Paradox
Acacialaan 7, 3843 JE, Harderwijk, The Netherlands. Tel: +31 (0)341 410 790, Mob: +31 (06)218 574 01            Email: paradox@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
29: SPILLNER, BERND. - Symmetrisches und asymmetriches Prinzip in der Syntax Marcel Prousts. Ein Beitrag zur Geschichte des französischen Prosastils
13060: SPINOY, ERIK. - De smaak ervan.
17792: SPINOZA, BENEDICTUS DE. - Die Ethik. Lateinisch und Deutsch.
1733: SPOELDERS, M. (ED.). - Pedagogische psycholinguistiek. Handelingen van een colloquium georganiseerd te Gent, 1976
1693: SPOOREN, WILBERT ET AL. - Samenhang in diversiteit. Opstelen voor Leo Noordman aangeboden bij gelegenheid van zijn zestigste verjaardag
2395: SPOOREN, W.P.M.S. - Some aspects of the form and interpretation of global contrastive coherence relations.
13082: SPOTTI, MASSIMILIANO. - Developing identities : identity construction in multicultural primary classrooms in The Netherlands and Flanders .
4848: SPRENGER VAN EIJK, J.P. - Handleiding tot de kennis van onze vaderlandsche spreekwoorden en spreekwoordelijke zegswijzen. Bijzonder aan het landleven ontleend
10773: SPRINGER, F. - Schimmen rond de Parula.
9602: SPRINGORUM, TH.P.A.F. - Dialoogstructuur. Een onderzoek naar structuuraspecten van directiefdialogen
14205: SPRONCK, GERDA I.M. - Op klaarlichte dag.
14098: SPRUIT, MARCO RENÉ. - Quantitative perspective on syntactic variation in Dutch dialects.
7242: SROKA, KAZIMIER A. - The syntax of English phrasal verbs.
4325: ST-PIERRE, PAUL (DIR.). - l'Histoire en traduction.
1734: STAAL, A.J. - De methoden van psychologische taalonderzoek. Speciaal die, betreffende de taal van de rijpende jeugd
16781: STADLER, H. & C. SCHMITT. - Studiën über Vogelstimmen.
1535: STALPART VAN DER WIELEN, JOANNES. - Madrigalia.
7572: STALPART VAN DER WIELE, JOHANNES - M.C.A. VAN DER HEIJDEN (ED.). - Bloemlezing met inleiding.
15001: STANGE, MAREN (ED.). - Paul Strand, Essays on His Life and Work.
3268: STANGE, MANFRED. - Reinmars Lyrik. Forschungskrittik und Überlegungen zu einem neuen Verständnis Reinmars des Alten
16563: STANGE - VÖGELSANG, ANNA UND WOLFGANG (HERAUSG.). - Deutsches Lieder und Luderbüchlein.
4640: STANLEY, ERIC GERALD (ED.). - The Owl and the Nigtingale.
12490: STAP, P.A.M. VAN DER. - Outline of Dani morphology.
1451: STAPELKAMP, CHR. - Revius-studiën. Aantekeningen bij de religieuse poëzie van Jacobus Revius
4106: STAPFER, PAUL. - Shakespeare and classical antiquity. Greek and Latin antiquity as presented in Shakespeares plays
12163: STAPPERS, LEO. - Morfologie van het Songye.
14248: STARIK, F. - De humor van het theezakje. Kanttekeningen
14265: STARIK, F. - Songloed.
14142: STARIK, F. - Songloed.
6161: STARING, A.C.W. - Gedichten. Bloemlezing met inleiding
17182: STARINK, GERTRUDE. - De weg naar Egypte. Twintig passages. 1970-1977.
15138: STARKENBURG, ILSE. - Gekraakt klooster.
5474: STARTER, J.J. - Friesche lust-hof.
5905: STARTER, IAN IANSZ. - Friesche Lust-Hof. Beplant met verscheyde stichtlyke Minnen-Liedekens/ Gedichten/ ende Boertige Kluchten
11527: STARTER, J.J. - Friesche Lusthof, beplant met verscheyden stichtelijcke Minneliedekens, Gedichten en boertige Kluchten. den zesden druck, op nieus vermeerdert ende verbetert, met verscheyden Dichten ende Kluchten
14807: STASSIJNS, KOEN EN IVO VAN STRIJTEM. - De mooiste van altijd. Veertig eeuwen wereldpoëzie in driehonderd gedichten samengebracht.
18108: STASSIJNS, KOEN & IVO VAN STRIJTEN`. - Van Dante tot Neruda, 123 wereld gedichten om uit het hoofd te kennen.
6295: STAVERMAN, W. H. - Humor en humoristen. Eem keuze uit 125 jaar Nederlandse humor
14975: STEBER, MAGGIE. - Dancing on Fire: Photographs from Haiti.
12145: STEEGMANS, RICJARD. - Ringelorend zelfportret op haar leeuwenhuid.
16509: STEEGSTRA, JOS. - Zonder er iets tegen te doen.
7124: STEEHOUDER, M.F. & C.J.M. JANSEN (RED.). - Taalbeheersing 1981. Lezingen op het VIOT-taalbeheersingscongres op 8, 9 en 10 september 1981 aan de TH Twente
11427: STEEMERS, WIJNAND. - Sub rosa.
13130: STEEN, ERIC VAN DER. - Nederlandsche liedjes.
2864: STEEN, ERIC VAN DER. - Gemengde berichten. Gedichten 1932-1958
3411: STEEN, ERIC VAN DER. - Controversen.
4966: STEEN, ERIC VAN DER. - Nederlandsche liedjes.
12505: STEEN, ERIC VAN DER. - Kortom.
8920: STEEN, G.J. VAN DER. - A program generator for regognition, parsing and transduction with syntactic paterns.
9903: STEEN, ERIC VAN DER. - Cadans.
17176: STEEN, ERIC VAN DER. - Alfabetises ook wel genaamd margarinalia.
9524: STEENBEEK, ANDREA W. (ED.). - Desiderii Erasmi Roterodami Apologia ad Iacobvm Fabrvm Stapvlensem. Edited with an introduction, critical apparatus and explanatory notes
5087: STEENBERGEN, G. JO (ED.). - De bekeeringe Pauli.
6168: STEENBERGEN, G.JO (ED.). - Den Spiegel der Zaligheid van Elkerlijk.
3990: STEENBERGHEN, F. VAN. - La philosphie au XIIIe siècle.
9938: STEENEKEN, H.J.M. - On measuring and predicting speech intelligibility.
15135: STEENERSON, MARK. - The cement war. Every day is a struggle to believe
14409: STEENMEIJER, MAARTEN. - Je sterft maar twee keer. Over literair denken en herinnering.
12752: STEERS, SANNE T. - Revanche.
4527: DE STEFANO, JOHANNA S. & SHARON E. FOX (EDS.). - Language and the language arts.
7372: STEFENELLI, ARNULF. - Der Synonymenreichtum der altfranzösischen Dichtersprache.
11274: STEFFENS, G.A. - Peter Nieuwland en het evenwicht.
3531: STEGER, HUGO (HERAUSG.). - Vorschläge für eine strukturale Grammatik des Deutschen.
9790: STEIJN, ALWIN VAN (RED.). - De kneep. Over de verschijningsvorm van het boek
8159: L. STEIN (ED.). - Proceedings of the XIth. International Speech and Voice Therapy Conference. London, August 1959
8600: STEINITZ, WOLFGANG (RED.). - Beiträge aus der sowjetischen Sprachwissenschaft. Folge I
14974: STEINORT, KARL & MEINRAD MARIA GREWENNIG. - Robert Lebeck. Fotoreportagen.
13555: STEINORTH, CARL (HRSG.). - Mario Giacomelli. Fotografien 1952-1995
11468: STEL, WILCO TER. - Automated interpretation of nominal compounds in a technical domain.
6708: STELLINGA, G. - Zinsvormen en zinsfuncties in de abele spelen.
7567: STELLINGA, G. (ED.). - Het abel spel Vanden winter end vanden somer.
8582: STELLINGA, G. (ED.). - Het abel spel van "Lanseloet van Denemerken"en de sotternie "Die Hexe"
3067: STELLINGWERFF, J. - De Mr. H. Bos-bibliotheek van de Vrije Universiteit.
5718: STELT, JEANNETTE VAN DER. - Finally a word. A sensori-motor approach of the mother-infant system in its developement towards speech
10687: STEMPEL, WOLF-DIETER (HRSG.). - Beiträge zur Textlinguistik.
11206: STEMPELS, BOB. - Het ouderhuis.
11952: STEMPELS, A. E.A. - Kijk in een jarige krant. NRC 125
5535: STEMPLINGER, EDUARD. - De boekhandel in de oudheid.
13488: STENZEL, JULIUS. - Philosophie der Sprache.
12152: STENZLER, ADOLF FRIEDRICH. - Elementarbuch der Sanskrit-Sprache. Grammatik Texte, Wörterbuch
4525: STEPHENS, MEIC. - Linguistic minorities in Western Europe.
9059: STEPHENS, MEIC (ED.). - The Welsh language today.
4303: STER, JAC. VAN DER. - Niemand begrijpt het.
3284: STER, JAC. VAN DER. - De alderminste onder de rijmers.
1460: STERCK, J.F.M. - Oud en nieuw over Joost van den Vondel. Verspreide opstellen van J.F.M. Sterck
3285: STERCK, J.F.M. - Het leven van Joost van de Vondel.
8060: STERCK, J.F.M. (VERZAMELD DOOR). - Hoofdstukken over Vondel en zijn kring. Met prenten en facsimilé's
8526: STERCK, J.F.M. - Rondom Vondel. Studiën over den dichter en zijn kring
4600: STERKENBURG, P.G.J. VAN. - Johan Hendrik van Dale en zijn opvolgers.
13047: STERKENBURG, PIET VAN. - Lullepot. De kunst van het kletsen.
212: STERKENBURG, P.G.J. VAN (ED.). - De Nederlandse lexicologie, Tussen handwerk en machine.
6381: STERKENBURG, P.G.J. - Het woordenboek der Nederlandsche Taal. Portret van een taalmonument
13305: STERN, OTTO. - Schweizerdeutsch im Kindergarten. Korpuserstellung, Linguistische Analyse, Computer-Verarbeitungs-System.
12850: STERNEFELD, WOLFGANG. - Syntaktische grenzen. Chomskys Barrierentheori und ihre Weiterentwicklungen
5782: STETSON, R.H. - Motor Phonetics. A study of speech movements in action
7740: STEVENSON, CHARLES L. - Etnics and language.
7213: STEWARD, JAMES (ED.). - The Kingis Quair of James Steward.
6769: STEYN, IRVING C. - Gijzeling. The historical development of the mode of proceeding in 'gijzeling' in the provincial court of Holland from 1531
5517: STEYNEN, P.A.W. - Stylistische opmerkingen aangaande het gebruik van deminutiva in het Latijn.
12532: WARMOND - ANNA BIJNS STICHTING. - Feestelijke uitreiking van de Anna Bijns Prijs voor Poëzie aan Ellen Warmond.
7448: STIJL, SIMON. - De Torenbouw van het vlek Brikkekiks in het landschap Batrachia.
7694: STIJL, SIMON. - Krispijn filosoof en De belachelijke gevolgen van het dansen ener menuet (Anoniem).
18015: STIL, HERMAN. - Saffier.
12384: STIP, KEES. - Zes variaties op een misverstand. Dat is de droevige geschiedenis van Pyramus en Thisbe - behandeld in de trant van enige Nederlandse dichters
15215: STIP, C. - De Peperbek en andere beesten. Met beestachtige cartoons van Ton Hoogendoorn
17276: STIP, KEES. - Dieuwertje Diekema. Een lied in dertig verzen waar geen woord Spaansch bij is.
18042: STIP, KEES E.A. - Stip R.I.P. Gedichten voorgedragen bij de crematie van Kees Stip te Emmen op 2 juli 2001
17897: STIP, KEES. - Groninger kwatrijnen.
17789: STIRNER, MAX. - Der Einzige und sein Eigentum.
16064: STITOU, MUSTAFA. - Mijn vormen.
