Paradox
Acacialaan 7, 3843 JE, Harderwijk, The Netherlands. Tel: +31 (0)341 410 790, Mob: +31 (06)218 574 01            Email: paradox@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
14925: SCHOLTEN, PATTY. - Herfstkwatrijnen.
14693: SCHOLTEN, PATTY. - Kringloop.
14489: SCHOLTEN, HARRY. - Een zakdoek in de oceaan.
6529: SCHOLTEN, PATTY. - Een tuil zeeanemonen.
18429: SCHOLTEN, PATTY. - De kinderboerderij.
18957: SCHOLTEN, HARRY. - Wenk van een winterdag.
17976: SCHOLTEN, PATTY. - De kinderboerderij.
8373: SCHÖNBACH, ANTON E. - Über Hartmann von Aue. Drei Bücher Untersuchungen
19753: SCHÖNFELD, M. - Historiese grammatica van het Nederlands.
1854: SCHÖNFELD, M. - Veldnamen in Nederland.
8942: SCHÖNFELD WICHERS, K.D. - Woordenboek Nederlands Twents.
12590: SCHÖNFELD, HELMUT. - Slawische Wörter in den deutschen Mundarten östlich der unteren Saale.
5189: SCHÖNFELD, M. - Historiese grammatica van het Nederlands.
11585: SCHÖNFELD, M. - OE-relikten in Holland en Zeeland.
1795: SCHÖNFELDER, KARL-HEINZ. - Probleme der Völker und Sprachmischung.
3911: SCHÖNFELDER, ALBERT. - Isengrimus. Das flämische Tierepos aus dem Lateinische verdeutscht
20911: SCHOOLMEESTER. - De gedichten.
14099: SCHOOLREMMER, ERIK. - Agreement, dominance and doubling. The morphosyntax of DP
9086: SCHOONEN, ROB. - De evaluatie van schrijfvaardigheidsmetingen. Een empirische studie naar betrouwbaarheid en bruikbaarheid van schrijfvaardigheidsmetingen in de achtste groep van het basisonderwijs
14199: SCHOONHOVEN, HAN (INLEIDING). - Grensgebied. 8 fotografen / 8 beeldverhalen
14378: SCHOONUS, BART ET AL (EDS.). - World Press Photo 05.
20964: SCHOORL, J.J. - De computer als vertaler.
21116: SCHOORLEMMER, ERIK. - Agreement, Dominance and Doubling: The morphosyntax of DP.
21898: SCHOPENHAUER, ARTHUR. - De vrijheid van de wil - Gevolgd door Thomas Mann Over Schopenhauer.
20908: SCHOPENHAUER, ARTHUR. - De kunst om gelukkig te zijn. Uiteengezet in vijftig leefregels.
4884: SCHOTMAN, W. JOHAN. - Wind in Bamboestengels.
21857: SCHOTMAN, J.W. - Der geesten gemoeting. Vier Morgendlandse dromen in verzen met originele Chinese illustraties van Moh Shih Chen. Geheel typografisch verzorgd door H.Th. Wijdeveld.
16005: SCHOUTEN, ROB. - Spijsamen.
2845: SCHOUTEN, ROB. - Te voorschijn schommelt het heelal.
2848: SCHOUTEN, ROB. - Carabas ontvlucht.
10248: SCHOUTEN, ROB. - Het krantengevoel.
10673: SCHOUTEN, ROB. - Iets verhevens en onuitsprekelijks. Muzikale motieven in het werk van S. Vestdijk
14897: SCHOUTEN, ROB. - Huiselijk verkeer.
11105: SCHOUTEN, ROB. - Gedichten II.
15478: SCHOUTEN, ROB. - Au bord d'une source. Gedichten naar muziek
7210: SCHOUTEN, BERT & WIM ZONNEVELD A.O. (EDS.). - OTS yearbook 1989 - 1995.
10852: SCHOUTEN, ROB. - Een onderdaan uit Thule.
19145: SCHOUTEN, DENNIS. - Eindpunt.
17615: SCHOUTEN, ROB & ROGI WIEG. - 100 beste gedichten van deze eeuw: Nederland.
20564: SCHOUTEN, WIM. - Uitgeven en uitgegeven worden
1725: SCHOUTEN, CORINE. - Zinsinitiële indefiniete subjecten in hun context.
18954: SCHOUTEN, ROB. - Huis van Ervaring.
10742: SCHOUTEN, ROB. - Gedichten I.
12076: SCHOUTEN, ROB. - Infauste dienstprognose.
11992: SCHOUWENAAR, MARGREET. - Valtijd.
3687: SCHRADER, O. - Sprachvergleichung und Urgeschichte. Linguistisch-historische Beiträge zur Erforschung des indogermainschen Altertums
4271: SCHRAUB, WILHELM. - Jordan von Osnabruck und Alexander von Roes. Ein Beitrag zur Geschichte der Publizistik im 13. Jahrhundert
7394: SCHREGEL-ONSTEIN, FRANCINE. - De ganzepen. Het levensverhaal van onze eerste kinderdichter Hieronymus van Alphen
3872: SCHREIBER, HERMANN. - Teuton and Slav. The struggle for central europe
11225: SCHREINER, STEFAN (HRSG.). - Das Lied der Lieder von Schelomo. Liebeslyrik aus dem alten Israel. Mit 32 illuminierten Seiten aus dem Machsor Lipsiae
10963: SCHRETLEN, IGNACE. - Tussen zes voet diep en hemelhoog.
15937: SCHRETLEN, IGNACE. - Een onvermoede bocht.
7963: SCHREUDER, H. - Een hoofdstuk uit de semantiek. Inzonderheid met betrekking tot het Engels
19434: SCHREUDERS, PIET. - Lay in - lay out en ander oud zeer.
16503: SCHRIJER, THOM & SASLIA EGGINK - DU BURCK (TYPOGRAFISCHE ILLUSTRATIES). - Lege schommels.
3190: SCHRIJNEN, JOS. - Essai de bibliographie de géographie linguistique générale.
17165: SCHRIKS, C.F.J. - Werken van de Walburg Pers. Vijfhonderd titels, beschreven en toegankelijk gemaakt naar onderwerp, tijd, plaats, auteur enz.
10070: SCHRIKS, CHRIS (SAMENST.). - Presse - papier. Spreuken, spreekwoorden, gezegden en aforismen over het verschijnsel papier
3981: SCHRÖBER, INGEBORG. - Wikingische und spielmännische Elemente im zweiten Teile des Gudrunliedes.
3984: SCHRÖDER, FRANZ ROLF. - Altgermanische Kulturprobleme.
19072: SCHRÖDER, LOUIS. - Verzen van de middegaal.
20814: SCHROEVERS, MARINUS & DIRK DE HERDER (FOTO'S). - Jaroslawa Dankowa of de adem van het beeld. Verslag van een ontmoeting. Met fotografisch commentaar.
16193: SCHROEVERS, WIM. - Gras.
10363: SCHROFER, JURIAAN. - Zienderogen.
16262: SCHROFER, JURRIAAN - J.C. VAN SCHAGEN`. - Ik ga maar en ben. Twaalf gedichten uit 'Ik ga maar en ben' in papier gesneden door Jurriaan Schrofer en ingeleid door K. Schippers.
11155: SCHROLL, ANTON. - Der "75 jahre" Almanach Des Verlages Anton Schroll. 1884-1959 .
4407: SCHRÖTER, ERNST. - Walahfrids deutsche Glossierung zu den biblischen Büchern Genesis bis zum Regum II und der althochdeutsche Tatian.
2866: SCHUCHART, MAX. - Sprekend mijzelf.
2849: SCHUCHART, MAX. - Hommage à François Villon. Oorspronkelijke en vertaalde balladen
10008: SCHUCHART, MAX. - Tijd van leven.
21009: SCHUCHART, MAX. - Hommage à François Villon. Oorspronkelijke en vertaalde balladen
5499: SCHUERE, JACOB VAN DER. - Nederduytsche Spellinge.
3036: SCHUEREN, G. VAN DER. - Teuthonista of Duytschlender. In eene nieuwe bewerking
5039: SCHÜLKE, ULRICH. - Konrads Büchlein von der geistlichen Gemahelschaft. Untersuchungen und Text
19241: SCHULTE NORDHOLT, J.W. - Aan de rivier.
11107: SCHULTE NORDHOLT, J.W. & JAN WIT (SAMENST.). - Méér dan steen voelen.
14673: SCHULTE NORDHOLT, J.W. - Contrafacten. Gedichten op reis en thuis
16390: SCHULTE NORDHOLT, J.W. - Het weefsel Gods.
14628: SCHULTE NORDHOLT, JAN. - Aan mijn tongval te horen.
8587: SCHULTE NORDHOLT, H. - De evocatie van het geschonden verleden.
20974: SCHULTE, GÜNTHER. - Nietzsches 'Morgenröthe' und 'Fröhliche' Wissenschaft'. Text und Interpretation von 50 ausgewählten Aphorismen.
12538: SCHULTE NORDHOLT, J.W. - Tijd voor eeuwigheid.
11685: SCHULTINK, H. - De morfologische valentie van het ongelede adjectief in modern Nederlands`.
7241: SCHULTINK, H. - De morfologische valentie van het ongelede adjectief in modern Nederlands`.
7854: SCHULTINK, H. - Output conditions in word formation?
7527: SCHULTINK, H. - Van onze taalkundige medewerker. Kronieken 1954-1962
18130: SCHULZ, BRUNO. - De straat van de Krokodillen.
15545: SCHULZ, KATRIN. - Minimal models in semantics and pragmatics. Free choice, exhaustivity and conditionals
9632: SCHUMAN, L.O. - Een moderne Arabische vertelling : Nagib Mahfuz, Awlad Haritna.
4415: SCHUMANN, COLMAR. - Der Wortschatz von Lübeck. Probe planmäßiger Durchforschung eines mundartlichen Sprachgebietes
16700: SCHURER, FEDDE. - Simson.
1276: SCHURER, FEDDE. - Samle Fersen.
20315: SCHURER - LIEMBURG, JOHANNEKE. - Fedde Schurer ( 1898-1968). Biografie van een Friese koerier.
3832: SCHUSTER, MAX. - Der geschichtliche Kern von Hauffs Lichtenstein.
17983: SCHUT, B.J.M. - Literatuurdidactiek. Een bijdrage tot de theorievorming
6694: SCHUTTER, G. DE & J. TAELDEMAN. - De ovenpaal. Een kommentaar bij de kaart voor het Nederlandse taalgebied
10419: SCHUTTER, G. DE & J. TAELDEMAN. - De ovenpaal. Een kommentaar bij de kaart voor het Nederlandse taalgebied
20528: SCHUUR, KOOS. - Signalen.
21010: SCHUUR, KOOS. - Novemberland.
8786: SCHUYTVLOT, A.C. - Catalogus van werken van en over Vondel gedrukt voor 1801 en aanwezig in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam.
12151: SCHWARZ, ERNST. - Goten, Nordgermanen, Angelsachsen. Studien zur Ausgliederung der germanischen Sprachen
3952: SCHWARZ, K. - Das intervokalischen -g- im Fränkischen. Sprachgesichtliche Untersuchungen
6019: SCHWEIZER, WERNER R. - Der Witz.
21913: SCHWENCKE, JOHAN. - Het beeld van het Nederlandse exlibris 1880-1960.
16833: (SCHWITTERS, KURT & THEO VAN DOESBURG. - Een rumoerige soiree. Dada in de residentie.
20680: SCHWITTERS, KURT. - Zjakko.
19226: SCHWITTERS, KURT / W. DE GRAAF. - Der Herr von Doppelmoppel / Meneer van Dito Hubbel.
19063: SCHWITTERS, KURT, KATE STEINITZ & THEO VAN DOESBURG. - Die Scheuche. Märchen
19064: SCHWITTERS, KURT. - Op de bank.
19265: SCHWITTERS, KURT. - Een verhaal.
19069: SCHWITTERS, KURT. - Anna Bloeme en ik. Gedichten 1912-1947.
4786: SCIARONE, A.G. (ED.). - Nomen, Leyden studies in linguistics and phonetics.
71: SCIARONE, A.G. - La place de l'adjectif en Italien moderne.
19187: SCIVERIUS, PETRUS. - Placaet nopende den ghenen die de Konst van Boek-drukken komen besien.
12845: SCORRETTI, MAURO. - Complementizers in Italian and Romance.
