Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA)
Daal en Bergselaan 78, 2565 AG Den Haag (BY APPOINTMENT ONLY) Tel:. +31 (0)70 346 60 20 Mob.: +31 (0)6 5329 7017            Email: fokas@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
268165: NIJLEN, JAN VAN, ROLAND HOLST, A., VRIESLAND, VICTOR VAN, KEMP, PIERRE, EN M. NIJHOFF - In Sanderum.
31453: NIJLEN, JAN VAN - Aan J. van Krimpen bij zijn 60ste verjaardag.
272216: NIJS, IDA DE - Een stukje Ida. (Gedichten).
251348: NIN, ANAÏS. - The Queen. (Met twee originele kleurenetsen door Rob Cox).
273487: NITSCH, HERMANN - Under my skin.
202661: NOEL, RODEN - Comrade, my Comrade.
263496: (CHARIVARIUS). NOLST TRENITÉ, G. - Beschrijvende catalogus. Dilettanten-tooneel onder redactie van G. Nolst Trenité.
17108: NOORDSTAR, J.C. - 't Eerdiploom en andere gedichten.
254573: NOORDSTAR, J.C. ALS: A.J.P. TAMMES - Handgeschreven brief en handgeschreven briefkaart aan 'Hooggeachte Secretaris'.
257656: (CAHN, HENNY). NOORDUYN-JANSEN, H. - Recepten voor de reformkeuken.
273826: NOOTEBOOM E.A., CEES / ANTHON BEEKE - De ontvoering van Europa/ The Abduction of Europa. In: Wanderlieder. Tentoonstelling Stedelijk Museum 8-12-1991>9-2-1992.
272110: NOOTEBOOM, CEES - The Following Story. Translated from the Dutch by Ina Rilke. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht aan Greg Gatenby).
269243: NOOTEBOOM, CEES, EN LEO VROMAN - Brooklyn Responsorium. (Met een nawoord van Cees Nooteboom).
268955: NOOTEBOOM, CEES - Open als een schelp - dicht als een steen. (Met opdracht aan Bert Schierbeek).
29903: (BERNLEF, J.). NOOTEBOOM, CEES - De ridder is gestorven.
271805: NOOTEBOOM, CEES - Een nacht in Tunesië. (Gesigneerd met opdracht van de schrijver).
269608: NOOTEBOOM, CEES - Roads to Santiago. Spanish travels. Translated from the Dutch by Ina Rilke. (Met opdracht aan Leo en Tineke Vroman).
269609: NOOTEBOOM, CEES - Rituals. A Novel. Translated by Adrienne Dixon. (With a Publisher's Note).
16975: NOOTEBOOM, CEES - De koning is dood. (Met tekeningen van Paul Citroen).
274142: NOOTEBOOM, CEES - Fantasma. (Met een genummerde en gesigneerde kleurenets van Sjoerd Bakker).
272283: NOOTEBOOM, CEES - Allerzielen. (Gesigneerd met opdracht aan Rudi Fuchs).
12696: NOOTEBOOM, CEES, LEO VROMAN E.A. STEMMEN VAN SCHRIJVERS - Gedichten horen.
268957: NOOTEBOOM, CEES, EN LEO VROMAN - Brooklyn Responsorium. (Met een nawoord van Cees Nooteboom).
253460: NOOYER, SYA DE - Gedichten. (Met een illustratie in gemengde techniek door de dichteres).
253841: NORD, MAX - Handgeschreven briefkaart aan 'Beste Max [Schuchart]'.
271200: (OBELISK PRESS). NORDEN, MARIKA - The Gentle Men.
271725: NORGE, GÉO (ED.)/ FRANZ HELLENS - Florilège de la nouvelle poésie française en Belgique. Composé par Géo Norge. Préface de Franz Hellens.
263039: NORTHCOTE, STAFFORD H. - Autograph Letter Signed to the painter William Powell Frith.
263040: NORTHCOTE, STAFFORD H. - Autograph Letter Signed to William McCullagh Torrens.
264271: (MAASTRICHT). NORTON, ANDRÉ - Zijn lijk lag in Maastricht op straat. (Proef van het omslag).
10873: NOUHUYS, W.G. VAN - Letterkundige opstellen.
268351: NOUT, RIEN - Transparanten.
270807: NOUVEAU, GERMAIN - Valentines et autres vers. Préface d'Ernest Delahaye.
270134: NUIS, AAD - Het boek en de markt. Een pleidooi voor vrijheid door verkeersregels. (Met opdracht aan Hans Dijkstal).
269089: MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN - Volks-liedjens uitgegeeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. (1e-4e Stukjen).
269372: NUT VAN 'T ALGEMEEN - Vijf handgeschreven voordrachten, ca. 1850.
272923: NYPELS, CHARLES - Over Jonas en andere bolsjewieken. Een brief aan S.H. de Roos.
17194: NYPELS, CHARLES - Twee intermezzo's.
7703: NYPELS, CHARLES - Blad, boek en band. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht van Nypels).
24973: NYPELS, CHARLES - Bij tijd en wijle moet u eens komen kijken. Maastricht in zeven prentbriefkaarten. (Met een voorwoord van C. van Dijk).
259956: (FILM). OCHSE, B.D. - De film ten dienste van onderwijs en volksontwikkeling.
252549: ODIJK, AD J. - Voorland. Gedichten.
203186: OEGEMA, TH. - Verzen van een venter
15100: OERLEMANS, J.W. - Bodem.
273786: OERLEMANS, J.W. - Bodem.
22253: (COUPERUS, LOUIS). OEVER, KAREL VAN DEN - Le Divin Louis. Een onbekende brief van Karel van den Oever over de tachtigers. (Met een inleiding).
255652: OGAWA, MATAJI - Autograph Card.
271695: OKUDZHAVA, BULAT - Prelestniye priklyucheniya. (= Adorable Adventures). With illustrations by the author.
252008: (MILLER, HENRY). OKUMURA, OSAMU - Henry Miller and the Self-Liberation Problem.
266431: OLLENHAUER, ERICH (VORWORT) - Rote Jugendfahnen über Wien. Das Buch vom 2.Internationalen Sozialistischen Jugendtreffen 12.- 14.Juli 1929.
263781: (POPULAIRE GENEESKUNDE). OLST, B.H.L. - De dokter in huis. Geneeskundig handboek voor het huisgezin.
255595: OLTMANS, WILLEM - Prins Claus (1965-1985). Een reportage.
256642: (HORATIUS FLACCUS, QUINTUS). OMMEREN, RICHEUS VAN - Quintus Horatius Flaccus beschouwd als mensch. (&) Quintus Horatius Flaccus beschouwd als burger van Rome.
272012: KRITIES ONDERWIJS - Scholing in aktie 5. Projekten door leerlingen en leraren beleefd, opgeschreven, gedrukt en verspreid.
270392: ONTMASKEREN - De geheimen der magnetiseurs en somnambules ontmaskerd voor weldenkende en deugdgezinde menschen. Naar het Fransch.
271299: (GRAVENHAGE, 'S-). ONTWAPENINGSCONFERENTIE - De Vredes-Conferentie. Prentenboek voor oud en jong.
274007: (MINCO, MARGA). OOIEVAARS - Ooievaars. Het goede boek voor iedereen (2 varianten). (&) Tweede Klepperconcert van de Ooievaars.
274220: CLANDESTIENE OORLOGSUITGAVE - Vier Maria Legenden.
250448: OORSCHOT, G.A. VAN (ALS:) R.J. PESKENS - Mijn moeder was eigenlijk een Italiaanse. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
274078: OORSCHOT, G.A. VAN - Uitgeversdrukwerk Russische Bibliotheek (10 stuks, 1953-1996).
27065: (KEMP, PIERRE). OORSCHOT, G.A. - Hoe een uitgave tot stand kwam en een voorstelling niet doorging. Het verzameld werk van Pierre Kemp.
256600: OOSTERWIJK BRUIJN, J. VAN - 4 dichtkundige recepten.
257488: (AMSTERDAM). OPLAND - Kunst... wat is dat...??? / Geef de kunst een huis. (Affiche).
270751: OPZOOMER, C.W. - Wetenschap en wijsbegeerte.
266053: VRIJE GEDACHTEN. SOCIAAL-DEMOCRATISCH ORGAAN - Volksvertegenwoordiging in overgangstijd. Speciale uitgave. (1945).
18839: ORLÉANS, CHARLES D' - Douze Rondeaux. (Met een houtsnede van Pam G. Rueter).
270157: ORTEGA Y GASSET, JOSÉ - Bespiegelingen over leven en liefde. Geautoriseerde vertaling door Dr. J. Brouwer. (Uit de bibliotheek van Joost Zwagerman).
268211: ORTT, FELIX - De dieren in het hiernamaals.
22568: ORWELL, GEORGE - Animal farm. (Met illustraties van Frits Frietman).
273344: OSTMEIER, J.J.B. - Handleiding voor de Assistenten in de Cultures betreffende den omgang met het Inlandsche, speciaal met het Javaansche werkvolk.
268166: OTTEN, WILLEM JAN - Tijdens de zwaluwen.
252307: OTTEN, DR. J.F. - Casanova breekt uit. (&) Het moedercomplex van Baudelaire.
274264: OTTERSPEER, WILLEM - Een ontmoeting.
266274: (ROTTERDAM). OUD, P.J., & JACQUES DUTILH - Drie handgeschreven/ getypte brieven aan VVD-gemeenteraadslid D.A. van Houte.
262706: OUDEMANS, A.C. - The Loch Ness Monster.
252790: (PELLICO, SILVIO). OUDINOT, EUGÉNIE - Mijn gevangenschap.
274401: OUDSHOORN, J. VAN - Pinksteren.
266653: OUDSHOORN, J. VAN - In Memoriam.
10067: OUDSHOORN, J. VAN - Paraphrase. (Met een verantwoording door W.A.M. de Moor).
274399: OUDSHOORN, J. VAN - Aan zee.
266649: OUDSHOORN, J. VAN - In Memoriam.
266664: OUDSHOORN, J. VAN - De Fantast. Een ongeloofwaardig verhaal. Omslag en tekeningen van Menno van Meeteren Brouwer.
8064: OUDSHOORN, J. VAN - Achter groene horren.
1343: OUDSHOORN, J. VAN - Galant Avontuur.
266663: OUDSHOORN, J. VAN - De Fantast. Een ongeloofwaardig verhaal. Omslag en tekeningen van Menno van Meeteren Brouwer.
9936: OUDSHOORN, J. VAN - De Fantast. Een ongeloofwaardig verhaal. Omslag en tekeningen van Menno van Meeteren Brouwer.
274398: OUDSHOORN, J. VAN - Achter groene horren. VIII.
273337: OUDTSHOORN, ALBERT VAN RHEEDE VAN - 'Retrospection' in The American Annual of Photography. Volume 51. 1937.
270048: OUWENS, KEES - Droom. Gedichten. (Met gesigneerde opdracht van de schrijver aan Joost Zwagerman).
269298: OUWENS, KEES - In memoriam patris.
4610: OUWENS, KEES - Ontstentenis.
6268: OUWENS, KEES - tucht is regelmaat, ontucht de regel.
269288: OUWENS, KEES - Van de verliezer & de lichtbron.
269302: OUWENS, KEES - In de avond een veerweg. (Met een tekening door Jürgen Partenheimer).
269300: OUWENS, KEES - 'Kaalte'.
273783: OUWENS, KEES - Je leven.
22648: OVEREEM, JAN-WILLEM - Interview.
25736: (HERMANS, W.F.). OVERSTEEGEN, J.J. - Terugblik. (Over Conserve).
273936: OVIDIUS - Legendarische vrouwen (Heroides). Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door W.A.M. Peters. (&) Minnekunst (Ars Amatoria). Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Micha Kat.
269454: OVIDIUS NASO, P. - Almanak, Klaag-liederen, droefheid in Pontus, en troost-digt aan Livia. Vertaalt door Abraham Valentyn. (Al de werken deel III).
274122: OVINK, G.W. - Honderd jaren Lettergieterij in Amsterdam.
263643: OWEN, JAN - De kus. (Vertaald door Maarten Elzinga en Jabik Veenbaas. Met foto's van Hennie Jetzes).
12656: OWEN, SYLVESTER - Zeven kwatrijnen voor Joep. (Met een portret van de auteur door Wim Heldens).
274125: PAALTJENS, PIET - Immortelle IX.
274612: PAALTJENS, PIET - Snikken en grimlachjes. Poëzie uit den studententijd van Piet Paaltjens. (Margedrukkersproject).
271866: PAAP, W.A. - Koningsrecht. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht van de schrijver).
272806: PAAP, W.A. - Vincent Haman.
267837: PAARDEKOOPER, JOS - De ballade van Willem II en Elisabeth Bas.
267030: (GRAVENHAGE, 'S-). HAAGSE PAARDENTRAM - Tram-Way March Galop. Composed by Louis. (Muziekstuk voor piano).
266970: CANADA PACIFIC - De reis per Yzerenweg in Kanada met de Canadian Pacific.
260046: PALMEN, CONNIE - Din tillgivne. Översättning Per Holmer.
19844: PAM, MAX - Beatrijs.
272428: PAMFLET - De rechte spore ende aenvvijsinghe, dat de doorluchtighe ende hooch-gheboren Vorst ende Heere de prince van Orangien hooch-loflicker Memorie de bescherminghe der Nederlanden heeft aenghenomen voor de warachtige Religie, tegen de tyrannije der Spagniaerden (...). Metter spoet by-ghebracht door T.G.B.V.A.P.L.
274445: PAMFLET - Missive van zyne doorluchtige hoogheid Willem den Vyfden, Prince van Oranje en Nassau &c. &c. &c. aan de heeren Staaten der respective provintien. Geschreven in 's Gravenhage den 26 April 1784.
262406: ILLEGAAL PAMFLET - Aan onze mannen tusschen 16 en 40 jaar.
272745: PAMFLET - 19 April. Verandering van ministers. Klagt en jubeltoon.
266056: PAMFLET - Verzaameling van gedichten als de geessel der muitelingen, de prikkel der beteugeling, breydel op den breydel voor heersende muitzucht ter beteugeling van den hoofdmuiter Irenophilus... benevens de Leidse muitzucht beteugelt.
269893: PAMPHLET. (ABOUT KING JAMES II, HIS SON THE PRINCE OF WALES, AND THE PRINCE OF ORANGE) - Nieuwe voorseggingen, wegens het besluyt van de staeten, en rijcken, van de werelt. Behelsende de desseynen van den Koning van Engeland; de intrigues van het Franse hoff; of vervolg van 't orakel; de geboorte, en opvoedinge van den Prince van Walles.
274538: PAMPHLET. (ABOUT KING JAMES II, HIS SON THE PRINCE OF WALES, AND THE PRINCE OF ORANGE) - Brief van pater la Chaise, biegtvader van den koning van Vrankrijk; aan vader Peters, biegtvader van de koning van Engeland; behelsende een geluk-wenschinge over het inventeren en maken van den jongen prins van Walis, nevens eenige politikke aanmerkingen over desselfs afkomste, dragt en geboorte. Waar by gevoegd is, de hedendaagse litanie der protestanten in Engeland.
201726: PAMPHLETS - Catalogue of Pamphlets relating to the United Netherlands/ Catalogue d'une collection de Pamphlets ayant rapport à l'Histoire ... des Pays-Bas. Vol. 1-5 (complete).
259949: (STIJL, SIMON). PANGAARD, COR VAN DEN - Kijken naar karakters. Een onderzoek naar de karakters van de personen in Simons Stijls "De Torenbouw van het vlek Brikkekiks in het landschap Batrachia". (Scriptie).
269398: PANKOWSKI, MARIAN - Matuga komt. Vertaling Paul Beers en Pszisko Jacobs. (Met opdracht aan Ivan Sitniakowsky).
257302: PANNEKOEK - Reclamekaart en zakenbrief.
13617: PANORMITA, ANTONIO - Lepidinus quaerit, cur qui semel (...).
269598: PANTELEJEW, L. - Budjonnys Kurier. Erzählt von L. Pantelejew. Mit Bildern ausgestattet von Alex Keil.
