Antiquariaat Parnassos
Van Duivenvoordelaan 35, 2241 SN Wassenaar, Nederland Tel. 070 - 5176423 of 06 - 54677529, fax 070 5116800            Email: parnassos@hccnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
06390: VEN, D.J. VAN DER - Ons eigen volk in het feestelijk jaar
04222: VEN, D.J. VAN DER - De heemliefde van het Nederlandsche volk
05276: VEN, D.J. VAN DER - Het carnavalsboek van Nederland in elf hoofdstukken
12517: VENEMA, ADRIAAN - Tentoonstelling Joh. E. Elsinga (1893 - 1969) 3-31 mei 1980
04583: VENEMA, ADRIAAN - Schrijvers, uitgevers & hun collaboratie. Deel 1: Het systeem
00965: VENING, WILL - Met de Toto voor de wind
12594: VENING, WIL - Verzetsgroep "Zwaantje"
00976: VENING, WIL - De kinderen van "Weltevree"
06175: VERACHTERT, GUIDO - Tussen liefde en haat
07182: RIJPSTRA-VERBEEK, MIMI - Harpe diem, Phia Berghout's arpeggio
03278: [TECHNISCHE COMMISSIE VAN HET NEDERLANDSCH CHR: GYM. VERBOND] - Modern turnen. Instructieboek voor voorturners en leiders van Chr. gymnastiekverenigingen
06801: VERBRUGGE, BART / GRONINGEN, COR VAN - De verbeelding van de Macht. De bouw van raadhuizen, stadhuizen, provinciehuizen en ministeries beschreven en belicht
14366: VERBURG, L.G - Het territoir van de (Nederlandse) ondernemingsraad in het internationale bedrijfsleven
13179: VERBURG, DR. J - Adam. Een onderzoek naar de betekenis van de figuur van een eerste mens in een christelijk geloof
14820: VERCRUIJSSE, H.J.P - Zilvermeeuwen uit de duinen van Schouwen. Verspreiding, sterfte en broedbiologie
10466: VERDIER, LEOPOLD - La pays Kabiye cité des dieux, cité des hommes
08170: VERDIJK, GERARD - Schetsboek
10920: VERDONCK, JORIS - Borgerhoutsche kunstenaars
16102: VERDONSCHOT, LEON - Pushing the limits. Het leven van Keith Bakker
16251: VERDOORN, FRANS( EDITED BY) - Plants and plant science in Latin America
00769: VERDOORN, DR. J.A - Verloskundige hulp voor de inheemsche bevolking van Nederlandsch-Indië. Een sociaal-medische studie.
13202: VERDURMEN, PETER - "Buitenmensen" een fotodocumentaire
07542: ZWEEDSCH ALGEM. EXPORT-VEREENIGING (SVERIGES ALLMANNA EXPORTFORENING (SAMENGESTELD DOOR) - Zweden, zijn handel, scheepvaart en industrie
00613: [ROTTERDAMSE JOURNALISTEN-VERENIGING] - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan op 10 januari 1948
01810: VERHAEREN, EMILE - Hymnen an das Leben
10177: VERHAEREN, ÉMILE - Rembrandt
01752: VERHAGEN, C.J.D.M - Van Gasontlading tot patroonherkennen. Het oeuvre van prof. dr. ir. C.J.D.M Verhagen
17240: VERHART, LEO - De geur van veen. Vlaardingen en de ontdekking van de Vlaardingen cultuur
11653: VERHEIJ, JAC. - Wetten voor weg en water (1923 - 1998). Het experiment van de Wet Autovervoer Goederen en de Wet Goederenvervoer Binnenscheepvaart en de jaren erna
16893: VERHEIJEN, A.H.C - "Du levrier et de l'Aigle Noir" Van toen en nu
11192: VERHEUL, GÉ - Een zwerftocht langs tien jaar kerkepad
03381: SEVENHUYSEN-VERHOEF, C.H - Twee Tadema-kinderen op Java
08563: VERHOEVEN, NICO - De brokaten mantel. Gedichten
16414: VERHOEVEN, CLEMENS - De Gebroeders Van Limburg. Leven, werk en wereld
17164: VERHOEVEN, GARRELT & VERKRUIJSSE, PIET (ONDER REDACTIE VAN) - Het journaal van Bontekoe 1646 - 1996. Bibliografie. Iournael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe vande Oost-Indische reyse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe van Hoorn. Desccriptieve bibliografie 1646 - 1996
16797: VERHOOG, JEROEN / WARMERDAM, HANS - Honderd jaar Capi-Lux; Een lichtend voorbeeld
17471: VERHOOG, JEROEN / VERHOOG EN WARMERDAM (TEKST EN SAMENSTELLING) - 75 Jaar maatwerk in verzekeringen. BV Nask 1918 - 1993
17209: VERHOOG, JEROEN / VERHOOG EN WARMERDAM (TEKST EN SAMENSTELLING) - Atlas van Noordwijk
03898: VERHULST, J - Het Westlandse geslacht Vreugdenhil. Bijkans vier eeuwen genealogie
17409: VERKADE, DR. W - [Verkade's] plaatjes-album no. 3
15943: VERKEN, JOHANN - Molukkenreise 1607 - 1612
12991: VERKROOST, DRS.C.M. (VERZAMELD, GEANNOTEERD EN INGELEID DOOR) - Nagelaten brieven van P.A. de Genestet 1829 - 1861
08793: VERKRUYSEN, H.C - Eeuwige en eindige waarden in kunst en leven. Studie over den redelijken zin van het schoone en de kunst
12089: VERLAINE, PAUL - Confessions. Notes autobiographiques
17333: VERMEER, TONNEKE - Van onderstand tot bijstand. 200 Jaar sociale zorg in Rotterdam
08208: VERMEER, J - De regionale reünie voor friese ronde jachten en schouwen te Heeg 1968 - 1979
08431: VERMEERSCH, DR. V - Catalogus Schenking Herssens
12642: VERMEULEN, F.A.J - De Monumenten van Geschiedenis en Kunst in de provincie Gelderland. Onderdeel van het eerste stuk: De monumenten in de Bommeler- en de Tielerwaard. Eerste aflevering: de Bommelerwaard
05572: VERMEULEN, D - Op zoek naar Vlielands verleden
16475: VERMEULEN, PETER - Langs 's-Heren Wegen. Veldkapellengids voor Noord-Brabant
08822: VERMEYLEN, PROF. DR. A - Hieronymus Bosch
03144: VERMEYLEN, AUG. - Geschiedenis der Europeesche plastiek en schilderkunst
12500: VERNHES, YVES - Les raisons du silence
14939: VEROLME, C M.M.V. OTT, LEO - Verolme memoires deel 1 en 2
04157: ZUSTER VERONICA - Een waaier van heiligen
05181: VERROEN, DOLF - Gelukkig wordt je elke dag een beetje groter
06680: VERROEN, DOLF - Geen chansons meer
11386: VERSCHAFFEL, TOM - Beeld en geschiedenis. Het Belgische en Vlaamse verleden in de romantische boekillustraties
05963: VERSCHAFFEL, TOM - Beeld en geschiedenis. Het Belgische en Vlaamse verleden in de romantische boekillustraties
02883: VERSCHOOR, DIET - Mij zoeken ze niet
15361: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE - De vruchtbare muze
06850: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE - Slib en wolken. Stromingen en gestalten van de nieuwste Nederlandse literatuur
01454: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE - Spelen met de tijd
01725: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE - Spelen met de tijd
15108: VERSCHUUR, RITA - Het Rijdes-gevoel. Barend Rijdes en het huis van A. Roland Holst
15386: VERSPOOR, DOLF - De maanden onzer jaren van Folgore da San Gimignano
12650: VERSTEEG, COOS / POSTMAA, CASPER - Ten behoeve der opterigten school. Kroniek van een koninklijke Muzykschool
07926: VERSTEEG, COOS - Guido de Moor. Portret van een Haagse komediant
02410: VERSTEEGH, P.M.R - Gegeneraliseerde hyperthermie; een klinische methode
15106: NIEUWENHUIS-VERVEEN, G.W.J - Standbeelden, monumenten en sculpturen in Rotterdam
11097: VERVEST, PETER / DUNN , AL - How to win customers in the digital world. Total action or fatal inaction
05010: VERWEIJ, M.F - Preventive midicine between obligation and aspiration
11533: VERWEIJ, M.S. / DOLFIN, M.J. / VROMAN, N - Het kasteel te Woerden het gebouw, de geschiedenis en de restauratie
16003: VERWEIJ, KEES - Noordwijks kruiden- en bollenteelt. Deel IX
01735: VERWEY, ALBERT - Oorspronkelijk dichtwerk
13722: VERWEY, ALBERT - De figuren van de sarkofaag
04848: VERWEY, KEES - Nieuwe werken '80 - '82
17516: VERWEY, M.G - Leiden in bezettingstijd. Herinneringen van een Gemeentebestuurder
01548: [KEES VERWEY] - Tekeningen Kees Verwey
17477: VERWEY, ALBERT - Briefwisseling 1 juli 1885 tot 15 december 1888
15573: TEMETA, WETARU (VERTELD DOOR) / KOELEWIJN, CEES (VERZAMELD EN VERTAALD DOOR) - Testament van Tamenta (Nederlands) - Tëmeta inponopïhpë panpira (Tarëno jomi)
07988: VERZIJL, J.H.W. (DOCUMENTS SELECTED AND INTRODUCED BY) - Human rights in historical perspective
15121: VESELSKA, DANA / VRBKOVA, STANISLAVA - Jews in Mikulov. Nicolsburger Judengemeinde
