Antiquariaat Parnassos
Van Duivenvoordelaan 35, 2241 SN Wassenaar, Nederland Tel. 070 - 5176423 of 06 - 54677529, fax 070 5116800            Email: parnassos@hccnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
10957: BUNGAY, STEPHAN - Alamein
13036: BUNGE, WIEP VAN - Filosoof van vrede. De Haagse Spinoza
09010: BUNGE, DR. IR. E.M - In het schijnsel van de mijnlamp
01567: BUNING, DR. L - Het Herenbolwerk. Politieke en sociale terreinverkenningen in Drenthe over de periode 1748-1888
06509: WERUMEUS BUNING, A - Onze Marine-glorie (1639-1673). Episoden uit het zeehelden-tijdperk
10011: WERUMEUS BUNING, J.W.F - Ik zie, ik zie wat gij niet ziet. Een zwerftocht door ons land - derde tocht
10009: WERUMEUS BUNING, J.W.F - Ik zie, ik zie wat gij niet ziet. Een zwerftocht door ons land
10010: WERUMEUS BUNING, J.W.F - Ik zie, ik zie wat gij niet ziet. Een zwerftocht door ons land - tweede tocht
00107: WERUMEUS BUNING, J.W.F - Negen Balladen
00085: WERUMEUS BUNING, J.W.F - Maria Lécina
00086: WERUMEUS BUNING, J.W.F - In memoriam
17011: WERUMEUS BUNING, J.W.F - Ik vaar, ik vaar waar gij niet vaart. Onze reddingboten
16314: BUNT, ALEID VAN DE - Wageningen / Rhenen in oude ansichten
11687: BUNTINX, J. / GYSSELING, M - Het oudste goederenregister van Oudenbiezen (1280 - 1344) I. tekst
07649: BUNYAN, JOHN - De Christinnereis
03027: BURBRIDGE, WM. F - Van luchtballon tot bommenwerper
06124: BURCKHARDT, JAKOB - Grösse, Glück und Unglück in der Weltgeschichte
05677: BURDEN, WILLIAM A.M - Peggy and I. A life too busy for a dull moment
15495: BURG, GER VAN DER/KALKMAN, WIM - Redden en bergen bij nacht en ontij
14140: BURG, GER VAN DER - Tussen Haaks en Nieuwediep
05239: BURG, J.W. VAN DER (SAMENSTELLING) - "Waar mensen samen komen". Een wandeling van 200 jaar door de Sint-Adrianusparochie Naaldwijk
11860: BURGEMEESTER, ING. J.W.F - Combino's in Amsterdam. Een nieuwe generatie lagevloertrams voor het Amsterdams vervoerbedrijf
09256: BURGER, FRITZ - Weltanaschauungsprobleme und Lebenssysteme in der Kunst der Vergangenheit
06970: RENÉ BURGER - Schot voor de boeg. Vijentwintig jaar stadsvernieuwing door de ogen van Jan Schot
16888: BURGERS, JACQUELINE (SAMENSTELLING EN TEKSTEN) - In de Vier Winden. De prentuitgeverij van Hieronymus Cock (1507 / 10-1570 te Antwerpen
13881: BURGERSDIJK, L.A.J - De dieren, afgebeeld, beschreven en in hunne levenswijze geschetst. I: Zoogdieren; II: Vogels: III: Kruipende dieren, visschen, ongewervelde dieren
09840: BÜRGIN, LUC - Rätsel der Archäologie. Unerwartete Entdeckungen, Unerforschte Monumente
09587: BURGY, G - Tusken Boarn en Tsjonger
14942: BURKE, PETER - Ik vertaal, dus ik ben
00233: BURKE, JOHN - An Illustrated History of England
04516: BURLAKOVA, E.B. / SHILOV, A.E. / VARFOLOMEEV, S.D. / ZAIKOV, G.E. (EDITED BY) - Chemical and biological kinetics New Horizons. Volume 1: Chemical Kinetics
02448: BURLET, H DE - Ouderdom; altijd gebreken?
00997: BURNETT, F.H - De kleine lord
16389: BURNEY, MUS.D., CHARLES (BEING THE JOURNAL WRITTEN BY) - Music, men and manners in France and Italy 1770. Written during a tour through those countries undertaken to collect material for a General History of Music
10470: BURNS, ALAN - Colour prejudice with particular reference to the relationship between whites and negroes
06822: BURSSENS, GASTON - Verzameld proza
08853: BURSTELN, DR. A, JOSEPH - Mijn kind en ik we zien het niet altijd zitten
07701: BURTON, HAL - Tragedie op zee. De brand op de 'Moro Castle", een authentieke geschiedenis
07066: BUSATO, VITTORIO / CONIJN, JEROEN / GROENEVELD, ANDREW - Excellent management. Succesvolle cases, strategieën en visies
06735: BUSCH, RALF (HERAUSGEGEBEN VON) - Von den Sachsen zu Hammaburg. Bilder aus Hamburgs Frühzeit
04349: BÜSCHER, GUSTAV - Boek der Geheimen
09351: BUSCHMAN, MARTIN / SMAN, MARIE CHRISTINE VAN DER (REDAKTIE) - Rode Residentie. Geïllustreerde geschiedenis van honderd jaar sociaal-democatie in Den Haag
08121: BUSCHOR, ERNST - Griechische Vasen
11353: BUSER, REINT - Haarlemmermeer door 'geprikt'
10469: BUSH, BARBARA - Imperialism and postcolonialism
05377: BUSHELL, T.A - Eight Bells. Royal Mail Lines War Story 1939 - 1945
02701: BUSKE, DR. NORBERT / WÄCHTER, DIPL. -ARCHIV. JOACHIM - Festschrift zu den 700-Jahrfeiern der Greifswalder Kirchen
02271: BUSKES, J.J - God en mens als concurrenten
14225: BUSSER, A.A. / CLOO, A - Ede verleden heden
17504: BUSSMAN, KLAUS / KÖNIG, KASPER / MATZNER, FLORIAN - Sculpture. Projects in Münster 1997
11751: BUTALA, SHARON (ESSAY) - Harvest. A celebration of harvest on the Canadian prairies
15989: BUTEL, MICHEL - L'enfant
10297: BUTER, ADRIAAN - Ootmarsum dichterbij. Portret van een Twents stadje
03374: BUTER, ADRIAAN - Portret van Delden
08981: BUTER, ADRIAAN E.A - Uit & Thuis in Ootmarsum
16383: HARRISON BUTLER, T - Cruising yachts: design and performance
01156: BUTLER, HAROLD - Confident morning
02438: BUTTER, G. DEN - Cytoprotective effects and modifications of university of wisconsin solution in experimental liver and kidney transplantation
17043: HASENBERG BUTTER, IRENE - Academic economics in Holland 1800 - 1870
15870: BUTTLAR, DR. JOH. VON - De wachters van Eden. De fascinerende speurtocht naar de magische toekomst van de mensheid
12565: BUURMAN, LUX - Een jas. Negen mythologische schilderijen door Lux Buurman
15634: BUURSINK, JOH. - Historisch stads-album van Enschede
13503: BUWALDA, ULBE / TOLSMA, REINDER / ZIJLSTRA, TOM - Een geschiedenis van Oosternijkerk
05772: BUWALDA, S.H - Beknopte Bildtse Geskidenis
11731: BUYS, JACOB MAARTENSZ (OPGESTELD DOOR) - Het droevig ongeluk van Jakob Arentz Zuyderduyn met zyn volk en de onbegrypelyke bewaring en verlossinge uit doodsgevaar van Hannis Teunisz. van Duyvenvoorde...etc
11555: BRAKELL BUYS, DR. W.R. VAN - Ter herdenking van dr. J.D. Bierens de Haan
11297: BUZY, D - Les symboles de l'Ancien Testament
12655: BYERS, LT. COL. ROLAND O - Flak Dodger. A story of the 457th Bombardment Group 1943 - 1945 AAF
00711: BYRNE, DONN - An introduction to personality. A research approach
16925: LORD BYRON - Impromtu chanson
14877: DUDOK VAN HEEL, DRS. S.A.C...ET AL - Nicolaes Tulp. The life and work of an Amsterdam physician and magistrate in the 17th century
14633: FELLER, J.C... ET AL - De Rijks in Venlo. Van Hogere Stadsschool tot Rijksscholengemeenschap
14058: BESTEMAN, J.C. ...ET AL - Hollandse Studiën 8
14005: KORTEWEG, P.C....ET AL - Uitgebreide catalogus van Nederland en Kolonien bevattende een opgave van alle bestaande typen, tandingen, kleurnuances, oplaagcijfers en data der uitgegeven zegels benevens vele afstempelingen
13819: BINNIE, G.A.C. ...ET AL (SELECTED AND EDITED BY) - In England now. Fifty yearas of Peripatetic correspondence in the Lancet
13806: JANSSEN, DR. R.C. ...ET AL - Een veranderende wereld. Liber amicorum ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van Ferdinand van Dam
16395: HEKKER, R.C....ET AL - Dorp en stad in Limburg. Ontstaan, ontwikkeling, bescherming en herstel van historische nederzettingen
07550: BAARDMAN, C. EN ANDEREN (REDACTIE) - Tussen Noord en Lek. Het land van de molens
15744: WIND, W.E.C....ET AL - Dokters in Hunsingo, Fivelingo en Westerkwartier. Kronieken en verhalen 1850 - 1994
13708: EQUIPO DE ESTUDIOS SOBRE CACERES - Càceres, una maravilla à su alcance
14054: CACIAGLI, GIUSEPPE (PRESENTAZIONE DI) E RAGGHIANTI, CARLO L. (NOTA DI) - Christiaan de Moor
07750: CADOUX, CECIL JOHN - Philip of Spain and the Netherlands. An essay on moral judgements in history
16426: CAENEGEM, DR. RAOUL C. VAN - Over koningen en bureaucraten. oorsprong en ontwikkeling van de hedendaagse staatsinstellingen
15509: CAGELING, M.A - Zeegaande vloot
04304: CAIDIN, MARTIN /BARBREE, JAY - Bicycles in war
12448: CAIN, A.J - Animal species and their evolution
06913: CALDER, RITCHIE - The hand of life. The story of the Weizmann Institute
05467: CALDER, JENNY - Women and marriage in Victorian Fiction
04017: CALDERA, RAFAEL - Andres Bello. Philosopher, poet, philologist, edicator, legislator, statesman
09064: CALFF, J.S - Van pionier tot mammoet. Het Amsterdams Montessori Lyceum 1930 - 1980
01469: CALI, FRANCOIS - Bruges. Au berceau de la peinture flamande
17192: CALIC, DR. EDOUARD - De Rijksdag brandt
09984: CALIS, PIET - Onze literatuur vanaf 1916
11876: CALKOEN, DR. H.J. (NAAR HET DUITSCH BEWERKT) - Planten-atlas
00859: CALLACHER, HUGH - De spreeuw
05159: CALLENBACH, DR. J.R - Neerlands onafhankelijkheid hersteld
13042: CALLIGAS, LIZZIE - Site and Sight
14408: CALLIMACHI, SCARLAT - Demetrius cantemir
14560: CALMAN, SIR KENNETH C. CALMAN - Medical education. Past present and future, handling on learning
14022: CALS, MR. J.M.E.TH. - Het Westeinder Handschrift
14023: CALS, J.M.E.TH. - Het Westeinder Handschrift
00498: MEYER-CAMBERG, ERNST - Das praktische Lexikon der Naturheilkunde
11696: CAMMAERT, DR. A.P.M - het verborgen fornt deel I en II. Geschiedenis van de georganiseerde illegaliteit in de provincie Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog
17311: CAMOES, LUIS DE - Os Lusiadas
15475: CAMP, PETER / ERENS, FUNS - Meer dan 500 managementstijlen
03442: CAMPANELLA, ANTHONY P. (EDITED) - Pages from the Garibaldi Epic
07725: CAMPEN, MR. J.W.C. VAN / OZINGA, DR. M.D. / VEN, DR. A.J. VAN DE (ONDER REDACTIE VAN) - Jaarboekje van "Oud-Utrecht" vereeniging tot beoefening en tot verspreidiging van de kennis der geschiedenis van stad en provincie Utrecht
09844: CAMPEN, DR. S.I.P. VAN - The quest for security. Some aspects of Netherlands foreign policy 1945-1950
02809: CAMPERT, JAN - Sonetten voor Cynara
00105: CAMPERT, JAN - Sonnetten voor Cynara
14370: CAMPREDON, EUGENE - Rôle économique et social des voies de communication
14624: CAMPS, ROB / HUIJS, THEO - Historisch Vademecum Venlo 650 jaar stad
10044: CAMUS, ALBERT / CHAR, RENÉ - Correspondance 1946 - 1959. Édition établie, présentée et annotée par Franck Planeille
11148: CANCEIL, OLIVIER / COLTRAUX, JEAN / FALISSARD, BRUNO / FLAMENT, MARTINE - Quand la science rejoint l'art - When science meets art - Cuando la cienca se une al arte
16436: CANNEGIETER, DOROTHEE / DORSTE-TIMMERMAN, DIEDERIKE VAN - Sir Philip Sidney. 1554 - 1586
13601: CAPART, JEAN - L'Art Égyptien. Choix de ducuments accompagnés d'indications bibliographiques. Deuxième série
05688: CAPEL, MIQUE - Advokaat met slagroom. Underground detective
05735: CAPEL, THEO - Klein verdriet
11298: CAPÉRAN, LOUIS - L'invasion laïque de 'avènement de combes au vote de la séparation
09102: CAPIEU, HENRI - De sable et de désir
09335: CAPPERS, W.P.R.A - Stilleven in steen. Een nieuwe kijk op de geschiedenis van de begraafplaats Oud Eik en Duinen te 's-Gravenhage
13328: CARELL, PAUL - Die Wüsten Füchse. Tatsachenbericht
10091: CARELSEN, FIE - Ik heb ze gekend...mijn gouden uren bij het Nederlandse toneel
16672: CAREY, HELEN - Oude meubels in een nieuw jasje. 65 Projecten om oude meubels een moderne look te geven
02797: CAREY, PETER - De grote graaibaai
01333: CARLA - Op "Lindenoord"
