Paradox
Acacialaan 7, 3843 JE, Harderwijk, The Netherlands. Tel: +31 (0)341 410 790, Mob: +31 (06)218 574 01            Email: paradox@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
8427: WALLWORK, J.F. - Language and people.
1037: WALRAVENS, C.J.H. - Alain Chartier. Études biographiques, suives de piècess justificatives, d'une description des éditions et d'une éditions des ouvrages inédites
11135: WALRAVENS, JAN. - Verzameld proza.
17861: WALSCHAP, GERARD. - Vijf van Walschap (Genezing door aspirine, De graaf, Het voske, De kaartridder van Heppeneert, De consul).
4669: WALSCHAP, GERARD. - De graaf.
17771: WALSCHAP, GERARD. - Dossier Walschap.
16080: WALTER, HEIN. - Dialogen. Gedichten bij beelden van Siemen Bolhuis
2972: WALTHER, HANS. - Der Name in Sprache und Gesellschaft. Beiträge zur Theorie der Onomastik
16736: WALVISCH, MICKEY. - Zo groen als gras.
12679: WANAVERBECQ, ANNIE-LAURE & AURORE DELIGNY. - Les années Viva. 1972-1982: une angence de photographes
8671: WANG, XUE. - Incorporating knowledge on segmantal duration in HMM-based continuous speech recognition.
7175: WANNER, ERIC & LILA R. GLEITMAN. - Language acquisition. The state of the art
5720: WANSDONK, C. - On the mechanism of hearing.
735: WARD, MAISIE. - Return to Chesterton.
3479: WARD, A.C. - Longman Companion to Twentieth Century Literature.
16014: WARD, OSSIAN (ESSAY). - State of the art photography.
6471: WARDALE, E.E. - An old English grammar.
6498: WARDALE, E.E. - An introduction to Middle English.
9801: WARDE, BEATRICE (?). - A distinguished visitor. Discusses English book printing
6031: WARDHAUGH, RONALD. - An introduction to sociolinguistics.
6358: WARDHAUGH, RONALD. - The contexts of language.
17565: WARMERDAM, ALEX VAN. - Ik heb de wereld geschapen.
10409: WARMOND, ELLEN. - Warmte, een woonplaats.
5600: WARMOND, ELLEN. - Saluutschot met knaldemper.
11996: WARMOND, ELLEN. - De groeten aan andersdenkenden.
11995: WARMOND, ELLEN. - Gesloten spiegels.
16308: WARMOND, ELLEN. - Warmte, een woonplaats.
6234: WARNERS, J.D.P. - Mozes-Mozaïek.
5058: WARNOCK, ROBERT G. (HG.). - Die Predigten Johannes Paulis.
16909: WARREN, HANS. - Een otter in Americain.
16231: WARREN, HANS. - Pastorale.
17042: WARREN, HANS. - Het dagboek als kunstvorm.
14247: WARREN, HANS. - Pastorale.
2891: WARREN, HANS. - Tijd.
3628: WARREN, HANS (SAMENST.). - Nederlandse poëzie 1985. Meulenhoff's dagkalender
7671: WARREN, HANS. - Een roos van Jericho.
9764: WARREN, HANS. - Pastorale.
13002: WARREN, HANS. - Behalve linde, tamarinde en banaan.
13169: WARREN, HANS. - Heracles op de tweesprong.
17335: WARREN, HANS (SAMENSTELLING). - Spiegel van de Nederlandse poëzie: Dichters van de twintigste eeuw.
14770: WARREN, HANS. - Verzamelde gedichten 1941-1981.
13001: WARREN, HANS. - Zeggen wat nooit iemand zei.
16732: WARREN, HANS. - Saïd.
17227: WARREN, HANS. - Nakijken, dromen, derven. Een keuze uit eigen dichtwerk.
12944: WARREN, HANS. - Winter in Pompeï.
15824: WARREN, HANS. - Verzamelde gedichten.
13564: WARREN, HANS. - De Olympos.
13565: WARREN, HANS. - Tussen Hybris en Vergaan.
776: WARTBURG, WALTHER VON & STEPHAN ULLMANN. - Einführung in Problematik und Methodik der Sprachwissenschaft.
1807: WARTBURG, WALTHER VON. - Von Sprache und Mensch. Gesammelte Aufsätze
7146: WARTBURG, WALTER VON. - Problèmes et méthodes de la linguistique.
9994: WASCH, KAREL. - Glas en kristal.
14372: WASKOWSKY, RIEKUS. - Verzamelde Gedichten.
16286: BERNLEF - DEELDER - SCHIPPERS - WAP - WASKOWSKY. - 5 electrische dichters.
13098: WASKOWSKY, RIEKUS. - Slechts de namen der grote drinkers leven voort.
7073: WASZINK, J.J. E.A. - Benaderingen van het literaire werk.
15261: WASZINK, J.H. - Bloesemtij der letteren. Het humanisme van Francesco Petrarca.
4507: WATENPUHL, HEINRICH (KRITISCHE BEARBEITUNG), HEINRIH KREFELD (HRSG.). - Die Gedichte des Archipoeta.
10743: WATERMAN, JACQUES. - Maanden, jaren.
13648: WATERSCHOOT, JOS VAN. - Hooggeleerde exlibris.
6108: WATERSON, NATALIE & CATHERINE SNOW (EDS.). - The development of communication.
13501: WATSON, ALBERT. - Mad dog.
7488: WATTS, A.F. - The language and mental development of children. An essay in educational psychology
14266: WAUTERS, MARCEL. - Er is geen begin en geen einde.
8865: WAWRZYSZKO, ALEKSANDRA K. - Bibliography of general linguistics. English & American
14966: WEBB, ALEX. - Under a Grudging Sun. Photographs from Haiti Libéré 1986-1988
3534: WEBER, ELIZABETH G. - Varieties of questions in English conversation.
3733: WEBER, PAUL. - Histoire de l'economie Luxembourgeoise.
10263: LUBLINK WEDDIK. - Proeve van een menschkundig woordenboek voor de negentiende eeuw.
3805: WEE, H. VAN DER & K. TAVENIER. - De nationale bank van België en het monetaire gebeuren tussen de twee wereldoorlogen.
5519: WEEKLEY, ERNST. - An etymological dictionary of modern English.
14280: WEELDEN, DIRK VAN. - De geestelijke stad.
17191: WEELY, HANS VAN, (TEKST), HILDA KERNELL (ZEEFDUK). - Diemen.
17185: WEELY, HANS VAN. - De ideale lijn.