11422: VESELY, JAMES M - Unlike any land you know. The 490 th Bomb Squadron in China-Burma-India
14658: VESTDIJK, S - Rembrandt en de Engelen. Twaalf gedichten en een achrosticon
13830: VESTDIJK, S - Het schuldprobleem bij Dostojewski
09636: VESTDIJK, S - Kunstenaars en Oorlogspsychologie
08417: VESTDIJK, S - Een op de zeven. Een keuze uit de gedichten
17508: VESTDIJK, S - De dubbele weegschaal. Methoden en toepassingen ener praktische muziekesthetiek
16969: VESTDIJK, SIMON - Barioni en Peter
02833: VETH, CORNELIS - Oude meesters der illustratie
01139: VETH, CORNELIS - Kuno Brinks, etser en graveur
06859: VETH, JAN - Een veronachtzaamd hoofdstuk uit onze beschavingsgeschiedenis der zeventiende eeuw
10073: VETH, CORNELIS - Gezelligheid en ongezelligheid in de Nederlandsche en Vlaamsche schilderkunst
14960: VETRO, GASPARE NELLO - Il giovane Toscanini
15529: VEURMAN, B.W.E - Volendam, leven en lied
10207: VEZIN, LUC - Portraits d'Artistes
13832: VIALAR, PAUL - La découverte de la vie
13710: SANCHEZ VICENTE, PILAR - Breve historia de Asturias
00327: [VICTORIA] - Victoria, the land of enchantment
13206: VIDOUDEZ, PIERRE - L'arche de Noé
12664: VIGAND, PHILIPPE & STÉPHANIE - Die vervloekte stilte. Gevangen in jezelf - het aangrijpende verhaal van een patient met het locked-in-syndrome
08220: VIJFWINKEL, R. / COMPANJE, K.P. / DE GEUS, W.J. / HEGENER, M.M - 's Haags werken en werkers. 350 Jaar Gemeentewerken (1636 - 1986)
14630: VIJVER, TH. J.F.A. VAN DER - St. Jan op Santfort. Het ontstaan en de belevenissen van een 15e eeuwse kapel in Grubbenvorst
07170: VIJVERBERG, J - Vogel-Idyllen. Trouwe wachters
07171: VIJVERBERG, J - Vogel - Idyllen. Ranke wieken
12256: VIKSTEN, ALBERT - Berenjagers en robbenvangers
16865: VILIMKOVA, MILADA - Le Ghetto de Prague
16504: HÉRON DE VILLEFOSSE, RENÉ - L'ile de France
02922: VILLIERS, PETER A. DE / VILLIERS, JILL G. DE - De vroege taalontwikkeling
04311: VILLIERS, ALAN - Gevecht om Kaap Hoorn
09138: VILLIERS, H.H.W. DE - Rivonia . Operation Mayibuye. A review of the Rivonia trial
08839: VILLON, FRANCOIS - Balladen
06830: VILNAY, ZEV - Israël. Een moderne gids door het land van de Bijbel
00172: VINAVER, EUGENE - Malory
07915: POSTEL-VINAY, ANDRÉ - Un fou s'évade. Souvenirs de 1941 - 1942
03300: VINCENT, JO - Zingend door het leven. Memoires
07645: VINCI, ALBERT C - Fundamentals of traditional musical notation
15777: VINK, LEENDERT DE - Dialect en dialectverandering in Katwijk aan Zee
02292: VINKENBURG, HUUB - Dienen en verdienen
00407: VINKENOOG, SIMON - Proeve van Kommunikatie. Met hand- en voetnoten van de auteur
00108: VINKENOOG, SIMON - Het huiswerk van de dichter
14715: VIORST, JUDITH - Noodzakerlijk verlies.De liefdes, illusies, afhankelijkheid en irreële verwachtingen, die wij allen moeten opgeven om te kunnen groeien
10027: VIRGATCHIK, ILYA - De maan en astrologie
10944: VIRULY, A - De zee en de overkant
15226: VIS, G.N.M - Jan Arentsz. De mandenmaker van Alkmaar, voorman van de Hollandse reformatie
08133: VISCHER, DR. MED. A.L - Das Alter als Schicksal und Erfüllung
15118: VISÉE, W.F - Ach ja, Den Haag. Wandelingen door het centrum van 's-Gravenhage
02490: VISEUR, RAIMOND LE - The making of a business empire. Portrait of a German company [Stinnes]
05263: VISSAC, RAOUL DE - Les Barons de Châteauneuf - de - Mazenc
14523: VISSCHER, H - 150 Zangoefeningen voor school en huis
12392: VISSCHER, DR. H.A - Het Nederlandse landschap. Een typologie ten behoeve van het milieubeheer
15550: VISSER, HANS I.M. NORD, MAX - Kinderjaren
12363: VISSER, DERK - Zacharias Ursinus. Leven en werk van een hervormer tegen wil en dank
12190: VISSER, H.A - Mens waar ben je?
11511: VISSER, W - Het wiel met de zes spaken. Vijftig jaar Rotery in Nederland
00098: VISSER, JAN - Fluitekruid
04870: VISSER, AB - Vlucht naar Engeland
01960: VISSER, W - De papieren spiegel. Honderd-vijf-en-twintig jaar Algemeen Handelsblad 1828 - 1953
07016: VISSER, H.A - De spelers en hun spel
01123: VISSER, AB - Een merkwaardige loopbaan
08443: HUIJSMAN-VISSER, KARIN - Deventer, een Europese hanzestad
06790: VISSER, JAN PIETER / OOIJEN, ANNA VAN - Niet bang zijn voor tranen
16076: VISSER, A - Het verscholen dorp. Verzet en onderduikers op de Veluwe
03673: VISSERIJSCHAP, HET - Speerpunt voor de visserij. Uitgave t.g.v. het 25-jarig jubileum
13964: VISSERING, C.M - Het land van Jan Pieterszoon Coen
07086: VITALI, DANIELE E SASSATELLI, GIUSEPPE/ CORLAITA, DANIELA SCAGLIARINI/ MARTINELLI, PATRIZIA ANGIOLINI - I beni della preistoria e della protostoria / I beni dell'età romana / I beni della civiltà bizantina e altomedievale
10709: VIVEKANANDA, SWAMI - Jnaga-yoga
16144: VIVIAN, E. CHARLES / WILLIAMS, J.E. HODDER - the way of the red Cross
08949: VLAARDINGERBROEK, DR. J - Jezus Christus tussen joden en christenen
10256: VLIEGEN, DR. JOSEPH - Viva, Mestreechter geis
12835: VLIEGENTHART, PROF. DR. W.E - Problemen rondom het gehandicapte kind. Beschouwingen naar aanleiding van het onderzoek van een groep hydrocefalen
07891: VLIEGER, IR. J. (EINDREDAKTEUR) - It Fryske Gea - Het Friese Landschap
17101: VLIEM, SR, S - In Sassenheim zingt de toren
04488: VLIERDEN, DRS. MARIEKE VAN - Utrecht, een hemel op aarde
03963: VLIET, DR. MARTINA VAN - Het Hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams. Een onderzoek naar de beginselen van het dijkrecht in het Hoogheemraadschap, voornamelijk in de periode 1537 - 1795
01361: VERSCHOOR-VAN DER VLIS, NEL - Een dag vol spanning
01362: VERSCHOOR-VAN DER VLIS, NEL - De man met de ene arm
05854: VOET, H.A - Groeten uit Kralingen
05806: VOETEN, MARGJE M - Living with wildlife. Coexistance of wildlife and livestock in an East African Savanna system
13309: VOETS, B - Een kijkje in de geschiedenis van De Stede Broeck (Bovenkarspel-Grootebroek)
11615: VOETS, JACQUES - Zo zag ik Maas en Tricht
13363: VOGEL, ALBERT (GESCHREVEN, SAMENGESTELD EN TEN TONELE GEBRACHT DOOR) - Van en over Couperus
04355: KRÄMER-VOGELER, EVA-MARIA - Onze bastaardhond
08775: VOGELSANG, PROF DR. W - Rogier van der Weyden
08762: VOGHEL, FRANZ DE (PRÉSENTÉS PAR) - Versets du Coran
16782: VOLDERS, J.L - De Commanderie van St. Jan van 1196 tot 1974
13162: VÖLGER, GISELA UNTER MITARBEIT VON WELCK, KARIN VON UND LEGNARO, ALDO - Rausch und Realität. Drogen im Kulturvergleich Band 1 und 2
14420: VOLKMANN, LUDWIG (HERAUSGEGEBEN VON) - Die Jugendfreunde des 'alten Mannes". Johann Wilhelm und Friederike Tugendreich Volkmann. Nach Briefen und Tagebüchern
00923: VOLKMANN, ERICH OTTO - Der grosse Krieg, 1914 - 1918. Kurzgefasste Darstellung auf Grunf der amtlichen Werke
12380: VOLLENHOVEN, DR. M.W.R. VAN - Het Spaansche drama
16899: DUTILH-VAN VOLLENHOVEN, C. VAN (BEWERKT DOOR HILLEN, J.D) - Het oorlogsdagboek van C. Dutilh-van Vollenhoven
00588: VOLLGRAFF, C.W - Herdenking van Johan Huzinga
12573: VONDEL, INA VAN - Gewoon de kleur van Maartse viooltjes
03621: VONDEL, INA VAN - Mijn voeten hebben geen vleugels - gedichten
09501: VONDEL, J. V. (VERTAELT DOOR) - Publius Ovidius Nazoos herscheppinge/ Q. Horatius Flaccus: Lierzangen en Dichtkunst (meegebonden)
03397: VONDEL, INA VAN - Op weg naar het feest. Gedichten
06271: VONK, C. / VAN DIJK, J - Paraphrase van de brieven aan de Galatiërs en Thesalonicensen 1 en 2
14176: VOORHOEVE, C.H - Voorburg in oude ansichten deel 1
14177: VOORHOEVE, C.H - Voorburg in oude ansichten deel 2
06906: VOORN, H - De papiermolens in de provincie Noord-Holland
14003: VOORT, L. VAN DER - Meubles d'art en tous styles
