Paradox
Acacialaan 7, 3843 JE, Harderwijk, The Netherlands. Tel: +31 (0)341 410 790, Mob: +31 (06)218 574 01            Email: paradox@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
14340: - Op Hoop van Zegen.
18080: (ROELOFSZ, CHARLES). - 't Kleine burgerboekje.
16022: - Mexico 1920-1992. Photographie/Fotografie.
9930: (BORSTIUS, JACOBUS). - De predicatie Van 'T Lang-Hayr gedaan door een voornaam gods-geleerde binnen een aanzienelijke stad genaamt.
16927: DRS P. - Tientallen elftallen.
15469: - De klapperman van 's Gravenhage.
2247: - Folia linguistica. Acta Societatis Linguisticae Europaeae
18455: (WOLKERS, JAN). - Kort Ameerikaan. filmmuziek
14635: - Minolta Mirror 1982. An International Magazine of Photography
16777: - Uittreksel uit een woordenboek der beschaafde wereld.
14641: - Minolta Mirror 1993. An International Magazine of Photography
12956: - Attentie in druk. Vank - Vakgroep voor drukkunst, bindkunst en leerbewerking.
15980: - Arthur Lehning in 1974. Een hommage.
12953: - Alexanders laatste jaren volgens Maerlants Spiegel Historiael.
16698: (ANONIEM). - Julia door den heer Feith verkort.
15382: - De Nederlandse Taalunie.
11408: - The bookwork typefaces at Hely's limited Dublin.
14636: - Minolta Mirror 1983. An International Magazine of Photography
14876: - Album de photographies. Dans l'intimité de personnages illustres. 1845 - 1890.
14875: - Album de photographies. Dans l'intimité de personnages illustres. 1860 - 1920.
14874: - Album de photographies. Dans l'intimité de personnages illustres. 1850 - 1900.
14873: - Album de photographies. Dans l'intimité de personnages illustres. 1860 - 1905.
14872: - Album de photographies. Dans l'intimité de personnages illustres.1855 - 1915.
16266: - Jaarboek Gerrit Achterberg 1 - 9.
13050: - Wereldtentoonstelling van de fotografie. 555 foto's van 264 fotografen uit 30 landen over het thema 'Wat is de mens?'
13877: - Beatus Vir.
17608: - Printing in Oxford & Leiden/ Drukwerk in Leiden & Oxford. A joint project between members of the Oxford Guild of Printers in England, and Stichting Drukwerk in de Marge in Holland.
17605: - Het boeck Jobs.
12981: - Dutch Popular Literature. The collection of M. Buisman J. Fz.
14192: - Panl #12Photography Annual of the Netherlands.
16102: - Antiek. De geschiedenis van het antiek door de eeuwen heen.
17145: - Groeten uit Scheveningen.
14702: (WAARSENBURG, HANS VAN DE). - Hans Brac in Brabant. Een micro-roman.
2454: - Systematisch en alfabetisch register van plaatsnamen voor Nederland, de Nederlands-sprekende delen van België en Noord-Frankrijk en het noordwesten der Duitse bondsrepubliek.
4087: - Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en schone Kunsten van België. Gedenkboek vijftig jaar zelfstandigheid
4352: - Jahrbuch für Internationale Germanistik.
4453: - Bibliographie der geschriften van Jhr. Dr. Jan Six.
6285: - Spektator. Tijdschrift voor neerlandistiek
6287: - Spektator. Tijdschrift voor neerlandistiek. Themanummer 'Tekstinterpretatie in discussie'
6349: - Veelderhande geneuchlijcke dichten, tafelspelen ende refereynen.
12582: - Paris-Paris 1937 - 1957. Malerei Graphik Skulptur Film Theater Literatur Architektur Design Photographie.
6578: - Veelderhande geneuchlijcke dichten, tafelspelen ende refereynen.
7110: - Concordantie van den Bijbel met woordverklaring.
7677: - International Association of Logopedics and Phoniatrics XIIth Congres, Abstracts.
7730: - Brno studies in English. Volume one
7731: - Brno studies in English. Volume four: More studie in the linguistic characterology of modern English
7732: - Brno studies in English. Volume three: Studie in the linguistic characterology of modern English
7733: - Brno studies in English. Volume 7: Further studie in the linguistic characterology of modern English
7990: - Nederlandse postincunabelen 1500-1540. Tentoonstelling 1978
8093: - Bibliographia Roosvaliana. A complete bibliography of the printed works of Professor Johnny Roosval, 1897-1954
8257: - Koninklijke Souvereine Hoofdkamer De Fonteine. Jaarboek 1961
8258: - Koninklijke Souvereine Hoofdkamer De Fonteine. Jaarboek 1964-65
8260: - Koninklijke Souvereine Hoofdkamer De Fonteine. Jaarboek 1966
8262: - Koninklijke Souvereine Hoofdkamer De Fonteine. Jaarboek 1967
8268: - Koninklijke Souvereine Hoofdkamer De Fonteine. Jaarboek 1980-1981. Deel I + II
8284: - Historie, Een Schoone, van den edelen Jan van Parys, Koning van Vrankrijk.
8285: - Historie van Reynaart de Vos, Een zeer genoeglyke en vermaaklyke.
8421: - Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Gedenkboek vijftig jaar zelfstandigheid, 1938-1988
8422: - Koninklijke Acadenie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Vijftig jaar wetenschappelijke publicaties, 1938-1988
8436: - Toponomie & Dialectologie XXXIX.
8477: - Transactions of the Philological Society 1973.
8895: - Onrust. Anonieme gedichten
8913: - Tentoonstelling hollandse aquarellistenkring met Franse invite's, SM Amsterdam 19 maart - 19 april 1948.
9066: (GROOT, J.H. DE E.A. (EDS.)). - Vrij Nederlandsch Liedboek, Het.
9090: - Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Gedenkboek van de Eeuwfeestviering 1886 - 1986.
9124: - Proceedings of the symposium on discontinuous constituency.
9251: - 't Geslacht/de geboorte/plaets/ tijdt/ leven/ en de wercken van Karel van Mander, schilder/ en poeet/ mitsgaders zijn overlijden, ende begraeffenis.
9333: (MULDER, ANNE H.). - Kinderliedjes die eeuwen oud zijn.
9394: - Vierentwintig en 1. Bij de 25ste tentoonstelling van het werk van Nederlandse illustratoren in het Stedelijk Museum te Amsterdam
9525: - Een open venster op de wereld. De Koninklijke Bibliotheek Albert I onder Herman Liebaers 1956-1973.
9539: - Les guides bleus - Mexique.
9615: - Martin Monnickendam. Catalogus der herdenkingstentoonstelling te Amsterdam in gebouw Arti et Amicitiae
9714: - Elfde Laurens Jansz Costerprijs 1999 verleend aan Kees Fens.
9716: - Tiende Laurens Jansz Costerprijs 1995 verleend aan Joost R. Ritman.
9731: - Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis 3/1996.
9732: - Een groot genoegen. Uit een kindercourant van 1855
9733: - Gutenberg-Preis der Stadt Mainz und der Gutenberg-Gesellschaft verliehen an Lotte Hellinga-Querido, London, Am 24. Juni 1989.
12453: - Het boek genaamd De Prediker.
9880: - Karel ende Elegast.
9934: - De bestverzorgde negenenveertig boeken van de jaren 1470-1970.
10037: - Een schoone historie van Fortunatus Borze ende van zyn wensch-hoedeken.
10048: - Specimens of type faces E.J. Brill printers.
10066: - Geschiedenis van het boek in het bijzonder te Deventer.
10124: - Nederlands ontwerp / Dutch design '96/97.
10252: - Cahiers Ferdinand de Saussure 4. Numéro Albert Sechehaye
10264: - Uittreksels uit een woordenboek der beschaafde wereld.
10623: - Cupidoos post-ryder, voorzien met geheime en bedekte brieven.
10738: (KOEMAN, HENK). - Spreken of zwijgen. Gedichten
10905: - Esbozo de una nueva gramática de la lengua Española.
10920: - Hommage aan het museum. 150 jaar Museum Meermanno-Westreenianum
10978: (ENSCHEDÉ). - Joh. Enschedé en Zonen. Catalogus van de technische bibliotheek
11027: - Catalogus der Bibliotheek van het Museum Willet-Holthuysen.
11079: - Een punt voor typografie. De Typografische Bibliotheek in de Universiteitsbibliotheek Amsterdam
11081: - Over de uitvinding van de boekdrukkunst waarvan de herdenking na vijfhonderd jaren platsvindt volgen hier uit Douglas C. McMurtrie's the book te New York in 1939 verschenen wegens de daarin gegeven objectieve beoordeling van de bekende feiten de hoofdstukken X en XI in Nederlandsche vertaling.
11162: - Hotel Parnassus . 117 gedichten uit twintig talen. Poetry International 2002
11323: - Heimwee naar de dood. Zeven Mexicaanse dichters van deze eeuw.
11364: - Das Weisse Buch. Die älteste Chronik die das Werden der Eidgenossenschaft erzählt in Originaltext und Übertragung neu herausgegeben
11375: - A Book of Types.
16000: - Dichters van Noord en Zuid 1 + 2.
18105: - Simoncini.
17411: - Mooi Marginaal 2006-2007. De mooiste Nederlandse en Vlaamse bibliofiele en marginale uitgaven.
17386: - Monumenten der Boekdrukkunst. 6 delen: 1. Voorgangers van Coster en Gutenberg; 2.Blokboek; 3. De drukkunst der late Middeleeuwen; 4. Van Renaissance tot Romantiek; 5. Flitslicht op het tijdperk der mechanisatie; 6. Het boek der boeken geschreven en gedrukt.
11957: - Een boekaankondiging in een Amsterdamse courant van 27 juni 1624.
11958: - Toelatingseisen vanaf 1616 voor de boekdrukker om in het Haarlemse Gilde opgenomen te worden.
16831: - Een 1/2 tuinhuis.
18017: - Chautauqua. Derde aflevering
16301: - Van zomer, zon en zee.
14068: - De Holder. Literair moanneskrift. Jiergong IV.
17798: - De Eleusinische Zusterschap. of beknopt verslag der wetten, instellingen,plegtigheeden,tekens en toonbeelden eener vrouwelijke geheimzinnige maatschappij,onlangs opgericht binnen Amsterdam
17410: - Mooi Marginaal 2004-2005. De mooiste Nederlandse en Vlaamse bibliofiele en marginale uitgaven.
16776: - Nieuw alphabet van en voor den opmerker.
16807: - Oude Liedjes I - XX
14640: - Minolta Mirror 1992. An International Magazine of Photography
14637: - Minolta Mirror 1986. An International Magazine of Photography
11413: - Hommage aan Emile Puettmann. 1924-1987
18342: - Felicitas 1996.
14638: - Minolta Mirror 1990. An International Magazine of Photography
10440: - Proef van nederduitsche letters en Gothische initialen uit de XVde eeuw. Spécimen de caracteres Flamands et d'initiales Gothiques du XVme siècle. Probe niederdeutscher Schriften und gothischer Initialen aus dem XVten Jahrhundert. Specimen of Dutch black-letters and Gothic initials of the XVth century.
11714: - Kopij en boek. Enige richtlijnen voor de samenwerking tussen auteur, uitgever en drukker
18277: (WIELINGA, MENNO). - Letterproef marginaal-uitgeverij Exponent.
3115: - Ami et Amile. Chanson de geste
16434: DAS, J. E.A. - Vloedlijn. Een verzameling gedichten
14477: - Deuxieme triennale internationale de photographie.
16728: - Hotel Parnassus. Poëzie van dichters uit de hele wereld. Poetry International 2004
11954: - Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis 13/2006.
12699: - Mélanges de Philologie offerts à Jean-Jacques Salverda de Grave à l'occasion de sa soixante-dixième année par ses amis et ses élèves.
1754: AL, B.P.F. ET AL (EDS.). - Produktiviteit in de morfologie. Een bundel artikelen opgedragen aan E.M. Uhlenbeck
17169: - Grote Fotografen. Robert Capa, Anton Corbijn, Helmut Newton, Henri-Cartier-Bresson, Robert Doisneau, Gerard Fieret, Ed van der Elsken, Man Ray, Rineke Dijkstra e.a.
18057: (KORTEWEG, ANTON). - Geen boek! Dertien sjachrijnige kwatrijne. Door de Dichter van Ouderen zijn het gelukkigst
14639: - Minolta Mirror 1991. An International Magazine of Photography
17447: (CALS, J.M.E.TH.). - Het Westeinder handschrift.
