Antiquariaat Parnassos
Van Duivenvoordelaan 35, 2241 SN Wassenaar, Nederland Tel. 070 - 5176423 of 06 - 54677529, fax 070 5116800            Email: parnassos@hccnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
14684: OOSTROM, F.P. VAN - Lantsloot vander Haghedochte. Onderzoekingen over een Middelnederlande bewerking van de ' Lancelot en prose
02442: OOSTVOGEL, H.J.M - Vagotomies with preservation of antropyloric function
16329: OOSTWOUD, JOHANNES - Van rijtuig tot ziekenhuisbed. Oostwoud in de jaren 1871-1940
15326: OPDAM, JOHANNA (VERZAMELD DOOR) - Het roode lied van heden. Bloemlezing uit de moderne revolutionaire poëzie
08496: OPPEN, JOHN VAN / UMMELEN, BERT / SPEKSNIJDER, HENK (SAMENSTELLING) - Op de vlucht voor het water. Kroniek van een bange week in Gelderland
10564: OPPENHEIMER, BART (COORDINATIE) - De bron - de andere kant
07694: OPPENHEIMER, JOHN F. (CHEFREDAKTEUR) - Lexikon des Judentums
11341: OPRESCU, GEORGE - Peasant art in Roumania
09458: OPSOMER, I - Opsomer. januari 1949
14725: OPTATUS, O.F.M. CAP, P - De spiritualiteit van de capucijnen in de Nederladnen gedurende deXVIIe en XVIIIe eeuw. Een bijdrage tot de geschiedenis van de vaderlandse vroomheid
00998: OPTATUS, O.F.M. CAP., P. DR - De geest van Clara
08330: ORBACH, SUSIE / EICHENBAUM, LUISE - Van vrouw tot vrouw. Vriendschap, liefde, eenzaamheid, wedijver, afgunst en woede
14785: ORBONS, ANNE ROSE - Amstenrade. Een adellijk woonhuis in Zuid-Limburg
12751: ORGILL, DOUGLAS - The Gothic Line
12892: ORIEUX, JEAN - Talleyrand. Die unverstandene Sphinx
09525: MAC ORLAN, PIERRE - Le chant de l'équipage
09515: MAC ORLAN, PIERRE - L'Ancre de Miséricorde. Roman d'aventures
15217: ORTH, H. - P - Alarm. Deutsche Feuerwehren im Einsatz. German Fire Brigades in Action. Les pompiers allemands en action
13792: ORZESZKO, E.P - Meier Ezofowicz. Een verhaal uit het leven der Poolsche joden naar de derde Duitsche uitgave in het Nederlandsch overgebracht door Dr. J.A. Bruins
04728: OS, ELISABETH VAN / VEEN, CORRIE VAN DER (REDACTIE) - 10 x 10 In verstek. 25 Jaar Partout
13151: OS, H.W. VAN...AT ALL (EDITED BY) - The early Venetian paintings in Holland
08948: OS, HENK VAN - Sienese altarpieces 1215 - 1460. Form, content, function. Volume I: 1215 - 1344
18290: OS, HENK VAN - De Weg naar de Hemel. Reliekverering in de Middeleeuwen
14469: FISCHER OSB, PATER DR. PIUS - Fliegende Mönche. Katholische Priester und Luftfahrt
04758: OSBORN, MAX - Die Kunst des Rokoko
00604: OSGOOD, ROBERT ENDICOTT - Limited War. The challenge to American strategy.
09282: OSGOOD, CHARLES E - Lectures on language performance
14439: OSS, DR. J.F. VAN (BASED UPON A WORK ORIGINALLY DEVISED BY THE LATE) - Chemical technology: An encyclopedic treatment Volume IV: Wood, paper, textiles, plastics and photographic materials
03401: OSSENBACH, HANS - Wanderer im Ungewussten
00805: OSSENDOWSKI, FERDINAND - Flammendes Afrika, quer durch Marocco
05102: OSSEWAARDE, A - Op het tweede gezicht. Bijbelse beelden en hun betekenis
15126: OSTAYEN, PAUL VAN - Alpejagerslied
17903: OSTEN, ELISABETH V.D. - Singende Völker. Volkslieder aus Vergangenheit und Gegenwart
16278: OSTER, ANNEMARIE - Verder is er niet zoveel. Herinneringen aan mijn moeder
10538: OSTERMANN, RAINER - Kriegsende in der Oberpfalz. Ein historisches Tagebuch
03199: OSTRANDER, SHEILA / SCHROEDER, LYNN - PSI. Die wissenschaftliche Erforschung und praktische Nutzung übersinnlicher Kräfte des Geistes und der Seele im Ostblock.
08978: OSTWALD, HANS (HERAUSGEGEBEN VON) - Zille's Hausschatz unter mitarbeit von Hans Zille
07795: OTT, NORBERT H (TEXT UND AUSWAHL DES BILDMATERIALS) - Exlibris. Zur Geschichte ihrer Motive, ihrer Gestaltungsformen und ihrer Technieken
15414: OTTEMA, NANNE - Bijdrage tot de kennis van het aardewerk in de noordelijke Nederlanden in gebruik in het laatste kwart van de zestiende eeuw
05412: OTTEMA, NANNE - Chinese ceramiek. Handboek geschreven naar aanleiding van de verzameling in het Gemeentelijk Museum Het Princessehof te Leeuwarden
16838: OTTEMA, NANNE - De Friesma-Kamer in het Princessehof te Leeuwarden
16826: OTTEMA, NANNE - Friesche Majolica
13204: OTTEN, WILLEM JAN - Een zwaluw vol zaagsel gedichten
11460: OTTEN, DR. D - Landschap en plaatsnamen van de West-Veluwe
02395: OTTER, R - Non-Hodgkin´s lymphoma in a population-based registry
08399: OTTERSPEER, DRS. WILEEM - Een welbestierd budget. Honderd jaar Leids Universiteits-Fonds 1890 - 1990
10474: OTTLEY, ROI - No green pastures. The Negron in Europe today
04884: OTTMANN, KARL - Preussens Eisenbahngeschichte
01366: OUCHI, WILLIAM - Teoria Z. Como pueden las empresas hacer frente al desafio japones
07826: OUD, PROF. MR. P.J - Honderd jaren een eeuw van staatkundige vormgeving in Nederland 1840 - 1940
11389: OUD, PROF. MR. P.J - Honderd jaren een eeuw van staatkundige vormgeving in Nederland 1840 - 1940
17905: OUDEN, JAN DEN (SAMENGESTELD DOOR) - Stille ontmoeting met Jan van Dijk componist, leraar, vrijmetselaar
09213: OUDEN, BERNARD D DEN - Language and creativity. An interdisciplinary essay in Chomskyan humanism
18189: OUDENAARDEN, JAN - De Distilleerketel de molen op het Middenhoofd. Over Delfshaven en zijn molens
03311: COOLEN DE OUDERE, ANTOON - Helvoirt aan de Lei. Brabantse schetsen
15968: OUDHEUSDEN, DRS. J.A.F.M VAN - De St. Jan van 's-Hertogenbosch
10626: OUDSTEN, BAS DEN - Friesland. It bêste lân fan d'ierde
18643: OURSEL, RAYMOND - Routes Romanes 1 - la route des saints & Routes Romanes 2 - la route aux solitudes (2 volumes)
05090: OUWEHAND, H - De vrouw op de wurf
03826: OUWENEEL, ARIJ - Onderbroken groei in Anáhuac. De ecologische achtergrond van ontwikkeling en armoede op het platteland van Centraal-Mexico (1730-1810)
14912: OVERDIEP, DR. G - De strafzaak tegen IJje Wijkstra
04205: OVEREEM, JAC. - Van de kleine en de grote dingen
11609: OVERHOF, SERVÉ - Maastricht in 1966
17592: OVERVOORDE, MR. DR. J.C - Uit de geschiedenis van het Raadhuis te Leiden
15519: OVINK, G.W. (INLEIDING) - Sjoerd H.de Roos. 1877 - 1962. Letterontwerper -typograaf
10744: OVINK, DR. G.W - Bij tien tekeningen van S.H. de Roos
17030: DE PAOTERS TERREPETIJN OW (THEO MELIS) EN PAOTER SJAGGERIJN OH ( THEO BORGHOUTS) - Eej Kul.... Kurzus Bredaos
00127: OWEN, D.D.R. (ED.) - Arthurian Romance (seven essays)
07746: OWEN, FRANK - The campaign in Burma
16376: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. / MAANEN, J.F. VAN - Algemeen woordenboek der aardrijkskunde, ten dienste van hen die terstond de ligging van en bijzonderheden omtrent landen, steden, dorpen, bergen, rivieren, zeeën, meren, baaien enz. der wereld willen weten
10565: BARON SCHIMMELPENNINCK VAN DER OYEN, DRS, C.O.A (REDACTEUR) - Rotterdams jaarboekje 1992
16756: WOLFS O.P., DR. S.P - Studies over Noordnederlandse dominicanen in de middeleeuwen
12084: HILLEN, PROF. DR. H.F.P. EN ANDEREN (REDACTIE) - Interne geneeskunde pijler van de moderne gezondheidszorg. Nederlandsche Internisten Vereeniging 1931 - 2006
10721: CANNON-BROOKES, P. AND C - Baroque churches. Great buildings of the world
17686: VERHAGEN, P EN ESCH, J.M. VAN DER - De stem van het water. Schuilplaatsen tegen de vloed in de Al;blasserwaard en de Vijfheerenlanden
16118: DEE, DR. S.P. EN SCHONEVELD, DR. J (SAMENGESTELD ONDER REDACTIE VAN) - Concordantie op het Oude en Nieuwe Testament in de nieuwe vertaling van het Nederlandsch Bijbelgenootschap
02163: BERNARD O.P., R (NAAR HET FRANSCH) - Het Maria Mysterie. de oorsprong en de verheven handelingen van Maria's genade-moederschap
04310: CORDFUNKE, DR. E.H.P. EN ANDEREN - Zuidhollandse Studiën XIV
06245: SUASSO DE LIMA DE PRADO W.P., P.J - Luipaardmannen en slangendansers
00824: OUDENRIJN O.P. , PROF. DR. M.A. VAN DEN - De zonde in den tuin. Een exegetische studie over Genesis II 4b-III,24
05407: SIPMA, P EN ANDEREN - De iepening fen de Fryske Akademie 10 septimber 1938
18694: ZUYDGEEST, M.P. EN BORSBOOM, J ) - Vol en zoet. Een geschiedenis in woord en beeld van de Nederlandse Noordzeevisserij tussen 1900 en 1975
15359: VERHAGEN, P EN ESCH, J.M. VAN DER - Die oude Biesbosch. Mensen in een bijzonder landschap
09400: PAAP, WOUTER - De Johannes Passion van Johannes Sebastian Bach
03164: PAARDEKOOPER, M.H.C. - An eigenvalue algorithm based on norm-reducing transformations
10861: PADOVER, DR. S.K - Het leven en de dood van Lodewijk XVI
02342: PAEPE, NORBERT TEN (BIJEENGELEZEN EN INGELEID) - Het waren twee koningskinderen. Romances en balladen uit de middeleeuwen
15670: PAERL, HETTY - Das Gesicht von Jan Klaassen. Er krigt vor lauter lachen einen Buckel
18476: PAGANELLI, SERGIO - Musical instruments from the Renaissance to the 19th. century
18468: PAGE, MARTIN - The lost pleaures of the great trains
14581: PAGER, HANS GEORG - Blohm + Voss. Ships and machinery for the world
03042: PAHLEN, KURT (ZASAMMENGESTELLT UND EINGELEITET VON) - Das Mozart- Buch. Chronik von Leben und Werk
07999: PAINTER, K.S - The Midelhall treasure. Roman silver from East Anglia
05849: PAKRADUNY, T - Die Welt der geheimen Mächte
08320: PALACHE, PROF. DR. JL - De sabbath-idee buiten het Jodendom. Voordracht gehouden in de Vierde Jaarvergadering van het Genootschap voor de Joodsche Wetenschap in Nederland
02336: PALÉOLOGUE, MAURICE - Cavour. Ein grosser realist
06259: HEEREN-PALM, C.H.M - Polynesische migraties
09394: PALMER, F.R - Semantics. A new outline
10884: PAMA, C - Rietstap's handboek der Wapenkunde
07478: PANETH, FRITZ - Radio-elements as indicators and other selected topics in inorganic chemistry
16081: PANHUIJSEN, JOS - Gewoon bespottelijk
18765: PANHUYSEN, JOS - De ontmoeting
13728: PANNWITZ, RUDOLF - Grundriss einer Geschichte meiner Kultur 1881 - 1906
15000: PANTUS, WILLEM-JAN - Geen decor, maar een feestelijke werkelijkheid. Podiumkunsten in Nijmegen: vijf eeuwen stedelijke zorg en bemoeienis. Bij het vijfendertigjarig bestaan van de N.V. Maatschappij tot Expoitatie van de Nijmeegse Schouwburg en Concertzaal Mensec
17615: REGINI, PAOLO...AND OTHERS - Castelfiorentino primo maggio 1891
09666: PAPANGELI, DIMITRA - The morphosyntax of argement realization: Greek argument structure and the Lexicon-Syntax interface
12387: PAPE, RAINER - Das alte Herford. Bilder aus vier Jahrhunderten
12977: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, A - De zeilvloot van Willem Ruys Jan Daneilszoon en de Rotterdamsche Lloyd uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Naamloze Vennootschap Rotterdamsche Lloyd
08660: PARADIES, J.H - Hofgedachten
06886: WILLNER-PARDO - De neef van stinkbal
09429: PARIS, DOMINIQUE (FABRICATION) - Images de trains. Le chemin de fer des années 20 et 30 avec les plus belles photos de La Vie du Rail
08531: NORTHCOTE PARKINSON, C - Big business
16821: PARODIZ, J.J - Darwin in the New World
17606: CAPITAINE PARQUIN - Souvenirs du Capitaine Parquin 1803 - 1814
16142: PARRINDER, GEOFFREY - Jezus in de Koran
18012: PARRY, J.H.; SHERLOCK, PHILIP; MAINGOT, ANTHONY - A short history of the West Indies
16792: BERTRAND, PASCAL... ET AL - Beaubourg 1977 - 1987. Les dix premieres annees du Centre Georges Pompidou
18637: PASCAL, BLAISE - Pensées
08894: PASCHEN, PAUL - Die Überwindung der Furcht der Verkrampfungen und Hemmungen
11985: PASSARGE, PROF. DR. SIEGFRIED - Südafrika. Eine Landes-, Volks- und Wirtschaftskunde
18052: PASTON, E.V - Vasily Polenov (Vasily Dmitrievich Polenov 1844 - 1927)
09534: PASTOOR, G E.A - 125 jaar Christelijk Onderwijs Middelstum
11456: PATEL, MANSUKH / JONES, JOHN - Oog in oog met het leven. Van strijd naar vrijheid
15381: PATEL, MANSUKH / JONES, JOHN - Oog in oog met het leven. Van strijd naar vrijheid
15947: PATER, DR. J.C.H. DE - Het schoolverzet
03885: PATIJN, R.J.H - Geologische onderzoekingen in de oostelijke Betische Cordilleren
03654: PATIJN, C.L. - De geschiedenis der Japansche penetratie in Mantsjoerije als volkenrechtelijk probleem
08276: MOYNIHAN, DANIEL PATRICK WITH WEAVER, SUZANNE - A dangerous place
00877: PATTYNAMA, PAMELA - Passages. Vrouwelijke adolescentie als verhaal en vertoog
18489: PAUL, GREG - '60s Flashback. Music collectibles from the age of change
04566: HARLAND PAUL, J - The last cruise of the Carnegie
03919: ARON, PAUL EN ANDEREN - Verliefd, verloofd, getrouwd
01650: PAUL, JEAN - Augenblick und Ewigkeit. Gedanken aus seinen Werken
18681: SCHOLES, PAUL WITH IVAN POINTING - Scholes. My story
13359: PAULI, HERTA E - Alfred Nobel. Dynamietkoning-Bouwmeester van de vrede
04754: PAULI, GUSTAV - Die Kunst des Klassizismus und der Romantik
14668: PAUMGARTNER, BERNHARD - Salzburg
13041: PAUWELS, WIM (RÉDACTION) - Vivre avec les antiquités
15932: PAUWELS, PETER MAARTEN - Herinneringen van Peter Maarten Pauwels
18430: PAUWELS, WIM (RÉDACTION) - Exceptional gardens jardins extraordinaires bijzondere tuinen
14321: PAWLOWSKI, DR. EUGEN - Der Bankrott Deutschlands
06719: PAXMAN, JEREMY - Friends in high places. Who runs Britain?