08011: CARLI, ENZO - Pre-conquest goldsmiths' work of Colombia in the Museo del Oro, Bogota
12607: CARLISLE, ROBERT L - Cats over the Atlantic. VPB-73 in World War II
01494: ROEFS O. CARM., DR. V.J / ROSIER O.CARM., I - Verborgen kunst in een oude heerlijkheid
09199: CARMELITES - Het antwoord van een non
12634: CARMICHAEL, THOMAS N - The ninety days
17485: CARMIGGELT, S - Speciaal voor u. Een klein feestgeschenk
12773: CARMIGGELT, SIMON - Klein
12809: CARMIGGELT, SIMON - Het klinkt soms wel aardig
11002: CARMIGGELT, ARNOLD (REDACTIE) - Opgespoord verleden. Archeologie in de Betuweroute
16780: CARMIGGELT, S - Woordenspelletjes. Een handvol kleine verhalen
15307: CARMIGGELT, S - Speciaal voor u. Een klein feestgeschenk
16152: CARNAC, PIERRE - Les origines de l'humanité
01855: CAROSSA, HANS - Gedichte
16687: CARP, PROF. DR. E.A.D.E. - Sexuele misdadigheid
03588: CARP, DR. E.A.D.E - De psychopathieën, inclusief de psychotische ontwikkelingsvormen op psychopathischen grondslag
04765: CARPENTER, PATRICK / GRAHAM, WILLIAM - Art and ideas. An approach to art appreciation
09371: CARR, EDWARD HALLETT - Conditions of peace
11150: CARREL, DR. ALEXIS - Le voyage de Lourdes suivi de fragments de Journal et de méditations
14887: CARRIERE, BRUNO - Le rail au service de la liberté. Débarquement
10632: CARRIOT, PETER - Tussen de reuzen van Tirol
10631: CARRIOT, PETER - 't Mysterie van de Zijpenberg
04395: CARROLL, BRIAN - A non-accountant's guide to understanding business finance
04265: STUHLMUELLER. CARROLL - Creative redemption in Deutero-Isaiah
11753: GRAND-CARTERET, JOHN - Bismarck en caricatures
07413: GRAND-CARTERET, JOHN - Le Décolleté et le retroussé. Quatre siècles de gauloiserie (1500-1700)
00338: CARTIER, RAYMOND - Hitler et ses Généraux. Les secrets de la Guerre
04100: CARTON, MARTINE - Apollo en de kunstenmakers
13325: CARVER, MICHAEL - El Alamein
15268: CASEY, ROBERT P - Ik zag de oorlog
07586: CASHDAN, ELI (TRANSLATED INTO ENGLISH WITH NOTES, GLOSSARY AND INDICES) - Hullin, volume I only
02891: CASIMIR, R - Het Nederlandsch Lyceum van 1900 tot 1934
17158: CASPERS, THIJS - Het Mastbos. Staatsbosbeheer 100 jaar natuur voor iedereen
16935: CASSIMAN, BART / ZACHAROPOULOS, DENYS - Harald Klingelhöller
09343: CASSOU, JEAN (INLEIDING) - Matisse
00245: CASTELEIN, M.H - Doe't Hitler hjir baes wie
16583: CASTELLANETA, CARLO - Antiche pasticcerie d'Italia
14428: CASTELLION, SEBASTIEN (INTRODUIT PAR) - La theologie Germanique. Chapitres choisis
16433: CASTERET, NORBERT - Tien jaren onder de grond. Ontdekkingstochten van een eenzamen onderzoeker
16541: DIAZ DEL CASTILLO, BERNAL - Denkwürdigkeiten des Hauptmans Bernal Diaz del Castillo onder Wahrhafte Geschichte der Entdeckung und Eroberung von Neuspanien (Mexiko). Anhand der neuesten spanischen und mexikanischen Ausgaben und unter Verwendung alter deutscher Übersetzungen durchges
12498: CASTRO, D.H. DE - De synagoge der portugees-Israëlietische gemeente te Amsterdam
16970: BERNOS DE CASZTOLD, CARMEN - Prières dans l'Arche
16287: HOUWINK TEN CATE, J. TH. M / VELD, N.K.C.A. IN 'T - Fout. Getuigenissen van NSB'ers
09508: CATS, JACOB - Oudendom, buyten leven en hof gedachten. Op nieuws vermeerderd met des Auteurs tachtig jaar leven en bedenkingen op Zorg-vliet
15505: CAUVIN, RAYMONDE - Thailande. Essai photographique commenté
00185: CAVENDISH, RICHARD - King Arthur & the Grail
08514: CAVIN, MILLA - Atme richting werde frei
13274: CAWTHON, CHARLES R - Other clay. A remembrance of the World War II Infantry
15227: CAWTHORNE, NIGEL - Symbolen en beelden in het oude India
15999: NOOTEBOOM, CEES...ET AL - Arty Grimm. Schilderijen uit de periode 1985 tot 1991
10623: CELEBIDACHE, ELSE - Bloemen lezen
08724: SCHAAKE-VERKOZEN, CÉLINE EN JOHAN - Tafelcharme. Aanwijzingen over de kunst van het tafeldekken en de verzorging van de tafel
17380: YAN CLUB ARTS CENTER, LIU YE (EDITOR/AUTHOR) - Liu Ye 2007/2008
12393: CENTURIO, DR. N. ALEXANDER (ÜBERSETZT UND GEDEUTET VON) - Nostradamus. Prophetische Weltgeschichte
14372: CERF, DR. LÉON (INTRODUCTION ET NOTES) - Historiettes de Tallemant des Réaux
01674: CERNEA, DR.DR. MED. RADU - Die Hormonbehandlung vegetativ-neurotischer Störungen unter Berücksichtigung der Neurodermatosen und der Neurosen des Sexualsphäre
15399: CERNY, VACLAV - Rainer Maria Rilke, Prag, Böhmen und die Tschechen
01852: CERVANTES, MIGUEL DE - Geschichte des Zigeunermädchens
09577: CESBRON, GILBERT - Une abeille contre la vitre
13457: CESSAC, CATHERINE - Marc-Antoine Charpentier
13905: DUMAS, CH EN ANDEREN (RED.) - Jaarboek 1983 Geschiedkundige Vereniging Die Haghe
13904: DUMAS, CH EN ANDEREN (RED.) - Jaarboek 1983 Geschiedkundige Vereniging Die Haghe
17086: MARTINEZ CHACON, M. LUISA / RIVAS, PASCUAL - Paleontologia de invertebrados
00671: CHADWICK, RUTH / SHICKLE, DARREN / HAVE, HENK TEN / WIESING, URBAN (ED.) - The ethics of genetic screening
16259: CHALIAND, GÉRARD - Mémoire de ma mémoire. Récit
11995: CHALMERS, REAR-ADMIRAL W.S - Max Horton and the western approaches. A biography of Admiral Sir Max Kennedy Horton
14952: CHAMISSO, ADELBERT VON (MITGETEILT VON) - Peter Schlemihls wundersame Geschichte
03364: CHAMISSO, ADELBERT VON - Peter Schlemihls wundersame Geschichte
11680: CHANDLER, DAVID G - Battles and battlescenes of World War Two
00115: CHANTAL, SUZANNE - Histoire du Portugal
04548: CHAPLIN, CHARLES - Histoire de ma vie
10393: CHAPMAN, HERRICK / FRADER, LAURA L (EDITED BY) - Race in France. Interdisciplinary perspectives on the politics of difference
08868: CHAPMAN, GERALDIN F - Love and death or the seed of the lotus-flower
12900: CHARBONNEAUX, J. / MARTIN, R./ VILLARD, F - Hellenistic Art 330 - 50 BC
01893: CHARLES, J.B - Het geheim
03115: BRONTE; CHARLOTTE - Jane Eyre
14375: CHARPENTIER, ÉTIENNE - Des évangiles à l'Évangile
12036: CHARROUX, ROBERT - Histoire inconnue des hommes depuis cent mille ans
08354: CHASSANG, A. / SENNINGER, CH - La dissertation littéraire générale. Classes supérieures de Lettres et enseignement supérieur
16380: CHÂTELET, NOËLLE - De dame in het blauw
16381: CHÂTELET, NOËLLE - De mevrouw in het rood
12984: ERCKMANN-CHATRIAN - Histoire d'un paysan - 1789 - les états généraux - l'histoire de la revolution racontée par un paysan
12342: CHAUVET, MAURICE - Notes pour servir à l'histoire 1er Bataillon Fusilier Marin Commando. D.-Day 6 of June 1944
04512: CHAVEIRO, ANTONIO - Bull sperm cryopreservation. Fundamental and applied aspects
07728: CHECKLAND, S.G - The Gladstones. A family biography 1764 - 1851
01782: CHEN, SELMA / FAASSEN, S.A.J VAN (BEZORGD DOOR) - "Stols blijft Stols, denk daarom". Briefwisseling J. Greshoff-A.M.M. Stols, deel 2 1945-1951
09434: CHENEVIERE, JACQUES - Les captives
10103: CHENEY, SHELDON - Expressionism in art
16220: CHESTERTON, THOMAS - The theory of physical education in elementary schools
16104: CHEUNG, THERESA - The dream dictionary from A to Z. The ultimate a-z to interpret the secrets of your dreams
13221: CHEVALIER, LOUIS - Classes laborieuses et classes dangereuses à Paris pendant la première moitié du XIXe siècle
15294: CHEVALLIER, GABRIEL - Les héritiers Euffe
13650: CHEVRIER, HENRI AVEC LA COLLABORATION DE DRIOTON, ÉTIENNE - Le temple repoisoir de Séti II à Karnak
14528: CHICHESTER, FRANCIS - De eenzame zee en de lucht
16744: SZUMA CHIEN - Selections from Records of the Historian
12930: YONGGI CHO, DAVID - The nature of God
02340: CHOI, HOCHIN - The economic history of Korea - from the earliest times to 1945-
09393: CHOMSKY, NOAM - The generative enterprise. A discussion with Riny Huybregts and Henk van Riemsdijk
16151: CHONIA - Het beeld van Dirk Rafelsz. Kamphuysen in de lijst van zijn tijd. Tweede deel
04367: CHOW, CHING LIE - Die Sänfte der Tränen
15044: BOS, CHRIS...ET AL (REDACTIE) - De wereld wandelt
16669: CHRIST, KARL (HERAUSGEGEBEN VON) - Sparta
00725: CHRISTERN, HERMANN - Deutscher Ständestaat und Englischer Parlamentarismus am Ende des 18. Jahrhunderts
17437: CHRISTIAANSEN, C.J - Zeeuws jaartallenboek in prent
17527: CHRISTIAN, PAUL (A/K/A JEAN BAPTISTE) - The history and practice of magic (2 volumes in 1)
17478: CHRISTIE, GUY - Storeys of Lancaster 1848 - 1964
11098: CHRISTOPHER, MARTIN - The strategy of distribution management
16340: CHRISTOPHER, ANDREAS - 100 Jahre Kerkerbachbahn. Geschichte und Fahrzeuge einer hessischen Privatbahn
00276: CHUARD, JEAN-PIERRE (DIRIGÉE PAR) - Vie Histoire Corps d'Armee Campange 1, 1892-1986
05994: CHURCHILL, PETER - Horses
14257: CICHY, BODO - Baukunst in Europa. Von den Griechen bis zum 19. Jahrhundert
14000: ETABLTS VALENTINI & CIE - Catalogue général. Revu et corrigé au 1er janvier 1934. Ferblanterie Fine. Réchauds à alcool et a pétrole, lanternes tempête - burettes. Articles nickelés, chromés, argentés. Articles pour hôtels.
11086: CITROEN, PAUL - Licht in groene schaduw. Poëzie en proza bij teekeningen van Paul Citroen
15697: CITROEN, PAUL - Notities van een schilder
15698: CITROEN, PAUL - Bij benadering
17411: CITROEN, PAUL (SAMENGESTELD DOOR) - Jacob Bendien 1890 - 1933. Een herinneringsboek
03491: CITROEN, PAUL - Introvertissimento
11852: KINGMANS-CLAAS, ANNEMARIE (RED.) - De rijke historie van een nieuwe gemeente
14720: CLAASSEN, ANTON (SAMENGESTELD EN VERKLAARD DOOR) - De navelstreng van mijn taal. Poesia bibo di Aruba / Levende poëzie van Aruba. Tweetalige bloemlezing uit het werk van dertien dichters
13564: CLAASSEN, ROB - Met eigen ogen. 750 jaar Haagse geschiedenis door jongeren verteld
12741: CLAASSEN, ROB/ WISSE, PETER / RAAB, CHRIS - Tussen mens en nevelvlek
14619: CLAASSENS, LUUK - Anders dan anderen. Gedichtenbundel
16408: CLAES, TOBIE - Frans Notelaars, Staatsingenieur. (Beuzelarijen van vroeger en nu)
03282: CLAES, CATALIJN / SPEELMAN, EWOUT - De Immetjes Hoeve
08345: CLAES, ERNEST - Drie maanden gevangenis
05541: CLAES, ERNST - Onze smid , Nolle Janes , Soldaten in 't dorp, Wannes-Oome, Stegger
17341: CLAES, ERNEST - Dit is de sproke van Broederke Valentijn
10720: CLAESSEN, HANS / WIGMAN, JOOP (ONDER REDACTIE VAN) - Op de golven van de tijd. De St.-Jozefparochie te Wassenaar tussen 1929 en 2004
08503: CLARIJS, DRA. PETRA - Wat is antiek? 1
01947: CLARK, JOHN BATES - Essentials of economic theory. As applied to modern problems of industry and public policy
15109: CLARK, H. NICHOLS B - Francis W Edmonds. American Master in the Dutch Tradition
04865: CLARK, KENNETH (INLEIDING) - Graham Sutherland
09787: CLARK, MORTON G - The wide, wide world of Texas cooking
06982: CLARK, KENNETH (INLEIDING) - Les animaux et les hommes. Leurs relations à travers l'art occidental de la préhistoire à nos jours
00046: CLARK, JOHN MAURICE - Strategic factors in business cycles
01953: CLARK, JOHN BATES - The distribution of wealth. A theory of wages, interest and profits
04531: CLARK, ELLA E. / EDMONDS, MARGOT - Sacagawea of the Lewis and Clark Expedition
14792: CLARKE, BOYD / CROSSLAND, RON - The leader's voice. How your communication can inspire action and gets results !
