Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA)
Daal en Bergselaan 78, 2565 AG Den Haag (BY APPOINTMENT ONLY) Tel:. +31 (0)70 346 60 20 Mob.: +31 (0)6 5329 7017            Email: fokas@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
253257: REVE, GERARD - Proefomslag van Nader tot U.
253263: REVE, KAREL VAN HET - (Dankwoord).
253086: REVE, GERARD - 'Werther Nieland/ vanaf 25 augustus 1989/ Theater Bellevue/ Amsterdam'.
266941: REVE, KAREL VAN HET - Geschiedenis van de Russische literatuur. Van Vladimir de Heilige tot Anton Tsjechov. (Met opdracht aan Ivan Sitniakowsky).
265742: REVE, G.J.M. VAN HET. ALS: GERARD VANTER - Baanbrekers. Roman uit den boerenopstand in de 16de eeuw.
253116: REVE, GERARD - 'Evangelist'.
251109: REVE, GERARD - Getypte brief aan 'Lieve Jongens [= Jan Wolkers en Annemarie Nauta]'.
9719: REVE, GERARD - Hoestekst van de langspeelplaat Uit het Rijke Leven van Adèle Bloemendaal. Dertien regels tekst, afgedrukt in facsimile van het handschrift op de achterzijde van de hoes. Inclusief 30 cm/33 toeren grammofoonplaat. Met tekstvel.
252233: REVE, GERARD - Twee handgeschreven brieven aan de redactie van het tijdschrift Dialoog. Tijdschrift voor homofilie en maatschappij.
258923: REVE, KAREL VAN HET - Goed en schoon in de Sovjetcritiek. Beschouwingen over de aesthetica van het Sovjetrussische marxisme.
271705: REVE, GERARD - Albvm Gerard Reve.
269540: REVE, GERARD - Handgeschreven brief aan 'De Weledele Heer W.J. Vliegen/ Inspekteur der Belastingen' en drie hoofdstukken van het manuscript van Lieve Jongens in fotokopie met originele, handgeschreven correcties van de auteur.
251059: REVE, GERARD - A Prison Song In Prose. (Gesigneerd).
260213: REVE, GERARD - Commissaris Fennedy.
269620: REVE, GERARD - De avonden. Een winterverhaal.
269550: REVE, GERARD - Handgeschreven aanzet voor een brief aan 'Zeer geachte heer Kooiman'.
253069: REVE, GERARD - 'Het zingend hart'.
262104: REVE, GERARD - Lekker kerstbrood.
30735: REVE, GERARD - Rietsuiker.
269827: REVE, GERARD - COCK, HERMAN GERARD DE - De kleine neurasthenicus.
27358: REVE, GERARD - Minimaal handschriftje.
26591: REVE, GERARD - Het zingend hart.
257385: REVE, GERARD - Brieven aan Josine M. 1959-1975.
26590: REVE, GERARD - A Prison Song In Prose.
18166: REVE, GERARD - De Taal der Liefde.
250917: REVE, GERARD - Broer Wolf Zijn Kamer.
258196: REVE, GERARD - Werther Nieland.
270640: REVE, GERARD - The acrobat and other stories.
258406: REVERDY, PIERRE - Sources du vent. Dessins de Roger Brielle.
4551: REVIUS, IACOBUS - Het hoghe liedt Salomons. In Nederduytsche Gesangen ghebracht door -.
267446: DYNAMO-REVUE - Dat is wat anders. Officieel programma van de Dynamo-Revue met volledige texten der liederen.
20938: REYM, KAREL E. VAN (PS. VAN E.B. DE BRUYN) - Bain vapeur.
265059: REYNEKE VAN STUWE, JEANNE - Met den handschoen. Indische schetsen.
270222: REYNOLDS, GEORGE W.M. - The Massacre of Glencoe.
271574: RIBBENTEL-MAGERBUICK, V. - O, dat wintertje '45... Een vluchtige maar luchtige herinnering aan de laatste (?) maar raakste (?) oorlogswinter uitgebeeld door v. Ribbentel-Magerbuick.
256752: RICCARDIJN, PANCRAS - Perzische tapijten.
256048: RIDEOUT, HENRY MILNER - Dragon's Blood.
255303: RIDEOUT, HENRY MILNER - The Twisted Foot. With illustrations by G.C. Widney.
1906: RIDLER, ANNE - The Phoenix answered.
259526: RIDWIT, FRANS CAROLINA - Kleine monniken.
21488: RIEMSNIJDER, H. & WILLEM BILDERDIJK - Galante dichtluimen. Nieuwe uitgave met eene inleiding van Dr. J. van Vloten.
268019: RIESSEN, W. VAN, E.A. - Met den landmeter op stap. Populaire geïllustreerde beschrijving van de sociale betekenis van het kadaster en de landmeetkunde.
252674: RIJMPRENTEN - APOLLINAIRE, Guillaume Le Pont Mirabeau. Banholt, In de Bonnefant, 1984. 35 x 22,5 cm. Vouwblad in omslag. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van 49 op de pers genummerde exemplaren. Paar kreukjes.* Tweetalige uitgave: met vertaling in het Nederlands door Aldert Walrecht. Fraai met stempelingen versierd door Hans van Eijk.BAKKER, Gerrit De Zomer. (Met een genummerde en gesigneerde lino). Z.p., z.n., 1972. Vouwblad.ERINGA, Dieuwke Mijn masker draag ik in mijn hand. (Met een druksel van Menno Wielinga). (Bedum, Exponent), [1984]. Vouwblad in omslag. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van 60 genummerde exemplaren. 1e druk. Langs randen licht verkleurd.FRERIKS, Kester Buonaparte. (Gedicht). Bussum, Rosmarijn Pers, 1981. 36,4 x 22,8 cm. Planodruk. Met de hand gedrukt in een oplage van 75 gesigneerde exemplaren.* Vertaling van het bekende Hölderlingedicht 'Buonaparte' door Freriks. Niet in de KB. Slechts eenmaal in de NCC (Middelburg).ROGERS, Bruce 'Printing is fundamentally...'. Amsterdam, Dynamo Press, 1982. 32,5 x 24,8 cm. Planodruk. Met de hand gedrukt in een beperkte oplage.ROMIJN MEIJER, Henk Stiekem roken. (Gedicht). Z.p., HelPers, z.j. 29,6 x 20,7 cm. Planodruk. Met de hand gedrukt in een beperkte oplage. Langs rechterrand enkele verkleuringen.* Over de HelPers hebben we niets gevonden, maar op grond van een beschrijving in de NCC vermoeden we dat het een imprint is van Kees Helsloot. HelPers 21. Niet in de KB.
268508: RIJN, G. VAN - De Schoutensteechsche tekantjes en tafelcoeckgens.
250351: (HERMANS, W.F.). RIJSINGE, C. VAN - Drie brieven van de redactie van De Gids aan 'Zeer geachte heer [Dr. C.] van Rijsinge.
261191: RIKKERS, MARGRIET - ''t Is of ik wel tien lichamen heb'. Lijden in de verhalen en filosofie van Belcampo, in relatie tot het hedonisme van Michel Onfray. Amsterdam, eigen beheer, 2006. Garenloos. (4), 134, xviii p. 1e druk.
270387: RILKE, RAINER MARIA - Vom lieben Gott und Anderes. An Große für Kinder erzählt. Geschmückt von E.R. Weiß.
268088: RILKE, RAINER MARIA - Der Löwenkäfig.
270391: RILKE, RAINER MARIA - Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke. (Mit 9 Originalradierungen von Jan Mensinga).
270603: RILKE, RAINER MARIA - Auswahl aus den Frühen Gedichten und dem Buch der Bilder.
259063: RILKE, RAINER MARIA - Les Roses. Préface de Paul Valéry.
268111: RILKE, RAINER MARIA - Die Sonette an Orpheus. Geschrieben als ein Grab-Mal für Wera Ouckama Knoop.
270613: RILKE, RAINER MARIA - Six lettres à A.A.M. Stols. (Signed by Stols).
13644: RIMBAUD, ARTHUR - Antique. (Met een tekening van Giovanni Costetti).
267710: RIMBAUD, ARTHUR - Le bateau ivre.
267717: RIMBAUD, ARTHUR - Deux Poèmes. ('Orgie Parisienne' en 'Le bateau ivre').
267716: RIMBAUD, ARTHUR - Oeuvres. Édition de S. Bernard.
260672: (VICE). RIOLAN - La Prostitution. Causes de la Débauche - Le Vice favorisé - Les Maisons de Tolérance - Les Maisons de Passe - Leur Clientèle - Les Proxénètes - Les Prostituées de Profession - La Prostitution à travers le Monde.
269743: JEAN QUI RIT - Caviar Kalender 1900. XIV. Jahrgang.
271542: RITSCHL, GIZA - Gedichten.
253375: RITSCHL, GIZA - Gedichten.
12844: (DEYSSEL, LODEWIJK VAN). RITTER JR., MR. P.H. - Lodewijk van Deyssel.
266566: RITTER JR., DR. P.H. - De apologie van den misdadiger. (With a large publisher's vignette on the upper cover by Jozef CANTRÉ and three paintbrush drawings by Charles EYCK).
263866: (EIJKELBOOM (VERT.), J. & ROB SCHOUTEN). EVANS, P.C. - Een ontbijt van haring en wijn.
263171: ROBBERS, H., & DELFGAAUW, B. - Praeadviezen over het existentialisme.
14705: ROBBERS, HERMAN - De vreemde plant en andere verhalen.
252072: ROBERTI, JACQUES - Maisons de société. Choses vues.
267834: ROBIDÉ VAN DER AA, C.P.E. - Roosje.
271253: ROCHEFORT, HENRI - La Lanterne. 1868. 4 livraisons.
256868: LA ROCHEFOUCAULD, FRANÇOIS DE - Réflexions ou sentences et maximes morales.
253473: (NIJHOFF, M.). LA ROCHEFOUCAULD, FRANÇOIS DE - Réflexions ou sentences et maximes morales.
263511: (KOUSBROEK, RUDY). RODENKO, PAUL - Gedichten.
3274: RODIN, AUGUSTE - Testament.
270713: ROEGHOLT, R.F. - Eva. Toneelspel in drie bedrijven.
261081: ROEGHOLT, RICHTER - Amsterdam in de jaren '50. Fragmenten uit een samenleving.
255946: ROEGHOLT, RICHTER - Spiegel van Sem.
29056: ROELANTS, MAURICE - Pygmalion.
258816: ROELANTS, MAURICE - Van de vele mogelijkheden om gelukkig te zijn.
257521: ROELANTS, MAURICE - Komen en gaan. (Met opdracht).
251698: ROELANTS, MAURICE - Komen en gaan.
257542: ROELANTS, MAURICE - Van de vele mogelijkheden om gelukkig te zijn. (Met opdracht van de schrijver).
13244: ROELANTS, MAURICE - Pygmalion.
266507: ROELOFSE, AGNES, & ROELANT BEURSKENS - Handzetten en boekdruk. Handleiding bij de cursus.
261543: ROELOFSEN, J.B. - Handboek voor de brandweer.
260945: ROELOFSZ, C.F. - Portret van D.A.M. Binnendijk.
271731: ROEMER, HANS - De rol van Amerika in de revoluties en burgeroorlogen van de Westindische en Centraalamerikaansche republieken.
13151: (ACHTERBERG, GERRIT). ROEST, HANS - Schaatsenrijder. Terugdenken aan Gerrit Achterberg.
263355: ROGGEMAN, WILLEM M. - Twee getypte brieven aan 'Geachte heer [Wim J.] Simons'.
254304: ROGGEVEEN, JUUL - Drie Iersche legenden. Met 5 illustraties naar teekeningen van Charles Eyck.
19022: ROLAND HOLST, A. - Par delà les chemins. Poèmes. Traduction Ans-Henri Deluy, augmentée de quelques traductions par Dolf Verspoor.
3268: ROLAND HOLST, A. - Van erts tot arend.
15633: ROLAND HOLST, A. - Het experiment.
268873: ROLAND HOLST, A. - Zes handgeschreven brieven aan 'Lieve Annie [Roland Holst-de Meester]' en een handgeschreven gelegenheidsgedicht.
265528: (GEHEELONTHOUDERS). ROLAND HOLST, HENRIËTTE, VIRULY, A., TINBERGEN, J., E.A. - 12 bekende Nederlanders hebben één gedachte over drankbestrijding! (Propagandablad vormgegeven door Geert Brögel).
258238: ROLAND HOLST, A. - Onderhuids.
256938: ROLAND HOLST, A. - Tusschen vuur en maan.
15631: ROLAND HOLST, A. - Eigen achtergronden. Inleiding tot een voordracht uit eigen werk. (Gevolgd door: De dichter, de persoonlijkheid en het karakter).
271039: ROLAND HOLST, A. - Ex tenebris mundi.
21474: ROLAND HOLST, A. - Uit zelfbehoud.
270954: ROLAND HOLST, HENRIËTTE - Thomas More. Een treurspel in verzen.
268226: ROLAND HOLST, A. - De afspraak.
251425: ROLAND HOLST, A. - Originele zwart-witfoto. 11,4 x 8,5 cm.
267512: ROLAND HOLST, A. - In Memoriam Charles Edgar du Perron et Menno ter Braak. Obierunt idibud V MCMXL.
14413: ROLAND HOLST, A. - In Memoriam Charles Edgar du Perron et Menno ter Braak.
255291: ROLAND HOLST E.A., A. - Carte blanche.
256838: ROLAND HOLST, A. - Verzamelde werken.
13188: ROLAND HOLST, A. - De wilde kim.
262785: ROLAND HOLST E.A., A. - Nederland-Duitsland. Brieven van Jan ENGELMAN, Martinus NIJHOFF, A. ROLAND HOLST en Victor van VRIESLAND over een op te richten Genootschap Nederland-Duitsland.
260385: ROLAND HOLST, HENRIËTTE. - De loop is bijna volbracht. Vier gedichten. (Met een portret door Charley TOOROP).
30558: ROLAND HOLST E.A., A. - Vier handschriften.
251300: ROLAND HOLST, A. - Handgeschreven brief aan 'Lieve Mevr. de Meester [= A.H. de Meester-Obreen]'.
268882: ROLAND HOLST, A. - 'Klacht van Oisin [&] Leven en Lied [&] Troosten'.
264763: ROLAND HOLST E.A., A. - Originele zwart-witfoto door Nico Naeff. 18,0 x 24,3 cm.
268716: ROLAND HOLST, A. - Voorteekens.
15780: (GORTER, HERMAN). ROLAND HOLST, A. - In memoriam Herman Gorter.
252301: ROLAND HOLST, A. - Shelley. (Een afscheid). Geschreven naar aanleiding van de 100ste verjaring van zijn sterfdag (1792-1822).
19526: ROLAND HOLST, A. - Een winter aan zee. (Met 4 originele etsen van Jeanne Bieruma Oosting en een voor deze editie geschreven nawoord van de dichter).
268871: ROLAND HOLST, A. - 'Voor West-Europa'.
258076: ROLAND HOLST, A. - Onder koude wolken.
255709: ROLAND HOLST, HENRIËTTE. - Verworvenheden.
267386: ROLAND HOLST, A. - Bij mijn verjaardag.
271592: ROLAND HOLST, A. - In Memoriam Charles Edgar du Perron et Menno ter Braak.
268163: ROLAND HOLST, A. - De bewegende gordijnen.
266574: ROLAND HOLST, A. - Over den dichter Leopold.
268114: ROLAND HOLST, A. - De dood van Cuchulainn van Murhevna. (Met twee droge naald-etsen van Erik Thorn Leeson).
9739: ROLAND HOLST, A. - De pooltocht der verbeelding.