05694: PAYSAN, ANGELA - Met paarden onderweg
11037: PAZ, OCTAVIO - Nocturne de San Ildefonso
04143: PÉAN, PIERRE - Une jeunesse française. François Mitterand 1934 - 1947
16860: PEARL, CHAIM / BROOKES, REUBEN S - Wegwijs in het Jodendom
11187: PEASE, BARBARA & ALLAN - Waarom mannen liegen en vrouwen altijd schoenen kopen
18261: PEAT, F. DAVID - Superstrings. Kosmische Fäden. Die Suche nach der Theorie, die alles erklärt
18495: PEDDEMORD, ARIE / SAMAMA, LEO (EDITED BY) - Mozart in the Netherlands. A bicentenarian Retrospect
10206: PEDRETTI, CARLO (CATALOGUE BY) ; CLARK, KENNETH (INTRODUCTION BY) - Leonardo. Studies for the Last Supper from the Royal Library at Windsor Castle
17925: PEER, H.F. VAN - Groeten uit Gorinchem. Oude foto's en ansichten
17926: PEER, H.F. VAN - Bezoek aan Gorkum. Een geïllustreerd verhaal uit het jaar 1987
00734: PEEREBOOM, ROBERT - Het dagblad
13692: PEEREBOOM, JOHN JAMES - Fielding practice. A study of the novels of Henry Fielding
10752: PEEREBOOM, ROBERT - Het dagblad
08713: PEEREBOOM, KLAAS - Van Jaap Eden tot Ard Schenk
05352: PEET, JAN ) - Rente zonder bijsmaak. Een geschiedenis van de Algemene Spaarbank voor Nederland en van haar ontwikkeling naar een ethische bedrijfsvoering 1960 - 2000
18248: PEETERS, JOOP (TEKST) / KLOET, LARA (FOTO'S) - Voorschoten toen en thans
15574: PEETERS, CAREL - Bécassine. Een hommage
18197: PEETERS, C - De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch
17315: PEETERS, JOOP - Even omkijken. Een selectie van de gelijknamige columns , eerder gepubliceerd in de Voorschotense kramt
03405: PEETERS, P.A.H.M - Jan Lucas Röselaers. Pastoor te Hoensbroek 1911 - 1939
12696: PÉGUY, CHARLES - Le sonnet l'épave, suivi de fragments du porche du mystère de la deuxième vertu du mystère des saints innocnets des sept contre Paris de la Tapisserie de Notre Dame et d'Eve
00794: PÉGUY, CHARLES - Morceaux choisis. Poésie
15387: STOFFERT-PEINE, F - Wie baut der Siedler nutzbrngend Gemüse?
07898: PEIS, GÜNTHER (HERAUSGEGEBEN VON), LECHLEITNER, ALFRED (BEARBEITET VON) - Die schönsten Kurorte und Heilbäder. Ein Bilderbuch europäischer Bäder. Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Italien
15187: PEL, DR. P.K - De ziekten van de maag met het oog op de behoeften der geneeskundige praktijk geschetst
16684: PELEGRINUS - Van Berlijn-West en andere oorden
05964: PELEMAN, BERT - Monnik voor een dag. Een bonte abdijengids voor Vlaanderen
09812: PELGRIM, DAVID - Zoo'n groot man
16087: PELGROM, ELS - Het verloren paspoort
12240: PELKA, DR. OTTO - Alt-Meissen
03395: PELLENDER, HEINZ - Chronik der Stadt und der Veste Coburg der Herren und Herrscher über Coburg und das Coburger Land
06040: PELTZER, DR. OTTO - Das Trainingsbuch des Leichtathleten
07626: PELZER, DAVE - Kies voor jezelf. Lofzang op de wilskracht
03357: PENKALA, MARIA - De laatste Atlantiërs
05110: PENKALA, MARIA - Europian porcelain. A handbook for the collector
13222: PENNING, L - Voortrekkersbloed. Een verhaal van den val van koning Dingaan van Zoeloeland
05767: PENNING, IR. J - Breierij en tricotage. Beschrijving der meest gebruikelijke machines met een korte aangifte voor het maken van de voornaamste bindingen. Deel III A: De machinale rondbreierij
09777: PENROSE, ROGER - Shadows of the mind. A search for the missing science of consciousness
07790: PENUELI, S.Y. / UKHMANI, A. (SELECTED BY) - Anthology of modern Hebrew Poetry
17973: PEPPELENBOS, COEN - Poëtisch Den Haag een wandeling in gedichten
15750: PERDIGUIER, AGRICOL - Mémoires d'un compagnon
01809: PEREZ, JISCHOF LEJB - Jüdische Geschichten
10319: PERHAM, MARGERY - Colonial sequence 1930 to 1949. A chronological commentary upon British colonial policy especially in Africa
06071: PERKS, W.A.G - Zes eeuwen molens in Utrecht
18068: PERMEKE - Constant Permeke tekeningen
17966: PERRAULT, GILLES - Jour J à Utah-Beach
16732: PERRE, RUDOLF VAN DE - Het land van de wortelstok. Over de poëzie van Anton van Wilderode
16720: PERRET, PHILIPPE / BARATAUD, ROBIN - Savoir rédiger et présenter son scénario
11856: PERRIE, YVONNE / RADES, THOMAS - Fasttrack. Pharmaceutics-Drug Delivery and Targeting
09466: PERROCHON, HENRI - Portraits et silhouettes du passé Vaudois
05535: PERRON, E. DU (DAMENGESTELD DOO) - De muze van Jan Companjie. Overzichtelike verzameling van Nederlands-Oostindiese Belletrie uit de Companjiestijd (1600 - 1780)
06925: PERRON, E. DU - Indies memorandum
17646: PERRON, E. DU - De grote stilte
15397: SAINT-JOHN PERSE - Chronique
15398: SAINT-JOHN PERSE - Éloges
10806: PERTHUIS, GÉRARD - Le beau Danube Blue de ses sources à son delta
01616: [PERZIE] - 7000 jaar Perzische kunst
11515: PESTMAN, IR. J.H - Vormgeving in hout van ligger tot schaaldak
15470: ELDERING, PETER...ET AL - "Gelukkig in Gods naam". het leven in verleden en heden van de St.- Willibrordusparochie te Wassenaar
13850: MIELECH, GRAZYNA / STUT, PETER... ET AL - 1 : 1. Drie architectuurprojecten
15690: LEMESURIER. PETER - Het boek Armageddon. De vervulling van de Messiaanse profetieën
15116: BLOKHUIS, PETER EN SILLEVIS, JOHN (INLEIDING) - Peter Blokhuis. Schilderijen en tekeningen
07233: SCHOPPERT, PETER WITH THE COLLLABORATION OF DAMAIS, SOEDARMADJI - Java Style
17146: PETERS, PHILIP - Gamal Ez. Earth of glass
03085: PETERS, ARJA - De olijke tweeling en tante Freda
17872: PETERS, PHILIP; BAER, HARRY; SORGDRAGER, TACO - Frank Halmans Immanuel Klein
12933: PETERS, TOM - Thriving on chaos. Handbook for a management revolution
11870: PETERS, C.H - Oud Groningen. Stad & lande. Oldambt. De stad in aanleg, ontwikkeling, verdedigingswerken, openbare gebouwen, enz. Stad en Landen, kerken, kloosters, torens, arbeiderswoningen, boerderijen, burchten en woningbouw
16682: PETERS, C.J - Tiel omstreeks 1900
18183: PETERS, PHILIP - Beelden/sculptures
17859: PETERS, C.H - kort geschiedkundig overzicht van het paleis "Het Loo"met bijbehorend park
18077: PETERS, PHILIP - Jaroslaw Koslowski 1993. Personal files
15184: PETERS,C.SS.R., PROF J - Wittem van rijk verleden naar levend heden
14262: PETILLON, WILLY - De pastoriekinderen
06634: PETISKA, EDUARD - Der Golem. Jüdische Märchen und Legenden aus dem alten Prag
08053: PETIT, EDMOND - Les grandes heures de l'aviation
00862: PETIT, LÉON - Duivenkweek en duivensport. Lessen uit 50 jaar ervaring met postduiven
05974: PETIT, LÉON - Duivenkweek en duivensport. Lessen uit 50 jaar ervaring met postduiven
16119: FAILLOT, PETRA ET PATRICE - Eurosport Guide . L'encyclopédie du sport. Spécial an 2000. Un siècle de sport
06100: PETRIE, CHARLES - Philip II of Spain
18076: PETTER, NICOLAES - Klare onderrichtinge der voortreffelijcke worstel-konst, verhandelende hoemen in alle voorvallen van twist in handtgemeenschap, sich kan hoeden: en alle aengrepen, borst-stooten, vuyst-slagen &c. versetten. Seer nut en voordeeligh tegens alle slaensiecke
05314: PETTERSON, HANS - Met de Albatros op diepzee-expeditie
12220: PEURSEM, MR. J.H. VAN - President Mazaryk
08334: PEURSEN, DR. C.A. VAN - Korte inleiding in de existentiephilosophie
11328: PEYRÉ, JOSEPH - Guadalquivir
09574: PEYRÉ, JOSEPH - Proie des ombres
07573: PEYREFITTE, ALAIN - Quand la Chine s'éveillera... ... le monde tremblera. Regards sur la voie Chinoise
10629: PEYTON, GREEN - 5,000 Miles towards Tokyo
08033: PFANDL, LUDWIG - Philipp II Gemälde eines Lebens und einer Zeit
07517: PFAUNDLER, WOLFGANG (DARGESTELLT VON) - Bauten und Pläne des Architecten Hubert Prachensky
07124: PFEIFER, F - Zwolle een palet van stad en landschap. Twee wandelingen in en vijf fietstochten rond de stad
18522: PFEIFFER, GÜNTHER - 100 Jahre Steiff Teddybären
12596: PFENNINGSTORFF, FRITZ (BEARBEITET VON) - Unser Hausgeflügel Teil I: Das Grossgeflügel. I:Rassenkunde. II: Haltung, Plege, Zucht und Verwertung des Geflügels
17184: JONG, PHILIP EN LENIE - Retour Auschwitz. De dagboeknotities van Philip en Lenie de Jong over hun repatriëring uit Auschwitz en Liebau in 1945
07136: PHILIPPONA, C.H.M - Van zeilkano tot oceaanjacht. Geschiedenis, theorie en praktijk van het zeilen
06461: PHILIPPOVICH, EUGEN VON - Kuriositäten Antiquitäten
01948: PHILIPPOVICH, DR. EUGEN VON - Grundriss der politischen Oekonomie
11070: PHILIPS, MARIANNE - De jacht op den vlinder
18227: PHILIPSE, C.; HUYSMAN-GRIEP, L.N.; BOS, H.; ALLLEWIJN, M.A.; VERBEEK, W.A - Gedenkboek van de watersnood in Oost-Zuid-Beveland anno 1953
06104: PHILLIMORE, CATHERINE MARY - The King's Namesake. A tale of Carisbrook Castle
13108: RENIERS-PHILLIPPOT, ANNIE - Jean Bilquin. Naar de gestalte
13174: PHILLIPS, WENDELL - Kataba + Saba. Entdeckung der verschollenen Königreiche an den biblischen Gewürzstrassen Arabiens
07140: PHILLIPS, BOB - KC8 Burma
06941: PHILLIPS, J.B - The gospels translated into modern English
17602: LUCAS PHILLIPS, C.E - Alamein... Van veldmaarschalk tot frontsoldaat
02719: PHILLIPS, DR. GRAHAM - The search for the grail
05129: KRONHAUSEN, DRS. PHYLLIS AND EBERHARD - The international museum of Erotic Art. Catalog
10717: PIAZZA, FRANCA (BEARBEITET VON) - Mit Goethe vom Gardasee bis nach Sizilien
01726: PIAZZINI, GUY - Expeditie Apokajan. Naar Waranen en Dajaks
10150: PICA, AGNOLDOMENICO - Piastrelle Italiane. Carreaux Italiens - Italian majolica tile - Italienische Fliessen
11075: PICCARD, JACQUES - Zeven mijlen onderzee. De geschiedenis van de bathyskaaf 'Trieste"
03251: PICCARD, MME MARGUERITE - Les nouvelles histoires de Maman
17501: PICON, DANIEL - Cadrans solaires. Construction / decoration
07672: PIECHOROWSKI, A - Der Untergang der jüdischen Gemeinde Nordhorn
13826: PIEKALKIEWICZ, JANUSZ - Arnheim 1944, Deutschlands letzter Sieg
13825: PIEKALKIEWICZ, JANUSZ - Seekrieg 1939 - 1945
15696: RESTANY, PIERRE ...ET AL - Concha Benedito
15050: HUYSKENS, PIERRE...ET AL (REDACTIE) - Klaverblad. Ad Menken. Een terugblik op toekomstgericht ondernemen. Speciale editie ter gelegenheid van het afscheid van Ad Menken
04779: PIERRE, BERNARD - Een verovering op de Himalaya
