Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Het nieuwe Hamburger Teekenonderwijs ingevoerd op de Scholen van Pruisen. Met aanhangsel bevattende de nieuwe Leerplannen voor Hoogere Scholen, Opleidingsscholen voor Onderwijzers en Volksscholen. Met afbeeldingen. Met voorrede van Dr. J.H. Gunning Wz.
Description: Meppel, H. Ten Brink, z.j. (ca.1910), 2de druk, 112, (3),p. 10 zw/wit platen en 4 kleurenplaten, linnen. Staat: Goed; band lichte vochtschade. Bijgebonden: Prijscourant en Beschrijving van Ten Brink's Goedkoope Reform Leermiddelen ten behoeve van het nieuwe Teekenonderwijs, (19)p. ge´llustreerd.

Keywords: art / drawing

Price: EUR 15.00 = appr. US$ 16.30 Seller: Antiquariaat Dik Ramkema
- Book number: 11989

See more books from our catalog: Education