De Rijzende Zon (ILAB/LILA)
Poststraat 8, 5038 DH Tilburg, The Netherlands. Tel. +31 13 580 2170            Email: rijzendezon@hotmail.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
3747: BRUNNER, EMIL. - Der Mittler. zur Besinnung über den Christusglauben. dritte Auflage.
27896: BRÜNNOW, DT. F. - Lehrbuch der sphärischen Astronomie.
15475: BRUNT, EMMA. - Tweestromenland. Verhalen over Slot Rossum, de familie, het dorp.
16968: BRUSSE, JAN, TEKST / OORTHUYS, CAS, FOTO'S. - Bonjour Paris. Bonsoir Paris. Au revoir Paris.
3752: BRUSSEL, HENK, IDEE EN FOTO'S / WIT, JAN, TEKST. - Jaarsymphonie van de Zaanstreek. lente zomer herfst winter.
3754: BRUUN. - Novus Atlas Daniae eller Prospecter af Alle Hoved- og Kiöbstaederne, af Alle Kongelige Slotte. 1ste Tome af Siaelland. Facsimile.
18580: BRUYN, CORN. DE. - Homme Persan. Dame Persanne. Gravure.
15898: BRUYN, BENNY. - De geschiedenis van St. Willebrord in beeld.
18581: BRUYN, CORN. DE. - La Ville Cohm/Khom, Kasjan, Le Mey-doen, Pont alla-Werdie-Chan, Pont Hassan-Abaet, Karwansera Majaer, Jesdagaes, Vue de Persepolis. 15 Gravures.
3757: BRUYNE, PROF. E. DE / HILTERMAN, MR. G. PROF. / AND OTHERS. - Winkler Prins Encyclopaedie. Zesde druk. 18 + 2 delen.
3760: BUB. - Mina aftnar. Berättelser.
15315: BUBNICKI / PAWLAK / DUDA, PREFACE. - Atlas Slaska Dolnego i Opolskiego / Atlas von Niede- und Oppelner Schlesien / Atlas of Lower and Opole Silesia.
3761: BÜCH, BOUDEWIJN. - Eerstejaars. ( eerste en hopelijk ook laatste druk ).
3763: BUCHBERGER, MICHAEL, HERAUSGEBER. - Kirchliches Handlexikon.... über das Gesamtgebiet der Theologie und ihrer Hilfswissenschaften.
27755: BÜCHNER, M. GOTTFRIED. - Biblisk Real och Verbal Concordans, eller Homiletiskt Lexicon, ....Utgifwen på Tyska... på Swenska öfwersatt...
27471: BUCHT, G. W. - Tohtori Martti Lutheruksen Vähä Katkismus / Doktor Mårten Luthers Lilla Katekes med kort utveckling.
15133: BÜCKING, H. - Beiträge zur Geologie von Celebes. Separat-Abdruck.
26954: BUCKINGHAM, MATTHEW. - One Side of Broadway.
27895: BUCKLAND, WILLIAM. - Geologi och Mineralogi betraktade med hänseende till den naturliga theologien. öfversättning af Gustaf Thomée, med 32 plancher.
18591: BUDDE, FRANZ. HERAUSGEBER. - Chrestomathie zur Geschichte der deutschen sprache und Poesie für die Oberncklassen der Gymnasien. Erster Theil + Zweieter Theil.
18592: BUDDE, J. K. - Naar de parels van het Oosten Java en Sumatra.
3770: BUDDEUS. - Institutiones Theologiae Dogmaticae.
14969: BUDDING, ANTONIUS. - Geology and Petrology of the Northeastern Artfjäll Swedish Lapland. Academic Thesis.
3771: BUDGE, JULIUS. - Compendium de physiologie humaine. traduit de l'allemand par Eugène Vincent.
3772: BUEKERS, DR. P. - De vogels van Nederland. Lijsten voor het bepalen van alle tot nu toe in Nederland waargenomen vogels.
14286: BUGGE, JENS. - RANA Gruber geologisk beskrivelse av jernmalmfeltene i Dunderlandsdalen ( + english summary ).
14289: BUGGE, CARL. - Hemsedal og Gol beskrivelse til de geologisk gradteigskarter E32 V og E32 Ø ( + english summary ).
27411: BUHL, M. A. - Nouveaux éléments d'analyse. Tome I; variables réelles, Tome II; Variables complexes.
18599: BUHL, DR. FR. - Det Gamle Testamente oversat af Dr. Fr. Buhl under medvirkning af J. Jacobsen, Martensen-Larsen, Prof. Michelet, Johannes Pedersen.
3778: BUIES, ARTHUR. - Le Saguenay et le bassin du Lac Saint-Jean. Ouvrage historique et descriptif. troisième édition.
3780: BUIJKS, H. / GEERTRUY, A. VAN / LEIJTEN, C. / LOHMANN, C. / PLAS-TAAL, L. V.D. - Ten behoeve van " dertien arme vrouwen ".
18604: BUIJNSTERS, P. EN BUIJNSTERS-SMETS, LEONTINE. - Bibliografie van Nederlandse school- en kinderboeken 1700-1800.
15664: BUIJNSTERS, P. / BUIJNSTERS-SMETS, LEONTINE. - Lust en Leering. Geschiedenis van het Nederlandse Kinderboek in de negentiende eeuw.
15813: BUIJS, FRITS, HEUGTEN, TON VAN, ET ALII. - Ten dienste van de medemens. Nederland en de Broeders van Liefde. uitgegeven ter gelegenheid van 200 jaar broeders van Liefde.
15238: BUIJS, MARTIN OP DEN. - Eindhoven, open venster op Eckhart.
15835: BUIJTENEN, CHRISTOF VAN. - Een kerk met een hart. een kijk- en leesboek bij gelegenheid van 100 jaar Sint Petrus Banden kerk te Oisterwijk.
16370: BUINITSKY, V. KH. - Oceanography from Space ( Sputnikovaya Okeanologiya ).
3785: BUISMAN, H., TEKST. / NEUMEISTER, J., ILLUSTRATIES. - Interpret Deutsch. Visafoon. boek interpret + woordenboekje + 3 platen, 33 toeren. kompleet!
16473: BUISSON, DOMINIQUE. - Papier in Japan.
3789: BUITENRUST HETTEMA, F. - Bloemlezing uit de Middelfriesche Geschriften.
3790: BUITENRUST HETTEMA, F. - Bloemlezing uit de Oudfrische geschriften + Bloemlezing uit de Middelfriesche Geschriften + Bloemlezing uit de Oud-Middel- en Nieuwfriesche geschriften..
18614: BUITKAMP, JAN / ZWAAN, AGNES DE EN ANDEREN. - Brabant nabij Holland"sch" Diep.
15349: BUJDOSÓ, KATI. - Dat gaat naar Den Bosch toe... De vier stations van 's-Hertogenbosch, 1870-1998
3793: BULATOV, M., DOCTOR OF ARCHITECTURE, COMPILATOR. - Tashkent.
3794: BULAVNIA, L. AND OTHERS. - Arkhangeleskoye. Dvorets i ego kollektsii. ( Arkhalansk Palace and Collection).
3798: BULLY. - Astrosniks: De Snikheld. + Snik contra Snik. vertaling Jo de Ruyck.
14914: BULO. - De trouwe leerling van Jesus Christus. naar het Fransch van den eerw. Heer Bulo. 12de uitgave.
2056: ALBERTUS A BULSANO. - Expositio regulae F.F.Minorum S.P. Francisci Ass. ex declarationibus Romanorum Pontificum, Sancto Bonaventura, aliisque probatis auctoribus congesta.
27444: BULWER. - Pompeii' Sista Dagar. Första Delen + Andra Delen.
26961: BULWER, E.L. - Ernst Maltravers. öfversättning. förra delen - sednare delen.
26962: BULWER, E.L. / FRU ANSELOT / BULWER. - Hertiginnan de la Vallière. Skådespel i fem akter. öfversättning + Marie de Sivry, dram i tre epoker + Lyonesiskan eller kärlek och stolthet, dram i fem akter.
3801: BUNGENER, L.-F. - Trois sermons sous Louis XV. deuxiëme édition.
15219: BUNJAN, JOHANNES. - Eener Christinne Reize.in het nederduitsch vertaald door A.E.C.
3804: BUNTING, HEINRICH. - Harmonia Evangelistarum : thet är : een ganska skön och endrechtigh the fyra helga ewangelister tilsammansstämmelse.
3805: BUNTING, HEINRICH. - Harmonia Evangelistarum : thet är : een ganska skön och endrechtigh the fyra helga ewangelister tilsammansstämmelse. Första - Andra - Tridie Deelen.
27712: BUNYAN, JOHN. - De Christinnereize naar de Eeuwigheid.
3808: BURG, MARGREET VAN DER / DUFFHUES, TON. - Laat ze maar leren. Een eeuw onderwijs van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond.
15094: BURGDÖRFER, FRIEDRICH. - Volk ohne Jugend. Geburtenschwund und Überalterung des deutschen Volkskörpers. dritte Auflage.
3814: BURGESS, COMMANDER C. - Meteorology for seamen.
3815: BURGH, MR. A. VAN DER. - Gezantschappen door Zweden en Nederland wederzijds afgevaardigd gedurende de jaren 1592-1795. Chronologische lijsten opgemaakt uit de stukken in het Rijksarchief aanwezig, met eenige aanteekeningen.
3818: BURGMEIJER, J. - Een volledig Gebedenboek voor Catholyken, die beminde afgestorvenen betreuren en hen te hulp willen komen. uit het Hoogduitsch vertaald en vermeerderd door J. Burgmeijer. tweede druk.
3823: BURNET, ETIENNE. - Lucrece Notre contemporain.
16967: BURON, NICOLE DE, TEKST / NIEPCE, JANINE, FOTO'S. - Meisjes van Parijs.
3826: BUSCH, J. - Mnemonisk Hufvudräkning vid förvandlingen såväl från det Gamla till det Nya som från det Nya till det Gamla Systemet för Mynt, Mått och Vigt. Häft 1 + 2 + 3.
3827: BUSCH, WILHELM. - Bilder zur Jobsiade. 43stes bis 45stes Tausend.
14783: BUSCH, G. - CHRISTIANUS VI. Daniae et Norwegiae Rex.
16916: BUSCH, WILHELM. - Hans Huckebein, der Unglücksrabe. Das Pusterohr. Das Bad am Samstag Abend. 101. bis 105. Auflage.
16117: BUSCHAN, DR. GEORG. - Das deutsche Volk in Sitte und Brauch.
3829: BUSCHAN, DR. GEORG / E.A. - Beschavingsgeschiedenis der menschheid. Voor Nederland bewerkt door Dr. H. Juynboll.
27804: BÜSCHER, GUSTAV. - Philips Lehrbriefe Band I ( 3. Auflage 1957 )+ Band II ( 1954 ).
3831: BUSCHMAN, MICH. - Basisboek zwartwitfotografie. stap voor stap naar de beste zwartwitfoto.
15960: BUSHNELL, G., & DIGBY, ADRIAN. - Ancient American Pottery.
16767: BUSINGER. - Bijbelsche Geschiedenis van het Oude en Nieuwe Testament ten dienste van Nederlands Katholieke Jeugd. derde uitgaaf.
3832: BUSKEN HUET, CD. - Het land van Rembrand. studiën over de Noordnederlandsche beschaving in de zeventiende eeuw. achtste druk.
9940: MYNKE BUSKENS. - De Stad in de Kamer. Korrie Besems / Jan de Bie / Lonnie van Brummelen / Jolanda Traa / Giny Vos / Mieke van Wijk / Sylvie Zijlmans.
3833: BUSS, ANDREAS. - Société, Politique, Individu. Les formes élémentaires de la vie sociale en Inde ancienne.
16681: BUSSE, ERNST. - KLBu Konzentrationslager Buchenwald.
18643: BUSSY-KRUYSSE, L. DE. - Ziekenverpleging. practische en ethische wenken.Brazilië. Cultures, ontwikkeling en vooruitgang. reisbeschrijving van een Java-planter.
3835: BÜSTRAAN, P. - Hefwerktuigen. Leerboek voor middelbaar technisch onderwijs en zelfstudie. Vijfde druk.
3841: BUYS, CAROLINE / OOMEN, TOINE. - De architectuurroute per fiets Tilburg.
5488: BUYSE, F.-J. - Dictionnaire des contraventions aux lois du notariat, contenant les décisions Administratives et Judiciaires, relatifs au Notariat.
3842: BUYTENDIJK, F. - De vrouw haar natuur, verschijning en bestaan. 3de druk.
3843: BUYTENDIJK, PROF. DR. F. - Grondproblemen van het dierlijk leven.
15422: BYSTRÖM, A.H. - Karta öfver Norrbottens Län.
7170: HOLWERDA / BEEKMAN / BLOK / POSTHUMUS / BYVANCK E.A. - Geschiedkundige Atlas van Nederland.eerste + tweede + derde deel.
3848: BYVANCK, W. - Vaderlandsche figuren op den overgang der achttiende eeuw. Hogendorp en York / De Prins in ballingschap / Eeuwspiegel.
3847: BYVANCK, DR. A. - De voorgeschiedenis van Nederland. tweede druk.
3849: BYVANCK. DR. A. - Nederland in den romeinschen tijd.
3861: CAAS, SVEN, ILLUSTRATIONS. - Le vrai Hans Christian Andersen. Contes Merveilleux. Illustrations de Sven Caas. ( Hans Christian Andersen fait la lecture aux enfants. )
14243: CADISCH, J. - Zur Geologie alpiner Thermal- und Sauerquellen.
3863: CAGGIANO, PIETRO / RAK, MICHELE / TURCHINI, ANGELO. - La Madre Bella.
14768: CAIRE, A. - Description Géologique des principaux Itinéraires Routiers de l'Algérie. Fascicule No 1, de Bouira à Bordj-Bou-Arreridj ( R.N. 5 ).
3868: CALATCHI, ROBERT DE. - Tapis d'Orient.
3871: CALLENBACH, DR. J. - Neerland's onafhankelijkheid hersteld.
3874: CALLEWAERT, C. / PIRÉ, L. - Atlas complet de géographie physique et politique ancienne et moderne avec le texte en regard des cartes. onzième édition.
3872: CALLEWAERT, C. - Caeremoniale in Missa Privata et Solemni aliisque frequentioribus functionibus liturgis servandum. Editio quarta.
3875: CALM, MARIE. - Die Sitten der guten Gesellschaft. Ein Ratgeber für das Leben in und ausser dem Hause.
3877: CALMETTE, J. ET VIDAL, P. - Histoire de Rousillon. 5e édition.
3884: CAMMEN, DR. H. VAN DER. - Nieuw Nederland 2050 I: onderwerp van ontwerp I, achtergronden + II: beeldverhalen.
16691: CAMPE, J. H. - Robinson Crusoe. Oversat efter Originaloplag af L. Moltke. femte udgave.
16692: CAMPE, J. - Robinson den Yngre. En läsebok för barn. öfversättning. med sex färglagda teckningar.
27959: CAMPE, J. H. - Robinson den Yngre. en laesebog for born. tredie udgave. Oversat efter Originaloplag af L. Moltke.
27960: CAMPE, J. H. - Robinson den Yngre. en laesebog for born. anden udgave. Oversat efter Originaloplag af L. Moltke.
15438: CAMPE, / J. DEFOE. - Robinson Crusoe. Oversat efter Originalens 90de Oplag af S. von Horten.
18695: CAMPE, / D. DEFOE. - Campes Robinson bearbejdet af Torvald Strøm, illustreret af R. Christiansen.
3886: CAMPENHOUT, A. VAN / PALINCKX, JACQ / BANNER, FIONA. - Voor ik vergeet.
2246: CAN-GRIMBERG, ANITA. - West-, zuid- en centraal Turkije.
13101: TURHAN CAN. - Istanboel Poort naar de Oriënt. vertaald door Anita Can- Grimberg. 6de druk.
27584: CAN, TURHAN. CAN-GRIMBERG, ANITA, VERTALING. . - Istanboel Poort naar de Oriënt.
15058: CAN, TURHAN. CAN-GRIMBERG, ANITA, VERTALING. . - Topkapi Paleis.
3890: CANISIUS, P. - Roomsch-Catholyke Catechismus verklaarende de vyf hoofd-deelen van V.P. Petrus Canisius, S.J. Tweede deel.
28198: CANISIUS, PETRUS. - En liten Catechismus i fasimili och med en efterskrift utgifven af Ragnar Dahlberg.
18706: CANOVA, LEON. - Cuba. A Pamphlet Descriptive of the Island of Cuba Containing Unembellished Data for General Information.
3897: CANTER CREMERS-VAN DER DOES, ELINE. - van schoenen en schoenmakers. tweede druk.
18708: CANTU, CÉSAR. - Histoire Universelle. Atlas.
3900: CANU, FERDINAND / BASSLER, RAY. - Contributions to the Biology of the Philippine Archipelago and Adjacent Regions. Bryozoa of the Philippine Region.
7668: JOH. CHRYSOSTOMUS SCHULTE. O.M. CAP. - P. Martin von Cochem 1634-1712. Sein Leben und seine Schriften.
7803: JULIEN-EYMARD D'ANGERS O.F.M. CAP. - l'Humanisme Chretien au XVVIIe Siecle: St. François de Sales et Yves de Paris.