07294: PIERSMA, HINKE (RED.) - Mensenheugenis. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Getuigenissen
17629: PIERSMA, HINKE (RED.) - Doodstraf op termijn. Nederlandse Nacht und Nebel-gevangenen in kamp Natzweiler
14643: BLANKERS, PIET ...ET AL - Water en vuur. Schrijvers over de Peel
05493: PIETERS, P. JR - De Toover-teekens onzer taal of de okkulte grondslag van ons alfabet
07638: PIETERSON, MAARTEN (REDACTIE) - "Grondbetreders". Beelden / installaties / objecten
09300: PIETRO, FILIPPO DI (TESTO DI) - I Mosaici. La Capella Palatina di Palermo
12528: PIJPER, WILLEM - De quintencirkel. Opstellen over muziek
07615: PIJPERS, JOS / ROZESTRATEN, HENK,/ WERELD, HANS VAN DER - De Bonifatiuskerk te Alphen aan den Rijn. Foto's en feiten bij het eeuwfeest van een monument
10572: PILGER, NICO - Willemstad toen en nu. Een terugblik naar het begin der 20ste eeuw in woord en beeld
14976: PILLECYN, FILIP DE - Schaduwen
11083: PILLECYN, FILIP DE - Hans van Malmedy
09518: PILOTAZ, PAUL - Combat avec l'homme
09600: PILOTAZ, PAUL - La part de ciel
17760: PILZER, PAUL ZANE - The new wellness revolution. How to make a fortune in the next trillion dollar industry
16721: PINEL, VINCENT - Le montage, l'espace et le temps du film
17936: PINHEY, ELLIOT - Emperor Moths of South and South Central Africa
17613: ASSCHER-PINKHOF, CLARA - Tirtsa
12849: PINON, PIERRE - L'Hospice de Charenton. Temple de la raison ou folie de l'archeologie The Charenton Hospital. Temple of reason or archeological folly
03736: PINTO, LUITENANT-KOLONEL ORESTE - Spionage contra spionage
01045: PINXTEREN, JOHANNES; ANDREAS CHRISTIANUS VAN - Onderzoekingen over de analyse van kinabast en het daaruit bereide vloeibare extract
04680: PIRCHAN, EMIL - Die lachende Maske. Bühnenwitze und -blitze
00839: PITLO, DR. R.W - Een vergeten beschaving. Het rijk der Groot-Mogols in Voor-Indië in de 16de en 17de eeuw
16419: PITLO, MR. A - De zeventiende en achttiende eeuwsche notarisboeken en wat zij ons omtrent ons oude notariaat leeren
09803: PITTIER, JACQUES-MICHEL - The musician and the man. Portrait of Victor Desarens 1908 - 1986
12366: PIUMINI, ROBERTO - Het goud van de papagayo
15704: PLANTEMA, GERARD - Nijmegen'40'45
13190: PLANTENGA, J.H - L'architecture religieuse dans l'ancien duché de Brabant depuis le règne des archiducs jusqu'au gouvernement Autrichien (1598 - 1713)
17210: PLAS, MARINUS VAN DER - Vissersbloed
17927: PLAS, JAN VAN DER (VERTELD EN GEILLUSTREERD DOOR) - Oude Katwijkers op de kiek
13889: PLAS, JAN VAN DER (VERTELD EN GEILLUSTREERD DOOR) - Uit Rijnsburgs oude schoenendoos deel 1
13604: PLAS, JAN VAN DER (VERTELD EN GEILLUSTREERD DOOR) - En de Katwijkse vloot voer uit...
12990: PLAS, JAN VAN DER (VERTELD EN GEILLUSTREERD DOOR) - Oude Katwijkers op de kiek deel 2
17379: PLAS, JAN VAN DER - Tusse Wurref en Overrijn
16788: PLAS, WIL VAN DER - Katwijkse klederdrachten 1800 - 1985
15940: PLAS, W. VAN DER (SAMENSTELLING) - Opdat de geschiedenis niet verloren gaat. 25 jaar geschiedenis Katholiek Vrouwengilde, uitgegeven bij de viering van het 75 jarig bestaan
02613: PLAS, MICHEL VAN DER - De Schelp
09361: PLAS, MICHEL VAN DER - Korte metten
16443: PLAS, JAN VAN DER (VERTELD EN GEILLUSTREERD DOOR) - Oude Katwijkers en het ABC
18570: PLAS, MICHEL VAN DER - Vader Thijm. Biografie van een koopman-schrijver
17236: PLAS, JAN VAN DER - Groeten uit Katwijk
17928: PLAS, JAN VAN DER (VERTELD EN GEILLUSTREERD DOOR) - Herinneringen aan het oude Katwijk deel 1
17929: PLAS, JAN VAN DER - Oude Katwijkers herleven
17720: PLASMAN, SR. A.H. (BIJEENGEBRACHT EN VERZAMELD DOOR) - Kaatje Plak uit Tienhoven. De belevenissen van de familie Plak in de jaren 1860 - 1900
02135: PLASSCHE, IR. A.W. VAN DE - De Fruitteelt in Amerika
07653: PLATON, NICOLAS - Crete
11842: PLAZY, GILLES (PRÉFACE) - Ferdinand Kulmer l'oeuvre 1975 - 1983
18571: PLEIJERS, G (SAMENSTELLING) - Gids voor monumentaal Noorbeek
04806: PLESSEN, ELISABETH - Mitteilung an den Adel
12902: PLOEG, RICK VAN DER - De economie heeft geen ziel
09617: PLOEG, RANI VAN DER / ZINKSTOK, RUTH - Wij zijn allen werklieden. De opkomst van de moderne arbeidsmoraal in Nederland in de negentiende eeuw
08022: PLOEG, W.H. VAN DER - Twee eeuwen Stadskanaal
18132: PLOMP, J.A.B - De theeonderneming. Schets van werk en leven van een theeplanter in Indië/Indonesië voor en na de oorlog
02402: PLUKKER, J.TH - De chirurgische behandeling van het oesophaguscardiacarcinoom in het bijzonder volgens de akiyama-methode
18280: PLUNKETT, KITTY - Memphis a pictorial history
05992: PODHAJSKY, ALOIS - Ein Leben für die Lipizzaner
14136: PODLECH, ADALBERT - Abaelard und Heloisa oder die Theologie der Liebe
15707: KOEMAN-POEL, GEESKE S - Weesper molens. Weesp, Wind, Wieken, Werk
10738: POEL, P.J. TE - Vier eeuwen...Arnhems wel en wee...weerspiegeld in zilver
10312: POEL, IEME VAN DER (TEXTES CHOISIS ET PRÉSENTÉS PAR) - Congo-Océan: Un chemin de fer colonial controversé Tome 1 et 2
00786: POEL, DR. J.M.G. VAN DER - Heren en boeren. Een studie over de commissiën van landbouw (1805 - 1851)
02131: POEL, D.C. VAN DER (SAMENST.) - Economische encyclopedie
17999: POESJKIN, ALEXANDER - De moor van Peter den Groote
01354: POEZE, HARRY A (RED. BEWERK.) - Omzwervingen. Klassieke teksten over Indonesië uit Oost en West
15147: POGNON, EDMOND - De Gaulle et l'histoire de France. Trente ans éclairés par vingt siècles
07336: POHL, DR. KARL WILHELM / ZIPF-POHL, DR., ANGELA ( HRSG.) - Hommage à Yehudi Menuhin. Festschrift zum 70. Geburtstag am 22. April 1986
03560: POHLE, DR. L - Kapitalismus und Sozialismus. Betrachtungen über die Grundlagen der gegenwärtigen Wirtschaftsordnung sowie die Voraussetzungen und Folgen des Sozialismus
09044: POINTL, FRANS - Het Albanese wonderkind
03557: POL, DR. W.H. VAN DE - Het wereld protestantisme
04452: POL, C. VAN DER - Het kloosterwezen in Nederland (korte aantekeningen)
09308: POL, BERT - Onder de klokketoren. Uit de geschiedenis van een Veluws stadje
00436: POL, H.H.J.V.D. M.M.V. LAMBOOY, D.J - Wat is.... Van wie is.... Wat doet het.... Algemeen Nederlandsch Persbureau A.N.P.
15493: POLA, ALEXANDER (TEKSTEN) - Hoe groen is mijn Haagje... Een kleurrijk fotoboek over het Haags groen
07767: POLAK, G.L. (GEHEEL HERZIEN DOOR S. POONS) - Gebeden der Israëlieten voor het geheele jaar met Nederlandsche gebruiksaanwijzing
08301: POLAK, G.I - Voordracht voor de beide eerste avonden van het Paaschfeest met aanwijzing der voorschriften en gebruiken in de Nederlandsche taal
05337: POLDER, RUDI - Dingen. Gedichten
17093: POLEY, HANS - Ten Boom, à Dieu. Terug naar 'de Schuilplaats'
06558: POLIS, HAROLD (SAMENGESTELD DOOR) - Uren na middernacht. verhalen over slapeloosheid
17530: POLL, ROELAND M. VAN - Fiancieel woordenboek. 4500 Verklaringen van financiële en economische begrippen
13047: POLL, MAX VAN - Frankrijks nederlaag
02828: POLL, HARRY - Van dorpssmidse tot grootbedrijf. Gedenkboek N.V. Oda-Staalwerk v.h. H.J. van de Kamp. St. Oedenrode
05275: POLLAKOWNA, JOANNA - Malarstwo Polskie, Miedzy Wojnami 1918 - 1939
05656: POLLAY, HEINZ - ABC voor de paardesport. Handboek voor beginners en gevorderden
09406: POLLMANN, T - Woorden, klanken, zinnen, talen. Een inleiding in de taalkunde
17222: POLLMANN, JUDITH - Herrdenken, herinneren, vergeten. Het beleg en ontzet van Leiden in de Gouden Eeuw. 3 Oktoberlezing 2008
02563: POLLOG, DR. C.H. / TILGENKAMP, DR. E - Vliegers ontdekken de wereld. Boven polen, zeeën en continenten
03274: POLMAR, NORMAN - Soviet Naval Power, challenge for the 1970s
13010: PON, W.P.H. DU - Terugblik van een pionier
05561: PONNE, W.J. / RINSEMA, T.J (REDACTIE) - Meppel in de twintigste eeuw
14782: MOYA PONS, FRANK - Manual de historia Dominicana
12358: TOMEU PONS - Black tropic. Pictures and drawings. English edition
09203: PONSTEEN, A - Van Noetsele tot Nijverdal
18055: MERLEAU-PONT, JULES - Le chasseur de violons
00264: VIANSSON-PONTÉ, PIERRE - Histoire de la République Gaulliene
09538: VIANSON-PONTÉ, PIERRE - Historie de la République Gaullienne, Tome I, II
01042: POORT, W.A / HOOGVLIET, TH. N.J - Slagschaduwen over Nederland. De geschiedenis van de oorlog van 10 tot en met 28 mei 1940 op Nederlands grondgebied in Europa
13849: POORT, JOHAN - Hendrik Willem Mesdag. Life and work
13833: POORT, JOHAN - Tekenen, een kunst?!
13823: POORT, JOHAN - Hendrik Willem Mesdag 1831 - 1915. Schetsboek 3
11825: POORT, JOHAN - Hendrik Willem Mesdag (1831 - 1915). De schetsen. Oeuvrecatalogus (with English summaries)
16171: POORT, W.A - De droom van de dokter. Hij stond aan de wieg van een badplaats
17601: POORT, JOHAN - Hendrik Willem Mesdag 1831 - 1915. Oeuvrecatalogus in beeld
17628: POORT, JOHAN - Hendrik Willem Mesdag Leben und Werk
18293: POORT, JOHAN - Hendrik Willem Mesdag (1831 - 1915). De schetsen. Oeuvrecatalogus (with English summaries) + Supplement op de Oeuvrecatalogus.
17205: POORT, JOHAN - Hendrik Willem Mesdag 'Artiste peintre à La Haye'
17204: POORT, JOHAN - Hendrik Willem Mesdag. Life and work
03532: POORT, JOHAN - H.W. Mesdag, de Copieboeken of De Wording van de Haagse School
00028: POORTENAAR, JAN - Hollandsche Etsers van de gouden Eeuw
02990: POORTMAN, J(RED.) - Drente. Een handboek voor het kennen van het Drentsche leven in voorbije eeuwen
12050: POORTMAN, J.J - Enkele beschouwingen over theosofie en Christendom
13201: POORTMAN, J - Meppel door de eeuwen heen
06255: DESSEL-POOT, MARIE VAN - Het eiland in de verte
08944: POPHAM, A.E - A handbook to the drawings and water-colours in the department of prints and drawings British Museum
08855: POPKEN, JAN - Intimiteiten. Een cultuursociologisch essay
05341: POPP, HERMANN (HERAUSGEGEBEN VON) - Die Architectur der Barock- und Rokokozeit in Deutschland und der Schweiz
15568: POPPER, KARL R. / ECCLES, JOHN C - The self and its brain
08203: PORCHER, JEAN - Französische Buchmalerei
00462: PORT, KURT - Sexdictatur. Volksverdummung, Volksverführung, Volksvernichtung.
