Antiquariaat Parnassos
Van Duivenvoordelaan 35, 2241 SN Wassenaar, Nederland Tel. 070 - 5176423 of 06 - 54677529, fax 070 5116800            Email: parnassos@hccnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
03661: JOURCIN, ALBERT - Die Medici
01058: MOLLAT DU JOURDIN, MICHEL - Europa en de zee
16696: JOURNOT, MARIE-THÉRESE - Le vocubulaire du cinéma
14211: JOUVENEL, ROBERT DE - Feu de l'état
03792: JOUVENEL, BETRAND DE - Na de nederlaag
14448: JOY, CHARLES R. / ARNOLD, MELVIN - Het Afrika van Albert Schweitzer
16497: JOY, E.T - English furniture A.D. 43 - 1950
18199: KELENIK, JOZSEF...AND OTHERS - The Hungarian Hussar. An illustrated history
02986: PETTINGILL JR., OLIN SEWALL - A guide to bird finding west of the Mississippi
08946: IMMERZEEL JR, J - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters van het begin der vijftiende tot op de helft der negentiende eeuw
13230: MITCHAM JR, SAMUEL W - Rommel's desert war. The life and death of the Afrika Korps
12749: MITCHAM JR, SAMUEL W - Triumphant fox, Erwin Rommel and the rise of the Africa Korps
10630: WHITE JR., GERALD A - The great Snafu fleet. 1st. Combat cargo/ 344th Airdrome/326 Troop Carrier Squadron in Wolrd War II's CBI Theater
01817: BALEN JR, CHR. VAN - Uruguay
10301: SCHLESINGER JR, ARTHUR M - The age of Roosevelt. The politics of upheavel
10046: LUGARD JR, GERH. J - De zingende stad. Een historie van Deventer
18034: WHEELOCK JR., ARTHUR K - Aelbert Cuyp
17745: SLUIJTER JR. , S.P. / BOCK, RON F. DE - Het Bezuidenhout. Grandeur en noodlot van een Haagse woonwijk
05514: DOMMELSHUIZEN JR., COR (SAMENGEBRACHT DOOR) - Louis Bouwmeester 1842 - 1942. Herinneringen aan een groot Nederlander
03470: BETLEM JR., GUUS - Avontuur in de bungalow
08993: SANCHEZ-JUAN, PASCUAL JESUS - Etiologic and diagnostic facets of Creutzfeldt-Jacob disease. The effects of genes and environment. Etiologische en diagnostische aspecten van de ziekte van Creuzfeldt-Jakob. Invloed van genen en omgeving
06003: JUDD, HENRY P - The Hawaiian language
17656: CLARK, ROBERT JUDSON...ET AL - Design in America. The Cranbrook Vision 1925 - 1950
06485: JUFFERMANS, JAN (SAMENGESTELD EN INGELEID DOOR) - Het grafisch werk van Dick van Luijn
16094: JUFFERMANS, JAN - Mies. 60 jaar televisie - omzien in verbijstering
07403: JUFFERMANS, JAN (SAMENGESTELD EN INGELEID DOOR) - Kees Maks (1876 - 1967)
11242: DÉZIEL, JULIEN ET COLLABORATEURS - Medaillons d'ancêtres. 2e Série
16692: JULLIER, LAURENT - L'analyse de séquences
00298: MANICH JUMSAI, M.L - Thai Folk Tales
03671: JUNDT, PIERRE - Die Hohenstaufen
14084: JUNG, C.G - Symboliek des Geistes. Studien über psychische Phänomenologie mit einem Beitrag von Dr. phil. Riwkaw Schärf
14030: JUNG, C.G - Onze tijd en zijn toekomst
14016: JUNG, C.G - De catastrophe. Psychologische beschouwingen over Europa's jongste geschiedenis
08130: JUNG, C.G - Psychologische beschouwingen. Een keur uit zijn werken
16573: JUNG, C.G - Aufsätze zur Zeitgeschichte
15400: JUNGBLUTH, GÜNTHER - Untersuchungen zu Heinrich von Veldeke
13423: JUNGE, DR. KURT - Das friesische Bauernhaus. Seine Verbreitung und Entwicklungsgeschichte
02576: JUNGMAN, W - Harm van Riel. Een heer van stand in de Nederlandse politiek
14558: JUNGNICKEL, MAR - Das Käthe Kruse Bilderbuch
02366: JUNKER, JOHANN - Ein Afrikanischer Buschläufer
14986: MICKLINGHOFF DE JUR., FRANS H - Kastelen, buytenplaetsen en landgoederen in Wassenaar
09762: MICKLINGHOFF DE JUR., FRANS H - Kerken in Wassenaar
18315: MICKLINGHOFF DE JUR., FRANS H - Monumentaal groen in Wassenaar
02301: JURAN, J.M - Juran on planning for quality
05207: JURRIENS, EDWIN - Cultural travel and migrancy. The artistic representation of globalization in the electronic media of West Java
06389: JUSTE, THÉODORE - Histoire de la Belgique depuis les temps primitifs jusqu'à la fin du règne de Léopold 1er
06413: JÜTTEMANN, HERBERT - Die Schwarzwalduhr
11783: MOERMAN JZ, J - In en om de Chineesche kamp
17127: OTTINK JZN, TIEMEN - Kroniek van de familie Tiemen Ottink vanaf het jaar 1867
15632: BOS JZN, IR. W - Onder Frans bewind. Dertig woelige jaren in Sliedrecht (1784 - 1814)
04344: BOS JZN, IR. W - Van hennepland tot huizenzee (geschiedenis van de Sliedrechtenaren)
16235: OOSTERHOFF JZN, R.W. (BEZORGD DOOR OOSTERHOFF RZN, J) - Schrieveri'j. Tenielstokken, veurdrachten en gedichten in et Stellingwarfs om 1930 henne
05350: BOMMEL JZN, JAN VAN (SAMENSTELLING) - Daar kerkte Rotterdam. Kerken die in Rotterdam verwoest werden en hun interieur
10951: D.C.A.K ( D.I. CARL ARNOLD KORTUM) - Die Jobsiasde. Ein grotesk komisches Heldengedicht
15372: NOREL. K - Anthony van Diemen. Van bankroetier tot landvoogd
07673: KAAKEBEEN, D.M - Leerredenen over grootere en kleinere afdeelingen uit het Boek van Job
13125: KAAY, YVONNE VAN DER...AT ALL - Daarom Leiden
09764: KADT, J. DE - De kiezer en zijn kansen. Beschouwingen over de politieke misère in Nederland
07688: KADT, J. DE - Pogrom Praag-Moskou. Rusland, de Joden en de vrede
17781: KAEPPELIN, OLIVIER ; ENRICI, MICHEL - Gasiorowski. Les fleurs
00922: KÄGI, PAUL - Genesis des historischen Materialismus. Karl Marx und die Dynamik der Gesellschaft
03271: KAGIE, RUDIE (SAMENST.) - Ooitgebeurd. Schrijvers vertellen, vertellers schrijven over wat ze echt beleefden
02361: KAHN, FRITZ - Het sexueele leven van den mensch
08524: KAHRSTEDT, ULRICH - Geschichte des Griechisch-Römischen Altertums
17689: KAHSNITZ, RAINER: MENDE, URSULA: RÜCKER, ELISABETH - Das goldene Evangelienbuch von Echternach. Eine Prunkhanschrift des 11.Jahrhunderts
16778: KAISER, JOACHIM - Grosse Pianisten in unserer Zeit
09235: KAISER, DR. L - Phonetiek
17757: KALCK, PIERRE - Réalités Oubanguiennes
15630: KALDENBACH, HANS - Respect! 99 Tips voor het omgaan met jongeren in de straatcultuur
08266: COUDENHOVE-KALERGI, R.N - Judenhass!
16538: KALFF, S (VERZAMELD DOOR) - Oost-Indisch landjuweel
09390: KALFF, G - Het lied in de Middeleeuwen
01321: KALKWIEK, W.F M.M.V. KALKWIEK, DR. K.A - Groeien in de tijd 1792 - 1992. Geschiedenis van het Zutphense familiebedrijf Thieme
08005: KÄLLSTRÖM, OLLE - Sankt Eriks Skrin som Konsthantverk
03070: KALMA, D - De Jongfryske Biweging
04118: KALMA, J.J - Koaning-keatser Jan de Earste. It keatserslibben fan Jan Reitsma (1869 - 1959)
04490: KALMA, J.J - Dorpen willen leven. Een studie over het Friese platteland
06683: KALMA, J.J - Nanne Ottema aartsverzamelaar en museumbouwer 4 mei 1874 - 20 juni 1955
15562: KALMANN, ARJEH (TEKSTEN) / OVEREEM, BRAND (FOTO'S) - Allenig zijn is maar een wankele basis. Veluwse portretten
18300: KALMANN, ARJEH (TEKSTEN) / OVEREEM, BRAND (FOTO'S) - Beschouw ons maar als een uitzondering
14955: KALNEIN, WEND VON (ED.) - Die Düsseldorfer Malerschule. Kunstmuseum Düsseldorf, 13. Mai - 8. Juli 1979 , Mathildenhöhe Darmstadt, 22. Juli - 9. September 1979.
12436: KAMERBEEK, J - De poëzie van J.C. Bloem in Europees perspectief
10340: R. KAMERBEEK (SAMENSTELLING) - Geen eiland maar oase. 75 Jaar Duinoord-/Kloosterkerkgemeente
17061: KAMIL, MEHMET - Ílk Basili Tükçe Yemek Kitabi Melceü't - Tabbâhîn (Asçilarin Siginagi) / A manual of Turkish Cookery /
09083: KAMMAN, R - Woordenlijst van het dialect van Kuinre
03002: KAMMER, MARTIN (HERAUSGEGEBEN VON) - 100 Jahre Evangelische Friedenskirche Düsseldorf. 1899 - 1999
15577: KAMMINGA, WIEBE - Vandaag goed, morgen beter. Performance management
09931: KAMP, AREND JAN (EINDREDACTIE) - Okee in beeld
15360: KAMP, MR. A.F - Zuiderzee-land. Verleden en toekomst van de Zuiderzee
18140: KAMP, MR. A.F - De standvastige tinnen soldaat. 1860 - 1960 / N.V. Billiton Maatschappij 's-Gravenhage
03556: KAMP, MR. A.F - Zuiderzee-land. Verleden en toekomst van de Zuiderzee
15532: KAMPEN, ALB. VAN - Descriptiones nobilissimorum apud classicos locorum. Series I. Quindecim ad Caesaris de Bello Gallico commentarios tabulae
01573: KAMPEN, ANTHONY VAN - Het land dat God vergat
13285: KAMPEN, ANTHONY VAN - Prauw aan boord. Een novelle
00755: KAMPEN, ANTHONY VAN - Zonder engelenhaar. Winterverhalen
10059: KAMPEN, ALB. VAN - Orbis terrarum antiquus in scholarum usum descriptus - editio altera
17418: EENIGE DESKUNDIGEN O.L.V. KAMPEN, H.C.A. VAN - De kanosport
03245: KAMPEN, ANTHONY VAN - Het oog van de naald.
01082: KAMPEN, ANTHONY VAN - Groenland, continent der eenzamen
16902: KAMPEN, ANTHONY VAN - Van Kampen omnibus. Muiters van de "Batavia"/ Het verdoolde schip.
16878: KAMPEN, ANTHONY VAN (ONDER REDACTIE VAN) - Het schip van morgen
02174: KAMPEN, ANTHONY VAN - Variaties op het thema Nieuwediep. Journalistiek werk over Den Helder en het zoute water
17325: KAMPEN, ANTHONY VAN - Leesweek geschenk 1957. Een novelle
08387: KAMPEN, HINKE VAN / PLEIJ, HERMAN / STUMPEL, BOB/ VENMANS, ANNEBEL / VRIESEMA, PAUL (TEKSTUITGAVE MET INLEIDING EN COMMENTAAR) - Het zal koud zijn in 't water als het vriest. Zestiende-eeuwse parodieën op gedrukte jaarvoorspellingen.
