarium Tetraglotton (1562), de Thesaurus Theutonicae linguae (1573), en Kiliaans eerste Dictionarium Teutonico-Latinum (1574).
122744: CLAESSEN, PROF. DR. H.J.M. [ED.].A 0-46 - Macht en Majesteit. Idee en werkelijkheid van het vroege koningsschap.
88405: CLAESSEN, JOHANNES - Het groote en wezenlijke onderscheid tusschen het betamelijk en onbetamelijk weenen over het afsterven van eenen godzaligen vorst of leeraar bij het smartelijk overlijden van den weleerwaarden, zeergeleerden en godvruchtigen heer Johannes Groenewegen, geliefd predikant te Werkendam en de werken overleden 12 augustus 1764 voorgesteld den 19. uit Jerem. 22:10.
53010: CLAESSENS, BOB|ROUSSEAU, JEANNE - Onze Bruegel
152424: CLAESSENS, PETER J. (RED.) - Familieportret van privé-domein. Geselecteerd en van een inleiding voorzien door Peter J. Claessens.
131549: DRS. TH.J.A.H. CLAESSENS [EDS.].|PHILIPS, DR. J.F.R.|PROF. DR. J.C.G.M. JANSEN - Geschiedenis van de landbouw in Limburg Volume 1: 1750-1914. Volume 2: 20ste eeuw [2 vols. Compl. in Slipcase]
105319: CLAESSENS, BO.|JEANNE ROUSSAU - Unser Bruegel.
90870: CLAESSENS, BART - Party Inspirations. De mooiste ideeën voor uw droomfeest. Des concepts d'exception pour des fêtes de rêve. The best ideas for the party of your dreams.
150243: DRS. TH.J.A.H. CLAESSENS|PHILIPS, DR. J.F.R.|PROF. DR. J.C.G.M. JANSEN - Geschiedenis van de landbouw in Limburg 1750-1914.
89862: CLAESSENS, BOB|ROUSSEAU, JEANNE - Onze Bruegel
184464: CLAESSENS-PERÉ, A.M. & LIEN RICH LUU & F. BOGGERD & F. SIMONETTI [EDS.]. - Zilver voor Sir Anthony / Silver for Sir Anthony.
180576: DRS. TH.J.A.H. CLAESSENS [EDS.].|PHILIPS, DR. J.F.R.|PROF. DR. J.C.G.M. JANSEN - Geschiedenis van de landbouw in Limburg Volume 1: 1750-1914. Volume 2: 20ste eeuw [2 vols. Compl. in Slipcase].
89755: CLAESSENS, BOB|ROUSSEAU, JEANNE - Pieter Bruegel
180864: DRS. TH.J.A.H. CLAESSENS|PHILIPS, DR. J.F.R.|PROF. DR. J.C.G.M. JANSEN - Geschiedenis van de landbouw in Limburg 1750-1914.
102552: CLAESSENS-PERÉ, A.M.|F. BOGGERD|F. SIMONETTI [EDS.].|LIEN RICH LUU - Zilver voor Sir Anthony / Silver for Sir Anthony.
4037099: CLAESSENS, W. & TILLO, G.V. - Van beneden naar boven. Een nieuwe richting in de praktische theologie.
182725: E. CLAESSON|HAGLUND, B. - Die Jagdwaffe und der Schuss. Büchse und Flinte im praktischen Gebrauch.
4136051: CLAEYS, K. - Die Bibel bestätigt das Weltbild der Naturwissenschaft. Neues Beweisverfahren aus Etymologie, Kontext, Konkordanz und Naturwissenschaft.
4046205: CLAEYS, H. (VLAANDEREN) - Saint Arnold. Évêque de Soissons Apôtre de la Flandre. Fondateur de l`Abbaye d`Oudenbourg.
130956: CLAIN-STEFANELLI, ELVIRA|GÜNTER SCHÖN|VLADIMIR CLAIN-STEFANELLI - Das grosse Buch der Münzen und Medaillen. Mit Münzkatalog Europa von 1900 bis heute.
156140: CLAIN-STEFANELLI, ELVIRA E.|VLADIMIR CLAIN-STEFANELLI - Münzen der Neuzeit.
131507: CLAIR, COLLIN [ED. - ET AL.] - The Spread of Printing: a History of Printing outside Europe in Monographs [11 Vols. - All Publ.]
157927: CLAIR, COLIN - Christopher Plantin.
186435: CLAIR, COLLIN [ED. - ET AL.] - The Spread of Printing: a History of Printing outside Europe in Monographs [11 Vols. - All Publ.].
90925: CLAIR, JEAN - The Great Parade. Portrait of the Artist as Clown. Exhibition organized by Pierre Théberge.
171879: CLAIRVAUX, BERNARD DE - Opera omnia. Volume 1 Sermones super Cantica Canticorum 1-35 / Volume 2 Sermones super Cantica Canticorum 36-86 / Volume 3 Tractatus et opuscula / 4 Sermones I / 5 Sermones II / 6/1 Sermones III/1 / 6/2 Sermones III/2 / Volume 7 Epistolae : I. Corpus epistolarum 1-180 / Volume 8 Epistolae : I. Corpus epistolarum 181-310 - II. Epistolae extra corpus 311-547 (Complete Set, 8 volumes in 9 bindings)
96001: CLAIRVAUX, BERNARD VAN - Honing uit de rots
141885: CLAMMER, RICHARD [ED.]. - Paddle Steamers 1837 to 1914.
142787: CLANCHY, KATE [ED.]. - The Picador Book of Birth Poems.
4143506: CLANCHY, M.T. (ABAELARD, PETER) - Abaelard. Ein mittelalterliches Leben. (Gestalten des Mittelalters und der Renaissance)
130358: CLAPHAM, ALFRED W.|WALTER H. GODFREY [EDS.] - Some Famous buildings and Their Story. Being the result of recent research in London and elswhere.
