Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA)
Daal en Bergselaan 78, 2565 AG Den Haag (BY APPOINTMENT ONLY) Tel:. +31 (0)70 346 60 20 Mob.: +31 (0)6 5329 7017            Email: fokas@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
19506: TERBORGH, F.C. - El gran cañon. (Met 6 tweekleurenlitho's van Jenny Dalenoord).
253048: (SLAUERHOFF, J.). TERBORGH, F.C. - Slauerhoff. Herinneringen en brieven.
263295: TERBORGH, F.C. - Le petit château.
251297: TERGAST, NES - Handgeschreven briefkaart aan 'Beste Jan [= Gerard den Brabander]'.
264268: TERNOVA - Die zarten Verse.
255627: (BOEKENWEEK). TERSTEEG, J. - Handgeschreven brief aan 'Geachte Mevrouw'.
265234: TERTULLIANUS, QUINTUS SEPTIMIUS FLORENS - Livre de Tertullien, du Manteau. Traduction nouvelle [de François Manessier].
266494: TETTERODE - Grafische mededeelingen. 19 nummers van de eerste drie jaargangen.
269990: TEX, E. DEN - Schipbreuk.
272802: (KUYPER, BUBB). TEYLINGEN, A. VAN - Van een kind dat geen kaes en at.
271085: CINEMA EN THEATER - Het Weekblad Cinema en Theater. No. 312-336 (1930).
271083: CINEMA EN THEATER - Cinema en Theater. No. 110-156 (1923).
271351: THEATERPROGRAMMA'S - Collectie van 9 decoratieve toneelprogramma's.
265459: RUSSIAN THEATRE - Three issues of Russian theatre weeklies (1920's).
267833: THELEN, ALBERT VIGOLEIS - water closet regained.
7001: THIJSSEN, THEO - De liefde van Kees de jongen. Fragmenten uit de roman Kees de jongen van Theo Thijssen.
272418: THIJSSEN, THEO - Jongensdagen. Illustratiën en bandversiering van Jan SLUYTERS.
271833: THIJSSEN, THEO - Kees de Jongen. (Gesigneerd met opdracht van de auteur).
271728: THIOLLIÈRE, RAYMOND - O ville d'oppression et de meurtre. 6 bois gravés originaux.
259914: THIRY, MARCEL - Statue de la fatigue. (Frontispice de George Minne).
110004: THOMAS, DYLAN - Since, on a Quiet Night...
267819: THOMAS E.A., DYLAN - Two score (and then?). A poetical address on the occasion of the fortieth birthday of Lisa.
256412: THOMASSEN, KEES - Jenevertypografie. Waarbij gevoegd poëmen van Gezelle, Gorter en Gezellig.
22972: THOMASSEN, KEES - Aangeraakt.
22956: THOMASSEN SR., KEES - Lat-relatie.
203523: TIBULLUS, ALBIUS - Tibull's Elegien lateinisch und deutsch von Friedrich Karl von Strombeck.
271564: TIDEMAN, P. - Een jongste generatie en de Nieuwe Gids.
272408: TIGHTROPE - BLONDIN, CHARLES - Blondin, (de monarch van het koord). Zijn leven en zijne onnavolgbare kunstverrigtingen.
269770: DE TAND DES TIJDS - Bijna complete set van deze poëtisch bibliofiele reeks: 1. H.H. ter Balkt, Loden Gansje van het Ganzenbord (1982) 2. Wiel Kusters, Ballade van de Palfrenier (1982) 3. Jacques Hamelink, Nieuws uit de tunnel (1983) 4. Samuel Beckett, Arènes de Lutèce (1983) 5. Hans van de Waarsenburg, Het boothuis te Laugharne (1985) 6. Eddy van Vliet, Fritz [&] Tewaterlating (1985) 7. Frans Budé, Kreeft (1986) 8. Willem van Toorn, De aardse republiek (1986) 9. Bert Schierbeek, voor Lucebert zijn verjaardag zijn prijs zijn feest (1988) 10. Manuel Kneepkens, De hagedissen (1989) 11. Rouke van der Hoek, Komplot van de deuren [&] Dag der kasten (1997) 12. H.C. ten Berge, De laatste modernist (1997).
266495: GRAFISCH TIJDSCHRIFT - Grafische Revue. Jrg. 18, Nr. 5, november 1933.
271622: (SCHAKEN). TIMME, G. - Een gevecht tusschen roodhuiden en pionniers. Gedicht.
10597: (COBRA). (CORNEILLE). TIMMER, CHARLES B. - Gestalten en seizoenen.
250996: TIMMERMAN, AEGIDIUS W. - Handgeschreven brief aan 'Beste Vic[tor van Vriesland]'.
270213: TIMMERMANS, FELIX. (DIJKSTRA, JOHAN) - Ha! Is mij dat een feest.
267701: TIMMERMANS, FELIX - Pallieter.
269574: TIMMERMANS, FELIX - Delfíni. (Vertaling van Anne-Marie).
268678: TIMMERMANS, FELIX - Selský žalm. Román.
270248: TIMMERMANS, FELIX. (DIJKSTRA, JOHAN) - Ha! Is mij dat een feest.
271774: (ONANISM). TISSOT, S.A.A.D. - L'Onanisme, dissertation sur les maladies produites par la masturbation, par Tissot. Nouvelle e´dition revue, corrigée, entièrement refondue, augmente´e des travaux des me´decins modernes, et suivie du poe`me intitule´: Onan, ou le Tombeau du Mont-Cindre, par Marc-Antoine Petit, de Lyon.
262855: (ONANISMUS). TISSOT, S.A.A.D. - Het onanismus of verhandeling over ziekten, oorsprongklyk uit de zelfbesmetting. Naar den zesden druk vertaald uit het Fransch van den Heere Tissot.
252265: (ONANISMUS). TISSOT, S.A.A.D. - Verhandeling over de kenmerken, oorzaken, toevallen, behoedmiddelen en geneeswijze van het onanismus, of de zelfbesmetting, door den heer Tissot. Vermeerderd met een aanhangsel en op nieuw verbeterd door H.J. Schouten, Med. Doct. te Amsterdam.
266848: TOERGENJEF, J.S. - Klop... klop... klop... Uit het Russisch vertaald door Z. Stokvis.
31464: TOETTSJEV, F.I. - Najaarsavond.
261260: TOFT, MOGENS, & JOHN FOWLIE - Variaties voor de homoseksuele man en vrouw.
31487: TOLLENS CZN., H - Nieuwjaarsgroet voor 1809.
267622: (BOEKBAND). TOLSMA, W. - 's-Gravenhage als vogelstad. (Luxe boekband).
270355: TOLSTOI, LEO N. - Wat is Religie en waarin bestaat haar wezen?
272730: TOLSTOI, LEO - Drie legenden. Gruwelen van Kitjinef.
264543: (BIESHEUVEL, J.M.A.). TOLSTOI, LEO - Gesprek met een voorbijganger. Vertaald en toegelicht door Kees Verheul. Met een tekening door Maarten Biesheuvel.
269874: TONEEL - Collectie van 6 handtekeningen van beroemde acteurs uit circa 1920, 5 op briefkaarten en één op een gedrukte dankkaart.
268759: TONEEL - Na tien jaar. Bond van Nederlandsche tooneelschrijvers 1923-1933.
267048: TOORN, WILLEM VAN - Tien getypte brieven, een handgeschreven brief, drie handgeschreven briefkaarten en een gedicht in typoscript aan de redactie van De Gids.
499: TOORN, WILLEM VAN - Een kraai bij Siena.
254942: TOORN, WILLEM VAN - Tekens.
263324: TOORN, WILLEM VAN - Theole.
268213: TOORNSTRA, KLAAS - In vrije vlucht. Een pleidooi voor de vakantie-eis van het jeugdprogram der A.J.C.
263669: (SWARTH, HÉLÈNE). TÖPFFER, RODOLPHE - Nouvelles Génévoises. I.
272684: TOULET, PAUL-JEAN; ÉON, FRANCIS; BERNARD, JEAN-MARC; MARTINEAU, HENRI - Sur un air de Paul-Jean Toulet. Chansons par Jean-Marc Bernard, Francis Éon et Henri Martineau.
255348: TOURNIER, LUC (ENGELS, CHRIS J.H. ALIAS LUC TOURNIER). BROEK, AART G. - Chris J.H. Engels: Proeve van een dossier.
271236: (BANVILLE, THEODORE DE). WOODBURYTYPE BY JOSEPH TOURTIN - Théodore de Banville. A photo from the Galerie Contemporaine des Illustrations Françaises (1878).
253169: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - Het Barceloneesche avontuur. (Met een titelvignet en zes etsen door Marcel Stobbaerts).
270761: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - Het Barceloneesche avontuur. (Met opdracht aan Martinus Nijhoff).
205129: TOUSSAINT, FRANZ - Le Printemps meurtri. Illustrations de Dusan Jankovic.
271263: TRAKL, GEORG - Lidský žal.
12621: TRAKL, GEORG - Melancholie.
271642: TRANSTRÖMER, TOMAS - 17 gedichten. Vertaling J. Bernlef. (Met gesigneerde opdracht).
257312: (ROCHESTER). TRAUT, H.TH. - Graf John Wilmot von Rochester.
268966: TREICHLER, ELLA - Gedichte aus dem Nachlass. (Mit Widmung von Rudolf Treichler).
205952: TRENCH, HERBERT - Autograph Quote Signed (1908)
271144: (GRONINGEN). TROELSTRA, PIETER JELLES - Apolloos weghwijser door de feesten des LIVen lustri der wijdtvermaerde Groninger Hooge Schole staende te vieren den XVen-XXen van Herfstmaend in 't jaer O.H. CI?DCCCLXXXIV .... byeenverghadert door H.H. ghecommitteerden tot de saecken van den Groninger studenten-almanak op 't jaer O.H. CI?DCCCLXXXV.
254640: TROELSTRA, JELLE - Mijn vader Pieter Jelles. Met tekeningen, facsimile's en foto's uit het bezit van de familie.
259698: TROOST, JOOST - Handgeschreven brief aan 'Lieve John & Ping [Riedijk]'.
