Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
146201: BURRELL, RON|PETER CONNOLY [ILLUSTR.]. - Oxford First Ancient History.
170037: BURRIDGE, RICHARD AQ.|GRAHAM GOULD - Jesus Now and Then.
162593: BURROWS, E.H. - Captain Owen of the African Survey 1774-1857. The hydrographic surveys of Admiral W.F.W.Owen on the coast of Africa and the great lakes of Canada. His figt against slave trade. His life in Capobello Island, New Brunswick 1774-1857.
141691: BURROWS, MILLAR - What Mean these Stones. The Significance of Archeology for Biblical Studies.
91490: BURSCHE, STEFAN A.O. - Kunstgewerbemuseum Berlin. Bildführer. Kunsthandwerk vom Mittelalter bis zur Gegenwart.
145695: BURSILL-HALL, G.L. - Speculative Grammars of the Middle Ages. The Doctrine of ' Partes orationis '.
122910: BURSSENS, GASTON [LOUIS PAUL BOON - INTRPD.]. - Herinnering.
4137116: BURSTEIN, D. & KEIJZER, A.J. DE, - Geheimen van Maria Magdalena. Mythen en feiten rond de vrouw in het leven van Jezus. Inleiding van E.Pagels.
123220: BURT, SIR CYRIL L. - The Subnormal Mind.
166327: BURT, RONALD S. - Neighbor Networks. Competitive Advantage Local and Personal.
81920: BURTON, WILLIAM - Gods allerheiligste rustdag, kort verdedigd tegen alle sabbatsschenders
86484: BURTON, WILLIAM - Gods allerheiligste rustdag. Kort verdedigd tegen alle sabatsschenders
180094: BURTON, REV. EDWARD - Testimonies of the Ante-Nicene Fathers to the Divinity of Christ.
4014964: BURTON, E. DE WITTE - Syntax of the Moods and Tenses in New Testament Greek.
4138531: BURTON, E.W. - Syntaxis der wijzen en tijden in het Grieksch Nieuwe Testament. Voor het Nederlandsche taaleigen bewerkt door J.de Zwaan.
184282: BURTON, CAPTAIN SIR RICHARD F. - First Footsteps in East Africa or, an Exploration of Harar [2 Volumes Compl.].
167823: BURTON, JANE [PHOTOGR.].|DOUGAL DIXON [TEXT]. - The End of the Dinosaurs. Chicxulub Crater and Mass Extinctions.
156029: BURTON, JANE [PHOTOGR.].|DOUGAL DIXON [TEXT]. - The Age of Dinosaurs. A Photographic Record.
121810: BURTON, HUMPHREY - Yehudi Menuhin.
186114: BURUMA, IAN - De toekomst van China. Chinese dissidenten van Los Angeles tot Beijing.
171306: BURUMA, IAN - 1945 : biografie van een jaar.
4140420: BURUMA, IAN - Grenzen aan de vrijheid. Van Sade tot Wilders.
165517: BURUMA, IAN - Anglomanie.
122253: BURUMA, YBO - De dreigingsspiraal. Onbedoelde neveneffecten van misdaadbestrijding.
160592: BURWICK, FREDERICK|JÜRGEN KLEIN [EDS.]. - The Romantic Imagination. Literature and Art in England and Germany.
162512: BURWICK, FREDERICK|JÜRGEN KLEIN [EDS.]. - The Romantic Imagination. Literature and Art in England and Germany.
186251: BURY, J.P.T. - Gambetta and the Making of the Third Republic.
168245: BURY, JOHN|PAUL BREMAN [EDS]. - Writings on Architecture, Civil and Military c. 1460 to 1640. A Checklist of Printed Editions.
101717: BUSATO, VITTORIO|JEROEN CONIJN|MARCEL MISSET [EDS.]. - Topbedrijven van de Toekomst.
130701: BUSBY, KEITH [ED.] - Correspondances: Studies in Literature, History, and the Arts in Nineteenth-Century France. Selected Proceedings of the Sixteenth Colloquium in Nineteenth-Century French Studies. The University of Oklahoma. Norman, october 11th - 13th, 1990.
142884: BUSBY, K. [ED.]. - Les manuscrits de Chrétien de Troyes / The Manuscripts of Chrétien de Troyes [2 vols. Compl].
162568: BUSBY, KEITH|NORRIS J. LACY [EDS.]. - Conjunctures: Medieval Studies in Honor of Douglas Kelly.
4031993: BUSCH, E. (BARTH, K.) - Karl Barth. Aan de hand van zijn brieven en autobiografische teksten.
172287: BUSCH, EBERHARD (HRSG.) - Die Akte Karl Barth : Zensur und Überwachung im Namen der Schweizer Neutralität 1938-1945.
172284: BUSCH, EBERHARD - Karl Barths Lebenslauf : nach seinen Briefen und autobiografischen Texten.
172285: BUSCH, EBERHARD - Meine Zeit mit Karl Barth : Tagebuch 1965-1968.
172286: BUSCH, EBERHARD - Reformiert : Profil einer Konfession.
4058423: BUSCH, C. - Gemeinde gemeinsam entdecken. Bilder, Texte, Gedanken zur Offenbarung Johannes.
4300543: BUSCH, WILHELM (ANTONIUS VAN PADUA) - De heilige Antonius van Padua. Met 74 teekeningen. Vertaald door Wilhelmina van 't Woud.
104205: BUSCH, SONJA [ED. - ET AL.]. - Karakterisering Nederlands Maasstroomgebied. Rapportage volgens artikel 5 van de kaderrichtlijn water [20000/60/EG] - [3 Vols. in Slipcase].
31166: BÜSCH, OTTO|NEUGEBAUER, WOLFGANG - Moderne Preussische Geschichte 1648-1947. Eine Anthologie (3 volumes)
100343: BUSCH, DR. ECKHART [ET AL.]. - Wegweiser Parlament.
4075404: BUSCH, E. (BARTH, K.) - Karl Barth. Aan de hand van zijn brieven en autobiografische teksten.
31245: BUSCH, GUDRUN|HARPER, ANTHONY J. - Studien zum Deutschen Weltlichen Kunstlied des 17. und 18. Jahrhunderts (Chloe, Beihefte zum Daphnis. Band 12)
123149: BUSCH, WILHELM - Hans Huckebein der Unglücksrabe. Das Pusterohr. Das Bad am Samstagabend.
30141: BUSCH, EBERHARD - Karl Barths lebenslauf. Nach seinen Briefen und autobiographischen Texten
122223: BUSCH, HANS [ED.]. - Verdi - Boito Briefwechsel. Herausgegeben und übersetzt von Hans Busch.
170911: BUSCH, EBERHARD - Karl Barth: His Life from Letters and Autobiographical Texts.
151011: BUSCHAN, DR. GEORG [ED.]. - Die Völker Asiens, Australiens und der Südseeinseln. Illustrierte Völkerkunde.
181381: BUSCHAN, DR. GEORG [ED.]. - Die Völker Europas. Illustrierte Völkerkunde. Unter Mitwirkung von Dr. A. Byhan, Prof. Dr. A. Haberlandt, Prof. Dr. M. Haberlandt.
163502: BUSCHHAUSEN, HEIDE|HELMUT - Armenische Handschriften der Mechitharisten in Wien.
158414: BUSCHKENS, WILLEM F.L. - The Family System of the Paramaribo Creoles.
140768: BUSCHMAN, MICH - Basisboek Reisfotografie.
167275: BUSCHMAN, JOSÉ - Den Haag, stad, boordevol Bordewijk. Een literaire wandeling door het Den Haag van F. Bordewijk.
152225: BUSHKOVITCH, PAUL - The Merchants of Moscow 1580-1650.
31237: BUSHNELL, JOHN - Mutiny amid Repssion. Russian Soldiers in the Revolution of 1905-1906
157359: BUSINE, LAURENT|LUDO VAN DAMME [ET AL.]. - Besloten wereld - Open boeken. Middeleeuwse handschriften in dialoog met actuele kunst.
140615: BUSINK, TH.A. - De Babylonische tempeltoren. Een archeologische en stijlcritische studie.
53982: BUSKEN HUET, CD. - Vragen en antwoorden. Brieven over den Bijbel
85296: BUSKEN HUET, C. - Litterarische Fantasien en Kritieken (25 delen + register + nalezing)
163216: BUSKEN HUET, G. - Tweede [ & Derde] verslag van onderzoekingen naar archivalia te Parijs. Belangrijk voor de geschiedenis van Nederland op last van de regeering ingesteld [2 Vols.].
140628: BUSKEN HUET, CONRAD [OLF PRAAMSTRA - INTROD.]. - Het Land van Rembrandt. Studies over de Noordnederlandse beschaving in de zeventiende eeuw.
152346: BUSKEN HUET, CONRAD [OLF PRAAMSTRA - INTROD.]. - Het Land van Rembrand. Studies over de Noordnederlandse beschaving in de zeventiende eeuw.
4012293: BUSKES, J.J. - Het humanisme van God. God en mens als bondgenoten.
82621: BUSKES, J.J. - De tyrannie verdrijven! Vier toespraken na de bevrijding
54984: BUSKES, J.J. - Droom en protest, getuigenissen uit een halve eeuw van strijd
85075: BUSKES, J.J. - Antimilitairisme en Nederl. Geloofs belijdenis (het geval schurer)
4003475: BUSKES, J.J. - Liederen van bevrijding. (Psalmen)
4014199: BUSKES, J.J. - Waarheid en leugen aan het ziekbed.
4060900: BUSKES, J.J. - In de branding. Brieven aan een jongen vriend. (Libellen-Serie)
4071606: BUSKES, J.J. - Zuid-Afrika`s apartheid: Onaanvaardbaar!.
143541: BUSNELL, G.H.S. - Peru.
143970: BUSOLT, GEORG - Griechische Staatskunde [Erste & zweie Hälfte / Volumes I & II. = Complete Set].
181382: BUSSAGLI, MARCO [ED.]. - Rome. Art and Architecture.
184332: BUSSCHE, P.J. VAN DEN - De Wielerkampioenen. 100 jaar wielersport in de Zuidwesthoek van Brabant.
110263: BUSSE, ULRICH - Das Nazareth-Manifest Jesu. Eine Einführung in das lukanische Jesusbild nach Lk 4, 16 - 30.
155161: BUSSEL, G.M.M. - Organiseren van pensioenen. Een integrale benadering.
152421: BUSSELL, F.W. - Religious Thought and Heresy in the Middle Ages [2 Vols. Compl.]..
131794: BUSSELLE, MICHAEL - Mensen en portretten.
161992: BUSSEMAKER, DR. TH. - Verslag van een voorloopig onderzoek te Lissabon, Sevilla, Madrid, Escorial, Simancas en Brussel naar archivalia belangrijk voor de Geschiedenis van Nederland.
85474: BUSSEMAKER, TH. - Over de waardeering der feiten in geschiedvorsching en geschiedschrijving. Rede bij de aanvaarding van het hoogleeraarsamt aan de rijkuniversiteit te Leiden, den 4en October 1905
4009507: BÜSSER, F. (ZWINGLI, H.) - Das katholische Zwinglibild. Von der Reformation bis zur Gegenwart.
4012333: BÜSSER, FR. (CALVIJN, J.) - Calvins Urteil über sich selbst.
94305: BÜSSER, FRITZ - Das Katholische Zwinglibild. Von der Reformation bis zur Gegenwart
144817: BUSSERS, H. [ED. - ET AL.]. - Santiago de Compostela. 1000 jaar Europese Bedevaart.
121829: BUSSUM, SANI VAN [FRÉ COHEN - COVER|DUSTJACKET]. - Het Joodsche bruidje. Een zedenschets uit onze dagen.
121803: BUSSUM, SANI VAN - Het Joodsche bruidje. Een zedenschets uit onze dagen.
83549: BUSSY, I.J. - Over den oorsprong van het zedelijk beoordeelen
158244: BUSSY, R. KENNETH - Lea & Febiger 1785-1985. Two Hundred Years of Publishing. A History of the oldest publishing company in the United States.
83535: BUSSY, I.J. - Tiental preeken
104601: BUTEN, DAVID - 18th-Century Wedgewood. A guide for Collectors & Connoisseurs.
102866: BUTER, ADRIAAN|GER DEKKERS [PHOTOGR.]. - Regge en Dinkel. Land van levend water.
104183: BUTER, ADRIAAN|GER DEKKERS [PHOTOGR.]. - Langs de Geul.
165615: BUTER, DAPHNE - De blauwe prins.
130806: BUTER, ADRIAAN - Ootmarsum dichtbij. Portret van een Twents stadje.
184729: BUTER, ADRIAAN - Over-IJsselse volksgebruiken. Een feestelijke ommegang door het jaar.
121038: BUTER, ADRIAAN [& GER DEKKERS - PHOTOGR.]. - Dorpen en stadjes van Twente.
58506: BUTIJN-MELIS, T. - Doch hij zal verschijnen tot ulieder vreugde
93716: BUTIN, PHILIP W. - Reformed ecclesiology. Trinitarian Grace According to Calvin. Volume 2, Number 2. Winter 1994. (Series: Studies in reformed theology and history)
160485: BUTLER, ELIZABETH BEARDSLEY - Women and the Trades. Pittsburgh, 1907-1908. With a new introduction by Maurine Weiner Greenwald.
143012: B. BUTLER [ILLUSTR.].|BAINES, PATRICIA - The Puzzle Book of Wild Flowers.
53122: BUTLER, ALBAN - Heiligen levens. Een geïllustreerde verkorte editie met een inleiding door Dr. James Bentley
4075419: BUTLER, A. - The Lives of the Fathers, Martyrs, and other Principal Saints. Compiled from Original Monuments, and other Authentic Records. Illustrated with the Remarks of Judicious Modern Critics and Historians.
156601: BUTLER, ALAN|STEPHEN DAFOE - The Knights Templar Revealed. The Secrets of the Cistercian Legacy.
122173: BUTLER, ROHAN D'OLIER - Choiseul. Volume I. Father and Son 1719-1754 [All Publ.].
168680: BUTLIN, MARTIN|EVELYN JOLL [EDS]. - The Paintings of J.M.W. Turner. Revised Edition [2 Vols = Complete Set] In slipcase.
181383: BUTLIN, MARTIN - Turner at the Tate.
104506: BÜTOW, KURT - Europäisches Künstlerlexikon, Malerei und Zeichenkunst. Deutschland [4 Vols. Compl.].
47932: BUTSELAAR, JAN VAN - Mission: the Soul of Ecumenism. Essays by Jan van Butselaar. With an Afterword by Alan D. Falconer, Edited by Jerald D. Gort and Alle G. Hoekema
53226: BUTSELAAR, JAN VAN - Mission: the Soul of Ecumenism. Essays
4032706: BUTSELAAR, G.J.V. - Africans, missionnaires et colonialistes. Les origines de l`Église Presbytérienne du Mozambique. (Mission Suisse), 1880-1896. (Diss.)
131040: BUTT, RONALD - A History of Parliament. The Middle Ages.
4058605: BUTTE, A. - Das wiederentdeckte Opfer.
58601: BUTTER, P. DEN|KOLE, I.A. - Als je de Bijbel leest...
58433: BUTTER, P. DEN - Jozua. Boek van Gods trouw
95927: BUTTER, P. DEN - De Hoop bleef leven. Over de koningen van Juda II
32365: BUTTER, P. DEN - De herder-koning. Davids theocratisch bewind
59209: BUTTER, P. DEN - Richteren. Trouw tegenover ontrouw
151989: BÜTTIKOFER, DR. J. - Feest--Uitgave ter viering van het 50-jarig bestaan der Rotterdamsche Diergaarde. Geïllustreerde Gids.
4070414: BUTTLAR, JOH.V. - Dobbelspel der Goden. Zoektocht naar de sleutel van ons wereldbeel: noodlottige voorbestemming of toevallige werkelijkheid.
158416: BÜTTNER, THEODORA|ERNST WERNER - Circumcellionen und Adamiten. Zwei Formen mittelalterlicher Haeresie.
4022720: BUTTRICK, G.A. - Prayer.
4043154: BUTTRICK (ED.) G.A. - The Interpreters Bible. In Twelve Volumes. The Holy Scriptures in the King James and Revised Standard Versions with General Articles and Introduction, Exegeses, Exposition for each Book of the Bible.
4138296: BUTTRICK A.O. (ED.) G.A. - The Interpreter's Dictionary of the Bible. (Complete in 5 vols.). An Illustrated Encyclopedia. Identifying and explaining all Proper Names and Significant Terms and Subjects in the Holy Scriptures, including the Apocrypha.
101772: BUTTS, R.E.|J. HINTIKKA [EDS.]. - Historical and Philosophical Dimensions of Logic, Methodology and Philosophy of Science. Part 4: Proceedings of the Fifth International Congress.
184359: BUTULUSSI, ELENI - Studien zur Valenz kognitiver Verben im Deutschen und Neugriechischen.
154664: BUTZ, PHILIPP - Der Ritter der Bettenburg. Erinnerung an Christian von Truchletz, den Förderer deutscher Dichter.
142150: BUTZKAMM, ALOYS - Bild und Frömmigkeit im 15. Jahrhundert. Der Sakramantsaltar von Dieric Bouts in der St.-Paters-Kirche zu Löwen.
182965: BÜTZLER, WILFRIED - Rotwild. Biologie - Verhalten - Umwelt - Hege.
162031: BUUL, H.J.P.C.|P.H.G.E. STRENS|R.E.O. EKKART - Uit de boeken van Eugène Strens. De verzameling Strens in het Museum van het Boek.
156297: BUUREN, H. VAN - De consolidatie van de onafhankelijkheid der verenigde Staten van Amerika [1763-1795].
167212: BUUREN, PROF. MR. P.J.J.|MR. A.A.J. DE GIER|MR. J. ROBBE|PROF. MR. A.G.A NIJMEIJER - Van WRO naar Wro
152369: BUUREN, M.J.J. VAN - Waiting. The Religious Poetry of Ronald Stuart Thomas, Welsh Priest and Poet.
166130: BUUREN, A.M.J. VAN - Der minnen loep van Dirc Potter. Studie over een Middelnederlandse Ars Amandi.
157932: BUUREN, FONS VAN - Levenslessen van Cato. Het verhaal van een schoolboek.
166392: BUUREN, PROF. MR. P.J.J. VAN|MR. A.A.J. DE GIER|MR. A.G.A. NIJMEIJER|PROF. DR. CH.W. BACKES - Hoofdlijnen ruimtelijk bestuur.
103994: BUURMAN, D.J.G. [ET AL.]. - Anderhalve eeuw Geldersche Statengriffiers.
101718: BUURMAN, MARLIES|MAARTEN KLOOS [EDS.]. - Amsterdamse Architectuur 2000-2002 Amsterdam Architecture.
145572: BUURSINK, JOH. - Historisch stads-album van Enschede.
30465: BUURSMA, ALBERT - Kerken in Noordoost-Friesland uit de romaanse en de romano-gotische tijd
90083: BUURT, ADRIAAN - Beschouwende Godgeleerdheid. Vierde stuk.
