Antiquariaat Parnassos
Van Duivenvoordelaan 35, 2241 SN Wassenaar, Nederland Tel. 070 - 5176423 of 06 - 54677529, fax 070 5116800            Email: parnassos@hccnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
14552: WIBBENS, JOOP G - Schiermonnikoog. Uit grootmoeders tijd
04585: WICKENHAGENS, ERNST - Geschichte der Kunst
07594: WICKLER, DR. W - De aard van het beestje. Over de natuurwetten van het seksuele contact
20368: WIECHEN, MAJOOR J.A. VAN (SAMENSTELLING) - Van stenen kogel tot antitankbrisantgranaat. Ontwikkeling van de munitie voor de Nederlandse Artillerie door de eeuwen heen
17051: WIEDENHOFF, ROB - Saur een Haags instituut 1928 - 2003
06084: WIEDIJK, FREDERIK M - De boeiende wereld van weerribben en wieden
20342: WIEGEL, COR - Haarlem in oude ansichten
07712: WIEGERSMA, H - Volkskunst in den Niederlanden. Klein-Bildhauerei
16491: WIEGMAN, T - Kleine historie van Enschede
14427: BEIJER, WIEL.ET AL - D.Day in South-Limburg. Liberation of the Netherlands. Anniversary Special 1945 -1990
18946: WIEL, REIN VAN DER - Van Rapenburgerstraat naar Amerika. De levenstijd van diamantbewerker Andries van Wezel (1856 - 1921)
00849: WIELE, HERMAN - Voor Hagenbeck naar het Himalaja-Gebergte en de oerwouden van Voor-Indië
02307: STEENMEIJER-WIELENGA, TINEKE - Toudûnsje
22267: WIELENGA, D.K - Het gote boek
05143: WIELICK, HAN - Onder de griffioen. De geschiedenis en de strijd van Stellingwerf
19802: WIELOGROCH, MARC - Mooi Den Haag. Discussies over stadsuitbreidingsplannen 1900 - 1930
12838: INSTITUT FUER SEXUALFORSCHUNG IN WIEN (HG) - Bilder - Lexikon. Band 2: Literatur und Kunst. Ein bibliographisches und biographisches Nachschlagewerk, eine Kunst - und Literaturgeschichte für die Gebiete der erotischen Belletristik, der galanten, skandalösen und sotadischen Literaturen, der Facetten,
05581: COHN-WIENER, DR. PHIL. ERNST - Potsdam mit den Königlichen Schlössern und Gärten. Bilder nach Naturaufnahmen, mit einleitendem Text
04382: WIENTJES, PATRIES - Mijn eerste hond
14230: WIERING, JOHN - Praktijkboek psychologische test. Voorbereidende oefeningen
20836: WIERINGA, TOMMY (SAMENGESTELD EN INGELEID DOOR) - Omdat wij vrienden zijn. Verhalen over vriendschap
01957: WIERINGA, PROF. DR. W.J (EN ANDEREN) - Arbeid op de tweesprong
02183: WIERSMA, DR. D - Pathologische leugenaars
02324: WIERSMA, J.P - Herman Derk Louwes, een voorman van de Nederlandse landbouw
14691: WIERSMA, DS. J.T. (SAMENGESTELD DOOR) - Zo maar een gemeente
20891: WIERSMA, J.P - Roaitske. Sjongspil yn twa akten (Humoresque op in motiyf fen Gysbert Japiks). Tekst fen de sangnumers
06064: WIERSMA, J.P - Aldfaers Groun
20506: WIERSMA, J.A - De naam van onze straat. Geschiedenis en verklaring van de straatnamen in Amsterdam
11079: WIETEN, JAN - Dagblad en doorbraak. De Nederlander en De Nieuwe Nederlander
12041: WIGCHEREN, P.A. VAN - Beemster Beeldenroute 1987 ter gelegenheid van het 375-jarig bestaan van de Beemster
02426: WIGGERS, T - The no-touch isolation technique in colon cancer; report on a multicenter study with analyses of prognostic factors
10871: WIGHT, JANE. A - Brick Building in England
06257: WIGMAN, A.B - Zwervend langs het wildspoor
01991: WIGMAN, A.B - Vreugd van bos en heide. Ontmoetingen met plant en dier op de Hooge Veluwe
12449: WIJCK, ANNE VAN - Clara Elisabeth, 19 jaar
00745: WIJDEVELD, GERARD (SAMENST.) - Hoogvlakte. Verzen van Spaanse dichters
18024: WIJDEVELD, GERARD (SAMENST.) - Zomerwolk
06987: WIJK, KEES VAN - De service care chain. De invloed van service en HRM op de realisering van vraaggerichte dienstverlening door zorgorganisaties. The service care chain. The influence of service and HRM on the realization of demand-driven care by careorganisations
12378: WIJK, C. G. VAN - Genesis en de zintuiglijke waarneming
15131: WIJK, G. VAN (SAMENSTELLING) - Mijdrecht negenhonderd jaar. Mijdrecht van toen tot bijna nu in vogelvlucht
09644: WIJLEN, TON VAN - Met de neus op de grond. Natuurleven in en om de tuin
