Antiquariaat Dik Ramkema
Bloemendaalseweg 241 2051GC Overveen. The Netherlands.Tel. +31(0)23-5269144,            Email: dikramkema@gmail.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
9090: TWAIN, MARK. - Tom Sawyer's Reisavonturen. Vert. door Marly.
14082: UDRY, JANICE MAY - SENDAK - The moon jumpers.
11011: UNGERER, TOMI - HODEIR, ANDRE - Cleopatra gaat sleeën.
13353: UNGERER, TOMI. - Allumette.
12647: UTLEY, ALISON. - My little Grey Rabbit painting book. Number 1. Pictures by Margaret Tempest.
10447: VADERTJE BROMBEER, (PSEUD. I.L. SPREEKMEESTER -SCHRIJVER / ILLUSTRATOR). - Waarom de dieren bang voor de menschen zijn.
12670: VADO, LUZ DEL. - Soldaatje Archibald. Bewerkt door Lea Smulders: illustraties Acosta Moro.
13893: VAILLANT-COUTURIER, PAUL. - Jean-sans-pain: Histoire pour tous les enfants.
10940: VEALE, TONY (ILLS.) - SOFTLY, BARBARA. - Hippo, Potta and Muss.
13764: VEER, BAS VAN DER. - Spreekwoorden in plaatjes en rijmpjes. 1.
14419: VEGT, J. VAN DER - Leesoefeningen voor de jeugd, toegepast op de 8e en 9e leestafel v. Prinsen. Vierde Stukje. Met plaatjes.
14248: VEGT, H.J. VAN DER. - Leesoefeningen voor de jeugd, toegepast op de 4e en 5e leestafel van den Heer Prinsen. Met plaatjes. Tweede stukje.
13545: VELTHUIJS, MAX. - Het goedige Monster en de Rovers.
12477: VELTHUIJS, MAX. - De Eend en de Vos. Een Dierenfabel.
12478: VELTHUIJS, MAX. - Kikker en de vreemdeling.
11817: VELTHUIJS, MAX. - Trompet voor Olifant. (+ los klein boekje: Mijn Muziek Boekje).
12681: VELTHUIJS, MAX. - Klein-Mannetje helpt een vriend.
12682: VELTHUIJS, MAX. - De Beer en het Varkentje
13347: VELTHUIJS, MAX. - Het goedige monster.
9380: VELTHUIJS, MAX. - De trouwe dienaar.
10084: VELTHUIJS - LINDERS, JOKE. - Ik bof dat ik een kikker ben. Leven en werk van Max Velthuijs.
5544: VEN, D.J. V.D. - Neerlands - Volksleven.
9458: VERBOOM, AGNES. - De Breister. Eenvoudige en duidelijke leerwijze om zich zoowel de dagelijks voorkomende, als de moderne Breiwerken spoedig en goed eigen te maken, verrijkt met een aantal patronen.
13704: VERCAMMEN, JAN. - La féerie étoilée. Adatation du Flamand par Désiré D'Orbaix. Illustrations de Josette Boland.
13411: VERHAGEN, O. - Mijn eerste dierenboek.
9229: VERHAVE, JOKE EN JAN PETER, - Jan de Prentenknipper (1798-1870). Zeeuwse Volkskunst langs 's Heeren wegen.
12273: VÉRITÉ, MARCELLE. - Alphabet. Pour les tout petits. Illustrations de Josette Boland.
12972: VERROEN, DOLF - ERLBRUCH, WOLF (ILLS.). - Een hemel voor Beer.
13515: VETH, C. - De opvoeder in de caricatuur.
9404: VIMAR, A. - Clown.
6353: VISSER, H.W.C.A. - Het Wijze en Weldadige der Schoolverordeningen, door 's Lands Hooge Magten, vast gesteld in het jaar 1806.
9713: VISSER, LEO (ILLS)- VISSER-DÜKER, MIEN. - Baron van Hippelepip. Een Verhaaltje voor kinderen met Plaatjes en Muziek.
12679: VISSER, M.W.C.A. - Handleiding voor houderessen van kleine kinderscholen. Uitgegeven door de Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen.
13683: VLADERACKEN, GEERTRUIDA VAN. - Ons nieuwe Kerstboek: vijf oude en vijf nieuwe kerstliederen / bew. en gecomp.: Geertruida van Vladeracken; ill.: Jan Poortenaar.
