Antiquariaat Dik Ramkema
Bloemendaalseweg 241 2051GC Overveen. The Netherlands.Tel. +31(0)23-5269144,            Email: dikramkema@gmail.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
5630: KUNZE, HORS. - Schatzbehalter vom besten aus der Älteren Deutschen Kinderliteratur.
13414: KURELEK, WILLIAM. - Winter op de prairie: geschilderd en verteld door William Kurelek.
12597: KURT, KEMAL / BLAU, ALJOSCHA (ILLS.). - Vijf vingermannetjes op de maan.
12621: KUSBINI (PAK KUS - PAK SUT). - Merdu dan Gembira.
6176: KUTZER, ERNST. - Hans Wundersam. Ein Wintermärchen. Verse von Adolf Holst.
11736: KWADIJK: - Liederen gezongen door de schooljeugd te Kwadijk, bij de inwijding van het Nieuwe Schoolgebouw, op den 6. April 1868.
12082: LABAN, RUDOLF VON - Gynnastik und Tanz
12466: LACHNER, DOROTHEA - HELMS, MICHAELA, (ILLS.). - Heel soms zit er een groen paard in de frambozestruik.
10667: LADA, JOSEF - SEIFERT, JAROSLAV. - Chlapec a Hvêzdy. Verse K Obrazum A Obrázkùm Josefa Lady
7847: LANDRÉ, G.N. - Verzameling van Brieven, om, met behulp der Nederduitsche taal, de jeugd, door het vertalen van geschikte en uitgezochte voorbeelden, tot de kennis van den Franschen Briefstijl op te leiden. Ten gebruike van de Fransche scholen hier te lande.
6749: LANDWEHR, JOHN. - Het ijzersterke prentenboek. Schetsen uit negentiende - eeuwse kinderboeken.
5741: LANGE, C. DE. - "De ""Hygiëne der Kinderkamer"". Vrij bewerkt naar Ashby, Health in the Nursery."
11909: LANGEDIJK, D. - De geschiedenis van het Protestants-Christelijk Onderwijs (vanaf 1795).
6398: LANGELER, FREDDIE. - Hoe de Sterrekindertjes uit spelen gaan.
8582: LANGELER, FREDDIE - LISTAL, ALFRED (VERSJES). - Hoe de Sterrekindertjes uit spelen gaan. Versjes van Alfred Listal.
8964: LANGELER, FREDDIE. - Naar Barbertjesland. Versjes van Caroline van Dommelen.
12391: LANGEN, HILDE - Schneewittchen. Ziehbilderbuch von Hilde Langen, Dichtung von Martha Strachwitz.
8444: LANGERMANS, W. MEJ. - O, wat prettig! Oorspronkelijke Vertellingen.
5542: LANGERMANS, W. - Wat ik mijn' kleinen vertelde.
11585: LANGSTAFF, JOHN - ILLS. ANITA LOBEL - Soldier, Soldier, Won't Yoy Marry Me?
5340: LARSSON, CARL. - 60 Reprodutioner i tontryck efter fotografier af originalen.
6889: LARSSON, CARL - RENATE PUVOGEL. - Aquarellen en tekeningen.
6752: LATTIN, AMAND DE. - Het Marktlied, wat de liedjeszangers zongen.
10415: LAUREY, HARRIET. - Sinterklaas en de struikrovers.
12709: LAUREY, HARRIET. - In het land van alles-kan. Illustraties Emiel Lenssens.
13262: LEBRUN, CAMILLE. - Les vacances a Fontainebleau.
8606: LEEFLANG, A. EN W. HARDENBERG. - Het natuurlijk teekenvermogen ontwikkeld. Teekenmethode voor de lagere school.
13504: LEEGSMA, GERDA (RED.) - Wind, Wad & Waterverf. 25 Kunstenaars tekenen en schilderen op Schiermonnikoog.
11911: LEEN, A. - De ontwikkeling van het rekenonderwijs op de lagere school in de 19e en het begin van de 20ste eeuw. Academisch proefschrift.
8059: LEENT, F.H. VAN. - "Van Prinsesje tot Koningin; een aardig tooverboek met Versjes van F.H. van Leent."
13919: LEEUW-SCHÖNBERG, C. - ZUCKERMANN, HERTA (ILLS.). - Les Contes de Maman á la petite Kitty. Sept contes de madame C. de Leeuw-Schönberg, traduits du Hollandais.
12217: LEEUW, HENDRIK DE - Ank en Hans in de rimboe. Bewerkt door A.A. Robertson-Klaar.
12729: LEEUW, ATZE DE. - Aesthetische vorming: Papierarbeid, knippen - scheuren.
8932: LEOPOLD, M. - ERNEST GRISET (ILLS.). - De Nieuwe Aesopus. Een fabelboek voor jong en oud, voor Nederland bewerkt. Met honderd zestig platen.
8343: LEOPOLD, MARIE - "Dolly; het leven van een witten poedel door hem zelf verteld."
9948: LEOPOLD, MARIE - Een dapper Matroosje.
9283: LEVETZOW, H. VON. - Lies und Lene, die Schwestern von Max und Moritz. Eine Buschiade für Gross und Klein in sieben Streichen.
11809: LICHTVELD, NONI - Anasi tussen god en duivel
9889: LIEFDE, J. DE - Verhalen uit Amerika. (3 verhalen in een band). 1) De zwarte ziel en de blanke huid. 2) Poccahontas. Een Indiaansche geschiedenis. 3) De rots der moeder en de drie jongens.
12515: LIESHOUT, TED VAN & DAAN REMMERTS DE VRIES. - Klein groen koffertje.
6893: LIGTHART, JAN. - Jeugdherinneringen.
9369: LIJSEN, H.J. - Het circusleven. Achter het gordijn. Een kijkje achter de schermen van het circusleven.
10956: LINDEN, E. VAN. - Enige essentiële elementen in: leven en werk van Karl May.
12510: LINDENBAUM, PIJA. - Julia en de grijze wolven.
13145: [MAGAZINE] LINDENHOUT, J. VAN 'T. - De Vriend des Huizes. Tijdschrift voor het huisgezin. 1890.
12966: LINDERS JAC. - DENDOOVEN, GERDA (ILLS.). - Het lied van lijster Bes.
5455: LINDERS-NOUWENS, J. (E.A.). - GrootBoek. Bloemlezing en Geschiedenis van de Jeugdliteratuur.
6746: LINDERS, J. & M. DE STERCK. - Nice to meet you. A companion to Dutch & Flemish children's literature.
10963: LINDERS, JOKE - An Rutgers van der Loeff. biografie.
7411: LINDERS-NOUWENS, J. (E.A.). - "Over kinderboeken; voor ouders met kinderen tussen 5 en 12 jaar."
13143: LINDGREN, ASTRID. - Toen Michiel zijn honderdste poppetje sneed.
13377: LINDGREN, ASTRID - WIKLAND, ILON (ILLS.). - Magere lat.
13400: LINDGREN, ASTRID - WIKLAND, ILON (ILLS.). - The Dragon with red eyes.
13401: LINDGREN, ASTRID - WIKLAND, ILON (ILLS.). - The Runaway Sleigh Ride.
12742: LINSCHOTTEN, J.H. VAN. - De Zwaardveger van Leiden. Een verhaal voor jonge lieden.
11986: LINT, J.A. DE EN VERBURG, J.S. - Het onderwijs in teekenen, ten dienste van allen, die teekenonderwijs geven en van hen, die zich bekwamen voor de akte van onderwijzer, hoofdonderwijzer of teekenen lager onderwijs.
10377: LIONNI, LEO - De Muis met de Groene Staart.
13408: LIONNI, LEO. - Blauwtje en geeltje: een verhaal voor kinderen en andere mensen.
11236: LISTAL, ALFRED, (VERSJES VAN). - Hoe de sterrekindertjes uit spelen gaan.
9104: LISTAL, ALFRED. - Mirolijntje. Verteld en geteekend door Alfred Listal.
12312: LISTAL, ALFRED. (PSEUD. VAN WILLEM FREDERIK GOUWE). - Toosje en de Tooverbloem: Verteld en geteekend door Alfred Listal.
6800: SLUIJTERS - KURT LÖB. - De onbekende Jan Sluijters.
6801: SLUIJTERS - KURT LÖB. - Jan Sluijters, boekillustraties, politieke prenten, affiches.
9177: CARLE - TRUUSJE VROOLAND - LOB. - Eric Carle kunstenaar voor kinderen.
11365: LOBEL, ARNOLD - ZOLOTOW, CHARLOTTE - Someday.
13155: LOBEL, ARNOLD. - Biggeriks: Limericks over biggen.
13156: LOBEL, ANITA. - Under a mushroom.
13158: LOBEL, ANITA EN ARNOLD. - Dag bloemenvrouw, dag vliegerman. Bewerking Willem Wilmink.
13160: LOBEL, ANITA. - The Troll Music.
5656: LOCKE - VELDE, J. V.D. - John Locke en zijn zestiende- en zeventiende-eeuwse Engelse voorgangers.
13692: LOCKE, J. - VERWER, PIETER ADRIAEN - "Over de opvoeding der kinderen / J. Locke; uit het Engelsch vertaelt, naer den Elfden Druk, door Piet. Adr. Verwer, met aenteekeningen en Leven van den schryver door Jean Le Clerc."
10276: LOFTING, HUGH - Doctor Dolittle's terugkomst. Ills. van de schrijver.
10275: LOFTING, HUGH - De dierentuin van Doctor Dolittle. Geïlls. door de schrijver.
8243: LOFTING, HUGH. - Doctor Dolittle's woonwagen. Hollandse bew. G.W. Elberts.
9113: LOFTING, HUGH. - De geschiedenis van juffrouw Tubbs. Nederlandse bew. G.W. Elberts. Verteld en geïllustreerd door de schrijver.
12686: LONDON, JONATHAN - Laat de Lynx maar komen. Met illustraties van Patrick Benson.
6085: LOOIJ, REIN VAN, (ILLS.). - De Kleine Parade.
10393: LOOSJES, A. - Vereenigde Koninklijke Papierfabrieken der firma Van Gelder Zonen te Amsterdam. Overdruk Neerlands Welvaart.
11379: LORD, JOHN VERNON (ILLS.) - AIKEN, CONRAD - A Little Who's Zoo of Mild Animals
13465: LORIOUX, FÉLIX. (ILLS.) - Don Quixote: Amodis de Gaule.
13334: LOSSIUS, K.F. - "Gumal en Lina: eene geschiedenis tot nut en vermaak der jeugd: inzonderheid dienende om haar de eerste en voornaamste grondwaarheden van den godsdienst in te prenten / door Kasper Friedrich Lossius; naar den vijfden druk uit het Hoogduitsch vertaald."
10685: LOUANT, TINA. - Scènes de la Vie Enfantine.
9668: B.B. LOUISE. - Kindervreugd en Kinderleed. Teekeningen van J. Linse.
13460: LOUWERSE, P. - Bello. Een honden leven.
13712: LOUWERSE, P. - Eer Klaas Vaak komt. Sprookjes Album by Mooie plaatjes.
5430: LOUWERSE, P. - Geïllustreerd Uitspanningsboek voor jongens en meisjes.
9951: LOUWERSE, P. - Het Beleg van Haarlem: een geschiedkundig verhaal.
12426: LUCHT, IRMGARD / JOSEF GUGGENMOS - De Wondervisjes. Vertaald door Paul Biegel.
