Paradox
Acacialaan 7, 3843 JE, Harderwijk, The Netherlands. Tel: +31 (0)341 410 790, Mob: +31 (06)218 574 01            Email: paradox@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
948: STUTTERHEIM, C.F.P. - Problemen der Literatuurwetenschap.
290: STUTTERHEIM, C.F.P. - Inleiding tot de taal-philosophie.
947: STUTTERHEIM, C.F.P. - Conflicten en grenzen. Acht literatuurwetenschapelijke studies
1735: STUTTERHEIM, C.F.P. - Taalbeschouwing en taalbeheersing.
1738: STUTTERHEIM, C.F.P. - Voornaamwoordelijke misstappen en misverstanden.
1739: STUTTERHEIM, C.F.P. - Taalbeschrijving en taalwaardering.
4516: STUTTERHEIM, C.F.P. (ED.). - Twee onbekende tafelspelen.
10432: STUTTERHEIM, E.F. - De kraton van Majapahit.
10552: STUTVOET, COR. - Gedichten.
11083: STUTVOET, COR. - Bij nader inzien.
11108: STUTVOET, COR. - Strandpaal.
11379: STUTVOET, COR. - Je hart, het huiis en de hof.
3941: STÜTZ, FRANZ. - Die Technik der kurzen Reimpaare des Pamphilus Gengenbach. Mit einem kritische Angang über die zweifelhafte Werke
10571: STUURMAN, FRITS. - Final words. Discoveries of a manuscript Dictionary of Constructions by H. Poutsma
11257: STUURMAN, F.J. - A Study of X-bar theories of the phrase structure component. X-ar en X-plain.
13646: SUARES, GUY. - Malraux Past Present Future: Conversations with Guy Suares.
4868: SUCHTELEN, NICO VAN. - Interview.
2339: SUGAWARA, M & M. COYAUD. - Intoduction à la topologie générale. (Kanjis, translittération, structure du discours, mathématique japonnais...)
15311: SUISTER, ED. - Fotocolumn Amsterdam.
3163: SUOKKO, JORMA. - The semantics of choice and chance. A test of the deterministic approach to meaning and an examination of an alternative hypothesis
3812: SUPPLE, BARRY E. (ED.). - The experience of economic growth. Case studies in economic history
11483: SURENDONK, HUUB (RED.). - Over de omgang met woorden.
2903: SUSAN, ALEXANDER. - La femme tigra.
5241: SUTHERLAND, JAMES (ED.). - The Oxford book of literary anecdotes.
4416: SUTTER, BERTHOLD (HRSG.). - Festschrift Julius Franz Schütz.
6573: SVENNUNG, J. - Belt und Baltische. Ostseeische namenstudien, mit besonderer Rücksicht auf Adam von Bremen
4746: SWART, K.W. - Sale of offices in the seventeenth century.
2871: SWARTH, HÉLÈNE. - Morgenrood.
13157: SWARTH, HELENE. - Verzen.
16991: SWARTH, HÉLÈNE. - Wijding.
16535: SWEENEY, MATTHEW. - Sweeney.
7707: SWEET, HENRY. - A primer of phonetics.
9645: SWEET, HENRY. - First Middle English Primer: Extracts from the Ancren Riwle and Ormulum.
5584: SWINBURNE, A.C. - A selection.
17041: SWINKELS, JAN. - Jan met het visoog, het vaderland, condé.
4932: SWINKELS, CAREL. - De dames van de zondag.
10009: SWINKELS, CAREL. - Calendae poetae.
4562: SWÜSTE, H.A.A. - De structuur van de latijnse zin. Een methodisch-didactische studie
13587: SYBESMA, RINT. - Causatives and accomplishments. The case of Chinese ba
15758: SYBESMA, SYBE EN JACQUES VAN GENT. - Kwânskwiis / Kwansuis. Kwatrinen / Kwatrijnen
7752: SYPT, KRISTIEN VAN DER & HUGO RYCKEBOER. - Woordenboek van de Vlaamse dialekten. Deel I: Landbouwwoordenschat, paragraaf landbouw, aflevering ploegen
11795: SZAGUN, GISELA. - Bedeutungsentwicklung beim KInd. Wie KInder Wörter entdecken
14983: SZARKOWSKI, JOHN. - Irving Penn.