18261: - Mooi Marginaal 2008-2009. De mooiste Nederlandse en Vlaamse bibliofiele en marginale uitgaven.
18286: (HOOGEVEEN ((ADRIAAN VAN DR WILLIGEN)). - De Teijleriaansche Genootschappen vergeleken bij Democriet.
14955: - Reisfotografie. Life de Fotografie
17150: - Over cricket.
17963: - Dits een exempel vrayen. Betekent bi drie papegayen.
16658: - In memoriam J. Greshoff. Voor zijn vrienden
13805: - Het leven van Lazarillo De Tormes en over zijn wederwaardigheden en tegenslagen.
13245: - Wereldtentoonstellingen. Kerstnummer Grafisch Nederland 1991 .
13246: - De techniek van de Nederlandse boekillustratie in de 19e eeuw. Kerstnummer Grafisch Nederland 1995.
13647: - Exposition Universelle. Paris 1900. Camps-Elysées - Invalides - Camp de Mars - Palais étrangers - Trocadéro
16926: DRS. P. - Flor Fina. Negentien balladen
13509: - Mickery. 1965-1987. A photographic history.
18262: - Mooi Marginaal 2010-201. De mooiste Nederlandse en Vlaamse bibliofiele en marginale uitgaven.
18247: - Zum Nachdenken. Eine Sammlung von Gedichten und Aussprüchen
18234: - La vraye introduction a la langue Françoise. Avec diverses dialogues Françoise & Flamants. Dat is rechte inleydinge tot de Franse spraak (...)
16845: - God ziet niets - Memoires van een boekendief.
17526: - Wat baard den Druk, / Niet al Geluk.
18348: - Wie is de kunstenaar? Wie is geportretteerd?
15602: AAFJES, BERTUS (HERDICHT DOOR) & MAARTJE DRAAK (INLEIDING). - De reis van Sinte Brandaen.
11476: AAFJES, BERTUS. - Het zanduur van de dood.
12777: AAFJES, BERTUS. - De karavaan.
15838: AAFJES, BERTUS. - Verzamelde gedichten 1938-1988.
14847: AAFJES, BERTUS. - Het gevecht met de muze.
14580: AAFJES, BERTUS. - De dichter van de sarcophaag en andere opstellen.
2650: AAFJES, BERTUS. - De lyrische schoolmeester.
4920: AAFJES, BERTUS. - Het zanduur van de dood.
4921: AAFJES, BERTUS. - De karavaan.
4927: AAFJES, BERTUS (ED.) . - De blinde harpenaar. Oudegyptische poëzie
16764: AAFJES, BERTUS (ONDER PSEU. SICK SACK). - Warenhuis wankelt.
17200: AAFJES, BERTUS. - Een laars vol rozen.
13644: AAFJES, BERTUS. - De Tooverfluit vrij bewerkt naar Des Knaben Wunderhorn.
13261: AALBERSE, SUZANNE. - Inflectional economy and politeness. Morphological-internal and morphological-external factors in the loss of second person marking in Dutch
2308: AALDERS, G.J.D. - De oud-Griekse voorstelling van de afgunst de godheid.
16515: AARDEWIJN, RENEE. - Een hondenleven. Geschreven en getekend door ...
5372: AARSLEF, HANS. - The study of language in England, 1780-1860.
9061: AARSSEN, PAUL (SAMENSTELLER). - M.P. de Bruin 80. Een voetstap in het zand van de tijd of Ei jie dat aol heschreve?
12982: AARTS, ERIC. - Investigations in logic, language and computation.
2611: AARTS, JAN M.G. - Adjective-noun combinations. A model for their semantic interpretation
7222: AARTS, JAN & WILLEM MEIJS (EDS.). - Corpus linguistics. Recent developments in the use of computer corpora in English language research
5725: ABAS, A. - Recherches de phonétique expérimentale sur l'accentuation syllabique et phraséologique. I. La part des consonnes à l'accentuation syllabique Néerlandais
15356: ABDOLAH, KADER. - De koning.
3338: ABELIN, G.H.J. - De vrijhandelszone als economische integratievorm voor West-Europa.
12342: ABRAHAM, WERNER ET AL (EDS.). - Minimal Ideas: Syntactic Studies in the Minimalist Framework.
13295: ABRAHAM, WERNER (HRSG.). - Erklärende Syntax des Deutschen.
2638: ABRAHAM, WERNER & ROBERT BINNICK (EDS.). - Generative Semantik.
6087: ABRAHAM, R.C. & D. LITT. - Somali-English dictionary.
7176: ABRAHAM, WERNER & RITVA ARHAMMER (EDS.). - Linguistik in Deutschland. Akten des 21. Linguistischen Kolloquieums, Groningen 1986
7669: ABRAHAMS, HENRIK. - Études phonétiques sur les tendances évolutives des occlusives germaniques.
18219: ACHMATOVA. - Gedichten.
17994: ACHTERBERG, GERRIT. - Verzamelde gedichten.
11095: ACHTERBERG, GERRIT. - Een overgeschoten vers.
16463: ACHTERBERG, GERRIT. - Matière. Poèmes traduits du Hollandais par Henk Breuker, F.J. Temple, F. Cariés
15464: ACHTERBERG, GERRIT. - Cryptogamen. Eiland der ziel. Dead end. Osmose. Thebe
12568: ACHTERBERG, GERRIT. - Autodroom.
18086: ACHTERBERG, GERRIT. - Code.
15395: ACHTERBERG, GERRIT. - Passage.
16474: ACHTERBERG, GERRIT. - Dertig verzen van.
15466: ACHTERBERG - BOLHUIS, AREND JAN. - De aarde dekt hem toe. Een interpretatie van Gerrit Achterbergs Ballade van de gasfitter en Ode aan Den Haag in het licht van de psychologie van C. G. Jung
15568: ACHTERBERG, GERRIT. - Briefwisseling met Ed. Hoornik.
14006: ACHTERBERG, GERRIT. - 10 mooiste gedichten van Gerrit Achterberg.
12778: ACHTERBERG, G. - Eurydice.
15801: ACHTERBERG, GERRIT. - Reiziger "doet" Golgotha.
10740: ACHTERBERG, GERRIT. - Een ongepubliceerd gedicht.
10556: ACHTERBERG, GERRIT. - De zaterdag staat nog helemaal open.
18087: ACHTERBERG, GERRIT. - Vier versies.
14439: ACHTERBERG, GERRIT. - Gedichten. Historisch-kritische uitgave.
15836: ACHTERBERG, GERRIT. - Verzamelde gedichten.
11539: ACHTERBERG, GERRIT. - Verzamelde gedichten.
11351: ACHTERBERG, GERRIT. - Eén meer dan ik tel. Een keuze uit zijn gedichten door Eva Gerlach
18179: ACHTERBERG, GERRIT. - Aquarium.
9327: ACHTERBERG, GERRIT. - Doornroosje.
18041: ACHTERBERG, GERRIT. - Longa Palus.
13026: ACHTERBERG, GERRIT. - Thebe.
18081: ACHTERBERG, GERRIT. - Comptabiliteit.
18082: ACHTERBERG, GERRIT. - Aanzet tot overspel.
18083: ACHTERBERG, GERRIT. - November.
15342: ACHTERBERG, GERRIT. - Zeven gedichten.
17451: ACHTERBERG, GERRIT. - Dornröschen. 25 Sonette Niederländisch und Deutsch
17476: ACHTERBERG, GERRIT. - Drie jeugdgedichten.
10630: ACHTERBERG, GERRIT. - Radar.
15093: ACHTERBERG, GERRIT. - Achtergebleven gedichten.
16432: ACHTERBERG, GERRIT. - En Jezus schreef in het zand.
16875: ACHTERBERG, GERRIT. - Fiatproef van Spel van de wilde jacht.
13024: ACHTERBERG, GERRIT. - Limiet.
13403: ACHTERBERG, GERRIT. - Het weerlicht op de kimmen. Een keuze uit de gedichten
16874: ACHTERBERG, GERRIT. - Cryptogamen. Eiland der ziel. Dead end. Osmose. Thebe
10397: ACHTERBERG, GERRIT. - III.
14902: ACHTERBERG, GERRIT. - Achtergebleven gedichten.
18122: ACHTERBERG, GERRIT. - Ode.
12836: ACKEMA, PETER. - Syntax below zero.
3600: ACKER, ROBERT & MARIANNE BURKHARD (HERAUSG.). - Blick auf die Schweiz. Zur Frage der Eigenständigkeit der Schweizer Literatur seit 1970
11508: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Verzamelde gedichten.
10275: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Levende steden: Dusseldorp, of de ontmoetingen van Petrus Cordatus. Een satirisch dramatisch gedicht.
13140: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - De Tors. In zeven zangen
17366: HENDRIK CRAMER EN ARTHUR ADAMOV (GERECONSTRUEERD DOOR ). - Het lot van de kinderen van Lir Ierse legende naar verschillende teksten.
17221: ADAMS, ANSEL. - The camera.
7991: ADAMUS, MARIAN. - Phonemtheorie und das deutsche Phoneminventar. Zur Typologie der germanischen Sprachen
755: ADELBERG, ELFRIEDE. - Die Sätze des Typus 'Ih bin ez Ioseph' im Mittelhochdeutschen.
12216: ADGER, DAVID. - Core Syntax: A Minimalist Approach.
9463: MORRIËN. ADRIAAN. - Waarom ik geen Dant specialist ben geworden.
1811: ADRIAANS, P.W. - Language learning from a categorial perpective.
16665: ADRIANI, N. - De talen der Togian-eilanden.
13174: AERDS, PETER (=CAREL SCHARTEN). - De heilige vreugden des levens.
17003: AERTS, JEF. - Voor je er bent.
7518: D'AGOSTINO, FRED. - Chomsky's system of ideas.
7986: AGRICOLA, ERHARD. - Semantische Relationen im Text und im System.
16099: AGTE. - Das grosse Lexikon der Graphik - Künstler, Techniken, Hinweise fur Sammler.
4788: AHLHEID, FRANS. - Quintilian, the preface to book VIII and comparable passages in the Institutio Oratoria.
4360: AICHELE, WALTHER & MARTIN BLOCK (HERAUSG.). - Zigeunermärchen.
14763: AIGNER, LUCIEN. - Lucien Aigner.
10395: D'AILLY, ROGIER. - Twee gedichten.
12355: ÄIMÄ, FRANS. - Phonetik und Lautlehre des Inarilappischen. I Beobachtungsphonetik und deskriptive lautlehre / II Instrumentale Versuche und Messungen
1870: AIMARD, PAULE. - Le langage de l'enfant.
5884: AINSWORTH, W.A. - Mechanisms of speech recognition.
2476: AÏT-HAMOU, KHALED. - Structure et typologie de la quantification dans les langues naturelles.
8221: AITCHISON, JEAN. - The articulate mammal.
8758: AJURIAGUERRA, J. DE ET AL. - Problèmes de psycho-linguistique. Syposium de l'Association de psychologie scientifique de langue française
4758: AKEN, HEIN VAN. - Vierde Martijn.
11424: AKERMAN, ACHIM VON. - 1909 - 1945. Die Namen der Kindheit. Gedichte
2031: AKHMANOVA, OLGA & GALINA MIKAEL'AN. - The theory of syntax in modern linguistics.
7923: AKIN, JOHNNYE. - And so we speak: voice and articulation.
10399: AKKER, W.J. VAN DEN. - De zanger zonder weerga. J.H.Leopold en de modern(istische) poëzie over 'Verzen 1897'.
944: AKKER, W.J. VAN DEN E.A. - Traditie en vernieuwing. Opstellen aangeboden aan A.L. Sötemann
5957: AKKER, WILJAN VAN DEN E.A. (EDS.). - Truwanten. Een toneeltekst uit Handschrift-Van Hulthem
14538: AKKER, WILJAN VAN DEN. - Dichter in het grensgebied. Over de poezie van M. Nijhoff in de jaren dertig.
4357: AKMAJIAN, ADRIAN ET AL . - Linguistics. An introduction to language and communication
14039: ALB. P. (=ALBERT PLASSAERT). - Liefde's Onrust.
3287: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Drie gedichten.
9523: ALBERDINGK THIJM, CATHERINA. - Lief en leed voor jonge harten.
10106: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Een keuze uit zijn werk.
4165: ALBERT-SOREL, JEAN. - La Révolution Française. Et la formation de l'Europe moderne
5076: ALBERTS, JOH. C.P. - Marginalia.
