Antiquariaat de Roo
Van Meelstraat 12, 3331 KR Zwijndrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 61 24 081            Email: info@derooboeken.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
160750: AKER, THEO VAN DEN & ANTOON GRILIS - Historie postwezen Boxtel en Ressort 1848-1988.
92209: AKERBOOM, THEODORUS HENRICUS MARIA - Vrije wil en/of genade. Een theologie-historisch onderzoek naar het dispuut tussen Erasmus en Luther over de (on)vrijheid van het menselijke willen.
154103: AKERBOOM, DR. TH.H.M. - Lutheranen in Nijmegen.Een kleine geschiedenis van de Evangelisch-Luterse Gemeente Nijmegen.
95836: AKERBOOM, DICK E.A. - Broeder Jehosjoea. Opstellen voor Ben Hemelsoet bij zijn afscheid als hoogleraar in de exegese van het Nieuwe Testament van de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht
30156: AKERMANN, MANFRED - Die Staufer. Ein europäisches Herrschergeschlecht
151038: AKERMANN, MANFRED - Die Staufer. Ein europäisches Herrschergeschlecht.
9478: AKERSLOOT, THEODORUS - De Send-Brief van Paulus aan de Hebreen. Kortelijk in haar t'samengang uytgelegt, en uyt d'Overleveringen der Jooden opgehelderd.
101544: AKHMANOVA, OLGA & GALINA MIKAEL'AN. - The Theory of Syntax in Modern Linguistics.
141160: AKKER, HARRIE E.A. VAN DEN & CHRIS R. KLEIN [EDS.]. - Het gewicht van de Witte Olifant. 50 Jaar Kramers Laboratorium voor Fysische Technologie 1949-1999.
154057: AKKER, WILJAN VAN DEN [ET AL.]. - Truwanten. Een toneeltekst uit het handschrift- Van Hulthem. Uitgegeven en toegelicht door een werkgroep van Brusselse en Utrechtse neerlandici.
53838: AKKER, K.J. VAN DEN - Van den mond der oude Middelzee. Nieuwe serie schetsen uit het oude leven op het land (Deel II)
55608: AKKER, W.J. VAN DEN E.A. - Traditie en vernieuwing. Opstellen aangeboden aan A.L. Sötemann
144204: AKKER, WILJAN VAN DEN & GILLIS DORLEIJN [EDS.]. - M. Nijhoff. De pen op papier. Verhalend en beschouwend proza, dramatische poëzie.
154174: AKKER, K.J. VAN DEN - Van de mond der oude middelzee. Schetsen uit het oude leven op het land en uit het boerenbedrijf.
30790: AKKER, NICO K. VAN DEN / NISSEN, PETER J.A. - Wegen en dwarswegen. De geschiedenis van tweeduizend jaar christendom in hoofdlijnen
121265: AKKER, N.K. VAN DEN - 350 Jaar Hervormde Gemeente Oss c.a.
110169: AKKER, P.T. VAN DEN - Prins Bernard had ik twee keer. Jongensherinneringen aan de oorlog.
54040: AKKEREN, A. VAN E.A. - Hermeneus. Tijdschrift voor antieke cultuur/orgaan van het Nederlands klassiek verbond. 55e jaargang 1983
130115: AKKERMAN, S. & G.L. SMID - Hoogkerk door de eeuwen heen.
4133356: AKKERMAN, W. HARPEN, TH.VAN & BRIEK, J. - E.G. van de Stadt. (English Edition). Yacht Design Pioneer.
143507: AKKERMANS, A.J.M. & M.A.M. VAN DEN HEUVEL & G.J.H. KROSENBRINK [EDS.]. - Zevenaar. Stad der Liemers.
130589: AKKERMANS, DR. M.J.W.M. - Gelijk hebben en gelijk krijgen. Tien jaar Advies- en Arbritagecommissie Rijksdienst.
101443: AKRIGG, G.P.V. & HELEN B. AKRIGG - British Columbia 1778-1846. Chronology. Adventures by Sea and Land.
30469: AKSJONOV, VASILI - Generaties van de winter. Vertaald uit het Russisch door Jan Paul Hinrichs
90984: AKURGAL, EKREM - Die Kunst der Hethiter. Aufnahmen von Max Hirmer.
162703: AKVELD, LEO & ELS M. JACOBS (EDS.). - De kleurrijke wereld van de VOC. Nationaal Jubileumboek VOC, 1602-2002.
123368: AKVELD, LEO [ED.]. - "Magnifiek Maritiem. Voorwepen uit het Maritiem Museum ' Prins Hendrik "" vertellen hun verhaal."
144670: AKVELD, L.M. & PH.M. BOSSCHIER & J.R. BRUIJN & F.C. VAN OOSTEN [EDS.]. - Vier eeuwen varen. Kapiteins, kapers, kooplieden en geleerden.
122021: AKVELD, DR. W.F. - Germanicus.
168363: AKYEAMPONG, EMMANUEL K. & HENRY LOUIS GATES JR. [EDS] & MR. STEVEN J NIVEN & MR STEVEN J NIVEN & STEVEN J NIVEN ET - Dictionary of African Biography [6 Vols. = Compl. Set].
87881: ALAERTS, J. E.A. - Jan van Ruusbroec. Die geestelike brulocht. Coprus Christianorum, Continuatio mediaeualis CIII. Ioannis Rusbrochii, de ornatu spiritalium nuptiarum.
3824: ALAGONA, R.P. PETRO - Doctoris Angelici S. Thomae Aquinatis Theologicae summae Compendium, Omnibus omnino Theologis iuxta ac Concionaroribus perquam utile.
140925: ALAIN-FOURNIER & NELLY DEGOUY - WOODENGR.]. - Le grand meaulnes.
121938: ALAIN-FOURNIER - Le grand meaulnes.
121863: ALAIN-FOURNIER [HANS WARREN - TRANSL.]. - De Verre Vriendin.
47986: ALAND, KURT (ED.) - Synopsis Quattuor Evangeliorum. Locis parallelis evangeliorum apocryphorum et patrum adhibitis edidit Kurt Aland. Editio duodecima ad textum editionum Nestle-Alsnd et Greek New Testament aptata
54209: ALAND, KURT - Quellen zur Geschichte des Papsttums und des Römischen Katholizismus. Band I: Von den Anfängen bis zum Tridentinum
4035574: ALAND, K. - Materialen zur neutestamentlichen Handschriftenkunde I. In Verbinding mit B.Ehlers, P.Ferreira, H.Hahn u.a. (Arbeiten zur neutestamentlichen Textforschung 3)
4066216: ALAND (ED.) K. - Synopsis Quattuor Evangeliorum. Locis parallelis evangeliorum apocryphorum et patrum adhibitis editit.
93279: ALAND, KURT (HERAUSGEGEBEN VON) - Pietismus und Bibel. Mit beiträgen von O. Söhngen, M. Schmidt, E. Peschke, K. Aland, H. Renkewitz, W. Zeller, M. Brecht, H. Feghelm
92816: ALAND, KURT (HERAUSGEGEBEN VON) - Text und Textwert der Griechischen handschriften des Neuen Testaments. (3 volumes in 4 bindings) Band I: Das Material, Band 2.1: Die Auswertung, Band 2.2: Die Auswertung, Band 3:Die Einzelhandschriften.
51770: ALAND, K. - Synopsis Quattuor Evangeliorum [Locis parallelis evangeliorum apocryphorum et patrum adhibitis edidit]
92817: ALAND, KURT - Kurzgefasste Liste der Griechischen Handschriften des Neuen Testaments. I. Gesamtübersicht
4133265: ALAND, K. A.O. (ED.) - The New Testament. Greek and English. The Greek Text prepared by the United Bible Societys, Third Edition (corredted) and the Today's English Version, Fourth Edition.
4134324: ALAND, K. (ED.) - Synopsis Quattuor Evangeliorum. Locis parallelis evangeliorum apocryphorum et patrum adhibitis editit.
47453: ALAND, KURT - Geschichte der Christenheit. Band I: Von den Anfangen bis an die Schwelle der Reformation, Band II: Von der Reformation bis in die Gegenwart
4142192: ALAND, K. - Studien zur Überlieferung des neuen Testaments und seines Textes. (ANT 2)
54210: ALAND, KURT - Quellen zur Geschichte des Papsttums und des Römischen Katholizismus. Reie II: Die Kirche nach dem 2. Vatikanischen Konzil. Band I: Die Jahre 1966 und 1967
4138038: ALAND, K. - Kirchengeschichtliche Entwürfe. Alte Kirche. Reformation und Luthertum. Pietismus und Erweckungsbewegung.
4300938: ALAND (HRSG.) KURT - Pietismus und Bibel. (Arbeiten zur Geschichte des Pietismus 9)
152975: ALARCAO, ADILIA - Museo Monografico de Conimbriga. Catalogue.
160926: ALARCON, DON PEDRO ANTONIO DE & MARTIN ARMSTRONG [TRANSL.]. - The Three-Cornered Hat.
166089: ALARCON, DANIEL - Radio verloren stad.
84653: ALARDIN, KASPAR - Twee wegen
102188: ALAUXTERMANN, DR. P.F.H. - Constantin Frantz. Romantik und Realismus im Werk eines politischen Aussenseiters.
152201: ALBACH, BEN [ET AL.]. - Nederlands toneel in de 17de en 18de eeuw.
143032: ALBACH - Die Bedeutung gesellschaftlicher Veränderungen für die Willensbildung im Unternehmen.
157815: ALBADA, PLIEN VAN [FOREW.]. - De noodzaak van balans [bij gelegenheid van het afscheid van Jan Geurt Gaarlandt als uitgever bij Uitgeverij Balans].
4134822: ALBADA, M. - De drie koningen van Adelbardije. (zonder de plakplaatsjes)
4135609: ALBANESE, MARILIA - Siddhartha. The Prince who became Buddha. Photographs Tiziana and Gianni Baldizzone.
4063678: ALBE, - Te gast bij goden en mensen.
82035: ALBEDA, W. E.A. - Bezitsvorming. / Nederlands Gesprekcentrum publicatie no. 27
101333: ALBERDINCK THIJM, JOS A. - Karolingsche verhalen [Carel en Elegast - De vier Heemskinderen - Willem van Oranje - Floris en Blancefloer].
88031: ALBERDINGK THIJM, P.P.M. - De vroolijke historie van Ph. Van Marnix, heer van Ste-Aldegonde, en zijne vrienden. Eene zedeschets, opgedragen aan alle zijne bewonderaars.
156994: ALBERDINGK THIJM, Y.J. - Uitgeversrecht opnieuw in wording.
91848: ALBERIGO, GIUSEPPE A.O. - Corpus Christianorum. Conciliorum Oecumenicorum Generaliumque Decreta III. The Oecumenical Councils of the Roman Catholic Church. From Trent to Vatican II (1545-1965)
160193: ALBERINK, L.A.H. - Vergelijkend-syntactische studie van den Renout en het volksboek der Heemskinderen.
91595: ALBERS, D. - Uit het land der pyramiden. Met honderd illustraties naar fotografische opnamen van den schrijver en anderen.
94662: ALBERS, P. - Geschiedenis van het hersteld der hierarchie in de Nederlanden (2 delen)
165407: ALBERS, FRANK - Beatland. In het spoor van Jack Kerouacs ' On the Road '.
160803: ALBERS, LUCIA H. - Het gewichtloze gewogen. Cultuurhistorische betekenis van landgoederen geëvalueerd met behulp van multicriteria analyse.
121354: ALBERS, BAS & GERARD JANSSEN - Zeepaardje met een hoed op. De Easy Aloha's over mooi en lelijk en zo (& CD)
4138092: ALBERS, P. - Geschiedenis van het Herstel der Hierarchie in de Nederlanden.
4143131: ALBERS, P. - Handboek der Algemeene Kerkgeschiedenis.
153054: ALBERT, HANS & KURT SALAMUN [EDS.]. - Mensch und Gesellschaft aus der Sicht des Kritischen Rationalismus.
153051: ALBERT, HANS - Between Social Science, Religion and Politics. Essays in Critical Rationalism.
143149: ALBERT, KARL & PAULUS ENGELHARDT & LEO DÜMPELMANN [EDS.]. - Thomas von Aquin summe gegen die Heiden [Vol. 1 & 2 only].
143713: ALBERT, MARTIN L. & LORAINE K. OBLER [EDS.]. - The Bilingual Brain. Neuropsychological and neurolinguistic Aspects of Bilingualism.
170736: ALBERT, HANS - Lesebuch. Ausgewählte Texte.
4075143: ALBERT, H. - Traktat über kritische Vernunft.
2227301155: ALBERTHOMA, ROBERTUS - Elia de Profeet Kragtig in Woorden, Werken en Schrift. In XX. Redenvoeringen en beknopter in Rym vertoont.
2227300132: ALBERTHOMA, ROBERTUS - Eliza de Profeet Gezalft met Elias Geest, Wonderbaar in zyn Leven en Dood. In XXV. Leerredenen en Byschriften vertoont.
5015: ALBERTHOMA, THOMAS - De Richter in het Paradys, In arrest neemende den schuylenden Sondaer Adam. Uit Genes. Cap. III. Vers 9, 10. In eenige Predicatien voorgestelt.
9876: ALBERTHOMA, ROBERTUS - Elia de Profeet kragtig in Woorden, Werken en Schrift. In XX. Redenvoeringen en beknopter in Rym. WAARBIJ: Eliza de Profeet gezalft met Elias geest wonderbaar in zyn leven en dood. In XXV. Leerredenen en Byschriften.
122912: ALBERTI, LUCIANO - Music Through the Ages. Catalogue 125. One hundred and eighty rare books & manuscripts, including many fine bindings. New York, (ca. 1970). 4to.
4004442: N.N. (ALBERTI, G.W.) - Historie der Kwakers, hunne leerstellingen, leerwyze, zeden en gebruiken,. of vierde aanhangsel op de brieven van Dr.G.W.Alberti over de tegenwoordigen toestand van den godsdienst en de weetenschappen in Grootbrittannien.
121096: ALBERTINI, J. [ET AL.]. - Album Deutscher Lyrik. Lieder und Romanzen. Mit Illustrationen von Paul Thumann, W. Georgy, T. Füllhaas & A.
164631: ALBERTS, MIRIAM & NANNETTE LINDENBERG [ILLUSTR.]. - Puur. Mijn momenten, mijn leven, mijn Manna.
101837: ALBERTS, F.W. - Actualisering van het verkavelingsplan voor het oostelijk deel van zuidelijk Flovoland.
167618: ALBERTS, A. [E.M. BEEKMAN - ED. & INTROD.]. - The Islands.
165672: ALBERTS, DR. J.E. - Het ontstaan, de ontwikkeling en de geboorte van den mensch. Populair geschetst en voorzien van circa 280 toelichtende illustraties en uitlegbaar model, in 7 afdeelingen van het vrouwelijke, zwangere lichaam.
144185: ALBERTS, A. - De Hollanders komen ons vermoorden. De scheiding tussen Noord- en Zuid-Nederland 1585-1648.
55727: ALBERTS, W. JAPPE - Geschiedenis van Gelderland van de vroegste tijden tot het einde der Middeleeuwen
4141963: ALBERTS, W.J. & HULSHOFF, A.L. - Het Frensweger Handschrift. Betreffende de geschiedenis van de Moderne Devotie.
141450: ALBERTSON, CHRIS - Bessie [ = Bessie Smith].
4028591: ALBERTSON, E. (KABBALA) - Kabbala. God - demon of beiden?
4142148: ALBERTZ, R. - Die Exilszeit. 6. Jahrhundert v.Chr. (Bibische Enzyklopädie 7)
8563: ALBERUS, ERASMUS - Alcoranus Franciscanorum id est, Blasphemiarum et nugarum Lerna, de stigmatisato Idolo quod Franciscum vocant, ex libro Conformitatum, Versiculus Franciscanorum. Franciscus est in coelo, Respondio Quis dubitat de illo? Antiphona Totus Mundus.
48201: ALBINONI, THOMASO - Adagio in g, Allegro in a (Cantique nr. 241)
4137568: ALBINSKI, M. - Antisemitisme. In ons?. Ten geleide van A.Oldendorff.
154686: ALBIS, LAURENS & MARYLINE ASSANTE DI PANZILLO [EDS. - ET AL.]. - De natuur als atelier. Het Franse landschap van Corot tot Cézanne.
154930: ALBITROUW [MIRIAM STERMAN - ED. & INTROD.]. - Tori foe da bigin foe akane. Verslag van een messianistische beweging.
90314: ALBLAS, A.M. - De legendarische organist Feike Asma. Zijn leven, werk en invloed.
166187: ALBLAS, SIJBRAND - De ark van het verbond in het laatste bijbelboek.
60878: ALBLAS, S. - De ark van het verbond in het laatste bijbelboek.
4033362: ALBLAS, S. - De ark van het verbond in het laatste bijbelboek. (Diss.)
161981: ALBLAS, J.B.H. - Johannes Boekholt [1656-1693]. The First Dutch Publisher of John Bunyan and other English Authors. With a descriptive bibliography of his publications.
153480: ALBRECHT, MICHAEL VON - A History of Roman Literature. From Livius Andronicus to Boethius [Vol. 2 only].
102226: ALBRECHT, MANUEL - Carl Spitzwegs Malerparadies.
160535: ALBRECHT, GÜNTER & GÜNTHER DAHLKE [ED.]. - Internationale Bibliographie zur Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart. [6 Vols. Compl.].
122619: ALBRECHT, GERHARD - Vom Klassenkampf zum sozialen Frieden.
154485: ALBRIGHT, MADELEINE - Memo aan de nieuwe president.
121677: ALBRIGHT, MADELEINE [BILL CLINTON - FOREW.]. - De macht en de almacht. Over Amerika, God en de toestand van de wereld. Met een voorwoord van Bill Clinton.
170780: ALBRIGHT, CAROL RAUSCH & JOEL HAUGEN [EDS]. - Beginning with the End. God, Science and Wolfhart Pannenberg.
90852: ALBRIGHT, MADELEINE - Mevrouw de minister. Het persoonlijke verhaal van de machtigste vrouw van de VS. Met Bill Woodward.
151132: ALBUM ACADEMICUM UNIVERSITÄT DORPAT - Album Academicum der kaiserlichen Universität Dorpat. Zur Jubel-Feier ihres funfzigjärigen Bestehens, am 12. Decenber 1852.
101494: ALBUS, VOLKER & CHRISTIAN BORNGRÄBER - Design Bilanz. Neues deutsches Design der 80er Jahre in Objekten, Bildern, Daten und Texten.
4136147: ALCIATUS, A. - Emblematum Libellus. Mit einer Einleitung von August Buck.