267878: PAREAU, N.E.M. - De Drenthsche A. (Met een Aantekening van T. van Deel).
267741: PARKER, V. HOPKINS - Sexuele voorlichting door Dr. Valeria Hopkins Parker M.D. Nederlandse bewerking van Thomas Chevalier.
268994: (ULSEN, HENK VAN). PARMENTIER - Henk van Ulsen en de voordracht van literatuur.
253809: (ULSEN, HENK VAN). PARMENTIER - Henk van Ulsen en de voordracht van literatuur.
100420: PARNY, ÉVARISTE - Chansons Madécasses.
264071: PASTERNAK, BORIS - Krantenknipsels.
274303: PATAFYSICA - Collectie van ca. 25 uitgaven van de Nederlandse Academie voor Patafysica (met toevoegingen).
268984: (GOUDY, FREDERIC W.). PATER, ERRA - The experienced husbandman. Faithfully reprinted from the book of knowledge treating of the wisdom of the ancients.
268304: (DEN HAAG). PATIJN, J. (VOORWOORD). - Het kompas voor Den Haag. Uitgegeven met instemming van en gegevens door het gemeentebestuur verstrekt. Bevat tevens stratenlijsten en 27 plattegronden der gemeenten Den Haag, Wassenaar, Voorburg, Rijswijk, Loosduinen en Kijkduin.
204127: PATRU, OLIVIER - La Vie de Monsieur d'Ablancourt suivie du Discours et des Lettres de M. d'Ablacourt à Monsieur Patru. Préface par M. Valery Larbaud
274525: (BUDDINGH' (VERT.), C.). PATTEN, BRIAN - De bekentenis van kleine Jantje en andere gedichten. Vertaald door C. Buddingh'. (Luxe-exemplaar).
18349: (BUDDINGH' (VERT.), C.). PATTEN, BRIAN - De bekentenis van kleine Jantje en andere gedichten. Vertaald door C. Buddingh'. (Luxe-exemplaar).
252781: JEAN PAUL - Beelden en gedachten. Nieuwe verzameling.
272180: JEAN PAUL - Um nicht zu lügen. (Met drie houtsneden van Ernst von Dombrowski).
272181: JEAN PAUL - Um nicht zu lügen. (Met drie houtsneden van Ernst von Dombrowski).
259638: PAULHAC, JEAN - Wij hebben niet om het leven gevraagd.
271377: PAULHAN, JEAN - Jacob Cow le Pirate, ou Si les mots sont des signes. (1/20 ex. on Hollande Van Gelder).
256326: PAULHAN, FRÉDÉRIC - Réflexions. (Met handgeschreven opdracht van Fred Batten).
272165: PAUSTOWSKIJ, KONSTANTIN - Sneeuw. (Vertaald door en met een nawoord van Jattie Enklaar-Lagendijk. Met een gesigneerde kleurenets van Ank Spronk-Feenstra).
274209: PAUW-DE VEEN, LYDIA DE - Bijdrage tot de studie van de woordenschat in verband met de schilderkunst in de 17de eeuw.
259623: PAUWELS, FRANÇOIS - Maria Dolorosa.
22288: PAVESE, CESARE - Het Huis. La Casa. (Met een vertaling door Catharina Ypes).
272100: PAZ, OCTAVIO - Zonnesteen voorafgegaan door Adelaar of zon? en gevolgd door drie essays. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht van Octavio Paz aan Bert Schierbeek).
267307: PEAUX, AUGUSTA - Nagelaten gedichten. Bezorging (en nawoord van) Mario Molegraaf. (Met een genummerde en gesigneerde ets van Wil Landman).
271348: (MULTATULI). PÉE, JULIUS, & LODE ROELANDT - Keur uit Multatuli. Gekozen, gerangschikt, soms ingekort, met aanteekeningen en vertalingen voorzien en ingeleid door Julius Pée en Lode Roelandt.
273914: PEELLAERT, GUY - Douk douk. (Poster bij het psychedelische stripboek Jodelle).
270065: PEETERS, CAREL - ABC van het voorlezen. (Met gesigneerde opdracht van de schrijver aan Joost Zwagerman).
270066: PEETERS, CAREL - Alles moet over. Essays. (Uit de bibliotheek van Joost Zwagerman).
271218: (PIECK, ANTON). PEETERS, DENIJS - Anton Pieck en Vlaanderen. (1 van 26 luxe-exemplaren met gesigneerde originele houtsnede).
270068: PEETERS, CAREL - Het wonderland van Lewis Carroll. (Met gesigneerde opdracht van de schrijver aan Joost Zwagerman).
273557: (WERKMAN, H.N.). PÉGUY, CHARLES - Prière pour nous autres charnels.
260685: (BOEKENWEEK 1995). PELGROM, ELS - Bombaaj! Met tekeningen van The Tjong Khing. (Kinderboekenweek. Met opdracht).
272530: PEMSEL, KLAUS - Karl Valentin im Umfeld der Münchner Volkssa¨ngerbu¨hnen und Variete´s. Dissertation.
271321: PÈNE, HENRI DE - Mémoires d'une femme de chambre.
269152: PENNINK, BURCHARD - 25 Shanghainese cartoons 1998-2000. een particuliere publicatie van Burchard Pennink. Mandarin translation under author's responsibility by Tang Jue.
256277: PERCY, GILBERT - Piccalilli. Illustrated by George Thomas & T.R. Macquoid.
22605: PÉRES, J.B. - Comme quoi Napoléon n'a jamais existé. (Met een bibliografische aantekening van Gustave Davois).
271983: (PRESSER, J.). PÉRÈS, J.B. - Comme quoi Napoléon n’a jamais existé oud grand erratum source d’un nombre infini d’errata, à noter dans l’histoire du xixe siècle par J.B. Pérès. Met een ten geleide van J. Presser. (Gesigneerd met een handgeschreven opdracht van Presser).
274566: PERIFEER - Tweegesprek tussen 'Arlequin' en de 'docteur'.
255677: PERISCOOP, DE - Onafhankelijk literair en artistiek maandblad.
274414: PERK, JACQUES - Gedichten. Met Voorrede van Mr. C. Vosmaer en Inleiding van Willem Kloos. (..) Vercierd door T. Nieuwenhuis.
269892: PERK, JACQUES - Dichterwijding. (6 sonnetten op muziek van Henri Zagwijn).
205180: PERKINS, GEORGE ROBERTS - The Western and Oneida almanac, for the year of our Lord 1847: Being till July 4th, the 71st Year of American Independence.
265095: PERKINS, CHRIS HENRY - Collectors' Coins Great Britain Pre-decimal issues 1797-1970 & Decimal issues 1968-2014. (2 books together).
265096: PERKINS, CHRIS HENRY - England's Striking History. A Brief History of England and its Silver Hammered Coinage.
265097: PERKINS, STEPHEN PHILIP - British & Empire Campaign Medals 1793-1902. & British and Irish Campaign Medals 1899-2009. & R.J. Marles: Collectors' British Military Money 1943-1972. (3 books together).
257000: PERMYS, MARTIN - De zwaluwen om den toren. Verzen.
266843: PERQUIN, ESTER NAOMI - Reconstructie. (Met een genummerde en gesigneerde inkjetprent van Gerrit Westerveld).
22606: PERRAULT, CHARLES - Le Petit Poucet. Gravures en bois par un artiste anonyme.
272816: PERRON, E. DU - Een Vers. (Met een originele, gesigneerde ets door O.T.A. Egberts-Richter).
261184: PERRON, E. DU - Poging tot afstand. Met een Tekening van A.C. Willink.
273789: PERRON, E. DU - Twee brieven.
271941: PERRON, E. DU - Nutteloos verzet. Met een tekening van A.C. Willink. (Gesigneerd met opdracht van Du Perron aan Constant van Wessem).
251142: PERRON, E. DU - Poging tot afstand. Met een Tekening van A.C. Willink. (Met handgeschreven opdracht van Du Perron aan Nini Brunt).
251141: PERRON, E. DU - Bij gebrek aan ernst. Met een Tekening van A.C. Willink. (Met handgeschreven opdracht van Du Perron aan Nini Brunt).
271368: PERRON, E. DU - Gebed bij de harde dood.
266788: PERRON, E. DU - 13 erotische prenten van Edgar du Perron. (Bezorgd door B. Schneppenbaum). Lichtmis/ Enschede [= Oosterbeek?], Het Letterlievend Kabinet [= De Bosbespers?], 1981. Garenloos. 16 eenzijdig bedrukte bladen met tekeningen en commentaar in het Frans. Gezeefdrukt in een beperkte oplage.
6393: PERRON, E. DU - Ballade der Polderlandsche onrustige kapoenen. Geschreven bij het verschijnen van Nijgh & Van Ditmar's boekje: "Wat de Pers zegt van De Zondaar, door Alie Smeding".
259969: PERRON, E. DU - Over Stendhal. (Met handgeschreven opdracht van Fred Batten aan Rob Nieuwenhuys).
273790: PERRON, E. DU - Parijs bij nacht.
14640: PERRON, E. DU - Chère Mademoiselle. Een onbekende brief aan Suzanne Lonneux met een toelichting door Paul E. Voorhoeve.
7083: PERRON, E. DU - Over Stendhal.
256971: PERRON, E. DU - Nutteloos verzet. Met een tekening van A.C. Willink.
256602: PERRON, E. DU - Beste Constant. Een onbekende brief aan Constant van Wessem met een nawoord en aantekeningen door R. Storm.
7016: PERRON, E. DU - De smalle mens.
266586: PERRON (SAMENSTELLING), E. DU - De muze van Jan Companjie. Een overzichtelike verzameling van Nederlands-Oostindiese belletrie uit de Companjiestijd (1600-1700). Geïllustreerd met reprodukties van oude gravures en portretten, en met tekeningen van Thomas Nix.
7029: PERRON, E. DU - Graffiti. (Blocnote klein formaat).
7014: PERRON, E. DU - Nutteloos verzet. Met een tekening van A.C. Willink.
259429: (WILLINK, C.A.). PERRON, E. DU (ALS:) DUCO PERKENS. (OMSLAG C.A. WILLINK) - Bij Gebrek aan Ernst. Zijnde de volledige werken van Duco Perkens. Uitgegeven door E. du Perron. Omslagtekening en frontispieces van C.A. Willink.
262951: PERRON, E. DU - Handgeschreven briefkaart aan 'Beste Maurice [Roelants]'.
271990: (BATTEN, FRED). PERRON, E. DU, MENNO TER BRAAK, & J. GRESHOFF. - Sans famille. Drie brieven over een hedendaagsch vraagstuk. (Gesigneerd met opdracht van Fred Batten).
7042: PERRON, E. DU - Scheepsjournaal van Arthur Ducroo.
252270: PERRON, E. DU - P.P.C.
274219: PERRON, E. DU - Over André Gide.
1356: PERRON, E. DU - Blocnote klein formaat.
267801: PERRON, E. DU - 732 voeux.
251164: PERRON, E. DU - Alle de rozen of Het gesprek bij maanlicht. Met een tekening van A.C. Willink.
266696: PERRON-DE ROOS, ELISABETH DU - Handgeschreven brief aan een onbekende.
267829: PERRON, E. DU (ALS:) KLOOT VAN NEUKEMA, W.C. ALIAS CESAR BOMBAY - Het paradoxale vrouwtje en andere poëmen voor bij de huiselijke haard.
24975: PERRON, E. DU - E. du Perron aan A. Roland Holst. Fragmenten uit brieven. (Samengesteld en toegelicht door J.H.W. Veenstra. Met een portret-gravure (E. du Perron voorstellende) van Pieter Wetselaar).
266596: PERRON, E. DU - Originele zwart-witfoto. 6,4 x 6,0 cm.
271565: PERRON, E. DU - Voor kleine parochie. (Cahiers van een Lezer).
273048: PERRON, E. DU - Een voorbereiding. Met een tekening door A.C. Willink.
266599: PERRON-DE ROOS, ELISABETH DU - Handgeschreven brief aan 'Geachte Heer [K.] Lekkerkerker'.
251144: PERRON, E. DU - Poging tot afstand. Met een Tekening van A.C. Willink. (Met handgeschreven opdracht van Fred Batten).
273788: PERRON, E. DU - Een schoonheidskoningin.
255879: QUID NOVUM PERS - Een sterrebeeld en acht straatjes.
262182: PERSE, SAINT-JOHN - Oeuvre Poétique. 1. Éloges - La Gloire des Rois - Anabase - Exil. 2 : Vents. Amers. Chronique. Édition revue et corrigée.
25411: HUMAN RIGHTS IN HISTORICAL PERSPECTIVE. - Documents selected and introduced by J.H.W. Verzijl, Emeritus Professor of International Law. (Met vijf portretten in bruin door S.L. Hartz).
259963: PETERS E.A., ARJAN - Schrijvers schetsboek.
263507: (HERMANS, W.F.). PETERS, H.F. - Lou Andreas Salome. Das Leben einer außergewöhnlichen Frau.
274221: PETIPA, MARIUS - La nuit et le jour. Ballet de Mr. Marius Petipa. Musique de L. Minkous. (1883).
22162: (LEOPOLD, J.H. (VERT.)). PETRARCA - Brief aan Giovanni Coronna. Vertaald door J.H. Leopold.
271091: PETROV, PETER - Miettes du journal d'un malade. (Met twee originele, paginagrote houtgraves door Peter Lazarov)
274052: PETROV, VSEVOLOD - De Manon Lescaut van Tourdeille. Kroniek van een liefde. Met een nawoord door Oleg Joerev. Vertaald uit het Russisch door Pieter Boulogne.
271954: (PARTHIAN COINAGE). PETROWICZ, ALEXANDER VON - Arsaciden-Münzen. Sammlung Petrowicz.
261417: PEUGEOT - Peugeot 203. Notice d'entretien. 8me édition.
267361: PEYPERS, ANKIE - hij 2.
263367: PEYREFITTE, ROGER - Propos secrets.
271320: PFERDERENNSPORT / PFERDEWETTEN - Wiener Turf mit den Neuesten Nachrichten. 10. Jahrgang Nr. 47. 1921.
265077: PHILADELPHIA - Original washed ink drawing of Schuylkill Waterworks, Philadelphia.
204966: PHILADELPHIA - Souvenir of Philadelphia, Pennsylvania.
252843: PHILEBUS [= JOHN LESLIE BARFORD] - Fantasies.
268121: PHILIP II OF SPAIN, KING - AND THE COUNT OF ARENBERG - Letter Signed to Henry of Valois, Duke of Anjou, later King Henry III of France. Dated 'Madrid a xxiiii. de Novembre 1572'. The Count of Arenberg served as a messenger.
264384: PHILIPPE, CHARLES-LOUIS - Bubu van Montparnasse. Vertaald en ingeleid door Gerard van Eckeren. Bandteekening van Jan Sluyters.
255555: PHILIPS, MARIANNE - De doolhof. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
255881: (TELEGRAAF, DE). DE PHOENIX - De Phoenix. Nood-uitgave van de staf van De Telegraaf en De Courant - Het nieuws van den dag.
269961: (BEVRIJDING). PICCARDT WIERINGA, P.H. VAN C. - Manifest. Aan de Burgerij der Gemeenten Voorburg en Leidschendam.
267105: PIECK, A.F. - Boertje. (Originele ontwerptekening).
256923: (MAETERLINCK). PIÉRARD, LOUIS - Maeterlinck.
267170: (ALETRINO, A.). PIERSON, H. - Openbare brief aan Dr. A. Aletrino naar aanleiding van diens brochure "Over eenige oorzaken der prostitutie".
267243: PIERSON, H., E.A. - Uitnoodigingsbrief tot bijwoning van het Nationaal Congres tegen de Prostitutie, te Amsterdam, 30 April-3 Mei 1889.
274113: PIERSON, ALLARD - Gedichten.
274206: PIJNENBURG, W.J.J. - Vroegmiddelnederlands woordenboek. Woordenboek van het Nederlands van de dertiende eeuw in hoofdzaak op basis van het Corpus-Gysseling.
