Paradox
Acacialaan 7, 3843 JE, Harderwijk, The Netherlands. Tel: +31 (0)341 410 790, Mob: +31 (06)218 574 01            Email: paradox@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
5222: WIJK, N. VAN. - Phonologie. Een hoofdstuk uit de structurele taalwetenschap
6858: WIJK, N. VAN. - Der nominale Genitiv Singular. Im Indogermanischen in seinem Verhältnis zum Nominativ
1773: WIJNAENDTS FRANCKEN, C.J. - Arabische spreekwoorden en zegswijzen.
6972: WIJNAENDTS FRANCKEN, C.J. - Indische spreuken. Naar de vertaling uit het Sanskrit van Otto Böhtlingk, in bloemlezing verdietscht
12692: WIJNALDA, TON. - De handlanger.
15968: WIJNBERG, NACHOEM M. - Alvast.
10637: WIJNBERG, NICOLAAS. - Een brief uit Amsterdam.
15992: WIJNBERG, NACHOEM M. - De expeditie naar Cathay.
15993: WIJNBERG, NACHOEM M. - Is het dan goed.
15694: WIJNBERG, NACHOEM M. - Het leven van.
12471: WIJNEN, NIVO. - Variëren.
12469: WIJNEN, N.W. - Het spiegelbeeld.
9154: WIJNEN, FRANK. - On the development of language production mechanisms.
11499: WIJNEN, NICO. - Lacqué.
11648: WIJNEN, NICO. - Gedichten van gisteren en vandaag.
4708: WIJNGAARDS, N. - Jan Harmens Krul. Zijn leven, zijn werk en zijn betekenis
5618: WIJNGAARDS, N. - Adaptatie bij de kritische studie van grotere literaire gehelen.
7565: WIJNGAARDS, N. - Open en gesloten vormen in het Middeleeuws dram.
12965: WIJNGAART, PETER VAN DE. - New York Minute.
5523: WIJNMAN, H.F. - Project voor een vervolg op het nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek.
5386: WIJS, J.J.A. - Bijdrage tot de kennis van het leenstelstel in de republiek Holland.
16209: WIJS, IVO DE. - Boven 't Y.
14699: WIJSMAN, HENRI J.W. - De maanden van het jaar. Een gedichtencycus
17006: WILBUR, RICHARD. - Liefde roept ons tot de dingen van deze wereld.
2000: WILBUR, EARL MORSE. - A bibliography of the pioneers of the Socian-Unitarian Movement in modern christianity in Italy, Switzerland, Germany, Holland.
13798: WILDE, OSCAR. - The critic as artist. A Dialogue
4049: WILDE, HANS-OSKAR. - Der Industrie-Dialekt von Birmingham. Intonation und Sprachvariante
9368: WILDER, THORNTON NIRVEN. - Oom Pio en Camila Perichole. Fragmetn uit The Bridge of San Luis Rey
2203: WILLE, J. - Marnix' Byencorf. Met herdruk van G. Hervet's brief
1095: WILLE, J. - Heiman Dullaart. Zijn leven, omgeving en werk. Met herdruk van zijn meeste gedichten
2684: WILLE, J. - Taalbederf door de school van Kollewijn.
6978: WILLE. J. - Literair-historische opstellen.
16001: WILLEKENS, EMIEL. - Hendrik Conscience 1812-1883.
3220: WILLEMS, LEONARD. - Elckerlyc-studiën.
3375: WILLEMS, ELDERT. - In 26 letters. Het boek in uw leven, uw leven in het boek
7285: WILLEMS, J.H.J. (ED.) - HASEBROEK. - Brieven van J.P. Hasebroek aan E. Potgieter en aan de redactie van "De Gids" uit de jaren 1836 - 1840.
8302: WILLEMS, LEONARD. - Het Bonaventura-raadsel in het leven van Anna Bijns.
9503: WILLEMS, J. & E. WOUDSTRA (RED.). - Handboek wetenschaps- & technologievoorlichting.
10486: WILLEMS, MARK. - Chemistry of language. A graph-theoretical study of linguistic semantics
14078: WILLEMS, MARK. - Chemistry of language. A graph-theoretical study of linguistic semantics
10691: WILLEMSE, F.C. - Groningse drukken uit de 17de en 18de eeuw. Catalogus van de werken aanwezig in de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen
9914: WILLIAMS JACKSON, A.V. - The Avestan alphabet and its transcription.
