Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA)
Daal en Bergselaan 78, 2565 AG Den Haag (BY APPOINTMENT ONLY) Tel:. +31 (0)70 346 60 20 Mob.: +31 (0)6 5329 7017            Email: fokas@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
251136: (DEYSSEL, LODEWIJK VAN). BROM, GERARD - Schaepman.
274416: BROMBERG, PAUL - Amerikaansche architectuur.
252710: BRONKHORST, BERT, EN FONS LEYTEN (RED.) - Vaart en verlangen. Verzen uit de Vox Veritatis.
205991: BRONNEN, ARNOLT - Die Exzesse. Lustspiel.
205992: BRONNEN, ARNOLT - Vatermord.
270186: BROOD, HERMAN - Zoon van alle moeders.
204874: BROSCHAT, ERNST (SCHRIFTLEITER) - Liebe Leser. Beilage zur Monatsschrift "Die Ehe". Jahrgang I Nr. 1, Oktober 1928.
274379: BROUGHAM, HENRY - Signed and addressed envelope front with free frank stamp.
273539: (KUIPERS, ABE). BROUWER, FOP. I. - Zwerven door Drenthe. Het land der hunebedden.
259115: BROUWERS, JEROEN - 'Edith Piaf (1) de geboorte van een straatsirene [en] Edith Piaf (2) een straatmus slaat haar vleugels uit [en] Edith Piaf (slot) rumoer en zwijgzaamheid rondom legendarische vrouw'.
262746: BROUWERS, JEROEN - 'Oom Igor'.
262747: BROUWERS, JEROEN - 'De toteltuin. Ten dele credo, ten dele wind'.
258534: BROUWERS, JEROEN - Kalenders. (Met als frontispice een portretfoto van Herman Selleslags).
262741: BROUWERS, JEROEN - '(Inleiding) [en] Veldbloem, een distel'. (Met opdracht van Henk van Kerkwijk).
262680: BROUWERS, JEROEN - Een beroemde naamgenoot. (Gesigneerd).
262665: BROUWERS, JEROEN - Sisyphus' bakens. Vloekschrift. Feuilletons 8.
262643: BROUWERS, JEROEN - Sunken Red. Translated from the Dutch by Adrienne Dixon.
250519: BROUWERS, JEROEN - Een beroemde naamgenoot.
258464: BROUWERS, JEROEN - Joris Ockeloen en het wachten. Een lotgeval. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
258577: BROUWERS, JEROEN - Proefnummer. Feuilletons. Zomer 1996.
259113: BROUWERS, JEROEN - 'Robinson Crusoë en zijn voorbeeld. Bij de 300ste geboortedag van Daniël Defoe'.
263108: BROUWERS, JEROEN - 'Oom Igor [&] Veldbloem, een distel'.
259132: BROUWERS, JEROEN - Originele zwart-witfoto door Frans Pans. 14,3 x 19,5 cm. Met op de achterzijde de naam van de fotograaf en allerlei potloodaantekeningen voor retouche.
269875: BROUWERS, JEROEN - Kroniek van een karakter. Deel 1. 1976-1981. De Achterhoek. (Met opdracht).
273663: BROUWERS, JEROEN - Kalenders. (Met als frontispice een portretfoto van Herman Selleslags).
262742: BROUWERS, JEROEN - 'De vlieg en de bokshandschoen'.
262744: BROUWERS, JEROEN - Zonder onderschriften. Een brokje volkstoneel om naar te luisteren.
262745: BROUWERS, JEROEN - 'De bruid'.
271964: BROUWERS, JEROEN - De toteltuin. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht van de auteur).
258463: BROUWERS, JEROEN - Van rondeel tot chanson.
259112: BROUWERS, JEROEN - 'La dolce vita. Het geweten van Rome'.
250079: BROUWERS, JEROEN - Warme herfst. Met een ets van Tom Liekens.
268537: BROUWERS, JEROEN, EN GERRIT KOMRIJ - De stilte bestaat uit zoveel antwoorden. Correspondentie 1980-1986. Bezorgd door Onno Blom.
263224: BROUWERS, JEROEN - 'De papieren Lullepijp'.
272725: (GOLF). BROWN, INNIS - Spalding's How to Play Golf. Illustrated with Specially Posed Photographs and from Motion Picture Films.
274117: BROWN, JAMES - & PAUL BOWLES, WILLIAM BURROUGHS & ALLEN GINSBERG - The Moroccan.
22486: BROWNING, ROBERT - Meeting at night. (En:) Parting at morning.
1566: BROWNING, ELIZABETH BARRETT - Sonnets from the Portugese and seven other poems. (Met een inleiding van Andreas Mayor).
272153: DIE DREI BRÜDER - Ein Märchen aus Litauen, übersetzt von Jochen D. Range. (Met twee gesigneerde kleurenlitho's van Olga Cechova).
263953: BRUGGEN PP, NIC VAN - Place des Vosges.
12340: BRUGGEN, CARRY VAN - Hedendaagsch fetischisme.
267676: (LION CACHET, C.A.). BRUGMANS, H. (RED.) - Officieel gedenkboek uitgegeven namens de Huldigingscommissie 1923 te Amsterdam ter gelegenheid van het vijf en twintig jarig Regeeringsjubileum van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina Helena Pauline Maria. (Luxe editie).
255989: BRUIJN, COR - Mooie portretfoto plus gesigneerd plaatje.
272683: BRUIN, CORNELIS DE - Reizen over Moskovie, door Persie en Indie. Verrykt met Driehondert kunstplaten, vertoonende de beroemste lantschappen en steden, ook de byzondere dragten, beesten, gewassen en planten, die daer gevonden worden. Voor al derzelver oudheden, en wel voornamentlyk heel uitvoerig, die van het heerlyke en van oudts de geheele werrelt door befaemde Hof van Persepolis, by den Persianen Tchilminar genaemt. Alles door den Auteur zelf met groote naeuwkeurigheit na't leven afgetekent, en noit voor dezen in 't ligt gebragt.
267616: (GEHEELONTHOUDERS). BRUINS JR., J.A. - Het maanmannetje. Met teekeningen van Mej. A.A. van Prooijen.
203936: (EXIL). BRUN, VINCENZ - Alkibiades. Roman.
263115: BRUNENBERG, JO - Immagini Scoperte. In the Footsteps of Leonardo.
253557: BRUNS, MARIANNE - De uitverkorenen. Sportroman.
271947: BRUSSE, M.J. - Boefje. Geïllustreerd door H. Meijer. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht van de auteur).
271344: BRUSSE, M.J. - 25 jaar onder de menschen. Met vijftig tekeningen van E.B. van Dulmen Krumpelman. (Luxe-editie).
269599: BRUSSE, JOH.C., & A.A.M. STOLS - 'Verzorgd door de uitgevers'. Een kleine correspondentie tussen Joh.C. Brusse en A.A.M. Stols. (Bezorgd door C. van Dijk).
269698: BRUSSE, MARK - Mark Brusse. (Met opdracht van de kunstenaar).
271261: BRUSSE, M.J. - In Vino Veritas. Een causerie. Geïllustreerd.
259709: BRUSSE, MARK - Handgeschreven brief aan 'Beste klaas'.
271626: BRUSSE, W.L. - Patient.
270290: BRUSSE UITGEVERSMAATSCHAPPIJ, W.L. & J. - De toegepaste kunsten in Nederland. Een reeks monografieën over hedendaagsche sier- en nijverheidskunst. (Complete set in 24 delen).
1229: BRUSSE, M.J. - Jacobus van Looy over zijn werk.
272207: BRUSSE, M.J. - Een dierenkolonie in een groote stad. Met teekeningen van W.F.A.I. Vaarzon Morel. En een voorwoord van Dr. J. Büttikofer, Directeur der Rotterdamsche Diergaarde.
272676: BRUSSEL, FRANK - 00330 een adembenemend gedicht zonder einde.
260468: BRY, JOHAN THEODOOR DE - Nates hiantes. (Cover title: Die gat cruypers).
5286: BÜCH, BOUDEWIJN, KELLENDONK, FRANS & KOMRIJ, GERRIT - De doodongelukkige prins. Vijf klaagliederen.
204333: BUCHKUNST - Mitteilungen der Königlichen Akademie für graphische Künste und Buchgewerbe in Leipzig. Jg. 1. Heft 4. 1914.
272699: (DICKINSON, EMILY). BUCKINGHAM, WILLIS J. - Emily Dickinson. An annotated Bibliography. Writings, Scholarship, Criticism, and Ana 1850-1968.
273684: BUCKLAND WRIGHT, JOHN - Een voorspoedig 1939 toegewenscht. N.V. Houtindustrie Picus Eindhoven. (Met een originele houtgravure van John Buckland Wright).
273676: BUCKLAND WRIGHT, JOHN - Moge 1935 u geluk brengen. N.V. Houtindustrie Picus Eindhoven. (Met een originele houtgravure van John Buckland Wright).
273682: BUCKLAND WRIGHT, JOHN - Onze beste wenschen voor 1938. N.V. Houtindustrie Picus Eindhoven. (Met een originele houtgravure van John Buckland Wright).
274207: BUDDINGH', C. - Uit de memoires van Repelsteeltje. Miniaturen. (Luxe-exemplaar).
12087: BUDDINGH', C. - 5 gedichten. (Met vijf ingeplakte foto's van schilderijen van Piet de Koning).
260600: BUEGER, CHRIS DE - Fantasmagorie. Katalogus.
260602: BUEGER, CHRIS DE - Au-Pair.
257655: BÜHRMANN - De Molenpost. Prijslijst voor grafische vakken. No. 153. 10 april 1952.
265852: BÜHRMANN - Kalenders 1959. De GHB kalendertentoonstellingen staan weer voor de deur.
262389: BUISMAN J. FZN., M. - Populaire prozaschrijvers van 1600 tot 1815. Romans, novellen, verhalen, levensbeschrijvingen, arcadia's, sprookjes. Alphabetische naamlijst. Met medewerking van F.J. Dubiez en een voorwoord van Prof. Mr. H. de la Fontaine Verwey.
264172: BULLFIGHTING - Collection of 9 programmes and 26 entry tickets for bullfights in the Plaza de Toros de Palma de Mallorca, 1936.
264284: (MICKEY MOUSE). BULTHUIS, P.W. (SAMENSTELLER) - Linoleumsneden vervaardigd door leerlingen van de Nutsscholen te 's-Gravenhage. Serie II.
273689: (BORDEWIJK, F.). RICO BULTHUIS - Geen opdrachtje, geen datum, niets.
262677: BÜRGER, GOTTFRIED AUGUST - Wonderbare reizen te land en ter zee, veldtochten en vrolijke avonturen van de Baron Von Münchhausen zoals hij deze in de kring zijner vrienden met de fles onder handbereik zelf pleegt te vertellen. In het Nederlands vertaald door Jeroen Brouwers. Van nieuwe illustraties voorzien door William D. Kuik.
255094: (MANN, THOMAS). BÜRGIN, HANS - Das Werk Thomas Manns. Eine Bibliographie unter Mitarbeit von Walter A. Reichart und Erich Neumann.
266800: BURGMEIN, J. - Le roman de Pierrot et de Pierrette. Historiettes musicales.
271786: (MELBOURNE). BURN, HILDA MAY - Testimonials Nurse Burn. Melbourne Hospital. Scrapbook of nurse Hilda May Burn (1868-1949) of Melbourne Hospital and Bendigo Gold District Hospital.
258146: BURNETT, FRANCES HODGSON (&) ADRIANA - Dolly. Uit het Engelsch. (&) Ella. Eene novelle.
270100: BURNETT, FRANCES HODGSON - Little Lord Fauntleroy.
19436: BURNIER, ANDREAS - Bijna onzichtbaar.
260013: BURNIER, ANDREAS - Knabenzeit. Aus dem Niederländischen von Waltraud Hüsmert.
258374: BURSSENS, GASTON - Ode.
274370: BURSSENS, GASTON - Originele foto.
10850: BURSSENS, GASTON - Dien avond en die rooze. (Met vier originele, genummerde en gesigneerde linosneden (op Keizerlijk Japans Hokusai) van Luc Boudens).
30027: BURSSENS, GASTON - French en andere Cancan.
11302: BUSKEN HUET, CONRAD - Parijs en omstreken.
272526: BUTOR, MICHEL - La banlieue de l'aube à l'aurore. Mouvement brownien. (Illustrations Bernard Dufour).
268555: (GELDER, DIRK VAN). BUUL, HENK VAN - Dirk van Gelder. Zijn exlibris en gelegenheidsgrafiek. (Met originele houtgravures van Dirk van Gelder).
270826: BYRON, LORD - The Poetical Works of Lord Byron. Collected and Arranged with Notes. New and Complete Edition.
254028: BYRON, LORD - Lyrical poems. Selected and arranged in chronological order. Wood engraving by J. Buckland Wright.
270706: CADINOT, JEAN-DANIEL - Berlioz. Symphonie Fantastique... pour un ami.... Photographies de Jean-Daniel Cadinot.
257373: CADMUS, PAUL - Autograph signed card to Selma Broughton.
274508: CALDERON DE LA BARCA, PEDRO - Mystica y real Babilonia, auto sacramental alegorico. Vrij bewerkt in Hollandsche versmaat. (&) Somtijds zijn droomen openbaringen van God.
255358: CALDWELL, ERSKINE - Original press photo showing Erskine Caldwell and actor Henry Hull.
257835: LAROUSSE CALENDRIER - Nouveau petit Larousse illustré - Calendrier 1933.
260662: LAROUSSE CALENDRIER - Nouveau petit Larousse illustré - Calendrier 1933.
265186: CALLENBACH - Nobel-reeks. Catalogus 1940-1941.
268747: CALLENBACH - Een uiteenzetting over het doel van het boek Kerke-werk.
269759: CALVÉ - Het varken. Afkomst, voeding, verzorging.
262163: CAMI, BEN - Handgeschreven brief aan 'Waarde Heer [Kees] Lekkerkerker'.
19529: CAMOENS, LUIS DE - Saudades en andere verzen. (Vertaald en ingeleid door Dolf Verspoor. Met een houtgravure van J.B. Sleper).
270252: CAMPEN, WILLEM CORNELIS VAN - Een twintigtal Gelegenheids- en andere Verzen van V.C., waaronder een: Aan het weldadige Oud-Nederland, ter gelegenheid van de stormen van 24-26 December 1836 en de door dezelve ontstane rampen en schaden op het IJ, bij Spaarndam en Spaarnwoude.
274093: CAMPERT E.A., REMCO - Modern Dutch Poetry. Edited and translated into English by Hans Koningsberger.
20718: CAMPERT, REMCO - Amsterdamse dagen.
272118: CAMPERT, REMCO - De jongen met het mes. Nacht op de kale dwerg. Verhalen. (Met opdracht van Campert aan Greg Gatenby).
269908: CAMPERT, REMCO - Gangsterská slecna. (Tsjechische vertaling van Het gangstermeisje).
266854: CAMPERT, REMCO & YSBRANT - Meisjes van plezier. (Met vier originele litho's van Ysbrant ·17·).
259646: (MEYER, WYBO). CAMPERT, JAN - Verzen.
