Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA)
Daal en Bergselaan 78, 2565 AG Den Haag (BY APPOINTMENT ONLY) Tel:. +31 (0)70 346 60 20 Mob.: +31 (0)6 5329 7017            Email: fokas@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
260602: BUEGER, CHRIS DE - Au-Pair.
275173: BUENO DE MESQUITA, D.A., J.J.P. OUD, GUST. VAN DE WALL PERNÉ, W.B.G. MOLKENBOER E.A. - Gedenkboek uitgegeven ter herinnering aan het 10-jarig bestaan der Vereeniging van Leerlingen der Rijks-Normaalschool voor Teekenonderwijzers Amsterdam.
257655: BÜHRMANN - De Molenpost. Prijslijst voor grafische vakken. No. 153. 10 april 1952.
265852: BÜHRMANN - Kalenders 1959. De GHB kalendertentoonstellingen staan weer voor de deur.
262389: BUISMAN J. FZN., M. - Populaire prozaschrijvers van 1600 tot 1815. Romans, novellen, verhalen, levensbeschrijvingen, arcadia's, sprookjes. Alphabetische naamlijst. Met medewerking van F.J. Dubiez en een voorwoord van Prof. Mr. H. de la Fontaine Verwey.
276174: BUKOWSKI, CHARLES - MARTIN BRIL - Herrie & Hartstocht. Sound & Passion. Vertaling Susan Janssen.
264172: BULLFIGHTING - Collection of 9 programmes and 26 entry tickets for bullfights in the Plaza de Toros de Palma de Mallorca, 1936.
264284: (MICKEY MOUSE). BULTHUIS, P.W. (SAMENSTELLER) - Linoleumsneden vervaardigd door leerlingen van de Nutsscholen te 's-Gravenhage. Serie II.
273689: (BORDEWIJK, F.). RICO BULTHUIS - Geen opdrachtje, geen datum, niets.
275872: BULWER-LYTTON, EDWARD - De laatste dagen van Pompeï. Groot cinematographisch Schouwspel naar de bekende roman van Edward Bulwer.
255094: (MANN, THOMAS). BÜRGIN, HANS - Das Werk Thomas Manns. Eine Bibliographie unter Mitarbeit von Walter A. Reichart und Erich Neumann.
266800: BURGMEIN, J. - Le roman de Pierrot et de Pierrette. Historiettes musicales.
271786: (MELBOURNE NURSE). BURN, HILDA MAY - Testimonials Nurse Burn. Melbourne Hospital. Scrapbook of nurse Hilda May Burn (1868-1949) of Melbourne Hospital and Bendigo Gold District Hospital.
258146: BURNETT, FRANCES HODGSON (&) ADRIANA (=BERTHA BEHRENS) - Dolly. Uit het Engelsch. (&) Ella. Eene novelle.
262569: BURNETT, FRANCES HODGSON - De kleine Lord. Uit het Engelsch.
260013: BURNIER, ANDREAS - Knabenzeit. Aus dem Niederländischen von Waltraud Hüsmert.
19436: BURNIER, ANDREAS - Bijna onzichtbaar.
275949: BURSSENS, GASTON - Adieu.
258374: BURSSENS, GASTON - Ode.
30027: BURSSENS, GASTON - French en andere Cancan.
274370: BURSSENS, GASTON - Originele foto.
11302: BUSKEN HUET, CONRAD - Parijs en omstreken.
276301: (COHEN, FRÉ). BUSSUM, SANI VAN / THIRY, ANTOON - Twee boeken met stofomslag van Fré Cohen, beide uitgegeven door E.M. Querido.
268555: (GELDER, DIRK VAN). BUUL, HENK VAN - Dirk van Gelder. Zijn exlibris en gelegenheidsgrafiek. (Met originele houtgravures van Dirk van Gelder).
270826: BYRON, LORD - The Poetical Works of Lord Byron. Collected and Arranged with Notes. New and Complete Edition.
257373: CADMUS, PAUL - Autograph signed card to Selma Broughton.
273850: CAESAR, GAIUS JULIUS - Oorlog in Gallië. & Aulus Hirtius, Aanvulling op Caesars Oorlog in Gallië. Vertaald en ingeleid door Vincent Hunink.
274508: CALDERON DE LA BARCA, PEDRO - Mystica y real Babilonia, auto sacramental alegorico. Vrij bewerkt in Hollandsche versmaat. (&) Somtijds zijn droomen openbaringen van God.
255358: CALDWELL, ERSKINE - Original press photo showing Erskine Caldwell and actor Henry Hull.
260662: LAROUSSE CALENDRIER - Nouveau petit Larousse illustré - Calendrier 1933.
257835: LAROUSSE CALENDRIER - Nouveau petit Larousse illustré - Calendrier 1933.
265186: CALLENBACH - Nobel-reeks. Catalogus 1940-1941.
268747: CALLENBACH - Een uiteenzetting over het doel van het boek Kerke-werk.
262163: CAMI, BEN - Handgeschreven brief aan 'Waarde Heer [Kees] Lekkerkerker'.
19529: CAMOENS, LUIS DE - Saudades en andere verzen. (Tweetalige editie: Portugees en Nederlands. Vertaald en ingeleid door Dolf Verspoor. Met een houtgravure van J.B. Sleper).
276135: CAMPE, JOACHIM HEINRICH - Historisches Bilderbüchlein oder die allgemeine Weltgeschichte in Bildern und Versen. Erstes Bändchen (aber nicht weiter erschienen).
270252: CAMPEN, WILLEM CORNELIS VAN - Een twintigtal Gelegenheids- en andere Verzen van V.C., waaronder een: Aan het weldadige Oud-Nederland, ter gelegenheid van de stormen van 24-26 December 1836 en de door dezelve ontstane rampen en schaden op het IJ, bij Spaarndam en Spaarnwoude.
274093: CAMPERT E.A., REMCO - Modern Dutch Poetry. Edited and translated into English by Hans Koningsberger.
253292: CAMPERT, REMCO - Rechterschoenen. (Met een originele, genummerde en gesigneerde ets door Charles Hofman). (Gesigneerd).
254644: CAMPERT, JAN - Vijf jaren zomerzegels 1935-1939. Een opwekkend relaas. (Geïllustreerd door F.H.P. Reitmann).
272118: CAMPERT, REMCO - De jongen met het mes. Nacht op de kale dwerg. Verhalen. (Met opdracht van Campert aan Greg Gatenby).
269908: CAMPERT, REMCO - Gangsterská slecna. (Tsjechische vertaling van Het gangstermeisje).
274919: CAMPERT, REMCO - Affiche.
268822: CAMPERT, REMCO - In de namiddag een standbeeld opwinden...
274279: CAMPERT E.A., REMCO - De transparant.
28372: CAMPERT, REMCO - Bewaarplaats.
263067: CAMPERT, JAN - Verzen. (Etiket op omslag).
22256: CAMPERT, JAN - Het lied der achttien dooden/ the song of the eighteen dead. (Met een Engelse vertaling van C.M. MacInnes).
268820: CAMPERT, REMCO - 4 handgeschreven ansichtkaarten aan zijn moeder, Joekie Broedelet.
263328: CAMPERT, REMCO & YSBRANT - Openingen. (Met drie originele litho's van Ysbrant ·17·).
271180: CAMPERT, JAN - 'O eerste lichte voorjaarsdag' (beginregel). Handgeschreven gedicht.
266854: CAMPERT, REMCO & YSBRANT - Meisjes van plezier. (Met vier originele litho's van Ysbrant ·17·).
20718: CAMPERT, REMCO - Amsterdamse dagen.
271456: CAMPERT, REMCO - Amsterdamse dagen. (Een van 10 speciale exemplaren).
272119: CAMPERT, REMCO - In the Year of the Strike. Poems. Translated from the Dutch by John Scott and Graham Martin. (Met opdracht van Campert aan Greg Gatenby).
7038: CAMPS, HUGO - Ritueel van heimwee.
23725: CAMUS, ALBERT - Pages choisies (gelezen door o.a. Jean Négroni, Michel Bouquet en Fabrice Rouleau).
254174: (ALKEMA, WOBBE). CANNEGIETER, H.G. - Midwintersproken. (Omslagillustratie Wobbe Alkema).
273445: CANTER, BERNARD - Poppenkast. Een vroolijk spel vol ernst. (Met opdracht).
260219: CAPE, JONATHAN - Now and Then. A Periodical of Books & Personalities Published Occasionally from Thirty Bedford Square by Jonathan Cape. Nrs. 30-62.
16687: CAPELLEVEEN, PAUL VAN - Antidateringen.
9094: CAPELLEVEEN, PAUL VAN - Ego (schrijver van het nachthuis).
22482: CAPELLEVEEN, PAUL VAN - Ego (schrijver van het nachthuis).
261268: CAPELLEVEEN, PAUL VAN - 'Mijn vriend Kuiper overtrof zichzelf'. Over de Aforismenreeks van L.J.C. Boucher.
22765: CAPELLEVEEN, PAUL VAN - Flat-opera. (Chestsonnetten).
22766: CAPELLEVEEN, PAUL VAN - Flat-opera. (Chestsonnetten).
7632: CAPELLEVEEN, PAUL VAN - Prototype.
20872: CAPELLEVEEN, PAUL VAN - Non-entia.
13615: CAPELLEVEEN, PAUL VAN - In ander licht en in een ouder huis (...).
274231: CAPELLEVEEN, PAUL VAN (E.A.) - Het ideale boek. Honderd jaar Private Press in Nederland 1910-2010.
250531: (KOMRIJ, GERRIT). CAPELLEVEEN, PAUL VAN - Carmina. (Verantwoording bij Komrij's Mijn minnaars door Paul van Capelleveen).
766: CAPELLEVEEN, PAUL VAN - Lord of Dantras.
4269: CAPELLEVEEN, PAUL VAN - Altijd Commentaar.
254064: CAPELLEVEEN, PAUL VAN - Dutch Silverpoints. John Gray's struggle for fame in Holland.
23156: CAPELLEVEEN, PAUL VAN - Het mozaïek. Tekeningen Ruud van Capelleveen.
261211: CAPPELLI, ADRIANO - Lexicon Abbreviaturarum. Dizionario di abbreviature Latine ed Italiane usate nelle carte e codici specialmente del medio-evo riprodotte con oltre 14000 segni incisi.
272642: CARAN D'ACHE - Les Lundis du Figaro. Album des Lundis. Album pour les Enfants de 40 ans et audessus. (3 albums in one binding).
269641: CARCO, FRANCIS - De Montmartre au Quartier Latin. Illustrations de Dignimont. Les Gloires Littéraires.
257170: BARBER'S BUSINESS CARD - Maison Auguste, 46, Passage Jouffroy, 48 sous l'Horloge. (Ca. 1870).
273252: CARDENA, MICHEL - Originele kleurenlitho.
266516: (INTERIOR DESIGN). PIERRE CARDIN - Intérieurs 50. Apogée de la Géometrie Curviligne. Synergon/ Re-Creation.
271637: CARDINAAL-LEDEBOER, A. - Veldbloemen. (Gedichten. Met opdracht).
271222: NUDE PLAYING CARDS - 3 naughty sets of playing cards.
257144: CARLÈGLE, CHARLES ÉMILE (DESSINS) - La Laverine nettoie tout.
272865: (SANDBERG). CARLINAPERS - bevrijde letters.
272858: CARLINAPERS - Dits een exempel vrayen. Betekent bi drie papegayen.
272861: CARLINAPERS - Pater noster. In Dietsche.
274393: CARMAN, BLISS, & RICHARD HOVEY - Last Songs from Vagabondia. Designs by Tom B Meteyard.
272733: CARMIGGELT, WILLEM - Zes gedichten. (Met inleiding van P. Hennipman, 1945).
15907: CARMIGGELT, S. - Bezoek.
21035: CARMIGGELT, S. - Juliana 75. Bij het verschijnen van Juliana 75, Nationaal fotoalbum, Foto's, kiekjes en herinneringen, bijeengebracht door Mies Bouwman.
265595: CARMIGGELT, S. - Trouwen.
263148: CARMIGGELT, S. ALS: KAREL BRALLEPUT - Sonnet.
263158: CARMIGGELT, S. - De Directie.
18360: (ELSSCHOT, WILLEM). CARMIGGELT, S. - Notities over Willem Elsschot.
263150: CARMIGGELT, S. ALS: DS. J. HANEBRAYER - Stadsleed. Een handvol verzen.
263159: CARMIGGELT, S. - Het buitenlands overzicht.
263137: CARMIGGELT, S. - Wat vind ik er nou zelf van.
21028: CARMIGGELT, S. - Zes kronkels. (Met een originele ets door Rob Cox en een nawoord door Henk van Gelder).
275089: (INCUNABLE). HUGO DE SANCTO CARO - Postilla super psalterium.
204464: CARRASQUER, FRANCISCO - Huizinga o el equilibrio imposible.
259747: (ACHTERBERG, GERRIT). CARRASQUER, FRANCISCO - Carta de Holanda.
267571: CARRINGTON (JEAN DE VILLIOT) - Les Mystères de la Maison de la Verveine. Adapté de l'anglais par Jean de Villiot. Illustrations par Adolphe Lambrecht.
276145: (KOMRIJ, GERRIT). CARRINGTON, CHARLES - Les dessous de la pudibonderie anglaise. Expliqués dans: les divorces anglais ou procès en adultére jugés par le banc du Roi et la Cour Ecclésiastique d'Angleterre.
205340: CARRINGTON - (JEAN DE VILLIOT) - Eaux-fortes pour l’illustration de Étude sur la Flagellation en France & en Angleterre au point de vue médical et historique.
267661: (ALICE). CARROLL, LEWIS - 22 black-and-white press photos of the musical film Alice in Wonderland (1972).
21700: CARROLL, LEWIS - Drie brieven van Lewis Carroll plus kattebelletjes van Nicolaas Matsier en de drukker.
1574: CARROLL, LEWIS - Jabberwocky. (Met een gesigneerde zeefdruk in kleuren door Hans LANDSAAT).
274246: (ALICE). CARROLL, LEWIS - Jabberwocky. (With a signed silkscreen print by Hans LANDSAAT).
273582: HUMBER CARS - Trade catalogue, 1910.
275684: CASANOVA, GIACOMO - Het Duel ofwel een proeve van de levensgeschiedenis van de Venetiaan G.C. Vertaling Ike Cialona. (Met originele litho's van Matthijs Sluiter).
22585: CASANOVA, GIACOMO - Het Duel ofwel een proeve van de levensgeschiedenis van de Venetiaan G.C. Vertaling Ike Cialona. (Met originele litho's van Matthijs Sluiter).
203543: CASEMENT, ROGER - Some Poems.
274867: CASTRO, FIDEL - La historia me absolverá. Edición homenaje al XIV Aniversario del asalto al Moncada. (&) Cuba et la crise des caraïbes. (&) Oraison funèbre pour 'che' guevara par fidel castro. (3 books).
254120: TRADE CATALOG - Coffres-Forts, Meubles en Acier RIBEAUVILLE.
259723: (AVIATION). TRADE CATALOG - La Locomotion Aérienne. Offert aux membres du Corps Médical par P. Longuet, Pharmacien de 1re Classe. La Livre d'Or de l'Aviation. (Preface by Georges Legagneux).
204341: KALDEWEY PRESS CATALOGUE - Kaldewey Press New York
257107: BATTLESHIP CATASTROPHE - Catastrophe de la "Liberté". 25 Septembre 1911. Vendu au profit des familles des victimes.
271203: CATHER, WILLA - A Lost Lady. Illustrated by William Bailey. Introduction by John Hollander. (Signed by William Bailey).
276221: CATO [DE OUDE, MARCUS PORCIUS] - Goed boeren. Vertaald door Vincent Hunink.
272649: (EMBLEMATA). CATS, JACOB - 'Een haes daer men geen loop van siet / En vangt een goede wey-man niet'.
