Paradox
Acacialaan 7, 3843 JE, Harderwijk, The Netherlands. Tel: +31 (0)341 410 790, Mob: +31 (06)218 574 01            Email: paradox@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
21411: - Laputum ocus.
10048: - Specimens of type faces E.J. Brill printers.
19101: - Een reis in 1895. Met een coda in het Berlijns museum. Een schetsboek van N. N.
4087: - Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en schone Kunsten van België. Gedenkboek vijftig jaar zelfstandigheid
16776: - Nieuw alphabet van en voor den opmerker.
16777: - Uittreksel uit een woordenboek der beschaafde wereld.
10264: - Uittreksels uit een woordenboek der beschaafde wereld.
9930: (BORSTIUS, JACOBUS). - De predicatie Van 'T Lang-Hayr gedaan door een voornaam gods-geleerde binnen een aanzienelijke stad genaamt.
14641: - Minolta Mirror 1993. An International Magazine of Photography
12699: - Mélanges de Philologie offerts à Jean-Jacques Salverda de Grave à l'occasion de sa soixante-dixième année par ses amis et ses élèves.
21385: - Solomon Grundy.
19569: - Hotel Parnassus. Poëzie van dichters uit de hele wereld. Poetry International 2003
20647: (ANONIEM). - De student naar de mode.
21071: - Het ABC voor liefhebbers van mooie lettertypen.
19562: (SLIGGERS, BERT). - Een ode van de thuisblijvers.
19175: (VERHOEVEN, GARRELT). - Speelen van Cupido. Een vrouw van zaken (Toelichting door Verhoeven)
14637: - Minolta Mirror 1986. An International Magazine of Photography
14638: - Minolta Mirror 1990. An International Magazine of Photography
14639: - Minolta Mirror 1991. An International Magazine of Photography
16301: - Van zomer, zon en zee.
20419: - Biljetletter
11162: - Hotel Parnassus. 117 gedichten uit twintig talen. Poetry International 2002
21675: . - Kind tussen vier vrouwen. De kroniek van een jongensleven.
21678: DRS. P. - 88.
20627: - KA?O? KA?O?. 6 epigrammata uit boek XII van de Antologia Palatina.
1754: AL, B.P.F. ET AL (EDS.). - Produktiviteit in de morfologie. Een bundel artikelen opgedragen aan E.M. Uhlenbeck
22077: - De Doelen
22078: - It Hörnster Almenak foar 1975.
12582: - Paris-Paris 1937 - 1957. Malerei Graphik Skulptur Film Theater Literatur Architektur Design Photographie.
20678: - The Speculators. From the ballads of policeman X. Now reprinted with emendations by constable Q.
22093: - 'Dear Inch must I leave you'
19546: - Iets over boekdrukkunst.
20430: - Tongue Twister
22091: - 'Bryan O'Lynn to his house had no door'
8218: - Langages. Revue trimestrielle
16000: - Dichters van Noord en Zuid 1 + 2.
19558: - Konijn in China.
19807: - Meesterfotografen.
20854: (DOMINEE GREMDAAT (=PAUL HAENEN)). - Citaatrecht.
16144: . - Zelfkant.
11413: - Hommage aan Emile Puettmann. 1924-1987
17410: - Mooi Marginaal 2004-2005. De mooiste Nederlandse en Vlaamse bibliofiele en marginale uitgaven.
21925: (HULLE, PIETER VAN). - Memoriael vande overkomste der Vlamingen hier binnen Haerlem.
17963: - Dits een exempel vrayen. Betekent bi drie papegayen.
13246: - De techniek van de Nederlandse boekillustratie in de 19e eeuw. Kerstnummer Grafisch Nederland 1995.
13877: - Beatus Vir.
17447: (CALS, J.M.E.TH.). - Het Westeinder handschrift.
21972: - Mandeville's bestiary.
19664: - Het verloren ABC.
10920: - Hommage aan het museum. 150 jaar Museum Meermanno-Westreenianum
13805: - Het leven van Lazarillo De Tormes en over zijn wederwaardigheden en tegenslagen.
16926: DRS. P. - Flor Fina. Negentien balladen
16845: - God ziet niets - Memoires van een boekendief.
19111: - Typografische exprimenten, Jaargang 1, 1977. Carlton / Schreibschrift Romana
10623: - Cupidoos post-ryder, voorzien met geheime en bedekte brieven.
22043: - Occidental. Gemeinverständliche europäische Kultursprache für internationalen Verkehr.
20578: - Deusjevautografiek.
22082: - Nid meddw y dyn a allo / Not druk is he, who from the floor
20751: - De Wolf en de Zeven Geitjes.
16658: - In memoriam J. Greshoff. Voor zijn vrienden
18792: - Speels ABC. Ter onderrichting aan de jeugd door frater Veneris Cap. O.F.M.
21997: - Kijk zonder letters mama. (Vrij naar Hugo Claus).
16102: - Antiek. De geschiedenis van het antiek door de eeuwen heen.
18080: (ROELOFSZ, CHARLES). - 't Kleine burgerboekje.
20586: - BZZLLETIN meerdere nummers
19813: - Aperture 112: Storyteller.
4453: - Bibliographie der geschriften van Jhr. Dr. Jan Six.
21693: - Nacht van de poëzie.
21019: (RANDWIJK, H.M. VAN) - Celdroom.
20417: - Ain
17150: - Over cricket.
14191: - De verloren jaren. Persoonlijke visies op De best verzorgde boeken 1971 tot en met 1985.
14192: - Panl #12Photography Annual of the Netherlands.
21716: . - Het geroofde lam.
6285: - Spektator. Tijdschrift voor neerlandistiek
6349: - Veelderhande geneuchlijcke dichten, tafelspelen ende refereynen.
7110: - Concordantie van den Bijbel met woordverklaring.
21714: - Cahier Collectie.
7730: - Brno studies in English. Volume one
7731: - Brno studies in English. Volume four: More studies in the linguistic characterology of modern English
7732: - Brno studies in English. Volume three: Studie in the linguistic characterology of modern English
7733: - Brno studies in English. Volume 7: Further studie in the linguistic characterology of modern English
7990: - Nederlandse postincunabelen 1500-1540. Tentoonstelling 1978
8093: - Bibliographia Roosvaliana. A complete bibliography of the printed works of Professor Johnny Roosval, 1897-1954
8257: - Koninklijke Souvereine Hoofdkamer De Fonteine. Jaarboek 1961
8258: - Koninklijke Souvereine Hoofdkamer De Fonteine. Jaarboek 1964-65
8260: - Koninklijke Souvereine Hoofdkamer De Fonteine. Jaarboek 1966
8262: - Koninklijke Souvereine Hoofdkamer De Fonteine. Jaarboek 1967
8268: - Koninklijke Souvereine Hoofdkamer De Fonteine. Jaarboek 1980-1981. Deel I + II
8284: - Historie, Een Schoone, van den edelen Jan van Parys, Koning van Vrankrijk.
8285: - Historie van Reynaart de Vos, Een zeer genoeglyke en vermaaklyke.
8421: - Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Gedenkboek vijftig jaar zelfstandigheid, 1938-1988
8422: - Koninklijke Acadenie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Vijftig jaar wetenschappelijke publicaties, 1938-1988
8436: - Toponomie & Dialectologie XXXIX.
8477: - Transactions of the Philological Society 1973.
8895: - Onrust. Anonieme gedichten
8913: - Tentoonstelling hollandse aquarellistenkring met Franse invite's, SM Amsterdam 19 maart - 19 april 1948.
9090: - Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Gedenkboek van de Eeuwfeestviering 1886 - 1986.
9124: - Proceedings of the symposium on discontinuous constituency.
9394: - Vierentwintig en 1. Bij de 25ste tentoonstelling van het werk van Nederlandse illustratoren in het Stedelijk Museum te Amsterdam
20577: - Deusjevautografiek.
9525: - Een open venster op de wereld. De Koninklijke Bibliotheek Albert I onder Herman Liebaers 1956-1973.
9539: - Les guides bleus - Mexique.
9731: - Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis 3/1996.
9732: - Een groot genoegen. Uit een kindercourant van 1855
9733: - Gutenberg-Preis der Stadt Mainz und der Gutenberg-Gesellschaft verliehen an Lotte Hellinga-Querido, London, Am 24. Juni 1989.
9880: - Karel ende Elegast.
17605: - Het boeck Jobs.
14892: - Taferelen der Voornaamste Geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament, en andere boeken, bij de Heilige Schrift gevoegt. Door de vermaarde Kunstenaars Hoet, Houbraken, en Picart getekent, en van de beste meesters in koper gesneden, en met Beschrijvingen uitgebreid
10124: - Nederlands ontwerp / Dutch design '96/97.
10066: - Geschiedenis van het boek in het bijzonder te Deventer.
14340: - Op Hoop van Zegen.
19177: - Bibliograficus Analyticus non Legit.
19377: (DE ROTTERDAMSE HAIKU-KRING). - Een wolk met kopjes.
10037: - Een schoone historie van Fortunatus Borze ende van zyn wensch-hoedeken.
16831: - Een 1/2 tuinhuis.
18286: (HOOGEVEEN ((ADRIAAN VAN DR WILLIGEN)). - De Teijleriaansche Genootschappen vergeleken bij Democriet.
19165: (POST VAN DER MOLEN, GERARD). - Project Kaartenbak.
2586: - Linguistics in the Netherlands 19..
20559: . - Deernis met de wegen.
19140: - Prachtbijbel...
9333: (MULDER, ANNE H.). - Kinderliedjes die eeuwen oud zijn.
19742: - Aarts' Letterkundige Almanak. Voor het De Nieuwe Gids jaar 1885-1985.
10440: - Proef van nederduitsche letters en Gothische initialen uit de XVde eeuw. Spécimen de caracteres Flamands et d'initiales Gothiques du XVme siècle. Probe niederdeutscher Schriften und gothischer Initialen aus dem XVten Jahrhundert. Specimen of Dutch black-
19191: - Zwarte kunst.
19195: - De duif van Fouché. Een analoog-digitale verkenning met CORPS 8
11408: - The bookwork typefaces at Helys limited Dublin.
4681: - De tweede ronde (1995). Tijdschrift voor literatuur
19074: (OORSCHOT. G.A. VAN). - Tirade bloemlezing.
19076: - Aantekeningen in druk genoteerd tussen 1987 - 1995.
13509: - Mickery. 1965-1987. A photographic history.
20421: - Crazy Kings & Jovial Friars
20422: - Noah's Ark
12981: - Dutch Popular Literature. The collection of M. Buisman J. Fz.
2454: - Systematisch en alfabetisch register van plaatsnamen voor Nederland, de Nederlands-sprekende delen van België en Noord-Frankrijk en het noordwesten der Duitse bondsrepubliek.
21338: . - De grenslijnen uitgewist. Nagelaten verhalen.
17798: - De Eleusinische Zusterschap. of beknopt verslag der wetten, instellingen,plegtigheeden,tekens en toonbeelden eener vrouwelijke geheimzinnige maatschappij,onlangs opgericht binnen Amsterdam
11364: - Das Weisse Buch. Die älteste Chronik die das Werden der Eidgenossenschaft erzählt in Originaltext und Übertragung neu herausgegeben
10905: - Esbozo de una nueva gramática de la lengua Española.
11958: - Toelatingseisen vanaf 1616 voor de boekdrukker om in het Haarlemse Gilde opgenomen te worden.
18247: - Zum Nachdenken. Eine Sammlung von Gedichten und Aussprüchen
19444: - Echt verhaal van het vrouwtje van Stavoren.
21800: . - Simplicia. Een bundel gedichten.
17411: - Mooi Marginaal 2006-2007. De mooiste Nederlandse en Vlaamse bibliofiele en marginale uitgaven.
11954: - Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis 13/2006.
19695: - Zomaar wat drukwerk.
20420: - Art deco letterproef
19185: - Bankbiljet van een miljoen gulden.
6578: - Veelderhande geneuchlijcke dichten, tafelspelen ende refereynen.
22042: - La Juna Vivo. 1934 - 1935.
22081: - Numerous celts.
