Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
104835: BROWN, ALLEN|CHARLES COULSEN [EDS.].|MICHAEL PRESTWICH - Europese Kastelen.Een historisch reisboek.
4137661: BROWN, DAVID - The Four Gospels. A Commentary, Critical, Experomental and Practical.
153598: BROWN, JOSEPH EPES - De heilige pijp. De zeven geheime rituelen van de Oglala-Sioux, geopenbaard door Zwarte Eland aan Joseph Epes Brown.
4133420: BROWN, DAVID - The Four Gospels. A Commentary, Critical, Experomental and Practical.
156759: BROWN, MICHAEL - The Black Douglases. War and Lordship in Late Medieval Scotland 1300-1455.
4050926: BROWN, P. - De opkomst van het christendom in Europa.
121155: BROWN, CECIL H. - Wittgensteinian Linguistics.
100469: BROWN, R. ALLEN - English Castles.
102325: BROWN, P. HUME - History of Scotland. Volume III: From the Revolution of 1689 to the Disruption 1843 [only].
89770: BROWN, CHRISTOPHER E.A. - Van Dyck, Tekeningen / Van Dyck, Schilderijen. (2 delen)
89900: BROWN, CHRISTOPHER|VLIEGHE, HANS E.A. - Antoon Van Dyck. 1599-1641.
4066073: BROWN, R.E. - Jesus, God en Mens.
121194: BROWN, DOUGLAS|PETER A.P.J. ALLEN - An Introduction to the Law of Uganda.
101554: BROWN, ROGER LANGHAM. - Wilhelm von Humboldt's Conception of Linguistic Relativity.
102231: BROWN, E.H. PHELPS|MARGARET H. BROWNE - A Century of Pay. The course of pay and production in France, Germany, Sweden, the United Kingdom and the United States of America, 1860-1960.
122330: BROWN, PETER [ED.]. - The Book of Kells. Forty-eight pages and details in colour from the manuscript in Trinity College, Dublin.
4020684: BROWN, C. - Philosophy and the Christian Faith. A Historical Sketch from the Middle Ages to the Present Day.
153476: BROWN, MICHELLE P. - Manuscripts from the Anglo-Saxon Age.
31054: BROWN, JOHN - Systematic Theology. A compendious view of natural and revealed religion
101213: BROWN, BRUCE [ED.]. - Asia and the Pacific in the 1970s. The Roles of the United States, Australia and New Zealand.
141918: BROWN, CHRISTOPHER|JAN KELCH|PIETER VAN THIEL [EDS.]. - Rembrandt. De meester en zijn werkplaats [2 Vols. Compl.].
141875: BROWN, J. CARTER|JENNIFER MONTAGUE [ESSAYS]|MICHAEL E. SHAPIRO [ED.]. - Rings. Five Passions in World Art.
140636: BROWN, MICHELLE P. [ED. - ET AL.2006]. - In the Beginning. Bibles before the Year 1000.
167428: BROWN, KAY - The Booklover's Book List.
101150: BROWN, NINA W. - Loving the Self-Absorbed. How to create a more satisfying relationship with a narcissistic partner.
123176: BROWN, PETER [ED.]. - The Book of Kells. Forty-eight pages and details in colour from the manuscript in Trinity College, Dublin.
186521: BROWNE, JANET - Charles Darwin:The Power of Place [Volume II of a Biography]. .
186520: BROWNE, JANET - Charles Darwin Voyaging.
165787: BROWNE, JANET - Over het ontstaan der soorten van Darwin.
166261: BROWNING, ELIZABETH BARRETT [MARGARET ARMSTRONG - ILLUSTR.]. - Sonnets from the Portuguese and Other Love Poems.
101675: BROWNING, ROBERT - Justinian & Theodora.
54800: BROWNING, DON S. - A fundamental practical theology. Descriptive and strategic proposals
180233: BROWNING, ROBERT - The Poems of Robert Browning. Dramatic Lyrics, Dramatic Romances, Men and Women, Dramas, Pauline, Paracelsus Christmas Eve and Easter Day. Sordello and Dramatis Personae.
4300106: BROWNING, R.L. & REED, R.A. - The Sacraments in Religious Education and Liturgy: An Ecumenical Model.
131956: BROWNING, ROBERT - The Byzantine Empire.
94492: BROWNING, DON S. - Normen en waarden in het pastoraat
140518: BROWNING, ROBERT - The Emperor Julian.
90640: BROWNLEE, MARINA S. A.O. - The New Medievalism
90257: BROWNLEE, MARINA S. A.O. - The New Medievalism
47158: BROWNRIGG, RONALD|COMAY, JOAN - Wie is wie, Het Oude Testament, inclusief de apocriefe (deuterocanonieke) boekem / Het Nieuwe Testament. Alle bijbelse figuren van A tot Z
4058638: BROX, N. (HIRT DES HERMAS) - Der Hirt des Hermas. Übersetzt und erklärt. (KAV-7)
95399: BROX, NORBERT - Zeuge und Märtyrer. Untersuchungen zur frühchristlichen Zeugnis-Terminologie
32573: BROX, NORBERT - Der Hirt des Hermas (Series: Kommentar zu den Apostolischen Vätern. Siebenter Band)
184230: BRUANT, ARISTIDE [FRANCISQUE LOUIS GUSTAVE POULBOT - ILLUSTR.]. - Dans la Rue. Volume 3: Chansons et Monologues [only].
184231: BRUANT, ARISTIDE [BORGEX - ILLUSTR.]. - Sur la Route. Chansons et Monologues.
31418: BRUBAKER BRADLEY, KIMBERLY - De oorlog die mijn leven redde
145400: BRUCCOLI, MATTHEW J.|PARK BUCKER [EDS]. - To Loot My Life Clean. The Thomas Wolfe-Maxwell Perkins Correspondence
168071: BRUCCOLI, MATTHEW J. [ED.]. - As Ever, Scott-Fitz. Letters Between F. Scott Fitzgerald and His Literary Agent, Harold Ober 1919-1940.
4022707: BRUCE, F.F. - In Retrospect. Remembrance of Things Past.
155036: BRUCE, JULIA|HELEN DOUGLAS-COOPER|JUSTIN SCROGGE [EDS. - ET AL.]. - Aarde en heelal.
4071214: BRUCE, F.F. - Israel and the Nations. From the Exodus to the Fall of the Second Temple. Revised by D.F.Payne.
4049122: BRUCE, A.B. - The Training of the Twelve.
162977: BRUCE, MARIE LOUISE - Anne Boleyn.
4066958: BRUCE, F.F. - New Testament History.
4051160: BRUCE, F.F. (ED.) (HOOKE, S.H.) - Promise and Fulfilment. Essays Presented to Prof. S.H.Hooke in celebration of his 90th Birthday 1964 by Members of the Society for Old Testament Study and Others.
150919: BRUCE, ROBERT B. - A Fraternity of Arms. America & France in the Great War.
122183: BRUCE LINCOLN, W. - Nikolaus I. von Russland 1796-1855.
151367: BRUCE JONES|JONES, MARCIA L. - 60 Jaar Formule 1
160734: BRUCE PATTISON|PINTO, V. DE SOLA - The English Renaissance 1510-1688. Introductions to English Literature. With a chapter on literature and music.
163840: BRUCE CLUNIES ROSS [EDS.].|EVA RASK KNUDSEN|FALCK BORCH, MERETE|MARTIN LEER - Bodies and Voices. The Force-Field of Representation and Discource in Colonial and Postcolonial Studies.
4300972: BRUCE, F.F. & E.GÜTING, - Ausserbiblische Zeugnisse über Jesus und das früe Christentum. Einschliesslich des apokryphen Judasevangeliums.
4135247: BRUCE, F.F. - The Books and the Parchments. Some Chapters on the Transmission of the Bible.
4135290: BRUCE, F.F. - The Apostolic Defence of the Gospel. Christian Apologetic in the New Testament.
110836: BRUCE, STEVE - Sociologie. De kortste introductie.
58511: BRUCH, H. - Kroniek der Friese Kronieken. Antikritiek op Bolhuis' Kritiek
185168: DR. H. BRUCH]|ROMEIN, DR. JAN [ - Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de Middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis & SUPPLEMENT [2 Vols. Compl.].
185169: DR. H. BRUCH]|ROMEIN, DR. JAN [ - Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de Middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis & SUPPLEMENT [2 Vols. Compl.].
140802: BRUCH, H. [ED.]. - Johannes de Beke, Croniken van den Stichte van Utrecht ende van Hollant.
158080: BRÜCHER, DANIEL [FOREW.]. - Ernst Brücher. Ein Erinnerungsbuch [& CD].
4300555: BRUCHERUS, H.H. - Geschiedenis van de opkomst der Kerkhervorming in de provincie Groningen, tot aan het jaar 1594:. gevolgd door de geschiedenis van de vestiging der kerkhervorming in dezelfde provincie, tot aan de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 em 1619, uit echte stukken zamengesteld.
84380: BRÜCK, HEINRICH - Geschichte der katholischen Kirche in Deutschland im neunzehnten Jahrhundert (Erster Band)
175773: BRUCKBERGER, RAYMOND-LEOPOLD - Lettre ouverte à Jésus-Christ.
101771: BRUCKER, GENE - Giovanni en Lusanna. Trouw en ontrouw in Florence rond 1450.
96997: BRÜCKNER, STEFFEN|KUBICEK, HERBERT - Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit von IT-Projekten. Die frühen Phasen des Projecktmanagements
103112: BRUCKNER, D.J.R.|SEYMOUR CHWAST|STEVEN HELLER - Kunst gegen den Krieg.
104650: BRÜCKNER, WOLFGANG - Imagerie Populaire Allemand [In Slipcase].
4276080: BRUCKNER, PASCAL - De verleiding van de onschuld. Vertaling Fr.Guwy.
48126: BRUCKNER, ANTON - Orgelwerke (Diletto Musicale nr. 364)
96996: BRÜCKNER, STEFFEN|KUBICEK, HERBERT - Businesspläne für IT-basierte Geschäftsideen. Betriebswirtschaftliche Grundlagen anhand von Fallstudien
154424: BRÜDER GRIMM [TEXT]|DOMBROWSKI, ERNST VON [ENGRAV.]. - Jorinde und Joringel. Ein Märchen.
176447: BRUEGGEMANN, WALTER - From whom no secrets are hid : introducing the psalms.
121636: BRUGGE - Gedenkboek Eeuwfeest van het St. Lodewijkscollege Brugge 21 april 1936.
154687: BRUGGE, TINI - Geheimen uit de kloostertuin.
142050: BRUGGEMAN, L.|OJONG SOERJADI [ILLUSTR.]. - Tuinboek voor de tropen.
97051: BRUGGEN, JAKOB VAN - Lucas. Het evangelie als voorgeschiedenis (Serie: Commentaar op het Nieuwe Testament)
4062392: BRUGGEN, K.V.D. (RED.) (ERNST, H.) - Tijd van oorlog, tijd van vrede. Over het werk van de vredesbeweging. Aangeboden aan bisschop H.Ernst. Met medewerking van M.Schuurmans, A.M.Oostlander e.a.
101460: BRUGGEN, KOOS VAN DER - Verzekerde vrede of verzekerde vernietiging. Ontwikkeling van een theorie van gerechtvaardigde afschrikking.
121804: BRUGGEN, CARRY VAN - Eva.
4000565: BRUGGEN, J. VAN - Het huwelijk gewogen. I Korinthe 7.
4052309: BRUGGEN, J.V. - De toekomst van de bijbelvertaling.
97041: BRUGGEN, JAKOB VAN - Matteüs. Het evangelie voor Israël (Serie: Commentaar op het Nieuwe Testament)
BCCNT026: BRUGGEN, J. VAN - Complete serie CNT. Christus op aarde, Matteüs, Marcus, Lucas, Johannes, Het evangelie van Gods Zoon, Handelingen, Paulus, Apostelen, Romeinen, 1 Korinthiërs, 2 Korintiërs, Galaten, Efezërs, Filippenzen, Kolossenzen/Filemon, Tessalonicenzen, Timoteüs/Titus, Hebreeën, Jakobus, 1 Petrus, 2 Petrus/Judas, 1, 2 en 3 Johannes en Openbaringen.
BCCNT025: BRUGGEN, J. VAN (RED) - Open Testament. Profiel van een commentaar
BCCNT013: BRUGGEN, J. VAN - Galaten - Het goed recht van gelovige Kelten.
BCCNT008: BRUGGEN, J. VAN - Paulus - Pionier voor de Messias van Israël.
BCCNT006: BRUGGEN, J. VAN - Het evangelie van Gods Zoon - Persoon en leer van Jezus volgens de vier evangeliën.
BCCNT001: BRUGGEN, J. VAN - Christus op aarde - Zijn levensbeschrijving door leerlingen en tijdgenoten.
BCCNT002: BRUGGEN, J. VAN - Matteüs - Het evangelie voor Israël.
97043: BRUGGEN, JAKOB VAN - Lucas. Het evangelie als voorgeschiedenis (Serie: Commentaar op het Nieuwe Testament)
97047: BRUGGEN, JAKOB VAN - Marcus. Het evangelie volgens Petrus (Serie: Commentaar op het Nieuwe Testament)
97048: BRUGGEN, JAKOB VAN - Marcus. Het evangelie volgens Petrus (Serie: Commentaar op het Nieuwe Testament)
97042: BRUGGEN, JAKOB VAN - Matteüs. Het evangelie voor Israël (Serie: Commentaar op het Nieuwe Testament)
59399: BRUGGEN, J.J.G. VAN DER - Verzekerde vrede of verzekerde vernietiging. Ontwikkeling van een theorie van gerechtvaardigde afschrikking
94814: BRUGGEN, JAKOB VAN - Na veertien jaren. De datering van het in Galaten 2 genoemde overleg te Jeruzalem. Fourteen years later. The Meeting at Jerusalem of Galatians 2 and New Testament Chronology (with a summary in English)
151781: BRUGGEN, H.J.J.M. VAN DER [ED. ET AL.]. - Regionale geschiedenis zonder grenzen. Opstellen aangeboden aan prof. dr. J.C.G.M. Jansen.
4002767: BRUGGEN, J.V. - Na veertien jaren. De datering van het in Galaten 2 genoemde overleg te Jeruzalem. (Diss.)
4042828: BRUGGEN, J.J.G.V. - Verzekerde vrede of verzekerde vernietiging. Ontwikkeling van een theorie van rechtvaardige afschrikking. (Diss.) 1986, 384 blz.
BCCNT010: BRUGGEN, J. VAN - Romeinen - Christenen tussen stad en synagoge.
60121: BRUGGEN, W. VAN - Futurum en eschaton (Over de verhouding van het handelen van God en van de mens in de geschiedenis met het oog op de toekomst)
121805: BRUGGEN, CARRY VAN - Vier jaargetijden.
181364: BRUGGEN, CARRY VAN - Prometheus. Een bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het individualisme in de litteratuur.
BCCNT003: BRUGGEN, J. VAN - Marcus - Het evangelie volgens Petrus.
BCCNT004: BRUGGEN, J. VAN - Lucas - Het evangelie als voorgeschiedenis.
52327: BRUGGEN, J. VAN - Marcus - Het evangelie volgens Petrus. Serie: Commentaar op het Nieuwe Testament
95635: BRUGGEN, J. VAN - De toekomst van de bijbelvertaling
58168: BRUGGEN, JAKOB VAN - Kroongetuigen van het evangelie
100823: BRUGGEN, PETER VAN - De cantor van de Thomaskerk. Het leven en de betekenis van Johann Sebastian Bach 1685-1750.
31873: BRUGGEN, JAKOB VAN - Na veertien jaren. De datering van het in Galaten 2 genoemde overleg te Jeruzalem / Fourteen years later. The Meeting at Jerusalem of Galatians 2 and New Testament Chrology (with a summary in English)
110400: BRUGGEN, MR. H. VAN DER|DRS. C. HOUBER [EDS. - ET AL.].|DRS. M. HEEMELS - Spiegel van Roermond. Jaarboek voor Roermond - Volume 12 [2004].
154499: BRUGGENCATE, IR. A. TEN - Heraldische gids van de Goudse glazen.
104531: BRUGGENCATE, CAROLIEN TEN|KAREN BUSCHMAN - De Ploeg 75. Een kroniek van de Groninger Kunstkring 1918-1993.
180891: A. TEN BRUGGENCATE|J. SCHREGARDUS [EDS.].|VISSER, C. - Onze Hollandsche Molen. Bijdragen tot de kennis en de geschiedenis van de windmolens in Nederland [2 Vols. Compl.].
167607: BRUGMAN, J. - An Introduction to the History of Modern Arabic Literature in Egypt.
122709: BRUGMAN, PIETER - Naar de Oost. Oorlogsvrijwilligers naar Nederlands Indië 1945-1948.
4137496: BRUGMAN, J. - Speculum imperfectionis en devotus tractatus. Met een inleiding over zjin leven en werk door F.A.H.v.d.Hombergh. (Teksten en documenten VI)
4024294: BRUGMAN, J. - De zuilen van de islam. Opstellen over de islam, de Arabieren en de arabische literatuur.
60122: BRUGMANN, V.G.E. - Die Durchfuhrung der Methode der Korrelation in den Religiosen Reden Paul Tillichs
82600: BRUGMANS, H. - Willem van Oranje
100580: BRUGMANS, PROF. DR. H.|DR. RICHTER ROEGHOLT - Geschiedenis van Amsterdam & Amsterdam in de 20e eeuw [6 & 2 Volumes - Complete Set].
55755: BRUGMANS, I.J. - Paardenkracht en Mensenmacht. Sociaal-economische geschiedenis van Nederland 1795-1940
55346: BRUGMANS, H. E.A. - Geschiedenis van Nederland (Complete Set, 8 delen)
94738: BRUGMANS, H. - Correspondentie van Robert Dubley, Graaf van Leycester, en andere documenten betreffende zijn Gouvernement-Generaal in de Nederlanden 1585-1588 (3 delen)
101343: DR. H. BRUGMANS|PETERS, C.H. - Steden in de renaissance. Civitates Orbis Terrarum [In Slipcase].
55340: BRUGMANS, H. - Amsterdam in de Gouden Eeuw (2 delen)
183187: BRUGMANS, H.|K. HEERINGA [EDS]. - Corpus Sigillorum Neerlandicorum. De Nederlandsche zegels tot 1300. Afgebeeld en beschreven [3 Volumes = Complete Set].
110611: BRUGMANS, EDITH|JOOS VAN VUGT (EDS)|PAUL MINDERHOUD - Mythen en misverstanden over migratie.