11503: LUEDECKE, HEINZ. - William's neues Autobuch oder: Wer gewinnt die Wette? Gezeichnet von Oscar Nerlinger. Text von Heinz Luedecke. Fotos von Christian Nicolai. [photomontage]
12665: LUIKEN, JAN. - SPINNEKER, A. - Zedelyke en stichtelyke gezangen, van Jan Luiken. En Den Lof en Oordeel van de Werken der Barmhertigheid. Alles met konstige Figuuren versiert. / Gebonden met: Spinniker, A. De werken en vergelding der barhertigheid.
12057: LUINGE, A. EN SLOGTEREN, L.J. VAN - Projectie teekeningen voor Lager en Uitgebreid Lager Onderwijs. Serie B No. 5 en 6.
12052: LUINGE, A. EN SLOGTEREN, L.J. VAN - Perspectievische Teekeningen voor Lager en Uitgebreid Lager Onderwijs. Serie C. IV.
8294: LUMMEL, H. J. VAN - Gerstäckers Europa voor jeugdige Nederlanders.
13170: MACAULAY, DAVID. - De wolkenkrabber. Het verhaal van een ontleding.
11580: MACÉ, JEAN. - Sprookjes. Vert. Hermanna
9794: MACPHERSON, BRUCE AND JUNE. - The Lost Koala, an adventure with Jenny and Sue in the Australian bush.
12970: MADONNA. - The adventures of A B D I. Art by Olga Dugina & Andrej Dugin.
13111: MAHY, MARGARET - KELLOGG, STEVEN (ILLS.). - The Boy Who Was Followed Home.
12059: MAKKES VAN DER DEIJL, G. - Hoe leer ik illustratief teekenen? Deel II met 639 tusschentekst figuren.
7103: MALONEY, M.C. (ED.). - "English illustrated books for children; a discriptive Companion to a Selection from The Osborne Collection."
13175: KEES VAN KOOTEN - WILLEM VAN MALSEN. - Het Schaampaard. Willem van Malsen: Prentsnijder. Letterheer: Ewald Spieker.
12047: MANCHE, AN. - Wij maken zelf speelgoed.
9620: MARCEAU, MARCEL. - The story of Bip.
12626: MARCHAND, DOMINIQUE / RISSLER, ALBRECHT (ILLS.). - Stille nacht, tovernacht.
11675: MAZÈL-KRAMMER VON MARCHAU. - Kampje spelen: een herinnering aan het vrouwen kamp te Banjoe Biroe 30 Juli 1945 voor Anne Marie Rappard's 6de verjaardag van Tante Axi.
11003: MARÉE, PIET - Het verhaal van Prik en Paal voor A.V.R.O.'s jeugd verteld en geïllustreerd door Piet Marée.
11004: MARÉE, PIET - Kwek het domme eendje. Met een vehaal van Antoinette van Dijk.
11002: MARÉE, PIET - Bloemen kleuren.
13303: MARÉE, PIET. - Piet Maree's Legkaarten. De vlucht naar Egypte.
13300: MARÉE, PIET. - Piet Maree's Legkaarten. De Wijzen uit het Oosten.
9248: MARÉE, PIET - W. WILLEMSE. - Ping Pong Ponia: De wonderlijke avonturen van Pim Goverts en Tuitel den tovenaar.
13423: MARIANNE. - Op Reis.
13320: MARLÈS, DE. - L'histoire de Portugal, racontée à la Jeunesse chrétienne.
9617: MAROKVIA, MIREILLE & ARTHUR. - Nanette, a French Goat.
10644: MARRYAT, KAPITEIN - Lotgevallen van Jack Rustig, zijn Zeeleven en Zwerftochten als Adelborst, een verhaal voor jongelieden. Uit het Engelsch. Met acht gekleurde plaatjes.
12401: MARRYAT, KAPITEIN - Stuurman Flink: of de Schipbreuk van de Vrede. Een verhaal voor de jeugd. Naar het Engelsch.
10921: MARSH, JAMES - Bizarre birds & beasts.
12625: MARTIN, JEAN FRANÇOIS / AUBINAIS, MARIE (ILLS.). - Stapel op Dieren: van Kameleon tot Luipaard, Groot Uitvouwboek.
10304: MARUKI, TOSHI - Die dag in Hiroshima.
11173: MASDORP, D. - Frits Verster en zijn vrienden in Patria en op Celebes.
11811: MATSIER, NICOLAAS & VAN MALSEN, WILLEM - A is een aardappel
13180: MAUBILLE, JEAN. - Dikke Roel krijgt een vriendje.
10905: MAY, LIZZY SARA - De parels van het parlement.
13010: MAYNE, WILLIAM - HEALE, JONATHAN. - Lady Muck.
6999: MC.TIGUE, B. (COMPILED). - "A child's garden of delights; Pictures, Poems and Stories for Children."
9625: MC.CAY, WINSOR. - "Little Nemo; 1907."
9626: MC.CAY, WINSOR. - "Little Nemo; 1909."
12867: MCAFEE, ANNALENA AND ANTHONY BROWNE. - Kirsty knows best.
9622: MCCLOSKEY, ROBERT. - Make way for Ducklings.
13762: MCGINLEY, PHYLLIS. - Lucy Mclockett
12475: MCLEAN, ANDREW & JANET. - Hé, Kobus!
7549: MEADE, LT. - Annie Forest. Een verhaal van eene meisjeskostschool. Naar het Engelsch door Rosa.
10562: MEER, RON VAN DER (DESIGNED). - Sprankelende Sprookjes met vier mini-boekjes en fantastische pop-ups.
10553: MEER, RON VAN DER - RÖHNER, THOMAS. - Familie Beer.
12777: MEERTEN GEB. SCHILPEROORT, A.B. VAN - Kinderbijbel, Bijbelsche verhalen voor jonge kinderen. Tweede stukje.
13249: MEERTEN GEB. SCHILPEROORT, A.B. VAN. - "Willem, Karel en Betje; een verhaal, waaruit de kinderen een nuttig gebruik van het geld kunnen leeren. Met 16 plaatjes."
11372: MEERTEN GEB. SCHILPEROORT, A.B. VAN - Proeve van een handboek voor jonge lieden. Tot godsdienstig bestuur van iederen dag van het jaar, volgens eene daarbij opgegevene bijbelspreuk.
7210: MEERTEN, WED. A.B. VAN. - "Uitspannings-uren voor ligchaam en geest; der Nederlandsche Jeugd aangeboden. Met plaatjes."
12050: MEIJER, J.J. EN MAKKES V.D. DEIJL, G. - Teekenen voor kinderen. Penseel-oefeningen. Deel 3.
12000: MEIJER, J.J. EN MAKKES VAN DER DEIJL. - Teekenen voor kinderen, Methode voor het teekenonderwijs op de lagere school.
12010: MEIJER, J.J. EN MAKKES V.D. DEIJL, G. - "Eenvoudige versieringen in meetkunstige figuren. Atlasje behoorende bij ""Teekenen voor Kinderen"""
9443: MEIJER, JAAP. - Erfenis der emancipatie. Het Nederlandse Jodendom in de eerste helft van de 19de eeuw.
13700: MELLOY, CAMILLE. - Het ezeltje van Bethlehem. Verlucht door Jeanne Hebbelynck.
13179: MENDOZA, GEORGE. - The Marcel Marceau counting book. Photographed by Milto, H. Greene.
12132: MEREMA, B. & POELJE, G.A. VAN - Levens ontplooiing in vorm en kleur 9 tot en met 13.
13566: MESQUITA, BUENO. - Billie Ritchie en zijn ezel.
10563: MESSENGER, NORMAN. - Making Faces.
5657: MEULEN, J.J. VAN DER. - De Projectie-lantaarn bij het onderwijs in de lagere school.
13261: MEULEVELT, W.G. - Handboekje voor de leerlingen der Lagere Scholen.
13749: MEURS, B. VAN. - De Luchtballon. Eene voorlezing. Voorafgegaan door een gedicht van H.J.A.M. Schaepman.
11410: MEYER, RENATE - Hide-and-seek.
6781: MEYER, SUSAN E. - A treasury of the great children's book illustrators.
12479: MICHL, REINHARD - MICHELS, TILDE (ILLS.). - Er wordt bij Wanja op de deur geklopt.
13017: MILEAU, SOFIE - GEELEN, HARRIE. - Anne.
8568: MILLER, ALICE. - In den beginne was er opvoeding.
13761: MILNE, A.A. - "Het huis in het Poeh-hoekje; voor Nederlandse kinderen bewerkt door Toos Blom."
12888: MILNE, A.A. - Once on a time…
6779: MILNE, C. - Mijn Jeugd met Poeh
12924: MINNE, BRIGITTE - CNEUT, CARLL, (ILLS.). - Roodgeelzwartwit.
12929: MINNE, BRIGITTE - CNEUT, CARLL, (ILLS.). - Heksenfee.
11920: MIOULET, A.D.J. - Het Godsdienstig onderwijs in de Lagere Scholen, beschouwd in zijn Noodzakelijkheid, Grenzen, Gang en Middelen.
12315: MOE, LOUIS - KALKAR, GEORG - Hippo: De Wonderlijke Avonturen van een jong Nijlpaardje. Uit het Deensch vert. door H. B. T.
5857: MOENS, PETRONELLA - W.H. WARNSINCK BSZ. - 's Menschen Begin, Midden en Einde.
6652: MOERKERKEN, P.H. VAN. - "Het illustreren van boeken. In: ""Het Nederlandsche Boek"" pag. ix-xxii."
7567: MOETON, P.J. - Aan moedersschoot. Proeve van kindergedichtjes. Oorspronkelijk en vertaald.
13598: MOEYAERT, BART. - De baas van alles.
13057: MOEYAERT, BART - HEYMANS, ANNEMIE (ILLS.). - Mijn tuin uit!
10993: MOHOLY-NAGY, L. - Von Material zu Architektur. Faksimile der 1929 erschienenen Erstausgabe mit einem Aufsatz von Otto Stelzer und einem Beitrag des Herausgebers.
13208: MOINAT, JO - BOTTEMA, JOHANNA. - Sint Nicolaas: 12 nieuwe en 4 oude liedjes met piano-begeleiding door Jo Moinat.
10392: MOLLOY, ANNE - MAROKVIA, ARTUR. (ILLS.) - The Christmas Rocket.
12357: MONCOURT, P. DE MOL - Lentebloemen, leesboekje voor de laagste klasse der lagere school, No. 4.
9705: MONCOURT, P. DE MOL - Lentebloemen. Leesboekje voor de Laagste Klasse der Lagere School. No. 4.
10987: MONDRIAAN, PIET - Neue Gestaltung Neoplastizismus. Nieuwe Beelding. [Neue Bauhausbücher]
12940: MONSABERT, ANNE-SOPHIE DE - CHATELLARD, ISABELLE (ILLS.) - Mijn knuffellap en ik.
12650: MONTANARO, ANN R. - Pop-up and Movable Books. A Bibliography, Supplement 1, 1991-1997.
11925: MONTESSORI, MARIA - De Methode Montessori. Zelfopvoeding van het jonge kind.
10981: MORDILLO, GUILLERMO - Crazy cowboy. A Harlin Quist Book
10398: MORRIS, WILLIAM & COCKERELL, S.C. - A note by William Morris on his aims in founding the Kelm Scott Press. Together with a short description of the Press by S.C. Cockerell, & an annotated list of the books printed thereat.
9111: MORSTATT, ELSE. - Kiboko.
12499: MOSER, ERWIN. - Krieltje de olifant: met tekst van Ernst van Altena.
12158: MOZART, WOLFGANG AMADEUS - De Bruiloft van Figaro: Opera in vier bedrijven. Tekst van Lorenzo da Ponte.