13306: WILLIAMS JACKSON, A.V. - An Avesta grammar in comparison with Sanskrit. Part I: phonology, inflection, word-formation, with an introduction on the Avesta.
13882: WILLIAMS, LYNN & WENDY STONE (FOTO'S). - De droom van Beatrice. Een verhaal uit sloppenwijk Kibera (Nairobi)
15082: WILLIAMSON, GEORGE. - Reader's guide to T S Eliot: poem by poem analysi.
16418: WILLIGEN-SINEMUS, M. VAN. - Dat andere Frans (het Frans van Zwitserland, Canada en België).
9316: WILMINK, WILLEM (ED.). - Het kind. Een bloemlezing
11116: WILMINK, WILLEM. - Goejanverwellesluis. Korenschoven, liedjes en gedichten
11181: WILMINK, WILLEM. - Een vreemde tijger en andere gedichten.
11359: WILMINK, WILLEM. - Het reisgezelschap langs de Amstel. Een sprookje met tekeningen van Jantien Buisman
15969: WILMINK, WILLEM. - Je moet je op het ergste voorbereiden.
14746: WILMINK, WILLEM. - Gij weet toch dat gij niet bestaat.
9598: WILMOTS, J.G. E.V.A. - Negende Colloquium van docenten neerlandistiek aan buitenlandse universiteiten.
15410: WILPERT, GERO VON & ADOLF GÜHRING. - Erstausgaben Deutscher Dichtung. Eine bibliographie zur Deutschen literatur 1600-1960.
10891: WILPERT, GERO VON. - Sachworterbuch der Literatur.
328: WILS, J. E.A. (RED.). - Bijdragen tot de Nederlandsche Taal - en Letterkunde JvG aangeboden bij zijn 60ste verjaardag.
9871: WILS, J. - De oorsprong van het verbale r-passief in de Indogermaansche talen.
7087: WILSON, CH. - The relevance of history.
13507: WILSON, RAY. - Sherpa et autres ethnies mythiques de l'Himalaya.
16641: WILSON, L.M. - The old bookseller.
10819: WINCHESTER, SIMON. - Professor and the Madman. A tale of murder, insanity, and the making of the Oxford English Dictionary.
11137: WINCKELMANN, JOHANN JOACHIM. - Een portret in brieven.
12748: WIND, HARMEN. - Plaatselijke tijd.
12502: WIND, MAARTEN DE. - Inversion in French.
12649: WIND, ROB DE (FOTO'S), ALEXANDER POLA (TEKSTP. - Wad nu...wat later? Het heeft onze voortdurende aandacht
15389: WIND, HARMEN. - De snoek en de reiziger.
2909: WIND, B.H. - Les mots Italiens introduits en Français au XVIe siècle.
12032: WIND, HARMEN. - Waterstaat.
6618: WIND, B.H. (ED.). - Les fragments du Roman de Tristan. Poème du XIIe siècle
8379: WIND, B.H. - Enkele structurele kenmerken van het moderne Frans.
10850: WIND, HARMEN. - Het gesticht.
15292: WIND, HARMEN. - De vlinder en de kikker.
14309: WIND, HARMEN. - Kilroy.
13386: WINDHOUWER, MENZO. - Feature grammar systems. Incremental maintenance of indexes to digital media warehouses
12124: WINDSOR LEWIS, J. - A concise pronouncing dictionary of Britisch and American English.
13547: WINGEN, ED (SAMENST.). - De A van Cobra in woord en beeld. 50 jaar Cobra.
8624: WINKEL, J. TE. - De wetenschap der gewaarwordingen. Rede op 9 januari 1911 ter herdenking van den Dies Naturalis der Universiteit van Amsterdam
8628: WINKEL, J. TE. - Afscheidscollege.
1182: WINKELMAN, J.H. - Die Brückenpächter- und die Turmwächterepisode im 'Trierer Floris' und in der 'Version Aritocratique' des altfranzösischen Florisromans,. Eine vergleichende Untersuchung
14275: WINKELS, PETER (GEDICHTEN), TON VAN TIL (FOTO'S). - Reis naar Welten.
9792: WINKLER, KEES. - Verspreide momenten.
9846: WINKLER, JOHAN. - De Nederlandsche geslachtsnamen. in oorsprong, geschiedenis en beteekenis
11350: WINKLER, KEES. - Zeven x vijf gevolgd door Symfonie Nr.11.
