Paradox
Achterom 3, 3841 CJ, Harderwijk, The Netherlands. Tel: +31 (0)341 410 790, Mob: +31 (06)218 574 01            Email: paradox@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
14483: TRISTMANS, MARC. - Studie van de schaduw.
14255: TRITSMANS, MARC. - Man in het landschap.
14609: TROCH, DAVID. - Buiten westen.
8470: TROJAN, FELIX (ED.). - Aktuelle Probleme der Phoniatire und Logopädie. Vol. 1
49: TROMMELEN, MIEKE & WIM ZONNEVELD. - Klemtoon en metrische fonologie.
158: TROMMELEN, MIEKE & WIM ZONNEVELD. - Inleiding in de generatieve fonologie.
2677: TROMMELEN, MIEKE. - The syllable in Dutch. With special reference to diminutive formation
16350: TROOST, A. - Dichter bij het geheim. Leven en werk van Willem Barnard/Guillaume van der Graft.
6500: TROUBETZKOY, N.S. - Principes de phonologie.
7765: TRUBETZKOY, N.S. (ET AL). - Études phonologiques dédiées à la mémoire de M. le prince N.S. Trubetzkoy.
5973: TRUDGILL, PETER (ED.). - Applied sociolinguistics.
6873: TRUDGILL, PETER. - Accent, dialect and the school.
8951: TRUDGILL, PETER. - On dialect. Social and geographical perspectives
9003: TRUDGILL, PETER & J.K. CAMBERS (EDS.). - Dialects of English. Studies in grammatical variation
9107: TRUDGILL, PETER (ED.). - Sociolinguistic patterns in English.
16205: TRUIJENS, ALEID. - De God van Hotz en de P.C. Hooft-prijs.
13796: TSJECHOW, ANTON. - Vertellingen.
13787: TSJECHOW, ANTON P. - Verzamelde werken 5. Verhalen 1880-1903.
3407: TSJECHOW, A.P. - De dood van een ambtenaar.
13584: TUBAU, SUSAGNA. - Negative concord in English and Romance. Syntax-morphology interface conditions on the expression of negation
14999: TUCKER, ANNE WILKES. - Target III: In Sequence. Photographic Sequences from the Target Collection of American Photography
8502: TUINDERMAN, J.W. - Marnix van St. Aldegonde en de subjectivistische stroomingen in de Nederlanden der 16e eeuw.
10036: TUK, CORNELIS. - Duitse lyriek in de Nederlandse school. Een onderzoek naar canonvorming van Duitse gedichten in het voortgezet onderwijs in de periode 1913-1990 en de receptie van gedichten uit de traditionele canon door leelringen in het cursusjaar 1991-1992
6770: TUMMERS, P.L.M. - Limburg.
6269: TURNER, ROY (ED.). - Ethnomethodology. Selected readings
11334: TURNER, E.S. - The shocking history of advertising.
13888: UDEN, A. VAN. - A world of language for deaf children. Part I: basic principles. A maternal reflective method
15722: UDING, HANS. - Kom binnen.
9990: UDINK, BETSY & MARCEL KURPERSHOEK. - Moord in Kachari. Happy birthday ,dear Prophet! De baard van de Profeet beledigd! Uitpakken.
10326: UHLEMANN, FRIEDRICH. - Grammatik der syrischen Sprache. Mit vollständigen Paradigmen, Chrestomathie und Wörterbuche
2433: UHLENBECK, E.M. - Critical comments on transformational-genarative grammar 1962-1972.
4312: UHLENBECK, E.M. - De tegenstelling krama: ngoko. Haar positie in het Javaanse taalsysteem
4520: UHLENBECK, E.M. - Javanese linguistics. A retrospect and some prospects
5818: UHLENBECK, C.C. - Levensbericht van Johan Hendrik Caspar Kern.
8966: UHLENBECK, C.C. - Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch der gotischen Sprache.
10330: UHLENBECK, E.M. - De systematiek der Javaanse pronomina.
4402: UHRSTRÖM, WILHELM. - Studies on the language of Samuel Richardson.
4: UIJLINGS, B.J. - Syntactische verschijnselen bij onvoorbereid spreken,.
14357: UITDEHAAG, ANTOINE. - De adem van de zaal.
14358: UITDEHAAG, ANTOINE. - Levenslang vrij.
12142: UITDEHAAG, ANTOINE. - Dak zonder huis.
1755: ULIJN, J.M. - Frans als vreemde taal in een ingenieursopleiding. Een onderzoek naar de leesvaardigheid
2642: ULLMANN, S. - Précis de sémantique Française.
8627: ULLMANN, STEPHAN. - Words and their use.
5037: UNGER, HELDA (ED.). - Geistlicher Herzen Bavngart. Ein mittelhochdeutsches Buch religiöser Unterweisung aus dem Augsburger Franziskanerkreis des 13. Jahrhunderts
11718: UNGER, GERARD. - Over tekst. Een documentaire over typografie
7882: UNGNAD, ARTHUR. - Babylonisch-Assyrische Grammatik. Mit Übungsbuch
9219: UNNIK, W.C. VAN. - De áçØovía van God in de oudchristelijke literatuur.
1909: URDANG, LAURENCE (ED.). - Prefixes and other word-initial elements of English.
16702: UYL, BOB DEN. - Opkomst & ondergang van de Zwarte Trui.
10644: UYLDERT, MAURITS. - De jeugd van een dichter. Uit het leven van Albert Verwey
16132: UYLDERT, MAURTIS. - Over de poëzie van Albert Verwey. Verzamelde opstellen.
9497: UYLENBROEK, PIETER JOHANNES (VERZAMELD DOOR). - Kleine dichterlijke handschriften. Nieuwe beknope uitgave
11187: VAANDRAGER, C.B. - Gedichten.
14359: VAANDRAGER, HARRY. - Wat telt is van niets gemaakt.
16422: VAANDRAGER, C.B. - Martin, waarom hebbe de giraffe...
7196: VACHEK, JOSEF (ED.). - Les problèmes du centre et de la périphérie du système de la langue.
7195: VACHEK, JOSEF (ED.). - L'École de Prague d'aujourd'hui.
7236: VACHEK, JOSEF. - Dutch liguists and the Prague linguistic school.
7929: VACHEK, JOSEF. - Dynamika fonologického systému soucasné spisovné cestiny.
8318: VACHEK, JOZEF. - A brief survey of the historical development of English. I: Old English
14143: VAESSENS, THOMAS & JOS JOOSTEN. - Postmoderne poëzie in Nederland en Vlaanderen.
15530: VAESSENS, THOMAS. - Circus Dubio & Schroom. Nijhoff, van Ostaijen en de mentaliteit van het modernisme.
5352: VAGLIERI, LAURA VECCIA. - Grammatica teorico-practica della lingua Araba.
5355: VAGLIERI, LAURA VECCIA. - Grammatica elementaire di Arabo.
10022: VALCKENAERE, JULIEN DE. - Steentjes des aanstoots. Een bloemlezing uit zijn aforismen samengesteld en ingeleid door S. Carmiggelt
8971: VALDMAN, ALBERT (ED.). - Pidgin and creole linguistics.
8717: VALENTIN, JEAN-MARIE. - L'ecole, la ville, la cour. Pratiques sociales, enjeux pédagogiques et répertoires du théâtre dans l'Empire au XVIII°siècle
14084: VALK, ARNO VAN DER. - W.F. Hermans. Het grootste gelijk buiten Nederland.
11647: VALKENIER, FRANK. - Fragmenten uit het niets.
11654: VALKENIER, FRANK. - Balladen van Brabant.
1757: VALKHOFF, MARIUS. - De expansie van het Nederlands.
3432: VALKHOFF, REIN & PIET MARÉE. - Bob en Ben bij Sarrasani.
5669: VALKHOFF, P. - De letterkundigen in het spellingrapport.
7641: VALLANCIEN, BERNARD (ED.). - Proceedings of the XIVth. International Speech and Voice Therapy Conference. Paris 1968
9945: VANACKER, V.F. & A. SASSEN. - De syntaxis in de dialectstudie.
8110: VANCE, EUGENE. - Mervelous signals. Poetics and sign theory in the Middle Ages
15640: VANCREVEL, LAURENS. - Speculatieven.
15697: VANCREVEL, LAURENS - JÖRG RENÉ (LITHO'S). - Vitrine.
8814: VANDEPLAS, A. - Le Serbo-Croate. Grammaire, conversation, dictionnaire
8509: VANDERVELDEN, JOS. - Vondel's pleitrede voor God.
15456: VANDERVELDEN, JOS. - Vondels wereldbeeld.
16741: VANHAUWAERT, MAUD. - Ik ben mogelijk.
14108: VANHOUTTE, AUGUST. - Nagelaten gedichten.
13329: VANISTENDAEL, AUGUST. - Schakel der ziel.
2346: VANQUOIS, BERNARD. - La traduction automatique à Grenoble.
14317: VANRIET, JAN. - Stormlicht.
14318: VANRIET, JAN. - Staat van beleg.
11607: VANSINA, DIRK. - Liefde's getijden.
10927: VANSINA, JAN. - Oral Tradition. A study in historical methodology
14712: VANSTREELS, MIEL. - Laatste berichten.
15637: VAREKAMP, MARJOLEIN. - Francesco.
14343: VASALIS, M. - De oude kustlijn.
4933: VASALIS, M. - Parken en woestijnen.
15415: VASALIS. - Verjaars-brief voor Gerard.
10680: VASIC, NADA. - Pronoun comprehension in agrammatic aphasia. The structure and use of linguistic knowledge
813: VATER, HEINZ (ED.). - Phonologische Probleme des Deutschen.
14939: VAVRA, ROBERT. - Unicorns I have known.
8770: VEDDER, INEKE. - Dunque l'Iatalia ha perso il suo fascino? Io penso di no. Argumenterend schrijven in een tweede taal. Een analyse van argumentatieve teksten van Nederlandse studenten Italiaans
1100: VEEN, P.A.F. VAN. - De soeticheydt des buyten-levens, vergeselschapt met de boucken. Het hofdicht als tak van een georgische literatuur
4026: VEEN, J. VAN DER. - Le mélodrame musical de Rousseau au Romantisme. Ses aspect historique et stylistique
5919: VEEN, P.A.F. VAN. - De soeticheydt des buyten-levens, vergheselschapt met de boucken. Het hofdicht als tak van georgische litteratuur
8704: VEEN, T. VAN & B. VAN DEN BERG. - Utrechts.
9520: VEEN, TEUNIS VAN. - Utrecht tussen oost en west. Studies over her dialect van de provincie Utrecht
16302: VEEN, ADRIAAN VAN DER & ADRIAAN MORRIËN. - 'Stemmen van schrijvers'.
15434: VEEN, MARTIN E.A. - Drie staat tot een. Acht tekeningen van Martin van Veen en acht gedichten van Hans Andreus, Nico Verhoeven en Simon Vinkenoog
3095: VEEN, P.A.F. & N. VAN DER SIJS. - Etymologische woordenboek. De herkomst van onze woorden
14166: VEEN, ANNEKE VAN & BOUDEWIJN BAKKER (SELECTIE). - In opdracht. Amsterdam in foto's
3269: VEENSTRA, FOKKE. - Ethiek en moraal bij P.C. Hooft. Twee studies in renaissancistische levensidealen
7764: VEENSTRA, FOKKE. - Ethiek en moraal bij P.C. Hooft. Twee studies in renaissancistische levensidealen
13018: VEENSTRA, TONJES. - Serial verbs in Saramaccan. Predication and Creole Genesis
13573: VEENSTRA, L. & J.F. VAN MUIJLWIJK (SAMENST.). - Van zeevaart en arbeid.
10900: BATTUS - JOOST VEERKAMP (COLLAGES). - Le Dichtstal/ Lille Fumière.
16415: VEGT, JAN VAN DER. - Vuur onder de wereld. Het magisch dichterschap van Hendrik de Vries.
5795: VEGT, JAN VAN DER. - Hans Andreus. Biografie
15569: VEGT, JAN VEN DER. - Hendrik de Vries (1896-1989). Een biografische schets.