167013: CLAPHAM, SIR JOHN - A Concise Economic History of Britain. From the Earliest Times to 1750.
155838: CLAPHAM, SIR JOHN - Free Trade and Steel 1850-1886 [ = Volume 2: An Economic History of Modern Britain].
122005: CLAPMAN, JOHN H. - The Economic Development of France and Germany 1815-1914.
155825: CLAPMAN, SIR JOHN - Machines and National Rivalries [1887-1914] with an Epilogue [1914-1929]. [= Volume 3: An Economic History of Modern Britain].
47730: CLAPP, PHILIP S.|FRIBERG, BARBARA|FRIBERG, TIMOTHY (ED.) - Analytical Concordance of the Greek New Testament. Volume 1: Lexical Focus, Volume 2: Grammatical Focus
140875: CLAPPERTON, ROBERT HENDERSON - Modern Paper-Making.
160778: CLARA SELBORN|LASSON, FRANS - Karen Blixen. Een schrijversleven in beeld.
100166: CLARA GELLY [ET AL.].|DAVIDE BANZATO|PÉTRY, CLAUDE - La peinture vénitienne 1600-1800. 65 peintures des collections des musées de la ville de Padoue.
155009: CLARCKE, PETER B. [ED.]. - New Trends and Developments in African Religions.
143099: CLARCKE, ARTHUR C. - Expedities naar de planeten.
131825: CLARDY, JESSE V. - G.R. Derzhavin. A Political Biography.
101068: CLARENCE CLOUGH BUEL [ROY F. NICHOLS - INTROD.].|JOHNSON, ROBERT UNDERWOOD - Retreat from Gettisburg [Volume 3: Battles and Leaders of the Civil War]. Being for the most part contributions by Union and Confederate officers. Based upon The Century War Series edited by Robert Underwood Johnson and Clarence Clough Buel, of the editorial staff of The Century Magazine.
101066: CLARENCE CLOUGH BUEL [ROY F. NICHOLS - INTROD.].|JOHNSON, ROBERT UNDERWOOD - From Sumter to Shiloh [Volume 1: Battles and Leaders of the Civil War]. Being for the most part contributions by Union and Confederate officers. Based upon The Century War Series edited by Robert Underwood Johnson and Clarence Clough Buel, of the editorial staff of The Century Magazine.
130388: CLARENCE CLOUGH BUEL [EDS.]|JOHNSON, ROBERT UNDERWOOD - North to Antietam. Battle and Learers of the Civil War [Volume II] Being for the most part contributions by Union and Confederate officers, based upon 'The Century War Series' of the editorial staff of the 'Century Magazine'.
101067: CLARENCE CLOUGH BUEL [ROY F. NICHOLS - INTROD.].|JOHNSON, ROBERT UNDERWOOD - The Way to Appomattox [Volume 4: Battles and Leaders of the Civil War]. Being for the most part contributions by Union and Confederate officers. Based upon The Century War Series edited by Robert Underwood Johnson and Clarence Clough Buel, of the editorial staff of The Century Magazine.
183632: CLARIDGE, W. WALTON|SIR HUGH CLIFFORD [ INTROD.]. - A History of the Gold Coast and Ashanti. From the Earliest Times to the Commencement of the Twentieth Century. [Volume II ONLY]
172009: CLARK, R. SCOTT|TRUEMAN, CARL R. - Protestant scholasticism : essays in reassessment. Studies in Christian History and Thought
158000: CLARK, TAYLOR|LOIS ELMER BANNON - Handbook of Audubon Prints.
32257: CLARK, J.C.D. - The language of liberty 1660-1832. Political discourse and social dynamics in the Anglo-American world
158267: CLARK, J[OHN] W[ILLIS] - Libraries in the Medieval and Renaissance Periods.
110302: CLARK, HERBERT H. - Semantics and Comprehension.
90031: CLARK, G.N. - The Birth of the Dutch Republic
162431: CLARK, KENNETH - Civilisation. A Personal View [In Slipcase].
150264: CLARK, LLOYD - Anzio. The Friction of War. Italy and the Battle for Rome 1944.
85662: CLARK, O.E. - Opmerkelijke kaarten. 100 voorbeelden van de manier waarop cartografie de wereld heeft bepaald, veranderd en ontvreemd
122570: CLARK, G. KITSON - The Making of Victorian England.
166319: CLARK, NEIL|DOUGAL DIXON|WILLIAM LINDSEY - 1001 Facts about Dinosaurs.
151501: CLARK, PETER|PAUL SLACK [W.G. HOSKINS - FOREW.]. - Crisis and Order in English Towns 1500-1700. Essays in Urban History.
102613: CLARK, T.J.H. [ED.]. - Bronchodilator Therapy. The Basis of Asthma and Chronic Obstructive Airways Disease Management.
110587: CLARK, JAMES M.|JOHN SKINNER [TRANSL.]. - Meister Eckhart. Selected Treaties and Sermons.
162937: CLARK, RONALD W. - Freud. The Man and the Cause.
164080: CLARK, GILLIAN [TRANSL.|INTROD.].|NOTES] - Iamblichus: On the Pythagorean Way of Life.
164764: CLARK, CASSANDRA - The Red Velvet Turnshoe. An Abbess of Meaux Mystery.
171063: CLARK, ROY PETER - Help! For Writers. 210 Solutions to the Problems Every Writer Faces.
181415: CLARK, RONALD W. - The Life of Bertrand Russell.
150989: CLARK, TIM|JOHN REES - Practical Management of Asthma.