18986: - Drie studentjes.
3467: - Prikkels 340. Bodige en overbodige feiten, cijfers en tips betreffende papiergebruik
15980: - Arthur Lehning in 1974. Een hommage.
13050: - Wereldtentoonstelling van de fotografie. 555 foto's van 264 fotografen uit 30 landen over het thema 'Wat is de mens?'
14477: - Deuxieme triennale internationale de photographie.
14640: - Minolta Mirror 1992. An International Magazine of Photography
18922: - Hodie mihi, cras tibi. Zijnde een verzameling grafschriften gepeurd uit het oeuvre van enige verdienstelijke vaderlanders
18261: - Mooi Marginaal 2008-2009. De mooiste Nederlandse en Vlaamse bibliofiele en marginale uitgaven.
18262: - Mooi Marginaal 2010-2011. De mooiste Nederlandse en Vlaamse bibliofiele en marginale uitgaven.
18277: (WIELINGA, MENNO). - Letterproef marginaal-uitgeverij Exponent.
21790: - Die Freimaurer in Österreich. Zur Geistesgeschichte des 18. Jahrhunderts.
20706: - Uitgever.
1298: - Tinkboek. Fan it hûndertjierrich bistean fan it selskip foar Fryske tael en skriftkennisse 1844-1944
20432: - Aap Noot Mies. Arsis Letterproef.
18996: - Voor Harry!
19490: - Dag en nacht.
16434: DAS, J. E.A. - Vloedlijn. Een verzameling gedichten
14635: - Minolta Mirror 1982. An International Magazine of Photography
14636: - Minolta Mirror 1983. An International Magazine of Photography
3115: - Ami et Amile. Chanson de geste
22060: - De grondwaarden van Cees Brandjes.
22063: - De Mnotype-Gieter. Een psychologische studie.
3143: - Historie van den ridder Malegys, Een schoone. Die het vervaarlyk ros Beyaart wan
21069: - Schimp-digten.
12953: - Alexanders laatste jaren volgens Maerlants Spiegel Historiael.
11957: - Een boekaankondiging in een Amsterdamse courant van 27 juni 1624.
16022: - Mexico 1920-1992. Photographie/Fotografie.
16728: - Hotel Parnassus. Poëzie van dichters uit de hele wereld. Poetry International 2004
20718: - Elckerlijc.
21562: . - Gestelsche liederen.
18455: (WOLKERS, JAN). - Kort Amerikaans. filmmuziek
10738: (KOEMAN, HENK). - Spreken of zwijgen. Gedichten
14702: (WAARSENBURG, HANS VAN DE). - Hans Brac in Brabant. Een micro-roman.
12956: - Attentie in druk. Vank - Vakgroep voor drukkunst, bindkunst en leerbewerking.
20556: - Piramus & Thisbe. Twee droevige historiën.
10978: (ENSCHEDÉ). - Joh. Enschedé en Zonen. Catalogus van de technische bibliotheek
12777: AAFJES, BERTUS. - De karavaan.
17200: AAFJES, BERTUS. - Een laars vol rozen.
14580: AAFJES, BERTUS. - De dichter van de sarcophaag en andere opstellen.
16764: AAFJES, BERTUS (ONDER PSEU. SICK SACK). - Warenhuis wankelt.
11476: AAFJES, BERTUS. - Het zanduur van de dood.
14847: AAFJES, BERTUS. - Het gevecht met de muze.
20580: AAFJES, BERTUS. - Per slot van rekening.
18533: AAFJES, BERTUS. - De dichter van de sarcophaag en andere opstellen.
13644: AAFJES, BERTUS. - De Tooverfluit vrij bewerkt naar Des Knaben Wunderhorn.
4920: AAFJES, BERTUS. - Het zanduur van de dood.
4927: AAFJES, BERTUS (ED.) . - De blinde harpenaar. Oudegyptische poëzie
15838: AAFJES, BERTUS. - Verzamelde gedichten 1938-1988.
2650: AAFJES, BERTUS. - De lyrische schoolmeester.
15397: AAFJES - JONCKHEERE, KAREL. - Bertus Aafjes. De dichter van de poëzie.
15602: AAFJES, BERTUS (HERDICHT DOOR) & MAARTJE DRAAK (INLEIDING). - De reis van Sinte Brandaen.
20717: AAFJES, BERTUS. - Deus sive natura.
13261: AALBERSE, SUZANNE. - Inflectional economy and politeness. Morphological-internal and morphological-external factors in the loss of second person marking in Dutch
2308: AALDERS, G.J.D. - De oud-Griekse voorstelling van de afgunst de godheid.
16515: AARDEWIJN, RENEE. - Een hondenleven. Geschreven en getekend door ...
9061: AARSSEN, PAUL (SAMENSTELLER). - M.P. de Bruin 80. Een voetstap in het zand van de tijd of Ei jie dat aol heschreve?
7222: AARTS, JAN & WILLEM MEIJS (EDS.). - Corpus linguistics. Recent developments in the use of computer corpora in English language research
2611: AARTS, JAN M.G. - Adjective-noun combinations. A model for their semantic interpretation
12982: AARTS, ERIC. - Investigations in logic, language and computation.
5725: ABAS, A. - Recherches de phonétique expérimentale sur l'accentuation syllabique et phraséologique. I. La part des consonnes à l'accentuation syllabique Néerlandais
21891: ABDOLAH, KADER. - De boodschapper, een vertelling - De Koran, een vertaling.
3338: ABELIN, G.H.J. - De vrijhandelszone als economische integratievorm voor West-Europa.
21805: ABELS, PAUL E.A. (RED.). - Was getekend, Tien schrijvers over optreden voor publiek.
6087: ABRAHAM, R.C. & D. LITT. - Somali-English dictionary.
7176: ABRAHAM, WERNER & RITVA ARHAMMER (EDS.). - Linguistik in Deutschland. Akten des 21. Linguistischen Kolloquieums, Groningen 1986
2638: ABRAHAM, WERNER & ROBERT BINNICK (EDS.). - Generative Semantik.
13295: ABRAHAM, WERNER (HRSG.). - Erklärende Syntax des Deutschen.
12342: ABRAHAM, WERNER ET AL (EDS.). - Minimal Ideas: Syntactic Studies in the Minimalist Framework.
7669: ABRAHAMS, HENRIK. - Études phonétiques sur les tendances évolutives des occlusives germaniques.
18560: ACHERBERG - RUITENBERG-DE WIT, A.F. - Formule in den morgenstond. Een studie over het dichtwerk van Gerrit Achterberg.
19968: ACHMATOVA, ANNA. - De laatste roos.
11572: ACHTERBERG, GERRIT. - Het weerlicht op de kimmen. Een keuze uit de gedichten
18604: ACHTERBERG, G. - Afvaart.
18605: ACHTERBERG - HAZEU, WIM. - Gerrit Achterberg.
15586: ACHTERBERG - ZICKHARDT, KLAUS. - Achterberg concreet. Een studie
15588: ACHTERBERG - HAZEU, WIM. - Gerrit Achterberg. Een biografie
14652: ACHTERBERG - FOKKEMA, R.L.K. E.A. (RED.). - Achterbergkroniek 1 - 25.
18087: ACHTERBERG, GERRIT. - Vier versies.
18826: ACHTERBERG, GERRIT. - De duidelijke Dr of geharrewar met Zeydje.
18828: ACHTERBERG, GERRIT. - Passage.
18610: ACHTERBERG - MERGAERT. JAN, ROBERT CREYTENS, GUIDO DOBBELAERE, ROGER LEFIEF, MARIE-CLAIRE DHONDT & ROGER VANDEWALLE. - Gerrit Achterberg foto-grafisch.
13022: ACHTERBERG, GERRIT. - Eiland der ziel.
19745: ACHTERBERG - DOEL, HUIB VAN DEN. - Zingen als een gek. Het verschijnsel Gerrit Achterberg als mens met een handicap, dichter en mysticus.
18524: ACHTERBERG, GERRIT. - Autodroom.
18525: ACHTERBERG, GERRIT. - Doornroosje.
4561: ACHTERBERG - MIDDELDORP, A. - De wereld van Gerrit Achterberg.
15342: ACHTERBERG, GERRIT. - Zeven gedichten.
18552: ACHTERBERG, GERRIT. - Dutch. Poems - paper - type
17451: ACHTERBERG, GERRIT. - Dornröschen. 25 Sonette Niederländisch und Deutsch
14792: ACHTERBERG, GERRIT. - Thebe.
20677: ACHTERBERG, GERRIT. - Kleine kaballistiek voor kinderen.
13023: ACHTERBERG, GERRIT. - Energie.
13027: ACHTERBERG, GERRIT. - Cryptogamen III. Eurydice, Limiet, Energie, Existentie, Zestien, Hoonte, Doornroosje, En Jezus schreef in 't zand
13028: ACHTERBERG, GERRIT. - Cryptogamen 4. Sneeuwwitje, Mascotte, Cenotaaf, Ode aan Den Haag, Ballade van de gasfitter, Autodroom en Spel van de wilde jacht
18556: ACHTERBERG - LOGGEM, MANUEL VAN. - Oorsprong en noodzaak. Het werk van Gerrit Achterberg.
17476: ACHTERBERG, GERRIT. - Drie jeugdgedichten.
16266: ACHTERBERG. - Jaarboek Gerrit Achterberg 1 - 9.
18539: ACHTERBERG, GERRIT. - Werkster.
18083: ACHTERBERG, GERRIT. - November.
10630: ACHTERBERG, GERRIT. - Radar.
10397: ACHTERBERG, GERRIT. - III.
16855: ACHTERBERG - STOLK, FABIAN R.W. - Als Adam in de Achterhoek.
18578: ACHTERBERG - JONG, MARTIEN J.G. DE. - Nogmaals inzake Achterberg.
11539: ACHTERBERG, GERRIT. - Verzamelde gedichten.
16474: ACHTERBERG, GERRIT. - Dertig verzen van.
18122: ACHTERBERG, GERRIT. - Ode.
15725: ACHTERBERG - LAMMENS, GERRIT. - Drie pagina's uit het manuscript van Gerrit Lammens. Konkordantie op de gedichten van Gerrit Achterberg
18547: ACHTERBERG, GERRIT. - A tourist does Golgotha. And other poems
18588: ACHTERBERG, GERRIT. - Cryptogamen. Eiland der ziel. Dead end. Osmose. Thebe
18076: ACHTERBERG, GERRIT. - Drie versies van Vincent.
18555: ACHTERBERG, GERRIT. - Briefwisseling met Gerrit Kamphuis.
18179: ACHTERBERG, GERRIT. - Aquarium.
18081: ACHTERBERG, GERRIT. - Comptabiliteit.
15549: ACHTERBERG, GERRIT. - Briefwisseling met zijn uitgevers. Bert Bakker, A.A. Balkema, C.A.J. van Dishoeck, A. Marja, A.A.M. Stols & Jan Vermeulen. I. Briefwisseling. II. Toelichting
18833: ACHTERBERG - VRIES, HENDRIK DE. - Een Achterberg-imitatie.
17090: ACHTERBERG - JELLEMA, C.O. - Over Gerrit Achterberg. Twee dagboekfragmenten
16432: ACHTERBERG, GERRIT. - En Jezus schreef in het zand.
18561: ACHTERBERG. - In memoriam Gerrit Achterberg 1905-1962.
18564: ACHTERBERG - BUDDINGH', C. - In Memoriam Gerrit Achterberg.
18566: ACHTERBERG - WOLTHERS, DAISY (SAMENST.). - Gerrit Achterberg. Schrijvers prentenboek 21.
18567: ACHTERBERG - HAZEU, WIM. - Gerrit Achterberg. Een biografie
17994: ACHTERBERG, GERRIT. - Verzamelde gedichten.
9900: ACHTERBERG - FOKKEMA, R.L.K. (UITGEGEVEN DOOR). - Varianten bij Achterberg. Deel I: De Varianten, Deel II: De Commentaar
15849: ACHTERBERG, GERRIT. - Existentie.
4944: ACHTERBERG, GERRIT. - Blauwzuur.