14547: VEGT, JAN VAN DER. - A. Roland Holst. Biografie
10411: VEGT, HAN VAN DER. - Ratel & experimenten.
12686: VEGT, HAN VAN DER. - De wandelaar.
14457: VEGT, JAN VAN DER. - De man met de drietand. Leven en werken van Jan G. Elburg 1919-1992.
8286: VEGT, JAN VEN DER. - Het ingeklonken lied. De poëzie van Ida Gerhardt
10267: VEKEMAN, H.W.J. (INLEIDING + VERTALING). - Willem Madok.
2874: VELD, ALBERT IN 'T. - Nieuwe weg.
10686: VELD, JOOP. - Postverbal constituents in Dutch and Turkish.
470: VELDE, I. VAN DER. - De tragedie der werkwoordsvormen, Een taalhistorische en taaldidactische studie.
6075: VELDE, R. V.D. - Thessalische Dialektgeographie.
7025: VELDE, R.G. VAN DE. - De studie van het Gotisch in de Nederlanden. Bijdrage tot een status questionis over de studie van het Gotisch en het Krimgotisch
8914: VELDEN, D. VAN. - De geschiedenis van het huis Prinsegracht 30 en omgeving.
12859: VELDMAN, FOKKO. - De taal van Westerwolde. Patronen en structuren in een Gronings dialect
13423: VELTMAN, MARTIN A. - Negentien villanellen.
8944: VELTMAN, CALVIN. - Language shift in the United States.
10002: VELTMAN, MARTIN A. - Martin a Veltman.
11340: VELTMAN, MARTIN. - De zaken & de dood.
11355: VELTMAN, MARTIN A. - Amen is amen.
16171: VELTMAN, MARTIN. - Spiegelgevecht.
9568: VENDRYES, J. - Le langage. Introduction linguistique a l'histoire
15376: VERBEEK, HERMAN (TEKSTEN) , IRENE VERBEEK (BEELDEN). - Oostrum op aarde.
13873: VERBOGT, THOMAS. - Wat overblijft.
16043: VERBRUGGEN, PAUL. - Er is iets om de dingen heen.
15037: VERBURG, JOANN. - Interruptions.
472: VERBURG, P.A. - Taal en Functionaliteit, Een historische-critische Studie over de opvattingen aangaande de Functies der Taal vanaf de prae-humanistische Philologie van Orleans tot de rationalistische Linguïstiek van Bopp.
2564: VERBURG, A.P. (ED.). - De briefwisseling tussen P.N. van Eyck en H. Marsman.
8360: VERCAMMEN, JAN. - Getijden te Brugge.
8369: VERCOULLIE, J. - De taal der vlamingen.
6902: VERDAM, J. (ED.) - MAERLANT. - Episodes uit Maerlant's Historie van Troyen. Naar het te Wissen gevonden handschrift
7541: VERDAM, J. (ED.). - Oude en nieuwe fragmenten van den Middelnederlandschen Aiol.
11262: VERDAM, J. (ED.) - MAERLANT. - Episodes uit Maerlant's Historie van Troyen. Naar het te Wissen gevonden handschrift
2352: VERDEJO, MARIA-FÉLICIA. - Robot winogradien et compréhension de l'espagnol.
1850: VERDENIUS, A.A. - Studies over zeventiende eeuws. Verspreide opstellen en aantekeningen
5928: VERDENIUS, A.A. - In de Nederlandse taaltuin. Wandelingen en waarnemingen
9874: VERDEYEN, R. (ED.). - Het Naembouck van 1562. Tweede druk van het Nederlands-Frans Woordenboek van Joos Lambrecht.
4068: VERDIN, HERMAN. - De historisch-kritische methode van Herodotus.
8881: VERDONCK-DE LEEUW, IRMA M. - Voice characteristics follewing radiotherapy: the development of a protocol.
16154: VERDUYN, JAAP. - Zo heb ik de wereld nog gekend.
16409: VERGEER, CHARLES. - De doornen kaap.
2495: VERGEER, CHARLES. - Arthur van Schendel en zijn vrienden.
16590: VERHAAR, THEO. - Uitzaaiingen.
12040: VERHAAR, THEO. - Valscherm voor Erasmus.
3639: VERHAAR, J.W.M. - Some relations between perception, speech and thought. A contribution towards the phenomenology of speech
6503: VERHAAR, JOHN W. (ED.). - The verb 'be' and its synonyms. Philosophical and grammatical studies - Part 3 - Japanese/Kashmiri/Armenian/Hungarian/Sumerian/Shona
16281: VERHAGEN, HANS. - Echoput & luchtkasteel.
15919: VERHAGEN, HANS. - Cocon. Cyclus.
16217: VERHAGEN, HANS. - Draak.
16686: VERHAGEN, HANS. - Moeder is een rover.
16360: VERHAGEN, HANS. - Eeuwige Vlam. Verzamelde Gedichten 1958-2003.
16155: VERHAGEN, HANS. - Autoriteit van de emotie.
15785: VERHAGEN, HANS. - Eeuwige Vlam. Verzamelde Gedichten 1958-2003.
15897: VERHAGEN, HANS. - Kouwe voeten. Gedichten 1976-1983.
11690: VERHALLEN, MARIANNE. - Lexicale vaardigheid van Turkse en Nederlandse kinderen. Een vergelijkend onderzoek naar betekenistoekenning
14607: VERHEGGHE, WILLIE. - Ode aan / Ode to Owen.
14744: VERHEGGHE, WILLIE. - Gevaarlijke hond. Een poëtische hommage aan Louis Paul Boon.
14777: VERHEGGHE, WILLIE. - Volhart.
14909: VERHEGGHE, WILLIE. - De zwarte flesch.
15659: VERHELST, PETER. - Zoo van het denken.
2511: VERHEUGD-DAATZELAAR, ELS. - Subject arguments and predicate nominals. A study of French copular sentences with two NPs
15276: VERHEUL, KEES. - Werk in uitvoering, het begin.
16141: VERHEUL, KEES. - Een volmaakt overwoekerde tuin. Opstellen over literatuur.
14206: VERHOEVEN, NEL. - Heen & weer. Gedichten en tekeningen
10091: VERHOEVEN, NICO. - Gij zijt, een cyclus.
387: VERHOEVEN, M. - De schommel in de Nederlandse dialecten.
15564: VERHOEVEN, NICO. - De brokaten mantel.
14093: VERHOEVEN, GARRELT & SYTZE VAN DER VEEN. - De Hollandse Mercurius. Een Haarlems jaarboek uit de 17e eeuw.
8451: VERKUYL, P.E.L. - Battista Guarini's IL Pastor Fido in de Nederlandsche dramatische literatuur.
8871: VERKUYL, H.J. - Verdiepingen in taal.
8919: VERKUYL, H.J. - Verdiepingen in taal.
16455: VERLAINE, PAUL. - Trois chansons pour elle.
16507: VERLAINE, PAUL. - Negentien gedichten.
474: VERLOOY, JAN BAPIST CHRYSOSTOMUS. - Verhandeling op d'Onmacht der moederlyke Tael in de Nederlanden(1788).
720: VERLOREN VAN THEMAAT, P. - De taak van de rechtwetenschap bij de planning van internationale economische integratie.
9981: VERMAAT, W.G.M. - De beste krekels zijn dodelijk, waarin opgenomen De Wereld naar De Bollen .
13588: VERMAAT, WILLEMIJN. - THe logic of variation. A cross-linguistic account of wh-question formation
10618: VERMEER, ANNE R. (ED.). - Language problems of minoruty groups. Proceedings of the Tilburg Conference held on 18 september 1980
13631: VERMEER, WIM. - Liefdeszinnebeelden. Amoreuze emblematiek 1600/1620
2498: VERMEEREN, P.J.H. - Rondom de meester van Catharina van Cleef. Tentoonstelling van handschriften
11276: VERMEERSCH, A.P.L. - De taalschat van het laat-middelnederlandse "Kuerbouc van Werveke".
1363: VERMEULEN, N.C.H.M. - Jan de Leenheer o.e.s.a. Moralist en humanist, Een inleiding tot zijn leven en werken
16105: VERMEYLEN, AUGUST. - Verzameld Werk.
8802: VERPLANKE, LOES E.A. (RED.). - Open deuren. Sleutelwoorden van lokaal sociaal beleid
15566: VERRIPS, GER. - Dankbaarheid.
8152: VERRIPS, MAAIKE. - Potatoes must peel. The acquisition of the Dutch passive
10570: VERSMISSEN, KOEN. - Grammatical composition: modes, models, modalities. Logical and linguistic aspects of multimodal categorial grammars
16574: VERSPOOR, DOLF (VERTALING). - Gedichten van Quevedo.
10741: VERSPOOR, DOLF (VERTALINGEN). - Coplas van Spanje.
14510: VERSTEEGEN, JOS. - Jonge meesters.
9312: VERSTEEGEN, JOS & VICTOR VROOMKONING (EDS.). - Een zucht als vluchtig eerbetoon. Funeraire gedichten uit de moderne Nederlandse poëzie
15860: VERSTEGEN, PETER. - Vol van ziel en zelfgevoel.
2877: VERSTEGEN, PETER. - Je vaart nog als een edelman.
16160: VERSTEGEN, PETER. - De tweede ronde.
10112: VERSTRAELEN, M.E.J.G. - De bijwoordelijke bepalingen van het werkwoord in enkele Indonesisiche talen.
2255: VERSTRAETEN, HERMAN. - The non-adverbal adverbs. A study into their frequency, position and function in modern English
14233: VERVLIET, RAYMOND. - De literiare manifesten van het fin de siècle in de Zuidnederlandse periodieken 1878 - 1914. I: Een theoretische bijdrage en praktisch model voor de periodisering in de literaire historiografie; II: Materiaalverzameling
2493: VERWAAIJEN, R.W.M. - Alfred Kazin. Selfhood in Amerika
14513: VERWEIJ, HERMAN. - De zegeningen van een houtworm.
6654: VERWER, ADRIAEN / IGOR VAN DE BILT (ED.). - "Daer moet maer naerstig gelezen worden" Brieven over taalkunde (1708-1709)
16394: VERWEY, ALBERT. - Nieuwjaarsmorgen.
12914: VERWEY, ALBERT. - De getilde last.
13159: VERWEY, ALBERT. - Verhalende poëzie, Persephone en Demeter.
14623: VERWEY, ALBERT. - De ring van leed en geluk.
5922: VERWEY, ALBERT. - Hendrick Laurensz. Spieghel.
11540: VERWEY, ALBERT. - Dichtspel. Oorspronkelijke en vertaalde gedichten
6635: VERWEY, ALBERT. - Potgieter.
7375: VERWEY, ALBERT. - Het leven van Potgieter.
8358: VERWEY, ALBERT. - Nieuwjaarsmorgen.
9820: VERWEY, STEFAN. - Het boek was beter.
15411: VERWEY, ALBERT. - Een op onsterflijkheid gerichte wil, een keuze uit zijn lyriek.
12687: VERWEY, ALBERT (C.M. BOELHOUWER ED.). - De forellenvischer. Brieven van de Finse reis van Albert Verwey
10096: VERWEY, ALBERT. - Keuze uit het proza van zijn hoogleraarstijd. (1925 - 1935).
15649: VERZETT, PEGGY. - Vissing.
12143: VERZETT, PEGGY. - Prijken die buik.
1856: VESSEM, A.H. VAN. - Oogstgerei-benamingen, Een taalgeografische onderzoek.
12920: VESTDIJK, S. - Een op de zeven. Een keuze uit de gedichten
16298: VESTDIJK, S. - Zes verhalen.
13153: VESTDIJK, S. - Fabels met kleurkrijt.
14944: VESTDIJK, S. - Thanatos aan banden.
2879: VESTDIJK, S. - Vrouwendienst.
14861: VESTDIJK, S. - Water in zicht.
9697: VESTDIJK, S. - Brieven uit de oorlogsjaren aan Theun de Vries. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Theun de Vries.
