Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA)
Daal en Bergselaan 78, 2565 AG Den Haag (BY APPOINTMENT ONLY) Tel:. +31 (0)70 346 60 20 Mob.: +31 (0)6 5329 7017            Email: fokas@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
271367: NIJLEN, JAN VAN - De lokstem en andere gedichten.
268165: NIJLEN, JAN VAN, ROLAND HOLST, A., VRIESLAND, VICTOR VAN, KEMP, PIERRE, EN M. NIJHOFF - In Sanderum.
31453: NIJLEN, JAN VAN - Aan J. van Krimpen bij zijn 60ste verjaardag.
272216: NIJS, IDA DE - Een stukje Ida. (Gedichten).
251348: NIN, ANAÏS. - The Queen. (Met twee originele kleurenetsen door Rob Cox).
273487: NITSCH, HERMANN - Under my skin.
202661: NOEL, RODEN - Comrade, my Comrade.
263496: (CHARIVARIUS). NOLST TRENITÉ, G. - Beschrijvende catalogus. Dilettanten-tooneel onder redactie van G. Nolst Trenité.
17108: NOORDSTAR, J.C. - 't Eerdiploom en andere gedichten.
254573: NOORDSTAR, J.C. ALS: A.J.P. TAMMES - Handgeschreven brief en handgeschreven briefkaart aan 'Hooggeachte Secretaris'.
257656: (CAHN, HENNY). NOORDUYN-JANSEN, H. - Recepten voor de reformkeuken.
273826: NOOTEBOOM E.A., CEES / ANTHON BEEKE - De ontvoering van Europa/ The Abduction of Europa. In: Wanderlieder. Tentoonstelling Stedelijk Museum 8-12-1991>9-2-1992.
272110: NOOTEBOOM, CEES - The Following Story. Translated from the Dutch by Ina Rilke. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht aan Greg Gatenby).
269243: NOOTEBOOM, CEES, EN LEO VROMAN - Brooklyn Responsorium. (Met een nawoord van Cees Nooteboom).
268955: NOOTEBOOM, CEES - Open als een schelp - dicht als een steen. (Met opdracht aan Bert Schierbeek).
29903: (BERNLEF, J.). NOOTEBOOM, CEES - De ridder is gestorven.
271805: NOOTEBOOM, CEES - Een nacht in Tunesië. (Gesigneerd met opdracht van de schrijver).
269608: NOOTEBOOM, CEES - Roads to Santiago. Spanish travels. Translated from the Dutch by Ina Rilke. (Met opdracht aan Leo en Tineke Vroman).
269609: NOOTEBOOM, CEES - Rituals. A Novel. Translated by Adrienne Dixon. (With a Publisher's Note).
16975: NOOTEBOOM, CEES - De koning is dood. (Met tekeningen van Paul Citroen).
274142: NOOTEBOOM, CEES - Fantasma. (Met een genummerde en gesigneerde kleurenets van Sjoerd Bakker).
272283: NOOTEBOOM, CEES - Allerzielen. (Gesigneerd met opdracht aan Rudi Fuchs).
12696: NOOTEBOOM, CEES, LEO VROMAN E.A. STEMMEN VAN SCHRIJVERS - Gedichten horen.
268957: NOOTEBOOM, CEES, EN LEO VROMAN - Brooklyn Responsorium. (Met een nawoord van Cees Nooteboom).
253460: NOOYER, SYA DE - Gedichten. (Met een illustratie in gemengde techniek door de dichteres).
253841: NORD, MAX - Handgeschreven briefkaart aan 'Beste Max [Schuchart]'.
271200: (OBELISK PRESS). NORDEN, MARIKA - The Gentle Men.
271725: NORGE, GÉO (ED.)/ FRANZ HELLENS - Florilège de la nouvelle poésie française en Belgique. Composé par Géo Norge. Préface de Franz Hellens.
263039: NORTHCOTE, STAFFORD H. - Autograph Letter Signed to the painter William Powell Frith.
263040: NORTHCOTE, STAFFORD H. - Autograph Letter Signed to William McCullagh Torrens.
