Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA)
Daal en Bergselaan 78, 2565 AG Den Haag (BY APPOINTMENT ONLY) Tel:. +31 (0)70 346 60 20 Mob.: +31 (0)6 5329 7017            Email: fokas@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
256418: WESTENDORP, MAUD - Zes.
259910: (RAILWAY BRAKE TRIALS). WESTINGHOUSE - Brake Trials on Long Freight Trains.
262812: WEVERBERGH, JULIEN - Twee handgeschreven briefkaarten en een getypt briefje aan de redactie van De Gids.
262193: WEYERMAN, JACOB CAMPO - De doorzichtige heremiet, bespiedende door zyn verrerykende verrekyker, in het geheimste van zyn kluis, de verborgenste gebreken der menschen, dezelve op een geestige en aangenaame wyze ten toon stellende.
256605: WHATMAN, SUSANNAH - Her Housekeeping Book.
205181: WHEELER, LESTER - Phinney's Calendar or Western Almanac for the year of our Lord 1882 being until July 4th, the one hundred and sixth year of American Independence. 85th Year.
255178: WHITEING, RICHARD - Original Photo Inscribed.
266087: WIARDI BECKMAN, H.B. - Doel en wezen der S.D.A.P.
4074: WICHMAN, ERICH - Vloekzang. (Met een nawoord van Hans van Straten).
266542: WICHMAN, ERICH - Van de Utrechtsche Renaissance. Een nieuw palimpsest, studie over het vraagstuk van de tang en het varken, of het visioen in Abdera. (Met handgeschreven opdracht van de auteur).
270011: WIEG, ROGI - De kleine schepper. (Met bijdragen van Esther Wils, Abys Kovács, Menno Wigman, Noek Zwaan, Maria Barnas, Herman Keppy, Wim Brands, Ester Naomi Perquin, Joost Zwagerman en F. Starik).
17277: WIEG, ROGI - Drie korte verhalen. Met tekeningen van Jack Prince.
18568: WIELINGA, MENNO - Ontmoeting. (Met twee druksels in kleuren door Menno Wielinga).
265777: WIENER, L.H. - De Zoete Inval.
265771: WIENER, L.H. - Ippon.
265773: WIENER, L.H. - Een handreiking over tijd en ruimte heen.
265805: WIENER, L.H. - De originele verhalen. Grote collectie handschriften en typoscripten van Nederlands beste verhalenschrijver.
265779: WIENER, L.H. - L.H. Wiener neemt het op voor A.H.J. Dautzenberg.
269890: WIENER, L.H. - Oog in oog met Bordewijk. (Met een linosnede door Pita Snoeck). (Gesigneerd luxe-exemplaar).
265778: WIENER, L.H. - De Zoete Inval.
265764: WIENER, L.H. - Vaders en zonen.
265774: WIENER, L.H. - Een handreiking over tijd en ruimte heen.
265772: WIENER, L.H. - Ippon.
265762: WIENER, L.H. - Erfgoed.
264159: (ARCHIPENKO, ALEXANDER). (THEO VAN DER NAHMER). WIESE, ERICH - Alexander Archipenko. Mit einem Titelbild und 32 Abbildungen. (Junge Kunst Bd. 40.)
252211: WIGGIN, KATE DOUGLAS - Autograph letter signed to 'Dear Mrs. Morse', dated 'Feb. 10th [18]96'.
15476: WIJNBERG, NICOLAAS - (Programmaboekje voor Shakespeare's Een Midzomernachtsdroom).
16013: (ULSEN, HENK VAN). WIJNBERG, NICOLAAS - Dekors etc. (Met een inleiding door Anton Koolhaas).
267517: WIJNBERG E.A., NICOLAAS - Petit. Nummer 1 tot en met 6. Compleet.
259837: WIJNEN, NICO - Gedichten van gisteren en vandaag.
16297: WIJNEN, NICO - Lacqué. Gedichten en zangen van Nico Wijnen.