130660: BUVELOT, QUENTIN [ED. - ET AL.] - Albert Eckhout: A Dutch artist in Brazil.
91887: BUVELOT, QUENTIN|EKKART, RUDI - Hollanders in beeld. Portretten uit de Gouden Eeuw.
180116: BUWALDA, H.S.|G. MEERBURG|Y. POORTINGA [EDS.]. - Frysk wurdboek Frysk - Nederlansk & Nederlansk - Frysk. [2 Vols. in 1].
185193: BUWALDA, PIET - Diplomatiek dagboek Moskou.
103610: E. BUXANT|MOYAR, A. - Het diamantbedrijf in 1960-1961.
58499: BUXERES, LUIS DOLCET - La Astrologia y el Mal de Ojo
163348: BUXTON, JOHN - Elizabethan Taste.
82463: BUY, J.B. DU - De geschiedenis van den Brabandschen Olijfberg
122564: BUYCKX, E.J.E. - Précis des maladies et des insects nuisibles rencontrés sur les plantes cultivées au Congo, au Rwanda et au Burundi.
46508: BUYK, RIEN - Muziek voor elektronisch orgel (klassiek)
46510: BUYK, M.C. - Klassieke orgelwerken bewerkt voor Elektronische Klavierinstrumenten
130041: BUYLINCKX, J.J.A. [ED.] - Afstemmen op Afstammen. Genealogische Tentoonstelling. Catalogus uitgegeven in het kader van de tentoonstelling in het Gemeentearchief van Nijmegen.
154674: BUYS, CEES - Managen met ratio en emotie. Slapen doe je 's nachts.
4136266: BUYSMAN, TH. (RED.) - Het verhaal van mededogen. Vieringen in een oecumenische basisgroep rondom het evangeie volgens Marcus.
4012296: BUYTENDACH, F.W. - Aspekte van die vorm/inhoud -problematiek. met betrekking tot die organiese skriftinspirasie in die nuwere Gereformeerde theologie in Nederland. (Diss.).
96634: BUYTENDIJK, F.J.J. - De psychologie van de roman. Studies over Dostojevskij
130464: BUYTENDIJK, F.J.J.|E.W. HOFSTEE|H. VAN OYEN|JHR. P.J. VAN WINTER [EDS.] - De reactie van ons volk op de bevrijding. Vijfde interfacultaire leergang.
4065288: BUYTENDIJK, F.J.J. - Over de pijn.
145513: BWEELEN, FRITS - De vergeten gelovige. De tragiek van het pastoraat.
2227300272: BYFIELD, NICHOLAS - Een Formulier der Gesonde Woorden, Dat is, Der Fondamentele waerheden noodigh gelooft te zijn ter zalicheyt, met hare Schriftuerlicke bevestingen, ende veelderhande nutticheden. Een ontwerp seer begeert, ende sonderlinghe voor alderley Christenen, Gestelt in 't Engelsch, ende nu in Nederduytsch vertaelt door Johannes Lamotius. Van nieuws oversien, ende alle de Schriftuer-plaetsen na de nieuwe oversettinge des Bybels verbetert.
7618: BYFIELD, NICHOLAS - An Exposition vpon the Epistle to the Collossians. Wherein, not onely the text is Methodically Analysed, and the sence of the words, by the helpe of Writers both Ancient and Moderne is explayned. But also, By Doctrine and Vse, the intent of the Holy Ghost is in euery place more fully unfolded and urged. And besides, The very marrow of most Common-places is aptly diffused throughout the bodie of this Exposition, as the nature of this kind of Teaching would beare. And further, Many chiefe Cases of Conscience are here resolued. All with conuenient Varietie and Breuitie. Being, The substance of neere seuen yeeres Weeke-dayes Sermons. Corrected and amended.
7617: BYFIELD, NICHOLAS - A Commentary: or, Sermons vpon the Second Chapter of the First Epistle of Saint Peter. Wherein Method, Sense, Doctrine, and Vse, is, with great variety of matter, profitably handled, and sundry heads of Diuinity largely discussed.
182377: BYL, SIMON - Recherches sur les grands traités biologiques écrites et préjugés.
121921: BYLEVELD, H. VAN - Nederland in Frankrijk. De zuidergrens der Nederlanden.
150692: H. VAN DER BYLL [ED. - ET AL.].|SCHOLTEN, PROF. MR. PAUL [FOREW.]. - Geschiedenis Amsterdamsch Studentenleven 1632-1932. Gedenkboek in opdracht van den Illustrissimus Senatue Studiosorum Amstelodamensium ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan der Instelling van Hooger Onderwijs samengesteld door de commissie tot redactie.
156197: BYMHOLT, B. - Geschiedenis der Arbeidersbeweging in Nederland.
8909: BYNAEUS, ANTONIUS - De Morte Jesu Christi. Liber Primus (-Tertius).
183265: BYNUM, W.F.|HELEN BYNYM [EDS]. - Dictionary of Medical Biography [5 Volumes = Complete Set].
151954: BYNUM, W.F.|CAROLINE OVERY [ED.]. - The Beast in the Musquito: the Correspondence of Ronald Ross & Patrick Manson.
58818: BYNUM, W.F. E.A. - The Anatomy of Madness. Essays in the History of Psychiatry. Volume I: People and Ideas. Volume II: Institutions and Society (2 volumes)
153343: BYNUM, W.F.|V. NUTTON [ED.]. - Essays in the History of Therapeutics. Clio Medica. Acta Academiae Internationalis Historiae Medicinae. Volume 22 [nr. 1-4 Compl. in 1].
181385: BYNUM, W.F.|CAROLINE OVERY [EDS]. - Michael Foster and Thomas Henry Huxley, Correspondence 1865-1895.
184391: BYRES, TERENCE J. [ED.]. - The State, Development Planning and Liberalisation in India.
166465: F.J. BYRNE [EDS.].|F.X. MARTIN|MOODY, T.W. - Early Modern Ireland 1534-1691 [Vol. 3: A New History of Ireland].
170036: BYRNE, PETER - The Moral Interpretation of Religion.
163993: BYRNE, JANET - A Genius for Living. A Biography of Frieda Lawrence.
47137: BYRON, BRIAN - Loyalty in the Spirituality of St. Thomas More (Bibliotheca Humanistica & Reformatorica, Volume IV)
165347: BYRON, WILLIAM - Cervantes. A Biography.
60132: BYUN, J. - The Holy Spirit was not yet (A study on the Relationship between the Coming of the Holy Spirit and the Glorification of Jesus according to John 7: 39)
54060: BYVANCK, W.G.C. E.A. - De Gids. Twee en zestigste jaargang. Vierde Serie, zestiende jaargang. 1898 (Deel 2)
54061: BYVANCK, W.G.C. E.A. - De Gids. Twee en zestigste jaargang. Vierde Serie, zestiende jaargang. 1898 (Deel 4)
54062: BYVANCK, W.G.C. E.A. - De Gids. Twee en zestigste jaargang. Vierde Serie, zestiende jaargang. 1898 (Deel 3)
54063: BYVANCK, W.G.C. E.A. - De Gids. Drie en zestigste jaargang. Vierde Serie, zeventiende jaargang. 1899 (4 delen)
54064: BYVANCK, W.G.C. E.A. - De Gids. Zes en zestigste jaargang. Vierde Serie, twintigste jaargang. 1902 (Deel 2)
54065: BYVANCK, W.G.C. E.A. - De Gids. Zes en zestigste jaargang. Vierde Serie, twintigste jaargang. 1902 (Deel 3)
54066: BYVANCK, W.G.C. E.A. - De Gids. Vijf en zestigste jaargang. Vierde Serie, negentiende jaargang. 1901 (Deel 3)
54067: BYVANCK, W.G.C. E.A. - De Gids. Vijf en zestigste jaargang. Vierde Serie, negentiende jaargang. 1901 (Deel 4)
54068: BYVANCK, W.G.C. E.A. - De Gids. Vier en zestigste jaargang. Vierde Serie, achttiende jaargang. 1900 (Deel 2)
54069: BYVANCK, W.G.C. E.A. - De Gids. Vier en zestigste jaargang. Vierde Serie, achttiende jaargang. 1900 (Deel 3)
54070: BYVANCK, W.G.C. E.A. - De Gids. Vier en zestigste jaargang. Vierde Serie, achttiende jaargang. 1900 (Deel 4)
101151: BYVANCK, PROF. A.W. - Kerkelijke mozaieken in Italië uit de vijfde en uit de eerste helft van de zesde eeuw.
105212: BYVANCK, DR. A.W. - De kunst der Oudheid [5 Vols. Compl.].
101301: BYVANCK, W.G.C. - Vaderlandsche figuren op den overgang der achttiende eeuw. Hogendorp en Yorck, 1778-1781 / De Prins in ballingschap, 1795-1809 / Eeuwspiegel 1812.
123243: BYVANCK, A.W. - De obelisk van Constantinopel.
146207: BYVANCK, A.E. - La miniature dans les Pays-Bas septentrionaux.
168233: BYVANCK, DR. A.W.|DR. G.J. HOOGEWERFF - La miniature Hollandaise dans les manuscrits des 14e, 15e et 16e siècles. Recueillie & décrite [3 Vols. = Complete Set in 3 Portfolios].
180857: BYWATER, I. - Aristotelis de arte poetica. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit I. Bywater.
185130: CABAL, MELQUIADES - Le medicina de ayer. A Traves de la publicidad [ = Medicine of Yesterday - through Advertising]. .
54636: CABARET, T. - Drie predikaties door Ds. T. Cabaret. Zondag 11 H.C., Zondag 12 H.C., Openbaring 10 : 5 en 6
54637: CABARET, T. - Drie predikaties door Ds. T. Cabaret. Jesaja 57 vers 15, Zondag 1 H.C., Zondag 2 H.C.
54631: CABARET, T. - Drie predikaties door Ds. T. Cabaret. Handelingen 2 vers 21, Zondag 5 H.C., Zondag 6 H.C.
54635: CABARET, T. - Drie predikaties door Ds. T. Cabaret. Lukas 15 : 2, Zondag 9 H.C., Zondag 10 H.C.
10245: CABELJAUW, PIETER - Catholiick Memory-Boeck der Gereformeerde, Gestelt tegen het Roomsch-Memory-Boeck der Paus-Gesinde. Waer in verhandelt werden alle de Poincten der Religie, die in verschil staen tusschen de Ghereformeerde, ende de Roomsche Kerck. Zijnde een volkomen wederlegginghe van het Memory-Boeck van Turano Vekiti, 't Welck tot meerder gerief des Lesers van woordt tot woordt, nae de order der Boecken ende Capittelen, alhier is inghevoeght.
164857: CABEZA DE VACA [ET AL.].|HERODOTUS,|MARCO POLO|MASÚDI - Penguin Great Journeys [20 Vols. Compl.].
101963: CABEZA, GUILLERMO FATÁS|MIGUEL BELTRÁN LLORIS [EDS - ET AL.]. - Historia de Zaragoza [Vol. 1-10].
121460: CABRAL DE MELLO, EVALDO - De Braziliaanse affaire. Portugal, de Republiek der Verenigde Nederlanden en Noord-Oost Brazilië, 1641-1669.
166807: CABRAL, LUIS [ED.]. - Biblioteca Publica Municipal do Porto. Exposiçao no 150 Aniversario da sua fundação 1833-1983.
4017955: CABROL, F. - Le livre de la prière antique.
143041: CACUCCI, PINO - Tina Modotti. A Life.
165335: CADDY, JOHN F. - Marine Habitat and Cover: Their Impotance for Productive Coastal Fishery Resources.
184387: CADÈNE, PHILIPPE & MARK HOLMSTRÖM [EDS]. - Decentralized Production in India. Industrial Districts, Flexible Specialization and Employment.
3448: CADENET, PIERRE DE - Paraphrase Devote, Litterale et Mystique, sur les Pseaumes du Prophete Royal David: Suivant l'explication des Anciens Peres & Docteurs de l'Eglise, & de plusieurs graues Autheurs Anciens & Modernes.
151161: CADERIUS VAN VEEN, DICK [ILLUSTR.].|HARRY VAN DER PLOEG [TEXT] - Verliefd op Arnhem. Een kijk op Arnhem door de ogen van Dick Caderius van Veen en Harry van der Ploeg.
4021028: CADIER, J. (CALVIJN, J.) - Calvin, l`homme que Dieu a dompté.
4138168: CADOUX, C.J. - The Early Church and the World. A History of the Christian Attitude to Pagan Society and the State down to the Time on Constantinus.
142271: CADSAND, KEES VAN - Ontsnapping uit de dodenmars. Herinneringen van Louis de Wijze aan de concentratiekampen en transporten.
102923: CADY, BARBARA|JEAN-JAQUES NAUDET|RAYMOND MCGRATH - Portraits du XXe siècle. 200 personnalités qui ont marqué leur époque.
183505: CAENEGEM, R.C. VAN - Geschiedenis van het strafrecht in Vlaanderen van de XIe tot de XIVe eeuw.
160585: CAENEGEM, PROF. DR. R.C. VAN - Geschiedenis van Engeland van Stonehenge tot het tijdperk der vakbonden.
110713: CAEYMAEX, DR. CH. - Katholieke Kanselredenaars der Nederlanden.
151390: CAEYMAEX, MARTINE [ED. - ET AL.]. - Art Deco in Europa. Decoratieve tendensen in de toegepaste kunst rond 1925.
140532: CAFERRO, WILLIAM - Contesting the Renaissance.
155680: CAFFREY, MARGARETH M.|MARY CATHERINE BATESON [FOREW.].|PATRICIA A. FRANCIS [EDS.]. - To Cherish the Life of the World. Selected Letters of Margareth Mead.
185825: CAFMEYER, M. - Van gehucht tot dorp.
4063993: CAHEN, J. - Ergens in Nederland. Brief uit kamp Westerbork 1 november 1942. Met tekeningen van Leo Kok. Ingeleid en toegelicht door D.Mulder.
145577: CAHILL, JAMES - The Painter's Practice. How Artists Lived and Worked in Traditional China.
4137789: CAHILL, TH. - Jezus en de wereld in die dagen.
167061: CAHILL, THOMAS - Jezus en de wereld in die dagen.
102003: CAHN, ISABELLE|CLAIRE FRÈCHES-THORY - L'album Gauguin.
183216: CAHN, WALTER - Romanesque Manuscripts. The Twelfth Century. A survey of manuscripts illuminated in France. Volume I: Text & Illustrations . Volume II: Catalogue [2 Vols. Compl.].
171071: CAHN, STEVEN M.|ROBERT B. TALISSE|SCOTT F. AIKIN [EDS] - Thinking About Logic. Classic Essays.
157973: CAHN, WALTER - Die Bibel in der Romantik [In Slipcase].
140756: CAHOON, HERBERT|CHARLES RYSKAMP [EDS.].|THOMAS V. LANGE - American Literary Autographs from Washington Irving to Henry James.
183289: CAICEDO, MARTHA LUIZ MACHADO - La escultura sagrada chocó en el contexto de la memoria de la estética de África y su diáspora: ritual y arte.
186143: CAIGER, G. - Dolls on Display. Japan in Miniature. Being an illustrated commentary on the Girls' Festival and the Boys' Festival.
161756: CAILLET, ALBERT L. - Manuel Bibliographique des Sciences Psychiques ou Occultes. Sciences des Mages - Hermétique - Astrologie - Kabbale - Franc Maçonnerie - Médicine ancienne - Mesmerisme - Sorcellerie - Singularités - Aberrations de tout ordre curiosités. Sources Bibliographique et Documentssur ses sujets [3 Vols. Compl.].
145073: CAILLIET, PROF. DR. R. - Schouderpijn.
4136535: CAILLOIS, R. - Babel. Orgueil, confusion et ruine de la littérature.
145935: CAIN, JULIEN [INTROD.].|PIERRE GEORGEL - Jean Cocteau et son temps 1889-1963.
122499: CAIN, JULIEN [FOREW.]. - Enrichissements de la Bibliothèque nationale de 1945 à 1960. Dons et Acquisitions.
158376: CAIN, RUDOLPH ALEXANDER KOFI - Alain Leroy Locke. Race, Culture and the Education of African American Adults.
170897: CAIN, SUSAN - Stil. De kracht van introvert zijn in een wereld die niet ophoudt met kletsen.
53683: CAIRNS, ALAN - A sure foundation. Rediscovering the basic message of the New Testament
47136: CAIRNS, CHRISTOPHER - Domenico Bollani, Bishop of Brescia. Devotion to Church and State in the Republic of Venice in the Sixteenth Century. With 28 plates (Bibliotheca Humanistica & Reformatorica, Volume XV)
4135568: CAIRNS, E. - Christianity Through the Centuries. Revised edition.
153821: CAIRNS, DORION - Guide for Translating Husserl. Edmund Husserl. Zur Phänomenologie der Intersubjektivität. Texte aus dem Nachlass. Erster Teil. 1905-1920
166209: CAITLING, CHRISTOPHER [ED. - ET AL.]. - Florence & Toscane.
55176: CAIZZI, ANDREA A.O. - Lombardia (English Edition)
55180: CAIZZI, ANDREA A.O. - Lazio (English Edition)
145406: CALAFERTE, LOUIS [C.M.L. KISLING - TRANSL.|SOLANGE LEIBIVICI - AFTERW.]. - Drift.
151420: CALARI, CESARE|STEFAN INGVRES [INTROD.]. - Financial Sector Assesment. A Handbook.
131172: CALAVERA VIAJANDO [ = WILLEM GERRIT GROENINX VAN ZOELEN] - Windbuil aan den rol.
53911: CALCAR, ELISE VAN - Gevleugelde zaden. Ideeën van beroemde denkers
101719: CALCAR, DR. W. VAN - Over comparatief en vergelijkingszinnen.
4067211: CALDAROLA, C. (ED.) - Religions and Societies:. Asia and the Middle East.
155163: CALDAS-COULTHARD, CARMEN ROSA|MICHAEL TOOLAN [EDS.]. - The Writer's Craft, the Culture's Technology.
100425: CALDECOTT, ALFRED|H.R. MACKINTOSH [EDS.]. - Selections from the Literature of Theism.
105169: CALDECOTT-BAIRD, DUNCAN - Huurling in de Lage Landen 1572-1574. Een episode uit de Tachtigjarige Oorlog.
91882: CALDENBORGH, JOOP N.A. VAN - Beelden, Caldic Collectie
122557: CALDER, KENNETH J. - Britain and the Origins of the New Europe 1914-1918.
110124: CALDER, NIGEL - Einstein en het heelal.
161409: CALDER, ANGUS|DOROTHY SHERIDAN - Speak for Yourself. A Mass-Observation Anthology 1937-49.
153004: CALDER, MARTIN - Encounters with the Other. A Journey to the Limits of Language through Works by Rousseau, Defoe, Prévost and Graffigny.
183856: CALDERWOOD, HENRY - Vocabulary of Philosophy and Student's Book of Reference on the Basis of Fleming's Vocabulary.
100426: CALDWELL MOORE, EDWARD - West and East. The Expansion of Christendom and the Naturalization of Christianity in the Orient in the XIXth Century Being the Dale Lectures - Oxford, 1913.