273605: PIJPERS, JELLE L.S. - Het aangeraakte boek. Deel 1. Aafjes tot Daisne.
273607: DRS. P EN JELLE L.S. PIJPERS - Het Huis en de Bomen. Met een inleidgedicht door Drs. P. (Met een originele, ingekleurde ets van Michel van Overbeeke).
19270: PIJPERS, JELLE L.S. - Behouden huis.
273755: PIJPERS, JELLE L.S. - Coconut Airways.
19267: PIJPERS, JELLE L.S. - Nieuw begin. (Met een Engelse vertaling door Lindsay Dunn).
273695: PIJPERS, JELLE L.S. - Meisje meisje. (Met zes originele foto's van Bart Bender)
273690: PIJPERS, JELLE L.S. - Ontwaken? (Met een Engelse vertaling door Lindsay Dunn)
273691: PIJPERS, JELLE L.S. - Beslissing. (Met een Engelse vertaling door Lindsay Dunn en Jelle Pijpers).
273756: PIJPERS, JELLE L.S. - Het aangeraakte boek. Deel 1. Aafjes tot Daisne.
204095: PIJZEL, E.D. (CHARLES STEWART PARNELL) - Charles Stewart Parnell.
260967: (PARACHUTES). PIONEER PARACHUTE CO., INC. - Parts Catalog. (2 volumes, 1945-1948).
262144: PIRANDELLO, LUIGI - De pijn om zo te leven. Met tekeningen door Alfons van Heusden. (Vertaald door Jenny Tuin).
272641: PIRON, ALEXIS - Ode à Priape.
266920: MANNEKEN-PIS - Histoire et legende de Manneken-Pis suivie d'une description des principaux monuments de Bruxelles.
266910: MANNEKEN-PIS - Geschichte und Legende de Manneken-Pis nach historischen Quellen bearbeitet.von L.D.M.
266919: MANNEKEN-PIS - Geschiedenis en legende van Manneken-Pis opgesteld naar eigen bewijsstukken.
15162: PISAN, CHRISTINE DE - L'Oroyson Nostre Dame.
274056: PISEMSKI, ALEXEJ F. - Duizend zielen. Een roman in vier delen.
252388: WALTHER AUTOMATIC PISTOL - Automatic Pistol "Walther-Sporter" Cal. .22 LR.
270397: PITHA, FRANZ VON - De ziekten der mannelijke geslachtswerktuigen en der pisblaas. In 't Nederduitsch overgebracht door Dr. F. Rienderhoff.
268974: KRASNAPOLSKY PLACEMAT - Placemat van A.W. Krasnapolsky, Nieuw Poolsche Koffyhuis, Warmoesstraat J. 64, Amsterdam.
265093: PLANT, RICHARD - Roman Silver Coins. A Price Guide. & Roman Base Metal Coins. A Price Guide. (2 books together).
258212: (TYPE SPECIMEN) ÉTABLISSEMENTS PLANTIN - Nos types Cheltenham. Spécimen et applications.
269756: (TYPE SPECIMEN) ÉTABLISSEMENTS PLANTIN - Les Antiques Initiales Maigres. (Trade Card).
251564: PLANTIN, CHR. - De Druckerye. Gedeelte uit: La premiere et la seconde partie des dialogues francois, pour les jeunes enfans. Het eerste ende tvveede deel van de Françoische t'samensprekinghen, overgheset in de nederduytsche spraecke. A Anvers. De l'imprimerie de Christophle Plantin. M.D.LXVII. Avec privilegie.
259614: PLAS, MICHEL VAN DER - Twee emmertjes water halen. Een bloemlezing uit de Nederlandse waterstaatsliteratuur, voorafgegaan door een cultuurphilosophische inleiding door Michel van der Plas verlucht met vergel?kende excerpten uit de schatkamers der wereld-waterstaatsschilderkunst van de Egyptenaren tot heden verzameld en gerangschikt door J.F. Doeve begeleid door een verzameling variaties op de melodie van "Twee Emmertjes Water Halen", verzorgd door H. Badings.
252121: PLAS, MICHEL VAN DER - Going my way. (Met opdracht aan Gabriël Smit).
259415: PLAS, MICHEL VAN DER (TRANSL.) - I hear America singing. (Anthology of American war poetry, translated into Dutch).
14094: PLAS, MICHEL VAN DER - Regentesselaan. (Met een bibliografie en een schets over de dichter door Dick Welsink).
255853: PLAS, MICHEL VAN DER, EN ERIK PRINS - Bloemendaal. (Met een originele zeefdruk in kleuren door Erik PRINS).
252117: PLAS, MICHEL VAN DER - Korte metten.
272845: PLASSCHAERT, ALB.A., & ALBERT KUMMER - Uit één Bron. Liederen / Toondichten. (Omslagtekening Albert Plasschaert).
263066: PLASSCHAERT, A. ALS: ALB. P. - Liefde's onrust.
268680: PLASSCHAERT, ALBERT C. A. - Beschouwingen.
263547: PLASSCHAERT, A. ALS: ALB. P. - Liefde's onrust.
266572: PLASSCHAERT, A. ALS: ALB. P. - Liefde's onrust.
252911: PLATEN, AUGUST VON - Zeven sonnetten uit de Sonette aus Venedig 1824. (Vertaald door J.C. Ebbinge Wubben. Met een gesigneerde heliogravure van Johan de Zoete).
14832: PLATEN, AUGUST VON - Venedig. Sonnette.
273938: PLATO - Het Symposium. Een gesprek over de liefde, vertaald door D. Loenen.
202305: PLATZ, HUGO - Über Kapillaranalyse und ihre Anwendung im pharmazeutischen Laboratorium.
273713: (LUCEBERT). PLAUTUS, TITUS MACCIUS - De bluffer. De leugenaar. Vertaald door J. Hemelrijk Sr. Met een nawoord over de dichter van Prof. Dr. A.D. Leeman.
274380: PLIMSOLL, SAMUEL - Signature pasted on a card.
206009: TUNISIA. ATLAS PLM - La Tunisie. Chemins de Fer Paris-Lyon-Méditerranée. Publication éditée avec le concours et la collaboration de la Résidence Générale de la Tunisie.
273796: PLOMP, HANS - Liefdesoorlog. Battle of love. (Met illustraties van Gijs Stuyling).
273023: PLOMP, HANS - Moker in Mokum. Eenakter.
265998: PLUIJM, CEES VAN DER, ROUWENHORST, HAN, & BEREND IMMINK - Trianon. Zeven en twintig januari negentien negen en tachtig.
7634: PLUIJM, CEES VAN DER - Het Kind de Vis. (Met drie tekeningen door Ciska Muller).
271195: PODAGRISTEN, TWEE - Wiens been was 't? Wat Gerrit Koeze in 't schemer-duuster bij en heerd an zien halfbruer Tönnis Konkel vertelde. (Met een Kommentaar door C. van Dijk).
22569: POE, EDGAR ALLAN - The Raven. (Met illustraties van Dick Dooijes).
202877: POEL, DIRK VAN DER (WIM SCHUHMACHER COVER ART). - Leekenspel.
269563: (AVIATIK). POESCHEL, JOHANNES - Luftfahrerdeutsch. Einheitliche deutsche Fachausdrücke in Luftschiffahrt und Flug. Im Auftrag des Deutschen Sprachvereins bearbeitet von Johannes Poeschel.
267588: POESIEALBUM - Poesie. (Bibliofiele editie).
268979: POESJKIN, ALEXANDER SERGEJEVITSJ - Het schot. (Met inleiding van Karel van het Reve).
272712: JAPANESE POETRY - Nippon. Japanese Verse.
272073: POINTL, FRANS - Afscheid van laatste lente. (Gesigneerd met opdracht van de schrijver).
265896: POINTL E.A. (REDACTIE), FRANS - Dimdom. Algemeen kultureel periodiek.
263703: POIRTERSFONDS, HET - In elk huis een eigen bibliotheek. Het Poirtersfonds.
267377: POLET, SYBREN - De geïllustreerde mens of Gedicht op een batterij.
7985: (GEIGER, WILLLI). POLET, SYBREN. MET LITHO'S VAN MART KEMPERS EN EXLIBRIS VAN WILLI GEIGER - De demon der eetzucht. (Met fraai exlibris van Willi Geiger).
269172: POLIGNAC, JULES DE - Autograph letter signed by Prince Jules de Polignac to 'Monseigneur', dated 'Paris le 19-May 1818/ rue du Bac 91'.
266805: POLITIE (DEN HAAG) - Algemeene Politieverordening voor 's-Gravenhage. 1871. No. 373.
203774: POLITIE (DEN HAAG) - Algemeene Politieverordening voor 's-Gravenhage van den 15den Juli 1902, zooals zij luidt na de laatstelijk op 13 Juni 1938 daarin aangebrachte wijzigingen, waarvan de Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland bericht van ontvangst hebben gezonden
264791: POLITIEK - Aan de Arbeiders van Nederland! De sociaal-democratische arbeiderspartij in Nederland en het Nederlandsch Vakverbond roepen U op, om U in beweging te zetten voor de prijsverlaging van levensmiddelen.
272155: POLIZIANO, ANGELO - Twee balladen. Due ballate. Vertaling (en nawoord): Frans van Dooren. (Met een kleurenets van Olga Vychodilova).
10051: POLL, K.L. - Rakelings. Gedichten.
251744: POLZER, H.H., EN PIET PAALTJENS - Antwoord uit Leiden. (Met een originele, genummerde en gesigneerde ets van Peter Yvon de Vries.)
204099: (BOERENOORLOG). PONTEN, KEES VAN, EN CHRIS KRAS - Pillen voor Joe. Teekeningen van Jan Feith - Bijschrift van Kees van Ponten.
273171: POOT, H.K. - Snelheit en woede des tyts.
269832: POOT, H.K. - Berechten aen den lezer door den dichter H.K. Poot & zijn uitgever Arnold Willis. (Met een inleiding door Aldert Witte).
268153: (BEARDSLEY, AUBREY). POPE, ALEXANDER - The Rape of the Lock. A Heroi-Comical Poem in Five Cantos. Embroidered with Nine Drawings by Aubrey Beardsley.
274621: POPELIER, BERT, EN HUGO CLAUS - De hofnar spreekt. Met een (originele, genummerde en gesigneerde) lithografie van Hugo Claus.
257884: PORCHEROT, GUSTAVE - Inauguration du Tramway. Saint-Seine-l'Abbaye. Concours Agricole.Fêtes des 17 et 18 Avril 1904.
270097: PORRY, EUGÈNE DE - Dieu et Liberté. Deux odes traduites du russe en vers franc¸ais. Supplement aux "Fleurs de Russie", du me^me auteur. (Traductions de Derjavine et Pouchkine).
264679: PORTEGIES ZWART, FRED - Kruiend ijs. Gedichten.
269419: PORTNOY, ETHEL - Het ontwaken van de zee. (Met ansicht van de schrijfster gericht aan Ivan Sitniakowsky).
269421: PORTNOY, ETHEL - Steen en been. (Met handgeschreven ansicht van de auteur aan Ivan Sitniakowsky).
19534: PORTO, LUIGI DA - De geschiedenis van Giuletta en Romeo. (Vertaald en verantwoord door Herman van den Bergh. Met 13 kleurenhoutsneden van H.P. Doebele).
252202: POST VAN DER MOLEN, GERARD - Dat is wat wonders. Relaas van een thuisdrukker.
267619: (NIJHOFF, JOHAN). POST, EVERT JOHAN; BOOT, JOHANNES CORNELIS, & KLEIJN, J.P. - Redenvoering van Evert Johan Post, als mede dichtstuk van Johannes Cornelis Boot, predikanten te Arnhem. Tot nagedachtenis van Johan Nijhoff. Uitgesproken bij de wederopening van het natuur- en letterkundig geselschap te Arnhem op den 30 november 1801.
256919: POSTHUMA DE BOER, EDDY - In 't nest met de rest. Tweede deel. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
204279: POSTZEGELS - Postzegelnieuws - Briefmarkenzeitung. Offic. Organ des Briefmarkensammler-Vereins "Die Globe" Arnheim. 3e jaargang 1902. Compleet.
271416: POT, EVERT J. - Dagboek onder het kruis.
22570: POTGIETER, E.J. - Eens dichters vriendschap. Gédéon Busken Huet op zijn 15den verjaardag door zijne Ouders aangeboden, tot eene gedachtenis aan zijnen en hunnen overgetelijken Vriend en Weldoener E.J. Potgieter, geboren 27 Junij 1808. Gestorven 3 Februarij 1875. (Met een verantwoording getiteld 'Potgieter en de paarden' door Anthonie Donker).
274489: POTT, ALIDA - Bloemstilleven (olieverfschilderij op doek). Rechtsonder gesigneerd en gedateerd: ‘A. Pott Oct. ’16’.
261627: POTTER, FRANS DE - De advertentie in de nieuwsbladen.
201142: POUND, EZRA - Canto xlix. Vertaald door H.C. ten Berge. (Bilingual edition),
203583: POURTALÈS, GUY DE - Les affinités instinctives.
273260: POWELL, G.H. - Excursions in Libraria: Being Retrospective Reviews and Bibliographical Notes. (Inscribed).
257038: POWYS, T.F. - The Only Penitent.
204494: POWYS, JOHN COWPER - Suspended Judgments. Essays on books and sensations.
261491: POWYS, T.F. - Uriah on the Hill.
205943: POWYS, THEODORE FRANCIS - An Interpretation of Genesis.
201187: POWYS, JOHN COWPER - Letters to Louis Wilkinson 1935-1956.
6661: POWYS, T.F. - Christ in the Cupboard.
20091: POWYS, JOHN COWPER - Porius. A Romance of the Dark Ages. (Signed deluxe edition).
202629: POWYS, JOHN COWPER - Visions and Revisions. A Book of Literary Devotions.
205919: POWYS, THEODORE FRANCIS - The Two Thieves.
30917: PRAAG E.A., SIEGFRIED VAN - Nocturama.
272003: PRAAG, SIEGFRIED E. VAN - Jongensdroom. Roman. (Gesigneerd met opdracht van de schrijver aan zijn broer - dedication copy).
273994: (YPES, CATHARINA). GIACOMO PRAMPOLINI - Uomini, fieno della guerra. Mensen, oorlogshooi. (Vertaald door Catharina Ypes; met opdracht).
272170: PRAZÁKOVÁ, ANA - Waden in het veld van blauwe irissen. (Met vier houtsneden van Zdenek Mézl).
252478: TRAM & TREIN-PREHISTORIE. (SOETENS, CORNELIS) - Asphalt-sporen door geheel Nederland, in verband met de eerste sluiting der geldleening ten behoeve van het asphalt-spoor tusschen Amsterdam en Haarlem.
100174: PREMSELA, MARTIN J. - Hans a seize ans...
272151: PREMSTALLER, CHRISTINE - Der grüne Krug. (Met vijf linosneden van Ottmar Premstaller).
269926: PRENTKUNST - Catalogus eener verzameling prentkunst uit de Hollandsche en Vlaamsche School van het begin der 16e tot het midden der 19e eeuw. Kunstzaal "Pulchri-Studio". December 1899.
204833: OLD STILE PRESS - Abraham and Isaac. Text from the Chester Miracle Plays.
273000: PRESSER, J. - Tochtgenoten.
267234: PRESSER, J. - Handgeschreven brief aan 'Beste [M.J.] Premsela'.
255791: (MULISCH, HARRY). PRESSER, J. - 'Eichmann | Een nabeschouwing'.
274161: PREVOST, ABBÉ - Histoire de Manon Lescaut et du Chevalier des Grieux. Illustrations (in colors) de Charles Martin.
9868: (DEYSSEL, LODEWIJK VAN). PRICK, HARRY G.M. - Op den weg der reine deugd.
22247: (DEYSSEL, LODEWIJK VAN). PRICK, HARRY G.M. - Lodewijk van Deyssel & het goede der aarde.
204318: PRIESTLEY, J.B. - Albert Goes Through. (With signature).
271773: PRINS, ARY - Een koning.