2892: WINKLER, KEES. - Gedichten.
15417: WINKLER, KEES. - Samen.
16770: WINKLER, KEES. - Het einde.
15732: WINKLER, KEES. - De twaalfde symfonie. De weg de wereld en het Al.
2893: WINNE, NORBERT DE. - Met klemgeraakte woorden.
14981: WINOGRAND, GARRY. - Stock Photographs. The Fort Worth Fat Stock Show and Rodeo.
17261: WINTER, THEUN DE (TEKST), ARTHUR KEMPENAAR(ZEEFDUK). - Texel.
2894: WINTER, THEUN DE. - De Gedichten.
7319: WIRTH, L. (ED.). - Het Heilige Kruis en de Denendage te Breda.
16426: WISSEN, DRIEK VAN. - De laatste jaren.
16778: WISSEN, DRIEK VAN. - De dikke van Dale is mijn beste vriend. Oudvaderlandsche liederen en nieuwvaderlandse woorden op strikt populair-wetenschappelijke wijze verklaard.
16425: WISSEN, DRIEK VAN. - De taal is het voertuig van de geest. Kleine grammatica van de knelpunten in onze taal.
10025: WISSEN, DRIEK VAN. - De badman heeft gelijk.
16774: WISSEN, DRIEK VAN. - ... een doorn in mijn oog en een doorn in mijn oor. Een therapie voor taalangst
16133: WISSEN, DRIEK VAN. - De Dikke Driek. Het betere werk. Luchtige taalbeschouwingen.
16420: WISSEN, DRIEK VAN. - Groot verkeerde-spreekwoordenboek der Nederlandse taal.
16157: WISSEN, DRIEK VAN. - Een loopje met de tijd.
16779: WISSEN, DRIEK VAN. - Zegt u nou zelf.
16424: WISSEN, DRIEK VAN. - Het mooiste meisje van de klas. Sonnetten.
16012: WISSEN, DRIEK VAN. - De hap van Adam.
15778: WISSEN, DRIEK VAN. - Onverwoestbaar mooi. Verzamelde gedichten.
15896: WISSEN, DRIEK VAN. - Voor het vaderland weg. Verzen op verzoek door de Dichter des Vaderlands
168: WISSING, D.P. - Fonologie en morfologie van die simplekse selfstandig naamwoord in Afrikaans; 'n transformasioneel-generatieve beskrywing.
1159: WIT, G.A. DE . - A psychological study of symbolism in word associations and meaning of words. A empirical developmental approach
1960: WIT, COR DE. - Johan Niegemann 1902-1977. Bauhaus, Sowjet Unie, Amsterdam
13894: WIT, JO DE. - Het lied vangt aan.
5502: WITHAAR, RIENK. - The role of the phonological loop in sentence comprehension.
13793: WITKOVSKY, B. - Den oceaan over: Nederland en Belgie.
3077: WITSTEIN, S.F. & E.K. GROOTES. - Visies op Vondel na 30 jaar. Een bundel artikelen ter gelegenheid van de driehonderdste sterfdag van Vondel
7327: WITSTEIN, S.F. - Bronnen en bewerkingswijze van de ontleende gedeelten in Rodenburghs Eglentiers Poëtens Borst-Weringh (1619). Het proza-betoog en de emblemata
16725: WITTE, ALDERT (TYPOGRAFIE). - de geboorte van onze heer.
10787: WITTEMANS, FRANS E.A. - Marnix van Sinte Aldegonde. Officieel Gedenkboek
17097: WITTEVEEN,THEA. - Een gevoel van oneindigheid.
15553: WITTEVEEN, THEA. - De jonge vogel. Haiku-gedichten
17088: WITTGENSTEIN, LUDWIG. - Het blauwe en het bruine boek.
5760: WITTING, CLAES. - Physical and functional aspects of speech sounds. With special application to standard Swedish
8241: WITTMANN, JOHANNES L.J. - Über die russenden Flammen und ihre Verwendung zu Vokal- und Sprachmelodie-Untersuchungen.
7981: WITVLIET, LEENDERT. - Een nieuw pandje.
11974: WITVLIET, LEENDERT. - Verstrooid bericht.
11973: WITVLIET, LEENDERT. - Verstrooid bericht.
10179: WMZ. - Letterproef van Willem Muilenburg, in drukwerk.
4974: WOENSEL, LODEWIJK VAN . - De wiender.