10005: VESTDIJK, S. - Een op de zeven. Een keuze uit de gedichten
11460: VESTDIJK, S. - Kind van stad en land.
16144: VESTDIJK, S,. - Zelfkant.
16161: VESTDIJK, S. - Het dagboek van het witte bloedlichaampje.
15749: VESTDIJK, S. (ONDER PSEUDONIEM PETIT MOUNE). - Droom.
4620: KAMPERS-MANHER & CO VET (ED.). - Etudes de linquistique Française offertes à Robert de Dardel.
10283: VET, ANTON VAN DER. - Gefluisterd relaas.
2076: VETH, CORNELIS. - De politieke prent in Nederland.
9364: VETH, CORNELIS. - Het geheim van den idioot. Drama à Grand Spectacle in drie bedrijven of zeven taferelen.
12257: VETH, CORNELIS - HARRY G.M. PRICK (INL.). - Vijftig jaar Nederlandse letterkunde in dertig karikaturen.
13529: VETURIAN, M. - Foto-erotica.
7716: VONDEL - PH.A. LANSBERG & J.E. VEUGELERS. - Vondel toneelschrijver. Vijf spelen voor studie en opvoering uitgegeven, voorzien van inleidingen, illustraties, regie-aanwijzingen en annotaties
47: VEY, M. - Morphologie du Tchèque parlé.
14632: VIAL, VÉRONIQUE. - Frauen vor 10 Uhr morgens.
16692: VIANEN, BEA. - Liggend stilstaan bij blijvende momenten.
1763: VIDOS, B.E. - Handboek tot de Romaanse taalkunde.
5130: VIDOS, B.E. - Nieuwe onderzoekingen over Nederlandsche woorden in Romaansche talen. Methode, resultaten
5575: VIEBROCK, H. & W. ERZGRÄBER (HRSG.). - Festschrift zum 75. Geburtstag von Theodor Spira.
16388: VIEBROCK, HELMUT (HERAUSG.). - Zur Aktualität T.S. Eliots.
11001: VIELHAUER, INGE (ÜBERTRAGEN UND EINGELEITET VON). - Amis und Amiles. Geschichte einer Freundschaft am Hofe Karls des Grossen. Altfranzösisches epos
5723: VIEREGGE, WILHELM H. - Untersuchungen zur akustischen Artikulation der Plosivlaute.
3309: VIERKANDT, ALFRED. - Handwörterbuch der Soziologie.
5390: VIJLBRIEF-CHARBON, TH.A. - Speldegeld en clavarium. Een vergelijkend onderzoek naar betekenis, herkomst en verbreiding van speldegeld, handgeld, godspenning en verwante begrippen en naar de mogelijkheid van samenhang met de begrippen donativum en calvarium in het Latijn
16710: VIJLBRIEF, ERNST & SIMON VINKENOOG. - Spel en nederlaag.
13151: VILLATTE, CÉSAIRE. - Parisismen. Alphabetisch gerangschikte verzameling der eigenaardige zegswijzen van het Parijse argot. Supplement op alle Fransch-Nederlandsche woordenboeken
15026: VILLEVOYE, ROY. - Detours. Including collaborations with Jan Dietvorst
8325: VILLIERS, JILL G. DE & PETER A. DE VILLIERS. - Language Acquisition.
8759: VILLIERS, PETER A. DE & JILL G. DE VILLIERS. - De vroege taalontwikkeling.
16622: VILLON, FRANÇOIS - WIM DE COCK. - Hier kunt ge spel en lach vergeten. Vijf houtsneden bij vijf huitaines van François Villon.
3956: VIN, A. DE. - Het dialect van Schouwen-Duiveland. Grammatica en historie
9369: VINCI, LEONARDO DA. - Gedachten.
16461: VINKENOOG, SIMON. - Blurb. Een tot en met negen.
12903: VINKENOOG, SIMON. - Eerste gedichten (1949-1964).
11864: VINKENOOG, SIMON (INL.). - Boekenbalboekje.
12639: VINKENOOG, SIMON. - Lessen uit de nieuwe school van taboes en andere gedichten.
9474: VINKENOOG, SIMON. - Heren zeventien.
9658: VINKENOOG, SIMON E.A. - Lees wat er staat. Simon Vinkenoog en vrienden. Veertig jaar literatuur & beeldende kunst
16303: VINKENOOG, SIMON & CEES NOOTEBOOM. - 'Stemmen van schrijvers'.
16561: VINKENOOG, SIMON. - Land zonder nacht.
14700: VINKENOOG, SIMON. - Op het eerste gehoor.
13779: VINOKUROVA, NADEZHDA. - Lexical categories and argument structure. A study with reference to Sakha
14090: VINSKI, VLADIMIR. - Hotel City. Fotografien 1980-1984
14171: VIS, GEORGE J. - Van Siegenbeek tot Lodewick. Verkenningen naar de geschiedenis van de studie der Nederlandse letterkunde, speciaal in het onderwijs
1915: VIS, G.J. - Johannes Kinker en zijn literaire theorie. Bijdrage tot een interpretatie van de voorredes bij zijn gedichten (1819-1821)
5609: VIS, G.-J. - Tussen Amsterdam en Brussel J.-P. van Cappelle en G.-J. Meijer : twee pioniers in de academische neerlandistiek.
2580: VISCH, E.A.M. - A metrical theory of rhitmic stress phenomena.
9521: VISKIL, ERIK. - Definiëren. Een bijdrage tot de theorievorming over het opstellen van definities.
11232: VISMANS, ROEL. - Modal particles in Dutch directives. A study in functional grammar
1531: VISSCHER, B.S.L. - Ferdinand von Saar. Sein Verhältnis zur Biedermeierdichtung
16124: VISSER, ARIE. - Voorlopig overzicht. Gedichten 1965-1980
15634: VISSER, AB - VASALIS. - Een pijn, waarvoor geen naam bestaat. Rapport opgesteld en uitgesproken door Vasalis ter gelegenheid van de Hendrik de Vries-Prijs uitgereikt aan Ab Visser te Groningen in december 1958. Gevolgd door vijf gedichten van Ab Visser.
1913: VISSER, MARIE S. - De figuur van de vrouw in de troubadourslyriek. Een studie over de hoofse liefde
12466: VISSER, AB. - Na de reis.
9071: VISSER, G. - Krommenie.
11504: VISSER, AB. - Millennium.
11076: VISSER, PIET. - Het werk van den Boekdrukker is Goud waard. Aspecten van Het Réveil in druk
15636: VISSER, AB. - De Biecht.
16118: VISSER, ARIE. - Virtuele beelden.
16112: VISSER, JAN. - De Katharen komen.
15333: VISSER, EDUARD (TEKST), JEROEN DE CARPENTIER (ZEEFDUK). - Akersloot.
16642: VISSER, TAN. - Van Tan. Teksten uit dagboeken en brieven van Tan Visser (1934-1988)
13634: VISSER, AB. - Rondelen.
7374: VISSER 'T HOOFT, H.PH. - De dichter Jan van Walré.
11643: VIVALDI, ANTONIO. - Le quattro stagioni - De vier jaargetijden.
11141: VLACHOU, EVANGELIA. - Fre choice in and out of context. Semantics and distribution of French, English and Greek free choice items
12208: VLADISLAV, JAN. - Hij herkende aan de appel de bloesem.
12969: VLASBLOM, VINCENT (ED.). - Face to face II.
13511: VLASBLOM, VINCENT & SUZAN KLEIJN (EDS.). - Face to face.
11878: VLEK, HANS R. - De kylix van liber.
15008: VLEUGELHOF, LOU. - Beeldentuin.
14708: VLIEGEN, COCK VAN. - Het verdampend moment.
7484: VLIEGENTHART, W.E. - Op gespannen voet. Over kinderen met lees- en spellingsmoeilijkheden en hun relatie tot de wereld
15825: VLIET, EDDY VAN. - Verzamelde gedichten.
15167: VLIET, EDDY VAN. - Na de wetten van Afscheid & Herfst. (fragmenten uit het leven van een burger)
9689: VLIET, H.T.M. VAN (BEZORGD DOOR). - Tussen twee generaties. Briefwisseling A. Roland Holst en H. Marsman
9569: VLIET. P. VAN DER. - Wolff & Deken's Brieven van Abraham Blankaart. Een bijdrage tot de kennis van de Reformatorische Verlichting.
15010: VLIET, EDDY VAN. - Jaren na maart.
15005: VLIET, EDDY VAN. - De toekomstige dief.
11693: VLIET, HENNIE VAN DER. - Dingen onder woorden. Conceptuele semantiek en voor een computerlexicon
16431: VLIET, EDDY VAN (SAMENSTELLING). - De Bezige Bij bloemlezing poëzie.
14775: VLIET, EDDY VAN. - Zoals in een fresco de kleur.
15909: VLIET, H.T.M. - Louis Couperus en L.J. Veen, bloemlezing uit hun correspondentie.
15655: VLOK NEL, GERT. - Het is onnatuurlijk om te leven.
16271: VLOK NEL, GERT. - Het is onnatuurlijk om te leven.
6798: VLOTEN, J. VAN (ED.) - MAELANT. - Kleine gedichten van Jacob van Maerlant.
8181: VLOTEN ELDERINCK, PH. VAN. - Liefde en zinnelijkheid. De sexuele zeden in woord en beeld
16401: VLOTEN, FRANCISCA VAN. - Heimwee houdt ons gevangen. Kunstenaarsbrieven aan Mies Elout-Drabbe in Dombur.
13633: VLOTEN, FRANCISCA VAN & ARIE VAN LOON (RED.). - Een wereldsch paradijs. Het Hof van Moerkerken te Mijnsheerenland
15045: VLUGT, MARCEL VAN DER. - Beauty and other secrets.
15857: VOETEN, BERT E.A. - Bert Voeten 6 Jjuli 1918- 26 december 1992.
2880: VOETEN, BERT. - Menselijkerwijs. Verspreide gedichten, Met het oog op morgen, In memoriam, De zon op mijn hand, Vertaalde gedichten
2881: VOETEN, BERT. - De zon op mijn hand.
2882: VOETEN, BERT. - Twee werelden.
5635: VOETEN, BERT. - Met het oog op morgen.
13570: VOETEN, BERT. - Odysseus' terugkeer.
15744: VOETEN, BERT. - Zeven brieven aan Bert Bakker senior. Anno 1961.
13069: VOGELAAR, JACQ. - Klaaglied om Ka.
16127: VOGELSANG, WILLEM. - Gedichten 1928-1934.
9214: VOGTEN, L.L.M. - Analyse, zuinige codering en resynthese van spraakgeluid.
12537: VONDEL, J. VAN DEN. - Leerdichten. Altaergehimnissen - Brieven der Heilige Maeghden
3410: VONDEL, (JOOST VAN DEN). - Verzen.
6163: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Joseph in Dothan. Treurspel
6164: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Adonias. Of rampzalige kroonzucht
7453: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Poëtologisch proza.
8405: VONDEL, J. VAN. - Hekeldichten.
8618: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Roskam en rommelpot van 't hanekot.
8620: VONDEL, J. VAN. - Aenleidinge ter Nederduitsche dichtkunste.
8904: VONDEL, JOOST VAN DE. - Joseph in Egypten.
8959: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Werken. Volledige en geïllustreerde tekstuitgave in tien deelen + registerdeel.
10105: VONDEL, J. V.D. - Joseph in Dothan.
10893: VONDEL, J. V. - Lucifer.
15305: VONDEL, JOOST VAN. - Adam in balingschap.
7804: VONDEL, J. VAN. - Jeptha of offerbelofte.
10113: VOORSLUIS, BART. - Taal en ralationaliteit. Over de scheppende en verbindende kracht van taal volgens Eugen Rosenstock-Huessy
10812: VOORT, TH. V.D. - Grötmoeders tied ien word, ien beeld en muziek ien de regio Meerlo-Wanssum.
8690: VOORTMAN, BERBER. - Regionale variatie in het taalgebruik van notabelen. Een sociolinguïstisch onderzoek in Middelburg, Roermond en Zutphen
3008: VOOYS, C.G.N. DE. - Geschiedenis van de Nederlandse Taal.
