Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
4076236: DUPARC, H. & COCHIN, H. - Expulsions des congrégations religieuses. Récits et témoignages.
103881: DUPARE, F.J. [& W.A. VAN ES]. - Een eeuw strijd voor Nederlands cultureel erfgoed. Ter herdenking van een eeuw rijksbeleid ten aanzien van musea, oudheidkundig bodemonderzoek en archieven 1875-1975.
131334: DUPEYROUX, JEAN-JACQUES - Droit de la sécurité sociale.
9892: DUPIN, LOUIS-ELLIS - Dissertation Preliminaire ou Prolegomenes sur la Bible. Pour servir de supplement a la Bibliotheque des Auteurs Ecclesiastiques.
54128: DUPONT, A.H.H. - Théodicée, thèses de métaphysique chrétienne
110765: DUPONT-BOUCHAT, MARIE-SYLVIE & WILLEM FRIJHOFF & ROBERT MUCHEMBLED - Prophètes et sorciers dans les Pays-Bas XVIe - XVIIIe siècle.
122391: DUPONT, CHRISTINE A. - Modèles italiens et traditions nationales. Les artistes Belges en Italie [1830-1914] [2 Vols. Compl.].
102478: DUPONT, JACQUES & CESARE GNUDI - La peinture Gothique.
101116: DUPONT, W.F. [ILLUSTR.]. - De textieldruk.
4134653: DUPONT-SOMMER, A. - Die essenischen Schriften vom Toten Meer. Uner Zugrundelegung der Originaltexte übersetzt von W.W.Müller.
4140596: DUPRÉ, L. - De symboliek van het heilige. Ingeleid door Jacques De Visscher.
4142283: DUPRÉ, JUDITH - Churches. Introductory interview with Mario Botta. [In this compelling book, Judith Dupré presents an architectural tour of 59 of the world's most enduring Christian churches
121563: DUPUIS, HELEEN M. - Op het scherp van de snede. Goed en kwaad in de geneeskunde.
121182: DUPUIS, HELEEN M. - Over moraal.
101681: DUPUY, MICHELINE - Le chaos d'où sortit de France. Le temps des Armagnacs et des Bourguignons 1380-1435.
4048812: DUQUESNE, J. - Jezus. Een reconstructie van zijn leven.
142496: DUQUESNE, JACQUES [CHRISTIANE SEILER - TRANSL.]. - Maria. Die Mutter Jesu.
88586: DURAND, JOHANNES JACOBUS FOURIE - Una sancta catholica in sendingperspektief. 'n analise van die probleme rondom kerklike pluriformiteit en ekumenisiteit in die sendin.
4032746: DURAND, J.J.F. - Una Sancta Catholica in Sendingperspektief. `N analise van die probleme rondom kerklike pluriformiteit en ekumenisiteit in die sending. (Diss.)
131030: DURANT, WILL & ARIEL DURANT - Das Zeitalter Ludwigs XIV. Eine Geschichte der europäischen Kultur zur Zeit Pascals, Molières, Cromwells, Miltons, Peters des Grossen, Newtons und Spinozas [1648-1715]
4014666: DURANT, W. - In den hof der wijsbegeerte. Een critische uiteenzetting van de groote vragen van dezen tijd.
100747: DURANT, WILL & ARIEL DURANT - Rousseau and Revolution. A History of Civilization in France, England, and Germany from 1756, and in the Remainder of Europe from 1715, to 1789.
131031: DURANT, WILL & ARIEL DURANT - Das Zeitalter der Vernunft hebt an. Eine Geschichteder europäischen Kultur zur Zeit Shakespeares, Bacons, Montaignes, Rembrandts, Galileis und Descartes' [1558-1648]
4056387: DURANT, W. - Die grossen Denker.
121918: DURAS, MARGUERITE [ALAIN RESNAIS - ED.]. - Hiroshima mon amour. Scénario et dialogues.
101405: DURAS, MARGUERITE [SOPHIE BOGAERT & OLIVIER CORPET - ED.]. - Wartime Notebooks and Other Texts
131755: DURDEN-SMITH, JO - Russia. A Long-Shot Romance.
92560: DURHAM, JACOBUS - De hemel op aarde. Nedergebracht in eene stille, bevredigde en goede consciëntie met het bloed van Christus besprengd, en zich toeleggende om onergerlijk te zijn bij God en menschen. Vertoond in eene Verhandelinge van verscheidene Teksten, waarin vele gewichtige consciëntiegevallen die invloed hebben op een teedere Christenwandel, zedig onderzocht, beknopt en voldoende beantwoord worden
91195: DURHAM, JACOBUS - De hemel op aarde, nedergebracht in eene stille, bevredigde en goede consciëntie met het bloed van Christus besprengd, en zich toeleggende om onergerlijk te zijn bij God en menschen. Vertoond in eene Verhandelinge van verscheidene Teksten, waarin vele gewichtige consciëntiegevallen die invloed hebben op een teedere Christenwandel, zedig onderzocht, beknopt en voldoenend beantwoord worden.
86545: DURHAM, JAMES - De zaligheid der dooden die in den Heere sterven, voorgesteld in zeven nadrukkelijke en te gelijk troostelijk predikatiën, over Openb. XIV : 13
92573: DURHAM, JAMES - Christus gekruyst of het merg des evangeliums. Woordelijk getrouwe herdruk van de Hollandsche uitgave van 1752
86546: DURHAM, JAMES - De zaligheid der dooden die in den Heere sterven, voorgesteld in zeven nadrukkelijke en te gelijk troostelijk predikatiën, over Openb. XIV : 13
1087: DURHAM, JAMES - De Sleutel of Verklaring van 't Hooglied Salomons. Vertaalt door Jacobus Koelman. Tweede Druk.
4040665: DURHAM, J. - Christus gekruyst, of het merg des Evangeliums. Woordelijk getrouwe herdruk van de Hollandsche uitgave van 1752
4136517: DURIEZ, C. (TOLKIEN, J.R.) - The J.R.R. Tolkien Handbook. A Comprehensive Guide to His Life, Writings, and World of Middle-Earth.
103348: DÜRING, KLAUS V. - Strasse der Wind- und Wassermühlen.
53873: DURING CASPERS, E.C.L. A.O. - Jaarbericht van het Vooraziatisch-Egyptisch genootschap Ex Oriente Lux. No. 22, 1971-72
95332: DURIS, PASCAL - Linnaeus. De ordening van plant en dier (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 18)
53394: DURIS, PASCAL - Linnaeus. De ordening van plant en dier (Serie: Wetenschappelijke biografie van Natuurwetenschap & Techniek. Deel 18)
4045301: DURKHEIM, E. - Over moraliteit. Vertaling K.L.v.d.Leeuw, inleiding en red. van H.P.M.Goddijn.
4075266: DURKHEIM, E. - Les règles de la méthode sociologique.
121754: DURLIAT, MARCEL - L'Art Catalan.
55327: DURME, M. VAN - Antoon Perrenot, Bischop van Atrecht, Kardinaal van Granvelle, Minister van Karel V en van Filips II (1517-1586)
123030: DURO, PAUL & MICHAEL GREENHALGH - Essential Art History.
102640: DUROZOI, GÉRARD - Matisse. The Masterworks.
145331: DURRELL, LAWRENCE [ED.]. - The Best of Henri Miller.
54197: DÜRRENMAIT, PETER A.O. - Lutherische Rundschau. Zeitschrift des Lutherischen Weltbundes. 6. Jahrgang. Mai 1956 - Februar 1957 (4 volumes)
143686: DURRLEMAN-TAME, STEPHANIE - The Syntax of Jamaican Creole. A Cartographic Perspective.
123126: DURTH, WERNER & NIELS GUTSCHOW - Architektur und Städtebau der fünfziger Jahre.
142198: DURTH, WERNER & NIELS GUTSCHOW [EDS.]. - Architektur und Städtebau der fünfziger Jahre. Ergebnisse der Fachtagung in Hannover 1990 Schutz und Erhaltung von Bauten der fünfziger Jahre.
130492: DURUN, GEORGE [ED.] - Memoiren von Paul Barras. Mitglied des Direktoriums. Mit einer allgemeinen Einleitung, Vorworten und Anhängen [4 Vols. Compl.].
122964: DUSAR, A. - Het Sint-Odiliaschrijn. Klooster Kolen [Kerniel].
4072351: DUSEN, H.P.VAN - Spirit, Son and Father. Christian Faith in the Light of the Holy Spirit.
4068524: DUSSEN, A. V.D. (FINNEY, CH.G.) - De vrije keus?. De spanning tussen vrijheid en rede in de revival-theologie van Charles Grandison Finney (1792-1875). (Diss.)
60181: DUSSEN. A. VAN DER - De vrije keus? (De spanning tussen vrijheid en rede in de revival-theologie van Charles Grandison Finney (1792-1875))
93254: DUSSEN, A. VAN DER - De vrije keus? De spanning tussen vrijheid en rede in de revival-theologie van Charles Grandison Finney (1792-1875) (Inclusief paperback met samenvatting en stellingen)
4142308: DUSSEN, M.V.D. (ARISTOTELES) - Aristoteles. Nieuw onderzoek naar de betekenis van zijn kategorieën.
53611: DUSSEN, C.C.J. VAN DER - Vraag niet voor wie de klok luidt. De Devotions van John Donne met een biografie over zijn leven van Izaäk Walton
142512: DUTRIEUE, MICHEL - Eros en Thanatos in het Fin de Siècle Wenen.
122755: DUTTON, RALPH - The English Interior 1500 to 1900.
103587: DUURSMA, G.D. - Onze vetplanten voor kamer, kas en tuin. Practisch handboek voor amateur-kweekers.
83378: DUURSMA, J. E.A. - Landbouwboekhouden voor scholen en cursuusen (met modellen, vragen en opgaven) (3 delen)
101967: DUVAL, JOHN [TRANSL.]. & RAYMOND EICHMANN [ED.]. - Cuckolds, Clerics and Countrymen. Medieval French Fabliaux.
146493: DUVAL, PAUL-MARIE - Die Kelten [= Volume 25: Universum der Kunst].
54610: DUVAL, EDWIN M. - The design of Rabelais's. Quart livre de pantagruel
143816: DUVEAU, GEORGES - 1848: The Making of a Revolution.
104948: DUVEEN, DENIS I. - Bibliotheca alchemica et chemica. An annotated catalogue of printed books on alchemy, chemistry and cognate subjects in the library of Denis I. Duveen.
4063392: DUVEKOT, W.S. - Wie is toch deze?. Jezus' persoon vanuit de joodse traditie: een poging.
4042412: DUVEKOT, W.S. (VB) - De Pastorale brieven I. 1 en 2 Timotheüs en Titus (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
4011272: DUVEKOT, W.S. - Heeft Jezus zichzelf voor de Messias gehouden?. Een exegetischhistorisch onderzoek, in het bijzonder met het oog op het ontkennend antwoord op deze vraag door Bultmann en zijn leerlingen.
4011273: DUVEKOT, W.S. - Kunnen wij Jezus kennen?. (Bijbel en Gemeente 14)
4021665: DUVEKOT, W.S. - Jezus Messias. Hoe verstaan we dat?
46742: DUVEKOT, WILLEM S. - Gestolde pijn. Een rondgang lans de monumenten van de Sjoa: Jeruzalem, Warschau, Treblinka, Krakau, Auschwitz. Ingeleid door mr. R.A. Levisson, honorair rabbijn
4042411: DUVEKOT, W.S. (VB) - De Pastorale brieven II. 1 en 2 Timotheüs en Titus (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
4003893: DUVEKOT, W.S. - Gestolde pijn. Een rondgang langs de monumenten van de Sjoa: Jeruzalem - Warschau - Treblinka - Krakau - Auschwitz.
60183: DUVENAGE. S.C.W. - Kerk, volk en jeugd deel 1
100595: DUVERGER, PROF. DR. J. [ED.]. - Nationaal Biografisch Woordenboek [14 Vols.].
131205: DUVERGER, J. & M.J. ONGHENA & P.K. VAN DAALEN - Nieuwe gegevens aangaande XVIe eeuwse beeldhouwers in Brabant en Vlaanderen.
142859: DUVOSQUEL, JEAN-MARIE & IGNACE VANDEVIVERE [EDS.]. - Luister van Spanje en de Belgische steden 1500-1700 [2 Vols. Compl.].
104485: DUVOSQUEL, JEAN-MARIE & IGNACE VANDEVIVERE(EDS.). - Splendeurs d'Espagne et des villes Belges [2 Vols. Compl].
89990: DUVOSQUEL, JEAN-MARIE - AeroAtlas Antwerpen. Het zuiden van de provincie en de haven.
102641: DUVOSQUEL, JEAN-MARIE & IGNACE VANDEVIVERE(EDS.). - Splendeurs d'Espagne et des villes Belges [2 Vols. in 1].
145783: DÜWEL, WOLF [ED. - ET AL.]. - Geschichte der klassischen russischen Literatur.
144981: DUYMAER VAN TWIST, MR. J. - Redevoering over de noodzakelijkheid van uitwendigen luister ter gelukkige beoeffening der wetenschappen vooral in den tegenwoordigen toestand der maatschappij. Ter inwijding van de Nieuwe Gehoorzaal van het Athenaeum bij het overdragen van het rectoraat.
91711: DUYN, G. DEN E.A. - Als één man... Toespraken, gehouden op de interkerkelijke herdenkingssamenkomst bij gelegenheid van Neêrlands bevrijding van de Duitsche tirannie, op 14 en 15 mei 1945 in de Ned. Herv. Kerk te Alblasserdam.
95451: DUYNDAM, JOACHIM E.A. - Deugden van de humanistiek. Kwaliteiten en valkuilen van wetenschap met een menselijk gezicht
88672: DUYNSTEE, W.J.A.J. - Geschiedenis van het natuurrecht en de wijsbegeerte van het recht in Nederland
83073: DUYTSCH, CHRISTIAAN SALOMON - De wonderlijke leiding Gods met eenen blinden leidsman der blinden op wegen en paden die hij niet kende vermeerderd met eenige leerredenen van den schrijver
52490: DUYTSCH, CHR.S. - Jehovah verheerlykt door de erkenning van den waaren Messias Jezus Christus
103294: DUYVENDIJK, M. VAN 0.0 - Mongolia.
122362: DUYVIS, MARTINA G. - Kinetics of nitrogenase from Azotobacter vinelandii.
89930: DVORÁK, MAX (EINLEITUNG) - Die Gemälde Peter Bruegels des Älteren.
130167: DWENGER, ROLF - Kunsthandwerkliches Zinngiessen.
53309: DWIGHT, SERENO E. - The Works of Jonathan Edwards (2 volumes)
122954: DYDE, S.W. - Hegel's Philosophy of Right.
95265: DYK, JANET WILMA - Participles in Context. A Computer-Assisted Study of Old Testament Hebrew
9938: DYK, JAN VAN - Kunst en Historiekundige Beschryving en Aanmerkingen over alle de Schilderyen op het Stadhuis te Amsterdam.
8615: DYKE, JEREMIAH - Een Welbereidt Dis-Genoodt, Aen de Taafel des Heeren. Verhandelende die deughden, welke een Christen vercieren, om waardiglijk het H. Avondmaal te ontfangen. Getrokken uit het treflijk werk van Jeremias Dyke, Genaemt de Waerdige communicant. Daar bygevoegt H. Overdenkingen, Gebeden, voor, in, en na 't H. Avondmaal, als oock Een Kort Begrijp van de Christelijke Godgeleertheid, door Hendrik Uilenbroek. Vierde Druk.
8807: DYKE, DANIEL - Opera Omnia, Of Alle God-geleerde Wercken, Van den Eerwaerdigen seer Hoog-geleerden Daniel Dyke, Vervattende Verscheyden uytstekende Verhandelingen, en Uytleggingen van eenige voorname Plaetsen der Heylige Schriftuure, en andere gewichtige seer Ziel-stichtende Materien. By anderen ten deele vertaelt, en nu vervolght door Arnoldus Lieranus.
52176: DYKE, D. - De bekering
83044: DYKE, DANIËL - De bekering
6186: DYKE, JEREMIAH - Een Welbereidt Dis-Genoot, Aen de Taafel des Heeren. Verhandelende die deughden, welke een Christen vercieren, om waardiglijk het H. Avondmaal te ontfangen. Getrokken uit het treflijk werk van Jeremias Dyke, Genaemt de Waerdige communicant. Daar bygevoegt H. Overdenkingen, Gebeden, voor, in, en na 't H. Avondmaal, als oock Een Kort Begrijp van de Christelijke Godgeleertheid, door Hendrik Uilenbroek. Vierde Druk.
83632: DYKE, DANIEL - Opera Omnia, of alle God-Geleerde wercken van den Eerwaerdigen seer Hoog-geleerden Daniel Dyke, Vervattende Verscheyden uytstekende Verhandelingen, en Uytleggingen van eenige voorname Plaetsen der Heylige Schriftuure, en andere gewichtige seer Ziel-stichtende Materien. By anderen ten deele vertaelt, en nu vervolght door Arnoldus Lieranus. (tweede stuk)
47250: DYKEMA, PETER A./OBERMAN, HEIKO A. (ED.) - Anticlericalism in Late Medieval and Early Modern Europe (Studies in Medieval and Reformation Thought, Volume LI)
4133671: DYRNESS, W. - Themes in Old Testament Theology.
4133830: DYRNESS, WILLIAM A. (ROUAULT, G.) - Degradation and Grace in the Work of Georges Rouault. (Diss.)
91662: DYSERINCK, JOH. - P.N. Muller
81882: DYSERINCK, JOH. - Ter nagedachtenis van Jacobus Bellamy
85225: DYSERINCK, JOH. - Dr. L.R. Beijnen
47511: DYSERINCK, J. - De Vrijstelling van den Eed voor de Doopsgezinden
83539: DYSERINCK, J. - De vrijstelling van den eed voor de doopsgezinden
90227: DYSON, MICHAEL ERIC - Pride. The seven deadly sins.
4300363: DYSON-HUDSON, NEVILLE - Karimojong Politics.
91390: DZEIMERIS, REINHOLD - Recherches sur l'auteur des épitaphes de Montaigne. Lettres Am. Le Dr. J.F. Payen par Reinhold Dezeimeris.
89117: EADIE, JOHN. - Paul the preacher. Or, a popular and practical exposition of his discourses and speeches, as recorded in the acts of the apostles.
89194: EADIE, JOHN - A commentary on the Greek tekst of the epistles of Paul to the Thessalonians.
89198: EADIE, JOHN - Commentary on the epistle of Paul to the Colossians
89191: EADIE, JOHN - Commentary on the Epistle to the Ephesians
103118: EAGLE, DOROTHY & HILARY CARNELL & MEIC STEPHENS [EDS.]. - The Oxford Illustrated Literary Guide to Great Britain and Ireland.
4048385: N.N. (EAMES, W.) - Bibliographical Essays. A Tribute to Wilberforce Eames. (Bibliography & Reference Series 224)
110338: EASON, CASSANDRA - Compleet handboek Magie en Rituelen.
123003: EASSON, ANGUS [ED.]. - History and the Novel.
4300041: EASTON, STEWART C. - The Heritage of the Past: Earliest Times to 1500.
4017308: EBAN, ABBA - Mijn Land. De geschiedenis van het moderne Israël.
122512: EBBIBGE WUBBEN, SUSA - Leven als doodverklaarden. Leprozenzorg in Europa [500-1800].