7231: MUIR, PERCY. - English children's books 1600 to 1900.
11319: MULDER,J. - VEENDORP, G.R. - Het leven in. Een handboekje voor hen, die de volksschool hebben doorlopen. Met kaarten en gravures.
6784: MULHERIN, J. (ED.). - Popular Nursery Rhymes.
12646: MÜLLER, JÖRG. - In het spoor van de dragline of de verandering van de stad. (1953-1976).
13181: MÜLLER,JÖRG & JÖRG STEINER. - Op dromen gebouwd.
11348: MÜLLER, LOUIS. - Die Geschichte vom Ring des lieben Gottes. Die Märchen vom Marienkäferlein.
11341: MÜNCHGESANG, ROB. - Thankmar de Sicambriër: een verhaal uit den tijd van Julius Cesar. Bew. Titia van der Tuuk.
9223: MUNCHHAUSEN: - Zonderlinge Reizen en Lotgevallen van den Vrijheer von Munchhausen. Naar het Hoogduitsch. Geïllustreerd door Ch. Rochussen.
11465: MUNNIK, CH. A. DE - Een Sumatraansche Olifanten-Geschiedenis en andere verhalen.
10935: MUYNCK, REMY DE / MIERLO S.J. J. VAN - Het gulden boek van Maria
10473: MYERS, WALTER DEAN - PROVENSEN, ALICE AND MARTIN (ILLS.). - The golden serpent.
13148: MYRICK, MILLDRED - LOBEL, ARNOLD (ILLS.). - De geheime club van drie.
10070: NACHENIUS-ROEGHOLT, A.M. - Helen's handicap.
10386: NAPOLEON: - Het leven van Napoleon. Geschiedkundig verhaal voor 't jonge Nederland. Met 6 gekleurde platen.
10050: NASSAU, H.J. - Oude aardrijkskunde, of Schets van den alouden staat van de bekende volken der oude gechiedenis.
11926: NAUWELAERTS, M.A. - De oude Latijnse school van Breda. Akademisch proefschrift.
12096: NAWIJN, A. - Aardrijkskunde van Friesland voor de Lagere School. A. Leerboekje.
11931: NECKER DE SAUSSURE, MME. - L
13750: NELK, TH. - De papegaai. Eene nieuwe vertelling voor kinderen en kindervrienden.
8373: NELLIE (VAN KOL). - Tooverlantaarn der eeuwen.
8372: NELLIE (VAN KOL). - "Ons groote Sagenboek; een reis door Sagen- Legenden- en Sprokenland met kinderen, klein en groot, aan de hand van Nellie."
6259: NESBIT, E. - Een ondernemend zestal.
13134: NEWELL BONSALL, CROSBY. - Ik weet, ik weet wat jij niet weet. Met tekeningen van Fritz Siebel.
6078: NEWMAN, WILLIAM, (ILLS.). - Heedless Harry and other Stories.
11241: NICHOLS, BEVERLEY - Cats' X.Y.Z.
12500: NICKL, PETER. - Krokodil krokodil. Geïllustreerd door Binette Schroeder.
7257: NIEMEIJER, J.A. - Kijk, Ot en Sien een klassieker in de Nederlanse jeugdliteratuur.
13575: NIERITZ, GUSTAV. - Men heeft weinig nodig om gelukkig te zijn.
11439: NIERITZ, G. - Een Vaste Wil komt vele bezwaren te boven. Een verhaal voor de jeugd.
11221: NIERMEYER, J.F. - de Oost en de West: een overzicht van de landen en volken der Nederlandsche Koloniën.
10337: NIEUWENHUYS (ILLS.). - daàg The Canadian army in Holland.
13912: NIEUWENKAMP, W.O.J. - Bouwkunst van Bali en Beeldhouwkunst van Bali.
10389: NIJBLOM, HELENA - HAHN, ALB. P. - Er was eens . Sprookjes en vertellingen uit het Zweedsch door H.M. Met 12 oorspronkele teekeningen van Alb. P. Hahn
9707: NIJHOFF, P. - Het voornaamste uit de Geschiedenis van Gelderland aan jongelieden verhaald. Tweede herziene uitgave met eene voorrede van L. Ed. Lenting.
12630: NILSSON, ULF / ERIKSSON, EVA (ILLS.). - Vijf vette circusvarkens.
11475: NJMANS, M. - Wat Oeli hoorde vertellen. Indische verhalen voor Hollandse kinderen.
11935: NOESSELT, JOH. AUG. - Gedagten over de opvoeding tot Godsdienst. Uit het Hoogduitsch vertaald door O.R.F.W. Winkelman.
8832: NOODT, W.W. - Handboek voor den Kantonregter, in deszelfs betrekking tot het Burgerlijk Wetboek, en voor ieder die, ten gevolge van zijne betrekking in de maatschappij, belast wordt, of is, met VOOGDIJEN, boedelscheidingen, enz. enz.
11936: NOORDAM, H.F. - Inleiding in de historische pedagogiek
12642: NORAC, CARL & KITTY CROWTHER. - De Grote Beer. Vert. Jan Kuijper.
13299: NORAC, CARL - CNEUT, CARLL. - O monster, eet me niet op!
11839: NORTON, MARY - Borrowers afield.
13078: NÖSTLINGER, C. - JANOSCH (ILLS.). - Iemand.
13352: BART VAN NUFFELEN, - Trouwen met Tanja.
11990: NVVT - Vijftig jaren teekenonderwijs in Nederland. 1880-1930, met 279 afbeeldingen + Beknopt verslag.
13177: OAKLEY, GRAHAM. - Graham Oakley's wonder beeld.
13135: OLDERSMA, A. - Over heksen en piloten.
8008: OLFERS, SIBYLLE (ILLS.) - HILDEBRANDT, MARIE. - Mapje en Papje in het Hazenbosch.
13672: OLFERS, SYBILLE VAN (ILLS.). - ALFRED LISTAL. - Bellaroontje, het Woud- Prinsesje. Versjes van Alfred Listal.
13276: ONGEL, DORIS - SENDAK (ILLS.). - Sarah's room.
13407: OOMEN, FRANCINE EN ALEX DE WOLF. - De reis van Daantje en Doeke.
11248: OOST, JAN. - Kranige Hollanders: de beklimming van het Sneeuwgebergte van Nieuw Guinea.
5670: OOSTKAMP, J.A. - Feestgeschenkje voor de Christelijke Jeugd. Met Platen.
12104: OOSTVEEN, W.F. - Licht en Schaduw: Vertellingen voor Jongens en Meisjes.
12775: OOSTVEEN, W.F. - Weer wat nieuws! Leesboek voor de lagere school. (Het vierde der nieuwe Serie).
12776: OOSTVEEN, W.F. - Hoe bevalt U dit? Leesboek voor de Lagere School. (Het derde der nieuwe serie).
6144: OOSTVEEN, W.F. - De Kleine Mina en andere verhalen. Voor 't jonge volkje. Met 4 gekleurde plaatjes.
11386: OOSTVEEN, W.F. - De pot met melk
6785: OPIE, IONA AND PETER - The Classic Fairy Tales.
6786: OPIE, IONA AND PETER. - The oxford Nursery Rhyme Book.
5531: HERGÉ - H. VAN OPSTAL. - Essay RG Het fenoneem Hergé.
12491: ORLEV, URI & JACKY GLEICH, (ILLS.). - Het kleine grote meisje.
10672: OSSELEN-VAN DELDEN, B.E. EN MARIE HILDEBRANDT. - Bobo, geschiedenis van een aap. [Geïllustreerd door Benjamin Rabier]
13413: OTTO, SVEND EN BJARNE REUTER. - De man die de zon wide kopen.
10005: OUWERSLOOT, D. EN LASTDRAGER, A.J. - Bloemen van Nederlandsche Dichtkunst, voor de jeugd.
11941: OVERBERG, BERNARDUS - Handboek voor onderwijzers, of verhandeling over onderwys en opvoeding der jeugd.
10463: PACOVSKÁ, KVETA. - MidderNachtSpel. Vert. Henk Figa.
10965: PACOVSKA, KVETA. - Torens.
12039: PALM, O.P. - Tekenen naar Belangstellingspunten. Deel 4
7751: PALM, J.H. VAN DER. - Bijbel voor de jeugd. Tafereelen uit de gewijde geschiedenis voor Christen-Huisgezinnen. Nieuwe uitgave.
5596: PANNEKOEK, G.H. - De Verluchting van het Boek.
11374: PAOLA, TOMIE DE - Four stories for four seasons.
12596: PAPAS. - Verboden voor ezels.
6968: PARADIJS, CORNELIS (FREDERIK VAN EEDEN) - Grassprietjes, liederen op het gebied van deugd, godsvrucht en vaderland in vier afdeelingen.
10687: PARSON, P. - De bewoners van ons vaderland: 24 platen met kinderrijmen.
10961: PASCHASIUS O.F.M. CAP., P. - Onze kinderen: een boek voor Moeders en Kindervrienden.
13005: PASTEUR, J.D. - Beknopte Natuurlijke Historie der zogende dieren.
13469: PATER, WALTER - ALASTAIR (ILLS.). - Sebastian van Storck.
8670: NEEF PAUL (= P.A. ALLEBRAND). - Kinderversjes en Gedichtjes, voor de Lieve Jeugd. Uit het Zakboekje van Neef Paul.
5859: NEEF PAUL (= P.A. ALLEBRAND). - Kinderversjes en Gedichtjes voor de Lieve Jeugd. Uit het Zakboekje van Neef Paul.
12759: PEET, BILL - Het Manenavontuur van Hubert de Leeuw.
11708: PEG, GIANNI (ILLS.) - FERRARO, RENATO - Alex, De Jonge Jongleur. Nederlandse tekst Willem Wilmink
8783: PEL, C.A. - GREETJE KROONE, (ILLS). - Tip en Top.
10834: PELGROM, ELS - Little Sophie and Lanky Flop. Els Pelgrom wrote the Dutch Words, Arnold Pomerans put them into English. The Tjong Khing drew the pictures.
10826: PELGROM, ELS - De olifantsberg. Met tekeningen van The Tjong Khing.
13333: PELGROM, ELS. -THE TJONG KHING. - Kleine Sofie en Lange Wapper.
13336: PELGROM, ELS - THE TJONG KHING (ILLS.). - Kleine Sofie en Lange Wapper.
10397: PELS, C. EN VOORN, H. - De laatste wind-papiermolen ter wereld de Schoolmeester. Het portret van een 280 jaar oude Schoolmeester.
10396: PENNELL, JOSEPH - Die moderne Illustration. Aus dem Englischen v. L. und K. Burger. Mit 170 illustrationen.
12122: PENZOLDT, ERNST. - Die Reise ins Bücherland. Ein Büchermärchen. Mit zwölf handcolorierten Holzschnitten.
7267: PEPPIN, B. - "Fantasy; book illustration 1860-1920."
11989: PERK, N.F. - Het nieuwe Hamburger Teekenonderwijs ingevoerd op de Scholen van Pruisen. Met aanhangsel bevattende de nieuwe Leerplannen voor Hoogere Scholen, Opleidingsscholen voor Onderwijzers en Volksscholen. Met afbeeldingen. Met voorrede van Dr. J.H. Gunning Wz.
5980: PERRAULT, CHARLES. - Les Contes des Fées. Illustrés de huit magnifiques chromos.
11533: PERRAULT, CHARLES - Sprookjes van Moeder de Gans, gevolgd door twee sprookjes van Mevr. D'Aulnoy
13240: PERRAULT, CHARLES - POSTMA, LIDIA. - Tom Thumb.
