Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA)
Daal en Bergselaan 78, 2565 AG Den Haag (BY APPOINTMENT ONLY) Tel:. +31 (0)70 346 60 20 Mob.: +31 (0)6 5329 7017            Email: fokas@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
275247: LANOYE, TOM - Mamma Medea.
269929: LANOYE, TOM - Zweety. Een brief aan Els Dottermans over het schrijven van Mamma Medea.
264325: LANZ, OTTO - Xenien. MCMXXXII.
264327: LANZ, OTTO - Xenien. MCMXXXII.
255172: LAPORTE, ANDRÉ - Les naufrages aériens.
256198: LARBAUD, VALERY - Préface à un recueil de notes sur quelques poëtes français.
251716: LARBAUD, VALERY - STOLS, A.A.M. - Correspondance. 1925-1951. Édition établie par Christiane et Marc Kopylov avec une Introduction de Pierre Mahillon.
22558: LARBAUD, VALERY - De arme hemdenmaker. Vertaald door Eduard du Perron. (Met een verantwoording door Pierre H. Dubois en zes illustraties van Alfons van Heusden).
205123: LARBAUD, VALERY - Préface à un recueil de notes sur quelques poëtes français. (Luxe-exemplaar).
272196: (ARETHUSA PERS). LARBAUD, VALERY - Vijf gedichten van A.O. Barnabooth. Vertaald door Paul de Bruin. (Met een gesigneerde kleurenets door David Bekker).
17333: LARBAUD, VALERY - Portrait d'Eliane à quatorze ans. (Met vier handgekleurde tekeningen door Salim).
260675: LARBAUD, VALERY - STOLS, A.A.M. - Correspondance. 1925-1951. Édition établie par Christiane et Marc Kopylov avec une Introduction de Pierre Mahillon.
204129: LARBAUD, VALERY - Préface à un recueil de notes sur quelques poëtes français.
260762: LAROUSSE - Catalogue de la librairie Larousse. Dictionnaires - Publications encyclopédiques - Littérature générale - Ouvrages pour la jeunesse.
252171: LAST, JEF - Golven der gele rivier. Chinese poëzie vertaald en ingeleid door —.
23647: LAST, JEF - Tau Kho Tau.
270322: LAST, JEF - The First Ship up the Neva.
265884: LAST, JEF - De wind speelt op het galgetouw. Liedjes van Jef Last. Plaatjes van M.v.S. (Luxe-exemplaar).
255762: LAST, JEF - Handgeschreven briefkaart aan 'Beste Kees [Bantzinger]'.
266813: LAST, JEF - Het stalen fundament. Reportage over 2500 k.m. zwerftochten door de Oeral.
263308: LAST, JEF - "Zwitserland". Originele tekening in waterverf.
266316: LAST, JEF - Kort overzicht der geschiedenis van de Chinese revolutie.
202881: LAST, JEF - Verleden tijd. Verzen.
269637: LAST, JEF - Twee werelden. (Omslagontwerp door Wim Brusse).
266911: LAUKIEN, EMIL - Through Night to Light. March.
250886: LAURIE, T. WERNER - Typed and signed letter to James B. Pinker, Esq., dated '12th January 1910'.
276478: (LOWINSKY, THOMAS). LAVER, JAMES - Ladies' Mistakes. Cupid's Changeling, A Stitch in Time Love's Progress. With Nine Illustrations by Thomas Lowinsky.
270400: (PRINTING). LAWRENCE, ALEXANDER A. - James Johnston. Georgia's First Printer. With Decorations & Remarks on Johnston's Work by Ray Dilley.
270605: LAWRENCE, D.H. - Lady Chatterley's Lover. Including My Skirmish with Jolly Roger. Written Especially and Exclusively as an Introduction to this Popular Edition.
274363: LEAVITT, DAVID - Saturn Street.
270160: LEAVITT, DAVID - A Place I've Never Been. (Uit de bibliotheek van Joost Zwagerman).
273007: LEAVITT, DAVID - Equal Affections. (Signed First Edition).
265210: LEBEAU, PHILIPPE - Originele zwart-witfoto in Egypte met toebehoren.
16850: LEBERECHT, PETER (= P.M. HERINGA) - Lame bird. Eight exercises for the left hand.
205473: LECKY, WILLIAM EDWARD HARTPOLE - Autograph signed letter (ALS) to an admirer, dated "Xmas day. 1891."
272982: LECLERCQ, LEO - Jack London. Een karakterstudie.
274277: LECONTE DE LISLE, CHARLES - 1. Poèmes antiques. 2. Poèmes barbares. 3. Poèmes tragiques. 4. Derniers poèmes. Compleet in 4 delen.
270125: (RAG BOOK). LECOULTRE, M. - Aeroplane. L'Album-toile français No. 65. (Printed on cloth).
275540: LECTURIS - letterproef drukkerij en uitgeversbedrijf lecturis bv. helvetica univers akzidenz grotesk times bembo plantin rockwell.
269463: POPULAIRE LECTUUR - Apollo's kermis-gift. Aan de Haagsche vermaaks-gesinde jeucht. (Deel 1).
256469: LEE, SIR SIDNEY - Handwritten letter to Augustus Jessopp.
30140: LEEFLANG, CHRIS - Honderdvijfentwintig Rozen. Een vleugje geschiedenis, wat belevenissen en overpeinzingen door Chr. Leeflang bij het verschijnen van de 125ste uitgave van de Stichting De Roos.
252951: LEEFLANG (SAMENST.), CHRIS - Tien jaar De Roos. MCMXLV - MCMLV.
204789: (VROOM, JEAN-PAUL). LEEFLANG, CHR. - Een kindeken is ons geboren.
267935: (SCHOUTEN, H.J., AS:) LEENDERTSZ, MR. H.J. - De waarde van kindergetuigenis in foro.
27029: LEENT, ADRIAAN VAN - Vaarwel Holland. Gedichten. (Met opdracht aan Bertus AAFJES).
275877: LEESVERSLAGEN - Album met leesverslagen van verschillende, hoofdzakelijk Nederlandstalige boeken, geschreven van 21 november 1939 tot en met oktober 1945.
266855: R.K. OPENBARE LEESZAAL - Algemene catalogus.
19514: LEEUW, AART VAN DER - Vijf dichters van Arkadië.
270282: LEEUW, HENDRIK DE - Ostrov radostného mládí. (Vertaling in het Tsjechisch van Java Jungle Tales door Bozena Palickova).
267060: LEEUW, CHARLES VAN DER - De Profundis. Mezzosopraan - contrabas - piano.
255601: LEEUW, CHARLES VAN DER. PETER PAUL ZAHL - Two musical compositions.
275111: LEEUW, LOUIS DE - Viert allen mede het Vaderlandsch Historisch Volksfeest te houden 3, 4 & 5 September 1919 te Arnhem. (Grote affiche).
24544: LEEUWEN, FREEK VAN - Wederkomst.
24545: LEEUWEN, FREEK VAN - De kruistocht der bedelaars.
3137: (MARSMAN, H.). LEEUWEN, W.L.M.E. VAN - Bij den dood van Marsman.
24551: LEEUWEN, FREEK VAN - Rood en wit. Oude en nieuwe gedichten, gekozen en ingeleid door Wim J. Simons.
3106: LEGRAND, MERCEDES - Géographies. Poèmes par Mercedes Legrand. Avec un prologue de Valery LARBAUD.
256922: LEGRAND, MERCEDES - Géographies.
22027: LEHMANN, L.TH. - USS BECUNA, bezichtigd in Philadelphia Pa.
271852: LEHMANN, L.TH. - Gedichten. (Gesigneerd met opdracht van de schrijver).
264185: LEHMANN, L.TH. - Handgeschreven brief aan 'Beste Theo [Sontrop]'.
17193: LEHMANN, L.TH. - USS BECUNA, bezichtigd in Philadelphia PA.
255712: LEHMANN, L.TH. ALS: S. COLMAR - Het verbreken. Gedichten.
271059: LEHMANN, L.TH. - Who's who in Whatland.
261566: LEHMSTEDT, MARK - Bücher für das "dritte Geschlecht". Der Max Spohr Verlag in Leipzig. Verlagsgeschichte und Bibliographie (1881-1941).
264490: (SLAUERHOFF, J.). LEHNING, ARTHUR. - Brieven van Slauerhoff.
273318: (SLAUERHOFF, J.). LEHNING, ARTHUR. - Brieven van Slauerhoff.
27105: LEHNING, ARTHUR - P.C. Hooftprijs 1999.
274285: ADRESBOEK LEIDEN (1966) - Het Nuha-adresboek voor Leiden. Volgens officiële gegevens.
265342: UNIVERSITEIT LEIDEN - Korte geschiedenis der Leydsche Akademie, van 1810-1824, vervat in den studenten almanak van 1815-1824. Benevens het mengelwerk, der voornoemde tien jaren.
205474: LEIGHTON, FREDERICK - Autograph signed letter (ALS), dated "6 June 86".
255707: LEIJDEN, S. VAN - Ballade van den arbeid.
275883: LENNEP, JACOB VAN - Academische idyllen.
272817: LENNEP, JACOB VAN (ALS:) KO CASSANDRA JR. - Offeranden op het altaar van Amor en Venus. (Met een met de hand ingekleurde illustratie).
264998: (NYPELS, CHARLES). LENORMAND, H.-R. - Images.
258492: LENS, J. - 75 jaren. Grepen uit de geschiedenis van het Nederlandsch Jongelingsverbond, 1853-1928.
271009: LEONARD, EDWARD - Land & Dorp. Aanteekeningen en werken ter overweging bij het bouwen en heropbouwen op het land.
271037: LÉONARD, EDWARD - La construction villageoise et rurale. Illustré de 13 planches en couleurs, de 48 reproductions d'après photographies, de 19 plans et dessins détaillés. Traduit du flamand par St. Chandler.
4579: LEOPARDI, GIACOMO - Vijf canti. Vertaald door en met een nawoord van Frans van Dooren.
12444: LEOPARDI, GIACOMO - Vijf canti. Vertaald door Frans van Dooren.
18427: LEOPOLD, J.H. - Wij avondkinderen.
273946: LEOPOLD, J.H. - Albumblad. Drie versies van 'Waar in de ondoorschenen lagen'. (Met een gesigneerde kopergravure van Lou Strik. Tekst in druk en in facsimile van het handschrift; verzorgd en toegelicht door H.T.M. van Vliet).
275864: LEOPOLD, H.P. (UITGEVERIJ) - Collectie prospectussen. 1946 - jaren 90.
10208: LEOPOLD, J.H. (CLAES, PAUL, EN CHRISTINE D'HAEN - Cheops. (Met een Engelse vertaling door Christine d'Haen en Paul Claes).
3109: LEOPOLD, J.H. - Nabetrachtingen van een concertganger.
266471: LEOPOLD, J.H. - Verzamelde verzen.
276209: LERNER, ABE - Assault on the Book. A critique of Fine Printing at Private Presses in the United States today.
274845: (ART DECO). LERVEN, G.J. VAN - Zelf ontwerpen van vlakversieringen.
268380: LESSING, GOTTHOLD EPHRAIM - Die Ringparabel. Das Gespräch zwischen Saladin und Nathan aus dem dritten Akt von Lessings "Nathan der Weise". Mit vier Radierungen von Jan Kubicek.
272918: LESTURGEON, ALEXANDER LODEWIJK - Uit Zuidenveld en belendende streken.
273509: LETTERPROEF - Letterproef voor uw familiedrukwerk.
274299: LEVERT, ERIC - Opgravingen. (8 diepdrukken in kleuren).
274568: (LANDSAAT, HANS). LEVY, HELMUT - Het verleden droomt. Met 8 lino's van Hans Landsaat.
271457: LEVY, HELMUT - twee gedichten. (gedrukt in slechts 20 exemplaren).
275229: EX LIBRIS - Collectie van drie exlibris en een zinnebeeldige kaart.
276492: LICHTENBERG, GEORG CHRISTOPH - Ausführliche Erklärung der Hogarthischen Kupferstiche, mit verkleinerten aber vollständigen Copien derselben von E. Riepenhausen. (Complete text in 14 parts, together in 9 vols, plus 1 double).
268276: LICHTENBERG, GEORG CHRISTOPH - Heraus aus dem Schutt fremder Dinge. - Vom Durchschauen durch Vorurteile. Mit Original-Holzschnitte von Koichi Nasu.
263232: LICHTENBERG, GEORG CHRISTOPH - Gesammelte Werke. Herausgegeben und eingeleitet von Wilhelm Grenzmann.
19520: LICHTENBERG, GEORG CHRISTOPH - Witz und Weisheit, Aphorismen. (Auswahl und Nachwort von H.L. Gumbert).
275572: LICHTENSTEIN, ROY - Roy Lichtenstein, schilderijen / emails / assemblages / tekeningen. Stedelijk Museum catalogus 424. (Catalogue of paintings).
273585: (ALICE). LIDDELL, HENRY - Signed card.
256192: LIEBENTRAU, H.G. (= P.M. HERINGA) - Quasi una romanza. (Met een illustratie door Madeleen Brinkman).
16881: LIEBENTRAU, H.G. (= P.M. HERINGA) - Quasi una romanza. (Met een illustratie door Madeleen Brinkman).
22708: LIEBENTRAU, H.G. (= P.M. HERINGA) - Xadrez.
262242: LIEBETREU, DONALD - dE bReieNde mAn. (Vraaggesprekken. Vertaald uit het Duits door M.M. Chen).
268024: LIEDBLAADJE - 1572. 1 April. 1872.
271401: LIEDBLAADJE - Fuif-marsch.
256554: LIEDBLAADJES - Collectie van 21 liedblaadjes in oud omslagje.
272750: LIEDBLAADJES - Een zuchtend mensch, welke tot Jezus om hulpe roept.
273527: LIEDEREN - Deutsche Gesellschafts Lieder. Prijs 12½ cents.
272462: LIEDJES - Het amusantje. Een verzameling der nieuwste en populairste Lieder. Zonder Schunnigheden. Goedkoope Volksuitgave.
273132: LIEDJES - Liedjes van toen. Een keur-collectie oude liedjes.
270396: LIEDJES - De tweede nieuwe Overtoomsche marktschipper, of Durkerdammer kramer. Geladen met liederen uit de oude- en nieuwerwetsche doos. Versierd met eigenaardige figuren.
275797: LIEFDESBRIEF - Van minnen ene vriendelijke groete van enen lieve ten anderen.
276713: LIÈGE - Théate ligeoi, ki contin: Li voège di Chofontaine, li Ligeoi égagi, li fiesse di Houte-si-plou, e´ lés Hypocontes. Ope´ras burless, mettou e´ musik par feu^ Mr. Hamal, maiss de´ chants di St. Lambert, avou inn Chanson so l'ce´le´b Gre´try, kouan i v'na r'vey s'Patreie en 1784.
269879: LIEPMAN, A.J. - Westerbork en Theresiënstadt.
271550: LIER, GEBROEDERS ISOUARD, LION & JOSEPH VAN - Reglement voor de Naamloze Vennootschap Maatschappij "Grand Theatre".
270121: (HERMANS, W.F.) LIER, RUDIE VAN - Roodkapje. Een romantisch spel in een romantisch bosch.
265844: (LUDWIG II OF BAVARIA). LIERTZ, RHABAN - Ludwig II. König von Bayern. Eine seelenkundige Besprechung.
255161: LIESHOUT, PETER H. VAN - Zo goed als nieuw. Bewaarde gedichten '66-'76. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
268146: LIESKE, TOMAS - Het blozend beest.
266563: LIESKE, TOMAS - Onwetend, maar overspel.
274717: (JAPAN). LIGT, BART DE - Herman Groenendaal of Hiro-Hito? 2 opruiende redevoeringen van B. de Ligt.
267218: HOLLAND AFRIKA LIJN - Passage-tarief No. 19 Zuid- en Oost-Afrika (1952).
271219: LIND, JAKOV - Trip naar Jeruzalem. Vertaling Thérèse Cornips. (Met opdracht).
271693: LIND, JAKOV - Een ziel van hout en andere verhalen. (Vertaling H.L. Mulder). Met opdracht van de schrijver.
264300: LINDE, GERRIT VAN DE - Gedichten van den Schoolmeester uitgegeven door Mr. J. van Lennep.
23063: LINDE, GERRIT VAN DE - Gedichten van den Schoolmeester uitgegeven door Mr. J. van Lennep.
205983: LINGA, BOB - Enfantillages. Erotica.
1382: (KLOOS, WILLEM). LINNEBANK, E.P. - Willem Kloos.