266631: ROLAND HOLST, R.N./ MAHLER, GUSTAV - Programma Concertgebouw Amsterdam. Abonnementsconcert 7 April 1921. Dirigent Willem Mengelberg.
13128: ROLAND HOLST, A. - Van erts tot arend.
268867: ROLAND HOLST, A. - De afspraak.
257947: ROLLEI - Rolleiflex (3.5 und 2.8 D). Werbeprospekt.
257945: ROLLEI - Rolleicord + Rolleiflex 6 x 6. Reclamefolder.
257948: ROLLEI - Rolleicord III. 2 Werbeprospekte.
253711: ROMAINS, JULES - Carte de visite signée avec remerciement manuscrite.
257652: INCUNABULA IN ROMANIA - Catalogul incunabulelor.
270902: ROMER, HERMAN - Laten we de Charleston dansen. Verhalen.
268816: ROMERS, M., & PRAAG, M. VAN - Inleiding tot de beginselverklaring van den Bond van religieuse anarcho-communisten.
259012: ROMIJN MEIJER, HENK - Handgeschreven ansichtkaart aan 'Beste Willem Huijer'.
255206: ROMIJN MEIJER, HENK - Kalenderverhalen. Bezorgd door Gerben Wynia.
259046: ROMIJN MEIJER, HENK - Uptown downbeat. Novelle.
263624: (RUUSBROEC, JAN VAN). RONDE, T. DE - J. van Ruusbroec. Een korte nota.
266005: RONSARD, PIERRE DE - Les sonnets pour Hélène. (Met vignetten en initialen van S.H. de Roos).
265219: (RENILDIS HANDPERS). ROOD, KEES - Twee steden.
251991: (MULTATULI). ROORDA VAN EYSINGA, S.F.W. - Multatuli en spiritisme. Naar de oorspronkelijke Handschriften uitgegeven.
261028: ROOS, J.R.B. DE - 'D.A.M. Binnendijk'. Originele potloodtekening. 27,9 x 22,0 cm. Gesigneerd 'J.R.B.deRoos' en gedateerd '31.VI.31'.
269591: (HEUVELPERS, DE). ROOS, S.H. DE - Ankündigung von De Heuvelpers in Hilversum October MCMXXVIII.
269592: (HEUVELPERS, DE). ROOS, S.H. DE - Announcement of De Heuvelpers at Hilversum May MCMXXIX.
263133: ROOS, S.H. DE - (Bloemenmeisje in Brussel). Originele tekening in potlood, Oost-Indische inkt en waterverf.
271526: ROOS, S.H. DE - Drie boekbanden uit de serie Sociale Bibliotheek.
271535: ROOS, S.H. DE - Dank. 1877-1947. (Gesigneerd, met andere drukwerkjes).
1367: ROOS, ELISABETH DE - Het essayistisch werk van Jacques Rivière.
269397: ROS, MARTIN - Heldenlevens. Verhalen over tragedie en roem van wielrenners. (Met opdracht aan Ivan Sitniakowsky).
257288: ROSENBERG, H.P.R., E.A. - Architectuurgids Den Haag 1800 - 1940.
260206: ROSNY, J.H. - L'Indomptée. (One of 10 printed on Hollande).
268572: ROSSEM, RU VAN - Geëtst exlibris met aquatint.
265592: ROSSEM, RU VAN - Geëtst exlibris met aquatint, gesigneerd door de kunstenaar en gedateerd '58'.
18450: (DE HEUVELPERS). ROSSETTI, DANTE GABRIEL - Hand and Soul.
262116: ROSSETTI, DANTE GABRIEL - Selected poems (keuze H.J. Scheepmaker).
271191: (PAALTJENS, PIET). RÖSSING, J.H. - Hij wou, maar kon er niet uit. Piet Paaltjens. Fr. Haverschmidt. (Oplage slechts 16 exemplaren).
260663: ROSSUM, RIE VAN - De kobold en het paradijs.
255525: ROSTAND, MAURICE - Poésies complètes. 1910-1948.
203613: ROSTAND, MAURICE - Le pilori.
269951: ROTH, JOSEPH - Die Spieldose. (Met een originele litho door Friederike Linssen).
269957: ROTHENBERG, JEROME, & TYSON, IAN - The Absence of Mirrors.
271241: FOTOALBUM MAASSLUIS - ROTTERDAM - Fotoalbum met 34 foto's uit ca. 1880-1910.
260397: ROUSSEAU, HENRI - De wraak van een Russische wees. Een toneelstuk van Le Douanier Rousseau [ingeleid en vertaald] door A. Sylvan.
263565: (SWARTH, HÉLÈNE). ROUSSEAU, J.B. - Oeuvres lyriques. Édition classique précédée d'une notice litéraire par J. Estienne.
5876: (PERRON, E. DU). ROUSSEEUW, BORIS - De obsolescentie van de Du Perron-literatuur 1923-1940.
270634: (TOERISME). ROVERS, JOS - Diesen Sommer nach Holland zu den Nordseebädern!
260062: ROYCROFTERS - BROWNING, ROBERT - So this then is Christmas Eve. Done into print by the Roycrofters at the Roycroft Shop, which is in East Aurora, New York, U.S.A.
205327: ROYCROFTERS - BACHELLER, IRVING - The Story of a Passion.
205353: ROYCROFTERS - HUBBARD, ELBERT - Little Journeys to the homes of Eminent Artists. Vol. II. (Colored by hand).
268839: ROYÈRE, JEAN - Ô quêteuse, voici!
270024: ROZEMA, HILBRAND - Slagveldtoerisme. Gedichten. (Met gesigneerde opdracht van de schrijver aan Joost Zwagerman).
271967: RTVELADZE, E.V., A.O. - Numizmatika Uzbekistana.
264154: RUBINSTEIN, RENATE - Handgeschreven brief aan 'Geachte mevr. Van der Linden'.
263230: (ALPS). RUDDER, MAY DE - Dante et la Montagne.
261328: RUEBSAMEN, HELGA - Beer is terug.
258778: RUEBSAMEN, HELGA - Beer is terug.
30466: RUETER, PAM G. - Pam-fletten. Bokkesprongen in rijm en beeld. (Met 14 houtgravures door Pam G. Rueter).
20282: RUETER, PAM G. - Alpha-betje. Van A tot Z. (Met 26 originele houtsneden van de blokken gedrukt).
14021: (EEDEN, FREDERIK VAN). RÜMKE, H.C. - Over Frederik van Eeden's Van de koele meren des doods. Een essay.
271666: FILM RUSSIA - Soviet Films. (1955). (And: Soviet Cinema by Herbert Marshall, London, 1945)
260182: (RUETER, PAM G.). RUTEBEUF - Klaagzangen. Vertaald door W. van Elden. (Met een originele houtgravure van Pam G. Rueter).
263538: LE RÜTTE, IRIS - Knijn. (Met een originele lino van de auteur).
21720: LE RÜTTE, IRIS, EN PETER YVON DE VRIES - Correspondentie.
252236: SACHSE, LEOPOLD - Typescript Letter Signed. About the pronunciation of his name.
268205: SADE, D.A.F. DE - Oeuvres choisies et pages magistrales du Marquis de Sade, publiées, commentées et annotées par Maurice Heine. Tome 1. (The only vol. published).
264175: SADE, D.A.F. DE - La philosophie dans le boudoir. Dialogues destinés à l'éducation des jeune demoiselles. Texte intégral.
270872: SADIK, G. - Tunesisches & Japanisches Modewaaren-Lager von G. Sadik, Dresden / Carlsbad. Visitenkarte (um 1880).
263505: (HERMANS, W.F.). SAFIAN, LOUIS A. - 2,000 insults for all occasions. Compiled by Louis A. Safian ('Very tartly yours').
270148: SAFRANSKI, RÜDIGER - Schopenhauer und Die wilden Jahre der Philosophie. Eine Biographie. (Uit de bibliotheek van Joost Zwagerman).
202817: SAGITTA (= JOHN HENRY MACKAY) - Die Buecher der namenlosen Liebe. Neue Gesammt-Ausgabe.
267933: SAGITTA (= JOHN HENRY MACKAY) - Anzeige. Die Bücher der namenlosen Liebe von Sagitta. Neue vermehrte Gesamtausgabe in einem Bande.
266808: SAGITTA (= JOHN HENRY MACKAY) - Der Puppenjunge. Die geschichte einer namenlose Liebe aus der Friedrichstrasse.
266726: SAGITTA (= JOHN HENRY MACKAY) - Wer sind wir? Eine Dichtung der namenlosen Liebe.
266806: SAGITTA (= JOHN HENRY MACKAY) - Der Puppenjunge. Die geschichte einer namenlose Liebe aus der Friedrichstrasse.
266784: SAGITTA (= JOHN HENRY MACKAY) - Am Rande des Lebens. Gedichte der namenlosen Liebe.
263200: SAGITTA (= JOHN HENRY MACKAY) - Die Buecher der namenlosen Liebe. Neue Gesammt-Ausgabe.
256739: SAGITTA (=JOHN HENRY MACKAY) - Die Buecher der namenlosen Liebe. Gesammtausgabe. Mit einer Einleitung: Die Geschichte eines Kampfes um die namenlose Liebe.
206010: (NORTH AFRICA). ALGERIA - TUNISIA - MOROCCO - SAHARA - Algeria Tunisia Morocco and the Sahara. Season 1930-31. (American Express Tourist Guide).
271179: SAINT-EXUPÉRY, ANTOINE DE - Vol de nuit.
270931: SAINT-EXUPÉRY, ANTOINE DE - Lettre a un otage.
260888: SAINTE-BEUVE, C.A. - Tableau historique et critique de la poésie française et du théâtre français au seizième siècle.
271892: (QUERIDO). SALAMANDER - Collectie reclamemateriaal voor de Salamander-reeks.
254191: (QUERIDO). SALAMANDER - Een vriendje voor een tientje. Jeugdsalamander.
17351: SALDEN, HELMUT - ... Und soviel Gramm Wurst.
269865: (POLAK (VERT.), JOHAN B.W.). SALLUSTIUS - De oorlog met Iugurtha. Ingeleid en vertaald door Herman Delano [= Johan Polak]. (Met opdracht).
260866: SALMON, ANDRÉ - Métamorphoses de la harpe et de la harpiste. Poème.
265000: SALMON, ANDRÉ - Prikaz.
255074: SALOMONS, ANNIE - Originele zwart-witfoto met opdracht. 11,9 x 8,8 cm.
264063: SALOMONSON, HERMAN - Recrutenschool en andere gevangenisverzen van - (Melis Stoke). Met een inleiding van Jhr Mr A.K.C. De Brauw.
268775: SALVA, ANNE - Cora... chez les hommes sans femmes.
264043: SALVA, ANNE - Cora... chez les hommes sans femmes.
260725: (ONANISMUS). SALZMANN, CHRISTIAN GOTTHILF - Ueber die heimlichen Sünden der Jugend.
253723: SAMARANCH, JUAN ANTONIO - Signed Photo.
204544: SANDBERG, W. - Experimenta typografica 3: Gnothi se auton.
262604: SANDBERG, WILLEM - Handgeschreven brief aan 'Beste Nico [Wijnen]'.
269590: SANDERS, SUZE - Het stille hoes. Vief gedichten veur Gerard Nijenhuis.
268198: SANDICK-VAN SCHILFGAARDE, ANNA SOPHIA VAN - Uitgestootenen van de Maatschappij. Iets over het streven van de Vereeniging "Onderlinge Vrouwenbescherming". Uitgegeven ten voordeele der Vereeniging.
12878: SANTEN, SAL - Deze vijandige wereld. (Met opdracht).
253187: SANTEN, RIENT VAN - Van manen en zonnen van tempels en vulkanen.
263146: SANTEN, SAL - "Brief-fragmenten".
265609: SANTEN, SAL - Cipier.
205874: SARCEY, FRANÇISQUE - Three autograph letters signed (ALS) - 3 lettres manuscrites. + 'Les Hommes d'Aujourd'hui' 1879.
22293: SARS, PAUL - Engramme.
266001: SARS, PAUL, PLUIJM, CEES VAN DER, & BEREND IMMINK - Bredero.
266000: SARS, PAUL, ROUWENHORST, HAN, & BEREND IMMINK - Intermezzo. 12 januari 1989.
268344: SASSOON, SIEGFRIED - In Sicily. (Ariel Poems No. 27).
205195: SASTRI, KUPPUSWAMI - ALS - Autograph Letter Signed - to a hurried colleague (1910).
264179: SAVAGE JR., LES - Huidendieven in actie. Uit het Amerikaans vertaald door D.v.d. Bospoort.
268938: SAVORNIN LOHMAN, JHR. WITSIUS H. DE - De verhouding van den staat tot de prostitutie.
266343: SAVOYAARD - De Savojaard. Een verhaal voor de jeugd. Vrij gevolgd naar het Hoogduitsch [van Heinrich Grünewald]. Met acht fraai gekleurde plaatjes.
260922: BELCAMPO. ALS: SCH. - 'Mijn nachti (…)'. P. 237 in: Amsterdamsche Studenten-Almanak voor het jaar 1925. Zonder plaats, zonder uitgever, 1925. Verguld linnen. VIII, 320 p. Geïllustreerd. 1e druk.
260701: SCHAEFFER, ALBRECHT - Gedichte aus den Jahren 1915-1930.
271193: SCHAEPMAN, ANTOINETTE - Sporen van krijt.
12880: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Vondel. Een gedicht.
250991: SCHAGEN, J.C. VAN - Onderaardsch.
266623: (SCHROFER, JURRIAAN). SCHAGEN, J.C. VAN - Ik ga maar en ben. Twaalf gedichten uit 'Ik ga maar en ben' in papier gesneden door Jurriaan Schrofer en ingeleid door K. Schippers.
267041: SCHAGEN, J.C. VAN - Vijftien getypte brieven, drie getypte briefkaarten, vier getypte gedichten in doorslag, een getypt verhaal in doorslag en een verhuisbericht aan de redactie van De Gids.
260624: SCHAGEN, J.C. VAN - Schaduwen. Domburgse Cahiers no. VIII. 1 October 1965.
259440: SCHAIK-WILLING, JEANNE VAN - Dwaaltocht. Een stukje eigen leven.
257593: SCHAIK-WILLING, JEANNE VAN - Odysseus weent. Lyrisch spel in drie bedrijven.
261084: SCHAIK-WILLING E.A., JEANNE VAN - Vrij volk. Herdenkingsstuk bij de bevrijding van ons land in mei 1945. (Verzorgd en ingeleid door Maurits Dekker en Albert Helman).
251226: SCHARTEN, CAREL - Drie handgeschreven briefkaarten en een handgeschreven brief aan familie De Josselin de Jong.
268185: SCHAUWECKER, CARL - Gedichte. (Mit 5 Zeichnungen von Rolf Dürig).
268280: SCHAUWECKER, CARL - Spätlese. (Mit ganzseitige Originallithographie von Rolf Dürig).
253714: SCHEEL, WALTER - Signiertes Bild.
259796: SCHEEPMAKER, H.J. - Het gedenken. Gedichten.
16119: SCHEEPMAKER, NICO, EN AART VAN ZOEST (SAMENST. EN INL.) - Zondagsdichters. Zondagskinderen in de poëzie.
253148: SCHEEPMAKER, H.J. - Handgeschreven brief aan 'Beste Max [Schuchart]'.
5146: SCHEEPMAKER, H.J. - Aan het raam. Een kleine reeks sonnetten. (Met gesigneerde opdracht van de schrijver).
257546: SCHEEPMAKER, H.J. - Het gedenken. Gedichten. (Met opdracht).
268427: (BLOKZIJL, MAX, AALTJE NOORDEWIER, E.A.). SCHEEPVAART - Koninklijke Hollandsche Lloyd S.S. Gelria. Album met foto's, drukwerk en handtekeningen van reizigers.
