Antiquariaat Parnassos
Van Duivenvoordelaan 35, 2241 SN Wassenaar, Nederland Tel. 070 - 5176423 of 06 - 54677529, fax 070 5116800            Email: parnassos@hccnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
04446: LOOTSMA, S - Bijdrage tot de Geschiedenis der Nederlandsche walvischvaart (meer speciaal de Zaansche)
16400: MONTÉ VER LOREN, J.PH. DE BEWERKT DOOR SPRUIT, J.E - Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechterlijke organisatie in de noorderlijke Nederlanden tot de Bataafse omwenteling
11550: LORENZ, KONRAD - L'homme dans le fleuve du vivant
03738: LORENZ, FRIEDRICH - Zwillinge aus einem Ei. Der Roman eines biologischen Experiments
03870: LORENZ, DR. HANS / HEINEL, DR. ING - Neuere Kühlmaschine. Ihre Konstruktion, Wirkungsweize und industrielle Verwendung
01401: DIEST LORGION, DR. E.J - Geschiedkundige beschryving der Stad Groningen 1040-1660
12476: FREYTAG-LORINGHOVEN, FREIHERR VON - Die Psyche der Heere
12466: LOSADA, ISABEL - De snelweg naar verlichting
13087: HABSBURG-LOTHRINGEN, GÉZA VON - Gold boxes from the collection of Rosalinde and Arthur Gilbert
03536: LOUIS, A - Nouveau traité d'arboriculture fruitière ou Principes généraux d'arboriculture et d'hygiène végétale à l'usage des maîtres et des élèves de l'Enseignement agricole, de agriculteurs et des groupements de défense contre les ennemis des cultures
15867: LOUW, OT - Spatsync. Postproduktie in film
18436: LOUWERSE, P - Kloek Volk met Kloeken Moed, of de overwintering der Nederlanders op Nova-Zembla in de jaren 1596-1597 - Geschiedkundig verhaal voor `t jonge Nederland
18594: PAASCHEN-LOUWERSE, JACQUELINE VAN/ VRIES, JEROEN DE - Carel Blazer Zeeland droog
15299: LOUYS, PIERRE - La femme et le pantin. Roman Espagnol
10651: LOVENDAAL, G.W - Licht geluid. Volksliedjes
08899: LOWENHERZ, DAVID H. (EDITED BY) - The 50 greatest letters from America's wars
12300: [LSC] - Almanak van het Leidsch Studentencorps voor 1918
01223: [LSC] - Almanak van het Leidsch Studentencorps voor 1924
16580: LUBBERS, ROOS / MAASDIJK, FRANCIEN / TIJN, PHILIP VAN - Een wereld vol illusie. Barlaeusgymnasium 1885 - 2005
16103: LÜBECK, WALTER - Het pendel handboek. De verbanden tussen pendelen, aardstralen, aura's, Bachbloesem-remedies, edelstenen, kruiden, chakra's en Reiki
14226: LUCAS, JAMES - War in the desert. The Eigth Army at El Alamein
09344: LUCAS, A - Forensic chemistry and scientific criminal investigation
08576: LUCHTMANS, JOHANNES - Reis naar Engeland in 1772
01398: LUCIANI, MARTINA - Technology for art in Europe
06566: LUCKA, EMIL - De groote tijd der Nederlanden
10508: LUDEN, E - Het Gooi en de Erfgooiers
17537: LUDOLPH, IR. G.L - Het monteursboek. Handleiding voor den electromonteur en den installateur bij den aanleg van electrische sterk- en zwakstroominstallaties
01949: LUDWIG, EMIL - Othello
08008: LUDWIG, PETER (HERAUSGEGEBEN VON) - Aachener Kunstblätter, Heft 35
01808: LUDWIG, EMIL - Genie und Charakter. Zwanzig männliche Bildnisse
07644: LUGER, JOHAN - De kof gaet voor de baet uit. Een verhaal over hout. Gedenkboek samengesteld ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der Halbertsma-fabrieken voor houtbewerking te Grouw
10746: LUIJ, MEDI TE - Op zoek naar Jantje Spillebeen
18458: LUIJEN, KIKO / HUYGEN, FREDERIKE - Joop Istha
07190: LUIJKEN, BABS (SAMENSTELLING EN REDACTIE) - Gesprekken met Mary Zeldenrust
09502: LUIKEN, JAN - Beschouwing der Wereld bestaande in Hondert konstige Figuuren met Godlijke Spreuken en Stichtelijke verzen
04881: LUIKENS, E - Apeldoorn in de schaduw van Het Loo 1785 - 1905. Politieke, bestuurlijken maatschappelijke ontwikkelingen in Apeldoorn
00988: BOCK-LUITING, NELL DE - Aat's Padvindsters avonturen
13749: LUKKEN, GERARD - Geen leven zonder rituelelen. Antropologische beschouwingen met het oog op de christelijke liturgie
04061: LUKKES, P - Industrialisatie- en migratieproblemen van Friesland (Problems of industrialisation and migration in the province of Friesland)
13744: LUMET, LOUIS - Napoléon Ier, empereur des Français
17067: LUMMEL, H.J. VAN (UIT VERSCHILLENDE UITGAVEN OP NIEUW BIJEENVERZAMELD) - Nieuw Geuzenlied-Boek waarin begrepen is den gantschen handel der Nederlanden, beginnende anno 1564 uit alle oude geuzenlied-boeken bijeenverzameld. Versierd met schoone, oude Refreinen en Liedekens, te voren nooit in eenige Liedboeken gedrukt
01673: LUNGWITZ, HANS - Erkenntnistherapie für Nervöse. Psychobiologie der Krankheit und der Genesung
10472: LUNN, KENNETH (EDITED BY) - Race and labour in twentieth-century Britain
10885: LUNS, HUIB - Spaansche schilders
08826: LUNS, TH - Frans Hals
05106: BROERSMA-LUOMAJOKI, DR. R.K. / BROERSMA, SJ. - Finland, voorpost van het noorden
12601: LÜOND, KARL - Inspired by tomorrow. Zurich-125 years. History and Vision of a Global Corporation
12985: LUPUS, DR. B - Die Stadt Syrakus im Althertum. Eine historisch-topographische Skizze
09986: LÜSCHER, MAX - Sinalen van de persoonlijkheid. Gespeelde rollen en hun drijfveren
04235: LÜSCHER, EDGAR - Moderne Physik. Von der Mikrostruktur der Materie bis zum Bau des Universums
16159: LÜSCHER, MAX - Signalen van de persoonlijkheid. Gespeelde rollen en hun drijfveren
12446: LUSERKE, MARTIN - Von Indianern, Persern und Geusen. Seltsame Geschichten
16873: LUTGERT, WIM / WINTER, ROLF DE - Van Hofstad naar Baronie. De Luchtmacht in Den Haag en Breda
05411: LUTGERT, WIM / WINTER, ROLF DE - Check the horizon. De Koninklijke Luchtmacht en het conflict in voormalig Joegoslavië
01140: LÜTHY, HERBERT - Frankreichs Uhren gehen anders
05952: LUTTERVELT, DR. R. VAN - Schilders van het stilleven
09175: LUTZ, HANS - Chris Buursen Recent en retrospectief
11450: LUTZE, DR. ARTHUR - Lehrbuch der Homöopathie / Repertorium
07244: LUXEMBURG, ROSA - Herzlichst Ihre Rosa Ausgewählte Brief
15935: LUXTON, ELSIE - Honitonkant patronenboek
15936: LUXTON, ELSIE - De techniek van de Honitonkant
14435: LUYKEN, JAN - Joan Luykens Duytse Lier. Drayende veel van de nieuwste, deftige en dartelende Toonen, bevad in tien Verdeelingen
17274: LUYTEN, MARC - Als een meer / comme un lac
10713: LYALL, ARCHIBALD - The companion guide to Tuscany
02079: LYALL, ALFRED C. - Asiatic studies, religious and social
10118: LYND, ROBERT - 'Y.Y,' - an anthology of essays
09817: LYNN, ELWYN - The Australian landscape and its artists
00325: LYNX, J.J (SAMENST.) - De Pen is machtiger. De geschiedenis van den oorlog in caricatuur
09217: LYONS, JOHN - Introduction to theoretical linguistics
14841: ARNOLDS, A.L.M....ET AL - Gedenkboek 1940 - 1945 van de Katholieke Academische Gemeenschap
17557: ARENDS-LUINGE, M...EN ANDEREN - "De Wachter' : een wonder!
15570: BEENAKKER, DR. J.J.J.M EN DANNER, DRS. H.S (REDACTIE-COMMISSIE) - Strijd tegen het water. Het beheer van land en water in het Zuiderzeegebied
15447: JOSEPHUS JITTA, DR. N.M...ET AL - Quelques données conçernamt l' hygiène rurale dans les Pays-Bas
15017: GALJAARD, J.M... ET AL - Parken en buitenplaatsen in en om Den Haag
01595: KNIPPING O.F.M. , DR. JOHN B. / GERRITS, DR M. - Het kind in Neerlands beeldende kunst
13992: DUIJGHUISEN, DRS.M.J.M. ...ET AL - Geschiedenis van Breda. Deel III 1795-1960, Hoofdlijnen en Accenten
13991: CERUTTI, MR. F.F.X / BEERMANN, DR. V.A.M. ..ET AL - Geschiedenis van Breda I. De Middeleeuwen. II Aspecten van de stedelijke historie 1568-1795.
13901: BAARSEL, G.J.M. EN ANDEREN (RED.) - Jaarboek 1992 Geschiedkundige Vereniging Die Haghe
13900: BAARSEL, G.J.M. EN ANDEREN (RED.) - Jaarboek 1993 Geschiedkundige Vereniging Die Haghe
13896: BAARSEL, G.J.M. EN ANDEREN (RED.) - Jaarboek 1998 Geschiedkundige Vereniging Die Haghe
12075: MEIJERS, PROF. DR. E.M. EN ANDEREN - Tractatus tributarii. Opstellen op belastinggebied aangeboden aan prof. dr. P.J.A. Adriani ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam
15807: GOLVERDINGEN V.D.M., M - Avonden met Teellinck. Actuele thema's uit zijn werk
01505: DIETEREN O.F.M, DR. REMIGIUS - Grondbeleid en volkshuisvesting in de Mijnstreek. N.V. Bouwgrondmaatschappij Tijdig 1913-1963
01827: DIETEREN O.F.M., PATER DRS REMIGIUS - Mens en mijn. Een halve eeuw strijd, groei en bloei van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond
06011: BAARSEL, G.J.M. EN ANDEREN (RED.) - Jaarboek 1988 Geschiedkundige Vereniging Die Haghe
06012: BAARSEL, G.J.M. EN ANDEREN (RED.) - Jaarboek 1989 Geschiedkundige Vereniging Die Haghe
06018: BAARSEL, G.J.M. EN ANDEREN (RED.) - Jaarboek 1990 Geschiedkundige Vereniging Die Haghe
08765: KNIPPING O.F.M., DR. J.B - Pieter Bruegel de Oude
08825: KNIPPING O.F.M. , DR. JOHN B. / GERRITS, DR M. - Hugo van der Goes
18320: HART, M ... EN ANDEREN - Lohman in Warmond 1842 - 2016
17010: PÉRES A.O.A.M, FEU M.J.-B - Comme quoi Napoléon n'a jamais existé
16975: CRUSAFONT I SABATER, M...ET AL - Historia de la Moneda Catalana
03303: J.M.M. (EDITED) - The scrapbook of Katherine Mansfield
18692: MAAN, DICK / REE, JOHN VAN DER - Typo-foto / elementaire typografie in Nederland 1920 - 1940
16886: MAANDAG, BEN - Metamorfose. Waterweg van Brienenoord naar zee
16566: MAANDAG, BEN - RandstadRail Rotterdam. Architectuur en constructie. Architecture and construction
14235: MAANEN, MARIE VAN - Italie zien is Italie liefhebben
13610: MAARSEN, I - De roep der Hoogtijden
08264: MAARSEN, I - Mensch en moraal. Een Joodsche levensvisie
02393: MAARTENSE, E - Non-Hodgkin´s lymphoma in the elderly; population-based data and a future perspective
18217: MAAS, CORNALD - Uit elkaar. Gesprekken met kinderen van gescheiden ouders
12721: MAAS, J.H. / MAAS, A - De geschiedenis van Naarden
02096: MAAS, P.F. (ED) - Het kabinet - Drees-van Schaik (1948-1951), Band A: Liberalisatie en sociale ordening
00092: MAASDIJK, ELISABETH VAN - Aan hen die vielen
01979: [MAASTRICHT] - Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Maastricht en Omstreken. Gedenkschrift 1804 - 1954
18224: MAASZ, HARRY - Wie baue und Pflanze ich meinen Garten
10151: MABIRE, JEAN - Les paras du jour J. Americains- Brittanniques-Canadiens-Français
17130: LORD MACAULAY - Lord Macaulay's essays and lays of ancient Rome
18751: MACCHIAVELLI, NICCOLO - Der Fürst (Il Principe)
02593: MACDONALD, EDWIN A, CAPTAIN USA (RETIRED) - Polar Operations
07506: MACHIAVELLI, NICCOLO - Geschichte von Florenz
14645: BIJL, MACHTELD...ET AL - 'Met haar honderd jaren' Een eeuw vrouwelijke studentenvereniging te Utrecht
11809: MACINTYRE, DR. ANNE - Leven met M.E
07765: MACKAY, AGNES ETHEL - La Fontaine and his friends. A biography
11394: MACKINTOSH, C.H - Aantekeningen op Leviticus
11393: MACKINTOSH, C.H - Aantekeningen op Exodus
12656: MACKSEY, KENNETH - Rommel. Battles and campaigns
03520: MACLACHLAN, PATRICIA - Snippers
10190: MACLEAN, ALISTAIR - De ontdekkingsreizen van Kapitein Cook
07913: MACLURE, MARY / BLYTH, DEREK - Een wandeling door Maastricht
08592: MACNEICE, LOUIS - Astrologie
00195: MADELIN, L - De Fransche Revolutie
14917: MADER, JULIUS - Die graue Hand. Eine Abrechnung mit dem Bonner Geheimdienst
14916: MADER, JULIUS - Die Killer lauern. Ein Dokumentarbericht über die Ausbildung und den Einsatz militärischer Diversions- und Sabotageeinheiten in den USA und in Westdeutschland
17987: MADIGAN, MARY JEAN - Steuben glass. An American tradition in crystal
13455: MADOU, JEAN-BAPTISTE (1796 - 1877) - DEN HAAG - Vue du canal de LaHaye. Litho. Trumper, Jobard
09114: MADSEN, STEPHAN TSCHUDI / HOLM, YNGVAR - 3 Steder i Norge / 3 Places in Norway
15798: MAEDER, HERBERT - In Schnee und Eis. Soldaten erleben das Hochgebirge
02619: MÄGDEFRAU, PROFESSOR DR. KARL - Bau und Leben unsere Obstbäume. Eine Einführung in die Biologie der Blütenpflanzen
14966: MAGENDANS, J.R. / WAASDORP, J.A - Putten uit het verleden. Opgravingen in Loosduinen, Kazernestraat en Mauritshuis
14963: MAGENDANS, J.R. / WAASDORP, J.A - Landarbeiders en leerbewerkers in de late middeleeuwen. Opgravingen in 's-Gravenhage
12791: MAGENDANS, J.R. / SCHULTEN, P.J.W.M - Onderdelen van het Spuikwartier. Opgravingen aan het Spui
08665: MAGENDANS, J.R. / SCHULTEN, P.J.W.M - Onderdelen van het Spuikwartier. Opgravingen op het Spui
05580: MAGER, L.H (OUD-GEZAGVOERDER KNSM) - Een varend leven. Was 't de moeite waard?