14270: STITOU, MUSTAFA. - Mijn vormen.
986: STOCHHOLM, JOHANNE M. - Garrick's Folly. The Shakespeare jubilee of 1769 at Stratford and Dury Lane
14945: STOCK, DENNIS. - Made in USA. Photographs 1951 - 1971.
17757: STOCKENSTRÖM, WILMA. - Beenwit. Drie gedigte.
13296: STOCKERT, F.G. - Über Umbau und Abbau der Sprache bei Geistesstörun.
1724: STOCKUM, TH. C. VAN ET AL (EDS.). - Verzamelde opstellen. Geschreven door oud-leerlingen van Professor Dr. J.H. Scholte
6410: STOCKWELL, ROBERT P. ET AL. - The major syntactic structures of English.
11239: STOEP, D. VAN DER. - Het lam voor de glazen. Opstellen over een eeuw boekbedrijf 1877-1977
8947: STOETT, F.A. - Middelnederlandse spraakkunst. Syntaxis
17456: STOKES, ADRIAN - JOHN PIPER (ILLUSTRATIONS). - Venice.
16855: STOLK, FABIAN R.W. - Als Adam in de Achterhoek.
17178: ACHTERBERG - PETER DE BRUIJN EN FABIAN STOLK. - Aan het bestaande tegenstrijdig.
12161: STOLL, R.P.A. - La tonétique des langues Bantu et Semi-Bantu du Cameroun.
6202: STOLTENBERG GIESSEN, HANS L. - Die termilische Sprache Lykiens.
17081: STOLYAR, A.A. - Introduction to Elementary Mathematical Logic.
7398: STOLZ, BENJAMIN A. & RICHARD S. SHANNON (EDS.). - Oral literature and the formula.
12429: STONE, RUTH. - Second-hand coat. Poems new and selected
15768: STOPPELAAR, J.J. - Kom laat ons gaan.
11758: STORM VAN LEEUWEN, JAN (ED.). - Europese boekbanden anno 1995/Reliures européennes en l'an 1995/European bookbindings in the year 1995.
4021: STOROST, JOACHIM. - Studien zur Alexandersage in der älteren italienischen Literatur. Untersuchungen und Texte
3898: STORZ, GERHARD. - Eduard Mörike.
14484: STOUTE, RENÉ EN HENRIK. - Teksten voor een oude vriend.
18107: STOUTEN, J. - Verlichting in de letteren.
9989: STRAALEN, GERRIT VAN. - Tollestich. Herinneringen aan het oude Tolsteeg
17969: STRAAT, CEES VAN DER. - Zonder franje.
16853: STRAAT, CEES VAN DER. - Poëtische reflecties.
5829: STRAATEN, A.G.J. VAN. - Bekopt Esperanto-Woordenboek. E-N / N-E
15318: STRAATEN, KAREL VAN / MARCEL VLEUGELS (TEKST). - Uitgelezen foto's van Karel van Straaten 1938 - 1993.
16164: STRAATEN, PETER VAN. - Het dagelijks leven getekend door.
11670: STRAATHOF, AAD. - Brieven op poten.
10836: STRAKENBURG, ILSE. - Louis Lehmann als homo universalis.
14982: STRAND, PAUL. - Aperture Paul Strand the World at My Doorstep.
17929: STRATEN, HANS VAN. - Cola Debrot en de nachtelijke stemmen bij het Domplein.
13904: STRATEN, HANS VAN. - Etalagepop.
16828: STRATEN, HANS VAN. - Zes nagelaten gedichten.
9812: STRATEN, HANS VAN. - De laatste Casanova. Herinneringen aan Ab Visser
16697: STRATEN, HANS VAN. - Postkoets naar de Uilenhorst. Drentse spookhistorie
4241: STRAUSS, JÜRGEN. - Eine Komponentenanalyse im verbal- und situationskontextuellen Bereich. Die Bezeichnungen für "Herr" und "Gebieter" in der altenglischen Poesie
8668: STREEFKERK, BARBERTJE. - Prominence. Acoustic and lexical/syntactic correlations
10665: STREEPJES, IGOR (=PETER VERSTEGEN). - Weer een gezicht dat met de billen vloekt.
892: STREHLE, HERMANN. - Von Geheimnis der Sprache. Sprachliche Ausdruckslehere - Sprachpsychologie
8102: STRENG, WALTER O. - Himmel und Wetter in Volksglaube und Sprache in Frankreich. II. Wettererscheinungen
8157: STRENG, WALTER O. - Himmel und Wetter in Volksglaube und Sprache in Frankreich. I. Erscheinungen am Himmel. II. Wettererscheinungen
17865: STREUVELS, STIJN. - Tien van Streuvels.
17671: STREUVELS, STIJN. - In levende lijve.
7505: STREVENS, P.D. (ED.). - Five inaugural lectures.
710: STRICKER, B.H. - De oorsprong van het romeinse circus.
714: STRICKER, B.H. - Jezus' koningschap.
2374: STRICKER, B.H. - Architectonische monoliethen.
4232: STRICKER, HANS. - Die romanischen Orts- und Flurnamen von Grabs.
15216: STRIELEMAN, FRANS E.A. (RED.) - WILLEM VAN TOORN. - De Vlaamse Gids: Willem van Toorn-nummer.
15107: STRIELEMAN, FRANS E.A. (RED.) - JAN G. ELBURG. - De Vlaamse Gids: Jan G. Elburg-nummer.
16593: STRIJTEM, IVO VAN. -
10249: STRIK, HELMER. - Physiological control and behaviour of the voice source in the production of prosody.
8926: STROBACH, ERICH. - Fabeln und Erzählungen für Kleine und Große aus der Fabelsammlung von Erich Strobach.
16592: STROEVE, LANS. - Leerling in de tijd.
6716: STRÖM, G. - Zweedsch-Nederlandsch woordenboek.
5563: STRUCHTMEYER, JOHANNES CHR. - Rudimenta linguae Graecae. + Everard Lubini. Clavis Linguae Graecae
16019: STRUTH, THOMAS. - Still.
16020: STRUTH, THOMAS. - Dandelion Room.
6887: STUBBS, MICHAEL (ED.). - The other languages of England. Linguistic minorities project
7259: STUBBS, MICHAEL. - Educational linguistics.
3766: STUIJVENBERG, PAUL VAN. - Heden en verleden in de moderne economische geschiedenis.
10677: STUIP, R.E.V. & C. VELLEKOOP (RED.). - Middeleeuwers over vrouwen. Deel 1
9241: STUIVELING, GARMT. - Willens en Wetens. Twaalf essays
11399: STUIVELING, GARMT. - Het nieuwe geuzenlied. Een symposium
1340: STUIVELING, GARMT (ED.). - Memoriaal van Bredero. Documentaire van een dichterleven
2731: STUIVELING, GARMT. - De Nieuwe Gids als geestelijk brandpunt.
6000: STUIVELING, GARMT. - Een eeuw Nederlandse letteren.
6131: STUIVELING, G. - Rekenschap.
6132: STUIVELING, G. - Steekproeven. Literaire essays
11524: STUIVELING, GARMT (ED.). - Memoriaal van Bredero. Documentaire van een dichterleven
12468: STUIVELING, GARMT. - Eeuwig gaat voor ogenblik.
9167: STUIVELING, GARMT. - Bij Vondel's feest.
11497: STUIVELING, GARMT. - Ego en echo.
10540: STUIVELING, GARMT. - De Nieuwe Gids als geestelijk brandpunt.
10631: STUIVELING, GARMT (ED.). - Acht over Gorter. Een reeks beschouwingen over poëzie en politiek
10760: STUIVELING, G. (ED.). - De briefwisseling Vosmaer-Perk.
5846: STUIVELING, GARMT. - De Nieuwe Gids als geestelijk brandpunt.
17404: STUIVELING, G. - Multatuli en de welsprekendheid.
15016: STULEMEIJER, PIET HEIN. - Honderd seizoenen van land tot stad.
12458: STUMPF, CARL. - Die Sprachlaute. Experimentell-phonetische Untersuchungen, nebst einem Anhang über Instrumentalklänge
2315: STUPPERICH, R. - Melanchtons deutsche Bearbeitung seiner Loci nach der olmützer Handschrift.
5444: STURMFELS, WILHELM VON. - Die Ortsnamen Nassaus. Etymologisches Verzeichnis der Orts-, Fluss- und Bergnamen Nassaus
10621: STURTEVANT, EDGAR H. & GEORGE BECHTEL. - A Hittite chrestomathy.
948: STUTTERHEIM, C.F.P. - Problemen der Literatuurwetenschap.
17855: STUTTERHEIM, C. - Kwatrijnen in mineur.
947: STUTTERHEIM, C.F.P. - Conflicten en grenzen. Acht literatuurwetenschapelijke studies
1738: STUTTERHEIM, C.F.P. - Voornaamwoordelijke misstappen en misverstanden.
1739: STUTTERHEIM, C.F.P. - Taalbeschrijving en taalwaardering.
4516: STUTTERHEIM, C.F.P. (ED.). - Twee onbekende tafelspelen.
10432: STUTTERHEIM, E.F. - De kraton van Majapahit.
10552: STUTVOET, COR. - Gedichten.
11083: STUTVOET, COR. - Bij nader inzien.
11108: STUTVOET, COR. - Strandpaal.
11379: STUTVOET, COR. - Je hart, het huiis en de hof.
3941: STÜTZ, FRANZ. - Die Technik der kurzen Reimpaare des Pamphilus Gengenbach. Mit einem kritische Angang über die zweifelhafte Werke
10571: STUURMAN, FRITS. - Final words. Discoveries of a manuscript Dictionary of Constructions by H. Poutsma
11257: STUURMAN, F.J. - A Study of X-bar theories of the phrase structure component. X-ar en X-plain.
13646: SUARES, GUY. - Malraux Past Present Future: Conversations with Guy Suares.
4868: SUCHTELEN, NICO VAN. - Interview.
2339: SUGAWARA, M & M. COYAUD. - Intoduction à la topologie générale. (Kanjis, translittération, structure du discours, mathématique japonnais...)
15311: SUISTER, ED. - Fotocolumn Amsterdam.
3163: SUOKKO, JORMA. - The semantics of choice and chance. A test of the deterministic approach to meaning and an examination of an alternative hypothesis
3812: SUPPLE, BARRY E. (ED.). - The experience of economic growth. Case studies in economic history
11483: SURENDONK, HUUB (RED.). - Over de omgang met woorden.
2903: SUSAN, ALEXANDER. - La femme tigra.
5241: SUTHERLAND, JAMES (ED.). - The Oxford book of literary anecdotes.
4416: SUTTER, BERTHOLD (HRSG.). - Festschrift Julius Franz Schütz.
6573: SVENNUNG, J. - Belt und Baltische. Ostseeische namenstudien, mit besonderer Rücksicht auf Adam von Bremen
17853: SWAAK, K.W. - De diepte van het oppervlak.
4746: SWART, K.W. - Sale of offices in the seventeenth century.
2871: SWARTH, HÉLÈNE. - Morgenrood.
13157: SWARTH, HELENE. - Verzen.
16991: SWARTH, HÉLÈNE. - Wijding.
16535: SWEENEY, MATTHEW. - Sweeney.
7707: SWEET, HENRY. - A primer of phonetics.
9645: SWEET, HENRY. - First Middle English Primer: Extracts from the Ancren Riwle and Ormulum.
5584: SWINBURNE, A.C. - A selection.
17041: SWINKELS, JAN. - Jan met het visoog, het vaderland, condé.
4932: SWINKELS, CAREL. - De dames van de zondag.
10009: SWINKELS, CAREL. - Calendae poetae.
4562: SWÜSTE, H.A.A. - De structuur van de latijnse zin. Een methodisch-didactische studie
13587: SYBESMA, RINT. - Causatives and accomplishments. The case of Chinese ba
15758: SYBESMA, SYBE EN JACQUES VAN GENT. - Kwânskwiis / Kwansuis. Kwatrinen / Kwatrijnen
7752: SYPT, KRISTIEN VAN DER & HUGO RYCKEBOER. - Woordenboek van de Vlaamse dialekten. Deel I: Landbouwwoordenschat, paragraaf landbouw, aflevering ploegen
11795: SZAGUN, GISELA. - Bedeutungsentwicklung beim KInd. Wie KInder Wörter entdecken
14983: SZARKOWSKI, JOHN. - Irving Penn.