264271: (MAASTRICHT). NORTON, ANDRÉ - Zijn lijk lag in Maastricht op straat. (Proef van het omslag).
10873: NOUHUYS, W.G. VAN - Letterkundige opstellen.
268351: NOUT, RIEN - Transparanten.
270807: NOUVEAU, GERMAIN - Valentines et autres vers. Préface d'Ernest Delahaye.
270134: NUIS, AAD - Het boek en de markt. Een pleidooi voor vrijheid door verkeersregels. (Met opdracht aan Hans Dijkstal).
269089: MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN - Volks-liedjens uitgegeeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. (1e-4e Stukjen).
269372: NUT VAN 'T ALGEMEEN - Vijf handgeschreven voordrachten, ca. 1850.
272923: NYPELS, CHARLES - Over Jonas en andere bolsjewieken. Een brief aan S.H. de Roos.
17194: NYPELS, CHARLES - Twee intermezzo's.
7703: NYPELS, CHARLES - Blad, boek en band. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht van Nypels).
24973: NYPELS, CHARLES - Bij tijd en wijle moet u eens komen kijken. Maastricht in zeven prentbriefkaarten. (Met een voorwoord van C. van Dijk).
259956: (FILM). OCHSE, B.D. - De film ten dienste van onderwijs en volksontwikkeling.
252549: ODIJK, AD J. - Voorland. Gedichten.
203186: OEGEMA, TH. - Verzen van een venter
15100: OERLEMANS, J.W. - Bodem.
273786: OERLEMANS, J.W. - Bodem.
22253: (COUPERUS, LOUIS). OEVER, KAREL VAN DEN - Le Divin Louis. Een onbekende brief van Karel van den Oever over de tachtigers. (Met een inleiding).
255652: OGAWA, MATAJI - Autograph Card.
271695: OKUDZHAVA, BULAT - Prelestniye priklyucheniya. (= Adorable Adventures). With illustrations by the author.
252008: (MILLER, HENRY). OKUMURA, OSAMU - Henry Miller and the Self-Liberation Problem.
266431: OLLENHAUER, ERICH (VORWORT) - Rote Jugendfahnen über Wien. Das Buch vom 2.Internationalen Sozialistischen Jugendtreffen 12.- 14.Juli 1929.
263781: (POPULAIRE GENEESKUNDE). OLST, B.H.L. - De dokter in huis. Geneeskundig handboek voor het huisgezin.
255595: OLTMANS, WILLEM - Prins Claus (1965-1985). Een reportage.
256642: (HORATIUS FLACCUS, QUINTUS). OMMEREN, RICHEUS VAN - Quintus Horatius Flaccus beschouwd als mensch. (&) Quintus Horatius Flaccus beschouwd als burger van Rome.
272012: KRITIES ONDERWIJS - Scholing in aktie 5. Projekten door leerlingen en leraren beleefd, opgeschreven, gedrukt en verspreid.
270392: ONTMASKEREN - De geheimen der magnetiseurs en somnambules ontmaskerd voor weldenkende en deugdgezinde menschen. Naar het Fransch.
271299: (GRAVENHAGE, 'S-). ONTWAPENINGSCONFERENTIE - De Vredes-Conferentie. Prentenboek voor oud en jong.
274007: (MINCO, MARGA). OOIEVAARS - Ooievaars. Het goede boek voor iedereen (2 varianten). (&) Tweede Klepperconcert van de Ooievaars.
271138: OORLOGSPOËZIE - Wat Hitler dacht: wat Hitler deed! Wat Hitler had verwacht!... Hoe Hitler schipbreuk leed!
274220: CLANDESTIENE OORLOGSUITGAVE - Vier Maria Legenden.
250448: OORSCHOT, G.A. VAN (ALS:) R.J. PESKENS - Mijn moeder was eigenlijk een Italiaanse. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
274078: OORSCHOT, G.A. VAN - Uitgeversdrukwerk Russische Bibliotheek (10 stuks, 1953-1996).
27065: (KEMP, PIERRE). OORSCHOT, G.A. - Hoe een uitgave tot stand kwam en een voorstelling niet doorging. Het verzameld werk van Pierre Kemp.