180341: ALCOCK, LESLIE - Camelot. Die Festung des König Artus? Ausgrabungen in Cadbury Castle 1966-1970.
101264: ALCOCK, JOHN - Animal Behavior. An Evolutionary Approach.
160837: ALDAZ, JOSÉ ARAGÜÉS - Deus Concionator. Mundo predicado y retórica del exemplum en los Siglos de Oro.
145568: ALDERS, HANNY - In het spoor van de troubadour. Een zoektocht naar de liefde. Reisboek.
167058: ALDERS, J.C. - Bouw je eigen sterrekijker.
130114: ALDERS, ALFONS & HERBERT VAN BEBBER & WALTER BADER & HINZ BOSCH [ET AL.] - Studien zur Geschichte der Stadt Xanten 1228-1978. Festschrift zum 750 Jährigen Stadtjubiläu,. .
91434: ALDERS, G.P. - Het ontstaan van Beverwijk als stedelijk nederzetting. Met een editie van de stadskeur van 11 november 1298 (Latijnze tekst en vertaling in het Nederlands)
165498: ALDERS, J.C. - Overal natuurkunde, scheikunde en geologie.
154853: ALDERS, HANNY - Jan van Scorel. Een leven in schetsen.
4142803: ALDERSE BAAS-BUDWILOWITZ, P.J. ALDERSE BAAS, W. & SCHRAM, D. - Blijvend in verbeelding. De verwerking van de Tweede Wereldoorlog in de beeldende kunst.
166869: ALDERTON, DAVID & PETER BARRETT [ILLUSTR.]. - The Illustrated Encycloperia of Birds of the World. The ultimate reference source and identifier for 1600 birds, profiling habitat, plumage, nesting and food. .
141984: ALDRED, CYRIL - Juwelen van de Farao's.
142351: ALDRED, CYRIL [ALBERT SHOUCAIR - PHOTOGR.]. - Die Juwelen der Pharaonen.
143532: ALDRED, CYRIL - The Egyptians.
102145: ALDRICH, NELSON W. - Old Money. The Mythology of America's Upper Class.
145651: ALDRIDGE, SUSAN - Zaubermoleküle. Wie Medikamente, Heilkräuter, Drogen und Alltagsdrogen wirken.
123318: ALECHINSKY, PIERRE & FRÉDÉRIC CHARRON & PATRICE COTENSIN & YVES PEYRÉ [EDS.]. - Pierre Alechinsky: middelpunt en kantlijn.
102609: ALEIDA NIJLAND, DR. J. - Leven en werken van Jacobus Bellamy [2 Vols. in 1].
88885: ALEIDA NIJLAND, J. - Joost van den Vondel 1587-1679. Met 48 platen.
153052: ALEKSANDROWICZ, DARIUSZ & HANS GÜNTHER RUSS [EDS.]. - Realismus, Disziplin, Interdisziplinarität.
170270: ALEMAN, ANDRÉ - Hersenspinsels. Waarom we dingen zien, horen en denken die er niet zijn.
122582: ALEPPO, PAUL OF [LADY LAURA RIDDING - ED.]. - The Travels of Macarius 1652-1660. Extracts of the diary of the travels of Macarius, Patriarch of Antioch, written in Arabic by his son Paul, archdeacon of Aleppo in the years of their journeying.
168151: ALER, JAN [ED.]. - Martin Heidegger 1889-1976. Filosofische Weerklank in de Lage Landen.
130485: ALESSI, ALBERTO - L' usine à rêves Alessi depuis 1921.
150510: ALEX, ERDMUTE [ED. - ET AL.]. - La delizia del giardino. Il giardino delle delize. I Giardino storici piu belli della Germania. Guida ufficiale redutta dagli enti amministrativi regionali dei castelli tedechi Baden-Vurtemberga - Baviera - Berlino-Brandeburgo - DessauWörlitz - Assia - Renania-Palatinato - Sassonia - Turingia.
170233: ALEXANDER, EBEN - Proof of Heaven. A Neurosurgeon's Journey Into the Afterlife.
141316: ALEXANDER, PAUL - Rough Magic. The Biography of Sylvia Plath.
4045663: ALEXANDER, P. & MASOM, C. - Bijbels beeldarchief. Plaatsen, ontdekkingen, achtergronden. Met archeologische aantekeningen van A.Millard.
4300415: ALEXANDER (HRSG.) PAT AND DAVID - Das grosse Handbuch zur Bibel.
150225: ALEXANDER, PAT - The Lion Encyclopedia of the Bible.
145590: ALEXANDER, J.J.G. - Verluchte initialen uit oude handschriften.
103389: ALEXANDER, J.J.G. - Italian Renaissance Illuminations.
103390: ALEXANDER, J.J.G. - The Decorated Letter.
170853: ALEXANDER, DENIS R. - Creation or Evolution? Do We Have to Choose?
171126: ALEXANDER, EBEN - De hemel in kaart.
171125: ALEXANDER, DENIS - Creation or Evolution. Do We Have to Choose?
140769: ALEXANDER, J.J.G. & T.J. BROWN & JOAN GIBBS. [ED.]. - Francis Wormald. Collected Writings. Studies in Medieval Art from the Sixth to the Twelfth Centuries [Vol. 1 only].
104516: ALEXANDER, J.J.G. - Catalogue of Illuminated Manuscripts Cuttings. Wallace Collection.
53051: ALEXANDER, JONATHAN J.G. - Book of Kells. Vorabdruck aus dem Kommentarband. Die künstlerische Ausstattung des Books of Kells. Beschreibung der Bild- und Zierseiten
123261: ALEXANDER, JOHN T. - Catherine the Great. Life and Legend [In pictorial slipcase].
163445: ALEXANDER, JOHN T. - Catherine the Great. Life and Legend.
155580: ALEXANDER, MARC - A Companion to the Royal Heritage of Britain.
103413: ALEXANDER, J.J.G. - Initialen aus grossen Handschriften.
142782: ALEXANDER, MICHAEL - Omai. Noble Savage.
54596: ALEXANDER, ARCHIBALD - Thoughts on Religious Experience
4073410: ALEXANDER, D. UND P. (HRSG.) - Handbuch zur Bibel. Hrsg. von David und Pat Alexander, Lion Publishing.
54428: ALEXANDER, J.H. - Vrouwen van de Reformatie. Korte levensbeschrijvingen van aanzienlijke vrouwen uit de zeventiende eeuw
54429: ALEXANDER, J.H. - Alle begrip te boven
91094: ALEXANDERSON, BENGT - Problems in the New Testament: Old Manuscripts and Papyri, the New Genealogical Method (CBGM) and the Editio Critica Maior (ECM).
102080: ALEXANDRE, NOËL - The Unknown Modigliani. Unpublished papers, documents and drawings from the former collection of Paul Alexandre.
142809: ALEXANDRE-DEBRAY,JANINE - Victor Schoelcher. Son nom est lié à jamais à l'abolition de l'esclavage.
161139: ALEXANDRESCU, SORIN & HERMAN PARRET & TON QUIK [EDS.]. - Hemel & Aarde. Werelden van Verbeelding.
4050986: ALEXANDRESCU, S. (RED.) (RORTY, RICHARD) - Richard Rorty.
152266: ALEXANDRESCU, SORIN [ET AL.]. & PAUL ZUMTHOR [INTROD.]. - Autour de 1300. Études de philologie et de littérature médiévales. Nico H.J. van den Boogaard.
53680: ALEXANDRIAN - Marcel Duchamp
167760: ALEXANDRIË, PHILO VAN [DR. F. LEDEGANG - INTROD., TRANSL. & NOTES]. - Over de tien woorden. De decalogo.
96069: ALEXANDRIË, ATHANASIUS VAN - Antonius. Onsterfelijk icoon van de monnik
143580: ALEXIOU, STYLIANOS - Minoan Civilization.
4022084: ALFARIC, P. (RENAN, E.) - "Les manuscrits de la vie de Jésus"" d'Ernest Renan"". "
142783: ALFORD, TERRY - Prince Among Slaves. The True Story of an African Prince Sold Into Slavery in the American South
168785: ALGERA, MARGREET - Mens en medicijn. Geschiedenis van het geneesmiddel.
100879: ALGRA, MR. N.A. & PROF. MR. A.M. HOL [EDS. - ET AL.]. - Profiel van het Recht.
162414: ALGRA, PROF. DR. N.E. - Zeventien keuren en vierentwintig landrechten.
31135: ALGRA, H. A.O. - De toekomst der Nederlandse beschaving. Verslag van het Congres van 28-30 Augustus 1946 te Nijmagen, gehouden door Het Nationaal Instituut
85068: ALGRA, H. / G.P. ITTERZON - Het sein op onveilig. Een bundeling der artikelen van de heren H. Algra, Lid der Eerste kamer en Hoofdredacteur van het Friesch Dagblad en Dr. G.P. van Itterzon, Voorz. Van de Schoolraad over de Schoolkwestie te Hardegarijp
154233: ALGRA, H. - Het wonder van de negentiende eeuw. Van vrije kerken en kleine luyden.
154230: ALGRA, H. [ED.]. - Kroniek van een Friese boer. De aantekeningen [1821-1856] van Doeke Wijgers Hellema te Wirdum.
4008964: ALGRA, A. - De Gereformeerde Kerken in Ned.Indië - Indonesië. (1877-1961)
4140694: ALGRA, A. - Dispereert niet. Twintig eeuwen historie van de Nederlanden.
4055010: ALGRA, H. - Zand in de greppel. Een poging tot bijeenbrenging van de gescheiden groepen in de Geref.Kerken.
4055166: ALGRA, H. - Het wonder van de 19e eeuw. Van vrije kerken en kleine luyden.
166373: ALI, SALIM - Field Guide to the Birds of the Eastern Himalayas.
154576: ALI, AYAAN HIRSI - Mijn vrijheid. De autobiografie [6 CD's].
121705: ALI, TARIQ - Bush in Babylon. The Recolonisation of Iraq.
30758: ALIKIN, VALERIY ALEXANDROVICH - The earliest history of the Christian gathering. Origin, development and content of the Christian gathering in the first to third centuries
140668: ALINEI, MARIO & A. WEIJNEN [EDS. - ET AL.]. - Atlas Linguarum Europae [ALE]. CARTES. & COMMENTAIRES. Volume I: Premier & Deuxième & Troisième & Quatrième Facsicule [ = 4 Vols. Compl.].
166348: ALINEI, MARIO & A. WEIJNEN [EDS. - ET AL.]. - Atlas Linguarum Europae [ALE]. CARTES. & COMMENTAIRES. Volume I: Premier & Deuxième & Troisième & Quatrième Facsicule [ = 4 Vols. Compl.].
155049: ALIPRANDI, LAURA & GIORGIO ALIPRANDI & MASSIMO POMELLA - The Cartography of the Great Alps over Passed [sic] Centuries [1482 - 1865]. The Aosta Valley, Savoy and the Valais, and Some Considerations on the Gran Paradiso Area / Le grandi Alpi nella Catografia dei secoli passati 1482-1865 / Les grandes Alpes dans la cartographie des sciecles passes [1482-1865] [In Slipcase].
130837: ALIPRANTIS, NIKITAS - La place de la convention collective dans la hierarchie des normes.
161268: ALISON, RICHARD - A Confutation of Brownisme. London 1590.
121212: ALIZADE, ALCIRA MARIAM [ED.]. - Motherhood in the Twenty-First Century.
156399: ALKALAY, E. [ET AL.]. - Études concernant la Restauration d'archives, de livres et de manuscrits/Studies over restauratie van archief, boeken en handschriften.
180316: ALKEMA, BERNARD & ANTON BOSCHLOO & BERT TREFFERS [EDS.]. - Van Titiaan tot Tiepolo. Italiaanse schilderkunst in Nederlands bezit / From Titian to Tiepolo. Italian Painting in Dutch Collections.
130982: ALKEMA, MR. E.A. [ET AL.] - Vrijheid en Recht. Opstellen aangeboden aan Prof. Mr. E.H. s'Jacob ter gelegenheid van zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen.
151529: ALKEMA, BERNARD & ANTON BOSCHLOO & BERT TREFFERS [EDS.]. - Van Titiaan tot Tiepolo. Italiaanse schilderkunst in Nederlands bezit / From Titian to Tiepolo. Italian Painting in Dutch Collections.
9809: ALKEMADE, CORNELIS VAN/SCHELLING, PIETER VAN DER - Beschryving van de Stad Brielle, en den Lande van Voorn, Behelzende, I. De Beschryving zelf, van de Stad Brielle, en den Lande van Voorn, enz. II. De Historie, Genealogie, en Successie van de Heeren, en Vrouwen van Voorn, Burggraven, en Burggravinnen van Zeeland. III. De Politike Regering, nevens de Regten, Herkomen, Koustumen, mitsgaders de Regtspleging, en manier van Procederen, in 't Civil, en Crimineel, lang voor, en ontrent het Jaar MCCCC in de Stad Briel, en 't Land van Voorn in gebruik geweest zynde. IV. De Privilegien, Octroyen, Ordonnantien, Reglementen, Keuren, Sententien van de Hoven van Justitie, Contracten, Bedykingen, en andere voorname Chartres, en Stukken, betreffende de Stad Briele, en den Lande van Voorn, mitsgaders de Privilegien, Keuren, enz. der Stede, en vrye Heerlyheid van Heenvliet. Te samen gesteld, en beschreven. En met eenige hoofddeelen, byvoegselen, en aanteekeningen vermeerderd.
31808: ALKEMADE, ALLEGONDA JACOBA MARIA - Vrouwen XIX. Geschiedenis van negentien religieuze congregaties 1800-1850 / Histoire de dix-neuf congrégations religieuses 1800-1850. Avec un sommaire en Français
110574: ALKEMADE, A.J.M. - Vrouwen XIX. Geschiedenis van negentien religieuze congregaties, 1800-1850.
164381: ALKER, HUGO - Blockflöten Bibliographie [2 Vols.].
121908: ALLAIRE, GRÉGOIRE - Numerical Analysis and Optimization. An Introduction to Mathematical Modelling and Numerical Simulation.
153587: ALLAN, GEORGE & MALCOLM D. EVANS [EDS.]. - A Different Three Rs for Education. Reason, Relationality, Rhythm.
140928: ALLAN, J. [ET AL.]. - Selected aspects of hydraulic engineering. Liber amicorum dedicated to Johannes Theordoor Thijsse, on the occasion of his retirement as professor of theoretical and applied hydraulics at the Technological University Delft.
170865: ALLAN, GRANT - The Evolution of the Idea of God.
100420: ALLAN KILLEN, R. - The ontological theology of Paul Tillich.
85211: ALLART, H.H.J. E.A. - 125 jaar Amicitia. De geschiedenis van een sociëteit
166090: ALLAS, YASMINE - Een nagelaten verhaal
160836: ALLATSON, PAUL - Latino Dreams. Transcultural Traffic and the U.S. National Imaginary.
122947: ALLEAU, RÉNE [ED.]. - Guide de la Provence Mystérieuse.
89363: ALLEBLAS, JAN - Regionaal-historische bibliografie van Holland, 1980-1982. Met een overzicht van archiefinventarissen door T.N. Schelhaas. Hollandse Studiën 14.
121093: ALLEIJN, W.F. [ED. - ET AL.]. - Houtwallen in het boerenland. Onstaan en onderhoud van houtwallen, singels en kaden, heggen en graften.
31376: ALLEINE, JOZEF - Betrouwbare gids naar de hemel
54597: ALLEINE, JOSEPH - An alarm to the unconverted
150246: ALLEN, LOUIS - Burma. The Longest War 1941-45.
110443: ALLEN, TERRY [DAVID JENKINSON - FOREW.]. - The Encyclopedia of Model Railways.
110306: ALLEN, J.P.B. & PAUL VAN BUREN - EDS.]. - Chomsky. Selected Readings.
104588: ALLEN, JAMES T. & GABRIEL ITALIE & CHRISTOPHER COLLARD [EDS.]. - A Concordance to Euripides & Supplement to the Allen & Italie Concordance to Euripides [ = 2 Vols. Compl.].
4139479: ALLEN, J.R. & HOLBERT, J.C. - Holy Root, Holy Branches. Christian Preaching from the Old Testament.
142804: ALLEN, WILLIAM FRANCIS & CHARLES PICKARD WARE & LUCY MCKIM GARRISON [EDS.]. - Slave Songs of the United States.
150312: ALLEN, PAUL C. - Philip III and the Pax Hispanica 1598-1621. The Failure of Grand Strategy.
142376: ALLEN, PHILLIP - Atlas der Atlassen. De kaartmakers en hun wereldbeeld.
157409: ALLEN, JOAN & OWEN R. ASHTON [EDS.]. - Papers for the People. A Study of the Charist Press.
154924: ALLEN, RAY - Singing in the Spirit. African-American Sacred Quartets in New York City.
154776: ALLEN, MARK - Arabs.
144105: ALLEN, LOUIS - Burma. The Longest War 1941-45.
4138998: ALLEN, L. (ED.) (NEWMAN, J.H.) - John Henry Newman and the Abbé Jager. A Controversy on Scripture and Tradition (1834-1836)
101041: ALLEN, LOUIS - Sittang. The Last Battle. The End of the Japanese in Birma July - August 1945.
4135024: ALLEN, S. - The Unfolding Purpose of God.
130781: ALLEN, HENRY J. - Diseases and Therapeutics of the Skin.
141944: ALLEN, CHARLES [ED. - ET AL.]. - Dagelijks leven door de eeuwen heen.
31628: ALLEN, LESLIE C. - The Greek Chronicles. The relation of the Septuagint of I and II Chronicles to the massoretic tekst. Part I: The Translator's Craft. Part II: Textual Criticism (2 volumes)
100401: ALLENDE, ISABEL - Zorro.
10107: ALLESTREE, RICHARD - De Gantsche Pligt Van een Christen, of de Christelyke Zedekunde. Voorgestelt Op eene klaare en gemeenzaame wyze, tot gebruik van alle Menschen, Verdeelt in XVII. Hoofd-deelen: die, op elke Zondag 'er een geleezen zynde, alle driemaal in 't Jaar konnen door geleezen worden. Noodig voor alle Huisgezinnen. Met byzondere Gebeden by verscheide gelegenheden. Op nieuws uit het Engelsch vertaalt, en met Zinspelende Plaatjes vermeerdert.
141006: ALLETZHAUSER, AL - Nomura. L'irrésistible ascension du plus grand groupe financier au monde: légende et histoire secrète d'une dynastie japonaise.
93860: ALLEWIJN, RIEN - En wijd was de polder. Historieschetsen uit de Hoeksche Waard en het Eiland van Dordrecht
146083: ALLEYN, W.F. [ET AL.]. - Avifauna van Midden Nederland.