11570: PETERS. - Kapok en hare toepassingen, in het bijzonder de Java-kapok.
11616: PETERS, LIDY EN BRUGMANS, MARIJKE - Een kusje in een doos. Nonsensversjes van A tot Z.
7967: PETERSEN, C.O. - Snip, Snap, Snor in woord en beeld.
13376: PETERSEN, HANS - WIKLAND, ILON (ILLS.). - De kinderen in de koperstad.
11191: PETERSHAM, MAUD & MISKA (ILLS.). - The Story book of Wheels.
12490: PETRI, WELTHER. - Humbug. Gedichten voor kinderen. Vert. Hans Dorrestijn, tekeningen van Gisela Neumann.
12473: PFISTER, MARCUS. - Hallo vriend!!
5646: PIECK - HALLEMA, A. - Anton Pieck, Catalogus en beschrijving van zijn prenten en schilderijen.
6789: PIECK - EYSSELSTEIN, B. VAN EN H. VOGELESANG. - Anton Pieck, Zijn leven - zijn werk.
11314: PIENAAR, OLGA E.A. - Dagbreek Hersiene serie Afrikaanse leesboeke. Standerd 1.
13183: PIENKOWSKI, JAN. - Road hog.
13184: PIENKOWSKI, JAN. - Dino abc: kleurrijke pop-up's van dino's en andere prehistorische dieren.
12358: PIETERSON, HENDRIK. - Geslachtlijst der Zelfstandige Naamwoorden. Aanmerkelijk vermeerderd.
9888: PIJSEL, D.H. - Kolen vuurs. Een tafereel uit den boerenkrijg.
11489: PIK, J.H. EN K. ZEEMAN. - Beknopt leerboek der aardrijkskunde van Oost- en West-Indië.
10974: PINKNEY, JERRY (ILLS.) - SHAW, THELMA. - Juano and the wonderful fresh fish.
9334: PIPER, E. M. - De Klokkenmaker van Lyon. naar het Engelsch door LEA.
13740: PIUMINI, ROBERTO EN PIET GROBLER. - Dokter Me Di Cin.
13739: PIUMINI, ROBERTO EN PIET GROBLER. - The Korean edition of: [Dokter Me Di Cin]
10668: PLOWITZ, KURT - Mr. Finny a fish tale for tiny tots.
8431: PLUIM, T. - Middeleeuwsche heldensagen. Met 12 chromo-platen.
11466: OOM POL - Sobat Amat: mijn vriendje Amat.
10266: POLDERMANS, D.A. - Het juttersnest. Ills. Pol Dom, (4 zw/w. platen en band).
13505: POLLMANN, JOOST. - Wild vlees / Proud Flesh. Tentoonstelling en catalogus.
9985: POLS, ANDRÉ M. - STRATEN, HENRI VAN. - Het lied van de krijgsbende van Igorj. Ingeleid, vertaald en met nota's voorzien door A.M. Pols.
10151: POMEROY, VIVIAN. - Vertellingen van Zachteling en het land van Hartelust. naar het Engelsch door A. v.d. Meer-Brondgeest.
12053: POOT, P. EN VAN AKEN, M.A. VAN - Nieuwe teekenoefeningen voor de Lagere School. 3de, 6de, 7de, 8ste, 11de en 12de boekje.
10417: POS, MARY - Toen de zee overland kwam. Ills. Jan Lutz.
10419: POST, MANCE - Ik woonde in een leunstoel. Met woorden van Guus Kuijer.
10439: POSTMA, LIDIA - De gestolen spiegel.
6792: POTTER - LANE, M. - The Magic Years of Beatrix Potter.
7272: POTTER - HOBBS, A.S. (SELECTED AND INTROD.). - "Beatrix Potter's Art; paintings and drawings."
13007: PRELUTSKY, JACK - LOBEL, ARNOLD. - Circus.
13157: PRELUTSKY, JACK - LOBEL, ARNOLD (ILLUSTRATED). - Nightmares. Poems to trouble your sleep.
13293: PRELUTSKY, JACK - SIS, PETER, (ILLS.). - The Gargoyle on the Roof.
7861: PRINSEN, P.J. - A.H. Niemeijer's grondbeginselen van opvoeding en onderwijs verkort voor ouders en onderwijzers, naar F. Stiller.
5585: CARROLL - PUDNEY. - Lewis Carroll and his world.
12823: PUSHKIN, ALEXANDER - BILIBIN, I. - The tale of tsar Saltan: I dedicate this work to the Russian composer N. Rimsky-Korsakov. I. Bilibin. 1905.
6003: PUZZLES: - Three Naughty Kittens. A Box of Puzzles.
5661: PYCK, J. JOH. - Doodensymboliek als Leermiddel.
7222: QUAYLE, ERIC. - The Collector's Book of Children's Books.
11850: RAADGEEP, MARCEL - Annie M.G. Schmidt uitgelicht, een bibliografie.
5411: SCHMIDT - M. RAADGREEP. - Ik krijg zo'n drang van binnen...Bibliografie van Annie M.G. Schmidt 1911-1995.
11321: RABIER, BENJAMIN - Martin en Jocko. Bewerkt door D.A. Poldermans
13259: RABIER, BENJAMIN. - Scènes de la Vie Privée des Animaux.
9405: RABIER, BENJAMIN (ILLS.) - M. HILDEBRANDT. - Mopje Van Boevenburg en Zijn Streken.
6099: RADION - ROGGEVEEN, L. - Daar was eens! [Map met 10 losse sprookjesboekjes.
13449: RAFF, M. GEORG CHRISTAN. - BERKHEY, J. LE FRANCQ VAN. - Natuurlyke historie voor kinderen, gedeeltelyk ingericht naar de Hoogduitsche uitgaave van den hooggeleerden heere M. Georg Christan Raff ... / Aanmerklyk verbeterd, vermeerderd en genoegsaam geheel veranderd en overgebragt tot eene vatbaare rangschikking, voorgesteld in kindervervrolykende samenspraaken, doorvlochten met toepasselyke zede- en andere gedichtjes, en eindelyk voor de Nederlandsche kinderen overgebragt, tot de voornaamste onderwerpen der natuurlyke historie van Holland. Door J. Le Francq van Berkhey.
11929: RAMECKERS, J.M. - Der Kindesmord in der Literatur der Sturm-und-Drang-Periode. Ein Beitrag zur Kultur- und Literatur-Geschichte des 18. Jahrhunderts.
13235: RASCHKA, CHRIS. - Yo! Yes?
12562: RASKAL / JOOS, LOUIS (ILLS.). - De reis van de beer en de clown.
13176: RASMUSSEN, HALFDAN. - Hokus Pokus voor kinderen, tekeningen van Ib Spang Olsen.
12423: RATHENOW, LUTZ - Een wonderlijke dag: met tekeningen van Frank Ruprecht, vertaald door Sjoerd Kuyper
13306: RAUSCHNING, HERMANN. - Hitlers eigen woorden. Politieke gesprekken met Hitler over zijn werkelijke bedoelingen. Vertaald en ingeleid door Menno ter Braak en Max Nord.
13236: RAY, JANE. - Het kind in de kribbe.
11683: REED, A.W. - Living in a Maori village. Illustrated by Russell Clark.
9152: REES, EETIE VAN - De Nachtmannetjes
12421: REESINK, MARIJKE EN ADRIE HOSPES (ILLS.) - De wensballonnen.
10629: REGEER, J.P. - Het zal U bevallen! Een prentenboek met versjes en vertellinkjes. Vrij uit het Hoogduitsch. Op onscheurbaar papier (of bladen).
9797: REGO, PAULA - Nursery Rhymes. Introduction by M. Warner.
12352: REIJENGA, J. - De schoolkameraad. Korte stellingen en beknopte schetsen, afgewisseld door tafels en versjes, ten gebruike der leerlingen eener lagere school.
10403: RENKER, ARMIN - Das Buch vom Papier.
9422: RENTERGHEM, T. VAN. - Het geheim van Sinterklaas en de Kerstman. Waarin U de duistere kanten en de magische krachten ontdekt van onze oeroude heidense volksgebruiken.
12021: RETTI, CHRISTINE - BLAZEJOVSKY, MARIA - Bella, het kleurenkonijn
11346: REULE, NZ., ANT. S. - Avonturen in Oost en West: 't Was maar een Wilde. - Gevaar en Heldenmoed. Met gekleurde plaatjes.
13913: REUSCHLE, K.G. - "Kosmos für Schulen und Laien. Gemeinfaßlicher Abriß der physischen Weltbeschreibung nach Alexander von Humboldts Gesichtspunkten. Erster Theil: Der Himmel; Zweiter Theil: Die Erde."
8455: REUTER, M. - "Een Winter van Huis; een vertelling voor meisjes. Naar het Duits door Marie Honig."
10838: REVE, GERARD J.M. VAN HET - Op zoek naar het verloren vuur: een verhaal van jagende Holbewoners uit het Stenen Tijdperk.
9966: REVE, GERARD - Een Circusjongen.
9749: REY, H.A. - Raffie en de 9 aapjes.
10197: RHODEN, EMMY VON - Stijfkopje (getrouwd)
13234: RIDDELL, JAMES. - Hit or Myth.
6307: TANTE RIEK. - Zonneschijntje.
12076: RIEMENS - REURSLAG, J. - Kinderen spelen. Dit boekje bevat een lijst van psychologisch juist speelgoed.
7271: RIEMENS-REURSLAG, J. - Het jeugdboek in de loop der eeuwen.
7276: RIEMENS-REURSLAG, J. - Het jeugdboek in de loop der eeuwen.
7370: RIEMENS-REURSLAG, J. - 'Oude kinderboeken'. In: Het Nederlandsche Boek, 1936. (p.11 t/m 29, ills).
11766: RIJF, REL. - Vijf kinderliedjes.
11443: RIJKENS, R.G. - De invloed van de school en de leermiddelenop het gezichtsvermogen der leerlingen.
12379: RIJKENS, R.G. - De jeugdige vrienden van het Vaderland, of de geschiedenissen van hetzelve. No. 2.
7534: RIJKENS, R.G. - "De vrolijke en kinderlijke Leidsman tot God; een schoolboekje voor kinderen, die tamelijk vlug beginnen te lezen."
10077: RINKE - JAN RINKE,S - Poppenkast (tekstboekje).
6705: RINKE, JAN. - De Vliegende Kogel. Met versjes van Bram.
13591: ROBIDÉ VAN DE AA, MR. C.P.E. - Rijmpjes voor zoete kinderen. Eerste Gedeelte.
12960: ROBIDÉ VAN DE AA, C.P.E. - Nederlandsche kleederdragten: een geschenk voor Jongens en Meisjes. Met 16 gekleurde plaatjes.
8640: ROBIDÉ VAN DER AA, C.P.E. - Voedsel voor Verstand en Hart. Voor Jonge Lieden van allerlei Kunne.
11371: ROBINSON - WOILLEZ, MEVR. - Emma of de vrouwelijke Robinson. Eene leerrijke geschiedenis. Met platen. GEBONDEN MET: [2] Schoppe, Geb. Weise, Amalia. Spiegel voor de Jeugd. Een viertal leerzame, onderhoudende en zedelijke vertellingen voor kinderen van tien tot veertien jaren. Met platen.
13225: ROELOFSZ, JOOST. - Voor en achter.
7253: ROENAU, ERNST - Das Persische Papageienbuch: nacherzählt von Ernst Roenau mit buchschmuck von Rosà.