31432: BRUGMANS, I.J. - Nederlandsch-Indië onder Japanse bezetting. Gegevens en documenten over de jaren 1942-1945
162319: BRUGMANS, DR. H. - Verslag van een onderzoek in Engeland naar archivalia, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, in 1892 op last der regeering ingesteld.
4030723: BRUGMANS, H. & FISCHER, F.H. - Geschiedenis der wereld in woord en beeld. Uitgegeven door N.V.Uitgeversmaatschappij Olanda. Doorgezien door W.Nolet.
82599: BRUGMANS, H. - Willem van Oranje
158026: BRUGMANS, PROF. DR. I.J. [ED.]. - Honderd vijfentwintig jaren arbeid op het onderwijsterrein 1836-1961.
161899: BRUGMANS, DR. H. - Het belang der Economische Geschiedenis. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het Hoogleeraarsambt in de Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam den 7den Maart 1904.
110827: BRUGMANS, DR. I.J. [ED. - ET AL.]. - Welvaart en historie. Tien studiën.
58636: BRUGMANS, H.|OPPERMANN, O. - Atlas der Nederlandsche Palaeographie
151653: BRUGMANS, DR. I.J. - Statistieken van de Nederlandse Nijverheid uit de eerste helft der 19e eeuw [Vol. 1&2].
83544: BRUGMANS, H. - Bibliographie der geschriften van Prof. Dr. H. Brugmans 1891-1938
85229: BRUGMANS, H. - Levensbericht van P.J. Blok. Uit het jaarboek der Koninklijke Akademie van wetenschappen 1930-1931
104483: BRUGMANS, PROF. DR. H. [& MR. N. BEETS] - De geschiedenis van Amsterdam. Het nieuwe Amsterdam van 1795 tot den tegenwoordigen tijd.
88908: BRUGMANS, H. - Het huiselijk en maatschappelijk leven onzer voorouders. (2 delen)
96633: BRUGMANS, I.J. - Stapvoets voorwaarts. Sociale geschiedenis van Nederland in de negentiende eeuw
55712: BRUGMANS, H. - Opkomst en bloei van Amsterdam
57022: BRUGMANS, ARIE E.A. - Het drama bij de Donderdam... ...17 januari 1829
110632: BRUGMANS, EDITH|MARTIN BUIJSEN [EDS]. - Krakend recht en verharde moraal. Maatschappelijke ontwikkelingen en hun invloed op recht en moraal.
162873: BRUGMANS, PROF. DR. H. [& MR. A. LE COSQUINO DE BUSSY|PROF. MR. N.W. POSTHUMUS - EDS.]. - Opkomst en bloei van Amsterdam.
164073: BRUGMANS, E. [ED.]. - Cultuurfilosofie. Katholieke, reformatorische, humanistische, islamitische en joodse reflecties over onze cultuur.
54205: BRUGMANS, H.|WACHTER, F. - Briefwechsel des Ubbo Emmius. Band I: 1556 bis 1608. Band II: 1608-1625 (2 volumes)
96174: BRUGMANS, H.K.|FRANK, A. - Geschiedenis der Joden in Nederland. Eerste deel (tot circa 1795)
88757: BRUGMANS, H. - Opkomst en bloei van Amsterdam
88761: BRUGMANS, H. - Opkomst en bloei van Amsterdam
88762: BRUGMANS, H. - Het nieuwe Amsterdam van 1795 tot den tegenwoordigen tijd. De geschiedenis van Amsterdam.
4138784: BRUGMANS, G. - Holland's spectrum. Hoe anderen ons zien.
130878: BRUGMANS, PROF. DR. H. - Crisis en roeping van het westen. Twee en een halve eeuw Europese Cultuurgeschiedenis.
82008: BRUGMANS, H. E.A. - Amsterdam in Beeld, met 610 afbeeldingen
85475: BRUGMANS, H. - Levensbericht van Carel Hendrik Theodoor Bussemaker
88854: BRUGMANS, H. - Historische opstellen opgedragen aan Prof. Dr. H. Brugmans ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als hoogleeraar aan de Universiteit van Amsterdam door zijn oud-leerlingen, leerlingen, vrienden en vereerders. 1904 - 7 maart 1929.
110615: BRUGMANS, EDITH - Moreel scepticisme.
4068266: BRUGMANS, I.J. - Nederlandsch-Indië onder Japanse bezetting. Gegevens en documenten over de jaren 1942-1945. Samensgesteld door H.J.de Graaf, A.H.Joustra en A.G.Vromans.
4138330: BRUGMANS, H.J.F.W. (JAMES, W.) - De Waarheidstheorie van William James. Een samenvatting en beoordeling. (Diss)
47175: BRUGMANS, H. - Nederland door de eeuwen heen. Geïllustreerde beschavingsgeschiedenis van Nederland. Met 324 en 274 afbeeldingen van schilderijen, prenten en photographieën, en een frontispies in kleuren
4300561: BRUGMANS, H. - Crisis en roeping van het Westen. Twee en een halve eeuw Europese cultuurgeschiedenis.
103804: BRUGUET CLOCKS|WATCHES - - The Art of Breguet. An Important Collection of 204 Watches, Clocks and Wristwatches.
154258: BRÜHL, GEORG - Vertigo Porzellan 1860-1920.
4023963: BRUHN, W. - Der Vernunftcharakter der Religion.
122871: BRUHNS, LEO - Aus alten Bildern. Zeugnisse deutschen Wesens.
103271: BRUHNS, LEO - Die Kunst der Stadt Rom. Ihre Geschichte von den frühesten Anfängen bis in die Zeit der Romantik [3 Vols. Compl.].
101804: BRUIJN, J. DE|H.J. LANGEVELD [EDS.]. - Colijn. Bouwstenen voor een biografie.
54852: BRUIJN, J. DE E.A. - Geen heersende kerk, geen heersende staat. De verhouding tussen kerken en staat 1796-1996
168767: BRUIJN, GEERT DE|FRANK VAN DEN HOVEN [EDS.]. - Op ontdekkingstocht door West-Brabant. Baronie en Markiezaat. Topografisch, cultuurhistorisch en toeristisch handboek. Kroniek van een millenium.
182933: BRUIJN, M.W.J. DE|H.T.L.C. STROUKEN|H.TH.M. RUITER - Drapiers en buitenwevers. Een onderzoek naar de huisnijverheid in de Tilburgse wollenstoffenindustrie.
167857: BRUIJN, D. DE [FRITS BERGEN - ILLUSTR.]. - De avonturen van den baron van Münchhausen.
161043: BRUIJN, J.R.|P.E. WERKMAN. - Van tuindersknecht tot onderkoning. Deel: I De jaren 1911-1947.
91834: BRUIJN, JAN DE - Abraham Kuyper, een beeldbiografie
182536: BRUIJN, DR. J.R. - De Admiraliteit van Amsterdam in rustige jaren 1713-1751. Regenten en financiën, schepen en zeevarenden.
155867: BRUIJN, GEERT DE - Brabants tuig. Zadelmakers en agrarische aanspanningen in Noord-Brabant.
145414: P.G. DE BRUIJN|WIJK, FRANK E. VAN - De Gerrit Achterberg-collectie van de Stads- of Athenaeumsbibliotheek te Deventer.
103013: BRUIJN, I. DE - Catalogus van de verzameling etsen van Rembrandt in het bezit van I. de Bruijn en J.G. de Bruijn-van der Leeuw.
184847: BRUIJN, J. DE [ED.]. - Dooyeweerd herdacht. Referaten gehouden op het Dooyeweerd-symposium aan de Vrije Universiteit op 18 november 1994.
94870: BRUIJN, J.R. - De oorlogvoering ter zee in 1673 in journalen en andere stukken
185491: BRUIJN, J.R. - De Admiraliteit van Amsterdam in rustige jaren 1713-1751. Volume 10: Publicaties van de Gemeentelijke Archiefdienst-Stichting H.J. Duyvisfonds.
96288: BRUIJN, ENNY DE - Eerst de waarheid, dan de vrede. Jacob Revius 1586-1658
153789: BRUIJN, DRS. J.R. - De oorlogvoering ter zee in 1673 in journalen en andere stukken.
123321: BRUIJN, D. DE [FRITS BERGEN - ILLUSTR.]. - De avonturen van den baron van Münchhausen.
131694: BRUIJN, J. DE|W. HEIJTING [EDS.] - Psalmzingen in de Nederlanden van de zestiende eeuw tot heden. Een bundel studies met catalogus van de gelijknamige tentoonstelling.
4026697: BRUIJN, J. DE & HEIJTING, W. (RED.) - Psalmzingen in de Nederlanden. Van de zestiende eeuw tot heden. Studies en catalogus.
164466: BRUIJN, MARGREET - De man achter Sil. Over Cor P. Bruijn als idealist, onderwijspionier en schrijver, 1883-1978.
165205: BRUIJN, COR [JAN LUTZ - ILLUSTR.]. - De dijken breken.
161957: BRUIJN, DR. J. DE - Plakkaten van stad en lande. Overzicht van Groningse rechtsvoorschriften in de periode 1594-1795.
181365: BRUIJN, J.R. - De Admiraliteit van Amsterdam in rustige jaren 1713-1751.
181366: BRUIJN-VAN DER HELM, JOSÉ DE - Merce, moneta e monte. Termini commerciali italiani attestati nei testi neerlandesi dei ecoli XVI e XVII [Italiaanse handelstermen in 16de en 17de eeuwse Nederlandse teksten].
161812: BRUIJN, J.T.L. DE [ED. - INTROD. - TRANSL.]. - Een karavaan uit Perzië. Klassieke Perzische poëzie.
58003: BRUIJN, ENNY DE - Eerst de waarheid, dan de vrede. Jacob Revius 1586-1658
162821: BRUIJN, DR. J. DE|DR. G. PUCHINGER [EDS.]. - Briefwisseling Kuyper - Idenburg.
103523: BRUIJN, JOHAN DE - De blik op het zuiden. Het heem van Hein Mandos & Miep Mandos-van de Pol 1907-1996.
184884: BRUIJN, DR. J. DE & DR. G. PUCHINGER [EDS.]. - Briefwisseling Kuyper - Idenburg.
184906: BRUIJN, DR. J. DE [ED.]. - Gesprekken met Kuyper. Aantekeningen van A.W.F. Idenburg over gesprekken met dr. A.Kuyper uit 1920.
184935: BRUIJN, PROF. DR. J. DE - Kuyper ist ein Luegner. De kabinetsformatie van 1901.
185568: BRUIJN, J.R. - De Admiraliteit van Amsterdam in rustige jaren 1713-1751. Thesis University Leiden.
121064: BRUIJN, J.R. - De Admiraliteit van Amsterdam in rustige jaren 1713-1751. Regenten en financiën, schepen en zeevarenden.
91835: BRUIJN, J. DE|PUCHINGER, G. - Briefwisseling Kuyper-Idenburg
90262: BRUIJN, J.R. - De admiraliteit van Amsterdam in rustige jaren, 1713-1752. Regenten en finaciën, schepen en zeevarenden.
110787: BRUIJN, MARTIN DE|GERARD POUW|LUIT VAN DER TUUK [EDS.]. - De vestiging van het Duitse Huis in de stad Utrecht.
186073: BRUIJN, J.N. [MAJOOR DER INFANTERIE] - Oefeningen in de compagnie.
4142350: BRUIJN, J. DE (RED.) - Een land nog niet in kaart gebracht. Aspecten van het protestants-christelijk leven in Nederland in de jaren 1880-1940. (Passage)
160104: BRUIJN, J.T.P.|F.P. VAN OOSTROM [ED.].|W.L. IDEMA - Dichter en hof. Verkenningen in veertien culturen.
140096: BRUIJN, J.H. DE - Vennen in Noord-Brabant.
30341: BRUIJN, ENNY DE|FLORIJN, HENK - Revius. Dichter, denker, dominee
142399: BRUIJN, JAN DE - Het boetekleed ontsiert de man niet. Abraham Kuijper en de Lintjesaffaire [1909-1910].
156163: BRUIJN, J. DE|P. VAN SCHAIK - Een domineesleven in de negentiende eeuw. Ds. Leendert Schouten [1828-1905] en zijn Bijbels Museum.
184938: BRUIJNE, AD DE - Globe, oikoumene en oikos. Reflecties over human geography. Rede in verkorte vorm uitgesproken ter gelegenheid van het afscheid van het ambt van hoogleraar Sociale Geografie, in het bijzonder van de ontwikkelingslanden, aan de Universiteit van Amsterdam op vrijdag 30 november 2001.
4143243: BRUIJNE, M. DE - Waar wijsheid woont. Een zoektocht.
31778: BRUIJNE, ARIE LEENDERT THEODOOR DE - Levend in Leviatan. Een onderzoek naar de theorie over 'christendom' in de politieke theologie van Oliver O'Donovan
89759: BRUIJNEN, YVETTE E.A. - De Vier Jaargetijden in de kunst van de Nederlanden 1500-1750.
86034: BRUIJNS, JAN E.A. - Dorpen in de Zak. Borsele: land van dijken en welen
86041: BRUIJNS, JAN E.A. - De Zak in vogelvlucht. Borsele: land van dijken en welen
53134: BRUIJNZEELS, J.M.C. E.A. - Momentopname langs de Maas. Topografische tekenkunst uit Limburg 1600-1800
83739: BRUIN, P.J. DE - Levensbericht van Prof. P.J.M. de Bruin in leven hoogleraar aan de theologische school der Christelijke Gereformeerde Kerk te Apeldoorn
4041131: BRUIN, J. - Kerkvernieuwing. Een praktisch-ecclesiologisch onderzoek naar de betekenis van `Gemeenteopbouw`voor de Nederlandse Hervormde Kerk.
30733: BRUIN, TOM DE - The great controversy. The Individual's Struggle between Good and Evil in the Testaments of the Twelve Patriarchs and in Their Jewish and Christian Contexts
47414: BRUIN, BRAM - Engelse Meesters
47409: BRUIN, BRAM - Franse Meesters, voor orgel en elektr. orgel (deel 2)
47407: BRUIN, BRAM - Meesters der Muziek
160924: BRUIN, MAX DE [ET AL.]. - Mosalect. Bloemlezing uit de Limburgse dialectliteratuur.
183373: BRUIN, M.P. DE [ED. - ET AL.]. - Encyclopedie van Zeeland [3 Volumes = Complete Set].
4043786: BRUIN, C.C. DE [ED.]. - Het Luikse Diatessaron. Uitgegeven door C.C.de Bruin. Met de engelse vertaling van A.J.Barnouw.
145369: BRUIN, M.P. DE - Aan de rede. Zeeland aan de waterkant.
95390: BRUIN, TOM DE - Adam waar ben je? De betekenis van het mensbeeld in de joodse traditie en in de psychotherapie
88680: BRUIN, C.C. DE E.A. - Geloof en Revolutie. Kerkhistorische kanttekeningen bij een actueel vraagstuk aangeboden aan Professor Dr. W.F. Dankbaar op zijn zeventigste verjaardag.
93909: BRUIN, C.C. DE - De Statenbijbel en zijn voorgangers. Nederlandse bijbelvertalingen vanaf de Reformatie tot 1637
87878: BRUIN, C.C. DE - De Middelnederlandse vertaling van de imitatione Christi (Qui Sequitur) van Thomas a Kempis. In hs. Leiden, maatschappij der Nederlandse Letterkunde 339.
180620: BRUIN, STEF DE|TOM SANDIJCK - 70 Jaar op de Hollanderdijk. De geschiedenis van de Hollanderwijk in woord en beeld.
102946: BRUIN, PROF. DR. C.C. DE [INTROD.]. - De Delftse Bijbel van 1477. Facsimile van de oorspronkelijke druk. Met een inleiding van prof. dr. C.C. de Bruin [3 Vols. in slipcase].
103751: BRUIN, H.P. DE [ED.]. - Het Gelders Rivierengebied uit zijn isolement. Een halve eeuw plattelandsvernieuwing.
186658: BRUIN, SASKIA DE - Het Schrijfhandboek. Creatief, reflectief, expressief en therapeutisch schrijven.
47988: BRUIN, C.C. DE - De Statenbijbel en zijn voorgangers
100556: BRUIN, RENGER EVERT DE - Burgers op het kussen. Volkssouvereiniteit en bestuurssamenstelling in de stad Utrecht 1795-1813.
53227: BRUIN, KLAAS|HEIJDE, HANS VAN DER - Intercultureel onderwijs in de praktijk
84092: BRUIN, M.P. DE E.A. - Encyclopedie van Zeeland (3 delen)
123146: BRUIN, KEES - De echte Rembrandt. Verering van een genie in de twintigste eeuw.
88683: BRUIN, CEBUS CORNELIS DE - Middelnederlandse vertalingen van het Nieuwe Testament. Eerste gedeelte.
90230: BRUIN, M.P. DE - Hoog van de toren. Kerken in Zeeland tot 1900.
61159: BRUIN, WILLEM MIJNDERT DE - Vergeefse moeite als oordeel van God. Een onderzoek naar de 'Wirkungslosigkeitsspruche' in het Oude Testament (Mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache)
4134450: BRUIN, H. DE - Job. Met tekeningen van Henk Krijger.
61480: BRUIN, J. - Kerkvernieuwing, een praktisch- ecclesiologisch onderzoek naar de betekenis van 'Gemeenteopbouw 'voor de Nederlandse Hervormde Kerk
93585: BRUIN, C.C. DE - De Statenbijbel en zijn voorgangers. Nederlandse bijbelvertalingen vanaf de Reformatie tot 1637
4000123: BRUIN, C.C. DE - De Statenbijbel en zijn voorgangers.
153675: BRUIN, M.W.J. DE|H. DAM|Y.M. WASSINK [EDS.]. - Utrecht aan de werf.
87944: BRUIN, CEBUS CORNELIS DE - Middelnederlandse vertalingen van het Nieuwe Testament. Eerste gedeelte.
144770: BRUIN, CLAAS - Noordhollandsch Arkadia. Verrykt met aantekeningen van den heere Gerrit Schoemaker en verçiert met printverbeeldingen.
144236: BRUIN, H. DE - Schalm en Scharnier.
143993: BRUIN, HANNE M. DE - Kattaikuttu. The Flexibility of a South Indian Theatre Tradition.
141108: BRUIN, C.C. DE [ED.]. - Het epistolarium van Leningrad / Epistolarium Leningradiense.
54228: BRUÏNE, JOHANNES CORNELIS DE - Herman Venema, een Nederlandse theoloog in de tijd der verlichting
110123: BRUÏNE, J.C. DE - Herman Venema. Een Nederlandse theoloog in de tijd van de Verlichting.