18391: WIJLING, G - Ploegen en zaaien. Een eeuw Haarlems Middelbaar Onderwijs
13008: GALEMA, WIJNAND EN TIJHUIS, ANNET (REDACTIE) - Maarten Struijs. Vijentwintig jaar architect van Gemeentewerken Rotterdam
02960: WIJNAND, J.H (SAMENSTELLING) M.M.V DONKELAAR, A.A. VAN / SMALEN, B. DE / WERKMAN, GERHARD - Het schipryck Amsterdam
14641: WIJNEN, JO / COLLIN, MARTIN - Tussen Maas en Kempen. Zuidoost-Nederland nader bekeken
20902: WIJNEN, H.A. VAN - Willem Drees. Democraat
05150: WIJNGAARDEN, DR. A. VAN - De Nederlandse landroofdieren (carnivora)
14379: WIJNGAARDEN, PIETER VAN / PRUDENT STAAL - Dornier Do 24. Herinnering aan een legendarische vliegboot
12465: WIJNHOLDS, EMMY / OVERWEG, HERMEN - Shakespeare in Diever
14740: WIJNHOLDS, EMMY (SAMENSTELLING) - Vuur in het veld. Verhalen over het vroegre Drentse dorpsleven
22111: WIJNSTROOM, MARGREET - Bloedig perkament. Paniek in Oxford en Kennemerland
20111: WIJNTJES, IR. W.C (VOORWOORD) - Honderdjarig Bestaan van de Duinwaterleiding van 's-Gravenhage
09897: WIJSEN, LAM (VERZE VAAN) - De ierste vieftig
22342: WIJSENBEEK, L.J.F., JANSEN, BEATRICE - Glas uit de oudheid (legaat W.J.H. Mulier)/ glass from the ancient world (legacy W.J.H. Mulier)
20812: CASPARIE, WIL...EN ANDEREN - Het veen natuurlijk en menselijk moeras
14728: WILCOX, R. TURNER - The dictionary of costume
07953: WILCOX, DESMOND - In het spoor van de ontdekkers
01113: WILCOX, DESMOND - In het voetspoor der ontdekkers
03679: WILCZEK, CARL - Gartentechnisches Tabellenbuch für Kostenermittelung, Materialberechnung und Ausführung von Gartenanlagen
06575: KRETSCHMER DE WILDE, C.J.M - Lichtflitsen onder de kim. Verrichtingen der Koninklijke Marine in de Koreaanse wateren, 1950 - 1953
22298: WILDE, HAN DE - 75 Jaar 3 oktober vieren. Historie en traditie
03272: WILDE, DR. W. J. DE - Geschiedenis van Afscheiding en Doleantie van hervormd standpunt bezien
07248: WENCKER-WILDENBERG, F - Atlantis
16719: WILDERODE, ANTON VAN - Apostel na de Twaalf
16840: WILDERODE, ANTON VAN - Ex libris. Gedichten
16739: WILDERODE, ANTON VAN - Poedersneeuw. Kwatrijnen
16534: WILDERODE, ANTON VAN - De overoever
04091: WILDGANS, ANTON - Mittag. Neue Gedichte
22209: GEORGES LIVRET / GEORGES BISCHOFF / CHARLES BONNET/ GABRIEL BRAEUNER / JEAN-MARIE SCHMITT / LUCIEN SITTLE / CHRISTIAN WILDORF - Histoire de Colmar
10537: WILHELM, KURT (HERAUSGEGEBEN VON) - Von jüdischer Gemeinde und Gemeinschaft. Aus Gemeindebüchern, Satzungen und Verordnungen ausgewähkt und deutsch herausgegeben
00634: WILHELMY, HERBERT - Kartographie in Stichworten
15465: WILK, ROB VAN DER - Magnetisme. De genezing
21503: WILK, ROB VAN DER - Orakelen. De kunst van het waarzeggen
11643: WILKE, J. TH. / HALFWEEG, S (ONDER REDACTIE VAN) - Neerlands scheepsbouw en scheepvaart, deel II scheepvaart
16641: KEMPERMAN-WILKE, I.H.M.J - Weesp op de grens van twee eeuwen
02934: WILKESHUIS, C - Raketvlucht naar Mars
07662: WILLAN, ANNE - Frankreichs ländliche Küche. Ein kulinarischer Streifzug durch die Provinzen
15672: WILLEKENS, DR. EM - Antwerpen - oud gezicht
22203: HEIJTING, WILLEM...EN ANDEREN (BIJDRAGEN) - Zevenhoven het dorp dat bleef
21222: OTTENHEYM, KOEN / TERLOUW, WILLEM EN ZOEST, ROB VAN (REDACTIE) - Daniel Marot. Vormgever van een deftig bestaan
11519: FRIJHOFF, WILLEM EN HIEMSTRA, MINKE - Bewogen en Bewegen. De historicus in het spanningsveld tussen economie en cultuur
17574: BEVAART, WILLEM .EN ANDEREN - Vijftig jaar Regiment Van Heutsz 1950 - 2000
21024: WILLEMIER, D - Korte schets der oude aardrijkskunde. Eene handleiding bij het onderwijs in de gijmnasien en andere scholen
19477: WILLEMSE, NICOLE (REDACTIE) - Henri Plaat presents...met bijdragen van K. Schippers en Betty van Garrel
06808: WILLEMSEN, A.W./MEER, P.B.M. VAN DER / TROTZ, A.J - Het nieuwe gebouw van de Koninklijke Bibliotheek
15664: WILLEMSEN, WIM - Vollenhove 650 jaar stad. deel 1
19341: WILLEMSEN, CHRIS - Ik Jol, de biografie, die alles zegt
