Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA)
Daal en Bergselaan 78, 2565 AG Den Haag (BY APPOINTMENT ONLY) Tel:. +31 (0)70 346 60 20 Mob.: +31 (0)6 5329 7017            Email: fokas@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
256396: BREUGELMANS (INLEIDING), R. - Dichtmatige regelen om drukkers proeven te corrigeeren. In het licht gegeven door J.E.D.W. en met eene uitleiding van R. Breugelmans.
273657: BREUGELMANS, RONALD EN LIZANNE - Poes poes. Voor Hester Verkruissen ter gelegenheid van 10 mei 2000.
273177: BREUGELMANS, R. - De Breukenpers 1975-1998. Een voorlopige bibliografie bij de vijftigste verjaardag van de drukker.
11921: BREUKERS, CHRÉTIEN - Verzameld werk.
271839: BREY, BART - Aurora minha. En 't al betalend met de harde valuta uit de kluis van onze dromen.
205979: O'BRIEN, EDNA - Signed note.
271969: BRIL, MARTIN - Verzameld werk. Gedichten. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht van de auteur).
272879: BRIL, MARTIN - Een man uit de verte. Over Bob Dylan. (Geïllustreerd door Peter Pontiac).
272355: BRITTEN, BENJAMIN, PETER PEARS, MARCEL MARCEAU AND MANY OTHERS - Autograph album compiled by Ines Helberg, 1948-1974.
272239: BROCKWAY, JAMES - Two in one.
271359: BRODY, MAX, & FERENC MARTOS - De meisjesmarkt. Operette in drie bedrijven van Brody en Martos. Muziek van Victor Jacobi. Uit het Engelsch door Marie van Westerhoven.
270059: BROKKEN, JAN - Voel maar. (Met gesigneerde opdracht van de schrijver aan Joost Zwagerman).
253470: BROM, EDUARD - Grootstad. Verzen.
257445: BROM, GERARD - Vondels geloof.
251136: (DEYSSEL, LODEWIJK VAN). BROM, GERARD - Schaepman.
274416: BROMBERG, PAUL - Amerikaansche architectuur.
252710: BRONKHORST, BERT, EN FONS LEYTEN (RED.) - Vaart en verlangen. Verzen uit de Vox Veritatis.
205991: BRONNEN, ARNOLT - Die Exzesse. Lustspiel.
205992: BRONNEN, ARNOLT - Vatermord.
270186: BROOD, HERMAN - Zoon van alle moeders.
204874: BROSCHAT, ERNST (SCHRIFTLEITER) - Liebe Leser. Beilage zur Monatsschrift "Die Ehe". Jahrgang I Nr. 1, Oktober 1928.
274379: BROUGHAM, HENRY - Signed and addressed envelope front with free frank stamp.
273539: (KUIPERS, ABE). BROUWER, FOP. I. - Zwerven door Drenthe. Het land der hunebedden.
259115: BROUWERS, JEROEN - 'Edith Piaf (1) de geboorte van een straatsirene [en] Edith Piaf (2) een straatmus slaat haar vleugels uit [en] Edith Piaf (slot) rumoer en zwijgzaamheid rondom legendarische vrouw'.
262746: BROUWERS, JEROEN - 'Oom Igor'.
262747: BROUWERS, JEROEN - 'De toteltuin. Ten dele credo, ten dele wind'.
258534: BROUWERS, JEROEN - Kalenders. (Met als frontispice een portretfoto van Herman Selleslags).
262741: BROUWERS, JEROEN - '(Inleiding) [en] Veldbloem, een distel'. (Met opdracht van Henk van Kerkwijk).
262680: BROUWERS, JEROEN - Een beroemde naamgenoot. (Gesigneerd).
262665: BROUWERS, JEROEN - Sisyphus' bakens. Vloekschrift. Feuilletons 8.
262643: BROUWERS, JEROEN - Sunken Red. Translated from the Dutch by Adrienne Dixon.
250519: BROUWERS, JEROEN - Een beroemde naamgenoot.
258464: BROUWERS, JEROEN - Joris Ockeloen en het wachten. Een lotgeval. (Met handgeschreven opdracht van de schrijver).
258577: BROUWERS, JEROEN - Proefnummer. Feuilletons. Zomer 1996.
259113: BROUWERS, JEROEN - 'Robinson Crusoë en zijn voorbeeld. Bij de 300ste geboortedag van Daniël Defoe'.
263108: BROUWERS, JEROEN - 'Oom Igor [&] Veldbloem, een distel'.
259132: BROUWERS, JEROEN - Originele zwart-witfoto door Frans Pans. 14,3 x 19,5 cm. Met op de achterzijde de naam van de fotograaf en allerlei potloodaantekeningen voor retouche.