7851: ALBERTS, A. E.A. - Er is niets poëtischer dan de waarheid. Schrijvers over Multatuli
11311: ALBERTS, A. & J.E. VERLAAN (EDS.). - Apologie of Verantwoording van de prins van Oranje, gevolgd door het Plakkaat van Verlating.
13563: ALBERTS, J.C.P. - Eten halen. Een honger-novelle
1458: ALBRECHT, SASKIA ET AL (ED). - Vondels Inwydinge van 't Stadthuis t' Amsterdam. Uitgegeven en van commentaar voorzien
4184: ALBRECHT, KARL. - Die leipziger Mundart. Grammatik und Wörterbuch der leipziger Volkssprache. Zugleich ein Beitrag zur Schilderung der Volkssprache im Allgemeinen
4474: ALEKSEEV, MICHAIL P. - Zur Geschichte russisch-europäischer Literaturtraditionen. Aufsätze aus vier Jahrzehnten
10781: ALEXANDER, MICHAEL. - The poetic achievement of Ezra Pound.
6938: ALEXÉIEV, BASILE. - La littérature chinoise. Six conférences au collège de France et au musée Guimet (Novembre 1926)
12345: ALEXIADOU, ARTEMIS. - Functional structure in nominals. Nominalization and ergativity
15437: ALI COHEN, L. - Verzen.
7532: ALINGS, WIM. - Don Antonio.
5489: ALLARD, E. - Een grammaticaal onderzoek van het proza van Hadewych.
7333: ALLARD, H.J. - VONDEL. - Vondel's gedichten op de Societeit van Jezus. Toegelicht en voorafgegaan van eene bijdrage uit onuitgegeven bescheiden
14263: ALLARD, FRANK. - Cantus Firmus.
3396: ALLEMA, J. - Amsterdam met de GG & GD.
11374: ALLEN, PHILIP. - Atlas der Atlassen. De kaartenmakers en hun wereldbeeld.
6325: ALLEN, JAMES. - Natural language understanding.
7163: ALLEN, ROBERT L. - The verb system of present-day American English.
8847: ALLEN, HAROLD B. - Linguistics and English linguistics.
9984: ALLEN, WOODY. - The Lunatic's Tale. Forever Single
8187: ALLWOOD, JENS ET AL. - Logic in linguistics.
10341: ALM, AART VAN DER (=N.A. DONKERSLOOT). - Marathon.
3376: ALONSO, DÁMASO. - The art of illustration. Dedicated to the poetic and literary work of Frederico Garcia Lorca
5704: ALPHEN, PAUL VAN . - HMM-based continuous-speech recognition. Systematic evaluation of various system components
7059: ALPHEN, HIËRONYMUS VAN. - Bloemlezing.
14116: ALPHEN, OSCAR VAN & HANS WERLEMANN. - De architectuur van de ruimte. Nota over het architectuurbeleid 1997-2000
12676: ALPHEN, OSCAR VAN. - Palestijnen Palestina!
18235: ALPHEN, HIERONIJMUS VAN. - Kleine gedichten voor kinderen.
9309: ALTENA, ERNST VAN (ED.). - Op een pad van briefpapier... Brieven in de poëzie
16914: ALTENA, ERNST VAN. - Nieuwsgedichten.
10632: ALTENA, ERNST VAN & JAN VELDHUIZEN (RED.). - Ons poëtisch Dichtersland. Nederlandse dichters kiezen hun eigen voorkeursgedicht
18162: ALTENA, ERNST VAN & ANTON HEYBOER (ZEEFDUK). - Landsmeer.
2104: ALTMANN, HANS ET AL (EDS.). - Das Passiv im Deutschen. Akten des Kolloquiums über das Passiv im Deutschen, Nizza 1986
14987: ALVENG, DAG (ED.). - Photographs from the Real World.
4240: ALWALL, ELLEN. - The religious trend in secular scottish school-books, 1850-1861 and 1873-1882. With a survey of the debate on education in Scotland in the middle and late 19th century
3386: AMEIDE, TH. VAN. - Aarde en hemel.
14282: AMIRIDZE, NINO. - Reflexivization strategies in Georgian.
12862: AMMON, ULRICH ET AL (EDS.). - Sociolinguistica. International Yearbook of European Sociolinguistics
291: AMMON, ULRICH. - Dialekt, soziale Ungleichheit und Schule.
1371: ANBEEK, T & J.J. KLOEK. - Literatuur in verandering. Voorbeelden van de vernieuwing in het proza tussen 1879 en 1887
4197: ANBEEK, TON. - Het donkere hart. Romantische obsessies in de moderne Nederlandstalige literatuur
17680: ANBEEK, TON. - Na de oorlog. De Nederlandse roman 1945-1960.
10413: ANCEAUX, J.C. - The linguistic situation in the Islands of Yapen, Kurudu, Nau and Miosnum, New Guinea.
5141: ANDERS, WOLFHART H. - Balladensänger und mündliche Komposition. Untersuchungen zur englischen Traditonsballade
1816: ANDERSON, W.E.K. - The written word. Some uses of English
1817: ANDERSON, JOHN M. - On case grammar. Prolegomena to a theory of grammatical relations
7506: ANDERSON, JOHN M. & COLIN J. EWEN (EDS.). - Studies in dependency phonology.
7937: ANDERSON, R.G.W. - The playfair collection and the teaching of chemistry at the University of Edinburgh, 1713-1858.
9034: ANDERSON, N. (ED.). - Studies in multilingualism.
10737: ANDEWECH, HANS, ARIËN DE BOER & ROB KLOOS. - Uitval. (drie dichters)
17297: ANDRÉA, KEES. - Hommage aan Kees Andréa.
8103: ANDREA, YDA ELISABETH (SAMENST.). - Daar moet veel strijd gestreden zijn.
11781: ANDREUS, HANS (KEUZE + INLEIDING). - De dichter en het afscheid van de jeugd.
12897: ANDREUS, HANS. - Laatste gedichten.
2322: ANDREUS, HANS. - Jubal.
17247: ANDREUS, HANS EN FRANK LODEIZEN (TEKENINGEN). - Klein boek om het licht heen.
14040: ANDREUS, HANS. - Gedichten.
16542: ANDRIAN, LEOPOLD. - De tuin van de openbaring.
3238: ANDRIESSE, C.D. - Titan kan niet slapen. Een biografie van Christiaan Huygens
18360: ANDRIESSEN, MARI. - De dokwerker.
17810: DOM ANGÉLICO. - Het boek is een schuilplaats.
8938: ANGERMANN, GERTRUD. - Stammbücher und Poesiealben als Spiegel ihrer Zeit. Nach Quellen des 18.-20. Jahrhunderts aus Minden-Ravensberg
3888: ANGLADE, J. - Grammaire de l'Ancien Provençal. Ou Ancienne Langue d'Oc
10676: ANGREMOND, D' THOMAS HENDRIK. - P. C. Hooft's Achilles en Polyena. Met inleiding, aantekeningen en woordenlijst.
486: ANGST-HÜRLIMANN, BEATRICE. - Im Widerspiel des Unmöglichen mit dem Möglichen. Zum Problem der Sprache bei Ingeborg Bachmann
13202: ANKER, ROBERT. - Goede manieren. Een episodisch gedicht
14289: ANKER, ROBERT. - In het café.
2284: ANKER, ROBERT. - Waar ik nog ben.
14570: ANKER, ROBERT. - In het vertrek.
12065: ANKER, ROBERT. - Nieuwe veters. Gedichten
18143: ANKER, ROBERT & PETER VAN STRATEN (ZEEFDRUK). - Noorder-Koggenland.
15797: ANKER, ROBERT. - Nieuwe veters. Verzamelde gedichten 1979-2006.
15372: ANKER, JAN-WILLEM. - Luchthaven.
18006: ANNA, YVET, ZORA MADELEINE, NOËL JOAN. - Ce cahier là. Numéro 3
17953: K., ANNA. - Tranen zijn de ink.
13809: ANROOIJ, WIM VAN E.A. (RED.). - Der vaderen boek. Beoefenaren van de studie der Middelnederlandse letterkunde
6734: ANSELMI, SERGIO. - Mezzadri e terre nelle marche. Studi e ricerche di storia dell' agricoltura fra quattrocento e novocento
16186: ANSINGH, LIZZY. - Mijn eerste liefde.
6152: ANSLO, REYER. - Parysche bruiloft.
6190: ANTAL, LÁSZLÓ. - Content, meaning and understanding.
17209: LUDWIG ROSENTHAL ANTIQUARIAAT. - Incunabula and Postincunabula. Issued to commemorate the Hunderdth Anniversary 1859-1959. With a short history of the firm.
8901: ANTONISSEN, R. (ED.). - Zuid-Afrikaanse poëzie.
6270: APEL, KARL-OTTO (HERAUSG.). - Sprachpragmatik und Philosophie.
5312: APELDOORN, C.G.L. - Dr. Willem Doorenbos.
15032: APERTURE. - Haiti: feeding the spirit.
16816: APOLLINAIRE, GIULLAUME. - Le Pont Mirabeau.
6294: APPEL, R. - Immigrant children learning Dutch. Sociolinguistic and psycholinguistic aspects of second-language learning
10149: APPEL, RENÉ E.A. (RED.). - Gramma/TTT - tijdschrift voor taalwetenschap.
14394: APPEL, KAREL. - Karel Appel over Karel Appel.
11258: APPELO, LISETTE. - Categorial divergences in a compositional translation system.
10695: ARBOIS, DE JUBAINVILLE, H. D'. - Essai d'un catalogue de la littérature épique de l'Irlande. Précédé d'une étude sur les manuscrits en langue irlandaise conservés dans les Isles Britanniques et sur le continent
9606: ARCHANGELI, DIANA & D. TERENCE LANGENDOEN. - Optimality theory. An overview
14882: ARENDS, NICO. - The Visual Speech Apparatus. Aan aid for speech training.
12323: ARENDS, JACQUES ET AL (EDS). - Pidgins and creoles. An introduction
30: ARENS, HANS. - Sprachwissenschaft. Der Gang ihrer Entwicklung von der Antike bis zur Gegenwart
17710: ARETIN, KARL OTMAR VON. - The Papacy and the Modern World.
6477: ARGYLE, MICHAEL. - Social interaction.
15038: ARIËNS, CATRIEN. - In de beste tradities.
7975: ARISTOTE. - Poétique.
17904: ARKENEEL, FLORIS D'. - In de ban van Johan Brouwer. Een Utrechtse geschiedenis
17907: ARKENEEL, FLORIS D'& ULRICH JELTEMA. - Terug naar Louis Paul Boon. Een nostalgische vertelling.
16245: ARMANDO. - Gedichten 2009.
17576: ARMANDO. - Stemmen.
15739: ARMANDO. - De naam in een kamer.
4209: ARMATO, ROSARIO P. & JOHN M. SPALEK (EDS.). - Medieval Epic to the 'Epic Theater' of Brecht. University of Southern California studies in comparative literature I
4159: ARNOLD, MATTHEW. - Poems.
5742: ARNOLD, GOTTFRIED EDUARD. - Die traumatischen und konstitutionellen Störungen der Stimme und Sprache.
14834: ARNOLD, EVE. - In China.
16566: ARP, HANS. - Opus Null, 1924.
7584: ARPOTS, ROBERT. - Plantijn in Nijmegen. Catalogus van Plantijn-drukken aanwezig in de Bibliotheek van de Katholieke Universiteit van Nijmegen
10780: ARSENIJEVIC, BOBAN. - Inner aspect and telicity. The decompositional and the quantificational nature of eventualities at the syntax-semantics interface
14581: ARTZYBASHEFF, BORIS. - Let George Do It! a Talk Delivered at a Meeting of the Trade Book Clinic in New York City, December 5, 1940.
9073: AS, CORINA J. VAN. - Tracheoesophageal Speech : A Multidimensional Assessment of Voice Quality.
10153: ASBURY, ANNA ET AL (EDS.). - UiL OTS yearbook 2005.
16042: ASHETU, BERNARDO. - Dat ik zong.
13205: ASSCHER, MAARTEN. - Nachtvraat.
18259: ASSCHER, MAARTEN. - De zonnewijzer. Twaalf poses
5616: ASSELBERGS, W.J.M.A. - Tussen Vosmaer en Tollens.
8447: ASSELBERGS, W.J.A.M. - Nijmeegse colleges.
10097: ASSELBERGS, WILLEM. - De stijl van Elkerlijk.
4505: ASSELIJN, THOMAS. - Op- en ondergang van Mas Anjello. (voorgevallen in't jaar 1647)
8994: ASSENEDE, DIEDERIC VAN. - Floris ende Blancefloer.