201695: (THORBECKE, J.R.). WIJNMALEN, T.C.L. - Johan Rudolph Thorbecke. Eene bibliographie.
270225: WILDE, OSCAR - De tuchthuisballade. (Vertaald door Eduard Verkade).
259201: WILDE, OSCAR - De kerker-ballade. In de Nederlandsche herdichting van Hendrik van der Wal.
268513: WILDE, OSCAR - Salomé. A tragedy in one act. Translated from the French of Oscar Wilde.
253019: WILDE, OSCAR - The Critic as Artist. A dialogue.
268116: WILDE, OSCAR - The Happy Prince and Other Tales. Wood engravings by Rudolph Ruzicka.
9032: WILDE, OSCAR - Ballade de la Geôle de Reading. Traduite par Henry D. Davray.
263395: WILDE, OSCAR - Poems.
261113: WILDE, OSCAR - Ballade de la Geôle de Reading. Traduite par Henry D. Davray.
30990: WILDE, OSCAR - Een Florentijnsch treurspel. (Translated into Dutch by P.C. Boutens).
268911: WILDE, OSCAR - Salomé. Drame en un acte. Dessins de Alastair.
22576: WILDER, THORNTON - The bridge of San Luis Rey. (Met zeven originele etsen (waarvan één op de band) van Simon Koene).
269850: WILHELM, EUGEN, AS: NUMA PRAETORIUS - Das Liebesleben Ludwigs XIII. von Frankreich. Abhandlungen aus dem Gebiete der Sexualforschung Band 2, Heft 6, 1919/20.
204705: WILHELMUS - Het Wilhelmus. Nieuwjaarswens van Boekhandel Wattez.
267062: WILLEBEEK LE MAIR, HENRIËTTE - Eerste levensjaren. Met teekeningen van Henriëtte Willebeek le Mair.
269856: WILLEM III, KONING - Originele foto met signatuur (1861).
269903: WILLEM III, KONING - Drie gezegelde en gestempelde poststukken met portretzegels van koning Willem III.
269918: WILLEM III, KONING - Handgeschreven brief aan 'Mon cher architecte et exélève!'
267215: (ELSSCHOT (VERTALING), WILLEM). WALSCHAP, GERARD - Cure d'Aspirine. Typographie et illustrations de René De Pauw.
15249: (MOER, ANK VAN DER - KO VAN DIJK). WILLIAMS, TENNESSEE - 27 Wagons Full of Cotton. and other one-act plays. (Met opdracht van Ank van der Moer aan Ko van Dijk).
254972: (DOUBLE CROWN CLUB - TYPO). WILLIAMS, GRAHAM - Double Crown Club. Dinner 286.
268202: WILLIAMSON, C.N. & A.M. - Jim Beckett's verloofde. Uit het Engelsch.
259675: WILLINK, CAREL - Door Riet (?) ondertekende ansichtkaart aan 'Mr et Mme A.F. Lurz'.
257951: WILLY - Suzette veut me lâcher! (Tropical Gigolo). Roman inédit.
205889: WILLY, PSEUD. OF HENRI GAUTHIER-VILLARS - Four tiny autograph letters signed to minor symbolist poet Henri Cazalis.
256620: WILLY (= HENRY GAUTHIER-VILLARS) - La petite vestale.
266562: WILMA (= WILMA VERMAAT) - Collectie van verschillende titels.
256587: WILMINK, WILLEM - Voor 5 en 7 december.
255198: WILSON, ANGUS - The Old Men at the Zoo.
253089: WILSON, ANGUS - After the Show. (Verzorgd door C. Buddingh').
255357: WILSON, SLOAN - Typed Letter Signed to 'Mr. Beatty', dated 'Nov. 10, 1955'.
259242: WILSON, SLOAN - De man in het donkergrijze pak.
260645: (BELCAMPO). WINDELBAND, WILHELM - Lehrbuch der Geschichte der Philosophie.