4287: CONSTANTINUS O.M.CAP. - Geschiedenis van het Jodendom ( vanaf de val van Jerusalem tot heden ).
3901: CAPEK-CHOD, K.M. - Psychologie bez duse, Bizarerie filosoficka.
3902: CAPELLE, ABT BERNARD E.A. - Dagmisboek Vesperale.
2951: BERNARD CAPO. - Le monstre du Youdig.
16997: CAPPELLERUS, ISAAC. - Tractatus Historico-Theologicus, de Festis Judaeorum et Christianorum ad disputandum propositus.
3903: CAPRIO, DOCTEUR FRANK. - L'homosexualité de la femme. Psychogénèse, psychopathologie, psychanalyse, clinique, thérapeuthique.
3908: CARDINAAL, DR. J. - Leerboek der kinematika.
16295: CARDOZA Y ARAGÓN, LUIS. - Mexikanische Malerei von Heute.
3912: CAREL HAAKMAN, ART EDITOR / NORMAN LONGDON, EDITOR. - European Space. A Silver Jubilee Celebration 25. 1964 - 1989.
3914: CAREZ, LÉON. - Résumé de la Géologie des Pyrénées Françaises.
18725: CARL. - Je me souviens...souvenirs dúne longue vie par Carl Prince Royal de Suède.
3922: CARL SKOG, CARL. - Ljus och skuggor. rese- och vallfärdsminnen från Tyskland, Österrike och Schweiz.
18726: CARLÉN, JOH. GABR. - Läsning vid Husliga Härden. Årsbok med upplysande teckningar för bildning och nöje utgifven.
3924: CARLÉN, OCTAVIA / BJURSTEN, HERMAN / NEPOMUK &C. - NORDEN. Nordisk national-kalender för år 1861. tolfte ârgången.
3925: CARLÉN, OCTAVIA / GÄST, NORNA, &C. - NORDEN. Nordisk national-kalender för år 1862. tretonde ârgången.
14738: CARLSSON, KRISTINA. - Stratigrafi i Gamla Lödöse.
14714: CARLSSON, FR. - Skâne. Tredje Upplagan.
27566: CARLSSON, STEN. - Gustaf IV Adolfs Fall. krisen i riksstyrelsen konspirationerna och statsvälvningen 1807-1809. Akademisk afhandling.
3932: CARLSSON, FR. - Skåne. Andra upplagan. med 52 illustrationer, samt 7 öfversiktskartor och 8 stadplaner.
15432: CARLSTEN, E., ET ALII. - Berättelse om Studenttågen till Lund och Köpenhamn sommaren 1845.
3936: CARMACK, ROBERT M. - Historia social de los Quiches.
6013: GÉRARD TITUS-CARMEL. - Sammlung Ludwig . 12. Gérard Titus-Carmel. Catalogue of the exhibition , 29. januar - 7 märz 1972.
12160: CARMEN SYLVIA / SMIT KLEINE, F. - Een gebed novelle van Carmen Sylva. tweede druk.
3939: CARMIGGELT, A. / KERSING, V. - Een beeld van een vondst. Haagse archeologische vondsten in particulier bezit.
12052: CARMIGGELT, SIMON - " de rest van je leven ". Simon Carmiggelt leest uit z'n bundel. muzikale omlijsting: Louis van Dijk. ELPEE. stereo 6410 180.
14392: CARMIGGELT, SIMON. - Man en Vrouw. ELPEE gesproken woord.
14328: CARNE, J. / JONES, L. - The Limestone Deposits of New South Wales. Descriptive Notes. Analyses and Notes on By-Products. Department of Mines. Geological Survey. Mineral Resources No. 25.
14322: CARNE, J. - The Tungsten-Mining Industry in New South Wales. Department of Mines. Geological Survey. Mineral Resources No. 16.
14321: CARNE, J. - The Tungsten-Mining Industry in New South Wales. Department of Mines. Geological Survey. Mineral Resources No. 15.
14314: CARNE, J. - Mercury or "Quicksilver " in New South Wales. New South Wales. Department of Mines. Geological Survey. Mineral Resources No. 7. second edition.
2228: ANDREW CARNEGIE. - De Zegevierende Republiek. De Vooruitgang van de Republiek der Vereenigde Staten van Amerika, gedurende een Vijftigtal jaar.
3941: CAROLIEN, BART, ERICA &C, &C. - Per Persoon. Eindexamen Vrije Kunst 2006.
3946: CARP, PROF. DR. E. - Psychopathologische opsporingen.
15178: CARPELAN. - STRÖ Från Syd Östra Sidan . Du Côté du Sud Est.
15179: CARPELAN. - BOLLERUP. Från Norra Sidan . Du Côté de Nord.
3947: CARPENTIER, ADOLPHE LE. - Méthode de Piano pour les enfants. 18e édition.
3948: CARPICECI, ALBERTO CARLO. - Pompeii 2000 jaar geleden.
5204: EDWARD HALLETT CARR. - Condition of Peace. reprint 1944.
3949: CARRARO, G. - Cronache Padovane di Vita Economica.
3950: CARRÉ, GEORGES. - L'Assiette au Beurre. No. 115. Les Courses.
18748: CARRINGTON GOODRICH, L. AND CAMERON, NIGEL. - The Face of China As Seen by Photographers & Travelers 1860-1912
3958: CARSTENSEN, JENS / DROYSEN, ZOE / AND OTHERS. - Grosse Erlebnisse kleiner Leute. FKK.
15193: CARTARIUS, ULRICH. - Opposition gegen Hitler. Deutscher Widerstand 1933-1945.
3959: CARTENS, DAAN / EN ANDEREN, REDACTIE. - BZZLLETIN. W.F.Hermans.
3961: CARTENS, DAAN / EN ANDEREN, REDACTIE. - BZZLLETIN. Du Perron.
3962: CARTENS, DAAN / EN ANDEREN, REDACTIE. - BZZLLETIN. Hugo Claus.
3965: CARVALHO-NETO, PAULO DE. - History of Iberoamerican Folklore Mestizo Cultures. based on a series of lectures.... University of California at Los Angeles.
3967: CASADAMONT, FRANCISCO PHOTOGRAPHIES / CLARASÓ, NOEL TEXTE. - L'Espagne. Ombres et Lumières.
16341: CASARES, MARIA ET PHILIPE, GERARD, VOIX. - Le plus beaux poemes de la langue française. No. 1, de Villon à Alfred de Vigny, + No. 2, de Victor Hugo à Arthur Rimbaud.
3968: CASARES, A. ALONSO. - Spanien. 3. Auflage.
8635: LE SAGE. LESAGE. GRAF LAS CASAS. - Historisch, Genealogisch Geographischer Atlas. Aus dem Französchen.... uebertragen von.... A. von Dusch.
3970: CASIMIRO, AUGUSTO. - S. Francisco de Xavier e os Portugueses.
12429: CASPERS, THIJS EN STAM, HUIB, INLEIDING. - Grote Historische topografische Atlas +/- 1905. Noord-Brabant. schaal 1;25.000.
3971: CASPERS, THIJS / BAKKER, VIC. - Handboek Gids van de natuurgebieden in Noord-Brabant.
3972: CASPERS, THIJS / MIKKERS, JASPER / TIMMERMANS, PATRICK / BOGAERS, PAUL. - de Wandeling een selectie van 20 avonturen met René Bastiaanse.
3973: CASPERS, THIJS. - De hand van de mens in het landschap. uitgave tgv het 60-jarig jubileum van de Stichting.
3974: CASPIANYA, SARMATIAN VON. - Bezzari. Unser göttlicher Bambino Knabe.
3979: CASTANY, G. - Essai de synthèse géologique du territoire Tunisie-Sicile. Annales descr. des Mines No 16.
3980: CASTANY, G. / GOTTIS, CH. ET SAIFELD, P. / ET BEAUCOUP D' AUTRES. - XIXe Congrès géologique international. Monographies Régionales. 2e série : Tunisie, 7 publications. Complet.
3981: CASTELLA, G. - Geschiedenis van de Pausen. geautoriseerde vertaling van Piet van Veen.
14527: CASTELLÓN, HERIBERTO. - Tratado de Mecanografía. Séptima edición 1960
3983: CASTELMAN, RIVA. - American Prints 1913-1963. Catalogue.
3985: CASTEREN, DRS. J. VAN. - Oudenbosch. beknopt historisch overzicht. uitgegeven t.g.v. het 700-jarig bestaan.
3986: CASTIGLIONI, DR. MANLIO / AND MANY OTHERS. - The New International Atlas / Der Neue Internationale Atlas / El Nuevo Atlas Internacional / Le Nouvel Atlas International / O Nôvo Atlas Internacional.
5581: FILIPE CASTILLO. - Metropolitan Cathedral of Mexico / Catedral Metropolitana de Mexico.
3991: CATHY BEYERS, VERTALING. - Sprookjes uit de Sovjet-Unie. sprookjes uit de Baltische Republieken. vertaald uit het Russisch door Cathy Beyers.
3996: CATS. - 's Weerelts Begin, Midden, Eynde, Besloten in den Trou-ringh, Met den Proef-steen Van den Selven.
15720: FLIEGLER / HENWOOD / COPPENS / FOSSE / CADET / FAUQUE / BOUCHER / KAMITSIS / FALLUEL / CATSIAPIS. - en Dentelle... Codes et Modes. Lace and Fashion Codes. Catalogue de l'exposition.
3997: CATTERMOLE, R. - The book of Raphael's cartoons.
28172: CAU, /JEAN & BOST, JACQUES. - BRasilien. Nagels Reiseführer.
3999: CAUDRI, C. - Tertiary Deposits of Soemba.
4000: CAUJOLLE, CHRISTIAN. - LARTIGUE.
4001: CAUJOLLE, CHRISTIAN, TEXTE ET BIBLIOGRAPHIE. - Album Photographique 1.
27180: CAVALIER, JULIAN. - American Castles. A Guide to the Architecture and Furnishings of Castellated Mansions.
4006: CAVE, WILLIAM. - Apostolici : or, the History of the Lives, Acts, Death, and Martyrdoms of those Who were contemporary with, or immediately Succeeded the Apostles. Also the most Eminent of the Primitive Fathers for the First Three Hundred Years. The Fourth Edition Corrected.
4005: CAVE, GUILIELMUS. - Scriptorum Ecclesiasticorum Historia Literaria a Christo Nato usque ad Saeculum XIV. facili Methodo digesta. accedunt Scriptores Gentiles...Pars Prima + Pars Altera + Dissertationes. .
4009: CEDERBORG, L. - Underrättelser för Korrespondenter. tredje upplagan.
15711: CEULEMANS, C., EN ANDEREN. - Tongeren Basiliek van O.-L.-Vrouw geboorte. I. Textiel van de vroege middeleeuwen tot het Concilie van Trente.
4024: CHACKO, K.C. - Father Kuriackos Elias Chavara, Servant of God.
4025: CHAGUINIAN, MARIETTE. - A travers l'Arménie Soviétique.
4027: CHAINE, M., S.J. - Grammaire Ethiopienne.
4031: CHALIARD, GÉRARD / RAGEAU, JEAN-PIERRE. - Atlas strategique. Géopolitique des nouveaux rapports de forces dans le monde. l'après-guerre froide. édition revue et augmentée.
4033: CHALLAMEL, AUGUSTIN. - The history of fashion in France ; or the dress of women from the gallo-roman period to the present time. from the french.
18801: CHALMERS, THOMAS. - The Evidence and Authority of the Christian Revelation. sixth edition. + A Series of Discourses on the Christian Revelation, viewed in connection with the Modern Astronomy. ninth edition.
28066: CHALMERS, THOMAS. - Den yttre naturens öfverensstämmelse med menniskans moraliska och intellectuela beskaffenhet. förra och sednare delen.
4037: CHAMBARD, C. - La Montagne Jurasienne. Essai de Géographie régionale dans le cadre du Département.
18803: CHAMBERLAIN, BASIL. - Things Japanese being notes on various subjects connected with Japan for the use of travellers and others. fifth edition.
4039: CHAMBERLAIN, HOUSTON STEWART. - Lebenswege meines Denkens.
16821: CHAMBERLIN, ET ALII. - Symposium on the age and relations of the fossil human remains found at Vero, Florida.
15388: CHAMBERLIN, ROLLIN, EDITOR. - The Journal of Geology a Semi-quarterly. Volumes XXXVIII-LV, = 1930-1947.
4042: CHAMBERS. - Chambers's Concise Geography of The world.
18808: CHAMBON, ALBERT. - 100.000 Zeemijl per onderzeeboot met professor Vening Meinesz. Derde druk.
4045: CHAMPION-PONTALIER, L'ABBÉ. - Nouvelles Paraboles fondées sur des Fictions, première partie + fondées sur des traits d'histoire, seconde partie. .
4057: CHARLES PÉGUI, TEXTE. REINE LORIN, VOIX. - LD 33 tours /Priere pour nous autres / Chateau de loire / Presentation de la Beauce a Notre-Dame de Chartres / l' esperance / l' enfant qui s' endort.
4060: CHARLES, BERNARD. - Pottery and porcelain. A dictionary of terms.
4066: CHARNOCK, G. - Exercises in Graphic Statics. Part I., Roof Trusses, Braced Cantlevers &c., + Part II., Beams and Girders, + Part III., section 1., Retaing Walls &c., + Part III., section 2, Arches, Domes, Suspension Bridges &c.
4067: CHARPENTIER, JOHN. - L'ordre des Templiers.
4070: CHASSAIGNE GOYON, ADOLPH MAX ET AUTRES. - Rélation officiele des fêtes et visites organisées par La Municipalité de Paris en l'honneur des représentants des municipalités étrangères. 2-6 juin 1914.
4072: CHATEAUBRIAND, M.LE VICOMTE DE. - Génie du Christianisme, ou Beautés de la Réligion Chrétienne.
4073: CHATEAUBRIAND, FRANÇOIS-AUGUSTE. - Génie du Christianisme, ou beautés de la réligion chrétienne. Edition abrégée à l'usage de la jeunesse.
4075: CHATEAUBRIAND. - Les Martyrs, ou le triomphe de la Réligion Chrétienne.
4079: CHATTERJEE, ARABINDA. - Konakra at a glance.
4080: CHATTERJEE, S., FOUNDER / DUTT, G., DIRECTOR OF THE ORGANISATION. - National Atlas of India. second edition.
4098: CHEKHOV, A. TEXT. / ZHURAVLEV, D. RECITATION. - Dama s sobatskoi ( LADY with a DOG ). RECORD No, 05820-05821, 33 round/minute.
12654: SUN PAN SHOU / LI WEN YAN / LI MU CHENG. - Tsentralnii Kitaï.
4100: CHENU, DR. - Encyclopedie d'Histoire naturelle. Oiseaux.
4101: CHENU, DR. - Encyclopedie d'Histoire naturelle. Rongeurs er Pachydermes.
4105: CHERASKOWA, J. - De Russische taal. leerboek voor beginners.
16426: CHERKASOV, I.I. / SHVAREV, V.V. - Nachala gruntovedeniya Luny (The principles of soil science of the Moon ).
16482: CHERNYAVSKY, F.B / DOMNICH, V.I. - The Elk in the north-east of Siberia / Los na severo-vostoke Sibiri.
28051: CHERUBINI, L. - 3 Quatuors. 1101-1102-1103.
27930: CHEVALIER, A. - Les voyageuses au XIXe siècle. deuxième édition.
16956: CHEVALIER, JEAN. - Organisation. Tome I: gouvernement de l'entreprise, Tome II: organisation du travail. 8eme édition.
4109: CHEVRIER, J.-F. / LINGWOOD, JAMES. - Craigie Horsfield. catalogue of the exhibition in London, Amsterdam, Zürich, St. Etienne., Dublin.
9270: MARCEL NICOLAJEVICH VERHOEFF. / VLADIMIR CHIBAEV. - Don KosakenChorr Russland.
4113: CHICARRO, PEDRO Y OTROS. - De Sierra Morena a Sierra Nevada ( reconocimiento orogénico de la región Bética ). Excursión A-5. XIVe Congrés Géologique International Madrid, 1926.
4115: CHIEF GEOGRAPHIC OFFICER, HQ ARRC. - MAP. Opstina Boundaries.
4119: CHIFFLETIUS, PHILIPPUS. - Sacrosancti et Oecumenici Concilii Tridentini Paulo III, Iulio III et Pio IV Pontificibus Maximis celebrati Canones et Decreta.
12433: CHMIELOWSKI, STANISLAW. - Slownik nazm i wyrazen zwiazany ze strojem ludowym wielkopolski ( dictionary of expressions of costumes/dresses of large Poland ).
4126: CHOISY, L'ABBÉ DE. - Journal du voyage de Siam, Fait en 1685 & 1686.... précédé d'une étude par Maurice Garçon.
4582: DE CRECY-CHOMET. - Léon la came à Léon...
4129: CHOPARD, M. - J'achète et transforme une maison de campagne.
4130: CHOPHEL, NORBU. - Folk Culture of Tibet.
4131: CHOQUET, HYACINTHUS. - Sancti Belgi Ordinis Praedicatorum.
4133: CHORIER, NICOLAS / DE VILLENEUVE, B. - l'Oeuvre de Nicolas Chorier. Satyre Sotadique de Luisa Sigea. Introduction et notes de B. de Villeneuve.
4136: CHRIST, DR. M. - De Brabantsche Saecke. vergeefs streven naar e. gewestelijke status voor Staats-Brabant 1585-1675.