16500: KAMPEN, ANTHONY VAN - Geschonden eldorado
00378: KAMPEN, ANTHONY VAN - Bouwen op mensen. Vijfenzeventig jaar Hollandscha Beton Groep
18552: KAMPEN, H.C.A. VAN - De zeilsport
17420: KAMPHUIS, P.H - Het drama bij Wassenaarse Slag februari 1944
16386: KAMPINGA, H - Opvattingen over onze Vaderlandse Geschiedenis bij de Hollandse historici der 16e en 17e eeuw
12398: KANASEWICH, E.R - Time sequence analysis in geophysics
13982: KANDT, VERA B - Peruaanse textielen
16140: KANTOR, ALFRED - Het boek van Alfred Kantor
11473: KAPLOUN, URI (EDITED BY) - The synagoge
17041: KAPP, WILLIAM K - Toward a science of man in society. A positive approach to the integration of social knowledge
09870: KAPTEYN, P.J.G - F.M. Baron van Asbeck 1889 - 1968
06814: HERTZSPRUNG-KAPTEYN, H - J.C. Kapteyn zijn leven en werken
15716: APPEL, KAREL... ET AL - Karel Appel. Recent works
13851: KARFELD, KURT PETER - Civilizaciones desasparecidas - pueblos vivos. Incas, Mayas y Aztecas
04756: KARLINGER, HANS - Die Kunst der Gotik
15602: KARSKENS, ARNOLD - Pleisters op de ogen, pleister op de mond. De Nederlandse oorlogsverslaggeving van Heiligerlee tot Kosovo
10620: KARSTKAREL, PETER / TERPSTRA, RIENK - De late Middeleeuwen aan de Grote Kerkstraat
06505: KARSTKAREL, DRS.G.P - Leeuwarden 700 jaar bouwen
02754: KARSTKAREL, DRS. G.P - Leeuwarden, 700 jaar bouwen
05348: KARSTKAREL, PETER - Volkshuisvesting in Leeuwarden. 75 Jaar Vereniging voor Volkshuisvesting
00631: [SCHWEIZERISCHE GESELLSCHAFT FÜR KARTOGRAPHIE] - Kartographie der Gegenwart in der Schweiz, 1984
15539: KAS, JAN & OVEREEM, BRAND - Geloven op de Veluwe
01976: KASTEEL, TH. J. VAN (EN ANDEREN) - Een kwarteeuw TNO, 1932-1957
06734: KASTER, DR. KARL GEORG..... - Osnabrück. 1200 Jahre Fortschritt und Bewahrung. Profile bürgerlicher Identität
16289: KÄSTNER, ERICH - Der 35. Mai oder Konrad reitet in die Südsee
18628: KATAJEW, VALENTIN - Meine Diamantkrone. Autobiographischer Roman
13074: KATE, J.J.L. TEN - Stichtelijk huisboek
16650: KATE, J.J.L. TEN - De Psalmen
17959: MANN, KATHLEEN WITH NOTES BY CORBIN, J.A - Peasant costume in Europe
01705: KATSCH, PROFESSOR DR. GERHARDT - Der therapeutische Imperativ des Arztes
13237: KATTENBERG, P.A.P.E. / KUIPER, E.J. / POEIJER, M.M.C. VAN (REDACTIE) - Ruimte voor beelden (al dan niet)
09224: KATZ, JERROLD J / POSTAL, PAUL M - An integrated theory of linguistic descriptions
16169: KAUFMAN, BARRY NEIL - Verbroken stilte. Het verhaal van een autistisch kind
07017: KAUFMANN, HERBERT - Reiten durch Iforas
07154: KAY, JOHN - The truth about markets. Their genius, their limits, their follies
03313: KAYSER, WOLFGANG - Das sprachliche Kunstwerk. Eine Einführung in die Literaturwissenschaft
13559: KAYZER, WIM - Vertrouwd en o zo vreemd. Over geheugen en bewustzijn
01499: KAZNASTSJEJEW, ALEKSANDR - Memoires van een Sowjet diplomaat. Ervaringen van een Russisch diplomaat in Birma
06327: KAZNATSJEJEW, ALEKSANDR - Memoires van een Sowjet diplomaat. Ervaringen van een Russisch diplomaat in Birma
18324: KEEL, OTHMAR - De wereld van de oud-oosterse beeldsymboliek en het Oude testament toegelicht aan de hand van de Psalmen
09874: KEELER, WALLY - Walking on the greenhouse roof
18597: SLUYTERMAN, KEETIE EN BOUWENS, BRAM - Heineken: 150 jaar brouwerij, merk en familie
13138: KEIJZER, T.P. - Gids voor de binnen scheepvaart. Beschrijving van alle bevaarbare rivieren en kanalen in Nederland
11633: KEIJZER, T.P. (ONDER REDACTIE VAN) - Nederlandsche Schippers-almanak voor het jaar 1953. Jaarboekje der Koninklijke Schippersvereeniging "Schuttevaer" 57e jaargang
11632: KEIJZER, T.P. (ONDER REDACTIE VAN) - Nederlandsche Schippers-almanak voor het jaar 1952. Jaarboekje der Koninklijke Schippersvereeniging "Schuttevaer" 56e jaargang
11631: KEIJZER, T.P. (ONDER REDACTIE VAN) - Nederlandsche Schippers-almanak voor het jaar 1951. Jaarboekje der Koninklijke Schippersvereeniging "Schuttevaer" 55e jaargang
11628: KEIJZER, T.P. (ONDER REDACTIE VAN) - Nederlandsche Schippers-almanak voor het jaar 1949. Jaarboekje der Koninklijke Schippersvereeniging "Schuttevaer" 53e jaargang
11624: KEIJZER, T.P. (ONDER REDACTIE VAN) - Nederlandsche Schippers-almanak voor het jaar 1945. Jaarboekje der Schippersvereeniging "Schuttevaer" 49e jaargang
11621: KEIJZER, T.P. (ONDER REDACTIE VAN) - Nederlandsche Schippers-almanak voor het jaar 1942. Jaarboekje der Schippersvereeniging "Schuttevaer" 46e jaargang
15251: KEIJZER, B. DE (EINDREDACTIE) - Spelerieë
09916: KEIJZER, W.A - Aan het einde van de vrede begint de oorlog
16362: KEIKES, W.H - Bolsward. Ouderdom met gratie
00807: KEILPFLUG, E.R - An den Rändern dreier Erdteile.
11470: KEISER, HERBERT WOLFGANG - Donatello
10553: KEIZER, C - Rijswijk in oude ansichten deel 1
16616: KEIZER, HEIN - Het refrein is Hein. Leven en sterven in een verpleeghuis
14456: KELK, C.J. / DIJKHOFFSZ, M. / BLEES KZN, G.J. / VISSER, M.J - Nederlandsche Boekverkoopersbond 1907 - 1947
04099: KELK, C.J. /KOOL, HALBO C. (BIJEENGEBRACHT DOOR) - Moderne lyriek
16147: KELK, C.J - Leven van Slauerhoff
03016: KELLER, GOTTFRIED - Das Sinngedicht
09510: KELLER, GERARD (BEWERKT DOOR) - Duizend en één nacht. Volledige Arabische vertellingen van de Duizend en Één Nacht.
06179: KELLER, ADOLF - Naar den Sinaï
02740: KELLER, WERNER - The post-biblical history of the jews
04208: KELLING, G.F.H - Valt er nog wat te vieren? Liturgie en de sacramenten als grondpatroon
11787: KELLNER, PROF. DR. LEON (HERAUSGEGEBEN VON) - Theodor Herzl's Zionistische Schriften. Erster und Zweiter Teil
09731: KEMAL, YACHAR - Mèmed le faucon
09695: KEMAL, YACHAR - L'herbe qui ne meurt pas
09694: KEMAL, YACHAR - Terre de feu, ciel de cuivre
05442: KEMP, P.K. / LLOYD, CHRISTOPHER - The brethren of the coast. The British and French Bucaneers in the South Seas
15027: KEMP, M - Geschiedenis van Limburg
08611: KEMP, MATHIAS - Onder de rosse komeeet
17976: KEMPAS, THOMAS; SELLO, KATRIN (KATALOG UND AUSSTELLUNG) - Zwischen Plastik und Malerie. Skulpturen von Johannes Brus, Frank Dornseif, Peter Fischli, David Weiss, Ulla Lauer, Rainer Mang, Gerd Rohling, Henk Visch.
18302: KEMPER, CHARLES - Delft
16647: KEMPERMAN, STEVE - Lord of the second advent. A rare look inside the terrifying world of the moonies
09972: BERNET KEMPERS, A.J - Borobudur. Mysteriegebeuren in steen. Verval en restauratie. Oudjavaans volksleven
09720: BERNET KEMPERS, PROF DR. K. PH - Meesters der muziek. Levensbeschrijving van drie en dertig der grootste componisten met hun portret, vermelding van hun werken en van het belangrijkste dat over hen is geschreven )
12238: KEMPIN, LELY - Die heilige Insel. Eine Sommergeschichte
09210: KEMPSON, RUTH M - Semantic theory
10608: KENNEDY, DAN - Little people. Learning to see the world throgh my daugheter's eyes
04553: KENNEDY, JOHN F - Le courage dans la politique. Quelques grandes figures de l'histoire politique américaine
15631: KENNIS, JOHN C - De sprinkgermanenplaag...en de stoute dingen die Toontje deed
11055: KENNY, ANTHONY (COMPILED BY) - Mountains. An anthology
07513: KENYON, JOHN R - Medieval fortifications
13716: KENYON, OLGA - 800 Years of women's letters
08583: KENYON, KATHLEEN M - Jericho. Cultuurgeschiedenis van Palestina tot aan de komst van Jozua
11022: KERKWIJK, PIETER A - Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Een stukje historisch- en groen Holland tussen Lek en Merwede
10857: KERKWIJK, HENK VAN - De ontvoering uit "De Swaan"
06353: KERKWIJK, HENK VAN - Heksenjacht
03468: KERKWIJK, H. VAN - Komplot op volle zee
09136: KERPEL, T.J. VAN (ONDER REDACTIE VAN) - Kamphuis, J.P.de Vries en A.J. Verburgh
00918: KERR, WALTER - Het geheim van Stalingrad
06092: KERR, GEORGE P - Time's forelock. A record of Shell's Contribution to Aviation in the Second World War
16842: KERS, MARTIN (FOTO'S) / VISSERING, JAAP (TEKST) - Rotterdam, fotografische impressies / Photographic impressions
12569: KERSSEN, BOB - Het monster pimpelpaars
00597: KERSTEN, ALBERT E - Het dagboek van dr. G.H.C. Hart. Londen mei 1940-mei 1941
16798: KERSTEN, KAREL / DUIJN, ANNEMARIE VAN (PRODUKTIE EN EINDREDAKTIE) - Er wasch eens... Jubileumuitgave Nederlandse Vereniging van Wasserijen
17945: KERSTEN, ANGELINE - "Heiligheid, kunstwaarde en Algemeenheid". De fraters van Tilburg en het Caecilianisme
07446: KERSTEN, KURT - Peter der Grosse vom Wesen und von den Ursachen historischer Grösse
09521: KESSEL, JOSEPH - L'Équipage
08750: KESSEL , S.S.C.C., PATER KOENRAAD VAN - De held van Molokai
18737: KETTING, MARIANNE - Natuur naast de deur. Zoetermeer en z'n bewoners
18407: KEULEMANS, JIM (EINDRED.). - Rondom de Duiventoren. Te Werve, de vereniging en het landgoed 1922-1997.
10612: KEULEN, MENSJE VAN - Lotgevallen. Balladen
13181: KEULEN, MENSJE VAN (BESCHREVEN DOOR) - De avonturen van Anna Molino
04661: KEULEN, MENSJE VAN - Tommie Station
00822: KEULERS, PROF. DR. JOS - Jeremias
12964: KEULS, H.W.J.M - Valscherm. Gedichten gevolgd door enkele vertalingen
08108: KEULS, MR. H.A - Het Londensche tooneel in oorlogstijd
08110: KEUNE, LOU - De textiel voorbij. Het wel en wee van Tilburgse oud-textielarbeiders in de jaren 1980 - 1990
13877: KEUNING, J (UITGEGEVEN EN TOEGELICHT DOOR) - De tweeden schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrant Warwijck 1598 - 1600. Journalen, documenten en andere bescheiden. V, eerste stuk: De reis naar Ternate, A. Het journaal van H.D. Jolinck
13011: KEUNING, E.J.J. DE - Oude prenten en prentkaarten vertellen over Voorschoten
18252: EERDENBURG-KEUNING, INEKE VAN / NIEUWEHUIS, ANNE/ ROON, ADRI DE (SAMENGESTELD DOOR) - Dw krokus wijst beton zijn grens. Een bloemlezing van gedichten en prenten
06481: KEUZENKAMP, MR. J.H. (TEKST INLEIDING) - Gemeentewapens in Nederland naar het officiële register van de Hoge Raad van Adel
16755: KEYSER, J.P. DE - Neerland's letterkunde in de negentiende eeuw. Bloemlezing ten gebruike bij de beoefening onzer letterkunde. Deel I: proza. Deel II: poëzie
07993: KEYSERLING, GRAF HERMANN / NOVELLA, VITTORIO / HELLPACH, WILLY / LAZARD, DIDIER - Unsterblichkeit. eine Kritik der Beziehungen zwischen Naturgeschehen und menschlicher Vorstellungswelt
04706: KEYSERLING, GRAF HERMANN / NOVELLA, VITTORIO / HELLPACH, WILLY / LAZARD, DIDIER (MIT BEITRAGEN VON) - Der Mensch im planetarischen Zeitalter
02890: KEYZER, JAN - Muziek als vorm van levensontplooiing
10986: KHOURY, PAUL - Islam et Christianisme. Dialogue religieux et défi de la modernité
04885: KHROUCHTCHEV - Souvenirs
00643: KIEFER, THEODOR - Der Visuelle Mensch
04669: KIENHUIS, DRS. J.H.M./ WESTERWOUDT, TH. W./ WAL, MR. J.T. VAN DER - Het waterschap van oud naar nieuw. Hoogheemraadschap van Delfland
04808: KIEP, WALTER LEISLER - Good-bye Amerika - Was dann? Der deutsche Standpunkt im Wandel der Weltpolitik
01186: KIEVIET, C. JOH - Toen Dik Trom een jongen was
02530: KIEVIET, C. JOH. - Wilde Bob
02532: KIEVIET, C. JOH. - Onder verschillende Meesters
02533: KIEVIET, C. JOH. - Vroolijke vertellingen
02534: KIEVIET, C. JOH. - De twee neven
02540: KIEVIET, C. JOH. - Wilde Bob
03453: KIEVIET, C. JOH. - De Kennemer Vrijbuiter
13101: KIEVIT, PAUL DE / LIT, ROBERT VAN - De oude Pastorie aan de Schoolstraat. Vijf eeuwen historie van een Wassenaars woonhuis
11163: KIJZER, MAX - Honderd Kwatrijnen
16254: KIKKERT, J.G - Koning Willem III
10689: KILESSOPOULOU, KATIA / CHRISTOU, CHRYSSANTHOS - Visual Arts Thessalonian artists
07068: KILMANN, DR. RALPH - Het vijfhoekig management-fundament
14304: KIMBALL, JOHN P - Syntax and semantics, volume 1
01370: KINAU, RUDOLF - 'n Boot voll bunte Bütt ut de Beuker van...