256600: OOSTERWIJK BRUIJN, J. VAN - 4 dichtkundige recepten.
267239: OPDAM (SAMENSTELLING), JOHANNA - Het roode lied van heden. Bloemlezing uit de moderne revolutionnaire poëzie. (ex-Garmt Stuiveling).
257488: (AMSTERDAM). OPLAND - Kunst... wat is dat...??? / Geef de kunst een huis. (Affiche).
270751: OPZOOMER, C.W. - Wetenschap en wijsbegeerte.
266053: VRIJE GEDACHTEN. SOCIAAL-DEMOCRATISCH ORGAAN - Volksvertegenwoordiging in overgangstijd. Speciale uitgave. (1945).
18839: ORLÉANS, CHARLES D' - Douze Rondeaux. (Met een houtsnede van Pam G. Rueter).
270157: ORTEGA Y GASSET, JOSÉ - Bespiegelingen over leven en liefde. Geautoriseerde vertaling door Dr. J. Brouwer. (Uit de bibliotheek van Joost Zwagerman).
268211: ORTT, FELIX - De dieren in het hiernamaals.
22568: ORWELL, GEORGE - Animal farm. (Met illustraties van Frits Frietman).
273344: OSTMEIER, J.J.B. - Handleiding voor de Assistenten in de Cultures betreffende den omgang met het Inlandsche, speciaal met het Javaansche werkvolk.
268166: OTTEN, WILLEM JAN - Tijdens de zwaluwen.
252307: OTTEN, DR. J.F. - Casanova breekt uit. (&) Het moedercomplex van Baudelaire.
274264: OTTERSPEER, WILLEM - Een ontmoeting.
266274: (ROTTERDAM). OUD, P.J., & JACQUES DUTILH - Drie handgeschreven/ getypte brieven aan VVD-gemeenteraadslid D.A. van Houte.
262706: OUDEMANS, A.C. - The Loch Ness Monster.
252790: (PELLICO, SILVIO). OUDINOT, EUGÉNIE - Mijn gevangenschap.
274401: OUDSHOORN, J. VAN - Pinksteren.
266653: OUDSHOORN, J. VAN - In Memoriam.
10067: OUDSHOORN, J. VAN - Paraphrase. (Met een verantwoording door W.A.M. de Moor).
274399: OUDSHOORN, J. VAN - Aan zee.
266649: OUDSHOORN, J. VAN - In Memoriam.
266664: OUDSHOORN, J. VAN - De Fantast. Een ongeloofwaardig verhaal. Omslag en tekeningen van Menno van Meeteren Brouwer.
8064: OUDSHOORN, J. VAN - Achter groene horren.
1343: OUDSHOORN, J. VAN - Galant Avontuur.
266663: OUDSHOORN, J. VAN - De Fantast. Een ongeloofwaardig verhaal. Omslag en tekeningen van Menno van Meeteren Brouwer.
9936: OUDSHOORN, J. VAN - De Fantast. Een ongeloofwaardig verhaal. Omslag en tekeningen van Menno van Meeteren Brouwer.
274398: OUDSHOORN, J. VAN - Achter groene horren. VIII.
273337: OUDTSHOORN, ALBERT VAN RHEEDE VAN - 'Retrospection' in The American Annual of Photography. Volume 51. 1937.
270048: OUWENS, KEES - Droom. Gedichten. (Met gesigneerde opdracht van de schrijver aan Joost Zwagerman).
269298: OUWENS, KEES - In memoriam patris.
4610: OUWENS, KEES - Ontstentenis.
6268: OUWENS, KEES - tucht is regelmaat, ontucht de regel.
269288: OUWENS, KEES - Van de verliezer & de lichtbron.
269302: OUWENS, KEES - In de avond een veerweg. (Met een tekening door Jürgen Partenheimer).
269300: OUWENS, KEES - 'Kaalte'.
273783: OUWENS, KEES - Je leven.
22648: OVEREEM, JAN-WILLEM - Interview.

Next 100 books from Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA)

4/22