Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA)
Daal en Bergselaan 78, 2565 AG Den Haag (BY APPOINTMENT ONLY) Tel:. +31 (0)70 346 60 20 Mob.: +31 (0)6 5329 7017            Email: fokas@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
257122: (BOEKENWEEK 2009) - Nijgh & Van Ditmar. Boekenweek 2009. Tjielp Tjielp.
263155: (DE LITERAIRE LOODGIETERS) - Bibliografie van de uitgaven van De Literaire Loodgieters. Samengesteld door Rupi Broth [= Ruud Broens].
268886: (ZILVERDISTEL) - Een 'Haagse uitgeverij'. De Zilverdistel in het geding.
267808: (EROTICA) - De ballade van Eskimo Nell. Een sterk verhaal uit het Wilde Westen vertaald en bewerkt voor de Lage Landen door Hans Heesen en Ed Schilders. (Met illustraties van Hjalmar van den Akker).
266425: (EEDEN, FREDERIK VAN) - Feestwijzer voor de viering van het 250-jarig bestaan der instelling van hooger onderwijs te Amsterdam 19-24 Juni 1882.
250321: (HERMANS, W.F.) - (Affiche ter gelegenheid van de Prijs der Nederlandse Letteren 1977).
270394: (RAVEEL, ROGER) - Raveel. Stedelijk Museum Amsterdam.
273134: (LEEFLANG, CHRIS) - Omzien in dankbaarheid. Interview van Thomas Rap met Chris Leeflang voor de Vara Radio, over De Roos, Broese, CPNB en andere aspecten van zijn leven op 31 augustus 1983.
273127: (COHEN, FRÉ). A.J.C. - De kern. Leidersblad van de Centrale van Arbeiders-jeugdverenigingen. 1e jaargang, 1923.
30621: DRS. P E.A. - Gedicht van de dag. (Gesigneerd door alle tien de auteurs).
259843: (BROUWERS, JEROEN) - Manteaukrant, aflevering 3 (oktober/ november 1968).
269937: (KUYPER, BUBB) - Ja ik wil. Enige liederen ter verhoging van de feestvreugde bij het huwelijk van Bubb Kuyper & Elly van Nus op 4 februari 2015.
22380: (BOEKENWEEK 1957) - Boekengids no. 26. Algemene editie.
271254: (BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G.) - Albert Lindners "De bloedbruiloft" in het Hollandsch bewerkt door J.G. Bolmer. (Niet in den Handel).
271289: (LIEDBLAADJE). - Snoekepoekie.
273144: S.D.A.P. - Arbeiders-jaarboekje. 16 jaargangen 1912-1935.
24926: (VESTDIJK, S.) - Werken van S. Vestdijk.
260782: (MORRIËN, ADRIAAN) - Schrijver Adriaan Morriën. Vriendschap voor een buurt.
25127: (WERKMAN, H.N.). [VISSER, AB] - Bos-idylle. Naar een 18e eeuwse gravure. [Met een frontispice van C.A.B. Bantzinger].
273169: [WITTEVEEN, PIM] - Het evenement.
270209: (PLOEG) - Tentoonstelling De Ploeg in de zalen van Pictura. Catalogus April 1936.
270301: (OOMKENS, JAN) - Album der deelgenooten aan de Vereeniging van Oud-studenten bij de inwijding van het nieuwe Akademie-gebouw te Groningen, september 1850.
273711: EFFICIENCY ANNO 1935 - Catalogus "Efficiency" tentoonstelling van administratieve hulpmiddelen voor fabrieks- en kantoororganisatie. 12 t/m 19 september 1935.
264533: (SLAUERHOFF, J.) - In memoriam J. Slauerhoff. Themanummer Proloog.
264536: (SLAUERHOFF, J.) - (Affiche voor Verzamelde gedichten).
264537: (SLAUERHOFF, J.) - (Affiche voor J. Slauerhof (sic) Jan Pieterszoon Coen).
267823: (UITVRETER) - Kees! Ga je mee? Nieuw kermislied.
269112: (CLAUS, HUGO) - Hugo Claus 65. (Met een uitgebreide verantwoording door Gert Jan Hemmink).
271610: (BERGÉ-UITGAVE). [THEMMEN, PHOEBUS H.] - Komieke en vermakelijke boeren-reis van Dirk den Eenvoudige, en zijne zonen, uit het Overmaasche naar Delft. Vierde druk. Met platen.
272925: (HAARLEM) - Haarlem in hout. Eenentwintig houtgravures van Haarlem en omgeving omstreeks het jaar 1909.
21027: (CARMIGGELT, S.) - Portret door Paul Citroen.
20861: [HERINGA, P.M.] - Ron.
266831: [BORDEWIJK-ROEPMAN, JOHANNA] - Uit het diepst van mijn hart. [Gedicht door J.J.G. Zwanniken op muziek gezet door Johanna Bordewijk-Roepman].
258863: (QUERIDO) - Een collectie goede boeken. (Prospectus).
253114: (REVE, GERARD) - Persbulletins.
869: (NYPELS, CHARLES) - In memoriam Charles Nypels 1893-1952.
254358: (BOEKENWEEK 1997) - Waar vind ik mijn God.
273507: (KRIMPEN, J. VAN) - Adieu aesthetica & mooie pagina's! J. van Krimpen en het 'schoone boek'. Letterontwerper & boekverzorger 1892-1958.
267850: [THOMASSEN, KEES] - Thalamus. Onregelmatig verschijnend blad voor wie wij willen heten. Aflevering 1.
274388: A.J.C. - Door onze poort het leven in!
16878: [LIEBENTRAU, H.G. (= P.M. HERINGA)] - Everglades. Hamba Ngehashi to a friend. (Met een vignet gesneden door Pam G. Rueter).
263706: (BLITZ, ANDRIES) - Geeft 'n boek uitgegeven door Andries Blitz Amsterdam. (Uitgeversreclame).
270346: (NVDB) - Mededeeling No. 1 - Maart 1943.
14971: (NIJLEN, JAN VAN) - Over de gedichten van Jan van Nijlen.
270989: (BÉBERT) - Uitgeverij Bébert. Edities 1980-1985. Overzichtstentoonstelling.
269171: (POLIGNAC, JULES DE) - Passport for Julius Schröder, signed by Prince Jules de Polignac as Ambassador of France in Britain.
21395: (MARSMAN, H.) - Zoo juist verschenen.
265899: (DEYSSEL, LODEWIJK VAN) - Een pic-nic in proza. Bloemlezing uit "De Nieuwe Gids".
272491: (COHEN, FRÉ). - AJC Prijscourant 1932-1933.
267649: (SCHMIDT, ANNIE M.G.) - Bekijk het bestaan met nieuwe ogen. (Reclame voor boeken van Annie M.G. Schmidt en Simon Carmiggelt).
260243: (WARREN, HANS) - Hans Warren. De collectie van Niek Oele. Catalogus 53. (Met een inleiding van Menno Voskuil).
259501: (KIPLING, RUDYARD) - Jungle Dances and their Variations.
268283: (HOBIJN, ERIK) - Waterloopijn.
273620: (BASTET, F.L.) - Desiderata.
254937: (DEYSSEL, LODEWIJK VAN) - Originele zwart-witfoto van Van Deyssel aan het diner met twee kompanen.
265883: (HOTZ, F.B.) - Collectie van 14 grammofoonplaten uit het bezit van H.W. Kunst.
19527: (LAZARILLO DE TORMES). - Het leven van Lazarillo de Tormes en over zijn wederwaardigeheden en tegenslagen. (Opnieuw vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Prof.dr. C.F.A. van Dam. Houtsneden van Jan Bons).
20458: (ASTÈR) - (Drie prospectussen).
271606: (WANDERVOGEL). - Wandervogel Liederblätter. (Mappe mit 5 Ausgaben).
258765: (VLIEGER, J.) - Och Jantje wil niet huilen. Met 8 gekleurde plaatjes.
30265: [AAFJES, BERTUS] - Boeren. Open brief van het land.
267350: (ELSSCHOT, WILLEM) - Themanummer Boelvaar Poef (Orgaan van het L.P. Boongenootschap).
267346: (ALMANAK) - Aarts' letterkundige almanak. 1980-1991. (Onder redactie van Dick Welsink en Willy Tibergien).
270345: (NVDB) - (Nieuwjaarswens 1948).
260383: [GRAVESANDE, G.H. 'S-] - Verzen van een eenzaam man.
271242: FOTOALBUM REIS NAAR ZWEDEN 1901 - Fotoalbum met 57 foto's uit 1901. (Photos of a trip to Sweden).
250445: (HERMANS, W.F.) - De Klopgeest 22.
273717: (BOEKENWEEK 1960) - Verzen uit Forum.
271659: (HESPE, J.C.) - Na-courant op den Diemermeerschen nu genaamt Nederlandschen courant./ Na-courant op den Nederlandschen courant/ Deeze na-courant (...) (11 nummers).
256461: (VIJFTIGERS) - Vieren delen. Gedichten van Hans Andreus, Remco Campert, Hugo Claus & Simon Vinkenoog.
254337: (BOEKENWEEK 1941) - Een overpeinzing naar aanleiding van de komende Boekenweek 1941 (1-8 maart).
271041: (MANKES, JAN, & J.G. VELDHEER, J.F. VAN ROYEN, S.H. DE ROOS E.A.) - Jaarboekje van de Vereeniging tot bevordering der Grafische Kunst. voor Grafische Kunst 1919-1920.
264252: (CHRISTO) - art, art & art...
270013: (ZWAGERMAN, JOOST). (VINGERLING, EVI) - Evi Vingerling. (Met gesigneerde opdracht van de schrijver aan Joost Zwagerman). (Met bijdragen van Steven ten Thije en Marijn van Kreij).
268195: (PEIJPERS, W.N.) - De wegen der misdaad. Tafereelen uit de lijfstraffelijke regtspleging.
272053: (KEMP, PIERRE) - Schrijversprentenboek. (Samengesteld door Bert Bakker, Gerrit Borgers, Jan Hulsker, Fred van Leeuwen, Juriaan Schrofer en Ellen Warmond. Ingeleid door Fred van Leeuwen). (Gesigneerd met opdracht van de auteur).
17166: (SLAUERHOFF, J.) - Tentoonstelling van de werken van J. Slauerhoff ter gelegenheid van de verschijning van zijn verzamelde werken van 12 t/m 23 maart 1940.
273473: (WIT VON DÖRRING, FERDINAND JOHANNES) - Lucubrationen eines Staatsgefangenen, niedergeschrieben in dem Criminal-Gefängnisse zu Turin, der Citadelle von Mailand, der Frohnfeste zu Baireuth, der Stadtvoigtei zu Berlin, und dem Polizeihause zu Wien. Zum Drucke geordnet in der Dänischen Festung Friedrichsort.
263186: (BOSMAN, ANTHONY) - Paul Klee. In memoriam.
254980: (ESTADO NOVO) - Telefones. Realizações do Estado Novo.
273712: (HERRLICH, LOTTE) - Lotte Herrlich. Die Schönheit. Heft 4 Vol. 18. Mit Anhang 'Licht, Luft, Leben'.
271636: (ANTONIADIS, SOPHIA) - Antidoron. Aangeboden aan Professor Doctor Sophia Antoniadis ter gelegenheid van haar afscheid van Nederland door vrienden en leerlingen.
264317: (HET BESCHREVEN BLAD) - Tafelredes Het Beschreven Blad 1985-1993. (Verzameld door Bert Sliggers).
264321: (HET BESCHREVEN BLAD) - XXIX & LV.
257124: (BOEKENWEEK 1995) - Diogenes. Najaar '94.
263170: (FARMER, JOHN S.) - Vocabula amatoria. A French-English glossary of words, phrases, and allusions occuring in the works of Rabelais, Voltaire, Molié`re, Rousseau, Be´ranger, Zola, and others, with English equivalents and synonyms.
19062: [ROLAND HOLST, A.] - Helena's inkeer. Een fragment.
258017: (MARSMAN, H.) - Gedrukte herinnering van de tandarts aan 'Weled. Gestr. Heer/ Mr. Marsman/ Oudwijkerlaan 4bis'.
270377: (KLOOS, WILLEM) - Eere-comité huldiging Willem Kloos op 6 mei 1934.
265927: (HERMANS, W.F.) - Soil conservation. An international study.
267168: ANTWERPEN 1937 - Antwerpen führt noch immer stolz die Hanse-Farben: weiss-rot.
267584: (KEES) - Amicis Sacrum (Aan vrienden gewijd). (Met een toelichting [door Kees Thomassen]).
265586: (CARMIGGELT, S.) - Carmiggelt Bulletin 11. Laatste nummer. Laatste nummer [...] Laatste nummer.
265591: (DE LITERAIRE LOODGIETERS) - Annette Assendelft keramiek.
265597: (CARMIGGELT, S.) - Bewijs van goed gedrag.
274367: (MASKERADE 1840 LEIDEN) - De intogt van Hertog Jan van Beijeren binnen Leyden. Op den 18den Augustus 1420, in maskerade voorgesteld door H.H. Studenten der Leydsche Hoogeschool, op den 8sten Februarij 1840.
15613: (BOEKENWEEK 1934) - (Losse prentbriefkaart van C.J. Kelk uit het Boekenweekgeschenk 1934).
268887: (QUID NOVUM PERS) - 7 correspondentiekaarten voor philologen.
274190: [HOFFMANN, JAAP] - Schelvispekel. Beschrijving van een reis op de Waddenzee met de zeilsloep VL 165. Manuscript in een fles gevonden.
274121: (VLAANDEREN, ANDRÉ). (GRATAMA, J., RED.) - Bouwkunst.Tweemaandelijksch tijdschrift. Jaargang 1 en 2, 1909-1910.
266071: (STOKVIS & ZONEN, R.S.) - De Industrieele Gids. Handel en kunst.
256433: (CARBOLINEUM PERS) - Collectie van acht prospectussen.
265226: (GRUNBERG, ARNON) - (Flyer voor het optreden 'Speak of the devil. Readings at Hell feels the acrid sting of Betrayal' op 3 februari 1999 in New York).
265238: (GRUNBERG, ARNON) - Collectie van 6 boekenleggers, die reclame maken voor (uitgaven/voorstellingen van) Grunberg (o.a. Huid en Haar, Tirza, Figuranten als dwarsligger).
22612: (BORSTIUS, JACOB) - De predicatie van 't lang-hayr gedaan door een voornaam gods-geleerde binnen een aanzienelijke stad genaamt -.
267176: [PÜCKLER-MUSKAU, HERMANN VON] - Vorletzter Weltgang von Semilasso. Traum und Wachen. Aus den Papieren des Verstorbenen. Erster Theil: In Europa. Erste Abtheilung.
254199: (VIJF PONDEN PERS) - Quem Queritis.
272578: (LECK, BART VAN DER) - Het Hooglied van Salomo. Verlicht en versierd door B.A. v.d. Leck en P.J.C. Klaarhamer.
6245: (EEDEN, FREDERIK VAN) - Liber amicorum dr. Frederik van Eeden. Aangeboden ter gelegendheid van zijn zeventigsten verjaardag 3 april 1930.
257102: (BOEKENWEEK 1937) - Tentoonstelling van Exlibris en Gelegenheidsgrafiek uit de verzameling van Ir. Eug. Strens.
256588: (DE UITVRETER) - Plop! Magazine ter bevordering van het jaar. Extra editie!
256516: C.O.C. - Een welkom van het hoofdbestuur aan onze nieuwe leden.
270903: [BANNERMAN, HELEN] - The Story of Little Black Quibba. By the Author of The Story of Little Black Mingo.
269091: (LESLIE, HENRY) - De martelisatie van koninck Karel, ofte siin over-een-kominge met Christo in siin lyden. Ghepredickt in een Sermoen op het 1. Cor. 2.8. in het by-wesen van Sijn Majesteyt van Groot Brittangien ende de Princesse van Orangien, te Breda. Junij 13. Nieuwe stijl, Anno 1649.
267530: [GELZER, J.H.] - Bijdrage tot de geschiedenis van het Radicalismus en Communismus. Uit het Hoogduitsch. Met een voorwoord van Mr. A. Mackay.
13213: (EGIDIUS-LIED). - Egidius waer bestu bleven? (Met een oorspronkelijke houtgravure van Pam G. Rueter).
269175: (VAKBOND). N.V.V. - Fascisme of socialisme? Wat eischt het gemeenschapsbelang? Feiten ter overdenking.
265170: [RIEMSNIJDER, H.] - Galante dichtluimen.
267539: (BERNERI, CAMILLO) - L'Unique. Supplément aux nos. 154 à 158. Camillo Berneri.
274244: (REVE, GERARD) - Gedachtenisprentje voor Gerard Reve.
256856: (VLIEGER, J.) - Jan de Luiaard.