18608: ACHTERBERG - VELDSTRA, BERT (ED.). - Vroeg commentaar op Achterberg. Reacties op het werk van Achterberg vóór de publicatie van Eiland der ziel
9327: ACHTERBERG, GERRIT. - Doornroosje.
12568: ACHTERBERG, GERRIT. - Autodroom.
10563: ACHTERBERG - RUITENBERG- DE WIT, A.F. - Het huis van Achterberg : een commentaar.
18570: ACHTERBERG - SIERKSMA, FOKKE (VERZ. DOOR). - Commentaar op Achterberg. Opstellen van jonge schrijvers over de poëzie van Gerrit Achterberg
10861: ACHTERBERG - BAKKER, BERT & ANDRIES MIDDELKOOP (SAMENST.). - Nieuw kommentaar op Achterberg.
12778: ACHTERBERG, G. - Eurydice.
18551: ACHTERBERG, GERRIT. - En Jezus schreef in het zand.
15365: ACHTERBERG, GERRIT. - Dwingelo.
15367: ACHTERBERG - WOLTHERS, DAISY (SAMENST.). - Gerrit Achterberg. Schrijvers prentenboek 21.
16874: ACHTERBERG, GERRIT. - Cryptogamen. Eiland der ziel. Dead end. Osmose. Thebe
16875: ACHTERBERG, GERRIT. - Fiatproef van Spel van de wilde jacht.
17235: ACHTERBERG - NIJHOFF - BRUIJN, PETER DE . - Twist met ons, twist niet met mate. Nijhoff & Achterberg
18577: ACHTERBERG - HAZEU, WIM (SAMENSTELLING). - Dichter bij Achterberg.
16389: ACHTERBERG, GERRIT. - Verzamelde gedichten.
15396: ACHTERBERG, GERRIT. - Oude cryptogamen. Afvaart, Morendo, Inertie, Sintels, Radar, Stof, Sphinx
4936: ACHTERBERG, GERRIT. - Ode aan den Haag/ Ballade van de gasfitter.
10639: ACHTERBERG - SCHENKEVELD, M. E.A. - Aantekeningen bij Gerrit Achterbergs spel van de wilde jacht.
18685: ACHTERBERG, GERRIT. - Verzamelde gedichten.
20307: ACHTERBERG, GERRIT. - Existentie.
18523: ACHTERBERG, GERRIT. - Doornroosje.
18084: ACHTERBERG, GERRIT. - Huis.
18590: ACHTERBERG, GERRIT. - Limiet.
18829: ACHTERBERG, GERRIT. - III.
18830: ACHTERBERG, GERRIT. - Kwatrijn nr. 10 uit Osmose, 1941.
18831: ACHTERBERG, GERRIT - EDWARD THOMAS ADLESTROP. - Hulshorst - Adelstrop.
12328: ACHTERBERG, GERRIT. - Ballade van de gasfitter.
18813: ACHTERBERG - VESTDIJK, SIMON. - Dichtkunst als magie.
12768: ACHTERBERG, GERRIT. - Verzamelde gedichten.
20631: ACHTERBERG, GERRIT. - Welkom
10668: ACHTERBERG - HAVERKATE, JAN & A.L. SÖTEMANN. - Gerrit Achterberg in Oost-Nederland. J.H. Man tussen twee vuren. A.L.S. Achterberg thuis en op reis (over de bundel 'Hoonte' en de reusgedichten)
18537: ACHTERBERG, GERRIT. - Jeugdvers I.
18591: ACHTERBERG, GERRIT. - Limiet.
18834: ACHTERBERG - LUCAS, EDWIN. - De enige die hen verjagen kon.
15876: ACHTERBERG, GERRIT. - Drie brieven.
18581: ACHTERBERG - HAZEU, WIM. - Gerrit Achterberg 1905-1962. Een biografie in woord en beeld.
15466: ACHTERBERG - BOLHUIS, AREND JAN. - De aarde dekt hem toe. Een interpretatie van Gerrit Achterbergs Ballade van de gasfitter en Ode aan Den Haag in het licht van de psychologie van C. G. Jung
18576: ACHTERBERG - DIEMER, WILLEM. - Mijn herinneringen aan Gerrit Achterberg.
10346: ACHTERBERG - SIERKSMA, FOKKE (VERZ. DOOR). - Commentaar op Achterberg. Opstellen van jonge schrijvers over de poëzie van Gerrit Achterberg
18086: ACHTERBERG, GERRIT. - Code.
18557: ACHTERBERG - MIDDELDORP, A. - Het avontuur van Achterberg.
21169: ACHTERBERG - PERGER, PETER E.A. - Kentering December 1964. 6e jaargang, nr. 2
18538: ACHTERBERG, GERRIT. - Jeugdvers II.
18550: ACHTERBERG, GERRIT. - Hoonte.
15395: ACHTERBERG, GERRIT. - Passage.
10556: ACHTERBERG, GERRIT. - De zaterdag staat nog helemaal open.
18589: ACHTERBERG, GERRIT. - Osmose.
18526: ACHTERBERG, GERRIT. - Cryptogamen 4. Sneeuwwitje, Mascotte, Cenotaaf, Ode aan Den Haag, Ballade van de gasfitter, Autodroom en Spel van de wilde jacht
18527: ACHTERBERG, GERRIT. - Oude cryptogamen. Afvaart, Morendo, Inertie, Sintels, Radar, Stof, Sphinx
18528: ACHTERBERG, GERRIT. - Aquarium.
15568: ACHTERBERG, GERRIT. - Briefwisseling met Ed. Hoornik.
14443: ACHTERBERG - MEERTENS, P.J. (INL.). - Achterberg in kaart.
15230: ACHTERBERG, GERRIT. - Spel van de wilde jacht.
18627: ACHTERBERG - KASSIES, WOLTHER. - En Alexander is een schim in mij. Stukjes antiek bij Gerrit Achterberg.
14439: ACHTERBERG, GERRIT. - Gedichten. Historisch-kritische uitgave.
18573: ACHTERBERG, GERRIT. - En Jezus schreef in het zand.
18575: ACHTERBERG - JONG, MARTIEN J.G. DE. - Bewijzen uit het ongerijmde. Het probleem Achterberg
13403: ACHTERBERG, GERRIT. - Het weerlicht op de kimmen. Een keuze uit de gedichten
16463: ACHTERBERG, GERRIT. - Matière. Poèmes traduits du Hollandais par Henk Breuker, F.J. Temple, F. Cariés
18041: ACHTERBERG, GERRIT. - Longa Palus.
18585: ACHTERBERG - HOUWINK, ROEL. - Het raadsel "Achterberg"
18586: ACHTERBERG, GERRIT. - Mascotte.
18836: ACHTERBERG, GERRIT. - Kleine kaballistiek voor kinderen.
18374: ACHTERBERG, GERRIT. - Ballade van de winkelbediende.
11095: ACHTERBERG, GERRIT. - Een overgeschoten vers.
18536: ACHTERBERG, GERRIT. - Vergeetboek.
10740: ACHTERBERG, GERRIT. - Een ongepubliceerd gedicht.
15093: ACHTERBERG, GERRIT. - Achtergebleven gedichten.
12836: ACKEMA, PETER. - Syntax below zero.
3600: ACKER, ROBERT & MARIANNE BURKHARD (HERAUSG.). - Blick auf die Schweiz. Zur Frage der Eigenständigkeit der Schweizer Literatur seit 1970
19808: ACKLEY, CLIFFORD S. - Photographic viewpoints Selections from the collection.
21064: VILLIERS DE L'ISLE-ADAM. - The Erring Sisters.
11508: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Verzamelde gedichten.
10275: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Levende steden: Dusseldorp, of de ontmoetingen van Petrus Cordatus. Een satirisch dramatisch gedicht.
13140: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - De Tors. In zeven zangen
17366: HENDRIK CRAMER EN ARTHUR ADAMOV (GERECONSTRUEERD DOOR ). - Het lot van de kinderen van Lir. Ierse legende naar verschillende teksten.
22100: ADAMS, ANNA. - Six legs good.
7991: ADAMUS, MARIAN. - Phonemtheorie und das deutsche Phoneminventar. Zur Typologie der germanischen Sprachen
755: ADELBERG, ELFRIEDE. - Die Sätze des Typus 'Ih bin ez Ioseph' im Mittelhochdeutschen.
10568: ADEMA VAN SCHALTEMA - BOLKESTEIN, H. E.A. - Ter herdenking van C.S. Adama van Scheltema.
12216: ADGER, DAVID. - Core Syntax: A Minimalist Approach.
1811: ADRIAANS, P.W. - Language learning from a categorial perpective.
16665: ADRIANI, N. - De talen der Togian-eilanden.
13174: AERDS, PETER (=CAREL SCHARTEN). - De heilige vreugden des levens.
17003: AERTS, JEF. - Voor je er bent.
19353: AERTS, REMIEG E.A. - De Gids sinds 1837. De geschiedenis van een algemeen-cultureel en literair tijdschrift.
7518: D'AGOSTINO, FRED. - Chomsky's system of ideas.
7986: AGRICOLA, ERHARD. - Semantische Relationen im Text und im System.
16099: AGTE. - Das grosse Lexikon der Graphik - Künstler, Techniken, Hinweise fur Sammler.
4788: AHLHEID, FRANS. - Quintilian, the preface to book VIII and comparable passages in the Institutio Oratoria.
4360: AICHELE, WALTHER & MARTIN BLOCK (HERAUSG.). - Zigeunermärchen.
14763: AIGNER, LUCIEN. - Lucien Aigner.
10395: D'AILLY, ROGIER. - Twee gedichten.
12355: ÄIMÄ, FRANS. - Phonetik und Lautlehre des Inarilappischen. I Beobachtungsphonetik und deskriptive lautlehre / II Instrumentale Versuche und Messungen
1870: AIMARD, PAULE. - Le langage de l'enfant.
5884: AINSWORTH, W.A. - Mechanisms of speech recognition.
2476: AÏT-HAMOU, KHALED. - Structure et typologie de la quantification dans les langues naturelles.
8221: AITCHISON, JEAN. - The articulate mammal.
8758: AJURIAGUERRA, J. DE ET AL. - Problèmes de psycho-linguistique. Syposium de l'Association de psychologie scientifique de langue française
4758: AKEN, HEIN VAN. - Vierde Martijn.
11424: AKERMAN, ACHIM VON. - 1909 - 1945. Die Namen der Kindheit. Gedichte
2031: AKHMANOVA, OLGA & GALINA MIKAEL'AN. - The theory of syntax in modern linguistics.
7923: AKIN, JOHNNYE. - And so we speak: voice and articulation.
944: AKKER, W.J. VAN DEN E.A. - Traditie en vernieuwing. Opstellen aangeboden aan A.L. Sötemann
5957: AKKER, WILJAN VAN DEN E.A. (EDS.). - Truwanten. Een toneeltekst uit Handschrift-Van Hulthem
4357: AKMAJIAN, ADRIAN ET AL . - Linguistics. An introduction to language and communication
14039: ALB. P. (=ALBERT PLASSAERT). - Liefde's Onrust.
19601: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Karel en Elegast; Floris en Blancefloer; De vier Heemskinderen.
9523: ALBERDINGK THIJM, CATHERINA. - Lief en leed voor jonge harten.
10106: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Een keuze uit zijn werk.
3287: ALBERDINGK THIJM, J.A. - Drie gedichten.
4165: ALBERT-SOREL, JEAN. - La Révolution Française. Et la formation de l'Europe moderne
5076: ALBERTS, JOH. C.P. - Marginalia.
21449: ALBERTS, A. - Kerstmis op een eiland.
7851: ALBERTS, A. E.A. - Er is niets poëtischer dan de waarheid. Schrijvers over Multatuli
4184: ALBRECHT, KARL. - Die leipziger Mundart. Grammatik und Wörterbuch der leipziger Volkssprache. Zugleich ein Beitrag zur Schilderung der Volkssprache im Allgemeinen
1458: ALBRECHT, SASKIA ET AL (ED). - Vondels Inwydinge van 't Stadthuis t' Amsterdam. Uitgegeven en van commentaar voorzien
4474: ALEKSEEV, MICHAIL P. - Zur Geschichte russisch-europäischer Literaturtraditionen. Aufsätze aus vier Jahrzehnten
10781: ALEXANDER, MICHAEL. - The poetic achievement of Ezra Pound.