11183: WEEMOEDT, LEVI. - Geduldig lijden.
13354: WEEMOEDT, LEVI. - Van harte beterschap. Kleine trilogie der treurigheid : Geduldig lijden, Geen bloemen, Zand erover
14009: WEEMOEDT, LÉVI. - 10 mooiste van Lévi Weemoedt.
13091: WEEMOEDT, LEVI. - Liedjes van Welzijn, Volksgezondheid & Cultuur.
12946: WEEMOEDT, LÉVI. - Geen bloemen.
11117: WEEMOEDT, LÉVI. - Zand erover.
16113: WEEMOEDT, LÉVI. - Ken uw klassieken.
17996: WEEMOEDT, LEVI. - Liedjes van Welzijn, Volksgezondheid & Cultuur.
13900: WEEMOEDT, LEVI. - Daar komt de bruid. . . Over trouwen en andere sprookjes.
11775: WEENINK, DAVID. - Speaker-adaptive vowel identification.
2902: WEERLEE, DUCO VAN. - Het hemelse gerief. Homo-erotische kwatrijnen
15520: WEEVERS, THEODOOR. - Droom en beeld. De poëzie van Albert Verwey
15239: WEEVERS, THEODOOR. - Mythe en vorm in de gedichten van Albert Verwey. Een inleiding tot zijn poëzie.
9886: WEEVERS, TH. - Coornhert´s Dolinghe van Ulysse. De eerste Nederlandsche Odyssee
13650: WEHL, NANNIE VAN. - Zonde.
7821: WEHR, HANS. - Verzeichnis der arabischen Handschriften in der Bibliothek der deutschen morgenländischen Gesellschaft.
5064: WEIDA, MARCUS VON. - Der Spiegel hochlobiger Bruderschafft des Rosenkrantz Marie.
16653: WEIJDE, ERIK VAN DER. - Praia.
15547: WEIJNEN, A. - Bloemlezing van zestiende-eeuwse taal.
390: WEIJNEN, A. - Algemene en vergelijkende dialectologie/General and comparative dialectology. Een verzameling studies van…., met inleiding, bibliografie en summaries in English bij gelegenheid van zijn 65ste verjaardag
391: WEIJNEN, A. - Betekenis en mogelijkheden der heemtaalkunde.
392: WEIJNEN, A. - De Nederlandse Dialecten.
394: WEIJNEN, A. - De oriëntatie van de dialectstudie.
395: WEIJNEN, A. - Studies over het Achthuizens dialect.
396: WEIJNEN, A. - Wezen en Waarde van het Dialect.
2392: WEIJNEN, A. - Naar aanleiding van de taalkaart van morgen.
3088: WEIJNEN, A. - De kunst van het vertalen. (beginselleer)
8380: WEIJNEN, A. - Tweetaligheid.
9004: WEIJNEN, A. ET AL (RED.). - Atlas linguarum Europae (ALE). Second questionnaire
9916: WEIJNEN, A. - Leenwoorden uit de Latinitas stratigrafisch beschouwd.
2046: WEILAND, P. - Nederduitsch letterkundig woordenboek.
8905: WEINBERG, KURT. - On Gide's Prométhée. Private myth and public mystification
16536: WEINHALS, BRUNO . - Wachzeit Nacht / Nacht wacht.
14328: WEINHALS, BRUNO. - Traduttore / Traditore.
17871: WEIR, JOANNE. - Koken voor alle seizoenen. Herfst. Recepten voor de rijkdom van de natuur.
4514: WEISE, OSKAR. - Blicke in das Leben und das Wesen unserer deutschen Sprache.
3555: WEISGERBER, JEAN. - Aspecten van de Vlaamse roman 1927-1960. Van vorm tot betekenis
8494: WEISGERBER, LEO. - Die Stellung der Sprache im Aufbau der Gesamtkultur.
17653: WEISS, EBEN. - The enlightened cyclist: commuter angst, dangerous drivers, and other obstacles on the path of the two-wheeled transcendence.
7626: WEISS, DESO A. (ED.). - Proceedings of the VIII. International Speech and Voice Therapy Conference. Amsterdam, August 21-26, 1950
8014: WEISS, DESIDER. - Bericht über die Verhandlungen des VII. Internationalen Kongresses für Logopädie und Phoniatrie (Sprach- und Stimmheilkunde) - 1936.
7126: WEISSER, ERICH (HRSG). - Das Prinzip der Ganzheit im Deutschunterricht.
6707: WEITENBERG, J.J.S. - Die hethitischen U-Stämme.
8207: WEKKER, H.CHR. - The expression of future time in contemporary English. An investigation into the syntax and semantics of five verbal constructions expressing futurity
2233: WELLEKENS, JAN BAPTISTA. - Verhandeling van het herderdicht.
5271: WELLS, JOHN EDWIN (ED.). - The owl and the nightingale.
6865: WELLS, GORDON ET AL. - Learning through interaction. The study of language development
15501: WELLS, JOHN. - Le Pavillon des Trois Soeurs.
2509: WELLS, RONALD A. - Dictionaries and the autoritarian tradition. A study in English usage and lexicography
6468: WELSCHEN, AD. - Duale syntaxis en polaire contractie. Negatief gebonden of-constructies in het Nederlands
5925: WELTENS, BERT. - The attrition of French as a foreign language.
12611: WELTERS, H. &BLEO HERBERGHS. - Geheimzinnig Limburg. Verhalen van vroege.
8238: WENNÖ, ELISABETH. - Ironic formula in the novels of Beryl Bainbridge.
15587: WENSELEERS, LUK. - De poëzie is niet meer van gisteren Paul van Ostaijen. Martinus Nijhoff en het nieuw-realisme
7920: WENSINCK, A.J. - The article of determination in Arabic.
15463: WENTINK, HANNEKE. - From graphemes to syllabes. The development of phonological skills in poor and normal reacers
16277: WERINGH, JAC. VAN. - De ontwikkeling.
8853: WERK, JAN KEES VAN DE. - Vissenvrouw.
15934: WERKMAN, HANS. - Kartelrand. Ballade van de Hurtigruten in tweeënvijftig kwatrijnen. Een winterreis per schip langs de kust van Noorwegen
17910: WERKMAN, HANS. - Een avond in de polderkamer.
10114: WERKMAN, H.N. - Brieven aan Ate en Wiea Zuithof.
18028: WERKMAN, H.N. - Brief van H.N. Werkman, Lage der A,13. Groningen.
18005: WERKMAN, HENDRIK NICOLAAS. - Dessendiaan.