276608: CATS, JACOB - Ouderdom, Buyten Leven, en Hof Gedachten. Op Nieuws vermeerderd met des Auteurs Tachtig Jarig Leven en Bedenkingen op Zorgvliet.
263012: CAVAFY, CONSTANTIN - Jours anciens. Poèmes traduits par Bruno Roy. Frontispice de Y. Tsarouchis. Aux éditions fata morgana.
270171: CECH, SVATOPLUK - Výlet pana Broucka tentokrát v patnáctého století.
276742: CELAN, PAUL - 'Alles is te zwaar, omdat alles te licht is'. De brieven van Paul Celan aan Diet Kloos-Barendregt. Bezorgd door Paul Sars en vertaald door C.O. Jellema. (Gesigneerd door Sars en Diet Kloos).
266181: ARBEIDERS JEUGD CENTRALE - Een kampfeest in woord en beeld. Uitgave ten bate van het Kampeerfonds van de Centrale van Arbeiders Jeugdverenigingen (A.J.C.).
257164: VINTAGE WRITING PAPER. 19TH CENTURY - Two sheets of unused French love letter writing paper.
257162: VINTAGE WRITING PAPER. 19TH CENTURY - Two sheets of unused French love letter writing paper.
276180: CERVANTES SAAVEDRA, MIGUEL DE - Don Quixote de la Mancha.
276513: (DOHMEN, LEO). CEULEERS, JAN - Leo Dohmen 1929 - 1999. Kijken! Denken! Winnen! Regardez! Réfléchissez! Gagnez! Look! Think! Win!
5136: CHAMISSO, ADELBERT VON. - Peter Schlemiels Schicksale. (Met tekeningen van Lex Metz).
8092: CHAMPFLEURY, [J.]. - Grandeur et décadence d'une serinette. (In het Frans. Met 6 litho's van Mart Kempers).
272974: CHANLER, GEORGIUS - Nieuwe Keysers Chronica ofte Gheschicht-boeck van alle de Roomsche, soo Oostersche als Westersche keyseren: Oock mede van de Tyrannen ende Rebellen, die soo hier en daer tot keysers verkozen zijn gheworden; oock eensdeels henselven daer voor opgheworpen hebben. Van Cajus Iulius Caesar, den eersten Roomschen Keyser af, tot den tegenwoordigen keyser Mathias toe. Kortelijck begrypende aller keyseren oprechte Afbeeldinghen ende Spreucken; mitsgaders hare Stammen, Verkiesinghen, Officien, Regeeringe, Houwelycken, Kinderen, Ouderdom, Doot ende Begravenisse. Ghetoghen wt de gheloofweerdichste Originele Munten, Antiquiteyten ende Autheuren te samen vergaert; door wylen den Ed.Hoochgheleerden ende Erentfesten Heere Georgius Chanler, Rector gheweest te Padua, I.V.D. Ridder van Sint Marcus, ende veler Potentaten ende Heeren Raets-Heer. Ende nu wt den Hoochduytschen in Nederlandtsche sprake doen oversetten, ende in den Druck bekosticht ende verveerdicht, door Georgius Chanler, des Autheurs Soons Sone. Interprete Iacobo Westfrisio No. Pub. Amstelredamensi.
251202: CHARDANS, JEAN-LOUIS - History and anthology of homosexuality. Histoire et anthologie de l'homosexualité.
273384: CHARIVARIUS (= G. NOLST TRENITÉ) - Collectie handgeschreven brieven aan Reinier van der Velde en typoscripten met vertalingen uit het Oudgrieks.
271006: CHARIVARIUS - Ruize-rijmen.
252698: CHARLES, J.B. - De dieren.
259135: CHARLES D'ORLÉANS - Poésies. (Deluxe edition).
257039: CHARTREUSE - Dauphiné - Couvent de la Grande-Chartreuse. Les liqueurs de la Grande-Chartreuse. Le secret de la Chartreuse.
252942: CHATEAUBRIAND - La Campagne Romaine. Lettre à Monsieur de Fontanes. (8) Burins de Jean-Paul Vroom. (Met zes originele kopergravures van Jean-Paul Vroom).
269534: CHATEAUBRIAND - La Campagne Romaine. Lettre à Monsieur de Fontanes. (8) Burins de Jean-Paul Vroom. (Met zes originele kopergravures van Jean-Paul Vroom).
268350: (ABC). CHAUCER, GEOFFREY - A.B.C.
272200: CHAVANNES, E. DE - Le modèle.
268345: CHESTERTON, G.K. - The Grave of Arthur. (Ariel Poems No. 25).
274747: CHESTERTON, G.K. - The Coloured Lands. Illustrated by the Author.
257633: CHETWODE-BETJEMAN, PENELOPE - Autograph Card Signed by Penelope Chetwode, from 1933-1951 the wife of John Betjeman.
275963: CHEVALIER, MAURICE - Mijn loopbaan, mijn liedjes. (Met handgeschreven opdracht).
273278: CHEVALIER, MAURICE - Y a tant d'amour. Ma route et mes chansons. (Gesigneerd).
273460: CHEVALIER, MAURICE - Schoffie met wit haar. (Gesigneerd).
266591: CHOUX, JULES - Stances a la Nuit. (Privé-uitgave van E. du Perron).
276439: CHRISTIE, AGATHA - Het geheim van de zeven schoorstenen. Pick-Up Serie volledige ontspanningsromans.
274199: CHRISTIE'S AUCTIONS - Catalogue of the collection of highly important pictures by Old Masters of Sir William Neville Abdy, Bart. (...) Comprising fine examples of the Italian School and works by Dutch, German and English artists, which will be sold by auction by Messrs. Christie, Manson & Woods ... on Friday, May 5, 1911.
274200: CHRISTIE'S AUCTIONS - Catalogue of the collection of ancient and modern pictures & drawings formed by H.M.W. Oppenheim, Esq. Which will be sold by auction by Messrs. Christie, Manson & Woods ... on Friday, June 13, 1913. (+ one other auction catalogue).
274198: CHRISTIE'S AUCTIONS - Catalogue of the highly important collection of ancient and modern pictures formed by Jean Louis Miéville, Esq. (...) Comprising works of the modern English, French and Continental schools, and choice works of the old Dutch masters, which will be sold by auction by Messrs. Christie, Manson & Woods ... on Saturday, April 29, 1899.
255838: EGYPTIAN CIGARETTES - Als Sie 17-18 Jahre alt waren.... (Advertising folder for Queen Cigarettes).
275862: NIEUW WEEKBLAD VOOR DE CINEMATOGRAFIE - Herdenkingsweek 11-17 October 1935. 40 jaren cinematografie. Jg. XIV, nr. 2.
262599: CITROEN, PAUL - Licht in groene schaduw. Poëzie en proza bij teekeningen van Paul Citroen.
271994: CITROEN, PAUL - Introvertissimento. (Gesigneerd met opdracht van de schrijver).
272606: CITROEN, PAUL - Twee artikelen in het tijdschrift Perspectieven van wordende cultuur. April 1936, jg. 3 nr. 4, 7 & Februari 1940, jg. 7 no. 2.
5485: (EENHOORNPERS). CITROEN (INLEIDING), PAUL - 8 grafische tekeningen.
275870: CITY THEATER, 'S-GRAVENHAGE. (E.M. REMARQUE) - Film Nieuws van het City-Concern. (7 Mei 1931). / Im Westen nichts Neues.
275934: CITY THEATER, 'S-GRAVENHAGE - Film Nieuws. Waarin opgenomen "Metro-Goldwyn-Mayernieuws". (12 Sept. 1930).
22249: CLAES, PAUL - Hospes Comesque Corporis.
269577: CLAES, ERNEST - Syn po tátovi. Román. (Tsjechische vertaling van Kobeke).
272571: CLAESSENS, BOB - Vibrance. Poèmes. Avec une glose de Roger Avermaete et un portrait de l'auteur par Joris Minne.
269059: (NEDERLANDSCH-INDIË). CLARK, P.L. - Vaccinatie een vloek. Pokkeninfectie alleen mogelijk door het bloed. Bewerkt naar de Amerikaansche uitgave van Dr. P.L. Clark door A.C. Plagge.
267462: CLAUDEL, PAUL - L'Endormie.
276220: CLAUDIANUS, CLAUDIUS - Verzamelde gedichten. Vertaald en toegelicht door M. d'Hane-Scheltema.
267069: CLAUS, HUGO - Aan de gecensureerden. (Met opdracht aan Freddy de Vree).
260409: CLAUS, HUGO, IVO MICHIELS EN KRISTIEN HEMMERECHTS - De laatste oorlog. Novellen over 40-45. (Met handgeschreven opdracht van Hugo Claus en Ivo Michiels en een handtekening van Kristien Hemmerechts.
268201: CLAUS, HUGO - Maurice Wyckaert.
271124: CLAUS, HUGO - Aan de evenaar.
271127: CLAUS, HUGO - De schilderijen van Roger Raveel.
276382: CLAUS, HUGO - Certificaat van woonst.
261811: CLAUS, HUGO - Teirlinck Adamisch. (Met een Naschrift door Hugo Claus en een Aantekening door Gert Jan Hemmink).
266513: CLAUS, HUGO - Masscheroen. Een spel.
262427: CLAUS, HUGO - "Cobra revisited".
262022: CLAUS, HUGO - (Prospectus voor Le dernier siège du château des comtes).
273895: CLAUS S.J., K.L. - Volksfilm over schoonheid. Opgenomen door K.L. Claus S.J.
267071: CLAUS, HUGO - V.nus vulgaris.
276559: CLAUS, HUGO - Het verdriet van België. (Met aardige, persoonlijke opdracht van de schrijver).
271123: CLAUS, HUGO - In het wilde westen.
205851: CLAYTON, MARGARET (AND THE TOWN OF CLAYTON, CALIFORNIA) - Original pencil drawing of a creek with a bridge.
275262: (HART, CORNELIA VAN DER). CLÉMENT, BERTHA - Driftkopje verloofd. Naar het Duitsch. Met platen.
7801: CLÉMENT-JANIN, [N.] - Coquilles et bourdons ou de la pureté des textes.
269736: (VEGETARISME). CLERCQ, D. DE, & E.C.C. VAN COEVERDEN - Aan denkende menschen. Vlugbladreeks van den Nederlandschen Vegetariërsbond. No. 10.
204924: LE CLERCQ, JACQUES - Show Cases. (Inscribed).
275640: (HONDEN). APELDOORNSCHE KYNOLOGEN CLUB - Programma van de windhondenrennen en politiehondendemonstratie op Zondag 23 Mei 1937.
274421: CLUNE, FRANK - All roads lead to Rome. A pilgrimage in the eternal city and a look round war-torn Europe (&) Castles in Spain. (Two books inscribed by Clune).
260437: CNOSSEN, T. - Kennis van reclame en verkoopkunde voor de middenstand. Serie voor het Middenstandsdiploma.
253986: BOEKVEILINGCATALOGUS A.L. VAN GENDT & CO. - Kinderboeken uit de collectie van mevrouw Caljé-van Gulik. Catalogus nr. 50, april 1979.
255837: SWAN PENCIL CO. - Catalogue 1934-1935.
269317: JOYCE & CO. - '(7)'.
269318: JOYCE & CO. - '(2)'.
269319: JOYCE & CO. - '(3)'.
269322: JOYCE & CO. - '52: X7, A4, *3 (1)'.
269323: JOYCE & CO. - '53: X8, A3, *2'.
269324: JOYCE & CO. - '10: IV4, 1300 woorden tweede klad (1)'.
265908: (JUGENDSTIL). GERHARD & CO. - Neue farbige Entwürfe für Treppenh. u. Wanddekorationen.
269320: JOYCE & CO. - '(12)'.
269321: JOYCE & CO. - '(13)'.
273259: METHUEN & CO. - Messrs. Methuen's Sixpenny Books. (Publisher's advertising folder).
202526: COCCIOLI, CARLO - Le Ville et le Sang.
203241: COCHERET, CH.A. - Poppenkast. Vijftig Schetsboekbladen uit de N.R.C. met teekeningen van den schrijver. (Met opdracht van de auteur).
266313: COCHERET, CH.A. - Poppenkast. Vijftig Schetsboekbladen uit de N.R.C. met teekeningen van den schrijver.
251447: COCK, HENDRIK DE - Overeenstemming der geloovigen van Nederland, uitgedrukt in brieven, uit onderscheidene provincien onzes vaderlands en uit Oostvriesland. Uitgegeven ter overtuiging van de wereld, dat het woord des Heeren waarachtig zij, opdat zij alle één zijn gelijk de Vader in hem en hij in ons dat ook alzoo de geloovigen in den Vader en Zoon één zijn: opdat de wereld geloove dat gij mij gezonden hebt, uitgegeven zonder namen der schrijvers, maar met aanwijzing van staat en woonplaats des schrijvers.
272539: COCTEAU, JEAN - Het witboek. Uit het Frans vertaald door Tineke van Dijk met tekeningen van Jean Cocteau.
274798: COCTEAU, JEAN - Poèmes écrits en Allemand.
268290: COENEN, FRANS - Studies.
266029: (HAAN, JACOB ISRAËL DE). COENRAADS, ED. - 'Over "Pathologieën"'.
269537: (DIJKSTRA, JOHAN). COHEN, JOSEF - Schemer. Verzen van -. Houtsneden van Johan Dijkstra. (1/25 gesigneerde luxe-exemplaren).
275141: COHEN, FRÉ, BOB BUYS, GEORGE VAN RAEMDONCK, ALBERT FUNKE KÜPPER E.A. - Collectie prijscouranten van de A.J.C.
275102: COHEN, FRÉ - Ic sie des Meyen schijn. Een nieu liedt-boecxken van Mey ende minne. Int welcke staen veel schone leysenen ende amoreuse liedekens. Bi een vergadert, uetghescreven ende verciert door Fré Cohen. Met eene corte inleydinghe van Willem Pijper.
276300: COHEN, FRÉ - Querido's Initialenregister betreffende gangbare initialen en afkortingen op sociaal, economisch en politiek gebied, samengesteld door I.G. Keesing.
274625: COHEN, JOSEF - Ballade van Jaap.
275372: VIETNAM COINAGE - East Asia Journal No. 6.
275398: BALTIC STATES COINAGE - Money in Estonia, Latvia and Lithuania/ Geld in Estland, Lettland und Litauen/ Dengi v Estonij, Latvij i Livye 1915 - 1940.
273417: COINAGE OF CENTRAL ASIA, ISLAMIC - Sylloge Numorum Arabicorum Tübingen (SNAT) XIV d. Hurasan IV. Gazna/ Kabul. Bearbeitet von Florian Schwarz.
273402: COINAGE OF CENTRAL ASIA, ISLAMIC - Sylloge Numorum Arabicorum Tübingen (SNAT) XV a. Mittelasien I - Central Asia I, Buhara / Samarqand. Bearbeitet von Michael Fedorov - Boris Kochnev - Gulib Kurbanov - Madeleine Voegeli.
273418: COINAGE OF CENTRAL ASIA, ISLAMIC - Sylloge Numorum Arabicorum Tübingen (SNAT) XIV c. Balh und die Landschaften am oberen Oxus. Hurasan III. Bearbeitet von Florian Schwarz.
273401: COINAGE OF CENTRAL ASIA, ISLAMIC - Sylloge Numorum Arabicorum Tübingen (SNAT) XV b. Mittelasien II - Nord- und Ostzentralasien. Bearbeitet von Tobias Mayer.
275377: COINS - The Numismatic Chronicle 2001. Volume 161.
276440: COLEMAN, LONNIE - Sam. A Novel.
8159: COLERIDGE, S.T. - De ballade van de oude matroos. (Vertaald door A. Donker. Met 35 tekeningen van Mart Kempers).
270229: COLETTE - Renée Vivien. (Inscribed by the publisher, Édouard Champion).