7334: WOENSEL, PIETER VAN. - Amurath-Effendi, Hekim-Bachi.
8615: WOENSEL, PIETER VAN. - Staat der geleerdheid in turkijen (1791).
13226: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Interludiën. Tweede bundel
13224: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Werken I Lyriek eerste deel , II Lyriek tweede deel, III Kunst en Geest in Vlaanderen.
13225: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Afwijkingen.
13175: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Verzamelde gedichten.
16992: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Nagelaten gedichten.
12770: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Wiekslag om de kim. Het menschelijk brood, De modderen man, God aan zee, Het bergmeer.
2895: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Het zatte hart.
2896: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Zon in den rug.
5195: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - 'Altijd maar bijeenblijven'. Brieven aan C.A.J. van Dishoeck, 1903-1929
12460: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Bloemlezing.
15996: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Wiekslag om de kim. Het menschelijk brood, De modderen man, God aan zee, Het bergmeer.
13672: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - De Modderen man. Voorafgegaan door het menschelijk brood.
16386: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Verzen: Het vader-huis. De boom-gaard de vogelen en der vruchten. Vroegere gedichten.
15244: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Verzamelde gedichten.
9120: WOISETSCHLAEGER, ERICH F. - A semantic theory of the English auxilary system.
7714: WOLF, ARTUR. - Kritik der einseitigen Gesangmethoden. Zur Lösung des Stimmbildungsproblems
9613: WOLF, HERMAN. - Goethe's wereldbeschouwing en levenswijsheid. Een bloemlezing uit zijn proza, brieven en gesprekken
14124: WOLFF, MELCHIOR DE (TEKST); AARSMAN, HANS & HANS VAN DER MEER (SAMENSTELLING). - Stadsgezichten 1860 - 1975. Amsterdam in de verbeelding
3903: WOLFF, LUDWIG (HERAUSG.). - Die Dichtungen Könemanns. Kalan, Wurzgarten, Reimbibel
5952: WOLFF, BETJE & AAGJE DEKEN. - Lotje Roulin. Een liefde in de achtiende eeuw zoals zij wordt verhaald in de roman willem leevend
6127: WOLFF, J.G. - Language, brain & meaning. An introduction to the psychology of language with a section on deaf children's learning of language
7451: WOLFF, BETJE EN AAGJE DEKEN. - Keur uit het werk van.
7844: WOLFF, L. (SCHRIFTLEITER). - Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung. Jahrgang 1974 - 97
13526: WOLFF, MELCHIOR DE (TEKST); AARSMAN, HANS & HANS VAN DER MEER (SAMENSTELLING). - Stadsgezichten 1860-1975. Amsterdam in de verbeelding.
9272: WOLFRAM, WALT & RALPH W. FASOLD. - The Study of Social Dialects in American English.
9362: WOLK, JAN VAN DE. - Zettericks van alle seizoenen.
10654: WOLK, GUIDO VAN DER. - Fluim.
10442: WOLPE, RONALD. - A retrospective survey.
15367: WOLTHERS, DAISY (SAMENST.). - Gerrit Achterberg. Schrijvers prentenboek 21.
7855: WOLTZ, W. (ED.). - H.J.A. Hofland, Journalist.
14959: WOOD, NANCY. - Heartland New Mexico. Photographs from the Farm Security Administration, 1935-1943
7711: WOOD, ELIZABETH (ED.). - Report of the conference on speech therapy, September 20 to 24, 1948 held at The Royal Society of Medicine London.
4317: WOODSWORTH, JUDIRH & SHERRY SIMON (DIR.). - La traduction et son public. Actes du premier congrès de l'Assosiation canadienne de traductologie
16553: WOORD, B. VAN DER. - Restauratie. Haar betekenis voor de gemeenschap
6018: WOORDT, ANTHONY VAN DER. - Gedichten.
5460: WORP, J.A. (ED.). - Een onwaerdeerlycke vrouw. Brieven van en aan Maria Tesselschade
1178: WORTHAM, STANTON. - Acting out participant examples in the classroom.
4675: WOUDE, D.M. VAN DER. - Ut 'e Lapekoer.
16518: WOUDE, JOHAN VAN DER. - De Naamgeving. Een verhaal
2108: WOUDEN, TON VAN DER. - Negative contexts.
7756: WOUDT, KLAAS. - Zaans van A tot Z. Beknopte woordenlijst
9001: WOUDT, KLAAS (TEKST) & MARC DE BOER (ILLUSTRATIES). - Op een hebbel en een drebbel.