17508: WERKMAN, HANS. - Kroniek van meester Keuning. Het leven van de vader van Willem de Mérode.
3709: WERNER, ERNST. - Die Geburt einer Großmacht - Die Osmanen (1300-1481). Ein Beitrag zur Genesis des türkischen Feudalismus
16581: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - In memoriam.
15891: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Mária Lécina. "Een lied in honderd verzen"
17299: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Over den goeden omgang met (varkensvleesch).
4878: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - In memoriam.
4931: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Verboden Verzen.
4963: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Jacob en de engel.
8900: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - De hovaardige aap. Een oud Chinees sprookje
9271: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Maria Leciana. Een lied in honderd verzen met een zangwijs
9301: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - De hoeve in het gebergte - Een kerstverhaal.
10310: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Mijn lief, ik ben de droefenis gaan beminnen.
18018: WERUMEUS BUNING, J.W.F. (TEKSTEN), JEANNE BIERUMA OOSTING (ETSEN). - De krekel en de mier en andere fabels van Jean la Fontaine.
15399: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Verzamelde gedichten.
4089: VAN WERVEKE, H. - Paul Fredeticq in de spiegel van zijn dagboek.
15218: WESELY, MICHAEL. - Stilleben 2001-2007.
13839: WESPI, HANS-ULRICH. - Die Geste als Ausdrucksform und ihre Beziehungen zur Rede. Darstellung anhand von Beispielen aus der franz.Literatur zwischen 1900 und 1945.
14297: WESSELING, BERNARD. - Naar de daken.
15036: WESSELS, MARIKEN. - Queen Ann. P.S. Belly cut off.
16454: WESSELS, DICK. - Zuilig.
16746: WESSELS, DICK. - Papier hier.
16744: WESSELS, DICK. - Zo zij het. Verloren maandag
16633: WESSELS, DICK. - Weer druk. Een tiental overwegingen om eindelijke weer eens een boekje te maken
16677: WESSELS, DICK. - Een klein gebaar, een groot gevaar.
17809: WESSELS, DICK. - Werkblad.
16552: WESSELS, DICK. - Zeeuwse bolussen.
16548: WESSELS, DICK. - Een klein gebaar, een groot gevaar.
16681: WESSELS, DICK. - Geerbriex.
16753: WESSELS, DICK. - Zootje lood. & de wet van Lisqwer
16743: WESSELS, DICK. - I love.
16742: WESSELS, DICK. - Dankuwel.
16737: WESSELS, DICK. - Zuilig.
16747: WESSELS, DICK. - Dit zijn mijn letters.
16745: WESSELS, DICK. - Het gonst in Artis. Verloren maandag
12675: WESSING, KOEN. - Van Chili tot Guatemala. Tien jaar Latijns-Amerika
15319: WESSING, KOEN - PAULINE TERREEHORT / TINEKE DE RUITER (TEKST). - Koen Wessing.
7685: WEST, ROBERT W. (ED.). - Russian translations on speech and hearing.
10307: WEST, ALEXANDER. - Geen andere wereld.
5191: WESTENBROEK, J.J.M. - Van het leven naar het boek. Onderzoek naar het ontstaan en de aard van Guido Gezelles gedichten, gezangen en gebeden (1862 - 1879 - 1893)
17673: WESTER, JET, GERRIT KROL & CHARLES CROMBACH. - Gaat het Nederlands teloor? Drie essays
8209: WESTER, JET, GERRIT KROL & CHARLES CROMBACH. - Gaat het Nederlands teloor? Drie essays
6771: WESTERBAEN, JACOB. - Minneliederen.
17684: WESTERHOUT, WILLEM. - Met een Rotterdamsch accent. Verzen
18067: WESTERHUIS, E.J.F. - Doornspijk. Verleden in beeld.
11266: WESTERLINCK, A. - Karel van de Woestijne als dichter. Een literair-psychologische studie
15412: WESTERLINCK, ALBERT. - Het schone geheim van de poëzie. Beluisterd niet ontluisterd.
5874: WESTERN, AUG. - Englische Lautlehre füt Studierende und Lehrer.
12735: WESTERS, OSCAR. - Welsprekende burgers. Rederijkers in de negentiende eeuw
10309: WETERING, JO VAN DE. - Het zilveren kind.
17449: WETSELAAR, PIETER (GECALLIGRAFEERD DOOR). - Pater Noster - Onze Vader. Padre Nostro - Our Father - Vader Onse - Fader Vår - Notre Père - Padre Nuestro
8145: WETZELS, LEO. - Analogie et lexique. Le probleme de l'opacité en phonologie generative
5685: WETZER, HARRIE. - Nouniness and verbiness. A typological study of adjectival predication
12472: WEUSTENRAAD, J.H.TH. - De Persessie vaan Sjerpenheuvel.
14276: WEUSTENRAAD, THEODOOR. - De Persessie vaan Sjerpenheuvel.
9243: WEVER, JAN. - Journaal der merkwaardige reizen van jan Wever (van West-Terschelling) naar Turkije, Oost-Indië, China, Noord- en Zuid-Amerika, ter walvischvaart bij Groenland enz., loopende van 1847 tot 1904.
2889: WEYE, CHRIS VAN DER (=A. PERDECK). - Het blijvende.
14648: WEYERMAN, JACOB CAMPO. - De Rotterdamsche Hermes.
9881: WEYERMAN, JACOB CAMPO. - Het vermakelijk wagenpraatje.
5400: WHALLEY, JOYCE IRENE & VERA C. KADEN. - The universal penman. A survey of western calligraphy from the roman period to 1980
5876: WHITELEY, W.H. - The tense system of Gusii.
6109: WHITELEY, W.H. - A study of Yao sentences.
3601: WHITLAU, W.A.C. (RED.). - Of het gedrukt staat... De functie van het gedrukte woord in de ontwikkeling van de communicatiemiddelen
17046: WHITMAN, WALT. - Salut au Monde!
17338: WIARDA, D. - Wiarda completa.
12958: WICH, SERGE A. - The Structure and Function of Thomas Langur Loud Calls.
13902: WICHMAN, ERICH. - Vloekzang.
10354: WIDDERSHOVEN, RONALD E.A. (RED.). - Familiebladen.
7062: WIEDEMANN, F.J. - Syrjänisch-Deutsches Wörterbuch.
3102: WIEDERMANN, CONRAD. - Johann Klaj und seine Redeoratorien. Untersuchungen zur Dichtung eines deutschen Barockmanieristen
15802: WIEG, ROGI. - Dagen in Budapest.
10550: WIEG, ROGI. - Sneeuwvlok.