7503: SCOTT, F.S. ET AL. - English grammar. A linguistic study of its classes and structures
10929: SCOTT, WALTER. - De bruid van Lammermoor.
21990: SCOVELL, E.J. - Listening to collared doves.
24: SCRIPTURE, E.W. - Grundzüge der englischen Verswissenschaft.
21535: SEBALD, W.G. - Unrecounted.
3621: SEBEOK, THOMAS A. (ED.). - Current trends in linguistics. Theoretical foundations
3779: SÉE, HENRI. - Histoire économique de la France. *Le moyen age et l'ancien régime **Les temps modernes (1789-1914)
21270: SEECK, GUSTAV ADOLF. - Nicht-Denkfehler und natürliche Sprache bei Platon.
10218: SEEGER, RAYMOND J. & ROBERT S. COHEN (EDS.). - Art, science and techonology. The genius of Leonardo
8415: SEEL, OTTO. - Sallusts Briefe und die pseudosallustische Invektive.
7486: SEEMAN, M. - Sprachstörungen bei Kindern.
12573: SEGERS, YVES E.A. - Op weg naar een consumptiemaatschappij. Over het verbruik van voeding, kleding en luxegoederen in België en Nederland (19e-20e eeuw).
7495: SEGERSTEDT, TORGNY T. - Die Macht de Wortes. Eine Sprachsoziologie
22054: SEGHERS, PIERRE. - Gedicht voor René-Gui Cadou.
15879: SEGINER, YOAV. - Learning syntactic structure.
21397: SEIFERT, JAROSLAV. - Verloren paradijs.
11868: SEIFERT, JAROSLAV. - En vaarwel!
21219: SEILER, HANSJAKOB (ED.). - Language universals.
11601: SEITLIN, PERCY. - About U.S. Experimental typography by American Designers
14488: SELFKICKER, JOHNNY THE. - De heilige huichelaar. Een keuze uit gedichten geschreven in de periode juli '66-januari '68.
13413: SELLS, PETER. - Lectures on contemporary syntactic theories. An introduction to governement binding theory, generalized phrase structure grammar, and lexical-functional grammar
10701: SELM, BERT VAN. - Alles komt terecht.
21715: SELM, BERT VAN. - Over rock and roll.
21804: SEMBACH, KLAUS-JÜRGEN. - Für Ruth Leuwerik.
20512: SERGEN, KAREL. - Ribbels.
2088: SERRURIER, C. - Descartes. Leer en leven
19735: SETERS, A.J.C. VAN. - Het kind en wij, aandachtige gedichten. Saamgelezen en ingeleid door A.J.C. van Seters.
3640: SEUREN, P.A.M. - Operators and nucleus. A contribution to the theory of grammar
9013: SEUREN, PIETER A.M. (ED.). - Symposium on semantic theory.
7499: SEUREN, P.A.M. - Operators and nucleus. A contribution to the theory of grammar
8223: SEUREN, PIETER A.M. (HRSG.). - Generative Semantik: Semantische Syntax.
12148: SEVCENCO, ANCA. - Terms of binding.
12495: SEXTON, ANNA. - A self-portrait in letters.
3579: SGALL, PETR ET AL. - A functional approach to syntax. In generative description of language
18776: SHAKESPEARE. - Sonnet XXX.
16109: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Sonnetten 63, 64 en 65.
22044: SHAKESPEARE, W. - Hamleto.
20155: SHAKESPEARE, WILLIAM. - The phoenix and the turtle.
7164: SHANNON, ANN. - A descriptive syntax of the Parker manuscript of the Anglo-Saxon chronicle from 734 to 891.
5328: SHASTRI, AJAYA MITRA. - India as seen in the Brhatsamhita of Varahamihira.
9261: SHERIDAN, RICHARD BRINSLEY / TJAARD W.R. DE HAAN (BEWERKING). - Liefde in het klooster, spel in twee gedeelten en twaalf taferelen (1775) .
8200: SHIR, NOMI ERTESCHIK. - On the nature of island constraints.
8434: SHUY, ROGER W. (ED.). - Report of the twenty-third annual round table meeting on linguistics and language studies.
13510: SICHOV, VLADIMIR. - Les Russes vus par Vladimir Sichov.
7710: SICK, INGEBORG MARIA. - De prinses die spon. Een blad uit het oude sprookjesboek
21671: SIEBELINK, JAN. - Suezkade.
21816: SIEBELINK, JAN. & JOHN JANSEN VAN GALEN. - Bergweg 17 Bosweg 19. 28 brieven.
14846: SIEFF, JEANLOUP. - Jeanloup Sieff 1950 - 1990. Time will pass like rain.
19843: SIEGER, M.G. - Schaduwvechter.
17586: LUCEBERT & JAN SIERHUIS (ETSEN). - "Minnebrief aan onze gemartelde bruid Indonesia"
17567: SIERKSMA, FOKKE. - Gewaarmerkte gedichten.
10946: SIERMAN, HARRY N. (VOORWOORD). - Linotype. Een toelichting op het Linotype-zetsysteem
5223: SIERTSEMA, B. - A study of glossematics. A critcal survey of its fundamental concepts
15592: SIERTSEMA, B. - A study of glossematics. Acritcal survey of its fundamental concepts
1061: SIERTSEMA, B. - A study of glossematics. A critcal survey of its fundamental concepts
1730: SIERTSEMA, B. - Taalverwerving en taalontleding.
15734: SIJMONS, DIRK / HARM BOTMAN EN WILLEM SNITKER. - Overmoed en zegepralen / Zegepralend Kennermeland.
22070: SIJN, H. VAN. - Letterlied.
18111: SIJS, NICOLINE VAN DER. - Taal als mensenwerk: het ontstaan van het ABN.
17119: SIJS, NICOLINE VAN DER. - Hondsdraf. Waar komen onze woorden vandaan?
18807: SIJTSMA, BERNARD. - Lieve Gerard. Brieven aan Gerard Reve, 1965-1980.
9134: SILKIN, JON. - Amana Grass.
13532: SILVA, PIERRE & GARY. - Delicious.
10487: SIMA'AN, KHALIL. - Learning efficient disambiguation.
21124: SIMIK, RADEK. - Modal existential wh-constructions.
4322: SIMON, SHERRY (DIR.). - Traduire la théorie.
8782: SIMON, GERD. - Bibliographie zur Soziolinguistik.
9169: SIMONS, W.J. - Geladen pistolen. Gevleugelde woorden over het boek bijeengebracht en ingeleid door.
9631: SIMONS, WIM J. - Het paleis van Circe. De Amerikaanse reizen van Frederik van Eeden
2602: SIMONS, WIM J. - Het woord gedrukt. Boeken en mensen
8523: SIMONS, P.H. - Wij beginnen te sympathiseren. Betje Wolff en Aagje Deken.
18846: SIMONS, LUDO. - Geschiedenis van de uitgeverij in Vlaanderen. I: De negentiende eeuw. II: De twintigste eeuw.
15308: SIMONS, JOZEF. - Caïphas.
7725: SINCLAIR, UPTON. - Geld.
8134: SINCLAIR, A., R.J. JARVELLA & W.J.M. LEVELT (EDS.). - The child's conception of language.
4384: SINGER, SAMUEL. - Wolfram und der Gral. Neue Parzival-Studien
7529: SINGER, SAMUEL. - Die mittelalterliche Literatur der deutschen Schweiz.
8143: SINGH, SASANAND & KALA S. SINGH. - Phonetics. Principles and practices
21121: SIO, JOANNA UT-SEONG. - Modification and reference in the Chinese nominal.
1228: SIPMA, P. - Frysk lês- taelboekje II.
22035: SIRJAEV, IVAN. - En la vagono, kaj alij rakontoj.
18332: OEY TJENG SIT. - Een stilte die gelukkig maakt.
15773: SITWELL, EDITH. - By the lake.
18243: SIVIRSKY, A. - De stem van de dichter. Een bloemlezing van poëzie en proza geschikt om voor te dragen
6153: SIX VAN CHANDELIER, J. VAN. - Poësy. Bloemlezing uit zijn dichtwerk
7631: SIX, J. - Peron en perron.
6103: SIXTI, SUFFRIDI (= SJOERD SYTZES). - Apollo over de inwijdinghe vande Neerlandsche Academia de Byekorf, ghesticht door D.S. Coster Amsterdammer.
10578: SLAGLE, UHLAN VON. - Language, thought, and perception. A proposed theory of meaning
12139: SLAGTER, GERT JAN. - Tusken keapsjoch en keunst. Tussen handel en kunst.
13266: SLAMA - CAZACU, TATIANA. - Language et contexte. Le problème du langage dans la conception de l'expression et de l'interprétation par des organisations contextuelles.
8916: SLANGEN, JAAK (ED.), J.A.N. KNUTTEL. - J.A.N. Knuttel, Deel I. Levensloop
16220: SLAUERHOFF, J. & TINUS VAN DOORN (ILLUSTRATIES). - Afrikaanse elegie.
20189: SLAUERHOFF, J. - Verzamelde werken. Deel IV: De opstand van Guadalajara. Aanhangsel
21635: SLAUERHOFF, J. - Brieven aan Hans Feriz.
12672: SLAUERHOFF, J. - Zeven nagelaten gedichten.
20560: SLAUERHOFF, J. - Een bezoek aan Makallah.
18245: SLAUERHOFF, J. - De ochtendzon.
17354: SLAUERHOFF, J.J. - Verbeelde gedichten.
13335: SLAUERHOFF, J. - een eerlijk zemansgraf.
16757: SLAUERHOFF, J. - Serenade.
15132: SLAUERHOFF, J. - Verzamelde gedichten.
18428: SLAUERHOFF, J. - Bloemen uit het moeras. Zes vertalingen.
20188: SLAUERHOFF, J. - Verzamelde werken. 3 delen poëzie. 5 delen proza
16253: SLAUERHOFF - TERBORGH, F.C. - Slauerhoff. Herinneringen en brieven.
12167: SLEEMAN, PETRA. - Licensing empty nouns in French.
10010: SLEEUWEN, JAN VAN. - Het overwoekerd pad.
16717: SLEIDERINK, REMCO E.A. (RED.). - Maar er is meer. Avontuurlijk lezen in de epiek van de Lage Landen. Studies voor Jozef D. Janssens
14946: SLEMMONS, ROD. - Like a One-Eyed Cat. Photographs by Lee Friedlander, 1956-1987
9052: SLICHTER VAN BATH, B.H. - Bevolking en economie in nieuw Spanje. (ca. 1570-1800)
21247: SLIGGERS, BERT. - Ode aan Nop.
22050: SLIGGERS, BERT (BUNDELING). - Tafelredes Het Beschreven Blad. 1985-1993
20173: SLIJPER, BART. - In dit gevreesd gemis. Het leven van Willem Kloos.
14752: SLIOUSSAR, NATALIA. - Grammar and information structure. A study with reference to Russian
3302: SLIS, I.H. - The voice-voiceless distinction and assimilation of voice in Dutch.
12166: SLOT, PAULINE. - How can you say that? Rhetorical questions in argumentative texts
20330: SLOTEN, LEONORE VAN. - Ferdinand Bol (1616-1680). Etsen in eigen huis/Etchings in the artists home
12108: SLUIJTER, PEM. - Roos is een bloem.
2579: SLUIJTER, AGAATH. - Phonetic correlations of stress and accent.
9117: SLUIS, MARIJTJE. - 'Si ce nést pour nous, alors pour nos successeurs'. Honderdvijftig jaar Bibliothèque Wallonne
13070: SMABERS, NICOLETTE. - Het Plein Bijzonder en Gewoon.
10609: SMALLEY, REGINA L. & MARY K. RUETTEN. - Refining composition skills. Rhetoric and grammar for ESL students
9053: SMEDING, T.U. - School in de steigers. De wording van de Friese lagere school in de periode 1800-1857.
6687: SMEKEN, JAN / R. PENNINK & D.TH. TICHELAAR (EDS.). - Dwonder van claren ijse en snee.
20968: SMESSAERT, HANS. - The logical geometry of comparison and quantification. A cross-categorial analysis of Dutch determiners and aspectual adverbs.
2131: SMET, G. DE. - J. van Mierlo en het Veldekeprobleem.
17141: SMET, STEPHAN. - Neuzen. Anatomica Typografica (3)
2853: SMET, PROSPER DE. - Aan de voet van 't Gravensteen.
5814: SMET, G.A.R. DE. - Kleine deutsche Schriften.
