Antiquariaat Parnassos
Van Duivenvoordelaan 35, 2241 SN Wassenaar, Nederland Tel. 070 - 5176423 of 06 - 54677529, fax 070 5116800            Email: parnassos@hccnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
21950: - Rousillon Romane
20933: - Het diaconessenhuis Breda presenteert zich aan zijn vrienden en belangstellenden
22000: - Historisch Voorburg, Jaargang 8, Nr. 1/2. Over: Hoekenburg en Arentsburgh, Middenburg - Sonnenburgh, Rust en Vreugd.
13220: - Nieuw Amsterdam 1626 - 1938
01990: - Lugdunum - Lyon
01561: - Europa/Amerika. Die Geschichte einer künstlerischen Faszination seit 1940
01557: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconografisch Bureau, deel 45
08196: - Kunsthuis 220 schilders & grafici, beeldhouwers, edelsmeden, keramisten, fotografen, textielvormgevers
03510: - Hesselius, schilderijen, beelden en collage's
21900: - Cultureel Genootschap "De Muiderkring" 1954 - 1984 Muiderslot Holland
01983: - Staatsmijnen in Limburg. Gedenkboek bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan
22263: - Rijnmond InDruk '93. Een stand van zaken van recente Nederlandsche Grafische Kunst
03383: - Der Orientteppich. Seine Herkunft und Eigenart, Beurteiling und Pflege. Ein Buch fär Fachleute und Liebhaber
21079: - De 8 en opbouw, 14 daagsch tijdschrift van de architectengroep "de 8" Amsterdam en "Opbouw" Rotterdam 1938 nr. 1 t/m 26
08336: - Keramuze 4. 'Over de grenzen'. Keramische kunst in De Bilt
08343: - Stadt meiner Schulzeit. Krefeld 1973
20951: - Sculptures of the Rijksmuseum Kröller-Müller
02179: - Willem Beeuwkes
05714: - Tussen oud en nieuw. Deuterokanonieke of apokriefe boeken
16258: - Kant. Verslag van de textieldag op 25 april 1985 in het Museum Boymans-Van Beuningen te Rotterdam i.s.m. de Vereniging 'Het Kantsalet'
16941: - Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten. 76e Jaargang 1992
06650: - Figuren uit de Italiaanse kunst na 1910
03089: - Wilde planten in Noord-Holland. Een onderzoek door de Provincie Noord-Holland
21617: - Uit [doorgaans] betrouwbare bron - compleet in 22 deeltjes
07038: - Volkskunst uit Latijns Amerika
07741: - Der Maler Jurij Pugatschew
07901: - Fantasia Musical groep 25 jaar
07511: - Pleyroute S-102. Provinciale kunstopdrachten bij de aanleg van de stadsautoweg Pleyroute Arnhem
06932: - Verluchte handschriften uit eigen bezit 1300 - 1500
20260: - Panorama van de noordelijke provincien der Nederlanden, eerste aflevering bevattende de schilderachtigste gezigten, kerken, hoofdgebouwen, gedenkteekens, de belangrijkste straten en pleinen der steden, benevens de wandelingen in en om dezelve. Naar de Nat
20263: - Sljucht en Riucht rym en onrym, 2 juli 1923, No. 26. Gysbert Japiks nummer
20343: - Ooievaarstraat 45 1904 - 1989
20357: - Handelingen van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden en levensberichten harer afgestorven medeleden 1921-1922, 1922-1923 , 1923 - 1924 , 1924 - 1925 4 delen
10268: - Avec la 4e Division Marocaine de Montagne
20371: - XV Olympia Helsinki - Helsingfors 19.7 - 3.8.1952 Bulletin No. 16 Kilpailujen tulokset ; Rérultats des compétitions; Competition results; Tävlinsresultat
20322: - Tourtoirac
19770: - Armamentaria. Jaarboek Legermuseum, 2000 , Aflevering 35
20372: - Die Haghe. Bijdragen en mededeelingen. Den Haag en de Hagenaars in de XIXe eeuw II
20376: - Paul Jenkins 28 October to 22 November 1980
18627: - Fürst Pücklers orientalische Reisen. Aus den abenteuerlichen Berichten des Weltkundigen Fürsten Hermann von Pückler-Muskau
18613: - Kijken met Jetses naar toen. Cornelis Jetses expositie Groningen '78
18603: - Heinrich Nauen (1880- 1940). Gemälde und Zeichnungen
18560: - L'epoque de Lucas de Leyde et Pierre Bruegel. Dessins des anciens Pays-Bas Collection Frits Lugt Institut Neerlandais Paris
18557: - Timmermans kalender voor 1968
18545: - Important Nineteenth and Twentieth Century Prints
18544: - Modern prints and continental illustrated books
18543: - Important Nineteenth and Twentieth Century Prints
18542: - Good Nineteenth and Twentieth Century Prints
21992: - Lexicon van Nederlandse archieftermen
22335: - Hans von Bartels (1856 - 1913). Een selectie uit Katwijks bezit
15850: - Rekenschap. 1946 - 1954 door het Rijk verworven hedendaagse beeldende kunst
18123: - Met Braakman door Duin- en Bollenstreek. Een verzameling prentbriefkaarten uit de periode 1895 - 1920
19525: - Wandelingen door Oud Delft / Roamings through Old Delft
07499: - La Montagna pistoiese. Il patrimonio artistico negli edifici di culto. Comuni di Pistoia, Marliana, San Marcello pistoiese, Sambuca pistoiese, Piteglio, Cutigliano, Abetone
00724: REDAKSJE "HALBERTSMA-KOMITÉ 1969-1969" - Joast Hiddes Halbertsma, 1789 - 1869. Brekker en bouwer.
21656: - Report of Operations (final after action report) 12th Army Group, vol V, G-3 section (unclassified) - books and maps
12546: - Victoire en Italie. 2me Division d'Infanterie Marocaine
12545: - Le 2e C.A. en Allemagne. Rapports d'opérations
12544: - Le 2e C.A. dans la bataille pour la liberation de la France. Rapports d'opérations
07654: - Almanak van het Wageningsch Studentencorps voor het jaar 1936. Twee en dertigste jaargang
21993: - Jubileum Haagsche Kunstkring 1891 - 1941
22365: - One Earth 4
22366: - One Earth 5
09319: - Voorburg vrij
09354: - Herdenkingsnummer 25 jarig bestaan van het Nederlandsch Lyceum 1909 - 1934
09369: - Precolumbiaans aardewerk van de Centrale Andes uit de verzameling van Dr. J.F. da Costa Rotterdam / Precolumbian ceramics of the Central Andes from the collection of Dr. J.F. da Costa Rotterdam
09384: - Paul Klee tentoonstelling aquarellen
07099: - La femme au temps des Pharaons
09415: - Publications. Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Publicatrions de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, tome C 1964
09431: - Die Albertina-Drucke und Schrolls Farbendrucke. Vollständiger Katalog
09471: - Hoogezand Sappemeer in zijn wonen, werken, leven.
08370: - Rembrandtlezing 2001
09479: - Van Haagsche Bosch tot Haagse Poort. Honderd jaar Bezuidenhout 1895 - 1995
09492: - Ne göpse vetelsels ovver Aalten en Brevoort. Een verzamel;ing verhalen rond het leven en wonen in Aalten en Bredevoort in het verre en recente verleden
09493: - Type cosmic digital type collection Serif
02631: - Zuidhollandse studiën XIV
03717: - Stedelijk '60-'70. Verzameling 1960-1970
14750: - Beatrijs. Eerste integrale reproductie van het handschrift naast de tekst in typografie onder leiding van Dr. jur. A.L. Verhofstede; met een bijdrage van Dr. J. van Mierlo S.J.; .en een nota betreffende de middeleeuwse schrift door Dr. Louis de
14755: - Le patriote illustré.Soixantième année, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1 (1945), 2 (1945), 3 et 4 (1945)
20618: - Bains de Mer. Guide des familles aux plages de la Manche et de l 'Océan "Les petits trous pas chers".
07080: - Contes populaires et légendes de Corse
06438: - Kroniek van het Land van de Zeemeermin (Schouwen-Duiveland) 1982
18508: - Kunstoffen vandaag en morgen
22302: - Images d'Epinal
07156: - Traum-Zeichen-Raum. Benennung des Unbenannten. Kunst in den jahren 1924 bis 1939
20754: - Tweede internationale Symposium over vuursteen / Second International Symposium on flint / Zweites Internationales Feuerstein-Symposium / Deuxième Symposium International du silex 8-11 mei 1975 - Maastricht.