00296: CLARKE, LOGAN - Just passing through
10997: DORTEL-CLAUDOT, MICHEL - Églises locales - Église universelle. Comment se gouverne le peuple de Dieu
09085: CLAUS, HUGO - De groeten
16699: CLAUS, HUGO/ GUTTMAN, KARL / BENTZ V.D. BERG, HAN/ VESSEUR, WIM / FLINK, COEN / STROMAN, B - Première
01268: CLAUS, HUGO - De koele minnaar
01463: CLAUS, HUGO - Het haar van de hond. Toneelstuk
04436: CLEINTUAR, DRS. G.L - Wisselend getij. Geschiedenis van de Zuiderzeevereniging 1886 - 1949
06224: CLEMEN, PAUL (HERAUSGEGEBEN VON) - Belgische Kunstdenkmäler, erster und zweiter Band
10777: CLEMENÇON, MICHEL - Le débarquement sur Omaha Beach. 6 Juin 1944
14344: CLEMENS, J.A.M. (REDACTIE) - Prinses Margriet Francisca School .25 Jaar zorg voor het slechtziende kind in zuidwest-Nederland
04169: CLÉMENT, CATHERINE - Freuds kinderen zijn vermoeid
13594: CLERCQ, GEERT DE (RED.) - Ter beurze - Geschiedenis van de aandelenhandel in België, 1300-1990.
07539: CLERX, IR. J.W - Een kwart eeuw asfaltwegenbouw in Amsterdam
12581: CLEVELAND, REGINALD M - Air transport at war
15823: CLEVERINGA, MR. P - De toneelgroep van oud-studenten
02801: DILLEN CLINTON, BABES VAN - Give Terry a bone. Our secret code. A true story of Nazi occupied Holland
07334: CLOSTERMANN, PIERRE - Le Grand cirque. Souvenirs d'un pilote de chasse français dans la R.A,F
17444: CLOTTES, JEAN / LEWIS-WILLIAMS, DAVID - Les chamanes de l'histoire. Transe et magie dans les grottes ornées
11907: CLOUZOT, HENRI - L'Art religieux moderne. Mobilier - Décoration - Orfévrerie
10797: CLOZIER, R - Le Quercy
00291: COATES, AUSTIN - Islands of the South
01763: COBHAM, ALAN - Twintig Duizend mijlen in een vliegboot
11256: COCCOLA, RAYMOND DE / KING, PAUL - Ayorama. Zo is het leven der Eskimo's
00906: COCHERET, CH.A - Kamer van Koophandel en Fabrieken voor 's-Gravenhage. 1 october 1853 - 1 october 1953. Herinneringen aan 100 jaar
01956: COCHERET, CH.A - Helpende Handen. Geschiedenis van de Stichting Centrale Voorziening te Rotterdam. 11 October 1940 - 1 maart 1946
10820: COCKERELL, MICHAEL - Live from Number 10. The inside story of Prime Ministers and Television
06646: [MENNO VAN COEHOORN, STICHTING] - Jaarboek 1982/83, waarin opgenomen jaarverslag 1982
11943: COENE, E.H. (EINDREDACTIE) - Zelfzorgboek voor mensen met chronische pijn
11942: COENE, E.H. (EINDREDACTIE) - Zelfzorgboek. De Ziekte van Hirschsprung
11941: COENE, E.H. (EINDREDACTIE) - Zelfzorgboek Cystic Fribrosis
13500: COENEN, FRANS - Zondagsrust
13287: COENRAADS, M - De realiteit van Cees Flokstra
09590: COEVERDEN, JHR. F.W.W. H. VAN (SAMENGESTELD DOOR H. MARTINUS) - Hengelo in vroegere dagen
13381: COFFEY, MICHAEL - Roman satire
07753: AVON-COFFRANT, FRANCOISE - Manuel pratique de la peinture sur bois
13838: COHEN, JACK / STEWART, IAN - Chaos geordend. De ontdekking van eenvoud in complexiteit
09999: COHEN, DAVID (EDITED BY) - Explaining linguistic phenomena
09329: COHEN, JOSEF - Mensen met sterren. I: Avond; II: Nacht; III: Dageraad
00835: COHN, MARC M - Nouveau dictionnaire Français-Hebreu
06823: COLEMAN, TIM (SAMENSTELLING EN EINDREDACTIE) - Een noodzakelijke luxe. 15 Jaar Nederlandse Operastichting - 1971/1986
09037: COLENBRANDER, DR. H.T - Koloniale geschiedenis, deel 1, 2 en 3
15694: COLETTE...ET AL - Maurice Ravel par quelques-uns de ses familieers
00212: COLIJN, H - Koloniale Vraagstukken van Heden en Morgen
17421: COLIN, J - Les transformations de la guerre
14124: COLINA, PIERLUIGI - The rules of the game
16892: BADCOCK, MAJOR GEORGE D. IN COLLABORATION WITH TRAUTSCHOLD, REGINALD - The Taylor system in Franklin management. Application and results
17214: CARPENTER, BRUCE IN SAMENWERKING MET / IN COLLABORATION WITH HOFKER-REUTER, MARIA - Willem Hofker schilder van / painter of Bali 1902 - 1981
12671: EDITORIAL STAFF OF SUNSET MAGAZINE IN COLLABORATION WITH MAY, CLIFF - Sunset Western ranch houses
11362: EICHELBERGER, ROBERT L IN COLLABORATION WITH MILTON MACKAYE - Our jungle road to Tokyo
15148: VERRIÉ, F.-P. IN COLLABORATION WITH MANENT, ALBERT / TRIADU, JOAN /MOLAS, JOAQUIM - Versions de poesia Catalana
16185: MUENSTERBERGER, WARNER IN COLLABORATION WITH MUENSTERBERGER, WENDY L - Sculpture of primitive man
16848: FISCHER, KATRINA SIGSBEE IN COLLABORATION WITH HURST, ALEX A - Anton Otto Fischer. Marine artist. His life and work
16182: COLLECTIEF - Smoking. Anthologie illustrée des plaisirs de fumer
03238: COLLECTIEF - Péguy et la vraie France
11427: COLLECTIF - Le Génie dans les campagnes de France et d'Allemagne 1944-1945 (historique et documentation 2) et le Génie dans la campagne d'Italie 1944 (3 volumes)
11426: COLLECTIF - Deux ans d'activité
09432: COLLECTIF - Le patrimoine de la SNCF et des chemins de fer Français (Tome 1 + 2)
01921: [COLLECTIF] - Témoignages à la mémoire de Jean Monnet
08607: COLLECTIF (PRÉFACE DE RÉGINE PERNOUD) - Le Pallet, patrie d'Abélard
08737: COLLECTIF - La psychologie moderne de A à Z. Comprendre-savoir - agir
02642: COLLEDGE, E. (TRANSLATED AND INTRODUCED) - Mediaeval Netherlands religious literature
16547: COLLIE, MICHAEL / DIEMER, JOHN - Murchison's wanderings in Russia. His geological exploration of Russia in Europe and the Ural Mountains, 1840 and 1841
11635: COLMJON, G - Onze zeevaart 1950. Samengesteld uit officiële gegevens en met medewerking van de Nederlandse rederijen
07655: COLMJON, GERBEN - Hoe het oude Terschelling zich vernieuwde...
06229: COLMJON, GERBEN - The Hague School. The renewal of Dutch painting since the middle of the nineteenth century
08395: COLMJON, GERBEN - Conrad Busken Huet. Een groot Nederlander
09030: COLOMBANI, MARIE-FRANÇOISE - Geef mama maar een handje. Een alleenstaande moeder vertelt
04555: COLOMBANI, ROGER / LAPLAYNE, JEAN-RENÉ - La mort d'un roi. La vérité sur l'assassinat d'Alexandre de Yougoslavie
02097: COLSEN, J - Poels
13245: COMBE, WILLIAM - The tour of Doctor Syntax in search of the picturesque. Vol I: A Poem
04821: COMENIUS, JOHANNES AMOS - Via Lucis. De weg van het licht
12248: COMMAGER, HENRY STEELE (EDITED WITH HISTORICAL NARRATIVE BY) - The story of the Second World War
09792: JONK COMMANDEUR, GREET - Zachter wordt het licht. Mijmeringen van Greet
01579: [RESTAURATIE-COMMISSIE] - De Grote Kerk doet weer dienst
15717: HEGENER, HENRI COMPILED AND WRITTEN BY) - Fokker- the man and the aircraft
09993: COMPTON, ARTHUR HOLLY - Atomic quest - a personal narrative
10411: JEANOUC )PHOTOGRAPHIES, CONCEPTION ET TEXTES) - Enghien. Le Parc. Dix ans d'images
13327: CONCERTGEBOUWORKEST - Historie en kroniek van het Concertgebouw en het Concertgebouworkest. 1888 - 1988. Deel 1, Voorgeschiedenis / 1888 - 1945. Deel 2, 1945 - 1988
11352: CONCIENCE, HENDRIK - Geschiedenis van Belgie
04195: VRIJBERGHE DE CONINGH, ING. EMMY VAN - Vijf Lutherse huizen en hun bouwkundige aspecten
09601: CONRAD, JOSEPH - La folie Almayer
09791: CONRAN, TERENCE & CAROLINE - Het kookboek
01119: CONSTANDSE, ANTON L - Michael Bakoenin, russisch rebel
12341: CONVERSE, GORDON N / MATHENY, R. NORMAN / MAIN, PETER / FALKENBERG, BARTH (PHOTOGRAPHS BY) - All mankind
06765: COOK, FREDERIK A - Zum Mittelpunkt der Arctis
01506: COOKBRIDGE, E.H - Meesterspionnen voor Moskou. Verraders van het Westen
13846: COOLEN, ANTOON / BOMANS, GODFRIED - Liefde, dood en minne
11737: COOLEN, LOUIS / NIEROP, MAARTEN VAN / WELLING, DOLF / KOUWENAAR, GERRIT - Aat Verhoog
15241: COOLEN, ANTOON - De man met het Janklaassenspel
01985: COOLEN, ANTON - Van de breischei tot 75 gauge. Het verhaal van een kousenfabriek 1830-1955
17256: COOLEN, MARIO - Hart voor de natuur. Cultuur, spiritualiteit en mensenrechten van Maya's in Guatamala
17344: COOLEN, ANTOON - De grote voltige
13566: COOLIDGE, W.A.B. / DÜBI, H - Hochgebirgsführer durch die Berner Alpen - Band IV - Petersgrat, Finsteraarjoch, Unteres Studerjoch, Galmilücke
15267: COOLS, R.H / OUDEN, D. DEN (REDACTIE) - Lustrumbundel ter gelegeneheid van het vijftigjarig bestaan van het Rijnlands Lyceum Wassenaar 1936 - 1986
06356: COOLS, DERK - Met de hoed tegen het licht. Op reis in Zuidoost-Azië
09419: COOMANS, H.E - De eerste schelpenfauna van Curaçao, in Simon's beschrijving van dit eiland, 1868
12504: COOMBE, JACK D - Derailing the Tokyo Express. The naval battles for the Solomon Islands that seales Japan's fate
10097: COOMBER, I.M - Renault 21 owners workshop manual
10774: COOPER, JOHN ST. JOHN - Invasion! The D-Day story june 6, 1944
04842: COOPER, DOUGLAS (REDAKTION) - Donald Sutherland
09937: COOPER, ARTEMIS (EDITED BY) - A durable fire. The letters of Duff and Diana Cooper 1913 - 1950
06033: COOPER, DUFF - Haig
09294: COOPER, DAVID E - Presupposition
04714: COOPER, DOUGLAS - The cubist epoch
12219: RAMSLAND, KATHERINE IN COOPERATION WITH RICE, ANNE - The Roquelaure reader. A companion to Anne Rice's erotica
02244: CADENA COPETA, PEDRO - La mujer ese ser superior
17515: COPPENS, MARTIEN (PHOTOGRAPHS AND INTRODUCTION) - Gothic choir-stalls in the Netherlands volume 1 and 2 (complete)
10129: ARENDS, COR EN ANDEREN - Om de ander. Elementen voor een ethiek en spiritualiteit van de vrede
01890: DOMMELSHUIZEN JR. COR (EN ENKELE BIJDRAGEN) - Louis Grimberg "van teen tot top"
15178: CORBEILLER, CLARE DE - European and American snuff boxes 1730 - 1830
09130: CORBRIDGE, SYLVIA LOVAT - Once every Preston Guild
15906: CORCORAN, ROB - Trustbuilding. An honest conversation on race, reconciliation and responsibility
15888: CORNELIS, ARNOLD - Logica van het gevoel. Stabiliteitslagen in de cultuur als nesteling der emoties. Essay
15770: CORNELISSE, LOUIS - Naar één nationale politie. Beeld van een indrukwekkende operatie
09054: CORNELIUS, FRIEDRICH - Geschichte der Hetiter. Mit besonderer Berücksichtigung der geographischen Verhältnisse und der Rechtsgeschichte
15536: CORNETTE, A.H - Hendrik de Braekeleer in het Antwerpsch Museum
11512: CORNETTE, PROF. DR. A.H - Petrus Paulus Rubens
06203: CORNILLE, RENÉ V.L - Non-stop vs.Blitz
11467: CORNIOELJE, J.J.H - Het Rhederlaag een creatie. Bestuur en beleid in verscheidenheid
16951: CORNISH, KIMBERLEY - Een Joodse jongen. Over de ontmoeting tussen Hitler en Wittgenstein die de loop van de geschiedenis zou veranderen
17097: CORNWELL, JOHN - Hitlers Paus. De verborgen geschiedenis van Pius XII
07004: CORPORAAL, MARGÉRITE - Wicked words, virtous voices. The reconstruction of tragic subjectivity by renaissance and early restoration women dramatists
17367: CORSARI, WILLY - Wiek wint
06462: CORSARI, WILLY - De jeugd van Florence Nightingale
17366: CORSARI, WILLY - Wiek's wonderkind
06345: CORSARI, WILLY - Moorden en marionetten
07335: CORSARI, WILLY - Nummers. Roman uit het cabaretleven
06349: CORSARI, WILLY - De weddenschap van inspecteur Lund
05480: CORSARI, WILLY - De man die er niet was
09884: CORSARI, WILLY - Charles en Charlotte
04084: CORSARI, WILLY - Door een noodlottig ongeval...