276302: (BERLAGE, H.P.). LINSE, JAN - Ecce homines van J. Linse. Ontleding dezer schilderij en van haar religieuse beteekenis door Ds. J.B.Th. Hugenholtz. Inleiding v. H.P. Berlage.
252088: LISTER, RAYMON - The First Book of Theodosius called The Gate.
276549: HAGUENTHAL LITHOGRAPHE - La revue impériale. Grand défilé des troupes de la garde et de la garnison de Paris devant l'empereur Napoléon III sur la Place du Carroussel.
276231: LIVIUS, TITUS - Hannibal voor de poorten. De geschiedenis van Rome XXI-XXX. Vertaald en toegelicht door Hedwig W.A. van Rooijen-Dijkman.
201079: LLOYD, HAROLD - Mein letztes Buch. Meinen Freunden in Europa gewidmet.
275046: ROTTERDAMSCHE LLOYD - Twee waardebonnen uit 1914 van het SS Goentoer (1914).
8769: (BOEKENWEEK 1965). LÖB, KURT - Boekenbal-impressies van een tekenaar. (Met illustraties door Kurt Löb).
267751: LOBET, ERA - Verspreide gedichten.
19624: LODEIZEN, FRANK - Herinnering aan Hans Andreus, gevolgd door: Hans ANDREUS, Kleine kabbala voor Frank Lodeizen. (Met een originele, genummerde en gesigneerde ets door Frank Lodeizen).
268824: (CAMPERT, REMCO). LODEIZEN, FRANK - Handgeschreven ansichtkaart aan 'Remco Campert'. 10,4 x 14,9 cm. Alleen verso. Gesigneerd 'Frank'. Niet gedateerd (datum poststempel: '7-2 1952'). 2 regels tekst.
258981: LODEIZEN, HANS - Het innerlijk behang en andere gedichten. (Gekozen door J.C. Bloem, J. Greshoff en A. Morriën).
273241: LODEIZEN, FRANK - Symétrie de Paris. Originele kleurenzeefdruk.
270766: LODEWICK, FERNAND (ALS:) FERNAND M. DE LOUVICK - Zonder reisgenoot naar het derde land?
276750: (DEYSSEL (INL.), LODEWIJK VAN). HOFKER, JAN - Gedachten en Verbeeldingen. Met inleiding van L. van Deyssel.
275648: (DOYLE, ARTHUR CONAN). LODGE, SIR OLIVER - Man and the Universe. (Signed by Arthur Conan Doyle).
265665: LOEB, E.A. - De kleine camera en wat men er mede doen kan. Een leiddraad voor den gebruiker van de kleine camera, zoowel voor den beginner als voor den gevorderden amateur. Met 107 illustraties naar foto's en teekeningen.
263660: LOEB, WILHELM - Wijdingen. Verzen.
260795: LOEB, WILHELM - Wijdingen. Verzen. (Met handgeschreven opdracht aan Martinus Nijhoff).
268810: LOESBERG - 'Gelukkig nieuwjaar'.
251223: LOESBERG - Twee brieven aan de redactie van De Gids.
251293: LOGGEM, MANUEL VAN - Handgeschreven brief aan 'Beste [Ernst] Lampe'.
256510: LOGGEM, MANUEL VAN - Aforismen en andere letternijen.
254914: (DEYSSEL, LODEWIJK VAN). LOGHEM (RED.), M.G.L. VAN - Nederland. Verzameling van Oorspronkelijke Bijdragen van Nederlandsche Letterkundigen, onder redactie van Mr. M.G.L. van Loghem (Fiore Della Neve). Jaargang 1896 no. 12. (Met handgeschreven aantekening van Lodewijk van Deyssel).
272825: LOGHEM, IR. J.B. VAN - In memoriam de schoonheidscommissie van Haarlemmerliede c.a. (Bezorgd en van een nawoord voorzien door W. de Graaf).
251462: LOGHEM, M.G.L. VAN (RED.) - Nederland. Verzameling van oorspronkelijke bijdragen door Nederlandsche letterkundigen onder redactie van Mr. M.G.L. van Loghem. Jaargang 52 (1900), compleet.
274186: (ANTILLES). LOIZE, JEAN - Les Antilles heureuses. Exposition littéraire organisée par Jean Loize. Juin - juillet 1945. (Deluxe copy on Arches).
252625: LOKHORST, EMMY VAN - Overgang. Een boek voor oudere meisjes.
252387: LOMBARD, JEAN - Byzance.
273897: LOMMEN, MATHIEU - Het boek van het gedrukte boek. Een visuele geschiedenis.
276679: (DOES, BRAM DE). MATHIEU LOMMEN (RED.) - Bram de Does. Letterontwerper & typograaf. Typographer & type designer.
275577: LONG, RICHARD - John Barleycorn. Richard Long. Stedelijk Museum catalogus 551. (Art Catalogue).
273941: LONGINUS - Over het Verhevene. Vertaald (uit het Grieks) door W.E.J. Kuiper, ingeleid door J.C. Kamerbeek.
262596: (PRINS VERT., JAN). LONGOS - Longos' herdersverhaal van Dafnis en Chloë. In het Nederlands overgebracht door Jan Prins. (Drukproef).
256584: N., LONNEKE - Memories are made of this.
260055: LOO, TESSA DE - Les Jumelles. Roman.Traduit du néerlandais par Hélène Papot.
270279: LOOS, ANITA - Handwritten holiday card.
273493: LOOSJES, VINCENT - Geschiedenis van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels. 1815-1915. Met platen en portretten.
273715: (VONDEL, JOOST VAN DEN). LOOTS, CORNELIS - Hulde toegebragt aan de nagedachtenis van J. van den Vondel, op den Amsterdamschen Schouwburg, na het vertoonen van den Gijsbrecht van Amstel, in de Wintermaand des jaars 1818.
251908: LOOY, JAC. VAN - Kerstbrief. (Bezorgd en van commentaar voorzien door Marijke Stapert-Eggen)
1225: LOOY, JAC. VAN - De ar. Een berijmd verhaal.
273892: LOPEZ (REDACTIE), ESTEBAN - Van proefschrift tot communiqué.
260932: LORENTZ, H.A. - De lichtaether en het relativiteitsbeginsel. Voordracht, gehouden in de Vereenigde Vergadering van de beide Afdeelingen der Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, op 24 April 1915.
258213: LORJOU, BERNARD - Lithographie + photo. Avec signatures.
8094: LORRAIN, JEAN - Monsieur de Bougrelon. (Met 46 tekeningen van W.J. Rozendaal).
269939: (SLAUERHOFF, J.). LOTI, PIERRE - IJslandsche visscher. Vertaald door Th.A. Quanjer.
276372: LOUYS, PIERRE - La Femme et le Pantin. Roman espagnol. Illustrations de A. Calbet et J. Dedina.
270699: LOVELING, VIRGINIE - Het land der verbeelding.
257040: LÖWENFELD, L. - Sexualleben und Nervenleiden. Die nervösen Störungen sexuellen Ursprungs. Nebst einem Anhang über Prophylaxe und Behandlung der sexuellen Neurasthenie. 4. völlig umgearbeitete und sehr vermehrte Auflage.
276631: LUBIS, MOCHTAR - Pers dan wartawan. Teori dan praktik dalam djurnalistik.
205487: LUBIS, MOCHTAR - Handwritten address in pencil.
203665: (OPIUM). LUCE, HENRICUS JOSEPHUS - De Opio Nonnulla. Dissertatio inauguralis medica ... in Universitate Literaria Gryphica.
272397: LUCEBERT E.A. - Braak 4. (Maandelijks cahier voor proza, poëzie en critiek. Onder redactie van Remco Campert, Rudy Kousbroek, Lucebert en Bert Schierbeek).
272394: LUCEBERT E.A. - Braak 2. (Maandelijks cahier voor proza, poëzie en critiek. Onder redactie van Remco Campert en H.R. Kousbroek).
2613: LUCEBERT - Triangel in de jungle.
275766: LUCHTVAART - Gegevens betreffende luchtschepen en vliegtuigen.
273091: LUCHTVAART - Mapje met ruim 20 uitvoerige originele krantenknipsels over luchtvaart uit 1907-1939.
275764: LUCHTVAART - Nederlandsche Luchtreisgids 1933. 14e dienstjaar.
275763: LUCHTVAART - E.L.T.A. 1919. 1-VIII - 14-IX.
275770: LUCHTVAART - Amsterdam-Batavia. Weekly service. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën N.V. (Royal Dutch Air Lines - Holland).
275762: LUCHTVAART - Holland uit de lucht / From the Air. Drooglegging van de Zuiderzee / Drainage of the Zuyder Zee. (10 ansichtkaarten in mapje).
276156: LUCIANUS - De ontmaskering van de charlatans. Vertaald door Hein L. van Dolen. Ingeleid en toegelicht door Jaap-Jan Flinterman.
266689: LUDWIG, EMIL - Handgeschriebene Postkarte (1932) an Dr. Sigmund Blau, Chefredakteur des Prager Tageblattes.
256044: (KUNZ (RED.), LUDWIG) - De KIM. Litterair pamflet.
267908: LUGER, JOHAN - Pasquino. (Met voorwoorden van P.H. Ritter Jr., de auteur en J.M. Lücker). (Opdracht-exemplaar).
273449: LUGER, JOHAN - De zeven kapitale leugens van den heer Berkenmeier.
276644: LUGER, JOHAN - Naar wij vernemen... Roman uit de krantenwereld.
250178: (BLAMAN, ANNA). LÜHRS, CORRIE - Mijn zuster Anna Blaman. (Met brieven van de schrijfster).
30456: LUKKENAER, PIM - Ho maar! Geen tekens. (Gedichten 1953-1987).
253738: LUNS, JOSEPH - Dankkaart met handgeschreven toevoeging.
204530: LUSCHNAT, DAVID - Kristall der Ewigkeit. Gedichte.
256702: LUYKEN, JAN - Duytse lier, Drayende veel van de Nieuwste, deftige, en dartele Toonen, Bevad in tien Verdeelingen.
273422: LUYKEN, JAN - Licht aan brand.
252840: MAARTENS, MAARTEN - Handgeschreven brief aan 'Dear Sir'.
264239: MAARTENS, MAARTEN - Handgeschreven brief aan uitgever Funk & Wagnalls in Londen.
269013: MAARTENS, MAARTEN - Harmen Pols. Peasant.
252253: MAARTENS, MAARTEN - Autograph Letter Signed to publisher Funk & Wagnalls in London, dated '11-11-'13 (De Zonheuvel, Doorn) Holland'.
252250: MAARTENS, MAARTEN - Autograph Letter Signed and dated '14-X-'06 [De Zonheuvel, Doorn.] Holland'.
267371: MAAS (SAMENST.), NOP - Jan Linse, de eerste Nederlandse striptekenaar.
22309: MAAS (SAMENST.), NOP - Hooge criticus. Een portret van J.J. van Santen Kolff (1848-1896) met een toelichting door Nop Maas.
262124: MAASDIJK, ELISABETH VAN - Aan hen die vielen. Gedichten van Elisabeth van Maasdijk ingeleid door Prof. Dr. R.P. Cleveringa.
204269: MAASEN, THIJS - De pedagogische eros in het geding. Gustav Wyneken en de pedagogische vriendschap in de Freie Schulgemeinde Wickersdorf tussen 1906 en 1931.
265168: (OMSLAG). MAC-DUFF, DAVID - De moord op drie geleerden. Uit het Amerikaans vertaald door J.D.A. van Gumster.
265169: MAC MAHON, JAMES - De zwarte weduwe. Uit het Amerikaans vertaald door J.D.A. van Gumster.
269966: MAC GILLAVRY, H.D. - Wenken voor iedereen. Een kalender voor jong en oud 1929.
276316: MAC GILLAVRY, H.D. - Het Gouden Boekje. 1880-1930. (&) Aanvullingen op het Gouden Boekje. 1ste supplement.
272106: MACHIAVELLI, NICCOLÒ - Intermezzi uit La Mandragola. (Met, los bijgevoegd, een gesigneerde mezzotint van Zbigniew Janeczek. Tweetalige editie met vertalingen door Frans van Dooren).
204502: SEWING MACHINE - Handleiding voor het gebruik der nieuwe, verbeterde V.S. Naaimachine E met zwenkende schuit voor huishoudelijk gebruik
270350: (WILMINK, MACHIEL). MACHINEFABRIEK E.H. BEGEMANN, HELMOND - De centrifugaalpomp in de praktijk. Wenken en raadgevingen aan installateurs en gebruikers van centrifugaalpompen.
269023: MACISAAC, FRED - Een avontuur in Patagonië. Vertaald door P. Nyhuis-Groeneveldt.
276195: MAETERLINCK, MAURICE - Szent Antal csodája. Ketfelvonásos szatiírikus legenda. Cholnoky Viktor forditása. (Vertaling in het Hongaars). In verzamelbandje met twee werken van Anatole France.
276726: MAETERLINCK, MAURICE - Inteligence kvetin. ('L'Intelligence des fleurs' traduit en tchèque par Marie Kalas?ova).
268506: MAETERLINCK, MAURICE - Roj. (Translated into Czech by V. Riha).
270754: (RUETER, GEORG). MAETERLINCK, MAURICE - De zeven prinsessen. Voorafgegaan door eene inleiding tot Maeterlinck.
270285: MAETERLINCK, MAURICE - Dvojitá zahrada. (Translation into Czech of Le double jardin, by Marie Kalašová).
1786: MAETERLINCK, MAURICE - Onirologie. Conte.
204843: GAY MAGAZINE - Vrijbeeld. Nummer 3. December 1987
261540: GAY MAGAZINE - Vrijbeeld 2 + 3. June and December 1987
203405: PHYSIQUE PHOTOGRAPHY MAGAZINE - Chico. Hombre's Companion. Vol. 1 Nr. 2.
254205: GAY MAGAZINE - Vrijbeeld. Nummer 2. Juni 1987.
270495: RUSSIAN MAGAZINE - Proletarskij Avangard. Nr. 9, 1931.
273217: MAGLIONE - La feuille. Originele kleurenlitho.
272917: MAHIEU E.A., VINCENT - Gerilja. Maandblad voor zelfbehoud. 1e jaargang nr. 2. 10 Februari 1955.
3866: MAHIEU, VINCENT - Tjies.
270611: MAILER, NORMAN - Een Amerikaanse droom. (Inscribed).
263398: (RENILDIS HANDPERS). MAIMONIDES - Morgengebet bevor er seine Kranken besuchte. Aus der Hebräischen Handschrift eines berühmten jüdischen Artztes in Egypten / aus dem 12. Jahrh.
204174: MAISTRE, X. DE - Le lépreux de la cité d'Aoste.
276473: MALEIA (= A.M.H. NAHUYS) - Een kinderdorp (Orphan Homes of Scotland).
272951: (RENOIR, AUGUSTE). STÉPHANE MALLARMÉ - Pages. (With an original etching by Auguste Renoir as a frontispiece).
21739: MALLARMÉ, STÉPHANE - Trois lettres inédites à Francois Erens. Classées et annotées par Harry G.M. Prick. (Met een houtsnede van Peter Yvon de Vries).
267672: MALLARMÉ, STÉPHANE - Poésies. (Bezorgd door Henri Mondor en G. Jean-Aubry).
266210: MAN, HERMAN DE - De barre winter van negentig.
260153: MANDIARGUES, ANDRÉ PIEYRE DE - Het zwarte schaap en andere verhalen. Uit het Frans vertaald door Belcampo. (Met handgeschreven opdracht van Belcampo).
260154: MANDIARGUES, ANDRÉ PIEYRE DE - Het zwarte schaap en andere verhalen. Uit het Frans vertaald door Belcampo. (Met handgeschreven opdracht van Belcampo).
267022: (GOUNOD, CHARLES). MANIA, PAUL - Frühlingslied. Sieh' schon fliehet des Winters Nacht. Fantasie für Klavier.
269617: MANN, THOMAS - Die Stellung Freuds in der modernen Geistesgeschichte. S. 3-32 in: Die psychoanalytische Bewegung Jhrg. 1 Heft 1. (Hrsg. A.J. Storfer).
275147: MANN, THOMAS - Tristan. Eine Novelle.
252459: MANN, THOMAS - Tristan. Eine Novelle.
11765: (NIJHOFF, M.). MANN, THOMAS - Sang réservé.
271347: MANN, THOMAS - Das Thema ist brennend genug. Brief van Thomas Mann aan Herman Wolf.
264929: BOEHRINGER MANNHEIM - Methoden der biologischen Schwangerschaftsreaktion, mit Darstellungen aus der Geschichte des Tierexperiments.
110096: MANRIQUE, JORGE - Coplas. Que fizo por la muerte de su padre.