4007296: BRUINE, J.C. DE (VENEMA, H.) - Herman Venema. Een Nederlandse theoloog in de tijd der Verlichting. (Diss.)
60124: BRUÏNE, J.C. DE - Herman Venema (Een Nederlandse theoloog in de tijd der verlichting)
84403: BRUINE, M.C.S. DE - Het ideaal der navolging van Christus ten tijde van Bernard van Clairvaux
92310: BRUINENBERG, HENK - Wij in Steenwijkerwold
60125: BRUINING, N.A. - De theologie van F.H.R. Von Frank (De erlanger theologie)
61386: BRUINING, N.A. - De theologie van F.H.R. von Frank (De erlanger Theologie]
4138394: BRUINING, N.A. (FRANK, F.H.R.VAN) - De theologie van F.H.R.van Frank. (De Erlanger theologie). (Diss.)
93732: BRUININGS, D. - De Leeuw uit den Stam van Juda, als een Lam ter slachting geleid. Zijnde zestien weldoorwrochte leerredenen over het bitter kruislijden van onzen gezegenden Heiland en Zaligmaker Jezus Christus
96384: BRUININGS, D. - De Leeuw uit den Stam van Juda, als een Lam ter slachting geleid. Zijnde zestien weldoorwrochte leerredenen over het bitter kruislijden van onzen gezegenden Heiland en Zaligmaker Jezus Christus
96387: BRUININGS, DAVID - Vast vertrouwen
59560: BRUININGS, D. - De Leeuw uit de stam van Juda als een Lam ter slachting geleid. Zestien weldoorwrochte leerredenen over het bitter kruislijden van onze gezegende Heiland en Zaligmaker Jezus Christus
70173: BRUININGS, DAVID - De vrije verkiezing en aanneming Gods
151273: BRUINS, FRITS|LINDA ROODENBURG [EDS.]. - De verbeelding van Leiden.
90033: BRUINS SLOT, J.A.H.J.S. - Groen van Prinsterer bij het herstel der hierarchie in de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland
145969: BRUINS, E.M. [INTROD.]. - Acta sexti conventus. Historiae scientiae medicinae matheseos naturaliumque excolendae. In urbe cui nomen Luxemburg.
153924: BRUINS, E.M. - Cosmische stralen in het aardmagnetisch veld.
82639: BRUINS, G.J. E.A. - Verslag van de Studiedagen 1968, kartografische sectie van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap Kaartprojecties
4071819: BRUINSMA, R. - Het avontuur van je leven. Op zoek naar God en jezelf.
59400: BRUINSMA, ERNST|KUITERT, LISA|RENDERS, HANS - Inktpatronen. De Tweede Wereldoorlog en het boekbedrijf in Nederland en Vlaanderen
4072408: BRUINSMA-DE BEER, JOKE - Pastor in perspectief. Een praktisch-theologisch onderzoek naar de competentie van de pastor. (Diss.)
186009: BRUINSMA [EDS - ET AL.].|MICHIEL KERSTEN|SCHEFFER, CARLA - Achttiende-eeuwse kunst in de Nederlanden.
4059726: BRUINSMA, R. - Our Awesome God. A Refresher Course.
4300948: BRUINWOLD RIEDEL, J. (LONDON) - Toespraak ter herdenking van het 350-jarig bestaan. der Nederlandsch Hervormde Gemeente te London, 23 september 1900.
164896: BRULET, RAYMOND [ED. - ET AL.]. - L'environnement funéraire de la sépulture de Childéric [Volume 1: Les fouilles du quartier Saint-Brice a Tournai].
183194: BRÜLL, JEAN - De receptie van Vestdijk [1932-1982].
181367: BRÜLL, JEAN [ED.]. - Overzicht van de bijdragen van en over S. Vestdijk in letterkundige- en algemene kulturele tijdschriften uit de jaren 1930-1972 [6 Vols. Compl.].
131796: BRÜLL, JEAN [ED.]. - Overzicht van de bijdragen van en over S. Vestdijk in letterkundige- en algemene kulturele tijdschriften uit de jaren 1930-1972. Volume I.
131795: BRÜLL, JEAN [ED.]. - Overzicht van de bijdragen van en over S. Vestdijk in letterkundige- en algemene kulturele tijdschriften uit de jaren 1930-1972. Volume III.
186074: BRUMANIS, ANDRÉ ARCALDIS - Aux origines de la hiérarchie latine en Russie Mgr. Stanislas Siestrzencewicz-Bohusz. Premier archevêque-métropolitain de Mohilev [1731-1826].
154461: BRUMBERG, JOAN JACOBS - Fasting Girls. The Emergence of Anorexia Nervosa as a Modern Desease.
184028: BRUMFIELD, WILLIAM CRAFT [PHOTOGR.]. - Lost Russia. Photographing the Ruins of Russian Architecture.
101914: BRUMMANS, DRS. JACQUES [ED.]. - Van Gevangenenpoort tot Orthenpoort. 183 Jaar huisvesting Bossche Politie.
180906: BRUMMEL, L.|H. LIEBAERS [EDS.]. - Oude drukken uit de Nederlanden. Boeken uit de verzameling Arenberg, thans in de verzameling Lessing-Rosenwald. Tentoonstelling Den Haag, Museum Meermanno-Westreenianum, 1960 en Brussel, Albert I - Bibliotheek.
47221: BRUMMEL, L. (RED.)|KOSSMANN, F.K.H.|KRONENBERG, M.E. - Het Boek, Nieuwe Reeks. 30ste Deel
47220: BRUMMEL, L. (RED.)|KOSSMANN, F.K.H.|KRONENBERG, M.E. - Het Boek, Nieuwe Reeks. 29ste Deel
157405: BRUMMEL, DR. L. - Opstellen door vrienden en collega's aangeboden aan Dr. F.K.H. Kossmann ter gelegenheid van zijn vijf en zestigste verjaardag en van zijn afscheid als Bibliothecaris der Gemeente Rotterdam.
157054: BRUMMEL, DR. L. - Miscellanea Libraria. Opstellen over boek- en bibliotheekwezen ter gelegenheid van zijn 60e verjaardag aan de schrijver aangeboden door vakgenoten en vrienden.
94586: BRUMMEL, L. E.A. - het boek. Derde reeks, deel XXXVI
90394: BRUMMEL, L. - Miscellanea Libraria. Opstellen over boek- en bibliotheekwezen ter gelegenheid van zijn 60e verjaardag aan de schrijver aangeboden door vakgenoten en vrienden.
160574: BRUMMEL, DR. L. - Twee bannelingen 's lands tijdens onze opstand tegen Spanje. Hugo Blotius [1534-1608]. Emanuel van Meteren [1535-1612].
162308: BRUMMEL, L. [INTROD.]. - Koninklijke Bibliotheek Gedenkboek 1798-1948.
152704: BRUMMEL. PROF. DR. L. [INTROD.]. - Driekwart eeuw historisch leven in den Haag. Historische opstellen uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het Historisch Gezelschap te 's-Gravenhage.
142179: BRUMMEL, DR. L. - Bibliotheken en historie in de 16e eeuw. Afscheidscollege.
132031: BRUMMEL, L.|H. LIEBAERS [EDS.]. - Oude drukken uit de Nederlanden. Boeken uit de verzameling Arenberg, thans in de verzameling Lessing-Rosenwald. Tentoonstelling Den Haag, Museum Meermanno-Westreenianum, 1960 en Brussel, Albert I - Bibliotheek.
122421: BRUMMEL, DR. L. - Geschiedenis van de Koninklijke Bibliotheek.
94652: BRUMMELEN, ANTHONIUS VAN - Het praktisch-theologisch onderwijs van J.J. van Oosterzee. Der praktisch-theologische Unterricht von J.J. van Oosterzee (mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache)
55133: BRUMMELEN, A. VAN - Overdenkingen in stilte. Een theologische en geestelijke nalatenschap
144327: BRUMMELEN, YOKA VAN - Quadrille of de tragiek van de psychiater.
83771: BRUMMELKAMP, A. E.A. - Twee Brieven uit het jaar 1839, gewisseld tusschen de Weleerwarde Heeren A. Brummelkamp en H.F. Kohlbrügge
82569: BRUMMELKAMP, A. - Levensbeschrijving van wijlen Prof. A. Brummelkamp hoogleeraar aan de Theologische School te Kampen
4300549: N.N. (BRUMMELKAMP, A.) - Ter nagedachtenis aan Vader Brummelkamp. Overleden te Kampen, den 2 Juni 1888.
4005076: BRÜMMER, VAN - Wijsgerige begripsanalyse. Een inleiding voor theologen en andere belangstellenden.
4035984: BRÜMMER, VAN - Over een persoonlijke God gesproken. Studies in de wijsgerige theologie.
31420: BRÜMMER, VINCENT - Wijsgerige begripsanalyse
145859: BRÜMMER, DR. V. - Wijsgerige begripsanalyse. Een inleiding voor theologen en andere belangstellenden.
102211: BRUMMEWLER WZ., G, TEN - Mnemotechnie of Proeve eener Geheugen-Leer.
184220: BRUMSTEEDE, EMILE [ = MILE ] - Jappenspiegel.
57536: BRUNA, DICK - Miffa
4142437: BRUNA, M.A. - Philosophie der organische natuur. Oud en nieuw denken over het leven.
4300382: BRUNA, E. M.P.VAN BUYTENEN, A.VAN STRAATEN (RED.) - Bijdrage tot de kerkgeschiedenis van Friesland.
154150: BRUNA, DICK - Miffa.
145779: BRUNDAGE, BURR CARTWRIGHT - The Fifth Sun. Aztec Gods, Aztec World.
121905: BRUNELLO, GIORGIO|ETIENNE WASMER [EDS.].|PIETRO GARIBALDI - Education and Training in Europe.
4139863: BRÜNENBERG, E. - Der Mensch in Gottes Herrlichkeit. Psalm 8 und seine Rezeption im Neuen Testament.
4021578: BRUNERS, W. - Hoe Jezus zelf leerde geloven.
163457: BRUNÉS, FONS - Energiebronnen in de oudheid
121944: BRUNIA, CORNELIS H.M. (ET AL.) - Psychophysiological Brain Research [Vol. 1 & 2].
164263: BRUNIER, SERGE|JEAN-PIERRE LUMINET - Glorious Eclipses. Their Past, Present and Future.
130486: BRÜNING, ADOLF - Die Schmiedekunst seit dem Ende der Renaissance.
84417: BRUNING, HENRI - Verworpen Christendom
46341: BRUNING, B.|HOUTEM, J. VAN|LAMBERIGTS, M. - Collectanea Augustiniana. Mélanges T.J. van Bavel (2 volumes complete)
173115: BRUNKHORST, HAUKE|KREIDE, REGINA|LAFONT, CHRISTINA (HRSG.) - Habermas Handbuch.
4137953: BRUNNER, H. - Abriss der mittelägyptischen Grammatik. Zum Gebrauch in akademischen Vorlesungen.
90513: BRUNNER, O. E.A. - Das Mittelalter in Einzeldarstellungen. Mit 9 Abbildingen im Tekst und XVI Tafeln auf Kunstdruckpapier.
183276: BRÜNNER, DR. E.R.J. - De Bagdadspoorweg. Bijdrage tot de kennis omtrent het optreden der mogendheden in Turkije 1888-1908.
171810: BRUNNER, AUGUST - Dreifaltigkeit : personale Zugänge zum Geheimnis.
4076110: BRUNNER, P. - Pro Ecclesia. Gesammelte Aufsätze zur dogmatischen Theologie.
55633: BRUNNER, CONSTANTIN - Der Enlarvte Mensch
104641: BRUNNER, VIOLA - Time in Gold. Wristwatches.
151496: BRUNNER, GERHARD [ET AL.]. - Dürer - Holbein - Grünewald. Meisterzeichnungen der Deutschen Renaissance aus Berlin und Basel.
185716: BRUNNER-TRAUT, EMMA [ED.]. - De vijf grote wereldgodsdiensten. Islam - Jodendom - Boeddhisme - Hindoeïsme - Christendom.
90086: BRUNNER, GISBERT L.|MALAISÉ, GABRIELA VON - Timeless. Masterpiece Collectio. Maurice Lacroix, Switzerland. Tomorrow's Classics.
4140069: BRUNNER, C. - Die Herrschaft des Hochmuts. Letztes Wort über den Judentass und die Juden. (Memscheleth salon)
103394: BRUNNER, GISBERT L. - Heuer & Tagheuer. Die Beherrschung der Zeit.
185406: BRUNNER, L. [ED.]. - "Festschrift vom Apothekerverein Nürnberg und Umgebung zur Erinnerung an die vor 300 Jahren erfolgte Gründung des "" Collegium Pharmaceuticum Norimbergense ""."
4055617: N.N. (BRUNNER, E.) - Das menschenbild im Lichte des Evangeliums. Festschrift zum 60.Geburtstag von Prof.Dr.Emil Brunner.
4140401: BRUNNER, C. - Materialismus und Idealismus.
4140403: BRUNNER, C. - Kunst Philosophie Mystik. Gesammelte Aufsätze.
4140402: BRUNNER, C. - Materialismus und Idealismus.
141665: BRÜNNER, GERHARD|PETER BECK - Neue Wasserpflanzen-Praxis.
4010417: BRUNNER, R. (HRSG.) - Gesetz und Gnade im Alten Testament und im jüdischen Denken.
170376: BRUNO NAGEL [EDS]|TIEMERSMA, DOUWE - Advaita Vedanta. De vraag naar het zelf-zijn. Symposium 2000.
161016: BRUNO WALSCHAP|HAROLD POLIS - EDS.].|WALSCHAP, GERARD [CARLA WALSCHAP - Brieven 1921-1950.
121343: BRUNO MEYER [EDS.].|BÜTTNER, HEINRICH|OTTO FEGERR - Aus Verfassungs- und Landesgeschichte. Festschrift zum 70. Geburtstag von Theodor Mayer, dargebracht von seinen Freunden und Schülern. Volume 1: Zur allgemeinen und Verfassungsgeschichte.
163136: BRUNO CLÉMENT [EDS.].|SJEF HOUPPERMANS|ULMANN, ANTHONY - After Beckett / D'après Beckett..
101842: BRUNS, FRIEDRICH - Das Frachtherrenbuch der Lübecker Bergenfahrer.
180970: BRUNSIEK, SIGRUN|JOSEF SPIEGEL - Berühmte Gemälde aus Entenhausener Privatbesitz. Nach einer Idee von Friedrich Bitzhenner.
32461: BRUNSTETTER, WANDA E. - Sarah. Roman
86163: BRUNSVELD DE BLAU, THEODORUS - Herstelde predik-dienst van Groningens oudsten predikant na een tusschentijd van bijna zeven jaar of leer-rede bij die gelegenheid over II Korinth. VI: 1,2 uitgesproken te Groningen den 15 maart 1795
86164: BRUNSVELD DE BLAU, THEODORUS - Brief van F.A. van der Marck aan ... over diens preek betreffende het Natuurrecht / Copia van den Brief welke de Prof. P. Chevallier aan Theod. Brunsveld de Blau geschreven heeft / Antwoord van den Lidmaat der Gemeente en den Vyand van Twisten op zijn brief over het onbetamelijke en onvoorzigtige van het personele, dat in de Toepassing van, en in het openbaar Gebed na, eene Verhandeling over Joh. VI vs. 64, 65 in de AA Kerk te Groningen, op den 4 februari laatstleden, uitgesproken, plaats gehad zou hebben. Door een toehoorder dier bewuste predikatie / Eenige bijzonderheden voorgevallen en aan te merken bij gelegenheid van eene leerrede... In de toepassing waar van, de buitensporige verheffehs der Natuur-Wet waren aangeraakt, en waardoor twee Hoog-Geleerde Heeren Professoren, op anderer berigten, zich beledigt keurden. Door Theod. Brunsveld de Blau / Brief aan... Brunsv. de Blau, over het onbetamelijke en onvoorzigtige van het Personeel,,, door enen Lidmaat der Gemeente en een Vyand van Twisten / Copie van een Missive Conducteur van Theod. Brunsveld de Blau aan de Theologische Faculteit der Hoogeschool van Stad en Lande. Uitgegeven door een voorstander van Waarheid en Gerechtigheid / Groningens Oudsten Preikant niet Kerkelijk noch Richterlijk, maar bij Politieke Resolutie der Stads-Regeering zijn Ampt opgezegd of de toedracht dezer zaak met Echte Bescheiden aan den dag gelegd en met Verdediging der Biddags-Predikatie (7 werken in 1 band)
222730023X: BRUNSVELDT, SIXTUS - Het Naukeurige Christendom in drie Deelen Vervat, Waer van Het Eerste ontdeckt aen de Bruyt onses Heeren Jesu tot haer beschaminge en Vernederinge hare droevige Ziel en Levensvleckken nog in haer overigh tegen haer danck. Het Twede vertoont de nodige Arbeyt van Jesus Bruyt om haer zelven sonder Vlekke en sonder Rimpel hare Kostelijcken Heere en Bruydegom voor te stellen. En het Darde aenwiest een Naeckte onderscheydinge van Jesus lieve Bruyt uyt dat Krom ende Verdrayt Geslagte, dat Reyn is in sijne eygene Oogen ende evenwel van sijn Dreck niet is Afgewasschen.
2227300221: BRUNSVELDT, SIXTUS - De Spiegel der Zonde Voorgehouden aan de tegenwoordige Weereldt, en bezonder aan het zondige Nederland. Ofte Een klaare en naakte Vertooninge van 't gruwelijke Quaadt der Zonde, in haare Oorzaaken en droevighe Vruchten.
2227300213: BRUNSVELT, SIXTUS - De Leevendige Christen in de Doode Wereldt. Ofte Een breede verklaringe van het geestelijk leeven der waarlijk wedergeboorene. Gedaan in verscheidene predicatien over Galat. cap. 2. vs. 20.
10477: BRUNSVELT, SIXTUS - De Uitroeyinge van de Messias, Ofte een Korte Verhandelinge en Ontvouwinge van het Lijden onses Heeren Jesu Christi, tot verlossinge en zaligheit aller sijner Uitverkorene Geloovige. Voorgesteld en Gepredikt in drie-en-dertig Hooft-stukken.
131522: BRUNT, ANDREW - The Illustrated Guide to Furniture.
183404: BRUNT, A.J. - Inventaris van het huisarchief Twickel 1133-1975 [7 Vols = Complete Set].
131411: BRUNTON, PAUL - The Notebooks of Paul Brunton. Perspectives [psthumous] A survey of categories 1 - 28 compiled by students at Wisdom's Goldenrod Ltd.