14637: 0350 EN ENFALDIG CHRISTEN. - Ett Gyllene Rökelsekar på försoningens Altare. Bönebok.
4138: CHRISTENSEN, HELGE. - Jens Rosing en groenlandsk exlibris-kunstner.
4139: CHRISTENSEN, J. - Gymnastikreglement for haeren og flaaden. første del den almindelige gymnastik.
15055: CHRISTIANI, F. - DANMARK Pios turistkort No. 12.
27297: SOTHEBY PARK BENNET ITALIA AND CHRISTIE'S. - Catalogi di Maiolica Italiana and Fine Continental and Italian Maiolica. / Maioliche porcellane italiane et vetri liberty.
14215: CHROESTSJOW, N. S. - Rede van N. S. Chroestsjow uitgesproken op 14 februari 1956 te Moskou.
27735: CHRZESCINSKI. - Die Evangelische Kitche in Monschau, als Modell Massstab 1; 115.
28246: KONSTANTIN CHUDAWERDYAN. - Armenien Land und Leute. übersetzt von Levon Sarkisjan. 2. Auflage.
16660: CHURCHILL, WINSTON. - Mein Bundesgenossen. Aussprüche aus zwei Jahrzehnten...
4157: CICERO. - M. Tullii Ciceronis ad M. Brutum Orator. eine kritische.. Schulausgabe von Carl Peter und Gottlob Weller.
7619: JEAN-CHARLES PICHON ET CIE. - Tambour battant. confession d'un comédien.
4158: CILJAK, JARISLAV ( TEXT ). - SLOVAK FOTO . Almanach Slovenskej Umeleckej Fotografi 1.
4162: CIORANESCU, ALEXANDRE. - Bibliographie de La Littérature Française du seizième siècle.
4166: CLAASSEN, ANTOON EN ANDEREN. - Vietnam 93 Cultuur tussen traditie en verandering.
4165: CLAASSEN, ANTON. REDAKTIE. - Vietnam. De toekomst van een volk.
4169: CLAES, ERNEST. - Wij, Heren van Zichem. originele soundtrack. ELPEE M.F.P. Stereo 5471.
4170: CLAES, VIKTOR, SAMENSTELLER. - Timmermans in Scandinavië. Jaarboek 21 van het genootschap.
8831: LILL-CLAËS. - Skrattar bäst som skrattar sist. nyaste anekdotsamling.
4168: CLAES, ERNEST. - Het werk van Ernest Claes. De Fanfare der St. Jansvrienden. De Moeder en de Drie Soldaten.
16651: CLAIR, COLIN. - The Spread of Printing, Eastern Hemisphere. Malta.
10507: PATER ABRAHAM A SANCTA CLARA. - Nuttig mengelmoes voor Rijk en Arm, Oud en Jong, Groot en Klein. smakelijk gekruid en opgedischt.
1892: ABRAHAM VAN STE. CLARA. - Vaarwel of Laatste Geschriften; Vervattende Vier-en-Twintig Fraaie Verhandelingen.
4173: CLARENBACH, DIETRICH. - Fritz Koenig. Eine Bildbiografie.
4175: CLARK, JEROME. - Unerklärlich ! Geisterlichter, Riesenkraken und andere Phänomene.
27973: CLARKE, FRANK AND WHEELER, WALTER / GILMORE, CHARLES / BASTIN, EDSON / GILBERT, GROVE / ALDEN, WILLIAM. - The inorganic constituents of marine invertebrates + Brachiceratops , a ceratopsian dinosauer of Montana + the genesis of the ores at Tonopah, Nevada + Hydrolic-mining debris in the Sierra Nevada + the quarternary geology ofSoutheastern Wisconsin
1473: CLAUDIUS, BISSCHOP VAN TOUL. - Onderwyzingen op de voornaemste Waerheden van de Religie en van de Pligten van het Christendom...Uyt het Fransch vertaeld.
27438: CLAUSEN, C. & ALII. - Under Palmer fortaellinger og skildringer fra Dansk Vestindien.
28180: CLAUSEN, H. - Sønderjylland. en rejsehåndbog. anden udgave.
4179: CLAUSEN, H. - Sønderjylland. en rejsehåndbog.
16057: CLAUSEN, V. - Det folkelige danske traesnit i etbladstryk 1650-1870. avec un résumé en français.
4180: CLAUSER, EWALD. - Anthropogene und naturräumliche Ordnung...am Beispiel der Landschaftsstructur des Kreises Leonberg.
4181: CLAUSS, LUDWIG. - Semiten der Wüste unter sich. Miterlebnisse eines Rassenforschers.
15973: CLEERDIN, VINCENT. - Brabantsche sagen.
16480: CLEMENT, J. / ZWIJSEN, J. ( APPROBATIO ). - Compendium quo Synodi provincialis Ultrajectensis et dioecesanae Buscoducensis necnon Ultrajectensis puncta disciplinaria in unum collecta sunt.
14551: CLEMENT, A. ET ALII. - Ons Cenakel.
15024: CLÉMENT XIV, PAPE. - Lettres Intéressantes du Pape Clément XIV, ( Ganganelli ) suivis de diverses Bulles, Brefs, &c. tome Premier + tome Second.
28212: CLERC, MAURICE. - Antilles Guyanes Circuit des Caraïbes.
13131: UN MEMBRE DU CLERGÉ. - Notice sur la Cathédrale de St. Bavon, à Gand.
4188: CLÉRY. - Journal de ce qui s'est passé a la tour du temple pendant la captivité de Louis XVI, Roi de France. Nouvelle édition.
4191: CLIFTON, HARRY / FRED, ALBERT / GREEN, FRANK / FARNIE, H. - Second Comic Song Book.
4193: CLIVE AND MARICAROL KILEFF, EDITORS. - Shona Customs. Essays by African Writers.
4194: CLODOMIR, P. - Manuel complet du chef-directeur - harmonie et fanfare - . a l'usage des exécutants. nouvelle édition révisée par L. Blémant.
4195: CLOVER, JETTE. - Nederlands Textielmuseum.
4196: CLUB VOSGIEN, SOUS LE PATRONAGE DU. - Les Vosges et l'Alsace. Guide du touriste. 1ère Partie.
15630: CNOBBAERT, IOAN. - S. Caecilia Virgo et Martyr.
17983: BENNET & CO. - Köping Stad, sammandragen år 1890. BLUEPRINT.
6345: GRIFFITH BAILY COALE. - Victory at Midway.
4200: COCHEM, P. MARTINUS VON. - Der Grosse Baum-Garten In grossem Druck. Darinnen überaus kräfftig- und anmüthige Morgens- und Abends-Mess- und Vesper- Beicht- und Communion-Gebetter....
2353: ARTHUR DOUGALL COCHRANE. - Banking. Notes on the origin and development of Banking, and Lessons to be drawn from its History.
4203: CODARCEA, ALEXANDRU. - Etude géologique et pétrolographique de la région Ocna de Fer-Bocsa Montana ( Banat, Roumanie ).
4204: COELEWIJ, LEONTINE. - Henk Hesselius.
4205: COENEN, J. / SANTE, J. VAN E.A. - Geldrop en het Eindhovens kanaal + Het corpus van Geldrop dorpsbestuur in de 17e en 18e eeuw.
4208: COETERIER-SCHRÖDER, A. / JONGEJAN, P. - Beknopte handleiding voor de Behandeling van wasgoed in huis. 3e druk.
18904: COHEN, DR. E. A. - Het duitse concentratiekamp. Een medische en psychologische studie.
28277: COHEN, JULIE-MARTHE. - Joden onder de Islam / ews under Islam a Culture Historical Perspective.
4209: COHEN, DRS. H. - Psychologie, sociale psychologie en sociologie van het deviante drug-gebruik. ( een tusentijds rapport).
4212: COHEN, JEAN-LOUIS ET AUTRES. - Louis Herman de Koninck architecte des années modernes / architect of modern times.
16448: COHN, WILLIAM. - Indische Plastik.
4219: COHRS, EDVARD. - Cohrs' Atlas öfver Sverige. fullständig reskarta i fickformat...femte upplagan.
4224: COHRS, EDVARD. - Cohrs' Atlas öfver Sverige. fullständig reskarta i fickformat. tredje upplagan.
4218: COHRS, EDVARD. TORPSON, NILS. - Geografisk Handatlas öfver Jorden. Andra genomsedda upplagan.
16205: COHRS, EDVARD. - Ny Karta öfver Stockholms omgifningar...samt ångbåtsstanioner.
4222: COHRS, EDVARD. - Cohrs' Atlas över Sverige. Fullständig Reskarta i Fickformat. tionde upplagan.
4223: COHRS, EDVARD. - Cohrs' Atlas över Sverige. Fullständig Reskarta i Fickformat. tolfte upplagan.
4226: COHRS, EDVARD. - Cohrs' Atlas öfver Sverige. sjunde upplagan.
4227: COHRS, EDVARD. - Cohrs' Atlas öfver Sverige. nionde upplagan.
4228: COHRS, EDVARD. - Cohrs' Atlas öfver Sverige. tionde upplagan.
4230: COHRS, EDVARD. - Cohrs' Atlas öfver Sverige. åttonde upplagan.
4225: COHRS, EDVARD. - Cohrs' Atlas öfver Sverige. sjätte upplagan.
4217: COHRS, EDVARD. TORPSON, NILS. - Geografisk Handatlas öfver Jorden.
4220: COHRS, EDVARD. - Cohrs' Atlas öfver Sverige. Fullständig Reskarta i Fickformat. sjunde upplagan.
4229: COHRS, EDVARD. - Cohrs' Atlas öfver Sverige. elfte upplagan.
4231: COHRS, EDVARD. - Cohrs' Atlas öfver Sverige. andra upplagan.
4233: COLARDEAU, CHARLES. - Oeuvres de Colardeau de l'académie françoise.
4234: COLDEWEIJ, DR. J. - De heren van Kuyc 1096-1400.
4235: COLEMAN, ELIZABETH. - Dolls. makers and marks including addenda. 6th edition.
4237: COLEMAN, ROBERT H. - The Modern Hymnal. Standard Hymns and Gospel Songs New and Old, for General Use in All Churches Services.
4238: COLENBRANDER, DR. H. - Vestiging van het Koninkrijk (1813-1815).
4239: COLENBRANDER, DR. H. - Inlijving en opstand. tweede druk.
4240: COLENBRANDER, DR. H. - De afscheinding van België.
28235: COLIJN, P. EN POTMA, J. - Weg- en waterbouwkunde. Deel I; Grondmechanica, grondwerken, funderingen, bemalingen, beschoeiingen, keermuren. vijfde druk.
4245: COLIJN, HELEN. - De kracht van een lied. Overleven in een vrouwenkamp. tweede druk.
18928: COLLEDGE, MALCOLM. - Parthian Art.
4249: COLLET, DE EERW. HEER P. - Leven van den H. Joannes a Cruce.
4250: COLLIJN, ISAK. - Svensk Typografisk Atlas 1400- och 1500-talen.
4252: COLLINDER, BJÖRN . - Rättsskandalen X. P.M. till Sveriges folk.
15828: COLMJON, G. / SCHEEN, PIETER. - De Haagse School. de vernieuwing van onze schilderkunst sinds het midden der negentiende eeuw.
4017: CÉSAR FRANCK / MADAME COLOMB. - Les Béatitudes d'après l'Evangile. poëme de Madame Colomb et traduction Allemande de G. Reiss. Musique de Cesar Franck. Partition Chant et Piano. Nouvelle Edition.
4257: COLOMER, MOSSÈN. - Els mapes antics de les Terres Catalanes des del segle XI.
4148: CHRISTOFFEL COLUMBUS. - De ontdekking van Amerika. Scheepsjournaal 1492-1493. Vertaling en annotatie Hans Werner. Redactie en inleiding Wilfried Uitterhoeve.
18934: COMBES, PAUL. - Exploration de L`Ile d`Anticosti. avec une carte.
14741: HET COMITÉ. - Sint Lucia Ravenstein 250 jaar.
4264: COMMANDEUR, JAN / JACOBS, COR / WESTERHOF, BOB. - Ge waart mar arbeider. een beeld van de tilburgse textiel 1890-1980.
4265: COMMANS, H. - Gloria Franciscana. Zehn Blätter mit Darstellungen von Heiligen aus den drei Orden des hl. Franziskus von Assisi.
1956: AFDELING COMMUNICATIE. - Quirijnboulevard. On-Nederlandse allure in Tilburg.
16984: AUTORS OF THE NATIONAL CASH REGISTER COMPAGNY. - METHODS and SYSTEMS.
8571: LE COMTE DE L... ET M.J.D... - Monsieur de Chateaubriand dévoilé.
4275: CON, J. - Oosterse tapijten.
4276: CONCONE, J.. ( + FREDR. WRANGEL ). ( + C.J. LEWERTH ). - 50 Lectioner i Sång för det vanligaste röstomfånget med Piano-accompagnement. ( 778 + 782 ). + Tvåstämmiga Sånger + Sånger vid Piano.
14346: HARTWELL CONDER. - The North Pieman and Huskisson and Sterling Valley mining Fields. Tasmania. Department of Mines. Geological survey bulletin No. 28.
14345: HARTWELL CONDER. - The Tin field of North Dundas. Tasmania. Department of Mines. Geological survey bulletin No. 26.
4277: CONDLIFFE, J. AND AIREY, WILLIS. - Short History of New Zealand. fifth edition.
16657: LEGION CONDOR. - Deutsche kämpfen in Spanien. 411.-435. Tausend.
2575: BART MCDOWELL / DEAN CONGER. - Een reis door Rusland. De Sovjet-Unie vandaag.
10454: PAN-PACIFIC SCIENCE CONGRESS. - Guide-Book to the Excursions in the Sydney District + Hunter River District + New South Wales + Broken Hill + Illawara District + Moree Districht and Northern Rivers + Blue Mountains...Yass-Canberra and the Murrumbidgee Irrigation Area. Particulars of Excursions, Maps and Plans.13th to 22nd August. Pan-Pacific Science Congress Australia 1923.
4099: CHEN CONGZHOU. - On Chinese Gardens.
4279: CONNIFF, GREGORY. - Common Ground. an American Field Guide. Volume I.
4285: CONSTANT, JAC. - Waterstaatswerken verkend. infrastructuur van Rijkswaterstaat in overdracht.
4288: CONTI, BEPPE / DE LUCA, FEDERICA / GANDOLFO, BEPPE / GERACI, BRUNO / MERLO, GIANNI. - Piemonte terra di sci / Piémont terre du ski / Piedmont ski country.
4289: CONTZEN, ADAM. - Praelectiones logicae et metaphysicae. editio nova. ( tomus primus + tomus secundus ).
4579: DE COO, JOZ. - Museum Mayer van den Bergh. Catalogus 1 derde uitgave + Catalogus 2.
4294: COOLEN, A. - Jan der Schuhflicker.
4293: COOLEN, A. - Van de breischei tot 75 gauge. Het verhaal van een kousenfabriek. Gedenkboek Jansen de Wit 1830 - 1955.
4295: COOLEN, A. - De Weg Terug. Antoon Coolen vertelt een Kerstverhaal.
4292: COOLEN, A. - Bevrijd Vaderland.
4296: COOLEN, A. - Hun grond verwaait.
4300: COOLEN, ANTOON. - De man met het Jan Klaassenspel.
27501: COOLEN, ANTOON. - Peelwerkers.
27857: COOLEN, ANTOON, REDACTIE / COPPENS, MARTIEN, FOTO'S. - Land en volk van Brabant.
16891: COOLS, ECOLOGISCH AFVIESBUREAU. - Onderzoek naar planten- en diersoorten in moerenburg te Tilburg.
27999: COOPER, FENIMORE. - Gränsboerne eller Wish-Ton-Wish's Klaggan. berättelse. första + sednare delen. öfversättning från engelskan.
4305: COOPER, J. / HOFFMANN, FRANZ. - Unkas der letzte Häuptling der Mohikaner. nach Cooper von Hoffmann bearbeitet.
14209: NATIONAL COMMITTEE ON INTELLECTUAL COOPERATION. - The Year Book of Japanese Art 1928.
4307: COORDES, G. - Kleines Lehrbuch der Landkarten-Projektion.... 2. Auflage.
27163: COPIJN-SCHUKKING, LIA EN LAMÉRIS, MARINA. - Welgelegen. biografie van een Copijn-huis.
4311: COPPÉE, FRANÇOIS ET AUTRES. - Les capitales du Monde.
18965: COPPENS, H., PASTOOR, TE SCHIEDAM - Algemeen overzicht der Kerlgeschiedenis van Noord-Nederland van de vroegste tijden tot het jaar 1581. tweede druk.
18966: COPPENS, JAN EN ALTENA, MARGA EN WACHLIN, STEVEN. - Het licht van de negentiende eeuw. De komst van de fotografie in de probvincie Noord-Brabant.
4323: COPPENS, MARTIEN. - Koorbanken in Nederland. Barok.
4324: COPPENS, MARTIEN. TRANSLATION : G. DE HAAN. - Gothic choir-stalls in the Netherlands.
4319: COPPENS, MARTIEN. CONCORDIUS VAN GOIRLE. - Gedachten in steen. De kathedrale Basiliek van St. Jan te 's-Hertogenbosch. tweede druk.
4326: COPPENS, MARTIEN ,FOTO'S. / PROF. C. KONINGS, TEKST. - Leven in geloof.