16727: SMET, ROBERT DE (SAMENSTELLING). - Teken-Taal. Plastische expressie van schrijvers uit Noord en Zuid
14251: SMET, ED. - Pessoa loopt door de straten van New York.
12546: SMIT, GABRIËL. - Fragment.
12470: SMIT, GABRIEL. - Dichterbij.
2857: SMIT, GABRIËL. - Ternauwernood.
2862: SMIT, WILFRED. - Een harp op wielen.
1358: SMIT, W.A.P. - Hooft en Dia. Een onderzoek naar Hooft's verzen-bouquet van 1608-1609 voor Dia, de identiteit van deze geliefde, andere verzen van Hooft voor haar en de implicaties van dit alles
19272: SMIT, WILFRED. - Nagelaten verhalen.
2854: SMIT, W.A.P. - Stedetroost.
3221: SMIT, JACOB. - 1596-1687 De grootmeester van woord- en snarenspel. Het leven van Constantijn Huygens
1408: SMIT, W.A.P. - Twaalf studies.
19427: SMIT, W.A.P. - Masscheroen 1941.
11568: SMIT, WILFRED. - Franje.
11660: SMIT, GABRIËL. - Voorspel.
15237: SMIT, GABRIEL. - Op mijn woord.
1468: SMIT, W.A.P. & F.L. ZWAAN (ED.). - Proeven van tekst en commentaar voor de uitgave van Hoofts lyriek. I. De psalmberijmingen
20149: SMIT, WILFRED. - Vijftien gedichten.
12876: SMIT, WILFRED. - Verzamelde gedichten.
908: SMIT, JACOB. - Driemaal Huygens. Vergelijkende karakteristieken van Huygens' Batava Tempe, 't Costelick Mal en De Uytlandige Herder
7994: SMIT, W.A.P. - Reprise na 130 jaar "Over den waren dichter"
9679: SMIT, WILFRED. - Verzameld werk.
10541: SMIT, J. - Leven en werken van E.J. Potgieter. 1808-1875
4937: SMIT, GABRIËL . - Leven van gedichten. Verzamelde poëzie
20199: SMIT, WILFRED. - Pauvre et belle.
12467: SMIT, W.A.P. - Feesten van 't jaar.
20617: SMIT, FRANCK. - Boekjaar. Wolters & Noordhoff, 1836-1986: honderdvijftig jaar uitgeven voor het onderwijs.
18401: SMIT, WILFRED. - Verzamelde gedichten.
21145: SMITH, LARRY, STEPHEN KING, ART SPIEGELMAN AND OTHERS. - McSweeneey's issue 27.
4119: SMITH, CHARLES JOHN. - A dictionary of synonymous words in the English language.
6354: SMITH, BILL RAY DOTSON. - Infinitival NP-constructions in Italian. A study of the projection principal
6538: SMITH, ROBIN DEIRDRE. - A syntactic quicksand. Ellips in seventeenth and eighteenth-century English grammars
6949: SMITH, RAOUL N. - Probalistic models of language.
8184: SMITH, FRANK. - Understanding reading. A psycholinguistic analysis of reading and learning to read
8185: SMITH, FRANK. - Psycholinguistics and reading.
21036: SMITH, NEIL & LANTHI-MARIA TSIMPLI. - The mind of a savant. Language learning and modularity.
12849: SMITS, R.J.C. - The ralative and cleft constructions of the germanic and romance languages.
5998: SMITS VAN WAESBERGHE, JOS. - Muziek en drama in de Middeleeuwen.
7037: SMITS, L. C.L. VOORHOEVE (EDS.). - Irian Jaya source materials. No. 4 Series B - No. 1. The J.C. Anceaux collection of wordlists of Irian Jaya Langauges. A: Austronesian languages (Part I)
7072: SMITS, P. E.A. - Non-conformisten.
9200: SMITS, L. - Overpeinzingen van een boekenwurm.
5678: SMOLENAARS, A.J. - Measuring sentences. Conjoint measurement of sentence prosessing complexity
13580: SMULDERS, ALBERT. - De zingende aesculaap.
10866: SMYTERS, ANTHONI. - Het versierde woord. De Epitheta of woordcombinaties van Anthoni Smyters uit 1620.
10429: SNELLER, A. AGNES. - Met man en macht. Analyse en interpretatie van teksten van en over vrouwen in de vroegmoderne tijd
19694: SNIJDERS, A.L. - Cokes & incunabelen.
15578: SNIJDERS, A.L. - WILLEM SNITKER. - Danslessen voor gevorderden. Een ZKV
1732: SNIJMAN, F.J. - Literêre styl met die oog op stylonderzoek.
19702: SNOECK, KEES. - E. de Perron, Den Haag en uitgever Boucher.
18669: SNOEK, PAUL. - Renaissance.
21300: SNOEK, PAUL. - Verzameld scheppend proza.
20216: SNOEK, PAUL. - Noodbrug.
15108: SNOEK, PAUL. - Schildersverdriet.
15110: SNOEK, PAUL. - Welkom in mijn onderwereld.
20704: SNOEK, PAUL. - Bultaco 250 cc.
20293: SNOEK, PAUL. - Zwarte muze
20643: SNOEK, PAUL. - De heilige gedichten.
5590: SNOEK, PAUL. - Reptielen & Amfibieën.
20630: SNOEK, PAUL. - Aardrijkskunde. Antropografische suite voor naïeve meisjes.
20484: PERRON - KEES SNOEK. - E. du Perron. Het leven van een smalle mens
20163: SNOEK, PAUL. - Tussen vel en vlees.
18751: SNOEK, KEES. - Mussen en chimères.
20721: SNOEK, PAUL. - Nostradamus.
11794: SOAMES, SCOTT & DAVID M. PERLMUTTER. - Syntactic argumentation and the structure of English.
13867: SOEMARGONO, FARIDA. - Exercices structurales d'Indonésien. Pour laboratoire de langue.
16365: SOEPBOER, ALBERTINA. - De hengstenvrouw.
15726: SOEPBOER, ALBERINA. - Het nachtland / De knotwilg.
15714: SOEPBOER, ALBERTINA. - Zone.
17571: SOEPBOER, ALBERTINA. - Bezonken.
15727: SOEPBOER, ALBERTINA. - De dieptering.
14326: WAARSENBURG HANS VAN DE & PIERRE VAN SOEST. - De wijn is een spotter.
19393: SOETEBOEK, L.P.A., J.E. DE GROOT & C. WOLS. - Electronica/sonnetten/critiek.
15615: SÖLLE, DOROTHEE. - Speel toch van Rosa, Anna en Rosa.
4894: SOLMSEN, F. - Electra and orestes. Three Recognitions in Greek Tragedy
2302: SOLMSEN, F. - Two crucial decisions in Herodotus.
16047: SOLVANGER, ERIK. - Eenvoudig schedellichten.
3054: SOMMERFELDT, KARL-ERNST. - Wörterbuch zur Valenz und Distribution der Substantive.
831: SOMMERHALDER, HUGO. - Johann Fischarts Werk. Eine Einführung
9993: SON, PHILIP VAN. - Distels voor vakgenoten.
9468: SONDEREGGER, STEFAN. - Die schweizerdeutsche Mundartforschung 1800-1959. Bibliographisches Handbuch mit Inhaltsangaben
4186: SONET, JEAN. - Répertoire d'incipit de prières en ancien français.
19653: SONNTAG, JAN. - Dubbel_Drukte.
18673: SONTROP, TH. - Marmerkijker.
7628: SORBY, P. (ED.). - Algemene literatuurgeschiedenis. Geschiedenis van de belangrijkste figuren en stromingen in de wereldliteratuur (in 5 delen). Deel III: Renaissance
17304: SORGDRAGER, WINNIE. - Omzien en vooruitkijken. 15 augustus 2002 herdenking capitulatie Japan
14965: SORGEDRAGER, BART. - Nederlandse landbouwkolonies in Brazilië.
14113: SORGEDRAGER, BART (FOTO'S), TRACY METZ & IRÉNE CIERAAD (TEKST). - Villa Vinex.
8664: SORIN, C. ET AL (EDS.). - Levels in speech comunication. Relations and interactons. A tribute to Max Wajskop
21545: SORRENTINO, GILBERT. - Selected poems 1958-1980
10793: SÖTEMANN, G. - A. Roland Holst en de mythe van Ierland.
9583: SÖTEMANN, A.L. E.A. (RED.). - Van den Berg-nummer.
18911: SÖTEMANN, A.L. - Querido van 1915 tot 1990. Een uitgeverij.
14203: SÖTEMANN, A.L. - Dichters die nog maar namen lijken.
11112: SOUDIJN, KAREL. - Op reis.
18667: SOUDIJN, KAREL. - Dreunende kabouters.
9781: SOUDIJN, KAREL. - Het kruidenboek.
18674: SOUDIJN, KAREL. - Op reis.
17951: SOUREN, MARLIES. - Iglo.
15453: SOURIE, LOUIS. - Het werk van Ernest Claes.
3987: SOURY, GUY. - Aperçus de philosophie religieuse chez Maxime de Tyr, platonicien éclectique.
13014: SOUTHWOOD, FRENETTE. - Specific language impairment in Afrikaans. Providing a minimalist account for problems with grammatical features and word order
5788: SOVIJÄRVI, ANTTI & PENTTI AALTO (EDS.). - Proceedings of the fourth international congress of phonetic sciences.
16598: SOYINKA, WOLE. - Idanre and other poems.
12109: SPAAN, HENK. - De zoon van Cruijff.
18135: SPAAN, HENK & JAN VAN DER WOUD (ZEEFDRUK). - Heerhugowaard.
16903: SPAGNA, EDVIGE. - Cinque poesie - Vijf gedichten.
1409: SPANJAARD, H.L.S. - Antoinette de Beaucaire et son temps. Pages d' histoire félibréenne
1031: SPARNAAY, H. - Zur Sprache und Literatur des Mittelalters. Verzamelde opstellen ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag aan de schrijver aangeboden
3101: SPÄTH, EBERHARD. - Dryden als Poeta Laureatus. Literatur im Dienste der Monarchie
15505: SPAUWEN, ARNOLD. - Naar Maastricht in november.
15890: SPAUWEN, ARNOLD. - Naar Maastricht in november.
13313: SPEARS, RICHARD A. - American Idioms Dictionary.
17840: SPELIERS, HEDWIG. - Spiegel van Horta.
15485: SPELIERS, HEDWIG. - Spiegel van Horta.
10962: SPELIERS, HEDWIG & HERBERT WEBER. - Grote gevleugelde.
20406: SPELIERS, HEDWIG. - Het oog van Hölderin. Vijf gedichten
2918: SPENCE, NICOL C.W. - Essays in linguistics.
11378: SPENCER, HERBERT. - Pioniers van de moderne typografie.
20835: SPENDER, STEPHEN. - The generous days.
20349: SPENSER, EDMUND. - The Faery Queen
1800: SPERBER, HANS. - Einführung in die Bedeutungslehre.
7577: SPIEGEL, HENDRIK LAURENSZ. - Lieden op 't vader ons.
1132: SPIELMANN, M.H. - The hitherto unindentified contributions of W.M. Thackeray to 'Punch'.
19159: SPIERENBURG, PIETER. - Van raspen en malen. Het Amsterdamse Rasphuis aan de Hieligerweg.
21797: SPIES, MARIJKE (RED.). - Vondel en Amsterdam. Vondels gedicht 'De inwydinge van 't stadthuis t'Amsterdam' in beeld gebracht.
20048: SPILLEBEEN, WILLY. - Gedichten 1959-1973. Een teken van leven.
2911: SPILLMANN, HANS OTTO. - Unterschuchungen zum Wortschatz in Thoman Müntzers deutschen Schriften.
29: SPILLNER, BERND. - Symmetrisches und asymmetriches Prinzip in der Syntax Marcel Prousts. Ein Beitrag zur Geschichte des französischen Prosastils
17613: SPINOY, ERIK. - As/zteken. Gedichtendagessay.
11854: SPINOY, ERIK. - Susette.
13060: SPINOY, ERIK. - De smaak ervan.
20256: SPINOZA, BENEDICTUS DE. - Ethica
17792: SPINOZA, BENEDICTUS DE. - Die Ethik. Lateinisch und Deutsch.
1733: SPOELDERS, M. (ED.). - Pedagogische psycholinguistiek. Handelingen van een colloquium georganiseerd te Gent, 1976
1693: SPOOREN, WILBERT ET AL. - Samenhang in diversiteit. Opstelen voor Leo Noordman aangeboden bij gelegenheid van zijn zestigste verjaardag
2395: SPOOREN, W.P.M.S. - Some aspects of the form and interpretation of global contrastive coherence relations.