253392: CAMPERT, REMCO - Na de troonrede. Verhalen. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
260844: CAMPERT, REMCO - Straatfotografie. Tekeningen Lucebert.
274279: CAMPERT E.A., REMCO - De transparant.
28372: CAMPERT, REMCO - Bewaarplaats.
28528: CAMPERT, JAN - Drie vrouwen gaan uit.
272713: CAMPERT E.A., REMCO - De transparant. (Gesigneerd).
263067: CAMPERT, JAN - Verzen. (Etiket op omslag).
268822: CAMPERT, REMCO - In de namiddag een standbeeld opwinden...
263328: CAMPERT, REMCO & YSBRANT - Openingen. (Met drie originele litho's van Ysbrant ·17·).
250621: CAMPERT, REMCO - (Affiche).
22256: CAMPERT, JAN - Het lied der achttien dooden/ the song of the eighteen dead. (Met een Engelse vertaling van C.M. MacInnes).
253292: CAMPERT, REMCO - Rechterschoenen. (Met een originele, genummerde en gesigneerde ets door Charles Hofman).
272265: CAMPERT, REMCO - Theater. Gedichten. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht van Campert aan zijn moeder).
272119: CAMPERT, REMCO - In the Year of the Strike. Poems. Translated from the Dutch by John Scott and Graham Martin. (Met opdracht van Campert aan Greg Gatenby).
266993: CAMPERT, REMCO - Beschreven blad.
268084: CAMPERT, REMCO, EN HANNES POSTMA - Zeven vrijheden. (Met vier originele kleuretsen à la poupée van Hannes Postma).
268820: CAMPERT, REMCO - Vier ansichtkaarten aan zijn moeder. 1. Handgeschreven ansichtkaart aan 'Madame J. Broedelet'. 10,4 x 14,8 cm. Alleen verso. Gesigneerd 'Rem'. Niet gedateerd (datum poststempel: '6-10-1953'). 2. Handgeschreven ansichtkaart aan 'Mrs. Joekie Broedelet'. 11,1 x 15,2 cm. Alleen verso. Gesigneerd 'Rem'. Gedateerd 'dinsdag 24 sept 75'. 10 regels tekst. 3. Handgeschreven ansichtkaart aan 'Joekie Broedelet'. 10,5 x 14,8 cm. Alleen verso. Gesigneerd 'Remco'. Gedateerd 'Parijs 7 mei 1980'. 3 regels tekst. 4. Handgeschreven ansichtkaart aan 'Joekie Broedelet'. 10,4 x 14,8 cm. Alleen verso. Gesigneerd 'Rem'. Gedateerd 'Parijs 9-2-82'. 4 regels tekst.
271180: CAMPERT, JAN - 'O eerste lichte voorjaarsdag' (beginregel). Handgeschreven gedicht.
254644: CAMPERT, JAN - Vijf jaren zomerzegels 1935-1939. Een opwekkend relaas. (Geïllustreerd door F.H.P. Reitmann).
271456: CAMPERT, REMCO - Amsterdamse dagen. (Een van 10 speciale exemplaren).
7038: CAMPS, HUGO - Ritueel van heimwee.
272140: CAMUS, ALBERT - Noces a Tipasa. (Met drie kopergravures van Wojciech Jakubowski).
23725: CAMUS, ALBERT - Pages choisies (gelezen door o.a. Jean Négroni, Michel Bouquet en Fabrice Rouleau).
273765: CAMUS, ALBERT - Théâtre, récits, nouvelles. & Essais. (2 delen Bibliothèque de la Pléiade).
273445: CANTER, BERNARD - Poppenkast. Een vroolijk spel vol ernst. (Met opdracht).
260219: CAPE, JONATHAN - Now and Then. A Periodical of Books & Personalities Published Occasionally from Thirty Bedford Square by Jonathan Cape. Nrs. 30-62.
12498: CAPELLEVEEN, PAUL VAN - De verzoening. (Met een illustratie van Ralph Chubb).
261268: CAPELLEVEEN, PAUL VAN - 'Mijn vriend Kuiper overtrof zichzelf'. Over de Aforismenreeks van L.J.C. Boucher.
22765: CAPELLEVEEN, PAUL VAN - Flat-opera. (Chestsonnetten).
22766: CAPELLEVEEN, PAUL VAN - Flat-opera. (Chestsonnetten).
16687: CAPELLEVEEN, PAUL VAN - Antidateringen.
20872: CAPELLEVEEN, PAUL VAN - Non-entia.
274231: CAPELLEVEEN, PAUL VAN (E.A.) - Het ideale boek. Honderd jaar Private Press in Nederland 1910-2010.
22482: CAPELLEVEEN, PAUL VAN - Ego (schrijver van het nachthuis).
250531: (KOMRIJ, GERRIT). CAPELLEVEEN, PAUL VAN - Carmina. (Verantwoording bij Komrij's Mijn minnaars door Paul van Capelleveen).
7632: CAPELLEVEEN, PAUL VAN - Prototype.
9094: CAPELLEVEEN, PAUL VAN - Ego (schrijver van het nachthuis).
766: CAPELLEVEEN, PAUL VAN - Lord of Dantras.
100182: CAPELLEVEEN, PAUL VAN - Prototype.
13615: CAPELLEVEEN, PAUL VAN - In ander licht en in een ouder huis (...).
254064: CAPELLEVEEN, PAUL VAN - Dutch Silverpoints. John Gray's struggle for fame in Holland.
23156: CAPELLEVEEN, PAUL VAN - Het mozaïek. Tekeningen Ruud van Capelleveen.
272642: CARAN D'ACHE - Les Lundis du Figaro. Album des Lundis. Album pour les Enfants de 40 ans et audessus. (3 albums in one binding).
269641: CARCO, FRANCIS - De Montmartre au Quartier Latin. Illustrations de Dignimont. Les Gloires Littéraires.
257170: BARBER'S BUSINESS CARD - Maison Auguste, 46, Passage Jouffroy, 48 sous l'Horloge. (Ca. 1870).
273252: CARDENA, MICHEL - Originele kleurenlitho.
266516: (INTERIOR DESIGN). PIERRE CARDIN - Intérieurs 50. Apogée de la Géometrie Curviligne. Synergon/ Re-Creation.
271637: CARDINAAL-LEDEBOER, A. - Veldbloemen. (Gedichten. Met opdracht).
271222: NUDE PLAYING CARDS - 3 naughty sets of playing cards.
257144: CARLÈGLE, CHARLES ÉMILE (DESSINS) - La Laverine nettoie tout.
272865: (SANDBERG). CARLINAPERS - bevrijde letters.
272858: CARLINAPERS - Dits een exempel vrayen. Betekent bi drie papegayen.
272861: CARLINAPERS - Pater noster. In Dietsche.
274393: CARMAN, BLISS, & RICHARD HOVEY - Last Songs from Vagabondia. Designs by Tom B Meteyard.
272132: CARMIGGELT, S. - Onzin. Geïllustreerd door (en met een voorwoord van) Peter van Straaten.
272133: CARMIGGELT, S. - Dwaasheden. Een selectie uit Honderd dwaasheden, gekozen en van illustraties voorzien door Peter van Straaten. (Luxe-exemplaar met originele tekening en opdrachtje van Van Straaten).
273782: CARMIGGELT, S. - De duif. (Met illustraties door de tekst door Christiaan Heeneman).
272733: CARMIGGELT, WILLEM - Zes gedichten. (Met inleiding van P. Hennipman).
15907: CARMIGGELT, S. - Bezoek.
16690: CARMIGGELT, SIMON, EN REINOLD KUIPERS - Twin set.
21028: CARMIGGELT, S. - Zes kronkels. (Met een originele ets door Rob Cox en een nawoord door Henk van Gelder).
263159: CARMIGGELT, S. - Het buitenlands overzicht.
265595: CARMIGGELT, S. - Trouwen.
21051: CARMIGGELT, S. - Een schuldgevoel. (Met illustraties door de tekst door Christiaan Heeneman).
255978: CARMIGGELT, S. - Waarom? Daarom!
263148: CARMIGGELT, S. ALS: KAREL BRALLEPUT - Sonnet.
263150: CARMIGGELT, S. ALS: DS. J. HANEBRAYER - Stadsleed. Een handvol verzen.
21050: CARMIGGELT, S. - De duif. (Met illustraties door de tekst door Christiaan Heeneman).
263158: CARMIGGELT, S. - De Directie.
263137: CARMIGGELT, S. - Wat vind ik er nou zelf van.
250113: (HERMANS, W.F.). CARP, E.A.D.E. - Suggestie.
274105: (HOKUSAI). CARPENTER, JOHN T. - Hokusai and his Age. Ukiyo-e Painting, Printmaking and Book Illustrations in Late Edo Japan.
204464: CARRASQUER, FRANCISCO - Huizinga o el equilibrio imposible.
263314: (HERMANS, W.F.). CARRASQUER, FRANCISCO - Baladas del alba bala. (Met opdracht van Carrasquer aan Willem Frederik Hermans).
259747: (ACHTERBERG, GERRIT). CARRASQUER, FRANCISCO - Carta de Holanda.
269830: CARRINGTON - (JEAN DE VILLIOT) - Étude sur la Flagellation à travers le monde. Aux points de vue historique, médical, religieux, domestique et conjugal, avec un exposé documentaire de la flagellation dans les écoles anglaises et les prisons militaires.
267571: CARRINGTON (JEAN DE VILLIOT) - Les Mystères de la Maison de la Verveine. Adapté de l'anglais par Jean de Villiot. Illustrations par Adolphe Lambrecht.
205340: CARRINGTON - (JEAN DE VILLIOT) - Eaux-fortes pour l’illustration de Étude sur la Flagellation en France & en Angleterre au point de vue médical et historique.
274246: CARROLL, LEWIS - Jabberwocky. (Met een gesigneerde zeefdruk in kleuren door Hans LANDSAAT).
1574: CARROLL, LEWIS - Jabberwocky. (Met een gesigneerde zeefdruk in kleuren door Hans LANDSAAT).
21700: CARROLL, LEWIS - Drie brieven van Lewis Carroll plus kattebelletjes van Nicolaas Matsier en de drukker.
267661: CARROLL, LEWIS - 22 black-and-white press photos of the musical film Alice in Wonderland (1972).
273582: HUMBER CARS - Trade catalogue, 1910.
22585: CASANOVA - Het Duel ofwel een proeve van de levensgeschiedenis van de Venetiaan G.C. Vertaling Ike Cialona. (Met originele litho's van Matthijs Sluiter).
203543: CASEMENT, ROGER - Some Poems.
259723: (AVIATION). TRADE CATALOG - La Locomotion Aérienne. Offert aux membres du Corps Médical par P. Longuet, Pharmacien de 1re Classe. La Livre d'Or de l'Aviation. (Preface by Georges Legagneux).
254120: TRADE CATALOG - Coffres-Forts, Meubles en Acier RIBEAUVILLE.
204341: KALDEWEY PRESS CATALOGUE - Kaldewey Press New York
257107: BATTLESHIP CATASTROPHE - Catastrophe de la "Liberté". 25 Septembre 1911. Vendu au profit des familles des victimes.
271203: CATHER, WILLA - A Lost Lady. Illustrated by William Bailey. Introduction by John Hollander. (Signed by William Bailey).
272649: (EMBLEMATA). CATS, JACOB - 'Een haes daer men geen loop van siet / En vangt een goede wey-man niet'.
263012: CAVAFY, CONSTANTIN - Jours anciens. Poèmes traduits par Bruno Roy. Frontispice de Y. Tsarouchis. Aux éditions fata morgana.
270171: CECH, SVATOPLUK - Výlet pana Broucka tentokrát v patnáctého století.
263034: CENTAUR - Centaur. Internationaal cultureel maandblad. 2e jaargang no. 2.
266181: ARBEIDERS JEUGD CENTRALE - Een kampfeest in woord en beeld. Uitgave ten bate van het Kampeerfonds van de Centrale van Arbeiders Jeugdverenigingen (A.J.C.).
257162: VINTAGE WRITING PAPER. 19TH CENTURY - Two sheets of unused French love letter writing paper.
257164: VINTAGE WRITING PAPER. 19TH CENTURY - Two sheets of unused French love letter writing paper.
271863: CHABOT, BART - Babylon Hotel. Verhalen. (Gesigneerd met opdracht van de schrijver).
268524: (RAAMIN-PRESSE). CHAMISSO, ADELBERT VON - Salas y Gomez. Mit den Tagebucheintragungen, Salas y Gomez betreffend, aus dem zweiten Theil der Reise um die Welt mit der Romanzoffischen Entdeckungs-Expedition in den Jahren 1815-1818 auf der Brigg Rurik unter Kapitän Otto v. Kotzebue. Versehen mit allerlei Bildern von Roswitha Quadflieg.
5136: CHAMISSO, ADELBERT VON. - Peter Schlemiels Schicksale. (Met tekeningen van Lex Metz).
8092: CHAMPFLEURY, [J.]. - Grandeur et décadence d'une serinette. (Met 6 litho's van Mart Kempers).
272974: CHANLER, GEORGIUS - Nieuwe Keysers Chronica ofte Gheschicht-boeck van alle de Roomsche, soo Oostersche als Westersche keyseren: Oock mede van de Tyrannen ende Rebellen, die soo hier en daer tot keysers verkozen zijn gheworden; oock eensdeels henselven daer voor opgheworpen hebben. Van Cajus Iulius Caesar, den eersten Roomschen Keyser af, tot den tegenwoordigen keyser Mathias toe. Kortelijck begrypende aller keyseren oprechte Afbeeldinghen ende Spreucken; mitsgaders hare Stammen, Verkiesinghen, Officien, Regeeringe, Houwelycken, Kinderen, Ouderdom, Doot ende Begravenisse. Ghetoghen wt de gheloofweerdichste Originele Munten, Antiquiteyten ende Autheuren te samen vergaert; door wylen den Ed.Hoochgheleerden ende Erentfesten Heere Georgius Chanler, Rector gheweest te Padua, I.V.D. Ridder van Sint Marcus, ende veler Potentaten ende Heeren Raets-Heer. Ende nu wt den Hoochduytschen in Nederlandtsche sprake doen oversetten, ende in den Druck bekosticht ende verveerdicht, door Georgius Chanler, des Autheurs Soons Sone. Interprete Iacobo Westfrisio No. Pub. Amstelredamensi.
273384: CHARIVARIUS (= G. NOLST TRENITÉ) - Collectie handgeschreven brieven aan Reinier van der Velde en typoscripten met vertalingen uit het Oudgrieks.
271006: CHARIVARIUS - Ruize-rijmen.
263240: CHARIVARIUS - Charivaria. Derde bundel.
254463: CHARIVARIUS - Charivari. Met penteekeningen van Piet van der Hem.
252698: CHARLES, J.B. - De dieren.
259135: CHARLES D'ORLÉANS - Poésies. (Deluxe edition).
268711: CHARMS, DANIIL - Alle mensen houden van geld. Vertaald door Jan Jasper Zijlstra. Met een nawoord van Thomas Langerak. Met tekeningen van Charlotte Mutsaers.
257039: CHARTREUSE - Dauphiné - Couvent de la Grande-Chartreuse. Les liqueurs de la Grande-Chartreuse. Le secret de la Chartreuse.