269875: BROUWERS, JEROEN - Kroniek van een karakter. Deel 1. 1976-1981. De Achterhoek. (Met opdracht).
273663: BROUWERS, JEROEN - Kalenders. (Met als frontispice een portretfoto van Herman Selleslags).
262742: BROUWERS, JEROEN - 'De vlieg en de bokshandschoen'.
262744: BROUWERS, JEROEN - Zonder onderschriften. Een brokje volkstoneel om naar te luisteren.
262745: BROUWERS, JEROEN - 'De bruid'.
271964: BROUWERS, JEROEN - De toteltuin. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht van de auteur).
258463: BROUWERS, JEROEN - Van rondeel tot chanson.
259112: BROUWERS, JEROEN - 'La dolce vita. Het geweten van Rome'.
250079: BROUWERS, JEROEN - Warme herfst. Met een ets van Tom Liekens.
268537: BROUWERS, JEROEN, EN GERRIT KOMRIJ - De stilte bestaat uit zoveel antwoorden. Correspondentie 1980-1986. Bezorgd door Onno Blom.
263224: BROUWERS, JEROEN - 'De papieren Lullepijp'.
272725: (GOLF). BROWN, INNIS - Spalding's How to Play Golf. Illustrated with Specially Posed Photographs and from Motion Picture Films.
274117: BROWN, JAMES - & PAUL BOWLES, WILLIAM BURROUGHS & ALLEN GINSBERG - The Moroccan.
22486: BROWNING, ROBERT - Meeting at night. (En:) Parting at morning.
1566: BROWNING, ELIZABETH BARRETT - Sonnets from the Portugese and seven other poems. (Met een inleiding van Andreas Mayor).
272153: DIE DREI BRÜDER - Ein Märchen aus Litauen, übersetzt von Jochen D. Range. (Met twee gesigneerde kleurenlitho's van Olga Cechova).
263953: BRUGGEN PP, NIC VAN - Place des Vosges.
12340: BRUGGEN, CARRY VAN - Hedendaagsch fetischisme.
267676: (LION CACHET, C.A.). BRUGMANS, H. (RED.) - Officieel gedenkboek uitgegeven namens de Huldigingscommissie 1923 te Amsterdam ter gelegenheid van het vijf en twintig jarig Regeeringsjubileum van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina Helena Pauline Maria. (Luxe editie).
255989: BRUIJN, COR - Mooie portretfoto plus gesigneerd plaatje.
272683: BRUIN, CORNELIS DE - Reizen over Moskovie, door Persie en Indie. Verrykt met Driehondert kunstplaten, vertoonende de beroemste lantschappen en steden, ook de byzondere dragten, beesten, gewassen en planten, die daer gevonden worden. Voor al derzelver oudheden, en wel voornamentlyk heel uitvoerig, die van het heerlyke en van oudts de geheele werrelt door befaemde Hof van Persepolis, by den Persianen Tchilminar genaemt. Alles door den Auteur zelf met groote naeuwkeurigheit na't leven afgetekent, en noit voor dezen in 't ligt gebragt.
267616: (GEHEELONTHOUDERS). BRUINS JR., J.A. - Het maanmannetje. Met teekeningen van Mej. A.A. van Prooijen.
203936: (EXIL). BRUN, VINCENZ - Alkibiades. Roman.
263115: BRUNENBERG, JO - Immagini Scoperte. In the Footsteps of Leonardo.
253557: BRUNS, MARIANNE - De uitverkorenen. Sportroman.
271947: BRUSSE, M.J. - Boefje. Geïllustreerd door H. Meijer. (Gesigneerd met handgeschreven opdracht van de auteur).
271344: BRUSSE, M.J. - 25 jaar onder de menschen. Met vijftig tekeningen van E.B. van Dulmen Krumpelman. (Luxe-editie).
269599: BRUSSE, JOH.C., & A.A.M. STOLS - 'Verzorgd door de uitgevers'. Een kleine correspondentie tussen Joh.C. Brusse en A.A.M. Stols. (Bezorgd door C. van Dijk).
269698: BRUSSE, MARK - Mark Brusse. (Met opdracht van de kunstenaar).
271261: BRUSSE, M.J. - In Vino Veritas. Een causerie. Geïllustreerd.
259709: BRUSSE, MARK - Handgeschreven brief aan 'Beste klaas'.
271626: BRUSSE, W.L. - Patient.
270290: BRUSSE UITGEVERSMAATSCHAPPIJ, W.L. & J. - De toegepaste kunsten in Nederland. Een reeks monografieën over hedendaagsche sier- en nijverheidskunst. (Complete set in 24 delen).
1229: BRUSSE, M.J. - Jacobus van Looy over zijn werk.