253784: MANSARDE, FLORIS - Altijd kalk in je bed. Literaire anekdoten en curiosa.
272162: MANZONI, ALESSANDRO - Koor uit de Adelchi. (Vertaald door Frans van Dooren. Luxe-exemplaar met een gesigneerde ets van Hedwig Pauwels).
272150: MANZONI, ALESSANDRO - Koor uit de Adelchi. (Vertaald door Frans van Dooren. Met een gesigneerde ets van Hedwig Pauwels).
253869: (NEDERLANDSCHE KEURBOEKERIJ). MÁRAI, SÁNDOR - Sándor Márai. Vreemdelingen. & Mihály Földi, De ziel van Anna Kádár. (2 x uitgeversprospectus).
273476: MARCK, J.H.M. VAN DER - Romantische boekillustratie in België. Van de Voyage Pittoresque au Royaume des Pays-Bas (1822) tot La légende et les aventures héroïques, joyeuses et glorieuses d'Ulenspiegel et de Lamme Goedzak au pays de Flandres et ailleurs (1869). Academisch proefschrift.
276356: MARCUS, JAMES - Rough Reamers.
274789: MARÉE, PIET - Uit de bonte speelkist. Drie originele gouaches.
271376: MARENÉ - Der Ruf in die Nacht. Novelle. (Bücher der Freundschaft).
275492: (EGYPT). MARESCH, KLAUS - Bronze und Silber. Papyrologische Beiträge zur Geschichte der Währung im ptolemäischen und römischen Ägypten bis zum 2. Jahrhundert n. Chr. (Papyrogia Coloniensia Vol. 25).
271467: MARINETTI, F.T. - Les Dieux s'en vont, d'Annunzio reste. Dessins à la plume du peintre italien [Ugo] Valeri. (Inscribed).
257798: MARION, DENIS - Le Courage de ses actes. Illustré par Blanche Van Parys.
275693: MARIVAUX - Romans. (Bibliothèque de la Pléiade).
271424: MARJA, A. - Waar ik ook ga. Gedichten.
15435: MARJA, A., EN M.H. WERKMAN - Herinneringen aan H.N. Werkman.
253024: (POWYS BROTHERS). MARLOW, LOUIS - Welsh Ambassadors (Powys Lives and Letters).
275779: MARONE, RUDOLPH - Sex, Pornography and the Law Vol. II (“The Present”).
275503: MARSAN, EUGÈNE - Les Femmes de Casanova. Frontispice par Jos Julien. Ornements de P. Burnot. (Exemplaire de tête).
273551: MARSCHAK, S. / W. LEBEDEW - IJsco.
257995: MARSMAN, H. - De anatomische les.
14809: MARSMAN, H. - Porta nigra.
251814: MARSMAN E.A., H. - Erts Almanak 1926. Verzen. Proza. Drama. Essay. (Gesigneerd door Marsman).
256586: MARSMAN E.A., H. - Dahin! Dahin! Zes verzen over reizen voor Sjoerd Koopman bij zijn vijftigste verjaardag.
274558: MARSMAN, H. - Brieven aan die zeer ver en zeer nabij is/ beide.
267579: MARSMAN, H. - Seinen.
264126: MARSMAN, H. - Paradise regained. (Met opdracht).
273730: MARSMAN, H. - (Twee gedichten).
276198: MARSMAN, H. - Paradise regained.
1247: (BRAAK, MENNO TER). MARSMAN, H. - Menno ter Braak. Een studie.
3134: MARSMAN, H. - Porta nigra.
21553: MARSMAN, H. - Verspreide Gedichten, zoals tijdens de bezettingsjaren 1940-1945 verzameld door Chris Leeflang. (Stichting De Roos: de gedichten buiten het Verzameld Werk).
21534: MARSMAN, H. - Een brieffragment over zijn Verzameld Werk. (Met een foto van de schrijver [door C.J. van de Pol] en een nawoord door Chris Leeflang).
274610: MARSMAN, H. - Verzen. (Met een houtsnede van Erich Wichman op het omslag).
273242: MARTEN, JON - Moeilijke doorbraak. Originele kleurenzeefdruk.
256655: MARTENS, KURT - Verse.
273285: MARTENS, HEDDA - Dagelijks leven.
273504: MARTIALIS - Epigrammata XIX selecta.
31462: MARTIALIS - Epigram 58. (Met een vertaling door Anno Lampe).
13687: MARTIALIS - Erotogrammen. Vertaald door Frans van Dooren.
254976: MASEFIELD, JOHN - Sard Harker. A Novel.
254990: MASEFIELD, JOHN - Three original press photos from 1930-1933.
276048: MASKERADE 1860 (ANTWERPEN 1582). BOS, G.J. - Gecostumeerde optogt gehouden door de leden van het Leidsche Studenten-Corps den 11den junij 1860, ter viering van den 285sten verjaardag der Leidsche Hoogeschool, voorstellende de intrede en huldiging van Frans, Hertog van Anjou, Alenc¸on, Berry, enz. als Hertog van Braband en Markgraaf van Antwerpen, binnen Antwerpen den 19den februarij 1582. Naar de oorspronkelijke bronnen bewerkt door de commissarissen tot regeling van de maskerade, en onder hun toezigt geteekend en op steen gebragt door G.J. Bos. (Met 4 bijbehorende publicaties).
272572: (WILDE, OSCAR). MASON, STUART - Bibliography of Oscar Wilde. With a note by Robert Ross. Illustrated.
272703: (CRANE, WALTER). MASSÉ, GERTRUDE C.E. - A Bibliography of First Editions of Books Illustrated by Walter Crane. With a Preface by Heywood Sumner and a Frontispiece after G. F. Watts.
271531: MATRIX - Matrix 24. A Review for Printers & Bibliophiles.
275729: MATSIER, NICOLAAS - Met de linkerhand geschreven. (Met acht tekeningen van Willem van Malsen).
264913: MATTHEUS, S. - Lijdensverhaal van Onzen Heer Jesus Christus.
204052: (PIANO). H. MATZ & CO., BERLIN - Piano's - Vleugels - Kunstspel-piano's. Byzondere konstructie voor tropische klimaten.
275968: (WELIE, ANTOON VAN). MAUCLAIR, CAMILLE - Antoon van Welie. Un Peintre Hollandais Contemporain. 88 Planches hors texte donnant 116 reproductions de l'Œuvre du peintre.
274718: MAUCLAIR, CAMILLE - La Hollande. Ouvrage orné de 158 héliogravures.
268952: (ULSEN, HENK VAN). MAUGHAM, WILLIAM SOMERSET - Theater. De roman van een actrice. (Vertaald door Suzanne van Thijn).
265483: (BINDING). MAUPASSANT, GUY DE - Boule de suif et Le vengeur. Illustrés de huit compositions par Fred Money. Gravées sur bois par Clément et Deloche.
100138: MAUPASSANT, GUY DE - Le Horla. Illustré par André Duparc.
1826: MAUPASSANT, GUY DE - La maison Tellier.
273008: MAUPIN, ARMISTEAD - Maybe the Moon. A Novel. (Signed).
23727: MAURIAC, FRANÇOIS - Francois Mauriac vous parle.
256342: MAUROIS, ANDRÉ - Conseils à un jeune Français partant pour l'Angleterre.
258378: MAUROIS, ANDRÉ - Meïpe ou La délivrance. (Avec eau-forte d'Édouard Chimot).
269845: MAUROIS, ANDRÉ - Bernard Quesnay. Roman. Deux chapitres inédits de l'édition augmentée.
268041: MAUROIS, ANDRÉ - Les silences du Colonel Bramble - Les discours et nouveaux discours du Dr O'Grady.
254968: MAURRAS, CHARLES - Poètes.
19695: (NYPELS, CHARLES). MAYER, F. - Ter herinnering aan Charles Nypels 1895-1952.
275882: MAYER, HENRI C. - Een in memoriam, enkele gedichten en kritieken van -. Een kleine Bloemlezing uit zijn bijdragen in het orgaan van het Wageningsch Studentencorps "CERES". (Omslagtitel: H.C.M.).
31478: (VERLAINE, PAUL). MAYER, FLIP - Paul Verlaine. (Met vertalingen van gedichten door Jan G. Elburg en Ernest Dowson).
31486: MAYER, F. - Veertig jaar rondom het hof.
260441: MAYER, HENRI C. - Een in memoriam, enkele gedichten en kritieken van -. Een kleine Bloemlezing uit zijn bijdragen in het orgaan van het Wageningsch Studentencorps "CERES". (Omslagtitel: H.C.M.). (Met handgeschreven opdracht).
275392: MAYHEW, NICHOLAS - Coinage in France from the Dark Ages to Napoleon
252653: MAZE, W. VAN DE (=W.A.P. SMIT) - Stede-Troost.
271841: MAZIÈRE, FRANCIS - Teiva, il ragazzo delle isole del Pacifico.
1829: MCADAM, PAMELA ANN - Three poems.
255012: MCCARTHY, MARY - Typed letter signed to a gentleman in Toronto.
268953: (ULSEN, HENK VAN). MCCOY, HORACE - Marathondans. Nederlandsche bewerking van J. Feitsma.
270601: MCINERNEY, JAY - Bright Lights, Big City. A Novel. (Inscribed to Joost Zwagerman).
270101: (ZWAGERMAN, JOOST). MCINERNEY, JAY - Bright Lights, Big City. A Novel. (Met gesigneerde opdracht van de schrijver aan Joost Zwagerman).
276575: (COUPERUS). MCKENNA, STEPHEN - Getypte, gesigneerde brief, gedateerd '10 May, 1933'.
270278: HONDJE MEDINOS - Medinos reinigt prompt / Ook waar de borstel niet komt. (Raambiljet voor Medinos Tandcream).
273073: MEENS, DOMINIQUE - Arbres rassemblés. Bomen bijeen. In een vertaling van Ed Schilders & Jos Swiers. Met illustratie van Johan Breuker.
28101: (NIJHOFF, M.). MEESTER, JOHAN DE - Beschouwingen van den régisseur Johan de Meester jr. over het waterfeestspel De vliegenden Hollander door M. Nijhoff.
266273: MEESTER, EIBERT - De Rode Valken (manuscript).
24345: MEESTER, JOHAN DE - De menschenliefde in de werken van Zola. Eene lezing. Uitgegeven ten voordeele van het monument voor Zola. (Met een frontispice door Steinlen).
203601: MEIER-GRAEFE, JULIUS (HRSG.) - Marees-Gesellschaft. Achte Reihe der Drucke.
265349: MEIER (REDACTIE), HENK J. - Manuscript.
276669: MEIJER RANNEFT, J.W., ALS J.W. MEYER RANNEFT - Indische economie. (Overdruk uit 'Koloniale Studiën', no. 2, 12de jaargang, April 1928).
269758: MEIJER, ARNOLD (LEIDER VAN NATIONAAL FRONT) - Samenwerking? Naar de eenheid op reëelen grondslag.
271030: MEIJSING, GEERTEN - Hoc erat in votis. (Met twee linoportretten van de auteur door Pita Snoeck, waarvan éen door haar gesigneerd). (1/20 luxe-exemplaren).
269325: MEIJSING, GEERTEN - De toetssteen.
269293: MEIJSING, GEERTEN - Dingen die nog te doen zijn. Kerstverhaal.
269326: MEIJSING, GEERTEN - De toetssteen.
267824: MEINDERTS, AAD - Augustus.
273277: MEINEN, JAN BERNHARD - Draaiboek. (Kunstenaarsboek).
100156: MEISTER, KARINA - O admirabile Veneris idolum
273859: MELKERT, FRANS - De dans van de vlinder. (Met acht ingeplakte illustraties van Pieter Wetselaar).
275639: MELKERT, JEROEN - Installatie die ik wel had willen maken toen ik zo oud was als Geurt van Dijk.
252195: MELVILLE, JOHN - Batavia. A Poem.
261598: MENALDA, ELISABETH - Zelf boekbinden.
250860: MENDELS, JOSEPHA - Het rode kerkhof.
260280: MENDÈS, JANE CATULLE - Autograph Letter Signed to Louis Schneider on mourning paper, with envelope poststamped 25 I 1922.
268055: MENGELBERG, HANS - Hans Mengelberg's kerkelijke interieurkunst Utrecht. Uitgevoerde werken en ontwerpen 1929.
258954: (HUSSEM, WILLEM). MENS, HUGO A. VAN - Zilveren paarden. Bandversiering en prenten naar houtsneden van Willem Hussem.
261228: (LE CORBUSIER). MENS, ROBERT, - Le Corbusier en Nederland.
267685: MENU - Speisen-Karte für Hotel und Pension Victoria - Bad Harzburg, 1907.
268495: MERCIER, HÉLÈNE - Sociale schetsen.
256663: MÈREDIEU, D.-J. - La reliure et la dorure à la portée de tous (chez soi).
3346: MÉRODE, WILLEM DE. (ALS:) JOOST VAN KEPPEL - Claghen.
258319: MÉRODE, WILLEM DE - De Rozenhof. Kwatrijnen.
257980: MÉRODE, WILLEM DE - De overgave.
258179: MÉRODE, WILLEM DE - De Rozenhof. Kwatrijnen.
258182: MÉRODE, WILLEM DE - De verloren zoon.
264629: MÉRODE, WILLEM DE - Verzen van Willem de Mérode, e.a. (Overgetypte gedichten als geschenk).
14720: MÉRODE, WILLEM DE - Het heilig licht.
14714: MÉRODE, WILLEM DE - XXX psalmen. (Met 4 houtsneden door Roeland Koning).
14718: MÉRODE, WILLEM DE - De stille tuin.
14719: MÉRODE, WILLEM DE - De steile tocht.
264640: MÉRODE, WILLEM DE - De verloren zoon.
258502: MÉRODE, WILLEM DE - Het kostbaar bloed.
261465: MÉRODE, WILLEM DE - XXX psalmen. (Luxe-exemplaar. Met 4 houtsneden door Roeland Koning).
255785: MÉRODE, WILLEM DE - Doodenboek.
14713: MÉRODE, WILLEM DE - Ruischende bamboe.
255784: MÉRODE, WILLEM DE - De donkere bloei.
264641: MÉRODE, WILLEM DE - Gedichten. Ingeleid door Dr K. Heeroma.
271331: MÉRODE, WILLEM DE - Ganymedes. Een gedicht. Met vijf (=6) houtsneden van Johan Dijkstra.
252788: MÉRODE, WILLEM DE - Ganymedes. Een gedicht. Met vijf (= 6) houtsneden van Johan Dijkstra. (In goede conditie, gesigneerd).
258185: MÉRODE, WILLEM DE - De overgave.
264634: MÉRODE, WILLEM DE - De steile tocht.
263755: MÉRODE, WILLEM DE - Hunkering en heimwee. Bloemlezing uit de poëzie van protestantsch-christelijke en katholieke dichters door Willem de Mérode.
258316: MÉRODE, WILLEM DE - O Tempora, O Mores!
258229: MÉRODE, WILLEM DE - Kringloop.
274630: MÉRODE, WILLEM DE - XXX psalmen. (Met 4 houtsneden door Roeland Koning).
276613: MERRILL, JAMES - The Fire Screen. (&) A Scattering of Salts. (2 titels).
274288: MERWE SCHOLTZ, HENDRIK VAN DER - Sistematiese verslag van 'n stilistiese analise. Eugene Marais: Die Towenares. Proefschrift Amsterdam. (Met opdracht aan Donkersloot).
273214: MESSAGIER, JEAN - Hommage à Bram van Velde. Originele kleurenlitho.
272910: MESSEL, SAUL VAN - Die ons voorging. Een kleine cyclus.
268978: MESSEL, SAUL VAN - Langs oeroude banen. Kleine keuze uit zijn priapaeeën.
258277: MESSEL, SAUL VAN - Jozef de dromer.
273347: MESSEL, SAUL VAN - Jozef de dromer.
272909: MESSEL, SAUL VAN - Sem Hartz. Een gedicht.
262505: MESSEL, SAUL VAN - Vaderland in den vreemde. Joodse balladen uit Groningerland. (Met opdracht).
258299: MESSEL, SAUL VAN - Het heden laat verstek gaan. Gedichten.
261188: (BELCAMPO). MESSER, DR. AUGUST - Einführung in die Erkenntnistheorie.
259803: MESSIER - Le spécialiste du train d'atterissage. (Airplane trade catalogue).
274542: (COINS). METCALF, D.M., & W.A. ODDY, M.M. ARCHIBALD, M.R. COWELL (EDS.) - Metallurgy in numismatics. Vol. 1-4 (1980-1998).