186221: CALDWELL, MELISSA L. - Not by Bread Alone. Social Support in the New Russia.
167630: CALDWELL, MARK - New York Night. The Mystique and its History.
104700: CALFF, J.S.|J.J. DE WEGER (EDS) - Bibliografie voor moderne Europese geschiedenis. Publikaties verschenen in de periode 1984-1990. (2 Vols. Complete).
168544: CALIC, MARIE-JANINE - Sozialgeschichte Serbiens 1815-1941. Der aufhaltsame Fortschritt während der Industrialisierung.
102213: CALIC, DR. EDOUARD - De Rijksdag brandt.
180865: CALIS, PIET - Het ondergronds verwachten. Schrijvers en tijdschriften tussen 1941 en 1945.
152742: CALIS, PIET - Het ondergronds verwachten. Schrijvers en tijdschriften tussen 1941 en 1945.
181386: CALIS, PIET - Het ondergronds verwachten. Schrijvers en tijdschriften tussen 1941 en 1945.
81189: CALISCH, J.M. E.A. - Nieuw practisch woordenboek in vier talen, Nederlandsch-Fransch-Duitsch-Engelsch, nieuwe vijde uitgave
161969: CALJÉ, J.F. - Lezen doet vrezen ? Berichtgeving over milieurisico's in dagbladen en de reacties van lezers.
4071982: CALKER, FR.V. - De wezenlijke betekenis van de filosofie. Vertaling B.Clemens Schröder en L.Briekema.
184619: CALKOEN, H.J. - Velsen. Grepen uit de geschiedenis van een oude woonplaats in kennemerland.
173792: O'CALLAGHAN, JOHN P. - Thomist realism and the linguitic turn : toward a more perfect form of existence.
160635: O'CALLAGHAN, E. B. [CHRISTOPHER MORGAN - ED.]. - The Documentary History of the State of New York [3 Vols. of 4].
160634: O'CALLAGHAN, E. B. [CHRISTOPHER MORGAN - ED.]. - The Documentary History of the State of New York [3 Vols. of 4].
122716: CALLCOTT, WILFRID HARDY - Santa Anna. The Story of an Enigma Who Once Was Mexico.
171018: CALLEBAUT, WERNER - Taking the Naturalistic Turn, or, How Real Philosophy of Science is Done. Conversations with William Bechtel ... [et al.]
32180: CALLEN, ANTHEA - Angel in the studio. Women in the arts and crafts movement 1870-1914
104067: CALLEN, ANTHEA - Women Artists of the Arts & Crafts Movement.
4014496: CALLENBACH, J.R. (LUTHER, M.) - Dr.Maarten Luther. Met penteekeningen van J.H.Isings Jr.
92718: CALLENBACH, J.R. - De profeten
96135: CALLENBACH, JACOBUS RICHARDUS - Justus Heurnius, eene bijdrage tot de geschiedenis des Christendoms in Nederlandsch Oost-Indië
84660: CALLENBACH, J.R. - Joab de bouwer van een rijk
4050646: CALLEWAERT, L.J. (VLAANDEREN) - En Vlaanderen voor Christus.
185946: CALLOW, PHILIP - Son and Lover. The Young Lawrence.
4075488: CALLOW, PH. (GOGH, VINCENT VAN) - Vincent van Gogh. Een leven.
152213: CALLOW, PHILIP - Chekhov. The Hidden Groud. A Biography.
181387: CALMANN, LIA [ED.]. - Alt-russische Heiligenlegenden.
4061455: CALMES, TH. - Epîtres Catholiques Apocalypse. Traduction et commentaire.
201516: CALMET, AUGUSTIN - Het Algemeen Groot Historisch, Oordeelkundig, Chronologisch, Geografisch, en Letterlyk Naam- en Woord-Boek, van den Gantschen H. Bybel. Versierd met noodige Landkaarten en koopere Plaaten, dienende tot de Gedenk-Stukken der Jooden en andere Oudheden, ter Opheldering der H. Schrift. In 't Fransch beschreven, en nu in 't Nederduitsch overgezet, merkelyk vermeerdert, en met aanmerkingen verrykt, door Mattheus Gargon. WITH: Byvoegzel tot het Algemeen Groot Historisch, Oordeelkundig, Chronologisch, Geografisch, en Letterlyk Naam- en Woord-Boek, van den Ganschen H. Bybel. Versiert met nodige Prentverbeeldingen en kopere Platen, dienende tot de Gedenkstukken der Jooden en andere Oudheden, ter Opheldering der H. Schrift. In 't Fransch beschreven, en nu in zuiver Nederduitsch overgezet, merkelyk vermeerdert, en met Aanmerkingen verrykt, door Jakob van Ostade, en Arnold Heinrich Westerhovius.
5492: CALMET, AUGUST - Het Algemeen Groot Historisch, Oordeelkundig, Chronologisch, Geografisch, en Letterlyk Naam- en Woord-Boek, van den Gantschen H. Bybel. Versierd met noodige Landkaarten en koopere Plaaten, dienende tot de Gedenk-Stukken der Jooden en andere oudheden, ter Opheldering der H. Schrift. In 't Fransch beschreven, en nu in 't Nederduitsch overgezet, merkelyk vermeerdert, en met aanmerkingen verrykt, door Mattheus Gargon. WAARBIJ: Byvoegzel tot het Algemeen Groot Historisch, Oordeelkundig, Chronologisch, Geografisch, en Letterlyk Naam- en Woord-Boek &c.Nu in zuiver Nederduitsch overgezet, merkelyk vermeerdert, en met Aanmerkingen verrykt, door Jakob van Ostade, en Arn. Henr. Westerhovius.
143790: CALMETTE, JOSEPH - Charles V.
166846: CALMETTES, FERNAND - Mémoires du général baron Thíebault [3 Vols.].
131969: CALOLYN MARGOLIS [EDS. - ET AL.]|VIOLA, HERMAN J. - Magnificent Voyagers. The U.S. Exploring Expedition 1838-1842.
100608: CALOW, PETER - Blackwell's Concise Encyclopedia of Ecology.
155050: CALVERT, ALBERT F. - The Exploration of Australia.
140299: CALVESI, MAURIZIO - Der Futurismus. Kunst und Leben.
4000913: CALVIJN, J. - Institutie 1536. Onderwijs in de christlijke religie. Vertaald door W.van `t Spijker.
82251: CALVIJN, JOHANNES - Verklaring van de Bijbel, de Profeet Jeremia tweede deel (hoofdstuk 21-31)
58432: CALVIJN, JOHANNES - Prediking en verkiezing. Dertien preken over de onverdiende verkiezing van Jakob en de verwerping van Ezau (1562)
4073360: CALVIJN, J. - Institutie of onderwijzing in de Christelijke godsdienst. Uit het Latijn vertaald door A.Sizoo.
48304: CALVIJN, JOHANNES - 1 Samuel - Deel 2, hoofdstuk 16-31
87122: CALVIJN, JOHANNES - Stemmen uit Genève. Preken, artikelen, brieven enz. Deel 1, 2 en 3
48247: CALVIJN, JOHANNES - Verklaring van de Bijbel. 1 Samuël - Deel 2, Hoofdstuk 16 tm 31
48307: CALVIJN, JOHANNES - Zendbrieven - Deel 1: Romeinen en 1-2 Corinthe
48118: CALVIJN, JOHANNES - Verklaring van de Bijbel. Zendbrieven van Paulus - Deel 2: Galaten, Efeziërs, Filippenzen, Colossensen en I-II Thessalonicensen
48393: CALVIJN, J. - Verklaring van de Bijbel
87758: CALVIJN, J. - Uitlegginghe op den evangelist Johannes. Naar den dru van 1625 onveranderd uitgegeven onder toezicht van en met ophelderende noten voorzien door Dr. H. Franssen.
4072811: CALVIJN, J. - Institutie of onderwijzing in de Christelijke godsdienst. Uit het Latijn vertaald door A.Sizoo.
4053494: CALVIJN, J. - Verklaring van de Evangeliën van Mattheus, Markus en Lukas. (Compleet in 3 dln.). (Verklaring van de Bijbel)
4051750: CALVIJN, J. - Institutie of onderwijzing in de Christelijke godsdienst. Uit het Latijn vertaald door A.Sizoo.
48322: CALVIJN, JOHANNES|CALVIN, JEAN - Commentarius in Epistolam Pauli ad Romanos. Editederunt T.H.L. Parker, D.D. D.C. Parker, D. Theol. (Joannis Calvini Opera Omnia. Denuo recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata. Series II: Opera Exegetica Veteris et Novi Testamenti Volumen XIII)
48323: CALVIJN, JOHANNES|CALVIN, JEAN - Commentariorii in Secundam Pauli Epistolam ad Corinthos. Edited by Helmut Feld (Joannis Calvini Opera Omnia. Denuo recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata. Series II: Opera Exegetica Veteris et Novi Testamenti Volumen XV)
48324: CALVIJN, JOHANNES|CALVIN, JEAN - Commentarii in Pauli Epistolas ad Galatas, ad Ephesios, ad Philippenses, ad Colossenses. Edited by Helmut Feld (Joannis Calvini Opera Omnia. Denuo recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata. Series II: Opera Exegetica Veteris et Novi Testamenti Volumen XVI)
48325: CALVIJN, JOHANNES|CALVIN, JEAN - Contre la secte phantastique et furieuse des libertins qui se nomment spirituelz. Edidit Mirjam van Veen (Joannis Calvini Opera Omnia. Denuo recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata. Series IV:Scripta Didactica et Polemica Volumen I)
48326: CALVIJN, JOHANNES|CALVIN, JEAN - De Aeterna Dei Praedestinatione. De la Predestination Eternelle. Edidit Wilhelm H. Neuser. Texte français établi par Olivier Fatio (Joannis Calvini Opera Omnia. Denuo recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata. Series III: Scripta Ecclesiastica Volumen I)
48327: CALVIJN, JOHANNES|CALVIN, JEAN - Instruction et confession de foy dont on use en l'eglise de Geneve. Catechismus seu Christianae Religionis Institutio Ecclesiae Genevensis. Edidit Anette Zillenbiller, Confessio Genevensium Praedicatorum de Trinitate edidit Marc Vial (Joannis Calvini Opera Omnia. Denuo recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata. Series III: Scripta Ecclesiastica Volumen II)
48328: CALVIJN, JOHANNES|CALVIN, JEAN - (1530- sep. 1538) Ediderunt Cornelis Augustijn, Frans Pieter van Stam (Joannis Calvini Opera Omnia. Denuo recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata. Series VI: Epistolae Volumen I)
48329: CALVIJN, JOHANNES|CALVIN, JEAN - Brieve Instruction pour armer tous bons fideles contre les erreurs de la secte commune des anabaptistes. Edidit Mirjam van Veen (Joannis Calvini Opera Omnia. Denuo recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata. Series IV:Scripta Didactica et Polemica Volumen II)
32379: CALVIJN, JOHANNES - De eeuwige voorbeschikking Gods
96004: CALVIJN, JOHANNES - Institutie of onderwijzing in de Christelijke godsdienst (2 delen)
84083: CALVIJN, JOHANNES - Stemmen uit Genève (7 delen, complete set)
10246: CALVIJN, JOHANNES - Harmonia, dat is, Een 't Samen-Stemminghe ghemaeckt wt de Drie Evangelisten, namelick, Mattheo, Marco ende Luca, Met de Wtlegginghe van Ian Calvijn. Overgheset uyt den Latijnsche, by Gerardus Gallinaceus. Hier by zijn ghevoecht de Handelinghen der Apostelen, overghesettet by Johannes Florianus. D'welck alles is van nieus ende met grooter neersticheyt oversien, ende verbetert.
83472: CALVIJN, JOHANNES - Prediking en verkiezing. Dertien preiken over de onverdiende verkiezing van Jakob en de verwerping van Ezau (1562)
92698: CALVIJN, JOHANNES - Institutie of onderwijzing in de christelijke godsdienst. Uit het Latijn vertaald door Dr. A. Sizoo (3 delen)
32356: CALVIJN, JOHANNES - Institutie of onderwijzing in de christelijke godsdienst (2 delen)
87564: CALVIJN, JOHANNES - De christelijke vrijheid
86191: CALVIJN, JOHANNES - Calvijn over de Bijbel. Enkele brieven, inleidingen en hoofdstukken uit de Institutie. Vertaald en ingeleid door dr. W. de Greef
86488: CALVIJN, JOHANNES - Het gepredikte Woord. Preeken. (5 delen)
56271: CALVIJN, JOHANNES - Institutie ofte Onderwijsinghe in de christelicke religie. In vier boeken beschreven. Herdruk van de uitgave van Paulus Aertz van Ravesteyn 1650 teAmsterdam
59017: CALVIJN, JOHANNES - Uitlegging van de pastorale brieven
90354: CALVIJN, JOHANNES - Institutie of onderwijzing in de christelijke godsdienst. Uit het Latijn vertaald door Dr. A. Sizoo. (Complete Set)
86494: CALVIJN, JOHANNES - De artikelen van de faculteit der heilige godgeleerdheid te Patijs. Betreffende ons geloof, onze christelijke religie en de vorm onzer prediking. Met een remedie tegen het venijn / Gebeden van Calvijn / Catechismus van Calvijn (3 werken in 1 band)
48319: CALVIJN, JOHANNES|CALVIN, JEAN - In Evangelium Secundum Johannem Commentarius Pars Altera. Edited by Helmut Feld (Joannis Calvini Opera Omnia. Denuo recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata. Series II: Opera Exegetica Veteris et Novi Testamenti Volumen XI/2)
48116: CALVIJN, JOHANNES - Verklaring van de Bijbel. De Handelingen der Apostelen - Deel 2
48318: CALVIJN, JOHANNES|CALVIN, JEAN - In Evangelium Secundum Johannem Commentarius Pars Prior. Edited by Helmut Feld (Joannis Calvini Opera Omnia. Denuo recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata. Series II: Opera Exegetica Veteris et Novi Testamenti Volumen XI/1)
4139837: CALVIJN, JOH. - Institutie of de Onderwijzing in de christelijke religie. Getrouwelijk naar de overzetting van W.Corsmannus. Opnieuw nauwkeurig nagezien enz. door J.H.Landwehr.
30271: CALVIJN, J. - Gebeden
96279: CALVIJN, JOHANNES - De eeuwige voorbeschikking Gods
31031: CALVIJN, JEAN|FELD, HELMUT - Ioannis Calvini. Opera Exegetica. Volumen XVI. Commentarii in Pauli Epistolas. Ad Galatas. Ad Ephesios. Ad philippenses. Ad Colossenses (Opera Omnia, Volumen XVI)
4068360: CALVIJN, J. - Institutie of onderwijzing in de Christelijke godsdienst. Uit het Latijn vertaald door A.Sizoo.
48321: CALVIJN, JOHANNES|CALVIN, JEAN - Commentariorum in Acta Apostolorum Liber Posterior. Edited by Helmut Feld (Joannis Calvini Opera Omnia. Denuo recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata. Series II: Opera Exegetica Veteris et Novi Testamenti Volumen XII/2)
94315: CALVIJN, JOHANNES - De artikelen van de faculteit der Heilige Godgeleerdheid te Parijs. Betreffende ons geloof, onze christelijke religie en de vorm onzer prediking. Met de remedie tegen het venijn
47117: CALVIJN, JOHANNES - Verklaring van de Bijbel. Compleet N.T. 10 delen.
48298: CALVIJN, JOHANNES - Kleine profeten - Deel 5: Zacharia
59018: CALVIJN, JOHANNES - Uitlegging van de zendbrief van Paulus aan de Romeinen
96719: CALVIJN, JOHANNES - De geestelijke honger, een preek over Jesaja 55:1 en 2
84171: CALVIJN, JOHANNES - Verklaring van de Bijbel. Psalmen. (2 delen)
48320: CALVIJN, JOHANNES|CALVIN, JEAN - Commentariorum in Acta Apostolorum Liber Primus. Edited by Helmut Feld (Joannis Calvini Opera Omnia. Denuo recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata. Series II: Opera Exegetica Veteris et Novi Testamenti Volumen XII/1)
4074841: CALVIJN, J. - De eeuwige verkiezing.
83757: CALVIJN, JOHANNES - Verklaring van de Bijbel. De profeet Jeremia (4 delen)
4055537: N.N. (CALVIJN, J.) - Zicht op Calvijn. Met medewerking van J.van Genderen, C.Veenhof, D.Nauta e.a.
4021022: CALVIJN, J. - Kracht en troost voor vrouwenlevens. (24) Brieven van Calvijn aan vrouwen.
31761: CALVIJN, JOHANNES - Gebed en lofzang. Het lied van koning Hizkia
55563: CALVIJN, JOHANNES - Institutie 1536. Onderwijs in de christelijke religie
4075867: CALVIJN, J. - Het gepredikte Woord. Preeken, vertaald door J.Douma en W.H.v.d.Vegt. I.Advent- en Kerststoffen. II.Lijdensstoffen. III.Feeststoffen. IV.Preeken over de decaloog. V.Preeken over de kerk.
9509: CALVIJN, JOHANNES - Wtlegginghe Joannis Calvini, op alle de Sendtbrieven Pauli des Apostels: Ende oock op den Sendtbrief tot den Hebreen. Midtsgaders een schoon Register der voornaemsten spreucken ende aenmerckelijcken plaetsen. WAARBIJ: De Commentarien Joannis Calvini, op de Canonicke Sendtbrieven: Petri twee. Jacobi eenen. Joannis eenen. Judae eenen. Mitsgaders een Register der voornaemsten spreucken ende aenmerckelijcken plaetsen.
9463: CALVIJN, JOHANNES/CALVIN, JEAN - Instituvtio Christianae religionis, ab ipso authore anno 1559. & in libros quatuor sigestam certisque distincta capitibus ad aptissimam methodum: & tum aucta tam magna accessione, ut propemodum opus nouum haberi posset, Cum Indice per locos communes opera N. Colladonis tunc contexto. Additi sunt postea duo Indices ab Augustino Marlorato collecti anno 1562. ut testatur eius epistola quorum prior res praecipuas: posterior, in ea expositos copiosissime sacrae Scripturae locos concinet. Quae ad superiores editiones recèns addita sunt versa pagina breuiter indicat, & noua N. Colladonis epistola proximè praecedens caput primum totius operis.
7918: CALVIJN, JOHANNES - Institvtio Christianae Religionis, Quae ad superiores editiones bac postrema, omnium emendatissima locupletissimaque recens addita sunt, statim post ipsius authoris Praefationem ad Regem Christianiss. insetra ad lectorem admonitio beuiter indicat.