15033: PORTENGEN, DR. ALBERTA J - Primitieve cultuur een en ander uit de vergelijkende volkenkunde
09713: PORTEOUS, NORMAN W (ÜBERSETZT UND ERKLÄRT VON) - Das Buch Daniel. Aus dem Englischen von Walter Beyerlin, Otto Kaiser und Rudolf Walz. (= Das Alte Testament Deutsch, Neues Göttinger Bibelwerk, Teilband 23)
12939: PORTIELJE, DR. A.F.J. - Dieren zien en leren kennen
17257: PORTUGAELS, LILY - Kastelen, burchten en forten langs de Maas
07375: POS, PROF. DR. H.J. (ONDER REDACTIE VAN) - Anti-semitisme en Jodendom. Een bundel studies over een actueel vraagstuk
18057: POS, MARY - Toen de zee over het land kwam
01559: POS, DR. H.J - Keur uit de verspreide geschriften van Dr. H.J. Pos
05456: POST, WIM - De blekersfamilie Bijvoet in Bloemendaal
18310: POST, JOOST VAN DER / DORLEIJN, PETER - 'En wend het roer gezwind...
09168: POSTAL, PAUL M - Cross-over phenomena
09278: POSTAL, PAUL M - Constituent structure: a study of contemporary models of syntactic description
03004: [ARCHIV FÜR DEUTSCHE POSTGESCHICHTE] - Sonderheft Weltpostkongress Hamburg 1984
13106: POSTHUMUS, R - Prieuwcke fen Friesche Rijmmelerije
02899: POSTMA, DR. J.U. (SAMENSTELLING) - Tussen Overbosch & Oosterhoorn
14081: POSTMA, C. (BEWERKT DOOR) - Holland in vroeger tijd, deel I. Algemene inleiding over het gewest Holland en beschrijving van de regeringscolleges en gerechtshoven. Geïllustreerde beschrijving van de steden Dordrecht, Haarlem, Delft met Delftshaven en Leiden;
09340: POSTMAA, CASPER - September van een eeuw of de ondergang van een Haags geslacht
18145: POSTMAA, CASPER; TOMEI, KAREL - De bovenkant van Den Haag / The Hague from the top
04928: POT, COR - Richard Taber, zanger zonder grenzen
18130: POT, G.P.M - Arm Leiden. Levensstandaard, bedeling en bedeelden 1750 - 1854
16980: POTGIETER, E.J - Eens dichters vriendschap
02375: POTTECHER, FRÉDÉRIC - Le procès de la defaite. Riom Fevrier-Avril 1942
10414: POTTER, E.B. (EDITOR) - The United States and world power
07382: POTTER, E.B. / NIMITZ, CHESTER W (EDITED BY) - `The great sea war. The story of naval action in World War II
08300: POTTER, MARY KNIGHT - Love in art
06301: POULSEN, VAGN - Griechische Vasen und Bauten
02911: POURTALES, GUY DE - Der blaue Klang. Friedrich Chopins Leben
08155: POURTALES, GUY DE - Chopin ou le poète
17048: POWELL, ANTHONY - Een dans op muziek van de tijd, deel I, II, III, IV (alles wat is verschenen)
04150: POWELL, ROBERT - Is God verantwoordelijk? 24 heldere essays over de mens en wat hij is
00389: POWELL, A.W.B - Native Animals of New Zealand
17213: POZHARSKAYA, MILITSA / VOLODINA, TATIANA - The art of the ballets Russes. The Russian seasons in Paris 1908 - 19
06056: PRAAG, DR. J.P. VAN - Paranormale identiteit. leven na de dood, reïncarnatie, spiritisme, bezetenheid, individuatie
06057: PRAAG, DR. J.P. VAN - Paranormale manifestaties. Apporten, duplicaten, magische afstandswerking, cultusobjecten, vliegende schotels
06058: PRAAG, DR. J.P. VAN - Paranormale lichamelijkheid. Paranormale zintuigen en organen, astraal lichaam, materialisaties, meta-seksualtiteit
08530: PRAAG, SIEGFRIED E. VAN - La châtelaine
07671: PRAAG, SIEGFRIED E. VAN - De hebreeuwse lichtekooi
05940: PRAAG, DR. J.P. VAN - Paranormaal bewustzijn. Hypnose, trance, extase, samadhi, satori
04705: PRAAG, SIEGFRIED E. VAN - De oude Darsjan. Over Jodenbuurten en joodse buurten
07370: PRAAG, SIEGFRIED E. VAN - De hartstochtelijkheid der ziel
05932: PRAAG, PROF. H. VAN - Parapsychologie en evolutie. Nieuwe fases in de evolutie, de macht over het lichaam, over de emoties en over seksualiteit, kosmische evolutie
07989: PRAAG, SIEGFRIED E. VAN - Een sprookje op aarde. Ik dwaalde in een dieren-kolonie
07990: PRAAG, SIEGFRIED E. VAN - Een vrouw van tact
02352: PRAAG, S. VAN - Onrust op Java. De jeugd van Dipanegara. Een historisch-literaire studie
13507: PRAAMSMA, DR. L - De kerk van alle tijden. Verkenningen in het landschaqp van de kerkgeschiedenis
10203: PRAAMSMA, DR. L - Calvijn
16100: BAKTIVEDANTA SWAMI PRABHUPADA, A.. C - The sience of self-realization
17040: PRAD, S. BENJAMIN / NEGHANDHI, ANANT R - Managerialism for economic development
00836: STRAATEN O. PRAEM, WERENFRIED VAN - Het witte leven. Geest en gestalte van Tongerloo
10089: STRAATEN O. PRAEM, WERENFRIED VAN - Ze noemen mij spekpater
18741: PRANGE, PETER - De Strauss-dynastie
11921: PRANOTO, SUHARTO W - Serpihan Budaya Feodal
12764: PRAT, ENRIC / VILA PEP - Mil anys de llengua i literatura Catalanes al Rossello
07906: PRAUNHEIM, ROSA VON - Sex und Karriere
00320: PRAWDIN, MICHAEL - Tschingis-Chan und seine Erbe
02620: PRESBER, RUDOLF - Der Tisch des Kapitäns
09809: PRESCOTT, WILLIAM H - History of the reign of Philip the Second king of Spain , vol. I, II, III (in one hard cover)
02358: PRESCOTT, WILLIAM H - Die Eroberung von Peru. Kultur und Untergang der Inkas
17128: PRESSLER, MIRJAM - Malka Mai
18008: PRESTON, PAUL - Las tres Españas del 36
18010: PRESTON, PAUL - Franco "Caudillo de España"
17631: PRESTON, C.E - Power to the fleet. The history of British Marine Gas Turbines
04826: PRÉVERT, JACQUES /FRANCOIS, ANDRÉ - Lettre des Iles Baladar
17071: PRÉVERT, JACQUES - Vignette pour les vignerons
06835: PREZ, FRANS DE - Sonnetten
14975: PRESTON PRICE, A - The last kilometer. Marching to Victory in Europe with the Big Red One, 1944 - 1945
11817: GRENVELL PRICE, A - White settlers in the tropics
06113: PRICE, ALFRED - Battle of Britain: the hardest day - 18 August 1940
03119: PRIESTLEY, J.B - Droomgestalten
17944: PRIETO, SUSANA; BONINO, ALBERTO (DISENO DEL CATALOGO) - Nora Aslan en el Museo Nacional de Belles Artes
09952: PRIEUR, DOMINIQUE AVEC LA COLLABORATION DE JEAN-MARIE PONTAUT - Agent secrète
07001: PRINCEN, S.B.M - The California Effect in the transatlantic relationship
13661: PRINS, WILLEM / LEEUW VAN WEENEN , RIET DE / LEVIE, LEO - Ben jij ook een Levie? Twee eeuwen familie Levie van 1775 tot 1999
13148: PRINS, J. - Bloemlezing uit zijn gedichten samengesteld door Laurens van der Waals
13113: LEEMANS-PRINS, ELISABETH C.M. (EEN BUNDEL STUDIES O.L.V.) - Zegels en wapens van steden in Zuid-Holland
12981: PRINS, MR. IZAK - De vestiging der Marranen in Noord-Nederland in de zestiende eeuw
17253: PRINS, BAUKJE (RED.) - Superdivers! Alledaagse omgangsvormen in de grootstedelijke samenleving.
06344: WINKLER PRINS, A - Geïllustreerde aardrijksbeschrijving. Landen en volken, koopsteden, zee- en handelshavens der vijf werelddeelen bewerkt ten dienste van den handel, van het onderwijs en van allen, die belang stellen in de kennis der aarde
11556: PRINZ, JOACHIM - Illustrierte Jüdische Geschichte
10119: PROBST, JOHANN, GOTTHILF, AUGUST - Handwerksbarabarei oder Die Geschichte meiner Lehrjahre. Ein Beitrag zur Erziehungsmethode deutscher Handwerker
08516: PROCHASKA, DR. MED. EDUARD - "Bewege dich, du wirst gesund!"
16188: PRONK, BRAM - De pakkentrekkers van de lange deining. 30 Jaar geschiedenis van de Nederlandse hektrawlvisserij
17289: PROOI, JOHN - Rozenburg in oorlogstijd. 1939 - 1945. Mobilisatie, bezetting en bevrijding
02778: STERCK-PROOT, JO M - Haarlems oudste tijden. Een vroeg-middeleeuwsch stadsbeeld
01104: PROP, G - De historie van het oude Gelre onder eigen vorsten (tot 1543)
07786: PROVENCE, MARCEL - Nouvelle histoire du santon
17180: PROVOOST, ANNE - De arkvaarders
12675: PRYDE, DUNCAN - Nunaga. Ten years among the Eskimo's
00664: PRYDE, DUNCAN - Nunaga - mijn land. Tien jaar een Eskimo
00455: PSCHYREMBEL, WILKLIBALD - Klinisches Wörterbuch mit klinischen Syndromen
09097: PUCHINGER, DR. G / SCHEPS, DRS. N - Gesprek over de onbekende Kuyper
14414: PUCHINGER, DRS. G - Tilanus vertelde mij zijn leven
10594: PUCHINGER, DRS. G - Is de gereformeerde wereld veranderd?
05556: PUCHINGER, DR. G - Abraham Kuyper. De jonge Kuyper (1837 - 1867)
02622: PUCHINGER, DR. G - Ontmoetingen met buitenlandse politici
01969: PUCHINGER, DR. G (SAMENGESTELD) - Dr. Jelle Zijlstra. Gesprekken en Geschriften
00535: PUCHINGER, DR.G - Hervormd-Gereformeerd: één of gescheiden?
00530: PUCHINGER, DR. G - Polarisatie?
07465: PUCHINGER, DR. G - Ontmoetingen met theologen
06748: PUCHINGER, DR. G - Ontmoetingen met historici
09503: PUFENDORF, LE BARON DE - Les devoirs de l'homme et du citoien tels qu'ils lui sont prescrits par la loi naturelle
08673: PUI, G.M. DU - De geschiedenis van de bouw en restauratie van de Waalse kerk aan het Noordeinde te Den Haag (in dit stuk is de visie van de architect, ir J. Roos van het architectenbureau Braaksma & Roos verwerkt)
15322: PULLE, PROF. DR. A - Naar het sneeuwgebergte van Nieuw-Guinea met de derde Nederlandse expeditie
00454: PUNTSCH, EBERHARD - Zitatenhandbuch
10080: PUOTINEN, C.J - The retrograde Mercury workbook
12697: PURUCKER, G. DE - Levensvragen in het licht der esoterische wijsheid
06123: PUSCHKIN, ALEXANDER - Pique Dame
04053: PUSCHKIN, ALEXANDER - Pique-Dame. Novelle
16585: PUSEN, HANS - Kostbarkeiten aus Kirchen und Klöstern Niedersachsens
17935: PUT, ROOS VAN - Mark van Overeem. schilderijen / paintings 2006
09022: PUTTER, HARRY - van Langstraat tot Nieuwegein
01079: PUTTKAMER, J. VON - Per auto de wereld rond
03145: PÜTTMANN, FRANCINE / BLOK, HANNA/ HOOGEWOUD, F.J./ D, JISGAK (REDACTIE). - Markante Nederlandse zionisten
09454: PUVIMANASINGHE, SHYAMI FERNANDO - Foreign investment, human rights and the environment. A perspective from South Asia on the role of Public International Law for Development
13337: PUYVELDE, LEO VAN - Rubens
04085: PUZO, MARIO - Na elke bocht ontdek je wat
01044: REGTEREN ALTENA, I.Q EN ANDEREN - Wybrand Hendriks 1744-1831 Keuze uit zijn schilderijen en tekeningen
01889: QUERIDO, IS - De Oude Waereld. Het land van Zarathustra. Romantisch epos uit oud-Perzië benevens het boek der toelichtingen
17866: QUISPEL, GILLES (UIT HET KOPTISCH VERTAALD EN TOEGELICHT DOOR) - Het Evangelie van Thomas
07020: WALSUM-QUISPEL, J.M. VAN - Twee ambtswoningen. Burgemeestersvrouw in Delft en Rotterdam
15160: QUITE, PIET / WOELDEREN, HELENE / KOPPEN, P.L. - Flesselingen
15986: QUOIDBACH, TH - Le Christ cet inconnu. Le vraie figure du Christ d'après les dernières découvertes archéologiques et les plus récentes études exégétiques, philologiques et littéraires Tome 1 et 2
00802: BODDEKE C.S.S.R., PROF. H - Jeruzalem-Antiochië. De prediking van Petrus
13235: .FUCHS, R... ET AL - Karel Appel. Sculptures without a hero
10988: FORREY, MGR. R ET AUTRES - La tradition sacerdotale
06410: ROBERTSON ED. C.J.R - Birds in New Zealand
18479: MULLER, E.R. ... EN ANDEREN - Trends in terrorisme
16916: ANDERSON, COMMANDER WILLIAM R. WITH BLAIR JR, CLAY - Nautilus 90 North
12437: RAAB, REGGI - Die weissen Bälle
03802: RAABE, WILHELM - Abu Telfan oder die heimkehr vom Mondgebirge
04317: RAABE, WILHELM - Der Hungerpastor
14256: RAAIJ, STEFAN VAN / SPIES, PAUL - The Royal Progress of William & Mary
18205: RAAK, CEES VAN M.M.V. PEETERS, RONALD - Stadslezen. Teksten op straat in Tilburg
13558: RAALTE, FRITS VAN / RADEMAKER, DR. L.A - De tuin der geheimenissen. Uit de occulte wereld
17450: RAALTE, DR. E. VAN - De geschiedenis van de opening der Staten Generaal van 1814 tot 1952
03373: RAALTE, DR. E. VAN (INLEIDING EN ANNOTATIES) - Troonredes, openingsredes, inhuldigingsredes 1814 - 1963
18523: RAALTE, MR. F. VAN (OUD-AMBASSADEUR) - De wereld als werkplaats
02982: RAAS, P.S.G - De kerk van de Nederlands Hervormde Gemeente te 's-Heerenhoek 1672 - 1985
14004: RABIANT, JEAN, COLLECTION DE BRONZES APPARTENANT A M. - Bronzes pour meubles anciens. Style Louis XVI
08323: RABINOWITZ, RABBI L - Soldiers form Judaea. Palestinian Jewish Units in the Middle East 1941-1943
12247: RACHELS, JAMES - Leven en sterven. Over euthanasie en ethiek
13493: RACINSKAITE, JURATE - Raganyciu burtai... - Little Witche' Sorcery / Susitiko dva raganytes - Two little witches met...
