Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: De Nederlansche Briefsteller, Inhoudende: Brieven en andere opstellen over de meeste onderwerpen, die in het maatschappelijk leven gemeenlijk voorkomen, met vooropgaande bepalingen over de geschikte wijze van samenstelling en inrichting der brieven; betitelingen en opschriften, benevens allerlei koopmansbrieven; [...].
Description: Gouda G.B. Van Goor Zn. 1874, 8ste veel vermeerderde druk, 488p. oud karton met nieuwe rug, 8vo Staat: Goed; eerste pagina's wat smoezelig, lange marge licht beschadigd, latere band. Cf. Forum Children's world of Learning 249, ed. Arnhem 1838.

Keywords: reading / writing / etc.

Price: EUR 40.00 = appr. US$ 43.47 Seller: Antiquariaat Dik Ramkema
- Book number: 11969

See more books from our catalog: Education