14613: WOUTERS, TJ. (RED.). - Opdat het nageslacht wete. Gedenkboek voor de mannen die op 2 October 1944 uit ons dorp werden weggevoerd.
12924: WOUTERS, ROSA &ANDERS PIETERSE (SAMENST.) TOUSSAINT, FRANK (FOTO'S). - Zwart-wit. Een boek over menselijkheid.
2981: WOUTERSEN, MIRJAM. - Bilingual word perception.
8188: WRIGHT, JOSEPH. - Grammar of the Gothic language.
14960: WRIGHT, PETER & JOHN ARMOR. - The Mural Project. Photography by Ansel Adams
727: WRIGHT, HERBERT G. - The first English translation of the 'Decameron' (1620).
4895: WRIGHT, HERBERT G. (ED.). - A Seventeenth-Century Modernisation of the First Three Books of Chaucer's "Troilus and Criseyde"
7675: WRIGHT, ERVEN LEONARD. - The construction of a test of listening comprehension for the second, third, and fourth grades.
10557: WRINGER, H.P.G. DE. - Verstoorde feesten.
13494: WUE, ROBERTA ET AL. - Picturing Hong Kong: Photography 1855-1910.
13617: WULFF, K. - Den oldjavanske Wirataparwa og dens Sanskrit-original : Bidrag til Mahabharataforskningen.
4490: WUNDERLICH, FRIEDA. - Hugo Münsterbergs Bedeutung für die Nationalökonomie.
13010: WURFF, W. VAN DER. - Diffusion and reanalysis in syntax.
1445: WYBENGA, A.J. - De striid om Keulen. Historyske roman ut'e 8e ieu
15006: WYK LOUW, N.P. VAN. - 'n Keur uit sy gedigte.
14103: WYLD, H.C. - A history of modern colloquial English.
9779: WYTYNCK, WOUTER. - Ballade van Pier Haesbeek.
1894: YAGMUR, KUTLAY. - First language attrition among Turkish speakers in Sydney.
7063: YAR-SHATER, EHSAN. - A grammar of southern Tati dialects.
16252: YEATS, WILLIAM BUTLER. - Enkele gedichten. Gevolgd door De Gravin Catelene (een drama). In de vertaling van A. Roland Holst.
7288: YPES, CATH. - Met Vondel van de Rode Zee naar de Chinese Muur. Reien uit zijn toneelwerk
7556: YPES, CATHRINA (ED. + VERT.). - Legenden van Sint-Franciscus.
14194: YPMA, HERBERT. - Hip hotels Parijs.
17120: YRRAH (=HARRY LAMMERTINK). - Shockproof.
17121: YRRAH (=HARRY LAMMERTINK). - Yrrah.
17122: YRRAH (=HARRY LAMMERTINK). - Deadline.
17123: YRRAH (=HARRY LAMMERTINK). - Cartoons.
16892: YUAN, TSJ'ENG. - De innerlijke overtuiging van de procureur. Een verhaal uit de chinese 'samizdat.
14698: ZAAL, WIM. - Engelenzang.
12915: ZAAL, WIM. - De postpoëet.
16556: ZAAL, WIM. - Het Chinese paviljoen. Op een motief van Li Tai Po
4961: ZAAL, WIM. - De antipoëet verzen.
16572: ZAAL, WIM, & JAN DE BEUS (ZEEFDRUK). - Muiden.
2899: ZAAL, WIM. - Voorlopige uitslag.
1777: ZAALBERG, C. A. - Taaltrouw. Nieuwe en oude glottalogische overwegingen
3246: ZAALBERG, C.A. - "Das Buch Extasis" van Jan van der Noot.
7808: ZAGAR, IGOR Z. - Argumentation in language and the Slovenian connective pa.
9338: ZALEWSKA, HALINA & HANS LABAN. - Lees: vreugde.
14101: ZAMENHOF, L.L. - Proverbaro Esperanta. Lü la verko. Frazeologio rusa-pola-franca-germana
14102: ZAMENHOF, L.L. - Fundamenta krestomatio de la linguo Esperanto.
6846: ZAMENHOF, L.L. - Fundamento de Esperanto. (Fundament van Esperanto)
9196: ZAMENHOF, L.L. - Lingvaj respondoj. (Plena kolekto). Letero pri deveno de Esperanto
17024: ZAND, THIJS VAN 'T. - Overgave. Een jeugdherinnering
15142: ZANDE, G.W.M. VAN DE. - Schaduwlopen. Een studie over Het uur U en Een idylle van Martinus Nijhoff.