09295: MAGER, ROBERT F - Preparing instructional objectives
12769: MAGGIOLI, ELISABETH - Fleurs de Lys. Poèmes
07198: MAGIDOFF, ROBERT - Yehudi Menuhin
07176: MAGIDOFF, ROBERT - Yehudi Menuhin. Mensch und Musiker
16723: MAGNY, JOEL - Le point de vue de la vision du cinéaste au regard du spectateur
17868: MAGRE, MAURICE - La Montée aux Enfers. poésies
17376: MAGUIRE, ERIC - Dieppe August 19
15338: MAGUIRE, JACK - Hersenfitness. Een reisgids langs uw grijze cellen
06860: MAHAN ., D.C.L., LL.D, CAPTAIN A.T - The life of Nelson. The embodiment of the sea power of Great Britain
14990: MAHRHOLDT, RICHARD - Waffenlexikon für Jäger und Schützen. Ratgeber in allen waffen- schiess- und schusstechnischen sowie einschlägigen optischen Fragen
16051: MAIER, ARTUR (VERANTWORTLICH) - Historischer Stadtführer St. Georgen
02515: MAJARO, SIMON - International marketing. A strategic approach to world markets
12746: MAJDALANY, FRED - Cassino, potrait of a Battle
10763: MAJDALANY, FRED - The battle of El Alamein
15766: MAK, J.J (VERZAMELD EN INGELEID DOOR) - Vijf eeuwen Nederlandse kerstpoezie
04462: MAK, GEERTJE - Sporen van verplaatsing. Honderd jaar nieuwkomers in Overijssel
17094: MAK, BEN - Chirug in oorlogsgebied. De omstandigheden, de mensen de operaties
00868: MAKATSCH, DR. WOLFGANG - De vogels van strand en Wad
16394: MAKKEN, B - De iconografie van het slot Loevestein
01093: BRAVE-MAKS, M - Prins Bernhard in oorlogstijd
12266: MALDER, ERIK VAN - Vierentwintig stappen in een etmaal beschaving
15132: MALDONADO, BASILIO PAVON - Tudela, ciudad medieval: arte Islamico y mudejar
06253: EMILE-MALE, GILBERTE - Gemälde auf Leinwand und Holz. Ratschläge und Informationen für Sammler und Restauratoren
17699: MALÉCOT, GUSTAVE - The mathematics of heredity
14095: MALÉVITCH, K.S - De Cézanne au suprématisme / Le miroir suprématiste. Premier et deuxieme tome des ecrits
16859: BALDEW-MALHOE, S. SOESHILA DEVI - Leerstellingen en gebeden van de Vaidik Dharma
14576: MALKE, LUTZ S - Dantes Göttliche Komödie. Drucke und Illustrationen aus sechs Jahrhunderten
11015: MALLAN, K - Als de dag van gisteren... De Duitse overrompeling en vernietiging van Nederlands eerste havenstad. Rotterdam 10-14 mei 1940
05236: MALLEKOOTE, MARIEN - Heinkenszand. Voltooid verleden
00130: MALORY, SIR THOMAS (COMPL. BY) - The History of King Arthur and of the Knights of the Round Table
15432: MALRAUX, ANDRÉ - Le musée imaginaire de la sculpture mondiale . Des Bas-reliefs aux grottes sacreëes
15431: MALRAUX, ANDRÉ - Les voix du silence
11614: MALRAUX, ANDRÉ - Saturne. Essai sur Goya
16787: MALVEZZI, PIERO / PIRELLI, GIOVANNI (VERZAMELD DOOR) - De vrijheid sterft niet.... brieven van terdoodveroordeelden uit het europees verzet
08298: MAN, HERMAN DE - Over de Joden en hunne vervolgers
08295: MAN, HERMAN DE (VERZAMELD EN INGELEID DOOR HENK POVÉE) - Uit mijn kinderjaren en andere verhalen
00033: MANCHESTER, WILLIAM - Les armes des Krupp 1587-1968
06333: MANDERS, JO - Wilde vogels
17104: MANDERS, JO - Meer dan een hoenderik vol... Tielse herinneringen
04322: MANDOS, H. / KAKEBEEKE, A.D - De Acht Zaligheden. De oude kern van de Kempen
08200: MANDOS, DRS. H. / COPPENS, MARTIEN - Land van Dommel en Aa door leden van de Heemkundige Studiekring Kempenland
14080: MANET, EDOUARD - Lettres de Jeunesse. 1848 - 1849 voyage à Rio
11930: MANGIN, ARTHUR - Histoire des jardins anciens et modernes
03293: MANN, THOMAS - Lotte in Weimar
10734: MANN, HEINRICH - Briefwechsel mit Bartold Fles 1942 - 1949
03288: MANN, HEINRICH - Sie sind jung
03160: MANSFIELD, KATHARINE - Millie en andere verhalen
07997: MANSVELT, DR. N. (VERZAMELD DOOR) - Hollands-Afrikaanse liederbundel volgens opdracht van het Hoofdbestuur der 'Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging"
07033: ROLAND-MANUEL (SOUS LA DIRECTION DE) - Histoire de la musique. Tome I: des origines à Jean-Sébeastien Bach et tome II: du XVIIIe siècle à nos jours
15199: MANUSOV, DR. EUGENE - Encyclopedia of character Steins
18789: MANZANO MANZANO, JUAN - Colón y su secreto. El predescubrimiento
11799: MARANG, G.P - De Zwijndrechtsche Nieuwlichters
16553: MARANG, G.P - De Zwijndrechtse Nieuwlichters
01444: MARBOE, ERNEST (ET AUTRES) - Le livre de l'Autriche
11748: MARCADÉ, V - Études de science religieuse expliqué par l'examen de la nature de l'homme
09435: MARCEAU, FÉLICIEN - Bergère légère
13385: DUCHATEAU, MARCEL...ET AL - Cobbaert, J
17249: KARREMAN, TANJA, MÖRING, MARCEL ...EN ANDEREN - Museum van Nagsael. 11 jaar 132 tentoonstellingen.
11933: MARCHAL, GUSTAVE - Le drame de Metz (1870)
02134: MARCHANT, MR. H.P - Een staatkundige epidemie. Het ziektebeeld van het Dietse nationaal-socialisme in Nederland
10334: MARCOSSON, ISAAC F - An African adventure
10292: MARCOSSON, ISAAC F - Before I forget. A pilgrimage to the past
06428: MARCUS, AAGE - De blauwe draak. Levenswijsheid en kunst in het oude China
08094: MARCUS, AAGE - Leonard da Vinci
09310: MARCUS, JACOB R - Studies in American Jewish history. Studies and addresses
16898: MARE, WALTER DE LA - The Listeners and other Poems
17026: MAREL, JAAP VAN DER - Een handvol rozers. Over Katwijk en het Katwijks
17407: JETTEN, MARGA...EN ANDEREN - Soliede waren, rijke keuze, billijke prijzen. Winkelpuien van de Lange Hezelstraat in hun historische omgeving
09408: CAPEL MARGARITO - Orfebreria religiosa de Granada II
15396: MARGERIE, DIANE DE / JAUJARD, FRANÇOIS XAVIER / GRESSET, MICHEL (CE CAHIER A ÉTÉ COMPOSÉ PAR) - Granit 1973 1/2 Autome/hiver 1973. Consacré à John Cowper Powys
18329: BERGH-MARGGARAFF, R. DE - In Latijnsch Amerika
14501: MARGON, LESTER - Masterpieces of European furniture 1300 - 1840. A compendium with photographs, measured drawings and descriptive commentary
00375: MARGRY, P.J./HEUKELOM, E.C. VAN/LINDERS, A.J.R.M (SAMENST. EN RED.) - Van Camere vander Rekeninghen tot Algemene Rekenkamer
17695: MARGULIS, LYNN ; MATTHEWS, CLIFFORD; HASELTON, AARON ( EDITED BY) - Environmental evolution. Effects of the origin and evolution of life on Planet Earth
06472: MARHENKE, DORIT (REDAKTION) - Liebe. Dokumente unserer Zeit
13816: HEIDEN, MARIA...ET AL (SAMENSTELLING EN REDACTIE) - De Hotelpoes en nieuwe souvenirs
17943: PROBST, URSULA MARIA... ET AL - Wenn Analysen Gedichte wären.... Arbeiten zwischen Text und Performance. If Analyses could be Poems... Works between Text and Performance Lilo Nein
15489: MARIJS, MEINDERT - Kijk op Den Haag
12723: MARINET, PIERRE - Souvenirs d'antan et rêves d'aujourdhui
11884: MARITAIN, JACQUES - Du régime remporel et de la liberté
03977: MARIUS (=M.H. VAN DER NOORDAA) - Dieren in vieren
05023: MARIUS ( = M.H. VAN DER NOORDAA) - Witte zwanen...zwarte zwanen
14274: HERMANSDORFER, MARIUSZ...ET AL - Roczniki sztuki slaskiej XV
17307: BORKUS, MARJA...EN ANDEREN - Vrouwenstemmen. 100 Jaar vrouwenbelangen, 75 jaar vrouwenkiesrecht
13931: BOOT, MARJAN...ET AL - Rozenburg 1883 - 1917. Monographie einer Manufaktur
00281: MARKALE, JEAN - King Arthur: King of Kings
00192: MARKALE, JEAN - Brocéliande et l'énigme du Graal
03497: MARKALE, JEAN - Le roi Arthur et la société celtique
14537: BATTERHAM-MARKUS, IRIS - On the edge of cracks
05416: MARKUS, A - Arnhem omstreeks het midden der vorige eeuw. Met geschiedkundige aanteekeningen
00265: MAROIS, ANDRÉ - Mémoires 1885-1967
14077: MARONIER, J.H - De orde der Jezuieten. Hare geschiedenis, inrichting en moraal
10579: MAROTTA, GIUSEPPE - De leerlingen van de zon
01193: MARSA, ANGEL - Carmen Soler
16728: MARSALEK, HANS / KOHL, JOSEF (VERFASST VON) - Wegweiser durch das ehemalige Kozentrationslager Mauthausen
03433: MARSDEN, PETER - The wreck of the Amsterdam
11923: MARSHALL, HOWARD - Over to Tunis. The complete story of the North African Campaign
11443: MARSHALL, CHARLES F - A ramble through my war. Anzio and other joys
18678: MARSHALL, DAVID - San Diego's Balboa Park
18595: MARSMAN, EDDIE - De onbekende Huf
15748: MARSMAN, H - Menno ter Braak. Een studie
18337: MARTENS, ROB / WESTRA, LIEUWE - Weerzien met de oude binnenvaart.
18339: MARTENS, ROB / WESTRA, LIEUWE - Binnenvaart onder stoom ...met de beste groeten van...
18502: MARTENS, ROB / WESTRA, LIEUWE - Glorie van de oude binnenvaart...met de beste groeten van...
18533: MARTENS, ROB / WESTRA, LIEUWE - Glorie van de oude binnenvaart... met de beste groeten van...