12785: RADFORD, ANDREW - Transformational grammar. A first course
17039: RADSPIELER, TONY - The ethnic German refugee in Austria 1945 to 1954
16717: RAEDT, JAN DE (VERZAMELD DOOR) - Middeleeuwsche geestelijke poëzie
01470: RAES, HUGO - Reizigers in de anti-tijd. Een poging tot verkenning, tot lijfsbehoud
01598: RAES, HUGO - Hemel en dier
10232: RAGHUVANSHI, V.P.S - Indian Society in the eighteenth century
11848: RAGON, MICHEL (INLEIDING) - André François
10610: RAGOZAT, ULRICH - Die Nationalhymnen der Welt. Ein kulturgeschichtliches Lexikon
06788: RAHNER, KARL - Das freie Wort in der Kirche. Die Chancen des Christentums. Zwei Essays
12795: RAINALTER, ERWIN H - Arme schöne Kaiserin. Elisabeth von Österreich
13729: RAINSFORD, F.F. - Memoirs of an accidental airman
09750: SOEHARTO / RAMADHAN, K.H. (CO-AUTEUR) / DWIPAYANA. G. (CO-AUTEUR) - Mijn gedachten, woorden en daden
18246: RAMAKER, WIM (SAMENSTELLIN) - Misschen gaan we de IJssel wel op. Kamper gedichten
04936: RAMAKER, WIM (SAMENSTELLIN) - Als die stad eens ommeviel... Dichters over Amsterdam
10960: RAMBAUD, MARTHE / BOSQUAIN, JEAN CLAUDE - Gonneville sur Mer 1939 - 1940. Canadian Prachute Corps
08023: RAMBLER, OSKAR - Der feige Rassismus. Das Finale der Jüdischen Tragödie in Polen
16575: RAMÉE, LOUISE DE LA - Bimbi. Stories for children
14246: RAMIREZ, DOLOROS / LOPEZ, PILAR, LUQUE, LUIS / ALCALA, LUIS - Dinojuegos
09069: RAMSEY, PAUL - The just war. Force and political responsability
09709: RAMSEY, PAUL - War and the Christian consciense / How shall modern war be conducted justly?
18712: RAMUZ, C.F - la beauté sur la terre
06552: RANDWIJK, H.M. VAN / GROOT, JAN H. DE - In de schaduw van gisteren. Kroniek van het verzet 1940 - 1945
13694: RANKE, PROF. DR. JOHANNES BEWERKT DOOR BECKER, VICTOR - De mensch. Zijne tegenwoordige en praehistorische rassen
04962: RANKE, LEOPOLD VON - Zur Geschichte Deutschlands und Frankreichs im neunzehnten Jahrhundert
04295: RANSOM, JACKIE - Yorkshire terrier
09760: RAPHAEL, CHAIM - A feast of history. The drama of Passover through the ages with a new translation of the Haggadah for use at the Seder
16981: RAPIER, BRIAN - Warplanes return number 2. The IJsselmeer and some of its 1,000 wrecks
08422: RAPP, ALFRED - Das fanatische Jahrhundert. Die grosse Legende von den Glaubenskriegen
06398: RAPPARD, MR. L.R.J. RIDDER VAN - Hoe was het ook weer? Burgemeester voor, tijdens en direct na de bezetting van het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog
15096: RAPPOPORT, CHARLES - Jean Jaurès. De mensch - De denker - De socialist
10237: RAS, J.J - A study in Malay historiography
16686: RASSIN, ERIC - Waarom ik altijd gelijk heb. Over tunnelvisie
08441: RATH, JOHANNES - Das attische Mädchen. Sieben Erzählungen
11487: RATSCHOW, CARL HEINZ - Atheismus im Christentum? Eine Auseinandersetzung mit Ernst Bloch
13514: RATSMA, P - Rotterdam-Zuid in oude ansichten
01177: RAUMER, KURT VON - Ewiger Friede. Friedensrufe und Friedenspläne seit der Renaissance
06815: WINKEL-RAUWS, DR. H - Nederlandsch-Engelsche samenwerking in de Spaansche wateren 1625 - 1627
02825: RAVEN, GERARD / WITTE, AGNES - Focus op Amersfoort. Stadsbeelden van 1900 opnieuw gefotografeerd
06839: RAVENZWAAIJ, G. VAN (ONDER REDACTIE VAN) - Muzikale ommegang
16556: RAVIER,S.J., ANDRÉ - Un prêtre parmi le peuple de Dieu. Le curé d'Ars
16741: RAWIE, JEAN PIERRE - Woelige stof
18656: RAWLINSON, J. GEOFFREY - Creatief denken en brainstormen. Praktische technieken voor het systematisch oplossen van problemen en het genereren van ideeën
02847: RAY, CYRIL (EDITED) - The complete Imbiber. An entertainment
13646: RAY, CYRIL (EDITED) - The new compleat imbiber
08787: RAYNAL, A.J - De familieondernemening
07402: REACTIE - Voortdurend in beweging. Reuniemagazine 23 maart 1996 Kweekschool - KLOS - P.A. -PABO
00709: READER, W.J - Fifty years of Unilever; 1930-1980
01483: READER, W.J - Vijftig jaar Unilever 1930 - 1980
10818: READY, J. LEE - Forgotten Allies. Vol. I: The European Theater; Vol. II: The Asian Theater
15304: TALLEMANT DES REAUX - Les historiettes de Tallemant des Réaux Troisième édition entièrement revue sur le manuscrit original disposé dans un nouvel ordre et précédé d’une notice historique et littéraire inédite sur l’auteur par MM. De Monmerqué et Paulin
04067: RECHE, EMIL - Kisanga. Ein Lebens- und Sittenbild aus der Südsee
03163: RECKMAN, M. / HEYN JR., J. - Voor de persen draaien. Journalisten klappen uit de school.
07955: US DEPARTMENT OF THE INTERIOR / BUREAU OF RECLAMATION - Design of small dams. A water resources technical publication
14021: HAYDEN RECTOR, MARGARET - Alva. That Vanderbilt-Belmont woman. Her story as she might have told it
05458: RED - 1525 - 1925. 400-Jierrich bistean fen Snits as freije keapstêd
04425: [RED.] - Wâldman en wrâldboarger. Tsjibbe Gearts van der Meulen (1824 - 1906)
03634: [RED] - Jaarboek Groningen 1973
15587: REDACTIE - 50 Jaar Algemeen Nederlands Jeugd Verbond . Wij hebben er geen spijt van. Een boek over strijd, actie, vriendschap en solidariteit uit de 50-jarige geschiedenis van het ANJV
15443: REDACTIE - Jaarboek 2004-2005
13593: REDACTION / REDACTIE - la Fondation Maeght au Palais des Beaux Arts / De Fondation Maeght in het Paleis voor Schone Kunsten
12940: REDACTIE - Beeld van Genade. Feestgave voor de Zoete Lieve Vrouwe Van Den Bosch bij gelegenheid van het 125e herdenkingsjaar van de terugkeer van het Genadebeeld
09241: REDACTIE - Tien eeuwen in Rijn en Gouwe
04803: [REDACTIE] - Jaarboek 1976 Geschiedkundige Vereniging Die Haghe
10725: REDACTIE - Jaarboek 2003-2004
15897: REDACTIE - Stadscahiers 1. De transformatie van de naoorlogse stad
15071: COMMISSIE TOT REDACTIE (SAMENGESTELD DOOR) - Geschiedenis van het Amsterdamsch studentenleven 1632 - 1932. Gedenkboek in opdracht van den illustrissimus senatusstudiosorum Amstelodamensium ter gelegenheid van het 300 jarig bestaan der instelling van hooger onderwijs
01929: REDACTIE - Lustrumboek Practische Studie 1894-1949
05723: REDACTIE - Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Jaargang 1995
07084: [REDACTIE] - 75 Jaar Katwijkse Reddings brigade. Een globaal overzicht van de afgelopen 75 jaar over het bestaan en de evenementen van de katwijkse Reddings Brigade
15898: REDACTIE - Jaarboek Cuypersgenootschap, Jaargang 25-29, 2013. Liber amicorum Manfred Bock
09048: REDACTIE - Denkt u dat ik gek ben? Terugblik gericht op de toekomst. 16 jaar Haagse Riagg's
07903: REDACTIE - Jaarboek 1968 Geschiedkundige Vereniging Die Haghe
05030: [REDACTIE] - KNLTB: 100 jaar love en service
07359: REDACTIE - Van tresorier tot thesuarier-generaal. Zes eeuwen financieel beleid in handen van een hoge Nederlandse ambtsdrager
08908: REDACTIE - Veenman's agrarische Winkler Prins. Encyclopedie voor Landbouw, Tuinbouw en Bosbouw
13130: REDACTIECOMMISSIE - Walacria, een kroniek van Walcheren deel 2
11225: REDACTIECOMMISSIE - Het buisboek. De wereld door het oog van de buis
11191: REDACTIECOMMISSIE - Roeien met de riemen
08848: REDACTIECOMMISSIE - 100 Jaar Diepput 1898 - 1998
08150: REDACTIECOMMISSIE - Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij Maasland & Omstreken W.A. 1901 - 1986
10909: COMITÉ DE RÉDACTION - Le dernier galop des Hussards. Historique du 1st. belgian armoured car regiment Régiment blindé "Cavalerie" 16 Décembre 1944 - 8 Mars 1946
08963: COMITÉ INTERNATIONAL DE RÉDACTION - Quadrum XVII, 1964 . Revue Internationale d'Art Moderne / International Magazine of Modern Art / Rivista Internazionale d'Arte Moderne / Internationale Zeitschrift für moderne Kunst
08962: COMITÉ INTERNATIONAL DE RÉDACTION - Quadrum XVI, 1964. Revue Internationale d'Art Moderne / International Magazine of Modern Art / Rivista Internazionale d'Arte Moderne / Internationale Zeitschrift für moderne Kunst
08959: COMITÉ INTERNATIONAL DE RÉDACTION - Quadrum XIII, 1962. Revue Internationale d'Art Moderne / International Magazine of Modern Art / Rivista Internazionale d'Arte Moderne / Internationale Zeitschrift für moderne Kunst
08957: COMITÉ INTERNATIONAL DE RÉDACTION - Quadrum 2. Novembre 1956. Revue Internationale d'Art Moderne / International Magazine of Modern Art / Rivista Internazionale d'Arte Moderne / Internationale Zeitschrift für moderne Kunst
08421: KOMITET REDAKCYJNY - Panstwowa Wyzsza Szkola Sztuk Plastycznych Gdansk 1945 - 1965
09427: REDAKSI - Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje Jilid IX
01932: REDAKTIE - Bij het eeuwfeest der Haarlemmer Rijkskweekschool 1862-1962. Tien jaar Kweekschoolwet 1952-1962
01935: REDAKTIE - De Meesters. Docenten in het jubileumjaar. 300 Jaar Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten 's-Gravenhage 1682-1982
00366: [REDAKTIE] - Te smartelijk treft het aanschouwen
08039: REDAKTION - Moltke Almanach I: Die Herkunft der Mitglieder des Kreisauer Kreises - das biographische und genealogische Bild einer Widerstandsgruppe -
16021: REDEKER, HANS - Anneke Schat
18593: REDEKER, HANS/ KAMPEN, ANTHONY VAN / KOSTER, C.L - Henri ten Holt
08159: REDEKER, HANS - Ein Nichtbürger will ich sein. Erasmus in unser Zeit
09177: REDEKER, HANS / LINDEN, HANS VAN DER / CHAILLOUX, ROGER / KOUWENAAR, GERRIT (GEDICHTEN) - Roger Chailloux
11738: REE, DR. FRANK VAN - Dicht op de huid. Een autobiografie
10451: REED, CHRISTOPHER ROBERT - All the world is here!" The black presence at White City
09894: REED, A.W - Myths and legends of Maoriland
10604: REENS, LIEKE - Facts & Fancies. A history of sorts
01062: REES, WILLIAM - Caerphilly Castle and its place in the annals of Glamorgan
11531: REESKAMP, JAN - Utrecht in oude ansichten
09780: REEVES, JAMES - Arcadian ballads
08682: REGNARD, JEAN-FRANCOIS (1655 - 1709) - Voyage de Flandre et de Hollande commencé le 26 avril 1681
16468: REGT, ALI DE - Arbeidersgezinnen en beschavingsarbeid. Ontwikkelingen in Nederland 1870 - 1940
08553: REHORST, DR. C.M - Elke von Witzleben
07285: REICHERT, JOSUA UNTER MITWIRKUNG VAN NEUWIRTH, KARL - Der Haidholzener Psalter
08054: REID, P.R - The latter days
07553: REID, T.R - The United States of Europe. The new superpower and the end of America supremacy
05746: REID, DENNIS - A concise history of Canadian painting
06491: REIJERS, A.J. / MOERMAN, H.J. (GEZIEN DOOR) - De eilanden Schokland en Urk
09770: REIJN, THEO VAN - Nederlandse beelhouwers van deze tijd
04701: VRIES REILINGH, PROF. DR. H.D. DE - Denemarken, oase in Europa
08520: REIMANN, HANS - Hinter den Kulissen unserer Sprache. Eine Plauderei
18591: REIMANN, WILFRIED - Birkhahnbalz zu dritt. Heitere Jäger- und Hundegeschichten
10794: BIJL-REINDERS, DRS. C.E.M - Museum Henriette Polak Zutphen. Een keuze uit de collectie
01986: REINDERS, JAN SIERT - Bestrijding van klinische paratuberculose bij runderen
10747: REINFELD, FRED - Der Münzkenner
00647: REINFELD, FRED - Münzkatalog von der Antike bis zur Gegenwart
04376: REININK, A.W - Van Johannapolder tot Uithof. Ontstaan en ontwikkeling van een universitaire vestiging