763: ZANDVOORT, R.W. VAN. - Wartime English. Materials for a linguistic history of World War II
11200: ZANGER, JAN F. DE. - Aai de baas daarom.
9161: ZANTEN, ELLEN VAN. - The Indonesian vowels. Acoustic and perceptual explorations
14073: ZAUNER, ADOLF. - Altspanisches Elementarbuch.
12455: ZAWADOWSKI, LEO. - Inductive semantics and syntax. Foundations of empirical linguistics.
11362: ZBIGNIEW, HERBERT. - Stilleben mit Kandare. Skizzen und Apokryphen
2900: ZECKOVIC, LELA. - Belvédère.
12062: ZEEMAN, MICHAËL. - Verhoudingen.
13262: ZEEVAT, HENDRIK WILLEM. - Aspects of discourse semantics and unification grammar.
8572: ZEGGELEN, W.J. VAN. - De dichtwerken.
17257: ZEH, JULI. - Speeldrift.
4999: ZEIJ, JAC. J. - Vondel's altaargheimenissen.
7635: ZENDER, MATTHIAS (HRSG.). - Atlas der deutschen Volskunde, Neue Folge. Erläuterungen zur 2. Lieferung, Karte NF 13-24
7663: ZENDER, MATTHIAS (HRSG.). - Atlas der deutschen Volskunde, Neue Folge. Erläuterungen zur 4. Lieferung, , 1. Teil, Karte NF 37-42
11055: ZERNIKE, ELISABETH. - Dralend afscheid.
17030: ZERNIKE, ELISABETH - CHRISTIAAN HEENEMAN. - (twaalf gedichten).
4222: ZETTERSTEN, ARNE. - Studies in the vocabulary of the Ancrene Riwle.
4495: ZETTERSTEN, ANNE. - A critical facsimile edition of Thomas Batchelor. An Ortoëpical Analysis of the English Language and An Ortoëpical Analysis of the Dialect of Bedfordshire (1809), Part I
3223: ZEVECOTE, JACOB VAN. - Nederduytsche dichten (1626-1638).
3685: ZHAO, YILU. - Distributional criteria for verbal valency in Chinese.
15586: ZICKHARDT, KLAUS. - Achterberg concreet. Een studie
1419: ZIJDERVELD, A. - Keur uit het werk van.
4556: ZIJDERVELD, A. - De romancepoëzie in Noord-Nederland van 1780 tot 1830.
7282: ZIJDERVELD, A. - Keur uit het werk van.
3427: ZIJLSTRA, W.L. - Amerijen.
13655: ZIMMERMAN, ANNE. - Malen = gezond. Rijmpjes & ged8e
11772: ZIMMERMANN, MALTE. - Boys buying two sausages each. On the syntax and semantics of distance distributivity
16: ZIRKER, HERBERT. - George Moore. Realismus und autobiographische Fiktion, Versuch zu Form der Autobiographie
7866: ZITMAN, JAN. - Betoverd draaitoneel. Vier klankgedichten voor Willem Brakman
15325: ZITMAN, JAN. - Zijlpoort.
2554: ZOEST, A.J.A. VAN. - Structures de deux testaments fictionnels. Le Lais et le Testament de François Villon
15041: ZOETE, HANS. - Harrieke.
15428: ZOMER, GEERT. - Binnenman.
17056: ZOMEREN, KOOS VAN. - Aurikel en de weg omhoog.
8372: ZONDERLAND, DAAN. - Redeloze rijmen.
12983: ZONNEVELD, PETER VAN. - Romantische reizen. Omzwervingen in de negentiende eeuw.
2955: ZONNEVELD, PETER VAN. - Het dagboek van de student Nicolaas Beets 1833-1836.
2521: ZONNEVELD, WIM & FRED WEERMAN (EDS.). - Linguistics in the Netherlands 1977 - 1979.
2520: ZONNEVELD, WIM (ED.). - Linguistics in the Netherlands 1974 - 1976.
6033: ZONNEVELD, WIM. - A formal theory of exceptions in generative phonology.
14818: ZONNEVELD, PETER VAN. - Indisch landschap. Dichters en schrijvers over Indonesië.
14026: ZUIDEN, HENK VAN. - Dromen over jongens van zeventien.
