Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Prijsverhandelingen, behelzende de verpligtingen van eenen braaven huisvader, en zulk eene huismoeder, in 't gemeen burgerlijk leven; als mede aanwijzing der oorzaaken van het weinige geluk in veele huisgezinnen. Gebonden met: Waar aan zullen Ouderen best kunnen weeten tot welke Ambachten of Handweken hunne zoonen, volgens hunne geaardheid (genie), behooren opgeleid te worden? Ibid: Over den invloed der Naarstigheid. Uitgegeeven door de Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen.
Description: Amsteldam, Hermanus Keijzer, Cornelis de Vries en Hendrik van Munster, 1795-1796; 3 verhandelingen met 3 verschillende titelpagina's; VIII, 184; (4), 69; (4), 226p. gespikkeld karton met vaag papieren ruglabel. Staat: Goed, rug beschadigd, gebroken, titelpagina 2de verhandeling vlekkig, binding goed. Leuke onderwerpen.

Keywords: nut

Price: EUR 180.00 = appr. US$ 195.63 Seller: Antiquariaat Dik Ramkema
- Book number: 12762

See more books from our catalog: 19th century