10667: WIEG, ROGI. - Roze brieven.
17827: WIEG, ROGI. - Kameraad scheermes.
16176: WIEG, ROGI. - Tijd is als een Nekschot.
9376: WIEGEL, DIETMAR. - Goethe en zijn drukkers.
1537: STALPART VAN DER WIELEN. - Gulde-Jaer Ons Heeren Iesv Christi. Op alle de zonnen-dagen des iaers
18099: WIELINGA, MENNO. - Der Revolution gewidmet.
18055: WIENER, L.H. - Jonge kauw te Katwoude.
18053: WIENER, L.H. - Brief aan A.L. Snijders.
18051: WIENER, L.H. - Dit zijn de namen, Tommy.
17408: WIENER, L.H. - Herinneringen aan mijn uitgevers.
15733: WIENER, LODEWIJK & WILLEM SNITKER. - The great european nude.
1808: WIENOLD, GÖTZ. - Semiotik der Literatur.
11384: WIEREN, ATZE VAN. - Grondstof.
15525: WIERING, ANNE. - Cirkels.
9509: WIERINGA, W.J. - Ten dienste van bedrijf en gemeenschap. Vijftig jaar boekdrukkersorganisatie.
8725: WIERINGA, F.M. E.A. - De VOC in Amsterdam.
15845: WIERINGEN, DIK VAN. - De verstekeling.
5679: WIERINGEN, ASTRID VAN. - Perceiving dynamic speechlike sounds. Psycho-acoustics and speech perception
16854: WIERSMA, KLAAS. - Gedichten.
3122: WIESSNER, EDMUND. - Vollständiges Wörterbuch zu Niedharts Liedern/Kommentar zu Neidharts Liedern.
3126: WIESSNER, EDMUND. - Vollständiges Wörterbuch zu Niedharts Liedern.
17711: WIGGINS, DAVID. - Needs, values, truth. Essays on the philosophy of value.
16313: WIJDEVELD, GERARD. - Het vaderland.
11620: WIJDEVELD, GERARD. - Zomerwolk.
8630: WIJDEVELD, GERARD. - Het voorschot.
13163: WIJDEVELD, GERARD. - Het vaderland.
4971: WIJDEVELD, GERARD. - Het voorschot.
10854: WIJDEVELD, GERARD. - Vijf geheimen en andere gedichten.
2507: WIJK, N. VAN + C.B. VAN HAERINGEN. - Franck's etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal.
17621: WIJK, GERARD VAN (VOORWOORD). - Hogeschool Alkmaar 1987-1992.
5222: WIJK, N. VAN. - Phonologie. Een hoofdstuk uit de structurele taalwetenschap
1773: WIJNAENDTS FRANCKEN, C.J. - Arabische spreekwoorden en zegswijzen.
6972: WIJNAENDTS FRANCKEN, C.J. - Indische spreuken. Naar de vertaling uit het Sanskrit van Otto Böhtlingk, in bloemlezing verdietscht
12692: WIJNALDA, TON. - De handlanger.
17600: WIJNBERG, NICOLAAS (SAMENTSTELLING). - Een midzomernachtsdroom.
15968: WIJNBERG, NACHOEM M. - Alvast.
10637: WIJNBERG, NICOLAAS. - Een brief uit Amsterdam.
15992: WIJNBERG, NACHOEM M. - De expeditie naar Cathay.
15694: WIJNBERG, NACHOEM M. - Het leven van.
12471: WIJNEN, NIVO. - Variëren.
12469: WIJNEN, N.W. - Het spiegelbeeld.
9154: WIJNEN, FRANK. - On the development of language production mechanisms.
11499: WIJNEN, NICO. - Lacqué.
11648: WIJNEN, NICO. - Gedichten van gisteren en vandaag.
4708: WIJNGAARDS, N. - Jan Harmens Krul. Zijn leven, zijn werk en zijn betekenis
5618: WIJNGAARDS, N. - Adaptatie bij de kritische studie van grotere literaire gehelen.
7565: WIJNGAARDS, N. - Open en gesloten vormen in het Middeleeuws dram.
12965: WIJNGAART, PETER VAN DE. - New York Minute.
5523: WIJNMAN, H.F. - Project voor een vervolg op het nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek.
5386: WIJS, J.J.A. - Bijdrage tot de kennis van het leenstelstel in de republiek Holland.
16209: WIJS, IVO DE. - Boven 't Y.
14699: WIJSMAN, HENRI J.W. - De maanden van het jaar. Een gedichtencycus
2000: WILBUR, EARL MORSE. - A bibliography of the pioneers of the Socian-Unitarian Movement in modern christianity in Italy, Switzerland, Germany, Holland.
13798: WILDE, OSCAR. - The critic as artist. A Dialogue
4049: WILDE, HANS-OSKAR. - Der Industrie-Dialekt von Birmingham. Intonation und Sprachvariante
9368: WILDER, THORNTON NIRVEN. - Oom Pio en Camila Perichole. Fragmetn uit The Bridge of San Luis Rey
2203: WILLE, J. - Marnix' Byencorf. Met herdruk van G. Hervet's brief
1095: WILLE, J. - Heiman Dullaart. Zijn leven, omgeving en werk. Met herdruk van zijn meeste gedichten
2684: WILLE, J. - Taalbederf door de school van Kollewijn.
6978: WILLE. J. - Literair-historische opstellen.
16001: WILLEKENS, EMIEL. - Hendrik Conscience 1812-1883.
3220: WILLEMS, LEONARD. - Elckerlyc-studiën.
3375: WILLEMS, ELDERT. - In 26 letters. Het boek in uw leven, uw leven in het boek
7285: WILLEMS, J.H.J. (ED.) - HASEBROEK. - Brieven van J.P. Hasebroek aan E. Potgieter en aan de redactie van "De Gids" uit de jaren 1836 - 1840.
8302: WILLEMS, LEONARD. - Het Bonaventura-raadsel in het leven van Anna Bijns.
9503: WILLEMS, J. & E. WOUDSTRA (RED.). - Handboek wetenschaps- & technologievoorlichting.
10486: WILLEMS, MARK. - Chemistry of language. A graph-theoretical study of linguistic semantics
14078: WILLEMS, MARK. - Chemistry of language. A graph-theoretical study of linguistic semantics
18092: WILLEMS, WIM. - Tjalie Robinson. Biografie van een indo-schrijver.
10691: WILLEMSE, F.C. - Groningse drukken uit de 17de en 18de eeuw. Catalogus van de werken aanwezig in de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen
9914: WILLIAMS JACKSON, A.V. - The Avestan alphabet and its transcription.