17911: SZÉKELY - LULOFS, MADELON. - Het schot.
1034: SZIRMAI, JULIA C. - La Bible anonyme du Ms. Paris N.f.fr. 763. Édition critique
12988: SZIRMAI, JULIA C. (VERTALING). - De Sleutel der Minne.
16032: SZYMBORSKA, WISLAWA. - Dubbele punt.
1350: SZYROCKI, MARIAN. - Andreas Gryphius. Sein Leben und Werk
1262: TAMMINGA, D.A. & K. DE VRIES. - Hulde oan Gysbert Japicx. Oersjoch fan wurksumheden foar de tarieding en útfiering fan de Gysbert Japicx-bitinking 1966 troch it Gysbert Japicx Komité 1666-1966
9299: TANNEN, DEBORAH & JAMES E. ALATIS (EDS.). - GURT '85. Languages and linguistics: the interdepandence of theory, data, and application
4342: TANS, J.A.G. - Toneel en leven. Enkele beschouwingen over Anouilh
4456: TANS, J.A.G. - Bossuet en Hollande.
817: TAUBER, ABRAHAM & JAMES PITMAN. - George Bernard Shaw on language.
835: TAUBER, ABRAHAM & JAMES PITMAN. - George Bernard Shaw on language.
5220: TAULI, VALTER. - Structural tendencies in Uralic languages.
6070: TAULI, VALTER. - Structural tendencies in Uralic languages.
17311: TAX, RICKEY (BEZORGD DOOR). - Precies wat ik waardevol acht. Over een onvoltooide uitgave van de Kunera Pers
4206: TAYLOR, B. - An introduction to medieval romance.
9106: TAYLOR, JOHN R. - Linguistic categorization. Prototypes in linguistic theory
3429: TEAKEMA, HEDZER. - Pultrom.
9230: TEDING VAN BERKHOUT, D.J.W (OPGETEKEND DOOR). - De weerwolf en andere volksverhalen uit het Gelders Rivierengebied.
7634: TEENSMA, B.N. - Don Francisco Manule de Melo, 1608-1666. Inventario general de sus ideas
14082: TEEUW, A. - Leerboek Bahassa Indonesia.
12762: TEISTER, ALAIN. - Verzamelde gedichten.
17093: TEISTER, ALAIN. - De ziekte van Chopin.
2089: TEIXERA, R.M. - Atlas van de Nederlandse broedvogels.
13051: TELLEGEN, TOON. - Een man en een engel.
17465: TELLEGEN, TOON & STEF KAMIL CARLENS. - Stad van Letters, Cahier C.
14895: TEMPELMAN, JAAP (GEDICHTEN), JAAN MAST (FOTO'S). - Aardewerk.
10959: TEMPELMAN, JAAP & WILLEM TEELING. - Hernieuwde herinneringen.
10967: TEMPELMAN, JAAP. - Verschuivingen.
16199: TEMPELMAN, JAAP. - De ongeveegde vloer.
15780: TEMPELMAN, JAAP. - Veranderingen.
7620: TEMPLIN, MIDRED C. - Certain language skills in children. Their development and interrelationships
8438: TENDELENBURG, WILHELM & EBERHARD ZWIRNER (HRSG.). - Archiv für die gesamte Phonetik, Band 3, Zweite Abteilung, Heft 1-4. Archiv für Sprach- und Stimmphysiologie
5942: TENGNAGEL, MATTHEUS GANSNEB. - Alle werken (Verzameld werk). Waarin opgenomen de paskwillen die ten onrechte aan Tengnagel toegeschreven zijn
14396: TENTIJE, HANS & RENÉ BAKKER (PRENTEN). - Jaargang.
14605: TENTIJE, HANS. - Deze oogopslag.
14683: TENTIJE, HANS. - Als het ware.
16709: TENTIJE, HANS (TEKST), PIET DE RIDDER (ZEEFDUK). - Beverwijk.
7142: TEPPE, JULIEN. - Vocabulair de la vie amoureuse. Avec un index analytique de 300 mots
9036: TERBILLE, ALOYS. - Welldage. Niederdeutsche Gedichte aus dem Grenzland
10207: TERBORGH, F.C. - Odysseus' laatste tocht.
16650: TERBORGH, F.C. - El Gran Cañon.
16253: TERBORGH, F.C. - Slauerhoff. Herinneringen en brieven.
15610: TERGAST, NES. - Deliria.
10075: TERGAST, NES. - Glas en schaduw.
10562: TERGAST, NES. - Het moederland.
17736: TERGAST, NES. - Glas en schaduw.
15782: TERGAST, NES. - Glas en schaduw.
17267: TERGOUW, TON. - Ontgoocheling : het relaas van een ontmoeting.
9723: TERLOUW, J.C. - Gaan waar de woorden gaan.
15391: TERLOUW, JAN. - De boosaardige koning.
10289: TERMORSHUIZEN, GERARD. - P.A. Daum. Journalist en romancier van tempo doeloe
14690: TERRIN, PETER. - Voor de lieve vrede.
1746: TERVOORT, BERNARD T. - Wetenschap en taal.
5657: TERVOORT, BERNARD TH. M. . - Normaal en afwijkend taalgebruik.
13525: TERWOGT, HANNEKE MEERUM (INTERVIEWS MET FOTOGRAFEN). - Vrouwen van Amsterdam.
15042: TEUNEN, JAN (ED.). - Bruno Ninaber van Eyben, with compliments.
14853: TEX, E. DEN. - Slagzij.
14822: TEX, URSULA DEN. - Fotografen/Journalisten. Vijfentwintig jaar fotojournalistiek in Vrij Nederland.1966-1990.
11822: THACKARA, JOHN. - Lost in space. Een reisverhaal. A traveller's tale.
16361: HO-THAM. - In tegenstelling.
3528: THAUER, B. (EINL.). - Lechner's Vornamenbuch. Über 8000 Namen von A-Z
6104: THAUSING, GERTRUD. - Der Auferstehungsgedanke in Ägyptischen religiösen Texten.
3631: THEINER, GEORGE (ED.). - The poetry international award 1979-1986.
10976: THEISSEN, S. E.A. - Woordenboek voor correct taalgebruik.
15279: THELEN, ALBERT VIGOLEIS. - "voor bobby s." Gedicht voor Helmut Salden.
15278: THELEN, ALBERT VIGOLEIS (TOEGESCHREVEN AAN). - Herfst.
17131: THELEN, ALBERT VIGOLEIS. - Mein Name ist Hase. Wie Redensarten enstehehen Können
4440: THEOPOLD, WILHELM. - Schiller. Sein Leben und die Medizin im 18. Jahrhundert
4062: THERRY, MARC. - De religieuze beleving bij de leken in het 17de-eeuwse bisdom Brugge (1609-1706).
10682: THEUNE, MARIËT. - From data to speech. Language generation in context
14304: THEUNISSEN, JEROEN. - Thuisverlangen.
14574: THEUNYNCK, PETER. - Traangasmaatschappij.
16242: THIEL, MACHTELD VAN. - Letterbeelden. Vier nonsens gedichten.
9386: THIENEN, FR. VAN. - Ballerina's in beeld.
10511: THIENEN, GERARD VAN. - Incunabula in Dutch Libraries. A census of fifteenth - century printed books in Dutch public collections. Vol. I: Catalogue.
16122: THIES, WILLEM. - Na de vlakte.
7574: THIJM, ALBERDINGK. - Een keuze uit zijn werk.
7701: ALBERDINGK THIJM J.A. (NAVERTELD DOOR). - De vier heemskinderen.
4345: THIJS, W. & J. DE ROOIJ (EDS.). - Vijfde Colloquium van hoogleraren en lectoren in de nederlandistiek aan buitenlandse universiteiten, 1973.
13250: THIJSSEN, TH.J. & OTTO BARENDSEN (RED.). - School en Huis. Weekblad voor Opvoeding en Onderwijs. Orgaan van de Bond van Nederl. Onderwijzers.
8424: THOMAS, LINDA. - Beginning syntax.
13231: THOMASON, SARAH G. - Language contact.
3393: THOMASSEN, KEES & CLEMENTS DE WOLF. - Accoord C.R. Een keuze uit de bijzondere aanwinsten verworven tijdens het bibliothecariaat van dr. C. Reedijk
17524: THOMASSEN, KEES. - Smokers Survival Kit for the year 2050.
15307: THOMÉSE, P.F. - Naar huis.
18059: THOMÉSE, P.F. - uit het lood.
14958: THOMPSON, JERRY L. - Walker Evans at Work. 745 Photographs Together with Documents Selected from Letters (...)
13513: THOMPSON, PAUL & GINA HARKELL. - he Edwardians in photographs.
10350: THOMSON, J.JAC. - Gedichten 1960. Herinneringen en late voorspelen
17018: THORN PRIKKER, JOHAN. - Brieven.
11806: THRIFT, ERICA. - Object drop in the L1 acquisition of Dutch.
3325: THUNG, MADY A. - The precarious organisation. Sociological explorations of the church's mission and structure
9378: THURBER, JAMES. - Alleen.
5437: TICHELAAR, P.A. E.A. (RED.). - Opstellen over de Koninklijke Bibliotheek en andere studies. Bundel samengesteld door medewerlkers van dr. C. Reedijk (...)
17172: TICHELAAR, PAUL A. & OTTO C. TICHELAAR. - Pleisterplaatsen / Plechtanker.
5356: TIECK, LUDWIG. - From Gothic to Romantic.
5705: TIELEN, MIRJAM T.J. - Male and female speech. An experimental study of sex-related voice and pronunciation characteristics
5119: TIELROOY, JOHANNES & FR.W.S. VAN THIENEN (RED.). - Apollo. Maandschrift voor literatuur en beeldende kunsten
9753: TIEMANN, WALTER. - Beseelte Kalligraphie. In Memoriam Rudo Spemann
10033: TIENHOVEN, H.J. VAN. - When the saints go marching in.
11498: TIENHOVEN, H.J. VAN. - Wichelroedelopen.
10304: TIENHOVEN, H.J. VAN. - Kristalkijken.
9019: TIER, VERONIQUE DE E.A. (RED.). - Het Dialectenboek 8: Proeven van dialect. Een kijkje in de keuken van de Nederlandse dialecten
11368: TIERIE-HOGERZEIL, E,. - Hoe men het ABC begeerde en leerde.
16790: TIGGELAAR, ERIC. - Tips en Tools voor Joomla! Professionele websites voor iedereen.
13592: TIJN, MAARTJE VAN. - Ik heb niet de Jodenster gedragen.
43: TILANDER, GUNNAR. - Nouveaux Essais d'étymologie cynégétique.
4166: TILANDER, GUNNAR (ED.). - Vidal Mayor, Tradución Aragonesa de la Obra in excelsis dei thesauris de Vidal de Cenellas.
8769: TILANUS, CONSTANTIJN CYRIL. - Click evoked otoacoustic emissions in clinical practise.
12193: TILLEMA, MIEKE. - Zeereep verboden toegang. Black box
16225: TILLEMA, MIEKE. - Wandeling.
10970: TILLEMAN, MIEKE & WILLEM DE JONG. - Altijd 's nachts.
2898: TILLEMANS, TH. - King and courtier. A cultural reconnaissance into an age of transition. With illustrations drawn from the poetry of Sir Thomas Wyatt and other sources
5731: TILLMANN, H.G. - Das individuelle Subjekt und seine persönliche Identität im phonetischen Kommunikationsprozeß.
2872: TIMMER, CHARLES B. - Beeld in spiegel.
17862: TIMMERMANS, FELIX. - Met Felix Timmermans door Vlaanderen.
14353: TIMMERS, OSCAR. - Dromen van stof.
8290: TINBERGEN, D.C. + L.M. VAN DIS (EDS.). - Van den Vos Reinaerde.
1412: TINDEMANS, CARLOS. - Mens, gemeenschap en maatschappij in de toneelletterkunde van Zuid-Nederland, 1815-1914. Een systematische analyse van de thematiek van het realistisch-burgerlijk drama.
