Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Algemeene Zend-brieven, Zo die in de Duitsche Schoolen van Nederland worden geleerd. Geheel Vernieuwd en veel Verbeterd; Met byvoeginge van verscheiden noodzakelyke dingen, als Requesten, Huwelyks-Voorwaarden, Accoorden, Paspoorten, Bestedingen, Leer-brieven, Rente-brieven, QuitantiŽn, Huur cedullen, Koop-cedullen, enz. Alles geschikt na 't hedendaagsche gebruik, en tot dienst van de Leergierige Jeugd. Dezen laatsten Druk nader overzien en verbeterd. Den Koning Ferdinandus plag te zeggen, dat men een Wys of Dwaas kan kennen: 1. Aan 't matigen van zyn Gramschap/ 2. Aan 't regeeren van zyn Huisgezin/ 3. En aan 't opstellen van zyne Brieven.
Description: Amsterdam, J. Bouwer en de Wed. J. Ratelband, 1799, 40p. houtsnede vignet (schoolklas) op titelpagagina, gedrukt in twee kolommen, modern omslag 18 x 14,5 cm. Staat: Goed. Twaalf pagina's langs de randen gerepareerd met oud doorzichtigpapier-tape. Gedrukt in verschillende lettertypen, Gotisch, Romeins en Civilitť. BNK 217; Forum Children's world of Learning I, 246 (ed. ca.1790).

Keywords:

Price: EUR 345.00 = appr. US$ 374.96 Seller: Antiquariaat Dik Ramkema
- Book number: 6355

See more books from our catalog: Prť 1840