4054790: BRUNTON, P. - Het Super-ego.
131150: BRUSBERG, DIETER [ED.]|F. J. RADDATZ [ET AL.]|HANNS THEODOR FLEMMING|MAX BENSE - Paul Wunderlich. Werkverzeichnis der Lithografien von 1966-1971. Mit Texten von Max Bense, H.Th. Flemming, F.J. Raddatz, Frank Whitford u.a., herausgegeben und berarbeitet von Dieter Brusberg im Verlag der Galerie Brusberg, Hannover.
131710: BRÜSCHWEILER, JURA - Ferdinand Hodler im Spiegel der zeitgenössischen Kritik.
181368: BRÜSCHWEILER, JURA|GUIDO MAGNAGUAGNO [EDS.]. - Ferdinand Hodler.
130804: BRÜSCHWEILER, JURA - Eine unbekannte Hodler-Sammlung aus Serajewo.
182668: BRUSSE, A.T. - Curaçao en zijne bewoners.
55890: BRUSSE, PAUL - Overleven door ondernemen. De agrarische geschiedenis van de Over-Betuwe 1650-1850 (with a summary in English)
101716: BRUSSE, PAUL - Observantenklooster Amersfoort.
103524: BRUSSE, PAUL - Overleven door ondernemen. De agrarische geschiedenis van de Over-Betuwe 1650-1850.
93267: BRUSSE, PAUL, BROEKE, WILLEM VAN DEN - Provincie in de periferie. De economische geschiedenis van Zeeland, 1800-2000
58865: BRUSSEE-VAN DER ZEE, LIES E.A. - Balanceren op de smalle weg. Opstellen aangeboden aan Kees van Duin, Alle Hoekema en Sjouke Voolstra bij hun afscheid van het Doopsgezind Seminarium
4139192: BRUTEAU, B. - The Other Half of My Soul. Bede Griffiths and the Hindu-Christian Dialogue.
174363: BRUTEIG, M|DIJK, MAITE VAN|JANSEN, L. - Munch : Van Gogh.
186501: BRUTEL DE LA RIVIÈRE, JEAN JACQUES [MELCHIOR TREUB - FOREW.]. - Catalogue de la Bibliothèque du Jardin Botanique de Buitenzorg. Deuxième Édition.
100189: BRUWER, J.P. - Lesotho, Kingdom in the sky.
130475: BRUWER, J.P. - Die Bantoe van Suid-Afrika.
101269: BRUYN, E.E.J. DE - Psychodiagnostiek. Een systematische inleiding vanuit het klinische gezichtspunt.
145975: BRUYN, JOSUA - De levensbron. Het werk van een leerling van Jan van Eyck.
103197: BRUYN, JEAN-PIERRE DE|MAURICE MEUL [EDS. - ET AL.]. - De Keizerskapel te Antwerpen.
184986: BRUYN, DR. J. DE - Abraham Kuyper - Leven en werk in beeld. Een beeldbiografie.
156474: BRUYNE, J.L. DE - Rudrakavi. The Great Poem of the Dynasty of Rastraudha.
2227300256: BRUYNVISCH, ADRIANUS - Het Heyl des Heeren, Vertoont in XXI. Predicatien, Over de zalige Geboorte, Heerlijcke Opstandinge onses Heeren, ende de troostelijcke sendinge des H. Geestes, &c.
161036: BRYAN III, J.|CHARLES J.V. MURPHY - The Windsor Story.
70238: BRYAN, RUTH - De onnaspeurlijke rijkdom van Christus (Brieven van Ruth Bryan)
70235: BRYAN, RUTH - De onafscheidelijke liefde van Christus (Dagboek en brieven van Ruth Bryan over de jaren 1854-1860)
70236: BRYAN, RUTH - De onbezweken trouw van Christus (Dagboek en brieven van Ruth Bryan over de jaren 1846-1853)
70234: BRYAN, RUTH - Koren van Boaz' akker. Nalezingen van een arenraapster
56338: BRYAN, RUTH|TRIGGS, ARTHUR - De verborgenheid der godzaligheid. Briefwisseling tussen een arenraapster en een maaier
104251: BRYAN STRATTON|HODGSON, DAVID S. - Lara Croft. Tomb Raider. The Angel of Darkness. Prima's Official Strategy Guide.
100637: O'BRYAN-KNIGHT, JEAN - The Story of the Storyteller: La tía Julia y el escribidor, Historia de Mayta, and El Hablador by Mario Vargas Llosa.
163670: BRYAN III, J.|CHARLES J.V. MURPHY - The Windsor Story.
93191: BRYAN, RUTH|TRIGGS, ARTHUR - Christus verheerlijkt. Briefwisseling tussen een arenraapster en een maaier - II
93192: BRYAN, RUTH|TRIGGS, ARTHUR - De verborgenheid der godzaligheid. Briefwisseling tussen een arenraapster en een maaier
151162: BRYAN, C.D.B. - The National Geographical Society. 100 Years of Adventure and Discovery.
58379: BRYAN, RUTH - Koren van Boaz' akker. Nalezingen van een armenraapster
150829: BRYANT, ARTHUR - Samuel Pepys. The Years of Peril.
166041: BRYANT, ARTHUR - King Charles II.
102364: BRYANT, ARTHUR - The Years of Endurance 1793-1802 & Years of Victory 1802-1812 & The Age of Elegance 1812-1822 [3 Vols. Compl.].
163092: BRYANT, ARTHUR - Samuel Pepys. The Man in the Making & The Years of Peril [2 Vols.]. xiv, 466pp. With
150888: BRYANT, ARTHUR - The Age of Chivalry. The Story of England.
142586: BRYANT, ARTHUR - Triumph in the West 1943-1946. Completing the War Diaries of Field Marshal Viscount Alanbrooke.
130884: BRYCE, JAMES - Modern Democraties [2 Vols. Compl.]
103113: BRYER, LYNNE|FRANÇOIS THERON - The Huguenot Heritage. The Story of the Huguenots at the Cape.
93689: BRYNER, ERICH - Der geistliche Stand in Russland. Sozialgeschichtliche Untersuchungen zu Episkopat und Gemeindegeistlichkeit der russischen orthodoxen Kirche im 18. Jahrhundert
100009: BRZEZINSKI, ZBIGNIEW - The Grand Failure. The Birth and Death of Communism in the Twentieth Century.
180767: BRZEZINSKI, JERZY|LESZEK NOWAK [EDS.]. - The Idea of the University.
163117: BUBE, PAUL CUSTODIO|JEFFREY GELLER [EDS.]. - Conversations with Pragmatism. A Multi-Disciplinary Study.
4071663: BUBER, M. - De chassidische boodschap. Vertaling van R.Boeke en C.Verhulst.
183484: BUBER, MARTIN - Die fünf Bücher der Weisung. Verdeutscht von Martin Buber gemeinsam mit Franz Rosenzweig. [4 Vols. Compl. in Slipcases].
4063998: BUBER, M. - Twee wijzen van geloven.
4009574: BUBER, M. - Twee wijzen van geloven.
4009580: BUBER, M. - Nachlese.
4009584: BUBER, M. - De chassidische boodschap. Vertaling van R.Boeke en C.Verhulst.
54363: BUBER, MARTIN - Die Schrift (4 volumes). Volume 1: Die fünf Bücher der Weisung / Volume 2: Bücher der Geschichte / Volume 3: Bücher der Kündnung / Volume 4: Die Schriftwerke
95853: BUBER, MARTIN - Bücher der Geschichte
4002078: BUBER, M. - De Vertellingen van Rabbi Nachman. Verzameld, vertaald en ingeleid door Jef Last. Illustr. van Ch.Gaupp.
4044238: BUBER, M. - Recht en onrecht.
4059490: N.N. (BUBER, M.) - Briefwechsel Martin Buber - Ludwig Strauss 1913-1953. Hrsg.von Tuvia Rübner und Dafna Mach. Mit 2 Faksimiles.
4017123: BUBER, M. - Bilder von Gut und Böse.
4051785: BUBER, M. - Die Erzählungen der Chassidim.
154811: BUBER, MARTIN [INIGO BOEKEN - INTROD.|TRANSL.]. - De geschiedenis van het moderne individu.
154978: BUBER, MARTIN|FRANZ ROSENZWEIG - Das Buch Jeschajahu. Verdeutscht von Martin Buber gemeinsam mit Franz Rosenzweig.
95852: BUBER, MARTIN - Bücher der Kündung
4139557: BUBER, M. - Moses.
4139717: BUBER, M. - Recht und Unrecht. Deutung einiger Psalmen.
4139757: BUBER, M. - Gog und Magog. Eine Chronik.
4062044: BUBER, M. - Vom Geist des Judentums. Reden und Geleitworte von Martin Buber.
4141073: BUBER, M. - Moses.
4141250: N.N. (BUBER, M.) - Martin Buber. Reden und Aufsätze zum 80. Geburtstag.
4141245: BUBER, M. - Chinesische Geister- und Liebesgeschichten. In deutscher Auswahl von Martin Buber.
4141254: BUBER, M. - Zwiesprache.
4141258: BUBER, M. - Israel und Palästina. Zur Geschichte einer Idee.
4002117: BUBER, M. - De vraag naar de mens. Een anthropologisch probleem historisch en dialogisch ontvoud.
4141704: BUBER, M. - De legende van den Baalsjém. Vertaling van R.Colaco Osorio-Swaab.
110217: G. BUBLOT [EDS - ET AL.].|VERHULST, A. - Die Belgische Landwirtschaft von der Vergangenheit zur Gegenwart.
155041: G. BUBLOT [EDS - ET AL.].|VERHULST, A. - L'Agriculture en Belgique. Hier et aujourd'hui.
59417: BUBMANN, PETER - Fundamentalethik als Theorie der Freiheit. Eine Auseinandersetzung mit römisch-katholischen Entwürfen
175937: BUBNER, RÜDIGER - The innovations of idealism.
175648: BUC, PHILIPPE - Heiliger Krieg : Gewalt im Namen des Christentums.
122746: BUCCIARELLI, LOUIS L.|NANCY DWORSKY [EDS.]. - Sophie Germain. An Essay in the History of the Theory of Elasticity.
47566: BUCER, MARTIN|FRIEDRICH, REINHOLD|ROTT, JEAN - Correspondance de Martin Bucer Tome II (1524-1526). (Studies in Medieval and Reformation Thought, Volume XLIII)
47564: BUCER, MARTIN|FRAENKEL, PIERRE - Martini Buceri Opera Latina, Volume IV. Consilium Theologicum Privatim Conscriptum (Studies in Medieval and Reformation Thought, Volume XLII)
32341: BUCER, MARTIN - De brief van Paulus aan de Efeziërs
94158: BUCER, MARTIN - Martin Bucers Deutsche Schriften. Band 1 - 11.3 + 17 (Total of 17 volumes)
59032: BUCER, MARTIN - Études sur la correspondance, avec de nombreux textes inédits (2 volumes)
94160: BUCER, MARTIN - Martin Bucers Deutsche Schriften. Band 17. Die letzten Strassburger Jahre 1546-1549 Schriften zur Gemeindereformation und zum Augsburger Interim.
94161: BUCER, MARTIN - Martin Bucers Deutsche Schriften. Band 9,1. Religionsgespräche (1539-1541)
123233: BÜCH, BOUDEWIJN|PAULINE DROST - Plinius Pinguïn. En kinderroman.
160901: BÜCH, BOUDEWIJN - In Memoriam Boudewijn Büch. Door Ger Kleis. In: De Boekenwereld. Tijdschrift voor boek en prent.
144313: BÜCH, BOUDEWIJN MARIA IGNATIUS - Weerzien.
145405: BÜCH, BOUDEWIJN MARIA IGNATIUS - Het dolhuis.
165210: BUCH, HANS CHRISTIAN - Blut im Schuh. Schlächter und Voyeure an den Fronten des Weltbürgerkriegs.
122941: BÜCH, BOUDEWIJN - Eenzaam.
182425: BUCH, WOLFGANG VON - Wir Kindsoldaten. Mit einem Vorwort von Richard von Weizsäcker.
162349: BÜCH, BOUDEWIJN - Eenzaam. Eilanden, tweede deel. Derde, herziene en vermeerderde druk.
122951: BÜCH, BOUDEWIJN - Eenzaam. Eilanden, tweede deel. Herziene en vermeerderde druk.
165890: BÜCH, BOUDEWIJN - De bril van Buddy Holly. Popmuziek volgens Boudewijn Büch.
167979: BÜCH, BOUDEWIJN MARIA IGNATIUS - Links ! Een rode burleske.
165603: BUCH, BOUDEWIJN [ET AL.]. - Literatuur, ziekte en gezondheid: tien ontmoetingen
184667: BUCH, JOSEPH - Een eeuw Nederlandse Architectuur 1880 / 1990.
142450: BÜCH, BOUDEWIJN MARIA IGNATIUS - De kleine blonde dood.
122950: BÜCH, BOUDEWIJN - Eilanden. Nieuwe, uitgebreide en geactualiseerde editie.
150837: BUCHAN, JOHN - Oliver Cromwell.
130942: BUCHAN, G. - Médecine domestique, ou traité complet des moyens de se conserver en senté, et de guérir les maladies par le Régime et les Remèdes simples: Ouvrage mis à la portée de tout le monde [5 Volumes Compl.].
9822: BUCHANAN, GEORGE - Psalmorvm Dauidis paraphrasis poetica, nunc primum edita.
90502: BUCHANAN, JAMES M. - Constitutional Economics
170864: BUCHANAN, ALLEN - Better Than Human. The Promise and Perils of Enhancing Ourselves.
180197: BUCHANAN, JAMES M. - The Limits of Liberty. Between Anarchy and Leviathan.
180283: BUCHANAN, KEITH|CHARLES P. FITZGERALD|COLIN A. RONAN - China. The Land and the People. The History, the Art, and the Science.
160647: BUCHANAN-BROWN, J. [GEN. ED.]. - Cassell's Encyclopaedia of World Literature. [3 Vols. Set].
31357: BUCHBERGER, MICHAEL - Lexikon für Theologie und Kirche (14 Volumes, Complete Set)
186659: BUCHEL, YOLANDA & PUCK DINJENS [EDS - ET AL.]. - Jij bent aan Z. Het praktische handboek voor je loopbaan.
30353: BUCHENAU, ODA (HERAUSGEGEBEN VON) - Imprimatur. Ein Jahrbuch für Bücherfreunde. Register zu Band I bis XII und zu Band I bis IV der Neuen Folge. Bearbeitet von Herta Schwarz. Mit einer Bibliographie und einem redaktionsgeschichtlichen Versuch von Bertold Hack
141519: BUCHENAU, SIEGFRIED [ED.]. - Imprimatur Band X. Jahrgang MCML - MCMLI.
186290: BÜCHER, KARL - Die Frauenfrage im Mittelalter.
157051: BÛCHER BIBLIOGRAPHIQUE - - Le Bûcher bibliographique. Collection de livres condamnés poursuivis et détruits. En vente à la Librairie Paul Jammes à Paris.
56663: BUCHER, FRANÇOIS - The Pamplona Bibles. A facsimile compiled from two picture Bibles with martyrologies commissioned by King Sancho el Fuerte of Navarra (1194-1234) (2 volumes. Volume 1: Text. Volume 2: Facsimile)
150683: BUCHHEIM, LOTHAR-GÜNTHER - The Graphic Art of German Expressionism.
102212: BUCHHEIM, HANS|EDITH EUCKEN-ERDSIEK|GERD BUCHHEIT|H.G. ADLER - Der Führer ins Nichts. Eine Diagnose Adolf Hitlers. 4 Referate über Hitler als Politiker - Ideologe - Soldat - Persönlichkeit.
156922: BUCHHOLZ, AREND - Geschichte der Buchdruckerkunst in Riga 1588-1888. Festschrift der Buchdrucker Rigas. Erinnerung an die vor 300 Jahren erfolgste Einführung der Buchdruckkunst in Riga.
153490: BUCHHOLZ, KAI|INGRID WEBER [EDS.].|SHAHID RAHMAN - Wege zur Vernunft. Philosophieren zwischen Tätigkeit und Reflexion.
4141360: BUCHHOLZ, P. & AHRENDTS, J. - Bibliographie zur alteuropäischen Religionsgeschichte 1954-1964 und 1965-1969. (AFMF 2 & 5)
184640: BÜCHI, JAKOB - Die Arzneiversorgung und der Sanitätsdienst der schweizerischen Truppen vom 15. - 18. Jahrhundert.
184707: BÜCHI, PROF. DR. JAKOB - Die Entwicklung der Rezept- und Arzneibuchliteratur [Complete Set in 3 Volumes].
4300194: BÜCHLER, A. - Studies in Sin and Atonement in the Rabbinic Literature of the First Century. Prolegomenon by Fr.C.Grant. (Library of Biblical Studies)
4142246: BÜCHLER, A. - Der galiläische Am-ha'Ares des zweiten Jahrhunderts. Beiträge zur innern Geschichte des palästinischen Judentums in den ersten zwei Jahrhunderten.
4133382: BÜCHLI, A. - Altisrael. Balladen und historische Lieder.
4050935: BUCHMAN, FRANK N.D. - Herbouw van de wereld. Toespraken.
184194: BÜCHNER, GEORG - Georg Büchner. De brieven. Ingeleid, vertaald en van noten voorzien door Jan Gielkens
180296: BUCHNER, DR. ALEXANDER - Musikinstrumente im Wandel der Zeiten.
122809: BUCHNER, E.C. - Bijdragen tot de statistiek der sterfte in de gemeente Amsterdam gedurende de laatste twaalf jaren.
4300936: BÜCHSEL, J. (ARNOLD, G.) - Gottfried Arnold. Sein Verständnis von Kirche und Wiedergeburt. (Arbeiten zur Geschichte des Pietismus 8)
140595: BUCHWALD, CHRISTOPH|HARRY MULISH - Christoph Buchwald in gesprek met Harry Mulish. De hond en de Duitse ziel.
4015561: BUCHWALD, G. (LUTHER, M.) - Doktor Martin Luther. Ein Lebensbild für das deutsche Haus. Mit zahlreiche Abbildungen im Text sowie dem Bildnis Luthers in Heliogravüre nach einem Gemälde von L.Cranach.
54921: BUCHWALD, PFARRER LIC. DR. A.O. - Luthers Werke für das christliche Haus (8 Volumes + Register)
4040995: BUCK, P. DE - De Profeten van Israel. (Opstellen)
88670: BUCK, HENDRIK DE - De studie van het Middelnederlandsch tot in het midden der negentiende eeuw.