252942: CHATEAUBRIAND - La Campagne Romaine. Lettre à Monsieur de Fontanes. (8) Burins de Jean-Paul Vroom. (Met zes originele kopergravures van Jean-Paul Vroom).
269534: CHATEAUBRIAND - La Campagne Romaine. Lettre à Monsieur de Fontanes. (8) Burins de Jean-Paul Vroom. (Met zes originele kopergravures van Jean-Paul Vroom).
19488: CHATEAUBRIAND - La Campagne Romaine. Lettre à Monsieur de Fontanes. (8) Burins de Jean-Paul Vroom. (Met zes originele kopergravures van Jean-Paul Vroom).
273356: CHATZOPOULOS, CHRISTOVASILIS, EFTALIOTIS, KARKAVITSAS, PALAMAS, PSYCHARIS, VIKELAS - Serie 'Nieuwgrieksche romans en novelles', in 8 delen, op 1 na compleet.
268350: CHAUCER, GEOFFREY - A.B.C.
272200: CHAVANNES, E. DE - Le modèle.
268345: CHESTERTON, G.K. - The Grave of Arthur. (Ariel Poems No. 25).
257633: CHETWODE-BETJEMAN, PENELOPE - Autograph Card Signed by Penelope Chetwode, from 1933-1951 the wife of John Betjeman.
273278: CHEVALIER, MAURICE - Y a tant d'amour. Ma route et mes chansons. (Gesigneerd).
273460: CHEVALIER, MAURICE - Schoffie met wit haar. (Gesigneerd).
266591: CHOUX, JULES - Stances a la Nuit.
274198: CHRISTIE'S AUCTIONS - Catalogue of the highly important collection of ancient and modern pictures formed by Jean Louis Miéville, Esq. (...) Comprising works of the modern English, French and Continental schools, and choice works of the old Dutch masters, which will be sold by auction by Messrs. Christie, Manson & Woods ... on Saturday, April 29, 1899.
274199: CHRISTIE'S AUCTIONS - Catalogue of the collection of highly important pictures by Old Masters of Sir William Neville Abdy, Bart. (...) Comprising fine examples of the Italian School and works by Dutch, German and English artists, which will be sold by auction by Messrs. Christie, Manson & Woods ... on Friday, May 5, 1911.
274200: CHRISTIE'S AUCTIONS - Catalogue of the collection of ancient and modern pictures & drawings formed by H.M.W. Oppenheim, Esq. Which will be sold by auction by Messrs. Christie, Manson & Woods ... on Friday, June 13, 1913. (+ one other auction catalogue).
255838: EGYPTIAN CIGARETTES - Als Sie 17-18 Jahre alt waren.... (Advertising folder for Queen Cigarettes).
262599: CITROEN, PAUL - Licht in groene schaduw. Poëzie en proza bij teekeningen van Paul Citroen.
271994: CITROEN, PAUL - Introvertissimento. (Gesigneerd met opdracht van de schrijver).
272606: CITROEN, PAUL - Twee artikelen in het tijdschrift Perspectieven van wordende cultuur. April 1936, jg. 3 nr. 4, 7 & Februari 1940, jg. 7 no. 2.
5485: (EENHOORNPERS). CITROEN (INLEIDING), PAUL - 8 grafische tekeningen.
269577: CLAES, ERNEST - Syn po tátovi. Román. (Tsjechische vertaling van Kobeke).
268025: CLAES, ERNEST - De vulgaire geschiedenis van Charelke Dop.
272571: CLAESSENS, BOB - Vibrance. Poèmes. Avec une glose de Roger Avermaete et un portrait de l'auteur par Joris Minne.
269059: (NEDERLANDSCH-INDIË). CLARK, P.L. - Vaccinatie een vloek. Pokkeninfectie alleen mogelijk door het bloed. Bewerkt naar de Amerikaansche uitgave van Dr. P.L. Clark door A.C. Plagge.
269618: CLATER, JOHN - Natuur- en huishoudkundige historie der honden, of Onderrigt hoe men honden opvoeden, oppassen en gewennen kan. Vierde druk vermeerderd met eene nieuwe en volledige geneesleer van alle ziekten der honden. Naar de 34e Engelsche uitgave.
267462: CLAUDEL, PAUL - L'Endormie.
270441: CLAUS, HUGO - Four works for the theatre. Edited with an introduction by David Willinger. Translated by David Willinger, Luk Truyts and Luc Deneulin.
270444: CLAUS, HUGO - Gedichte. Niederländisch und deutsch. Ausgewählt von Maria Csollány. Übertragung von Maria Csollány und Waltraud Hüsmert. Mit einem Nachwort von Hugo Brems.
270459: CLAUS, HUGO - Belladonna. Scènes de la vie de province. Roman. Traduit du néerlandais par Alain van Crugten.
264386: CLAUS, HUGO - Negentienhonderdvijfenzestig. (Met een Nadien van Hugo Claus en een Aantekening van Gert Jan Hemmink).
267067: CLAUS, HUGO - Drie blauwe gedichten voor Ellie. (Met opdracht aan Freddy de Vree).
267069: CLAUS, HUGO - Aan de gecensureerden. (Met opdracht aan Freddy de Vree).
270436: CLAUS, HUGO - Das Stillschweigen. Roman. Aus dem Niederländischen von Waltraud Hüsmert.
261914: CLAUS, HUGO - (Uitnodiging voor de dertigste verjaardag van Hugo Claus bij De Bezige Bij).
256798: CLAUS, HUGO - Teirlinck Adamisch. (Met een Naschrift door Hugo Claus. Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink).
269523: CLAUS, HUGO - Georg Büchner. (Met een Nadien van Hugo Claus en een Aantekening van Gert Jan Hemmink).
270455: CLAUS, HUGO - Belladonna. Roman. Aus dem Niederländischen von Waltraud Hüsmert.
272579: CLAUS, HUGO - Evergreens. Omdat o.a.. Twintig hommages met nota's daarbij. (Met twintig illustraties van de auteur). (Gesigneerd).
270456: CLAUS, HUGO - Le chagrin des Belges. Traduit du néerlandais par: Alain van Crugten.
262441: CLAUS, HUGO - Tancredo infrasonic.
261925: CLAUS, HUGO - Poèmes. Traduits du néerlandais par Maddy Buysse. Préface de Gaëtan Picon. Postface de Jean Weisgerber.
269524: CLAUS, HUGO - Pjeroo's song. (Met een Nadien van Hugo Claus en een Aantekening van Gert Jan Hemmink).
270430: CLAUS, HUGO - Der Kummer von Flandern. Roman. Aus dem Niederländischen übertragen von Johannes Piron.
270434: CLAUS, HUGO - The Sorrow of Belgium. Translated from the Dutch by Arnold J. Pomerans.
21307: CLAUS, HUGO - De Metsiers.
268922: CLAUS, HUGO - Over het werk van Corneille gevolgd door een gedicht. (Met 5 originele linoleumsneden van de schilder). (1/25 luxe-exemplaren).
268201: CLAUS, HUGO - Maurice Wyckaert.
31258: CLAUS, HUGO - De groeten.
29896: CLAUS, HUGO - Een weerzinwekkend bezoek. (Met elf illustraties van GAL).
271148: CLAUS, HUGO - Claustrum. 222 knittelverzen. (Met illustraties van de auteur).
271124: CLAUS, HUGO - Aan de evenaar.
271127: CLAUS, HUGO - De schilderijen van Roger Raveel.
271123: CLAUS, HUGO - In het wilde westen.
261831: CLAUS, HUGO - Asperges. (Met een Nadien van Hugo Claus en een Aantekening van Gert Jan Hemmink).
263606: CLAUS, HUGO - Una dulce destruccíon. Traduccíon de Malou van Wijk.
263605: CLAUS, HUGO - El deseo. Traduccíon de Malou van Wijk.
270446: CLAUS, HUGO - Jakobs Verlangen. Roman. Aus dem Niederländischen übersetzt von Rosemarie Still.
270447: CLAUS, HUGO - Cruel bonheur. Traduit du néerlandais par Marnix Vincent.
263593: CLAUS, HUGO - Gilles et la nuit. Traduit du néerlandais par Marnix Vincent. Adaptation de Jean-Claude Carrière.
273895: CLAUS S.J., K.L. - Volksfilm over schoonheid. Opgenomen door K.L. Claus S.J.
270438: CLAUS, HUGO - Honte. Roman traduit du néerlandais par Alain van Crugten.
270440: CLAUS, HUGO - Greetings. Selected poems. Translated from the Dutch by John Irons.
270428: CLAUS, HUGO - La Chasse aux Canards. Traduction d'Elly Overziers et Jean Raine.
261998: CLAUS, HUGO - Ontwerp voor een pinakoteek der lage landen. (100 prenten).
269120: CLAUS, HUGO - (Ontmoeting met Christian Dotremont).
261935: CLAUS, HUGO - Wiersze z Oostakker. Prelozyl z niderlandzkiego wstepem, poslowiem i przypisami opatrzyl Jerzy Koch. (Met handgeschreven opdracht van Claus).
263828: CLAUS, HUGO - De Metsiers.
269518: CLAUS, HUGO - Aan de gecensureerden. (Met een Nadien van Hugo Claus en een Aantekening van Gert Jan Hemmink).
269532: CLAUS, HUGO - Anatomie in zeven lessen. (Met een Nadien van Hugo Claus en een Aantekening van Gert Jan Hemmink).
269531: CLAUS, HUGO - Nog. (Met een Nadien van Hugo Claus en een Aantekening van Gert Jan Hemmink).
269530: CLAUS, HUGO - Open brief aan Jan Walravens. (Met een Nadien van Hugo Claus en een Aantekening van Gert Jan Hemmink).
267989: CLAUS, HUGO - Een schilder: Roger Raveel. (Met een Nawoord door Roger Raveel. Met een uitvoerig Nadien en een Aantekening door Gert Jan Hemmink. Met een originele, gesigneerde ets door Hugo Claus).
261931: CLAUS, HUGO - L'homme aux mains vides. Traduit du néerlandais par Maddy Buysse.
263815: CLAUS E.A., HUGO - Taptoe dicht. Met tekeningen van Reinhoud. (Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink. Met een frontispice door Hugo Claus en een originele, genummerde en gesigneerde ets door Reinhoud.)
272109: CLAUS, HUGO - The Sorrow of Belgium. Translated from the Dutch by Arnold J. Pomerans. (Gesigneerd met opdracht van de auteur).
261924: CLAUS, HUGO - Poèmes. Traduits du néerlandais par Maddy Buysse. Préface de Gaëtan Picon. Postface de Jean Weisgerber.
263863: CLAUS, HUGO - De zwarte keizer. Verhalen. (Met opdracht).
261975: CLAUS, HUGO - 'het wordt nu tijd (...)'. (Met handgeschreven opdracht).
270463: CLAUS E.A., HUGO - Gedichte aus Belgien und den Niederlanden. (Herausgegeben und mit einem Nachwort von Hans Joachim Schädlich).
261987: CLAUS, HUGO - De zwarte keizer. Verhalen. (Met handgeschreven opdracht).
270452: CLAUS, HUGO - Desire. Translated by Stacey Knecht.
270454: CLAUS, HUGO - Le chagrin des Belges. Traduit du néerlandais par Alain van Crugten.
270474: CLAUS, HUGO - Vendredi, jour de liberté. Préface de René Kalisky. Adaptée du néerlandais par Jean Sigrid.
31260: CLAUS, HUGO - La Promenade. (Wandelen).
31259: CLAUS, HUGO - A Walk. (Wandelen). (Vertaald door E.M. Prince).
270485: CLAUS E.A., HUGO - Poètes néerlandophones contemporains.
270484: CLAUS E.A., HUGO - Contemporary Poetry of the Low Countries.
270464: CLAUS, HUGO - Le désir. Roman. Traduit du néerlandais par Marie Hooghe.
270465: CLAUS, HUGO - Une douce destruction. Roman. Traduit du néerlandais par Marnix Vincent.
269519: CLAUS, HUGO - Onder water met Ava Gardner. (Met een Nadien van Hugo Claus en een Aantekening van Gert Jan Hemmink).
270466: CLAUS, HUGO - Traces. Choix de poèmes 1948-1985. Traduit du Néerlandais par Maddy Buysse et Marnix Vincent.
17179: CLAUS, HUGO - De hondsdagen. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
262009: CLAUS, HUGO, ROYEN, ALEX VAN, & CARLOS TINDEMANS - T 68 of de toekomst van het theater in Zuid-Nederland. (Met handgeschreven opdracht van Hugo Claus).
267991: CLAUS, HUGO - Impromptu. (Met acht originele, gesigneerde kleurenetsen door Reinhoud. Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink).
262022: CLAUS, HUGO - (Prospectus voor Le dernier siège du château des comtes).
262044: CLAUS, HUGO - De koele minnaar. Roman.
267134: CLAUS, HUGO - Lied van de jongeling in october. (Met een Nadien van Hugo Claus en een Aantekening van Gert Jan Hemmink).
260061: CLAUS, HUGO - Belgiens sorg. Översättning och ordfördklaringar av Per Holmer.
261767: CLAUS, HUGO - Voor de reiziger. (Met 60 foto's door Jonas Briels, Jocelyne Moreau en Luc Peeters.
261808: CLAUS, HUGO - 10 manieren om naar P.B.S. te kijken. (Met negen tekeningen door de auteur).
261811: CLAUS, HUGO - Teirlinck Adamisch. (Met een Naschrift door Hugo Claus en een Aantekening door Gert Jan Hemmink).
261816: CLAUS, HUGO - Het laatste bed. (Met handgeschreven opdracht).
261817: CLAUS, HUGO - Onvoltooid verleden. (Met handgeschreven opdracht).
270457: CLAUS, HUGO - Poèmes. Traduit du neerlandais par Marnix Vincent.
270468: CLAUS, HUGO - Freitag. Visite. Winterabend. Drei Stücke. Aus dem Niederländischen von Rosemarie Still.
261745: CLAUS, HUGO - De Metsiers.
261747: CLAUS, HUGO - Natuurgetrouw. Schetsen verhalen fabels greguéria's metamorphoses dialogen overwegingen allegorieën dagboekbladen een reisbeschrijving drie gedichten en een brief.
261750: CLAUS, HUGO - Natuurgetrouw. Schetsen verhalen fabels greguéria's metamorphoses dialogen overwegingen allegorieën dagboekbladen een reisbeschrijving drie gedichten en een brief.
260444: CLAUS, HUGO - Twee handgeschreven, geadresseerde enveloppen.
268485: CLAUS, HUGO - Nu nog. Een keuze uit de gedichten. (Met een originele, gesigneerde litho van de auteur).
262427: CLAUS, HUGO - "Cobra revisited".
261920: CLAUS, HUGO - Originele zwart-witfoto. 11,8 x 13,3 cm.
266772: CLAUS, HUGO - De Metsiers.
13266: CLAUS E.A., HUGO - Taptoe dicht. Met tekeningen van Reinhoud. (Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink).
261928: CLAUS, HUGO - A propos de Dédé. Traduit du néerlandais par Maddy Buysse.
261696: CLAUS, HUGO - Belladonna. Scènes uit het leven in de provincie. (Met handgeschreven opdracht).
