Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Schets van den voor- en nadeeligen invloed van het gedrag des werkmans op den Bloei en de Welvaart der Fabrijken, Trafijken en Handwerken. Uitgegeven door de Bataafsche Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen.
Description: Amsteldam, Cornelis de Vries, Hendr. van Munster en Joh. van der Hey, 1804, (6), 134p. contemporain blind omslag, kl.8vo. Gedeeltelijk onopengesneden. Interessante verhandeling over het nut van Arbeid en het gevaar van zedelijk verval van werkelozen, die afhankelijk zijn van maatschappelijke steun. Prijsverhandeling waarvoor Boing de Gouden eerepenning werd toegewezen (t/m pag. 82) en Reddingius Zilver, (pag. 83-134).

Keywords: nut

Price: EUR 45.00 = appr. US$ 48.91 Seller: Antiquariaat Dik Ramkema
- Book number: 9484

See more books from our catalog: Education