22186: WILLEMSEN, AUGUST - De goddelijke kanarie. Over het Braziliaanse voetbal
18461: WILLEMSENS, ING. P.H.L. (EINDREDACTIE) - Voor nu en later - zicht op de gemeente Brummen en haar geschiedenis
14839: WILLERS, BILL (EDITED BY) - Learning to listen to the land
06299: WILLEY, GORDON R - Das alte Amerika
07756: REPPEL, WILLIAM EN MATTHIJS / BOOM, JAN - Rijn op & onderweg
19798: WILLIAMS, IOLO A - Early English watercolours and some cognate drawings by artists born not later than 1785
10402: WILLIAMS, GEOFFREY - Flying through fire. FIDO - The fogbuster of World War Two. Freeing the RAF's airfiels from the fog menace
11743: WILLIAMS, LINDA - Playing the race card. Melodramas of black and white from uncle Tom to O.J. Simpson
16632: WILLIAMS, CECIL - I'm alive. An autobiography
08974: WILLIAMS, GWYN A - Excalibur. Europäische legenden um Artus
02592: WILLIAMS, TENESSEE - Garden District, two plays
00438: WILLIAMS, FRANCIS - Press, Parliament and People
00452: WILLIAMS, FRANCIS - La transmission des informations
19369: CAPITAINE WILLIAMS - L'escadrille des cogognes - Spa 3 -
02752: WILLIAMS, JOHN - The Ides of May. The defeat of France may-june 1940
16482: WILLIAMS, DAVID L. / KERBRECH, RICHARD P. DE - Glory days: Swan hunter
12370: SCHAIK-WILLING, JEANNE VAN - Ondanks alles
00973: WILLINK, LUC - Pieterjoris
13372: WILLOUGHBY, CHARLES A / CHAMERLAIN, JOHN - MacArthur 1941 - 1951
20605: WILMA (=WILLEMINA VERMAAT) - Mijn hart
20603: WILMA (=WILLEMINA VERMAAT) - Bloei
20602: WILMA (=WILLEMINA VERMAAT) - De nieuwe weg
20599: WILMA (=WILLEMINA VERMAAT) - Kerstkinderen
20607: WILMA (=WILLEMINA VERMAAT) - Die vrijwillig dragen
20608: WILMA (=WILLEMINA VERMAAT) - Het schoone leven
20094: WILMA (=WILLEMINA VERMAAT) - Jezus leeft
20089: WILMA (=WILLEMINA VERMAAT) - Binnen de lichtkring
20073: WILMA (=WILLEMINA VERMAAT) - Vergezicht
20026: WILMA (=WILLEMINA VERMAAT) - De Kruisboom
20025: WILMA (=WILLEMINA VERMAAT) - Drie torens
20601: WILMA (=WILLEMINA VERMAAT) - Als het dode hout gaat zingen
20600: WILMA (=WILLEMINA VERMAAT) - DeLichtbrug
20606: WILMA (=WILLEMINA VERMAAT) - De lichte nacht
19042: WILMA - Advent. Een verhaal
04335: WILMER, C.C.S - Buitens binnen Utrecht. Voormalige buitenplaatsen in de gemeente Utrecht
08346: WILMER, C.C.S - Utrecht - de stad in prenten
06276: WILMINK, WILLEM - Dat overkomt iedereen wel. Twintig liedjes voor kinderen
20631: WILMINK, MACHIEL (RED.). - VRI boek / VRI-book/ Livre de la VRI/ VRI-Buch
01136: WILMOT, CHESTER - The struggle for Europe
07734: WILSON, CHARLES - Geschiedenis van Unielever. Een beeld van economische groei en maatschappelijke verandering
13191: WILSON, DAVID M - Anglo-Saxon art from the seventh century to the Norman conquest
16483: WILTERDINK, WILLEM - De verhalen van Willem. Winterwijkse impressies
19057: BOOL, FLIP; BEEREN, WIM .EN ANDEREN - Jan Schoonhoven Retrospectief retrospektiv
20981: OLIJVE, WIM EN ZANDBERGEN, N - In de bonen. Belevenissen van een psychiatrische patiënt
22369: RAMAKER< WIM (SAMENSTELLING) - Roland Holst, ten afscheid
21600: WINDEN, MARTIEN VAN - Rijk blijven. Het ijzersterke verhaal van 4 eeuwen Nederlandse rente en aandelen
03909: WINDHORST, P.P - Indische erfenis.
12416: WINDISCH, HANS - Kleiner Fotokurs für Marion
20783: WINGATE, JOHN - Aanval uit de diepte. De jacht op de bevoorradingsschepen van generaal Rommel
09737: WINGEN, ED - Guy Ibanez
11899: WINGEN, ED / BRANDS, EUGENE - Eugène Brands
12144: WINGEN, ED - Impressie en expressie van Renoir tot Appel
13137: WINKEL, J.D. TE - Wij hebben een woord voor de wereld. Over de communucatie van het Christelijk geloof in Evangelisatielectuur
19755: WINKEL, PAULINE PRUNETI - Scharloo. A nineteenth century quarter of Willemstad, Curacao: historical architecture and its background. With Spanish, Dutch and Papiamento summaries
06089: WINKELEN, C. VAN - Goes in oude ansichten deel 2
06442: WINKLER, JOHN - Akkoord? Akkoord!