28286: (PRICK, HARRY G.M.). COLETTE - Chéri. 22 bois originaux de G. Jeanniot. (En:) Mitsou. 16 bois originaux de Hermann Paul.
269906: COLIGNY, LOUISE DE (= HANS DÜTTING) - Intiem.
272158: COLJÉE, JAN - Patrimatrique. (Met een kopergravure van Lou Strik).
2815: COLJÉE, JAN - Toen mijn vader zag. (Met een gesigneerde kopergravure van Lou Strik).
272137: COLJÉE, JAN - Dr. Jelle Zijlstra en het randschrift van de gulden. (Gedichten. Met een gesigneerde kopergravure van Lou Strik).
272159: COLJÉE, JAN - Toen mijn vader zag. (Met een kopergravure van Lou Strik).
274543: PETER STUYVESANT COLLECTIE - Peter Stuyvesant Collectie. (Brochure van Pulchri Studio voor de tentoonstelling van 1972).
12850: COLLEM, A. VAN - De soldaten. Een visioen.
266100: (CARS). LIVERPOOL LONDON GLOBE INSURANCE COMPANY - A Motor Show. Presented by The Liverpool & London & Globe Insurance Co, Ltd.
276599: COMPTON-BURNETT, IVY - A House and Its Head.
276600: COMPTON-BURNETT, IVY - A Family & a Fortune.
274609: COMPTON-BURNETT, IVY - Brothers and Sisters.
276593: COMPTON-BURNETT, IVY - Men and Wives.
275296: CONINCK, HERMAN DE - Zolang er sneeuw ligt.
275300: CONINCK, HERMAN DE - Onbegonnen werk. Gedichten 1964-1982.
275301: CONINCK, HERMAN DE - Die Mehrzahl von Glück. Niederländisch und deutsch. Ausgewählt und übertragen sowie mit einem Interview des Autors von Heinz Schneeweiss.
2240: CONINCK, HERMAN DE - Over de troost van het pessimisme. Essays.
275299: CONINCK, HERMAN DE - Over Marieke van de bakker.
202528: CONRAD, JOSEPH - Le Prince Roman. Un héros polonais de Conrad. Traduit de l'Anglais avec des commentaires par G. Jean-Aubry.
276765: CONRAD, JOSEPH - The Rescue. A Romance of the Shallows.
12480: CONSTANDSE, ANTON - Kerstwens voor Leopold Aletrino.
255082: CONSTANT (= CONSTANT NIEUWENHUYS) - Originele ets uit À propos de Cézanne (Amsterdam 1985).
256367: CONSTANT, BENJAMIN - Adolphe. Anecdote trouvée dans les papiers d'un inconnu et publiée par M. Benjamin de Constant. (Avec une notice bibliographique sur 'Adolphe' par A.A.M. Stols).
204130: CONSTANT, BENJAMIN DE - Adolphe. Anecdote trouvée dans les papiers d'un inconnu.
251666: CONTROLEUR, DE - Komische gedichten van den Controleur. Met een voorwoord van Prof. J.A. Alberdingk Th?m. (Ten voordeele van Weduwen van Ambtenaren.)
275328: COOK, WINIFRED A. - Cain. A Poem.
275504: COOLEN, ANTOON - Kerstmis in de Pannenschop.
265874: (KEILSON, HANS). COOPER, BENJAMIN - In het doolhof der liefde. Een avontuurlijke wandeling door de tuinen der Nederlandsche Minnezangers. Met een voorrede versierd van Jaap Kunst.
271214: COOPER, EDGAR - De derde getuige!
268726: CORBIÈRE, TRISTAN - Les amours jaunes.
275831: CORBIÈRE, TRISTAN - Les amours jaunes.
768: CORET, PETER. (PSEUDONIEM VAN CEES VAN DER PLUIJM) - O, dat je doodgaat.
269378: (THOMASSEN, KEES. ALS:) MEESTER CORNELIS - Klinkdicht.
255887: CORSEN, CH. - Con sordino.
250592: CORSTIAAN, PEER - Sociaal-aristocratie. (De eeuwenoude partij der toekomst).
274456: (BEWIJSEXEMPLAAR). CORT VAN DER LINDEN, P.W.A. - De zilvercrisis.
271417: CORT, MARTIJN - Zeven brieven.
260817: CORVO, BARON (= FR. ROLFE) - Verhalen die Toto mij vertelde. Met een inleiding van Jan J. van Herpen.
253792: CORY, WILLIAM - Rhymes after Horace. Six Verse Translations.
272344: COSTER, CHARLES DE - De Huwelijksreis. Een geschiedenis van liefde en strijd. Vertaald door A. van Gogh-Kaulbach. Met teekeningen van J. van Wijk.
261247: COULTON, JAMES - Gard.
268454: COUPERUS, LOUIS - Majesteit.
271784: (PLAUTUS). COUPERUS, LOUIS - De tweelingbroeders. Jambische bewerking van Plautus' Menaechmi. Dramatisch bijvoegsel van Groot-Nederland. Juli 1916.
261675: COUPERUS, LOUIS - Herakles.
276493: COUPERUS, LOUIS - Langs lijnen van geleidelijkheid.
256522: COUPERUS, ELISABETH - Een brief aan W.J. Simons. Bezorgd door Menno Voskuil.
13404: COUPERUS, LOUIS - Fidessa.
19513: COUPERUS, LOUIS - Herinneringen. (Keuze en verantwoording Garmt Stuiveling. Met 12 tekeningen van Jan Kuiper).
3697: COUPERUS, LOUIS - Herakles.
16543: COUPERUS, LOUIS - Maar 't allerzoetst... (Met een originele ets van Peter Yvon de Vries).
267255: COUPERUS, LOUIS - 'Waarde Van Oss.' Een onbekende brief van Louis Couperus. Bezorgd door F.L. Bastet.
267871: COUPERUS, LOUIS - Williswinde. (Met een Voorrede van de auteur).
251980: COUPERUS, LOUIS - Maar 't allerzoetst... (Met een originele ets van Peter Yvon de Vries).
267873: COUPERUS, LOUIS - Williswinde. (Met een Voorrede van de auteur).
254372: COUPERUS, LOUIS - Am Wege der Freude. Autorisierte Übertragung aus dem Holländischen von Else Otten.
267872: COUPERUS, LOUIS - Williswinde. (Met zeldzaam omslag in de serie 'Werken').
270184: COUPERUS, LOUIS - Afrodite. (Gedicht van Louis Couperus. Toonzetting van R.A.D. Cort van der Linden).
253935: COUPERUS, LOUIS - De Komedianten.
267870: COUPERUS, LOUIS - Williswinde. (Met een Voorrede van de auteur).
269995: COUPERUS, LOUIS - Via Appia.
274464: COUPERUS, LOUIS - Wereldvrede.
250588: COUPERUS, LOUIS - The Inevitable. Translated by Alexander Teixeira de Mattos.
267260: COUPERUS E.A., LOUIS - Een onhoudbare toestand.
267258: COUPERUS, LOUIS - Alexander en de Vrouwen.
264864: COUPERUS, LOUIS - Intieme impressie. (Met een nawoord door H.T.M. van Vliet).
16464: COUPERUS, LOUIS - Romantisch avontuur. Geïllustreerd door Albert Hahn jr.
266191: COUPERUS, LOUIS - Co dávno odnesl cas.
266192: COUPERUS, LOUIS - Knihy malých duší.
267262: COUPERUS, LOUIS - Kinderkamer. (Met een negentiende-eeuwse houtgravure uit de collectie van Toni Savage).
268335: (TOOROP, JAN). COUPERUS, LOUIS - Metamorfoze. Met een portret door H.J. Haverman.
253619: COUPERUS, LOUIS - Odalisken. Gedicht van Louis Couperus voor altstem, alt en vleugel door R.A.D. Cort van der Linden.
270194: COUPERUS, LOUIS - Dionyzos.
269128: COUPERUS, LOUIS - Legende, mythe en fantaizie.
269109: COUPERUS, LOUIS - Korte arabesken. Bandontwerp en (4) houtsneden van Desiré Acket.
6262: COUPERUS, LOUIS - De Binocle. Bezorgd en van een toelichting voorzien door H.T.M. van Vliet. (Met twee ingeplakte foto's).
274586: COUPERUS, LOUIS - Psyche. Fordította Balogh Barna.
273957: COUPERUS, LOUIS - De correspondentie. Bezorgd door H.T.M. van Vliet. (2 delen in cassette).
264522: COUPERUS, LOUIS - Majesteit.
268434: COUPERUS, LOUIS - Majesteit.
253442: COUPERUS, LOUIS - O starých l'udoch veci minulé.
269468: COUPERUS, LOUIS - Hooge troeven.
271771: COUPERUS, LOUIS - Wereldvrede.
269104: COUPERUS, LOUIS - Hooge troeven.
267775: COUPERUS, LOUIS - Orchideeën. Een bundel poëzie en proza.
272846: COUPERUS, LOUIS - Psyche.
251390: COUPERUS, LOUIS - Legenden van de blauwe kust. (Luxe-exemplaar).
16422: COUPERUS, LOUIS - De boeken der kleine zielen. (III). Zielenschemering.
269056: COUPERUS, LOUIS - Het zwevende schaakbord.
269466: COUPERUS, LOUIS - Antiek toerisme. Roman uit Oud-Egypte.
267263: COUPERUS, LOUIS - Kinderkamer. (Met een negentiende-eeuwse houtgravure uit de collectie van Toni Savage).
266231: COUPERUS, LOUIS - Noodlot.
264523: COUPERUS, LOUIS - Dionyzos.
11897: COUPERUS, LOUIS - Korte arabesken. Bandontwerp en (4) houtsneden van Desiré Acket.
262959: COUPERUS, LOUIS - Hooge troeven.
266126: COUPERUS, LOUIS - Heliogabal. Einzig berechtigte Übertragung aus dem Holländischen und Bearbeitung von Else Otten.
268435: COUPERUS, LOUIS - Majesteit.
268437: COUPERUS, LOUIS - Majesteit.
268438: COUPERUS, LOUIS - Majesteit.
268439: COUPERUS, LOUIS - Majesteit.
269470: COUPERUS, LOUIS - Dionyzos.
274672: (WENCKEBACH, L.W.R.). COUPERUS, LOUIS - Williswinde. (Met een Voorrede van de auteur).
273599: COUPERUS, LOUIS - Am Wege der Freude. Autorisierte Übertragung aus dem Holländischen von Else Otten.
266433: COUPERUS, LOUIS - Een lent van vaerzen.
266211: COUPERUS, LOUIS - Jan en Florence.
268436: COUPERUS, LOUIS - Majesteit.
16513: COUPERUS, LOUIS - Unter Javas Tropensonne. Autorisierte Übertragung v. Else Otten. (Met een inleiding van Heinz Karl Heiland).
262956: COUPERUS, LOUIS - Het zwevende schaakbord.
268414: COUPERUS, LOUIS - Legende mythe en fantazie.
28487: COUPERUS, LOUIS - Eene illuzie.
273462: COUPERUS, LOUIS - De boeken der kleine zielen. (II). Het late leven.
266204: COUPERUS, LOUIS - Der verliebte Esel. Einzig berechtigte Übertragung von Else Otten.
16517: COUPERUS, LOUIS - Xerxes oder der Hochmut. Aus den Büchern der ironischen Geschichte. Einzig berechtigte Übertragung von Else Otten.
268447: COUPERUS, LOUIS - Majesteit.
272667: COUPERUS, LOUIS - Antieke verhalen. Van goden en keizers, van dichters en hetaeren.
16459: COUPERUS, LOUIS - De ongelukkige.
275659: COUPERUS, LOUIS - Iskander. De roman van Alexander den Groote.
266137: COUPERUS, LOUIS - The later Life.
275048: COUPERUS, LOUIS - Van en Over Mijzelf en Anderen. [Eerste bundel].
273461: COUPERUS, LOUIS - De boeken der kleine zielen. (I. De kleine zielen; II. Het late leven; III. Zielenschemering; IV. Het heilige weten).
16488: COUPERUS, LOUIS - Xerxes of de hoogmoed.
16399: COUPERUS, LOUIS - Wreede portretten.
266437: COUPERUS, LOUIS - Antieke verhalen. Van goden en keizers, van dichters en hetaeren.
11894: COUPERUS, LOUIS - Antiek toerisme. Roman uit oud-Egypte.
269146: COUPERUS, LOUIS - De boeken der kleine zielen. (II). Het late leven.
271884: COUPERUS, LOUIS - Metamorfoze. Met een portret door H.J. Haverman.
276495: COUPERUS, LOUIS - Hooge troeven.
267254: COUPERUS, LOUIS - 'Waarde Van Oss.' Een onbekende brief van Louis Couperus. Bezorgd door F.L. Bastet.
271880: COUPERUS, LOUIS - Majesteit.
272666: COUPERUS, LOUIS - Meditatie over het Mannelijk Toilet. (Met illustraties van Piet van der Hem, Willy Sluiter en Joh.B.P. Kerkhoff). In: Kleeding en De Man. Uitgave van de Magazijnen 'Nederland'.
31637: COUPERUS, LOUIS - Arrogance. The conquests of Xerxes. Decorations by Theodore Nadejen. Translated by Frederick H. Martens.
11889: COUPERUS, LOUIS - God en Goden.
258922: COUPERUS E.A., LOUIS - Album behoorende bij den letterkundigen-kalender voor 1917.
274670: (SLUYTERMAN, K.). COUPERUS, LOUIS - Reisimpressies.
16416: COUPERUS, LOUIS - Babel.
267276: COUPERUS, LOUIS - Il mago.
274476: COUPERUS, LOUIS - Wereldvrede.
274478: COUPERUS, LOUIS - Wereldvrede.
274462: COUPERUS, LOUIS - Wereldvrede.
267323: COUPERUS, LOUIS - De Naumachie. (Met 7 tekeningen van J.H. Kuiper).
256654: COUPERUS, LOUIS - Drie kattebelletjes van Louis Couperus uit 1892. Bezorgd door en met een nawoord van H.T.M. van Vliet.
257786: COUPERUS, LOUIS - Vitruvius' Tien boeken over de bouwkunst. Van een nawoord voorzien door Prof. Dr. H.T.M. van Vliet.
269105: COUPERUS, LOUIS - Hooge troeven.
262960: COUPERUS, LOUIS - Reisimpressies.
276253: AMSTERDAMSCHE COURANT - Amsterdamsche Courant, 8 september 1848 (Derde Uitgifte).
271100: GORINCHEMSCHE COURANT - Gorinchemsche Courant, No. 6, Vrijdag 14 Januarij, 1831.
265460: LEEUWARDER COURANT - Leeuwarder Courant van woensdag 26 maart 1806.
268113: COUZIJN, WESSEL - Wessel Couzijn. Beeldhouwer/ sculptor. (Met correcties).
4091: COWPER, WILLIAM - Selected poems.
273312: CPN - Rekening en verantwoording. Grepen uit het werk der Communisten in het eerste oorlogsjaar. Wat "De Waarheid" schreef van October 1940 tot Juni 1941.
8629: (MEISTER, KARINA). CRAMER, HENDRIK, EN ARTHUR ADAMOV (RECONSTRUCTION). - Het lot van de kinderen van Lir. Ierse legende naar verschillende legenden gereconstrueerd door Hendrik Cramer en Arthur Adamov. Vertaling Laurens Vancrevel.
275856: CRASHAW, RICHARD - Herderszang. (Translated by Gabriël SMIT).
274856: CREMER, JAN - Sneeuw. (Gedrukt in 250 exemplaren).
276086: CREMER, JAN - Vanaf 21 april in de Brakke Grond. Studio speelt Jan Cremer. (Poster naar ontwerp van Jan Cremer).
255960: CREMER, JAN - Drukproef van Jan Cremer. Portret van een legende door Hans Dütting, met vele tientallen eigenhandige correcties van Jan Cremer. Met zes handgeschreven brieven en drie ansichtkaarten, aangevuld met knipseldocumentatie.