05384: KINCAID, DENNIS - British social life in India 1608 - 1937
12844: KINDERHOVE, Z. VAN - de fles met het rode etiket
14805: KINDT, OTTO - Einfamilien-Reihenhäuser
12737: KING, BRUCE - Seventeenth-century English literature
11469: KING, SAMUEL P & ROTH, RANDALL W - Broken trust. Greed, mismanagement at America's largest charitable trust
04393: KING, MARTIN LUTHER - Warum wir nicht warten können
06948: KING, G.A.B - Tankers in bedrijf
15097: KINGSLEY, CHARLES - The heroes or Greek Fairy Tales for my children
11369: KINNEIR, JOAN - The artist by himself. Self-portrait drawings from youth to old age
17822: KINSEL, PASCHAL ; HENRY, LEONARD - The catholic shrines of the Holy Land
05682: KINSKY, FERDINAND - L'Allemagne et l'Europe
01863: KIPPENBERG, KATHARINA (AUSGEWÄHLT) - Deutsche Gedichte
07534: VALCKENIER KIPS, J.H - De Volksstaat
10637: KIRCHNER, D.A - Acoustiek voor den bouwkunde
17167: KIRKPATRICK, RALPH - Domenico Scarlatti. Erster Band: Leben und Werk. Zweiter band: Anhang, Dokumente und Werkverzeichnis
16114: KIRSCH, JONATHAN - God against the gods. The history of the war between monotheism and polytheism
10590: KIRST, HANS HELLMUT - Null-Acht Fünfzehn
13636: KIRSTEIN, GUSTAV - Max Klinger. Sechs farbige Wiedergaben seiner Werke
03090: KISHON, EPHRAIM - Das grosse Kishon-Karussell. Gesammelte Satiren
15591: KISJOKAI, ERZSEBET - De bloeiende Oranjeboom. Gedichten over het leven van Hare Majesteit Koningin Juliana
14650: KISLING, H.M - Scheepsmodellen zelf maken. Handleiding voor modelbouwers
08182: KISSINGER, HENRY - The White House Years
07570: KISSINGER, HENRY - Memoiren Band I, II, III
14962: KISTEMAKER, J.G.M.; MAGENDANS, J.R - Het Nobelhuis. Een archeologisch en bouwhistorisch onderzoek
02444: KLAASE, J.M - Regional isolated perfusion for melanoma of the extremities. The Amsterdam/Rotterdam experience
11918: KLABUND - Der Kreidekreis. Spiel in 5 Akten. Nach dem Chinesischen.
04052: KLABUND (NACHDICHTUNGEN) - Dumpfe Trommel und berauschtes Gong. Chinesische Kriegslyrik
02285: KLAPWIJK, PIETER - Global Economic Networks. How deregulation leads to a new economic landscape
11955: KLAUSNER, M.R - Die Gedichte der Bibel in deutscher Sprache. III. Teil
08424: KLAUTZ, J.P - Tussen schemering en dageraad. Gids tot kennnis van de niet-zintuigelijk waarneembare werkelijkheid
11772: KLAVERDIJK, S - Jacob Sybolts ambtenaar samen met Groningen in de kentering
17193: KLAVEREN, GERARD VAN - De Friese Stabij en Wetterhoun
12994: KLEERKOOPER, G.G - Geschenk voor de Israelietische jeugd tweede deel
15501: KLEEUWENS, J - Flakkeesche schetsen
11483: KLEFFENS, E.N. VAN - De Zonnewijzer - II. Teltsjes en rimen. Nog eens een paar voorvallen uit vroeger en later tijd voor een aantal zijner vrienden en hun aangeboden als Kerstgroet in 1973 met zijn beste herinneringen en wensen
09539: KLEFFENS, E.N. VAN - De Zonnewijzer. Korte weergave van een paar niet-politieke voorvallen uit vroeger en later tijd aan een aantal zijner vrienden gezonden als kerstgroet in 1970 met zijn beste herinneringen en wensen
00063: KLEFFENS, E.N. VAN - Belevenissen 1 en 2
10662: KLEIJ, W.D. V.D. / ZWART, WILLEM HENDRIK - Kamper Orgels deel 1
12888: KLEIJN, JEK - Van goeden huize. 70 Jaar Woningbouwvereniging 's-Gravenhage 1915 - 1985
00348: KLEIJN, MR. A - Dorpen in Drenthe
12742: KLEIMAN, ALLAN - The undiscovered Pro Hart
11477: KLEIN, MORDELL - Passover
05091: KLEIN, DIETHARD H - Wetterregeln, Bauernweisheiten und alte Bräuche
08614: KLEIN, JEAN-PIERRE - Alsace
09204: KLEINDEL, WALTER - Der Erste Weltkrieg. Daten - Zahlen - Fakten
17154: KLEINE, K / MOL, W / J. LEYTEN - Groeten uit oud Breda
16047: KLESSE, BRIGITTE / MAYR, HANS - European glass from 1500 - 1800. The Ernesto Wolf Collection
07629: KLEUKENS, CHRISTIAN HEINRICH - Die Kunst der letter
06897: KLEYKAMP, A.J - Chineesch aardewerk en porcelein vanaf zijn oorsprong tot aan zijn verval
17821: KLEYN, ONNO - Kasteel Engelenburg in de vier seizoenen
09414: KLIJN, A.F.J - Het ontstaan van een nieuw testament
16315: KLIJN, JAN W - Oorlogstijd langs de Lek
06006: KLIJNHOUT, C.C - Een eeuw Hollandsch boerenleven. Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1847 - 1947
15737: KLIJNSTRA, MELLIUS / ROVERS, EVA - De kunst van serigrafie. Grafiekcollectie Atos Origin 1983 - 1999
14365: KLINK, DR. J.L - Kind op aarde. Een kleine theologie voor ouders
06968: KLINK, JOANNE - Het onbekende venster. Nieuwe ervaringen met leven en sterven
05909: KLINKERT, DR. W. / HOOF, DRS. J.P.C.M VAN - Breda als militaire stad
18709: KLOEK, W.TH. / HALSEMA-KUBES, W. / BAARSEN, R.J - Kunst voor de beeldenstorm. Noordnederlandse kunst 1525-1580
14197: KLOES, J.A. VAN DER / RISCH CZN, J.Z - Handleiding (voornamelijk tot zelfonderricht) voor den metaalbewerken meer in 't bijzonder den smid
18450: KLOK, R.H.J - Biessum een monumentale wierde bij Delfzijl
14482: KLOOS, J.P - Noordwijk in den loop der eeuwen
17484: KLOOS, J.P - Noordwijk in den loop der eeuwen
11385: KLOPPERS, PIET - In het tooverrijk der film
15722: KLÖTERS, JACQUES - 100 Jaar amusement in Nederland
17911: KLOTZ, HANS (KRITISCHER BERICHT) - Johann Sebastian Bach. Neue Ausgabe sämtlicher Werke. Serie IV. Band 2. Die Orgelchoräle aus der Leipziger Originalhandschrift
16558: KLÜCK, BART / HEMMES, AGNES / KAM, RENÉ DE - Het Utrechtse antwoord. De bastions van Karel V
03289: KLUGE, ERNFRIED EDUARD - Die russische revolutionäre Presse in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts. 1855 - 1905
17499: KLUIT, DR.M. ELISABETH - Het Protestantse Réveil in Nederland in daarbuiten 1815 - 1865
16430: KLUIVER, J.H - Historische orgels in Zeeland III. Schouwen en Duiveland, Tholen, Zeeuwsch-Vlaanderen
07074: KLUMPER, A.A - Siocale verdediging en Nederlands verzet '40 - '45 - ideëel concept getoets aan de historische werkelijkheid
06900: KLUNDER, H - Roeiers-Vereeniging "Eendracht" 75
00467: KLUSSMANN, WALTER - Das Ärztebüchlein
03394: KLUYT, J.A. / LAAN, KO VAN DER - In de Amsterdamsche Jordaan
17509: KLUYTMANS, LEO - Spokerijen in de Peel
06947: KNAAP, DRS. J.P.H. VAN DER - Oosterkerk, teken van tegenspraak
04274: KNAP, HENRI - Kwarchitectet, vier verhalen voor architecten & interieurarchitecten
00005: KNAPEN, BEN - De lange weg naar Moskou. De Nederlandse relatie tot de Sovjet-Unie, 1917-1942
00629: KNAPP, WILFRID - A history of war and peace, 1939 - 1965
11542: KNAPP, DR. IR. W.H.C - Antarctica de geschiedenis van het geheimzinnige Zuidland
14141: KNAPPERT, PROF. DR. L - De Ramp van Leiden. 12 Januari 1807 na honderd jaar herdacht
07865: LIT, ROBERT VAN MET BIJDRAGEN VAN THEO KNECHTEN EN TON VAN DEN OEVER - Een eeuw Excelsior
17511: KNIJN, PROF. DR. TRUDIE - Par coeur tekeningen van Paul Bartels
01474: KNIJNENBERG, A (SAMENST.) - Selden tyt sonder stryt. De geschiedenis van een dorpskerk
09407: KNIPPENBERG, DR.H.H - In den gloed der Oranjezon. Huwelijken van de laatste Oranjes
00069: KNIZIA, KLAUS - Energie, Ordnung, Menschlichkeit
12270: KNOCHE, DR. PAUL - Anleitung zur Röntgenphotographie
08772: KNOEF, J - Cornelis Troost
09181: KNOERS, DR. A.M - De verveling in de puberteit. Bijdrage tot de psychologie van het gevoelsleven
13611: KNOESTER, H.J.H (INLEIDING EN TEKST) - Utrecht rond de eeuwwisseling
05753: KNOESTER, A. (RED.) - Vereniging voor de Staathuishoudkunde
03065: KNOP, G - Skylge, Skylger tael en Skylger minsken/ De sjongende wein
06684: KNOP, G - Schylge, Schylger Tael en Schylger Minsken / De sjongende wein
14940: KNOPFHART, ALFRED - Het rijpaard. Beoordeling en keuze
16355: KNOPP, GUIDO - De oorlog van de eeuw
13963: KNOPP, GUIDO - De bevrijding. Het einde van de oorlog in Europa
12722: KNOPPERS, ADRIANA BIJEENGEBRACHT DOOR) - In de kraam. Wetenswaardigheden over oud-Nederlandse kraamgebruiken
07868: KNOX, BRIAN - The architecture of Poland
17907: KOBALD, KARL - Josef Haydn zijn leven en zijn tijd
14300: KOBER, KARL MAX - Stichel - Nadel - Druckpresse. Eine Einführung in die Kunst der Druckgraphik
12093: KUPFER-KOBERWITZ, EDGAR - Die vergessene Insel. Erlebnis eines Jahres auf Ischia
04068: KOCH, RUDOLF - Das kleine Blumenbuch in vielen Farben. Zeichnungen von Rudolf Koch
11285: KOCH, DR. A.C.F. / BRANDS, A.M - Tussen Waag en Wezepe. Fragmenten uit de geschiedenis van Deventer, Diepenveen, Schlakhaar, Colmschate en Wesepe met een bijddrage over de geaschiedenis van de Raiffeisenbanken en Boerenleenbanken en van de Cooperatieve Raiffeisenbank "Deventer en Omstr
08818: KOCH, DR. A.C.F ( REDACTIE) - In en om het Deventer Stadhuis
04743: KOCH, ERIC G - Maaikes mei
10040: KOCK, WIM - Operationeel. De Koninklijke Luchtmacht in bedrijf
18340: KOCK, WIM - Operationeel: de Koninklijke Luchtmacht in bedrijf
13827: KOCKAERT, L / MARIJNISSEN, R.H - Dialoog met het geschonden beeld. Na 250 jaar restaureren
07149: KOELEGA, DICK G.A / DREES, WILLEM B (RED.) - God & Co? Geloven in een technologische cultuur
17838: KOENDERS, PIETER - Homoseksualiteit in bezert Nederland. Verzwegen hoofdstuk
05051: KOENEN, MARIE - Parcival
08426: KOENEN, A.A. (EINDREDACTIE) - De Schilpen, een grutterij die niet verdween. Van oude dorpswinkel tot Maaslands museum
10765: KOETSVELD, C.E. VAN - Snippers van de schrijftafel en andere opstellen / Het menschelijk leven in drie woorden
17272: KOFFEMAN, KLAAS L (TEKSTEN) - Urk op z'n voordeligst. Beelden van toen
08353: KÖHLER, JOACHIM - Zarathustras Geheimnis. Friedrich Nietzsche und seine verschlüsselte Botschaft
18345: KOHLHAUSSEN, HEINRICH - Nürnberger Goldschmiedekunst des Mittelalters und der Dürerzeit 1240 bis 1540
15499: KOHNSTAMM, DOLPH - Ik ben ik. De ontdekking van het zelf
16529: KOHNSTAMM, RITA - Kleine ontwikkelingspsychologie deel 1 en deel 2
15527: KOK, G.A. DE - De Koninklijke Weg.Honderd jaar geschiedenis Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen 1875 - 1975
12921: KOK, G.A. DE / VERBURG, M.C. DRS - Ontworsteld land
12135: KOK, RENÉ / SOMERS, ERIK - Oorlogsfoto's tegen het licht. Het verhaal rond de vondst op een Haagse zolder
11491: KOK, G.A. DE - De democratie gewogen. Journalistieke commentaren over kiezer, kamer, koning en kabinet
04405: KOK, TRUIDA - Loula Almerus
17095: KOK, AUKE - Oorlogsliefde
15950: KOK, G.A. DE (EINDREDACTIE) - De Koninklijke Weg. Honderd jaar geschiedenis Koninklijke Maatshappij De Schelde te Vlissingen 1875 - 1975
15764: KOK, TONNIE - Dag nieuwe dag. Gedichtjes van Tonnie Kok
15057: KOK, JACOBUS (OORSPRONKELIJK VERZAMELD DOOR) - Vaderlandsch woordenboek (35 delen) + 3 delen Byvoegzels
07497: KOK, J - Langs verboden wegen. De achtergronden van buitenechtelijke geboorten in Noord-Holland 1812-1914
18575: KOK, OFM J.A. DE - Acht eeuwen minderbroeders in Nederland. Een oriëntatie
14575: KOKHUIS, G.J.I - Historie van Hengelo
14511: KOKHUIS, G.J.I - De geschiedenis van Twente van prehistorie tot heden
04339: KOLBE, ANNEMARIE - Hoogbenige terriers
08312: KOLBENHEYER, WE.G - Amor Dei. Levensroman van Spinoza
00138: KÖLBING, EUGEN (HERAUSGEGEBEN) - Arthour und Merlin
10246: KOLFF, PROF. DR. G.H. VAN DER (ONDER REDACTIE VAN) - Sticusa Jaarboek 1951
17773: KÖLKER, DR. A.J - Kroniek van de Lisser timmerman en molenmaker Cornelis van der Zaal 1762 - 1839 )
04309: KÖLKER, DR. A.J - Haastrecht. Hoofdstukken uit het ontstaan en de ontwikkeling van 'die Steede ende Landen van Haestregt' tot het begin van de 19e eeuw
02680: KOLKMAN, JAAP - Walvis aan stuurboord!