130717: ALLFREY, ANTHONY - Edward VII and his Jewish Court.
166927: ALLINGHAM, HELEN [PAINT.]. & MARCUS B. HUISH [TEXT] - Happy England.
100853: ALLISON, RONALD & SARAH RIDDELL [EDS.]. - The Royal Encyclopedia. The Authoritative Book of the Royal Family.
110075: ALLISON, EMILY & FIONA POWERS [ILLUSTR.]. - 10 Minite Histories. Battles.
160517: ALLISON, A.F. & V.F. GOLDSMITH - Titles of English Books [And of Foreign Books Printed in England]. An Alphabethical Finding-List by Title of Books Published under the Author's Name, Pseudonym or Initials [2 Vols.].
164164: ALLMAND, CHRISTHOPER [ED.]. - War, Government and Power in Late Medieval France.
156697: ALLMAND, CHRISTOPHER - Henry V.
141223: ALLMAND, CHRISTOPHER - Henry V.
103835: ALLMAYER-BECK, JOH. CHRISTOPH & ERICH LESSING - Die K. [u] K.-Armee 1848-1914.
160791: ALLMER, KONRAD & MARLENE JANTSCH - Katalog der josephinischen Sammlung anatomischer und geburtshilflicher Wachspräparate.
167466: ALLMER, PATRICIA & XAVIER CANONNE & KRZYSZTOF FIJALKOWKI [EDS - ET AL.]. - Magritte A to Z.
160334: ALLOU, ROGER [ED.]. - Discours et Plaidoyers de M. Allou. Ancien batonnier de l'ordre des advocats, sénateur. Publiés par Roger Allou. [2 vols. Complete].
166683: ALMANACH DE GOTHA - Almanach de Gotha. Annuaire diplomatique et statistique pour l'annee 1912.
166680: ALMANACH DE GOTHA - Almanach de Gotha. Annuaire diplomatique et statistique pour l'annee 1909.
145574: ALMANAK - Almanach des Kriegsjahres 1914-15 der patriotischen Frauen Österreichs.
167273: ALMANAK - - Aarts' Letterkundige Almanak [8 Vols.].
164802: ALMOG, JOSEPH - Cogito ? Descartes and Thinking the World.
164427: ALMOND, BRENDA - The Fragmenting Family.
146334: ALMOND, GABRIEL A. - The Appeals of Communism.
4044850: ALON, A. - Flora en fauna in het land van de bijbel.
144134: ALONSO HERNANDEZ, J.L. & H.L.M. HERMANS [ET AL.]. - Spaanse letterkunde. Overzicht van de Spaanse letterkunde vanaf de middeleeuwen tot heden.
151063: ALPATOW, MICHAEL W. [& KATHARINA SCHEINFUSS & IRINA DANILOWA]. - Die Dresdner Galerie. Alte Meister.
163308: ALPER, HARVEY P. - Understanding Mantras.
90515: ALPERS, SVETLANA - Rembrandt als Unternehmer. Sein Atelier und der Markt.
162552: ALPERS, PAUL & URSULA FUCHS & RONALD M. HAHN & JESCHKE - Lexikon der Sciencefiction Literatur. Erweiterte und aktualisierte Neuausgabe in einem Band.
144808: ALPERS, SVETLANA & WOLFGANG KEMP [INTROD.]. - De firma Rembrandt. Schilder tussen handel en kunst.
130257: ALPERS, SVETLANA - Rembrandt's Enterprise. The Studio and the Market.
4046214: ALPERS, A. (MANSFIELD, K.) - The Life of Katherine Mansfield.
54042: ALPHEN, P.J.M. VAN E.A. - Hermeneus. Tijdschrift voor antieke cultuur/orgaan van het Nederlands klassiek verbond. 54e jaargang 1982
54045: ALPHEN, P.J.M. VAN E.A. - Hermeneus. Tijdschrift voor antieke cultuur/orgaan van het Nederlands klassiek verbond. 51e jaargang 1979
54047: ALPHEN, P.J.M. VAN E.A. - Hermeneus. Tijdschrift voor antieke cultuur/orgaan van het Nederlands klassiek verbond. 49e jaargang 1977
144782: ALPHEN, JAN VAN [ET AL.]. - Enku 1632-1695. Timeless Images from 17th Century Japan.
8565: ALPHEN, HIERONYMUS SIMONS VAN - De Eerste Algemeene Sendbrief van den Apostel Petrus, ontleedender wyse verklaard, en tot syn oogmerk toegepast.
180473: ALPHEN, DR. G. VAN - Jan Reeps en zijn onbekende kolonisatiepoging in Zuid-Amerika 1692.
161448: ALPHEN, DR. G. VAN - Jan Reeps en zijn onbekende kolonisatiepoging in Zuid-Amerika 1692.
81957: ALPHEN, HIERONIJMUS VAN - Kleine gedigten voor kinderen
132112: ALPHEN, HIERONYMOUS VAN - Literaire-theoretische Geschriften [2 Vols. Compl.]
121429: ALPHEN, JOS VAN - Breda bevrijd, october 1944. Oorlog en bevrijding in woord en beeld.
131555: ALPHEN, P. VAN & A. VAN ALPHEN - Helmond. Van plaggenhut tot paalwoning. Geïllustreerde geschiedenis van Helmond van prehistorie tot heden.
151251: ALPHEN, JAN VAN & ANTHONY ARIS [EDS.]. - Oosterse geneeskunde. Een geïllustreerde gids van de Aziatische geneeswijzen.
9479: ALPHEN, HIERONYMUS SIMONS VAN - Paulus Eerste Brief, Aan de Gemeente te Thessalonica, Ontledender Wyse Verklaard en tot syn oogmerk Toegepast.
144923: ALS, HILTON [ET AL] & ROBERT R. MACDONALD [INTROD.]. - Our Town. Images and Stories from the Museum of the City of New York.
131131: ALSINA, SERAFIN MORALEJO Y FERNANDO LÓPEZ [ED. - ET AL.] - Santiago, Camino de Europa. Culto y Cultura en la Peregrinación a Compostela [ = Santiago, Road to Europe. Worship and Culture in Pilgrimages to Compostela]
104179: ALSINA, FERNANDO LÓPEZ & SERAFIN MORALEJO & LUIS CARANDELL & XURXO LOBATO [PHOTOGR.]. - Auf dem Sternenweg nach Santiago.
145130: ALSOP, SUSAN MARY - Yankees at the Court. The First Americans in Paris.
87572: ALSSEMA, JOHANNES DERK - Van Timmerman tot Burgemeester. Hoe ik opgroeide, waar ik me mee bezighield en wat ik meemaakte.
165514: ALSTERS-VAN DER HOR, JEANNE - Zitte op ein euverdek terras.
170168: ALSTON, WILLIAM P. - Illocutionary Acts and Sentence Meaning.
156878: ALSTON, R.C. [ED.]. - Order and Connection. Studies in Bibliography and Book History.
4043712: ALT, F. - Jezus - de eerste nieuwe man.
165224: ALT, PETER-ANDRÉ - Schiller. Leben - Werk - Zeit. Eine Biographie [2 Vols. Compl.].
54937: ALTA, HARM E.A. - Linten in de leegte. Handboek groene bebouwingslinten in de Utrechtse Waarden. Deel 1: Beeldkwaliteit en ontwikkeling / Linten in de leegte. Gids groene bebouwingslinten in de Utrechtse Waarden. Deel 2: Streekeigen elementen (2 delen)
156864: ALTBACH, PHILIP G. & EDITH S. HOSHINO [EDS.]. - International Book Publishing. An Encyclopedia.
122063: ALTEKAR, A.S. - State and Government in Ancient India.
92915: ALTENA, A. E.A. - Postille 2000-2001. Onder redactie van kerk en prediking
180257: ALTENA, PETER & MYRIAM EVERARD [EDS.]. - Onbreekbare Burgerharten. De historie van Betje Wolff en Aagje Deken.
54802: ALTENA, A. - Postille 2000-2001. Onder redactie van kerk en prediking
161265: ALTENA, ERNST - De jongeman met twaalf vrouwen. Boerten uit de twaalfde en dertiende eeuw.
160571: ALTENA, PETER & MIREILLE OOSTINDIE [ED.]. - Gerrit Paape, De Bataafsche Republiek.
160451: ALTENA, ERNST VAN [ED.]. - De XV Vreugden van het Huwelijk. Anoniem XIVe eeuw. Nederlands van Ernst van Altena.
167447: ALTENA, MARGA & CAROLEN BOUW & MAARTJE BROEKHAND [EDS. - ET AL.]. - Muzen aan het werk. Vrouwenlevens in de kunsten.
4070591: ALTENA, B. - Wolken gaan voorbij. Een homiletisch onderzoek naar mogelijkheden voor de preek in een postmodern klimaat.
102830: ALTENA, GRAAF J. DE BORCHGRAVE D' - Het werk van onze Romaansche & Gotische Beeldenaars. Beeldhouwers - Ivoorsnijders - Goudsmeden - Beeldgieters.
130601: ALTENEDER, JOSEPH - Franz Xaver Gabelsberger. Erfinder der deutschen Stenographie.
167998: ALTER, PETER - The German Question and Europe. A History.
4053825: ALTER R. - Bijbelse verhaalkunst.
4143831: ALTER ROBERT - The Book of Psalms. A translations with Commentary.
4138986: ALTER SPECTATOR - Die Nachfolger Jesu. Neue Ausgabe der Krisis im Papsttum von Spectator alter.
146252: ALTET, XAVIER BARRAL I & FRANÇOIS AVRIL & DANIELLE GABORIT-CHOPIN - Romanische Kunst. Mittel- und Südeuropa & Nord- und Westeuropa 1060-1220 [2 Volumes Complete Set in Slipcases] [= Volume 29 & 30: Universum der Kunst].
141451: ALTHAUS, THOMAS & SABINE SEELBACH [EDS.]. - Salomo in Schlessien. Beiträge zum 400. Geburtstag Friedrich von Logaus [1605-2005].
4052631: ALTHUIS, A. & FAFIÉ, A. (RED.) - Naar de wereld toegegroeid. Gesprekken in het grensgebied van kerk en wereld.
157294: ALTICK, RICHARD D. - Writers, Readers & Occations. Selected Essays on Victorial Literature and Life.
31134: ALTING VON GEUSAU, WILLEM HENRI - Neutraliteit der overheid in de Nederlandsche koloniën jegens godsdienstzaken
153092: ALTINK, ADRI - Jan J. Luden en Heumen. Vreemde en gewone vogels in een voormalige heerlijkheid.
4047067: ALTIZER, TH.J.J. & HAMILTON, W. - Radicale Theologie en de dood van God.
121698: ALTMANN, GERRY T.M. [ED.]. - Cognitive Models of Speech Processing. Psycholinguistic and Computational Perspectives.
163030: ALTMEYER, J.-J. - Histoire des relations commerciales et diplomatiques des Pays-Bas, avec le nord de l'Europe, pendant le XVIe siècle, accompagnée de pièces justificatives.
4139491: ALTMEYER, S. - Von der Wahrnehmung zum Ausdruck. Zur ästhetischen Dimension von Glauben und Lernen. (PTH 78)
170298: ALTNER, GÜNTER [ED.]. - Die Welt als offenes System. Eine Kontroverse um das Werk von Ilya Prigogine .
4011966: ALTNER, G. (HRSG.) - Oekologische Theologie. Perspectieven zur Orientierung. Beitr. von H.Dembowskie, E.Drewermann, M.Josuttis, J.Kooimann u.a.
160857: ALTOMONTE, ANTONIO - Il Magnifico. Vita di Lorenzo de Medici [In Slipcase].
30780: D'ALTON, JOHN / YOESSEF, YOUHANNA - Severus of Antioch. His Life and Times (Series: Texts and Studies in Eastern Christianity, volume 7)
170463: ALTSCHULER. GLENN C. - Andrew D. White. Educator, Historian, Diplomat.
5835: ALUTARIUS, HIERONYMUS - Gorinchems Ys-lijke Water-Nood, En heug-lijke Verlossing: En daar in De bysondere Verderf-sonden onses Vaderlands, en heilzameRemedien daar tegen. Vertoond uit I. Sam. 2. 6.
101398: ALVAREZ, MANUEL FERNANDEZ - Isabel la Catolica.
152360: ALVAREZ, WALTER - T.rex and the Crater of Doom.
144309: ALVAREZ, MANUEL FERNANDEZ - Imperator Mundi. Karl V. Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation.
143867: ALVAREZ, MANUEL FERNANDEZ - Felipe II y su Tiempo.
81583: ALVERTHOMA, THOMAS - De richter in het paradijs of inderzoek van de Heilige Schriften
54386: D'ALVIELLA, GOBLET - Croyances, rites institutions. Tome I: Archéologie et histoire religieuse Hiérographie. Tome II: Questions de méthode et d'origines Hiérologie. Tome III: Problèmes du temps présent Hiérosophie (3 volumes)
131402: ALVIELLA, GOBLET D' - Histoire des Bois et Forêts de Belgique. Des origines à la fin du règime Autricien [4 Vols. Compl.]
4035948: AMANN, E. - Le protevangile de Jacques et ses remaniement Latins. Introduction, textes, traductions et commentaire.
166966: AMASSON, GEORGINA - Agon gids voor Rome.
140345: AMBER, DR. REUBEN - Kleurengeneeskunde.
140442: AMBROSE, STEPHEN E. - Citizen Soldiers. The U.S. Army from the Normandy Beaches to the Bulge to the Surrender of Germany June 7, 1944- May 7, 1945.
153472: AMBROSE, TOM - The King and the Vice Queen. George IV's Last Scandalous Affair.
166789: AMBROSE, GAVIN & PAUL HARRIS - Typography. The arrangement, style and appearance of type and typefaces.
164707: AMBROSE, TOM - Prinny and his Pals. George IV and his Remarkable Gift of Friendship.
155796: AMBROSE, TOM - Godfather of the Revolution. The Life of Philippe Égalité, duc d'Orleans.
155688: AMBROSE, ALICE - Essays in Analysis.
151288: AMBROSI, ANGELO & ERMANIA CARDAMONE [EDS - ET AL.]. - Die figürliche Steinplastik des 11.-13. Jahrhunderts in Apulien / La scultura figurativa dall' 11. - 13. secolo in Puglia. Volume 1: Text & Plates [= 2 Parts].
55500: AMBROSIUS, ISAAC - Het zien op Jezus. Een gezicht van het eeuwig evangelie of der ziels-oogen op Jezus
31364: AMBROSIUS, ISAAC - Tijd om te zoeken
84278: AMBROSIUS - Brieven (gekozen en vertaald door Dr J. Wytzes)
9480: AMBROSIUS, ISAAC - Het Sien Op Jesus: Een Gesicht Des Eeuwigen Euangelium, Of des Ziels-Ooginge op Jesus. Soo als hy het groote werk van 's Menschen saligheyt heeft uytgevoert van eeuwigheyt voor alle tijden, in den duysteren tijt voor zijne komste, ende voorts in de volheyt des tijts in zijne Geboorte, Leven, Lijden, Sterven, Opstandinge, Hemelvart, Sitten ende Bidden ter Regterhand Gods, ende wederkomste tot het laetste Oordeel, Alles seer Geleerdelijk verklaert, ende Stigtelijk tot krachtige oeffeninge der Godsaligheyt toegeëygent.
4043236: AMELINK, H. - Paulus. De apostel en zijn evangelie.
4055015: AMELINK, AGNES - De Gereformeerden.
4137731: AMELINK, A. - Gereformeerden overzee. Protestant-christelijke landverhuizers in Noord-Amerika.
53137: AMELUNG, PETER - Der Frühdruck im Deutschen Südwesten, 1473-1500
101346: AMENDOLAGINE, FRANCESCO & MASSIMO CACCIARI - Oikos. Van Loos tot Wittgenstein.
87859: AMEPE S.J., ALB. - Dr. L. Reypens-Album. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. L. Reypens s.j. ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag op 26 februari 1964
152504: AMERONGEN, M. VAN - De buikspreker van God Richard Wagner.
110944: AMERONGEN, MARTIN VAN [ED.]. - Over de doden niets dan goeds. Necrologieën van politici.
167563: AMERONGEN, MARTIN VAN - Don juan hield niet van vrouwen. Controversen en contrasten.
131568: AMERONGEN, MARTIN VAN & FOKKELIEN VAN DIJK & KEES FENS [EDS. - ET AL.] - Sceptici over de Schrift.
4140031: AMERONGEN, M. VAN (WIESENTHAL, S.) - De samenzwering tegen Simon Wiesenthal.
104202: AMERSFOORDT, JACOBUS & HENRICUS AMERSFOORDT - Novus Catalogus Bibliothecae Publicae Franequeranae. Partis primae sectio prior libros theologicos complectens. Bibliothecam ordinavit, libros descripsit Jacobus Amersfoordt. Contnuavit Hendricus Amersfoordt.
10162: AMERSFOORDT, JACOBUS/AMERSFOORDT, HENRICUS - Novus Catalogus Bibliothecae Publicae Franequeranae. Partis Primae Sectio Prior. Libros Theologicos Complectens.
91999: AMERSFOORT, J. VAN / OORT, J. VAN (HERAUSGEGEBEN VON) - Juden und Chisten in der Antike
131390: AMERSFOORT, H. & P.H. KAMPHUIS [EDS.] - Je maintiendrai. A concise history of the Dutch Army 1568-1940.
166649: AMERSFOORT, HERMAN & HANS BLOM & DENNIS BOS & GIJSBERT VAN ES [EDS.]. - Belaagd en belegerd.
53614: AMERSFOORT, JAAP VAN E.A. - Ora et Labora. Twaalf opstellen over christelijke spiritualiteit in de praktijk
132081: AMERY, COLIN & BRIAN CURRAN [EDS.] - The Lost World of Pompeii.
166752: AMES, JOSEPH [THOMAS FROGNALL DIBDIN - ED.]. - Typographical Antiquities or The History of Printing in England, Scotland and Ireland [4 Vols. Compl.].
160297: AMES, GLENN J. - Renascent Empire? The House of Braganza and the Quest for Stability in Portugese Monsoon Asia, ca. 1640-1683.
91769: AMEYAW, JOSEPH BADU - The significance of Baptism in the early christian community with particular attention to Augustine
4060575: AMI, B. - Tussen hamer en sikkel. De positie van de joden in Rusland.
140558: AMICIS, EDMONDO DE [W. SEIFFERT & M. TEN BRINK - TRANSL.]. - Jongens-leven. Een boek voor ouders en kinderen.
166949: AMICO, JOSEPH C. - Introduction to the US Income Tax System.