182944: BUCK, H. DE - De studie van het Middelnederlandsch tot in het midden der negentiende eeuw.
4015881: BUCK, PEARL S. - Pearl S. Buck vertelt uit de Bijbel. Vertaald door Chris v.d.Hoorn.
53531: BUCK, A. DE - Grammaire élémentaire du Moyen Égyptien
153579: BUCK, AUGUST|MARTIN BIRCHER - Respublica Guelpherbytana. Wolfenbütteler Beiträge zur Renaissance- und Barockforschung. Festschrift für Paul Raabe.
160205: BUCK, AUGUST|S. KATALIN NÉMETH [ED.].|TIBOR KLANICZAY - Geschichtsbewusstsein und Geschichtsschreibung in der Renaissance.
89791: BUCK, STEPHANIE E.A. - Hans Holbein de Jonge 1497-98/1543. Portretschilder van de Renaissance.
160417: BUCK, DR. H. DE|DRS. E.M. SMIT [EDS.]. - Bibliografie der geschiedenis van Nederland. Samengesteld in opdracht van het Nederlands Comité voor geschiedkundige Wetenschappen.
184027: BUCK, CLAIRE [ED.], - Bloomsbury Guide to Women's Literature. From Sappho to Atwood, women's writing through the ages and througout the world.
180444: BUCK, ROGER C.|ROBERT S. COHEN [EDS.]. - PSA 1970. In Memory of Rudolf Carnap. Proceedings of the 1970 Biennal Meeting Philosophy of Science Association.
151472: BUCK, PEARL - The Man who Changed China. The Story of Sun Yat-sen.
94714: BUCK, H. DE - Bibliografie der geschiedenis van Nederland. Samengesteld in opdracht van het Nederlands comité voor geschiedkundige wetenschappen
162702: BUCK, DR. H. DE [INTROD. - ED.]. - Groninger jongensleven omstreeks het midden van de negfentiende eeuw. Grepen uit de gedenkschriften van de ' Latijnsche jongen ' Rinse [Koopmans] van Boekeren.
57843: BUCK, H. DE - Bibliografie der geschiedenis van Nederland. Samengesteld in opdracht van het Nederlands comité voor geschiedkundige wetenschappen
53815: BUCK, H. DE - Bibliografie der geschiedenis van Nederland. Samengesteld in opdracht van het Nederlands comité voor geschiedkundige wetenschappen
186045: BUCK, AUGUST|KLAUS HEITMANN|WALTER METTMANN [EDS.]. - Dichtungslehren der Romania aus der Zeit der Renaissance und des Barock.
4137522: BUCK, H. DE - Bibliografie der geschiedenis van Nederland. Samengesteld in opdracht van het Nederlands Comité voor Geschiedkundige Wetenschappen.
141360: BUCK, DR. H. DE|DRS. E.M. SMIT [EDS.]. - Bibliografie der geschiedenis van Nederland. Samengesteld in opdracht van het Nederlands Comité voor geschiedkundige Wetenschappen.
140623: BUCK, DR. A. DE [TRANSL.]. - Egyptische verhalen uit het oud-egyptisch vertaald.
4143050: BUCKEL, J. - Free to Love. Paul's Defense of Christian Liberty in Galatians.
4133942: BÜCKERS, H. - Die Makkabäerbücher. Das Buch Job. (Herders Bibelkommentar. Doe Heilige Schrift für das Leben erklärt 5)
152718: BUCKLE, RICHARD - Diaghilev.
141383: BUCKLE, RICHARD|JOHN TARAS - George Balanchine. Ballet Master. A Biography.
141379: BUCKLE, RICHARD - Diaghilev.
164696: BUCKLER]|HILL|SCHMIECHEN, JAMES [MCKAY - Study Guide. A History of Western Society. From the Renaissance [Vol. 2 - only].
164677: BUCKLEY, R|J. CAPLE - The Theory and Practice of Training.
167867: BUCKLEY, JEROME H. [ED|INTROD.]. - The Pre-Raphaelites.
166097: BUCKMAN, DAVID - Artists in Britain Since 1945 [2 Vols. Compl.].
91019: BUDD, JIM - De mooiste wijnstreken van de hele wereld
156026: BUDDEN, JULIAN - Verdi.
165363: BUDDHA - The Teachings of Buddha.
59880: BUDDING, D.J. - Wat is het doel van mijn leven? Vragen rondom belijdenis doen, bekering en avondmaal
91343: BUDDING, D.J. - Pastoraal bekeken. Levensproblemen in Bijbels licht bezien.
4061893: BUDDING, D.J. & PIETERS, W. (RED.) - Één naam tot zaligheid. Tien preken.
57201: BUDDING, D.J. / E.A. - Voor Hart en Huis. Bijbels dagboek 2014
94953: BUDDING, D.J. - Zie, Hij komt met de wolken. Bijbels dagboek over het boek Openbaring
83561: BUDDING, D.J. / E.A. - Eén naam tot zaligheid. Tien preken
59296: BUDDING, D.J. - Pastoraal bekeken. Levensproblemen in Bijbels licht bezien
57747: BUDDING, D.J. - De tijd is nabij. Bijbelse bezinning op de oordeelsdag en daarna
84297: BUDDING, D.J. / E.A. - Eén naam tot zaligheid. Tien preken
54646: BUDDING, D.J. / E.A. - Ziet, de bruidegom komt!
57202: BUDDING, D.J. / E.A. - Voor Hart en Huis. Bijbels dagboek 2013
82805: BUDDING, D.J. / E.A. - Ziet, de bruidegom komt!
57325: BUDDING, D.J. / E.A. - Voor Hart en Huis. Bijbels dagboek 2008
57326: BUDDING, D.J. / E.A. - Voor Hart en Huis. Bijbels dagboek 2011
57327: BUDDING, D.J. / E.A. - Voor Hart en Huis. Bijbels dagboek 2007
57328: BUDDING, D.J. / E.A. - Voor Hart en Huis. Bijbels dagboek 2009
57199: BUDDING, D.J. / E.A. - Voor Hart en Huis. Bijbels dagboek 2015
57203: BUDDING, D.J. / E.A. - Voor Hart en Huis. Bijbels dagboek 2012
88518: BUDDING, D.J. - Wat is het doel van mijn leven? Vragen rondom belijdenis doen, bekering en Avondmaal.
86288: BUDDING, D.J. - De tijd is nabij. Bijbelse bezinning op de oordeelsdag en daarna
87749: BUDDING, D.J. - Ik zal wederbrengen
32362: BUDDING, D.J. - De liefde in bijbels perspectief
167645: BUDDINGH', CEES - Dagboeknotities 1967-1972.
167085: BUDDINGH', C.|EDDY VAN VLIET [EDS|INTROD.]. - Poëzie is een daad van bevestiging. Noord- en Zuidnederlandse poëzie van 1945 tot heden.
155723: BUDDINGH', C. [ED.]. - Encyclopedie voor de wereldliteratuur.
122427: BUDÉ, A.W.A.M. - De hypotheseis der Griekse tragedies en komedies. Een onderzoek naar de hypotheseis van Dicaearchus.
47486: BUDÉ, E. DE - Vie de Jean Diodati, théologien Génevois 1576-1649
86105: BUDÉ, E. DE - Vie de J.-A. Turrettini théologien genevois 1671-1737
143471: BUDGE, E.A. WALLIS - The Book of the Dead. Volume 1[of 3]. Introduction and Chapters I - XV.
164158: BUDGE, GAVIN|DOLORES DOOLEY|TOM DUDDY [EDS - ET AL.]. - The Dictionary of Nineteenth Century British Philosophers [2 Vols. in Cloth Slipcase].
57935: BUDIE, MAX - Die Hebräische Präposition 'AL. Mit einem register der behandelten alttestamentlichen Stellen
58868: BUDIMAN, RUDY - De realisering der verzoening in het menselijk bestaan. Een onderzoek naar Paulus' opvatting van de gemeenschap aan Christus' lijden als een integrerend deel der verzoening
61043: BUDIMAN, R. - De realisering der verzoening in het menselijk bestaan. Een onderzoek naar Paulus' opvatting van de gemeenschap aan Christus' lijden als een interigerend deel der verzoening
154371: BUDRY, PAUL|GIAN BUNDI [EDS. - ET AL.].|J. BOVET - Die Schweiz die singt. Illustrierte Geschichte des Volksliedes, des Chorgesanges und der Festspiele in de Schweiz [In Slipcase].
181369: BUDWORTH, GEOFFREY - The Hamlyn book of Knots.
171303: BUDZISZEWSKI, J. - Commentary on Thomas Aquinas's treatise on law.
142024: BUECHNER, THOMAS S. - The Norman Rockwell Treasury.
186838: BUEHRENS, JOHN A. & REBECCA ANN PARKER [EDS.]. - A House for Hope. The Promise of Progressive Religion for the Twenty-First Century.
150794: BUELENS, GERT - Henry James and the ' Aliens '. In Possession of the American Scene.
147222: BUELENS, GERT|ORTWIN DE GRAEF [EDS - ET AL.]. - La lotta continua? Literatuur en klasse [Volume 2: Jaarboek voor Literatuurwetenschap].
163897: BUELENS, FRANS - Congo, 1885-1960. Een financieel-economische geschiedenis.
143714: BUELOW, GEORGE J. - The Late Baroque Era. From the 1680s to 1740.
130275: BUENO DE MESQUITA, JOLIEN M. - Who Needs Adjuvant Systematic Treatment? Predicting Prognosis in Node-Negative Breast Cancer: from Bench to Bedside.
104244: BUENO, FERNANDO - Star Wars The Force Unleashed 2. Collectors Edition.
161820: BUENO DE MESQUITA, A. [& KAREL JUNGER - ILLUSTR.]. - Portugusade. Herinneringen aan het Amsterdam van de Portugese Joden.
166770: BUENO, FRANCISCO - Los Reyes de la Alhambra. Entre la historia y la leyenda.
9777: BUENTING, HEINRICH - Itinerarium Sacrae Scripturae. Dat is: Het Reys-Boeck der Heyligher Schrift. In 't Hoogduytsch beschreven. In onse Nederduytsche Tale overgeset door N.N. doch op nieuws oversien, verbetert ende vermeerdert door D. Matthias Hazard. Ende nu in desen laetsten Druck wederom van ontelbare fauten ghebetert, oock in de Registers alle stucken perfeckt op hare Folien ghebracht. WITH: Een bysonder Tractaet Ende Onderwijsinge van de Munte ende Ghewichte der Heyliger Schrifturen. WITH: Harmonia Evangelistarum, Dat is: Een seer schoone ende eendrachtige over-eem-stemminghe der Heyliger vier Evangelisten.
160930: BUERBAUM, JOZEF [ = JANUS DROOGSTOPPEL] - Gedenkschriften van Janus Droogstoppel. Uit den Duitschen Bezettingstijd 1914-1918. Door Droogstoppel-zelf [Jozef Buerbaum]. Volume 1 - 3 [Compl.].
160848: BUEREN, TRUUS VAN [ET AL.]. - De Haarlemse gravenportretten. Hollandse geschiedenis in woord en beeld
102476: BUERMAN, LUC|HENRI VAN DAELE - Oost-Vlaanderen.
186660: BUESKENS, FILIP - De mens en zijn intenties. Een filosofie van het handelen.
95242: BUFFETAUT, ERIC - Cuvier. Bedenker van de catastrofetheorie (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 22)
53406: BUFFETAUT, ERIC - Cuvier. Bedenker van de catastrofetheorie (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 22)
58833: BUFFETAUT, ERIC - Cuvier. Bedenker van de catastrofetheorie (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 22)
93652: BUFFETAUT, ERIC - Cuvier, bedenker van de catastrofetheorie
155172: BUFFON, GEORGES LOUIS LECLERC - COMTE DE - Oeuvres choisies de Buffon contenant Les Discours Académiques des Extracts de la Théorie de la Terre, les Époques de la Nature, la Génésie des Minéraux, l'Histoire Naturelle de l'Homme et des Animaux & Oeuvres choisies de Buffon contenant un choix très-complet de l'Histoire Naturelle des Animaux [2 Vols. Compl.].
141801: BUFORD, WALTON [FOREW.].|NINA WIENER [ED.]. - Walton Ford. Pancha Tantra
142914: BUGNET, CHARLES - En écoutant le maréchal Foch.
171687: BUGNINI, ANNIBALE - La réforme de la liturgie (1948-1975).
31204: BUGTER, S.E.W. E.A. - Feestbundel. Bij gelegenheid van honderd jaar gymnasiaal onderwijs te Heeswijk-Dinther, 1886-1986
171304: BUGYIS, ERIC|NEWHEISER, DAVID (EDS.) - Desire, faith and the darkness of God : essays in honor of Denys Turner.
30821: BUHL, FRANTS - Wilhelm Gesenious' Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament. Unveränderter Neudruck der 1915 Erschienenen 17. Auflage
161443: BÜHL, BEATE [ET AL.]. - Fascinerende raadselen van de mensheid
93497: BUHL, FRANTS - Wilhelm Gesenius' Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das alte testament in verbindung mit Prof. Dr. H. Zimmern, Prof. Dr. W. Max Müller u. Prof. Dr. O. Weber. Unveränderter neudruck der 1915 erschienenen 17. auflage
182640: BÜHLER, DR. CHARLOTTE - Zwei Mädchentagebücher.
158098: BÜHLER, CURT F.|JAMES G. MCMANAWAY|LAWRENCE C. WROTH - Standards of Bibliographical Description.
163499: BÜHLER, WILHELM - Aus der ABC - Stube der Kultur. Holzschnit von 1464. Original im Museum zu Basel. Sprechendes Alphabet.
186568: BÜHLER, CURT F. & CARL SELMER - The Melk Salbenkrämerspiel. An Unpublished Middle High German Mercator Play.
155611: BÜHLER, DR. CHARLOTTE - Zwei Knabentagebücher. Mit einer Einleitung über ' Die Bedeutung des Tagebuchs für die Jugendpsychologie.
143994: BÜHNEMANN, GUDRUN - The Iconography of Hindu Tantric Deities [2 Vols. Compl.].
4142242: BÜHNER, J.A. - Der Gesandte und sein Weg im 4. Evangelium. Hrsg. von M.Hengel, J.Jeremias, O. Michel.
181370: BUIJHSTERS, P.J. [ED. ET AL.].|JACQUES CLAES [INTROD.]. - De sexualiteit in de achttiende eeuw [Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw].
30593: BUIJNSTERS, P.J. - Nederlandse literatuur van de achttiende eeuw. Veertien verkenningen
131950: BUIJNSTERS, DR. P.J. [ED.]. - Bibliografie der geschriften van en over Betje Wolf en Aagje Deken.
83747: BUIJNSTERS, P.J. - Hieronymus van Alphen (1746-1803)
130753: BUIJNSTERS, P.J. - Justus van Effen [1684-1735] Leven en werk.
96906: BUIJNSTERS, P.J. - Het verzamelen van boeken. Een handleiding
186877: BUIJNSTERS, DR. P.J. [ED.]. - Bibliografie der geschriften van en over Betje Wolf en Aagje Deken.
186549: BUIJNSTERS, P.J. & LEONTINE BUIJNSTERS-SMETS - Papertoys. Speelprenten en papieren speelgoed in Nederland [1640-1920].
58642: BUIJNSTERS-SMETS, LEONTINE|BUIJNSTERS, P.J. - Bibliografie van Nederlandse school- en kinderboeken 1700-1800
161525: BUIJNSTERS, DR. P.J. - Het verzamelen van boeken. Een handleiding.
162373: BUIJNSTERS-SMETS, LEONTINE - Decoratieve prenten met geschreven wensen 1670-1870.
122403: BUIJNSTERS, P.J.A.M. - Hieronymus van Alphen.
161950: BUIJNSTERS, PIET J. - Geschiedenis van het Nederlands antiquariaat.
181371: BUIJNSTERS, DR. P.J. - Het verzamelen van boeken. Een handleiding.
145656: BUIJNSTERS, DR. P.J. [ED.]. - Nederlandse literatuur van de achttiende eeuw. Veertien verkenningen.
58540: BUIJNSTERS, PIET J. - Geschiedenis van de Nederlandse bibliofilie. Boek- en prentverzamelaars 1750-2010
184539: BUIJNSTERS, DR. P.J. - Het verzamelen van boeken. Een handleiding.
185175: BUIJNSTERS, P.J.|L. BUIJNSTERS-SMETS - Bibliografie van Nederlandse school- en kinderboeken 1700-1800.
145456: BUIJNSTERS, DR. P.J. - Het verzamelen van boeken. Een handleiding.
82179: BUIJNSTERS, P.J.A.M. - "Tussen twee werelden, Rhijnvis Feith als dichter van ""het graf"""
153927: BUIJNSTERS, P.J.A.M. - "Tussen twee werelden. Rhijnvis Feith als dichter van ""Het Graf""."
94928: BUIJS, C.J. - Israëls aanneming. Het leven uit de doden. Een kerk-historische documentatie over het nationaal en geestelijk herstel van het volk der Joden. De heilstijd der kerk tussen de val van de antichrist en het laatste oordeel en andere belangrijke verhandelingen betreffende de 'leer der laatste dingen'
56282: BUIJS, MARTIN H.G. OP DEN - Eindhoven, open venster op Eckart
56841: BUIJS, A. - Statistiek om mee te werken
4072405: BUIJS, G. & PLOEG, T.V.D. (RED.) - En plein publique. De samenleving van morgen en de kerk van nu.
122965: BUIJS, HANS|MÀRIA VAN BERGE-GERBAUD - Tableaux Flamands et Hollandais du Musée des Beaux-Arts de Lyon.
84396: BUIJS, P. - Rome en Utrecht of korte schets van den oorsprong, voortgang en tegenwoordigen staat hunner drie hoofd-geschillen
121749: BUIJSE, J.A. [ET AL.]. - Contact Oud-Mariniers 1950-1990. ' Eens Mariniers, altijd Marinier '.
110634: BUIJSEN, MARTIN [ED.]. - Onrechtmatig leven ? Opstellen naar aanleiding van Baby Kelly.
152538: BUIJSEN, MARTIN - Het recht en zijn waarde. John Austins scheidingsthese ideeën-historisch bezien.
110608: BUIJSEN, MARTIN (ED., ET ALL.) - Marktwerking versus solidariteit? Op zoek naar nieuwe evenwichten in de publieke dienstverlening.
84281: BUIJTENDIJK, F.J.J. E.A. - De Reformatie, weekblad tot ontwikkeling van het Gereformeerde leven
160854: BUIJTENEN, DR. M.P. VAN - De grondslag van de Friese vrijheid.