13082: SPOTTI, MASSIMILIANO. - Developing identities : identity construction in multicultural primary classrooms in The Netherlands and Flanders.
4848: SPRENGER VAN EIJK, J.P. - Handleiding tot de kennis van onze vaderlandsche spreekwoorden en spreekwoordelijke zegswijzen. Bijzonder aan het landleven ontleend
21872: SPRINGER, F. - Teheran, een zwanezang.
19688: SPRINGER, F. / MEIDEN ANNE VAN DER. - Nooit vergeten, Gevolgd door he gedicht 'Stad' van Willem van Toorn /Vrijheid luistert nauw.
9602: SPRINGORUM, TH.P.A.F. - Dialoogstructuur. Een onderzoek naar structuuraspecten van directiefdialogen
14205: SPRONCK, GERDA I.M. - Op klaarlichte dag.
18968: SPRONK, ANK (TEKST EN ILLUSTRATIES). - Kattigheden van Micio en Titus.
14098: SPRUIT, MARCO RENÉ. - Quantitative perspective on syntactic variation in Dutch dialects.
7242: SROKA, KAZIMIER A. - The syntax of English phrasal verbs.
4325: ST-PIERRE, PAUL (DIR.). - l'Histoire en traduction.
1734: STAAL, A.J. - De methoden van psychologische taalonderzoek. Speciaal die, betreffende de taal van de rijpende jeugd
21376: STAAL, J.F. - Euclides en Panini. Twee methodische richtlijnen voor de filosofie.
16781: STADLER, H. & C. SCHMITT. - Studiën über Vogelstimmen.
19479: STAECK, KLAUS. - Postkarten (große Serie) Vorsicht Kunst.
19478: STAECK, KLAUS. - (Komplette Serie). Achtung G10 Achtung. Inhalt entspricht der DFGO.
7572: STALPART VAN DER WIELE, JOHANNES - M.C.A. VAN DER HEIJDEN (ED.). - Bloemlezing met inleiding.
1535: STALPART VAN DER WIELEN, JOANNES. - Madrigalia.
18989: STALPART VAN DER WIELEN, JOANNES. - Petrus' Stoel.
16563: STANGE - VÖGELSANG, ANNA UND WOLFGANG (HERAUSG.). - Deutsches Lieder und Luderbüchlein.
15001: STANGE, MAREN (ED.). - Paul Strand, Essays on His Life and Work.
3268: STANGE, MANFRED. - Reinmars Lyrik. Forschungskrittik und Überlegungen zu einem neuen Verständnis Reinmars des Alten
4640: STANLEY, ERIC GERALD (ED.). - The Owl and the Nigtingale.
12490: STAP, P.A.M. VAN DER. - Outline of Dani morphology.
1451: STAPELKAMP, CHR. - Revius-studiën. Aantekeningen bij de religieuse poëzie van Jacobus Revius
16783: STAPERT-EGGEN, MARIJKE, DOORTJE E.A. - De verrassing van de buitenkant. Doortje de Vries Eikeldoorpers
20646: STAPERT-EGGEN, MARIJKE. - Dichter bij de Nachtegalen. Over Jan Campert versus J.C. Bloem en omgekeerd.
4106: STAPFER, PAUL. - Shakespeare and classical antiquity. Greek and Latin antiquity as presented in Shakespeares plays
12163: STAPPERS, LEO. - Morfologie van het Songye.
14142: STARIK, F. - Songloed.
19390: STARING, A.C.W. - Gedichten.
6161: STARING, A.C.W. - Gedichten. Bloemlezing met inleiding
19912: STARKNAKED, OLIVER. - Ballad of the imagaires.
19877: STARRE, EVERT VAN DER. - Vestdijk over Frankrijk.
10939: STARTER - KLEERKOOPER, . - Bibliographie van Starter's werken. Met inleidende levensschets en een register der zangwijzen en liederen
5474: STARTER, J.J. - Friesche lust-hof.
5905: STARTER, IAN IANSZ. - Friesche Lust-Hof. Beplant met verscheyde stichtlyke Minnen-Liedekens/ Gedichten/ ende Boertige Kluchten
11527: STARTER, J.J. - Friesche Lusthof, beplant met verscheyden stichtelijcke Minneliedekens, Gedichten en boertige Kluchten. den zesden druck, op nieus vermeerdert ende verbetert, met verscheyden Dichten ende Kluchten
14807: STASSIJNS, KOEN EN IVO VAN STRIJTEM. - De mooiste van altijd. Veertig eeuwen wereldpoëzie in driehonderd gedichten samengebracht.
14975: STEBER, MAGGIE. - Dancing on Fire: Photographs from Haiti.
21310: STECHOW, ARNIM VON. & MARIE-THERES SCHEPPING (HERAUSG.). - Fortschritte in der Semantik. Ergebnisse aus dem Sonderforschunsbereich 99 "Grammatik und sprachliche Prozesse" der Universität Konstanz.
12145: STEEGMANS, RICJARD. - Ringelorend zelfportret op haar leeuwenhuid.
16509: STEEGSTRA, JOS. - Zonder er iets tegen te doen.
7124: STEEHOUDER, M.F. & C.J.M. JANSEN (RED.). - Taalbeheersing 1981. Lezingen op het VIOT-taalbeheersingscongres op 8, 9 en 10 september 1981 aan de TH Twente
11427: STEEMERS, WIJNAND. - Sub rosa.
2864: STEEN, ERIC VAN DER. - Gemengde berichten. Gedichten 1932-1958
17176: STEEN, ERIC VAN DER. - Alfabetises ook wel genaamd margarinalia.
12505: STEEN, ERIC VAN DER. - Kortom.
13130: STEEN, ERIC VAN DER. - Nederlandsche liedjes.
3411: STEEN, ERIC VAN DER. - Controversen.
8920: STEEN, G.J. VAN DER. - A program generator for regognition, parsing and transduction with syntactic paterns.
9903: STEEN, ERIC VAN DER. - Cadans.
9524: STEENBEEK, ANDREA W. (ED.). - Desiderii Erasmi Roterodami Apologia ad Iacobvm Fabrvm Stapvlensem. Edited with an introduction, critical apparatus and explanatory notes
6168: STEENBERGEN, G.JO (ED.). - Den Spiegel der Zaligheid van Elkerlijk.
5087: STEENBERGEN, G. JO (ED.). - De bekeeringe Pauli.
21983: STEENBRUGGE, HAN (SAMENSTELLING). - Hendrik de Vries. 1896 - 1986. Het geheimste is geheim gebleven / The most secret is unrevealed.
21852: STEENBRUGGE, HAN & SJOUKJE POSTHUMA (SAMENST.). - Hendrik N. Werkman 1882-1945. Uit innerlijke noodzaak geboren. Born of an inner need.
9938: STEENEKEN, H.J.M. - On measuring and predicting speech intelligibility.
15135: STEENERSON, MARK. - The cement war. Every day is a struggle to believe
14409: STEENMEIJER, MAARTEN. - Je sterft maar twee keer. Over literair denken en herinnering.
12752: STEERS, SANNE T. - Revanche.
4527: DE STEFANO, JOHANNA S. & SHARON E. FOX (EDS.). - Language and the language arts.
7372: STEFENELLI, ARNULF. - Der Synonymenreichtum der altfranzösischen Dichtersprache.
11274: STEFFENS, G.A. - Peter Nieuwland en het evenwicht.
3531: STEGER, HUGO (HERAUSG.). - Vorschläge für eine strukturale Grammatik des Deutschen.
21410: STEIJGER, CEES. - Christelijk College Nassau-Veluwe. Negentig Jaar.
9790: STEIJN, ALWIN VAN (RED.). - De kneep. Over de verschijningsvorm van het boek
19770: STEIJN, ANNEKE VAN (RED.). - Scholco-Bekroning 2000.
21136: STEINBERG, SUSAN ET AL. - McSweeney's Issue 20
8822: STEINER, GEORGE. - Woord en rede. Pleidooi voor een ethische literatuurbeschouwing
8600: STEINITZ, WOLFGANG (RED.). - Beiträge aus der sowjetischen Sprachwissenschaft. Folge I
11468: STEL, WILCO TER. - Automated interpretation of nominal compounds in a technical domain.
6708: STELLINGA, G. - Zinsvormen en zinsfuncties in de abele spelen.
7567: STELLINGA, G. (ED.). - Het abel spel Vanden winter end vanden somer.
3110: STELLINGA, G. (ED.). - De ridderroman 'Karel en Elegast'.
3067: STELLINGWERFF, J. - De Mr. H. Bos-bibliotheek van de Vrije Universiteit.
5718: STELT, JEANNETTE VAN DER. - Finally a word. A sensori-motor approach of the mother-infant system in its developement towards speech
10687: STEMPEL, WOLF-DIETER (HRSG.). - Beiträge zur Textlinguistik.
11952: STEMPELS, A. E.A. - Kijk in een jarige krant. NRC 125
11206: STEMPELS, BOB. - Het ouderhuis.
5535: STEMPLINGER, EDUARD. - De boekhandel in de oudheid.
13488: STENZEL, JULIUS. - Philosophie der Sprache.
22097: STEPHEN, LESLIE. - Text (1876).
9059: STEPHENS, MEIC (ED.). - The Welsh language today.
4525: STEPHENS, MEIC. - Linguistic minorities in Western Europe.
4303: STER, JAC. VAN DER. - Niemand begrijpt het.
3284: STER, JAC. VAN DER. - De alderminste onder de rijmers.
1460: STERCK, J.F.M. - Oud en nieuw over Joost van den Vondel. Verspreide opstellen van J.F.M. Sterck
3285: STERCK, J.F.M. - Het leven van Joost van de Vondel.
8526: STERCK, J.F.M. - Rondom Vondel. Studiën over den dichter en zijn kring
212: STERKENBURG, P.G.J. VAN (ED.). - De Nederlandse lexicologie, Tussen handwerk en machine.
4600: STERKENBURG, P.G.J. VAN. - Johan Hendrik van Dale en zijn opvolgers.
2982: STERKENBURG, P.G.J. (ED.). - Lexicologie. Een bundel opstellen voor F. de Tollenaere ter gelegenheid van zijn 65ste verjaardag
13305: STERN, OTTO. - Schweizerdeutsch im Kindergarten. Korpuserstellung, Linguistische Analyse, Computer-Verarbeitungs-System.
22096: STERNE, LAURENCE. - The fragment.
12850: STERNEFELD, WOLFGANG. - Syntaktische grenzen. Chomskys Barrierentheori und ihre Weiterentwicklungen
5782: STETSON, R.H. - Motor Phonetics. A study of speech movements in action
19652: STEUR, HERMA. - Aspecten van leven in letters geborgen.
19543: STEUR, PIETER. - Het alfabet der groten. Een bundel kwatrijnen
7740: STEVENSON, CHARLES L. - Etnics and language.
7213: STEWARD, JAMES (ED.). - The Kingis Quair of James Steward.
6769: STEYN, IRVING C. - Gijzeling. The historical development of the mode of proceeding in 'gijzeling' in the provincial court of Holland from 1531
5517: STEYNEN, P.A.W. - Stylistische opmerkingen aangaande het gebruik van deminutiva in het Latijn.
7448: STIJL, SIMON. - De Torenbouw van het vlek Brikkekiks in het landschap Batrachia.
18015: STIL, HERMAN. - Saffier.
19176: STIP, KEES. - Het hanengeschrei.
15215: STIP, C. - De Peperbek en andere beesten. Met beestachtige cartoons van Ton Hoogendoorn
12384: STIP, KEES. - Zes variaties op een misverstand. Dat is de droevige geschiedenis van Pyramus en Thisbe - behandeld in de trant van enige Nederlandse dichters
18042: STIP, KEES E.A. - Stip R.I.P. Gedichten voorgedragen bij de crematie van Kees Stip te Emmen op 2 juli 2001
17276: STIP, KEES. - Dieuwertje Diekema. Een lied in dertig verzen waar geen woord Spaansch bij is.
21521: STIPRIAAN, R. VAN. - Het volle leven. Nederlandse literatuur en cultuur ten tijde van de Republiek (circa 1550-1800)
16064: STITOU, MUSTAFA. - Mijn vormen.
14270: STITOU, MUSTAFA. - Mijn vormen.