3554: CREMER, JAN - Originele zwart-witfoto door Ronald Sweering. 23,9 x 18,1 cm.
262982: CREMER, JAN - Credo's van Cremer. Samenstelling Gerd de Ley. (Met opdracht van Jan Cremer).
260120: CREMER, JAN - Vuurrode lippen.
264009: CREMER, JAN - Ik Jan Cremer. (Met opdracht van Jan Cremer).
271792: CREMERS, MARIE - Weerlichten. Verzamelde gedichten.
272536: CRIMINOLOGIE - Advysen en sententien, ingewonnen by onpartydige regtsgeleerden, op en teegens de persoonen van Catharina Kaspers, en Johanna Willems, synde moeder en dogter, geëxecuteert binnen de Stadt Elburg op den 6 October 1743. Over het ombrengen van haar eygen kind. Nevens het advys en sententie van Henrickje Vorstelman, over het ombrengen van haar kind, in haar onsinnigheit, op den 13den Aug. 1743. binnen de Stadt Harderwijk.
268914: (KICKSHAWS). CROMBIE, JOHN - Portrait évolutif du typographe. Fait par lui-même en collaboration avec sa presse en douze passages a partir des trois couleurs primaires.
268915: (KICKSHAWS). CROMBIE, JOHN - Lapse and Collapse. Designed and written by John Crombie.
254634: (KICKSHAWS). CROMBIE, JOHN - Avis.
268913: (KICKSHAWS). CROMBIE, JOHN - Many Thanks! A Book of Acknowledgements to some of many without whom this book might never have been printed, and to most of the few despite whom it has been.
260492: (KICKSHAWS). CROMBIE, JOHN, & SHEILA BOURNE - Cependant...
204890: (KICKSHAWS). CROMBIE, JOHN - Belle Question.
268875: (KICKSHAWS). CROMBIE, JOHN, & SHEILA BOURNE - All Things Being Equal.
100187: CROS, CHARLES - Les 4 saisons.
268253: CROS, LOUIS - Images. Gedichten van -. Houtsneden van Hans Vleugels. Vertaling Lily Kho. (Met een inleiding van de auteur).
269435: (HOLLAND DAY, F.). CRUMP, JAMES - F. Holland Day: Suffering the Ideal.
276590: CRUSCHIFORM - Colorama. Het boek over alle kleuren en tinten.
272651: ROBINSON CRUSOË - 'Robinson allant à la chasse Voyez la page / la description de son habillement'.
272607: PERSPECTIEVEN VAN WORDENDE CULTUUR - 1935-1941. Vanaf mei 1935-maart 1940, 15 losse nummers.
268355: CUNEY, WARING - Puzzles. Selected and introduced by Paul Breman.
276712: CUPIDO - Almanach der Grazien auf das Jahr 1776. Von Cupido.
22296: DAALEN, MARIA VAN, EN LUCAS HUSGEN - De verleiding van Marieken.
204514: DAAN, THEO [= A. STEHOUWER CZN. MED. STUD.] - Studenten-liedjes.
251067: (BRUSSE, WIM). AMA DJA DAAN - De brug.
274832: DAFFODIL - De nieuwe snelle Daffodil. Volautomatisch.
272093: DAISNE, JOHAN - Herbergzaam. (Met een gesigneerde kleurenlitho van Karel Benes).
272090: DAISNE, JOHAN - Drie eindejaars gedichten.
257819: DAMME, LIEVE VAN - Aren lezen.
275595: DANE, JACQUES, & TONNIS E. MUSSCHENGA - Door boekband bekoord. boekbanden van protestants-christelijke uitgevers 1892-1940 uit de Nederlandse industrie¨le boekbandencollectie van de Universiteitsbibliotheek Groningen.
23609: DANSER, J.G. - Gedichten. (Met een naschrift door Jan Greshoff en een Bibliografische notitie en opgaaf van varianten door J. van Krimpen).
20051: (ALI COHEN, L.). DANSER, J.G. - Gedichten.
275565: DARBOVEN, HANNE - Hanne Darboven. Een maand, een jaar, een eeuw. Werken van 1968 tot en met 1974. Stedelijk Museum catalogus 574. (Art Catalogue).
266199: DASKAM, JOSEPHINE - De Gedenkschriften van een Baby. Vrij uit het Amerikaansch door Tante Lize.
274055: (PROUST, MARCEL). DAUDET, LUCIEN - Autour de soixante lettres de Marcel Proust. Les cahiers Marcel Proust Nr. 5.
265746: DAUM, P.A. - Oneffen paden. Drie novellen.
252372: DAUM, P.A. - Oneffen paden. Drie novellen.
252249: DAY-LEWIS, CECIL - Typed Letter Signed and dated '16th January, 1967'.
257732: DEAHL, JULIAN - Brill Leiden.
258568: (BROUWERS, JEROEN). DEBERGH (RED.), GWENNIE - Brouwers in Brussel. 1964-1976.
15093: DEBROT, COLA - Bekentenis in Toledo.
12312: DEBROT, COLA - Navrante zomer.
255056: DEBROT, COLA - Bid voor Camille Willocq. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
201652: DECARIS, ALBERT - Société Générale pour favoriser le développement du commerce et de l'industrie en France.
22369: DECKER ZIMMERMAN, J. - Bede aan de door mij geleden pijn.
15469: DEEL, T. VAN - Worpswede. (Met een originele ets door Peter Yvon de Vries).
276578: DEEL, T. VAN - Kortom.
269042: DEEPING, WARWICK - Het huis der verspieders. Uit het Engelsch vertaald door R. de Bree.
272639: DEFOURNY, MICHEL - Le dit du poisson. Traduction par Michel Defourny et Jean Kellens. (Inscrit à Marcel Mariën).
19540: DEKKER, THOMAS - The guls hornbooke. (Met 25 tekeningen van Jan Bons, uitgevoerd in kleuren-zeefdruk).
252894: DEKKER, MAURITS - La mondo ne havas atendejon. Teatrajo en tri aktoj. El nederlanda lingvo tradukis F. Faulhaber.
251041: DEKKER, MAURITS - Handgeschreven brief aan 'Beste Vic[tor van Vriesland]'.
19344: DEKKER, MAURITS - Fragmenten uit de werken van Maurits Dekker.
266261: DEKKER, MAURITS - Op zwart stramien. Een zestal verhalen. (Met opdracht).
266259: DEKKER, MAURITS - De knopenman. Gevolgd door Gammastralen en Colporteur. (Geïllustreerd door Jan BONS). (Met opdracht van Maurits Dekker).
266260: DEKKER, MAURITS - Jozef duikt.
275065: DEKKER, MAURITS - Collectie krantenknipsels. Circa 1930-1980.
271561: DEKKER, CEES - Hollandsche Schouwburg. Programma.
253838: DEKKERS, MIDAS - Een kleine pathologie van de rondorigheid. (Met tekeningen van Bouke IJlstra).
272464: DEKKERS, MIDAS / KAREL VAN ROOIJEN - De gnoe en andere beesten. (Met originele, humoristische tekening van Karel van Rooijen).
256480: DEMAISON, ANDRÉ - Le jeu des 36 bêtes. Dessins de Jacques Darcy.
273867: DEMOKRITOS - Stofjes in het zonlicht. Vertaald en toegelicht door Rein Ferwerda.
276035: DENDERMONDE, MAX - Groningen bevrijd. Ter herinnering aan den 16den April 1945. (Rijmprent met een houtsnede van Abe J. Kuipers).
253842: DENDERMONDE, MAX - Handgeschreven briefkaart aan 'Beste Max [Schuchart]'. (1943).
273572: DENDERMONDE, MAX - Water en brood. Gedichten.
260509: DENDERMONDE, MAX - Eiland van Circe. (Met handgeschreven opdracht).
255870: LANSELOET VAN DENEMERKEN - Een abel spel van Lanseloet van Denemerken hoe hi wert minnende ene joncfrou die met sijnder moeder diende.
269156: DENON, VIVANT - Point de Lendemain. Conte. Réimprimé sur le texte original de 1777 et orné de fleurons spéciaux dessinés par Marillier. Notice par A. P.-Malassis.
271464: DERÈME, TRISTAN - à Monsieur Gaston Chérau. (Gedrukt in slechts 12 exemplaren).
264646: DERÈME, TRISTAN - La rime de Virgile et des Japonais. (Inscribed by the author).
255299: DERKINDEREN, ANTOON - Het Ambacht III. Over kunst en ambachtsonderwijs. Lezing. Voor het eerst gedrukt in De Gids van juni 1902. Thans herdrukt door de zorgen van de Vereeniging ter Vereedeling van het Ambacht.
272509: DERYCKE, GASTON - Fonds secrets.
264752: DERYS, GASTON - La dame d'amour. Roman inédit.
8098: DESCARTES, RENÉ - Discours de la méthode (...). (Met een originele kopergravure van Kuno Brinks).
272588: DESMETH, PAUL - Nord-Sud.
275837: DESPORTES, PHILIPPE - LX Pseaumes de David. (Met portret en titelvignet in houtsnede door Raphaël Drouart).
274314: (RAEMAEKERS, LOUIS). DESPORTES, PH. - LX Pseaumes de David. (Afwijkend exemplaar).
275836: DESPORTES, PHILIPPE - Chansons. (Met muziek van Didier Le Blanc).
250423: DESPORTES, PHILIPPE - LX Pseaumes de David. (With woodcut portrait and vignette by Raphaël Drouart).
275369: DEYELL, JOHN S. - Living Without Silver. The Monetary History of Early Medieval North India.
258912: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Kleinigheden.
257388: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Prosagedichte. Einzig autorisierte Übersetzung aus dem Holländischen von Benno J. Stokvis.
28295: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Handgeschreven ansichtkaart van 'Anna' [= Johanna Catharina Alphonsina Alberdingk Thijm (1893-1953), de dochter van Van Deyssel] aan de kunstenaar Anton Pieck en zijn vrouw.
254911: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Prosagedichte. Einzig autorisierte Übersetzung aus dem Holländischen von Benno J. Stokvis. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
28232: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Waarom Gij lid behoort te zijn van de Vereeniging van Letterkundigen.
15904: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Gedenkschriften. 1864-1924. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
254939: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Rembrandt en het Rembrandt-Feest in 1906. Overgedrukt uit De XXe Eeuw.
276366: (TIGGERS, PIET). DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Uit het leven van Frank Rozelaar.
267369: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Gedenkschriften (fragment).
272831: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Kleinigheden.
267670: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Gedenkschriften. (Luxe-editie in rijkverguld heelperkament).
28159: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Verbeeldingen.
28205: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Gedachten en opmerkingen.
252257: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Handgeschreven brief aan 'Waarde Heer Toussaint [van Boelaere]'.
274158: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Kamers. (Met een inleiding van Harry G.M. Prick).
18373: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Rembrandt en het Rembrandt-Feest in 1906.
22736: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Verkoudheid. (Met een nawoord door Harry G.M. Prick).
265123: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - De kleine republiek.
16482: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Kleinigheden.
259761: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Gedenkschriften. (Luxe-editie in rijkverguld heelleer).
271546: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Origineel visitekaartje.
263322: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - De kleine republiek.
276214: DIACONUS, PAULUS - De geschiedenis van de Langobarden. Vertaald en toegelicht door Ted Meijer & Fik Meijer.
270115: DICK (SAMENSTELLING), KAY - Writers at Work. The Paris Review Interviews. Selected by Kay Dick. (Uit de bibliotheek van Joost Zwagerman).
276423: DICKENS, CHARLES - Eene geestverschijning. Geïllustreerd door Arthur Rackham.
271005: DICKENS, CHARLES - Was you thinking at all of poetry?
205976: DICKEY, JAMES - Large signed original photograph.
270747: DICKINSON, EMILY - Ten poems. (Chosen by Rosey E. Pool and translated by her into German).
274073: DICKINSON, EMILY - New Poems of Emily Dickinson.
271215: DICKSON, FRED (PSEUDONIEM VAN A.F. PASTOOR) - Karak de geweldige.
268353: DICKSON, ALLAN - Het groene valies. Onuitgegeven politie-roman door Allan Dixon, bewerkt door Marcel Levrier.
273237: DIEDEREN, JEF - Originele kleurenhoutsnede.
727: DIELS, GERARD - Na de bevrijding.
1834: DIELS, GERARD - Het doornen zeel. Gedichten.
275126: DIEREN, EVART VAN - Prof. Freud. De uitvinder van de z.g. psychoanalyse of te wel "diepte"-zielkunde en het door velen onderschatte perverse gevaar.
271014: DIEREN, EVART VAN - Voorwoord overgedrukt uit De nadeelige invloed van fel zonlicht en sport op lichaam en geest. Met een inleiding over "De Engelsche ziekte" en "Het Engelsche gevaar".
250871: (STOLS, A.A.M.). DIJK, CEES VAN - Op bezoek bij Alexandre A.M. Stols.
266043: (HAAN, JACOB ISRAËL DE). DIJK, A.J. VAN - Mr Jacob Israel de Haan.
276496: DIJK, EVERT VAN, EN VELE ANDEREN - Antimammoetrapport. / Anti-mammoet-rapport.
269004: (SCHAKEN). DIJK, ROEL VAN - De dame is de baas. Wetenswaardigheden over het schaakspel in geschakeerde typografie.
256924: (GIDE, ANDRÉ). DIJK, C. VAN - Alexandre A.M. Stols en André Gide. (Met een ingeplakte houtgravure door Alfred Latour [voor Gide's Le Voyage d'Urien]).
255567: DIJKHUIZEN, GUUS - Wacht even met snurken. Tekeningen van Hans Kanters. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
271097: JOURNAL DE LA HAYE DU DIMANCHE - Journal de La Haye du dimanche. 17 nummers (1846).
250954: DINAUX, C.J.E. - Weerklank. Noordnederlandse honneurs voor Zuidnederlandse auteurs. (Met handgeschreven opdracht aan Paul Citroen).
273346: DINAUX, C.J.E. - Auteurs van nu. Gegist bestek 3. Met 24 schrijversportretten.
276227: CASSIUS DIO - Augustus. Keizer van Rome. Vertaald door G.H. de Vries.
276160: CASSIUS DIO - Samenzwering en verraad. De strijd om de macht na de moord op Julius Caesar. Vertaald door G.H. de Vries.
255596: DIS, ADRIAAN VAN - Dubbelliefde. Geschiedenis van een jongeman. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
254485: DIS, ADRIAAN VAN - Nathan Sid. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
274760: DISBERG, HARRY - "Zorg dat je er óók bij komt!" (Nr. 1 van de 30!).
258745: NIJGH & VAN DITMAR - De Gele Serie. Politie- en misdaadromans.
275189: NIJGH & VAN DITMAR - Een boek is als een schip.
258677: (TRADE CATALOG). ZIMMER EXPORT DIVISION - Zimmer Fracture Equipment. August, 1947.
269032: DOCTER, COR, ALS: SIDNEY SPRING - Amigo op de Zwarte Lijst.
253698: MEDEDELINGEN VAN DE DOCUMENTATIEDIENST - MDLM.
276685: DOES, BRAM DE - Kaba-ornament. Experimenten met een typografisch ornamentje en zijn spiegelbeeld in vignetten, randen en partonen, door Bram de Does. Experiments with a typographical ornament and its mirror image in vignettes, borders and patterns, by Bram de Does.
276062: DOES, BRAM DE - Kaba-ornament.
276694: DOES, BRAM DE - Lexicon.
253458: DOESBURG, THEO VAN - De zwarte vlek. Simultaneistische schets. (Met een houtsnede door Abe Kuipers).
18778: DOESBURG, THEO VAN - Het onvergankelijke kruid.
250594: DOEVE, EPPO - Doeve. Een virtuoos tekenaar. Ingeleid door A. Nonymus [= Johan van Eikeren]. Met vijftien reproducties.