15043: ASSER, SASKIA & LIESBETH RUITENBERG. - De keizer in beeld. Wilhelm II en de fotografie als pr-instrument/ Der Kaiser im Bild. Wilhelm II und die Fotografie als pr-instrument.
8310: ATKINSON, MARTIN ET AL. - Foudatons of general linguistics.
13434: ATTITUDE 2000, LEIDS DICHTERSGLDE. - De verzameling, 30 Leidse dichters.
13449: ATWOOD, JANE EVELYN. - Nächtlicher Alltag. Meine Begegnung mit Prostituierten in Paris. Eine fotografische Studie
11698: AUDEN, W.H. - Vertel me de waarheid over de liefde. (Tell me the truth about love)
12500: AUGST, GERHARD (HRSG.). - Spracherwerb von 6 bis 16. Linguistische, psychologische, soziologische Grundlagen.
9030: AUGST, GERHARD U.A. - Grundwortschatz und Ideolekt. Empirsiche Untersuchungen zur semantischen und lexikalischen Struktut des kindlichen Wortschatzes
18310: AUGUSTIN, ELISABETH. - Making up for time lost.
8765: AULANKO, REIJO & MATTI LEHTIMALMES (EDS.). - Studies in logopedics and phonetics 3.
13311: AUSTER, PAUL. - The Invention of Solitude.
615: AUSTERLITZ, R. (ED.). - The scope of American linguistics,. Papers of… Symposium Linguistic Society of America, 1974
880: AUSTIN, WILLIAM M. - Papers in linguistics. In honor of Léon Dostert
11249: AUTENBOER, E. VAN. - Volksfeesten en rederijkers te Mechelen (1400-1600).
11260: AUTENBOER, E. VAN. - Het Brabants landjuweel der rederijkers (1515-1561).
4032: AUTENRIETH, GEORG. - Pfälzisches Idiotikon.
97: AUTHIER, J.-MARC. - Formal perspectives on Romance linguistics. Selected papers from the 28th linguistic symposium on Romance languages 1998
16085: AVEDON, RICHARD & DOON ARBUS. - Avedon The Sixties.
14833: AVEDON, RICHARD. - An autobiography.
5521: AXNÄS, KARL. - Slavisch-baltisches in altnordischen Beinamen.
616: AYER, A.J. - Language, truth & logic.
17453: AYRTON, MICHAEL. - The Testament of Daedalus.
484: AZZALIO, WALTHER. - Grundzüge der englischen Sprache und Wessensart.
5671: BAADER, THEODOR. - Einführung in die Lautschrift und instrumentale Sprachregistrierung.
7654: BAAK, J.J. VAN (ED.). - Signs of friendship. To honour of A.G.F. Holk, slavist, linguist, semiotican
3456: BAAR, A.H. VAN DEN. - A Russian church Slavonic kannonik (1332 - 1332). A comparative textual and structural study including an analysis of the Russian computus (Scaliger 38B, Leyden University Library)
11799: BAAR, TIM VAN. - Phasal polarity.
17903: BAAREN, THEO VAN. - Het missaal en nog een verhaal.
17262: BAAREN, THEO VAN. - Op het water geschreven.
2656: BAAREN, THEO VAN. - Dromen hardop.
2654: BAARS, HERMAN D. - Geolyriek.
6364: BAARSLAG, M.N. - Étude comparative de quelques besoins linquistiques du Français et du Néerlandais.
13282: BAART, THEO & CARY MARKERINK (FOTOGRAFIE), ANNEKE VAN VEEN (TEKST). - Nagele.
14117: BAART, THEO & CARY MARKERINK. - Wonen in naoorlogse wijken / Postwar Housing in the Netherlands.
15019: BAART, THEO, TRACT METZ & TJERK RUMSCHOTEL. - Atlas van de verandering. Nederland herschikt.
17207: BAARTMAN, NICOLINE. - Als gegoten. Wat kleren doen met vrouwen
10150: BAAUW, SERGIO ET AL (EDS.). - UiL OTS yearbook 2002.
10484: BAAUW, SEGIO. - Grammatical features and the acquisition of reference. A comparative study of Dutch and Spanish
4748: BABEL, HENRY ADALBERT. - La pensée d'Albert Schweitzer. Sa signification pour la théologie et la philosophie contemporaines
618: BACH, E. & R.T. HARMS (EDS.). - Universals in linguistic theory.
9453: BACHRACH, A.G.H. E.A. - Rondom Bredero. Een viertal verkenningen
18421: BACKER, C. DE (ED.). - Cultuurhistorische caleidoscoop aangeboden aan Prof. Dr. Willy L. Braekman. Een bundel opstellen over: alchemie, belegeringstechniek, edelstenen, huisraad, koopmanschap, middeleeuwse kalenders, minnelyriek, paarden en valken, rechtsgeschiedenis, rederijkers, rekenkunde, ridderromans, rijst, toverij, verfrecepten, volksgeloof, volkstaal, etc.
5327: BACON, BAILEY. - The origin of English surnames.
3214: BAEHR, RUDOLF (ED.). - Der provenzalische Minnesang. Ein Querschnitt durch die neuere Forschungsdiskussion
16077: BAEKE, JAN. - Brommerdagen.
17004: BAEKE, JAN. - Iedereen is er.
15589: BAEKE, JAN E.A (VERTALING). - In een ander licht. Hedendaagse poëzie uit Wales
3808: BAERWALD, FRIEDRICH. - History and structure of economic development.
18425: BAETENS, ROLAND E.A. - Brepols, drukkers en uitgevers, 1796-1996.
11956: BAGGERMAN, ARIANNE. - Een lot uit de loterij. Het wel en wee van een uitgeversfamilie in de achttiende eeuw
4437: BAHNER, WERNER. - Beitrag zum Sprachbewußtsein in der spanischen Literatur des 16. und 17. Jahrhunderts.
7079: BÄHR, DIETER. - A bibliography of writings on the English language in Canada. From 1857 tp 1976
14973: BAILEY, DAVID. - London Nw1. Urban Landscapes
14633: BAILEY, DAVID. - The lady is a tramp. Die Gesichter der Catherine Bailey
3760: BAIROCH, PAUL. - Diagnostic de l'évolution économique du tiers-monde 1900-1968.
3761: BAIROCH, PAUL. - Révolution industrielle et sous-développement.
8407: BAKE, ALEXANDER. - Oratio. De humanitatis studio et doctrinae usu in liberali puertiae educatione
12812: BAKEL, JAN VAN. - Automatic Semantic Interpretation: A Computer Model of Understanding Natural Language.
217: BAKEL, JAN VAN . - Kleine atlas van de klomperij in Nederland en Vlaams België.
10607: BAKELANTS, LOUIS & RENÉ HOVEN. - Bibliographie de oeuvres de Nicolas Clénard 1529-1700.
12789: BAKER, G.P. & P.M.S. HACKER. - Lanuage, sense & nonsense.
15880: BAKER, PHILIP & ANAND SYEA (EDS.). - Changing meanings, changing functions. Papers relating to grammaticalization in contact languages
9287: BAKER, COLIN. - Attitudes and language.
13288: BAKER, MARK C. - Incorporation. A theory of grammatical changing
8529: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. - Vondel met roskam en rommelpot.
17677: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. - Vondel met roskam en rommelpot.
1336: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. - Van Hollandsche Potaard. Studiën en fragmenten
2009: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. ET AL. - Onder de 'ZWO-Bannier'. Opstellen aangeboden aan dr. J.H. Bannier ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag
12912: BAKKER, PETER. - 'A Language of Our Own', The genesis of Michif, the mixed Cree-French language of the Canadian Metis.
17630: BAKKER, SIEM E.A. (RED.). - Nieuwe Literatuurgeschiedenis. Overzicht van de Europese letteren van Homerus tot heden. Deel I. Van de oudheid tot 1600. Deel II. Van 1600 tot 1900. Deel III. Van 1900 tot heden.
14734: BAKKER, CECILE. - Germanic and Romance Inversion in French. A Diachronic Study.
109: BAKKER, J.J.M. - Constant en variabel. De fonematische structuur van de Nederlandse woordvorm
7170: BAKKER, EGBERT J. - Linguistics and formulas in Homer. Scalarity and the description of the particle per
7292: BAKKER, SIEM E.A. (RED.). - Op grond van de tekst. Opstellen aan geboden aan prof.dr. Karel Meeuwesse ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar
7662: BAKKER, B. E.A. (EDS.). - De Roemster van den Aemstel. Off: Poëtische beschrijvinghe van de Riviere Aemstel
9054: BAKKER, W. E.A. (RED.). - De afscheiding van 1834 en haar geschiedenis.
9867: BAKKER, NIENKE. - Reclames en advertenties in Noord- en Zuidnederland. Een bijdrage tot de vergelijkende studie van de Noord- en Zuidnederlandse woordenschat
10861: BAKKER, BERT & ANDRIES MIDDELKOOP (SAMENST.). - Nieuw kommentaar op Achterberg.
10876: BAKKER, GERRIT. - Ommekeer.
10990: BAKKER, BERT E.A. (RED.). - Pierre Kemp.
16726: BERT BAKKER E.A. - Anna Blaman- Schrijversprentenboek 8.
13653: BAKKER, J.J.M. E.A. - Herman van den Bergh bij zijn zeventigste verjaardag.
15855: BAKKER, BERT. - Voor wie ik werk.
13940: BAKKER, GERBRAND. - Ezel, schaap en tureluur. Dierendagboek.
13941: BAKKER, GERARD. - Perenbomen bloeien wit.
17802: BAKOUNINE, MICHAIL. - God en de staat.
12657: BAKX, PIETER (=W.J.M.A. ASSELBERGS). - Prieel in Troje.
13837: SURÁNYIM BALÁZS. - Multiple operator movements in Hungarian.
12298: BALDI, PHILIP. - An introduction to the Indo-European languages.
8370: BALDINGER, KURT (HRSG.). - Zeitschrift für romanische Philologie.
17252: BALEN, CHRISTIAAN WILLEM VAN. - Intelligibility of speech fragments. A possible means of testing listening proficiency in a second language
18163: BALK, J.TH. & JAN HOLLENBERG (ZEEFDUK). - Wester-Koggenland.
1079: BALK, J.TH. - Het hechte huis dat zelf-doen bouwde. Centraal Beheer bij de aanvang van de tweede halve eeuw van zijn bestaan
2064: BALK-SMIT DUYZENTKUNST, F. (ET AL). - Controversen in de taal en literatuurwetenschap.
17052: BALKER, HABAKUK II DE (= H.H. TER BALKT). - De gloeilampen. De varkens.
10835: BALKER, HABAKUK II DE. - Oud gereedschap mensheid moe.
11343: BALKER, HABAKUK II DE. - Ikonen.
15419: BALKT, H.H. TER. - Het hooi wordt op de hooimarkt verzameld.
16917: BALKT, H.H. TER. - Verkeerde raadhuizen.
16475: BALKT, H.H. TER E.A. - Geijkte tijd. Liber amicorum voor Hans Berghuis
14500: BALKT, H.H. TER. - Onder de bladerkronen.
17872: BALKT, H.H. TER. - Gilleleje.
14429: BALKT, H.H. TER. - Vuur. Gestaag vermeerderen de velden, gestaag verminderen de velden
15906: BALKT, H.H. TER. - Vliegtuigmagneet.
17507: BALKT, H.H. TER. - Anti-canto's en De Astatica.
7805: BALLY, CHARLES. - La langage et la vie.
18137: BALTUS, OLOF & HÉLÈNE MIN (ZEEFDRUK). - Egmond.
18222: BANDEIRA, MANUEL. - Gedichten.
2364: BANTON, MICHAEL (ED.). - The relevance of models for social anthropology.
4191: BARACK, K.A. (HERAUS.). - Des Teufels Netz. Satirisch-didactisches Gedicht aus der ersten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts
8565: BARATZ, JOAN C, & ROGER W. SHUY (EDS.). - Teaching black children to read.
14201: BARBER, CRAIG J. (PHOTOS), ALISON DEVINE NORDSTRÖM (TEXT). - Ghosts in the Landscape: Vietnam Revisited.
8838: BARBIERS, SJEF ET AL (EDS.). - Proceedings Leiden Conference for Junior Linguists 3.
488: BARDT, C./K. HUBERT. - Zur Technik des Übersetzens lateinischer Proza.
14074: BARENTSEN, A.A. ET AL (EDS.). - Dutch contributions to the 10th international congress of slavists, Sofia, September 14-22, 1988 linguistics.