251551: GELDERSCHE VOLKS-ALMANAK 1873 - Geldersche Volks-Almanak voor het jaar 1873. Hoofdredactie J.C.W. Quack, predikant te Bemmel. Lid van het Historisch Genootschap, gevestigd te Utrecht. Negen en dertigste jaargang. Met twee plaatjes.
269483: (STOLS, A.A.M.) - L'Art typographique dans les Pays-Bas depuis 1892. Préface par Charles-Léon van Halsbeke.
271674: (STOLS, A.A.M.) - L'Art typographique dans les Pays-Bas depuis 1892. Préface par Charles-Léon van Halsbeke. (Compleet met de 4 bijlagen).
273917: (GEERAERTS, JEF) - 19 november Jan Starink in gesprek met Jef Geeraerts. Inleiding Paul de Wispelaere. In het HOT Theater Oranje Buitensingel 20. (Grote affiche).
254806: (JUNG, CARL GUSTAV) - Collectie van 6 prospectussen van Nederlandse uitgaven.
270307: (MADONNA) - (8 boeken uit de bibliotheek van Joost Zwagerman): Madonna. Unauthorized (1991), Like a Virgin. Madonna Revealed (1991), Desperately Seeking Madonna (1993), The I Hate Madonna Handbook (1994), Encyclopedia Madonnica (1995), Madonna. The Rolling Stone Files (1997), Madonna. De vele gezichten van een popster (1999), Madonna. Van idool tot icoon (2001).
268467: (HET BESCHREVEN BLAD) - Tien jaar Het Beschreven Blad 1983-1993.
270231: (KLOOS, WILLEM) - 'Masochisme'. Afschrift naar 'De Nieuwe Gids Dec. 1899.'
267847: (DE UITVRETER) - Henr. Bruno's Mengel-moes van verscheyde gedichten op allerhande voor-vallende saecken. Tot Leiden, by Salomon Wagenaer 1666. (&) Rookers-lied geplukt uit de Studenten Almanak voor 1817. Opnieuw in de lucht geblazen door De Uitvreter te Zoeterwoude in het jaar 1997.
267766: N.S.B. - Mussert's veertien punten program. Hitler's leerling.
266050: (HAAN, JACOB ISRAËL DE) - 'Op 1 Juni 1952 werd te Amsterdam opgericht een Genootschap Jacob Israël de Haan'.
270291: STUDENTENMASKERADE 1835 - Optogt gehouden door de heeren Studenten der Leydsche Hoogeschool op den 9 February 1835. Voorstellende de intogt van Ferdinand en Isabella in Grenada, op den 6 January 1492.
274009: (GEZELLE, GUIDO) - Guido Gezelle Museum. Twee mapjes zichtkaarten.
266769: (KOMRIJ, GERRIT) - GK. Gedichten voor Gerrit Komrij.
273148: S.D.A.P. - Arbeiders-jaarboekje 1933. 35e jaargang.
25531: [DIJK?, C. VAN] - Het gezwets van tante bets.
269177: (KOENEN, MARIE) - De werken van Marie Koenen.
273592: (THEATERPROGRAMME DÜSSELDORF 1922). - 5 Theaterprogramme Künstlerspiele Kristall-Palast, Rosenhof, P.D.D. undd Corso-Cabaret.
262598: (BINNENDIJK, D.A.M.) - Prisma van de twintigste eeuw: D.A.M. Binnendijk. Catalogus 59.
262845: (BOOVEN, HENRI VAN) - Handboek der sporten. Deel 4. Uitgegeven met voorkennis van het Nederlandsch Olympisch Comité, in opdracht zijner Sub-Commissie voor de Schooljeugd. Met een voorwoord van wijlen F.W. Baron van Tuyll van Serooskerken (...) en een woord van aanbeveling van M.F. Graafland (...). Onder redactie van K.H. van Schagen.
263361: (DUIJMAER VAN TWIST, A.J.) - Catalogus van geschriften en boekwerken, voornamelijk betrekking hebbende op de litteratuur der Nederlandsche koloniën, afkomstig uit de boekerij van wijlen Mr. A.J. Duijmaer van Twist, Oud-Gouverneur Generaal van Neerl. Oost-Indië, en namens hem vermaakt aan de Athenaeum-bibliotheek te Deventer.
264858: (LUCHTMACHT). - Uittreksel uit het voorschrift voor het gebruik van luchtstrijdkrachten (ten dienste van de artillerie). Voorschriften Nr. 71 b.
261478: (STOLS, A.A.M.) - Nieuwe uitgaven 1948.
21863: (VONDEL, JOOST VAN DEN) - BEATUS VIR.
260384: (PERRON, E. DU). 'S-GRAVESANDE, G.H. - E. du Perron. Journalistieke Herinneringen. Gevolgd door Bibliographie zijner Werken door Fred Batten en A.A.M. Stols. Met reproducties naar photo's, teekeningen en manuscripten. Laatste revisie.
28222: [DEYSSEL, LODEWIJK VAN] - K.J.L. Alberdingk Thijm. Homme de Lettres. Baarn (Hollande).
268700: (KOMRIJ, GERRIT) [SCHWITTERS, BERT] - Zwarte Gerrit. Variaties op een thema.
271145: (KATE, J.J.L. TEN) - Anti-gerusomachia. Tragico-comisch-dramatisch en episch dichtstuk.
271353: MASKERADE LEIDEN 1875 - Maskerade gehouden door de leden van het Leidsche Studenten-Corps den 15den Juni 1875, ter viering van den 300sten verjaardag der Leidsche Hoogeschool, voorstellende de Leidsche Hoogeschool, afgebeeld in de beroemdste en merkwaardigste mannen, die van hare stichting af hun naam aan den haren hebben verbonden. Overeenkomstig de teekeningen door de commissarissen tot regeling van de maskerade verstrekt en onder hun toezicht geteekend en op steen gebragt door G.J. Bos. (Met bijbehorende publicaties).
263759: (OTTEN, JO) - Kasteel Saint-Luce. Roman.
268248: (HET GONST) - Zootje lood & De wet van Lisqwer.
270499: (DOESBURG, THEO VAN, E.V.A.). - Getij, Het. (Collectie van 9 nummers van dit literaire maandschrift, 1918-1919).
267352: (ALETRINO, A. & JACOB DE HAAN) - Spotversje 'Dr. A. Aletrino' in De Ware Jacob, 4e jrg., no. 40. Medisch nummer, zaterdag 1 juli 1905.
258538: (BROUWERS, JEROEN) - Rust roest. Hulde- en handdruk voor Jeroen Brouwers. (Met linoleumsneden van Peter Yvon de Vries).
203623: [GEISSLER, FRIEDRICH JAKOB KURT] - Die Überreiztheit und das Raffinement der Gegenwart. Mahnruf und kritische Betrachtung unserer Kulturzustände. Vom Verfasser der Bücher: Das Dirnentum und der Dirnengeist in der Gesellschaft. Ärtzliche Untersuchungen und Scham- und Sittlichkeitsgefühl des weiblichen Geschlechtes.
256858: (SCHUITEMA, PAUL) - Wat gij bij de hand wilt hebben. (Advertising leaflet for dictionaries).
272329: (CHESTERTON, G.K.) - The Idleness of G.K.C. (a letter).
260719: (RUEBSAMEN, HELGA) - Feestelijke uitreiking van de Anna Bijns Prijs voor Proza 2003 aan Helga Ruebsamen.
268081: (MARNIX-PERS) - Psalm CXXX. Naar tekst van Vulgata en Statenvertaling. Berijmingen van Maarten Luther, Philips van Marnix van Sint Aldegonde, Jacobus Revius, Joost van den Vondel en Totius.
273152: MAAGDENHUIS-BEZETTING 1969 - Collectie originele tijdschriften en krantenknipsels.
254007: [VROLIJK, MAARTEN] - Tusschen de stormen.
256840: (AVELINE, CLAUDE) - Discours aux statues par l'auteur du Point du Jour et du Livre égaré.
100273: [HEEROMA, K.H.] - Margrieten.
273818: (BUYS, BOB). A.J.C. - AJC Prijscourant 1936 voor kampeeruitrusting.
274308: (UITVRETER, DE) - Elise van Mansfeld. Romance.
271543: [THIJSSEN, THEO] - De examen-idioot of de kinderexamens van 1928.
265585: (DE LITERAIRE LOODGIETERS) - Bibliografie van de uitgaven van De Literaire Loodgieters. Samengesteld door Rupi Broth [= Ruud Broens].
262969: (COUPERUS, LOUIS) - Dekblad voor een doos Louis Couperus-sigaren.
21394: (MARSMAN, H.) - Zwart op Wit. Internationale boekengids.
271508: (MARNIX-PERS) - Corona Nuptialis, det is Brillofts-krânse frissele fen frjeonehân ta it houlik fen de Rjue Earwearde Hear Dominus Jelte Wiersma mei Jiffer Françoise Andree van den Bosch op 'e trêdde fen 'e Slachtmoanne fen it jier des Heare 1943 to Amsterdam.
271431: (COLPORTAGE). - Gravin en bedelares. Een Haagsche roman. (Omslag: Roman uit het Haagsche leven).
269676: [KNUTTEL, MARIJKE] - Uitzicht. (Jaarwisselingsgeschenk).
273150: S.D.A.P. - Arbeiders-jaarboekje 1923. 25e jaargang.
256090: (MULISCH, HARRY) - Programma van de uitreiking der literaire prijzen 1977 van de Jan Campertstichting.
15326: (BOEKENWEEK 1963) - Goed geboekt. 30/III-6/IV '63. Boekenweek: Europa en het boek. (Omslag en tekeningen Jan Kuiper).
267587: (BESCHREVEN BLAD) - Gekrakeel in het loket of een bok op stelten.
263154: (DE LITERAIRE LOODGIETERS) - Bibliografie van de uitgaven van De Literaire Loodgieters. Samengesteld door Rupi Borth [= Ruud Broens].
263872: (HOPMAN, FRITS) - Twee handgeschreven brieven en een handgeschreven briefkaart aan 'Zeer Geachte Heer [= K. Lekkerkerker]'.
250320: (HERMANS, W.F.) - (Reclame-affiche voor Ruisend gruis).
258581: (BROUWERS, JEROEN) - 'Toneelgroep Centrum speelt Jeroen Brouwers'. Bierviltje.
262119: (HERMANS, W.F.) - Tydskrif vir letterkunde. Nuwe reeks XX: 4. November 1982.
274222: (STIP, KEES) - Dieuwertje Diekema. (Luxe-exemplaar).
265571: (SCHLESINGER, STEFAN) - Drukwerk dat door volmaakte verzorging van foto's, cliché's, papier en druk imponeert.
21868: (NYPELS, CHARLES) - Charles Nypels (1895-1952).
269822: CAPITULATIE 1945 - Foto's capitulatie-onderhandelingen Nederland. 5 mei 1945 te Wageningen.
251815: (PRICK, HARRY G.M.) - Het boek Prick. (Met een Vooraf door Nop Maas en een Achteraf door Nel van der Heijden Rogier).
262316: (KOUWENAAR, GERRIT) - Themanummer De Revisor.
260205: (ARBUTHNOT, F.F.) - Sex Mythology including an Account of the Masculine Cross.
5828: (BOEKENWEEK 1935) - Geeft 'n boek. (Boekenweekzegel 1935).
266393: (HATTUM, JAC. VAN) - Liber amicorum Jac. van Hattum. (Luxe-exemplaar met 3 brieven van medewerkers: Ed. Hoornik & Bert Voeten).
3746: (DUINKERKEN, ANTON VAN) - Onder Gods ogen.
250360: (HERMANS, W.F.) - (Affiche voor de W.F. Hermans-expositie in de Boekenbeurs in de Pieterskerk in Leiden.)
250361: (HERMANS, W.F.) - (Affiche van de Dienst Kunst en Cultuur Groningen).
256339: (GELDER ZONEN, VAN) - Wat verloren ging... en weer werd opgebouwd. VGZ na EEN jaar.
256823: (VALÉRY, PAUL.) - Hommage des écrivains étrangers à Paul Valéry.
252264: [VENETTE, NICOLAS] - Venus minzieke gasthuis. Waar in beschreven worden de bedryven der liefde, in den staat des huwelyks, met natuurlyke eigenschappen der mannen en vrouwen; hunne ziekten, oorzaken, en genezingen. Door J.V.E. Medicinae Doctor.
256540: (GERHARDT, IDA G.M.) - Programma voor de uitreiking van de prijs voor meesterschap 1979 aan dr. Ida G.M. Gerhardt in het Groot Auditorium van het Academiegebouw te Leiden op 3 november 1979. Juryrapport.
31129: (BOEKENWEEK 1963) - Boekenweek 1963 (30 maart - 6 april). Europa en het Boek.
270175: (BOEKENWEEK 2015) - Psychodelicaatjes. Effectieve waanzin-stillers. 18 tabletten. Verrijkt met Boeken-weekmakers! In te nemen tussen 6 en 16 maart 2015.
28321: (DEYSSEL, LODEWIJK VAN) - Met zulk een vreemde zoo vreemd een woord.
28332: (DEYSSEL, LODEWIJK VAN) - Collectie van ruim 100 knipsels rondom Lodewijk van Deyssel vanaf ± 1934.
28320: (DEYSSEL, LODEWIJK VAN) - Originele, contemporaine foto van een buste van Lodewijk van Deyssel door de beeldhouwster Nel Bakema (1902-1992).
267843: (DE UITVRETER) - Efemera: huwelijksaankondiging Marieke van Delft en Reinder Storm + geboortekaartjes van Rosa en Edo Storm.
267844: (DE UITVRETER) - Efemera: drie verhuisberichten van De Uitvreter alias Kees Thomassen.
272828: (CATALOGUS) - Opdrachtexemplaren. Verzameld en beschreven door Nick ter Wal. Catalogus 83.
272749: BOEKENWEEK 1957 - De muze en het boek. Zijnde een kleine verzameling Nederlandse gedichten op de drukkunst, de drukletter, de drukker en het drukwerk, onder een van de C.P.N.B. geleende titel vervaardigd ter gelegenheid van de vijfde contactmiddag gehouden op zaterdag 27 april 1957 door de N.V. Drukkerij v/h L.E. Bosch & Zoon te Utrecht.
272748: (WISSELKOERSEN). [SWART, N.J.] - Tarif der muntspecien, in de Fransche, Hollandsche en verder met het Keizerrijk vereenigde departementen in gebruik; het gewigt van het Fransch en Hollandsch geld, zo bij het stuk, als hun getal in de kilogramme en mark; de zwaarte der zakken Hollandsche munten. Alles in Metriek en Troisch gewigt; benevens de Uitrekening's tafelen der Fransche en Hollandsche verschillende muntspecien.
259602: (VERWEY, ALBERT, & STEFAN GEORGE) - Stefan George zum Gedächtnis. Sonderdrücke aus Rheinische Jugend 1. Januar & März 1934.
254351: (BOEKENWEEK 1958) - Boekengids no. 29.
274184: [HEIJERMANS, HERMAN] - Tooneel en Maatschappij.
272719: (PESSOA, FERNANDO) - Um rosto para Fernando Pessoa. Obras de trinta e cinco artistas portugueses contemporâneos.
23571: (EMANTS, MARCELLUS) - Marcellus Emants-kalender 1903.
254797: (LEOPOLD, H.P.) - Collectie van 25 prospectussen.
265071: (SLAUERHOFF, J.) - Collectie van zeven prospectussen. 1932-1959.
271281: (TROELSTRA, PIETER JELLES) - Gedenkboek der Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij "Neerlandia". Opgericht 25 Mei 1880 te Leeuwarden. In Mei 1906 gevestigd te Scheveningen. 1880 - 25 Mei - 1930.
22584: (CALS, MR. J.M.E.TH.) - Het Westeinder Handschrift. (Met een verantwoording door Marga Klompé).
267963: (REVE, GERARD) - (Drie brieven aan Gerard (Kornelis van het) Reve:) Anna BLAMAN, Brief aan Gerard. (Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink); Ida GERHARDT, Brief aan Gerard Reve. (Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink); Godfried BOMANS, Brief aan Markies van het Reve. (Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink).
268836: (LEONARD, JOS) - Catalogus der tentoonstelling van Studio Novio in het Museum Plantin-Moretus te Antwerpen, gehouden van 3n tot 26n Maart 1928./ Studio Novio expose au Musée Plantin-Moretus à Anvers, du 3 au 26 mars 1928. Voici le catalogue.
274274: (STRATEN, HENRI VAN) - Het lied van de krijgsbende van Igorj. Ingeleid, vertaald en met nota's voorzien door André M. Pols. (Met gekleurde illustraties van Henri van Straten).
268161: (HAARLEM) - Ick gingh op eenen morgen al door den Aerden-hout. (Met twee originele, gesigneerde etsen van Poppe Damave).