16948: - Documents of the persecution of the Dutch Jewry 1940 - 1945
06324: - Scheiding en deeling van den boedel van den heer O. van Slooten, te Gron., 6 October 1890
21128: - De Zaansche Handel en Nijverheid
07207: - L'Achitecture Algerienne
20186: - Goldene Jugend. Anekdoten und Kuriositäten aus dem Schul- und Hochschulleben
08911: - De Punt. Jubileum-nummer (Orgaan van de Koninklijke Amsterd. Roei- en Zeilvereniging "De Hoop
07530: - Das neue Kupferberg Gold-Buch. Blätter von Frohsinn, Liebe und Sekt
20401: - Gedenkboek Christelijk Lyceum Populierstraat 1912 - 1962
14837: - S.L. Hartz in de grafische wereld
14769: - Fifty top yachts 1999 as chosen by Yachtcapital
18885: - Artillerievuur in de tropen. Het boek met zijn herinneringen aan het 8e Regiment Veldartillerie ingedeeld bij de 3e Inf. Brig.Gr. - C Divisie "7 December"
11674: - La chanson française du XVe au XXe siècle. Avec un appendice musical
18257: - Oman a seafaring nation
22157: - Jubileumtentoonstelling ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de onafhankelijken 25 april - 17 mei 1987
07208: - Les Mosquees en Algerie
08543: - Illustrator 1
08544: - Illustrator 2
08585: - De Vrije Academie voor Beeldende Kunsten "Amicitia
08642: - Ernst Wilhelm Nay 1902 - 1968
08654: - Deux cents ans de vie et d'histoire vaudoises. La Feulille d'Vis de Lausanne 1762-1962
08697: - Kunst der Maasvallei. Ivoren, edelsmeedwerken, beeldhouwwerken, miniaturen, schilderijen van de VIe tot de XVIe eeuw
08732: - Frank Stella 1970 - 1987
08736: - 100 Meisterwerke neuerer Malerei. Erwerbungen nordrhein-westfälischer Museen 1962 - 1977
08739: - Dawn to dusk. A taste of Holland
08754: - De betekenis van het waterschap en de toekomst van Noord-Holland
08783: - Waalwijk een eerste kennismaking
08785: - Bantzinger tekent vrouwen
08802: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau, deel 51
08803: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau, deel 53
08804: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau, deel 54
08805: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau, deel 55
08806: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau, deel 56
08807: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau, deel 57
08444: - The world's most honored music
21125: HISTORISCHE COMMISSIE ZAANDIJK 500 - Aan de Dijk gezet. 500 Jaar Zaandijker straatnamen
21362: - Rutger Kopland Nummer. Dimensie, Vierde jaargang, nr. 2, 1980
21623: - Amsterdamsche Studenten-Almanak voor het jaar 1916. 83ste jaargang
19573: - Mauritshuis. Hollandse schilderkunst. Landschappen 17de eeuw
07699: - Blauwe vertelbundel
00224: - Zum Nutzen des Menschen. Die grossen Erfindungen im Bild der Geschichte
21324: - Ludwig van Beethoven (1770 - 1827). De pianosonates. Alfred Brendel , piano
21354: - Unfair project
18492: - Nederlands Lyceum. Aardrijkskundetentoonstelling 10 t/m 13 april 1938
19703: - Rapport van de Commissie tot Onderzoek der grootburgerrechten te Kampen
22060: - Hendrick Goltzius als tekenaar
22061: - Acquisitions récentes de toutes epoques. Fondation Custodia Collection Frits Lugt
19659: - COL- Artikelkennis. Een wegwijzer door de wereld van de levensmiddelen
09586: - An exhibition of Chinese snuff bottles June 1970
09593: - Der Landkreis Beckum. Geschichte, Kultur, Landschaft, Wirtschaft
09595: - Meisterwerke der Kurmainzischen Fayence- und Porzellanmanufaktur Höchst. Ausgewählte Werke. Frühe deutsche Porzellane. Französische Möbel. Kunst und Einrichtungen
09610: - L'accordo di Parigi. 5 settembre 1946. A 30 anni dalla firma dei Patti Degasperi-Gruber/ Der Pariser Vertrag. 5. September 1946. Zum dreissigsten Jahrestag der Unterzeichnung des Degasperi-Gruber-Abkommen
09622: - De encyclopédie van Diderot en d'Alembert (1762-1777). Alle platen
09625: - Kees Okx
09630: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau, deel 52
09631: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau, deel 47
09682: - Verslag van den toestand der provincie Zeeland over 1909 door Gedeputeerde Staten uitgebracht aan Provinciale Staten in de zomervergadering van 1910
09705: - De molens van Zuid-Holland
09716: - Le Carnet de la Ménagère du "Petit Bleu" . 1300 Recettes culinaires et menus
09725: - Ina Boudier-Bakker 1875 - 1950
09771: - De vergaarbak der ketters. Religie en verdraagzaamheid in Gouda
09772: - Veertig leden van Pulchri Studio. Een keuze van NBM-Amstelland
09815: - Ik wil. Gedichten voor Willem-Alexander en Maxima voorafgegaan door de redevoering bij het huwelijk door burgemeester Job Cohen
09856: - Vriendschap in vereniging. Catalogus van de tentoonstelling ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Vereniging "Vrienden der Koninklijke Bibliotheek". Met een geschiedenis van de Vereniging 1938 - 1988
09925: - Gedenkboek ter herinnering aan het gouden feest van de Rijkskweekschool voor Onderwijzers te Haarlem 1912
09996: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau, deel 30
10021: - Nederlands Volksleven. jaargang 33, nr. 1
16423: - Uit de schatkamers der Middeleeuwen. Kunst uit Noord-West-Duitsland van Karel de Grote tot Karel de Vijfde
16420: - Les Pays-Bas
17472: - Maritiem Journaal 89
10137: - Christoph M. Dornier
10140: - In het Oude Stadhuis van 's Gravenhage / In The Hague Old Town Hall
10145: - Cobats pour la Victoire du 6 juin 1944 au 8 mai 1945
10251: - De Amelandsche Vasten
06364: - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 12 1/2 - jarig bestaan der parochiekerk van den H. Paschalis Baylon te 's-Gravenhage
10269: - Le 1er Corps d'Armée. Septembre 1943 - mai 1945
10272: - La 3e D.I.A. en Italie. Rapports d'Opérations
10273: - Histoire du 67e Régiment d'Artillerie d'Afrique
19513: - L'Ami de la Jeunesse. Volume IV, deuxième série no. 1-12; Volume 5, deuxième série no. 1- 12: Volume 6, deuxième série no. 1-12; Volume 7, deuxième série no. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
10356: - Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen No. 6
10357: - Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen No. 7
10359: - Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen No. 9
10461: - Revue des Troupes Coloniales. Table des matières
10475: - Mélanges André Villard
10501: - Hartung. Oeuvres de 1922 à 1939
10531: - Bloemlezing uit het mengelwerk van honderd almanakken
16678: - De archieven van de Nederlandse Hervormde kerk in korte overzichten deel I en II
21213: - The Sao Paulo Collection. From Manet to Matisse
10588: - Gedenkboek van de Vereniging van Ambtenaren bij het Binnenlands Bestuur in Nederlands-Indië
10621: - Illustrated catalogue of books standard and holiday A.C.McClurg & Co., Chicago
10642: - Christelijk Gereformeerde Kerk 1911 - 1986 - 75 jaar Eben Haëzer-Kerk Rijnsburg
10645: - L' Art hollandais à l'èxposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes Paris 1925
10716: - Catalogus Elisabeth van de Nes
21164: - KunstZaken. 23 Nederlandse bedrijfscollecties in woord en beeld
21165: - Atlas voor Flevoland 3e jaargang 1969
10750: - Mondrian et l'École de La Haye
10800: - Oskar Kokoschka 31 juli t.m. 1 oktober 1958
10815: - Ardennen 1944/45
10948: - Officieele Feestgids. Nederlandsch Muziekfeest. Amsterdam 25 juni - 1 juli 1912
11009: - La bella Milano in cento fotografie
11018: - Solzjenitsyn. Een leven in beeld
11030: - Gerrit Willen Knap. Geboren 2 mei 1873 - overleden 24 november 1931. Gekenschetst als kunstschilder en aestheticus
11046: - Fusie en overname lexikon
11069: - Geschenken aan het Keizerlijk Hof van Oostenrijk
11092: - Tussen Vecht en Eem 11e jrg., nr. 3, september 1993
08378: - Woordgebruik in zes bijbel-vertalingen. Supplement bij Trommius Concordantie van de Bijbel
11101: - Fortschritte auf dem Gebiete der Rauchbeseitigung und Lüftung in modernen Schmieden
11119: - Gezellekroniek. Bijdragen en mededelingen van het Guido-Gezellegenootschap
11134: - National Presto cooker. Its care and operation with cooking instructions, time tables and recipes
11139: - Jubileum-Kinderfeesten ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van de N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij 1890-1950
11142: - Wonderful Australia in pictures
11154: - Gerard ter Borch. Zwolle 1617 - Deventer 1681
11162: - Hugo de Groot 1583 - 1645. Het Delfts orakel
11222: - Stadtchronik Wien
11224: - Lemmer voornaemde haven oan 'e Sudersé
11271: - Gesundheits-Katechismus zum Gebrauche in den Schulen und beym häuslichen Unterrichte. Bückeburg, Althaus, 1794
11324: - Asger Jorn. Exhibition catalogue
11371: - Numaga. Tijdschrift gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en Omgeving, Jaargang VI, no. 1,2,3,4 en jaargang VII, no. 1,2,3,4. (compleet)
11384: - Histoire du débarquement. 1. Au lever du rideau, 2. Les trois coups
11398: - Finnish archtecture-exhibition of finnish architecture
11406: - Groeten uit oud Assen
11409: - Graubünden. Ter herinnering aan de voltooiing der electrificeering van alle smalspoorwegen (400 km) en aan den bouw der grootste electriciteitswerken in Graubünden
07933: - Den Vaderlandt getrouwe
11466: - Emmen uitgegeven met medewerking van het Gemeentebestuur van Emmen
11471: - Van leggen en plakken
11510: - Hommage aan Theo Swagemakers ter gelegenheid van zijn 85ste verjaardag op 25 december
11517: - Céramica hàbitat. Ceramica a l'equipement urbä / Ceramics as part of urban amenities / Cerâmica en el equipamiento urbao
11521: - Mijn boek van vroeger en van nu. Zeven auteurs vertellen over de rol, die het boek in hun leven speelde
21577: - Sail Amsterdam 700
11523: - Oude Chinese kunst uit het Museum voor Ostasiatische Kunst te Berlijn
05820: - Forum Navale (skrifter) nr. 56
11557: - Lineart Gent Gand Ghent Gante Belgium 3-7 november 1988 / Lineart International Art fair 20th century 3-7 November 1988 / Lineart Internationale Kunstbeurs 20e eeuw 3-7 november 1988 / Lineart Internationale Kunstmesse 20. Jahrhundert 3-7 Novembeer 1988
11568: - Nach dem Eichmann Prozess zu einer Kontroverse über die Haltung der Juden
11584: - Moorman's Jaarboek voor Scheepvaart en Scheepsbouw 1953. 24e uitgave samengesteld met medewerking van de Nederlandsche Reeders Vereeniging en de Hoofdinspectie voor de Scheepvaart / Netherlands Year Book for Shipping and Shipbuilding 1953 24th edition
11585: - Moorman's Jaarboek voor Scheepvaart en Scheepsbouw 1954. 25e uitgave samengesteld met medewerking van de Nederlandsche Reeders Vereeniging en de Hoofdinspectie voor de Scheepvaart / Netherlands Year Book for Shipping and Shipbuilding 1954 25th edition
11586: - Moorman's Jaarboek voor Scheepvaart en Scheepsbouw 1956. 27e uitgave samengesteld met medewerking van de Nederlandsche Reeders Vereeniging en de Hoofdinspectie voor de Scheepvaart / Netherlands Year Book for Shipping and Shipbuilding 1956 27th edition
11587: - Moorman's Jaarboek voor Scheepvaart en Scheepsbouw 1958. 29e uitgave samengesteld met medewerking van de Nederlandsche Reeders Vereeniging en de Hoofdinspectie voor de Scheepvaart / Netherlands Year Book for Shipping and Shipbuilding 1958 29th edition
11588: - Moorman's Jaarboek voor Scheepvaart en Scheepsbouw 1962. 33e uitgave samengesteld met medewerking van de Nederlandsche Reeders Vereeniging en de Hoofdinspectie voor de Scheepvaart / Netherlands Year Book for Shipping and Shipbuilding 1962 33th edition
11606: - Reisboek van Limburg
11658: - Herinneringsalbum, gewijd aan de bevrijding van Apeldoorn
11716: - Collectie Thompson uit Pittsburgh
11717: - Als het klokje 18.45 slaat
11720: - Alain Girel 14-10-1995 / 3-12-95
11724: - Arty Grimm
11739: - Picturesque Germany First series
11740: - Picturesque Germany. Second series. German landscapes
11745: - Electrotechniek. Handleiding voor het electrisch bedrijf
11746: - Transport. Handleiding voor goederentransport over kleine afstanden
11758: - Prix de Rome 90. Architectuur/architecture/ stedebouw town planning & landschapsarchitectuur landscpae architecture
11820: - Wittrock Katalog 16 Graphik, Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen
11826: - Halverhout's guide 1958 to the North Sea Canal, Amsterdam, Zaandam, Ymuiden. Sixty sixth year
11835: - L'Effort de rénovation de la S.N.C.F.