270875: VEILINGCATALOGUS TROOSTWIJK - Catalogus der zeer belangrijke Publieke verkooping wegens faillisement der N.V. Suikerwerkfabriek I. Kockaré a/d. Noorderbeekdwarsstraat Nr. 5 te Den Haag op Dinsdag 27 Juli 1937 (...).
261603: TROUP, R.S. - The Indian Forest Memoirs. Indian Woods and their Uses. Economic Products Series Vol. 1, Nr. 1.
258139: SWAN TRUCKS (AUTOS À PÉDALES) - Swan Trucks. (Catalogue de commerce).
270093: TRUIJENS, ALEID - Geen nacht zonder. (Met gesigneerde opdracht van de auteur aan Joost Zwagerman).
251126: (WERUMEUS BUNING, J.W.F.). THE REVD DR JOHN TRUSLER - The art of carving. Excerpted from a work entitled The Honours of the Table (1788).
270353: TSJECHOW, ANTON - De zwarte monnik (Tsjernyj monach). Vertaald door A. Romein-Verschoor.
204648: THAMES TUNNEL - Commemorative of the Visit of Her Most Gracious Majesty. (With a Large White Metal Medal of Sir Isambard Brunel, 1843).
271921: (THEATER). TUSCHINSKI - SPIER, JO, & BERNARD VAN VLIJMEN - Artisten nachtfeest bij Tuschinski 27 Februari 1932.
269345: TUSSENBROEK, OTTO VAN - Gebruiks- en siervoorwerpen in het binnenhuis. Moderne schoonheid.
205995: TWAIN, MARK - Verhalen van Mark Twain, vertaald door Arthur Coussens.
270600: TWAIN, MARK - De erfgenaam uit Amerika (geïllustreerd). Vertaald door S.J. Andriessen.
265926: (HERMANS, W.F.). TWENHOFEL, WILLIAM H. - Treatise on sedimentation. Prepared under the Auspices of the Committee on Sedimentation (...). In two volumes, volume one.
272849: TYE, ROBERT - Early World Coins and Early Weight Standards. (Signed by the author).
270870: TYPOGRAFIE, VAKSCHOOL VOOR DE - Lustrumboek. Uitgave ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan der Vakschool voor de Typografie, te Utrecht. Utrecht, 2 juli 1912.
269677: TYSON, IAN - 'Clear White'. A Christmas Gift.
269956: TYSON, IAN - The New Art of Shadow.
269705: TYSON, IAN - Hybrid Shoji.
265167: TYTLER, ANN FRASER - Lucie in Engeland. Een onderhoudend verhaal voor kinderen.
266668: UHLENBUSCH, HUGO PAUL - Leonidas de overwinnaar. Vertaling J. van Oudshoorn.
266667: UHLENBUSCH, HUGO PAUL - Leonidas de overwinnaar. Vertaling J. van Oudshoorn.
266509: (PAPENDRECHTSE STRAFZAAK). UITERWIJK, C., E.A. - De Papendrechtsche strafzaak gediend hebbende voor het Gerechtshof te Arnhem in November 1910. Overzicht en verslag der pleitredenen gehouden in de strafzaak van het Openbaar Ministerie contra H. Garsthagen, vervolgd wegens smaadschrift en deswege van rechtsvervolging ontslagen.
268030: ULBRICH, BERND - Der unsichtbare Kreis. Utopische Erzählungen.
271389: ULRICH (ED.), RICHARD L. - The Gobboon. Something from Everyone / Something from Almost Everyone / The Goblast. The Insult to Universal Taste. The Quarterly of The Society for the Promotion of Intellectual Typography. (Complete in 4 issues).
271633: ULRICHS, TIMM - Die Kunst des schönen Schreibens. Zweiter Band.
268961: ULSEN, HENK VAN - Collectie van 9 boeken met handgeschreven opdrachten en/of begeleidende brieven aan Henk van Ulsen.
272264: (LUCEBERT). UNAMUNO, MIGUEL DE - Novela. Prólogo, selección y notas Eugenio de Bustos Tovar. (Gesigneerd met opdracht van Lucebert aan zijn dochter).
271607: UNGERN-STERNBERG, ALEXANDER VON, ALS: ALEXANDER STERNBERG - De winkeljuffrouw uit den Grooten Bazaar. No. 14, 15 en 21: Een opgelost raadsel./ Een duister geheim./ Een familiegeheim. Naar den Roman van Alexander Sternberg. Bewerkt door Nan.
261138: UNTERMEYER (SST.), LOUIS. BINNENDIJK, D.A.M., MILLAY, EDNA ST. VINCENT - The Albatross book of living verse. English and American poetry from the thirteenth century tot the present day.
268340: UTRECHT. (NIMWEGEN, ARJAAN VAN, ALS:) JONGERIUS, MARGREET - De holle stad.
266763: (GEORGE, STEFAN). UXKULL-GYLLENBAND, WOLDEMAR GRAF - Das revolutionäre Ethos bei Stefan George.
262622: UYL, BOB DEN - Het landschap der levenden. (Gesigneerd).
270984: UYL, BOB DEN - Gods wegen zijn duister en zelden aangenaam.
22571: UYL, BOB DEN - Verhalen van de Grote Oorlog. (Met foto's door Pieter Groot).
261061: UZANNE, OCTAVE - La Gazette de Cythère. Publiée par Octave Uzanne avec notice historique.
266008: VAAL, AUGUST - 5500 kilometer door de Sowjet-Unie. Mijn reis door Rusland in 1931.
205872: VACQUERIE, AUGUSTE - 8 Autograph Letters Signed.
22603: PATER NOSTER-ONZE VADER - (Het Onze Vader in negen verschillende talen, gekalligrafeerd door Pieter Wetselaar).
266666: VALDESS, RICHARD - Mannen van de zee. Roman uit het Letlandsche zeemansleven. Geautoriseerde vertaling van J. Rating.
204141: VALÉRY, PAUL - Existence du Symbolisme.
263578: VALÉRY, PAUL - M. Teste. Préface - La soirée avec monsieur Teste - Lettre d'un ami - Lettre de Madame Émilie Teste - Extraits du log-book - Étude et bio-bibliographie par René Lalou.
271796: VALÉRY, PAUL - Album de vers anciens. (Deluxe binding of Phoenix Bindery).
202716: VALÉRY, PAUL - Discours sur Émile Verhaeren.
271788: VALÉRY, PAUL - Variété. I & II. Translated into Czech by Ota Dubský.
252471: VALÉRY, PAUL - RONALD DAVIS & RAOUL SIMONSON - Bibliographie des oeuvres de Paul Valéry.
21740: VALÉRY, PAUL, EN PETER YVON DE VRIES - Lino. (Met een linoleumsnede van Peter Yvon de Vries).
256282: VALKHOFF, MARIUS (VERT.) - Roemeensche volksballaden (Omslagtitel: Roemeense roversballaden). Ingeleid en vertaald door Marius Valkhoff.
269823: (LOOY, REIN VAN). VALKHOFF, J. - Twee nieuwe staatsvormen: fascistische en sowjetstaat. Overeenkomst en verschil.
269064: VALLA, LORENZO - Laurentii Vallae de linguae latinae elegantia libri sex, iam novissime de integro bona fide emaculati. Eiusdem de reciprocatione Sui & Suus libellus: et in errores Antonii Raudensis adnotationes.
271789: VANBEERS, P.-J. & J.-A. - 2 documenten gedrukt en geschreven op perkament, gesigneerd door L. Desmaisières & Jules Maloub(Brussel, Arendonk, 1840, 1846).
203156: VANDAL, ALBERT - En Karriole à travers la Suède et la Norwége. Ouvrage enrichi de gravures sur bois dessinées par L. Breton d’après des photographies et des croquis.
270192: (ABC-BOEK). VANDÉ, DICK - Het vrolijk ABC gerijmd en getekend.
271135: VANDEL, JEAN-GASTON - Het uur is nog niet gekomen.
271139: VANDEL, JEAN-GASTON - Ingreep van buiten.
270328: (ZEELAND). VANDENBERG, JORIS, EN GEMERT, WIL VAN - [Margriet] Cees.
271726: VANDERCAMMEN, EDMOND - Innocence des solitudes. Poèmes. (1/15 ex. de luxe).
266879: VANDERCOOK, JOHN W. - Moord op Haiti. Naar het Amerikaans door B. Peeters.
270287: SACCO & VANZETTI - De martelaren van Boston. Sacco en Vanzetti, slachtoffers van de Amerikaansche dollar-justitie. Bewerkt door Augustin Souchy. Uit het Duitsch vertaald door H. Eikeboom. Omslagteekening van Herman Schuurman.
264044: VARIN, RENÉ - L'Érotisme dans la littérature étrangère. Essai. I. La littérature anglo-saxonne. Morceaux choisis de D.H. Lawrence à H. Miller.
267896: VASALIS, M. - Een witte ochtend, eerste dooi. (Met een originele, gesigneerde collage/tekening van Siep van den Berg).
15154: (VISSER, AB). VASALIS, M. - Een pijn, waarvoor geen naam bestaat. Rapport opgesteld en uitgesproken door Vasalis ter gelegenheid van de Hendrik de Vries-Prijs uitgereikt aan Ab Visser te Groningen in december 1958. Gevolgd door vijf gedichten van Ab Visser.
263999: VASALIS, M. - Sotto voce (fragment). (Met een illustratie).
12717: VASALIS, M. - Door natte haren kijkt een engel binnen. Gedichten van M. Vasalis gezegd door Henk van Ulsen begeleid door Abbie de Quant. Samenstelling en regie Huub Oosterhuis.
271306: VASALIS, M. - Vriendenbrieven. Briefwisseling tussen Kiek Droogleever Fortuyn-Leenmans en Harro & Carina Bouman-Hofstede Crull. (Bezorgd door Hessel Bouman).
269804: VASALIS, M. - Twee gedichten.
204509: VAUDÈRE, JANE DE LA - Entartete Weiber. Les Demi-sexes. Einzig autorisierte Übersetzung aus dem Französischen von Arthur S. Ebenthal.
261700: (BUCKLAND WRIGHT, JOHN). VAUDOYER, JEAN-LOUIS - Donne-moi ton coeur... Frontispice gravé par J. Buckland Wright.