265309: PRINS, ARY - Uit het leven. (Met stofomslag en bijbehoren).
27308: PRINS (VERT.), JAN - Pervigilium Veneris. Venus-verwachtingsnacht. (Vertaald door Jan Prins).
259980: PRINS, ARIJ - Une exécution. (Georges Khnopff, trad.).
265578: PRONK, C. - De wortels van het Stalinisme.
265201: (NUIVER, JAC.). PROOST & ZOON, P. - Brabantsch Bont. Een gloednieuw papier van P. Proost & Zoon.
259438: PROOST, MIEN - Tot slot. Gedichten.
265191: PROOST & ZOON, P. - Archief-papier. Ter internationale grafische tentoonstelling te Amsterdam in den jare 1913.
266396: PROTEST (BELGIË) - Mijnwerkersmacht. Nr. 1. Maart 1970.
269898: PROUST, MARCEL - Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Band 1-10.
255349: HAPPY SECRETARIES OF YORE. CLASSIFICATION SYSTEM PUBLICITY - Collection of 4 English and 6 French (Belgian) illustrated publicity leaflets and trade catalogs.
273697: PULINGS, GASTON - Le père de famille.
273166: (ALBINUS, BERNARD SIEGFRIED). PUNT, H. - Bernard Siegfried Albinus (1697-1770). On 'Human Nature'. Anatomical and physiological ideas in eighteenth century.
203006: PURDY, JAMES - In the Night of Time and four other plays.
23134: PURDY, JAMES - Brawith. A story.
262208: PURDY, JAMES - Eventide and other stories. Read by the author.
252850: PURDY, JAMES - Kitty blue. A fairy tale. (Signed).
12753: PURDY, JAMES - 63: Dream Palace. Read by the author.
23137: PURDY, JAMES - Kitty blue. A fairy tale. (Met twee uitvouwbladen met bladmuziek van Joost Kleppe).
262207: PURDY, JAMES - 63: Dream Palace. Read by the author.
202746: PURDY, JAMES - Kitty Blue: Ein Märchen. Aus dem Amerikanischen Englisch übersetzt von Tanja Schmidt. (Signed by James Purdy).
267551: PUSCHKIN, ALEXANDER - Der Reiter aus Erz. Eine Petersburger Erzählung. (Deutsch von Johannes von Guenther. Die Illustrationen sind von Alexander Benois).
274123: (HATTUM, JAC. VAN). PUSHKIN, A. - The Tales of Ivan Belkin.
263549: (SWARTH, HÉLÈNE). PUYMAIGRE, THÉODORE-JOSEPH COMTE BOUDET DE - Petit romancero. Choix de vieux chants espagnols. Traduits et annotés par le Comte de Puymaigre.
272147: PYPERS, PIETER - T' Dorp Baere. Zes gedichten over Baarn en omsatreken uit 'Eemlandsch Tempe' van Pieter Pypers. Oorspronkelijke uitgave Pieter Johannes Uylenbroek, Amsterdam, 1803. (Met een originele ets van Henryk Fajlhauer naar een ets van W. Writs).
258860: QUATCH! - (Literair tijdschrift. 1e jaargang nr. 1-4, 1980-1981).
270311: QUECKBÖRNER, LUDWIG - Die Schützenkompanie. Ein Handbuch für den Dienstunterricht. Bearbeitet von Ludwig Queckbörner, Oberstleutnant. Mit 188 Abbildungen und Skizzen.
272519: QUENEAU, RAYMOND - Das heiße Fleisch der Wörter. Dreizehn Sonette und andere Gedichte über die Kunst der Poesie, aus dem Französischen übersetzt von Ludwig Harig.
258808: QUERIDO, IS. - Originele foto in map.
25613: (BOUTENS, P.C.). QUERIDO, IS. - De mannen, die voor ons schrijven. P.C. Boutens.
19515: QUINCEY, THOMAS DE - De Engelsche postwagen. Ingeleid en vertaald door Albert Verwey. (Met een koper- en houtgravure door S.L. Hartz).
274120: QUISPEL, JOANNA - Portretten, pastels, linosnedes.
260082: RAABE JR., J.A. - Sonnetten. Met een inleidend woord van Dr. J.H. Gunning J.Hz.
269121: (KLOOS, WILLEM). RAAF, K.H. DE - Willem Kloos. De mensch, de dichter, de kriticus.
266241: RAALTE, FRITS VAN - Kinderen en menschen.
266162: (HAAN, JACOB ISRAËL DE). RABAUW, SEGHER - 'Boeken en Tijdschriften'.
204131: RABELAIS, FRANÇOIS (MAISTRE ALCOFRYBAS) - Pantagrueline Prognostication Certaine, Véritable et Infallible pour l'an MIL DXXXIII.
204126: RACAN, HONORAT DE BUEIL SEIGNEUR DE - Les Poésies Lyriques Profanes. Texte publié sous la direction de Valery Larbaud & A.A.M. Stols.
202665: RACHILDE - Le Meneur de Louves.
270755: RACINE, JEAN - Memoires sur la vie de Jean Racine.
1902: RAFFETY, FRANK W. - A Plea for the Best.
271534: RAINE, WILLIAM MACLEOD - Il mostro della miniera. (Illustrated Italian translation of A Texas Ranger).
263546: (EIJKELBOOM (VERT.), J.). RAINE, CRAIG - Het profetische boek. Gedichten vertaald door -.
268343: RAMELE, FERRIE VAN - Dordogne.
267787: (TOKENS-COINS). RAMSDEN, H.A. - Siamese Porcelain and Other Tokens.
269414: (AVIATION). RAPPAPORT, C.E. - Aérostation (1670-1890). Catalogue 22 de la Librairie C.E. Rappaport - Rome.
110087: (STRATEN, HENRI VAN). RASKIN, LUDO - Tentoonstelling Henri Van Straten 100ste geboorteverjaardag 1892-1944. Oeuvrecatalogus.
1429: (SLAUERHOFF (VERT.), J.). RAUCAT, THOMAS - Twee verhalen. Vertaald door J. Slauerhoff. (Met een verantwoording door K. Lekkerkerker).
268529: RAWIE, JEAN PIERRE - Onmogelijk geluk.
270005: (BEARDSLEY, AUBREY). READE, BRIAN - Aubrey Beardsley.
274597: REDDINGIUS, JOANNES - Heugenissen aan Idylle.
262181: REDON, ODILON - A soi-même, journal (1867-1915). Notes sur la vie, l'art et les artistes.
270207: FENIKS-REEKS - Boeken en schrijvers uit de zesde Feniks Reeks. Met portretten. (&) De zevende Feniks Reeks (&) De achtste Feniks Reeks.
259931: (DICKENS, CHARLES). PRISMA-REEKS - In de Prisma-boeken verschijnen de werken van Charles Dickens.
270145: REEN, PETER VAN - Naar nieuwe welvaart!
268357: REEVES, JAMES - The Closed Door. With a wood engraving by Richard Shirley Smith.
272339: REGT, J.K. DE - Uit Melpomene's bruidskorf. Blijspelen voor gouden, zilveren, koperen en groene bruiloften.
272531: REIFF, ERIK - Portrait. Digte og Tegninger. Musik af Børge Roger Henrichsen og Helge Jacobsen.
260503: (TERWINDT, ROBERT). REIJNDERS, KAREL - Karel Reijnders, bij gelegenheid. (Met illustraties van Robert Terwindt. Samengesteld door Nop Maas en met een voorwoord door Johan Polak. Luxe-exemplaar met tekening).
272657: REIJNDERS, KAREL - Couperus bij Van Deyssel. Een chronische konfrontatie in beschouwingen, brieven en notities.
271192: REIJNTJES, ROEL - Aolde liedties wordt stiller.
271999: REIJT, VIC VAN DE - Collectie van vier opdrachtexemplaren, alle gesigneerd door de auteur.
271997: REIJT, VIC VAN DE - Voetbal, Drank en Vrouwen. (Gesigneerd met opdracht van de auteur).
256650: REIMANN, HANS ALS: ARTUR SÜNDER - Die Dinte wider das Blut. Eine Zeitroman. 39. wildgewordene und vermasselte Ausgabe. 640.-683. Tausend. (= 1.-5. thousand).
261560: REININK, H.J. - Vrij en verantwoordelijk. Rede, uitgesproken ter gelegenheid van de jaarlijkse bijeenkomst van de Stichting Kunstenaarsverzet 1942-1945 op 7 maart 1964.
265330: FRANKRIJK REISGIDS - Wegh-wyser, aenwijsende de besonderste vremde vermaecklijckheden die in 't reysen door Vranckryck en eenige aengrensende landen te sien zijn. Tot nut van al die gheneghen zijn om die landschappen te besichtigen.
257459: REITSMA, ELISABETH, & EEKHOUT, JAN H. - Witte muziek. Mystische Lyriek der Indische Middeneeuwen.
273216: REMÉ, JÖRG - In het oerwoud op Bali. Originele kleurenlitho.
271714: RENAR, OTTO (ALSO KNOWN AS RENARD) - Al'bom Moskovskych Vidov'. (Views of Moscow, 1900).
271358: (WILDE, OSCAR). RENIER, G.J. - Oscar Wilde. With a Frontispice. (Signed by Renier).
257970: RENSSEN, P. VAN - Verzen na Chaos en Varenzaad. (Eigen 'uitgave' in 4 exemplaren, met opdracht van de dichter).
260610: RENTES DE CARVALHO, J. - De onbekende. Vertaling G. Leppers.
205893: RETTÉ, ADOLPHE - Autograph letter signed to 'Mon cher Confrère', dated 'Pin l'Emagny, Haute-Savoie, 8 Mai 1921'.
273225: REULING, JOSINE - 'Begrafenis'. (Met opdracht).
260935: REVE, KAREL VAN HET - Vier handgeschreven ansichtkaarten aan 'D.A.M. Binnendijk/ dichter/ Amsterdam'.
253090: REVE, GERARD - De das in het bos. Een sprookje zonder moraal. (Met ingeplakte kleurenillustraties van Joseph Kerff).
253263: REVE, KAREL VAN HET - (Dankwoord).
253086: REVE, GERARD - 'Werther Nieland/ vanaf 25 augustus 1989/ Theater Bellevue/ Amsterdam'.
3953: REVE, GERARD - De Avonden. Negen cd's in cassettebox (waarop wervende tekst van Reve in facsimile van het handschrift).
266941: REVE, KAREL VAN HET - Geschiedenis van de Russische literatuur. Van Vladimir de Heilige tot Anton Tsjechov. (Met opdracht aan Ivan Sitniakowsky).
265742: REVE, G.J.M. VAN HET. ALS: GERARD VANTER - Baanbrekers. Roman uit den boerenopstand in de 16de eeuw.
272586: REVE, GERARD - Leve onze marine. (Rijmprent).
251109: REVE, GERARD - Getypte brief aan 'Lieve Jongens [= Jan Wolkers en Annemarie Nauta]'.
262096: REVE, GERARD - De avonden. Een winterverhaal.
258923: REVE, KAREL VAN HET - Goed en schoon in de Sovjetcritiek. Beschouwingen over de aesthetica van het Sovjetrussische marxisme.
269540: REVE, GERARD - Handgeschreven brief aan 'De Weledele Heer W.J. Vliegen/ Inspekteur der Belastingen' en drie hoofdstukken van het manuscript van Lieve Jongens in fotokopie met originele, handgeschreven correcties van de auteur.
260213: REVE, GERARD - Commissaris Fennedy.
274531: REVE, GERARD - Brief uit Edinburgh.
274430: REVE, GERARD - De Avonden. (Programmaboekje).
269827: REVE, GERARD - COCK, HERMAN GERARD DE - De kleine neurasthenicus.
273912: REVE, GERARD - De ondergang van de familie Boslowits.
253069: REVE, GERARD - 'Het zingend hart'.
262104: REVE, GERARD - Lekker kerstbrood.
274339: REVE, GERARD - 'Roeping'.
26590: REVE, GERARD - A Prison Song In Prose.
272771: REVE, GERARD - Gezicht op Kerstmis, en Andere Geestelijke Liederen.
18166: REVE, GERARD - De Taal der Liefde.
250917: REVE, GERARD - Broer Wolf Zijn Kamer.
274530: REVE, GERARD - Tien vrolijke verhalen.
272772: REVE, GERARD - Slager Crolus koopt een oude viool. (Met 10 rasterafdrukken van foto's van Vincent Mentzel).
258196: REVE, GERARD - Werther Nieland.
273440: REVE, GERARD - A Prison Song in Prose.
258406: REVERDY, PIERRE - Sources du vent. Dessins de Roger Brielle.
271980: REVIS, M. - Paviljoen van glas. Een Amsterdamse cavalcade. (Gesigneerd met opdracht van de schrijver).
4551: REVIUS, IACOBUS - Het hoghe liedt Salomons. In Nederduytsche Gesangen ghebracht door -. (Met opdracht van Sem Hartz).
256837: REVIUS, IACOBUS - Het hoghe liedt Salomons. In Nederduytsche Gesangen ghebracht door -.
267446: DYNAMO-REVUE - Dat is wat anders. Officieel programma van de Dynamo-Revue met volledige texten der liederen.
20938: REYM, KAREL E. VAN (PS. VAN E.B. DE BRUYN) - Bain vapeur.
3952: REYM, KAREL E. VAN (PSEUDONIEM VAN E.B. DE BRUYN) - Het slaapmiddel.
274557: REYNAERT - Dit is de aloude Historie van Reinaard de Vos, naverteld door Eug. De Seyn.
265059: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE - Met den handschoen. Indische schetsen.
273369: RHYMERS' CLUB, THE - The Book of the Rhymers' Club. (&) The Second Book of the Rhymers' Club.
272928: RICARDO'S LIEFDESROMANS - De havenmeid.
256752: RICCARDIJN, PANCRAS - Perzische tapijten.
274623: RICE, FELICIA - Bernie poem. (Met opdracht van de drukker).
274108: RICKETTS, CHARLES - Pages on Art. (With DJ).
256048: RIDEOUT, HENRY MILNER - Dragon's Blood.
255303: RIDEOUT, HENRY MILNER - The Twisted Foot. With illustrations by G.C. Widney.
1906: RIDLER, ANNE - The Phoenix answered.
274245: RIDLER, ANNE - The Phoenix answered.
259526: RIDWIT, FRANS CAROLINA - Kleine monniken.
274569: RIEL, LEO VAN - Aleide. Een lied van vriendschap en van liefde.
272991: RIEMSNIJDER, H. & WILLEM BILDERDIJK - Galante dichtluimen. Nieuwe uitgave door Mr. A. van Brussel met eene inleiding van Dr. J. van Vloten.
21488: RIEMSNIJDER, H. & WILLEM BILDERDIJK - Galante dichtluimen. Nieuwe uitgave met eene inleiding van Dr. J. van Vloten.
268019: RIESSEN, W. VAN, E.A. - Met den landmeter op stap. Populaire geïllustreerde beschrijving van de sociale betekenis van het kadaster en de landmeetkunde.
272609: RIJDES, B. - Een kwatrijn Barend Rijdes ter ere bij zijn zestigste verjaardag, 5 april 1970.
273037: RIJDES, B. - Palaia. Verzen van vroeger.