252067: SCHEERBART, PAUL - Der Tod des Barmekiden. Arabischer Haremsroman.
263515: (MARSMAN, H.). SCHEFFLER, KARL - Der Geist der Gotik.
257386: SCHENDEL, ARTHUR VAN - De menschenhater. Roman. (Gevolgd door Bibliographie van Arthur van Schendel door G.H. 's Gravesande).
270723: SCHENDEL, ARTHUR VAN - De Nederlanden. Een gedicht.
264911: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Safija.
267948: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Angiolino en de Lente. (Luxe boekband).
269376: (MORRIËN, ADRIAAN). SCHENDEL, ARTHUR VAN - De rijke man.
12281: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Shakespeare. (Uit de bibliotheek van Emmy van Lokhorst).
9047: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Sparsa.
259664: SCHENDEL, ARTHUR VAN - De Nederlanden. Een gedicht.
254277: SCHENDEL, ARTHUR VAN - De berg van droomen.
264912: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Voorbijgaande schaduwen. (Luxe-exemplaar).
254278: (TOOROP, JAN). SCHENDEL, ARTHUR VAN - Pandorra.
265833: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Blanke gestalten.
259467: (BINNENDIJK, D.A.M.). SCHENDEL, ARTHUR VAN - Jan Compagnie.
269594: SCHENDEL, ARTHUR VAN - De vrijster. (Gedrukt in 24 exemplaren).
267189: SCHENDEL, CORINNA VAN - Handgeschreven ansichtkaart aan Adriaan van der Veen.
267394: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Taal. (Poëzieposter, 100 genummerde exemplaren).
268322: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Huon of Over den hond. (1 van 100 exemplaren).
260763: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Sparsa. (1/25 Romeins genummerde exemplaren).
260953: SCHENDEL, ARTHUR VAN - Bijbelsche verhalen.
267341: (REVE, GERARD). SCHENK, DR. V.W.D. - Jeanne d'Arc.
261969: (CLAUS, HUGO). SCHENKEVELD, DR. D.M. - Van Sophocles tot Claus. Toneelstukken over Koning Oedipus. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de Griekse taal- en letterkunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op 17 maart 1972.
267618: SCHEPS, J.H., ALS SCHUURMAN, HERMAN - De moord.
205536: (PARIS). SCHIDROWITZ, LEO - Sittengeschichte von Paris. Die Grosstadt, ihre Sitten und ihre Unsittlichkeit. (Deluxe edition).
252638: SCHIELAND, WILLEM VAN (= W.A. WAGENER) - Verkort front.
5874: SCHIERBEEK, BERT - De derde persoon. (Omslag en illustraties LUCEBERT).
252895: SCHIERBEEK, BERT, & DICK ELFFERS - Op de bodem ligt lettergraniet en spreekt klare taal.
250451: SCHIERBEEK, BERT - Binnenwerk.
255842: SCHIERBEEK, BERT - Oorspronkelijke drukproef van Een groot dood dier.
255078: SCHIERBEEK, BERT - De blinde zwemmers. (Met 57 gravures, waarvan 16 in drie kleuren, door Jean-Paul Vroom).
269244: SCHIERBEEK, BERT, EN JAN HENDRIX - In het vooronder van de aarde. (Met acht originele zeefdrukken door Jan Hendrix).
255075: SCHIERBEEK, BERT - Ezel mijn bewoner.
255076: SCHIERBEEK, BERT - Binnenwerk.
258032: SCHILLER, FRIEDRICH VON - Kabale und Liebe, ein bürgerliches Trauerspiel in fünf Aufzügen. Neue Original-Auflage.
205912: (RETZSCH, MORITZ). SCHILLER, FRIEDRICH VON - Fridolin, Huit Dessins de Retzsch, avec une traduction littérale, et vers par vers, de la ballade de Schiller, intitulée Fridolin, oder der Gang nach dem Eisenhammer, par Mme Elise Voïart, auteur des six amours.
261015: SCHILLINGS, ANDRÉ - Het verliefde gild.
256400: SCHILTZ, VÉRONIQUE - Comptes rendus tardifs sur le billard.
204610: WILLEM I - SCHIMPDICHT - 'Nu schudt het marmren grafgesticht/ Voor d ' eersten Willem opgerigt,'
22154: SCHIPPERS, K. - Eb. Verhalen en beschouwingen. (Met gesigneerde opdracht).
20545: SCHIPPERS, K. - Te veel. Te weinig.
269008: SCHIPPERS, K. - P.C Hooft-prijs 1996.
269005: SCHIPPERS, K. - Acht millimeter.
269006: SCHIPPERS, K. - Ongewenste zwangerschap. Met illustraties van Ann Joseph.
22178: SCHIPPERS, K. - Poeder en wind.
270916: SCHIPPERS, K. - Museo Sentimental.
20544: SCHIPPERS, K. - Liefdes gedicht.
267365: SCHIPPERS, K. - Liefdesgedicht.
263348: SCHIPPERS, K., DEEL, T. VAN EN AD ZUIDERENT - Bella vista. (Met een originele ets van Peter Yvon de Vries).
22179: SCHIPPERS, K. - De vermiste kindertekening. Verhalen en beschouwingen.
22229: SCHIPPERS, K., EN PETER YVON DE VRIES - Voor uw intellectuele make-up. (Reproducties van etsen van Peter Yvon de Vries met teksten van K. Schippers).
271458: SCHIPPERS, K. - Met Dian. (Gedrukt in slechts 20 exemplaren).
267279: SCHLÖZER, KARL VON - Das Schuylenburch'sche Haus. Kaiserlich Deutsche Gesandschaft.
263697: SCHMID, C. - Lodewijk, de jonge kluizenaar. Een verhaal voor kinderen.
260405: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Nieuwe impressies van een simpele ziel.
267185: SCHMIDT, JOHAN - Verschoppeling. Roman. Met 4 illustraties.
269030: SCHMIDT, L.J. - Inspecteur Kielstra. Oorspronkelijke politieroman.
27120: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Ja zuster, nee zuster. Geïllustreerd met foto's en strips.
267574: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Drie ouwe ottertjes. Uitgave t.g.v. Annie's 100ste verjaardag. 20 mei 1911-20 mei 2011. (Met een illustratie van Sieb Posthuma).
261562: SCHMITZ, MARIE - Verlos ons van den boze.
261563: SCHMITZ, MARIE - Weifeling.
257966: SCHNEIDER, ERIC - Getekend toneelleven. (Met een inleiding door Watze Tiesema).
271608: SCHNEIDT, KARL - Das Kellnerinnen-Elend in Berlin.
268232: (TONNET). SCHNITZLER, J.G. - Het geval Tonnet. Een sociaal-psychiatrische studie. Tevens antwoord aan Dr. A. Querido.
271167: SCHNITZLER, ARTHUR - Anatole. Mondain minnespel. Vertaling van J. Clant van der Mijll Piepers.
202811: SCHOEMAKER-FRENTZEN, M. - Mogen wij zwijgen?
205892: SCHOFF, OTTO. ERNST WENGER - Bacchanale der Liebe. Mit 7 Radierungen von Otto Schoff.
256933: SCHOLTE, HENRIK - Intermezzo.
266996: (GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON). SCHOLTE, J.H. - Herdenkingsrede ter herinnering aan Goethe's sterfdag 22 maart 1832. (With 7 poems by Goethe).
256652: SCHOLTEN, PATTY - Horecagedichten.
268079: SCHOLTEN, PATTY - Blauw glas. (Met een origineel druksel in vele kleuren door Frans de Jong als frontispice).
256574: SCHOLTEN, PATTY - Herfstkwatrijnen.
31484: SCHOLTEN, PATTY - Jaarwisseling op Langkawi.
256575: SCHOLTEN, PATTY - swingt zaagt & schuurt. m.m.v. Kees Stip & Velibor Vidakovic.
267810: SCHOLTEN, PATTY - Drie hokken.
254542: ENSCHEDESE SCHOOL - Gute Morgen Hose. Eine Kurzoper von Andreas Dorau & Holger Hiller.
267632: ETON COLLEGE SCHOOLBOOK - Epigrammatum delectus ex omnibus tum veteribus, tum recentioribus poetis accurate decerptus. In usum scholae Etonensis.
270092: SCHOORL, JOHN - Bukshag. Gedichten. (Met gesigneerde opdracht van de schrijver aan Joost Zwagerman).
263692: SCHOPPE-WEISE, AMALIA - Rozen en doornen, verzameld op het pad des jeugdigen levens; of Zedelijke verhalen voor de jeugd.
262387: SCHOUTEN, WIM - Uitgeven en uitgegeven worden. Een essay geschreven door -. De illustraties zijn gemaakt door Joep Bertrams. De vormgeving is verzorgd door Pieter van Delft.
14688: SCHOUTEN, ROB - Huis van Ervaring.
270026: SCHOUTEN, GEORGE - De achterkant van Zomergasten. (Met gesigneerde opdracht van de schrijver aan Joost Zwagerman).
269022: SCHOUWENAARS, CLEM - Balladen. Bezorgd door Erik Tonen en Jan Atze Nicolai.
260284: SCHREGEL, HENK, & FRANCINE SCHREGEL-ONSTEIN - Centenaarslast.
12674: STEMMEN VAN SCHRIJVERS - Simon Vinkenoog en Cees Nooteboom.
12673: STEMMEN VAN SCHRIJVERS - Adriaan van der Veen en Adriaan Morriën.
260594: STEMMEN VAN SCHRIJVERS - Belcampo [en] S. Carmiggelt.
264335: SCHRÖDER, SIERK - Facetten.
12359: SCHRÖDER, RUDOLF ALEXANDER - Im Osten kommt der volle Mond heran (...).
26484: SCHUCHART, MAX - Hommage à François Villon. Oorspronkelijke en vertaalde balladen.
267862: SCHULMAN, JACQUES - Nederlandse munten van 1795-1961. Een tijdperk van 166 jaren uit de Nederlandse numismatiek, met volledige opgave van de in die tijd geslagen munten, en afbeeldingen van ieder nieuw type, voorafgegaan door een algemene inleiding en historisch overzicht. 2e druk.
266681: (FREEMASONS). SCHULMAN, J. - Catalogue de médailles et jetons historiques de personnes illustres maçonniques, médailles et décorations militaires, et de livres numismatiques en vente aux prix marquées.
259505: SCHULTE NORDHOLT, J.W. - 'Een nieuw jaar.'
269014: (MOZART, WOLFGANG AMADEUS). SCHURIG, ARTHUR - Sieben Geschichten vom göttlichen Mozart. Mit einer Kupfertiefdruck-Nachbildung des Bronze-Medaillons von Leonard Posch - Mozart im Jahre 1789.
271393: SCHÜTZ, C. - Het morgenrood der vrijheid. Vrij naar het Duitsch bewerkt door J. H. v. R.
267144: SCHÜTZ, HEINRICH - Unterthänigstes Memorial, Ao 1651.
253151: SCHUUR, KOOS - Handgeschreven brief aan 'beste Max [Schuchart]'.
255260: SCHUUR, KOOS - De dichter. (Gedicht).
269678: SCHUUR, KOOS - De 7 vloeken. Poëtisch pamflet.
260400: SCHUUR, KOOS - Novemberland.
23895: SCHUUR, KOOS - Waar het was.
271226: SCHWAB, CHARLES M. - De tien fundamenten voor uw succes.
203600: SCHWEIGMAN, C., T.A.B. SNIJDERS, F. HAGENZIEKER - Risks in Agriculture in Developing Countries Caused by Rainfall Variability: Introduction to Risk Computations
269952: SCHWITTERS, KURT - Op de bank. (Vertaald door Hans Sleutelaar).
269748: SCHWITTERS, KURT - Emils blaue Augen. Grotesken. Herausgegeben von Ernst Schwitters und Friedhelm Lach. Mit 11 Original-Grafiken von Wolfgang Jörg und Erich Schönig.
268177: (WHITTINGTON PRESS). SCOTT, PAUL - After the Funeral. With a Preface by Roland Gant & with Illustrations by Sally Scott.
270594: SCOTT, WALTER - The Antiquary; The Pirate; The Fortunes of Nigel; The Talisman; Count Robert of Paris. 5 vols. of the Waverley Novels. With the Original Notes.
252782: SCRIBE, EUGÈNE - Sst!.... Blijspel met zang in twee bedrijven; vrij naar het Fransche ('Chut!') van Scribe, door C.J. Roobol.
269977: SEAR, DAVID R. - Roman Coins and their Values. Revised Edition 1970.
270227: SEAR, DAVID R. - Greek Imperial Coins and their Values. The Local Coinages of the Roman Empire.
270652: SEBASTIÁN, ANA - Onschuld. (Vertaald door Leo Klatser).
257643: NATIONAAL ARBEIDS-SECRETARIAAT (NAS) - Vijf en twintig jaar beginselverzaking. Vijf en twintig jaar beginseltrouw. (25 jaar N.V.V.).
263073: SECUNDUS - Basiorum Liber.
260864: SEGALEN, VICTOR - Orphée-Roi. Édition décorée de compositions originales gravées sur bois par G.-D. de Monfreid avec un frontispice d'après Gustave Moreau. (Inscribed by the publisher, Georges Crès).
271274: SEGHERS, ANNA - Het oproer der visschers van St. Barbara. Geautoriseerde vertaling van Nico Rost. Geïllustreerd met 6 houtsneden door Henk Melgers.
256659: DE VIER SEIZOENEN - Map indrukken. 1987-2008.
270512: IPENBUUR & VAN SELDAM - (Proeven van illustratiedruk).
265444: SELIGMANN, RAFAEL - Rubinsteins veiling. Vertaald door Tinke Davids.
256664: (CARRASQUER, F.). SENDER, RAMÓN J. - Rimas Compulsivas (Antología Poética). Selección y estudio de Francisco Carrasquer Launed.
267532: (INCUNABLE). SENECA, LUCIUS ANNAEUS - Opera philosophica. Epistolae.
271664: (FILM). SENKIN, SERGEJ, & GUSTAV KLUCIS - Film und Filmkunst in der UdSSR 1917-1928.
271079: SERGE, VICTOR - Een brandend vraagstuk. Marxisme en anarchisme. Uit het frans vertaald en van een inleiding voorzien door Jantien Vermeer.
251149: SERS, P. - Interieur des bagnes, suivi de la vie de deux célèbres forçats, et d'une anecdote historique.
256376: SERVAAS VAN ROIJEN, A.J. (RED.) - Haagsch Jaarboekje voor 1889. (1e jaargang).
29970: SERVATIUS, VICTOR - Costa Brava.
259297: SERVATIUS, VICTOR - Vervolgde minderheid.
260065: SERVATIUS, VICTOR - Ephebofilie en wetenschap. Stand van zaken.
268273: SEUSS, JUERGEN, & WALK, ANSGAR (HRSG.) - Salute, GB! "Das Wagnis des Unbequemen". Erinnerungen an Gunter Böhmer (1911 bis 1986). Mit 24 Abbildungen, davon 7 Zeichnungen und 11 Malbriefe von Gunter Böhmer.
265200: (EGYPTIAN HUMOR). SEYPPEL, C.M. - Schlau, schläuer, am schläusten. Aegyptische Humoreske. Niedergeschrieben und abgemalt 1315 Jahre vor Christi Geburt von C.M. Seyppel. Hofmaler und Poet seiner Majestät des Königs Rhampsinit III. Memphis, Mumienstrasse No. 35, 3. Etage, 4 x Klingeln.
269208: BIBLIOTHEK SG - Series of 33 volumes.
267282: SHAGALOV, V.D., & A.V. KUZNETSOV - Katalog monet Chacha III-VIII vv. - Catalogue of coins of Chach III-VIII A.D.