269826: VAUGHT, L.A. - Gelaatskennis. Handleiding voor de beoordeeling van karakter en eigenschappen, zoowel bij zichzelf als bij anderen volgens de leer der Phrenologen (schedelkundigen).
261201: VEEN, ADRIAAN VAN DER - Geld speelt de groote rol.
251514: VEEN, ADRIAAN VAN DER - Tusschen kantoor en archief. De bevrijding.
6078: VEEN, ADRIAAN VAN DER - Geld speelt de groote rol. (Met twee brieven van Van der Veen).
251511: VEEN, ADRIAAN VAN DER - Geld speelt de groote rol.
269407: VEEN, ADRIAAN VAN DER - In liefdesnaam. Roman. (Met dossier van en over Van der Veen voor Ivan Sitniakowsky).
263105: VEEN, P.A.F. VAN, & NICOLINE VAN DER SIJS - Etymologisch woordenboek. De herkomst van onze woorden.
110093: VEEN, PIET VAN - De gevaarlijke leeftijd.
256059: VEERKAMP, JOOST - Gebroken lichtval. (Met tekeningen van de auteur en foto's van Ton Werkhoven). (Met opdracht).
263107: VEERKAMP, JOOST - Welpenspetjes & voorzetstukken. Een licht overteerbaar nationaal geschenk. (Met originele, ingeplakte kleurenfoto's van olieverfschilderijen).
263112: VEERKAMP, JOOST (AS: OUBAAS J. VEERKAMP) - Het verkennen van jongens. Behelp je met een welpje. Geheel herziene versie ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Scouting Nederland door Lord Robert Baden Powell of Wilwell. Met illustraties van de schrijver.
19621: VEERKAMP, JOOST - De rode cabriolet. (Met een Naschrift door de auteur. Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink).
31469: VEGA, LOPE DE - Soneto de repente. Sneldicht in sonnet-vorm.
271043: VEILINGCATALOGUS - Catalogus van de Belangrijke Publieke Verkooping van Zeer Fraaie Meubilaire Goederen te samen gevoegd in de Villa "Austria", Van Stolkweg 29a, 's-Gravenhage, op Dinsdag 30 November 1937 en Woensdag 1 December 1937 (...).
19878: VELDE, HENRY VAN DE - Brief aan Frau Richter. (Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink).
19876: VELDE, HENRY VAN DE - Brief aan Jozef Cantré. (Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink).
262248: (SPIER, JO). VELDKAMP, B., C. EN J. - Ieder heeft z'n levensliedje. Woorden: B. Veldkamp. Muziek: C. Veldkamp. Verzameld door J. Veldkamp.
6873: VELTMAN, MARTIN - Negentien villanellen.
272758: (ANTWERPEN). VAN DE VENNE, JEF - Joseph Lefebvre en zijn werk.
257476: VERBOGT, THOMAS - Promotiedromen. Met een woord vooraf van Frans Kusters.
10886: VERBOGT, THOMAS - Onvolledig landschap.
15116: VERBOGT, THOMAS - Opluchting.
266929: VERBOGT, THOMAS - De Tucht.
253366: VERCAMMEN, JAN - Drie suite's. Verzen. Met illustraties van Nelly Degouy.
266519: BORCHGRAVINNE VAN VERGI - De Borchgravinne van Vergi, middelnederlandsch gedicht uit het begin der 14de eeuw, op nieuw naar het handschrift uitgegeven. (Met twee latere edities).
271891: BORCHGRAVINNE VAN VERGI - De Borchgravinne van Vergi, middelnederlandsch gedicht uit het begin der 14de eeuw, op nieuw naar het handschrift uitgegeven.
269611: VERGILIUS MARO, P. - Publius Virgillius Maroos Wercken in Nederduitsch dicht vertaelt.
270167: VERHAEREN, EMILE, GEORGES RODENBACH, MAX ELSKAMP, MAURITS MAETERLINCK, ALBERT MOCKEL, CHARLES VAN LERBERGHE, JULES DELÂCRE & ODILON-JEAN PERIER - Osm básníku z Belgie. Výbor z belgické poesie francouzského jazyka. (Acht Franstalige Belgische dichters, vertaald in het Tsjechisch).
255337: VERHAEREN, EMILE - Svítaní.
272602: VERHAGEN, HANS - Getypte brief (computerprint) aan 'Beste Peter [Bulthuis]'. (Met bijlagen).
255706: VERHAGEN, HANS - Cocon.
264158: VERHAGEN, HANS - Krantenknipsels. (30 stuks).
25254: VERHEES, LODE - De heldentocht van de Alexis, Antwerpsche bark. (Met houtsneden van Mark F. Severin).
31477: VERHEUL, KEES - Werk in uitvoering, het begin.
271051: VERHOEVEN, NEL M.C.M. - Zede preken. Tekeningen.
264053: VERHOEVEN, BERNARD - Pax hominibus. Gedichten.
264051: VERHOEVEN, BERNARD - Pax hominibus. Gedichten.
262711: VERHOEVEN, CORNELIS, & EVERT VAN DIJK - Probatio pennae.
267694: VERKADE - Verkade's bonbons. (Reclame).
272490: VERLAINE, PAUL - Biblio-sonnetten. Vertaald door Martin Hulseboom met een biografische schets door Peter IJssenbrandt en de bibliografische geschiedenis door Ed Schilders. Houtsneden van Richard Ranft.
261506: VERLAINE, PAUL - Odes en son honneur.
265542: VERLAINE, PAUL - Romances sans paroles.
271140: (SCHEVENINGEN). VERMAAS, J.C. - Geschiedenis van Scheveningen. (Originele uitgave).
262531: VERMEER, ARIE - Het kleine grote-boerenlulle-boekje of Bij ons in Lulbroek.
270837: VERMEULEN, MATTHIJS - Het avontuur van den geest. De plaats van den mens in dat avontuur.
272326: VERMEULEN, BRAM - Jan Lul en de flauwe kultuur!
270503: (JONG, A.M. DE). VERMEYLEN, AUGUST - Les lettres néerlandaises en Belgique depuis 1830. Conférence faite à l'exposition universelle de Liège en 1905.
260942: VERMEYLEN, AUGUST - Twee vrienden.
272751: VERMEYLEN, AUGUST / MULTATULI E.V.A. - Gentsche Studentenalmanak 31ste jaargang 1891. Uitgegeven door het taalminnend studentengenootschap 'T Zal Wel Gaan.
9074: VERRIPS, GER - Dankbaarheid. (Met een tekening door Wouter Verrips).
14071: VERRIPS, GER - Het laatste voer hooi.
252623: VERROEN, DOLF - Clare Lennart.
258333: VERROEN, DOLF - Gelukkig word je elke dag een beetje groter. Illustraties Leo van der Kruk.
258330: VERROEN, DOLF - Geen chansons meer.
258331: VERROEN, DOLF - Onderdak.
258329: VERROEN, DOLF - Van eeuwigheid tot amen.
266694: VERSCHAEVE, CYRIEL - Geboorte van Christus.
250840: VERSPOOR, DOLF QUEVEDO, FRANCISCO DE - Gedichten van Quevedo.
270691: VERSTAPPEN, ANNEMARIE - Twee gesigneerde fotokaarten in envelop.
272410: (COUPERUS). VERSTER-BOSCH REITZ, MINCA - De drie dames Cnussewinckel. (&:) De zwaluwen neêr gestreken. (2 boeken!)
265741: VERSTIJNEN, HENRI - Exlibris voor Gerardina van Dalfsen. (In: Die waerachtige ende een seer wonderlijcke historie van Mariken van Nieumeghen. Red. P. Leendertz jr.)
263977: VERVE - 5 Jaar VERVE. Haagse schilders en beeldhouwersgroep. Expositie Postmuseum 1956.
272092: (BRUYNE, GUSTAAF DE). VERVOORN, A.J. - Bij een gravure van Gustaaf de Bruyne. (Met een kopergravure van Gustaaf de Bruyne).
272089: (SCHMÜLL, BERTIL). VERVOORN, A.J. - Bertils koningin van de nacht. (Met een gesigneerde kopergravure van Bertil Schmüll).
259152: VERWEY, ALBERT - De getilde last.
23196: VERWEY, ALBERT - De roman van Heinric en Margriete van Limborch, in hedendaags Nederlands naverteld en ingeleid door Albert Verwey.
271855: VERWEY, ALBERT - 'Schei uit, gy met uw juichen, met uw klagen!' (beginregel). Handgeschreven gedicht.
252256: VERWEY, ALBERT - Handgeschreven brief aan 'Geachte Heer [= J.J. Bekaar]'.
19389: VERWEY, ALBERT - Letterkundige kritiek. Frederik van Eeden. Ellen. Johannes Viator.
2258: VERWEY, ALBERT - Het lijden aan de tijd. Antwoord op een vraag van de Kouter-redactie.
271878: (DEYSSEL, LODEWIJK VAN). VERWEY, ALBERT - Mijn meening over L. van Deyssels Roman Een Liefde.
265475: VERWEY, KEES - Het atelier van Kees Verwey. Gefotografeerd door Nico Koster. Tekst Peter Berger.
262488: VERWEY, ALBERT - Deel van een handgeschreven brief met signatuur.
4029: VERWEY, ALBERT - Van het leven.
22725: VERWEY, ALBERT (VERT.) - Liederen van Sara Teasdale.
22929: VERWEY, ALBERT - Een brief van Jacob Geel [aan R.C. Bakhuizen van den Brink] uitgegeven door Albert Verwey.
271412: VERWEY, ALBERT - Um Mitternacht. (Op muziek gezet door Leander Schlegel).
22617: VESTDIJK, S. - Barioni en Peter. (Met illustraties van Mart Kempers).
271323: VESTDIJK, S. - Terug tot Ina Damman. De geschiedenis van een jeugdliefde.
21513: VESTDIJK, S. - Het schuldprobleem bij Dostojewski. (Gesigneerd).
267794: VESTDIJK, S., PIA, PASCAL, & E. DU PERRON - De zwanen van Gistoux. Drie gedichten rond een landgoed vertaald en toegelicht door Kees Snoek. Les cygnes de Gistoux. Trois poèmes autour d'un domaine traduits et présentés par Kees Snoek.