215: VOOYS, C.G.N. DE. - Inleiding tot de studie van de woordbetekenis.
279: VOOYS, C.G.N. DE. - Het spellingvraagstuk, ontwikkeling, tegenwoordige stand, mogelike oplossing.
1416: VOOYS, C.G.N. DE . - Nederlandse letterkundigen tegenover de Franse overheersing.
4560: VOOYS, I.P. DE. - In het midden van Verwey's dichterschap.
4986: VOOYS, C.G.N. - Nederlandse spraakkunst.
8303: VOOYS, C.G.N. DE & C. KRUYSKAMP. - Dat Baghynken van Parys. Naar de incunabel van ca.1490.
15401: VOOYS, IS. P. DE. - Bij het lezen van Albert Verwey's gedichten.
1764: VOOYS, C.G.N. DE. - Verzamelde taalkundige opstellen. Derde bundel
5082: VORRINK, JOH. - Het minnedicht in de zeventiende eeuw.
6248: VORRINK, JOH. - Het minnedicht in de zeventiende eeuw.
9418: VORSTELMAN, CAREL. - Van spel en spelen. Uit onze Gouden Eeuw
15654: VOS, MARJOLEINE DE. - Uitzicht genoeg.
14866: VOS, MARJOLEINE DE. - Monnik.
12714: VOS, MARJOLEINE DE. - Kat van sneeuw.
16372: VOS, PETER. - Wat je ook net vaak ziet. Doordeweekse emblemata
16754: VOS, MARGOT. - De dienende maagd.
15099: VOS, MARIE W. - Bloei.
16672: VOS, MARIE W. - Bloei.
12865: VOSKUIL, JAN. - Comparative morphology. Verb taxonomy in Indonesian, Tagalog and Dutch
1542: VOSMAER, C. - Amazone.
3205: VOSMAER, V. - Vogels van diverse pluimage. Novellen - Beelden en studiën
3210: VOSMAER, C. - Inwijding.
6228: VOSMAER, C. - Nanno. Eene Grieksche idylle
7104: VOSMAER, V. - Vogels van diverse pluimage. Novellen - Beelden en studiën
16769: VOSMAER, CAREL. - Bilderdijk tegen onze boeken.
12154: VOSSEN, PIEK. - Grammatical and conceptual individuation in the lexicon.
1790: VOSSIUS, GERARDUS JOANNES. - Universalis Philosophiae 'Akwthpiaqmoq'. Dispute soutenue à l'université de Leyde le 23 février 1598, Thèses et défense
3546: VOSSIUS, GERARDUS JOANNES. - Universalis Philosophiae 'Akwthpiaqmoq'. Dispute soutenue à l'université de Leyde le 23 février 1598, Thèses et défense
9975: VOSSLER, KARL. - Gesammelte Aufsätze zur Sprachphilosophie.
10843: VRANKEN, B. - De suikeroorlog.
15499: VRANKRIJKER, J DE. - De staatsleer van Hugo de Groot en zijn Nederlandsche tijdgenoten.
14912: VREE, FREDDY DE. - Drie ogen zo blauw.
15150: VREE, FREDDY DE. - Een sneeuwvlok in hel.
14587: VREE, FREDDY DE. - Moravagine of de vervloeking.
14561: VREE, FREDDY DE. - Antiquaire du Surréalisme.
11735: VREE, PAUL DE. - Het blanke waaien.
4214: VREEKEN, ROB (SAMENST.). - Het jaar van het volk. Revolutie in Oost-Europa
1184: VREESE, WILLEM DE (ED.). - Die eerste bliscap van Maria.
1789: VREESE, K. DE. - Het Milindapañha. Rede
2623: VREESE, WILLEM DE & JAN DE VRIES (EDS.). - Dat dyalogus of twisprake tusschen den wisen coninck Salomon ende Marcolphus. Naar den Antwerpschen druk van Henrick Eckert van Hombrecht in het jaar 1501 uitgegeven
5265: VREESE, WILLEM DE. - Over handschriften en handschrifkunde. Tien codicologische studiën
14802: VREIJLING, REINOUT. - Zo ver zo vreemd.
11438: VRIAMONT, JORIS. - Verzameld proza.
16636: VRIAMONT, JORIS. - Sebbedee.
14172: VRIEND, G. DE. - Literatuuronderwijs als voldongen feit. Legitimering voor het leren lezen van literatuur op school.
14354: VRIES, PETER YVON DE, E.E. CUMMINGS, WIEL KUSTERS. - Atlas.
14759: VRIES, GERTRUD DE. - On coordination and ellips.
12240: VRIES, JAN W. DE, R. WILLEMYNS & P. BURGER. - Het Verhaal van een Taal . Negen eeuwen Nederlands
13201: VRIES, HENDRIK DE. - Capricho`s en rijmcritieken.
16336: VRIES, HENDRIK DE. - Capricho`s en rijmcritieken.
16662: VRIES, HENDRIK DE. - Die droomwereld in te dringen!
13160: VRIES, HENDRIK DE. - Vers tegen vers.
16129: VRIES, HENDRIK DE. - Tweede ronde van vers tegen vers.
15638: VRIES, THEUN DE. - Atlantische avond.
15792: VRIES, HENDRIK DE. - Toovertuin. Romancen sproken en arabesken.
15921: VRIES, HENDRIK DE. - Impulsen.
9138: VRIES, HENDRIK DE. - Iberia. Krans van reisherinneringen
1478: VRIES, THEUN DE. - M. Nijhoff. Wandelaar in de werkelijkheid
2068: VRIES, THOM.J. DE. - Nescire Quaedam Magna Pars Sapientiae Est. Bepaalde dingen niet te weten is een groot deel der wijsheid
2300: VRIES, G.J. DE. - R.C. Bakhuizen van den Brink als Graecus.
2304: VRIES, G.J. DE. - Miscellaneaous notes on Plato.
2305: VRIES, G.J. DE. - De omvang van het litteraire corpus bij de Grieken in de moderne theorie.
3007: VRIES, M. DE. - Verspreide taalkundige opstellen.
11571: VRIES, HENDRIK DE. - Goyescos.
3195: VRIES, J. DE. - Westfriesche woorden.
4339: VRIES, LEONARD DE. - De spiegel der vrijerij en minnekunst.
5469: VRIES, JOANNA MARIE DE. - Teksten en varianten van A.C.W. Staring. Proeve van onderzoek naar en uitgave van een keuze uit de gedichten met varianten van A.C.W. Staring van den Widenborch
5628: VRIES, J. W. DE. - Nederlands in vreemde mond.
8538: VRIES, A.K. DE. - The Utrecht language and thought programme. By way of a report
12465: VRIES, HENDRIK DE. - Distels en aloë's van de Iberische volkspoëzie.
12464: VRIES, HENDRIK DE. - Impulsen.
10281: VRIES. C.M. DE. - Gedichten.
10628: VRIES, HENDRIK DE. - Indeciso.
10683: VRIES, MARK DE. - The syntax of relativization.
10909: VRIES, FER-JAN. - Type theoretical topics in topos theory.
16559: VRIES, PETER YVON DE. - Drukken.
16337: VRIES, PETER YVON DE. - Schetsboekje 2.
16547: VRIES, PETER YVON DE. - Zelf portret door keuze.
15303: VRIES, PH. DE. - Tussenspel der redelijkheid, Schets van de cultuurgeschiedenis der 18de eeuw Querido Amsterdam,1948. 152pp. Linnen+stofomslag. 1 grote uitslaande tabe.
12297: VRIES, LOURENS DE. - Studies in Wambon and Kombai. Aspects of two Papuan languages of Irian Jaya
16433: VRIES, HENRIK DE. - Keur uit vroegere verzen 1916-1946.
16130: VRIES, HENDRIK DE. - Coplas. Zeven Honderd strijdliederen, kerkelijke liederen, passieliederen, spreuken, vermaningen, beschuldigingen, soldaten- en gevangenisliederen (...) van het Spaansche Volk
16134: VRIES, THEUN DE. - M. Nijhoff. Wandelaar in de werkelijkheid
11506: VRIES, HENDRIK DE. - Gitaarfantasieën.
13003: VRIES, HENDRIK DE. - Romantische rhapsodie. Vertaalde gedichten.
15575: VRIES, THEUN DE. - WA-man.
16549: VRIES, PETER YVON DE. - Modelzitten (Dineke).
15450: VRIES, THEUN DE. - Bach. Een voorspel
13637: VRIES, LEONARD DE. - Nederlands familiealbum.
14019: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Voorwaardelijk uitzicht.
2289: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Ondoordacht.
2688: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Bijbedoelingen.
4877: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Kortschrift.
11365: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Grondslag van verstandhouding. Proeve van vertoog ter begripsvorming eener kenleer van het zijn, de ziel en het absolute
14059: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Herhalingsoefeningen.
6135: VRIJER, M.J.A. DE. - Lodenstein.
16597: VROEGINDEWEIJ, RIEN. - Eerst varen, dan leven.
14435: VROEGINDEWEIJ, RIEN. - Deze middag is een eeuwig heden.
9336: VROEGINDEWEIJ, RIEN. - De straatweg.
14146: VROEGINDEWEIJ, RIEN. - Gemengde berichten.
2886: VROLIJK, MAARTEN. - In mora.
15941: VROMAN, LEO. - Die vleugels.
16007: VROMAN, LEO. - De roomborst van Klaas Vaak.
13181: VROMAN, LEO. - De ontvachting.
12673: VROMAN, LEO. - Seven thanks in Groningen.
15859: VROMAN, LEO. - Ik en verder niemand. Een zelfportret
15959: VROMAN, LEO. - Details.
16107: VROMAN, LEO. - Warm, rood, nat & lief.
16438: VROMAN, LEO. - Inleiding tot een leegte.
16273: VROMAN, LEO & SYBREN POLET. - 'Stemmen van schrijvers'.
2280: VROMAN, LEO. - God en Godin.
5077: VROMAN, LEO. - Voorgrond, achtergrond. Toneelstuk met film, in drie bedrijven
9460: VROMAN, LEO. - Psalmen voor een onbegrijpelijk bestaan.
11122: VROMAN, LEO. - Het Grauwse diep.
11164: VROMAN, LEO. - Nieuwsgierig.
14940: VROMAN, LEO. - Almanak.
15926: VROMAN, LEO. - De tien verzoeken.
13466: VROOMEN, PIM DE. - De doler en het kind van God. Brieven en documenten van de samenwerking tussen Hendrik Andriessen en Pierre Kemp in de jaren 1917-1921
14436: VROOMKONING, VICTOR. - Bij verstek.
14254: VROOMKONING, VICTOR. - Stapelen.
9187: VROON. - Tranen van de krokodil. Over de snelle evolutie van onze hersenen.
7881: VUCKOVIC, PETAR. - Ogledi iz semantike i pragmatike.
1578: VUIJK, WIM. - Zicht op interne communicatie. De functionaliteit van teksten
12442: VÜRTHEIM, J. - Stesichoros' Fragmente und Biographie.
8027: VUYST, JAN DE. - A semantic analysis of temporal elements in Dutch and English.
14430: WAAL, HENK VAN DER. - Vreemdgang.
12038: WAAL, HENK VAN DER. - De windsels van de sfinx.
14032: WAALS, LAURENS VAN DER. - Een verzenboek.
2887: WAALWIJK, HETTY VAN. - Scribenda.
16051: WAARD, ELLY DE E.A. (SAMENSTELLING). - Chr. J. van Geel. 'De ene kunst leeft nooit zonder de andere, althans bij mij'
14341: WAARD, ELLY DE. - Perron van aangestampt los.
900: WAARD, ELLY DE (ED.). - Chr. J. van Geel. Een bundel over zijn poëzie, oorspronkelijk verschenen als RAAM-nummer, vermeerderd met 9 nieuwe artikelen
12644: WAARD, ELLY DE. - Strofen.
12597: WAARD, ELLY DE. - Afstand.