13306: WILLIAMS JACKSON, A.V. - An Avesta grammar in comparison with Sanskrit. Part I: phonology, inflection, word-formation, with an introduction on the Avesta.
13882: WILLIAMS, LYNN & WENDY STONE (FOTO'S). - De droom van Beatrice. Een verhaal uit sloppenwijk Kibera (Nairobi)
15082: WILLIAMSON, GEORGE. - Reader's guide to T S Eliot: poem by poem analysi.
16418: WILLIGEN-SINEMUS, M. VAN. - Dat andere Frans (het Frans van Zwitserland, Canada en België).
9316: WILMINK, WILLEM (ED.). - Het kind. Een bloemlezing
11116: WILMINK, WILLEM. - Goejanverwellesluis. Korenschoven, liedjes en gedichten
11181: WILMINK, WILLEM. - Een vreemde tijger en andere gedichten.
11359: WILMINK, WILLEM. - Het reisgezelschap langs de Amstel. Een sprookje met tekeningen van Jantien Buisman
15873: WILMINK, WILLEM. - Dagboek.
14746: WILMINK, WILLEM. - Gij weet toch dat gij niet bestaat.
9598: WILMOTS, J.G. E.V.A. - Negende Colloquium van docenten neerlandistiek aan buitenlandse universiteiten.
10891: WILPERT, GERO VON. - Sachworterbuch der Literatur.
328: WILS, J. E.A. (RED.). - Bijdragen tot de Nederlandsche Taal - en Letterkunde JvG aangeboden bij zijn 60ste verjaardag.
9871: WILS, J. - De oorsprong van het verbale r-passief in de Indogermaansche talen.
7087: WILSON, CH. - The relevance of history.
13507: WILSON, RAY. - Sherpa et autres ethnies mythiques de l'Himalaya.
16641: WILSON, L.M. - The old bookseller.
10819: WINCHESTER, SIMON. - Professor and the Madman. A tale of murder, insanity, and the making of the Oxford English Dictionary.
11137: WINCKELMANN, JOHANN JOACHIM. - Een portret in brieven.
12748: WIND, HARMEN. - Plaatselijke tijd.
12502: WIND, MAARTEN DE. - Inversion in French.
12649: WIND, ROB DE (FOTO'S), ALEXANDER POLA (TEKSTP. - Wad nu...wat later? Het heeft onze voortdurende aandacht
15389: WIND, HARMEN. - De snoek en de reiziger.
2909: WIND, B.H. - Les mots Italiens introduits en Français au XVIe siècle.
12032: WIND, HARMEN. - Waterstaat.
6618: WIND, B.H. (ED.). - Les fragments du Roman de Tristan. Poème du XIIe siècle
8379: WIND, B.H. - Enkele structurele kenmerken van het moderne Frans.
10850: WIND, HARMEN. - Het gesticht.
15292: WIND, HARMEN. - De vlinder en de kikker.
14309: WIND, HARMEN. - Kilroy.
13386: WINDHOUWER, MENZO. - Feature grammar systems. Incremental maintenance of indexes to digital media warehouses
12124: WINDSOR LEWIS, J. - A concise pronouncing dictionary of Britisch and American English.
13547: WINGEN, ED (SAMENST.). - De A van Cobra in woord en beeld. 50 jaar Cobra.
8624: WINKEL, J. TE. - De wetenschap der gewaarwordingen. Rede op 9 januari 1911 ter herdenking van den Dies Naturalis der Universiteit van Amsterdam
8628: WINKEL, J. TE. - Afscheidscollege.
1182: WINKELMAN, J.H. - Die Brückenpächter- und die Turmwächterepisode im 'Trierer Floris' und in der 'Version Aritocratique' des altfranzösischen Florisromans,. Eine vergleichende Untersuchung
14275: WINKELS, PETER (GEDICHTEN), TON VAN TIL (FOTO'S). - Reis naar Welten.
9792: WINKLER, KEES. - Verspreide momenten.
9846: WINKLER, JOHAN. - De Nederlandsche geslachtsnamen. in oorsprong, geschiedenis en beteekenis
11350: WINKLER, KEES. - Zeven x vijf gevolgd door Symfonie Nr.11.
2892: WINKLER, KEES. - Gedichten.
15417: WINKLER, KEES. - Samen.
14821: WINKLER, KEES. - Verzamelde gedichten.
15732: WINKLER, KEES. - De twaalfde symfonie. De weg de wereld en het Al.
2893: WINNE, NORBERT DE. - Met klemgeraakte woorden.
14981: WINOGRAND, GARRY. - Stock Photographs. The Fort Worth Fat Stock Show and Rodeo.
17261: WINTER, THEUN DE (TEKST), ARTHUR KEMPENAAR(ZEEFDUK). - Texel.
2894: WINTER, THEUN DE. - De Gedichten.
7319: WIRTH, L. (ED.). - Het Heilige Kruis en de Denendage te Breda.
16778: WISSEN, DRIEK VAN. - De dikke van Dale is mijn beste vriend. Oudvaderlandsche liederen en nieuwvaderlandse woorden op strikt populair-wetenschappelijke wijze verklaard.
10025: WISSEN, DRIEK VAN. - De badman heeft gelijk.
16774: WISSEN, DRIEK VAN. - ... een doorn in mijn oog en een doorn in mijn oor. Een therapie voor taalangst
16133: WISSEN, DRIEK VAN. - De Dikke Driek. Het betere werk. Luchtige taalbeschouwingen.
16157: WISSEN, DRIEK VAN. - Een loopje met de tijd.
16779: WISSEN, DRIEK VAN. - Zegt u nou zelf.
16424: WISSEN, DRIEK VAN. - Het mooiste meisje van de klas. Sonnetten.
16012: WISSEN, DRIEK VAN. - De hap van Adam.
15778: WISSEN, DRIEK VAN. - Onverwoestbaar mooi. Verzamelde gedichten.
15896: WISSEN, DRIEK VAN. - Voor het vaderland weg. Verzen op verzoek door de Dichter des Vaderlands
168: WISSING, D.P. - Fonologie en morfologie van die simplekse selfstandig naamwoord in Afrikaans; 'n transformasioneel-generatieve beskrywing.
1159: WIT, G.A. DE . - A psychological study of symbolism in word associations and meaning of words. A empirical developmental approach
1960: WIT, COR DE. - Johan Niegemann 1902-1977. Bauhaus, Sowjet Unie, Amsterdam
13894: WIT, JO DE. - Het lied vangt aan.