18317: MARTENS, HADEWYCH; STEENAERT, BENNO - Arnhemsche Fayencefabriek 1907 - 1934
15738: MARTHOLD, JULES DE - Histoire d'un Bonnet à Poil
13055: MARTIENSSEN, ANTHONY - Hitler and his admirals
08588: MARTIJN, J.J.H - Ten paleize. Koningin Wilhelmina in haar particuliere leven
18348: MARTIJN, J.J.H - Ten paleize, Koningin Wilhelmina in haar particuliere leven
07980: MARTIN, DAVID - Tracts against time
02004: MARTIN, COLIN - Het fortuin van de Armada
14892: MARTIN, JOEL / ROMANOWSKI, PATRICIA - Leven na de dood. Stemmen uit een andere wereld
18806: MARTIN, DR. A.M - Opkomst van de moderne stad. Ruimtelijke veranderingen in Maastricht 1660 - 1905
01971: MARTIN, FRANZ - Salzburgs Fürsten in der Barockzeit. 1587 bis 1812
08408: MARTIN, PROF. DR. W - Dutch painting of the great period
05775: MARTINS, VALTEIR - Reconstruçao Fonológica do Protomaku Oriental
04058: MARTIS, NICOLAOS K - The falsification of Macedonian history. Ancient Jewish sources and testimony on Madedonia
08696: MARX, KARL / ENGELS, FRIEDRICH - Ausgewählte Schriften in zwei Bänden
15966: MARX, ERWIN / HEINZERLING, DR. FRIEDRICH / BARKHAUSEN, G / SCHMITT, DR. EDUARD - Die Hochbau-Constructionen des Handbuches der Architectur, dritter Teil )
09806: MARX, KARL - Lohn, Preis und Profit
09807: MARX, KARL - Lohnarbeit und Kapital
06214: MARX, ADOLPH BERNHARD - Ludwig van Beethoven Leben und Schaffen
00933: MARX, KARL - Surveys from exile
08841: MASEFIELD, CHARLES - Native plants. Nature in New Zealand
03809: MASEFIELD, JOHN (SELECTED AND EDITED) - A sailor's garland
17703: MASLOV, V.P. (COMPILATOR) - Atlas of rock-building organisms (calcareous and siliceous organisms)
16520: MASOCH, SACHER - Maria Theresia en de vrijmetselaars. Een historische novelle
02082: MASPERO, G - Égypte
10337: MASS, SANDRA - Weisse Helden, schwarze Kriger. Zur Geschichte kolonialer Männlichkeit in Deutschland 1918 - 1964
03708: MASSON, PROF. PH. - Scheepvaart in de twintigste eeuw
07821: MASSON, JEFFREY M - Traumatische ervaring of fantasie. Freuds rampzalige herziening van de verleidingstheorie
15088: MAST, MICHIEL VAN DER / OVERDUIN, HENK / ROOK, GERRIT JAN DE - De Scheveningse Pier
17551: MAST, MICHIEL VAN DER (REDACTIE) - Van Gogh en Den Haag
01152: MASTBOOM, DR. J.L - Eclampsie in haar ontstaan en gevolgen
16784: MASTENBROEK, JAN - Op de toekomst gebouwd. 65 Jaar N.V. Aannemersbedrijf v/h G. Tiemstra & Zn Nijmegen
09876: RUSSIAN MASTERCHEFS - The cruising cookbook
00492: MASTERS, WILLIAM H/JOHNSON, VIRGINIA E - Homoseksualiteit
09529: MATÉJA - La fée de Brocéliande
12414: MATENA, TOM - De kilte van het heldendom
18601: MATHAR, FRANZ - Prosit Colonia. Die vergessenen und die unvergessenen Brauereien, Bier- und Brauhäuser Kölns
17016: CORREDOR-MATHEOS, J. / MONTANER, JOSEP MARIA - Arquitectura Industrial en Cataluña del 1732 al 1929
15364: HISTORION, JOCOBS, MATHIEU ...ET AL - Jubileumuitgave Hondervijfentwintig jaar Technische Unie. Elektrotechniek, Draad, kabel en licht, Sanitair, Verwarming, Handelsgroep / Bedrijfsverhaal Hondervijfentwintig jaar Technische Unie Amstelveen. Klanten, Leveranciers, & Processen & Portretten
10022: MATT, LEONARD VON - Architecture in ancient Rome
17910: MATTHAY, TOBIAS - The act of touch in all its diversity. An analysis and synthesis of pianoforte tone-production
17831: MATTHAY, TOBIAS - The visible and invisible in pianoforte technique being a digest of the author's technical teachings up to date
00186: MATTHEWS, JOHN (SEL. AND ED. BY) - An Arthurian Reader
17259: MATTHEWS, ANN - Lilies of the field. A book of Cyprus wild flowers
00246: MATTINGLY, GARRETT - The Defeat of the Spanish Armada
05268: MATTSON, OLLE - De trommel en de kruidenmand
13196: MAUCLAIR, CAMILLE / BOUCHOIR, J. - F - Fès ville sainte
10311: MAUCORPS, P. -H / MEMMI, ALBERT / HELD, J.-F - Les Français et le racisme
08527: MAURICK, FRITS - Oost Nederland. Verzen
02837: MAURIER, DAPHNE DU - The glass-blowers
06053: MAURIER, DAPHNE DU - Janet
05933: MAURIER, DAPHNE DU - Rachel
12780: MAUROIS, ANDRÉ - Eduard VII und seine Zeit
00790: MAUROIS, ANDRÉ - Soixante ans de ma vie littéraire, suivi de 'Le rôle de l'Écrivain dans le monde d'aujourd'hui
15079: MAUZ, GERHARD - Münster Bilderbuch
08278: MAY, LIZZY SARAH - Grim
00226: MAYANI, Z. - Les Étrusques commencent à parler
02080: MAYER, ADRIAN C - Caste and kinship in Central India. A village and its religion
08870: MAYER, PROF. DR.-ING. MAX - Die statische Berechnung
00466: MAYER, DR. MED. LUDWIG - Die Technik der Hypnose
00165: LIDA MAYO - Bloody Buna
09621: MAZENOD, SOPHIE DE - Ces trains qui font rêver. Histoire des trains de luxe, des grands express et des petites lignes pittoresques
16360: LA MAZILLE - Au coin du feu. Histoires Périgourdines
11322: MAZZIER, ALESSIO - San Giuseppe da Copertino. Cittadino di Assisi
11096: PALSOKAR MC, PSC, COLONEL R>D - North African Campaign 1940 - 43
06477: MCALEER, DAVE - Beatboom! Pop goes the sixties
10453: MCALL, CHRISTOPHER - Class, ethnicity and social inequality
11438: MCAULAY, LEX - To the bitter end. The Japanese defeat at Buna and Gona 1942-43
09209: MCCAWLEY, JAMES D - Thirty million theories of grammar
10490: MCCLOY, SHELBY - The negro in France
13821: MCCONNELL, BARBARA - Sainte-Marie among the Hurons
06450: MCCORMACK, MARK H - McCormack over communiceren
12303: MCELHENNY, M.W - Palaeomagnetism and plate tectonics
09825: MCFEE, WILLIAM (EDITED, WITH AN INTRODUCTION BY ) - World's great tales of the sea
00837: MCGIVERN, WILLIAM P - Het laatste offensief. Ardennen '44
14524: MCGRAW, PHILLIP C - Leef voor jezelf. Stap voor stap naar geluk van binnenuit
11925: MCHENRY, ROBERT - Webster's American Military Biographies
09782: MCINTOSH, CHRISTOPHER - The astrologers and their creed. An historical outline
11824: MCMICHAEL, MAJOR SCOTT R - A historical perspective on light infantry
05593: MCMILLAN, CHARLES J - The Japanese Industrial System
02388: MCNAMARA, M.S.C, MARTIN - Palestinian Judaism and the New Testament
05210: MCWILLIAM, ANDREW - Paths of origin, gates of life. A study of place and precedence in southwest Timor
11969: MEAD, MARGARET - People and places
04985: MEADE, L.T - Een school van zeven meisjes
13703: MEANS, W.D - Stress and strain. Basic concepts of continuum mechanics for geologists
04551: BENOIST-MÉCHIN - Deux étés Africains. Mai-juin 1967, juillet 1971
16158: MEDVEDEW, R.A - Laat de geschiedenis oordelen. Ontstaan en gevolgen van het Stalinisme
04112: SMAAL-MEELDIJK, RIE - Het huis aan de haven
01351: SMAAL-MEELDIJK, RIE - Zilvervosje
14356: MEER, F. VAN DER - Geschiedenis van een kathedraal
13398: MEER, TOM VAN DER / SCHUPPEN, STEVEN VAN - Op weg. 4000 jaar Nederlandse wegen
18509: MEER, F. VAN DER - Christus' oudste gewaad. Over de oorspronkelijkheid van de oudchristelijke kunst
07416: MEER, F. VAN DER - Augustinus de zielzorger. Een studie over de praktijk van een kerkvader
16454: MEER, H.J. VAN DER - Op de waterscheiding. Schetsen van een Theeplanter in de "kentering der tijden" 1906 - 1956
16642: MEER, D.J. VAN DER (BEWERKT DOOR) - Grafschriften en andere genealogische en heraldieke merkwaardigheden in en om de kerken tussen Flie en Lauwers IV Menaldumadeel
04953: MEER, SONJA VAN DER (EINDREDACTIE) - 85 Jaar grenze(n)loos lezen / 85 Years of bound(ary)less reading
04697: MEER, F, VAN DER - Christus' oudste gewaad. Over de oorspronkelijkheid der oud-christelijke kunst
12097: MEERBEECK, P.J. VAN - Recherches historiques et critiques sur la vie et les ouvrages de Rembert Dodoens (Dodonaeus)
13249: MEERDINK, JORIEN / JANSEN, ASTRID / POOT, TRUDE - Bollenpelsters gevraagd. Seizoenarbeid van vrouwen in de Zuidhollandse bloembollenstreek tussen 1900 en 1960
11610: MEERMAN, M - De Geul zij-rivier van de Maas. Bijdrage tot de hydrografie van een uniek riviertje
08413: MEERTENS, A.J.H - Landmeetkunde
02482: MEERTENS, P.J / PLETTEBURG, HERMANNA W.M - Vriendenboek voor A.J. Bernet Kempers
04686: MEERTENS, P.J. / BUITENHUIS, H (REDACTIE) - Nederlands repertorium van familienamen. X Rotterdam
16378: MEES, CORNELIE A - De stenen man en andere kerstverhalen
12134: JACOBS-MEES, RUDI - Verbondenheid
16887: MEES, MR. H (VERZORGD DOOR) - Herinneringen van Mr. W.C. Mees (1882 - 1970)
12777: MEESTER, MARIET - Landschap met dieren
00561: WESTEROUEN VAN MEETEREN, DR.J.G. / KONING, DRS. F - Vitaminen en Hormonen
07571: MEHNERT, KLAUS - China nach dem Sturm. Bericht und Kommentar
18164: MEHRING, WALTER - Müller. Chronik eines teutschen Stammbaums
17994: MEIDEN, ANNE VAN DER - Dag uit, dag in. 366 Ruimzinnige dagwijzers voor een nieuwe eeuw
17726: WHEELER QUENTIN D ; MEIER, RUDOLF - Species concepts and phylogenetic theory. A debate
15706: OLDE MEIERINK, L.H.M - Ampsen. De geschiedenis van een Gelders kasteel en zijn bewoners
14649: MEIJ, MR. J.M. DE - Uitingsvrijheid. De vrije informatiestroom in grondwettelijk perpectief
15024: MEIJBURG, P / SCHIERBEEK, DR. A (ONDER REDACTIE VAN) - De Haagse Vogeltuin. Een bundel schetsen
13815: ROMIJN MEIJER, HENK - De stalmeesters of Geheimhouding verzekerd
13588: MEIJER, DR. JAAP - Martelgang of cirkelgang. Isaac da Costa als Joods romanticus
06511: MEIJER, W - Nieuwe ommetjes
17788: MEIJER, DR. JAAP - Zij lieten hun sporen achter. Joodse bijdragen tot de Nederlandse beschaving
17328: MEIJER, A.H - Straatnamenboek van Noordwijk. Noordwijks historie vanuit de straatnaam
18384: ROMIJN MEIJER, HENK - Alle verhalen tot nu toe
18518: MEIJER, EMILE ; SWART, JOOP - Het fotografisch geheugen. Twaalf kenners over persfotografie
01310: SCHUITEMA MEIJER, DR. A.T - Groningen. Schets van een eeuwenoude stad
10552: MEIJER, AFRA - Doel
08352: MEIJER, DR. M.L.J - Onderwijs in Amersfoort 1850-1920. Een voorwerp van aanhoudende zorg
08364: SCHUITEMA MEIJER, DR. A.T - Zo fotografeerden zij Groningen 1868 - 1918
15937: MEIJER, A. - Vijf en vijftig namen op Heidehof
15084: MEIJER, TON - Noordwijks historie op'evist deel 2
16004: MEIJER, TON - Noordwijks historie op'evist deel 1
16800: MEIJERS, PROF. MR. E.M. / EGGENS, PROF. MR. J - Het testament. Een bundel monografieën uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Broederschap der candidaat-notarissen
14135: MEIJERS, E.M - Etudes d'histoire du droit. Tome II: histoire du droit des pays-Bas, de la Belgique et de l'Allemagne
06708: MEIJERS, J.A - Taal en leven. Een populaire uiteenzetting van enkele Taalverschijnselen
11160: MEIJLER, HANNY S.R - Ik zou wéér zo gek zijn. Mannen van de Irenebrigade
15567: ENDT-MEIJLING, MARTHA VAN - Met nieuwe ogen. Werkboek voor ontwikkeling van een transculturele attitude
02884: MEIJSING, J.N - De Whitman Affaire
16333: MEIJSING, DOESCHKA - Ik ben niet in Haarlem geboren
09055: MEIJSING, PASTOOR CH - De St. Jacobuskerk te 's-Gravenhage 25 september 1878 - 1928
18776: MEILINK, WIM - Bibliofragie van in Nederland en Belgie verschenen werken op het gebied an het poppenspel
18697: MEINARDUS, OTTO F.A - St. Paul in Greece
18524: MEINECKE, FRIEDRICH - Die Idee der Staatsräson in der neueren Geschichte
16488: MEINEN, G.J - Achterhooksche vertelsels. Een keuze uit: 'Ruusterkes', 'Landvolk' en 'Eenvoudige menschen'
05881: MEINZ, MANFRED - Führer durch die Abteilung Schiff und Kunst / Guide to the department ship and art
12800: MEISSEN, MICHEL - Een wasmand in Den Haag. Merkwaardige verzen
00919: MEISSNER, HANS-OTTO - Eisenbahn-Safari. Auf Schienen durch fünf Kontinente
04679: MEISTER, KNUD / ANDERSEN, CARLO - Jan gaat er op af!