06771: REINKING, WILHELM - Spiel und Form. Werkstattbericht eines Bühnenbildners zum Gestaltwandel der Szene in den zwanziger und dreissiger Jahren
06977: REISCHAUER, ROBERT, KARL - Japan Government-Politics
07333: REISEL, DR. MAX - Het Jodendom in de moderne samenleving. Enige feiten typerend voor het jodendom in het licht van de herrezen staat Israel
00791: REISFELD, RANDI - The Bar/Bat Mitzvah survival guide
03793: REISS, JOHANNA - De schuilplaats
00892: REITSMA, S.A - Gedenkboek der Staatsspoor - en Tramwegen in Nederlandsch-Indië, 1875 - 1925
07474: REITSMA, ELLA - Jan Beutener
18483: REITSMA, ELLA (TEKST) / NIEUWENHUIJZEN, KEES (BEELD) (SAMENSTELLING) - Het paradijs in pictogram. Het werk van Dick Bruna
08436: REIWALD, PAUL - De geest der massa. handboek der massapsychologie
08983: REK, J. DE - Pas gisteren. Europa tussen twee wereldoorlogen
08076: REK, J. DE - Pas gisteren. Europa tussen twee wereldoorlogen
03341: REMPLEIN, HEINZ - Die seelische Entwicklung des Menschen im Kindes- und Jugendalter
10616: RÉMY - La résistance française a commencé le 3 septembre 1939
14710: RENARD, HELENE - Voorbij dit leven. Religie en wetenschap over het bestaan na de dood
12402: RENAUD, JEAN - Le mystère du Grand-Socco
16292: RENDERS, HANS - Gevaarlijk drukwerk. Een vrije uitgeverij in oorlogstijd
16982: AARDEWIJN, RENÉE.. EN 55 ANDEREN - Ieder voor zich Adriaan door allen. Portrettentoonstelling met 56 kunstenaars, waarbij ieder een zelfportret en een portret van de galeriehouder heeft gemaakt
17235: RENFREW, COLIN (EDITED BY) - The megalithic monuments of western Europe. The latest evidence presented by nine leading authorities
13498: RENNA, I - Anti-Semitism and the Jewish question
12208: RENNERT, GÜNTHER - Opernarbeit. Inszenierungen 1963 - 1973. Werkstattbericht. Interpreattion. Bilddokumente
15705: RENTENAAR, ROBERT - Vernoemingsnamen. Een onderzoek naar de rol van de vernoeming in de Nederlandse toponomie
11684: RENWICK, GEORGE - War wanderings. A record of war and war travel, 1914- 1916
11433: RESTANY, PIERRE - Street Art. Le second souffle de Karel Appel
11357: REUREKAS, J.F - Kent u ze nog...de Diemenaren
18047: RIEMENS-REURSLAG, J - Het jeugdboek in de loop der eeuwen
06636: REUS, TJERK DE / ZWART, DIRK (REDACTIE) - Laat ons wagen met de hoogste worp. Jan Wit (1914-1980). Liter christelijk literair tijdschrift 1999 - nummer 9
17753: REUSINK, H.J - Leersum, grafheuvels op de Zuilensteinsche Kop
16691: REVEL, JEAN-FRANÇOIS / RICARD, MATTHIEU - Le moine et le philosophe. Le bouddhisme aujourd'hui
17488: MASSÉ, H.J.L.J, REVISED WITH ADDITIONS BY MICHAELIS, RONALD F - The pewter collector. A guide to British pewter, with some reference to foreign work
18498: REELICK, REX... EN ANDEREN - Het Bosch woordenboek
08355: BIRCHER-REY, HEDY - Essen und Wissen. Eine praktische Ernährungskunde
17442: BOIS-REYMOND, EMIL DU - Über die Grenzen des Naturerkennens. Die sieben Welträtsel. Zwei Vorträge
15900: REYNA, FERDINANDO - Ballet door de eeuwen heen
09900: REYNAUD, LOUIS - Le Romantisme. Ses origines anglo-germaniques. Influences étrangères et traditions nationales. Le réveil du génie français.
12754: REYNE, P.C.J. (INLEIDING) - Herman Kruyder
01153: REYNOLDS, P.A - British foreign policy in the inter-war years
04352: RHEENEN, JAN VAN - De poedel
04384: RHEENEN, JAN VAN - De boxer. Portret van een honderas
01741: RHEENEN, JAN VAN - De setter
01738: RHEENEN, JAN VAN - Rottweiler en Sennenhonden
15189: RHIJN, J. VAN - Rotterdam 1940 - 1946. Een fotoreportage uit de jarren 1940 - 1946 / A pictorial story during the years 1940 - 1946
17982: RHODES, ZANDRA; KNIGHT, ANNE - The art of Zandra Rhodes
07332: RIBALOW, HAROLD U - The jew in American sports
12762: RIBES, JEAN - Haut et Moyen Vllespir au fil du temps. Tome 4 antiques paroisses et ermitages. Mille ans de ferveur popupaire
16219: RICE, EMMETT A. / HUTCHINSON, JOHN L. / LEE, MABEL - A brief history of physical education
03539: RICE, VICTOR ARTHUR / ANDREWS, FREDERICK NEWCOMB - Breeding and improvement of farm animals
11011: RICHAUD, CARDINAL - Dans les chaînes du Christ
18683: RICHTER, ADRIAN LUDWIG - Für fröhliche Kinder. 12 Holzschnitte mit einem Begleitwort und Versen deutscher Dichter
12836: RICHTERS, J.M.P - Lichamelijke opvoeding van het debiele en imbeciele kind
14489: RIDDER, J.G. DE - Geschiedenis en verklaring van de straatnamen in Naaldwijk
14479: RIDDER, LEO DE - Van Lijnbaanweg naar duinpan. Noordwijkse herinneringen
12510: RIDDER, LEO DE - München was Ludwig
10439: RIDDER, DENISE DE - La nuit d'Archangelo
00690: RIDDER, ANDRÉ DE - William Degouve de Nunques
16670: RIDDER, STEF DE - Moe! ... er staat 'n Duitser in de straat! Verhalen van 'n jongen over de oorlog
05185: RIDDER, J.G. DE - De kerkhistorie van het Westland. 400 Jaren Prot6estantisme in het Westland 1566 - 1966
17302: RIDDERBOS, BERNHARD / VEEN, HENK VAN (ONDER REDACTIE VAN) - 'Om iets te weten van de oude meesters' De Vlaamse Primitieven - herontdekking, waardering en onderzoek
05828: RIEMANNS, HUGO - Musik-Lexikon
03710: RIEMENS, WIM / CIJSOUW, KEES - Reimerswaal
12312: RIEMENS, JAAP - Rijssen door de eeuwen heen, deel 1
12412: RIEMERSMA, TR - Bretagne libre!
01672: RIEMKASTEN, FELIX - Der Atem, wie er heilt und hilft!
02938: RIEPLE, MAX - Auf tausend Treppen durchs Tessin
11514: RIESER, WILLY (INLEIDENDE TEKST) - Miep de Leeuwe. Landschappen
15415: RIESS, CURT (EDITED BY) - They were there. The story of World War II and how it came about. By America's foremost correspondents
13261: RIET, MARLIES VAN DER (RESEARCH EN SAMENSTELLING) - De Haag, de stad, de mensen. Een geschiedenis in 18 portretfoto's
18494: RIET, J. VAN - Zwemmend redden. Practische handleiding om zwemmend redden te leeren
07736: RIETSCHOTEN, HENDRIK JOOST VAN - De variatiebreedte van de Joodse identiteit. Een inventarisatie van meningen
04428: RIEWERTS, BRAR V - Die Stadt Husum in Geschichte und Gegenwart
12501: RIHS, WERNER - Le manuscrit de Montsegur
02178: RIJCKEVORSEL, MICAELA E VAN / BOGGARDS, PIET - Marion van Nieuwpoort
02612: RIJDES, B - Ramth sech partunal. Een Etruskische fantasie
05747: RIJDT, R.J.A. TE - Een generaal tekent Nederland. Biografie en catalogus van het Nederlandse werk van Otto Howen 1774 - 1848
17960: RIJK, TIMO DE - De Haagse stijl. Art deco in Nederland
04056: RIJKEBOER, WIM / JONKER, JOHAN / GHIJSELS, JOHAN - Enschede, daar zijn ze mee bezig
17226: RIJKEN, HENK - De Leidse lustwarande. Geschiedenis van de tuinkunst op kastelen en buitenplaatsen rond Leiden 1600 - 1800
15542: RIJKHOEK, J - Het eiland IJsselmonde zoals het was 1900 - 1940
17139: RIJKSEN, MR. A.A.J - Gespiegeld in kerkeglas. Hollands leed en vreugd in de glasschilderingen van de St. Janskerk te Gouda
04041: RIJN, J.G. VAN / SIEBEN, C - Regionalisme en Oerheidsbelied
07201: L.J.M. RIJNENBERG - Leerboek over paardenkennis ten dienste van het militair onderwijs
10878: RIJNHOUT, BART M - In dienst van hun naaste... Een stuk pilotenhulp in de tweede wereldoorlog
09353: RIJNHOUT, B.M. / MULDER, A.E.C. (REDAKTIE) - 60 jaar busvervoer
04646: RIJNHOUT, BART M - In dienst van hun naaste... Een stuk pilotenhulp in de Tweede Wereldoorlog
00770: RIJNHOUT, BART M - Het mysterie van de L 7788. De lotgevallen van een Engelse bommenwerpen en zijn Tsjechische bemanning 1940/1944
17326: RIJSDIJK, MINK VAN - Angst was mijn gast
17327: RIJSDIJK, MINK VAN - Vlammen aan de horizon
14351: RILEY, D.N - Aerial Archaeology in Britain
04092: RILKE, RAINER MARIA - Das Stundenbuch enthaltend die drei Bücher: Vom moenchischen Leben, Von der Pilgerschaft, Von der Armuth und vom Tode
01879: RILKE, RAINER MARIA - Briefe an eine junge Frau
06122: RILKE, RAINER MARIA - Gedichte
06121: RILKE, RAINER MARIA (ÜBERTRAGEN VON) - Dichtungen des Michelangelo
06118: RILKE, RAINER MARIA - Die Sonette an Orpheus. Geschrieben als ein Grab-Mal für Wera Ouckama Knoop
06115: RILKE, RAINER MARIA (ÜBERTRAGEN VON) - Die vierundzwanzig Sonette der Louïze Labé. Lyonserin - 1555
01853: RILKE, RAINER MARIA - Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke
02386: RINGGREN, HELMER - Israelite Religion
02944: RINGNALDA, ANNIE M - In den grijzen toren
00749: RINKLEFF, MARJAN (RED.) - Romantische liefde. Een droombeeld vereeuwigd
15271: RINSE, DR. J - Ervaringen van een mitrailleur-compagnie. M.C. - II - 28 R.I.
12841: RINSEMA, IR. W.T. / HOUTEN, IR. G.A. VAN (TEKSTREDACTIE) - Landbouwatlas van Nederland
01409: RIORDAN, JAMES - Tales of King Arthur
06736: RIORDAN, THOMAS M.J - The "Shiny 7th" at war. 7th Field Company RE 1939 - 46
03668: RIOUX, JEAN-PIERRE - Die Bonaparte
10530: RIVE, MR. P.F.J - Een rechtsgang door de eeuwen. van Cesarius de Rype naar de Rype Advocatuur b.v.
07117: RIVERAIN, JEAN - Chroniques de l'Argot
09446: RIVERS, ELIZABETH - Out of bondage. Israel
14801: RIVLIN, LT.-COL. GERSHON (EDITED BY) - Israel Defence Army 1948 - 1958. A pictorial review
11580: RIXOORT, CEES VAN - Voorne-Putten op de grens van twee werelden
03387: ROBBEL, LISELOTTE UND HELMUT - Ägyptisches Museum Berlin
10899: ROBBEN, C - Tilburgs Prentebuukske deel VI. 't Vrouwvolk
10898: ROBBEN, C - Tilburgs Prentebuukske deel V
10897: ROBBEN, C - Tilburgs Prentebuukske deel IV
10896: ROBBEN, C - Tilburgs Prentebuukske deel II
13338: ROBBERECHTS, CATEAU...ETAL - America. bruid van de zon. 500 Jaar Latijns-Amerika en de Lage Landen
06215: ROBBERS, HERMAN - Een oude Beiersche Stad
02000: ROBBROECKX, M - Wyckaert
11052: ARON, ROBERT ET AUTRES - Été 1944 La France est libérée
10796: SCHILLING. ROBERT - L'Alsace
08834: ROBERTS, KENNETH - Nordwest-Passage. Roman
01070: ROBERTS, RICHARD - Tales for Jung Folk
17006: ROBERTSON, J.M - The Baconian heresy. A confutation
11996: ROBERTSON, TERENCE - Dieppe. The shame and the glory
02137: ROBERTSON, R.B - Mens en walvis
02544: ROBERTSON, R.B - Mens en Walvis
02182: ROBERTSON, MAX - Wimbledon 1877 - 1977
10783: ROBICHON, JACQUES - The second D-Day
10639: ROBICHON, JACQUES - Le corps expeditionnaire français de Naples à Sienne 1943 / 1944
07145: ROBICHON, JACQUES - Le débarquement de Provence (15 Aout 1944)
18019: ROBICSEK, FRANCIS - A study in Maya art and history: the Mat Symbol
14765: ROBIJNS, RIEN (REDACTIE) - Gorinchem. Dan leeft een stad
06574: ROBINS, WENDY S - Through the eyes of a woman. Bible studies on the experience of women
10053: ROBINSON, JANCIS - Vintage timecharts. The pedigree and performance of fine wines to the year 2000
02651: BOUDENS O.M.I. ROBRECHT - De kerk in Vlaanderen. Momentopnamen
14972: FRISON-ROCHE, R - De grote kloof. Roman van een berggids
02708: RODEMANN, SIGRID / SCHOLKE, HORST - Halberstadt
04721: RODENBURG, C - Verzorging in de sport
16620: RÖDIGER, HANS-BERND /WILKENS, KLAUS - Friesische Kirchen im Jeverland und Harlingerland
17357: DOMINGUEZ-RODRIGO, MANUEL / ALCALA, LUIS / LUQUE, LUIS - Peninj. A research project on human origins (1995 - 2005)
18642: RODRIGUEZ, DOM ABUNDIO / DE LOJENDIO, DOM LUIS-MARIA - Castille Romane 1 et Casteille Romane 2 (2 volumes compl.)
