Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Levens-schetsen van eenige voorname mannen, die in vroegeren tijd, binnen de stad Haarlem geboren zijn, of die aldaar sints de laatste jaren, gewoond hebben: leer- en leesboek ten dienste der Nederlandsche jeugd. Met eene voorafgaande beschrijving van gemelde stad, en eenige van derzelver voornaamste lotgevallen.
Description: Haalem, J.B. van Loghem, 1844, VIII, 123p. bedrukt karton met titel binnen typografische ornamenten, 16 cm. Staat: Goed, rug gespleten. In oud handschrift op de binnenkant van het vooromslag: 'Present Exemplaar van den Uitgever.' Met een opdracht: 'Aan Neęrlandsch jongelingschap in het algemeen, en aan die van Haarlem in het bijzonder en een Voorberigt,' gedateerd 1844.

Keywords:

Price: EUR 70.00 = appr. US$ 76.08 Seller: Antiquariaat Dik Ramkema
- Book number: 14048

See more books from our catalog: 19th century