4325: COPPENS, MARTIEN ,FOTO'S. / CONCORDIUS VAN GOIRLE, TEKST. - De koorbanken van Oirschot.
18973: COPPENS, MARTIEN. - Koorbanken in Nederland. Gothiek, deel I en II. Met stofomslag.
18974: COPPENS, MARTIEN. CONCORDIUS VAN GOIRLE. - Gedachten in steen. De kathedrale Basiliek van St. Jan te `s-Hertogenbosch.
4335: CORDFUNKE, ERIK. - Zita. La dernière impératice ( 1892-1989 ).
16450: CORDIER, HENRY. - Bibliotheca Japonica. Dictionnaire bibliographique des ouvrages relatifs à l'empire Japonais. facsimile.
27502: CORDRY, DONALD. - Mexican Masks.
26953: CORDSHAGEN, CHRISTA / DETTMER, FRAUKE / RUFF, MICHAEL. - Bestandsaufnahme jüdischer Spuren in Mecklenburg-Vorpommern.
8921: LOCKROY EN CORMAN. - Het Klokje v.d. Herenmiet. Opéra-Comique in drie bedrijven. Muziek van Aimé Maillart. vertaling van C. Schenk. Tenor en Bas.
4337: CORNEILLE, P. - Chefs-d'oeuvres.
4339: CORNELISSEN, J. - Pater en Papoea. ontmoetingen van de missionarissen van het Heilig Hart met de cultuur der papoea's van Nederlands Zuid-Nieuw-guinea ( 1905-1963 ).
4340: CORNELISSEN, KEES. - Jubeljaar 1981 St. Willibrorduskerk Eersel. facetten uit de geschiedenis van de kerk en parochie van Eersel.
17018: CORNELIUS, C.A. - Svenska Kyrkans Historia efter Reformationen. förra delen + senare delen.
18983: CORNELIUS TACITUS. / ALFRED GUDEMAN, EINLEITUNG UND ERKLÄRUNGEN. - De Germania.
10189: NORTH AMERICAN ROCKWELL CORPORATION. - 28th International Aerospace Exhibition, Paris, France May 29 - June 8, 1969. Press Information.
16536: TOPOGRAFISKA CORPSEN. - Topografiska Corpsens Karta öfver Sverige. Litografisk öfvertryck. 56 Blatt. 1: 100.000.
15958: TOPOGRAFISKA CORPSEN - Malmö / Ystad / Simrishamn /Landskrona / Lund / Kristianstad / Engelholm / Finja / Karlshamn / Karlskrona / Ottenby. . Skalan: 1; 100.000.
4011: CELESTIN COSIJN, - wandelaar in waldbillig. een cyclus verzen.
4176: CLAUDIO COSTA. - Sammlung Ludwig . Claudio Costa im Umgang mit Gehirn...Arbeiten 1970-74. Catalogue of the exhibition , 23.3. - 15.4. 1974.
18985: COSTER, CHARLES DE. - De Legende en de heldhaftige vrolijke en roemrijke daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderenland en elders.
4355: CÖSTER, FR. - Populär Geografi, till begagnande så väl vid enslild och allmän undervisning, som äfven vid läsning på egen hand....
4356: COTEL, P. PIERRE, S.J. - Méditations pour les jeunes.Les Principes de la vie religieuse oul'explication du catéchisme des voeux. 2e édition.
18988: COULSEN, JOHN ET NOËL, BERNARD. - Dictionnaire historique des Saints.
10894: LA COUR DES PAIRS DE FRANCE, EN DÉCEMBRE 1830. - Procès des Ministres de Charles X, jugé par la Cour des Pairs de France, en décembre 1830.
4363: COURTIER, HENRY. - Biblical Atlas and Scripture Gazetteer. With geographical descriptions and copious bible references.
4367: COUWENBERGH, G. / VUGHT, J. - Waalwijk in oude ansichten. Delen I + II + III.
4369: COWAN, JAMES. - The Tongariro National Park, New Zealand. its topography, geology, alpine and volcanic features, history and maori folk-lore.
4371: COWELL, ROBERTA. - Comment je suis devenu(e) femme. traduit de l'anglais.
5286: EILEEN COWIN. - Eileen Cowin.
4372: COX, ALFRED. - Recollections: Austalia, England, Ireland, Scotland, New Zealand.
4374: COYSH, A. - Blue and white transfer ware 1780-1840. second edition.
4375: COYSH, A. - British Art Pottery 1870-1940
16738: CRAANDIJK, J. / SCHIPPERUS, P. - In en bij Valkenburg / Grendelpoort / Grot / Schaloen / Waterval enz. 3 Prenten uit Wandelingen door Nederland.
16739: CRAANDIJK, J. / SCHIPPERUS, P. - Twente; In de Ltte / Markt te Hengelo / Huis te Twickel / Zelvert in Driene / Almelo'sche Bosch, 5 Prenten uit Wandelingen door Nederland.
16740: CRAANDIJK, J. / SCHIPPERUS, P. - Vechtstreek; Kasteel te Zuijlen / Nijenrode / Aan de Vecht, Zuilen, Vreedenhoff, 3 Prenten uit Wandelingen door Nederland.
4379: CRAANDIJK, J. - Wandelingen door Nederland, 1875-1888.
4382: CRADOCK, SAMUEL. - The Apostolical History : containing The Acts, Labours, Travels, Sermons, Discourses, Miracles, Successes, and Sufferings, of the Holy Apoistles from Christ's Ascention to the Destruction of Jerusalem by Titus.
27157: CRAMER, MAX EN GROOT, ANTON. - Architectuur in Amersfoort. Een overzicht van de bouwkunst na 1800.
4385: CRAMER, H. - Lehrreiches Bild himmlischer Verwandlungen.
4389: CRASSET, EERW. P. JOANNES. - Christelyke bemerkingen voor alle dagen des jaers, met de Evangelien der Zondagen. zesde nederduytsche uytgave.
4397: CRÉTINEAU-JOLLY, J. - Histoire réligieuse, politique et littéraire de la compagnie de Jésus, composée sur les documents inédits et authentiques.
4401: CRIJNS, ARTHUR / GERARDUS, JOANNES. - Race relations and race attitudes in South Africa. A socio-psych.... studies.... in a multi-racial society.
4402: CRIJNS, IR. A. , KRIELLAARS, PROF. DR. F. - Het gemengde landbouwbedrijf op de zandgronden in Noord-Brabant 1886-1930.
19012: CRINS, RIEKI - Bhutan. mensen politiek economie cultuur.
11598: SALLUSTIUS CRISPUS. - Opera omnia quae extant interpretatione et notis illustravit Daniel Crispinus.
13105: TURPIN DE CRISSE. - Essai sur l'art de la guerre. Tome Premier.
4412: CRONHAMN, J.P.. - Sånger för hvarje högtidsdag i året samt vid andra kyrkliga högtider med svensk text satta för mansröster.
4414: CRONHOLM, B. RED. - Portföljen. Nytt illustreradt Skillings-Magasin för Nytta och Nöje. Första årgången.
4415: CRONHOLM, B. RED. - Portföljen. Tidskrift för salongen.
27091: MAXWELL CROOKS. - Pitman's Typewriting Filmstrip Course. part one + two + three + four.
4420: CROONENBORGH, MATHIAS. - Fonteyne der Liefden van den Gekruysten Jesus. Den VI. Druck.
4421: CROSS, WHITMAN. - Lavas of Hawaii and their relations.
4431: CROUWEL, WIM, VORMGEVING. - Barnett Newman. Tekeningen 1944-1969. Tentoonstellingscatalogus. Catnr. 678.
4434: CROZET, L. DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. - Manuel Pratique du Bibliothécaire.
14851: CRUM, GERT / HENGST, JAN DEN. - De wijnen van Moldova.
4435: CRUMB, R. - Fritz le chat. numéro hors série.
10543: PEDRO SANTAMARTA CUENCA. - The Grottos of Majorca ( Hams, Drach, y Artá ).
4438: CUIJPERS, THEO EN ANDEREN. - Armhoefse akkers. tilburg tussen de Heuvel en Moerenburg.
16267: CUIJPERS-JANSSEN, M.J.A. - Stakenborg.
15209: CULBERTSON, ELY. - Contract Bridge zelfonderricht + Contract Bridge hoe moet ik uitkomen en spelen.
4439: CUNEN, J. - Geschiedenis van Oss. Met inventaris van de gemeente-archieven.
4441: CUNNINGHAM, FRANCIS ( EDITOR). - The plays of Philip Massinger from the text of William Gifford, with the addition of the tragedy '' believe as you list ''. new edition.
4442: CURMAN, S. - Gamla Svenska Städer, gator och grändar, hus och gårdar. 1-9.
27146: CÜSTERS, JOHN / HUISMAN, JAAP. - Maastricht maakt een stadsdeel / Maastricht builds a part of the city. Cahiers céramique I + II.
27522: CUYPERS, HUB. - Missa in Honorem Sanctissimae Trinitatis ad quator voces aequales organo comitante. Opus 5.
16171: CUYPERS, ARCH., DEL. / GAUCHEREL, LEON, SCULP. - Nieuwe St. Laurens-kerk te Alkmaar.
4447: CUYPERS, FIRMIN. - Le boléro de velours. bois gravés de Lucien de Jaegher.
4449: CYPRIANUS. - Cypriani Carthaginiensis Episcopi, totius Africae Primatis et Gloriosissimi Martyris Opera. Adnotationes Iacobi Pamelii. Editio Ultima.
4053: CHARLES CZERNY. - Bijoux Théâtrals ou nouvelle Collection des rondeaux, variations & impromptus pour le Pianoforte seul. Oeuv. 397., Cah. 1, Rondoletto, sur le motif de l'opera: I Puritani, de Bellini.
3915: CARL CZERNY ( + HENRI BERTINI JEUNE + CH. DELISLE ). - Die Schule der Geläufigkeit auf dem Pianoforte oder 30 Uebungsstücke um die Schnelligkeit der Finger zu Entwickeln Opus 299. / L'Etude de la Velocité pour le Pianoforte ...&c. ( + Bertini, études préparatoires composées pour le Piano Op. 175. + Delisle, 12 mélodies-études pour piano, oeuvre 28. ).
4472: DABEKAUSSEN, WILFRIED / IZIDOOR, TEKST. / HANS VAN VELTHOVEN , FOTO'S. - Duurzaam Succes. Derde overwinning op rij van het Nuon solar Team.
4475: DAGUERRE, PIERRE. - Le Marquis de Cuevas.
4478: DAHL, THOR. - Kartbok for Norge. første utgave.
4477: DAHL, SVEN. / WOLTER, MOJE. - BFB:s Världsatlas.
25646: DAHLBERG, ERIK / J. V.D. AVEELEN GRAVÖR. - Aspenääs. Engraving. ( ex Suecia Antiqua et Hodierna ).
19048: DAHLBERG, ERIK / J. V.D. AVEELEN, GRAVÖR. - GRIPENBERGH. ( ex Suecia Antqua et Hodierna ).
27479: DAHLBERG, ERIK / J. V.D. AVEELEN, GRAVÖR. - Jönekiöping. ( folio ex Suecia Antiqua et Hodierna ).
19047: DAHLBERG, ERIK / AVEELEN, J. V.D. GRAVÖR. - Delineatio Geographica quorundam locorum in agro Smalandico...celiberrimae Urbis Troiae / Designatio Geometrica Veteris Utbis Troiae in Smalandia ( folio ex Suecia Antiqua et Hodierna ).
19053: DAHLBERG, ERIK / AVEELEN, J. V.D. - Situs pervetusta et ad memoriam posteritatisceliberrimae quondam Ubis VITTALIAE in Smalandia praefectura Joenecopiensis et paraecia Wittlanda cum adjacentibus locis...( folio ex Suecia Antiqua et Hodierna ).
19051: DAHLBERG, ERIK / AVEELEN, J. V.D. - Insigen Ducatus Scaniae / Insigne Ducatus Hallandiae. ( Suecia antiqua et hodierna ).
19052: DAHLBERG, ERIK /J. V.D. AVEELEN, GRAVÖR. - Rudera et Reliquiae Monasterii quondam ornatissimi Nydalensis in Smalandia uti hodie se conspicienda prabent post incendium...( ex Suecia Antiqua et Hodierna ).
16239: DAHLBERG, ERIK / AVEELEN, J. V.D. - HAELLEKIS / HÖNSESAETER. Folio ex Suecia Antiqua et Hodierna.
16240: DAHLBERG, ERIK / AVEELEN, J. V.D. GRAVÖR. - ASKERSUND. ( folio ex Suecia antiqua et Hodierna ).
16237: DAHLBERG, ERIK /J. V.D. AVEELEN, GRAVÖR. - ARBOGA. ( folio ex Suecia antiqua et Hodierna ).
27474: DAHLBERG, ERIK / J. V.D. AVEELEN, GRAVÖR. - Wexiöö. ( folio ex Suecia Antiqua et Hodierna ).
4480: DAHLBERG, J. & A. - Balder. a literary annual 1890 published by the Lyceum. Augustana College and Theological Seminary.
27478: DAHLBERG, ERIK / J. V.D. AVEELEN, GRAVÖR. - Westerwik Wimmerby. ( folio ex Suecia Antiqua et Hodierna ).
27477: DAHLBERG, ERIK / J. V.D. AVEELEN, GRAVÖR. - Ekesiöö. Grena. ( folio ex Suecia Antiqua et Hodierna ).
19045: DAHLBERG, ERIK / AVEELEN, J. V.D. - Cataracte Halle-strömm. Westrogothiae. ( Suecia Antiqua et Hodierna ).
19046: DAHLBERG, ERIK / AVEELEN, J. V.D. - Delineatio Cataractae...prpe Pagum Husqwarn in Smalandia... Slipstens-fallet, Rosendalsfallet, Qwarnfallet...
4482: DAHLGREN, PER./ RICHTER, HERMAN. - Sveriges Sjökarta.
4484: DAHLIN-ROS, INGER. - Textilrikets hemligheter.
4486: DAHLMAN, C.E. - Sveriges kommunikationer. Ny och fullständig Jernvägs-, Post-, Telegraf- och Reskarta öfver Sverige. Nya öfversedd upplaga.
4485: DAHLMAN, C.E. - Karta öfver Westernorrlands Län pa landstingets föranstaltande.... skala 1 : 200.000.
16792: DAHLQUIST, C. - Rådhuset i Helsingborg.
15125: DAHLSTRÖM, C.A. - Teckningar ur Sveriges Historia. Carolinska Tidehvarfvet. med text.
4487: DAHLSTRÖM, C. ( TECKNINGAR ). GÄST, NORNA ( TEXT ). - Teckningar ur svenska folklifvet + Teckningar ur hvardagslifvet.
4488: DAHM, O. - Geografi för Elementarskolor. Andra Upplagan.
4489: DAHM, O. - Geografi för Elementarskolor. Sjette Upplagan.
4492: DAL, BJÖRN. - Sveriges zoologiska litteratur. En berättande översikt om svenska zoologer och deras tryckt verk 1483-1920.
4491: DAL MASO, LEONARDO / VENDITTI, ANTONIO. - Malerisches Rom. malerische Bilder in den Aquarellen vom Ende des XIX. Jh. von Ettore Roesler Franz.
16211: DALAL, J.A.F. - Road Map of India. Scale 1; 2.500.000. Third Edition, 1969.
4493: DALBANNE, J. ET DORÉ, ALBERT. - Sud-Est. Le réseau P.-L.-M.
19071: DALEN, DORRIT VAN. - Tsjaad. Mensen . politiek. economie. cultuur.
4499: DALY, REGINALD. - The Geology of Saint Helena Island.
4506: DAM, DR. J. VAN DEN / LUCASSEN, DRS. J. - H.J.M. Maas, 1877-1958 onderwijsman, literator en journalist.
14398: DAM, P. R. / SCHAAFSMA, JOH. - Verzameling De Roos affiches uit de jaren 1937-1948.
4508: DAM, J. VAN. - Geleyersgoet en Hollants Porceleyn. Ontwikkelingen in de Nederl. aardewerk-industrie 1560-1660.
4505: DAM, DR. J. VAN DEN. - Arnold Leon Armand Diepen 1846-1895. Industrieel en publicist over econom. en sociale vraagstukken.
4507: DAM, I. VAN. - La télégraphie sans fil. avec 74 figures dans le texte.
4511: DAM, M. VAN / HOEKMAN-VAN DRIEL, M. - Honderd jaar een School met de Bijbel te Dirksland.
4514: DAMASUS O.O., CAP. - De toekomstige moeders.
496: DAMMANN, W. - Der Harz. 39. Auflage.
4515: DAMME, JEAN VAN. - La main-morte de la charité.
4516: DAMMERMAN, K. - Preservation of Wild Life and Nature Reserves in the Netherlands Indies.
4519: DANCKERTS, IUSTUS. / LINPERGH, PIETER - Architectura Mechanica. Moole Boek of eenige opstalle van Moolens neffens haare Gronden &c: getekend door Pieter Linpergh moolemaker van Stocholm nieulyks in plaat-druk uytgegeeven door Iustus Danckerts.
16428: DANELIUC, MIRCEA, REGIE. - Mikrophonprobe. Rumänische Gegenwartsfilme. Affiche de Cinema.
15724: DANIELSON, SOFIA. - Stina Rodenstam ideolog och organisatör i 1900-talets hemslöjdsarbete.