16215: ZUIDEN, HENK VAN. - En u als gast aan 't festijn. Nederlandstalige gedichten over eten en drinken
13180: ZUIDERENT, AD. - Evenwichtsoefeningen.
11385: ZUIDERENT, AD. - Waar geen haven is.
16128: ZUIDERENT, AD. - 1 Februari 1953. Stormramp en watersnood nagewerkt in gedichten, verhalen en toneeltekst.
14333: ZUIDERENT, AD. - Waterland-Oost.
14334: ZUIDERENT, AD. - Voice mail.
11845: ZUIDERENT, AD. - Jij als geen ander.
15800: ZUIDERENT, AD. - Singin' in the rain (5).
10023: ZUIDERENT, AD. - Met de apocalyptische mocassins van Michel Nostredame op reis door Nederland.
10094: ZUIDERENT, AD. - De afstand tot de aarde.
15970: ZUIDERENT, AD. - Geheugen voor landschap.
15946: ZUIDERENT, AD. - Een dartele geest. Aspecten van De chauffeur verveelt zich en ander werk van Gerrit Krol.
15965: ZUIDERENT, AD. - Jij als geen ander.
15966: ZUIDERENT, AD. - Fietser naar niets.
15067: ZUIDERENT, AD. - Op de hoogte van Icarus.
15964: ZUIDERENT, AD. - Op de hoogte van Icarus.
15971: ZUIDERENT, AD. - Op het droge.
15972: ZUIDERENT, AD. - Natuurlijk evenwicht.
11707: ZÜRCHER, E. & T. LANGENDORFF. - The humanities in the nineties. A view from the Netherlands
3587: ZUTHEM, H.J. VAN. - De integratie van de onderneming als sociologisch vraagstuk.
17072: ZUYLEN, BELLE VAN. - Brief aan Vincent.
15355: ZUYLEN, BELLE DE (VAN). - Lettre à James Boswell / Brief aan James Boswell.
11361: ZUYLEN, BELLE VAN. - Alles is mode. Belle van Zuylen en de Franse Revolutie
14518: ZWAAL, B. - Fiere miniature.
14462: ZWAAL, B. - Een drifter.
11840: ZWAAL, B. - Bos in 't rot.
12191: ZWAAL, B. - Fiere miniature.
12190: ZWAAL, B. - Dwang parasang.
14284: ZWAAL, B. - Wijde Maas.
14490: ZWAAL, B. - Dat vat.
478: ZWAAN, F.L. - Uit de geschiedenis der Nederlandsche spraakkunst.
1360: ZWAAN, F.L. - Dagh-werck van Constantijn Huygens.
1779: ZWAAN, J. DE. - Syntaxis der wijzen en tijden in het Grieksche Nieuwe Testament,. E.W. Burton's 'Syntax of New Testament moods and tenses' voor het Nederlandsch taaleigen bewerkt
2166: ZWAAN, F.L. - Zwaanzinnigheden. Opstellen over spraakkunst en tekstinterpretatie
169: ZWAARDEMAKER, H. & L.P.H. EIJKMAN. - Leerboek der phonetiek. Inzonderheid met betrekking tot het standaard-Nederlandsch
9727: ZWAN, A. VAN DER. - Heeft het boekenvak een schitterende toekomst achter zich?
170: ZWANENBURG, W. - Recherches sur la prosodie de la phrase française.
3021: ZWANEVELD, AGNES M. - A bookseller's hobby-horse, and the rhetoric of translation. Anthony Ernst Munnikhuisen and Bernardus Brunius, and the first Dutch edition of 'Tristian Shandy' (1776-1779)
14841: ZWART, PIET E.A. - Foto '48.
14442: ZWART, ARJEN J. - A Roma Family in Turkey.
769: ZWEIFEL, MARGUERITE. - Untersuchung über die Bedeutungsentwicklung van Langobardus-Lombardus. Mit besonderer Berücksichtigung französischer Verhältnisse
16153: ZWERVER, TON. - Ontmoetingen.
16439: ZWIERS, HENK. - Het is wind en niets.
5741: ZWIRNER, EBERHARD. - Deutsches Spracharchiv 1932-1962. Geschichte, Aufgaben und Gliederung, Bibliogaphie
5787: ZWIRNER, EBERHARD & WOLFGANG BETHGE (EDS.). - Proceedings of the fifth international congress of phonetic sciences.

6/1