11677: WINKLER, KEES - Vers uit de veren. Gedichten
12033: WINKLER, C - Verspreide momenten. Gedichten
17543: WINKLER, JOHAN - De Nederlandsche geslachtsnamen in oorsprong, geschiedenis en beteekenis. Tweede stuk
05259: WINKLER, DR. HANS - Der Trotz, sein Wesen und seine Behandlung
19139: WINKLER, JOHAN - Studién in Nederlandsche namenkunde
05113: WINKLER, HANS-JÜRGEN - Kindergedichte zur grünen, silbernen und goldenen Hochzeit
21238: WINKLER, JOHAN I.S.M. NÖJGAARD, DR. NIELS - Kaj Munk. Dominee/dichter/martelaar
19348: WINTER, JOHANNA MARIA VAN - Van soeter cokene. recepten uit de oudheid en Middeleeuwen
01510: WINTER, GORDON - Geheim agent voor Zuid-Afrika. 16 jaar in dienst van de BOSS
11476: WINTER, NAPHTALI (EDITED BY) - The High Holy Days
21960: WINTER, LEON DE - Le ciel d'Hollywood. Roman. Traduit du Néerlandais
00795: WINTER, OTTO (AUSGEWÄHLT UND ZUSAMMENGESTELLT) - Das Himalajagebirge. Die Throne der Götter
03031: WINTERINK, J.C - Hoe onze boeken gemaakt worden. Een wandeling door de werkplaatsen der Wereldbibliotheek
22039: WINTERSON, JEANETTE - The passion
15098: WINWAR, FRANCES - Jeanne d'Arc. Haar leven en haar tijd
06887: WIPPERSBERG, W.J.M - Ooggetuigen
10220: WIRTH, IRMGARD (BAUGESCHICHTLICHE TEIL) - Schaut auf diese Stadt
00283: BURGESS-WISE, DAVID - Fire engines and Fire-fighting
05183: WISE, DAVID / ROSS, THOMASS B - Das Spionage Establishment
18135: WISSELINK, LEO - Een schilder in Den Haag / A painter in The Hague. Haagse aquarellen 1985 - 1989 / Water-colours of The Hague 1985 - 1989
15406: WISSELINK, LEO - Indisch pigment
02427: WISSING, J.C - Het sluitstuk van de laparotomie; Een prospectief, gerandomiseerd multicentre onderzoek naar de resultaten van fasciesluiting
03749: WIT, AUGUSTA DE - Gods goochelaartjes
16015: WIT, JOS DE - Kerk & kunst. Kruiswegstaties
20566: WIT, AUGUSTA DE - Natuur- en Menschen in Indië
21810: WIT, HERMAN DE - Blik op het land
18919: WIT, ARJAAN / RIOOL, MARLEEN / DOORN, RENÉ VAN - Rond de schans van Valdeze te Leiderdorp tijdens het beleg van Leiden 1573 - 1574
19462: WIT, HERMAN DE (EINDREDAKTIE) - Herman van der Horst. Cineast
12599: WITH, THEO DE - Jeanne Johns. Twaalf jaar in Langeraar
10198: WITHROW, WILLIAM - Contemporary Canadian painting
05610: WITJAS, RON - De tijd van uw leven. Time management
08703: DE TELEGRAAF-SPORTREDAKTIE O.L.V. ANTON WITKAMP - Schaatsgoud '72
16280: WITKAMP, P.H - Aardrijkskundig woordenboek van Nederland
11489: WITSEN, E. VAN - Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog (1941-1945)
13700: WITTE, H - Het Geuldal in en om Valkenburg. Wandelgids voor Valkenburg's omstreken
18363: WITTELOOSTUYN, HANS VAN - Afrika, de Ten Houten collectie van Afrikaanse kunst
01668: WITTERMANN, DR. MED. ERNST - Der nervöse Mensche in den geistigen Nöten der Gegenwart
04503: WITTEVEEN, THEA - Feest in huize Roezemoes
14462: WITTEVEEN, AERNOUD - M.a.w. citaten voor managers
20512: WITTGENSTEIN, LUDWIG - Tractatus logico-philosophicus
04275: WOENSDREGT, C.F - Structural morphology of alkali feldspars and zircon and oriented intergrowths causing asterism in gemstones
15753: HÖVELL TOT WESTERFLIER-SPEYART VAN WOERDEN, DRS.M.C - Jonge Bouwkunst Nijmegen 1850 - 1940
18341: WOERTMAN, D.W / HERBERT, J - Mutsen en streekdrachten in Gelderland en Overijssel
06387: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Beginselen der chemie
03095: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Laethemse brieven over de lente aan Adolf Herckenrath
20735: WOHLFELD, A - Welta Catalogus. Zoo werkt men met Welta camera's
01017: [WOLDHEK] - Siegfried Woldhek. Tekeningen. politici. schrijvers.vogels
00370: WOLF, H.J. (SAMENST.) - Het kasteel van Breda en de Koninklijke Militaire Academie
16939: WOLF, ELLIE - Voortijdig afscheid
11920: WOLF, GEORG JACOB - Ein Jahrhundert München 1800 - 1900