12645: WINKLER, KEES - Het einde.
267586: WINKLER PRINS, A. - Albumversjens. Ten gerieve van hedendaagsche vrienden.
8101: WINKLER, KEES - Samen.
270135: WINSEMIUS, PIETER, EN MIRANDA HOOGENDOORN - Waar halen ze het vandaan? Over inspiratie. (Met opdracht aan Hans Dijkstal).
270060: WINTER, LEON DE - De hemel van Hollywood. Roman. (Met gesigneerde opdracht van de schrijver aan Joost Zwagerman).
264331: WINTER, LEON DE - Hoffman's honger. Roman.
262987: WINTER, LEON DE - De hemel van Hollywood. Roman.
266946: WINTER, JAN DE - Bravour in Brazilië. (Het moordsyndicaat). Een nieuw avontuur van Inspecteur Paul Nijst. Oorspronkelijke mysterieroman.
268821: WINTER, LEON DE - 's-Hertogenbosch. Een verhaal en een lithografie.
268946: WINTER, RENÉ DE - Bibliotheek en documentatietermen. Klein woordenboek van veelvoorkomende termen op het gebied van bibliotheek en documentatie.
251027: WINTER, LEON DE - Collectie promotiemateriaal.
270218: (BOEKENWEEK 1995). WINTER, LEON DE - Serenade.
253998: WINWOOD, DAVID. - Dive for cover. (3) Woodcuts by Rigby GRAHAM.
269600: WISPELAERE, PAUL DE - De ontwikkeling van de moderne Nederlandse kritiek.
264845: WISPELAERE E.A., PAUL DE - Manteau-auteurs scheren hun zwarte schapen.
265403: (TYPO). WISSELINK, W.H. - Natuurkundige vraagtsukken. Tweede stukje.
22535: WITKOVSKY, B. - Den oceaan over.
259205: WITTE, ALDERT - Zomerdag. (Met een handgekleurde linosnede van Nico G. Berkhout.)
263951: (GESTEL, LEO). WITTE, DIRK - Mensch, durf te leven! Memento Vivere. Cabaretliedjes No. 14.
268783: WITTEVEEN, ARTHUR TH. - De dans van het penseel. Een korte inleiding tot de Chinese calligrafie.
261310: (CANTRÉ, JOZEF). WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Over schrijvers en boeken.
268473: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Nagelaten gedichten van -. † MDCCCCXXVIIII.
253575: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Parabel.
263270: (WIEGERSMA, HENDRIK). WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Een karakteristiek en een keur uit zijn gedichten door Bernard Verhoeven.
22513: WOHMANN, GABRIELE - Een gelukkige dag. (Vertaald uit het Duits door Paul Beers. Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink).
251417: WOHMANN, GABRIELE - Een gelukkige dag. (Vertaald uit het Duits door Paul Beers. Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink).
251418: WOHMANN, GABRIELE - Ein glücklicher Tag. (Met een Notiz door Gert Jan Hemmink).
268734: WOHMANN, GABRIELE - Ein glücklicher Tag. (Met een Notiz door Gert Jan Hemmink).
267021: WOLF, HUGO - Christnacht. Klavierauszug von F. Foll. Dichtung Graf August von Platen. English Words by John Bernhoff.
251458: WOLF-CATZ, HELMA - De vreemde drift. Met illustraties van Oey Tjeng Sit.
251463: WOLF-CATZ, HELMA - Handgeschreven brief aan 'Beste Arjen [Faber]'.
205667: WOLFF, GUSTAV - Psychiatrie en dichtkunst. Uit het Duitsch vertaald door G.v.E.
268255: WOLFF, BETJE, EN AAGJE DEKEN - Critisch Commentaar. (Met een inleiding van Dr J.C. Brandt Corstius).
265173: (OLIE, JACOB?). WOLFF, J. - Tafereelen van deugd en ondeugd, geschetst in leerzame verhalen.