05757: VOORT, MARCEL JOHANNES MARIA VAN DER - Dat seste boec van serptenten. Een onderzoek naar en een uitgave van boek VI van Jacob van Maerlants "Der naturen bloeme'
13541: VOOYS, PROF. DR> C.G.N. DE - Geschiedenis van de Nederlandse taal
13741: VORSTERMAN, WILLEM - Die historie van Peeter van Provencen
16361: VOS, JACS.M - Van oude tijden tot heden. Geschiedenis van ons vaderland
12597: VOS, W / VRIES, N. DE - Vraagteken-tocht- De Haan-Universum Amsterdam -Utrecht-Antwerpen 19 sept. '53
10962: VOS, DRS. J.K - Hoogezand en Sappemeer in de voorbije eeuw
08952: VOS, PIET - Oud Werkendam in woord en beeld
05776: VOS, J.C. DE - Das Los Judas. Über Entstehung und Ziele der Landbeschreibung in Josua 15
08627: VOS, RIK DE - Gedachten als begeleiding bij Binnenskaders. Een tentoonstelling van Rik de Vos
06341: VOS, JACS, M - Van oude tijden tot heden. Geschiedenis van ons vaderland
16954: VOS, IDA - Vijfendertig tranen
08043: VOSLENSKY, MICHAEL S - Nomenklatura. Die herrschende Klasse der Sowjetunion - Studienausgabe -
06694: VOSMAER, ADVISEREND INGENIEUR A - Practisch werktuigkundig hulpboek voor fabrikanten, ingenieurs, chemici, technici, machinisten, opzichters enz. Deel II: niet-metallieke materialen
12689: VOSMAER, MR. C - Nanno, eene Grieksche tragedie
03810: VOSS, RICHARD - Zwei Menschen. Roman in drei Teilen
15158: VOSSEN, HÉLENE/ KRUIJTZER, BIEN / VRIES, YVONNE DE - Vrouwen tussen grenzen. Limburgse vrouwen in de 19e en 20e eeuw
01500: VRANKRIJKER, DR. A.C.J. DE - Het wervende woord. Geschiedenis der socialistische week- en dagbladpers in Nederland
07496: VREDENBERG, J.P - Als off sij onse eigene kijnder weren. Het Burgerweeshuis te Arnhem 1583-1742
10108: VREDENBURG, J - Volledig gebedenboek der Nederlandsche Israelieten voor het geheele jaar. Opnieuw in het Nederlandsch vertaald en van verklarende aantekeningen voorzien
15809: VREEDE, MISCHA DE - Kind in kamp
14926: VREESWIJK, J.J.M. M.M.V. VREESWIJK, A.T.A - Stompwijk, wie wat waar
15739: VREESWIJK, JAN (SAMENGESTELD DOOR) - Wassenaar wie wat waar
09893: VREESWIJK, WILLEM - Noord een verzameling proza, poëzie, grafiek, fotografie
17052: VRIAMONT, JORIS - De exploten van Tabarijn
16962: VRIAMONT, JORIS - Sebbedee
03561: VRIEND, J.J - Nieuwere architectuur
12658: VRIENS, JACQUES - Ha/Bah naar school! ) doorhalen wat niet wordt gewenst
06046: VRIES, HENDRIK DE - Goyescos
02882: VRIES, ANKE DE - Medeplichtig
02969: VRIES, JO DE - Twaalf preeken. Nieuwe bundel
03053: VRIES, O / OOSTERHOUT, M.G - De Leeuwarder Stedstiole 1502 - 1504
03071: VRIES, DR. W. DE - Palatalizering van de û in 't Westerlauwers Fries
14742: VRIES, HENDRIK DE - Kritiek als credo. Kritieken, essays en polemieken over poëzie
14667: VRIES, PROF. DR. JOH. DE - Nieuw Nijmegen 1870 - 1970. Moderne economische geschiedenis van de stad Nijmegen
14535: VRIES, SJOERD DE (INLEIDING) - Jan Verschoor
02556: VRIES, GIJSBERT DE - Pang Paneu de Toenonger
16794: REDAKTIEBUREAU DE VRIES - Gebouw Haagse Poort. Eigentijdse architectuur in menselijk perspectief
12354: VRIES, JOH. DE - Historie van het jongste verleden van Terneuzen
12131: VRIES, A.B. DE (INGELEID DOOR) - Verzameling Sidney J. van den Bergh
11913: VRIES, THOM. J. DE - Vive svol. Historie van schoolmeesters, drukkers en ketters en van allen die een bijdrage hebben geleverd tot de bloei van de Alma Schola Svollana
11498: VRIES, LEONARD DE - Het gebeurde in 1920-1929. 10 delen in cassette
00243: VRIES, PH DE - Het Beeld van Lodewijk XIV in de Franse Geschiedschrijving
16704: VRIES, THEUN DE - De Friese postkoets
15762: VRIES, TROMP DE (SAMENGESTELD ONDER REDACTIE VAN) - Na de razzia. Dagboek van Sjoerd Snoek aangevuld met bijlagen en bijdragen van anderen
04977: VRIES, MR. W. DE - De opkomst van Zutphen
01262: VRIES, JOHAN DE - Four Windows of Opportunity. A study in publishing
16738: VRIES, THEUN DE - De geschiedenis van een moord. Gedachten bij het lezen van Prof. Dr. J. Pressers "Ondergang"
04704: VRIES, HILLE DE - Landbouw en bevolking tijdens de agrarische depressie in Friesland (1878 - 1895)
00984: VRIES, JOHAN DE - Woutje Winkelmans telt mee
01222: VRIES, LEONARD DE - Chaweriem. De jonge pioniers van Israel
06164: VRIES, HUGO DE - Soorten en varieteiten. Hoe zij ontstaan door mutatie
17540: VRIES, H.M. DE (EDITED AND COMPILED BY) - The importance of Java seen from the air. A book devoted to the interests of the island of Java
01993: VRIES, PROF. DR. JOH. DE - Hoogovens IJmuiden 1918 - 1968
06379: VRIES, HENDRIK DE - Vlamrood
02483: VRIES, LEONARD DE - De hobby club
01194: VRIES, THEUN DE - Materie en Matrijs
00090: VRIES, HENDRIK DE - Gitaarfantasieën
08874: VRIES, ING. CAREL DE (SAMENSTELLING EN REDACTIE) - Mest & milieu. De praktische aanpak van een actueel probleem
08269: COHEN DE VRIES, P.J - Kinderen uit m'n klas
03493: VRIES, THEO DE (SAMENGESTELD DOOR) - Lanny Budd's Wereld in Beeld
00334: VRIESLAND, VICTOR E. VAN - Spiegel van de Nederlansche Poëzie door alle eeuwen
07564: VRIESLAND, VICTOR E. VAN - Bijbedoelingen
07106: VRIEZEN, DR. TH. C. / WOUDE, DR. A.S. VAN DER - Literatuur van Oud-Israel
10872: VRIJBURG, G.S. / BACKER, J.D., DEMPER, J.E. / MAARSEVEEN, MW. MR. H.C.L. VAN (EINDREDACTIE) - 15 Augustus 1980. Terugblik op de herdenking van het einde van de oorlog van het Koninkrijk der Nederlanden in Zuid-Oost Azië, tevens van de Tweede Wereldoorlog
05815: VROEGINDEWEIJ, RIEN - Rotterdammers en andere mensen
13271: VROLIJK, MAARTEN - Vandaag. Gedichten
11014: VROMAN, LEO / GEEST, ARIE VAN - De ontvachting en andere gedichten
17330: VROOM, RUUD - Van hazen, herten en heiligen. Jachtverhalen
01690: VUGS, J.G - Leven en werk van Niels Stensen (1638-1686). Onderzoeker van het zenuwstelsel
08658: VUGT, DR. J.P.A VAN / BACKX. DRS. J.M. / KALKER, DRS. J.C - Onderwijs
06451: VUIJSJE, FLIP - Niet zeuren maar doen. Waarom leidinggeven zo belangrijk is
10379: VUILLERMET, F. -A - Le suicide d'une race
13638: VUYK, DR. SIMON - Uitdovende verlichting. Remonstranten als deftige vaderlanders (1800 -1860).
14858: BRINKMAN, G.W. EN ANDEREN (SAMENSTELLING) - Vorden, een historische verkenning
16369: GERDING, DRS. M.A.W. ..ET AL (ONDER REDACTIE VAN) - Geschiedenis van Meppel
14009: FOCK, C.W. ...ET AL - Rapenburg 65. Het clubgebouw van de Vereniging van Vrouwelijke Studenten te Leiden
16042: ALINGS JR, W...ET AL - Fokker cinquante ans. Numéro spécial du "Friendship Bulletin" publié par les Usines Royales Néerlandaises de Constructions Aéronautiques Fokker en l'honneur de son cinquantenaire
03932: LÜPKES. W - Ostfriesische Volkskunde
16879: BROKERHOF-VAN DER WAA - Stroom van hoop. 25 Psalmen van nu
06487: WAAIJ, ELISABETH HILLECHIEN VAN DER - Breeding for Trypanotolerance in African Cattle
04891: WAARD, ADRI DE - Waar anders dan in Wageningen. Stad der bevrijding, centrum van landbouwwetenschap
02816: WAARDENBURG, DR. P.J - Het rassenvraagstuk in onzen tijd. Een biologische toelichting
14965: WAASDORP, J.A / ZEE, K - De vergeten verzamelingen van Ockenburgh. Romeinse vondsten uit 's-Gravenhage
06796: WAASDORP, JOOP - Welkom in zee!
05048: MAK VAN WAAY, S.J - Lexicon van Nederlandsche schilders en beeldhouwers 1870 - 1940
04132: WACHA, GEORG - Zinn und Zinngiesser in den Ländern Mitteleuropas
15815: WACKERNAGEL, PROF. DR. MARTIN (EINFÜHRUNG) - Das Bildnis. Farbige Meisterbilder
11345: WAGEMAKER- VAN DER MEER, DIDI / HAMMACHER, A.M. / BUSCH, GÜNTHER / SPENCER, CHARLES - Jaap Wagemaker
16213: WAGEMANS, KAREL - Schetsen uit het Statenkwartier. De selectieve bewoningsgeschiedenis van een Haagse wijk
02987: WAGENAAR, AAD - Metro/schipper mag ik overvaren?