271322: VESTDIJK, S. - De dood betrapt.
266002: VESTDIJK, S. - Kunstenaars en oorlogspsychologie. (Exemplaar van A.M. Mertens).
267628: VESTDIJK, S. - La vie passionnée de El Greco. Roman de l'Espagne de l'Inquisition.
261095: VESTDIJK, S. - De oubliette. Novelle.
1483: VESTDIJK, S. - Deernis met de wegen.
12278: VESTDIJK, S. - Berijmd Palet.
18987: VESTDIJK, S., EN A. ROLAND HOLST - Swordplay Wordplay. Kwatrijnen overweer.
4655: VESTDIJK, S. - De oubliette. Novelle.
1493: VESTDIJK, S. - De persconferentie. (Met een inleiding door A.C.M. Vestdijk-Van der Hoeven).
259993: VESTDIJK, S. - De bruine vriend. (Met vijf originele etsen van Simon Koene).
24790: VESTDIJK, S. - Vrouwendienst.
266196: VETERMAN, EDUARD - Het laatste tournooi.
263029: VETERMAN, EDUARD - Een Haagsche tragedie.
271907: VETH, CORNELIS - Parodieën. Eerste (&) Tweede Reeks.
28048: (PALLADIUM). VETH, JAN - De zwerver spreekt en andere gedichten. (Met inleiding van Willem Kloos).
265756: (VRIESLAND (VERTALING), VICTOR VAN). ZUYLEN, BELLE VAN - Geschiedenis van Caliste. Uit het Fransch vertaald en ingeleid door Mr. J.C. Bloem.
266682: (MALTA). VICTOR FENECH, ALAN TUCKER, RIGBY GRAHAM - The Collected Mdina Poems. (Cover title: "Oh No Not Another Mdina Pamphlet"). Woodcuts by Rigby Graham.
254526: (VRIESLAND (VERT.), VICTOR VAN). SWINBURNE, A.G. - Chastelard. Tragedie.
261109: VIDAL, GORE - Original press photo.
254967: VIELÉ-GRIFFIN, FRANCIS - La rose au flot. Légende du Poitou.
255425: VIELÉ-GRIFFIN, FRANCIS - PHOCAS - Oeuvres. III. L'ours et l'adresse - Saint Martinien - Phocas le Jardinier - Saints Marguerite de Cortone - La rose au flot - L'amour sacré.
203616: VIGNONS, MAX DES - Fredi à l'école. Le roman d'un inverti.
268838: VIGNONS, MAX DES - Fredi en ménage.
15689: VIGNY, ALFRED DE - Laurette ou le cachet rouge. (Met 5 houtgravures van Maarten de Jong).
31468: VIGOLEIS THELEN, ALBERT - Herfst.
251401: VIGOLEIS THELEN, ALBERT - "voor bobby s.". Gedicht voor Helmut Salden. (Met een toelichting door Dr. L. Fiethen).
254196: VIJF PONDEN PERS, DE - De complete clandestiene productie van deze prachtige serie bibliofiele werken, in het geheim gedrukt in een klein aantal exemplaren onder de bezetting door de Nazi's. (22 titels).
256839: (RILKE). VILALLONGA, LUIS DE - Rilke, ce faible héroïque. (Met een frontispice door E.A. Hof).
26783: (KUNERA PERS). VILLON, FRANÇOIS - Oeuvres de François Villon. Le lais, Le testament et ses ballades.
265004: VILLON E.A., FRANÇOIS - Les plus beaux poèmes de la langue française. No 1 (de Villon à Alfred de Vigny) & 2 (de Victor Hugo à Arthur Rimbaud). Dits par Maria Casares et Gerard Philipe.
268420: VILLON, FRANÇOYS - Oeuvres. Les Lais; le Testament; Poésies diverses; le Jargon.
24016: (KUNERA PERS). VILLON, FRANÇOIS - (Prospectus voor Oeuvres).
24020: (KUNERA PERS). VILLON, FRANÇOIS - (Prospectus voor Oeuvres).
26778: VINKENOOG, SIMON - Wondkoorts.
29158: VINKENOOG, SIMON - Handgeschreven brief van P. Hans Frankfurther aan de vertaler P. Hondius van Herwerden.
20635: VINKENOOG, SIMON, EN CEES NOOTEBOOM - (Stemmen van schrijvers).
267370: VINKENOOG, SIMON - Voorzetten.
267953: VINKENOOG, SIMON - Herinnering aan Hugo Claus. (Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink).
270299: VINKENOOG, SIMON - Blurb 1-8.
266922: VINKENOOG, SIMON - Herinnering aan Hans Andreus. (Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink).
258649: VINKENOOG, SIMON - Een stad zonder groen is een mond zonder zoen, een stad zonder water heeft geen vroeger of later. (Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink).
265516: VINKENOOG, SIMON - O Amsterdam. Ik heb je zo lief! (Met een frontispice door John ter Marsch. Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink).
254435: VINKENOOG, SIMON - Wonder boven wonder. Gedichten 1965-1971.
269551: VINKENOOG, SIMON - Uit de doeken (signalementen). 1957-1960.
252293: VINKENOOG, SIMON - Wat te zeggen. Eigen en andermans teksten.
268769: VINKENOOG, SIMON - 'Hoeveel hete hangijzers om aan te vatten?' (Met een originele, geletterde en gesigneerde ets door Marc Kennes).
259010: VINKENOOG, SIMON - In de Zevende hemel.
267942: VINKENOOG, SIMON - Een stad zonder groen is een mond zonder zoen, een stad zonder water heeft geen vroeger of later. (Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink).
12596: VINKENOOG, SIMON - Handtekens. Woorden Simon Vinkenoog. Tekeningen Frank Lodeizen. (Gesigneerd).
272929: VISCHER, MELCHIOR - Sekunde durch Hirn. Ein unheimlich schnell rotierender Roman. (Faksimiledruck).
271267: (ROOS, S.H. DE). VISSCHER, JOH. - De ondergang van een wereld. Historisch-oeconomische studie over de oorzaken van den Anglo-Boer Oorlog (1899-1902). Met een naschrift over de waarschijnlijke toekomst van Zuid Afrika.
270449: VISSER, CEES - Verstild. (Typografiek van Dick BERENDES).
271361: (LOOY, REIN VAN). VISSER, HERM. - Loek's filmcarrière. Geïllustreerd door [Rein] Van Looy.
15125: VISSER, AB - Portretten in focus. Zonder retouche.
272014: VISSER, AB - Leven van de pen. Met illustraties van Hugh Jans. (Gesigneerd met opdracht van de schrijver).
15127: VISSER, AB - De kunstkroeg van Anton. (Met een aantekening door Hans van Straten).
262131: VISSER, AB - Drie handgeschreven brieven aan 'Beste [Kees] Lekkerkerker'.
25127: (WERKMAN, H.N.). VISSER, AB - Bos-idylle. Naar een 18e eeuwse gravure. [Met een frontispice van C.A.B. Bantzinger].
272440: VIVALDI, ANTONIO - De vier jaargetijden. Le quattro stagioni. In het Nederlands vertaald en toegelicht door W. van Elden. (Met een houtgravure van Dirk van Gelder).
272652: VLAANDEREN, ANDRÉ - Schaduwen en schimmen. Kalendervloeiboek.
271268: (ROOS, S.H. DE). VLIEGEN, W.H. - Het kapitalisme in Nederland. Een sociaal-ekonomische studie.
262547: VLIET, EDDY VAN - De straat.
267778: (COUPERUS, LOUIS). VLIET, H.T.M. VAN - Versierde verhalen. De oorspronkelijke boekbanden van Louis Couperus' werk [1884-1925].
263820: VLIET, EDDY VAN - Een lekker hapje voor Winston. Met acht tekeningen van Hugo Claus.
272379: VLIET, EDDY VAN - Na de wetten van Afscheid & Herfst (fragmenten uit het leven van een burger). (Gesigneerd met opdracht van de schrijver).
265537: VLIET, EDDY VAN - Handgeschreven brief aan 'Geachte Heer'.
272380: VLIET, EDDY VAN - De binnenplaats. Gedichten. (Gesigneerd met opdracht van de schrijver).
263191: (COOLEN, ANTOON). VLOBERG, MAURICE - La Vierge et l'Enfant dans l'art français.
269362: COLLECTIE VOEDINGSFOLDERS - Verzameling van 7 voedingsfolders, ca. 1935-1960.
272444: VOEGELI, MAX - Amapali und der Erhabene. Eine indische Erzählung. (Signed deluxe copy).
267044: VOETEN, BERT - Zes handgeschreven brieven, vijf getypte brieven, een handgeschreven ansichtkaart en een getypte briefkaart aan De Gids-redactiesecretaris Kees Lekkerkerker.
270894: VOGEL, FRANS - Het onaandoenlijk hart (72 bpm). Nieuw pak gedichten.
271655: VOGELS, FRIDA - Een heet bad.
269065: (WICHMAN, ERICH). VOGELSANG, WILLEM - Erich Wichman tot 1920. Afbeeldingen en geschriften. Met een inleiding van Dr. W. Vogelsang. (Genummerde en gesigneerde editie).
271388: VOGT, KARL - Der Krieg. Ein Chorspiel. (Mit Widmung des Autors).
267174: VOLKSBOEK - Geschiedenis van Genoveva, huisvrouw van Siegfried, Graaf van Trier. (Verbeterde Druk). Met 12 Plaatjes.
266480: VOLKSBOEK - Geschiedenis van Genoveva, huisvrouw van Siegfried, Graaf van Trier. Met 13 Fraaije Plaatjes.
260091: (TUSSENBROEK, OTTO VAN). BOHN VOLKSUNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK - Volksuniversiteitsbibliotheek. (Reclamefolder).
259909: VOLLAND, GABRIEL - L'amour vainqueur. Quarante-neuf dessins et des ornements de J. Touchet qu'accompagnent des sonnets de Gabriel Volland et des épigraphes cueillies dans les oeuvres d'illustres auteurs classiques.
264330: VOLMER, ROBERT - Utopia.
265079: VOLTAIRE, M. DE - Poëmes, épitres et autres poésies.