11829: - Halverhout's guide 1963 to the North Sea Canal, Amsterdam, Zaandam, Ymuiden. Seventy first year
11830: - Halverhout's guide 1957 to the North Sea Canal, Amsterdam, Zaandam, Ymuiden. Sixty fifth year
11849: - Gérard Venturelli. "Le méridien du voyage indicible"
11850: - Jaap Wagemaker. Overzichtstentoonstelling 26 juli t/m 31 augustus 1975
11851: - Gérard Venturelli. "Métamorphoses du récif"
11862: - Stichting d' Art. Doesburgse galerie- en atelierroute
11888: - Les trois procès dans un, ou la religion et la royauté porsuivies Dans les Jésuites
17942: - Vijtien jaren. Gedenkboek van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers
11944: - De pen als lotgenoot 7. Ervaringen over het leven met een ziekte
11945: - De pen als lotgenoot 2. Ervaringen over het leven met een ziekte
11952: - Rose Cohn zum Gedenken. Erinnerungen und Gedichte 1902 - 1981
11958: - Deutsche Strassenprofilkarte für Radfahrer unter Mitwirkung der Gauverbände des Deutschen Radfahrerbundes und Consulate der allgemeinen Radfahrer-Union bearbeitet, 33 Magdeburg
11959: - Deutsche Strassenprofilkarte für Radfahrer unter Mitwirkung der Gauverbände des Deutschen Radfahrerbundes und Consulate der allgemeinen Radfahrer-Union bearbeitet, 23 Hannover
19503: - Old paintings 1400 - 1900
19502: - The Orange and the Rose. Holland and Britain in the age of observation 1600 - 1750
17564: - Het Wapen der Infanterie. Geschiedenis en tradities van de Nederlandse infanterie
12028: - Oost Nederland model. landschappen, stads- en dorpsgezichten 17e - 19e eeuw
18767: - Tractoren
12045: - Blümlein vom heiligen Franziskus (Fioretti di San francesco)
17186: - Wat is dat voor een auto Deel 3 auto encyclopedie voor de jeugd
12057: - Wege nach Rom. Die Strassen von Pisa, Bologna und Ravenna nach der ewigen Stadt
12124: - Vanhorck beyond black/white & gold
12140: - Artstudio 18. Automne 1990. Images du nord
12181: - Ter herinnering aan Dirk Schäfer 25 nov. 1873 - 16 febr. 1931
12224: - A history of the Royal Burnham Yacht Club
12278: - Bloem-lezing. Kleingoed & kruimels opgedist bij het vijftigjarig jubileum van de N.V. Meelfabrieken der Nederlandsche Bakkerij te Rotterdam
12279: - Kunst und Kultur Lübecks im 19. Jahrhundert
12319: - Gouden dageraad. Derde almanak ter gelegenheid van het tiende lustrum der Utrechtse Geologen Vereniging 1946 - 1996
12325: - Terugblik op een halve eeuw Van der Krogt
08419: - Seit 45. Die Kunst unser Zeit, Band 1,2,3
12409: - Kreuzungen. Christliche Existenz im Diskurs. Festschrift für Bischof Dr. Hubert Luthe zur Vollendung seines 75. Lebensjahres im Auftrage des Domkapitels zu Essen herausgegeben von Baldur Hermans und Günter Berghaus
12427: - Zomertentoonstelling Haagse School 1971. Collectie Pieter A. Scheen N.V. Catalogus XXI
12445: - Textiel en Mode
12478: - 't Oude Raedthuys 1592 - 1992. Een foto-impressie van huwelijken tussen 1900 en 1960 en de viering van het 400-jarig bestaan van 't oude Raedthuys tijdens de visserijdagen van 1992
12566: - 36e Lustrum van het Utrechtsch Studenten Corps Dr. Livingstone
12590: - L'Oeuvre d'André Hambourg à la Cour de Justice des Communautés européennes / The work of André Hambourg at the Court of Justice of the European Communities / Das Werk von André Hambourg im Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften
12624: - The campaign in Greece and Crete
12630: - Nos démineurs
12790: - Japan. Profile of a nation
12798: - Der Jude. Eine Monatsschrift. VII Jahrgang, Heft 3
12828: - Gemälde, Ölstudien und Zeichnungen
12837: - 100 Jonge Nederlandse schilders. Toonaangevende schilders. Jaargids '96
12847: - Brugboek '76 van de Delftse Studenten Vereniging St. jansbrug uitgereikt bij de viering van de 29e Dies natalis
12875: - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië, deel 94 eerste en tweede aflevering
12908: - 100 Jonge Nederlandse schilders Jaargids 91/92
12911: - 100 Jonge Nederlandse schilders Jaargids 93
12958: - Veere, zoals het reilt en Zeilt
18758: - 30. Westdeutsche Kunstmesse International Köln 1999 Katalog.
18757: - 18. Westdeutsche Kunstmesse Köln. Kunst und Antiquitäten vom Altertum bis zur Neuzeit 1987 - Katalog.
13019: - Musée d'Horlogerie de La Chaux-de-Fonds
13058: - Aragon et la Dordogne
13059: - Triënale. Werken in textiel 3. Hedendaagse Nederlandse wandtapijten, lappenkleden en textielplastieken
13105: - Avanguardia Russa dalle collezioni private Sovietiche origini e percoso 1904 - 1934
13109: - Onze-Lieve-Vrouw Presentatie, 150 jaar present, 1830-1980
13112: - Koninklijke Watersport Vereniging 'De Kaag', 1910-1985
13145: - Vurige wereld II
13161: - Israel. 50 Years as seen by Magnum photographers
13210: - Het metrum van de voetstap. Poëzieroute Leeuwarden, tot stand gekomen ter gelegenheid van het afscheid van mr. G.J. te Loo, burgemeester van Leeuwarden van 16 juni 1983 tot 1 oktober 1993
13280: - De Frankfurter Schule. Weergave van de gelijknamige lezingencyclus, georganiseerd door Studium Generale
13284: - Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer jaarboek 2003
13334: - 60 Jaar katholiek onderwijs Katwijk 1924 - 1984
13336: - De l'animal et du végétal dans l'art Belge contemporain / Het dierlijke en plantaardige in de hedendaagse Belgische kunst / Animal and vegetable in contemporary Belgian art / Tierisches und pflanzliches in der zeitgenössischen belgischen Kunst
13340: - 10 Jaar stadsvernieuwing in Utrecht
13342: - Schätze der Ostgoten
13350: - Nederlands verleden nu. Het Nederlands Openluchtmuseum 75 jaar / The Netherlands Open-Air Museum 75 years
13374: - Témoignages 1945 - 1946
13399: - Andrezj Ciechomski metal artstyczny
13401: - Verluchte handschriften uit eigen bezit 1300 - 1500
13475: - Haagse tekeningen I
13483: - Lataster 10 november 1972 - 7 januari 1973
21630: - E.M. Kentner. Malerei von 1990 bis 1994
13578: - Jaarboek der R.K. Universiteit te Nijmegen 1939 - 1940
13579: - Jaarboek der R.K. Universiteit te Nijmegen 1940 - 1941
16075: - Dood en begraven. Sterven en rouwen 1700 - 1900
20560: - Kerkepadgids 1979
21594: - Gedenkboek uitgegeven ter herinnering aan het 40-jarig bestaan van den Nederlandschen Bond van Jongelingenvereenigingen op Gereformeerden grondslag 1888 - 1928
21649: - War Office Intelligence Review no. 109
21322: - Sculpteurs au Moyen Age
22161: - Pijp, prise en pruim. Grepen uit de geschiedenis van de tabak in het bijzonder in Stad en Ommelanden 1590 - 1990
22164: - Lijst van Goudse pijpmerken
14703: - Archeologische en Bouwhistorische Kroniek van de gemeente Utrecht 1926-1972
15038: - Natura Viva. Animal paintings in the Medici Collections
15067: - Jaarboekje der provincie Gelderland januarij t/m october 1839 in één band
17147: - Peter Kuckei. Malerei. Bilder aus den jahren 1965 bis 1980
15094: - Ronde tafel conferentie te 's-Gravenhage. Feiten en documenten
15198: - Les Paraboles
08581: - The emerald realm. Earth's precious rain forests
06978: - Roseboek van de muiterij
06266: - Vanhorck
22331: - Repérages. Autour de l'Aurore du 4 mars au 14 mars
21072: - Europa Grafica. Unir des peuples associer des états nations. L'Europe à travers les affiches
06984: - Insects. The yearbook of agriculture 1952
00417: - Das kleine Blumenbuch. In vielen Farben
20970: - Marthe Orant 1874 - 1957
17659: - Special Exhibition. Collectors' show of traditional woodcut prints
15548: - Castella. Algemene gids van de kastelen in de Benelux België Nederland Luxemburg. Guide Universel des chateaux du Benelux Belgique Pays-Bas Luxembourg.
15956: - Besuyden den Hout - 50 Jaar
19653: - ...'t Komt toch weer bij je terug.... Het beste uit Jonas's eerste jaargang
21785: - Encyclopedie van de zeilvaart
20819: - Egypte aan het woord. Een papyrologische bloemlezing
19593: - Het Nederlandsche Boek 1936
09045: - Guide de l'amateur d'estampes
09046: - Zukunft unserer Kinder / Il futuro dei nostri figli / L'avenir de nos enfants / De toekomst van ozne kinderen / The future of our children
09026: - Dit was Idaarderadeel. Een bundel opstellen, verhalen, herinneringen en anekdoten over de 10e grietenij van het kwartier Oostergoo reikende vanuit een grijs verleden tot 31 december 1983
09021: - Le héraut du dix-septième siècle. Dessins et gravures de Jacques de Gheyn II et III . De la Fondation Custodia collection Frits Lugt
09017: - Die Tür. Der Eingang zum Traumhaus
09000: - S.L. Hartz in de grafische wereld
07456: - Jaarboek 1998. Derde Jaarboek van de werkgroep historische vereniging Den Swaegh Dyck
08988: - Raoul Dufy
08973: - De geschiedenis ener melkinrichting. Een eeuw consumptiemelk 1879 - 1979. Supplement Het Europese koeienboek
08955: - M. Neumann's Grundsätze und Erfahrungen über die Anlegung, Erhaltung und Pflege von Glashäuser aller Art
14921: - Corps-leden 1966 USV /UVSV
22347: - Konkrete kunst internationaal 1992
21955: - Poitou Roman
19834: - Joris Ivens
21351: - Hulp bij ziekten en ongevallen aan boord van zeevisschersvaartuigen en schepen met een bruto inhoud van 200 registertonnen (2,83 m3.) of minder. Handleiding voor schippers en overig gezaghebbend personeel
21989: - Telegoongis 77-78 Suriname
07226: - De Stevenskerk. Historische bijdragen bij gelegenheid van de voltooiiing der restauratie
18091: - Pierre Sicard
06986: - Het herstel der kademuren in de Rotterdamsche zeehavens
18734: - Le temps des gares
21512: - Vijf kunstenaars vijf aspecten van ceramiek / Fünf Künstler fünf Wege in der Keramik. Batterham, Cosijn, Devore, Kuhn, Vermeersch
21431: - Club Voltaire. Jahrbuch für kritische Aufklärung II
13612: - Diagonal zum Thema: Brücken
13670: - Bataviasche Apotheek (1746)
19444: - Oskar Schlemmer
19443: - Juan Gris, Paris 1974
22024: - Seder Tov Lehodot. Teksten, gebeden en diensten voor weekdagen, Sjabbat en andere gelegenheden
19438: - Réalisme et poésie dans la peinture russe 1850 - 1905-
19440: - Manoel de Oliveira
13714: - Tentoonstelling van Japanse houtsneden verzameling Ferd. Lieftinck 11 juli - 19 september 1948
22247: - Anton Heyboer
08397: - Jaarboek Film 1981
13745: - Norwegen, Schweden und Dänemark nebst Spitzbergen und Island
13770: - Scheveningen. Nederlands eerste badplaats. Holland's premier coastal resort
13790: - Monuments et sites de la Belgique
13799: - Icones Leidenses. De portretverzameling van de Rijksuniversiteit te Leiden
13800: - Pallas Leidensis
13809: - Nederlandse beeldende kunstenaars geven hun visie op het thema: Den Haag in kaart
13848: - Brabantse monumenten vroeger en nu
13869: - De Huisvriend. geïllustreerd maandblad 1894
13961: - Groningen. Geïllustreerd maandblad voor de geschiedenis, volkstaal, kunst, industrie en landbouw van stad en lande. 1e Jaargang. No. 1 - 12
13962: - Groningen. Geïllustreerd maandblad voor de geschiedenis, volkstaal, kunst, industrie en landbouw van stad en lande. 3e Jaargang. No. 1 - 12
13969: 5,00 - Zorgen & Communiceren
13986: - Wandtapijten van de Spaanse kroon. De Gouden Eeuw van Brussel
08462: - Museum exhibits
21603: - Friesche almanak voor het jaar 1933
21613: - Van onderen. Brieven, interviews, gedichten en verhalen uit de arbeiderswereld
17877: - Monnaies Romaines et Byzantines en or. Monnaies et médailles en or Europe, Asie, Afrique et Amérique. Catalogue no. 80
17874: - Wageningsch Studenten. Almanak voor het jaar negentien-honderd-twaalf
17839: - Capriccio. Muziek en kunst in de 20ste eeuw. Overeenkomsten raakpunten affiniteiten
17802: - The Hartog family Reunion, May 26, 27, 28 1988
17913: - Schatkamer van Gelderse Oudheden
20826: - Gedachtenis aan den grooten dag of beweegredenen en middelen ter volharding na de eerste heilige communie
19037: - Intimate Distance. Indonesian Women Artists/ Menelusuri Jejak Wacana Feminisme dalam seini Rupa Indonesia
17612: - Feestviering bij de ontsluijering van het standbeeld van Jacob Cats, ridder, raadspensionaris van Holland. Opgerigt te Brouwershaven, den 11den december 1829
06181: - Quito. Joyas coloniales 1534 - 1934. Primera serie
04681: - Merian Topographia Germaniae Westfalen 1647
18684: - Combat operations. Army Doctrine Publication II (fundamentals) and part B (combat operations against a regular enemy force) 2 Volumes
08928: - Shunyam Gross
20924: - La peinture romantique anglaise et les préraphaélites
15527: - De Koninklijke Weg.Honderd jaar geschiedenis Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen 1875 - 1975
21664: - Kindermalerei aus dem neuen China
20918: - Haagse School in Pulchri. Koninklijke Academie 300 jaar
03250: - Honderd jaar Brand. De historie van een Limburgse brouwerij: 1871 - 1971.