4300976: EBBINGE, HUIB - Hichtepunten fan it Fryske lân. Met 243 foto's. [Huib Ebbinge heeft op zeer bijzondere wijze de kerktorens in het Friese landschap geportreteerd]
122553: EBBINGE WUBBEN, F.A. & DR. C.H. EBBINGE WUBBEN - Plaatsbeschrijving der gemeente Staphorst, provincie Overijssel & Staphorst en Rouveen. Aantekeningen over kleding, woninginrichting, volksgebruiken, spelen en de molen, benevens een woordenlijst [2 Vols. in 1].
47636: EBBINGE WUBBEN, C.H. - Over Middelnederlandsche vertalingen van het Oude Testament. Bouwstoffen voor de geschiedenis der Nederlandsche Bijbelverklaring
104073: EBBINGE WUBBEN, J.C. [FOREW.]. - Kunst der Maasvallei. Ivoren - edelsmeedwerken - Beeldhouwwerken - Miniaturen - Schilderijen van de VIe tot de XVe eeuw.
142670: EBBINGHAUS, HERM. - Über das Gedächtnis. Untersuchungen zur experimentellen Psychologie.
91370: EBE-JAHN, ELISABETH - Geldern, ein niederrheinische Festung. Mit 36 Abbildungen und einem Vermessungsplan der Stadt Geldern als Anhang.
101563: EBELING, CARL L. - Linguistic Units.
87776: EBELING, HEINRICH - Meister Eckharts mystik. Studien zu den geisteskämpfen um die wende des 13. Jahrhunderts. Neudruck der ausgabe Stuttgart 1941.
4005391: EBELING, G. - Das Wesen des christlichen Glaubens.
93105: EBELING, D. GERHARD - Wort und Glaube (Teil 1, 2 und 3)
90752: EBELING, DIETRICH (HERAUSGEGEBEN VON) - Aufbruch in eine neue Zeit. Gewerbe, Staat und Unternehmer in den Rheinlanden des 18. Jahrhundert.
94484: EBELING, GERHARD - Lutherstudien. Band I / Band II (Teil 1. und 2.) (3 volumes)
102652: EBELING, HANS - Doris Day. Triomf der populaire charme. Een verhaal van onze tijd.
101305: EBELS-HOVING, B. & C.G. SANTING & C.P.H.M. TILMANS [EDS.]. - Genoechlicke ende lustige historiën. Laatmiddeleeuwse geschiedschrijving in Nederland.
145540: EBERHARD, WINFRIED & HANS LEMBERG [EDS - ET AL.]. - Westmitteleuropa - Ostmitteleuropa. Festschrift für Ferdinand Seibt zum 65. Geburtstag.
101968: EBERLE, OSKAR - Cenalora. Leben, Glaube, Tanz und Theater der Urvölker.
102216: EBERLE, HENRIK & MATTHIAS UHL - Het boek Hitler. Het onthullende dossier van de Russische Geheime Dienst.
4143579: EBERLEIN, P.G. (SCHWENCKFELD, C.VON) - Caspar von Schwenckfeld. Ketzer oder Heiliger?. Der schlesische Reformator und seine Botschaft.
102558: EBERS, GEORGE [J. MARGADANT - ED.]. - Egypte.
53774: EBERT, KLAUS - Thomas Müntzer. Von Eigensinn und Widerspruch
110817: EBERTIN, REINHOLD - Lebensdiagramme.
110820: EBERTIN, REINHOLD - Einführung in die Kosmobiologie.
110819: EBERTIN, REINHOLD [& DR. BALDUR R. EBERTIN] - Kombination der Gestirneinflüsse.
4048815: EBERTZ, M.N. - Das Charisma des Gekreuzigten. Zur Soziologie der Jesusbewegung. (WUNT 45)
4005398: EBERZ, O. - Sophia und Logos oder die Philosophie der Wiederherstellung. Mit 12 Bildtafeln.
101117: EBHARDT, TILLA - Bilder aus Seelchens Kinderjahren.
123339: EBNER, ADALBERT. - Quellen und Forschungen zur Geschichte und Kunstgeschichte des Missale Romanum im Mittelalter. Iter Italicum.
130577: EBSEN, INGWER [ED.] & JEF VAN LANGENDONK & LEO DE LEEDE - Invalidität und Arbeitsmarkt. Die Kompensation teilweiser Leistungsminderung als Problem im sozialrechtlichen Schadensausgleich. Tagungsband Zum Wissenschaftlichen Symposium Im Haus Welbergen Bei Munster/W. Vom 6. Bis 8. September 1990.
130979: ECCLESHARE, JULIA & ANNE FINE [FOREW.] - Beatrix Potter to Harry Potter. Portraits of Childrens Writers.
121468: ECHENOZ, JEAN - Ik ben weg.
4142430: ECHEVERRIA, E.J. - Criticism and Commitment. Major Themes in contemporary 'post-critical' philosophy. (Diss.)
30516: ECHTERNACH, HELMUT - Kirchenväter Ketzer und Konzilien
4139648: ECK, J.VAN - In het hart gezien. Geloof en gevoel in het leven van Nederlandse gereformeerden, 1602-1744.
91598: ECK, JOHANNES - Enchiridion locorum communium adversus Lutherum et alios hostes ecclesiae (1525-1543).
90933: ECK, JOHN VAN - In het hart gezien. Geloof en gevoel in het leven van Nederlandse gereformeerden, 1602-1744.
81174: ECK, P.L. VAN - Hoe 't vroeger was, schetsen ter inleiding tot de geschiedenis van onderwijs en opvoeding
88779: ECK, J. VAN - De Amsterdamsche schans en de buitensingel
90311: ECK, JOHN VAN - In het hart gezien. Geloof en gevoel in het leven van Nederlandse gereformeerden, 1602-1744.
132093: ECK, CAROLINE VAN & JEROEN VAN DEN EYNDE [EDS - ET AL.] - Het Schilderachtige. Studies over het schilderachtige in de Nederlandse kunsttheorie en architectuur 1650-1900.
101155: ECK, JOHANNES [ERWIN ISERLOH - ED> & INTROD.]. - Enchiridion. Handbüchlin gemainer stell unnd Artickel der jetzt schwebenden Neuwen leeren. Faksimile-Druck der Ausgabe 1533.
87348: ECK, JOHN VAN - In het hart gezien. Geloof en gevoel in het lecen van Nederlandse gereformeerden, 1602-1744
92006: ECK, JOHN VAN - Een tuin in het heelal. Een filosofische vertelling
54527: ECK, JAN VAN - Historischer Atlas. Ooijpolder & Düffel. Eine Flussniederung in Wort und Bild
52333: ECK, J. VAN - Handelingen - De wereld in het geding. Serie: Commentaar op het Nieuwe Testament
52342: ECK, J. VAN - Kolossenzen en Filemon - Weerbaarheid en recht. Serie: Commentaar op het Nieuwe Testament
4300602: ECK, J. VAN - Van alzo hoge. Over ruimte en beweging van God.
4071539: ECK, G.V. - Tot de deur zich opent. Verhalen uit de joods-chassidische traditie.
104707: ECKER, JÜRGEN K. - Handbuch für den Graphikkäufer.
103224: ECKERT, KURT [ED.]. - Jahrbuch für Eisenbahngeschichte 1985 [Volume 17].
4002160: ECKERT, W.P. & EHRLICH, E.L. - De haat tegen de joden - schuld der christenen?.
87857: ECKERT, WILLEHAD PAUL - Erasmus von Rotterdam. Werk und Wirkung. Band I: Der humanistische Theologie. Band II: Humanismus und Reformation. (2 Banden)
142883: ECKERT, WILLEHAD PAUL & DIETRICH STEINWEDE & HELMUTH NILS LOOSE [EDS.]. - OPNIEUW TITEL BESCHRIJVEN
4056276: ECKERT, W.P. GOLDSCHMIDT, H.L. & WACHINGER, L. (BUBER, M.) - Martin Bubers Ringen um Wirklichkeit. Konfrontation mit Juden, Christen und Sigmund Freud.
55134: ECKEVELD, J.J. VAN E.A. - Acta van de Generale Synoden van de Gereformeerde Gemeenten 1907-1959
53267: ECKEVELD, J.J. VAN E.A. - Gij waart mijn hulp. Vriendenbundel aangeboden aan Ds. A. Moerkerken bij zijn 25-jarig jubileum als docent aan de Theologische School der Gereformeerde Gemeenten
30078: ECKEVELD, J.J. VAN - Brieven aan de zeven gemeenten
89575: ECKEVELD, J.J. VAN - Het zaad in de akker. Tien preken.
84685: ECKEVELD, J.J. VAN - Elia een strijder voor Gods eer
94951: ECKEVELD, J.J. VAN - Door Mijn Geest zal het geschieden. Acht preken over de nachtgezichten van Zacharia
88466: ECKEVELD, J.J. VAN - Brieven aan de zeven gemeenten.
4074952: ECKEVELD, J.J. VAN - Door Mijn Geest zal het geschieden. Acht preken over de nachtgezichten van Zacharia.
4276065: ECKHARD, W. - Entwurf für einen neubau Der Kirche. Russ-Glas--Lichträume 1 bis 37. Skizzenbücher. Tagebuch. Mit beiträgen von H.Gercke und J.Sauerborn.
121741: ECKSTEIN, PROF. DR. AGR. OSKAR & ALBERT BRUNO & J.W. TURRENTINE - Kennzeichen des Kalimangels. Signes de manque de potasse. Potash Deficiency Symptoms.
102258: ECKSTEIN, SUSAN EVA - Back from the Future. Cuba under Castro.
100669: ECO, UMBERTO - De Alledaagse Onwerkelijkheid. Essays.
4142747: ECO, U. - Einführung in die Semiotik. Autorisierte deutsche Ausgabe von Jürgen Trabant. (UTB 105)
102679: ECONOMICS - PPS - A59: Een nieuwe weg voor de toekomst.
103637: ECONOMICSLOEHR, AUGUST - Österreichische Geldgeschichte.
143330: EDDE, GÉRARD - Feng Shui. De Chinese kunst van het leven in harmonie met je omgeving.
131652: EDEL, PROF. DR. H. - Elektrodiagnostiek en elektrotherapie.
4045836: EDEL, D. - Helden auf freiersfüssen. `Tochmarc Emire` und `Mal y kavas Kulhwch Olwen`Studien zur frühen inselkeltischen Erzähtradition.
4060560: EDEL, P. - De schaduw van de ster. Zionisme en antizionisme.
92701: EDELKOORT, A.H. - Pioniers van het Geloof. Het leven der aartsvades
92704: EDELKOORT, A.H. - Stil tot God, de psalmen voor heden
92703: EDELKOORT, A.H. - Nahum, Habakuk, Zefanja. Drie profeten voor onzen tijd
89424: EDELMAN, G.J. - De wijsheid van Salomo. Heruitgave.
4071279: EDER, P. - Sühne. Eine theologische Untersuchung.
4031981: N.N. (EDER, KARL) - Festschrift Karl Eder zum 70. Geburtstag. Hrsg. im Auftrag eines Redaktionsausschusses am Historischen Institut der Universität Grasz von H.J.Mezler-Andelberg.
93303: EDER, WALTER/RENGER, JOHANNES - Brill's New Pauly, Supplements. Chronologies of the Ancient World. Names, Dates and Dynasties
4000221: EDER, K. - Die Kirche im Zeitalter des konfessionellen Absolutismus. 1555-1648. (Kirchengeschichte 3/2)
122114: EDER, DR. KARL - Die Kirche im Zeitalter des konfessionallen Absolutismus 1455-1648.
46890: EDER, WALTER/RENGER, JOHANNES (ED.) - Brill's New Pauly, Supplements. Chronologies of the Ancient World. Names, Dates and Dynasties
4142609: EDERSHEIM, A. - The Life and Times of Jesus the Messiah.
102331: EDGAR, JOHN - History of Early Scottish Education.
146174: EDGE, MIKE - Rover 25 & MG ZR. Oct 1999 to 2004 [V registration onwards] Petrol & Diesel. Haynes Service & Repair Manual.
105313: EDGE-PARTINGTON, JAMES [BRUCE MILLER - ED.]. - Ethnographical Album of the Pacific Islands [3 Vols. in 1]. Originally published as ' An Album of the Weapons, Tools, Ornaments, Articles of Dress of Natives of the Pacific Islands' [In Slipcase]
4061495: EDGE, H.T. - Theosofie en Christendom. Vrij bewerkt. Waarin tevens opgenomen `De Geschiedenis Van Jezus ` door G.de Purucker.
4300369: EDGERTON, R.B. - The Individual in Cultural Adaptation. A Study of Four East African Peoples.
53768: EDLER VON HOFFMANN, HERMANN - Das Kirchenverfassungsrecht der niederländischen Reformierten bis zum Beginne der Dordrechter Nationalsynode von 1618/19
104727: EDMOND, MARY - Hilliard & Oliver. The lives and works of twe great miniaturists.
4024088: EDSMAN, C.M. - Die Hauptreligionen des heutigen Asiens.
131526: EDWARDES, MICHAEL - Plassey: the Founding of an Empire.
55205: EDWARDS, JONATHAN - Strijd de goede strijd. 3 preken
143741: EDWARDS, PETER - Dealing in Death. The Arms Trade and the British Civil Wars 1638-52.
130083: EDWARDS, A.S.G. [FOREW.] - The Pleasures of Bibliophily. Fifty Years of 'The Book Collector'.
121562: EDWARDS, ANNE - Maria Callas. An Intimate Biography.
104457: EDWARDS, CLIVE & DR. PETER BREWER & TREVE ROSOMAN [EDS - ET AL.]. - British Furniture 1600-2000.
143196: EDWARDS, CHARLES S. - Hugo Grotius. The Miracle of Holland. A Study of Political and Legal Thought. , a great European, 1583-1645.
95259: EDWARDS, RICHARD - A Concordance to Q (SBL Sources for Biblical Study 7)
47582: EDWARDS, JONATHAN - The Works of Jonathan Edwards, A.M. With an Essay on his Genius and Writings, by Henry Rogers. And a Memoir by Sereno E. Dwight, revised and corrected by Edward Hickman. In Two Volumes.
104772: EDWARDS, FRANK - Wristwatches. A Connoisseur's Guide.
130671: EDWARDS, ELIZABETH - The Genesis of Narrative in Malory's ' Morte Darthur '.
100765: EDWARDS, HUGH - Het wrak op het Halve Maan's rif. De stranding van het VOC-schip Zeewijk op de koraalriffen van de Abrolhoseilanden, West Australië 1727.
4143576: EDWARDS, J. - The Works of Jonathan Edwards. 2 Volume set.
103941: EDWARDS, JUNIUS - A Captain of Industry [Alfred E. Hunt].
54789: EDWARDS, MARK - Constantine and Christendom. The Oration to the Saints. The Geek and Latin Accounts of the Discovery of the Cross. The Edict of Constantine to Pope Silvester
104107: EDWARDS, I.E.S. - Toetanchamon. Zijn graf en zijn schatten.
46922: EDWARDS, JONATHAN - Treatise on Grace and other posthumously published writings. Edited, with an Introduction by Paul Helm
4138382: EDWARDS, M. - Christianity and Philosophy.
4066461: EDWARDS, J. (ED.) (BRAINERD, D.) - The Life and Diary of David Brainerd. Newly edited, and with a biographical sketch of Predident Edwards by Ph.E.Howard Jr.
4135973: EDWARDS, M. - Towards a Christian Poetics.
4140156: EDWARDS, J. (ED. AND TRANSL.) - The Jews in Western Europe 1400-1600. [Edwards presents here a selection of the documentary sources for Christian intellectual attitudes towards, and Christians' relations with, Jews in their midst, during the 15th and 16th centuries]
100502: EDY, MAITLAND A. & DONALD C. JOHANSON - Blueprints. Solving the Mystery of Evolution.
4044987: EDZARD (HRSG.) D.O. - Gesellschaftsklassen im Alten Zweistromland und in den angrenzenden Gebieten. XVIII.Rencontre assyriologique internationale, München, 29.Juni bis 3.Juli 1970. (10 Tafeln mit ca.28 Bilder)
54979: EE, JANNETJE - De rijkdom der verkorenen. Brieven door Jannetje van Ee. Korte levensschets door G.L. Koops, met een voorwoord van Ds. A. van der Meer
145096: EECKELOO, JOHAN - Pieter Hubertus Anneessens [1810-1888]. Belgisch orgelbouwer.
102615: EEDEN. ED VAN - Paul van Vliet. In de optocht door de tijd. Verslag van een carrière.
122077: EEDEN, FREDERIK VAN - Van de koele Meren des Doods.
88342: EEDEN, A.E. VAN - Twee kerken maar geen school. Ds. J.H. Houtzagers zijn school en zijn Kootwijkers
4142624: EEDEN, F.VAN - Uit het Dagboek van Frederik van Eeden. Samengesteld en toegelicht door H.W.van Tricht
6989: EEGHEM, ADRIAAN VAN - De Christelijke Godgeleerdheid. Uitgegeeven door Gerardus de Wind.
53742: EEGHEN, I.H. VAN - Dagboek van broeder Wouter Jacobsz (Gualtherus Jacobi Masius) Prior van Stein. Amsterdam 1572-1578 en montfoort 1578-1579 (2 delen)
94642: EEGHEN, P. VAN / KELLEN, J.PH. VAN DER - Het werk van Jan en Casper Luyken. Met platen (2 delen)
130314: EEGHEN, DR. I.H. VAN - De Amsterdamse boekhandel 1680-1725 [5 Vols in 6 Parts = Compl. Set]
4141883: EEGHEN, I.H. VAN (WOUTER JACOBSZ) - Dagboek van Broeder Wouter Jacobsz. (Gualtherus Jacobi Masius) Prior van Stein. Amsterdam 1572-1578 en Montfoort 1578-1579.
140128: EEKELEN, W.F. VAN - Indian Foreign Policy and the Border Dispute with China.
121678: EEKHAUT, GUIDO - Op het lijf geschreven. Het lichaam als private obsessie.
4075014: EEKHAUT, GUIDO - Op het lijf geschreven. Het lichaam als private obsessie.
54078: EEKHOF, A. / LINDEBOOM J. E.A. - Nederlandsch archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie, vierentwintigste deel
54079: EEKHOF, A. / LINDEBOOM J. E.A. - Nederlandsch archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie, drieentwintigste deel
54081: EEKHOF, A. / LINDEBOOM J. E.A. - Nederlandsch archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie, eenentwintigste deel
54082: EEKHOF, A. / LINDEBOOM J. E.A. - Nederlandsch archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie, zesentwintigste deel
54083: EEKHOF, A. / LINDEBOOM J. E.A. - Nederlandsch archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe serie, vijfentwintigste deel
104438: EEKHOF-STORK, NANCY - Spectrum Kaasatlas.
53739: EEKHOF, A. - De avondmaalsbrief van Cornelis Hoen (1525)
53997: EEKHOF, A. E.A. - Nederlands archief voor kerkgeschiedenis. Nieuwe Serie - Negentiende deel
94745: EEKHOF, A. - De Hervormde Kerk in Noord-Amerika (1624-1664). Met kaart en 9 bijlagen (2 delen)
30538: EEKHOF, A. - De questierders van den aflaat in de Noorderlijke Nederlanden, met onuitgegeven bijlagen
4137340: EEKHOF, A. - De zinspreuk In necessariis unitas, in non necessariis libertas,. in utrisque caritas. Eenheid in het noodige, vrijheid in het niet noodige, in beide de liefde. Oorsprong, beteekenis en verbreiding.