30301: CALVIJN, JOHANNES E.A. - Leven uit genade. Dagboek uit geschriften van reformatoren
32304: CALVIJN, JOHANNES - Het Gepredikte Woord (Complete Set, 6 delen in 3 banden)
95679: CALVIN, JOHANNES - Auslegung der Heiligen Schrift. Jeremia
95681: CALVIN, JOHANNES - Auslegung der Heiligen Schrift. Band 12, Teil I. Der Brief an die Römer
30324: CALVIN, JOHN - Institutes of the Christian religion. Embracing almost the whole sum of piety, & whatever is necessary to know of the doctrine of salvation: A work most worthy to be read by all persons zealous for piety, and recently published
95688: CALVIN, JOHANNES - Auslegung des Propheten Ezechiel und Daniel
56092: CALVIN, JOHN - Sermons on Job (16th-17th Century Facsimile Editions)
10118: CALVIN, JEAN - Institvtie, ofte Onderwiisinghe inde Christelicke Religie, In vier Boecken begrepen. Wt de Latijnsche ende Fransoysche sprake ghetrouwelick verduytschet. Met den Sendtbrief des selven Calvini aen den Coninck van Vranckrijcke. Daer is oock achter aen gevoecht een schoone tafel Augustini Marlorati, inhoudende de voornaemste Poincten der Heyligher Schriftuere, de welcke noyt te voren daer by en is gheweest. Op en nieu overghesien ende ghebetert. Noch van nieus hier achter aen ghevoecht een schoon stucxken van de Reformatie der Christelicker Kercke in het Pausdom, ghemaeckt int Latijn door den selven Autheur: Ende nu ghetrouwelick overgheset in onse Nederduytsche sprake, door Car. Agric.
4031465: CALVIN, J. - Sermons sur le livre de Michée. Publiés par J.D.Benoît. (Suppl. Calviniana V)
4015703: CALVIN, J. - In Novum Testamentum commentarii. ad editionem Amstelodamensem accuratissime exscribi curavit et praefatus est A.Tholuck.
56089: CALVIN, JOHN - Sermons on Galatians
94182: CALVIN, JEAN - Deux congrégations et exposition du catéchisme. Première réimpression de l'édition de 1563 avec une introduction et des notes par Rodolphe Peter
5400: CALVIN, JEAN - Joannis Calvini Noviodvnensis Opera Omnia. In novem tomos digesta. Tomus I. Continent commentaria in Pentateuchum, & librum Josuae. Tomus II. Homilias in Samuelus, & conciones in Jobum. Tomus III. Commentaria in Psalmos, & Isaiam. Tomus IV. Praelectiones in Jeremiam, & Ezechielem. V. Praelectiones in Danielem, & Prophetas majores. Tomus VI. Commentaria in Euangelia, & Acta Apostolorum. Tomus VII. Commentaria in Epistolas Pauli & Canonicas. Tomus VIII. Opuscula Varia Theologica. Tomus IX. Institutiones religionis Christianae, quibus subjungutur Epistolae & responsa ad diversos.
88549: CALVIN, JEAN - Le Catéchisme de Genève. En français moderne suii de la confession de foi des églises réformées de France et de la confession de foi des églises réformées wallonnes et flamandes des Pays-Bas. Publication faite sous les auspices de la societe calviniste de France.
47278: CALVIN, JEAN - Epistolae. Volumen I (1530-sep. 1538) Ioannis Calvini Opera Omnia Series VI. Ediderunt Cornelis Augustijn, Frans Pieter van Stam
95675: CALVIN, JOHANNES - Johannes Calvins Auslegung des Propheten Jesaja. 2. Hälfte. Übersetzt und bearbeitet von Dr. Wilhelm Boudriot
167709: CALVIN, JEAN [HELMUT FELD - ED.]. - Commentariorum in acta apostolorum liber primus & liber posterior [II. nr. 12/1 & 2: Ioannis Calvivi. Opera omnia].
47428: CALVIN, JOHANNES - Christliche Glaubenslehre nach der ältersten Ausgabe vom Jahre 1536, ins Deutsche übersetzt von Bernhard Spiess
161717: CALVIN, JEAN [T.T.L. PARKER - ED.]. - Commentarius in Epistolam ad Hebraeos [II. nr. 19: Ioannis Calvivi. Opera omnia].
161716: CALVIN, JEAN [HELMUT FELD - ED.]. - Commentarii in secundam Pauli epistolam ad Corinthios [II. nr. 15: Ioannis Calvivi. Opera omnia].
161714: CALVIN, JEAN [WILHELM H. NEUSER - ED.]. - De aerterna Dei praedestinatione / De la prédestination éternelle [III. nr. 1: Ioannis Calvivi. Opera omnia].
161712: CALVIN, JEAN [CORNELIS AUGUSTIJN - FRANS PIETER VAN STAM - EDS.]. - Epistolae 1530-septembre 1538 [VI. nr. 1: Ioannis Calvivi. Opera omnia].
94204: CALVIN, JEAN - Deux congrégations et exposition du catéchisme. Première réimpression de l'édition de 1563 avec une introduction et des notes par Rodolphe Peter
4142681: CALVIN, I. - Opera quae supersunt omnia. Ad fidem editionum principum et authenticarum ex parte etiam codicum manu scriptorum. Additis prolegomenis literariisannotationibus criticis, annalibus calvinianis indicibusque novis et copiosissimus. Ed. Guilielmus Baum - Eduardus Cunitz - Eduard Reuss. (Corpus Reformatorum LII)
47569: CALVIN, JEAN - Sermons sur le Livre des Revelations du prophete Ezechiel Chapitres 36-48, édités par Erik Alexander de Boer, Barnabas Nagy (Supplementa Calviniana, Volume X/3)
56085: CALVIN, JOHN - Sermons on the Epistles to Timothy & Titus
10410: CALVIN, JEAN - Institutie ofte Onderwijsingh in de Christelicke Religie. In vier Boecken beschreven. Nu van nieuws uyt het latijn en François getrouwelick over-geset door Wilhelmus Corsmannus. Daer benevens voorsien met de Citatien der Schriftuer-plaetsen nae de Nieuwe Oversettinge, ende verrijckt met het Leven en Sterven van Johannes Calvinus door Theodorus Beza. met Calvini eygen verhael van sijne Beroepinge tot den Heyligen Kercken-dienst, ende sijn wedervader in den selven. Item, met Getuygenissen eeniger Paepsche Schrijvers, belangende Johannes Calvinus. Ende oock na een Nieuw Register van de Saken ende Namen in dese Institutie begrepen. Mitsgaders met een Supplicatie Johannis Calvini, van de Noodige Reformatie der Kercke in 't Pausdom, aen Keyser Karel de V. ende de Rijcx-Vorsten. Noch met sijn Tractaet van de Rechte Maniere om het Christendom te Bevredighen ende de Kercke te Reformeeren. Met sijne Handelinge van de Reliquien der Heyligen.
95684: CALVIN, JOHANNES - Auslegung der Heiligen Schrift. 10. Band. Das Evangelium des Johannes
95685: CALVIN, JOHANNES - Auslegung der Heiligen Schrift. Galaterbrief bis Philemon
56091: CALVIN, JOHN - Sermons on Deuteronomy (16th-17th Century Facsimile Editions)
4075893: CALVIN, J. - Institutes of the Christian Religion. Edited by J.T.McNeill, Translated by F.L.Battles.
4134785: CALVIN, J. - Institutes of the Christian Religion. Translated by H. Beveridge.
4138015: CALVIN, J. - Predigten über das 2.Buch Samuelis. In der Ursprache nach der Genfer Handschrift herausgegeben von H.Rückert. (Französisch)
4260: CALVIN, JEAN - Lecons et Expositions Familieres de Jean Calvin sur les Douze Petis Prophetes: Ascavoir, Jonas, Joel, Amos, Abdias, Hosee, Michee, Nahum, Habacuc, Sophonias, Aggee, Zacharie, Maliachie: Traduites de Latin en François. Avec deux Tables: l'une des matieres principales qui y sont contenues: l'autre des passages de l'Escriture exposez par l'Autheur.
94213: CALVIN, JEAN - Sermons sur le Livre de Michée
4142369: CALVIN, J. - Institution de la Religion Chrétienne. Édition nouvelle publiée par La Société Calviniste de France. Sous les auspices de l'international Society for Reformed Faith and Action.
94211: CALVIN, JOHANNES - Psalmpredigten. Passions-, Oster- und Pfingstpredigten
161713: CALVIN, JEAN [MIRJAM VAN VEEN - ED.]. - Contre la secte phantastique et furieuse des libertins qui se nomment spirituelz. [avec une epistre de la mesme matiere, ...]. Response à un certain holandois, ... [IV. nr. 1: Ioannis Calvivi. Opera omnia].
161715: CALVIN, JEAN [ANETTE ZILLENBILLER|MARC VIAL - EDS.]. - Instruction et confession de foy dont on use en l'Eglise de Genève / Catechismus seu christianae religionis institutio ecclesiae genevensis. Confessio Genevensium praedicatorum de Trinitate [III. nr. 2: Ioannis Calvivi. Opera omnia].
161719: CALVIN, JEAN - Commentarius in Epistolam Pauli ad Romanos. Ad Galatas - Ad Ephesios - Ad Philippenses - Ad Colossenses [II. nr. 16 Ioannis Calvivi. Opera omnia].
161720: CALVIN, JEAN [HELMUT FELD - ED.]. - Commentariorum in acta apostolorum liber posterior [II. nr. 12/2: Ioannis Calvivi. Opera omnia].
143297: CALVIN, WILLIAM H. - How Brains Think. Evolving Intelligence, Then and Now.
142842: CALVOCORESSI, M.D.|GERALD ABRAHAM [EDS.]. - Masters of Russian Music. Biographical Studies of the Great Russian Composers.
92852: CALVOCORESSI, PETER - Wie is wie in de Bijbel
140528: CALVOCORESSI, PETER|GUY WINT - Total War. Causes and Courses of the Second World War.
57993: CALVYN, JOHANNES - Onderwysing in die Christelike Godsdiens. Feitlik 'n volledige samevatting van die geloof en alles wat vir die kennis van die heilsleer noodsaaklik is - 'n werk wat die grootste verdienste het om gelees te word deur almalwat hulle vir die geloof beywer, en onlangs gepubliseer. Vertaal deur Dr. H.W. Simpson
151059: CALZADO, BORJA [TEXT]|PERE VIVAS|RICARD PIA [PHOTOGR.]. - Barcelona.
9789080562691: CAMBRÉ, TILLY - Verftechnieken 3. Meer karakter voor nieuwe voorwerpen
166899: CAMBRIDGE BIBLIOGRAPHICAL SOCIETY - - Transactions of the Cambridge Bibliographical Society. Volume IX Part 1 - 5 [ Added Vol. X Part 1].
4035505: CAMELOT, P.TH. - Spiritualité du Baptême.
104455: CAMERER CUSS, T.P. - The Camerer Cuss Book of Antique Watches [Re-illustrated, Revised & Enlarged].
144248: CAMERLYNCK-GUERNIER, MME.|G.-H. CAMERLYNCK - The Girl's Own Book [Classes de Première année].
170187: CAMERON, JULIA - The Artist's Way Workbook.Over 110 Artist's Way Tasks - Over 50 Artist's Way Check-ins.
141042: CAMERON, RODERICK - The Golden Haze. With Captain Cook in the South Pacific.
167230: CAMERON, AVERIL - The Mediterranean World in Late Antiquity AD 395-600.
165171: CAMINADA-VOORHAM, A.M.G. - Loevestein. Een fort aan de grens van Holland.
180720: CAMINO, MERCEDES MAROTO - Practising Places: Saint Teresa, Lazarillo and the Early Modern City.
145297: CAMINO, MERCEDES MAROTO - Producing the Pacific. Maps and Narratives of Spanish Exploration [1567-1606].
164286: CAMINOS, RICARDO A. - Semna-Kumma (2 Vols. Compl.].
4142427: CAMMAER, H. (RED.) - De mens benaderen langs zijn lichaam.
180208: CAMMAERT, A.P.M. - Het verborgen front. Een geschiedenis van de georganiseerde illegaliteit in de provincie Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog. [2 Vols.].
32302: CAMMERAAT, P. - Leren en leven. Handboek voor bijbelonderwijs (Complete Set. Deel 1-4 en Register)
100886: CAMP, PETER|FUNS ERENS - Meer dan 500 management stijlen. Mensen en veranderende organisaties.
102275: CAMP, RICHARD L. - The Papal Ideology of Social Reform. A Study in Historical Development, 1878-1967.
155208: CAMP, G. VAN DE - Gedeeld geloof. 65 preken van G. van de Camp, plebaan van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch.
102655: CAMP, RAYMOND R. [ED.]. - The Hunter's Encyclopedia.
90991: CAMPAILLA, ETTORE - Trieste Liberty
185172: CAMPBELL, M.-F.-A.-G. - Annales de la typographie Néerlandaise au XVe siècle [With Supplements].
95250: CAMPBELL, JONATHAN G. - The Exegetical Texts
30467: CAMPBELL, JOSEPH - Mythologie der Urvölker. Aus dem Amerikanischen von Hans-Ulrich Möhring
84482: CAMPBELL, DOUGLAS - De puriteinen in Nederland, Engeland en Amerika (2 delen)
85606: CAMPBELL, DOUGLAS - The Puritan in Holland, England, and America. An introduction to American History (2 volumes)
4010432: CAMPBELL, R. - Israel and the New Covenant.
184722: CAMPBELL, SUSAN - Elseviers Handboek Keukengerei.
89127: CAMPBELL, M.-F.-A.-G. - Annales de la typographie Néerlandaise au Xve Siècle.
101916: CAMPBELL-JOHNSTON, RACHEL - Mysterious Wisdom. The Life And Work Of Samuel Palmer
142487: CAMPBELL, GORDON - Bible. The Story of the King James Version 1611-2011
143098: CAMPBELL, ALISTAIR [ED.]. - Thet Freske riim Tractatus Alvini.
166365: CAMPBELL, BRUCE|ELIZABETH LACK [EDS.]. - A Dictionary of Birds.
163486: CAMPBELL, M.-F.-A.-G. - Annales de la typographie Néerlandaise au XVe siècle [With Supplements].
157629: CAMPBELL, TIM|HARALD FUHR [EDS.]. - Leadership and Innovation Subnational Government. Case Studies from Latin America.
155261: CAMPBELL, SUSAN - Charleston Kedding. A History of Kitchen Gardening.
153016: CAMPBELL, JOHN|NADIA MARGOLIS [EDS.]. - Christine de Pizan 2000. Studies on Christine de Pizan in Honour of Angus J. Kennedy.
151097: CAMPBELL, GORDON - Renaissance Art & Architecture.
151111: CAMPBELL, TONY - Hoogtepunten uit de wereld van de cartografie. Oude kaarten en hun makers.
162757: CAMPBELL, SIR NEIL [ED.]. - Napoleon on Elba. Diary of an Eyewitness to Exile.
57798: CAMPEN, M. VAN|GREEF, W. DE - Calvijn na 500 jaar. Een lees- en gespreksboek
47717: CAMPEN, M. VAN|HERTOG, G.C. DEN (RED.) - Israël, volk, land en staat. Terugblik en perspectief
90557: CAMPEN, M. VAN|GREEF, W. DE - Calvijn na 500 jaar. Een lees- en gespreksboek.
53356: CAMPEN, M. VAN|VERGUNST, P.J. - Wim Verboom, ambassadeur van de catechese
32544: CAMPEN, M.M. VAN - De Gereedschapskist van de Heilige Geest. De negen Geestesgaven
94908: CAMPEN, JOUKE BEREND - Dehumidification of Greenhouses
182473: CAMPEN, JAN VAN - De Haagse jurist Jean Theodore Royer (1737-1807) en zijn verzameling Chinese voorwerpen.
93469: CAMPEN, M. VAN|GREEF, W. DE - Calvijn na 500 jaar. Een lees- en gespreksboek
92746: CAMPEN, M. VAN - Leven uit Gods beloften. Een centraal thema bij Johannes Calvijn
31976: CAMPEN, M. VAN - Gans Israël. II. Voetiaanse en coccejaanse visies op de joden gedurende de zeventiende en achttiende eeuw
54832: CAMPEN, M. VAN|VERGUNST, P.J. - Wim Verboom. Ambassadeur van de catechese
58521: CAMPEN, M. VAN - Gans Israël II. Voetiaanse en coccejaanse visies op de joden gedurende de zeventiende en achttiende eeuw
30013: CAMPEN, A.W. VAN - De Bijbel voor jeugdige christenen. Godsdienstig huisboek, met platen
82982: CAMPEN, M. VAN - Van plaats tot plaats
96831: CAMPEN, M. VAN|HERTOG, G.C. DEN - Israël , volk, land en staat. Terugblik en perspectief
88395: CAMPEN, M. VAN E.A. - Reformatie: Prediking en ambt. Congresbundel 1992-1993.
131320: CAMPEN, PETER VAN [ED.] - Vijf en zeventig jaar N.B.M. Aangeboden door N.V. Nederlandse Buurtvervoer Maatschappij te Zeist, 1879-1954.
53362: CAMPEN, M. VAN|VERGUNST, P.J. - Jan Hoek. Theoloog tussen preekstoel en leerstoel
167876: CAMPEN, M.H. VAN - Opstellen.
4072309: CAMPEN, M.V. (RED.) - Gods weg met mensen. (Dagboek)
93072: CAMPENHAUSEN, HANS FRHR. V. - Die Askese im Urchristentum (Sammlung Gemeinverständlicher Vorträge und Schriften aus dem Gebiet der Theologie und Religionsgeschichte, 192)
56937: CAMPENHAUSEN, H.F. VON - Die Entstehung der Christlichen Bibel (Beiträge zur Historischen Theologie, 39)
4141431: CAMPENHAUSEN, H.FRHR.VON - Kirchliches Amt und geistliche Vollmacht in den ersten drei Jahrhunderten. (BHT 14)
131214: CAMPENHAUSEN, HANS FRHR. VON|ERICH DINKLER|GERHARD GLOEGE|KNUT E. LØGSTRUP [KURT GALLING - ED.] - Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft [7 Vols. Compl.]
93810: CAMPER, PETRUS - Oratio de mundo optimo en Prolegomena in philosophian
185523: CAMPER, PETRUS - Noodige aanmerkingen van Petrus Camper Op de Verhandeling Van zyne Excellentie den Hooggeboren Heere Karel, George, Graave van Wassenaar Twinckel &c. &c. over de vyfdeels dyken van Vriesland, In het begin van den jaare 1778 uitgegeven.
103838: CAMPERT, REMCO|JOOST ROELOFSZ [ILLUSTR.]. - Tjeempie of liesje in luiletterland.
166523: CAMPERT, REMCO - Dichter.
155628: CAMPERT, REMCO - Het satijnen hart.
4036199: CAMPHAUSEN, R.C. - De goddelijke bibliotheek. Encyclopedische wegwijzer bij de heilige geschriften van de mensheid.
180005: CAMPHUYSEN, KEES [C.J.]|JELLE VAN DIJK - Zee- en Kustvogels land de Nederlandse kust, 1974-79 / Seabirds and Estuary Birds along the Netherlands Coast 1974-79. .
7886: CAMPHUYSEN, DIRCK RAFAELSZ. - Theologische Werken, Bestaande in drie Deelen: I. Van 't Onbedriegelijk Oordeel. II. In Predicatien. III. In Brieven en Extractaten. Met Brieven, Kantteekeningen, en Registers vermeerdert, en met sijn Beeldenis verçiert.