164830: AMIN, CAMRON MICHAEL & BENJAMIN C. FORTNA & ELIZABETH B. FRIERSON [EDS.]. - The Modern Middle East. A Sourcebook for History.
103414: AMIN, MOHAMED & DUNCAN WILLETS & JOHN EAMES [ELSPETH HUXLEY - FOREW.]. - The Last of the Maasai.
171040: AMIR, NINA - How to Blog a Book. A Step-by-Step Guide to Writing and Publishing Your Manuscript on the Internet One Post at a Time.
165760: AMMANITI, NICCOLÒ - Het laatste oudejaar van de mensheid.
156938: AMMANN, EGON [ET AL.]. - Verleger als Beruf. Siegfried Unseld zum fünfundsiebzigsten Geburtstag.
141630: AMMON, OTTO - Die Gesellschaftsordnung und ihre natürlichen Grundlagen. Entwurf einer Sozial-Anthropologie zum Gebrauch für alle Gebildeten, die sich mit sozialen Fragen befassen.
94497: AMMOSER, HENDRIK - Das Buch vom Verkehr. Die faszinierende Welt von Mobilität und Logistik
130695: AMON, ANNE-MARIE & HÉLÈNE CHOLLET [EDS. - ET AL.] - Visiteurs de l'Empire Céleste.
53973: AMORIE VAN DER HOEVEN, ABM. DES - Leerredenen
53974: AMORIE VAN DER HOEVEN, ABM. DES - Nagelaten leerredenen. Voorafgegaan door eene levens- en karakterschets des ontslapenen, van de hand zijns vaders
4016866: AMORIE V.D.HOEVEN, A. DES (CHRYSOSTOMUS, JOH.) - Joannes Chrysostomus. Voornamelijk beschouwd als een voorbeeld van ware kanselwelsprekendheid.
88793: AMORIE VAN DER HOEVEN, ABM. DES - Herinneringen van mijne academiereis in 1843 / De godsdienst het wezen van den mensch. Brief aan Dr. J.J. van Oosterzee van Abm. Des Amorie van der Hoeven Jr. (2 werken in 1 band)
84459: AMORIE VAN DER HOEVEN, AB. DES - Nagelaten leerredenen van AB. Des Amorie van der Hoeven Jr. voorafgegaan door eene levens- en karakterschets des ontslapenen van de hand zijns vaders (met portret)
61299: AMORIE VAN DER HOEVEN, A. - Oratio de Germano Theologo (Literarum sacrarum interprete)
4000051: AMORIE VAN DER HOEVEN, A. DES - Het tweede eeuwfeest van het seminarium der Remonstranten te Amsterdam. op den 28 October 1834 plegtig gevierd.
4138661: AMORIE VAN DER HOEVEN JR. A. DES, - De godsdienst. Het wezen van den mensch. Brief aan J.J. van Oosterzee.
4138658: AMORIE VAN DER HOEVEN, A. DES - Nagelaten leerredenen. Voorafgegaan door eene levens- en karakterschets des ontslapenen van de hand zijns vaders.
4138662: AMORIE VAN DER HOEVEN JR. A. DES, - Herinneringen van mijne academiereis in 1843.
157426: AMORY, HUGH [DAVID D. HALL - ED.]. - Bibliography and the Book Trades. Studies in the Print Culture of Early New England.
4021347: AMOUGOU-ATANGANA, J. - Ein Sakrament des Geistempfangs?. Zum Verhältnis von Taufe und Firmung.
104834: AMOURETTI, BERNARD [ET AL.]. - Les plus beaux villages de France.
160705: AMPE S.J., DR. ALB. - De geestelijke grondslagen van den zieleopgang naar de leer van Ruusbroec. A. Schepping en christologie & B. - Genadeleer [2 Vols. Compl.].
101298: AMPE S.J., DR. ALB. - De grondlijnen van Ruusbroec's Drieëenheidsleer als onderbouw van den zielengang.
156956: AMRAM, DAVID WERNER - The Makers of Hebrew Books in Italy. Being Chapters in the History of the Hebrew Printing Press.
122251: AMROUCHE, JEAN - Gespräche mit Paul Claudel.
154238: AMSBERG, CLAUS VAN - Cultuur en ontwikkeling. Bundel aangeboden aan Z.K.H. Prins Claus der Nederlanden ter gelegenheid van de oprichting van het Prins Claus Fonds op 6 september 1996.
4141050: AMSEL, A. - Rational Irrational Man. Torah Psychology.
162186: AMSENGA, JUDITH & GEERTJE DEKKERS - Wat nu, zei Pichegru. De Franse Tijd in Nederland 1795-1813.
55566: AMSTEL, J. VAN - Om kort te gaan
4037098: AMSTEL, J.VAN & HOEK, J. (RED.) - Christelijk gezinsleven.
103218: AMSTEL, W.H.E. VAN - Scheepsnamen der Koninklijke Marine. Schepen in dienst vanaf 1945.
55569: AMSTEL, J. VAN - Om 'Amen' op te zeggen
88726: AMSTEL, HANS VAN - Jong Suriname op avontuur
150577: AMSTEL JR., D.J. VAN [ED.]. - Vormgeving in hout. Van ligger tot schaaldak.
91980: AMSTEL, J. VAN E.A. - Wat is uw enige troost? Bijbels dagboek naar aanleiding van de Heidelbergse Catechismus. Door predikanten uit de Nederlandse Hervormde Kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Gemeenten
102109: AMSTERDAM, JAN VAN & HANS FERRON & JOAN HEMELS & HENK KUYER [EDS.]. - Eens was ik...De reclamecampagne van Karel Sartory.
181084: AMSTERDAM-NEDERLANDSCH INDIË - Handelsvereeniging Amsterdam. Herdenking 1878-1918.
104029: AMSTERDAM - Voorontwerp van de tweede nota over de Amsterdamse binnenstad.
4038902: N.N. (AMSTERDAM) - En er was nog over. Fotoboek ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van de Joodse Gemeente Amsterdam.
4064096: N.N. (AMSTERDAM) - Catalogus der werken over de Doopsgezinden en hunnen geschiedenis. Aanwezig in de Bibliotheek der Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam.
4141740: N.N. (AMSTERDAM) - Handvesten: ofte privilegien ende octroyen: mitsgaders willekeuren, costuimen, ordonnantien en handelingen der stad Amstelredam. Door last van de Edele Burgemeesteren en regeerders van dezelve Stad tot den eersten February 1747 enz. Drie stukken met Vervolg van de handvesten tot in het Jaar 1754 Met een nader byvoegsel tot in het Jaar 1755. (zonder de kaarten)
4252: AMYRALDUS, MOSES - Paraphrasis in Psalmos Davidis. Una cum Annotationibus et Argumentis.
121807: AN-SKI [ = SALOMON SEINWIL RAPOPORT] - Zwischen zwei Welten [Der Dybuk]. Dramatische Legende in vier Akten.
30853: ANAGRAPHEUS, D.N. / WURFBAIN, J.W. / BASSECOUR COAAN, H.B. DE LA - Het vaste fondament Gods staat. Ervaringen uit het leven van beroemde mannen / De Zwijndrechtste Nieuwlichters (1816-1832) volgens de gedenkschriften van Maria Leer / Uit het mysterieuze boek der historie / Grepen uit het zendingsleven (4 werken in 1 band)
4046152: ANASTASI, A. - Psychological Testing.
141093: ANASTASIA - Anastasia. Die Tochter des Zaren lebt [Berliner illustrierte Zeitung & Berliner Nachtausgabe Die Illustrierte Abendzeitung & Unterhaltungsbeilage der Täglichen Rundschau].
152673: ANBEEK, TON - Het donkere hart. Romantische obsessies in de moderne Nederlandse literatuur.
95301: ANBEEK, CHRISTINA WILHELMINA - Denken over de dood. De boeddhist K. Nishitani en de christen W. Pannenberg vergeleken
60010: ANBEEK, C.W. - Denken over de dood (De boeddhist K. Nishitani en de christen W. Pannenberg vergeleken)
180031: ANCERY, A.G.F. - Ambtshalve toepassing van EU-recht.
4058710: ANCIAUX, P. - Het Sacrament der Boetvaardigheid. Over geschiedenis, wezen en vorm van de kerkelijke boete. met een bijvoegsel over oorsprong en betekenis der aflaten.
103308: ANCIENT HISTORY - Meisterwerke der Antike aus dem Archäologischen Nationalmuseum Neapel. Unter dem Volkan.
102692: ANCIENT HISTORY - Monumenti Antichi. Pubblicati per cura della Reale Accademia dei Lincei [Volume 1 & 2 only].
163207: ANCIENT HISTORY - Ancient Europe from the beginnings of Agriculture to Classical Antiquity.
152323: ANCKER, HANNEKE VAN DEN & PIM JONGERIUS - Erfgoedwaarden van de Veluwe. Aardkunde, cultuurhistorie en ecologie.
161891: ANCONA, JACOB D' [DAVID SELBOURNE - ED.]. - The City of Light.
150254: ANCSEL, EVA - The Dilemmas of Freedom.
54951: ANDEL, J. VAN - Paulus' brief aan de Romeinen, met de gemeente gelezen
95087: ANDEL, J. VAN - Paulus' brief aan de Romeinen, met de gemeente gelezen
87549: ANDEL, J. VAN - De kleine profeten
89428: ANDEL, J. VAN - De morgenstond van Jezus' leven. Lukas' verhaal toegelicht. Volksuitgave.
141410: ANDEL, MR. C.C.TH. VAN - De directeur: bestuurder en werknemer.
53157: ANDEL, J. VAN - Paulus' brief aan de Efeziërs, voor de gemeente bewerkt
89414: ANDEL, J. VAN - De kleine profeten.
4007077: ANDEL, C.P. VAN (TERSTEEGEN, G.) - Gerhard Tersteegen. (Diss.)
4000053: ANDEL, C.P.V. - Tussen de regels. De samenhang van kerkgeschiedenis en kerklied.
89410: ANDEL, J. VAN - Van Adam tot Abraham. Volksuitgave.
89411: ANDEL, J. VAN - De Mozaïsche wet. Volksuitgave.
181115: ANDEL, W.M. VAN - 't was genoeg.
54954: ANDEL, J. VAN - Paulus' eerste brief aan de Corinthiërs, aan de gemeente uitgelegd
89417: ANDEL, J. VAN - Jezus' laatste vaarwel. Volksuitgave.
4020274: ANDEL, C.P.V. - Gisteren onmisbaar voor morgen.
31142: ANDEL, M.A. VAN - Volksgeneeskunst in Nederland
93188: ANDEL, H.A. VAN - De verborgenheden van het koninkrijk der hemelen (2 delen)
54955: ANDEL, J. VAN - Paulus' brief aan de Colossensen, aan de gemeente verklaard
61144: ANDEL, H.A. VAN - De Zendingsleer van Gisbertus Voetius
89419: ANDEL, J. VAN - Jezus' leer. Volksuitgave.
89421: ANDEL, J. VAN - De gemeenschap der heiligen.
89409: ANDEL, J. VAN - Salomo's Hooglied, voor de gemeente bewerkt.
61073: ANDEL, H.A. VAN - De Zendingsleer van Gisbertus Voetius
4140256: ANDEL, C.P.VAN - Rome en Jerusalem. Over de veranderingen in de rooms-katholieke sociale leer na Auschwitz.
94599: ANDEL, CORNELIS PIETER VAN - Gerhard Tersteegen
4143491: ANDELA, H.A.M. (BOLSWARD) - Bolsward, zeven eeuwen Minderbroeders.
154379: ANDERE TIJDEN - - Andere Tijden [10 Boxes = 30 DVDs].
4026817: ANDERE, MANCE TER - (3 titels). De rand van het heelal. 1995 - Zacht geblaat om ons heen. 1994 - Als een pleister van de rauwe huid. 1993.
91488: ANDERES, FRED / AGRANOFF, ANN - Ice Palaces
154745: ANDERIESSE, JAN & LESLIE SPURLING - Gruno 1937-2002.
141924: ANDERLIK, HEIDEMARIE [ED.]. - Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika, 4. Juli 1776 / Declaration of Independence of the United States of America, July 4th, 1776. Magazin Heft 10, Sommer 1994).
140266: ANDERS, GÜNTHER - Die Antiquiertheit des Menschen. Erster Band: Über die Seele im Zeitalter der zweiten industriellen Revolution [only].
121123: ANDERS, JOSEF - Die Strauch- und Laubflechten Mitteleuropas. Anleitung zum Bestimmen der in Mittelauropa vorkommenden Strauch- und Laubflechten.
150967: ANDERS, FERDINAND [ED.]. - Peru durch die Jahrtausende. Kunst und Kultur im Lande der Inka.
170880: ANDERS, GÜNTHER ANDERS - Die Antiquiertheit des Menschen [2 Vols = Compl.].
121469: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - Reisebilder aus Spanien und Portugal. In Spanien. Ein Besuch in Portugal 1866.
104323: ANDERSEN, H.C. [DR. W. VAN EEDEN - ED. & RIE CRAMER - ILLUSTR.]. - Sprookjes en vertellingen. Volledige uitgave [2 Vols. Compl.].
167966: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - Hoe Hans Christaan Andersen zijn leven vertelt [2 Vols. in 1 = Compl.].
157641: ANDERSEN, KYM & JOHAN SWINNEN [EDS.]. - Distortions to Agricultural Incentives in Europe's Transition Economies
143468: ANDERSEN, H.C. - Eventyr og historier [5 Vols. Compl.]. Med Illustrationer efter Originaltegninger af V. Pedersen.
160624: ANDERSEN, CARL - Die chronologische Sammlung der Dänischen Könige.
4137964: ANDERSEN, HANS - Andersens sproken en vertellingen. Naverteld door SS.J.Andriessen. 4e geheel herziene en vermeerderde uitgave door Titia van der Tuuk.
140196: ANDERSON, JON LEE [ANTOINETTE GITTINGER & NORBERT JURASCHITZ - TRANSL.]. - Die verwundete Stadt. Begegnungen in Bagdad.
153567: ANDERSON, GEORGE K. - The Literature of the Anglo-Saxons.
161081: ANDERSON, ALBERT A. - Universal Justice. A Dialectal Approach.
53424: ANDERSON, G.W. - A decade of Bible bibliography. The Book Lists of the Society for Old Testament Study, 1957-1966
122146: ANDERSON, JON LEE - The Fall of Baghdad.
145599: ANDERSON, W.F. & H. KRUL & J.H. RÖMER [EDS] - "Geologie van Twente. Gedenkboek, tevens speciale uitgave ,,Grondboor en Hamer'', ter gelegenheid van het gouden jubileum van het natuurhistorisch museum ""Natura Docet"" te Denekamp."
4042621: ANDERSON, G.W.(ED.) - Tradition and Interpretation. Essays by Members of the Society for Old Testament Study.
104554: ANDERSON, JANICE & EDMUND SWINGLEHURST [EDS.]. - Train and Transport. A Collectors Guide.
30721: ANDERSON, GARY A.O. - Literature on Adam and Eve
88529: ANDERSON, J.R. E.A. - Brood op het water. 12 preken en meditaties van Schotse predikanten met levensbeschrijving. Geschiedenis van de Mbuma-zending
55644: ANDERSON, M.D. - The imagery of British churches
122083: ANDERSON, JANICE & PETER CAMPBELL [EDS.]. - The British Library. Humanities & Social Sciences Collections. Guide.
91283: ANDERSON, A.A. - New century Bible Commentary. Psalms. (2 volumes)
110226: ANDERSON, R.C. - Oared Fighting Ships. From Classical Times to the Coming of Steam.
164968: ANDERSON, NEIL T. & RICH MILLER - Hoe overwin ik mijn angst.
163816: ANDERSON, ALBERT A. & STEVEN V. HICKS & LECH WITKOWSKI [EDS.]. - Mythos and Logos. How to Regain the Love of Wisdom.
162386: ANDERSON, LORIN - Charles Bonnet and the Order of the Known.
160317: ANDERSON, DAVID - Before the Knight's Tale. Imitation of Classical Epic in Boccaccio's ' Teseida '.
157386: ANDERSON, FRANK J. - Private Presswork. A Bibliographic Approach to Printing as an Avocation.
157239: ANDERSON, CHARLES B. - Bookselling in America and the World. Some Observations & Recollections. In Celebration of the 75th Anniversary of the American Booksellers Association.
155040: ANDERSON, DR. DUNCAN - De val van het Derde Rijk. Van D-Day tot de val van Berlijn 1944-1945.
104130: ANDERSON, H. CHR. [ET AL.]. - Verhalen voor het hele jaar.
170698: ANDERSON, VICTOR - Pragmatic Theology. Negotiating the Intersections of an American Philosophy of Religion and Public Theology.
53490: ANDERSON, J.R. E.A. - Brood op het water. 12 preken en meditaties van Schotse predikanten met levensbeschrijving. Geschiedenis van de Mbuma-zending
4066552: ANDERSON, NEIL T. & MOORE, H. - Op zoek naar de kern. De fascinerende speurtocht van een Bijbelvertaler naar het hart van het evangelie.
4137019: ANDERSON, G.H. COOTE, R.T. HORNER, N.A. & PHILLIPS, J.M. (ED.) - Mission Legacies. Biographical Studies of Leaders of the Modern Missionary Movement. (American Society of Missiology Series 19)
152143: ANDERSSON, JENS A. & MARK BREUSERS [ED.]. - Kinship structures and enterprising actors. Anthropological essays on development. Liber Amicorum Jan H.B. den Ouden.
141607: ANDERSSON, GUNNAR [ED.]. - Rationality in Science and Politics.
110530: ANDERSSON, GUNNAR [ED.]. - Rationality in Science and Politics.
131157: ANDERSSON, INGVAR [ANDRÉ CHAMPSON - FOREW.] - Histoire de la Suède des origines à nos yours.
152692: ANDERT, REINHOLD & WOLFGANG HERZBERG - Der Sturz. Erich Honecker im Kreuzverhör.
130739: ANDEWEG, RUDY & JACQUES THOMASSEN [EDS.] - Democratie Doorgelicht. Het functioneren van de Nederlandse democratie & Van Afspiegelen Naar Afrekenen? De toekomst van de Nederlandse democratie [2 Vols. in slipcase] Democratie Doorgelicht & Van Afspiegelen Naar Afrekenen?
156213: ANDINE [J.L. SCHEIDEL - ILLUSTR.]. - Een Vroolijk Troepje.
156006: ANDO, TADAO & GEORGE T. KUNIHIRO & PETER EISENMAN [EDS.]. & KENNETH FRAMPTON [INTROD.]. - Tadao Ando: The Yale Studio & Current Works.