4076156: EEKHOF, A. - De questierders van den aflaat in de noordelijke Nederlanden. Met onuitgegeven bijlagen.
123365: EEKHOFF, W. - Beknopte geschiedenis van het voormalige St. Anna-leen in de kerk van Oldenhove te Leeuwarden. Een bijdrage tot de geschiedenis van de geestelijke goederen in Friesland.
84214: EEKHOFF, W. - De stedelijke bibliotheek van Leeuwarden, voornamelijk de werken van schrijvers uit en over deze hoofdstad van Friesland en hare geschiedenis. Gevolgd door eene geschiedkundige bibliographie van Leeuwarden.
4142312: EEKHOFF, W. (GABBEMA, S.A.) - Geschied- en letterkundige nalatenschap van Simon Abbes Gabbema,. historieschrijver van Friesland. Naamlijst van de door hem bijeengebrachte handschriften, enz. Met eene levenschets van Gabbema in1835 bewerkt door W.Eekhof.
85710: EEM, E. VAN - Aantekening van zommige Vernieuwde en Verbeterde Dispositiën en Kerkorglen als mede Dispositiën van eenige Kerk-Cabinet en Bureau Orgels en eindelijk Verscheide Schetsen tot zodanige Kerk en Cabinet orgels van onderscheide grooten
142527: EEMANS, MARC [INTROD.]. - Biografisch woordenboek der Belgische kunstenaars van 1830 tot 1970.
121152: VAN EEMEREN, G. & F. WILLAERT [EDS.]. - 't Ondersoeck leert. Studies over middeleeuwse en 17de-eeuwse literatuur ter nagedachtenis van Prof.Dr. L.Rens.
7924: EENHOORN, WILHELMUS VAN - Neotês christianikê ofte Christelyke Jonkheit. Waar in de Christelyke Opvoeding van Kinderen met het dorluchtigst Voorbeeld van Jozef, Maria, en het heilig kind Jezus opgehelderd, en bevestigt word. Waar in ook al het merkweerdige van Kinderen in de Heilige Schrift vermeld, uitvoerig verklaard, Het bestaan van Kinderen in de Genade levendig uitgebeeld, En de Plichten van Jonge Mannen, en van Jonge Vrouwen aangewezen worden. Alles geschikt om Kinderen tot Jongelingen van Hondert Jaar, en tot Vaders in Christus te doen voorgaan. En op dat uit den mond der Jonge Kinderen, en der Zuigelingen den Heere lof zoude werden toebereid. Derde, en Laatste Deel. Tweede Druk.
8617: EENHOORN, WILHELMUS VAN - Kristelyken Ouderdom. Waar in van den Ouderdom in het Gemeen, en der Eerstvaderen in het byzonder geschreven. Deszelfs Beschryving volgens Prediker XII. 2-7. Uitvoerig verklaard, en door Toepassende Aanmerkingen nadrukkelyk aangedrongen word. Waar in ook de Ongemakken, en Verdrietelykheden met de Voorrechten, en Aangenaamheden des Ouderdoms, levendig uitgebeeld worden. Alles Geschikt om denzelven gemakkelyk te maken, en Kristelyk te doen doorbrengen. De Voorreden behelst ook eenige Aanmerkingen tot vermindering der Broedergeschillen, en tot bevordering van Salems Vrede. WAARBIJ: Kristelyken Ouderdom. Waar in den Gezegenden Ouderdom Schriftmatig, en in veele byzonderheden verklaard is. Waar in teffens de Bedenkingen tegen denzelven weggenomen. Den Quaden Ouderdom Vertoond, en met de dierbare Belofte Jezaias XLVI. 3, 4. Ondersteund, en dit Werk besloten word. WAARBIJ: Kristelyken Ouderdom. Waar in de plichten van Oude Kristenen in het gemeen, van Oude Mannen, Oude Vrouwen, Oude, en Jonge Weduwen in het byzonder uitvoerig aangewezen, en tot Betrachting aangedrongen worden. Met doorgaande Aanteekeningen tot eene aangename ver-andering, en tot bevordering van Waarheid, en Deugd hier bygevoegt. Alles geschikt om den Ouderdom te ondersteunen, en om de laatste levensdagen Godtvruchtig, en met genoegen doortebrengen.
82760: EENHOORN, WILHELM E.A. - Hollandsche Geloofshelden, het leven en sterven van onze Oudvaders
6834: EENHOORN, WILHELMUS VAN - Wel-Leven. Waar in het Wel-leven, in het Gemeen, het Verstandig en Gelovig Leven, In het byzonder, uitvoerig verhandelt, Waar in ook het Begin, ende Voortgang van het Geloofs Leven, Ende het Leven door het Geloof, op de Beloften, In het breede, vertoond word. Alles geschikt, ter bevordering van een redelyk, en Evangelisch Christendom, en om door Wel-leven, tot wel, en zalig sterven, te werden voorbereid.
9375: EENHOORN, WILHELMUS VAN/HOORNBEEK, JOHANNES - Euthanasia. Ofte Wel-Sterven. Waar in veele Exempelen der stervende, en haare laatste Doot-Spreuken verhaalt worden.
9374: EENHOORN, WILHELMUS VAN - Euzoia, ofte Wel-Leven. Waar in het Wel-leven, in het Gemeen, het Verstandig en Gelovig Leven, In het byzonder, uitvoerig verhandelt, Waar in ook het Gebin, ende Voortgang van het Geloofs Leven, Ende het Leven door het Geloof, op de Beloften, In het breede, vertoond word. Alles geschikt, ter bevordering van een redelyk, en Evangelisch Christendom, en om door Wel-leven, tot wel, en zalig sterven, te werden voorbereid.
131185: EERDEN, IR. J. VAN DER & P.W.F. DONDERS - Het Tilburgse geslacht Donders.
130448: EERDEN, J.G. VAN & R. DE JONG [EDS.] - Fraude en ongewenste beïnvloeding bij verkiezingen. Lezingen uitgesproken op het symposium ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de Kiesraad.
4010498: EERDMANS, B.D. - The Religion of Israel.
85083: EERDMANS, B.D. - De Theologie van Dr. A. Kuyper
90681: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN E.A. - Verstuivingen in de economische en sociale geschiedenis. Bundel opstellen aangeboden aan Prof. Dr. J.H. van stuijvenberg ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de economische geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam op 26 november 1984.
91474: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN E.A. - Van boterkleursel naar kopieersystemen. De ontstaangeschiedenis van Océ-van der Grinten, 1877-1956.
102283: EERENBEEMT, PROF. DR. H.F.J.M. VAN DEN - Studieclub P.C. de Brouwer, 1920-2000. Ontstaan, kernpunten en perspectief.
130947: EERENBEEMT, PROF. DR. H.F.J.M. VAN DEN [ED.] - Geschiedenis van Noord-Brabant. Traditie en Modernisering 1796-1890 [Vol. 1 only]
144810: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN - Op zoek naar het zachte goud. Poging tot innovatie via een zijdeteelt in Nederland 17e - 20e eeuw.
4139104: EERENBEEMT (RED.) H.V.D. - Opgang. 5e t/m 13e jaargang , 1925-1933. Geïllustreerd weekblad voor godsdienst, wetenschap, kunst, staatkunde, economie, techniek, landbouw, handel, industrie.
43570: EERLAND. P. - 6 Koraalvoorspelen, Gez 178 Jésus, au nom saint et doux/Jezus, om uw lijden groot, Gez 218 Nun danket all und bringet Ehr/Ik zeg het allen, dat Hij leeft, Gez 23 Veni Creator Spiritus/Kom Schepper, Geest, gez 308, In Christ there is no East of west/In Chr
47384: EFFEN, J. VAN - Ernst en Boert uit den Hollandschen Spectator. Tweede druk
103169: EFTELING - - Pardoes en het verboden sprookje.
4074699: EGELIE, G.C.M. & WINKEL, T.B.M. VAN (BEEK) - Wegkruisen-veldkapellen. En andere uitingen van de volksvroomheid in de gemeente Beek. (Wat Baek ós bud, II)
110082: EGER, ARTHUR O. - Digitaal vormgeven. Creatie en realisatie met DTP.
4011658: EGG, G. (SCHLATTER A.) - Adolf Schlatters kritische Position. gezeigt an seiner Matthäusinterpretation. (AT II/14)
30317: EGGEBEEN, A.G. - De steen zonder handen afgehouwen
89289: EGGEBEEN, A.G. - Licht en schaduw rond Oranje
87724: EGGEBEEN, A.G. - Wilhelmus van Nassauwe
88205: EGGEBEEN, A.G. - Door het Heilig Woord. Bewerkt en geïllustreerd naar oude gegevens.
88189: EGGEBEEN, A.G. - Met het Heilig Woord
83009: EGGEBEEN, A.G. - Honderd jaar Gereformeerde Gemeente Goes
53534: EGGEBRECHT, ARNE - Das alte Ägypten. 3000 Jahre Geschichte und Kultur des Pharaonenreiches
110121: EGGELING, TILO - Die Wohnungen Friedrich des Grossen im Schloss Charlottenburg.
4062923: EGGEN, W. & ROSSUM, R.V. - Waken bij de eigenheid van de ander. Evangelisering in hedendaags perspectief.
4056571: EGGENBERGER, O. - Die Kirchen, Sondergruppen und religiösen Vereinigungen. Ein Handbuch.
142414: EGGERMONT, J.P.M. - Taalverwerving bij een groep dove kinderen. Een experimenteel onderzoek naar de betekenis van een geluidsmethode voor het spraakafzien.
142581: EGGINK. L.G. & W.A.T. SCHELFHOUT [EDS.]. - Partij verloren ... Gedenkboek ter herinnering aan de schakers in Nederland, die tijdens de bezetting heengingen.
142505: EGGINK, CLARA - Leven met J.C. Bloem.
145790: EGGINK DZ., J. - Album en Gedenkboek der Nederlandsche Posterijen. Met illustratiën en naar het leven geteekende portretten van Joh. Braakensiek.
4070758: EGMOND, A. VAN - Heilzaam geloof. Verzamelde artikelen. Bezorgd door D.v.Keulen en C.v.d.Kooi.
60188: EGMOND. N. VAN - Consequent Christendom (Leven en werk van Mr. J.J.L. van der Brugghen)
82632: EGMOND, M. VAN E.A. - Stadskartografie & de kartografie van Gelderland, NVK publicatiereeks nummer 25
92087: EGMOND, MARCO VAN E.A. - Bijzonder onderzoek. Een ontdekkingsreis door de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht
60187: EGMOND. A. VAN - De lijdende God in de Britse theologie van de negentiende eeuw (De bijdrage van Newman, Maurice, McLeod Campbell en Gore aan de christelijke theopaschitische traditie)
46691: EGMOND, A. VAN/KEULEN, D. VAN (ED.) - Church and Ministry (Studies in Reformed Theology, 3)
46690: EGMOND, A. VAN/KEULEN, D. VAN (ED.) - Freedom (Studies in Reformed Theology, 1)
131015: EGMOND, FLORIKE - Underworlds. Organized Crime in the Netherlands, 1650-1800.
142903: EGMOND, JEF VAN & LURDES MEYER [EDS.]. - Portugees [Wat & Hoe].
4141097: EGMOND, F. (COENEN, A.) - Een bekende Scheveninger. Adriaen Coenen en zijn visboek van 1578.
93693: EHBRECHT, WILFRIED (HERAUSGEGEBEN VON) - Städtische führungsgruppen und gemeinde in der Werdenden Neuzeit. Reihe A: Darstellungen, Band 9
4138383: EHLEN, P. - Der Atheismus im dialektischen Materialismus.
131455: EHMCKE, F.H. - Persönliches und Sachliches. Gesammelte Aufsätze und Arbeiten aus fünfundzwanzig Jahren. Zu seinem fünfzigsten Geburtstag herausgegeben.
130870: EHRENBERG, DR. RICHARD - Die Fugger - Rothschild - Krupp.
145930: EHRENBURG, DR. RICHARD - Die Fugger, Rothschild - Krupp.
100207: EHRENKROOK, HANS FRIEDRICH VON [ED. - ET AL.]. - Genealogisches Handbuch des Adels. Fürstliche Häuser Band X.
100206: EHRENKROOK, HANS FRIEDRICH VON [ED. - ET AL.]. - Genealogisches Handbuch des Adels. Fürstliche Häuser Band VIII.
100205: EHRENKROOK, HANS FRIEDRICH VON [ED. - ET AL.]. - Genealogisches Handbuch des Adels. Fürstliche Häuser Band VI.
4058340: EHRENREICH, B. & ENGLISH, D. - Voor haar eigen bestwil.
4300511: EHRENTRAUT (HRSG.) H.G. - Friesisches Archiv. Erster und zweiter Band. Eine Zeitschrift für friesische Geschichte und Sprache. Neudruck der Ausgabe 1849.
121061: EHRET, GLORIA - Porzellan.
121241: EHRET, GLORIA & JOHN ANDREWS - Englische Möbel.
90501: EHRLICH, CYRIL - The piano. A history.
144251: EHRLICH, ERNST LUDWIG - Die Kultsymbolik im alten Testament und im nachbiblischen Judentum.
4140389: EHRLICH, E.L. GRADWOHL, R. CHEKROUN, A. U.A. - Religiöse Strömungen im Judentum heute.
143711: EHRMAN, JOHN - The Younger Pitt. The Reluctant Transition.
131041: EHRMAN, JOHN - The Younger Pitt. The Years of Acclaim.
4300517: EHRMANN, NAFTALI HERTZ, (ZALMAN, SHNEUR) - The Rav. A historical narrative of the life and times of Rabbi Shneur Zalman of Liady.
4136180: EHRT, A. - Das Mennonitentum in Russland. Von seiner Einwanderung bis zur Gegenwart.
101509: EICH, LOTHAR [ED.]. - Risse von Schiffen des 16. / 17. Jahrhunderts.
90403: EICH, ERIC A.O. - Cognition and emotion
123396: EICHELSHEIM, CO [ED.]. - Nijmegen, waar oorlogsgeweld overheerste.
145156: EICHEN, HERMANN - Der Baustil. Grundlegung zur Erkenntnis der Baukunst.
121924: EICHENDORFF, JOSEPH VON [JÜRGEN MEINERTS - ED.]. - Gesammelte Werke in zwei Bänden.
4137615: EICHER, P. (HRSG.) (DREWERMANN, E.) - Der Klerikerstreit. Die Auseinadersetzung um Eugen Drewermann.
4062800: EICHER, P. - Es gibt ein Leben vor dem Tod. Biblische Erinnerungen.
121321: EICHLER, DR. HANS & DR. RICHARD LAUFNER - Hauptmarkt und Marktkreuz zu Trier. Eine kunst-, rechts- und wirtschaftgeschichtliche Untersuchung.
145705: EICHLER, RICHARD W. - Baukultur gegen Formzerstörung. Für eine menschenfreundliche Architectur.
103882: EICHLER, HANS [FOREW.]. & DR. HERBERT SCHADE [ED. - ET AL.]. - August Macke. Gedenkausstellung zum 70. Geburtstag. 27. Januar - 10. März 1957.
144784: EICHLER, RICHARD W. [ED.]. - Unser Geisteserbe. Kraftquellen für das neue Jahrtausend. Von Homer bis heute.
102532: EICHLER, INGE - Die Frankfurter Malerfamilie Morgenstern.
95427: EICHRODT, WALTHER - Der Prophet Hesekiel. Kapitel 1-8 (Series: Das Alte Testament Deutsch. Teilband 22/1)
95280: EICHRODT, WALTHER - Der Prophet Hesekiel. Kapitel 19-48 (Series: Das Alte Testament Deutsch. Teilband 22/2)
89279: EICHRODT, WALTHER - Der Heilige in Israel. Jesaja 1-12.
4140394: EICHRODT, W. - Israel in der Weissagung des Alten Testaments. Ein Vortrag.
4140396: EICHRODT, W. - Antisemitismus in alter und neuer Zeit. (Kirchliche Zeitfragen 3)
142135: EICKER, HERMANN JOSEF [& GERHARD DYKMANNS & HUBERT GEELEN & HUBERT GIESBERTS - EDS. - ET AL.]. - Straelener Mundart. Ein niederrheinisches Wörterbuch.
4300902: EIDELBERG (ED.) SHLOMO - The Jews and the Crusaders. The Hebrew Chronicles of the First and Second Crusades
131914: EIDENSTICKER, EDWARD - Kafu the Scribbler. The Life and Writings of Nagai Kafu, 1879-1959.
88273: EIGEMAN, JAKOB - Zes leerredenen
82092: EIGEMAN, J.A. - Colijn, de verbinding tusschen Torbecke en Groen, de historische nationale herstelgedachte
82095: EIGEMAN, J.A. - De rechtsstaatsgedachte van Thorbecke-Groen-Colijn, het bindende nationale beginsel
86550: EIGEMAN, C.W.H. - Viertal nagelaten oefeningen over Ruth.
4138113: EIGEN, M. & WINKLER, R. - Het spel. Natuurwetten bepalen het toeval.
4300546: EIJCK VAN HESLINGA, H. VAN - Herinneringen uit de dagen der Doleantie. (in Friesland)
4071135: EIJCKELER (RED.) J. - `t Heilige Land. Uitgave der Heilig-Land-Stichting ter Jesus gedachtenis. Nieuwe serie. Jaargang 1 t/m 10. 1948-1957. [Populair wetenschappelijk tijdschrift, met veel geïllustreerde verhalen over opgravingen in Palestina en veel informatie omtrent de cultuur van bijbelse landen]
4071137: EIJCKELER (RED.) J. - `t Heilige Land. Uitgave der Heilig-Land-Stichting ter Jesus gedachtenis. Jaargang 20 t/m 28. 1932-1941. [Populair wetenschappelijk tijdschrift, met veel geïllustreerde verhalen over opgravingen in Palestina en veel informatie omtrent de cultuur van bijbelse landen]
103638: EIJGENRAAM, FELIX - De plezierfactor. Nut en genot van het boekenschrfit.
123281: EIJK-PRASING, CATHARINA VAN - Puppen sammeln. Alles was Sammler über alte Puppen wissen sollten.
4010012: EIJKENBOOM, P.C.J. (AUGUSTINUS, AUR.) - Het Christus-medicusmotief in de preken van Sint Augustinus.
123418: EIJKENS, JOEP & PAUL SPAPENS - Morgen zijn we vrij. Oorlogskroniek Midden-Brabant van D-Day tot de bevrijding 1944.
122267: EIJKMAN, A.J. & DR. F.W. STAPEL - Leerboek der geschiedenis van Nederlandsch-Indië.
4138369: EIJKMAN, J. (FOERSTER F.W.) - F.W. Foerster als zedelijk opvoeder. (Diss.)
4137991: EIJL, E.J.M.VAN, (LUTHER, M.) - Maarten Luther. Zijn ontwikkeling tot reformator.
93529: EIJNATTEN, JORIS VAN / LIEBURG, FRED VAN - Nederlandse Religiegeschiedenissen
94144: EIJNATTEN, JORIS VAN - God, Nederland en Oranje. Dutch Calvinism and the Search for the Social Centre
104589: EIJNDE, DRS. JEROEN VAN DEN & DRS. RENÉ KOK & DR. KEES VAN DEN OORD [EDS.]. - Brieven van Fanny Philips 1942 - 1945 aan Ans Schreurs.
110416: EIJNDE, JEROEN VAN DEN - Vught in de Tweede Wereldoorlog. Met o.a. Mobilisatie en Duitse inval - Dagelijks leven in bezettingstijd - De bevrijding - Interneringskamp Vught.