986: STOCHHOLM, JOHANNE M. - Garrick's Folly. The Shakespeare jubilee of 1769 at Stratford and Dury Lane
17757: STOCKENSTRÖM, WILMA. - Beenwit. Drie gedigte.
13296: STOCKERT, F.G. - Über Umbau und Abbau der Sprache bei Geistesstörun.
1724: STOCKUM, TH. C. VAN ET AL (EDS.). - Verzamelde opstellen. Geschreven door oud-leerlingen van Professor Dr. J.H. Scholte
6410: STOCKWELL, ROBERT P. ET AL. - The major syntactic structures of English.
21228: STOCKWELL, ROBERT P. ET AL. - The sounds of English and Spanish.
11239: STOEP, D. VAN DER. - Het lam voor de glazen. Opstellen over een eeuw boekbedrijf 1877-1977
8947: STOETT, F.A. - Middelnederlandse spraakkunst. Syntaxis
17456: STOKES, ADRIAN - JOHN PIPER (ILLUSTRATIONS). - Venice.
17178: ACHTERBERG - PETER DE BRUIJN EN FABIAN STOLK. - Aan het bestaande tegenstrijdig.
12161: STOLL, R.P.A. - La tonétique des langues Bantu et Semi-Bantu du Cameroun.
6202: STOLTENBERG GIESSEN, HANS L. - Die termilische Sprache Lykiens.
17081: STOLYAR, A.A. - Introduction to Elementary Mathematical Logic.
18778: STOLZ, THOMAS. - Gibt es das kreolische Sprachwandelmodell?
7398: STOLZ, BENJAMIN A. & RICHARD S. SHANNON (EDS.). - Oral literature and the formula.
12429: STONE, RUTH. - Second-hand coat. Poems new and selected
15768: STOPPELAAR, J.J. - Kom laat ons gaan.
11758: STORM VAN LEEUWEN, JAN (ED.). - Europese boekbanden anno 1995/Reliures européennes en l'an 1995/European bookbindings in the year 1995.
18900: STORM, R. (IDEE). - Mensch! durf te eten...
4021: STOROST, JOACHIM. - Studien zur Alexandersage in der älteren italienischen Literatur. Untersuchungen und Texte
3898: STORZ, GERHARD. - Eduard Mörike.
14484: STOUTE, RENÉ EN HENRIK. - Teksten voor een oude vriend.
21864: STOUTE, RENÉ. - Poeders, pillen en cachets.
18258: STOUTE, RENÉ. - Dagboek.
18134: STOUTE, RENÉ & ROB VAN DER VIJGH (ZEEFDRUK). - Amstelveen.
20697: STOUTE, RENÉ. - Werklust. Met een tekening van Joost Veerkamp.
18107: STOUTEN, J. - Verlichting in de letteren.
9989: STRAALEN, GERRIT VAN. - Tollestich. Herinneringen aan het oude Tolsteeg
17969: STRAAT, CEES VAN DER. - Zonder franje.
16853: STRAAT, CEES VAN DER. - Poëtische reflecties.
18174: STRAAT, CEES VAN DER. - Zee zonder land.
15318: STRAATEN, KAREL VAN / MARCEL VLEUGELS (TEKST). - Uitgelezen foto's van Karel van Straaten 1938 - 1993.
5829: STRAATEN, A.G.J. VAN. - Bekopt Esperanto-Woordenboek. E-N / N-E
16164: STRAATEN, PETER VAN. - Het dagelijks leven getekend door.
11670: STRAATHOF, AAD. - Brieven op poten.
10836: STRAKENBURG, ILSE. - Louis Lehmann als homo universalis.
14982: STRAND, PAUL. - Aperture Paul Strand the World at My Doorstep.
19383: STRAND, CLARK. - Zaden van de berk. Het dichten van haiku en de spirituele reis.
21644: STRATEN, HANS VAN. - De omgevallen boekenkast.
16697: STRATEN, HANS VAN. - Postkoets naar de Uilenhorst. Drentse spookhistorie
16828: STRATEN, HANS VAN. - Zes nagelaten gedichten.
13904: STRATEN, HANS VAN. - Etalagepop.
20326: STRATEN, HANS VAN. - Hendrik Nicolaad Werkman. De drukker van het paradijs
18730: STRATEN, HANS VAN. - Stem uit het graf. Aforismen.
4241: STRAUSS, JÜRGEN. - Eine Komponentenanalyse im verbal- und situationskontextuellen Bereich. Die Bezeichnungen für "Herr" und "Gebieter" in der altenglischen Poesie
1439: STREEKSTRA, N.F. - Afbeeldingsrelaties. Een taal en letterkundig essay over Huygens' Donne-vertalingen.
10665: STREEPJES, IGOR (=PETER VERSTEGEN). - Weer een gezicht dat met de billen vloekt.
892: STREHLE, HERMANN. - Von Geheimnis der Sprache. Sprachliche Ausdruckslehere - Sprachpsychologie
1000: STREITBERG, WILHELM (ED.). - Die Gotische Bibel.
8102: STRENG, WALTER O. - Himmel und Wetter in Volksglaube und Sprache in Frankreich. II. Wettererscheinungen
8157: STRENG, WALTER O. - Himmel und Wetter in Volksglaube und Sprache in Frankreich. I. Erscheinungen am Himmel. II. Wettererscheinungen
17671: STREUVELS, STIJN. - In levende lijve.
17865: STREUVELS, STIJN. - Tien van Streuvels.
7505: STREVENS, P.D. (ED.). - Five inaugural lectures.
4232: STRICKER, HANS. - Die romanischen Orts- und Flurnamen von Grabs.
710: STRICKER, B.H. - De oorsprong van het romeinse circus.
714: STRICKER, B.H. - Jezus' koningschap.
2374: STRICKER, B.H. - Architectonische monoliethen.
9324: STRIEN, TON VAN & ELS STRONKS (EDS.). - Het hart naar boven. Religieuze poëzie uit de zeventiende eeuw.
18761: STRIJTBOS, CARLA. - De bronnen van De reis van Sint Brandaan.
16593: STRIJTEM, IVO VAN. - De mooie Ierse.
10249: STRIK, HELMER. - Physiological control and behaviour of the voice source in the production of prosody.
8926: STROBACH, ERICH. - Fabeln und Erzählungen für Kleine und Große aus der Fabelsammlung von Erich Strobach.
16592: STROEVE, LANS. - Leerling in de tijd.
8818: STROOP, JAN. - Poldernederlands. Waardoor het ABN verdwijnt
5563: STRUCHTMEYER, JOHANNES CHR. - Rudimenta linguae Graecae. + Everard Lubini. Clavis Linguae Graecae
16019: STRUTH, THOMAS. - Still.
16020: STRUTH, THOMAS. - Dandelion Room.
7259: STUBBS, MICHAEL. - Educational linguistics.
3766: STUIJVENBERG, PAUL VAN. - Heden en verleden in de moderne economische geschiedenis.
21875: STUIP, RENÉ (VERTALING). - Eric en Enide.
10677: STUIP, R.E.V. & C. VELLEKOOP (RED.). - Middeleeuwers over vrouwen. Deel 1
11497: STUIVELING, GARMT. - Ego en echo.
10540: STUIVELING, GARMT. - De Nieuwe Gids als geestelijk brandpunt.
9241: STUIVELING, GARMT. - Willens en Wetens. Twaalf essays
2731: STUIVELING, GARMT. - De Nieuwe Gids als geestelijk brandpunt.
6000: STUIVELING, GARMT. - Een eeuw Nederlandse letteren.
6131: STUIVELING, G. - Rekenschap.
6132: STUIVELING, G. - Steekproeven. Literaire essays
9167: STUIVELING, GARMT. - Bij Vondel's feest.
10544: STUIVELING, GARMT. - Het korte leven van Jacques Perk. Een biografie
5846: STUIVELING, GARMT. - De Nieuwe Gids als geestelijk brandpunt.
10760: STUIVELING, G. (ED.). - De briefwisseling Vosmaer-Perk.
11524: STUIVELING, GARMT (ED.). - Memoriaal van Bredero. Documentaire van een dichterleven
11399: STUIVELING, GARMT. - Het nieuwe geuzenlied. Een symposium
1484: STUIVELING, GARMT. - Onvoltooid verslag.
1340: STUIVELING, GARMT (ED.). - Memoriaal van Bredero. Documentaire van een dichterleven
15016: STULEMEIJER, PIET HEIN. - Honderd seizoenen van land tot stad.
12458: STUMPF, CARL. - Die Sprachlaute. Experimentell-phonetische Untersuchungen, nebst einem Anhang über Instrumentalklänge
2315: STUPPERICH, R. - Melanchtons deutsche Bearbeitung seiner Loci nach der olmützer Handschrift.
5444: STURMFELS, WILHELM VON. - Die Ortsnamen Nassaus. Etymologisches Verzeichnis der Orts-, Fluss- und Bergnamen Nassaus
10621: STURTEVANT, EDGAR H. & GEORGE BECHTEL. - A Hittite chrestomathy.
1738: STUTTERHEIM, C.F.P. - Voornaamwoordelijke misstappen en misverstanden.
948: STUTTERHEIM, C.F.P. - Problemen der Literatuurwetenschap.
1739: STUTTERHEIM, C.F.P. - Taalbeschrijving en taalwaardering.
947: STUTTERHEIM, C.F.P. - Conflicten en grenzen. Acht literatuurwetenschappelijke studies
10432: STUTTERHEIM, E.F. - De kraton van Majapahit.
17855: STUTTERHEIM, C. - Kwatrijnen in mineur.
4516: STUTTERHEIM, C.F.P. (ED.). - Twee onbekende tafelspelen.
10552: STUTVOET, COR. - Gedichten.
18670: STUTVOET, COR. - Je hart, het huis en de hof.
11083: STUTVOET, COR. - Bij nader inzien.
3941: STÜTZ, FRANZ. - Die Technik der kurzen Reimpaare des Pamphilus Gengenbach. Mit einem kritische Angang über die zweifelhafte Werke
11257: STUURMAN, F.J. - A Study of X-bar theories of the phrase structure component. X-ar en X-plain.
10571: STUURMAN, FRITS. - Final words. Discoveries of a manuscript Dictionary of Constructions by H. Poutsma
19797: SUARÈS, ANDRÉ. - Martyre de St Augustin.
13646: SUARES, GUY. - Malraux Past Present Future: Conversations with Guy Suares.
20372: SUCHTELEN, NICO VAN. - Uitgegeven ter herdenking van de 60ste verjaardag van den schrijver door de Wereldbibliotheek-Vereeniging
4868: SUCHTELEN, NICO VAN. - Interview.
19186: SUDUN, ALI IBN. - Het gestolen bidkleedje.
2339: SUGAWARA, M & M. COYAUD. - Intoduction à la topologie générale. (Kanjis, translittération, structure du discours, mathématique japonnais...)
22006: SUMMEREN, TON VAN. - Zeefdruk: Ex Art Is.
3163: SUOKKO, JORMA. - The semantics of choice and chance. A test of the deterministic approach to meaning and an examination of an alternative hypothesis
3812: SUPPLE, BARRY E. (ED.). - The experience of economic growth. Case studies in economic history
11483: SURENDONK, HUUB (RED.). - Over de omgang met woorden.
5241: SUTHERLAND, JAMES (ED.). - The Oxford book of literary anecdotes.
4416: SUTTER, BERTHOLD (HRSG.). - Festschrift Julius Franz Schütz.
6573: SVENNUNG, J. - Belt und Baltische. Ostseeische namenstudien, mit besonderer Rücksicht auf Adam von Bremen
21517: SVEVO, ITALO. - Autobiografisch profiel. Vertaald, bezorgd en van een nawoord voorzien door Yolanda Bloemen.
18755: SWAAK, ALBERT. - Zwartboek.
20181: SWANBORN, PETER. - Het wolkenreparatieatelier.
14316: SWANBORN, PETER. - Tot ook ik verwaai.
20142: SWANBORN, PETER. - Huis woont in mij.
4746: SWART, K.W. - Sale of offices in the seventeenth century.
19844: SWARTH, HÉLÈNE, J. KNOPPENS E.A. - Mozaïek. Vertellingen voor jongens en meisjes
20313: SWARTH - BROUWERS, JEROEN. - Hélène Swarth. Haar huwelijk met Frits Lapidoth, 1894-1910
19108: SWARTH, HÉLÈNE. - Dolorosa Mara.
18705: SWARTH, HÉLÈNE. - Dagen.
19114: SWARTH, HELENE. - Nieuwe verzen.