272260: DOLLIVET, LOUIS - Jood! (Sale Juif.). Vertaald door J.L.A. Schut.
274089: DOMBER (REDACTIE), YVES VAN - Kenon. Kenophonisch Maandblad.
260670: PRIVÉ-DOMEIN - Privé-domein: een revolutionaire reeks.
275091: DOMELA, CESAR - Six reproductions en couleurs d'après quelques oeuvres récentes. Préface de Vassily Kandinsky.
265034: DOMELA NIEUWENHUIS, J. - De gevangenisstraf, overeenkomstig de eischen van het recht en het maatschappelijk belang ingericht, de beste der straffen. Redevoering bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Rijksuniversiteit te Groningen op den 15den November 1884.
270943: DOMELA NIEUWENHUIS, F.J. - E. LAURILLARD - B.T. Lublink Weddik als prediker beschouwd.
275812: DOMMISSE, FRÉ - Het huis der Diaconessen te Utrecht. (Overdruk uit het geïllustreerd maandschrift Op de hoogte).
202078: DONISTHORPE, G. SHEILA - Loveliest of Friends!
274762: DONKER, ANTHONIE - Acheron.
266639: (FOTOMONTAGE). DONKER, ANTHONIE - Schaduw der bergen.
263284: DONKERSLOOT, N.A. - (Zeven brieven en drie kaarten).
263970: DONKERSLOOT, N.A., ALS: SIEM DE MAAT - In Holland staat een huis. (Gedichten).
270004: DONKERSLOOT, N.A. ALS: MAARTEN DE RIJK - Orpheus en Eurydice.
202537: DONNE, JOHN - The Expostulation.
268518: DONNE, JOHN - Selected poems (chosen by Clara Eggink).
256088: (MULISCH, HARRY). DONNER, JAN HEIN - 'Shakespeare voor de huiskamer'.
262496: RATH & DOODEHEEFVER - Van zolderkamer tot paleis.
270324: DOOLAARD, A. DEN - Express to the East.
274387: DOOLAARD, A. DEN - Terre de passion. Reportage photographique. (In: Voilà. L'Hebdomadaire du reportage. Jg. IV Nr. 147, 13 januari 1934).
267363: DOORN, JOHNNY VAN - De dood van Rasputin.
272377: DOORN, JOHNNY VAN - Door de weken heen. Dagboeken. (Gesigneerd met mooie opdracht van de schrijver).
275710: DOORN, JOHNNY VAN - Collectie van 7 krantenknipsels over Johnny van Doorn, jaren 60.
259977: DOORNE, KOOS VAN - Waan en weten. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
274831: DOR, MOSHE - Handgeschreven, gesigneerde brief aan de Nederlandse schrijver Manuel van Loggem (1985).
276566: (BIESBOSCH). SLIEDRECHT-DORDRECHT - Uittreksel uit het kadastrale plan Gemeente Sliedrecht Sectie T. (Polder Oude Kat / Katse Gat).
268151: DORNA, MARY - Dames in de sneeuw.
8770: DORNA, MARY - Drie verhalen.
24857: DORRESTIJN, HANS - Bofkont en andere liedjes. (Met opdracht van de dichter).
264184: DOSTOJEFSKI, F.M. - De vreemde vrouw en de man onder het bed. Uit het Russisch door S. van Praag.
261243: DOSTOJEWSKI, F.M. - Witte nachten. (Vertaald door Hans Leerink. Met houtgravures en linoleumsneden door Arja van den Berg).
259786: DOUGLAS, LADY ALFRED (OLIVE CUSTANCE) - I desire the moon. The Diary of Lady Alfred Douglas (Olive Custance) 1905-1910. Introduced and annotated by Caspar Wintermans. (1/15 deluxe copies).
20846: DOUGLAS, LORD ALFRED - De Profundis and other Poems. (Met een illustratie van Bob van Blommestein).
268687: DOUGLAS, NORMAN - Looking Back. An Autobiographical Excursion. (Signed and numbered).
273840: DOUWES DEKKER, E.F.E. - God's geboorte. Een verhandeling over de stellingen van de Indische wijsgeer, Petrus S.L. Ward Kalengkongan over de oorsprong van alle religie, op populaire wijze uiteengezet door Dr. E.F.E. Douwes Dekker (Bandoeng).
276677: DOYLE, ARTHUR CONAN, HUGH WALPOLE, REBECCA WEST, COMPTON MACKENZIE, ISRAEL ZANGWILL, A.O. (AND "THE UNKNOWN MAN") - My Religion. Together with replies from many eminent divines and others.
275649: DOYLE, ARTHUR CONAN - The Man From Archangel.
269069: DRANK - Jamaica-Rum - Fransche Brandewijn.
264064: (EROTICA). DRATZ, JEAN - Les Fleurs du Mâle. 144 aquarelles de Jean Dratz.
269141: DREES, W. - Nationale figuur vraagt uw vertrouwen.
276024: DRENTHE - De vrije pers. Periodiek voor bevrijd Drenthe van de gezamenlijke voormalig-illegale bladen. 1e jaargang, 1945.
271312: (THEATERPROGRAMM). BELVEDERE DRESDEN - Kleinkunstbühne in oberen Saal. Spielplan September 1922.
273650: DRESDEN, S. - Enz. Enz. Uitspraken van S. Dresden hem aangeboden ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag door de leden van het Leidse Werkgezelschap Humanisme en Renaissance.
275952: (CREMER, JAN). RUUD DEN DRIJVER - Jan Cremer de onverbiddelijke. Screenplay.
269178: DRONKEN AUGUST, DE - Collectie van 12 reclameplaatjes met twee bijbehorende enveloppen (Leiden en Utrecht, 19e eeuw).
255138: DRUKKER, L. - De sexueele criminaliteit in Nederland 1911-1930. Een crimineel-sociologische studie.
269488: DRUKKERSJAARBOEK - Het Drukkers jaarboek voor 1906. 1e Jaargang. Onder medewerking van verschillende vakkundigen.
269491: DRUKKERSJAARBOEK - Het Drukkers jaarboek voor 1908. 3e jaargang. Uitgegeven met medewerking van verscheidene vakkundigen.
259863: DRUKKERSWEEKBLAD AUTO-LIJN. MEER, FRITS VAN DER - Kerstnummer 1956.
21502: DRUKWERK IN DE MARGE, STICHTING - Een doos die eenmaal open nooit meer dicht. Samenstelling: Wiel Kusters. (Blauwe Scheen-doos met 53, meest gesigneerde boekjes).
276463: DRUKWERK IN DE MARGE, STICHTING - Bladwijzerproject.
21504: DRUKWERK IN DE MARGE, STICHTING - A Thing of Beauty. Verjaardagsdoos voor Pim Witteveen. (Vriendendoos met 23 boekjes).
21503: DRUKWERK IN DE MARGE, STICHTING - E is zijn letter. (Vriendenproject ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van margedrukker Elze ter Harkel (De Vier Seizoenen) op 17 februari 2002).
21507: DRUKWERK IN DE MARGE, STICHTING - Printing in Oxford & Leiden. Drukwerk in Leiden & Oxford. A joint project between members of the Oxford Guild of Printers in England, and Stichting Drukwerk in de Marge in Holland.
204733: DRURY, ALLEN - Original Photo with Signed Dedication.
274238: DRYDEN, JOHN - The Works of John Dryden. Vol. I, II, III, IV and IX.
276410: DUBOIS-DESAULLE, GASTON - E´tude sur la bestialité au point de vue historique, meédical et juridique.
267796: DUBOIS, PIERRE H. - Ik ben niet meer zoals ik vroeger was.
266539: (NOOTEBOOM, CEES). DUIJKER, HUBRECHT - De Goede Wijnen van Bordeaux. Met de grote wijnen van Sauternes. (Met handgeschreven opdracht van Cees Nooteboom).
25172: DUINKERKEN, ANTON VAN - Waaiend pluis. (Gesigneerd).
961: DUINKERKEN, ANTON VAN / GERARD BRUNING - Zilveren bruiloft.
4143: DUINKERKEN, ANTON VAN - Twee vierkante meter.
251184: DUINKERKEN, ANTON VAN - Drievuldige begroeting. (Met drie houtgravures door Pam G. Rueter en een drukkersvignet [door Dirk van Gelder]).
2860: DULLAERT, HEIMAN - Sonnetten.
265559: DULLEMEN, INEZ VAN - De rozendief.
256466: DUMAS JR., ALEXANDRE - Handwritten letter to 'Monsieur [Auguste, Costumier du Théatre Français]'.
256467: DUMAS JR., ALEXANDRE - Handwritten letter to 'Mon cher ami'.
204429: DUMONT, ÉTIENNE - Le Secrétaire des amoureux. Lettres galantes.
203641: DUNAN, RENÉE - La Triple Caresse. Roman.
252061: DUNAN, RENÉE - La chair au soleil. Illustré de 14 documents des centres gymniques français.
250676: DUNAN, RENÉE - Bekenntnisse eines Cynikers. (Confession cynique). Roman.
274889: DUNCALF, STEPHEN - Good Hoofs.
263893: DUPLAIN, A.F. - Feuillets. Numero Neuf.
256213: DURA, CARLA - Bodemloos. Achttien gedichten met een ets van Fred C. Bergisch.
272171: DURA, CARLA - Arethusa. (Met een ets in kleur van Ans Spronk).
273167: (GOGUETTE). DURAND, CHARLES - La voix du peuple ou les républicaines de 1848. Recueil des chants populaires, démocratiques et sociaux publiés depuis la Révolution de Février. (&) La voix du peuple ou les républicaines de 1849. Chants populaires, démocratiques et sociaux faisant suite aux Républicaines de 1848. (&) Galerie des grotesques 1. Le général Croquemitaine. 3 publications in 1 volume.
255736: DÜTTING, HANS - Een kort visioen. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
255060: DÜTTING, HANS - In de leegte is het goede.
273207: DÜTTING, HANS - Een kort visioen. (Met opdracht).
264950: DÜTTING, HANS - Het moment van de misdaad. (Met opdracht aan Ellen Warmond).
255061: DÜTTING, HANS - Muziek holt zelfs het heelal uit. 'Proeve van Kubistische Poëzie'. (Met gesigneerde, 'losbladige calligrafie' van de dichter).
257232: DUVERNET, THÉOPHILE - Les dévotions de Madame de Bethzamooth suivi de la retraite de Mme la Marquise de Montcornillon. (suivi de) La retraite, les tentations et les confessions de madame la marquise de Montcornillon. Histoire morale.
260395: (VROLIJK, MAARTEN, ALS:) DUYN, GEERT TER - Asthariaal.
260396: (VROLIJK, MAARTEN, ALS:) DUYN, GEERT TER - Asthariaal.
267115: DUYNS, CHERRY, EN ASTRID ENGELS - Huizen. (Met een originele zeefdruk in kleuren door Astrid Engels).
261346: (ALKEMA, WOBBE). DYKSTRA, R.H. - W. Schuhmacher.
269179: (MIJNBOUW). EASTON, N. WING - Ter nagedachtenis van Dr. R.D.M. Verbeek (1845 - 1926). Met een bijdrage van D.R.J. baron van Lijnden.
269516: (REISETAGEBUCH). EBERT, ERNST - 136 Tage zu Fuss durch Deutschland, Dänemark und Schweden (4500 km). Wanderschaftserinnerungen.
266221: ECKEREN, GERARD VAN - Parade gaat door!
267900: ECKERT, HARALD - Harald Eckert geb. 1.VIII.1903. gefallen am 22.I.1942. (Poetry and letters printed in diazotype).
271208: ECKMAR, F.R. (= JAN DE HARTOG) - Ratten op de trap.
253820: EDEN, ANTHONY (AS LORD AVON) - Typed letter signed 'Avon' and dated 'August 23rd, 1961.'
273536: EDGEWORTH, MARIA - The Basket-woman and other Stories.
4284: EDINGA, HANS - Meer raven dan rozen. Verzamelde gedichten.
261226: EDWARD, ALAN - Kit.
274858: EEDEN, FREDERIK VAN - De kleine Johannes.
263480: (RUETER, GEORG). EEDEN, FREDERIK VAN - De blijde wereld. Reden over mensch en maatschappij. Versierd met houtsneden van Georg Rueter.
28351: EEDEN, FREDERIK VAN - Het Sonnet. Blijspel in drie bedrijven.
267329: EEDEN, FREDERIK VAN - De waterlelie.
268403: EEDEN, FREDERIK VAN (& PÉLADAN) - Zázraky a mysticism v staré i nové dobe. Studie. Z holandštiny preložil prof. Miloš Seifert.
267589: EEDEN, FREDERIK VAN - Johannes Viator. Kniha lásky. (Vertaald in het Tsjechisch door Miloš Seifert).
267590: EEDEN, FREDERIK VAN - Hrdinná láska. Preložil Miloš Seifert. (Vertaald in het Tsjechisch door Miloš Seifert).
19288: EEDEN, FREDERIK VAN - Vier nachtliedjes uit Ellen, een lied van de Smart. Gedicht van Frederik van Eeden. Gecomponeerd voor eene stem met pianobegeleiding door Jan Brandts Buys.
268401: EEDEN, FREDERIK VAN - 'Frederik van Eeden'. Sigarettenzijdje met portret.
260965: EEDEN, FREDERIK VAN - La malgranda Johano. Lau la dek-oka holanda eldono tradukis H.J. Bulthuis.
267615: EEDEN, FREDERIK VAN - Radostný sve?t. Úvahy o c?love?ku a lidske´ spolec?nosti. Prelozil z holandstiny se svolením autorovým Milo Seifert.
268504: EEKHOUD, GEORGES - Kees Doorik.
276348: EEKHOUT, JAN H. - Twee dichtbundels: Het ander koningschap. (&) Kwatrijnen.
256061: EEKMAN, NICO - Verbeeldingen. Portefeuille met 18 Houtsneden door Eekman 1921 'De Boeren'. (Prospectus).
272963: (SCHEEMDA). EELSSEMA, W.J. - Hoedjes! Blijspel in één bedrijf. Gevalletje van vrouwenlist.
273239: EERENBEEMT, GÉRARD VAN DEN - Nar. Originele kleurenzeefdruk.
267885: EES, JAN VAN - Wat krijgen we nou?
259951: EGTEN, HENRIËTTE VAN - Schatten.
250430: EIERT, HELENE - Männerschande und Frauenknechtschaft. Die Prostitution vom Standpunkte der Frau. Ein offenes Wort an die Männer.
271593: EIGENHUIS, J. - Kleine motieven.
263113: (SLUITER, WILLY). EIGENHUIS, J. - De schout van Amsterdam.
258372: EIJCKMANS, JOZEF - Intrek bij oktober. (Met handgeschreven opdracht aan Ellen Warmond).
14802: EIJK, HANS VAN - Klein onbehagen. (Met twee houtsneden van de auteur).
262160: EIJKELBOOM, JAN - Getypte brief aan 'Zeer geachte heer [Kees] Lekkerkerker'.
258898: EIKEBOOM, HENK - Het rood blazoen.
267932: EIKEBOOM, HENK - Jonge Garde, vooruit! Een woord aan de A.J.C.'ers.
256346: EKKERS, REMCO - Glenn Gould. (Nr. 1 van de oplage!).
274159: EKKERS, REMCO - Glenn Gould.
274513: ELBURG, JAN G. - Serenade voor Lena. (Echte eerste druk).
266420: ELBURG, JAN G. - De gelijkenis van de zeekoe.
268162: ELBURG, JAN G. - Verzen uit de Zevensnaar.
274374: ELDEN, W. VAN - Drie getypte, gesigneerde brieven aan A.F. Ruitenberg-de Wit uit 1960 en 1964 over vertalingen uit het Engels, Latijn, Italiaans en Middelhoogduits.
276322: ELIAS, NORBERT - Über den Prozess der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen. (Besonderes Exemplar der EA aus dem Kriegsgefangenenlager Stalag XI B).