7563: WAARD, G.C. DE & G.CH. DUPUIS (EDS.) - SEGHER DIENGOTGAF. - Tprieel van Troyen.
9757: WAARD, ELLY DE. - Furie.
15619: WAARD, ELLY DE. - Luwte.
15900: WAARD, ELLY DE. - Proeven van moord.
6575: WAARENBURG, J.J.C.H. VAN. - De invloed van den landbouw op de zeden, de taal en letterkunde der Atjèhers.
16377: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Selected poems II. 1993-2000
16767: WAARSENBURG. - Een rijbroek uit Canada.
16670: WAARSENBURG. - Een rijbroek uit Canada.
12870: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Tussen nat mos en een begrafenis.
16146: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Verdwenen en toch bewaard. Enkele herinneringen aan een jeugd in Helmond
16381: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Avondlandschappen.
14016: WAARSENBURG, HANS VEN DE & WIEL KUSTERS (UITLEIDING). - Keuze uit de politieke gedichten van Hans van de Waarsenburg met een uitleiding van Wies Kusters.
16258: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Zuidwal.
14380: WAARSENBURG, HANS VAN DE (ESSAY). - De Nederlandsche Cacaofabriek 1993-1998.
15058: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - De vergrijzing.
15145: WAARSENBURG, HANS VAN DE . - De dorst der havensteden.
14924: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - De dag van de witte chrysanten.
15181: WAARSENBURG, HANS VAN DE & GER BOOSTEN. - Het sleutelbeen van Napoleon.
16412: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Waar de wegen waren.
14293: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - The last waltz.
14704: WAARSENBURG, HANS VAN DE (ED.). - Hotel Europa. 12 Europese dichters over de euro
2888: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Powezie 69.
12015: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Villa Carmen Sylva.
11188: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Eenenzestig - negenenzestig - powezie.
11201: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Zuidwal.
13875: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Zeeschappen.
14569: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Helmond.
16610: WAARSENBURG, HAND VAN DE. - Alvor.
15155: WAARSENBURG. - Niet dat powezie nu zo belangrijk is.
14789: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Beschrijving van het meer.
15182: WAARSENBURG, HANS VAN DE & GÈR BOOSTEN. - Verschrikkelijke winter.
14921: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Waar het blauw eindigt.
14898: WAARSENBURG, HANS. - Omdat alles vergaat.
16240: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Aanlandig.
14327: WAARSENBURG, HANS VAN DE & PIERRE VAN SOEST (TEKENING ALS ZEEFDRUK). - Door lust geveld.
14306: WAARSENBURG, HANS VAN DE & JÖRG REMÉ. - Canto Ostinato: Het oneindige lied • Canto interminable • The unending song.
14322: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Contre-courante / Tegenstroom.
15165: WAARSENBURG, HANS VAN DE & FRANS MULDER. - Amant silentium musae.
16383: WAARSENBURG, HANS VAN DE . - Gedicht voor Tamara.
15156: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Powezie 69.
15157: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Eenenzestig - negenenzestig - powezie.
15090: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Poezija.
15088: WAARSENBURG, HANS VAN DE . - Zeeschappen.
15087: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Ach, de tijd.
15079: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Avond val.
15154: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Met innige deelneming.
16712: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Waar de wegen waren.
14307: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Sierra Bermeja.
15613: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Doodskaap.
15118: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Azul.
14161: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Schaduwgrens.
14918: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Powezie 69.
16382: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Selected poems I. 1980-1993
16305: WAARSENBURG, HANS VAN DE . - De brief van Jonathan.
3329: WACH, JOACHIM. - Sociology of religion.
1543: WAES, JOB A. VAN DE. - Wellekoomspel voor de Rederijkersintrede te Vlaardingen in 1616.
965: WAGE, H.A. (ED.). - Briefwisseling tussen P.N. van Eyck en Albert Verwey.
899: WAGE, H.A. - Waar zijn de muzen gebleven?
15923: WAGEMAN, TON. - Een vertaalde frustratie. Vijf gedichten in haiku-vorm
12400: WAGENVOORT. H. (SAMENST.). - Muziek der spheren. Bloemlezing van de schoonste gedichten uit de wereldpoëzie. I De Oudheid
6409: WAGENVOORT, H. - Imperium. Studiën over het "mana"-begrip in zede en taal der Romeinen
8414: WAGMAN, FREDERICK HERBERT. - Magic and natural science in Geman baroque literature. A sudy of the prose forms of the later seventeenth century
5033: WAGNER, RENATA (HERAUSG.). - Ein nücz und schone ler von der erkantnuß. Des Pseudo-Johannes von Kastl 'Spiritualis philosophia' deutsch. Text und Untersuchungen
10903: WAL, THEN J. VAN DER. - De tijger en andere verhalen.
2049: WALCH, J.L. - Nieuw handboek der Nederlandsche letterkundige geschiedenis. (Tot het einde van de 19e eeuw)
7293: WALCH, J.L. - De varianten van Vondel's Palamedes.
7225: WALDRON, R.A. - Sense ans sense development.
4264: WALKER, EMIL. - Der Monolog im höfischen Epos. Still- und Literaturgeschichtliche Untersuchungen
11723: WALLIS, JOHN (J.A. KEMP ED. + TRANSL.). - Grammar of the English Language. With an introductory grammatico-physical Treatise on speech (or on formation of all speech sounds)
8427: WALLWORK, J.F. - Language and people.
1037: WALRAVENS, C.J.H. - Alain Chartier. Études biographiques, suives de piècess justificatives, d'une description des éditions et d'une éditions des ouvrages inédites
11135: WALRAVENS, JAN. - Verzameld proza.
10564: WALRAVENS, JAN (SAMENSTELLER). - Waar is de eerste morgen . De jonge experimentele poëzie in Vlaanderen
4669: WALSCHAP, GERARD. - De graaf.
16080: WALTER, HEIN. - Dialogen. Gedichten bij beelden van Siemen Bolhuis
2972: WALTHER, HANS. - Der Name in Sprache und Gesellschaft. Beiträge zur Theorie der Onomastik
16736: WALVISCH, MICKEY. - Zo groen als gras.
12679: WANAVERBECQ, ANNIE-LAURE & AURORE DELIGNY. - Les années Viva. 1972-1982: une angence de photographes
8671: WANG, XUE. - Incorporating knowledge on segmantal duration in HMM-based continuous speech recognition.
7175: WANNER, ERIC & LILA R. GLEITMAN. - Language acquisition. The state of the art
5720: WANSDONK, C. - On the mechanism of hearing.
16311: WAP, HANS. - Een huismus op stelten. Dierengedichten.
735: WARD, MAISIE. - Return to Chesterton.
3479: WARD, A.C. - Longman Companion to Twentieth Century Literature.
16014: WARD, OSSIAN (ESSAY). - State of the art photography.
6471: WARDALE, E.E. - An old English grammar.
6498: WARDALE, E.E. - An introduction to Middle English.
9801: WARDE, BEATRICE (?). - A distinguished visitor. Discusses English book printing
6031: WARDHAUGH, RONALD. - An introduction to sociolinguistics.
6358: WARDHAUGH, RONALD. - The contexts of language.
6359: WARDHAUGH, RONALD. - How conversation works.
10409: WARMOND, ELLEN. - Warmte, een woonplaats.
5600: WARMOND, ELLEN. - Saluutschot met knaldemper.
11996: WARMOND, ELLEN. - De groeten aan andersdenkenden.
11995: WARMOND, ELLEN. - Gesloten spiegels.
16308: WARMOND, ELLEN. - Warmte, een woonplaats.
5480: WARNERS, J.D.PH. - Het Nederlandse kwatrijn.
6234: WARNERS, J.D.P. - Mozes-Mozaïek.
5058: WARNOCK, ROBERT G. (HG.). - Die Predigten Johannes Paulis.
16231: WARREN, HANS. - Pastorale.
14247: WARREN, HANS. - Pastorale.
2891: WARREN, HANS. - Tijd.
3628: WARREN, HANS (SAMENST.). - Nederlandse poëzie 1985. Meulenhoff's dagkalender
7671: WARREN, HANS. - Een roos van Jericho.
9764: WARREN, HANS. - Pastorale.
13002: WARREN, HANS. - Behalve linde, tamarinde en banaan.
13169: WARREN, HANS. - Heracles op de tweesprong.
14770: WARREN, HANS. - Verzamelde gedichten 1941-1981.
13001: WARREN, HANS. - Zeggen wat nooit iemand zei.
16732: WARREN, HANS. - Saïd.
12944: WARREN, HANS. - Winter in Pompeï.
15824: WARREN, HANS. - Verzamelde gedichten.
13564: WARREN, HANS. - De Olympos.
13565: WARREN, HANS. - Tussen Hybris en Vergaan.
776: WARTBURG, WALTHER VON & STEPHAN ULLMANN. - Einführung in Problematik und Methodik der Sprachwissenschaft.
1807: WARTBURG, WALTHER VON. - Von Sprache und Mensch. Gesammelte Aufsätze
7146: WARTBURG, WALTER VON. - Problèmes et méthodes de la linguistique.
9994: WASCH, KAREL. - Glas en kristal.
14372: WASKOWSKY, RIEKUS. - Verzamelde Gedichten.
16286: BERNLEF - DEELDER - SCHIPPERS - WAP - WASKOWSKY. - 5 electrische dichters.
9677: WASKOWSKY, RIEKUS. - Tant pis pour le clown.
16320: WASKOWSKY, RIEKUS. - Verzamelde Gedichten.
7073: WASZINK, J.J. E.A. - Benaderingen van het literaire werk.
15261: WASZINK, J.H. - Bloesemtij der letteren. Het humanisme van Francesco Petrarca.
4507: WATENPUHL, HEINRICH (KRITISCHE BEARBEITUNG), HEINRIH KREFELD (HRSG.). - Die Gedichte des Archipoeta.
10743: WATERMAN, JACQUES. - Maanden, jaren.
13648: WATERSCHOOT, JOS VAN. - Hooggeleerde exlibris.
6108: WATERSON, NATALIE & CATHERINE SNOW (EDS.). - The development of communication.
13501: WATSON, ALBERT. - Mad dog.
7488: WATTS, A.F. - The language and mental development of children. An essay in educational psychology
16760: WAUTERS, CHRISTIAN-ADOLPHE. - De twaalf kantieken der betrokkenheid.
14266: WAUTERS, MARCEL. - Er is geen begin en geen einde.
8865: WAWRZYSZKO, ALEKSANDRA K. - Bibliography of general linguistics. English & American
14966: WEBB, ALEX. - Under a Grudging Sun. Photographs from Haiti Libéré 1986-1988
3534: WEBER, ELIZABETH G. - Varieties of questions in English conversation.
3733: WEBER, PAUL. - Histoire de l'economie Luxembourgeoise.
10263: LUBLINK WEDDIK. - Proeve van een menschkundig woordenboek voor de negentiende eeuw.
3805: WEE, H. VAN DER & K. TAVENIER. - De nationale bank van België en het monetaire gebeuren tussen de twee wereldoorlogen.
5519: WEEKLEY, ERNST. - An etymological dictionary of modern English.
14280: WEELDEN, DIRK VAN. - De geestelijke stad.
11183: WEEMOEDT, LEVI. - Geduldig lijden.
13354: WEEMOEDT, LEVI. - Van harte beterschap. Kleine trilogie der treurigheid : Geduldig lijden, Geen bloemen, Zand erover
14009: WEEMOEDT, LÉVI. - 10 mooiste van Lévi Weemoedt.
13091: WEEMOEDT, LEVI. - Liedjes van Welzijn, Volksgezondheid & Cultuur.
12946: WEEMOEDT, LÉVI. - Geen bloemen.
11117: WEEMOEDT, LÉVI. - Zand erover.
16113: WEEMOEDT, LÉVI. - Ken uw klassieken.
13900: WEEMOEDT, LEVI. - Daar komt de bruid. . . Over trouwen en andere sprookjes.
11775: WEENINK, DAVID. - Speaker-adaptive vowel identification.