269060: VOLTAIRE, M. DE - Poëmes et discours en vers. Stéréotype d'Herhan.
7491: VONDEL, JOOST VAN DEN - Gysbrecht van Aemstel. D'ondergang van zijn stad en zijn ballingschap. Treurspel. Vrbs antiqua ruit.
3350: VONDEL, JOOST VAN DEN - Lucifer. Treurspel.
256932: VONDEL, JOOST VAN DEN - Het lof der Zee-vaert.
8687: VONDEL, JOOST VAN DEN - Rey van Klaerissen.
259745: VONDEL, JOOST VAN DEN - Proza van Vondel. Inleiding en aantekeningen van A.J. Schneiders.
1301: VONDEL - Verzen. (Gekozen door Dr. M. de Jong).
268133: VONDEL, JOOST VAN DEN - Palamedes of Vermoorde onnozelheit. Treurspel. (With Movable Print). Bound with: Hekeldigten.
8466: VONDEL, JOOST VAN DEN - Lucifer. Treurspel. (Editie Garmt Stuiveling). (Met 6 tekeningen van Henk Krijger).
268295: VONDEL, JOOST VAN DEN - Het lof der Zee-vaert. (Met een houtsnede door Henri Jonas).
254509: VOORST, CHRIS VAN - Camouflage.
250177: VOOYS, IS. P. DE - Van de armen. (Gedichten).
22572: VOOYS, C.G.N. DE (INL.) - Middelnederlandse prozaverhalen over de geboorte van Jezus. (Met tekeningen van Bert Bouman).
263421: VORDEMBERGE-GILDEWART, F. - époque néerlandaise. préface jean arp.
263357: VORDEMBERGE-GILDEWART, F. - époque néerlandaise. préface jean arp.
267292: VORRINK, KOOS - Onder de vanen van het demokratiese socialisme.
271110: (EBERT, FRIEDRICH). VORWÄRTS - Sonderausgabe Vorwärts. Berliner Volksblatt. Zentralorgan der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands 28. Februar 1925.
272016: VOS, MARGOT - De nieuwe lent'. Verzen. Met een inleiding van C.S. Adama van Scheltema. (Gesigneerd met opdracht van de auteur aan Adama van Scheltema - dedication copy).
270342: VOS, MARJOLEINE DE, EN T. VAN DEEL - Oudjaar [&] Skala.
265519: VOSKUIL, MENNO - Lagere aap. Het leven van Kees Lekkerkerker.
265520: VOSKUIL, MENNO - Lagere aap. Het leven van Kees Lekkerkerker. (en:) Catalogus 67. J. Slauerhoff.
8683: VOSMAER, CAREL - Bilderdijk tegen onze boeken. (Met een linoleumsnede van Peter Yvon de Vries).
271324: (BIERCE, AMBROSE, ED.). VOSS, RICHARD - The Monk and the Hangman's Daughter. Translated from the German by Gustav Adolf Danziger and adapted by Ambrose Bierce. With an introduction by Maurice Valency and illustrations by Michel Ciry.
268230: VOSS, JAN - Türme. 41 Graphiken.
269385: (WERELDBIBLIOTHEEK). VOSS, H.D. - Dit jaar komt het kerstmannetje nu eens met zijn grote collega Sinterklaas mee.
14633: (SLAUERHOFF, J.). VREDENBURG, MAX - Drie liederen. ('De Troubadour' door C.J. Kelk, 'Nu licht vergeten de Avond rust...' door Geerten Gossaert en 'De Schalmei' door J. Slauerhoff).
269207: (ZWART, PIET). VREDESTEIN - Technisch rubber remslang. Vóór alles veilig. (Advertisement, p. 14 in De trein 1839-1939, Amsterdam Frederiksplein 8 Sept. t/m 1 Oct. 1939).
267621: VREE, F.J. VAN - Drie-dagen in Amersfoort.
267054: VREE, FREDDY DE. ALS: MARIE-CLAIRE DE JONGHE - Jaja.
267055: VREE, FREDDY DE. ALS: MARIE-CLAIRE DE JONGHE - Jaja.
267072: (CLAUS, HUGO). VREE E.A., FREDDY DE - Hugo Claus 65.
264971: (BOMANS, GODFRIED). VREEDE, MISCHA DE - Met huid en hand.
13649: VRIAMONT, JORIS - Sabbat. (Met handgekleurde illustraties van Charles Roelofsz.).
22574: VRIAMONT, JORIS - Sebbedee. (Met een nawoord door A. ROLAND HOLST en illustraties van Jeroen Bons).
24736: VRIAMONT, JORIS - De exploten van Tabarijn. (Met 18 litho's door Mart Kempers, deels in 2 kleuren).
271846: VRIAMONT, JORIS - Sebbedee. (Luxe-exemplaar met handgeschreven opdracht van de schrijver, gesigneerd).
271449: VRIAMONT, JORIS - Sabbat. (Met handgekleurde illustraties van Charles Roelofsz.).
269767: VRIENDSCHAP - Vriendschap. Vol. IX and X, 1954-1955. Incomplete.
267832: VRIES, HENDRIK DE - Stuntvlucht. Vrille, feuille morte, salto's.
272125: VRIES, THEUN DE - Het Rondo. (Met een gesigneerde kleurenets van Oldrich Kulhanek).
271473: VRIES, PETER YVON DE - Oorzaak en gevolg.
272919: VRIES, HENDRIK DE - Pensativo.
269771: VRIES, HENDRIK DE - Herdenking.
265995: VRIES, THEUN DE - Rembrandt. (Met opdracht).
259164: (NIJHOFF, MARTINUS). VRIES, THEUN DE - M. Nijhoff. Wandelaar in de werkelijkheid.
254474: VRIES, THEUN DE - Oldeberkoop. (Bij een houtgravure van Peter Lazarov). (Met een gesigneerde houtgravure van Peter Lazarov).
263540: VRIES, PETER YVON DE - Paascollage.
260330: VRIES, HENDRIK DE - Vier handgeschreven brieven, drie handgeschreven briefkaarten en drie handgeschreven gedichten aan de redactie van De Gids.
255148: VRIES, HENDRIK DE - Vlamrood.
268556: VRIES, HENDRIK DE - De nacht.
22966: VRIES, HENDRIK DE - Veeltintig bij tovergloed en enige andere gedichten.
271160: VRIES, THEUN DE - Svoboda chodí v rudém šate. (Vertaling van De vrijheid gaat in 't rood gekleed door Marie Polívková).
12821: VRIES, HENDRIK DE - De nacht.
11073: VRIES, THEUN DE - Westersche nachten.
251821: VRIES, HENDRIK DE - Handgeschreven correspondentiekaart aan 'Zeer Geachte Heeren [van Uitgeverij Contact]'.
265023: VRIES, HENDRIK DE - Robijnen.
269230: VRIES, THEUN DE - De ballade van Sint-Gertrudis.
266411: VRIES, THEUN DE - Westersche nachten.
250846: VRIES, THEUN DE - Handgeschreven brief aan 'Zeer Geachte Heer [Wim J.] Simons'.
267620: VRIES, MATTHEUS DE (UITGEVER) - Bekentenisse of belydenisse des Geloofs der Nederlantsche Gereformeerde Kercken. Mitsgaders de Heydelbergsche Catechismus, met de Schriftuur-texten, en eyndelyck het oordeel van de Nationale Synode van Dordrecht, over de vyf stucken der Leere.
266576: VRIES, THEUN DE - Westersche nachten. (Signed deluxe copy).
253548: VRIESLAND, VICTOR VAN - Le vent se couche.
259833: VRIESLAND, VICTOR VAN - Herinneringen, verteld aan Alfred Kossmann.
257577: VRIESLAND, VICTOR VAN - Vooronderzoek.
250340: (HERMANS, W.F.). VRIESMAN, DICK - Veertien handgeschreven brieven aan 'Beste Wim [J. Simons]'.
270892: VROEGINDEWEIJ, RIEN - Zee & land.
22802: VROEGINDEWEIJ, RIEN - Het moment.
270891: VROEGINDEWEIJ, RIEN - Deze middag is een eeuwig heden.
9023: VROLIJK, MAARTEN - Hofdroom.
272277: VROMAN, LEO - Nieuwsgierig. Gedichten. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht en tekening van Vroman voor Simon Vinkenoog).
258725: VROMAN, LEO - Ik en verder niemand. Leo Vroman, een zelfportret.
267376: VROMAN, LEO - Scheppinkje.
256892: VROMAN, LEO - Achtduizend seizoenen. (Met 4 tekeningen door de auteur).
253666: VROMAN, LEO - Handgeschreven brief aan 'Beste Pablo [van Dijk]'.
269351: VROMAN, LEO - Mijn stamboom.
272757: VROMAN, LEO - Oude flessen waarin planten groeien.
272278: VROMAN, LEO - De gebeurtenis en andere gedichten. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht en tekening van Vroman voor Jan en Gertrude Starink).
269344: VROMAN, LEO - Voor de studenten van zeventien april.
269899: VROOM, JEAN-PAUL - Meilleurs voeux pour 1955.
30402: [MAAS, NOP]. ALS: WILBERT WAAL - Tegen kinderen.
270969: WAANDERS, F.B. - Jonkvrouwe Hortense de Boer, den Krans overreikende aan Z.K.H. den Prins van Oranje, op den 29 Septb. 1831, bij de woorden 'De votre gloire de notre amour/ L'emblême est en ces immortelles, etz'.
258749: WAARD, ELLY DE - Onvoltooiing.
266110: (HAAN, JACOB ISRAËL DE). WAARNEMER, PEER - '"Pijpelijntjes"'.
267398: WAARSENBURG, HANS VAN DE - De mens van het landschap.
266497: WAARSENBURG, HANS VAN DE - Nuages 1 & 2.
264568: WAARSENBURG, HANS VAN DE - De wijn is een spotter. (Met een originele zeefdruk van Pierre van Soest).
269777: WAARSENBURG, HANS VAN DE - Waar de wegen waren.
269779: WAARSENBURG, HANS VAN DE - Zilt land. Drie gedichten van -. Met een zeefdruk van Jef Diederen.