269040: (GROOT, JAN H. DE) - Gebed voor ons nieuwe leger.
271603: (ROYAARDS, WILLEM) - Het Tooneel. Februari 1929. Herdenkingsnummer Willem Royaards.
203295: [SANDBERG, WILLEM] - Experimenta typografica 3: Gnothi se auton.
265940: (WERKMAN, H.N.). [SCHUUR, KOOS] - De 7 vloeken. Poëtisch pamflet.
273558: (HEEROMA, K.) - Het wonder van Elia.
17712: (HERMANS, W.F.) - (Extracts).
268931: (ROOS, S.H. DE) - Carlton.
273149: S.D.A.P. - Arbeiders-jaarboekje 1935. 37e jaargang.
259522: (MEZGER, JAN) - Scheveningen. Seizoen 1950.
265702: (ROLAND HOLST, A.) - De volgende boeken van A. Roland Holst zijn verschenen bij A.A.M. Stols' Uitgevers-Mij - Maastricht.
264390: (DE SLEGTE) - Collectie van negen reclameuitingen van De Slegte: vijf geniete boekjes (mei/juni 1957, zomerkoopjes 1957, jan./febr. 1960, zomer 1992, ongedateerd), drie kranten (november 1968, december 1969, aug./sept. 1972) en een gevouwen flyer (ongedateerd).
254689: (SCHELTENS & GILTAY) - De Oorlog in Woord en Beeld.
254690: (SCHUYT) - Collectie van 4 prospectussen.
274323: (MICHELS, L.C.) - Amen amen qitha izwis. Literair philologisch tijdschrift met humoristische inslag, verschijnend overeenkomstig intuïtieve invallen. / De Kangoeroe. De sprong in de ruimte. Nr. 17.
263149: (CARMIGGELT, S.) - Carmiggelt Bulletin 9.
274076: (MARIE ANTOINETTE) - Mémoires de Madame Campan sur la vie privée de Marie-Antoinette. Préface de René Valléry-Radot. 63 compositions de Ad. Lalauze gravées au burin et à l'eau-forte par Léon Boisson.
273567: (ARP, JOYCE, QUENEAU, SCHWITTERS, STEIN AND MANY OTHERS). - Transition. An International Quarterly for Creative Experiment/ (later: An International Workshop for Orphic Creation; still later: An International Workshop for Vertigralist Transmutation). Edited by Eugene Jolas. Number 14, 21, 22 and 23 (1928-1935).
261995: (CLAUS, HUGO) - SVB slotakkoord. (Omslagtitel: Het gerucht. Hugo Claus koopt Nobelprijs.)
4684: [MARIUS, L.] - Amstelredams eer ende opkomen, door de denckwaerdighe mirakelen aldaer gheschied, aen ende door het H. Sacrament des Altaers.
274154: (BERLAGE, H.P.) - H.P. Berlage ter gedachtenis 21 Febr. 1856 - 12 Aug. 1934.
254810: (QUERIDO) - Keuze uit sedert de bevrijding verschenen boeken van Em. Querido's Uitgeversmij. Winter 1947.
254126: (SPIER, JO). NEDERLANDSCHE BOEK 1940 - Het Nederlandsche Boek 1940. (Met tekeningen van Jo Spier).
272417: (DICKENS, CHARLES) - Dickens Gallery.
20744: (VRIESLAND, VICTOR VAN). P.E.N. - Report. Compte-rendu. 26th International Congress of the P.E.N.
259494: (NYPELS, CHARLES) - La prophétie de Ioel. (With illustration in colors, two-color initials and large publisher's vignette by Henri JONAS.) (INSCRIBED by Nypels).
266634: ALMANAK 1846 - Van Zwaamen's en Thompson's Koopman's kantoor- en zak-almanak voor 't Jaar onzes Heere Jesu Christi 1846, Aanwyzende de jaarmarkten, kermissen, paarde- beeste- en leermarkten, reken- en schouw, het varen der beurtschepen en trekschuiten van en naar verschillende plaatsen. Als mede de maans- op- en ondergang, eclipsen, watergety, enz. enz.
267334: (COUPERUS, LOUIS) - 'Louis Couperus 1863-1923'. Sigarettenzijdje met portret.
256934: (DRIEKONINGEN) - Dry Coninghen Leys. Uit Het Hofken der Geestelijcker Liedekens. Leuven 1577, thans, met houtsneden door Bert Bouman vercierd.
265069: (SLAUERHOFF, J.) - Programma voor de herdenking van J. Slauerhoff 1898-1936.
267166: [HESSEM, LOUIS DE] - Het Hemelsche Rijk. Luimige Voorstellingen.
265319: [LAAR, J.J. VAN] - Physiologie van De Nieuwe Gids, Twee-maandelijksch Tijdschrift (...).
30571: (KOPPERMAANDAG) - Van Ontwerp tot Proeve.
264315: (HET BESCHREVEN BLAD) - Het Beschreven Blad en profil. (Met getekende silhouetten door Pieter Wetselaar).
268840: (LEONARD, JOS) - Franciana. Opinion - anecdotes - pensées de Monsieur Anatole France recueillies par Jos. L. Dirick.
250319: (HERMANS, W.F.) - (Affiche voor een tentoonstelling bij antiquariaat Demian).
267162: (KUYK, PIETER A.) - Wat niet over wil. Een hommage aan Pieter A. Kuyk.
266967: MODERN BOOKS AO. 1904 - Exposition du livre moderne. Catalogue. Du 15 Juillet au 15 Octobre 1904 Musée Plantin-Moretus, Anvers.
269157: (THACKERAY, W.M.) - The Speculators - A Ballad. From the Ballads of Policeman X - Now Reprinted with Emendations by Constable Q.
274217: (ZUITHOFF, ATE) - Wten Latine/ Italiaensche/ Fransche/ duytsche ghecopuleert Om te vermaken die beswaerde sinnen. Ende voor hem dye gheerne wat nyeus hooren. Herdrukt naar de Antwerpsche volksuitgave van 1528 met alle daarin voorkomende houtsneden.
268989: [MUILENBURG, WILLEM] - Letterproef.
268612: N.P.F. (K.PR.). - De zieke tijdgeest onder geneeskundige behandeling. Losse gedachten over de meeste kwalen van den dag, met probate recepten.
266701: (PATRIOTTENTIJD). (EEN GRONINGSE ORANGIST) - Aan mijne stad en landgenoten.
269170: (POLIGNAC, JULES DE) - Passport for Valérie Gromez, signed by Prince Jules de Polignac as Ambassador of France in Britain.
265601: (KOMRIJ, GERRIT) - Toegangsbewijs voor Komrij's Het chemisch huwelijk gespeeld door Globe onder regie van Gerardjan Rijnders.
268510: (HAUSER, KASPAR) - Bijdragen tot de geschiedenis van Kaspar Hauser.
268702: (KOMRIJ, GERRIT) - Gerrit Komrij 60. En daarvan wilde hij leven! Verkooptentoonstelling van manuscripten & documenten [&] auteursexemplaren van eigen werk. 31 maart-21 april 2004. (Met een voorwoord door Gerrit Komrij).
268723: (KOMRIJ, GERRIT) - Originele zwart-witfoto.
254308: (SIJTHOFF) - Raambiljet voor de roman De hemel omringt ons van Howard Spring.
270304: (LOOSJES PZ., A., MET PETRONELLA MOENS) - Rijkdom, middelbare stand en armoede. In drie bespiegelingen met (3) plaaten.
253315: (WETSELAAR, PIETER) - Egidius, Aloeette, Violette. (Met sierlijke initialen en figuren, getekend door Pieter Wetselaar).
265563: (KERMISTOERISME) - Groot Cyclorama van eene Romaneske Reis door Tyrol, Stiermarken, Zwitserland en Italiën, over berg en dal. Niet te verzuimen!!! Deze reusachtige schilderkunst te bezoeken. Dit uitmuntend kunstwerk is op een 30,000 vierkante voet doek, geschilderd door de heeren Heyl en Gebr. Borgmann in Berlijn.
273651: (HOOGEVEEN, CORNELIS VAN) - Verjaardagsvers. Voor Cornelis van Hoogeveen, junior uit 1782. Met een toelichting van Ronald Breugelmans.
274395: (FORTUYN, PIM) - Fotootje en advertentie op raambiljet van Kok Agora Najaarsaanbieding 1985.
267731: AACHEN - Visitenkarte des Hôtel de l'Europe, Inhaber J.P. Vygen, Aix-la-Chapelle.
274344: AAFJES, BERTUS - Handgeschreven brief aan 'Beste Wim [Aerts]'.
27049: AAFJES, BERTUS. ALS: SICK SACK - Warenhuis wankelt. (Met tien tekeningen [door C.A.B. Bantzinger]).
20593: AAFJES, BERTUS - In het atrium der Vestalinnen en andere fragmenten.
264620: AAFJES, BERTUS - Per slot van rekening.
2653: AAFJES, BERTUS - Per slot van rekening.
270408: AAFJES, BERTUS - Vijftien handgeschreven brieven, vijftien handgeschreven ansichten/ briefkaarten en vijf stuks drukwerk aan Kees Lekkerkerker.
24029: (ACHTERBERG, GERRIT). AAFJES, BERTUS - Gerrit Achterberg. De dichter van de sarcophaag. Aanteekeningen bij zijn poëzie.
273123: AAFJES, BERTUS - In het atrium der Vestalinnen. Een fragment.
267332: IN AANBOUW - Groot archief van de Nederlandse vooroorlogse literaire almanak In Aanbouw.
274365: AARDWEG, H.P. VAN DEN - Menschen. Roman uit het leven van een klein land.
273792: AARSSEN, RUUD VAN - Zelfs geen teken van herkenning. Met (10) houtsneden van Irene Peters.
269394: AARTS, MILCO - De Dromensteler. (Met opdracht aan Ivan Sitniakovsky).
272376: ABDOLAH, KADER - Mirza. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht).
272374: ABDOLAH, KADER - Spijkerschrift. Notities van Aga Akbar. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht).
272375: ABDOLAH, KADER - Dit mooie land. Mirza-columns uit de Volkskrant. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht).
271957: ABRAHAM, PIERRE - Le physique au théâtre. (With handwritten dedication to Martin J. Premsela).
22579: ACHNATON - Het zonnelied van Achnaton. (Vertaald door prof. dr. A. de Buck en met een nawoord van prof. Theo van Baaren).
274087: ACHTERBERG, GERRIT - Afvaart. (Met een inleiding door Roel Houwink).
31691: ACHTERBERG, GERRIT - Jeugdvers I.
31692: ACHTERBERG, GERRIT - Jeugdvers II.
3207: ACHTERBERG, GERRIT - Vier versies.
253832: ACHTERBERG, GERRIT - Eurydice.
5452: ACHTERBERG, GERRIT - Existentie.
22550: ACHTERBERG, GERRIT - Dertig verzen van Gerrit Achterberg. (Met acht originele etsen van Ru van Rossem).
344: ACHTERBERG, GERRIT - Een ongepubliceerd gedicht van —.
273617: ACHTERBERG, GERRIT - November.
256288: ACHTERBERG, GERRIT - Breve antología. Selección y traducción de Francisco Carrasquer.
268451: ACHTERBERG, GERRIT - Radar. (Facsimile van het handschrift).
271258: ACHTERBERG, GERRIT - Anti-materie. Antimaterie. Anti-matter. (Met 5 paginagrote tekeningen van Marcel van Eeden).
8890: ACHTERBERG, GERRIT - Spel van de wilde jacht.
755: ACHTERBERG, GERRIT - Ode aan Den Haag.
19059: ACHTERBERG, GERRIT - Drie brieven.
10697: ACHTERBERG, GERRIT - Osmose.
14430: ACHTERBERG, GERRIT - Vergeetboek.
273246: ACHTERBERG, GERRIT - Mascotte. (Met opdracht van de auteur).
2581: ACHTERBERG, GERRIT - Sphinx. Met teekeningen van C.A.B. Bantzinger.
268450: ACHTERBERG, GERRIT - Radar. (Facsimile van het handschrift).
252504: ACHTERBERG, GERRIT - Krantenknipsels.
273240: ACHTERBERG, GERRIT - Vergeetboek. (Met opdracht van de schrijver).
273704: ACHTERBERG, GERRIT - Cryptogamen. Met een inleiding van Bertus Aafjes.
273706: ACHTERBERG, GERRIT - Cryptogamen 4.
270725: ACHTERBERG, GERRIT - Radar. Gedichten.
273705: ACHTERBERG, GERRIT - Cryptogamen 4.
15814: ACHTERBERG, GERRIT - Kwatrijn nr.10 uit Osmose, 1941.
2668: ACHTERBERG, GERRIT - Sintels.
24028: ACHTERBERG, GERRIT - Morendo. (Met een verantwoording door Jan Vermeulen).
10165: ACHTERBERG, GERRIT - Cryptogamen 4.
749: ACHTERBERG, GERRIT - Blauwzuur.
274340: ACHTERBERG, GERRIT - Collectie van 46 door Achterberg beschreven kaartjes afkomstig uit de kaartenbakken van de Dialecten commissie / Inst. voor dialectologie van de Akademie van Wetenschappen.
5447: ACHTERBERG, GERRIT - Energie.
27775: ACHTERBERG, GERRIT - Verzoendag.
269904: ACHTERBERG, GERRIT - Schaatsenrijder. (Met een tekening door Jaap Beckmann).
13137: ACHTERBERG, GERRIT - Doornroosje.
13140: ACHTERBERG, GERRIT - Energie.
8057: ACHTERBERG, GERRIT - Zeven gedichten.
24031: ACHTERBERG, GERRIT - Huis. Ode (...). Teekeningen van C.A.B. Bantzinger.
753: ACHTERBERG, GERRIT - Hoonte.
13141: ACHTERBERG, GERRIT - Cryptogamen 4.
274410: ACHTERBERG, GERRIT - Huis. Ode (...). Teekeningen van C.A.B. Bantzinger.
270168: ACHTERHUIS, HANS - Politika dobrých úmyslu. (Tsjechische vertaling van Politiek van goede bedoelingen).
272895: VILLIERS DE L'ISLE-ADAM. - Trois contes cruels. Eaux-fortes de Jean-Paul Vroom. (With 15 original etchings by Jean-Paul Vroom).
252945: VILLIERS DE L'ISLE-ADAM. - Trois contes cruels. Eaux-fortes de Jean-Paul Vroom. (With 15 original etchings by Jean-Paul Vroom).
262419: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Vrede.
272486: ADHIKARI, PSYCHISCHE STUDIECLUB - De nieuwe weg der menschheid. Neergezet in een voor ieder verstaanbare taal.
272653: ADRESBOEK - Officieel Adresboek van Voorburg.
274027: ADRESBOEK - Adresboek van Schiedam 1924.
267220: ZUID-AFRIKA - Collectie ephemera, ca. 1948.
263231: AGENDA - Schoolagenda cursus 1924-1925. 4de jaargang.
263345: AGENDA - Roomsch-katholieke schoolagenda cursus 1923-1924. 3de jaargang.
268558: AIGREMONT, PAUL D' - Sneeuwbloempje.
270284: AINSWORTH, W. HARRISON - The Tower of London.
271325: AITKEN, E.H. (EHA) - The Tribes On My Frontier. An Indian Naturalists Foreign Policy. By E.H. Aitken (EHA), Author of A Naturalist on the Prowl and Behind the Bungalow. Illustrated by F.C. Macrae.
273977: AKHMATOVA, ANNA - Anno Domini MCMXXI. (Translation by Judith Hemschemeyer. Introduction Dmitry Bobyshev).
264168: (ZANG). AKKERMANS, F.A. - Eenige grepen uit het bestaan der Liedertafel "Aurora" te Oosterhout. Verzameld en op papier gebracht ter gelegenheid van haar gouden jubileum: 1881 25 Februari 1931.
266752: AKSAKOW, S.T. - Eine Familienchronik. Aus dem Russischen übersetzt von Friedrich Krantz. (With dust jacket, 1912!)
272644: ALBE - Seizoenen om Orpheus. (Met opdracht).
264072: ALBEE, EDWARD - Krantenknipsels.
274107: ALBEE, EDWARD, & JOHN BEECH - Obscure/ Reveal. (40 drawings on photographs by Beech, with words by Albee).
28288: ALBERDINGK THIJM, CATH. - Sierlijk gesigneerd onderschrift van een brief, uitgeknipt en op een briefkaart geplakt.
273685: (WERKMAN, H.N.). ALBERDINGK THIJM, K.J.L., CARMEN SYLVA, JOHAN DE MEESTER, HÉLÈNE SWARTH, CYRIEL VERSCHAEVE, HERMAN POORT E.V.A. - Albert Vogel. Gedenkboek (1899-1924). Uitgegeven door het Huldigings-comité.