110415: EIJNDE, J. VAN DEN [ED. - ET AL.]. - Vught vanouds. Met o.a. de Middeleeuwen - Raadhuizen - Molens - Kleermakers & Zadelmakers.
53498: EIJNDE, J.G. VAN DEN E.A. - Specialiteitencatalogus 2006-2011
110417: EIJNDE, JEROEN VAN DEN [ED. - ET AL.]. - Vught van eeuw tot eeuw. Met o.a. Vught rond 1900 - Vughtse Gilden - Gemeentepolitie - IJzeren Man - Landgoed Rozenoord.
103017: EIJSBOUTS, GEERT [ED.]. - Edgar Vos. De man - de mode.
102720: EIJSKENS, ANTON & CAS OORTHUYS [PHOTOGR.]. - 75 Jaar bouwen. Van ambacht tot industrie 1889-1964.
53888: EIKELBOOM, ARIE - Jesu, meine Freude BWV 227 van Johann Sebastian Bach: een praedicatio sonora
102819: EIKELENBERG, S. - Alkmaar. Gevels van de binnenstad.
102951: EILAND, MARRAY - Starting to Collect Antique Oriental Rugs.
142342: EILANDER, JOH. H. [ED.]. - Met de dood in de schoen... 64 ooggetuigenverhalen, brieven en dagboekfragmenten van Nijmeegse burgers in de mangel van Market Garden. Zondag 17 september - donderdag 21 september 1944 [& Grammofoonplaatje].
142314: EILEBRECHTS, L. & W.H.J.M. GÖBBELS & M.W.G.M. KOCKELKOREN [EDS.]. - Het puik der Jonkheid. Geschiedenis van het Stedelijk Gymnasium te Nijmegen 1544-1994.
4024091: EILERS, K. - Religionskunde. auf historisch-philosophischer Grundlage. I.Tl. Allgemeine Religionskunde.
103310: EIMAS, RICHARD [ED.]. - Heirs of Hippocrates. The Development of Medicine in a Catalogue of Historic Books in the Health Sciences Library, the University of Iowa.
90269: EIS, EGON - Duell. Geschichte und Geschichten des Zweikampfs.
144394: EIS, GERHARD - Medizinische Fachprosa des späten Mittelalters und frühen Neuzeit.
95393: EISENMAN, ROBERT - Maccabees, Zadokites, Christians and Qumran. A new hypothesis of Qumran. A new hypothesis of Qumram origins
95394: EISENMAN, ROBERT - James the just in the Habakkuk pesher
4141390: EISENMAN, R. - James the Brother of Jesus. Vol.1 The Cup of the Lord.
103247: EISENSCHINK, BERND & JÜRGEN HÖRSTEL & DIETER KEMPF - Bahnerlebnis Deutschland.
4017310: EISENSTADT, S.N. - Die israelische Gesellschaft. Ins Deutsche übertragen von E.B.Kleinhaus.
4135042: EISENSTEIN, B. - Ik was een kind van Holocaust overlevers.
4010508: EISSFELDT, O. - Hexateuch-Synopse. Die Erzählung der Fünf Bücher Mose und des Buches Josua mit dem Anfange des Richterbuches. In ihre 4 Quellen zerlegt und in deutscher Uebersetzung dargeboten samt einer in Einleitung und Anmerkungen gegebenen Begründung.
93043: EISSFELDT, OTTO - Die ältesten traditionen Israels, ein kritischer Bericht über C.A. Simpson's The early traditions of Israel
93079: EISSFELDT, OTTO - Kleine Schriften (Fünfter band)
54309: EISSFELDT, OSSO E.A. - Religionsgeschichte des Alten Orients. Lieferung I
93077: EISSFELDT, OTTO - Kleine Schriften (5 Bände)
4142282: EISSFELDT, O. - Kleine Schriften. Band VI. Hrsg. von R.Sellheim und F.Maass.
93046: EISSFELDT, OTTO - Hexateuch-Synopse. Die Erzählung der fünf Bücher Mose und des Buches Josua mit dem Anfange des Richterbuches. In ihre vier Quellen zerlegt und in Deutscher übersetzung dargeboten samt einer in Einleitung und Anmerkungen gegeben Begründung
4073482: EISSFELDT, O. - Ras Schamra und Sanchunjaton.
4073510: EISSFELDT, O. - Bestand und benennung der Ras Schamra-Texte. (Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, Sonderabdruck aus Band 96, Heft 3)
4063872: EITJE, CAROLINA - De jeugdgeschiedenis van het Oude Volk.
122577: EK, J.A. VAN - Four Complementary Structures of Predication in Contemporary British English. An Inventory.
61331: EK, G. VAN - Mens en Maatschappij tussen chaos en kosmos. Een onderzoek naar fundamenten voor sociale kritiek in de wijsheidsliteratuur in het oude Nabije Oosten en met name in oud Israël
103372: EKAMPER, PETER [ET AL.]. - Bevolkingsatlas van Nederland. Demografische ontwikkelingen van 1850 tot heden.
144260: EKBERG, CARL J. - The Failure of Louis XIV's Dutch War.
104708: EKHART, JAAP - Van Groningen tot Oekraïne. Verslag ven een speurtocht naar de tien buitenlandse fabrieken van Willem Albert Scholten.
92098: EKKART, R.E.O. - Franeker professorenportretten. Iconografie van de professoren aan de academie en het Rijksathenaeum te Franeker 1585-1843.
142177: EKKART, R.E.O. - De sleutel tot het boek. Een keuze van boeken uit vijf eeuwen.
89057: EKKART, R.E.O. - Franeker professorenportretten. Iconografie van de professoren aan de academie en het Rijksathenaeum te Franeker 1585-1843.
89925: EKKART, R.E.O. - Nederlandse portretten uit de 17e eeuw. Dutch Portraits form the Seventeenth Century.
91887: EKKART, RUDI / BUVELOT, QUENTIN - Hollanders in beeld. Portretten uit de Gouden Eeuw.
104210: EKKART, R.E.O. [INTROD.]. - Athenae Batavae. De Leidse Universiteit / The University of Leiden 1575-1975.
104134: EKKART, R.E.O. - Isaac Claesz. van Swanenburg 1537-1614. Leids schilder en burgemeester.
110810: EKKART, R.E.O. [INTROD.]. - Haagse drukkers van de 16e tot en met de 19e eeuw.
121244: EKKART, R.E.O. [INTROD.]. - Haagse drukkers van de 16e tot en met de 19e eeuw.
122804: EKKART, RUDOLF E.O. - Werk van Pieter Wetselaar.
103577: EKKART, R.E.O. & J.A. GRUYS & C. DE WOLF [FOREW.]. - Wilt Hooren 't Woord. Boekdrukkerij en Uitgeverij in Hoorn voor het jaar 1700.
89939: EKKART, R.E.O. - De Rijmbijbel van Jacob van Maerlant. Een in 1332 voltooid handschrift uit het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum.
103043: EKKART, RUDOLF E.O. - Werk van Pieter Wetselaar.
102878: EKKART, RUDI & QUENTIN BUVELOT [EDS. - ET AL.]. - Hollanders in beeld. Portretten uit de Gouden Eeuw.
105096: EKKART, R.E.O. [INTROD.]. - Verluchte handschriften uit eigen bezit 1300-1550.
93165: EKONOMIDÈS. CONSTANTIN - Guillaume Vogels (1836-1896)
90878: EKSERDJIAN, DAVID A.O. - The Jeffrey E. Horvitz Collection of Italian Drawings. Auction in New York, Wednesday 23 january 2008.
4139110: EKSTRÖM, R. (GORE, CH.) - The Theology of Charles Gore. Study im Modern Anglican Theology.
122759: EKWALL, EILERT - The Concise Oxford Dictionary of English Place-Names.
103295: ELBERN, VICTOR H. [ED.]. - Christus und Maria Menschensohn und Gottesmutter.
102116: ELBERN, VICTOR H. [ED.]. - Christus und Maria. Menschensohn und Gottesmutter.
145178: ELBERTS, W.A. - Historische wandelingen in en om Zwolle.
87988: ELBERTS, W.A. - Leven van Willem den Eersten, Prins van Oranje
4139761: ELBOGEN, I. - Geschichte der Juden in Deutschland.
102089: ELCOCK, HOWARD - Portrait of a Decision. The Counsil of Four and the Treaty of Versailles.
60191: ELDERENBOSCH. P.A. - De oplegging der handen
4138374: ELDERING, P. - Wondergeloof en wonderverhalen.
4020179: ELDERS, F. - Filosofie als science-fiction. Interviews en een enquête. M.m.v.R.F.Beerling, B.M.I.Delfgaauw, W.F.Hermans, R.C.Kwant e.v.a.
92741: ELDERS, L.J. / TUKKER, C.A. - Thomas van Aquino. Zijn leven, werk en invloed
4134035: ELDIK, THEO VAN - Psychische problemen, gezinsbelasting, gezinsfunctioneren. en meegemaakte stress bij dove kinderen. Een klinisch-epidemiologisch onderzoek. (Diss.)
91674: ELEMANS, JAN E.A. - Onsterfelijk behang & andere essays Jef van de Sande
143212: ELEMANS, DR. J.H.A. - Woord en wereld van de boer. Een monografie over het dialect van Huisseling.
121318: ELESTICI, LETIZIA BORDIGNON - Gli ombrelli / Umbrellas.
5837: ELGERSMA, FRANCISCUS - Een Bundelken van Heylige Meditatien, over Eenige byzondere Texten der H. Schriftuyre uyt den Geestelijken Bloemhof van Godts Woordt, ende veele cierlijke Tuynen van Oude ende Nieuwe spreukrijke Schrijvers in verscheydene taalen, als Grieksche, Latijnsche, Engelsche, Hoogh- en Neer-duytsche, met grooten vlijt opgezocht, vergaadert, ende be-arbeyt, ende nu tot gemeene stichtinge in 't licht gegeeven.
4004981: ELIADE, M. - De magie van het alledaagse. De transcendentie van het dagelijks leven. Vertaald door Hans Andreus.
4015313: ELIADE, M. - Traité d'histoire des religions. (Bibliothèque Scientifique)
4024097: ELIADE, M. - Die Religionen und das Heilige. Elementen der Religionsgeschichte.
4036167: ELIADE, M. - Beelden en symbolen. Opstellen over symboliek in magie en godsdienst.
4036168: ELIADE, M. - Het gewijde en het profane. Een studie over de religieuze essentie.
4053456: ELIADE, M. - Het heilige en het profane. Vertaald door Hans Andreus.
4075246: ELIADE, M. - Traité d`histoire des religions. (Bibliothèque Scientifique)
4136365: ELIADE, M. - Patterns in Comperative Religion. Translated by R.Sheed.
4137918: ELIADE, M. - Ewige Bilder und Sinnbilder. Über die magisch-religiöse Symbolik.
4137927: ELIADE, M. - Yoga. Unsterblichkeit und Freiheit.
4139881: ELIADE, M. - Myths, Dreams and Mysteries. The Encounter between Contemporary Faiths and Archaic Reality.
4140469: ELIADE, M. - Die Religionen und das Heilige. Elementen der Religionsgeschichte.
4140918: ELIADE, M. - From Primitives to Zen. A Thematic Sourcebook of the History of Religions.
4142093: ELIADE, M. - Die Religionen und das Heilige. Elemente der Religionsgeschichte.
88748: ELIAS, JOHAN E. - Geschiedenis van het Amsterdamsche Regentenpatriciaat.
102217: ELIAS, NORBERT [MICHAEL SCHRÖTER - ED.]. - Studien über die Deutschen. Machtkämpfe und Habitusentwicklung im 19. und 20. Jahrhundert.
91989: ELIAS, A.M. - Het Nationaal Sijndicaat 1802-1805
132141: ELIAS, DR. JOHAN E. - Genealogie van het geslacht Elias, Faas Elias en Witsen Elias.
132140: ELIAS, DR. JOHAN E. - De Geschiedenis van Een Amsterdamsche Regentenfamilie. Het Geslacht Elias.
101918: ELIAS, A.M. - Een minister op dienstreis. W.F. Roël in 1807 per koets door Frankrijk. Een reisverhaal ingeleid en bewerkt door mr. A.M. Elias.
131168: ELIAS, MICHAEL - Rechterraadsels of De twee gezichten van de zondebok.
4142357: ELIAS, W. - Tekens aan de wand. Hedendaagse stromingen in de kunsttheorie.
4141779: ELIAS, NORBERT - Über den Prozess der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen. I.Wandlungen des Verhaltens in den weltlichen Oberschichten des Abendlandes. II.Wandlungen der Gesellschaft. Entwurf zu einer Theorie der Zivisation.
4134736: ELIE, P. - The Life You Save May Be Your Own. An American Pilgrimage. (Flannery O'Connor, Thomas Merton, Dorothy Day, Walker Percy)
103461: ELIËNS, TITUS M. [ET AL.]. - Jaarboek Haags Gemeentemuseum 1997 [= Last Year].
91952: ELIGH, PIETER - Leven in de eindtijd. Ondergangsstemmingen in de middeleeuwen.
4043268: ELIGH, P. - Leven in de eindtijd. Ondergangsstemmingen in de Middeleeuwen.
88029: ELKAN, ALBERT - Philipp Marnix von St. Aldegonde. Teil I. Die Jugend Juhanns und Philipps von Marnix. Mit zwei Stammtafeln.
4048484: ELKINS, MICHAEL - Oog om oog. Verzet en wraak van de joden tijdens en na de tweede wereldoorlog.
100233: ELLEMERS, J.E. & R.E.F. VAILLANT - Indische Nederlanders en gerepatrieerden.
90702: ELLEMERS, J.E. E.A. - Etnische minderheden in Nederland. Een geselecteerde bibliografie van sociaal wetenschappelijke publicaties 1945-1986.
4067404: ELLER, VAN (BLUMHARDT, CHR.) - Thy Kingdom Come. A Blumhardt Reader.
53009: ELLER, WOLFGANG L. - Schreibmögel 1700-1850 in Deutschland, Österreich und der Schweiz
54570: ELLIGER, KARL / NOTH, MARTIN A.O. - Deuterojesaja. 1. Teilband. Jesaja 40,1-45,7 (Biblischer Kommentar Altes Testament. Band XI/1)
95284: ELLIGER, KARL - Das Buch der zwölf Kleinen Propheten. II. Die Propheten Nahum, Habakuk, Zehanja, Haggai, Sacharja, Maleachi (Series: Das Alte Testament Deutsch. Teilband 25)
54866: ELLIGER, K. / RUDOLPH, W. - Biblia Hebraica Stuttgartensia. Editio Funditus Renovata
4032551: ELLIGER, K. (BKAT) - Deuterojesaja 40:1 - 45:7. (Biblischer Kommentar Altes Testament XI/1)
4010512: ELLIGER, K. - Kleine Schriften zum Alten Testament. (ThB 32)
94124: ELLIGER, WALTER - Philipp Melanchthon. Forschungsbeiträge zur vierhundertsten Wiederkehr seines Todestages dargeboten in Wittenberg 1960
94610: ELLIGER, WALTER - Thomas Müntzer. Leben und Werk
89254: ELLIGER, KARL - Leviticus. Handbuch zum Alten Testament, herausgegeben von Otto Eissfeldt. Band 4.
100430: ELLIGER, WALTER - Thomas Müntzer. Leben und Werk.
144337: ELLIGER, WALTER [ED.]. - Philippus Melanchton. Forschungsbeiträge zur vierhundertsten Wiederkehr seines Todestages dargeboten in Wittenberg 1960.
121323: ELLING, WILHELM - Sandplatt. Volkserzählungen und volkskundliche Berichte aus Vreden und Umgebung.
121324: ELLING, GERTRUD & WILHELM ELLING - Fliesen und Fliesenbilder.
121337: ELLING, WILHELM & DR. ELISABETH PIIRAINEN - Bessmooders Tied. Ein Mundart-Lesebuch für das Westmünsterland.
4061472: ELLING, M.F. (SAMENST.) - Het einde der tijden.
130064: ELLING, M.F. [ED.] - Het einde der tijden.
121325: ELLING, WILHELM [ED.]. - Bessvaders Tiet. Brauchtum, Volksgut, Döhnkes und volkskundliche Berichte aus dem Westmünsterland.
4137965: ELLING, M.F. - Geloven. Portret van een tempeldienaar.
146107: ELLIOT, JANE E. - Some did it for Civilisation. Some did it for Their Country. A Revised View of the Boxer War.
131618: ELLIOT-BINNS, L.E. - English Thought 1860-1900. The Theological Aspect.
103119: ELLIOT, RACHEL PAGE & EVE ANDRADE [ILLUSTR.]. - Dogsteps. Illustrated Gait at a Glance.
4058274: ELLIOT, E. (STRACHAN, R.K.) - Who Shall Ascend. The Life of R.Kenneth Strachan of Costa Rica.
4300225: ELLIOTT, J.K. - A Survey of Manuscripts Used in Editions of the Greek New Testament. (Supplements to Novum Testamentum 57)
93134: ELLIOTT, J.H. (HERAUSGEGEBEN VON) - Die Spanische Welt. Geschichte - Kultur - Gesellschaft
122217: ELLIS, PETER BERRESFORD - Die Druiden. Von der Weisheit der Kelten.
142341: ELLIS, GEORGE - "Modern Practical Carpentry for the use of Workmen, Builders, Architects and Engineers. Containing a Full Description of the Methods of Constructing and Erecting Roofs, Floors, Partitions, Scaffolding, Shoring, Centering, Stands & Stages, Coffer Dams, Foundations, Bridges, Gates, Tunnels, Excavations, Woods and Half timber Houses, and Various Structural details. Together with a new and simple method of Finding the Bevels in Roofs; Setting out Domes, Steeples etc; an account of failures in construction and the theory of trussing frames. Also including a concise treatment upon Timber; Notes on the Woods used in Carpentry; Various Tables; a Glossary of terms and Phrases connected with Carpentry, and a Chapter on the Uses of the Steel Square."
46904: ELLIS, MARC H. - Encountering the Jewish Future with Elie Wiesel, Martin Buber, Abraham Josjua Heschel, Hannah Arendt, Emmanuel Levinas
4028519: ELLIS, M.H. - Een joodse bevrijdingstheologie.
4075363: ELLMANN, R. (ED.) - The New Oxford Book of American Verse. Chosen and Edited by Richard Ellmann.
100321: ELLMERS, DR. D. [ET AL.]. - Handel en wandel in de dertiende eeuw.
101919: ELLUL, JOSEPH - 1565 The Great Siege of Malta.
4300119: ELLUL, JACQUES - The New Demons. Translated by C.Edward Hopkin
60192: ELLWEIN. E. - Summus Evangelista (Die Botschaft des Johannesevangeliums in der Auslegung Luthers)
84364: ELLWEIN, EDUARD - Martin Luther, Dorlesung über den Römerbrief 1515/1516
95570: ELM, K. A.O. - Die Zisterzienser. Ordensleben zwischen Ideal und Wirklichkeit. Eine Ausstellung des Landschaftsverbandes Rheinland, Rheinisches Museumsamt, Brauweiler.
83596: ELMER, ROBERT - Sionskronieken (Complete Set)
142431: ELON, AMOS - Jerusalem. City of Mirrors.
4135640: ELON, A. - Jerusalem. City of Mirrors.
4140130: ELON, A. - Duitsland en zijn Joden. Geschiedenis van het Duitse jodendom van 1743 tot 1933.
123345: ELS, THEODORUS J.M. VAN - Handboek voor de toegepaste taalkunde. Het leren en onderwijzen van moderne vreemde talen.