08367: KOLLIN, FERENC (AUSWAHL DER BILDER UND BEGLEITTEXT) - Grüsse aus dem alten Budapest
12592: KOMINIS, ATHANASIOS D (GENERAL EDITOR) - Patmos. Treasures of the monastery
04814: REDACTIE 'KOMMA' (SAMENGESTELD DOOR) - Over René Gysen
02075: CHUM-KON, KIM - The Korean War 1950-53
03338: KÖNIG, RENÉ - Soziologische Orientierungen. Vorträge und Aufsätze
13171: KONIJNENBURG, RIK VAN DE / GABRIELS, JAAK / MARTENS, ERIK / MARTENS, HILDE - Het stadhuis van Bree. Een voormalig Augustijnenklosster.
07650: KONING, J.C. DE - De klokken luiden ter herdenking van de 25-jarige gelukkige regeering van Hare majesteit Koningin Wilhelmina 6 september 1923
15453: KONING, J.C. DE (VOOR DE JEUGD BEWERKT) - Bunyan's Christenreis. Met een korte levensbeschrijving
17627: KONING, PIET / KONING, EVERT - Schipper op schipper af. Klaas, de roomse 'ketter' uit Volendam,
16526: LE BLANC-KONINGS, GERDA - Oud leerlingen van Piet Slager
07231: KONSALIK, HEINZ G - Liefde in St. Petersburg
07240: KONSALIK, HEINZ G - Het lied van de zwarte bergen
14125: KÖNSGEN, EWALD - Epistolae duorum amantium. Briefe Abaelards und Heloises?
03051: KOOI, J. VAN DER (GEARBROCHT FAN) - De 'Fryske' wurden út Kiliaen. Mei oantekeningen fan Gerard van Hasselt en Eeltsje Halbertsma
13389: KOOIJ, TH. B.W. VAN DER (PRENTBRIEFKAARTEN EN FOTO'S UIT DE VERZAMELING VAN) - Groeten uit Rijswijk
09672: KOOIJ, PIM / PAPING, RICGARD (EDITED BY) - Where the twain meet again. New results of the Dutch-Russian project on regional development 1780 - 1917
03865: KOOIKER, H - Lex scripta abrogata. De derde renaissance van het Romeinse Recht
02011: KOOIKER, LEONIE - De diamant van de piraat
16761: KOOISTRA, JACK - Laatste bericht. Ereveld van Indië en Nieuw-Guinea.
12878: KOOLWIJK, HANS - Alkmaarse geschiedenissen
09681: KOOLWIJK, HANS - Alkmaar beeld van een stad; a city in pictures; Bild einer Stadt; image d'une ville
16320: KOOMEN, THEO - Samen an de reed...
13207: KOOPMAN, HANS - H.I.C.
05989: KOOPMANS, M.J - Theorie en praktijk Weskos + Woordenboekje Weskos
03757: KOOPMANS, DR. J. - Nieuwe postille
13254: KOOPS, WILLEM / SPLINTER, MARIA (RED.) - Kijk op karakter. Over de samenhang tussen persoonlijkheid en gedrag
16390: KOORN, FLORENCE / EYCKEN, MICHEL VAN DER - Begijnen in Brabant. De begijnhoven van Breda en Diest
16373: KOOT, HANS / HAVE, VEN VAN DER - Graven in Rijswijk. De steentijdmensen van Ypenburg
09481: KOOTTE, DRS. T.G. / EEKHOUT, DRS. L.L.M - Het Prinsenhof te Delft. Van klooster tot museum
18438: BRATTINGA-KOOY, WILLEMYN - Regie: Paul Huf. Het succesverhaal van een serieuze fotograaf
15726: KOPER, ARNOLD - Onder de banier van het stalinisme. Een onderzoek naar de geblokkeerde destalinisatie van de CPN
18614: KOPPEL, MENNO VAN DE / NUIS, AD - De 'Zwarte'en oosterse markt in Beverwijk
07816: KOPPERT, ING. G - De forten rond Utrecht. Verdedigingswerken in de Nieuwe Hollandse Waterlinie
01298: KOPUIT, MAU - Terug in het stadje en andere verhalen
02559: KORCHIN, SHELDON J - Modern clinical psychology. Principles of intervention in the clinic and community
16410: KORF, MR. JAN M.M.V. SANTE, J.W. VAN - Zaandam in oude ansichten
00873: KORF, B (EN ANDEREN) - Zaanse vogels
15654: KORFF, DR. A.B - Een vacantiereisje naar Java
12612: KORGANOFF, ALEXANDRE - Prien gegen Scapa Flow. Tatsachen-Geheimnisse-Legenden
06971: KORSCHUNOW, IRINA - De afdaling
07842: KORSMIT, KOOS / BUITKAMP, JAN - Moerdijk in woord en beeld , deel II
13478: HEIDE-KORT, ANS VAN DER - Sluier over de aarde
13477: HEIDE-KORT, ANS VAN DER - Afstand zonder horizon. Roman over Nepal
06996: KORT, SELVINO R. DE - Pigeon pidgin. Evolution of vocal signals through interspecific interactions in Streptopelia doves
08745: KORTE, Z. DE - De mis-liturgie
14166: KORTELING, WIM - Bijdrage tot de geschiedenis van Esselijkerwoude, Jacobswoude en Woubrugge
12091: KORTENBACH, CL. (SAMENSTELLING) - Nieuwkoop en Noorden in de schilderkunst 1875 - 1940
01678: KORTENBACH, CLEMENS (RED.) - Open Dag. Kunstenaars in de regio belicht
06050: KORTEWEG, ANTON - Mijn oog komt niet tot rust. Dertig gedichten, twaalf musea
06039: KORTEWEG, NEEL - Samples
03849: KORTEWEG, ANTON/NIEUWENHUIJZEN, KEES / NORD, MAX / WAL, ANDRIES VAN DER - Schrijvers prentenboek van de Nederlandse Antillen
01105: KOSCH, DR. WILHELM - Pruisen voor den rechterstoel der geschiedenis. Twee eeuwen van pruisische veroveringspolitiek in Duitschland, Oostenrijk en Europa
16514: KOSCHATZKY, DR. WALTER - Meesterwerken uit de Albertina
03393: KOSSEN, W.J. / RIEGER, A - Rondom de Oude Kerk. De kroniek van een stadswijk
13674: KOSSMANN, E.H - Familiearchief. Notities over voorouders, tijdgenoten en mijzelf
09733: KOSTEN, JAN A.O - Hendrik Goltzius' Allegorie op de Voorzichtigheid )
11027: KOSTER, KEES - Brabant van hoog tot laag. Pentekeningen van Kees Koster
18095: KOSTER, SIMON - Komedie in Gelderland. Grote en kleine momenten uit driehonderd jaar theaterleven
14478: HAZENOOT-KOSTER, B. / PARRA, V.M. DE LA (SAMENSTELLING) - 50 Jaar Chr. Tuinbouw- en Handelsschool Rijnsburg. Jubileumboek 1948 - 1998
04741: KOSTER, JAN - De glazen wagen en andere Westfriese verhalen
02068: KOSTER, MAREN - "Huize Levenslust"
18638: KOSTER, C.M - Uit de geschiedenis van de Rotterdamse Stoomtram deel 1
02514: KOTLER, PHILIP/FAHEY, LIAM/JATUSRIPITAK, S - The new competition. Meeting the marketing challenge from the far east
16424: KOTTE, WOUTER - Van Gelderse bloem tot Franse lelie. De Franse bezetting van de stad Arnhem 1672 - 1674 en haar voorgeschiedenis
03133: KOTZDE-KOTTENRODT, WILHELM - Wilhelmus von Nassauen. Roman vom Freiheitskampf der Niederlande gegen Spanien
05873: KOUSEMAKER, JAN - De beroerdste niet
09206: KOUTSOUDAS, ANDREAS - Writing transformational grammars: an introduction
17853: KOUWENAAR, D - Amsterdam tijdens het feestbetoon bij het 40-jarig regeeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina van 5 tot 12 september 1938
10693: KOUWENAAR, GERRIT - data/decors
05018: KOWECKA, ELZBIETA / LOSIOWIE, MARIA I JERZY / WINOGRADOW, LEON - Polska porcelana
10195: KOWTUN, J.F - Die Wiedergeburt des künstlerischen Druckgraphik. Aus der Geschichte der russischen Kunst zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts
08914: KOYAMA, FUJIO E.A (EDITORIAL STAFF) - Sekai Toji Zenshu. Ceramic art of the world, volume 10: Sung and Liao dynasties
03695: KOZIK, FRANTISEK - Het bittere en fiere leven van J.A. Comenius
15444: KRAAY, HARRY J / VULPERHORST, LENNY - Jürgen Leippert en zijn Noordwijkse vrienden
18387: KRACHT, CHRISTIAN - 1979. Roman
03705: KRAEMER, G. - Overwinnaars der bergen
03537: KRAFT, GEBH - Der Reformobstbau
01151: KRALIK, HEINRICH - Das Opernhaus am Ring
10488: KRAMER, PAUL A - The blood of government. Race, empire, the United States & the Philippines
10395: KRAMER, KARL-HEINZ - Op het Europese wildspoor. Speurtocht naar de laatste wilde dieren van Europa
03936: KRAMER, P. / JANSSEN, H - Dät Ooldenhuus. Dööntjen, Gerimsele, Räätsele, Spräkwoude un Wät tou laachjen ap Seeltersk
06824: KRAMER, J.P. / KUGEL, DRS. J - Geschiedenis van Lichamelijke Opvoeding in Nederland
01685: KRAMER, PETER D - Should you leave? A psychiatrist explores intimacy and autonomy and the nature of advice
05009: KRAMERS, C.W - Klinische toetsing van de homeopathie. Een leidraad voor onderzoekers
02689: KRAMMER, MARIO - Berlin im Wandel der Jahrhunderte
11452: KRAMP, HANS - Ruhrfront 1944/45. Zweite Schlacht am Hubertuskreuz zwischen Wurm, Rur und Inde
10005: KRANENBURG, MR. J.J./LAAN, R./LAMMERS, H./BIERSTEKER. DR.K / MEIJER DREES, MR. F.J./KLOOS, A.H./ VEEN, MR. C. VAN - Kijk op de Zaan - zeven inleidingen
02877: KRANZ, HERBERT - Noodlanding op de Noordpool. Avonturen in Groenland
18048: DOUW VAN DER KRAP, CHARLES L.J.F - Contra de swastika. De strijd van een onverzettelijke Nederlandse marineofficier in bezet Europa, 1940 - 1945
00632: KRAUSS, G. PROF. DIPL.-ING (UND ANDEREN) - Die amtlichen topographischen Kartenwerke der Bundesrepublik Deutschland
14442: KRAUSS, ERNST - Das Tor
14121: KRAUSS, ERNST - Tirol
17305: KRAUSSER, HELMUT - Eros
02601: KRAY, HEIN - Het geheim van de grijze rivier
07972: KREFT, HERBERT / SOENKE, JÜRGEN - Die Weserrenaissance
14809: KREIM, DR. FRANZ - Geboren, unsere Zeit zu deuten. Der Maler Josef Steib
10561: KREITNER, MARIA - Heilige um uns
18398: KRELAGE, ERNST H - De Haarlemsche Debating Society (1853 - 1899)
10687: KREMER, A.M. / WEVERS, C.W.J - Werken met astma
01270: KREMER, BRUNO P - Weidebloemen. De belangrijkste en de mooiste weidebloemen van Europa
13260: KRETSCHMAR, JHR. F.G.L.O. VAN - Een Haagse freule en haar Friese portretschilder of Hoe van het een het ander kwam
18599: KREUGER, FREDERIK H. - Siperkov 1972 - 2007
18482: KREWINKEL, BEN / LEMAIRE, FINETTE - Frits Lemaire. The cocoa ambassador. Amsterdam - Accra 1951 - 1952
04971: KRIENEN, CH - De zoon van den dorpssmid
04979: KRIENEN, CHARLES - Een merkwaardige vacantie
13522: KRIES, MATEO / VEGESACK, ALEXANDER VON (EDITOR) - Living under the crescent moon. Domestic culture in the Arab world
17560: KRIJNEN, NOL - Bosschenhoofd in vroeger tijden deel 1
15954: KRIMPEN, H. VAN - Boek. Over het maken van boeken
01524: KRINGS, DR. WILFRIED - Wertung und Umwertung von Allmenden im Rhein-Maas-Gebiet vom spätmittelalter bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Eine historisch-sozialgeographische Studie
13497: KRISHNAMURTI, J (FROM THE NOTEBOOKS OF) - Commentaries on live. Second series
13393: KRISHNAMURTI, J - Toespraken van Krishnamurti IV Adyar. Brits Indië
12275: KRISHNAMURTI, J - The impossible question
13183: KRISPIJN, MADELEINE - Tarot. Magie en praktijk; 'n werkboek. Stap voor stap tot een inzicht en gebruik van deze zo bijzondere kaarten
05870: KRISTEL, CONNY (RED.) - Polderschouw. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Regionale verschillen
15393: KROEBER, A.L. (PREPAIRED UNDER THE CHAIRMANSHIP OF ) - Anthropology today. An encyclopedic inventory
17834: KROEF, GUIDO VAN DER - Breda, moordstad
14263: KROGT, DRS. P.C.J. VAN DER (SAMENGESTED DOOR , MET MEDEWERKING VAN VELE ANDEREN) - Geschiedenis en verklaring van de straatnamen in Delft
18701: KROGT, PETER VAN DER / NOORT, MAX VAN (BEELDMATERIAAL GESELECTEERD EN VAN TEKSTEN VOORZIEN DOOR) - Delft zo was het
10302: KROL, GERRIT - APPI - Automatic poetry by pointed information. Poèzie met een computer