6938: ALEXÉIEV, BASILE. - La littérature chinoise. Six conférences au collège de France et au musée Guimet (Novembre 1926)
12345: ALEXIADOU, ARTEMIS. - Functional structure in nominals. Nominalization and ergativity
15437: ALI COHEN, L. - Verzen.
19865: DANTE ALIGHIERI. - De goddelijke komedie.
21063: ALLAIS, ALPHONSE. - Like mother... and other tales.
5489: ALLARD, E. - Een grammaticaal onderzoek van het proza van Hadewych.
14263: ALLARD, FRANK. - Cantus Firmus.
3396: ALLEMA, J. - Amsterdam met de GG & GD.
11374: ALLEN, PHILIP. - Atlas der Atlassen. De kaartenmakers en hun wereldbeeld.
6325: ALLEN, JAMES. - Natural language understanding.
7163: ALLEN, ROBERT L. - The verb system of present-day American English.
8847: ALLEN, HAROLD B. - Linguistics and English linguistics.
9984: ALLEN, WOODY. - The Lunatic's Tale. Forever Single
8187: ALLWOOD, JENS ET AL. - Logic in linguistics.
10341: ALM, AART VAN DER (=N.A. DONKERSLOOT). - Marathon.
18913: ALMA, HANS. - Tijls Curiosa. Luchtige rondgang in de schatkamer der herinneringen, 1777-1952.Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het de drukkerij en Uitgeverij van de Erven J.J. Tijl te Zwolle.
20194: ALPHEN, HIERONIJMUS. - Kleine gedichten voor kinderen.
14116: ALPHEN, OSCAR VAN & HANS WERLEMANN. - De architectuur van de ruimte. Nota over het architectuurbeleid 1997-2000
7059: ALPHEN, HIËRONYMUS VAN. - Bloemlezing.
12676: ALPHEN, OSCAR VAN. - Palestijnen Palestina!
5704: ALPHEN, PAUL VAN . - HMM-based continuous-speech recognition. Systematic evaluation of various system components
18235: ALPHEN, HIERONIJMUS VAN. - Kleine gedichten voor kinderen.
10632: ALTENA, ERNST VAN & JAN VELDHUIZEN (RED.). - Ons poëtisch Dichtersland. Nederlandse dichters kiezen hun eigen voorkeursgedicht
9309: ALTENA, ERNST VAN (ED.). - Op een pad van briefpapier... Brieven in de poëzie
16914: ALTENA, ERNST VAN. - Nieuwsgedichten.
2104: ALTMANN, HANS ET AL (EDS.). - Das Passiv im Deutschen. Akten des Kolloquiums über das Passiv im Deutschen, Nizza 1986
14987: ALVENG, DAG (ED.). - Photographs from the Real World.
4240: ALWALL, ELLEN. - The religious trend in secular scottish school-books, 1850-1861 and 1873-1882. With a survey of the debate on education in Scotland in the middle and late 19th century
3386: AMEIDE, TH. VAN. - Aarde en hemel.
14282: AMIRIDZE, NINO. - Reflexivization strategies in Georgian.
21284: AMMON, ULRICH. - Dialekt und Einheitssprache in ihrer sozialen Verflechtung. Eine empirische Untersuchung zu einer vernachlässigten Aspekt von Sprache und sozialer Ungleichheit
291: AMMON, ULRICH. - Dialekt, soziale Ungleichheit und Schule.
19229: AMSTEL, ANNE VAN. - Heef me nu wat ik wil.
20955: AMSTLER, MARK. - Etymology and grammatical discourse in late antiquity and the early middle ages.
17680: ANBEEK, TON. - Na de oorlog. De Nederlandse roman 1945-1960.
10413: ANCEAUX, J.C. - The linguistic situation in the Islands of Yapen, Kurudu, Nau and Miosnum, New Guinea.
5141: ANDERS, WOLFHART H. - Balladensänger und mündliche Komposition. Untersuchungen zur englischen Traditonsballade
20694: ANDERSEN, H.C. - De schaduw.
7506: ANDERSON, JOHN M. & COLIN J. EWEN (EDS.). - Studies in dependency phonology.
9034: ANDERSON, N. (ED.). - Studies in multilingualism.
1816: ANDERSON, W.E.K. - The written word. Some uses of English
1817: ANDERSON, JOHN M. - On case grammar. Prolegomena to a theory of grammatical relations
10737: ANDEWECH, HANS, ARIËN DE BOER & ROB KLOOS. - Uitval. (drie dichters)
8103: ANDREA, YDA ELISABETH (SAMENST.). - Daar moet veel strijd gestreden zijn.
19660: ANDREASEN, KASPER E.A. - Margetaal.
2322: ANDREUS, HANS. - Jubal.
17247: ANDREUS, HANS EN FRANK LODEIZEN (TEKENINGEN). - Klein boek om het licht heen.
14040: ANDREUS, HANS. - Gedichten.
14519: ANDREUS, HANS. - Verzameld proza.
20160: ANDREUS, HANS. - De sonnetten van de kleine waanzin.
20089: ANDREUS, HANS. - De ruimtevaarder.
12897: ANDREUS, HANS. - Laatste gedichten.
14487: ANDREUS, HANS. - Laatste gedichten.
20921: ANDREUS, HANS. - Aarde.
20922: ANDREUS, HANS. - Syntropisch.
20923: ANDREUS, HANS. - Muziek voor kijkdieren
20928: ANDREUS, HANS. - Holte van licht.
11781: ANDREUS, HANS (KEUZE + INLEIDING). - De dichter en het afscheid van de jeugd.
16542: ANDRIAN, LEOPOLD. - De tuin van de openbaring.
19778: ANDRIESSEN, MARI, KEES VERWEY, GODFRIED BOMANS, SEM HARTZ, LODEWIJK VAN DEYSSEL. - Portret van Thijm.
18360: ANDRIESSEN, MARI. - De dokwerker.
17810: DOM ANGÉLICO. - Het boek is een schuilplaats.
3888: ANGLADE, J. - Grammaire de l'Ancien Provençal. Ou Ancienne Langue d'Oc
10676: ANGREMOND, D' THOMAS HENDRIK. - P. C. Hooft's Achilles en Polyena. Met inleiding, aantekeningen en woordenlijst.
486: ANGST-HÜRLIMANN, BEATRICE. - Im Widerspiel des Unmöglichen mit dem Möglichen. Zum Problem der Sprache bei Ingeborg Bachmann
19086: ANKER, JAN-WILLEM. - Inzinkingen.
20524: ANKER, ROBERT E.A. - Oud worden, dat doe je ook maar voor het eerst. Gerrit Kouwenaar 80. Een hommage.
19266: ANKER, ROBERT. - In het café.
20449: ANKER, JAN-WILLEM. - Heimwee naar.
15797: ANKER, ROBERT. - Nieuwe veters. Verzamelde gedichten 1979-2006.
12065: ANKER, ROBERT. - Nieuwe veters. Gedichten
19603: ANKER, JAN-WILLEM. - Beproevingen.
19240: ANKER, ROBERT. - Sealed with a kiss.
19734: ANKER, ROBERT. - Olifant achter blok. Essays
2284: ANKER, ROBERT. - Waar ik nog ben.
14289: ANKER, ROBERT. - In het café.
21791: ANKER, ROBERT E.A. - Op Het Toneel. Gedichten voor Annet Nieuwenhuijzen & Hans Croiset.
19087: ANKER, JAN-WILLEM. - Donkere Arena.
10754: ANKER, ROBERT. - Van het balkon.
15372: ANKER, JAN-WILLEM. - Luchthaven.
19104: GEZELLE - KULTURELE KRING SINTE ANNA. - Met Guido Gezelle op wandel in de tuin van het museum.
17953: K., ANNA. - Tranen zijn de ink.
18006: ANNA, YVET, ZORA MADELEINE, NOËL JOAN. - Ce cahier là. Numéro 3
14796: ANSINGH, LIZZY. - Blijven slapen bij grootmoeder (1881).
16186: ANSINGH, LIZZY. - Mijn eerste liefde.
17972: ANSINGH, LIZZY. - Drie gedichten.
6152: ANSLO, REYER. - Parysche bruiloft.
6190: ANTAL, LÁSZLÓ. - Content, meaning and understanding.
18774: ANTHEMIS, E.M. E.A. - 33 dichters.
17209: LUDWIG ROSENTHAL ANTIQUARIAAT. - Incunabula and Postincunabula. Issued to commemorate the Hunderdth Anniversary 1859-1959. With a short history of the firm.
8901: ANTONISSEN, R. (ED.). - Zuid-Afrikaanse poëzie.
20969: ANWAR - OEMARJATI, BOEN S. - Charil Anwar. The poet and his language.
6270: APEL, KARL-OTTO (HERAUSG.). - Sprachpragmatik und Philosophie.
5312: APELDOORN, C.G.L. - Dr. Willem Doorenbos.
15032: APERTURE. - Haiti: feeding the spirit.
19809: APERTURE. - Aperture 133: On Location, With Annie Leibovitz, Lorna Simpson, Susan Meiselas, Cindy Sherman, Adam Fuss, Joel-Peter Witkin, Jon Goodman.
20840: APOLLINAIRE. - "Cors de chasse"
14394: APPEL, KAREL. - Karel Appel over Karel Appel.
6294: APPEL, R. - Immigrant children learning Dutch. Sociolinguistic and psycholinguistic aspects of second-language learning
21200: APPEL, RENÉ E.A. (RED.). - Taal en taalwetenschap.
10149: APPEL, RENÉ E.A. (RED.). - Gramma/TTT - tijdschrift voor taalwetenschap.
11258: APPELO, LISETTE. - Categorial divergences in a compositional translation system.
10695: ARBOIS, DE JUBAINVILLE, H. D'. - Essai d'un catalogue de la littérature épique de l'Irlande. Précédé d'une étude sur les manuscrits en langue irlandaise conservés dans les Isles Britanniques et sur le continent
9606: ARCHANGELI, DIANA & D. TERENCE LANGENDOEN. - Optimality theory. An overview
16890: ARENDS - KEUNING, NICO. - Angst voor de winter. Het leven van Jan Arends.
14882: ARENDS, NICO. - The Visual Speech Apparatus. Aan aid for speech training.
18648: ARENDS, JAN. - Ik had een strohoed en een wandelstok. Verhalen.
30: ARENS, HANS. - Sprachwissenschaft. Der Gang ihrer Entwicklung von der Antike bis zur Gegenwart
17710: ARETIN, KARL OTMAR VON. - The Papacy and the Modern World.
21452: ARHAMMER, NILS ET AL (EDS.). - Aspects of language. Studies in honour of Mario Alinei. Volume II: Theoretical and Applied Semantics
11323: ARIDJIS, HOMERO (INLEIDING). - Heimwee naar de dood. Zeven Mexicaanse dichters van deze eeuw.
15038: ARIËNS, CATRIEN. - In de beste tradities.
20043: ARION, FRANK MARTINUS. - Heimwee en de ruïne. Verzamelde gedichten.
7975: ARISTOTE. - Poétique.
17904: ARKENEEL, FLORIS D'. - In de ban van Johan Brouwer. Een Utrechtse geschiedenis
17907: ARKENEEL, FLORIS D'& ULRICH JELTEMA. - Terug naar Louis Paul Boon. Een nostalgische vertelling.
18519: ARMANDO E.A. - De nieuwe stijl. Werk van de internationale avant-garde - Deel 1 en 2.
17576: ARMANDO. - Stemmen.
4209: ARMATO, ROSARIO P. & JOHN M. SPALEK (EDS.). - Medieval Epic to the 'Epic Theater' of Brecht. University of Southern California studies in comparative literature I
20882: ARMITAGE, SIMON. - Tyrannosaurus Rex versus the Corduroy Kid.