28134: DANIELSSON, O. & ALII. - Corolla Archaeologica Principi... Gustavo Adolpho dedicata. Acta II.
4524: DANKS, H. / CUMMING, W / BALDWIN, J. / AND MANY OTHERS. - Fireside Echoes. A series of Popular Ballads, arranged with piano-forte accompaniments by Millard, Danks, Baker....
4526: DANOV, CHRISTO / IVANOV, TEOFIL. - Antike Grabmäler in Bulgarien.
4527: DANSE, WIM / MEESTER, GER. - Zweden. derde druk.
4528: DANTE. - Dantes poetische Werke. neu übertragen und mit Originaltext versehen von Richard Zoozmann. 2. Auflage.
4530: DANTZIG, RUDI VAN, CHOREOGRAFIE / PROKOFIEV, MUZIEK. HENDRIKS, DICK, TEKST / FATAUROS , JORGE, FOTO'S. - Romeo en Julia. Het Nationale Ballet.
4532: DARBOIS, DOMINIQUE. - Niki in Tahiti.
16344: DARKEVICH, V.P. - Works of western artistic handicraft in Eastern Europe ( X-XIV century ). Proizvedeniya zapadnogo khudozhestvennogo remesla v vostochnoi Europe.
4537: DARTELEN, J. VAN. - Handleiding voor het damspel.
4538: DARTELEN, J. VAN. - Inleiding tot het damspel. vijfde druk.
19100: DARUP, FR. - De zielzorger bij het ziekbed. eene handleiding voor jonge geestelijken en zielzorgers. vertaald door A. van Maaseland.
4545: DAUBENTON, LE RÉVÉREND PÈRE. - La Vie de Saint Jean-François Régis, de la Compagnie de Jésus, apôtre du Velay, du Vivarais et des Cevennes....
4549: DAVANZATI, BERNARDO. - Lo Scisma d'Inghilterra. con un discorso di Enrico Bindi.
4916: DIMITRIS DAVARIS. - Kos, het eiland van Hippokrates. reisgids. Vertaald door Helma Nales en Margreet Chatzimezin-Borst.
4560: DAVIDSON, DR. J. / AND OTHERS. - Pacific Islands. Volume I : General Survey. august 1945.
4561: DAVIES, RAYMOND / STEIGER, ANDREW. - Soviet Asia.
8729: LEONARD GAINES AND GWEN DAVIS. - At Home with That Other Family. Record disk SR 25203
9431: DAY, BETH. - The Manila Hotel: The Heart and Memory of a City.
4692: DEBES, E. - Grosser Columbus Weltatlas. Handatlas. Jubiläumsausgabe. Neu bearbeitet von Karlheinz Wagner.
4697: DEBES, E. - Grosser Columbus Weltatlas. Handatlas. Jubiläumsausgabe. Neubearbeitet von Karlheinz Wagner.
4698: DEBES, E. - Grosser Handatlas Neueste Ausgabe neubearbeitet von Dr. Hans Fischer 1936.
4700: DEBIBOUR, V. - Grand Calvaires de Bretagne. photographies de Jos. le Doaré.
4702: DEBUIGNE, GERARD. - Larousse wijn encyclopedie.
4704: DECHAMP, ARCHEVÊQUE DE MALINES, PRIMAT DE BELGIQUE. - Oeuvres oratoires. Edition nouvelle.
4710: DECLEI, HUGO , REDAKTIE. - Roald Amundsens Belgica-Dagboek. De eerste Belgische zuidpoolexpeditie. 2de druk.
16266: DECLERCQ, PATER P. - Leven van Anna-Katarina Emmerick ( 174-1824). Eeerste + tweede deel.
14811: DEDEN, DR. D. - De messiaanse profetieën.
4711: DEE, DR. S. / SCHONEVELD, DR. J. - Concordantie op het Oude en Nieuwe Testament in de nieuwe vertaling van het Nederlandsch Bijbelgenootschap.
9672: MINISTER VAN DEFENSIE. - Handboek voor het dienstplichtig kader. VS-2-1351. Dienstgeheim.
27967: GRÄBNER / DANIEL DEFOE. - Robinson Kruso. fjerde oplag.
28160: DEFOE. - En lärorik historia om Robinson de ungre...ny bearbetning. till nöjsam läsning föt barn och ungdom.
19183: DEFOE, DANIEL. - Robinson Crusoe`s liv og haendelser. oversat efter originaludgaven af Hans Brekke..
16802: DEFOE, DANIEL. - Het leven en de vreemde, wonderbare Lotgevallen van Robinson Crusoe een Zeeman uit York door hemzelven verteld. Naar het engelsch door K. Beversluis. Geillustr. prachtuitgave, derde druk
27996: GRÄBNER / DANIEL DEFOE. - Robinson Kruso.
19178: DEFOE, DANIEL. - De andere reizen van Robinson Cruso ( in Europa, Amerika en Azië ). tweede druk.
16801: DEFOE, DANIEL. / LOUWERSE, P. BEWERKING. - Robinson Crusoë. ... Herzien door J. S. Verburg, zesde druk.
16789: DEFOE, DANIEL. - Robinson Crusoe med en lefnadsantechning öfver författaren af Karl Warburg.. jämte 120 original-illustrationer af Walter Paget öfversättning...af Jean Rossander.
19185: DEFOE. - MOLL FLANDERS.
16803: DEFOE, DANIEL. - Robinson Crusoë. naar de volledige uitgaaf van Daniel Defoe. voor de jeugd bewerkt. met 100 gravuren.
4718: DEFOER, H. EN ANDEREN. - Rijksmuseum Het Catharijneconvent. tekst en uitleg. tweede druk.
6653: HARSHA V. DEHEJIA. - A Celebration of Love. The Romantic Heroine in the Indian Arts.
4720: DEHMEL, R. / DIERCKE C. - Diercke Weltatlas. 148. Auflage (60. Auflage der Neubearbeitung).
4722: DEKEYSER, P. / VILLIERS, A. - Les animaux protégés de l'Afrique Noire.
8354: KRUSEMAN / DEKEYSER. - Guillaume II, Roi des Pays-Bas / Anna Pavlovna, Reine des Pays-Bas, Grande Duchesse de Russie.
4724: DEKKER, GERARD / WERKEN, KRIJN VAN DE., REDACTIE. - NOORDKUNST 1988 actuele kunst uit Noord-Nederland, Noord-duitsland en Denemarken.
4725: DEKKERS. - Perception du paysage / Landschapswaarneming. L Landscape perception. catalogus.
6008: GER DEKKERS. - Sammlung Ludwig . Ger Dekkers Landscape Perception. Landschaftserfahrung. Catalogue of the exhibition , 18.8. - 18.9. 1973.
6435: GUILLAUME DEL'ISLE. - Comitatus Hannoniae Namurcensis et Cameracensis. Carte des Comtez de Hainaut Namur et de Cambresis.
15221: DELAFAYE-BREBIEU, MME JULIE. - Le pauvre Jacques ou le Frère adoptif Suivi de la Soiré Bienfaisante. 2e Edition.
16840: DELAHAYE, ALBERT EN DOOREN, J. VAN EN MOOREN, TH. - Zeven eeuwen Halsteren.
4728: DELAHAYE, ALBERT. - Episoden uit de geschiedenis van de Hervormde Gemeente Zevenbergen.
4730: DELAHAYE, ALBERT / MARCUS, ANDREAS / DOOREN, J. VAN / DELLEPOORT, J. - Gastel land van Abten en Markiezen.
4731: DELANGE, ELISABETH ET AUTRES. - Aménophis III.
4732: DELAS, DANIEL / DELAS-DEMON, DANIELE. - Nouveau Dictionnaire Analogique du Français.
19198: DELEU, JOZEF EN ANDEREN. - Frans Vlaanderen.
4743: DELFT, DR. M. VAN. - Frater M. Andreas van den Boer. kort bericht over een man die geruisloos door het leven ging.
4748: DELFT, VAN. A.J.A.C. - Uit Brabants Centrum.
4739: DELFT VAN, A. - Tilburg als woonstad en nijverheidscentrum.
4738: DELFT VAN, A. - Tilburg met omgeving.
15815: DELFT, A. VAN. - Spin- en weversliedjes oud & nieuw.
4746: DELFT, PIETER VAN / BOTERMANS, JACK. - Spelen met puzzels.
4740: DELFT, A. VAN, PR. / REGISSEUR; DRÉ THIJSSEN. - Passiespel 1935 op te voeren te Tegelen.
4749: DÉLIBES, LEO, MUSIK. - Kongen har sagt det. Syngestykke i 3 Acten af Edmond Gondinet ( libretto ), oversat af H. Holst + Jean fra Nivelle. Syngestykke i 3 Acten af Gondinet & Gille, oversat af A. Zinck.
4750: DELIVORRIAS, A. - Guide to the Benaki Museum.
14520: DELLION, CH. - Tu sera dactylographe. 1re Partie: Théorie. 6e édition.
4751: DELMAR-MORGAN, EDWARD. - Cruising Yacht Equipment and Navigation.
4754: DELORME, M., TEXTES / LUCIEN CLERGUE / CANO / CARTIER BRESSON / DIEUZAIDE / ALBERT, PHOTOGRAPHIES. - Plaza de toros.
4758: DELTEIL, LOYS. - Manuel de l'amateur d'estampes des XIXe et XXe siècles (1801-1924). Avec 158 Reproductions hors texte.
4757: DELTEIL, LÉO. - Annuaire des Ventes de Livres. 1re Année ( Octobre 1918-Juillet 1920 ) - 8e Année ( Octobre 1926-Juillet 1927 ).
4759: DELTEIL, LOYS. - Le peintre-graveur illustré. Volume II Ch. Meryon.
14386: DEMAY, ANDRÉ. - Notice sur les Travaux Scientifiques de M. André Demay.
4795: DESIDERIUS DEMÉNY. - 100 Magyar Nóta / 100 Ungarische Lieder. 100 Hungarian Songs.
16765: DENEVERS, JOZEF. - Lourdes "honderdjarig feest van de Verschijningen.
12080: SIR JOHN DENHAM. - Directions to a Painter + Clarindons House-Warming.
10523: PAUL DENIS. - Meet Richard Chamberlain. TV's Dr. Kildare. an informal date in words and personal album pictures.
4774: DENS, P. - Tractatus de Sacramento Eucharistiae et de SS. Missae Sacrificio. Editio tertia.
10075: NICHOLAS DENT. - Zo moet u zeilen. Praktische cursus voor het omgaan met zeilboten.
4782: DEPRET, J. - Demain la Guerre? préface du General Close.
3882: CAMERA DEI DEPUTATI. - Convenzione di navigazione e trattato di commercio conchiusi colla Francia. Sessione 1861-1862. No 389.
4785: DERKS, SERGIO, REDACTIE / SPOT IMAGE, FOTO'S. - Topografische Satellietbeeld Atlas van Nederland 1;100.000.
4787: DERKSEN, GUIDO. - Maldiven, tweede druk. Dominicus Reeks.
4788: DERKSEN, J. - Om de eer. De Olympische Spelen in de oudheid en nu.
14893: DÉROBERT, LEON / REICHLEN, HENRY. - Les momies. le culte des morts dans le monde sauvage et civilisé.
4793: DESAU, WANDA. - Schleswig-Holsteins Grönlandfahrt auf Walfishfang und Robbenschlag vom 17.-19. Jahrhundert.
4794: DESCURET, J.-B. F. - Théorie morale du gout, ou le gout considéré dans ses rapport avec la nature, les beaux-arts, les belles-lettres et les bonnes moeurs.
4797: DESPONT, ABBÉ J. - Nouvel Atlas des Missions.
4798: DESPORTES, HENRI. - Het bloedgeheim bij de joden gedurende alle eeuwen.... naar den tweeden franschen druk.
4799: DESPRÉS, P. - la faience. l'art du potier. photographies de m.-m. fréal.
27319: DESPUJOLS, P. / CHOUBERT, GEORGES. - Note sur l'Industrie minière au Maroc ( 1937 ) / Aperçu de la Géologie Marocaine ( 1946 ). 2 brochures.
4800: DESROCHES, JEAN-PAUL. JACOB, ALAIN. - La céramique Chinoise..
4801: DESROCHES, JEAN-PAUL / JACOB, ALAIN. - Poterie gres buiscuits, la cramique chinoise. les tuiles faitieres les Ming-K'I.
4802: DETIÈGE, LEONA, TER INLEIDING. - Eros en vruchtbaarheid in de kunst.
27581: DETRZ, RAYMOND. - Bulgarije. mensen - politiek - economie - cultuur - milieu.
4807: DEURSEN, A. VAN. - Schoolatlas voor bijbelse geschiedenis. zevende druk.
4806: DEURSEN, A. VAN. / NIEUWE BEWERKING: NEIRYNCK, F. / SABBE, M. - Atlas voor bijbelse geschiedenis. 2de druk.
4804: DEURSEN, A. VAN. - Schoolatlas voor bijbelse geschiedenis.
4808: DEUSS, KRYSTYNA. - Indian Costumes from Guatemala.
4809: DEUTSCH, JULIUS. - De Burgeroorlog in Oostenrijk. Beschrijving door mede-strijders en ooggetuigen. vertaald door L. Kleijn.
8323: KRISHNA DEVA. - Images of Nepal.
14668: DÉVIGNE, J.-P. / HOURCQ, V. / SONET, J. ET ALII. - Gouvernement Général de l'Afrique Equatoriale Française. 7 Cartes Géologiques de Reconnaissance. échelle 1;500.000. Feuilles; O,4; Mayoumba Ouest + E,5; Mayoumba-Est + O,15; Libreville-Ouest.+ O,19; Ouesso + O,XX/EXX; Fort-Lamy ( échelle 1;1.000.000.) + E,35; Bangui-Est + O36; Bangui-Ouest + Notices Explicatives.
4813: DEVOLDER, P. DR. N. - De ethiek van de pers.
4814: DEWACHTER, RICHARD / SIGISMUND WAITZ. - 26 Jaar Konnersreuth . zijn bekeerlingen ./ + De boodschap van Konnersreuth.
4818: DHERBECOURT, PIERRE. - La Loire et ses Chateaux.
4819: DIAMOND, JOHN AND HAYWARD, BRUCE. - Kauri Timber Days. A Pictorial Account of the Kauri Timber Industry in New Zealand. 2nd printing.
11261: RIPOL / FERRER / VENDRELL / MATEO / DIAZ. - Monserrat.
4820: DIAZ, E. / GUARIN, J. / ET BEAUCOUP D'AUTRES. - Cuadros de Costumbres.
28193: DICK, - Courte esquisse sur la Tour Beauchamp, Tour de Londres.
4821: DICKE, MATTHIJS / SMULDERS, ERIC. - Dura Vermeer 150 jaar ondernemen in de bouw.
15247: DICKENS, CHARLES. - Schetsen uit Amerika en Tafereelen uit Italië.
27783: DICKENS, CHARLES. - Dombey en zoon. vertaling van C. Mensing. houtgravuren naar teekeningen van F. Barnard.
4833: DICKENS, CHARLES. - Leven en lotgevallen van Maarten Chuzzlewit. vertaling van G. Mensing. Houtgravuren naar teekeningen van J. Barnard.
14548: DICKENS, CHARLES. - Gedenkschriften van Jozef Grimaldi, den clown. Met 10 Houtgravuren naar teekeningen van George Cruikshank. nieuwe druk.
4835: DICKENS, CHARLES. - the life and adventures of Nicholas Nickleby . with 59 illustrations by F. Barnard.
4824: DICKENS, CHARLES. - Leven en lotgevallen van Maarten Chuzzlewit.vertaling van G. Mensing. Houtgravuren naar teekeningen van J. Barnard.
4822: DICKENS, CHARLES. - Oliver Twist.
16636: DIEBOLD, BERNARD. - Habima. Hebräisches Theater.
16559: DIELEMAN, F. EN GEURSEN, W. - Samen zingen. Nederlandse liederen en canons. beknopte uitgave. derde druk.
4584: DE DIENST. - De grondbeginselen van de NBCD-beveiliging ( kadercursus ). publikatie Nr. H1. ( NBCD= nucleair + biologisch + chemies + damage. ).
13030: TOPOGRAFISCHE DIENST. - Nederlands Indië. catalogus van kaarten aanwezig in de biblotheek van de Topografische Dienst.
4848: DIEPEN, ARNOLDUS (AUCTORITATIS). - Statuta Dioecesis Buscoducensis.
4849: DIEPEN, ARNOLDUS (AUCTORITATE). - Statuta Dioecesis Buscoducensis.
4847: DIEPEN, ARMAND. - Het verslag der Tilburgsche wol-industrie en Hendrik Muller en zoon. of bescherming contra vrijhandel.
15639: DIEPENBROCK, ALPHONS. - Hymne voor Viool en Piano ( 1898 ) aan mijnen vriend Louis Zimmermaan. 3e druk.
4852: DIEPENHORST, PROF. P. - Onze landbouw.
4853: DIEPRAAM, WILLEM. - Sahel. foto's van reizen naar Senegal, Mali, Opper-Volta en de Kaap Verdische Eilanden.
4857: DIEPSTRATEN / EN ANDEREN, REDACTIE. - BZZLLETIN. S. Vestdijk.
4859: DIEPSTRATEN / EN ANDEREN, REDACTIE. - BZZLLETIN. Japanse literatuur.