8858: MAX - ROLAND (ILLUSTRATED). - De wonderlijke reizen van Meelmuts en Roetkop. Plaatjes van Roland.
13488: RÖLING, H.Q. - Gevreesde vragen: geschiedenis van de seksuele opvoeding in Nederland.
10827: ROMBOUTS, FR. S. - Historische pedagogiek: Grote lijnen der geschiedenis van het opvoedkundig denken en doen in doorlopend verband met de kultuur ontwikkeling
11952: ROMBOUTS, FR. S. - Leerboek der historische pedagogiek.
12164: RONNER, ALFRED - De vermakelijke Latijnsche Spraakkunst, ten nutte der jeugd, samengesteld door een liefhebber der Latijnsche tale, en opgeluisterd met illustratiën.
5444: ROODKAPJE: - Hoe Roodkapje wordt verteld en opgegeten.
12632: ROOT, PHYLLIS / PARKINS, DAVID (ILLS.). - Tante Tilly en Meneer Overlast.
12774: ROP, A.L. DE. - De Storm op zee en andere verhalen.
5985: (NISTER) - ROP, ANT. L. DE (VERSJES VAN). - Gelukkige Uurtjes. Teekeningen van H.M. Bennett.
6394: ROP, ANT. L. DE - Lentevreugd.
6574: ROP, ANT. L. DE. - De Kinderjaren van Groote Mannen. Voor jongelieden bewerkt. / Uit de Jeugd van Beroemde Personen. Voor Jongelieden bewerkt.
8967: ROP, ANT. L. DE - Uit de Jeugd van Beroemde Personen. Voor Jongelieden bewerkt. Met 3 Platen in kleurendruk.
13090: ROSEN, MICHAEL J. - Chanukah Lights Everywhere. Illustrated by Melissa Iwai.
6808: ROSENBACH, A.S.W. - Early American Children's Books.
13222: ROSS, TONY. - Super dooper Jezebel.
8728: ROSS, TONY. - Mijn Lievelingslap.
13258: ROTH-STREIFF, LILI. - Peters Weihnachtstraum: eine Bildergeschichte.
12137: ROTHE, RICHARD - Der Baum im Zeichenunterricht. Mit 158 Abbildungen.
12135: ROTHE, RICHARD - Die menschliche Figur im Zeichenunterricht. Mit 108 Abbildungen und drei farbigen Tafeln.
12134: ROTHE, RICHARD - Technische Winke für den Zeichenunterricht. Mit 126 Abbildungen.
12141: ROTHE, RICHARD - Kindertümliches Zeichnen.
12136: ROTHE, RICHARD - Der Weg zur Farbe
9447: ROUND WILSON, L. - Education and Libraries. Selected Papers.
11982: ROUSSEAU, J.J. - Émile ou De l'éducation.
11983: ROUSSEAU, J.J. - Les Pensées de J.J. Rousseau, Citoyen de Genève.
12512: ROWE, JOHN A., ILLS. - De Kaboutermuts: verteld door Brigitte Weninger, vert. Dolf Verroen.
12324: ROX, HENRY AND FISHER, MARGARET. - Banana Circus.
12432: RUDOLF, BRANKO. - Het zilveren visje. Vrij vertaald uit het Sloveens door Simon van Duyvenbode.
13009: RUSKIN, JOHN - UYLETAL, JOSEF (ILLS.). - The King of the Golden River.
10843: RUTGERS V.D. LOEFF-BASENAU, A. - Amerika: Pioniers en hun Kleinzoons.
10842: RUTGERS VAN DER LOEFF-BASENAU, A. - Zweden: droom en werkelijkheid.
6842: RYCKAERTS, E. - Vlaamse jeugdliteratuur. Sinds 1832.
10946: SAALFIELD - 1938 General Catalog
10101: SABBE, M. - Plantin. De Moretussen en hun werk.
5604: SACHS, HANS. - Das Schlaraffenland. Mit Bildern von Karl Arnold.
11765: SALOMONS, TRUUS - Voor School en Gezin. Zes Kinderliedjes met gemakkelijke piano-begeleiding. Muziek van J. Molenaar.
7399: SANDER, J.C., J. WIJNA, EN J.W. DE JONG. - "Uit onze geschiedenis. Schetsen ten gebruike bij de historische schoolplaten, 2de serie. Gebonden met; J.W. de Jongh. Woord naast beeld; geïllustreerd leesboek ten gebruike bij de Nederlandsche historie platen, 1e, 2e en 3e stukje."
6806: SANDERS, M.J.E. - Het Nederlandse Kinderlied (van 1770-1940). Een bijdrage tot de kennis van het Nederlandse kunstkinderlied.
13766: [MAGAZINE] - SANDWIJK, G. VAN. - Prenten-Magazijn voor De Jeugd, met 120 Houtsnee-Gravures. Zesde jaargang 1847.
12359: SANDWIJK, G. VAN. - "Kunstmatig leesboekje voor de middelste klasse; ter vervolge op de oefeningen in het natuurlijk lezen, (de nadruk)."
12360: SANDWIJK, G. VAN. - Oefeningen in het natuurlijk lezen, (De Nadruk.) Een eerst leesboekje voor de middelste klasse.
12746: SANDWIJK, G. VAN. - Iets uit den Bijbel, een godsdienstig lees- en prentenboek voor de jeugd.
8074: SANDWIJK, G. VAN. - De vrome Gijsberta, een lees- en prentgeschenk voor allen, die haar voorbeeld willen volgen.
8864: SANDWYK, CHARLES VAN. - Van Sandwyk's Pocket Guide to the Little People.
12377: SART, J.H. DU. - "Vruchten mijner uitspanningen, in avond-gesprekken, tusschen een vader en zijne kinderen; der jeugd tot nut en vermaak toegewijd."
11356: SASEK, M. - This is Hong Kong
11359: SASEK, M. - This is San Francisco
10112: SASEK, M. - This is London.
11361: SASEK, M. - This is Israel.
9108: SAVORNIN LOHNAN, ANNA DE. - Hoe Klein-Knoelie onder de Menschen kwam. Teekeningen van L.W.R. Wenkenbach.
13233: SAY, ALLEN. - Allison.
12346: SCARRY, RICHARD - Mijn leuk schooltje.
7712: [ALMANAK] SCHAICK, C. VAN. - Almanak voor de jeugd. Voor 1849.
13378: SCHEIDL, G.M. - WILKON, JOZEF (ILLS.). - Het maanportret.
13024: SCHENK DE REGNIERS, BEATRICE - GOREY, EDWARD, (ILLS.). - Red Riding Hood: retold.
6594: SCHENKMAN, J. - Pierrot's Leven en Bedrijf.
10703: SCHENKMAN, J. - Vertellingen van Moeder de gans. Met 48 platen van Gustave Doré.
13224: SCHENKMAN, J. - De nieuwe Circus. Groot Paarden-Spel voor het Jeugdige publiek.
5986: SCHENKMAN, J. - De Kermis Artisten of de Viervoetige Kunstenmakers voor het Kleine Publiek.
6447: SCHENKMAN, J. - Prentenboek. Een ijverige hand Vindt werk door 't gansche land.
6454: SCHENKMAN, J. - Asschepoester in het Circus Carré.
12272: SCHERMELÉ, WILLY. (SHAPE-BOOK). - Sinterklaas avond. (Heintjes Sinterklaas-feest).
9423: SCHERMERHORN, W. - Rede uitgesproken door den Minister-President Zijne Excellentie Professor Ir. W. Schermerhorn voor den zender Herrijzend Nederland op Oudejaarsavond 1945.
6332: SCHIPPER, L. - Kinder-album, Gedichten voor Knapen en Meisjes.
13530: SCHIPPER, L. - Gedichten voor kinderen.
6804: SCHIPPER- VAN LOTTUM, M.G.A. - Over merklappen gesproken... De geschiedenis van de Nederlandse merklap vooral belicht vanuit Noord-Holland.
10985: SCHLEMMER, OSKAR - Der Mensch. Unterricht am Bauhaus Nachgelassene Aufzeignungen. [Neue Bauhausbücher]
12751: SCHMIDT, G. - Het bloemkorfje. Een verhaal voor de Nederlandsche jeugd. Met platen.
7040: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Kijk: de schrijfster in beeld.
7400: SCHMIDT - BUUL, T. (E.A.). - "Altijd acht gebleven; over de kinderliteratuur van Annie M.G. Schmidt."
7406: SCHMOOK, GER. - Het oude en het nieuwe kinderboek.
11828: SCHNORR, JULIUS (ILLS.) - Ik zal u volgen! Een bijbelsch prentenboek. Het nieuwe Testament. deel II.
5381: SCHOENGEN, M. - Geschiedenis van het Onderwijs in Nederland.
9288: SCHOOLPLATEN - OOSTROM, F. VAN (RED.). - Historisch tableau. Geschiedenis opnieuw verbeeld in schoolplaten en essays.
6224: SCHOTEL, G.D.J. - ROGGE, H.C. - Het Oud - Hollandsch Huisgezin der Zeventiende Eeuw.
6225: SCHOTEL, G.D.J. - ROGGE, H.C. - Het Maatschappelijk Leven onzer vaderen in de zeventiende eeuw.
6815: SCHOTEL, G.D.J. - Vaderlandsche Volkssprookjes van de vroegste tijden tot het einde der 18e eeuw.
10179: SCHÖTTELDREIËR, C.F. EN E.J. VEENENDAAL JZN. - De vriend der jeugd: verhalen voor jonge lieden.
6850: SCHRAUWERS, G.M. (SAMENSTELLER). - Pedagogische Platenatlas.
8182: SCHREIBER, P.B. - REINDERHOFF, RIE (ILLS.). - Myrte en de demonen. Uit het Duits door I.E. Weggelaar.
12817: SCHROEDER, BINETTE (ILLS.). - De wonderlijke reizen en avonturen van Baron von Münchhausen zoals hij deze zelf bij een fles in zijn vriendenkring placht te vertellen. De avonturen te land.
13256: SCHROEDER, BINETTE. - Laura. Nederlandse tekst van Nannie Kuiper.
11778: SCHUBERT, DIETER - Monkie
12159: SCHUBERT. - Quartett, A-Mol. op.29
13267: SCHUBERT, DIETER. - Monkie.
13268: SCHUBERT, INGRID & DIETER. - Gekke buren.
13269: SCHUBERT, INGRID & DIETER. - Dat komt er nou van…..
13271: SCHUBERT, INGRID EN DIETER. - AbraCadabra.
9818: SCHUURMAN, C.A. ELINK. - Jan en Karel van Terschelling.
9796: SCHWEITZER, BYRD BAYLOR - WILLIAMS, GARTH (ILLS.) - Amigo,
13265: SCHWITTERS, KURT. - Het verhaal van de haas. Met tekeningen van Carsten Märtin.
13266: SCOTT, SALLY. - The magic horse.
11832: SEARLE, RONALD AND GILBERT & SULLIVAN - Dick Deadeye
9884: SEAVER, ROBERT. - Ye Butcher, Ye Baker, Ye Candlestick-Maker. Being Sundry Amusing and Instructive Verses for both Old and Young Adorned with Numerous Woodcuts.
11584: SEDDON, JOYK - Honk and the Donkey
11845: SEEBASS, ADOLF. - Katalog 636. Alte Kinderbücher und Jugendschriften. Livres de l
12294: SÉGUR, GRAVIN DE - Een goeie rakker.
12002: SEIDEL, FR. UND FR. SCHMIDT - Arbeitschule: VIII, Das Thonmodellieren. Für Kinder von 4 - 14 Jahren.