2661: BARNARD, BENNO. - Een engel van Rosetti.
16908: BARNARD, BENNO. - Tijdgenoten.
16348: BARNARD, WILLEM. - Orthodox of niks. Notities en overpeinzingen
11842: BARNARD, BENNO. - Het meer in mij.
16797: BARNARD, BENNO E.A. - Dertien gedichten voor Eva Gerlach.
16349: BARNARD, WILLEM. - Uit ademnood. Gebeden voor de dienst van schrift en tafel.
9424: BARNHART, CLARENCE L. - A dictionary of New English 1963-1972.
16810: BARNSTONE, ALIKI (ED.). - Voices of Light. Spiritual and Visionary Poems by women from around the world from Ancient Sumeria to Now.
14991: BARRET, ANDRE. - Nadar. 50 photographies de ses illustres contemporains
18326: BART, RIA, JANA BERANOVÁ, JULES DEELDER, HESTER KNIBBE E.A. - De dichters van Rotterdam.
17503: BART, IRA. - Het begin van de jaartelling.
14095: BARTH, ADOLF. - Über die Bildung der menschlichen Stimme.
7712: BARTH, ERNST. - Die Hygiene der menschliche Stimme.
5697: BARTSCH, RENATE & THEO VENNEMANN (EDS.). - Linguistics and neighboring disciplines.
7697: BARTSCH, KURT. - Die Lachmaschine. Gedichte, Songs und ein Prosafragment
9434: BARTSCH, RENATE. - Sprachnormen: Theorie und Praxis.
13844: BASTELAERE, DIRK VAN, CHARLES DUCAL, MIRIAM VAN HEE, . - Poëzie voor Landgraaf.
11983: BASTELAERE, DIRK VAN. - Reis door het lichaam.
15484: BASTET, FRÉDÉRIC. - Twee gedichten.
12907: BASTET, F.L. - Catacomben. Een keuze uit de gedichten
12934: BASTET, F.L. - Drieluik.
16571: BASTET, L.F, & WILLEM SNITKER (ZEEFDRUK). - Heemstede.
12935: BASTET, F.L. - Een mislukte pansfluit.
2321: BASTET, F.L. - Haagse krengen. Alfabet uit de kist van Vincent Vere
2956: BASTET, F.L. (ED.). - Brieven van Louis Couperus aan zijn uitgever.
8282: BASTET, FRÉDÉRIC. - Met Carel Vosmaer op reis.
959: BASTET, FRÉDÉRIC. - Louis Couperus. Een biografie
17363: BASTET, F.L. - Catacomben. Een keuze uit de gedichten
16166: BASTET, FRÉDÉRIC. - Haagse Krengen. Alfabet uit de boekenkist van Verwijs. De Haagse Boekhandel.
13431: BASTET, F.L. - Het fin de siecle alfabet uit de nalatenschap van Vincent Vere.
14029: BASTIAANSE, FRANS. - Gedichten.
4969: BASTIAANSE, FRANS. - Verzamelde gedichten. Deel 1: 1890 - 1913
14043: BASTIAANSE, FRANS. - Een zomerdroom.
17080: BATALHA, GRACIETE NOGUEIRA . - Glossário do dialecto macaense. Notas linguisticasm etnográficas e folclóricas
6854: BÄTE, L. - Intermezzo in Meisenheim.
1871: BATES, ELIZABETH ET AL. - From first words to grammar. Individual differences and dissociable mechanism
6076: BATES, ELIZABETH. - Language and context. The acquisition of pragmatics
12962: BATES, BRIAN EN JOHN CLEES. - Op het eerste gezicht.
8033: BATORI, I. ET AL. - Syntaktische und semantische studien zu Koordination.
17924: BATTEN, FRED. - Denkend Aan Ter Braak.
16331: BATTUS. - Q.
14881: BATTYE, ADRIAN & MARIE-ANNE HINTZE. - The French language today.
16565: BAUDELAIRE. - Les Fleurs du Mal: Tableaux parisiens / Parijse taferelen.
9719: BAUDIN, FERNAND. - De drukletter. Vorm, vervaardiging, indeling, toepassing
3752: BAUER, HANS-THEO. - Spaniens Wirtschaft im letzten Jahrzehnt vor Ausbruch des Bürgerkrieges 1936.
4262: BAUER, GERO U.A. (HERAUSG.). - Festschrift Prof.Dr. Herbert Koziol zum siebzigsten Geburtstag.
7643: BAUER, ERIKA. - Die moringer Mundart. Laut- und Formenlehre nebst Sprachproben. ein Beitrag zur nordfriesischen Dialektforschung
11488: BAUER, KONRAD F. - Von der Schrift und Ihre Arten. Eine Beilage zum Stammbaum der Schrift
11004: BAUER, GUUS. - De jongen in blauw. Brieven aan Boudewijn Büch
6535: BAUGH, ALBERT C. - A history of the English language.
9259: BAUGH, ALBERT C. - A history of the English language.
624: BAUMAN, RICHARD & JOEL SHERZER (EDS.). - Explorations in the ethnography of speaking.
13004: BAUMANN, ARNAUD. - L'âge du siècle. Portraits & confidences
4236: BAUMGARTNER, HEINRICH. - Stadtmundart - Stadt- und Landmundart. Beiträge zur bernischen Mundartgeographie
16148: BAUMGÄRTNER, KLAUS & ROBINE CLIGNETTE (TEKENINGEN). - De Schoen en de Hoed.
3837: BAUMONT, MAURICE. - L'essor industriel et l'imperialisme colonial (1878-1904).
6172: BAUR, F. E.A. - De Nederlandse letterkunde in honderd schrijvers. Van de Middeleeuwen tot de Eerste Wereldoorlog
8826: BAUR, FRANK. - Scripta minora.
5649: BAUR, F. E.A. - Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden.
16263: BAX, D. - Nieuwe Afrikaanse Poëzie. Een overzicht van de Afrikaanse Dichtkunst van 1940 tot 1947.
683: BAX, D. - n Pastelportret deur Pieter Willem Regnault, tekenaar en tuinier in Kaapstad, 1753-1765.
10273: BAX, DIRK. - Nagelaten gedichten.
17142: BAXTER, GLEN. - The festive ordeal.
17522: BAYBROOKE, NEVILLE. - T.S. Eliot: a Critical Essay.
9285: BAZALGUES, GASTON. - L'Occitan lèu-lèu e plan. (L'occitan vit et bien)
13468: BEATON. - The Best of Beaton. With notes on the photograps by Cecil Beaton
4436: BEAUDOUIN, MONDRY. - Étude dialecte Chypriote. Moderne et médiéval
6362: BEAUGRANDE, ROBERT DE. - Linguistic theory. The discourse of fundamental works
6620: BEC, PIERRE (ED. + TRAD.). - Anthologie de la prose occitane du Moyen Age. Vol I
3388: BECHER, ULRICH. - Franz Patenkind. Romanze von einem deutschen Patenkind des François Villon in fünfzehn Bänkelsängen
4889: PAUL G. BUCHLOH/JENS P. BECKER. - Der Detektivroman.
11237: BECKERS, WALTER. - Anno Atlantae.
11490: BEEKE, ANTON & K. SCHIPPERS. - Over tijdschriften. Een gesprek
14835: BEEKE, ANTHON E.A. (RED.). - Gewoon ongewoon. Portretten van gewonen mensen met een ongewoon leven.
682: BEEKHUIS, J.H. - Geluidshinder door het luchtverkeer.
10158: RUMPIUS - E. BEEKMAN (ED. + TRANSL.). - The Poison Tree: Selected Writings of Rumphius on the Natural History of the Indies. .
10401: BEEKMAN, E.M. - Homeopathy of the Abdsurd . The grotesque in Paul van Ostaijen's creative prose.
9016: BEEM, H. - Uit Mokum en de Mediene. Joodse woorden in Nederlandse omgeving
16808: BEENSE, GERARD (SAMENSTELLING). - Stadsdichters Bijeen, uit Nederland en Vlaanderen.
8680: BEERS, MIEKE. - The phonology of normally developing and language-impaired children.
18164: BEERS, PAUL & RIE DE BOER (ZEEFDUK). - Zeevang.
5915: BEERS, JAN VAN. - Gedichten.
8803: BEETS, NICOLAAS. - Verscheidenheden meest op letterkundig gebied.
1347: BEETS, NICOLAAS. - Kuser.
3137: BEETS, MARIA E. - Harptonen.
6525: BEETS, NICOLAAS. - Gesprek met Vondel. Naar aanleiding van 't hem toegedacht standbeeld
8805: BEETS, NICOLAAS. - Sparsa. Verzameling van verstrooide opstellen en kleine geschriften
7070: BEEX, H. (BEWERKT DOOR). - Mirakelen der zoete vrouwen.
11595: BEGEER, JAN. - Oefeningen typografische vormgeving.
13127: BEGEER, P.A. - Van het leven.
9443: BÉGUIN, ALBERT & YVES BONNEFOY (ÉDS.). - La Quête du Graal.
16766: BEHEIM-SCHWARZBACH, MARTIN & RICHARD ZIEGLER. - Führer sehen Dich an. Sonette
12973: BEHRENS, HEIKE. - Temporal reference in German child language. Form and function of early verb use.
13933: BEIJNUM, KEES VAN. - Dichter oop de zeedijk.
13942: BEIJNUM, KEES VAN. - Hier zijn leeuwen.
10931: BEKKERING, HARRY E.A. (RED.). - Simon Vestdijk: de schrijver als lezer.
13626: BEKKERING, HARRY E.A. (RED.). - De geschiedenis van een talent.
7130: BEKKERS, F.H.H.A. - Etude sur l'emploi que Froissart fair de la préposition.
5458: BEKS, MAARTEN & TOM GITSELS. - Een eeuwige zondag. Wandelingen door het land van Nicolaas Beets ter gelegenheid van de 150-ste verjaardag van de Camera Obscura
16333: BELCAMPO. - Het ologeafisch testament.
18031: BELCAMPO. - Reisje naar Mecklenburg.
11630: BELDER, J.L. DE. - Verzamelde gedichten.
11642: BELDER, J.L. DE. - Ballade der onzekerheden.
6277: BELL, ROGER T. - Sociolinguistics. Goals, approaches and problems
18397: BELLAERT, CORNELIS. - The Sinner and God’s hand.
18398: BELLAERT, CORNELIS. - Rebellious.
18400: BELLAERT, CORNELIS. - In plaats van het bakken van oliebollen.
7384: BELLAMIJ, J. - Jeugdige en nagelaten gedichten.
5954: BELLAMY, J. - Gezangen.
1558: BELLEFROID, J.H.P. - Beschouwingen over de Nederlandse rechtstaal in Vlaanderen.
16037: BELLEMAN, BAS. - Nu nog volop ventilatoren.
12992: BELLEMAN, BAS. - Nu nog volop ventilatoren.
9571: BELLI, GIUSEPPE GIOACHINO. - Sonnetten.
5245: BELLOC, HILAIRE. - Milton.
7150: BELY, N. ET AL. - Procédures d'analyse sémantique appliquées a la documentation scientifique.
18413: BEMMEL, HARRY CHR. VAN. - Bibliografie van de werken van Jan Hermans Krul.
13371: BENDAVID-VAL, LEAH. - Propaganda & dreams. Photographing the 1930s in the USSR and the US
14813: BENDELER, GUUSJE E.A. - Nat & Droog. Nederland met andere ogen bekeken. 200 jaar Rijkswaterstaat
5817: BENDIX, EDWARD H. (ED.). - The uses of linguistics.
6857: BENECKE, G.F. & C. BORCHLING. - Wörterbuch zu Hartmann's Iwein.
16335: BENNEKOM, KORS VAN. - 1933.
2268: BENNINK, W. - Alberdingk Thijm. Kunst en karakter
2525: BENNIS, HANS & W.U.S. VAN LESSEN KLOEKE (EDS.). - Linguistics in the Netherlands 1983.
2527: BENNIS, HANS & W.U.S. VAN LESSEN KLOEKE (EDS.). - Linguistics in the Netherlands 1984.
2528: BENNIS, HANS & FRITS BEUKEMA. - Linguistics in the Netherlands 1985.
2532: BENNIS, HANS & ANS VAN KEMENADE (EDS.). - Linguistics in the Netherlands 1989.
15511: BENOIT, JACQUES. - Zo gelaten arm.
18336: BENOIT, JACQUES. - Voorkeur.
17094: BENOIT, JACQUES. - Spaanse dans.
15614: BENOIT, JACQUES. - Voorkeur.
17960: BENOIT, JACQUES. - Nader dan mijn hart.