01507: CORSON, WILLIAM R / TRENTO, SUSAN B./ TRENTO JOSEPH J - Infiltraties. Sovjetagenten in de CIA
16465: CORTES, JUAN DONOSO - Katholicisme, liberalisme, socialisme tot hun grondtrekken herleid
06702: CORTES, HERNANDO - Die Eroberung von Mexiko, nach dem Bericht des Diaz del Castillo bearbeitet von Dr. H. Bonte
01927: CONTE CORTI, EGON CAESAR - Der Aufstieg des Hauses Rothschild
11263: COSSEE, E.H - Abraham des Amorie van der Hoeven 1798 - 1855. Een Remonstrants theoloog in de Biedermeiertijd
02962: COSTA, GIANCARLO - Boegbeelden
01631: COSTAIN, THOMAS B - The Moneyman
12917: COSTER, DIRK - Nieuwe Geluiden
11951: COSTER, DIRK - Brieven 1905 - 1930, Brieven 1931 - 1949 , Brieven 1950 - 1956 ( drie banden uit de Verzamelde Werken
11948: COSTER, DIRK - Napoleon - historische visioenen. Dostojewski - een essay. Verzameld Werk
07060: COSTER, DIRK (BIJEENGEBRACHT EN TOEGELICHT DOOR) - De Nederlandsche poëzie in honderd verzen
02786: COSTER, H.P - De kroniek van Johannes de Beka, haar bronnen en haar eerste redactie
03552: COSTER, DIRK (SAMENSTELLING) - De stad Delft
12829: COUDERC, JEAN-MARY - Pontlevoy. Un village de France 1902 - 1936. Louis Clergeau, photographe
04713: COUHAT, JEAN LABAYLE (EDITED BY) - Combat fleets of the world 1984/85. Their ships, aircraft and armament
12827: COULEVAIN, PIERRE DE - Het onbekende eiland
10110: COUPER, HEATHER / HENBEST, NIGEL - De sterren - geboorte, leven en dood
07755: COUPERUS, LOUIS - Elyata / De betooveraar
11380: COURAUD, RAYMOND / CARDONNE, GERARD - Omaha au nom des derniers temoins
09417: COURCY, ANNE DE - 1939. The Last season
15652: COURMONT, P / ROCHAIC, A - Précis d'hygiène
03764: COURSE, CAPTAIN A.G. - Painted Ports. The story of the schips of Devitt & Moore
09715: COURTHION, PIERRE - LLorens Artigas
08437: COUSTEAU, JACQUES-YVES / DIOLÉ, PHILIPPE - La vie et la mort des coraux
02437: KOOIJMANS-COUTINHO, M.F - Predicting and preventing rejection after kidney transplantation; Immunohistochemical functional and therapeutic approaches
12274: COUWENHOVEN, RON / SNOEP, HUUB - Negentig jaar Elfstedentocht 1909 - 1999
09245: COVA, J.A - Don Simon Rodriguez. Maestro y filosofo revolucionario. Vida y obra del maestro del libertador
17534: COVEY, STEPHEN R - De zeven eigenschappen van effectief leiderschap
11598: COWLEY, ROBERT (EDITED BY) - No end save victory. Perspectives on World War II
13318: COX, GEOFFREY - A tale of two battles. A personal memoir of Crete and the Western desert 1941
10496: COX, MARY - British women at war
07764: COX, HARVEY - Religie in de stad van de mens
15830: CRADDOCK, DENIS - Obesity and its management
00158: CRAIG, WILLIAM - The Fall of Japan
02297: CRAINER, STUART - Key management iedeas. Thinkers that changed the management world
16411: CRAMER, RIE - Mallorcanen
15285: CRAMER, RIE - Viva Mallorca
17081: CRAMER, RIE - Bergerettes. Vieilles chansons de France avec accompagnement de piano
07270: CRANE, STEPHEN - The red badge of courage
11756: CREME, BENJAMIN - Maitreya's mission volume one and two
00396: CREMER, JAN - The late late show & Oklahoma Hotel
13709: ALCALDE CRESPO, GONZALO - La montaña palentina. Tomo III. La pernia
14584: CRESTI, CARLO - Le Corbusier
06323: CREUTZBERG, F. / PUNSELIE, J. / ROOS, G.A. / WELGRAVEN, G.J. (REDACTIE) - Atlas van de natuurgebieden in de gemeente Den Helder
10690: ALTAMIRA Y CREVEA, RAFAEL - Ensayo sobre Felipe II Hombre de Estado. Su psigologia general y su individualidad humana
04221: CREW, GARY - Vreemde voorwerpen
09113: CROES, C.W.H - De dressuur van den verdedigingshond
16586: CROISET, MAX - Bewoordingen. gedichten
05683: CRONE, ERNST - Bladzijden uit de geschiedenis der jachthavens en van de zeilsport te Amsterdam. Gedenkschrift bij gelegenheid van het 40-jarig bestaan der Zeilvereeniging "Het IJ" 1885-1925
17438: CRONIMUS, J.P. / GINESTE, HENRI - Vision sur Trincot
15952: MORDAUNT CROOK, J - The dilemma of style. Architectural ideas from the picturesque to the post-modern
07069: CROSBY, PHILIP B - Management zonder fouten. Hoe u munt slaat uit kwaliteit
06204: CROSS, D.C.M. , JOHN - Red Jungle
15260: CROUWEL, WIM - Jef Diederen
09781: CRUCQ, H - De triomftocht van de Brienenoord. Ontwikkeling, bouw, transport en montage in woord en beeld
03082: VALE CRUZ, JOAQUIM DO - A vila de Alcaneda
05788: SOUSA CRUZ, MARIA ODILEIZ - Fonologia grámatica ingarikó
02790: CSATKAI, ANDRÉ - Alte Aushängeschilder und Embleme in Ungarn
12768: CSORBA, GÉZA - XX. Századi Festészet és szbrászat. A Magyar nemzet galéria állandó kiállitása
11782: CUERS, JACQUES - Saudades et Souvenances
07072: CUMMINS, JULIAN - Sales Promotion. How to create and implement campaigns that really work
15481: CURRY, MANFRED - Wind und Wasser. 120 Tafeln in Kunstdruck mit einleitendem und beschreibedem Text
15834: CURTI, ORAZIO - Varende scheeepsmodellen
14324: CURTIS, WILLIAM J.R - L'achitettura moderne del Novecento
10949: CURTIUS, ERNST - Olympia mit ausgewählten Texten von Pindar, Pausanius, Lukian
09572: CURVERS, ALEXIS - Tempo di Roma
00992: CURWOOD, JAMES OLIVER - Thor de beer
10258: CUYPERS, DR. AUG. - Katholieke Lerarenvereniging Sint-Bonaventure 1918 - 1968. De jaren 1958 - 1968
14814: WEEL CZN, A. VAN DER - Haagse hervormde kerken en kapellen
14147: J.D. - De muizenkoning en andere verhalen. Voor de jeugd bewerkt
06101: MARSLAND, WILLIAM D. AND AMY L - Venezuela through its history
16229: DAAMEN, JEANETTE - Een blik op gezond ouder worden
08662: DAAMS, F.H.CHR.M - Quatrième centenaire de l'Église Wallone de La Haye. Kroniek van de laatste 100 jaar
11928: DABIT, EUGENE - Train de vies
04689: DACHSEL, IOACHIM - Ich bin heute. Gedichte
16730: DAEN, FRANK - Winterlicht: elegische poëzie
07407: REDAKTIE FRIESCH DAGBLAD (TEKST EN SAMENSTELLING) - Het enige echte Elfstedentocht Logboek 85
03439: DAGEN, S. BARBARA - Het begin
16908: DAHAN, BETTY / LINDWER-EMANUELS / NIHOM, JOANNE / SERPHOS, DAVID I - 60 Jaar 1928 - 1988 / 5689 - 5749 van Joodse Hogere Burgerschool tot Joodse Scholengemeenschap Maimonides
08253: DAHL, ROBERT A - After the revolution? Authority in a Good Society
16223: DAHMEIJER, J - 's-Gravenzande door de eeuwen heen. Grepen uit 750 jaar stadsgeschiedenis.
10180: DAILLIER, GÉNÉRAL PIERRE - Nous étions alors capitaines... à l'Armée d'Afrique
02896: DAIM, WILFRIED - Handschrift und Existenz
16115: DAKE, ANTONIE / BOERS, JAN (REDACTIE) - De kabel: Kafka in de polder
12881: DAKKUS, P.M.W - Orchideeën welke in Ned.-Indië gekweekt kunnen worden
14905: DAL, A.J.M. VAN - De eeuwige reis. Een omgekeerd "Liber Amicorum"
14996: DALEN, J.L. VAN - Geschiedenis van Dordrecht, deel I en II in cassette
16764: DALEN, A.G. VAN - Bergh. Heren, land en volk
07492: DALET, ROGER - Blijf mooi en gezond door eenvoudige vingerdruk
09979: DALSTRA, KOOS - Fashion
14829: DAM, J.H - Jagen
09776: DAM, JAN VAN / SPROKHOLT, HENKJAN - Gouda zo was het
06793: DAM, CHRIS D. VAN (REDACTIE) - Far West Geboorte van een volk
13911: DAMSMA, LOADEWYK - 1230-1580 Matteus 1639 - 1989
15785: DAMSTEEGT, THEO - The present tense in modern Hindi fiction
02857: DANE, ARI - Jan Jansen en z'n vriend
02869: DANELLA, UTTA (HRSG. VON) - Die schönsten Circusgeschichten der Welt
12450: DANIEL, JEAN - Le temps qui reste. Essai d'autobiographie professionelle
09382: ABADIE, DANIEL AND OTHERS - John Franklin Koenig. Le discours du collage / the collage language
16122: SMIDSWATER / DANIELS, ROB - Smidswater - strategy > concept > design
12326: DANKBAAR, DR.W.F - Hoogtepunten uit het Neerlandsche Calvinisme in de zestiende eeuw
12464: DANTZIG, RUDI VAN - Een armoede die niet verdwijnt. Gevolgd door een gedicht van Mustafa Stitou
04760: DANTZIG, M.M. VAN - Johannes Vermeer, de "Emmausgangers" en de critici
10087: DANY - Rooie oortjes 2
08070: HARVEY DARTON, F.J - From Surtees to Sassoon. Some English contrasts (1838 - 1928)
08060: DASBERG, ELI - Rabbijn Simon Philip de Vries Neede 1870, Bergen Belsen 1944. De geschiedenis van zijn leven
08641: DASNOY, PHILIPPE - Vingt millions d'immigrants. New York 1880 - 1914 en photos
07832: DATTA, S.K - Asiatic Asia
13548: DAUDET, ALPHONSE - Le secret de maitre Cornille
12765: DAVANT, JEAN-LOUIS - Histoire du peuple Basque. Le peuple Basque dans l'histoire
15243: DAVID, PATRICK - Les sentinelles du silence
13437: DAVIDSON, ABRAHAM A - The story of American painting
12304: DAVIES, G.M - The Dorset Coast. A geological guide
11811: DAVIES, GWENLLIAN (SELECTED BY) - Extracts from The Bermuda Gazette
16531: DAVIS, CHARLES F (TEXTSELECTIONS FROM THE WRITINGS OF JOHN BURROUGHS) - Harvest of a quiet eye. The natural world of John Burroughs
02067: DAVIS, HASSOLDT - Nepal, land of mystery
14109: DAWE, R.D - Studies on the text of Sophocles. Volume II, the collations
00586: DAWSON, CHRISTOPHER - Het oordeel van de volken
01750: DAWSON, CHRISTOPHER - De Schepping van Europa. Een inleiding tot de geschiedenis der Europeesche christenheid
14959: FLEMING DAY, THOMAS (EDITED BY) - The rudder. Number 1 - 6 (January - June 1907)
16127: KEIZER. MADELON DE (ONDER REDACTIE VAN) - "Een mol op Soestdijk" en andere studies over het Koninkrijk in Oorlogstijd (deel 2)
05042: VRIES JR. R.W.P. DE - Nederlandsche grafische kunstenaars uit het einde der negentiende en het begin der twintigste eeuw
14637: BRUYN, W. DE...ET AL - Venlo een portret van een gemeenschap
14544: SUSHIL KUMAR DE - Bengal's contribution to Sanskrit literature & studies in Bengal Vaisnavism
13476: BAAR, P.J.M. DE...ET AL (REDACTIE) - Haagse hofjes. Tien historische artikelen
12205: BOER, PROF. DR. P.A.H. DE...EN ANDEREN - Zoals er gezegd is over Jesaja
12026: BOER, PROF. DR. P.A.H. DE...EN ANDEREN - Zoals er gezegd is over het komen van de Messias
12025: BOER, PROF. DR. P.A.H. DE...EN ANDEREN - Zoals er gezegd is over Daniël