8609: SHAKESPEARE, WILLIAM - The Quintessence of Dust.
16673: SHAKESPEARE, WILLIAM - The Phoenix and the Turtle.
270781: SHAKESPEARE, WILLIAM - The Works of William Shakespeare. Gathered into One Volume.
22175: SHAKESPEARE, WILLIAM - The Quintessence of Dust. (Met een originele, genummerde en gesigneerde ets van Hans Abbing).
270684: (NIJHOFF (VERTALING), M.). SHAKESPEARE, WILLIAM - Storm. Een spel van tooverij. (1/10 luxe-exemplaren).
268514: SHAKESPEARE, WILLIAM / ANDRÉ GIDE / SYLVAIN BOUMAL - Hamlet Prince de Danemark MDCIV. Acte un traduit par André Gide, présenté par Sylvain Boumal.
271199: (GODENNE, WILLY). SHAKESPEARE, WILLIAM / ANDRÉ GIDE / SYLVAIN BOUMAL - Hamlet Prince de Danemark MDCIV. Acte un traduit par André Gide, présenté par Sylvain Boumal. (Prospectus).
23849: SHAKESPEARE, WILLIAM - "One man in his time". Sir John Gielgud reads Shakespeare.
269310: (FILM). SHAW, GEORGE BERNARD - Pygmalion. Een Filmex-Cinétone-Productie. Met Lily Bouwmeester.
256113: SHELL - Sproeiphalt en sproeiphalt "G". Koud vloeibare asfaltpreparaten voor aanleg en onderhoud van wegen.
268703: SHELLEY, PERCY BYSSHE - Six hymns of HOMER. The English Translation by Percy Bysshe Shelley facing the original Greek.
13578: (ZILVERDISTEL). SHELLEY, P.B. - Prometheus unbound. A lyrical Drama in four Acts.
260258: SHELLEY, P.B. - Prometheus unbound. A lyrical Drama in four Acts.
270617: (SWINBURNE, ALGERNON CHARLES). SHEPHERD, RICHARD HERNE - The Bibliography of Swinburne. A Bibliographical List Arranged in Chronological Order of the Published Writings in Verse and Prose of Algernon Charles Swinburne (1857-1887).
256683: SIBER, JULES - Paganini. Ein Roman von alten Göttern und Hexentänzen.
271056: SIDOW, MAX - Hermaphrodit. Symphonische Dichtung. Die Silbergäule 55/56.
22608: SIEBELINK, JAN - Drie verhalen. (Met typografie van Irma Boom en originele litho's van Geerten Ten Bosch).
269404: SIEBELINK, JAN - Weerloos. (Met briefkaart van de auteur aan Ivan Sitniakowsky).
259973: SIEMSEN, HANS - Wo hast du dich denn herumgetrieben? Erlebnisse.
270860: (FILM). SIENKIEWICZ, HENRYK - Quo vadis? Naar den beroemden roman van Henri Sienkiewicz, kunstfilm in 5 bedrijven. Door de Societa Italiana "Cines", Rome.
3904: (ACHTERBERG, GERRIT). SIERKSMA (RED.), FOKKE - Commentaar op Achterberg.
257094: SIKELIANOS, ANGELOS - De heilige weg. Vertaald door Hans Warren en Mario Molegraaf.
266305: SIKELIANOS, ANGELOS - De heilige weg. Vertaald door Hans Warren en Mario Molegraaf.
18333: SIKELIANOS, ANGELOS - De heilige weg. Vertaald door Hans Warren en Mario Molegraaf.
261190: (BELCAMPO). SIKKENS, JAAP - 'Herinneringen aan A. Roland Holst'. P. 3-11 in: Hollands Maandblad, jrg 30, afl 485/486 (april/mei 1988). zie overige beschr. 62 p. Geïllustreerd met tekeningen Lucebert.
270195: SIMENON, GEORGES - Hry na schovávanou.
271525: SIMON, OLIVER (ED.) - Signature. A Quadrimestrial of Typography and Graphic Arts. New series Nrs 2, 3 & 4 (1946-1947).
203123: SIMON, FERDINAND - Die Sexualität und ihre Erscheinungswesen in der Natur. Versuch einer kritischen Erklärung. Inaugural-Dissertation der philosophischen Facultät der Universität Jena zur Erlangung der Doctorwürde.
255095: (POWYS, LLEWELYN). SIMS, G.F. - A Catalogue of the Llewelyn Powys Manuscripts.
254148: SINAPIUS, ADOLF - Blutarmut und Bleichsucht. Ihr Wesen, ihre Erscheinungen, ihre Ursachen und ihre Heilung durch die physikalisch-diätetischen Heilfaktoren.
203498: SINAPIUS, ADOLF - Die Neurasthenie und die mit ihr verwandten Krankheiten Hysterie, Hysteroneurasthenie, Hypochondrie, Melancholie. Ihre Erscheinungen, ihr Wesen, ihre Ursachen, ihre Heilung.
251897: SINCLAIR, F. DE - Meneer Focus als globe-trotter. Geïllustreerd door Chris Kras Kzn.
266317: SINGER, KURT, A.O. - Arbeiter-Kultur-Kartell Gross-Berlin. Programm für den Winter 1926-1927.
22504: COMMUNITY SINGING - Zondagmorgen.
266559: SINISTRARI D'AMENO, R.-P. - De Sodomia tractatus in quo exponitur doctrina nova de Sodomia foeminarum a Tribadismo distincta. Texte latin et traduction française.
203603: SIPS, ROLAND - Penseeltekeningen.
270861: SITTENVERDERBNISS - Klagstimme eines Predigers über das Sittenverderbnis unserer Zeiten, zu reiferm Nachdenken für Prediger, für hörende und nicht hörende Christen. Komplett in 5 Bänden.
266252: SIWERTZ, SIGFRID - De vlam. Roman van een kunstenaarsleven. Geautoriseerde vertaling uit het Zweedsch van Mr. J.J. ten Siethoff.
270881: SIX, J. - Openbare les bij den aanvang zijner lessen als hoogleraar aan de Rijks Akademie van Beeldende Kunsten, den 13den Februari 1890.
264844: T'SJOEN, YVES - Stem en tegenstem. Over poëzie en poëtica. Dubbelessays over hedendaagse Nederlandstalige poëzie.
271000: (BERANOVÁ, JANA). SKÁCEL, JAN - Nachthengel. (Vertaald door Jana Beranová),
202894: SLACKENMEEL, THOMAS - Barbarusische kunst.
264510: SLAUERHOFF, J. - 'Pastoral'. P. 8-9 in: An anthology of modern Dutch poetry. Translated by James S. Holmes.
14924: SLAUERHOFF, J. - Yoeng Poe Tsjoeng.
4646: SLAUERHOFF, J. - Serenade. Gedichten.
264558: SLAUERHOFF, J. - 'Larrios'. P. 322-339 in: Cahiers du Sud, jrg. 31, afl. 266 (juni-juli 1944).
264454: SLAUERHOFF, J. - Serenade. Gedichten.
264433: SLAUERHOFF, J. - Schuim en asch. Verhalen.
264438: SLAUERHOFF, J. - Eldorado.
264439: SLAUERHOFF, J. - Origineel briefpapier met gedrukt briefhoofd.
265062: SLAUERHOFF, J. - Zwart-witfoto. 23,4 x 15,8 cm.
264546: SLAUERHOFF, J. - Na doodstille poolnacht...
264557: SLAUERHOFF, J. (ALS:) J.J. SLAUERHOFF - 'Le découvreur'. P. 66-67 in: Poèmes de Hollande. Avec un portrait de Henriëtte Roland Holst par Roland Holst. Poèmes étrangers mis en poésie Française par André Piot. (Met een inleiding van de vertaler).
264534: SLAUERHOFF, J. - Larrios. (En:) Such is life in China. Tekstbezorging en aansluitende documentatie door G. Duchâteau en J.P. Niesten.
251146: SLAUERHOFF, J. (ALS:) JOHN RAVENSWOOD - Oost-Azië.
269616: SLAUERHOFF, J. - Origineel visitekaartje.
250401: SLAUERHOFF, J. (ALS:) JOHN RAVENSWOOD - Oost-Azië.
15015: SLAUERHOFF, J. - Zeven nagelaten gedichten. (Samengesteld en verzorgd door K. Lekkerkerker).
250745: SLAUERHOFF, J. - Ik werd niet geboren om te sterven gelaten. Negen jeugdverzen. (Samengesteld en ingeleid door Arie Pos).
264690: SLAUERHOFF, J. - De opstand van Guadalajara. (I-X).
264481: SLAUERHOFF, J. - Een eerlijk zeemansgraf.
264496: SLAUERHOFF, J. (ALS:) JAN JACOB SLAUERHOFF - Schiuma e cenere. Introduzione di Fulvio Ferrari. (Traduzione dal neerlandese di Laura Pignatti).
264497: SLAUERHOFF, J. (ALS:) JAN JACOB SLAUERHOFF - Écume et cendre. (Schuim en as). Traduit du néerlandais par Mme. S. Roosenburg.
264498: SLAUERHOFF, J. (ALS:) JAN JACOB SLAUERHOFF - Christus in Guadalajara. Roman. Aus dem Niederländischen von Ard Posthuma. Nachwort Cees Nooteboom (übersetzt von Helga von Beuningen).
264519: SLAUERHOFF, J. (ALS:) JAN JACOB SLAUERHOFF - La rivolta di Guadalajara. Postfazione di Cees Nooteboom. (Traduzione dal neerlandese di Fulvio Ferrari).
264470: SLAUERHOFF, J. - Soleares.
20620: SLAUERHOFF, J. - Verzamelde werken. Proza V.
264548: SLAUERHOFF, J. - 'Ik heb zoveel herinneringen...' P. 14 in: Printopaak. Houtvrij machinegestreken boekdruk papier.
265028: SLAUERHOFF, J. - Verzamelde werken. Proza IV. (Tekstverzorging K. Lekkerkerker).
264984: SLAUERHOFF, J. - Schuim en asch. Verhalen.
251158: SLAUERHOFF, J. - Fleurs de marécage. Poèmes de J. Slauerhoff. Précédés d'une lettre de Franz Hellens.
259782: SLAUERHOFF, J. - Serenade. Gedichten. (Luxe-exemplaar).
264461: SLAUERHOFF, J. - Yoeng Poe Tsjoeng. (En:) Het Lente-eiland en andere verhalen.
264467: SLAUERHOFF, J. - Soleares.
264469: SLAUERHOFF, J. - Soleares.
264478: SLAUERHOFF, J. - Een eerlijk zeemansgraf.
264480: SLAUERHOFF, J. - Een eerlijk zeemansgraf.
264426: SLAUERHOFF, J. (ALS:) JOHN RAVENSWOOD - Oost-Azië.
2643: SLAUERHOFF, J. - Slauerhoff over Archipel.
257553: SLAUERHOFF, J. - Icarus. Vier nagelaten gedichten. Bezorgd (en van een nawoord voorzien) door Menno Voskuil. (Luxe-exemplaar).
258109: SLAUERHOFF, J. - Het Lente-eiland. (Kau-Lung-Seu).
271680: SLAUERHOFF, J. - Handgeschreven ansichtkaart aan 'Mink Buwalda' [= de zwager van Slauerhoff]. 9,0 x 14,0 cm.
256184: SLAUERHOFF, J. - Het potlood (in de hand). Vijf gedichten uit de scheepskist van J. Slauerhoff. Bezorgd door Menno Voskuil. Met [6] tekeningen van Peter Pontiac.
10065: SLAUERHOFF, J. - Een bezoek aan Makallah. (Met een verantwoording door K. Lekkerkerker).
15943: SLAUERHOFF, J. - Verzamelde werken. Proza V. (Tekstverzorging K. Lekkerkerker).
271679: SLAUERHOFF, J. - Handgeschreven briefkaart aan 'Beste M[ink] en A[ugusta] Buwalda'. 9,0 x 14,0 cm.
264982: SLAUERHOFF, J. (ALS:) JOHN RAVENSWOOD - Oost-Azië.
264527: SLAUERHOFF, J. (ALS:) J.J. SLAUERHOFF - Kubur terhormat bagi pelaut. Diterjemahkan oleh Hartojo Andangdjaja. (Met een inleiding van de vertaler).
7101: SLAUERHOFF, J. (ALS:) JOHN RAVENSWOOD - Oost-Azië.
266742: SLAUERHOFF, J. - Serenade. Gedichten. (1/10 deluxe copies on Japanese paper).
264462: SLAUERHOFF, J. - Jan Pietersz. Coen. Drama in elf tafereelen. [Met een titelillustratie naar een houtsnede door J. Franken Pzn.].
14954: SLAUERHOFF, J. - Drie gedichten en een mening.
251754: SLAUERHOFF, J. - Zeven nagelaten gedichten. (Samengesteld en verzorgd door K. Lekkerkerker).
250878: SLAUERHOFF, J. - De wonderdokter, Ramon de la Serna.
14211: SLAUERHOFF, J. - Larrios. (Met illustraties van Marjolein Varekamp).
264500: SLAUERHOFF, J. (ALS:) JOHAN SLAUERHOFF - De laatste reis van de Nyborg en Het eind van het lied. Ingeleid en geannoteerd door Th. Vindevogel.
264411: SLAUERHOFF, J. - Het leven op aarde.
264549: SLAUERHOFF, J. - Ster. (Met een originele kleurenlino door Ru van Rossem).
7100: SLAUERHOFF, J. - Saturnus. Gedichten.
7105: SLAUERHOFF, J. - Het Lente-eiland en andere verhalen.
7186: SLAUERHOFF, J. - Serenade.
271154: SLAUERHOFF, J. - Archipel.
264475: SLAUERHOFF, J. - Een eerlijk zeemansgraf.
262597: SLAUERHOFF, J. - Yoeng Poe Tsjoeng.
271681: SLAUERHOFF, J. - Originele zwart-witfoto. 8,7 x 13,6 cm.
271682: SLAUERHOFF, J. - Originele zwart-witfoto. 17,0 x 11,4 cm.
6295: SLAUERHOFF, J. - Archipel.
265718: SLAUERHOFF, J. - Eldorado.
264507: SLAUERHOFF, J. - De verzuimde liefde.
264532: SLAUERHOFF, J. - Compagnie de Mozambique. (En: Uyemo park Tokyo).
264559: SLAUERHOFF, J. - Verzamelde werken. (Tekstverzorging K. Lekkerkerker).
264560: SLAUERHOFF, J. - Verzamelde werken. (Tekstverzorging K. Lekkerkerker). (Luxe-uitgave).
1424: SLAUERHOFF, J. - Dagboek. Met een inleiding en aantekeningen van K. Lekkerkerker.
267246: SLAUERHOFF E.A., J. - Twintig Noord- en Zuid-Nederlandsche verhalen. Samengesteld en ingeleid door Constant van Wessem.
264436: SLAUERHOFF, J. (ALS:) JOHN RAVENSWOOD - Oost-Azië. (Presentexemplaar in andermans handschrift).
264985: SLAUERHOFF, J. - Het verboden rijk.
264455: SLAUERHOFF, J. - Serenade. Gedichten.
264983: SLAUERHOFF, J. - Saturnus. Gedichten.
264465: SLAUERHOFF, J. - Soleares.
268075: SLAUERHOFF, J. - Een eerlijk zeemansgraf.
259451: SLAUERHOFF, J. - Eldorado.
264511: SLAUERHOFF, J. - 'Larrios'. P. 142-163 in: Écrits du Nord, jrg. 1, afl. 2 (juli 1935).
14627: SLAUERHOFF, J. - Verwonderd saam te zijn. (Met een uitgebreide verantwoording door K. Lekkerkerker).
264451: SLAUERHOFF, J. - De opstand van Guadalajara.