03850: KROL, HANS - Heemsteedse gemeentepolitiek in de jaren tussen omstreeks 1750 en 1900
00719: KROM, DR.N.J - De levensgeschiedenis van den Buddha op Barabudur
12236: KROMDIJK, G - Van week tot week in eigen tuin
14949: KROMMER, ANNA - Das Rattenhaus. Novelle
16318: KRONENBURG, C.S.S.R., J.A.F - Neerlands Heiligen in vroeger eeuwen, tweede deel
09033: KROON, DIRK - Vijftig
03750: KROON, THEO - Anton van Duinkerken (prof.dr W.J.M.A. Asselbergs) 1903-1968
02645: KROON, DIRK - Geruchten
15700: KROON, C - Hazerswoude 700
06961: KROON, THEO - Anton van Duinkerken (prof. dr. W.J.M.A. Asselbergs) 1903 - 1968
07051: KROON, DIRK - Liefde - maar dan lyrisch
15403: KROON, C - Terugblik op Hazerswoude (deel 2)
16734: KROONENBURG, JAAP - Mensch in nood. Gedichten
16489: KROSENBRINK, HENK (SAMENSTELLING) - Wij, de jongens overzee
16485: KROSENBRINK, HENK - Hosse bosse teune. Met liedjes van Marie-Cécile Moerdijk vol met volksrijmen, raadsels, kindliedjes, spotliedjes en aftelrijmen over en uit de Achterhoek
01634: KROTKOV, YURI - De Nobelprijs
07272: KRUGER, RAYNE - Good-bye Dolly Gray. The story of the Boer War
06483: KRUIMEL, H.L. M.M.V. EIJK, H.H.W. VAN / HAMERS, N.A / LUGARD, J.W / RAVEN, G.J.A - Voorouders gezocht. Inleiding tot de genealogie
14060: KRUISHEER, J.G - De oorkonden en de kanselarij van de graven van Holland tot 1299 deel I en II
15177: KRUIZINGA, J.H - Haal op die hei! Pull up that ram! Grepen uit de geschiedenis van het heien; A selection from the history of foundation engineering
17401: KRUL, M - Maison Krul. De roman van een banketbakker . Krul door de jaren heen
13441: KRULL, EDITH - Kunst von Frauen. Das Berufsbild der Bildenden Künstlerinnen in vier Jahreshunderten
12324: KRULS, LT. GENERAAL MR. H.J - Op inspectie
15648: KRUSE, WIM - Herman Moerkerk
10001: GRUYS-KRUSEMAN, S - Uit m'n mouw geschud - verhaaltjes voor schoolkinderen
17714: ZORAN KRZISNIK (INLEIDING) - 20 Sloveense grafici
17252: KUBALL, MISCHA - New Pott. Neue Heimat im Revier. A new home in the "Revier". Dokumentation/ Documentation 2010 - 2014
15301: PETER-KUBLI, SUSANNE - Streiflichter durch das Sernftal. Festschrift zum 100jährigen Bestehen des Kur- und Verkehrsvereins Sernftal
08866: KUCERA, MATUS / KOSTICKY, BOHUMIR - Historia. Slovensko v Obrazoch
03014: KUCKUCK, DR. P (BEARBEITET VON) - Der Strandwanderer. Die wichtigsten Strandplflanzen, Meersalgen und Seetiere der Nord- und Ostsee
07956: KUENEN, P.H - Realms of Water. Some aspects of its cycle in nature
08691: KUGEL, DR. J - Inleiding in de geschiedenis van de gymnastiek
13031: KUHL, HERMANN V. - Französisch-englische Kritik des Weltkrieges
00626: KÜHLMANN, RICHARD V - Gedanken über Deutschland
05187: KÜHLWETTER, FRIEDRICH VON ( NEU BEARBEITET UND ERGÄNZT VON PHILIPP, H.D) - Skagerrak. Der Ruhmestag der deutschen Flotte
15434: KÜHN, EDDA (REDAKTION) - Volker Kühn. Die Objecte
12331: KÜHN, HEINZ - Widerstand und Emigration. Die Jahre 1928 -1945 . Band 1
11262: KUHNIGK, ARMIN - Geschichte der Stadt Weilburg 881 - 1971
14068: KÜHR, E.L.M - Schetsen uit Borneo's Westerafdeeling
05607: KUIJPER, J - De heraldiek in bouwkunst en aanverwante vakken
17143: KUIJPER, EGBERT DE - Bakel en Milheeze en het Brabants volksleven van weleer
15383: KUIJPER, EGBERT DE - Boxtel en het Brabants volksleven van weleer
16108: KUIJT, GERT H - Wel bevrijd... toch angst. Oorlogshandelingen maart '44 - mei '45 Krabbendijke en Omstreken
09350: KUIJT, MINK - 70 jaar Dienstcommissie in het Telecommunicatiedistrict Den Haag 1918 - 1988
10674: KUIK, DIRKJE - Het kindercircus. Een studie in zwart en mauve
04439: KUIK, WILLIAM D - Utrechtse notities
13044: KUILE, DR.E.H. TER - De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, geïllustreerde beschrijving. Deel VII. De provincie Zuidholland. Eerste stuk: Leiden en westelijk Rijnland
07167: KUILE, DR.E.H. TER - Zuid-Salland met een overzicht van de geschiedenis van Deventer
03985: KUILE, MR. G.J. TER - Ons Twenthe. Proza en poëzie uit en over ons Twenthe
07429: KUIN, J.M.G - Waar de kleine commissie bleef haken
11545: KUIPER, K - Atheensche jongensleven
11544: KUIPER, K - De Atheensche vrouw. Amsterdamsche aula-voordrachten
01784: KUIPER, NANNIE - Speeltuin
18045: KUIPER, HARRY - 14 Vluchtelingen na de Slag om Arnhem 1944 - 1945
16508: KUIPERS, G - Zuid-West Drenthe, land van beken, brinken en bossen
11330: KUIPERS, G - Oosterhesselen toen en nu
04958: KUIPERS, H.E - De zee vormt karakters. Geschiedenis van de Vereniging Het Nederlandsche Schoolschip
00967: MIERLO-VAN KUIPERS, JOKE VAN - Ga je mee naar Jeruzalem?
07757: KUIPERS, W.H - Leeuwarder huis en hof
08590: KUIPERS, G - Drenthe een verhaal apart
18228: KUIPERS, JAN J.B - Een zomerreis door 18e eeuws Zeeland. Meer dan 120 gezichten op achttiende -eeuws Zeeland, vermeerderd met inleidingen, kaarten, plattegronden en berichten van een Zeeuwse zomerreis in 1774
00475: KUIPERS, WIEBREN H/POPKEN, FRANS - Leeuwarden
09316: KUIPHOF, HERMAN / RU, HERMAN DE - De houten ham. Wel en wee van een groot dorp
06061: KUITERT, H.M - Zeker weten. Voor wie geen grond meer onder de voeten voelt
06918: KUITERT, H.M - Jezus: nalatenschap van het christendom. Schets voor een christologie
10924: KUITERT, H.M - Aan god doen. Een vingerwijzing
07300: KUITERT, H.M - Alles is politiek maar politiek is niet alles. Een theologisch perspectief op geloof en politiek
08156: KUITERT, H.M. / SCHILLEBEECKX, E - Gesprek tussen twee vuren over theologie, geloof, politiek en kerk
08992: KUITERT, H.M - Schiften. Wat er in de christelijke geloofswereld toe doet en wat niet
05415: KUITERT, H.M / BRINKMAN, M.E. (RED.) - Kennismaken met Kuitert
00564: KÜKEL, DR. FRITZ - Karakter, ziekte en genezing
17029: KUKENHEIM, L / ROUSSEL, H - guide de la litterature française du moyen age
15837: STORM-KULL, ZORA - De helende kracht van edelstenen
16565: KULTURMANN, UDO - Neues Bauen in Afrika
03474: KUMMER, E.W - Reflux gastritis
01211: KUNERT, DIRK - Ein Weltkrieg wird programmiert. Hitler, Roosevelt, Stalin: die Vorgeschichte des 2. Weltkrieges nach Primärquellen
08738: KÜNG, HANS - Eeuwig leven?
08523: KÜNKEL, FRITZ - Charakter, Krisis und Weltanschauung. Die vitale Dialektik als Grundlage der Angewandten Charakterkunde
10123: KÜNSSBERG, EBERHARD FREIHERRN VON (EINGELEITET UND ERLAUTERT VON ) - Der Sachsenspiegel, Bilder aus der Heidelberger Handschrift
15616: KUNZ, G.G - Oude- en Nieuwe Gasthuis 1252 - 1977 ( in Delft)
16013: KÜPFER, C.C - Een zwerver in het luchtruim. De avonturen van een Nederlandschen vlieger
16814: KÜPPER, WOLFGANG (HRSG) - Schöne Weihnachten
15914: KUPPERS, W.J. MET EEN BIJDRAGE VAN / MIT EINEM BEITRAG VON EKKART, R.E.O - Ubbo Emmius en zijn tijd - Groningen en Oost-Friesland rond 1600 / Ubbo Emmius und seine Zeit - Groningen und Ostfriesland um 1600
17795: KUROWSKI, FRANZ - Die Friesen. Das Volk am Meer
06085: KÜRTH, HERBERT - Kunst der Model
10076: KURTH, HANNS - Handlijnkunde. Wat uw handen vertellen
09997: KURTZ, HAROLD - Keizer Wilhelm II en zijn Duitsland
14232: KURVERS, R.S.J - Functiewaardering. Een weg-wijzer
13569: KURZ, MARCEL - Clubführer durch die Walliser Alpen. Band II: Vom Col Collon zum Theodulpaß .
13567: KURZ, MARCEL - Clubführer durch die Bündner Alpen V. Band. Bernina Gruppe
12611: KURZMAN - Fällt Rom ? Der Kampf um die Ewige Stadt 1944
12645: KUSPIT, DONALD (INLEIDING) - Karel Appel: Singing donkeys Nieuwe beelden van Karel Appel
13219: KUSTERS, WIEL (EEN BLOEMLEZING DOOR) - Het werk
13634: KUTSCHER, GERT - Chimu. Eine altindianische Hochkultur
10313: KÜTTNER, SIBYLLE - Farbige Seeleute im Kaiserreich. Asiaten und Afrikaner im Dienst der deutschen Handelsmarine
13787: STORK-VAN DER KUYL, DAISY - Tachtig levensjaren in twee werelddelen
01909: KUYPER, ERIC DE - in de zon uit de schaduw [2]. Grand Hotel Solitude. Bruxelles, here I come. Kronieken
12759: KUYPER, DR. A - Gomer voor den Sabbath. Meditatiën over en voor den Sabbath
05032: KUYPER, J - Gemeente Atlas van de provincie Utrecht naar officieel bronnen bewerkt
10581: KUYPERS, JULIEN - Aan de waterkant
03242: KUYPERS, DR. A - De ziel van het kind. De ontwikkeling tot het dertiende levensjaar
01433: KUYPERS, JEHAN - Zot café die waerelt "Bij Peperijn & Salia"
16337: KWAKKENBOS, W - Wandeling in het verleden van Nieuwkoop en Noorden
11769: KWAST, L.H - Een gepasseerd station. Ethische rechtvaardiging van de oorlog?
00666: KWAST, L.H - Een gepasseerd station. Ethische rechtvaardiging van de oorlog?
08439: KWEE, ROOS / HEKKEMA, WILLEM - Cor Dirks. Catalogus expositie Singer Museum
17595: KWEEKEL, WIM - Boem! Voot! Een businessroman over resultaatgericht veranderen
07823: POWELL, COLIN L WITH JOSEP E. PERSICO - A soldier's way. An autobiography
17947: MAAS, NOP M.M.V. BASTET, F.L. EN HEIJBROEK, J.F - De literaire wereld van Carel Vosmaer. Een documentaire
00581: CONSTANDSE. DR. A.L - Het lot beloofd geen morgenrood. Beeld en balans van onze eeuw
14318: LENIN, N, TROTZKI, L...ET ALL - Jugend-Internationale. Die elf historischen Nummern der Kriegsausgabe 1915 - 1918
12684: PAANS, W.J.L....ET AL - Groeneveld. Nationaal centrum voor bos, natuur en landschap. Historisch onderzoek beheer van bos en natuurterreinen in Nederland
01292: BONTA, I.L. AND OTHERS - Hungarian-Dutch contacts in medicine since the epoch of Herman Boerhaave
15384: LAAGLAND, FREDERIEKE - Sprookjes
03043: LAANSMA, S - De Joodse gemeente te Zutphen
11535: LAANSMA, S - De geschiedenis van de Nederlands Hervormde Kerk van Renswoude
01427: LAANSTRA, WILLEM / WIJNAND, MARIKE - De familie Coenders. Intrinsieke schildersdrift
18328: LAANSTRA, WILLEM - Alexander Coenraad Rosemeier 1888 - 1992
08482: LAAR, DR. H.J.M. VAN DE - Opperbankier en Wetenschapsman. Willem Cornelis Mees 1813 - 1884
01610: LAARMAN, J - Gedenkboek Nederlandsche Kegelbond 1909-1934
18604: LAARSE, ROB VAN DER / LABRIE, ARNOLD & MELCHING, WILLEM (REDACTIE) - De hang naar zuiverheid. De cultuur van het moderne Europa
14800: LAAT, AD DE - NEC. 75 jaar historie
08797: LABARBA, RICHARD C - Foundations of developmental psychology
09005: LABBERTON, MIEN - In U heb ik gevonden. Verzen
11973: LABBERTON, MIEN - Wat niet vergaat
11974: LABBERTON, MIEN - Lichtende horizon
15555: OLIVIER-LACAMP, MAX - Les deux Asies. Du monde Indien à l'univers Chinois. Reçit
06812: LACEY, ROBERT - Ford. De mensen en hun machines.