252674: RIJMPRENTEN - APOLLINAIRE, Guillaume Le Pont Mirabeau. Banholt, In de Bonnefant, 1984. 35 x 22,5 cm. Vouwblad in omslag. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van 49 op de pers genummerde exemplaren. Paar kreukjes.* Tweetalige uitgave: met vertaling in het Nederlands door Aldert Walrecht. Fraai met stempelingen versierd door Hans van Eijk.BAKKER, Gerrit De Zomer. (Met een genummerde en gesigneerde lino). Z.p., z.n., 1972. Vouwblad.ERINGA, Dieuwke Mijn masker draag ik in mijn hand. (Met een druksel van Menno Wielinga). (Bedum, Exponent), [1984]. Vouwblad in omslag. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van 60 genummerde exemplaren. 1e druk. Langs randen licht verkleurd.FRERIKS, Kester Buonaparte. (Gedicht). Bussum, Rosmarijn Pers, 1981. 36,4 x 22,8 cm. Planodruk. Met de hand gedrukt in een oplage van 75 gesigneerde exemplaren.* Vertaling van het bekende Hölderlingedicht 'Buonaparte' door Freriks. Niet in de KB. Slechts eenmaal in de NCC (Middelburg).ROGERS, Bruce 'Printing is fundamentally...'. Amsterdam, Dynamo Press, 1982. 32,5 x 24,8 cm. Planodruk. Met de hand gedrukt in een beperkte oplage.ROMIJN MEIJER, Henk Stiekem roken. (Gedicht). Z.p., HelPers, z.j. 29,6 x 20,7 cm. Planodruk. Met de hand gedrukt in een beperkte oplage. Langs rechterrand enkele verkleuringen.* Over de HelPers hebben we niets gevonden, maar op grond van een beschrijving in de NCC vermoeden we dat het een imprint is van Kees Helsloot. HelPers 21. Niet in de KB.
273524: RIJN, TH.A.M. VAN - Adresboekje.
261191: RIKKERS, MARGRIET - ''t Is of ik wel tien lichamen heb'. Lijden in de verhalen en filosofie van Belcampo, in relatie tot het hedonisme van Michel Onfray. Amsterdam, eigen beheer, 2006. Garenloos. (4), 134, xviii p. 1e druk.
272105: RILKE, RAINER MARIA - Einige Gedichte.
272179: RILKE, RAINER MARIA - Dreizehn Nachtgedichte.
268088: RILKE, RAINER MARIA - Der Löwenkäfig.
270613: RILKE, RAINER MARIA - Six lettres à A.A.M. Stols. (Signed by Stols).
272191: RILKE, RAINER MARIA - Über den jungen Dichter. (Met, los bijgevoegd, een houtsnede van Corrie Floor).
263631: RILKE, RAINER MARIA - Zwölf Gedichte. (Met een gesigneerde kopergravure van Oswin Volkamer).
259063: RILKE, RAINER MARIA - Les Roses. Préface de Paul Valéry.
22160: RIMBAUD, ARTHUR - Twaalf gedichten. Vertaald door Paul Claes. (With an original, numbered and signed lithograph by Chris Buursen).
256902: RIMBAUD, ARTHUR - Poésies complètes.
13644: RIMBAUD, ARTHUR - Antique. (Met een tekening van Giovanni Costetti).
267716: RIMBAUD, ARTHUR - Oeuvres. Édition de S. Bernard.
260672: (VICE). RIOLAN - La Prostitution. Causes de la Débauche - Le Vice favorisé - Les Maisons de Tolérance - Les Maisons de Passe - Leur Clientèle - Les Proxénètes - Les Prostituées de Profession - La Prostitution à travers le Monde.
269743: JEAN QUI RIT - Caviar Kalender 1900. XIV. Jahrgang.
271542: RITSCHL, GIZA - Gedichten.
253375: RITSCHL, GIZA - Gedichten.
12844: (DEYSSEL, LODEWIJK VAN). RITTER JR., MR. P.H. - Lodewijk van Deyssel.
266566: (CANTRÉ, JOZEF). RITTER JR., DR. P.H. - De apologie van den misdadiger. (With a large publisher's vignette on the upper cover by Jozef CANTRÉ and three paintbrush drawings by Charles EYCK).
263866: (EIJKELBOOM (VERT.), J. & ROB SCHOUTEN). EVANS, P.C. - Een ontbijt van haring en wijn.
263171: ROBBERS, H., & DELFGAAUW, B. - Praeadviezen over het existentialisme.
14705: ROBBERS, HERMAN - De vreemde plant en andere verhalen.
252072: ROBERTI, JACQUES - Maisons de société. Choses vues.
274109: (HOLLAND DAY, F.). ROBERTS, PAM - F. Holland Day.
273261: ROBERTS, CHARLES G.D. - More Kindred of the Wild.
267834: ROBIDÉ VAN DER AA, C.P.E. - Roosje.
273633: ROBINSON, TJALIE - Getypte, gesigneerde brief aan de vertaler J.A. Vooren.
271253: ROCHEFORT, HENRI - La Lanterne. 1868. 4 livraisons.
256868: LA ROCHEFOUCAULD, FRANÇOIS DE - Réflexions ou sentences et maximes morales.
253473: (NIJHOFF, M.). LA ROCHEFOUCAULD, FRANÇOIS DE - Réflexions ou sentences et maximes morales. (Met handgeschreven opdracht van Nijhoff).
263511: (KOUSBROEK, RUDY). RODENKO, PAUL - Gedichten.
3274: RODIN, AUGUSTE - Testament.
270713: ROEGHOLT, R.F. - Eva. Toneelspel in drie bedrijven.
261081: ROEGHOLT, RICHTER - Amsterdam in de jaren '50. Fragmenten uit een samenleving. (Met handgeschreven opdracht).
29056: ROELANTS, MAURICE - Pygmalion.
257521: ROELANTS, MAURICE - Komen en gaan. (Met opdracht).
257542: ROELANTS, MAURICE - Van de vele mogelijkheden om gelukkig te zijn. (Met opdracht van de schrijver).
251698: ROELANTS, MAURICE - Komen en gaan.
13244: ROELANTS, MAURICE - Pygmalion.
266507: ROELOFSE, AGNES, & ROELANT BEURSKENS - Handzetten en boekdruk. Handleiding bij de cursus.
260945: ROELOFSZ, C.F. - Portret van D.A.M. Binnendijk.
271731: ROEMER, HANS - De rol van Amerika in de revoluties en burgeroorlogen van de Westindische en Centraalamerikaansche republieken.
263355: ROGGEMAN, WILLEM M. - Twee getypte brieven aan 'Geachte heer [Wim J.] Simons'.
254304: ROGGEVEEN, JUUL - Drie Iersche legenden. Met 5 illustraties naar teekeningen van Charles Eyck.
267386: ROLAND HOLST, A. - Bij mijn verjaardag.
19022: ROLAND HOLST, A. - Par delà les chemins. Poèmes. Traduction Ans-Henri Deluy, augmentée de quelques traductions par Dolf Verspoor.
3268: ROLAND HOLST, A. - Van erts tot arend.
15633: ROLAND HOLST, A. - Het experiment.
271266: (ROOS, S.H. DE). ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HENRIËTTE - Kapitaal en arbeid in Nederland. Bijdrage tot de economische geschiedenis der 19de eeuw.
268873: ROLAND HOLST, A. - Zes handgeschreven brieven aan 'Lieve Annie [Roland Holst-de Meester]' en een handgeschreven gelegenheidsgedicht.
272608: ROLAND HOLST, A - Een kwatrijn Alexander Stols ter ere bij zijn zeventigste verjaardag, 28 januari 1970.
265528: (GEHEELONTHOUDERS). ROLAND HOLST, HENRIËTTE, VIRULY, A., TINBERGEN, J., E.A. - 12 bekende Nederlanders hebben één gedachte over drankbestrijding! (Propagandablad vormgegeven door Geert Brögel).
273841: ROLAND HOLST, HENRIËTTE - Fragment uit De Opstandelingen. Lyrisch treurspel. Uit te voeren door het spreekkoor van de A.J.C. met een solist.
271039: ROLAND HOLST, A. - Ex tenebris mundi.
258238: ROLAND HOLST, A. - Onderhuids.
15631: ROLAND HOLST, A. - Eigen achtergronden. Inleiding tot een voordracht uit eigen werk. (Gevolgd door: De dichter, de persoonlijkheid en het karakter).
21474: ROLAND HOLST, A. - Uit zelfbehoud.
270954: ROLAND HOLST, HENRIËTTE - Thomas More. Een treurspel in verzen.
274218: (MAUVE, THIJS). ROLAND HOLST, A. - Helena's inkeer. Een fragment.
268226: ROLAND HOLST, A. - De afspraak.
274241: ROLAND HOLST, A. - De dood van Cuchulainn van Murhevna. (Met twee droge naald-etsen van Erik Thorn Leeson).
251425: ROLAND HOLST, A. - Originele zwart-witfoto. 11,4 x 8,5 cm.
267512: ROLAND HOLST, A. - In Memoriam Charles Edgar du Perron et Menno ter Braak. Obierunt idibus V MCMXL.
14413: ROLAND HOLST, A. - In Memoriam Charles Edgar du Perron et Menno ter Braak.
255291: ROLAND HOLST E.A., A. - Carte blanche.
256838: ROLAND HOLST, A. - Verzamelde werken.
13188: ROLAND HOLST, A. - De wilde kim.
273117: ROLAND HOLST, A. - In Memoriam Charles Edgar du Perron et Menno ter Braak. Obierunt idibus V MCMXL.
273348: ROLAND HOLST, R.N. - Overpeinzingen van een bramenzoeker, ingeleid door Arthur van Schendel.
262785: ROLAND HOLST E.A., A. - Nederland-Duitsland. Brieven van Jan ENGELMAN, Martinus NIJHOFF, A. ROLAND HOLST en Victor van VRIESLAND over een op te richten Genootschap Nederland-Duitsland.
260385: ROLAND HOLST, HENRIËTTE. - De loop is bijna volbracht. Vier gedichten. (Met een portret door Charley TOOROP).
30558: ROLAND HOLST E.A., A. - Vier handschriften.
251300: ROLAND HOLST, A. - Handgeschreven brief aan 'Lieve Mevr. de Meester [= A.H. de Meester-Obreen]'.
19395: ROLAND HOLST, A. - Een kleine schoof.
264763: ROLAND HOLST E.A., A. - Originele zwart-witfoto door Nico Naeff. 18,0 x 24,3 cm.
268716: ROLAND HOLST, A. - Voorteekens.
15780: (GORTER, HERMAN). ROLAND HOLST, A. - In memoriam Herman Gorter.
252301: ROLAND HOLST, A. - Shelley. (Een afscheid). Geschreven naar aanleiding van de 100ste verjaring van zijn sterfdag (1792-1822).
19526: ROLAND HOLST, A. - Een winter aan zee. (Met 4 originele etsen van Jeanne Bieruma Oosting en een voor deze editie geschreven nawoord van de dichter).
10070: ROLAND HOLST, A. - Het verbeurde lot.
268871: ROLAND HOLST, A. - 'Voor West-Europa'.
255709: ROLAND HOLST, HENRIËTTE. - Verworvenheden.
271592: ROLAND HOLST, A. - In Memoriam Charles Edgar du Perron et Menno ter Braak.
266574: ROLAND HOLST, A. - Over den dichter Leopold.
3264: ROLAND HOLST, A. - Het Elysisch verlangen. Een beschouwing gevolgd door een Iersche sage De zeetocht van Bran zoon van Febal.
273082: ROLAND HOLST, A. - De vagebond. (Met twee houtsneden door N. Eekman, de teksten en omslagpapier werden uit hout gesneden door Fokko Mees).
13128: ROLAND HOLST, A. - Van erts tot arend.
274482: ROLAND HOLST, R.N. - Ina's moeder oud 79 jaar.
268867: ROLAND HOLST, A. - De afspraak.
202671: (THOMAS, DYLAN). ROLPH, J. ALEXANDER - Dylan Thomas: A Bibliography.
253711: ROMAINS, JULES - Carte de visite signée avec remerciement manuscrite.
257652: INCUNABULA IN ROMANIA - Catalogul incunabulelor.
270902: ROMER, HERMAN - Laten we de Charleston dansen. Verhalen.
268816: ROMERS, M., & PRAAG, M. VAN - Inleiding tot de beginselverklaring van den Bond van religieuse anarcho-communisten.
259012: ROMIJN MEIJER, HENK - Handgeschreven ansichtkaart aan 'Beste Willem Huijer'.
255206: ROMIJN MEIJER, HENK - Kalenderverhalen. Bezorgd door Gerben Wynia.
259046: ROMIJN MEIJER, HENK - Uptown downbeat. Novelle. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
263624: (RUUSBROEC, JAN VAN). RONDE, T. DE - J. van Ruusbroec. Een korte nota.
266005: RONSARD, PIERRE DE - Les sonnets pour Hélène. (Met vignetten en initialen van S.H. de Roos).
265219: (RENILDIS HANDPERS). ROOD, KEES - Twee steden.
261028: ROOS, J.R.B. DE - 'D.A.M. Binnendijk'. Originele potloodtekening. 27,9 x 22,0 cm. Gesigneerd 'J.R.B.deRoos' en gedateerd '31.VI.31'.
269591: (HEUVELPERS, DE). ROOS, S.H. DE - Ankündigung von De Heuvelpers in Hilversum October MCMXXVIII.
269592: (HEUVELPERS, DE). ROOS, S.H. DE - Announcement of De Heuvelpers at Hilversum May MCMXXIX.
271535: ROOS, S.H. DE - Dank. 1877-1947. (Gesigneerd, met andere drukwerkjes).
273138: ROOS, S.H. DE - Libra normaal en mager.
263133: ROOS, S.H. DE - (Bloemenmeisje in Brussel). Originele tekening in potlood, Oost-Indische inkt en waterverf.
271526: ROOS, S.H. DE - Drie boekbanden uit de serie Sociale Bibliotheek.
1367: ROOS, ELISABETH DE - Het essayistisch werk van Jacques Rivière.
272386: ROOY, JAN DE - Granaatappels. (Gesigneerd met opdracht aan Thérèse Cornips).
272385: ROOY, JAN DE / SHLOMITE LAVI - Kus mijn schoenen. Geïllustreerd door Shlomite Lavi. (Gesigneerd met opdracht van De Rooy aan Thérèse Cornips).
272384: ROOY, JAN DE - Bouillabaisse. (Gesigneerd met opdracht aan Thérèse Cornips).
269397: ROS, MARTIN - Heldenlevens. Verhalen over tragedie en roem van wielrenners. (Met opdracht aan Ivan Sitniakowsky).
257288: ROSENBERG, H.P.R., E.A. - Architectuurgids Den Haag 1800 - 1940.
272272: ROSENBOOM, THOMAS - De mensen thuis. (Gesigneerd met opdracht aan Mies Bouhuys).
260206: ROSNY, J.H. - L'Indomptée. (One of 10 printed on Hollande).
268572: ROSSEM, RU VAN - Geëtst exlibris met aquatint.
265592: ROSSEM, RU VAN - Geëtst exlibris met aquatint, gesigneerd door de kunstenaar en gedateerd '58'.
262116: ROSSETTI, DANTE GABRIEL - Selected poems (keuze H.J. Scheepmaker).
254670: ROSSETTI, DANTE GABRIEL - Hand and Soul.
272933: (PAALTJENS, PIET). RÖSSING, J.H. - Hij wou, maar kon er niet uit. Piet Paaltjens. Fr. Haverschmidt.
271191: (PAALTJENS, PIET). RÖSSING, J.H. - Hij wou, maar kon er niet uit. Piet Paaltjens. Fr. Haverschmidt.
260663: ROSSUM, RIE VAN - De kobold en het paradijs. (Met handgeschreven opdracht).
255525: ROSTAND, MAURICE - Poésies complètes. 1910-1948.
203613: ROSTAND, MAURICE - Le pilori.
269951: ROTH, JOSEPH - Die Spieldose. (Met een originele litho door Friederike Linssen).
269957: (TYSON, IAN). ROTHENBERG, JEROME - The Absence of Mirrors.
271241: FOTOALBUM MAASSLUIS - ROTTERDAM - Fotoalbum met 34 foto's uit ca. 1880-1910.
270866: OPTOCHT ROTTERDAM - Programma van den historisch-allegorischen optogt, te houden te Rotterdam, den 1 April 1872, den deelnemers aangeboden door den Burgemeester van Rotterdam. (Affiche).
260397: ROUSSEAU, HENRI - De wraak van een Russische wees. Een toneelstuk van Le Douanier Rousseau [ingeleid en vertaald] door A. Sylvan.
263565: (SWARTH, HÉLÈNE). ROUSSEAU, J.B. - Oeuvres lyriques. Édition classique précédée d'une notice litéraire par J. Estienne.
5876: (PERRON, E. DU). ROUSSEEUW, BORIS - De obsolescentie van de Du Perron-literatuur 1923-1940.