1034: SZIRMAI, JULIA C. - La Bible anonyme du Ms. Paris N.f.fr. 763. Édition critique
12988: SZIRMAI, JULIA C. (VERTALING). - De Sleutel der Minne.
16032: SZYMBORSKA, WISLAWA. - Dubbele punt.
1350: SZYROCKI, MARIAN. - Andreas Gryphius. Sein Leben und Werk
1262: TAMMINGA, D.A. & K. DE VRIES. - Hulde oan Gysbert Japicx. Oersjoch fan wurksumheden foar de tarieding en útfiering fan de Gysbert Japicx-bitinking 1966 troch it Gysbert Japicx Komité 1666-1966
9299: TANNEN, DEBORAH & JAMES E. ALATIS (EDS.). - GURT '85. Languages and linguistics: the interdepandence of theory, data, and application
4342: TANS, J.A.G. - Toneel en leven. Enkele beschouwingen over Anouilh
4456: TANS, J.A.G. - Bossuet en Hollande.
817: TAUBER, ABRAHAM & JAMES PITMAN. - George Bernard Shaw on language.
835: TAUBER, ABRAHAM & JAMES PITMAN. - George Bernard Shaw on language.
5220: TAULI, VALTER. - Structural tendencies in Uralic languages.
6070: TAULI, VALTER. - Structural tendencies in Uralic languages.
17311: TAX, RICKEY (BEZORGD DOOR). - Precies wat ik waardevol acht. Over een onvoltooide uitgave van de Kunera Pers
4206: TAYLOR, B. - An introduction to medieval romance.
9106: TAYLOR, JOHN R. - Linguistic categorization. Prototypes in linguistic theory
3429: TEAKEMA, HEDZER. - Pultrom.
9230: TEDING VAN BERKHOUT, D.J.W (OPGETEKEND DOOR). - De weerwolf en andere volksverhalen uit het Gelders Rivierengebied.
7634: TEENSMA, B.N. - Don Francisco Manule de Melo, 1608-1666. Inventario general de sus ideas
1745: TEEUW, A. - Taal en versbouw.
14082: TEEUW, A. - Leerboek Bahassa Indonesia.
12762: TEISTER, ALAIN. - Verzamelde gedichten.
17093: TEISTER, ALAIN. - De ziekte van Chopin.
2089: TEIXERA, R.M. - Atlas van de Nederlandse broedvogels.
12369: TELLEGEN, TOON. - Enkele onwaarschijnlijke aantekeningen van Dante Alghieri bij het schrijven van zijn goddelijke komedie.
17465: TELLEGEN, TOON & STEF KAMIL CARLENS. - Stad van Letters, Cahier C.
14895: TEMPELMAN, JAAP (GEDICHTEN), JAAN MAST (FOTO'S). - Aardewerk.
10959: TEMPELMAN, JAAP & WILLEM TEELING. - Hernieuwde herinneringen.
10967: TEMPELMAN, JAAP. - Verschuivingen.
16199: TEMPELMAN, JAAP. - De ongeveegde vloer.
15780: TEMPELMAN, JAAP. - Veranderingen.
7620: TEMPLIN, MIDRED C. - Certain language skills in children. Their development and interrelationships
8438: TENDELENBURG, WILHELM & EBERHARD ZWIRNER (HRSG.). - Archiv für die gesamte Phonetik, Band 3, Zweite Abteilung, Heft 1-4. Archiv für Sprach- und Stimmphysiologie
5942: TENGNAGEL, MATTHEUS GANSNEB. - Alle werken (Verzameld werk). Waarin opgenomen de paskwillen die ten onrechte aan Tengnagel toegeschreven zijn
14396: TENTIJE, HANS & RENÉ BAKKER (PRENTEN). - Jaargang.
2868: TENTIJE, HANS. - Alles is er.
14604: TENTIJE, HANS. - Wat het licht doet.
14605: TENTIJE, HANS. - Deze oogopslag.
14683: TENTIJE, HANS. - Als het ware.
