Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: (BIJBEL MET ANNOTATIE STATENVERTALING) Bijbel dat is de gansche Heilige Schrift bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament door last van de Hoog-Mogende Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationaal gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619 uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet (2 delen)
Description: Amsterdam/Haarlem, de Nederlandsche Bijbel-Compagnie/ J. Brandt en zoon/ Joh, Ensched en zonen, z.j.. 2 delen, 606 in deel 1, 607 t/m 866 (OT) deel 2 (OT), 292 (NT) p. Kunstleer, gehele Bijbel is doorschoten met blanco pagina's voor het maken van aantekeningen, op enkele pagina's is iets geschreven maar niet veel, banden in goede staat, enkele witte vlekjes op de banden.

Keywords:

Price: EUR 40.00 = appr. US$ 43.47 Seller: Antiquariaat de Roo (NVvA, ILAB)
- Book number: 32293

See more books from our catalog: Theologie