Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Honderd wiskundige en wetenschappelijke vragen en antwoorden, tot nut en vermaak, die op eene eenvoudige wijze beantwoord worden, ten dienste van alle standen, en tot nuttig vermaak in gezelschappen.
Description: Amsterdam, A. en P. Feteris, z.j. (ca.1870), 32p. blind omslag uit de tijd, kl.8vo. Wat smoezelig/ gebruikt, vochtvlekkig, randen gerafeld. Curieus boekje met veel leuke tips voor Vader, Moeder, jonge dochters, jongelingen en voor de jeugd: o.a.; Hoe kan men iets onzigtbaars door het water zigtbaar maken? Om musschen en andere vogels levendig te vangen, zonder val of strik; een vrolijk tijverdrijf voor de jeugd? Hoe vangt men Apen?

Keywords:

Price: EUR 65.00 = appr. US$ 70.65 Seller: Antiquariaat Dik Ramkema
- Book number: 5449

See more books from our catalog: 19th century