12175: WOLF, GÜNTHER J - Paradies ohne Wiederkehr. Hemingway im Montafon / No return to paradise. Hemingway in the Montafon Valley
13132: WOLF, DEBORAH (SAMENSTELLER/EDITOR) - Een collectie / A collection. Een keuze uit de verzameling van de ABN AMRO Bank / Selected works from the collection of the ABN AMRO Bank
14012: WOLF, DIETER - Die Doriot-Bewegung. Ein Beitrag zur Geschichte des französischen Faschismus
07305: KORTMANN & WOLF - Sauerland bleibt Sauerland. Heinrich Lübkes goldiger Zitatenschatz
06549: WOLF, RUTH - Eleazar, de rabbijn van Worms
07973: WOLF, RICHARD - München report
22291: WOLF, HENK DE - 7 uur...en nu een verhaaltjes
02996: WOLFF, THEODOR - Der Marsch durch zwei Jahzehnte
08311: WOLFF, SAM DE - En toch.! Driekwart eeuw socialisme in vogelvlucht
07920: WOLFF, S. DE - van eersteling tot late oogst. Opstellen
10922: WOLFF, J. J. DE (SAMENGESTELD DOOR) - Mars in cathedra 1865 - 1965
18031: WOLFF, PAUL - Traditional Japanese musical instruments. Checklistis of the musical instrument collection of the Haags Gemeentemuseum, The Hague
12439: WOLFFERS, IVAN - Een eindje mee lopen. Stervensbegeleiding voor iedereen
21647: WÖLFFLIN, HEINRICH - Die Kunst Albrecht Dürers
06569: WÖLFFLIN, HEINRICH - Gedanken zur Kunstgeschichte. Gedrucktes und ungedrucktes
18002: DINGLINGER, WOLFGANG.EN ANDEREN - De Matthäus-passion. 100 Jaar passietraditie van het Koninklijk Concertgebouworkest
17921: WOLFRAMSDORFF, JHR. PAUL VAN - BEWERKT DOOR VISSER, SYMON P - Wanneer zal deze oorlog eindigen? Dagboek (1940 - 1945)
07252: WOLFS, DRIES - Het diamantbedrijf in zijn onderdelen. Technische beschouwingen over de verschillende vakken en hun specifieke eigenschappen
17600: WOLFSWINKEL, ROLF - Tussen landverraad en vaderlandsliefde. De collaboratie in naoorlogs proza
15541: WOLKERS, JAN - Een roos van vlees
20959: BINSWANGER-HOCHE-SCHULTZE-SIEMERLING-WESTPHAL U. WOLLENBERG (BEARBEITER VON) - Lehrbuch der Psychiatrie
19635: WOLTERINK, ROELF - Rijssenaren in Indië
12931: WOLTJER, DR. J.J. - De Leidse Universiteit, in Verleden En Heden
15572: WONINK, HARRY - Op stap langs de Drentse kanalen
00717: WONINK, HARRY - Salland, een zomerdroom
22149: WOOD, MICHAEL - Op zoek naar de Trojaanse oorlog
01076: WOODCOCK, GEORGE / ONLEY, TONI - The walls of India
02531: WOODCOCK, GEORGE - The walls of India
19102: WOODHOUSE, ADRIAN - Angus McBean
10283: WOODIWISS, BOB - Keys to uncomfortable living. An indulgence of my peculiarities, an indictment of yours
18206: MOUSTACHE [=L.SMELT WOODLAND] - De jacht in beeld. Een verzameling teekeningen van bekende Nederlandsche en buitenlandsche jachtteekenaars, alsmede reproducties van foto's met enkele korte aanteekeningen
03746: WOODROW, ALAIN - De Jezuïten, geschiedenis van een macht
21153: WORBS, CHRISTOPKH (HERAUSGEGEBEN VON) - Das grosse Buch vom deutschen Volkslied
19085: WOROBIEC, TONY / SPENCE, RAY - Photo art. In-camera - darkroom - digital - mixed media
21325: WÖRSEL, TROELS - Surface to surface. De Vleeshal
22373: WOUDENBERG, RENÉ VAN - Filosofie van taal en tekst
05380: WOUDSTRA, F.G.A - Onze Koninklijke Marine
21139: WOUDT, KLAAS - Zaans voor beginners. Enkele kenmerken van een streektaal
21523: WOUDT, KLAAS - Deer hoor ik je. Gedachten over de Zaanse streektaal
16353: WOUDT, K / ZONJEE, J.J - Blees aan de Westzijde 1883 - 1983. Geschiedenis van de Molenbuurt te Zaandam
20231: WOUTERS, TJ. (REDACTIE EN SAMENSTELLING) - Opdat het nageslacht het wete. Gedenkboek voor de mannen die op 2 october 1944 uit ons dorp werden weggevoerd
09798: WOUTERS, FRANCA - Jan Striening 1827 - 1903. Teekenmeester in Deventer en Rotterdam
07817: WOUTERS, DR. MR. H.H.E - De maquette van Maastricht en haar dubbelganger
02848: WRIGHT, PETER - Spy catcher. The candid autobiography of a senior intelligence officer
17796: PELHAM WRIGHT, N - Orquideas de Mexico
05414: WRIGHT, RICHARD - Zwarte kracht. Terugblik op een verblijf aan de Goudkust