11147: WAGENAAR, L - Joodsche godsdienstleer voor de jeugd, 1e, 2e en 3e cursus
13103: WAGENER, W.A - Rotterdam onherroepelijk
05174: WAGENLEHNER, GÜNTHER (HERAUSGEBER) - Feindbild. Geschichte - Dokumentation - Problematik
00416: WAGGERL, KARL-HEINRICH - Kalendergeschichten
16675: WAGNER, PETER - Eros revived. Erotica of the Enlightenment in England and America
01005: WAGNER, ANNA - Matthijs Maris
00424: WAGNER, C.W - Sur les Ostracodes du quaternaire récent des Pays-Bas et leur utilisation dans l'étude géologique des dépôts holocènes
08109: WAGT, GABRI DE - ...En niet vergeten zeventig jaar VARA
17064: WAIJ, HARRY DE - Lettergrepen. Haiku en Tanka
13859: WAITHE, MARY ELLEN - A history of women philosophers, volume I, II and III
03249: WAL, GEKE VAN DER (REDACTIE) - Mexico Stad. Een literaire verbeelding
00210: WAL, DR. S.L. VAN DER - Officiële Bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische Betrekkingen 1945-1950
04449: WAL, DR. S.L. VAN DER (UITGEGEVEN DOOR) - Herinneringen van Jhr. Mr. B.C. de Jonge met brieven uit zijn nalatenschap
03903: WAL, G.A. VAN DER - Wereldbeschouwelijk denken als filosofisch probleem
08477: WALB, DR. MED. LUDWIG - Die Haysche Trenn-Kost nach Dr. Hay und Dr. Walb
09372: WALDA, DICK (INTERVIEWS EN SAMENSTELLING) - Terug in de tijd. Nederlandse vrouwen in de jaren '40 - '45
04751: WALDMANN, EMIL - Die Kunst des Realismus und des Impressionismus im 19. Jahrhundert
10205: WALDSCMIDT, ERNST UND ROSE LEONORE - Nepal. Kunst aus dem Königreich im Himalaja
04466: WALEFFE, PIERRE - Trésors de la sagesse orientale
06563: WALF, KNUT - Einführung in das neue katholische Kirchenrecht
06805: WALF, KNUT - Kirchenrecht
00891: WALL, J.W.M. VAN DE - De valkerij op het Loo. The Royal Hawking Club 1839 - 1855b
11837: WALLE, J. VAN DE - Romans en verhalen
02644: WALPOLE, HUGH - Judith Paris
15007: WALSCHAP, GERARD - Adelaïde
12293: WALSCHAP, GERARD - Moeder
09766: WALSUM, MR. G.E. VAN - De voorgeschiedenis van de nieuwe Nederlander
07893: WALTA, MEINTE (SAMENSTELLING, LAYOUT, TEKENINGEN) - Trefpunt Leeuwarden
11570: WALTER, GÉRARD - La conquête de l'Angleterre par les Normands
05659: WALTER, ELLA VON - Paardrijden stap voor stap. Rijles in 250 instructieve kleurenfoto's
00479: WALTON, MARTIN - Marginal Communities. The ethical enterprise of the Followers of Jesus
00007: WALVISCH, MICKEY - Zo groen als gras
15819: WANDERS, JOES (J.P.M.) - Emblemen van de Koninklijke Marine. Bijdragen tot de geschiedenis van het Zeewezen . Deel 15 boek 1
03153: WARD, EDWARD - Öl in aller Welt
03676: WARD, BARBARA - The lopsided world
03677: WARD, BARBARA - India and the Wes
09850: WARD, BARBARA - Nationalism and Ideoloy. The Plaunt Lectures, Carleton University, Ottawa
06216: WARD, F.A - A primer of pathology
15461: WARFFEMIUS, AB - 400 Jaar kerken in 'de Papenhoek'. De Maria van Jessekerk en haar voorgangers
14802: WARMENHOVEN, JOOP - Draadje III. Ons oude dorp vertelt.
17177: WARMENHOVEN, JOOP - Een halve eeuw het dorpje Voorhout... Uit de tijd van Dirk Draadje... 1900 - 1950
04805: WARMOND, ELLEN - Saluutschot met knaldemper. Gedichten
03098: WARNCKE, PAUL - Fritz Reuter. Woans hei lewt un schrewen hett
12628: WARNER, PHILIP - Alamein
03833: WARNER, GEOFFREY - Pierre Laval and the eclipse of France
09855: WARNER, CHARLES K - From the Ancien Régime to the Popular Front. Essays in the history of modern France in honor of Shepard B. Clough
16676: WARNER, OLIVER - Sport in art
12793: WARNSINCK, J.C.M. - Twaalf doorluchtige Zeehelden
15605: PHRANER WARREN, MARY - Het land waar het Kerstfeest begon naar negentiende-eeuwse gravures en tekeningen
04062: WARYNSKI, STANISLAW (=LEO KOFLER) - Die Wissenschaft von der Gesellschaft. Umriss einer Methodenlehre der dialektische Soziologie
01649: WASER, MARIA - Wir Narren von gestern. Bekenntnisse eines Einsamen. Roman
02236: WASHBURN, STAN - A moral alphabet of vice & folly
06738: WASIELEWSKI, WILH. JOS. V - Das Violoncell und seine Geschichte
00874: WASSENBERGH, DR. A - De portretkunst in Friesland in de 17de eeuw
06237: WASSERMANN, JAKOB - Olivia
06361: WASSERTHEURER, GRETE - Zaubergärten
08920: KLEIN WASSINK, B. / ONSTENK, A.J - De kerk te Bathmen en haar muurschilderingen
09669: WASZINK, PAUL - Don't weep a gold chain. Observations on primary and secondary systems in Russian classical and romantic art and litterature
12833: WATELERT, HUBERT - Le Grand Hornu. Joyau de la revolution industrielle et du Borinage
03060: WATERBOLK, DR. E.H. M.M.V. BOS, DRS. TH. S. H. (UITGEGEVEN EN INGELEID DOOR) - Vigliana. Bronnen, brieven en rekeningen betreffende Viglius van Aytta
12170: WATSON, STEVEN - Strange bedfellows. The first American avant-garde
05064: WAUGH, EVELYN - The ordeal of Gilbert Pinfold. A conversation piece
12712: WAUTERS, A - " 't Kroniekske" waarin: "Het jaar rond", "Notaris van Dalsum" , "Het verdwenen schilderij"
01799: WAY, LEWIS - Adlers psychologie en philosophie
12495: WEBER, BRUNO - Gottfried Keller. Landschaftsmaler
04888: WEBER, OTTO - Die Kunst der Hethiter
10912: WEBER, GUY - Tempêtes dans la Baie de Sallenelles 6 juin - 17 août 1944
15803: WEBER, DR. R.E.J - Nederlandsche postuniformen
02700: WEBER, HANS-JOACHIM - Zwischen Ostsee und Oder. Bilder aus der Evangelischen Landeskirche Greifswald
16944: WEBSTER, SYDNEY (REVISED BY) - Blake's drainage and sanitation
06696: WILDIERS-VAN DER WEE, KRISTIN - Kroniek van de Orde van den Prince 1955 - 1990
11318: WEEDA, ITEKE - Over liefde gesproken. Dynamiek en dilemma in menselijke verhoudingen
14937: WEELEN, A.W - Mijmeringen. De avonturen van een botter in oorlogstijd
16085: WEELY, HANS VAN - Gesloten poppenverdriet
16630: WEEMAES, MARCEL - Een mens bloeit op. gedachten, gedichten, gezangen en gebeden
13225: WEEMOEDT, LÉVI - Geen bloemen
11676: WEEMOEDT, LÉVI - Geduldig lijden
15224: WEERD, W. DE - Gevangen visschen
05803: WEERD, JAAP VAN DER - Microspectroscopic analysis of traditional oil paint
06670: WEERD, W. DE - De "Domeneer"van turfland. Tien jaren evengelisatie-arbeid in de Drentsche Veenkoloniën
16045: WEERD, EVERT VAN DE / VELDHEER, PETER A. / CREBOLDER, GERJAN - Bevrijdingsatlas Veluwe
07558: SANCISI-WEERDENBURG, HELEEN (SAMENGESTELD DOOR) - Persepolis en Pasargadae in wisselend perspectief. Iraanse oudheden beschreven en getekend door Europese reizigers
02133: WEEREN, PAUL RENÉE VAN - Skin displacement in equine kinematic gait analysis (Het fenomeen huidverschuiving bij de kinematische bewegingsanalyse van het paard)
02554: WEERENDAG, DERK - Hollands roem der Zeventiende Eeuw
02392: LAMBREGTS-VAN WEEZENBEEK, C.S.B - Drug-resistant tuberculosis in the Netherlands; Trifle or threat?
08086: WEG, DRS. J. VAN DE / GRAAF, MEVR. DRS. A.C. DE - De geschiedenis van 100 jaar tennis. Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Haagsche Lawn Tennis Club Leimonia
04065: WEGENER, GEORG - Der Zaubermantel. Erinnerungen eines Weltreisenden
03217: WEGENSTEIN, PETER - Die elektrische Bahn Wien-Baden I
03209: WEGENSTEIN, PETER / LEHNHART, HANS - Die elektrische Bahn Wien-Baden II
00808: WEGNER, ARMIN T - Am Kreuzweg der Welten. Eine Reise vom Kaspischen Meer zum Nil
17108: WEGNER, ULRICH - Afrikanische Saiteninstrumente
06475: LI TSCHAU-WEI - Die Tochter des Drachenkönigs
14851: WEIDE, JELLE VAN DER - De Vermaning te Krommenie 1703 - 2003. Een gedenkboek ter gelegenheid van het driehonderdjarig bestaan van de Vermaning te Krommenie
02418: WEIDEMA, W.F - Whole gut irrigation and antimicrobial prophylaxis in elective colorectal surgery
02466: WEIDNER, KLAUS - Wolfgang Wegener
05316: WEIJER, MARTIN VAN DE - Bedlingtonterriers. Geschiedenis en standaard van de Bedlingtonterrier
13533: WEIJNEN, DR.A - Zeventiende-eeuwse taal
10310: WEIL, PATRICK - Qu'est ce qu'un Français? Histoire de nationalité française depuis la Révolution
10563: WEILLER, RAYMOND - 125 ans de papier-monnaie Luxembourgeois / 125 Jahre Luxemburger Papiergeld / 125 years of Luxembourg paper money
11984: WEINBERG, ALBERT - De blauwe driehoek
17037: WEINBERG, ABRAHAM A - Migration and belonging. A study of mental health and personal adjustment in Israel
08468: WEINER, ELLIOT - Het struisvogel complex. Overwin de obstakels, die je in je mogelijkheden beperken - een individuele methode -
17218: WEINGARTEN, JUDITH - Bierenbroodspot. Sign of Taurus. The archeological worlds of Gerti Bierenbroodspot
13079: WEINHOLD, RUDOLF - The many faces of clay
08549: WEINMAN, IRVING - Ysbrant
09110: WEIR, SIR CECIL M - Civilian assignment
03212: WEIS, HELMUT - Die Unternehmung Stern & Hafferl I
04753: WEISBACH, WERNER - Die Kunst des Barock in Italien, Frankreich, Deutschland und Spanien
03464: WEISE, PROF. DR. D - Schrift- und Buchwesen in alter und neuer Zeit
03652: WEISGLAS, M. (SAMENGESTELD O.L.V.) - Nederlands economisch herstel
09546: WEISS, HERMANN - Geschichte der Tracht und des Geräths im Mittelalter vom 4. bis zum 14. Jahrhundert
08680: WELCH, STUART CAREY - Room for wonder. Indian painting during the British Period 1760 - 1880
05251: WELIE, DR. F.A.M. VAN - Canoniek huwelijksrecht
00934: WELLES, SUMNER - The time for decision
17288: WELS, C.B - Aloofness & neutrality. Studies on Dutch foreign relations and policy making institutions
04445: WELSCH, A.G - Oud-Utrecht. Voornaamste bladzijden uit de geschiedenis van de Stad en de Provincie Utrecht, aan het volk verhaald
14913: AFD. WELSTAND...ET AL ; BARTENSTEIN, MAURICE (RED.) - Amstelveen bij voorbeeld: architectuur vanaf 1980
07269: WENDEL, FRIEDRICH - Weib und Mode. Eine Sittengeschichte im Spiegel der Karikatur
15419: WENNEKES, WIM / REITSMA, DURK - Allemaal rotigheid allemaal ellende. Het KZ-syndroom van Willem van Salland
14399: WENNER, DR. JOSEPH (EINLEITUNG UND SACHVERZEICHNIS) - Reichskonkordat und Länderkonkordate
07013: WENT, DOLF - Wie verre reizen doet....