4002670: ELSAS, CHR. (HRSG.) - Religion. Ein Jahrhundert theologischer, philosophischer, soziologischer und psychologischer Interpretationsansätze. (ThB 56)
103912: ELSEN, ALBERT E. - In Rodin's Studio. A photographic record of sculpture in the making.
52354: ELSEN, J. VAN DEN - Monsters, demonen en occulte krachten. De journalistieke perceptie van magische en wonderbaarlijke verschijnselen in de vroege Verlichting 1684-1727
145509: ELSEN, PETER VAN DEN - Het land van de boerenapostel. Geschiedenis van de Gemertse NCB, zijn organisaties en zijn leden 1896-1996.
132022: ELSEN, A. VAN DEN & H. SPIERENBURG [ILLUSTR.] - Udense vertellingen. In den hoek van 't vuur.
91899: ELSHOF, ANTONIA JOHANNA MARIA - Van huis uit katholiek. Een praktisch theologisch, semiotisch onderzoek naar de ontwikkeling van religiositeit in drie generaties van rooms-katholieke families
146062: ELSHOLTZ, JOHANN SIGISMUND [HEINZ GOERKE - INTROD.]. - Clysmatica nova.
92234: ELSHOUT, A. - Vermeldt Zijn heil op 't wereldrond. Ter nagedachtenis aan ds. A. Elshout
88398: ELSHOUT, A. E.A. - Het getuigenis van de kerk. Verkenningen in het landschap van de kerk- en dogmengeschiedenis
86717: ELSHOUT, A. / A. HOFMAN / R. KATTENBERG / J.W. KERSTEN - Het evangelie gebracht. 8 preken uit het evangelie
4064155: ELSINGA, C.B. (RED.) - Om het hart van het Evangelie. Een boek voor de gemeente over verzoening.
142218: ELSKAMP, MAX - Sous les tentes de l'exode.
145589: ELSKEN, ED VAN DER - Avonturen op het land.
103778: ELSKEN, ED VAN DER [ANNEKE VAN DER ELSKEN - FOREW.]. & [ANTHON BEEKE - ED]. - L'amour. Foto's 1950-1990.
105036: ELSKEN, ED VAN DER - Avonturen op het land.
122707: ELSMANN, THOMAS & HANNO LIETZ & SABINE PETTKE [EDS.]. - Nathan Chytraeus 1543-1598. Ein Humanist in Rostock und Bremen.
6191: ELSNERUS, THEODORUS PETRUS - Eene Ontleedende en tot zijn Oogmerk gebragte Verklaaring over de Drie Brieven van den Apostel Johannes. Uitgegeeven met eene Voorrede door zyn Wel- Eerw. Broeder Gisbertus Matthias Elsnerus.
9530: ELSNERUS, GIJSBERTUS MATTHIAS - Paulus Brief aan de Romeinen, Geopend, Ontleed, Verklaard en tot zyn Oogmerk Toegepast.
110444: ELSSCHOT, WILLEM [FRANK DIJKSTRA - TRANSL.]. - Tsiis. Oerset troch Frank Dijkstra.
4133873: ELST, PH. VAN DER (LEWIS, C.S.) - C.S. Lewis. Een inleiding met kernteksten.
93066: ELSWIJK, H.C. VAN - Gilbert Porreta. Sa vie, son oeuvre, sa pensée. (Spicilegium Sacrum Lovaniense. Études et documents, fascicule 33)
101682: ELTON, LORD - Imperial Commonwealth.
94038: ELTON, G.R. - Renaissance and Reformation, 1300-1648
4066653: ELTON, G.R. (ED.) - Renaissance and Reformation:. 1300-1648.
4141953: ELTON, G.R. - Reformation Europe 1517-1559.
122642: ELVIN, MARK - The Pattern of the Chinese Past.
123217: ELWOOD, ROGER [ED.]. & FRANK HERBERT [INTROD.]. - Tomorrow's Alternatives. Original Science Fiction.
131221: ELZAS, MAURITS - Het horloge.
142759: ELZE, DR. THEODOR & DR.D. EUGEN LESSING - Geschichte der protestantischen Bewegungen und der deutschen evangelischen Gemeinde A.C. in Venedig.
85867: ELZENGA, G. - Verklaring van den Heidelbergschen Catechismus
131316: ELZINGA, PROF. MR. D.J. [INTROD.] - Dualisme en lokale democratie. Rapport van de Staatscommissie & Onderzoeksbijlage [ = 2 Vols. Compl. Set]
130740: ELZINGA, PROF. MR. D.J. [INTROD.] - Dualisme en lokale democratie. De gemeente vernieuwt. Verkorte uitgave rapport Staatscommissie Dualisme & Lokale Democratie.
130755: EMANTS, MARCELLUS [J.M. COETZEE - TRANSL.] - A Posthumous Confession [ = Een nagelaten bekentenis]
123183: EMBER, ILDIKO & EKKEHARD MAI & JOS DE MEYERE [EDS]. - Nederlandse 17de eeuwse schilderijen uit Boedapest.
103044: EMBER, ILDIKÓ & MARCO CHIARINI [EDS.]. - Rembrandt, Rubens, Van Dyck....Italiensehnsucht nordischer Barockmaler. Meisterwerke aus dem Museum der Bildende Künste Budapest.
144920: EMBLETON, RONALD & FRANK GRAHAM - Hadrian's Wall in the Days of the Romans.
144921: EMBLETON, RONALD & FRANK GRAHAM - Hadrian's Wall in the Days of the Romans.
4141906: EMBREE, A.T. (ED.) - Sources of Indian Tradition. Volume 1: From the Beginning to 1800. Second edition.
82039: EMDE BOAS, C. VAN E.A. - Homosexualiteit. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie no. 31
4070345: EMDEN, R.V. (RED.) - Die mij niet gemaakt heeft tot man. Joodse vrouwen tussen traditie en emancipatie.
9131: EMDRE, SAMUEL VAN - Het Voorbeeld der Godlyke Waarheden van Abraham Helenbroek, tegen het gevoelen van partyen verdedigd. Zynde een Vervolg op de Korte en Eenvouwige Catechisatie over 't gemelde voorbeeld door Jan Nupoort. Tweede en veel vermeerderde druk.
9132: EMDRE, SAMUEL VAN - Katechismus der Heilige Godgeleerdheid, of Gesprekken over de Voornaamste Waarheden van den Christelyken Godsdienst. Derde Druk. Van veele drukfoute gezuiverd.
7116: EMDRE, SAMUEL VAN - Katechismus der Heilige Godgeleerdheid. Of Gesprekken over de Voornaamste Waarheden van den Christelyken Godsdienst.
144972: EME, RIC - Zo was ...Tongeren.
146064: EMERIT, BÉATRICE [ED. - ET AL.]. - Musical Hours. Audemars Piquet. Le maître de l'horlogier depuis 1875.
4031414: EMERSON, R.W. - Emerson`s essays and representative men.
140084: EMERSON, CATHERINE - Olivier de La Marche and the Rhetoric of Fifteenth-Century Historiography.
4012574: EMERY, P.Y. - Le Christ notre récompense. Grace de Dieu et responsabilité de l`homme.
4020181: EMERY, P.Y. - L'unité des croyants au ciel et sur la terre. La communion des saints et son expression dans la prière de l'église.
123062: EMILIANI, ANDREA & AUGUST B. RAVE [EDS. - ET AL.]. - Giuseppe Maria Crespi 1665-1747.
4300601: EMING, J. A.M.RASMUSSEN & K.STARKEY (ED.) - Visuality and Materiality in the Story of Tristan and Isolde.
60960: EMMEN, E. - De Christologie van Calvijn
4012344: EMMEN, E. (CALVIJN, J.) - De christologie van Calvijn. (Diss.)
94258: EMMEN, EGBERT - De Christologie van Calvijn
145474: EMMENS, J.A. - Kunsthistorische Opstellen [2 Vols. Compl.].
4020408: EMMENS, W. (BERGSON, H.) - Das Raumproblem bei H.Bergson. (Diss.)
83368: EMMENS, W. - Leiddraad bij het onderwijs in Natuurkunde aan land- en tuinbouwwinterscholen
53487: EMMENS, KAREL E.A. - De Oude Calixtuskerk te Groenlo. Tussen Utrecht en Münster
131543: EMMENS, DRS. KAREL - De Sint-Joriskerk te Amersfoort. Van hofkapel tot kapittelkerk.
88795: EMMER, H. - De grenzen van Nederland, van de Wielingen tot aan den Rijn.
103883: EMMER, PIET & HENK DEN HEIJER & LOUIS SICKING [EDS.]. - Atlantisch Avontuur. De Lage Landen, Frankrijk en de expansie naar het westen, 1500-1800.
4300697: EMMERICH, ANNA KATHARINA - Das bittere leiden unsers Herrn Jesu Christi. Nach den Betrachtungen der gottseligen Anna Katharina Emmerich (+9. Februar 1824) nebst dem Lebensumriss dieser Begnadigten.
4300698: EMMERICH, ANNA KATHARINA - Das arme Leben unseres Herrn Jesu Christi. Nach den Gesichten der gottseligen Anna Katharina Emmerich (+9. Februar 1824)
130417: EMMERIK, M.L. VAN & C. SMALS-VAN DIJK [EDS.] - Een nationale mensenrechtencommissie in Nederland ? Handhaving van mensenrechten op nationaal niveau.
142661: EMMERMAN, ELS DE - Afrika, continent in beweging
94834: EMMIUS, UBBO - Friesische Geschichte (Rerum Frisicarum historiae libri 60). (6 volumes)
95010: EMMIUS, UBBO - Geschichte unserer Zeit (1592-1608). (Historia nostri temporis) (Friesische Geschichte Band VII). Aus dem Lateinischen übersetzt von Erich von Reeken
9828: EMMIUS, UBBO - De agro Frisiae inter Amasum et Lavicam fl. deque urbe Groninga in eodem agro, & de jure utriusque Syntagma.
58032: EMONTS, F. - Erstes Klavierspiel, ein Lehrgang, band 2
95730: EMPEL. M. VAN / PIETERS, H. - Zeeland door de eeuwen heen (2 delen)
4134751: EMSER, HIERONYMUS - De disputatione Lipsicensi, quantum ad Boemos obiter deflexa est (1519). A venatione Luteriana Aegocerotis assertio (1519). Hrsg.von Fr. X.Thurnhofer.
121706: ENAYAT, HAMID [& ROY P. MOTTAHEDEH - FOREW.]. - Modern Islamic Political Thought. The Response of the Shi'i and Sunni Muslims to the Twentieth Century.
143051: ENCAUSSE, HÉLÈNE CARRÈRE D' [GEORGE HOLOCH - TRANSL.]. - Nicolas II. The Interrupted Transition.
144845: ENCKEVORT, HARRY VAN & JAN THIJSSEN [ET AL.]. - Graven met beleid. Gemeentelijk archeologisch onderzoek in Nijmegen 1989-1995.
142272: ENCKEVORT, HARRY VAN & KATJA ZEE - Het Kops Plateau. Prehistorische grafheuvels en een Romeinse legerplaats in Nijmegen.
142273: ENCKEVORT, HARRY VAN & JANKEES HAALEBOS & JAN THIJSSEN - Nijmegen. Legerplaats en stad in het achterland van de Romeinse limes.
142311: ENCKEVORT, HARRY VAN & JAN THIJSSEN [ROB MOLS - ED.]. - Graven op Mariënburg. Archeologisch onderzoek in het centrum van Nijmegen.
84133: END, G. VAN DEN - Guiljelmus Saldenus (1627-1694) een praktisch en irenisch theoloog uit de Nadere Reformatie
144317: END, DR. G. VAN DEN - Guiljelmus Saldenus [1627-1694]. Een praktisch en irenisch theoloog uit de Nadere Reformatie.
47954: END, TH. VAN DEN (RED.) - De Nederlandse Zendingsvereniging in West-Java 1858-1963. Een bronnenpublicatie
85802: END, TH. VAN DEN - De Gereformeerde Zendingsbond 1901-1961. Nederland - Tanah Toraja. Een bronnenpublicatie
60193: END. A. VAN DEN - Gisbertus Bonnet
82471: END, A. VAN DEN - Gisbertus Bonnet, bijdrage tot de kennis van de geschiedenis der Gereformeerde Theologie in de achttiende eeuw
85880: END, A. VAN DEN - Gisbertus Bonnet. Bijdrage tot de kennis van de geschiedenis der Gereformeerde theologie in de achttiende eeuw
82452: END, G. VAN DEN - Guiljelmus Saldenus (1627-1694) een praktisch en irenisch theoloog uit de Nadere Reformatie
46737: END, TH. VAN DEN/VELD, H. VAN 'T - Met het Woord in de wereld. De Gereformeerde Zendingsbond van 1901-2001
84076: END, TH. VAN DEN E.A. - De Gereformeerde zendingsbond 1901-1961 Nederland-Tanah Toraja. Een bronnenpublicatie
4032758: END, TH.V.D. - Gereformeerde zending op Sumba 1859-1972. Een bronnenpublicatie. (Kerkhistorische uitgaven Indonesië 2)
4073129: END, G. VAN DEN - Groeien in het geloof.
4076007: END, TH. VAN DEN - De Nederlandse Zendingsvereniging in West-Java 1858-1963. Een bronnenpublicatie. (Kerkhiistorische uigaven Indonesië 3)
4076082: END, TH. VAN DEN - De Gereformeerde Zendingsbond 1901-1961 Nederland-Tanah Toraja. Een bronnenpublicatie. (Kerkhistorische uitgaven Indonesië 1)
95450: ENDE, TONJA VAN DEN E.A. - Tijdschrift voor humanistiek / Journal for Humanistics. Nr 22, Jaargang 6 juli 2005
4141592: ENDE, W. & STEINBACH, U. (HRSG.) - Der Islam in der Gegenwart.
30235: ENDEDIJK, H.C. - De Gereformeerde Kerken in Nederland. Deel 1, 1892-1936
4050149: ENDEDIJK, H.C. - De Gereformeerde Kerken in Nederland. Deel 2: 1936-1975.
89685: ENDEN, G.J. VAN E.A. - Een Gezant van De Koning. De heer G.J. van den Engen en ds. P. de Vries schrijven hun herinneringen uit het leven van H. Hofman, Evangeliedienaar te Schiedam.
103248: ENDICOTT BARNETT, VIVIAN & HELMUT FRIEDEL - Das bunte Leben. Wassily Kandinsky im Lenbachhaus.
102151: ENDLICH, BEN - 450 jaren Burger-Weeshuys.
145408: ENDT, DRS. ENNO & LIENEKE FRERICHS - Bargoens woordenboek. Kleine woordenschat van de volkstaal.
121254: ENGBERSEN, G. & J.C. VROOMAN & E. SNEL [EDS.]. - Arm Nederland. Het eerste jaarrapport armoede en sociale uitsluiting.
4028521: ENGBERTS, E. - Het antisemitisme critisch bezien.
4053568: ENGEL, I. (NAUMANN, FR.) - Gottesverständnis und sozialpolitisches Handeln. Eine Untersuchung zu Friedrich Naumann. (STG 19.Jh.4)
93784: ENGEL, P.H.C. E.A. - Grepen uit het Grols verleden
143684: ENGEL, EVAMARIA - Die Deutsche Stadt des Mittelalters.
103088: ENGELAND & MIDDELEEUWEN - The Devon Landscape. An Appraisal of Devon's Landscape at the Beginning of the 21st Century.
90341: ENGELBEEN, KAREL - Van den Vlaamschen stedelijken lakenwever tot den kempischen mijnwerker
61000: ENGELBERTS, W.J.M. - Willem Teellinck.
4029032: ENGELBERTS, W.J.M. (TEELLINCK, WILLEM) - Willem Teellinck.
82950: ENGELBERTS, W.J.M. - Willem Teellinck
60194: ENGELBERTS. W.J.M. - Willem Teellinck
60972: ENGELBRECHT, BENJAMIN - Die vrye gebed en die formuliergebed in die Reformatoriese Kerke. Free prayer and fixed forms of prayer in the reformed churches, with a summary in English.
4009107: ENGELBRECHT, L. (RED.) - De werkende stilte. De oorsprong der grote kloosterorden.
145875: ENGELBRECHT, MR. E.A. - De Vroedschap van Rotterdam 1572-1795. Volume 5: Bronnen voor de geschiedenis van Rotterdam.
4139238: ENGELBRECHT, S.P. - Eeufees-album van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika. 1842-1942.
4042416: ENGELEN, J.C.M. (VB) - I Samuel 1-15. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
4042636: ENGELEN, J.C.M. - Genesis opnieuw.
4042405: ENGELEN, J.C.M. (VB) - Johannes 7-10. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
4028313: ENGELEN, J.C.M. (VB) - Johannes 1-6. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
4040567: ENGELEN, J.C.M. (VB) - Mattheus 1-4. (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
142872: ENGELEN, COR - Zoutleeuw Jan Mertens en de laatgotiek. Confrontatie met Jan Borreman. Essay tot inzicht en overzicht van de laatgotiek.
131538: ENGELENHOVEN, A. VAN - Middeleeuwse huizen in Amersfoort.
100234: ENGELHARD, DR. J.L.F. - Het generaal-plakkaat van 31 juli 1725 op de convooien en licenten en het lastgeld op de schepen. Een studie over de heffing der in- en uitvoerrechten van de Republiek der Vereenigde Nederlanden, hoofdzakelijk tijdens de achttiende eeuw.
131245: ENGELHARD, DR. J.L.F. - Het generaal-plakkaat van 31 juli 1725 op de convooien en licenten en het lastgeld op de schepen. Een studie over de heffing der in- en uitvoerrechten van de Republiek der Vereenigde Nederlanden, hoofdzakelijk tijdens de achttiende eeuw.
4045305: ENGELHARDT, D.V. & SCHIPPERGES, H. - Die inneren Verbindungen zwischen Philosophie und Medizin im 20.Jahrhundert.
89326: ENGELLAND, HANS - Melanchthons werke. II. Band, 1. Teil. Loci communes von 1521. Loci praecipui theologici von 1559 (1. Teil)
103685: ENGELMAN, JAN - Het bezegeld hart.
100208: ENGELMAN, J. - De onvrijwillige reis.Het lot van de Duits-joodse emigrant Putti Eichelbaum tijdens de Tweede Wereldoorlog.
4143768: ENGELMAN, U.Z. - The Rise of the Jew in the Western World. (The Jewish People)
122775: ENGELMEIER, DR. PAUL [ED.]. - Die Weihnachtskrippe.
122774: ENGELMEIER, DR. PAUL [ED.]. - Die Weihnachtskrippe.
122777: ENGELMEIER, DR. PAUL [ED.]. - Die Weihnachtskrippe.
122776: ENGELMEIER, DR. PAUL [ED.]. - Die Weihnachtskrippe.
104685: ENGELS, MATHIAS T. - Das kleine Andachtsbild. Prägedrucke und Stanzspitzenbilder des 19. Jahrhunderts.
122962: ENGELS, MATHIAS T. - Naive Malerei.
122232: ENGELS, FRIEDRICH - Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums und des Staats. Im Anschluss an Lewis H. Morgans Forschungen. Mit einer neuen Vorrede von Paul Kampffmeyer.