2902: WEERLEE, DUCO VAN. - Het hemelse gerief. Homo-erotische kwatrijnen
15520: WEEVERS, THEODOOR. - Droom en beeld. De poëzie van Albert Verwey
15239: WEEVERS, THEODOOR. - Mythe en vorm in de gedichten van Albert Verwey. Een inleiding tot zijn poëzie.
9886: WEEVERS, TH. - Coornhert´s Dolinghe van Ulysse. De eerste Nederlandsche Odyssee
13650: WEHL, NANNIE VAN. - Zonde.
7821: WEHR, HANS. - Verzeichnis der arabischen Handschriften in der Bibliothek der deutschen morgenländischen Gesellschaft.
5064: WEIDA, MARCUS VON. - Der Spiegel hochlobiger Bruderschafft des Rosenkrantz Marie.
16653: WEIJDE, ERIK VAN DER. - Praia.
15547: WEIJNEN, A. - Bloemlezing van zestiende-eeuwse taal.
390: WEIJNEN, A. - Algemene en vergelijkende dialectologie/General and comparative dialectology. Een verzameling studies van…., met inleiding, bibliografie en summaries in English bij gelegenheid van zijn 65ste verjaardag
391: WEIJNEN, A. - Betekenis en mogelijkheden der heemtaalkunde.
392: WEIJNEN, A. - De Nederlandse Dialecten.
394: WEIJNEN, A. - De oriëntatie van de dialectstudie.
395: WEIJNEN, A. - Studies over het Achthuizens dialect.
396: WEIJNEN, A. - Wezen en Waarde van het Dialect.
2392: WEIJNEN, A. - Naar aanleiding van de taalkaart van morgen.
3088: WEIJNEN, A. - De kunst van het vertalen. (beginselleer)
5246: WEIJNEN, A. (RED.). - Frankisch, Merovingisch, Karolingisch. Studies van dr. D.P. Blok, dr. M. Gysseling, prof.dr. K. Heeroma, prof.dr. R. Schützeichel, dr. P.L.M. Tummers en prof.dr. A. Weijen
6218: WEIJNEN, A. & FR. VAN COETSEM. - De rijksgrens tussen België en Nederland als taalgrens.
7354: WEIJNEN, A. - Structurele factoren in de historische grammatica van het Nederlands.
8380: WEIJNEN, A. - Tweetaligheid.
9004: WEIJNEN, A. ET AL (RED.). - Atlas linguarum Europae (ALE). Second questionnaire
9916: WEIJNEN, A. - Leenwoorden uit de Latinitas stratigrafisch beschouwd.
6741: WEIJNEN, A.A. - Het schema van de klankwetten.
5513: WEIJNEN, A.A. - Schets van de geschiedenis van de Nederlandse syntaxis.
2046: WEILAND, P. - Nederduitsch letterkundig woordenboek.
8905: WEINBERG, KURT. - On Gide's Prométhée. Private myth and public mystification
16536: WEINHALS, BRUNO . - Wachzeit Nacht / Nacht wacht.
14328: WEINHALS, BRUNO. - Traduttore / Traditore.
4514: WEISE, OSKAR. - Blicke in das Leben und das Wesen unserer deutschen Sprache.
3555: WEISGERBER, JEAN. - Aspecten van de Vlaamse roman 1927-1960. Van vorm tot betekenis
8494: WEISGERBER, LEO. - Die Stellung der Sprache im Aufbau der Gesamtkultur.
7626: WEISS, DESO A. (ED.). - Proceedings of the VIII. International Speech and Voice Therapy Conference. Amsterdam, August 21-26, 1950
8014: WEISS, DESIDER. - Bericht über die Verhandlungen des VII. Internationalen Kongresses für Logopädie und Phoniatrie (Sprach- und Stimmheilkunde) - 1936.
7126: WEISSER, ERICH (HRSG). - Das Prinzip der Ganzheit im Deutschunterricht.
6707: WEITENBERG, J.J.S. - Die hethitischen U-Stämme.
7238: WEKKER, H.CHR. - Over de analogie tussen creolisering en vreemde-taalverwerving.
8207: WEKKER, H.CHR. - The expression of future time in contemporary English. An investigation into the syntax and semantics of five verbal constructions expressing futurity
2233: WELLEKENS, JAN BAPTISTA. - Verhandeling van het herderdicht.
5271: WELLS, JOHN EDWIN (ED.). - The owl and the nightingale.
6865: WELLS, GORDON ET AL. - Learning through interaction. The study of language development
15501: WELLS, JOHN. - Le Pavillon des Trois Soeurs.
2509: WELLS, RONALD A. - Dictionaries and the autoritarian tradition. A study in English usage and lexicography
6468: WELSCHEN, AD. - Duale syntaxis en polaire contractie. Negatief gebonden of-constructies in het Nederlands
5925: WELTENS, BERT. - The attrition of French as a foreign language.
12611: WELTERS, H. &BLEO HERBERGHS. - Geheimzinnig Limburg. Verhalen van vroege.
8238: WENNÖ, ELISABETH. - Ironic formula in the novels of Beryl Bainbridge.
15587: WENSELEERS, LUK. - De poëzie is niet meer van gisteren Paul van Ostaijen. Martinus Nijhoff en het nieuw-realisme
7920: WENSINCK, A.J. - The article of determination in Arabic.
15463: WENTINK, HANNEKE. - From graphemes to syllabes. The development of phonological skills in poor and normal reacers
16277: WERINGH, JAC. VAN. - De ontwikkeling.
8853: WERK, JAN KEES VAN DE. - Vissenvrouw.
15934: WERKMAN, HANS. - Kartelrand. Ballade van de Hurtigruten in tweeënvijftig kwatrijnen. Een winterreis per schip langs de kust van Noorwegen
10114: WERKMAN, H.N. - Brieven aan Ate en Wiea Zuithof.
3709: WERNER, ERNST. - Die Geburt einer Großmacht - Die Osmanen (1300-1481). Ein Beitrag zur Genesis des türkischen Feudalismus
16581: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - In memoriam.
15891: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Mária Lécina. "Een lied in honderd verzen"
4878: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - In memoriam.
4931: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Verboden Verzen.
4963: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Jacob en de engel.
8900: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - De hovaardige aap. Een oud Chinees sprookje
9271: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Maria Leciana. Een lied in honderd verzen met een zangwijs
9301: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - De hoeve in het gebergte - Een kerstverhaal.
10310: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Mijn lief, ik ben de droefenis gaan beminnen.
15399: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Verzamelde gedichten.
4089: VAN WERVEKE, H. - Paul Fredeticq in de spiegel van zijn dagboek.
15218: WESELY, MICHAEL. - Stilleben 2001-2007.
13839: WESPI, HANS-ULRICH. - Die Geste als Ausdrucksform und ihre Beziehungen zur Rede. Darstellung anhand von Beispielen aus der franz.Literatur zwischen 1900 und 1945.
14297: WESSELING, BERNARD. - Naar de daken.
15036: WESSELS, MARIKEN. - Queen Ann. P.S. Belly cut off.
16454: WESSELS, DICK. - Zuilig.
16746: WESSELS, DICK. - Papier hier.
16744: WESSELS, DICK. - Zo zij het. Verloren maandag
16633: WESSELS, DICK. - Weer druk. Een tiental overwegingen om eindelijke weer eens een boekje te maken
16677: WESSELS, DICK. - Een klein gebaar, een groot gevaar.
16552: WESSELS, DICK. - Zeeuwse bolussen.
16548: WESSELS, DICK. - Een klein gebaar, een groot gevaar.
16681: WESSELS, DICK. - Geerbriex.
16753: WESSELS, DICK. - Zootje lood. & de wet van Lisqwer
16743: WESSELS, DICK. - I love.
16742: WESSELS, DICK. - Dankuwel.
16737: WESSELS, DICK. - Zuilig.
16747: WESSELS, DICK. - Dit zijn mijn letters.
16745: WESSELS, DICK. - Het gonst in Artis. Verloren maandag
12675: WESSING, KOEN. - Van Chili tot Guatemala. Tien jaar Latijns-Amerika
15319: WESSING, KOEN - PAULINE TERREEHORT / TINEKE DE RUITER (TEKST). - Koen Wessing.
7685: WEST, ROBERT W. (ED.). - Russian translations on speech and hearing.
10307: WEST, ALEXANDER. - Geen andere wereld.
5191: WESTENBROEK, J.J.M. - Van het leven naar het boek. Onderzoek naar het ontstaan en de aard van Guido Gezelles gedichten, gezangen en gebeden (1862 - 1879 - 1893)
8209: WESTER, JET, GERRIT KROL & CHARLES CROMBACH. - Gaat het Nederlands teloor? Drie essays
6771: WESTERBAEN, JACOB. - Minneliederen.
11266: WESTERLINCK, A. - Karel van de Woestijne als dichter. Een literair-psychologische studie
15412: WESTERLINCK, ALBERT. - Het schone geheim van de poëzie. Beluisterd niet ontluisterd.
11186: WESTERMAN, THERA. - Een mug in het water.
5874: WESTERN, AUG. - Englische Lautlehre füt Studierende und Lehrer.
12735: WESTERS, OSCAR. - Welsprekende burgers. Rederijkers in de negentiende eeuw
10309: WETERING, JO VAN DE. - Het zilveren kind.
8145: WETZELS, LEO. - Analogie et lexique. Le probleme de l'opacité en phonologie generative
5685: WETZER, HARRIE. - Nouniness and verbiness. A typological study of adjectival predication
12472: WEUSTENRAAD, J.H.TH. - De Persessie vaan Sjerpenheuvel.
14276: WEUSTENRAAD, THEODOOR. - De Persessie vaan Sjerpenheuvel.
9243: WEVER, JAN. - Journaal der merkwaardige reizen van jan Wever (van West-Terschelling) naar Turkije, Oost-Indië, China, Noord- en Zuid-Amerika, ter walvischvaart bij Groenland enz., loopende van 1847 tot 1904.
2889: WEYE, CHRIS VAN DER (=A. PERDECK). - Het blijvende.
14648: WEYERMAN, JACOB CAMPO. - De Rotterdamsche Hermes.
9881: WEYERMAN, JACOB CAMPO. - Het vermakelijk wagenpraatje.
5400: WHALLEY, JOYCE IRENE & VERA C. KADEN. - The universal penman. A survey of western calligraphy from the roman period to 1980
5876: WHITELEY, W.H. - The tense system of Gusii.
6109: WHITELEY, W.H. - A study of Yao sentences.
14611: WHITFORD, ELDON. - Gibson's fabulous flat-top guitars. An illustrated history & guide
3601: WHITLAU, W.A.C. (RED.). - Of het gedrukt staat... De functie van het gedrukte woord in de ontwikkeling van de communicatiemiddelen
12958: WICH, SERGE A. - The Structure and Function of Thomas Langur Loud Calls.
10354: WIDDERSHOVEN, RONALD E.A. (RED.). - Familiebladen.
7062: WIEDEMANN, F.J. - Syrjänisch-Deutsches Wörterbuch.
13618: WIEDEMANN, CONRAD. - Johann Klaj und seine Redeoratorien. Untersuchungen zur Dichtung eines deutschen Barockmanieristen
3102: WIEDERMANN, CONRAD. - Johann Klaj und seine Redeoratorien. Untersuchungen zur Dichtung eines deutschen Barockmanieristen
15802: WIEG, ROGI. - Dagen in Budapest.
10550: WIEG, ROGI. - Sneeuwvlok.
10667: WIEG, ROGI. - Roze brieven.
16176: WIEG, ROGI. - Tijd is als een Nekschot.
9376: WIEGEL, DIETMAR. - Goethe en zijn drukkers.
1537: STALPART VAN DER WIELEN. - Gulde-Jaer Ons Heeren Iesv Christi. Op alle de zonnen-dagen des iaers
15733: WIENER, LODEWIJK & WILLEM SNITKER. - The great european nude.
1808: WIENOLD, GÖTZ. - Semiotik der Literatur.
11384: WIEREN, ATZE VAN. - Grondstof.
