Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Gemeyne Zend-brieven, Zeer nut voor Ouders, Meesters ende Kinderen, om te lezen, Brieven te dichten en manierlyk te schryven. Waer by gevoegd zyn eenige bemerkens-weêrdige Spreuken. In dezen druk veel verbeterd / van de onechte ofte zoo-gezeide gebastardeérde woorden gezuyverd / ende de oude Rymen op eenen beteren voet gebragt. Den Koning Ferdinandus zeyde / dat men eenen Wyzen van eenen dwaazen kan onderscheyden Aen het maetigen van syne gramschap, Aen het bestieren van syn huysgezin, Aen het dichten van eenen brief.
Description: Antwerpen, Hubert Bincken, z.j. (ca.1775), 40p. houtsnede titelvignet, gedrukt in 2 kolommen, Gotisch, Romeins en Civilité, modern karton, 19,5 x 15,5 cm. Nieuwe schutbladen, hier en daar iets vlekkig, enkele kleine beschadigingen, laatste pagina vochtvlekkig. Goed exemplaar van een zeldzaam leerboek. Deze editie niet in Forum Children's world of Learning; zie BNK 167-176 voor andere edities. De geschiedenis van dit schoolboekje gaat terug tot in de 16e eeuw en loopt tot in de 19e eeuw. De oudste, katholieke, uitgave was uit 1597, die ca. 1740 nog door W. Koolenkamp werd gemoderniseerd. Voor het protestantse Noorden kreeg Jacobi's uitgave sinds 1696 een geduchte concurrent in de Gemeene Zend-Brieven van Barend Hakvoord. Gedrukt in verschillende lettertypen.

Keywords: onderwijs

Price: EUR 380.00 = appr. US$ 413.00 Seller: Antiquariaat Dik Ramkema
- Book number: 6356

See more books from our catalog: Pré 1840