4855: DIEPSTRATEN / EN ANDEREN, REDACTIE. - BZZLLETIN. George Orwell.
4870: DIERCKE. - Diercke Weltatlas. 160. Auflage (72. Auflage der Neubearbeitung).
4866: DIERCKE. - Skolatlas. Fjärde upplagan. Kartorna över Norden utarbetade av N. Rönnholm.
4867: DIERCKE. - Skolatlas. tredje upplagan.Kartorna över Norden utarbetade av N. Rönnholm.
4871: DIERCKE. - Diercke Schulatlas für höhere Lehranstalten. Grosze Ausgabe. 77. Auflage.
4865: DIERCKE. - Skolatlas. andra upplagan. Kartorna över Norden utarbetade av N. Rönnholm.
4873: DIERMAN, JAN / ZEEFDRUK. BEEK, GEERT VAN / PROZA. - VEGHEL. Noord-Brabant in proza, poëzie en beeld.
27399: DIESEL, EUGEN / PETSCHOW, ROBERT. - Das Land der Deutschen. Mit 2 Karten und 481 Abbildungen. Volksausgabe.
16474: DIESINGER, GUNTER. - Japanische Farbholzschnitte II. Kriegbilder aus der Meiji-Zeit.
15021: DIETELMAIER, JOH. AUG. - Historia Dogmatis de Descensu Christi ad Inferos Litteraria. cum prologo D. Ioh. Bernholdi.
4876: DIETERICH, EUGEN / DIETERICH, PROF. DR. KARL. - Neues Pharmazeutisches Manuel. 12. Auflage.
16664: DIETMAR, UDO. - Häftling...X...in der Hölle auf Erden !
16665: DIETMAR, UDO. - Häftling...X...in der Hölle auf Erden !
27861: DIETRICHSON, L. - Tidskrift för Bildande Konst och Konstindustri. 1875 + 1876.
4883: DIETTERLE, PROF. JOH. - Bildotabuloj por la instruado de Esperanto. 3a. eldono.
4884: DIETZ, DR. KARL / HESSE, DR. PETER. - Wörterbuch der Sexuologie und ihrer Grenzgebiete.
16561: DIETZ, DR. ROLF. - Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit. 7. Auflage.
4885: DIETZ, DR. P. - Mensch en droom. een studie over het droomleven.
4887: DIETZ-DAJASZÁSZY, VILMA. - Old cross-stich embroideries from the country of BORSOD in Hungary.
4888: DIETZEL, KARL HEINRICH. - Versuch einer geographischen Charakterisierung des Ostafrikanischen Zwischenseengebietes.
4892: DIJCK, DR. G. VAN. - De Bossche Optimaten. Geschiedenis van deIllustere Lieve Vrouwebroederschap te 's-Hert. 1318-1973.
4893: DIJCK, DR. LUCAS / EN ANDEREN. - Varia Historica Brabantica.
15491: DIJK, KO VAN / EYCK, CARO VAN / GASTEREN, JOSEPHINE VAN / MEUNIER, ENNY / CLASSEN, EDMOND / ARYANS, PETER, MEULEN, PIET V.D., STEMMEN. - Tyl Uilenspiegel. ELPEE.WSP 13024.
4896: DIJK, DRS. R. VAN, REDACTIE. - Het klooster Soeterbeeck te Deursen 1732-1982.
27364: DIJK, CORNELIS VAN. - Usul al-Tashkhis al-Tabi'i.
27483: DIJK, CORNELIS VAN. - Kitab al-Naqsh fi al-Hadjar, volume;. 5, al-djiyuludjiya ( la geologie ),
4897: DIJK, KL. VAN. - Titanenstrijd 1939-1945. een overzicht van deze oorlog met 6 kaarten.
4895: DIJK, DRS. J. VAN. - Tilburg. Architectuur en stedenbouw in de gemeente Tilburg 1850-1940.
4899: DIJK, M. VAN. - Boven-Volta.
4898: DIJK, M. VAN / BREMMERS, JOEP. - Niger.
15003: DIJK, CORNELIS VAN. - Ílm al-Haya ( astronomie ). ( 3e édition ).
4902: DIJKMEIJER, E. - Textielwarenkennis. 4-de druk.
4903: DIJKSTERHUIS, DR. B. - Een industrieel geslacht 1808-1908. Diepen / Jellinghaus.
4905: DIJKSTRA, FLORETTE / PRINS, WOUTER., TEKSTEN. TEEUWEN, MARJAN., DE KUNSTWERKEN. - Marjan Teeuwen.
4908: DIJS, DICK. - Heusden Medaillon aan de Maas. portret van een gerestaureerde stad.
15615: DIKENSHTEIN, G. / KRAVCHENKO, K. / MURATOV, N., EDITORS. - Tectonic Map of the South of the USSR / Tektonicheskaya Karta Yuga SSSR. 1; 1.000.000.
4910: DIKKERS, AART. - De geologie van het veld van Staatsmijn Maurits. Proefschrift.
4911: DIKOWSKI, SERGEJ. - De commandant van Vogel-eiland. enige vertellingen.
4912: DIKS, P. - Radiotechniek. practische hadleiding voor de radio-ontvangsttechniek. derde druk.
4913: DILLBERG, GUSTAF. - Kanniballiv på Nya Zealand.
7902: KARPODINI-DIMITRIADI. - Les Iles Greques. Un guide illustré de toutes les îles greques.
27377: IBRAHIM B. MUHAMMAD 'ASSAM AL-DIN. - Hashiya.
4917: DINGELDEIN, W. - Het " losse hoes " Groot Bavel. uit de geschiedenis van een twentsch erf. tweede druk.
9847: MOUMEN DIOURI. - Réalités Marocaines. la dynastie alaouite de l'usurpation à l'impasse.
19320: DIRCHSEN, JAN. - Hollaenderbyen og dens mennesker.
4586: DE DIRECTIE. - " De Porceleyne Fles " v/h Joost Thooft & Labouchere Delft 1653-1953.
27161: DIRKS, PAUL - Mijmeringen over optisch bedrog in de architectuur, Rome 1999 en Appendix, Rome 2002.
4931: DIRKS, C., S.J. - Bemoediging en troost vrij bewerkt naar Jozef Frassinetti.
4933: DISDERI & CIE, PHOTOGRAPHES DE S.M. L'EMPEREUR. - Monsig. Lesseps.
16669: DISTEL, BARBARA UND JAKUSCH, RUTH, REDAKTION. - Konzentrationslager Dachau 1933-1945.
4934: DITTMAR, HEINRICH. - Historischer Atlas. Erster Abtheilung + Zweite Abtheilung. Revidirt von D. Völter. dritte Auflage.
4937: DJORGHI. - Telepathie.
4938: DJURBERG, DANIEL. - Geografi för Begynnare. sjette uplagan.
16236: DJURBERG, DANIEL. - Geografie för Ungdom, Andra Uplagan.
27084: DLIN, H. A. - Arabskaya Respublika Egipet. 1; 2.000.000. ( map of the Arab Republic of Egypt ).
4941: DOBBELSTEEN, JAN VAN. - Het zwijgen van Vimalakirti. catalogus.
15317: DOBRZYCKI, JERZY. - Atlas Nieba Gwiazdzistego widocznego i polsce.
27777: BORSOS ÉS DOCTOR. - Szentivany , president of the Hungarian Parlement.
19453: DÖDERLEIN, D. JOHANN CHRISTOPH. - Salomons Prediger und Hohes Lied. Neu übersetzt mit kurzen erläuternden anmerkungen.
27367: DODGE, JOHN, AND OTHERS. - World Atlas of the Encyclopaedia Britannica.
11204: RICHARD WAGNER. JOHANNES DOEBBER. - Tanhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg. Vollständiger Klavier-Auszug zu zwei Händen. mit Hinzufügung des Gesangstextes...Angabe er Instumentation..
27168: DOEDENS, BRUNO. - Temporary Landscapes. Tijdelijke Landschappen.
4948: DOEDES, J. - Handleiding bij het onderwijs in de Bijbelsche Geschiedenis. achtste druk.
4949: DOELMAN, C. - Jaap Wagemaker.
4950: DOELMAN, C. - Hendrik Chabot.
4951: DOEVE. - Doeve, een virtuoos tekenaar.
4954: DOHM, DR. B. - Die geologischen Verhältnisse im Landkreis Daun in der Vulkaneifel. 2. Auflage.
4958: DOLORES PACILIO, ARTIST,ANN SHENGOLD / WOLFGANG BECKER, TEXTS. - Der Ball, Catalogue of the exhibition , 26 march - 5. mai. 1977.
16350: DOMBROVSKY, O.I. - Archeological investigations of the medieval Crimea ( Arkheologicheskie iisledovaniya srednevekovogo Kryma ).
11287: ROBERT SCHUMANN / ANDREA DOMBURG. - Andrea Domburg vertelt de levensgeschiedenis van Robert Schumann. Tekst en Elpee. HE 43.
15332: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Typen. karakterstudies. 1e deel + 2e deel.
4963: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Vredes-stemmen. Kant - Laveleye - Tolstoi - Letourneau - Novicow - de Maupassant e.a.
4964: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Typen. Karakter-studies.
4965: DOMENY DE RIENZI, G. - Dictionnaire usuel et scientifique de Géographie. suivi d'un dictionnaire des villes et communes de France. 5e édition.
4966: DOMERGUE, EUGENE. - Géographie pittoresque des cinq parties du monde. TOME I. Généralités, La France et ses Colonies + Les Etats de l'Europe. + TOME II, L'Afrique et l'Asie + l'Amérique & l'Océanie. Ensemble complet.
4967: DOMERGUE, EUGENE. - Géographie pittoresque des cinq parties du monde. L'Afrique & l'Asie + l'Amérique & l'Océanie.
4968: DOMES, JÜRGEN. - Peng Te-huai. The Man and the Image.
4969: DOMINICUS, J. - De vrijmetselarij. vierde druk.
4972: DOMMELSHUIZEN, COR, SAMENSTELLING. - Leven en werken van Franklin Delano Roosevelt......
4973: DOMMERHOLD, E. - Veeteelt. handleiding bij het lager land- en tuinbouwonderwijs, deeltje VII. zevende druk.
4979: DONGELMANS, DRS. M. / HEMELS, PROF. J. - Een Nijmeegse familie. Ondernemend en maatschappelijk bewogen. Vier generaties Dobbelmann.
15643: DONIZETTI. - Le Renégat ( Der Renégat ). 2te Folge der Lieder-Sammlung mit Piano-forte Begleitung No. 19.
16754: DONNER, J.H. - De koning schaakstukken. samengesteld en ingeleid door Tim Krabbé en Max Pam.
4985: DONY, MR. C. M. J. - Brazilië een immigratieland voor Nederlanders?
14500: DOOD, EDWARD. - Polynesian Seafaring. A Disquisition on Prehistoric Celestial Navigation...
4998: DOORENBOS, CLINGE. - Vlijtig Liesje. Versjes.
14495: DOORMAN, CHRISTINE. - Zweedsche sprookjes.
16911: DOORN, JAN VAN. - Jan P.C. van Doorn prenten, tekeningen en gouaches 1943-1986. Catalogus v/d tentoonstelling.
5004: DOORNEWAARD, A. VAN. - Vademecum voor het Nederlandsch Assurantiewezen 1941, waarin tevens opgenomen de Nederlandsche Hypotheek-, Financierings- en Bouwspaarkasbedrijven.
15493: DOREMALEN, HENK VAN. - Een hele zorg minder. De Wever en de zorg voor ouderen in Tilburg in historisch perspectief 1838-2010.
14736: DOREMALEN, HENK VAN ET ALII. - Geworteld in Taxandria. historische aspecten van de relatie Tilburg-Turnhout.
5015: DOREMALEN, HENK VAN / SPAPENS, PAUL. - Kruikezeikers. Mythe en werkelijkheid van een Tilburgs fenomeen.
5011: DOREMALEN, DRS. HENK VAN. - De handen ineen. Geschiedenis van 100 jaar vakbeweging in Tilburg .
5012: DOREMALEN, HENK VAN. - 25 Jaar Zorgcentrum Het Laar, Tilburg.
5010: DOREMALEN, DRS. HENK VAN. - Blauwsloten en riolen. Een milieu-historische studie over Tilburg en zijn rioolstelsel.
27812: DORENBOSCH, P. / CLERCX, J. - De Boxtelse St.-Petrus. Eerste boek + Tweede boek.
15932: DORENBOSCH, P. / CLERCX, J. - De Boxtelse St.-Petrus. Tweede boek.
27258: DORENBOSCH, G. EN ANDEREN. - 's-Herogenbosch in oude ansichten. Delen I + II.
19371: DORFMAN, ELENA. - FANDOMANIA characters & cosplay.
5019: DORLAND, FRANK. - Luchtstrijdkrachten in den tweeden wereldoorlog en daarna.
27009: DORP, A. VAN. - 100 Jaar Caeciliakerk. Een geschiedenis van de parochie St. Caecilia te Enschot 1898-1998.
16867: DOSTOJEFSKI, F. M. - De dubbelganger. uit het russisch vertaald door S. van Praag.
5024: DOSTOJEWSKI, F. M. - Sämtliche Romane und Novellen. 25 volumes.
5025: DOUBLET, VICTOR. - Amalia Corsini ou l'orpheline de Sienne. 8e Edition.
5031: DOUROFF, B. - Etains français des XVII et XVIIIe siècles.
5033: DOZY, DR. G. / BRUGMANS, S. - Historische Atlas ten gebruike bij het onderwijs in Algemeene en Vaderlandsche Geschiedenis. tweede druk.
5047: DRACH, PAUL. - De kabbalah der joden. gewroken van de valsche aantijging van pantheisme.... vertaald door Ton Kerssemakers.
5048: DRACHMANN, HOLGER. - Dybe strenge. digte og sange.
27990: DRACHMANN, HOLGER. - Derovre fra Grænsen. strejftog over det Danske Termopylae.
15116: DRAKE, AXEL. - I undervisningsfrågan.
10033: NEDERLANDSCHE VEREENIGING TOT AFSCHAFFING VAN STERKEN DRANK. - XXIXe jaarverslag - 1872.
5052: DREESMANN, CÉCILE. - Steekspel. een charmante cultuurgeschiedenis van het borduren. van de simpelste huissteek tot het schilderen met de naald.
5050: DREESMANN, CECILE. - Borduurkunst. Praktische handleiding voor beginners en gevorderden. + Borduurkunst II. Dagboek van een borduurster.
15965: DREESMANN, CÉCILE. - Cécile Dreesmann vertelt over haar levenswerk.
14882: DREHMANNS, PETER / ETTEMA, OLIVIA / ROITIER, ANDREI / BOS, KARIN / CORNELISSEN, ROBBIE ( VERMOEDELIJK ). - In't Schip No 01 tijdschrift voor verdwaalde expeditieleden en ontspoorde dromers.
7465: J. AB UTRECHT DRESSELHUIS. - De Waalsche Gemeenten in Zeeland voor en na de herroeping van het edict van Nantes...
5056: DRESSLER, FRITZ, PHOTOS / ECKHARDT, EMANUEL, VORWORT. - Bornholm.
5059: DRIE, ROB VAN / PLOMP, NICO / TANG, AAD VAN DER. - Genealogie van stamboom tot familiegeschiedenis.
27266: DRIES-LAURIJSEN, JEANNE-MARIE VAN DEN. - Berkel-Enschot getekend ter gelegenheid van het vijf-jarig bestaan van de Géjé-boekhandel.
5063: DRIESSEN, HENDRIK. EN ANDEREN. - Het experiment in de Nederlandse film. catalogus.
27798: DRIESSEN, TH., PASTOOR. - 100 Jaar DEkenaat Gennep. Gedenkboek 1862-1962.
2067: ALEXANDER BASMANOV EN JOZIEN DRIESSEN. - In het spoor van Peter de Grote.
5065: DRIESSEN, HENDRIK & ALII. - INTERSECTIXN YXUNG ARTISTS CRXSSING EURXPE 'X6-'X7.
5068: DRIMMELEN, WIM VAN, EN ANDEREN. - Honderd hoogtepunten uit de Koninklijke bibliotheek. A hundred highlights from the Koninklijke bibliotheek.
5073: DRONKERS, JAN. - Gouden boek over internationaal transport.
5076: DROOGLEVER FORTUYN, DR. H. - Kwakzalverij, bijgeloof en geneeskunst.
5078: DROUHIN, GEORGE / GAUTIER, MARCEL / ET BEAUCOUP D' AUTRES. - XIXe Congrès géologique international. la géologie et les problèmes de l'eau en Algérie. Tome I + Tome II. Complet.
16719: DROULERS, EUG. - Dictionnaire des Attributs, Allégories, Emblèmes et Symboles.
16119: DRUIJNEN, JAN WILLEM EN GERRIT. - Leven aan de Waal of Vervolg der Kronijk van Nijmegen 1819-1859 opgetekend door Jan willem en Gerrit van Druijnen, bezorgd en ingeleid door A. Bosch & alii.
15617: DRUZENKO, A., ET ALII. - Trassa. Ot vyezdnoi redaktsii Izvestii na BAM.
21445: KOETSVELD . DS. VAN. - Een Voetreis 100 Jaar geleden.
28245: DUBBEL, H. - Taschenbuch für den Maschinenbau. erster + zweiter Band. Siebente Auflage.