15525: WIERING, ANNE. - Cirkels.
9509: WIERINGA, W.J. - Ten dienste van bedrijf en gemeenschap. Vijftig jaar boekdrukkersorganisatie.
8725: WIERINGA, F.M. E.A. - De VOC in Amsterdam.
5679: WIERINGEN, ASTRID VAN. - Perceiving dynamic speechlike sounds. Psycho-acoustics and speech perception
3122: WIESSNER, EDMUND. - Vollständiges Wörterbuch zu Niedharts Liedern/Kommentar zu Neidharts Liedern.
3126: WIESSNER, EDMUND. - Vollständiges Wörterbuch zu Niedharts Liedern.
16530: WIGMAN, MENNO. - De droefenis van copyrettes. Keuze uit eigen werk
16313: WIJDEVELD, GERARD. - Het vaderland.
11620: WIJDEVELD, GERARD. - Zomerwolk.
8630: WIJDEVELD, GERARD. - Het voorschot.
13163: WIJDEVELD, GERARD. - Het vaderland.
4971: WIJDEVELD, GERARD. - Het voorschot.
10854: WIJDEVELD, GERARD. - Vijf geheimen en andere gedichten.
2507: WIJK, N. VAN + C.B. VAN HAERINGEN. - Franck's etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal.
5222: WIJK, N. VAN. - Phonologie. Een hoofdstuk uit de structurele taalwetenschap
6858: WIJK, N. VAN. - Der nominale Genitiv Singular. Im Indogermanischen in seinem Verhältnis zum Nominativ
1773: WIJNAENDTS FRANCKEN, C.J. - Arabische spreekwoorden en zegswijzen.
6972: WIJNAENDTS FRANCKEN, C.J. - Indische spreuken. Naar de vertaling uit het Sanskrit van Otto Böhtlingk, in bloemlezing verdietscht
12692: WIJNALDA, TON. - De handlanger.
14232: WIJNBERG, NACHOEM M. - Politiek en liefde.
15968: WIJNBERG, NACHOEM M. - Alvast.
14701: WIJNBERG, NACHOEM M. - Het leven van.
10637: WIJNBERG, NICOLAAS. - Een brief uit Amsterdam.
11830: WIJNBERG, NACHOEM M. - Uit 7. Gedichten
15643: WIJNBERG, NACHOEM M. - Divan van Ghalib.
10746: WIJNBERG, NACHOEM M. - De voorstelling in de nachtclub.
15992: WIJNBERG, NACHOEM M. - De expeditie naar Cathay.
15993: WIJNBERG, NACHOEM M. - Is het dan goed.
15929: WIJNBERG, NACHOEM M. - Geschenken.
15694: WIJNBERG, NACHOEM M. - Het leven van.
12471: WIJNEN, NIVO. - Variëren.
12469: WIJNEN, N.W. - Het spiegelbeeld.
9154: WIJNEN, FRANK. - On the development of language production mechanisms.
11499: WIJNEN, NICO. - Lacqué.
11648: WIJNEN, NICO. - Gedichten van gisteren en vandaag.
4708: WIJNGAARDS, N. - Jan Harmens Krul. Zijn leven, zijn werk en zijn betekenis
5618: WIJNGAARDS, N. - Adaptatie bij de kritische studie van grotere literaire gehelen.
7565: WIJNGAARDS, N. - Open en gesloten vormen in het Middeleeuws dram.
12965: WIJNGAART, PETER VAN DE. - New York Minute.
5523: WIJNMAN, H.F. - Project voor een vervolg op het nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek.
5386: WIJS, J.J.A. - Bijdrage tot de kennis van het leenstelstel in de republiek Holland.
15597: WIJS, IVO DE. - Het gaat goed met Nederland.
16209: WIJS, IVO DE. - Boven 't Y.
14699: WIJSMAN, HENRI J.W. - De maanden van het jaar. Een gedichtencycus
2000: WILBUR, EARL MORSE. - A bibliography of the pioneers of the Socian-Unitarian Movement in modern christianity in Italy, Switzerland, Germany, Holland.
13798: WILDE, OSCAR. - The critic as artist. A Dialogue
4049: WILDE, HANS-OSKAR. - Der Industrie-Dialekt von Birmingham. Intonation und Sprachvariante
10753: WILDE, OSCAR. - The annotated Oscar Wilde.
9368: WILDER, THORNTON NIRVEN. - Oom Pio en Camila Perichole. Fragmetn uit The Bridge of San Luis Rey
16773: WILDERODE, ANTON VAN - WIM DE COCK (HOUTSNEDEN). - 'Maar op een morgen zal een jongen komen... / Het bos dat ik niet meer zie ...'.
2203: WILLE, J. - Marnix' Byencorf. Met herdruk van G. Hervet's brief
1095: WILLE, J. - Heiman Dullaart. Zijn leven, omgeving en werk. Met herdruk van zijn meeste gedichten
2684: WILLE, J. - Taalbederf door de school van Kollewijn.
6978: WILLE. J. - Literair-historische opstellen.
16001: WILLEKENS, EMIEL. - Hendrik Conscience 1812-1883.
3220: WILLEMS, LEONARD. - Elckerlyc-studiën.
3375: WILLEMS, ELDERT. - In 26 letters. Het boek in uw leven, uw leven in het boek
7285: WILLEMS, J.H.J. (ED.) - HASEBROEK. - Brieven van J.P. Hasebroek aan E. Potgieter en aan de redactie van "De Gids" uit de jaren 1836 - 1840.
8302: WILLEMS, LEONARD. - Het Bonaventura-raadsel in het leven van Anna Bijns.
9503: WILLEMS, J. & E. WOUDSTRA (RED.). - Handboek wetenschaps- & technologievoorlichting.
10486: WILLEMS, MARK. - Chemistry of language. A graph-theoretical study of linguistic semantics
14078: WILLEMS, MARK. - Chemistry of language. A graph-theoretical study of linguistic semantics
10691: WILLEMSE, F.C. - Groningse drukken uit de 17de en 18de eeuw. Catalogus van de werken aanwezig in de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen
9914: WILLIAMS JACKSON, A.V. - The Avestan alphabet and its transcription.
13306: WILLIAMS JACKSON, A.V. - An Avesta grammar in comparison with Sanskrit. Part I: phonology, inflection, word-formation, with an introduction on the Avesta.
13882: WILLIAMS, LYNN & WENDY STONE (FOTO'S). - De droom van Beatrice. Een verhaal uit sloppenwijk Kibera (Nairobi)
15082: WILLIAMSON, GEORGE. - Reader's guide to T S Eliot: poem by poem analysi.
16418: WILLIGEN-SINEMUS, M. VAN. - Dat andere Frans (het Frans van Zwitserland, Canada en België).
9316: WILMINK, WILLEM (ED.). - Het kind. Een bloemlezing
11116: WILMINK, WILLEM. - Goejanverwellesluis. Korenschoven, liedjes en gedichten
11181: WILMINK, WILLEM. - Een vreemde tijger en andere gedichten.
11359: WILMINK, WILLEM. - Het reisgezelschap langs de Amstel. Een sprookje met tekeningen van Jantien Buisman
15969: WILMINK, WILLEM. - Je moet je op het ergste voorbereiden.
9598: WILMOTS, J.G. E.V.A. - Negende Colloquium van docenten neerlandistiek aan buitenlandse universiteiten.
15410: WILPERT, GERO VON & ADOLF GÜHRING. - Erstausgaben Deutscher Dichtung. Eine bibliographie zur Deutschen literatur 1600-1960.
10891: WILPERT, GERO VON. - Sachworterbuch der Literatur.
328: WILS, J. E.A. (RED.). - Bijdragen tot de Nederlandsche Taal - en Letterkunde JvG aangeboden bij zijn 60ste verjaardag.
9871: WILS, J. - De oorsprong van het verbale r-passief in de Indogermaansche talen.
7087: WILSON, CH. - The relevance of history.
13507: WILSON, RAY. - Sherpa et autres ethnies mythiques de l'Himalaya.
16641: WILSON, L.M. - The old bookseller.
10819: WINCHESTER, SIMON. - Professor and the Madman. A tale of murder, insanity, and the making of the Oxford English Dictionary.
11137: WINCKELMANN, JOHANN JOACHIM. - Een portret in brieven.
12748: WIND, HARMEN. - Plaatselijke tijd.
12502: WIND, MAARTEN DE. - Inversion in French.
12649: WIND, ROB DE (FOTO'S), ALEXANDER POLA (TEKSTP. - Wad nu...wat later? Het heeft onze voortdurende aandacht
15389: WIND, HARMEN. - De snoek en de reiziger.
2909: WIND, B.H. - Les mots Italiens introduits en Français au XVIe siècle.
12032: WIND, HARMEN. - Waterstaat.
6618: WIND, B.H. (ED.). - Les fragments du Roman de Tristan. Poème du XIIe siècle
8379: WIND, B.H. - Enkele structurele kenmerken van het moderne Frans.
10850: WIND, HARMEN. - Het gesticht.
15292: WIND, HARMEN. - De vlinder en de kikker.
14309: WIND, HARMEN. - Kilroy.
13386: WINDHOUWER, MENZO. - Feature grammar systems. Incremental maintenance of indexes to digital media warehouses
12124: WINDSOR LEWIS, J. - A concise pronouncing dictionary of Britisch and American English.
13547: WINGEN, ED (SAMENST.). - De A van Cobra in woord en beeld. 50 jaar Cobra.
8624: WINKEL, J. TE. - De wetenschap der gewaarwordingen. Rede op 9 januari 1911 ter herdenking van den Dies Naturalis der Universiteit van Amsterdam
8628: WINKEL, J. TE. - Afscheidscollege.
1182: WINKELMAN, J.H. - Die Brückenpächter- und die Turmwächterepisode im 'Trierer Floris' und in der 'Version Aritocratique' des altfranzösischen Florisromans,. Eine vergleichende Untersuchung
14275: WINKELS, PETER (GEDICHTEN), TON VAN TIL (FOTO'S). - Reis naar Welten.
9792: WINKLER, KEES. - Verspreide momenten.
9846: WINKLER, JOHAN. - De Nederlandsche geslachtsnamen. in oorsprong, geschiedenis en beteekenis
11350: WINKLER, KEES. - Zeven x vijf gevolgd door Symfonie Nr.11.
2892: WINKLER, KEES. - Gedichten.
15417: WINKLER, KEES. - Samen.
16770: WINKLER, KEES. - Het einde.
15732: WINKLER, KEES. - De twaalfde symfonie. De weg de wereld en het Al.
2893: WINNE, NORBERT DE. - Met klemgeraakte woorden.
14981: WINOGRAND, GARRY. - Stock Photographs. The Fort Worth Fat Stock Show and Rodeo.
2894: WINTER, THEUN DE. - De Gedichten.
7319: WIRTH, L. (ED.). - Het Heilige Kruis en de Denendage te Breda.
16426: WISSEN, DRIEK VAN. - De laatste jaren.
16778: WISSEN, DRIEK VAN. - De dikke van Dale is mijn beste vriend. Oudvaderlandsche liederen en nieuwvaderlandse woorden op strikt populair-wetenschappelijke wijze verklaard.
16425: WISSEN, DRIEK VAN. - De taal is het voertuig van de geest. Kleine grammatica van de knelpunten in onze taal.
10025: WISSEN, DRIEK VAN. - De badman heeft gelijk.
16774: WISSEN, DRIEK VAN. - ... een doorn in mijn oog en een doorn in mijn oor. Een therapie voor taalangst
16133: WISSEN, DRIEK VAN. - De Dikke Driek. Het betere werk. Luchtige taalbeschouwingen.
16420: WISSEN, DRIEK VAN. - Groot verkeerde-spreekwoordenboek der Nederlandse taal.
16157: WISSEN, DRIEK VAN. - Een loopje met de tijd.
16424: WISSEN, DRIEK VAN. - Het mooiste meisje van de klas. Sonnetten.
16012: WISSEN, DRIEK VAN. - De hap van Adam.
