Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: De kleyne Christelyke Academie, dat is de oeffenplaetse der geleerdheyd, Bekwaem om de Kinderen te oeffenen in Christelyke Deugden Vergaderd door J.B.V.L.P.
Description: Antwerpen, H. Bincken, 1718, 80p. titelpagina met vignet, gedrukt in Gotisch, Romeins en Civilité, gezet in twee kolommen, blind omslag uit de tijd, 4to. Staat: Goed. Hoeken ezelsorig, omslag los, binding bijna los. Op pagina 11: Van de School-Meesters: Men moet de Jongheyd handelen als een kanneken met een nauw halsken / in het welk men allengskens een luttelken met geduld moet instorten / of giet gy te straf / het zal bezeyden oft verloren loopen. [p.13] 'De klijne kinderen zyn gelyk wit papier / gy drukt' er op wat gy wilt / eenen Engel oft eenen duyvel / eenen mensch oft eene beeste: zoo ook in de teere kinderen / men drukt' er in al wat men begeęrt; de deugd met Gods gratie.' Enkele hoofdstukken zijn: 1) Hoe men kinderen moet opvoeden. 2) Manieren om den tijd wel te besteden.

Keywords: onderwijs

Price: EUR 180.00 = appr. US$ 195.63 Seller: Antiquariaat Dik Ramkema
- Book number: 8974

See more books from our catalog: Pré 1840