07814: WERD, GUIDO DE (ZUSAMMENGESTELLT VON) - Jan de Beijer (1703 - 1780) Zeichnungen von Emmerich bis Roermond
16705: WERDER, HANS - Im Burgfrieden
14394: WERELD, HANS VAN DER - Polder Vierambacht. De geschiedenis van een droogmakerij
14174: WERELD, HANS VAN DER (SAMENSTELLING) - Christelijke Basis School Woubrugge 125 jaar
14171: WERELD, HANS VAN DER - Kent U ze nog... De Hoogmadenaren en Woubruggenaren deel 2
14169: WERELD, HANS VAN DER (SAMENSTELLING) - Kroniek van Jacobswoude 1995
14168: WERELD, HANS VAN DER - Burgemeesters van Woubrugge en Hoogmade sinds 1813
08714: WERF, DR. J. VAN DER - Oefeningen in het leerhuis
02807: WERKMAN, GERHARD - Behouden vaart
03897: WERKMAN, GERHARD - Het Urkerland valt droog
06162: WERKMAN, GERHARD - Kent gij het land der zee ontrukt. Eenige hoofdstukken uit de waterstaatkundige geschiedenis van ons woongebied
17183: WERKMAN, H.N - De volledige brieven aan Ate en Wiea
16121: WERMESKERKEN, HENRI VAN - De armen van geest
08900: WERNER, PIERRE - Itinéraires luxembourgeois et européens. Evolutions et souvenirs
15496: WERTHEIM, W.F. / WERTHEIM-GIJSE WEENINK, A.H - Burgers in verzet tegen regenten-heerschappij. Onrust in Sticht en Oversticht 1703 - 1706
09767: WESSELING, H.L (EDITED BY) - Ons vierde tijdvak. Beschouwingen over contemporaine geschiedenis
10064: WESSELINK, THEO (HOOFDREDACTIE) - Beroemde luchtvaartpioniers
13554: WESSELIUS, CLARE H - Clasina Maria E. De vrouw die weigerde haar hoofd neer te leggen
15351: WESSELS, A.M - Ons Zeeuwsch verleden. Schetsen-legenden-folklore-historie- plaatsen persoonsbeschrijving - kerkhistorie uit de provincie Zeeland
12391: WESSEM, J.N. VAN (INLEIDING) - Sierk Schröder. Een keuze uit het werk van Sierk Schröder
06594: WESSEM, CONSTANT VAN - De ijzeren maarschalk. Het leven van Daendels, "soldat de fortune"
07139: WESSEM, HAJA VAN - Welsh Springer Spaniel
05097: WEST, LEVON - Making an etching
07843: WESTBROEK, HENK - De hemel is van ons. Liedteksten
14741: WESTENBROEK, DRS. J.J.M. (VERZORGD EN VAN EEN INLEIDING EN TEKSTEN VOORZIEN DOOR) - Guido Gezelles laatste tekst van Kerkhofblommen
03779: WESTENDORP, NIKOLAAS - Jaarboek van en voor de provincie Groningen
17188: WESTER, JAN J - Dordogne per kano
15740: WESTER, J - Behalden honk. Teltsjes en fersen ut Fryske kontrei
08331: WESTER, PROF. DR. D.H - Mensch-scheikunde-samenleving
11305: WESTERING, PAUL CHR. VAN - De mens achter de muziek
14384: WESTERINK, DAAN - Leven zonder ouders
08027: WESTERINK, GERAART - Carasso. Het verborgen oeuvre. L'opera nascosta
03423: WESTERLING, RAYMOND - Meine Abenteuer in Indonesien
15768: WESTERLINGK, TIJLL - Het Indische dagboek van Dr. Peter Fabrizius
04797: WESTERMANN, DR. J.C. (UITGEGEVEN DOOR) - De rekeningen van de landsheerlijke riviertollen in Gelderland 1394/1395
09421: WESTERMANN, J.H - Om het voortbestaan van de flamingo's van Zuid-Bonaire 1957 - 1968
01157: WESTERS, DR.M.F - Mr. D.U. Stikker en de na-oorlogse reconstructie van het liberalisme in Nederland. Een zakenman in de politieke arena
04887: WESTHEIM, PAUL (VORWORT) - Indische baukunst
13517: WESTVOORNE - Jongere bouwkunst en stedebouw 1800-1945. Westvoorne deel 1. Historisch-geografische beschrijving en Inventarisatie
11861: LATOS-VALIER. PAUL / WESTWATER, ELIZABETH (COMPILATION) - The 4th Biennale of Sydney. Vision in disbelief. 7th - 23 rd May 1982
01386: WETERING, JAN WILLEM VAN DE - De kat van brigadier De Gier en andere verhalen
13584: WETERING, THEO VAN DE - Voetstappen verlies je een voor een. Ontspoorde sonnetten
10063: WETERING, JANWILLEM VAN DE - Moord op afstand
04345: WETERING, J.M. VAN DE / POMES, A - Passingen en kalibers
07143: WETERING, WILLEM JAN VAN DE / ONDERWATER, JACQUES - Jomanda genezend medium
16472: WETZEL, ECKARD - "Thor Heyerdahl" Dreimast-Toppsegelschoner
12539: WEVE, WIM - Monumenten in Delft. Vijftig monumenten in de historische binnenstad van Delft
09887: WEYH, HELMUT / KRAUSE, PATRICK - Kreativität. Ein Spielbuch für Manager
05339: WEYRES, WILLY / BARTNING, OTTO - Kirchen. Handbuch für den Kirchenbau
17296: WHEELER, OPAL - Ludwig van Beethoven en het klokkenspel
00003: WHEELER, OPAL - H.M.S. Pinafore. Story and music arr. adapted from Gilbert and Sullivan by...
02550: WHEELER, HAROLD F.B - Daring deeds of merchant seamen in the Great War
01772: HUGHES WHITBECK, RAY - Industrial geography. Production, manufacture, commerce
14588: WHITE, ALICE - More performing toys
16225: NICOLAS WHITE, CLAIRE - Joep Nicholas. Leven en werk
08540: WHITELEY, RICHARD / HESSAN, DIANE - Customer centered growth. Five proven strategies for building competetive advantage
04401: WHITESIDE, JOHN (WITH LEATRICE MCLAUGHLIN) - The Phoenix agenda. Power to transform your workplace
00184: WHITING, CHARLES - Bounce the Rhine!
11414: WHITING, CHARLES - The long march on Rome. The forgotten war
10844: WHITING, CHARLES - Bloody Bremen
10831: WHITING, CHARLES - Bloody Aachen
10813: WHITING, CHARLES - The Field Marshal's revenge. The breakdown of a special relationship
14552: WIBBENS, JOOP G - Schiermonnikoog. Uit grootmoeders tijd
09505: WICKEDE, F. V - Kanari-uitspanningen Of nieuwe verhandeling van de kanari-Teelt, Den oorsprong, de voortteeling, Aenkweeking, onderscheiden aart, ziektens en gebreken, middelen ter herstelling van kanarien, en alles wat een Liefhebber nodig heeft, 't zy hy dezelve wil ..
