Paradox
Achterom 3, 3841 CJ, Harderwijk, The Netherlands. Tel: +31 (0)341 410 790, Mob: +31 (06)218 574 01            Email: paradox@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
4495: ZETTERSTEN, ANNE. - A critical facsimile edition of Thomas Batchelor. An Ortoëpical Analysis of the English Language and An Ortoëpical Analysis of the Dialect of Bedfordshire (1809), Part I
3223: ZEVECOTE, JACOB VAN. - Nederduytsche dichten (1626-1638).
3685: ZHAO, YILU. - Distributional criteria for verbal valency in Chinese.
15586: ZICKHARDT, KLAUS. - Achterberg concreet. Een studie
1419: ZIJDERVELD, A. - Keur uit het werk van.
4556: ZIJDERVELD, A. - De romancepoëzie in Noord-Nederland van 1780 tot 1830.
7282: ZIJDERVELD, A. - Keur uit het werk van.
3427: ZIJLSTRA, W.L. - Amerijen.
13655: ZIMMERMAN, ANNE. - Malen = gezond. Rijmpjes & ged8e
11772: ZIMMERMANN, MALTE. - Boys buying two sausages each. On the syntax and semantics of distance distributivity
16: ZIRKER, HERBERT. - George Moore. Realismus und autobiographische Fiktion, Versuch zu Form der Autobiographie
7866: ZITMAN, JAN. - Betoverd draaitoneel. Vier klankgedichten voor Willem Brakman
15325: ZITMAN, JAN. - Zijlpoort.
2554: ZOEST, A.J.A. VAN. - Structures de deux testaments fictionnels. Le Lais et le Testament de François Villon
15041: ZOETE, HANS. - Harrieke.
15428: ZOMER, GEERT. - Binnenman.
8372: ZONDERLAND, DAAN. - Redeloze rijmen.
12983: ZONNEVELD, PETER VAN. - Romantische reizen. Omzwervingen in de negentiende eeuw.
2955: ZONNEVELD, PETER VAN. - Het dagboek van de student Nicolaas Beets 1833-1836.
2521: ZONNEVELD, WIM & FRED WEERMAN (EDS.). - Linguistics in the Netherlands 1977 - 1979.
2520: ZONNEVELD, WIM (ED.). - Linguistics in the Netherlands 1974 - 1976.
6033: ZONNEVELD, WIM. - A formal theory of exceptions in generative phonology.
14818: ZONNEVELD, PETER VAN. - Indisch landschap. Dichters en schrijvers over Indonesië.
14026: ZUIDEN, HENK VAN. - Dromen over jongens van zeventien.
16215: ZUIDEN, HENK VAN. - En u als gast aan 't festijn. Nederlandstalige gedichten over eten en drinken
13180: ZUIDERENT, AD. - Evenwichtsoefeningen.
11385: ZUIDERENT, AD. - Waar geen haven is.
16128: ZUIDERENT, AD. - 1 Februari 1953. Stormramp en watersnood nagewerkt in gedichten, verhalen en toneeltekst.
14333: ZUIDERENT, AD. - Waterland-Oost.
14334: ZUIDERENT, AD. - Voice mail.
11845: ZUIDERENT, AD. - Jij als geen ander.
15800: ZUIDERENT, AD. - Singin' in the rain (5).
10023: ZUIDERENT, AD. - Met de apocalyptische mocassins van Michel Nostredame op reis door Nederland.
10094: ZUIDERENT, AD. - De afstand tot de aarde.
15970: ZUIDERENT, AD. - Geheugen voor landschap.
15946: ZUIDERENT, AD. - Een dartele geest. Aspecten van De chauffeur verveelt zich en ander werk van Gerrit Krol.
15965: ZUIDERENT, AD. - Jij als geen ander.
15966: ZUIDERENT, AD. - Fietser naar niets.
15067: ZUIDERENT, AD. - Op de hoogte van Icarus.
15964: ZUIDERENT, AD. - Op de hoogte van Icarus.
15971: ZUIDERENT, AD. - Op het droge.
15972: ZUIDERENT, AD. - Natuurlijk evenwicht.
11707: ZÜRCHER, E. & T. LANGENDORFF. - The humanities in the nineties. A view from the Netherlands
3587: ZUTHEM, H.J. VAN. - De integratie van de onderneming als sociologisch vraagstuk.
15355: ZUYLEN, BELLE DE (VAN). - Lettre à James Boswell / Brief aan James Boswell.
11361: ZUYLEN, BELLE VAN. - Alles is mode. Belle van Zuylen en de Franse Revolutie
14518: ZWAAL, B. - Fiere miniature.
14462: ZWAAL, B. - Een drifter.
11840: ZWAAL, B. - Bos in 't rot.
12191: ZWAAL, B. - Fiere miniature.
12190: ZWAAL, B. - Dwang parasang.
14284: ZWAAL, B. - Wijde Maas.
14490: ZWAAL, B. - Dat vat.
478: ZWAAN, F.L. - Uit de geschiedenis der Nederlandsche spraakkunst.
1360: ZWAAN, F.L. - Dagh-werck van Constantijn Huygens.
1779: ZWAAN, J. DE. - Syntaxis der wijzen en tijden in het Grieksche Nieuwe Testament,. E.W. Burton's 'Syntax of New Testament moods and tenses' voor het Nederlandsch taaleigen bewerkt
2166: ZWAAN, F.L. - Zwaanzinnigheden. Opstellen over spraakkunst en tekstinterpretatie
169: ZWAARDEMAKER, H. & L.P.H. EIJKMAN. - Leerboek der phonetiek. Inzonderheid met betrekking tot het standaard-Nederlandsch
9727: ZWAN, A. VAN DER. - Heeft het boekenvak een schitterende toekomst achter zich?
170: ZWANENBURG, W. - Recherches sur la prosodie de la phrase française.
3021: ZWANEVELD, AGNES M. - A bookseller's hobby-horse, and the rhetoric of translation. Anthony Ernst Munnikhuisen and Bernardus Brunius, and the first Dutch edition of 'Tristian Shandy' (1776-1779)
14841: ZWART, PIET E.A. - Foto '48.
14442: ZWART, ARJEN J. - A Roma Family in Turkey.
769: ZWEIFEL, MARGUERITE. - Untersuchung über die Bedeutungsentwicklung van Langobardus-Lombardus. Mit besonderer Berücksichtigung französischer Verhältnisse
16153: ZWERVER, TON. - Ontmoetingen.
16439: ZWIERS, HENK. - Het is wind en niets.
5741: ZWIRNER, EBERHARD. - Deutsches Spracharchiv 1932-1962. Geschichte, Aufgaben und Gliederung, Bibliogaphie
5787: ZWIRNER, EBERHARD & WOLFGANG BETHGE (EDS.). - Proceedings of the fifth international congress of phonetic sciences.

12/15