253167: METZ-KONING, MARIE - Van een schoonen dag.
253299: METZ-KONING, MARIE - Het wonder. Roman.
273229: MEURICE, JEAN-MICHEL - Sans titre. Originele kleurenlitho.
261030: (DEYSSEL, LODEWIJK VAN). MEYER, WYBO - 'Lodewyk van Deyssel 15-9-24'. Originele potloodtekening. 27,5 x 23,0 cm. Gesigneerd 'Wybo Meyer Fec.', met handgeschreven opdracht 'Voor/ Dick Binnendijk/ van/ Wybo Meyer' en gedateerd '12-10-'24'. Vochtvlekken langs de randen.
261027: MEYER, WYBO - Portret van D.A.M. Binnendijk. Originele inkttekening. 14,5 x 9,4 cm. Gesigneerd 'Wybo Meyer.' Opgeplakt op geschept papier. 23,0 x 17,5 cm. Andermaal gesigneerd 'WyboMeyer 1926'.
263234: MEYER, ALFRED RICHARD - Munkepunkes Moden-Mystik. Kneitlingen am Elmwalde 77 N. Z. In Verlegung bey Rogation Winkelhaken neben dem goldenen Lämmerschwänzchen in der Ruhfäutchen-Twete.
261407: MEYER-ECKHARDT, VIKTOR - Die Gemme. Novellen.
201648: MEYER, JOSEPH - Onderrigtingen aangaande de zwangerschap, de verlossing en het kraambed in brieven van een geneesheer aan eene aanzienlijke gehuwde vrouw, vrij bewerkt naar het Hoogduitsch.
261018: MEYER, WYBO - 'Ds H.W.Ph.E. v.d. Bergh v. Eysinga'. Originele inkttekening. 12,9 x 10,6 cm. Gesigneerd 'W.M.', met handgeschreven opdracht 'Voor Dick Binnendijk/ van/ Wybo Meyer' en gedateerd ''23'. Punaisegaatje. Marginale scheurtjes.
261017: MEYER, WYBO - 'D.A.M. Binnendijk'. Originele inkttekening. 15,0 x 10,2 cm. Gesigneerd 'Wybo' en gedateerd '28-11-'25'.
272220: (MOESMAN, J.H.). MEYER, GERARD PREVIN - At Journey's End. An Essay about a Visit to John Donne in Our Time. (Met twee originele litho's van J.H. Moesman).
260349: MEYER, JOSINE L. - Oude vrienden en een veranderende wereld. Een keuze uit eigen werk. (Met handgeschreven opdracht).
275638: MÉZIÈRES, J.C. - Célébration de la visite de l'impératrice Akanyah dans les marches septentrionales de l'Empire Abiskahn.
205495: MICHALKOV, SERGEJ - Basni.
257282: MICHALS, DUANE - Duane Michals Mots et Images - Words and Images.
256338: (BERSERIK, HERMAN). MIDDELKOOP, J.J. - 60 jaar Reineveld. 1893 - 29 juni - 1953. (Exemplaar in perkament gebonden).
252637: MIELLET, GÉRARD - Ciels.
257741: DE WITTE MIER. - Maandschrift voor de vrienden van boek en prent.
265042: (VELDEKE, HENDRIK VAN). MIERLO JUN., J. VAN - Heynrijck van Veldeke.
266453: (THORBECKE, JOHAN RUDOLPH). MIERLO, J.H. VAN - PhD on vellum, dated March 14, 1840, of Jacobus Hermanus van Mierlo (1816-1905), signed by Johan Rudolph Thorbecke and others.
268051: MIEROP, LODEWIJK VAN (RED.). - Naar Betere Tijden! Dit blad is in het bizonder gericht aan Ouders en Opvoeders.
204053: MIEROP, LOD. VAN - Geestelik en Maatschappelik Leven
251037: MIJNSSEN, FRANS - Handgeschreven brief aan 'Waarde [Victor] van Vriesland'.
275226: MIJNSSEN, FRANS - 'Zonder beheersching geen kunst'. (Origineel handschrift, gesigneerd).
259604: MILANO - Mailand. (Deutsche Ausgabe).
268083: MILHAUD, DARIUS - Two poems of Coventry Patmore. Deux poèmes extraits de 'The unknown Eros'. Traduction de Paul Claudel. Bois gravés par John Buckland Wright.
265454: (FABRIANO PAPER). S.A. CARTIERE PIETRO MILIANI - Lombardia Covers. (Sample book)
272674: ANTI-MILITARISME - Ik heb u lief, o vlakke landen! (een nieuw vaderlandslied).
275302: (CONINCK (VERT.), HERMAN DE). EDNA ST. VINCENT MILLAY - Ter ere van de goedertieren maan. Ingeleid en vertaald door Herman de Coninck.
270822: MILLER, HENRY - Obscenity and the Law of Reflection.
250130: MILLER, ARTHUR - Collectie van ruim 100 krantenknipsels uit de periode 1955-1975.
268888: (SPOHR, MAX). MILLER, GEO. NOYES - Die Befreiung aus der Geschlechts-Sklaverei. Eine Erzählung. Autorisierte deutsche Uebersetzung von H.B. Fischer.
8221: MILLER, HENRY - The smile at the foot of the ladder. Drawings by Dick ELFFERS.
270958: MILLER, HENRY - The Wisdom of the Heart. (Uit de boekerij van Martinus Nijhoff).
274397: MILLIGAN, SPIKE - Poems. Drawings Dante Gabriel Rossetti. (Limited edition).
269634: MILLS, STUART, & DAVID WILLETTS - The Christmas Apples. Three texts by Stuart Mills with lithographs by David Willetts.
268617: MILNE, A.A. - When we were very young. With decorations by Ernest H. Shepard.
267779: MILNE, A.A. - Now we are six. With decorations by Ernest H. Shepard.
266900: (HERMANS (VERTALING), W.F.). O.V. DE L. MILOSZ - Zeven gedichten van O.V. de L. Milosz vertaald door Willem Frederik Hermans.
268347: MILTON, JOHN - Ode on the Morning of Christ's Nativity. (Memorabilia Nr. IV).
203353: MIMEO - Le Miméographe Edison (invention du célèbre Edison)
273353: MIN, NEELTJE MARIA - 'Waar was het? (...)'
274006: MINCO, MARGA, EN BERT VOETEN - Collectie van zeven nieuwjaarswensen.
276333: MINCO, MARGA - Aan de Dinkel. (Met een tekening door M. Hoogervorst).
274008: MINCO, MARGA, EN BERT VOETEN. - Stemmen van schrijvers. (Grammofoonplaat).
141: (BOEKENWEEK 1986). MINCO, MARGA - Ik herinner me Maria Roselier. Toespraak uitgesproken tijdens de persbijeenkomst op maandag 24 februari ter gelegenheid van de Boekenweek 1986.
260715: MINCO, MARGA - Nachgelassene Tage. Roman.
275902: MINCO, MARGA - Een leeg huis.
267317: MINIBOEKJE - Évangile de Notre Seigneur Jesus-Christ selon Saint Matthieu d'après la version revue par J.F. Ostervald. (Luxe-editie in leer).
262950: MINIBOEKJE - De wijsgeerige schoenmaker.
257825: MINIBOEKJE - Calendrier de poche 1946.
276169: ALMANAK MINISTERIES - Jaarboekje voor de ambtenaren bij de departementen van Algemeen Bestuur, Hooge Colleges van Staat en andere Rijksinstellingen te 's-Gravenhage. 1937-1938.
272783: MINNE, RICHARD - Bloei.
264720: MIRBEAU, OCTAVE - Dingo. (Inscribed by the author).
275510: MIRBEAU, OCTAVE / FERNAND SIMÉON - Sébastien Roch. (Met drie originele tekeningen, twee originele etsen en tientallen houtsneden door Fernand Siméon).
272953: MITCHINER, MICHAEL - Coin circulation in southernmost India.
250285: MITCHISON, NAOMI - Typed note signed in red ink, dated '25 Sept'.
276311: MIZÓN, LUIS - Le Jardin du Luxembourg. Traduit de l'Espagnol par Laurence Breysse. Gravures de François Garnier.
252370: MOELJONO, JOKE - 'Het merg is voos en weggevroren' (beginregel).
18577: (BOUTENS, P.C.). MOENNOZ, ALBERT C. - à P.C.B. (Met een nawoord door Harry G.M. Prick).
276340: MOENS, WIES - Opgangen. Houtsneden van Joz. CANTRÉ.
252870: MOERKERKEN, P.H. VAN - La Légende de la Cathédrale d'Utrecht. Traduit du Néerlandais par L. Roelandt.
253467: MOERKERKEN, P.H. VAN - XXX verzen.
205626: (DANCE OF DEATH). MOERKERKEN JR., P.H. VAN - De Doodendans. Drama. Met een woord vooraf over dramatische vertooningen
271586: MOK, MAURITS, ALS: HECTOR MANTINGA - De vader spreekt. Gedicht met houtgravures van Freek Meering.
260824: MOK, MAURITS - Salvis Titulis.
29321: MOK, MAURITS - Salvis Titulis.
264058: MOK, MAURITS, ALS: HECTOR MANTINGA - De vader spreekt. Gedicht met houtgravures van Freek Meering.
271587: MOK, MAURITS, ALS: HECTOR MANTINGA - De vader spreekt. Gedicht met houtgravures van Freek Meering.
2623: MOK, MAURITS - De rattenvanger. Een gedicht door M. Mok met teekeningen van M. van Koolwijk.
259987: MOK, MAURITS, ALS: HECTOR MANTINGA - Een naamloos strijder. (Met 5 originele linosneden in kleuren door Lucas Vandervelde [= Pieter Starreveld]).
267449: (RAEMDONCK, GEORGE VAN). MOLENDIJK, HERMAN - Waarom jij niet?
263101: MOLHUYSEN, P.C., BLOK, P.J., & KOSSMANN, F.K.H. - Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW).
270502: MOLIÈRE, J.B.P. - Le mariage forcé. Comédie en un acte avec une notice et des notes par Auguste Vitu. Dessin de L. Leloir gravé à l'eau-forte par Champollion.
250833: TIRSO DE MOLINA - Don Gil met de groene broek. Komedie in 3 bedrijven. Nederlandse tekst van Dolf Verspoor. (Met gesigneerde opdracht).
272932: (HEKSEN). MOLITORIS, ULRICH - Over heksen en waarzegsters. Bezorgd door Koen van der Horst.
274547: MOLLINGER, ALEXANDER - Drie originele etsen. In: Kunstkroniek, 1876.
275484: (HOEF, KEES VAN DER / JAC. J. VAN GOOR). MOLT, E. - Oranje Boven. Een boek voor jong en oud, uitgegeven ter gelegenheid van den 50sten verjaardag van H.M. Koningin Wilhelmina. Geïllustreerd met 24 portretten [van leden van het Oranjehuis].
267730: RHEYDT-MÖNCHENGLADBACH - Freundliche Einladung zur Fahnenweihe des Rheydter Schützenvereins am 1. July 1849.
269746: (ARNHEM). MONCHY, S.J.R. DE, E.A. - Arnhem. Zeven eeuwen stad. Officieel gedenkboek uitgegeven in opdracht van het Arnhemsch Genootschap van Oudheidkunde met medewerking van het Herdenkingscomité.
275945: MONDRIAAN, PIET - Piet Mondriaan herdenkingstentoonstelling. Stedelijk Museum Amsterdam November-December 1946.
276225: MONMOUTH, GEOFFREY VAN - Geschiedenis van de Britse koningen. Vertaald door Mark Nieuwenhuis.
271903: MONT, POL DE - Sedert Potgieters dood. Verzen van Noord- en Zuidnederlandsche dichters bijeengebracht door Pol de Mont. 1875-1897.
257662: MONT, POL DE - Idyllen.
269379: MONTAIGNE, MICHEL DE - De fuir les voluptez au pris de la vie.
266200: MONTÉGUT, MAURICE - De Ridders der IJzeren Zwaarden. Vertaling C. Kabbedijk.
267835: MONTENS, FRANS - Men moet de dingen kaal denken. Onder redactie van Elise van de Putte en Pim de Vroomen. (Verzameldoos).
269868: MONTEYNE, LODE - Overlijdensbericht met collectie ander drukwerk en foto's.
275183: MONTEYNE, LODE - Lode Baekelmans. Een inleiding tot zijn werk.
256343: MONTHERLANT, HENRY DE - Les morts perdues. Conférence faite le 15 novembre 1933 à MM. les officiers élèves d'une de nos écoles militaires.
250269: MONTHERLANT, HENRY DE - La ville dont le prince est un enfant. Trois actes.
268692: MONTHERLANT, HENRY DE - Serge Sandrier. Illustrations de Mariette Lydis gravées sur cuivre.
273173: MONTIS, KOSTAS - In het museum van Korinthe. (Vertaald door Hero Hokwerda.) (Met een originele ets door Lieke Vreede.)
271454: (ETIQUETTE). MONTRECOURT, XAVIER DE - Een heer. Regelen voor den modernen gentleman.
273602: MONTYN, JAN - Alle jaren. (Gedichten).
254638: MOOIJ, HENRIËTTE - Grijs en blauw. (Met opdracht aan Bertus AAFJES).
250002: MOOIJ, HENRIËTTE - Grijs en blauw. (Met opdracht).
256214: MOOR, MARIANNE DE - Ex libris.
272575: MOOR, CHRISTIAAN DE - Flitsen en kronkels - Lampi e serpeggi 1950 - 1970. Nota introduttiva di Bram Hammacher. Testo di Dino Carlesi. Liriche di Piero Bargagli. (Inscribed).
251502: MOORMANN, GEORGE - Het Luide Graf.
271293: (VIRULY, A.). MOOSSEN, INGE - Mit 20 Jahren. Gedichte.
273915: RØDE MOR - Grillbaren.
271609: MORAGLIA, G.B. - Die Onanie beim normalen Weibe und bei den Prostituierten. Autorisierte Uebersetzung.
31262: (CLAUS, HUGO). MORAIS, MANUEL DE - Handgeschreven brief aan 'Dear Mr. Claus'.
269026: MORAN, JULES - Aasvogels.
273981: (PROUST, MARCEL - LABORDE, CHAS). MORAND, PAUL - Tendres Stocks. Avec une préface de Marcel Proust et des gravures de Chas Laborde.
204173: MORÉAS, JEAN - Le Pur concept - Le ruffian - Nocturne. (1/150 exx.).
250548: MORÉAS, JEAN - Le pur concept - Le ruffian - Nocturne. (Met houtgravure-portret van de dichter door Sierk Schröder, gedrukt in mosterdbruin).
251922: (BODONI). MOREAU DE SAINT-MÉRY, M.-L.-É. - Vu le Décret Impérial du 20 Prairial an XIII... (= June 8, 1805). Arrête.
272890: MOREL, ROBERT - Geestelyke aenspraeken van eene godtvrugtige ziel aen den Heere Jesus, die in het alderheiligste Sakrament des Outaers zyne eigendommen aenmerkende, betragt haere verbintenissen naer te koomen, en door gebeeden en verzugtingen de noodige hulp daertoe te verwerven. Uit het Fransch vertaelt en vermeerderd door W[illibrordus].K[emp].
204835: MORGAN, CHARLES - T.L.S., dated '23 February 1937' to a French woman who wants to translate one of Morgan's essays.
272168: MORGENSTERN, CHRISTIAN - Een kleine zoögrafie. Tweemaal zeven gedichten over dieren. (Vertaald door J.C. Ebbinge Wubben).
275889: MORGENSTERN, CHRISTIAN - Fisches Nachtgesang.
262529: MORGENSTERN, CHRISTIAN & GERRIT RIETVELD - Der Aesthet. (Met een ingeplakte foto van de rood-blauwe stoel).
274443: MORGENSTERN, CHRISTIAN - De knie en andere gedichten. Vertaald door Johan van Nieuwenhuizen. (Deutsch mit niederländischer Übersetzung).
275498: MORGENSTERN, CHRISTIAN - Galgenlieder. Liederzyklus für Bariton und Klavier. Komponiert von Henri Zagwijn.
276210: MORI, LOUISCARLO - Van de bloeiende manteling. (Met een illustratie door Anneke Germers).
273288: MÖRIKE, EDUARD - Frage und Antwort.
275516: MORIN, LOUIS - Revue des Quat'Saisons. Revue trimestrielle illustrée. Edition complète en un volume.
270911: MÖRING, MARCEL - Dis.
257375: MÖRING, MARCEL - Mendels erfenis. (Gesigneerd).
271828: MÖRING, MARCEL - Dis. Roman. (Gesigneerd met opdracht aan Michaël Zeeman).