9119: CAMPHUYSEN, DIRCK RAFAELSZ. - Theologische Werken, Bestaande in drie Deelen: I. Van 't Onbedriegelijk Oordeel. II. In Predicatien. III. In Brieven en Extracten. Met Brieven, Kantteekeningen, en Registers vermeerdert en met sijn Beeldenis verçiert. WAARBIJ: Het Leven van Dirk Rafelsz. Kamphuizen. Hier voor is gevoegt het Vaars van P. Rabus. Op Kamphuizens Geestelijke Dichtkunde.
47267: CAMPI, EMIDIO (HRSG.) - Heinrich Bullinger und Seine Zeit. Eine Vorlesungsreihe (Zwingliana Band XXXI, 2004)
59009: CAMPI, EMIDIO - Zwingli und Maria. Eine reformationsgeschichtliche Studie
143262: CAMPINS, LUIS HERRERA|MANUEL PÉREZ VILA - Simon Bolivar. His basic thoughts.
181388: CAMPO, J.N.F.M. À - Koninklijke Paketvaart Maatschappij. Stoomvaart en staatsvorming in de Indonesische archipel 1888-1914.
171675: CAMPODONICO, ANGELO - Integritas metafysica ed etica in San Tommaso. Biblioteca Medievale - Sezione Studi 19
144081: CAMPORESI, PIERO [& ELISJA SCHULTE VAN KESSEL - INTROD.]. - Het onvergankelijke vlees. Heil en heling in Middeleeuwen en Vroeg-Moderne Tijd.
94510: CAMPS, A. E.A. - Oecumenische inleiding in de missiologie. Teksten en konteksten van het wereldchristendom
156521: CAMPS, H.P.H. - De stadsrechten van graaf Willem II van Holland en hun verhouding tot het recht van 's-Hertogenbosch.
182269: CAMPS, DR. H.P.H.|G.A.M. VAN SYNGHEL|M. DILLO - Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312 [4 Vols. Compl.].
105010: CAMPS, DR. H.P.H.|G.A.M. VAN SYNGHEL|M. DILLO - Oorkondenboek van Brabant tot 1312 [4 Vols. Compl.].
56919: CAMPS, A. E.A. - Oecumenische inleiding in de missiologie. Teksten en konteksten van het wereldchristendom
163862: CAMPS, ARNULF|PAT MCCLOSKEY [EDS.]. - The Friars Minor in China (1294 - 1955), especially the Years 1925-55.
103584: CAMPS. HUGO - Koers. De beste wielerverhalen.
103309: CAMPS, R. [ED. - ET AL.]. - De 20 dagen van Nijmegen [20 Issues = Complete Set].
181389: CAMPS, ARNULF - Jerome Xavier s.j. and the Muslims of the Mogul Empire. Controversial Works and Missionary Activity.
161818: CAMUSSO, LORENZO - Reisboek Europa 1492.
181060: CAN, MURAT|HATICE CAN-ENGIN - De zwarte tulp. De positie van Turken in Nederland.
93297: CANCIK, HUBERT|SCHNEIDER, HELMUTH (ED.) - Brill's New Pauly, Antiquity. Encyclopaedia of the Ancient World. Volume 5 Equ-Has
93298: CANCIK, HUBERT|SCHNEIDER, HELMUTH (ED.) - Brill's New Pauly, Antiquity. Encyclopaedia of the Ancient World. Volume 4 Cyr-Epy
93299: CANCIK, HUBERT|SCHNEIDER, HELMUTH (ED.) - Brill's New Pauly, Antiquity. Encyclopaedia of the Ancient World. Volume 6 Hat-Jus
93230: CANCIK, HUBERT|SCHNEIDER, HELMUTH - Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. Rezeptions- und Wissenschaftsgeschichte. Band 14, Fr-Ky
93219: CANCIK, HUBERT|SCHNEIDER, HELMUTH (HERAUSGEGEBEN VON) - Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. Altertum. Band I, A-Ari
93220: CANCIK, HUBERT|SCHNEIDER, HELMUTH (HERAUSGEGEBEN VON) - Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. Altertum. Band 2, Ark-Ci
93300: CANCIK, HUBERT|SCHNEIDER, HELMUTH (ED.) - Brill's New Pauly, Antiquity. Encyclopaedia of the Ancient World. Volume 7 K-Lyc
93301: CANCIK, HUBERT|SCHNEIDER, HELMUTH (ED.) - Brill's New Pauly, Antiquity. Encyclopaedia of the Ancient World. Volume 9 Mini-Obe
93304: CANCIK, HUBERT|SCHNEIDER, HELMUTH (ED.) - Brill's New Pauly, Antiquity. Encyclopaedia of the Ancient World. Volume 3 Cat-Cyp
93231: CANCIK, HUBERT|SCHNEIDER, HELMUTH - Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. Rezeptions- und Wissenschaftsgeschichte. Band 15/1, La-OT
93302: CANCIK, HUBERT|SCHNEIDER, HELMUTH (ED.) - Brill's New Pauly, Antiquity. Encyclopaedia of the Ancient World. Volume 1 A-Ari
93232: CANCIK, HUBERT|SCHNEIDER, HELMUTH - Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. Rezeptions- und Wissenschaftsgeschichte. Band 15/3, Sco-Z. Nachträge
93305: CANCIK, HUBERT|SCHNEIDER, HELMUTH (ED.) - Brill's New Pauly, Antiquity. Encyclopaedia of the Ancient World. Volume 2 Ark-Cas
93221: CANCIK, HUBERT|SCHNEIDER, HELMUTH (HERAUSGEGEBEN VON) - Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. Altertum. Band 3, Cl-Epi
93226: CANCIK, HUBERT|SCHNEIDER, HELMUTH (HERAUSGEGEBEN VON) - Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. Altertum. Band 8, Mer-Op
93227: CANCIK, HUBERT|SCHNEIDER, HELMUTH (HERAUSGEGEBEN VON) - Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. Altertum. Band 9, Or-Poi
93228: CANCIK, HUBERT|SCHNEIDER, HELMUTH (HERAUSGEGEBEN VON) - Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. Altertum. Band 10, Pol-Sal
93229: CANCIK, HUBERT|SCHNEIDER, HELMUTH - Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. Rezeptions- und Wissenschaftsgeschichte. Band 13, A-Fo
167470: CANDIDA LYCETT GREEN [JOHN BETJEMAN - INTROD.].|EVANS, TONY - English Cottages.
121584: CANDIDA GEDDES [ET AL.].|FURTADO, PETER - The Ordnance Survey Guide to Historic Houses in Britain.
180027: CANDIDO, JUSTUS|MARTINE HOENDERVOOGT [ET AL.]. - Slachtoffer en de rechtspraak. Handleiding voor de strafrechtspraktijk.
91655: CANEMAKER, JOHN - Winsor Mccay. His life and art, revised and expanded edition.
102717: CANETTI, NICOLAI [PHOTOGR.].|SANDY LESBERG - The Rooftops of Paris.
144223: CANETTI, ELIAS - Die gerettete Zunge. Geschichte meiner Jugend & Die Fackel im Ohr. Lebensgeschichte 1921-1931 & Das Augenspiel. Lebensgeschichte 1931-1937.
144189: CANETTI, ELIAS - Het andere proces. Kafka's brieven aan Felice.
157823: CANFIELD, CASS - Up and Down and Around. A publisher recollects the time of his life.
157782: CANFIELD, CASS - The Publishing Experience.
122691: CANFIELD, CASS - The Incredible Pierpont Morgan. Financier & Art Collector.
131901: CANFORA, LUCIANO - Het ware verhaal van de Alexandrijnse bibliotheek.
145242: CANFORA, LUCIANO - Het ware verhaal van de Alexandrijnse bibliotheek.
180202: CANFORA, LUCIANO - Het ware verhaal van de Alexandrijnse bibliotheek.
4060227: CANGH, J.M.V. - La multiplication des pains et l`eucharistie.
132058: CANNADINE, DAVID [ED.] - Patricians, power and politics in nineteenth-century towns.
110707: CANNEGIETER, DOROTHEE|DIEDERIKE VAN DORSTEN-TIMMERMAN - Sir Philip Sidney 1554-1586 [& Sir Philip Sidney de ridder-proëet].
4036945: CANNEGIETER H.G. - Het Oude Testament naverteld. Geïllustreerd door M.C.A.Meischke.
101805: CANNEMAN, E.A.|L.J. VAN DER KLOOSTER - De geschiedenis van het kasteel Duivenvoorde en zijn bewoners.
110486: H.E. CANNEMAN|K.H. LEHMANN|KNOKE, KARL HERMANN - Het huis Schuylenburch te 's-Gravenhage. Ein kunsthistorisches Juwel und seine Geschichte als deutsche diplomatische Vertretung in den Niederlanden. Festschrift zur Einweihung am 6. Juni 1968.
152375: CANNING, JOHN - 100 Great Lives of Antiquity.
89995: CANNON, HAL|WEST, THOMAS - Buckaroo. Visions and Voices of the American Cowboy.
123190: CANNON, MICHAEL - The Exploration of Austalia. From first sea voyages to satellite discoveries.
141263: CANNY, NICHOLAS [ED.]. - The Origins of Empire. British Overseas Enterprise to the Close of the Seventeenth Century.
142858: CANPAEMEL, GEERT|TINEKE PADMOS [EDS. - ET AL.]. - Wereldwijs. Wetenschappers rond Keizer Karel.
103114: CANSEL, LUIS R.|JACINTO QUIRARTE|MARIMAR BENITEZ [EDS. - ET AL.]. - The Latin American Spirit: Art and Artists in the United States 1920-1970.
91284: CANTER CREMERS-VAN DER DOES, ELINE - Van schoenen en schoenmakers. Met tekeningen van de schrijfster.
131420: CANTER CREMERS-VAN DER DOES, ELINE - Van schoenen en schoenmakers.
146096: CANTER CREMERS-VAN DER DOES, ELINE [LEO VAN WITSEN - TRANSL.]. - The Agony of Fashion.
53330: CANTERBURY, ANSELM VON - Cur deus homo. Warum Gott mensch geworden. Lateinischen und Deutsch
92679: CANTERS, TH. A.M. - Liberalen, klerikalen en antiklerikalen in Venlo, 1830-1839
53583: CANTINEAU, JEAN - Études de Linguistique Arabe. Mémorial Jean Cantineau (Études et documents II)
185571: CANTOR, NORMAN F. - De zwarte dood. Hoe de pest de wereld veranderde. Translated into Dutch by Bonella van Beusekom. Afterword Erik Thoen .
152093: CANTOR, NORMAN F. - Medieval History. The Life and Death of a Civilization.
142620: CANTOR, NORMAN F. - The Civilization of the Middle Ages. A Completely Revised & Expanded Edition of Medieval History.
4134069: CANTU, CÉCAR - Histoire Universelle. Soigneusement remaniée par l'auteur et traduite sous ses yeux sur la 5e édtion italienne par E.Aroux et P.Leopardi. Deuxième édition francaise, accompagnée de cent belles gravures.
131547: CANTZLER, CHRISTINA - Bildteppiche der Spätgotik am Mittelrhein 1400 - 1500.
101604: CANTZLER, CHRISTINA - Bildteppiche der Spätgotik am Mittelrhein 1400 - 1500.
145627: CANTZLER, CHRISTINA - Bildteppiche der Spätgotik am Mittelrhein 1400 - 1500.
170193: CAP, FERDINAND - Glaube und Religion aus der Sicht eines Naturwissenschaftlers. Gottesbegriffe, Evolutionsdebatte und ein Kirchenvolksbegehren.
85714: CAPADOSE, A. - Uit het leven van Matamoros. Mededeelingen omtrent zijne bekeering, gevangenneming en verdere lotgevallen, volgens authentieke bescheiden. / De ijver des geloofs, blijkende uit een woord aan de Roomsch-Katholijken in Holland en andere stukken van D. Manuel Matamoros gevangen om zijns geloofs wille in spanje (met portretten van Dolores Garcia de moeder, en Moreno Dias, den advokaat van Matamoros. / De kracht des geloofs, of bijzonderheden uit het leven en lijden van D. Manuel Matamoros gevangen om zijns geloofs wille in spanje, uit eenige zijner brieven opgemaakt. (met twee portretten en facsimilé) (3 werken in 1 band)
89631: CAPADOSE, A. - De kracht des geloofs, of bijzonderheden uit het leven en lijden van D. Manuel Matamoros, gevangen om zijns geloofs wille in Spanje. Met twee portretten en facsimilé.
53646: CAPART, JEAN|WERBROUCK, MARCELLE - Thebes. The glory of a great past
53511: CAPART, JEAN|WERBROUCK, MARCELLE - Memphis a l'ombre des pyramides
185675: CAPART, JEAN & M. DE PRAETERE [TRANSL.]. - Makit. Een muizenhistorie ten tijde der pharao's .
53438: CAPART, JEAN - Propos sur l'art Égyptien
4015270: CAPART, J. ET M.WERBROUCK, - Memphis. A l`ombre des pyramides. (avec 391 pl.et illustr.)
150981: CAPART, JEAN - Les débuts de l'art en Égypte.
145387: CAPEL, WILLEM|CLEMENS WEYMANS [ILLUSTR.].|TOON KORTOOMS [FOREW.]. - Meyl op seven. Vertellingen uit Peelland.
55492: CAPELLE, L. - De weg der bekeering welke de Drieëenige God heeft beliven te houden met mij, arm diep onwaardig stof, om mij te roepen uit de duisternis en te brengen tot Zijn wonderbaar licht
55538: CAPELLE, L. - De weg der bekeering welke de Drieëenige God heeft beliven te houden met mij, arm diep onwaardig stof, om mij te roepen uit de duisternis en te brengen tot Zijn wonderbaar licht
95995: CAPELLE, L. - De weg der bekering, welke de Drie-enige God heeft believen te houden met mij, arm, diep onwaardig stof, om mij te roepen uit de duisternis en te brengen tot Zijn wonderbaar licht
91791: CAPELLE, L. - De weg der bekering welke de Drieëenige God heeft believen te houden met mij, arm die onwaardig stof om mij te roepen uit de duisternis en te brengen tot Zijn wonderbaar licht.
131865: CAPELLE, DR. H. VAN - De Nazi economie. Economische en buitenlandse handel in nationaal-socialistisch Duitsland.
31584: CAPELLE, L. - De weg der bekering welke de Drieënige God heeft believen te houden met mij, arm diep onwaardig stof, om mij te roepen uit de duisternis en te brengen tot Zijn wonderbaar licht
4050948: CAPELLE, M.C. - Kruisgang van het woord.
4067789: CAPELLEVEEN, J.J.VAN - Het Woord gaat zijn weg. Een geschiedenis van bijbelvertalen en van de invloed van bijbelvertalingen op de samenleving.
181232: CAPELLEVEEN, JAN J. VAN - Het Woord gaat zijn weg. Een geschiedenis van bijbelvertalingen rn van de invloed van bijbelvertalingen op de samenleving.
170301: CAPETZ, PAUL E. - God. A Brief History.
144259: CAPIT, LEO J. - Snap-Snippers. weggeblazen door Willy Walden en Piet Muyselaar en opgevangen door Leo J. Capit
152835: CAPITEYN, ANDRÉ - Een Vlaming ontdekte Amerika. Pieter Fardé, feiten, fraude, fictie.
184313: CAPLAN, DAVID - Language: Structure, Processing, and Disorders (Issues in the Biology of Language and Cognition)
143409: CAPLAN, DAVID - Neurolinguistics and Linguistic Aphasiology. An Introduction.
162159: CAPLAN, DAVID [ED.]. - Biological Studies of mental Processes.
163999: CAPON, EDMUND - Qin Shihuang. Terracotta Warriors and Horses.
154362: CAPOTE, TRUMAN [ESSAY]|LOTHAR SCHIRMER [ED.]. - Marlon Brando. Portraits and Film Stills 1946-1995.
164715: CAPPELEN, HERMAN|ERNIE LEPORE - Language Turned on Itself. The Semantics And Pragmatics Of Metalinguistic Discourse.
143185: CAPPELLE, DR. H. VAN|WILLEM BACKER [ILLUSTR.]. - Mythen en Sagen uit West-Indië.
95137: CAPPELLE, JOHANNES PIETER VAN - Filips Willem, Prins van Oranje
164219: CAPPELLE, DR. H. VAN|WILLEM BACKER [ILLUSTR.]. - Mythen en Sagen uit West-Indië.
146470: CAPPELLER, CARL - Sanskrit-Wörterbuch. Nach den Petersburger Wörterbüchern bearbeitet.
185572: CAPPELLI, ADIANO (ED.]. - Manuali Hoepli. Lexicon abbreviaturarum. Dizionario di abbreviature Latine e Italiane. Usate nelle carte e codici specialmente del medio-evo riprodotte con oltre 14000 segni incisi. Con l'aggiunta di uno studio sulla brachigrafia medioevale, un prontuario Milan. TEXT IN ITALIAN.
181390: CAPPELLI, ADIANO (ED.]. - Manuali Hoepli. Lexicon abbreviaturarum. Dizionario di abbreviature Latine e Italiane. Usate nelle carte e codici specialmente del medio-evo riprodotte con oltre 14000 segni incisi. Con l'aggiunta di uno studio sulla brachigrafia medioevale, un prontuario Milan.
181391: CAPPELLI, ADIANO (ED.]. - Manuali Hoepli. Lexicon abbreviaturarum. Dizionario di abbreviature Latine e Italiane. Usate nelle carte e codici specialmente del medio-evo riprodotte con oltre 14000 segni incisi. Con l'aggiunta di uno studio sulla brachigrafia medioevale, un prontuario Milan.
163515: CAPPERS, WIM - Vuurproef voor een grondrecht. Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie 1874-1999.
140839: CAPPERS, W.P.R.A. - Stilleven in steen. Een nieuwe kijk op de geschiedenis van de begraafplaats Oud Eik en Duin te 's-Gravenhage.
123530: CAPPETTA, H. - Chondrichthyes II. Mesozoic and Cenozoic Elasmobranchii. Handbook of Paleoichthyology. Vol. 3.B.
166159: CAPPONI, NICCOLO - An Unlikely Prince. The Life and Times of Machiavelli.
4136348: CAPPS, W.H. - Religious Studies. The Making of a Discipline.
172716: CAPRA, FRITJOF|MATTEI, UGO - Ecologie en wet : naar een nieuwe balans tussen recht, ecologie en samenleving.
4049183: CAPRA, F. - De Tao van Fysica. Een onderzoek naar de parallellen tussen de moderne fysica en oosterse mystiek.
90445: CAPTAIN - Vertrouw en vreemd. Ontmoetingen tussen Nederland, Indië en Indonesië.
145413: CAPTAIN, ESTHER|FRIDUS STEIJLEN|MAARTJE DE HAAN|PIM WESTERKAMP - De Indische zomer in Den Haag. Het cultureel erfgoed van de Indische hoofdstad.