02914: LACHNER, JOHANN - 999 Worte Bayrisch
00641: LACHNER, JOHANN - 999 Worte Bayrisch
12899: LACHOUQUE, CDT. HENRY - Napoléon 20 ans de campagnes
07339: LACHS, JOHANNES / ZOLLMANN, THEODOR - Seenotrettung an Nord- und Ostsee
05401: LACKERBAUER, ILSE - Das Kriegsende in der Stadt Salzburg im Mai 1945
08047: LACOUTURE, JEAN - De Gaulle
10793: LACROIX, JACQUES (RÉUNIS PAR...DANS LES PAYS DE L"HÉRAULT) - Récits & contes populaires du Languedoc 1
16295: LADD, JAMES - Commandos and Rangers of World War II
18413: LADEMACHER, HORST - Zwei ungleiche Nachbarn. Wege und Wandlungen der deutsch-niederländische Beziehungen im 19. und 20. Jahrhundert
07504: SHACKLETON, LADY AND MILL, ROBERT - Shackleton's leven en reizen
16518: LAEDRACH, WALTER/JUKER, WERNER - Bern die Bundesstadt
04212: LAEDRACH, WALTER - Berne, ville féderale
15350: LAFON, MARY (TRADUITES PAR) - Les aventures du chevalier Jaufre et de la belle brunissende
15138: LAGENDIJK, N.W - Service vademecum. Opsporen en verhelpen van storingen aan motoren beneden 1 pk in elektrische huishoudapparaten
05621: LAGERLÖF, SELMA - Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède
18452: LAGERLÖF, SELMA - Christuslegenden
05631: LAGERLÖF, SELMA - Charlotte Löwensköld
05629: LAGERLÖF, SELMA - Gösta Berling
06383: LAGERLÖF, SELMA - Onzichtbare ketenen
06456: LAGERLÖF, SELMA - Ingrid
12428: LAGERWEY, KANUNNIK E. (VERKLARENDE TEKST) - Die Legende van Sinte Willebroert gereproduceerd uit het Passionael Winterstuc gedrukt door Gerard Leeu ter Gouda 31 juli 1478
17474: LAGERWEY, E - De Oudkatholieke kerk van Nederland. Haar leer en leven
10420: LAGUERRE, JOHN GAFFAR - Enemies of empire
17787: LAGUS, WILHELM GABRIEL, KANSLI-RÅD - Undersökningar om finska adelns gods och ätter, eller Jesper Mattson Krus'förteckning öfwer nye och gamle frelsis landhbönder uthi Finland a. 1618 med biografiska, geneologiska, heraldiskam topografiska och kameralistiska anteckningar
04727: LAHEY, BENJAMIN B - Psychology. An introduction
17348: LAIDLAW, W.B.R - Butterflies of New Zealand
18287: LAJOIX, ANNE - La céramique en France 1925 - 1947 (La céramique en France de l'Exposition des Arts décoratifs aux années d'après-guerre)
01256: LAJTHA, EDGAR - Welterleben. Menschen, Inseln, Ozeane. Ein Reisebuch
00883: LAKE, ALEXANDER - Bestien springen dich an. Die aufsehenerregende Wahrheit über lauernde Bestien und lügende Jäger
16977: LALLEMANT, COLONEL AVIATEUR R - D. Day. 6 juin 1944
10640: LALLEMENT, COLONEL R - Rendez-vous d'un jour: 6 juin 44
07287: LAMAIN, DS W.C - Ter gedachtenis 1929 - 1969
15619: LAMARTINE, A. DE - Les confidences
14367: LAMB, HAROLD - Suleiman the magnificient. Sultan of the east
04656: LAMBERS, PROF. DRS. H.W. / HUISINGH, R.O. / BROUWERSHAVEN, F.A. VAN (REDACTIE) - Ondernemer en omgeving. Opstellen geschreven voor H. Stout bij zijn afscheid als voorzitter van de Raad van Bestuur van Internatio-Müller N.V
12652: LAMBERT, JEAN-CLARENCE - Karel Appel Eloge de la folie
09778: LAMBERT, HEATHER / BLAKEMORE, KATHARINE - The cookery year
16407: LAMBERTS, ALBERT - 60 jaar Venlo-Blerick 1940 - 2000
11038: BERENDS, LAMBIEK EN ANDEREN (REDACTIE) - Kroniek Artsen zonder Grenzen
04518: LAMBOOIJ, MATTIJS - Promoting cooperation. Studies into the effect of long-term and short-term rewards on cooperation of employees
18381: LAMBRECHTS, JOHN - Van ei tot kampioen
05972: LAMBRECHTS, JOHN - Koppelen, kweken en spelen. De kunst in de duivensport
18380: LAMBRECHTS, JOHN - Rasverbetering van postduiven
18622: LAMBREGTS, L - 'Een steen in de vijver' Ontstaan, groei en ontwikkeling van de Maatschappij van Weldadigheid.
06896: LAMOTH, A.P - Perspectieven
15408: LAMPE, AUGUSTA - Bloemen voor Nippon. Belevenissen tijdens de Japanse bezetting
13958: LAMPEL, WALTER / MAHRHOLDT, RICHARD - Waffenlexikon. Für Jäger und Schützen. Ratgeber in allen Waffen-, Schieß- und Schußtechnischen sowie einschlägigen optischen Fragen
01519: LAMPO, HUBERT - De belofte aan Rachel
01587: LAMPO, HUBERT - Toen Herakles spitte en Kirke spon
14281: MAGNAGO LAMPUGNANI, VITTORIO - Modernita e durata. Proposte per una teoria del progetto
04198: LANCASTER, BRIAN - The elements of Judaism
16522: LAND, SIPKE VAN DER (OPGETEKEND DOOR) - Met Paulus en Johannes op reis
14396: LAND, SIPKE VAN DER (OPGETEKEND DOOR) - Schildersleven. Roeland Koning aan het werk en aan het woord
16540: LAND, SIPKE VAN DER - Het verhaal van de Psalmen
18446: LAND, SIPKE VAN DER - De Bijbel in vogelvlucht
18297: LAND, SIPKE VAN DER - Tussen geloof en bijgeloof. Ervaringen met spiritisme, reïncarnatie, astrologie
17887: LANDAAL, MR. A.J (SAMENGESTELD DOOR) - Njord 1874 - 1949 .Gedenkboek ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de studentenroeivereeniging Njord op 5 juni 1949
15881: LANDEGHEM, MARLEEN VAN - Het Joodse verleden van Kalmthout
06825: LANDELL, OLAF J. DE - Nachtfluistering. De droom van een oude stad
04036: LANDESMANN, PETER - Die Juden und ihre Widersacher
17800: LANDGRAF, CLAUDINE / PFIRSCHKE, ROSEMARIE (REDACTIE) - Kind in oorlogstijd. 13 Europse vrouwen en hun jeugsherinneringen aan WO II
09956: LANDMACHTSTAF (REDACTIE) - Vredesoperaties, LDP III - Deel A Grondslagen
09955: LANDMACHTSTAF (REDACTIE) - Gevechtsoperaties, LDP II - Deel B Reguliere gevechtsoperaties
09954: LANDMACHTSTAF (REDACTIE) - Gevechtsoperaties, LDP II - Deel A Grondslagen
13329: ROBBINS LANDON, H.C. (ONDER REDACTIE VAN) - Het Mozart compendium. Volledig overzicht van leven en muziek van Wolfgang Amadeus Mozart
09101: LANDRÉ, CORNEILLE L - Mathematisch-Technische Kapitel zur Lebensversicherung
07536: LANDSTRÖM, BJÖRN - Knaurs Buch der frühen Endtdeckungsreisen in Farben. Von der Expedition nach Punt im Jahre 1493 v. Chr. bis zur Entdeckung des Kaps der Guten Hoffnung 1488 n. Chr., geschildert in Worten und Bildern
11346: LANDWEHR, JOHN - Romeyn de Hooghe the etcher. Contemporary portrayal of Europe 1662 - 1707
09846: LANDWEHR, B.H - Het is maar een weet? Wenken voor de huishouding
02839: LANE, ROBERT / POWELL, TIMOTHY J / PRESTWOOD SMITH, PAUL - Analytical transport planning
15049: LANGE, MR. C.J. DE - De geschiedenis van de Broederschap der Notarissen in Nederland gedurende de eerste honderd jaar van haar bestaan. 1843 december 1943
16450: LANGE, BER DE - Purmerend 500 jaar marktstad
07811: LANGE, DRS. H - Interne communicatie bij veranderingen
07743: LANGE, KURT - Vreemdeling tussen dier en gog. Het raadsel van de mens in het licht van oude cultuurperioden
02186: LANGENBACH, A / PLANTA, J.R.J - Wild zien. Speurtochten in het revier
07327: LANGENBACH, A / PLANTA J.R.J - Wild zien. Speurtochten in het revier
09292: LANGENDOEN, D. TERENCE - The study of syntax. The generatieve-transformational approach to the structure of American English
09504: LANGENDYK, PIETER - De Graaven van Holland, in jaargedichten beschreven...verrykt met alle de beeltenissen dier prinsen, naauwkeurig getekend, naar de echte aloude tafereelen, op de zaal van 't Raadhuis der Stad Haarlem, Eerste deel en Tweede deel
11954: LANGER, GEORG - Liebesmystik der Kabbala
18755: LANGERAK, G. TH - Achter Hoogstraat en Noordeinde. Historie van het Haags Hofkwartier
06950: LANGEWEG, GER - Teekeningen
14418: LANGEWIESCHE, MARIANNE - Die Ballade der Judith van Loo
18632: LANGHAM, ROBERT - A letter - with introduction, notes and commentary by R.J.P. Kuin
13163: FLEURIOT DE LANGLE, J.M - Voyage de Figaro en Espagne
10970: LANGLEY, J. ADOYLE - Pan-Africanism and nationalism in West Africa 1900- 1945. A study in ideology and social classes
10406: LANGNER, LAWRENCE - The magic curtain. The story of a life in two fields, theatre and invention by the founder of the Theatre Guild
02391: LANKISCH, P.G. / DIMAGNO, E.P (EDS.) - Prancreatic disease. State of the art and future aspects of research
17045: LANNES, XAVIER - L'immigration en France depuis 1945
15298: LANS, NATHALIE - 225 Jaar Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel. Per traditie vernieuwend
16867: LANS, NATHALIE - Schiedam bouwt op Jeneververleden. Een wandeling door de tijd
07778: LANSINK, LYDIA / TAAT, JAN - Van Dolf van Gendt naar Bernard Haitink. 1888 - 1978 negentig jaar Concertgebouw en Concertgebouworkest
14387: LANTERMANS, K - De koning van de Schans
10164: LANTIER, MAURICE - 44 Jours en 1944 pour libérer Saint-Lô (6 juin-19 juillet 1944)
05618: LANTINGA, J.H - Schapen houden als liefhebberij
17651: LAPIERRE, DOMINIQUE - Beyond love
18030: LAPINER, ALAN - Pre-Columbian art of South America
12039: LAPOUGE, GILLES - Les pirates. Forbans, flibustiers, boucaniers et autres gueux de mer
17088: LAPRÉ, PROF. DR. RUUD - Evert van Hemert 1952 - 2002 still running against the wind. An unfinished story
08227: LAQUUEUR, WALTER - Terrorism
17826: LARET, DR. A.M - Per imperatief mandaat. Bijdrage tot de geschiedenis van onderwijs en opvoeding door katholieken in Nederland, in het bijzonder door de Tilburgse Zusters van Liefde
12162: LARKINS, WILLIAM T - The Ford story. A pictorial history of the Ford Tri-Motor 1927 - 1957
00525: LARONZE, GEORGES - Montaigu-Vendée, ville d'histoire (IVe-XXe siècle)
14529: LASSON, FRANS (VERZAMELD EN GEREDIGEERD) , SELBORN, CLARA (TEKST) - Karen Blixen. Een schrijversleven in beeld
06150: LAST, JEF - Een lotje uit de loterij
17384: LAST, MOKI - Brieven naar huis
18278: LAST, MOKI - Eros en Thanatos
13452: LATASTER, DANIEL - Lataster 1982 - 1988
17046: GRESH LATTIMORE, BERTRAND - The assimilation of German expellees into the West German Polity and Society since 1945. A case study of Eutin, Schleswig-Holstein
15868: LAUDON, KENNETH C. / LAUDON, JANE P - Management information systems. Organization and technology in the networked enterprise
15643: LAUDY, CYRIEL M.J - Alphons Winters. Veelkleurig pallet. Venlo 1906 - Sittard 2000
13803: LAUFER, BERTHOLD (IN AUSWAHL ÜBERTRAGEN VON) - Milaraspa. Tibetische Texte
03664: LAUFFRY, CHRISTINE UND PIERRE - Die Plantagenets
07274: LAUNAY, JACQUES DE - Geheime diplomatie. De strijd achter de schermen in de Tweede Wereldoorlog 39-45
18198: LÄUPPI, WALTER - Stein an Stein. Technik des Mosaiks für Laien und Künstler. Praktische Einführung in alle kindertümlichen und künstlerischen Mosaiktechniken mit vielen Beispielen und Anregungen
14313: LAUR, DR. ERNST (REDAKTION) - Heimatwerk. Blätter für Volkskunst und Handwerk
14311: LAUR, DR. ERNST (REDAKTION) - Heimatwerk. Blätter für Volkskunst und Handwerk
14312: LAUR, DR. ERNST (REDAKTION) - Heimatwerk. Blätter für Volkskunst und Handwerk
14310: LAUR, DR. ERNST (REDAKTION) - Heimatwerk. Blätter für Volkskunst und Handwerk
14309: LAUR, DR. ERNST (REDAKTION) - Heimatwerk. Blätter für Volkskunst und Handwerk
14308: LAUR, DR. ERNST (REDAKTION) - Heimatwerk. Blätter für Volkskunst und Handwerk
14307: LAUR, DR. ERNST (REDAKTION) - Heimatwerk. Blätter für Volkskunst und Handwerk
14306: LAUR, DR. ERNST (REDAKTION) - Heimatwerk. Blätter für Volkskunst und Handwerk
09603: LAURENT, PIERRE - Le Roman Archéologique de Montcaret
16029: LAURENTIUS, VICTOR - De Betuwe in stelling. De Ondergrondse 1940 - 1945 & De stellingenoorlog en de evacuatie 1944 - 1945
00548: LAUTENSACH, HERMANN / FISHER, HANS-RICHARD (BESORGT VON) - Kartographische Studien. Haack-Festschrift
06718: LAUWAERT, GUIDO - In China
09602: LAVERNE, RENÉ - Corno-budèus Cabrioles
12094: LAVERTU, CEES - Aforismen en gedachten
12949: LAW, RICHARD D / LUTHER, CRAIG W.H. - Rommel, a narrative & pictorial History
04589: LAWRENCE, D.H - Lady Chatterley's lover
02054: LAWRENCE, D.H - The lost girl
08707: LAYENS, GEORGES DE - Élevage des abeilles par les procédés modernes. Théorie et pratique en dix-sept leçons
11136: LAZZARO, G. DI SAN (SOUS LA DIRECTION DE) - Construction de l'espace
01702: LEACH, D. SC., J.A - An Australian Bird Book. A complete guide to indentification of the Australian species
07516: LEAF, DAVID (VERTELD DOOR) - Bee Gees. Biografie verteld door Barry, Robin en Maurice Gibb
07715: LEARSI, RUFUS - Israel: a history of the Jewish people
08529: LEBEUF, JEAN-PAUL - Quand l'or etait vivant. Aventures au Tchad
15560: LEBLANC, FÉLIX - David en Alice van Buuren
18490: LEBOR, ADAM - Slobodan Milosevic. Biografie
10032: LEBRET, T - Biesbosch-vogels
05247: LEBRUN, FRANCOIS - Histoire d'Angers
10995: LECLERCQ - Le mariage vu par les moines au XIIe siècle
03414: LECLERCQ, W.L - Wind in de zeilen
00453: LECRON, LESLIE M. - Selbsthypnose. Ihre Technik und Anwendung im täglichen Leben
18565: SPRUIT-LEDEBOER, MIEKE G - Nederlandse keramiek 1975 - 1985
01015: LEE, RUTH - Exploring the world of pottery
15277: RAY, DIXY LEE WITH GUZZO, LOU - Environmental overkill. Whatever happened to common sense?