6623: TISSIER, ANDRÉ (ED. + TRANSC.). - Farces du Moyen Age.
15348: TISSING, MARTIN. - Schriftje.
3786: TITS-DIEUAIDE, MARIE-JEANNE. - La formation des prix céréaliers en Brabant et en Flandre au XVe siècle.
2563: TODOROV, TZVETAN. - Littérature et signification.
16201: TOETTSJEV, FJODOR IWANOWITS. - Najaarsavond.
3679: TOGEBY, KNUD. - Fransk Grammatik.
1751: TOLLENAERE, F. DE. - De Harigasti-Inskriptie op helm B van Negau. Haar betekenis voor de Oergermaanse klankleer en voor het probleem van de oorsprong der runen
7081: TOLLENAERE, F. DE. - Nieuwe wegen in de lexicologie.
9423: TOLLENAERE, F. DE. - Etymologica & Lexocographica.
15269: TOLLENS, HENDRIK FRANCISCUS . - Nieuwjaarsgroet 1809.
16471: TOLMAN, RONALD. - Kunstmatige ademhaling.
13860: TOMAN, JINDRICH (ED.). - Studies in German grammar.
14757: TOMASELLI, ALESSANDRA. - La sintassi del verbo finito nelle lingue germaniche.
5179: TOMBEUR, P. - Raoul de Saint-Trond: Epistulae. Index verborum, Relevés statistique
5180: TOMBEUR, P. - Raoul de Saint-Trond: Gesta Abbatum Trudonensium I-VII. Index verborum, Relevés statistique
6405: TÖMISZ, JAN. - Van die becooringe des duvels hoe hij crijstus becoorden. Zestiende-eeuws rederijkersstuk
14225: TONGELE, MARK VAN. - Op hoop van zonnezegen.
5370: TONNELAT, ERNEST. - Charles Andler. Sa vie et son oeuvre
17734: TOOLEN, AFKE VAN DER. - De Hutten van het Barrebos. Een idealistische enclave op de Veluwe.
13427: TOOREN, J. VAN (VERTALING EN INLEIDING). - Tanka. Het lied van Japan
16006: TOORN, WILLEM VAN. - Herhaalde wandeling. Gedichten 1960-1975.
13057: TOORN, WILLEM VAN. - Tien eilanden.
16960: TOORN, WILLEM VAN. - Een kraai bij Sienna.
16036: TOORN, WILLEM VAN. - Tegen de tijd.
15826: TOORN, WILLEM VAN. - Gedichten 1960-1997.
4094: TOORN, WILLEM VAN. - Pestvogels. En andere verhalen
12514: TOORN, WILLEM VAN. - De aardse republiek.
5528: TOORN, M.C. VAN DEN. - Dietsch en volksch. Een verkenning van het taalgebruik der nationaal-socialisten in Nederland
12446: TOORN, WILLEM VAN. - Gulliver.
16239: TOORN, WILLEM VAN. - De rivier.
15104: TOORN, WILLEM VAN. - Kijkdoos.
16514: TOORN, WILLEM VAN. - Tekens.
17509: TOORN, WILLEM VAN. - Simulatiespel.
8694: TORCK, D.M.F. - Aspects de la causalité discursive en Français oral contemporain.
6679: TORREGO, ESTHER. - The dependencies of objects.
14013: TOWELL, LARRY. - El Salvador.
17639: TOYNBEE, ARNOLD J. - Study of History. Abridgement of Volume I- IV / Abridgement of Volume VII-X
15461: TRACY, ROSEMARIE. - Sprachliche Strukturentwicklung. Linguistische und kogmitionspsychologische Aspekte einer Theorie des Erstspracherwerbs
750: TRAINER, JAMES. - Ludwig Tieck. From Gothic to Romantic
17116: TREEBUS, KAREL F. - Symbolenwijzer. Een praktische gids voor gedrukte tekens en symbolen.
3738: TREMEL, FERDINAND. - Wirtschafts- und Sozialgeschichte Österreichs. Von den Anfängen bis 1955
11765: TREUGE, LOTHAR - KARLHANS KLUNCKER (ED.). - Lothar Treuge, 1877-1920: ein Dichter der "Blätter für die Kunst". Werk und Nachlass eingeleitet und ausgewählt von Karlhans Kluncker. .
9383: TREVES, LUISA (=M. GUTMAN-ROZELAAR). - De keuze van Beatrice. Toneelstuk in één bedrijf
3219: TRICHT, H.W. VAN. - P.C. Hooft.
5868: TRICHT, H.W. VAN. - P.C. Hooft.
10719: TRICHT, H.W. VAN (ED.). - Uit het dagboek van Frederik Van Eeden.
8531: TRIMP, J.C. - Joost van Lodensteyn als pietistisch dichter.
17905: STUIVELING - VAN VIERSSEN TRIP. - De school van Leopold.
14609: TROCH, DAVID. - Buiten westen.
8470: TROJAN, FELIX (ED.). - Aktuelle Probleme der Phoniatire und Logopädie. Vol. 1
158: TROMMELEN, MIEKE & WIM ZONNEVELD. - Inleiding in de generatieve fonologie.
17926: TROMP, HANSMAARTEN. - Toeschouwer uit een hoge toren. Martinus Nijhoff (1894-1953).
16350: TROOST, A. - Dichter bij het geheim. Leven en werk van Willem Barnard/Guillaume van der Graft.
6500: TROUBETZKOY, N.S. - Principes de phonologie.
7765: TRUBETZKOY, N.S. (ET AL). - Études phonologiques dédiées à la mémoire de M. le prince N.S. Trubetzkoy.
5973: TRUDGILL, PETER (ED.). - Applied sociolinguistics.
6873: TRUDGILL, PETER. - Accent, dialect and the school.
8951: TRUDGILL, PETER. - On dialect. Social and geographical perspectives
9003: TRUDGILL, PETER & J.K. CAMBERS (EDS.). - Dialects of English. Studies in grammatical variation
9107: TRUDGILL, PETER (ED.). - Sociolinguistic patterns in English.
16205: TRUIJENS, ALEID. - De God van Hotz en de P.C. Hooft-prijs.
13796: TSJECHOW, ANTON. - Vertellingen.
3407: TSJECHOW, A.P. - De dood van een ambtenaar.
14999: TUCKER, ANNE WILKES. - Target III: In Sequence. Photographic Sequences from the Target Collection of American Photography
8502: TUINDERMAN, J.W. - Marnix van St. Aldegonde en de subjectivistische stroomingen in de Nederlanden der 16e eeuw.
17189: TUINMAN, VROUWKJE & INGMAR HEYTZE (SAMENSTELLING). - Rock 'n' roll. Klinkende gedichten.
6770: TUMMERS, P.L.M. - Limburg.
11334: TURNER, E.S. - The shocking history of advertising.
13888: UDEN, A. VAN. - A world of language for deaf children. Part I: basic principles. A maternal reflective method
15722: UDING, HANS. - Kom binnen.
9990: UDINK, BETSY & MARCEL KURPERSHOEK. - Moord in Kachari. Happy birthday ,dear Prophet! De baard van de Profeet beledigd! Uitpakken.
10326: UHLEMANN, FRIEDRICH. - Grammatik der syrischen Sprache. Mit vollständigen Paradigmen, Chrestomathie und Wörterbuche
4312: UHLENBECK, E.M. - De tegenstelling krama: ngoko. Haar positie in het Javaanse taalsysteem
4520: UHLENBECK, E.M. - Javanese linguistics. A retrospect and some prospects
5818: UHLENBECK, C.C. - Levensbericht van Johan Hendrik Caspar Kern.
8966: UHLENBECK, C.C. - Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch der gotischen Sprache.
4402: UHRSTRÖM, WILHELM. - Studies on the language of Samuel Richardson.
4: UIJLINGS, B.J. - Syntactische verschijnselen bij onvoorbereid spreken,.
14357: UITDEHAAG, ANTOINE. - De adem van de zaal.
14358: UITDEHAAG, ANTOINE. - Levenslang vrij.
12142: UITDEHAAG, ANTOINE. - Dak zonder huis.
1755: ULIJN, J.M. - Frans als vreemde taal in een ingenieursopleiding. Een onderzoek naar de leesvaardigheid
2642: ULLMANN, S. - Précis de sémantique Française.
8627: ULLMANN, STEPHAN. - Words and their use.
5037: UNGER, HELDA (ED.). - Geistlicher Herzen Bavngart. Ein mittelhochdeutsches Buch religiöser Unterweisung aus dem Augsburger Franziskanerkreis des 13. Jahrhunderts
10446: UNGER, GERARD. - Letters.
11718: UNGER, GERARD. - Over tekst. Een documentaire over typografie
7882: UNGNAD, ARTHUR. - Babylonisch-Assyrische Grammatik. Mit Übungsbuch
9219: UNNIK, W.C. VAN. - De áçØovía van God in de oudchristelijke literatuur.
1909: URDANG, LAURENCE (ED.). - Prefixes and other word-initial elements of English.
10644: UYLDERT, MAURITS. - De jeugd van een dichter. Uit het leven van Albert Verwey
16132: UYLDERT, MAURTIS. - Over de poëzie van Albert Verwey. Verzamelde opstellen.
9497: UYLENBROEK, PIETER JOHANNES (VERZAMELD DOOR). - Kleine dichterlijke handschriften. Nieuwe beknope uitgave
11187: VAANDRAGER, C.B. - Gedichten.
14359: VAANDRAGER, HARRY. - Wat telt is van niets gemaakt.
16422: VAANDRAGER, C.B. - Martin, waarom hebbe de giraffe...
7236: VACHEK, JOSEF. - Dutch liguists and the Prague linguistic school.
7929: VACHEK, JOSEF. - Dynamika fonologického systému soucasné spisovné cestiny.
8318: VACHEK, JOZEF. - A brief survey of the historical development of English. I: Old English
15530: VAESSENS, THOMAS. - Circus Dubio & Schroom. Nijhoff, van Ostaijen en de mentaliteit van het modernisme.
5352: VAGLIERI, LAURA VECCIA. - Grammatica teorico-practica della lingua Araba.
5355: VAGLIERI, LAURA VECCIA. - Grammatica elementaire di Arabo.
10022: VALCKENAERE, JULIEN DE. - Steentjes des aanstoots. Een bloemlezing uit zijn aforismen samengesteld en ingeleid door S. Carmiggelt
8971: VALDMAN, ALBERT (ED.). - Pidgin and creole linguistics.
8717: VALENTIN, JEAN-MARIE. - L'ecole, la ville, la cour. Pratiques sociales, enjeux pédagogiques et répertoires du théâtre dans l'Empire au XVIII°siècle
14084: VALK, ARNO VAN DER. - W.F. Hermans. Het grootste gelijk buiten Nederland.
11647: VALKENIER, FRANK. - Fragmenten uit het niets.
11654: VALKENIER, FRANK. - Balladen van Brabant.
1757: VALKHOFF, MARIUS. - De expansie van het Nederlands.
3432: VALKHOFF, REIN & PIET MARÉE. - Bob en Ben bij Sarrasani.
5669: VALKHOFF, P. - De letterkundigen in het spellingrapport.
7641: VALLANCIEN, BERNARD (ED.). - Proceedings of the XIVth. International Speech and Voice Therapy Conference. Paris 1968
4255: VALLET, ANTOINE. - Les noms de rues et topoymes divers de la commune de Saint-Etienne. Etude historique
8110: VANCE, EUGENE. - Mervelous signals. Poetics and sign theory in the Middle Ages
15640: VANCREVEL, LAURENS. - Speculatieven.
13071: VANCREVEL, LAURENS. - Gezicht en verdwijning gevolgd door Het onneembare.
15697: VANCREVEL, LAURENS - JÖRG RENÉ (LITHO'S). - Vitrine.
8814: VANDEPLAS, A. - Le Serbo-Croate. Grammaire, conversation, dictionnaire
15456: VANDERVELDEN, JOS. - Vondels wereldbeeld.
14108: VANHOUTTE, AUGUST. - Nagelaten gedichten.