04585: WICKENHAGENS, ERNST - Geschichte der Kunst
07594: WICKLER, DR. W - De aard van het beestje. Over de natuurwetten van het seksuele contact
17051: WIEDENHOFF, ROB - "Saur een Haags instituut 1928 - 2003"
06084: WIEDIJK, FREDERIK M - De boeiende wereld van weerribben en wieden
07712: WIEGERSMA, H - Volkskunst in den Niederlanden. Klein-Bildhauerei
16491: WIEGMAN, T - Kleine historie van Enschede
14427: BEIJER, WIEL...ET AL - D.Day in South-Limburg. Liberation of the Netherlands. Anniversary Special 1945 -1990
00849: WIELE, HERMAN - Voor Hagenbeck naar het Himalaja-Gebergte en de oerwouden van Voor-Indië
16255: WIELENGA, FRISO - West-Duitsland: partner uit noodzaak. Nederland en de Bondsrepubliek 1949 - 1955
02307: STEENMEIJER-WIELENGA, TINEKE - Toudûnsje
05143: WIELICK, HAN - Onder de griffioen. De geschiedenis en de strijd van Stellingwerf
12838: INSTITUT FUER SEXUALFORSCHUNG IN WIEN (HG) - Bilder - Lexikon. Band 2: Literatur und Kunst. Ein bibliographisches und biographisches Nachschlagewerk, eine Kunst - und Literaturgeschichte für die Gebiete der erotischen Belletristik, der galanten, skandalösen und sotadischen Literaturen, der Facetten,
05581: COHN-WIENER, DR. PHIL. ERNST - Potsdam mit den Königlichen Schlössern und Gärten. Bilder nach Naturaufnahmen, mit einleitendem Text
16130: WIENKOOP, PROFESSOR ARTUR - Das Englische Landhaus. Eine Sammlung englischer Hauspläne aus dem Privatbesitz seiner Majestät des deutschen Kaisers
04382: WIENTJES, PATRIES - Mijn eerste hond
14230: WIERING, JOHN - Praktijkboek psychologische test. Voorbereidende oefeningen
01957: WIERINGA, PROF. DR. W.J (EN ANDEREN) - Arbeid op de tweesprong
02324: WIERSMA, J.P - Herman Derk Louwes, een voorman van de Nederlandse landbouw
14691: WIERSMA, DS. J.T. (SAMENGESTELD DOOR) - Zo maar een gemeente
06064: WIERSMA, J.P - Aldfaers Groun
02183: WIERSMA, DR. D - Pathologische leugenaars
00110: WIERSMA, J.P - Kriich tsjin Frjemdfolk
13076: WIESENTHAL, SIMON (EINE DOKUMENTATION VON) - Judenhetze in Polen (Vorkriegsfaschisten und Nazi-Kollaborateure in Aktionseinheit mit Antisemiten aus den Reihen der KP Polens)
17190: WIESENTHAL, SIMON - Every day remembrance day. A chronicle of Jewish Martyrdom
15571: WIET, GASTON - The mosques of Cairo
11079: WIETEN, JAN - Dagblad en doorbraak. De Nederlander en De Nieuwe Nederlander
12041: WIGCHEREN, P.A. VAN - Beemster Beeldenroute 1987 ter gelegenheid van het 375-jarig bestaan van de Beemster
02426: WIGGERS, T - The no-touch isolation technique in colon cancer; report on a multicenter study with analyses of prognostic factors
10871: WIGHT, JANE. A - Brick Building in England
01991: WIGMAN, A.B - Vreugd van bos en heide. Ontmoetingen met plant en dier op de Hooge Veluwe
06257: WIGMAN, A.B - Zwervend langs het wildspoor
12449: WIJCK, ANNE VAN - Clara Elisabeth, 19 jaar
00745: WIJDEVELD, GERARD (SAMENST.) - Hoogvlakte. Verzen van Spaanse dichters
15772: WIJDEVEN, AD - Oogsten op vreemde velden. Nederlandse emigranten hebben goed geboerd in Canada
12378: WIJK, C. G. VAN - Genesis en de zintuiglijke waarneming
06987: WIJK, KEES VAN - De service care chain. De invloed van service en HRM op de realisering van vraaggerichte dienstverlening door zorgorganisaties. The service care chain. The influence of service and HRM on the realization of demand-driven care by careorganisations
15131: WIJK, G. VAN (SAMENSTELLING) - Mijdrecht negenhonderd jaar. Mijdrecht van toen tot bijna nu in vogelvlucht
09644: WIJLEN, TON VAN - Met de neus op de grond. Natuurleven in en om de tuin
02960: WIJNAND, J.H (SAMENSTELLING) M.M.V DONKELAAR, A.A. VAN / SMALEN, B. DE / WERKMAN, GERHARD - Het schipryck Amsterdam
13008: GALEMA, WIJNAND EN TIJHUIS, ANNET (REDACTIE) - Maarten Struijs. Vijentwintig jaar architect van Gemeentewerken Rotterdam
14641: WIJNEN, JO / COLLIN, MARTIN - Tussen Maas en Kempen. Zuidoost-Nederland nader bekeken
05150: WIJNGAARDEN, DR. A. VAN - De Nederlandse landroofdieren (carnivora)
14379: WIJNGAARDEN, PIETER VAN / PRUDENT STAAL - Dornier Do 24. Herinnering aan een legendarische vliegboot
15590: WIJNGAERDT, PIET VAN - Kunst; spiegel van den tijd
14740: WIJNHOLDS, EMMY (SAMENSTELLING) - Vuur in het veld. Verhalen over het vroegre Drentse dorpsleven
12465: WIJNHOLDS, EMMY / OVERWEG, HERMEN - Shakespeare in Diever
09897: WIJSEN, LAM (VERZE VAAN) - De ierste vieftig
14728: WILCOX, R. TURNER - The dictionary of costume
07953: WILCOX, DESMOND - In het spoor van de ontdekkers
01113: WILCOX, DESMOND - In het voetspoor der ontdekkers
03679: WILCZEK, CARL - Gartentechnisches Tabellenbuch für Kostenermittelung, Materialberechnung und Ausführung von Gartenanlagen
06575: KRETSCHMER DE WILDE, C.J.M - Lichtflitsen onder de kim. Verrichtingen der Koninklijke Marine in de Koreaanse wateren, 1950 - 1953
03272: WILDE, DR. W. J. DE - Geschiedenis van Afscheiding en Doleantie van hervormd standpunt bezien
07248: WENCKER-WILDENBERG, F - Atlantis
16719: WILDERODE, ANTON VAN - Apostel na de Twaalf
16739: WILDERODE, ANTON VAN - Poedersneeuw. Kwatrijnen
16840: WILDERODE, ANTON VAN - Ex libris. Gedichten
16735: WILDERODE, ANTON VAN - La mare (met hertalingen in het Italiaans door Luisa van Wassenaer-Crocini )
16534: WILDERODE, ANTON VAN - De overoever
04091: WILDGANS, ANTON - Mittag. Neue Gedichte
10537: WILHELM, KURT (HERAUSGEGEBEN VON) - Von jüdischer Gemeinde und Gemeinschaft. Aus Gemeindebüchern, Satzungen und Verordnungen ausgewähkt und deutsch herausgegeben
00634: WILHELMY, HERBERT - Kartographie in Stichworten
15465: WILK, ROB VAN DER - Magnetisme. De genezing
11643: WILKE, J. TH. / HALFWEEG, S (ONDER REDACTIE VAN) - Neerlands scheepsbouw en scheepvaart, deel II scheepvaart
16641: KEMPERMAN-WILKE, I.H.M.J - Weesp op de grens van twee eeuwen
02934: WILKESHUIS, C - Raketvlucht naar Mars
07662: WILLAN, ANNE - Frankreichs ländliche Küche. Ein kulinarischer Streifzug durch die Provinzen
08495: WILLARS, CHRISTIAN - Die böhmische Zitadelle. CSR - Schicksal einder Staatsidee
15672: WILLEKENS, DR. EM - Antwerpen - oud gezicht
11519: FRIJHOFF, WILLEM EN HIEMSTRA, MINKE - Bewogen en Bewegen. De historicus in het spanningsveld tussen economie en cultuur
15664: WILLEMSEN, WIM - Vollenhove 650 jaar stad. deel 1
06465: WILLEMSEN, R - Enkhuizen tijdens de Republiek. Een economisch-historisch onderzoek naar de stad en de samenleveing van de 16e tot de 19e eeuw
06808: WILLEMSEN, A.W./MEER, P.B.M. VAN DER / TROTZ, A.J - Het nieuwe gebouw van de Koninklijke Bibliotheek
16900: WILLEMSZ, HENDRIK - Waat het om gaat. Bezinning - doorbraak - uitkomst
16820: WILLEMYNS, ROLAND / DANIELS, WIM (REDACTIE) - Het verhaal van het Vlaams. De geschiedenis van het Nederlands in de Zuidelijke Nederlanden
14839: WILLERS, BILL (EDITED BY) - Learning to listen to the land
06299: WILLEY, GORDON R - Das alte Amerika
07756: REPPEL, WILLIAM EN MATTHIJS / BOOM, JAN - Rijn op & onderweg
16482: WILLIAMS, DAVID L. / KERBRECH, RICHARD P. DE - Glory days: Swan hunter
11743: WILLIAMS, LINDA - Playing the race card. Melodramas of black and white from uncle Tom to O.J. Simpson
02592: WILLIAMS, TENESSEE - Garden District, two plays
10402: WILLIAMS, GEOFFREY - Flying through fire. FIDO - The fogbuster of World War Two. Freeing the RAF's airfiels from the fog menace
02752: WILLIAMS, JOHN - The Ides of May. The defeat of France may-june 1940
08974: WILLIAMS, GWYN A - Excalibur. Europäische legenden um Artus
16632: WILLIAMS, CECIL - I'm alive. An autobiography
00438: WILLIAMS, FRANCIS - Press, Parliament and People
00452: WILLIAMS, FRANCIS - La transmission des informations
12370: SCHAIK-WILLING, JEANNE VAN - Ondanks alles
00973: WILLINK, LUC - Pieterjoris
13372: WILLOUGHBY, CHARLES A / CHAMERLAIN, JOHN - MacArthur 1941 - 1951
04335: WILMER, C.C.S - Buitens binnen Utrecht. Voormalige buitenplaatsen in de gemeente Utrecht
08346: WILMER, C.C.S - Utrecht - de stad in prenten
06276: WILMINK, WILLEM - Dat overkomt iedereen wel. Twintig liedjes voor kinderen
01136: WILMOT, CHESTER - The struggle for Europe
07734: WILSON, CHARLES - Geschiedenis van Unielever. Een beeld van economische groei en maatschappelijke verandering
13191: WILSON, DAVID M - Aglo-Saxon art from the seventh century to the Norman conquest
16490: WILTERDINK, WILLEM - Winterswijkse pioniers in Amerika
16483: WILTERDINK, WILLEM - De verhalen van Willem. Winterwijkse impressies
03909: WINDHORST, P.P - Indische erfenis.
12416: WINDISCH, HANS - Kleiner Fotokurs für Marion
12144: WINGEN, ED - Impressie en expressie van Renoir tot Appel
11899: WINGEN, ED / BRANDS, EUGENE - Eugène Brands
09737: WINGEN, ED - Guy Ibanez
15773: WINKEL, MARGARITA - Discovering different dimensions. Explorations of culture and history in early modern Japan
13137: WINKEL, J.D. TE - Wij hebben een woord voor de wereld. Over de communucatie van het Christelijk geloof in Evangelisatielectuur
06089: WINKELEN, C. VAN - Goes in oude ansichten deel 2
06442: WINKLER, JOHN - Akkoord? Akkoord!