13199: VLADERACKEN, GEERTRUIDA VAN. - Ons nieuwe Sinterklaasboek. Zeven liedjes en vier verhalen. -Versjes van Geertruida van Vlade-racken en A. Zurcher - Groenveld. Prentjes van Jan Poortenaar.
12040: VLIEGER - Lei-teekenvoorbeelden, deel 4,5,6,7 en 8.
12700: VLOTEN, J. VAN. - Nederlandsche Baker- en Kinderrijmen, met melodiën, bijeengebracht door M.A. Brandts Buys, en prentjes van G.J. Bos.
5820: VLOTEN, J. VAN. - Nederlandsche Baker- en Kinderrijmen.
8740: VLOTEN, J. VAN. - Nederlandsche Baker- en Kinderrijmen, met muziek van M.A. Brandts Buys, en prentjes van G.J. Bos.
12037: VOGELAAR, A. TH. R. - Van simpel krijtje tot toverstaf. Methode voor illustratief bordtekenen.
13620: VOLAVKOVA, HANA. (EDITED). - Kinderzeichnungen und Gedichte aus Theresienstadt 1942-1944. Redaktion: Hana Volavkova, Nachwort: Jiri Weil.
7524: VOLLBEDING, JOÄNN CHRIST. - Ariston of schildering van menschelijke grootheid van geest en goedheid van hart. Tot opwekking van deugd en vaderlandsliefde in jeugdige harten. Met 9 koperen platen. Vert. G.C. Spaan.
5354: VRIES, LEONARD DE. - Flowers of Delight. From the Osborne Collection of Early Children's Books. Selected with the greatest Care from Books for juvenile Minds 1765-1830.
6216: VRIES, LEONARD DE. - Groot Prentenboek uit Grootmoeders Jeugd.
8645: WACIK, FRANZ (ILLS.). - Andersens Märchen. Zweiter Teil.
8646: WACIK, FRANZ. (ILLS.) - BRENTANO, K. - Gockel, Hinkel und Gackeleia. Text gesichtet von H. Fraungruber.
12791: WADDELL, MARTIN & ANGELA BARRETT, (ILLS.). - Poppen Huis.
12870: WAGNER, JENNY - BROOKS, RON (ILLS.). - John Brown, Rose and the Midnight Cat.
13716: WALTER, EDNA L. - Some nursery rhymes of Belgium, France & Russia.
11981: WATTS, ISAAC, D.D. - The improvement of the mind, to witch is added a discourse on the education of children and youth.
7727: WEEDA, P. - Korte uittreksels uit merkwaardige land- en zeereizen, uitgegeven door de Mij.: Tot Nut van 't Algemeen. Tweede stukje.
11984: WEILAND, P. - Nederduitsche Spraakkunst, door P. Weiland, uitgegeven in naam en op last van het Staatsbestuur der Bataafsche Republiek.
7753: WENCKEBACH, L.W.R. (ILLS.). - Lessen van den Ondermeester.
8895: WENGER, LISA. - Joggeli föll ga Birli schüttle. Ein Bilderbuch mit 15 farbigen Tafeln nebst Text.
13734: WERMESKERKEN, HENRI VAN. - Jojo, de Sumatraan; de geschiedenis van een olifant.
13763: WERNER, JANE. - Babbo Noé e la sua famiglia.
11566: WESSEM, H.J. VAN - Haken. Nieuwe handleiding tot het aanleeren van het haken. Deel 3.
10048: WESTER - SWINDEREN, TH. VAN (VERZAMELD DOOR). - Ter Gedachtenis van Hendrik Wester.
13576: WESTER, H. - Bevattelijk onderwijs in de Nederlansche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd.
13905: WESTHOFF, VICTOR. - Levend barnsteen.
11037: [MAGAZINE] - WESTRHEENE, MEVROUW VAN (REDACTIE). - De Kindervriend. Tijdschrift voor de Jeugd. 1869.
10263: WETHERELL, ELISABETH. - De Wijde Wijde Wereld. Met een voorwoord van E. Gerdes. Uit het Amerikaansch vertaald door Ga. Jaspers.
13338: WEVERS, PETER - C. CASTLE. - Herbert Binns & the flying tricycle.
12382: WHARTON EDWARDS, GEORGE. - Marken and its people.
10365: WIEBENGA, NEL - Moriaantje zwart als roet.
11985: WIERTS VAN COEHOORN-STOUT, JOH.A. - De Kindertuin. Handleiding bij de ontwikkeling van het kind van 3 tot 7 jaar, volgens de methode van Fröbel.