21879: ELIOT, T.S. - Cape Ann. (Vertaald door Bert Voeten).
14115: ELSSCHOT, WILLEM - Villa des Roses. (Met handgeschreven opdracht van Walter de Ridder).
267406: ELSSCHOT, WILLEM - Kaas. Versierd door Jozef Cantré.
275795: ELSSCHOT, WILLEM - Verzen van vroeger.
269164: ELTAYEB, TAREK - Das gläserne Gespräch / Brittle Conversation.
266018: EMANTS, MARCELLUS - Mensen.
264714: EMANTS, MARCELLUS - Inwijding. Haags leven. (Met een inleiding van Barend de Goede. Illustraties van Jan Roëde).
273114: EMANTS, MARCELLUS - Om de mensen. Tooneelspel in drie bedrijven. (Dramatisch bijvoegsel van Groot-Nederland, Maart 1917).
29456: EMANTS, MARCELLUS - Geuren. Tooneelspel in drie bedrijven.
29459: EMANTS, MARCELLUS - Artiest. Tooneelspel in drie bedrijven.
29462: EMANTS, MARCELLUS - Hij. Dramatisch tafereel.
273115: EMANTS, MARCELLUS - Als het getij verloopt... Blijspel in één bedrijf.
259013: EMANTS, MARCELLUS - Lilith. Gedicht in drie Zangen.
274357: EMANTS, MARCELLUS - Loevesteijn. Dramatisch-historisch tafereel met naspel.
266019: EMANTS, MARCELLUS - Een drietal novellen.
273113: EMANTS, MARCELLUS - Adolf van Gelre. Drama in vijf bedrijven. (Uit de boekerij van Albert Verwey).
266034: EMANTS, MARCELLUS - Lilith. Gedicht in drie Zangen.
271886: EMANTS, MARCELLUS - Uit Spanje.
16366: EMANTS, MARCELLUS - Sneldichten. (Gekozen door Nop Maas en Marijke Stapent [sic] Eggen).
267758: EMANTS, MARCELLUS - Waan.
266028: EMANTS, MARCELLUS - Loevesteijn. Dramatisch-historisch tafereel met naspel.
254593: EMBDEN, DAVID VAN - Nationale ontwapening of volksverdelging. Rede gehouden bij de algemene beschouwingen over de staatsbegroting op 23 april 1924 in de Eerste Kamer der Staten-Generaal. (Met een naschrift door P.J. Oud.)
17037: EMDE BOAS, DR. C. VAN - De sociogenese van de vitale afkeer tegen de homo-sexualiteit.
256481: JOODSE EMIGRATIE - I.T.O. Vlugschriften No. 2.
269907: EMMA, KONINGIN - Handgeschreven notitie van Koningin Emma der Nederlanden (1858-1934).
256864: EMMENS, JAN - Chaconne. Gedichten.
271973: EMMENS, J.A. - Kunst- en vliegwerk. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht van de auteur aan Hans Gomperts).
270090: EMMERIK, PAM - Wie het paradijs verdragen kan. (Met gesigneerde opdracht van de auteur aan Joost Zwagerman).
265533: EMMERSON, H.H., & MARION M. WINGRAVE - The May Blossom; or The Princess and Her People. From Original Illustrations by H.H. Emmerson with Verses by Marion M. Wingrave.
273866: EMPEDOKLES - Aarde, lucht, water en vuur. Vertaald en toegelicht door Rein Ferwerda. (In het Oudgrieks en het Nederlands).
23135: ENGBERTS, HANS EN RENÉ HESSELINK. - Winkeldagboek. Aantekeningen uit het antiquariaat.
268311: ENGEL, PETER - hier sitzend nach mitternacht. bebildert von eric van der wal.
275154: (COHEN, FRÉ). ENGELHARDT, VIKTOR, A.O. WITH SKETCHES AFTER J.J.P. OUD - Op de kentering der tijden. Vijf opstellen van Dr. Viktor Engelhardt, Adolf Behne, Julius Blasche, Fritz Jöde en E.R. Müller, met een inleiding van Koos Vorrink.
273232: ENGELMAN, MARTIN - Tempête sur les Pays Bas. Originele kleurenlitho.
9735: ENGELMAN, JAN - In het verborgene gedrukt.
273231: ENGELMAN, MARTIN - Originele kleurenlitho.
14249: ENGELMAN, JAN - Kindje wiegen. Een Kerstspel.
275140: (NOOTEBOOM, CEES). ENGELSEN, JACOMIJN DEN - Portret van Cees Nooteboom. Houtsnede.
271370: (AVIATION). WALTER AIRCRAFT ENGINES - Bulletin Walter 1937, No. 1.
260394: ENKLAAR, WILLEM - Koorts. Novelle.
265993: ENQUIST, ANNA - Hemligheten. Roman. Översättning från nederländskan av Per Holmer.
273714: ENSCHEDÉ & ZONEN, JOH. - Verjaardagsagenda. (Ongebruikt!).
275734: ENSCHEDÉ - Proef van nederduitsche letters en Gothische initialen uit de XVde eeuw. Spécimen de caractères flamands et d'initiales gothiques du XVme siècle. Probe niederdeutscher Schriften und gothischer Initialen aus dem XVten Jahrhundert. Specimen of Dutch Black-letters and Gothic Initials of the XVth Century.
273989: ENSCHEDÉ EN ZONEN, JOH. - Portefeuille-kalender aangeboden aan de inteekenaars op de stads-editie Oprechte Haarl. Courant. Winterdienst 1906/'07 door de uitgevers Joh. Enschedé en Zonen, Haarlem.
273990: ENSCHEDÉ EN ZONEN, JOH. - Portefeuille-kalender aangeboden aan de inteekenaars op de stads-editie Oprechte Haarl. Courant. Zomerdienst 1907 door de uitgevers Joh. Enschedé en Zonen, Haarlem.
274652: (SCHOLTEN, H.J.). ENSCHEDÉ - Wandkalender voor het jaar 1905, aangeboden door Joh. Enschedé en Zonen.
264267: ENSIS, PETER - Mausoleum.
260068: ENZINCK, WILLEM - Sprache des Wortlosen. Kleine Prosa.
276475: (STOCKHAUSEN, VON). EPEN, D.G. VAN - Urkundliche Filiation derer von Stockhausen in Holland und Deutschland.
274075: ERCKER, LAZARUS - Drei Schriften. Das kleine Probierbuch von 1556. Vom Rammelsberge, und dessen Bergwerk, ein kurzer Bericht von 1565. Das Münzbuch von 1563. Bearbeitet und eingeleitet von Paul Reinhard Beierlein. Herausgegeben von Heinrich Winkelmann.
271421: ERENS, FRANS - Aanteekeningen over de school van Beuron.
265919: (STREUVELS, STIJN). ERENS, FRANS - Bibliographie. Stijn Streuvels, Land en Leven in Vlaanderen.
20462: ERKELENS E.A., ROB VAN - En Pasje dan?
272116: EROTICA - Bibliographical erotica collection. (Convolute of 7 nice and very rare publications of bibliographical interest).
275919: EROTICA - Erotarian alphabet.
205343: ERSKINE, JOHN - The Private Life of Helen of Troy.
262908: ESSEBAC, ACHILLE - Les Griffes.
259423: ESSEN, HEIN VON - De zeven zangen van Abraxas. (Met een illustratie van de auteur).
256229: ESSEN, HEIN VON - De zeven zangen van Abraxas. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
21699: ESSEN, HEIN VON - Enige Dierenliedjes.
255950: ESSEN, HEIN VON - Originele zwart-witfoto. 15,0 x 12,0 cm.
203085: ESSER, JOHN - De sociaal-democratische toekomst-staat. Schets naar verschillende schrijvers voor het Nederlandsche volk bewerkt door John Esser.
204007: CHARLES-ÉTIENNE - La Bouche Fardée. Roman de moeurs.
265156: (PRIJSBAND AMSTERDAM). EURIPIDES - Phoenissae. Cum commentario edidit Jacobus Geelius. Scholia antiqua (...) adiunxit C.G. Cobetius.
24514: (STEEN (VERT.), ERIC VAN DER). EURIPIDES - Alcestis. Vertaling door Eric van der Steen. Met een inleiding van Dr. J.C. Kamerbeek. (Met handgeschreven opdracht van Van der Steen aan Max Schuchart).
267853: (INCUNABLE). EUSEBIUS - De evangelica praeparatione.
267313: EVANGELIE - Évangile de Notre Seigneur Jesus-Christ selon Saint Matthieu d'après la version revue par J.F. Ostervald.
276354: EVANS, JACK - Marine Meat Eater.
26801: (WERKMAN, H.N.). EVENHUIS, EDDY - De leerling Alexander.
265956: EVERTS JR., J. - Eerste werk.
265957: EVERTS JR., J. - Proza.
274188: (LITZROTH, ADRIAAN VON). EWERS, HANNS HEINZ - Mit meinen Augen. Fahrten durch die lateinische Welt. (Uit de boeken van Adriaan M.J. von Litzroth).
273425: (LITZROTH, ADRIAAN VON). EWERS, HANNS HEINZ - Besessenen. Seltsame Geschichten.
275669: EWERS, HANNS HEINZ - Der gekreuzigte Tannhäuser und andere Grotesken.
275670: EWERS, HANNS HEINZ - Der gekreuzigte Tannhäuser und andere Grotesken.
268607: EWERS, HANNS HEINZ - Die verkaufte Grossmutter.
275633: EWERS, HANNS HEINZ - Die Krawatte. Ein Brevier des Geschmacks.
275634: EWERS, HANNS HEINZ - Hochnotpeinliche Geschichten.
268905: EWERS, HANNS HEINZ - Die verkaufte Grossmutter. Ein deutsches Märchenbuch. (Mit Widmung von dem Autor).
275637: EWERS, HANNS HEINZ - Gesammelte Werke (7 Bände).
275858: EWERS, H.H. - Der Student von Prag. Eine Idee. Mit 8 Bildern aus den gleichnamigen Filmen.
269644: (HESS, FELIX?). CADAVRE-EXQUIS - Advertentie spel. Geestig-gezellig-onderhoudend-leuk.
250529: EYBERS, ELISABETH - Twee gedigte.
259231: EYCK, P.N. VAN - Inkeer. (Met handgeschreven opdracht aan Mea Mees-Verwey).
24430: EYCK, ROBERT VAN - Perpetual treason. (Luxe-exemplaar met opdracht van de schrijver).
23199: (VERWEY, ALBERT). EYCK, P.N. VAN - Idee en wil. Tafelrede over Albert Verwey.
19864: EYCK, P.N. VAN - De tuin. Een gedicht. (Luxe-editie).
259230: EYCK, P.N. VAN - Herwaarts. Gedichten.
266063: (HAAN, JACOB ISRAËL DE). EYCK, P.N. VAN - In memoriam Jacob Israël de Haan.
259167: EYCK, P.N. VAN - Inkeer. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
274599: (ZILVERDISTEL). EYCK, P.N. VAN - Bevrijding. Verzen.
1003: EYCK, P.N. VAN - Brent Bridge.
268677: EYSSELSTEIJN, BEN VAN - Romance v F-dur.
270182: EYSSELSTEIJN, BEN VAN - Château de Bersac '12.
31423: EYSSELSTEIJN, BEN VAN - Laat het sneeuwen, Heer!
268877: (AVIATION). EYSSELSTEIJN, BEN VAN - De vliegende feeks. Een blijmoedig spel in drie bedrijven.
260750: EYSSELSTEIJN, BEN VAN - Handgeschreven brief aan 'Beste Joop [Lücker]'.
276469: FABIUS, D.P.D. - Verzekeringsdwang.
255911: FABRE, LUCIEN - Connaissance de la déesse. Avant propos de Paul Valéry.
273187: FABRÈS, OSCAR - 'To Oma from Alice and Oscar'. Originele kleurentekening.
273382: FABRÈS, OSCAR - 8 ansichtkaarten voor Hotel de l'Europe, Restaurant Excelsior.
270965: FABRÈS, OSCAR - Eine Erholungsreise nach dem Mittelmeer mit der Dampfschiffahrts-Gesellschaft "Nederland" skizziert von O. Fabrès.
271392: FABRÈS, OSCAR - Aux Indes Néerlandaises. (Full leather).
273192: FABRÈS, OSCAR - Naar Indië via Kalker. Geïllustreerd door Fabrès. (Clothing catalogue for the Netherlands East Indies).
273222: FABRÈS, OSCAR, & ALICE FABRÈS - Anne and Maryke. Holidays in Holland.
273189: FABRÈS, OSCAR - Originele tekening.
273227: FABRÈS, OSCAR - Un voyage à Java. Notes et croquis par O. Fabrès.
273218: FABRÈS, OSCAR - Kwik and Kwak. With a Preface by Hendrik Willem van Loon.
273184: FABRÈS, OSCAR - De Molukken bekeken door den bril van O. Fabrès = How the French cartoonist Mr. O. Fabrès sees the Molucca's = Comment M. O. Fabrès voit les Moluques.
273188: FABRÈS, OSCAR - Hommage à Oma. 30 Mai 1931. (Originele kleurentekening in inkt, waterverf en potlood. Gesigneerd 'O Fabrès').
273381: FABRÈS, OSCAR - 3 ansichtkaarten voor Grand Hotel Gooiland, Hilversum (1939).
273185: FABRÈS, O. - Scheveningen. Licht, lucht, zon. Seizoen 1939.
273451: FABRÈS, OSCAR, & ALICE FABRÈS - Anne and Maryke. Holidays in Holland.
273383: FABRÈS, OSCAR - 2 ansichtkaarten voor Hotel Hamdorff, Laren (1939).
271692: FABRICIUS, JOHAN - De wondere avonturen van Arretje Nof of de Draak en de Chinese prinses. Kinder-operette in vier bedrijven.
255350: FAIVRE, ABEL - Succinct, humorous handwritten letter signed to an American signature hunter.
273398: ROSSETTI FAMILY - Books From the Libraries of Christina, Dante Gabriel, and William Michael Rossetti. Introduction by W.E. Fredeman. Catalogue 180.
267666: (AVIATION). LIGNES FARMAN - Geschenkalbum van de luchtverbinding Parijs-Brussel-Amsterdam (1925).
202834: FARRAR, FREDERIC W. - Een schooljongen, of van Kwaad tot erger. Naar het Engelsch uitgegeven door J. Kneppelhout.
17035: FARRAR, FREDERIC W. - St. Winifred's or The World of School. With illustrations by Gordon Browne.
204689: FARRAR, F.W. - Een Student of een loopbaan met hindernissen. Uitgegeven door J. KNEPPELHOUT
272217: FARRER, JULIA, & IAN TYSON - Partwork 00.
256344: (LOTI, PIERRE). FARRÈRE, CLAUDE - Pierre Loti quand je l'ai connu.
274608: FAUST, LEO, & F.X.M. SCHIPHORST - Parijs bij nacht. Met circa 70 illustraties. (2e herziene druk).
274607: FAUST, LEO, & F.X.M. SCHIPHORST - Parijs bij nacht. Met 79 foto's.
22028: FAVEREY, HANS - 'Vol tederheid herhaalt zij wat ze ziet (...)'.
426: FAVEREY, HANS - Lichtval.
428: FAVEREY, HANS - Doorboord.
256583: FEBRUARI, M. - Schrappen. (Met een Toelichting bij Schrappen door Kees Thomassen).
261267: FEENSTRA, JACK - Woorden fluisteren. Gedichten.
271223: (JOYCE, JAMES). FEILBOGEN, SIEGMUND - Smith und Turgot. Ein Beitrag zur Geschichte und Theorie der Nationalökonomie. (Inscribed by the author).
257936: FEITH, JAN - Ter zonne! Een sprookje van vruchtloos vliegen. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
204205: FEITH, JAN - Een week als Vliegmensch
274537: (SLUITER, WILLY). FEITH, JAN - Iets over Nederland, voor Nederlanders en die Nederlandsch verstaan.