103366: CLARK, FIONA [& ANDREW MELVIN] - William Morris Wallpapers and Chintzes
154215: CLARK, PETER [ED.]. - The Early Modern Town. A Reader.
4135068: CLARK, K. - Civilisatie.
146030: CLARK, RONALD W. - Lenin. The Man Behind the Revolution.
89946: CLARK, IAN|DOUGLAS, ANDREW - Isle of Man. Then And Now - A Photographic Journey.
130195: CLARK, GARTH [ED. - ET AL.] [YVONNE JORIS - FOREW.] - Functional glamour. Gebruiksgoed uit de Verenigde Staten.
147211: CLARK, KENNETH [INTROD.].|DAVID FINN [PHOTOGR.].|GEORGE ROBINSON [COMM.]. - The Florence Baptistery Doors.
141522: CLARK, RONALD W. - The Huxleys.
151283: CLARKE, MICHAEL [ED.]|DAVID DAVIES|ENRIQUETA HARRIS [ET AL.]. - Velazquez in Seville.
96986: CLARKE, MATTHEW - Development and Religion. Theology and Practice
151804: CLARKE, ROBERT L. - The Coinage of Switzerland 1850 to Date. An up-to-date pricing guide.
104327: CLARKE, MARY|CLEMENT CRISP - Ballet in Art. From the Renaissance to the Present.
167091: CLARKE, PETER D.|ROGER LOVATT [EDS]. - The University and College Libraries of Cambridge [Corpus of British Medieval Library Catalogues].
170170: CLARKE, DAVID - The UFO Files. The Inside Story of Real-life Sightings.
101623: CLARKE, J.H. - A Clinical Repertory to the Dictionary of Materia Medica. Together with Repertories of Causations, Temperaments, Clinical Relationships, Natural Relationships.
103198: CLARKE, DR. PETER B. [ED.]. - Godsdiensten van de wereld. Ontstaan, ontwikkeling, tradities en betekenis van de grote godsdiensten van vandaag.
184385: CLARKE, SATHIANATHAN - Dalits and Christianity. Subaltern Religion and Liberation Theology in India.
141939: CLARKE, JOHN H.L. [ED.]. - Book-Auction Records. A priced and annotated annual record of London, New York, Montreal, Edinburgh and Glasgow book-auctions, comprising books from the invention of printing to the current year, bindings, rare sets of engraving. Volume 65 1967-1968. .
143738: CLARKSON, L.A. - The Pre-Industrial Economy in England 1500-1750.
94429: CLASEN, CLAUS-PETER - Anabaptism. A Social History, 1525-1618. Switzerland, Austria, Moravia, Sout and Central Germany
110727: CLASEN, P.A. - Der Salutismus. Eine sozialwissenschaftliche Monographie über General Booth und seine Heilsarmee.
153623: CLASSEN, ALBRECHT - Deutsche Frauenlieder des fünfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts. Authentische Stimmen in der deutschen Frauenliteratur der Frühneuzeit oder Vertreter einer poetischen Gattung [das Frauenlied] ?
4300483: CLASSEN, J. (THUKYDIDES) - Thukydides erklärt. (Text der Peloponnesische Krieg in Griechisch)
155243: CLASSEN, ALBRECHT - Die Autobiographische Lyrik des europäischen Spätmittelalters. Studien zu Hugo von Montfort, Oswald von Wolkenstein, Antonio Pucci, Charles d'Orléans, Thomas Hoccleve, Michel Beheim, Hans Rosenplüt und Alfonso Alvarez de Villasandino.
140083: CLASSEN, ALBRECHT [ED.]. - Late-Medieval German Women's Poetry: Secular and Religious Songs.
151206: CLAUDE ARTHAUD [ED]..|F. HÉBERT-STEVENS [PHOTOGR.].|SOUSTELLE, JACQUES [TEXT] - Die Kunst des alten Mexiko.
151342: CLAUDE KAÏLER|LOWNDES, ROSEMARY - Make your own World of the Theatre. All you need is a pair of scissors and glue.
146328: CLAUDE, INIS L. - Swords into Plowshares. The Problems and Progress of International Organization.
164620: CLAUDE W. SUI|MICHAEL TELLENBACH [EDS.].|WIECZOREK, ALFRIED - Ins heilige Land. Pilgerstätten von Mekka und Medina bis Jerusalem. Photographien aus dem 19. Jahrhundert aus den Sammlungen des Reiss-Engelhorn-Museen in den Vereigigten Arabischen Emiraten [In cloth covered Slipcase].
170469: CLAUDE E. WELCH|DILLENBERGER,JOHN - Protestant Christianity Interpreted through Its Development. Interpreted Through Its Development.
182211: CLAUDE THIRY [ET AL.].|DELBOUILLE, MAURICE [FOREW.].|MADELEINE TYSSENS - Charlemagne et l'épopée romane. Actes du VIIe Congrès International de la Société Rencesvals. Liège, 28 août-4 septembre 1976. [2 Vols. Compl.].
145604: CLAUDE SORGELOOS [EDS].|GABRIEL THOVERON|STRUYE, JOHAN - 150 Ans a la UNE. Un siècle et demie d'information illustrée en Belgique. Exposition Bruxelles, Passage 44, 19.09 - 02.11.1980
161273: CLAUDEL, PAUL - Journal [2 Vols. Compl.].
182294: CLAUDEL, PHILIPPE - Zonder mij.
161274: CLAUDEL, PAUL - Oeuvres en prose.
161275: CLAUDEL, PAUL - Oeuvre poétique.
153728: CLAUDEL, PHILIPPE - Grijze zielen.
161271: CLAUDEL, PAUL - Théatre [2 Vols. Compl.].
156030: CLAUDEL, PHILIPPE - Rivier van vergetelheid.