269788: WAARSENBURG, HANS VAN DE, EN ANDRÉ DIETEREN - Tegenstroom. Contre-courant. (Met vertalingen door Robert de Does. Met vijf originele litho's door André Dieteren).
269775: WAARSENBURG, HANS VAN DE - Door lust geveld. (Met een originele zeefdruk door Pierre van Soest).
269783: WAARSENBURG, HANS VAN DE - Het is weer deze nacht. (Met een vertaling door Peter Boreas).
19816: WAARSENBURG, HANS VAN DE - Noordzee.
15112: WAARSENBURG, HANS VAN DE - Alvor. (Gedicht met een ingekleurde linosnede door Riët Amesz).
269780: WAARSENBURG, HANS VAN DE - Doodskaap.
262252: WAARSENBURG, HANS VAN DE - Winterreis.
269776: WAARSENBURG, HANS VAN DE - Nostalgie.
269782: WAARSENBURG, HANS VAN DE - Nachtdichten.
269781: WAARSENBURG, HANS VAN DE - Je zit aan tafel. (Met twee originele zeefdrukken van Jan Martens).
269786: WAARSENBURG, HANS VAN DE - Bill Haley in Maastricht.
269787: WAARSENBURG, HANS VAN DE - The Last Waltz.
560: WAARSENBURG, HANS VAN DE - Zeeschappen. (Met een frontispice van Fons Lemmens).
256319: WAARSENBURG, HANS VAN DE - 3 nachtdichten/ 3 nocturnes. (Vertaald in het Engels door Peter Boreas).
266496: WAARSENBURG, HANS VAN DE - Consul. (Met een Engelse vertaling door Peter Boreas).
269784: WAARSENBURG, HANS VAN DE - Rand van licht. Twee gedichten van -. Met een zeefdruk van Fons Lemmens.
257684: WAARSENBURG, HANS VAN DE - The boathouse at Laugharne.
269225: WAARSENBURG, HANS VAN DE - De dorst der havensteden. Met houtsneden van Toon Teeken.
251298: WAASDIJK, ALBERT VAN - Handgeschreven brief aan 'Waarde heer [Victor] van Vriesland'.
269988: WAGENVOORDE, HANNO VAN - De lampion der beminden. Gedichten.
270757: WAGENVOORDE, HANNO VAN - Karillon van November.
269989: WAGENVOORDE, HANNO VAN - De lampion der beminden. Gedichten.
4059: WAGENVOORT, MAURITS - Rococo Italië.
27988: WAGENVOORT, MAURITS - In het voetspoor der vaderen. Indrukken van modern Hindoestan.
268945: WAGNER, ANNA - Schilders zien de duinen.
9045: WAL, THEO J. VAN DER - Divertimento. Verlucht met zeven met de hand gekleurde linoleumsneden van Joop Löbler.
265430: (KAUFFER, E. MCKNIGHT). WALEY, ARTHUR - The Lady Who Loved Insects. Translated from the Japanese by Arthur Waley. Dry-points by Hermine David. (Inscribed by Kauffer).
204354: WALLENBURG, RIES VAN - Albert.
264197: WALRAVENS, JAN - "Roerloos aan zee" en het existentialisme.
258686: WALSCHAP, GERARD - Celibaat.
257602: (PATER, WALTER). WALTER SATYR, ANNE LANGDREW AND WALTER LAVISH SLANDER - Imaginary Lectures reported by Walter Satyr, Anne Langdrew and Walter Lavish Slander for The Morningside and now for the first time Collected with additional Lectures, an Imaginary Address and an Imaginary Interview into a book and with them the Original Pictures by Malcolm A. Strauss, Huger Elliott and W.H. Schanck.
12400: WANTLING, WILLIAM - In het kamp van de vijand. (Vertaald door Rudi Wesselius).
272347: WAP, HANS - Berg. 6 lino's. 6 gedichten. (Een van 30 geïllustreerde exemplaren).
268028: GREAT WAR - The Book of William - With apologies to Edward Lear.
260636: WARD, ARTEMUS - Artemus Ward (His Travels) Among the Mormons. Part I. On the Rampage. Part II. Perlite Litteratoor. Edited by E.P. Hingston, the Companion and Agent of Artemus Ward whilst On the Rampage.
271787: WARMELO, WILLEM L. VAN - Is oorlog inderdaad een uiting van Gods wil?
258751: WARMOND, ELLEN, E.A. - The Shape of Houses. Women's Voices from Holland and Flanders. Translated by Manfred Wolf.
7192: WARREN, HANS. (ALS:) ENGEL PICCARDT. - Sperma en tranen.
10588: WARREN, HANS - Demetrios.
257025: WARREN, HANS - Om het behoud der eenzaamheid. Hoogtepunten uit veertig jaar Geheim dagboek.
257203: WARREN, HANS - Originele zwart-witfoto.
271984: WARREN, HANS - Geheim dagboek. 1978-1980. Dertiende deel. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht aan Connie Palmen).
262526: WARREN, HANS - Geheim dagboek. 1942-1944. Eerste deel.
10567: WARREN, HANS - Pastorale.
10587: WARREN, HANS - Kritieken. (Met een nawoord door André Oosthoek).
257093: WARREN, HANS - Herinnering, verwachting. (Met drie druksels in kleuren door Menno Wielinga).
255045: WARREN, HANS - Zeg maar Binus.
10535: WARREN, HANS - Tijd.
23950: WARREN, HANS - De Griekse Goden leven nog.
23954: WARREN, HANS - De serene rust der toppen.
204965: WARWICKSHIRE - Souvenir of Warwickshire.
271168: WASSERMANN, JAKOB - Het oproer om jonker Ernst. Vertelling.
257497: DIEHL UHREN - WATCHES - Diehl Ersatzteile Katalog - Catalogue - Spare parts.
205064: WEBER, CARL MARIA - Erwachen und Bestimmung. Eine Station. Gedichte.
255463: PALLIETER. SATIRIEK WEEKBLAD - 2e jaargang. Nrs. 26, 30, 38, 40, 41, 44 en 47. 1923.
272009: WEEMOEDT, LÉVI - Bedroefd maar dankbaar. (Gesigneerd met voorin een door de auteur handgeschreven gedicht).
264677: WEEMOEDT, LÉVI - Van Harte Beterschap. Kleine trilogie der treurigheid.
264678: WEEMOEDT, LÉVI - Bedroefd maar dankbaar.
263183: WEG, HENRI VAN DE, & JAN ROT - Vijf jaar hakenkruis over Nederland.
265306: WEGNER, TOON. CLAUS, ANNEKE, MARGA KOOL, GERARD NIJENHUIS, RENSE SINKGRAVEN EN ALBERT WESTERHOF E.A. - Toon Wegner. Teken en taal. Een bloemlezing modelstudies door Toon Wegner. Met 11 gedichten op het thema naakt.
269165: WEINHALS, BRUNO, & HANS VAN DE WAARSENBURG - Traduttore Traditore.
251089: WEISS, BERTHOLD & MANFRED - Konserven in Blechdosen. Werbungskarte von Weiss Berthold és Manfred. Elsö Magyar Conserv Gyár.
204732: WELCH, DENTON - Words. Broadsheet Eleven - Sixteen.
257083: WELLING, JULES - Intiem gelijk. Gedichten.
266751: WERBIZKAJA, ANASTASIA - Wenn die Tuberosen blühn (Frühlingserwachen). Roman aus dem Leben der russischen Demi-Vierges.
263958: (RUETER, GEORG). WERELDBIBLIOTHEEK - Gedenkboek van het 25-jarig bestaan der Wereldbibliotheek.
269652: EERSTE WERELDOORLOG - Om niet te vergeten.
254828: VERZAMELD WERK - Collectie van 10 antiquariaatscatalogi.
255788: (MÉRODE, WILLEM DE). WERKMAN, HANS - De Mérode en de jongens. Biografische fragmenten.
261530: WERKMAN, FIE - Tekeningen van kinderen door Fie Werkman. Verschenen op de omslag van het pedagogisch-psychologisch tijdschrift Opvoeding. Maandblad voor gezin en school tevens gewijd aan de montessori-gedachte in het onderwijs.
261432: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Tentoonstelling van de werken van J.W.F. Werumeus Buning ter gelegenheid van zijn vijftigsten verjaardag op Zondag 4 Mei 1941. Geopend op Zaterdag 3 Mei 3 uur n.m. door Ed. Hoornik.
261471: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Collectie uitgeversreclame.
15187: (ROBBERS, HERMAN). WERUMEUS BUNING, J.W.F. - In memoriam.
259473: WERUMÉUS BUNING, A. - Onze ouwe Kokkert. Zijn leven en lotgevallen, gedurende zijn verblijf aan den vasten wal.
251120: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Het gebroken hart of De reis naar Barcelona. Een ouderwetsche, omslachtige, en sentimenteele geschiedenis en bovendien vrijwel naar waarheid verteld door -. (Geïllustreerd door Eppo Doeve).
15534: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - De vergulde druiventros. [Met (lithografisch) gekleurde tekeningen van Han BOLTE].
28041: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - In memoriam.
15190: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Hemel en aarde.
263623: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - 'Een Boekje van den Wijn. Bevattende een sprookje vooraf, een bruiloftsrede tot besluit, benevens alle wetenswaardigheden over den wijn en wat er bij past, die in kort bestek verzameld kunnen worden'.
256715: (KRIMPEN, J. VAN). WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Grafschrift voor Miep van 't Hoff. Opgedragen aan Mária Inez Ignatia Schopman in wie zij voortleeft.
252385: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Krantenknipsels.
251114: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Petrus en de Katwijker visschers. Met teekeningen van C. Boost.
251117: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Tentoonstelling van de werken van J.W.F. Werumeus Buning ter gelegenheid van zijn vijftigsten verjaardag op Zondag 4 Mei 1941. Geopend op Zaterdag 3 Mei 3 uur n.m. door Ed. Hoornik.
269857: WESSELING, HANS, EN THEO BENNES - Bennes Wesseling.