12889: MEKES, JOOP - Rotterdam, stad van mijn vader
15391: MEKKES, PROF. DR. J.P.A - De officierseed
17395: MELCHIOR, EDUARD A - Wetenschappelijk en biographisch woordenboek der toonkunst
15492: MELISSEN, SIPKO - De huid van Michelangelo
16927: MELLING, ANTOINE-IGNACE - Lettres de Hollande et des villes anséatiques. La correspondance d'un artiste-voyageur avec sa famille à Paris en 1912 / Brieven uit Holland en de Hanzesteden. De briefwisseling van een reizend kunstenaar met zijn familie in Parijs in 1812
14185: MELLINGER, FRIEDRICH - Zeichen und Wunder. Ein Führer durch die Welt der Magie
18466: MELZER, REINHARD / FREI, GISELA - Käthe Kollwitz in Moritzburg
18166: MEN, YVON LE (POÈMES), DUSSAUD, GEORGES (PHOTOGRAPHIES) - Prequ'une île sentiers douaniers en Bretagne
00134: MÉNARD, PHILIPPE - Les lais de Marie de France, contes d'amour et d'aventure du Moyen Age
09057: MENDE, MATTHIAS - Mit Dürer unterwegs. Die Faber-Castell-Künstler -Reisen von Peter Ackermann, Manfred Bluth, Anton Lehmden, Carl-Heinz Kliemann, Siegbert Jatzko, Michael Mathias Prechtl
06722: MENDELS, JOSEPHA - Alles even gezond bij jou
03518: MENDES, JOOST ( = EMANUEL QUERIDO) - Het licht dat gloorde. Uit: Het geslacht der Santeljano's
03517: MENDES, JOOST ( = EMANUEL QUERIDO) - De revolte-dagen. Uit . Het geslacht der Santeljano's
03516: MENDES, JOOST ( = EMANUEL QUERIDO) - 's Werelds daverende wedloop, tweede boek. Uit: Het geslacht der Santeljano's
03515: MENDES, JOOST ( = EMANUEL QUERIDO) - De verweerde jaren uit: Het geslacht der Santeljano's
03514: MENDES, JOOST ( = EMANUEL QUERIDO) - 's Werelds daverende wedloop (eerste boek) uit: Het geslacht der Santeljano's
00848: MENEN, AUBREY - Rama retold
14791: MENÉNENDEZ, SOEUR JOSEFA - Extraits de un appel à l'amour. Edition de 1938
08341: HUNG LOU MENG - The dream of the red chamber. A Chinese novel of the early Ching period
06207: MENGELATTE, PIERRE / BICKEL, WALTER / ABÉNET, ALBIN - Buffetten & ontvangsten
03951: MENNICKE, C.A - De toekomst der vrijheid
03902: MENNINGER, SIEGFRIED - Verkaufsaktive Ladengestaltung von A bis Z
02421: MENON, A.G - Potential and pitfalls for immunotherapy in colorectal cancer
16890: MENS, JAN - Amsterdam, paradijs der herinnering
16562: MENS, ROBERT / KOOPERATIVE ARCHITECTENWERKPLAATS - De Prins Frederikkazerne te Leeuwarden. Geschiedenis en hergebruik van een vroeg negentiende-eeuwse kazerne
08525: MENS, JAN - Marleen
10684: MENSCH, E.E. VAN E.A - Het Oude Raadhuis te Hilversum
08747: MENSCHING, GUSTAV (AUSWAHL UND EINLEITUNGEN VON) - Die Söhne Gottes. Aus den heiligen Schriften der Menschheit
16405: MENSINK, ONNO (SAMENSTELLING) - Elektrische muziek. Drie jaar acquisitie van elektrische muziekinstrumenten
17381: MENSONIDES, H.M. (ONDER REDACTIE VAN) - Die Haghe. Jaarboek 1956
06023: MENSONIDES, H.M. (REDACTIE) - Jaarboek 1966 Geschiedkundige Vereniging Die Haghe
08084: MENSONIDES, H.M. (ONDER REDACTIE VAN) - Vereniging 'Die Haghe'. Jaarboek 1959
17382: MENSONIDES, H.M. (ONDER REDACTIE VAN) - Die Haghe. Jaarboek 1957
16317: MENTEN, J.E.H - Bedevaart der Nederlandsche Tertiarissen naar Rome, Assisië. Loreto en Padua
10263: MENTEN, MGR. J.H.E - De plasmolen in het Lissedal. Een ware gebeurtenis
07192: MENUHIN, DIANA - Fiddler's Moll. Life with Yehudi
07450: MERCIER, ÉVELINE-SARAH (SOUS LA DIRECTION D') - La mort transfigurée. Recherches sur les expériences vécues aus approches de la mort (NDE)
16656: MÉREJKOWSKY, DMITRI - Quatorze décembre
15143: MEREMA, B - Beeldende kunst, eerste serie deel 1 en 2
14440: MERKRID, DR. T.P - 't Bloôtebieneland
03670: MERMAZ, LOUIS - Die Hohenzollern
13751: MÉRODE, WILLEM DE / HOUWINK, ROEL (INGELEID EN TEZAMENGESTELD DOOR) - De wilde wingerd 1911 - 1936. Een bloemlezing uit het werk
10306: MERTENS, PHIL - Dagboekschilderijen van Jan Cox. Ses peintures-journal
06110: MERTENS, DRS. W.L - Coevorden in oude ansichten
03452: MERTENS, ELSBETH VON - Eine Einführung in die Graphologie
18726: MERTON, THOMAS - The Seven Storey Mountain
17346: MERTZ, PAUL - Mehr als ein Augenblick. Fotografien. Gedichte. Texte
02796: MERWE, H. TE - Waldenzenstrijd
05228: MERWE, H. TE - Toen de schuit lag ingevroren
00766: MES, DR.L - Over de stem en stemgebreken
12269: LEIPZIGER MESSEAMT (HERAUSGEGEBEN VOM) - Tore und Plätze in Leipzig . Portes et places de Leipzig
12268: LEIPZIGER MESSEAMT (HERAUSGEGEBEN VOM) - Tore und Plätze in Leipzig
12267: LEIPZIGER MESSEAMT (HERAUSGEGEBEN VOM) - Tore und Plätze in Leipzig. Gates and squares in Leipzig
01429: MESSING, DR. F.A.M (SAMENGEVAT DOOR P.J.A. FRISCHE) - Noodzaak en lotgevallen van een regionale herstructurering 1955-1975
03934: MESSING, DR. F.A.M - Geschiedenis van de mijnsluiting in Limburg. Noodzaak en lotgevallen van een regionale herstructurering 1955-1975
11434: MESURET, ROBERT - Toulouse et la Haut-Languedoc
14178: AND, METIN - Karagöz. Turkish shadow theatre. With an appendix on the history of Turkish puppet theatre
12527: METKEN, SIGRID - Geschnittenes papier. Eine Geschichte des Ausschneidens in Europa von 1500 bis heute
17650: METS, TZ, W - Rijk getrouwd
03666: METTRA, CLAUDE - Die Bourbonen II
03665: METTRA, CLAUDE - Die Bourbonen I und II
18588: METZ, ARIE J - Wandeling door "Oud-Woudrichem"
02176: METZ, DR. TH. M - Fünfzig Jahre Niederländische Handelskammer für Deutschland. 1905-1955
04668: METZELAAR, ING W - Nederland Deltaland. Inleiding tot de weg- en waterbouwkunde
17637: METZGER, MARCEL - L'accoucheur moderne. Précis d'obstétique
05619: MEULEN, CEES VAN DER - Buiswater
16660: MEULEN, WIM VAN DER - Uit water gewonnen. De geschiedenis van de Haarlemmermeer
16214: MEULEN, NICOLE VAN DER - Fertile grounds. The facilitation of Financial Identity Theft in the United States and the Netherlands
12202: MEULENBELT, ANJA - Vanille en andere smaken. Vrouwen en sexualiteit. Met interviews van Ariane Amsberg
12688: MEULENBERG, FRANS - Een fistel van tijd
08883: MEULENBERG, FRANS - Een fistel van tijd
14267: MEUNIÉ, LOUIS - L'architecture et la géométrie. Symétries et rythmes harmoniques
03669: MEXANDEAU, LOUIS - Die Kapetinger
17900: SIGTENHORST MEYER, B. VAN DEN - Jan P. Sweelinck en ijn instrumentale muziek / De vocale muziek van Jan P. Sweelinck (deel 1 en 2)
11789: MEYER, PHILIPPE - Paris la Grande
10812: MEYER, HEINZ - Von der Invasion bis zur Kapitulation. Normandie-Ardennenschlacht-die dramatische Verteidigung deutsche Dörfer und Städte - und vierzig Jahr danach
16267: MEYER, O (SAMENSTELLING) - Kant en kunst. Tentoonstelling van kant uit de verzameling Jacoby-Iklé in Museum Willet Holthuysen te Amsterdam
01091: MEYER, PETER - Schweizerische Münster und Kathedralen des Mittelalters
09379: MEYER, CONRAD FERDINAND - Jürg Jenatsch. Eine Bündnergeschichte. Mit einer Einleitutung von Emil Ermatinger
09059: MEYERS, PROFESSOR JOSEPH - Antiquities in the Grand Duchy and the Museum of Luxembourg
06660: MEYERS, LAWRENCE STEVEN - Dreumes van formaat. Bekentenissen van een filmtycoon
00282: POSTHUMUS MEYES, DR. E.J.W - 's-Gravenhaagsch Christelijk Gymnasium 1908-1933
00268: POSTHUMUS MEYJES, H.C - De Enquêtecommssie is van oordeel
00866: MEYLER, DR. L - Schadelijke nevenwerkingen van geneesmiddelen
06698: FABER MI, DR. F.J - Petroleum zoeken en ontdekken
01912: FOSS. MICHAEL - The world of Camelot. King Arthur and the Knights of the Round Table
17502: MICHAEL, ANDRI (INTRODUCTION) - Toula Liasi: Rusted evidence
00422: MICHELANGELO - Sibyllen und Propheten
06889: MICHELS, TILDE - Vriendschap voor altijd?
10808: MICHELS, WILLI K (RZ-DOKUMENTATION VON) - Die Heimat in Scherben. Kriegsende an Rhein und Mosel 1945
18573: MICHELS, TEJA - Leven van de wind. Vijf generaties schrijven de geschiedenis van molen NooitGedacht Merselo (anno 1867)
08176: MICHIELS, TOON - reisfoto's
14902: MICHMAN, JOZEP (EDITOR) / LEVIE, TIRTSAH (CO-EDITOR) - Dutch Jewish History. Proceedings of the symposion on the history of the Jews in the Netherlands. November 28 - December 3, 1982, Tel Aviv - Jerusalem
16256: MICHMAN, JOZEPH / BEEM, HARTOG / MICHMAN, DAN - Pinkas Geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Nederland
08016: MICLEA, ION - Sweet Bucovina
06067: MIDDLEMISS, NORMAN L. (EDITED BY) - Wartime with Shell. The autobiography of Capt. R.S. (Bob) Allen
00594: MIDLARSKY, MANUS I - On War. Political violence in the international system
18373: MIEDEMA, H (SAMENGESTELD DOOR) - Swatow
03072: MIEDEMA, DR. H.T.J - Fries en Nederlands in Leeuwarden, Groningen en Utrecht
18371: MIEDEMA, H (SAMENGESTELD DOOR) - Martavanen
18370: MIEDEMA,H (SAMENGESTELD DOOR) - Kraakporselein overgangsgoed
09548: MIERIS, FRANS VAN (OPGESTELD EN VERZAMELD DOOR) - Beschryving der bisschoplyke munten en zegelen van Utrecht in 't byzonder....
17077: MIERLO, HANS LUDO VAN - 250 gram gedachten. gedichten
00638: MIETZNER, HORST - Die kartographische Darstellung des Geländes unter besonderer Berücksichtigung der geomorphologischen Kleinformen
13290: MIFKA, LJERKA - Gerti Bierenbroodspot in Amsterdam
05069: MIGLIORINO, GIANNI - Nave "Palinuro"
14294: KUBINSKY MIHALY - Györguy Dénes
13054: MIJN, AAD VAN DER - Stroom. De geschiedenis van een blijvend wonder
16929: SCHAFER, MIKE AND SOLOMON, BRIAN - Pennsylvania railroad
11853: MIKKELSEN, EJNAR - Drie jaar in het poolijs. De geschiedenis van de "Alabama"expeditie in de jaren 1909 - 1912
15225: MIKSCHE, LIEUTENANT-COLONEL F.O. - Tactique de la guerre atomique. Retour aux tranchées?