21377: ARNAULD, ANTOINE & PIERRE NICOLE. - La Logique ou l'art de penser contenant, outre les règles communes, plusieurs observations nouvelles, propres à former le jugement.
4159: ARNOLD, MATTHEW. - Poems.
19312: ARP, HANS. - Op één been.
21392: ARP, HANS. - Wee onze goede Kasper is dood.
7584: ARPOTS, ROBERT. - Plantijn in Nijmegen. Catalogus van Plantijn-drukken aanwezig in de Bibliotheek van de Katholieke Universiteit van Nijmegen
10780: ARSENIJEVIC, BOBAN. - Inner aspect and telicity. The decompositional and the quantificational nature of eventualities at the syntax-semantics interface
14581: ARTZYBASHEFF, BORIS. - Let George Do It! a Talk Delivered at a Meeting of the Trade Book Clinic in New York City, December 5, 1940.
9073: AS, CORINA J. VAN. - Tracheoesophageal Speech : A Multidimensional Assessment of Voice Quality.
10153: ASBURY, ANNA ET AL (EDS.). - UiL OTS yearbook 2005.
16042: ASHETU, BERNARDO. - Dat ik zong.
20963: ASPERTI, ANDREA & STEFANO GUERRINI. - The Optimal Implementation of Functional Programming Languages
18259: ASSCHER, MAARTEN. - De zonnewijzer. Twaalf poses
20162: ASSCHER, MARTEN E.A. - Overgangen. Gedichten bij figuren uit Ovidius Metamorphose
13205: ASSCHER, MAARTEN. - Nachtvraat.
10097: ASSELBERGS, WILLEM. - De stijl van Elkerlijk.
8447: ASSELBERGS, W.J.A.M. - Nijmeegse colleges.
4505: ASSELIJN, THOMAS. - Op- en ondergang van Mas Anjello. (voorgevallen in't jaar 1647)
8994: ASSENEDE, DIEDERIC VAN. - Floris ende Blancefloer.
15043: ASSER, SASKIA & LIESBETH RUITENBERG. - De keizer in beeld. Wilhelm II en de fotografie als pr-instrument/ Der Kaiser im Bild. Wilhelm II und die Fotografie als pr-instrument.
21979: ASTLEY, NEIL. - The speechless acts.
8310: ATKINSON, MARTIN ET AL. - Foudatons of general linguistics.
13434: ATTITUDE 2000, LEIDS DICHTERSGLDE. - De verzameling, 30 Leidse dichters.
13449: ATWOOD, JANE EVELYN. - Nächtlicher Alltag. Meine Begegnung mit Prostituierten in Paris. Eine fotografische Studie
11698: AUDEN, W.H. - Vertel me de waarheid over de liefde. (Tell me the truth about love)
21543: AUDEN, W.H. - Epistle to a godson & other poems.
19980: AUDEN, W.H. - Die avond dat ik de stad inliep.
20978: AUDRING, JENNY. - Reinventing pronoun gender.
9030: AUGST, GERHARD U.A. - Grundwortschatz und Ideolekt. Empirsiche Untersuchungen zur semantischen und lexikalischen Struktur des kindlichen Wortschatzes
12500: AUGST, GERHARD (HRSG.). - Spracherwerb von 6 bis 16. Linguistische, psychologische, soziologische Grundlagen.
18310: AUGUSTIN, ELISABETH. - Making up for time lost.
8765: AULANKO, REIJO & MATTI LEHTIMALMES (EDS.). - Studies in logopedics and phonetics 3.
13311: AUSTER, PAUL. - The Invention of Solitude.
615: AUSTERLITZ, R. (ED.). - The scope of American linguistics,. Papers of. Symposium Linguistic Society of America, 1974
21672: AUSTIN, DAVID. - Shrub Roses and Climbing Roses with hybrid tea and floribunda roses.
4032: AUTENRIETH, GEORG. - Pfälzisches Idiotikon.
97: AUTHIER, J.-MARC. - Formal perspectives on Romance linguistics. Selected papers from the 28th linguistic symposium on Romance languages 1998
19387: AVELING, HARRY (INLEIDING & SAMENST.) LUCEBERT (ILLUSTRATIES). - Ik wil nog duizend jaar leven. Negen moderne Indonesische dichters.
21106: AWBERY, G.M. - The syntax of Welsh. A transormational study of the passive.
20607: AWERBACH, J. - Wat iedere schaker van het eindspel moet weten.
5521: AXNÄS, KARL. - Slavisch-baltisches in altnordischen Beinamen.
616: AYER, A.J. - Language, truth & logic.
17453: AYRTON, MICHAEL. - The Testament of Daedalus.
484: AZZALIO, WALTHER. - Grundzüge der englischen Sprache und Wessensart.
5671: BAADER, THEODOR. - Einführung in die Lautschrift und instrumentale Sprachregistrierung.
7654: BAAK, J.J. VAN (ED.). - Signs of friendship. To honour of A.G.F. Holk, slavist, linguist, semiotican
15171: BAAK, JOOST VAN E.A. (RED.). - Dichters over Repin.
3456: BAAR, A.H. VAN DEN. - A Russian church Slavonic kannonik (1332 - 1332). A comparative textual and structural study including an analysis of the Russian computus (Scaliger 38B, Leyden University Library)
17262: BAAREN, THEO VAN. - Op het water geschreven.
17903: BAAREN, THEO VAN. - Het missaal en nog een verhaal.
2656: BAAREN, THEO VAN. - Dromen hardop.
9813: BAAREN, THEO VAN. - Hoe-korter-hoe-liever.
21011: BAAREN, THEO VAN. - Versteend zeewier.
2654: BAARS, HERMAN D. - Geolyriek.
6364: BAARSLAG, M.N. - Étude comparative de quelques besoins linquistiques du Français et du Néerlandais.
14117: BAART, THEO & CARY MARKERINK. - Wonen in naoorlogse wijken / Postwar Housing in the Netherlands.
15019: BAART, THEO, TRACT METZ & TJERK RUMSCHOTEL. - Atlas van de verandering. Nederland herschikt.
17207: BAARTMAN, NICOLINE. - Als gegoten. Wat kleren doen met vrouwen
10150: BAAUW, SERGIO ET AL (EDS.). - UiL OTS yearbook 2002.
10484: BAAUW, SEGIO. - Grammatical features and the acquisition of reference. A comparative study of Dutch and Spanish
3263: BAAYEN, R.H. - A corpus-based approach to morphological productivity. Statistical analysis and psycholinguistic interpretation
4748: BABEL, HENRY ADALBERT. - La pensée d'Albert Schweitzer. Sa signification pour la théologie et la philosophie contemporaines
618: BACH, E. & R.T. HARMS (EDS.). - Universals in linguistic theory.
21802: BACHMANN, INGEBORG. - Rom ist keine Stadt für die Liebe.
9453: BACHRACH, A.G.H. E.A. - Rondom Bredero. Een viertal verkenningen
18421: BACKER, C. DE (ED.). - Cultuurhistorische caleidoscoop aangeboden aan Prof. Dr. Willy L. Braekman. Een bundel opstellen over: alchemie, belegeringstechniek, edelstenen, huisraad, koopmanschap, middeleeuwse kalenders, minnelyriek, paarden en valken, rechtsgeschiedenis, rederijk
5327: BACON, BAILEY. - The origin of English surnames.
3214: BAEHR, RUDOLF (ED.). - Der provenzalische Minnesang. Ein Querschnitt durch die neuere Forschungsdiskussion
15589: BAEKE, JAN E.A (VERTALING). - In een ander licht. Hedendaagse poëzie uit Wales
17004: BAEKE, JAN. - Iedereen is er.
16077: BAEKE, JAN. - Brommerdagen.
15981: BAEKE, JAN. - Zo is de zee.
3808: BAERWALD, FRIEDRICH. - History and structure of economic development.
18425: BAETENS, ROLAND E.A. - Brepols, drukkers en uitgevers, 1796-1996.
11956: BAGGERMAN, ARIANNE. - Een lot uit de loterij. Het wel en wee van een uitgeversfamilie in de achttiende eeuw
4437: BAHNER, WERNER. - Beitrag zum Sprachbewußtsein in der spanischen Literatur des 16. und 17. Jahrhunderts.
7079: BÄHR, DIETER. - A bibliography of writings on the English language in Canada. From 1857 tp 1976
21441: BAIER-FRAENGER, I. (HERAUSG.). - Der Kunsthistoriker Wilhelm Fraenger 1890-1964. Eine Sammlung von Erinnerungen mit der Gesamt-Bibliographie seiner Veröffentlichungen.
14633: BAILEY, DAVID. - The lady is a tramp. Die Gesichter der Catherine Bailey
14973: BAILEY, DAVID. - London Nw1. Urban Landscapes
3760: BAIROCH, PAUL. - Diagnostic de l'évolution économique du tiers-monde 1900-1968.
3761: BAIROCH, PAUL. - Révolution industrielle et sous-développement.
8407: BAKE, ALEXANDER. - Oratio. De humanitatis studio et doctrinae usu in liberali puertiae educatione
217: BAKEL, JAN VAN . - Kleine atlas van de klomperij in Nederland en Vlaams België.
12812: BAKEL, JAN VAN. - Automatic Semantic Interpretation: A Computer Model of Understanding Natural Language.
10607: BAKELANTS, LOUIS & RENÉ HOVEN. - Bibliographie de oeuvres de Nicolas Clénard 1529-1700.
9287: BAKER, COLIN. - Attitudes and language.
13288: BAKER, MARK C. - Incorporation. A theory of grammatical changing
15880: BAKER, PHILIP & ANAND SYEA (EDS.). - Changing meanings, changing functions. Papers relating to grammaticalization in contact languages
1336: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. - Van Hollandsche Potaard. Studiën en fragmenten
8529: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. - Vondel met roskam en rommelpot.
17677: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. - Vondel met roskam en rommelpot.
2009: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. ET AL. - Onder de 'ZWO-Bannier'. Opstellen aangeboden aan dr. J.H. Bannier ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag
19647: BAKI. - Twee liefdesgedichten.
13940: BAKKER, GERBRAND. - Ezel, schaap en tureluur. Dierendagboek.
13941: BAKKER, GERARD. - Perenbomen bloeien wit.
21442: BAKKER, STEVEN A. ET AL. - The Miss Margaret Sidney Davies complete collection of special Gregynog bindings.
21974: BAKKER, RENÉ & HUIB BEURSKENS (RED.). - Honderd seizoenen Atalanta Pers. Zes beschouwingen en een bibliografie.
18696: BAKKER, RENÉ. - Kopwit. Een zelfportret in elementen
14734: BAKKER, CECILE. - Germanic and Romance Inversion in French. A Diachronic Study.
7170: BAKKER, EGBERT J. - Linguistics and formulas in Homer. Scalarity and the description of the particle per
7292: BAKKER, SIEM E.A. (RED.). - Op grond van de tekst. Opstellen aan geboden aan prof.dr. Karel Meeuwesse ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar
7662: BAKKER, B. E.A. (EDS.). - De Roemster van den Aemstel. Off: Poëtische beschrijvinghe van de Riviere Aemstel
9054: BAKKER, W. E.A. (RED.). - De afscheiding van 1834 en haar geschiedenis.
9867: BAKKER, NIENKE. - Reclames en advertenties in Noord- en Zuidnederland. Een bijdrage tot de vergelijkende studie van de Noord- en Zuidnederlandse woordenschat
19784: BAKKER, RENÉ. - Het circus van de restwoorden.
10876: BAKKER, GERRIT. - Ommekeer.
109: BAKKER, J.J.M. - Constant en variabel. De fonematische structuur van de Nederlandse woordvorm
17630: BAKKER, SIEM E.A. (RED.). - Nieuwe Literatuurgeschiedenis. Overzicht van de Europese letteren van Homerus tot heden. Deel I. Van de oudheid tot 1600. Deel II. Van 1600 tot 1900. Deel III. Van 1900 tot heden.
16726: BERT BAKKER E.A. - Anna Blaman- Schrijversprentenboek 8.
21873: BAKKER, A, & M.M.P. VAN LENT. - Pieter Lieftinck 1902 - 1989. Een leven in vogelvlucht. Herinneringen.