264429: SLAUERHOFF, J. (ALS:) JOHN RAVENSWOOD - Oost-Azië.
264435: SLAUERHOFF, J. (ALS:) JOHN RAVENSWOOD - Oost-Azië.
264448: SLAUERHOFF, J. - De opstand van Guadalajara.
264450: SLAUERHOFF, J. - De opstand van Guadalajara.
264453: SLAUERHOFF, J. - De opstand van Guadalajara.
264456: SLAUERHOFF, J. - Serenade. Gedichten. (Luxe-exemplaar).
264460: SLAUERHOFF, J. - Het Lente-eiland en andere verhalen.
264477: SLAUERHOFF, J. - Fleurs de marécage. Poèmes de J. Slauerhoff. Précédés d'une lettre de Franz Hellens.
264484: SLAUERHOFF, J. - Schuim en asch. Vijf verhalen. Ingeleid door J.W.F. Werumeus Buning.
264487: SLAUERHOFF, J. - Jan Pietersz. Coen. Drama in elf tafereelen. [Met een titelillustratie naar een houtsnede door J. Franken Pzn.].
264488: SLAUERHOFF, J. - Bloemen uit het moeras. Zes vertalingen. [Vertaald uit het Frans en van een nawoord voorzien door Hans van Straten].
264485: SLAUERHOFF, J. - De centaur. (Met een originele, genummerde en gesigneerde houtgravure door Jan P.C. van Doorn).
10692: SLAUERHOFF, J. - Het Lente-eiland en andere verhalen. (Met een uitgebreide verantwoording door K. Lekkerkerker).
264412: SLAUERHOFF, J. - Archipel.
264437: SLAUERHOFF, J. - Eldorado.
12709: SLAUERHOFF E.A., J. - Dichters van Noord en Zuid (2).
203879: SLOBBE, J.F. VAN - Bijdrage tot de geschiedenis en de bestrijding der prostitutie te Amsterdam. Met 23 afbeeldingen.
263253: LIPS SLOTEN - Geweldige brand in Utrecht. (&) Ernstige brand te Rotterdam.
270331: SLUYSER, MEYER - Wat zij deden! Vier jaren van strijd en opbouw in Amsterdam's Raad. Het werk der sociaal-democratische wethouders.
269742: SLUYTERS, H. - Vergelijkingstafels van verscheidene buitenlandsche maten, gewigten en munten en het Nederlandsche stelsel van maten, gewigten en munten.
256685: SMINK J.BZ., P.J. - Het lied van den arbeid.
205861: SMIT KLEINE, FRITS - Schrijvers en schrifturen
254568: SMIT, GABRIËL - Drie handgeschreven brieven aan 'Zeer geachte heer [Hans] Roest'.
259511: SMIT, GABRIËL - Requiem in memoriam matris.
8404: SMIT, W.A.P. - Jan van Riebeeck.
265009: SMIT, WILFRED - [Gedicht].
267020: SMITH, WILSON G. - At the Bal-Masqué. Episode d'Amour for the piano. Opus 112.
268271: SMOLKA, RENATE, & WALTER HABDANK - Der Fuchs.
253537: (COUPERUS, LOUIS). SNIJDERS, PAUL - Jhr. J.H. Ram. Indirect licht op Louis Couperus.
257572: SNIJDERS-OOMEN, N. - I bambini diventano grandi. Psicologia pratica dell'infanzia per genitore ed educatori.
272402: SNIJDERS, J.TH., & N. SNIJDERS-OOMEN - Snijders-Oomen nicht-verbale Intelligenztestreihe. SON 2½-7.
16951: SNIJDERS, PAUL - Collectie van drie kleine etsjes en wat efemeer drukwerk door Paul Snijders.
258659: SNIJDERS, A.L., & WILLEM SNITKER - Danslessen voor gevorderden. (Met vier originele, gemonogrammeerde linogravures van Willem Snitker).
16820: SNIJDERS, PAUL - Je bent gedroomd.
253065: SNIJDERS, A.L. EN L.H. WIENER - L.H. en A.L. (Bezorgd door Huug Schipper. Met een inleiding door Wim Noordhoek).
258656: SNIJDERS, A.L. - De incunabel. (Met opdracht)
271433: SNOECK, JAN - Handbeschilderd object van keramiek.
260797: SNOEK, PAUL - Aardrijkskunde. Antropografische suite voor naïeve meisjes. (Met tekeningen op omslag en frontispice door Asger Jorn).
266325: SNOEK, PAUL - Richelieu. Gedichten.
266326: SNOEK, PAUL - Gedrichten. Gedokumenteerde aktualiteitspoëzie en/of alternatieve griezelgedichten.
266327: SNOEK, PAUL - Zwarte muze. Gedichten.
266323: SNOEK, PAUL - Renaissance.
266328: SNOEK, PAUL - Hercules. Gedichten.
266333: SNOEK, PAUL - 'Een Hartje voor M'.
268851: SNOEK, PAUL - Zeg het met groente. (Met, in sjabloondruk in rood, groen en oranje, afbeeldingen van radijs, boon en wortel).
260121: SODOMA (GIOVANNI ANTONIO BAZZI). TERRASSE, CHARLES - Sodoma.
271766: (LUITINGH, G.A.). CH.L.F. SARLET DE SOIRON - Gedenkboek ter gelegenheid van een 45-jarige loopbaan als journalist, aangeboden aan C.L.F. Sarlet de Soiron, te Haarlem, op 5 juli 1930.
260240: SOKOLIK, N. - Garri Pil (Harry Piel).
31472: SOLON - Waarschuwing voor de dictatuur. (Vertaald door A.S. Hartkamp).
265452: SOLZJENITSYN, ALEKSANDR, E.A. - Iz-pod glyb. Sbornik statej. Moskva 1974.
261658: SON, DWUNO - Geschichte des Kaisers Sun. Für Menschen die suchen.
264900: (BODONI). SONG OF SONGS - Il Cantico de' Cantici secato in versi Italiani da Evasio Leone carmelitano, reggente di teologia.
271560: (SONNEVELD, WIM, MARGRIET DE GROOT, JOHAN KAART - My Fair Lady. (Mooi geïllustreerd musicalprogramma op groot formaat).
260346: SONTROP, TH. - Spin.
269931: SOPHIE, KONINGIN - Handgeschreven enveloppe aan 'Madame Mackay/ née Fagel/ Vijverberg/ La Haye' (1859).
270133: SORGDRAGER, WINNIE - Een verantwoordelijke minister. Opstellen over justitie en politiek. (Met opdracht aan Hans Dijkstal).
1938: SOUDAY, PAUL - Bossuet. (Exemplaire de tête).
31804: SPAAN, PETER - De verheerlijking.
269449: SPALL, T. VAN - Almanak in miniatuur voor kinderen. Uitgegeven door T. van Spall en P.J.V. Dusseau. 5. Jaargang 1847.
17198: SPAUWEN, ARNOLD - Naar Maastricht in november.
11995: SPAUWEN, ARNOLD - Driekoningen, een divina commedia. (Met een portrettekening van de auteur door Heidi DAAMEN).
22714: SPEE, LORI - Love and affection.
271095: SPEENHOFF, J.H. - Geïllustreerd dagboek van J.H. Speenhoff. Een vroolijk weekblad. Jrg. 1 nr. 13, 22 Januari 1927.
267016: SPEENHOFF, J.H. - Het laatste tandje. Woorden en muziek van J.H. Speenhoff met pianobegeleiding.
205186: SPIER, JO - Er bestaat zoo weínig, zoo verschríkkelijk weinig duurzame glans op de wereld....
205183: SPIER, JO - Over rooken!!! Zeg me wat ge rookt, en ik zal u zeggen wie ge zijt.
258848: SPIER, JO - Het verhaal van de eekhoorn. (Cor van der Lugt Melsert).
271034: SPIERDIJK, JAN - Andermans roem.
259982: SPIERDIJK, JAN - XVI sonnetten.
263211: (DE HEUVELPERS). SPINOZA, BENEDICTUS DE - Tractatus Politicus. (Bijgevoegd T. Goedewaagen: Spinoza's Tractatus Politicus, gedrukt door S.H. de Roos op de handpers).
257376: SPINOZA - Brief van Spinoza aan Lodewijk Meijer, 26 juli 1663. Uitgegeven door A.K. Offenberg.
266612: (DE HEUVELPERS). SPINOZA, BENEDICTUS DE - Tractatus Politicus.
271719: NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN - Door Nederland met 8-daagsche abonnementskaarten.
259436: NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN - Huwelijk H.K.H. Prinses Juliana - Z.D.H. Prins Bernhard 7 januari 1937. Dienstregeling Nederlandsche Spoorwegen.
263984: SPRINGER, F. - Tabee, New York. Roman.
263985: SPRINGER, F. - Bougainville. Een gedenkschrift.
266223: SPRINGER, RALPH - Het wondere avontuur van den heer Herman Lobbes, tuinmeubelenfabrikant.
266226: SPRINGER, RALPH - Trouwen.
14200: SPRINGER, F. - Van K.B. naar KB. Een mijmering.
25167: SPRINGER, F. - Vertrouwelijk!
255651: STAAIJ, DÉ VAN DER - De vervulde wensch.
269367: STAD, K.H. - Verfstoffen, kleurenleer, schuurmiddelen, glas, brons, enz. voor schilders.
22609: STÄHLIN, JAKOB VON - Originalanekdoten von Peter den Grossen. Aus dem Munde angesehener Personen zu Moskau und Petersburg vernommen und der Vergessenheit entrissen von.
271920: (WORMSER, J.PH.). STAMPERIUS, J. - De klompenmaker en de prinses.
266072: STAP, I. - Cijfers en feiten. Gids voor het politieke en sociale leven. 19e jaargang october 1938-1939.
260354: (OSS). STEEGSTRA, JOS - Oss. Een gedichtenreeks en een zeefdruk. (Met een originele, genummerde en gesigneerde zeefdruk in kleur door Ton Maria Nijhof).
263453: STEEN, ERIC VAN DER - Het leven in vakken. Verlucht met illustraties van Jeanne Oosting.
255585: STEEN, ERIC VAN DER - Finishing touch.
24518: STEEN, ERIC VAN DER - Droesem.
19523: STEEN, ERIC VAN DER - Zestien kwatrijnen uit 'Het leven in vakken'. (Met 16 gekleurde tekeningen in zeefdruk van Atie Siegenbeek van Heukelom).
4001: STEEN, PETER VAN - Gruis en kwarts.
24516: STEEN, ERIC VAN DER - Loosdrecht. (Met opdracht).
14202: STEEN, PETER VAN - Het valse paradijs.
24509: STEEN, ERIC VAN DER - In het huis van den dichter.
24510: STEEN, ERIC VAN DER - Finishing touch.
20936: STEIN, ELLIOT - Not Sex nor Ultimately Death. (Met een originele linosnede door Gerard Bruning).
252807: STEINBECK, JOHN - Original Press Photo from January 7, 1966.
263518: (HARMSEN VAN BEEK, F.). STEINBECK, JOHN - The Red Pony.
266232: STEINEN, WOLFRAM VON DEN (ED.) - Tausendjährige Hymnen.
266314: (BREUR, KRIJN). STEINER, FRANZ - Viktor Adler, der Freund, Lehrer und Vorkämpfer der österreichischen Arbeiterschaft. Für ihre Jugend erzählt von Franz Steiner.
253120: (REVE, GERARD). STEINMETZ, VINCENT - Telegram van de moeder van Vincent Steinmetz aan haar zoon.
255921: STEKEL, WILHELM - Onanie und Homosexualität. (Die homosexuelle Neurose).
269752: STEMBILJETTEN - 5 modelbiljetten voor verkiezingen in Nederland.
270646: (ONSTERFELIJKEN, DE). ANDERSEN - FLAUBERT - STENDHAL - Drie delen uit het begin van de boekenserie De Onsterfelijken: H.C. Andersen, Vertellingen en reisverhalen verzameld en ingeleid door Antoon Coolen; Gustave Flaubert, Madame Bovary, vertaald en ingeleid door C.J. Kelk, & Stendhal, Rood en zwart, vertaald en ingeleid door D. de Jong Jr.
271350: STENDHAL - D'un nouveau complot contre les industriels. (1/25 deluxe copies in special binding).
16674: STEVENS, WALLACE. (LIEBENTRAU (VERT.), H.G.). - Adagia.
16932: STEVENS, WALLACE. (LIEBENTRAU (VERT.), H.G.). - Adagia.
202754: STEVENS, WALLACE - Adagia.
270031: STEVENS, HERMAN - Gloriejaren. (Met gesigneerde opdracht van de schrijver aan Joost Zwagerman).
271197: (BEES). STEVENS, FRANK - Avonturen in het bijenland. Uit het Engelsch vertaald door Christine Doorman.
265032: (SLAUERHOFF, J.). STEVENS, JAN - Herfst in de Lente. (Met een houtsnede van Bert Bouman).
271532: STEVENSON, R.L. - Il démone delle acque. (&) Il Sire di Maletroit. (Popular Italian translation of 'The Merry Men' and 'The Sire de Maletroit's Door').
270147: (PLATH, SYLVIA). STEVENSON, ANNE - Bitter Fame. A Life of Sylvia Plath. With Additional Material by Lucas Myers, Dido Merwin, and Richard Murphy. (Uit de bibliotheek van Joost Zwagerman).
256564: (MOSHER, THOMAS B.). STEVENSON, R.L. - Will o'the Mill.
266757: STEYNEN, JOB - Vroolijke verhalen.
4403: STIP, KEES - Ballade van de honderd vrijers. Met illustraties van C.J. Kelfkens.
297: STIP, KEES - Marche militaire.
256661: STIP, KEES - Groningen straks. (Met een leuke, typografische illustratie).
22324: STIP, KEES - De gnoe.
258909: (RÖNTGEN, JOHANNES). STIP, KEES - '10 dierkundige dichtoefeningen van Trijntje Fop uit Pennewips nalatenschap vergaard door Kees Stip en op muziek gezet door Johannes Röntgen'.
22475: STIP, KEES - Dames, dames... Tien limericks.
269239: STOCKENSTRÖM, WILMA - Beenwit. Drie gedigte.
204540: STÖCKER, ADOLF - Die sozialen und kirchlichen Notstände in großen Städten. Vortrag gehalten in Stuttgart, den 12. April 1888
266265: STOKE, MELIS, & KAPITEIN NEMO - De schat op Robinson's eiland of Het geld der wijzen.
263619: STOKE, MELIS - Een man van geld. Avonturen-roman van eenvoudige lui.
28257: (DEYSSEL, LODEWIJK VAN). STOKVIS, BENNO J. - Van Deijssel (sic) en Kloos Doctor Honoris Causa.
268610: STOKVIS, BENNO J. - De Homosexueelen. 35 autobiografieën. Verzameld en ingeleid door -.
28208: (DEYSSEL, LODEWIJK VAN). STOKVIS, BENNO J. - Bibliographie betreffende K.J.L. Alberdingk Thijm.
263901: STOKVIS, BENNO J. - Dagboekbladen van een krankzinnige. (Met brief van de auteur).
266691: STOLS, A.A.M. - Bibliografie der dichtbundels van E. du Perron.
270649: STOLS, A.A.M. - Kort overzicht van de geschiedenis der boekdrukkunst in Maastricht van 1551-1929.
25655: (BOUTENS, P.C.). STOLS, A.A.M. (SAMENST.) - Bibliographie van het werk van P.C. Boutens. Samengesteld door A.A.M. Stols.
25603: (BOUTENS, P.C.). STOLS, A.A.M. - P.C. Boutens als uitgever.
256972: STOLS, A.A.M., EN JO BOER - Dossier van het conflict Jo Boer - A.A.M. Stols.