2346: VANQUOIS, BERNARD. - La traduction automatique à Grenoble.
14317: VANRIET, JAN. - Stormlicht.
14318: VANRIET, JAN. - Staat van beleg.
11607: VANSINA, DIRK. - Liefde's getijden.
10927: VANSINA, JAN. - Oral Tradition. A study in historical methodology
14712: VANSTREELS, MIEL. - Laatste berichten.
17985: VANWALLEGHEM, RIK. - België absurdistan. Op zoek naar de bizarre kant van België.
15637: VAREKAMP, MARJOLEIN. - Francesco.
14343: VASALIS, M. - De oude kustlijn.
4933: VASALIS, M. - Parken en woestijnen.
18035: VASALIS, M. - Nostalgique.
12020: VASALIS, M. - Vergezichten en gezichten.
15415: VASALIS. - Verjaars-brief voor Gerard.
10680: VASIC, NADA. - Pronoun comprehension in agrammatic aphasia. The structure and use of linguistic knowledge
813: VATER, HEINZ (ED.). - Phonologische Probleme des Deutschen.
14939: VAVRA, ROBERT. - Unicorns I have known.
8770: VEDDER, INEKE. - Dunque l'Iatalia ha perso il suo fascino? Io penso di no. Argumenterend schrijven in een tweede taal. Een analyse van argumentatieve teksten van Nederlandse studenten Italiaans
1758: VEEN, P.A.F. - Sprekende getuigen. Over de herkomst van onze woorden
1100: VEEN, P.A.F. VAN. - De soeticheydt des buyten-levens, vergeselschapt met de boucken. Het hofdicht als tak van een georgische literatuur
4026: VEEN, J. VAN DER. - Le mélodrame musical de Rousseau au Romantisme. Ses aspect historique et stylistique
5919: VEEN, P.A.F. VAN. - De soeticheydt des buyten-levens, vergheselschapt met de boucken. Het hofdicht als tak van georgische litteratuur
8704: VEEN, T. VAN & B. VAN DEN BERG. - Utrechts.
9520: VEEN, TEUNIS VAN. - Utrecht tussen oost en west. Studies over her dialect van de provincie Utrecht
16302: VEEN, ADRIAAN VAN DER & ADRIAAN MORRIËN. - 'Stemmen van schrijvers'.
15434: VEEN, MARTIN E.A. - Drie staat tot een. Acht tekeningen van Martin van Veen en acht gedichten van Hans Andreus, Nico Verhoeven en Simon Vinkenoog
3095: VEEN, P.A.F. & N. VAN DER SIJS. - Etymologische woordenboek. De herkomst van onze woorden
14166: VEEN, ANNEKE VAN & BOUDEWIJN BAKKER (SELECTIE). - In opdracht. Amsterdam in foto's
3269: VEENSTRA, FOKKE. - Ethiek en moraal bij P.C. Hooft. Twee studies in renaissancistische levensidealen
7764: VEENSTRA, FOKKE. - Ethiek en moraal bij P.C. Hooft. Twee studies in renaissancistische levensidealen
13018: VEENSTRA, TONJES. - Serial verbs in Saramaccan. Predication and Creole Genesis
13573: VEENSTRA, L. & J.F. VAN MUIJLWIJK (SAMENST.). - Van zeevaart en arbeid.
17767: VEERING, J. - Spelenderwijs (zuiver) Nederlands.
10900: BATTUS - JOOST VEERKAMP (COLLAGES). - Le Dichtstal/ Lille Fumière.
16415: VEGT, JAN VAN DER. - Vuur onder de wereld. Het magisch dichterschap van Hendrik de Vries.
15569: VEGT, JAN VEN DER. - Hendrik de Vries (1896-1989). Een biografische schets.
10411: VEGT, HAN VAN DER. - Ratel & experimenten.
12686: VEGT, HAN VAN DER. - De wandelaar.
14457: VEGT, JAN VAN DER. - De man met de drietand. Leven en werken van Jan G. Elburg 1919-1992.
8286: VEGT, JAN VEN DER. - Het ingeklonken lied. De poëzie van Ida Gerhardt
10267: VEKEMAN, H.W.J. (INLEIDING + VERTALING). - Willem Madok.
3271: VEKEMAN, H. - Torec. Een middeleeuws kunstwerk
2874: VELD, ALBERT IN 'T. - Nieuwe weg.
10686: VELD, JOOP. - Postverbal constituents in Dutch and Turkish.
470: VELDE, I. VAN DER. - De tragedie der werkwoordsvormen, Een taalhistorische en taaldidactische studie.
17692: VELDE, PAOLA VAN DE E.A. - Los van traditie. Cobra en Aboriginal kunst.
6075: VELDE, R. V.D. - Thessalische Dialektgeographie.
7025: VELDE, R.G. VAN DE. - De studie van het Gotisch in de Nederlanden. Bijdrage tot een status questionis over de studie van het Gotisch en het Krimgotisch
8914: VELDEN, D. VAN. - De geschiedenis van het huis Prinsegracht 30 en omgeving.
12859: VELDMAN, FOKKO. - De taal van Westerwolde. Patronen en structuren in een Gronings dialect
13423: VELTMAN, MARTIN A. - Negentien villanellen.
8944: VELTMAN, CALVIN. - Language shift in the United States.
10002: VELTMAN, MARTIN A. - Martin a Veltman.
11340: VELTMAN, MARTIN. - De zaken & de dood.
11355: VELTMAN, MARTIN A. - Amen is amen.
16171: VELTMAN, MARTIN. - Spiegelgevecht.
17193: VEN, SACHA DE & JAN EIJKENAAR. - Alfabetisme.
9568: VENDRYES, J. - Le langage. Introduction linguistique a l'histoire
15376: VERBEEK, HERMAN (TEKSTEN) , IRENE VERBEEK (BEELDEN). - Oostrum op aarde.
16043: VERBRUGGEN, PAUL. - Er is iets om de dingen heen.
15037: VERBURG, JOANN. - Interruptions.
472: VERBURG, P.A. - Taal en Functionaliteit, Een historische-critische Studie over de opvattingen aangaande de Functies der Taal vanaf de prae-humanistische Philologie van Orleans tot de rationalistische Linguïstiek van Bopp.
2564: VERBURG, A.P. (ED.). - De briefwisseling tussen P.N. van Eyck en H. Marsman.
8360: VERCAMMEN, JAN. - Getijden te Brugge.
8369: VERCOULLIE, J. - De taal der vlamingen.
6902: VERDAM, J. (ED.) - MAERLANT. - Episodes uit Maerlant's Historie van Troyen. Naar het te Wissen gevonden handschrift
7541: VERDAM, J. (ED.). - Oude en nieuwe fragmenten van den Middelnederlandschen Aiol.
11262: VERDAM, J. (ED.) - MAERLANT. - Episodes uit Maerlant's Historie van Troyen. Naar het te Wissen gevonden handschrift
7005: VERDAM, J. & C.H. EBBINGE WUBBEN. - Middelnederlandsch Handwoordenboek.
2352: VERDEJO, MARIA-FÉLICIA. - Robot winogradien et compréhension de l'espagnol.
1850: VERDENIUS, A.A. - Studies over zeventiende eeuws. Verspreide opstellen en aantekeningen
5928: VERDENIUS, A.A. - In de Nederlandse taaltuin. Wandelingen en waarnemingen
9874: VERDEYEN, R. (ED.). - Het Naembouck van 1562. Tweede druk van het Nederlands-Frans Woordenboek van Joos Lambrecht.
4068: VERDIN, HERMAN. - De historisch-kritische methode van Herodotus.
8881: VERDONCK-DE LEEUW, IRMA M. - Voice characteristics follewing radiotherapy: the development of a protocol.
16154: VERDUYN, JAAP. - Zo heb ik de wereld nog gekend.
15136: VERGEER, KOEN. - Poezie in Vredenburg. Twintig jaar Nacht van de Poezie in Utrecht.
16409: VERGEER, CHARLES. - De doornen kaap.
2495: VERGEER, CHARLES. - Arthur van Schendel en zijn vrienden.
16590: VERHAAR, THEO. - Uitzaaiingen.
12040: VERHAAR, THEO. - Valscherm voor Erasmus.
3639: VERHAAR, J.W.M. - Some relations between perception, speech and thought. A contribution towards the phenomenology of speech
6503: VERHAAR, JOHN W. (ED.). - The verb 'be' and its synonyms. Philosophical and grammatical studies - Part 3 - Japanese/Kashmiri/Armenian/Hungarian/Sumerian/Shona
18109: VERHAAR, HERMAN. - Franz Kafka of schrijven uit onmacht.
16281: VERHAGEN, HANS. - Echoput & luchtkasteel.
10475: VERHAGEN, HANS. - Duizenden zonsondergangen.
15919: VERHAGEN, HANS. - Cocon. Cyclus.
16971: VERHAGEN, HANS. - Quasi-kamikaze.
16217: VERHAGEN, HANS. - Draak.
16686: VERHAGEN, HANS. - Moeder is een rover.
16360: VERHAGEN, HANS. - Eeuwige Vlam. Verzamelde Gedichten 1958-2003.
16155: VERHAGEN, HANS. - Autoriteit van de emotie.
15785: VERHAGEN, HANS. - Eeuwige Vlam. Verzamelde Gedichten 1958-2003.
15897: VERHAGEN, HANS. - Kouwe voeten. Gedichten 1976-1983.
11690: VERHALLEN, MARIANNE. - Lexicale vaardigheid van Turkse en Nederlandse kinderen. Een vergelijkend onderzoek naar betekenistoekenning
14607: VERHEGGHE, WILLIE. - Ode aan / Ode to Owen.
14777: VERHEGGHE, WILLIE. - Volhart.
14909: VERHEGGHE, WILLIE. - De zwarte flesch.
2511: VERHEUGD-DAATZELAAR, ELS. - Subject arguments and predicate nominals. A study of French copular sentences with two NPs
15276: VERHEUL, KEES. - Werk in uitvoering, het begin.
16141: VERHEUL, KEES. - Een volmaakt overwoekerde tuin. Opstellen over literatuur.
14206: VERHOEVEN, NEL. - Heen & weer. Gedichten en tekeningen
10091: VERHOEVEN, NICO. - Gij zijt, een cyclus.
17866: VERHOEVEN, CORNELIS. - Een register. Bedenkingen over woordjes en glossen.
387: VERHOEVEN, M. - De schommel in de Nederlandse dialecten.
17163: VERHOEVEN, GARRELT E.A. - Geboekt in jaargangen. Anderhalve eeuw boekentijdschriften in Nederland.
15564: VERHOEVEN, NICO. - De brokaten mantel.
8919: VERKUYL, H.J. - Verdiepingen in taal.
16455: VERLAINE, PAUL. - Trois chansons pour elle.
15280: VERLAINE, PAUL. - Paul Verlaine. (hommage)
16507: VERLAINE, PAUL. - Negentien gedichten.
474: VERLOOY, JAN BAPIST CHRYSOSTOMUS. - Verhandeling op d'Onmacht der moederlyke Tael in de Nederlanden(1788).
720: VERLOREN VAN THEMAAT, P. - De taak van de rechtwetenschap bij de planning van internationale economische integratie.
9981: VERMAAT, W.G.M. - De beste krekels zijn dodelijk, waarin opgenomen De Wereld naar De Bollen .
13588: VERMAAT, WILLEMIJN. - THe logic of variation. A cross-linguistic account of wh-question formation
10618: VERMEER, ANNE R. (ED.). - Language problems of minoruty groups. Proceedings of the Tilburg Conference held on 18 september 1980
2498: VERMEEREN, P.J.H. - Rondom de meester van Catharina van Cleef. Tentoonstelling van handschriften
11276: VERMEERSCH, A.P.L. - De taalschat van het laat-middelnederlandse "Kuerbouc van Werveke".
1363: VERMEULEN, N.C.H.M. - Jan de Leenheer o.e.s.a. Moralist en humanist, Een inleiding tot zijn leven en werken
17406: VERMEYLEN, AUG. - Van Gezelle tot heden.
16105: VERMEYLEN, AUGUST. - Verzameld Werk.