5090: DUBOIS, L'ABBÉ. - Le guide des séminaristes et des jeunes prêtres. deuxième édition.
5093: DUBRENA, V. - Carte Hydrographique de la France Divisée en 21 grands bassins...la partie flottable et navigable...par ordre de M. Becquey par V. Dubrena.
5096: DUBRENA, V. - Carte Hydrographique de la France Divisée en 21 grands bassins...la partie flottable et navigable...par ordre de M. Becquey par V. Dubrena.
8913: LO DUCA ( DIRECTION ). - Lexique de sexologie. sexologie générale - sexualité - conte-sexualité - bibliografie universelle.
5098: DUCHATEAU, PHILIPPE & HUERTAS, SALVADOR. - Mirage ! Dassaults Mach 2 gevechtsmachines.
5099: DUCHAUSSOIS, R., OBLAT DE MARIE IMMACULÉE. - Sous les feus de Ceylan, chez les Singhalais et les Tamouls. 40e Edition.
4055: CHARLES GAVAN DUFFY. - The Ballad Poetry of Ireland. sixth edition.
14221: DUFOUR, P.-TH. - Les Perspectives-Reliefs nouveau procédé permettant de les obtenir par simple transposition automatique en projection oblique..
5108: DUHAMEL, GEORGES. - Le Japon entre la tradition et l'avenir.
5111: DUIJKER, HUBRECHT. FOTOGRAFIE: JAN JONKER. - De goede wijnen van Loire, Elzas, Champagne.
5115: DUIJKER, HUBRECHT. - Wijnwijzer Spanje. Praktijkboek voor de Spaanse wijnen.
5116: DUIJKER, HUBRECHT.- - De grote wijnen van Bordeaux. met adviezen van Pierre Ginestet en Bernard Ginestet.
15883: DUIJNHOVEN, MARIA VAN. - Jan Sonnemans.
5117: DUIJTS GAYOOU, R. / BLOM, W. / WOLERBEEK, W. - Help u zelf op reis met Italiaansch, Zweedsch en Noorsch of Deensch.
27499: DUIJVESTEIN, B. EN ANDEREN. - Hildewaren Beke. een bundel heemkundige opstellen over Hilvarenbeek en Diessen.
5121: DUINKERKEN, ANTON VAN EN ANDEREN. - Het vierenswaardig wonder. gedenkboek uitgegeven t.g.v. het zesde eeuwfeest v.h. H. Sacrament van Mirakel 1345-1945.
19425: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Brabantse herinneringen. 3de druk.
5130: DUISTER, FRANS. - Ru van Rossem.
5219: EEN DUITSCHER. - Ik beschuldig ( J'accuse! ). met een voorrede van Dr. Fred. van Eeden. 5e druk.
5131: DUJARDIN, F. THOMAS. - Het aengewesen vergift Van de 101. Stellingen van Paschasius Quesnel gedoemt door Clemens XI. Paus van Roomen...
5132: DULLEMEN, CAROLINE VAN. - Zuid-Afrika.
5135: DUMON, FRÉDÉRIC. - La communauté franco-afro-malgache. ses origines, ses institutions, son évolution, octobre 1958 - juin 1960.
16023: DUMONT, ECCLESIASTIQUE. - L'Office de l'Eglise En latin et en françois. Contenant l'office de la Vierge pour toute l'année. Treisième Edition.
5136: DUMONT, H. EN STEVENS, P. - Soedan een wetenschappelijk en archeologisch avontuur.
5137: DUMONT, JULES. HARSIN, PAUL. REDACTEURS. - Annales, comptes-rendus, fascicule IV, Congrès de Liège 1932. XXIXme Session.
5138: DUMONTHEUIL. - Qui a tué l'idiot? prix René Goscinny.
5139: DUN, H. VAN. - Geschiedenis. 7 volgeschreven schoolschriften.
16888: DUNGEN, JAN VAN DEN, REDACTIE. - Het landschap van Schijndel belicht en gedicht. + Het vervolg.
16188: DUPANLOUP, EVÊQUE D'ORLÉANS. - La Convention du 15 septembre et l'Encyclique du 8 décembre / De Overeenkomst van 15 september en de Encycliek van 8 december. in het Hollandsch overgebragt door Louis Phillipona.
5144: DUPARC, LOUIS / GROSSET, AUGUSTIN. - Recherches Géologiques et Pétrographiques sur le district minier de Nicolai-Pawda. + Atlas.
27404: DUPUY, TREVOR, BLANCHARD, WENDELL AND OTHERS. - Area handbook for Mongolia.
5147: DUQUESNE, ABT. - De Verhévendheden van Maria, of meditatien voor elke octaef van de feest-dagen der Heylige Maegd. eerste + tweede deel.
5149: DURAND, M., PRÊTRE, DOCTEUR EN THEOLOGIE. - Les Caracteres des Saints pour tous les jours de l'année.
5154: DUSSEL, ENRIQUE. - Historia de la Iglesia en América Latina. coloniaje y liberacion 1492/1972. 2da impression.
5155: DUSSELDORP, WIL VAN, FOTOGRAFIE. - De Universiteit van Tilburg in Beeld. Tilburg University a portrait.
5157: DUUREN, TH. VAN. - Beknopt leerboek der electrotechniek ten dienste van het ambachtsonderwijs.
5158: DUVAL, HENRI. - Atlas universel des Sciences adopté par le conseil royal de l'instruction publique.
20598: HENRY LEMOINE ( ETUDES ENFANTINES) + J. DUVERNOY ( ECOLE PRIMAIRE). - Etudes enfantines pour piano...opus 37 revues par Ad. Ruthardt. + Ecole primaire. elementarunterricht für die ersten Anfänger in 25 ..Studien..revidiert von Adolf Ruthardt.
5160: DUVERNOY, ABBÉ. - Manuel offert aux Prédicateurs catéchistes et ecclesiastiques chargés du soin des ames.
28119: DUFOUR Y DUVOTENAY. - El Globo. Atlas Historico Universal de Geografia antigua, de la edad media y moderna.
5163: DUYVENDAK, DR. J. - De hangende drievoet. Indrukken bij een weerzien van China.
5165: DUYVENDAK, DR. J. - Inleiding tot de ethnologie van de Indische Archipel. tweede druk.
16416: DWARS / HEEDERIK / VERHEY, ENGENEERING CONSULTANTS. - Report on the Safeguarding of the Philae Monuments.
5178: EARL, DONALD. - Het tijdperk van Augustus.
5180: EBERHARD VON DER DECKEN, S. - Die Front gegen die Hunger. Brot, Freiheit, Lebensraum. Ernährungskrieg 1939/1943.
16896: ECK, MIESKE VAN, REDACTIE. - Workshop Jeruzalem. visie van 20 architecten over de wijk Jeruzalem te Tilburg.
15286: ECKERMANN, HARRY VON. - The Loos-Hamra Region.
5185: ECKERSKORN, JOSEPH. - Luzifer. Schülerroman aus der Gegenwart.
5189: EDE, IR. M. VAN. - De wetenschappelijke namen der gekweekte zaaiplanten en bolgewassen.
5192: EDEN, P. VAN. - van Eden's verbandleer, herzien door M. Roegholt. 12-de druk.
5193: EDEN, P. VAN. - Verbandleer, 10-de druk.
15488: EDES, BEN. - honderd jaar kerk aan het burepad.
15289: BROEDER EDESIUS. - 150 Jaar lang Broeders van Goede Werken. Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. 1830-1980.
5195: EDGEWORTH, DAVID. - Conditions of Climate at Different Geological Epochs with special reference to glacial epochs.
23779: SAM. FRIED. NATHAN MORUS. / CAROLUS AUGUSTUS DONAT EDIDIT. - Praelectiones in Lucae Evangelium.
5196: EDLER VON MORTON, DR. FRIEDRICH. - Die Blütenpflanzen mit besonderer Berücksichtigung von derer Aufbau und Leben. 5. Auflage.
5197: EDLUND, RICHARD. - Kataloghuset. Det egna hemmet i byggsats.
5198: EDMAN, IRWIN. - Richard Kane looks at life. ( with autographed dedication).
17025: EDQVIST, C.J. - Stockholms Hamnarbetare i motgång och medgång. deras sociala ställning och strider åren 1895-1903.
5203: EDUARDO MATOS MOCTEZUMA, TEXT. MICHEL ZABE, PHOTOS. - Obras Maestras del Templo Mayor.
27985: EDWARDS. - Onkel Toms Staldbrødre, Et Supplement til Onkel Toms Hytte.
5209: EDWARDS, RALPH, EDITOR. - The early victorian period 1830-1860.
5208: EDWARDS, JOHN / BARNETCHE, A. / DE CSERNA, ZOLTAN / GONZALEZ-REYNA, J. / ROBECK, RAYMOND ET ALII. - Estudio sobre algunos de los Conglomerados...del centro de México / + The Tamabra Limestone of the Poza Rica Oilfield / + Tectonica Sierra Madre... / + Minera del Estado de Chihuahua / + Geologia y Depositos...de Sabinas, Coahuila. 5 monographs.
5211: EEDEN, VAN. - Ellen een lied van de smart. vierde druk.
5214: EEKHOF, ROBERT / VISSCHEDIJK, RUUD. - Festivalcatalogus. nouvelle Vague. de franse film van de jaren '60.
5215: EEKHOFF, W. - Voorlezing over het leven van Dr. Justus Hiddes Halbertsma en zijne verdiensten...vooral van Friesland.
5216: EEKHOUD, GEORGES. - Dernières Kermesses.
5217: EEKHOUT, MICK. - Product Development in Glass Structures.
5227: EERD, CORRY VAN / ROOIJ, CEES VAN / SCHMIDT, KAREL. - Muziek en Monument in Laarbeek.
27560: EERDE, J. VAN. - Koloniale Volkenkunde, eerste stuk; omgang met inlanders. 2e druk.
5229: EERENBEEMT, DR. H. VAN DEN / SCHURINK, DRS. H. - De opkomst van Tilburg als industriestad. Anderhalve eeuw economische en sociale ontwikkeling.
27003: EERENBEEMT, H. VAN DEN, REDACTIE. - Driestromenland in historisch bedrijf; lokaal, regionaal en interregionaal.
27001: EERENBEEMT, H. VAN DEN. - Brabant gemeten; bestuurlijk, economisch-sociaal en cultureel-religieus in recent historisch perspectief.
5231: EERENBEEMT, H. VAN DEN. - Sporend naar Welvaart. De 1ste lijn der staatsspoorwegen...
27000: EERENBEEMT, H. VAN DEN. - Ontwikkelingslijnen en scharnierpunten in het Brabants industrieel bedrijf 1777-1914.
27004: EERENBEEMT, H. VAN DEN, REDACTIE. - Bankieren in Brabant in der loop der eeuwen.
5233: EERENBEEMT, PROF. H. VAN DEN. - De onbekende Vincent van Gogh. Leren en tekenen in Tilburg 1866-1868.
5236: EERENBEEMT, PROF. H. - Van mensenjacht en overheidsmacht. Criminogene groepsvorming en afweer in de Meierij van 's-Hertogenbosch 1795-1810.
5242: EERENBEEMT, PROF. DR. H. VAN DEN. - Streven naar sociale verheffing in een statische stad. een kwart eeuw arbeid van de Maatschappij tot nut van 't algemeen in Bergen op zoom 1791-1816.
5239: EERENBEEMT, PROF. H. VAN DEN / LINDERS-ROOIJENBIJ, DRS. M. - Vreemde militairen in een gesloten samenleving.Invloed.tijdens de eerste jaren v.d. Belgische Opstand 1830-34.
5244: EERENBEEMT, PROF. DR. H. VAN DEN., REDACTIE. - Van boterkleursel tot kopieersystemen. de ontstaansgeschiedenis van Océ-van der Grinten, 1877-1956.
5235: EERENBEEMT, PROF. H. - In het spanningsveld der armoede. Agressief pauperisme en reactie in Staats-Brabant.
26998: EERENBEEMT, H. VAN DEN. - Bestaan en bedrijvigheid; aspecten van het sociaal en economisch leven in stad en meierij van 's-Hertogenbosch 1750-1850.
5234: EERENBEEMT, PROF. H. VAN DEN. - Aspecten van het sociale leven in Breda na 1850.
5237: EERENBEEMT, PROF. H. VAN DEN. - Industrieel ondernemerschap en mentaal klimaat 1914-1940.
5243: EERENBEEMT, PROF. DR. H. VAN DEN. - F. van Lanschot als intermédiaire tussen de Nederlandsche Handel-Maatschappij en de nijverheid in Noord-Brabant ( 1825-1846 ).
5247: EEUWIJK, ANNEKE VAN, E.A. - Beeldenstroom 1984 1991 regeling, aankoop en opdrachten beeldende kunst Noord Brabant.
5248: EGBERTS, HENK. - Beeldende kunstenaars van de VBBKZN in beeld.
5250: EGELING, LUC. - Verkort vraagboekje tot onderwijzing in de Christelijke Leer. veertigste druk.
5253: EGGELING, F. - Nu är det jul igen. 80 svenska Ringdansar och Jul-lekar i ett yterst lätt arrangement satta för Piano och Sång....kunna utföras för Piano ensamt, Piano och Sång, Piano och Violin... 3dje upplagan.
5254: EGGENS, MR. J. / VELDE, MR. I. VAN DE. - Modellen van notariële akten en van enige onderhandse akten, betrekking hebbende op de onderwerpen geregeld in het Burgerlijk Wetboek. 3de druk.
5257: EGLI, DR. J. - Etymologisch-geographisches Lexikon. Separat-ausgabe des lexikalischen Theils der Nomina Geographica
28145: EICHACKER, REINHOLD, HERAUSGEBER. - Hass. Antwort deutscher Dichter auf Verdailles.
5264: EIJKELBOOM, J. - Lucebert.
16219: EIJKENS, ANTON. - Frans Mandos 1910-1977. overzichtstentoonstelling, catalogus.
5266: EIJKENS, JOEP. / SPAPENS, PAUL. - Morgen zijn we vrij. Oorlogskroniek Midden-Brabant van D-Day tot de bevrijding 1944.
5267: EIJKENS, JOEP. / SPAPENS, PAUL. - Een vrijheid zonder vrede. Oorlogskroniek Midden-Brabant oktober '44-mei '45.
5268: EIJKERN, W. VAN. - Leerboek voor Menu- en Serveerkunde. vierde druk.
5270: EIJL, J. VAN. - Ons zonnestelsel ten dienste van kweekscholen, opleidingscursussen voor de hoofdakte, gymnasia en hoogere burgerscholen.
28287: EIJNDE, JEROEN VAN DEN. - Vught in de tweede wereldoorlog.
5271: EIJNDE, JEROEN VAN DEN , EINDREDACTIE. - Eindexamencatalogus 97/98.
16823: EIJNDHOVEN, JEROEN VAN / HEIJDEN, RINUS VAN DER. - Tilburg in de jaren '80.
5278: EIJNDHOVEN, VAN. - Burgemeester C. Becht. Ontvangt foto van het gemeentebestuur. / Ontvangt groep mooie meiden / ziet toe bij ingebruikname computer / speelt rol in carnavalsgebeuren - 2 x -.
5272: EIJNDHOVEN, JEROEN VAN / HEIJDEN, RINUS VAN DER. - Tilburg in de jaren '60. Op weg naar een nieuwe stad.
5276: EIJNDHOVEN, VAN. - Carnavalwagens in Alphen centrum, optocht 1965.
5279: EIJNDHOVEN, VAN. - Marc Taminiau - oprichter van het Land van Ooit - ontvangt een couvert. circa. 1965.
5280: EIJNDHOVEN, VAN. - Monseigneur Bluysen spreekt vanaf het rostrum. circa. 1965.
5283: EILAND, EMMETT. - Oriental Rugs Today. A guide to the best new carpets from the East. Second Edition.
28003: EINDHOVEN, EGIDIUS VAN / EN ANDEREN. - In de voortuin van de Congregatie der Fraters van....Tilburg.... Gedenkboek bij gelegenheid van het eeuwfeest der Kweekschool St. Stanislaus 1850 Tilburg-Goirle 1950....
5287: EINDHOVEN, EVIDIUS VAN / EN ANDEREN. - In de voortuin v.d. Congregatie der Fraters van....Tilburg.... Eeuwkroniek der Kweekschool St. Stanislaus 1850 Tilburg-Goirle 1950....
5290: EISELEN, E. - Abbildungen von Turn-Uebungen gezeichnet von H. Robolsky und A. Töppe. zweite Auflage.
5292: EISENHOFER, F.X. - XII Gersellschaftliche Gesänge für Dreij Männerstimmen in Musik gesetzt. 2te Auflage. + VI Gesellschaftliche Gesänge für drey männerstimmen...Anton Reflinger gewidmed.
15090: EISFELD, RAINER. - Mondsüchtig. Wernher von Braun und die Geburt der Raumfahrt aus dem Geist der Barbarei.
9991: EJDELMAN, NATAN. - Dekabristen.
20312: GUNNAR EKELÖF. - Gunnar Ekelöf läser egna dikter. RELP 1024.
5294: EKLUND, PETTER. - Guide till dert " K-märkta " Sverige. På spaning efter gruvlavar .
19547: EKLUND, J.A. - Andreas Rydelius och hans lifsåskådning.
27461: EKMAN, E.J. - Reseminnen från Tyrolen, Italien, Schweiz och Nordafrika. Med 195 illustrationer.