155662: CLAUDEL, PHILIPPE - Het verslag van Brodeck.
153497: CLAUDIA NEUSÜSS|MÄDJE, EVA - Frauen im Sozialstaat. Zur Lebenssituation alleinerziehender Sozialhifeempfängerinnen.
157143: CLAUDIA FABIAN [EDS.].|HALLER, KLAUS.|KARL DACHS - Die Bayerische Staatsbibliothek in historischen Beschreibungen.
185832: CLAUDIA GOTTFRIED|FRINGS, CORNELIA|MILENA KARABIC [ET AL.]. - Die öde Gegend wurde zum Lustgarten umgeschaffen. Zur Industriearchitektur der Textilfabrik Cromford 1783-1977.
181577: CLAUDIA WICH-REIF [EDS].|GROTEN, M.|M. NIKOLAY-PANTER - Rheinische Vierteljahrsblätter. Jahrgang 74.
181578: CLAUDIA WICH-REIF [EDS].|GROTEN, M.|M. NIKOLAY-PANTER - Rheinische Vierteljahrsblätter. Jahrgang 75.
123422: CLAUDINE LEMAIRE|COCKX-INDESTEGE, ELLY - Handschriften en oude drukken in facsimile van 1600 tot 1984.
143016: CLAUDINE LEMAITRE|HOSAM ELKHADEM [EDS.].|SALLIA, AMALIA - Les rois bibliophiles.
167675: CLAUDON-ADHÉMAR, CATHERINE - Populäre Druckgraphik Europas. Russland vom 16. bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. [In Slipcase].
47370: CLAUS, C. - Historia Natural, Zoologia, 6 Tomos. Novisima edicion oprofusamente ilustrada. Traducida de la ultima edicion alemana por el Doctor Don Luis de Gongora
151290: CLAUS DAHL|HANS-DIETER SCHÄLLER|HOSSE, MANFRED|JOACHIM SCHNITZER [EDS.]. - Lexikon der Modelleisenbahn.
161721: CLAUS, HUGO - Verhalen.
162853: CLAUS, HUGO - Het verdriet van België.
167616: CLAUS, HUGO - Van horen zeggen.
180238: CLAUS, PAUL - Rhythmik und Metrik in Sebastian Brants Narrenschiff.
181416: CLAUS, PAUL - Rhythmik und Metrik in Sebastian Brants Narrenschiff.
165604: CLAUS, HUGO - Gedichten [1948-1963].
143486: CLAUS, HUGO [ERWIN MORTIER - ED.]. - De mooiste kleren.
140017: CLAUS, PAUL - Rhythmik und Metrik in Sebastian Brants Narrenschiff.
152938: CLAUS, HUGO - De geruchten.
182685: CLAUSEN, MEREDITH L. - Frantz Jourdain and the Samaritaine. Art Nouveau Theory and Criticism.
144806: CLAUSEN, MEREDITH L. - Frantz Jourdain and the Samaritaine. Art Nouveau Theory and Criticism.
181187: CLAUSEN, ROSEMARIE - Gustav Gründgens Faust in Bildern
170192: CLAUSENM CLAUS - Schopferische Interdependenzen: Untersuchungen zur Bedeutung des Interdependenzbegriffs in neueren Schöpfungstheologien.
4020896: CLAUSING, P. - Uit Gods tuin. naar het heilige land. Ervaringen van een natuurkundige.
151723: CLAUSSEN, CHRISTOPH [ED.]. - Macbeth Multiplied. Negotiating Historical and Medial Difference Between Shakespeare and Verdi.
88782: CLAVEL, F.T.B. - Geschiedenis der godsdiensten van alle volken der aarde. 3e druk, geheel omgewerkt en belangrijk uitgebreid door J. Kuiper. Met platen.
4025503: CLAVEL, F.T.B. - Geschiedenis der godsdiensten van alle volken der aarde. 3e druk, geheel omgewerkt en belangrijk uitgebreid door J.Kuiper.
174223: CLAVELL, LLUÍS - Metafisica e libertà. Studi di Filosofia 09
174224: CLAVELL, LLUÍS|LABORDA, MIGUEL PÉREZ DE - Metafisica. Filosofia e Realtà 09
168373: CLAVESI, MAURIZIO [DEOCLECIO REDIG DE CAMPOS - INTROD.]. - Les trésors du Vatican. Basilique de Saint-Pierre, Galeries et Musées Pontificaux, Trésor de Saint-Pierre, Grottes Vaticanes et Nécropole, Palis du Vatican.
59150: CLAVIER, HENRI - La Pensée Religeuse de Vinet
168695: CLAVREUIL, BERNARD|STÉPHANE CLAVREUIL [EDS]. - Livres Gotiques en français imprimés entre 1477 et 1558.
150816: CLAY, EDITH - Lady Blessington at Naples.
170447: CLAYTON, PHILIP|MICHAEL G. PARKER|THOMAS M. SCHMIDT|THOMAS M. SCHMIDT [EDS]. - In Quest of Freedom. The Emergence of Spirit in the Natural World.
104651: CLAYTON, PETER A. - The Rediscovery of Ancient Egypt. Artist and Travellers in the 19th Century.
154352: CLAYTON, PETER - Treasures of Ancient Rome.
186701: CLAYTON, PHILIP & JEFFREY SCHLOSS - Evolution and Ethics Human Morality. Human Morality in Biological and Religious Perspective.
186468: CLAYTON, PHILIP - Adventures in the Spirit. New Forays in Philosophical Theology.
160316: CLAYTON, MURIEL - Catalogue of Rubbings of Brasses and Incised Slabs. Victoria and Albert Museum.
171140: CLAYTON, PHILIP - Religion and Science. The Basics.
180006: CLAYTON, J.M. - Schelpen.