12024: BOER, PROF. DR. P.A.H. DE...EN ANDEREN - Zoals er gezegd is over de Wijsheid
12023: BOER, PROF. DR. P.A.H. DE...EN ANDEREN - Zoals er gezegd is over de tijd der Maccabeeën
10675: RANITZ, JHR. MR. C.J.A. DE EN VELE ANDEREN - Ina Boudier-Bakker tachtig jaar. Een album amicorum
10174: LOO< PROF. DR. K.J.M. VAN DE EN ANDEREN - Stof en geest. Bijdragen tot het thema van de bezielde materie
16297: AERTS, WILLEM M.M.V. CEULAER, ROELAND DE EN ROELS, MARC - De restauratie van de Onze-Lieve-Vrouwe kathedraal van Antwerpen
15790: VRIES JR. R.W.P. DE - Jan Poortenaar en zijn werk
15880: HAAN, HILDE DE...ET AL - Een symfonie van zes gebouwen. Architect Han Westelaken
17519: DUYTSCHE, M. DE... EN VEEL ANDEREN - Sint-Janshospitaal Brugge 1188/1976 deel 1 en 2 compleet
16098: BUCK, P. DE...ET AL - Zoeken en schrijven. Handleiding bij het maken van een historisch werkstuk
02439: DEBETS, J.M.H - Tumor necrosis factor; endogenous mediators of sepsis ans cachexia
11172: DEBOEUF, JEAN - Marie Stuart. Victime offerte à son destin
07185: DEBROT, COLA - Tussen de grijze lijnen en andere gedichten
00288: DECAESSTECKER, DONALD DENISE - Impoverished Urban Filipino Families
10918: DECKER, CYNRIK DE / ROBA, JEAN-LOUIS - Doelwit: Leuven. De luchtaanvallen van 12 en 13 mei 1944 en de berging van een Halifax-bommenwerper bij Geraardsbergen
16554: DECOO, WILFRIED - Het Mormonisme. Bloeiende realiteit achter een legende
07793: DECORTE, JULES - Raak me niet aan. Over middeleeuws en postmiddeleeuws transcendentiedenken
02793: DEELDER, J.A - Drukke dagen
00562: DEELMAN, DR. H.T - De pathologische anatomie der organen van interne secretie
17179: DEEN, MATHIJS - De Wadden een geschiedenis
16470: DEFARES, PROF. DR. J.G - Stress zonder stress. De sleutel tot gezond ouder worden
05814: TEREFE DEGEFA - Death of the Mother Tree. Land tenure and environmental degradation in the Oromian Highlands, Ethiopia, 1900 - 1997
13195: SCHMIDT-DEGENER, H. (INLEIDING.) - Vier en twintig tekeningen van dr. J. van der Elst
03402: SCHMIDT-DEGENER, DR. F - Rembrandt
12152: DEGHY, GUY - Noble and manly. The history of the National Sporting Club incorporating the Posthumous Papers of the Pelican Club
01862: DEHLER, RICHARD (HERAUSGEGEBEN) - Nietzsche-Brevier
16091: DEHMEL, RICHARD - Kriegs-Brevier
04487: DEIJK, DRS. ADA VAN - Middeleeuwse kerken in Utrecht
13046: DEINSE, DR.J.B. VAN - De stem in beeld. Zang en voordracht fysiologisch en fysisch bekeken
02597: DEINUM, DICK - De orchideeën van Nederland
15334: DEJONGHE, WALTER / JACOBS, EUGENE - Water Wijzer
17461: DEJONGHE, MAURICE (MONTFORTAIN) - Orbis Marianus. Les Madones couronnées à travers le monde. I: Les Madones couronnées de Rome
09002: DEK, J - Het Kruiningensch dialect
06882: PUTTER-DEKKER, C.M. DE - Een dorp in rep en roer
07470: DEKKER, GERARD - Zodat de wereld verandert. Over de toekomst van de kerk
16113: DEKKER, MARIUS J. (BEWERKT EN INGELEID DOOR) - De ongelukkige levensbeschryving van een Amsterdammer. Zynde een beknopt verhaal......hem overkomen
05347: DEKKER, GERARD - De mens en zijn godsdienst. Beschouwingen over de functies van godsdienst en kerk voor mens en samenleving
07769: DEKKER, KLAAS J - Nieuw licht. Horne schoon stede soet
08015: DEKKER, VINCENT - Going down, going down... De ware toedracht van de Bijlmerramp
01783: DEKKER, F - Voortrekkers van Oud-Nederland in Engeland, Frankrijk, Achter-Indië, Formosa en Perzië
09092: DELABERGERIE, GUY - Faune de Guyane
14488: DELACOUR, J.B - Over de drempel van de dood. Bewijzen van een voortbestaan. Berichten van "klinisch"gestorvenen
13686: DELAHAYE, ALBERT - Memoires van een archivaris
12317: DELALEU, REINE - La Vernide
14490: DELCOR, MATHIAS - Le testament d'Abraham. Introduction du texte Grec et commentaire de la recension Greque longue suivi de la traduction des testaments d'Abraham, d'Isaac et de Jacon d'après les versions orientales
14559: OSSELEN-VAN DELDEN, MEVR. VAN - Hansje Rozengaarde
03966: OSSELEN-VAN DELDEN, MEVR. VAN - Hansje Rozengaarde
03967: OSSELEN-VAN DELDEN, MEVROUW B.E - De lastige ekster
17258: OSSELEN-VAN DELDEN, MEVR. B. E. VAN - De schaapskooi op de Elspeeter Heide (vervolg op 't jodinnetje van Elspeet)
16958: OSSELEN-VAN DELDEN, MEVR. B. E. VAN - 't Jodinnetje van Elspeet
02967: DELEN, A.J.J - Rik Wouters
09629: DELEN, A.J.J - Oude kunst en graphiek. Verzamelde opstellen
12738: DELERM, PHILIPPE (TEXTE) / DELERM, MARTINE (IMAGES) - Fragiles
16681: DELFGAAUW, DR. B - Thomas van Aquino. Een kritische benadering van zijn filosofie
08425: DELFGAAUW, DR. BERNARD - Over de schreef. Christendom en humanisme ; communisme en democratie
15445: DELFT, TEUNTJE VAN / EGMOND, JOOP VAN - Een mensenleven
07130: DELFT, TEUNTJE VAN - Kunst in Rijnsburg. Rijnsburg- Oranje Expositie
11280: DELIBES, MIGUEL - Castilla, lo Castellano y los Castellanos
14088: DELILLE, VICTOR (HERDICHT DOOR) - De sevenste Bliscap van Maria
00730: DELMAAR, N - Bloementeelt van éénjarige sierplanten in de liefhebberstuin voor onze warme steden
15370: DELMAS, YVES (TEXTES ET CARTES) - 1945-1995 Cinquantième anniversaire de la libération de la Poche de Royan et de Saint-Georges de Didonne. Brochure souvenir
11110: WARNSINCK-DELPRAT, C.E. (UITGEGEVEN DOOR) - Reijse gedaen bij Adriaen Schagen aen de croonen van Sweden ende Polen inden jaere 1656
01989: DELPRAT, MR. A.A - De reeder schrijft zijn journaal
10275: DELSMAN, DR. H.C. / HARDENBERG, DR. J.D.F - De Indische zeevisschen en zeevisscherij
11892: DELTEIL, JOSEPH - La passion de Jeanne d'Arc
01600: DEMEDTS, ANDRÉ - De dag voor gisteren
16837: DEMIRDJIAN, BEATRICE - Met vallen en opstaan. De Armeense Gemeenschap in Nederland en wat daaraan voorafging
16766: DEMOED, E.J - In een lieflijk landschap. Wandelingen door de historie van Maarn, Doorn, Langbroek, Cothen, Leersum en Amerongen
04894: DEMOED, E.J - Kerkgeschiedenis van de Graafschap
14821: RODRIGUEZ DEMORIZI, EMILIO (CONTRIBUTOR) ESTUDIO PRELIMINAR Y ADICIONES DE LIC. SANTIAGO, PEDRO J - Mapas y planos de Santo Domingo
15128: DOOL, D. VAN DEN ...ET AL (SAMENSTELLING) - Van hondekarren en hobbelbussen. Hardinxveld-Giessendam, Giessenburg en Schelluinen
13731: BERG. DR.B. VAN DEN - Foniek van het Nederlands
13215: BERGH, BOTTO VAN DEN...ET AL - Miep de Leeuwe. Schilderijen. Expressief en terughoudend
12711: BROECKE-DE MAN, E.J. VAN DEN EN GILST, J.A. VAN (VERZAMELD EN GERANGSCHIKT DOOR) - Dialect op Zuid-Beveland
11032: DUNGEN, JAN VAN DEN EN ANDEREN - Schijndel in tekens. 31 digitale prints
09112: DENDERMONDE, MAX - 228 Seconden van stilte. Een Arnhemverhaal
12694: DENDERMONDE, MAX - De bazuin-engelen
04090: DENDERMONDE, MAX - Bruin, rood en groen
01232: DENDERMONDE, MAX - Hoe wij het rooiden. De veenkoloniale aardappelboer en zijn industrie
08244: DENDERMONDE, MAX (REDACTIE) - Samen leven met het leven
02707: DENING, A - Oet 't olde darp
08819: DENNETT, LAURIE - Slaughter and May. A short history
13479: DENNING, STEPHEN - Eekhoorn N.V. Een fabel over leiderschap
13278: MAST, W.M. VAN DER EN ANDEREN (RED.) - Jaarboek 1981 Geschiedkundige Vereniging Die Haghe
17175: LEEUW, GERARD VAN DER EN ARTS, WILLEM (REDACTIE) - Daan Manneke componist van de ruimte
16132: BRUGGE, JACQUELINE VAN DER...ET AL - Een zee van blaffende honden
00744: DERCKSEN, J.M.E - Gedenkboek der feestvieringen ter gelegenheid van het driehonderjarig bestaan de Hogeschool te Leiden
05669: DERCSÉYI, DESZÖ - Romanesque architecture in Hungary
02889: DERKS, P.K. - Gedenkboek St. Canisius-College 1900 - 1950
16846: DERKS, SERGIO - Bouwen aan de Poort van Europa
06716: DERKSE, RENÉ - Het leven van Bahá'u'lláh stichter van de Bahá'i Religie
16370: DERKSEN, STEVEN - Rond de Meppeler toren 2
13034: DEROY, DR. J.P.TH - François Villon. Recherses sur Le Testament
09184: DERWING, BRUCE L - Transformational grammar as a theory of language acquisition. A study in the empirical, conceptual and methodological foundations of contemporary linguistics
10380: DESANTI, DOMINIQUE - L'Internationale communiste
12209: DESCHACHT, VALEER - Zonlicht zoeken
12709: DESCHARNES, ROBERT - Antonio Pitxot pittore. Dipinti 1966 - 1973
17215: DESJARDIJN, D - Grafiek in Nederland in de achttiende eeuw
17216: DESJARDIJN, D - Wie komt er in mijn hokje? Prenten en tekeningen 18e - 20e eeuw. Stachelswine catalogus V
08049: DESSAUER, FRIEDRICH - Natuurwetenschap en theologie. Verkenning in grensgebieden
14929: DESSING, CHR. S. (UITGEGEVEN DOOR) - Bescheiden aangaande de hervorming der tucht in de Abdij van Egmond in de 15e eeuw
16027: DESTRÉE, CAROLINE E (BEWERKT DOOR) - Handleiding tot het bepalen van de in Nederland groeiende hoogere zwammen
08035: DETHIER, HUBERT / WILLEMS, ELDERT (EDITED BY) - Cultural hermeneutics of modern art. Essays in honour of Jan Aler
15288: DETOEUF, AUGUSTE - Propos de O.-L Barenton Confiseur. Ancien élëve de l' École Polytechnique
13208: DETTELBACHER, WERNER - Rudolf Schiestl ein fränkischer Künstler
00743: DEUEL, LEO - Heinrich Schliemann. Eine Biographie mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten
10202: DEURSEN, DR. A. VAN - De achtergrond der psalmen
09899: DEUTSCH, DR. HELENE - Psychologie van de vrouw deel I en II
17404: DEVENTER, HENDRIK VAN - Manuale operatien, zynde een Nieuw ligt voor Vroed-meesters en Vroed-vrouwen. Facsimile en commentaar. Vol. I: Facsimile; Vol. II: Commentaar Nieuwe aanmerkingen.In cassette
13811: DEVISSCHER, HANS (EINDREDACTIE) - Fiamminghi a Roma 1508 / 1608. Kunstenaars uit de Nederlanden en het Prinsdom Luik te Rome tijdens de Renaissance
06414: DEVOCHT, KAREL - Onze begijnhoven
15781: DEWOSKIN, RACHEL - Foreign babes in Beijing. Behind the scenes of New China
15095: DEXEL, THOMAS - Chinesisches Steinzeug
12927: DEYSSEL, L VAN - Kritieken