17715: DAENEN, ROEL...ET AL - Coup de ville
02926: ROELANTS, MAURICE - Maria Danneels of Het leven dat wij droomden
13891: ROELFS, JAN - Dagen die je nooit vergeet
13157: ROELFS, JAN (M.M.V. BALK, JAAP TH.) - Het Amsterdams Sinterklaas Boek. Terugblik op activiteiten van gouden ICA
16772: ROOIJ-ROELOFFS, DRS. A.J.A. DE / RIET, DR. A.J.J. VAN 'T - Moeders verleden. Wonderlijke leidingen Gods met mijn moeder. Pieter Roeloffs (1866 - 1946) toegelicht door zijn kleindochter Agien Roeloffs
16106: ROEMER, ASTRID - De achtentwintigste dag. Briefboek
01748: ROESSEL, VAN NOL - B'ons op Gineind
11541: ROESSLER, ARTHUR - Franz Rederer
01334: ROETEMEIJER, MARINUS - De avonturen van Wim Grotegoed
16597: ROETT, RIORDAN - The new Brazil
02972: ROEVEN, MARJO - Hotel Rozebottel. Klopgeesten?
13871: ROGERIUS, ABRAHAM / W. CALAND (UITGEGEVEN DOOR) - De open-deure tot het verborgen heydendom
18241: ROGERS, BRETT; TEUNISSEN, JOSÉ (EINDREDACTIE) - Fabric of fashion
01420: ROGERSON, BARNABY (ED.) - One hundred years of Cottesmore. An anthology: 1894-1994
14852: ROGGE, CARLA - 'T cieraedt van onse stadt. De grote of Sint Laurenskerk te Alkmaar nader bekeken
09024: [ROGGE, DR. H.C.] - Geschiedkundige opstellen uitgegeven ter ere van Dr. H.C. Rogge oud-hoogleeraar in de geschiedenis aan de Amsterdamsche Universiteit
07518: ROGGE, CORNELIUS - ENGELS, P (INTRO) - Cornelius Rogge
16936: ROGGE, IJSBRAND - Dood geen einde. Paranormale stemmen beschrijven een leven na de dood
01466: ROGGENKAMP, C - Van School voor Nijverheid en Zeevaart tot Noorderkweekschool voor de Zeevaart "Abel Tasman" 1856 - 1956
07258: ROGGHÉ, PAUL - Profaan proces
17852: ROGIER, L.J - Evolutie der reclassering. Gedenkschrift bij het vijftigjarig bestaan van de Katholieke Reclassseringsvereniiging op 16 december 1966
13619: ROGIER, L.J - Henri Grégoire en de katholieken van Nederland
01181: ROGIER, JAN - De geschiedschrijver des Rijks an andere socialisten. Politieke portretten 1
12610: ROHAAN, A,J - Verschoven grenzen
05280: ROHDE, ELISABETH - Pergamon, Burgberg und Altar
04154: ROHRBACH, DR. PAUL (EINFÜHRENDER TEXT) - Danzig. 47 Bilder mit einführendem Text
01144: ROHRBACH, PAUL - Amerika und wir. Reisebetrachtungen
15022: GREUP-ROLDANUS, SINI - De kip die kraaide. 'N Zwolse geschiedenis.
13527: GARCIA ROLLAN, MARIANO - Claves de la flora de España (peninsula y Baleares. Pteridofitas - Gimnospermas - Dicotiledoneas Volumen I y II
09883: ROLLAND, ROMAIN - Klaas Breugnon "Volksman leeft nog"
17057: BINSTITUTO DI DEMOGRAFIA DELL'UNIVERSITA DI ROMA - L'Emigrazione dal Bacino Mediterraneo verso l'Europa industrializzata / Emigration from Mediterranean Basin to Industrialised Europe / L'emigration du bassin Mediterraneen vers l'Europe undustrialisée
05655: ROMASZKAN, GREGOR VON - Leren paardrijden. Een studie van het paard en de rijkunst voor beginnelingen en gevorderden
02545: ROMBOUTS, FR. S - Zielkundige begrippen
18644: ROMBURGH, C.P.P. VAN / SPITS, E.K - Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij
15135: ROMEIJN, H.A - Gronden der wisselstroomtechniek. Leerboek ten dienste van het onderwijs in de electrotechniek Deel II
01730: ROMEIN, JAN - In opdracht van de tijd. Tien voordrachten over historische thema's
01731: ROMEIN, JAN - Het onvoltooid verleden. Cultuurhistorische studies
00577: ROMEIN, JAN - In de ban van Prambanan
01717: [ROMEIN, JAN] - Weerklank op het werk van Jan Romein. Liber Amicorum
01719: ROMEIN, JAN - In de hof der historie. Kleine encyclopedie der theoretische geschiedenis
01714: ROMEIN, JAN - Machten van dezen tijd. Overzicht van de voornaamste problemen der hedendaagse internationale politiek,1933-1935
01713: ROMEIN, JAN - Eender en anders. Twaalf nagelaten essays
01162: ROMEIN, JAN / ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE - Ahnherren der holländische Kultur
13796: ROMEIN, DR. J - Beschouwingen over het Nederlandse volkskarakter
01095: ROMEIN, JAN - Tussen vrees en vrijheid. Vijftien historische verhandelingen
01729: ROMEIN, JAN - Oorsprong, voortgang en toekomst van de Nederlandse geest
11834: RÖMER, RUTH - Erinnerungen an Ernst Bloch
18618: RÖMER, RENÉ (ONDER REDACTIE VAN) - Cultureel Mozaïek van de Nederlandse Antillen. Varianten en constanten
04448: ROMIJN, JAAP SAMENGESTELD ONDER REDACTIE VAN) - Hart van Nederland. Een boek over de stad en de provincie Utrecht
18372: ROMIJN, JAAP (CORRESPONDENTIE BIJEENGEBRACHT EN INGELEID DOOR) - Nanne Ottema en zijn kring
01698: ROMULO, COLONEL CARLOS P - I saw the fall of the Philippines
17658: RONA, JUTKA - Wolvenstraat 1974
18689: DOORNEKAMP, RONALD EN OLPHEN, ARIETTA VAN - Wat dunkt u, heb ik een taak? Willem Gehrels en de muzikale opvoeding in Nederland 1932 - 1971
13829: BRAUN-RONSDORF, MARGARETE - Des merveilleuses aux garçonnes. Histoire de l'élégance en Europe de 1789 à 1929
07824: RÖNTGEN, JOACHIM - Muziek is mijn leven
11722: ROOD, N - Ngombe-Nederlands-Frans Woordenboek. Dictionnaire ngombe - néerlandais - français
17996: ROOF, JONATHAN - Wegen naar God. Een studiegids over de leringen van Sathya Say Baba
18742: ROOIJ, N. DE - Utopia gewonnen en verloren. De tragedie vanb Thomas More en Erasmus
10344: ROOIJ, J. DE (RED.) - Variatie en norm in de standaardtaal
11269: ROOIJEN, G. VAN - De duivel trouwde een oude vrouw
14350: ROOK, TONY - Roman baths in Britain
05840: ROOKER, P.M - Enkhuizen - gister is voorbij -
15528: ROOKMAAKER, MR. J - Tolk achter prikkeldraad. Meirei wa meirei da: bevel is bevel
13970: ROOMER, JOOP - De praktijk van de marketing-communicatie. Achtergronden, concepten, teksten en ontwerpen
11493: ROON, GER VAN (HERAUSGEGEBEN VON) - Europäischer Widerstand im Vergleich. Die Internationalen Konferenzen Amsterdam
07425: ROON, GER VAN (HERAUSGEGEBEN VON) - Europäischer Widerstand im Vergleich. Die Internationalen Konferenzen Amsterdam
00004: ROON, GER VAN - Kleine landen in crisistijd. Van Oslostaten tot Benelux, 1930-1940
16567: LEEUW-ROORD, JOKE VAN DER / RIJVEN, GUUS / SMIT, FRANK - Bouwen op Haagse gronden. Zestig jaar wel en wee rond de Haagse Bouwonderneming en het gemeentelijk stedebouwkundig beleid
04491: ROORDA, R.S [ROARDA, R.S.] - De East-Ynjeske Opperkeapman Reijnier van Tzum. In nije samling oer libben en wurk fan in apart man út de 17e ieu
07587: ROOS, JAN DE - Met enige schroom. Pioniers van het lokaal bestuur
10845: M. ROOSENDAAL-SCHOTTE / ROOSENDAAL, A - Van Vogelvangh tot Vogelzang. De geschiedenis van de Kooijboerderij en haar bewoners aan de Zuideindseweg bij Delfgauw 1530 - 1997
17837: ROOSEVELT, DAVID B. M.M.V. MASCETTI, MANUELA DUNN - Grandmère een persoonlijke geschiedenis van Eleanor Roosevelt
09220: ROOY, PIET DE / MARKUS, NICO / MEER, TOM VAN DER / VROOM, WIM - De rode droom. Een eeuw sociaal-democratie in Nederland. Een essay en een beeldverhaal
03156: ROOY, AD VAN / SCHOT, JOHN - Smokkelaars in de lucht / Het raadsel van het nevelmeer
07178: ROOY, MAX VAN (SAMENSTELLING) - Amsterdam en het Beurzenspektakel
05560: ROOY, MAX VAN (SAMENSTELLING) - NRC Handelsblad 1970 / 1980. Een bloemlezing uit de eerste 10 jaar
04747: ROOY, MR. A.J.J. VAN - Nederlandse kerkbouw op een keerpunt
00118: BRENNINKMEYER-DE ROOY, B., (E.A.) - Boeketten uit de Gouden Eeuw/ Bouquets from the golden age
12105: ROOZENBEEK, H - Tilburg als militaire stad
06658: RÖRING, W.G.A.J - Kerkelijk en wereldlijk Twente. Historische schetsen
01941: MARSHALL; ROSAMUND - Duchess Hotspur
12153: ROSE, CHARLIE - Life's a knock-out
14196: ROSELL, JAIME - Toros. Visión gráfica de la fiesta nacional Española / Taureaux, Vision graphique de la fete nationale Espagnole / The bull-fight. Graphic vision of the Spanish National Feast / Der Stierkamp. Illustrierte Darstellung des Spanischen Nationalfestes
16793: ROSEMANN, ERNST / DEMAND, CARLO BEWERKT DOOR BERT PRINSEN-GEERLIGS - Race zonder einde. De geschiedenis van de auto-rensport
04849: ROSEN, ERWIN - Der Deutsche Lausbub in Amerika, Erinnerungen und Eindrücke. 1ter Teil
04850: ROSEN, ERWIN - Der Deutsche Lausbub in Amerika, Erinnerungen und Eindrücke. 2ter Teil
09232: ROSENBAUM, PETER S - The grammar of English predicate complement constructions
09160: ROSENBERG, H.P.R. / VAILLANT, CHRISTIAAN / VALENTIJN, DICK - Architectuurgids Den Haag 1800 - 1940
09320: ROSENBERG, HAROLD - de Kooning
02413: ROSENBUSCH, G. / REEDERS, J.W.A.J - Klinische radiologie - Endoskopie
04144: ROSENDORF, DR. MED. ALEXANDER - Neue Erkenntnisse der Naturheilbehandlung aus fünfzigjähriger Praxis
09949: ROSENMEYER, THOMAS G - The green cabinet. Theocritus and the European pastoral lyric
14203: ROSENTHAL, S.H - Stories of Jewish home life
17308: ROSIER, F.C.M (BESCHREVEN DOOR) IN NAUWE SAMENWERKING MET KOOY, HENK VAN - Mystiek in Nederland. "Zoektochten naar de Romaanse mens ". Een pelgrimstocht naar de Basiliek te Schiedam
13679: ROSIER, F.C.M - Mystiek in België. "Zoektochten naar de Romaanse mens ". Een pelgrimstocht langs gebrandschilderd glas in België
13678: ROSIER, F.C.M - Mystiek in Frankrijk. "Zoektochten naar de Romaanse mens". Deel XVIII " Een pelgrimstocht naar Bourgogne"
13677: ROSIER, F.C.M - Mystiek in Frankrijk. "Zoektochten naar de Romaanse mens". Deel XI "Een pelgrimstocht naar de Elzas"
11306: ROSIER, F.C.M - Mystiek in Frankrijk. "Zoektochten naar de Romaanse mens". Deel VII: "Een pelgrimstocht naar Rouen"
11284: ROSIER, F.C.M - Mystiek in Frankrijk. "Zoektochten naar de Romaanse mens". Deel V: "Een pelgrimstocht naar Chartres"
13492: ROSMALEN, JO VAN - Goud op snee. Boek en tijdschrift in de Lage Landen 1935 - 1985
13357: ROSSE, PROF. HERMAN (EEN ONTWERP VAN) - Plan voor den wederopbouw van de badplaats Scheveningen
10566: ROSSEELS, MARIA - Het woord te voeren past den man
12866: ROSSEM, VINCENT VAN - Stadbouwkunst: de stedelijke ruimte als architectonische opgave. Rob Krier in Den Haag: De Resident
05298: ROSSEM, JAN MARTIN VAN - Colfax. Opgetekende herinneringen van een jonge Nederlandse soldaat in het Amerikaanse leger in 1945 in Duitsland
01689: ROSSEN, M.J.J.G - Het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid in Nederland. Een comparatief onderzoek in Tilburg en Enschede (1900-1925)
01311: KAHN-ROSSI, MANUELA - Itinerari sublimi. Viaggi d'artisti tra il 1750 e il 1850
06537: FORCEVILLE-VAN ROSSUM, JOKE - Mistige morgen, mooie dag
08584: ROSSUM, RIE VAN - De gestolen roos
03906: ROSSUM, RIE VAN - Klein gloria
02660: RÖST, DR. L.C.M (HOOFDRED:) - Groot lexicon van eigennamen
15460: RÖSTHOLM, HANS (FÖRFATTARE) - The Vitlycke rock carvings
17263: ROTH, EUGEN - Das Kind und sein Vater
00644: ROTHE, DR. MED. ERNST - Psychogymnastik
06630: ROTHE, CARL - Die Mutter und die Kaiserin. Briefe der Maria Theresia an Ihre Kinder und Vertraute
06539: ROUBOS, ANJA - Van meisjeswerk tot vrouwenorganisatie. Geschiedenis van de YWCA-Nederland, 1920 - 1989
08943: ROUCHE, MICHEL - Clovis, suivi de vingt et un documents traduits et commentés
11524: ROUFF, MARCEL - Leven & liefde van Dodin-Bouffant fijnproever met recepten bewerkt door maître Zeguers
14192: ROUGEOT, P.-G / VIETTE, P - Guide des papillons nocturnes d'Europe et d'Afrique du Nord Héterocères (partim)
17069: ROUSSEAU, JEAN-JACQUES - Les rêveries du promeneur solitaire
10987: ROUSSET, LT.-COLONEL - L'Armistice de 1871
11188: ROUWELER, HANNIE - Skyline. Gedichten
11539: ROUX, LOUIS - L' Est africain Brittanique. Kenya, Tanganyika, Uganda & Zanzibar . Des grands lacs à Zanzibar.