17287: ALBERTS, A. - Dankwoord bij de aanvaarding van de P.C. Hooft-prijs 1995 uitgesproken in het Letterkundig Museum te 's-Gravenhage op 22 mei 1995. (Gevolgd door:) Feestrede door Willem Jan Otten. (En:) Juryrapport.
267351: ALBERTS, A. - Achter de horizon.
20816: ALBERTS, JOH.C. - Liefde is geen regeringszaak. Sexualiteit en overheid.
259794: ALBERTS, JOH. C.P. - Het recht. Drama in drie bedrijven.
264962: ALBERTS, JOH. C.P. - Feestelijke ommegang. Bloemlezing uit het leven van een 20e-eeuwer. (4 delen).
205619: ALBERTS, JOH.C.P. - Synthese des gemeenen kwaads, behalve den laster. Voorzien van historische commentaren voor een belangstellend nageslacht
254175: ALBERTS, JOH. C.P. - Feestelijke ommegang. Bloemlezing uit het leven van een 20ste-eeuwer. Eerste deel (1913-1918).
250889: ALBERTS, JOH. C.P. - Twee handgeschreven brieven aan Wim J. Simons.
205395: (NAPOLEON). ALDANOV, MARK - Svjataja Elena, malenky ostrov.
10211: ALEKSANDER, W.J. - De vreemdeling.
269566: ALETRINO, A. - Martha.
736: ALETRINO, A. - Over ontoerekenbaarheid. Openbare les.
271618: ALETRINO, A. - Handleiding bij de studie der crimineele anthropologie.
611: ALETRINO, A. - Naar aanleiding van De Ryckère's boek "La femme en prison et devant la mort", en van Dr. Cox' biologische studie Over de aequivalentie van man en vrouw.
254633: ALETRINO, A. - Twee opstellen over crimineele anthropologie.
121: ALETRINO, A. - Twee opstellen over crimineele anthropologie.
251172: ALETRINO, A. - Handgeschreven briefkaart aan zijn broer David: 'Den Weled. Heer D. Aletrino'.
2670: ALETRINO, A. - Zuster Bertha.
266473: ALETRINO, A. - Zuster Bertha.
20878: ALETRINO, A. - Is celstraf nog langer geoorloofd en gewenscht?
20879: ALETRINO, A. - Twee opstellen over crimineele anthropologie.
19992: ALI COHEN, L. - Suggesties.
268728: ALI COHEN, L. - Eros in Reykjavik. (Luxe-exemplaar in groen leder).
12453: ALI COHEN, L. - Geluk.
256470: ALISON, ARCHIBALD - CDV original photo mounted on a sheet, with signature on a small card affixed below.
271164: ALLEN, JOSEPH - The Making of a Canadian. Illustrated by Elmer Rache. (Inscribed by the author).
263199: ALLERS, CHRISTIAN WILHELM - Hochzeitsreise nach Italien.
264370: ALLERS, CHRISTIAN WILHELM - La bella Napoli.
269447: ALLERS, CHRISTIAN WILHELM - Spreeathener. Berliner Bilder.
268521: GERMAN-AMERICAN ALMANAC - Des Bauern und Handwerksmannes Calender für das Jahr 1843.
204979: PITTSBURGH ALMANAC - Pittsburgh Steel Co's Almanac 1912.
268522: GERMAN-AMERICAN ALMANAC - Des Bauern und Handwerksmannes Calender für das Jahr 1839.
269450: ALMANACH - Almanach de Porte-Monnaie. 1868.
269451: ALMANACH - Petit almanach pour 1910.
273532: ALMANAK - Zutphensche Almanak voor het jaar 1921.
273533: ALMANAK - Zutphensche Almanak voor het jaar 1924.
268410: (COUPERUS, LOUIS). ALPAERTS, FLOR - Psyche. Vlaamsche muziek No. 4. Symfonisch gedicht naar het gelijknamig gewrocht van Louis Couperus van Flor Alpaerts. Klavierbewerking van Hendrik Diels.
273097: ALPHEN, HIERONYMUS VAN - Kleine Gedichte für Kinder des zarteren Alters. Nach dem Niederländischen bearbeitet.
274588: ALPHEN, OSCAR VAN (= KEES NIEUWENHUIJZEN, & MARTIN VAN AMERONGEN - De slak op het grasveld = The snail in the meadow.
273096: ALPHEN, HIERONYMUS VAN - Petits poèmes à l'usage de l'enfance. Traduits par Aug. Clavareau.
267273: (COUPERUS, LOUIS). ALTHUIS, S. VAN - Met Louis Couperus in Avignon. Gevolgd door Vijf jaren Louis Couperus-'oranjerie'. Lustrumoverzicht van de oranje opuscula 'Louis Couperus' (1998-2003).
267272: (COUPERUS, LOUIS). ALTHUIS, S. VAN - Louis Couperus-tentoonstellingen. Een poging tot inventarisatie.
273550: ALTINK, J., & J. BOER - De drie kleuren. Teekenvoorbeelden voor de lagere school. Toelichting.
271694: AMALRIK, ANDREJ - Pyesi. (= Plays).
257685: AMMERS-KÜLLER, JO VAN - Jenny Heysten. Roman. Aus dem holländischen von Franz Dülberg.
273584: AMSTERDAAD - Na Sit In en Love In nu een enorme LIVE IN in Amsterdam. (Provo poster)
268928: LETTERGIETERIJ "AMSTERDAM" - Garamont. Een der fraaiste letters, die ooit werd gesneden.
269962: LETTERGIETERIJ "AMSTERDAM" - L.A. gedenkboek 1939-1945. Samengesteld door het personeel der Lettergieterij "Amsterdam" voorheen N. Tetterode.
204535: SPAARBANK VOOR DE STAD AMSTERDAM - Wat is de Spaarbank voor de Stad Amsterdam en wat doet zij?
270348: AMSTERDAM, W. VAN - Marionetten.
266989: LETTERGIETERIJ "AMSTERDAM" - Catalogus der tentoonstelling van moderne Nederlandsche boekkunst in het Museum Plantijn-Moretus te Antwerpen van 18 Juli tot 15 Augustus (1925).
274483: LETTERGIETERIJ "AMSTERDAM" - Promotor knip blaadjes / Feuilles découpent / Schneideblätter / Cutting sheets.
269477: LETTERGIETERIJ "AMSTERDAM" - Typografische Mededeelingen. 27e jaargang, 1931.
273006: ANDACHTSBILDER - Two Andachtsbilder printed on silk and a handwritten Indulgence.
22551: ANDERSEN, H.C. - De schaduw.
270308: (JAGGER, MICK). ANDERSEN, CHRISTOPHER - Jagger ongeautoriseerd. (Vertaald door Bookmakers). (Uit de bibliotheek van Joost Zwagerman).
271061: ANDERSON, HARRY - Objects as seen collected arranged and relocated by Harry Anderson. Photographed by Laurie Seniuk.
205482: ANDRÉA & ARMAND, ANITA BERRY, TREA DOBBS, THE MOUNTIES (PIET BAMBERGEN EN RENÉ VAN VOOREN), COR VAN VEEN - Collectie van 5 gesigneerde fotokaarten.
269035: ANDREA, ALBERTO D' - The Hohenstaufen's coins of the Kingdom of Sicily.
272345: ANDREJEF, LEONID - De smarten van België. Spel in zes tafereelen. Geautoriseerde vertaling naar het Russisch door Oswaldi.
19840: ANDREUS, HANS - Voor Frank. (Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink).
271968: ANDREUS, HANS - Kinderverhalen. Omslag en tekeningen van Babs van Wely. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht).
261889: ANDREUS, HANS - De taal der dieren. (Met handgeschreven opdracht aan Hugo Claus).
264120: ANDREUS, HANS - Negen handgeschreven brieven, een getypte brief, vijf getypte gedichten en een handgeschreven essay aan de redactie van De Gids.
20845: ANDRIAN, LEOPOLD - Gedichte. (Bezorgd en van een nawoord voorzien door Marijke Stapert-Eggen en Frank Ligtvoet).
14319: ANDRIAN, LEOPOLD - Gedichte. (Bezorgd en van een nawoord voorzien door Marijke Stapert-Eggen en Frank Ligtvoet).
20440: ANDRIAN, LEOPOLD - De tuin van de openbaring. Vertaald door Albert Verwey en Stefan George.
274100: ANDRIESSE (REDACTIE), PETER - Kamikaze of De laatste bestorming van de Zangberg. Tegenromantisch Strijdschrift tegen Alles en Iedereen.
17006: ANKER, ROBERT - Sealed with a kiss.
252462: ANKER, ROBERT - Trap op. Gedichten.
271925: ANNEXATIE - Annexatie-plannen. (Sierbord).
263533: ANNIGONI, PIETRO - Original photo with signature (1982).
265150: ANNUNZIO, GABRIELE D' - Two autograph postcards to Dante translator J.K. Rensburg.
268299: (AVIATION). ANNUNZIO, GABRIELE D' - Hydravions Savoia - Aeroplanes Savoia.
202432: ANONIEM - Twie Leedjes.
251055: ANONYME - Mémoires d'une modiste écrits par elle-même.
268374: ANSINGH, LIZZY - Blijven slapen bij Grootmoeder. (Met een epiloog van Henri Knap).
13986: ANSINGH, LIZZY - Kinderboeken.
259441: ANSTADT, SERA - Al mijn vrienden zijn gek. De dagen van een schizofrene jongen. (Met handgeschreven opdracht).
260964: ROOMS-ANTIROOMS - Ontmaskering en afdoende teregtwijzing van den heer C. V., schrijver van een onlangs in het licht verschenen werkje, getiteld: "Priesterlist en Jezuiten-vonden..., of Waarschuwing aan mijne mede-protestanten tegen de proseliten-makerij van het bijgeloof der XIX.de eeuw, in vijf verhalen".
257421: ANWB - De nieuwe verkeersregels. Van veel belang voor iedereen.
267626: ANWB - De regels voor den weg.
269210: APOLLINAIRE, GUILLAUME - Le roi-lune et cinq autres contes. (Met 11 originele, paginagrote houtsneden in kleuren door Piet Lont).
272937: APPEL, KAREL, & HUGO CLAUS - De Blijde en Onvoorziene Week. (Met acht tekeningen van Karel Appel, door hem met de hand ingekleurd).
261082: APPEL, LEA - De trooster en de witte bloem. (Met handgeschreven opdracht).
274053: APPLETON, E.R. - The Beacon. (Monthly magazine 1921-1924).
270938: ARAGON, LOUIS - Le paysan de Paris.
270949: ARAGON, LOUIS - Les yeux d'Elsa.
257052: ARENDS, JAN - Krantenknipsels (1972-1979).
264919: ARENDS, JAN - 'Smeer of De weldoener des vaderlands'. Toneelstuk in doorslag van typoscript met drie getypte brieven aan 'Geachte Heer [Willy] Pos'.
268048: ARGENTINA - Recuerdo de Buenos-Aires. Vistas modernas.
274167: ARGO - Archief van het tijdschrift Argo - De Argo-Cahiers. Originele correspondentie, typoscripten, redactionele aantekeningen, twee originele afleveringen en een niet-gebruikt omslagontwerp.
257634: ARGYLL, GEORGE CAMPBELL, 8TH DUKE OF - Autograph Letter Signed to C.N. Hale, dated 'Cannes France/ Jan 23/83'.
273944: ARIOSTO, LUDOVICO - Orlando furioso. De razende Roeland. Met alle prenten van Gustave Doré en een inleiding van Italo Calvino. Vertaald door Ike Cialona. (2 delen in cassette).
273884: ARISTOTELES - Ethica. Ethica Nicomachea. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Christine Pannier en Jean Verhaeghe.
272506: ARLAND, MARCEL - Édith. Avec des illustrations de Galanis.
267929: ARNHEM - Copie van die informatien, confessien ende sententien, van die twee verraders ende conspirateurs tegens de steden Arnhem ende Doesburgh, consequentelick tegens den Staat der Vereenighde Nederlanden ondernomen. (Verraad van Jan Muller en Hendrick in de Kelder, 1665).
272795: ARNHEM - Het Hof van Holland. Logement bij J.L. den Docter te Arnhem. Hötel de Hollande. Table d'hôte ten 2 en 4 Uuren. (Twee porseleinkaarten van Logement Het Hof van Holland, ca. 1850.)
269953: ARP, HANS - Op één been. (Vertaald door Peter Nijmeijer).
262147: ARTAUD, ANTONIN, EN JACQUES RIVIÈRE - Brieven. (Vertaald en ingeleid door Sieds de Boer).
254275: (SCHENDEL (VERT.), ARTHUR VAN). ALCOFORADO, MARIANNA - Minnebrieven van een Portugeesche non. Vertaald (en ingeleid) door Arthur van Schendel. (1/25 luxe-exemplaren).
257693: (ZADKINE, OSSIP). SELECTION - CHRONIQUE DE LA VIE ARTISTIQUE - Ossip Zadkine. Chronique de la vie artistique, No. 3.
257694: (WADSWORTH, EDWARD). SÉLECTION. CHRONIQUE DE LA VIE ARTISTIQUE - Edward Wadsworth. Chronique de la vie artistique, No. 13.
257686: (DUFY, RAOUL). SÉLECTION. CHRONIQUE DE LA VIE ARTISTIQUE - Raoul Dufy. Chronique de la vie artistique, No. 1.
257690: (GARGALLO, PABLO). SELECTION - CHRONIQUE DE LA VIE ARTISTIQUE - Pablo Gargallo. Chronique de la vie artistique, No. 10.
266812: ARTZIBASCHEW, M. - Der Holzklotz und andere Novellen. (1914, with dust jacket!)
203351: ASHE, THOMAS - Lost Eros.
271049: ASMODÉE - Asmodée. Geïllustreerde Almanak 1867-1872. Jaargang 10, 11, 12, 13 en 15.
273081: ASMODÉE - Kijk in 't gat!!! Mimisch-plastisch-dramatisch-rarikikiaansche voorstellingen door Xezbeth en Beëlsebub, Opperhof-geheim-ronzebonnisten van Zijne Helsche Majesteit Asmodée de Eerste.
272990: ASMODÉE - Asmodée. Geïllustreerde Almanak 1868. Jaargang 11.
272989: ASMODÉE - Asmodée. Geïllustreerde Almanak 1869. Jaargang 12.
272987: ASMODÉE - Asmodée. Geïllustreerde Almanak 1871. Jaargang 14.
260060: ASSCHER, MAARTEN - Stunde und Tag. Roman. Aus dem Niederländischen von Marlene Müller-Haas.
256803: ASTER - Collectie prospectussen en ander divers drukwerk van Astèr.
273334: AUBURN - Vloeiblad automobielbedrijf Veldhuis, Haarlem.
254887: AUDEN, W.H. - Address to the Beasts.
12125: (BUDDINGH' (VERT.), C.). AUDEN, W.H. - Vier gedichten. Vertaald door C. Buddingh'.
269836: AUERBACH, RACHEL - Treblinka. Reportaz. (In Hebrew).
256789: AUGUSTIN, NIELS - Spleen. Internationaal maandblad van en voor scheppende verschoppelingen.
273294: AUGUSTIN, ELISABETH - Het oude huis. (Met een originele linosnede van Peter Yvon de Vries).
255215: AUGUSTIN, NIELS - de dualist.
251499: ONBEKENDE AUTEUR - De nieuwe Don Quichot. Kluchtig blijspel.
268785: (BOREL, HENRI). AVELINE, CLAUDE - Madame Maillart. La vie de Philippe Denis. (Inscribed by Aveline to Borel).
205633: AVELINE, CLAUDE - Carte manuscrite signée à Manuel van Loggem, avec enveloppe.
251731: AVELINE, CLAUDE - Examen. (Met handgeschreven opdracht van A.A.M. Stols).
255170: (STOLS, A.A.M.). AVELINE, CLAUDE - Io Hymen suivi de Chants Funèbres.
257420: AVELINE, CLAUDE - Grèges. (Signed).
267325: (RUSSIAN COINS). AVERIN, PYOTR SERGEJEVICH - Katalog Russiskich Monet y Zhetonov 1700-1917. (Catalogue of Russian Coins and Jetons).
274168: AVIATIEK - De luchtvaart. Geïllustreerd tijdschrift voor luchtvaart en aanverwante vakken. Officiëel orgaan van de Nederlandsche Vereeniging voor Luchtvaart. 1e jaargang.
274175: AVIATIEK - De luchtvaart. Geïllustreerd tijdschrift voor luchtvaart en aanverwante vakken. Officiëel orgaan van de Nederlandsche Vereeniging voor Luchtvaart. 2e jaargang, no. 24 (26 november 1910) en 26 (24 december).
269126: AVIATION - 12 wire photos 1912-1939, one concerning a biplane, the other 11 about zeppelins.