90334: CAPTAIN, ESTHER E.A. - Vertrouwd en vreemd. Ontmoetingen tussen Nederland, Indië en Indonesië.
110356: CARAMAN, PHILIP - Ein verlorenes Paradies. Der Jesuitenstaat in Paraguay.
153104: CARANDELL, JOSEP MARIA|PERE VIVAS - El Temple de la Sagrada Familia Barcelona.
156456: CARANDENTE, GIOVANNI - Calder: Mobiles - Stabiles.
4051425: CARANSA, AB (AUSSENBERG, ADOLF) - Adolf Aussenberg, kunstenaar in Theresienstadt.
186195: CARASSO, DEDALO [CARRY VAN LEKERVELD|MARIJKE CARASSO-KOJ - EDS.].|ROELOF VAN GELDER - In de ban van het beeld. Opstellen over geschiedenis en kunst.
30888: CARASSO-KOK, MARIJKE - Ridders van het Rembrandtplein. 100 jaar HEBE
82358: CARASSO, DEDALO - Helden van het Vaderland, onze geschiedenis in de 19de-eeuwse taferelen verbeeld, de historische galerij van Jacob de Vos Jacobszoon 1850-1863
142168: CARASSO, DEIRDRE|MARTINE GOSSELINK|REINDER STORM [EDS.]. - De verdieping van Nederland. Duizend jaar nederland aan de hand van topstukken uit de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief / Legacy of the Netherlands. A thousand years of Dutch history based on treasures from the Koninklijke Bibliotheek and the Nationaal Archief.
141705: CARASSO-KOK, M.|J. LEVY-VAN HALM [EDS. - ET AL.]. - Schutters in Holland. Kracht en zenuwen van de stad.
140999: CARBÉ, CORRADO - Mes cailloux. Guide archéologique, historique et du Musée National de Syracuse.
153980: CARCIA-ARENAL, MERCEDES|GERARD WIEGERS [DAVID NIRENBERG|RICHARD KAGAN - FOREW.]. - A Man of Three Worlds. Samuel Pallache, a Moroccan Jew in Catholic and Protestant Europe.
4073689: CARDENAL, E. - Das Evangelium der Bauern von Solentiname. Gespräche über das Leben Jesu in Lateinamerika. (Siebenstern)
4137047: CARDENAL, E. - Love in Practice. The Gospel in Solentiname. (El Evangelio en Solentiname).
161892: CARDGAMES - Illustriertes Buch der Patiencen. 60 Patience-Spiele mit Abbildungen zur Veranschaulichung der Lage der Karten.
4141972: CARDINI, F. - Europa und der Islam. Geschichte eines Missverständnisses.
145987: CARDINI, F. - Friedrich I. Barbarossa. Kaiser des Abendlandes.
151609: CARDON, ROGER|PROF. JANE BLOCK - Georges Lemmen 1865-1916.
105234: CARDON, ROGER|PROF. JANE BLOCK - Georges Lemmen 1865-1916.
121076: CARDON, BERT|MAURITS SMEYERS [EDS.].|ROBRECHT LIEVENS - Typologische taferelen uit het leven van Jezus / Typological Scenes from the Life of Jesus. A Manuscript from the Gold Scrolls Group [Bruges, ca. 1440] in the Piermont Morgan Library, New York, Ms. Morgan 649. An Edition of the Text, a Reproduction of the Manuscript and a Study of the Miniatures.
110245: CARDOSO, IRENE MARIA - Phophorus in agroforestry systems: a contribution to sustainable agriculture in the Zona da Mata of Minas Gerais, Brazil.
184855: CARDOZO, MIEKE T.A. LOPES - Future teacher and social change in Bolivia. Between decolonisation and demonstration.
130802: CARE, NORMAN S.|CHARLES LANDESMAN [EDS.] - Readings in the Theory of Action.
102666: CAREL VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN|LOOS, WIEPKE. - Waarde Allebé. Leven en werk van August Allebé [1838-1927].
155665: CAREL VAN WIJK.|SCHILPEROORD, JOOST - Terugkijken en vooruitblikken op Leo Noordmans paden door de tekstwetenschap. Opstellen voor prof. dr. L.G.M. Noordman aangeboden bij gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Tekstwetenschap aan de Letterenfaculteit van de Universiteit van Tilburg.
151246: CAREL VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN [EDS.].|GRIJZENHOUT, FRANS - Edele eenvoud. Neo-classicisme in Nederland 1765-1800.
153613: CAREL JANSEN|ROB PUNSELIE [EDS.].|WESTENDORP, PIET - Interface Design & Document Design.
31287: CARELSEN, FIE|PISUISSE, JEAN-LOUIS - Mijn liefste lief. Brieven van Jean-Louis Pisuisse aan Fie Carelsen
153358: CARETTONI, GIANFILIPPO [HYELMUTH NILS LOOSE - PHOTOGR.]. - Das Haus des Augustus auf dem Palatin.
131891: CAREW, TOM - Jihad. De geheime oorlog in Afghanistan.
166870: CAREY, JOHN - William Golding. The Man who wrote Lord of the Flies.
100318: CAREY, JOHN [ED.]. - The Faber Book of Reportage.
131173: CAREY, KEN - Starseed. The Third Millennium. Living in the Posthistoric World.
4059713: CAREY, G. - I Believe in Man.
163530: CAREY, JOHN [ED.]. - The Faber Book of Science.
162812: CAREY, PETER - Het ware verhaal van de Kelly-bende.
154491: CAREY, BEN|HENRIK DELAHAG - A Book for People who want to become Stinking Rich but aren't quite sure how.
53831: CARGILL, KATRIN - Eigentijds wonen in country-stijl
4136025: CARIE, JAMIE - Sneeuwengel.
145347: CARIGUEL, OLIVIER|JEAN-PAUL BERTRAND [FOREW.].|PATRICK RENAUDOT - Histoire des Éditions du Rocher 1943-2003.
182857: CARINE VAN RHIJN [EDS.].|JONG, MAYKE DE|MERIE THÉRÈSE BOS - Macht en Gezag in de Negende Eeuw.
181127: CARINE VAN BRUWAENE [EDS.].|WIELE, JOHAN VAN DER - Hoogtij der Middeleeuwen. Portugese kunst 12de - 15de eeuw.
121225: CARINE VAN RHIJN [EDS.].|JONG, MAYKE DE|MERIE THÉRÈSE BOS - Macht en Gezag in de Negende Eeuw.
160072: CARINE VAN RHIJN [EDS.].|JONG, MAYKE DE|MARIE-THÉRÈSE BOS - Macht en gezag in de negende eeuw.
140144: CARINE VAN BRUWAENE [EDS.].|WIELE, JOHAN VAN DER - Hoogtij der Middeleeuwen. Portugese kunst 12de - 15de eeuw.
150467: CARL PHILLIPS [AFTERW.].|ROWELL, CHARLES HENRY [ED.]. PERCIVAL EVERETT [FOREW.] - Making Callaloo. 25 Years of Black Literature.
180710: CARL VETTERS [EDS.].|CO VET|MULDER, WALTER DE - Anaphores pronominales et nominales. Études pragma-sémantiques.
150208: CARL VOGEL|HANS GERD TUCHEL|WÜNSCHE, HERMANN [ED.]. - Andy Warhol. Das graphische Werk 1962-1980.
150788: CARL VETTERS [EDS.].|DEJAN STOSIC|MOLINE, ESTELLE - Les connecteurs temporels du français.
168355: CARL H. PFORZHEIMER LIBRARY|WILLIAM A. JACKSON] - English Literature 1475-1700. The Carl H. Pforzheimer Library [3 Vols. = Complete Set].
151726: CARL VETTERS|LABEAU, EMMANUELLE|PATRICK CAUDAL (EDS.]. - Sémantique et diachronie du système verbal français.
163747: CARLE, DONALD DE - Watch & Clock Encyclopedia. Antiquarian - Technical - Commercial.
161668: CARLEBACH, DR. SALOMON - "Ratgeber für das jüdische Haus. Ein Führer für Verlobung, Hochzeit und Eheleben. Von Rabbiner Dr. Salomon Carlebach in Lübeck. Eine Ergänzung zu des Verfassers Buch "" Sittenreinheit ""."
4143114: CARLEBACH, J. (HRSG.) - Wissenschaft des Judentums. Anfänge der Judaistik in Europa.
153215: CARLEY, JAMES P. [DAVID STARKEY - PREF.]. - The Books of King Henry VIII and His Wives.
153214: CARLEY, JAMES P. [DAVID STARKEY - PREF.]. - The Books of King Henry VIII and His Wives.
94659: CARLI, ENZO - Die Miniaturen in den Chorbüchern des Doms von Siena
131427: CARLISLE, CALDERON - Report to the Spanish Minister Don Enrique dupuy de Lome, with special reference to the laws of the United States, and proceedings thereunder to prevent and punlish the fitting out of vessels to commit hostilities, and the setting on foot, preparing or providing the means for military expeditions and enterprises against the lawful government of Spain in Cuba, and in aid of present insurrection. Accompanied by three appendices.
131426: CARLISLE, CALDERON - Report to the Spanish Legation with reference to the legal aspect of hostilities commited by vessels specially adapted, in whole or in part, within the United States to warlike uses, and by military expeditions and enterprises carried on from the territory of the United States against the Spanish dominion in Cuba during the present insurrection. Accompanied by five appendices.
182606: CARLO BERTELLI [INTROD.].|WICK, RAINER [ED.] - Die Pioniere der Photographie 1840-1900. Die Sammlung Robert Lebeck / The Pioneers of Photography 1840-1900. The Robert Lebeck Collection.
153240: CARLO FERRARA WATCHES - - Carlo Ferrara. New Shapes of Time. A journey inside a revolving respectful world. A firm eligance transformed into lines whose perpose is to surprise and gratify.
103962: CARLO VAN OOSTERHOUT|WALLERT, ARIE - Van tempera naar olieverf. Veranderingen in de Venetiaanse schilderkunst, 1460-1560.
182143: CARLO BERTELLI [INTROD.].|WICK, RAINER [ED.] - Die Pioniere der Photographie 1840-1900. Die Sammlung Robert Lebeck / The Pioneers of Photography 1840-1900. The Robert Lebeck Collection.
185378: CARLOS SILVEIRA|CORREIA DA SILVA, A.C.|DÂMASO JOSÉ DA SILVA GOMES [EDS]. - Exposição de Obras Antigas e Revistas Portuguesas de Farmácia.
142442: CARLOS G. SANTA CECILIA|GIGUERO, JAVIER - La España del Desastre.
103856: CARLOS AGGIO [EDS.].|RAVENS, JAN - Expanding early childhood care and education: How much does it cost. A proposal for a methodology to estimate the costs of early childhood care and education at macro-level, applied to the Arab States [& CD-Rom].
4068801: CARLSON, R. & SHIELD, B. - De ontdekking van God. Inspirerende overpeinzingen over het goddelijke in ons.
155712: CARLSON, GREG N.|MICHAEL K. TANENHAUS [EDS.]. - Linguistic Structure in Language Processing.
46532: CARLSON, ALLAN C.|MERO, PAUL T. - The natural family. A manifesto
166797: CARLSON, DAVID R. - English Humanist Books. Writers and Patrons, Manuscripts and Print 1475-1525.
170859: CARLSON, RICHARD F.|TREMPER LONGMAN III - Science, Creation and the Bible. Reconciling Rival Theories of Origins.
183690: CARLTON, ERIC - War & Ideology.
152719: CARLTON, CHARLES - Charles I. The Personal Monarch.
121009: CARLY BROEKHUIS [TEXT]|SDRYSDALE, JOHN [ET AL - PHOTOGR.]. - Tropmpe-l'oeil. List en bedrog in de achitectuur. [in Box].
186159: CARLYLE, MARGARET - Hitler's Europe [ = Volume II: Documents on International Affairs 1939-1946 [only].
150893: CARLYLE, THOMAS [ALEXANDRA CARLYLE - ED.]. - Historical Sketches of Notable Persons and Events in the Reigns of James I and Charles I.
154061: CARMEN BLACKER - INTROD.].|CHICHIBU, PRINCESS [DOROTHY BRITTON - TRANSL. - The Silver Drum. A Japanese Imperial Memoir by Setsuko, Princess Chichibu.
122583: CARMICHAEL, JOEL - Säuberung. Die Konsolidierung des Sowjetregimes unter Stalin 1934-'38.
54673: CARMICHAEL, JOEL - Stalin's masterpiece. The Show Trails and Purges of the Thirties - the Consolidation of the Bolshevik Dictatorship
131395: CARMIDDELT, SIMON [INTROD.] - Bantzinger tekent vrouwen.
89866: CARMIGGELT, ARNOLD - Opgespoord verleden, archeologie in de Betuweroute
153322: CARMIGGELT, ARNOLD - Een fort aan de Waddenzee. Geschiedenis en archeologie van De Schans op Texel.
143921: CARMIGGELT, SIMON [PETER VOS - ILLUSTR.]. - Mag 't een ietsje meer zijn?
130888: CARMINA BORBONET I SANT [EDS.]|HERRAIZ, ENRIQUE GARCIA - Ismael Smith, grabador.
4057920: CARMODY, J.T. - God is geen illusie. Meditaties bij het einde van het leven.
154466: CARMONA, REYES|MERCEDES CABELLO [EDS.]. - Catálogo de libros impresos por Cristóbal Plantino de la Bibliotheca de la Universidad Complutense.
103578: CARMONA, MICHEL - Marie de Médicis.
143788: CARMONA, MICHEL - La France de Richelieu.
4142719: CARNAP, R. - Der logische Aufbau der Welt.
171138: CARNAP, RUDOLF [MARTIN GARDNER - ED.]. - An Introduction to the Philosophy of Science.
122731: CARNAP, RUDOLF. - Introduction to Symbolic Logic and its Applications.
4070954: CARNELL, C.S. (LEWIS, C.S.) - Bright Shadow of Reality. C.S.Lewis and the Feeling Intellect.
180522: CARNES, MARK C. - Secret Ritual and Manhood in Victorian America.
185444: CARNEVALE, DOTT. GENNARO - Farmacisti e farmacie [ = Pharmacists and Pharmacies].
166943: CARNÉVALÉ-MAUZAN, MIRANDE [ALAIN WEIL - FOREW.]. - The Posters of Achille Mauzan 1883-1952. Catalogue Raisonné.
153803: CARO, STEFANO DE|LUCIANO PEDICINI [PHOTOGR.]. - Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli.
167033: CARO, ROBERT A. - The Years of Lyndon Johnson. Master of the Senate.
144097: CAROE, OLAF - The Pathans 550 B.C. - A.D. 1957.
101442: CAROL HURD GREEN [EDS. - ET AL.].|SICHERMAN, BARBARA - Notable American Women. The Modern Period. A Biographical Dictionary.
153860: CAROL PEARSON [JEROEN DE KEYSER - TRANSL.].|LIEBOWITZ, DANIEL - De laatste expeditie van Stanley. Een waanzinnige tocht door Congo
157612: CAROL K. HENRY|REEDIJK, C.|W.R.H. KOOPS [EDS.].Y - Large Libraries and New Technological Developments. Proceedings of a Symposium held on the Occasion of the Inauguration of the New Building of the Royal Library, The Hague, 29 September-1 October 1982.
130025: CAROL L. ROBINSON [EDS.]|FUGELSO, KARL - Medievalism in Technology Old and New.
170247: CAROL GRANT GOULD|GOULD, JAMES L. - Het Dierenbrein. Bewustzijn, leergedrag, inzicht en intelligentie bij dieren.
168525: CAROL K. HENRY|REEDIJK, C.|W.R.H. KOOPS [EDS.].Y - Large Libraries and New Technological Developments. Proceedings of a Symposium held on the Occasion of the Inauguration of the New Building of the Royal Library, The Hague, 29 September-1 October 1982.
146402: CAROL KENNEDY|KNIGHTLEY, PHILIP - An Affair of State. The Profumo Case and the Framing of Stephen Ward.
146134: CAROL WHITE [EDS.].|FIEHN, TERRY|MAGGIE SAMUELSON|RIK MILLS - The USA between the Wars 1919-1941. A study in depth.
123390: E. CAROL ROTH. [ED.].|HOTTON, NICOLAS III|JAN J. ROTH|PAUL D. MACLEAN - The Ecology and Biology of Mammal-like Reptiles.
181908: CAROL BLACKETT-ORD [EDS - ET AL.].|ORMOND, RICHARD - Franz Xaver Winterhalter et les cours d'Europe de 1830 a 1870.
161198: CAROLA VEIT [EDS.].|MOORJANI, ANGELA - Samuel Beckett: Endlessness in the Year 2000 / Samuel Beckett: Fin sans fin en l'an 2000.
142660: CAROLA KLOOS - TRANSL.].|PHILBRICK, NATHANIEL [CORRIE VAN DEN BERG - Het hart van de zee. De tragedie van een walvisvaarder.
140231: CAROLA SIMON|STEENBEKKERS, ANJA|VIC VELDHEER - Thuis op het platteland. De leefsituatie van platteland en de stad vergeleken.
152602: CAROLIEN ROELANTS|ERDBRINK, THOMAS - Welkom Amerika, in jullie graf. Irak achter de schermen.
166563: CAROLIEN VOIGTMAN [EDS.].|SCHOLTEN, FRITS - Ben ik in beeld ? Penningen uit de Italiaanse renaissance.
161644: CAROLIEN BOUW [EDS.].|OLDENZIEL, RUTH - Schoon genoeg. Huisvrouwen en huishoudtechnologie in Nederland 1898-1998.
162316: CAROLIJN VISSER|HANS JACOBS|HANS PLOMP|NOOTEBOOM, CEES - Baltische reizen.
155970: CAROLINE BOONE - EDS.].|LORD, M.G. KARIN SPAINK - Voor altijd, je Barbie. De officieuze biografie van een echte pop.
157321: CAROLINE SHERWOOD-SMITH [EDS.].|MCCARTHY, MARY - The Triumph of Antiquity. An exhibition of rare books relating to classical antiquity in Marsh's Library.
157274: CAROLINE SHERWOOD-SMITH|MCCARTHY, MURIEL|SUE HEMMENS [EDS.]. - The Fountain of Genius. Poems, Plays and Prose on Marsh's Library.
104192: CAROLINE DAVIDSON|MILTON, JOYCE - One Family, Two Empires. The Rise and Fall of Empires. The Spanish Hapsburgs - The Hapsburgs in Central Europe.
102150: CAROLINE ELAM [EDS.].|DENLEY, PETER - Florence and Italy. Renaissance Studies in Honour of Nicolai Rubinstein.
151649: CAROLINE CALDWELL [ILLUSTR.].|MARSDEN, PETER - Ships of the Port of London. Twelfth to Seventeenth Centuries AD.
181466: CAROLINE MACÉ|DILLEN, WOUT|DIRK VAN HULLE [EDS]. - Texts Beyond Borders. Multilingualism and Textual Scholarship.