03233: DHONDT, ASTERE MICHEL - Zeven geestige knaapjes
01602: DHONDT, ASTERE MICHEL - Nieuwe tijden
13186: DHONT, JAN - Gedichten
08935: GILLON, DIANA AND MEIR - The sand and the stars. The story of the Jewish People
03025: DICHTER, DR. ERNEST - De strategie der begeerte
10654: [INDISCHE/INDO DICHTERS] - Bersama - samen
01747: DICKE, K.A. - Bone marrow transplantation after separation by discontinuous albumin density gradient centrifugation
02459: DICKE, K.A - Bone marrow transplantation after separation by discontinuous albumin density gradient centrifugation
15244: DICKHAUT, MONIQUE F.A - Kasteelhoeve 'De Heerenhof' te Mechelen herbestemd tot: Gezinsvervangendtehuis; Gemeentehuis Wittem; Voorziening t.b.v. Rode Kruis
14867: JEF DIEDEREN - Jef Diederen. Een overzicht van het werk op papier van 1961 tot 1997
04770: DIEDEREN, JEF - Frankrijk
12666: DIEDERIKS, H.A / DAVIDS, C.A. / NOORDAM. D.J. / TJALSMA, H.D - Een stad in achteruitgang. Sociaal-historische studies over Leiden in de achttiende eeuw
08541: DIEDERIKS, HERMAN / QUISPEL, CHRIS (REDACTIE) - Onderscheid en minderheid. Sociaal-historische opstellen over discriminatie en vooroordeel
13126: DIEKMANN, MIEP / WERSCH, M. VAN DRS - Hoe schilder hoe wilder. Leiden
07377: DIEKMANN, MIEP - Driemaal is scheepsrecht
02864: DIEKMANN, MIEP - Spel van Schijn
08252: DIELEMAN, PIET / MEEUWS, PAUL - Schilderijen, tekeningen en sculptures / De aarde is plat
04077: DIEMER, WILLEM - De badde is oaf... 'n Veenkoloniale volkstroagedie
08079: DIENST, RUDOLF - Im dunkelsten Bolivien. Anden-, Pampa- und Urwaldfahrten
02863: DIEPENHORST, PROF. DR. P.A - Groen van Prinsterer
03457: DIEPENHORST, PROF. MR. I.A - Christelijke politiek
14487: DIERKS, AUGUST - Männer, Trawler, Meere
16074: KRAMER, DIET...ET AL (BIJEENGEBRACHT) - Limburg en Noord-Brabant. Volkskundig leesboek voor de lagere scholen
05171: DIETEREN, FRANS - Koele en koempel. Toen kwam Joop:
05167: DIETERS, HEINZ-GÜNTHER - Die Welt auf der Zündholz-Schachtel
14447: DIETZ, DR. PAUL - Sterrenzaaisel van Brahma
08678: DIETZ, DR. P.A - Verschijningen en verschijnselen. Een studie van het Physische Mediumschap
10742: DIFFELEN, E.M. VAN / SCHENK, M.G - Moeder. Verzen van Nederlandsche dichters
15620: BORK-VAN DIJK, MARGARETHA VAN - Tekeningen en schilderijen door de jaren heen
12553: DIJK, GERH. VAN (SAMENSTELLING) - Honderd jaar. Eeuwboek 1828 - 1928 bij het eeuw-feest der firma C.J. van Houten en Zoon
07683: DIJK, JELLE VAN / KOOIJ, HENK VAN DER / LOK, MARTIN / MEININGER, PETER / STRAATEN, JAN VAN DER / VINK, JAAP (ONDER EINDREDACTIE VAN) - Randstad en broedvogels
06999: DIJK, SUZAN VAN / STRIEN-CHARDONNEAU, MADELEINE VAN (ÉDITÉS PAR) - Féminités et masculinités dans le texte naratif avant 1800. La question du 'gender' . Actes du XIVe colloque de la SATOR (Amsterdam/Leyde , 2000)
08400: DIJK, HANS VAN / MICHELS, JOOST / PEETERS, PHILIP / WENTINK, HENK (REDACTIE) - Kookboek cultuurhistorie. Kwaliteit als grondslag. Cultuurhistorische waardenkaart Noord-Brabant
00501: DIJK, DR. K - Om 't eeuwig welbehagen (de leer der praedestinatie)
03492: DIJK, JAN JACOB VAN / SLOK, JOHAN - Saamgesnoerd door eenen band. Een eeuw Hout- en Bouwbond CNV 1900 - 2000
16227: DIJKHUIZEN, SIETZO - Portret van de Veluwse beken
12661: DIJKMEIJER, E - Textielwarenkennis Deel I: Grondstoffen
03079: DIJKSTRA, D - Friesland
10248: DIJKSTRA, DR. S.J - Ons Krijtland Zuid-Limburg IV. Orchideeën van Zuid - Limburg
15494: DIJKSTRA, KARST / WIT, PIETER M. DE - Voor de eerlijke vinder
15719: DIJKSTRA, PIETERNEL / JANSSEN, MARLEEN - 99% liefde. Hoe het zit met verliefdheid, lust & relaties
07877: HANNEMAN-DIJKSTRA, MARIA - The Plot (solution of ther mystery of Jesus of Nazareth)
17271: BOX, DIK... EN ANDEREN - Doorbroken lijn. Beeldende kunst-manifestatie
03881: DILLARD, DUDLEY - The economics of J.M. Keynes. The theory of an monetary policy
13795: DILLMONT, THÉRESE DE - Encyklopädie der Weiblichen Handarbeiten
12142: DIMEY, BERNARD (INTRODUCTION) - Jordi Bonas
17528: BUYSSE, DINAH...EN ANDEREN - Ponton Temse
11711: DINAND, AUG. PAUL - Handbuch der Heilplanzenstunde
15749: DINESEN, ISAK - Shadows on the grass
07113: DINGELDEIN, W.H - Twente in woord en beeld
16621: DINGELDEIN, W.H ( DEZE DRUK VERZORGD DOOR DR. C.C. W.J. HIJSZELER) - Het land van Dinkel. De schoonheid van Noordoost-Twente
06443: DINGER, TILLT / SMIT, MARGREET, WINKELMAN, COEN - Expressiever en gemakkelijker spreken. Hoe experimenteer ik met mijn spreekgedrag?
04454: DINGJAN, H.A - Genealogie van het geslacht Dingjan
13120: DINKELAAR, HENK (OPGETEKEND EN GESCHREVEN DOOR) - Volk op viersprong. Acht verhalen over het verleden, om het heden van Alphen te verstaan
13136: DINKELAAR, C.H. / ZORGE, J. CO - Kunst op 'Overpost"
07696: DINKELAAR, HENK / KROL, HENK / VLIET, JAAP VAN (ONDER REDACTIE VAN) - Op pad in... Rijnstroom en Beerendrecht
05201: DIOTIMA - Schule der Liebe
14357: DIRKS, MARIANNE / JANSSEN, LYDIA (REDACTIE) - Geloven vrouwen anders? Ervaringen
11593: BACKER DIRKS, F.C - Schetsen van de Gouvernements-Marine deel 2
11592: BACKER DIRKS, F.C - Schetsen van de Gouvernements-Marine
13805: DIRKX, COEN / KOOPMANS, MARIETA - Luister! en huiver. Commentaar geven en ontvangen in werksituaties
02712: DIS, ADRIAAN VAN - Komedie om geld. Toneel
08407: DIS, ADRIAAN VAN - My father's war
10086: DISANO - Rooie oortjes 3
09581: VERKADE-CARTIER VAN DISSEL, DR. E.F - Eduard Verkade en zijn strijd voor een nieuw toneel
06529: DITZHUYZEN, R.E. VAN - De blik op het buitenland. Vijftig jaar Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken
02999: DIV. - Amsterdam en Friesland. Zeven eeuwen relaties
02463: DIV - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1989 - 1990
05349: [DIV.] - Kunst in Kongo
04162: [DIV] - Kèl, Kèl, waene tijd was tè...
03633: [DIV.] - Aspecten van de stem. Lezingen
02465: DIV - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1990-1991
17022: VELDHUISEN-DJAJASOEBRATA, ALIT - Batik op Java
08038: DJILAS, MILOVAN - Menschenjagd. Vier Romane
17402: DOBBELAAR, DR. M.J - Parochiekerk De Goede Herder Rijksmonument te Wassenaar
06283: DOBBELSTEEN, ROB VAN DEN - Een raik leve
05520: DÖBLIN, ALFRED - Babylonische Wandrung oder Hochmut kommt vor dem Fall
15105: DOBROWOLSKI, TADEUSZ - Polish painting from the Enlightenment to recent times
10054: DOCHY, B.H - Geschiedenis van de stad Roeselare vanaf de oudste tijden tot heden
14099: EISMA, CRAL DOEKE...ET AL (REDACTIE) - Actueel verleden. Wassenaarse geschiedenis in ruim honderd schetsen
11145: DOEL, DRS. H.W. VAN DEN - H.J. Mulder en de strijd bij Mill. Een episode uit de Nederlandse artilleriegeschiedenis
13635: UBBELOHDE-DOERING, HEINRICH - Kunst im Reiche der Inca
17505: DOERNER, MAX - Malmaterial und seine Verwendung im Bilde
05693: DOEVENDANS, S.A - Wietze de held van 't kerkedak
13022: DOHERTY, RICHARD - The sound of history. El Alamein 1942
12235: DOKKUM, J.D.C. VAN - Honderd jaar muziekleven in Nederland. Een geschiedenis van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst bij haar eeuwfeest 1829 - 1929
10424: DOLINGER, JANE - Het oerwoud is een vrouw. Een vrouw doorkruist de Zuidamerikaanse jungle
11102: DÖLLE, DRS. MARIETTE - Lataster. Schilderijen en tekeningen 1952-1993
00161: DOLLINGER, HANS - The Decline and Fall of Nazi Germany and Imperial Japan
13711: DOLLOT, LOUIS - La Turquie vivante
15596: VERHOEVEN, DOLLY...ET AL - Klederdracht en kleedgedrag. Het Kostuum Harer Majesteits onderdanen, 1898 - 1998
10499: DOLMAN, JO / HOGEWEIJ, GRADUS (SAMENSTELLERS) - Voetbalvereniging Beekbergen 50 jaar. Jubileum uitgave
17479: TAALINGEN-DOLS, MR. L.M.I.L. VAN - De strijd om een mensenleven 1940 - 1945
09977: DOMBROWSKI, DORIS - Saturnus planeet van het lot
02614: DOMBURG, A. VAN (SAMENST.) - Lof der tabak
13428: DOMINGO, PLACIDO - Mijn eerste veertig jaar. Autobiografie
04829: DOMINGO, PLACIDO - Die Bühne - mein Leben
00295: GENTIL, DOMINIQUE ET FOURNIER, YVES - Les paysans peuvent-ils devenir banquiers? Épargne et crédit en Afrique
04044: DÖMÖTÖR, TEKLA - Ungarische Volksbräuche
07449: DONATH, ADOLF - Judenlieder
10825: DONCKER, J - Hoe Dr. Mol zyn vrouw kreeg
04385: DONGELMANS, DRS. MAARTEN-JAN - Hart van de stad. De Nijmeegs Grote Markt door de eeuwen heen
11047: DONGEN, AD VAN I.S.M. DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR LUCHTVAART - Luchtsporten
16243: DONGEN, MARINA VAN - Arend Jan van Driesten 1878 - 1969. 'zo innig-Hollandsch'
06226: DONGEN, P.L.F. VAN / LEYENAAR, TH.J.J. / VOS, K (ONDER REDACTIE VAN) - De jaargetijden van de mens
08210: DONGEN, PAUL L.F. VAN / FORRER, MATTHI / GULIK, WILLEM R. VAN (ONDER REDACTIE VAN / EDITED BY) - Topstukken uit het Rijksmuseum voor Volkenkunde / Masterpieces from the National Museum of Ethnology
07878: DÖNHOFF, MARION GRÄFIN - Menschen, die wissen worum es geht. Politische Schicksale 1916 bis 1976
11475: DONIN, HAYIM HALEVY (EDITED BY) - Sukkot
16393: DONK, PIETER VAN - Indonesian Cockspur Cases. Kotak Taji. Bali, Lombok, Sulawesi, Kalimantan
04987: DONKER, ANTHONIE - Tralievenster
02897: DONKER, ANTHONIE - Karaktertrekken der vaderlandsche letterkunde
08293: DONKER, ANTHONIE - Grenzen
07035: DONKER, ANTHONIE - Onvoltooide symphonie
08292: DONKER, ANTHONIE - De draad van Ariadne
06737: MCKECHNIE, DONNA WITH LAWRENCE, GREG - Time steps. My musical comedy life
01054: O'DONNELL, JAMES P - The bunker. The history of the Reich Chancellery group
12002: DONNER, J.H - Lichtstralen van den kandelaar des woords. Het Opstandingsevangelie
03462: DONNER, PROF. MR. A.M./ STUFKENS, N./SCHLICHTING, PROF. MR. L.G.A/BRONGERSMA, DR. E. / ROOY, MR. M. / LANGEMEIJER, PROF. MR. G.E. / BANNING, PROF. DR. W - Confrontatie: AR-Staatkunde en socialisme, KVP-Staatkunde en socialisme; Liberalisme en socialisme.