151195: ANDRADE, MANUEL PITA & MARIA DEL MAR BOROBIA GUERRERO - Maestros Antiguos del Museo Thyssen-Bornemisza.
91508: ANDRÉ, JEAN-MICHEL - The Restorer's Handbook of Ceramics and Glass
130302: ANDRÉ, LOUIS - Michel le Tellier et Louvois.
155193: ANDRÉ, POL [INTROD.]. - Mémoires de la Princesse de Lamballe, favorite de Marie-Antoinette.
130948: ANDRÉ DE LA PORTE, E. & W.M.A. BREMMER [EDS. - ET AL.] - Bij deze stand van zaken. Opstellen aangeboden aan A.L. Melai.
161161: ANDREAE, HANS-JOACHIM - Hindernisbau.
152666: ANDREAE, BERNARD - Odysseus. Archäologie des europäischen Menschenbildes.
145741: ANDREAS, DR. CH.H. - Hortus Muntingiorum. Geschiedenis van de Groningse hortus in de zeventiende eeuw.
151880: ANDREOU, CHRISOULA & MARK D. WHITE [EDS.]. - The Thief of Time. Philosophical Essays on Procrastination.
47722: ANDRESEN, CARL/RITTER, ADOLF MARTIN/WESSEL, KLAUS/MÜHLENBERG, EKKEHARD/SCHMIDT, MARTIN ANTON - Handbuch der Dogmen- und Theologiegeschichte. Ungekürzte Studienausgabe. 3 Bände. - Band 1: Die Lehrentwicklung im Rahmen der Katholizität, Band 2: Die Lehrentwicklung im Rahmen der Konfessionalität, Band 3: Die Lehrentwicklung im Rahmen der Ökumenizität
4032043: ANDRESEN (HRSG.) C. - Handbuch der Dogmen- und Theologiegeschichte. Die Lehrentwicklung im Rahmen der Katholizität, der Konfessionalität und der Ökumenizität.
4016610: ANDRESEN, C. - Geschichte des Christentums. I.Von den Anfängen bis zur Hochscholastik.
94433: ANDRESEN, CARL A.O. - Die Lehrentwicklung im Rahmen der Katholizität (3 volumes)
163782: ANDRESS, REINHARD - Der Inselgarten. Das Exil deutschsprachiger Schriftsteller auf Mallorca 1931-1936.
165844: ANDREW, CHRISTOPHER & VASILI MITROKHIN - Het Mitrokhin archief.
121927: ANDREW, MALCOLM & RONALD WALDRON [EDS.]. - The Poems of the Pearl Manuscript. Pearl - Cleanness - Patience - Sir Gawain and the Green Knight.
144153: ANDREW, J. DUDLEY - The Major Film Theories. An Introduction.
150495: ANDREW, CHRISTOPHER M. & A.S. KANYA-FORSTNER - France Overseas. The Great War and the Climax of French Imperial Expansion.
165199: ANDREW, CHRISTOPHER & VASILI MITROKHIN - The Mitrokhin Archive. The KGB in Europe and the West.
30618: ANDREWS, ANTHONY P. - Maya Salt Production on Trade
103368: ANDREWS, JOHN - The Price Guide to Victorian, Edwardian and 1920s Furniture.
151027: ANDREWS, MICHAEL - De wording van Europa. Verschuivende continenten en de ontwikkelingsgeschiedenis der naties.
167747: ANDRIAN, LEOPOLD [GERRIT KOMRIJ - AFTERWORD]. - Tuin van inzicht.
89611: ANDRIANI, B.J. E.A. - Geloofsgetuigen. Galerij van christelijke vrouwen, van de eerste eeuwen des Christendoms tot op onzen tijd. (XVIe en XVIIe eeuw)
104391: ANDRIC, DRAGOSLAV & BRANKO GAVRIC - Das Fahrrad. Vom Hochrad zum Mountain-Bike.
144885: ANDRIES, POOL & WILLEM AERTS [EDS.]. - Camera Gothica. Gotische kerkelijke architectuur in de 19de-eeuwse Europese fotografie. - Architecture religieuse gothique dans la photographie européenne du 19e siècle. - Gothic church architecture in the 19th century European photography.
4142649: ANDRIESSE, C.D. - Het melancholieke genie.
110319: ANDRIESSEN, PROF. DR. F.H.J.J. [ET AL.]. - Europa, werkelijkheid en opgave. Verkenningen in het spoor van Romano Guardini.
91654: ANDRIESSEN, MARI - F.J. van Hall, 1899-1945. Beeldhouwwerk, teekeningen.
144851: ANDRIESSEN, TH.J. [INTROD.]. - Gastel. Land van Abten en Markiezen. Gedenkboek bijgelegenheid van het 700-jarig bestaan van de gemeente uitgegeven door het gemeentebestuur van Oud en Nieuw Gastel.
89477: ANDRIESSEN, P.J. - Beroemde mannen. Geheel omgewerkt door G.L. Kepper.
156662: ANDRIESSEN, J. & P. BANGE & A.G. WEILER [EDS.]. - Geert Grote & Moderne Devotie. Voordrachten gehouden tijdens het Geert Grote Congres, Nijmegen 27-29 september 1984.
89918: ANDRIESSEN, KOOS E. E.A. - Vincent van Gogh und die Moderne. 1890-1914.
155981: ANDRIESSEN, P.J. - De vrijheidsoorlog of De opstand der Batavieren en Kaninefaten tegen de Romeinsche overheersching 69-70.
181234: ANDRIESSEN, TH.J. [INTROD.]. - Gastel. Land van Abten en Markiezen. Gedenkboek bijgelegenheid van het 700-jarig bestaan van de gemeente uitgegeven door het gemeentebestuur van Oud en Nieuw Gastel.
94656: ANDRIESSEN, J. - De Jezuïeten en het samenhorigheidsbesef der Nederlanden, 1585-1648
4072209: ANDRIESSEN, H. - Volwassenheid in perspectief. Inleiding tot de psychologie van de volwassen levensloop.
4035076: ANDRIESSEN, H. & MOOREN, C. - Pelgrimsnotities.
165044: ANDRIESSOON, SYMON [MARK A. MEADOW & ANNEKE C.G. FLEURKENS - EDS] & [S.A.C. DUDOK VAN HEEL & HERMAN ROODENBURG - INTROD.]. - Duytsche Adagia ofte Spreecwoorden. In Facsimile, Transcription of the Dutch Text and English Translation.
142185: ANDRIEUX, MAURICE - Daily Life in Venice at the time of Casanova.
87999: ANDRINGA, W. - Neerlands Glorie. De geschiedenis van ons Vorstenhuis. Aan het volk verhaald. Feestgave bij de Kroning van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina.
88770: ANDRINGA, W. - De vader des vaderlands. Prins Willem van Oranje na vier eeuwen herdacht.
104203: ANDRINGA, E.C.M. & L.G. DULFER [EDS]. - Handig huishouden. Platenatlas praktische woninginrichting.
122824: ANDRONICOS, MANOLIS - Vergina. The Royal Tombs and the Ancient City.
90037: ANEMA, A., E.A. - Antirevolutionaire staatkunde. Driemaandelijksch orgaan van de Dr. Abraham Kuyperstichting
81880: ANEMA, SEERP - Een vergeten dichteres uit de achttiende eeuw (Clara Feyona van Sytzama)
88229: ANEMA, A. - Vindiciae en interventie. Mededeelingen der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde. Nieuwe Reeks, deel 2, No. 7.
81816: ANEMA, A. E.A. - Antirevolutionaire staatkunde, orgaan van de Dr. Abraham Kuyperstichting, ter bevordering van de studie der antirevolutionaire beginselen, vierde jaargang, Gosslinga: catalogus Groen-tentoonstelling 1928 en van Rullman: reveil en ARP
4056111: ANEMA, S. (CALVIJN, J.) - "Wat bracht ons Wencélius` Esthétique de Calvin?"""". "
101799: ANEMA, KARIN - Als de bomen van Den Haag konden spreken.
130789: ANEMUELLER, DR. MED. H. & CHRISTA ANEMUELLER - Die Molke-Trinkkur. Kostpläne und Rezepte.
103342: ANFAM, DAVID A. & MARY BEAL [EDS. - ET AL.]. - Techniques of the Great Masters of Art. A unique guide to the techniques of over 70 of the world's graetest painters.
4004819: L`ANGE HUET, J. (COMTE, A.) - De methode der positieve filosofie volgens Auguste Comte. (Diss.)
153764: ANGEL, ROGER B. - Relativity: The Theory and its Philosophy.
163208: ANGELIS, GASTON D'& MARCEL MITHOIS [EDS. - ET AL.]. - Julius Ceasar.
4076222: ANGELL, C. - A Ritual Controversy in the Victorian Church of England. Its historical, origins, theological foundations and present significance. (Diss.)
171127: ANGENENDT, ARNOLD - Toleranz und Gewalt. Das Christentum zwischen Bibel und Schwert.
171113: ANGENENDT, ARNOLD - Toleranz und Gewalt. Das Christentum zwischen Bibel und Schwert.
168078: ANGENENT, W.J. [HUUB] - Kaartlezen. Handleiding voor kaart- en kompasgebruik.
153615: ANGIER, CAROLE - Jean Rhys. Life and Work.
155175: ANGLESEY, MARQUESS OF - Sergeant Pearman's Memoirs. Being, chiefly, his account of service with the Third [King's Own] Light Dragoons in India, from 1845 to 1853, including the First and Second Sikh Wars.
103903: ANGLO, MICHAEL - Service Newspapers of the Second World War. An Illustrated History.
167021: ANGOLD, MICHAEL - The Byzantine Empire 1025-1204. A Political History.
89945: ANGREMY, ANNIE - Les plus beaux manuscrits des romanciers français. Sous la direction d'Annie Angremy. La Mémoire de l'Encre.
160215: ANGRES O.F.M. , JULIEN-EYMARD D' - L'humanisme Chrétien au XVIIe siècle: St. François de Sales et Yves de Paris.
165739: ANHEUSER, KILIAN & CHRISTINE WERNER [EDS.]. - Medieval Reliquary Shrines and Precious Metalwork. Proceedings of a Conference at the Musée d'Art et d'Histoire, Geneva / Châsses-Reliquaires et Orfèvrerie Médiévales. Actes du Colloque au Musée d'Art et d'Histoire Geneve. .
170342: ANHOLT, ROBERT R. - Dazzle 'em with Style. The Art of Oral Scientific Presentation.
160488: ANJOU, RENÉ D' & FRANZ UNTERKIRCHER [ED.]. - Vom liebentbrannten Herzen. Eingeleitet und erläutert von Franz Kircher.
161488: [ANKER, SYBRANDUS VAN DEN S.J.] - Verdediging van het tijdelijk bestuur des pauses of De Geneesmiddelen door Lord Derby, Disraeli en De La Guéronière, tot het herstel van den kerkelijken staat voorgeschreven, te laat aangekomen. .
165023: ANKER, JAN-WILLEM - Wij zijn de laatste geliefden in de wereld.
158168: ANKER, ROBERT & BATTUS & BERNLEF [ET AL.]. - Goed geboerd 81 schrijvers, 25 tekenaars en één bord. Voor Ary 22 juni 2001.
94436: ANKWICZ-KLEEHOVEN, HANS - Der Wiener Humanist Johannes Cuspinian. Gelehrter und Diplomat zur Zeit Kaiser Maximilians I
155257: ANNINGA, A.Z - Goud uit Georgi. De mythe van het Gulden Vlies.
166259: ANNUNZIO, GABRIELE D' [IKE CIALONA - TRANSL.]. - Ik schrijf een liefdeslied voor jou alleen.
165803: ANNUNZIO, GEBRIELE D' [IKE CIALONA - ED.]. - Ik schrijf een liefdeslied voor jou alleen.
104030: ANOBILE, RICHARD J. & CAROL BURNETT [INTROD.]. - Who's on First ? Verbal and Visual Gems from the Films of Abbott & Costello.
145800: ANONYMOUS - Livres Espagnols imprimés aux Pays-Bas et quelques livres rares ou curieux réunis par un amateur louvaniste.
161163: ANONYMOUS - South Africa in Print. Catalogue of an Exhibition of Books, Atlases and Maps held in the South African Library, Cape Town, 1 March - 5 April 1952. In commemoration of the arrival of Jan van Riebeeck at the Cape 6 April 1652 / Boekspieël van Suid-Afrika. Katalogus van 'n uitstalling van Boeke, Atlasse en Kaarte in die Suid-Afrikaanse Bibliotheek, Kaapstad. Ter herdenking van die aankoms van Jan van Riebeeck aan die Kaap 6 april 1652.
130134: ANONYMOUS - - Mariawald. Geschichte eines Klosters.
140958: ANONYMOUS - Lezersmemorie. Vierentachtig auteurs met hun boeken bij Querido - gekiekt, belicht en in lijstjes gezet. Singel 262.
110129: ANONYMOUS - Geschiedkundig Overzicht van het Aktivisme.
145932: ANONYMOUS - Gestion des entreprises publiques et privées aux Pais-Bas. Rapport à la Chambre de Commerce Internationale établi par les soins du Comité National Néerlandais.
104060: ANONYMOUS - Résumé de l'histoire de la presse.
141035: ANONYMOUS - Le sport en URSS.
121708: ANONYMOUS - Columbarium of urnenhof.
102555: ANONYMOUS - Surdas Krishnayana [2 Vols. in pictorial slipcase].
143342: ANONYMOUS - "Spel van Sinne. Door de Leidse rederijkerskamer ""De Witte Acoleyen"", vertoond te Rotterdam in 1561."
180320: ANONYMOUS - In Luft und Sonne. Künstler- und Selbstschriften-Album. Im Einverständnis mit der Zentralstelle der deutschen Vereinigungen für Ferienkolonien und Sommerpflegen.
110065: ANONYMOUS [PAR UN CHIFFONNIER] - Physionomie de la presse, ou catalogue complet des nouveaux journaux qui ont paru depuis le 24 février, jusqu'au 20 aout, avec le nom des principaux rédacteurs.
103191: ANONYMOUS - Letterkundig Leven te Antwerpen. Een prentenboek.
160265: ANONYMOUS - Het huis Enschedé 1703-1953. Zeven geslachten van drukkers en lettergieters en een korte geschiedenis van het bedrijf.
131964: ANONYMOUS - George III. Collector & Patron. An Exhibition of Paintings, Drawings, Furniture, Clocks, Porcelain, Silver, Scientific Instruments, Books, Miniatures, Gems.
143480: ANONYMOUS - Les Poteries - les Faïences et les Porcelaines Européennes. Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, URSS, Yougoslavie.
152299: ANONYMOUS - Appareils de Levage. Hadef.
158169: ANONYMOUS - A Catalogue of Rare Dutch Pamphlets relating to New-Netherland and to the Dutch West- and East-India Companies and to its Possessions in Brazil--Angola--Etc., together with some Pamphlets on Early Dutch and Foreign Navigation and Commerce.
157524: ANONYMOUS - Catalogue NRF. Gallimard. Mai 1911-31 Décembre 1990.
122603: ANONYMOUS - Thomas Cather's Journal of Voyage to America in 1836.
156105: ANONYMOUS - Rijkdom van de Schotse bibliotheken.
110047: ANONYMOUS - Gottesdienst zu Ehren Aller Heiligen der Rus'
102189: ANONYMOUS - Geschiedenis van het oude Wilhelmietenklooster en van het Bisschoppelijk Instituut Ste Marie te Huijbergen.
160335: ANONYMOUS - Der Aeon. In fünf Aufzügen bearbeitet. Ex pueto. ' die frommen leute weren lieber gestorben dann solches gesehen unnd haben doch solches sehen müssen unnd nicht sterben '.
123145: ANONYMOUS - Gedenkboek ter Gelegenheid van het 10-jarig Bestaan van den Algemeenen Bond van Nederlandsche Marinematrozen 22 jan. 1897 - 22 jan. 1907.
162768: ANQUETIL, [LOUIS-PIERRE] - Histoire de France. Depuis les Gaulois jusqu'a la mort de Louis XVI [13 Vols. Compl.].
131510: ANRANTES, DUCHESS OF [LOUIS LOVIOT - INTROD. & GERARD SHELLEY - TRANSL.] - The Memoirs of the Duchess of Abrantès 1830.
110646: ANROOIJ, WIM VAN [TRANSL.]. - Boek van de wraak Gods. Een Antwerpse stadsklerk kijkt naar heden, verleden en toekomst, en duidt de tekenen des tijds.
121895: ANROOIJ, FRANCIEN VAN - Groeiend wantrouwen. Onderwijsbeleid in Nederlandsch-Indië onder gouverneur-generaal D. Fock [1921-1926].
140974: ANROOIJ, DR. WIM VAN [ET AL]. - Al t' Antwerpen in die stad. Jan van Boendale en de literaire cultuur van zijn tijd.
103192: ANROOIJ, COCK VAN & FRANS GEERSTEN [EDS. - ET AL.]. - Philips Semiconductors Nijmegen 1953-2003. 50 jaar herkennen.
102829: ANROOIJ, F. VAN & W.J. FORMSMA & L.P. PIRENNE & R.A.D. RENTING & J. RINZEMA & B. WOELDERINK [EDS.]. - Nederland in stukken. Beeldkroniek van Nederlandse archieven.
164809: ANSEL OF CANTERBURY [BRIAN DAVIES & G.R. EVANS - EDS.]. - The Major Works [Includes Monologionm Proslogion and Why God Became Man]. .
170482: ANSELMUS VAN CANTERBURY [ARJO VANDERJAGT - INTROD. TRANSL. & ANNOT.]. - Over keuzevrijheid.
92036: ANSLIJN, NICOLAAS - De Brave Hendrik gevolgd door De Brave Maria. Leesboekjes voor jonge kinderen
4139996: ANSTADT, SERA - Een eigen plek. Verhalen van een opgejaagde jeugd.
4032659: ANSTEIN, H. - Rund um die Welt. in zwanzig Monaten. Geschautes und Gehörtes auf einer Missionstudienreise.
4032661: ANSTEIN, H. - Afrika wie ich es erlebte.
4137777: ANT,, BRUNO, - Belijdenissen van Christus. het leven van onze Heer beschouwd en beschreven door een simpel kloosterbroeder en Hem in alle eenvoud zelf in de mond gelegd.
101545: ANTAL, LÁSLÓ. - Questions of Meaning.
101597: ANTAL, DR. G. VON & DR. J.C.H. DE PATER [EDS.]. - Weensche gezantschapsberichten. Tweede Deel 1698-1720.