269881: (ULLSTEIN). WOLFF, LUDWIG - "Smarra" heißt der neueste große Roman von Ludwig Wolff.
266809: WÖLFLING, W. - Liefde en zonde. Gedenkschriften van Mevrouw W.
25499: WOLKERS, JAN - Wegens sterfgeval gesloten. Commedia della morte.
263995: WOLKERS, JAN - Gifsla.
270142: WOLKERS, JAN - Amerikanen uit Vietnam. Steun aan het bevrijdingsfront.
262990: (DIJKSTRA, JOHAN). WOLTERS, J.B. - Woordenboeken nieuwe talen bij J.B. Wolters Groningen Den Haag. (Reclameblad).
267400: (BOEKBAND). (DANTE). WOLTERS, W.P. - Beatrice.
270193: (ABC-BOEK). WOLTMAN, CEES - Het nieuwe ABC-boek.
266867: WOLYNSKI, A.L. - Der moderne Idealismus und Russland. Eine Studie. Autorisierte Übersetzung von J. Melnik.
263767: WOODBURYTYPE (PHOTOGLYPTIE). NADAR, GOUPIL, AND OTHERS - Gustave DROZ, Edmond MORIN, Auguste NÉLATON, Gilbert RANDON & Charles SÉCHAN, Six photos from the Galerie Contemporaine des Illustrations Françaises (1887).
21156: WOOLF, VIRGINIA - Brieven aan Paul Colin. (Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink).
205380: WOOLSEY, GAMEL - Middle Earth. Poems.
258875: (WOORDENMIJN). RETROGRADE TELEGRAM-WOORDENBOEK - Vocabulaire officiel dans l'Ordre Terminal. Liste alphabétique arrangée dans l'ordre terminal des mots du vocabulaire officiel. Pour la rédaction des télégrammes en langage convenu, dressé conformément aux décisions de la Conférence télégraphique internationale de Paris, par le Bureau international des administrations télégraphiques à Berne.
269644: WOORDENSPEL - Advertentiespel. Geestig-gezellig-onderhoudend-leuk.
253147: WOUDE, JOHAN VAN DER - Handgeschreven brief aan 'Beste Max [Schuchart]'.
268760: WOUTERS, D. - Een kwarteeuw onderwijsjournalistiek. (Luxe-exemplaar).
265425: (GRUNBERG, ARNON). WUIJTS, JOS - Grunberg Album. Illustrated bibliography of books in translation made on occasion of the 35th birthday of the author [on] 22 February 2006.
264130: WYLIE, PHILIP - Gevecht in groen water. Uit het Amerikaansch vertaald door J.D.A. van Gumster.
269182: WYNEKEN, GUSTAV - Jugend! Philister über dir!
268616: WYZEWA, TEODOR DE - Nos maîtres. Études et portraits littéraires.
268615: WYZEWA, TEODOR DE - Valbert ou les récits d'un jeune homme.
201378: XXX (= MICHAEL NELSON) - Les Particuliers (= A Room in Chelsea Square)
252232: YATES, EDMUND - Autograph Letter Signed, 1872. To Leslie Ward.
252230: YATES, EDMUND - Autograph Letter Signed, dated 'February 21. '59'. To A. Shirreffs Esq.
204729: YDÍGORAS FUENTES, MIGUEL - T.L.S. Typescript Letter Signed
269215: YONGE, CHARLOTTE - Handwritten signature on a slip of paper.
204578: TRADE CARD OF NEW YORK - Special Ribbon Sale Cartons. The Finest Quality of Fancy Ribbons. At 10 cts on the Dollar.
204953: YOUNG, FRANCIS BRETT - Portrait of a Village.
256680: YOUNG, FRANCIS BRETT - Autograph postcard signed to an American fan in Malden (Mass.).
267940: YPERMAN, CHRIS - Jolie Madame. Met (acht) tekeningen van Hugo Claus.