18072: BENOIT, JACQUES. - Zo gelaten arm.
2363: BENOT, EDUARDO. - Prosodia Castellana I versificación.
7420: BENTHEM, JOHAN VAN & ALICE TER MEULEN (EDS.). - Generalized quantifiers in natural language.
6422: BENVENISTE, ÉMILE. - Problèmes de linguistique générale, 2.
16341: BERANOVÁ, JANA, RAMSEY NASR, HARRY VAANDRAGER E.A. - Amerika, Amerika.
11870: BERANOVÁ, JANA. - Geen hemel zo hoog.
9746: BERANOVÁ, JANA. - Jantje zag eens mensen hangen.
18208: BERANOVÁ, JANA. - Een vrolijke regel. Stadsdichter van Rotterdam 2009-2010 ter introductie
16848: BERANOVÁ, JANA. - Tussentonen.
16345: BERANOVÁ, JANA. - Vinger van de tijd.
16344: BERANOVÁ, JANA. - Tussentonen.
17520: BERANOVÁ, JANA. - Geen hemel zo hoog.
17521: BERANOVÁ, JANA. - Geen hemel zo hoog.
9410: BERCKENHAGEN, EKHART (HRSG.). - Architektenzeichnungen 1479-1979 von 400 europäischen und amerikanischen Architekten aus dem Bestand der Kunstbibliothek Berlin.
17729: BERENDS, GERARD E.A. - Hulshorst, 'n noare mooie buurte! 50 jaar zicht op een kleurrijke Veluwse buurtschap
17731: BERENDS, G. & A. HARTEVELD. - Hulshorst in beeld. 100 jaar rondom de maagd
11380: BERENDS, GERARD. - Het sloeg twaalf uur.
742: BERENDSEN, EGON. - The phonology of cliticization.
3997: BERENDSOHN, WALTER A. - Zur Vorgesichte des 'Beowulf'.
7350: BERENST, JAN. - Relationeel taalgebruik. Conversationele strategieën in interpersoonlijke en interculturele communicatie
15487: BERESTEYN, E.A. VAN. - Iconographie van Hogo Grotius.
15912: BERESTEYN, E.A. VAN. - Grafmonumenten en Grafzerken in de Oude Kerk te Delft.
14535: BERG, MIEKE VAN DEN & DIRK IDZINGA. - Trots en in zichzelf besloten. Ida Gerhardt, afkomst en eerste deel van haar leven.
14212: BERG, JOHAN VAN DEN. - De node mond van het hart.
16299: BERG, NANDA VAN DEN. - Over x-jes, de zandloper en de herenbobbel. Een handleiding tot de kunsten voor Maarten Asscher.
12150: BERG, B. VAN DEN. - Het dialect van Zandvoort en zijn plaats in de Hollandse dialecten.
16837: BERG, ARIE VAN DEN. - Jagersbloed.
110: BERG, B. VAN DEN. - Foniek van het Nederlands.
1560: BERG, B. VAN DEN. - Enkele waarnemingen betreffende de zinsbouw in het Nederlands.
2986: BERG, E. VAN DEN. - Middelnederlandse versbouw en syntaxis. Ontwikkelingen in de versifikatie van verhalende poëzie ca. 1200 - ca. 1400
3129: BERG, B. VAN DEN. - De patalisatie van Germ. a > e voor r + gutteraal en labiaal in Zuid-Nedeland.
5757: BERG, C.C. - Poezie der herscheppende wetenschap. Beschouwingen over taalevolutie
6074: BERG, C.C. - Bijdrage tot de kennis der Javaansche werkwoordsvormen.
16013: BERG, STEPHAN, KONRAD BITTERLI, DAVID CAMPANY, STEFAN GRONERT, DORA IMHOF. - Through the looking brain. A Swiss collection of conceptual photography
10296: BERG, EVERT VAN DEN & BART BESAMUSCA (RED.). - De epische wereld. Middelnederlandse Karelromans in wisselend perspectief
11906: BERG, ARIE. - Blijmoedig aan het graf te denken.
11905: BERG, ARIE VAN DEN. - Om wat blijvend wil ontroeren. Gedichten 1968-1978
11805: BERG, MARTIN H. VAN DEN. - The internal structure of discourse. The dynamics of nominal anaphora
12704: BERG, W. VAN DEN. - Over literatuur.
15414: BERG, ARIE VAN DEN. - Een absoluut muizegat.
13814: BERG, MAARTEN VAN DEN. - Traktaatjes.
13758: BERG, MAARTEN VAN DEN. - Hersenzalf.
16078: BERGE, H.C. TEN. - Gedichten.
12900: BERGE, H.C. TEN. - Poëzie van de Azteken.
12879: BERGE, WILLEM TEN. - De zoon van het hemelsche rijk.
17444: BERGE, WILLEM TEN. - De reiziger.
18126: BERGE, H.C. TEN. - Tramontane. Vijf triptieken en een liefdesverklaring
13054: BERGE, H.C. TEN. - Een tuin in de winter.
18307: BERGE, H.C. TEN. - Acht liederen van angst en vertwijfeling.
16684: BERGE, H.C. TEN. - Aan Herman.
17437: BERGE, H.C. TEN. - De witte sjaman / een initiatie.
16224: BERGE, H.C. TEN. - Oesters & gestoofde pot.
12997: BERGE, H.C. TEN. - Nieuwe gedichten.
15975: BERGE, H.C. TEN. - Gedichten.
7670: BERGE, H.C. TEN. - Canaletto en andere verhalen.
8698: BERGE, JULIUS E.A. - Wat de tijd meet.
17854: BERGE, H.C. TEN. - Vreemde vondsten. Fragmenten van een vruchtbaarheidsrite
17443: BERGE, WILLEM TEN. - De reiziger.
15644: BERGE, H.C. TEN. - Hollandse sermoenen.
18009: BERGE, H.C. TEN. - Een geur van hoger honing.
17512: BERGE, WILLEM TEN. - De reiziger.
5711: BERGEM, DICK VAN. - Acoustic and lexical vowel reduction.
6774: BERGER, BRIGITTE (ED.). - Readings in sociology. A biographical approach
7597: BERGER, L.H.M. - De ontwikkeling van de logische-grammatische functies tusschen het twaalfde en het achttiende levensjaar.
18202: BERGER, JOHN. - Understanding a photograph.
11631: BERGH, HERMAN VAN DEN. - Verzamelde gedichten.
12909: BERGH, HERMAN VAN DEN. - Verzamelde gedichten.
10016: BERGH, HERMAN VAN DEN. - Verzamelde gedichten.
11626: BERGH, HERMAN VAN DEN. - Verstandhouding met de vijand.
11614: BERGH, HERMAN VAN DEN. - Kansen op een wrak.
2664: BERGH, HERMAN VAN DEN. - De spiegel.
6251: BERGH, L.PH.C. VAN DEN (ED.). - Geestelijke gedichten van Jacob van Maerlant en anderen uit de 13de en 14de eeuw.
8597: BERGH, H. VAN DEN. - Cecco an de anti-Beatrice.
11493: BERGH, HERMAN VAN DEN. - Niet hier, niet heden.
10560: BERGH, HERMAN VAN DEN. - Stenen tijdperk.
15997: BERGH, HERMAN VAN DEN. - Het litteken van Odysseus.
11477: BERGH, HERMAN VAN DEN. - Verzamelde gedichten.
4338: BERGHAHN, KLAUS L. & BEATE PINKERNEIL. - Am Beispiel Wilhelm Meister. Einführung in die Wissenschaftgeschichte der Germanistik
18378: BERGHMANS, JAN. - Analfabeten.
16466: BERGHUIS, HANS & FRANS BUDÉ. - De Maas & andere sproken.
16506: BERGHUIS, HANS. - El apice = Het letterteken.
12035: BERGHUIS, HANS. - Een winter in Tomi.
9742: BERGHUIS, HANS. - Postpapier voor Nigra. Briefgedichten
10058: BERGHUIS, H. E.A. - Tot vermaak en voordeel. Een boekenweekgeschenk van het Groninger Boekverkoopers College ter ere van het 175-jarig bestaan in 1985
11391: BERGHUIS, HANS. - Coplas. Een mand vol noten
15504: BERGHUIS, HANS. - De scheiding.
13064: BERGHUIS, HANS. - Adam. [Een Gedicht in Sprookjes]
16567: BERGHUIS, HANS. - De aarde, de aarde, de waarde, de waarde.
16832: BERGHUIS, HANS, HENK BEXKENS, FRANS BUDÉ E.A. - Bij toeval.
10305: BERGMAN (=A.A. KOK). - Modus vivendi.
492: BERGMANN, ROLF & P. PAULI. - Einführung in die sprachwissenschaft für Germanisten.
5215: BERGMANN, FRIEDRICH WILHELM. - Edda-Gedichte der nordischen Heldensage. Kritisch hergestellt, übersetzt und erklärt
15987: BERKELMANS, FRANS. - Stralende aanhef. Over Kosmos, de eerste bundel van Ida Gerhardt.
11234: BERKOVITS, ILONA. - Corvinen. Bilderhandschriften aus der Bibliothek des Königs Matthias Corvinus
627: BERLITZ, CHARLES. - Native tongues.
16891: BERMAN, ROBERT - MAN RAY. - Man Ray: Paris~LA.
4028: BERMAN, RONALD. - Henry King & the seventeenth century.
4330: BERNARD, LAURE. - Les mythologies de tous les peuples racontées a la jeunesse.
10448: BERNARD, AUGUSTE. - Geofroy Tory, peintre et graveur, premier imprimeur royal, réformateur de l'orthographe et de la typographie sous François 1er.
16094: BERNARD, BRUCE. - Century. One hunderd years of human progress, regression, suffering and hope
13350: BERNARD, BRUCE. - Photodiscovery: Masterworks of Photography 1840-1940.
1562: BERNDSEN, F. - (((probleem)oplossing)shulpmiddelen). I: Een postpositivistisch model van de struktuur van wetenschap. II: De wetenschapstheoretische struktuur van het literatuurwetenschappelijk onderzoek naar betekenis
493: BERNDT, ROLF. - Form und funktion des Verbums im nördlichen Spätaltenglischen. Eine Untersuchung der grammatischen Formen und ihrer syntaktischen Beziehungsbedeutungen in der große sprachlichen Umbruchsperiode
1304: BERNDT, ROLF. - Einführung in das Studium des Mittelenglischen. Unter Zugrundelegung des prolog der Canterburry Tales
17115: BERNLEF, J. - Verschrijvingen .
2561: BERNLEF, J. - Bermtoerisme. Gedichten
14479: BERNLEF, J., FRANS BUDÉ, GREGOR LASCHEN, STEFAN HERMANS, ELMA VAN HAREN, MARC REUGEBRINK, ROGI WIEG, JOOST ZWAGERMAN. - Poëzie voor Landgraaf.
12545: BERNLEF, J. - Het testament van de Vliegende Hollander, gevonden op een vliegveld en bevattende 16 liederen in modern Nederlands overgezet en waar nodig van aantekeningen voorzien.
14007: BERNLEF, J. - 10 mooiste van Bernlef.
16493: BERNLEF, J. - Kokkels.
16487: BERNLEF, J. - Bronkop.
16295: BERNLEF, J. - Een prop is minder dan niets.
17127: BERNLEF, J. - In gesprek met Giorgio Morandi.
14395: BERNLEF, HANS TENTIJE. - Zeegang. Gedichten in omgekeerde richting
16639: BERNLEF, J. - Tindemans' Dilemma.
16267: BERNLEF, J. & HENK MEIJER. - Obdam.
11900: BERNLEF. J. - Voor eigen rekening. Zestien kwatrijnen
11862: BERNLEF, J., G. BRANDS & K. SCHIPPERS. - Barbarber alfabet.
15653: BERNLEF, HANS TENTIJE. - Zeegang. Gedichten in omgekeerde richting
12031: BERNLEF, J. - Kokkels.
9773: BERNLEF, J. - Stilleven.
10464: BERNLEF, J. - De stoel. Een verzameling
15551: BERNLEF, J. - Verzwegen visioen. Tombe voor Pieter Janszoon Saenredam
14329: BERNLEF, J. - Alfabet op de rug gezien. Poëzievertalingen
16265: BERNLEF. - Hoe van de trap te vallen. Thelonius Monk
11899: BERNLEF, J. - Vreemde wil.
11911: BERNLEF, J. - Brits.
11901: BERNLEF, J. - De schoenen van de dirigent. En twee andere teksten
11902: BERNLEF, J. - Morene.