11436: (BOUTENS, P.C.). STOLS, A.A.M. (SAMENST.) - Bibliographie van het werk van P.C. Boutens. Samengesteld door A.A.M. Stols. (1/27 luxe-exemplaren).
259862: STOLS, A.A.M. - Inleiding tot de hedendaagsche boekkunst in Tsjechoslowakije. Met een voorwoord van Vladimir Slavik.
253318: (BOUTENS, P.C.). STOLS, A.A.M. - Over P.C. Boutens. (Met een portret door Harry Prenen).
269816: (HUNTER, DARD). STONEBACK, H.R. - Cartographers of the Deus Loci: The Mill House.
601: STORM, THEODOR - Zehn Gedichte. Ausgewählt von Alfred Karl Kossmann und Reinold Kuipers. (Met een zeefdruk door V.H. Elenbaas op het omslag).
256796: STOUTE, RENÉ - De magere dichter A. In memoriam (1925-1974). (Met een Aantekening door de auteur).
270124: STOWE, HARRIET BEECHER - Uncle Tom's Cabin; or, Life among the Lowly. With a Sketch of the Life of the Reverend Josiah Henson, Generally Known as "Uncle Tom". With numerous illustrations.
17485: STRAATEN, PETER VAN - De waterdrager. (Met twee tekeningen door de auteur).
19663: STRAATEN, PETER VAN - Net persoon. (Met een tekening door de auteur. Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink).
19660: STRAATEN, PETER VAN - Weerzien. (Met een Aantekening door de uitgever).
260694: STRAATEN, PETER VAN - Het dagelijks leven. Getekend door Peter van Straaten.
265928: (HERMANS, W.F.). STRAHLER, ARTHUR N. - The Earth Sciences.
20411: STRATEN, HANS VAN - De sierlijke benen van Riek Koetsier.
265033: (SLAUERHOFF, J.). STRATEN, HANS VAN - Herfst in Holland.
20414: STRATEN, HANS VAN - Droomcensuur. Gedichten 1946-'78.
8949: STRATEN, HANS VAN - Het mes tussen de ribben. Een verzameling moordenaarskritieken.
262118: (HERMANS, W.F.). STRATEN, A.S. VAN - Pendoring (Edms) Beperk. 'n Hoorspel.
251155: STRAUSS, FR. - De doop in de Jordaan. Een tafereel uit de tweede eeuw der Christelijke Kerk. Uit het Hoogduytsch door wijlen vrouwe A. Kleyn, geb. Ockerse. Tweede uitgave. De vertaling herzien door Nicolaas Beets.
257216: STRAWINSKY, IGOR - Svadebka. = Les noces. Scènes chorégraphiques russes avec chant et musique composées par Igor Strawinsky. Version française de C.-F. Ramuz.
205954: STRAWINSKY, IGOR - Igor Stravinsky. Miniature Essays.
10037: STREUVELS, STIJN - De oude Wiking. Met houtsneden van Jozef Cantré.
262384: STRICKLAND, AGNES & BARTON, BERNARD - Fisher's Juvenile Scrap-Book. By Agnes Strickland and Bernard Barton. 1839.
253608: STRIJBOS, JAN P. - Originele foto en brief.
253603: STRIJBOS, JAN P. - Originele foto en gesigneerd kaartje.
268899: (WILDE, OSCAR). STUART-YOUNG, J.M. - Osrac, the Self-Sufficient and Other Poems. With a Memoir of the Late Oscar Wilde (Portraits and fac-simile letters).
271893: STUDENTENALMANAK - Almanak van het Amsterdamsch Studentencorps voor het jaar 1887 en 1890 (2 almanakken).
267158: (PERK, JACQUES). STUIVELING, PROF.DR. G. - De wording van Perks 'Iris'. Met facsimile's van alle handschriften.
261421: (MASEREEL, FRANS). STUIVELING, GARMT - Het vraagstuk van de vrede.
204973: STUIVELING, GARMT - Het vraagstuk van de vrede.
268835: STURGIS, JULIAN - Dick's Wandering. A Novel.
204175: SUARÈS, ANDRÉ - Martyre de St. Augustin.
260648: (BELCAMPO). SUDERMANN, HERMANN - Frau Sorge. Roman.
254036: SUPERVIELLE, JULES - Débarcadères. La Pampa - Une Paillote au Paraguay - Distances - Flotteurs d'Alarme. (Édition revue et augmentée).
204757: SUPERVIELLE, JULES - Débarcadères. La Pampa - Une Paillote au Paraguay - Distances - Flotteurs d'Alarme.
204531: SURÉN, HANS - Selbstmassage, Pflege der Haut. Für alle Leibesübungen, für alle Berufe, für Männer und Frauen.
266523: (PRISON). SURINGAR, W.H. - Bezoeken in de gevangenis, of voorlezingen en toespraken, gehouden in den kerker. Eene bijdrage tot teregtwijzing en verbetering van gevangenen, en tot de kennis van derzelver toestand en karakter. Tevens bevattende eenige merkwaardige bijzonderheden en karaktertrekken uit het leven van gevangenen en uit de gevangenis ontslagenen.
269837: HECHALUZ I SVERIGE - Das arbeitende Erez Jisrael. Ein Sammelbuch.
269884: SWARTH, HÉLÈNE - Twee verzen voor tenor met klavierbegeleiding. (Op muziek gezet door Tom de Vries).
25264: SWARTH, HÉLÈNE - Liedeken van Vrouwenleven. (Op muziek gezet door Henriette J. van den Brandeler).
25173: SWARTH, HÉLÈNE - Sprookjes.
25179: SWARTH, HÉLÈNE - Profieltjes.
258704: SWARTH, HÉLÈNE - Natuurpoëzie.
25196: SWARTH, HÉLÈNE - 'Septembervelden'.
263291: SWARTH, HÉLÈNE - Morgenrood. Feestuitgave in beperkte oplaag 25 October 1929.
269773: SWEENEY, MATTHEW - The Ice Hotel. Exiled. (Two Poems).
268545: SWIFT, JONATHAN - Gulliver's reizen naar verschillende onbekende volkeren der aarde. Bewerking van J.W.N. Mosselmans. Met 180 gekleurde illustratiën en 60 houtgravures.
22611: SWIFT, JONATHAN - Directions to servants. (Met 24 tekeningen van Mart Kempers).
251010: SWINKELS, CAREL - Floris en de Muzemannen.
267789: SWINNERTON, FRANK - Autograph Letter Signed to Amy Dawson-Scott about Hugh Walpole, dated "March 19 in 1919".
267816: SWINNERTON, FRANK - Autograph Note, a Review of his book Summer Storm.
268844: SWITZERLAND, HOMOSEXUALITY IN - Der Kreis/ Le Cercle/ The Circle. Eine Monatsschrift/ Revue mensuelle/ A Monthly. Vol. 28, 1960.
271616: SYDENHAM, EDWARD A. - The Coinage of the Roman Republic. Revised with Indexes by G.C. Haines. Edited by L. Forrer and C.A. Hersh. (Reprint, 1976).
269801: SZÉKELY-LULOFS, MADELON, ALS: MADELON LULOFS - Kumipuu. Romaani Sumatran saarelta.
265369: SZÉKELY, LÁSZLÓ, & SZÉKELY-LULOFS, MADELON - Tropenfieber. Roman. (Met opdracht van M. Székely-Lulofs).
267490: SZÉKELY-LULOFS, MADELON - Hladová výprava. Z holandštiny preložila Lída Faltová. (Tsjechische vertaling van De Hongertocht).
253238: (OLTMANS, WILLEM). SZENT-GYÖRGYI, ALBERT - The Crazy Ape. Written by a Biologist for the Young.
258057: (SOFTIES, DE). TAJES, JUAN CARLOS, MICHIEL BOLLINGER E.A. - Amicitia '83.
270111: (JACKSON, MICHAEL). TARABORRELLI, J. RANDY - Michael Jackson. De magie en de waanzin. (Uit de bibliotheek van Joost Zwagerman).
270993: TASSO, TORQUATO - Zanzara - Mosquito - Mug/ Invidia la Morte di una Zanzara.
16590: TAYLOR, GEORGE - Antinous.
202289: TAYLOR, GEORGE (= ADOLF HAUSRATH) - Antinoüs.
265370: (BOREL, HENRI; VALÉRY, PAUL). CHENG TCHENG - Mijn moeder. Met een voorrede van Paul Valéry van de Académie Française. Geautoriseerde vertaling uit het Fransch door Henri Borel.
266755: TCHERNYCHEWSKY, N.G. - Que faire? Roman.
259748: TEASDALE, SARA - Liederen van Sara Teasdale vertaald door Albert Verwey. (Bilingual edition of 'Let it be forgotten' and other poems from Flame and Shadow with their Dutch translation).
267502: TEDING VAN BERKHOUT-VAN TAACK TRAKRANEN, S.W. VAN - Het berouw. Een visioen van de Goddelijke Liefde tegenover den zondaar, het lijden en het geluk.
9965: TEMPEL, RUD - De groote illusie.
266568: TEMPEL, RUD - De groote illusie. (Deluxe copy on Japanese paper).
265565: TEMPLE, SHIRLEY - 'Mijn leven'. In: Hartedief (Bright Eyes). In de Hoofdrollen: Shirley Temple - James Dunn.
252893: TENNYSON, ALFRED LORD - The Lady of Shalott by Holman Hunt at Arthur Tooth & Sons' Galleries.
22165: TENNYSON, ALFRED LORD - Tears, idle tears.
268782: TENNYSON, ALFRED LORD - Tennyson's Henoch Arden door Soera Rana. (Translation into Dutch).
202887: TENNYSON, ALFRED LORD - Tears, idle tears.
263868: TENTIJE, HANS - Getypte brief aan 'Geachte heer [K.] Lekkerkerker'.
267345: TEPPER, NANNE - De avonturen van Hillebillie Veen. (Gesigneerd).
19506: TERBORGH, F.C. - El gran cañon. (Met 6 tweekleurenlitho's van Jenny Dalenoord).
253048: (SLAUERHOFF, J.). TERBORGH, F.C. - Slauerhoff. Herinneringen en brieven.
263295: TERBORGH, F.C. - Le petit château.
251297: TERGAST, NES - Handgeschreven briefkaart aan 'Beste Jan [= Gerard den Brabander]'.
264268: TERNOVA - Die zarten Verse.
255627: (BOEKENWEEK). TERSTEEG, J. - Handgeschreven brief aan 'Geachte Mevrouw'.
265234: TERTULLIANUS, QUINTUS SEPTIMIUS FLORENS - Livre de Tertullien, du Manteau. Traduction nouvelle [de François Manessier].
266494: TETTERODE - Grafische mededeelingen. 19 nummers van de eerste drie jaargangen.
269990: TEX, E. DEN - Schipbreuk.
271086: CINEMA EN THEATER - Het Weekblad Cinema en Theater. No. 466-518 (1933).
271081: CINEMA EN THEATER - Het Weekblad Cinema en Theater. No. 80-105 (1925-1926).
271084: CINEMA EN THEATER - Cinema en Theater. No. 105-156 (1923).
271085: CINEMA EN THEATER - Het Weekblad Cinema en Theater. No. 312-336 (1930).
271082: CINEMA EN THEATER - Cinema en Theater. No. 53-103 (1922).
271083: CINEMA EN THEATER - Cinema en Theater. No. 110-156 (1923).
271087: CINEMA EN THEATER - Cinema en Theater. Weekblad voor film, tooneel, dans, opera, operette, concerten, radio, revue, variété en cabaret. Jaargang 23 (1943).
271351: THEATERPROGRAMMA'S - Collectie van 9 decoratieve toneelprogramma's.
265459: RUSSIAN THEATRE - Three issues of Russian theatre weeklies (1920's).
267833: THELEN, ALBERT VIGOLEIS - water closet regained.
7001: THIJSSEN, THEO - De liefde van Kees de jongen. Fragmenten uit de roman Kees de jongen van Theo Thijssen.
271728: THIOLLIÈRE, RAYMOND - O ville d'oppression et de meurtre. 6 bois gravés originaux.
259914: THIRY, MARCEL - Statue de la fatigue. (Frontispice de George Minne).
110004: THOMAS, DYLAN - Since, on a Quiet Night...
267819: THOMAS E.A., DYLAN - Two score (and then?). A poetical address on the occasion of the fortieth birthday of Lisa.
256412: THOMASSEN, KEES - Jenevertypografie. Waarbij gevoegd poëmen van Gezelle, Gorter en Gezellig.
22956: THOMASSEN SR., KEES - Lat-relatie.
203523: TIBULLUS, ALBIUS - Tibull's Elegien lateinisch und deutsch von Friedrich Karl von Strombeck.
271564: TIDEMAN, P. - Een jongste generatie en de Nieuwe Gids.
269770: DE TAND DES TIJDS - Bijna complete set van deze poëtisch bibliofiele reeks: 1. H.H. ter Balkt, Loden Gansje van het Ganzenbord (1982) 2. Wiel Kusters, Ballade van de Palfrenier (1982) 3. Jacques Hamelink, Nieuws uit de tunnel (1983) 4. Samuel Beckett, Arènes de Lutèce (1983) 5. Hans van de Waarsenburg, Het boothuis te Laugharne (1985) 6. Eddy van Vliet, Fritz [&] Tewaterlating (1985) 7. Frans Budé, Kreeft (1986) 8. Willem van Toorn, De aardse republiek (1986) 9. Bert Schierbeek, voor Lucebert zijn verjaardag zijn prijs zijn feest (1988) 10. Manuel Kneepkens, De hagedissen (1989) 11. Rouke van der Hoek, Komplot van de deuren [&] Dag der kasten (1997) 12. H.C. ten Berge, De laatste modernist (1997).
266495: GRAFISCH TIJDSCHRIFT - Grafische Revue. Jrg. 18, Nr. 5, november 1933.
10597: (COBRA). (CORNEILLE). TIMMER, CHARLES B. - Gestalten en seizoenen.
250996: TIMMERMAN, AEGIDIUS W. - Handgeschreven brief aan 'Beste Vic[tor van Vriesland]'.
269657: TIMMERMANS, FELIX - De pastoor uit den bloeyenden wijngaerdt.
270213: TIMMERMANS, FELIX. (DIJKSTRA, JOHAN) - Ha! Is mij dat een feest.
269574: TIMMERMANS, FELIX - Delfíni. (Vertaling van Anne-Marie).
268678: TIMMERMANS, FELIX - Selský žalm. Román.
270248: TIMMERMANS, FELIX. (DIJKSTRA, JOHAN) - Ha! Is mij dat een feest.
267701: TIMMERMANS, FELIX - Pallieter.
271774: (ONANISM). TISSOT, S.A.A.D. - L'Onanisme, dissertation sur les maladies produites par la masturbation, par Tissot. Nouvelle e´dition revue, corrigée, entièrement refondue, augmente´e des travaux des me´decins modernes, et suivie du poe`me intitule´: Onan, ou le Tombeau du Mont-Cindre, par Marc-Antoine Petit, de Lyon.
262855: (ONANISMUS). TISSOT, S.A.A.D. - Het onanismus of verhandeling over ziekten, oorsprongklyk uit de zelfbesmetting. Naar den zesden druk vertaald uit het Fransch van den Heere Tissot.
252265: (ONANISMUS). TISSOT, S.A.A.D. - Verhandeling over de kenmerken, oorzaken, toevallen, behoedmiddelen en geneeswijze van het onanismus, of de zelfbesmetting, door den heer Tissot. Vermeerderd met een aanhangsel en op nieuw verbeterd door H.J. Schouten, Med. Doct. te Amsterdam.
266848: TOERGENJEF, J.S. - Klop... klop... klop... Uit het Russisch vertaald door Z. Stokvis.
31464: TOETTSJEV, F.I. - Najaarsavond.