275165: MÖRING, MARCEL - In Babylon. Roman.
273474: MORISON, STANLEY - L'art de l'imprimeur. Deux cent cinquante reproductions des plus beaux spécimens de la typographie depuis 1500 jusqu'à 1900.
12193: (BOEKENWEEK 1988). MORRIEN E.A., ADRIAAN - Drie dichters in Deventer.
30002: MORRIEN, ADRIAAN - Een slordig mens.
22479: MORRIËN, BERT - Vier vieze verzen. (Met een tekening van Arie Vermeer).
19571: MORRIEN, ADRIAAN - Afscheid van Lida.
22008: MORRIS, WILLIAM - Brief aan Maria Sèthe. (Met een Aantekening en een Nadien door Gert Jan Hemmink).
275568: MORRIS, ROBERT - Het observatorium van Robert Morris in Oostelijk Flevoland. Stedelijk Museum catalogus 622.
21884: MORRIS, WILLIAM - My dear Rowley. (Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink).
273529: MOST, J. - De godspest. Nieuwe, naar de oorspronkelijke uitgaven herziene druk.
250288: MOTTRAM, RALPH H. / FREDERIC PROKOSCH - Autograph picture postcard signed to Frederic PROKOSCH.
263522: (HARMSEN VAN BEEK, F.). MOTTRAM, R.H. - The Spanish Farm. With a Preface by John Galsworthy.
271739: MOULIJN-HAITSMA MULIER, H.H.J. - Spiegelingen. (1/15 luxe-exemplaren A.A.M. Stols).
501: DER MOUW, J.A. - Herinnering.
275706: MROZEWSKI, STEFAN - Four original wood-engravings.
273395: (DANIELSON, HENRY). MUDDIMAN, BERNARD - The Men of the Nineties. (Inscribed by the publisher).
268274: MÜHLENHAUPT, KURT - Eine Bartgeschichte aus Berlin. (Mit Originalholzschnitten des Verfassers).
27090: MULDER, JAN - De vrouw als karretje. Een fenomenologie over het te duwen voorwerp. (Met 16 linosneden van Martin Ruyter).
270371: (KLOOS, WILLEM). MULDER, HK. - In memoriam Willem Kloos.
269888: (RIETVELD, GERRIT). MULDER, BERTUS, ROOK, GERRIT JAN DE, & BLOTKAMP, CAREL - Rietveld Schröder Huis 1925-1975.
253322: (BALKEMA, A.A.). MULDER, REINJAN - A.A. Balkema.
267891: MULISCH, HARRY - The Assault. Translated from the Dutch by Claire Nicolas White.
260053: MULISCH, HARRY - Schwarzes Licht. Roman.
17630: MULISCH, HARRY - Chantage op het leven.
259921: (BOEKENWEEK 1957). MULISCH, HARRY - Het zwarte licht. Kleine roman.
273002: MULISCH, HARRY - De taal is een ei.
266754: (NETHERLANDS). MULLER, FREDERIK - Monnaies d'épreuve, jamais émises, de la République Batave, 1800. Monnaies et Médailles de Louis Napoléon Roi de Hollande 1806-1810. Médailles concernant Napoléon. Médailles historiques XVI-XIXe siècles, a.o. Supplément au catalogue de la vente 30/11 - 3/12/1909 de Frederik Muller, Amsterdam.
25611: (BOUTENS, P.C.). MULLER, P.H. - Bibliografie dr. P.C. Boutens (En:) Bibliografie Dr. P.C. Boutens. Aanvullingen en verbeteringen.
260825: MÜLLER, GUSTAV - Das Phänomen. Eine sonderbare Geschichte.
266319: (YOUTH MOVEMENT GERMANY). E.R. MÜLLER - Weihenacht im Walde. Ein Spiel für die Jugend.
273926: MULLER, NV UITGEVERIJ PETER J. - Rekening Nationaal Sexvakblad Candy. (3 bladen).
205303: MULLER, FREDERIK - Nievs-Tydinghen. Waeragtighe en pertinente verhaelen van verscheyde plaetsen in Desen en in Vremden Landen = Pamphlets et feuilles volantes concernant divers villes et villages de l'Europe
275749: MULTATULI - Max Havelaar oder die Kaffee-Versteigerungen der Niederländischer Handels-Gesellschaft. (&) Die Abenteuer des kleinen Walther. Humoristischer Roman./ Walter in der Lehre. Fortsetzung von "Die Abenteuer des kleinen Walther". (&) Ideen und Skizzen. Für die Bibliothek der "Gesamt-Litteratur" aud dem Holländischen übersetzt von Karl Mischke. Mit einer Einleitung des Übersetzers und dem Bilde des Verfassers.
265019: MULTATULI - Ziekten en genezers. (Citaten uit het werk gekozen door Nop Maas.)
250509: MULTAVIDI (= C. VAN DER POL) - Van Zwart tot Rood. Roman van ’n Roomsch Jongetje.
264213: MULTON, EDWARD - Uw dood is nabij. (Miami Murder!)
269019: MULTON, EDWARD - De man in de schaduw (Operation WXYZ).
269020: MULTON, EDWARD - Highway-Patrol.
269017: MULTON, EDWARD - Recht in eigen hand!
269018: MULTON, EDWARD - De derde macht...
265302: MULTON, EDWARD - New York City. Roman. Bearbeitung [aus dem Niederländischen] der deutschen Ausgabe von C.V. Rock.
269016: MULTON, EDWARD - Safeloket 13..!
265875: MULTON, EDWARD - Helsche patrouille. Avontuur - Romantiek - Techniek.
269015: MULTON, EDWARD - Midnight Murder! (Moordenaars voor Coney-Island!)
268199: (MIDDERNACHTZENDING). MUNSTER, J.N. VAN - De ongehuwde moeder en haar kind.
274696: OMREKENTABELLEN VOOR MUNTEN - Specie-tafelen behelzende Ryxdaalders tot 8 Schell. 8 Groot, of 2 Guld. 12 st. By 't Stuk, Hoopen en Sakken. Ducatons tot 3 Gulden 3 Stuivers en Acht-en-twintigen, tot 1 Gulden 8 Stuyvers by 't Stuk en Sakken.
274706: OMREKENTABELLEN VOOR MUNTEN - Tafelen van Goude Specien.
263561: (EIJKELBOOM (VERT.), J.). MURPHY, RICHARD - Zorgzaamheid. (Vertaling van Care).
270798: MUSSET, ALFRED DE - Oeuvres. Poésies 1828-1833 [&] 1833-1852. Illustrations de Henri Pille. Gravées a l'Eau-forte par Louis Monziès.
270796: MUSSET, ALFRED DE - Comédies et Proverbes.
256468: MUSSET, ALFRED DE - Signature cut from a letter.
256043: MUSSET, ALFRED DE. AS: ADM - Gamiani ou deux nuits d'exces. (With original signature of De Musset).
204113: MUSSOLINI, BENITO - MUSSOLINI, BENITO - Sul Disarmo / On Disarmament / Sur le Desarmement / Über die Abrüstung
202308: (GOETHE). MYSTIFIZINSKY, DEUTOBOLD SYMBOLIZETTI ALLEGORIOWITSCH - Faust. Der Tragödie Dritter Theil. Treu im Geiste des zweiten Theils des Götheschen Faust.
271275: (HART, CORNELIA VAN DER). NABER, JOHANNA - In memoriam van Florence Nightingale. 1820 - 1910.
276055: NABOKOV, VLADIMIR - Carrousel. Laughter and Dreams. Painted Wood. The Russian Song. Introductory note by Dmitri Nabokov.
271074: NADAL [UCEDA], FERNANDO DE - "Solo ante mi". Ilustraciones de Frans de Haas.
276728: NADAR (= FÉLIX TOURNACHON) - Handwritten letter by the photographer Nadar to "mon cher Gustave" (ALS).
205492: NADAR (= G.F. TOURNACHON) - Lettre autographe à "M. Lepic", datée "12 aout".
250272: NADAR (= G.F. TOURNACHON) - Letter to "M. Lepic", dated "12 aout". (ALS).
263767: NADAR - Gustave Droz. (Uit de Galerie Contemporaine des Illustrations Françaises).
276046: (GRAVENSTEEN - GENT). NAHRATH, JULES - Gand. Château des Comtes de Flandre. (Originele foto van het Gravensteen in Gent, ca. 1900).
266552: (NETHERLANDS). NAHUYS, COMTE M.TH.C.F.N. - Histoire numismatique du Royaume de Hollande sous le régne de S.M. Louis-Napoléon, roi de Hollande. Récit détaillé ... avec documens et planches.
273374: (BUCKLAND WRIGHT, JOHN). NAPOLEON - Napoleon's Memoirs. Volume I: Corsica to Marango. Edited by Somerset de Chair.
274381: NASH - "400" series voor 1930.
273293: NASH, OGDEN - Requiem.
275755: NASR, RAMSEY - Portret door Eliane Duvekot. Originele litho of print naar tekening/aquarel.
265493: (DELUXE BINDING). (MALOU, JULES). BANQUE NATIONALE - Rapports fait par le Gouverneur au nom du Conseil d'Administration sur les opérations de l'année 1881 et Rapport du Conseil des Censeurs.
204672: NAZIER, FRANÇOIS - L'Anti-Corydon (Essai sur l'Inversion Sexuelle).
273305: NEDERBRAGT, J.A. (VOORWOORD) - Voorburg helpt Best en Oirschot! Inzameling 24-29 September 1945.
276243: FRANSE TIJD - NAPOLEON IN NEDERLAND - Courrier d'Amsterdam / Courier van Amsterdam. No. 291, 17 October 1811.
256409: POLITIEK NEDERLAND - Zaandam onder sociaal-democratisch bewind.
276026: GRAFISCH NEDERLAND - In stug verzet 1940-45. Herinneringen van grafici. Kerstnummer Grafisch Nederland 1994.
276125: NEDERLANDSE, VLAAMSE EN FRIESE POËZIE IN HET HONGAARS - Németalföldi költök antológiája. Hollandok, flamandok és frízek. (Keuze, inleiding en dichterlevens door István Bernáth).
270637: (LOOSDUINEN). NEDERPEL SR., LEO - Een tuinbouwdorp werd stad. De bewogen geschiedenis van een tuinbouwdorp.
273930: RODE NEDERZETTING - Vriendschap. Bezoekerskrant, uitgegeven in de Internationale Rode Nederzetting 1947. Extra editie.
267331: (BOEKBAND). NEIJSSEL, ANTOINETTE - Gesloten grenzen. Twee novellen.
275875: O'NEILL, EUGENE - De held van Talavera (A Touch of the Poet). Spel in vier bedrijven van Eugene O'Neill. Vertaling: Dolf Verspoor.
270486: NELIDOVA-FIVESKAYA, L. - S chuzhikh beregov.
270302: NERÉE TOT BABBERICH, CAREL DE - Carel de Nerée tot Babberich 1880-1909. (Catalogue of paintings).
272148: NERVAL, GÉRARD DE - Twee gedichten. (Vertaald door Jan Coljé. Met een ets van Ludmila Jirincová).
276226: NERVAL, GÉRARD DE - Hersenschimmen. Les Chimères. Vertaald door Paul Claes.
275132: NERVAL, GÉRARD DE - Le Rêve et la Vie.
203904: NERVAL, GÉRARD DE. - Les Fêtes de Hollande.
274480: NERVAL, GÉRARD DE - Les Chimères. Introduction et notes par Yves-Gérard le Dantec.
3723: (COUPERUS, LOUIS). NETSCHER, FRANS - Louis Couperus en Wereldvrede. (Overdruk uit "De Hollandsche Revue").
1312: NETSCHER, FRANS - Lastertongen. Een blik in de jongste Amsterdamsche Letteren.
271141: (BERLIN). NEUKOMM, EDMOND - Berlin tel qu'il est.
260874: NEVE, JOS - Jos Neve rasterfantasieën.
267019: NEVIN, ETHELBERT - Narcissus. Intermezzo.
269665: (TEIGE, KAREL). NEZVAL, VÍTEZSLAV - Sbohem a satecek. Basne z cesty.
275927: NIBELUNGEN, DIE - Die Nibelungen. Drie artikelen over deze film in Het Amsterdamsch Lyceisten Orgaan jg. VII no. 5 en 6 (november 1924).
275108: NICOLAS, VINS - Collection of four trade publications.
263065: NIEBOER, SACHA - Mij zelf te buiten.
273420: NIETZSCHE, FRIEDRICH (= LICHTVELD, LOU) - Aldus sprak Zarathustra. (= Teutonenspiegel. Een les in literatuurgeschiedenis).
271443: NIEU GEUSEN LIEDEN BOECXKEN, EEN - Waerinne begrepen is den gantschen Handel der Nederlantscher gheschiedenissen, dees voorleden Jaeren tot noch toe ghedragen, eensdeels onderwylen in Druck wtghegaen, eensdeels nu nieu by-ghevoecht.
274577: NIEUWENHUIS, JAN, JOP POLLMANN EN MARIUS MONNIKENDAM - Oranje-avond. Ontwerp en teksten Jan Nieuwenhuis, liederen: J. Pollmann, muziek-arrangementen: M. Monnikendam.
275106: NIEUWENHUIS, THEO - Galavoorstelling in den Stadsschouwburg aangeboden aan Hare Majesteit de Koningin en aan zijne Koninklijke Hoogheid den Prins der Nederlanden, Hertog van Mecklenburg, Door de Feestcommissie.
271751: NIEUWENHUIZEN, JOHAN VAN - Achter een naam verborgen.
257489: GEÏLLUSTREERD POLITIE NIEUWS - Geïllustreerd Politie Nieuws 14e jg. no. 983, 24 februari 1887.
13415: NIJENHUIS, GERARD - Herfstgedichten.
272920: NIJENHUIS, GERARD - Requiem voor een vergeten vader.
31461: NIJENHUIS, GERARD - Klaarte.
272922: NIJENHUIS, GERARD - De ouders.
269593: NIJENHUIS, GERARD - Wittebrood. Tien gedichten voor Pieter.
271194: NIJENHUIS, GERARD - De polder.
973: NIJENHUIS, GERARD - 't Veen.
271648: NIJHOFF, M. - De troubadour. (Met een originele houtsnede door Cees Andriessen).
271649: NIJHOFF, M. - Pierrot aan de lantaarn. Een clowneske rapsodie. Met een naschrift door Marcel van der Heijden. (Met een originele, genummerde en gesigneerde ets door Geertrui Charpentier).
267390: NIJHOFF, M. - (Kwatrijn).
270854: NIJHOFF, M. - 'Aan mijn kind. II'. Handgeschreven gedicht.
270852: NIJHOFF, M. - De pen op papier. Overdruk uit De Gids, jrg. 90 (1926).
28076: NIJHOFF, M. - De wandelaar.
273286: NIJHOFF, M., EN PETER YVON DE VRIES - Levensloop/ Zelfportret.
256230: NIJHOFF E.A., M. - De Harp. Onder redactie van Jan Engelman, M. Nijhoff en A. Roland Holst. I. (Met een originele houtgravure door Dirk van Gelder).
28100: NIJHOFF, M. - De vliegende Hollander. Een waterfeestspel ter viering van het LXXI Lustrum der Leidsche Hoogeschool.
270682: NIJHOFF, M. - Vormen. Gedichten.
270685: NIJHOFF, M. - De wandelaar. Verzen.
274426: NIJHOFF, M. - De kinderkruistocht. (Rijmprent).
17592: NIJHOFF, M. - Tweespraak. Voor middenstem met klavierbegeleiding gecomponeerd door Olivier Koop.
272690: NIJHOFF, M. - [Rede, gehouden tijdens de opening van de Tweede Conferentie der Nederlandsche Letteren op 19 december 1952 in het Haags Gemeentemuseum].
272694: NIJHOFF E.A., M. - De Harp. Onder redactie van Jan Engelman, M. Nijhoff en A. Roland Holst. (Met originele grafiek door Dirk van Gelder en Cuno van der Steene).
23464: NIJHOFF, M. - Der Apostelen eerste Daad. Fragment uit het Pinksterspel des Heilands Tuin. [Met een titelvignet door Jan Th. Giesen].
272689: NIJHOFF, A.H. - Handgeschreven brief aan 'Lieve Victor [van Vriesland?]'. 25,3 x 18,1 cm.
265823: NIJHOFF, M. - Vormen.
270770: NIJHOFF, M. - 'Psalm 150'. Handgeschreven gedicht.
267798: NIJHOFF, M. - De Grot. Twee versies.
251033: NIJHOFF, A.H. - Handgeschreven brief aan Adriaan Roland Holst.
2410: NIJHOFF, M. - De pen op papier.