53821: ANTEN, HANS - Het bekoorlijk vernis van de rede. Over poetica en proza van F. Bordewijk
163587: ANTHIERENS, JOHAN [ED - ET AL] & BERT TOUSSAINT [ED.- ET AL. - Aspecten van de literaire biografie & Aspecten van de historische biografie [2 Vols.].
141374: ANTHOLOGIA PALATINE [M. D'HANE-SCHELTEMA - ED.]. - De spiegel van Lais.
94574: ANTHOLZ, HEINZ - Die politische Wirksamheit des Johannes Althusius in Emden
88682: ANTHOLZ, HEINZ - Die politische Wirksamkeit des Johannes Althusius in Emden.
4026063: ANTHOLZ, H. (ALTHUSIUS, JOH.) - Die politische Wirksamkeit des Johannes Althusius in Emden.
86358: ANTINK, A.J. - Klaarlichtende sterren in dezen diep duisteren nacht van verleiding en afval of Goddelijke Ondervining en Overdenking. Benevens eenige brieven door hem geschreven aan zijne vrouw, kinderen en eenige zijner vrienden en vriendinnen.
7766: ANTINK, A.J. - Klaarlichtende Sterren in dezen diep duisteren nacht van verleiding en afval of Goddelijke Ondervinding en Overdenking. Benevens Eenige Brieven door hem geschreven aan zijne Vrouw, Kinderen en eenige zijner Vrienden en Vriendinnen. Nagelaten door A.J. Antink, gewoond hebbende te Rotterdam en aldaar in den Heere ontslapen den 17 Maart 1899.
180949: ANTIQUARIAT - Antiquariat. Zeitschrift für alle Fachgebiete des Buch- und Kunstantiquariats mit den Beilagen: Der Bibliophile - Internationale Zeitschrift für Bücherfreunde.
180950: ANTIQUARIAT - Antiquariat. Zeitschrift für alle Fachgebiete des Buch- und Kunstantiquariats mit den Beilagen: Der Bibliophile - Internationale Zeitschrift für Bücherfreunde.
150795: ANTOINE-DUNNE, JEAN & PAULA QUIGLEY [EDS.]. - The Montage Principle. Eisenstein in New Cultural and Critical Contexts.
153719: ANTONELLI, MAURO [ED.]. - Psychologie der Zeitauffassung [ = Vittorio Benussi. Psychologische Schriften. Textkritische Ausgabe Band 2 [ONLY].
167758: ANTONGINI, TOM[MASO] - D'Annunzio inconnu.
55186: ANTONIDES, MEINARDUS - Twaalftal uitgezochte lijdenspredikatiën
122971: ANTONIDES, H. - Noord- en Zuidbroek in vroegere jaren.
30595: D'ANTONIO, MICHAEL - Fall from Grace. The failed crusade of the Christian right
31567: ANTONISSE, RINUS - Februariramp 1953. 50 jaar geleden, 50 jaar verder
103193: ANTONISSE, RINUS - Februariramp 1953. 50 jaar geleden - 50 jaar verder. Gedenkboek van de Watersnood in Oost-Zuid-Beveland 1953
86029: ANTONISSE, RINUS - Waterschapswerk, eb en vloed op de bevelanden
151107: ANTONOVA, IRINA & VLADIMIR TOLSTIKOV & MIKHAIL TREISTER [EDS.]. - The Gold of Troy. Searching for Homer's Fabled City.
163246: ANTONOW-OWSSEJENKO, ANTON - Stalin. Porträt einer Tyrannei.
156079: ANTONS-SUTANTO, ROSY - Op zoek naar een eigen identiteit. Continuïteit en verandering in het 'peranakan' gezin op Java.
160537: ANTOSH, RUTH B. - Reality and Illusion in the Novels of J.K. Huysmans.
151115: ANTROPOLOGY - All Roads are Good. Native Voices on Life and Culture.
140918: ANTWERPEN - - Bouwstoffen voor de geschiedenis van Antwerpen in de XIXe eeuw. Instellingen - Economie - Kultuur.
152291: ANZALONE, JOHN [ED.]. - Jeering Dreamers. Villiers de l'Isle-Adam's - L'eve future - at our fin de siècle . A Collection of Essays.
122873: APEC - - APEC in Manila: From Vision into Action. Building an Ssia-Pacific Spirit of Community [In Slipcase].
170708: APEL, KARL-OTTO - Transformation der Philosophie [2 Vols = Complete Set].
170001: APEL, KARL-OTTO - Understanding and Explanation. A Transcendental-Pragmatic Perspective.
4142748: APEL, K.O. - Transformation der Philosophie. I.Sprachanalytik, Semiotik, Hermeneutik. II.Das Apriori der Kommunikationsgemeinschaft. Hrsg. von H.G.Gadamer und G.Boehm. (STW 164 & 165)
4141054: APEL, WILLI - Gregorian Chant.
122230: APELDOORN, JO VAN - Pratiques de la description.
110505: APELDOORN, L.J. VAN - Nicolaes Everaerts [1462-1532] en het recht van zijn tijd.
164118: APELDOORN, MR. L.J. VAN - De kerkelijke goederen in Friesland. Beschrijving van de ontwikkeling van het recht omtrent de kerkelijke goederen in Friesland tot 1795 [2 Vols. Compl.].
53505: APELDOORN, L.J. VAN - De kerkelijke goederen in Friesland. Beschrijving van de ontwikkeling van het recht omtrent de kerkelijke goederen in Friesland tot 1795 (2 delen)
4140683: APELDOORN, J.L.VAN - De kerkelijke goederen in Friesland. Beschrijving van de ontwikkeling van het recht omtrent de kerkelijke goederen in Friesland tot 1795.
163047: APELT, DR. HERMANN [INTROD.]. - Das Buch der Bremischen Häfen [The Book of the Bremen Ports].
141753: APFEL, ERNST - Anlage und Struktur der Motetten im Codex Montpellier.
4142318: APOSTEL, L. & VEKEN, J.V.D. - Wereldbeelden. Van fragmentering naar integratie.
122882: APOTHÉLOZ, CHARLES - Knipkunst van Johann-Jakob Hauswirth en Louis-David Saugy.
90534: APPEL, HEINRICH - Die ersten deutschen Kolonialerwerbungen im Lichte der englischen Presse. Ein Beitrag zur Geschichte der Kolonialpolitik Bismarcks.
89909: APPEL, KAREL - De kleurige onbekende. Gedichten en tekeningen.
155798: APPEL, RENÉ [ET AL.]. - Was hij niet een arabist die vakanties doorbracht in Caïro om onleesbare geschriften te lezen ? Dick Coutinho, twintig jaar zelfstandig uitgever.
151017: APPEL, DR. O. & PAUL SORAUER - Handbuch der Pflanzenkrankheiten. Vol. I.1. - VI.1. [7 vols.]
9483: APPELIUS, JOHANNES CONRADUS - De Herformde Leer Van Den Geestlyken Staat Der Menschen, Van 'T Werk Des Geests, Van 'T Gelove, Het Genadeverbond, De Kerke, De Sacramenten, Den Kinderdoop, En Andere Gewigtige Waarheden, Verklaard, Bewezen En Verdedigd Tegen Gevaarlyke Misvattingen En Hooggaande Beschuldigingen. Behelzende mede een nader betoog van den Brief aan N.N. zynde het laatste, dat de Opsteller, over dit geschil, zal schryven.
122093: APPELO, C.A.J. - Aspects of mica-related clay minerals in hydrogeochemistry.
145820: APPENZELLER, TIM & ELLEN PHILIPS [ED.]. - Dwergen.
52051: APPERLOO-BOERSMA, K. / SELDERHUIS, H.J. - Calvijn en de Nederlanden (Met unieke Cd: Calvijn in de Gouden Eeuw)
95082: APPERLOO-BOERSMA, KARLA / SELDERHUIS, HERMAN J. - Calvijn en de Nederlanden
4139854: APPERLOO, M. - Kinderbijbel. Met illustraties.
4138266: APPLEBAUM, S. - Judaea in Hellenistic and Roman Times. Historical and Archaelogical Essays. (AStudies in Judaism and Late Antiquity 40)
141034: APPLEMAN, PHILIP & WILLIAM A. MADDEN & MICHAEL WOLFF [EDS.]. & HOWARD MUMFORD JONES [INTROD.]. - 1859. Entering an Age of Crisis.
166745: APPLETON, TONY [ED.]. - A Typological Tally. Thirteen Hundred Writings in English on Printing History, Typography, Bookbinding and Papermaking.
156879: APPLETON, PROF. E.V. & ALLEN, CAPTAIN J.S. & U.V. BOGAERDE [ET AL.]. - Printing in the Twentieth Century. A Survey. Reprint from the Special Number of The Times october 29, 1929.
100141: APPLEYARD, RON & BARBARA FARGHER & RON RADFORD - S.T. Gill. The south Australian Years 1839-1852.
146483: APPUHN, DR. HORST [ED. - ET AL.]. - Die Renaissance im deutschen Südwesten zwischen Reformation und dreissigjährigem Krieg [2 Vols. Compl.]..
160806: APPUHN, HORST - Kloster Isenhagen. Kunst und Kult im Mittelalter.
146494: APPUHN, DR. HORST [ED. - ET AL.]. - Die Renaissance im deutschen Südwesten zwischen Reformation und Dreissigjährigem Krieg [2 Vols. Compl.].
160543: APT, LEON - Louis-Philippe de Ségur. An Intellectual in a Revolutionary Age.
154925: APTHEKER, HERBERT [ED.]. & [DR. CHARLES H. WESLEY - PREF.]. - A Documentary History of the Negro People in the United States 1910-1932. VOLUME 3: From the Emergence of the N.A.A.C.P. to the Beginning of the New Deal.
143771: APULEIUS MADAURENSIS [W.H. KEULEN - ED.]. - Metamorphoses. Book I. Text, Introduction and Commentary
166516: APULEIUS [M.A. SCHWARTZ - TRANSL.]. - De gouden ezel. Metamorphosen.
55375: AQUINAS, SAINT THOMAS - Summa Contra Gentiles (Complete Set, 4 volumes in 5 bindings)
94412: AQUINATIS, S. THOMAE / AQUINO, THOMAS VAN - Opuscula Omnia, genuina quidem necnon spuria melioris notae debito ordine collecta cura et studio (5 volumes)
94408: AQUINATIS, S. THOMAE / AQUINO, THOMAS VAN - Evangelia S. Matthaei et S. Joannis, Commentaria. Tomus Primus: Evangelium Secundum Matthaeum. Tomus Secundus: Evangelium Secundum Joannem (2 volumes in 1 binding)
94406: AQUINATIS, S. THOMAE / AQUINO, THOMAS VAN - In omnes S. Pauli Apostoli Epistolas, commentaria. Volumen Primum & Secundum: Editio Quinta Taurinensis
94407: AQUINATIS, S. THOMAE / AQUINO, THOMAS VAN - Opusculum de ente et essentia. Diligentissime Recognitum / In Aristotelis Librum de Anima, Commentarium / In aristotelis Libros de sensu et sensato de memoria et reminiscentia, commentarum (3 works in 1 binding)
94405: AQUINATIS, S. THOMAE / AQUINO, THOMAS VAN - Catena Aurea in quator evangelia. Volumen Primum: Expositionen in Matthaeum et Marcum. Volumen Secundum: Expositionem in Lucam et Joannem (2 Volumes)
94409: AQUINATIS, S. THOMAE / AQUINO, THOMAS VAN - In decem libros ethicorum Aristotelis ad nicomachum expositio. Editio Novissima
94301: AQUINO, THOMAS VAN - Summa Theologica, editio altera Romana. An emendatiores editiones impressa et noviter accuratissime recognita (6 volumes)
4253: AQUINO, THOMAS VAN - Opera Omnia
110403: AQUINO, THOMAS VAN [RUDOLF ALLERS - TRANSL.]. - Über das Sein und des Wesen. Deutsch - Lateinische Ausgabe.
4142251: AQUINO, THOMAS VON - Summe der Theologie. Zusammengefasst, eingeleitet und erläutert von J.Bernhart. I. Gott und Schöpfung. II. Die sittliche Weltordnung. III. Der Mensch und das Heil. (KTB 105, 106, 109).
4067915: ARAB, M. - Andere gedachten. Notities bij getallen en verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament.
131961: ARAGO, JACQUES [JULES JANIN - INTROD.] - Voyage autour du monde. Nouvelle Edition. Precedee d'une introduction de Jules Janin.
95562: ARAI, SASAGU - Die Christologie des Evangelium Veritatis. Eine Religionsgeschichtliche untersuchung
4011068: ARAI, S. - Die Christologie des Evangelum Veritatis. Eine Religionsgeschichtliche Untersuchung.
168096: ARANAL-SERENO, NMARIA LOURDES & JOSEPH SEDFREY SANTIAGO [EDS]. - The Asean: Thirty Years and Beyond.
153830: ARASARARNAM, SINNAPPAH - François Valentijn's Description of Ceylon.
102676: ARBEEK, SIBO [ED.]. - Scholenbouwprijs 2006. Mijn school is uniek omdat...
94221: ARBENZ, EMIL (HERAUSGEGEBEN) - Die Vadianische briefsammlung der Stadtbibliothek St. Gallen VI. I. Hälfte, 1541-1545
94218: ARBENZ, EMIL (HERAUSGEGEBEN) - Die Vadianische Briefsammlung der Stadtbibliothek St. Gallen. IV. 1526-1530. Die Chronik des Hermann Miles
94216: ARBENZ, EMIL / WARTMANN, HERMANN (HERAUSGEGEBEN) - Die Vadianische Briefsammlung der Stadtbibliothek St. Gallen. V. I Hälfte. 1531-1540
94217: ARBENZ, EMIL (HERAUSGEGEBEN) - Die Vadianische Briefsammlung der Stadtbibliothek St. Gallen. II. 1519-1522. Friedricht VII. Der letzte Graf von Toggenburg. Das Lütisburger Copialbuch in Stuttgart. Die Offnung des Hofes denken
94219: ARBENZ, EMIL (HERAUSGEGEBEN) - Die Vadianische Briefsammlung VII. Ergänzungsband. Nachträge aus den Jahren 1513-1550
94220: ARBENZ, EMIL (HERAUSGEGEBEN) - Die Vadianische Briefsammlung der Stadtbibliothek St. Gallen. VI. II. Hälfte, 1546-1551.
122972: ARBERRY, ARTHUR J. - Omar Khayyam. A New Version based upon Recent Discoveries.
91761: ARBIOL CARLOS GIL - Qué se sabe de... Pablo en el naciente cristianismo.
143535: ARBMAN, HOLGER - The Vikings.
153078: ARCHEOLOGIE - Das Museum für Spätantike und byzantinische Kunst.
102556: ARCHEOLOGIE - Römer Illustrierte Vol. 1 & 2.
164098: ARCHEOLOGIE - I Gotti.
121666: ARCHEOLOGY - - Underwater Archeology. A Nascent Discipline.
123391: ARCHER, MICHAEL. [ED.]. - Carnivorous Marsupials. Vol. II [only].
156957: ARCHER, CAROLINE - The Kynoch Press. The Anathomy of a Printing House 1876-1981.
4300523: ARCHER JR. G.L. - A Survey of Old Testament Introduction.
103391: ARCHIBALD, E.H.H. - The Dictionary of Sea Painters of Europe and America.
123560: ARCHIBALD, E.H.H. & RAY WOODWARD [ILLUSTR.]. - The Wooden Fightingshaip in the Royal Navy AD 897 - 1860.
144640: ARCHIBALD, ROBERT R. - A Place to Remember. Using History to Build Community.
130192: ARCHITECTURE - Beelschoon beton.
142033: ARCHITECTURE - Converted Monasteries / Monasteres convertis / Herbestemde kloosters.
104015: ARCHITECTURE - Die Nürnberger Holzschnitte der Dürerzeit. Band 1: Albrecht Dürer. Sämtliche Holzschnitte. Band 2: Meister um Dürer. Nürnberger Holzschnitte aus der Zeit um 1500-1540 [2 Vols. in Slipcase].
104031: ARCHITECTURE - Cathedrals.
103992: ARCHITECTURE - - Het Huis. Oud & Nieuw. Maandelijks Prentenboek gewijd aan Huis en Inrichtingbouw en Sierkunst [12 issues - complete year].
104409: ARCHITECTURE - Deutsche Baukunst des Mittelalters / Old German Architecture / Ancienne architecture Allemande.
180562: ARCHITECTURE - Anhaltische Schlösser in Geschichte und Kunst.
140082: ARCHITECTURE - Wasser im Barock.
166151: ARCHITECTURE - Ontwerpen met VBI kanaalplaatvloeren. Gebouwconcepten in beeld. Handboek voor architecten.
155984: ARCHITECTURE - De oorsprong van de moderne architectuur. Een geschiedenis in documenten.
104095: ARCHITECTURE - Modulus. The University of Virginia School of Architecture Review.
104096: ARCHITECTURE - Modernes Deutschland.
102577: ARCHITECTURE - Antoni Gaudí (1852-1926).
142497: ARCHITECTURE - Het nieuwe ornament. Gids voor de renaissance-architectuur en -decoratie in de 16de eeuw in Nederland.
101347: ARCONADO, C.M. [BEP ZODY - ED.]. - Het leven van Greta Garbo.
93144: ARDAGH, JOHN / JONES, COLIN - Atlas van Frankrijk
142241: ARDENNE, BARON V. & P. VERNOULLI & HANS BRUHNSEN [EDS. - ET AL.]. - Illustrierte Geschichte des Weltkrieges 1914 / 19. [9 Vols. Compl.].
100568: ARENA - - The Arena [Issues 1 - 18 in 3 Bindings]. Incorporating University and Public School Life, and Amateur Sport.
55341: AREND, J.P. - Algemeene geschiedenis des vaderlands, van de vroegste tijden tot op heden. Derde deel, van het jaar 1581 tot 1795 na Christus, vijfde stuk. Met platen, kaarten en portretten
84258: AREND, J.P. - Geschiedenis der Spaansche protestanten en van hunne vervolging door Filips II
155537: AREND, STEFANIE & THOMAS BORGSTEDT & NICILA KAMINSKI & DIRK NIEFANGER [EDS.]. - Anthropologie und Medialität des Komischen im 17. Jahrhundert [1580-1730]. Salomo in Schlesien. Beiträge zum 400. Geburtstag Friedrich von Logaus [1605-2005].
152185: AREND, O. VAN DEN - Zeven lokale baljuwschappen in Holland.
96040: ARENDINA, ANNETTE - De preeken van Scheleiermacher
152144: ARENDS, JACQUES & MATTHIAS PERL [EDS.]. - Early Suriname Creole Texts. A Collection of 18th-century Sranan and Saramaccan Documents.