16535: SWEENEY, MATTHEW. - Sweeney.
19308: SWEENEY, MATTHEW. - The ice hotel.
7707: SWEET, HENRY. - A primer of phonetics.
9645: SWEET, HENRY. - First Middle English Primer: Extracts from the Ancren Riwle and Ormulum.
2979: SWEET, HENRY. - A new English grammar. Logical and historical
5584: SWINBURNE, A.C. - A selection.
19690: SWINKELS, CAREL. - Herfst.
17041: SWINKELS, JAN. - Jan met het visoog, het vaderland, condé.
4932: SWINKELS, CAREL. - De dames van de zondag.
10009: SWINKELS, CAREL. - Calendae poetae.
4562: SWÜSTE, H.A.A. - De structuur van de latijnse zin. Een methodisch-didactische studie
15758: SYBESMA, SYBE EN JACQUES VAN GENT. - Kwânskwiis / Kwansuis. Kwatrinen / Kwatrijnen
21536: SYMBORSKA, WISLAWA. - Poezje - Poems.
7752: SYPT, KRISTIEN VAN DER & HUGO RYCKEBOER. - Woordenboek van de Vlaamse dialekten. Deel I: Landbouwwoordenschat, paragraaf landbouw, aflevering ploegen
11795: SZAGUN, GISELA. - Bedeutungsentwicklung beim Kind. Wie Kinder Wörter entdecken
17911: SZÉKELY - LULOFS, MADELON. - Het schot.
1034: SZIRMAI, JULIA C. - La Bible anonyme du Ms. Paris N.f.fr. 763. Édition critique
12988: SZIRMAI, JULIA C. (VERTALING). - De Sleutel der Minne.
19972: SZYMBORSKA, WISLAWA. - Uitzicht met zandkorrel. Een keuze uit de gedichten
15942: SZYMBORSKA, WISLAWA. - Einde en begin. Gedichten 1957-1997
19589: SZYMBORSKA, WISLAWA. - Uitzicht met zandkorrel. Een keuze uit de gedichten
16032: SZYMBORSKA, WISLAWA. - Dubbele punt.
1350: SZYROCKI, MARIAN. - Andreas Gryphius. Sein Leben und Werk
1262: TAMMINGA, D.A. & K. DE VRIES. - Hulde oan Gysbert Japicx. Oersjoch fan wurksumheden foar de tarieding en útfiering fan de Gysbert Japicx-bitinking 1966 troch it Gysbert Japicx Komité 1666-1966
9299: TANNEN, DEBORAH & JAMES E. ALATIS (EDS.). - GURT '85. Languages and linguistics: the interdepandence of theory, data, and application
4456: TANS, J.A.G. - Bossuet en Hollande.
4342: TANS, J.A.G. - Toneel en leven. Enkele beschouwingen over Anouilh
817: TAUBER, ABRAHAM & JAMES PITMAN. - George Bernard Shaw on language.
835: TAUBER, ABRAHAM & JAMES PITMAN. - George Bernard Shaw on language.
5220: TAULI, VALTER. - Structural tendencies in Uralic languages.
6070: TAULI, VALTER. - Structural tendencies in Uralic languages.
17311: TAX, RICKEY (BEZORGD DOOR). - Precies wat ik waardevol acht. Over een onvoltooide uitgave van de Kunera Pers
21250: TAYLOR, RON. - Sailing into Corunna.
9106: TAYLOR, JOHN R. - Linguistic categorization. Prototypes in linguistic theory
4206: TAYLOR, B. - An introduction to medieval romance.
3429: TEAKEMA, HEDZER. - Pultrom.
9230: TEDING VAN BERKHOUT, D.J.W (OPGETEKEND DOOR). - De weerwolf en andere volksverhalen uit het Gelders Rivierengebied.
7634: TEENSMA, B.N. - Don Francisco Manule de Melo, 1608-1666. Inventario general de sus ideas
14082: TEEUW, A. - Leerboek Bahassa Indonesia.
17093: TEISTER, ALAIN. - De ziekte van Chopin.
2089: TEIXERA, R.M. - Atlas van de Nederlandse broedvogels.
12118: TELLEGEN, TOON. - Wie A zegt.
20183: TELLEGEN, TOON. - De optocht. Verslag van een ooggetuige.
20184: TELLEGEN, TOON. - Glas tussen ons.
20185: TELLEGEN, TOON. - Stof dat als een meisje.
11831: TELLEGEN, TOON. - ...m n o p q...
14895: TEMPELMAN, JAAP (GEDICHTEN), RUUD MAST (FOTO'S). - Aardewerk.
10967: TEMPELMAN, JAAP. - Verschuivingen.
16199: TEMPELMAN, JAAP. - De ongeveegde vloer.
15780: TEMPELMAN, JAAP. - Veranderingen.
10959: TEMPELMAN, JAAP & WILLEM TEELING. - Hernieuwde herinneringen.
7620: TEMPLIN, MIDRED C. - Certain language skills in children. Their development and interrelationships
8438: TENDELENBURG, WILHELM & EBERHARD ZWIRNER (HRSG.). - Archiv für die gesamte Phonetik, Band 3, Zweite Abteilung, Heft 1-4. Archiv für Sprach- und Stimmphysiologie
5942: TENGNAGEL, MATTHEUS GANSNEB. - Alle werken (Verzameld werk). Waarin opgenomen de paskwillen die ten onrechte aan Tengnagel toegeschreven zijn
14605: TENTIJE, HANS. - Deze oogopslag.
20006: TENTIJE, HANS. - Verloren speelgoed.
20180: TENTIJE, HANS. - Om en nabij.
2868: TENTIJE, HANS. - Alles is er.
14396: TENTIJE, HANS & RENÉ BAKKER (PRENTEN). - Jaargang.
14768: TENTIJE, HANS. - Uit zoveel duisternis.
16709: TENTIJE, HANS (TEKST), PIET DE RIDDER (ZEEFDUK). - Beverwijk.
20132: TENTIJE, HANS. - Wat het licht doet.
14683: TENTIJE, HANS. - Als het ware.
20133: TENTIJE, HANS. - Als het ware.
7142: TEPPE, JULIEN. - Vocabulair de la vie amoureuse. Avec un index analytique de 300 mots
9036: TERBILLE, ALOYS. - Welldage. Niederdeutsche Gedichte aus dem Grenzland
10207: TERBORGH, F.C. - Odysseus' laatste tocht.
16650: TERBORGH, F.C. - El Gran Cañon.
9770: TERBORGH, F.C. - Abylia.
15782: TERGAST, NES. - Glas en schaduw.
10562: TERGAST, NES. - Het moederland.
17267: TERGOUW, TON. - Ontgoocheling : het relaas van een ontmoeting.
2517: TERKEN, J.M.B. - Use and function of accentuation. Some experiments
9723: TERLOUW, J.C. - Gaan waar de woorden gaan.
15391: TERLOUW, JAN. - De boosaardige koning.
20653: TERM, LUUK VAN E.A. (RED.) - Uit duizenden. Dichter bij handschrift. Gedichten en fotografische portretten. / Dichter bij jongeren. Essays.
20957: TERMORSHUIZEN-ARTS, MARJANNE. - Juridische Semantiek. Een bijdrage tot de methodologie, van de rechtsvergelijking, de rechtsvinding en het juridisch vertalen.
10289: TERMORSHUIZEN, GERARD. - P.A. Daum. Journalist en romancier van tempo doeloe
14690: TERRIN, PETER. - Voor de lieve vrede.
21158: TERVOORT, B. TH. M. - Developmental Features of visual communication : a Psycholinguistic Analysis of Deaf Children's Growth in Communicative Competence.
1746: TERVOORT, BERNARD T. - Wetenschap en taal.
5657: TERVOORT, BERNARD TH. M. - Normaal en afwijkend taalgebruik.
13525: TERWOGT, HANNEKE MEERUM (INTERVIEWS MET FOTOGRAFEN). - Vrouwen van Amsterdam.
21003: TEUNISSEN, LISANNE. - Semantic Syntax: Evaluation by Implementation.
14853: TEX, E. DEN. - Slagzij.
11822: THACKARA, JOHN. - Lost in space. Een reisverhaal. A traveller's tale.
19888: THACKERAY, W.M. - De liefdesballade van Lord Bateman.
16361: HO-THAM. - In tegenstelling.
3528: THAUER, B. (EINL.). - Lechner's Vornamenbuch. Über 8000 Namen von A-Z
6104: THAUSING, GERTRUD. - Der Auferstehungsgedanke in Ägyptischen religiösen Texten.
10976: THEISSEN, S. E.A. - Woordenboek voor correct taalgebruik.
17131: THELEN, ALBERT VIGOLEIS. - Mein Name ist Hase. Wie Redensarten enstehehen Können
15278: THELEN, ALBERT VIGOLEIS (TOEGESCHREVEN AAN). - Herfst.
4440: THEOPOLD, WILHELM. - Schiller. Sein Leben und die Medizin im 18. Jahrhundert
4062: THERRY, MARC. - De religieuze beleving bij de leken in het 17de-eeuwse bisdom Brugge (1609-1706).
10682: THEUNE, MARIËT. - From data to speech. Language generation in context
14304: THEUNISSEN, JEROEN. - Thuisverlangen.
14574: THEUNYNCK, PETER. - Traangasmaatschappij.
22034: THÉZARD, JOËL. - Nordnordaj Febeloj.
19932: LOKUM (=LOTHAR MIKLEI) & VAN THIEL. - Tagliche Liebesfaxen die nicht alltäglich sind. Dertien prikkelende minne-memo's uit een weiniggezapig Lat-leven
10511: THIENEN, GERARD VAN. - Incunabula in Dutch Libraries. A census of fifteenth - century printed books in Dutch public collections. Vol. I: Catalogue.
9386: THIENEN, FR. VAN. - Ballerina's in beeld.
19171: THIENEN, GERARD VAN. - Men salse vinde te coope.
20485: THIES, WILLEM. - Meer mensen dan reddingsvesten.
16122: THIES, WILLEM. - Na de vlakte.
20171: THIES, WILLEM. - Twee vogels één kogel.
7574: THIJM, ALBERDINGK. - Een keuze uit zijn werk.
7701: ALBERDINGK THIJM J.A. (NAVERTELD DOOR). - De vier heemskinderen.
4345: THIJS, W. & J. DE ROOIJ (EDS.). - Vijfde Colloquium van hoogleraren en lectoren in de nederlandistiek aan buitenlandse universiteiten, 1973.
12804: THIJSSE, ELIAS. - Partial logic and knowledge representation.
13250: THIJSSEN, TH.J. & OTTO BARENDSEN (RED.). - School en Huis. Weekblad voor Opvoeding en Onderwijs. Orgaan van de Bond van Nederl. Onderwijzers.
21135: THIRLWEL, ADAM (ED.). - McSweeney's Issue 42. Multiples. An anthology of stories in an assortment of languages and literary styles.
19511: THOMAS, EDWARD. - Hanengekraai. Cockrow
20792: THOMAS, DYLAN - RALPH MAUD (ED.). - The notebooks of Dylan Thomas.
8424: THOMAS, LINDA. - Beginning syntax.
3393: THOMASSEN, KEES & CLEMENTS DE WOLF. - Accoord C.R. Een keuze uit de bijzondere aanwinsten verworven tijdens het bibliothecariaat van dr. C. Reedijk
17524: THOMASSEN, KEES. - Smokers Survival Kit for the year 2050.
20608: THOMASSEN, KEES. - Uit de kast. Tien jaar marginaal drukwerk uit de Koninklijke Bibliotheek.
20272: THOMÉSE, P.F. E.A. - Annabel
15307: THOMÉSE, P.F. - Naar huis.
13513: THOMPSON, PAUL & GINA HARKELL. - he Edwardians in photographs.
10350: THOMSON, J.JAC. - Gedichten 1960. Herinneringen en late voorspelen
17018: THORN PRIKKER, JOHAN. - Brieven.
11806: THRIFT, ERICA. - Object drop in the L1 acquisition of Dutch.
9378: THURBER, JAMES. - Alleen.
20748: THYSIUS, JOHANNES - E.V.M. MOURITS (ED.) - D' avoir une chambre garnie de plus belles editions. Uit de correspondentie van Johannes Thysius.
21549: TIBERGIEN, WILLY E.A (RED.). - Poëziekrant.
5437: TICHELAAR, P.A. E.A. (RED.). - Opstellen over de Koninklijke Bibliotheek en andere studies. Bundel samengesteld door medewerkers van dr. C. Reedijk (...)