259886: (NIJHOFF, M.) NIJHOFF, A.H. - Geboorte. (Met handgeschreven opdracht van Martinus Nijhoff).
250620: NIJKERK, KAREL J. - Met de beste wensen. Gelegenheidsgrafiek rond de jaarwisseling.
272619: NIJLEN, JAN VAN - De vogel Phoenix.
13303: NIJLEN, JAN VAN - Wijsheid.
31453: NIJLEN, JAN VAN - Aan J. van Krimpen bij zijn 60ste verjaardag.
274661: NIJLEN, JAN VAN - Het oude kind.
250756: NIJLEN, JAN VAN - Het licht.
274098: NIJLEN, JAN VAN - Verzamelde gedichten 1904-1948. (Met informele opdracht).
271367: NIJLEN, JAN VAN - De lokstem en andere gedichten. (Gesigneerd door Van Nijlen en met opdracht van de uitgever).
268165: NIJLEN, JAN VAN, ROLAND HOLST, A., VRIESLAND, VICTOR VAN, KEMP, PIERRE, EN M. NIJHOFF - In Sanderum.
272216: NIJS, IDA DE - Een stukje Ida. (Gedichten).
251348: NIN, ANAÏS - The Queen. (Met originele kleurenets door Rob Cox).
263496: (CHARIVARIUS). NOLST TRENITÉ, G. - Beschrijvende catalogus. Dilettanten-tooneel onder redactie van G. Nolst Trenité.
254573: NOORDSTAR, J.C. ALS: A.J.P. TAMMES - Handgeschreven brief en handgeschreven briefkaart aan 'Hooggeachte Secretaris'.
17108: NOORDSTAR, J.C. - 't Eerdiploom en andere gedichten.
272110: NOOTEBOOM, CEES - The Following Story. Translated from the Dutch by Ina Rilke. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht aan Greg Gatenby).
268955: NOOTEBOOM, CEES - Open als een schelp - dicht als een steen. (Met opdracht aan Bert Schierbeek).
29903: (BERNLEF, J.). NOOTEBOOM, CEES - De ridder is gestorven.
271805: NOOTEBOOM, CEES - Een nacht in Tunesië. (Gesigneerd met opdracht van de schrijver).
276129: NOOTEBOOM, CEES - Ritualer. Pa dansk ved Tim Kane.
273826: NOOTEBOOM E.A., CEES / ANTHON BEEKE - Wanderlieder. Tentoonstelling Stedelijk Museum 8-12-1991>9-2-1992.
274142: NOOTEBOOM, CEES - Fantasma. (Met een genummerde en gesigneerde kleurenets van Sjoerd Bakker).
269243: NOOTEBOOM, CEES, EN LEO VROMAN - Brooklyn Responsorium.
269609: NOOTEBOOM, CEES - Rituals. A Novel. Translated by Adrienne Dixon. (With a Publisher's Note).
268957: NOOTEBOOM, CEES, EN LEO VROMAN - Brooklyn Responsorium.
12696: NOOTEBOOM, CEES, LEO VROMAN E.A. STEMMEN VAN SCHRIJVERS - Gedichten horen.
253460: NOOYER, SYA DE - Gedichten. (Met een illustratie in gemengde techniek door de dichteres).
253841: NORD, MAX - Handgeschreven briefkaart aan 'Beste Max [Schuchart]'.
271725: NORGE, GÉO (ED.)/ FRANZ HELLENS - Florilège de la nouvelle poésie française en Belgique. Composé par Géo Norge. Préface de Franz Hellens.
263039: NORTHCOTE, STAFFORD H. - Autograph Letter Signed to the painter William Powell Frith.
263040: NORTHCOTE, STAFFORD H. - Autograph Letter Signed to William McCullagh Torrens.
264271: (MAASTRICHT). NORTON, ANDRÉ - Zijn lijk lag in Maastricht op straat. (Proef van het omslag).
10873: NOUHUYS, W.G. VAN - Letterkundige opstellen.
268351: NOUT, RIEN - Transparanten.
270807: NOUVEAU, GERMAIN - Valentines et autres vers. Préface d'Ernest Delahaye.
270134: NUIS, AAD - Het boek en de markt. Een pleidooi voor vrijheid door verkeersregels. (Met opdracht aan Hans Dijkstal).
275378: NUMISMATIEK - Van Gelder-lezing. Nr. 1, 2, 3, 7 en 9.
269089: MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN - Volks-liedjens uitgegeeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. (1e-4e Stukjen).
269372: NUT VAN 'T ALGEMEEN - Vijf handgeschreven voordrachten, ca. 1850.
17194: NYPELS, CHARLES - Twee intermezzo's.
7703: NYPELS, CHARLES - Blad, boek en band. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht van Nypels).
24973: NYPELS, CHARLES - Bij tijd en wijle moet u eens komen kijken. Maastricht in zeven prentbriefkaarten. (Met een voorwoord van C. van Dijk).
276254: OBSERVATEUR, L' - L'Observateur, 12 septembre 1845 (Édition du Matin).
259956: OCHSE, BRAND D. - De film ten dienste van onderwijs en volksontwikkeling.
252549: ODIJK, AD J. - Voorland. Gedichten.
203186: OEGEMA, TH. - Verzen van een venter
273786: OERLEMANS, J.W. - Bodem.
15100: OERLEMANS, J.W. - Bodem.
255652: OGAWA, MATAJI - Autograph Card.
252008: (MILLER, HENRY). OKUMURA, OSAMU - Henry Miller and the Self-Liberation Problem.
275386: ÖLCER, CUNEYT - Yildirim Bayezid'in Ogullarina ait Akçe ve Mangirlar.
266431: OLLENHAUER, ERICH (VORWORT) - Rote Jugendfahnen über Wien. Das Buch vom 2.Internationalen Sozialistischen Jugendtreffen 12.- 14.Juli 1929.
263781: (POPULAIRE GENEESKUNDE). OLST, B.H.L. - De dokter in huis. Geneeskundig handboek voor het huisgezin.
255595: OLTMANS, WILLEM - Prins Claus (1965-1985). Een reportage.
256642: (HORATIUS FLACCUS, QUINTUS). OMMEREN, RICHEUS VAN - Quintus Horatius Flaccus beschouwd als mensch. (&) Quintus Horatius Flaccus beschouwd als burger van Rome.
276273: (HONDEN). KYNOLOGEN-CLUB "DELFT EN OMSTREKEN" - Programma der Eerste Internationale Ééndaagsche Hondententoonstelling (...) op Zondag 9 Mei 1920.
274490: ONAFHANKELIJKEN, DE - Catalogus van de 30ste tentoonstelling van de Vereeniging van Beeldende Kunstenaars "De Onafhankelijken" gevestigd te Amsterdam. Stedelijk Museum, 21 Mei - 19 Juni 1927. (Catalogue of paintings).
273573: ONO, YOKO - We're all water from different rivers.
270392: ONTMASKEREN - De geheimen der magnetiseurs en somnambules ontmaskerd voor weldenkende en deugdgezinde menschen. Naar het Fransch.
271299: (GRAVENHAGE, 'S-). ONTWAPENINGSCONFERENTIE - De Vredes-Conferentie. Prentenboek voor oud en jong.
274007: (MINCO, MARGA). OOIEVAARS - Ooievaars. Het goede boek voor iedereen (2 varianten). (&) Tweede Klepperconcert van de Ooievaars.
264666: OORD, ARIE VAN DER, ALS: WUTSE - Sluipend Gif.
274220: CLANDESTIENE OORLOGSUITGAVE - Vier Maria Legenden.
27065: (KEMP, PIERRE). OORSCHOT, G.A. - Hoe een uitgave tot stand kwam en een voorstelling niet doorging. Het verzameld werk van Pierre Kemp.
275643: OORSCHOT, GEERT VAN, & BERTUS MEIJER, FREEK VAN LEEUWEN, JEF LAST, JO GROSS, LOU TIEMAN & WILLEM VAN IEPENDAAL - Verzet. Kapitalisme. Gedichten van Bertus Meijer, Freek van Leeuwen, Geert van Oorschot, Jef Last, Jo Gross, Lou Tieman (en) Willem van Iependaal.
274078: OORSCHOT, G.A. VAN - Uitgeversdrukwerk Russische Bibliotheek (10 stuks, 1953-1996).
250448: OORSCHOT, G.A. VAN (ALS:) R.J. PESKENS - Mijn moeder was eigenlijk een Italiaanse. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
274689: OORT, JAN VAN - Koningin Wilhelmina (?) als jonge vrouw. Originele potloodschets.
256600: OOSTERWIJK BRUIJN, J. VAN - 4 dichtkundige recepten.
257488: (AMSTERDAM). OPLAND - Kunst... wat is dat...??? / Geef de kunst een huis. (Affiche).
266053: VRIJE GEDACHTEN. SOCIAAL-DEMOCRATISCH ORGAAN - Volksvertegenwoordiging in overgangstijd. Speciale uitgave. (1945).
18839: ORLÉANS, CHARLES D' - Douze Rondeaux. (Met een houtsnede van Pam G. Rueter).
270157: ORTEGA Y GASSET, JOSÉ - Bespiegelingen over leven en liefde. Geautoriseerde vertaling door Dr. J. Brouwer. (Uit de bibliotheek van Joost Zwagerman).
268211: ORTT, FELIX - De dieren in het hiernamaals.
22568: ORWELL, GEORGE - Animal farm. (Met illustraties van Frits Frietman).
273344: OSTMEIER, J.J.B. - Handleiding voor de Assistenten in de Cultures betreffende den omgang met het Inlandsche, speciaal met het Javaansche werkvolk.
275515: OTTEN, JO - De schat van de Lutine. Fantasie van goud en crisis.
268166: OTTEN, WILLEM JAN - Tijdens de zwaluwen.
252307: OTTEN, DR. J.F. - Casanova breekt uit. (&) Het moedercomplex van Baudelaire.
266274: (ROTTERDAM). OUD, P.J., & JACQUES DUTILH - Drie handgeschreven/ getypte brieven aan VVD-gemeenteraadslid D.A. van Houte.
252790: (PELLICO, SILVIO). OUDINOT, EUGÉNIE - Mijn gevangenschap.
8064: OUDSHOORN, J. VAN - Achter groene horren.
1343: OUDSHOORN, J. VAN - Galant Avontuur.
9936: OUDSHOORN, J. VAN - De Fantast. Een ongeloofwaardig verhaal. Omslag en tekeningen van Menno van Meeteren Brouwer.
274399: OUDSHOORN, J. VAN - Aan zee.
266663: OUDSHOORN, J. VAN - De Fantast. Een ongeloofwaardig verhaal. Omslag en tekeningen van Menno van Meeteren Brouwer.
266664: OUDSHOORN, J. VAN - De Fantast. Een ongeloofwaardig verhaal. Omslag en tekeningen van Menno van Meeteren Brouwer.
273337: OUDTSHOORN, ALBERT VAN RHEEDE VAN - 'Retrospection' in The American Annual of Photography. Volume 51. 1937.
270048: OUWENS, KEES - Droom. Gedichten. (Met gesigneerde opdracht van de schrijver aan Joost Zwagerman).
269298: OUWENS, KEES - In memoriam patris.
4610: OUWENS, KEES - Ontstentenis.
269288: OUWENS, KEES - Van de verliezer & de lichtbron.
269302: OUWENS, KEES - In de avond een veerweg. (Met een tekening door Jürgen Partenheimer).
269300: OUWENS, KEES - 'Kaalte'.
273783: OUWENS, KEES - Je leven.
22648: OVEREEM, JAN-WILLEM - Interview.
276280: OVERVEEN, PASEN 1945 - Vrolijk Paasfeest 1945. (Menu).
276021: (MUSSERT, ANTOON). J. OVERWEEL - Het leidertje.
276161: OVIDIUS - Metamorphosen. Vertaald door M. d'Hane-Scheltema. Met illustraties van Chrispijn de Passe.
276219: OVIDIUS - Sombere gedichten. Tristia. Vertaald en toegelicht door Wiebe Hoogendoorn.
269454: OVIDIUS NASO, P. - Almanak, Klaag-liederen, droefheid in Pontus, en troost-digt aan Livia. Vertaalt door Abraham Valentyn. (Al de werken deel III).
263643: OWEN, JAN - De kus. (Vertaald door Maarten Elzinga en Jabik Veenbaas. Met foto's van Hennie Jetzes). (Gesigneerd).
12656: OWEN, SYLVESTER - Zeven kwatrijnen voor Joep. (Met een portret van de auteur door Wim Heldens).
275874: OXILIO, NINO - In hoc signo vinces! (In dit teeken zult gij overwinnen).
274125: PAALTJENS, PIET - Immortelle IX.
267837: PAARDEKOOPER, JOS - De ballade van Willem II en Elisabeth Bas.
266970: CANADA PACIFIC - De reis per Yzerenweg in Kanada met de Canadian Pacific.
275238: PADUA, FRANCESCO DI - Bianca Voltera, het Meisje uit het volk, of Voor haar leven geschandvlekt. Gratis Proefnummer.
263178: METROPOLE PALACE (FILM) - De Model Echtgenoot. Metropole Palace. (& Bijgevoegd: Programmaboekje van Metropole voor 14 October 1938).
250729: TAUENTZIEN-PALAST - 10 kaarten met uitnodigingen voor films, alle ontworpen door 'Michel'.
260046: PALMEN, CONNIE - Din tillgivne. Översättning Per Holmer.
19844: PAM, MAX - Beatrijs.
272428: PAMFLET - De rechte spore ende aenvvijsinghe, dat de doorluchtighe ende hooch-gheboren Vorst ende Heere de prince van Orangien hooch-loflicker Memorie de bescherminghe der Nederlanden heeft aenghenomen voor de warachtige Religie, tegen de tyrannije der Spagniaerden (...). Metter spoet by-ghebracht door T.G.B.V.A.P.L.
274445: PAMFLET - Missive van zyne doorluchtige hoogheid Willem den Vyfden, Prince van Oranje en Nassau &c. &c. &c. aan de heeren Staaten der respective provintien. Geschreven in 's Gravenhage den 26 April 1784.
266056: PAMFLET - Verzaameling van gedichten als de geessel der muitelingen, de prikkel der beteugeling, breydel op den breydel voor heersende muitzucht ter beteugeling van den hoofdmuiter Irenophilus... benevens de Leidse muitzucht beteugelt.
262406: ILLEGAAL PAMFLET - Aan onze mannen tusschen 16 en 40 jaar.
272743: PAMFLET - De gewenschte vrede. Een opwekkend woord aan allen, die de vrede liefhebben.
269893: PAMPHLET. (ABOUT KING JAMES II, HIS SON THE PRINCE OF WALES, AND THE PRINCE OF ORANGE) - Nieuwe voorseggingen, wegens het besluyt van de staeten, en rijcken, van de werelt. Behelsende de desseynen van den Koning van Engeland; de intrigues van het Franse hoff; of vervolg van 't orakel; de geboorte, en opvoedinge van den Prince van Walles.
274538: PAMPHLET. (ABOUT KING JAMES II, HIS SON THE PRINCE OF WALES, AND THE PRINCE OF ORANGE) - Brief van pater la Chaise, biegtvader van den koning van Vrankrijk; aan vader Peters, biegtvader van de koning van Engeland; behelsende een geluk-wenschinge over het inventeren en maken van den jongen prins van Walis, nevens eenige politikke aanmerkingen over desselfs afkomste, dragt en geboorte. Waar by gevoegd is, de hedendaagse litanie der protestanten in Engeland.
201726: PAMPHLETS - Catalogue of Pamphlets relating to the United Netherlands/ Catalogue d'une collection de Pamphlets ayant rapport à l'Histoire ... des Pays-Bas. Vol. 1-5 (complete).
259949: (STIJL, SIMON). PANGAARD, COR VAN DEN - Kijken naar karakters. Een onderzoek naar de karakters van de personen in Simons Stijls "De Torenbouw van het vlek Brikkekiks in het landschap Batrachia". (Scriptie).
269398: PANKOWSKI, MARIAN - Matuga komt. Vertaling Paul Beers en Pszisko Jacobs. (Met opdracht aan Ivan Sitniakowsky).
257302: PANNEKOEK - Reclamekaart en zakenbrief.
269598: PANTELEJEW, L. - Budjonnys Kurier. Erzählt von L. Pantelejew. Mit Bildern ausgestattet von Alex Keil.
267878: PAREAU, N.E.M. - De Drenthsche A. (Met een Aantekening van T. van Deel).