205327: ROYCROFTERS - BACHELLER, IRVING - The Story of a Passion.
260062: ROYCROFTERS - BROWNING, ROBERT - So this then is Christmas Eve. Done into print by the Roycrofters at the Roycroft Shop, which is in East Aurora, New York, U.S.A.
205353: ROYCROFTERS - HUBBARD, ELBERT - Little Journeys to the homes of Eminent Artists. Vol. II. (Colored by hand).
268839: ROYÈRE, JEAN - Ô quêteuse, voici!
270024: (ZWAGERMAN, JOOST). ROZEMA, HILBRAND - Slagveldtoerisme. Gedichten. (Met gesigneerde opdracht van de schrijver aan Joost Zwagerman).
260736: (EENHOORNPERS). ROZENDAAL, W.J. - (Map met een originele, gesigneerde houtsnede en twaalf (=13) lijncliché's).
271967: RTVELADZE, E.V., A.O. - Numizmatika Uzbekistana.
264154: RUBINSTEIN, RENATE - Handgeschreven brief aan 'Geachte mevr. Van der Linden'.
272312: RUBINSTEIN, RENATE - Tamarkolommen en andere berichten. (Gesigneerd met opdracht aan Thérèse Cornips).
261328: RUEBSAMEN, HELGA - Beer is terug.
258778: RUEBSAMEN, HELGA - Beer is terug.
272103: RUETER, PAM G. - Exlibris extract, met excuses en explicaties. (Met 53 originele houtgravures, van de blokken gedrukt).
260181: RUETER, PAM G. - Exlibris extract, met excuses en explicaties. (Met 53 originele houtgravures, van de blokken gedrukt).
272212: RUETER, PAM G. - Acrostichon. (Met een houtgravure van Pam G. Rueter).
30466: RUETER, PAM G. - Pam-fletten. Bokkesprongen in rijm en beeld. (Met 14 houtgravures door Pam G. Rueter).
20282: RUETER, PAM G. - Alpha-betje. Van A tot Z. (Met 26 originele houtsneden van de blokken gedrukt).
14021: (EEDEN, FREDERIK VAN). RÜMKE, H.C. - Over Frederik van Eeden's Van de koele meren des doods. Een essay.
271666: FILM RUSSIA - Soviet Films. (1955). (And): Soviet Cinema by Herbert Marshall, London, 1945.
260182: (RUETER, PAM G.). RUTEBEUF - Klaagzangen. Vertaald door W. van Elden. (Met een originele houtgravure van Pam G. Rueter).
263538: LE RÜTTE, IRIS - Knijn. (Met een originele lino van de auteur).
21720: LE RÜTTE, IRIS, EN PETER YVON DE VRIES - Correspondentie.
252236: SACHSE, LEOPOLD - Typescript Letter Signed. About the pronunciation of his name.
268205: SADE, D.A.F. DE - Oeuvres choisies et pages magistrales du Marquis de Sade, publiées, commentées et annotées par Maurice Heine. Tome 1. (The only vol. published).
264175: SADE, D.A.F. DE - La philosophie dans le boudoir. Dialogues destinés à l'éducation des jeune demoiselles. Texte intégral.
270872: SADIK, G. - Tunesisches & Japanisches Modewaaren-Lager von G. Sadik, Dresden / Carlsbad. Visitenkarte (um 1880).
263505: (HERMANS, W.F.). SAFIAN, LOUIS A. - 2,000 insults for all occasions. Compiled by Louis A. Safian ('Very tartly yours').
270148: SAFRANSKI, RÜDIGER - Schopenhauer und Die wilden Jahre der Philosophie. Eine Biographie. (Uit de bibliotheek van Joost Zwagerman).
273853: IJSLANDSE SAGEN - Edda. De liederen uit de Codex Regius. (&) De saga van Njal. (&) De saga van Grettir. Vertaald uit het Oudijslands en van aantekeningen voorzien door Marcel Otten. Met een inleiding van M.C. van den Toorn. (3 boeken + 1).
202817: SAGITTA (= JOHN HENRY MACKAY) - Die Buecher der namenlosen Liebe. Neue Gesammt-Ausgabe.
267933: SAGITTA (= JOHN HENRY MACKAY) - Anzeige. Die Bücher der namenlosen Liebe von Sagitta. Neue vermehrte Gesamtausgabe in einem Bande.
266808: SAGITTA (= JOHN HENRY MACKAY) - Der Puppenjunge. Die geschichte einer namenlose Liebe aus der Friedrichstrasse.
266726: SAGITTA (= JOHN HENRY MACKAY) - Wer sind wir? Eine Dichtung der namenlosen Liebe.
266784: SAGITTA (= JOHN HENRY MACKAY) - Am Rande des Lebens. Gedichte der namenlosen Liebe.
263200: SAGITTA (= JOHN HENRY MACKAY) - Die Buecher der namenlosen Liebe. Neue Gesammt-Ausgabe.
256739: SAGITTA (=JOHN HENRY MACKAY) - Die Buecher der namenlosen Liebe. Gesammtausgabe. Mit einer Einleitung: Die Geschichte eines Kampfes um die namenlose Liebe.
271179: SAINT-EXUPÉRY, ANTOINE DE - Vol de nuit.
270931: SAINT-EXUPÉRY, ANTOINE DE - Lettre a un otage.
271892: (QUERIDO). SALAMANDER - Collectie reclamemateriaal voor de Salamander-reeks.
254191: (QUERIDO). SALAMANDER - Een vriendje voor een tientje. Jeugdsalamander.
12715: SALDEN, HELMUT - Intermezzo.
273349: SALDEN, HELMUT - Door duistre dalen. Psalm 23.
17351: SALDEN, HELMUT - ... Und soviel Gramm Wurst.
17350: SALDEN, HELMUT - De plasser.
21185: SALLUSTIUS - Sallustius prijst de levenskracht.
269865: (POLAK, JOHAN B.W.). SALLUSTIUS - De oorlog met Iugurtha. Ingeleid en vertaald door Herman Delano [= Johan Polak]. (Met opdracht).
260866: SALMON, ANDRÉ - Métamorphoses de la harpe et de la harpiste. Poème.
265000: SALMON, ANDRÉ - Prikaz.
255074: SALOMONS, ANNIE - Originele zwart-witfoto met opdracht. 11,9 x 8,8 cm.
264063: SALOMONSON, HERMAN - Recrutenschool en andere gevangenisverzen van - (Melis Stoke). Met een inleiding van Jhr Mr A.K.C. De Brauw.
274079: SALTYKOW, M.E. - De familie Golowljow. (Russische Bibliotheek).
268775: SALVA, ANNE - Cora... chez les hommes sans femmes.
264043: SALVA, ANNE - Cora... chez les hommes sans femmes.
260725: (ONANISMUS). SALZMANN, CHRISTIAN GOTTHILF - Ueber die heimlichen Sünden der Jugend.
253723: SAMARANCH, JUAN ANTONIO - Signed Photo.
273696: SANCTA CLARA, ABRAHAM A - Narrinnen-spiegel waarin zich alle getrouwde en ongetrouwde Eva's dochters zonder onderscheid van rang of stand (...) kunnen spiegelen. In Nieuw-Hollandsch bewerkt door Kruphios en Onomatopoios. Deel 1.
204544: SANDBERG, W. - Experimenta typografica 3: Gnothi se auton.
262604: SANDBERG, WILLEM - Handgeschreven brief aan 'Beste Nico [Wijnen]'.
272545: SANDBERG, WILLEM - 9 Jaar Stedelijk Museum 1945-1954.
265245: SANDBERG, WILLEM - Experimenta typographica 11. Tektonike. Das Konstruktive.
274458: (COUPERUS, LOUIS). SANDEN, ARIE - Een wereldje. Schetsen en typen.
274129: (MOONEN, A.). WIM SANDERS - De A. Moonologen (1979-1997).
269590: SANDERS, SUZE - Het stille hoes. Vief gedichten veur Gerard Nijenhuis.
12878: SANTEN, SAL - Deze vijandige wereld. (Met opdracht).
251312: SANTEN, SAL - Een geintje. Verhalen. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
253187: SANTEN, RIENT VAN - Van manen en zonnen van tempels en vulkanen. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
265609: SANTEN, SAL - Cipier.
263146: SANTEN, SAL - "Brief-fragmenten".
205874: SARCEY, FRANÇISQUE - Three autograph letters signed (ALS) - 3 lettres manuscrites. + 'Les Hommes d'Aujourd'hui' 1879.
22293: SARS, PAUL - Engramme.
266001: SARS, PAUL, PLUIJM, CEES VAN DER, & BEREND IMMINK - Bredero.
266000: SARS, PAUL, ROUWENHORST, HAN, & BEREND IMMINK - Intermezzo. 12 januari 1989.
268344: SASSOON, SIEGFRIED - In Sicily. (Ariel Poems No. 27).
205195: SASTRI, KUPPUSWAMI - ALS - Autograph Letter Signed - to a hurried colleague (1910).
264179: SAVAGE JR., LES - Huidendieven in actie. Uit het Amerikaans vertaald door D.v.d. Bospoort.
268938: SAVORNIN LOHMAN, JHR. WITSIUS H. DE - De verhouding van den staat tot de prostitutie.
260922: BELCAMPO. ALS: SCH. - 'Mijn nachti (…)'. P. 237 in: Amsterdamsche Studenten-Almanak voor het jaar 1925. Zonder plaats, zonder uitgever, 1925. Verguld linnen. VIII, 320 p. Geïllustreerd. 1e druk.
274337: (HENDRICKXSZ). SCHAALMA, ALBERT - Catastrofes / Een sluitend landschap.
260701: SCHAEFFER, ALBRECHT - Gedichte aus den Jahren 1915-1930.
271193: SCHAEPMAN, ANTOINETTE - Sporen van krijt.
12880: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Vondel. Een gedicht.
271791: (SAMBLANX, CH. DE) SCHAGEN, J.C. VAN - Narrenwijsheid.
250991: SCHAGEN, J.C. VAN - Onderaardsch.
267041: SCHAGEN, J.C. VAN - Vijftien getypte brieven, drie getypte briefkaarten, vier getypte gedichten in doorslag, een getypt verhaal in doorslag en een verhuisbericht aan de redactie van De Gids.
260624: SCHAGEN, J.C. VAN - Schaduwen. Domburgse Cahiers no. VIII. 1 October 1965.
266623: (SCHROFER, JURRIAAN). SCHAGEN, J.C. VAN - Ik ga maar en ben. Twaalf gedichten uit 'Ik ga maar en ben' in papier gesneden door Jurriaan Schrofer en ingeleid door K. Schippers.
262591: SCHAGEN, J.C. VAN - 50 Vreugden.
273363: SCHAGEN, J.C. VAN - Drie Flutters of wel onwaardigheden.
257593: SCHAIK-WILLING, JEANNE VAN - Odysseus weent. Lyrisch spel in drie bedrijven. (Met correcties en handgeschreven opdracht van de schrijfster).
259440: SCHAIK-WILLING, JEANNE VAN - Dwaaltocht. Een stukje eigen leven. (Met handgeschreven opdracht van de schrijfster).
261084: SCHAIK-WILLING E.A., JEANNE VAN - Vrij volk. Herdenkingsstuk bij de bevrijding van ons land in mei 1945. (Verzorgd en ingeleid door Maurits Dekker en Albert Helman).
270489: (GEZELLE, GUIDO). SCHARTEN, CAREL - Guido Gezelle.
251226: SCHARTEN, CAREL - Drie handgeschreven briefkaarten en een handgeschreven brief aan familie De Josselin de Jong.
268185: SCHAUWECKER, CARL - Gedichte. (Mit 5 Zeichnungen von Rolf Dürig).
268280: SCHAUWECKER, CARL - Spätlese. (Mit ganzseitige Originallithographie von Rolf Dürig).
253714: SCHEEL, WALTER - Signiertes Bild.
259796: SCHEEPMAKER, H.J. - Het gedenken. Gedichten. (Met handgeschreven opdracht aan A.A. Balkema).
16119: SCHEEPMAKER, NICO, EN AART VAN ZOEST (SAMENST. EN INL.) - Zondagsdichters. Zondagskinderen in de poëzie. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
271948: SCHEEPMAKER, NICO - De paus? Daar krijg ik een kind van... . (Gesigneerd met opdracht aan Geert van Oorschot).
253148: SCHEEPMAKER, H.J. - Handgeschreven brief aan 'Beste Max [Schuchart]'.
5146: SCHEEPMAKER, H.J. - Aan het raam. Een kleine reeks sonnetten. (Met gesigneerde opdracht van de schrijver).
257546: SCHEEPMAKER, H.J. - Het gedenken. Gedichten. (Met opdracht).
261444: SCHEEPMAKER, NICO - Hopper's Holland. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht aan Gerard Reve).
3286: (POLZER, H.H.). SCHEEPMAKER, NICO, EN JAN KAL - Vinger in de hoed wie d'r mee doet: Heinz Polzer & Aart van der Zoest.
268427: (BLOKZIJL, MAX, AALTJE NOORDEWIER, E.A.). SCHEEPVAART - Koninklijke Hollandsche Lloyd S.S. Gelria. Album met foto's, drukwerk en handtekeningen van reizigers.
252067: SCHEERBART, PAUL - Der Tod des Barmekiden. Arabischer Haremsroman.
263515: (MARSMAN, H.). SCHEFFLER, KARL - Der Geist der Gotik.
257386: SCHENDEL, ARTHUR VAN - De menschenhater. Roman. (Gevolgd door Bibliographie van Arthur van Schendel door G.H. 's Gravesande).
270723: SCHENDEL, ARTHUR VAN - De Nederlanden. Een gedicht.
264911: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Safija.
264912: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Voorbijgaande schaduwen. (Luxe-exemplaar).
12281: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Shakespeare. (Uit de bibliotheek van Emmy van Lokhorst).
9047: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Sparsa.
269376: SCHENDEL, ARTHUR VAN - De rijke man.
259664: SCHENDEL, ARTHUR VAN - De Nederlanden. Een gedicht.
274301: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Der liefde bloesems. (Met opdracht).
269594: SCHENDEL, ARTHUR VAN - De vrijster.
265833: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Blanke gestalten.
259467: (BINNENDIJK, D.A.M.). SCHENDEL, ARTHUR VAN - Jan Compagnie.
267189: SCHENDEL, CORINNA VAN - Handgeschreven ansichtkaart aan Adriaan van der Veen.
268322: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Huon of Over den hond. (1 van 100 exemplaren).
260763: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Sparsa. (1/25 Romeins genummerde exemplaren).
260953: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Bijbelsche verhalen.
267394: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Taal. (Poëzieposter, 100 genummerde exemplaren).
268328: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Fratilamur.
259350: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Voorbijgaande schaduwen.
272017: SCHEPENS, JAN - Letterkundig prentenboek bevattende de Avonturen van Don Quichote Greshoff en Sancho Panza Schepens in het Vlaamsche Literatuurland. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht van Schepens).
274173: SCHERMER E.A., P.J. - Projecten. Automatische teksten. Gedichten. Surrealistische Kahiers No. 3.
205536: (PARIS). SCHIDROWITZ, LEO - Sittengeschichte von Paris. Die Grosstadt, ihre Sitten und ihre Unsittlichkeit. (Deluxe edition).
274305: SCHIERBEEK, BERT - Ezel mijn bewoner.
250451: SCHIERBEEK, BERT - Binnenwerk. (Met opdracht van de schrijver).
255842: SCHIERBEEK, BERT - Oorspronkelijke drukproef van Een groot dood dier.
255078: SCHIERBEEK, BERT - De blinde zwemmers. (Met 57 gravures, waarvan 16 in drie kleuren, door Jean-Paul Vroom). (Met handgeschreven opdracht aan Jaap Mooy).
255075: SCHIERBEEK, BERT - Ezel mijn bewoner. (Met handgeschreven opdracht).
255076: SCHIERBEEK, BERT - Binnenwerk. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver aan kunstenaar Jaap Mooy).