19123: - Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij 1839 - 1889
04738: - West-Frieslands oud en nieuw 1979
15073: - Os pintores de Mauricio de Nassau
18860: - Steenwijker Almanak voor het jaar 1933. Bevattende een juiste opgaaf van al de Kermissen, Jaar-, Vee- en Weekmarkten in Nederland, benevens van den op- en ondergang der Zon en Maan. 268ste Jaargang
06233: - De Vrije Fries, jaarboek. Drieënzestigste deel (1983)
18696: - Alblasserwaard Vijheerenlanden. Een uniek polder- en rivierengebied in het hart van Nederland
19113: - Zaandam Houtstad
07706: - Standaard van de in Nederland erkende konijnenrassen, cavia's en kleine knaagdieren
18232: - IJsselland literair stroomgebied. Bloemlezing
20930: - Beelden op de Berg 4
21808: - The Victor Book of the Opera. Stories of seventy grand operas with three hundred illustrations & descriptions of seven hundred Victor Opera Records
18732: - Saecula Hungariae. Selected writings from the age of the Hungary conquest to our days
07477: - La peinture abstraite. Dictionnaire de poche
19707: - Heilige Walburga Leben und Wirken
19679: - Trois siècles d'affiches françaises
01688: - Herinneringen aan de historische Tentoonstelling van Friesland
15597: - Den Haag sculptuur 2010. Manolo Valdes; Kim de Ruysscher
15651: - L'Inde des légendes et des réalités. Miniatures Indiennes et persanes de la fondation Custodia , Collection F. Lugt
01323: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau, deel 43
01324: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau, deel 44
18808: - Bronzes de la Chine antique du XVIIIe au IIIe siècle avant J.C
02819: - Illustriertes Landwirtschafts-Lexikon
15903: - Catalogus Tentoonstelling van oude kant ingericht door "Het Kantsalet"
22341: - Tegel Allerlei. Korte geschiedenis van de Nederlandse wandtegel
15636: - Jean Dubuffet - Petit parcours. Catalogue de l'exposition du 1 au 27 mars 1988
15732: - Tussen Vecht en Eem, Jaargang 4, no. 2, mei 1986. De beide Eemnessen
18099: - Vrij Nederland. Je Maintiendrai. 1ste half jaar 1941 - 42
18100: - 175 Jaar Koninklijke Schouwburg 1804 - 1979
11648: - Histoire de Genève racontée aux jeunes Genevois
06678: - IX Mostra internazionale di bianco e nero - Lugano 8 Aprile - 5 Giugno 1966. Catalogo
08059: - Het geschreven baldakijn. De Sint Jan te 's-Hertogenbosch door schrijvers en dichters in beeld gebracht
21081: - Hedendaagse Nederlandse fijnschilderkunst / Contemporary Dutch painting
22287: - Bandits-mages. 7e festival. Rencontres internationales étudiantes des arts multimédia
03333: - Tiere in schönen Bildern
20775: - Officiële gids voor de tentoonstelling Rotterdam-Ahoy 15 juni - 15 augustus 1950
05242: - Tussen Holland en Vlaanderen. Verhalen en gedichten uit dit gebied
20845: - Kleinge gids voor Lochem en Omstreken
16136: - Jaarboek Binnenvaart 1996 - 1997
02124: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau, deel 34
06384: - The House of Mitsui. A record of three centuries: past history and present enterprises
06401: - Mitgliederverzeichnis 2003 Verband der Baltischen Ritterschaften e.V
16128: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau, deel 29
16131: - De Noorder Schutsluis te IJmuiden. Ter herinnering aan de opening door Hare Majesteit de Koningin op dinsdag 29 april 1930
19872: - De Parelduiker, jaargang 16, nummer 3/4 2011
22338: - Ma cuisine des saisons. Les recettes originales de Georges Blanc
21999: - The sea and airport of Amsterdam
07735: - Schilder Ruurd Wiersma - een open boek
07761: - Twee eeuwen Brandt en Proost. Een bijdrage tot de geschiedenis van de boekbinderij, de uitgeverij vanm bijbels en kerkboeken en den papierhandel in Nederland naar gegevens uit de archieven van J. Brandt & Zoon sinds 1742 en P. Proost & Zoon sinds 1842
07251: - Almanach des Schocken Verlags auf das Jahr 5699
07489: - Norwegische Webkunst. Eine Ausstellung alter und neuer norwegischer Arbeiten
15891: - Blasones Espagñoles. Compendio Heraldico España
15894: - Honderdderde Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum
20559: - Kerkepad reisboek 1978
21023: - Appel 16 septembre - 6 octobre 1965
03066: - Frysk jierboek 1943
05375: - Geschiedenis van de Provinciale Geldersche Electriciteitsmaatschappij 1940 - 1955
09124: - Twintig jaar restaureren in Delft
19104: - Retrospective Jean Luc Godard Passion between black and white
18682: - I am the secret footballer. Lifting the lid on the Beautiful Game
20935: - Korczak en de kinderen
21434: - Cent ans d'affiches: "La belle Époque"
02228: - Honderd jaar Hogere Krijgsschool 1868-1968
19298: - Heythuysen in woord en beeld vroeger en nu
19255: - Brabant nabij Holland"sch"Diep
07085: - Provincie utrecht. Literaire reis langs het water. Bloemlezing
05173: - Berge der Welt. Das Buch der Forscher und Bergsteiger
08118: - Herdenking van het vijftigjarig bestaan van de afdeling voor Bouw- en Waterbouwkunde van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 16 januari 1906 - 16 januari 1956
10199: - Oaza pod rudym oblokiem. Slaski Park Kultury i Wypoczynku
11323: - The de Waard schilderijen - Thea de Waard beelden
12119: - 15 Jaar Galerie Willy Schoots
12322: - Gids voor Bussum en Naarden
13920: - Lief en leed in dienst der Christelijke Baermhartigheid 1882 - 1907. Ter gedachtenis bij het vijf-en-twintig jarig bestaan der Christelijke Vereeniging voor de Verpleging van lijders aan vallende ziekte, te Haarlem
14052: - Lustrum-Almanak van de Vereeniging van Vrouwelijke Studenten te Leiden
14062: - Zuid-Hollandse Studië deel VIII
14063: - Zuid-Hollandse Studië deel IX
14538: - Vreemde vogels. Beeldententoonstelling in het park en Raadhuis 'De Paauw' 2 juni - 25 augustus 2002
16173: - Christiani & Nielsen. Béton armé. Maison fondée en 1904. Travaux hydrauliques
16184: - Christian de Moor. Tentoonstellingscatalogus
16186: - Jaarboek Binnenvaart 2002
16208: - Fotoboek "de oude Schilderswijk"
16206: - Maria-Jaarkrans. Mariale kunst uit oost en west
17233: - Lines of the Alphabet in the sixteenth century
21704: - Il cavalier d'Arpino
21033: - Erudita Ignorantia. Vijftien opstellen bij het vijftiende lustrum van Societas Iuridica Grotius en de vijfhonderdentiende geboortedag van Grotius
08172: - Vrouwen in beeld
21815: - Vertoog van het geene geschikt is afgebeeld te worden binnen de stad Mechelen, door jonge kinderen der zelve stad, Ter gelegentheyd van het 825.ste jaer dat het Miraculeus Beéd van O.L. Vrouw in Hansewijk Aldaer toegekomen is;...etc.