13342: WIESNER, DAVID. - June 29, 1999.
14297: WIJK, ROELANDSZOON. J. VAN - C. Perk's beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de Noordelijke Provinciën. 2 delen.
10522: WILDSMITH, BRIAN. - De Zon en de Noordenwind. Naar een fabel van La Fontaine.
11743: WILDSMITH, BRIAN - De Zon en de Noordenwind. Naar een fabel van La Fontaine
10521: WILDSMITH, BRIAN - Peter Pelikaan
7357: WILDSMITH, BRIAN. - Fishes.
5526: WILKON, JÓZEF. - Book illustration, Illustration de livre, Buchillustration, Illustracja ksiŕzkowa.
11978: WILLEBEEK LE MAIR, HENRIETTE. - Eerste Levensjaren: met teekeningen van Henriette Willebeek le Mair. [A baby progress book].
8549: TANTE WILLY. - Bimbo. De Geschiedenis van den Ooievaar. Onder toezicht van A.N. Nolst Trenitë.
14373: WINKLER-VONK, ANNIE. - Wie weet het? Meer dan honderd raadsels voor de jeugd. [Met origineel ontwerp van het vooromslag door Jos Ruting in kleur]
13961: WINKLER-VONK, ANNIE. - Avonturen van Adrianus aap.
5476: WINTERS, EUG. A. (VERTELD EN GETEKEND). - De Prinses en de drie verborgen schatten.
6215: WIRTH, L.J.TH. - Een eeuw kinderpoëzie 1778-1878.
7005: WIRTH, L.J. TH. - Een eeuw kinderpoëzie, 1778-1878.
12680: WOELDERS, H.A. - Spreuken en gezegden van mannen van beteekenis op het gebied der lichamelijke opvoeding, ten dienste van gymnastiek- en lagere scholen, om op te hangen, 1e twaalftal.
8913: WORM, PIET. - Nana, de avonturen van een Frans hondje.
11763: WORP, J. - GOEVERNEUR, J.J.A. - De Zingende Kinderwereld. Kinderliedies voor een of twee stemmen, met pianobegeleiding.
7987: WORP, J. - GOEVERNEUR, J.J.A. - De zingende kinderwereld. Kinder liedjes voor een of twee stemmen met piano-begeleiding. Met 12 gekleurde platen, naar aquarellen van C. Jetses.
6859: WOUTERS, D. - Over het illustreren van Leesboeken voor Kinderen.
7006: WOUTERS, D. - Over het illustreren van leesboeken voor kinderen. Met 192 illustraties.
9871: WYSS, JOHANN - PEAKE, MERVIN. - The Swiss Family Robinson.
5406: POSTERS - 75 YEARS OF - Children's Book Week Posters. Celebrating Great Illustrators of American Children's Books.
10469: YLLA (PICTURES)- BROWN, MARGARET WISE. - The Duck.
6600: ZEGGELEN, W.J. VAN EN A. ISING. - In de Speeluren.
14427: ZEGVELD, PETER. - Er Was Eens...
7076: ZELLING, E.J. - Gesiena; een leesboek voor de bovenste afdeeling der laagste klasse, met prentjes.
10829: ZERNIKE, C.F.A. (RED.) - Paedagogisch woordenboek: en met medewerking van vele andere deskundigen.
5545: ZEYDE, C. VAN DER. - De Leestoon en het Lees-onderwijs. Met het oog op beschaafde voordracht. Ook ten dienste van Rederijkers en jonge Onderwijzers.
12306: ZIMNIK, REINER. - The Bear on the motor-cycle.
12484: ZIRALDO. - Flicts: [naar de Engelse vert. uit het Poprtugees door Jonneke Krans].
9266: ZOETE, JOHAN DE & MARTIN VERSTEEG. - Koppermaandagprenten/ Copper Monday prints: Observations on a Dutch printing tradition. Koppermaandagprenten: Verkenning van een Nederlandse grafische traditie.
11597: ZOLOTOW, CHARLOTTE - SHECTER, BEN ILLS. - The hating book.
6874: ZWART, PIET. - Het boek van PTT. Van een commentaar voorzien door Paul Hefting.
11010: ZWERGER, LISBETH - GEBROEDERS GRIMM. - Hans en Grietje.
10370: ZWERGER, LISBETH. - De Ark van Noach. Naverteld door Heinz Janisch. Vert. Ernst van Altena.

5/30