55749: BUIJTENEN, M.P. VAN - Het Friese dorp in de middeleeuwen rechtshistorisch verkend
55748: BUIJTENEN, M.P. VAN - De grondslag van de Friese vrijheid
158274: DR. M.P. VAN BUIJTENEN [ET AL.].|DRS. J.G. KRUISHEER|GOUW, DRS. J.L. VAN DER - Septet. Gedenkboek bij de herdenking van het 75 jarig bestaan van de Vereniging van Archivarissen in Nederland.
163061: BUIJTENEN, DR. M.P. VAN [PROF. DR. K.S. BADER, - FOREW.]. - Het Friese dorp in de Middeleeuwen rechtshistorisch verkend.
167496: BUIJTENEN, DR. M.P. VAN [& DR. G.GERRITSEN-GEYWITZ]. - De bijbel van de Regulieren te Utrecht. 15e-eeuws schisma in het licht van 13e-eeuws frans handschrift. Met een codicologische bijdrage.
122105: BUIJTENEN, CHRISTOF VAN - Begrijp je wat je viert ? Een uitleg van de viering van de Eucharistie voor wie er bewust aan wil deelnemen.
122708: BUIJTENEN, M.P. VAN - St. Vitus van Oldehove. Episoden uit de strijd om Leeuwardens Kerk 1146-1580.
121695: DR. M.P. VAN BUIJTENEN [INTROD.].|KALVEEN, DR. C.A. VAN - Jappe Alberts 70. Bundel ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van prof. dr. W. Jappe Alberts, bijzonder hoogleraar in de interregionale geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Waarin opgenomen Lijst van zijn geschriften.
4009052: BUIJTENEN, M.P. VAN (LEEUWARDEN) - St.Vitus van Oldehove. Episoden uit de strijd om Leeuwardens Kerk 1146-1580.
30255: BUIKEMA, ROSEMARIE|MEIJER, MAAIKE - Cultuur en migratie in Nederland. Kunsten in beweging, 1900-1980
30260: BUIKEMA, ROSEMARIE|MEIJER, MAAIKE - Kunsten in beweging 1980-2000. Cultuur en migratie in Nederland
4136989: BUIKEMA, R. - De Loden Venus. Biografieën van vijf beroemde vrouwen door hun dochters.
151725: BUIKEMA, ROSEMARIE|MAAIKE MEIJER - Kunsten in beweging 1900-1980. Cultuur en migratie in Nederland.
145805: BUIKEMA, ROSEMARIE|MAAIKE MEIJER - Kunsten in beweging 1980-2000 [ = Vol. 2: Cultuur en Migratie in Nederland].
110742: BUIKEMA, R.H. - De multinationale onderneming in juridisch perspectief.
4074053: BUIKEMA, R. & MEIJER, R. - Cultuur en migratie in Nederland. Kunsten in beweging 1980-2000.
151462: J.J. BUIKSTRA|TIEDEMA, IR. J.J. - Friesland rond per tram. De geschiedenis van het trambedrijf van de Nederlandsche Tramweg Maatschappij.
167165: BUIS, JAAP - Holland Houtland. Een geschiedenis van het Nederlandse bos.
165312: BUIS, JAAP - Historia Forestis. Nederlandse bosgeschiedenis [2 Vols. Compl.].
153106: BUIS, JAAP - Anderhalve eeuw Schovenhorst: biografie van een levend landgoed.
104100: BUIS, A.J. - De Tijd. Geschiedenis van een krant. Samengesteld voor belangstellenden en ten dienste van het onderwijs ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van De Tijd.
55885: BUIS, JAAP - Historia forestis. Nederlandse bosgeschiedenis (Deel 1)
166413: BUISE, M.A.|F.L.L. TOMBEUR - Vogels tussen Zwin en Saeftinghe. De avifauna van Zeeuws-Vlaanderen.
153805: BUISKOOL, H.T. [DS. A. DE KAT ANGELINO - INTROD.]. - Op noabervesiet. Drede bundel Schetsen en Vertellingen over Gebruiken en Gewoontenin Het Oude Drenthe.
84266: BUISKOOL, H.C. - Ecclesia Emmensis
181373: BUISKOOL, DR. J.A.E. - De Staatsinstellingen van Suriname. In de hoofdzaken mede vergeleken met die van Nederland en de Nederlandse Antillen.
182467: BUISKOOL, DIRK A. [RUDY KOUSBROEK - FOREW.]. - De reis van Harm Kamerlingh Onnes. Brieven uit de Oost 1922-1923. Met een voorwoord van Rudy Kousbroek.
145077: BUISKOOL, H.T.|DS. H. DE GROOT [EDS.]. - Geïllustreerde plaatsbeschrijving Gemeente Emmen.
153797: BUISKOOL, H.T. - Op noabervesiet. Een bundel schetsen en vertellingen over gebruiken en gewoontenin Het Oude Drenthe.
156329: BUISKOOL, DR. J.A.E. - De Staatsinstellingen van Suriname. In de hoofdzaken mede vergeleken met die van Nederland en de Nederlandse Antillen.
155998: BUISKOOL, H. [ET AL.]. - Oudeschans.
143005: BUISMAN, HANNS - Spanien.
168428: BUISMAN J. FZN., MICHIEL|F.J. DUBIEZ [PROF. MR. H. DE A FONTAINE VERWEY - FOREW.]. - Populaire prozaschrijvers van 1600 tot 1815. Romans novellen, verhalen, levensbeschrijvingen, arcadia's, sprookjes. Alphabetische naamlijst.
185784: BUISMAN, J. - Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen. Tot 1300 [Vol. 1 - only]. Volume 1: Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen.
103525: BUISMAN-DE SAVORNIN LOHMAN, DR. F. LOUISE W.M. - Wie was Shakespeare. Feiten en hypothesen over de identiteit van de Bard van Statford.
181374: BUISMAN, J.W. - Tussen vroomheid en verlichting. Een cultuurhistorisch - en sociologisch onderzoek naar enkele aspecten van de Verlichting in Nederland [1755-1810]. [2 Vols. Compl.].
100146: BUISMAN, DR. J.F. - De ethische denkbeelden van Hendrik Laurensz. Spiegel.
185569: BUISMAN, J.W. - Tussen vroomheid en verlichting. Een cultuurhistorisch - en sociologisch onderzoek naar enkele aspecten van de Verlichting in Nederland [1755-1810]. [2 Vols. Compl.]. Thesis University Leiden.
87901: BUISMAN, JAN WIM E.A. - Church History and Religious Culture. Vol. 93 No. 2 2013
87902: BUISMAN, JAN WIM E.A. - Church History and Religious Culture. Vol. 93 No. 3 2013
85457: BUISMAN, JOHAN FREDERIK - De ethische denkbeelden van hendrik Laurensz spiegel
87904: BUISMAN, JAN WIM E.A. - Church History and Religious Culture. Vol. 92 No. 4 2012
87905: BUISMAN, JAN WIM E.A. - Church History and Religious Culture. Vol. 93 No. 1 2013
4045534: BUISMAN, J.R. (PLATO) - Mythen en allegorieën in Plato`s kennis- en zijnsleer. (Diss.)
156960: BUISSERET, DAVID - The Mapmakers' Quest. Depicting New Worlds in Renaissance Europe.
141949: BUISSINK, FRANS - ANWB Nationale Parken Nederland.
87850: BUISSON, FERDINAND - Sébastien Castellion sa vie et son oeuvre (1515-1563). Étude sur les origines du protestantisme libéral Français (2 volumes)
54996: BUISSON, ROBERT DUS MESNIL DU - Études sur les dieux Phéniciens Hérités par l'empire Romain. Avec 35 figures et 10 planches
94622: BUISSON, FERDINAND - Sébastien Castellion. Sa ciet et son oeuvre (1515-1563). Étude sur les origines du Protestantisme libéral Français (2 volumes)
181178: BUISSON, DOMINIQUE - Papier in Japan.
54997: BUISSON, ROBERT DU MESNIL DU - Nouvelles études sur les dieux et les mytges de Canaan. Avec 133 figures et 19 planches
160894: BUIST, PROF. DR. M.G. [ET AL]. - Historisch bewogen. Opstellen over de radicale reformatie in de 16e en 17e eeuw. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. A.F. Mellink bij zijn afscheid als hoogleraar in de sociaal-religieuze geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen.
4073884: BUITELAAR, M. - Islam en het dagelijks leven. Religie en cultuur onder Marokkanen.
180495: A.V.A.P. BUITEN|PUTTEN, DRS. L.P. VAN - Anna van Rijn van Jutphaas. Kroniek van een leven in het zestiende eeuwse dorp Jutphaas.
4012331: BUITENDIJK, W.J.C. (CALVIJN, J.) - Op de keper beschouwd. Essays (o.a. Calvinisme en de kunst in de huidige tijd)
82294: BUITENDIJK, W.J.C. - Het Calvinisme in de spiegel van de zuidnederlandse literatuur der Contra-Reformatie
96086: BUITENDIJK, W.J.C. - Het Calvinisme in de spiegel van de Zuidnederlandse literatuur der Contra-Reformatie
180037: BUITENDIJK, DR. W.J.C. - Het Calvinisme in de spiegel van de zuidnederlandse literatuur der Contra-reformatie.
100147: BUITENEN, PAUL VAN - Ongrijpbaar is de Ganges. Fabels uit Pali.
100148: BUITENEN, PAUL VAN - Dandin. De avonturen van de tien prinsen. Oud-Indiase schelmenroman.
140961: BUITENEN, PAUL VAN - Strijd voor Europa. Fraude in de Europese Unie.
110243: A. BUITENHUIS|A.A. DE VEER [EDS.].|BURROUGH, P.A. - Het informatiesysteem Landschapsbeeld.
121434: BUITENKAMP, DR. J. - Verzet in West-Brabant van de L.O./ L.K.P. en Trouw. Deel 1.
121428: BUITENKAMP, DR. J. - Verzet in West-Brabant en Zeeland. O.D. & L.O./ L.K.P. Deel 4.
161300: BUITENRUST HETTEMA, F. [ED.]. - Bloemlezing uit Oud-, Middel-, en Nieuwfriesche Geschriften [3 Vols. Compl.].
181375: BUITENRUST HETTEMA, DR. F. - Oude glossen en hun beteekenis. Gent, 1914.
90244: BUITENRUST HETTEMA, F. - Bloemlezing uit Oudfriesche Geschriften / Bloemlezing uit Middelfriesche Geschriften / Bloemlezing uit Nieuwfriesche Geschriften (3 delen)
101351: BUITENRUST HETTEMA, DR. F. - Het Nederduitsch Glossarium van Bern.
165563: BUITENWEG, HEIN - Zwerftochten door Java.
30716: BUITENWERF, RIEUWERD - Book III of the Sibylline Oracles and its social setting. With an introduction, translation, and commentary
30759: BUITENWERF, RIEUWERD A.O. - Jesus, Paul, and Early Christianity. Studies in Honour of Henk Jan de Jonge
4135185: BUITENWERF, R. - Book III of the Sibylline Oracles and its Social Setting. With an Introduction, Translation, and Commentary. (Diss.)
4140714: BUITENWERF-VAN DER MOLEN, M. - God van vooruitgang. De popularisering van het modern-theologische gedachtegoed in Nederland (1857-1880).
101555: BUITING, HENNY - Richtingen en partijstrijd in de SDAP. Het ontstaan van de Sociaal-Democratische Partij in Nederland [SDP].
4014715: BUITINK, G.J. & LAND, SIPKE V.D. (SAMENST.) - Het verhaal van de Psalmen.
158170: BUITINK, GERT-JAN|SIPKE VAN DER LAND [EDS]. - Het verhaal van de psalmen.
96713: BUITINK-HEIJBLOM, M.A. - Jesaja (Serie: Commentarenreeks op het Oude Testament. De Brug. Deel 8)
100824: BUITKAMP, DR. J. - Geschiedenis van het verzet 1940-1945.
156403: BUITKAMP, JAN - Die Auferstehungsvorstellungen in den Qumran - Texten und ihr alttestamentischer, apokryphischer, pseudopigraphischer und rabbinischer Hintergrund.
94070: BUJANDA, J.M. DE E.A. - Index de Rome. 1590, 1593, 1596. Avec étude des index de Parme 1580 et Munich 1582
4137293: BUJNOCH, J. - Zwischen Rom und Byzanz. Leben und Wirken der Slavenapostel Kyrillos und Methodios nach den Pannonischen und der Klemensvita. Bericht von der Taufe Russlands nach der Laurentiuschronik.
53506: BUJNOCH, JOSEF - Hus in Konstanz. Der Bericht des Peters von Mladoniowitz
140531: BUKEY, EVAN BURR - Hitler's Austria. Popular Sentiment in the Nazi Era, 1938-1945.
130092: BUKHARI, EMIR - Napoleon's Guard Cavalry.
9789023913474: BUKOWSKI, PETER - De Bijbel ter sprake brengen. Een basisvraag in het pastoraat
121329: BÜLD, BERNARD - Holzschuhe und Holzschuhmacherhandwerk.
163746: BULFINCH, THOMAS|GIOVANNI CASELLI [ILLUSTR.]. - The Age of Fable.
93699: BULGAKOV, SERGIUS - The Orthodox Church
170823: BULGAKOV, SERGEI NIKOLAEVICH - The Bride of the Lamb.
4050227: BULHOF, I.N. - Van inhoud naar houding. Een nieuwe visie op filosoferen in een pluralistische cultuur.
182456: BULHOF, FRANCIS - Ma patrie est au ciel. Leven en werk van Willem Emmery de Perponcher Sedlnitzky [1741-1819].
182775: BULHOF, FRANCIS [ED.]. - Eine Künstlerfreundschaft. Der Briefwechsel zwischen Fritz Stuckenberg und Paul van Ostaijen 1919-1927.
160357: BULHOF, FRANCIS [ED.]. - "Nijhoff, Van Ostaijen, "" De Stijl "". Modernism in the Netherlands and Belgium in the First Quarter of the 20th Century. Six Essays."
110627: BULHOF, ILSE N. (ED.) - Deugden in onze tijd. Over de mogelijkheid van een eigentijdse deugdenethiek.
4055122: BULHOF, I.N. & WELTEN, R. (RED.) - Verloren presenties. Over de representatiecrisis in religie, kunst en politiek.
4037437: BULHOF, I.N. & KATE, L.TEN (RED.) - Ons ontbreken heilige namen. Negatieve theologie in de hedendaagse cultuurfilosofie.
162310: BULHOF-RUTGERS, ILSE-NINA - Apollos Wiederkehr. Eine Untersuchung der Rolle des Kreises in Nietzsches Denken über Geschichte und Zeit.
46317: BULHOF, I.N. - Freud en Nederland, De interpretatie en invloed van zijn ideeen
4138494: BULHOF, I.N. (FREUD, S.) - Freud en Nederland. De interpretatie en invloed van zijn ideeën.
155653: BULHOF, ILSE N.|MARCEL POORTHUIS|VINOD BHAGWANDIN [EDS.]. - Mijn plaats is geen plaats. Ontmoetingen tussen wereldbeschouwingen.
121949: BULL, A.J. DE [CH. ROCHUSSEN - ILLUSTR.]. - Een beeld der toekomst. Romantisch gedicht. Geïllustreerd door Ch. Rochussen. Ontleend aan de geschiedenis van de Kerkhervorming en die der Onbeslotende Gemeente te Utrecht tijdens Huibert Duifhuis.
166845: BULL, JOHN|JOHN FARRAND &MIKLOS D.F. UDVARDY [EDS.]. - The Audubon Society Field Guide to North American Birds. Eastern Region & Western Region [2 Vols. Compl. Set].
185570: BULL, STEPHEN & TONY NORTH [ED.]. - Een historische gids voor wapenrustingen en wapens.
91869: BULL, DUNCAN E.A. - Rembradt Caravaggio
101052: BULL, GEORGE [ED.|TRANSL.]. - The Pilgrim. The Travels of Pietro della Valle. Translated, Abridged & Introduced.
145794: BULLARD, DEXTER M.|EDITH V. WEIGERT [ED.]. - Psychoanalysis and Psychotherapy. Selected Papers of Frieda Fromm-Reichmann.
30802: BULLARD, ROGER AUBREY - The hypostatis of the archons. The coptic tekst with translation and commentary. With a contribution by Martin Krause
123354: BULLARD, MELISSA MERIAM - Filippo Strozzi and the Medici. Favor & Finance in Sixteenth-Century Florence & Rome.
170993: BULLER, DAVID J. - Adapting Minds. Evolutionary Psychology And The Persistent Quest For Human Nature.
163395: BULLETIN DE L'INSTITUT HISTORIQUE BELGE DE ROME - Bulletin de l'Institut Historique Belge de Rome. Fascicule LII.
32095: BULLING, A. - The decoration of mirrors of the Han period. A chronology
142276: BULLINGA, MONIQUE|PIET OFFERMANS [ED.]. - De Ooij.
58000: BULLINGER, HEINRICH - Heinricht Bullinger Werke. Zweite Abteilung: Briefwechsel. Band 1: Briefe der Jahre 1524-1531. Band 2: Briefe des Jahres 1531. Band 3: Briefe des Jahres 1533. Band 4: Briefe des Jahres 1534 (4 volumes)
4300218: BULLINGER, HEINRICH - Werke. Zweite Abteilung: Briefwechsel Band 14: Briefe des Jahres 1544.
4044820: BULLINGER, E.W. - Number in Scripture. Its Supernatural Design and Spiritual Significance.
57824: BULLINGER, HEINRICH - Openbaring (Deel 2)
54655: BULLINGER, HEINRICH - Huysboec. Viif decades. Viiftich sermoonen van de voorneemste hooftstucken der Christelicker Religie. Met seer rijcke Registers
59558: BULLINGER, HEINRICH - Openbaring (2 delen)
58798: BULLINGER, HEINRICH - Heinrich Bullinger, Briefwechsel. Band 1: Briefe der Jahre 1524-1531. Band 2: Briefe des Jahres 1532 (2 volumes)
10448: BULLINGER, HEINRICH - La Confessione Elvetica ossio Manifestazione della vera fede cioé esposizione semplice de' veri cattolici dogmi, e punti fondamentali della pura, e sana religione christiana: Da'ministri della chiesa di Christo riformata nell' elvezia &c. Concordemente data alle stampe: ed al giudicio di tutti li fedeli sottomessa. Con cui medesimamente protestano a tutti e constituiscono di far autentica fede, ch' essi senza cambiamento, alcuno nell unita' della vera, antica chiesa cristiana mantengansi, ne prendano parte alcunda di qualsissia setta, ora trasportata dalla lingua Latina e Tedesca, nell' Italiana triviale, per uso del popolo. D' ordine dell' eccelsa superiorita de' lodevoli communi, della religione riformata nella libera rezia.