05278: DONZE, MARCEL (ED.) - Shaping the environment. Aquatic pollution and dredging in the European Community
11327: DOOLAARD, A. DEN - Pers en persvrijheid
17338: DOOLAARD, A. DEN - Ontsporingen
01221: DOOLAARD, A. DEN - Kleine mensen in de grote wereld
03640: DOOLAARD, A. DEN - Prinsen, priesters en paria's. Reizen door India en Thailand
17264: DOOLAARD, A. DEN - Hooge hoeden en pantserplaten
16698: DOORMAN, MAARTEN / ZEEMAN, MICHAEL (SAMENSTELLERS) - Het scherm der verbeelding. Opstellen over televisie
17457: DOORMAN, G - De Middeleeuwse brouwerij en de Gruit
03508: DOORN, MANFRED VAN - Karma als kans. Zingeving en koersbepaling in het dagelijks leven
14531: BRANDT VAN DOORNE, C.P. (= R.A. KOLLEWIJN) - Verweghe en zijn vrouw
13178: DOORNIK, N.G.M. VAN - Franciscus van Assisi. Een profeet voor onze tijd
05432: DOORSLAER, RUDI VAN - Kinderen van het getto. Joodse revolutionairen in België (1925 - 1940)
15761: DOPMEYER,. MARTIN - Met een hoofd vol knipjes en schuifjes. Gedenkboek 72 jaar KPO
06200: DORAND, F.E - Liebeszauber
02435: DORANT, E - Onion and leek consumption garlic supplement use and the incidence of cancer
11441: DORENBOSCH, G.J.J.F.M - 's-Hertogenbosch in ouede ansichten deel 1
08954: DORFLES, GILLO - Gute Industrieform und Ihre Ästhetik
16729: DORHOUT, U.G - Vier vogelvrienden
17023: DORP, KATHINKA VAN - Lokroep. Gedichten
12834: DORREN, C.J.O - De geschiedenis van het Nederlandsche Korps Mariniers van 1665 - 1945
16403: DORREN, ILSE - Eenheid als bijbelse boodschap
13471: DÖRSCHLER, E - 's Werels ellende 's Werelds ondergang
08199: DORSSER, H.J. VAN - Het landschap van Westelijk Noordbrabant. Bijdrage tot het inzicht in de ontstaanswijze . The landscape of the western part of Noordbrabant. Contribution to the knowledge of the development
04381: DORT, MARC VAN - Utrecht en de post
02504: DOSTOIEVSKI - L'Adolescent. Les Nuits blanches, le sous-sol-lejoueur, l'éternel mari
02503: DOSTOIEVSKI - L'Idiot. Les carnets de l'idiot, Humiliés et offensés
02501: DOSTOIEVSKI - Crime et Chatiment. Journal de Rakolnikov, les Carnets de Crime et Chatiment, Souvenirs de la maison des Morts
13147: DOSTOJEVSKIJ, F.M. - De droom van een belachelijk mensch, een phantastische vertelling
06116: DOSTOJEWSKI, F.M - Helle Nächte. Ein empfindsamer Roman aus den Erinnerungen eines Träumers
03254: DOSTYOJEWSKI, F.M. - Der Idiot
13837: DOTING, SICKO - De Friezen komen uit India
04499: DOUROFF, B.A - Étains français des XVIIe et XVIIIe siècles
16277: DOUROFF, B.A - Étains français des XVIIe et XVIIIe siècles
14289: DOUW, LEO & YIFENG, DAI - West Fujian. Land and migration 1910s-1940s
13211: DRAAISMA, DOUWE...ET AL - De pianostemmer van het mosvezelsysteem en andere teksten over kunst en hersenen / Neuro-artonomy, een tentoonstelling van kunstenaars en hersenwetenschappers
14165: DOUWES, D.J - Het witte huis aan de Wetering
13955: DOUWES, W.F - Beschouwingen over beeldende kunst
02196: DOUWES, D.J - De horizon verlegd. Reisjournalen uit de tijd van de zeilvaart
17126: DOVENS, P.J - De wichelroede
17042: DOVRING, FOLKE - Land and labor in Europe in the Twentieth Century. A comparative survey of recent agrarian history
10392: DOYLE, LAURA - Freedom's empire. Race and the rise of the novel in Atlantic modernity 1640 - 1940
00842: DRAGUT, VASILE (AND OTHERS) - Romanian Painting in Pictures
12388: DRANE, JOHN - Wie is Jezus? - een documentaire -
17151: DREAMER - Studies in the Bhagavad Gita. Third series. The path of initiation
06729: DREECKEN, I. / SCHNEIDER, W - Die schönsten Volkssagen Europas
11238: DREES, WILLEM B - Heelal, mens en god. Vragen en gedachten
00337: DREES, DR. W - Herinneringen en Opvattingen
04648: DREES, DR. W - Van mei tot mei. Persoonlijke herinneringen aan bezetting en verzet
16024: DREES, W - Ontwrichting. Budgettaire chaos van Nelissen tot Kok
09172: DREESMANN, CECILE - De stamboom van Oranje - The House of Orange. Dreams Vol. 2
10400: DREESMANN, CÉCILE - Cécile. Dreams, Vol. 1
06180: DREESMANN, CECILE - Vorstinnen van Thorn
07343: DREESMANN, CECILE - Steekspel een borduurgeschiedenis
08877: DREESMANN, CECILE - Vrouwen van formaat. Dreams Vol. 4
15996: DREESMANN, CÉCILE - Het erfgoed Roman rond een warenhuisdynatie
07911: DRENTH, ANNEMIEKE VAN - De zorg om het Philipsmeisje. Fabrieksmeisjes in de elektrotechnische industrie in Eindhoven 1900 - 1960
15424: DRENTH, BAUKJE - Het Boerenerf in vroeger tijd. De Noordoostelijke Achterhoek
00688: DRESDEN, S - Het einde
17390: DREWES, ELSJE - Mengels 1921 1995 Schilderijen - beelden- muziekinstrumenten
13609: DREYFUS, PAUL - Ces drôles de médecins. Guéerisseurs et sorciers à travers le monde
13272: DRIEL, MELS VAN - Het geheime deel. Mannelijk onvermogen door de eeuwen heen
07914: DRIESSEN, RUDI - Alias de gevoelige snaar. Uit het leven van een dilletant
16953: DRIEVER, JAN M.M.V. SINKE, ONNO - De onderlinge belofte. Zeventig jaar Stichting 1940 - 1945
00718: DRIJFHOUT, H./ JASSIES, J - Het Overijsselse volkskarakter
00493: DRIJVER, J - Texel, het vogeleiland
12185: DRIJVERS, PIUS / HAWINKELS, PÉ - De mens heet mens. Het boek Prediker: nieuwe vertaling en verklarende essays
00699: DRINNEBERG, ERWIN - Von Ceylon zum Himalaya
13114: DRÖGE, J.F. - De bouw- en bewoningsgeschiedenis van Pieterskerkgracht 9
16069: DRÖGE, G.J (EINDREDACTIE) - Cremer 50. Het vriendenboek.Liber amicorum, uitgegeven ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Jan Cremer op 20 april 1990
09117: DRONKERS, DR. A - Ethiek van de film
08368: DRONKERS, JAN - Gouden boek over tanktransport
15248: DROOGLEVER, DR. P.J - De Vaderlandse Club 1929 - 1942. Totoks en de Indische politiek
07548: DROOMLAND, KOBA - Het boek der droomen. Een geheel nieuwe droomuitlegging
11461: DRÖSSLER, RUDOLF - Planeten, Tierkreiszeichen, Horoskope. Ein Ausflug in Mythologie, Spekulation und Wirklichkeit
09214: DROSTE, F.G - On saying
03712: DROYSEN, J.G - Geschichte Alexander des Grossen
09633: DRUMMEN, MAT (REDACTIE) - Reis door de ruimte
14526: DRUON, MARICE (INTRODUCTION) - Bernard Buffet
00041: DRUON, MAURICE - Lettres d'un Européen (1943 - 1970)
06278: DUBBE, B - Monumenten in zilver. Geschiedenis van het Zwolse stadszilver
16233: DUBBE, R.J - Abcoude en Baambrugge in oude ansichten deel 2
02190: DUBBELBOER, B - Geheim verzet
02602: DUBBELBOER, B - Geheim verzet
06895: DUBELAAR, THEA - Een ander verhaal. Drie verhalen over kracht, macht en liefde
11890: DUBOIS, L'ABBÉ H - Le guide des séminaristes et des jeunes prêtres ou examen critique et raisonné des divers défauts auxquels ils pevent être sujets; suivi d'un grand nombre d'avis et de règles de conduite très-pratiques pour un jeune prêtre sortant du séminaire
00002: DUBOIS, PIERRE.H - Spinrag van tijd, gedichten
11237: DUBOSCH, JONY - Ody zijn Odyssee
12708: DUCASSE, ISIDORE , COMTE DE LAUTREMONT - Poésies
04549: DUCCI, ROBERTO / OLIVI, BINO - L'Europa incompiuta
15859: DUCELLIER, A. / KAPLAN, M / MARTIN, B - Le Proche-Orient médiéval. Des Barbares aux Ottomans. Avec une fascicule de cartes
01820: DUCHSTEIN, FRITZ - Heisse Herzen, kalte Fische. Die abenteuerlichen Begebenheiten im Leben des Anglers Peter Pit Holl
10460: DUCKITT, JOHN - The social psychology of prejudice
12334: DUCKLES, VINCENT H. / KELLER, MICHAEL A - Music reference and research materials. An annotated bibliography
11905: DUCQUOC, CH - Christologie. L'homme Jésus. essai dogmatique
11283: DUFF, A.B. / GALY, F (SOUS LA DIRECTION DE) - Hommes d'état , trois volumes.
12518: DUFOUR, BERNARD (ALBUM COMPOSÉ ET LÉGENDÉ PAR) - La pierre et le seigle
07083: DUHAMEL, PIERRE - ...en zij stierven voor Jerusalem. De heldenstrijd van de frankische kruisridders onder aanvoering van de 13-jarige 'lepra-koning' Boudewijn IV
06739: DUHAMEL, GEORGES - Twee mannen
07021: DUIF, A M.M.V. WESSUM, J. VAN - De school aan de Muidergracht. Een overzicht van zestig jaar verenigingsleven van de Vereniging van Oud-Leerlingen de HTS "Amsterdam"
09423: DUIJN, HELEEN VAN - Praetje visserij...
06489: DUIJNHOVEN, SERGE VAN - Copycat. Gedichten
02195: DUIN, TJALLING VAN DER - Op het spoor van de cheetah
02424: DUINEN, S.G. VAN - Pathobiologic and diagnostic aspects of human cutaneous melanoma
08449: DUINEN, KOOS VAN - De blinde man en andere figuurstukken
07927: DUINEN, HERMAN A. VAN - Rozetten 15e eeuw Grote Kerk / Bosses 15th century Great Church / Rocaces 15e siècle Grande Eglise / Rosetten 15. jahrhundert grosse Kirche Dordtrecht - Holland
09959: DUINHOVEN, A.M. (BEZORGD DOOR) - Karel ende Elegast. Diplomatische uitgave van de Middelnederlandse teksten en de tekst uit de Karlmeinet-compilatie deel I en II
08977: DUINKER, P.J./ MULDER, H.P. / PLANJER, B. (ONDER REDACTIE VAN) - Kaleidoskoop van een jeugdige grijsaard
01619: DUINKERKEN, ANTON VAN - Verscheurde christenheid
05544: DUINKERKEN, ANTON VAN (ONDER REDACTIE VAN) - Bloemlezing uit de katholieke poëzie van de vroegste tijden tot heden in drie delen
07064: DUINKERKEN, ANTON VAN, / MOLENAAR, M.S.C., P. M. / OLDENBURG ERMKE, FR. V. / VERHOEVEN, BERNARD (ONDER REDACTIE VAN) - Thijm-almanak 1936
12668: DUIS, LEONIE TEN / HAASE, ANNELIES - Ouborg schilder painter
16063: DUISTER, FRANS - The paper paintings of Gerard 't Hart
09223: DUISTER, FRANS - Een man van kleur. Nicolaas Wijnberg
01431: DUISTER, FRANS - Gérard Grassière
06740: DUISTER, FRANS - Astrid Engels
15758: PLEMP VAN DUIVELAND, MR. L.J - Willem Frederik. Koning der Nederlanden
06951: PLEMP VAN DUIVELAND, MR. L.J - Willem Frederik Koning der Nederlanden
03604: DUIVEN, GERARD VAN (= GERARD WIJDEVELD) - Sub Pondere
12756: DUIZENDSTRA, TED /SIEREVELD, PUCK (REDAKTIE) - Hedendaagse Nederlandse beeldende kunstenaars
04266: DULIÈRE, DR.W.L - De la Dyade à l'Unité par la Triade. Préhistoire de la religion biblique l'avenir du Divin
11276: DULKEN, HANS VAN / JANSEN, TONY (SAMENSTELLING EN REDACTIE) - Het leven als leerschool. Portret van Emanuel Boekman
15559: DULLEMEN, INEZ VAN / VOS, ERIK - Bacchanten '71. Een bewerking van "Bacchanten" van Euripides
13906: CH. DUMAS EN ANDEREN (RED.) - Jaarboek 1984 Geschiedkundige Vereniging Die Haghe
09545: DUMAS, ALEXANDRE - Louis XIV et son siècle
17248: DUMAS, CHARLES (REDACTIE) - Hofvijver in poëzie en beeld
14541: DÜMLER, CHRISTIAN - Der bamberger Kaiserdom. 1000 Jahre Kunst und Geschichte
15416: DUMOULIN, PHIL / COUMANS, JAN - Sjöd mich nog eint in. Het dialect van Maastricht: een groot-Limburgse taal
06605: DUNBAR, MAUREEN - Catherine. Zij stierf aan anorexia nervosa
09263: DUNCAN, DENNIS - Hier is mijn hand. Het verhaal van luitenant-kolonel Alida Bosshardt van de "Rosse Buurt" in Amsterdam
05257: DUNCKER, DORA - George Sand. Een boek van hartstocht