16709: TENTIJE, HANS (TEKST), PIET DE RIDDER (ZEEFDUK). - Beverwijk.
15718: TENTIJE, HANS. - Tot zover. Henk Bernlef gedenkend
7142: TEPPE, JULIEN. - Vocabulair de la vie amoureuse. Avec un index analytique de 300 mots
9036: TERBILLE, ALOYS. - Welldage. Niederdeutsche Gedichte aus dem Grenzland
9770: TERBORGH, F.C. - Abylia.
10207: TERBORGH, F.C. - Odysseus' laatste tocht.
16650: TERBORGH, F.C. - El Gran Cañon.
16253: TERBORGH, F.C. - Slauerhoff. Herinneringen en brieven.
15610: TERGAST, NES. - Deliria.
10075: TERGAST, NES. - Glas en schaduw.
10562: TERGAST, NES. - Het moederland.
15782: TERGAST, NES. - Glas en schaduw.
17267: TERGOUW, TON. - Ontgoocheling : het relaas van een ontmoeting.
9723: TERLOUW, J.C. - Gaan waar de woorden gaan.
15391: TERLOUW, JAN. - De boosaardige koning.
10289: TERMORSHUIZEN, GERARD. - P.A. Daum. Journalist en romancier van tempo doeloe
14690: TERRIN, PETER. - Voor de lieve vrede.
1746: TERVOORT, BERNARD T. - Wetenschap en taal.
5657: TERVOORT, BERNARD TH. M. . - Normaal en afwijkend taalgebruik.
13525: TERWOGT, HANNEKE MEERUM (INTERVIEWS MET FOTOGRAFEN). - Vrouwen van Amsterdam.
15042: TEUNEN, JAN (ED.). - Bruno Ninaber van Eyben, with compliments.
14853: TEX, E. DEN. - Slagzij.
14822: TEX, URSULA DEN. - Fotografen/Journalisten. Vijfentwintig jaar fotojournalistiek in Vrij Nederland.1966-1990.
11822: THACKARA, JOHN. - Lost in space. Een reisverhaal. A traveller's tale.
16361: HO-THAM. - In tegenstelling.
3528: THAUER, B. (EINL.). - Lechner's Vornamenbuch. Über 8000 Namen von A-Z
6104: THAUSING, GERTRUD. - Der Auferstehungsgedanke in Ägyptischen religiösen Texten.
3631: THEINER, GEORGE (ED.). - The poetry international award 1979-1986.
10976: THEISSEN, S. E.A. - Woordenboek voor correct taalgebruik.
15279: THELEN, ALBERT VIGOLEIS. - "voor bobby s." Gedicht voor Helmut Salden.
15278: THELEN, ALBERT VIGOLEIS (TOEGESCHREVEN AAN). - Herfst.
17131: THELEN, ALBERT VIGOLEIS. - Mein Name ist Hase. Wie Redensarten enstehehen Können
4440: THEOPOLD, WILHELM. - Schiller. Sein Leben und die Medizin im 18. Jahrhundert
4062: THERRY, MARC. - De religieuze beleving bij de leken in het 17de-eeuwse bisdom Brugge (1609-1706).
10682: THEUNE, MARIËT. - From data to speech. Language generation in context
14304: THEUNISSEN, JEROEN. - Thuisverlangen.
14574: THEUNYNCK, PETER. - Traangasmaatschappij.
14298: THEUNYNCK, PETER. - Naar een nieuw zeeland.
16242: THIEL, MACHTELD VAN. - Letterbeelden. Vier nonsens gedichten.
9386: THIENEN, FR. VAN. - Ballerina's in beeld.
10511: THIENEN, GERARD VAN. - Incunabula in Dutch Libraries. A census of fifteenth - century printed books in Dutch public collections. Vol. I: Catalogue.
16122: THIES, WILLEM. - Na de vlakte.
7574: THIJM, ALBERDINGK. - Een keuze uit zijn werk.
7701: ALBERDINGK THIJM J.A. (NAVERTELD DOOR). - De vier heemskinderen.