6070: SEIDMANN-FREUD, TOM. - Das Zauberboot. Ein Bilderbuch zum Drehen, Bewegen und Verwandlen.
12008: SEINSTRA, AZN., K. - Waarheen? Daarheen! Perspectievische tekeningen, methodisch gerangschikt. Deel 2
8158: SELMER, A.G. - Een bloemen-sprookje. Over het ontstaan van het leven een vervolg op: Een doktersfamilie in het Hooge Noorden. Speciaal voor moeders om met haar kinderen te lezen en te bespreken. Met voorwoort van N. van Hichtum, illustratie en versieringen Gust van Wall Perné.
5937: SENDAK, MAURICE - MARSHALL, J. - Swine Lake.
5944: SENDAK, MAURICE - TESNOHLIDEK, R. - The Cunning Little Vixen.
13278: SENDAK, PHILIP. - In Grandpa's House. Pictures by Maurice Sendak.
13279: SENDAK, PHILIP. - In Grandpa's House. Pictures by Maurice Sendak.
13280: SENDAK, MAURICE - Higglety Pigglety Pop! or there must be more to life.
13282: SENDAK, MAURICE. - King Crisly-Beard.
13287: SENDAK, MAURICE. - In the Night Kitchen.
13296: SENDAK, MAURICE. - In the Night Kitchen.
5943: SENDAK, MAURICE - HOFFMANN, E.T.A. - Nutcracker. Translated by Ralph Manheim.
12347: SERREAU, GENEVIÈVE. - Noël à la Roulotte. Pièce en 4 tableaux de Geneviève Serreau. Décors et Costumes de Fabienne Bertoux.
12703: SETON, E.T. - Monarch, The Big Bear of Tallac. With 100 drawings.
13292: SEUSS, DR. - My many colored days. Paintings by Steve Johnson and Lou Fancher.
8939: SEUSS, DR. - RICHARD MARSCHALL, (ED.). - The Tough Coughs As He Ploughs the Dough. Early Writings and Cartoons by Dr. Seuss.
11997: SEVENHUIJSEN, J.W. - Begrijp, wat gij teekent! Handleiding bij het teekenonderwijs.
5712: SHEPARD, ERNEST H. - Drawn from Memory.
5713: SHEPARD, ERNEST H. - Drawn from Life.
6597: [CHAPBOOK]: SHERWOOD, MRS. - Elk ding behoort op zijne regte plaats. Naar het Engelsch.
11252: SIBBELEE, D.J. - Katjoeng Poetih's thuisreis.
10155: SIEBE, JOSEPHINE. - Het Hazen Boek. Ills. E.M. Ten Harmsen van der Beek.
11473: SIEGMUND, J. - Het Speelgoed Paradijs van Julius Siegmund. Een uitklapbaar Biedermeier poppenhuisboek in twee verdiepingen, met vier kamers, een gang, een tuin en een binnenplaats.
7588: SIKKEL, J.C. (ED.). - De Kleine Beeldenbijbel. Woorden in beelden uit de H. Schrift en de Apocriefe boeken.
6812: SILVEY, ANITA (ED.). - Children's books and Their Creators.
9480: SINGER - MAUCLAIR, C - The painter W.H. Singer Jr
9897: SIRE, CLAUDE. - Magie Noire.
10976: SIS, PETER (ILLS.) - PRELUTSKY, JACK - Monday's Troll.
11349: SIS, PETER - Een droom achterna (Het verhaal van Christoffel Columbus).
12545: SLAWSKI, WOLFGANG. - Op zoek naar bezoek. Vert. Dolf Verroen.
13848: SLEUTELAAR, HANS - EELKE DE JONG. - De onbekende lotgevallen van klein Duimpje en Hans & Grietje: sprookje uit de Nederlandse overlevering. Bijeengebracht en bewerkt door Eelke de Jong en Hans Sleutelaar.
9619: SLOBODKIN, LOUIS, (1903-1975) - The Polka-Dot Goat
10878: SLUYS, W.N. VAN DER - De Kunstmaan van Prof. Lepidus.
8573: GRIETJE DE SMEERPOETS. -
12100: SMILES, SAMUEL - George Stephenson. Vertaald door A. Winkler Prins.
12668: SMULDERS, LEA - VADO, LUZ DEL - De reus en het dwergje. Bewerkt Lea Smulders: illustraties Acosta Moro.
12669: SMULDERS, LEA - VADO, LUZ DEL. - Berta Bloemkoe. Bewerkt Lea Smulders: illustraties Acosta Moro.
10041: SOER, P.A. - Linden. Derde stukje. (Leesboekje).
10039: SOER, P.A. - Wilgen. Vierde stukje. (leesboekje).
10040: SOER, P.A. - Sneeuwklokjes. Tweede stukje. (leesboekje).
10001: SOER, W.A. - De Oranjeboom. Eerste Stukje van eene serie leesboeken voor School en Huis.
12201: SOEROTO, NOTO - Wayang - liederen.
8991: SOEST, JOHANNES VAN. - Oost-Indische bloempjes. Gedichtjes voor de Nederlandsch-Indische jeugd.
12470: SPEE, GITTE - Gekke bekken.
10930: SPIER, PETER - ANDERSON, JOY. - Hippolyte - Crab King.
13684: SPIER, JO. - Volgende zaak!........! (reclame voor Simplex Rijwielen).
12836: SPIER, PETER. - Little Bible Storybooks: The Creation, Noah, Jonah.
13736: SPIER, PETER. - Peter Spier's Christmas!
8721: SPIER, PETER. - To Market! To Market!
7363: SPIER, PETER. - De ark van Noach.
12317: SPIERINGS, KEES. - Storm over Grand Cirque Octave Desmets.
13643: SPOOR, GERARD J. (1832-1882) - 's Levens lente: dichtbundel voor de jeugd van onzen tijd.
10454: SPOOR, GERARD J. - Moeders lieve boek.
10282: SPYRI, JOHANNA - De kleine Heidi thuis.
10281: SPYRI, JOHANNA - Nergens thuis.
10280: SPYRI, JOHANNA - Kleine Heidi in den Vreemde.
8025: SRANG OLSEN, IB. - Het jongetje-in-de-maan. Transl. Herma Vogel.
11644: STAVAST, W. EN G. KOK. - Ons eigen boek: 6de deeltje.
11645: STAVAST, W. EN G. KOK. - Ons eigen boek. 3de deeltje.
11647: STAVAST, W. EN G. KOK - Koos en Kees, dl. VI. Een serie leesboekjes voor het aanvankelijk leesonderwijs.
9850: STEADMAN, RALPH - DAHL, ROALD. - De Schat van Middenhall. Vert. H. Vriesendorp.
12005: STEENDEREN, P. VAN EN J. TOOT - Versieringsteekenen uit de Teekenmethode voor de Ind.: Lagere School.
6034: STEIFF: AYERS, D & D. HARRISON. (COMP.). - Advertising Art of Steiff. Teddy Bears & Playthings.
13324: STEIG, WLLIAM. - Solomon the rusty nail.
13329: STEIG, WILLIAM. - Geel en Roze.
11471: STELLA, JACQUES - Les yeux et plaisirs de l
5707: STELLINGWERFF, J. - Kleine geschiedenis van het groot ABC-boek of Haneboek met Facsimile.
13011: STEWART, SARAH - SMALL, DAVID, (ILLS.). - The Library.
12133: STILMA, L.C. - De School met den Bijbel in historisch-pedagogisch perspectief. Ontstaan en voortbestaan van het protestants-christelijk lager onderwijs in Nederland.
13558: STILMAN, L.C. - De school met den bijbel in historisch-pedagogisch perspectief.
11637: STOCHL, SLAVA. - Bij Foxie op de boerderij. Ned. tekst Clare Lennart.
13137: STOLZ, MARY - WILLIAMS, GARTH. - Geen varkens over de vloer!
11786: STOMMELS, SERGE-ALJOSJA - LEMMENS, ALBERT - Once upon a time... Elisabeth Ivanovsky.
9187: CATALOGUE: LEMMANS / STOMMELS. - Een Russisch Sprookje. (A Russian Fairy Tale). Russische boekkunst en grafiek uit de 20e Eeuw. Tekst A. Lemmans en Serge -Aljosja Stommels. Voorwoord Elisabeth Ivanovsky.
6796: STOOP-SNOUCK HURGRONJE, J. - Brieven over Kinderlectuur.
12793: STOWE, HARRIET BEECHER. - Fabelen en vertellingen voor de jeugd. Uit het Engelsch. Met plaatjes.
8524: [KERST]STREUVELS, STIJN. - Het Kerstekind. Verlucht door Jeanne Hebbelynck.
11687: STRIJBOS, JAN P. - IVANOVSKY, E (ILLS.). - Van Torren en Kevers.
8877: STRUWWELHITLER, - R. AND P. SPENCE. - Struwwelhitler: A Nazi Story Book by Doktor Schrecklichkeit.
6617: COMENIUS - L.F. GROENENDIJK EN J.C. STURM. - Comenius in Nederland.
10421: STYGER, JS. - Uw vaderland. Leeslessen voor de Nederlandsche jeugd. Eerste stukje. Met 2 kaartjes.
6803: SUMMERFIELD, G. - Fantasy and Reason. Children's Literature in the Eighteenth Century.
11628: SURTERS - Handley Gross or mr. Jorrocks's hunt.
7441: SUTCLIFF, R. - Uitgestoten.
13289: SUTORIUS, A. - SPOOR, C. NELLY. - "Kleine kleuters / versjes van A. Sutorius; teekeningen van Nelly Spoor."
7414: SUTTON-SMITH, BRIAN. - The Folkstories of Children.
13332: SWARTE, JOOST. - Katoen + Pinbal achter het nieuws.
12878: SWIFT, J. - Voyages de Gulliver à Lilliput et à Brobdingnag.
6330: SWILDENS, J.H. - Vaderlandsch A-B Boek voor de Nederlandsche jeugd.
12860: TABORSKA, A. - BORATYNSKI, A. (ILLS.). - Das ausgetickte Uhr. Aus dem Polnischen übersetzt von Klaus Staemmler.
12003: TALENS - Waarom en waarmee zullen we kleuren? Handleiding ten dienste van het tekenonderwijs.
13403: TANIUCHI, KOTA. - Wie roept daar?
13260: TANTE JANS, (PS. JOHANNA SARA MACKENSTEIN-KONING). - Het eerste boekje van Tante Jans. Met gekleurde plaatjes.
13508: TAST, TON VAN. - De electrische hulp in de huishouding. Wij doen het huis werk voor u!
12873: TATCHEVA, EVA. - Zelda de heks is jarig: een boosaardig pop-up boek.
6835: TAYLORS - HARRIS, G.E. - Contributions towards a Bibliography of The Taylors of Ongar and Stanford Rivers.
11791: TELGÁRSKY, JOZEF - Krokie de krokodil. Tekeningen van Richard Bláha, Nederlandse vertaling van Wijmie Fijn van Draat.
10879: TELLEGEN, TOON. - De verjaardag van de eekhoorn
8926: TERESA, ZUSTER MARIA. - "Uit het dagboek van Henk en Lou ""Op Curacao""."
8927: TERESA, ZUSTER MARIA. - "Uit het dagboek van Henk en Lou ""Op reis""."
9892: TETZNER, LISA. - Het zwervende schip
12486: TEUNISSE, A. EN A.M. V.D. VELDEN - De Nuttige handwerken. Handboekje ten dienste der lagere school: het breien 2e Stukje. (5 stukjes in een band).
13914: TEXEL: - Gids voor Texel: het vogelparadijs. 1957.