93033: ENGELS, R. - Ontboezeming over de godsdienstige denkwijze, vroomheid en regtzinnigheid, in de Hervormde Kerk, bijzonder met betrekking tot de leeraars
94170: ENGELS, M. - Concordantie op Erasmus' Adagia
53762: ENGELS, M.H.H. E.A. - Niet geschreven maar gedrukt. Incunabelen uit het bezig van de Provinciale Bibliotheek van Friesland
144368: ENGELS, L.J. & H.W.F.M. HOPPENBROUWERS & A.J. VERMEULEN [EDS.]. - Mélanges offerts à madamoiselle Christine Mohrmann.
89368: ENGELS, M.H.H. - Franeker Folianten. Frieslands Universiteitsbibliotheek. 1585-1713. Historische schets bij een tentoonstelling in museum 't Coopmanshûs te Franeker, ter herdenking van de stichting in 1585 van de voormalige universiteit van Friesland, georganiseerd in het kader van de Agrarische dagen 1985.
89075: ENGELS, L.J. E.A. - Bibliotheek, wetenschap en cultuur. Opstellen aangeboden aan mr. W.R.H. Koops bij zijn afscheid als bibliothecaris der Rijksuniversiteit te Groningen.
4064097: ENGELS, FR. (FEUERBACH, L.) - Ludwig Feuerbach en het einde van de klassieke duitse filosofie. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door L.Vanneste. (Dixit)
104197: ENGELS, P. - Spiritualisme en realisme in de eucharistieleer van de negende tot de elfde eeuw.
130435: ENGELS, PROF. MR. J.W.M. & MR. M. NAP [EDS. - ET AL.] - De Ontwikkeling en toekomst van de vertegenwoordigende democratie.
146206: ENGELS, M.H.H. - Franeker Folianten. Frieslands Universiteitsbibliotheek 1585-1713. Historische schets bij een tentoonstelling in Museum 't Coopmanshûs te Franeker, ter herdenking van de stichting in 1585 van de voormalige universiteit van Friesland.
101510: ENGELSBERGER, ULRIKE & FRANZ WAGNER [EDS.]. - Fürsterzbischof Wolf Dietrich von Raitenau. Gründer des Barocken Salzburg.
4059679: ENGELSMAN, J.C. - The Feminine Dimension of the Divine.
104701: ENGEN, RODNEY K. - Walter Crane as a book illustrator.
91913: ENGEN, HILDO VAN - De derde orde van Sint-Franciscus in het middeleeuwse bisdom Utrecht. Een bijdrage tot de institutionele geschiedenis van de Moderne Devotie
104074: ENGEN, LUC - Drie Luikse Musea. Musea voor Archeologie en Sierkunsten. Curtiusmuseum, Glaswerkmuseum, d'Ansembourgmuseum Luik.
4140012: ENGLANDER, D. (ED.) - The Jewish Enigma. An Enduring People.
93795: ENKLAAR, I.H. - De levensgeschiedenis van Johannes Theodorus van der Kemp. Stichter van het Nederlandsch Zendeling-Genootschap, Pionier van de London Missionary Society onder Kaffers en Hottentotten in Zuid-Afrika 1747-1811 tot zijn aankomst aan de Kaap in 1799
100281: ENKLAAR, D. TH. - De dodendans. Een cultuur-historische studie.
90723: ENKLAAR, JASPER - Onder de groene zoden. De persoonlijke uitvaart. Nieuwe rituelen in rowuen, begraven en cremeren.
88700: ENKLAAR, TH. - Herfstlicht op velden van cultuur. Cultuur-historische opstellen.
53735: ENKLAAR, D.TH. - Geschiedenis van Gooiland (3 delen)
61484: ENKLAAR, I.H. - De scheiding der sacramenten op het zendingsveld
140125: ENKLAAR, D. TH. - Herfstlicht op velden van cultuur. Cultuur-historische opstellen.
132032: ENKLAAR, D. TH. - Varende luyden. Studiën over de Middeleeuwse groepen van onmaatschappelijken in de Nederlanden.
140101: ENKLAAR, D. TH. - Varende luyden. Studiën over de Middeleeuwse groepen van onmaatschappelijken in de Nederlanden.
4064139: ENKLAAR, J. - Onder de groene zoden. De persoonlijke uitvaart. Nieuwe rituelen in rouwen, begraven en cremeren.
4134734: ENKLAAR, I.H. (KEMP, J.TH.V.D.) - Life and Work of dr.J.Th.van der Kemp 1747-1811. Missionary pioneer and protagonist of racial equality in South Africa.
102225: ENKLAAR, JASPER - Onder de groene zoden. De persoonlijke uitvaart. Nieuwe rituelen in rouwen, begraven en cremeren.
123485: ENLIN, YANG - Chinesische Porzellanmalerei im 17. und 18. Jahrhundert.
145026: ENNO VAN GELDER, PROF. DR. H. [INTROD.]. & E.J.A. VAN BEEK & G.W.DE WIT - Het munttarief van 1499.
89505: ENNO VAN GELDER, H.A. - Vrijheid en onvrijheid in de republiek. Geschiedenis der vrijheid van drukpers en godsdienst van 1572 tot 1798. I: Van 1572 tot 1619.
95081: ENNO VAN GELDER, H.A. - Rusland, epos van leed en strijd. De geschiedenis van het Russische volk (2 delen)
144967: ENNO VAN GELDER, H.A. - Gegevens betreffende roerend en onroerend bezit in de Nederlanden in de 16e eeuw. Volume II: Industrie, vrije beroepen.
145914: ENNO VAN GELDER, H.A. - De levensbeschouwing van Cornelis Pieterszoon Hooft, burgemeester van Amsterdam [1547-1626]. Met een inleiding door Prof. Dr. P.B.M. Blaas en een personenregister door Prof. Dr. E.O.G. Haitsema Mulier.
4047934: ENOMIYA LASSALLE, H.M. - Inleiding tot de Zenmeditatie. Praktische aanwijzingen.
4052576: ENOMIYA LASSALLE, H.M. - Zen en christendom.
4138582: ENOMIYA-LASSALLE, H.M. - Zen en Christelijke spiritualiteit.
6835: ENS, JOHANNES - Kort Historisch Berigt van de Publieke Schriften, Rakende de Leer en Dienst der Nederduytze Kerken van de Vereenigde Nederlanden, Zynde De Formulieren van Eenigheyt en de Liturgie, Doorgaans gevoegt agter de Psalmboeken die in de zelve Kerken gebruykt worden.
9133: ENS, JOHANNES - Letterkundige en Stigtelyke Aanmerkingen over Jesaias XI en XIIde Hooftstuk, tot Verstant zyner Woorden in den regten Zin, het Oogmerk, de Vervullinge of Verwagtinge, en het Gebruik voor ons.
1096: ENS, EVERARD - Keurstoffen, zynde eene Verzameling van Verklaringen, Over eenige voorname duistere Plaatzen uit de Heilige Schrift, Zo het Ouden als het Nieuwe Testament. WAARBIJ: Bybel-Stoffen of Verklaringen van eenige voorname Plaatzen der Heilige Schriftuure, Zo des Ouden als des Nieuwen Testaments.
53743: ENS, JOHANNES - Kort historisch berigt van de publieke schriften, rakende de leer en dienst der Nederduitsche kerken van de Vereenigde Nederlanden, zijnde de formulieren van eenheid en de liturgie. Doorgaans gevoegd achter de psalmboeken, die in deze kerken gebruikt worden
130980: ENSCHEDÉ, J.W. - De Boek- en Handelsdrukkerij C.A. Spin & Zoon te Amsterdam 1819-1919. Gedenkboek bij haar hunderdjarig bestaan.
101359: ENSCHEDÉ, F.A.J. - Over de training vsn schaatsenrijders. Een sportfysiologisch onderzoek [On the training of skaters. A physiological study].
4067461: ENSINK, B. (BUTLER, JOSEPH) - Ethik und Theologie bei Joseph Butler. (1692-1752) (Diss.)
60195: ENSINK. B.W. - Ethik und Theologie (Bei Joseph Butler (1692-1752))
142769: ENSSLIN, WILHELM - Theoderich der Grosse.
4074800: ENT, H. VAN DER - Het vierde land. Houvast van een agnosticus.
91170: ENT, H.C. V.D. E.A. - Keer Weder. Opdracht aan het doorluchtige huis van Oranje en aan den Nederlandse regering en aan allen onderdanen. Deze opdracht geschiedt, opdat er nog een Wederkeer tot de God onzer Vaderen moge komen en zo niet, het zal voor Vorstenhuis, Regering, Kerk en Staat, een Rampzalige ondergang worden.
83543: ENT, ANTON - Tot water mij noemt. Cento's uit de psalmen van Lloyd haft, Huub Oosterhuis, Anton Ent, Hans Bouma, Ida Gerhardt, Kees Waaijman, Pieter Oussoren, Nieuwe Bijbelvertaling en Statenvertaling
94952: ENT, H.C. VAN DER - Overdenkingen rondom een weggelopen slaaf. Naar de brief van Paulus aan Filémon
121370: ENTE, DR. IR. P.J. & DRS. J. VAN GELDEREN [EDS. - ET AL.]. - Bijdragen uit het Land van IJssel en Vecht. Volume 1.
100235: ENTHOVEN, MR. K.L.J. - Het Adatrecht der inlanders in de jurisprudentie [1849-1912].
4141894: ENTHOVEN, H.E. - Van Tanger tot Agadir. (Diss.)
131099: ENTJES, DR. H. [& EVERHARD JANS] - Omme sonderlinge lieve toe den vene. Uit de geschiedenis en het volksleven van Vriezenveen.
145464: ENTWISTLE, ALAN W. [ED.]. - The Rasa Mana Ke Pada of Kevalarama. A Medieval Hindi Text of the Eight Gaddi of the Vallabha Sect.
145465: ENTWISTLE, ALAN W. [ED.]. - The Rasa Mana Ke Pada of Kevalarama. A Medieval Hindi Text of the Eight Gaddi of the Vallabha Sect.
143992: ENTWISTLE, ALAN W. - Braj. Centre of Krishna Pilgrimage.
145706: ENTZ, GÉZA - Die Kunst der Gotik.
4276081: ENZENBERGER, H.M. - Lof van de inconsequentie. Essays. Samenstelling en nawoord Cyrille Offermans, Vertaling Marion Offermans.
4300186: EPICTETUS, - Enchiridion. Zedekundig Handboekje. Vertaald en van een inleiding voorzien door D.F.Scheurleer
9450: EPISCOPIUS, SIMON - Belijdenisse ofte Verklaringhe van 't ghevoelen der Leeraren, die in de Gheunieerde Neder-landen Remonstranten worden ghenaemt, over de voornaemste Articulen der Christelijcke Religie.
4064123: EPPING, C. & NELIS, J.T. - Job. (Boeken van het Oude Testament VIIA)
4135603: EPPING, C. & NELIS, J.T. (BOT) - Job. (Boeken van het Oude Testament VII-A)
143050: EPSTEIN, DANIEL MARK - What Lips My Lips Have Kissed. The Loves and Love Poems of Edna St. Vincent Millay.
4143413: EPSTEIN, I. - Het jodendom. Joodse godsdienst in historisch perspectief.
4141363: ERAINES, J.D' - Le probleme des origines et des migrations. I.La Bibnle document historique. II.Science et méthode. III.La grande hypothèse origine de la race blanche.
94399: ERASMO / ALONSO, DÁMASO - El enquiridion o manuel del Caballero Cristiano. La paráclesis o exhortación al estudio de las letras divinas
4068294: ERASMUS, DES. - Praise of Folly. And Letter to Martin Dorp. Translated By B.Radice.
94171: ERASMUS, DESIDERIUS - Tot lof van dwaasheid, economium moriae
47322: ERASMUS/MATON-SONON, COLETTE/GERLO, ALOÏS - La Correspondance d'Erasme. Traduite et annotée d'après le texte de l'Opus epistolarum de P.S. Allen, H.M. Allen et H.W. Garrod. Volume XII, Tables Générales par Colette Maton-Sonon et Aloïs Gerlo
4137470: ERASMUS, DES. - De lof der zotheid. Vertaling J.B.Kan. Pentekeningen van Hans Holbein de jongere.
4062035: ERASMUS, DES. - Vrede's weeklacht. En andere geschriften over vrede en eendracht op internationaal-politiek en kerkelijk terrein. Vertaald en toegelicht door P.M.M.Geurts.
94177: ERASMUS, DESIDERIUS - Vrede´s weeklacht op andere geschriften over vrede en eendracht op internationaal-politiek en kerkelijk terrein
47326: ERASMUS/DELCOURT, MARIE - La Correspondance d'Erasme. Traduite et annotée d'après le texte de l'Opus epistolarum de P.S. Allen, H.M. Allen et H.W. Garrod. Volume X, 1532-1534 par Marie Delcourt &c. et revue par Aloïs Gerlo
94173: ERASMUS, DESIDERIUS - Een derde twaalftal samenspraken
4051919: ERASMUS, DES. - Het boek tegen de barbarij. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door I.Bejczy.
9894: ERASMUS, DESIDERIUS - Colloqvia nunc emendatiora. WITH: Coronis Apologetica pro Colloqviis Erasmi, Ex ipsius scriptis, quantum per otium licuit, fideliter collecta à P.S. (= Petrus Scriverius) Accedit ejusdem De Colloqviorvm Vtilitate Dissertatio.
9893: ERASMUS, DESIDERIUS - Colloqvia nunc emendatiora.
9965: N.T./ERASMUS, DESIDERIUS - Nouu(m) testame(n)tu(m) omne: tertio iam ac dillige(n)tius ab Erasmo Roterodamo recognitu(m): no(n) solum ad Grecam veritatem: veru(m) etiam ad multor(um) vtriusque lingue codicu(m): eore(m)que veteru(m) simul et emendatoru(m) fide(m): postremo ad p(ro)batissimoru(m) autoru(m) citatione(m): eme(n)datione(m) (et) interpretatione(m). Quisquis igit(ur) amas vera(m) Theologia(m): lege: cognosce ac deinde iudica Neque statim offendere: si q(ui)d mutatu(m) offenderis: s(ed) expe(n)de: nu(m) in melius mutatu(m) sit. Na(m) morib(us) e(st) no(n) iudiciu(m): da(m)nare q(uo)d no(n) inspexer(is). Addita sunt in singulas Apostolo(rum) ep(isto)las Argumenta p(er) Erasmu(m) Rot.
94230: ERASMUS, DESIDERIUS - Een twaalftal samenspraken van Desiderius Erasmus van Rotterdam. Uit het Latijn vertaald door N.J. Singels
47325: ERASMUS/DELCOURT, MARIE - La Correspondance d'Erasme. Traduite et annotée d'après le texte de l'Opus epistolarum de P.S. Allen, H.M. Allen et H.W. Garrod. Volume I 1484-1514 par Marie Delcourt
4266: ERASMUS, DESIDERIUS - Opera Omnia Desiderii Erasmi Roterodami. Recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata. (Contens: Enarrationes in Psalmos. Opera V, 2 & 3)
47530: ERASMUS/DELCOURT, MARIE - La Correspondance d'Erasme. Traduite et annotée d'après le texte de l'Opus epistolarum de P.S. Allen, H.M. Allen et H.W. Garrod. Volume XI, 1534-1536 par Marie Delcourt &c. et revue par Aloïs Gerlo
4134799: N.N. (ERASMUS, DES.) - Actes du Congres Erasme. Rotterdam 27-29 octobre 1969.
94214: ERASMUS, DESIDERIUS - Vrede's weeklacht en andere geschriften over vrede en eendracht op internationaal-politiek en kerkelijk terrein
94232: ERASMUS, DESIDERIUS - Moriae Encomium, dat is de lof der zotheid
9466: ERASMUS, DESIDERIUS - Opera Omnia emendatiora et avctiora, ad optimas editiones praecipve qvas ipse Erasmvs postremo cvravit svmma fide exacta, doctorvmqve virorvm notis illvstrata. In decem tomos distincta, Quorum primo, in hac Editione, praefixa sund Elogia & Epitaphia Erasmi, à viris doctis conscripta, nec conjunctim unquam sic edita. Cvm indicibvs totivs operis copiosissimis. Quid porro huic editioni prae ceteris accesserit, Praefationes singulorum voluminum docebunt.
86061: ERBACHER, HERMANN - Schatzkammern des Wissens. Ein Beitrag zur Geschichte der kirchlichen Bibliotheken
4073646: ERBE, M. (HRSG.) - Quellen zur germanischen Bekehrungsgeschichte (5.-8.Jahrhundert). (Texte zur Kirchen- und Theologiegeschichte 15)
53896: ERCKMANN-CHATRIAN - De doorluchtige dokter Matheus
46834: ERCKMANN-CHARTIAN - Geschiedenis van de Fransche Revolutie 1789-1815 door grootvader Michel verhaald. Naar het Fransch van Erckmann-Chatrian vertaald door D. Lodeesen. Met een Voorbericht van S. Gorter/Tweede herziene druk. Geïllustreerd door Théophile Schuler. Gravuren van Pannemaker. Eerste Deel: De Generale Staten, Tweede Deel: Het Vaderland in Gevaar, Derde Deel: Jaar Een van de Republiek, Vierde Deel: Burger Bonaparte
4023419: ERDMANN, D. (LUTHER, M.) - Luther und seine Beziehungen. zu Schlesien, insbesondere zu Breslau.
30519: ERDMANN, CARL - Die Entstehung des Kreuzzugsgedankens
47204: ERDMANNSDÖRFFER, B./HEYCK, ED. - Mirabeau. Mit 4 Kunstbeilagen, 1 faksimile und 93 Abbildungen (Monographien zur Weltgeschichte, XIII)
88585: ERDTSIECK, J. / FABER, W. - Een aanzienlijke gemeente met een eerlijke verdraagzaamheid. Verkenning in de Zwolse Hervormde Gemeente gedurende de jaren 1830-1940.
104211: ERENSTEIN, R.L. - De geschiedenis van de Commedia dell' Arte.
103448: ERGEN, L. [ED.] - Het glas in België. Van de oorsprong tot heden [In Pictorial Slipcase].
9297: ERHARD, GEORGIUS - De Waare en eenige Heel-Meester in Israël
54238: ERICHSEN, W. - Papyrus Harris I. Hieroglyphische Transkription (Bibliotheca Aegyptiaca V)
146210: ERICKSON, LJUBICA & MARK ERICKSON [EDS.]. - Russia. War, Peace & Diplomacy. Essays in Honour of Mark Erickson.
121998: ERICKSON, LEE - The Economy of Literary Form. English Literature and the Industrialization of Publishing 1800-1850.
142741: ERICKSON, CHARLOTTE - Leaving England. Essays on British Emigration in the Nineteenth Century.
53600: ERIGENA, JOHANNES SCOTUS - Über die Eintheilung der Natur (2 volumes). Uebersetzt und mit einer Schluss-Abhandlung über Leben und Schriften des Erigena, die Wissenschaft und Bildung seiner Zeit, die Voraussetzungen seines Denkens und Wissens und den Gehalt seiner Weltanschauung versehen
4050696: ERIKSON, E. (LUTHER, M.) - Young Man Luther. A Study in Psychoanalysis and History.
4029975: ERIKSON, E. (LUTHER, M.) - De jonge Luther. Een psychoanalytisch historisch onderzoek.
131610: ERIKSSON, M.B.E. & B.H. SJÖLUND - Transkutane Nervenstimulierung zur Schmerzlinderung.
91318: ERKELENS, A.M.L.E. / BURGERS, C.A. - Kant uit koninklijk bezit. De kantverzameling van H.M. de Koningin in bruikleen gegeven aan het rijksmuseum, Amsterdam.
144182: ERLANGER, PHILIPPE - Philippe V d'Espagne. Un roi baroque escale des femmes.