03727: WUBBOLTS, F.E - Supercritical crystallisation. Volatile components as (anti)-solvents
04181: WULF, ANNELIESE - Tadashi kommt nach Tokio
21813: WULP, LEIN VAN DER - Mannen van Maasoord
12839: WUNDSHAMMER, BENNO - Deutsche Chronik 1954
16868: WURSTEN, DICK - Clément Marot and religion. A reassessment in view of his Psalm paraphrases
07857: WÜSTEN, ERNST - Die Architectur des Manierismus in England
09401: WUTZKY, ANNA CHARLOTTE - Das war eine köstliche Zeit. Ein Lorzing-Roman
20911: WYBENGA, A.M - Ljocht oer 't fjild. Fersen fan lân en bidriuw
18023: WYBRANDS, C.N.W. (BEWERKT NAAR MERENDEELS ONUITGEGEVEN, AUTHENTIEKE BESCHEIDEN) - Het Amsterdamsche Tooneel 1617 - 1772
18612: WYBRANIETZ, KRISTIANE UND FOLKER - In stiller Anteilnahme
19279: WYCK, JHR. H.W.M. VAN DER - Heemstede bij Houten
01670: WYNEKEN, GUSTAV - Weltanschauung
20893: WYNENGA, A.M - Libbensgong. Karlêzing út de fersen
09919: WYTTYNCK, WOUTER - Ballade van Pier Haesbeek
13981: WYVEKENS, PIERRE - Le livre du Roi Baudoin / Het boek van koning Boudewijn / Das Buch vom König Baudoin
08777: KNUTTEL WZN, DR. G - Hubert en Jan Van Eyck
09008: KNUTTEL WZN, DR. G - Fakkeldragers van de Nederlandsche schilderkunst. van Eyck, Brueghel, Rubens, Rembrandt, Vermeer, van Gogh
07708: KNUTTEL WZN, DR. G - De letter als kunstwerk. Beschouwingen en confrontaties met andere gelijktijdige kunstuitingen van de Romeinse tijd tot op heden
20116: XANTEN, H.J. VAN - Katholieken, wat zijt Gij toch een wonderlijk volk!. De Katholiekendagen in Nederland 1899 - 1940
10133: XURIGUERA, GÉRARD - Lindström: la fièvre et le feu
21328: YADIN, YIGAEL - The Ben Sira scroll from Masada
20955: YAFFE, JAMES - So sue me!. The story of a Community Court
10868: YAMADA, KEIJJI - The transfer of Science and Technology between Europe and Asia, 1780 - 1880. The Second Conference on the Transfer of Science and Technology between Europe and Asia since Vasco da Gama (1498 - 1998)
19851: YDEMA, ONNO - Carpets and their datings in the Netherlandish paintings 1540 - 1500
22021: PLIUKHIN, YE AND PUNIN, A - And Bridges Spanned The Waters' Width
11700: CHIANG-YEE - Dabbitse
18059: YERASOMOS, STÉPHANE - Istanbul, 1914 - 1923. Capitale d'un monde illusoire ou l'agonie des vieux empires
05675: YERGIN, DANIEL / HILLEBRAND, MARTIN (EDITED BY) - Global insecurity. A strategy for economic renewal
21358: YK, CORNELIUS VAN - De Nederlandsche scheepsbouwkonst open gestelt : vertoonende naar wat regel, of evenredenheyd, in Nederland meest alle scheepen werden gebouwd; mitsgaders masten, zeylen, ankers, en touwen, enz. daar aan gepast
04303: AVI-YONAH, MICHAEL / BENTOR, JAKOB K. / BENZION LURIE M.A - Israel Taschenatlas und Handbuch
01822: YONGE, C.M - The sea shore
17358: MORI YOSHITOSHI - Kappa-Ban
10950: YOUNG, DESMOND - Rommel
07411: YOUNG, BONNY - A walk through the Cloisters
21162: YOUNT, SYLVIA / JOHNS, ELIZABETH - To be modern. American encounters with Cezanne and company
12396: YPSILON (= PIETER OEGE BAKKER) - Twintig eeuwen na Bethlehem
15949: YRAN, KNUT - A joy forever. Knut Yran talks about design in industry
00834: KUO HENG-YÜ - China und die "Barbaren". Eine geistesgeschichtliche Standortbestimmung
06879: YUMOTO, KAZUMI - De kippige, de dikke en ik
19926: KRIJGSMAN, YVONNE EN TROOST, HANNEKE (REDACTIE) - Kant uit Vlaanderen en 's Gravenmoer. De schuine netslag. Een historisch overzicht van de ontwikkeling van de 's Gravenmoerse kant tot de schuine netslag
07451: TURKENBURG'S ZAADHANDEL - Keur van eenjarige snijbloemen
22311: ZAALBERG, MEINDERT - Potterij en potterie. Meindert Zaalberg vijftig jaar pottebakker
20272: ZABALBEASCOA, ANATXU - The architect's office
00938: ZAGORIA, DONALD S - The Sino-Soviet conflict 1956 - 1961
09202: ZALINGE, C. VAN - Gewond maar niet verslagen
21824: RIEMSDIJK-ZANDEE, TRUDY VAN - Grafiek: eigentijds of anachronistisch?