8802: VERPLANKE, LOES E.A. (RED.). - Open deuren. Sleutelwoorden van lokaal sociaal beleid
15566: VERRIPS, GER. - Dankbaarheid.
8152: VERRIPS, MAAIKE. - Potatoes must peel. The acquisition of the Dutch passive
10570: VERSMISSEN, KOEN. - Grammatical composition: modes, models, modalities. Logical and linguistic aspects of multimodal categorial grammars
10741: VERSPOOR, DOLF (VERTALINGEN). - Coplas van Spanje.
14510: VERSTEEGEN, JOS. - Jonge meesters.
15860: VERSTEGEN, PETER. - Vol van ziel en zelfgevoel.
2877: VERSTEGEN, PETER. - Je vaart nog als een edelman.
16160: VERSTEGEN, PETER. - De tweede ronde.
10112: VERSTRAELEN, M.E.J.G. - De bijwoordelijke bepalingen van het werkwoord in enkele Indonesisiche talen.
2255: VERSTRAETEN, HERMAN. - The non-adverbal adverbs. A study into their frequency, position and function in modern English
14233: VERVLIET, RAYMOND. - De literiare manifesten van het fin de siècle in de Zuidnederlandse periodieken 1878 - 1914. I: Een theoretische bijdrage en praktisch model voor de periodisering in de literaire historiografie; II: Materiaalverzameling
17769: VERVOORN, A.J. - Kleine grammatica van de waanzin.
18049: VERVOORN, A.J. - Bij een gravure van Gustaaf de Bruyne.
2493: VERWAAIJEN, R.W.M. - Alfred Kazin. Selfhood in Amerika
14513: VERWEIJ, HERMAN. - De zegeningen van een houtworm.
6654: VERWER, ADRIAEN / IGOR VAN DE BILT (ED.). - "Daer moet maer naerstig gelezen worden" Brieven over taalkunde (1708-1709)
16394: VERWEY, ALBERT. - Nieuwjaarsmorgen.
13159: VERWEY, ALBERT. - Verhalende poëzie, Persephone en Demeter.
17014: VERWEY, ALBERT. - Het lachende raadsel.
14623: VERWEY, ALBERT. - De ring van leed en geluk.
5922: VERWEY, ALBERT. - Hendrick Laurensz. Spieghel.
11540: VERWEY, ALBERT. - Dichtspel. Oorspronkelijke en vertaalde gedichten
6635: VERWEY, ALBERT. - Potgieter.
7375: VERWEY, ALBERT. - Het leven van Potgieter.
8358: VERWEY, ALBERT. - Nieuwjaarsmorgen.
9820: VERWEY, STEFAN. - Het boek was beter.
17826: VERWEY, ALBERT. - De oude strijd.
15411: VERWEY, ALBERT. - Een op onsterflijkheid gerichte wil, een keuze uit zijn lyriek.
12687: VERWEY, ALBERT (C.M. BOELHOUWER ED.). - De forellenvischer. Brieven van de Finse reis van Albert Verwey
18078: VERWEY, ALBERT (GEDICHT) EN JAN VETH (PORTRET). - Twee portretten van Paul Verlaine.
18079: VERWEY, ALBERT EN JAN VETH. - Twee portretten van Paul Verlaine.
10096: VERWEY, ALBERT. - Keuze uit het proza van zijn hoogleraarstijd. (1925 - 1935).
15649: VERZETT, PEGGY. - Vissing.
12143: VERZETT, PEGGY. - Prijken die buik.
1856: VESSEM, A.H. VAN. - Oogstgerei-benamingen, Een taalgeografische onderzoek.
17026: VESTDIJK, S. - Blauwbaard en de reus. Vier verhalen.
17663: VESTDIJK, SIMON. - De toekomst der religie.
12920: VESTDIJK, S. - Een op de zeven. Een keuze uit de gedichten
16298: VESTDIJK, S. - Zes verhalen.
17130: VESTDIJK, S. - Gestileerde waarnemingen.
13153: VESTDIJK, S. - Fabels met kleurkrijt.
14944: VESTDIJK, S. - Thanatos aan banden.
17751: VESTDIJK, S. - Blauwbaard en de reus. Vier verhalen.
2879: VESTDIJK, S. - Vrouwendienst.
14861: VESTDIJK, S. - Water in zicht.
9697: VESTDIJK, S. - Brieven uit de oorlogsjaren aan Theun de Vries. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Theun de Vries.
10005: VESTDIJK, S. - Een op de zeven. Een keuze uit de gedichten
17398: VESTDIJK, S. - Feuilles mortes.
16144: VESTDIJK, S,. - Zelfkant.
17285: VESTDIJK, S. - Negen jeugdverhalen.
15749: VESTDIJK, S. (ONDER PSEUDONIEM PETIT MOUNE). - Droom.
4620: KAMPERS-MANHER & CO VET (ED.). - Etudes de linquistique Française offertes à Robert de Dardel.
10283: VET, ANTON VAN DER. - Gefluisterd relaas.
2076: VETH, CORNELIS. - De politieke prent in Nederland.
9364: VETH, CORNELIS. - Het geheim van den idioot. Drama à Grand Spectacle in drie bedrijven of zeven taferelen.
12257: VETH, CORNELIS - HARRY G.M. PRICK (INL.). - Vijftig jaar Nederlandse letterkunde in dertig karikaturen.
13529: VETURIAN, M. - Foto-erotica.
7716: VONDEL - PH.A. LANSBERG & J.E. VEUGELERS. - Vondel toneelschrijver. Vijf spelen voor studie en opvoering uitgegeven, voorzien van inleidingen, illustraties, regie-aanwijzingen en annotaties
47: VEY, M. - Morphologie du Tchèque parlé.
14632: VIAL, VÉRONIQUE. - Frauen vor 10 Uhr morgens.
16692: VIANEN, BEA. - Liggend stilstaan bij blijvende momenten.
1763: VIDOS, B.E. - Handboek tot de Romaanse taalkunde.
5130: VIDOS, B.E. - Nieuwe onderzoekingen over Nederlandsche woorden in Romaansche talen. Methode, resultaten
5575: VIEBROCK, H. & W. ERZGRÄBER (HRSG.). - Festschrift zum 75. Geburtstag von Theodor Spira.
16388: VIEBROCK, HELMUT (HERAUSG.). - Zur Aktualität T.S. Eliots.
11001: VIELHAUER, INGE (ÜBERTRAGEN UND EINGELEITET VON). - Amis und Amiles. Geschichte einer Freundschaft am Hofe Karls des Grossen. Altfranzösisches epos
5723: VIEREGGE, WILHELM H. - Untersuchungen zur akustischen Artikulation der Plosivlaute.
3309: VIERKANDT, ALFRED. - Handwörterbuch der Soziologie.
5390: VIJLBRIEF-CHARBON, TH.A. - Speldegeld en clavarium. Een vergelijkend onderzoek naar betekenis, herkomst en verbreiding van speldegeld, handgeld, godspenning en verwante begrippen en naar de mogelijkheid van samenhang met de begrippen donativum en calvarium in het Latijn
15026: VILLEVOYE, ROY. - Detours. Including collaborations with Jan Dietvorst
8325: VILLIERS, JILL G. DE & PETER A. DE VILLIERS. - Language Acquisition.
8759: VILLIERS, PETER A. DE & JILL G. DE VILLIERS. - De vroege taalontwikkeling.
16622: VILLON, FRANÇOIS - WIM DE COCK. - Hier kunt ge spel en lach vergeten. Vijf houtsneden bij vijf huitaines van François Villon.
3956: VIN, A. DE. - Het dialect van Schouwen-Duiveland. Grammatica en historie
9369: VINCI, LEONARDO DA. - Gedachten.
17641: VINGERLING, H. & C.C. SCHOUTEN. - Democratisch Socialisten '70. Nevenstroom in de sociaal-democratie?
16461: VINKENOOG, SIMON. - Blurb. Een tot en met negen.
12903: VINKENOOG, SIMON. - Eerste gedichten (1949-1964).
17890: VINKENOOG, SIMON. - O boze boom i.m. Norma Pater.
17891: VINKENOOG, SIMON. - O boze boom i.m. Norma Pater.
17920: VINKENOOG, SIMON. - Mijn Parijse legende .
11864: VINKENOOG, SIMON (INL.). - Boekenbalboekje.
12639: VINKENOOG, SIMON. - Lessen uit de nieuwe school van taboes en andere gedichten.
9474: VINKENOOG, SIMON. - Heren zeventien.
16561: VINKENOOG, SIMON. - Land zonder nacht.
17336: VINKENOOG, SIMON. - Aan het daglicht. Drie maanden leven met Simon Vinkenoog (eind februari-eind mei 1971).
14700: VINKENOOG, SIMON. - Op het eerste gehoor.
17550: VINKENOOG, SIMON & JAN SIERHUIS. - Weldaad.
13779: VINOKUROVA, NADEZHDA. - Lexical categories and argument structure. A study with reference to Sakha
14090: VINSKI, VLADIMIR. - Hotel City. Fotografien 1980-1984
14171: VIS, GEORGE J. - Van Siegenbeek tot Lodewick. Verkenningen naar de geschiedenis van de studie der Nederlandse letterkunde, speciaal in het onderwijs
1915: VIS, G.J. - Johannes Kinker en zijn literaire theorie. Bijdrage tot een interpretatie van de voorredes bij zijn gedichten (1819-1821)
5609: VIS, G.-J. - Tussen Amsterdam en Brussel J.-P. van Cappelle en G.-J. Meijer : twee pioniers in de academische neerlandistiek.
17204: VIS-HAMEL, MIEKE (SAMNSTELLING). - Dichter bij bomen.
2580: VISCH, E.A.M. - A metrical theory of rhitmic stress phenomena.
9521: VISKIL, ERIK. - Definiëren. Een bijdrage tot de theorievorming over het opstellen van definities.
11232: VISMANS, ROEL. - Modal particles in Dutch directives. A study in functional grammar
1531: VISSCHER, B.S.L. - Ferdinand von Saar. Sein Verhältnis zur Biedermeierdichtung
16124: VISSER, ARIE. - Voorlopig overzicht. Gedichten 1965-1980
15634: VISSER, AB - VASALIS. - Een pijn, waarvoor geen naam bestaat. Rapport opgesteld en uitgesproken door Vasalis ter gelegenheid van de Hendrik de Vries-Prijs uitgereikt aan Ab Visser te Groningen in december 1958. Gevolgd door vijf gedichten van Ab Visser.
16796: VISSER, CEES. - Horen, zien & schrijven.
1913: VISSER, MARIE S. - De figuur van de vrouw in de troubadourslyriek. Een studie over de hoofse liefde
12466: VISSER, AB. - Na de reis.
9071: VISSER, G. - Krommenie.
11504: VISSER, AB. - Millennium.
11076: VISSER, PIET. - Het werk van den Boekdrukker is Goud waard. Aspecten van Het Réveil in druk
15636: VISSER, AB. - De Biecht.
16118: VISSER, ARIE. - Virtuele beelden.
16112: VISSER, JAN. - De Katharen komen.
15333: VISSER, EDUARD (TEKST), JEROEN DE CARPENTIER (ZEEFDUK). - Akersloot.
18077: VISSER, AB. - Portretten in focus. Zonder retouche.
16642: VISSER, TAN. - Van Tan. Teksten uit dagboeken en brieven van Tan Visser (1934-1988)
13634: VISSER, AB. - Rondelen.
17932: VISSER, AB. - Het literaire café. Open brief aan Nico Rost
18119: VISSER, AB. - Gedichten.
7374: VISSER 'T HOOFT, H.PH. - De dichter Jan van Walré.
11643: VIVALDI, ANTONIO. - Le quattro stagioni - De vier jaargetijden.
11141: VLACHOU, EVANGELIA. - Fre choice in and out of context. Semantics and distribution of French, English and Greek free choice items
12208: VLADISLAV, JAN. - Hij herkende aan de appel de bloesem.
12969: VLASBLOM, VINCENT (ED.). - Face to face II.
13511: VLASBLOM, VINCENT & SUZAN KLEIJN (EDS.). - Face to face.
17542: VLEK, HANS. - Voor de bakker.
11880: VLEK, HANS R. - Hangmat voor Henoch.