144207: ERLANGER, PHILIPPE - Isabella van Castilië en Aragon.
101726: ERLANGER, RACHEL - Lucrezia Borgia. A Biography.
4137416: ERLEVOORDT, FR.VAN (RED.) - Het Leven. Geïllustreerd. Negentiende jaargang, 1924. Compleet in 2 gebonden delen.
4134128: ERLINGER, R. - Mag je liegen?. En andere gewetensvragen voor grote en kleine mensen.
94896: ERMAN, WILHELM - Der Tierische Magentismus in Preussen, vor und nach den Freiheitskriegen. Aktenmässig dargestellt
4139481: ERNE, TH. - Rhetorik und Religion. Studien zur praktischen Theologie des Alltags.
92049: ERNÉ, BENJAMIN HENDRIK - Twee zestiende-eeuwse spelen van de hel
123536: ERNST, BRUNO - Nieuwe avonturen met onmogelijke figuren.
131215: ERNST, FRIEDHELM - Rheingold, Luxuszug durch sechs Jahrzehnte.
4139861: ERNST, J. - Johannes der Täufer. Interpretation - Geschichte - Wirkungsgeschichte.
4049027: ERP, H.VAN & GILS, W.VAN, - Mensen en macht. Een geschiedenis van het sociaal-filosofisch denken.
30518: ERP, ANTONIUS HENDRIKUS VAN - Gesta Francorum: Gesta dei? Motivering en rechtvaardiging van de eerste kruistochten door tijdgenoten en moslimse reactie
100987: ERRAND, JEREMY - Secret Passages and Hiding Places.
4073365: ERRICKER, C. - Het boeddhisme. (Wereldreligies leren kennen en begrijpen)
83721: ERSKINE, RALPH - De bron van alle zegeningen, op het grote schathuis geopent, beneffens de gevende liefde van Christus, en de aannemende eigenschap des geloofs. Zynde den Inhoud van twee verhandelingen, de eerste ver 2 Cot. V. 18. Alle deze dingen zyn uit God. De tweede over Ga. II. 20. Ik ben met Christa gekruist enz.
88283: ERSKINE, RALPH EN EBENEZER - Al de werken van Ralph en Ebenezer Erskine, levensschets en preek
84720: ERSKINE, RALPH - Het sterven aan de wet en het leven naar het evangelie op het sterven aan wettische gerechtigheid en het leven volgens eene evangelische heiligheid verhandeling over Gal. 2:19 en de overeenstemming der Goddelijke eigenschappen ontvouwd in een leerrede over Ps. 85:11
86543: ERSKINE, RALPH - Wat dunkt u van den Christus
54332: ERSKINE, RALPH - Vrede en vreugde. De zegen van de wijsheid
54333: ERSKINE, EBENEZER - Verlossende liefde
86577: ERSKINE, RALPH - De bron van alle zegeningen of het grote schathuis geopend benevens de gevende liefde van Christus en de aannemende eigenschap des geloofs
94796: ERSKINE, RALPH - Veertien preeken over het gebed
91741: ERSKINE, RALPH - De gelukkige en groote vergadering der volken tot Silo. Nieuwe uitgave.
86578: ERSKINE, RALPH - De kracht der zonde en hoe de wet de kracht is van de zonde
54339: ERSKINE, RALPH - Volhardt in het gebed. Veertien preken
55247: ERSKINE, EBENEZER - Het leven en het dagboek van Ds. Ebenezer Erskine te Stirling
9829: ERSKINE, EBENEZER/OWEN, JOHN/HOLTIUS, NICOLAUS - De Verzekering des Geloofs, Verklaard en Toegepast, zijnde de inhoud van verscheidene predikatiën, over Hebr. X, vs. 19-22, door Ebenezer Erskine. Uit het Engelsch vertaald, en om deszelfs voortreffelijkheid en nuttigheid in het licht gegeven. Vermeerderd met eene Voorrede, van den Wel Eerwaarden Zeer Geleerden Heer J.W. Becking. Vijfde Druk. WAARBIJ: Gods Goedheid en Gestrengheid in zijne oordeelen, zijnde den inhoud van twee Reformatie Predikatien tot Verbetering en Bekeering, over Hosea 14: 2-8. Gepredikt door den Wel Eerw. Heer J. Owen. Des Heeren Roepende Stemme en Tugtroede, over stad en volk,zijnde eene Vernandeling over Micha 6: 9. Leer-Reden, over Joël 1: 14-18. Tweede druk. Uit het Engelsch. WAARBIJ: Verhandeling over de Rechtvaerdigmaking door het geloof, Volgens de zuijvere gronden der Hervormde Leere, Geschreven door Nicolaus Holtius. Hier is bijgevoegt een tweede Druk der Godgeleerde Verhandeling over het Opregt Geloof. Door denselven Aucteur
4143430: ERSKINE, RALPH - De zwangere belofte en hare vrucht of de kinderen der belofte voortgebragt en beschreven. Nieuwe uitgave.
4054193: ERSKINE, R. - Blijde boodschap in zware tijden. of de Stad Gods, in tijden van benauwdheid, bevochtigd door de rivier der vertrooosting. Verhandeling over Psalem 46:5.
4142243: ERSKINE, R. - De Kracht der Zonde / Hoe de wet de kracht is van de zonde.
4300084: ERSKINE, R.EN E. - Al de werken. Deel XIV. Uit het engelsch door C.B.van Woerden.
4057849: N.N. (ERSKINE, A.) - Arthur Erskine`s Story. A Tale of the Days of John Knox.
90168: ERTZ, KLAUS - Pieter Breughel der Jüngere - Jan Brueghel der Ältere. Flämische Malerei um 1600 Tradition und Fortschritt.
105270: ERTZ, KLAUS & CHRISTA NITZE-ERTZ [EDS.]. - Pieter Breughel de Jonge - Jan Brueghel de Oude. Een Vlaamse schildersfamilie rond 1600.
89917: ERTZ, KLAUS - Pieter Brueghel der Jüngere - Jan Brueghel der Ältere. Flämische Malerei um 1600 Tradition un Fortschritt.
144048: ERTZDORFF, XENJA VON [ & RUDOLF SCHULZ] - Tristan und Isolt. Vorträge eines interdisziplinären Symposiums vom 3. bis 8. Juni 1996 an der Justus-Liebig-Universität Giessen.
146435: ERTZDORFF, XENJA VON & RUDOLF SCHULZ [EDS.]. - Beschreibung der Welt. Zur Poetik der Reise- und Landerberichte.
144046: ERTZDORFF, XENJA VON & RUDOLF SCHULZ [EDS.]. & WINFRIED BAUMANN [TRANSL.]. - "Die Romane von dem Ritter mit dem Löwen. Der tschechische "" Bruncvík "" sowie das Abenteuer mit dem zweiten Löwen aus dem russischen "" Bruncvik ""."
54613: ERTZDORFF, XENJA VON A.O. - Reisen und Reiseliteratur im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit
61182: ES, W.A. VAN - De eigendom in den Pentateuch
104039: ES, TON VAN & FON ZWART - Duizend gezichten van zuivel. Recepten, wetenswaardigheden en curiosa uit de hele wereld.
4012592: ES, J.J. VAN - Spreken over God. Letterlijk of figuurlijk? Analogie en metafoor in het spreken over God. (Diss.)
82430: ES, J.C. VAN - Gezinnen met zwakzinnige kinderen, een medisch-sociologische studie over de invloed op het gezin van de opname van een kind in een zwakzinnigeninrichting
104297: ES, W.A. VAN & H. SARFATIJ & P>J> WOLTERING [EDS. - ET AL.]. - Archeologie in Nederland. De rijkdom van het bodemarchief.
94735: ES, T. VAN - Nieuw licht. De strijd rondom en de prediking van het aanbod van genade in de periode 1750-1800
143180: ES, EVELIEN VAN - Willem Wissing [1920-2008] stedebouwkundige.
131887: ES, ROB VAN & JAN HEUTINK - Literair leven in Groningen.
54947: ES, FRANK VAN E.A. - Het boerenerfgoed van Capelle aan den Ijssel
4135387: ES, T.VAN - Nieuw licht. De strijd om de prediking van het aanbod der genade in de periode 1750-1800.
131967: ES, W.A. VAN & A.V.M. HUBRECHT & P. STUART & W.C. MNK & S.L. WYNIA [EDS.] - Archeologie en historie. Opgedragen aan H. Brunsting bij zijn zeventigste verjaardag.
122994: ES, W.A. VAN & A.V.M. HUBRECHT & P. STUART & W.C. MNK & S.L. WYNIA [EDS.]. - Archeologie en historie. Opgedragen aan H. Brunsting bij zijn zeventigste verjaardag.
101969: ESCH, A.E.M. VAN - De Caert en Attributen van het Sint-Sebastiaansgilde Oirschot.
93839: ESCH, J.M. VAN DER E.A. - Op kerkenpad in Papendrecht, 1105-2005
110320: ESCHAPASSR, MAURICE - La Cathédrale de Reims.
102836: ESCHENFELDER, CHANTAL - Giovanni Battista Tiepolo 1696-1770.
100346: ESCHNER, MAX - Een kleine wonderwereld. Natuur en kunst in onze woning.
130798: ESENGRINI, STEFANO - "Preparation to the Question of the Sense of Being in Martin Heidegger's Thought. An Introduction to the "" Existential Analytic'"" of Dasein: Sein und Zeit [1927] - Was ist Metaphysik [1929] - Rektoratsrede [1933]"
5593: ESGERS, JOANNES - PORTRET. Joannes Esgers (1696-1755) op middelbare leeftijd gekleed in toga met blatte bef. Door Pieter Tanjé naar een schilderij van J.M. Quinkhard. Het portret is gedrukt in een afzonderlijk gegraveerd rechthoekig sierkader uitgegeven door Johannes Hasebroek. Onderschrift: 'Joannes Esgers, Amstelaedamensis, S.S. Theologiae Doctor et Professor in Academia Lugduno Batava. Aet XLV.' Waaronder een Nederlands kwatrijn door Pieter de la Ruë, en een zesregelig Latijns vers door Henricus Snakenburg. ¶ Esgers was predikant te Oost- en West-Blokker, Naarden, Middelburg en Amsterdam. In 1740 werd hij tot hoogleraar in Leiden benoemd in de theologie en later ook nog in de Hebreeuwse oudheden. Hij heeft, op een paar oraties na en een enkele lofrede, niets gepubliceerd. (NNBW VIII, 506).
4139214: ESKENS, E. - Filosofische reisgids voor Nederland en Vlaanderen. Met stadswandelingen door Alkmaar, Amsterdam, Antwerpen, Brussel, Delft, Den Haag, Deventer, Groningen, Haarlem, Leiden, Leuven, Rotterdam, Utrecht en Zwolle.
95519: ESMEIJER, ANNA C. - Divina Quaternitas. A preliminary study in the method and application of visual exegeses
110815: ESOTHERYEBERTIN, REINHOLD - Die kosmische Ehe.
9531: ESPAGNE, JOHAN D' - Alle de Vernuftige en Geleerde Werken, van den Heer Johan d'Espagne. Bevattende Volgeestige en Mergh-ryke Gedagten over verscheide stoffe, zoo des Ouden als N. Testaments. Dezen laatsten Druk, grotelyks vermeerdert, verbeterd en gezuiverd van ontelbare Overzettings- Spel- en Druk-feilen. Als mede met Zinryke Kanttekeningen, en een Nieuwe naauwkeurige Bladwyzer verrykt. Mitsgaders een noodige Voorreden door Johannes d'Outrein.
131521: ESPENHORST, JÜRGEN [LOTHAR ZÖGNER - FOREW.] - Andree Stieler Meyer & Co. Handatlanten des deutschen Sprachraums [1800-1945] nebst Vorläufern und Abkömmlingen im In- und Ausland. Bibliographisches Handbuch.
122376: ESSEGBEY, JAMES - Inherent Complement Verbs Revisited: Towards an Understanding of Argument Structure in Ewe.
54603: ESSEN, LÉON VAN DER - Alexandre Farnèse. Prince de Parme, Gouverneur Général des Pays-Bas (1545-1592). Tome Premier (1545-1578) (Volume 1)
82531: ESSEN, JANTJE LUBBEGIENA VAN E.A. - Guillaume Groen van Prinsterer, selected studies
92788: ESSEN, T. VAN (VOORWOORD) - 100 jaar het mosterdzaadje. 1890-1990
105210: ESSEN, H.W. VAN - Onderwijzeressen in niemandsland. Beroepsontwikkeling in Nederland 1827-1858.
54604: ESSEN, LÉON VAN DER - Alexandre Farnèse. Prince de Parme, Gouverneur Général des Pays-Bas (1545-1592). Tome V (1585-1592) (Volume 5)
131565: ESSEN, MR. J.L.F. VAN - Ontwikkeling en codificatie van de diplomatieke voorrechten.
4142121: ESSEN-ZEEMAN, C.W. VAN (PLOTINUS) - De plaats van de wil in de philosophie van Plotinus. (Diss.)
91218: ESSER, BERNARD JONATHAN - Zending en polygamie. De gedragslijn der christelijke zending ten opzichte der veelwijverij historisch toegelicht.
4073597: ESSER, D. (DUNS SCOTUS, J.) - Johannes Duns Scotus. Leben, Gestalt und Verehrung. (Rhenania Franciscana, Beiheft 15).
4067533: ESSER, J.J. - De Pauperum cura apud Romanos. (Diss.)
53594: ESSER, DIETRICH - Johannes Duns Scotus. Leben, Gestalt und Verehrung
143334: ESSERS, MR. M.J.J.M. [ED.]. - Concurrentie in en tussen havens.
122229: ESSERS, DR. B. - Een oudindische symboliek van het geluid. Als proeve van archaische godsdienstphaenomenologie en godsdienstphilosophie.
4015318: ESSERS, B. - Vac. Het Woord als godsgestalte en als godgeleerdeheid in de Veda, in het bijzonder in de Rgveda-Samhita en in de Atharvaveda-Samhita. (Diss.)
4074103: ESSLEMONT, J.E. - Bahha`u`llah en het nieuwe tijdperk. Een inleiding in het Bahá`i geloof.
130799: ESSLER, WILHELM K. - Wissenschaftstheorie. Definition und Reduktion & Theorie und Erfahrung [2 Vols.]
53089: ESSLIN, MARTIN - Illustrated encyclopaedia of world theatre. With 420 illustrations and an index of play titles
52385: ESSO, I. VAN - het consult van dr. Jozef Bueno aan het ziekbed van Prins Maurits van Oranje
9723: ESTELLA, DIEGO DE - De Versmaading der Wereltsche Ydelheden. Begrepen in drie Deelen. In 't Nederduyts vertaalt deur E. v. H. (François van Hoogstraten). De Derde Druk, Van nieuws overgezien, en met het Spaans Exemplaar vergeleeken. En met schoone Kopere Plaaten verziert.
4071053: ESTEP JR. WILLIAM R. - Anabaptist Beginnings (1523-1533). (BHR XVI)
60197: ESTERMANN. J. - Individualitaet en Kontingenz (Studie zur individualitatsproblematik bei Gottfried Wilhelm Leibniz, met een samenv. in het Nederlands)
52370: ESTIÉ, P. - Lutheranen in Nederland
90931: ESTIÉ, PAUL - Van afgescheiden gemeente tot kerkgenootschap. Geschiedenis van de Hersteld Evangelisch-Luthersen in Amsterdam 1791-1836.
60198: ESTIÉ. P. - De stichting van een kerkgenootschap (Ontstaan en aanvaarding van het algemeen reglement van 1818 voor het bestuur der evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden)
144364: ESTIÉ, PAUL - Het plaatselijk bestuur van de Nederlandse Lutherse Gemeenten. Ontstaan en ontwikkeling in de jaren 1566-1686.
4135660: ESTIÉ, P. (LUTHER, M.) - Het plaatselijk bestuur van de Nederlandse Lutherse Gemeenten. Ontstaan en ontwikkeling in de jaren 1566 tot 1686.
4061449: ESTIUS, GUIL. - In omnes D.Pauli Epistolas, item in Catholicas Commentarii. Curivit J.Holzammer. Editio Secunda tribus tomis comprehensa.
4300781: ESTOCART, PASCHAL DE L' - Cent cinquante pseaumes de David. mis en rime francoise par Clément Marot et Théodore de Bèsze et mis en musique à quatre, cinq, six, sept et huit parties par Paschal de l'Estocart, de Noyon en Picardie, 1583. Faksimile-Nachdruck hrsg. von Hans Holliger und Pierre Pidoux. (Superius, Tenor, Contrarenor, Quintapars et Bassus)
86009: ESVELD, N.E.H. VAN - Treub over de drempel der nieuwe samenleving
130834: ESVELD, N.E.H. VAN [INTROD.] - Sociale wetgeving: misbruik oneigenlijk gebruik nieuwe wegen.
90559: ESWIJLER, J. - Nuttige samenspraak van een Heilbegerige en een Evangelist, bij wijze van vraag en antwoord opgesteld uit voorafgegane ziels-eenzame meditatiën over de Waarheid van het Evangelie, vertonende hoe een christen op vrije genade, door het geloof, op de Heere Jezus, leven kan. Naar de editie Boutkamp-1737 bewerkt door H. Kortenhoff.
94931: ESWIJLER, J. - Nuttige samenspraak van een Heilbegerige en een Evangelist, bij wijze van vraag en antwoord opgesteld uit voorafgegane ziels-eenzame meditatiën over de Waarheid van het Evangelie, vertonende hoe een christen op vrije genade, door het geloof, op de Heere Jezus, leven kan
7889: ESWYLER, JAN - Ziels-Eenzame Meditatien, Over de voornaemste Waerheden des Evangeliums, Vertonende hoedanig een Ziele op vrye genade, door den geloove op den Heere Jesus sal leven. t'Samengestelt door een Liefhebber der Waerheit. Hier by een nadrukkelyke Brief van dezelve Godzalige Auteur, Om zyne Nuttigheit in deze dagen hier by gevoegt. Den Vyfden Druk. Gedrukt na de Copye van 't Jaer 1685. zonder de minste verandering.
6202: ESWYLER, JAN - Ziels-Eenzame Meditatien, Over de voornaemste Waerheden des Evangeliums, Vertonende hoedanig een Ziele op vrye genade, door den geloove op den Heere Jesus sal leven. Hier by een nadrukkelyke Brief van dezelve Godzalige Auteur. Om zyne Nuttigheit in deze dagen hier by gevoegt. Den Vyfden Dryk. Gedrukt na de Copye van 't Jaer 1685. zonder de minste verandering.
110681: ETIENNE, ROLAND & FRANÇOISE ETIENNE - The Search for Ancient Greece.
110671: ETIENNE, ROBERT - Pompeji, bedolven stad.
110678: ETIENNE, ROLAND & FRANÇOISE ETIENNE - De schatkamer van het Oude Griekenland.
130399: ETZLSTOFER, HANNES & WILLIBALD KATZINGER & WOLFGANG WINKLER - Echt - Falsch. Will die Welt betrogen sein.
4138365: EUCKEN, RUDOLF - (4 Bücher). Geschichte der philosophischen Terminologie. 1960, 226 S. - Der Wahrheit der Religion. 1929, 448 S. - Die lebensanschauungen der grossen Denker. 1921, 564 S. - Geistige Strömungen der Gegenwart. 1920, 418 S.
122898: EUCKEN, RUDOLF - Main Currents of Modern Thought. A Study of the Spiritual and Intellectual Movements of the Present Day.