14001: - Archief-papier ter Internationale grafische tentoonstelling te Amsterdam in den jare 1913
14025: - Martin Niemöller und sein Bekenntnis
14035: - L'Organisation corporative. Compte rendu in extenso des cours et conférences. Semaines sociales de France. Angers XXVIIe session 1935
14038: - Opuscula Selecta. Neerlandicorum de arte medica. Fasc. I
14042: - Korea. Past and present
14066: - Beschreibung der Königlichen Bildergalleri und des Kabinets im Sanssouci. (Nachdruck 1996)
14072: - Oudheidkundig jaarboek
14073: - Oudheidkundig jaarboek
14158: - Aad den Haas (1920 - 1972)
14188: - Kapitän Scott. Letzte Fahrt. Scotts Tagebuch
14212: - Wiener Magazin, IX Jahrgang, No. 3, März 1935
07705: - N.V. Vereenigde Touwfabrieken (United Ropeworks) te Rotterdam. Catalogus Afdeling staalkabels
02112: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau, deel 32
17361: - The Gramophone encyclopedia of recorded music
03582: - Almanak 1928. Vereeniging van Vrouwelijke Studenten te Leiden
21009: - Frank Auerbach. Recent paintings and drawings April 2 - 30 1982
15669: - Den Haag. vandaag, gisteren en in de toekomst
09823: - Kant- en wapentooi
03574: - Tschechoslowakische Jagd- und Sportwaffen
08206: - Dredging today
08212: - Grotius. Annuaire international pour l'année 1940
16984: - Marc Chagall and the Jewish Theatre
14347: - In het schemeruurtje als moeder vertelt
14329: - Architecture Forme + Fonctions. Architektur Form + Funktion. Architecture Forms + Functions
14305: - Heimatwerk, Stickheft I und II
09858: - Indonesië in het Parlement mei 1946
20464: - Max Liebermann in Hamburg
21003: - Jan van Kleef (hommage)
21004: - Schaderapport van 22 maart 1945. Opgave van de getroffen percelen in het Bezuidenhoutkwartier door het bombardement van 3 maart 1945 en de daaraan voorafgaande luchtaanvallen
08063: - Stroomwissel. Catalogus afstudeer-expositie 'Wisselstroom' Lero tekenen, Hogeschool Holland 1992
21129: - Achter de kerk gaat nooit verloren! De geschiedenis van een arbeidersbuurt
17532: - Die Haghe. Jaarboek 1970
17536: - Handboek voor het waterleidingvak
21843: - Een Nieu Geusen Lieden Boecxken.Waerinne begrepen is den gantschen Handel der Nederlantscher gheschiedenissen, dees voorleden Jaeren tot noch toe ghedragen, eensdeels onderwylen in Druck wtghegaen, eensdeels nu nieu by-ghevoecht
19699: - Doornspijk verleden in beeld
19677: - 75 Jaar Gereformeerde kerk Wassenaar
21446: - Tutto Fellini
15167: - Wim Schütz. Een keuze uit zijn werk 1947 - 2001
09247: - Voorburg van Romeinse nederzetting tot moderne woonstad. Korte beschrijving van de geschiedenis van Voorburg, van de veranderingen sedert het begin van deze eeuw en van de verdere ontwikkeling van de gemeente
09252: - Dronten. Nieuwe gemeente in nieuw land
09286: - Van jeugd en moed en kracht. Jeugdboek uitgegeven bij gelegenheid van het 50-jarig jubileum van den Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op Gereformeerde Grondslag
09287: - De Brabantse folklore nrs. 182 - 183
14865: - SKF Kugellager Rollenlager Katalog Nr. 2000
14910: - SchriKunstSchri. Ein Almanach für alter und neuer Kunst. Fünfter Band
14911: - Keltische Erzählungen vom kaiser Arthur I
14317: - Vijftig jaar Roodbroek. Gedenkboek gewijd aan het vijftigjarig bestaan van de Haarlemsche Footballclub "Haarlem" 1889 - 1939
14320: - Les documents de l'opposition française et la réponse du parti
14623: - Jaorkalender 1994 Vatelaoves gezelschap 't Tremke
14632: - "De Voorzienigheid in beeld". Wonen en werken in het kloosterverzorgingshuis "De Voorzienigheid" 1975 - 2000
14458: - und lobten Gott. Zeugnisse evangelischer Pfarrer und Laien des heutigen Deutschland
14476: - Sint-Jeroen. Noordwijk 100 jaar bedevaartplaats
14520: - Bouwend Groningen. Een wandeling door de eeuwen en een blik in de toekomst
14438: - De Zuiderkring. Orgaan van de Personeelsvereniging "De Zuid". 1881 - 1956
06672: - Catalogus tentoonstelling van werken van de Poolse graficus Tadeusz Kulisiewicz
06579: - Solvay & Cie. Produits sodiques et produits chlorés. L'Industrie de la soude et ses applications
06094: - Jubileumnummer van Klimop, schoolorgaan van de Thorbecke HBS te 's-Gravenhage 1865 - 1950
03851: 5,00 - Auf den Spuren der Kelten in Ungarn
18811: - Jaarboek 1991 Stichting "Historische Studies "in en rond het Geuldal
18941: - Programma van het Drie-daagse bloemencorso te water op 21, 22 en 23 juli 1954 ter gelegenheid van het bezoek van de President van de Franse Republiek en mevrouw Coty (aan Amsterdam)
18900: - Kriegsalmanach 1915
20824: - Gids voor Rotterdam
11979: - Report by the supreme commander to the combined chiefs of staff on the operations in Europe of the allied expeditionary force, 6 June 1944 to 8 May 1945
18947: - Oude kunst in de Nieuwe kerk
17803: - Montmartre 'village urbain, quartier rural'
21389: - Het Huis Wassenaer-Duivenvoorde. De geschiedenis van het 17e - eeuwse huis, waarin MeesPierson gevestigd is
04740: - West-Frieslands oud en nieuw 1981
19523: - Kwartierstatenboek. Verzameling Kwartierstaten bijeengebracht t.g.v. de herdenking van het 110-jarig bestaan van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde
14808: - Archeologische en Bouwhistorische Kroniek van de gemeente Utrecht 1988
21862: - Comenius Naarden 1592 - 1992
21872: - The collection of M. Hubert de Givenchy. Slipcase with two catalogues )
21447: - Boerenpracht en visserstooi. Klederdrachtsieraden in Nederland
18072: - Te voet door Zuid-Limburg
19730: - Cobra 40 jaar 1948 - 1988
00284: - Pertamina Today
00267: - Son of Man
00275: - Maria im Rosenhag, Madonnen-bilder alter Deutscher und Niederländisch-Flämischer Meister
18238: - HK 8, BU 130, Trui 1875 - 1975
15487: - Petangan Djari Tangan Dengen mengoekoer lima djari tangan, dapat diketahoei peroentoengan di kelak kemoedian hari, menoeroet perhitoengannja Dewa Kwie-Kok Sian Soe
16789: - Bezoek van Hare Majesteit de Koningin aan de gemeente Nijmegen 21 oktober 1959
16765: - Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten. 58e Jaargang 1972
16776: - Welkom bij de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij N.V
16804: - De Carton- en papierfabriek voorheen W.A. Scholten N.V. en de Nederlandse Strocartonindustrie. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de carton- en papierfabriek voorheen W.A. Scholten N.V. te Groningen
16811: - Het verzinken in het bijzonder van staalconstructies
16836: - De bloedige misdaden van Oberländer. Verslag van een persconferentie voor Sowjet- en buitenlandse journalisten in Moskou op 5 april j.l.
16851: - Nederland-Zuid-Afrika. Gedenkboek uitgegeven door de Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging bij gelegenheid van haar vijftigjarig bestaan 1881 - 1931
13127: - Leiden, Japans, Nederlands, English, Francais, Deutsch, Italiano, Espanol
16268: - Nipis, a Phillippine fabric
16264: - Kant uit de collectie van het museum Boymans-Van Beuningen
16266: - Kant. De kant-collectie van het Museum Boymans-van Beuningen
20200: - 100 Jaar Concordia
20151: - Totenbuch Neuengamme
20262: - De grote Klassieken van India , deel I, II, III, IV
19817: - Vakstudie. Tijdschrift voor de grafische vakken. 2 Banden. Band I: jaargang 1937 en 1938. Band II: Jaargangen 1939, 1940, 1940
03317: - Zündet man Kerzen an, so erhält man Licht. Weisheiten der alten Chinesen
19418: - Zeldzaam zilver uit de Gouden Eeuw. De Utrechtse edelsmeden Van Vianen
14719: - Almanak 1968 der Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging
14712: - Almanak '66 der Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging
07295: - Honderd jaren S.S.R. Gedenkboek 1886-1986 Societas Studiosorum Reformatorum
08205: - Kunst des barock in Polen aus dem Nationalmuseum in Warschau
07342: - Festival mondial de l'Automate / Wereldfestival van de automaat
19754: - Mokum en Mediene. De geschiedenis van de Joden in Nederland
19752: - De Parelduiker, jaargang 17, nummer 3 2012
07355: - Opstellen opperrabijn L. Vorst aangeboden ter gelegenheid van zijn installatie
05826: - Theo van Doesburg 1883 - 1931
20931: - Met de dulle Griet op stap
16968: - Ausstellung van der Grinten. Franz van der Grinten. Franz Joseph van der Grinten. Ingeborg van der Grinten.Gerhard van der Grinten. Daphne van der Grinten. Katalog zur Ausstellung van der Grinten im Haus im Schluh Worpswede 17.Mai - 31. Juli 1996. Alle 5
06227: - Actestukken der samenzwering. Gedenkboek der Werkstakingen van 1903
07395: - Kunst van de Maya uit Guatamala / Arts Mayas du Guatamala
07400: - 50 jaren Gemeentelijke Energievoorziening van Amsterdam
14969: - Het verleden in de toekomst. Het gemeentelijk archeologisch beleid 1990 - 1995
08862: - La centrale de Vianden
15144: - Gallery Willy d'Huysser. Recent acquisitions autumn 1988
03195: - Belevenissen van oud-kwekelingen van de Kweekschool voor de Zeevaart varende in de Tweede Wereldoorlog.