12410: MILBERRY, LARRY - Canada's Air Force at war and peace. Volume 2
04220: MILIKOWSKI, HERMAN - Sociologie als verzet
15123: COMITÉ INTERNATIONAL DES SCIENCES HISTORIQUES / COMMISSION INTERNATIONALE D'HISTOIRE MILITAIRE - Revue Internationale d'histoire militaire No 50 - 1981Edition Turque
15650: MILLAUD, R - La photographie
02204: MILLER, KEITH / NICHOLLS, MARK / SMURTHWAITE, DAVID - Cricket from the grandstand
09098: MILLER, RICHARD - Bengt Lindström
11416: MILLER, KEITH / NICHOLLS, MARK / SMURTHWAITE, DAVID - Touch and go. The battle for Crete 1941
02814: FÜLÖP-MILLER, RENÉ - Macht und Geheimnis der Jesuiten. Eine Kultur - und Geistesgeschichte
09898: MILLER, DOROTHY C (EDITED BY) - Americans 1942. 18 Artists from 9 states
07813: MILLER, LAWRENCE M - Naar een nieuwe ondernemingscultuur
08479: MILLER, CAROLYN - Wonderen creëren
00392: MILLER, HENRY - The World of Sex
17550: MILLER, ALEC - Tradition in sculpture
14228: MILLIS, WALTER - The last phase. The allied victory in Western Europe
13625: MILLOT, BERNARD - Divine thunder. The life and death of the Kamikazes
05590: MILLS, JOHN (EDITED BY) - The Uffa Fox book of sailing
08593: MILNE, A.A - Kamperfoelie
02322: MILO, T.H - De geheime onderhandelingen tusschen de Bataafsche en Fransche republieken van 1795 tot 1797 in verband met de expeditie van Schout bij Nacht E. Lucas naar Kaap de Goede Hoop
16078: MILTE, KURT - Rendezvous mit Kassel es ermuntert dazu
01838: MINCAN, LOUIS - Mastreechter ballade
14651: MINDEN, DRS, JACK J.R. VAN - Alles over management tests
14229: MINDEN, DRS. JACK J.R. VAN - Alles over psycholigische tests
14856: MINDERHOUD, H.D - Coevorden, Stadt en heerlickheyt. Grepen uit de geschiedenis van stad en buurtschappen
07526: MINIS, MR. A - Uitzicht op Maastricht
06279: MINNE, RICHARD - In twintig lijnen
05939: MINNE, RICHARD - Verzamelde verhalen
13426: MINNEN, D. VAN - Dokkum, 'n stad vol herinneringen
03376: MIRANDA, H. DE (BEWERKT DOOR WIM D. MARGADANT NAAR) - Mossentabel. Determinatietabel van de Nederlandse bladmossen, levermossen en de grote korstmossen, voornamelijk op grondslag van veldkenmerken
09381: MIRO - Painted sculpture and ceramics
02362: MISKOTTE, DR. K.H - Feest in de voorhof. Sermoenen voor randbewoners
00509: MISKOTTE, DR. K.H. - In de gecroonde allemansgading
14333: PATEL-MISSFELDT, UTE - Seidenmalerei nach Motiven des Jugendstils. Ideen. Entwürfe. Bilder.
04558: MISSOFFE, MICHEL - Metternich 1773 - 1859
18003: MITCHELL, DONALD (EDITOR-IN-CHIEF) - New sounds, new century. Mahler's fifth symphony and the Royal Concertgebouw Orchestra
16339: MITCHELL, VIC - Two-foot gauge survivors. A tour of historic 60 cm. passenger railways of the English speaking world
04854: MITCHELL, LT. KOL. JOSEPH B. / CREASY, EDWARD - De 20 belangrijkste veldslagen aller tijden
08377: MOBRON, JAAP-JAN - Duin- en Kruidberg. Van prinselijk jachtverblijf tot modern conferentieoord / From royal hunting lodge to modern conference centre
13788: MOCKRAUER, DR. FRANZ (AUSGEWAEHLT UND ENGELEITET VON) - Schopenhauer-Mappe. Achtundzwanzig Textstücke aus nachgelassenen Handschriften in getreuer Nachbildung. Nur der Textheft!!!
17752: MODDERMAN, P.J.R - Ermelo, grafheuvels op de heide
02365: MODIANO, COLETTE - Twenty snobs and Mao. Travelling de luxe in communist China
11936: MOEDER, MARCEL - Les Ex-Libris alsaciens, Des origines à mil huit cent quatre-vingt-dix
08501: MOELLER, RICHARD - Von Rurik bis Stalin. Wesen und Werden Russlands
09497: MOERKERKEN, P.H. VAN - De bevrijders
18353: MOERLAND, L.J - De mooiste veren van de gans. Prenten van Goes, 18e - 20e eeuw
18121: MOES, CONSTANCE D.H. - Architectuur als sieraad van de natuur. De architectuurtekeningen uit het archief van J.D. Zocher jr. (1791 - 1870) en L.P. Zocher (1820 - 1915)
18607: MOESHART, HERMAN J. (NGELEID EN GEANNOTEERD DOOR) - Journaal van Jonkheer Dirk de Graeff van Polsbroek 1957-1870. Belevenissen van een Nederlands diplomaat in het negentiende eeuwse Japan
17075: MOHLER, W.A. ( SAMENGESTELD DOOR) - Handleiding voo het determineeren van de groot foraminiferen-genera van Nederlandsch Oost Indië
03269: MÖHRES, FRANZ PETER - Welt unter Wasser. Tiere des Mittelmeeres
15240: MOK, M - Voorspel tot het leven
00001: MOK, MAURITS - Kaas- en broodspelen
17687: MOKVELD, MONIQUE - Anneke Schat. De weg van het gras. The way of the grass
07180: MOL, ALBERT - Het doek viel te vroeg. Herinneringen aan theatergrootheden
07179: MOL, ALBERT - Mèngele broek & pintje billen
03054: MOLEN, S.J. VAN DER - Op 'e souwe - skôgingen fan wurk oer Fryslân
14840: MOLEN, S.J. VAN DER - Frysk sêgeboek. Diel III: Histoaryske Sêgen
01896: MOLEN, W.J. VAN DER (BIJEENGEBRACHT) - Levende dichters
02316: MOLEN, S.J. VAN DER - De friese zuidwesthoek. Ruimte en rust
15600: MOLEN, S.J. VAN DER - Het grote klederdrachtenboek
03758: MOLEN, S.J. VAN DER - Levend volksleven, een eigentijdse volkskunde van Nederland
09472: MOLEN, S.J. VAN DER - Rondom het Allardoog. Heemkundige verkenningen rond Allardoog en Bakkeveen
16546: MOLEN, S.J. VAN DER - Vrijdag de 13de. Bijgeloof en wat er achter zit
04672: MOLEN, S.J. VAN DER - Ta de fryske Folkskunde II
16435: MOLEN, F.J. VAN DER (BIJEENGEBRACHT DOOR) - Het kind in de literatuur. Tweede bundel
05285: MOLENAAR, BEN - Houten hotel aan de Plansee
13446: MOLESWORTH, MRS - The Rectory children
08080: MOLL, DR. W. (ONDER REDACTIE VAN) - Die Haghe. Jaarboek 1925/27
00089: MOLL, SARAH MARIA DE - Stella Maris
09948: MOLLETT, J.W - An illustrated dictionary of words used in art and archaeology
08705: MOLNAR, THOMAS - South West Africa. The last Pioneer Country
16014: GODÉE MOLSBERGEN, DR. E.C - Tijdens de O.-I. Compagnie
14471: MOLSDORF, WILHELM - Christliche Symbolik der mitteralterlichen Kunst
06949: MOMMERS, CAESARIUS / JANSSEN, GER M.M.V. BERENTS, WILLEM / LENDERS, MARIA - Zwijsen een passie voor uitgaven. Geschiedenis van een educatieve uitgeverij
18779: MONAHAN, JAMES / ROBOZ, ZSUZSI - British ballet today
05600: MONASCH, JACQUES - De strijd om de macht. Politieke campagnes, idealen en intriges
17623: MONCHAUX, PAUL DE / CRICHTON, FENELLA / BLACKER, KATE - The sculpture show. Fifty sculptors at the Serpentine and the South Bank
15939: MONCRIEFF, A.R. HOPE - Romance & legend of chivalry
10039: MONDEY, DAVID - Vliegtuigen
01560: [MONDRIAAN] - Mondriaan in de collectie van het Haags Gemeentemuseum/catalogus 68
13199: MONFREID, HENRY DE - La croisière du Hachich
13200: MONFREID, HENRY DE - Le drame Éthiopien
09570: MONFREID, HENRY DE - Abdi. L'homme à la main coupée
00297: MONGRÉDIEN, GEORGES (ED.) - Mazarin
04702: MONIES, FINN/RÖGIND, BENT (EDITED BY) HIORT ESBJORN (TEXT) - Contemporary Danish Architecture 1958
10290: MONKER, WILHELMINA - Wel en wee. Thuisbevallingen van overal. Verhalen van een vroedvrouw
06408: MONNET, JEAN - Mémoires
08901: MONNET, JEAN - Clefs pour l'action
14758: MÖNNICH, PROF. DR. C.W. (HOOFDREDACTIE - Encyclopedie van het Protestantisme. Volkseditie
12840: MÖNNICH, HORST - Aufbruch ins Revier Aufbruch nach Europa. Hoesch 1871 - 1971
08032: MONTAGNE, O / WINKLER, JOHAN (ONDER REDACTIE VAN) - Doctor Henri Polak van het vuur dat in hem brandde
09560: MONTAIGNE, MICHEL DE - Essais avec des notes de tous les commentateurs
18763: VAZQUEZ MONTALBAN, MANUEL - Autobiografie van Generaal Franco. Roman
18016: MONTALBAN, MANUEL VAZQUEZ - Autobiografía del general Franco
12027: MONTALEMBERT, COMTE DE - Des intérêts catholiques au XIXe siècle
00316: MONTEIL, V - L'Islam
18009: MONTELLA, ASSUMPTA - El setè camió. El tresor perdut de la república
18316: MONTENS, DRS. ALEID - Herkomst: particuliere verzameling
05968: MONTFORT, PAUL - Initiation à l 'histoire de l'art. Préhistoire et Egypte
03148: MONTFORT, KEES VAN - Estimating in structural models with non-normal distributed variables: some alternative approaches.
15297: MONTHERLANT, HENRY DE - L'Évental de fer
15861: MONTIAS, JOHN MICHAEL - Vermeer en zijn milieu
13845: MONTIJN, ILEEN - Over de tijd
05540: DUIJNEN MONTIJN, J. VAN / PASTOOR, H.A. / VERPLOEGH, DRS. G - Maritieme meteorologie en oceanografie
05413: MONTOYA, ALICIA CELINA - Après Corneille, après Racine. Marie-Anne Barbier et la tragédie post-classique
18194: MOOIJ, THEO DE - Wilskracht na de pijn
12233: MOOIJ, M.E - Gemeente Renkum - Doorwerth, Heelsum, Oosterbeek, Renkum, Wolfheze
16290: MOOIJ, CHARLES DE / TRAPPENIERS, MAUREEN (SAMENSTELLING) - De muze als motor. Beeldende kunst en de ontwikkeling van het moderne Brabant I 1796 - 1940
03297: MOOIJ, J - Denken over welvaart. Koninklijke Vereniging voor Staathuishoudkunde 1849 - 1994
15975: MOOIJ, DR. J - Instrumenten, wetenschap en samenleving. Geschiedenis van de instrumentenfabricage en -handel in Nederland 1840 - 1940
09307: MOOIJ, RIEKUS DE - Een dorpsleger onder Gods vuurkolom
18292: MOOIJ, DR. J - Instrumenten, wetenschap en samenleving. Geschiedenis van de instrumentenfabricage en - handel in Nederland 1840 - 1940
13956: MOOIJEKIND, FRANS - Mooijekind een familie in de Bollenstreek
13002: MOONEN, AN - Quilts een Nederlandse traditie - the Dutch tradition
12663: MOOR, WAM DE (RED.) - Dit is de plek. De betekenis van plaats en emotie in het werk van schrijvers en schilders
06807: MOOR, R.A. DE (RED.) - Huwelijk en gezin. Wat is hun toekomst in West-Europa
03177: MOORE, RUTH - In het spoor van de mens
17413: MOOREHEAD, ALAN - A late education. Episodes in a life
08048: MOOREHEAD, ALAN - Pionier der vrijheid. Het leven van veldmaarschalk Montgomery
11881: MORAND, PAUL - Paris-Tombouctou. Documentaire
11261: MORAND, PAUL - Les amis nouveaux
11053: MORAND, PAUL - L'Europe galante
11906: MORAND, PAUL - Poèmes (1914 - 1924). lampes à arc; Feuilles de Température suivis de Vingt-cinq poèmes; sans oiseaux
04580: MORAVIA, ALBERTO - Die Kulturrevolution in China. Eine Reise durch das China von heute.