181417: CLAYTON, PETER A. - Das wiederentdeckte alte Ägypten in Reiseberichten und Gemälden des 19. Jahrhunderts.
94817: CLAYTON, CHARLES|MCCARTNEY, DAN - Let the reader understand. A guide to interpreting and applying the Bible
186784: CLAYTON, PHILIP - The Predicament of Belief. Science, Philosophy, and Faith.
151815: CLEARY, JOHN J.|GARY M. GURTLER [EDS.]. - Proceedings of the Boston Area Colloquium in Ancient Philosophy [Volume 14].
151820: CLEARY, JOHN J.|GARY M. GURTLER [EDS.]. - Proceedings of the Boston Area Colloquium in Ancient Philosophy [Volume 15].
167830: CLEARY, THOMAS - The Essential Confucius. The Heart of Confucius' Teachings in Authentic I Ching Order. A Compendium of Ethical Wisdom.
4139173: CLEARY, TH. - I Tjing. Het boek der veranderingen. Vertaling A.Klein.
4143588: CLEARY, TH. - Aandachtige geest. Basis van meditatie.
156901: CLEEF JZN, PIETER MARIUS VAN [FRANS A. JANSSEN - ED.]. - Handboek ter beoefening der boekdrukkunst in Nederland. Voorafgegaan van eene beknopte geschiedenis dezer kunst. 's-Gravenhage 1844. Fotoherdruk voorzien van een inleidende studie [summarized in English] en registers op personen en termen uit het handboek.
122974: CLEEFF-HIEGENLICH, FRÉDÉRIQUE VAN|JOËL CAHEN - Waterlooplein, in vier eeuwen van industrieterrein tot cultureel centrum / Waterlooplein, from commerce to culture in four centuries.
110915: CLEERDIN, VINCENT - 's-Hertogenbosch.
91328: CLEERDIN, VINCENT - Omtrekken en figuren. Een bundel beschouwingen.
166419: CLEERE, NIGEL [DAVE NURNEY - ILLUSTR.]. - Nightjars. A Guide to Nightjars and Related Nightbirds.
155183: CLEFF, WILHELM - Taschenbuch der Pilze. Enthaltend eine genaue Beschreibung der wichtigsten essbaren und schädlichen Arten nebst Anleitung zur Zubereitung von über 40 Pilzgerichten.
95634: CLEGG, STEWART R. A.O. - Managing organizations. Current Issues
151537: CLEGG, ROGER [PHOTOGR.].|MARK RICHARDS [TEXT] - The Spirit of Hadrian's Wall.
152122: CLEGG, NIGEL - Verfsystemen voor jachten. Schilderen - lakken - antifouling.
146245: CLEIJ, J.F. - Standaardwerk van de Postwaarden van Nederland. Emissie 1864.
167586: CLELAND, JOHN - Fanny Hill. Memoirs of a Woman of Pleasure.
4033406: CLEMEN, C. - Religionsgeschichtliche Erklärung des Neuen Testaments. Die Abhängigkeit des ältesten Christentums von nichtjüdischen Religionen und philosophischen Systemen. Photomechanischer Nachdruck der 2.völlig neubearb.Aufl.
4054802: CLEMEN, C. - Die Religionen der Erde. Ihr Wesen und ihre Geschichte. Mit 135 Illustrationen.
59054: CLEMEN, OTTO - Luthers Werke in Auswahl (Complete Set, 8 Volumes)
94450: CLEMEN, OTTO - Luthers Werke in Auswahl (8 Volumes)
183111: CLEMEN [ED.]. - Berichte über die Tätigkeit der Provinzialkommission für die Denkmalpflege Volume XIII [1908].
57703: CLEMEN, OTTO (HERAUSGEGEBEN VON) - Luthers Werke in Auswahl (8 volumes)
184668: CLEMEN, P. [ED.]. - Belgische Kunstdenkmäler [2 Vols. Compl.].
53460: CLEMENS, THEO|JANSE, WIM - The pastor bonus. Papers read at the British-Dutch colloquium at Utrecht, 18-21 September 2002
103298: CLEMENS JÖCKLE|HANS FREYTAG [PHOTOGR.].|HUMMEL, RICHARD [ED.]. - Baukunst in der evangelischen Kirche der Pfalz.
157132: CLEMENS DE WOLF [ERNST BRACHES - INTROD.].|HELLINGA, LOTTE - Laurens Janszoon Coster was zijn naam.
4300665: CLEMENS VAN ALEXANDRIË, - Het gebed van de gnosticus en andere teksten. Een keuze uit Clemens' Stromateis boek VII. Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door R.Roukema. (Sleutelteksten 21)
123147: CLEMENS STEENBERGEN|ED VAN DER VLIST|JONG, ERIK DE - Eene aangename publieke wandeling. Een schets van historische stads- en singelparken.
150607: CLEMENS VAN WOERKENS|MARLET, GERARD - Atlas voor gemeenten 2010. De 50 grootste gemeenten van Nederland op 40 punten vergeleken.
4138385: CLEMENS, T. OTTEN, W. & ROUWHORST, G. (RED.) - Het einde nabij?. Toekomstverwachting en angst voor het oordeel in de geschiedenis van het Christendom.
87913: CLEMENS, THEO|JANSE, WIM - The Pastor Bonus. Papers read at the British-Dutch colloquium at Utrecht, 18-21 September 2002
87914: CLEMENS, THEO|JANSE, WIM - The Pastor Bonus. Papers read at the British-Dutch colloquium at Utrecht, 18-21 September 2002
4068373: CLÉMENT, C. - De reis van Theo. Roman over de geschiedenis van de theologie.
180795: CLEMENT, ALBERT|ERIC JAS - From Ciconia to Sweelinck. Donum natalicium Willem Elders.