09303: - Boven-Boorngebied. Rapport betreffende het onderzoek van het Lânskip-genetysk Wurkforbân van de fryske Akademy
19214: - French Napoleonic Infantry tactics 1792 - 1815
07680: - Fotografer: Emil Heilborn, Sven Järlås, Gunnar Sundgren, Arne Wahlberg
21080: - De 8 en opbouw, 14 daagsch tijdschrift van de architectengroep "de 8" Amsterdam en "Opbouw" Rotterdam 1939 nr. 1 t/m 26
14752: - Gronden en achtergronden van woning en wijk. Een bijdrage tot het 'herstel' van de 'vernieuwing" op het gebied van het wonen
14754: - Liberation ayant comme but de rendre un vibrant hommage aux Libérateurs de notre chère Patrie
05869: - Twente van binnen uit
22358: - 90 Jahre Verein Düsseldorfer Künstlerinnen e.V 1911 - 2001
09067: - Global Graphics. Het nieuwe zien. 1e Internationale Grafiek Biënnale
09068: - Erasme et Paris. Exposition organisée avec le concours de la Bibliothèque Nationale
21657: - Report of Operations (final after action report) 12th Army Group, vol III, G-2 section (unclassified) -
12373: - Beiträge zum Thema Widerstand, Heft 1 - 23 Sammlung mit 21 Veröffentlichungen des 'Informationszentrum Berlin, Gedenk- und Bildungsstätte Stauffenbergstrasse'
04832: - Adriaan Nieuwenhuis
04833: - Liberale Gedachten. Een bundel opstellen aangeboden aan prof.mr. P.J. Oud ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag
04736: - West-Frieslands oud en nieuw 1976
04737: - West-Frieslands oud en nieuw 1978
00776: - Violance and the value of life in jewish tradition
18001: - Annual of the Department of Antiquities of Jordan XXVII. Text + plates (2 volumes)
05524: - Jus Statutarium Civitatis Bilefeldiensis oder Bilefeldisches Stadt-Recht und Bürger-Sprache Samt beygefügter Policen-Ordnung Wie auch einige von hoher Lands-Obrigkeit gnädigst conformirten Privilegien und Freiheiten
06662: - Jubileum-uitgave van de V.O.K.L 1910 - 1960
17640: - Overzicht van de rechtspraak-rechtsliteratuur administratieve beslissingen over 1941
18463: - Savignac au Musée de l'Affiche du 10 février au 30 avril 1982
18181: - Séptima bienal de la Habana
17396: - IllumInations. Biennale Arte 2011
20626: - La grande cuisine à petits prix. Les recettes originales de Alain Senderens
06924: - The Roaring Twenties. Verslag van een tiental experimenten mededelingen aflevering 68
08088: - Maastricht tekent
16709: - Scheveningen. Enkele wetenswaardigheden over zijn geschiedenis, visserij, haven, visafslag
21651: - Verslag van de Gasfabrieken van Amsterdam over het jaar 1920
18139: - Een uitdaging voor de toekomst / A challenge for the future
06973: - Lataster
15010: - Jaarboek Numaga. Gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving. Deel XXXVIX - 1992
17398: - I have not seen a butterfly around here. Children's drawings and poems from Terezin
20923: - Tentoonstelling van Chinese scheepvaart Sjoeng fung tê li (gunstige wind en behouden vaart)
08100: - Auke de Vries - sculpturen
16402: - Vurige wereld I
22224: - Het zilveren duifje
18284: - Bond van Bloembollenhandelaren. Herinneringen aan zijn oprichting, wederwaardigheden en arbeid 1900 - 1950
08028: - De collectie Henk Bruintjes
06476: - Gedenkboek ter gelegenheid van het honderdvijftigjarig bestaan van de Hollandsche Societeit van Levensverzekeringen N.V
22099: - De kunst der Nederlanden maandblad voor oude en nieuwe beeldende kunst., Van de eerste jaargang de nrs: 1, 2, 3, , 5, 6, 7, 8, 9, 10
05889: - Kerkelijke kunst uit het Dekenaat Valkenswaard
04844: - Marino Marini
02251: - Gedenkboek ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Genootschap van Leeraren aan Nederlandsche Gymnasiën, 1830 - 1930
22367: - One Earth 6
20655: - Heilig vuur. Religie en spiritualiteit in de moderne kunst. Stedelijk Museum in de Nieuwe Kerk
19388: - American illustrators
06515: - Jaarboek Oud-Utrecht 1994
06516: - Jaarboek Oud-Utrecht 1995
06514: - Jaarboek Oud-Utrecht 1991
08879: - 8ème Congrès International des Techniques de l'Automobile sous le haut patronage de son Altesse Royale le Price des Pays Bays, La Haye, 9-13 mai 1960
05269: - Lei 65
15595: - De Arnhemsche boekverkoopers en uitgevers Nijhoff. Geschiedenis en bibliografie
16040: - Visitor's guide to Madrid and its tourist vicinity
15437: - Lustrumalmanak van de Utrechtchse Vrouwelijke Studentenvereeniging
17005: - Van steurvisser tot stedeling. Het avontuur van de archeologische speurtochten naar vijfendertig eeuwen Vlaardingen
19276: - Mensen in klederdracht in de gemeente Oldebroek
07678: - Economische en financiële aspecten van de Brusselse geschiedenis
16743: - Brugge Kunststad. Geïllustreerde gids 1930
18715: - The Manufacture's Book of Timepieces - 2002/2003 edition
21941: - Patrouilleboten in actie. De Kleine Vaartuigendienst de Koninklijke Marine in Indonesië
21640: - Practische Zakboekjes voor natuurvrienden. Eetbare Paddestoelen Atlas. 12 platen met 91 afbeeldingen
20946: - The Israel Philharmonic Orchestra 25th anniversary 1936 -1961
22344: - Merken in geuren en kleuren
15824: - Animo. Een jonge garde. A new generation
22088: - Paris posters
15924: - Voortbouwen. Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeversschap. Gouden piramide 2014
19196: - Affiches, annonces et avis divers de Rotterdam / Advertentien aankondigingen en berigten van Rotterdam
17782: - Ravenstraatje 3, Zutphen
15055: - Album van den historischen stoet "Gent door de eeuwen heen" 1894 / Album du cortège historique "Gand à travers les ages" 1894
12772: - Herman Kruyder / tekeningen - aquarellen
15018: - Gelders zilver
15013: - Jaarboek Numaga. Gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving. Deel XLII - 1995
15014: - Jaarboek Numaga. Gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving. Deel XLIII - 1996
15011: - Jaarboek Numaga. Gewijd aan heden en verleden van Nijmegen en omgeving. Deel XL - 1993
17931: - Katalog der ehemaligen Bock'schen Sammlung von Webereien und Stickereien des Mittelalters und der Renaissance (jetzt Eigentum des k.k. Oesterreichischen Museum für Kunst und Industrie)
14964: - Tussen Plein en Kalvermarkt
21070: - Petit-parade
15614: - Maaspoort Grave van droom tot werkelijkheid
05014: - Icons. Een onderzoek naar een nieuw beeldmerk voor Nederland
09192: - Almanak van de Vereeniging van Vrouwelijke Studenten te Leiden 1941, twintigste jaargang
06959: - Haags zilver uit vijf eeuwen
15207: - Nederland in vroeger tijd. 18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen in Nederland. Deel XXVIII. Overijssel. Oorspronkelijk uitgegeven te Amsterdam bij Isaak Tirion, boekverkoper in de Kalverstraat in het jaar 1772 en opnieuw uitgegeven
15208: - Nederland in vroeger tijd. 18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen in Nederland. Deel XVI. Zeeland. Zierikzee. Oorspronkelijk uitgegeven te Amsterdam bij Isaak Tirion, boekverkoper in de Kalverstraat in het jaar 1772 en opnieuw uitgegeven
15209: - Nederland in vroeger tijd. 18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen in Nederland. Deel XIX Zeeland. Oorspronkelijk uitgegeven te Amsterdam bij Isaak Tirion, boekverkoper in de Kalverstraat in het jaar 1772 en opnieuw uitgegeven
15257: - Zhongshan: tombes des rois oubliés
15324: - De Tweede Wereldoorlog in brieven. Correspondentie tussen de voorzitter van de Raad van Ministers van de USSR en de presidenten van de Verenigde Staten van Amerika en de premiers van Groot-Brittannië gedurende de Tweede Wereldoorlog van 1941 - 1945
08087: - Òp het eerste gezicht. De collectie Cleveringa
19469: - Jankel Adler. Arbeiten auf Papier
06140: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau, deel XXV
06144: - Der unbekannte Wilhelm Busch. Gemälde.Zeichnungen.Bildergeschichten
21912: - Apollo. Nummer 1/2, jaargang 1
21931: - Seven fairy tales
22364: - One Earth 3
04200: - Gebeden voor Sjabbat en Feestdagen ten gebruike in de Liberaal Joodse Gemeenten in Nederland
16358: - Keur van eenjarige snijbloemen
19397: - Het Boek voor 365 dagen
17721: - Nestorkroniek. De oudste geschiedenis van het Kievse rijk
20598: - Vergessene Städte am Indus. Frühe Kulturen in Pakistan vom 8. - 2. Jahrtausend v. Chr
18433: - Vlaanderen en Castilla y Leon. Op de drempel van Europa/ Flandes y Castilla y Leon en el umbral de Europa
18419: - Gedenkboek uitgegeven bij de viering van het derde lustrum van het Rijnlands Lyceum te Wassenaar 1936 - 1951/52
18108: - Marius Chambon (1876 - 1962)
18110: - Anton Ender
19715: - Hymns for Canadian Forces with order of divine service
19719: - The Dutch in crisis, 1585 - 1588. People and politics in Leicester's time. Papers of the anual Symposium, held on 27 November 1987
19742: - Almanak van de Vereeniging Vrouwelijke Sudenten te Leiden 1938 , zestiende jaargang
06394: - Henk Voskuyl
06393: - Henry Moore
20862: - Baden-Baden Tourist resort - thermal waters in the Black Forest (Germany)
19943: - De Overkant Downunder. Den Haag sculptuur 07
19939: - Oorlogsgravenstichting 1946 - 1971. Terugblik op 25 jaar arbeid ter nagedachtenis van allen, die - waar ook ter wereld - voor Nederland het leven lieten
19858: - Feind ist wer anders denkt. Eine Ausstellung über die Staatssicherheit der DDR
19879: - Piershil 1940 . 1945
20115: - Nederland in vroeger tijd. 18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen in Nederland. Deel XVII. Zeeland. Oorspronkelijk uitgegeven te Amsterdam bij Isaak Tirion, boekverkoper in de Kalverstraat in het jaar 1772 en opnieuw uitgegeven
20084: - Scheveningen Palace Hotel
19955: - Look at me. Images that photographers & illustrators have used for successful self-promotion
19793: - Meesters van de spotprent
20273: - Documenten van de Jodenvervolging in Nederland 1940 - 1945
20275: - Rijksmuseum Kröller-Müller. Nieuwbouw 1070 - 1977. W. Quist, architect
16082: - Generations of leaves
19460: - Mannus Franken. Mensch en Kunstenaar
18704: - Herinnerings-album, gewijd aan de bevrijding van Apeldoorn 17 april 1945
18708: - L'Art des collections bicentenaire du musée des Beaux-Arts de Dijon du siècle des Lumières à l' aube d'un nouveau millénaire
21077: - Isaac Israels 1865 - 1934
20407: - Die Haghe. Bijdragen en mededeelingen 1901
21898: - Frederik de Groote. Kernspreuken van den Staatsman, Soldaat, Denker
18825: - Le drame de la persécution aux Sables d'Olonne contre les Rédemptoristes. Attaque et défense. Deuxième partie
18830: - Biekorf 1940 - 1945. Dat is een leer- en leesblad voor alle verstandige Vlamingen. 46ste jaar 5-12
19082: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau, deel 46
01326: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau, deel 49
07040: - Verspreide kopstukjes oftewel Kijk op oud-V.C.L.-ers verzameld, gesneden en geplakt ter gelegenheid van het elfde lustrum 1984 gecombineerd met V.C.L.-jaarboek 1983-1984
16516: - Etudes & documentation BMW Série "3" depuis 1983
16515: - Reparaturanleitung 276/277: BMW 316, 318, 320, 320i
16461: - Beelden in Noordwijk
20711: - For men only
17268: - Die Haghe. Bijdragen en mededeelingen 1909
07067: - Commercieel denken. en selectie ideeën uit Harvard Business Review
06230: - Interpress-foto 1960
20801: - Venecia
16038: - Chris de Moor
21660: - Apfelspeizen. 45 Rezepte zusammengestellt und ausprobiert vom Hausfrauenverein Zürich und Umgebung
02248: - De verzameling van Theo van Gogh met uitzondering van de werken van zijn broer Vincent/La collection de Theo van Gogh excepté les oeuvres de son frère Vincent
19642: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau, deel 58
19639: - Het Overzands familiealbum
19622: - Old master, decorative and modern prints
19621: - Important old master and modern prints
22361: - Kunstwerk. Elf bedrijven te gast bij de jubilerende Peter Styvesant Stichting
18240: - HK 8, BU 130, Trui 1875 - 1995 Lustrumuitgave Ter gelegenheid van de 120e verjaardag van de BU130 (Trui).