17475: VLEK, HANS. - Onnette sonnnetten.
15008: VLEUGELHOF, LOU. - Beeldentuin.
17045: VLEUGELS, LIEF. - Getij.
14708: VLIEGEN, COCK VAN. - Het verdampend moment.
7484: VLIEGENTHART, W.E. - Op gespannen voet. Over kinderen met lees- en spellingsmoeilijkheden en hun relatie tot de wereld
16558: VLIET, EDDY VAN. - Poëzie: een pleidooi.
15167: VLIET, EDDY VAN. - Na de wetten van Afscheid & Herfst. (fragmenten uit het leven van een burger)
14572: VLIET, EDDY VAN . - Het ongelijk van Heracleitos.
9689: VLIET, H.T.M. VAN (BEZORGD DOOR). - Tussen twee generaties. Briefwisseling A. Roland Holst en H. Marsman
9569: VLIET. P. VAN DER. - Wolff & Deken's Brieven van Abraham Blankaart. Een bijdrage tot de kennis van de Reformatorische Verlichting.
15010: VLIET, EDDY VAN. - Jaren na maart.
11693: VLIET, HENNIE VAN DER. - Dingen onder woorden. Conceptuele semantiek en voor een computerlexicon
16431: VLIET, EDDY VAN (SAMENSTELLING). - De Bezige Bij bloemlezing poëzie.
14775: VLIET, EDDY VAN. - Zoals in een fresco de kleur.
17493: VLIET, LOTJE VAN DE. - Zeeuws licht. Een onderzoek naar het bestaan
15909: VLIET, H.T.M. - Louis Couperus en L.J. Veen, bloemlezing uit hun correspondentie.
6798: VLOTEN, J. VAN (ED.) - MAELANT. - Kleine gedichten van Jacob van Maerlant.
8181: VLOTEN ELDERINCK, PH. VAN. - Liefde en zinnelijkheid. De sexuele zeden in woord en beeld
13633: VLOTEN, FRANCISCA VAN & ARIE VAN LOON (RED.). - Een wereldsch paradijs. Het Hof van Moerkerken te Mijnsheerenland
15045: VLUGT, MARCEL VAN DER. - Beauty and other secrets.
17847: VOETEN, BERT. - Mijn buurman J.C. Bloem.
18125: VOETEN, BERT. - Nieuwe gedichten.
15857: VOETEN, BERT E.A. - Bert Voeten 6 Jjuli 1918- 26 december 1992.
17922: VOETEN, BERT. - Notities over de oude prins. Herinneringen aan A. Roland Holst.
2880: VOETEN, BERT. - Menselijkerwijs. Verspreide gedichten, Met het oog op morgen, In memoriam, De zon op mijn hand, Vertaalde gedichten
2881: VOETEN, BERT. - De zon op mijn hand.
2882: VOETEN, BERT. - Twee werelden.
5635: VOETEN, BERT. - Met het oog op morgen.
16838: VOETEN, BERT. - Nieuwe gedichten.
13570: VOETEN, BERT. - Odysseus' terugkeer.
15744: VOETEN, BERT. - Zeven brieven aan Bert Bakker senior. Anno 1961.
13069: VOGELAAR, JACQ. - Klaaglied om Ka.
18104: VOGELS, FIDA. - Dagboek 1954 - 1957.
18050: VOGELS, FRIDA. - Primo Levi.
16127: VOGELSANG, WILLEM. - Gedichten 1928-1934.
9214: VOGTEN, L.L.M. - Analyse, zuinige codering en resynthese van spraakgeluid.
12537: VONDEL, J. VAN DEN. - Leerdichten. Altaergehimnissen - Brieven der Heilige Maeghden
3410: VONDEL, (JOOST VAN DEN). - Verzen.
6163: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Joseph in Dothan. Treurspel
6164: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Adonias. Of rampzalige kroonzucht
7453: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Poëtologisch proza.
8405: VONDEL, J. VAN. - Hekeldichten.
8618: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Roskam en rommelpot van 't hanekot.
8620: VONDEL, J. VAN. - Aenleidinge ter Nederduitsche dichtkunste.
8904: VONDEL, JOOST VAN DE. - Joseph in Egypten.
8959: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Werken. Volledige en geïllustreerde tekstuitgave in tien deelen + registerdeel.
10105: VONDEL, J. V.D. - Joseph in Dothan.
10893: VONDEL, J. V. - Lucifer.
15305: VONDEL, JOOST VAN. - Adam in balingschap.
7804: VONDEL, J. VAN. - Jeptha of offerbelofte.
16933: VONKEMAN, JANNEKE (RED.) - MICHAËL ZEEMAN. - Gouden Ganzeveer 2002 Michaël Zeeman.
16934: VONKEMAN, JANNEKE (RED.) - JAN BLOKKER. - Gouden Ganzeveer Jan Blokker 2003.
16935: VONKEMAN, JANNEKE (RED.) - KEES VAN KOOTEN. - Gouden Ganzeveer Kees van Kooten 2004.
16937: VONKEMAN, JANNEKE (RED.) - MARIA GOOS. - Gouden Ganzeveer Maria Goos 2005.
17013: VOORHOEVE, CAREL. - Legenden van Holland's kust.
10113: VOORSLUIS, BART. - Taal en ralationaliteit. Over de scheppende en verbindende kracht van taal volgens Eugen Rosenstock-Huessy
10812: VOORT, TH. V.D. - Grötmoeders tied ien word, ien beeld en muziek ien de regio Meerlo-Wanssum.
8690: VOORTMAN, BERBER. - Regionale variatie in het taalgebruik van notabelen. Een sociolinguïstisch onderzoek in Middelburg, Roermond en Zutphen
3008: VOOYS, C.G.N. DE. - Geschiedenis van de Nederlandse Taal.
279: VOOYS, C.G.N. DE. - Het spellingvraagstuk, ontwikkeling, tegenwoordige stand, mogelike oplossing.
1416: VOOYS, C.G.N. DE . - Nederlandse letterkundigen tegenover de Franse overheersing.
4560: VOOYS, I.P. DE. - In het midden van Verwey's dichterschap.
4986: VOOYS, C.G.N. - Nederlandse spraakkunst.
8303: VOOYS, C.G.N. DE & C. KRUYSKAMP. - Dat Baghynken van Parys. Naar de incunabel van ca.1490.
1473: VOOYS, C.G.N. DE. - Verzamelde letterkundige opstellen. Nieuwe bundel
15401: VOOYS, IS. P. DE. - Bij het lezen van Albert Verwey's gedichten.
1764: VOOYS, C.G.N. DE. - Verzamelde taalkundige opstellen. Derde bundel
5082: VORRINK, JOH. - Het minnedicht in de zeventiende eeuw.
6248: VORRINK, JOH. - Het minnedicht in de zeventiende eeuw.
9418: VORSTELMAN, CAREL. - Van spel en spelen. Uit onze Gouden Eeuw
16911: VOS, MARJOLEINDE DE (SAMENSTELLING). - Jou willen is je missen. Gedichten over de liefde
15654: VOS, MARJOLEINE DE. - Uitzicht genoeg.
15287: VOS, MARJOLEINE DE & T. VAN DEEL . - Oudjaar - Skala.
12714: VOS, MARJOLEINE DE. - Kat van sneeuw.
16754: VOS, MARGOT. - De dienende maagd.
15099: VOS, MARIE W. - Bloei.
16672: VOS, MARIE W. - Bloei.
17114: VOS, IDA. - Vijfendertig tranen.
12865: VOSKUIL, JAN. - Comparative morphology. Verb taxonomy in Indonesian, Tagalog and Dutch
17298: COUPERUS - MENNO VOSKUIL (BEZORGD DOOR). - Hartelijk dank! Louis Couperus aan dr. J.R. Bos
17770: VOSKUIL, MENNO. - Lagere aap. Het leven van Kees Lekkerkerker.
17864: VOSMAER, C. - Amazone.
1542: VOSMAER, C. - Amazone.
3205: VOSMAER, V. - Vogels van diverse pluimage. Novellen - Beelden en studiën
3210: VOSMAER, C. - Inwijding.
6228: VOSMAER, C. - Nanno. Eene Grieksche idylle
7104: VOSMAER, V. - Vogels van diverse pluimage. Novellen - Beelden en studiën
12154: VOSSEN, PIEK. - Grammatical and conceptual individuation in the lexicon.
1790: VOSSIUS, GERARDUS JOANNES. - Universalis Philosophiae 'Akwthpiaqmoq'. Dispute soutenue à l'université de Leyde le 23 février 1598, Thèses et défense
3546: VOSSIUS, GERARDUS JOANNES. - Universalis Philosophiae 'Akwthpiaqmoq'. Dispute soutenue à l'université de Leyde le 23 février 1598, Thèses et défense
9975: VOSSLER, KARL. - Gesammelte Aufsätze zur Sprachphilosophie.
10843: VRANKEN, B. - De suikeroorlog.
15499: VRANKRIJKER, J DE. - De staatsleer van Hugo de Groot en zijn Nederlandsche tijdgenoten.
14912: VREE, FREDDY DE. - Drie ogen zo blauw.
15150: VREE, FREDDY DE. - Een sneeuwvlok in hel.
14587: VREE, FREDDY DE. - Moravagine of de vervloeking.
14561: VREE, FREDDY DE. - Antiquaire du Surréalisme.
11735: VREE, PAUL DE. - Het blanke waaien.
17109: VREEDE, MISCHA DE. - Zeestenen.
4214: VREEKEN, ROB (SAMENST.). - Het jaar van het volk. Revolutie in Oost-Europa
1184: VREESE, WILLEM DE (ED.). - Die eerste bliscap van Maria.
1789: VREESE, K. DE. - Het Milindapañha. Rede
2623: VREESE, WILLEM DE & JAN DE VRIES (EDS.). - Dat dyalogus of twisprake tusschen den wisen coninck Salomon ende Marcolphus. Naar den Antwerpschen druk van Henrick Eckert van Hombrecht in het jaar 1501 uitgegeven
5265: VREESE, WILLEM DE. - Over handschriften en handschrifkunde. Tien codicologische studiën
14802: VREIJLING, REINOUT. - Zo ver zo vreemd.
17699: VREULS, PAUL. - De ronde van Nederland. Langs de grens met Paul Vreuls. 2004 km fietrsavontuur in elf etappes
11438: VRIAMONT, JORIS. - Verzameld proza.
16636: VRIAMONT, JORIS. - Sebbedee.
14354: VRIES, PETER YVON DE, E.E. CUMMINGS, WIEL KUSTERS. - Atlas.
14759: VRIES, GERTRUD DE. - On coordination and ellips.
17074: VRIES, DOORTJE. - 't ABC van een 'gebrekkig' lichaam.
12240: VRIES, JAN W. DE, R. WILLEMYNS & P. BURGER. - Het Verhaal van een Taal . Negen eeuwen Nederlands
13201: VRIES, HENDRIK DE. - Capricho`s en rijmcritieken.
13211: VRIES, HENDRIK DE. - Atlantische balladen.
16336: VRIES, HENDRIK DE. - Capricho`s en rijmcritieken.
17039: VRIES, J.M. DE. - Nieuwe Afrikaanse letterkunde. Overzicht van de Zuidafrikaanse letterkunde van 1948 tot 1954
16885: VRIES, HENDRIK DE. - Romantische rhapsodie. Vertaalde gedichten.
16978: VRIES, JAN DE (VERTALING). - Edda. Godenliederen
16662: VRIES, HENDRIK DE. - Die droomwereld in te dringen!
16783: VRIES, DOORTJE DE E.A. - De verrassing van de buitenkant. Doortje de Vries Eikeldoorpers
13160: VRIES, HENDRIK DE. - Vers tegen vers.
16129: VRIES, HENDRIK DE. - Tweede ronde van vers tegen vers.
15792: VRIES, HENDRIK DE. - Toovertuin. Romancen sproken en arabesken.
15921: VRIES, HENDRIK DE. - Impulsen.
17070: VRIES, DOORTJE DE. - Voorjaar.