4345: THIJS, W. & J. DE ROOIJ (EDS.). - Vijfde Colloquium van hoogleraren en lectoren in de nederlandistiek aan buitenlandse universiteiten, 1973.
13250: THIJSSEN, TH.J. & OTTO BARENDSEN (RED.). - School en Huis. Weekblad voor Opvoeding en Onderwijs. Orgaan van de Bond van Nederl. Onderwijzers.
17005: THOMAS, EDWARD. - Maar deze dingen ook.
8424: THOMAS, LINDA. - Beginning syntax.
13231: THOMASON, SARAH G. - Language contact.
3393: THOMASSEN, KEES & CLEMENTS DE WOLF. - Accoord C.R. Een keuze uit de bijzondere aanwinsten verworven tijdens het bibliothecariaat van dr. C. Reedijk
17524: THOMASSEN, KEES. - Smokers Survival Kit for the year 2050.
15307: THOMÉSE, P.F. - Naar huis.
14958: THOMPSON, JERRY L. - Walker Evans at Work. 745 Photographs Together with Documents Selected from Letters (...)
13513: THOMPSON, PAUL & GINA HARKELL. - he Edwardians in photographs.
10350: THOMSON, J.JAC. - Gedichten 1960. Herinneringen en late voorspelen
17018: THORN PRIKKER, JOHAN. - Brieven.
11806: THRIFT, ERICA. - Object drop in the L1 acquisition of Dutch.
3325: THUNG, MADY A. - The precarious organisation. Sociological explorations of the church's mission and structure
9378: THURBER, JAMES. - Alleen.
5437: TICHELAAR, P.A. E.A. (RED.). - Opstellen over de Koninklijke Bibliotheek en andere studies. Bundel samengesteld door medewerlkers van dr. C. Reedijk (...)
17172: TICHELAAR, PAUL A. & OTTO C. TICHELAAR. - Pleisterplaatsen / Plechtanker.
5356: TIECK, LUDWIG. - From Gothic to Romantic.
5705: TIELEN, MIRJAM T.J. - Male and female speech. An experimental study of sex-related voice and pronunciation characteristics
5119: TIELROOY, JOHANNES & FR.W.S. VAN THIENEN (RED.). - Apollo. Maandschrift voor literatuur en beeldende kunsten
17146: TIEMAN, PAUL. - inkthumaniteiten. Kinda of mankind in ink
9753: TIEMANN, WALTER. - Beseelte Kalligraphie. In Memoriam Rudo Spemann
10033: TIENHOVEN, H.J. VAN. - When the saints go marching in.
11498: TIENHOVEN, H.J. VAN. - Wichelroedelopen.
10304: TIENHOVEN, H.J. VAN. - Kristalkijken.
9019: TIER, VERONIQUE DE E.A. (RED.). - Het Dialectenboek 8: Proeven van dialect. Een kijkje in de keuken van de Nederlandse dialecten
11368: TIERIE-HOGERZEIL, E,. - Hoe men het ABC begeerde en leerde.
16790: TIGGELAAR, ERIC. - Tips en Tools voor Joomla! Professionele websites voor iedereen.
13592: TIJN, MAARTJE VAN. - Ik heb niet de Jodenster gedragen.
43: TILANDER, GUNNAR. - Nouveaux Essais d'étymologie cynégétique.
4166: TILANDER, GUNNAR (ED.). - Vidal Mayor, Tradución Aragonesa de la Obra in excelsis dei thesauris de Vidal de Cenellas.
8769: TILANUS, CONSTANTIJN CYRIL. - Click evoked otoacoustic emissions in clinical practise.
12193: TILLEMA, MIEKE. - Zeereep verboden toegang. Black box
16225: TILLEMA, MIEKE. - Wandeling.
10970: TILLEMAN, MIEKE & WILLEM DE JONG. - Altijd 's nachts.
2898: TILLEMANS, TH. - King and courtier. A cultural reconnaissance into an age of transition. With illustrations drawn from the poetry of Sir Thomas Wyatt and other sources
5731: TILLMANN, H.G. - Das individuelle Subjekt und seine persönliche Identität im phonetischen Kommunikationsprozeß.
2872: TIMMER, CHARLES B. - Beeld in spiegel.