10023: LEEFLANG, THOMAS - Verzamelen is ook een kunst. Twintig verzamelaars over hun hobby
16153: LEEFLANG, S.A. / HIJMANS, W - Professioneel profiel
01515: LEEFLANG, ED - Bewoond als ik ben
00485: LEEK, H. VAN DER (EN VELE ANDERE AUTEURS) - Gedenkboek, uitgegeven ter gelegenheid van het vijftig-jarig bestaan der Societas Studiosorum Reformatorum
03697: LEEMBRUGGEN, C.A. - De zilveren vogel
00529: LEENEN, PROF.DR.H.J.J - Rechten van mensen in de gezondheidszorg
14472: LEENHEER, S.C.H - Noordwijkse verhalen
13248: LEENHEER, SIMON / HOGEWONING SR, DAAN - Zo was Rijnsburg. Een dorp en zijn bewoners in historisch perspectief
18304: LEENHEER, S.C.H - Rijnsburg in oude ansichten deel 2
14363: BAKKER-LEENTVAAR, NELLEKE - 65 Jaar Soroptimisme in Nederland 1928 - 1993. Een beeld
14945: LEERINK, H.J.G.W - Maritiem profiel. Voorsprong door specialisatie )
09922: LEET, DR. L. DON - Natuurrampen en hun oorzaken
17762: LEEUW, RENÉ DE - Albert Plesman luchtvaartpionier en visionair
13743: LEEUW, DR. G. VAN DER - De primitieve mensch en de religie. Anthropologische studie
12264: DE NEDERLANDSCHE LEEUW - De Nederlandsche Leeuw. Tentoonstelling ter gelegenheid van de herdenking van het 75-jarig bestaan van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde van 21 juni tot en met 10 augustus 1958
04209: LEEUW, DR. G. VAN DER - Dogmatische brieven
01943: LEEUW, AART VAN DER - Vluchtige begroetingen
16906: LEEUW, RENÉ DE (FINAL EDITING) - Fokker commercial aircraft from the F.I of 1918 up to the Fokker 100 of today.
17212: LEEUWEN - ENKLAAR, M.M. VAN / LEEUWEN, J. VAN (SAMENGESTELD DOOR) - Marquette. 't Huys te Heemskerck in zijn historisch decor
13330: LEEUWEN, FRED VAN - Limburg in woord en beeld
15668: LEEUWEN, JEANNE VAN - Redders van de Zuid
10939: LEEUWEN, LUIGI VAN - De gemeente centraal. Om de doeltreffendheid van het binnenlands bestuur
05646: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN (VERZAMELD DOOR) M.M.V. GORIS, DR. J.A. (= MANIX GIJSEN) - Schrijvers en schilders. Verhalen en liederen uit Noord- en Zuid-Nederland van Veldeke tot Lucebert, verlucht met 150 reproducties van geestverwante werken der beeldende kunst
09923: LEEUWEN, DRS. J.W.M. VAN / WASZINK, PROF. IR. A.C - Management van verbetering. Kwaliteit in een veranderingsperspectief
01661: STORM VAN LEEUWEN, IR. JAN WILLEM - Tussen kernenergie en kolen. Een analyse
18137: LEEUWEN, P. VAN - 40 Jaar buizen
18136: LEEUWEN, P. VAN - Gedenkboek P. van Leeuwen Buizenhandel 1924 - 1954
15765: LEEUWENDAAL, IENEKE - Waar maandag altijd wasdag was
09433: LEFEBURE, NADINE - Les portes de Rome
11439: LEFEBVRE, LOUIS - Le siège de Bastogne
08582: LEFEBVRE, GERMAIN - Pellan
05343: LEGNER, ANTON (HERAUSGEGEBEN VON) - Ornamenta Ecclesiae. Kunst und Künstler der Romanik 1, 2, und 3
06782: LEGOUVÉ, ERNEST - Nos filles et nos fils. Scènes et études de famille
18107: LEGRAND, DR. F.-C - Hulde aan Paul Maas. Werken toebehorend aan de Koninklijke Musea en uit diverse verzamelingen
01247: LEGUEBE, J - Zuid-Afrika. Stormkaap of Kaap de Goede Hoop?
04889: LEHMANN, WALTER - Altmexikanische Kunstgeschichte. Ein Entwurf in Umrissen
13053: LEHMANN, L. TH... AT AL - Vijftig jaren Vereniging voor Crematie AVVL 1919 1969
02625: LEHMANN, DR. EDGAR - Alte deutsche Landkarten
08610: LEHMANN, ARTHUR-HEINZ - De hengst Maestoso Austria. De liefde van twee mensen en een edel paard
05149: LEHMANN - GUGOLZ, URSULA - De rover knatter-ratter
13562: LEHNING, ARTHUR (INTRODUCTION ET ANNOTATIONS) - Michel Bakoenine III. Étatisme et anarchie 1873
10691: LEHNING, ARTHUR (TEXTES ÉTABLIS ET ANNOTÉS PAR) - Michel Bakounine et les conflits dans l'Internationale. 1872. la question Germano-Slave, le communisme de l'état. Écrits et matériaux
07112: LEHRMANN, CHARLES C - Jewish influences on European thought
00444: LEIBMANN, ALBERT (AUSWAHL) - Beethovens Briefe und persönliche Aufzeichnungen
14475: COMMISSIE VOOR VOLKSKUNDE VAN DE VERENIGING "OUD-LEIDEN" - Noordwijks volksleven
12916: COMMISSIE VOOR VOLKSKUNDE V.D. VERENIGING "OUD-LEIDEN - Leids Volksleven
08864: COMMISSIE GEDENKBOEK 1200 JAAR LEIDERDORP (REDACTIE) - Leiderdorp aan jaagpad en snelweg. 1200 Jaar wonen
16334: LEIDERITZ, W.J.M - De stoomtrams in Oost-Brabant deel 3
09119: LEIGH, WENDY - Ontrouw. Een onderzoek naar buitenechtelijke relaties
01686: LEIJTEN, JAN - De verschrikkelijke eenzaamheid van de inbreker
03231: LEIKER, SJOERD - Wachten bij de grens
15389: LEIKER, SJOERD - Spionnen in het land van Atilla - een Europees verhaal -
03194: LEINUNG, HANS FRIEDRICH - Internationale Post. Ursprünge, Grundlagen, Gestaltungen, Umfelder, Entwicklungen, Massnahmen, Ziele.
09075: LEISSMANN, ALBERT (AUSGEWÄHLT UND EINGELEITET VON) - Georg Christoph Lichtenberg. Aphorismen
11767: LEJEUNE, DR. JEAN - Land zonder grans. Aken / Luik / Maastricht. Studie over de geschiedkundige ontwikkeling der drie steden
16421: LELIJ, K.J. VAN DER (REDACTIE) - De Oude Kerk van Delft. Een levend monument.
17727: FOX LELLER, EVELYN ; LLOYD, ELISABETH A (EDITED BY) - Keywords in evolutionary biology
07484: LELS, J - Beschrijving der stad Dordrecht
16232: LEM, G - Abcoude en Baambrugge in oude ansichten
05002: LEM, F.-H - Sudanese sculpture
03543: LANDT-LEMMÉL, HANNS - Wal frei. Auf Walfang im südlichen Eismeer
16093: LEMMENS, G. / BOGAERS, JULIETTE - Nijmeegs zilver 1400 - 1900
05199: LEE YONG LENG - Population and settlement in Sarawak
01625: LENGYEL, PROF. EMIL - Siberië
04373: LENIN, V.I - Over kunst en literatuur
08906: LENIN, W.I - Biographie
10398: LENNART, CLARE - Rouska
04334: LENNART, CLARE - Utrecht, stad en provincie
02500: LENNART, CLARE - Toverlantaarn
14569: LENNEP, J. VAN - The disturbed wedding anno 1000
06920: LENNEP, E. VAN / SCHOORL, E - Emile van Lennep in de wereldeconomie. Herinneringen van een internationale Nederlander
06923: LENNEP, JHR. MR. L.H. VAN - De Rode Draad. C'est notre Ton qui fait la musique
02806: LENNEP, JHR. MR. E. VAN - Uid juris. Bundel uitgegeven ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van het genootschap "Door tijd en vlijt" 1777 - 1977
18392: LENNEP, JHR. F.J.E. VAN - De tamme kastanje De Hartekamp. Berkenrode. Spanderswoud. Herdrukt
13980: LENTDECKER, LOUIS DE - Boudewijn. Het leven van een vorst 1930 - 1993
14417: LENTZ, WOLFGANG - Auf dem Dach der Welt. Mit phonograph und Kamera bei vergessenen Völkern des Pamir
10513: LENTZ, ANDREA D. (EDITOR) - The Warren G. Harding Papers. An inventory to the Microfilm Edition
14786: WEVERS, LEO...ET AL - Zwijnsbergen. Herrezen uit de as
02858: LEOPOLD, MARIE - Een dapper matroosje
17160: LEOPOLD, , H.M.R (VERZORGD DOOR PROF.DR. A.N. ZADOKS-JOSEPHUS JITTA - Uit de leerschool van de spade
03124: LEPOTIER, (R), CONTRE AMIRAL - L'Aventure aéro-polaire
05967: LEPOTIER, (R), CONTRE AMIRAL - Raids sur mer. St. Nazaire - Dieppe
16332: LEPPIEN, PROF. DR. HELMUT R. / KOCK, PROF. HANS - Johannes Duwe. . Gegenüber..
09571: LERMONTOV - Un héros de notre temps
05900: LESBERG, STEVE / GOLDBERG, NAOMI (PHOTOGRAPHED AND EDITED BY) - Hammer down. The heavy trucker's romance with the open road
18128: LESGER, C.M - Hoorn als stedelijk knooppunt. Stedensystemen tijdens de late middeleeuwen en vroegmoderne tijd
10617: LESOURD, PROFESSEUR PAUL - Les mystères d'Israel
13630: LESSEPS, FERDINAND DE - Souvenirs de quarante ans dédiés à mes enfants
04932: LESTER EN MILLOT - De rassen der menschheid. Morphologische en psysiologische anthropologie
12502: LESTER, JOHN R. (BOB) - Frontline airline. Troop carrier pilot in World War II
11937: LEUFKENS, HUB. (FOTO'S / PHOTOPRAPHS BY) - Zuid-Limburg / South-Limburg
12216: LEUTRUM, COUNTESS OLGA - Court & diplomacy in Austria and Germany. What I know
09269: LEVELT, PROF. DR. W.J.M - Formele grammatica's in lingüistiek en taalpsycholgie deel 1,2, en 3
12995: LEVENSON, JAY A. (EDITED BY) - Circa 1492: art in the age of Exploration
08314: LEVIN, DR. M - Harfe und Posaune. Festreden gehalten im Gotteshause der Jüdischen Reformgemeinde in Berlin
04969: LEVINÉ - MEYER, ROSA - Leviné the life of a revolutionary
02529: LEVINE, PETER - Ellis Island to Ebbets Field. Sport and the American Jewish Experience
17697: LEVINS, RICHARD - Evolution in changing evironments. Some theoretical explorations
12820: LEVITIN, DANIEL J - The world in six songs. How the musical brain created human nature
07419: LÉVY, GILLES / CORDET, FRANCIS - A nous, Auvergne. La vérité sur la résitance en Auvergne 1940 - 1944
02977: LEWIS, MICHAEL - England's sea-officers. The story of the naval profession
14239: LEWIS, JEREMY - Penguin Special. The life and times of Allen Lane
12191: LEWIS, MARE - Gouden regen. Nieuwe gedichten
08303: LEWISOHN, LUDWIG (EDITED AND WITH AN INTRODUCTION BY) - Theodor Herzl. A portrait for this age
11082: LEY, GERD DE (SAMENGESTELD EN INGELEID DOOR) - Vlaams letterland. Hedendaags proza uit de Vlaamse literatuur
07549: LEYENAAR, DR. TH.J.J - Indianen van Mexico. Azteken in 't verleden, Nahua's van heden. Gids voor de materiële cultuur, speciaal kleding en aardewerk van de Nahua's.