266606: BAALEN, KEES VAN, E.A. - De school de straat op. Verslag diskussiedag Projectonderwijs.
267183: BAB, JULIUS - 1914. Der Deutsche Krieg im Deutschen Gedicht. 6 Heften (von 12).
271873: BABYLON, FRANS - Eigen credo. Gedichten. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht).
204799: BÄCHLER, WOLFGANG - Der nächtliche Gast.
259934: BACKER, JOHANNA C. - In memoriam Han van der Hoorn. (Omslag: De storm).
273991: (KATTENCORRESPONDENTIE). BACKERS, GINY - Ludwig schrijft. mei 1986-januari 1987.
30031: BAEKELMANS, LODE - Menschen.
270942: BAEKELMANS, LODE - Het gemoedelijk leven. Geïllustreerd door Jan van Wijk. (Met stofomslag).
267458: BAEKELMANS, LODE - Klein panopticum.
259154: BAEKELMANS, LODE - Het geheim van "De drie snoeken". (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
267770: BAEKELMANS, LODE - In de spiegelbollen. Herinneringen.
251473: BAEKELMANS, LODE - Het geheim van "De drie snoeken". (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
267771: BAEKELMANS, LODE - Mijn Zeeuwse Familie.
270126: BAENA, DUC DE - Typed Letter Signed.
269416: (AVIATION). BAER & CO., JOSEPH - Flug und Luftschiffahrt in Wort und Bild. Meteorologie. Lagerkatalog 567. Zur internationalen Luftschiffahrt-Ausstellung in Frankfurt am Main im Juli 1909.
272413: BAHR, LEONARD F. - A Manner of Printing.
3946: (PERRON (VERTALING), E. DU). BAISIEUX, JACQUES DE - Het zijden harnas. Nederlandsche bewerking van E. du Perron.
260429: BAKERPRAATJES - Recueil general des Caquets de l'Accouchée. Ou discours facecieux, où se voit les moeurs, actions, et façons de faire des grands et petits de ce siecle. Le tout discouru par Dames, Demoiselles, Bourgeoises, et autres. Et mis par ordres en viii. apres-dinées, qu'elles ont faict leurs assemblées, par vu Secretaire qui a le tout ouy et escrit. Avec un Discours du Relevement de l'Accouchée.
263937: BAKKER, RENÉ - Kopwit. (Een zelfportret in elementen).
788: BAKKER, BERT - Au revoir. (Met twee linoleumsneden van J. Minderaa).
252689: BAKKER, BERT, EN BAREND DE GOEDE - Quatre mains.
260067: BAKKER, GERBRAND - Birnbäume blühen weiß. Aus dem Niederländischen von Andrea Kluitmann.
268035: BALDAEUS, PHILIPPUS - A Description of the Great and Most Famous Isle of Ceylon. Translated from the High-Dutch Printed at Amsterdam, 1672.
274268: BALKT, H.H. TER - Op de Rotonden.
274143: BALKT, H.H. TER - De Lampionplanten en andere gedichten.
17234: BALKT, H.H. TER - Gilleleje. (Met een tekening van de auteur).
273424: BALKT, H.H. TER, WIEL KUSTERS E.A. - Zuid ten westen. Länteen Etelästä. (Met Finse vertalingen door Heimo Pihljamaa).
17240: BALKT, H.H. TER - De Vrede van Nijmegen (1678).
231: BALKT, H.H. TER - De Lampionplanten en andere gedichten.
17238: BALKT, H.H. TER - Nijmegen. (Met een typografische illustratie van Martien Frijns).
270421: BALKT, H.H. TER, WIEL KUSTERS E.A. - Gheselscap goet. (Met een verantwoording door de drukker).
270423: BALKT, H.H. TER, WIEL KUSTERS, PETER NIJMEIJER & HANS VAN DE WAARSENBURG - Gheselscap goet. (Met een verantwoording door de drukker).
252944: BALZAC, HONORÉ DE - Le chef-d'oeuvre inconnu. (6) Eaux-fortes de Roger Chailloux.
268033: BALZAC, HONORÉ DE - Pensées, sujets, fragmens. Édition originale avec une préface et des notes de Jacques Crepet. Portrait gravé à l’eau forte par G. Noyon.
252946: BALZAC, HONORÉ DE - L'élixir de longue vie. (Met zeven litho's in kleuren van Mart Kempers).
272630: BALZAC, HONORÉ DE - De baldadige vertelsels, byeengegaert in de abdyen van Touraysne ende ondeugenderwyse in het licht gegeven door den sinjeur Honoré de Balzac tot vermaeck der Pantagruélisten ende geene anderen. Verlocht met 162 printen van Gustave Doré, 22 hantgecoleurde cierletters ende vignetten mitsgaeders een in koper gegraeveert portret van den auteur door den plaetsnyder Hub. Levigne. Overgeset in de Dietsce spraecke door den sinjeur A.M. de Jong.
273820: (FRIESLAND). BANGMA, K. - Noticie Boek. Korte omschrijvingen en Enige aantekeningen Betreffende de Landbouw Sedert het jaar 1868.
266430: BANNING, WILLEM - Blijde ernst. Rede uitgesproken door W. Banning te Amsterdam op 7 en 28 februari 1909 voor een vergadering van de "Leesclub".
271062: BARBER, DANIEL - Some of the Names Have Been Changed.
22553: BARBEY D'AUREVILLY, J. - La vengeance d'une femme. (Met zes originele etsen van Roger Chailloux).
256315: (NERVAL, GÉRARD DE). BARBIER, GASTON - Étude médico-psychologique sur Gérard de Nerval.
272403: (BRABANDER, GERARD DEN). CALDÉRON DE LA BARCA - Het leven een droom. Vertaald door Gerard den Brabander. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht van de vertaler).
268890: BARCLAY, JOHN - Euphormionis Lusinini sive Ioannis Barclaii Satyricon Partes quinque cum clavi. Accessit Conspiratio Anglicana.
268891: BARCLAY, JOHN - Argenis. Editio novissima. Cum clave hoc est, nominum propriorum elucidatione hactenus nondum edita.
270051: BARILLÉ, ELISABETH - Lijfelijkheid. Roman. Vertaald door Inge Keizer en Pauline Sarkar. (Met gesigneerde opdracht van de schrijver aan Joost Zwagerman).
272453: (COHEN, FRÉ). BARMES, FLIP - 15 jaar zon en vrijheid! Overzicht in woord en beeld van het kampwerk der Arbeiders-Jeugd-Centrale, en van de Stichting "Voor Zon en Vrijheid". Samengesteld door Flip Barmes. Met tekeningen van Fré Cohen.
273983: BARNARD, BENNO - Lucifer. Een vrijmoedige Vondelbewerking met tekeningen van Bruno Vekemans.
271971: BARNARD, BENNO - Een engel van Rossetti. Gedichten. (Gesigneerd met mooie handgeschreven opdracht).
22709: BARNARD, BENNO - Gedichten in melk geschreven. Tekeningen Jan Vanriet.
271970: BARNARD, BENNO - Klein Rozendaal. Gedichten. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht).
271859: BARNARD, BENNO - Het gat in de wereld. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht).
272238: BARNARD, BENNO - Klein Rozendaal. Gedichten. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht en ansichtkaart van de auteur).
268422: (GRAFT, GUILLAUME VAN DER). BARNARD E.A., BENNO - Teruggezongen. In memoriam Guillaume van der Graft.
272240: BARNARD, BENNO - Het meer in mij. Gedichten. (Met inliggende briefkaart van de auteur).
270925: BARNES, DJUNA - Nightwood. With a preface by T.S. Eliot.
255093: BARNHOORN E.A., J.A.J. - Het vraagstuk der homosexualiteit. Beschouwingen door J.A.J. Barnhoorn, Prof.Mag.Dr. J.B. Kors O.P., Dr. H. de Vries, Officiaal F.Ae.H. van de Loo, Prof.Mr. W.P.J. Pompe, G.J.B.A. Janssens, Dr.P. Heymeijer S.J. Samengevoegd vanwege de R.K. Artsenvereeniging naar aanleiding van het congres 1939 te Nijmegen.
270518: BARNUM & BAILEY. DEAN, CLARENCE L. - Het boek der wonderen in Barnum en Bailey's grootste bezienswaardigheid op aarde met uitvoerige beschrijvingen der wondermenschen en zeldzame dieren. Officieele gids.
272537: BAROMÈTRE, MONSIEUR - Beau temps - mauvais temps.
201876: BARR, JAMES - The Occasional Man. A new adult novel of the torments and temptations of abnormal desires.
202103: BARR, JAMES - Quatrefoil. An adult novel of a love between two men that defied society's strongest taboo.
271002: BARTH, MAX - Die nacht des Kaisers. Kurzgeschichte. Der Herr des Reiches. Drei Gedichte. (Mit Zeichnung von Dora Vetter).
257325: BASSE, MAURITS - Het aandeel der vrouw in de Nederlandsche letterkunde. Twee delen.
260753: BASTET, F.L. - Twee handgeschreven brieven en twee handgeschreven kaarten aan Nico Wijnen.
253510: BASTET, F.L. - Twee gedichten.
271657: BASTET, F.L. - Pentagrammen. (Met vijf houtgravures van Peter Lazarov).
22855: BASTET, F.L. - Handgeschreven ansichtkaart aan 'Beste Claus [Franken]'.
272659: (COUPERUS, LOUIS). BASTET, F.L. - Tussen sfinx en eenhoorn. Over Psyche en Fidessa van Louis Couperus.
267224: (COUPERUS, LOUIS). BASTET, F.L. - Een zuil in de mist. Van & over Louis Couperus.
259186: BASTIAANSE, FRANS - Beeld en stroom.
271237: BASTIAENSEN, GUST - De "vreemde soldaat" en het "Derde rijk" (Der "Fremde Soldat" und das "Dritte Reich").
256970: (PERRON, E. DU). BATTEN, F., EN A.A.M. STOLS - Bibliographie van de werken van Charles Edgar du Perron. Samengesteld door F. Batten en A.A.M. Stols.
267992: (SCHENDEL, ARTHUR VAN). BATTEN E.A., FRED - Lof van Arthur van Schendel. 5 maart 1945.
22732: (BRAAK, MENNO TER). BATTEN, FRED - Denkend aan Ter Braak.
274533: BATTERMAN, JAN - Collectie exlibris en andere kleingrafiek.
256901: BAUDELAIRE, CHARLES - Conseils aux jeunes littérateurs.
262900: (ZILVERDISTEL). BAUDELAIRE, CHARLES - Les fleurs du mal.
269774: BAUDELAIRE, CHARLES - Le Vin. Cinq poëmes choisies dans les Fleurs du Mal. Avec des compositions en taille-douce par Jeanne Bieruma Oosting.
269731: BAUDELAIRE, CHARLES - Les Fleurs du Mal. Édition illustrée de quarante-sept compositions en couleurs par Manuel Orazi.
270862: BAUDELAIRE, CHARLES - Les Fleurs du Mal - The Flowers of Evil. Translated into English verse by various hands. Edited, with an introduction and notes, by James Laver and illustrated with engravings by Pierre-Yves Trémois. (With the original French text in a separate volume). Signed by Trémois.
19501: BAUER, MARIUS - Bauers reis naar Moskou. In brieven en teekeningen. Aangevuld met een polemiek tussen socialisten en aestheten. (Tekstverzorging en inleiding van G.H. 's-Gravesande). (Met 10 tekeningen van Marius Bauer).
274294: BAUMGÄRTNER, KLAUS / MARKUS LAUBTRÄGER / MAGERES BLAUKRAUT - Plastische constellaties en foto's / Plastische Konstellationen und Photos.
274297: BAUMGÄRTNER, KLAUS - Collectie van zeven grotere en kleinere publicaties van Galerie Ramakers, Toussaintkade 51, Den Haag.
274291: BAUMGÄRTNER, KLAUS - (Objecten).
274290: BAUMGÄRTNER, KLAUS - Photographs. (Die waslijnen in de Outer Hebrides).
274296: BAUMGÄRTNER, KLAUS - HUMUS Cahiers 1 en 2: Object zonder titel. Een intiem kunstwerk. (&) 9 foto's.
271481: BAUS, GEORG - Lo Sviluppo della fiera campionaria di Lipsia dal 1914.
7404: BÉBERT - ZESENTWINTIG & ZEVENENTWINTIG.
260906: BECCARIA, CESARE - Des délits et des peines. Traduction nouvelle [par Collin de Plancy], Avec le commentaire de Voltaire, la rèponse de Beccaria aux notes et observations de Facchinei, ... précédée d'une notice sur Beccaria.
270277: BECKETT, SAMUEL - Murphy. (Translated into Czech by Eva Pilarová).
266902: (HERINGA, PETER). BECKFORD, WILLIAM - Vathek. Réimprimé sur l' original Français, avec la préface de Stéphane Mallarmé.
273949: BEDDOES, THOMAS LOVELL - The Complete Works. Edited with a Memoir by Sir Edmund Gosse and decorated by the Dance of Death of Hans Holbein. 2 vols.
202831: BEDDOES, THOMAS LOVELL - Saint Gingulph's Relict. List to her Legend and Tremble youth for 'tis Exceeding True and by St Cecilia Most Musically Melancholy.
274441: DELFT - BEDELARIJ - Keure jegens de bedelarien binnen de stad Delft.
272969: BEDOUKIAN, PAUL Z. - Coinage of Cilician Armenia.
260085: BEERBOHM, MAX - Max's Nineties. Drawings 1892-1899. With an Introduction by Osbert Lancaster.
270006: BEETS, HENRY - 'Our Indebtedness to Israel'. Pag. 21-25 in: Israel: Past, Present and Future. Addresses delivered at a Conference on behalf of Israel, held at the Moody Tabernacle, corner of North Clark Street and North Avenue, Chicago, November 16-19, 1915.
251453: BEETS, NICOLAAS - Het doen door laten, eene voorlezing, benevens andere opstellen.
274205: BEETS, NICOLAAS - La Chambre Obscure par Hildebrand (Nicolaas Beets). Traduction de Léon Wocquier.
269408: BEHRENDT, FRITZ - Bitte nicht drängeln. Grafische Kommentare von -. (Met opdracht aan Ivan Sitniakowsky).
270127: BÉJART, MAURICE - Original Photo Signed.
269093: FRIESLAND - HUWELIJKS-BEKENDMAKINGEN - Collectie van 62 huwelijks-bekendmakingen uit de periode 1858-1891, alle afkomstig uit de zuidelijke helft van Friesland.
266335: (BEMMEL). BEKS, MAARTEN - Bemmel. (Met een originele zeefdruk van Wim Zurné).
260575: BELCAMPO - Handgeschreven brief aan 'Beste Lenie [Schellekens]'.
3669: BELCAMPO - Koningin Vozenkone. (Met een originele foto op het omslag door Ineke Harthoorn).
260921: BELCAMPO - Collectie knipsels. 68 stuks. 1938-2012.
260917: BELCAMPO - Collectie reisbescheiden. 13 stuks. Diverse formaten. 1961.
260919: BELCAMPO - Originele tekening. 8,6 x 11,2 cm. Niet gesigneerd en gedateerd ‘Dec “29’. Punaisegaatje en enkele roestvlekjes.
260923: BELCAMPO - 'De driesprong'. P. 307-315 in: Amsterdamsche Studenten-Almanak voor het jaar 1928. Zonder plaats, zonder uitgever, 1928. Verguld linnen. VIII, 488 p. Geïllustreerd. 1e druk.
260924: BELCAMPO - 'XIV'. P. 424-438 in: Amsterdamsche Studenten-Almanak voor het jaar 1930. Zonder plaats, zonder uitgever, 1930. Verguld linnen. VIII, 586 p. Geïllustreerd. 1e druk.
271988: BELCAMPO - Liefde's Verbijstering. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht).
260918: BELCAMPO - Collectie (glas)negatieven. 45 stuks. Diverse formaten. Circa 1900-1920. In originele kartonnen dozen, bij elkaar in (iets roestig) koekblik van ‘Biscuitsfabriek “Goudenayre” Blom & Edauw Apeldoorn’.
5920: BELCAMPO - Reisje naar Mecklenburg.
262554: BELCAMPO - De Zwerftocht van Belcampo.
262555: BELCAMPO - Daarissiedan!
260577: BELCAMPO - Handgeschreven brief aan 'Beste Jeanne [van Schaik-Willing]'.
260161: BELCAMPO - Liefde's Verbijstering.(Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
262556: BELCAMPO - Een vriendelijk woord.
260141: BELCAMPO - De filosofie van het belcampisme. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
260151: BELCAMPO - De toverlantaarn van het christendom. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
265404: BELCAMPO - Tussen hemel en afgrond.
260142: BELCAMPO - De filosofie van het belcampisme. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
260152: BELCAMPO - De toverlantaarn van het christendom. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
260163: BELCAMPO - De Verhalen van -.