02187: ROWAAN, HANS - Fort aan de Lek
10712: ROWDON, MARICE - The companion guide to Umbria
18230: ROWELL, GALEN (TEXT AND PHOTOGRAPHS) - Poles apart. Parallel visions of the Arctic and Antarctic
00628: ROWEN, HERBERT H - The low countries in early modern times
06044: ROY, DR. J.J. LE - Natuurkennis van den gezonden mensch. Physiologie voor het gymnastiek-onderwijs
09599: ROY, CLAUDE - Arts sauvages
17115: ROYMANS, FONS - Donkere wolken boven Kempenland. De beschrijving van een roerige periode uit de geschiedenis van de Kempen
16737: ROZANOV, G.L - Hitlers laatste dagen
12168: ROZEMA, MARINA - Een hart danst naar het geluk
16194: ROZENBURG, ROB - Zimbabwe. Huis van steen
05271: RUBENSTEIN, DR. CARIN / SHAVER, DR. PHILLIP - Eenzaamheid. Hoe ontstaat het & wat doe je eraan
01397: RUBI, CHRISTIAN - Papierschnitt, Scherenschnitt, Schablonenschnitt. Ein Anleitungsbuch
18598: RUBI, CHRISTIAN - Scherenschnitte aus hundert Jahren. Johann Jakob Hauswirth, Louyis Saugy und Christian Schwizgebel. Ein Beitrag zur schweizerischen Volkskunstforschung
06853: RUBINSTEIN, RENATE - Jood in Arabië/ Goi in Israël deel 1 (1967) en deel 2 (1969)
07127: RUBINSTEIN, ARTHUR - Erinnerungen, die frühen Jahre
06749: RUBINSTEIN, RENATE - Klein Chinees Woordenboek
10456: RUCK, CALVIN W - The black battalion - 1916 - 1920. Canada's best kept military secret
03641: RÜCKERT, RAINER (RED.) - Schloss Lustheim. Meissener Pozellan-Sammlung Stiftung Ernst Schneider
07856: RUDÉ, GEORGE - Hanoverian London 1714 - 1808. History of London
16712: RUDNICKI, JEAN-MARC - Ecrire un court metrage
04369: RUEGER, CHRISTOPH - Musikinstrument und Dekor. Kostbarkeiten europäischer Kulturgeschichte
17892: RUEGER, CHRISTOPH - Musikinstrument und Dekor. Kostbarkeiten europäischer Kulturgeschichte
02562: RUGE, E. U. P - Nicht nur die Steine sprechen deutsch... Polens Deutsche Ostgebiete
06979: RUIG, ROBERT DE - De seismografen van het sentiment. Drie biografische studies uit de tijd van de Romantiek. Die Seismografen der Empfindung. Drei biographische Studien aus der Zeit der Romantik
01942: RUIJSCH, ERICA - Marjo ontdekt haar roeping
16195: RUITENBEEK, KLAAS (EINDREDACTIE) - Discarding the brush. Schilderen zonder penseel. Gao Qipei (1660 - 1734) and the art of Chinese finger painting - en de Chinese vingerschilderkunst
15718: RUITENBERG, PETER - Streek & Taal West-Friesland met Van Hepscheutens "Schetsen uit het leven van alledag" van Jan van Rijthoven
16157: COOMANS-DE RUITER, L - Borneo orchideeën
11195: RUITER, J. DE - Hoedekenskerke dorp tussen zeedijk en zaaidijk
17719: RUITER, TOON DE - Een leven vol hindernissen...
13158: RUITERS, ELS - Sint. Zijn wonderbaarlijke levensverhaal...
03205: RULAND, BERND - Wernher von Braun Mein Leben für die Raumfahrt.
00606: RULLMANN, DR. J.C - Dr. H. Colijn, een levensschets
05047: RULLMANN, J.C - De Vrije Universiteit. Haar ontstaan en haar bestaan 1880 - 20 october - 1930
04357: RUPERT, DR. M - Het Rijk Gods en de wereld
12198: RÜPPELL, GEORG - Vogelvlucht
10449: RUSCIO, ALAIN (CHOIX DES ARTICLES, CONCEPTION, PRÉSENTATION ET ANNOTATIONS D') - La question coloniale dans l'Humanité 1904 - 2004
08071: RUSSELL, BERTRAND - Satan in de buitenwijk. Mensen op de tweesprong van hun leven
17583: BAREFOOT DOCTOR STEPHEN RUSSELL - Handboek voor stadskrijgers. Supersnelle spiritualiteit voor mensen met een hoog tempo
07505: GLEICHEN-RUSSWURM, ALEXANDER VON (HERAUSGEGEBEN VON) - Epikurs Lehre
04579: RUST, ZAD - Teddy Bare. The last of the Kennedy Clan
01098: RÜTER, DR. A.J.C - De spoorwegstakingen van 1903. Een spiegel der arbeidersbeweging in Nederland
03455: RÜTER, A.J.C - Historische studies over mens en samenleving
10372: RUTHERFORD, JONATHAN - Forever England. Reflections on race, masculinity and empire
18212: RUTTE, GERARD - Sperwer. De vogel is geland. Vijfenzeventig jaar zelfstandig ondernemerschap
02985: RUTTEN, KATHLEEN / RIJSEWIJK, AD VAN - Ik heb tien benen. Gedichten van 34 dichteressen uit 24 landen
13448: RUTTEN, GERARD - Mijn papieren camera. Draaiboek van een leven
13434: RUTTEN, ANDRÉ - Haagse Comedie 40 jaar
17208: VOORT-RUYGROK, M.A.M. VAN DER - Noordwijk in oude ansichten
08103: RUYS, GEENE (SAMENGESTELD DOOR) - Cor Ruys. Acteur, regisseur, toneelleider
17221: RUYS, KEES - De randgebieden. Sumatra, Nias, Jakarta
01491: RUYS, MANU (EN ANDEREN) - Johan Fleerackers. Herinneringen en gedachten
18743: RYAN, CORNELIUS - A bridge too far
00269: RYCHNER, JEAN - La Chanson de Geste. Essai sur l'art épique des jongleurs
12693: RYCKENBORGH, J. VAN - Elementaire wijsbegeerte van het moderne Rozekruis
15382: RYRIE, CHARLIE - De helende krachten van water
18042: WISSES RZN, WABBE (SAMENGESTELD DOOR DEN REDACTEUR) - Bokwerd for ever. Een bloemlezing artikelen uit het weekblad Bokwerder Belang
17797: LUTZ, WALTER S. ET AUTRES - Louis Chervin 1905 - 1969
14579: HAVERMANS-DIKSTAAL, M. M.M.V. HONIG, S EN SCHRAM-VAN GULIK, L - Aangekleed gaat uit. Streekkleding en cultuur in Noord-Holland 1750 - 1900
13209: CONCEPT L.S - Albert Klijn, 1895 - 1981
11031: SVEND OTTO S - Noard-Atlantyske Ferhaelen
07949: H.W.S - Uit en voor het leven. Woorden van troost en bemoediging voor wie het behoeven
17135: BROEKHUIZEN, S...EN ANDEREN - Atlas van de Nederlandse zoogdieren
18073: BLANSJAAR. S... EN ANDEREN - Zeylende in tot Delft
04780: SAALBORN, ARN. (GEKOZEN EN INGELEID DOOR) - Poëzie en proza uit het werk van C.S. Adama van Scheltema
07211: SABARSKY, SERGE (ED.) - Grafica dell'espressionismo tedesco
07205: MOSCATI, SABATINO (COORDINAMENTO) AND OTHERS - I Celti
11601: SABBE, PROF. DR. MARITS (VOORWOORD EN ENKELE WOORDVERKLARINGEN) - Stichtelyck ende vermakelyck proces tusschen dry edellieden, den eersten eenen dronckaert, den tweeden eenen hoereerder, ende den derden eenen speelder (1658)
03579: SABLONIERE, MARGRIT DE - Staphorst. Het levenspatroon van een creatief-traditionele gemeenschap
08915: SABLOWSKI, HEDWIG - Wesseling am Rhein. Strukturen und Reflexe einer jungen Stadt
07103: SACHER, H (VERZAMELD DOOR) - Het Zionisme en de toekomst der Joden. Opstellen van verschillende schrijvers
12519: SACHS, CURT - The history of musical instruments
00409: SACHS, HANS - Drei Fastnachtsspiele
07830: SACY, JACQUES SILVESTRE DE / SIGURET , PHILIPPE / CHRIST, YVAN / ELMAYAN, ALINE / SADOUL, JEAN - Le Marais ses Hôtels ses Eglises
13542: SAGEL, JIM - Tunimas honey
06704: SAILER, ANTON - Menschen und andere Leute. Simpl'eien von Rudolf Kriesch
11497: SAILLARD, L'ABBÉ - Les hommes célèbres du XIX ème siècle & la foi chrétienne - Croyants et convertis
08749: BOEKAN SAJA - Het graf van den mammon. Indische detectiveroman
13907: SALABERREN, RAUL P - Desde lejos...
08947: SALAMAN, MALCOLM C. (REVISED AND ENLARGED BY) - Whitman's print-collector's handbook
04350: SALAMANDER, RACHEL (HERAUSGEGEBEN VON) - Die jüdische Welt von Gestern. 1860 - 1938. Text- und Bild-Zeugnisse aus Mitteleuropa
02350: SOMARRIBA-SALAZAR, JAIME - Les limites entre le Nicaragua et le Honduras
02913: SALLETT, FRIEDRICH VON - Kontraste und Paradoxen
12515: SALOMONS, ANNIE - Eve Lavallière. Van cabaret tot kruis
07165: SALOMONS, ANNIE - Ballingen
08263: SALOMONS, ANNIE - De ongerepte droom. Verzen
07349: SALOMONSON, HERMAN ( MELIS STOKE) - Recrutenschool en andere gevangenisverzen
03525: SALTER, MALCOLM S. / WEINHOLD, WOLF A - Diversification through aquisition. Strategies for creating economic value
07535: SALTET, J.F. (EINDREDACTIE) - Koninklijke Nederlandse Alpen Vereniging 1902-1977. Gebeurtenissen van de laatste 25 jaar
09489: SALVA, VICENTE D - Nouveau dictionnaire Espagnol-Français et Français-Espagnol avec la prononciation figurée dans les deux langues
08286: SALZMANN, WALTER H - Herstel, wederopbouw en Europese samenwerking. D.P. Spierenburg en de buitenlandse economische betrekkingen van Nederland 1945-1952
18402: RÖLING, WIEK SAMENSTELLINBG EN REDACTIE) - Haarlem 750 jaar kunst op straat. Beschouwingen over kunst in de openbare ruimte met een wandel- en fietsroute door Haarlem langs bereldende kunst op straat
12564: WERKGROEP INSLAG: BERTUS BOLK...(AT AL.) SAMENSTELLING - Schering en inslag. Twents-Achterhoekse textiel in 546 foto's
12422: PELEMAY, BERT ALGEMENE SAMENSTELLING EN REDAKTIE) - Het dorp in de kunst / Le village et les arts / Das Dorf in der Kunst / The village in art
11869: ELSEN, DRS. B.J.M )SAMENSTELLING EN REDACTIE) - In dit land van mare en vertelsels... Jubileumboek bij gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van de Algemene Vereniging van Schoolleiders . 16 december 1979 - 16 december 1995
04855: INGEN, KEES VAN / VISSER, JEMKE SAMENSTELLING EN VORMGEVING) - Wat 'n verstand. 125 jaar (R) HBS/RSG 'Simon Vestdijk'
08484: WAGENAAR, AAD SAMENSTELLING EN EINDREDACTIE) - Watersnood 1995
18507: ROOIJ, MARIE JEANNE DE (SAMENSTELLING EN EINDREDACTIE - EDITOR) - Den Haag sculptuur 2003. Modelvrouwen rolmodellen
11647: SAMIVEL - M. Dumollet sur le Mont-Blanc
18673: ADDINK-SAMPLONIUS, M - Hilversum/Laren de gemene heide van Gooiland
00335: SAMPSON, ANTHONY - Anatomy of Britain today
15988: SANCONIE, MAICA - Amor

Next 1000 books from Antiquariaat Parnassos

3/9