201013: YPSILON [= P.O. BAKKER] - Twintig eeuwen na Bethlehem
22347: ZAND, MAARTJE - Blauwe eilandsteden. (Uit het Duits vertaald door Bert Kisjes).
257902: ZANGWILL, ISRAEL - Kleinkinderen van het ghetto. Naar het Engelsch door Dr. J. de Jong.
255367: ZEGGELEN, MARIE C. VAN - Oude glorie.
205614: ZELM VAN ELDIK, J.H. VAN - Het onderzoek van papier.
268392: (TYSON, IAN). ZEN - Zen. Aussprüche der Zen-Meister. Mit 4 Holzschnitten von Ian Tyson.
260650: (BELCAMPO). ZERKAULEN, HEINRICH - Ursula Bittgang. Die Chronik eines Lebens.
268943: ZEYDE, M.H. VAN DER - Het woord is aan het woord. Over de verantwoordelijkheid van bijbelvertalen.
264675: (KOUSBROEK, RUDY). ZOMEREN, KOOS VAN - Het verhaal. Roman.
270046: ZOMEREN, KOOS VAN - Meisje in het veen. (Met gesigneerde opdracht van de schrijver aan Joost Zwagerman).
255776: ZONDERVAN, J.P. - Linoleumsnijden. Handleiding voor snijden en drukken.
252550: PAPIERMONSTERS. VAN GELDER ZONEN N.V. - Zes monsters, opgeplakt op een vel Fijn Houtvrij Kartotheekkarton 200 gr/m2, Paille.
250352: (HERMANS, W.F.). ZONNEVELD, PROF.DR. J.I.S. - Getypte brief aan de redactie van De Gids.
260693: (SWARTH, HÉLÈNE). ZUBLI, MARIE, NÉE VAN DEN BERCH VAN HEEMSTEDE. - Poésies. A la mémoire du Professeur Jos. A. Alberdingk Thym.
250581: ZUIDERENT, AD - Op de hoogte van Icarus.
250700: ZUITHOFF, ATE - Kampkweel. (Met lino's van Dirk Verèl en Ate Zuithoff).
251630: ZUNNEBERG, H. - Willem Banning 1888-1971. Een onderzoek naar de verhouding van zijn spiritualiteit tot zijn sociaal-politiek engagement.
256191: ZUYLEN, BELLE DE [ISABELLA AGNETA DE CHARRIÈRE-VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN] - Le Noble.
252943: ZUYLEN, BELLE VAN - Mistriss Henley. (Met twaalf kopergravures van Michel Béret en een inleiding van André Ménétrat).
269197: ZUYLEN, BELLE VAN - Mistriss Henley.
20428: ZUYLEN, BELLE VAN - Mistriss Henley.
270027: ZWAGERMAN, ALEXANDER - De Heilige Geest. Roman.
269545: ZWAGERMAN, JOOST - Transito.
8626: ZWEIG, STEFAN - Brief einer Unbekannten. (Met twee litho's van Mart Kempers).
269679: (LUCEBERT). ZWEIG, STEFAN - Drei Dichter ihres Lebens. Casanova, Stendhal, Tolstoi.
266603: (PENNINGKUNST). ZWIERZINA, W.K.F., & WEILER, JHR. A.C. VON - Penningen geslagen of gegoten in de jaren 1880-1935. N.V. Koninklijke Nederlandsche edelmetaal-bedrijven van Kempen, Begeer en Vos. N.V. Ateliers voor edelsmeed- en penningkunst v/h. Koninklijke Utrechtse fabriek van juweelen, zilverwerken en penningen van C.J. Begeer. Koninklijke-Begeer. (= Deel I-IV in één boek). (Met:) V. Penningen geslagen of gegoten in de jaren 1935-1960. (En met:) VI. Penningen geslagen of gegoten in de jaren 1960-1975.

6/1