20745: BAKX, HANS& WENDELIEN SCHÖNFELD (HOUTGRAVURES). - Om een donker huis.
12657: BAKX, PIETER (=W.J.M.A. ASSELBERGS). - Prieel in Troje.
13837: SURÁNYIM BALÁZS. - Multiple operator movements in Hungarian.
12298: BALDI, PHILIP. - An introduction to the Indo-European languages.
8370: BALDINGER, KURT (HRSG.). - Zeitschrift für romanische Philologie.
17252: BALEN, CHRISTIAAN WILLEM VAN. - Intelligibility of speech fragments. A possible means of testing listening proficiency in a second language
18163: BALK, J.TH. & JAN HOLLENBERG (ZEEFDUK). - Wester-Koggenland.
2064: BALK-SMIT DUYZENTKUNST, F. (ET AL). - Controversen in de taal en literatuurwetenschap.
11343: BALKER, HABAKUK II DE. - Ikonen.
10835: BALKER, HABAKUK II DE (=H.H.TER BALKT). - Oud gereedschap mensheid moe.
20940: BALKER, HABAKUK II DE. - Boerengedichten / Uier van 't oosten.
15419: BALKT, H.H. TER. - Het hooi wordt op de hooimarkt verzameld.
14429: BALKT, H.H. TER. - Vuur. Gestaag vermeerderen de velden, gestaag verminderen de velden
19855: BALKT, H.H. TER. - 1313.
20018: BALKT, H.H. TER. - In de Waterwingebieden. Gedichten 1953-1999.
17872: BALKT, H.H. TER. - Gilleleje.
16917: BALKT, H.H. TER. - Verkeerde raadhuizen.
17507: BALKT, H.H. TER. - Anti-canto's en De Astatica.
15906: BALKT, H.H. TER. - Vliegtuigmagneet.
14500: BALKT, H.H. TER. - Onder de bladerkronen.
21107: BALLMER, THOMAS. - Logical grammar. With special considerations of topics in context change.
19783: BALTUS, OLOF, PETER BES, IRENE GRIJZENHOUT, GUUS LUITERS, RUTH VISSER, ERNA MONDFRANS, LEETJE LINDERS, HANS VAN OS. - Berichten uit de afdeling.
18137: BALTUS, OLOF & HÉLÈNE MIN (ZEEFDRUK). - Egmond.
2364: BANTON, MICHAEL (ED.). - The relevance of models for social anthropology.
8565: BARATZ, JOAN C, & ROGER W. SHUY (EDS.). - Teaching black children to read.
19651: BARBAIX, ALEX, PASTEI EN JAAP BINSBERGEN. - ABC.
14201: BARBER, CRAIG J. (PHOTOS), ALISON DEVINE NORDSTRÖM (TEXT). - Ghosts in the Landscape: Vietnam Revisited.
19458: BARBIER, JULES - ENGELMAN, JAN (NEDERLANDSE BEWERKING). - Hoffmann's Vertellingen. Fantastische Opera in drie bedrijven, met een voor- en naspel.
8838: BARBIERS, SJEF ET AL (EDS.). - Proceedings Leiden Conference for Junior Linguists 3.
19839: BARBUSSE, HENRI. - Hartsgeheimen.
488: BARDT, C./K. HUBERT. - Zur Technik des Übersetzens lateinischer Proza.
19701: BAREL, KEES. - De zolder.
14074: BARENTSEN, A.A. ET AL (EDS.). - Dutch contributions to the 10th international congress of slavists, Sofia, September 14-22, 1988 linguistics.
19085: BARNARD, BENNO. - Klein Rozendaal.
16348: BARNARD, WILLEM. - Orthodox of niks. Notities en overpeinzingen
16349: BARNARD, WILLEM. - Uit ademnood. Gebeden voor de dienst van schrift en tafel.
13056: BARNARD, BENNO. - Gedichten in melk geschreven.
16908: BARNARD, BENNO. - Tijdgenoten.
21747: BARNARD, BENNO. - In de vervelende vlakte.
20478: BARNARD, BENNO. - Gebed zonder eind.
2661: BARNARD, BENNO. - Een engel van Rosetti.
11842: BARNARD, BENNO. - Het meer in mij.
16797: BARNARD, BENNO E.A. - Dertien gedichten voor Eva Gerlach.
9424: BARNHART, CLARENCE L. - A dictionary of New English 1963-1972.
16810: BARNSTONE, ALIKI (ED.). - Voices of Light. Spiritual and Visionary Poems by women from around the world from Ancient Sumeria to Now.
21274: BARON, NAOMI S. - Language acquisition and historical change.
14991: BARRET, ANDRE. - Nadar. 50 photographies de ses illustres contemporains
17503: BART, IRA. - Het begin van de jaartelling.
19681: BARTELS-MARTENS, GEES. - Dit is wat ik heb gevonden. De poëzie van Overijssel
14095: BARTH, ADOLF. - Über die Bildung der menschlichen Stimme.
19832: BARTSCH, KARL. - Das Nibelungenlied. Nach der Ausgabe von Karl Bartsch. Herausgegeben von Helmut de Boor.
5697: BARTSCH, RENATE & THEO VENNEMANN (EDS.). - Linguistics and neighboring disciplines.
7697: BARTSCH, KURT. - Die Lachmaschine. Gedichte, Songs und ein Prosafragment
9434: BARTSCH, RENATE. - Sprachnormen: Theorie und Praxis.
7992: BARTSCH, RENATE. - Adverbialsemantik. Die Konstitution logisch-semantischer Repräsentationen von Adverbialkonstruktionen
21894: BARUCH, JET E.A. - Document Nederland. Nederland gefotografeerd 1975-2005. Een keuze uit 30 jaar documentaire foto-opdrachten van het Rijksmuseum.
21138: BASS, RICK ET AL. - McSweeney's Issue 40.
11983: BASTELAERE, DIRK VAN. - Reis door het lichaam.
13828: BASTELAERE, DIRK VAN. - Diep in Amerika.
2321: BASTET, F.L. - Haagse krengen. Alfabet uit de kist van Vincent Vere
16571: BASTET, L.F, & WILLEM SNITKER (ZEEFDRUK). - Heemstede.
17363: BASTET, F.L. - Catacomben. Een keuze uit de gedichten
13431: BASTET, F.L. - Het fin de siecle alfabet uit de nalatenschap van Vincent Vere.
18897: BASTET, FRÉDÉRIC. - Salon & diner.
16166: BASTET, FRÉDÉRIC. - Haagse Krengen. Alfabet uit de boekenkist van Verwijs. De Haagse Boekhandel.
959: BASTET, FRÉDÉRIC. - Louis Couperus. Een biografie
15484: BASTET, FRÉDÉRIC. - Twee gedichten.
12934: BASTET, F.L. - Drieluik.
12935: BASTET, F.L. - Een mislukte pansfluit.
2956: BASTET, F.L. (ED.). - Brieven van Louis Couperus aan zijn uitgever.
14043: BASTIAANSE, FRANS. - Een zomerdroom.
4969: BASTIAANSE, FRANS. - Verzamelde gedichten. Deel 1: 1890 - 1913
18767: BASTIAANSE, FRANS. - Dien middag.
17080: BATALHA, GRACIETE NOGUEIRA . - Glossário do dialecto macaense. Notas linguisticasm etnográficas e folclóricas
6854: BÄTE, L. - Intermezzo in Meisenheim.
6076: BATES, ELIZABETH. - Language and context. The acquisition of pragmatics
1871: BATES, ELIZABETH ET AL. - From first words to grammar. Individual differences and dissociable mechanism
12962: BATES, BRIAN EN JOHN CLEES. - Op het eerste gezicht.
8033: BATORI, I. ET AL. - Syntaktische und semantische studien zu Koordination.
16331: BATTUS. - Q.
14881: BATTYE, ADRIAN & MARIE-ANNE HINTZE. - The French language today.
16204: BAUDELAIRE, CHARLES. - Chant d'automne.
9719: BAUDIN, FERNAND. - De drukletter. Vorm, vervaardiging, indeling, toepassing
4262: BAUER, GERO U.A. (HERAUSG.). - Festschrift Prof.Dr. Herbert Koziol zum siebzigsten Geburtstag.
11004: BAUER, GUUS. - De jongen in blauw. Brieven aan Boudewijn Büch
7643: BAUER, ERIKA. - Die moringer Mundart. Laut- und Formenlehre nebst Sprachproben. ein Beitrag zur nordfriesischen Dialektforschung
11488: BAUER, KONRAD F. - Von der Schrift und Ihre Arten. Eine Beilage zum Stammbaum der Schrift
3752: BAUER, HANS-THEO. - Spaniens Wirtschaft im letzten Jahrzehnt vor Ausbruch des Bürgerkrieges 1936.
21366: BAUER, GUUS. - De weinigen die ik ken. Brieven aan Frans Pointl.
13004: BAUMANN, ARNAUD. - L'âge du siècle. Portraits & confidences
21466: BAUMBERGER, CHRISTA & NICOLA BEHRMANN. - Emmy Hennings Dada.
4236: BAUMGARTNER, HEINRICH. - Stadtmundart - Stadt- und Landmundart. Beiträge zur bernischen Mundartgeographie
16148: BAUMGÄRTNER, KLAUS & ROBINE CLIGNETTE (TEKENINGEN). - De Schoen en de Hoed.
8826: BAUR, FRANK. - Scripta minora.
5649: BAUR, F. E.A. - Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden.
4578: BAX, M.M.H. - Oordelen in taal. Semantische en pragmatische aspecten van evaluaties in narratieve communicatie
10273: BAX, DIRK. - Nagelaten gedichten.
683: BAX, D. - n Pastelportret deur Pieter Willem Regnault, tekenaar en tuinier in Kaapstad, 1753-1765.
16263: BAX, D. - Nieuwe Afrikaanse Poëzie. Een overzicht van de Afrikaanse Dichtkunst van 1940 tot 1947.
17522: BAYBROOKE, NEVILLE. - T.S. Eliot: a Critical Essay.
9285: BAZALGUES, GASTON. - L'Occitan lèu-lèu e plan. (L'occitan vit et bien)
13468: BEATON. - The Best of Beaton. With notes on the photograps by Cecil Beaton
4436: BEAUDOUIN, MONDRY. - Étude dialecte Chypriote. Moderne et médiéval
22065: BEAUFORT, HENRIËTTE DE. - Moriânicos.
6362: BEAUGRANDE, ROBERT DE. - Linguistic theory. The discourse of fundamental works
19779: BEAUMONT, ELIE DE. - Het vaderhart spreekt. Brieven van vier vaders aan hun zoon.
6620: BEC, PIERRE (ED. + TRAD.). - Anthologie de la prose occitane du Moyen Age. Vol I
3388: BECHER, ULRICH. - Franz Patenkind. Romanze von einem deutschen Patenkind des François Villon in fünfzehn Bänkelsängen
4889: PAUL G. BUCHLOH/JENS P. BECKER. - Der Detektivroman.
11237: BECKERS, WALTER. - Anno Atlantae.
22000: BECKETT, SAMUEL (JOHN CROMBIE). - The image. An alternative English version of L'Image by Samuel Beckett.
21315: BEEK, LEONOOR VAN DER. - Topics in corpus-based Dutch syntax.
14835: BEEKE, ANTHON E.A. (RED.). - Gewoon ongewoon. Portretten van gewonen mensen met een ongewoon leven.
19772: BEEKE. - Exclusief interview met Anton Beeke.
11490: BEEKE, ANTON & K. SCHIPPERS. - Over tijdschriften. Een gesprek
682: BEEKHUIS, J.H. - Geluidshinder door het luchtverkeer.
10158: RUMPIUS - E. BEEKMAN (ED. + TRANSL.). - The Poison Tree: Selected Writings of Rumphius on the Natural History of the Indies. .
9016: BEEM, H. - Uit Mokum en de Mediene. Joodse woorden in Nederlandse omgeving
16808: BEENSE, GERARD (SAMENSTELLING). - Stadsdichters Bijeen, uit Nederland en Vlaanderen.