10935: MOREAU, CLAUDE, ALBERT / JOUANNEAU-IRRIERA, ROGER - Présence Française en Allemagne. Essai de geographie cordiale de la zone française d'occupation
09089: MOREEL, LÉON / GOETGHEBEUR, MICHEL - Dix siècles de vie quotidienne à Dunkerque
07278: MOREHEAD, ALAN - The fatal impact. An account of the invasion of the South Pacific 1767 - 1840
12825: MORETTE, JEAN - La Lorraine de dans le temps
18646: MORGAN, PETER - De originele Porsche 911
09155: MORGENSTERN, CHRISTIAN - Palmström
05970: MORIGGL, DR. PHIL. JOSEF - Anleitung zum Kartenlesen im Hochgebirge mit besonderer Berücksichtigung der vom D. u. Ö. Alpenverein herausgegebenen Spezialkarten
02955: MÖRIKE, EDUARD - Der Schatz
18424: MÖRING, MARIA / KÜHN, GISELA - Der Hamburger Ewerführer im Wandel der Zeiten
07975: MORISON, SAMUEL ELIOT / COMMAGER, HENRI STEELE - The growth of the American Republic
12375: MCCANN MORLEY, GRACE L - Carl Morris
12644: MORRIEN, ADRIAAN (GEDICHTEN / POEMS) / HANDÉ, BHASKAR (SCHILDERIJEN / PAINTINGS) - Ontmoeting / Encounter
15586: MORRIEN, JOOP - "Aroen". Jan Stam, rebel in Indonesie en Nederland
17741: MORRIS, PETE ; HAWKINS, FRANK - Birds of Madagascar. A photographic guide
18190: MORRIS, EDITA - De bloemen van Hiroshima
17372: MORRISON, WILBUR H - The incredible 305th. The "can do" bombers of World War II
18096: MORTEL, JAN VAN DE - Kamp Vught januari 1943 september 1944
12846: MORTENSEN, OTTO - Jens Olsens Ur en teknisk beskrivelse
12259: MORTIER, ERWIN - Vergeten licht. gedichten
14694: MORUS ( RICHARD LEWINSHN) - Eine Weltgeschichte der Sexualität
13264: MOSCHINI, FRANCESCO ( A CURA DI / EDITED BY) - Aldo Rossi
16847: MOSCOVITER, HERMAN - Sporen onder de stad. De bouw van de Willemsspoortunnel in Rotterdam
15865: MOSER, PIERRE A - Arméniens où est la réalité?
05389: MOSS, HUGH M (EDITED BY) - Chinese snuff-bottles. Number three
05388: MOSS, HUGH M (EDITED BY) - Chinese snuff-bottles. Number two
05387: MOSS, HUGH M (EDITED BY) - Chinese snuff-bottles. Number one
07104: MOSSEL, Z. (UIT HET HEBREEUWS VERTAALD EN TOEGELICHT DOOR) - Twee Misjna-tractaten
01051: MOSSMAN, JAMES - Opstand in het Paradijs
08621: MOSSOLOW, DR. N - Windhoek heute to-day
14671: MOTT, LANDRATT / SMEETS, OBERKREISDIREKTOR ( EINFÜHRUNG) - Das Klever land
12004: MOUILLESEAUX, LOUIS (PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE) - La France & son empire dans la guerre dédiée au Général De Gaulle, libérateur du territoire Tome second: Résistance et Libération
12003: MOUILLESEAUX, LOUIS (PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE) - La France & son empire dans la guerre oeuvre commune à 150 récitants dédiée au Général De Gaulle, libérateur du territoire Tome troisième: L'Armée française
11673: MOULART, LA CHANOINE F.J - La question des cimetières en Belgique
01189: MOULIJN, S - de lithografische prentkunst
08157: MOULIJN, JAAP - Los voor en achter. Novelle
10598: MOULIN, JEANINE - La pierre à feux
10134: MOULIN, R.-J. / CALLES, ANDRÉ - Pignon
15376: MOULIS, ADELIN - Défense de la vraie langue d'Oc. Notre vraie langue d'oc
12950: MOULTON, J.L. - The Norwegian campaign of 1940
17487: MOUNTFORD, ARNOLD R - The illustrated guide to Staffordshire salt-glazed stoneware
11288: MOURAD, KAMAL-EDDINE - Le maroc à la recherche d'une revolution
11367: MOURIK, MAARTEN - Iene miene megaton. versjes voor de kinderen van de rekening
17879: MOUSTACHE - Hoe ik schieten moet op jacht
15518: DER MOUW, JOHAN ANDREAS (ADWAITA) - Orpheus
14593: MÜCK, HANS-DIETER (HRSG) - Mozart in Art. 1900-1990. Eine Ausstellung der Internationalen Stiftung Mozarteum Salzburg und der Bayerischen Vereinsbank München
14332: MÜHREN, PÉ - Als een dijk boven water
17182: MÜHREN, ARNOLD / GROOT, JAAP DE - Arnold Mühren Alles over links
13885: MUIJS, GER - De geschiedenis van de voormalige Kerkbuurtschool. Bestek en voorwaarden tot den aan- en verbouw van de school in de kerkbuurt der gemeente Oostzaan
13723: MUIR, EDWIN - The structure of the novel
18465: MULDER, ANNE H - Logarithmen en rozen. Boekenweek-uitgave voor jonge mensen
14796: MULDER, DR. H - De verwoesting van Jeruzalem en haar gevolgen
17814: MULDER, DIRK ; PRINSEN, BEN - Lachen in het donker. Amusement in kamp Westerbork
14337: MULDER, G.J - De schippers Mulder. Hun schepen en hun stamboom
06449: MULDER, HENK - Succesvol ondernemen in Nederland
12700: MULDER, J.P.F - Van kruk tot crack
04712: MULDER, J.A - Boerderijen rond Leeuwarden. Een momentopname van het platteland bij de stad
02305: MULDER, TINY - Op slach fan tolven. Gedichten
16628: MULDER, J, M.M.V. DUPARC, H.J.A - Tram en bus rond de Martini
16617: MULDER, DR. J.M - Sodom en Gomorra een verhaal van dode steden
18826: MULDER, DR. S.I - Handleiding voor eerstbeginnenden tot het leeren vertalen der Heilige Schrift eerste stukje
03929: MULDER, ANNE H - Een ruiker Camelia's geplukt in het Parijs van de romantiek
17581: MULDER, DIRK ; PRINSEN, BEN (ONDER REDACTIE VAN) - Verhalen uit Kamp Westerbork (Westerbork Cahiers 3)
00715: MULDER, ANNE H - Amsterdam die grote stad
16758: MULDER, JOUKE (ZOALS OPGETEKEND DOOR) - Sidney van den Bergh een liberaal
02943: MULDERS, PIETER J - Arbeid om te leven en arbeidsleven
05234: MULHERIN, JENNY - Presentatietechnieken voor de grafisch ontwerper
02526: MULISCH, HARRY - De Knop, gevolgd door Stan Laurel & Oliver Hardy
15674: MULISCH, HARRY - Tanchelijn. Kroniek van en ketter. Geen historisch toneelstuk in vijf bedrijven
16542: MULLEN, ROBERT - The Mormons
12223: MÜLLER, FRITZ FERDINAND - Deutschland - Zanzibar - Ostafrika. Geschichte einer deutschen Kolonialeroberung 1884 - 1890
11447: MÜLLER, S - Jüdische Geschichte von der Zerstörung des i. Tempels bis zur Gegenwart in Characterbildern dargestellt
04138: MÜLLER, HANS H - Hamburg
08719: MÜLLER, WILHELM HELMUTH / ENSKAT, ALICE - Angst in der Handschrift. Über Wesen und Erscheinungsvormen der Angst
17523: MÜLLER, ELISABETH UIT HET ZWITSERS DOOR HERS, ANNA - Eindelijk toch thuis
02445: STATIUS MULLER, M. G - The implementation of the sentinal node concept in melanoma; relevancy and consequences
03544: MÜLLER, FRANK, G.J.M - Imago Explicatu difficillima. De zogeheten Peleus en Thetis-sarkofaag in de Villa Albani
14416: MULTATULI - Die Abenteuer des kleinen Walther Erste und zweiter Band in einem Band
09567: MULTATULI - Mainzer Beobachter
18113: MULVAGH, JANE; WEBER, MARK A - Newport Houses
17024: MULYONA, IR. SRI - Human character in the Wayang.Volume one
08260: MUMELTER, HUBERT - Dolomiten-Legende. Erzählung
11634: KULTURREFERAT DER LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN (HERAUSGEGEBEN VON) - Möbel als Kunstobject
08919: MUNELES, OTTO - Otto Muneles bibliograpical survey of Jewish Prague
09357: MUNK, KAJ - In Gods waagschaal
08996: MUNRO, SHEILO - Pesten bij kinderen. Hoe u als ouder kunt helpen
01196: MURCHIE, GUY - Het lied van de lucht
17518: MURK, L - IJsselstein, hoe was het ook al weer? in de vorige eeuw
06234: MURK, L - Over IJsselstein gesproken...
12408: MURKEN, AXEL UND CHRISTA (HERAUSGEGEBEN VON) - Romantik in der Kunst der Gegenwart. Sammlung Murken
18491: MURNINGHAN, J. KEITH - Do nothing! How to stop overmanaging and become a great leader
14152: MURPHY, EMMETT - Lust & Laster. Die grossen Bordelle der Welt. Historische Treffpunkte der Erotik
15336: MURPHY, JOHN / ROWE, MICHAEL - Het ontwerpen van merken en logo's
00060: MURPHY, ROBERT - Un diplomate parmi les guerriers
08349: MURRAY, ALAN - Revolt in the boardroom. The new rules of power in corporate America
01242: MUSAPH, DR. H - Seksualiteit en partnerkeuze. Psychologische fundering
01539: [LETTERKUNDIG MUSEUM] - Jaarboek Letterkundig Museum deel 6
06745: MUSEUMSTAF - Fries Museum
16145: MUSSET, PAUL / LLORET, ANTONIO - Dictionnaire de l'atome
01419: JACOBSE. MUUS - Programma. Gedichten
02064: MUYNCK, REMY DE / MIERLO, S.J., J. VAN - Het gulden boek van Maria
04060: MYHILL, HENRY - The spanish Pyrenees
06928: MYSLIWIEC, EVA - Punishing the poor. The international isolation of Kampuchea
13266: BIJL MZ, A - Geschiedenis van de Oude Haven te Vlaardingen
08271: CREVELD MZN, A. VAN - Lessing's Nathan der Weise en de humaniteitsleer des Jodendoms. Vooraf een levensschets van Mozes Mendelsohnn
07331: WILLIAMSON, C.N. EN A.M - De kranige chauffeur. Wonderlijke avonturen van een motorwagen
15061: WIILIAMSON, C.N. AND A.M - The motor maid
00339: [NAARDING] - Oet Jan Naardings hof
02130: NABER, JOHANNA W.A - Van de revolutie tot de restauratie
02741: NACHAMA, ANDREAS / SIEVERNICH, GEREON (HERAUSGEGEBEN VON) - Jüdische Lebenswelten (Katalog und Essays)
17701: CHIKHANI-NACOUZ, LÉLA; ARACTINGI, PHILIP - Les mères à l'épreuve du Liban. Essai
15405: SOMERS, NADET EN SCHREUDER, FRANS - Gestrand in Indië. Muziek en cabaret in gevangenschap
03256: NAEFF, TOP - De stille getuige
18083: NAEFF, TOP - Klein avontuur
02824: NAEFF, TOP - Een stiefkind
05315: NAGEL, OTTO - Berliner Bilder
02403: NAGESSER, S.K - Aspects of adrenal surgery and adrenal transplantation
01885: NAHON, ALICE - Op zachte vooizekens. Gedichten
01891: NAHON, ALICE - Vondelingskens
05851: NAIRAC, C.A. (BURGEMEESTER VAN BARNEVELD) / M.M.V. BOUWHEER, H. (GEMEENTEBODE VAN BARNEVELD) - Een historisch hoekje der Verluwe. Vier werken
05794: NANSEN, FRIDTJOF - Eskimoleben
07199: NAP, ALBERT - Omzien naar voorbij. Autobiografie
07224: NAP, ALBERT - Miskende fracturen
08183: NAP, DR. A. (EN ANDERE AUTEURS) - Validiteits-onderzoek
15300: NARDINI, WALTER - Cassino, Inferno auf dem Weg nach Rom
04665: NASH, JAMES, MEYNDERT, WILLIAM - De geologie der Grande-Chartreuseketens
13499: NATHUSIUS, MARIE-SOPHIE - In plaats van moord
17890: WOUDE-NAUJOKS, MIEP VAN DER - Wilt u mijn zakdoek even oprapen>
00421: NAUMANN, HANS (GELEITWORT) - Die Minnesinger: in Bildern der Manessischen Handschrift
17121: NAUTA, MARIJKE M / VELLINGA, ELSE C - Atlas van Nederlandse paddestoelen
06009: BRUSTAT-NAVAL, FRITZ - Lichter über dem Meer. Feuerschiffe, Leuchttürme und ihre Männer
10178: NAVARD, JEAN - Le libération avec les chars du débarquement en Provence jusqu'à Ulm 15 août 1944 - 8 mai 1945
10491: NDIAYE, MANSOUR BOUNA - Le Prince qui croyait à la démocratie
17122: NÉ, Y - Tot gauw! Zelfportret van Breda
17510: NÉ, Y / MANNEKE, DAAN - Liggen in een gras. Gedichten en tekeningen (Y. Né) en Topos (CD, Daan Manneke)
02468: NEDERBRAGT, DR. J.A - Jeruzalem indien ik u vergete...