145307: CLEMENT, CLARA ERSKINE - Legendary and Mythological.
160026: CLEMENT, ALBERT|ERIC JAS - From Ciconia to Sweelinck. Donum natalicium Willem Elders.
142217: CLEMENT, PAUL [INTROD.]. - Berichte über die Thätigkeit der Provinzialkommission für die Denkmalpflege in der Rheinprovinz und der Provinzialmuseun zu Bonn und Trier. VOLUME VII [only].
95397: CLEMENTS, R.E. - The World of Ancient Israel. Sociological, Anthropological and Political Perspectives. Essays by Members of the Society for Old Testament Study
55132: CLEMENTS, G. E.A. - Op het zand der zee. Meditaties over de brieven aan de zeven gemeenten in Klein-Azië
4133319: CLEMENTS, K. (OLDHAM, J.H.) - Faith on the Frontier. A Life of J.H. Oldham.
4074187: CLEMENTS, ROY - Zingen uit ervaring. De hoogte- en dieptepunten van het leven, gezien door het oog van de psalmisten.
158019: G. CLERC [EDS.].|LECLANT, J. - Inventaire Bibliographique des Isiaca [Ibis]. Répertoire analytique des travaux relatifs à la diffusion des cultes isiatiques 1940-1969. [4 Vols. Compl.].
8602: CLERC, JEAN LE - Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, Sedert den aanvang van die Republyk tot op den Vrede van Utrecht in 't Jaar 1713. en het Tractaat van Barriere in 't Jaar 1715. gesloten. Verciert met d' Afbeeldzels der Voornaamste Personaadjen, Beruchste Gevallen, Belegeringen van Steden, Veldslagen, en meer andere Keurlyke Printverbeeldingen, gesneden door den Heer Picard Romein, en andere voorname Meesters. In Drie Deelen in Folio. In 't Fransch beschreven, En nu in 't Nederduitsch vertaalt.
154003: CLERCK, WALTER DE - Zuid Nederlands woordenboek.
175538: CLERCK, PAUL DE - Vivre et comprendre la messe.
154156: CLERCQ, WILLEM DE [DR. M. ELISABETH KLUIT - INTROD.]. - Per karos naar St. Petersburg. Reisdagboek van de Amsterdamse graanhandelaar Willem de Clercq uit het jaar 1816.
145255: CLERCQ, W.A. DE - Willem de Clercq [1795-1844].
90093: CLERCQ, RENÉ DE - De historie van doctor Johannes Faustus. Die een uitneemende groote toveraar en zwarte konstenaar was, van zijn duivelsche verschrijvinge, van zijn onchristelijk leven, wonderlijke avontuuren, en van zijn schrikkelijk en gruwelijk einde en afscheid. Platen van A. Hahn Jr.
153453: CLERCQ, F.S.A. DE [DR. M. GERSHOFF]. - Nieuw Plantkundig Woordenboek voor Nederlandsch Indië. Met korte aanwijzingen van het nuttig gebruik der planten en hare beteekenis in het volksleven en Met registers der inlandsche en wetenschappelijke benamingen door F.S.A. de Clercq. Na de dood van den schrijver voor den druk bewerkt en uitgegeven door Dr. M. Greshoff.
152386: CLERCQ, WILLEM DE [DR. M. ELISABETH KLUIT - INTROD.]. - Per karos naar St. Petersburg. Reisdagboek van de Amsterdamse graanhandelaar Willem de Clercq uit het jaar 1816.
163257: CLERCQ, PROF. DR. C. DE - Seculiere geestelijken, mannelijke en vrouwelijke religieuzen te lande.
122760: CLERCQ, W.A. DE - Willem de Clercq [1795-1844].
160490: CLERCQ, E. DE [ET AL.]. - Uit de Leeszaalwereld. Opstellen aangeboden aan Mejuffrauw Annie C. Gebhard, ter gelegenheid van haar aftreden als directrice van de Openbare Leeszaal en Bibliotheek te Amsterdam.
110658: CLERCQ, WILLEM DE [W.A. DE CLERCQ - ED.]. - Woelige weken. November - December 1813. Een aaneengesloten, bijzonder belangwekkende periode uit het dagboek van Willem de Clercq [1795-1844]: het slot van de Franse tijd en de terugkeer van de Oranje's in 1813, heet van de naald.
4037104: CLERCQ, B.J. DE - Macht en principe. Over de rechtvaardiging van politieke macht.
141391: CLERCQ, W.A. DE [ED.]. - Graan en reizen. Willem de Clercq in 1814.
172420: CLERMONT-TONNERRE, ÉRIC T. DE - Marie de la Trinité : lectures d'une expérience et d'une oeuvre (actes du colloque de La Tourette, 15-16 novembre 2003).
184088: J.M.M.J. CLERX [EDS - ET AL.].|MAAS, P.F. - Het kabinet Drees - Van Schaik. 7 augustus 1948- 15 maart 1951 [3 Volumes = Complete Set].
166179: CLERX, ARNOLD - Schandaal op Poeloeh-Tampah.
4036139: CLES-REDEN, S.V. - Die Spur der Zyklopen. Werden und Weg einer ersten Weltreligion.
181418: CLES-REDEN, SIBYLLE VON - Die Spur der Zyklopen. Werden und Weg einer ersten Weltreligion.
140884: CLEUGH, JAMES - The Medici. A Tale of Fifteen Generations.
122483: CLEVE, FELIX M. - The Giants of Pre-Sophistic Greek Philosophy. An Attempt to Reconstruct their Thoughts [2 Vols. Compl.].
157647: CLEVER, KEVIN [ED. - ET AL.]. - Agricultural Growth for the Poor. An Agenda for Development.