261822: CLAUS, HUGO - De Metsiers. Roman.
261867: CLAUS, HUGO - Een slaapwandeling.
261697: CLAUS, HUGO - Belladonna. Scènes uit het leven in de provincie.
260409: CLAUS, HUGO, IVO MICHIELS EN KRISTIEN HEMMERECHTS - De laatste oorlog. Novellen over 40-45. (Met handgeschreven opdracht van Hugo Claus en Ivo Michiels en een handtekening van Kristien Hemmerechts.
263836: CLAUS, HUGO - Dag, jij, tweeënzestig Mad Dog Stanzas, traditioneel voorbehouden aan poëzie van dronkelieden en waanzinnigen.
263849: CLAUS, HUGO - (Affiche voor de tentoonstelling 'Ontwerp voor een pinakoteek der lage landen').
261758: CLAUS, HUGO - Sonnetten.
269521: CLAUS, HUGO - De anderen. (Met een Nadien van Hugo Claus en een Aantekening van Gert Jan Hemmink).
269526: CLAUS, HUGO - Zacht. (Met een Nadien van Hugo Claus en een Aantekening van Gert Jan Hemmink).
269529: CLAUS, HUGO - Het lied van Amadis. (Met een Nadien van Hugo Claus en een Aantekening van Gert Jan Hemmink).
269528: CLAUS, HUGO - Voor Thomas. (Met een Nadien van Hugo Claus en een Aantekening van Gert Jan Hemmink).
263798: CLAUS, HUGO - Jan de Lichte. (Met opdracht van Claus en een originele, genummerde en gesigneerde litho door Roel D'Haese).
11314: CLAUS, HUGO - Omtrent Deedee. (Met handgeschreven opdracht aan Weverbergh).
261715: (BOEKENWEEK 1989). CLAUS, HUGO - De zwaardvis.
267955: CLAUS, HUGO - Ontmoeting met Simon Vinkenoog. (Met een originele ets door Hugo Claus, op de plaat geëtst door Joost Veerkamp. Met een Naschrift door Simon Vinkenoog. Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink).
267070: CLAUS, HUGO - Lied van de jongeling in october. (Met een Nadien van Hugo Claus en een Aantekening van Gert Jan Hemmink).
261999: CLAUS, HUGO - Ontwerp voor een pinakoteek der lage landen. (100 prenten).
261936: CLAUS, HUGO - En stilla förintelse. Översättning av Per Holmer.
261941: CLAUS, HUGO - Polowanie na kaczki. Przelozolyla Zofia Klimaszewska.
263862: CLAUS, HUGO - De zwarte keizer. Verhalen.
31266: CLAUS E.A., HUGO - De transparant.
270470: CLAUS, HUGO - Sister of Earth. Translated by George Libaire.
270472: CLAUS, HUGO - Het verdriet van België (Uittreksels). Le chagrin des Belges (Extraits). Traduction et notes d'Alain van Crugten.
263813: CLAUS, HUGO - Borgerocco of De dood in Borgerhout. Libretto voor een opera. (Met een Nota door Hugo Claus. Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink).
270437: CLAUS, HUGO - Der Schwertfisch. Roman. Aus dem Niederländischen von Rosemarie Still.
270475: CLAUS, HUGO - Thyeste (extraits). Traduit du néerlandais par Maddy Buyssche. P. 36-58 in: Cahiers Renaud Barrault. Médée. De la tragédie antique à la tragédie moderne.
270448: CLAUS, HUGO - Belladonna. Scènes de la vie de province. Roman. Traduit du néerlandais par Alain van Crugten.
270450: CLAUS, HUGO - La Chasse aux canards. Traduction d'Elly Overziers et Jean Raine.
270476: CLAUS, HUGO - The sign of the hamster. Translated from the Dutch by Paul Claes, Christine D'haen, Theo Hermans & Yann Lovelock with an introduction & notes by Paul Claes.
261954: CLAUS, HUGO - Die Leute nebenan. Aus dem Niederländischen übersetzt von Barbara Antkowiak, Susanne George und Jürgen Hillner. (Met handgeschreven opdracht).
262057: CLAUS, HUGO - L'espadon. Roman. Traduit du néerlandais par Alain van Crugten. (Met handgeschreven opdracht).
270462: CLAUS, HUGO - Cruel felicidad. Traducción de Ronald Brouwer. Edicion bilingüe.
269186: CLAUS E.A., HUGO - Asparagus Asparagus. Met tekeningen van Pierre van Soest.
268013: CLAUS, HUGO - I don't care. Met etsen van Reinhoud. (Met een Brief van Herman de Coninck. Met een Aantekening door Gert Jan Hemmink).
270480: CLAUS, HUGO - Tijl Uilenspiegel deux (extrait). Traduit du néerlandais par Jacques de Decker. P. 48-52 in: Le Thyrse. Revue de Litterature et d'Art.
267071: CLAUS, HUGO - V.nus vulgaris.
269525: CLAUS, HUGO - Voor Jan Saverijs. (Met een Nadien van Hugo Claus en een Aantekening van Gert Jan Hemmink).
205851: CLAYTON, MARGARET (AND THE TOWN OF CLAYTON, CALIFORNIA) - Original pencil drawing of a creek with a bridge.
273812: CLEEF, RONNIE VAN - Buitendraads. Grijs van rook.
7801: CLÉMENT-JANIN, [N.] - Coquilles et bourdons ou de la pureté des textes.
269736: (VEGETARISME). CLERCQ, D. DE, & E.C.C. VAN COEVERDEN - Aan denkende menschen. Vlugbladreeks van den Nederlandschen Vegetariërsbond. No. 10.
204924: LE CLERCQ, JACQUES - Show Cases. (Inscribed).
272938: MARABOUT - PORTE-CLÉS - 6 livres miniscules de Bob Morane, Nick Jordan, Doc Savage, Jo Gaillard, Dylan Stark et Kim Carnot dans une porte-clés en métal rouge avec petite ceinture et boucle en cuir.
274421: CLUNE, FRANK - All roads lead to Rome. A pilgrimage in the eternal city and a look round war-torn Europe (&) Castles in Spain. (Two books inscribed by Clune).
260437: CNOSSEN, T. - Kennis van reclame en verkoopkunde voor de middenstand. Serie voor het Middenstandsdiploma.
253986: BOEKVEILINGCATALOGUS A.L. VAN GENDT & CO. - Kinderboeken uit de collectie van mevrouw Caljé-van Gulik. Catalogus nr. 50, april 1979.
272131: JOYCE & CO. - Michael van Mander. (Luxe-exemplaar).
255837: SWAN PENCIL CO. - Catalogue 1934-1935.
269317: JOYCE & CO. - '(7)'.
269318: JOYCE & CO. - '(2)'.
269319: JOYCE & CO. - '(3)'.
269320: JOYCE & CO. - '(12)'.
269322: JOYCE & CO. - '52: X7, A4, *3 (1)'.
269323: JOYCE & CO. - '53: X8, A3, *2'.
269324: JOYCE & CO. - '10: IV4, 1300 woorden tweede klad (1)'.
269295: JOYCE & CO. - Michael van Mander.
265908: (JUGENDSTIL). GERHARD & CO. - Neue farbige Entwürfe für Treppenh. u. Wanddekorationen.
272130: JOYCE & CO. - Erwin. 5 october 1972. (Gesigneerd luxe-exemplaar met opdracht).
269321: JOYCE & CO. - '(13)'.
273259: METHUEN & CO. - Messrs. Methuen's Sixpenny Books. (Publisher's advertising folder).
202526: COCCIOLI, CARLO - Le Ville et le Sang.
203241: COCHERET, CH.A. - Poppenkast. Vijftig Schetsboekbladen uit de N.R.C. met teekeningen van den schrijver. (Met opdracht van de auteur).
266313: COCHERET, CH.A. - Poppenkast. Vijftig Schetsboekbladen uit de N.R.C. met teekeningen van den schrijver.
251447: COCK, HENDRIK DE - Overeenstemming der geloovigen van Nederland, uitgedrukt in brieven, uit onderscheidene provincien onzes vaderlands en uit Oostvriesland. Uitgegeven ter overtuiging van de wereld, dat het woord des Heeren waarachtig zij, opdat zij alle één zijn gelijk de Vader in hem en hij in ons dat ook alzoo de geloovigen in den Vader en Zoon één zijn: opdat de wereld geloove dat gij mij gezonden hebt, uitgegeven zonder namen der schrijvers, maar met aanwijzing van staat en woonplaats des schrijvers.
272539: COCTEAU, JEAN - Het witboek. Uit het Frans vertaald door Tineke van Dijk met tekeningen van Jean Cocteau.
26736: COENEN, FRANS - Vluchtige verschijningen.
6622: COENEN, FRANS - 'Democratie en Autobus'.
22588: COENEN, FRANS - Bezwaarlijke liefde. (Met 5 illustraties van Friso Henstra en een Ten geleide van Pierre H. Dubois).
268290: COENEN, FRANS - Studies.
266029: (HAAN, JACOB ISRAËL DE). COENRAADS, ED. - 'Over "Pathologieën"'.
273373: COHEN, FRÉ - Familiestamboekje (van Gerard Vis en Elisa Heinen).
269537: COHEN, JOSEF - Schemer. Verzen van -. Houtsneden van Johan Dijkstra. (1/25 gesigneerde luxe-exemplaren).
260500: COHEN, ALEXANDER - In opstand. Met houtsneden van Georges Rohner.
274625: COHEN, JOSEF - Ballade van Jaap.
273418: COINAGE OF CENTRAL ASIA, ISLAMIC - Sylloge Numorum Arabicorum Tübingen (SNAT) XIV c. Balh und die Landschaften am oberen Oxus. Hurasan III. Bearbeitet von Florian Schwarz.
273417: COINAGE OF CENTRAL ASIA, ISLAMIC - Sylloge Numorum Arabicorum Tübingen (SNAT) XIV d. Hurasan IV. Gazna/ Kabul. Bearbeitet von Florian Schwarz.
273402: COINAGE OF CENTRAL ASIA, ISLAMIC - Sylloge Numorum Arabicorum Tübingen (SNAT) XV a. Mittelasien I - Central Asia I, Buhara / Samarqand. Bearbeitet von Michael Fedorov - Boris Kocnev - Gulib Kurbanov - Madeleine Voegeli.
273401: COINAGE OF CENTRAL ASIA, ISLAMIC - Sylloge Numorum Arabicorum Tübingen (SNAT) XV b. Mittelasien II - Nord- und Ostzentralasien. Bearbeitet von Tobias Mayer.
270229: COLETTE - Renée Vivien. (Inscribed by the publisher, Édouard Champion).
28286: (PRICK, HARRY G.M.). COLETTE - Chéri. 22 bois originaux de G. Jeanniot. (En:) Mitsou. 16 bois originaux de Hermann Paul.
269906: COLIGNY, LOUISE DE (= HANS DÜTTING) - Intiem.
272158: COLJÉE, JAN - Patrimatrique. (Met een kopergravure van Lou Strik).
2815: COLJÉE, JAN - Toen mijn vader zag. (Met een gesigneerde kopergravure van Lou Strik).
272137: COLJÉE, JAN - Dr. Jelle Zijlstra en het randschrift van de gulden. (Gedichten. Met een gesigneerde kopergravure van Lou Strik).
272159: COLJÉE, JAN - Toen mijn vader zag. (Met een kopergravure van Lou Strik).
274543: PETER STUYVESANT COLLECTIE - Peter Stuyvesant Collectie. (Brochure van Pulchri Studio voor de tentoonstelling van 1972).
12850: COLLEM, A. VAN - De soldaten. Een visioen.
250899: COLOMA S.J., P. LOUIS - Boy. Roman uit het hedendaagsche leven der Spaansche groote wereld. Vertaald door Dr. F. en Dr. S.
266100: (CARS). LIVERPOOL LONDON GLOBE INSURANCE COMPANY - A Motor Show. Presented by The Liverpool & London & Globe Insurance Co, Ltd.
272039: CONINCK, HERMAN DE, EN REINHOUD - Meisjes. (Met zes originele, gesigneerde kleurenetsen door Reinhoud).
272227: CONINCK, HERMAN DE - Schoolslag. Gedichten. (Gesigneerd met opdracht van de auteur).
30746: CONINCK, HERMAN DE - Slaapliedje voor Laura.
202528: CONRAD, JOSEPH - Le Prince Roman. Un héros polonais de Conrad. Traduit de l'Anglais avec des commentaires par G. Jean-Aubry.
12480: CONSTANDSE, ANTON - Kerstwens voor Leopold Aletrino.
255082: CONSTANT (= CONSTANT NIEUWENHUYS) - Originele ets uit À propos de Cézanne (Amsterdam 1985).
256367: CONSTANT, BENJAMIN - Adolphe. Anecdote trouvée dans les papiers d'un inconnu et publiée par M. Benjamin de Constant. (Avec une notice bibliographique sur 'Adolphe' par A.A.M. Stols).
265313: CONSTANT - Aan Constant.
204130: CONSTANT, BENJAMIN DE - Adolphe. Anecdote trouvée dans les papiers d'un inconnu.
251666: CONTROLEUR, DE - Komische gedichten van den Controleur. Met een voorwoord van Prof. J.A. Alberdingk Th?m. (Ten voordeele van Weduwen van Ambtenaren.)
262161: COOLEN, ANTOON - Twee getypte brieven aan 'Zeer Geachte Heer [= Kees Lekkerkerker]'.
271214: COOPER, EDGAR - De derde getuige!
265874: (KEILSON, HANS). COOPER, BENJAMIN - In het doolhof der liefde. Een avontuurlijke wandeling door de tuinen der Nederlandsche Minnezangers. Met een voorrede versierd van Jaap Kunst.
268726: CORBIÈRE, TRISTAN - Les amours jaunes.
268036: CORDIER, STÉPHANE - La séduction du merveilleux. Claude-Nicolas Ledoux, Etienne-Louis Boullée, Jean-Jacques Lequeu.
21832: CORET, PETER - Goffert. Gedichten bij (6) tekeningen van Paul Lemmens.
768: CORET, PETER. (PSEUDONIEM VAN CEES VAN DER PLUIJM) - O, dat je doodgaat.
268497: CORNEILLE, PIERRE - Sertorius, treurspel. Gevolgd naar het Fransche van den heere P. Corneille.
255887: CORSEN, CH. - Con sordino.
250592: CORSTIAAN, PEER - Sociaal-aristocratie. (De eeuwenoude partij der toekomst).
271417: CORT, MARTIJN - Zeven brieven.
274456: (BEWIJSEXEMPLAAR). CORT VAN DER LINDEN, P.W.A. - De zilvercrisis.
260817: CORVO, BARON (= FR. ROLFE) - Verhalen die Toto mij vertelde. Met een inleiding van Jan J. van Herpen.
253792: CORY, WILLIAM - Rhymes after Horace. Six Verse Translations.
272344: COSTER, CHARLES DE - De Huwelijksreis. Een geschiedenis van liefde en strijd. Vertaald door A. van Gogh-Kaulbach. Met teekeningen van J. van Wijk.
261247: COULTON, JAMES - Gard.
268454: COUPERUS, LOUIS - Majesteit.
258922: COUPERUS E.A., LOUIS - Album behoorende bij den letterkundigen-kalender voor 1917.