14981: SLINGS-VAN ZANDEN, JOKE - Badleven. 100 Jaar VVV Katwijk
10012: ZANDSTRA, EVERT - Zwervend door Nederland
09179: ZANKL, DR. HANS-LUDWIG - Nürnberg lebt und baut auf
06281: ZANTEN, MIEKE M. VAN - Gids voor behoud en beheer van kerkelijk kunstbezit . Een praktische handleiding Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland
00947: ZANTKUYL, HENK (EN ANDEREN) - Erf en tuin in oud-Amsterdam. De ontwikkeling van het besloten erf en de stadstuin in de oude binnenstad
05354: ZANTWIJK, DR. R.A.M. VAN - Servants of the saints. The social and cultural identity of a Tarascan community in Mexico
02988: ZAPPE, ALFRED - Grundriss der Heraldik
03094: TGFENNEMA-ZBORAY, I.M - Meespelende grootouders. Over bezig zijn met kleinkinderen
02396: ZEBEN, D VAN - Severity and prognosis in rheumatoid arthritis; A follow-up of women with rheumatoid artritis of recent onset
01621: ZEDTWITZ, FRANZ - Dieren en hun karakter
21558: ZEELANDT, KAREL J. VAN - Voor gezonden en zieken. Denkers en doeners bij Melkinrichting Van Grieken 1899 - 1988
17079: ZEGGELAAR, J.C. VAN (SAMENGESTELD DOOR) - Vijf jaar Nazi-Pers
13258: ZEGGELEN, W.J. VAN - De dichtwerken deel I en II. Volksuitgave
07909: KOOY-VAN ZEGGELEN, M.C - De gouden kris. Een verhaal uit de nieuw veroverde streken van Zuid-Celebes voor kinderen van 12 jaar en daarboven
19903: ZEGGELEN, MARIE C. VAN - De plaetse aan de Veght. Romantisch verleden van het Huis Over-Holland
07861: ZEGGELEN, MARIE C. VAN - Een broederdienst uit 1815
07820: ZEGUERS, CAMILLE - Kruisen in Limburg. Fotoboek
12407: ZEHNDER, FRANK GÜNTER/ SCHÄFKE, WERNER (HERAUSGEGEBEN VON) - Der Riss im Himmel. Clemens August und seine Epoche
07658: ZELLER, ALFRED P (BEARBEITET VON) - Kochbuch für Feinschmecker
07840: ZELLER, FREDERIC - Vergane jeugd. Berlijn 1924 Rotterdam 1939
08211: ZELLER, EBERHARD - Geist der Freiheit. Der zwanzigste Juli
12336: ZEUNER, FREDERICK E - Dating the past. An introduction to geochronology
16331: ZEUNNERT, INGRID (HRSG.) - Die Kleinbahn. Privatbahnen & Werksbahnen Band 12
22336: ZHANA (EDITED BY) - Sojourn
22138: GU ZHENQING(EDITOR/CURATOR) - is it art? an exhibition of contemporary art
20883: ZIEGLER, PHILIP - Mountbatten. The official biography
17002: ZIEGLER, PHILIP - From shore to shore. The tour diaries of Earl Mountbatten of Burma 1953 - 1979
22080: ZIELENS, LODE - Opsomer
18658: ZIELKE, W - Sneller lezen goed onthouden. Leesvaardigheidstraining met directe resultaten
00262: ZIERER, OTTO - Aus Knechtschaft zur Freiheit. Die Geschichte des Bauerntums
19293: ZIJL, DR. TH. P. VAN - Stamreeks Van Zijl
07046: ZIJLMANS, BAS (VERZAMELD EN OPGETEKEND) - Geeertruidenberg. Hollands oudste stad
21368: ZIJLSTRA, JAAP - Page mag ik je ridder zijn. Dertig gedichten
11697: ZIJLSTRA, JELLE - Per slot van rekening. Memoires
22319: ZIJLSTRA, JAAP - De vlinderdas. Lichtvoetige diergedichten
16600: ZIJLSTRA, JAAP - Dwaaltuin. Kwatrijnen
16602: ZIJLSTRA, JAAP - Lichtgeraakt
16603: ZIJLSTRA, JAAP - Het onland bloeit
16604: ZIJLSTRA, JAAP - Een dag uit duizend. Negentig kleine gedichten
13502: ZIJP, R.P - Anderhalve eeuw Gereformeerden 1834 - 1984
09796: ZILLE, HEINRICH - Berliner Geschichten und Bilder
19048: ZILLE, HEINRICH - Hurengespräche
04475: ZIMMERN, ALFRED - The greek commonwealth. Politics & economics in fifth-century Athens
19386: ZIMMERSCHIED, GERD (EDITOR) - Graphic effects in orchitectural drawings. Compilwed from international architectural competitions
08472: ZINK, JÖRG - Nieuwe woorden. Hoe wij kunnen leren bidden
04151: ZINKO, URSULA / JUKES, NICK / GERICKE, CORINA - From guinea pig to computer mouse. Alternative methods for u humane education
07337: ZIOCK, HERMANN (EINGEFÜHRT UND ZUSAMMENGESTELLT VON) - Sind die Deutschen wirklich so? Meinungen aus Europa, Asien, Afrika und Amerika
16713: ZIOLKOWSKI, FABRICE / BARZMAN, LULI - Introduction au scénario
03198: ZISCHKA, ANTON - Abessinien. "Das letzte ungelöste Problem Afrikas.
03403: ZISCHKA, ANTON - Die Welt bleibt reich. Ein Inventar der Waffen des Friedens
17906: ZOEREN, ELBERT VAN - De Muziekuitgeverij A.A. Noske (1896 - 1926) een bijdrage tot dertig jaar Nederlandse muziekgeschiedenis
13364: ZOETE, JOHAN DE - Zomaar een plaatje? De introductie van nieuwe illustratietechnieken in Nederland in de negentiende eeuw
01199: ZOLLHÖFER, F. (UND ANDEREN) - 125 Jahre Sparkasse Kempten, 1825-1950
21294: ZOMEREN, KOOS VAN - Zomer
15236: ZON, H. VAN - 's-Gravenhage in oude ansichten deel 2
12357: ZONRUITER, P. JOH - Moordrecht op het tapijt