21333: - ornaments polychromes ornaments in color Farbige ornamente 3
21334: - ornaments polychromes ornaments in color Farbige ornamente 4
04786: - Bijdragen en Mededeelingen deel XXXVI Gelre, Vereeniging tot Beoefening van Geldersche geschiedenis, oudheidkunde en recht
04793: - Bijdragen en mededelingen deel LIX Gelre. Vereeniging tot beoefening van Geldersche geschiedenis, oudheidkunde en recht
06008: - Heiteres Hamburg. Vergangenheit und Gegenwart
22274: - Dakleven
21461: - Reaching' beyond. The ultimate ocean race
04794: - Bijdragen en mededelingen deel LX. Gelre. Vereeniging tot beoefening van Geldersche geschiedenis, oudheidkunde en recht
05890: - De eerbaere Guld. Vanen en trommels, zilver en reglementen, bijeengebracht door 12 gilden uit het zuiden der Kempen
05895: - Gedenkboek Nederlandsch Instituut van Accountants 1895 - 1935
05962: - De Bergvriend 71/1, 71/2, 71/3, 71/4, 71/5, 71/6, 72/1, 72/2, 72/3, 72/4, 72/5, 72/6
04784: - Bijdragen en Mededeelingen deel XXXII Gelre, Vereeniging tot Beoefening van Geldersche geschiedenis, oudheidkunde en recht
21549: - Over bruggen. Techniek in bruggenbouw
07414: - Cost en Baet. Opstellenbundel aangeboden aan prof. drs. J. Brands bij zijn afscheid als hoogleraar in de bedrijfshuishoudkunde aan de Nederlandsche Economische Hoogeschool op 28 november 1963
08339: - Zo was Drenthe. Oude foto's van stad en vlek, dorp en gehucht
04121: - Hans van den Ban
06817: - Schriften der 'Freunde alter Uhren , Heft VIII
06818: - Schriften der 'Freunde alter Uhren' , Heft XII
18785: - Correspondentie Europa correspondence Europe
22371: - Gotische ivoren
06209: - The revelation of Ramala
06857: - Ontmoeting tussen joden en christenen
06872: - Zwart ben ik. Negerliederen
06873: - Zo duurt hij bij ons voort. Vijftig jaar volkenrechtelijk dispuut Professor Telders 1947 - 1997
06728: - Thomas Hornemann
04871: - Passagierliste Reichspostdampfer 'Princess Alice' . Norddeutscher Lloyd, Bremen
08892: - Léon Daum 1887 - 1966
21300: - Kroniek van het Land van de Zeemeermin (Schouwen - Duiveland)
17733: - What they want. Yesterday "Heim ins Reich" today "Recht auf Heimat"
16915: - Deepwater seamanship
07635: - Van Asbeck-Van Bergen. Geneology from around 1800 up to the year 2000
07612: - Trauer-Album dem Andenken meiner unvergesslichen teuren Mutter Amalie Valk gewidmet aus Verehrung
07611: - Jahrzeits und Trauer-Andachtsbuch, dem Andenken meines unvergesslichen Vaters Levi Valk gewidmet
22195: - Atlas nouveau du voyageur pour les dix-sept provinces des Pais-Bas avec la description geographiique & une table
18714: - Eia Popeia. Alte Kinderreime und Lieder
22181: - De tijd wisselt van spoor
22190: - Vladimir Baranoff-Rossiné
07609: - Gedenkboek uitgegeven bij de viering van het tweede lustrum van het Rijnlands Lyceum te Wassenaar
07618: - Non can see the limits of its reach. An informal catalogue for an exhibition of 86 books selected from the Henry Clay Frick Fine Arts Library and held in memory of John Gabbert Bowman 1879-1963 chancellor of the Univ. of Pittsburgh 1921- 1945
07177: - Herman Kruyder 1881-1935. Overzichtstentoonstelling 21 juni - 18 augustus 1980
05901: - Urker woorden- en spreekwoordenboek met een lijst van "scheeps- en visserijtermen"
22279: - Transart4
05570: - Die frohe Botschaft. Ein Weihnachtsbuch mit Lieder- und Bildbeilagen
21544: - DAM Angelgeräte '69
21622: - Amsterdamsche Studenten-Almanak voor het jaar 1913. 83ste jaargang
22090: - Wonen in Arcadië. Het interieur van Nederlandse kastelen en buitenplaatsen
05782: - Monumenta Annonis. Köln und Siegburg. Weltbild und Kunst im hohen Mittelalter
22368: - One Earth 7
21473: - Jodendom en Catechese. Richtlijnen voor het onderzoek naar anti-joodse vooroordelen in catechetisch materiaal voor kerk en school
21237: - Wim van Woerkom. Schilderijen, aquarellen, tekeningen, monotypes 1928 - 1985
18410: - Plaisir de France. Images de France. (Revue mensuelle). 16e année, No. 144: Septembre-Octobre 1949.
07902: - Almanach pour tous 1915
20441: - Giethoorn en de tocht er heen van uit Zwolle met de salon-schroefstoomboot Ora et Labora I van de stoombootdiensten J. Heukels & Zonen Zwolle
08024: - Liber Amicorum voor Opperrabijn A. Schuster ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag
21525: - Burchten en versterkingen in de Euregio Maas-Rijn. Een toeristische ontdekkingsreis
20917: - Den Haag Sculptuur 1999 / The Hague Sculpture 1999
08241: - Die Tschechische Malerei des XIX Jahrhunderts aus der Nationalgalerie Prag
13123: - Lvstrvm, 1950,. Programma der feestelijkheden georganiseerd door het Leidsche Studenten Corps ter gelegenheid van het 375-jarig bestaan der Rijksuniversiteit te Leiden
05093: - Nummerlijst expositie 'intiem devoot'. Een kollektie vroeg-christelijke, byzantynsche en russische Ikonen in relief uit de 4e t/m de 19e eeuw
21834: - César. Rétrospective des sculptures / Overzichtstentoonstelling van sculpturen
22211: - Haagse beeldengids
17335: - Beauty from bulbs presenting superior varieties of flowering bulbs for outdoor and indoor culture of proven merit 1939
21054: - 75 Jaar havens Den Haag Scheveningen. De geschiedenis van de Scheveningse en de Laakhaven
03165: - Het nabije Oosten
04735: - West-Frieslands oud en nieuw 1975
21282: - Amsterdam koopt kunst. Gemeentekunstaankopen 1978
02108: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau, deel 37
18279: - Hype Megazin issue 12, spring 1996
19657: - Het ABC van het auteursrecht
22321: - The home and history of Shredded Wheat with methods of using it
18295: - Het werk van Käthe Kollwitz
18296: - Chansonnier des Zofigiens de la Suisse Romande
18308: - Roy Lichtenstein
18311: - Nederland Kunsthistorisch Jaarboek 1983, deel 33. Klassieke traditie in beeldende kunst en cultuur
18333: - Sint-Martens-Latem Worpswede 1880 - 1914. Zwei Künstlerkolonien
18344: - Le Général de Lattre libère la Provence
05160: - Concordantie des bijbels benevens namenregister met verklaringen
21991: - Beschrijving van de vervaardiging van cliché 's ( en van stereotypieëen en matrijzen)
20847: - Het gat. Een kunstwerk van Edwin Zwakman. Ziekenhuis De Tjongerschans Heerenveen
21638: - Delicious recipes from Jane Clemens Neighbors
20805: - Sicilië
03434: - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie. 1998
22009: - Erleuchtete Stunden. Gedruckte und handschriftlichte Stundenbücher der Saqmmlung Tenschert Katalog LIV
10775: - Les conflits du vingtième siècle. Revue encyclopédique. Spécial 'Jour J', No. 1-7
02718: - La Chanson de Roland
03431: - Deutsches Mädchenbuch. Ein Jahrbuch der Unterhaltung, Belehrung und Beschäftigung. 25. Band
02225: - De Lange. Stuylingh de Lange en Ten Houte de Lange
20929: - Maarten Jungmann. Schilderijen
21402: - Het Adema orgel. Kerk van St. Jacobus, Parkstraat Den Haag
02697: N/A - Lustrum-Almanak V.V.S.L. 1940
02687: N/A - Oud-cursisten Verwarmingstechniek
02682: N/A - Lustrum almanak V.V.S.L. 1935
02681: N/A - Almanak van de Vereeniging Vrouwelijke Sudenten te Leiden 1938 , zeventiende jaargang
02679: N/A - Wageningsch Studenten Corps. Almanak 1930
02673: N/A - Wageningsch Studenten Corps. Almanak voor 1928
02672: N/A - Wageningsch Studenten Corps. Almanak voor 1927
03762: N/A - La Sociologie. Les idees, les oeuvres, les hommes
02979: KAPTEIN, DR. A.A. EN ANDEREN (RED.) - Behavioral Medicine. Psychologische behandeling van lichamelijke aandoeningen
05733: N/A - Köbenhavns Kommunes. Boliger for Aldersrenemodtagere
04312: N/A - Marijke A. Ravenswaay-Deege, beeldhouwer/sculptor/sculpteur
04618: N/A - Kunstreise nach Afrika. Tradition und Moderne
05686: N/A - Kovács Margit gyüjtemény - Szentendre
02652: N/A - Twee honderd jaar Bevordering van de proefondervindelijke wetenschappen. 1769 - 1969
05672: N/A - Look around Lancashire. A guide to tourist attractions in Lancashire suitable for group and individual visits
07135: N/A - Hedendaagse Haagse beeldende kunstenaars
03890: N/A - De fraaie frank. Belgische munten en biljetten sedert 1830
03893: N/A - Remscheid, die Grossstadt im Bergischen Land
04258: N/A - Eerbewijs aan prof. Jan Huet
19046: ROTH M.A., D. PHIL. CECIL - The record of European Jewry
09810: POSTMA, A EN ANDREREN (REDACTIE) - Benelux in de kijker. 50 Jaar samenwerking
06303: MOHSEN, ZIAI WITH JANEWAY, CHARLES A. AND COOKE, ROBERT E - Pediatrics
11534: N/A - Het liefelijk Renswoude
16651: BUCH, PATRICK M.A.EN ANDEREN - Büch Boek. Liber Amicorum
12192: N/A - Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome, Tweede Reeks deel IV
12193: N/A - Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome, Tweede reeks, deel V
12194: N/A - Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome, Tweede reeks Deel VI
12195: N/A - Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome, Tweede reeks deel VIII
12196: N/A - Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome, Derde reeks, deel IV
12197: N/A - Mededelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome. Derde Reeks, deel VII
12477: DUMESNIL. A - Fernand et Antony. Épisode de l'histoire d'Alger avec une notice sur l'Algérie
12585: N/A - Utrechtsche Studenten Almanak 1958. 136e jaargang
03023: N/A - Bloem-lezing
14693: JANSE, DR. A.ET AL - Geschiedenis en bestanden
21980: BRONGERS, G.A EN HELPERI KIMM, T - Tabakorama
15958: WICK, PETER A.ET AL - H.H. Richardson and his office. A centennial of his move to Boston 1974. Selected drawings
02414: N/A - Early breasty cancer; A review of the disease and its management in pre- and postmenopausal women
04387: N/A - Alles over de verzorging van honden
05724: N/A - Tentoonstelling Kunst op Wielen
03305: N/A - Driekwart eeuw plattelands groei
04493: N/A - De winkelman in de kleibouwstreek
17817: N/A - Geuzenliedboek eerste vervolg
04429: N/A - Oldenburg
04354: N/A - 100 Jaar diergeneeskunde in Friesland 1886 - 1986
06564: N/A - De corporatieve gedachte bij de katholieke sociologen van de XIX eeuw
04406: N/A - Reinald van Lamsweerde
21767: VRIES, M. DE /TE WINKEL, L.A. ...EN ANDEREN - Woordenboek der Nederlandsche Taal. (WNT). (complete set van A-Z, 39 delen + Supplement 1 + Aanvullingen I, II, III en Bronnenlijst )
02607: N/A - Wat iedere schapenhouder moet weten. Praktische wenken voor het houden van schapen
04008: N/A - Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome, vierde deel
02829: N/A - "Friesland". Eine Ausstellung aus dem Friesischen Museum. Leeuwarden
16116: N/A - Verslag van de hulpverlening van Amsterdam aan het door de Februariramp - 1953 getroffen gebied in het bijzonder de adoptie van Schouwen en Duiveland
03626: N/A - Land der tausend Berge. Bilder aus dem Sauerland, Siegerland und Wittgensteiner Land
04695: N/A - Eric Hirdes, catalogus september 1994
03624: N/A - Pegilah kamoe! Gaat dan heen!