271094: FEITH, JAN - De reis om de wereld in 40 dagen of de zoon van Phileas Fogg. Met teekeningen in den tekst van den schrijver en vier platen van P. Das.
270748: FELIX, G.H. / ALFARO - Eenige zangnummers en de korte inhoud van Truytgen van d'Noordermarckt, Amsterdam A° 1638. Opérette in 3 bedrijven door G.H. Felix, vrij bewerkt naar een uitheemsch onderwerp. Muziek gecomponeerd en georchestreerd door Serpette en J. Martin S. Heuckeroth, met gebruikmaking van de Oud-hollandsche zangwijzen uit Valerius' Gedenck-klanck. Tekstboekje met illustraties van Alfaro.
270786: FELLER, F.-X. DE - Biographie universelle, ou dictionnaire historique des hommes qui se sont fait un nom par leur génie, leurs talens, leurs vertus, leurs erreurs ou leurs crimes. Nouvelle édition, augmentée de plus de 5000 articles, rédigés par M. Pérennes.
275739: NIEUW-FEMINISME - Wat wil het Nieuw-Feminisme?
253319: FENIN, GERBRAND - En de imam van Oman zei: "Amen". (Limericks).
263690: FENS, KEES - De eigenzinnigheid van de literatuur. Opstellen en kritieken.
256860: CHEMINS DE FER DE L'OUEST - Saison d'été 1893. Normandie et Bretagne. Ile de Jersey. Service entre Paris et Londres. Voyages à prix réduits.
276663: FERGUSON, WALTER - Schetsen uit den jeugdigen leeftijd van Walter Ferguson, den zoon van een' Schotsch predikant. Naar de derde Engelsche uitgave door G. Engelberts Gerrits.
8606: FERLINGHETTI, LAWRENCE - Christ climbed down. (Met een illustratie van Paul Snijders).
267851: (INCUNABLE). FERRARIENSIS, JOHANNES - De Coelesti vita.
2572: FERWERDA, FRITS - Tweehonderd anagrammen.
264509: (SLAUERHOFF, J.). FESSARD, LOUIS J.E. - Jan Slauerhoff (1898-1936). L'homme et l'oeuvre. (Met handgeschreven opdracht van de auteur).
274375: FIAT - Leonard Lang 50 jaar lang Fiat importrice.
275737: FIEDLER, CONRAD - Three Fragments from the Posthumous Papers of Conrad Fiedler MDCCCXLI-MDCCCXCV. Translated from the German by Thornton Sinclair together with Victor Hammer who also has contributed an introduction printed in Lexington/ Kentucky under the auspices of Transylvania University Anno Domini MCMLI at the Stamperia del Santuccio.
260364: FIERET, GERARD PETRUS - De lasso van de minnaar. (Met handgeschreven opdracht van Fieret).
276585: FIERET, GERARD - De lasso van de minnaar. (Met opdracht).
252713: FIERET, GERARD PETRUS - Filosofie van een vlinder. (Met handgeschreven opdracht van Fieret).
262480: FIERET, GERARD PETRUS - Stem van phylologos. Gedichten. (Met handgeschreven opdracht).
276729: (SITWELL, EDITH, OSBERT & SACHEVERELL). FIFOOT, RICHARD - A Bibliography of Edith, Osbert and Sacheverell Sitwell.
273070: FIJNSPAR - Picea abies / Fijnspar. (Met een tekening door Johan Breuker). (Den Haag), Althaea Pers, (2007) [= 2006].
271395: FIKKEE, L.J. - De werkstakende dienstmeisjes. Groote klucht met zang voor drie dames.
275929: FILM - Kleine collectie uiteenlopende drukwerkjes, jaren 20-30.
276470: FILMKEURING - Rapport omtrent rijkskeuring van films.
275857: FILMVERHUUR - Broadway 8 mm home movies. Verhuur.
271703: FINLAY, IAN HAMILTON, WITH SIMON CUTTS AND SYDNEY MCK GLEN - Straiks.
265087: FINNEY, JACK - De laatste raid van de U-19. Naar het Amerikaansch door J.I. Burgel.
204633: (SCHILLER). FISCHER, KUNO - Die Selbstbekenntnisse Schillers. Vortrag gehalten in der Rose zu Jena am 4. März 1857. & Schiller als Philosoph. Vortrag 10. März 1858. & Schiller als Komiker. Vortrag 30. Januar 1861.
267889: (FLOWERS). FISHER, F.H. - Reginald Farrer, Author, Traveller, Botanist and Flower Painter. By F.H. Fisher. With additional notes by E.H.M. Cox & W.E.Th. Ingwersen.
275399: FITZMAURICE, M. - British Banks and Banking. A Pictorial History.
274325: (BEHRENS, PETER). FLAISCHLEN, CÄSAR - Jost Seyfried. Ein Roman in Brief- und Tagebuchblättern. (Deluxe copy).
267854: FLÄMIG, OTTO - Monogramme auf Münzen, Medaillen, Marken, Zeichen und Urkunden. 2. stark erweiterte und überarbeitete Auflage mit 2461 gezeichneten Monogrammen.
268127: FLAUBERT, GUSTAVE - Lettres à Mme X... (Met een kopergravure (portret van de auteur) door E. Reitsma Valença).
274330: (DARAGNÈS). FLAUBERT, GUSTAVE - La Tentation de St Antoine. Avec une introduction de Paul Valéry et des illustrations de J.-G. Daragnès.
19490: FLAUBERT, GUSTAVE - Lettres à Mme X... (Met een kopergravure (portret van de auteur) door E. Reitsma Valença).
275329: FLEG, EDMOND - The Wall of Weeping. Translated from the French by Humbert Wolfe.
269621: FLEURET, FERNAND, & ROGER ALLARD - La Célestine. Tragi-comédie imitée de l'espagnol. Quatre cuivres originaux de Constant Le Breton.
273234: FLOR, EDUARD - Originele kleurenets.
276532: FLORIAN, JEAN-PIERRE CLARIS DE - Théâtre de Florian. Tome 1 et 2.
268731: FLORIAN, JEAN-PIERRE CLARIS DE - Estelle. Uit het Fransch.
276131: FLORIS, FOECKE - Beschermingh der Waerheyt Gods; of Schriftuyrlijcke Verantwoording. Stuks-wijse of ten deele gedaen op het Boek van Franciscus Elgersma: geintijtuleert de Rechtsinnige Leere van het Sacrament des Heyligen Doops. In welken Antwoord geblijkt dat Elgersma den onschuldigen heeft veroordeelt. Voorgestelt in acht deelen, met noch een tweede Tractatie over het Symbolum, ende den Inwendigen Doop.
258877: FOCKEMA ANDREAE, J.P. - De stad Utrecht. Haar historie en haar toekomst. Twee voordrachten voor de Utrechtsche Volksuniversiteit.
31493: FOCQUENBROCH, W.G. VAN - Zes puntdichten.
275236: (HAAN, JACOB ISRAËL DE). FOERSTER, FR.W. - Levenswandel. Een boek voor jonge menschen. Vertaald door Titia van der Tuuk. Met een inleiding van Dr. H.L. Oort.
250896: FOGAZZARO, ANTONIO - Drie artikelen over Antonio Fogazzaro uit verschillende tijdschriften.
269819: FOKKE SIMONSZ., A. - Iets over alles. Eene menippésche satire, om een ledig uur, opwekkend en nuttig, bezig te houden. Waar achter Mengelingen bestaande in vlugtige gedachten over allerleije onderwerpen. Met eene zinnebeeldige tijtelplaat.
256531: FOKKEMA, R.L.K. - Ter nagedachtenis van Redbad Ludger Klazes Fokkema.
273815: FOKKEMA, REDBAD - De vrucht der verbeelding. (Gedichten).
270162: FOKKEMA, DOUWE, EN ELRUD IBSCH - Het Modernisme in de Europese letterkunde. (Uit de bibliotheek van Joost Zwagerman).
275777: (LUCHTVAART). FOKKER N.V. - Bulletin Fokker. Vol. VIII No. 7-8, 1932.
275776: (LUCHTVAART). FOKKER N.V. - Bulletin Fokker. Vol. XI No. 1-2, 1935.
275676: RADIO-FOLDERS - Drie reclamefolders voor radio's, ca. 1938.
12426: FOLLAIN, JEAN - Drie gedichten. (Met een vertaling door Clasine Heering).
272584: (KRIMPEN, J. VAN). LA FONTAINE, JEAN DE - Les deux Pigeons. Du Livre neuvi'eme [sic] des Fables. (Gevouwen blad).
255174: LA FONTAINE, JEAN DE - Poésies. Édition conforme aux textes originaux établie par Louis Perceau et ornée d'illustrations en couleurs par Louis Morin.
255205: LA FONTAINE, JEAN DE - Poèmes. Édition conforme aux textes originaux établie par Louis Perceau et ornée d'illustrations en couleurs par J.-P. Carré.
276259: LA FONTAINE, JEAN DE - La Fontaine en miniature.
272797: FOPPEMA, YGE - Requiem. (Rijmprent).
276603: FORSTER, E.M. - Howards End. (&) A Passage to India. (&) The Longest Journey.
263519: FORSTER, E.M. - Collected short stories. (Uit de boeken van Fritzi).
258854: FORT, PAUL - Quartier Latin.
257797: FORT, PAUL - La France à travers les ballades françaises. 8 volumes de la série: L'Amour enfant de bohème - Chansons d'Amour - Chants du malheur et chansons du bonheur - L'Homme tombé du Paradis - Livre d'espérance - Quartier Latin - Le Rire français - Rois de France.
261509: FORT, PAUL - L'Homme tombé du Paradis. Petit Roman Gaulois.
271109: FOTOALBUM - Fotoalbum met 74 foto's uit ca. 1910-1912.
202162: FOUCAULT, MICHEL - Ceci n'est pas une pipe. Deux lettres et quatre dessins de René Magritte.
257319: FOUCAULT, MICHEL - Geboorte van de kliniek. Een archeologie van de medische blik. En 4 andere boeken: De orde van het spreken. & De verbeelding van de bibliotheek. & Michel Foucault in gesprek: seks, macht en vriendschap. & J.G. MERQUIOR, Foucault (Engelstalige 'critical assessment', 1985).
269734: FOURNIER, ALFRED - Wat volwassen jongens wel eens mogen weten. Met toestemming van den schrijver bewerkt door Dr. Stephan.
269876: ALAIN-FOURNIER - Le grand Meaulnes. (Met 44 illustraties van Han Mes).
274390: FOYLE, CHRISTINA - Typed letter signed and photograph, sent to an autograph collector.
271318: RÉVOLUTION FRANÇAISE - Les Actes des Apôtres. Version septième (partiellement) (&) huitième (complet).
270501: FRANCE, ANATOLE - Balthasar. (Deutsche Übersetzung von Kurt Jung).
273688: FRANCE, ANATOLE - Sur une signature de Marie Stuart.
275473: (LABORDE, CHAS). FRANCE, ANATOLE - Jocaste & Le chat maigre. Illustré de trente et une pointes sèches de Chas LABORDE. (Ex. spéciale sur Japon impérial).
19538: FRANCISCUS, SINT - Il cantico di Santo Francesco intitolato del Sole. Het Zonnelied van den heiligen Franciscus. (Italiaanse tekst naast vertaling van Gabriël Smit. Met een litho van J.B. Sleper).
268609: FRANCQ VAN BERKHEY, JOANNES LE - Verklaaring van de Zinnebeeldige Eeuwprint, op den Staatelyken Vierdag, van het Tweehonderdjaarige Eeuwgetyde der Oprichtinge van Hollands Hooge School, binnen de stad Leyden.
271119: FRANK, FRIEDRICH - De ritueele moord. Eene onhoudbare beschuldiging. Met een voorrede van Mr. P.J.M. Aalberse.
275971: FRANKE, S. - De wajangpop.
275970: FRANKE, S. - Sinjo-Juul. (Roman).
275286: FRANQUINET, ROBERT - Uchtend verzen. Eigenhandig geïllustreerd door René Smeets. Aangeboden aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana bij gelegenheid van Haar huwelijk met Zijne Doorluchtige Hoogheid Prins Bernhard von Lippe Biesterfeld.
266783: FRANSSENS, JEAN-PAUL - De uitvinder. Novelle.
274595: FRANSSENS, JEAN-PAUL - Kinderschrik. Verhalen en tekeningen.
248013: FRANZETTI, DANTE ANDREA - Das Angebot. (1 von nur 20 Expl.)
205471: FRAPIÉ, LÉON - Lettre autographe (L.A.S.) à un collègue, datée 'Paris, 21 septembre 34', signée 'Léon Frapié'.
205873: FRÉBAULT, G. ELIE - Lettre autographe signée (LAS) à Monsieur E. Rousseau, Théâtre des Variétés.
251736: FRENKEL, M.B. - Acht gedichten.
251928: (AVIATION). FRENZEL, JOACHIM UND OTTO, & FRÖBUS, W. - Die Luftschiffe der Welt 1911. Statistisch zusammengestellt von Joachim und Otto Frenzel.
269602: (INTERNATIONAL ADVERTISING ART). FRENZEL, H.K. (ED.) - Gebrauchsgraphik/ International Advertising Art. Monatsschrift zur Förderung künstlerischer Reklame./ Monthly Magazine for Promoting Art in Advertising. Vol. 6 Nr. 12, 1929. (Complete).
260860: FRERIKS, KESTER - Ogenzwart. Roman. (Met handgeschreven opdracht).
253676: (DER MOUW, J.A.). FRESCO, M.F. - De dichter Dèr Mouw en de klassieke oudheid.
276587: FREUD, SIGMUND - Die Psychoanalytische Bewegung. Vol. I Nr. 4, Vol. II Nr. 2 und Psychoanalytische Bewegung Vol. V Nr. 1.
273198: FRIEDERICY, H.J. - Vorsten, vissers en boeren. (Met opdracht).
271864: FRIEDERICY, H.J. - De laatste generaal Bontorio. (Gesigneerd met opdracht van de schrijver).
273196: FRIEDERICY, H.J. - De eerste etappe.
273197: FRIEDERICY, H.J. - De raadsman. (Met opdracht).
276490: (PSYCHIATRY). FRIEDREICH, J.B. - Handbuch der Gerichtsaerztlichen Praxis, mit Einschluss der gerichtlichen Veterinärkunde. (Complete in two volumes).
272546: FRISIA - Fryslan Kalinder 1924.
18417: (DE HEUVELPERS). FROMENTIN, EUGÈNE - Les maîtres d'autrefois. Hollande.
268580: (HEUVELPERS). FROMENTIN, EUGÈNE - Les maîtres d'autrefois. Hollande.
272931: THIERRY LA FRONDE - Thierry de Slingeraar en het geheim van de hertog. Nederlandse bewerking Frans Grosfeld.
273317: FRONTSECTOR - Frontsector. Tien liederen uit 't bezette Nederland.
22158: FROST, ROBERT - It is almost the year two thousand.
100494: FRY, CHRISTOPHER - A Phoenix Too Frequent.
268845: FUCHS, ALFRED - Die konträre Sexualempfindung und andere Anomalien des Sexuallebens. Behandlung und Ergebnisse derselben.
268998: FULLER, ROY - Mianserin Sonnets.
267483: FULLER, ROY - The Historian. (Typescript Signed).
275590: FULTON, HAMISH - 10 Views of Brockmans Mount. A naturally formed hill near Hythe Kent, England. Stedelijk Museum catalogus 542. (Art Catalogue).
22639: (KOSINSKI, JERZY). FUNKE-BORDEWIJK, NICK - Herinneringen aan Jerzy Kosinski.
271617: FUNKE KÜPPER, ALBERT - Originele tekening in oostindische inkt.
274137: FURBANK, P.N. - Italo Svevo. The Man and the Writer. (Inscribed and with a letter by the author).
273392: GALE, NORMAN - Orchard Songs.