260164: BELCAMPO - Liefde's Verbijstering.
260166: BELCAMPO - Bevroren vuurwerk. Een keuze uit de verhalen van -.
260169: BELCAMPO - Tussen hemel en afgrond.
260580: BELCAMPO - Handgeschreven brief aan 'Beste Mensen [= Guus en Annie Marquinie]'.
260584: BELCAMPO - Le monde fantastique de Belcampo. Traduit du néerlandais par Maria Pia Amsberg.
260598: BELCAMPO - 'Het mannetje Chessa'.
260599: BELCAMPO - 'Zien en lezen'.
260149: BELCAMPO - De zwerftocht van Belcampo. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
260168: BELCAMPO - Verborgenheden. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
260576: BELCAMPO - Handgeschreven brief aan 'Geachte heer [R.J.] Tolman'.
260139: BELCAMPO - De filosofie van het belcampisme. (Met handgeschreven opdracht aan Ad Petersen).
260591: BELCAMPO - Liefde's Verbijstering.
260158: BELCAMPO - Sprongen in de branding. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
260160: BELCAMPO - Sprongen in de branding. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
260143: BELCAMPO - De filosofie van het belcampisme. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
260144: BELCAMPO - De filosofie van het belcampisme. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
260156: BELCAMPO - De Verhalen van Belcampo. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
260578: BELCAMPO - Handgeschreven brief aan 'Beste Hannibal en Alice [Hage]'.
260579: BELCAMPO - Handgeschreven brief aan 'Geachte Mevrouw Stuut'.
5504: BELCAMPO - Het grote gebeuren. (Met originele houtsneden van H.P. Doebele).
268406: BELDER, J.L. DE - Garderobe. Balans. (Met 2 originele etsen van Ronald Ergo).
272863: BELLAERT, CORNELIS - the printer is mad - is he?
272854: BELLAERT, CORNELIS - Equilibrium.
271190: BELLAERT, CORNELIS - De dooie zit op zijn gemak. Zes Verzen plus Zeven Gedichten.
260348: BELLAERT, CORNELIS - Seven-up. 7 seven-compositions.
272856: BELLAERT, CORNELIS (= C. VAN DIJK) - The Sinner and God's [hand].
272857: BELLAERT, CORNELIS - Rebellious.
272855: BELLAERT, CORNELIS - In plaats van het bakken van oliebollen.
266613: BELLAERT, C. - De Heuvelpers. Enkele kanttekeningen. (Met originele bladen gedrukt door de Heuvelpers).
273762: BELLAMY, JACOBUS - Erato. Geschenk aan Neerlands Schoonen.
270992: BELLAMY, JACOBUS - Gezangen.
270980: BELLAMY, JACOBUS - Proeven voor het verstand, den smaak en het hart.
266853: BELLAY, JOACHIM DU - Les Regrets. (Met een houtsnede van Robert Steiner).
272541: BELLAY, JOACHIM DU - La Deffence & Illustration de la Langue Francoyse.
270128: BELMONDO, JEAN-PAUL - Original Photo Signed.
252995: BELOT, ADOLPHE - Autograph letter signed to Sir Campbell Clarke.
201285: BELOT, ADOLPHE - La bouche de Madame X.
260045: BENALI, ABDELKADER - Boda à beira-mar. Traduzido do neerlandês por Arie Pos.
268066: BENDER, L. - Verderfelijke propaganda (naar aanleiding van het jaarverslag 1936 van het Nederl. Wetenschappelijk Humanitair Komitee).
260779: BENOIT, JACQUES - Zo gelaten arm. Verzen.
252225: BENSON, STELLA - Mrs Oneleg. (Typescript, signed in blue ink).
270418: BÉRANGER, PIERRE-JEAN DE - Oeuvres complètes. Édition elzévirienne. Avec un portrait gravé sur bois d'après Charlet. (Dédication).
272717: (WALROND WALROND). BÉRANGER, PIERRE-JEAN DE - Béranger. Some of his Sonnets with English Translations [by John Walrond Walrond, 1st Baronet Walrond, of Blackfield, Devon].
256681: BÉRANGER, PIERRE-JEAN DE - Lettre autographe signée, à un ami.
259035: (DELUXE). BÉRAUD, HENRI - Le vitriol de lune. Illustrations de Guy Arnoux. (1/25 copies, in full morocco binding).
274420: (STARKE, OTTOMAR). BERBERICH, SIEGFRIED - Emil. Ein Epos.
274195: (WALL PERNÉ, GUST. VAN DE). BERDING, FRANS - Gust. Van De Wall Perné. Een inleiding tot waardeering van zijn kunst.
250644: BEREND, ALICE - Ria's Amerikaansche Tournee (Das Gastspiel). Vertaling M.E. Endt-Goedkoop.
271572: BERG, ALBAN - Georg Büchner's Wozzeck. Opera in drie bedrijven, vijftien tafereelen. Alban Berg-nummer van het tijdschrift De muziek, maandblad onder redactie van Paul F. Sanders en Willem Pijper, uitgegeven ter gelegenheid van de eerste uitvoering in Nederland van de opera "Wozzeck" door de Wagnervereeniging op 7 October 1930.
261039: BERG, WILLEM VAN DEN - Portret van D.A.M. Binnendijk. Originele aquarel. 18,2 x 12,5 cm. Gesigneerd 'WillemvdBerg'. Niet gedateerd. Onder passe-partout. 47,0 x 37,5 cm.
806: BERG, ARIE VAN DEN - Blauwzuur.
260846: BERG, ARIE VAN DEN - De kapper spreekt tegen zijn spiegel. (Luxe-exemplaar).
274620: BERGE, H.C. TEN - Cantus Fimus. Gedichten 1993-2013
273716: BERGENGRUEN, WERNER - Dies Irae.
270707: BERGER, GERD - Ich bin ein Junge, du bist ein Junge.
271899: BERGH VAN EYSINGA, H.W.PH.E. VAN DEN - Ontwikkeling. Volksblad. 3de jaargang nr. 1, januari 1901, t/m 8e jaargang nr. 12, december 1906.
269919: BERGH, J.A. DE - Het wapen des konings en des rijks thans gevoerd, is in strijd met de wet.
20986: BERGH, HERMAN VAN DEN - Romanticismo en risorgimento. Openbare les, gegeven op 14 oktober 1952.
271360: (TELEVISIE & RADIO). BERGHUIS JR., JAC. - De televisie-kelder. (&) Het radio-spook. (Beide geïllustreerd door Jan Lutz).
17073: BERGHUIS, HANS - De scheiding.
203866: BERLAGE, H.P. - Bouwkunst in Holland. Geïllustreerd
265878: BERLAGE, H.P. - Ontwerp van het Hofplein te Rotterdam. Een plattegrond, afbeeldingen van de teekeningen en een bijschrift door Dr. H.P. Berlage.
265877: BERLAGE, H.P. - Inleiding tot de kennis van de ontwikkeling der toegepaste kunst. Een cultuurstudie van deze tijd. Vijf voordrachten gehouden voor de studenten der Nederlandsche Handelshoogeschool te Rotterdam. Met vele afbeeldingen buiten den tekst.
270119: BERNARD, TRISTAN - Autograph letter signed on a card, dated '4 Août 22'.
267080: (KONIJNENBURG, WILLEM VAN). BERNET KEMPERS, K.PH. - Muziekgeschiedenis. Met 25 afbeeldingen, 17 muziekvoorbeelden en een register. (Met opdracht van de schrijver).
253757: JULIANA & BERNHARD - Oranje-nummer Dagblad "Het Noorden" ter gelegenheid van het Vorstelijke Huwelijk.
271310: BERNLEF, J. - Skyggebilder. Oversatt fra nederlandsk av Tove Alkan. (Met opdracht van de vertaalster).
270442: BERNLEF, J. - De man in het midden.
15086: BERNLEF, J. - Bronkop. (Met een illustratie van Rob Cox).
274356: BERNLEF, J. - Geestgronden. (Met een handgeschreven gedicht als opdracht).
270176: (BOEKENWEEK 2008). BERNLEF, J. - De pianoman. (Boekenweekgeschenk 2008).
265994: BERNLEF, J. - Boy. Översättning av Per Holmer.
11155: BERNLEF, J. - Morene.
250622: (CAMPERT, REMCO). BERNLEF, J. - Gesprek met Remco Campert.
273243: BERROCAL, MIGUEL - Gauffrage of the Torso. Originele reliëfdruk.
205479: BERRY, DAVE - Original signed beermat.
267914: (NEDERLANDS NIEUW GUINEA). OOM BERT - Van kleine Papoea's. Versjes en prentjes.
255872: (ZILVERDISTEL). SUSTER BERTKEN - Een boecxken gemaket van suster bertken die lvii jaren besloten heeft gheseten tot Utrecht in dye buerkercke.
260260: (ZILVERDISTEL). SUSTER BERTKEN - Een boecxken gemaket van suster bertken die lvii jaren besloten heeft gheseten tot Utrecht in dye buerkercke.
30137: (BORDEWIJK (INL.), F.). BERTRAND, ALOYSIUS - Gaspard de la nuit. Fantaisies par Aloysius Bertrand. (Inleiding van F. Bordewijk. Met 51 originele litho's van Metten Koornstra).
272445: BERTRAND, ALOYSIUS - Gaspard de la nuit.
205968: BESANT, WALTER, & JAMES RICE - Ready-money Mortiboy. A Matter-of-Fact Story.
253321: (KRIMPEN, JAN VAN). BESNARD, ALBERT - Herinnering aan Jan van Krimpen.
261384: BESNARD, ALBERT - De bloei en enkele andere gedichten.
273597: BESTEN, AD DEN - Loflied voor tegenstem.
274523: BESTEN, AD DEN - Dubbel leven. Sonnetten.
202830: BEURDELEY, CECILE - L'Amour Bleu. Translated from the French by Michael Taylor
269046: BEURSKENS, ROELANT - Bij voorkeur op een stenen trapje.
9135: (SOLIDARITEIT). (EXIL). BEVERSLUIS, MARTIEN - Wilde loten. Bloemlezing uit geschrapt werk van K. Capek, Ilja Ehrenburg, prof. Alb. Einstein, Emil Ginkel, Maxim Gorki, A. Habaru, Bruno Jasienski, I.H. Leopold, A. Rosenfeld, Upton Sinclair, Kurt Tucholsky, I.J. Vondel, Micuel Zamacois, geknipt door Martien Beversluis.
9122: BEVERSLUIS, MARTIEN - De Cracht van 't Landt bestaedt.
273182: BEVERSLUIS, MARTIEN - De hamer Gods. Een treurspel in verzen over Savonarola. (Met opdracht en handgeschreven brief).
20037: (ALI COHEN, L.). BEVERSLUIS, MARTIEN - Zwerversweelde.
273415: BEVERSLUIS, MARTIEN - De dolende soldaat. Een radio-treurspel in 3 bedrijven.
271578: BEVRIJDING - De bevrijding. Maandblad gewijd aan de vernieuwing van het socialisme. (37 nummers in één band uit de jaargangen 9-12).
255183: FAZYL BEY (= EDMOND FAZY) - Le livre des beaux, traduit du Turc par un pacha à trois queues, illustré par Cyrille Bartolini.
259855: (LETTERGIETERIJ AMSTERDAM). BEYEN, J.W. - L'influence de l'esprit latin sur un pays nordique. Discours prononcé le 17 avril 1953 à Paris à l'occasion du cinquantième anniversaire de la Chambre de Commerce Néerlandaise en France.
259722: (AVIATION). (WRIGHT BROTHERS). BIA, GEO. - Les frères Wright et leur oeuvre. Rapport présenté à la Section Aeronautique de la Société Belge des Ingénieurs et Industriels. Illustré par Fox.
273475: BIBEB - Otto Treumann, grafisch ontwerper.
254965: BIBELOT, THE - The Bibelot: A Reprint of Poetry and Prose for Book Lovers, chosen in part from scarce editions and sources not generally known. Vol. I & II.
264573: (SIMONS, CARLA). BIBESCO, PRINCESSE - De groene papegaai. (Le perroquet vert). Uit het Fransch vertaald door Carla Simons.
253039: BIBLE (SYRIAC) - Pentateuchus Syriace. Post Samuelem Lee, recognovit emendavit edidit Guilelmus Emery Barnes. Adiuvantibus Carolo W. Mitchell, Iohanne Pinkerton.
269613: (TEIGE, KAREL). BIEBL, KONSTANTIN - Nebe, peklo, ráj.
260398: BIERCE, AMBROSE - Het voorval op de Owl Creek brug. Een fantastisch verhaal van - ingeleid en uit het Amerikaans vertaald door Jan Spierdijk met houtgravures van Arnold Pijpers.
260966: BIERENS DE HAAN, P. - Hoofdlijnen eener psychologie met metafysischen grondslag.
267380: BIESHEUVEL, J.M.A. - (Fragment uit 'Angst').
274352: BIESHEUVEL, J.M.A. - Handgeschreven lijst van boektitels van Vladimir Nabokov.
254286: BIESHEUVEL, J.M.A. - In de bovenkooi. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
11721: BIESHEUVEL, J.M.A. - Avonturen van Joachim Müller. (Met tekeningen door Mart Kempers).
270238: BIESHEUVEL, J.M.A. - Zwanezang.
274010: BIESHEUVEL, J.M.A. - Een sterfgeval. "Comme à Pétrarque apparaissait Laura!".
260751: BIESHEUVEL, J.M.A. - Handgeschreven felicitatiekaart aan 'Beste Marijke en Pablo [van Dijk]'.
272736: BIESHEUVEL, J.M.A. - Nachtelijk gesprek.
265544: BIESHEUVEL, J.M.A. - Zeeverhalen.
273622: BIESHEUVEL, J.M.A. - 'Maarten & Eva Biesheuvel Gütlich wensen u een gelukkig 2012'. (Met een illustratie van J.M.A. Biesheuvel).
260125: BIESHEUVEL, J.M.A. ALS: D. BLIJN - Tussen mensen tussen dieren.
254643: BIESHEUVEL, J.M.A. - In de bovenkooi. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
10257: BIESHEUVEL, J.M.A. - Angst. (Met een originele houtgravure door Peter Lazarov).
272862: BIJBEL - De barmhartige samaritaan.
272454: BIJMOER, WIM - Onze Zomerkampen. Voor zon en vrijheid 1936.
258235: BIJSTERBOSCH, WILLEM - In opdracht. Een vertelling. (Met opdracht).
270085: BIJWAARD, PIETER, EN TON VAN DER LAAKEN - Ontmoeting no 20. (Met gesigneerde opdracht van de schrijver aan Joost Zwagerman).
260552: BIJWAARD, PIETER EN RENE HUIGEN - Onder een prop gorgelen. Gedichten. Pieter Bijwaard: Tekeningen.
1992: BILDERDIJK, WILLEM - Kort verhaal van eene aanmerkelijke luchtreis en nieuwe planeetontdekking. Uit het Russisch vertaald door W. Bilderdijk. (Met een toelichting van Prof.dr. W.A.P. Smit). (Met 46 tekeningen van William D. Kuik).
268060: BILL, MAX, EN JAN TSCHICHOLD - Het dispuut tussen Max Bill en Jan Tschichold. (Vertaald en bezorgd door Steven de Joode. Met een voorwoord door Wim Crouwel). (Overdruk).
262145: BILL, MAX, EN JAN TSCHICHOLD - Het dispuut tussen Max Bill en Jan Tschichold. (Vertaald, bezorgd en met een verantwoording door Steven de Joode. Met een voorwoord door Wim Crouwel).
270094: BINDERVOET, ERIK, EN ROBBERT-JAN HENKES - Help! The Beatles in het Nederlands. (Met gesigneerde opdracht van Aleid Truijens aan Joost Zwagerman).
273488: BINDING - Empty bookbinder's box titled Venus and Adonis.
261396: BINET-VALMER, J.A.G. - Lettre autographe (L.A.S.) à Marcel Batilliat, datée 21 mai 1926, signée 'Binet-Valmer.
205468: BINET-VALMER, J.A.G. - Lettre autographe (L.A.S.) à Joachim Gasquet, pas datée, signée 'Binet-Valmer.
261163: BINNENDIJK, D.A.M., & ENNY - Handgeschreven ansichtkaart aan 'Hr. & Mw. Binnendijk'.
261038: BINNENDIJK, D.A.M., & C.F. ROELOFSZ - 'In bed. Een koorts van eenenveertig graden (...)'.
261041: BINNENDIJK, D.A.M., & BOUTENS, P.C. - 'Rondeel voor een zangstem en piano van W. Rettich op. 44, no. 4'.
257617: BINNENDIJK, D.A.M. - Randschrift. Verzamelde critische beschouwingen.