167807: ARENDS, JAN [THIJA WIEREMA & NICO KEUNING - EDS]. - Vrijgezel op kamers.
164628: ARENDS, AGAATH - Het land. Een emotionele en kritische ontdekkingsreis
100978: ARENS, DETLEV - Flandern. Das flämische Belgien: Die einzigartige Städtelandschaft um Brüssel, Brügge, Gent und Antwerpen.
4046872: ARENS, A. - Die Psalmen im Gottesdienst des Alten Bundes. Eine Untersuchung zur Vorgeschichte des christlichen Psalmengesanges. (Trierer Theologische Studien 11)
90511: ARENSON, SARAH - The encircled sea. The mediterranean maritime civilization.
161152: ARENTS, PROSPER. - De Vlaamse schrijvers in het Engels vertaald 1481-1949.
122682: ARENTS, PROSPER. - De Vlaamse schrijvers in het Engels vertaald 1481-1949.
130272: ARENTS, PROSPER [FRANS BAUDOUIN & LIA BAIDOUIN & ELLY COCKX-INDESTEGE & JACQUES DE BIE & MARCUS DE SCHEPPER] - De Bibliotheek van Pieter Pauwel Rubens: een reconstructie.
161588: ARENTS, PROSPER - Zuidnederlandse Vondeldrukken en Vondelstudies. Addenda en Corrigenda.
157507: ARENTS, AM. & DR. J. VAN MIERLO [INTROD.]. - Jacob van Maerlant. Proeve van bibliografie.
31681: AREOPAGIET, PSEUDO-DIONYSIUS DE - Over mystieke theologie
168537: ARETIN, KARL OTMAR FREIHERR VON - Heiliges Römisches Reich 1776-1806. Reichsverfassung und Staatssouveränität [2 Vols. Compl.].
145801: ARGUEDAS, JOSE MARIA - Bibliografia del folklore Peruano.
166043: ARGUEDAS, JOSE MARIA - De wegen van het bloed.
90406: ARHAMMER, N.R. E.A. - Miscellaneo Frisica, in nije bondel Fryske stúdzjes. Een nieuwe bundel Friese studies. A new collection of Frisian studies.
4015773: ARIAENS, A. (DANTE) - Dante en de kerk.
101905: ARIAS, FLORENCIO COBO & MIGUEL CORES RAMBAUD & MATILDE ZARRACINA VALCARCE - Guia Basica de Monumentos Asturianos.
4134776: ARIAS, J. (COELHO, P.) - Paulo Coelho. Confessions of a Pilgrim.
103627: ARIBETON, OLIVIER - Les Gramont portraits de famille. XVIe - XVIIIe siècles.
103626: ARIBETON, OLIVIER - Les Gramont portraits de famille. XVIe - XVIIIe siècles.
140857: ARIËNS KAPPERS, DRS. E.H. - S. Jessurun de Mesquita.
4142827: N.N. (ARIËNS, ALFONS) - (4 boeken over Alfons Ariëns). W.v.d.Pas: Alfons Ariëns - H.Lohman: Er zijn weinig heilige pastoors. 1978 - Jan Nieuwenhuis: Vooruit en omhoog. Een levensbeeld van Alfons Ariëns. 1947 - Stellingen en artikelen voor te leggen in de zaak der Zalig- en Heiligverklaring.
146520: ARIÈS, PHILIPPE - De ontdekking van het kind. Sociale geschiedenis van School & Gezin.
100664: ARIÈS, PHILIPPE & GEORGES DUBY [EDS.]. - Van het feodale Europa tot de Renaissance [Geschiedenis van het persoonlijk leven].
140108: ARIÈS, PHILIPPE & GEORGES DUBY [EDS.]. - Geschiedenis van het persoonlijk leven [5 Vols. compl.].
143595: ARIÈS, PHILIPPE - Het beeld van de dood.
100421: ARIÈS, PHILIPPE & GEORGES DUBY [EDS.]. - Geschiedenis van het persoonlijk leven. Van het Romeinse Rijk tot het jaar duizend.
4142949: ARIETI, S. - Creativity. The Magic Synthesis.
123388: ARIJ & PALESTINIAN MINISTRY OF ENVIRONMENTAL AFFAIRS [EDS]. - Localizing Agenda 21 in Palestine. In Cooperation with the Palestinian Ministry of Environmental Affairs
92085: ARIMINO, GREGORII DE - Registrum Generalatus, 1357-1358
154111: ARION, FRANK MARTINUS - Intimiteiten van het schrijven. Essays.
163432: ARISTOPHANES [MARIAM PARRY - ILLUSTRATIONS & DUDLEY FITTS - INTROD.]. - The Birds [In Slipcase].
4142831: ARISTOTELES, - Physikvorlesung. Übersetzt von H.Wagner. 3., unveränderte, durch ein Nachbemerkung ergänzte Auflage. (Aristotels Werke in deutscher Übersetzung. Band 11)
104908: ARISTOTLE [H. TREDENNICK - TRANSL.]. - The Metaphisics. Books I - IX.
30817: ARKEL, DICK VAN - Voor ons de zondvloed. Een onderzoek naar de ontwikkelingen in de doopliturgie aan de hand van het zondvloedgebed
145847: ARKEMA, N. [ET AL.]. - Mr. P.J. Oud gezien door zijn tijdgenoten.
145415: ARKESTEIJN-VAN WILLIGEN, MAUD [ET AL.]. - Jan Amos Comenius. De Moederschool. Over de vorming en opvoeding van het jonge kind
168799: ARKESTEIJN-VAN WILLIGEN, MAUD [ET AL.]. - Acta Comeniana. Internationale Revue für Studien über J.A. Comenius/ International Review of Comenius Studies / Archiv pro bádání o zivote a díle Jana Amose Komensého [Vol. 10 - XXXIV].
142897: ARKIEMAN, T.J. - Suriname. Het vergeten land.
95157: ARKOUN, MOHAMMED - Islam in discussie, 24 vragen over de islam
167744: ARKWRIGHT, JOHN P. - Cabinet-Making for Amateurs. A Practical Handbook on the Making of Various Articles of Furniture.
164599: ARLOTT, NORMAN - A Field Guide to the Birds of the Paleartic non-passerines.
102749: ARMALY, FAREED - Brea-kd-own.
140158: ARMAND, LOUIS [FOREW.]. - Lexique général des termes ferroviaires. Lexique en cinq langues / General Lexicon Railway Terms. Vocabulary in Five Llanguages
153145: ARMANDO & CORNELIS BASTIAAN VAANDRAGER & HANS VERHAGEN & HANS SLEUTELAAR [ET AL.]. - De nieuwe Stijl. Werk van de internationale avant-garde / The New Style. Work of the International Avant-Garde. Dee / Volumel 2 [only].
141909: ARMANDO - Malerei.
157780: ARMANO & JOHNNY VAN DOORN & DRS. P. & SIMON VINKENOOG & JAN SIEBELING [ET AL.]. - Plaats van ontmoetingen. Hijman Boeken.
154839: ARMAO, ERMANNO - In giro per il mar egeo con Vincenzo Coronelli. Note di topologia, toponomastica e storia medievali dinasti e famiglie Italiane in Levante.
4050144: ARMESTO, F.F. & WILSON, D. - Reformatie. Christendom en de wereld 1500-2000.
9810: ARMINIUS, JACOBUS - Brieven van verscheyde Vermaerde en Geleerde Mannen deser eeuwe: Voornamelijk van Jacobus Arminius, J. Uytenbogaert, Hugo de Groot, S. Episcopius, N. Grevinchovius, C. Niëllius, &c. Waer in Veelderhande hoochwichtige Theologische materien en saecken, Den stand der kercken betreffende, verhandelt werden. Noyt voor desen gedruckt.
10061: ARMINIUS, JACOBUS - Zedich Ondersoeck, Op het Boecxken, Welck D. Gvilhelmvs Perkinsivs, een seer gheleert Theologant, voor eenighe jaren uytgegheven heeft vande maniere ende ordre der Predestinatie. Mitsgaders oock vande grootte der Goddelijcker ghenade. Wt het Latijn in Nederduytsche tale overgeset. Is hier tusschen de woorden D. Arminij inghevoeght den gheheelen text D. Perkinsij, die in dit boeck wedergheleydt wordt.
92000: ARMINJON, VICTOR - Monique de Thagase. La grande africaine
150465: ARMSTRONG, KAREN & R.B.I. BERLANG-VERLAAN - A History of God. The 4000 Year Quest of Judaism, Christianity and Islam.
47901: ARMSTRONG, BRIAN G. - Bibliohraphia Molinaei. An Alphabetical, Chronological and Descriptive Bibliography of the Works of Pierre Du Moulin (1568-1658) (Travaux du Grand Siècle, No VII)
104925: ARMSTRONG, KAREN & R.B.I. BERLANG-VERLAAN - Een geschiedenis van God. Vierduizend jaar jodendom, christendom en islam.
4061704: ARMSTRONG, KAREN - De Strijd om God. Een geschiedenis van het fundamentalisme. Vertaald door C.Kloos, A.Witteveen en S.Lachmann.
140540: ARMSTRONG, KAREN & R.B.I. BERLANG-VERLAAN - Een geschiedenis van God. Vierduizend jaar jodendom, christendom en islam.
142553: ARMSTRONG, KAREN - Mohammed. Een westerse poging tot begrip van de islam.
4000835: ARMSTRONG, G.T. - Die Genesis in der Alten Kirche. Die drei Kirchenväter. (Justin, Irenaeus, Tertullian)
30880: ARMSTRONG, KAREN - In the Beginning. A New Interpretation of Genesis
165406: ARMSTRONG, KAREN - Door de nauwe poort. Mijn zeven kloosterjaren, een spirituele ontdekkingsreis.
165235: ARMSTRONG, KAREN - De grote transformatie. Het begin van onze religieuze tradities.
164713: ARMSTRONG, DAVID & LORNA LLOYD & JOHN REDMOND [EDS.]. - International Organisation in World Politics.
4049661: ARMSTRONG, KAREN - (5 hardbacks). A Short History og Myth - The Battle for God - The Great Transformation - Through the Narrow Gate - The Spiritual Staircase.
4139270: ARMSTRONG, K. - De bijbel. De biografie.
140146: ARMSTRONG, KAREN & R.B.I. BERLANG-VERLAAN - Jeruzalem. Een geschiedenis van de Heilige Stad.
170612: ARMSTRONG, DAVID M. & NORMAN MALCOLM - Consciousness and Causality. A Debate on the Nature of Mind.
4070254: ARMSTRONG, KAREN - De dood van God. Voordrachten.
151376: ARMSTRONG, KAREN - Holy War. The Crusades and their Impact on Today's World.
4004779: ARMSTRONG, KAREN - Een geschiedenis van God. Vierduizend jaar jodendom, christendom en islam.
4053610: ARMSTRONG, KAREN - Jeruzalem. Een geschiedenis van de Heilige Stad.
4133837: ARMSTRONG, KAREN - De grote transformatie. Het begin van onze religieuze tradities.
4133916: ARMSTRONG, KAREN - Boeddha. Vertaald door Jan Braks
4140882: ARMSTRONG, K. - De kwestie God. De toekomst van religie.
4143629: ARMSTRONG, K. - Buddha.
156734: ARN, MARY-JO & HANNEKE WIRTJES & HANS JANSEN [EDS.]. - Historical & Editorial Studies in Medieval & Early Modern English for Johan Gerritsen.
151488: ARNASON, H.H. - A History of Modern Art. Painting - Sculpture - Architecture.
47461: ARNAUD, E. - Histoire des Protestants de Provence du Comtat Venaissin et de la Principauté d'Orange (avec une carte dérouler de l'ancienne Provence) Volume Premier, Provence. Volume Second, Comtat Venaissin et Principauté d'Orange
86359: ARND, JOH. - Joh. Arnd's Leer- en troostboek, ten gebruike bij de boeken van het Ware Christendom. Het paradijshofje, met gedichten van Mr. H.J. Koenen. De leerredenen over de tien plagen van Egypte. Het leven van den zalig ontslapenen door Dr. Fred. Wilh. Krumacher.
4141107: ARNDS, JOHANN - Paradies-Gärtlein voller Christliger Tugenden. Wie solche zur Uebung des wahren Christenthums durch andächtige, lehrhafte und trostreiche Gebete in die Seele zu pflanzen. Sammt beigefügtem dreifachen Register und einem Titelbild.
162218: ARNDT, HELMUT - Alfred Brehm. Reisen im Sudan 1847-1852.
4063894: ARNDT, J. - Het derde boek van het Ware Christendom. over de innerlijke mens. Opnieuw vertaald en van toelichting voorzien door J.Happee.
8570: ARNDT, JOHANN - Vier Boecken van het Waere Christendom, Dat is, oprechte Practyke en Oeffeninge der Godsaligheyd. WAARBIJ: Thien Scchoone Geest en Leer-rijcke Predicatien, Van de thien Egyptische grouwsame en schrickelijcke Plagen. Welke den Man Gods, voor den verstockten Koningh Pharao in Egypten, korts voor den uyttocht der Kinderen Israels, door Godes werckingh heeft gedaen, op wat wijse alsulcke plagen Geestelijcker wijse, voor den eynde des Werelts sullen weder-komen, en over dat Menschelijcke geslacht, voornamentlijck over het tegenwoordige verstockte Christendom gaen ende verhenght sal werden.
88617: ARNDT, E.M. - Holland en de hollanders
4142928: ARNDT, JOHANN - True Chistianity. Translation and Introductinbg by P.Erb. Preface by H.A.Oberman.
9484: ARNDT, JOHANN - Alle VI. Geestryke Boeken van het Waare Christendom, Benevens der zelver byhoorende Tractaatjes, en syne Tien Predikatien over de Plagen van Egypten, Voor dezen in 't Nederduits uitgegeven door Mr. Zacharias Dezius, En nu na de Nieuwste Hoogduitsche Drukken, met veele Noodige Aanmerkingen, Ophelderingen, Kant-teekeningen, Gebeden, Toepasselyk op ieder Capittel, Register, en nieuwe Zinryke koopere Plaaten, merkelyk vermeerdert en verbetert. Door een groot Liefhebber van Johan Arendts Schriften.
166790: ARNER, ROBERT D. - Dobson's Encyclopaedia. The Publisher, Text and Publication of America's First Britannica, 1789-1803.
166355: ARNHEIM, ROGER - Wettelijk statuut van ondersoorten binnen de avifauna van de Europese Unie / Statut legal des sous-especes relatives a l'avifauna de l'Union Europeenne.
141832: ARNHEM - - Panorama Arnhem. Erfgoednota 2008-2012. Ontwerp.
4143744: N.N. (ARNHEM) - Orde der Feest- en Lijdensteksten ten gebruike van de Ned.Herv.Gemeente te Arnhem.
140659: ARNHOLD, HERMANN [ED. - ET AL.]. - Die Brabender. Skulptur am Übergang vom Spätmittelalter zur Renaissance.
155503: ARNIM, MANFRED VON [ED.]. - Handschriften und Miniaturen aus dem deutschen Sprachgebiet [In Slipcase].
155502: ARNIM, MANFRED VON [ED.]. - Mittelalterliche Handschriften und Miniaturen [In Slipcase].
155501: ARNIM, MANFRED VON [ED.]. - Fünfundfünfzig frühe deutsche Drucke [1471-1554]. [In Slipcase].
100880: ARNOLD, HEINZ LUDWIG [ED.]. - Literaturbetrieb in der Bundesrepublik Deutschland. Ein kritisches Handbuch.
4072498: ARNOLD, H.L. (HRSG.) (BLOCH, E.) - Ernst Bloch.
101137: ARNOLD, GOTTFRIED E. - Die Sprache und ihre Störungen [Stimm- und Sprachheilkunde Volume/Band 2].
104871: ARNOLD, DIETER - Die Tempel Ägyptens. Götterwohnungen, Kultstätten, Baudenkmäler.
10108: ARNOLD, GOTTFRIED - Waare Afbeelding der Eerste Christenen. Volgens hun Leevendig Geloof, en Heylig Leeven. Uyt de getuygenissen, voorbeelden, en redenen der oudste en achtbaarste Kerkelyke Schryveren, volgens de waarheyd der eerste en eenigste Christelyke Godsdienst, allen Liefhebberen der Geschiedenissen, en voornaamelyk der Aaloudheyd, als een nutte Kerkelyke Historie, Getrouwlyk en onzydiglyk voorgesteld. Uyt het Hoogduytsch vertaald door Willem Sewel. Met kopere Plaaten vercierd.
4062337: ARNOLD, P. - Kerk in beweging. Overwegingen van een monnik.
156773: ARNOLD, UDO - Stadt und Orden. Das Verhältnis des Deutschen Ordens zu den Städten in Livland, Preussen und im Deutschen Reich.
131979: ARNOLD, DIETER - Die Tempel Ägyptens. Götterwohnungen, Kultstätten, Baudenkmäler.
30444: ARNOLD, F.X. E.A. - Handboek van de pastoraaltheologie. Praktische theologie over de kerk in haar huidige situatie. Deel 1
95565: ARNOLD, PATRICK M. - Gibeah. The search for a Biblical City. Journal for the Study of the Old Testament, Supplement Series 79
88966: ARNOLD, C.FR. - Die Vertreibug der Salburger Protestanten und ihre Aufnahme bei den Glaubensgenossen. Ein kulturgeschichtliches Zeitbild aus dem achtzehnten Jahrhundert. Mit 42 zeitgenössischen Rupfern.
47382: ARNOLD, T.J.I. - Bibliographie de l'oevre de Lucas Jansz Waghenaer
54292: ARNOLD, GOTTFRIED - Unparteiische Kirchen- und Ketzerhistorie vom Anfang des Neuen Testaments bis auf das Jahr Christi 1688. II. 3. 4.
103485: ARNOLD, SIR THOMAS W. - The Caliphate.
167538: ARNOLD, RALPH - Orange Street & Briackhole Lane.
123019: ARNOLD, UDO & CLEMENS GUIDO DE DIJN & MICHEL VAN DER EYCKEN [ET AL.]. - Le bailliage des Joncs dans la région rhénano-mosane.
131766: ARNOLD, THOMAS - The Renaissance at War.
89743: ARNOLD, DIETMAR - Neue Reichskanzlei und Führerbunker. Legenden und Wirklichkeit. Unter Mitarbeit von Reiner Janick.
104856: ARNOLD, EVE - En Chine.
4140259: ARNOLD, A.J. - Judaism. Myth, Legend, History, and Custom,from the Religious to the Secular. Ed. by K.Roth.
4138122: ARNOLD, E.G. - Het genootschap Christo Sacrum te Delft. Privatisering van de godsdienst omstreeks 1800.