12058: BERNLEF, J. - Dit verheugd verval.
12055: BERNLEF, J. - Grensgeval.
15931: BERNLEF, J. - De noodzakelijke engel.
18334: BERNLEF, J. E.V.A. - Hetzelfde anders.
15930: BERNLEF, J. - Aambeeld.
15777: BERNLEF, J. - Voorecho.
15775: BERNLEF. - Twee albumbladen.
15776: BERNLEF, J. - Driftwood house. Poems
296: BERNS. J.B. - Namen en ziekten van het vee. Een dialectografisch onderzoek in het gebied van het Woordenboek van de Brabantse en dat van de Limburgse Dialecten
3189: BERNS, J.B. & J. VAN MARLE (ED.). - Variatie in de Nederlandse standaardtaal.
1898: BERNSTEIN, BASIL ET AL. - Lernen und soziale Structur. Aufsätze 1965-1970
1899: BERNSTEIN, BASIL. - Soziale Structur, Sozialisation und Sprachverhalten. Aufsätze 1958-1970
9430: BERNSTEIN, BAZIL. - Class, codes and control. Vol 1: Theoretical Studies towards a Sociology of Language
4536: BERRY, MILDRED FREBURG. - Language disorders of children. The bases and diagnoses
5323: BERRY, PAUL (ED.). - Language and communication in the mentally handicapt.
12739: BERSWORDT, ALEXANDER (HRSG.). - La Mormaire.
3465: BERTHEUX, WIL. - Jagoda Buic.
12361: BES, GERARD. - Hans Lodeizen, 1924-1950. Liever liefde dan gedichten.
3651: BESAMUSCA, BART & FRANK BRANDSMA. - De ongevalliche Lanceloet. Studies over de Lancelotcompilatie
15580: BESCH, LUTZ. - Forêt merveilleuze.
2054: BESCHERELLE, M. - Dictionnaire National, ou Dictionnaire universel de la langue Française.
16564: BESNARD, ALBERT. - Opstand en wroeging.
2666: BESNARD, ALBERT. - Drama.
7158: BESNIER, P. - La reunion de langues, ou l'art de les apprendre toutes par une seule.
10638: BESTEN, AD DEN (ED.). - Windrozen per bos. Een bloemlezing uit De Windroos 1950-1955
16352: BESTEN, AD DEN E.A. (RED). - Leven in zinsverband. Over het werk van Willem Barnard Guillaume van der Graft. Hem aangeboden ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag.
17344: BESTEN, AD DEN. - Poëzie om te zingen.
1786: BETH, A. - Variatieverschijnselen in het Oud-Indisch.
897: BETTEX, ALBERT. - Spiegelungen der Schweiz in der deutschen Literatur, 1870-1950.
11404: BEUERMANN, DIETER (VORWORT). - Die schönsten deutschen Bücher 2002.
8673: BEUGHEM, A.E. VAN. - Bijdrage tot de studie van het geslacht der zelfstandige naamwoorden in de Zuidnederlandsche dialecten.
2529: BEUKEMA, FRITS & AAFKE HULK (EDS.). - Linguistics in the Netherlands 1986.
2530: BEUKEMA, FRITS & PETER COOPMANS (EDS.). - Linguistics in the Netherlands 1987.
6891: BEUKEMA, F.H. - Seven studies on free adjuncts. With an introduction
979: BEUKEN, W.H. (ED.). - Ruusbroec de wonderbare. Bloemlezing met fragmenten in de oorspronkelijke tekst, met inleiding en aantekeningen
1006: BEUKEN, W.H. (ED.). - Vanden levene ons Heren.
6725: BEUKEN, W.H. (ED.). - Vanden levene ons Heren. Bloemlezing uit het Middeleeuwse gedicht
11484: BEUKERS, HALCO. - Op een rij gezet. Een handleiding over fotografisch zetten
18066: BEUKERS, E. & M. DE BOER (RED.). - Erfgoedbalans 2009. Archeologie, monumenten en cultuurlandschap in Nederland.
12077: BEURSKENS, HUUB. - Cirkelgang.
16720: BEURSKENS, HUUB. - Wilde boomgaard.
17629: BEURSKENS, HUUB. - De ladder van Pontormo.
17248: BEURSKENS, HUUB. - Circus Fernando en andere essays.
15827: BEURSKENS, HUUB. - Bange natuur en alle andere gedichten tot 1998.
17858: BEURSKENS, HUUB. - De ladder van Pontormo.
17881: BEURSKENS, HUUB. - Het korte pad. Japannerieën, Studies in verf, de auteur.
9748: BEURSKENS, ROELANT. - De laatste gedichten voor Peter II.
18305: BEURSKENS, HUUB & STEFAN HERTMANS. - Een kus in Ter Kameren.
12078: BEURSKENS, HUUB. - Iets zo eenvoudig.
12079: BEURSKENS, HUUN. - Hollandse wei.
15076: BEURSKENS, HUUB & WIEL KUSTERS. - In duizend kamers.
9655: BEURSKENS, HUUB. - De blik op oneindig.
14419: BEURSKENS, HUUB E.A. (SAMENSTELLING). - Alles voor niets. Hommages aan Jan. G. Elburg.
12749: BEURSKENS, HUUB. - Klein blauw aapje.
16827: BEURSKENS, HUUB. - Vergeten vijgen. Zakboekgedichten met penseeltekeningen van een najaarsdag op Samos, oktober 1999
15069: BEUTIN, WOLFGAN U.A. - Deutsche Literaturgeschichte - Von den Anfängen bis zur Gegenwart.
11598: BEVELANDER, MART. - Zetten.
2690: BEVERSLUIS, MARTIEN. - De bellenblazer.
2691: BEVERSLUIS, MARTIEN. - Canzonen.
9111: BEVERSLUIS, MARTIEN. - Verzen.
11327: BEVERSLUIS, MARTIEN. - Stil water.
3809: BEWLEY, RONALD & TRAN VAN HOA (EDS.). - Contributions to consumer demand and econometrics. Esssay in honor of Henri Theil
16540: BEYER, MARCEL. - Schilf.
112: BEYER, FRANZ UND PAUL PASSY. - Elementarbuch des gesprochenen Französisch.
4134: BEYER, WILHELM R. - Zwischen Phänomenologie und Logik. Hegel als Redakteur der Bamberger Zeitung
15392: BEYERINCK, G.J.A. - 's Gravenhage.
4408: BEYSTERVELDT, A.A. VAN. - Répercussions du souci de la pureté de sang sur la conception de l'honneur dans la 'Comedia nueva' Espagnole.
402: BEZOEN, H.L. (ED.). - Het Dumbar Handschrift. Idioticon van het Overijsels in het eind der achttiende eeuw samengesteld door Gerhard Dumbar (...)
11296: BEZOEN, H.L. (ED.). - Het Dumbar Handschrift. Idioticon van het Overijsels in het eind der achttiende eeuw samengesteld door Gerhard Dumbar (...)
2541: BEZOOIJEN, RENÉE & RENÉ KAGER (EDS.). - Linguistics in the Netherlands 1998.
2542: BEZOOIJEN, RENÉE & RENÉ KAGER (EDS.). - Linguistics in the Netherlands 1999.
1482: BEZZEL-DISCHNER, GISELA. - Poetik des modernen Gedichts. Zur Lyrik von Nelly Sachs
12344: BHATT, CHRISTA ET AL (EDS.). - syntactic phrase structure phenomena in noun phrases and sentences.
7178: BIBOVIC, LJILJANA. - Zero verbs in American English.
8912: BICHAKJIAN, BERNARD H. - Les errances de la linguistique au vingtième siècle.
12786: BIDERMANAS, IZIS. - Paris des Rêves.
6121: BIDWELL, CHARLES E. - Slavic historical phonology in tabular form.
1176: BIELEFELD, HANS-ULRICH (HRSG.). - Soziolinguistik und Empirie. Beiträge zu Problemen der Corpusgewinnung und -auswertung
3816: BIÉLER, ANDRÉ. - La pensée économique et sociale de Calvin.
1867: BIEMANS, JOHAN. - Over bij wijze van spréke gesproken II. Teksten en oplossingen van 75 Omroep-Brabant-uitzendingen van het spreekwoordenspel 'Bij wijze van spreken'
9637: BIERCE, AMBROSE. - Het voorval op de Owl Creek brug.
15350: BIERENBROODSPOT, GERTI. - Mijn mond sluimert lila. 44 gedichten en 12 tekeningen
781: BIERI, JEAN. - Ein Beitrag zur Sprache der französischen Reklame.
629: BIERWISCH, MANFRED & KAREL ERICH HEIDOLPH (EDS.). - Progress in linguistics. A collection of papers
7524: BIERWISCH, MANFRED U.A. - Studia Grammatica V. Syntaktische Studien
7525: BIERWISCH, MANFRED U.A. - Studia Grammatica VI. Phonologische Studien
17991: BIESHEUVEL J.M.A. , MARGA MINCO / L. DE JONG. GODFRIED BOMANS GODFRIED, JAN WOLKERS. - Budgetboeken Literatuur: Storm op zee, De glazen brug/ De joodse onderduik, Dagboek van Rottumerplaat, Groeten van Rottumerplaat).
18209: BIESHEUVEL, J.M.A. - Eert uw vader en uw moeder. Een keuze uit de ongebundelde verhalen door Aart Hoekman
17772: BIESHEUVEL, J.M.A. - Slechte mensen.
17540: BIESHEUVEL, J.M.A. - Hoe de dieren in de hemel kwamen. Voorafgegaan door die aardige beer.
7047: BIESTKENS, NICOLAES. - De drie delen van de Klucht van Claas Kloet.
15021: BIJHOUWER, J.T.P. & WILLEM DIEPRAAM (FOTO'S). - Het Nederlandse landschap.
9210: BIJLL, H. VAN DER. - Register op bijdragen en afbeeldingen voorkomende in het Amsterdamsch jaarboek - Het jaarboek van het genootschap Amstelodamum I-XXX en van het maandblad Amstelodamum jaargang I-XX.
17645: BIJLSMA, ROB. - Mijn roofvogels.
17183: BIJSTERBOSCH, WILLEM. - Alarmfase een.
15035: BIJWAARD, PIETER. - Pieter Bijwaard.
16851: BIJWAARD, PIETER. - Doorlopend.
14725: BILDERDIJK, KATHARINA WILHELMINA. - Treurspelen.
14720: BILDERDIJK, WILLEM. - De ondergang der eerste wareld. I-V zang.
13700: BILDERDIJK, WILLEM. - Rotsgalmen.
4588: BILDERDIJK, WILLEM. - Epos op de vijf bestaande zangen van den ondergang der eerste wareld.
6924: BILDERDIJK, KATHARINA WILHELMINA. - Poëzy.
7060: BILDERDIJK, WILLEM. - Hanenpoot. Prentenboek voor zijn zoontje Julius Willem
7320: BILDERDIJK, WILLEM. - De ondergang der eerste wareld.
7369: BILDERDIJK, W. - Voorlezingen over de Hollandsche taal.
7544: BILDERDIJK, W. - Van het letterschrift.
10102: BILDERDIJK, WILLEM. - De ondergang der eerste wareld.
13889: BILDERDIJK, WILLEM & MATTHYS SIEGENBEEK. - Leydens ramp / Historisch tafereel.
16269: BILDERDIJK, W. - Krekelzangen.
14724: BILDERDIJK, WILLEM. - Winterbloemen.
3606: BILLER, GUNNAR. - Remarques sur la syntaxe des groupes de propositions dans les premiers romans Français en vers (1150-75).
11154: BINDELS, R. E.A. - Aandacht voor Nescio. Een bibliografie van de reacties op het werk en de figuur van J.H.F. Gronloh
2692: BINNENDIJK, D.A.M. - Onvoltooid verleden.
4910: BINNENDIJK, D.A.M. - Oog in oog.
6141: BINNENDIJK, D.A.M. - Een protest tegen den tijd. Inleiding tot de poëzie van P.C. Boutens
5503: BINNERTS, E.A & J.M. VAN DR HORST. - Jan Klaassen op herhaling. Een andere kijk op grammatica
7171: BIRCH, DAVID & MICHAEL O'TOOLE (EDS.). - Functions of style.
15349: BIRNEY, ALFRED. - De brave mol.
3727: BIRNIE, ARTHUR. - An economic history of Europe 1760-1939.
14845: BISCHOFF, ULRICH U.A. - Jede Fotografie ein Bild. Siemens Fotosammlung.
11587: BITTEL, KURT. - Die Ruinen von Bogazköy. Der Hauptstadt des Hethiterreiches.