96900: CAROLINUS, CAROLUS - Lied der liederen, of het Hooge-lied Salomons. In zijn Geestelijken Zin, als een vertoog van de innerlyke gemeenschap tusschen Christus de Bruidegom, en de kerk zijn Bruid. Uit deszelfs zamenhang, kragt der Grondwoorden, Spreekwijzen des H. Geestes, Natuure der Zinnebeelden, Getuigenissen der H. Schriftuur. Na zedig voorstel der verscheidene Gevoelens Verklaard: En in zijn Gebruiken tot opwekkinge in Geloove en Godzaligheid toegepast (2 delen)
130423: CAROLL GAJRAJ [EDS.]|GEISER, HANS J.|PAMELA ALLEYNE - Legal Problems of Caribbean Intergration. A Study on the Legal Aspects of Caricom.
150839: CAROLYN SCRACE|HELLER, JULEK|JUAN WIJNGAARD [ILLUSTR.].|SARAH LARKIN [ERNST VAN ALTENA - TRANSL.]. - De reuzen.
131960: CAROLYN MARGOLIS [EDS.].|VIOLA, HERMAN J. - Seeds of Change. Five Hundred Years since Columbus.
163343: CAROLYN COKER JOSLIN WATSON|COKER JOSLIN, MARY - The Egerton Genesis.
145580: CAROLYN MARGOLIS [EDS.].|VIOLA, HERMAN J. - Seeds of Change. Five Hundred Years since Columbus.
122394: CAROLYN EVANS [EDS.].|WHITING, AMANDA - Mixed Blessings: Laws, Religions and Women's Rights in the Asia-Pacific Region.
143520: CARON, W.J.H. - Pertus Montanus. De Spreeckonst. Uitgegeven en ingeleid door Dr. W.J.H. Caron.
155090: CARON, MICHEL - De groentetuin van A tot Z. Alle groenten en kruiden in één oogopslag. Voor een rijke oogst en gezonde planten.
122439: CAROSSA, HANS - Geschichte einer Jugend.
181392: CAROSSA, HANS - Das Jahr der schönen Täusungen.
181393: CAROSSA, HANS - Der Arzt Gion. Eine Erzählung.
181394: CAROSSA, HANS - Der Tag des jungen Arztes.
181395: CAROSSA, HANS - Rumänisches Tagebuch.
31987: CARP, B.C. - De actualiteit van de Psalmen
95938: CARP, E.A.D.E. - De suggestieve behandelingsmethodes en het suggestieve element in de psychotherapie (een critische uiteenzetting)
96191: CARP, E.A.D.E. - Eenzaamheid. Schets ener antropologische psychiatrie
101270: CARP, DR. E.A.D.E. - Rodion Raskolnikow [a psychopathological study].
122571: CARP, J.H. - Het Bolsjewisme.
145388: CARPANI, GIO PALAMEDE - Vita di Benvenuto Cellini, orefici e scultore fiorentino da lui medesimo scritta [3 Vols. Compl. Set].
142522: CARPAY, H.J. - Schoolstrijd te Appeltern 1844-1855.
85736: CARPENTER, W. BOYD - Over Preêken en Predikanten
152558: CARPENTER, EDWARD [ED.]. - A House of Kings. The Official History of Westminster Abbey.
4033397: CARPENTER J.E. - De eerste drie evangeliën. Met eene voorrede van H.Oort.
156307: CARPENTER, KENNETH|PHILIP J. CURRIE. [EDS.] - Dinosaur Systematics. Approaches and Perspectives.
156323: CARPENTER, KENNETH|JOHN R. HORNER. [EDS.].|KARL F. HIRSCH - Dinosaur Eggs and Babies.
121552: CARPENTER, HUMPHREY - Tolkien.
157783: CARPENTER, KENNETH E. [ED.]. - Books and Society in History. Papers of the Association of College and Research Libraries Rare Books and Manuscripts Predonference 24-28 June, 1980 Boston.
4000707: CARPENTER ALTING, A.S. - Beelden en typen uit de christelijke wereld. Vrij gevolgd naar Aug.Werner's Helden den Christlichen Kirche.
4050855: CARPENTER COLONEL (BOOTH, M.) - Miriam Booth. A Sketch. With Introduction by Mildred Duff.
181396: CARPENTER, HUMPHREY [CANDIDA BRAZIL|JAMES HAMILTON - EDS]. - The Seven Lives of John Murray. The Story of a Publishing Dynasty.
100497: CARR1ERE D'ENCAUSSE, HÉLÈNE [RICHARD PIPES - FOREW.]. - The Great Challenge. Nationalities and the Bolshevik State 1917-1930.
140366: CARR, EDWARD HALLETT - The Soviet Impact on the Western World.
186115: CARR, E.H. [ED.]. - Bukharin and Preobrazhensky. The ABC of Communism.
183626: CARR, DAVIS|JAN STEUTEL [ED.]. - Virtue Ethics and Moral Education.
146218: CARR, MATTHEW - The Infernal Machine. A History of Terrorism from the Assassination of Tzar Alexander II to Al-Aqeda.
184018: CARR, W. - Schleswig-Holstein 1815-48. A Study in National Conflict.
30604: CARRATELLI, GIOVANNI PUGLIESE - The Western Greeks
164089: CARRATELLI, GIOVANNI PUGLIESE [ED.]. - The Western Greeks. Classical Civilization in the Western Mediterranean.
103167: CARRATELLI, GIOVANNI PUGLIESE [ED.]. - The Western Greeks. Classical Civilization in the Western Mediterranean.
141759: CARRÉ, HENRI - La Noblesse de France et l'Opinion Publique au XVIIIe Siecle.
171618: CARRÉ, AMBROISE-MARIE - La sainteté. Épiphanie
103038: CARRERA, ROLAND [ED.]. - Swatchissimo. The Extraordinary Swatch Adventure.
4136091: CARRETTE, J. & KING, R. - Spiritualiteit in de uitverkoop. De stille overname van de religie.
142066: CARRIAGE AUCTION CATALOGUE|COACH - "Tweede Koets- & Rijtuigveiling ""Victoria "". Koetsen, Rijtuigen, Sleden en Automobielen [In Pictorial Slipcase]."
123167: CARRIAGE AUCTION CATALOGUE|COACH - "Vierde Koets- en Rijtuigveiling "" Mylord "". Koetsen, Rijtuigen, Sleden en Automobielen."
4142818: CARRIER, M. & MITTELSTRASS, J. - Geist, Gehirn, Verhalten. Das Leib-Seele-Problem und die Philosophie der Psychologie.
90259: CARRIER, DAVID - Poussin's Paintings. A Study in Art-Historical Methodology.
164318: CARRÌERE, PROF. DR. CLAUDE - Handel in de Middeleeuwen in het Middellandse zeegebied.
151854: CARRÌERE D'ENCAUSSE, HÉLÈNE [ADAM B. ULAM - FOREW.]. - The Russian Syndrome. One Thousand Years of Political Murder.
100427: CARRINGTON, DOROTHY|MAURICE COLLIS [INTROD.]. - The Traveller's Eye.
154928: CARRINGTON, SELWYN H.H. - The British West Indies during the American Revolution.
104068: CARRINGTON GOODRICH, L.|NIGEL CAMERON. - The Face of China as seen by Photographers & Travelers 1860-1912.
162767: CARRINGTON, CHARLES [ED.]. - The Complete Barrack-Room Ballads of Rudyard Kipling.
91652: CARROLL, LEWIS - The annotated Alice. Alice's adventures in wonderland & through the looking glass
156326: CARROLL, ROBERT L. - Patterns and Processes of Vertebrate Evolution.
121391: CARROLL, JOHN (ET AL.). - De teloorgang van de westerse cultuur. Een andere kijk op 500 jaar Humanisme.
155650: CARROLL, LEWIS [CHARLES L. DODGSON] - Euclid and his Modern Rivals.
170079: CARROLL, JOHN (ET AL.). - De teloorgang van de westerse cultuur. Een andere kijk op 500 jaar Humanisme.
121085: CARRON-TOUCHARD, JACQUELINE - Cloîtres romans de France.
131892: CARRUCCIO, ETTORE [ISABEL QUIGLY - TRANSL.] - Mathematics and Logic in History and in Contemporary Thought.
4048802: CARRUTH, SH & GARSKY, A. - Documenta Q. Q 11:2b-4.
102326: CARRUTHERS, ROBERT - The Highland Note-Book or Sketches and Anecdotes.
144165: CARRUTHERS, PETER|JILL BOUCHER [EDS.]. - Language and Thought. Interdisciplinary Themes.
180425: CARS, JEAN DES|JEAN-PAUL CARACALLA - La Tour Eiffel.
4075741: CARSE, J.P. - Breakfast at the Victory. The Mysticism of Ordinary Experience.
4141488: CARSON, D.A. - The Inclusive Language Debate. A Plea for Realism.
166877: CARSON, SUSANNAH [ED.].|HAROLD BLOOM [FOREW.]. - A Truth Universally Acknowledged. 33 Great Writers on why we Read Jane Austen.
152190: CARSON, ANNE - De schoonheid van de echtgenoot. Een fictie-essay in 29 tango's.
58777: CARSON, D.A. - Exegetical Fallacies. Second Edition
4141338: CARSON, D.A. - Zo is God. Een portret in veertien gezichten.
161821: CARSON, PATRICIA - Het fraaie gelaat van Vlaanderen.
31160: CARSTEN, F.L. - The First Austrian Republic 1918-1938. A Study based on british and Austrian Documents
144906: CARTARIUS, ULRICH - Deutscher Widerstand 1933-1945. Opposition gegen Hitler. Ein erzählender Bildband. Mit einem Essay von Karl Otmar von Aretin.
90155: CARTENS, DAAN E.A. - Charloote Mutsaer. Paraat met pen en penseel.
4072007: CARTENS, JAN - Van katholieken huize. Vrome tijden en latere jaren. (Memoreeks)
152766: CARTENS, DAAN|MURIËL STEEGSTRA [EDS.]. - Vervolg je weg en laat de lui maar dazen! Theun de Vries, getuige van een eeuw.
181397: CARTER, HOWARD - The Tomb of Tutankhamen.
162199: CARTER, JOHN|MUIR, PERCY H. - Bücher die die Welt verändern.
122215: CARTER, F.W.|D. TURNOCK [ED.]. - Environmental Problems in Eastern Europe.
122334: CARTER, GUY [ET AL]. - Bonhoeffer's Ethics. Old Europe and New Frontiers.
167730: CARTER, JOHN|MICGHAEL SADLEIR - Victorian Fiction. An Exhibition of Original Editions at 7 Albemarle Street, London, January to February 1947.
166963: CARTER, JOHN|MUIR, PERCY H. - Bücher die die Welt verändern.
164614: CARTER, LIN - Tolkien: A Look behind the Lord of the Rings. A jouous esploration of Tolkien's classic trilogy and of the glorious tradition from which it grew.
157989: CARTER, THOMAS FRANCIS [L. CARRINGTON GOODRICH - ED.]. - The Invention of Printing in China and its Spread Westward.
157965: CARTER, HARRY|H.D.L. VERVLIET - Civilité Types.
154182: CARTER, THOM. [DR. EDWARD B. KOSTER - ED.]. - "Shakespeare's koningsdrama's. Vrij bewerkt naar Dr. Thomas Carter's "" Shakespeare's Stories of the English Kings ""."
53437: CARTER, HOWARD - Het graf van Tut-Anch-Amon. Ontdekt door wijlen graaf Carnarvon en Howard Carter
185106: CARTER SMITH [WILLIAM D. SHARPE - INTROD.].|NOVOTNY, ANN - Images of Healing. A Portfolio of American Medical & Pharmaceutical Practice in the 18th, 19th & Early 20th Century.
130364: CARTER, MIRANDA - The Three Emperors. Three Cousins, Three Empires and the Road to World War One.
4135838: CARTER H.R. & PALIHAWADANA, M. (TRANSL.) - Buddhism: the Dhammapada. (Sacred Writings 6)
4300953: CARTER A.C. (AMSTERDAM) - The English Reformed Church in Amsterdam in the Seventeenth Century.
165085: CARTER, ABIGAIL - Verbinding verbroken. Alleen verder na 9/11.
164969: CARTER, WILLIAM C. - Proust verliefd.
142405: CARTER, ALICE CLARE - The English Reformed Church in Amsterdam in the Seventeenth Century.
152605: CARTER, BETSY - De meermin.
181398: CARTER, JOHN|MUIR, PERCY H. - Bücher die die Welt verändern.
182338: CARTER, ALUCE C.|ROSEMARY JONES [ET AL.]. - Historical Research in the Low Countries 1970-1975. A Critical Survey.
184155: CARTIER, DR. FRANÇOIS - Abriss der Homöopathischen Therapie der Krankheiten der Verdauungswege.
100724: CARTIER-BRESSON, HENRI|ROBERT DOISNEAU - Paul Léautaud. Pages de journal.
163493: CARTIER WATCHES - Jewelry Watches.
122260: CARTOGRAPHY - - Atlas of Ancient and Classical Geography.
146463: CARTOGRAPHY - - Atlas of Ancient and Classical Geography.
146464: CARTOGRAPHY - - A Literary and Historical Atlas of Africa and Australasia.
158375: CARTOGRAPHY - - De Mercator a Blaeu. Espanya i l'edat d'or de la cartografia a Les Disset Provincies dels Països Baixos.
104206: CARTOGRAPHY - - Karakterisering stroomgebied Schelde. Rapportage van Nederland over de invulling van de kaderrichtlijn water in het stroomgebied Schelde conform artikel 5 [2 Vols. in Slipcase].
154329: CARTOGRAPHY - - Zhonghua renmin gongheguo fen sheng dituji [Hanyu Pinyinban]. ATLAS CHINA.
145925: CARTOGRAPHY - - Exposition Cartographique, Ethnographique et Maritime / Tentoonstelling van Landkaarten, Volkenkunde en Scheepvaart.
56495: CARUS, J. VICTOR - Verzeichniss der Schriften über Zoologie, welche in den periodischen Werken enthalten und vom Jahre 1846-1860 selbständig erschienen sind. Mit einschluss der Allgemein-Naturgschichtlichen, Periodischen und Palaeontologischen Schriften
4142866: CARUS, C.G. - Symbolik der menschlichen Gestalt. Ein Handbuch zur Menschenkenntniss.
160762: CARVAJAL, FEDERICO GARZA - VIR. Perceptions of Manliness in Andalucia and Mexico 1561-1699.
101557: CARVELL, H.T.|J. SVARTVIK. - Computational Experiments in Grammatical Classification.
142740: CARVER, MARTIN - Sutton Hoo. Burial Ground of Kings ?
185573: CARY, MELBERT B. - A Bibliography of the The Village Press 1903-1938. Including an account of the Genesis of the Press by Frederick W. Goudy and a Portrait of the 1903 Diary of Will Ramsom, co-founder. Facsimile Original Edition New York 1938.
185188: CARY, JOYCE - Memoirs of the Bobotes. A stirring account of war in the Balkans by one of the 20th century's greatest novelists.
165386: CARY, MELBERT B. - A Bibliography of the The Village Press 1903-1938. Including an account of the Genesis of the Press by Frederick W. Goudy and a Portrait of the 1903 Diary of Will Ramsom, co-founder.
102720: CAS OORTHUYS [PHOTOGR.].|EIJSKENS, ANTON - 75 Jaar bouwen. Van ambacht tot industrie 1889-1964.
150879: CAS OORTHUYS [PHOTOGRAPHS]|J. DUYVETTER|THIENEN, F.W.S. VAN - Klederdrachten. De schoonheid van ons land.
142364: CASANAKI, MARIOA|FANNY MALLOUCHOU - The Acropolis at Athens. Conservation Restoration and Research 1975-1983.
102085: CASANOVA, GIACOMO|F. VON BAYROS [ILLUSTR.].|HANSHEINZ EWERS [INTROD.]. - Giacomo Casanova. Erinnerungen aus galanter Zeit.
181399: CASARETTI, PAOLO - Teodora. Ascesa di una imperatrice.
150738: CASAS, BARTOLOMÉ DE LAS - De verwoesting van de West-Indische landen.
110461: CASATI, ROBERTO - The Shadow Club. The Greatest Mystery in the Universe and the Thinkers who unlocked its Secrets.
161633: CASCIATO, MARISTELLA [ET AL.]. - Architektuur en volkshuisvesting. Nederland 1870-1940.
122899: CASE, THOMAS - Physical Realism being An Analytical Philosophy from the Physical Objects of Science to the Physical Data of Sense.
4072438: CASEL, O. - Vom wahren Mensenbild.
4017957: CASEL, O. - Das christliche Festmysterium.
30154: CASEMIR, KIRSTIN|FISCHER, CHRISTIAN - Deutsch. Die Geschichte unserer Sprache
47323: CASETTI, PIERRE - Gibt es ein Leben vor dem Tod? Eine Auslegung von Psalm 49 (Orbis Biblicus et Orientalis 44)
154083: CASEY, JAMES - The Kingdom of Valencia in the Seventeenth Century.
163467: CASHMORE, ERNEST - Rastaman. The Rastafarian Movement in England.
58467: CASI, FAUSTO - Scienziati Aretini dal '400 al '700 strumenti
183271: CASIMIR, GERDA J. - The Impact of Telecommuting on the Division of Labour in the Domestic Setting.
4007841: CASIMIR, R. (RED.) - De ziel zoekt God. (Gezinsboek met getuigenissen, gedichten enz.)
131330: CASMIR, BERND - Staatliche Rentenversicherungssysteme im internationalen Vergleich. Eine Studie über die Systeme in Grossbritannien, den Niederlanden, der Schweiz, den Vereinigten Staaten von Amerika, Österreich und der Bundesrepublik Deutschland.
146146: CASO, PAUL - Charles Counhaye.
130428: CASPAR VAN DEN BERG|GEUT, LUDY|SUZANNE VAN SCHAIK [EDS.] - De koning van het schaakbord of Jan zonder Land ? Over programmaministers.
161694: CASPAR WECHGELAER|HOFSTEENGE, CEES|PROF. DR. H.J.W. DRIJVERS [ED.]. - Jan Gerrit Jordens. Leven en werken.
141644: CASPARIE, DR. W.A. [ED.]. - Vondsten uit het verleden. Oudheidkundig bodemonderzoek.
161494: CASPARIE, WIL|HERMAN STIL|JAAP BRAKKE|SIETZE VAN DER HOEK [EDS.]. - Het veen. Natuurlijk en menselijk moeras [2 Vols. Compl.]..
183675: CASPER MARKESTEIJN|HERMAN TROMP|LINDER-NOUWENS, JOKE|TJITTE WIERDSMA [EDS.]. - Grootboek. Bloemlezing en geschiedenis van de jeugdliteratuur.
185492: CASPER, SCOTT E. & JOANNE D. CHAISON EDS - ET AL.]. - Perspectives on American Book History. Artifacts and Commentary [With CD-Rom]. Volume: Studies in Print Culture and the History of the Book.
186293: CASPER STAAL|DEFOER, HENRI|VICTORIA GHEORGHITA [ED.]. - Byzantijnse kunst uit Roemenië. De Byzantijnse erfenis in de Roemeense Kunst uit het Nationaal Museum van Schone Kunsten van Roemenië.