57674: BULLINGER, HEINRICH - Openbaring (2 delen)
4133395: BULLINGER, E.W. - The Witness of the Stars.
4141031: N.N. (BULLINGER, H.) - Heinrich Bullinger Werke. 2 Abteilung. Briefwechsel 3 Bände. I. Briefe der Jahre 1524-1531. II. Briefe des Jahres 1532. III. Briefe des Jahres 1533.
86487: BULLINGER, HEINRICH - Over de samenkomsten of concilien. Op welke wijze de apostelen van Christus de Heere in de eerste kerk te Jerusalem die Samenkomst van hen gehouden hebben, en met welk een grote vrucht en in welk een vrede, hoe eveneens de Roomse pausen in de laatste ouderdom der wereld, sedert vijfhonderd en meer jaren die Conciliën van hen gehouden hebben, en met welk een grote schade en verstoring van de gelovigen, een korte herinnering uit de geschiedenis, verdeeld in twee boeken. Opnieuw uit het Latijn vertaald te Leeuwarden, februari-maart 1974 door Ds. Dirk van Dijk.
89796: BULLINGER, H. - Huysboec. Vijf decades, vijftich sermoonen van de voorneemste hooftstucken der Christelicker religie.
10117: BULLINGER, HEINRICH - Bekantnuss Des waaren Glaubens: Das ist, Einfaltige Erleuterung Der rechten allgemeinen Lehr und Hauptarticklen, der reinen Christlichen Religion: Einhellig auszgangen, von den Dieneren der Kirchen Christi, in der Eidgnoschafft: zu Zürich, Bern, Glarus, Basel, Schaffhausen, Appenzell, und denen zu Sanct-Gallen, Chur, und der dreyen Bündten, auch denen zu Mulhausen und Biel: zu welichen sich gethan die Diener der Kirchen zu Genff und Welschen-Neuwenburg: sampt anderen Dieneren des Evangelij, in den Königreychen Polen, Ungaren und Schottlands: Allen Gläubigen darvon zu urtheilen fürgestellt, und zu bezeugen, dass sy in der Einigkeit waarer, uralter, Christenlicher Kirchen bestahnd, und kein neuwe jrzige Lehr führend, noch gemeinschafft mit einigen Secten haltend.
146436: BULLIVANT, KEITH|GEOFFREY GILES|WALTER PAPE [EDS.]. - Germany and Eastern Europe. Cultural Identities and Cultural Differences.
164661: BULLOCK, ALAN - Hitler. Leven en ondergang van een tiran.
131910: BULLOCK, ALAN - The Life and Times of Ernest Bevin. Volume 1. Trade Union Leader 1881-1940.
123519: CH'EN, JEROME|MICHAEL BULLOCK [TRANSL.]. - Poems of Solitude. Translated from the Chinese.
101503: BULLOUGH, OLIVER - Let Our Fame Be Great. Journeys Among The Defiant People Of The Caucasus
140865: BÜLOW, GABRIELE VON [GEBORENE VON HUMBOLDT] - Gabriele von Bülow. Tochter Wilhelm von Humboldts. Ein Lebensbild. Aus den Familienpapieren Wilhelm von Humboldts und seine Kinder 1791-1887.
4044285: BULT, A. - "Helpen - Lijden - Orthodoxie. Samenhang van helpmotief en lijdensvisie bij studenten verpleegkunde aan de protestants-christelijke hogeschool De Vijverberg"" te Ede. (Diss.)"""
60127: BULT, A. - Helpen - Lijden - Orthodoxie (Samenhang van helpmotief en lijdensvisie bij studenten verpleegkunde)
110785: BULT, ANNE - "Helpen - lijden - orthodoxie. Samenhang van helpmotief en lijdensvisie bij studenten verpleegkunde aan de protestant-christelijke hogeschool "" De Vijverberg "" te Ede."
121978: BULTE, MARCEL - Het Schalkwijk van weleer. Schalkwijk in het dagelijks leven tussen 1900 en 1960.
58738: BULTEN, H.J. - Philips van Marnix, heer van St. Aldegonde. Oranje's rechterhand
166953: BULTEN, MR. C.D.J.|MR. G.C. VAN ECK|MR. H.M. DE MOL|PROF. MR. J.H.M. WILLEMS - De nieuwe geschillenregeling [Verslag van de Vergadering van de Vereeniging Handelsrecht 28 oct. 2011].
147229: BULTEN, C.D.J.|C.J.H. JANSEN|G. VAN SOLINGE [EDS.]. - Verspreide Geschriften van J.M.M. Maeijer
180149: BULTHUIS, PETER - Een weduwe in Koffie, Thee en Tabak. Uit de tweehonderdjarige geschiedenis van het Rotterdamse bedrijf de Erven de Wed. J. van Nelle N.V. 1782-1982
170232: BULTHUIS, VICTOR|NOL HOGEMAN [EDS]. - Spirituele rnaissance. Over christendom en bewustwording.
55002: BULTMANN, RUDOLF - Theologie des Neuen Testaments
4054730: BULTMANN, R. - Geschichte und Eschatologie.
4010125: BULTMANN, R. - Primitive Christianity in its Contemporary Setting.
95473: BULTMANN, RUDOLF - Die drei Johannesbriefe. (Series: Kritisch-Exegetischer Kommentar über das Neue Testament begründet von Heinrich August Wilhelm Meyer. Vierzehnte Abteilung - Achte Auflage)
175951: BULTMANN, RUDOLF - Theologie des Neuen Testaments. Neue Theologische Grundrisse
4022572: BULTMANN, R. (KEK) - Die drei Johannesbriefe. Neuauslegung.
4022233: BULTMANN, R. - Die Geschichte der synoptischen Tradition. Mit Ergänzungsheft.
4134296: BULTMANN, R. (KEK) - Das Evangelium des Johannes.
170012: BULTMANN, RUDOLF - Theologie des neuen Testaments.
4007822: BULTMANN, R. - Marburger Predigten.
153875: BUMA, DR. J.T. - Hippokrates de Grote. Geschenkuitgave ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de auteur.
160664: BUMA, DR. W.J. [ED.]. - Die Brokmer Rechtshandschriften.
84244: BUMA, W.W. (UITGEGEVEN DOOR) - De onbevoegdheid van de algmeene synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, tot het regelen van het beheer der plaatselijke kerkegoederen, nader betoogd door de Hervormde Kerkvoogden van den Dorpe Weidum, bij Berigt van 4 April 1851, benevens het als bijlage daarbij gevoegd Arrest van 't provinciaal geregtshof van Friesland van den 15 Januarij 1851, over de pastoriegoederen van Eernewoude, Garijp en Suameer
105145: BUMKE, JOACHIM - Hoofse cultuur. Literatuur en samenleving in de volle Middeleeuwen [2 Vols. Compl.].
4301003: BUMPUS, J.S. - A Dictionary of Ecclesiastical Terms. being a History and Explanation.
185945: BUMSTED, J.M. - A History of Canadian Peoples.
181376: BUMSTED, J.M. - A History of the Canadian Peoples.
154478: BUNDOCK, CLEMENT J. - The Story of the National Union of Printing Bookbinding and Paper Workers.
4142816: BUNGE, M. - The Mind-Body Problem. A Psychobiological Approach.
165139: BUNGE, WIEP VAN - Baruch of Benedictus? Spinoza en de ' Marranen '.
122909: BUNGE, MARIO - Treatise on Basic Philosophy: Semantics 1 & 2 [ = 2 Vols.].
96433: BUNGE, FRIEDRICH GEORG VON - Darstellung des heutigen russischen Handelsrechts. Mit Rücksicht auf die Deutschen Ostseeprovinzen
180466: BUNGE, MARIO - Method, Model and Matter.
161508: BUNGE, DR. FRIEDRICH GEORG VON - Darstellung des heutigen russischen Handelsrechts, mit Rücksicht aus die deutschen Ostseeprovinzen.
161630: J.W.F. BUNGE [PHOTOGR.].|PEETERS, C. - Rondgezicht vanaf de Stevenstoren. 24 kleurendia's van J.W.F. Bunge uit 1957 & een essay van C. Peeters.
142725: BUNGE, DR. F.G. VON - Die Stadt Riga im dreizehnten und vierzehnten Jahrhundert. Geschichte, Verfassung und Rechtszustand.
100368: BUNGE, LUCAS - Mozart in zijn brieven. Een bloemlezing, vertaald en toegelicht.
4068005: BUNGENER, L.F. - Julien ou la fin d`un siècle.
4016551: BUNGENER, F. (CALVIJN, J.) - Calvin. sa vie, son oeuvre et ses écrits.
84116: BUNGENER, FÉLIX - Kalvijn. Zijn leven, zijn werk en zijne geschriften
94202: BUNGENER, FÉLIX - Calvin. Sa vie, son oeuvre et ses écrits
4050748: BUNGENER, L.F. (VOLTAIRE) - Voltaire et son Temps. Études sur le dix-huitième siècle.
140922: BUNGER, SIEGFRIED - Die sozialistische Antikriegsbewegung in Grossbritannien 1914-1917.
4071314: BUNGERT, H. (HRSG.) (LUTHER, M.) - Martin Luther. Eine Spiritualität und ihre Folgen. Vortragsreihe der Universität Regensburg zum Lutherjahr 1983. (illustriert).
152994: BUNIN, IVAN [THOMAS GAITON MARULLO - ED.]. - The Twilight of Emigré Russia 1934-1953.
166162: BUNING, MARIUS|MATTHIJS ENGELBERTS|SJEF HOUPPERMANS [EDS.]. - Pastiches, Parodies & Other Imitations / Pastices, parodies & autres imitations.
160156: BUNING, MARIUS|LOIS OPPENHEIM [ED.]. - Beckett in the 1990s. Selected Papers from the Second International Beckett Symposium, Held in The Hague, 8-12 April, 1992.
161194: BUNING, MARIUS|DANIÈLE DE RUYTER|MATTHIJS ENGELBERTS|SJEF HOUPPERMANS [EDS.]. - Beckett versus Beckett.
161197: BUNING, MARIUS|MATTHIJS ENGELBERTS|ONNO KOSTERS [EDS.].BOVEN: A. 2-6. BOVEN: A. 2-6. - Beckett and Religion. Beckett - Aesthetics - Politics / Beckett et la religion. Beckett - L'estthétique - La politique.
160155: BUNING, MARIUS|DANIÈLE DE RUYTER [ED.].|SJEF HOUPPERMANS - Samuel Beckett: 1970-1989.
160159: BUNING, MARIUS|EMMANUELL JAQUART [EDS.].|MATTHIJS ENGELBERTS|SJEF HOUPPERMANS - Samuel Beckett: Crossroads and Borderlines. L'oeuvre carrefour / L'oeuvre limité.
160157: BUNING, MARIUS|SJEF HOUPPERMANS [ED.]. - Intertexts in Beckett's Work. / Intertextes de l'oeuvre de Beckett.
163784: BUNING, MARIUS - T.F. Powys. A Modern Allegorist. The companion novels ' Mr. Weston's Good Wine ' and ' Unclay ' in the light of modern allegorical theory.
163843: BUNING, MARIUS|DANIELE DE RUYTER-TOGNOTTI [EDS.].|MATTHIJS ENGELBERTS|SJEF HOUPPERMANS - Three Dialogues Revisited / Les Trois dialogues revisités.
164552: BUNING, MARIUS|MATTHIJS ENGELBERTS|SJEF HOUPPERMANS [EDS. - ET AL.]. - Historicising Beckett / Issues of Performance. Beckett dans l'histoire / En jouant Beckett.
141302: BUNING, L. - Het herenbolwerk. Politieke en sociale terreinverkenningen in Drenthe over de periode 1748-1888.
161201: BUNING, MARIUS|LOIS OPPENHEIM [ED.]. - Beckett in the 1990s. Selected Papers from the Second International Beckett Symposium, Held in The Hague, 8-12 April, 1992.
58157: BUNJAN, JOHANNES - Komst en welkomst tot Christus of de teedere ingewanden van christi liefde aan den zondaar opengeelgd en vertoond. Door eene evangelische verhandelinge over de woorden Christi, Joh. 6:37
92380: BUNJAN, JOHANNES - De enge poort, of het groote en zwaarwichtige werk van ten hemel in te gaan. Klaarlijk bewijzende uit de H. Schrift, dat niet alleen openbare goddeloozen, maar zelfs ook vele voorname belijders buiten het koninkrijg Gods gesloten zullen worden
91210: BUNJAN, JOHN - De waarde der ziel en het onuitsprekelijk verlies
58953: BUNJAN, J. - De enge poorte, ofte het groote en zwaarwichtig werk van ten Hemel in te gaan, klaarlijk bewijzende uit de H. Schrift, dat niet alleen openbare Godloozen, maar zelfs ook vele voornaeme Belijders buiten het Koninkrijke Gods gesloten zullen worden
92715: BUNJAN, JOHN - De waarde der ziel en het onuitsprekelijk verlies
57074: BUNJAN, JOHANNES - Komst en welkomst tot Christus, of de teedere ingewanden van Christi liefde aan den zondaar opengelegd en vertoond, door eene evangelische verhandelinge over de woorden Christi, Joh. 6:37
84513: BUNJAN, JOHAN - Salomons tempel door het evangelie-licht opgehelderd en vergeestelijkt, alsmede de Schoonheid van Sion en de Heerlijkheid der Kerke J.C., over Jes. 56:7
183754: BUNKE, HORST [ED.]. - Neubeginn und Tradition. Bücher und Buchgestaltung vor dreissig Jahren.
181377: BUNKE, HORST [ED.]. - Neubeginn und Tradition. Bücher und Buchgestaltung vor dreissig Jahren.
55957: BUNKER, EMMA C.|WHITE, JULIA M. - Adornment for Eternity. Status and Rank in Chinese Ornament
130102: BUNKER, GERALD E. - The Peace Conspiracy. Wang Ching-wei and the Chinese War, 1937-1941.
58646: BUNNIK, C. E.A. - Oorsprong en geschiedenis van De Hollanders
55629: BUNNIK, RUUD E.A. - Dring geen bisschop op (Decreet aan Burchard van Worms, rond 1010). Over het aanstellen van bisschoppen. Een bijdrage vanuit de Acht Mei beweging
143957: BUNT, G.H.V. [ED.]. - William of Palerne. An Alliterative Romance re-edited from Ms. King's Vollege Cambridge 13.
182888: BUNT, ALEID W. VAN DE - Dorenweerd. Van heerlijkheid tot dorp.
4068550: BUNT, L.V.D. - Fin de Siècle.
4140258: BUNTE, W. (ROSEGGER, P.) - Peter Rosegger und das Judentum. Altes und Neues Testament, Antisemitismus, Judentum und Zionismus. (JTS 6)
183206: BUNTINX, J. - De audientie van de graven van Vlaanderen. Studie over het centraal grafelijk gerecht [c. 1330-c. 1409].
131336: BUNTINX, HUBERT - Geëngageerd bedrijfsbeleid. Evolutie van mens en arbeidsstructuur.
145056: BUNTINX, J.|M. GYSSELING - Het oudste goederenregister van Oudenbiezen [1280-1344]. Volume 1: Tekst [only]
181058: BUNTINX, J.|M. GYSSELING - Het oudste goederenregister van Oudenbiezen [1280-1344]. Volume 1: Tekst [only]
163686: BUNTINX, J. - De audientie van de graven van Vlaanderen. Studie over het centraal grafelijk gerecht [c. 1330-c. 1409].
92713: BUNYAN, JOHN - Die Pilgerreise, zur ewigen Seligkeit von dieser in die kommende Welt
92397: BUNYAN, JOH. - De verwoesting van den anti-christ en de getuigen gedood
54344: BUNYAN, JOHN - Overvloedige genade voor de grootste van alle zondaren
31533: BUNYAN, JOHN - De Christinnereize naar de Eeuwigheid
58156: BUNYAN, JOH. - De verwoesting van den anti-christ en de getuigen gedood
56594: BUNYAN, JOHN - Levensgeschiedenis en werken van John Bunyan (4 delen)
91209: BUNYAN, JOHANNES - Verhandeling over de parabel van den onvruchtbaren vijgeboom of het oordeel en de uithouwing van een onvruchtbaren belijder. Waarin getoond wordt, dat de dag der genade van iemand voorbij kan zijn, lang voor het einde zijns levens, benevens de merkteekenen, waaruit dezulken te kennen zijn.
55086: BUNYAN, JOHANNES - Verhandeling over de parabel van den onvruchtbaren vijgeboom of het oordeel en de uithouwing van een onvruchtbaren belijder. Waarin getoond wordt, dat de dag der genade van iemand voorbij kan zijn, lang voor het einde zijns levens, benevens de merkteekenen, waaruit derzulken te kennen zijn
58155: BUNYAN, JOHN - Komen tot Jezus Christus. Hoe zondaren tot Hem komen en waarom ze bij Hem welkom zijn
55809: BUNYAN, JOHN - Al de werken van John Bunyan, met levensgeschiedenis (4 delen)
57103: BUNYAN, JOHN - Genade overvloeiende voor de voornaamste der zondaren. Een getrouw verhaal van het leven en de dood van John Bunyan. Met 15 illustraties
31522: BUNYAN, JOHN - De Christen- en Christinnereis naar de eeuwigheid. Geïllustreerd met 100 platen door H.C. Selous en M. Paolo Priolo
4075392: BUNYAN, JOHN - Grace Abounding to the Chief of Sinners & The Pilgrim`s Progress. Ed.with an Introduction by R.Sharrock.
57398: BUNYAN, JOHN - Al de werken van John Bunyan, met levensgeschiedenis (4 delen)
4057590: BUNYAN, JOHN - De Christen- en Christinnereis. Vertaald en ingeleid door A.G.Barkey Wolf. Illustraties J.H.Isings.
81284: BUNYAN, JOHN - De christenreis, 6 cassettebandjes, naverteld door M.J. Ruissen
92064: BUNYAN, JOHN - Levensgeschiedenis en werken van John Bunyan. Een komplete uitgave van Bunyans werken volgens handschrift van de schrijver (4 delen)
57196: BUNYAN, JOHN - De Jeruzalemse zondaar gezaligd, of goede tijding voor de grootste van de zondaren
91208: BUNYAN, JOHANNES - De toekomende wereld. Visioenen van de hemel en de hel.