147238: CLEVERENS, RENÉ W.A.M. - Herinneringen aan mevrouw van Loon-Egidius. Dame du Palais van H.M. Koningin Wilhelmina voor Amsterdam 1865-1945.
151335: CLEVERENS, RENÉ W.A.M. - Paleis Lange Voorhout.
147239: CLEVERENS, RENÉ W.A.M. [ED.]. - "Sire...Herinnering aan Z.M. Koning Willem III. "" Souvenirs "" van C.H.F. Graaf Dumonceau. Adjudant en particulier-secretaris van Z.M. Koning Willem III / Opperceremoniemeester en Grootmeester van H.M. Koningin Wilhelmina. Deel 1: periode 1827-1877 & Deel 2: periode 1877-1890. & Deel 3. 1859-1952 [3 Volume - Complete Set]."
92644: CLEVERINGA, R.P. - Revisie en beroep te Groningen
90102: CLEVERINGA, PIET E.A. - Beelden aan de Linge. Werken van 48 hedendaagse kunstenaars uit Nederland 9 juni tot en met 9 september 1984 te Acquoy.
4075351: CLICQUÉ, G.M. (HOWES, G.) - Differenz und Parallelität. Zum Verständnis des Zuzammenhangs von Theologie und Naturwissenschaft am Beispiel der Überlegungen Günter Howes. (Untersuchungen zum Christlichen Glauben in einer säkulieren Welt 1)
56899: CLIFF, STAFFORD - Welkom. Wat onze huizen echt voor ons betekenen
156776: CLIFFORD PETERSON [EDS.].|FINCH, CASEY [TRANSL.|INTROD.].|MALCOLM ANDREW|RONALD WALDRON - The Complete Works of the Pearl Poet.
101721: CLIFFORD, FRANK C. - ABC van het handlezen. Karaktertrekken doorgronden - Emotionele behoeften ontcijferen - Scharniermomenten in het leven voorspellen.
4066180: CLIFFORD, P.R. - The Reality of the Kingdom. Making Sense of God`s Reign in a World Like Ours.
56300: CLIFFORD, SUE|KING, ANGELA - England in particular. A celebration of the commonplace, the local, the vernacular and the distinctive
90918: CLIFTON-MOGG, CAROLINE - Glas & porselein. Over verzamelen, stylen en dagelijks gebruik.
90869: CLIFTON-MOGG, CAROLIE - The neoclassical source book
104936: CLIFTON-TAYLOR, ALEC|MARTIN HÜRLIMANN [PHOTOGR.]. - The Cathedrals of England.
104937: CLIFTON-TAYLOR, ALEC|MARTIN HÜRLIMANN [PHOTOGR.]. - The Cathedrals of England.
144926: CLIFTON, JAMES|DAVID NIRENBERG|LINDA ELAINE NEAGLEY [EDS.]. - The Body of Christ. In the Art of Europe and New Spain 1150-1800.
140634: CLIFTON-MOGG, CAROLINE - The Neoclassical Source Book.
156389: CLIN-LALANDE, ANNE-MARIE|GIRAUD, YVES - Nouvelle Bibliographie du roman épistolaire en France. Des origines à 1842.
121629: CLINTON, CATHERINE [ED.]. - Fanny Kemble's Journals.
151787: CLINTON, BILL - Mijn leven.
152555: CLISSOLD, STEPHEN - In Search of the Cid.
4062368: CLITEUR, P.B. GENNIP, P.A.VAN & LAEYENDECKER, L. (RED.) - Burgerschap, levensbeschouwing en criminaliteit. Humanistische, katholieke en protestantse visies op de kwaliteit van de huidige samenleving.
4134023: CLITEUR, PAUL - God houdt niet van vrijzinnigheid. Verzamelde columns en krantenartikelen 1993-2004.
167288: CLITEUR, PROF. DR. P.B.|PROF. DR. W.J.M. VOERMANS] - Preambules.
95254: CLITEUR, P.B. E.A. - Burgerschap, levensbeschouwing en criminaliteit. Humanistische, katholieke en protestantse visies op de kwaliteit van de huidige samenleving
4139596: CLITEUR, P. - Humanistische filosofie. Over de relatie tussen filosofie, de levensovertuiging van het humanisme en de vraag wat verstaan kan worden onder 'humanistische filosofie'.
4139851: CLITEUR, PAUL - Moreel Esperanto. Naar een autonome ethiek.
170046: CLITEUR, PAUL|DIRK VERHOFSTADT - Het Atheïstisch woordenboek.
4045244: CLITEUR, PAUL & DOOREN, W.VAN (RED.) - Geschiedenis van het humanisme. Hoofdfiguren uit de humanistische traditie.
101596: CLIVE GIFFORD - Spionnen. De spannende wereld van spionnen en geheim agenten.
104228: CLIVE UNGER-HAMILTON [EDS.].|STEVENSON, VICTOR - Het groot biografisch muziek naslagboek.
145992: CLIVE BOURSNELL [PHOTOGR.].|COOPER, GUY|GORDON TAYLOR [EDS.].|ROSEMARY VEREY [FOREW.]. - English Herb Gardens.
104722: CLIVE, JOHN - Macaulay. The Shaping of the Historian.
110287: CLOCKS - WATCHES - Bulgari. Watches 2001
104723: CLOCKS - WATCHES - Exklusive Armbanduhren.
104724: CLOCKS - WATCHES - Omega Seamaster Aqua Terra.
161138: CLOCKS|WATCHES - - Horlogerie. Verlucht met vier en zestig platen. Explicatie van uurwerken, horloges en hun gereedschappen uit de encyclopedie van Diderot & d'Alembert, Parijs 1751.