94238: EUGÈNE, MM. / HAAG, ÉMILE - La France Protestante. (Volume 1 - 5, ABA-DYZ)
130140: EUNÉNIE, KEIZERIN VAN FRANKRIJK [DR. L.A.J. BURGERSDIJK JR. - TRANSL.] - Mijn gedenkschriften [2 Vols. Compl.]
4010188: EUSEBIUS, PAMPH.CAES. - Kerkelijke geschiedenis. Ingeleid en vertaald door D.Franses.
4136577: EUSEBIUS, PAMPH.CAES. - Histoire Ecclésiastique. (Livres I - X). Texte Grec et traduction francaise par E.Grapin.
103397: EUW, A. VON & J.M. PLOTZEK [EDS.]. - Die Handschriften der Sammlung Ludwig [4 Vols. Compl.].
4074703: EUW, A.VON - Karolingische verluchte evangelieboeken.
110031: EVANS, JOAN - Life in Medieval France.
123067: EVANS, JOAN (RED.) - De Glorie der Middeleeuwen.
122047: EVANS, ERIC J. - The Forging of the Modern State. Early Industrial Britain 1783-1870.
4058276: EVANS, W. - The Great Doctrines of the Bible.
90266: EVANS, GARETH / MCDOWELL, JOHN - Truth and meaning. Essays in semantics.
53721: EVANS, G.R. - Edward Lee Hicks: Pacifist Bishop at war
102721: EVANS, JOAN (RED.) & CHRISTOPHER BROOKE & GEORGE ZARNECKI & JOHN HARVEY [ET AL.]. - De Glorie der Middeleeuwen.
53521: EVANS, TOM EN MARY ANNE - De gitaar, van renaissance tot rock
4135801: EVANS, C.S. - Philosophy of Religion. Thinking about Faith.
121617: EVANS, MAURICE - Elizabethan Sonnets.
4142201: EVANS, D. - Faith, Authenticity, and Morality.
4074914: EVANS-PRITCHARD, E.E. - Social Anthropology.
4300359: EVANS-PRITCHARD, E.E. - (2 Books about the Nuer). The Nuer. A Description of the Modes of Livelihood and Political Institutions of a Nilotic People. 1971, reprint, 272 pp. - Nuer Religion. 1970, reprint, 336 pp.
4300360: EVANS-PRITCHARD, E.E. - Nuer Religion.
104632: EVENHUIS, DR. R.B. - Ook dat was Amsterdam. De kerk der Hervorming in de Gouden Eeuw [2 Vols. Compl.].
87491: EVENHUIS, R.B. - Ook dat was Amsterdam. De kerk der hervorming in de gouden eeuw (5 delen)
86193: EVENHUIS, R.B. - Ook dat was Amsterdam. De kerk der hervorming in de gouden eeuw (5 delen)
92235: EVENHUIS, R.B. - Ook dat was Amsterdam. De kerk der hervorming in de gouden eeuw (5 delen)
94016: EVENHUIS, R.B. - Ook dat was Amsterdam (Complete Set, 5 delen)
4062259: EVENHUIS, R.B. - Ook dat was Amsterdam. Deel 5. De kerk der hervorming in de 19e eeuw: de strijd voor kerkherstel.
104719: EVENO, CLAUDE - Paris perdu. Quarante ans de bouleversements de la ville.
140143: EVENO, CLAUDE - Paris perdu. Quarante ans de bouleversements de la ville.
142830: EVERAERT, JOHN - De Franse slavenhandel. Organisatie, conjunctuur en sociaal milieu van de driehoekshandel 1763-1793.
144076: EVERDING, KARL-HEINZ - "Tibet. Lamaistischer Klosterkulturen, nomadische Lebensformen und bäuerlicher Alltag auf dem "" Dach der welt ""."
4005437: EVERETT, CH.C. - Theism and the Christian faith. Ed. by Edw. Hale. (Harv.Theol.Review Suppl. I)
121295: EVERS, KARIN - Bourgondië.
123118: EVERS, DRS. INGRID M.H. - Maastrichtse Monumentenzorg in zwart-wit. Documentaire fotografie van Alexander Simays tussen 1912 en 1940.
123104: EVERS, JOHANNES H.S. - Geen liefdewerk is ons vreemd. 150 jaar Vincentiusvereniging in Nederland.
145122: EVERS, RABBIJN MR. DRS. RAPHAEL - Tsedaka. Het bijbelse tiende: regels en achtergronden van een bijbels gebod.
145732: EVERS-EMDEN, BLOEME - Onderduikouders en hun Joodse ' kinderen ' over de onderduikperiode. Interviews met mensen die Joodse kinderen bij zich lieten onderduiken en interviews met deze Joodse onderduikers.
82485: EVERS, G.A. - Opstellen bij zijn afscheid van de bibliotheek der rijksuniversiteit te Utrecht op 31 Mei 1940 aangeboden aan G.A. Evers
46655: EVERS, ALEXANDER - Church, Cities, and People: A Study of the Plebs in the Church and Cities of Roman Africa in Late Antiquity (Interdisciplinary Studies in Ancient Culture and Religion 11)
4142871: EVERS, M. (PROUST, M.) - Het probleem der schoonheid. Een studie over Marcel Proust. (Diss.)
4055358: EVERS, LOU - Jodendom voor beginners. Een heldere inleiding.
4140319: EVERS, R. - Talmoedisch Denken. De methodologie van de Talmoed en de 13 interpretatieregels van Rabbi Jisjmaëel.
83657: EVERSDIJK, N. E.A. - Zo de Heere het huis niet bouwt... Gereformeerde Gemeente in Nederland te Kruiningen
9532: EVERSDYK, WILHELMUS - Kevod hamasiah of de Heerlykheid des Messias, in deszelfs luister vertoond, Schriftmatig verklaard, en ter oeffeninge der ware Godvrugt toegepast, uit de voornaamste en nadrukkelijkste Lofnamen en Gelykenissen, des Ouden en Nieuwen Testaments, waar in de Messias met alle zijne uytnemendheden verborgen legt.
121792: EVERTH, ERICH - Die Öffentlichkeit in der Aussenpolitik. Von Karl V. bis Napoleon.
91861: EWALD, JOAN LODEWIJK - De godvruchtige avondmaalganger of overdenkingen tot regt gebruik van het avondmaal
4136269: EWALD, O. - Welche wirklichen Fortschriftte hat die Metaphysik seit Hegels und Herbarts Zeiten. in Deutschland gemacht?
102658: EWALS, DR. L.J.I. - Ary Scheffer 1795-1858. Gevierd Romanticus.
143779: EWANS, MARTIN - Khyber. British India's North West Frontier. The Story of an Imperial Magraine.
122094: EWEG, RIK - Computer Supported Reconnaissance Planning. Implementing a planning methodology with a Geographical Information System in Noord-Brabant, the Netherlands.
100988: EWEG, E. [INTROD.]. - Deugdelijk vermaak. Opstellen over literatuur en filosofie in de negentiende eeuw.
122464: EWING, JOHN S. & NANCY P. NORTON - Broadlooms and Businessmen. A History of the Bigelow-Sanford Carpet Company.
90454: EWING, JOHN S. / NORTON, NANCY P. - A history of the Bigelow-Sanford Carpet Company. Broadlooms and Businessmen.
121073: EX, SJAREL & JANNEKE FRITZ-JOBSE - Andor Weininger en Nederland 1938-1951
100558: EX ORIENTE LUX - Jaarbericht van het vooraziatisch-egyptisch genootschap Ex Oriente Lux. Deel II [nrs. 6-8] 1939-1942
88514: EXALTO, K. - De kracht der religie. Tien schetsen van Gereformeerde oude schrijvers uit de 17e en 18e eeuw.
93364: EXALTO, K. - Luthers 95 stellingen tegen de aflaat
81765: EXALTO, JOHN E.A. - Waakzame wachters en kleine vossen, Gereformeerde en herrnhutters in de Nederlanden, 1734-1754
89297: EXALTO, K - Een vaste burcht voor de Kerk der eeuwen. Opstellen, opgedragen aan drs. K. Exalto ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag (11 juni 1989).
92232: EXALTO, K. - Beleefd geloof. Acht schetsen van gereformeerde theologen uit de 17e eeuw
87422: EXALTO, JOHN - Wordt een heer! Kweekschool De Driestar en de emancipatie van de bevindelijke gereformeerden.
91934: EXALTO, D.W. - 400 jaar Kerckedienaers van de Nijewe Tonghe
4003480: EXALTO, K. - Beleefd geloof. Acht schetsen van gereformeerde theologen uit de 17e eeuw.
4003992: EXALTO, K. - Een vaste burcht voor de kerk der eeuwen. Opstellen aangeboden aan K.Exalto.
4138247: EXALTO, J. & KARELS, J.K. - Waakzame wachters en kleine vossen. Gereformeerden en hernnhutters in de Nederlanden 1734-1754.
4300155: EXALTO, JOHN & LIEBURG, FRED VAN (RED.) (GROE, TH.V.D.) - Neerlands laatste ziener. Leven, werk en invloed van Theodorus van der Groe (1705-1784)
4005439: EXEL, N.J.A.V. - Het oorlogsprobleem. Dogmatische-ethische studie over Christendom en oorlog.
4041844: EXEL, PH. (GRÜNEWALD, MATHIS) - Meester Mathis` kruisgang. Roman uit de laatste jaren van Meester Mathis, genaamd Grünewald, den schilder. Met 8 reproducties
89104: EXELL, JOSEPH S. - Practical truths from Jonah
4071146: EXELL, JOSEPH S. - The Biblical Illustrator. (Complete in 23 volumes). [We believe this work is culturally important and have elected to bring the book back into print as part of our continuing commitment to the preservation of printed works worldwide]
145860: EXTRA, GUUS & MICHELE MITTNER [ED.]. - Studies in Second Language Acquisition by Adult Immigrants.
104639: EXWOOD, MAURICE & H.L. LEHMANN [TRANSL. & EDS.]. - The Journal of William Schellinks' Travels in England 1661-1663.
122310: EYBEN, EMIEL - De onstuimigen. Jeugd en ondeugd in het Oude Rome.
145158: EYBEN, E. - De jonge Romein. Volgens de literaire bronnen der periode ca. 200 v. Chr. tot ca. 500 n. Chr.
103727: EYCK, P.N. VAN & C. GERRETSON & PIETER GEYL [EDS.]. - Leiding. Algemeen tweemaandelijks tijdschrift [7 of 12 Issues].
54471: EYCK, P.N. / GERRETSON, C. / GEYL, P. - Leiding. Algemeen tweemaandelijksch tijdschrift. Eerste jaargang. Derde aflevering
110723: EYCK, ERICH - Geschichte der Weimarer Republik. Vom Zusammenbruch des Kaisertums bis zur Wahl Hinderburgs 1918-1925.
53151: EYCK, H. EN J. VAN - Het Gentsche altaar door de gebroeders H. en J. van Eyck. Met een toelichting van G. Celis, priester, kapelaan der hoofdkerk van Gent. Werkend lid der maatschappij van geschied- en oudheidkunde van Gent
144341: EYCK, FRANK - The Frankfurt Parliament 1848-49.
54472: EYCK, P.N. / GERRETSON, C. / GEYL, P. - Leiding. Algemeen tweemaandelijksch tijdschrift. Eerste jaargang. Vierdeaflevering
54470: EYCK, P.N. / GERRETSON, C. / GEYL, P. - Leiding. Algemeen tweemaandelijksch tijdschrift. Tweede jaargang. Eerste t/m vijfde aflevering (5 banden)
5615: EYCKBERG, PETRUS - Immanuel, Dat is, Godt met ons, waere Godt en waere Mensch, om te vereenigen den Mensch met Godt. Ofte De Staet van de diepe nederheydt des Soons Godts, gebleken soo in 't beginsel of aenvanck, als in 't eynde of uytganck sijnes levens. Het Eerste Deel, Behelsende De wonderbaerlijcke Menschwerdinge Jesu Christi des Soons Gods, Godt geopenbaert in den vleesche.
4016726: EYCKELER, J. - Uit de oudste geschiedenis van de kerk.
102757: EYFFINGER, ARTHUR [TEXT] & JAN DEN HENGST [PGOTOGR.]. - Het Vredespaleis.
89760: EYFFINGER, ARTHUR - Het Vredespaleis
86044: EYK, W.B.J. VAN - Hendrik Voes. Een tafereel uit de geschiedenis der martelaren voor de evangelische godsdienstvrijheid. (1522-1523)
9298: EYKBERGH, PETRUS - De Basuyn van Sodoma ende Gomorra. Door haren ondergang dese laetste eeuwe roepende tot bekeeringe.
5889: EYKBERGIUS, PETRUS - Basuyns Echo ofte Weer-Klanck, Dat is: Oprechte antwoordt der kinderen Godts, slaende op de Basuyn van Sodoma ende Gomorra. Voorgesteldt uyt den 80. Psalm. De Basuyn voorleden jaer, ende des selfs Weer-klanck dit loopende jaer 1660.
130054: EYKMAN, KAREL - Het fort van Sjako.
4031097: EYKMAN, K. & BOUMAN, B. (ILL.) - Het verhaal van Johannes en wat hij zag in zijn dromen.
4062582: EYKMAN, K. & VOS, P. - De werksters van halfvijf en andere gelijkenissen.
4064847: EYKMAN, K. & HENSTRA, F. - David. Bijbelse jeugdroman.
4143153: EYKMAN, J.C.B. - De Fakkel van Olympia. (Compleet in 2 dln.). Van griekse cultuur naar europese beschaving.
4300628: EYKMAN, KAREL - Was ik een schaap, dan wist ik het wel. Bijbelse figuren in verhalen en gedichten. Met illustraties van Ceseli Josephus Jitta.
122248: EYLE, WIM VAN - Nederlandse en Vlaamse wielerliteratuur 1894-1990.
132130: EYMAEL, C.J.M. & L.J.A. PENNINGS - Inventaris van de archieven van prinses Louise 1770-1819 en prins Frederik 1774-1799 [ = Inventarisreels nr 2]
132129: EYMAEL, C.J.M. - Inventaris van het Archief van Prinses Wilhelmina van Pruisen 1751-1820 [1821] [ = Inventarisreels nr 1]
95286: EYNIKEL, ERIK E.A. - Internationaal Commentaar op de Bijbel (2 delen)
82546: EYSINGA, W.J.M. VAN - Het associatieverdrag van 10 October 1681. Mededeelingen der Koninklijke Nederlandsche Akademie van wetenschappen, afd. Letterkunde. Nieuwe reeks Deel 10, No. 6
82542: EYSINGA, W.J.M. VAN - Eenige kanten van het internationaal statuut van den wordenden Noord-Nederlandschen staat
130055: EYSINGA, JHR. MR. W.J.M. VAN - Ontwikkeling en inhoud der Nederlandsche Tractaten sedert 1813.
100236: EYSINGA, JHR. MR. W.J.M. VAN - Volkenrechtelijke opstellen. Ter ere van de hoogleraren B.M. Telders, F.M. Baron van Asbeck en J.H.W. Verzijl. Aangeboden door oud-leerlingen op 26 november 1957.
131236: EYSINGA, W.J.M. VAN - De wording van het twaalfjarig bestand van 9 april 1609.
104392: EYSSELSTEIJN, BEN & HANS VOGELESANG [EDS.]. - Anton Pieck. Zyn leven - Zyn werk.
142243: EYSSELSTEYN, LIDY VAN - De Resonans.
88754: EYSTEN, J. - Het leven van Prins Willem II (1626-1650)
94994: EYSTEN, J. - Het leven van Prins Willem II (1626-1650)
102008: EZERGAILIS, ANDREW - The 1917 Revolution in Latvia. A History of Latvia.
145187: FABER, RUURD - Veenhuizen, één, twee, drie.
88745: FABER, H. - Het christelijk humanisme van Dr. H.T. de Graaf
60201: FABER. J. - Vestigium Ecclesiae (De doop als 'spoor der kerk' (Cyprianus, Optatus, Augustinus))
4000233: FABER, H. - Rekenschap van een zoektocht. Een autobiografie.
60200: FABER. H. - "De geschiedenis als theologisch probleem (Een studie naar aanleiding van Ernst Troeltsch ""Der Historismus und seine Probleme"")"
93003: FABER, JELLE - Vestigium Ecclesiae. De doop als 'spoor der kerk' (Cyprianus, Optatus, Augustinus)
103398: FABER, PAUL [ET AL]. - Schatten van het Museum voor Volkenkunde Rotterdam.
4068472: FABER, H. (GRAAF, H.T. DE) - Het christelijk humanisme van H.T.de Graaf.
131322: FABER, MR. W. - 90 Jaren in beroep. Geschiedenis van de Raden van Beroep en de ambtenarengerechten.
4010517: FABER V.D.MEULEN, H.E. - Das Salomo-Bild im hellenistisch-jüdischen Schrifttum. (Diss.)
130682: FABER, FREDERICK WILLIAM - Der Fortschritt der Seele im geistlichen Leben. Ein Handbuch für Welt- und Klosterleute.
93938: FABER, IRENE E.A. - Neemt en eet. Avondmaal en eucharisatie in kunst- en kerkhistorisch perspectief
4035495: FABER, J. - Vestigium Ecclesiae. De doop als `spoor der kerk` (Cyprianus, Optatus, Augustinus). (Diss.)
4025540: FABER, H. - Cirkelen om een geheim. I.Dieptepsychologen over de godsdienst. II.Godsdienst in het licht van moderne psychoanalytische theoriën.
4048177: FABER, H. (RED.) - Pastoraat - Balans en perspectief 1.
4048178: FABER, H. (RED.) - Pastoraat - Balans en perspectief 2.
4053463: FABER, G. - Der Traum vom Reich im Süden. Die Ottonen und Salier.
81652: FABIUS, D.P.D. - Voortvaren
82653: FABIUS, A.N.J. - De historisch allegorische optocht gehouden te Amsterdam bij de feesten ter gelegenheid der inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina, schetsen van A. Reyding
53692: FABIUS, D.P. - De doodstraf
81653: FABIUS, D.P.D. - Elout van Soeterwoude
85968: FABIUS, D.F.D. - De Christelijke staat / Gereformeerde beginselen. Toespraak gehouden bij de heropening van de lessen der Vrije Universiteit, den 22sten September 1896 / Beginselen en eischen/ Wezen en Praktijk der vrijzinnigheid (4 werken in 1 band)
52378: FABIUS, D.P.D. - Het eeuwgetijde der kerkhervorming
131751: FABIUS, A.N.J. - Geschiedenis van Bussum. Geïllustreerd en voorzien van aanteekeningen, bijlagen en register.
84164: FABIUS, A.N.J. E.A. - t herstelde Nederland zijn opleven en bloei na 1813
102642: FABRI, H.F. & J. VAN DEN BERG & C. DE ZEEUW [ED.]. - Mars et Historia. 1966-1991. 25 jaar De Nederlandse Vereniging ter beoefening van de Militaire Historie.
103045: FABRICIUS, JOHAN - De Wonderbaarlijke Avonturen van Bartje Kokliko [3 Vols. Compl.].
121560: FABRICIUS, JOHANNA - Die hellenistischen Totenmahlreliefs. Grabrepräsentation und Wertvorstellungen in ostgriechischen Städten.
103588: FABRICIUS, JOHAN - De Wonderbaarlijke Avonturen van Bartje Kokliko [Vol. 1 & 2].
122474: FABRICIUS, JAN - Dolle Hans. Indo-drama in drie bedrijven.

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

12/15