5494: THIJSSEN, TH. J. - Taal en Schoolmeester.
6101: THOMA, HANS. - ABC-Bilderbuch gezeichnet von Hans Thoma-Karlsruhe. Text (mit Ausnahme der fabeln von Wilhelm Hey) von M. Coester-Cassel.
12748: THOMASSEN, K. (RED.). - Alba Amicorum: vijf eeuwen vriendschap op papier gezet: het Album Amicorum en het Poëziealbum in de Nederlanden.
9477: THOMASSEN, M - Taalkundig Prentenboek
10168: THOMPSON, E. - SETON, (ILLS.) - Quonab de Indiaan en Rolf zijn blanke vriend.
13116: THOMPSON, KAY - HILARY KNIGHT (ILLS.). - Eloise in Moscow.
13457: THUMANN, P. - Für Mutter und Kind. Alte Reime Mit neuen Bildern.
11958: TICHELEN, HENDRIK VAN. - Uit het verleden van onderwijs en opvoeding.
6824: TICHELEN, H. VAN. - Over boeken voor kinderen. Met lijsten van aan te bevelen werken.
7215: TICHELEN - PEETERS, JOZ. - Getuigenissen bij de 60en verjaardag van Hendrik Van Tichelen.
7212: TIERIE-HOGERZEIL, E. - "Hoe men het ABC begeerde en leerde; met afbeeldingen meest in de oorspronkelijke kleuren naar de oude originelen."
13549: TIMMERMANS, FELIX. - Tijl Uilenspiegel [op 12 Liebig plaatjes].
13573: TISON, ANETTE EN TALUS TAYLOR. - Avonturen met drie kleuren.
11686: TOLMAN, RINKE - IVANOVSKY, E. (ILLS.) - Bessen
13198: TOLSTOY, ALEXEI - OXENBURY, HELEN. - The great big enormous turnip.
12524: TOMLINSON, JILL / HOWARD, PAUL (ILLS.). - De uil die bang was voor het donker.
12701: TOONDER, MARTEN. - Tom Poes en de toverfluit. Gramofoonplaat Harry Geelen.
5507: TOONDER - GIELIS, J.N. - Table-Top Fotografie een practisch handboek voor close-up fotografie in het algemeen en de teken- en poppenfilm in het bijzonder.
6826: TOONDER, MARTEN. - Beknopte striptologie zijnde een poging tot verheldering bij de bestudering van de oudste verhaalvorm die de mensheid kent uit tekenluiheid in eenvoudig letterschrift opgesteld.
13335: TÖRNQVIST, RITA. - The old musician illustrations by Marit Törnqvist.
13253: TRAUB, WOLFGANG - TOMEK BOGACKI (ILLS.). - Peter en de droomleeuw. Nederlandse tekst van Dolf Verroen.
6827: TRIER, WALTER - LANG, L. - Das grosze Trier-buch.
12452: TRNKA, JIRI (ILLS.) - MENZEL, JOSEF. - Bruin Furryball in the Zoo.
11745: TROELSTRA BOKMA DE BOER, S. EN POLLMANN, JOP. - Het spel van moeder en kind, oude kinderrijmen voor jonge ouders.
10095: TROMP, THEOD. M. - Het Spookhuis.
11853: TUER, ANDREW W. - Old-Fashioned Children's Books. Adorned with 250 amusing cuts
10180: TURNER, ETHEL. - Zeven kleine Australiërs. Naar den 3den druk uit het Engelsch bewerkt door Marie ten Brink.
12872: TUWIM, JULIAN - LENICA, JAN (ILLS.). - Die Lokomotive: Das Rübchen: Vogel-Radio. Zeichnungen Jan Lenica.
10434: TWAIN, MARK. - De lotgevallen van Tom Sawyer.
8684: TWAIN, MARK. - De lotgevallen van Huckleberry Finn. (Tom Sawyer's makker). Uit het Engelsch A.J. van Dragt.
9090: TWAIN, MARK. - Tom Sawyer's Reisavonturen. Vert. door Marly.
11011: UNGERER, TOMI - HODEIR, ANDRE - Cleopatra gaat sleeën.
13353: UNGERER, TOMI. - Allumette.
13405: UNGERER, TOMI. - Zeralda's reus.
10440: URBERUAGA, EMILIO - Roosje het reuzenschaap.
12647: UTLEY, ALISON. - My little Grey Rabbit painting book. Number 1. Pictures by Margaret Tempest.
6019: PAROCHIE-SCHOOLEN DER STAD UTRECHT. - Reglement en Ordonnantie op de Parochie-Schoolen der stad Utrecht. Geärresteerd by het Intermediair Gemeente-Bestuur der Stad Utrecht, op den 4 October 1802.
12708: UTTON, PETER. - Maar als nou….. Tekst van Paul Biegel.
12783: UYTTERT, JAN VAN. - Pompen of verzuipen.
10447: VADERTJE BROMBEER, (PSEUD. I.L. SPREEKMEESTER -SCHRIJVER / ILLUSTRATOR). - Waarom de dieren bang voor de menschen zijn.
12670: VADO, LUZ DEL. - Soldaatje Archibald. Bewerkt door Lea Smulders: illustraties Acosta Moro.
10218: VALKENSTEIN, KEES. - Tom Tiddelium.
10221: VALKENSTEIN, KEES. - De Aeroplaan van Mijnheer Vliegenthert. Met ills. van de Schrijver.
10940: VEALE, TONY (ILLS.) - SOFTLY, BARBARA. - Hippo, Potta and Muss.
13764: VEER, BAS VAN DER. - Spreekwoorden in plaatjes en rijmpjes. 1.
13544: VELTHUIJS, MAX. - Een taart voor kleine Beer.
13545: VELTHUIJS, MAX. - Het goedige Monster en de Rovers.
12477: VELTHUIJS, MAX. - De Eend en de Vos. Een Dierenfabel.
12478: VELTHUIJS, MAX. - Kikker en de vreemdeling.
12570: VELTHUIJS, MAX. - Kikker is Kikker.
11817: VELTHUIJS, MAX. - Trompet voor Olifant. (+ los klein boekje: Mijn Muziek Boekje).
12681: VELTHUIJS, MAX. - Klein-Mannetje helpt een vriend.
12682: VELTHUIJS, MAX. - De Beer en het Varkentje
13347: VELTHUIJS, MAX. - Het goedige monster.
13349: VELTHUIJS, MAX. - Kikker is bang.
9380: VELTHUIJS, MAX. - De trouwe dienaar.
10084: VELTHUIJS - LINDERS, JOKE. - Ik bof dat ik een kikker ben. Leven en werk van Max Velthuijs.
5544: VEN, D.J. V.D. - Neerlands - Volksleven.
12015: VEN, A.F.M. VAN DE - Tekenonderwijs op de lagere school. Deel 1, 2 en 3. Eerste, tweede en derde leerjaar.
11044: VERBEETEN, J.J. EN VINCENT, A. - Opvoeding en Onderwijs: leerboek der pardagogie.
9458: VERBOOM, AGNES. - De Breister. Eenvoudige en duidelijke leerwijze om zich zoowel de dagelijks voorkomende, als de moderne Breiwerken spoedig en goed eigen te maken, verrijkt met een aantal patronen.
13704: VERCAMMEN, JAN. - La féerie étoilée. Adatation du Flamand par Désiré D'Orbaix. Illustrations de Josette Boland.
12437: VERDRU, RIK - Pikasso en de Kunstplaneet.
13411: VERHAGEN, O. - Mijn eerste dierenboek.
9229: VERHAVE, JOKE EN JAN PETER, - Jan de Prentenknipper (1798-1870). Zeeuwse Volkskunst langs 's Heeren wegen.
11689: VÉRITÉ, MARCELLE - IVANOVSKY. - Zonnige Sprookjes. Geïllustreerd door Elisabeth Ivanovsky.
12273: VÉRITÉ, MARCELLE. - Alphabet. Pour les tout petits. Illustrations de Josette Boland.
8244: VERMAIRE, EDUARD. - Een Hollandsche Jongen op de Engelsche Vloot.
12972: VERROEN, DOLF - ERLBRUCH, WOLF (ILLS.). - Een hemel voor Beer.
11522: VERSCHOOR, DIET - De blauwe koning.
13515: VETH, C. - De opvoeder in de caricatuur.
9404: VIMAR, A. - Clown.
11561: VIRULY, A. - FEIJTER, J.M. DE - Kinderen mogen vliegen: een boek voor jongens en meisjes.
9713: VISSER, LEO (ILLS)- VISSER-DÜKER, MIEN. - Baron van Hippelepip. Een Verhaaltje voor kinderen met Plaatjes en Muziek.
13199: VLADERACKEN, GEERTRUIDA VAN. - Ons nieuwe Sinterklaasboek. Zeven liedjes en vier verhalen. -Versjes van Geertruida van Vlade-racken en A. Zurcher - Groenveld. Prentjes van Jan Poortenaar.
12040: VLIEGER - Lei-teekenvoorbeelden, deel 4,5,6,7 en 8.
12700: VLOTEN, J. VAN. - Nederlandsche Baker- en Kinderrijmen, met melodiën, bijeengebracht door M.A. Brandts Buys, en prentjes van G.J. Bos.
5820: VLOTEN, J. VAN. - Nederlandsche Baker- en Kinderrijmen.
8740: VLOTEN, J. VAN. - Nederlandsche Baker- en Kinderrijmen, met muziek van M.A. Brandts Buys, en prentjes van G.J. Bos.
12558: VOGEL, ANTJE. - Charlie Pinguïn of Er was eens een pinguïn.
7157: VOGEL, H. - Bilderbogen und Würfelspiel. Volkstümliche Graphik für Kinder und Papierspiezeug von den Anfängen bis ins 19. Jahrhudert.
12037: VOGELAAR, A. TH. R. - Van simpel krijtje tot toverstaf. Methode voor illustratief bordtekenen.
13620: VOLAVKOVA, HANA. (EDITED). - Kinderzeichnungen und Gedichte aus Theresienstadt 1942-1944. Redaktion: Hana Volavkova, Nachwort: Jiri Weil.
7524: VOLLBEDING, JOÄNN CHRIST. - Ariston of schildering van menschelijke grootheid van geest en goedheid van hart. Tot opwekking van deugd en vaderlandsliefde in jeugdige harten. Met 9 koperen platen. Vert. G.C. Spaan.
11581: VOLLEWENS-ZEIJLEMAKER, GRETA - Van een dikke vette spons en andere verhalen.
11299: VOORHOEVE, R. - De jagers van de Tamirivier: avonturen in de oerwouden van Nieuw-Guinea. Illustraties F. Ockerse
10064: VOS, L. - LIGTHART, JAN. - Entre nous. Lectures Françaises à l'usage des écoles primairs. Seconde partie. Avec la collaboration de Jan Ligthart et de H. Scheepstra, ills. de J.B. Bokhorst.
5847: VOS, MARGOT. - Guldenblauw. Sproken en Verhalen.
6851: VOS, J. EN C. MEIJER. - Wegwijs in de jeugdliteratuur.
7819: VOSSI(US), G.J. - Rhetorices contractae, Sive Partitionum oratorianum libri V. [...] in usum Scholarum [...] Editio ultima.
12504: VRIENS, JACQUES - Ik wil als vriend….. Met illustraties van Ivo de Weerd.
10413: VRIES, ANKE DE - Het geheim van Mories Besjoer.
10414: VRIES, ANKE DE - Belledonne kamer 16: een dagboek uit het verzet.