08274: DUNK, H.W. VON DER / HEERE, W.P. / REININK, A.W (ONDER REDACTIE VAN) - Tussen ivoren toren & grootbedrijf. De Utrechtse Universiteit 1936 - 1986
15417: DUNLOP, JAN - Kunst die de wereld schokte. Zeven opzienbarende kunsttentoonstellingen 1868 - 1937
09019: DUNN, J. & PLOMIN, R - Uit hetzelfde nest
13445: DUNNING, A.J - Stof van dromen. Over de verbeelding van het ongeziene
13444: DUNNING, A.J - Post Mortem. Gesprekken in het vagevuur
05684: DUNSTAN, J. LESLIE - Der Protestantismus
06922: DUODUO (PSEUDONIEM VAN LI SHIZENG) - Het oog van de stilte. Gedichten en pentekeningen 1972 - 2000
16629: DUPARC, DR. H.J.A / KAPER, IR. H.P. / STIGTER, L - Trammend naar de metro
15287: DUPEREY, ANNY - Le voile noir
08333: DUPONT, JEAN-CLAUDE - Légendes des villages
13836: DUPUIS, HELEEN M - Op het scherp van de snede. Goed en kwaad in de geneeskunde
12443: DUPUIS, P.J.F - Seksuele mogelijkheden voor gehandicapten
12961: DURANTIN, JEAN - De Penfentenyo Itinénaire du Commando de Marine 1954 - 1962
01875: DÜRER, ALBRECHT - Die kleine Passion. Eine Holzschnittfolge
07674: DUROSELLE, J.-B - Histoire diplomatique de 1919 à nos jours
00825: DÜRR, PROF. DR. LORENZ - De waarde van het Oude Testament voor het godsdienstig leven
15983: DUSAR, ALBERT - Joris Minne
07114: DUSSOURD, HENRIETTE - Moulins d'hier 1815 - 1918
10776: DUTRIEZ, COLONEL ROBERT - La seconde guerre mondiale en Franche-Comté
10157: DUTRIEZ, ROBERT - La guerre des blindés en Franche-Comté (fin de l'été et automne 1944)
02957: DUTTWEILER, GOTTLIEB - Une biographie de Curt Riess
15256: DUUREN, TH. VAN - Enkele gegevens over electrische machines en apparaten
13025: DUURSMA, G.D. (BIJEENGEBRACHT, GERANGSCHIKT EN VAN KORTE BIJSCHRIFTEN VOORZIEN DOOR) - Succulenten in beeld en woord omvattende vierhonderd en vijftig fraaie afbeeldingen van cactussen en andere vetplanten, waaronder vijf afbeeldingen in de natuurlijke kleuren
07056: DUVAL, ALAIN - L'art celtique de la Gaule au Musée des antiquités nationales
13269: DUYN, GEERT TER (= MAARTEN VROLIJK) - Het wantij
13268: DUYN, GEERT TER (= MAARTEN VROLIJK) - Asthariaal
14258: KORNET-VAN DUYVENBODEN, SANDRA (REDACTIE) - Vuurbaak dooft het licht. Geschiedenis van een eeuw rederijvereniging
02173: GIFFEN-DUYVIS, GUDA E.G. VAN - De Azteken
12530: DVORAK, FRANTISEK - Frantisek Tichy. the ebullient painter
07360: DWENGER, ROLF - Kunsthandwerkliches Zinngiessen
09006: DYER, DR. WAYNE - Een toekomst voor u en uw kinderen. Een nieuwe methode om kinderen op te voeden tot zelfstandige individuen
06580: DYER, DR. WAYNE - Niet morgen, maar nu. Naar een nieuwe kijk op jezelf, naar completer functioneren
04391: DYKERHOFF, PROF. DR. H. (NACH) - Monographische Informationen über Regeneressen (eiweissarm)
03416: DYSON, JOHN (NED. BEW. : SAKE MERKUS) - Zeezeilen voor de jeugd
15683: VERHEUL DZN, J - Verdwenen en bestaande windmolens te Rotterdam. Een beknopt overzicht der historische ontwikkeling van het molenwezen in Nederland en beschouwingen over de meerendeels omstreeks 1880 tot 1895 bestaande en thans nog overgebleven windmolens te Rotterdam
09456: VERHEUL DZN, J - De Rotterdamsche Schie 1340 - 1940 en de voormalige bebouwing aan de Schiekaden
17370: OYSTER, HAROLD E. AND OYSTER, ESTHER M (COMPILED AND EDITED - Records of the 319th bombardment group
06131: S.J.E (OORSPRONKELIJK VAN E. EVERETT GREEN) - De vlucht eens konings
04299: L.E. (= LOUISE ENGELBERTS) - Silhouetten
13092: EX-COUNSELLOR OF LEGATION IN THE FAR EAST ( = SIDNEY OSBORN) - The problem of Japan. A political study of Japan and of her relations with Russia, Great Britain, China, Germany, the United States, the British Colonies and the Netherlands and of the world politics of the Far East and the Pacific in one volume
02372: EBAB, ABBA - Mon peuple. Histoire du peuple juif
15471: EBAN, ABBA - Personal witness. Israel through my eyes
17191: EBAN, ABBA - Mijn volk. De geschiedenis van het moderne Israel
04237: EBAN, ABBA - Das Erbe. Die Geschichte des Judentums
13909: EBERT, GERHARD / PENKA, RUDOLF (HERAUSGEGEBEN VON) - Schauspielen. Handbuch der Schauspieler-Ausbildung
05034: NYANG'ECHI, GEORGE NICHOLAS - Management of solid and liquid wastes. A manual for environmental health workers
05898: ECK, TON VAN / KLER, HERMAN DE (REDACTIE) - Orgelkunst rond 1900. Een bundel opstellen
17220: ECK, J. VAN - De Amsterdamsche Schans en de Buitensingel
05052: ECKARDT, EVA VON - Kinderseele und Kinderbuch
13107: ECREVISSE, PETER - De Bokkerijders
16521: BAKER EDDY, MARY - Wetenschap en gezondheid met sleutel tot de Heilige Schrift
11532: EDELMAN, DR. C.H. (VERZAMELD EN SAMENGEVAT DOOR) - De geschriften van Harm Tiesing over den landbouw en het volksleven van oostelijk Drenthe
09763: EDELMAN, HIRSCH - The path of good men: a collection of parental instructions to children by authors distinguished in Israel for wisdom and learning, )
06756: EDER, KATHARINA / GANTNER, THEO - Bilder aus Volkskalendern. Illustrationen des 19. Jahrhunderts
11773: EDINGA, HANS - Het zomerhuis
11171: EDINGA, HANS (= H. HEIDSTRA) - De Lustwarande. Jeugdherinneringen (1918 - 1936) aan Zeist en omgeving
09405: FLEW, EDITED WITH AN INTRODUCTION BY) - Logic and language (first series)
05988: SUNSET EDITORS - The California Missions. A pictoral history
13563: BRADLOW, EDNA AND FRANK WITH AN COMMANTARY ON THE BOWLER PRINTS - Thomas Bowler of the Cape of Good Hope. His life and works with a catalogue of extant paintings
06568: EDSCHMID, KASIMIR - Italien. Gärten / Männer und Geschicke
13180: BEKKER, EDWARD...ET AL - Witboek Everest
12856: EDWARDS, RUTH DUDLEY - The faithful tribe. An intimate portriat of the loyal institutions
16657: EDWARDS, CHRISTOPHER - Crazy for God
16330: EDWARDS, DENNIS F - Oxford in old picture postcards
05519: EDWARDS, KENNETH, COMMANDER ROYAL NAVY - Operation Neptune
07566: JONG EDZ., PROF. DR.FR. DE - Een beeld van een vakbeweging. Geschiedenis van het Nederlands Verbond van Vakverenigingingen, zoals die spreekt uit prenten en documenten, gebouwen en gedichten
03235: JONG EDZ., DR. FR. DE - Om de plaats van de arbeid. Een geschiedkundig overzicht van ontstaan en ontwikkeling van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen.
13026: EECHOUD, JAN VAN - Vergeten aarde. Nieuw Guinea
12810: EEDEN, FREDERIK VAN - De kleine Johannes deel 1, 2 en 3
07533: EEDEN, FREDERIK VAN - Uit Jezus' oopenbaar leeven
02053: EEDEN, FREDERIK VAN - Kabir
09074: EEKELEN, YVONNE VAN - Galerie Nouvelles Images. 30 Jaar Nouvelles Images
05687: EEKELEN, WIM VAN - Sporen trekken door strategische jaren
16664: EEKELEN, YVONNE VAN (SAMENSTELLING EN EINDREDACTIE) - Magisch panorama. Panorama Mesdag, een belevenis in ruimte en tijd
07032: EEKHOUT, JAN H - Eiland der ballingschap
14853: ELZENGA, EELCO...ET AL - De Grote Kerk van Oosthuizen, opnieuw oogverblindend en oorstrelend
02664: EELLS, GEORGE - Final gig. The man behind the murder.
11649: EENENS, A - Les conspirations militaires de 1831 tome premier et tome second
17273: EENENS, A - Réponses au général Hollandais p.-G. Booms, au général Belge Kessels et au Baron de Failly
16576: EENHOORN, C - Dokteren in Haarlem )
16240: AARTSE, EES ...ET AL (SAMENGESTELD DOOR) - Flora van de Duin- en Bollenstreek
04480: EFDÉE, DRS. RIA - Leeuwenborg. Over mensen en bouwen
04483: EFDÉE, DRS. RIA - Patrimonium 75 jaar woningstichting
17520: BRINK, EGBERT... EN ANDEREN - 400 Jaar Semslinie. De oudste lijnrechte grens ter wereld
02991: EGELER, DR. C.G - Naar onbestegen Andes-toppen. Met de Andes-expeditie 1952 naar de Cordillera Blanca, Peru
11776: EGELER, DR. C.G - Naar onbestegen Andes-toppen. Met de Andes-expeditie 1952 naar de Cordillera Blanca, Peru
04868: EGELER, C.G/BOOY, T. DE - The untrodden Andes. Climbing Adventure in the Cordillera Blanca, Peru
16774: EGELIE, GODFRIED C.M - Wegkruisen in Limburg
03825: SCHMID-EGGER, BARBARA - Klerus und Politik in Böhmen um 1900
13568: EGGERLING, CARL / TAUBER, PROF. DR. CARL - Clubführer durch die Bündner Alpen VIII. Band. Silvretta-Samnaun
07730: EGGINK, CLARA - Landinwaarts
13459: EGMOND, J. VAN / GLASBERGEN, J.B. (SAMENGESTELD DOOR) - Een Rijnsburgse familiekring. Deel I (1533 - 1940). Parenteel Van (der) Zijp
15172: EGMOND, J. VAN / GLASBERGEN, J.B. (SAMENGESTELD DOOR) - Een Rijnsburgse familiekring. Deel I (1533 - 1940). Parenteel Van (der) Zijp; deel II (1941 - 1991)
17201: EGMOND, FLORIKE - Banditisme in de Franse tijd. Proef van een Grote Nederlandse Bende 1790 - 1799
17526: EGMOND, FLORIKE; MASON, PETER ; MET COMMENTAAR VAN LANKESTER, KEES - Het Walvisboek. Walvissen en andere zeewezens beschreven door Adriaen Coenen in 1585
02750: EHBAUER, MICHL - Baierische Weltgeschicht
14919: EHRENKROOK, HANS FRIEDRICH V - Genealogisches Handbuch der fürstliche Häuser - Band IV ( 5 ). Band 14 der Gesamtreihe " Genealogisches Handbuch des Adels "
14918: EHRENKROOK, HANS FRIEDRICH V - Genealogisches Handbuch der fürstliche Häuser - Band V ( 5 ). Band 19 der Gesamtreihe " Genealogisches Handbuch des Adels ".
09126: EICHTAL, RUDOLF VON - Miczike. Novellen aus Alt-Österreich
03358: EICHTAL, RUDOLF VON - Die goldene Spange. Ein Roman aus Altösterreich
13908: TEN KATE-VON EICKEN, BRIGITTE - Keukengerei rond 1900. Antiek en curiositeiten uit grootmoeders tijd
12260: SPRENGER VAN EIJK, MR. P.G.Q - Geschiedenis en merkwaardigheden der stad Vlaardingen
02964: EIJSDEN, E. VAN / SILLEVIS, JOHN (SAMENST.) - Thaddeus van Eijsden 1900 - 1980
02461: EIJSDEN, E.H.TH. / PETERS, PHILIP - Thaddeus van IJesden, 1900-1980
12132: EIJSSELSTEIJN, BEN VAN - Zeven fantomen
14276: RASMUSSEN, STEEN EILER AND OTHERS - Byer og bygninger. Skildret i tegninger og ord
15021: AUSSCHUS FÜR DEUTSCHE EINHEIT (HRSG) - Eichmann, Henker, Handlanger, Hintermänner : Eine Dokumentation
09118: EISELEY, LOREN - The firmament of time
14804: EISENLÖFFEL, LUDWIG DAVID - 600 Jahre Geschichte der Familien Eisenlöffel in aller Welt
16070: EISENSTAEDT, ALFRED (PHOTOS AND TEXT) - Eisenstaedt on Eisenstaedt. A self-portrait
09442: MEYER ZU EISSEN, ANNETTE / BLUME, DIETER - Walter Stöhre. Arbeiten 1962 - 1983
07389: EITJE, CAROLINA - Vreemdeling of burger. Voorgeschiedenis van de Joodse emancipatie
13591: EKKART, R.E.O - Van William Morris tot Roswitha Quadflieg. Een eeuw private press
12485: EKKART, RUDOLF E.O - Werk van Pieter Wetselaar
00747: EKKELBOOM, RIANNE E.A. (RED.) - Van meet af aan. Honderd jaar bouwen aan kindergeneeskunde in Groningen
08242: ELBIN, GÜNTHER (HERAUSGEGEBEN UND EINGELEITET VON) - Literat und Feldmarschall. Briefe und Erinnerungen des Fürsten Charles Joseph de Ligne 1735 - 1814
02736: ELBOGEN, ISMAR - Geschichte der Juden in Deutschland

Next 1000 books from Antiquariaat Parnassos

12/15