Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info


BIJBEL - Bijbel, dat is de gansche Heilige Schrift, bevattende al de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, door last van de Hoog-Mog. Heeren Staten-Generaal van de Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode-Nationaal, gehouden te Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619. Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsceh taal getrouwelijk overgezet. Met de volledige kantteekeningen, naar de beste uitgave van Keur, in de tegenwoordige spelling.

Title: Bijbel, dat is de gansche Heilige Schrift, bevattende al de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, door last van de Hoog-Mog. Heeren Staten-Generaal van de Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode-Nationaal, gehouden te Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619. Uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsceh taal getrouwelijk overgezet. Met de volledige kantteekeningen, naar de beste uitgave van Keur, in de tegenwoordige spelling.
Description: Leiden, A.W. Sijthoff, 1880. 956, 338 p. Origineel half Leer met stempels, groot 4 H. 30,5 x L. 23,5 x D. 7 cm. (Wat los in band, randen van de platten sleets, met vele gekleurde chromolitho's van P.W.M. Trap.).

Keywords:

Price: EUR 150.00 = appr. US$ 163.03 Seller: Antiquariaat de Roo (NVvA, ILAB)
- Book number: 9265

See more books from our catalog: Bijbels