11652: VRIES, GIJSBERT DE - Pak Ibrahim, de blinde man van Blondo
12303: VRIES JR. R.W.P. DE - Hoe onze prenten gemaakt worden.
5354: VRIES, LEONARD DE. - Flowers of Delight. From the Osborne Collection of Early Children's Books. Selected with the greatest Care from Books for juvenile Minds 1765-1830.
6216: VRIES, LEONARD DE. - Groot Prentenboek uit Grootmoeders Jeugd.
6217: VRIES, L. DE EN L. V. AMSTEL, (VERZ.) - Het Prentenboek van Tante Pau en het Mooiste en Leukste uit andere oude Prentenboeken.
7232: VRIES, ANNE DE. - Wat heten goede kinderboeken? Opvattingen over kinderliteratuur in Nederland sinds 1880.
9964: VRIES, LEONARD DE - Zweefvliegavontuur in Zwitserland. Ills. Rein van Looy.
8645: WACIK, FRANZ (ILLS.). - Andersens Märchen. Zweiter Teil.
8646: WACIK, FRANZ. (ILLS.) - BRENTANO, K. - Gockel, Hinkel und Gackeleia. Text gesichtet von H. Fraungruber.
12791: WADDELL, MARTIN & ANGELA BARRETT, (ILLS.). - Poppen Huis.
13192: WADDELL, MARTIN - OXENBURY, HELEN (ILLS.). - Kwaak! Ned. Ernst van Altena.
12870: WAGNER, JENNY - BROOKS, RON (ILLS.). - John Brown, Rose and the Midnight Cat.
13716: WALTER, EDNA L. - Some nursery rhymes of Belgium, France & Russia.
10072: WARLOP, E. - Wapenboek van Vlaanderen. Handzame, Familia et Patria,
11981: WATTS, ISAAC, D.D. - The improvement of the mind, to witch is added a discourse on the education of children and youth.
13340: WEEVERS, PETER. - The March Hare and other poems by John Bush.
11965: WEIJTERS, C.J. - Scholen en Schoolmeesters in Tilburg 1532-1858
11984: WEILAND, P. - Nederduitsche Spraakkunst, door P. Weiland, uitgegeven in naam en op last van het Staatsbestuur der Bataafsche Republiek.
7753: WENCKEBACH, L.W.R. (ILLS.). - Lessen van den Ondermeester.
9979: CATALOGUE: WENDINGEN. - 1918-1931 - Catalog. Documenti dell' arte Olandese de Novecento Florance, Palazzo Medici -Riccardi,
8895: WENGER, LISA. - Joggeli föll ga Birli schüttle. Ein Bilderbuch mit 15 farbigen Tafeln nebst Text.
13734: WERMESKERKEN, HENRI VAN. - "Jojo, de Sumatraan; de geschiedenis van een olifant."
13763: WERNER, JANE. - Babbo Noé e la sua famiglia.
11566: WESSEM, H.J. VAN - Haken. Nieuwe handleiding tot het aanleeren van het haken. Deel 3.
10048: WESTER - SWINDEREN, TH. VAN (VERZAMELD DOOR). - Ter Gedachtenis van Hendrik Wester.
13576: WESTER, H - Bevattelijk onderwijs in de Nederlansche spel- en taalkunde, voor de schooljeugd.
13905: WESTHOFF, VICTOR. - Levend barnsteen.
11037: [MAGAZINE] - WESTRHEENE, MEVROUW VAN (REDACTIE). - De Kindervriend. Tijdschrift voor de Jeugd. 1869.
10263: WETHERELL, ELISABETH. - De Wijde Wijde Wereld. Met een voorwoord van E. Gerdes. Uit het Amerikaansch vertaald door Ga. Jaspers.
13338: WEVERS, PETER - C. CASTLE. - Herbert Binns & the flying tricycle.
12382: WHARTON EDWARDS, GEORGE. - Marken and its people.
6211: WHITE, COLIN. - The World of the Nursery.
10365: WIEBENGA, NEL - Moriaantje zwart als roet.
6035: WIEDER, F.C. - De Schriftuurlijke Liedekens. De liederen der Nederlandsche Hervormden tot op het jaar 1566. Inhoudsbeschrijving en Bibliographie.
11985: WIERTS VAN COEHOORN-STOUT, JOH.A. - De Kindertuin. Handleiding bij de ontwikkeling van het kind van 3 tot 7 jaar, volgens de methode van Fröbel.
13341: WIESNER, DAVID. - Soms op Dinsdag.
13342: WIESNER, DAVID. - June 29, 1999.
12587: WIJK, ROELANDSZOON. J. VAN. - "C. Perk's beknopte schets, der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of tweede cursus [..]. Eerste stukje."
12690: WILD, MARGARET / RON BROOKS, (ILLS.) - Een lange dag,
13237: WILDE, OSCAR - RAY, JANE - De gelukkige prins.
8680: WILDER, L.I. - ZOCHERT, D. - Laura. The life of Laura Ingalls Wilder. (1867-1957).
10522: WILDSMITH, BRIAN. - De Zon en de Noordenwind. Naar een fabel van La Fontaine.
11743: WILDSMITH, BRIAN - De Zon en de Noordenwind. Naar een fabel van La Fontaine
13373: WILDSMITH, BRIAN EN REBECCA. - Professor Sjaak en de Bonestaak.
13374: WILDSMITH, BRIAN. - De rijkaard en de schoenlapper: naar een fabel van La Fontaine.
10521: WILDSMITH, BRIAN - Peter Pelikaan
7357: WILDSMITH, BRIAN. - Fishes.
13379: WILKON, PIOTR. - Feestbeest. Illustraties Jozef Wilkon, bew. Miep Diekmann.
13380: WILKON, JÓZEF EN PIOTR. - Luipaard en panter.
13399: WILKON, JÓZEF (ILLS.). - De maanrijksdaalders. Een verhaal van Anneliese Lussert, vert. Willem Wilmink.
5526: WILKON, JÓZEF. - Book illustration, Illustration de livre, Buchillustration, Illustracja ksiàzkowa.
11978: WILLEBEEK LE MAIR, HENRIETTE. - Eerste Levensjaren: met teekeningen van Henriette Willebeek le Mair. [A baby progress book].
13614: WILLEMSON, S. - Feestboek voor het familie-leven en het gezellig verkeer, bevattende eene groote verscheidenheid van gelukwenschen, feestzangen, drinkliederen, (etc.).
13054: WILLIAMS, JAY - HENSTRA, FRISO (ILLS.). - Forgetful Fred.
8549: TANTE WILLY. - Bimbo. De Geschiedenis van den Ooievaar. Onder toezicht van A.N. Nolst Trenitë.
10535: WILSON-MAX, KEN - The Amazing People Circus.
10927: WINKLER-VONK, ANNIE - Pim en zijn Grootje. Illustraties van Wim Bijmoer.
11731: WINKLER-VONK, ANNIE - Daantje Branie. Met plaatjes van Wim Bijmoer.
5476: WINTERS, EUG. A. (VERTELD EN GETEKEND). - De Prinses en de drie verborgen schatten.
6215: WIRTH, L.J.TH. - Een eeuw kinderpoëzie 1778-1878.
7005: WIRTH, L.J. TH. - Een eeuw kinderpoëzie, 1778-1878.
11975: WITKAMP, E.S. - De Ambachtsschool voor de arbeidende klasse, opgericht door de Maatschappij voor den Werkenden Stand, gedurende haar elfjarig bestaan, 1861-1872.
11215: WITZENBURG, A.H.J. VAN - De schat van de Boroboedoer. Leesboek voor de hogere klassen der Katholieke lagere school.
12680: WOELDERS, H.A. - Spreuken en gezegden van mannen van beteekenis op het gebied der lichamelijke opvoeding, ten dienste van gymnastiek- en lagere scholen, om op te hangen, 1e twaalftal.
8913: WORM, PIET. - Nana, de avonturen van een Frans hondje.
11763: WORP, J. - GOEVERNEUR, J.J.A. - De Zingende Kinderwereld. Kinderliedies voor een of twee stemmen, met pianobegeleiding.
7987: WORP, J. - GOEVERNEUR, J.J.A. - De zingende kinderwereld. Kinder liedjes voor een of twee stemmen met piano-begeleiding. Met 12 gekleurde platen, naar aquarellen van C. Jetses.
11590: WOUTERS, D. - Historiën onzer lage landen bij de zee. II
5683: WOUTERS, D. - Letterkunde en Lezen voor jonge en rijpere jeugd.
6859: WOUTERS, D. - Over het illustreren van Leesboeken voor Kinderen.
7006: WOUTERS, D. - Over het illustreren van leesboeken voor kinderen. Met 192 illustraties.
13711: WÜLFING, SULAMITH. - Der Ring. Sulamith Wülfing Band XVI.
9871: WYSS, JOHANN - PEAKE, MERVIN. - The Swiss Family Robinson.
5406: POSTERS - 75 YEARS OF - Children's Book Week Posters. Celebrating Great Illustrators of American Children's Books.
12851: YEOMAN, JOHN - BLAKE, QUENTIN - Vlieg op, vogels!
12857: YEOMAN, JOHN - BLAKE, QUENTIN. - Het Doe-het-zelf-huis, dat Jan bouwde. Vert. Joke Linders.
13000: YEOMAN, JOHN - BLAKE, QUENTIN. - Ons dorp. Vert. Huberte Vriesendorp.
10469: YLLA (PICTURES)- BROWN, MARGARET WISE. - The Duck.
12435: ZANDER, URSULA - Bouw het bouwhuis: kinderkijkboek = kinderspeelboek = kinderspeelgoed.
12436: ZANDER, URSALA - De spoorlokomotrein: kinderkijkboek = kinderspeelboek = kinderspeelgoed.
11490: ZEGGELEN, MARIE VAN - Din en Aroe naar het land van beschaving. Met 20 platen.
11601: ZEGGELEN, MARIE VAN - De Gouden Kris.
13415: ZELLING, E.J. - "De kleine speelgenooten; of derde leesboek voor kleinen, met prentjes."
7076: ZELLING, E.J. - "Gesiena; een leesboek voor de bovenste afdeeling der laagste klasse, met prentjes."
10829: ZERNIKE, C.F.A. (RED.) - Paedagogisch woordenboek: en met medewerking van vele andere deskundigen.
5545: ZEYDE, C. VAN DER. - De Leestoon en het Lees-onderwijs. Met het oog op beschaafde voordracht. Ook ten dienste van Rederijkers en jonge Onderwijzers.
12306: ZIMNIK, REINER. - The Bear on the motor-cycle.
12484: ZIRALDO. - Flicts: [naar de Engelse vert. uit het Poprtugees door Jonneke Krans].
9266: ZOETE, JOHAN DE & MARTIN VERSTEEG. - Koppermaandagprenten/ Copper Monday prints: Observations on a Dutch printing tradition. Koppermaandagprenten: Verkenning van een Nederlandse grafische traditie.
11597: ZOLOTOW, CHARLOTTE - SHECTER, BEN ILLS. - The hating book.
10402: VAN GELDER ZONEN - N.V. Vereenigde Koninklijke Papierfabrieken Van Gelder Zonen.
6874: ZWART, PIET. - Het boek van PTT. Van een commentaar voorzien door Paul Hefting.
11010: ZWERGER, LISBETH - GEBROEDERS GRIMM. - Hans en Grietje.
10371: ZWERGER, LISBETH - HAUFF, WILHELM. - Dwerg Neus
10370: ZWERGER, LISBETH. - De Ark van Noach. Naverteld door Heinz Janisch. Vert. Ernst van Altena.

12/15