Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info


BIJBEL - Bijbel, dat is de gansche Heilige Schrift, bevattende al de kanonijke boeken van het Oude en Nieuwe Testament, op last van de Hoog-Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode Nationaal, gehouden te Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619. Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet. Met nieuwe bijgevoegde verklaringen op de duistere plaatsen en aanteekeningen van de gelijkluidende teksten. Ingerigt overeenkomstig de thans meest gebruikelijke taal en spelling. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de gezangen, bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik, door last van de hoog mogende heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen, in het jaar 1773 gekozen, met de noodige daarin gemaakte veranderingen. Ingerigt overeenkomstig de thans meest gebruikelijke taal en spelling. WAARBIJ: Evangelische Gezangen, om nevens het Boek der Psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden, op uitdrukkelijken last van alle de synoden der voornoemde gemeenten. Bijeenverzameld en in orde gebragt in jaren 1803, 1804 en 1805.

Title: Bijbel, dat is de gansche Heilige Schrift, bevattende al de kanonijke boeken van het Oude en Nieuwe Testament, op last van de Hoog-Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode Nationaal, gehouden te Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619. Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet. Met nieuwe bijgevoegde verklaringen op de duistere plaatsen en aanteekeningen van de gelijkluidende teksten. Ingerigt overeenkomstig de thans meest gebruikelijke taal en spelling. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de gezangen, bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik, door last van de hoog mogende heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen, in het jaar 1773 gekozen, met de noodige daarin gemaakte veranderingen. Ingerigt overeenkomstig de thans meest gebruikelijke taal en spelling. WAARBIJ: Evangelische Gezangen, om nevens het Boek der Psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden, op uitdrukkelijken last van alle de synoden der voornoemde gemeenten. Bijeenverzameld en in orde gebragt in jaren 1803, 1804 en 1805.
Description: Bij de Nederlandsche Bijbel-Compagnie. Amsterdam, J. Brandt en Zoon, en P. Proost. Haarlem, Johannes, 1863. (titelprent) 862, 283, 183, 156, 44 p. Origineel leer met ribben, stempels en goudopdruk. 4H. 29 x L. 25 x D. 10 cm. (Op het voorplat zijn de woorden 'Purmer Kerk' en de cijfers '1865' met goud gestempeld. Bijbel bevat het Oude en Nieuwe Testament, de Psalmen, de Evangelische Gezangen en de formulieren.).

Keywords:

Price: EUR 400.00 = appr. US$ 434.74 Seller: Antiquariaat de Roo (NVvA, ILAB)
- Book number: 9273

See more books from our catalog: Bijbels