9138: VRIES, HENDRIK DE. - Iberia. Krans van reisherinneringen
1478: VRIES, THEUN DE. - M. Nijhoff. Wandelaar in de werkelijkheid
2068: VRIES, THOM.J. DE. - Nescire Quaedam Magna Pars Sapientiae Est. Bepaalde dingen niet te weten is een groot deel der wijsheid
2300: VRIES, G.J. DE. - R.C. Bakhuizen van den Brink als Graecus.
2304: VRIES, G.J. DE. - Miscellaneaous notes on Plato.
2305: VRIES, G.J. DE. - De omvang van het litteraire corpus bij de Grieken in de moderne theorie.
3007: VRIES, M. DE. - Verspreide taalkundige opstellen.
11571: VRIES, HENDRIK DE. - Goyescos.
3195: VRIES, J. DE. - Westfriesche woorden.
4339: VRIES, LEONARD DE. - De spiegel der vrijerij en minnekunst.
5628: VRIES, J. W. DE. - Nederlands in vreemde mond.
8538: VRIES, A.K. DE. - The Utrecht language and thought programme. By way of a report
12465: VRIES, HENDRIK DE. - Distels en aloë's van de Iberische volkspoëzie.
12464: VRIES, HENDRIK DE. - Impulsen.
10281: VRIES. C.M. DE. - Gedichten.
10628: VRIES, HENDRIK DE. - Indeciso.
10683: VRIES, MARK DE. - The syntax of relativization.
10909: VRIES, FER-JAN. - Type theoretical topics in topos theory.
16559: VRIES, PETER YVON DE. - Drukken.
16337: VRIES, PETER YVON DE. - Schetsboekje 2.
16547: VRIES, PETER YVON DE. - Zelf portret door keuze.
12297: VRIES, LOURENS DE. - Studies in Wambon and Kombai. Aspects of two Papuan languages of Irian Jaya
16433: VRIES, HENRIK DE. - Keur uit vroegere verzen 1916-1946.
17214: VRIES, HENDRIK DE. - Diseño Jondo. Pentekeningen uit de cyclus España.
16130: VRIES, HENDRIK DE. - Coplas. Zeven Honderd strijdliederen, kerkelijke liederen, passieliederen, spreuken, vermaningen, beschuldigingen, soldaten- en gevangenisliederen (...) van het Spaansche Volk
9695: VRIES, THEUN DE. - Brieven uit de oorlogsjaren aan S. Vestdijk.
17264: VRIES, HENDRIK DE. - Vereerd...
11506: VRIES, HENDRIK DE. - Gitaarfantasieën.
13003: VRIES, HENDRIK DE. - Romantische rhapsodie. Vertaalde gedichten.
15575: VRIES, THEUN DE. - WA-man.
16549: VRIES, PETER YVON DE. - Modelzitten (Dineke).
13637: VRIES, LEONARD DE. - Nederlands familiealbum.
17113: VRIES, DOLF DE. - Gedachten in gedichtjes.
14019: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Voorwaardelijk uitzicht.
2289: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Ondoordacht.
2688: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Bijbedoelingen.
4877: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Kortschrift.
11365: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Grondslag van verstandhouding. Proeve van vertoog ter begripsvorming eener kenleer van het zijn, de ziel en het absolute
14059: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Herhalingsoefeningen.
6135: VRIJER, M.J.A. DE. - Lodenstein.
16597: VROEGINDEWEIJ, RIEN. - Eerst varen, dan leven.
14435: VROEGINDEWEIJ, RIEN. - Deze middag is een eeuwig heden.
9336: VROEGINDEWEIJ, RIEN. - De straatweg.
14146: VROEGINDEWEIJ, RIEN. - Gemengde berichten.
2886: VROLIJK, MAARTEN. - In mora.
15941: VROMAN, LEO. - Die vleugels.
16007: VROMAN, LEO. - De roomborst van Klaas Vaak.
17873: VROMAN, LEO. - Bij duizenden.
13181: VROMAN, LEO. - De ontvachting.
12673: VROMAN, LEO. - Seven thanks in Groningen.
15887: VROMAN, LEO. - Aanvullingen.
15959: VROMAN, LEO. - Details.
16107: VROMAN, LEO. - Warm, rood, nat & lief.
16438: VROMAN, LEO. - Inleiding tot een leegte.
2280: VROMAN, LEO. - God en Godin.
5077: VROMAN, LEO. - Voorgrond, achtergrond. Toneelstuk met film, in drie bedrijven
11122: VROMAN, LEO. - Het Grauwse diep.
11164: VROMAN, LEO. - Nieuwsgierig.
17874: VROMAN, LEO. - Een soort van ziel in negen delen.
14940: VROMAN, LEO. - Almanak.
10027: VROMAN, L. - Gedichten. Vroegere en latere
16841: VROMAN, LEO. - Ongebundelde gedichten.
13466: VROOMEN, PIM DE. - De doler en het kind van God. Brieven en documenten van de samenwerking tussen Hendrik Andriessen en Pierre Kemp in de jaren 1917-1921
14436: VROOMKONING, VICTOR. - Bij verstek.
14254: VROOMKONING, VICTOR. - Stapelen.
9187: VROON. - Tranen van de krokodil. Over de snelle evolutie van onze hersenen.
7881: VUCKOVIC, PETAR. - Ogledi iz semantike i pragmatike.
1578: VUIJK, WIM. - Zicht op interne communicatie. De functionaliteit van teksten
12442: VÜRTHEIM, J. - Stesichoros' Fragmente und Biographie.
8027: VUYST, JAN DE. - A semantic analysis of temporal elements in Dutch and English.
16869: WAAGMEESTER, JILLES & DOORTJE DE VRIES (DRUKSELS). - Nu Deventer.
17067: WAAGMEESTER, JILLES. - Carrer del mig. (fragment)
14430: WAAL, HENK VAN DER. - Vreemdgang.
14032: WAALS, LAURENS VAN DER. - Een verzenboek.
2887: WAALWIJK, HETTY VAN. - Scribenda.
18103: WAANDERS, HAND. - Boctok I.
16051: WAARD, ELLY DE E.A. (SAMENSTELLING). - Chr. J. van Geel. 'De ene kunst leeft nooit zonder de andere, althans bij mij'
14341: WAARD, ELLY DE. - Perron van aangestampt los.
16901: WAARD, ELLY DE. - Als ik de wind zie vlagen.
900: WAARD, ELLY DE (ED.). - Chr. J. van Geel. Een bundel over zijn poëzie, oorspronkelijk verschenen als RAAM-nummer, vermeerderd met 9 nieuwe artikelen
13062: WAARD, ELLY DE. - De cakewalk van de deining.
12644: WAARD, ELLY DE. - Strofen.
12597: WAARD, ELLY DE. - Afstand.
7563: WAARD, G.C. DE & G.CH. DUPUIS (EDS.) - SEGHER DIENGOTGAF. - Tprieel van Troyen.
9757: WAARD, ELLY DE. - Furie.
15619: WAARD, ELLY DE. - Luwte.
15900: WAARD, ELLY DE. - Proeven van moord.
6575: WAARENBURG, J.J.C.H. VAN. - De invloed van den landbouw op de zeden, de taal en letterkunde der Atjèhers.
16377: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Selected poems II. 1993-2000
16767: WAARSENBURG. - Een rijbroek uit Canada.
12870: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Tussen nat mos en een begrafenis.
16146: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Verdwenen en toch bewaard. Enkele herinneringen aan een jeugd in Helmond
17100: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Heenvaart Maastricht.
16381: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Avondlandschappen.
14016: WAARSENBURG, HANS VEN DE & WIEL KUSTERS (UITLEIDING). - Keuze uit de politieke gedichten van Hans van de Waarsenburg met een uitleiding van Wies Kusters.
16258: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Zuidwal.
14380: WAARSENBURG, HANS VAN DE (ESSAY). - De Nederlandsche Cacaofabriek 1993-1998.
15058: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - De vergrijzing.
15145: WAARSENBURG, HANS VAN DE . - De dorst der havensteden.
17575: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Een rijbroek uit Canada. Een keuze uit de gedichten van 1965 tot 2015.
15181: WAARSENBURG, HANS VAN DE & GER BOOSTEN. - Het sleutelbeen van Napoleon.
16412: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Waar de wegen waren.
14704: WAARSENBURG, HANS VAN DE (ED.). - Hotel Europa. 12 Europese dichters over de euro
18071: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Beschrijving van het meer. Voor Hans van Eijk
2888: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Powezie 69.
11201: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Zuidwal.
13875: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Zeeschappen.
14569: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Helmond.
16610: WAARSENBURG, HAND VAN DE. - Alvor.
15155: WAARSENBURG. - Niet dat powezie nu zo belangrijk is.
14789: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Beschrijving van het meer.
15182: WAARSENBURG, HANS VAN DE & GÈR BOOSTEN. - Verschrikkelijke winter.
14921: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Waar het blauw eindigt.
17682: ROGGEMAN. WILLEM M. & HANS VAN DE WAARSENBURG. - Vijftig Na '50. Bloemlezing van de nieuwe poëzie.
14898: WAARSENBURG, HANS. - Omdat alles vergaat.
16240: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Aanlandig.
14327: WAARSENBURG, HANS VAN DE & PIERRE VAN SOEST (TEKENING ALS ZEEFDRUK). - Door lust geveld.
14322: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Contre-courante / Tegenstroom.
17313: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Nadagen.
15165: WAARSENBURG, HANS VAN DE & FRANS MULDER. - Amant silentium musae.
16383: WAARSENBURG, HANS VAN DE . - Gedicht voor Tamara.
15156: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Powezie 69.
15157: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Eenenzestig - negenenzestig - powezie.
15090: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Poezija.
15088: WAARSENBURG, HANS VAN DE . - Zeeschappen.
15087: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Ach, de tijd.
15079: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Avond val.
15154: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Met innige deelneming.
16712: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Waar de wegen waren.
15613: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Doodskaap.
16946: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - The last waltz.
15118: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Azul.
14161: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Schaduwgrens.
14918: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Powezie 69.
16382: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Selected poems I. 1980-1993
16305: WAARSENBURG, HANS VAN DE . - De brief van Jonathan.
3329: WACH, JOACHIM. - Sociology of religion.
16906: WAEGEMAEKERS, CORNELIS B,. - Buikpijn.
1543: WAES, JOB A. VAN DE. - Wellekoomspel voor de Rederijkersintrede te Vlaardingen in 1616.
965: WAGE, H.A. (ED.). - Briefwisseling tussen P.N. van Eyck en Albert Verwey.
899: WAGE, H.A. - Waar zijn de muzen gebleven?
15923: WAGEMAN, TON. - Een vertaalde frustratie. Vijf gedichten in haiku-vorm
12400: WAGENVOORT. H. (SAMENST.). - Muziek der spheren. Bloemlezing van de schoonste gedichten uit de wereldpoëzie. I De Oudheid
6409: WAGENVOORT, H. - Imperium. Studiën over het "mana"-begrip in zede en taal der Romeinen
8414: WAGMAN, FREDERICK HERBERT. - Magic and natural science in Geman baroque literature. A sudy of the prose forms of the later seventeenth century
5033: WAGNER, RENATA (HERAUSG.). - Ein nücz und schone ler von der erkantnuß. Des Pseudo-Johannes von Kastl 'Spiritualis philosophia' deutsch. Text und Untersuchungen
17759: WAL, THEO J. VAN DER. - Mag ik een eend stropen? Novellen
10903: WAL, THEN J. VAN DER. - De tijger en andere verhalen.
2049: WALCH, J.L. - Nieuw handboek der Nederlandsche letterkundige geschiedenis. (Tot het einde van de 19e eeuw)
7293: WALCH, J.L. - De varianten van Vondel's Palamedes.
16844: WALDEN, HUGO VAN. - De magiek.
7225: WALDRON, R.A. - Sense ans sense development.
4264: WALKER, EMIL. - Der Monolog im höfischen Epos. Still- und Literaturgeschichtliche Untersuchungen
11723: WALLIS, JOHN (J.A. KEMP ED. + TRANSL.). - Grammar of the English Language. With an introductory grammatico-physical Treatise on speech (or on formation of all speech sounds)

Next 1000 books from Paradox

3/9