09971: REDACTIE VRIJ NEDERLAND - Het ondergrondse Vrij Nederland. De belangrijkste nummers en bladzijden van het illigale verzetsblad uit de jaren 1940 - 1945
00820: NEEDON, CHRISTOPH - Obst und Gemüse. Herkunft, Anbau, Zubereitung
00140: [WERKGROEP GRONINGER NEERLANDICI] - Hoe Arthur sinen inde nam. Studie over de Middelnederlandse ridderroman Arturs doet
09306: NEESEN, KEES - Tilburg een stad werd stad
15598: NEETER, POLLY 7 ZONNEVELD, BERT - De tafel van 23 van alle kanten bekeken. Een blader- en leesboek dat het midden houdt tussen een BigBrotherBeeld en een NOVA-achtergrondinformatievraaggesprek en de antwoorden
16456: NEGRETTI, GIAMPIERO / VECCHI, PAOLO DE - Kolekcje Zegary
06075: NEIJNDORFF, FRANK - Indonesische dierenfabels
04513: NEILD, DEBORAH M - Evaluation of equine sperm membrane function: effect of cryopreservation
13139: NEILL, GEORGE W - Infantry soldier. Holding the line at the battle of the Bulge
05240: O'NEILL, TERENCE & FRANCIS (COMPILED BY) - Australian children's books to 1980. A select biography of the collection held in the National Library of Australia
12627: NEILLANDS, ROBIN - Eighth Army. from the Western desert to the Alps 1939 - 1945
11116: NEIRINCKX, HUGO - Literaire gids voor Brabant en Brussel
18334: NEITZEL, SÖNKE / WELZER, HARALD - Soldaten. Over vechten, doden en sterven
18443: NEKKERS, JAN - Wijzer in de toekomst. Werken met toekomstscenario's
11299: NEL, G.C - Lithops. Plantae succulentae, rarissimae, in terra obscuratae, e familia Aizoaceae. ex Africa australi
17588: NELKENBRECHER - Nouveau manuel des monnaies poids. mesures, cours des charges, fonds publics, etc. à l'usage des banquiers, négocianta et industriels
18568: NELLEN, HENK - Hugo de Groot. Een leven in strijd om de vrede 1583 - 1645
17159: NELLEN, H.J.M / TRAPMAN, J - De Hollandse jaren van Hugo de Groot (1583 - 1621). Lezingen van het colloquium ter gelegenheid van de 350-ste sterfdag van Hugo de Groot ('s-Gravenhage, 31 augustus - 1 september 1995)
00865: NELSON, BRYAN - Zeevogels
16595: NÉMETH, LAJOS (INTRODUCTION, SECTION OF PAINTINGS AND TEXT) - Csontváry
13468: NEMITZ, FRITZ - Deutsche Malerei der Gegenwart
17070: NERVAL, GERARD DE - Octavie; Isis; Sylvie souvenirs du Valois; Aurélia ou Le rêve et la vie; Letttres à Aurélia; Poésies les chimères, odeletttes; Les voyages extatiques de Gérard de Nerval (par Jean Richier)
16990: NESCIO - De uitvreter Titaantjes Dichtertje
04368: NESSLER, DR. FRIEDRICH - Astrologische Gesundheitslehre mit Hausmitteln
13228: NETTO, DR (NEU REVIDIERT UND UMGEARBEITET VON) - Führer durch Potsdam und Umgebung in Wort und Bild
09103: NEUBECKER, DR. OTTFRIED - Wie finde ich ein Familienwappen? Kleine Wappenkunde für jedermann
10221: NEUBURG, PAUL - The Hero's children. The post-war generation in Eastern Europe
17299: NEUHAUS, HEINRICH - Die Kunst des Klavierspiels
12432: NEUMANN, DR. H - Was de komst van de mens toeval?
05780: NEUMANN, ALFRED - Der Teufel
15056: NEUMANN, ROBERT VON - The design and creation of jewelry
03926: NEUMANN, ALFRED - Der Held
08586: NEUMANN, HELGA - Kopfkissen für vergnügte Leute. Schlafe geistreich ein!
01654: NEUMANN, JOHANNES - Leben ohne Angst. Psychologische Seelenheilkunde
17415: NEUSNER, JACOB - Eliezer ben Hyrcanus part two: Analysis of the tradition the man
07839: NEWMAN, DORA - Elfenblüten. Erträumtes und Wahres aus dem Reiche der Natur
02449: NEWTON, ERIC - Museum zonder muren. Een bloemlezing en interpretatie van grote kunstwerken
05114: NIBBERING, J.H.A - Overeen: kapel - statie-kerk. Overveens kerkelijk leven in de loop de eeuwen
18561: TOMALIN, NICHOLAS AND HALL, RON - The strange last voyage of Donald Crowhurst
13966: YOUNG NICHOLS, DOROTHY - Virginia city...in my day. A memory album
00520: NICHOLS, H.D. (A.O.) - C.P. Scott 1846-1932. The making of the "Manchester Guardian"
07597: NICHTING, BEN J - Utrecht "de Neude rond". Een boekje vol herinneringen in woord en beeld
15488: NICKEL, HEINRICH L - Architecture du Moyen Age en Europe orientale
12903: NICKY, WILLY - Volledige correspondentie van ex-keizer Wilhelm aan Tsaar Nicolaas 1894-1914
06633: NICOLAI, HENK - Van Schoute-Aandacht en Kingma-Doen. Een amalgaam van twee culturen
09722: NEARCHOS NICOLAOU (NICOLAS) - Cooking from Cyprus. The island of Aphrodite
11374: NICOLAS, AUGUSTE - Du Protestantisme et de toutes les hérésies dans leur rapport avec le socialisme précédé de l'examen dún écrit de M. Guizot
18710: NICOLAS, EDM - De president
18645: NICOLAUS, KNUT - Handboek voor het restaureren van schilderijen
01442: NIDERBACHER, A - Le vin dans la Communauté Européenne
08594: NIE, ERIC DE - schilderijen / aquarellen
10657: NIEHAUS, WERNER - 1945. Entscheidung zwischen Rhein und Weser
07770: NIEMANN, WALTER - Die Musik der Gegenwart und der letzten Vergangenheit bis zu den Romantikern, Klasszisten und Neudeutschen
12832: NIEMATZ, MAX - De bestijging van Popoque. Poëzie
07540: NIEMEIJER, RU - Op zoek naar verborgen schatten. Belevenissen van een pelgrim
16480: NIEMEL, JULES - De bakru is gevlogen
00924: BOCHENSKI. JOSEPH M / NIEMEYER, GERHART (IN ZUSAMMENARBEIT MIT ZAHLREICHEN GELEHRTEN HERAUSGEGEBEN VON) - Handbuch des Weltkommunismus
01622: NIEMEYER, GÜNTHER H.W - Hagenbeck. Geschichte und Geschichten
07452: NIENABER, L.J - Tennis in zon en wind
18435: NIERMEYER, MARIETTE - Catalogus Moderne kunst deel 2 Rijksmuseum Twenthe. Vijf jaar aanwinsten 1987 -1992
02198: NIEROP, PIETER - En toch vliegen wij verder!
09724: NIES, FRITS / MERTENS, EMMANUEL - "Det es aete en dreenke". Eerste Weerter kookboek
18624: NIETZSCHE, FRIEDRICH - Die fröhliche Wissenschaft (la gaya scienza). Nachbericht . Register
15129: NIEUWENDAM, ARNOLD - Carla Klein. Beeldhouwster médailleur
13212: NIEUWENHIJZEN, KEES (SAMENGESTELD EN VORMGEGEVEN DOOR) - Zuid-Limburg in 19de - eeuwse foto's
18727: NIEUWENHUIJZEN, KEES (SAMENGESTELD EN VORMGEGEVEN DOOR) - 's Gravenhage en omstreken gefotografeerd in de 19e eeuw
14914: DOMELA NIEUWENHUIS, F - Typen. Karakter-studies 1e en 2e deel
08329: NIEUWENHUIZEN, JOHAN VAN - Eenmaal animaal
12362: NIEUWENHUYS, ROB (GEKOZEN EN INGELEID DOOR) - Het wondere woord. De Nieuwe Gids 1885 - 1894. Kunst en letteren
18167: NIEUWKOOP, JAN VAN - De Kaag. Oude herinneringen aan Binnen- en Buiten-Kaag
06776: NIEUWLAND, P. , E.A - Repertorium van familienamen in 1811 - 1812 in Friesland aangenomen of bevestigd , delen 1 tot en met 8 plus Klapper op het repertorium van familienamen
12542: NIFTRIK, DR. G.C. VAN - Kleine dogmatiek
12600: NIGG, DR. WALTER - Het geheim der monniken
17700: NIGGLI, PAUL - Tabellen zur Petrographie und zum Gesteinsbestimmen
14034: NIGRI, ABBÉ NAMBRIDE DE - L'Improvisateur sacré. La prière. L'oraison dominicale - les sacrements. Les commendements de Dieu (tome 2)
08940: NIJBOER, GEERT - Morgenland
10218: WESSELS-NIJENHUIS, J - Proemenkreuze. Drents kookboek
00014: NIJHOFF, M - Het heilige hout
15520: NIJHOFF, MARTINUS - Aubrey Beardsley
12368: NIJHOFF, IS. AN - Beschrijving van een handschrift afkomstig van het klooster Bethlehem bij Doetinchem
11893: NIJHOFF, M - Het heilige hout
10305: NIJHOFF, R.H - Groeten uit Ede (oude opnamen van het dorp Ede en z'n inwoners)
00012: NIJHOFF, M - Pierrot aan de lantaarn
05033: NIJHOFF, DR. D.C - Staatkundige geschiedenis van Nederland
18142: NIJHOFF, MARTINUS - Verzamelde gedichten
17647: NIJLEN, JAN VAN - Betooverd bosch
18026: NIKOLAYEVA, T.V - Collection of early Russian art in Zagorsk Museum
09519: NISIN, ARTHUR - Un journal de Russie
09774: NISPEN, C.A.I.L VAN - De vesting Willemstad, nr. 62 deel I: Willemstad in de tachtigjarige oorlog
03013: NISSEN, JASPER - Welches Pferd ist das?
15467: NISSEN, JASPER / SLOB, WOUTER - 100 Paarderassen met foto's, tekeningen en beknopte rasbeschrijvingen
02760: NISTLER, A - Zum Gardasee. Reiseeindrücke
10317: NITTI, FRANCESCO - The decadence of Europe. The paths of reconstruction
09403: NIVETTE, JOS - Grondbegrippen van generatieve grammatica
05440: NIX, WILFRED A - Vermoeidheid overwinnen
18620: NIX, GARTH - Over de muur. Een verhaal uit het Oude Koninkrijk
00737: MBOULE NJAKA, GUILLAUME - Psychopatalogie et groupes religieux à Cotonou en Republique Populaire du Benin
17342: NJAMI, SIMON (KURATIERT VON) - Afrika Remix. Zeitgenössische Kunst eines Kontnents
15378: NJEGOS, P.P. - Gorski vijemac 1847 - 1947
14979: NN - Mixtamorfose. Lustrumgedenkboek 32e lustrum van Sociëteit Minerva
02089: NN - Initiation au Maroc
02268: NN - Bedtijd. Een serie verhalen naar het leven
18564: NN - Rond Paasheuvel en Prinsenhof
15354: NOBEL, VOLKERT J - 1884 - Nico Timmerman Maalderij - 1984. Van "de Geestbloem" tot "Het Roode Hert"
13242: NOBLE, ALEXANDRE (EXHIBTION ORGANISED BY) - Vuillard
13490: NOCENTINI, ARMANDO (INTRODUCTION) - Opere di Karel Appel
03831: NOCKOLDS, HAROLD - The engineers. A record of the work done by Shell Engineers in the Second World War
10388: NOËL, ERICK - être noir en France au XVIIIe siècle
09745: NOLDUS, REBECCA - In mijn gedichten kan ik wonen. Het bouwwerk als metafoor in Nederlandse literatuur
10576: SAUVAGE-NOLTING, DR. W.J.J - Verpleging van geesteszieken vroeger en thans
16046: NOMACHI, KAZUYOSHI - Pelgrimage. Fascinerende fotoreportages
09469: NOOR, FARISH A. / SIKAND, YOGINDER / BRUINESSEN, MARTIN VAN (EDS.) - The Madrasa in Asia. Political Activism and transnational linkages
03981: NOORDAA, MARIUS VAN DER - Knappe Koppen. Ene zeer tumultueuze verpozing
03978: NOORDAA, M.H. VAN DER - In den Uylenspiegel
18796: NOORDAM, PETER - Inrichten en optimaliseren van organisaties. ICT-gedreven organisatieverbetering
07768: NOORDEGRAAF, L - Daglonen in Alkmaar 1500 - 1850
16401: NOORDELOOS, P - Cornelis Musius ( mr. Cornelis Muys). Pater van Sint Agatha te Delft. Humanist / Priester / Martelaar
16880: NOORDHUIS, H. / BRAAK, DRS. G.P. TER / KIENHUIS, DRS. M.F.S - "In verdrukking, Verzet en Vrijheid" Borne - Bornerbroek- Hertme - Zenderen 1940 - 1945
12784: NOORDUYN, J - Een achttiende - eeuwse kroniek van Wadjo. Buginese historiografie
03699: NOORDWAL, CORNELIE - Kleine Trees
12462: NOORLANDER, H - Klompen hun makers en hun dragers
15344: NOORT, ANDRÉ VAN - De kunst van het boerenleven. Geschiedenis van Warmondse boerderijen
10020: NOORT, C / VERHAGEN, C (SAMENGESTELD DOOR) - Beeld en beeld van een jarig dorp
15423: NOOTEBOOM, CEES - Het Spaanse van Spanje
08577: NOOTER, G.W. (SAMENSTELLING) - Over leven en overleven
18720: NOOY, ARJAN DE (VERZAMELD EN BEZORGD DOOR) - De Facto. Een geschiedenis van de Nederlandse fotografie
18664: NOPPEN, A.M. (INLEIDING) - De schoone stad aan het Y