261260: TOFT, MOGENS, & JOHN FOWLIE - Variaties voor de homoseksuele man en vrouw.
31487: TOLLENS CZN., H - Nieuwjaarsgroet voor 1809.
267622: (BOEKBAND). TOLSMA, W. - 's-Gravenhage als vogelstad. (Luxe boekband).
270355: TOLSTOI, LEO N. - Wat is Religie en waarin bestaat haar wezen?
264543: (BIESHEUVEL, J.M.A.). TOLSTOI, LEO - Gesprek met een voorbijganger. Vertaald en toegelicht door Kees Verheul. Met een tekening door Maarten Biesheuvel.
269874: TONEEL - Collectie van 6 handtekeningen van beroemde acteurs uit circa 1920, 5 op briefkaarten en één op een gedrukte dankkaart.
268759: TONEEL - Na tien jaar. Bond van Nederlandsche tooneelschrijvers 1923-1933.
267048: TOORN, WILLEM VAN - Tien getypte brieven, een handgeschreven brief, drie handgeschreven briefkaarten en een gedicht in typoscript aan de redactie van De Gids.
499: TOORN, WILLEM VAN - Een kraai bij Siena.
254942: TOORN, WILLEM VAN - Tekens.
263324: TOORN, WILLEM VAN - Theole.
268213: TOORNSTRA, KLAAS - In vrije vlucht. Een pleidooi voor de vakantie-eis van het jeugdprogram der A.J.C.
263669: (SWARTH, HÉLÈNE). TÖPFFER, RODOLPHE - Nouvelles Génévoises. I.
255348: TOURNIER, LUC (ENGELS, CHRIS J.H. ALIAS LUC TOURNIER). BROEK, AART G. - Chris J.H. Engels: Proeve van een dossier.
271236: (BANVILLE, THEODORE DE). WOODBURYTYPE BY JOSEPH TOURTIN - Théodore de Banville. A photo from the Galerie Contemporaine des Illustrations Françaises (1878).
253169: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - Het Barceloneesche avontuur. (Met een titelvignet en zes etsen door Marcel Stobbaerts).
205129: TOUSSAINT, FRANZ - Le Printemps meurtri. Illustrations de Dusan Jankovic.
270761: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. - Het Barceloneesche avontuur. (Met opdracht aan Martinus Nijhoff).
271263: TRAKL, GEORG - Lidský žal.
12621: TRAKL, GEORG - Melancholie.
271642: TRANSTRÖMER, TOMAS - 17 gedichten. Vertaling J. Bernlef. (Met gesigneerde opdracht).
257312: (ROCHESTER). TRAUT, H.TH. - Graf John Wilmot von Rochester.
268966: TREICHLER, ELLA - Gedichte aus dem Nachlass. (Mit Widmung von Rudolf Treichler).
205952: TRENCH, HERBERT - Autograph Quote Signed (1908)
271144: (GRONINGEN). TROELSTRA, PIETER JELLES - Apolloos weghwijser door de feesten des LIVen lustri der wijdtvermaerde Groninger Hooge Schole staende te vieren den XVen-XXen van Herfstmaend in 't jaer O.H. CI?DCCCLXXXIV .... byeenverghadert door H.H. ghecommitteerden tot de saecken van den Groninger studenten-almanak op 't jaer O.H. CI?DCCCLXXXV.
254640: TROELSTRA, JELLE - Mijn vader Pieter Jelles. Met tekeningen, facsimile's en foto's uit het bezit van de familie.
259698: TROOST, JOOST - Handgeschreven brief aan 'Lieve John & Ping [Riedijk]'.
270875: VEILINGCATALOGUS TROOSTWIJK - Catalogus der zeer belangrijke Publieke verkooping wegens faillisement der N.V. Suikerwerkfabriek I. Kockaré a/d. Noorderbeekdwarsstraat Nr. 5 te Den Haag op Dinsdag 27 Juli 1937 (...).
261603: TROUP, R.S. - The Indian Forest Memoirs. Indian Woods and their Uses. Economic Products Series Vol. 1, Nr. 1.
268259: TRUCK, FRED - Tangerine Universe in Three Refrains.
268264: TRUCK, FRED - Camping Out.
258139: SWAN TRUCKS (AUTOS À PÉDALES) - Swan Trucks. (Catalogue de commerce).
270093: TRUIJENS, ALEID - Geen nacht zonder. (Met gesigneerde opdracht van de auteur aan Joost Zwagerman).
251126: (WERUMEUS BUNING, J.W.F.). THE REVD DR JOHN TRUSLER - The art of carving. Excerpted from a work entitled The Honours of the Table (1788).
270353: TSJECHOW, ANTON - De zwarte monnik (Tsjernyj monach). Vertaald door A. Romein-Verschoor.
204648: THAMES TUNNEL - Commemorative of the Visit of Her Most Gracious Majesty. (With a Large White Metal Medal of Sir Isambard Brunel, 1843).
271921: (THEATER). TUSCHINSKI - SPIER, JO, & BERNARD VAN VLIJMEN - Artisten nachtfeest bij Tuschinski 27 Februari 1932.
271577: (THEATER). TUSCHINSKI - Programma Theater A. Tuschinski. (1923).
269345: TUSSENBROEK, OTTO VAN - Gebruiks- en siervoorwerpen in het binnenhuis. Moderne schoonheid.
205995: TWAIN, MARK - Verhalen van Mark Twain, vertaald door Arthur Coussens.
270600: TWAIN, MARK - De erfgenaam uit Amerika (geïllustreerd). Vertaald door S.J. Andriessen.
265926: (HERMANS, W.F.). TWENHOFEL, WILLIAM H. - Treatise on sedimentation. Prepared under the Auspices of the Committee on Sedimentation (...). In two volumes, volume one.
270870: TYPOGRAFIE, VAKSCHOOL VOOR DE - Lustrumboek. Uitgave ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan der Vakschool voor de Typografie, te Utrecht. Utrecht, 2 juli 1912.
269677: TYSON, IAN - 'Clear White'. A Christmas Gift.
269956: TYSON, IAN - The New Art of Shadow.
269705: TYSON, IAN - Hybrid Shoji.
265167: TYTLER, ANN FRASER - Lucie in Engeland. Een onderhoudend verhaal voor kinderen.
266668: UHLENBUSCH, HUGO PAUL - Leonidas de overwinnaar. Vertaling J. van Oudshoorn.
266667: UHLENBUSCH, HUGO PAUL - Leonidas de overwinnaar. Vertaling J. van Oudshoorn.
266509: (PAPENDRECHTSE STRAFZAAK). UITERWIJK, C., E.A. - De Papendrechtsche strafzaak gediend hebbende voor het Gerechtshof te Arnhem in November 1910. Overzicht en verslag der pleitredenen gehouden in de strafzaak van het Openbaar Ministerie contra H. Garsthagen, vervolgd wegens smaadschrift en deswege van rechtsvervolging ontslagen.
268030: ULBRICH, BERND - Der unsichtbare Kreis. Utopische Erzählungen.
271389: ULRICH (ED.), RICHARD L. - The Gobboon. Something from Everyone / Something from Almost Everyone / The Goblast. The Insult to Universal Taste. The Quarterly of The Society for the Promotion of Intellectual Typography. (Complete in 4 issues).
271633: ULRICHS, TIMM - Die Kunst des schönen Schreibens. Zweiter Band.
268961: ULSEN, HENK VAN - Collectie van 9 boeken met handgeschreven opdrachten en/of begeleidende brieven aan Henk van Ulsen.
271607: UNGERN-STERNBERG, ALEXANDER VON, ALS: ALEXANDER STERNBERG - De winkeljuffrouw uit den Grooten Bazaar. No. 14, 15 en 21: Een opgelost raadsel./ Een duister geheim./ Een familiegeheim. Naar den Roman van Alexander Sternberg. Bewerkt door Nan.
269719: CHRISTELIJK HISTORISCHE UNIE - Stemt Woensdag 7 Juli. Lijst 5. Christ. Historisch Propagandablad.
261138: UNTERMEYER (SST.), LOUIS. BINNENDIJK, D.A.M., MILLAY, EDNA ST. VINCENT - The Albatross book of living verse. English and American poetry from the thirteenth century tot the present day.
268340: UTRECHT. (NIMWEGEN, ARJAAN VAN, ALS:) JONGERIUS, MARGREET - De holle stad.
266763: (GEORGE, STEFAN). UXKULL-GYLLENBAND, WOLDEMAR GRAF - Das revolutionäre Ethos bei Stefan George.
262622: UYL, BOB DEN - Het landschap der levenden. (Gesigneerd).
270984: UYL, BOB DEN - Gods wegen zijn duister en zelden aangenaam.
261061: UZANNE, OCTAVE - La Gazette de Cythère. Publiée par Octave Uzanne avec notice historique.
266008: VAAL, AUGUST - 5500 kilometer door de Sowjet-Unie. Mijn reis door Rusland in 1931.
205872: VACQUERIE, AUGUSTE - 8 Autograph Letters Signed.
266666: VALDESS, RICHARD - Mannen van de zee. Roman uit het Letlandsche zeemansleven. Geautoriseerde vertaling van J. Rating.
204141: VALÉRY, PAUL - Existence du Symbolisme.
263578: VALÉRY, PAUL - M. Teste. Préface - La soirée avec monsieur Teste - Lettre d'un ami - Lettre de Madame Émilie Teste - Extraits du log-book - Étude et bio-bibliographie par René Lalou.
202716: VALÉRY, PAUL - Discours sur Émile Verhaeren.
271788: VALÉRY, PAUL - Variété. I & II. Translated into Czech by Ota Dubský.
252471: VALÉRY, PAUL - RONALD DAVIS & RAOUL SIMONSON - Bibliographie des oeuvres de Paul Valéry.
21740: VALÉRY, PAUL, EN PETER YVON DE VRIES - Lino. (Met een linoleumsnede van Peter Yvon de Vries).
256282: VALKHOFF, MARIUS (VERT.) - Roemeensche volksballaden (Omslagtitel: Roemeense roversballaden). Ingeleid en vertaald door Marius Valkhoff.
269823: (LOOY, REIN VAN). VALKHOFF, J. - Twee nieuwe staatsvormen: fascistische en sowjetstaat. Overeenkomst en verschil.
269064: VALLA, LORENZO - Laurentii Vallae de linguae latinae elegantia libri sex, iam novissime de integro bona fide emaculati. Eiusdem de reciprocatione Sui & Suus libellus: et in errores Antonii Raudensis adnotationes.
271789: VANBEERS, P.-J. & J.-A. - 2 documenten gedrukt en geschreven op perkament, gesigneerd door L. Desmaisières & Jules Maloub(Brussel, Arendonk, 1840, 1846).
203156: VANDAL, ALBERT - En Karriole à travers la Suède et la Norwége. Ouvrage enrichi de gravures sur bois dessinées par L. Breton d’après des photographies et des croquis.
270192: (ABC-BOEK). VANDÉ, DICK - Het vrolijk ABC gerijmd en getekend.
271135: VANDEL, JEAN-GASTON - Het uur is nog niet gekomen.
271139: VANDEL, JEAN-GASTON - Ingreep van buiten.
270328: (ZEELAND). VANDENBERG, JORIS, EN GEMERT, WIL VAN - [Margriet] Cees.
271726: VANDERCAMMEN, EDMOND - Innocence des solitudes. Poèmes. (1/15 ex. de luxe).
266879: VANDERCOOK, JOHN W. - Moord op Haiti. Naar het Amerikaans door B. Peeters.
270287: SACCO & VANZETTI - De martelaren van Boston. Sacco en Vanzetti, slachtoffers van de Amerikaansche dollar-justitie. Bewerkt door Augustin Souchy. Uit het Duitsch vertaald door H. Eikeboom. Omslagteekening van Herman Schuurman.
264044: VARIN, RENÉ - L'Érotisme dans la littérature étrangère. Essai. I. La littérature anglo-saxonne. Morceaux choisis de D.H. Lawrence à H. Miller.
267896: VASALIS, M. - Een witte ochtend, eerste dooi. (Met een originele, gesigneerde collage/tekening van Siep van den Berg).
15154: (VISSER, AB). VASALIS, M. - Een pijn, waarvoor geen naam bestaat. Rapport opgesteld en uitgesproken door Vasalis ter gelegenheid van de Hendrik de Vries-Prijs uitgereikt aan Ab Visser te Groningen in december 1958. Gevolgd door vijf gedichten van Ab Visser.
263999: VASALIS, M. - Sotto voce (fragment). (Met een illustratie).
269804: VASALIS, M. - Twee gedichten.
12717: VASALIS, M. - Door natte haren kijkt een engel binnen. Gedichten van M. Vasalis gezegd door Henk van Ulsen begeleid door Abbie de Quant. Samenstelling en regie Huub Oosterhuis.
271306: VASALIS, M. - Vriendenbrieven. Briefwisseling tussen Kiek Droogleever Fortuyn-Leenmans en Harro & Carina Bouman-Hofstede Crull. (Bezorgd door Hessel Bouman).
265189: VASALIS, M. - Droedels. (Met een voorwoord van Hal Droogleever Fortuyn).
204509: VAUDÈRE, JANE DE LA - Entartete Weiber. Les Demi-sexes. Einzig autorisierte Übersetzung aus dem Französischen von Arthur S. Ebenthal.
261700: (BUCKLAND WRIGHT, JOHN). VAUDOYER, JEAN-LOUIS - Donne-moi ton coeur... Frontispice gravé par J. Buckland Wright.
269826: VAUGHT, L.A. - Gelaatskennis. Handleiding voor de beoordeeling van karakter en eigenschappen, zoowel bij zichzelf als bij anderen volgens de leer der Phrenologen (schedelkundigen).
261201: VEEN, ADRIAAN VAN DER - Geld speelt de groote rol.
251514: VEEN, ADRIAAN VAN DER - Tusschen kantoor en archief. De bevrijding.
6078: VEEN, ADRIAAN VAN DER - Geld speelt de groote rol. (Met twee brieven van Van der Veen).
250315: (HERMANS, W.F.). VEEN, ADRIAAN VAN DER - 'La littérature néerlandaise contemporaine'.
251511: VEEN, ADRIAAN VAN DER - Geld speelt de groote rol.
269407: VEEN, ADRIAAN VAN DER - In liefdesnaam. Roman. (Met dossier van en over Van der Veen voor Ivan Sitniakowsky).
263105: VEEN, P.A.F. VAN, & NICOLINE VAN DER SIJS - Etymologisch woordenboek. De herkomst van onze woorden.
110093: VEEN, PIET VAN - De gevaarlijke leeftijd.
256059: VEERKAMP, JOOST - Gebroken lichtval. (Met tekeningen van de auteur en foto's van Ton Werkhoven). (Met opdracht).
263107: VEERKAMP, JOOST - Welpenspetjes & voorzetstukken. Een licht overteerbaar nationaal geschenk. (Met originele, ingeplakte kleurenfoto's van olieverfschilderijen).
263112: VEERKAMP, JOOST (AS: OUBAAS J. VEERKAMP) - Het verkennen van jongens. Behelp je met een welpje. Geheel herziene versie ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Scouting Nederland door Lord Robert Baden Powell of Wilwell. Met illustraties van de schrijver.
19621: VEERKAMP, JOOST - De rode cabriolet. (Met een Naschrift door de auteur. Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink).
31469: VEGA, LOPE DE - Soneto de repente. Sneldicht in sonnet-vorm.
271043: VEILINGCATALOGUS - Catalogus van de Belangrijke Publieke Verkooping van Zeer Fraaie Meubilaire Goederen te samen gevoegd in de Villa "Austria", Van Stolkweg 29a, 's-Gravenhage, op Dinsdag 30 November 1937 en Woensdag 1 December 1937 (...).