16731: BITTREMEUX, C. E.A. - Martinus Nijhoff.
8288: BITTREMIEUX, C. - De dichter Jan van Nijlen. Een commentaar
9144: BLAAUW, ELEONORA. - On the perceptual classification of spontaneous and read speech.
10269: BLAAUW, J. - Een loden hart.
17869: BLAAUW, RON. - Vier seizoenen: Lentegerechten; Zomergerechten; Herfstgerechten; Wintergerechten.
14144: BLAAUWENDRAAD, CATHARINA. - Beroepsgeheim.
5856: BLACK, JOHN W. & MARIAN AUSHERMAN. - The vocabulary of college students in classroom speeches.
12291: BLACK, JAMES R. & VIRGINIA MOTAPANYANE (EDS.). - Microparametric syntax and dialect variation.
7224: BLACKBURN, SIMON (ED.). - Meaning, reference and necessity.
7409: BLACKBURN, CHARLES F. - Hints on catalogue titles and on index entries. With a rough vocabularity of terms and abbreviations, chiefly from catalogues, and some passages from journeying among books
3788: BLAICH, FRITZ. - Die Wirschaftpolitik des Reichstags im Heiligen Römischen Reich. Ein Beitrag zur Problemgesichte wirtschaftlichen Gestaltens
12970: BLAKE, JOHN. - 600 Eyes for Krzysztofory. Ich Oczy - Ihre Augen - Their Eyes.
14942: BLAKE, WILLIAM. - Selected poems.
1433: BLAKEMORE EVANS, G. (ED.). - Shakespearean Prompt-Books of the seventeenth century. Vol. V: Smock Alley Macbeth.
15438: BLAMAN, ANNA. - Tien gedichten.
7865: BLAMAN, ANNA. - Tien gedichten.
17838: BLAMAN, ANNA. - Tien gedichten.
15552: BLAMAN, ANNA. - Kruis of munt.
2012: BLANCHOT, MAURICE. - Hommage à Albert Camus 1913-1960.
7034: BLANCQUAERT, E. - Praktische uitspraakleer van de Nederlandse taal.
298: BLANCQUAERT, E. - Na meer dan 25 jaar Dialect-onderzoek op het Terrein.
299: BLANCQUAERT, E & C. TARVERNIER-VEREECKEN. - Onder Ndl. Jouw! En Jouwen schuilt een Gallische Haan.
15262: BLANKEN, G.H. - Glorie der Griekse Middeleeuwen. Anna Comnena 1083-1148.
8665: BLANKENSTIJN, CLAUDIA & ANNETTE SCHEPER. - Language development in children with psychiatric impairment.
13934: BLANKESTEIJN, EVERT. - Een geur van augustus.
8889: BLANSITT, EDWARD L. (ED.). - Report of the Eighteenth Annual Round Table Meeting on Linguistics and Language Studies. .
8775: BLÄSING, J.F.E. - Inleiding tot de elementaire economische geschiedenis.
4031: BLEECKER, DRIES DE. - Towards a revised case grammar.
16332: BLIJSTRA, REIN. - Voor het vaderland, een novelle.
7609: BLOCH, BERNARD & GEORGE L. TRAGER. - Outline of linguistic analysis.
12767: BLOEM, J.C. - Verzamelde gedichten.
2283: BLOEM, J.C. - Sintels.
16326: BLOEM, REIN & KARIN BORGMAN. - Aalsmeer.
16873: BLOEM, J.C. - Afscheid.
6002: BLOEM, J.C. - Verzamelde beschouwingen.
16532: BLOEM, J.C. - De nederlaag.
2693: BLOEM, REIN. - Part en deel. Gekozen gedichten
13074: BLOEM, REIN. - Roman.
16750: BLOEM, REIN. - De bomen en het bos. Een leergang.
15506: BLOK, ALEXANDER. - Zeven gedichten.
17273: BLOK, ALEKSANDR. - Vier gedichten.
12628: BLOK, DIANA (PHOTO), ELENA PONIATOWSKA (INTRO.). - Blood ties & other bonds.
6691: BLOK, W. - Tijdopnamen.
10542: BLOK, W. - Verhaal en lezer. Een onderzoek naar enige structuuraspecten van "Van oude mensen, de dingen die voorbij gaan" van Louis Couperus
3378: BLOKKER, JAN. - De wonderen werden woord en dreven verder. Honderd jaar informatie in Nederland 1889-1989
2694: BLOKKER, JAN. - Een haag van rozen.
11193: BLOKKER JR., JAN . - De huizen.
16448: BLOKLAND, HERBERT. - De Nederlandsche Exlibris-kring na dertig jaar.
9334: BLOKLAND, HERBERT (KEUZE). - Verzen voor vrienden. Een keuze van een zeventigjarige
17938: BLOKLAND, HERBERT. - De poezen van Staf.
18301: BLOM, ONNO. - Zo is het genoeg Het laatste jaar van Jan Wolkers.
6589: BLOMMAERT, PH. & C.P. SERRURE (EDS.). - De Grimbergsche oorlog. Ridderdicht uit de XIVe eeuw
5381: BLONDEAU, R.A. - Ferdinand Verbiest (1623-1688). Als Oost en West elkaar ontmoeten
631: BLOOMFIELD, LEONARD. - Linguistic aspects of science.
3958: BO, DE L. (BEWERKT DOOR). - Westvlaamsch Idioticon. Deel 1
9622: BOASSON, CH. - The use of logic in legal reasoning.
7533: BOCK, P.A. DE. - Het schoonste lied ter wereld. Kerstvertelling
11171: BOCK, STEFAN VICTOR (HERAUSG.). - Wolfgang Frommel in seinen Briefen an die Eltern 1920-1959.
15078: BOCK, CLAUS VICTOR U.A. (RED.). - Im Zeichen von Stefan George. Lektüre seiner Dichtung
4309: BODMER, FREDERICK. - The loom of language.
12235: BOECKX, CEDRIC & KLEANTHES K. GROHMANN (EDS.). - Multple Wh-fronting.
6732: BOEHN, MAX VON. - Der Tanz.
303: BOEKENOOGEN, G.J. - De Zaansche volkstaal, bijdrage tot de kennis van den woordenschat in Noord-Holland (eerste gedeelte).
2945: BOEKENOOGEN, G.J. - De historie van den verloren sone. Naar den Antwerpschen uitgaaf van Godtgaf Verhulst uit het jaar 1655
6136: BOEKENOOGEN, G.J. (ED.). - Vanden jongen geheeten Jacke: die sijns vaders beesten wachte int velt.
6137: BOEKENOOGEN, G.J. (ED.). - Genoechelijcke history vanden schricklijcken ende onvervaerden reus Gilias, (...).
6644: BOEKENOOGEN, G.J. (ED.). - Den droefliken strijt die opten berch van Roncevale in Hispanien gheschiede daer Rolant ende Olivier metten Fluer van Kerstenrijc verslagen waren.
6646: BOEKENOOGEN, G.J. (ED.). - Dit es die historie ende leven vanden heilyghen hermijt sint Jan van Beverley. Die sijnder suster vercrachte ende vermoerde doer ingheven des viants. Als u die historie verclaren sal
2727: BOEKENOOGEN, G.J. (ED.). - Een suverlijc exempel hoe dat ieseus een heydensche maghet een soudaens dochter wech leyde, wt haren lande.
10661: BOEKRAAD, LEO. - Boer & Polder.
12989: BOELAARS, BERT. - Koninklijke jaren. De Weerter periode van Gerard Reve.
18032: BOELEN, BERNARD. - Gedichten.
1189: BOELENS, KR. - I: Ackrumer Friesche-Boere Almanach,1672, biwurke fan... II: De Konsonant-forbiningen yn it Frysk forlike mei dy fan it Ingels en it Nederlânsk.
12927: BOELENS, JAN. - Unvollendet.
13103: BOER, JULIUS. - Lucina in lief en leed. Moderne romance in stanza's.
16850: BOER, TANJA DE (TOELICHTING). - Uit de collectie Strens.
13463: BOER, HERMAN PIETER DE. - Gekleurde gedichten.
17696: BOER, HENK, E.A. - Utrechtse dijken langs Neder-Rijn en Lek.
894: BOER, C. DE. - Syntaxe du Français moderne.
12632: BOER, DICK & BERNARD F. EILERS. - Adriaan Boer. Pionier der kunstzinnige fotografie. Een keuze uit zijn voornaamste werk met analyse der composities, korte levensloop en karakterschets.
5895: BOER, E, DE. - On the 'residu' in hearing.
7989: BOER, TANJA DE. - Moderne boeken in het huis van de baron. Het verzamelbeleid van het Museum van het Boek
8016: BOER, C. DE. - Syntaxe du Français moderne.
8408: BOER, C. DE. - Over een Middeleeuws-Franse prozabewerking van Ovidiud' "Ars Amatoria"
10670: BOER, C. DE. - Bédiers theorie over de oorsprong van het Franse "chanson de geste"na vijf en twintig jaren.
16116: BOER, THEO DE. - De hemel weet hoe. Over spiritualiteit en rationaliteit
14600: BOER, JULIUS DE. - Minerva omkranst, of studiën in een krans van poëzie.
2312: BOEREN, P.C. - Magister Johannus Noviomensis. (ca. 1160 - augustus 1204)
5538: BOEREN, P.C. - Catalogue des manuscrits des collections d'Abaing et Meijers.
14213: BOERS, ANTHIA C.M. - Verkenning van de maan.
10353: BOERSMA, F. E.A. (RED.). - In stug verzet 1940-45. Herinneringen van grafici.
13206: BOERSTOEL, JAN. - Opa's verjaardag en andere feestelijkheden.
4124: BOESCH, BRUNO. - Untersuchungen zur alemanischen Urkundesprache des 13. Jahrhunderts. Laut- und Formenlehre
7276: BOESCHOTEN, J.A. VAN. - Verstaanbaarheid van klanken in het Nederlands gesproken door Turken, in context van woord en zin.
11250: BOETS, JOZEF. - Moderne Teorieën in verband met Klankexpressie. Een kritische Studie met een systematische Bibliografie over de Jaren 1900 tot 1960.
16913: BOEUF, GILLES. - In het groene licht.
3769: BOG, INGOMAR U.A. (HERAUS.). - Wirtschaftliche und soziale Strukturen im saekularen Wandel. Festschrift für Wilhelm Abel zum 70. Geburtstag
15141: BOGAART, NICO C.R. - De cellist.
9101: BOGAERDE, BEPPIE VAN DEN. - Input and interaction in deaf families.
5956: BOGAERS, A. - Gedichten.
6284: BOGAERS, A. - Balladen en andere dichtstukjes.
13711: BOGAERT, PAUL. - Circulaire systemen.
13727: BOGAERT, PAUL. - De slalom soft.
13724: BOGAERT, PAUL. - AUB.
8631: BOGTMAN, W. - Nederlandsche glasschilders.
11100: BOGTMAN, W. - Het Nederlandsche handschrift in 1600.
9965: BOHEEMEN, P. VAN E.A. - Het boek in Nederland in de 16de eeuw.
4488: BÖHLE, CILLY. - Die Idee der Wirtschaftsverfassung im deutschen Merkantilismus.
4396: BÖHNE, RUDOLF. - Zum Wortschatz der Mundart des Sárrabus. (Südostsardinien)
12961: BOIS-REYMOND, F.H. DU. - Kadmus oder Allgemeine Alphabetik vom physikalischen, physiologischen und graphischen Standpunkt.
12818: BOK-BENNEMA, REINEKE. - Case and agreement in Inuit.
2533: BOK-BENNEMA, REINEKE & PETER COOPMANS (EDS.). - Linguistics in the Netherlands 1990.
2535: BOK-BENNEMA, REINEKE & ROELAND VAN HOUT (EDS.). - Linguistics in the Netherlands 1992.
2537: BOK-BENNEMA, REINEKE & CRIT CREMERS (EDS.). - Linguistics in the Netherlands 1994.
2733: BOKLUND, GUNNAR. - The sources of The White Devil.
11295: BOL, GERARD & FOLKERT KUIKEN. - Grammaticale analyse van taalontwikkelingsstoornissen.
8678: BOLAND, ANNERIEKE. - Aspect, tense and modality: Theory, typology, acquisition.
17230: BOLHUIS, AREND JAN. - Over De wandelaar van Martinus Nijhoff.
7504: BOLINGER, DWIGHT. - Aspects of language.
8197: BOLINGER, DWIGHT. - Pronouns.

Next 1000 books from Paradox

5/30