272207: BRUSSE, M.J. - Een dierenkolonie in een groote stad. Met teekeningen van W.F.A.I. Vaarzon Morel. En een voorwoord van Dr. J. Büttikofer, Directeur der Rotterdamsche Diergaarde.
260468: BRY, JOHAN THEODOOR DE - Nates hiantes. (Cover title: Die gat cruypers).
5286: BÜCH, BOUDEWIJN, KELLENDONK, FRANS & KOMRIJ, GERRIT - De doodongelukkige prins. Vijf klaagliederen.
204333: BUCHKUNST - Mitteilungen der Königlichen Akademie für graphische Künste und Buchgewerbe in Leipzig. Jg. 1. Heft 4. 1914.
272699: (DICKINSON, EMILY). BUCKINGHAM, WILLIS J. - Emily Dickinson. An annotated Bibliography. Writings, Scholarship, Criticism, and Ana 1850-1968.
273684: BUCKLAND WRIGHT, JOHN - Een voorspoedig 1939 toegewenscht. N.V. Houtindustrie Picus Eindhoven. (Met een originele houtgravure van John Buckland Wright).
273676: BUCKLAND WRIGHT, JOHN - Moge 1935 u geluk brengen. N.V. Houtindustrie Picus Eindhoven. (Met een originele houtgravure van John Buckland Wright).
273682: BUCKLAND WRIGHT, JOHN - Onze beste wenschen voor 1938. N.V. Houtindustrie Picus Eindhoven. (Met een originele houtgravure van John Buckland Wright).
274207: BUDDINGH', C. - Uit de memoires van Repelsteeltje. Miniaturen. (Luxe-exemplaar).
12087: BUDDINGH', C. - 5 gedichten. (Met vijf ingeplakte foto's van schilderijen van Piet de Koning).
260600: BUEGER, CHRIS DE - Fantasmagorie. Katalogus.
260602: BUEGER, CHRIS DE - Au-Pair.
257655: BÜHRMANN - De Molenpost. Prijslijst voor grafische vakken. No. 153. 10 april 1952.
265852: BÜHRMANN - Kalenders 1959. De GHB kalendertentoonstellingen staan weer voor de deur.
262389: BUISMAN J. FZN., M. - Populaire prozaschrijvers van 1600 tot 1815. Romans, novellen, verhalen, levensbeschrijvingen, arcadia's, sprookjes. Alphabetische naamlijst. Met medewerking van F.J. Dubiez en een voorwoord van Prof. Mr. H. de la Fontaine Verwey.
267605: BUKOWSKI, CHARLES - MARTIN BRIL - Herrie & Hartstocht. Sound & Passion. Vertaling Susan Janssen.
264172: BULLFIGHTING - Collection of 9 programmes and 26 entry tickets for bullfights in the Plaza de Toros de Palma de Mallorca, 1936.
264284: (MICKEY MOUSE). BULTHUIS, P.W. (SAMENSTELLER) - Linoleumsneden vervaardigd door leerlingen van de Nutsscholen te 's-Gravenhage. Serie II.
273689: (BORDEWIJK, F.). RICO BULTHUIS - Geen opdrachtje, geen datum, niets.
262677: BÜRGER, GOTTFRIED AUGUST - Wonderbare reizen te land en ter zee, veldtochten en vrolijke avonturen van de Baron Von Münchhausen zoals hij deze in de kring zijner vrienden met de fles onder handbereik zelf pleegt te vertellen. In het Nederlands vertaald door Jeroen Brouwers. Van nieuwe illustraties voorzien door William D. Kuik.
255094: (MANN, THOMAS). BÜRGIN, HANS - Das Werk Thomas Manns. Eine Bibliographie unter Mitarbeit von Walter A. Reichart und Erich Neumann.
266800: BURGMEIN, J. - Le roman de Pierrot et de Pierrette. Historiettes musicales.
271786: (MELBOURNE). BURN, HILDA MAY - Testimonials Nurse Burn. Melbourne Hospital. Scrapbook of nurse Hilda May Burn (1868-1949) of Melbourne Hospital and Bendigo Gold District Hospital.
258146: BURNETT, FRANCES HODGSON (&) ADRIANA - Dolly. Uit het Engelsch. (&) Ella. Eene novelle.
270100: BURNETT, FRANCES HODGSON - Little Lord Fauntleroy.
19436: BURNIER, ANDREAS - Bijna onzichtbaar.
260013: BURNIER, ANDREAS - Knabenzeit. Aus dem Niederländischen von Waltraud Hüsmert.
258374: BURSSENS, GASTON - Ode.
274370: BURSSENS, GASTON - Originele foto.

Next 100 books from Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA)

4/4