15778: WISSEN, DRIEK VAN. - Onverwoestbaar mooi. Verzamelde gedichten.
15896: WISSEN, DRIEK VAN. - Voor het vaderland weg. Verzen op verzoek door de Dichter des Vaderlands
168: WISSING, D.P. - Fonologie en morfologie van die simplekse selfstandig naamwoord in Afrikaans; 'n transformasioneel-generatieve beskrywing.
1159: WIT, G.A. DE . - A psychological study of symbolism in word associations and meaning of words. A empirical developmental approach
1960: WIT, COR DE. - Johan Niegemann 1902-1977. Bauhaus, Sowjet Unie, Amsterdam
13894: WIT, JO DE. - Het lied vangt aan.
5502: WITHAAR, RIENK. - The role of the phonological loop in sentence comprehension.
13793: WITKOVSKY, B. - Den oceaan over: Nederland en Belgie.
3077: WITSTEIN, S.F. & E.K. GROOTES. - Visies op Vondel na 30 jaar. Een bundel artikelen ter gelegenheid van de driehonderdste sterfdag van Vondel
7327: WITSTEIN, S.F. - Bronnen en bewerkingswijze van de ontleende gedeelten in Rodenburghs Eglentiers Poëtens Borst-Weringh (1619). Het proza-betoog en de emblemata
16725: WITTE, ALDERT (TYPOGRAFIE). - de geboorte van onze heer.
11248: WITTE, P. DE. - Taalstudie bij de Basakata.
10787: WITTEMANS, FRANS E.A. - Marnix van Sinte Aldegonde. Officieel Gedenkboek
15553: WITTEVEEN, THEA. - De jonge vogel. Haiku-gedichten
5760: WITTING, CLAES. - Physical and functional aspects of speech sounds. With special application to standard Swedish
8241: WITTMANN, JOHANNES L.J. - Über die russenden Flammen und ihre Verwendung zu Vokal- und Sprachmelodie-Untersuchungen.
7981: WITVLIET, LEENDERT. - Een nieuw pandje.
11974: WITVLIET, LEENDERT. - Verstrooid bericht.
11973: WITVLIET, LEENDERT. - Verstrooid bericht.
10179: WMZ. - Letterproef van Willem Muilenburg, in drukwerk.
4974: WOENSEL, LODEWIJK VAN . - De wiender.
7334: WOENSEL, PIETER VAN. - Amurath-Effendi, Hekim-Bachi.
8615: WOENSEL, PIETER VAN. - Staat der geleerdheid in turkijen (1791).
13226: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Interludiën. Tweede bundel
12880: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Het berg-meer.
13224: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Werken I Lyriek eerste deel , II Lyriek tweede deel, III Kunst en Geest in Vlaanderen.
13225: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Afwijkingen.
13175: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Verzamelde gedichten.
12770: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Wiekslag om de kim. Het menschelijk brood, De modderen man, God aan zee, Het bergmeer.
2895: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Het zatte hart.
2896: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Zon in den rug.
5195: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - 'Altijd maar bijeenblijven'. Brieven aan C.A.J. van Dishoeck, 1903-1929
12460: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Bloemlezing.
15996: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Wiekslag om de kim. Het menschelijk brood, De modderen man, God aan zee, Het bergmeer.
13672: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - De Modderen man. Voorafgegaan door het menschelijk brood.
15244: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Verzamelde gedichten.
9120: WOISETSCHLAEGER, ERICH F. - A semantic theory of the English auxilary system.
7714: WOLF, ARTUR. - Kritik der einseitigen Gesangmethoden. Zur Lösung des Stimmbildungsproblems
9613: WOLF, HERMAN. - Goethe's wereldbeschouwing en levenswijsheid. Een bloemlezing uit zijn proza, brieven en gesprekken
14124: WOLFF, MELCHIOR DE (TEKST); AARSMAN, HANS & HANS VAN DER MEER (SAMENSTELLING). - Stadsgezichten 1860 - 1975. Amsterdam in de verbeelding
3903: WOLFF, LUDWIG (HERAUSG.). - Die Dichtungen Könemanns. Kalan, Wurzgarten, Reimbibel
5952: WOLFF, BETJE & AAGJE DEKEN. - Lotje Roulin. Een liefde in de achtiende eeuw zoals zij wordt verhaald in de roman willem leevend
6127: WOLFF, J.G. - Language, brain & meaning. An introduction to the psychology of language with a section on deaf children's learning of language
7451: WOLFF, BETJE EN AAGJE DEKEN. - Keur uit het werk van.
7844: WOLFF, L. (SCHRIFTLEITER). - Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung. Jahrgang 1974 - 97
13526: WOLFF, MELCHIOR DE (TEKST); AARSMAN, HANS & HANS VAN DER MEER (SAMENSTELLING). - Stadsgezichten 1860-1975. Amsterdam in de verbeelding.
9272: WOLFRAM, WALT & RALPH W. FASOLD. - The Study of Social Dialects in American English.
9362: WOLK, JAN VAN DE. - Zettericks van alle seizoenen.
10654: WOLK, GUIDO VAN DER. - Fluim.
10442: WOLPE, RONALD. - A retrospective survey.
15367: WOLTHERS, DAISY (SAMENST.). - Gerrit Achterberg. Schrijvers prentenboek 21.
7855: WOLTZ, W. (ED.). - H.J.A. Hofland, Journalist.
14959: WOOD, NANCY. - Heartland New Mexico. Photographs from the Farm Security Administration, 1935-1943
7711: WOOD, ELIZABETH (ED.). - Report of the conference on speech therapy, September 20 to 24, 1948 held at The Royal Society of Medicine London.
4317: WOODSWORTH, JUDIRH & SHERRY SIMON (DIR.). - La traduction et son public. Actes du premier congrès de l'Assosiation canadienne de traductologie
16553: WOORD, B. VAN DER. - Restauratie. Haar betekenis voor de gemeenschap
6018: WOORDT, ANTHONY VAN DER. - Gedichten.
5460: WORP, J.A. (ED.). - Een onwaerdeerlycke vrouw. Brieven van en aan Maria Tesselschade
1178: WORTHAM, STANTON. - Acting out participant examples in the classroom.
4675: WOUDE, D.M. VAN DER. - Ut 'e Lapekoer.
16518: WOUDE, JOHAN VAN DER. - De Naamgeving. Een verhaal
2108: WOUDEN, TON VAN DER. - Negative contexts.
7756: WOUDT, KLAAS. - Zaans van A tot Z. Beknopte woordenlijst
9001: WOUDT, KLAAS (TEKST) & MARC DE BOER (ILLUSTRATIES). - Op een hebbel en een drebbel.
14613: WOUTERS, TJ. (RED.). - Opdat het nageslacht wete. Gedenkboek voor de mannen die op 2 October 1944 uit ons dorp werden weggevoerd.
12924: WOUTERS, ROSA &ANDERS PIETERSE (SAMENST.) TOUSSAINT, FRANK (FOTO'S). - Zwart-wit. Een boek over menselijkheid.
2981: WOUTERSEN, MIRJAM. - Bilingual word perception.
8188: WRIGHT, JOSEPH. - Grammar of the Gothic language.
14960: WRIGHT, PETER & JOHN ARMOR. - The Mural Project. Photography by Ansel Adams
727: WRIGHT, HERBERT G. - The first English translation of the 'Decameron' (1620).
4895: WRIGHT, HERBERT G. (ED.). - A Seventeenth-Century Modernisation of the First Three Books of Chaucer's "Troilus and Criseyde"
7675: WRIGHT, ERVEN LEONARD. - The construction of a test of listening comprehension for the second, third, and fourth grades.
10557: WRINGER, H.P.G. DE. - Verstoorde feesten.
13494: WUE, ROBERTA ET AL. - Picturing Hong Kong: Photography 1855-1910.
13617: WULFF, K. - Den oldjavanske Wirataparwa og dens Sanskrit-original : Bidrag til Mahabharataforskningen.
4490: WUNDERLICH, FRIEDA. - Hugo Münsterbergs Bedeutung für die Nationalökonomie.
13010: WURFF, W. VAN DER. - Diffusion and reanalysis in syntax.
1445: WYBENGA, A.J. - De striid om Keulen. Historyske roman ut'e 8e ieu
15006: WYK LOUW, N.P. VAN. - 'n Keur uit sy gedigte.
14103: WYLD, H.C. - A history of modern colloquial English.
9779: WYTYNCK, WOUTER. - Ballade van Pier Haesbeek.
1894: YAGMUR, KUTLAY. - First language attrition among Turkish speakers in Sydney.
7063: YAR-SHATER, EHSAN. - A grammar of southern Tati dialects.
16252: YEATS, WILLIAM BUTLER. - Enkele gedichten. Gevolgd door De Gravin Catelene (een drama). In de vertaling van A. Roland Holst.
7288: YPES, CATH. - Met Vondel van de Rode Zee naar de Chinese Muur. Reien uit zijn toneelwerk
7556: YPES, CATHRINA (ED. + VERT.). - Legenden van Sint-Franciscus.
14194: YPMA, HERBERT. - Hip hotels Parijs.
14698: ZAAL, WIM. - Engelenzang.
12915: ZAAL, WIM. - De postpoëet.
16556: ZAAL, WIM. - Het Chinese paviljoen. Op een motief van Li Tai Po
4961: ZAAL, WIM. - De antipoëet verzen.
16572: ZAAL, WIM, & JAN DE BEUS (ZEEFDRUK). - Muiden.
2899: ZAAL, WIM. - Voorlopige uitslag.
1777: ZAALBERG, C. A. - Taaltrouw. Nieuwe en oude glottalogische overwegingen
3246: ZAALBERG, C.A. - "Das Buch Extasis" van Jan van der Noot.
7808: ZAGAR, IGOR Z. - Argumentation in language and the Slovenian connective pa.
9338: ZALEWSKA, HALINA & HANS LABAN. - Lees: vreugde.
14101: ZAMENHOF, L.L. - Proverbaro Esperanta. Lü la verko. Frazeologio rusa-pola-franca-germana
14102: ZAMENHOF, L.L. - Fundamenta krestomatio de la linguo Esperanto.
6846: ZAMENHOF, L.L. - Fundamento de Esperanto. (Fundament van Esperanto)
9196: ZAMENHOF, L.L. - Lingvaj respondoj. (Plena kolekto). Letero pri deveno de Esperanto
15142: ZANDE, G.W.M. VAN DE. - Schaduwlopen. Een studie over Het uur U en Een idylle van Martinus Nijhoff.
763: ZANDVOORT, R.W. VAN. - Wartime English. Materials for a linguistic history of World War II
11200: ZANGER, JAN F. DE. - Aai de baas daarom.
9161: ZANTEN, ELLEN VAN. - The Indonesian vowels. Acoustic and perceptual explorations
14073: ZAUNER, ADOLF. - Altspanisches Elementarbuch.
12455: ZAWADOWSKI, LEO. - Inductive semantics and syntax. Foundations of empirical linguistics.
11362: ZBIGNIEW, HERBERT. - Stilleben mit Kandare. Skizzen und Apokryphen
2900: ZECKOVIC, LELA. - Belvédère.
12062: ZEEMAN, MICHAËL. - Verhoudingen.
13262: ZEEVAT, HENDRIK WILLEM. - Aspects of discourse semantics and unification grammar.
8572: ZEGGELEN, W.J. VAN. - De dichtwerken.
4999: ZEIJ, JAC. J. - Vondel's altaargheimenissen.
7635: ZENDER, MATTHIAS (HRSG.). - Atlas der deutschen Volskunde, Neue Folge. Erläuterungen zur 2. Lieferung, Karte NF 13-24
7663: ZENDER, MATTHIAS (HRSG.). - Atlas der deutschen Volskunde, Neue Folge. Erläuterungen zur 4. Lieferung, , 1. Teil, Karte NF 37-42
11055: ZERNIKE, ELISABETH. - Dralend afscheid.
4222: ZETTERSTEN, ARNE. - Studies in the vocabulary of the Ancrene Riwle.

Next 1000 books from Paradox

12/15