07744: ZORAB, G - De derde dag. Het opstandingsverhaal in het licht van de parapsychologie
17392: HARTOGH HEYS VAN ZOUTEVEEN, H.F - Boomen en heesters in parken en tuinen. Beschrijving van de voornaamste soorten en variëteiten van loofboomen. heesters en kegeldragende gewassen ten dienste van vaklieden en liefhebbers
18211: ZUBRIN, ROBERT & WAGNER, RICHARD - Unternehmen Mars. Der Plan, den roten Planeten zu besiedeln
09653: ZUCKERMAN, SIR SOLLY - Beyond the Ivory Tower. The frontiers of public and private science
08131: ZUIDEMA, WILLEM - Gods partner. Ontmoeting met het Jodendom
06679: ZUIDEN, HENK VAN (KEUZE EN SAMENSTELLING) - Het dierbaarst. Een bloemlezing uit poëzie over dieren
09673: ZUIDERWIJK, AAD - Farming gently , farming fast. Migration, incorporation and agricultural change in the Mandara mountains of Northern Cameroon
01497: ZUIDHOEK, ARNE - Dineren met een zeemeermin en andere sterke zeemansverhalen
13663: ZUIDHOEK, ARNE / BOVEN, GRADDY - Zee in zicht. Werk van Arne Zuidhoek
22226: ZUIDHOEK, ARNE - Varen of vliegen. Ondergang van de Nederlandse passagiersvaart
03428: ZUIDHOEK, ARNE - Alle hens: Sail '85 Amsterdam
13313: MEGEDA, HANS-DIETRICH ZUR ET.AL - Jakob Julius Scharvogel. Keramiker des Jugendstils / Art Nouveau Ceramist
05382: ZÜRN, DR. ERNST S - Der Obst- und Gemüsebau
15059: ZUTAN, JAACOV ( = J. SOETENDORP) - De huidige situatie van het Joodse volk
16336: ZUTERS, GARY - CP Rail. 1993 review
08506: ROY VAN ZUYDEWIJN, NOORTJE DE - Met het oog op Namen, Henegouwen
12960: ROY VAN ZUYDEWIJN, NOORTJE DE - Een tocht in woord en beeld langs monumenten in Nederland
16321: ROY VAN ZUYDEWIJN, H.J.F. DE - Rotterdam Delfshaven
21141: ROY VAN ZUYDEWIJN, H.J.F. DE - Per Noord-Zuid er op uit! Een tramreis van Volendam naar Scheveningen
21493: ROY VAN ZUYDEWIJN, NOORTJE - Neerlands Veste. Langs vestingsteden, forten, linies en stellingen
13473: ZUYDVEEN, HANS VAN - De ondergang van de Mississippi
21127: ZUYLEN, BELLE VAN - Cécile. Novelle
20781: ZUYLEN, J.J.L. VAN - Encyclopaedie voor radio-luisteraars
01575: ZWAAG, DR. G.L. VAN DER - Algemene heelkunde
15641: ZWAAN, J - Oude tekeningen vertellen over: De zeven steden van Hollands Noorderkwartier
19717: ZWAAN, JACOB - Soldaat in Indië de geschiedenis van een peloton
06035: ZWAAN, PETER DE - Het alibibureau
20358: ZWAGER, HAIJO - Waarover spraken zij? Salons en conversatie in de achttiende eeuw
01723: ZWAGER, H.H. - De motivering van het algemeen kiesrecht in Europa. Een historische studie
22351: ZWAGERMAN, JOOST - Roeshoofd hemelt. Gedichten
01405: ZWAMA, SAPE - Op slag van twaalf. Verhoalen ien 't Westerketiers
14463: ZWAN, WIM VAN DER - Wijs mij het pad. Inspiratie vanuit het Soefisme
18934: ZWAN, PUCK VAN DER - Urker Goed. Urker klederdracht anno 1997. Wat was en wat overbleef
02353: PORTEGIES ZWART, FRED - Kruiend IJs, gedichten
13812: ZWART, JAN - Van een deftig orgel. Maassluis 1732 - 1932
19615: ZWART, HENNY - Er waren er die niet gingen. Vijftien eeuwen straf voor Indonesië-weigeraars
02250: HELLINGA-ZWART, T - Jaap en Niki bij oom Piet
05491: ZWART, FREEK - De broedvogels van Terschelling
09795: ZWARTS, JAC - De zevenarmige kandelaar in de Romeinse diaspora
13621: ZWARTS, JAC. - The significance of Rembrandt's The Jewish Bride
05645: ZWEIG, STEFAN - Journaux 1912 - 1940
08001: ZWEIG, STEFAN - Verwirrung der Gefühle. Drei Novellen
06239: ZWEIG, ARNOLD - Spielzeug der Zeit. Erzählungen
19894: ZWEIG, STEFAN - Baumeister der Welt
08007: ZWEIG, STEFAN - Balzac
14864: ZWEITE, ARMIN - Asger Jorn
19101: ZWEITE, ARMIN (HERAUSGEGEBEN VON) - Asger Jorn 1914 - 1973. Gemälde, Zeichnungen, Aquarelle, Gouachen , Skulpturen
19751: ZWEMER, DR. JAN P - Zeeland 1945 - 1950
20188: WERBLOWSKY, DR. R.J. ZWI AND WIGODER, DR. GEOFFREY (EDITED BY) - The encyclopedia of the Jewish Religion
16637: ZWIER, GERRIT JAN - Mijn Drenthe
19270: ZWIER, KLAAS - Wie skroift die bloift. Roime, verhale en gezegdes van een Opperdoezer
22048: ZWIERS, ARIANE - Alexander Zederbaum en de ontwikkeling van de Joodse pers in Rusland
20279: ZWIERS, ARIANE - Kroniek van het Jiddisj. Taalkundige aspecten van achttiende-eeuws Nederlands Jiddisj
12063: ZWIETEN, J.W. VAN - Oude prentkaarten vertellen over: Alphen, Oudshoorn, Aarlanderveen en Zwammerdam
19274: ZWIETEN, J.W. VAN - Groeten uit Alphen, Oudshoorn, Aarlanderveen, Zwammerdam
16022: ZWOL, COEN VAN - Gijzelaar van de Kaukasus. De ontvoering van Arjan Erkel
21232: ZWOLLO, TONNY (EDITOR) - The lost paradise. Architecture and ecology in the Oaxaca Valley
14405: ZYBOK, OLIVER - Robert Terwindt: Joie de vivre

10/27