19384: BEENSE, GERARD (SAMENSTELLING). - Poëtraal. Een bloemlezing van stadsdichters uit Nederland en Vlaanderen.
18781: HAMMELBURG - DE BEER. - Ontmoetingen in de hel.
21040: BEERMANN, DOROTHEE A. - Syntactic discontinuity and predicate formation. A study in German and comparative German syntax.
18164: BEERS, PAUL & RIE DE BOER (ZEEFDUK). - Zeevang.
8680: BEERS, MIEKE. - The phonology of normally developing and language-impaired children.
19567: BEETS, NICOLAAS. - Ter begrafenis.
8803: BEETS, NICOLAAS. - Verscheidenheden meest op letterkundig gebied.
3137: BEETS, MARIA E. - Harptonen.
8805: BEETS, NICOLAAS. - Sparsa. Verzameling van verstrooide opstellen en kleine geschriften
6525: BEETS, NICOLAAS. - Gesprek met Vondel. Naar aanleiding van 't hem toegedacht standbeeld
1347: BEETS, NICOLAAS. - Kuser.
7070: BEEX, H. (BEWERKT DOOR). - Mirakelen der zoete vrouwen.
11595: BEGEER, JAN. - Oefeningen typografische vormgeving.
13127: BEGEER, P.A. - Van het leven.
9443: BÉGUIN, ALBERT & YVES BONNEFOY (ÉDS.). - La Quête du Graal.
16766: BEHEIM-SCHWARZBACH, MARTIN & RICHARD ZIEGLER. - Führer sehen Dich an. Sonette
12973: BEHRENS, HEIKE. - Temporal reference in German child language. Form and function of early verb use.
13942: BEIJNUM, KEES VAN. - Hier zijn leeuwen.
19747: BEISHUIZEN, JAN. - John Kenneth Galbraith. Het economisch denken van een dissident.
13626: BEKKERING, HARRY E.A. (RED.). - De geschiedenis van een talent.
10931: BEKKERING, HARRY E.A. (RED.). - Simon Vestdijk: de schrijver als lezer.
7130: BEKKERS, F.H.H.A. - Etude sur l'emploi que Froissart fair de la préposition.
11642: BELDER, J.L. DE. - Ballade der onzekerheden.
11630: BELDER, J.L. DE. - Verzamelde gedichten.
6277: BELL, ROGER T. - Sociolinguistics. Goals, approaches and problems
19340: BELLAERT, CORNELIS. - ABC-Quotarium.
18398: BELLAERT, CORNELIS. - Rebellious.
19900: BELLAERT, CORNELIS. - Seven-up. Seven compositions
7384: BELLAMIJ, J. - Jeugdige en nagelaten gedichten.
5954: BELLAMY, J. - Gezangen.
21557: BELLAMY, JACOBUS. - Gedichten.
20765: BELLAY, JOACHIM DU. - Les regrets.
1558: BELLEFROID, J.H.P. - Beschouwingen over de Nederlandse rechtstaal in Vlaanderen.
16037: BELLEMAN, BAS. - Nu nog volop ventilatoren.
9571: BELLI, GIUSEPPE GIOACHINO. - Sonnetten.
19749: BELLO, PATRICIA DI, COLETTE WILSON ET AL (EDS.). - The Photobook - From Talbot to Ruscha and Beyond.
5245: BELLOC, HILAIRE. - Milton.
19926: BELTERMAN, THEO. - Herfsttij(de)loos.
7150: BELY, N. ET AL. - Procédures d'analyse sémantique appliquées a la documentation scientifique.
18413: BEMMEL, HARRY CHR. VAN. - Bibliografie van de werken van Jan Hermans Krul.
13371: BENDAVID-VAL, LEAH. - Propaganda & dreams. Photographing the 1930s in the USSR and the US
14813: BENDELER, GUUSJE E.A. - Nat & Droog. Nederland met andere ogen bekeken. 200 jaar Rijkswaterstaat
5817: BENDIX, EDWARD H. (ED.). - The uses of linguistics.
6857: BENECKE, G.F. & C. BORCHLING. - Wörterbuch zu Hartmann's Iwein.
16335: BENNEKOM, KORS VAN. - 1933.
22099: BENNET, PETER, ROSEMARY SCOTT & DAVE STAGG. - First impressions.
2268: BENNINK, W. - Alberdingk Thijm. Kunst en karakter
2525: BENNIS, HANS & W.U.S. VAN LESSEN KLOEKE (EDS.). - Linguistics in the Netherlands 1983.
2528: BENNIS, HANS & FRITS BEUKEMA. - Linguistics in the Netherlands 1985.
2532: BENNIS, HANS & ANS VAN KEMENADE (EDS.). - Linguistics in the Netherlands 1989.
13217: BENNIS, HANS ET AL (EDS.). - Atomism and binding.
18072: BENOIT, JACQUES. - Zo gelaten arm.
15614: BENOIT, JACQUES. - Voorkeur.
18336: BENOIT, JACQUES. - Voorkeur.
15511: BENOIT, JACQUES. - Zo gelaten arm.
17960: BENOIT, JACQUES. - Nader dan mijn hart.
17094: BENOIT, JACQUES. - Spaanse dans.
2363: BENOT, EDUARDO. - Prosodia Castellana I versificación.
7420: BENTHEM, JOHAN VAN & ALICE TER MEULEN (EDS.). - Generalized quantifiers in natural language.
16848: BERANOVÁ, JANA. - Tussentonen.
16341: BERANOVÁ, JANA, RAMSEY NASR, HARRY VAANDRAGER E.A. - Amerika, Amerika.
16345: BERANOVÁ, JANA. - Vinger van de tijd.
17521: BERANOVÁ, JANA. - Geen hemel zo hoog.
11870: BERANOVÁ, JANA. - Geen hemel zo hoog.
9746: BERANOVÁ, JANA. - Jantje zag eens mensen hangen.
20292: BERANOVÁ, JANA. - Poëziekaarten
9410: BERCKENHAGEN, EKHART (HRSG.). - Architektenzeichnungen 1479-1979 von 400 europäischen und amerikanischen Architekten aus dem Bestand der Kunstbibliothek Berlin.
11380: BERENDS, GERARD. - Het sloeg twaalf uur.
17729: BERENDS, GERARD E.A. - Hulshorst, 'n noare mooie buurte! 50 jaar zicht op een kleurrijke Veluwse buurtschap
17731: BERENDS, G. & A. HARTEVELD. - Hulshorst in beeld. 100 jaar rondom de maagd
742: BERENDSEN, EGON. - The phonology of cliticization.
3997: BERENDSOHN, WALTER A. - Zur Vorgesichte des 'Beowulf'.
7350: BERENST, JAN. - Relationeel taalgebruik. Conversationele strategieën in interpersoonlijke en interculturele communicatie
15487: BERESTEYN, E.A. VAN. - Iconographie van Hugo Grotius.
18614: BERG, ARIE VAN DEN. - Mijn broertje kende nog geen kroos. Gedichten 1968 - 1970
19858: BERG, ARIE VAN DEN. - Kikkers, muizen & nieskruid. Uit het dagboek van een letterschuier.
14212: BERG, JOHAN VAN DEN. - De node mond van het hart.
15414: BERG, ARIE VAN DEN. - Een absoluut muizegat.
295: BERG- PUTTE, P.C.A. VAN & H.J. VERKUYL. - Nieuwe tegenstellingen op Nederlands taalgebied. Een bundel opstellen aangeboden aan Prof.Dr. B. van den Berg
12704: BERG, W. VAN DEN. - Over literatuur.
11805: BERG, MARTIN H. VAN DEN. - The internal structure of discourse. The dynamics of nominal anaphora
3129: BERG, B. VAN DEN. - De patalisatie van Germ. a > e voor r + gutteraal en labiaal in Zuid-Nedeland.
11905: BERG, ARIE VAN DEN. - Om wat blijvend wil ontroeren. Gedichten 1968-1978
18785: BERG, ARIE VAN DEN. - De kapper spreekt tegen zijn spiegel.
18501: BERG, ARIE VAN DEN. - Hondeleven.
21265: BERG, MARINUS E. VAN DEN. - Language planning and language use in Taiwan: A study of language choice behavior in public settings. A contribution to the sociology of language.
14535: BERG, MIEKE VAN DEN & DIRK IDZINGA. - Trots en in zichzelf besloten. Ida Gerhardt, afkomst en eerste deel van haar leven.
19252: BERG, ARIE VAN DEN. - Een absoluut muizegat.
6074: BERG, C.C. - Bijdrage tot de kennis der Javaansche werkwoordsvormen.
13814: BERG, MAARTEN VAN DEN. - Traktaatjes.
19857: BERG, ARIE VAN DEN. - Hier komt Urbanus bij een hoer. Volk en volkslectuur in de achttiende-eeuwse Amsterdamse Nes.
11906: BERG, ARIE. - Blijmoedig aan het graf te denken.
21053: BERG, HENK DE & MATTHIAS PRANGEL (EDS.). - Interpretation 2000 : Positionen und Kontroversen Festschrift zum 65. Geburtstag von Horst Steinmetz.
10296: BERG, EVERT VAN DEN & BART BESAMUSCA (RED.). - De epische wereld. Middelnederlandse Karelromans in wisselend perspectief
18854: BERG, ARIE VAN DEN. - De kapper spreekt tegen zijn spiegel.
18858: BERG, ARIE VAN DEN. - Verhuizen.
16837: BERG, ARIE VAN DEN. - Jagersbloed.
13758: BERG, MAARTEN VAN DEN. - Hersenzalf.
2660: BERG, ARIE VAN DEN. - De kapper spreekt tegen zijn spiegel.
16013: BERG, STEPHAN, KONRAD BITTERLI, DAVID CAMPANY, STEFAN GRONERT, DORA IMHOF. - Through the looking brain. A Swiss collection of conceptual photography
110: BERG, B. VAN DEN. - Foniek van het Nederlands.
5757: BERG, C.C. - Poezie der herscheppende wetenschap. Beschouwingen over taalevolutie
20571: BERG, RIEN VAN DEN. (SAMENSTELLING). - Brandaan van de christelijke poëzie.
2986: BERG, E. VAN DEN. - Middelnederlandse versbouw en syntaxis. Ontwikkelingen in de versifikatie van verhalende poëzie ca. 1200 - ca. 1400
21967: BERG, ARIE VAN DEN. - Northern cardinal.
12900: BERGE, H.C. TEN. - Poëzie van de Azteken.
20379: BERGE, H.C. TEN. - De mythische plaats. Een keuze uit de gedichten en een geschiedenis
13054: BERGE, H.C. TEN. - Een tuin in de winter.
15975: BERGE, H.C. TEN. - Gedichten.
19317: BERGE, H.C. TEN. - Va-Banque.
16224: BERGE, H.C. TEN. - Oesters & gestoofde pot.
15644: BERGE, H.C. TEN. - Hollandse sermoenen.
20868: BERGE, H.C. TEN. - De beren van Churchill.
7670: BERGE, H.C. TEN. - Canaletto en andere verhalen.
19292: BERGE, H.C. TEN. - De witte sjamaan.
19293: BERGE, H.C. TEN. - Nieuwe gedichten.
12997: BERGE, H.C. TEN. - Nieuwe gedichten.
16684: BERGE, H.C. TEN. - Aan Herman.
19295: BERGE, H.C. TEN. - De witte sjamaan.
19299: BERGE, H.C. TEN. - Het vertrapte mysterie.
17854: BERGE, H.C. TEN. - Vreemde vondsten. Fragmenten van een vruchtbaarheidsrite
21363: BERGE, H.C. TEN. - Op een mat van gele veren. Poëzievertalingen 1968-2003.
5711: BERGEM, DICK VAN. - Acoustic and lexical vowel reduction.
21032: BERGEN, GEERTJE VAN. - Who's first and what's next. Animacy and word order variation in Dutch language production.
6774: BERGER, BRIGITTE (ED.). - Readings in sociology. A biographical approach
7597: BERGER, L.H.M. - De ontwikkeling van de logische-grammatische functies tusschen het twaalfde en het achttiende levensjaar.