02853: LEYLAND, ERIC / SCOTT-SCARD, T.E - Hunter Hawk, luchtvaartdetective
03521: LEYLAND, ERIC / SCOTT-SCARD, T.E - Hunter Hawk en de bende van de Schorpioen
05759: LEYS, FANNY - Silvesters tweede leven
10869: LHOTE, HENRI - De rotstekenningen in de Sahara. De sporen van een 8000 jaar oude beschaving
06320: LI, RAYMOND - A glossary of Chinese snuff bottle rebus.Re-discovering the hidden internal beauty in snuff bottles
17702: CHING CHUN LI - Population genetics
14727: LIBOUREL, MR. PH.B - Maria Stuart. Heeft maria Stuart de "Lettres de cassette"geschreven? Was Maria Stuart medeplichting aan moord op haar gemaal?
12148: LICHTENBERGER, ANDRÉ - Des voix dans la nuit
09885: LICHTVELD, LOU - Leef duizend levens. Inleiding tot het lezen van romans
18517: LIDDLE, ANDREW / LOVEDAY, JON - The Oxford Companion to cosmology
18234: LIDDLE, PETER - Men of Gallipoli. The Dardanelles and Gallipoli Experience August 1914 to January 1916
15037: LIDOW - Marionet
03875: LIEBENAU, A. VON - Die künftige Hausfrau. Praktische Winke für erwachsene Tochter und angehenede Hausfrauen
14771: LIEBENAU, HORST (REDAKTION) - Industrie Forum Design Hannover
14748: LIEBERMAN, DAVID J - Zo krijg je alles van iedereen gedaan
08809: LIEBMANN, JOSHUA LOTH - Peace of mind
13217: LIEBURG, M.J. VAN - Het medisch onderwijs te Rotterdam (1467 - 1967). Een kort historisch overzicht
11991: LIEBURG, M.J. VAN / RIGTER, R.B.M - Vier eeuwen oogheelkunde in Rotterdam
00489: LIEBURG, PROF. DR. M.J. VAN - In het belang van wetenschap en kunst
10405: LIEBURG, M.J. VAN - Het Sophia Kinderziekenhuis 1863 - 1975
02443: LIEFERS, G.J - Molecular stratification of colorectal cancer
13628: LIEFHEBBER, P.A - Waddenjutters
08256: LIEFHEBBER, P. / BERG, L.TH - Huisduinen en het Oude Land
06880: LIER, BAS VAN / VLIET, HELEN VAN - De dingenzoeker speurt, gebruikt, weet en vindt veel
12808: LIER, RUDIE VAN - Roodkapje. Een romantisch spel in een romantrisch bosch
11846: LIER, HENRI VAN - Mathieu
04685: LIER, BAS VAN - Voor een ander zingt-ie. Geluk en ongeluk beschreven
17234: LIER, DR. A.J.S. VAN - De Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude binnen de stad Utrecht. Overzicht van twee eeuwen geschiedenis 1754/26 april/1954
09367: LIESEL, NIKOLAUS - Bidt Broeders met ons. Liturgieën der Oosterse kerken in beeld - met historische en liturgische toelichting
08548: LIESHOUT, W.D.C. VAN (EDITOR) - "1984". A European Exhibition after Orwell's 1984
16779: LIEVAART, INGE (BIJEENGEBRACHT DOOR) - De cirkel gebroken
06536: LIEVAART, INGE (BIJEENGEBRACHT DOOR) - De vrouw over de vrouw. Gedichten
16535: DUPREZ, LIEVE EN ROM - Kennismaken met Anton van Wilderode
06811: LIGHTHART, A.G - A.E. Maas, een groot man in de Nederlandsche visserij. Bijdrage tot de geschiedenis van de logger
01745: LIGT, TOBIAS J. VAN - Werken in distribuerend Nederland. Een onderzoek naar locationele en functionele veranderingen in de distributiesector in West-Europa en de consequenties hiervan voor de werkgelegenheid in Nederland
16010: LIGT, BART DE - Erasmus begrepen uit de geest der Renaissance
12505: LIGTHART, JAN - Letterkundige studiën. De kleine Johannes. Eerste deel. Door Frederik van Eeden
16510: LIJFERING, J.H.W - Selectieve migratie. Een empirische studie van de samenhang tussen plattelandsmigratie en selectie naar intelligentie in Nederland
03126: LIJNSCHOOTEN, HENK VAN - Woordenboek voor de Blaasmuziek/Dictionary of Windmusic/Wörterbuch der Blasmusik/Dictionnaire pour instruments à vent
04433: LILETH - Koken is een kunst
09365: LILIENCRON, DETLEV VON - Ausgewählte Gedichte
18369: LIM, K.W - Aziatische kunst uit het bezit van leden (catalogus)
01839: [LIMBURG] - 'Een vrolijk volke toch'. Elf dichters en Limburg
09039: LIMMROTH, MANFRED - Karikaturen zeichnen. Mittel, Formen und Spielregeln des Cartoon
17309: LINCOFF, GAR H. / NEHRING, CAROL (VISUAL KEY) - National Audubon Society Field Guide to North American Mushrooms
15610: LIND, DOUGLAS A / MARCHAL, WILLIAM G / WATHEN, SAMUEL A - Basic statistics for business & economics
15117: ANNINK, LINDA...ET AL - Ries Kleijnen. Kleuretsen 1967 - 2007
15352: LINDE, HERMAN VAN DER / HOUWAART, DICK (EINDREDACTIE) - Fragmenten uit de geschiedenis van Binnenlandse Zaken deel 1 en 2
07698: LINDEMAN, O - 't Was anders
05103: LINDEN, NICO TER - Druiventros van Kanaän
12430: LINDEN, D. VAN DER - Helmond. A castle amidst factories
10350: LINDEN, C.A. TER - Een vader had twee zonen
09982: LINDEN, NICO TER - De tante met de ster
18585: LINDEN, CAREL TER - Wat doe ik hier in Godsnaam? Een zoektocht
16679: LINDEN, IR. J.A. VAN DER - Topographische en Militaire Kaart van het Koningrijk der Nederlanden
18416: LINDEN, RENAAT VAN DER - Grootmoeders raadselboek
18050: LINDEN, LIC. RENAAT VAN DER - Iconografie van Sint-Niklaas in Vlaanderen
17997: LINDEN, NICO TER - Koning op een ezel. Verhalen uit het Nieuwe testament.
06231: LINDGREN, ASTRID - Madieke en Liesbet
16933: LINDHORST, ANDRÉ / CLIFFORD KOCQ VAN BREUGEL, EMKE - Jan de Beus. Schilderijen Bilder 2000 - 2006
04203: LINDNER, INES - Eva-Maria Schön. Wasserbrücke. Tekeningen en foto's 1991 - 1996
06732: LINDNER, DR.DR. MANFRED - Petra und das Königreich der Nabatàer. Lebensraum, Geschichte und Kultur eines arabischen Volkes der Antike
18063: LINDSAY, FORBES - Panama and the canal to-day an historical account of the canalproject from the earliest times...
17436: HARRIS LINDSAY...ET AL - Think with the senses feel with the mind art in the present tense
03222: LINDSEY, HAL - De laatste generatie.....Is er nog hoop voor de toekomst?
03224: LINDSEY, HAL - Op weg naar het einde der tijden. Het huidige tijdsbestek in Bijbels perspectief
08517: LINDSTRÖM, RUNE - Dalarna. Liten dalmåning
12942: LINECAR, HOWARD - Beginner's guide to coin collecting
14200: LINK, LORRAINE - Joy Caros. Het lied van God en mensen
13203: LINKELS, AD - Van schelphoorn tot disco. Muzikaal portret van West-Samoa aan het eind van de twintigste eeuw
16397: LINNE, DR. GERHARD - Antwerpen schöne reiche Stadt am Strom
17827: LINSSEN, DR. G.C.P. - Van Spaendonck: een case-study naar bemiddelingsgedrag. Een schets van de spilfunctie , diie mr. dr. B.J.M. van Spaendonck (1896 - 1967) innam temidden van bedrijfsleven en overheid
16579: LINSSEN, DRIES / ROTTIER, HONORÉ / SALDEN, HARRIE - Limburgse kastelen in vogelvlucht
15997: LINT, DR. J.G. DE - Geneeskundige volksprenten in de Nederlanden
13351: LINTSEN, PROF. DR. IR. H.W. (HOOFDREDACTEUR) - Twee eeuwen Rijkswaterstaat 1798 - 1998
15921: LINTSEN, HARRY - Ingenieurs in Nederland in de negentiende eeuw. Een streven naar erkenning en macht
17607: LINTUM, DR. C. TE - Een eeuw van vooruitgang 1813 - 1913
18383: LIPNACK, JESSICA / STAMPS, JEFFREY - Virtuele teams. Hoe technologie grenzen van tijd, ruimte en organisaties overbrugt
15856: LIPOVETSKY, GILLES - L'ère du vide. Essais sur l'individualisme contemporain
04835: LIPPMANN, WALTER - A preface to morals
17072: LIPSCHITS, ISAAC - De kleine sjoa. Joden in naoorlogs Nederland
02738: LIPSCHITS, DR. I - Honderd jaar NIW. Het Nieuw Israelietisch Weekblad 1865 - 1965
18733: THERESE VON LISIEUX - Worte und Briefe
14878: LIT, ROBERT VAN M.M.V. BOUWMAN, GERARD - Sociaal ondernemen in een kapitalistisch bolwerk. De geschiedenis van de Wassenaarsche Bouwstichting
17828: LIT, ROBERT VANM.M.V. STEGEMAN, JAN - Een tijdsbeeld van Wassenaar. Foto's uit de periode 1945 - 1985
15912: LIT, ROBERT VAN - Wassenaarse oudheden
17675: LIT, ROBERT VAN (SAMENSTELLING) - Sprekend Wassenaar. Herinneringen uit de negentiende en twintigste eeuw
15810: LITH, H.A. VAN - De geschiedenis van de stoomtram Tiel -Buren - Culemborg
01403: LITTLE, JOHN - Avontuur van Grote Beer
18303: LITTLE, CARL - Paintings of New England
03930: LITVINOFF, BARNET - A peculiar people. Inside the Jewish world today
10339: DEHAENE, LIVEN (COMMISSIEVOORZITTER) EN ANDEREN - Een kroniek van 40 jaar Prince-leven 1961 - 2001
18325: LIVESEY, JACK - Pantservoertuigen
04877: LIVINGSTON, CHARLES H (EDITED WITH AN INTRODUCTION BY) - Gliglois. A French Arthurian Romance of the thirteenth century
10285: LIVINGSTONE, BELLE - Belle out of Order
14426: LIVOIS, RENÉ DE - Histoire de la Presse Française , tome II de 1881 à nos jours
18172: LÖB, KURT - Exil-Gestalten. Deutsche Buchgestalter in den Niederlanden 1932 - 1950
06506: LÖB, KURT (INLEIDING DOOR) - Miep de Leeuwe, Hans Gritter, Willy Riesder. Drie beeldende kunstenaars
10467: LOBAGOLA - An African savage's own story
02394: LOBATTO, S - Elimination of IgG aggregates in patients with rheumatoid arthritis and systemic lupus erythematosus
08101: LOCHER, J.L. (INLEIDING) - Wouter van Heusden
06741: LOCHER, J.L. (INLEIDING) - Paul Klee
00142: LOCKE, FREDERIC W - The Quest for the holy Grail
13606: LOCKWOOD, DOUGLAS - Up the track
12648: LODDERS, TON - Glas-appliqué Karel Appel / Glass-appliqué Karel Appel
17889: LODEWIJK, TOM - Een kop groter. De na-oorlogse omwenteling in het bloembollenvak
09685: LODEWIJK, TOM - Het boek van de tulp
05484: LODEWIJK, TOM - "The golden spade". The story of a flowerbulb company 1793 - 1953
09273: LODGE, SIR OLIVER - Christopher. A study in human personality
14183: LODGE, GEORGE C. / VOGEL, EZRA F. - Ideology and national competitiveness. An analysis of nine countries
10042: RUTGERS VAN DER LOEFF, AN - Lawines razen
09699: RUTGERS VAN DER LOEFF, AN - Het licht in je ogen
12052: LOENEN, DR. D - Vrijheid en gelijkheid in Athene. Een onderzoek naar de geschiedenis der inhoud en de functie van de begrippen vrijheid en gelijkheid in Athene tijdens de 5e en 4e eeuw voor Christus
01757: LOESER, NORBERT - Schuberts klankwereld
01374: LOFTS, NORAH & WEINER, MARGERY - Eternal France. A history of France 1789-1944
14881: LOGGEM, MANUEL VAN - Paarpoppen
03120: LOGHER, KARL - Krijgen zal ik je. Pijn en angst van een overlevende Jood
15035: LOGMAN, JR., H - Sierduiven. Verzorging, teelt en rassen
16943: LÖHLEIN, HERBERT A - Angst - ein Bluff der eigenen Seele. Eine populär-wissenschaftliche Einführung in die Erkenntnisse der modernen Psychologie und Psychsomatik
09506: LOIS, S - Cronycke ofte korte waere beschrijvinghe der stad Rotterdam....en beginnende van den Jaere 1270 tot den Jaere 1671 verrykt met de voornaamste hantvesten en previlegien door de graven van Holland in der tijd aan deze stad gegeven en wyders voorsien......
03795: DARLING, LOIS EN LOUIS - Vogel
17050: LOKIN, J.H.A & ZWALVE, W.J - Hoofdstukken uit de Europese Codificatiegeschiedenis
00901: LOLIÉE, FRÉDÉRIC - Le Duc de Morny et la Société du second Empire d'apres des papiers de famille et les archives secrètes du Ministère de l'Intérieur

Next 1000 books from Antiquariaat Parnassos

3/9