Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Wenken voor Opvoeding, in trekken uit de huwelijksgeschiedenissen van Willem ter Velden en den timmerman Goedhart, met hunne huisvrouwen. Uitgegeven door de Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen.
Description: Amsterdam, Erven H. van Munster en Zn. en Joh. van der Hey en Zn. 1837, IV, 236p. houtsnede titelvignet, oorspronkelijk bedrukt omslag, titel binnen typografische ornamenten. Staat: Mooi. Naam in oud handschrift op titelpagina. Uitgegeven door de Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, bekroond met de Gouden Medaille voor Biben en Zilver voor Gempt, B. te.

Keywords: Mij: Tot Nut van het Algemeen

Price: EUR 70.00 = appr. US$ 76.08 Seller: Antiquariaat Dik Ramkema
- Book number: 6505

See more books from our catalog: Education