5874: SCHIERBEEK, BERT - LUCEBERT - De derde persoon. (Omslag en illustraties LUCEBERT).
273569: SCHIERBEEK, BERT - De tuin van de Khan. (Met een originele, genummerde en gesigneerde linosnede in zwart en rood door Marcel Prins).
258032: SCHILLER, FRIEDRICH VON - Kabale und Liebe, ein bürgerliches Trauerspiel in fünf Aufzügen. Neue Original-Auflage.
205912: (RETZSCH, MORITZ). SCHILLER, FRIEDRICH VON - Fridolin, Huit Dessins de Retzsch, avec une traduction littérale, et vers par vers, de la ballade de Schiller, intitulée Fridolin, oder der Gang nach dem Eisenhammer, par Mme Elise Voïart, auteur des six amours.
261015: SCHILLINGS, ANDRÉ - Het verliefde gild.
256400: SCHILTZ, VÉRONIQUE - Comptes rendus tardifs sur le billard.
204610: WILLEM I - SCHIMPDICHT - 'Nu schudt het marmren grafgesticht/ Voor d ' eersten Willem opgerigt,'
22154: SCHIPPERS, K. - Eb. Verhalen en beschouwingen. (Met gesigneerde opdracht).
267365: SCHIPPERS, K. - Liefdesgedicht.
20545: SCHIPPERS, K. - Te veel. Te weinig.
263348: SCHIPPERS, K., DEEL, T. VAN EN AD ZUIDERENT - Bella vista. (Met een originele ets van Peter Yvon de Vries).
269008: SCHIPPERS, K. - P.C Hooft-prijs 1996.
272006: SCHIPPERS, K. - Holland Dada. (Gesigneerd met opdracht van Schippers aan Thijs Rinsema jr.).
274593: (BARBARBER). SCHIPPERS E.A. (SAMENST.), K. - Barbarber. Tijdschrift voor teksten. Een keuze uit dertig nummers.
31418: SCHIPPERS, K. - De prinses zonder jaartal. (Met een originele, gesigneerde kopergravure van Wim Zwiers).
269005: SCHIPPERS, K. - Acht millimeter.
269006: SCHIPPERS, K. - Ongewenste zwangerschap. Met illustraties van Ann Joseph.
22178: SCHIPPERS, K. - Poeder en wind.
270916: SCHIPPERS, K. - Museo Sentimental.
20544: SCHIPPERS, K. - Liefdes gedicht.
273352: SCHIPPERS E.A., K. - Vijf gedichten voor Peter Yvon de Vries.
22179: SCHIPPERS, K. - De vermiste kindertekening. Verhalen en beschouwingen.
271458: SCHIPPERS, K. - Met Dian. (Gedrukt in slechts 20 exemplaren).
273361: SCHIPPERS, K. - Patrijspoorten. (Met mooie opdracht van de auteur aan zijn echtgenote).
267279: SCHLÖZER, KARL VON - Das Schuylenburch'sche Haus. Kaiserlich Deutsche Gesandschaft.
267578: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Zwartbessie. (Met illustraties van Kees de Boer).
260405: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Nieuwe impressies van een simpele ziel.
267185: SCHMIDT, JOHAN - Verschoppeling. Roman. Met 4 illustraties.
269030: SCHMIDT, L.J. - Inspecteur Kielstra. Oorspronkelijke politieroman.
27120: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Ja zuster, nee zuster. Geïllustreerd met foto's en strips.
267574: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Drie ouwe ottertjes. Uitgave t.g.v. Annie's 100ste verjaardag. 20 mei 1911-20 mei 2011. (Met een illustratie van Sieb Posthuma).
261562: SCHMITZ, MARIE - Verlos ons van den boze.
261563: SCHMITZ, MARIE - Weifeling.
257966: SCHNEIDER, ERIC - Getekend toneelleven. (Met een inleiding door Watze Tiesema).
271608: SCHNEIDT, KARL - Das Kellnerinnen-Elend in Berlin.
268232: (TONNET). SCHNITZLER, J.G. - Het geval Tonnet. Een sociaal-psychiatrische studie. Tevens antwoord aan Dr. A. Querido.
254075: SCHNITZLER, ARTHUR - Typed letter signed in pencil to 'Frau Johanna Meyer', in German, dated '10.4.1925'.
271167: SCHNITZLER, ARTHUR - Anatole. Mondain minnespel. Vertaling van J. Clant van der Mijll Piepers.
202811: SCHOEMAKER-FRENTZEN, M. - Mogen wij zwijgen?
264150: (MEYER, WYBO). SCHOLTE, HENRIK (EN JAN GUSTAAF DANSER) - Chrysantheem. (Met uitvoerige opdracht van de omslagontwerper).
256933: SCHOLTE, HENRIK - Intermezzo.
256652: SCHOLTEN, PATTY - Horecagedichten.
268079: SCHOLTEN, PATTY - Blauw glas. (Met een origineel druksel in vele kleuren door Frans de Jong als frontispice).
256574: SCHOLTEN, PATTY - Herfstkwatrijnen.
31484: SCHOLTEN, PATTY - Jaarwisseling op Langkawi.
271982: SCHOLTEN, JAAP - Bavianehaar & chipolatapudding. (Gesigneerd met opdracht van de schrijver).
256575: SCHOLTEN, PATTY - swingt zaagt & schuurt. m.m.v. Kees Stip & Velibor Vidakovic.
267810: SCHOLTEN, PATTY - Drie hokken.
267573: SCHOLTEN, PATTY - De bibliofiele drukker.
273341: SCHOLZ, WILHELM - Schultze und Müller in Holland.
273843: SCHOLZ, WILHELM - Schultze und Müller auf dem Kriegs-Schauplatze. Zwanglose Hefte in drangvoller Zeit mit Illustrationen. Heft 1.
273163: BERGENSE SCHOOL - Het Journaal van den Nieuwen Kring. Redactie C.A. Wijnschenk Dom en Pieter Talma.
254542: ENSCHEDESE SCHOOL - Gute Morgen Hose. Eine Kurzoper von Andreas Dorau & Holger Hiller.
267632: ETON COLLEGE SCHOOLBOOK - Epigrammatum delectus ex omnibus tum veteribus, tum recentioribus poetis accurate decerptus. In usum scholae Etonensis.
262387: SCHOUTEN, WIM - Uitgeven en uitgegeven worden. Een essay geschreven door -. De illustraties zijn gemaakt door Joep Bertrams. De vormgeving is verzorgd door Pieter van Delft. (Met handgeschreven opdracht).
14688: SCHOUTEN, ROB - Huis van Ervaring.
270026: (ZWAGERMAN, JOOST). SCHOUTEN, GEORGE - De achterkant van Zomergasten. (Met gesigneerde opdracht van de schrijver aan Joost Zwagerman).
269022: SCHOUWENAARS, CLEM - Balladen. Bezorgd door Erik Tonen en Jan Atze Nicolai.
260284: SCHREGEL, HENK, & FRANCINE SCHREGEL-ONSTEIN - Centenaarslast. (Met handgeschreven opdracht aan Fred Batten).
12674: STEMMEN VAN SCHRIJVERS - Simon Vinkenoog en Cees Nooteboom.
12673: STEMMEN VAN SCHRIJVERS - Adriaan van der Veen en Adriaan Morriën.
260594: STEMMEN VAN SCHRIJVERS - Belcampo [en] S. Carmiggelt.
264335: SCHRÖDER, SIERK - Facetten.
12359: SCHRÖDER, RUDOLF ALEXANDER - Im Osten kommt der volle Mond heran (...).
26484: SCHUCHART, MAX - Hommage à François Villon. Oorspronkelijke en vertaalde balladen.
267862: SCHULMAN, JACQUES - Nederlandse munten van 1795-1961. Een tijdperk van 166 jaren uit de Nederlandse numismatiek, met volledige opgave van de in die tijd geslagen munten, en afbeeldingen van ieder nieuw type, voorafgegaan door een algemene inleiding en historisch overzicht. 2e druk.
266681: (FREEMASONS). SCHULMAN, J. - Catalogue de médailles et jetons historiques de personnes illustres maçonniques, médailles et décorations militaires, et de livres numismatiques en vente aux prix marquées.
259505: SCHULTE NORDHOLT, J.W. - 'Een nieuw jaar.'
272094: SCHULZ, BRUNO - Nimrod. (Met een ets van Ludmila Jirincová).
272522: SCHUM, GERRY - Gerry Schum. (Exhibition catalog, bilingual).
269014: (MOZART, WOLFGANG AMADEUS). SCHURIG, ARTHUR - Sieben Geschichten vom göttlichen Mozart. Mit einer Kupfertiefdruck-Nachbildung des Bronze-Medaillons von Leonard Posch - Mozart im Jahre 1789.
271393: SCHÜTZ, C. - Het morgenrood der vrijheid. Vrij naar het Duitsch bewerkt door J. H. v. R.
273299: (PUPPETRY). SCHÜTZE, HANNI, & WALTER SCHULZ - Marionetten. Herstellung und Spiel.
253151: SCHUUR, KOOS - Handgeschreven brief aan 'beste Max [Schuchart]'.
255260: SCHUUR, KOOS - De dichter. (Gedicht).
252606: SCHUUR, KOOS. (CHARLES, J.B.) - En de Kookaburra lacht... Brieven van een emigrant. (Met handgeschreven opdracht van J.B. Charles).
269678: SCHUUR, KOOS - De 7 vloeken. Poëtisch pamflet.
23895: SCHUUR, KOOS - Waar het was.
203600: SCHWEIGMAN, C., T.A.B. SNIJDERS, F. HAGENZIEKER - Risks in Agriculture in Developing Countries Caused by Rainfall Variability: Introduction to Risk Computations
269952: SCHWITTERS, KURT - Op de bank. (Vertaald door Hans Sleutelaar).
269748: SCHWITTERS, KURT - Emils blaue Augen. Grotesken. Herausgegeben von Ernst Schwitters und Friedhelm Lach. Mit 11 Original-Grafiken von Wolfgang Jörg und Erich Schönig.
268177: (WHITTINGTON PRESS). SCOTT, PAUL - After the Funeral. With a Preface by Roland Gant & with Illustrations by Sally Scott.
270594: SCOTT, WALTER - The Antiquary; The Pirate; The Fortunes of Nigel; The Talisman; Count Robert of Paris. 5 vols. of the Waverley Novels. With the Original Notes.
252782: SCRIBE, EUGÈNE - Sst!.... Blijspel met zang in twee bedrijven; vrij naar het Fransche ('Chut!') van Scribe, door C.J. Roobol. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
269977: SEAR, DAVID R. - Roman Coins and their Values. Revised Edition 1970.
270227: SEAR, DAVID R. - Greek Imperial Coins and their Values. The Local Coinages of the Roman Empire.
270652: SEBASTIÁN, ANA - Onschuld. (Vertaald door Leo Klatser).
257643: NATIONAAL ARBEIDS-SECRETARIAAT (NAS) - Vijf en twintig jaar beginselverzaking. Vijf en twintig jaar beginseltrouw. (25 jaar N.V.V.).
263073: SECUNDUS - Basiorum Liber.
272603: SEFERIS, YORGOS - Zestien haiku.
253328: SEFERIS, YORGOS - Zestien haiku. Vertaald door G.H. Blanken.
260864: SEGALEN, VICTOR - Orphée-Roi. Édition décorée de compositions originales gravées sur bois par G.-D. de Monfreid avec un frontispice d'après Gustave Moreau. (Inscribed by the publisher, Georges Crès).
271274: SEGHERS, ANNA - Het oproer der visschers van St. Barbara. Geautoriseerde vertaling van Nico Rost. Geïllustreerd met 6 houtsneden door Henk Melgers.
273251: SÉGUI, ANTONIO - Vêtements. Originele kleurenlitho.
273238: SÉGUI, ANTONIO - Éléphant à la Marée. Originele kleurenlitho.
274278: SELDES, GEORGE - De miljoenen van het Vatikaan. Uit het Engels door A. M.-G.
265444: SELIGMANN, RAFAEL - Rubinsteins veiling. Vertaald door Tinke Davids.
274191: (WILMINK, MACHIEL). DE VRIES ROBBÉ & CO. GORINCHEM-SEMARANG - Verplaatsbare stalen normaalwanden verzekeren een efficiënt ingericht bedrijf.
256664: (CARRASQUER, F.). SENDER, RAMÓN J. - Rimas Compulsivas (Antología Poética). Selección y estudio de Francisco Carrasquer Launed.
267532: (INCUNABLE). SENECA, LUCIUS ANNAEUS - Opera philosophica. Epistolae.
251149: SERS, P. - Interieur des bagnes, suivi de la vie de deux célèbres forçats, et d'une anecdote historique.
256376: SERVAAS VAN ROIJEN, A.J. (RED.) - Haagsch Jaarboekje voor 1889. (1e jaargang).
259297: SERVATIUS, VICTOR - Vervolgde minderheid.
260065: SERVATIUS, VICTOR - Ephebofilie en wetenschap. Stand van zaken.
272533: SEUPHOR, MICHEL - Carnet Bric-à-Brac.
268273: SEUSS, JUERGEN, & WALK, ANSGAR (HRSG.) - Salute, GB! "Das Wagnis des Unbequemen". Erinnerungen an Gunter Böhmer (1911 bis 1986). Mit 24 Abbildungen, davon 7 Zeichnungen und 11 Malbriefe von Gunter Böhmer.
265200: (EGYPTIAN HUMOR). SEYPPEL, C.M. - Schlau, schläuer, am schläusten. Aegyptische Humoreske. Niedergeschrieben und abgemalt 1315 Jahre vor Christi Geburt von C.M. Seyppel. Hofmaler und Poet seiner Majestät des Königs Rhampsinit III. Memphis, Mumienstrasse No. 35, 3. Etage, 4 x Klingeln.
16673: SHAKESPEARE, WILLIAM - The Phoenix and the Turtle.
8609: SHAKESPEARE, WILLIAM - The Quintessence of Dust.
8646: SHAKESPEARE, WILLIAM - The Phoenix and the Turtle.
270781: SHAKESPEARE, WILLIAM - The Works of William Shakespeare. Gathered into One Volume.
22175: SHAKESPEARE, WILLIAM - The Quintessence of Dust. (Met een originele, genummerde en gesigneerde ets van Hans Abbing).
272708: (UNGARETTI, GIUSEPPE). SHAKESPEARE, WILLIAM - XXII sonetti di Shakespeare scelti e tradotti da Giuseppe Ungaretti. (Inscribed by Ungaretti).
270684: (NIJHOFF (VERTALING), M.). SHAKESPEARE, WILLIAM - Storm. Een spel van tooverij. (1/10 luxe-exemplaren).
268514: SHAKESPEARE, WILLIAM / ANDRÉ GIDE / SYLVAIN BOUMAL - Hamlet Prince de Danemark MDCIV. Acte un traduit par André Gide, présenté par Sylvain Boumal.
23849: SHAKESPEARE, WILLIAM - "One man in his time". Sir John Gielgud reads Shakespeare.
273729: SHAKESPEARE, WILLIAM - Sonnets XLVI-LXXXI. (Met een vertaling van Albert Verwey). (Bibliofiele uitgave).
269310: (FILM). SHAW, GEORGE BERNARD - Pygmalion. Een Filmex-Cinétone-Productie. Met Lily Bouwmeester.
256113: SHELL - Sproeiphalt en sproeiphalt "G". Koud vloeibare asfaltpreparaten voor aanleg en onderhoud van wegen.
268703: SHELLEY, PERCY BYSSHE - Six hymns of HOMER. The English Translation by Percy Bysshe Shelley facing the original Greek.
13578: (ZILVERDISTEL). SHELLEY, P.B. - Prometheus unbound. A lyrical Drama in four Acts.
260258: SHELLEY, P.B. - Prometheus unbound. A lyrical Drama in four Acts.
271056: SIDOW, MAX - Hermaphrodit. Symphonische Dichtung. Die Silbergäule 55/56.
259973: SIEMSEN, HANS - Wo hast du dich denn herumgetrieben? Erlebnisse.