5502: WITHAAR, RIENK. - The role of the phonological loop in sentence comprehension.
13793: WITKOVSKY, B. - Den oceaan over: Nederland en Belgie.
3077: WITSTEIN, S.F. & E.K. GROOTES. - Visies op Vondel na 30 jaar. Een bundel artikelen ter gelegenheid van de driehonderdste sterfdag van Vondel
10258: WITSTEIN, W.F. E.A. (SAMENST.). - De Nieuwe Taalgids W.A.P. Smit-nummer.
7327: WITSTEIN, S.F. - Bronnen en bewerkingswijze van de ontleende gedeelten in Rodenburghs Eglentiers Poëtens Borst-Weringh (1619). Het proza-betoog en de emblemata
16725: WITTE, ALDERT (TYPOGRAFIE). - de geboorte van onze heer.
10787: WITTEMANS, FRANS E.A. - Marnix van Sinte Aldegonde. Officieel Gedenkboek
17952: WITTENBERNS, ERIC. - Kleur bekennen Stichting Naughty People.
17939: WITTENBERNS, ERIC. - Stichting Naughty People presenteert: Zwartboek.
17097: WITTEVEEN,THEA. - Een gevoel van oneindigheid.
15553: WITTEVEEN, THEA. - De jonge vogel. Haiku-gedichten
17790: WITTGENSTEIN, LUDWIG. - Tractatus logico-philosophicus. Tagebücher 1914-1916. Philosophische Untersuchungen.
5760: WITTING, CLAES. - Physical and functional aspects of speech sounds. With special application to standard Swedish
8241: WITTMANN, JOHANNES L.J. - Über die russenden Flammen und ihre Verwendung zu Vokal- und Sprachmelodie-Untersuchungen.
7981: WITVLIET, LEENDERT. - Een nieuw pandje.
11974: WITVLIET, LEENDERT. - Verstrooid bericht.
11973: WITVLIET, LEENDERT. - Verstrooid bericht.
10179: WMZ. - Letterproef van Willem Muilenburg, in drukwerk.
4974: WOENSEL, LODEWIJK VAN . - De wiender.
7334: WOENSEL, PIETER VAN. - Amurath-Effendi, Hekim-Bachi.
8615: WOENSEL, PIETER VAN. - Staat der geleerdheid in turkijen (1791).
13226: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Interludiën. Tweede bundel
13225: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Afwijkingen.
13175: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Verzamelde gedichten.
16992: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Nagelaten gedichten.
12770: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Wiekslag om de kim. Het menschelijk brood, De modderen man, God aan zee, Het bergmeer.
2895: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Het zatte hart.
2896: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Zon in den rug.
5195: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - 'Altijd maar bijeenblijven'. Brieven aan C.A.J. van Dishoeck, 1903-1929
12460: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Bloemlezing.
15996: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Wiekslag om de kim. Het menschelijk brood, De modderen man, God aan zee, Het bergmeer.
15244: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Verzamelde gedichten.
17557: WOHMANN, GABRIELE. - Eem gelukkige dag.
17558: WOHMANN, GABRIELE. - Ein glücklicher Tag.
9120: WOISETSCHLAEGER, ERICH F. - A semantic theory of the English auxilary system.
7714: WOLF, ARTUR. - Kritik der einseitigen Gesangmethoden. Zur Lösung des Stimmbildungsproblems
9613: WOLF, HERMAN. - Goethe's wereldbeschouwing en levenswijsheid. Een bloemlezing uit zijn proza, brieven en gesprekken
17748: WOLF-CATZ, HELMA. - Diepzee.
14124: WOLFF, MELCHIOR DE (TEKST); AARSMAN, HANS & HANS VAN DER MEER (SAMENSTELLING). - Stadsgezichten 1860 - 1975. Amsterdam in de verbeelding
3903: WOLFF, LUDWIG (HERAUSG.). - Die Dichtungen Könemanns. Kalan, Wurzgarten, Reimbibel
5952: WOLFF, BETJE & AAGJE DEKEN. - Lotje Roulin. Een liefde in de achtiende eeuw zoals zij wordt verhaald in de roman willem leevend
6127: WOLFF, J.G. - Language, brain & meaning. An introduction to the psychology of language with a section on deaf children's learning of language
7451: WOLFF, BETJE EN AAGJE DEKEN. - Keur uit het werk van.
7844: WOLFF, L. (SCHRIFTLEITER). - Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung. Jahrgang 1974 - 97
6140: WOLFF, BETJE & AAGJE DEKEN. - Bloemlezing uit de Economische Liedjes.
13526: WOLFF, MELCHIOR DE (TEKST); AARSMAN, HANS & HANS VAN DER MEER (SAMENSTELLING). - Stadsgezichten 1860-1975. Amsterdam in de verbeelding.
9272: WOLFRAM, WALT & RALPH W. FASOLD. - The Study of Social Dialects in American English.
9362: WOLK, JAN VAN DE. - Zettericks van alle seizoenen.
10654: WOLK, GUIDO VAN DER. - Fluim.
10442: WOLPE, RONALD. - A retrospective survey.
15367: WOLTHERS, DAISY (SAMENST.). - Gerrit Achterberg. Schrijvers prentenboek 21.
7855: WOLTZ, W. (ED.). - H.J.A. Hofland, Journalist.
17738: WONINK, HARRY. - Grenzeloze Veluwe in beeld.
14959: WOOD, NANCY. - Heartland New Mexico. Photographs from the Farm Security Administration, 1935-1943
7711: WOOD, ELIZABETH (ED.). - Report of the conference on speech therapy, September 20 to 24, 1948 held at The Royal Society of Medicine London.
4317: WOODSWORTH, JUDIRH & SHERRY SIMON (DIR.). - La traduction et son public. Actes du premier congrès de l'Assosiation canadienne de traductologie
17936: WOORD, B. VAN DER. - Interlokaal. Een spoorweg-historische bespiegeling;.
16553: WOORD, B. VAN DER. - Restauratie. Haar betekenis voor de gemeenschap
17688: WOORDT, A. VAN DER. - Gedichten.
6018: WOORDT, ANTHONY VAN DER. - Gedichten.
5460: WORP, J.A. (ED.). - Een onwaerdeerlycke vrouw. Brieven van en aan Maria Tesselschade
1178: WORTHAM, STANTON. - Acting out participant examples in the classroom.
4675: WOUDE, D.M. VAN DER. - Ut 'e Lapekoer.