12033: WINKLER, C - Verspreide momenten. Gedichten
11677: WINKLER, KEES - Vers uit de veren. Gedichten
05113: WINKLER, HANS-JÜRGEN - Kindergedichte zur grünen, silbernen und goldenen Hochzeit
05259: WINKLER, DR. HANS - Der Trotz, sein Wesen und seine Behandlung
00795: WINTER, OTTO (AUSGEWÄHLT UND ZUSAMMENGESTELLT) - Das Himalajagebirge. Die Throne der Götter
11476: WINTER, NAPHTALI (EDITED BY) - The High Holy Days
01510: WINTER, GORDON - Geheim agent voor Zuid-Afrika. 16 jaar in dienst van de BOSS
03031: WINTERINK, J.C - Hoe onze boeken gemaakt worden. Een wandeling door de werkplaatsen der Wereldbibliotheek
15098: WINWAR, FRANCES - Jeanne d'Arc. Haar leven en haar tijd
06887: WIPPERSBERG, W.J.M - Ooggetuigen
10220: WIRTH, IRMGARD (BAUGESCHICHTLICHE TEIL) - Schaut auf diese Stadt
00283: BURGESS-WISE, DAVID - Fire engines and Fire-fighting
05183: WISE, DAVID / ROSS, THOMASS B - Das Spionage Establishment
16545: WISSE, A.P - De Jehovah's Getuigen aangeklaagd. Een onthullend verhaal
15406: WISSELINK, LEO - Indisch pigment
02427: WISSING, J.C - Het sluitstuk van de laparotomie; Een prospectief, gerandomiseerd multicentre onderzoek naar de resultaten van fasciesluiting
03749: WIT, AUGUSTA DE - Gods goochelaartjes
16015: WIT, JOS DE - Kerk & kunst. Kruiswegstaties
12599: WITH, THEO DE - Jeanne Johns. Twaalf jaar in Langeraar
04886: WITH, KARL (VORWORT) - Asiatische Monumentalplastik
10198: WITHROW, WILLIAM - Contemporary Canadian painting
05610: WITJAS, RON - De tijd van uw leven. Time management
08703: DE TELEGRAAF-SPORTREDAKTIE O.L.V. ANTON WITKAMP - Schaatsgoud '72
16280: WITKAMP, P.H - Aardrijkskundig woordenboek van Nederland
11489: WITSEN, E. VAN - Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog (1941-1945)
13700: WITTE, H - Het Geuldal in en om Valkenburg. Wandelgids voor Valkenburg's omstreken
01668: WITTERMANN, DR. MED. ERNST - Der nervöse Mensche in den geistigen Nöten der Gegenwart
14462: WITTEVEEN, AERNOUD - M.a.w. citaten voor managers
04503: WITTEVEEN, THEA - Feest in huize Roezemoes
06931: JELLEMA-VAN WOELDEREN, ELLEN - De open cirkel
17060: JELLEMA-VAN WOELDEREN, ELLEN - Symboliek van de Nederlandse 17e eeuwse schilderkunst. Tekst van een lezing
08440: WOELDEREN, ELLEN VAN - Dichterbij
04275: WOENSDREGT, C.F - Structural morphology of alkali feldspars and zircon and oriented intergrowths causing asterism in gemstones
15753: HÖVELL TOT WESTERFLIER-SPEYART VAN WOERDEN, DRS.M.C - Jonge Bouwkunst Nijmegen 1850 - 1940
17265: WOERTMAN, BERNARD / JANSEN, HENK - Gorssel in oude ansichten deel 1 en deel 2 in één band
03095: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Laethemse brieven over de lente aan Adolf Herckenrath
06387: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Beginselen der chemie
01017: [WOLDHEK] - Siegfried Woldhek. Tekeningen. politici. schrijvers.vogels
14012: WOLF, DIETER - Die Doriot-Bewegung. Ein Beitrag zur Geschichte des französischen Faschismus
13132: WOLF, DEBORAH (SAMENSTELLER/EDITOR) - Een collectie / A collection. Een keuze uit de verzameling van de ABN AMRO Bank / Selected works from the collection of the ABN AMRO Bank
12175: WOLF, GÜNTHER J - Paradies ohne Wiederkehr. Hemingway im Montafon / No return to paradise. Hemingway in the Montafon Valley
11920: WOLF, GEORG JACOB - Ein Jahrhundert München 1800 - 1900
07305: KORTMANN & WOLF - Sauerland bleibt Sauerland. Heinrich Lübkes goldiger Zitatenschatz
07973: WOLF, RICHARD - München report
06549: WOLF, RUTH - Eleazar, de rabbijn van Worms
00370: WOLF, H.J. (SAMENST.) - Het kasteel van Breda en de Koninklijke Militaire Academie
16939: WOLF, ELLIE - Voortijdig afscheid
02996: WOLFF, THEODOR - Der Marsch durch zwei Jahzehnte
10922: WOLFF, J. J. DE (SAMENGESTELD DOOR) - Mars in cathedra 1865 - 1965
08311: WOLFF, SAM DE - En toch..! Driekwart eeuw socialisme in vogelvlucht
07920: WOLFF, S. DE - van eersteling tot late oogst. Opstellen
12439: WOLFFERS, IVAN - Een eindje mee lopen. Stervensbegeleiding voor iedereen
06569: WÖLFFLIN, HEINRICH - Gedanken zur Kunstgeschichte. Gedrucktes und ungedrucktes
07252: WOLFS, DRIES - Het diamantbedrijf in zijn onderdelen. Technische beschouwingen over de verschillende vakken en hun specifieke eigenschappen
12472: WOLGAST, HEINRICH (AUSGEWAEHLT VON) - Schöne alte Kinderreime für Mutter und Kinder
15541: WOLKERS, JAN - Een roos van vlees
12931: WOLTJER, DR. J.J. - De Leidse Universiteit, in Verleden En Heden
16325: WOMACK, JAMES P. / JONES, DANIEL, T. / ROOS, DANIEL - The machine that changed the world
15572: WONINK, HARRY - Op stap langs de Drentse kanalen
00717: WONINK, HARRY - Salland, een zomerdroom
02531: WOODCOCK, GEORGE - The walls of India
01076: WOODCOCK, GEORGE / ONLEY, TONI - The walls of India
10283: WOODIWISS, BOB - Keys to uncomfortable living. An indulgence of my peculiarities, an indictment of yours
03746: WOODROW, ALAIN - De Jezuïten, geschiedenis van een macht
17304: WOODWARD, BOB - Wired. The short life and fast times of John Belushi
05793: WOOLDRIDGE, E.T. (EDITED BY) - Carrier warfare in the Pacific
17089: WORMSER, J.A - De nacht van de rijzende zon. Een Hollandse krijgsgevangene in Japan 1942 - 1945
14249: NICOLAI / SINGER / WOTHE - Gran guia de la naturaleza Aves. Las principales especies ornitológicas de Europa. Cómo reconnocerlas y clasificarias
04644: WOUDE, JOHAN VAN DER - Johan Mekkink. De mens, de tijd, de schilder
05380: WOUDSTRA, F.G.A - Onze Koninklijke Marine
16353: WOUDT, K / ZONJEE, J.J - Blees aan de Westzijde 1883 - 1983. Geschiedenis van de Molenbuurt te Zaandam
07817: WOUTERS, DR. MR. H.H.E - De maquette van Maastricht en haar dubbelganger
09798: WOUTERS, FRANCA - Jan Striening 1827 - 1903. Teekenmeester in Deventer en Rotterdam
03349: WREN, P.C - Beau Geste. Roman uit het vreemdelingenlegioen
02848: WRIGHT, PETER - Spy catcher. The candid autobiography of a senior intelligence officer
07422: WRIGHT, CHARLES / FAYLE, C. ERNEST - A history of Lloyd's from the founding of Lloyd's Coffee House to the present day
05414: WRIGHT, RICHARD - Zwarte kracht. Terugblik op een verblijf aan de Goudkust
03727: WUBBOLTS, F.E - Supercritical crystallisation. Volatile components as (anti)-solvents
04181: WULF, ANNELIESE - Tadashi kommt nach Tokio
11115: WULMS, GUIDO - Literaire gids voor Limburg
12839: WUNDSHAMMER, BENNO - Deutsche Chronik 1954
15941: WURFFBAIN, JOHANN SIGMUND - Reise nach den Molukken Band I (1632 - 1638) und Band II (1638- 1646)
16868: WURSTEN, DICK - Clément Marot and religion. A reassessment in view of his Psalm paraphrases
07857: WÜSTEN, ERNST - Die Architectur des Manierismus in England
09401: WUTZKY, ANNA CHARLOTTE - Das war eine köstliche Zeit. Ein Lorzing-Roman
12557: WYCK, JHR. DR. H.W.M. VAN DER / ENKLAAR-LAGENDIJK, DRS. J - Herinnering aan twee Overijsselse buitenplaatsen; "De Alerdinck"en "Het Warmelo" vermeerderd met "de Kinderen van Warmelo" en 'Een familieoverlevering" door L.E., voor het eerst verschenen in "Eigen Haard"in 1903 en 1906
01670: WYNEKEN, GUSTAV - Weltanschauung
09919: WYTTYNCK, WOUTER - Ballade van Pier Haesbeek
13981: WYVEKENS, PIERRE - Le livre du Roi Baudoin / Het boek van koning Boudewijn / Das Buch vom König Baudoin
09008: KNUTTEL WZN, DR. G - Fakkeldragers van de Nederlandsche schilderkunst. van Eyck, Brueghel, Rubens, Rembrandt, Vermeer, van Gogh
07708: KNUTTEL WZN, DR. G - De letter als kunstwerk. Beschouwingen en confrontaties met andere gelijktijdige kunstuitingen van de Romeinse tijd tot op heden
08777: KNUTTEL WZN, DR. G - Hubert en Jan Van Eyck
08828: KNUTTEL WZN, DR. G - Willem van Konijnenburg
10133: XURIGUERA, GÉRARD - Lindström: la fièvre et le feu
10868: YAMADA, KEIJJI - The transfer of Science and Technology between Europe and Asia, 1780 - 1880. The Second Conference on the Transfer of Science and Technology between Europe and Asia since Vasco da Gama (1498 - 1998)
11700: CHIANG-YEE - Dabbitse
05675: YERGIN, DANIEL / HILLEBRAND, MARTIN (EDITED BY) - Global insecurity. A strategy for economic renewal
12103: YESUDIAN, SELVARAJAN / HAICH, ELISABETH - Yoga and Health
17119: YESUDIAN, SELVA RAJA / HAICH, ELISABETH - Sport en yoga (hatha-yoga)
11334: YK, CORNELIUS VAN - De Nederlandsche Scheeps-bouw-konst open gestelt
12919: YOGA, AGNI - Oneindigheid Deel II
04303: AVI-YONAH, MICHAEL / BENTOR, JAKOB K. / BENZION LURIE M.A - Israel Taschenatlas und Handbuch
01822: YONGE, C.M - The sea shore
17358: MORI YOSHITOSHI - Kappa-Ban