11889: COUPERUS, LOUIS - God en Goden.
261675: COUPERUS, LOUIS - Herakles.
262960: COUPERUS, LOUIS - Reisimpressies.
269101: COUPERUS, LOUIS - God en Goden.
274193: COUPERUS, LOUIS - God en Goden.
274464: COUPERUS, LOUIS - Wereldvrede.
272669: COUPERUS, LOUIS - Drie kattebelletjes van Louis Couperus uit 1892. Bezorgd door en met een nawoord van H.T.M. van Vliet.
13404: COUPERUS, LOUIS - Fidessa.
269185: COUPERUS, LOUIS - Uit blanke steden onder blauwe lucht.
19513: COUPERUS, LOUIS - Herinneringen. (Keuze en verantwoording Garmt Stuiveling. Met 12 tekeningen van Jan Kuiper).
3697: COUPERUS, LOUIS - Herakles.
16543: COUPERUS, LOUIS - Maar 't allerzoetst... (Met een originele ets van Peter Yvon de Vries).
259525: COUPERUS, LOUIS - Psyche.
267255: COUPERUS, LOUIS - 'Waarde Van Oss.' Een onbekende brief van Louis Couperus. Bezorgd door F.L. Bastet.
267251: COUPERUS, LOUIS - Modern toerisme. Bloemlezing uit zijn werk, gekozen en ingeleid door Marijke Stapert-Eggen en Johan B.W. Polak. (1/9 luxe-exemplaren).
267871: COUPERUS, LOUIS - Williswinde. (Met een Voorrede van de auteur).
269468: COUPERUS, LOUIS - Hooge troeven.
267873: COUPERUS, LOUIS - Williswinde. (Met een Voorrede van de auteur).
254372: COUPERUS, LOUIS - Am Wege der Freude. Autorisierte Übertragung aus dem Holländischen von Else Otten.
253923: COUPERUS, LOUIS - De verliefde ezel.
253941: COUPERUS, LOUIS - Iskander. De roman van Alexander den Groote.
270184: COUPERUS, LOUIS - Afrodite. (Gedicht van Louis Couperus. Toonzetting van R.A.D. Cort van der Linden).
271782: COUPERUS, LOUIS - Van en Over Mijzelf en Anderen. (Eerste, tweede, derde en vierde bundel).
16452: COUPERUS, LOUIS - Meditatie over het Mannelijk Toilet. (Met illustraties van Piet van der Hem, Willy Sluiter en Joh.B.P. Kerkhoff). In: Kleeding en De Man. Uitgave van de Magazijnen 'Nederland'.
251319: COUPERUS, LOUIS - Hooge troeven.
253935: COUPERUS, LOUIS - De Komedianten.
271784: (PLAUTUS). COUPERUS, LOUIS - De tweelingbroeders. Jambische bewerking van Plautus' Menaechmi. Dramatisch bijvoegsel van Groot-Nederland. Juli 1916.
269995: COUPERUS, LOUIS - Via Appia.
250588: COUPERUS, LOUIS - The Inevitable. Translated by Alexander Teixeira de Mattos.
267260: COUPERUS E.A., LOUIS - Een onhoudbare toestand.
253582: COUPERUS, LOUIS - Der dingen ziel.
267258: COUPERUS, LOUIS - Alexander en de Vrouwen.
266192: COUPERUS, LOUIS - Knihy malých duší.
274462: COUPERUS, LOUIS - Wereldvrede.
16464: COUPERUS, LOUIS - Romantisch avontuur. Geïllustreerd door Albert Hahn jr.
253619: COUPERUS, LOUIS - Odalisken. Gedicht van Louis Couperus voor altstem, alt en vleugel door R.A.D. Cort van der Linden.
271880: COUPERUS, LOUIS - Majesteit.
270194: COUPERUS, LOUIS - Dionyzos.
269128: COUPERUS, LOUIS - Legende, mythe en fantaizie.
272139: COUPERUS, LOUIS - Footsteps of Fate. (Noodlot). Translated from the Dutch by Clara Bell. (Met een voorwoord van Edmond Gosse).
269109: COUPERUS, LOUIS - Korte arabesken. Bandontwerp en (4) houtsneden van Desiré Acket.
269105: COUPERUS, LOUIS - Hooge troeven.
269107: COUPERUS, LOUIS - Iskander. De roman van Alexander den Groote.
256522: COUPERUS, ELISABETH - Een brief aan W.J. Simons. Bezorgd door Menno Voskuil.
273435: COUPERUS, LOUIS - Psyche en Fidessa. (Met 75 tekeningen van B. Reith).
6262: COUPERUS, LOUIS - De Binocle. Bezorgd en van een toelichting voorzien door H.T.M. van Vliet. (Met twee ingeplakte foto's).
273957: COUPERUS, LOUIS - De correspondentie. Bezorgd door H.T.M. van Vliet. (2 delen in cassette).
267870: COUPERUS, LOUIS - Williswinde. (Met een Voorrede van de auteur).
264522: COUPERUS, LOUIS - Majesteit.
264864: COUPERUS, LOUIS - Intieme impressie. (Met een nawoord door H.T.M. van Vliet).
251980: COUPERUS, LOUIS - Maar 't allerzoetst... (Met een originele ets van Peter Yvon de Vries).
16399: COUPERUS, LOUIS - Wreede portretten.
268434: COUPERUS, LOUIS - Majesteit.
267264: COUPERUS, LOUIS - Nagelaten werk. Bijeengebracht door Richard Erbe [= Ronald Breugelmans]. (Luxe-exemplaar).
253442: COUPERUS, LOUIS - O starých l'udoch veci minulé.
269104: COUPERUS, LOUIS - Hooge troeven.
267775: COUPERUS, LOUIS - Orchideeën. Een bundel poëzie en proza.
9862: COUPERUS, LOUIS - De berg van licht.
251390: COUPERUS, LOUIS - Legenden van de blauwe kust. (Luxe-exemplaar).
272668: COUPERUS, LOUIS - Herakles.
272660: COUPERUS, LOUIS - Een lent van vaerzen.
253361: COUPERUS, LOUIS - Extaze. Een boek van geluk.
269056: COUPERUS, LOUIS - Het zwevende schaakbord.
269466: COUPERUS, LOUIS - Antiek toerisme. Roman uit Oud-Egypte.
267262: COUPERUS, LOUIS - Kinderkamer. (Met een negentiende-eeuwse houtgravure uit de collectie van Toni Savage).
267263: COUPERUS, LOUIS - Kinderkamer. (Met een negentiende-eeuwse houtgravure uit de collectie van Toni Savage).
262965: COUPERUS, LOUIS - Noodlot.
266231: COUPERUS, LOUIS - Noodlot.
268435: COUPERUS, LOUIS - Majesteit.
268438: COUPERUS, LOUIS - Majesteit.
271771: COUPERUS, LOUIS - Wereldvrede.
264523: COUPERUS, LOUIS - Dionyzos.
264524: COUPERUS, LOUIS - Uit blanke steden onder blauwe lucht.
11897: COUPERUS, LOUIS - Korte arabesken. Bandontwerp en (4) houtsneden van Desiré Acket.
262959: COUPERUS, LOUIS - Hooge troeven.
266126: COUPERUS, LOUIS - Heliogabal. Einzig berechtigte Übertragung aus dem Holländischen und Bearbeitung von Else Otten.
256654: COUPERUS, LOUIS - Drie kattebelletjes van Louis Couperus uit 1892. Bezorgd door en met een nawoord van H.T.M. van Vliet.
269470: COUPERUS, LOUIS - Dionyzos.
273599: COUPERUS, LOUIS - Am Wege der Freude. Autorisierte Übertragung aus dem Holländischen von Else Otten.
266211: COUPERUS, LOUIS - Jan en Florence.
16422: COUPERUS, LOUIS - De boeken der kleine zielen. (III). Zielenschemering.
268436: COUPERUS, LOUIS - Majesteit.
268439: COUPERUS, LOUIS - Majesteit.
253351: COUPERUS, LOUIS - Xerxes of de hoogmoed.
267270: COUPERUS, LOUIS - De Waaiers. (Met een voorwoord van Petra Teunissen-Nijsse).
262961: COUPERUS, LOUIS - Langs lijnen van geleidelijkheid.
268388: COUPERUS, LOUIS - Proza.
262956: COUPERUS, LOUIS - Het zwevende schaakbord.
18321: COUPERUS, LOUIS - Eene illuzie.
268405: COUPERUS, LOUIS - Wereldvrede.
268414: COUPERUS, LOUIS - Legende mythe en fantazie.
28487: COUPERUS, LOUIS - Eene illuzie.
273461: COUPERUS, LOUIS - De boeken der kleine zielen. (I. De kleine zielen; II. Het late leven; III. Zielenschemering; IV. Het heilige weten).
272663: COUPERUS, LOUIS - Endymion. (Met een verantwoording door Marijke Stapert-Eggen. Met aparte bijlage waarin zeven reprodukties van etsen van Peter Yvon de Vries én het originele, met Couperusmotieven bedrukte verpakkingsmateriaal).
266204: COUPERUS, LOUIS - Der verliebte Esel. Einzig berechtigte Übertragung von Else Otten.
24314: COUPERUS, LOUIS - Heliogabal, der Sonnenkaiser. Aus dem Niederländischen von Christel Captijn-Müller und Heinz Schneeweiss.
24436: COUPERUS, LOUIS - Dionysos. Einzig berechtigte Überträgung von Else Otten.
16517: COUPERUS, LOUIS - Xerxes oder der Hochmut. Aus den Büchern der ironischen Geschichte. Einzig berechtigte Übertragung von Else Otten.
268447: COUPERUS, LOUIS - Majesteit.
272667: COUPERUS, LOUIS - Antieke verhalen. Van goden en keizers, van dichters en hetaeren.
16459: COUPERUS, LOUIS - De ongelukkige.
11894: COUPERUS, LOUIS - Antiek toerisme. Roman uit oud-Egypte.
266137: COUPERUS, LOUIS - The later Life.
266191: COUPERUS, LOUIS - Co dávno odnesl cas.
255375: COUPERUS, LOUIS - Psyche. (Met 12 illustraties van Dion Clayton Calthrop).
266437: COUPERUS, LOUIS - Antieke verhalen. Van goden en keizers, van dichters en hetaeren.
269146: COUPERUS, LOUIS - De boeken der kleine zielen. (II). Het late leven.
271884: COUPERUS, LOUIS - Metamorfoze. Met een portret door H.J. Haverman.
254985: COUPERUS, LOUIS - Oostwaarts.
267254: COUPERUS, LOUIS - 'Waarde Van Oss.' Een onbekende brief van Louis Couperus. Bezorgd door F.L. Bastet.
272666: COUPERUS, LOUIS - Meditatie over het Mannelijk Toilet. (Met illustraties van Piet van der Hem, Willy Sluiter en Joh.B.P. Kerkhoff). In: Kleeding en De Man. Uitgave van de Magazijnen 'Nederland'.
266433: COUPERUS, LOUIS - Een lent van vaerzen.
31637: COUPERUS, LOUIS - Arrogance. The conquests of Xerxes. Decorations by Theodore Nadejen. Translated by Frederick H. Martens.
16416: COUPERUS, LOUIS - Babel.
267276: COUPERUS, LOUIS - Il mago.
274476: COUPERUS, LOUIS - Wereldvrede.
274478: COUPERUS, LOUIS - Wereldvrede.
267323: COUPERUS, LOUIS - De Naumachie. (Met 7 tekeningen van J.H. Kuiper).
274600: COUPERUS, LOUIS - Het Snoer der Ontferming en Japansche Legenden.
273600: COUPERUS, LOUIS - Aphrodite in Ägypten. Roman aus dem alten Aegypten. Einzig berechtigte Übertragung von Else Otten.
16488: COUPERUS, LOUIS - Xerxes of de hoogmoed.
16513: COUPERUS, LOUIS - Unter Javas Tropensonne. Autorisierte Übertragung v. Else Otten. (Met een inleiding van Heinz Karl Heiland).
254369: COUPERUS, LOUIS - Majesteit.
23878: COUPERUS, LOUIS - Antieke verhalen. Van goden en keizers, van dichters en hetaeren.
257786: COUPERUS, LOUIS - Vitruvius' Tien boeken over de bouwkunst. Van een nawoord voorzien door Prof. Dr. H.T.M. van Vliet.
273462: COUPERUS, LOUIS - De boeken der kleine zielen. (II). Het late leven.
268437: COUPERUS, LOUIS - Majesteit.
265460: LEEUWARDER COURANT - Leeuwarder Courant van woensdag 26 maart 1806.
268113: COUZIJN, WESSEL - Wessel Couzijn. Beeldhouwer/ sculptor. (Met correcties).
4091: COWPER, WILLIAM - Selected poems.
273156: (SPREEKWOORDENBOEK). COX, H.L. - Van Dale Spreekwoordenboek in vier talen.
273377: CPN - Collectie van 5 pamfletten, 1946-1950.
273312: CPN - Rekening en verantwoording. Grepen uit het werk der Communisten in het eerste oorlogsjaar. Wat "De Waarheid" schreef van October 1940 tot Juni 1941.
273389: CRACKANTHORPE, HUBERT - Vignettes. A Miniature Journal of Whim and Sentiment.
273393: CRACKANTHORPE, HUBERT - Wreckage. Seven Studies.
255960: CREMER, JAN - Drukproef van Jan Cremer. Portret van een legende door Hans Dütting, met vele tientallen eigenhandige correcties van Jan Cremer, aangevuld met correspondentie en knipsels.
3554: CREMER, JAN - Originele zwart-witfoto door Ronald Sweering. 23,9 x 18,1 cm.
262982: CREMER, JAN - Credo's van Cremer. Samenstelling Gerd de Ley. (Met opdracht van Jan Cremer).
264009: CREMER, JAN - Ik Jan Cremer. (Met opdracht van Jan Cremer).
255958: CREMER, JAN - Typoscript van Jan Cremer Documentaire door Hans Dütting, met honderden eigenhandige correcties van Jan Cremer.
260120: CREMER, JAN - Vuurrode lippen.
251238: CREMER, JAN - Uit den oertijd. Vroege verzen van -.
272620: CREMER, JAN - Ik Jan Cremer. (Speciale Jubileumeditie).
19853: CREMER, JAN - Ik Jan Cremer. (Speciale Jubileumeditie).
271707: CRIMINOLOGIE - Regtsgeding van J.C. van Stenis, schuldig verklaard aan vergiftiging.
272536: CRIMINOLOGIE - Advysen en sententien, ingewonnen by onpartydige regtsgeleerden, op en teegens de persoonen van Catharina Kaspers, en Johanna Willems, synde moeder en dogter, geëxecuteert binnen de Stadt Elburg op den 6 October 1743. Over het ombrengen van haar eygen kind. Nevens het advys en sententie van Henrickje Vorstelman, over het ombrengen van haar kind, in haar onsinnigheit, op den 13den Aug. 1743. binnen de Stadt Harderwijk.
268914: (KICKSHAWS). CROMBIE, JOHN - Portrait évolutif du typographe. Fait par lui-même en collaboration avec sa presse en douze passages a partir des trois couleurs primaires.