16518: WOUDE, JOHAN VAN DER. - De Naamgeving. Een verhaal
2108: WOUDEN, TON VAN DER. - Negative contexts.
7756: WOUDT, KLAAS. - Zaans van A tot Z. Beknopte woordenlijst
9001: WOUDT, KLAAS (TEKST) & MARC DE BOER (ILLUSTRATIES). - Op een hebbel en een drebbel.
12924: WOUTERS, ROSA &ANDERS PIETERSE (SAMENST.) TOUSSAINT, FRANK (FOTO'S). - Zwart-wit. Een boek over menselijkheid.
2981: WOUTERSEN, MIRJAM. - Bilingual word perception.
8188: WRIGHT, JOSEPH. - Grammar of the Gothic language.
14960: WRIGHT, PETER & JOHN ARMOR. - The Mural Project. Photography by Ansel Adams
727: WRIGHT, HERBERT G. - The first English translation of the 'Decameron' (1620).
4895: WRIGHT, HERBERT G. (ED.). - A Seventeenth-Century Modernisation of the First Three Books of Chaucer's "Troilus and Criseyde"
7675: WRIGHT, ERVEN LEONARD. - The construction of a test of listening comprehension for the second, third, and fourth grades.
10557: WRINGER, H.P.G. DE. - Verstoorde feesten.
13494: WUE, ROBERTA ET AL. - Picturing Hong Kong: Photography 1855-1910.
13617: WULFF, K. - Den oldjavanske Wirataparwa og dens Sanskrit-original : Bidrag til Mahabharataforskningen.
4490: WUNDERLICH, FRIEDA. - Hugo Münsterbergs Bedeutung für die Nationalökonomie.
13010: WURFF, W. VAN DER. - Diffusion and reanalysis in syntax.
1445: WYBENGA, A.J. - De striid om Keulen. Historyske roman ut'e 8e ieu
17817: WYK LOUW, N.P. VAN. - Lojale Verset. Kritiese gedagtes oor ons Afrikaanse Kultuurstrewe en ons Literere Beweging.
15006: WYK LOUW, N.P. VAN. - 'n Keur uit sy gedigte.
17502: WYNALDA, TON. - De handlanger.
9779: WYTYNCK, WOUTER. - Ballade van Pier Haesbeek.
1894: YAGMUR, KUTLAY. - First language attrition among Turkish speakers in Sydney.
7063: YAR-SHATER, EHSAN. - A grammar of southern Tati dialects.
16252: YEATS, WILLIAM BUTLER. - Enkele gedichten. Gevolgd door De Gravin Catelene (een drama). In de vertaling van A. Roland Holst.
7288: YPES, CATH. - Met Vondel van de Rode Zee naar de Chinese Muur. Reien uit zijn toneelwerk
7556: YPES, CATHRINA (ED. + VERT.). - Legenden van Sint-Franciscus.
14194: YPMA, HERBERT. - Hip hotels Parijs.
16892: YUAN, TSJ'ENG. - De innerlijke overtuiging van de procureur. Een verhaal uit de chinese 'samizdat.
17495: YUAN, MA. - De muur met grillige patronen.
14698: ZAAL, WIM. - Engelenzang.
12915: ZAAL, WIM. - De postpoëet.
17797: ZAAL, WIM. - Vlak bij Vlaanderen. Een Hollander over het zuiden.
4961: ZAAL, WIM. - De antipoëet verzen.
16572: ZAAL, WIM, & JAN DE BEUS (ZEEFDRUK). - Muiden.
2899: ZAAL, WIM. - Voorlopige uitslag.
1777: ZAALBERG, C. A. - Taaltrouw. Nieuwe en oude glottalogische overwegingen
3246: ZAALBERG, C.A. - "Das Buch Extasis" van Jan van der Noot.
17768: ZAALBERG, C.A. - De taalleraar als taalpoliticus.
7808: ZAGAR, IGOR Z. - Argumentation in language and the Slovenian connective pa.
14101: ZAMENHOF, L.L. - Proverbaro Esperanta. Lü la verko. Frazeologio rusa-pola-franca-germana
14102: ZAMENHOF, L.L. - Fundamenta krestomatio de la linguo Esperanto.
6846: ZAMENHOF, L.L. - Fundamento de Esperanto. (Fundament van Esperanto)
9196: ZAMENHOF, L.L. - Lingvaj respondoj. (Plena kolekto). Letero pri deveno de Esperanto
17024: ZAND, THIJS VAN 'T. - Overgave. Een jeugdherinnering
15142: ZANDE, G.W.M. VAN DE. - Schaduwlopen. Een studie over Het uur U en Een idylle van Martinus Nijhoff.
763: ZANDVOORT, R.W. VAN. - Wartime English. Materials for a linguistic history of World War II
11200: ZANGER, JAN F. DE. - Aai de baas daarom.
9161: ZANTEN, ELLEN VAN. - The Indonesian vowels. Acoustic and perceptual explorations
14073: ZAUNER, ADOLF. - Altspanisches Elementarbuch.
12455: ZAWADOWSKI, LEO. - Inductive semantics and syntax. Foundations of empirical linguistics.
11362: ZBIGNIEW, HERBERT. - Stilleben mit Kandare. Skizzen und Apokryphen
12062: ZEEMAN, MICHAËL. - Verhoudingen.
13262: ZEEVAT, HENDRIK WILLEM. - Aspects of discourse semantics and unification grammar.
8572: ZEGGELEN, W.J. VAN. - De dichtwerken.
17257: ZEH, JULI. - Speeldrift.
4999: ZEIJ, JAC. J. - Vondel's altaargheimenissen.
7635: ZENDER, MATTHIAS (HRSG.). - Atlas der deutschen Volskunde, Neue Folge. Erläuterungen zur 2. Lieferung, Karte NF 13-24
7663: ZENDER, MATTHIAS (HRSG.). - Atlas der deutschen Volskunde, Neue Folge. Erläuterungen zur 4. Lieferung, , 1. Teil, Karte NF 37-42
11055: ZERNIKE, ELISABETH. - Dralend afscheid.
18014: ZERNIKE, ELISABETH - CHRISTIAAN HEENEMAN. - (achttien gedichten).
17030: ZERNIKE, ELISABETH - CHRISTIAAN HEENEMAN. - (twaalf gedichten).
4222: ZETTERSTEN, ARNE. - Studies in the vocabulary of the Ancrene Riwle.
4495: ZETTERSTEN, ANNE. - A critical facsimile edition of Thomas Batchelor. An Ortoëpical Analysis of the English Language and An Ortoëpical Analysis of the Dialect of Bedfordshire (1809), Part I
3223: ZEVECOTE, JACOB VAN. - Nederduytsche dichten (1626-1638).