5356: TIECK, LUDWIG. - From Gothic to Romantic.
21845: TIEKEN, HERMAN (VERTALING EN INLEIDING). - Sangam - Over helden en minnaars. Klassieke poëzie uit Zuid-India. Uit het Tamil vertaald.
5705: TIELEN, MIRJAM T.J. - Male and female speech. An experimental study of sex-related voice and pronunciation characteristics
5119: TIELROOY, JOHANNES & FR.W.S. VAN THIENEN (RED.). - Apollo. Maandschrift voor literatuur en beeldende kunsten
11498: TIENHOVEN, H.J. VAN. - Wichelroedelopen.
10304: TIENHOVEN, H.J. VAN. - Kristalkijken.
10033: TIENHOVEN, H.J. VAN. - When the saints go marching in.
9019: TIER, VERONIQUE DE E.A. (RED.). - Het Dialectenboek 8: Proeven van dialect. Een kijkje in de keuken van de Nederlandse dialecten
11368: TIERIE-HOGERZEIL, E,. - Hoe men het ABC begeerde en leerde.
22095: TIGBE, MARY. - Address to an Aardvark.
16790: TIGGELAAR, ERIC. - Tips en Tools voor Joomla! Professionele websites voor iedereen.
13592: TIJN, MAARTJE VAN. - Ik heb niet de Jodenster gedragen.
20544: TIL, WIM VAN. - Waar hij geweest is.
20685: TIL, WIM VAN. - In G.
43: TILANDER, GUNNAR. - Nouveaux Essais d'étymologie cynégétique.
4166: TILANDER, GUNNAR (ED.). - Vidal Mayor, Tradución Aragonesa de la Obra in excelsis dei thesauris de Vidal de Cenellas.
8769: TILANUS, CONSTANTIJN CYRIL. - Click evoked otoacoustic emissions in clinical practise.
4225: TILLEMA, MIEKE. - Kringlooppoes.
21727: TILLEMA, MIEKE. - Al dat verlangen.
16225: TILLEMA, MIEKE. - Wandeling.
12193: TILLEMA, MIEKE. - Zeereep verboden toegang. Black box
10970: TILLEMA, MIEKE & WILLEM DE JONG. - Altijd 's nachts.
2898: TILLEMANS, TH. - King and courtier. A cultural reconnaissance into an age of transition. With illustrations drawn from the poetry of Sir Thomas Wyatt and other sources
5731: TILLMANN, H.G. - Das individuelle Subjekt und seine persönliche Identität im phonetischen Kommunikationsprozeß.
2872: TIMMER, CHARLES B. - Beeld in spiegel.
21597: TIMMERMAN, AEGIDIUS W. - Tim's herinneringen.
17862: TIMMERMANS, FELIX. - Met Felix Timmermans door Vlaanderen.
14353: TIMMERS, OSCAR. - Dromen van stof.
8290: TINBERGEN, D.C. + L.M. VAN DIS (EDS.). - Van den Vos Reinaerde.
1412: TINDEMANS, CARLOS. - Mens, gemeenschap en maatschappij in de toneelletterkunde van Zuid-Nederland, 1815-1914. Een systematische analyse van de thematiek van het realistisch-burgerlijk drama.
6623: TISSIER, ANDRÉ (ED. + TRANSC.). - Farces du Moyen Age.
3786: TITS-DIEUAIDE, MARIE-JEANNE. - La formation des prix céréaliers en Brabant et en Flandre au XVe siècle.
18298: TJEPKEMA, J.R. - Bedenksels.
2563: TODOROV, TZVETAN. - Littérature et signification.
21510: TOERGENJEV, I.S. - Herinneringen.
3679: TOGEBY, KNUD. - Fransk Grammatik.
1751: TOLLENAERE, F. DE. - De Harigasti-Inskriptie op helm B van Negau. Haar betekenis voor de Oergermaanse klankleer en voor het probleem van de oorsprong der runen
15269: TOLLENS, HENDRIK FRANCISCUS . - Nieuwjaarsgroet 1809.
21360: TOLSTOI - ROLAND HOLST, HENR. E.A. - Bevrijding. Tolstoinummer. 1828-1928.
13860: TOMAN, JINDRICH (ED.). - Studies in German grammar.
14757: TOMASELLI, ALESSANDRA. - La sintassi del verbo finito nelle lingue germaniche.
5179: TOMBEUR, P. - Raoul de Saint-Trond: Epistulae. Index verborum, Relevés statistique
5180: TOMBEUR, P. - Raoul de Saint-Trond: Gesta Abbatum Trudonensium I-VII. Index verborum, Relevés statistique
20793: TOMLINSON, CHARLES. - Collected Poems.
14225: TONGELE, MARK VAN. - Op hoop van zonnezegen.
5370: TONNELAT, ERNEST. - Charles Andler. Sa vie et son oeuvre
19781: TONY (MR MERGMANN). - Ernest Staas (Advocaat).
17734: TOOLEN, AFKE VAN DER. - De Hutten van het Barrebos. Een idealistische enclave op de Veluwe.
19992: TOORN, WILLEM VAN. - Tegen de tijd.
4094: TOORN, WILLEM VAN. - Pestvogels. En andere verhalen
16006: TOORN, WILLEM VAN. - Herhaalde wandeling. Gedichten 1960-1975.
19222: TOORN, WILLEM VAN. - Een dichteres van Malta.
16960: TOORN, WILLEM VAN. - Een kraai bij Sienna.
19349: TOORN, WILLEM VAN. - Een dichteres van Malta. Vier verhalen, een toneeltekst en een interview
13057: TOORN, WILLEM VAN. - Tien eilanden.
19946: TOORN, WILLEM VAN. - Gedichten 1960-1997.
19849: TOORN, WILLEM VAN. - Les très riches heures.
12445: TOORN, WILLEM VAN. - Het landleven.
12446: TOORN, WILLEM VAN. - Gulliver.
7019: TOORN, M.C. VAN DEN. - Nederlandse grammatica.
14345: TOORN, WILLEM VAN & RENÉ BAKKER (FOTO'S). - In hetzelfde licht.
21764: TOORN, WILLEM VAN (RED.). - Querido's letterkundige reisgids van Nederland.
15216: TOORN - STRIELEMAN, FRANS E.A. (RED.). - De Vlaamse Gids: Willem van Toorn-nummer.
20780: TOORN, WILLEM VAN. - Dooltuin.
12514: TOORN, WILLEM VAN. - De aardse republiek.
15691: TOORN, WILLEM VAN. - Bezweringen.
17509: TOORN, WILLEM VAN. - Simulatiespel.
15104: TOORN, WILLEM VAN. - Kijkdoos.
15826: TOORN, WILLEM VAN. - Gedichten 1960-1997.
16514: TOORN, WILLEM VAN. - Tekens.
16239: TOORN, WILLEM VAN. - De rivier.
19461: TOPOR, (ROLAND). - Phallunculi.
8694: TORCK, D.M.F. - Aspects de la causalité discursive en Français oral contemporain.
22037: TÖRÖK, GYULA. - Rozinjo.
6679: TORREGO, ESTHER. - The dependencies of objects.
22041: TOSIO, CIF. - Japanjaj Rakontoj.
19083: TOURNIER, MICHEL. - Le roi des aulnes.
14013: TOWELL, LARRY. - El Salvador.
21139: TOWER, WELLS, MICHAEL CERA, ETGAR KERET AND OTHERS. - McSweeney's Issue 30.
21268: TRABANT, JÜRGEN. - Apeliotes oder Der Sinn der Sprache. Wilhelm von Humboldts Sprach-Bild.
15461: TRACY, ROSEMARIE. - Sprachliche Strukturentwicklung. Linguistische und kogmitionspsychologische Aspekte einer Theorie des Erstspracherwerbs
750: TRAINER, JAMES. - Ludwig Tieck. From Gothic to Romantic
18697: TRAKL, GEORG. - An den Knaben Elis.
17116: TREEBUS, KAREL F. - Symbolenwijzer. Een praktische gids voor gedrukte tekens en symbolen.
21905: TREFFERS, BERT E.A. - Melchior Lechter. Der Meister des Buches, 1865-1937. Eine Kunst für und wider Stefan George.
3738: TREMEL, FERDINAND. - Wirtschafts- und Sozialgeschichte Österreichs. Von den Anfängen bis 1955
11765: TREUGE, LOTHAR - KARLHANS KLUNCKER (ED.). - Lothar Treuge, 1877-1920: ein Dichter der "Blätter für die Kunst". Werk und Nachlass eingeleitet und ausgewählt von Karlhans Kluncker. .
9383: TREVES, LUISA (=M. GUTMAN-ROZELAAR). - De keuze van Beatrice. Toneelstuk in één bedrijf
3219: TRICHT, H.W. VAN. - P.C. Hooft.
10719: TRICHT, H.W. VAN (ED.). - Uit het dagboek van Frederik Van Eeden.
5868: TRICHT, H.W. VAN. - P.C. Hooft.
17905: STUIVELING - VAN VIERSSEN TRIP. - De school van Leopold.
19092: STUIVELING - VAN VIERSSEN TRIP. - De school van Leopold.
21945: TRITSMANS, MARC. - Van aarde.
20985: TRNAVAC, RADOSLAVA - Aspect and subjectivity in modal constructions.
14609: TROCH, DAVID. - Buiten westen.
20526: TROLSKY, TYMEN. - Liederen van Weemoed, Wanhoop en Waanzin gevolgd door Liefdes-, klaag- en politieke liederen: Aliesjes poëziebundel I en II.
17926: TROMP, HANSMAARTEN. - Toeschouwer uit een hoge toren. Martinus Nijhoff (1894-1953).
6500: TROUBETZKOY, N.S. - Principes de phonologie.
5973: TRUDGILL, PETER (ED.). - Applied sociolinguistics.
6873: TRUDGILL, PETER. - Accent, dialect and the school.
8951: TRUDGILL, PETER. - On dialect. Social and geographical perspectives
9107: TRUDGILL, PETER (ED.). - Sociolinguistic patterns in English.
21670: TRUIJENS, ALEID. - Vriendendienst.
16205: TRUIJENS, ALEID. - De God van Hotz en de P.C. Hooft-prijs.
21000: TSENG, SHU-CHUAN. - Linguistic Patterns in Spontaneous Speech.
21238: TSERONIS, ASSIMAKIS. - Qualifying Standpoints: Stance adverbs as a presentational device for managing the burden of proof.
13796: TSJECHOW, ANTON. - Vertellingen.
3407: TSJECHOW, A.P. - De dood van een ambtenaar.
19991: TUCHOLSKY, KURT. - Ausgewählte werke 1 + 2.
21803: TUCHOLSKY, KURT. - Märchen.
21779: TUCHOLSKY, KURT. - Rheinsberg.
22079: TUCKER, ALAN. - La vie antérieure. A version of Baudelaire.
19901: TUCKER, ALAN. - Citta Veccia.
14999: TUCKER, ANNE WILKES. - Target III: In Sequence. Photographic Sequences from the Target Collection of American Photography
8502: TUINDERMAN, J.W. - Marnix van St. Aldegonde en de subjectivistische stroomingen in de Nederlanden der 16e eeuw.
17189: TUINMAN, VROUWKJE & INGMAR HEYTZE (SAMENSTELLING). - Rock 'n' roll. Klinkende gedichten.
6770: TUMMERS, P.L.M. - Limburg.
21980: TURNER, JEFFREY. - The angled boat.
11334: TURNER, E.S. - The shocking history of advertising.
21959: TUTTLE, RICHARD. - Two Pinwheels Works 1964 - 1985.
20979: TZAKOSTA, MARINA. - Multiple parallel grammars in the acquisition of stress in Greek L1.
18475: TZARA, TRISTAN / ANTONY KOK. - Pour fair en poème dadaiste / Hoe een Dada-gedicht te maken.
19071: TZARA, TRISTAN. - Manifeste Dada 1918. Uitgave van de eerste drukversie
13888: UDEN, A. VAN. - A world of language for deaf children. Part I: basic principles. A maternal reflective method
15722: UDING, HANS. - Kom binnen.
9990: UDINK, BETSY & MARCEL KURPERSHOEK. - Moord in Kachari. Happy birthday, dear Prophet! De baard van de Profeet beledigd! Uitpakken.
10326: UHLEMANN, FRIEDRICH. - Grammatik der syrischen Sprache. Mit vollständigen Paradigmen, Chrestomathie und Wörterbuche
2433: UHLENBECK, E.M. - Critical comments on transformational-genarative grammar 1962-1972.