02895: N/A - Vom Wasser. Ein Jahrbuch für Wasserchemie und Wasserreinigungstechnik. XV. Band 1941/1942
15575: N.A - Handleiding Houtbewerking voor het onderwijs aan Nijverheidsscholen voor jongens zich bepaldende tot technisch theoretisch onderwijs, aanpassend aan de nieuwe leerplannen. Zes cahiers
18129: DIEDERIKS, H.A. . EN ANDEREN - Armoede en sociale spanning. Sociaal-historische studies over Leiden in de achttiende eeuw
19328: BLOEMBERGEN, DRS. A. ...EN ANDEREN (REDACTIE) - Marnix College Ede. School in het centrum 1937 - 1987
16162: GROENENDIJK, J.N.A.ET AL (ONDER REDACTIE VAN) - Public Relations & Voorlichting
02878: N/A - Heidi Omnibus
04504: N/A - The port of Antwerp
04506: N/A - Der Hafen von Antwerpen
15356: WEIDER, RENA A AND MCEVOY, MONSIGNOR CHARLES F - The catholic child. Primer
21841: N/A - Delftsche Studenten Almanak voor het jaar negentienhonderd vier en dertig
05451: N/A - Frysk Jierboek III, 1941 under bistjur fen de Fryske Akademy
15534: N.A - Het Museum van de kleine Koningin. Falmignoel (België)
04577: N/A - Koop + rij Mini 850/1000
02731: N/A - Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, 1854 - 1954
02907: N/A - Zwei Jahrhunderte Englische Malerei. Britische Kunst und Europa 1680 bis 1880
03618: N/A - Het Veluwemeer. Schakel tussen oud en nieuw land
04193: N/A - Mededelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome. Derde Reeks, deel VIII
03928: N/A - Organisatie en medezeggenschap. Rapport uitgebracht door de kommissie ingesteld door NVV en SDAP
20719: DUPARC, H.J.A. EN SLUITER, J.W - Van Pier tot Vliet. 117 jaar Haags openbaar vervoer in foto's 1864 - 1981
16217: NIERING, WILLIAM A .ET AL - National Audubon Society Field Guide to North American Wildflowers - Eastern region
04730: N/A - Vijfentwintig jaar Gouden Penselen & het oeuvre Penseel voor Fiep Westendorp 1973 - 1997
09132: BUIJSE, J.A. EN ANDEREN (SAMENSTELLING) - Contact Oud-Mariniers 1950 - 1990
05550: N/A - Vijf jaar ondergrondse strijd
04843: N/A - Year-book of decorative art
04678: N/A - The official guide to Edmonton
21840: N/A - Delftsche Studenten Almanak voor het jaar negentienhonderd negen en dertig
05465: N/A - Antwerpen Welthafen und Hansestadt
04185: N/A - Gemeente Rucphen. Rucphen-Schijf-Sprundel-St.Willebrord-Zegge
04192: N/A - Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome. Tweede Reeks, deel VII
06693: N/A - Water treatment
05533: N/A - Kijk, Den Helder in foto's
20887: WUMKES, DR. G.A... EN ANDEREN - De Stins. Fryske folkslektuer
19891: BREUKINK-PEEZE, DRS. H.M.A. ...EN ANDEREN - Kostuum verzamelingen in beweging. Twaalf studies over kostuumverzamelingen in Nederland & Inventarisatie van het kostuumbezit in Nederlands openbare collecties
18698: ROLAND HOLST A - Ik herinner mij. Radiogesprekken met S. Carmiggelt , bezorgd door Dirk Kroon
17267: BREKELMANS, DR. F.A . EN ANDEREN - Veertig Bredase monumenten
04308: N/A - Zuid-Hollandse studieën, deel XI
04862: N/A - Het boek van de kunstzijde
06007: N/A - Behoud ik jou - behoud jij mij. De Martinikerk gerestaureerd
05997: N/A - Kunstmerkkunstwerk
04772: N/A - Groene wegen gids
02477: N/A - Het leven van Willem George Fredrik, Prince van Oranje, etc. etc. etc.
05363: N/A - Almanach Wallon 1948
20630: MERCER, FRANK A AND ROSNER, CHARLES - Modern publicity 1942 - 1948. A symposium of travel, cultural & social and commercial publicity
04388: N/A - De schnauzers
05463: N/A - Antwerpen produktieve haven dank zij mens, techniek en organisatie
02710: N/A - Wageningsch Studentencorps. Almanak voor 1929
04778: N/A - Enige wetenschappelijke problemen bij de bouw van kerken
02458: N/A - Adresboek per 1 juni 1971 van de "Voortgezette Compagnie van Verre"
05551: N/A - Amateur-archeologen in Limburg. Opmerkelijke vondsten 1967 - 1980
03294: N/A - dertig eeuwen Mexicaanse kunst
05435: N/A - Bokkerijders in de Kempen
20611: RUARUS, D.G. / RAALTE, C.R. VAN M.M.V. 'T HART, DR. W.A. EN DANTZIG, A. VAN - Psychologie voor de praktijk
05434: N/A - Twee eeuwen tuinbouwzaden
05139: N/A - Jose Herrera
05668: N/A - Jaarboekje. 8e Jaargang 1990
03169: N/A - Gulden schooven van Gods akker. Gedenkboek ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Leger des Heils in Nederland 1887 - 1937.
21428: DORSINFANG-SMETS, A. ... EN ANDEREN - Oceanië. Geschiedenis en cultuur
00756: N/A - Amaliegade og Niels Aagesens Gaard nr. 22
02888: N/A - De economische ontwikkeling van Dordrecht 1795 - 1945.
03052: N/A - Frysk in it offisiële ferkear. Lêzingen en neipetaeren fan it YSF-Kongres 1982
00781: CLAYTON M.A , MURIEL - Catalogue of rubbings of brasses and incised slabs
02733: N/A - Wolfgang Alexander Kossuth. Anima e corpo
05324: AAFJES, BERTUS - Een laars vol rozen
20351: AAFJES, BERTUS (TEKST) / EYCK, CHARLES (GETEKEND DOOR) - Italiaans schetsboek
06373: AAFJES, BERTUS - Pet en Petra en het geheim van de de bouwkunst
13370: AAFJES, BERTUS - Pet en Petra en het geheim van de bouwkunst
20521: AAFJES, BERTUS - Per slot van rekening. Gedichten
19431: AAFJES, BERTUS - Logboek voor 'Dolle Dinsdag'
21917: AALBERS, J. / PRAK, M. (REDACTIE) - De bloem der natie. Adel en patriciaat in de Noordelijke Nederlanden
16048: KREKEL-AALBERSE, A/ MOLEN, DR. J.R. TER / WILLINK, DRS. R.J - Silver of a new era. International highlights of precious metalware from 1880 - 1940
19850: AALDERS, ANNE - Angela Cona operazangeres uit Usquert. Levensverhaal van Engeline Westerhuis 1891 - 1984
18866: AALDERS, A - Behouden vaart. Alpha Omega. De oude landmerken van de Vrijmetselarij bepalen de koers. Een nieuwe visie
05116: AALST, GEORGE VAN - Lotgevallen van een voetbalschoen. Verhaal uit de voetbalwereld
08885: AANGIUM, SIBE VAN - Drie mannen en een hond
19508: AARDOOM, KOOS ; WIENBELT, TON - Over mensen en zaken in het Hofkwartier. Waar de hagenaar de Hagenees ontmoet
00100: AARDWEG, H.P. VAN DEN - Silhouetten
00120: AARDWEG, H.P. VAN DEN - Notities
00985: AARDWEG, HANS P. VAN DEN - Prettige dagen, geheel berijmd kinderverhaal
00102: AARDWEG, H.P. VAN DEN - Incidentele begeleiding
03159: AARDWEG, ANKIE VAN DEN - Joke Omnibus )
17654: AART, L.J. VAN - Theorie en praktijk van inbraakpreventie
18078: ABAD, FRANCESC - Entorn al caos . Over chaos/about chaos
05204: ROSCAM ABBING, PROF. DR. P.J. - Oriëntatie in de theologische wetenschap
13218: ABEELEN, E.L.J. VAN DEN - Twee en een halve eeuw ziekenfonds
13241: ABEGG, WERNER - Musikästhetik und Musikkritik bei Eduard Hanslick
19849: ABELEVEN, WIM - Tumult in Veere
07630: ABELMAN, L.J. / GOUDZWAARD, KR - Goes in oude ansichten
10622: ABELMANN, L.J. / VALK, J.L. VAN DER (BIJEENGEBRACHT DOOR) - `Zo zag Goes er uit. Een verzameling van aangename gezichten in Goes met enige afbeeldingen van Kloetinge, 's-Heer Arendskerke, 's-Heer Hendrikskinderen, Wolfaartsdijk en Kattendijke
11266: ABELMANN, L.J. / VALK, J.L. VAN DER (BIJEENGEBRACHT DOOR) - Een vogelvluchtplattegrond van Goes door Zacharias Roman
20087: ABENSOUR, DOMINIQUE (EXPOSITION ORGANISÉE PAR) - D'Israel: Barry Frydlender, Michal Heiman, Efrat Shvily, Dana & Boaz Zonshine
15441: ABRAHAMS, TIM (ED.) - Hans van der Heijden architect. The Bluecoat Liverpool
06677: ABRAHAMS, J. / ESCH, A. V. / STEIJNS, G (EINDREDACTIE) - 50 Jaar Kring van Schuttersgilden "Het Kwartier van Oirschot" 1934 - 1984
02656: ABRAHAMSE, JAN / KONING, HANS - Schiermonnikoog
07353: ABRAM, I.B.H - Joodse traditie als permanent leren
04640: ABRANSON, ERIK - Beroemde schepen
17363: D'ABRERA, BERNARD - Butterflies of the Australian region
12884: ABSE, LEO - Margaret, daughter of Beatrice. A politician's psycho-biography of Margaret Thatcher
03275: ABSHIRE, DAVID M. / SAMUELS, MICHAEL A - Portuguese Africa. A handbook
21691: CARAN D 'ACHE ( EMMANUEL POIRÉ DIT) - Bric à Brac
21692: CARAN D 'ACHE ( EMMANUEL POIRÉ DIT) - C'est à prendre ou é laisser
03832: ACHESON, DEAN - A Democrat looks at his party
05635: ACHESON, DEAN - Sketches from life. Of men I have known
08167: ACHTEN, GEORGES / WANET-ROUARD, JOSETTE - The nail and its pathology. Onychomycosis
17894: ACKROYD, PETER - English music
22082: ACTON, HAROLD (INTRODUCTION) - 88 pictures by Feliks Topolski
01915: BLOEMENDAL, AD EN ANDEREN - Standplaats
19509: ADALBERT, PRINZ VON BAYERN - Die Wittelsbacher. Geschichte unserer Familie
16148: ADAM, FRANK - Waarom ik altijd nee zeg

Next 1000 books from Antiquariaat Parnassos

10/27