5295: EKMAN, E.J. - Illustrerad missionshistoria efter nyaste källor.
5296: EKMANSON, CARL GUSTAF. - Predikningar och Skrifte-Tal. En årgang. Tredje Uplagan.
5297: ELBERS, C. / KRUIJT, M. - Nepal.
27954: ELGENSTIERNA, GUSTAF . EDITOR. - Svenska Släktkalendern 1913. Andra Årgangen. med 16 porträtt.
27463: ELGENSTIERNA, GUSTAF . EDITOR. - Svenska Släktkalendern 1919. Sjunde Årgangen. med 12 porträtt.
28013: ELGENSTIERNA, GUSTAF . EDITOR. - Svenska Släktkalendern 1918. Sjätte Årgangen. med 12 porträtt.
27956: ELGENSTIERNA, GUSTAF . EDITOR. - Svenska Släktkalendern 1917. Femte Årgangen. med 12 porträtt.
5301: ELGSTRÖM, OSSIAN. - Moderna Eskimaer. Skildringar fran en resa i Västgrönland sommaren 1915.
4463: D'ELIA, PASCAL M. S.J. - Le Triple Démisme de Suen Wen. Traduit, annoté et apprécié par Pascal M. d'Elia S.J.
5302: ELIACSON, AAKE & OLSSON, BROR. - Esaias Tegner. En monografi i bild. Med inledning av Algot Werin.
27730: ELIAS, MR. W. H. J. - Indië onder japanschen hiel.
5304: ELIAS, JOHAN. - Het voorspel van den eersten Engelschen oorlog.
15001: ELIAS LUMIS / LOOMIS / LOMS, DOCTOR. - Mabadi''ilm al-mitiyuruludjiya ( le principe de météorologie ).
5313: ELK, GER VAN. - "Sandwiches" Pressing, pushing and pulling. Persen, drukken en trekken. Catalogus.
5314: ELKHADEM, HOSSAN. - Cartes des Amériques dans les collections de la Bibliothèque Royale. .
1899: ABT DR. BURKHARD ELLEGAST & ALII. - Klooster Melk ( Stift Melk ). 2de druk. Vertaling Rudolf Evers en Ralf van den Haute.
17003: ELLERSTRÖM, HANS. - Swedish Submarines. Swedish Export Submarines. fifth edition
5318: ELLING, GERTRUD UND WILHELM. - Fliesen und Fliesenbilder.
5320: ELLIOTT, DAVID ET ALII. - Giulio Paolini. Tentoonstellingscatalogus.
6706: HAVELOCK ELLIS. - Psychologie van de sexen.
5322: ELLWOOD, G. - Möbel und Raumkunst in England 1680-1800. dritte Auflage.
5323: ELMÉN, CARL. - Några underrättelser om Ryssland.
16212: ELOESSER, ARTHUR. - Vom Ghetto nach Europa. Das Judentum im geistigen Leben des 19. Jahrhunderts.
15510: ELSEN, PETER VAN DEN. - Boerenapostel Pater Gerlacus van den Elsen.
5326: ELSEN, PETER VAN DEN. - Esdonk de geschiedenis van een kapelgehucht.
5328: ELSENAAR, E. - De clarinet, haar ontstaan, ontwikkeling, bouw, techniek, gebruik enz. 4e druk.
5330: ELSHOUT, PETER / EN ANDEREN. - Niet alle aardbeien gaan naar de veiling. scènes uit een eigenwijs opvangcentrum. 20 jaar Huize Poels. 1968-88.
24533: TAJIRI / VAN DER ELSKEN. - 101 Daguerreotypieën van Tajiri. catalogue
5333: ELVILLE, E. - Paperweights and other glass curiosities.
5334: ELVIN, AXEL / ZETTERSTRAND, S. / ROSÉN, K. ( REDACTION ). - Världsatlas. En skildring av jorden och stjärnhimmeln.
5335: ELVIN, AXEL AND OTHERS, EDITORS. - Bonniers Stora Världsatlas i samarbete med Touring Club Italiano, Milano.
13336: VERRIER ELWIN. - Maria murder and suicide.
27554: ELZEN, MAARTEN VAN DEN. - Een Wak in de Werkelijkheid.
27346: ELZEN, MAARTEN VAN DEN. - Koepels van Verschoten Goud. Gedichten.
5339: EMANTS, MARCELLUS. - Op reis door Zweden schetsen.
5340: EMBDEN, DR. D. VAN. - Darwinisme en Democratie. Maatschappelijke vooruitgang en de hulp aan het zwakke.
5344: EMERY, LUCIEN. - L'Assiette au Beurre. No. 116. Les Instituteurs.
5714: FR. M. EMMANUEL, NOVICENMEESTER, EN ANDEREN. - Wij prediken U Christus. Cistenciënser monniken van de XIIe eeuw beschouwen de liturgische jaarkring.
15425: EMMERICH, HENRICUS. S.V.D. - Atlas Missionum a Sacra Congregatione de Propaganda Fide.
5355: EMSTEDE, E. VAN. - Het Rijksarchief in Drente te Assen.
5359: ENBERG, JOHN CHR. - Stockholms Triangel- och Polygonmätning utförd åren 1907-1911. 2 volumes. Atlas + Text.
14911: ENDO, RIUJI. - The Canadian and Ordovician Formations and Fossils of South Manchuria.
8073: KLAUS ENDRIKAT. - Sammlung Ludwig . Klaus Endrikat, Gemalte Zeichnungen. Catalogue of the exhibition , 25. Nov.. - 23. Dez.. 1978.
5361: ENDT, DR. P. - Sosiologie.
17022: ENESTRÖM, F. J. E. - Finvedsbornas seder och lif.
17023: ENESTRÖM, F. J. E. - Gnosjöborna, deras hemslöjd, seder och lefnadssätt, skrock och vidskepselse m.m.
5364: ENGELBERT VAN BEVERVOORDE, IR. W. - Geologische Excursie naar Limburg 1918.
27877: ENGELL, M. C. - Undersogelser og Opmaalinger ved Jakobshavn Isfjord og i Orpigsuit i Sommeren 1902.
5368: ENGELMAN, JAN. - Een naald vol droomen. beschouwingen over de wandkleden van Ernee 't Hooft. 2de druk.
5370: ENGELS. - Anti-Dühring. De heer Eugen Dührings omwenteling van de wetenschap.
5371: ENGERT, ROLF. - Wiedergenesener Hamlet.
15535: ENGESTRÖM, GUSTAF VON. - Karta öfver Vesternorrlands Län från äldre kartor sammandragen...rättad och kompletterad åren 1899-1900. Skalan 1 : 400.000.
5372: ENGHOLM, P. - Lilla Lathund. handbok att begagna i daglig handel.
5373: ENGHOLM, P. - Lilla Lathund. Oumbärlig Handbok att begagna som hjelpreda i daglig handel.
12719: ENGLISH, T. MALCOLM. - Superbase 25 Pax River. Naval Air Test Center.
5374: ENGSTRAND. - Collegium i Ethiken.
5375: ENGSTRÖM, OSCAR. - Tjugo år i Spanien. Kulturskildring från änkedrottning Maria Christinas förmyndarestyrelse och Konung Alfons XIII:s regering till våra dagar.
28197: ENGSTRÖM, THEKLA. - Öland dess historia, land och folk. andra upplagan.
27553: ENGSTRÖM, JOHAN OCH FRANTZEN, OLE, REDAKTION. - Øresunds strategiske rolle i et historisk perspektiv.
5377: ENK, DR. P. - Latijnsche Letterkunde.
5378: ENKELAAR, HENK, TEKST / REINBOUD, JOOP, STEM. - Lourdes Stad van Genade.
5382: ERAS, MR. DR. EN ANDEREN. - Gedenkboek Stichting R.K. Gasthuis Sint Elisabeth Ziekenhuis Tilburg 1829-1954.
27441: ERASMUS. - De Civitate Morum Puerilium Thet ähr: En gyldenne Book om unga personers sedhers höffweligheet.
27834: HARLOFF / HOFSTEENGE / BRUEREN / ERDMAN. - Geology of the porphyry district / Geologie de la Vallée du Brembo / De geologie van een deel der Etruskische Apennijnen / De geologie van de westhelling van het Val Camonica.
5385: ERDMANN, EDV. - Geologiska Väggtaflor.
14962: ERDMANN, AXEL. - Bidrag till kännedom om Sveriges qvartära bildningar. ATLAS.
5386: ERDMANN, NILS. - Esaias Tegnér en porträttstudie. med 74 porträtt, vyer, handteckningar m.m.
15559: ERDMANN, A. - Sveriges Geologiska Undersökning. Atlas.
19616: ERICSSON, JOHN. - Karta òfver Sala Stad Nya och gamla regleringen jemte Byggnadsföreningarna Westermalm och Wasastad. BLUEPRINT.
16923: ERIKSON, JOHAN. - En resa genom Holland.
16508: ERIKSSON, GUNILLA. - Manufakturen i Sölvesborg 1773-1798.
5397: ERIXON, SIGURD. - Stockholms hamnarbetare före fackföreningsrörelsens genombrott. en etnologisk studie.
5396: ERIXON, S. / WALLIN, S. - Svenska Kulturbilder, I-XII and Nya Följd I-XII.
9031: LUDWIG ERK. - Erk's Deutscher Liederschatz. Eine Auswahl der beliebtesten Volks-, Vaterlands-, Soldaten-, Jaeger- und Studenten-Lieder für eine Singstimme mit Pianobegleitung. Band I: für tiefe Stimmen.
5398: ERLER, DR. W. - Aufgaben aus der Mathematik für grössere Vierteljahrsarbeiten der Primaner, Zum hundertjährigen Jubiläum des Königl. Pädagogiums bei Züllichau.
5399: ERMAN, ADOLF. - Die Religion der Ägypter ihr Werden und Vergehen in vier Jahrtausenden. 10 Tafeln und 186 Abb. im Text.
5400: ERMEN, EDUARD, VAN. - The United States in old maps and prints.
5402: ERNALSTEEN, E. - Landschappen en typen van de Andes.
1247: ERNE, WILLEM EN VERSCHOOR JAAP EN BISHOFF, HANS. - Junioratlas van Nederland.
7536: JÁMBORNÉ ZSÁMÁR MARGIT. DR BARSI ERNÖ. - Rábaközi hímzések. ( cross stich from Rabaköz ).
7816: JUPP ERNST. - Sammlung Ludwig . JUPP ERNST. Catalogue of the exhibition , 21.9 - 20.10 1974.
15098: ERRELL, RICHARD. - Bilderbuch für Nachdenkliche. 4.-6. Tausend.
2084: ALFRED HANSON / FRANCIS ERRINGTON. - The Acts relating to Estate, Legacy and Succession Duties. seventh Edition. 1925.
5416: ERSLEV, PROF. ED. - N:r 4. Lärobok i Geografi för Sveriges Folkskolor. femte upplagan. med 34 illustrationer.
5413: ERSLEV, ED. - Den danske Stat, en almindelig geographisk Skildring for Folket.
5411: ERSLEV, ED. - Større Skoleatlas.6. uplag.
5414: ERSLEV, KR. - Historisk Atlas.
5415: ERSLEV, KR. - Historisk atlas. till skolornas tjenst.
10588: PERCZEL ERZSÉBET. - Szöttes. Népmüvészet.
5420: ES, TON VAN / STUIT, MARIANNE / KRUIK, MARJA. - Het volkomen zuivelboek.
5419: ES, MR. W. VAN. - De Fransche Nederlanden.
5422: ESCHER, PROF., DR., B. - Grondslagen der algemene geologie. zevende druk.
4464: D'ESPALIER, VIC., VOORZITTER REDACTIERAAD. - Katholieke Encyclopaedie voor Opvoeding en Onderwijs.
5426: ESPENHORST, JÜRGEN. / KÜMPEL, ERHARD. - Diercke - ein Atlas für Generationen.
5425: ESPENHORST, JÜRGEN. - Andree, Stieler, Meyer & Co. Handatlanten des Deutschen Sprachraums (1800-1945). + Nachtrag 1995.
5428: ESPENHORST, JÜRGEN. - Petermann's Planet. Vol. II : The Rare and Small Handatlases including Globes. Ed. George R. Crossmann.
5429: ESPENHORST, JÜRGEN. - Petermann's Planet. 2 VOLUMES. A guide to German Handatlases And Their Siblings Throughout the World 1800-1950. Volume I : The Great Handatlases + Volume II : The Rare and Small Handatlases including Globes. .
5430: ESSCHERT, MARIJKE VAN DEN / LEON LIEBERGEN ET ALII. - ARS DOMINI een gebed zonder end. Tentoonstellingscatalogus.
5432: ESSEN-MÖLLER, DR. ELIS. - La Reine Christine. Etude médicale et biologique. ornée de sept gravures.
5434: ESSO. - Handboek voor dieselchauffeurs.
5433: ESSO. - Ken Uw Auto. de werking en constructie van uw wagen op populaire en duidelijke wijze verklaard. vierde druk.
5443: ESTVELDT, NICOLAUS VAN. - Chronycke ende Gheslacht-boom van den Seraphycken Vader S. Franciscus, behelsende Syne gevoor-seyde Komste ter werelt, syn Gheboorte, Leven, Doodt, ende Mirakelen, insghelycxde levens..van syne XII eerste Mede-ghesellen, ende LXXII Discipelen..
5444: ETTEMA, WIM / GIELEN, GERRIE. - Burkina Faso.
5446: ETTINGHAUSEN, R. AND OTHERS. - Islamische Kunst / The Arts of Islam.
5450: EURÉN, D.M. - Ångbåtskarta öfver Stockholms omgifningar. Mälaresidan, I + II.
5449: EURÉN, D. - Ångbåtskarta öfver Stockholm Omgifningar. Sjalltsjösidan I + II.
5451: EUSEBIUS PAMPHILUS, EPISCOPUS CAESAREAE PALESTINAE. - Preparatio Evangelica. Editio Nova juxta Parisinam Anni MDCXXVII adornata.... accesserunt indices necessarii.
5456: EUWE, DR. M. / PRINS, LOD. - Wereldschaaktournooi Amsterdam 1950.
16384: EVALD, CARL A., ET ALII. - Minnesskrift illustrerad album utgifvet af Svenska Ev. Lutherska Immanuelsförsamlingen. Chicago. Med anledning af dess femtioårsjubileum 16-18 januari 1903.
27417: EVANDER, SVEN. - Londonsvenskarnas Kyrka Genom 250 år.
16486: EVANS, TOM AND MARY. - Shunga. The Art of Love in Japan.
2883: BERGEN EVANS. - Histoire naturelle des sotises. 3000 ans d'erreurs quotidiennes. traduit de l'americain. 32 illustrations hors-texte.
5463: EVERS, H. EN ANDEREN. - Geen liefdewerk is ons vreemd. 150 jaar Vincentiusvereniging in Nederland.
5462: EVERS, H. / RENNEN, T., RED. - Journalistiek moet verder. Tien beschouwingen over journalistiek ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Fontys Hogeschool Journalistiek.
5464: EVERS, ULRIKA. - Deutsche Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts. Malerei - Bildhauererei - Tapisserie.
5465: EVRARD, MARCEL, COMMISSAIRE GENERAL DE L'EXPOSITION. - Chefs-d'oeuvres des arts indiens et esquimaux du Canada / masterpieces of indian and eskimo art from Canada.
27921: EWERLÖF. - Om Landtmanna-Förhållanderna i Konunga-Riket Danmark.
14670: D'EXAUVILLEZ. - Histoire de Godefroi de Bouillon.
10656: PETRUS DE IODE FIGURAVIT. I. VAN MECHELEN EXC. - S. Agatha Virgo et Martyr. 5. Februarij.
15631: PETRUS DE IODE FIGURAVIT. I. VAN MECHELEN EXC. - S. Catharina Virgo et Martyr. 25. Novembris.
15632: PETRUS DE IODE FIGURAVIT. I. VAN MECHELEN EXC. - S. Genoveva Virgo 3. Ianuarij.
14763: EXEL, WIM VAN, EINDREDACTIE. - Daor hedde de Guld. 50 jaar Bond van Schuttersgilden Kring Kempenland.
5468: EXNER, CHRISTOF. - Erläuterungen zur geologischen Karte der Umgebung von Gastein 1;50.000.
5469: EYCK, FLORENCE / WIEL, JOS VAN DER. - Reishandboek Jemen. 2de
5470: EYCKELER, PIERRE. - De Heilige Montfort Loui-Marie Grignion 1673-1716. Apostolisch missionaris, stichter van de Paters Montfortanen...
19661: EYDBERG, VIKTOR. / BECKMAN, A. - Bibelns lära om Kristus. Samvetsgrann undersökning. andra upplagan. + Nya Testaments Lära.
14526: EYE, DR. VON. - Das Maschinenschreiben im Unterricht.
28165: EYLERT, R. - Karakter-trekken en historische fragmenten uit het leven van den Koning van Pruissen Frederik Willem III. tweede deel.
5474: EYNIKEL, HILDE. - Damiaan. De definitieve biografie. derde druk.
19666: EYRING, IEREMIAS. - Synopsis Historiae Literariae qua Orientis, Graeca, Romana item aliarum Linguarum Scriptis cultarum, Literatura Tabulis Synchronisticis exhibitur.

Next 1000 books from De Rijzende Zon (ILAB/LILA)

5/30