268915: (KICKSHAWS). CROMBIE, JOHN - Lapse and Collapse. Designed and written by John Crombie.
254634: (KICKSHAWS). CROMBIE, JOHN - Avis.
268913: (KICKSHAWS). CROMBIE, JOHN - Many Thanks! A Book of Acknowledgements to some of many without whom this book might never have been printed, and to most of the few despite whom it has been.
260492: (KICKSHAWS). CROMBIE, JOHN, & SHEILA BOURNE - Cependant...
204890: (KICKSHAWS). CROMBIE, JOHN - Belle Question.
268875: (KICKSHAWS). CROMBIE, JOHN, & SHEILA BOURNE - All Things Being Equal.
265809: CRONE, C.C.S. - Muziek over het water.
265808: CRONE, C.C.S. - Muziek over het water.
265811: CRONE, C.C.S. - Het feestelijke leven.
268253: CROS, LOUIS - Images. Gedichten van -. Houtsneden van Hans Vleugels. Vertaling Lily Kho. (Met een inleiding van de auteur).
274298: CROZIER, ROBIN - Portrait of Robin Crozier.
269435: (HOLLAND DAY, F.). CRUMP, JAMES - F. Holland Day: Suffering the Ideal.
272651: ROBINSON CRUSOË - 'Robinson allant à la chasse Voyez la page / la description de son habillement'.
272607: PERSPECTIEVEN VAN WORDENDE CULTUUR - 1935-1941. Vanaf mei 1935-maart 1940, 21 losse nummers.
268355: CUNEY, WARING - Puzzles. Selected and introduced by Paul Breman.
22296: DAALEN, MARIA VAN, EN LUCAS HUSGEN - De verleiding van Marieken.
204514: DAAN, THEO [= A. STEHOUWER CZN. MED. STUD.] - Studenten-liedjes.
251067: (BRUSSE, WIM). AMA DJA DAAN - De brug.
272093: DAISNE, JOHAN - Herbergzaam. (Met een kleurenlitho van Karel Benes).
272090: DAISNE, JOHAN - Drie eindejaars gedichten.
270021: DALSTRA, KOOS - Froit. (Met gesigneerde opdracht van de schrijver aan Joost Zwagerman).
270018: DALSTRA, KOOS, EN DMITRI PRIGOV - Vienna-????. 33 gedichten voor Peter de Grote. 33 ????????????? ???????. (Met gesigneerde opdracht van de schrijver aan Joost Zwagerman). (Ingeleid en vertaald door Dmitri Prigov).
257819: DAMME, LIEVE VAN - Aren lezen.
271552: (FILM). DANGERFIELD, FRED., & NORMAN HOWARD - Wilt U film-ster worden? Handleiding met opgave van adressen tot wien men zich kan wenden. Geautoriseerde vertaling van Jhr. R.H.G. Nahuys.
20051: (ALI COHEN, L.). DANSER, J.G. - Gedichten.
23609: DANSER, J.G. - Gedichten. (Met een naschrift door Jan Greshoff en een Bibliografische notitie en opgaaf van varianten door J. van Krimpen).
266199: DASKAM, JOSEPHINE - De Gedenkschriften van een Baby. Vrij uit het Amerikaansch door Tante Lize.
255912: DAUDET, LÉON - Calendrier.
274055: (PROUST, MARCEL). DAUDET, LUCIEN - Autour de soixante lettres de Marcel Proust. Les cahiers Marcel Proust Nr. 5.
265738: DAUM, P.A. (ALS:) MAURITS - Aboe Bakar. Indische roman.
265746: DAUM, P.A. - Oneffen paden. Drie novellen.
265737: DAUM, P.A. (ALS:) MAURITS - "Ups" en "Downs" in het Indische leven. Goedkoope uitgave.
252372: DAUM, P.A. - Oneffen paden. Drie novellen.
265736: DAUM, P.A. (ALS:) MAURITS - Goena-goena. Oorspronkelijke roman.
252249: DAY-LEWIS, CECIL - Typed Letter Signed and dated '16th January, 1967'.
257732: DEAHL, JULIAN - Brill Leiden.
258568: (BROUWERS, JEROEN). DEBERGH (RED.), GWENNIE - Brouwers in Brussel. 1964-1976.
22589: DEBROT, COLA - Mijn zuster de negerin. (Met illustraties van I.R. Dilrosun).
12312: DEBROT, COLA - Navrante zomer.
15093: DEBROT, COLA - Bekentenis in Toledo.
255056: DEBROT, COLA - Bid voor Camille Willocq. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
201652: DECARIS, ALBERT - Société Générale pour favoriser le développement du commerce et de l'industrie en France.
15469: DEEL, T. VAN - Worpswede. (Met een originele ets door Peter Yvon de Vries).
269339: DEEL, T. VAN - Fabel. (Met een illustratie van Jeroen Henneman).
264025: DEEL, T. VAN - Beweging.
264035: DEEL, T. VAN - Grieks.
264030: DEEL, T. VAN - Vervlogen. Met een tekening (in offset) van Jeroen Henneman.
264031: DEEL, T. VAN - Ogenblik.
264028: DEEL, T. VAN - Kijk kindje kijk.
271461: DEEL, T. VAN - Fabel. (Gedrukt in slechts 18 exemplaren).
251984: DEEL, T. VAN - Achter de waterval. (Met een originele ets van Peter Yvon de Vries).
273624: DEEL, T. VAN - Twee gedichten.
250008: DEEL, TOM VAN, - Twee duiven.
17053: DEEL, T. VAN - Beweging.
12580: DEEL, T. VAN - Kouros. (Met een vertaling in het Nieuwgrieks door Arnold van Gemert).
264023: DEEL, T. VAN - Geplet. (Met een illustratie van een geplet diertje).
17046: DEEL, T. VAN - Vooruitzicht.
273811: DEEL, T. VAN - Wegvaren.
270904: DEELDER, J.A. - Gemengde gevoelens. (Met uitgebreide opdracht aan Cees van Maurik).
270906: DEELDER, J.A., RIEN VROEGINDEWEIJ, HANS WAP EN FRANS VOGEL - Sprekend Rotterdams.
267735: DEELDER, J.A. - Drukke dagen. Verhalen.
269042: DEEPING, WARWICK - Het huis der verspieders. Uit het Engelsch vertaald door R. de Bree.
272639: DEFOURNY, MICHEL - Le dit du poisson. Traduction par Michel Defourny et Jean Kellens. (Inscrit à Marcel Mariën).
274335: DEJONG - Second (one of a quartet).
274334: DEJONG - Veinous.
252894: DEKKER, MAURITS - La mondo ne havas atendejon. Teatrajo en tri aktoj. El nederlanda lingvo tradukis F. Faulhaber.
19344: DEKKER, MAURITS - Fragmenten uit de werken van Maurits Dekker.
266261: DEKKER, MAURITS - Op zwart stramien. Een zestal verhalen. (Met opdracht).
273589: (COHEN, FRÉ). DEKKER, MAURITS - Brood! Een revolutie-roman. (Broadside window bill).
19540: DEKKER, THOMAS - The guls hornbooke. (Met 25 tekeningen van Jan Bons, uitgevoerd in kleuren-zeefdruk).
266259: DEKKER, MAURITS - De knopenman. Gevolgd door Gammastralen en Colporteur. (Geïllustreerd door Jan BONS). (Met opdracht van Maurits Dekker).
266260: DEKKER, MAURITS - Jozef duikt.
271561: DEKKER, CEES - Hollandsche Schouwburg. Programma.
251041: DEKKER, MAURITS - Handgeschreven brief aan 'Beste Vic[tor van Vriesland]'.
253838: DEKKERS, MIDAS - Een kleine pathologie van de rondorigheid. (Met tekeningen van Bouke IJlstra).
272464: DEKKERS, MIDAS / KAREL VAN ROOIJEN - De gnoe en andere beesten. (Met originele, humoristische tekening van Karel van Rooijen).
274046: (RICKETTS, CHARLES). DELANEY, J.G.P. - Charles Ricketts. A Biography.
269285: (RICKETTS, CHARLES). DELANEY, J.G.P., & VERNEY, CORINE - Charles Ricketts's Mysterious Mother.
267470: DELVAUX, PAUL - Vijf originele zwart-witfoto's van schilderijen.
256480: DEMAISON, ANDRÉ - Le jeu des 36 bêtes. Dessins de Jacques Darcy.
260509: DENDERMONDE, MAX - Eiland van Circe. (Met handgeschreven opdracht).
273572: DENDERMONDE, MAX - Water en brood. Gedichten.
253842: DENDERMONDE, MAX - Handgeschreven briefkaart aan 'Beste Max [Schuchart]'.
255870: LANSELOET VAN DENEMERKEN - Een abel spel van Lanseloet van Denemerken hoe hi wert minnende ene joncfrou die met sijnder moeder diende.
269156: DENON, VIVANT - Point de Lendemain. Conte. Réimprimé sur le texte original de 1777 et orné de fleurons spéciaux dessinés par Marillier. Notice par A. P.-Malassis.
272422: (PETIT PRINCE). DERÈME, TRISTAN - Patachou petit garçon. (Inscribed by Patachou and by Derème).
271464: DERÈME, TRISTAN - à Monsieur Gaston Chérau. (Gedrukt in slechts 12 exemplaren).
264646: DERÈME, TRISTAN - La rime de Virgile et des Japonais. (Inscribed by the author).
255299: DERKINDEREN, ANTOON - Het Ambacht III. Over kunst en ambachtsonderw?s. Lezing. Voor het eerst gedrukt in De Gids van juni 1902. Thans herdrukt door de zorgen van de Vereeniging ter Vereedeling van het Ambacht.
272509: DERYCKE, GASTON - Fonds secrets.
264752: DERYS, GASTON - La dame d'amour. Roman inédit.
8098: DESCARTES, RENÉ - Discours de la méthode (...). (Met een originele kopergravure van Kuno Brinks).
271227: (COMMUNISM, EARLY). DESCHAMPS, NICOLAS - Un éclair avant la foudre ou le communisme et ses causes. Vol. 1.
272588: DESMETH, PAUL - Nord-Sud.
271724: DESMETH, PAUL - Nord-Sud. (1 van 5 luxe-exemplaren!)
274314: (RAEMAEKERS, LOUIS). DESPORTES, PH. - LX Pseaumes de David. (Afwijkend exemplaar).
250423: DESPORTES, PHILIPPE - LX Pseaumes de David. (With woodcut portrait and vignette by Raphaël Drouart).
267670: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Gedenkschriften. (Luxe-editie in rijkverguld heelperkament).
28205: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Gedachten en opmerkingen.
28295: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Handgeschreven ansichtkaart van 'Anna' [= Johanna Catharina Alphonsina Alberdingk Thijm (1893-1953), de dochter van Van Deyssel] aan de kunstenaar Anton Pieck en zijn vrouw.
28232: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Waarom Gij lid behoort te zijn van de Vereeniging van Letterkundigen.
271546: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Origineel visitekaartje.
15904: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Gedenkschriften. 1864-1924. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
267369: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Gedenkschriften (fragment).
264665: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Een liefde.
28183: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Het leven van Frank Rozelaar. Naar het handschrift uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Harry G.M. Prick.
252257: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Handgeschreven brief aan 'Waarde Heer Toussaint [van Boelaere]'.
271911: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. ALS: A.J. - Multatuli.
274158: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Kamers. (Met een inleiding van Harry G.M. Prick).
22736: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Verkoudheid. (Met een nawoord door Harry G.M. Prick).
254939: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Rembrandt en het Rembrandt-Feest in 1906. Overgedrukt uit De XXe Eeuw.
28159: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Verbeeldingen.
265123: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - De kleine republiek.
257388: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Prosagedichte. Einzig autorisierte Übersetzung aus dem Holländischen von Benno J. Stokvis.
16482: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Kleinigheden.
259761: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Gedenkschriften. (Luxe-editie in rijkverguld heelleer).
263322: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - De kleine republiek.
270804: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Verzamelde werken. De kleine republiek. Proza. Gedichten. Kritieken. Beschouwingen en kritieken.
258912: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Kleinigheden.
254911: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Prosagedichte. Einzig autorisierte Übersetzung aus dem Holländischen von Benno J. Stokvis. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
258743: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Werk der laatste jaren. (1/25 luxe-exemplaren).
18373: DEYSSEL, LODEWIJK VAN - Rembrandt en het Rembrandt-Feest in 1906.
271985: DHONDT, ASTÈRE MICHEL - De tijd staat stil. (Gesigneerd met opdracht van de auteur).
270115: DICK (SAMENSTELLING), KAY - Writers at Work. The Paris Review Interviews. Selected by Kay Dick. (Uit de bibliotheek van Joost Zwagerman).
263369: DICKENS, CHARLES - Our Mutual Friend. With Illustrations by Marcus Stone. In Two Volumes.
271005: DICKENS, CHARLES - Was you thinking at all of poetry?
264069: DICKENS, CHARLES - Krantenknipsels.
205976: DICKEY, JAMES - Large signed original photograph.
31459: DICKINSON, EMILY - Poem 995.
270747: DICKINSON, EMILY - Ten poems. (Chosen by Rosey E. Pool and translated by her into German).
274073: DICKINSON, EMILY - New Poems of Emily Dickinson.
18339: DICKINSON, EMILY - Christ's Birthday.
271215: DICKSON, FRED (PSEUDONIEM VAN A.F. PASTOOR) - Karak de geweldige.
268353: DICKSON, ALLAN - Het groene valies. Onuitgegeven politie-roman door Allan Dixon, bewerkt door Marcel Levrier.
270505: DIECKHOFF, ALBR. D. - Der Griffin Report, 1956.
273237: DIEDEREN, JEF - Originele kleurenhoutsnede.
1834: DIELS, GERARD - Het doornen zeel. Gedichten.
727: DIELS, GERARD - Na de bevrijding.
271014: DIEREN, EVART VAN - Voorwoord overgedrukt uit De nadeelige invloed van fel zonlicht en sport op lichaam en geest. Met een inleiding over "De Engelsche ziekte" en "Het Engelsche gevaar".
250871: (STOLS, A.A.M.). DIJK, CEES VAN - Op bezoek bij Alexandre A.M. Stols.
266043: (HAAN, JACOB ISRAËL DE). DIJK, A.J. VAN - Mr Jacob Israel de Haan.
269004: (SCHAKEN). DIJK, ROEL VAN - De dame is de baas. Wetenswaardigheden over het schaakspel in geschakeerde typografie.
256924: (GIDE, ANDRÉ). DIJK, C. VAN - Alexandre A.M. Stols en André Gide. (Met een ingeplakte houtgravure door Alfred Latour [voor Gide's Le Voyage d'Urien]).
255567: DIJKHUIZEN, GUUS - Wacht even met snurken. Tekeningen van Hans Kanters. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
273346: DINAUX, C.J.E. - Auteurs van nu. Gegist bestek 3. Met 24 schrijversportretten.
250954: DINAUX, C.J.E. - Weerklank. Noordnederlandse honneurs voor Zuidnederlandse auteurs. (Met handgeschreven opdracht aan Paul Citroen).
272554: (COUPERUS, LOUIS). DIRIKX, LUC - Louis Couperus en het decadentisme. Een thematologische confrontatie. (Met een inleiding van F. Bastet).