121470: ARNOLDI, FRANK [ED.]. - Wat, waarom en hoe? Practische wenken en raadgevingen voor het dilettanten - tooneel.
103111: ARNOLDO, FR. M. - Gekweekte en nuttige planten van de Nederlandse Antillen.
91480: ARNOLDUS, DOREEN - Family, family firm, and strategy. Six Dutch family firms in the food industry 1880-1970.
100226: ARNOLDUSSEN, PAUL & HANS OLINK - Twee broers, drie levens. Henri en Anton Pieck.
165451: ARNOLDUSSEN, PAUL & ALICE VAN DIEPEN [EDS.]. - Nieuw-Zuid.
165163: ARNOLDUSSEN, PAUL - Amsterdam 1928. De Spelen in Nederland.
4060692: ARNONI, M.S. - Moeder was niet thuis voor haar begrafenis. Verslag van een reis door een verloren vaderland. Een overlevende van Auschwitz-Birkenau terug in Polen.
4140351: ARNONI, M.S. - De overlevenden tellen niet.
167896: ARNOUD, GEORGES - Het loon van de angst.
47063: ARNOULD-BÉHAR, CAROLINE/LEMAIRE, ANDRÉ (ED.) - Jerusalem Antique et Medievale. Mélanges en l'honneur d'Ernest-Marie Laperrousaz. (Collection de la Revue des Etudes juives)
46405: ARNOULD-BÉHAR, CAROLINE/LEMAIRE, ANDRÉ (ED.) - Jerusalem Antique et Medievale. Mélanges en l'honneur d'Ernest-Marie Laperrousaz. (Collection de la Revue des Etudes juives)
4020294: ARNTZ, J. - De ander tegemoet. Ethische verkenningen.
81361: ARNTZEN, M.J. - Het primaat van de paus
4006487: ARNTZEN, M.J. (OSIANDER, A.) - Mystieke rechtvaardigingsleer. Een bijdrage ter beoordeling van de theologie van Andreas Osiander. (Diss.)
161560: ARNTZEN, DR. M.J. - Het primaat van de paus.
96090: ARNTZEN, MARINUS JOHAN - Mystieke rechtvaardigingsleer. Een bijdrage ter beoordeling van de theologie van Andreas Osiander
87528: ARNTZEN, MARINUS JOHAN - Mystieke rechtvaardigingsleer. Een bijdrage ter beoordeling van de theologie van Andreas Osiander
4143124: ARNTZEN, M.J. - De crisis in de gereformeerde kerken.
4300281: ARNTZEN, M.J. - en theologenleven in woelige tijden. (AD Chartas-reeks 7)
10152: N.N./(ARNTZENIUS, OTTO) - Dionysii Catonis Disticha, de Moribus ad filium. Cum notis integris Scaligeri, Barthii, Daumii. Scholiis atque Animadversionibus Selectis Erasmi, Optii, Wachii. Et Metaphrasi Graeca Planudis et Scaligeri. Quibus accedunt Boxhornii Dissertatio et Henrici Cannegieteri Rescripta Bohxorno de Catone. Nec non Joan. Hild. Withofii Dissertationes Binae de Distichorum Auctore et Vera Illorum Lectione. Recensuit, suasque adnotationes addidit Otto Arntzenius. Editio altera auctior & emendatior.
123553: ARON, RAYMOND - The Century of Total War. A brilliant and far-reaching study of the history of our time.
152073: ARON, JAQUES - La Cambre et l'architecture. Un regard sur le Bauhaus Belge.
180367: ARON, PAUL & RIA CAUCHTE & NICOLE DELRUELLE-VOSSWINKEL [EDS - ET AL.]. & [RENAAT VAN DER LINDEN, - FOREW.]. - Verliefd - Verloofd - Getrouwd. Huwelijksgebruiken in Vlaanderen en Wallonië vroeger en nu.
164345: ARON, ROBERT & ÉTIENNE BORNE [EDS. - ET AL] - Jezus.
101207: ARON, RAYMOND - L'histoire et ses interprétations. Entretiens autour de Arnold Toynbee.
154867: ARONOFF, JOEL - Psychological Needs and Cultural Systems. A Case Study.
141180: ARONSON, THEO - The King in Love. Edward VII's Minaressen.
141189: ARONSON, THEO - The King in Love. Edward VII's Mistresses.
122393: ARONSON, THEO - A Family of Kings. The Descendants of Christian IX of Denmark.
4062769: ARONSON, C. - Verstrooiing. 40 ontmoetingen met Israël.
86251: AROSIUS, THEO - De geheimen van Gizeh. De mysterieuze en goddelijke betekenis van getallen
102576: ARPOTS, ROBERT [ED.]. - Internationale boekkunst. Catalogus van een bijzondere collectie.
102750: ARRAS, J. [INTROD.]. - Sint-Gummarus. Iconografie en Verering. Catalogus.
85201: ARRENBERG, R. - Uit het leven van groote mannen. Boeiende verhalen en karaktertrekken. Met 3 gekleurde platen.
160985: ARRINGTON, ROBERT L. [ET AL.]. - Philosophical Logic.
170912: ARRINGTON, A. - Wittgenstein and Philosophy of Religion. Self and Personal Identity in the Eighteenth Century.
4137654: ARRINGTON, R.L. - Western Ethics. An Historical Introduction.
4064639: ARRONDO, E.G. - El Camino de Santiago. Textos y Fotografias.
131970: ARROSENBLUM, ROBERT & H.W. JANSON - Art of the Nineteenth Century. Painting and Sculpture.
156319: ARROWSMITH-BROWN, J.H. [TRANSL.]. & RICHARD PANKHURST [ANNOT.]. - Prutky's Travels to Ethiopia and other Countries.
143558: ARROYO, STEPHEN - De Horoscoop, een Energiepatroon. De 4 elementen, De Planeten en Tekens.
155573: ARSENIEV, NICOLAS - La sainte Moscou. Tableau de la vie religieuze et intellectuelle russe au XIXe siècle.
102794: ART - Der Weg. München 1919.
181169: ART - - The Golden Age of Naples. Art and Civilization Under the Bourbons 1734 - 1805 [2 Vols. Compl.].
141554: ART - Gentse Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis Volume / Deel VII - 1941.
151345: ART TREASURES - Treasures of the World [Set of 17 Volumes].
150642: ART - Hommage à Claude Monet [1840-1926].
180870: ART - Ikat patterns from Indonesia, Malaysia and India.
151637: ART - H.R. Giger ARh +
104061: ART - Aelbert Cuyp en zijn familie. Schilders te Dordrecht. Gerrit Gerritsz. Cuyp - Jacob Gerritsz. Cuyp - Benjamin Gerritsz. Cuyp - Aelbert Cuyp. Schilderijen/tekeningen.
4140618: ARTAUD, M.LE CHEVALIER, (PIE VII) - Histoire du Pape Pie VII.
152209: ARTELT, WALTER & EDITH HEISCHKEL & GUNTER MANN & WALTER RÜEGG [EDS.]. - Städte, Wohnungs- und Kleidungshygiene des 19. Jahrhunderts in Deutschland. Vorträge eines Symposiums.
152210: ARTELT, WALTER & WALTER RÜEGG [EDS.]. - Der Arzt und der Kranke in der Gesellschaft des 19. Jahrhunderts. Vorträge eines Symposiums.
156689: ARTHURSON, IAN - The Perkin Walback Conspiracy 1491-1499.
100466: ARTILLAC BRILL, P.J. D' - Beknopte geschiedenis der Nederlandse ridderorden.
102143: ARTILLAC BRILL, P.J. D' - Beknopte geschiedenis der Nederlandse ridderorden.
156333: ARTMUTHESIUS, ANNA - De zijden stoffen in de Schatkamer van de Sint Servaaskerk te Maastricht
142443: ARTOLA, MIGUEL - La monarquia de España.
145060: ARTROUIR, EUGÈNE - Hedendaagse Buitenlandse Prenten. Schenking Eugène Rouir.
142258: ARTS, W.A. (ED. ET ALL.) - Tempora mutantur. Over maatschappelijke verandering en ontwikkelingen in het sociale denken.
121519: ARTS, DR. P. MATHIAS - Het dubbelklooster Dikninge.
153976: ARTS, A.W.P. - Het briefpostwezen te 's-Hertogenbosch [Ontstaan en ontwikkeling 1399-1806].
164873: ARTS, NICO & JOESKE NOLLEN - Een bed van botten. Het archeologisch onderzoek van de middeleeuwse Catharinakerk in Eindhoven in beeld / A Bed of Bones. The archeological investigation of the medieval Churrch of St. Catharine in Eindhoven - a story in pictures.
162162: ARTS, WILHELMUS ANTONIUS & LOEK HALMAN [EDS.]. - European Values at the Turn of the Millennium.
152212: ARTS, NICO & JOS DEEBEN [& JAN BROERTJES]. - Prehistorische jagers en verzamelaars te Vessem: een model.
132000: ARTS, NICO - Marcus van Eindhoven. Een archeologische biografie van een middeleeuws kind.
4074142: ARTS, H. - Dagboek van een Godzoeker.
4074202: ARTS, H. - Zie, Ik ben met u. Over godservaringen.
161775: ARTTUPAN, HARRY & JANS TIMMER - Drents zilver 1650 - 1900.
140645: ARTWALSH, AMY & EDWIN BUIJSEN & BEN BROOS [EDS.]. - Paulus Potter. Schilderijen, tekeningen en etsen.
104453: ARTWESCHER, PAUL - Jean Fouquet et son temps.
121008: ARTZ, ALEXANDER & DIEDERIK VAN GOETHEM - PHOTOGR.]. - Industrielandschappen. 10 routebeschrijvingen voor wandelingen langs industriële monumenten in Nederland [in Box].
100935: ARTZ, FREDERICK B. - The Mind of the Middle Ages. An Historical Survey A.D. 200-1500.
31252: ARU, C. - La Galerie Sabauda de Turin (Les Primitfs Flamands. I. Corpus de la peinture des anciens Pays-Bas meridionaux au quinzieme siecle. Fascicule 5)
100272: ARUNDINIS PISCATORII, J.F. [ = J.F. VAN HENGEL]. - Schetsen uit het Hilversumsche volksleven.
164712: ARVANITOPOULOS, CONSTANTINE - Turkey's Accession to the European Union.
181140: ARWAS, VICTOR - Félicien Rops.
130155: ARZIMOWITSCH, L.A. - Gesteuerte thermonukleare Reaktionen.
81822: AS, H.H.J. VAN E.A. - Vrede, vrijheid, vaderland, Nederlandse protestanten en de Vrede van Munster
31863: AS, JOHANNES JACOBUS VAN - Skulbelydenis en genadeverkondiging in die Ou Testament (Confession and Pardon of Sin in the Old Testament). With a summary in English
90716: AS, G.G. VAN - November-Alarm. De revolutie-bedreiging van Nederland November 1918.
104872: AS-VIJVERS, ANNE MARGREET & HENK SCHAFTENAAR [EDS.]. - De Weeshuiskazerne van Naarden. Over susreren, soldaten, walen en wezen.
143127: AS-VIJVERS, ANNE MARGREET & JOS. M.M. HERMANS & GERDA C. HUISMAN [EDS.]. - Manuscript Studies in the Low Countries.
103267: AS-VIJVERS, ANNE MARGREET & SASKIA VAN BERGEN & MARTA BIGUS [EDS. - ET AL.]. - Beeldschone boeken. De middeleeuwen in goud en inkt.
142828: AS, AAD VAN - In het hol van de leeuw.
140088: ASAD, MOHAMMED AL [ED. - ET AL.]. - The Umayyads. The Rise of Islamic Art. Islamic Art in the Mediterranean [Jordan].
123550: ASARINA, DR. N. & DR. E.I. ITKINA & DRS. M. VAN OS [EDS]. - Engelen, monniken en demonen. Naïeve kunst uit het oude Rusland.
143521: ASBREUK, B.E. [ET AL.]. - Onder de marktlinde. Haaksbergenaren aan de praat.
87185: ASCH VAN WIJCK, A.M.C. VAN - Het werk des Heilgen Geestes
121771: ASCH, SCHALOM - Een pogrom. Vertelling door Schalom Asch - geautoriseerde vertaling van Joseph Gompers.
121808: ASCH, SCHALOM - Bilder aus dem Ghetto.
121828: ASCH, SCHALOM - Bilder aus dem Ghetto.
154957: ASCHERSON, NEAL [TINKE DAVIDS - TRANSL.]. - Zwarte Zee. Een schitterende gids naar de rand van de antieke wereld.
4047313: N.N. (ASCHKENASY, Y.) - Tora met hart en ziel. Artikelen aangeboden aan Yehuda Aschkenasy bij zijn 65e verjaardag.
95382: ASCHKENASY, YEHUDA - Tora met hart en ziel. Artikelen aangeboden aan Yehuda Aschenkanasy bij zijn 65e verjaardag
144144: ASCHNÜTGEN, WILTRUD & BERT THISSEN [EDS.]. - Die Burg auf dem Berge. Beiträge zur Geschichte der Klever Schwanenburg.
4140804: ASCHOFF, D. (RED.) - Juden im Kreis Coesfeld. (Beiträge zur Landes- und Volkskunde des Kreises Coesfeld. Band 24)
168639: ASE, EDITH - Corsetten. Amsterdam, Stichting Vakopleiding Voor De Textieldetailhandel.
161259: ASENSIO, PACO [ED.]. - Andrea Palladio.
141395: ASH, DOUGLAS - How to Identify English Silver Drinking Vessels 600 - 1830.
110849: ASH, TIMOTHY GARTON - In naam van Europa. Duitsland en het gespleten continent.
166961: ASH, RUSSELL & BRIAN LAKE - Bizarre Books.
157410: ASH, TIMOTHY GARTON [ET AL.]. - Freedom for Publishing, Publishing for Freedom. The Central and East European Publishing Project.
157387: ASH, RUSSELL & BRIAN LAKE - Frog Raising for Pleasure and Profit and other Bizarre Books.
145520: ASHBEE, PAUL - Kent in Prehistoric Times.
53216: ASHEIM, IVAR A.O. - Lutherische Rundschau. Zeitschrift des Lutherischen Weltbundes. 17. Jahrgang. Januar 1967 - Oktober 1967 (4 volumes)
157538: ASHER, A. - Bibliographical Essay on the Collection of Voyages and Travels edited and published by Levinus Hulsius and his successors at Nuremberg and Francfort from anno 1598 to 1600.
160596: ASHLEY, KATHLEEN & WIM HÜSKEN [ED.]. - Moving Subjects. Professional Performance in the Middle Ages and the Renaissance.
101670: ASHLEY, MAURICE - James II.
161853: ASHLEY, MAURICE - The Life and Times of King John.
145861: ASHMAN, LAIN & ANNE MILLARD - Maak zelf een egyptische mummie.
102981: ASHMOLE, BERNARD & NICOLAS YALOURIS [ALISON FRANTZ - PHOTOGR.]. - Olympia. The Sculptures of the Temple of Zeus.
140022: ASHOLT, WOLFGANG & WALTER FÄHNDERS [EDS.]. - Der Blick vom Wolkenkratzer. Avantgarde - Avantgardekritik - Avantgardeforschung.
150393: ASHRAF, K.M. - Life and Conditions of the People of Hindustan.
164923: ASHTON, ROBERT - James I by His Contemporaries.
155140: ASHTON, ROSEMARY - G.H. Lewes. An Unconventional Victorian.
165382: ASHTON, ROBERT - Reformation and Revolution 1558-1660.
143871: ASHTOR, E. - A Social Economic History of the Near East in the Middle Ages.
162160: ASHURST, F. GARETH. - Pioneers of Computing.
143525: ASHWORTH, WILLIAM - A Short History of the International Economy Since 1850.
164656: ASIANANDA, SRI [DR. DEVASIA] - Redefining Indian History. On the Millennium Paradigm of Bharatiyata.
163298: ASIATIC SOCIETY OF BENGAL - Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, edited by the Honorary Secretaries. January to December 1871.
157057: ASKANI, STEPHAN & FRANK WEGNER [EDS.]. - Cotta. Das gelobte Land der Dichter. Briefe an die Verleger.
163817: ASKER, D.B.D. - Aspects of Metamorphosis. Fictional Representations of the Becoming Human.
140946: ASMA, H. [ED. - ET AL.]. - De harmonie van Zierikzee [1796-1996]. Kunst en Eer De Harmonie Toen en Nu.
104233: ASMA, STEPHEN T. - On Monsters. An Unnatural History of our Worst Fears.
4031754: ASMUSSEN, H. - Die Lehre vom Gottesdienst. (Gottesdienstlehre I)
4138467: ASMUSSEN, J.P. & LAESSOE, J. (HRSG.) - Handbuch der Relionsgeschichte. Mit 92 Abbildungen und 5 kartenskizzen.
143658: ASMUTH, CHRISTOPH [ED.]. - Kant und Fichte - Fichte und Kant.
143653: ASMUTH, CHRISTOPH & WILHELM METZ [EDS.]. - Die Sittenlehre J.G. Fichtes 1798-1812.
122816: ASPEREN DE BOER, J.R.J. VAN & ANNETJE BOERSMA [ET AL.]. - Impressionism: Through Clear Eyes.
47918: ASPEREN, HANNEKE VAN - Pelgrimstekens op perkament. Originele en nageschilderde bedevaartssouvenirs in religieuze boeken (ca 1450 - ca 1530)
155012: ASPEREN DE BOER, J.R.J. VAN & J. DIJKSTRA & R. VAN SCHOUTE & C.M.A. DALDERUP & J.P. FILEDT KOK [EDS.]. - Underdrawing in Paintings of the Rogier van der Weyden and Master of Flémalle Groups.
180783: ASPLEY, KEITH & ELIZABETH COWLING & PETER SHARRATT (EDS) - From Rodin to Giacometti. Sculpture and Literature in France 1880-1950.
101142: ASPREY, ROBERT B. [DENNIS E. SHOWALTER - FOREW.]. - Frederick the Great. The Magnificent Enigma.
130319: ASPRY, JEAN-BERNARD CAHOURS D' - Des fleurs de lis et des armes de France. Légandes, Histoire et symbolisme.
84177: ASSCHENBERGH, HARMANUS - Poëzy
130565: ASSCHER-VONK, PROF. MR. I.P. [ED. - ET AL.] - De zieke werknemer.
141943: ASSCHER, A. & PROF. DR. D. COHEN [& DICK HOUWAART - INTROD.]. - Het Joodsch Weekblad. Uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam. Volledige uitgave van alle nummers verschenen van 11-4-1941 - 28-9-1943 [2 Vols. Compl.].

Next 1000 books from Antiquariaat de Roo

6/1