82783: BUNYAN, JOHN - Levensgeschiedenis en werken van John Bunyan. Een komplete uitgave van Bunyans werken volgens handschrift van de schrijver, met portret (deel 2)
31575: BUNYAN, JOHN - Eén ding is nodig. Bijbels dagboek
51906: BUNYAN, J. - De Christinnereis naar de eeuwigheid
57362: BUNYAN, JOHANNES - De toekomende wereld. Visioenen van de hemel en de hel
10478: BUNYAN, JOHN - Een Christens Reize naar de Eeuwigheid, Vertonende onder verscheidene aadige Zinnebeelden, De gantsche Staat van eene Boetvaardige en God zoekende Ziel. In het Engelsch beschreven, En om deszelfs voortreflijkheid in het Nederduitsch vertaald. Vercierd met Figuren en Versen.
31830: BUNYAN, JOHN|OFFOR, GEORGE - The works of John Bunyan with an introduction to each treatise, notes, and a sketch of his life, times, and contemporaries (3 volumes). Vol 1 & 2: Experimental, Doctrinal and Practical. Vol 3: Allegorical, Figurative and Symbolical
95655: BUNYAN, JOHN - Eén ding is nodig. Bijbels dagboek
96092: BUNYAN, JOHN - Overvloedige genade voor de grootste van alle zondaren
87545: BUNYAN, JOHN - Al de werken van John Bunyan met levensgeschiedenis (deel 1)
32376: BUNYAN, JOHN - Goed nieuws voor de slechtste mensen of de Jeruzalemse zondaar gered
32361: BUNYAN, JOHN - Het leven en sterven van Mr. Kwaad of een eens goddelozen reis naar 't eeuwig verderf, vertonende de ganse staat van een onherboren ziel
121041: BUONO, FRANCESCA [ET AL.]. - Naples.
153804: BUONO, FRANCESCA|DANIELA CAMPANELLI [EDS.].|LUCIANO PEDICINI [PHOTOGR.]. - Napoli.
161750: BURBURE, RIDDER LEO DE - De Antwerpsche ommegangen in de XIVe en XVe eeuw, naar gelijktijdige handschriften.
30720: BURCHARD, CHRISTOPH - Gesammelte Studien zu Joseph und Aseneth
30705: BURCHARD, CHRISTOPH - Joseph und Aseneth
167330: BURCHARD, JOHANN [GEOFFREY PARKER - ED.]. - At the Court of the Borgia. Being an Account of the Reign of Pope Alexander VI written by his Master of Ceremonies Johann Burchard [In Slipcase].
143784: BURCHELL, S.C. - Imperial Masquerade. The Paris of Napoleon III.
97073: BURCK, ERICH A.O. - Gnomon. Kritische Zeitschrift für die Gesamte Klassische Altertumswissenschaft. Sonderdruck Aus Band 58 - 1986
104326: BURCKHARDT, JACOB - Die Zeit Constantins des Grossen.
4066038: BURCKHARDT, J. - Weltgeschichtliche Betrachtungen. Mit Nachwort hrsg. von R.Marx.
122631: BURCKHARDT, CARL J. [D.M. SCHRÖEDER - TRANSL.]. - Een ochtend bij den boekhandelaar.
141575: BURCKHARDT, JACOB - The Greeks and Greek Civilization.
166142: BURCKHARDT, JACOB [JACOB OERI - ED.]. - Weltgeschichtliche Betrachtungen. Über Geschichtliches Studium.
143708: BURCKHARDT, TITUS [ED.]. - Die Jagd. Aus alten Jagdbüchern. Jagdbilder des späten Mittelalters und der Renaissance. Chasse- und Caccia-Musik [ & Disk / Schallplatte].
164480: BURCKHARDT, JACOB - Der Cicerone. Eine Anleitung zum Genuss der Kunstwerke italiens.
157053: BURCKHARDT, CARL J. [J.G. GAARLANDT - TRANSL.]. - Een ochtend bij de boekhandelaar.
158171: BURCKHARDT, TITUS - Von wunderbaren Büchern. Erlebnisse und Betrachtungen bei der Herausgabe frühmittelalterlicher Handschriften.
162171: BURCKHARDT, JACOB [OSWYN MARRUY - ED.]. - The Greeks and Greek Civilization.
100100: BURCKHARDT, JACOB|J.M.M. DE VALK (INTROD.). - Staat, religie en cultuur in wereldhistorisch perspectief. Capita selecta uit de Weltgeschichtliche Betrachtungen.
100101: BURCKHARDT, JACOB C. [TITIA J. JELGERSMA - TRANSL.]. - De cultuur der Renaissance in Italië.
101352: BURCKHARDT, CARL J. - Richelieu [Vol. 1&2].
186075: BURDEN, MICHAEL [ED.]. - Henry Purcell's Operas. The Complete Texts.
140097: BURDEN, ROBERT - Radicalizing Lawrence. Critical Interventions in the Reading and Reception of D.H. Lawrence's Narrative Fiction.
105102: BURE, GILLES DE - Bernar Venet. Mobilier. Furniture. 1970-1990.
4005136: BUREN, PAUL M.V. - The Secular Meaning of the Gospel Based on an Analysis of its Language.
164356: BUREN, TOON VAN - Molokai. Een overlevingstocht in het land van mystiek en psychiatrie aan de hand van Zen.
170513: BUREN, PAUL VAN - The Secular Meaning of the Gospel.
32054: BUREN, CHARLES ALEXANDRE CHAIS VAN - De staatkundige beginselen van Ph. Van Marnix, heer van St. Aldegonde
170340: BUREN, PAUL VAN - De profane betekenis van het evangelie. Een onderzoek met behulp van de taalanalyse.
140677: BURENHULT, PROF. DR. GÖRAN [ED.]. - Beschavingen van de Nieuwe Wereld. Mens en samenleving in de Nieuwe Wereld 3000 v. Chr. - 1500 n. Chr.
4066782: BURG, C.V.D. & MINNEMA, L. (RED.) - In de ban van het kwaad. Het kwaad in religieuze verhalen wereldwijd.
9789021139067: BURG, C. VAN DER|GORT, J. E.A. (RED.) - Veelkleurig Christendom. Contextualisatie in Noord, Zuid, Oost en West
161239: BURG, MARGREET VAN DER|MARIAN BOS-BOERS [EDS.]. - Vrouwen, Wageningen en de wereld. Wetenschap, studie en loopbaan, 1918-2003.
165041: BURG, JAN VAN|PIETER ANTON VAN GENNIP [EDS - ET AL.]. - Europa. Balans en richting.
4134991: BURG, J.A.C. VAN - Westerse cultuur uit balans. Naar een nieuw evenwicht in de 21e eeuw.
4138051: BURG, N.M.H. V.D. - Bijdrage tot de kennis der religieuze terminologie in het Grieksch. (Diss.)
47011: BURG, C. VAN DER|CAMPEN, S.G. VAN - De onderste plank. Het jeugdboek nader bekeken. Tweede, herziene en uitgebreide druk
46367: BURG, G.P.J. VAN DER - Missio Canonica. Compleet 3 delen, Deel I: Katholieke Geloofsverdediging, Deel IIA & Deel IIB: Katholieke Geloofsleer
130831: BURG, DR. F.H. VAN DER - Preventieve justitie en plaatselijke politie. Enige historische en juridische beschouwingen over het begrip politie in het Nederlands recht.
153557: BURGDORFF, STEPHAN|KLAUS WIEGREFE [EDS. - ET AL.]. - Der 1. Weltkrieg. Die Ur-Katastrophe des 20. Jahrhunderts.
170336: BURGE, TYLER - Origins of Objectivity
142537: BURGE, TYLER - Origins of Objectivity
47938: BURGER, JEAN-DANIEL - Erasme en face de la Réforme (Les Cahiers de Foi et Vérite, XXXI)
158191: BURGER JR., C.P. [FOREW.]. - Catalogus van oudere werken op het gebied der Nederlandsche Letteren.
121630: BURGER, GERARD - Van Geert Groote tot van Vloten. Korte geschiedenis van het Deventer Humanisme met rondwandeling door de stad.
160755: BURGER, J.A. TIMPE - De Romeinen in Zeeland.
4049829: BURGER, H. (JACOB, B.) - De zandloper van Genesis. De visie van Benno Jacob op Genesis 22 in het licht van zijn tijd en van de Traditie. (Diss.)
180599: BURGER, JAN ERIK|PAUL HESP|STEVEN VAN SCHUPPEN - Voetwijzer voor Nederland. 12 & 22 dagwandelingen op zoek naar de geschiedenis van het landschap [Vol. 1 & 2 - Compl.].
30450: BURGER, PETER|JONG, JAAP DE - Handboek Stijl. Adviezen voor aantrekkelijk schrijven
4022541: BURGER, CHR. - Jesus als Davidssohn. Eine traditionsgeschichtliche Untersuchung.
160697: BURGER, HEINZ OTTO - Renaissance Humanismus Reformation. Deutsche literatur im europäischen Kontext.
4005645: BURGER, F. (HEIM, K.) - Karl Heim als apologeet. (Diss.)
122235: BURGER, ANGELIKA - Die Stilleben des Giorgio Morandi. Eine koloritgeschichtliche Untersuchung.
4300022: BURGERHOUDT, J.J. - Specimen academicum inaugurale de coetus christianorum Thessalonicensis ortu fatisque, et prioris Pauli iis scriptae epistolae consilio atque argumento.. etc.
183213: BURGERS, J.W.J. [ED.]. - Rijmkroniek van Holland [366-1305], door een anonieme auteur en Melis Stoke.
182854: BURGERS, J.W.J.|E.C. DIJKHOF - De oudste stadsrekeningen van Dordrecht 1283-1287.
91318: BURGERS, C.A.|ERKELENS, A.M.L.E. - Kant uit koninklijk bezit. De kantverzameling van H.M. de Koningin in bruikleen gegeven aan het rijksmuseum, Amsterdam.
165442: BURGERS, R.A. - 100 Jaar G. en H. Salomonson. Kooplieden-Entrepreneurs, Fabrikanten en Direcxteuren van de Koninklijke Stoomweverij te Nijverdal.
157572: BURGERS, J.W.J.|E. WOUTHUYSEN [EDS.].|P. KNEVEL - Gedrukt in Holland.
101556: BURGERS, LOUIS [ED.]. - Veertig jaar WBV in boek en prent 1925-1964.
103108: DR. L.A.J. BURGERSDIJK - TRANSL.].|SHAKESPEARE, WILLIAM [W.G. SIMMONDS - ILLUSTR. - Hamlet.
147033: BURGERSDIJK, PIETER|GEORGE NIERMANS [EDS]. - Nederland in woord en beeld. Catalogus van boekwerken, prenten & kaarten.
157451: BURGERSDIJK|NIERMANS - "Noordholland. Catalogus van Boekwerken, Prenten en Kaarten verkrijgbaar bij Burgersdijk & Niermans Boekhandel en Antiquariaat "" Templum Salomonis "". Magazijnen in het historisch gebouw "" 's-Gravenstein ""."
57867: BURGERSDIJK & NIERMANS - Théologie Philosophie. Catalogue de livres anciens et moderns. Aux prix marqués. No. 48
103037: BURGESS, RENATE [ED.]. - Portraits of Docters & Scientists in the Wellcome Institute of the History of Medicine. A Catalogue by Renate Burgess PhD. Keeper of Art Collections.
180704: BURGESS, J. PETER - Cultural Politics and Political Culture in Postmodern Europe.
170492: BURGESS, JOHN P. - Philosophical Logic.
100275: BURGESS, GORDON J.A. [ED. - ET AL.]. - Wolfgang Borchert.
180004: BURGESS, C.M. [STUART P. LILLICO - ED.]. - Cowries of the world.
4139342: BURGESS, S. - Ontwikkeling of ontwerp. Bewijs van doelbewust ontwerp en toegevoegde schoonheid in de natuur.
31369: BURGGRAAF, G.P.P. - Mariniers achter de frontlinie, verhaal over de Tweede Wereldoorlog
84829: BURGGRAAF, G.P.P. - Komt herwaarts tot mij... Bijbels dagboek
32313: BURGGRAAF, G.P.P. - De taal des harten. Het geluid uit de ramshoorn en het geklank uit de zilveren bazuin van het evangelie. O.a. kort interview met: Philpot, Spurgeon, Luther, Comrie, Van der Groe en Huntington
58004: BURGGRAAF, G.P.P. - Om al uw werken te vertellen, Psalm 73:28. Meditaties, artikelen, brieven, samenspraken en ingezonden stukken
96641: BURGGRAAF, G.P.P. - Zie, Ik kom haastelijk. Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de gemeente zegt. Het laatste oordeel en de wederkomst
4075979: BURGGRAAF, M. - Een onderzoek naar functie en gebruik van de infinitivus constructus voorafgegaan door de prepositie. (Diss.)
4057743: BURGGRAAFF, W. - The Rise and Development of Liberal Theology in America. (Diss.)
165497: BURGGRAAFF, GEORGE|KAREL TOMEÏ - Drenthe. Een fotografische impressie.
60130: BURGGRAAFF, H. - In de schaduw van de levensboom (Naar een intuitief-religieuze benadering binnen de individuele godsdienstige ontwikkeling)
4041133: BURGGRAAFF, H. - In de schaduw van de levensboom. Naar een intuïtief-religieuze benadering binnen de individuele godsdienstige ontwikkeling. (Diss.)
142263: BURGGRAAFF, GEORGE|KAREL TOMEÏ [PHOPTOGR.]. WIL DE JONG [TEXT] - Het Rijk van Nijmegen. Een fotografische impressie.
97057: BURGGRAAFF, HENDRIK - In de schaduw van de levensboom, naar een intuïtief-religieuze benadering binnen de individuele godsdienstige ontwikkeling
186405: BURGGRAEVE, ROGER & JOHAN DE TAVENIER [EDS.]. - Terugkeer van de wraak? Een tijd verscheurd tussen revanche, vergelding en verzoening
186878: BURGGRAEVE, ADOLPHE [& M.E. GRAS]. - Livre D'Or de La Medecine Dosimetrique
92159: BURGMANS, HK.|FRANK, A. - Geschiedenis der joden in Nederland (Deel 1, tot circa 1795)
144870: C. BURGSTEYN|KARSCH,. H. - Sjouwen door oud en nieuw Renkum.
4022715: BURGT, F.V.D. & BOUMA, HANS, - Allemaal mensen in de Bijbel. (107 houtsneden van F.v.d.Burgt)
154336: BURGUIÈRE, ANDRÉ|CHRISTIANE KLAPISCH-ZUBER|FRANÇOISE ZONABEND [EDS.].|MARTINE SEGALEN - A History of the Family [2 Vols. Compl.].
4072396: BURI, F. (U.A.) - Dogmatik im Dialog. I.Die Kirche und die Letzten Dinge.
131805: BURIN, ANTONIO GALLEGO - Granada. Guia artistica e historica de la ciudad.
163584: BURK, KATHLEEN - Troublemaker. The Life and History of A.J.P. Taylor.
122894: BURKE, JAMES - Twin Tracks. The Unexpected Origins of the Modern World.
104182: BURKE, JOHN - Roman England.
4141122: BURKE, EDMUND - On Empire, Liberty, and Reform. Speeches and Letters. Ed. by D.Bromwich.
164362: BURKE, PETER - Stadscultuur in Italië tussen renaissance en barok.
142200: BURKE, PETER - The Protagonists of Italian Art. Piero della Francesca - Botticelli - Leonardo - Michelangelo - Raphael - Titian - Caravaggio - Canaletto.
143677: BURKE, PETER [ED.]. - Companion Volume [ = The New Cambridge Modern History].
100607: BURKE, EDMUND - Prelude to Protectorate in Morocco. Precolonial Protest and Resistance 1860-1912.
152843: BURKENS, PROD. ME. M.C.|PROF. MR. DRS. B.P. VERMEULEN|PROF. MR. H.R.B.M. KUMMERLING|PROF. MR. R.J.G.M. WIDDERSHOVER [EDS.]. - Beginselen van de democratische rechtsstaat.
166585: BURKENS, M.C. [ET AL.]. - Staatsrechtelijke vernieuwingen.
130148: BURKENS, PROF. MR. M.C.|MR. J.J. VIS [EDS. - ET AL.]|PROF. MR. A.K. KOEKKOEK|PROF. MR. E.C.M. JURGENS - Gelet op de Grondwet. 150 Jaar Grondwet.
30966: BURKETT, DELBERT - An Introduction to the New Testament and the Origins of Christianity
162247: BURKHARD MÜLLER [EDS.].|COLIN, LUCETTE - Europäische Nachbarn - vertraut und fremd. Pädagogik interkultureller Begegnungen.
121133: BURKHARD, WOLFGANG - Abriss einer Wirtschaftsgeschichte des Niederrheins. Strukturelle Wandlungen in Handel und Industrie in Duisburg und in den Kreisen Wesel und Kleve.
141857: BURKHARD REMMERS [EDS.].|ENGLICH, GUIDO - Handboek voor het inrichten van communicatieruimtes. Vergaderen, discussiëren, leren ...
4032704: BURKHARDT, G.E. - Kleine Missions-Bibliothek. (Komplett in 4 Bde.). I. Amerika. II. Afrika. III. Asien. IV. Oceanien. Zweite Auflage, gänzlich umgearbeitet und bis auf die Gegenwart fortgeführt von R.Grundemann.
4135526: BURKHARDT, G.E. - Die evangelische Mission in Melanesien und Australien. 2.Auflage, gänzlich umgearbeitet und bis auf die Gegenwart fortgeführt von R.Grundemann.
4135527: BURKHARDT, G.E. - Die evangelische Mission in Polynesien, Neuseeland und Mikronesien. 2.Auflage, gänzlich umgearbeitet und bis auf die Gegenwart fortgeführt von R.Grundemann.
186356: BURKHARDT, V.R. - Chinese Creeds & Customs [3 Vols. Compl.].
145494: BURL, AUBREY - Prehistoric Astronomy and Ritual.
145493: BURL, AUBREY - Prehistoric Stone Circles.
156705: BURL, AUBREY - God's Heretics. The Albigensian Crusade.
164151: BURL, AUBREY - Black Barty. Bartholomew Roberts and His Pirate Crew 1718-1723.
123517: BURLAND, C.|W. FORMAN - De Azteken. Geloof en Goden in het Oude Maxeco.
162572: BURLAND, C.A. - Peru onder de Inca's.
130605: BURLAND, C.A. - Myths of Life & Death.
4135895: BURLAND, C. - North American Indian Mythology.
102429: BURLAND, C.|W. FORMAN - De Azteken. Geloof en Goden in het Oude Maxeco.
101603: BURLAND, C.A. - Montezuma. Lord of the Aztecs.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

5/30