163492: CLOCKS - WATCHES - Catalogue officiel des pièces de rhabillage pour montres Suisses / Official catalogue of Swiss Watch Repair / Catalogo official de las piezas sueltas del reloj suizo / Offizieller Katalog der Ersatzteile der Schweizer Uhr [Part 2 only].
163505: CLOCKS - WATCHES - Collection privée Cartier Paris. Forms and Movements - Cartier's Finest Hours.
163941: CLOCKS - WATCHES - Uhren Guide 2003. Armbanduhren im Trand: Marken von A - Z.
163942: CLOCKS - WATCHES - Watches from IWC. The Progression of Time [2001/2002 edition].
163768: CLOCKS - WATCHES - Zeitzeichen. Das Buch mit dem Tick.
163848: CLOCKS - WATCHES - Patek Philippe Geneve. Maîtres Horlogers à Genève depuis 1839. Collection 2002-2003. .
156001: CLOCKS - WATCHES - Schriften der Freunde Alter Uhren [Vol. 23].
156000: CLOCKS - WATCHES - Schriften der Freunde Alter Uhren [Vol. 20].
53011: CLOEDT, FILIPS DE E.A. - Benedictus. Pater Europae
91792: CLOEDT, PILIPS DE A.O. - Benedictus. Symbol abendländischer Kultur
89822: CLOEDT, FILIPS DE E.A. - Benedictus Pater Europae
60137: CLOETE. G.D. - Hemelse solidariteit ('n Weg in die relasie tussen christologie en soteriologie in die Vierde Evangelie)
151189: CLOGAN, PAUL MAURICE [ED.]. - Medievalia et Humanistica. Studies in Medieval & Renaissance Culture. Volume 1. New Series: In Honour of S. Harrison Thomson.
151858: CLOGG, RICHARD [ED.]. - The Struggle for Greek Independence.
158245: CLOOSTERMANS, MARK - De tak waarop we zitten. Berichten uit de boekenbranche.
186785: CLOOTS,ANDRE & SANTIAGO SIA [EDS]. - Framing a Vision of the World. Essays in Philosophy, Science, and Religion. In honor of Professor Jan van der Veken.
4746: CLOPPENBURG, JOHANNES - Sacrificiorvm Patriarchalivm schola sacra. In qua Examinatur Sacrificiorum Antiquitas, Usus, & Antiquatio. Cum Spicilegio.
131354: M. DE CLOPPER|STEENBERGE, PROF. JOSSE VAN - Een mozaïek met vele motieven.
4141470: CLORFENE, C. & ROGALSKY, Y. - The Path of the Righteous Gentile. An Introduction to the Seven Laws of the Children of Noah.
182982: [CLORIVIÈRE, PIERRE-JOSEPH PICOT DE] P.D.C.A.J. - Explication des épitres de Saint-Pierre [3 Volumes Complee Set].
4066194: CLOSE, F. - Lucifer`s Legacy. The Meaning of Asymmetry.
4044877: CLOSEN, G.E. - Clefs pour la Sainte Écriture. Considerations theologiques sur les idees religieuses fondamentales de l`ancienne alliance.
4042267: CLOSEN, G.E. - Wege in die Heilige Schrift. Theologische Betrachtungen über religiöse Grundideen des Alten Bundes.
140186: CLOT, ANDRÉ - Mehmed II. Le conquérant de Byzance 1432-1481.
183610: CLOTILDE CORREIA BOTELHO [EDS.].|TORGAL, ADOSINDA PROVIDÊNCIA - Lisboa com Seus Poetas. Collectãnea.
162060: CLOUGH, ARTHUR HUGH - Plutarch's Lives. Dryden Plutarch - revised by Arthur Hugh Clough [3 Vols. Compl.].
150783: CLOUGH, RALPH N. - Island China.
110920: CLOULAS, IVAN - Henri II.
131039: CLOULAS, IVAN - Philippe II.
147106: R. CLOUTIER [EDS.].|SCHULTZE, HANS-PETER - Devonian Fishes and Plants of Miguasha, Quebec, Canada.
55258: CLOUX, A.P.A. DU - Eerste zestal leerredenen
59084: CLOUX, A.P.A. DU - Eerste zestal leerredenen
53612: CLOUX, A.P.A. DU - Derde zestal leerredenen
32166: CLOUX, A.P.A. DU - Maak mij levend naar Uw Woord (Deel 2)
59822: CLOUX, A.P.A. DU - Derde zestal leerredenen
59784: CLOUX, A.P.A. DU - Vierde zestal leerredenen
59829: CLOUX, A.P.A. DU - Maak mij levend naar Uw Woord (Deel 2)
59821: CLOUX, A.P.A. DU - Tweede zestal leerredenen
57753: CLOUX, A.P.A. DU - Eerste t/m vierde zestal leerredenen (4 delen in 1 band)
57271: CLOUX, A.P.A. DU - Derde zestal leerredenen
32165: CLOUX, A.P.A. DU - Maak mij levend naar Uw Woord (Deel 1)
57736: CLOUX, A.P.A. DU - Eerste en Tweede twaalftal leerredenen (Zoogenaamde Vrije Stoffen) (2 delen)
57750: CLOUX, A.P.A. DU|VEGT, J. VAN DER - Twaalftal lijdensstoffen. WAARBIJ: Steeds wassende stroomen des Geestes. Leerrede over Ezechiël 47 : 1-5. EN: Doorn en distel. Leerrede over Jesaja 55 : 33 (3 werken in 1 band)
166268: CLOVER, CHARLES - Leeg. Hoe overbevissing ons dagelijks leven verandert.
122152: CLOWES, EDITH W.|JAMES L. WEST [EDS.].|SAMUEL D. KASSOW - Between Tsar and People. Educated Society and the Quest for Public Identity in Late Imperial Russia.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

5/30