18804: BERGER, WOUT (FOTO'S). - Beelden anoniem.
12909: BERGH, HERMAN VAN DEN. - Verzamelde gedichten.
11614: BERGH, HERMAN VAN DEN. - Kansen op een wrak.
11493: BERGH, HERMAN VAN DEN. - Niet hier, niet heden.
15997: BERGH, HERMAN VAN DEN. - Het litteken van Odysseus.
11626: BERGH, HERMAN VAN DEN. - Verstandhouding met de vijand.
11477: BERGH, HERMAN VAN DEN. - Verzamelde gedichten.
10016: BERGH, HERMAN VAN DEN. - Verzamelde gedichten.
6251: BERGH, L.PH.C. VAN DEN (ED.). - Geestelijke gedichten van Jacob van Maerlant en anderen uit de 13de en 14de eeuw.
8597: BERGH, H. VAN DEN. - Cecco an de anti-Beatrice.
10560: BERGH, HERMAN VAN DEN. - Stenen tijdperk.
2664: BERGH, HERMAN VAN DEN. - De spiegel.
20060: BERGH, HERMAN VAN DEN. - Verzamelde gedichten.
20557: BERGH, S.J. VAN DEN. - Aurora Jaarboekje voor 1860.
18378: BERGHMANS, JAN. - Analfabeten.
16832: BERGHUIS, HANS, HENK BEXKENS, FRANS BUDÉ E.A. - Bij toeval.
12035: BERGHUIS, HANS. - Een winter in Tomi.
9742: BERGHUIS, HANS. - Postpapier voor Nigra. Briefgedichten
15504: BERGHUIS, HANS. - De scheiding.
10058: BERGHUIS, H. E.A. - Tot vermaak en voordeel. Een boekenweekgeschenk van het Groninger Boekverkoopers College ter ere van het 175-jarig bestaan in 1985
16466: BERGHUIS, HANS & FRANS BUDÉ. - De Maas & andere sproken.
11391: BERGHUIS, HANS. - Coplas. Een mand vol noten
16506: BERGHUIS, HANS. - El apice = Het letterteken.
22051: BERGHUIS, HANS. - December.
13064: BERGHUIS, HANS. - Adam. [Een Gedicht in Sprookjes]
16567: BERGHUIS, HANS. - De aarde, de aarde, de waarde, de waarde.
18722: BERGMAN. - Zonder omwegen. Aforismen
21039: BERGMAN, M.W. - The visual regocnition of word structure. Left-to-right processing of derivational morphology.
10305: BERGMAN (=A.A. KOK). - Modus vivendi.
2663: BERGMAN (=A.A. KOK). - Kamerbreed.
21171: BERGMAN (=A.A. KOK). - Ik ga mezelf maar na.
5215: BERGMANN, FRIEDRICH WILHELM. - Edda-Gedichte der nordischen Heldensage. Kritisch hergestellt, übersetzt und erklärt
492: BERGMANN, ROLF & P. PAULI. - Einführung in die sprachwissenschaft für Germanisten.
21218: BERKEL, ANS VAN. - Niet van horen zeggen. Leren spellen in het Engels als vreemde taal.
11234: BERKOVITS, ILONA. - Corvinen. Bilderhandschriften aus der Bibliothek des Königs Matthias Corvinus
627: BERLITZ, CHARLES. - Native tongues.
4028: BERMAN, RONALD. - Henry King & the seventeenth century.
16094: BERNARD, BRUCE. - Century. One hunderd years of human progress, regression, suffering and hope
4330: BERNARD, LAURE. - Les mythologies de tous les peuples racontées a la jeunesse.
10448: BERNARD, AUGUSTE. - Geofroy Tory, peintre et graveur, premier imprimeur royal, réformateur de l'orthographe et de la typographie sous François 1er.
1562: BERNDSEN, F. - (((probleem)oplossing)shulpmiddelen). I: Een postpositivistisch model van de struktuur van wetenschap. II: De wetenschapstheoretische struktuur van het literatuurwetenschappelijk onderzoek naar betekenis
493: BERNDT, ROLF. - Form und funktion des Verbums im nördlichen Spätaltenglischen. Eine Untersuchung der grammatischen Formen und ihrer syntaktischen Beziehungsbedeutungen in der große sprachlichen Umbruchsperiode
16493: BERNLEF, J. - Kokkels.
15775: BERNLEF. - Twee albumbladen.
15776: BERNLEF, J. - Driftwood house. Poems
16295: BERNLEF, J. - Een prop is minder dan niets.
19323: BERNLEF, J. - Verschrijvingen.
19860: BERNLEF, J. - Sterf de moord. Programma en volledige tekst
21660: BERNLEF, J. - De dood van een regisseur.
21661: BERNLEF, J. - Schiet niet op de pianist. Over jazz.
15777: BERNLEF, J. - Voorecho.
11910: BERNLEF, J. - Stenen spoelen.
14395: BERNLEF, HANS TENTIJE. - Zeegang. Gedichten in omgekeerde richting
16639: BERNLEF, J. - Tindemans' Dilemma.
15653: BERNLEF, HANS TENTIJE. - Zeegang. Gedichten in omgekeerde richting
12545: BERNLEF, J. - Het testament van de Vliegende Hollander, gevonden op een vliegveld en bevattende 16 liederen in modern Nederlands overgezet en waar nodig van aantekeningen voorzien.
11899: BERNLEF, J. - Vreemde wil.
19845: BERNLEF, J. - De taal van het hart. Een alfabet.
11900: BERNLEF. J. - Voor eigen rekening. Zestien kwatrijnen
11901: BERNLEF, J. - De schoenen van de dirigent. En twee andere teksten
10464: BERNLEF, J. - De stoel. Een verzameling
4930: BERNLEF, J. - Winterwegen.
18334: BERNLEF, J. E.V.A. - Hetzelfde anders.
15930: BERNLEF, J. - Aambeeld.
15931: BERNLEF, J. - De noodzakelijke engel.
12055: BERNLEF, J. - Grensgeval.
9773: BERNLEF, J. - Stilleven.
14329: BERNLEF, J. - Alfabet op de rug gezien. Poëzievertalingen
15811: BERNLEF, J. - Achter de rug. Gedichten 1960 - 1990.
11911: BERNLEF, J. - Brits.
16487: BERNLEF, J. - Bronkop.
11866: BERNLEF, J. - De kunst van het verliezen.
20275: BERNLEF, J. - In gesprek met Giorgio Morandi.
11862: BERNLEF, J., G. BRANDS & K. SCHIPPERS. - Barbarber alfabet.
17115: BERNLEF, J. - Verschrijvingen.
16267: BERNLEF, J. & HENK MEIJER. - Obdam.
12058: BERNLEF, J. - Dit verheugd verval.
19324: BERNLEF, J. - De stoel. Een verzameling
14007: BERNLEF, J. - 10 mooiste van Bernlef.
296: BERNS. J.B. - Namen en ziekten van het vee. Een dialectografisch onderzoek in het gebied van het Woordenboek van de Brabantse en dat van de Limburgse Dialecten
9430: BERNSTEIN, BAZIL. - Class, codes and control. Vol 1: Theoretical Studies towards a Sociology of Language
1898: BERNSTEIN, BASIL ET AL. - Lernen und soziale Structur. Aufsätze 1965-1970
1899: BERNSTEIN, BASIL. - Soziale Structur, Sozialisation und Sprachverhalten. Aufsätze 1958-1970
4536: BERRY, MILDRED FREBURG. - Language disorders of children. The bases and diagnoses
3465: BERTHEUX, WIL. - Jagoda Buic.
19721: BERTOLOTTI, ALESSANDRO. - Nudo. I Libri Fotografici dal 1895 ad Oggi.
21322: BERWICK, ROBERT C. & AMY S. WEINBERG. - The grammatical basis of linguistic performance: language use and acquisition.
20328: BOUWMAN ANDRÉ & BART BESAMISCA (EDS.). - Reynaert in tweevoud : Deel 1: Van den Vos Reynaerde; Deel 2: Reynaerts historie
3651: BESAMUSCA, BART & FRANK BRANDSMA. - De ongevalliche Lanceloet. Studies over de Lancelotcompilatie
15580: BESCH, LUTZ. - Forêt merveilleuze.
2054: BESCHERELLE, M. - Dictionnaire National, ou Dictionnaire universel de la langue Française.
20555: BESIER, ERIK. - Als poes kom ik op deze aarde terug.
16564: BESNARD, ALBERT. - Opstand en wroeging.
12271: BESTEN, HANS. - Studies in West Germanic syntax.
10638: BESTEN, AD DEN (ED.). - Windrozen per bos. Een bloemlezing uit De Windroos 1950-1955
21837: BESTEN, AD DEN. - Dubbel leven. Sonnetten.
17344: BESTEN, AD DEN. - Poëzie om te zingen.
1786: BETH, A. - Variatieverschijnselen in het Oud-Indisch.
18907: BETTEN, KLAAS. - Over de liefhebberij voor boeken. Honderd jaar boekhandel Van der Velde.
897: BETTEX, ALBERT. - Spiegelungen der Schweiz in der deutschen Literatur, 1870-1950.
11404: BEUERMANN, DIETER (VORWORT). - Die schönsten deutschen Bücher 2002.
8673: BEUGHEM, A.E. VAN. - Bijdrage tot de studie van het geslacht der zelfstandige naamwoorden in de Zuidnederlandsche dialecten.
2529: BEUKEMA, FRITS & AAFKE HULK (EDS.). - Linguistics in the Netherlands 1986.
2530: BEUKEMA, FRITS & PETER COOPMANS (EDS.). - Linguistics in the Netherlands 1987.
6891: BEUKEMA, F.H. - Seven studies on free adjuncts. With an introduction
979: BEUKEN, W.H. (ED.). - Ruusbroec de wonderbare. Bloemlezing met fragmenten in de oorspronkelijke tekst, met inleiding en aantekeningen
6725: BEUKEN, W.H. (ED.). - Vanden levene ons Heren. Bloemlezing uit het Middeleeuwse gedicht
1006: BEUKEN, W.H. (ED.). - Vanden levene ons Heren.
11484: BEUKERS, HALCO. - Op een rij gezet. Een handleiding over fotografisch zetten
18066: BEUKERS, E. & M. DE BOER (RED.). - Erfgoedbalans 2009. Archeologie, monumenten en cultuurlandschap in Nederland.
19164: BEUMER, MIEKE. - De illustraties in de 'Duizend-en-één-Nacht' van Gerard Keller.
21419: BEUNINGEN, CATHERINE VAN. - The effectiveness of comprehensive corrective feedback in second language writing.
17629: BEURSKENS, HUUB. - De ladder van Pontormo.
20005: BEURSKENS, HUUB. - Als met een vogeltje.
12077: BEURSKENS, HUUB. - Cirkelgang.
15076: BEURSKENS, HUUB & WIEL KUSTERS. - In duizend kamers.
17248: BEURSKENS, HUUB. - Circus Fernando en andere essays.
12749: BEURSKENS, HUUB. - Klein blauw aapje.
16720: BEURSKENS, HUUB. - Wilde boomgaard.
12078: BEURSKENS, HUUB. - Iets zo eenvoudig.
12079: BEURSKENS, HUUN. - Hollandse wei.
9748: BEURSKENS, ROELANT. - De laatste gedichten voor Peter II.
21336: BEURSKENS, HUUB. - Badhok.
18305: BEURSKENS, HUUB & STEFAN HERTMANS. - Een kus in Ter Kameren.
15827: BEURSKENS, HUUB. - Bange natuur en alle andere gedichten tot 1998.
19246: BEURSKENS, HUUB E.A. - Dichter bij Landgraaf. Foto's en gedichten
17881: BEURSKENS, HUUB. - Het korte pad. Japannerieën, Studies in verf, de auteur.
15069: BEUTIN, WOLFGAN U.A. - Deutsche Literaturgeschichte - Von den Anfängen bis zur Gegenwart.
11598: BEVELANDER, MART. - Zetten.
2691: BEVERSLUIS, MARTIEN. - Canzonen.

Next 1000 books from Paradox

10/27