5818: UHLENBECK, C.C. - Levensbericht van Johan Hendrik Caspar Kern.
4312: UHLENBECK, E.M. - De tegenstelling krama: ngoko. Haar positie in het Javaanse taalsysteem
1750: UHLENBECK, E.M. - Taalwetenschap. Een eerste inleiding
4402: UHRSTRÖM, WILHELM. - Studies on the language of Samuel Richardson.
12142: UITDEHAAG, ANTOINE. - Dak zonder huis.
14357: UITDEHAAG, ANTOINE. - De adem van de zaal.
14358: UITDEHAAG, ANTOINE. - Levenslang vrij.
1755: ULIJN, J.M. - Frans als vreemde taal in een ingenieursopleiding. Een onderzoek naar de leesvaardigheid
2642: ULLMANN, S. - Précis de sémantique Française.
8627: ULLMANN, STEPHAN. - Words and their use.
5037: UNGER, HELDA (ED.). - Geistlicher Herzen Bavngart. Ein mittelhochdeutsches Buch religiöser Unterweisung aus dem Augsburger Franziskanerkreis des 13. Jahrhunderts
19139: UNGER, GERARD. - De staart van de g: een gesprek tussen twee heren.
21255: UNGERER, FRIEDRICH. - Suyntax der englischen Adverbialen.
7882: UNGNAD, ARTHUR. - Babylonisch-Assyrische Grammatik. Mit Übungsbuch
21293: UPHOFF, MANON. - Alle verhalen
1909: URDANG, LAURENCE (ED.). - Prefixes and other word-initial elements of English.
21324: UYL, BOB DEN. - Het reizen vereist sterke zenuwen.
22024: UYLDERT, MAURTIS. - Voorspel van vrede. Een allegorie.
18317: UYTERLINDE, JUDITH (VOORWOORD). - Dichters in Durban.
21917: VAANDRAGER, C.B. - Leve Joop Massaker.
7929: VACHEK, JOSEF. - Dynamika fonologického systému soucasné spisovné cestiny.
8318: VACHEK, JOZEF. - A brief survey of the historical development of English. I: Old English
20807: VADÉ, JEAN JOSEPH. - Le pipe cassée. Les bouquets poissards.
14143: VAESSENS, THOMAS & JOS JOOSTEN. - Postmoderne poëzie in Nederland en Vlaanderen.
5355: VAGLIERI, LAURA VECCIA. - Grammatica elementaire di Arabo.
5352: VAGLIERI, LAURA VECCIA. - Grammatica teorico-practica della lingua Araba.
10022: VALCKENAERE, JULIEN DE. - Steentjes des aanstoots. Een bloemlezing uit zijn aforismen samengesteld en ingeleid door S. Carmiggelt
8971: VALDMAN, ALBERT (ED.). - Pidgin and creole linguistics.
14084: VALK, ARNO VAN DER. - W.F. Hermans. Het grootste gelijk buiten Nederland.
11647: VALKENIER, FRANK. - Fragmenten uit het niets.
11654: VALKENIER, FRANK. - Balladen van Brabant.
3432: VALKHOFF, REIN & PIET MARÉE. - Bob en Ben bij Sarrasani.
4255: VALLET, ANTOINE. - Les noms de rues et topoymes divers de la commune de Saint-Etienne. Etude historique
8110: VANCE, EUGENE. - Mervelous signals. Poetics and sign theory in the Middle Ages
14365: VANCREVEL, LAURENS. - Waartoe: een gedicht.
15640: VANCREVEL, LAURENS. - Speculatieven.
13071: VANCREVEL, LAURENS. - Gezicht en verdwijning gevolgd door Het onneembare.
15697: VANCREVEL, LAURENS - JÖRG RENÉ (LITHO'S). - Vitrine.
20207: VANDELOO, JOS. - Splitter Haben Scharfe Kanten.
18675: VANDELOO, JOS. - Wachten op het groene licht. 37 gedichten geïllustreerd met 7 proza-tekeningen.
18676: VANDELOO, JOS. - Woorden met doofstommen.
18677: VANDELOO, JOS. - Zeng.
20206: VANDELOO, JOS. - Schilfers hebben scherpe kanten.
8814: VANDEPLAS, A. - Le Serbo-Croate. Grammaire, conversation, dictionnaire
21453: VANDERVEKEN, DANIEL. - Meaning and speech acts. Volume II Formal semantics of success and satisfaction.
15456: VANDERVELDEN, JOS. - Vondels wereldbeeld.
14108: VANHOUTTE, AUGUST. - Nagelaten gedichten.
18847: VANLANDSCHOOT, ROMAIN. - Joris Lannoo. Drukker en Uitgever voor Vlaanderen. 1891 - 1971.
21704: VANMECHELEN, KOEN. - Koen Vanmechelen. Het appèl van de kip. The Chicken's Appeal.
2346: VANQUOIS, BERNARD. - La traduction automatique à Grenoble.
21970: VANRIET, JAN. - Dogmes et instructions.
14317: VANRIET, JAN. - Stormlicht.
14318: VANRIET, JAN. - Staat van beleg.
11607: VANSINA, DIRK. - Liefde's getijden.
10927: VANSINA, JAN. - Oral Tradition. A study in historical methodology
14712: VANSTREELS, MIEL. - Laatste berichten.
18159: VANVUGT, EWALD & ROB LIGTVOET (ZEEFDRUK). - Andijk.
18214: VARARUCI. - De rosse buurt van Patna. De klucht 'Ubhayabhisarika'.
15637: VAREKAMP, MARJOLEIN. - Francesco.
15634: VASALIS - VISSER, AB. - Een pijn, waarvoor geen naam bestaat. Rapport opgesteld en uitgesproken door Vasalis ter gelegenheid van de Hendrik de Vries-Prijs uitgereikt aan Ab Visser te Groningen in december 1958. Gevolgd door vijf gedichten van Ab Visser.
15415: VASALIS. - Verjaars-brief voor Gerard.
13906: VASALIS, M. - Phoenix.
14343: VASALIS, M. - De oude kustlijn. Nagelaten gedichten
12020: VASALIS, M. - Vergezichten en gezichten.
19942: VASALIS, M. - Vergezichten en gezichten.
20122: VASALIS, M. - Verzamelde gedichten.
11532: VASALIS, M. - De vogel phoenix.
18035: VASALIS, M. - Nostalgique.
10680: VASIC, NADA. - Pronoun comprehension in agrammatic aphasia. The structure and use of linguistic knowledge
813: VATER, HEINZ (ED.). - Phonologische Probleme des Deutschen.
14939: VAVRA, ROBERT. - Unicorns I have known.
8770: VEDDER, INEKE. - Dunque l'Iatalia ha perso il suo fascino? Io penso di no. Argumenterend schrijven in een tweede taal. Een analyse van argumentatieve teksten van Nederlandse studenten Italiaans
12549: VEEKE, ANDRÉ VAN DER. - Het sacrament van de sneeuw.
16302: VEEN, ADRIAAN VAN DER & ADRIAAN MORRIËN. - 'Stemmen van schrijvers'.
21120: VEEN, ROSIE. - The acquisition of causal connectives: The role of parental input and cognitive complexity
1100: VEEN, P.A.F. VAN. - De soeticheydt des buyten-levens, vergeselschapt met de boucken. Het hofdicht als tak van een georgische literatuur
5919: VEEN, P.A.F. VAN. - De soeticheydt des buyten-levens, vergheselschapt met de boucken. Het hofdicht als tak van georgische litteratuur
8704: VEEN, T. VAN & B. VAN DEN BERG. - Utrechts.
9520: VEEN, TEUNIS VAN. - Utrecht tussen oost en west. Studies over her dialect van de provincie Utrecht
3095: VEEN, P.A.F. & N. VAN DER SIJS. - Etymologische woordenboek. De herkomst van onze woorden
15434: VEEN, MARTIN E.A. - Drie staat tot een. Acht tekeningen van Martin van Veen en acht gedichten van Hans Andreus, Nico Verhoeven en Simon Vinkenoog
4026: VEEN, J. VAN DER. - Le mélodrame musical de Rousseau au Romantisme. Ses aspect historique et stylistique
13018: VEENSTRA, TONJES. - Serial verbs in Saramaccan. Predication and Creole Genesis
13573: VEENSTRA, L. & J.F. VAN MUIJLWIJK (SAMENST.). - Van zeevaart en arbeid.
10900: BATTUS - JOOST VEERKAMP (COLLAGES). - Le Dichtstal/ Lille Fumière.
12686: VEGT, HAN VAN DER. - De wandelaar.
10411: VEGT, HAN VAN DER. - Ratel & experimenten.
15337: VEGT, JAN VAN DER. - De zalm.
10267: VEKEMAN, H.W.J. (INLEIDING + VERTALING). - Willem Madok.
3271: VEKEMAN, H. - Torec. Een middeleeuws kunstwerk
19605: VELD, ROELAND J. IN 'T. - Het land van liefde.
10686: VELD, JOOP. - Postverbal constituents in Dutch and Turkish.
2874: VELD, ALBERT IN 'T. - Nieuwe weg.
6075: VELDE, R. V.D. - Thessalische Dialektgeographie.
17692: VELDE, PAOLA VAN DE E.A. - Los van traditie. Cobra en Aboriginal kunst.
21002: VELDE, DAAN JOHAN VAN DE. - The processing of Dutch prosody with cochlear implants and vocoder simulations.
8914: VELDEN, D. VAN. - De geschiedenis van het huis Prinsegracht 30 en omgeving.
12859: VELDMAN, FOKKO. - De taal van Westerwolde. Patronen en structuren in een Gronings dialect
11340: VELTMAN, MARTIN. - De zaken & de dood.
13423: VELTMAN, MARTIN A. - Negentien villanellen.
10002: VELTMAN, MARTIN A. - Martin a Veltman.
8944: VELTMAN, CALVIN. - Language shift in the United States.
16171: VELTMAN, MARTIN. - Spiegelgevecht.
15814: VELTMAN, MARTIN. - Hollandse Quintijnen.
11355: VELTMAN, MARTIN A. - Amen is amen.
18653: VELTMAN, MARTIN A. - Bij het moment op de Afsluitdijk.
20165: VELTMAN, MARTIN. - Destinaties.
17193: VEN, SACHA DE & JAN EIJKENAAR. - Alfabetisme.
21181: VEN, HENK VAN DER & CONSTANCE VISSER-STUTTERHEIM. - Rivier. Zes overpeinzingen.
16398: VEN, GERRIT VAN DER. - Fragmenten uit een dagboek. Werkreis Indonesië 1982.
21396: VEN, HENK VAN DER & CONSTANCE VISSER-STUTTERHEIM. - Rivier.
9568: VENDRYES, J. - Le langage. Introduction linguistique a l'histoire
20361: VERBEKE, GEERT. - BZZ & Miauw 147 Haiku. Nederlands, English, Francais. / Bzz & Miauw. 135 Haiku ...
19402: VERBEKE, GEERT. - Schakende Heremieten. 106 reflecties over haiku's.
472: VERBURG, P.A. - Taal en Functionaliteit, Een historische-critische Studie over de opvattingen aangaande de Functies der Taal vanaf de prae-humanistische Philologie van Orleans tot de rationalistische Linguïstiek van Bopp.
15037: VERBURG, JOANN. - Interruptions.
2564: VERBURG, A.P. (ED.). - De briefwisseling tussen P.N. van Eyck en H. Marsman.
8360: VERCAMMEN, JAN. - Getijden te Brugge.
11262: VERDAM, J. (ED.) - MAERLANT. - Episodes uit Maerlant's Historie van Troyen. Naar het te Wissen gevonden handschrift
6902: VERDAM, J. (ED.) - MAERLANT. - Episodes uit Maerlant's Historie van Troyen. Naar het te Wissen gevonden handschrift
7005: VERDAM, J. & C.H. EBBINGE WUBBEN. - Middelnederlandsch Handwoordenboek.
2352: VERDEJO, MARIA-FÉLICIA. - Robot winogradien et compréhension de l'espagnol.
9874: VERDEYEN, R. (ED.). - Het Naembouck van 1562. Tweede druk van het Nederlands-Frans Woordenboek van Joos Lambrecht.
8881: VERDONCK-DE LEEUW, IRMA M. - Voice characteristics follewing radiotherapy: the development of a protocol.

Next 1000 books from Paradox

10/27