104341: CASPER POLDER|TICHELAAR, PIETER JAN - Gebakken Schilderijen. Friese keramische platen 1870-1930/Fired Paintings. Friesian Ceramic Wall Plaques 1870-1930.
55634: CASPERS, CHARLES|MARGRY, PETER JAN - Identiteit en spiritualiteit van de Amsterdamse Stille Omgang
102638: CASPERS, THIJS - De hand van de mens in het landschap.
102580: CASS, CAROLINE - Grand Illusions. Contemporary interior murals.
157258: CASS, EDDIE|MORRIS GARRATT [INTROD.]. - Printing and the Book in Manchester 1700-1850.
104245: CASSADY, DAVID|DEBRA MCBRIDE - Red Faction II. Prima's Official Strategy Guide.
89732: CASSAGNES-BROUQUET, SOPHIE - La France au Moyen Âge
145565: CASSAGNES-BROUQUET, SOPHIE|VINCENT CHAMBARLHAC - L'Âge d'Or de la Forêt.
156249: CASSAM, QUASSIM - The Possibility of Knowledge.
100277: CASSEDY, STEVEN - To the Other Shore. The Russian Jewish Intellectuals Who Came to America
164806: H.C. CASSEE [EDS.].|KOHNSTAMM, PROF. DR. G.A. - Het Cultureel Woordenboek. Encyclopedie van de algemene ontwikkeling.
182936: H.C. CASSEE [EDS.].|KOHNSTAMM, PROF. DR. G.A. - Het Cultureel Woordenboek. Encyclopedie van de algemene ontwikkeling.
144809: H.C. CASSEE [EDS.].|KOHNSTAMM, PROF. DR. G.A. - Het Cultureel Woordenboek. Encyclopedie van de algemene ontwikkeling.
132014: CASSELS, LAVENDER - The Archduke and the Assassin. Sarajevo, june 28th 1914.
164936: CASSELS, LAVENDER - Clash of Generations. A Habsburg Family Drama in the Nineteenth Century.
153894: CASSESE, ANTONIO - International Law.
156150: CASSIER, LOUIS BARON DE - Dictionnaire historique du Limbourg Neerlandais de la période féodale à nos jours.
100010: CASSIRER, ERNST - Language and Myth.
4138403: CASSIRER, ERNST - Philosophie der symbolischen Formen. Teil 1. Die Sprache.
4141458: CASSIRER, E. (KANT, IM.) - Kants Leben und Lehre.
4031886: CASSIRER, E. - Die Philosophie der Aufklärung. (Grundriss der philosophischen Wissenschaften)
4142349: CASSIRER, ERNST - Philosophie der symbolischen Formen. I. Die Sprache. II. Das mythische Denken. III. Phänomenologie der Erkenntnis. Wesen und Wirkung des Symbolbegriffs. Index. (Sonderausgabe)
4142531: CASSIRER, ERNST - Wesen und Wirkung des Symbolbegriffs.
4142517: CASSIRER, E. - Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit. Sonderausgabe.
4142707: CASSIRER, E. - Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit. Reprint of the 3rd edition 1922.
4142708: CASSIRER, ERNST - Philosophie der symbolischen Formen. I. Die Sprache. II. Das mythische Denken. III. Phänomenologie der Erkenntnis. Wesen und Wirkung des Symbolbegriffs. Index. (Sonderausgabe)
144613: CASSON, STANLEY - Macedonia, Thrace and Illyria. Their Relations to Greece from the Earliest Times down to the Time of Philip son of Amyntas.
182347: CASSOU, JEAN - The Concise Encyclopedia of Symbolism.
4141362: CASSUTO, U. - The Goddess Anath. Canaanite Epics of the Patriarchal Age. Texts, Hebrew Translation, Commentary and Introduction by U.Cassuto.
4001758: CASSUTO, U. - Biblical and oriental studies. Volume I. Bible.
165577: CASTANIÉ, FRANÇOIS - Les indiscrétions d'un préfet de police de Napoleon. L'histoire vue par la police.
140472: CASTEL, ALBERT - Decision in the West. The Atlanta Campaign of 1864.
103937: CASTELFRANCHI VEGAS, LIANA - Italien und Flandern. Die Geburt der Renaissance.
152082: CASTELLAN, GEORGES - Histoire des Balkans XIVe - XXe Siècles.
53391: CASTELLANI, ELENA|CASTELLANI, LEONARDO - Feynman. Een magistraal fysicus (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 14)
93078: CASTELLION, SÉBASTIEN - De l'impunité des hérétiques. De Haereticis non puniendis. Texste latin inédit publié par Bruno Becker, texte français inédit publié par M. Valkhoff
4071518: CASTELLÓ, E.R. & KAPÓN, U.M. - Joden en Europa. Cultuur - Geschiedenis. Met een inleiding van L.Dequeker.
141071: CASTELMAN, RIVA - American Prints 1913-1963.
164918: CASTELOT, ANDRÉ - Talleyrand ou le cynisme.
166855: CASTEN WURM [EDS.].|FABER, ELMAR - Allein mit Lebensmittelkarten ist es nicht auszuhalten ... Autoren- und Verlegerbriefe 1945-1949.
85587: CASTENDIJK, R.J. - Jan Wagenaar en zijn vaderlandsche historie
105045: CASTERMAN, LOUIS-ROBERT - Casterman. Deux cents ans d'edition et d'imprimerie. 1780-1980.
185149: CASTIGLIONI, ARTURO [E.B. KRUMHAAR - TRANSL.]. - A History of Medicine.
181054: CASTILLO, MICHAEL DEL [ET AL.]. - Picasso.
143306: CASTILLO, BERNAL DIAZ DEL - Wahrhaftige Geschichte der Entdeckung und Eroberung von Mexiko [Denkwürdigkeiten des Hauptmanns Bernal Diaz del Castillo oder Wahrhafte Geschichte der Entdeckung und Eroberung von Neuspanien]. Anhand der neuesten spanischen und mexikanischen Ausgaben und unter Verwendung alter deutscher Übersetzub=ngen durchgesehen, bearbeitet und neu ans Licht gebracht.
156251: CASTLE, JENNIFER L.|NEIL SHEPHARD - The Methodology and Practice of Econometrics. A estschrift in Honour of David F. Hendry.
102430: CASTLEMAN, RIVA|WOLFGANG WITTROCK, [EDS.]. - Henri de Toulouse-Lautrec. Images of the 1890s.
156577: CASTOR, HELEN - Blood & Roses.
122019: CASTRIES, DUC DE - Louis XVIII. Portrait d'un roi.
174618: CASTRO, MICHEL - L'itinéraire théologique d'Henri Bouillard : de Thomas d'Aquin à Emmanuel Levinas. Petits Cerf-Histoire
176127: CASTRO, SIXTO J. - Lógica de la creencia : una filosofía (tomista) de la religión. Aletheia 54
110140: CASTRO, D.H. - De synagoge der Portugees-Israëlietische gemeente te Amsterdam. Ter gelegenheid van het 275-jarig bestaan dezer synagoge opnieuw uitgegeven en aangevuld door Dr. J. Meijer.
101677: CASTRONOVO, DAVID - The English Gentleman. Images and Ideals in Literature and Society.
87271: CAT, MICHEL L.H.M. LE E.A. - Protestantism crossing the seas. A short-title catalogue of English books printed before 1801 illustrating te spread of Protestant thought and the exchange of ideas between the English-speaking countries and the Netherlands, held by the University Library of the Vrije Universiteit at Amsterdam.
141956: CATAL.]. TSENG YUHO ECKE|KANANO, TORU [PREF., ESSAY|SUZANNE CAHILL [ESSAYS] - Bronze Mirrors from Ancient China. Donald H. Graham Jr. Collection.
184169: CATALOGUE ARTIFORT - Artifort zit-meubelen.
103246: CATALOGUE - - Highly Important French & Continental Furniture.
141246: CATALOGUE - - Amsterdams goud en zilver. Tentoonstelling van werken der grote Amsterdamse edelsmeden van de 16e, 17e en 18e eeuw.
121127: CATALOGUE - - Catalogue de Meubles de Bureau. Bureaux Plats et à Volets. Classeurs, Bibliothèques, Fauteuils, etc.
122592: CATALOGUE - - The Colin Harper Collection of Shells in Pottery & Porcellan also Glass, Books, Watercolours & Prints 24 & 25 January 1990.
181022: CATALOGUE - - Valuable Hebrew Printed Books. The Property of the Valmadonna Trust [Sold by order of the Trustees]. And an Important Illustrated Manuscript Croll of Esther. The Property of the Athenaeum Liverpool.
140939: CATALOGUE VENTE DROUOT - Collection de monsieur L. Salavin (1972)
182316: CATALOGUE - - Van vergrootglas tot oog der wetenschap. 2,5 eeuw microscopie. Rijksmuseum voor de Geschiedenis der Natuurwetenschappen [National Museum of the History of Science] at Leyden.
180289: CATALOGUE WAGENINGEN - Catalogue of Woody Plants in the Botanical Gardens Wageningen.
163044: CATALOGUE - - Catalogue d'une Précieuse Bibliothèque [Manuscrits - Incunables et Impressions du XVIe Siècle], provenant d'une ancienne Abbaye, dont la vente aura le Mardi 13 décembre 1887 à Leide, dans la Gehoorzaal, rue Breedestraat sous la direction de J.W. van Leeuwen.
160975: CATALOGUE RIJKSMUSEUM AMSTERDAM - Fresco's uit Florence.
158382: CATALOGUE BURLINGTON 1908 - - Illustrated Catalogue of Illuminated Manuscripts Burlington Fine Arts Club.
158266: CATALOGUE OXFORD UNIVERSITY - - Oxford University Press General Catalogue. Eigth Edition.
140395: CATALOGUE - - Collectie B. de Geus van den Heuvel. Catalogus Schilderijen - Aquarellen en Etsen. Verzameling B. de Geus van den Heuvel, Nieuwersluis [2 Vols. Compl.].
105049: CATALOGUE STEAM TOYS - The 1898 Bing Toy Catalogue [Nürnberger Metall- & Lackierwaarenfabrik vorm. Gebrüder Bing - Nürnberg. Specialität: Modelldampfmachines und Betriebsmodelle. Dampf-Eisenbahnen & Dampf-Schiffe].
104836: CATALOGUE - - Le siècle de Louis XIV au pays de Liège [1580-1723].
141840: CATALOGUE STEDELIJK MUSEUM - Industry & Design in the Netherlands 1850-1950.
130012: CATALOGUE - - Fries zilver. [Frisian Silver]
167974: CATALOGUS 1934 [FACSIMILE] - - Speciaal-catalogus van de postzegels van Nederland en Koloniën 1934.
167162: CATALOGUS - - Catalogus Schoolboekuitgevers 1930.
164110: CATALOGUS - - Catalogus Schoolboekuitgevers 1932.
151106: CATALOGUS HISTORISCHE WAPENS [THOR] - Historische Wapens & Uitrustingsstukken / Historische Waffen & Rüstungsteile / Historic Arms & Armour.
4039712: CATCHPOLE, D. - The Trial of Jesus. A study in the Gospels and Jewish Historiography from 1770 tot the Present Day. (Studia Post-Biblica 18)
56960: CATCHPOLE, DAVID R. - The Quest for Q
156337: CATE, C.L. TEN - Tot glorie der gerechtigheid. De geschiedenis van het brandmerken als lijfstraf in Nederland.
53799: CATE, ARTHUR TEN - Sterven voor Bosnië? Een historische analyse van het interventiedebat in Nederland, 1992-1995
166999: CATE, CURTIS - André Malraux. A Biography.
164827: CATE, ARTHUR TEN - Waarnemers op heilige grond. Nederlandse officieren bij UNTSO 1956-2003.
142392: CATE, CURTIS - Antoine de Saint-Exupéry. His Life & Times.
121986: CATE, FLIP TEN - Dit volckje seer verwoet. Een geschiedenis van de Sint Antoniesbreestraat.
85775: CATÉCHÈSE ORTHODOXE - Vocabulaire théologique othdoxe
123316: [MR. K. CATH - FOREW.].|HERMAN J. MOESHART [ET AL.].|LEIJERZAPF, DRS INGEBORG TH. - Herinneringen aan Japan 1850-1870.
110491: [MR. K. CATH - FOREW.].|HERMAN J. MOESHART [ET AL.].|LEIJERZAPF, DRS INGEBORG TH. - Herinneringen aan Japan 1850-1870.
153988: CATHARINE VAN GRONINGEN [TEXT]|DRENTH, JURJEN [PHOTOGR.]. - Beelden uit de Stichtse Lustwarande.
154225: CATHCART, MICHAEL [ED.]. - Manning Clark's History of Australia [Abridged from the six-volume classic].
141979: CATHEDRALS - Merveilleuses Cathédrales de France.
152951: CATHELIJNE DE BUSSER|LIGTVOET, ARJEN - Vaagtaal. Vecht mee tegen beleidsbabbels, managementspeak en zirggezemel.
142976: CATHERINE ARMSTRONG [EDS.].|HINKS, JOHN - Worlds of Print. Diversity in the Book Trade.
103614: CATHERINE DONZEL [EDS - ET AL.].|SANGMANEE, KITTY CHA - L'ABCdaire du Thé.
183319: CATHERINE MAGNIEN-SIMONION - EDS.].|MICHEL MAGNIEN|MONTAGNE, MICHEL DE [JEAN BALSAMO - Les Essais.
166024: CATHERINE ARMSTRONG [EDS.].|HINKS, JOHN - Book Trade Connections from the Seventeenth to the Twentieth Centuries.
143027: CATHERINE ARMSTRONG [EDS.].|HINKS, JOHN - Printing Places. Locations of Book Production & Distribution since 1500.
121228: CATHERINE PETERS SENGERS|ESTHER TOBÉ [EDS.].|KLOEK, ELS - Vrouwen en Kunst in de Republiek. Een overzicht.
182401: CATHERINE BIBOLLET [PHOTOGRAPHS]|LEBÉDEL, CLAUDE [TEXT] - Comprendre la tragédie des cathares.
54803: CATHERWOOD, CHRISTOPHER - Een gedeelde God. Verschillen tussen islam, christendom en jodendom
145017: CATLIN, GEORGE [MICHAEL M. MOONEY - ED.], - Letters and Notes on the North American Indians.
130954: CATLIN, GEORGE [MICHAEL M. MOONEY - ED.], - Letters and Notes on the North American Indians.
132111: CATS, JACOB [HANS LUIJTEN - ED.] - Sinne- en Minnebeelden. Studie-uitgave met inleiding en commentaar [3 Vols. Compl.]
58728: CATS, JACOB - Zinne- en Minnebeelden
165097: CATS, B.C.|H.N.J. VAN DEN BERG - Logistiek onder de tropenzon. De verzorgende diensten van KNIl en KL in Nederlands-Indië 1946-1950.
96441: CATS, JACOB - Dichtwerken van Jacob Cats, naar de behoeften van den tegenwoordigen tijd ingerigt. Met plaatjes. Vijfde deel
96442: CATS, JACOB - Dichtwerken van Jacob Cats, naar de behoeften van den tegenwoordigen tijd ingerigt. Met plaatjes. Zesde deel
96443: CATS, JACOB - Dichtwerken van Jacob Cats, naar de behoeften van den tegenwoordigen tijd ingeriecht. Met plaatjes. Zevende deel
96444: CATS, JACOB - Dichtwerken van Jacob Cats, naar de behoeften van den tegenwoordigen tijd ingericht. Met plaatjes. Achtste en laatste deel
96440: CATS, JACOB - Dichtwerken van Jacob Cats, naar de behoeften van den tegenwoordigen tijd ingerigt. Met plaatjes. Vierde deel
151159: CATS - The Cat Fanciers' Association. 1995. Yearbook. Events of 1993-1994 Show Season..
130149: CATS, J. - Spiegel van den Ouden en Nieuvven Tydt, Bestaende uyt Spreeck-woorden ende Sin-spreuken, ontleent van de voorige en jegenwoordige Eeuwe, verlustigt door menigte van Sinne-beelden, met Gedichten en Prenten daer op passende: Dienstigh tot bericht van alle gedeelten des levens: beginnende van de Kintsheyt, ende eyndigende met het eynde alles vleesch [3 Parts in 1]
31556: CATSBURG, J. - Het gebed
31489: CATSBURG, J. - Feeststoffen. Kom! Schepper Heilige Geest. 7-tal Pinksterpredikaties, waarvan de beide laatste het afscheid van St. Maartensdijk en de intrede te Katwijk aan Zee
86237: CATSBURG, J. - Vragen op de levensweg
86480: CATSBURG, J. - Vragen op de levensweg
87309: CATSBURG, J. - De rechtvaardiging van de goddeloze
53398: CATTANEO, MARCO - Heisenberg. Van kwantumrevolutie tot wereldformule (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 11)
95240: CATTANEO, MARCO - Heisenberg. Van kwantumrevolutie tot wereldformule (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 11)
58832: CATTANEO, MARCO - Heisenberg. Van kwantumrevolutie tot wereldformule (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 11)
102859: CATTANEO, MARCO|JASMINA TRIFONI - Legendäre Bauwerke der Menschheit. Das Unesco Weltkulturerbe.
157539: CATTANI, ALFRED [ED.]. - Zentralbibliothek Zürich. Lust zu schauen und zu lesen.
101214: CATTEEUW, PAUL|FRANK HELLEMANS [EDS.]. - In verscheidenheid. Liber Amicorum Prof. Dr. Em. Robert van Passen.
154419: CATULLUS, GAIUS VALERIUS [HILDEGARD PÜTZ - TRANSL.|GRAPHS.]. - Odi et Amo.
143587: CAUCHARD, J.C.|RAYMOND FERRANDO [INTROD.]. - La pintade [Numida Meleagris].
162312: CAUCHIES, JEAN-MARIE [ED.]. - Publication du Centre Européen d'Études Bourguignonnes (XIVe-XVIe siècle). Images et représentations princières et nobiliaires dans les Pays-Bas bourguignons et quelques régions voisines [12 Volumes].
141663: CAUSA, RAFFAELLO [INTROD.]. - La peinture napolitaine de Caravage à Giordano.
155523: CAUTE, DAVID - The Fellow-Travellers. A Postscript to the Enlightenment.
163641: CAUTE, DAVID - Joseph Losey. A Revenge on Life.
167034: CAUTE, DAVID - Politics and the Novel During the Cold War.
140555: CAUTER, LIEVEN DE - Archeologie van de kick. Over moderne ervaringshonger.
105110: CAUTEREN, J. VAN [ET AL] - Schatkamers uit het zuiden.
183328: CAVALHO, JOAQUIM [ED.]. - Religion, Ritual and Mythology. Aspects of Identity Formation in Europe & Religion and Power in Europe. Conflict and Convergence [ = Volume I & II: Religions and Philosophical Concepts].
140411: CAVALIERI, PIUS FRANCHI DE|JOHANNES LIETZMANN [EDS.]. - Specimina Codicum Graecorum Vaticorum. Collegerunt Pius Franchi de' Cavalieri et Iohannes Lietzmann.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

3/9