10950: YOUNG, DESMOND - Rommel
07411: YOUNG, BONNY - A walk through the Cloisters
12396: YPSILON (= PIETER OEGE BAKKER) - Twintig eeuwen na Bethlehem
15949: YRAN, KNUT - ... A joy forever. Knut Yran talks about design in industry
00834: KUO HENG-YÜ - China und die "Barbaren". Eine geistesgeschichtliche Standortbestimmung
06879: YUMOTO, KAZUMI - De kippige, de dikke en ik
07451: TURKENBURG'S ZAADHANDEL - Keur van eenjarige snijbloemen
00938: ZAGORIA, DONALD S - The Sino-Soviet conflict 1956 - 1961
09202: ZALINGE, C. VAN - Gewond maar niet verslagen
08603: ZALSMAN, G - Karel Lotsy en het Nederlandsche voetbal
14981: SLINGS-VAN ZANDEN, JOKE - Badleven. 100 Jaar VVV Katwijk
10012: ZANDSTRA, EVERT - Zwervend door Nederland
14441: ZANGWILL, I - The big bow mystery
09179: ZANKL, DR. HANS-LUDWIG - Nürnberg lebt und baut auf
06281: ZANTEN, MIEKE M. VAN - Gids voor behoud en beheer van kerkelijk kunstbezit . Een praktische handleiding Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland
00947: ZANTKUYL, HENK (EN ANDEREN) - Erf en tuin in oud-Amsterdam. De ontwikkeling van het besloten erf en de stadstuin in de oude binnenstad
05354: ZANTWIJK, DR. R.A.M. VAN - Servants of the saints. The social and cultural identity of a Tarascan community in Mexico
02988: ZAPPE, ALFRED - Grundriss der Heraldik
03094: TGFENNEMA-ZBORAY, I.M - Meespelende grootouders. Over bezig zijn met kleinkinderen
02396: ZEBEN, D VAN - Severity and prognosis in rheumatoid arthritis; A follow-up of women with rheumatoid artritis of recent onset
01621: ZEDTWITZ, FRANZ - Dieren en hun karakter
15229: ZEE, PAULINE VAN DER - Bisj-poles sculptures from the rain forest )
17079: ZEGGELAAR, J.C. VAN (SAMENGESTELD DOOR) - Vijf jaar Nazi-Pers
07861: ZEGGELEN, MARIE C. VAN - Een broederdienst uit 1815
13258: ZEGGELEN, W.J. VAN - De dichtwerken deel I en II. Volksuitgave
07909: KOOY-VAN ZEGGELEN, M.C - De gouden kris. Een verhaal uit de nieuw veroverde streken van Zuid-Celebes voor kinderen van 12 jaar en daarboven
07820: ZEGUERS, CAMILLE - Kruisen in Limburg. Fotoboek
12407: ZEHNDER, FRANK GÜNTER/ SCHÄFKE, WERNER (HERAUSGEGEBEN VON) - Der Riss im Himmel. Clemens August und seine Epoche
15990: ZELFDEN, F. VAN 'T - Heerjansdam in oude ansichten deel 2
07840: ZELLER, FREDERIC - Vergane jeugd. Berlijn 1924 Rotterdam 1939
07658: ZELLER, ALFRED P (BEARBEITET VON) - Kochbuch für Feinschmecker
08211: ZELLER, EBERHARD - Geist der Freiheit. Der zwanzigste Juli
12336: ZEUNER, FREDERICK E - Dating the past. An introduction to geochronology
16331: ZEUNNERT, INGRID (HRSG.) - Die Kleinbahn. Privatbahnen & Werksbahnen Band 12
17002: ZIEGLER, PHILIP - From shore to shore. The tour diaries of Earl Mountbatten of Burma 1953 - 1979
00262: ZIERER, OTTO - Aus Knechtschaft zur Freiheit. Die Geschichte des Bauerntums
07046: ZIJLMANS, BAS (VERZAMELD EN OPGETEKEND) - Geeertruidenberg. Hollands oudste stad
11697: ZIJLSTRA, JELLE - Per slot van rekening. Memoires
16649: ZIJLSTRA, JAAP - Inkeer. Gebeden
16635: ZIJLSTRA, JAAP - Man en paard
16610: ZIJLSTRA, JAAP - Toekomst. Bijbels dagboek
16606: ZIJLSTRA, JAAP - Onder mijn groene huid
16603: ZIJLSTRA, JAAP - Het onland bloeit
16604: ZIJLSTRA, JAAP - Een dag uit duizend. Negentig kleine gedichten
16602: ZIJLSTRA, JAAP - Lichtgeraakt
16600: ZIJLSTRA, JAAP - Dwaaltuin. Kwatrijnen
13502: ZIJP, R.P - Anderhalve eeuw Gereformeerden 1834 - 1984
17106: ZILCKEN, PH. - H.W. Mesdag. The painter of the North Sea. With etchings and descriptive text
09796: ZILLE, HEINRICH - Berliner Geschichten und Bilder
04475: ZIMMERN, ALFRED - The greek commonwealth. Politics & economics in fifth-century Athens
08472: ZINK, JÖRG - Nieuwe woorden. Hoe wij kunnen leren bidden
04151: ZINKO, URSULA / JUKES, NICK / GERICKE, CORINA - From guinea pig to computer mouse. Alternative methods for u humane education
07337: ZIOCK, HERMANN (EINGEFÜHRT UND ZUSAMMENGESTELLT VON) - Sind die Deutschen wirklich so? Meinungen aus Europa, Asien, Afrika und Amerika
16713: ZIOLKOWSKI, FABRICE / BARZMAN, LULI - Introduction au scénario
03198: ZISCHKA, ANTON - Abessinien. "Das letzte ungelöste Problem Afrikas.
03403: ZISCHKA, ANTON - Die Welt bleibt reich. Ein Inventar der Waffen des Friedens
12963: ZOEST, ROB VAN / ECK, XANDER VAN - Huis Schuylenburch
13364: ZOETE, JOHAN DE - Zomaar een plaatje? De introductie van nieuwe illustratietechnieken in Nederland in de negentiende eeuw
01199: ZOLLHÖFER, F. (UND ANDEREN) - 125 Jahre Sparkasse Kempten, 1825-1950
15236: ZON, H. VAN - 's-Gravenhage in oude ansichten deel 2
16587: ZON, JANNA VAN (SAMENSTELLING EN TEKST) - Louis Meys, Landschappen, stillevens en portretten / Louis Meys, Landscapes, Still lifes and portraits
12357: ZONRUITER, P. JOH - Moordrecht op het tapijt
07744: ZORAB, G - De derde dag. Het opstandingsverhaal in het licht van de parapsychologie
17392: HARTOGH HEYS VAN ZOUTEVEEN, H.F - Boomen en heesters in parken en tuinen. Beschrijving van de voornaamste soorten en variëteiten van loofboomen. heesters en kegeldragende gewassen ten dienste van vaklieden en liefhebbers
17044: ZUBRZYCKI, JERZY - Polish immigrants in Britain. A study of adjustment
09653: ZUCKERMAN, SIR SOLLY - Beyond the Ivory Tower. The frontiers of public and private science
08131: ZUIDEMA, WILLEM - Gods partner. Ontmoeting met het Jodendom
06679: ZUIDEN, HENK VAN (KEUZE EN SAMENSTELLING) - Het dierbaarst. Een bloemlezing uit poëzie over dieren
09673: ZUIDERWIJK, AAD - Farming gently , farming fast. Migration, incorporation and agricultural change in the Mandara mountains of Northern Cameroon
13663: ZUIDHOEK, ARNE / BOVEN, GRADDY - Zee in zicht. Werk van Arne Zuidhoek
01497: ZUIDHOEK, ARNE - Dineren met een zeemeermin en andere sterke zeemansverhalen
03428: ZUIDHOEK, ARNE - Alle hens: Sail '85 Amsterdam
13313: MEGEDA, HANS-DIETRICH ZUR ET...AL - Jakob Julius Scharvogel. Keramiker des Jugendstils / Art Nouveau Ceramist
05382: ZÜRN, DR. ERNST S - Der Obst- und Gemüsebau
15059: ZUTAN, JAACOV ( = J. SOETENDORP) - De huidige situatie van het Joodse volk
16336: ZUTERS, GARY - CP Rail. 1993 review
12960: ROY VAN ZUYDEWIJN, NOORTJE DE - Een tocht in woord en beeld langs monumenten in Nederland
16321: ROY VAN ZUYDEWIJN, H.J.F. DE - Rotterdam Delfshaven
08506: ROY VAN ZUYDEWIJN, NOORTJE DE - Met het oog op Namen, Henegouwen
13473: ZUYDVEEN, HANS VAN - De ondergang van de Mississippi
01575: ZWAAG, DR. G.L. VAN DER - Algemene heelkunde
09012: ZWAAL, NATASCHA - Narratives for nature. Storytelling as a vehicle for improving the intercultural dialogue on environmental conservation in Cameroon
16463: ZWAAL, P. VAN DER (REDACTIE) - De middelbare leeftijd. Psychoanalytische beschouwingen
15641: ZWAAN, J - Oude tekeningen vertellen over: De zeven steden van Hollands Noorderkwartier
06035: ZWAAN, PETER DE - Het alibibureau
01723: ZWAGER, H.H. - De motivering van het algemeen kiesrecht in Europa. Een historische studie
10109: ZWAGERMAN, ALEXANDER - Het gebed. Een persoonlijke geschiedenis van het Christendom
01405: ZWAMA, SAPE - Op slag van twaalf. Verhoalen ien 't Westerketiers
14463: ZWAN, WIM VAN DER - Wijs mij het pad. Inspiratie vanuit het Soefisme
09105: ZWART, CEES - De strategie van de hoop
13812: ZWART, JAN - Van een deftig orgel. Maassluis 1732 - 1932
02250: HELLINGA-ZWART, T - Jaap en Niki bij oom Piet
02353: PORTEGIES ZWART, FRED - Kruiend IJs, gedichten
05491: ZWART, FREEK - De broedvogels van Terschelling
13621: ZWARTS, JAC. - The significance of Rembrandt's The Jewish Bride
09795: ZWARTS, JAC - De zevenarmige kandelaar in de Romeinse diaspora
05645: ZWEIG, STEFAN - Journaux 1912 - 1940
08001: ZWEIG, STEFAN - Verwirrung der Gefühle. Drei Novellen
07979: ZWEIG, STEFAN - Zeit und Welt. Gesammelte Aufsätze und Vorträge 1904 - 1940
01864: ZWEIG, STEFAN - Die Augen des ewigen Bruders
06239: ZWEIG, ARNOLD - Spielzeug der Zeit. Erzählungen
08007: ZWEIG, STEFAN - Balzac
03290: ZWEIG, STEFAN - Amerigo. Die Geschichte eines historischen Irrtums
01265: ZWEIG, STEFAN - Maria Stuart
01844: ZWEIG, STEFAN - Sternstunden der Menschheit. Fünf historische Miniaturen
14864: ZWEITE, ARMIN - Asger Jorn
16637: ZWIER, GERRIT JAN - Mijn Drenthe
12237: ZWIERS, L - Constructieve burgerlijke bouwkunde
12063: ZWIETEN, J.W. VAN - Oude prentkaarten vertellen over: Alphen, Oudshoorn, Aarlanderveen en Zwammerdam
16022: ZWOL, COEN VAN - Gijzelaar van de Kaukasus. De ontvoering van Arjan Erkel
14405: ZYBOK, OLIVER - Robert Terwindt: Joie de vivre

12/15