203939: WESSELS, F.W. (OUD-GEWESTELIJK PROPAGANDA-INSPECTEUR VOOR DRENTE EN NOORD-OVERIJSEL DER N.S.B.) - IK BESCHULDIG! Mijn antwoord aan Ir. Mussert. N.S.B.-aanslag op de A.V.R.O. De Telegraaf werd misleid. (& 3 andere brochures:) 2. De N.S.B.-leiding ontmaskerd. De bloem der natie (3e druk). 3. Nieuwe onthullingen (door J.F. Wessels). 4. Wie is Mussert? Onder dezen man heeft Nederland geen toekomst meer.
272808: WESSEM, CONSTANT VAN, ALS: FREDERIK CHASALLE - De clowns en de fantasten. (With ten large drawings by Boris Mestchersky).
272018: WESSEM, CONSTANT VAN - De fantasie-stukken van Frederik Chasalle. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht).
266781: (SLAUERHOFF, J.). WESSEM, CONSTANT VAN - Slauerhoff. Een levensbeschrijving. Met Reproducties naar Foto's en Manuscripten alsmede een Bibliographie.
260673: WEST, LUDWIG E. - Homosexuelle Probleme. Im Lichte der neuesten Forschung allgemeinverständlich dargestellt.
256418: WESTENDORP, MAUD - Zes.
259910: (RAILWAY BRAKE TRIALS). WESTINGHOUSE - Brake Trials on Long Freight Trains.
262812: WEVERBERGH, JULIEN - Twee handgeschreven briefkaarten en een getypt briefje aan de redactie van De Gids.
254004: WEYE, CHRIS VAN DER (= ALBERT PERDECK) - Het blijvende. Gedichten.
262193: WEYERMAN, JACOB CAMPO - De doorzichtige heremiet, bespiedende door zyn verrerykende verrekyker, in het geheimste van zyn kluis, de verborgenste gebreken der menschen, dezelve op een geestige en aangenaame wyze ten toon stellende.
270899: WEYERMAN, JACOB CAMPO - Bezweering van den desperaten Antwerpschen courantier.
256605: WHATMAN, SUSANNAH - Her Housekeeping Book.
205181: WHEELER, LESTER - Phinney's Calendar or Western Almanac for the year of our Lord 1882 being until July 4th, the one hundred and sixth year of American Independence. 85th Year.
255178: WHITEING, RICHARD - Original Photo, Inscribed.
266087: WIARDI BECKMAN, H.B. - Doel en wezen der S.D.A.P.
4074: WICHMAN, ERICH - Vloekzang. (Met een nawoord van Hans van Straten).
17277: WIEG, ROGI - Drie korte verhalen. Met tekeningen van Jack Prince.
272005: WIEG, ROGI - Souffleurs van de duivel. Verhalen. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht aan Hanny Michaelis - dedication copy).
18568: WIELINGA, MENNO - Ontmoeting. (Met twee druksels in kleuren door Menno Wielinga).
265764: WIENER, L.H. - Vaders en zonen.
271338: WIENER, L.H. - Oog in oog met Bordewijk. (Met een linosnede door Pita Snoeck).
265777: WIENER, L.H. - De Zoete Inval.
265778: WIENER, L.H. - De Zoete Inval.
265779: WIENER, L.H. - L.H. Wiener neemt het op voor A.H.J. Dautzenberg.
269890: WIENER, L.H. - Oog in oog met Bordewijk. (Met een linosnede door Pita Snoeck). (Gesigneerd luxe-exemplaar).
265773: WIENER, L.H. - Een handreiking over tijd en ruimte heen.
265771: WIENER, L.H. - Ippon.
265772: WIENER, L.H. - Ippon.
265774: WIENER, L.H. - Een handreiking over tijd en ruimte heen.
265762: WIENER, L.H. - Erfgoed.
264159: (ARCHIPENKO, ALEXANDER). (THEO VAN DER NAHMER). WIESE, ERICH - Alexander Archipenko. Mit einem Titelbild und 32 Abbildungen. (Junge Kunst Bd. 40.)
252211: WIGGIN, KATE DOUGLAS - Autograph letter signed to 'Dear Mrs. Morse', dated 'Feb. 10th [18]96'.
271568: WIJDEVELD, H.TH. - Iphigenie en Tauride. Opéra en 4 actes. Paroles de Guillard. Musique de C.W. von Gluck. (Programme).
16013: (ULSEN, HENK VAN). WIJNBERG, NICOLAAS - Dekors etc. (Met een inleiding door Anton Koolhaas).
267517: WIJNBERG E.A., NICOLAAS - Petit. Nummer 1 tot en met 6. Compleet.
259837: WIJNEN, NICO - Gedichten van gisteren en vandaag.
16297: WIJNEN, NICO - Lacqué. Gedichten en zangen van Nico Wijnen.
201695: (THORBECKE, J.R.). WIJNMALEN, T.C.L. - Johan Rudolph Thorbecke. Eene bibliographie.
259201: WILDE, OSCAR - De kerker-ballade. In de Nederlandsche herdichting van Hendrik van der Wal.
271234: WILDE, OSCAR - Ein idealer Gatte. Ins Deutsche übertragen von Isidore Leo Pavia und Hermann Freiherr von Teschenberg.
270779: WILDE, OSCAR - The Works of Oscar Wilde. With Fifteen Original Drawings by Donia Nachshen.
270810: WILDE, OSCAR - Die Ballade vom Zuchthaus zu Reading. Deutsch von Albrecht Schaeffer.
263395: WILDE, OSCAR - Poems.
270225: WILDE, OSCAR - De tuchthuisballade. (Vertaald door Eduard Verkade).
271233: WILDE, OSCAR - (Gesammelte Werke).
30990: WILDE, OSCAR - Een Florentijnsch treurspel. (Translated into Dutch by P.C. Boutens).
268911: WILDE, OSCAR - Salomé. Drame en un acte. Dessins de Alastair.
268513: WILDE, OSCAR - Salomé. A tragedy in one act. Translated from the French of Oscar Wilde.
270398: WILDE, OSCAR - Fantasiën. Naar het Engelsch. Met eene voorrede van Dr. P.H. Ritter. (Translated into Dutch).
22576: WILDER, THORNTON - The bridge of San Luis Rey. (Met zeven originele etsen (waarvan één op de band) van Simon Koene).
269850: WILHELM, EUGEN, AS: NUMA PRAETORIUS - Das Liebesleben Ludwigs XIII. von Frankreich. Abhandlungen aus dem Gebiete der Sexualforschung Band 2, Heft 6, 1919/20.
204705: WILHELMUS - Het Wilhelmus. Nieuwjaarswens van Boekhandel Wattez.
270966: WILLEM III, KONING - Nederlands herstelling onder het Huis van Oranje. (Historieprent ter viering van 50 jaar koninkrijk).
270918: WILLEM III, KONING - Het zilveren Krooningsfeest van Koning Willem III. 12 Mei 1874. (Met twee andere gedenk-affiches van het jubileum van koning Willem III).
270905: WILLEM I, KONING - Herinnering aan de vijf en twintigste verjaring van den komst des Prinsen van Oranje, (den tegenwoordigen Koning der Nederlanden), door de natie geroepen, om de regering dezer gewesten te aanvaarden, op den 30 November 1813.
269918: (ORANJEHUIS). WILLEM III, KONING - Handgeschreven brief van Koning Willem III der Nederlanden (1817-1890) aan zijn hofarchitect Henri Camp.
269903: WILLEM III, KONING - Drie gezegelde en gestempelde poststukken met portretzegels van koning Willem III.
270864: WILLEMSE, G.J. - Berijmde gedachten.
254972: (DOUBLE CROWN CLUB - TYPO). WILLIAMS, GRAHAM - Double Crown Club. Dinner 286.
268202: WILLIAMSON, C.N. & A.M. - Jim Beckett's verloofde. Uit het Engelsch.
259675: WILLINK, CAREL - Door Riet (?) ondertekende ansichtkaart aan 'Mr et Mme A.F. Lurz'.
257951: WILLY - Suzette veut me lâcher! (Tropical Gigolo). Roman inédit.
256620: WILLY (= HENRY GAUTHIER-VILLARS) - La petite vestale.
255324: WILMA (= WILMA VERMAAT) - Albert en Dieneke.
22618: WILMINK, WILLEM - Muzikale beelden. Tekeningen Simon Koene.
256587: WILMINK, WILLEM - Voor 5 en 7 december.
270972: WILS, JAN, & HENRI VAN BOOVEN, LODEWIJK VAN DEYSSEL, HUIB LUNS, JOHAN DE MEESTER, J. SIX E.V.A. - Het teekenonderwijs. Antwoorden op een enquête gehouden door de Nederlandsche Vereeniging voor Teekenonderwijs.
255357: WILSON, SLOAN - Typed Letter Signed to 'Mr. Beatty', dated 'Nov. 10, 1955'.
263022: WILSON, L.M. - The old bookseller. (Met een gesigneerde kopergravure door Henryk Fajlhauer).
259242: WILSON, SLOAN - De man in het donkergrijze pak.
272714: WILSON, L.M. - The old bookseller. (With a signed copper engraving by Henryk Fajlhauer).
255198: WILSON, ANGUS - The Old Men at the Zoo.
260645: (BELCAMPO). WINDELBAND, WILHELM - Lehrbuch der Geschichte der Philosophie.
12645: WINKLER, KEES - Het einde.
267586: WINKLER PRINS, A. - Albumversjens. Ten gerieve van hedendaagsche vrienden.
8101: WINKLER, KEES - Samen.
270135: WINSEMIUS, PIETER, EN MIRANDA HOOGENDOORN - Waar halen ze het vandaan? Over inspiratie. (Met opdracht aan Hans Dijkstal).
270060: WINTER, LEON DE - De hemel van Hollywood. Roman. (Met gesigneerde opdracht van de schrijver aan Joost Zwagerman).
262987: WINTER, LEON DE - De hemel van Hollywood. Roman.
264331: WINTER, LEON DE - Hoffman's honger. Roman.
251027: WINTER, LEON DE - Collectie promotiemateriaal.
266946: WINTER, JAN DE - Bravour in Brazilië. (Het moordsyndicaat). Een nieuw avontuur van Inspecteur Paul Nijst. Oorspronkelijke mysterieroman.
268821: WINTER, LEON DE - 's-Hertogenbosch. Een verhaal en een lithografie.