255596: DIS, ADRIAAN VAN - Dubbelliefde. Geschiedenis van een jongeman. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
254485: DIS, ADRIAAN VAN - Nathan Sid. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
252683: DISBERG, HARRY - "Zorg dat je er óók bij komt!"
265660: DISNEY, WALT - Walt Disney presenteert Fantasia in technicolor.
258745: NIJGH & VAN DITMAR - De Gele Serie. Politie- en misdaadromans.
258677: (TRADE CATALOG). ZIMMER EXPORT DIVISION - Zimmer Fracture Equipment. August, 1947.
269032: DOCTER, COR, ALS: SIDNEY SPRING - Amigo op de Zwarte Lijst.
253698: MEDEDELINGEN VAN DE DOCUMENTATIEDIENST - MDLM.
253458: DOESBURG, THEO VAN - De zwarte vlek. Simultaneistische schets. (Met een houtsnede door Abe Kuipers).
273537: DOESBURG, THEO VAN - Drie voordrachten over de nieuwe beeldende kunst. Haar ontwikkeling, aesthetisch beginsel en toekomstigen stijl. Met 39 afbeeldingen, van aanteekeningen voorzien door Theo van Doesburg.
274520: DOESBURG, THEO VAN - Soldatenverzen (1915). (Met een nawoord door Siem Bakker en Emy Thorissen).
18778: DOESBURG, THEO VAN - Het onvergankelijke kruid.
250594: DOEVE, EPPO - Doeve. Een virtuoos tekenaar. Ingeleid door A. Nonymus [= Johan van Eikeren]. Met vijftien reproducties.
272260: DOLLIVET, LOUIS - Jood! (Sale Juif.). Vertaald door J.L.A. Schut.
274089: DOMBER (REDACTIE), YVES VAN - Kenon. Kenophonisch Maandblad.
260670: PRIVÉ-DOMEIN - Privé-domein: een revolutionaire reeks.
267194: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Een vergeten hoofdstuk. Blanke slaven. Supplement op het historisch gedenkboek "Eene halve eeuw" 1848-1898. Premie van "Het Nieuws van den Dag". Met teekeningen van Jan de Waardt. (Met bijlage).
270943: DOMELA NIEUWENHUIS, F.J. - E. LAURILLARD - B.T. Lublink Weddik als prediker beschouwd.
265034: DOMELA NIEUWENHUIS, J. - De gevangenisstraf, overeenkomstig de eischen van het recht en het maatschappelijk belang ingericht, de beste der straffen. Redevoering bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Rijksuniversiteit te Groningen op den 15den November 1884.
202078: DONISTHORPE, G. SHEILA - Loveliest of Friends!
266639: (FOTOMONTAGE). DONKER, ANTHONIE - Schaduw der bergen.
263970: DONKERSLOOT, N.A., ALS: SIEM DE MAAT - In Holland staat een huis. (Gedichten).
270004: DONKERSLOOT, N.A. ALS: MAARTEN DE RIJK - Orpheus en Eurydice.
270298: DONNE, JOHN - To Expresse this Eternity. A Handful of Passages from the Sermons. (1/8 deluxe copies).
202537: DONNE, JOHN - The Expostulation.
268518: DONNE, JOHN - Selected poems (chosen by Clara Eggink).
256088: (MULISCH, HARRY). DONNER, JAN HEIN - 'Shakespeare voor de huiskamer'.
262496: RATH & DOODEHEEFVER - Van zolderkamer tot paleis.
270324: DOOLAARD, A. DEN - Express to the East.
274387: DOOLAARD, A. DEN - Terre de passion. Reportage photographique. (In: Voilà. L'Hebdomadaire du reportage. Jg. IV Nr. 147, 13 januari 1934).
267548: DOOLAARD, A. DEN - Akik a tengerrel csatáznak.
267893: DOOLAARD, A. DEN - Pers en persvrijheid.
267363: DOORN, JOHNNY VAN - De dood van Rasputin.
272377: DOORN, JOHNNY VAN - Door de weken heen. Dagboeken. (Gesigneerd met mooie opdracht van de schrijver).
10024: DOORN, JOHNNY VAN - Door de weken heen. Dagboeken. (Gesigneerd met prachtige opdracht van de schrijver).
259977: DOORNE, KOOS VAN - Waan en weten. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
268151: DORNA, MARY - Dames in de sneeuw.
8770: DORNA, MARY - Drie verhalen.
254457: DORRESTEIN, RENATE - Zonder genade.
24857: DORRESTIJN, HANS - Bofkont en andere liedjes. (Met opdracht van de dichter).
264184: DOSTOJEFSKI, F.M. - De vreemde vrouw en de man onder het bed. Uit het Russisch door S. van Praag.
261243: DOSTOJEWSKI, F.M. - Witte nachten. (Vertaald door Hans Leerink. Met houtgravures en linoleumsneden door Arja van den Berg).
20846: DOUGLAS, LORD ALFRED - De profundis and other poems. (Met een illustratie van Bob van Blommestein).
259786: DOUGLAS, LADY ALFRED (OLIVE CUSTANCE) - I desire the moon. The diary of Lady Alfred Douglas (Olive Custance) 1905-1910. Introduced and annotated by Caspar Wintermans. (1/15 deluxe copies).
268687: DOUGLAS, NORMAN - Looking Back. An Autobiographical Excursion. (Signed and numbered).
273840: DOUWES DEKKER, E.F.E. - God's geboorte. Een verhandeling over de stellingen van de Indische wijsgeer, Petrus S.L. Ward Kalengkongan over de oorsprong van alle religie, op populaire wijze uiteengezet door Dr. E.F.E. Douwes Dekker (Bandoeng).
269069: DRANK - Jamaica-Rum - Fransche Brandewijn.
269141: DREES, W. - Nationale figuur vraagt uw vertrouwen.
271312: (THEATERPROGRAMM). BELVEDERE DRESDEN - Kleinkunstbühne in oberen Saal. Spielplan September 1922.
273650: DRESDEN, S. - Enz. Enz. Uitspraken van S. Dresden hem aangeboden ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag door de leden van het Leidse Werkgezelschap Humanisme en Renaissance.
260066: (THIRY, MARCEL). DRESSE, PAUL - Marcel Thiry. Évolution d'un poète.
269178: DRONKEN AUGUST, DE - Collectie van 12 reclameplaatjes met twee bijbehorende enveloppen (Leiden en Utrecht, 19e eeuw).
255138: DRUKKER, L. - De sexueele criminaliteit in Nederland 1911-1930. Een crimineel-sociologische studie.
269488: DRUKKERSJAARBOEK - Het Drukkers jaarboek voor 1906. 1e Jaargang. Onder medewerking van verschillende vakkundigen.
269491: DRUKKERSJAARBOEK - Het Drukkers jaarboek voor 1908. 3e jaargang. Uitgegeven met medewerking van verscheidene vakkundigen.
269490: DRUKKERSJAARBOEK - Het Drukkers jaarboek voor 1907. 2e jaargang. Uitgegeven onder medewerking van verschillende vakkundigen.
269489: DRUKKERSJAARBOEK - Het Drukkers jaarboek voor 1907. 2e jaargang. Uitgegeven onder medewerking van verschillende vakkundigen.
259863: DRUKKERSWEEKBLAD AUTO-LIJN. MEER, FRITS VAN DER - Kerstnummer 1956.
272881: BABCOCK - DRUKPERSEN - Babcock-Optimus.
21503: DRUKWERK IN DE MARGE, STICHTING - E is zijn letter. (Vriendenproject ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van margedrukker Elze ter Harkel (De Vier Seizoenen) op 17 februari 2002).
21507: DRUKWERK IN DE MARGE, STICHTING - Printing in Oxford & Leiden. Drukwerk in Leiden & Oxford. A joint project between members of the Oxford Guild of Printers in England, and Stichting Drukwerk in de Marge in Holland.
204733: DRURY, ALLEN - Original Photo with Signed Dedication.
274238: DRYDEN, JOHN - The Works of John Dryden. Vol. I, II, III, IV and IX.
267796: DUBOIS, PIERRE H. - Ik ben niet meer zoals ik vroeger was.
266539: (NOOTEBOOM, CEES). DUIJKER, HUBRECHT - De Goede Wijnen van Bordeaux. Met de grote wijnen van Sauternes. (Met handgeschreven opdracht van Cees Nooteboom).
25172: DUINKERKEN, ANTON VAN - Waaiend pluis. (Gesigneerd).
961: DUINKERKEN, ANTON VAN / GERARD BRUNING - Zilveren bruiloft.
251184: DUINKERKEN, ANTON VAN - Drievuldige begroeting. (Met drie houtgravures door Pam G. Rueter en een drukkersvignet [door Dirk van Gelder]).
4143: DUINKERKEN, ANTON VAN - Twee vierkante meter.
274519: (KRIMPEN, JAN VAN). DUINKERKEN, ANTON VAN - Onder Gods ogen.
2860: DULLAERT, HEIMAN - Sonnetten.
265559: DULLEMEN, INEZ VAN - De rozendief.
256467: DUMAS JR., ALEXANDRE - Handwritten letter to 'Mon cher ami'.
256466: DUMAS JR., ALEXANDRE - Handwritten letter to 'Monsieur [Auguste, Costumier du Théatre Français]'.
204429: DUMONT, ÉTIENNE - Le Secrétaire des amoureux. Lettres galantes.
203641: DUNAN, RENÉE - La Triple Caresse. Roman.
252061: DUNAN, RENÉE - La chair au soleil. Illustré de 14 documents des centres gymniques français.
206036: DUNAN, RENÉE - Les Marchands de Voluptés. Roman.
250676: DUNAN, RENÉE - Bekenntnisse eines Cynikers. (Confession cynique). Roman.
263893: DUPLAIN, A.F. - Feuillets. Numero Neuf.
272187: DURA, CARLA - Het volk van de vijfde dag. (Met een met de hand gekleurde tekening van Frank van de Woord).
256213: DURA, CARLA - Bodemloos. Achttien gedichten met een ets van Fred C. Bergisch.
272171: DURA, CARLA - Arethusa. (Met een ets in kleur van Ans Spronk).
273167: (GOGUETTE). DURAND, CHARLES - La voix du peuple ou les républicaines de 1848. Recueil des chants populaires, démocratiques et sociaux publiés depuis la Révolution de Février. (&) La voix du peuple ou les républicaines de 1849. Chants populaires, démocratiques et sociaux faisant suite aux Républicaines de 1848. (&) Galerie des grotesques 1. Le général Croquemitaine. 3 publications in 1 volume.
273207: DÜTTING, HANS - Een kort visioen. (Met opdracht).
255736: DÜTTING, HANS - Een kort visioen. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
264950: DÜTTING, HANS - Het moment van de misdaad.
255060: DÜTTING, HANS - In de leegte is het goede.
255061: DÜTTING, HANS - Muziek holt zelfs het heelal uit. 'Proeve van Kubistische Poëzie'. (Met gesigneerde, 'losbladige calligrafie' van de dichter).
257232: DUVERNET, THÉOPHILE - Les dévotions de Madame de Bethzamooth suivi de la retraite de Mme la Marquise de Montcornillon. (suivi de) La retraite, les tentations et les confessions de madame la marquise de Montcornillon. Histoire morale.
260396: (VROLIJK, MAARTEN, ALS:) DUYN, GEERT TER - Asthariaal.
260395: (VROLIJK, MAARTEN, ALS:) DUYN, GEERT TER - Asthariaal.
265684: (PROVO). DUYN, ROEL VAN - Miss Blanche en de Van Moppes-diamanten. Een moralisties manifest.
267115: DUYNS, CHERRY, EN ASTRID ENGELS - Huizen. (Met een originele zeefdruk in kleuren door Astrid Engels).
204918: DUYVIS, JACOB - Brieven over socialisme aan een werkman
261346: (ALKEMA, WOBBE). DYKSTRA, R.H. - W. Schuhmacher.
269179: (MIJNBOUW). EASTON, N. WING - Ter nagedachtenis van Dr. R.D.M. Verbeek (1845 - 1926). Met een bijdrage van D.R.J. baron van Lijnden.
269516: (REISETAGEBUCH). EBERT, ERNST - 136 Tage zu Fuss durch Deutschland, Dänemark und Schweden (4500 km). Wanderschaftserinnerungen.
273086: ECHO - Echo's Echo.
266221: ECKEREN, GERARD VAN - Parade gaat door!
267900: ECKERT, HARALD - Harald Eckert geb. 1.VIII.1903. gefallen am 22.I.1942. (Poetry and letters printed in diazotype).
273608: ECKHARDT, KLAUS - Kleine Kretenzische Mythologie. Kleine Kretische mythologie. (Vertaald uit het Duits door Willem Bierman. Met een gesigneerde en genummerde vinyldruk in kleuren van Doortje de Vries).
271208: ECKMAR, F.R. (= JAN DE HARTOG) - Ratten op de trap.
253820: EDEN, ANTHONY (AS LORD AVON) - Typed letter signed 'Avon' and dated 'August 23rd, 1961.'
273536: EDGEWORTH, MARIA - The Basket-woman and other Stories.
4284: EDINGA, HANS - Meer raven dan rozen. Verzamelde gedichten.
19288: EEDEN, FREDERIK VAN - Vier nachtliedjes uit Ellen, een lied van de Smart. Gedicht van Frederik van Eeden. Gecomponeerd voor eene stem met pianobegeleiding door Jan Brandts Buys.
260965: EEDEN, FREDERIK VAN - La malgranda Johano. Lau la dek-oka holanda eldono tradukis H.J. Bulthuis.
263480: (RUETER, GEORG). EEDEN, FREDERIK VAN - De blijde wereld. Reden over mensch en maatschappij. Versierd met houtsneden van Georg Rueter.
267329: EEDEN, FREDERIK VAN - De waterlelie.
28351: EEDEN, FREDERIK VAN - Het Sonnet. Blijspel in drie bedrijven.
268403: EEDEN, FREDERIK VAN (& PÉLADAN) - Zázraky a mysticism v staré i nové dobe. Studie. Z holandštiny preložil prof. Miloš Seifert.
267589: EEDEN, FREDERIK VAN - Johannes Viator. Kniha lásky. (Vertaald in het Tsjechisch door Miloš Seifert).
267590: EEDEN, FREDERIK VAN - Hrdinná láska. Preložil Miloš Seifert. (Vertaald in het Tsjechisch door Miloš Seifert).
267615: EEDEN, FREDERIK VAN - Radostný sve?t. Úvahy o c?love?ku a lidske´ spolec?nosti. Prelozil z holandstiny se svolením autorovým Milo Seifert.
268401: EEDEN, FREDERIK VAN - 'Frederik van Eeden'. Sigarettenzijdje met portret.
263612: (LEEUWARDEN). EEKHOFF, W. / IZAAK REYNDERS - Twaalf gezigten op de voornaamste gebouwen en beplantingen der stad Leeuwarden, in den tegenwoordigen tijd. Naar de natuur geteekend door Iz. Reynders, en met eene korte beschrijving voorzien door W. Eekhoff.
259021: EEKHOUD, GEORGES - Vertellingen. Vertaald met toestemming van den schrijver door Lode Baekelmans. (INSCRIBED).