3685: ZHAO, YILU. - Distributional criteria for verbal valency in Chinese.
15586: ZICKHARDT, KLAUS. - Achterberg concreet. Een studie
1419: ZIJDERVELD, A. - Keur uit het werk van.
4556: ZIJDERVELD, A. - De romancepoëzie in Noord-Nederland van 1780 tot 1830.
7282: ZIJDERVELD, A. - Keur uit het werk van.
3427: ZIJLSTRA, W.L. - Amerijen.
13655: ZIMMERMAN, ANNE. - Malen = gezond. Rijmpjes & ged8e
11772: ZIMMERMANN, MALTE. - Boys buying two sausages each. On the syntax and semantics of distance distributivity
16: ZIRKER, HERBERT. - George Moore. Realismus und autobiographische Fiktion, Versuch zu Form der Autobiographie
7866: ZITMAN, JAN. - Betoverd draaitoneel. Vier klankgedichten voor Willem Brakman
15325: ZITMAN, JAN. - Zijlpoort.
17837: ZITMAN, JAN. - Betoverd draaitoneel. Vier klankgedichten voor Willem Brakman
2554: ZOEST, A.J.A. VAN. - Structures de deux testaments fictionnels. Le Lais et le Testament de François Villon
15041: ZOETE, HANS. - Harrieke.
15428: ZOMER, GEERT. - Binnenman.
17056: ZOMEREN, KOOS VAN. - Aurikel en de weg omhoog.
17438: ZONDERLAND, PETER. - Hoffmann.
8372: ZONDERLAND, DAAN. - Redeloze rijmen.
12983: ZONNEVELD, PETER VAN. - Romantische reizen. Omzwervingen in de negentiende eeuw.
2955: ZONNEVELD, PETER VAN. - Het dagboek van de student Nicolaas Beets 1833-1836.
2521: ZONNEVELD, WIM & FRED WEERMAN (EDS.). - Linguistics in the Netherlands 1977 - 1979.
2520: ZONNEVELD, WIM (ED.). - Linguistics in the Netherlands 1974 - 1976.
6033: ZONNEVELD, WIM. - A formal theory of exceptions in generative phonology.
14818: ZONNEVELD, PETER VAN. - Indisch landschap. Dichters en schrijvers over Indonesië.
14026: ZUIDEN, HENK VAN. - Dromen over jongens van zeventien.
16215: ZUIDEN, HENK VAN. - En u als gast aan 't festijn. Nederlandstalige gedichten over eten en drinken
13180: ZUIDERENT, AD. - Evenwichtsoefeningen.
11385: ZUIDERENT, AD. - Waar geen haven is.
16128: ZUIDERENT, AD. - 1 Februari 1953. Stormramp en watersnood nagewerkt in gedichten, verhalen en toneeltekst.
14333: ZUIDERENT, AD. - Waterland-Oost.
14334: ZUIDERENT, AD. - Voice mail.
11845: ZUIDERENT, AD. - Jij als geen ander.
15800: ZUIDERENT, AD. - Singin' in the rain (5).
10023: ZUIDERENT, AD. - Met de apocalyptische mocassins van Michel Nostredame op reis door Nederland.
10094: ZUIDERENT, AD. - De afstand tot de aarde.
15970: ZUIDERENT, AD. - Geheugen voor landschap.
15946: ZUIDERENT, AD. - Een dartele geest. Aspecten van De chauffeur verveelt zich en ander werk van Gerrit Krol.
15965: ZUIDERENT, AD. - Jij als geen ander.
15966: ZUIDERENT, AD. - Fietser naar niets.
15067: ZUIDERENT, AD. - Op de hoogte van Icarus.
15964: ZUIDERENT, AD. - Op de hoogte van Icarus.
15971: ZUIDERENT, AD. - Op het droge.
15972: ZUIDERENT, AD. - Natuurlijk evenwicht.
17637: ZUIDINGA, ROBERT-HENK. - Anekdotes over W.F. Hermans.
11707: ZÜRCHER, E. & T. LANGENDORFF. - The humanities in the nineties. A view from the Netherlands
3587: ZUTHEM, H.J. VAN. - De integratie van de onderneming als sociologisch vraagstuk.
17072: ZUYLEN, BELLE VAN. - Brief aan Vincent.
15355: ZUYLEN, BELLE DE (VAN). - Lettre à James Boswell / Brief aan James Boswell.
17439: ZWAAL, B. - Wijde Maas.
14518: ZWAAL, B. - Fiere miniature.
14462: ZWAAL, B. - Een drifter.
11840: ZWAAL, B. - Bos in 't rot.
12191: ZWAAL, B. - Fiere miniature.
12190: ZWAAL, B. - Dwang parasang.
14284: ZWAAL, B. - Wijde Maas.
14490: ZWAAL, B. - Dat vat.
478: ZWAAN, F.L. - Uit de geschiedenis der Nederlandsche spraakkunst.
1360: ZWAAN, F.L. - Dagh-werck van Constantijn Huygens.
1779: ZWAAN, J. DE. - Syntaxis der wijzen en tijden in het Grieksche Nieuwe Testament,. E.W. Burton's 'Syntax of New Testament moods and tenses' voor het Nederlandsch taaleigen bewerkt
9727: ZWAN, A. VAN DER. - Heeft het boekenvak een schitterende toekomst achter zich?
170: ZWANENBURG, W. - Recherches sur la prosodie de la phrase française.
3021: ZWANEVELD, AGNES M. - A bookseller's hobby-horse, and the rhetoric of translation. Anthony Ernst Munnikhuisen and Bernardus Brunius, and the first Dutch edition of 'Tristian Shandy' (1776-1779)
14841: ZWART, PIET E.A. - Foto '48.
14442: ZWART, ARJEN J. - A Roma Family in Turkey.
769: ZWEIFEL, MARGUERITE. - Untersuchung über die Bedeutungsentwicklung van Langobardus-Lombardus. Mit besonderer Berücksichtigung französischer Verhältnisse
16153: ZWERVER, TON. - Ontmoetingen.
16439: ZWIERS, HENK. - Het is wind en niets.
5741: ZWIRNER, EBERHARD. - Deutsches Spracharchiv 1932-1962. Geschichte, Aufgaben und Gliederung, Bibliogaphie
5787: ZWIRNER, EBERHARD & WOLFGANG BETHGE (EDS.). - Proceedings of the fifth international congress of phonetic sciences.

3/9