257621: BINNENDIJK, D.A.M., & S. DRESDEN - Critiek op de tweesprong. Vertoog in brieven.
257533: (SCHUITEMA, PAUL). BINNENDIJK E.A., D.A.M. - Balans. Algemeen jaarboek der Nederlandsche kunsten 1930-31. (Onder redactie van D.A.M. Binnendijk, Menno ter Braak, C.J. Kelk, Lou Lichtveld en Henrik Scholte).
261168: BINNENDIJK, D.A.M. - 'Appel in de pers'.
257616: BINNENDIJK, D.A.M. - Zin en tegenzin.
257605: BINNENDIJK, D.A.M. (BOUTENS, P.C.) - Een protest tegen den tijd. Inleiding tot de poëzie van P.C. Boutens.
257606: BINNENDIJK, D.A.M. - Het andere land. (Met handgeschreven opdracht aan zijn echtgenote).
257610: BINNENDIJK, D.A.M. (BOUTENS, P.C.) - Een protest tegen den tijd. Inleiding tot de poëzie van P.C. Boutens.
257611: BINNENDIJK, D.A.M. - Mijn en dijn. Gedichten.
257595: BINNENDIJK, D.A.M. - Onvoltooid verleden. Gedichten. (Met handgeschreven opdracht aan zijn echtgenote).
1249: (MARSMAN, H.). BINNENDIJK, D.A.M. (INL.) - In memoriam H. Marsman. Overleden 17 juli 1940.
261078: BINNENDIJK, D.A.M. - 'Aan Annie Paap'.
261079: BINNENDIJK, D.A.M. - Handgeschreven brief aan 'Mijn lieve Toetie [= Enny Binnendijk-Paauw]'.
261080: BINNENDIJK, D.A.M. - Forma Formans.
260941: BINNENDIJK, D.A.M. - 'Novembermiddag'.
257604: BINNENDIJK, D.A.M. - Oog in oog. Kwatrijnen. (Met opdracht aan zijn vrouw).
263529: BIRON, LIONEL - Mike - Tadzio of the Nineties. Photos by Biron.
272495: HOSTETTER'S STOMACH BITTERS - Hostetter's Illustrated United States Almanac, 1875. For Merchants, Mechanics, Miners, Farmers, Planters, and General Family Use.
267859: BIZOT, PIERRE - Medalische historie der republyk van Holland.
271277: (SNOECK, JAN). BLAKE, DAVID - 22 Poems. Branches of a Coral Mind.
271298: (SNOECK, JAN). BLAKE, DAVID - 21 Poems. Cleared by Customs.
263493: BLAMAN, ANNA - Twee handgeschreven brieven aan 'Beste Nico [Wijnen]'.
258438: BLAMAN, ANNA - Op leven en dood. (Met opdracht aan Ellen Warmond).
270998: BLAMAN, ANNA - Spreken in het openbaar. (En:) Madame Thérèse.
271876: BLAMAN, ANNA - Vrouw en vriend. Roman. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht aan Paul Citroen).
271877: BLAMAN, ANNA - Overdag en andere verhalen. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht).
205317: BLASCO IBANEZ, VICENTE - Collection of Press Photos (1920s).
270306: (NOVALIS). BLEI, FRANZ - Novalis. Mit einem Lichtdruck, einem Faksimile und acht Vollbildern in Tonätzung. (Serie Die Literatur herausgegeben von Georg Brandes Nr. 6).
260881: BLIJSTRA, R., ALS: R. VAN HARLINGEN - Bij nadere kennismaking. Novelle.
260882: BLIJSTRA, R., ALS: R. VAN HARLINGEN - Bij nadere kennismaking. Novelle.
260883: BLIJSTRA, R., ALS: R. VAN HARLINGEN - Bij nadere kennismaking. Novelle.
271444: BLIJSTRA, R., ALS: R. VAN HARLINGEN - Haaien voor Nabatoe. Novelle.
267385: BLOEM, J.C. - Sonnet.
257582: BLOEM, J.C. - Avond.
272754: BLOEM, J.C. - Enkele gedichten.
31815: BLOEM, J.C. - Vier handgeschreven brieven aan 'Amice' en een ongepubliceerd gedicht.
810: BLOEM, J.C. - De nederlaag.
271875: BLOKKER, JAN - Bij dag en ontij. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht van de schrijver).
272188: BLOKLAND, HERBER - De verzamelaar en zijn vrienden. Ter herinnering aan Ir. H.G.J. Schelling. (Met drie ingeplakte exlibrissen en drie kopergravures).
272145: (JIRINCOVÁ, LUDMILA). BLOKLAND, HERBER - Ludmila Jirincová. Tsjechisch kunstenares. (Met twee etsen van Ludmila Jirincová)
272164: (JIRINCOVÁ, LUDMILA). BLOKLAND, HERBER - Vzpominka na Ludmila Jirincová. (Met drie gesigneerde etsen van Ludmila Jirincová).
272173: BLOKLAND (SAMENST.), HERBER - Leefregels van een 60-jarige. (Met een houtsnede van Corrie Floor).
21703: BLOM, ONNO - Canard. (Met een originele linoleumsnede van Peter Yvon de Vries).
5890: BLOT, JEAN - Vue du train.
263577: BLOY, LÉON - La femme pauvre. Épisode contemporain.
202069: BLOY, LÉON - Le Mendiant Ingrat. Journal de l'Auteur, 1892-1895.
264975: BLÜHER, HANS - Werke und Tage. Erster Band. (All published).
260132: BLÜHER, HANS - Die Intellektuellen und die Geistigen.
267726: BLÜHER, HANS - Führer und Volk in der Jugendbewegung.
260131: BLÜHER, HANS - Ulrich von Wilamowitz und der deutsche Geist 1871/1915.
253737: BLÜHER, HANS - In medias res. Grundbemerkungen zum Menschen.
269029: (UYL (VERTALING), BOB DEN). STEKEL, WILHELM - Sexuele zelf-belevenissen. Een psychiatrische verhandeling over de oorzaken en gevolgen van zelfbevrediging bij mannen en vrouwen. Met een voorwoord van Dr. Emil A. Gutheil. Met een introductie van Dr. Fredric Wertham.
264702: (HEINE, HEINRICH). BOBBE (VERT.), DIMITRI ALEXANDER - Enkele gedichten vertaald uit Das Buch der Lieder.
265485: BOCCACCIO, GIOVANNI - ALFRED LE PETIT - Douze contes de Messire Jean Boccace, Seigneur Florentin. Avec les illustrations en couleurs d'Alfred Le Petit.
263140: (KUZMIN, MICHAIL). BOCCACCIO, GIOVANNI - Bokkachcho Fiametta.
271313: (THEATERPROGRAMM). KÜNSTLERSPIELE BOCCACCIO - Officielles Tages-Programm der Künstlerspiele "Boccaccio" Schildergasse 99-101 (Köln).
268312: BODENHEIM, NELLY - Fransche liedjes. Silhouetten van Nelly Bodenheim. Eerste deel (15de-18de eeuw).
267648: BOEKBAND - Betonkalender voor 1931. (19e jaargang.)
266070: BOEKENCLUB - Europaclub. Voor boeken en grammofoonplaten NV.
272488: KANARIE-BOEKJES - 21 deeltjes van de Kanarie-reeks en de serie Geel Succes-boekje. (Zie foto voor de titels).
251498: BOEKRAAD, LEO - Branding. (Illustratie en typografie van Lotte Ruting)
257955: BOEKVINK - De boekvink. Litteratuur in miniatuur. (Reclame-uitgave).
252463: BOELENS, JAN - Bomber boy.
274069: BOELGAKOV, M. - Verzamelde werken. (3 delen).
18749: BOENDALE, JAN VAN - Hoe dichters dichten sullen.
272120: (RIMBAUD, ARTHUR). BOER, JULIUS DE - In memoriam Arthur Rimbaud. Een krans van stanza's. (Met twee houtgravures van Nico Bulder).
272566: BOER, JAN - Nunerkes. (Schulpkes dei zingen). (Met tien tekeningen van Jan Altink en een voorwoord van Jan Fabricius).
272891: (NIEUWJAARSWENS). BOER, DAATJE DE - Porsters Nieuwjaarswensch, opgedragen aan hare Geachte Begunstigers. 1 Januarij 1881.
265775: BOER, MERIJN DE - Meneer Wiener.
265991: BOER, HERMAN PIETER DE - Info. Het maandblad voor de ontheemde stadsmens en zijn vrienden in de stad.
266627: BOER, KEES DE (VOORW.), REICH, WILHELM, REICHE, REIMUT, E.A. - Seks map.
273515: BOER, H. DE - Het naakt in de moderne Hollandsche kunst. Met eene algemeene beschouwing van H. de Boer en een inleidend woord van Prof. Dr. W. Martin.
255948: BOER, JO - Originele zwart-witfoto. 21,0 x 17,2 cm.
271010: BOERDERIJ - Wenken voor het bouwen en inrichten van boerderijen.
273581: BOERENOORLOG - Schietspel. Mik op Dum Dum.
272225: (MOESMAN, J.H.). BOERSMA, J.M. - 'Het Grafisch Gezelschap De Luis heeft de eer U uit te nodigen tot een bezoek aan de tentoonstelling van schilderijen van J.H. Moesman (...)'.
266010: BOESMAN, J. - Vliegbrieven-catalogus.
11919: BOGAARDS, CARLA - Walk on water. (Met een origineel druksel van Martien Frijns op het omslag).
272157: BOGAART, NICO C.R. - De buikspreker. (Met een gesigneerde ets van Jan Mensinga).
272178: BOGAART, NICO C.R. - De cellist. (Met een gesigneerde ets van Jan Mensinga).
273271: BOGAERT, ABRAHAM - De Roomsche Monarchy, vertoont in de Muntbeelden der Westersche en Oostersche Keizeren; beginnende van Cesar, en eindigende met Leopoldus, den tegenwoordigen Keizer. Alle naer de vermaarde Muntpenningen van haare Zweedsche Majesteit Christina, te Rome getekent, en in 't koper gesneden. Waar in alles wat bij de Romeinen, Grieken, Duitschen en andere volkeren is voorgevallen, naukeurig in dicht en ondicht ontvouwen word.
253294: BOGAERTS, THEO - De man, die het licht stal. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
260570: (CARRINGTON) - AN ENGLISH BOHEMIAN - The Book of Exposition. (Kitab al-Izah fi'Ilm al-Nikah b-it-Tanam w-al-Kamal). Literally Translated from the Arabic by an English Bohemian with Translator's Foreword, Numerous Important Notes illustrating the Text, and several interesting appendices.
273686: BOHN, NELLY - Collectie van literaire werken.
273777: BOK, HENRI - Little Saxology. Illustrated by Catryn.
268063: BOKHOVE, NIELS - De drempelschroom verdrijven. Literaire activiteiten in de jaren 1932-1973 bij boekhandel Broese onder Chris Leeflang.
271933: BOLHUIS, E.G. VAN - De Gabbertaal. Woordenlijst van het Bargoens.
15478: BÖLL, HEINRICH - Fünf Erzählungen. (Met 14 originele litho's van Kurt Löb).
269364: BOLS - The Pink Lady and others...
11910: (ULSEN, HENK VAN). BOMANS, GODFRIED - Sprookjes. Ingeleid en geïllustreerd door H.L. Prenen.
255888: BOMANS E.A., GODFRIED - De Dijk. Nederlandsch blad voor Katholieke studenten.
263157: BOMANS, GODFRIED - Brief aan Opland.
274240: (COINS). BOMPOIS, H.F. - Monnaies de Koinon Makedonon.
267842: (INCUNABLE). PSEUDO-BONAVENTURA - Meditationes vitae Christi, (or in full:) Meditationes devotissime totius vite domini nostri Jesu Christi.
273273: BONGS, ROLF - Urteil über einen gemeinen Soldaten. Erzählungen. (und:) Züricher Gedicht.
252818: BONNETAIN, PAUL - Autograph Letter Signed to an unknown correspondent in Britain.
271917: BONS, JAN - Twee nieuwjaarswensen. (Eigen uitgaven, een met opdracht).
265643: BONTEBAL, ADRIAAN - Charmante jongen. Sportief tiep. Miniaturen. (Geïllustreerd door Marnix Rueb en met een voorwoord door Bart Chabot).
13304: BONTRIDDER, ALBERT - Dood hout. Inleiding L.P. Boon. Tekeningen en boekverzorging van CORNEILLE.
263079: BOOG, MARK - Seizoenen. (Met vier seizoensfoto's door René Bakker).
264747: MINIATURE BOOK - Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Matthieu. D'après la version revue par J.F. Ostervald.
269643: RAG BOOK - Little Learner's ABC. New Little A.B.C. Series. Printed on Linen.
274423: STRATFORD BOOK - Johnnie Meyers Printer. The Stratford Book Nr. 1.
269663: RAG BOOK - Little ABC Book. Printed on Linen.
273490: MINIATURE BOOK - Pensées Chinoises editées par André Kundig, Maître-Imprimeur à Genève.
211022: WORLD BOOKS (THE REPRINT SOCIETY LTD) - Multicolor Publisher's Advertisements.
252642: (D.A.V.I.D.). BOOLEN, J.J., & J.C. VAN DER DOES - Five Years of Occupation. The Resistance of the Dutch Against Hitler-Terrorism and Nazi-Robbery.
271189: BOOM, HARM - De najaarsmarkten van Rolde en Zuidlaren in 1871.
254142: BOOMSMA, HANS, & J.B. MANGÉ - Indië-bootreis herinneringen 1920-1940.
266515: BOON, LOUIS PAUL - Vergeten straat.
29631: BOON, LOUIS PAUL - De Voorstad groeit.
29729: BOON, LOUIS PAUL - Reportages.
29625: BOON, LOUIS PAUL - De Voorstad groeit.
262524: BOOT, MARTIN - Graniet op gele voeten. Moments musicaux en songs in verzen.
273751: BORCHARDT, RUDOLF / ALFRED HEYMEL - Nachlass Heymel. Bücher und Graphik. Mit Vorwort von Rudolf Borchardt. Paul Graupe Antiquariat, Auktion VI.
255754: BORDEWIJK, F. - Rood paleis. Ondergang van een eeuw.
8093: BORDEWIJK, F. - De Joodse cel. (Geïllustreerd door Karin Bouthoorn).
19347: BORDEWIJK, F. - De publieke fotolach.
5821: BORDEWIJK, F. - Huissens. Een climacterium. (Geïllustreerd door Kurt Löb).
14119: BORDEWIJK, F. - Nachtelijk paardengetrappel.
14117: BORDEWIJK, F. - Lente. Zeven verhalen. (Met opdracht van de schrijver aan zijn dochter en schoonzoon).
272250: BORG, BODIL - De wijze dwazen. (Gesigneerd met opdracht van de schrijver).
271838: BORGART, BEN - Blauwe nachten. (Gesigneerd met mooie handgeschreven opdracht aan C.A. Groenendijk).
255207: BOS (SST. EN INL.), JAN - 't Is vreugd in Folio. Liederen in 't vroede, in 't zotte en in 't amoureuze bij de afronding van de Short-Title Catalogue, Netherlands. Met een inleiding door Jan Bos. (Met drie ingeplakte foto's).
270741: BOSCH, LODEWIJK - Nederlandsche Prentkunst sedert 1900. Etsen en gravures verzameld en ingeleid door Lodewijk Bosch. Met een voorwoord door Jhr. H. Teding van Berkhout.
270043: (ZWAGERMAN, JOOST). BOSKMA, PIETER - Een foto van God. (Met gesigneerde opdracht van de schrijver aan Joost Zwagerman).
260326: (BUDDINGH', C.). BOSMAN, ANTHONY - Refrein. Verzen van Anthony Bosman. (Luxe-exemplaar met opdracht).
271430: BOSMAN, ANTHONY - Witte zwanen zwarte zwanen. Novelle van Anthony Bosman. Met tekeningen van Joop Löbler.
274263: BOSTOEN, KAREL - De eerste Klikspaan.
250724: BOTERMAN, J.P. (INL.) - Zilvertype, corps 15. Briefwisseling tussen J.F. van Royen en S.H. de Roos over het ontwerp van de Zilvertype, 1914-16.
272416: BOTMAN, HARM - Duinen. Gomdrukken van de Amsterdamse Waterleidingduinen.
259042: (DRANKMISBRUIK). BÖTTCHER, J.H. - Het groote huiskruis of de sterke drank. Een boekje voor jong en oud, voor rijk en arm.
252223: BOTTOME, PHYLLIS - Autograph Letter Signed. About the pronunciation of her name.
273061: BOUCHAUT, DIONE - Kiemroos.
256951: BOUCHER, FRANÇOIS - Deux époques et leurs styles. Exposition 1814 à 1848 au Louvre.
256598: BOUDEWIJN - Vraag.