204987: EEKHOUD, GEORGES - Persoonlijke herinneringen aan het intieme leven van Peter Benoit.
268504: EEKHOUD, GEORGES - Kees Doorik.
250928: EEKHOUT, JAN H. - Het ander koningschap.
272963: (SCHEEMDA). EELSSEMA, W.J. - Hoedjes! Blijspel in één bedrijf. Gevalletje van vrouwenlist.
271597: EERBEEK, J.K. VAN (= MEINDERT BOSS) - Collectie van 15 publicaties, met een originele foto.
273239: EERENBEEMT, GÉRARD VAN DEN - Nar. Originele kleurenzeefdruk.
267885: EES, JAN VAN - Wat krijgen we nou?
250430: EIERT, HELENE - Männerschande und Frauenknechtschaft. Die Prostitution vom Standpunkte der Frau. Ein offenes Wort an die Männer.
271593: EIGENHUIS, J. - Kleine motieven.
263113: (SLUITER, WILLY). EIGENHUIS, J. - De schout van Amsterdam.
258372: EIJCKMANS, JOZEF - Intrek bij oktober. (Met handgeschreven opdracht aan Ellen Warmond).
269236: EIJK, JOH. VAN - Sauerkraut en Pelkartoffelen. Dagboekfragmenten van de razzia's in Rotterdam tot na de bevrijding.
262160: EIJKELBOOM, JAN - Getypte brief aan 'Zeer geachte heer [Kees] Lekkerkerker'.
21460: EIJKELBOOM, JAN - Wolwevershaven. (Met een originele litho door Henri van Nes, genummerd en gesigneerd door de kunstenaar).
266460: (THIEME, W.). EIJNDHOVEN, A.J. VAN - Catalogus van eenen historischen atlas der Nederlanden, bestaande in platen en portretten, alsmede van eene verzameling teekeningen, prentwerken, prenten, kaarten, kunstcatalogussen en autographen nagelaten door den weledelen heer A.J. van Eijndhoven. Welke verkocht zullen worden, in de Banketzaal der Vrijmetselaarsloge op de Rozegracht, op Maandag den 19 Mei 1862 en volgende dagen, ... door den boekhandelaar W. Thieme te Zutphen.
258898: EIKEBOOM, HENK - Het rood blazoen.
267932: EIKEBOOM, HENK - Jonge Garde, vooruit! Een woord aan de A.J.C.'ers.
256346: EKKERS, REMCO - Glenn Gould. (Nr. 1 van de oplage!).
274159: EKKERS, REMCO - Glenn Gould.
274513: ELBURG, JAN G. - Serenade voor Lena. (Echte eerste druk).
266420: ELBURG, JAN G. - De gelijkenis van de zeekoe.
268162: ELBURG, JAN G. - Verzen uit de Zevensnaar.
261985: (CLAUS, HUGO). ELBURG, JAN G. - Contravormen naar 5 Oostakkerse gedichten van Hugo Claus.
23863: ELBURG, JAN G. - Iets van dat alles. Een keuze uit de gedichten. Nawoord Wiel Kusters.
23864: ELBURG, JAN G. - Haaks op de uitvlucht.
24739: ELCKERLIJC - Elckerlijc. (Bezorgd door Prof.dr. J. van Mierlo s.j. Met acht originele houtgravures van Stefan Mrozewsky).
274374: ELDEN, W. VAN - Drie getypte, gesigneerde brieven aan A.F. Ruitenberg-de Wit uit 1960 en 1964 over vertalingen uit het Engels, Latijn, Italiaans en Middelhoogduits.
274118: ELIAS, NORBERT - Het civilisatieproces. Sociogenetische en psychogenetische onderzoekingen. Vertaling Willem Kranendonk, Han Israëls en anderen.
21879: ELIOT, T.S. - Cape Ann. (Vertaald door Bert Voeten).
252802: ELSSCHOT, WILLEM - Gedichten.
11338: ELSSCHOT, WILLEM - Het huwelijk.
14115: ELSSCHOT, WILLEM - Villa des Roses. (Met handgeschreven opdracht van Walter de Ridder).
267406: ELSSCHOT, WILLEM - Kaas. Versierd door Jozef Cantré.
12226: ELSSCHOT, WILLEM - De verlossing.
269164: ELTAYEB, TAREK - Das gläserne Gespräch / Brittle Conversation.
266018: EMANTS, MARCELLUS - Mensen.
16046: EMANTS, MARCELLUS - Lilith. Gedicht in drie Zangen.
267758: EMANTS, MARCELLUS - Waan.
266019: EMANTS, MARCELLUS - Een drietal novellen.
273114: EMANTS, MARCELLUS - Om de mensen. Tooneelspel in drie bedrijven. (Dramatisch bijvoegsel van Groot-Nederland, Maart 1917).
266040: EMANTS, MARCELLUS - Lichte kost. Novellen.
266023: EMANTS, MARCELLUS - Goudakker's illusiën. Een verhaal door Marcellus Emants.
29456: EMANTS, MARCELLUS - Geuren. Tooneelspel in drie bedrijven.
29459: EMANTS, MARCELLUS - Artiest. Tooneelspel in drie bedrijven.
29462: EMANTS, MARCELLUS - Hij. Dramatisch tafereel.
273115: EMANTS, MARCELLUS - Als het getij verloopt... Blijspel in één bedrijf.
273113: EMANTS, MARCELLUS - Adolf van Gelre. Drama in vijf bedrijven.
9858: EMANTS, MARCELLUS - Vijftig.
266028: EMANTS, MARCELLUS - Loevesteijn. Dramatisch-historisch tafereel met naspel.
267736: EMANTS, MARCELLUS - Schetsen uit Spanje.
274357: EMANTS, MARCELLUS - Loevesteijn. Dramatisch-historisch tafereel met naspel.
266034: EMANTS, MARCELLUS - Lilith. Gedicht in drie Zangen.
264714: EMANTS, MARCELLUS - Inwijding. Haags leven. (Met een inleiding van Barend de Goede. Illustraties van Jan Roëde).
271886: EMANTS, MARCELLUS - Uit Spanje.
16366: EMANTS, MARCELLUS - Sneldichten. (Gekozen door Nop Maas en Marijke Stapent (sic) Eggen).
266020: EMANTS, MARCELLUS - Godenschemering.
266027: EMANTS, MARCELLUS - Op zee.
17037: EMDE BOAS, DR. C. VAN - De sociogenese van de vitale afkeer tegen de homo-sexualiteit.
256481: JOODSE EMIGRATIE - I.T.O. Vlugschriften No. 2.
269907: EMMA, KONINGIN - Handgeschreven notitie van Koningin Emma der Nederlanden (1858-1934).
271973: EMMENS, J.A. - Kunst- en vliegwerk. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht van de auteur aan Hans Gomperts).
256864: EMMENS, JAN - Chaconne. Gedichten.
270090: EMMERIK, PAM - Wie het paradijs verdragen kan. (Met gesigneerde opdracht van de auteur aan Joost Zwagerman).
265533: EMMERSON, H.H., & MARION M. WINGRAVE - The May Blossom; or The Princess and Her People. From Original Illustrations by H.H. Emmerson with Verses by Marion M. Wingrave.
273866: EMPEDOKLES - Aarde, lucht, water en vuur. Vertaald en toegelicht door Rein Ferwerda. (In het Oudgrieks en het Nederlands).
254480: (GORTER, HERMAN). ENDT (SAMENST.), ENNO - Herman Gorter documentatie over de jaren 1864 tot en met 1897.
23135: ENGBERTS, HANS EN RENÉ HESSELINK. - Winkeldagboek. Aantekeningen uit het antiquariaat.
268311: ENGEL, PETER - hier sitzend nach mitternacht. bebildert von eric van der wal.
273164: ENGELENBURCHT, J. - Punch. (Illegale oorlogsuitgave).
9735: ENGELMAN, JAN - In het verborgene gedrukt.
274235: ENGELMAN, JAN - Tuin van Eros. (Met drie tekeningen van Henk Wiegersma).
274555: (BANTZINGER, C.A.B.). JAN ENGELMAN - Noodweer. (Getruffeerd).
261327: ENGELMAN, JAN - Een naald vol droomen. Beschouwingen over de wandkleeden van Ernee 't Hooft. (Met handgeschreven opdracht).
257569: ENGELMAN, JAN - Het roosvenster. Verzen.
251093: ENGELMAN, JAN - Handgeschreven brief aan 'Hooggeachte Heer [= K. van Boeschoten]'.
273231: ENGELMAN, MARTIN - Originele kleurenlitho.
273232: ENGELMAN, MARTIN - Tempête sur les Pays Bas. Originele kleurenlitho.
14249: ENGELMAN, JAN - Kindje wiegen. Een Kerstspel.
205132: ENGERS, ADOLPHE - Ardjoena. Indische roman.
271370: (AVIATION). WALTER AIRCRAFT ENGINES - Bulletin Walter 1937, No. 1.
272185: (CASANOVA, GIACOMO). ENKLAAR-LAGENDIJK, JATTIE - Die Frau ist wie ein Buch. (Met vier met de hand ingekleurde illustraties van Ineke Maschkow-Lagendijk).
260394: ENKLAAR, WILLEM - Koorts. Novelle.
265993: ENQUIST, ANNA - Hemligheten. Roman. Översättning från nederländskan av Per Holmer.
273262: ENQUIST, ANNA - De kwetsuur. Tien verhalen. (Gesigneerd).
273714: ENSCHEDÉ & ZONEN, JOH. - Verjaardagsagenda. (Ongebruikt!).
264267: ENSIS, PETER - Mausoleum.
260068: ENZINCK, WILLEM - Sprache des Wortlosen. Kleine Prosa.
273899: ERASMUS, DESIDERIUS - Lof der zotheid. Met de tekeningen van Hans Holbein uit het Baselse exemplaar van 1515. Vertaald, geannoteerd en ingeleid door Petty Bange.
274075: ERCKER, LAZARUS - Drei Schriften. Das kleine Probierbuch von 1556. Vom Rammelsberge, und dessen Bergwerk, ein kurzer Bericht von 1565. Das Münzbuch von 1563. Bearbeitet und eingeleitet von Paul Reinhard Beierlein. Herausgegeben von Heinrich Winkelmann.
271421: ERENS, FRANS - Aanteekeningen over de school van Beuron.
269716: ERENS, FRANS - Berbke.
265919: (STREUVELS, STIJN). ERENS, FRANS - Bibliographie. Stijn Streuvels, Land en Leven in Vlaanderen.
251137: ERENS, EMILE - Korte verhalen. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
266004: ERENS, FRANS - Dansen en rhytmen. (Met een houtsnede door Henri Jonas).
20462: ERKELENS E.A., ROB VAN - En Pasje dan?
272116: EROTICA - Bibliographical erotica collection. (Convolute of 7 nice and very rare publications of bibliographical interest).
205343: ERSKINE, JOHN - The Private Life of Helen of Troy.
262908: ESSEBAC, ACHILLE - Les Griffes.
259423: ESSEN, HEIN VON - De zeven zangen van Abraxas. (Met een illustratie van de auteur).
256229: ESSEN, HEIN VON - De zeven zangen van Abraxas. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
21699: ESSEN, HEIN VON - Enige Dierenliedjes.
203085: ESSER, JOHN - De sociaal-democratische toekomst-staat. Schets naar verschillende schrijvers voor het Nederlandsche volk bewerkt door John Esser.
204007: CHARLES-ÉTIENNE - La Bouche Fardée. Roman de moeurs.
270132: ETTY, ELSBETH - Het ongeloof. (Met opdracht aan Hans Dijkstal).
265156: (PRIJSBAND AMSTERDAM). EURIPIDES - Phoenissae. Cum commentario edidit Jacobus Geelius. Scholia antiqua (...) adiunxit C.G. Cobetius.
24514: (STEEN (VERT.), ERIC VAN DER). EURIPIDES - Alcestis. Vertaling door Eric van der Steen. Met een inleiding van Dr. J.C. Kamerbeek. (Met handgeschreven opdracht van Van der Steen aan Max Schuchart).
267853: (INCUNABLE). EUSEBIUS - De evangelica praeparatione.
267313: EVANGELIE - Évangile de Notre Seigneur Jesus-Christ selon Saint Matthieu d'après la version revue par J.F. Ostervald.
26801: (WERKMAN, H.N.). EVENHUIS, EDDY - De leerling Alexander.
265956: EVERTS JR., J. - Eerste werk.
265957: EVERTS JR., J. - Proza.
265958: EVERTS JR., J. - Reactie.
274188: (LITZROTH, ADRIAAN VON). EWERS, HANNS HEINZ - Mit meinen Augen. Fahrten durch die lateinische Welt. (Uit de boeken van Adriaan M.J. von Litzroth).
273425: (LITZROTH, ADRIAAN VON). EWERS, HANNS HEINZ - Besessenen. Seltsame Geschichten.
268607: EWERS, HANNS HEINZ - Die verkaufte Grossmutter.
268905: EWERS, HANNS HEINZ - Die verkaufte Grossmutter. Ein deutsches Märchenbuch. (Inscribed).
272033: EWERS, HANNS HEINZ - Alraune. Die Geschichte eines lebenden Wesens.
272031: EWERS, HANNS HEINZ - Nachtmahr. Seltsame Geschichten. (Inscribed by Ewers to the artist Hermann Struck).
273421: EWERS, HANNS HEINZ - Alraune. Die Geschichte eines lebenden Wesens.
272359: EYBERS, ELISABETH - Rymdwang. (Gesigneerd met opdracht aan Thérèse Cornips).
272357: EYBERS, ELISABETH - Bestand. (Gesigneerd met opdracht aan Thérèse Cornips).
272356: EYBERS, ELISABETH - Onderdak. Gedigte november 1961-junie 1967. (Gesigneerd met opdracht aan Thérèse Cornips).
272360: EYBERS, ELISABETH - Kruis of munt. (Gesigneerd met opdracht aan Thérèse Cornips).
272358: EYBERS, ELISABETH - Dryfsand. (Gesigneerd met opdracht aan Thérèse Cornips).
250529: EYBERS, ELISABETH - Twee gedigte.
259231: EYCK, P.N. VAN - Inkeer. (Met handgeschreven opdracht aan Mea Mees-Verwey).
262122: EYCK, P.N. VAN - (BLOEM, J.C.). - Stellingen ter verkrijging van den graad van Doctor in de Rechtswetenschap aan de rijksuniversiteit te Leiden [...] op Donderdag 23 April 1914 [...].
259167: EYCK, P.N. VAN - Inkeer. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
19864: EYCK, P.N. VAN - De tuin. Een gedicht. (Luxe-editie).
274467: EYCK, P.N. VAN - Over leven en dood in de poëzie.
259230: EYCK, P.N. VAN - Herwaarts. Gedichten.
266063: (HAAN, JACOB ISRAËL DE). EYCK, P.N. VAN - In memoriam Jacob Israël de Haan.
274599: (ZILVERDISTEL). EYCK, P.N. VAN - Bevrijding. Verzen.
1003: EYCK, P.N. VAN - Brent Bridge.
24430: EYCK, ROBERT VAN - Perpetual treason. (Luxe-exemplaar met opdracht van de schrijver).

Next 1000 books from Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA)

5/9