270860: (FILM). SIENKIEWICZ, HENRYK - Quo vadis? Naar den beroemden roman van Henri Sienkiewicz, kunstfilm in 5 bedrijven. Door de Societa Italiana "Cines", Rome.
3904: (ACHTERBERG, GERRIT). SIERKSMA (RED.), FOKKE - Commentaar op Achterberg.
23951: SIKELIANOS, ANGELOS - De heilige weg. Vertaald door Hans Warren en Mario Molegraaf.
257094: SIKELIANOS, ANGELOS - De heilige weg. Vertaald door Hans Warren en Mario Molegraaf.
18333: SIKELIANOS, ANGELOS - De heilige weg. Vertaald door Hans Warren en Mario Molegraaf.
266305: SIKELIANOS, ANGELOS - De heilige weg. Vertaald door Hans Warren en Mario Molegraaf.
261190: (BELCAMPO). SIKKENS, JAAP - 'Herinneringen aan A. Roland Holst'. P. 3-11 in: Hollands Maandblad, jrg 30, afl 485/486 (april/mei 1988). zie overige beschr. 62 p. Geïllustreerd met tekeningen Lucebert.
270195: SIMENON, GEORGES - Hry na schovávanou.
271860: (BRUNA, DICK). SIMENON, GEORGES - De zaak Louis Bert. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht van Dick Bruna).
271525: SIMON, OLIVER (ED.) - Signature. A Quadrimestrial of Typography and Graphic Arts. New series Nrs 2, 3 & 4 (1946-1947).
203123: SIMON, FERDINAND - Die Sexualität und ihre Erscheinungswesen in der Natur. Versuch einer kritischen Erklärung. Inaugural-Dissertation der philosophischen Facultät der Universität Jena zur Erlangung der Doctorwürde.
259283: SIMON, PIERRE-HENRI - De wrange vruchten. Roman.
274203: SIMONOV, KONSTANTIN - Ledovoye poboishche (Poema). (In Russian).
255095: (POWYS, LLEWELYN). SIMS, G.F. - A Catalogue of the Llewelyn Powys Manuscripts.
254148: SINAPIUS, ADOLF - Blutarmut und Bleichsucht. Ihr Wesen, ihre Erscheinungen, ihre Ursachen und ihre Heilung durch die physikalisch-diätetischen Heilfaktoren.
203498: SINAPIUS, ADOLF - Die Neurasthenie und die mit ihr verwandten Krankheiten Hysterie, Hysteroneurasthenie, Hypochondrie, Melancholie. Ihre Erscheinungen, ihr Wesen, ihre Ursachen, ihre Heilung.
251897: SINCLAIR, F. DE - Meneer Focus als globe-trotter. Geïllustreerd door Chris Kras Kzn.
266317: SINGER, KURT, A.O. - Arbeiter-Kultur-Kartell Gross-Berlin. Programm für den Winter 1926-1927.
22504: COMMUNITY SINGING - Zondagmorgen.
266559: SINISTRARI D'AMENO, R.-P. - De Sodomia tractatus in quo exponitur doctrina nova de Sodomia foeminarum a Tribadismo distincta. Texte latin et traduction française.
203603: SIPS, ROLAND - Penseeltekeningen.
270861: SITTENVERDERBNISS - Klagstimme eines Predigers über das Sittenverderbnis unserer Zeiten, zu reiferm Nachdenken für Prediger, für hörende und nicht hörende Christen. Komplett in 5 Bänden.
274111: SITWELL, OSBERT - Left Hand, Right Hand - The Scarlet Tree - Great Morning - Laughter in the Next Room - Noble Essences. (Autobiography in 5 volumes).
266252: SIWERTZ, SIGFRID - De vlam. Roman van een kunstenaarsleven. Geautoriseerde vertaling uit het Zweedsch van Mr. J.J. ten Siethoff.
270881: SIX, J. - Openbare les bij den aanvang zijner lessen als hoogleraar aan de Rijks Akademie van Beeldende Kunsten, den 13den Februari 1890.
264844: T'SJOEN, YVES - Stem en tegenstem. Over poëzie en poëtica. Dubbelessays over hedendaagse Nederlandstalige poëzie.
271000: (BERANOVÁ, JANA). SKÁCEL, JAN - Nachthengel. (Vertaald door Jana Beranová),
202894: SLACKENMEEL, THOMAS - Barbarusische kunst.
264510: SLAUERHOFF, J. - 'Pastoral'. P. 8-9 in: An anthology of modern Dutch poetry. Translated by James S. Holmes.
264456: SLAUERHOFF, J. - Serenade. Gedichten. (Luxe-exemplaar).
6295: SLAUERHOFF, J. - Archipel.
4646: SLAUERHOFF, J. - Serenade. Gedichten.
264558: SLAUERHOFF, J. - 'Larrios'. P. 322-339 in: Cahiers du Sud, jrg. 31, afl. 266 (juni-juli 1944).
264454: SLAUERHOFF, J. - Serenade. Gedichten.
264433: SLAUERHOFF, J. - Schuim en asch. Verhalen.
264438: SLAUERHOFF, J. - Eldorado.
264439: SLAUERHOFF, J. - Origineel briefpapier met gedrukt briefhoofd.
265062: SLAUERHOFF, J. - Zwart-witfoto. 23,4 x 15,8 cm.
14211: SLAUERHOFF, J. - Larrios. (Met illustraties van Marjolein Varekamp).
264546: SLAUERHOFF, J. - Na doodstille poolnacht...
274561: SLAUERHOFF, J. - Het leven op aarde.
264557: SLAUERHOFF, J. (ALS:) J.J. SLAUERHOFF - 'Le découvreur'. P. 66-67 in: Poèmes de Hollande. Avec un portrait de Henriëtte Roland Holst par Roland Holst. Poèmes étrangers mis en poésie Française par André Piot. (Met een inleiding van de vertaler).
264534: SLAUERHOFF, J. - Larrios. (En:) Such is life in China. Tekstbezorging en aansluitende documentatie door G. Duchâteau en J.P. Niesten.
257553: SLAUERHOFF, J. - Icarus. Vier nagelaten gedichten. Bezorgd (en van een nawoord voorzien) door Menno Voskuil. (Luxe-exemplaar).
10065: SLAUERHOFF, J. - Een bezoek aan Makallah. (Met een verantwoording door K. Lekkerkerker).
250401: SLAUERHOFF, J. (ALS:) JOHN RAVENSWOOD - Oost-Azië.
264690: SLAUERHOFF, J. - De opstand van Guadalajara. (I-X).
264481: SLAUERHOFF, J. - Een eerlijk zeemansgraf.
264496: SLAUERHOFF, J. (ALS:) JAN JACOB SLAUERHOFF - Schiuma e cenere. Introduzione di Fulvio Ferrari. (Traduzione dal neerlandese di Laura Pignatti).
264497: SLAUERHOFF, J. (ALS:) JAN JACOB SLAUERHOFF - Écume et cendre. (Schuim en as). Traduit du néerlandais par Mme. S. Roosenburg.
264498: SLAUERHOFF, J. (ALS:) JAN JACOB SLAUERHOFF - Christus in Guadalajara. Roman. Aus dem Niederländischen von Ard Posthuma. Nachwort Cees Nooteboom (übersetzt von Helga von Beuningen).
264519: SLAUERHOFF, J. (ALS:) JAN JACOB SLAUERHOFF - La rivolta di Guadalajara. Postfazione di Cees Nooteboom. (Traduzione dal neerlandese di Fulvio Ferrari).
264470: SLAUERHOFF, J. - Soleares.
258109: SLAUERHOFF, J. - Het Lente-eiland. (Kau-Lung-Seu).
20620: SLAUERHOFF, J. - Verzamelde werken. Proza V.
264548: SLAUERHOFF, J. - 'Ik heb zoveel herinneringen...' P. 14 in: Printopaak. Houtvrij machinegestreken boekdruk papier.
265028: SLAUERHOFF, J. - Verzamelde werken. Proza IV. (Tekstverzorging K. Lekkerkerker).
264984: SLAUERHOFF, J. - Schuim en asch. Verhalen.
251158: SLAUERHOFF, J. - Fleurs de marécage. Poèmes de J. Slauerhoff. Précédés d'une lettre de Franz Hellens.
259782: SLAUERHOFF, J. - Serenade. Gedichten. (Luxe-exemplaar).
264461: SLAUERHOFF, J. - Yoeng Poe Tsjoeng. (En:) Het Lente-eiland en andere verhalen.
264467: SLAUERHOFF, J. - Soleares.
264469: SLAUERHOFF, J. - Soleares.
264478: SLAUERHOFF, J. - Een eerlijk zeemansgraf.
264480: SLAUERHOFF, J. - Een eerlijk zeemansgraf.
264488: SLAUERHOFF, J. - Bloemen uit het moeras. Zes vertalingen. [Vertaald uit het Frans en van een nawoord voorzien door Hans van Straten].
264426: SLAUERHOFF, J. (ALS:) JOHN RAVENSWOOD / CHARLES NYPELS - Oost-Azië.
274554: SLAUERHOFF, J. - Yoeng Poe Tsjoeng.
2643: SLAUERHOFF, J. - Slauerhoff over Archipel.
271680: SLAUERHOFF, J. - Handgeschreven ansichtkaart aan 'Mink Buwalda' [= de zwager van Slauerhoff]. 9,0 x 14,0 cm.
14924: SLAUERHOFF, J. - Yoeng Poe Tsjoeng.
15943: SLAUERHOFF, J. - Verzamelde werken. Proza V. (Tekstverzorging K. Lekkerkerker).
262597: SLAUERHOFF, J. - Yoeng Poe Tsjoeng.
250745: SLAUERHOFF, J. - Ik werd niet geboren om te sterven gelaten. Negen jeugdverzen. (Samengesteld en ingeleid door Arie Pos).
264982: SLAUERHOFF, J. (ALS:) JOHN RAVENSWOOD - Oost-Azië.
264527: SLAUERHOFF, J. (ALS:) J.J. SLAUERHOFF - Kubur terhormat bagi pelaut. Diterjemahkan oleh Hartojo Andangdjaja. (Met een inleiding van de vertaler).
264560: SLAUERHOFF, J. - Verzamelde werken. (Tekstverzorging K. Lekkerkerker). (Luxe-uitgave).
7101: SLAUERHOFF, J. (ALS:) JOHN RAVENSWOOD - Oost-Azië.
264462: SLAUERHOFF, J. - Jan Pietersz. Coen. Drama in elf tafereelen. [Met een titelillustratie naar een houtsnede door J. Franken Pzn.].
264528: SLAUERHOFF, J. (ALS:) J.J. SLAUERHOFF - 'Outcast'. P. 284 in: The Literary Review, jrg. 5, afl. 2 (winter 1961-1962).
14954: SLAUERHOFF, J. - Drie gedichten en een mening.
264500: SLAUERHOFF, J. (ALS:) JOHAN SLAUERHOFF - De laatste reis van de Nyborg en Het eind van het lied. Ingeleid en geannoteerd door Th. Vindevogel.
264411: SLAUERHOFF, J. - Het leven op aarde.
264549: SLAUERHOFF, J. - Ster. (Met een originele kleurenlino door Ru van Rossem).
7105: SLAUERHOFF, J. - Het Lente-eiland en andere verhalen.
7186: SLAUERHOFF, J. - Serenade.
264475: SLAUERHOFF, J. - Een eerlijk zeemansgraf.
264547: SLAUERHOFF, J. - De dichter, zijn job en zijn domicilie.
264429: SLAUERHOFF, J. (ALS:) JOHN RAVENSWOOD - Oost-Azië.
265718: SLAUERHOFF, J. - Eldorado.
264507: SLAUERHOFF, J. - De verzuimde liefde.
268158: SLAUERHOFF, J. - Guanito.
264532: SLAUERHOFF, J. - Compagnie de Mozambique. (En: Uyemo park Tokyo).
1424: SLAUERHOFF, J. - Dagboek. Met een inleiding en aantekeningen van K. Lekkerkerker.
267246: SLAUERHOFF E.A., J. - Twintig Noord- en Zuid-Nederlandsche verhalen. Samengesteld en ingeleid door Constant van Wessem.
264985: SLAUERHOFF, J. - Het verboden rijk.
264455: SLAUERHOFF, J. - Serenade. Gedichten.
264460: SLAUERHOFF, J. - Het Lente-eiland en andere verhalen.
251146: SLAUERHOFF, J. (ALS:) JOHN RAVENSWOOD - Oost-Azië.
264983: SLAUERHOFF, J. - Saturnus. Gedichten.
268075: SLAUERHOFF, J. - Een eerlijk zeemansgraf.
264465: SLAUERHOFF, J. - Soleares.
259451: SLAUERHOFF, J. - Eldorado.
264511: SLAUERHOFF, J. - 'Larrios'. P. 142-163 in: Écrits du Nord, jrg. 1, afl. 2 (juli 1935).
264451: SLAUERHOFF, J. - De opstand van Guadalajara.
264435: SLAUERHOFF, J. (ALS:) JOHN RAVENSWOOD - Oost-Azië.
264436: SLAUERHOFF, J. (ALS:) JOHN RAVENSWOOD - Oost-Azië. (Presentexemplaar in andermans handschrift).
264448: SLAUERHOFF, J. - De opstand van Guadalajara.
264450: SLAUERHOFF, J. - De opstand van Guadalajara.
264453: SLAUERHOFF, J. - De opstand van Guadalajara.
264477: SLAUERHOFF, J. - Fleurs de marécage. Poèmes de J. Slauerhoff. Précédés d'une lettre de Franz Hellens.
264484: SLAUERHOFF, J. - Schuim en asch. Vijf verhalen. Ingeleid door J.W.F. Werumeus Buning.
264487: SLAUERHOFF, J. - Jan Pietersz. Coen. Drama in elf tafereelen. [Met een titelillustratie naar een houtsnede door J. Franken Pzn.].
264485: SLAUERHOFF, J. - De centaur. (Met een originele, genummerde en gesigneerde houtgravure door Jan P.C. van Doorn).
15015: SLAUERHOFF, J. - Zeven nagelaten gedichten. (Samengesteld en verzorgd door K. Lekkerkerker).
264437: SLAUERHOFF, J. - Eldorado.
12709: SLAUERHOFF E.A., J. - Dichters van Noord en Zuid (2).
274163: (GARD SIVIK). HANS SLEUTELAAR - Gestencild rondschrijven 'aan de leden van de redaksie-groep'.
203879: SLOBBE, J.F. VAN - Bijdrage tot de geschiedenis en de bestrijding der prostitutie te Amsterdam. Met 23 afbeeldingen.
263253: LIPS SLOTEN - Geweldige brand in Utrecht. (&) Ernstige brand te Rotterdam.
269742: SLUYTERS, H. - Vergelijkingstafels van verscheidene buitenlandsche maten, gewigten en munten en het Nederlandsche stelsel van maten, gewigten en munten.
256685: SMINK J.BZ., P.J. - Het lied van den arbeid.
273502: SMIT, WILFRED - De Sleutel-varianten. Met een inleiding door Ina Schermer en Wouter Voskuilen. (Met een originele, genummerde en gesigneerde ets van Will Landman).
265009: SMIT, WILFRED - [Gedicht].
205861: SMIT KLEINE, FRITS - Schrijvers en schrifturen
254568: SMIT, GABRIËL - Drie handgeschreven brieven aan 'Zeer geachte heer [Hans] Roest'.
259511: SMIT, GABRIËL - Requiem in memoriam matris. (Met opdracht van Ary Baggerman aan zijn latere vrouw).
267020: SMITH, WILSON G. - At the Bal-Masqué. Episode d'Amour for the piano. Opus 112.
268271: SMOLKA, RENATE, & WALTER HABDANK - Der Fuchs.
257572: SNIJDERS-OOMEN, N. - I bambini diventano grandi. Psicologia pratica dell'infanzia per genitore ed educatori.
272402: SNIJDERS, J.TH., & N. SNIJDERS-OOMEN - Snijders-Oomen nicht-verbale Intelligenztestreihe. SON 2½-7.

Next 1000 books from Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA)

5/9