12164: NORDAU, MAX - Zionistische Schriften
04165: NORDOFF, PAUL / ROBBINS, CLIVE - Muziektherapie voor gehandicapte kinderen
10893: NOREL, K - Mannen van Sliedrecht
01225: NOREL, K - De monnik van Wittenberg. Maarten Luther
01257: NOREL, K - Pim, Ineke en hun hondje
17244: NOREL, W. VAN - Vissers van Elburg
01192: NORRIS, PAMELA - Het verhaal van Eva. Een geschiedenis van vrouwelijke ongehoorzaamheid
18515: NORWICH, JOHN JULIUS - De Middellandse Zee. Een geschiedenis
10826: NOSBÜSCH, JOHANNES - Damit es nicht vergessen wird... Pfälzer Land im Zweiten Weltkrieg: Schauplatz Südpfalz
06595: NOTENBOOM, DR. H.A.C.M - Toen de wereld nog maakbaar leek. De financiële politiek van de Katholieke Volkspartij 1967 - 1973
02370: NOTH, MARTIN - Das System der zwölf Stämme Israels
11788: NOTHHELFER, DR. NORBERT (HERAUSGEBER) - Der Kreis Waldshut
12877: NÖTZOLDT, FRITZ (GESAMMELT UND KOMMENTIERT VON) - Das Panoptikum der Technik oder auch ein technisch Lied - Ein komisch Lied
14678: NOUHUYS, J.W. VAN - De eerste Nederlandsche transatlantische stoomvaart in 1827 van Ze.Ms. Stoompakket Curaçao deel I: het journaal en deel II: bijlagen
18805: NOUWEN, HENRI J.M - Clown in Rome. Over afzondering, celibaat, gebed en contemplatie
15671: NOUWEN, HENRI J.M - Sabbatical journey. The diary of his final year
12736: NOVAK, MAXIMILLIAN E - Eighteenth-century English literature
17897: NOWAK, DR. LEOPOLD - Anton Bruckner und Linz
12690: DELFTSE VROUWEN VAN NU - Delftse vrouwen van vroeger
17476: NUIS, J - Lambertus Zijl's in steen gehouwen medaillons. Beeldhouwwerk uit de gevel van "De Algemeene" in het trappenhuis van het Centrum voor Wiskunde en Informatica
15569: MEULEN-NULLE, L.W. VAN DER - Kant
15901: MEULEN-NULLE, L.W. VAN DER - Kant
06686: NUNEN, F.W. VAN - De centrale-verwarmingsketel. Stooktechnische gegevens van diverse keteltypes, automatische kolenstokers en oliebranders
07354: NUSSENBLATT, DR. T - Zeitgenossen über Herzl
08056: NUYENS, A - Pro Petri Sede (Voor Petrus Stoel). De tijdelijke macht der pausen, geschetst in haren oorsprong, ontwikkeling, onvervreemdbaarheid en noodzakelijkheid
10708: NWOGU, MATTHEW CHINKE - Der Elefant Goza. Eine Geschichte aus Westafrika
12843: NYPELS, ROB (FOTOGRAFIE) - Leeuwarden
04206: NYSSEN, W - Zie, ik maak alle dingen nieuw. Overwegingen bij Middeleeuwse miniaturen
03243: SPENCER CHAPMAN D.S.O. , F - Lightest Africa
06192: O., M. V - Hij is onze vrede. Een verhaal
02842: OABELS, OABEL - Ongeboren Roulf. 'n Grunneger roman
13480: OBER, JERVEN / SANDBERG, DR. WILLEM - Lataster
13289: MEESTER-OBREEN, A. DE - Catalogus van werken door Piet van Wijngaerdt tentoongesteld in het gebouw voor Bouwkunst, Marnixstraat 402 bij het Leidscheplein, Amsterdam
03998: OBREEN, H.T - Dijkplicht en Waterschappen aan Frieslands westkust
18781: OENSLAGER, DONALD M - The theatre of Donald Oenslager
09262: OEVER, STINNY VAN DEN - "Trillende snaren"
09437: OFAIRE, CILETTE - L'étoile et le posson
10033: OFFECIERS, WIM - Water
12907: OFFEREINS, MARIANNE I.C. - Vrouwenminiaturen
15026: OFFERMANS, G.W.A / HELWIG, A.W.S - Integrated navigation system Eurofix - vision, concept, design, implementation & test
14525: ENGELBRECHT OFM, J.H.A / SEEBASS, TILMAN - Kunst- en muziekhistorische bijdragen tot de bestudering van het Utrechts psalterium
01968: OGG, FREDERIC AUSTIN - Economic Development of modern Europe
07864: OGILVY, DAVID - Ogilvy over reclame
18505: OGILVY, DAVID - Flying displays
00350: O'SHAUGHNESSY, EDITH - Intimate Pages of Mexican History
03837: OHFF, HEINZ - Galerie der neuen Künste. Revolution ohne Programm
09314: OIRSCHOT, A. VAN - 't Goude Hooft 1423/ 1660 / 1960
18105: SAENZ OIZA, FRANCISCO - Lucio Muñoz
13915: OJELABI, ADEKUNLE - A textbook of West African history (1000 ad to the present day )
09965: OKEN, ALLAN - Houses of the horoscope. An introduction
17055: WILDER-OKLADEK, F - The return movement of Jews to Austria after the Second World War with special consideration of the return from Israel
00248: OLDENBOURG, ZOÉ - The Crusades
06316: OLDERSMA, HARRY (EDITOR - IN - CHIEF) AND OTHERS - From Havanna to Seattle and beyond. The quest for free trade and free markets
12657: OLDS, ROBERT - Helldiver Squadron. The story of carrier bombing squadron 17 with task force 58
12442: OLIJVE, WIM - De woelige schooljaren
17468: OLINK, HANS - Dronken van het leven. A. den Doolaard zwerver, schrijver, journalist
10989: PINTO DE OLIVEIRA, C.-J - La crise du choix moral dans la civilisation technique
06909: OLIVIER, RIAS - Bodemvondsten uit Goeree/Overflakkee. 25 jaar archeologisch en historisch onderzoek door De Motte
07283: OLIVIER, DARIA - Les Romanov
15064: OLIVIER, R. - Passiviteit van ijzer- en ijzer-chroom legeringen
15927: OLLEFEN, L. VAN / BAKKER, RS - De Nederlandsche stad- en dorpsbeschrijver. Een heruitgave van de prenten uit de Nederlandsche Stad- en Dorpsbeschrijver oorspronkelijk verschenen in de jaren 1793 - 1801
18396: OLLEFEN, L. VAN - Stad- en dorpbeschrijver van Kennemerland
12316: OLLIVIER, JEAN-PAUL - Quand fera-t-il jour, camerade. Ce jour là 7 novembre 1917
10099: OLVING, P.H. (REDACTIE EN BEWERKING) - Autohandboek Peugeot 305 - 1290 cm3, 1472 cm3 benzinemoteren. Alle modellen 1978 - 1982. Sleutelboek voor onderhoud en reparatie
07408: OLVING, P.H (REDACTIE) - Peugeot 405 vanaf 1987. Reparatiehandleiding voor carrosserie en onderstel
05926: OLVING, P.H - Vraagbaak voor uw Lada. Alle modellen (behalve Niva) 1972 - 1985
05031: OLVING, P.H - Ford Escort 1980 - 1986. Reparatiehandleiding voor carrosserie en onderstel
05831: OLYSLAGER, P - Vraagbaak voor uw Honda Civic 1200, 1500 1973 - 1979
05832: OLYSLAGER, P - Vraagbaak voor uw Austin Allegro 1973 - 1981
13529: OMBLETS, JOS - De kleine Belg in de grote oorlog
08505: OMMEN, RUUD VAN - Van Heekpad, een cultuur-historische rondwandeling in de Gelderse Poort
16025: OMMERING, GERRIT VAN / VERSTRAEL, THEO - Vogels van Berkheide. 10 Jaar vogelpopulatie-onderzoek in het duingebied Berkheide
12898: ONDERWATER, HANS - Gentlemen in Blue. The history of No. 600 (City of London) Squadron Royal Auxiliary Air Force and No. 600 (City of London) Squadron Association 1925 - 1995
11940: ONDERWATER, MARJO - Met liefde en plezier. Over inspiratie en bezieling in de zorg
08930: ONSTEIN, RUUD / RUIT, LEO VAN DE / TEIJLINGEN, TOM VAN - Tom van Teijlingen. Een Nederlandse golfheld
13882: ONSTENK, JAN - Zes eeuwen in 't Ghesthuus. Een historie van mensen rond Sint Jan
10650: ONVLEE, LOUIS - Eenige Soembasche Vertellingen. Grammatische inleiding - tekst - vertaling - aantekeningen
12574: OOKA, MAKOTO - Onder de slapeloze planeten
01594: OOLBEKKINK, H.J - In plaats van kaarten
11702: OOMEN, JOHAN - Geschiedenis van het gilde van Sint-Catharina Woensel 1477 - 1977
04812: OOMS, J.W - Ieder heeft zijn eigen dromen
09658: OONK, GIJSBERT - Ondernemers in ontwikkeling. Fabrieken en fabrikanten in de Indiase katoenindustrie 1850 - 1930
09552: OORDT, GREGORIUS AUGUST VAN - Strijd en hoop. Tot het bittere einde. Het leven van Herman Frederik van Oordt 1862 - 1907 )
01072: [MINISTERIE VAN OORLOG] - Frontchirurgie
09131: OORSCHOT, J.W. VAN / ROELOFSEN, J.C - Militaire beschouwingen
15216: OORSCHOT, ADRIE VAN / BENTZ VAN DEN BERG, HAN - Hokus pokus dat kan ik ook
18148: OOST, GERT - Een Koninklijk Instrument. Het orgel van de Gotische Zaal
00020: OOSTENBROEK, LUCETTE M - Wachtwoorden, Zengedichten
00088: OOSTENBROEK, LUCETTE M - Cyclus
17937: OOSTENRIJK, PAULINE - De geest van Stotijn en andere muziekverhalen
14585: OOSTERBAAN, J.C - Een ketting van boeken. handleiding voor Karl May boekenverzamelaars , met bibliografisch karakter.
06606: OOSTERHOFF, P.A.E - De kleine kolonie
03047: OOSTERHOUT, M.G (EN OAREN) - Pax Groningana. 204 oarkonden út it Grinzer Gemeente-archyf oer de forhâlding Grins-Fryslân yn de fyftjinde ieu
17992: OOSTERHUIS, HUUB / PLAS, MICHEL VAN DER - Vijftig psalmen. Proeve van een nieuwe vertaling door Huub Oosterhuis en Michel van der Plas in samenwerking met Pius Drijvers en Han Renckens
14903: OOSTERHUIS, HUUB - Deze geboren vreemdeling. Preken / Beschouwingen / Brieven
06855: OOSTERHUIS, HUUB - Mensen voor dag en dauw
06856: OOSTERHUIS, HUUB - Bid om vrede
06535: OOSTERHUIS, HUUB - Zien soms even. Fragmenten over god
09864: OOSTERHUIS, HUUB - Gij die weet. Keuze uit de liederen van Huub Oosterhuis
05260: OOSTERHUIS, HUUB / HOOGEVEEN, PIET - God is ieder ogenblik nieuw. Gesprekken met Edward Schillebeeckx
15062: OOSTERLING, L.G - Wassenaar, oase in de randstad. Verleden en heden
08093: OOSTERLOO, JAN H - De meesters van Delft. Leven en werken van de Delftse schilders der zeventiende eeuw
04103: OOSTERWIJK, DR. T.H - Notities uit de geschiedenis van de Ooststellingwerfse dorpen
14684: OOSTROM, F.P. VAN - Lantsloot vander Haghedochte. Onderzoekingen over een Middelnederlande bewerking van de ' Lancelot en prose
02442: OOSTVOGEL, H.J.M - Vagotomies with preservation of antropyloric function
16329: OOSTWOUD, JOHANNES - Van rijtuig tot ziekenhuisbed. Oostwoud in de jaren 1871-1940
15326: OPDAM, JOHANNA (VERZAMELD DOOR) - Het roode lied van heden. Bloemlezing uit de moderne revolutionaire poëzie
08496: OPPEN, JOHN VAN / UMMELEN, BERT / SPEKSNIJDER, HENK (SAMENSTELLING) - Op de vlucht voor het water. Kroniek van een bange week in Gelderland
10564: OPPENHEIMER, BART (COORDINATIE) - De bron - de andere kant
07694: OPPENHEIMER, JOHN F. (CHEFREDAKTEUR) - Lexikon des Judentums
11341: OPRESCU, GEORGE - Peasant art in Roumania
09458: OPSOMER, I - Opsomer. januari 1949
14725: OPTATUS, O.F.M. CAP, P - De spiritualiteit van de capucijnen in de Nederladnen gedurende deXVIIe en XVIIIe eeuw. Een bijdrage tot de geschiedenis van de vaderlandse vroomheid
00998: OPTATUS, O.F.M. CAP., P. DR - De geest van Clara
08330: ORBACH, SUSIE / EICHENBAUM, LUISE - Van vrouw tot vrouw. Vriendschap, liefde, eenzaamheid, wedijver, afgunst en woede
14785: ORBONS, ANNE ROSE - Amstenrade. Een adellijk woonhuis in Zuid-Limburg
12751: ORGILL, DOUGLAS - The Gothic Line
12892: ORIEUX, JEAN - Talleyrand. Die unverstandene Sphinx
09525: MAC ORLAN, PIERRE - Le chant de l'équipage
09515: MAC ORLAN, PIERRE - L'Ancre de Miséricorde. Roman d'aventures
15217: ORTH, H. - P - Alarm. Deutsche Feuerwehren im Einsatz. German Fire Brigades in Action. Les pompiers allemands en action
13792: ORZESZKO, E.P - Meier Ezofowicz. Een verhaal uit het leven der Poolsche joden naar de derde Duitsche uitgave in het Nederlandsch overgebracht door Dr. J.A. Bruins

Next 1000 books from Antiquariaat Parnassos

5/30