276394: PARENT-DUCHATELET, A.-J.-B. - Die Sittenverderbniss (la Prostitution) des weiblichen Geschlechts in Paris. Aus dem Gesichtspunkte der Polizei, öffentlichen Gesundheitspflege und Sittlichkeit. Mit vielen Tabellen und statistichen Belegen; nebst der kurzen Biographie des Verfassers von Fr. Leuret. Aus dem Französischen von Dr. G.W. Becker.
267741: PARKER, V. HOPKINS - Sexuele voorlichting door Dr. Valeria Hopkins Parker M.D. Nederlandse bewerking van Thomas Chevalier.
253809: (ULSEN, HENK VAN). PARMENTIER - Henk van Ulsen en de voordracht van literatuur.
268994: (ULSEN, HENK VAN). PARMENTIER - Henk van Ulsen en de voordracht van literatuur.
100420: PARNY, ÉVARISTE - Chansons Madécasses.
264071: PASTERNAK, BORIS - Krantenknipsels.
275099: PATCHEN, KENNETH - Pictures of Life and Death. (&) They Keep Riding Down All the Time.
268984: (GOUDY, FREDERIC W.). PATER, ERRA - The experienced husbandman. Faithfully reprinted from the book of knowledge treating of the wisdom of the ancients.
268304: PATIJN, J. (VOORWOORD). - Het kompas voor Den Haag. Uitgegeven met instemming van en gegevens door het gemeentebestuur verstrekt. Bevat tevens stratenlijsten en 27 plattegronden der gemeenten Den Haag, Wassenaar, Voorburg, Rijswijk, Loosduinen en Kijkduin.
276248: PATRIOTTENTIJD - De Staatsman. Of onpartydige redeneringen over de merkwaardigste gebeurtenissen van onze tyd, welke eenen onmiddelyken invloed kunnen hebben op de belangen van het Menschdom in 't algemeen en die van ons Vaderland in het byzonder: alles met staatkundige beoordelingen, en geschiedkundige verklaringen opgehelderd. Mitsgaders aanmerkingen over den landbouw, koophandel, zeevaart, en andere gewigtige onderwerpen. (Gevolgd door:) Mengelwerk van de Staatsman. No. 1, February 1784.
276249: PATRIOTTENTIJD - Vaderlandsche byzonderheden. No. 3.
204127: PATRU, OLIVIER - La Vie de Monsieur d'Ablancourt suivie du Discours et des Lettres de M. d'Ablacourt à Monsieur Patru. Préface par M. Valery Larbaud
274525: (BUDDINGH' (VERT.), C.). PATTEN, BRIAN - De bekentenis van kleine Jantje en andere gedichten. Vertaald door C. Buddingh'. (Luxe-exemplaar).
18349: (BUDDINGH' (VERT.), C.). PATTEN, BRIAN - De bekentenis van kleine Jantje en andere gedichten. Vertaald door C. Buddingh'. (Luxe-exemplaar).
252781: JEAN PAUL - Beelden en gedachten. Nieuwe verzameling.
272180: JEAN PAUL - Um nicht zu lügen. (Met drie houtsneden van Ernst von Dombrowski).
272181: JEAN PAUL - Um nicht zu lügen. (Met drie houtsneden van Ernst von Dombrowski).
259638: PAULHAC, JEAN - Wij hebben niet om het leven gevraagd.
256326: PAULHAN, FRÉDÉRIC - Réflexions. (Met handgeschreven opdracht van Fred Batten).
275337: PAUSTOVSKIJ, KONSTANTIN - Kostbaar stof. (Met een illustratie van Kurt Löb).
274209: PAUW-DE VEEN, LYDIA DE - Bijdrage tot de studie van de woordenschat in verband met de schilderkunst in de 17de eeuw.
259623: PAUWELS, FRANÇOIS - Maria Dolorosa.
22288: PAVESE, CESARE - Het Huis. La Casa. (Met een vertaling door Catharina Ypes).
274333: PAYNE, JOHN - Flowers of France. (Deluxe edition, 5 vols., all published).
272100: PAZ, OCTAVIO - Zonnesteen voorafgegaan door Adelaar of zon? en gevolgd door drie essays. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht van Octavio Paz aan Bert Schierbeek. == With a signed dedication by Paz).
276332: PEAUX, AUGUSTA - Nagelaten gedichten. Bezorging (en nawoord van) Mario Molegraaf. (Met een genummerde en gesigneerde ets van Will Landman).
267307: PEAUX, AUGUSTA - Nagelaten gedichten. Bezorging (en nawoord van) Mario Molegraaf. (Met een genummerde en gesigneerde ets van Will Landman).
271348: (MULTATULI). PÉE, JULIUS, & LODE ROELANDT - Keur uit Multatuli. Gekozen, gerangschikt, soms ingekort, met aanteekeningen en vertalingen voorzien en ingeleid door Julius Pée en Lode Roelandt.
275696: PÉGUY, CHARLES - Oeuvres poétiques complètes. (Bibliothèque de la Pléiade).
273557: (WERKMAN, H.N.). PÉGUY, CHARLES - Prière pour nous autres charnels.
276789: (UTRECHT). C.A. PEKELHARING, A. SIKKEL AZN., A.F. BARON VAN LIJNDEN, & J.P. FOCKEMA ANDREAE - F.C. Donders. Reden gehalten bei der Enthüllung seines Denkmals in Utrecht am 22. Juni 1921. Übersetzt von Paula Krais geb. Engelmann. Mit einer kurzen Lebensbeschreibung, einer Bibliographie und zwei Bildern. (Met opdracht van W. Engelmann aan prof. C.A. Pekelharing).
260685: (BOEKENWEEK 1995). PELGROM, ELS - Bombaaj! Met tekeningen van The Tjong Khing. (Kinderboekenweek. Met opdracht).
272530: PEMSEL, KLAUS - Karl Valentin im Umfeld der Münchner Volkssa¨ngerbu¨hnen und Variete´s. Dissertation.
271321: PÈNE, HENRI DE - Mémoires d'une femme de chambre.
774: PENNA, SANDRO - Felicità più tardi mette le ali/ Later krijgt geluk vleugels. Gedichten van Sandro Penna vertaald door Eric M. Moormann.
22415: PENNA, SANDRO - Felicità più tardi mette le ali/ Later krijgt geluk vleugels. Gedichten van Sandro Penna vertaald door Eric M. Moormann.
269152: PENNINK, BURCHARD - 25 Shanghainese cartoons 1998-2000. Een particuliere publicatie van Burchard Pennink. Mandarin translation under author's responsibility by Tang Jue.
275507: (DOOIJES, DICK). PÉRAUDEAU, MARIUS - Drie nieuwjaarswensen, geadresseerd aan Dick Dooijes.
256277: PERCY, GILBERT - Piccalilli. Illustrated by George Thomas & T.R. Macquoid.
22605: PÉRES, J.B. - Comme quoi Napoléon n'a jamais existé. (Met een bibliografische aantekening van Gustave Davois).
274566: PERIFEER - Tweegesprek tussen 'Arlequin' en de 'docteur'.
255677: PERISCOOP, DE - Onafhankelijk literair en artistiek maandblad.
275197: PERK, M.A. - De troubadours.
274414: (ART NOUVEAU). PERK, JACQUES - Gedichten. Met Voorrede van Mr. C. Vosmaer en Inleiding van Willem Kloos. (..) Vercierd door T. Nieuwenhuis.
274780: PERK, JACQUES - Handgeschreven brief aan 'Lieve paatje en best moesje'.
269892: PERK, JACQUES - Dichterwijding. (6 sonnetten op muziek van Henri Zagwijn).
274551: (NIEUWENHUIS, THEO). PERK, JACQUES - Gedichten. Met Voorrede van Mr. C. Vosmaer en Inleiding van Willem Kloos. (..) Vercierd door T. Nieuwenhuis.
265095: PERKINS, CHRIS HENRY - Collectors' Coins Great Britain Pre-decimal issues 1797-1970 & Decimal issues 1968-2014. (2 books together).
205180: PERKINS, GEORGE ROBERTS - The Western and Oneida almanac, for the year of our Lord 1847: Being till July 4th, the 71st Year of American Independence.
265096: PERKINS, CHRIS HENRY - England's Striking History. A Brief History of England and its Silver Hammered Coinage.
265097: PERKINS, STEPHEN PHILIP - British & Empire Campaign Medals 1793-1902. & British and Irish Campaign Medals 1899-2009. & R.J. Marles: Collectors' British Military Money 1943-1972. (3 books together).
257000: PERMYS, MARTIN - De zwaluwen om den toren. Verzen.
274766: PERMYS, MARTIN - De sparren.
266843: PERQUIN, ESTER NAOMI - Reconstructie. (Met een genummerde en gesigneerde inkjetprent van Gerrit Westerveld).
22606: PERRAULT, CHARLES - Le Petit Poucet. Gravures en bois par un artiste anonyme.
272816: PERRON, E. DU - Een Vers.... (Met een originele, geparafeerde ets door O.T.A. Egberts-Richter).
261184: PERRON, E. DU - Poging tot afstand. Met een Tekening van A.C. Willink.
273790: PERRON, E. DU - Parijs bij nacht.
7042: PERRON, E. DU - Scheepsjournaal van Arthur Ducroo.
252270: PERRON, E. DU - P.P.C.
251142: PERRON, E. DU - Poging tot afstand. Met een Tekening van A.C. Willink. (Met handgeschreven opdracht van Du Perron aan Nini Brunt).
251141: PERRON, E. DU - Bij gebrek aan ernst. Met een Tekening van A.C. Willink. (Met handgeschreven opdracht van Du Perron aan Nini Brunt).
273048: PERRON, E. DU - Een voorbereiding. Met een tekening door A.C. Willink.
271368: PERRON, E. DU - Gebed bij de harde dood.
266788: PERRON, E. DU - 13 erotische prenten van Edgar du Perron. (Bezorgd door B. Schneppenbaum). Lichtmis/ Enschede [= Oosterbeek?], Het Letterlievend Kabinet [= De Bosbespers?], 1981. Garenloos. 16 eenzijdig bedrukte bladen met tekeningen en commentaar in het Frans. Gezeefdrukt in een beperkte oplage.
266586: PERRON (SAMENSTELLING), E. DU - De muze van Jan Companjie. Een overzichtelike verzameling van Nederlands-Oostindiese belletrie uit de Companjiestijd (1600-1700). Geïllustreerd met reprodukties van oude gravures en portretten, en met tekeningen van Thomas Nix.
7083: PERRON, E. DU - Over Stendhal.
14640: PERRON, E. DU - Chère Mademoiselle. Een onbekende brief aan Suzanne Lonneux met een toelichting door Paul E. Voorhoeve.
256602: PERRON, E. DU - Beste Constant. Een onbekende brief aan Constant van Wessem met een nawoord en aantekeningen door R. Storm.
7029: PERRON, E. DU - Graffiti. (Blocnote klein formaat).
7014: PERRON, E. DU - Nutteloos verzet. Met een tekening van A.C. Willink.
262951: PERRON, E. DU - Handgeschreven briefkaart aan 'Beste Maurice [Roelants]'.
24975: PERRON, E. DU - E. du Perron aan A. Roland Holst. Fragmenten uit brieven. (Samengesteld en toegelicht door J.H.W. Veenstra. Met een portret-gravure (E. du Perron voorstellende) van Pieter Wetselaar).
274219: PERRON, E. DU - Over André Gide.
1356: PERRON, E. DU - Blocnote klein formaat.
7016: PERRON, E. DU - De smalle mens.
267801: PERRON, E. DU - 732 voeux.
273788: PERRON, E. DU - Een schoonheidskoningin.
251164: PERRON, E. DU - Alle de rozen of Het gesprek bij maanlicht. Met een tekening van A.C. Willink.
267829: PERRON, E. DU (ALS:) KLOOT VAN NEUKEMA, W.C. ALIAS CESAR BOMBAY - Het paradoxale vrouwtje en andere poëmen voor bij de huiselijke haard.
271565: PERRON, E. DU - Voor kleine parochie. (Cahiers van een Lezer).
266599: PERRON-DE ROOS, ELISABETH DU - Handgeschreven brief aan 'Geachte Heer [K.] Lekkerkerker'.
256971: PERRON, E. DU - Nutteloos verzet. Met een tekening van A.C. Willink.
266596: PERRON, E. DU - Originele zwart-witfoto. 6,4 x 6,0 cm.
266696: PERRON-DE ROOS, ELISABETH DU - Handgeschreven brief aan een onbekende.
273789: PERRON, E. DU - Twee brieven.
255879: QUID NOVUM PERS - Een sterrebeeld en acht straatjes.
262182: PERSE, SAINT-JOHN - Oeuvre Poétique. 1. Éloges - La Gloire des Rois - Anabase - Exil. 2 : Vents. Amers. Chronique. Édition revue et corrigée.
25411: HUMAN RIGHTS IN HISTORICAL PERSPECTIVE. - Documents selected and introduced by J.H.W. Verzijl, Emeritus Professor of International Law. (Met vijf portretten in bruin door S.L. Hartz).
276785: PESSOA, FERNANDO - Ode van de zee. Vertaling en nawoord van August Willemsen.
259963: PETERS E.A., ARJAN - Schrijvers schetsboek. (Gesignnerd).
274896: (DANIEL PRESS). PETERSON, WILLIAM S., & SYLVIA HOLTON PETERSON - Daniel Press & The Garland of Rachel.
22162: (LEOPOLD, J.H. (VERT.)). PETRARCA - Brief aan Giovanni Coronna. Vertaald door J.H. Leopold.
271091: PETROV, PETER - Miettes du journal d'un malade. (Met twee originele, paginagrote houtgraves door Peter Lazarov)
271954: (PARTHIAN COINAGE). PETROWICZ, ALEXANDER VON - Arsaciden-Münzen. Sammlung Petrowicz.
261417: PEUGEOT - Peugeot 203. Notice d'entretien. 8me édition.
257182: PEUGEOT - Banquet Peugeot. Salon 1936. Palais des Sports Dimanche 4 Octobre. A votre Service: 302 402. Deux soeurs parées de toutes les vertus. (Menu).
267361: PEYPERS, ANKIE - hij 2.
271320: PFERDERENNSPORT / PFERDEWETTEN - Wiener Turf mit den Neuesten Nachrichten. 10. Jahrgang Nr. 47. 1921.
265077: PHILADELPHIA - Original washed ink drawing of Schuylkill Waterworks, Philadelphia.
204966: PHILADELPHIA - Souvenir of Philadelphia, Pennsylvania.
252843: PHILEBUS [= JOHN LESLIE BARFORD] - Fantasies.
264384: PHILIPPE, CHARLES-LOUIS - Bubu van Montparnasse. Vertaald en ingeleid door Gerard van Eckeren. Bandteekening van Jan Sluyters.
275454: PHILIPS - Collectie van drie boekenleggers, twee reclamezegels en een ansichtkaart.
275455: PHILIPS. (WLADIMIR BIELKINE). - Maakt Uw kinderen het huiswerk lichter. Philips Argenta beschermt hun jonge oogen.
275456: PHILIPS. (BACH SCHUURMANS). - Is u ook al in het bezit van een Philips Radio-Toestel.
275458: PHILIPS - Philips. Decorative lighting. (Philinea, Colorenta, Colorentina).
275467: PHILIPS. (R.N. DEGENS) - Philips-dossier van een in muziek en grammofoontechniek geïnteresseerde journalist, ca. 1960.
275465: PHILIPS - Philips televisie 1961. Super-ontvangers / universele ontvangers.
275466: PHILIPS - Klinkend plezier In vrije uren. (Singletje).
275448: (LEBEAU, CHRIS). PHILIPS - In en om de Philips fabrieken.
275457: PHILIPS - Philips Photo. Photomirenta.
275459: PHILIPS - Centraalstation te Amsterdam. Stationsplein verlicht met Philips "Halfwatt" lampen.
275463: PHILIPS - Golven die scheiden en golven die verbinden.
275464: PHILIPS - Philips persglaslampen.
275462: PHILIPS - De kunstverlichting in onze scholen.
255881: (TELEGRAAF, DE). DE PHOENIX - De Phoenix. Nood-uitgave van de staf van De Telegraaf en De Courant - Het nieuws van den dag.
275535: PHONE - The Telephone. A Domestic Tragedy. (Anonymous play, p. 106-110 in: Temple Bar. A London Magazine for Town and Country Readers, Vol. 107, nr. 422).
276143: KRYPTADIA. CONTES PICARDS - Kryptádia. Recueil de documents pour servir à l'étude des traditions populaires. Vol. X and XI.
269961: (VOORBURG-LEIDSCHENDAM). PICCARDT WIERINGA, P.H. V. C. - Manifest. Aan de Burgerij der Gemeenten Voorburg en Leidschendam.