268946: WINTER, RENÉ DE - Bibliotheek en documentatietermen. Klein woordenboek van veelvoorkomende termen op het gebied van bibliotheek en documentatie.
270218: (BOEKENWEEK 1995). WINTER, LEON DE - Serenade.
253998: WINWOOD, DAVID. - Dive for cover. (3) Woodcuts by Rigby GRAHAM.
269600: WISPELAERE, PAUL DE - De ontwikkeling van de moderne Nederlandse kritiek.
264845: WISPELAERE E.A., PAUL DE - Manteau-auteurs scheren hun zwarte schapen. (Gesigneerd door Geeraerts, Simhoffer, Van Vliet en De Wispelaere).
265403: (TYPO). WISSELINK, W.H. - Natuurkundige vraagtsukken. Tweede stukje.
22535: WITKOVSKY, B. - Den oceaan over.
259205: WITTE, ALDERT - Zomerdag. (Met een handgekleurde linosnede van Nico G. Berkhout.)
263951: (GESTEL, LEO). WITTE, DIRK - Mensch, durf te leven! Memento Vivere. Cabaretliedjes No. 14.
269380: WITTKAMPF, WILLEM - Krantenknipsels (1950-1951).
271932: WITTOP KONING, MARTINE, & E.S. BIENFAIT - Onze volkskeuken. Proeve van leiddraad voor volkscursussen in koken en huishouden. Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
268293: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - God aan zee.
271793: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Het berg-meer.
263270: (WIEGERSMA, HENDRIK). WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Een karakteristiek en een keur uit zijn gedichten door Bernard Verhoeven.
268326: WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Het berg-meer.
261310: (CANTRÉ, JOZEF). WOESTIJNE, KAREL VAN DE - Over schrijvers en boeken.
22513: WOHMANN, GABRIELE - Een gelukkige dag. (Vertaald uit het Duits door Paul Beers. Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink).
268734: WOHMANN, GABRIELE - Ein glücklicher Tag. (Met een Notiz door Gert Jan Hemmink).
251458: WOLF-CATZ, HELMA - De vreemde drift. Met illustraties van Oey Tjeng Sit.
267021: WOLF, HUGO - Christnacht. Klavierauszug von F. Foll. Dichtung Graf August von Platen. English Words by John Bernhoff.
251463: WOLF-CATZ, HELMA - Handgeschreven brief aan 'Beste Arjen [Faber]'.
270979: WOLFF, BETJE - Brief aan mynen heere, den heere Mr. Hendrik Vollenhoven, en de wel edele jongvrouwe Catharina Johanna van Beeck, by gelegenheid van hun eds. echtverbintenisse, plegtiglyk voltrokken, den 20sten van sprokkelmaand, des jaars, MDCCLXXIV.
268255: WOLFF, BETJE, EN AAGJE DEKEN - Critisch Commentaar. (Met een inleiding van Dr J.C. Brandt Corstius).
205667: WOLFF, GUSTAV - Psychiatrie en dichtkunst. Uit het Duitsch vertaald door G.v.E.
265173: (OLIE, JACOB?). WOLFF, J. - Tafereelen van deugd en ondeugd, geschetst in leerzame verhalen.
272502: WOLFF-BEKKER, ELISABETH, & AGATHA DEKEN - Levensgeschiedenis van Sara Burgerhart. Vijfde druk, met platen. Goedkoope uitgaaf.
266809: WÖLFLING, W. - Liefde en zonde. Gedenkschriften van Mevrouw W.
262990: (DIJKSTRA, JOHAN). WOLTERS, J.B. - Woordenboeken nieuwe talen bij J.B. Wolters Groningen Den Haag. (Reclameblad).
267400: (BOEKBAND). (DANTE). WOLTERS, W.P. - Beatrice.
270193: (ABC-BOEK). WOLTMAN, CEES - Het nieuwe ABC-boek.
266867: WOLYNSKI, A.L. - Der moderne Idealismus und Russland. Eine Studie. Autorisierte Übersetzung von J. Melnik.
271235: WOODBURYTYPE (PHOTOGLYPTIE). GOUPIL, PETIT, MULNIER - Auguste NÉLATON, Gilbert RANDON, Charles SÉCHAN & Daniel VIERGE. 4 photos from the Galerie Contemporaine des Illustrations Françaises.
272102: WOORD, B. VAN DER - Interlokaal. Een spoorweg-historische bespiegeling. (Met, los bijgevoegd, een houtgravure door Jiri Bouda).
272101: WOORD, B. VAN DER - De restauratie. (Met een kleurenlitho van Karel Benes).
272215: WOORD, B. VAN DER - Het oude huis. (Met tekeningen van Steph Mensinga-Delprat).
269644: WOORDENSPEL - Advertentiespel. Geestig-gezellig-onderhoudend-leuk.
271716: WORM, PIET - Twee exlibris.
201012: WOUD, ELISABETH - Levensbegin
253147: WOUDE, JOHAN VAN DER - Handgeschreven brief aan 'Beste Max [Schuchart]'.
268760: WOUTERS, D. - Een kwarteeuw onderwijsjournalistiek. (Luxe-exemplaar).
265425: (GRUNBERG, ARNON). WUIJTS, JOS - Grunberg Album. Illustrated bibliography of books in translation made on occasion of the 35th birthday of the author [on] 22 February 2006.
4873: WYK LOUW, N.P. VAN - 'n Keur uit sy gedigte.
264130: WYLIE, PHILIP - Gevecht in groen water. Uit het Amerikaansch vertaald door J.D.A. van Gumster.
269182: WYNEKEN, GUSTAV - Jugend! Philister über dir!
268615: WYZEWA, TEODOR DE - Valbert ou les récits d'un jeune homme.
201378: XXX (= MICHAEL NELSON) - Les Particuliers (= A Room in Chelsea Square)
252230: YATES, EDMUND - Autograph Letter Signed, dated 'February 21. '59'. To A. Shirreffs Esq.
252232: YATES, EDMUND - Autograph Letter Signed, 1872. To Leslie Ward.
204729: YDÍGORAS FUENTES, MIGUEL - T.L.S. Typescript Letter Signed
269215: YONGE, CHARLOTTE - Handwritten signature on a slip of paper.
204578: TRADE CARD OF NEW YORK - Special Ribbon Sale Cartons. The Finest Quality of Fancy Ribbons. At 10 cts on the Dollar.
256680: YOUNG, FRANCIS BRETT - Autograph postcard signed to an American fan in Malden (Mass.).
204953: YOUNG, FRANCIS BRETT - Portrait of a Village.
267940: YPERMAN, CHRIS. (CLAUS (ILLS.), HUGO) - Jolie Madame. Met (acht) tekeningen van Hugo Claus.
272580: YPERMAN, CHRIS. (CLAUS (ILLS.), HUGO) - Jolie Madame. Met (acht) tekeningen van Hugo Claus.
201013: YPSILON [= P.O. BAKKER] - Twintig eeuwen na Bethlehem
22347: ZAND, MAARTJE - Blauwe eilandsteden. (Uit het Duits vertaald door Bert Kisjes).
255367: ZEGGELEN, MARIE C. VAN - Oude glorie.
205614: ZELM VAN ELDIK, J.H. VAN - Het onderzoek van papier.
268392: (TYSON, IAN). ZEN - Zen. Aussprüche der Zen-Meister. Mit 4 Holzschnitten von Ian Tyson.
260650: (BELCAMPO). ZERKAULEN, HEINRICH - Ursula Bittgang. Die Chronik eines Lebens.
268943: ZEYDE, M.H. VAN DER - Het woord is aan het woord. Over de verantwoordelijkheid van bijbelvertalen.
270880: ZOLA, ÉMILE - Waarheid. (Compleet in drie delen).
264675: (KOUSBROEK, RUDY). ZOMEREN, KOOS VAN - Het verhaal. Roman.
270046: ZOMEREN, KOOS VAN - Meisje in het veen. (Met opdracht aan Joost Zwagerman).
255776: ZONDERVAN, J.P. - Linoleumsnijden. Handleiding voor snijden en drukken.
252550: PAPIERMONSTERS. VAN GELDER ZONEN N.V. - Zes monsters, opgeplakt op een vel Fijn Houtvrij Kartotheekkarton 200 gr/m2, Paille.
250352: (HERMANS, W.F.). ZONNEVELD, PROF.DR. J.I.S. - Getypte brief aan de redactie van De Gids.
260693: (SWARTH, HÉLÈNE). ZUBLI, MARIE, NÉE VAN DEN BERCH VAN HEEMSTEDE. - Poésies. A la mémoire du Professeur Jos. A. Alberdingk Thym.
250581: ZUIDERENT, AD - Op de hoogte van Icarus.
250700: ZUITHOFF, ATE - Kampkweel. (Met lino's van Dirk Verèl en Ate Zuithoff).
251630: ZUNNEBERG, H. - Willem Banning 1888-1971. Een onderzoek naar de verhouding van zijn spiritualiteit tot zijn sociaal-politiek engagement.
256191: ZUYLEN, BELLE DE [ISABELLA AGNETA DE CHARRIÈRE-VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN] - Le Noble.
20428: ZUYLEN, BELLE VAN - Mistriss Henley.
252943: ZUYLEN, BELLE VAN - Mistriss Henley. (Met twaalf kopergravures van Michel Béret en een inleiding van André Ménétrat).
270027: ZWAGERMAN, ALEXANDER - De Heilige Geest. Roman. (Uit de bibliotheek van Joost Zwagerman).
271977: ZWAGERMAN, JOOST - Langs de doofpot. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht).
269545: ZWAGERMAN, JOOST - Transito.
271336: ZWART, PIET - Twee vrije typografische composities.
272439: ZWEIG, STEFAN - De onzichtbare verzameling. Een episode uit de Duitse inflatie. Vertaald door Theodor Duquesnoy, met tekeningen van Kurt Löb.
7889: ZWEIG, STEFAN - Die unsichtbare Sammlung.
269679: (LUCEBERT). ZWEIG, STEFAN - Drei Dichter ihres Lebens. Casanova, Stendhal, Tolstoi.
8626: ZWEIG, STEFAN - Brief einer Unbekannten. (Met twee litho's van Mart Kempers).

5/30