265304: BOUDIER-BAKKER, INA - 4 nummers van het tijdschrift Het Leven met daarin afleveringen van het feuilleton 'Aan den overkant'.
273370: BOUDIER-BAKKER, INA - Het beloofde land.
274151: BOULANGER, EMILE - Handboek voor Gehuwden. Populaire verhandeling over de geslachtsorganen van den Man en van de Vrouw. Hun in- en uitwendige bouw en verrichtingen aanschouwelijk voorgesteld door beweegbare, gekleurde platen. Benevens: De zwangerschap, de ontwikkeling en geboorte van het Kind, eveneens met beweegbare, gekleurde platen voorgesteld en met74 ïllustraties tusschen den tekst.
271938: (DOSTOJEWSKI, F.M.). BOULOGNE, PIETER - Het temmen van de Scyth. De vroege Nederlandse receptie van F.M. Dostoevskij. Proefschrift.
254187: (CO-OP 2). BOUQUIN, ÉDOUARD (= EDUARD ELIAS) - Ik dacht zoo.... (plus Hendrik Hagenaars Hoek).
250992: BOURBON, LOUIS DE - Nocturne. Proza en poëzie uit den tijd der onvrijheid en herleving. (Met opdracht van de schrijver).
272517: BOURDELLE, ANTOINE - Trente journées du grand travail. Anatole France. Suivi de notes sur Antoine Bourdelle par Claude Aveline.
251621: BOURDELLE, ANTOINE - Trente journées du grand travail. Anatole France. Suivi de notes sur Antoine Bourdelle par Claude Aveline.
205335: BOURDET, EDOUARD - Signature on a card, dated (in another hand) 'New York, December 16 1926'
267677: BOURGES, ELÉMIR - Le Crépuscule des Dieux. (With 26 original etchings by Richard Ranft).
272551: BOUTENS, P.C. - Bezonnen verzen.
25585: (KRIMPEN, J. VAN). BOUTENS, P.C. (VERT.). SOFOKLES - Koning Oidipoes. De Grieksche tekst werd herzien en in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens.
25227: BOUTENS, P.C. - Exercitationes Criticae in Scholia ad Aristophanis Acharnenses.
17584: BOUTENS, P.C. - Exercitationes Criticae in Scholia ad Aristophanis Acharnenses.
11222: BOUTENS, P.C. - Honderd Hollandsche kwatrijnen.
272555: BOUTENS, P.C. - Beatrijs. (Met vijf originele houtsneden van Joan Collette).
261174: BOUTENS, P.C. ALS: ANDRIES DE HOGHE - Strofen en andere verzen uit de nalatenschap van Andries de Hoghe. Uitgegeven en ingeleid door P.C. Boutens.
259534: BOUTENS, P.C. (ED.). LABÉ, LOUIZE - Oeuvres completes de Louïze Labé Lionnoize publiées par P.C. Boutens. Avec une introduction par J.J. Salverda de Grave. Portrait gravé sur bois par J. Franken Pzn.
252204: BOUTENS, P.C. - Morgengedachten op den vijftigsten geboortedag van Wilhelmina van Oranje-Nassau, Koningin der Nederlanden. (Met opdracht aan Cornelis van Duyvenbode).
21172: BOUTENS, P.C. - Praeludiën.
25478: BOUTENS, P.C. - Oudere verzen.
254999: BOUTENS (VERT.), P.C. - Het XIde boek van Homeros' Odyssee.
273733: BOUTENS, P.C. - Verzamelde werken. (1/120 van de luxe-editie in perkament).
175: BOUTENS, P.C. - Middelburg's overgang in 1574. Reien van P.C. Boutens. Muziek van F.E.A. Koeberg. Regie en toneelbouw van Frits Lensvelt. Costumes naar keuze van Nell Bronger.
273168: BOUTENS, P.C. - Oud-Perzische kwatrijnen. (Met een (portret-)houtsnede van J. Franken Pzn.).
274570: BOUTENS, P.C. - De muziek voor Boutens' Beatrys voor spreekstem en piano. (Score by Alex. Voormolen, with an illustration by Jan Toorop).
259634: BOUTENS, P.C. - Platoons Phaidros.
272562: (SZIRMAI, J.A.). BOUTENS, P.C. - Gedichten van P.C. Boutens gekozen uit zijn lyrische werk van 1894-1929.
9674: BOUTENS, P.C. ALS: ANDRIES DE HOGHE - Strofen uit de nalatenschap van Andries de Hoghe. Naar het handschrift uitgegeven door P.C. Boutens.
274086: BOUTENS, P.C. - Beatrijs. Met een teekening van Rie Cramer.
272556: BOUTENS, P.C. - Carmina.
274315: (KRIMPEN, J. VAN). BOUTENS, P.C. (VERT.). SOFOKLES - Sofokleous Oidipous Tyrannos. Koning Oidipoes. De Grieksche tekst werd herzien en in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens. (Proefblad).
268279: BOUTENS, P.C. (VERTALING). AISCHYLOS - Prometheus geboeid. Uit het Grieksch van Aischylos in Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens.
261108: BOUTENS, P.C. ALS: ANDRIES DE HOGHE - Strofen uit de nalatenschap van Andries de Hoghe. Naar het handschrift uitgegeven door P.C. Boutens.
2750: BOUTENS, P.C. - Kerstlied.
270641: BOUTENS, P.C. - Uit gewijde stilte. Vrede-Sterrenhemel-Nachtstilte. Drie gezangen voor vrouwenkoor. Gedichten van P.C. Boutens getoonzet door Henri Zagwijn.
272549: BOUTENS, P.C. - Gedichten van P.C. Boutens gekozen uit zijn lyrische werk van 1894-1929 (door J.W.F. Werumeus Buning die ook het voorwoord schreef).
272558: BOUTENS, P.C. - Vergeten liedjes. (Uitgave in eigen beheer in slechts 60 exemplaren).
19693: BOUTENS, P.C. - In den keerkring. Zeven gedichten.
25566: BOUTENS, P.C. ALS: ANDRIES DE HOGHE - Strofen uit de nalatenschap van Andries de Hoghe. Naar het handschrift uitgegeven door P.C. Boutens.
253529: BOUTENS, P.C. ALS: ANDRIES DE HOGHE - Strofen en andere verzen uit de nalatenschap van Andries de Hoghe. Uitgegeven en ingeleid door P.C. Boutens.
251482: BOUTENS, P.C. - Middelburg's overgang in 1574. Reizangen van P.C. Boutens. Prenten van Frits Lensvelt. (1/50 van de gesigneerde luxe-exemplaren).
24789: BOUTENS, P.C. - Oud-Perzische kwatrijnen. (Met een houtsnede (een portret van Boutens) van J. Franken Pzn.).
25647: BOUTENS, P.C. - Werken van Bernard Zweers.
269311: BOUWERS, LENZE L. - Verzameld bewaren. Rondelen.
268203: BOWEN, MARJORIE - Een heldenkoning. Voor Nederland bewerkt door W.J.A. Roldanus jr.
268204: BOWEN, MARJORIE - Het brandglas. Uit het Engelsch.
274139: BOWERS, FREDSON - Principles of Bibliographical Description. Introduction by G. Thomas Tanselle.
261172: BRAAK-FABER, ANT TER - Handgeschreven briefkaart aan 'Lieve Dick en Enny [Binnendijk]'.
18612: BRAAK, MENNO TER - Hampton Court.
18678: BRAAK, MENNO TER - Reinaert op reis. Essays. (Met handgeschreven opdracht van Fred Batten aan G.H. 's-Gravesande).
271850: BRAAK, MENNO TER - Mephistophelisch. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht van de auteur).
261166: BRAAK, MENNO TER - Gedrukt bericht van adreswijziging aan 'D.A.M. Binnendijk Esq.'
261167: BRAAK-FABER, ANT TER - Drie handgeschreven ansichtkaarten aan 'Lieve Enny & Dirk [Binnendijk]' en 'Geliefden'.
272399: BRAAK - Braak 1-7. COMPLEET. (Maandelijks cahier voor proza, poëzie en critiek. Onder redactie van Remco Campert en Rudy Kousbroek (vanaf aflevering 3 ook Lucebert en Bert Schierbeek)).
253540: (SLAUERHOFF, J.). BRAAK (INL.), MENNO TER - In memoriam J. Slauerhoff. Overleden 5 October 1936.
250970: (BRAAK, MENNO TER). BRAAK, J.W.G. TER - Klinisch-anatomisch onderzoek over neurologische ademhalingsstoornissen.
257567: BRAAK, MENNO TER - Het tweede gezicht. (Verzamelde essays).
264503: (SLAUERHOFF, J.). BRAAK (INL.), MENNO TER - In memoriam J. Slauerhoff. Overleden 5 October 1936.
264378: BRAAK, MENNO TER - Douwes Dekker en Multatuli. (1/30 luxe-exemplaren).
264377: BRAAK, MENNO TER - Man tegen man. (Luxe-exemplaar).
259459: BRAAT, L.P.J. - Vuur en as. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
261016: BRAAT, L.P.J. - Getypte brief aan 'Beste Dick [Binnendijk]'.
258397: BRABANDER E.A., GERARD DEN - Drie op één perron. Verzen van Gerard den Brabander, Jac. van Hattum, Ed. Hoornik. Deel II.
19717: BRABANDER, GERARD DEN - Curve. Een keuze uit de poëzie van Gerard den Brabander. (Luxe-exemplaar).
15522: BRABANDER, GERARD DEN - Materie-man. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
272382: BRABANDER, GERARD DEN - Recapitulatie. Verzen. (Gesigneerd met handgeschreven opdrachtvers van de auteur).
29540: BRABANDER, GERARD DEN - Adam en Eva. Samenzang in doorslag van typoscript.
255604: BRABANDER, GERARD DEN - Curve. Een keuze uit de poëzie van -. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
272695: (WERKMAN, H.N.). BRABANDER E.A., GERARD DEN - 't Spuigat [1]. [Onder redactie en met bijdragen van Gerard den Brabander, Harold de Clauer (pseudoniem van Harm Brander) en M.L. Yzebrands (pseudoniem van Michiel Lebertus Huizinga)].
270885: (ART NOUVEAU). BRACHES, ERNST - Nieuwe Kunst en het boek. Een studie in Art Nouveau. Heruitgegeven met supplementen en ca. driehonderd afbeeldingen in kleur.
22805: BRACHES, ERNST - Kentering.
274583: BRACKEN VLOEDT, JAN VAN DEN (= JOHANNES WEILAND) - Gevlekte sater.
252649: BRACKEN VLOEDT, JAN VAN DEN (= JOHANNES WEILAND) - Gevlekte sater.
272973: (COINS). BRACTEATES - Archiv für Bracteatenkunde. Herausgegeben von Rudolf von Höfken. I. Band, Heft 2 (1885).
270865: BRAKEL SR., S.M. - De vrije overtuiging. Uitgesproken in het tijdschrift De Dageraad voor het Nederlandsche volk.
255735: BRANDER, HARRY - Wat is er warmer dan haar schoot?
272838: (STOOP). (LUITINGH, G.A.). ANNA BRANDT - (Gedenkboek ter herinnering aan de 25 jaren waarin Anna Brandt in dienst was bij de familie Stoop-van Deventer, Huize de Rijp, te Bloemendaal, op 10 maart 1932).
20045: (ALI COHEN, L.). BRANDT, WILLEM - Hart van jade. Chinese lyriek.
263510: (MORRIËN, ADRIAAN). BRANDT, WILLEM - Fetisj en feniks. Gedichten. (Met opdracht en brief van Brandt aan Adriaan Morriën).
256475: BRANDWEER - Verordening op de brandweer en reglementen voor het personeel der brandweer (omslagtitel). Verordening op de brandweer te Rotterdam, vastgesteld 28 Julij en 13 Augustus, afgekondigd 7 November 1857, aangevuld 8 april 1858, afgekondigd 28 daaraanvolgende.
269181: (NIGHT OF THE LONG KNIVES). BRANTING, GEORG (PREFACE) - Witboek over de Duitse Bartholomeusnacht. De Rijksdagbrand opgelost!
20134: BRASSINGA, ANNEKE - Drie jeugdgedichten. (Met een illustratie door Dick Snijders).
20125: BRASSINGA, ANNEKE - Two poems.
20130: BRASSINGA, ANNEKE - Brief uit Bolungarvík 1.
271469: BRASSINGA, ANNEKE - Voordeel. (Gedrukt in slechts 20 exemplaren).
20115: BRASSINGA, ANNEKE - Brassinga's debuut. (Met een originele ets van Liesbeth van de Meulen).
268050: (BOEKBAND, ROOS, S.H. DE). BRAUN, LILY - De vrouwenkwestie. Haar historische ontwikkeling en haar economische kant. Uit het Duitsch vertaald door J.F. Ankersmit. Met voorrede van F. van der Goes.
263195: BREDA, AART VAN - Van een clerc die begheerde Maria te sien.
274622: BREDÉE, J.M. - Twee catalogi van uitgeversmaatschappij J.M. Bredée in Rotterdam.
274280: BREDERO, G.A. - Liefde en lied. Bevattende zoo Liederen als Klinkdichten. Uitgezocht en ingeleid door Dr. J.B. Schepers.
2003: BREDERO, G.A. - Spaanschen Brabander Jerolimo. (Met illustraties van Lex Metz).
265109: (CHINA). BREDON, JULIET - Chinese New Year Festivals. A Picturesque Monograph of the Rites, Ceremonies and Observances in relation thereto. Six Illustrations in Colour-photogravure from Selected Chinese Paintings. (With original silk binding - restored).
270697: BREE, JOHANNES VAN - Haarlemmer Spoorweg Wals voor de Piano Forte gecomponeerd.
273659: BREEMER, JOPIE - Ouwejaarsavond.
253226: BREEN, LEO VAN - Het kwartet. Verzen.
258221: BREEN, LEO VAN - Het kwartet. Verzen. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
250941: BREEN, LEO VAN - Lyriese portretten.
251604: BREEN, LEO VAN - Lyriese portretten. Omslagtekening van Alb. Goethals. (Met opdracht aan Hans Klomp).
256673: (WILDE, OSCAR). BREEN, LEO VAN - De ballade van Reading Gaol. Bewerking van Leo van Breen.
264617: BREEN, LEO VAN - Het kwartet. Verzen. (Met opdracht aan J.C. Bloem).
30963: BREEN, LEO VAN - Een reis per leunstoel.
30976: BREEN, LEO VAN - De Stroomlijn.
254598: BREEN, LEO VAN - Het gebit. De bedelares.
264841: BREMT, STEFAAN VAN DEN - Aquitaans getijdenboekje. Tekeningen Solange Abbiati.
271387: BRENDEL, ROBERT - Die grosse Hure. Die Silbergäule 57/58.
258019: BRETON, ERNEST - Pompeia. Suivie d'une notice sur Herculanum.
251681: (COUPERUS, LOUIS). BREUGELMANS, R. - Louis Couperus in den vreemde. Tweede herziene en aangevulde druk.
274233: BREUGELMANS, RONALD. ALS: RONALDUS PALUDANUS - Een moderne Servatius. Een exempel vrij naar Henric van Veldeken.
256396: BREUGELMANS (INLEIDING), R. - Dichtmatige regelen om drukkers proeven te corrigeeren. In het licht gegeven door J.E.D.W. en met eene uitleiding van R. Breugelmans.
273657: BREUGELMANS, RONALD EN LIZANNE - Poes poes. Voor Hester Verkruissen ter gelegenheid van 10 mei 2000.
273177: BREUGELMANS, R. - De Breukenpers 1975-1998. Een voorlopige bibliografie bij de vijftigste verjaardag van de drukker.
11921: BREUKERS, CHRÉTIEN - Verzameld werk.
271839: BREY, BART - Aurora minha. En 't al betalend met de harde valuta uit de kluis van onze dromen.
205979: O'BRIEN, EDNA - Signed note.
271969: BRIL, MARTIN - Verzameld werk. Gedichten. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht van de auteur).
272879: BRIL, MARTIN - Een man uit de verte. Over Bob Dylan. (Geïllustreerd door Peter Pontiac).
272355: BRITTEN, BENJAMIN, PETER PEARS, MARCEL MARCEAU AND MANY OTHERS - Autograph album compiled by Ines Helberg, 1948-1974.
272239: BROCKWAY, JAMES - Two in one.
271359: BRODY, MAX, & FERENC MARTOS - De meisjesmarkt. Operette in drie bedrijven van Brody en Martos. Muziek van Victor Jacobi. Uit het Engelsch door Marie van Westerhoven.
270059: BROKKEN, JAN - Voel maar. (Met gesigneerde opdracht van de schrijver aan Joost Zwagerman).
253470: BROM, EDUARD - Grootstad. Verzen.
257445: BROM, GERARD - Vondels geloof.

Next 1000 books from Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA)

5/9