276466: (MULTATULI). PIEPERS, MARINUS C. - Een onderwerp van Ned. Indische strafwetgeving in de 2e Kamer der Staten-Generaal. Verdediging van art. 2. No. 27 van het Algemeen Politiestrafrechtreglement voor inlanders in Ned. Indië.
256923: (MAETERLINCK). PIÉRARD, LOUIS - Maeterlinck.
267170: (ALETRINO, A.). PIERSON, H. - Openbare brief aan Dr. A. Aletrino naar aanleiding van diens brochure "Over eenige oorzaken der prostitutie".
267243: PIERSON, H., E.A. - Uitnoodigingsbrief tot bijwoning van het Nationaal Congres tegen de Prostitutie, te Amsterdam, 30 April-3 Mei 1889.
274113: PIERSON, ALLARD - Gedichten.
273605: PIJPERS, JELLE L.S. - Het aangeraakte boek. Deel 1. Aafjes tot Daisne.
19270: PIJPERS, JELLE L.S. - Behouden huis.
273755: PIJPERS, JELLE L.S. - Coconut Airways.
19267: PIJPERS, JELLE L.S. - Nieuw begin. (Met een Engelse vertaling door Lindsay Dunn).
273695: PIJPERS, JELLE L.S. - Meisje meisje. (Met zes originele foto's van Bart Bender)
276351: PIJPERS, JELLE L.S., EN MICHEL VAN OVERBEEKE - De Liefdesbaby. Memoires deel 1. (Met een originele, gesigneerde tekening in kleuren van Michel van Overbeeke als frontispice).
273690: PIJPERS, JELLE L.S. - Ontwaken? (Met een Engelse vertaling door Lindsay Dunn)
273691: PIJPERS, JELLE L.S. - Beslissing. (Met een Engelse vertaling door Lindsay Dunn en Jelle Pijpers).
273756: PIJPERS, JELLE L.S. - Het aangeraakte boek. Deel 1. Aafjes tot Daisne.
204095: PIJZEL, E.D. (CHARLES STEWART PARNELL) - Charles Stewart Parnell.
273937: PINDAROS - Zegezangen. Vertaald [uit het Grieks] door Patrick Lateur.
260967: (PARACHUTES). PIONEER PARACHUTE CO., INC. - Parts Catalog. (2 volumes, 1945-1948).
262144: PIRANDELLO, LUIGI - De pijn om zo te leven. Met tekeningen door Alfons van Heusden. (Vertaald door Jenny Tuin).
276474: PIRENNE, HENRI - Notice sur Léon Vanderkindere, membre de l'Academie. Sa vie et ses travaux.
272641: PIRON, ALEXIS - Ode à Priape.
266920: MANNEKEN-PIS - Histoire et legende de Manneken-Pis suivie d'une description des principaux monuments de Bruxelles.
266910: MANNEKEN-PIS - Geschichte und Legende de Manneken-Pis nach historischen Quellen bearbeitet.von L.D.M.
266919: MANNEKEN-PIS - Geschiedenis en legende van Manneken-Pis opgesteld naar eigen bewijsstukken.
269198: (KRIMPEN, JAN VAN). PISAN, CHRISTINE DE - L'Oroyson Nostre Dame.
15162: PISAN, CHRISTINE DE - L'Oroyson Nostre Dame.
252388: WALTHER AUTOMATIC PISTOL - Automatic Pistol "Walther-Sporter" Cal. .22 LR.
270397: PITHA, FRANZ VON - De ziekten der mannelijke geslachtswerktuigen en der pisblaas. In 't Nederduitsch overgebracht door Dr. F. Rienderhoff.
268974: KRASNAPOLSKY PLACEMAT - Placemat van A.W. Krasnapolsky, Nieuw Poolsche Koffyhuis, Warmoesstraat J. 64, Amsterdam.
265093: PLANT, RICHARD - Roman Silver Coins. A Price Guide. & Roman Base Metal Coins. A Price Guide. (2 books together).
251564: PLANTIN, CHR. - De Druckerye. Gedeelte uit: La premiere et la seconde partie des dialogues francois, pour les jeunes enfans. Het eerste ende tvveede deel van de Françoische t'samensprekinghen, overgheset in de nederduytsche spraecke. A Anvers. De l'imprimerie de Christophle Plantin. M.D.LXVII. Avec privilegie.
258212: (TYPE SPECIMEN) ÉTABLISSEMENTS PLANTIN - Nos types Cheltenham. Spécimen et applications.
275932: PLANTIN, CHRISTOPHE, & NICOLAS VAUQUELIN DES YVETEAUX - Le bonheur de ce monde.
252117: PLAS, MICHEL VAN DER - Korte metten.
259614: PLAS, MICHEL VAN DER - Twee emmertjes water halen. Een bloemlezing uit de Nederlandse waterstaatsliteratuur, voorafgegaan door een cultuurphilosophische inleiding door Michel van der Plas verlucht met vergel?kende excerpten uit de schatkamers der wereld-waterstaatsschilderkunst van de Egyptenaren tot heden verzameld en gerangschikt door J.F. Doeve begeleid door een verzameling variaties op de melodie van "Twee Emmertjes Water Halen", verzorgd door H. Badings.
259415: PLAS, MICHEL VAN DER (TRANSL.) - I hear America singing. (Anthology of American war poetry, translated into Dutch).
14094: PLAS, MICHEL VAN DER - Regentesselaan. (Met een bibliografie en een schets over de dichter door Dick Welsink).
255853: PLAS, MICHEL VAN DER, EN ERIK PRINS - Bloemendaal. (Met een originele zeefdruk in kleuren door Erik PRINS).
252121: PLAS, MICHEL VAN DER - Going my way. (Met opdracht aan Gabriël Smit).
266572: PLASSCHAERT, A. ALS: ALB. P. - Liefde's onrust.
275537: (TOOROP, JAN). PLASSCHAERT - Jan Toorop.
263066: PLASSCHAERT, A. ALS: ALB. P. - Liefde's onrust.
263547: PLASSCHAERT, A. ALS: ALB. P. - Liefde's onrust.
272845: PLASSCHAERT, ALB.A., & ALBERT KUMMER - Uit één Bron. Liederen / Toondichten. (Omslagtekening Albert Plasschaert).
252911: (ARETHUSA PERS). PLATEN, AUGUST VON - Zeven sonnetten uit de Sonette aus Venedig 1824. (Vertaald door J.C. Ebbinge Wubben. Met een gesigneerde heliogravure van Johan de Zoete).
14832: PLATEN, AUGUST VON - Venedig. Sonnette.
275731: (ARETHUSA PERS). PLATEN, AUGUST VON - Zeven sonnetten uit de Sonette aus Venedig 1824. (Vertaald door J.C. Ebbinge Wubben. Met een gesigneerde heliogravure van Johan de Zoete).
273938: PLATO - Het Symposium. Een gesprek over de liefde, vertaald door D. Loenen.
202305: PLATZ, HUGO - Über Kapillaranalyse und ihre Anwendung im pharmazeutischen Laboratorium.
206009: TUNISIA. ATLAS PLM - La Tunisie. Chemins de Fer Paris-Lyon-Méditerranée. Publication éditée avec le concours et la collaboration de la Résidence Générale de la Tunisie.
273796: PLOMP, HANS - Liefdesoorlog. Battle of love. (Met illustraties van Gijs Stuyling).
273023: PLOMP, HANS - Moker in Mokum. Eenakter.
273847: PLOUTARCHOS - Beroemde Grieken. De levens van Lykourgos, Solon, Themistokles, Perikles, Alkibiades, Agesilaos, Dion, Fokion, Demosthenes, Alexander, Pyrrhos en Filopoimen. (&) Beroemde Romeinen. Beroemde Romeinen. De levens van Camillus, Fabius Maximus, Cato de Oudere, Titus Flamininus, Marius, Sulla, Cicero, Pompeius, Caesar, Cato de Jongere, Brutus en Marcus Antonius. Vertaald [uit het Grieks] en toegelicht door H.W.A. van Rooijen-Dijkman.
7634: PLUIJM, CEES VAN DER - Het Kind de Vis. (Met drie tekeningen door Ciska Muller).
271195: PODAGRISTEN, TWEE - Wiens been was 't? Wat Gerrit Koeze in 't schemer-duuster bij en heerd an zien halfbruer Tönnis Konkel vertelde. (Met een Kommentaar door C. van Dijk).
22569: POE, EDGAR ALLAN - The Raven. (Met illustraties van Dick Dooijes).
202877: POEL, DIRK VAN DER (WIM SCHUHMACHER COVER ART). - Leekenspel.
269563: (AVIATIK). POESCHEL, JOHANNES - Luftfahrerdeutsch. Einheitliche deutsche Fachausdrücke in Luftschiffahrt und Flug. Im Auftrag des Deutschen Sprachvereins bearbeitet von Johannes Poeschel.
267588: POESIEALBUM - Poesie. (Bibliofiele editie).
272712: JAPANESE POETRY - Nippon. Japanese Verse.
265896: POINTL E.A. (REDACTIE), FRANS - Dimdom. Algemeen kultureel periodiek.
269668: POINTL, FRANS - Sterven in de zon. Verhalen & brieven. Voorwoord David de Poel. Foto's Niels Schumm.
263703: POIRTERSFONDS, HET - In elk huis een eigen bibliotheek. Het Poirtersfonds.
274950: (COHEN, FRÉ). POLAK-VAN GELDER, S. - Besprekingen op het gebied der gezondheidsleer.
7985: (GEIGER, WILLLI). POLET, SYBREN. MET LITHO'S VAN MART KEMPERS EN EXLIBRIS VAN WILLI GEIGER - De demon der eetzucht. (Met fraai exlibris van Willi Geiger).
276714: (HERBERT, CHARLES & AUGUSTA). POLIDORI, GAETANO - Novelle morali. Parte prima.
269172: POLIGNAC, JULES DE - Autograph letter signed by Prince Jules de Polignac to 'Monseigneur', dated 'Paris le 19-May 1818/ rue du Bac 91'.
264791: POLITIEK - Aan de Arbeiders van Nederland! De sociaal-democratische arbeiderspartij in Nederland en het Nederlandsch Vakverbond roepen U op, om U in beweging te zetten voor de prijsverlaging van levensmiddelen.
272155: POLIZIANO, ANGELO - Twee balladen. Due ballate. Vertaling (en nawoord): Frans van Dooren. (Met een kleurenets van Olga Vychodilova).
10051: POLL, K.L. - Rakelings. Gedichten.
204099: (BOER WAR). PONTEN, KEES VAN, EN CHRIS KRAS - Pillen voor Joe. Teekeningen van Jan Feith - Bijschrift van Kees van Ponten.
273171: POOT, H.K. - Snelheit en woede des tyts.
269832: POOT, H.K. - Berechten aen den lezer door den dichter H.K. Poot & zijn uitgever Arnold Willis. (Met een inleiding door Aldert Witte).
257884: PORCHEROT, GUSTAVE - Inauguration du Tramway. Saint-Seine-l'Abbaye. Concours Agricole.Fêtes des 17 et 18 Avril 1904.
270097: PORRY, EUGÈNE DE - Dieu et Liberté. Deux odes traduites du russe en vers franc¸ais. Supplement aux "Fleurs de Russie", du me^me auteur. (Traductions de Derjavine et Pouchkine).
264679: PORTEGIES ZWART, FRED - Kruiend ijs. Gedichten.
19534: PORTO, LUIGI DA - De geschiedenis van Giuletta en Romeo. (Vertaald en verantwoord door Herman van den Bergh. Met 13 kleurenhoutsneden van H.P. Doebele).
275009: POST, JOH.E. - Herfstkleuren.
252202: POST VAN DER MOLEN, GERARD - Dat is wat wonders. Relaas van een thuisdrukker.
267619: (NIJHOFF, JOHAN). POST, EVERT JOHAN; BOOT, JOHANNES CORNELIS, & KLEIJN, J.P. - Redenvoering van Evert Johan Post, als mede dichtstuk van Johannes Cornelis Boot, predikanten te Arnhem. Tot nagedachtenis van Johan Nijhoff. Uitgesproken bij de wederopening van het natuur- en letterkundig geselschap te Arnhem op den 30 november 1801.
256919: POSTHUMA DE BOER, EDDY - In 't nest met de rest. Tweede deel. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
204279: POSTZEGELS - Postzegelnieuws - Briefmarkenzeitung. Offic. Organ des Briefmarkensammler-Vereins "Die Globe" Arnheim. 3e jaargang 1902. Compleet.
271416: POT, EVERT J. - Dagboek onder het kruis.
22570: POTGIETER, E.J. - Eens dichters vriendschap. Gédéon Busken Huet op zijn 15den verjaardag door zijne Ouders aangeboden, tot eene gedachtenis aan zijnen en hunnen overgetelijken Vriend en Weldoener E.J. Potgieter, geboren 27 Junij 1808. Gestorven 3 Februarij 1875. (Met een verantwoording getiteld 'Potgieter en de paarden' door Anthonie Donker).
261627: POTTER, FRANS DE - De advertentie in de nieuwsbladen.
276217: POUND, EZRA - 15 Cantos. Vertaald en verzorgd door H.C. ten Berge.
273260: POWELL, G.H. - Excursions in Libraria: Being Retrospective Reviews and Bibliographical Notes. (Inscribed).
261491: POWYS, T.F. - Uriah on the Hill.
202629: POWYS, JOHN COWPER - Visions and Revisions. A Book of Literary Devotions.
20091: POWYS, JOHN COWPER - Porius. A Romance of the Dark Ages. (Signed deluxe edition).
205919: POWYS, THEODORE FRANCIS - The Two Thieves.
276614: POZZI, CATHERINE - Journal 1913-1934. Préface de Lawrence Joseph. Édition établie et annotée par Claire Paulhan. (2 titels).
272003: PRAAG, SIEGFRIED E. VAN - Jongensdroom. Roman. (Gesigneerd met opdracht van de schrijver aan zijn broer - dedication copy).
30917: PRAAG E.A., SIEGFRIED VAN - Nocturama. (Met gesigneerde opdracht).
273994: (YPES, CATHARINA). GIACOMO PRAMPOLINI - Uomini, fieno della guerra. Mensen, oorlogshooi. (Vertaald door Catharina Ypes; met opdracht).
272170: PRAZÁKOVÁ, ANA / ZDENEK MÉZL - Waden in het veld van blauwe irissen.
276756: PREŠEREN, FRANCE - Gedichte. Auswahl und Überträgung von Lili Novy.
252478: TRAM & TREIN-PREHISTORIE. (SOETENS, CORNELIS) - Asphalt-sporen door geheel Nederland, in verband met de eerste sluiting der geldleening ten behoeve van het asphalt-spoor tusschen Amsterdam en Haarlem.
100174: PREMSELA, MARTIN J. - Hans a seize ans...
272151: PREMSTALLER, CHRISTINE & OTTO - Der grüne Krug. Kurzgeschichten. (Mit 5 Linolschnitten von Ottmar Premstaller).
269926: PRENTKUNST - Catalogus eener verzameling prentkunst uit de Hollandsche en Vlaamsche School van het begin der 16e tot het midden der 19e eeuw. Kunstzaal "Pulchri-Studio". December 1899.
204833: OLD STILE PRESS - Abraham and Isaac. Text from the Chester Miracle Plays.
275178: STANBROOK ABBEY PRESS - Three works. All in excellent condition.
275700: PRÉVERT, JACQUES - Oeuvres complètes. Vol. 1 only. (Bibliothèque de la Pléiade).
274161: PREVOST, ABBÉ - Histoire de Manon Lescaut et du Chevalier des Grieux. Illustrations (in colors) de Charles Martin.
20476: (DEYSSEL, LODEWIJK VAN). PRICK, HARRY G.M. - In de zekerheid van eigen heerlijkheid. Het leven van Lodewijk van Deyssel tot 1890.
22247: (DEYSSEL, LODEWIJK VAN). PRICK, HARRY G.M. - Lodewijk van Deyssel & het goede der aarde.
9868: (DEYSSEL, LODEWIJK VAN). PRICK, HARRY G.M. - Op den weg der reine deugd.
204318: PRIESTLEY, J.B. - Albert Goes Through. (With signature).
259980: PRINS, ARIJ - Une exécution. (Georges Khnopff, trad.).
271773: PRINS, ARY - Een koning.
265309: PRINS, ARY - Uit het leven. (Met stofomslag en bijbehoren).
27308: PRINS (VERT.), JAN - Pervigilium Veneris. Venus-verwachtingsnacht. (Vertaald door Jan Prins).

Next 1000 books from Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA)

10/27