23275: (COUPERUS, LOUIS). GALEN LAST, H. VAN - Couperus en zijn kindermeisjes.
276625: GALIGNANI - Leading Authors of the Day. Tales. Complete in 4 vols.
273534: LE GALLIENNE, RICHARD - Orestes. A Tragedy. With ALS to Perriton Maxwell, in a nice box.
262232: LE GALLIENNE, RICHARD - Limited Editions. A Prose fancy: together with Confessio Amantis, A Sonnet. (Bookplate of Gerrit Komrij).
266140: (KOMRIJ, GERRIT). LE GALLIENNE, RICHARD - The Book-Bills of Narcissus An Account Rendered by Richard Le Gallienne. (Exlibris Gerrit Komrij).
273546: GALLONIO, ANTONIO - Tortures and Torments of the Christian Martyrs. From the "De SS. Martyrum Cruciatibus" of the Rev. Father Antonio Gallonio. Now for the First Time Translated and Adapted by A.R. Allinson. Illustrated with the Forty-Six Original Plates and Containing a Note on the Origin and Scope of the Book.
204774: GALLUP, GEORGE - Original handwritten signature on a printed card.
260005: GALSWORTHY, JOHN - Indian summer of a Forsyte. (Met illustraties van Jaap Kruyff).
8628: GALSWORTHY, JOHN - Indian summer of a Forsyte. (Met illustraties van Jaap Kruyff).
275865: GALERIE GAMMA - Gammagazine. Nr. 1 t/m 7. Met andere publicaties.
9409: GAMON, CHRISTOPHLE DE - Excerpta. Prélection de Juliette Roche.
255222: GANS, JACQUES - Het pamflet. Weekblad tegen het publiek.
255861: GANS, JACQUES - Het pamflet. Weekblad tegen het publiek.
254300: GARCIA LORCA, FEDERICO - Slaapwandelende romance. (Vertaling door K.N.L. Grazell).
15687: GARCIA LORCA, FEDERICO - Sonnetten van de duistere liefde. (Tweetalige editie, vertaald uit het Spaans en van een verantwoording voorzien door Francine Mendelaar. Met 7 originele litho's van Chris Buursen).
250832: GARCIA LORCA, FEDERICO - Yerma. In vijf jaren tijds. Toneelwerk. Nederlandse tekst Dolf Verspoor. (Met opdracht van Verspoor).
271246: (CORNEILLE). GARCIA LORCA, FEDERICO - Dichter in New York. (Poeta en Nueva York). Uit het Spaans naar het Nederlands door Luc. Tournier. Illustraties van Corneille.
276610: GARREL, BETTY VAN, & WILLEM DEN OUDEN - Willem den Ouden. Boven de Waal - tekeningen, aquarellen, schilderijen.
266748: GARSCHIN, W.M. - Attalea Princeps und andere Novellen. Schmuck von Heinrich Vogeler. Deutsche Übertragung von Michael Feofanoff.
263694: (NOOTEBOOM, CEES). GASCOIGNE, BAMBER - Tikker Khan. Vertaald door Cees Nooteboom.
266782: (BIELKINE). GASUS, P. (= P.W. PEEREBOOM), & WLADIMIR BIELKINE - Nog wat ulevellen. Een verdere keuze uit de dagelijksche rijmen van P. Gasus, overgedrukt uit het Haarlem's Dagblad. Luchtigjes verlucht door Vladimir Bielkine.
263209: GAUBE, HEINZ - Arabosasanidische Numismatik. Mit 2 Prägetabellen, 10 Zeichentafeln und 14 Fototafeln.
266409: GAUTIER, THÉOPHILE - Émaux et Camées.
268103: GAUTIER, THÉOPHILE - Galanteries.
271453: GAVIN, ANTONIO - Le Passe-par-tout de l'Eglise Romaine, des Dietrichs, dessen sich die Römische Kirche an statt der Schlüssel Petri bedienet, Anderer Theil. Oder: Die Betrügereyen der Pfaffen und Mönche in Spanien. Nach dem Englischen Original ins Teutsche übersetzt. Zweyte Auflage.
271428: GAY, JOHN - The fox at the point of death. (Met twee illustraties door de auteur).
275198: GÉBEL, C. - Tafereel eener ontvlugting van drie Scheveningsche visschers, met een bootje uit Engeland naar Holland, in Januarij van den jare 1781.
269365: GEDENKBOEK(JE) - 1903-1923 R.K. Coöperatieve Bouwvereeniging "Eigen Bezit" opgericht 18 januari 1903, gevestigd te 's-Hertogenbosch. Feestelijke herdenking van het 20-jarig bestaan der vereeniging. Programma tevens bewijs van toegang.
2580: GEEL, CHR.J. VAN - Een schrijvende particulier. Brief aan J.A. Emmens, waarin opgenomen een brief aan Aad Nuis.
15003: GEEL, CHR.J. VAN - Uit wat spint ontstaan. (Bezorgd door T. van Deel en E. de Waard).
272487: (BOEKENWEEK 1992). GEEL, CHRIS VAN - Haast april.
15010: GEEL, CHR.J. VAN - Twee gedichten. (Bezorgd door Guus Middag).
15014: GEEL, CHR.J. VAN - Over de grenzen van de zee.
267737: GEEL, RUDOLF - Een afgezant uit niemandsland. Roman. (Met opdracht).
260393: GEEL, JACOB - Gesprek op den Drachenfels. Medegedeeld door Jacob Geel.
260392: GEEL, JACOB - Gesprek op den Drachenfels. Medegedeeld door Jacob Geel. (Met handgeschreven opdracht van A.A. Balkema).
274899: GEESTZWAARD, J. - Sta op! Gedichten.
274351: (GRAVENHAGE, 'S-). GELDER, DIRK VAN - Houtgravure van Binnenhof, Hofvijver en Lange Vijverberg. (Verhuisbericht van L.J. van der Haer, maart 1940).
276427: GEMEENSCHAP, DE - Hart zonder land - Albert Helman. En ùw hart? (Bijlage van De Gemeenschap October 1929).
276202: GEMEENSCHAP, DE - Collectie van 15 nummers.
276203: GEMEENSCHAP, DE - Collectie van 10 nummers. (+ De Nieuwe Gemeenschap, 1 nummer).
264219: GENDEREN STORT, R. VAN - Najaarsvruchten.
276762: GENDT, A.D.N. VAN - A.D.N. van Gendt. Architect - Amsterdam. Bankgebouwen, winkel- en kantoorgebouwen, hotels, restaurants, woonhuizen, villa's, utiliteitsgebouwen.
272860: GENESIS - De nakomelingen der zonen van Noach.
205122: GENESTET, P. DE - De Genestet-Album. Teekeningen
274181: (SPAAN, BETSY). KONINKLIJK ZOÖLOGISCH BOTANISCH GENOOTSCHAP - 10 programma's voor de Populaire Middagconcerten van het Koninklijk Zoölogisch Botanisch Genootschap in de Rotonde van de Haagsche Dierentuin.
275545: (ERAGNY PRESS). GENZ, MARCELLA D. - A History of the Eragny Press, 1894-1914. Dissertation submitted (...) for the degree of Doctor or Philosophy in Library and Information Studies in the Graduate Division of the University of California at Berkeley.
275855: (KRAEMER, PAUL). GEORG, ARTHUR - Ledige Töchter. Humoristischer Roman illustriert von Paul Kraemer.
273360: GILBERT & GEORGE - The Pink Elephants.
272534: GEORGE, STEFAN - Drei Gesaenge. An die Toten / Der Dichter in Zeiten der Wirren / Einem jungen Führer im ersten Weltkrieg.
271856: GEORGE, STEFAN - Das Jahr der Seele. Gesamt-Ausgabe der Werke. IV.
202564: GEORGE, STEFAN - ALER, J.M.M. - Im Spiegel der Form. Stilkritische Wege zur Deutung von Stefan Georges Maximindichtung.
18338: GEORGE, STEFAN - Ich bin der Eine und bin Beide.
205046: GEORGE, STEFAN - Der teppich des lebens und die lieder von traum und tod mit einem vorspiel.
267769: GEORGE, STEFAN - Gesamt-Ausgabe der Werke. Vol. 4, 8, and 9. (Collected Edition). Das Jahr der Seele, Der Stern des Bundes & Das neue Reich.
266540: (BRABANDER (VERTALING), GERARD DEN). HEINE, HEINRICH - Poëzie vertaald door Gerard den Brabander. (Met opdracht aan Eylders).
21176: (PERRON, E.). GERARD DEN BRABANDER, JAC. VAN HATTUM, ED. HOORNIK EN E. DU PERRON - Drie tegen één op 'n Perron.
272420: (ABC BOOK). GÉRARDIN, G. - ABC des Ecoliers.
255208: GERBRANDY, PIET - Ga nu en slacht.
263657: GERBRANDY, PIET - Een zijpad in het woud.
9780: GERHARDT, IDA - Kosmos.
274262: GERHARDT, IDA G.M., JAN HANLO E.A. - Vijf verzen voor vader.
259439: GERHARDT, IDA G.M. - Buiten schot. (Met miniem opdrachtje).
273565: GERHARDT, IDA G.M. - 'Kosmos'.
256794: GERLACH, EVA - Bestiarium.
30620: GERLACH, EVA - 2 gedichten.
260347: GERLACH, EVA - Kooi. (Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink).
17060: GERLACH, EVA - Nieuwjaar, W.
266715: GESSMANN, G.W. - Katechismus der Handflächenkunde. Nach den besten Quellen zusammengestellt und bearbeitet. Mit 74 Handbildern.
269087: GESSNER, SALOMON - Idyllen. Mit Gessners Kupfern und Vignetten herausgegeben von Hans Timotheus Kroeber.
265599: GESTEL, AAFJE VAN - Dankvers aan de gasten op zolder.
276715: GETUIGSCHRIFT - Vereerend Getuigschrift van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel voor K. Jacobsen wegens getrouwe plichtsbetrachting gedurende 40-jarigen dienst als Kraanvoerder bij Van Gelder Zonen N.V. te Renkum.
276659: GETUIGSCHRIFT - Getuigschrift aan Karel Vijlbrief.
276458: GEUNS, S.J. VAN - Proeve eener geschiedenis van de toelating en vestiging van vreemdelingen in Nederland, tot het jaar 1795. Eene proeve tot verkrijging van den graad van Doctor in de Regten aan de Utrechtsche Hoogeschool.
255937: GEVANGENIS - Register op de verzameling van wetten, besluiten en voorschriften betreffende het gevangeniswezen over de jaren 1860-1864.
265743: GEWIN, BERNARD. ALS: VLERK - Reisontmoetingen van Joachim Polsbroekerwoud en zijne vrienden. Uitgegeven door Vlerk. Met platen.
259735: (ACHTERBERG, GERRIT). GEZELLE, GUIDO - Ego flos. (Cant. II: 1)
273971: GEZELLE, GUIDO - (Knipsel van kleengedichtje).
276763: GEZELLE, GUIDO - Dichtwerken. (I:) Dichtoefeningen. Kerkhofblommen. Gedichten, gezangen en gebeden. Liederen, eerdichten et reliqua. The song of Hiawatha. (II:) Tijdkrans. Rijmsnoer. Laatste verzen. Verklarend glossarium. Alphabetisch register. Tekstbezorging, inleiding en lexicon door prof.dr. F. Baur.
253312: GEZELLE, GUIDO - Vlaamsche volksvertelsels opgeteekend door Guido Gezelle. Voor 't eerst in boekvorm uitgegeven door Maurits De Meyer met teekeningen van G. Verdickt.
262049: (CLAUS, HUGO). GHEKIERE, ANATOLE - Le dernier siège du château des comtes. Illustré et commenté par Faf Zenner et Geo Frankenhoff. Version Néerlandaise par Anatole Ghekiere.
276205: GHÉON, HENRI - Genesius. Hollandsch van Willem Nieuwenhuis. Met een schets van Mathieu Wiegman en foto's van de eerste opvoering onder leiding van Eduard Verkade.
270799: GHIL, RENÉ - Oeuvre. En méthode à l'oeuvre.
266908: GHOSE, ZULFIKAR - A Memory of Asia. New & Selected Poems. (Signed).
270849: (NIJHOFF (VERTALING), M.). GIDE, ANDRÉ - Moer. Narrenspel. Vertaling M. Nijhoff. (Met opdracht van Martinus Nijhoff aan zijn echtgenote).
269745: GIDE, ANDRÉ - 'Návrat marnotratného syna.' (Translation into Czech of a substantial fragment of Le retour du fils prodigue. Pag. 79-100 in 1000 nejkrásnejších novell, vol. 26).
270794: GIDE, ANDRÉ - Poétique.
266633: GIDE, ANDRÉ - RAOUL SIMONSON - Bibliographie de l’oeuvre de André Gide.
274728: GIDE, ANDRÉ - Les nourritures terrestres. Et Les nouvelles nourritures. (Met opdracht van de schrijver).
270788: GIDE, ANDRÉ; JEUNESSE, ERNEST LA; BLEI, FRANZ - In Memoriam Oscar Wilde. Herausgegeben von Franz Blei.
272505: GIDE, ANDRÉ - Der schlecht gefesselte Prometheus. Deutsch von Franz Blei. (Mit 6 Illustrationen von Pierre Bonnard).
266061: (HAAN, JACOB ISRAËL DE). GIEBELS, LUDY - Inventaris van het archief van Jacob Israel de Haan in de Bibliotheca Rosenthaliana Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. (Met een Inleiding door Ludy Giebels).
252390: GIESECKE, RICHARD A. (RED.) - Die Schönheit. 19. Jahrgang, Heft 8. Mit: Licht - Luft - Leben. Beiblatt zur Schönheit, vereinigt mit Der Mensch, Monatsschrift für Schönheit, Gesundheit, Geist, Körperbildung.
252389: GIESECKE, RICHARD A. (RED.) - Die Schönheit. 19. Jahrgang, Heft 2. Mit: Licht - Luft - Leben. Beiblatt zur Schönheit, vereinigt mit Der Mensch, Monatsschrift für Schönheit, Gesundheit, Geist, Körperbildung.
270846: (SCIENCE FICTION STRIP). GIGOT, ESTELLE, & ALBERT LINGOT / WALTER MINUS - Le Maître des Andars / Vicky et Pamela.
256914: GIJN, JAN VAN - Gek. (Met een ingeplakte houtsnede van de auteur).
21285: GIJSEN, MARNIX - Het Huis. Verzen waarin opgenomen De loflitanie van Sint Franciscus van Assisi en Vier gedichten van Joachim.
265504: GIJSEN, MARNIX - De school van Fontainebleau.
269754: (AVIATION). GILBERT, EUGÈNE - L'aviation.
275364: (BORCH VAN VERWOLDE, EMILE VAN DER). GILL, ERIC - Christianity and Art.
273467: GILL, ANDRÉ - La Muse à Bibi.
1046: GILLIAMS, MAURICE - Vita Brevis. Een portret-album bezorgd door J.L. de Belder.
638: GILLIAMS, MAURICE - Tweespraak in de herfst.
267113: GILS, GUST - Met de Noorderzon op stok. (Met opdracht aan Jim Holmes).
273407: GILS, GUST - Anoniem 20e eeuw.
12894: GILS, GUST - Laattijdig inzicht.
22566: FOLGORE DA SAN GIMIGNANO - De maanden. Vertaald uit het Italiaans en ingeleid door Frans van Dooren. (Tweetalige uitgave).
263572: GINNEKEN, GERARD VAN - Dans in het kind. Wijsgerig manifest. (Gedichten).
260087: GIONO, JEAN - Jean Giono vous parle. Collection Leur oeuvre et leur voix. Festival FLD 150 M.
272098: GIPHART, RONALD, & BERT NATTER - De beste schrijver van Nederland. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht).
257916: GIPHART, RONALD - Phileine zegt sorry. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).

Next 1000 books from Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA)

10/27