Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info


BIJBEL - Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende ale de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh-Mog: Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelick over-geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de gelyck Luydende Texten ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Misstellingen die in den Eersten Druck gevonde worden.

Title: Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende ale de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh-Mog: Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelick over-geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de gelyck Luydende Texten ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Misstellingen die in den Eersten Druck gevonde worden.
Description: Dordrecht, Pieter Keur / Amsterdam, Pieter Rotterdam m compagnie, 1719/1720. (gegraveerde titelpagina) 332, 144, 169, 58 folia. Origineel leer met ribben, stempels, 8 hoeken en 2 sloten. Folio, H. 39 x L. 27,5 x D. 12,5 cm. (Rug opnieuw gebonden. Bijbel in Statenvertaling, bevat het Oude en Nieuwe Testament en de Apocryfen. Met de 6 uitvouwbare Keurkaarten, inclusief de wereldkaart en de prentenserie van Dirk Jonkman, bestaande uit 25 genummerde bladen met op elk van deze 6 gravures. Alle 6 de uitvouwbare kaarten zijn -later- handgekleurd. Met originele familieregisters van de families Van Hardenberg en Van Eck) Poortman, W.C. (1983). Bijbel en Prent. Deel I: Boekzaal van de Nederlandse Bijbels, p. 172-176 / Poortman, W.C. (1995). Kaarten in Bijbels, p. 193-215..

Keywords:

Price: EUR 2500.00 = appr. US$ 2717.12 Seller: Antiquariaat de Roo (NVvA, ILAB)
- Book number: 9281

See more books from our catalog: Bijbels