19878: VELDE, HENRY VAN DE - Brief aan Frau Richter. (Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink).
19876: VELDE, HENRY VAN DE - Brief aan Jozef Cantré. (Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink).
262248: (SPIER, JO). VELDKAMP, B., C. EN J. - Ieder heeft z'n levensliedje. Woorden: B. Veldkamp. Muziek: C. Veldkamp. Verzameld door J. Veldkamp.
6873: VELTMAN, MARTIN - Negentien villanellen.
257476: VERBOGT, THOMAS - Promotiedromen. Met een woord vooraf van Frans Kusters.
10886: VERBOGT, THOMAS - Onvolledig landschap.
15116: VERBOGT, THOMAS - Opluchting.
266929: VERBOGT, THOMAS - De Tucht.
253366: VERCAMMEN, JAN - Drie suite's. Verzen. Met illustraties van Nelly Degouy.
266519: BORCHGRAVINNE VAN VERGI - De Borchgravinne van Vergi, middelnederlandsch gedicht uit het begin der 14de eeuw, op nieuw naar het handschrift uitgegeven. (Met twee latere edities).
271891: BORCHGRAVINNE VAN VERGI - De Borchgravinne van Vergi, middelnederlandsch gedicht uit het begin der 14de eeuw, op nieuw naar het handschrift uitgegeven.
269611: VERGILIUS MARO, P. - Publius Virgillius Maroos Wercken in Nederduitsch dicht vertaelt.
255337: VERHAEREN, EMILE - Svítaní.
270167: VERHAEREN, EMILE, GEORGES RODENBACH, MAX ELSKAMP, MAURITS MAETERLINCK, ALBERT MOCKEL, CHARLES VAN LERBERGHE, JULES DELÂCRE & ODILON-JEAN PERIER - Osm básníku z Belgie. Výbor z belgické poesie francouzského jazyka. (Acht Franstalige Belgische dichters, vertaald in het Tsjechisch).
264158: VERHAGEN, HANS - Krantenknipsels.
267813: VERHAGEN, HANS - Mystiek Chicago.
267364: VERHAGEN, HANS - Hoger.
25254: VERHEES, LODE - De heldentocht van de Alexis, Antwerpsche bark. (Met houtsneden van Mark F. Severin).
31477: VERHEUL, KEES - Werk in uitvoering, het begin.
271051: VERHOEVEN, NEL M.C.M. - Zede preken. Tekeningen.
264053: VERHOEVEN, BERNARD - Pax hominibus. Gedichten.
264051: VERHOEVEN, BERNARD - Pax hominibus. Gedichten.
262711: VERHOEVEN, CORNELIS, & EVERT VAN DIJK - Probatio pennae.
267694: VERKADE - Verkade's bonbons. (Reclame).
261506: VERLAINE, PAUL - Odes en son honneur.
265542: VERLAINE, PAUL - Romances sans paroles.
271140: (SCHEVENINGEN). VERMAAS, J.C. - Geschiedenis van Scheveningen. (Originele uitgave).
262531: VERMEER, ARIE - Het kleine grote-boerenlulle-boekje of Bij ons in Lulbroek.
270837: VERMEULEN, MATTHIJS - Het avontuur van den geest. De plaats van den mens in dat avontuur.
270503: (JONG, A.M. DE). VERMEYLEN, AUGUST - Les lettres néerlandaises en Belgique depuis 1830. Conférence faite à l'exposition universelle de Liège en 1905.
260942: VERMEYLEN, AUGUST - Twee vrienden.
9074: VERRIPS, GER - Dankbaarheid. (Met een tekening door Wouter Verrips).
14071: VERRIPS, GER - Het laatste voer hooi.
252623: VERROEN, DOLF - Clare Lennart.
258333: VERROEN, DOLF - Gelukkig word je elke dag een beetje groter. Illustraties Leo van der Kruk.
258330: VERROEN, DOLF - Geen chansons meer.
258331: VERROEN, DOLF - Onderdak.
258329: VERROEN, DOLF - Van eeuwigheid tot amen.
266694: VERSCHAEVE, CYRIEL - Geboorte van Christus.
250840: VERSPOOR, DOLF QUEVEDO, FRANCISCO DE - Gedichten van Quevedo.
270691: VERSTAPPEN, ANNEMARIE - Twee gesigneerde fotokaarten in envelop.
265741: VERSTIJNEN, HENRI - Exlibris voor Gerardina van Dalfsen. (In: Die waerachtige ende een seer wonderlijcke historie van Mariken van Nieumeghen. Red. P. Leendertz jr.)
263977: VERVE - 5 Jaar VERVE. Haagse schilders en beeldhouwersgroep. Expositie Postmuseum 1956.
16033: VERWAYEN, FRANS B. - Elf gezangen.
259152: VERWEY, ALBERT - De getilde last.
23196: VERWEY, ALBERT - De roman van Heinric en Margriete van Limborch, in hedendaags Nederlands naverteld en ingeleid door Albert Verwey.
252256: VERWEY, ALBERT - Handgeschreven brief aan 'Geachte Heer [= J.J. Bekaar]'.
19389: VERWEY, ALBERT - Letterkundige kritiek. Frederik van Eeden. Ellen. Johannes Viator.
2258: VERWEY, ALBERT - Het lijden aan de tijd. Antwoord op een vraag van de Kouter-redactie.
271878: (DEYSSEL, LODEWIJK VAN). VERWEY, ALBERT - Mijn meening over L. van Deyssels Roman Een Liefde.
265475: VERWEY, KEES - Het atelier van Kees Verwey. Gefotografeerd door Nico Koster. Tekst Peter Berger.
262488: VERWEY, ALBERT - Deel van een handgeschreven brief met signatuur.
271855: VERWEY, ALBERT - 'Schei uit, gy met uw juichen, met uw klagen!' (beginregel). Handgeschreven gedicht.
4029: VERWEY, ALBERT - Van het leven.
22725: VERWEY, ALBERT (VERT.) - Liederen van Sara Teasdale.
22929: VERWEY, ALBERT - Een brief van Jacob Geel [aan R.C. Bakhuizen van den Brink] uitgegeven door Albert Verwey.
271412: VERWEY, ALBERT - Um Mitternacht. (Op muziek gezet door Leander Schlegel).
22617: VESTDIJK, S. - Barioni en Peter. (Met illustraties van Mart Kempers).
271323: VESTDIJK, S. - Terug tot Ina Damman. De geschiedenis van een jeugdliefde.
21513: VESTDIJK, S. - Het schuldprobleem bij Dostojewski. (Gesigneerd).
267794: VESTDIJK, S., PIA, PASCAL, & E. DU PERRON - De zwanen van Gistoux. Drie gedichten rond een landgoed vertaald en toegelicht door Kees Snoek. Les cygnes de Gistoux. Trois poèmes autour d'un domaine traduits et présentés par Kees Snoek.
271322: VESTDIJK, S. - De dood betrapt.
253850: VESTDIJK, S. - Strijd en vlucht op papier.
266002: VESTDIJK, S. - Kunstenaars en oorlogspsychologie. (Exemplaar van A.M. Mertens).
267628: VESTDIJK, S. - La vie passionnée de El Greco. Roman de l'Espagne de l'Inquisition.
261095: VESTDIJK, S. - De oubliette. Novelle.
12278: VESTDIJK, S. - Berijmd Palet.
18987: VESTDIJK, S., EN A. ROLAND HOLST - Swordplay Wordplay. Kwatrijnen overweer.
4655: VESTDIJK, S. - De oubliette. Novelle.
259993: VESTDIJK, S. - De bruine vriend. (Met vijf originele etsen van Simon Koene).
24790: VESTDIJK, S. - Vrouwendienst.
266196: VETERMAN, EDUARD - Het laatste tournooi.
263029: VETERMAN, EDUARD - Een Haagsche tragedie.
271907: VETH, CORNELIS - Parodieën. Eerste (&) Tweede Reeks.
28048: (PALLADIUM). VETH, JAN - De zwerver spreekt en andere gedichten. (Met inleiding van Willem Kloos).
265756: (VRIESLAND (VERTALING), VICTOR VAN). ZUYLEN, BELLE VAN - Geschiedenis van Caliste. Uit het Fransch vertaald en ingeleid door Mr. J.C. Bloem.
266682: (AARDVARK PRESS: MALTA). VICTOR FENECH, ALAN TUCKER, RIGBY GRAHAM - The Collected Mdina Poems. (Cover title: "Oh No Not Another Mdina Pamphlet"). Woodcuts by Rigby Graham.
254526: (VRIESLAND (VERT.), VICTOR VAN). SWINBURNE, A.G. - Chastelard. Tragedie.
261109: VIDAL, GORE - Original press photo.
254967: VIELÉ-GRIFFIN, FRANCIS - La rose au flot. Légende du Poitou.
255425: VIELÉ-GRIFFIN, FRANCIS - PHOCAS - Oeuvres. III. L'ours et l'adresse - Saint Martinien - Phocas le Jardinier - Saints Marguerite de Cortone - La rose au flot - L'amour sacré.
268833: VIERECK, GEORGE SYLVESTER - Letters (typed, original signed) between George Sylvester Viereck and Bainbridge Colby (1930-1932).
268834: VIERECK, GEORGE SYLVESTER - 14 original wire photos 1934-1943.
203616: VIGNONS, MAX DES - Fredi à l'école. Le roman d'un inverti.
268838: VIGNONS, MAX DES - Fredi en ménage.
15689: VIGNY, ALFRED DE - Laurette ou le cachet rouge. (Met 5 houtgravures van Maarten de Jong).
31468: VIGOLEIS THELEN, ALBERT - Herfst.
251401: VIGOLEIS THELEN, ALBERT - "voor bobby s.". Gedicht voor Helmut Salden. (Met een toelichting door Dr. L. Fiethen).
254196: VIJF PONDEN PERS, DE - De complete clandestiene productie van deze prachtige serie bibliofiele werken, in het geheim gedrukt in een klein aantal exemplaren onder de bezetting door de Nazi's. (22 titels).
256839: (RILKE). VILALLONGA, LUIS DE - Rilke, ce faible héroïque. (Met een frontispice door E.A. Hof).
26783: (KUNERA PERS). VILLON, FRANÇOIS - Oeuvres de François Villon. Le lais, Le testament et ses ballades.
265004: VILLON E.A., FRANÇOIS - Les plus beaux poèmes de la langue française. No 1 (de Villon à Alfred de Vigny) & 2 (de Victor Hugo à Arthur Rimbaud). Dits par Maria Casares et Gerard Philipe.
268420: VILLON, FRANÇOYS - Oeuvres. Les Lais; le Testament; Poésies diverses; le Jargon.
24016: (KUNERA PERS). VILLON, FRANÇOIS - (Prospectus voor Oeuvres).
24020: (KUNERA PERS). VILLON, FRANÇOIS - (Prospectus voor Oeuvres).
26778: VINKENOOG, SIMON - Wondkoorts.
29158: VINKENOOG, SIMON - Handgeschreven brief van P. Hans Frankfurther aan de vertaler P. Hondius van Herwerden.
258361: (VIJFTIGERS). VINKENOOG (SAMENST. EN INL.), SIMON - Atonaal. (Met illustraties van Karel Appel en Corneille).
20635: VINKENOOG, SIMON, EN CEES NOOTEBOOM - (Stemmen van schrijvers).
272352: (VIJFTIGERS). VINKENOOG (SAMENSTELLING EN INLEIDING), SIMON - Atonaal. (Gedichten van Hans Andreus, Remco Campert, Hugo Claus, Jan G. Elburg, Jan Hanlo, Gerrit Kouwenaar, Hans Lodeizen, Lucebert, Paul Rodenko, Koos Schuur en Simon Vinkenoog. Met illustraties van Karel Appel en Corneille). (Met handgeschreven opdracht van Vinkenoog).
267953: VINKENOOG, SIMON - Herinnering aan Hugo Claus. (Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink).
270299: VINKENOOG, SIMON - Blurb 1-8.
266922: VINKENOOG, SIMON - Herinnering aan Hans Andreus. (Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink).
258649: VINKENOOG, SIMON - Een stad zonder groen is een mond zonder zoen, een stad zonder water heeft geen vroeger of later. (Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink).
265516: VINKENOOG, SIMON - O Amsterdam. Ik heb je zo lief! (Met een frontispice door John ter Marsch. Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink).
254435: VINKENOOG, SIMON - Wonder boven wonder. Gedichten 1965-1971.
269551: VINKENOOG, SIMON - Uit de doeken (signalementen). 1957-1960.
252293: VINKENOOG, SIMON - Wat te zeggen. Eigen en andermans teksten.
268769: VINKENOOG, SIMON - 'Hoeveel hete hangijzers om aan te vatten?' (Met een originele, geletterde en gesigneerde ets door Marc Kennes).
267370: VINKENOOG, SIMON - Voorzetten.
267942: VINKENOOG, SIMON - Een stad zonder groen is een mond zonder zoen, een stad zonder water heeft geen vroeger of later. (Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink).
12596: VINKENOOG, SIMON - Handtekens. Woorden Simon Vinkenoog. Tekeningen Frank Lodeizen. (Gesigneerd).
270449: VISSER, CEES - Verstild. (Typografiek van Dick BERENDES).
15125: VISSER, AB - Portretten in focus. Zonder retouche.
271361: (LOOY, REIN VAN). VISSER, HERM. - Loek's filmcarrière. Geïllustreerd door [Rein] Van Looy.
15127: VISSER, AB - De kunstkroeg van Anton. (Met een aantekening door Hans van Straten).
250830: VISSER, AB - Recitatief. Gedichten.
262131: VISSER, AB - Drie handgeschreven brieven aan 'Beste [Kees] Lekkerkerker'.
271046: VLAANDEREN, ANDRÉ - Een nachtelijk avontuur en een blijde morgen. Tekst en illustraties van André Vlaanderen.
262547: VLIET, EDDY VAN - De straat.
267778: (COUPERUS, LOUIS). VLIET, H.T.M. VAN - Versierde verhalen. De oorspronkelijke boekbanden van Louis Couperus' werk [1884-1925].
263820: VLIET, EDDY VAN - Een lekker hapje voor Winston. Met acht tekeningen van Hugo Claus.
265537: VLIET, EDDY VAN - Handgeschreven brief aan 'Geachte Heer'.
263191: (COOLEN, ANTOON). VLOBERG, MAURICE - La Vierge et l'Enfant dans l'art français.
272444: VOEGELI, MAX - Amapali und der Erhabene. Eine indische Erzählung. (Signed deluxe copy).
267044: VOETEN, BERT - Zes handgeschreven brieven, vijf getypte brieven, een handgeschreven ansichtkaart en een getypte briefkaart aan De Gids-redactiesecretaris Kees Lekkerkerker.
270894: VOGEL, FRANS - Het onaandoenlijk hart (72 bpm). Nieuw pak gedichten.
271655: VOGELS, FRIDA - Een heet bad.
269065: (WICHMAN, ERICH). VOGELSANG, WILLEM - Erich Wichman tot 1920. Afbeeldingen en geschriften. Met een inleiding van Dr. W. Vogelsang. (Genummerde en gesigneerde editie).
271388: VOGT, KARL - Der Krieg. Ein Chorspiel. (Mit Widmung des Autors).
267174: VOLKSBOEK - Geschiedenis van Genoveva, huisvrouw van Siegfried, Graaf van Trier. (Verbeterde Druk). Met 12 Plaatjes.
266480: VOLKSBOEK - Geschiedenis van Genoveva, huisvrouw van Siegfried, Graaf van Trier. Met 13 Fraaije Plaatjes.
260091: (TUSSENBROEK, OTTO VAN). BOHN VOLKSUNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK - Volksuniversiteitsbibliotheek. (Reclamefolder).

Next 1000 books from Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA)

2/17