14353: TIMMERS, OSCAR. - Dromen van stof.
8290: TINBERGEN, D.C. + L.M. VAN DIS (EDS.). - Van den Vos Reinaerde.
1412: TINDEMANS, CARLOS. - Mens, gemeenschap en maatschappij in de toneelletterkunde van Zuid-Nederland, 1815-1914. Een systematische analyse van de thematiek van het realistisch-burgerlijk drama.
6623: TISSIER, ANDRÉ (ED. + TRANSC.). - Farces du Moyen Age.
15348: TISSING, MARTIN. - Schriftje.
3786: TITS-DIEUAIDE, MARIE-JEANNE. - La formation des prix céréaliers en Brabant et en Flandre au XVe siècle.
2563: TODOROV, TZVETAN. - Littérature et signification.
16201: TOETTSJEV, FJODOR IWANOWITS. - Najaarsavond.
3679: TOGEBY, KNUD. - Fransk Grammatik.
1751: TOLLENAERE, F. DE. - De Harigasti-Inskriptie op helm B van Negau. Haar betekenis voor de Oergermaanse klankleer en voor het probleem van de oorsprong der runen
7081: TOLLENAERE, F. DE. - Nieuwe wegen in de lexicologie.
9423: TOLLENAERE, F. DE. - Etymologica & Lexocographica.
15269: TOLLENS, HENDRIK FRANCISCUS . - Nieuwjaarsgroet 1809.
16471: TOLMAN, RONALD. - Kunstmatige ademhaling.
13860: TOMAN, JINDRICH (ED.). - Studies in German grammar.
14757: TOMASELLI, ALESSANDRA. - La sintassi del verbo finito nelle lingue germaniche.
5179: TOMBEUR, P. - Raoul de Saint-Trond: Epistulae. Index verborum, Relevés statistique
5180: TOMBEUR, P. - Raoul de Saint-Trond: Gesta Abbatum Trudonensium I-VII. Index verborum, Relevés statistique
6405: TÖMISZ, JAN. - Van die becooringe des duvels hoe hij crijstus becoorden. Zestiende-eeuws rederijkersstuk
14225: TONGELE, MARK VAN. - Op hoop van zonnezegen.
5370: TONNELAT, ERNEST. - Charles Andler. Sa vie et son oeuvre
13427: TOOREN, J. VAN (VERTALING EN INLEIDING). - Tanka. Het lied van Japan
16006: TOORN, WILLEM VAN. - Herhaalde wandeling. Gedichten 1960-1975.
11590: TOORN, JAN VAN. - Subjectief, open, veranderlijk, vormgeving.
16960: TOORN, WILLEM VAN. - Een kraai bij Sienna.
16036: TOORN, WILLEM VAN. - Tegen de tijd.
15826: TOORN, WILLEM VAN. - Gedichten 1960-1997.
4094: TOORN, WILLEM VAN. - Pestvogels. En andere verhalen
12514: TOORN, WILLEM VAN. - De aardse republiek.
5528: TOORN, M.C. VAN DEN. - Dietsch en volksch. Een verkenning van het taalgebruik der nationaal-socialisten in Nederland
12446: TOORN, WILLEM VAN. - Gulliver.
12396: TOORN, WILLEM VAN. - Het stuwmeer.
16239: TOORN, WILLEM VAN. - De rivier.
15104: TOORN, WILLEM VAN. - Kijkdoos.
14480: TOORN, WILLEM VAN (GEDICHTEN) & LEO VOS (FOTO'S). - Een leeg huis.
16514: TOORN, WILLEM VAN. - Tekens.
17509: TOORN, WILLEM VAN. - Simulatiespel.
8694: TORCK, D.M.F. - Aspects de la causalité discursive en Français oral contemporain.
6679: TORREGO, ESTHER. - The dependencies of objects.
14013: TOWELL, LARRY. - El Salvador.
15461: TRACY, ROSEMARIE. - Sprachliche Strukturentwicklung. Linguistische und kogmitionspsychologische Aspekte einer Theorie des Erstspracherwerbs
750: TRAINER, JAMES. - Ludwig Tieck. From Gothic to Romantic
17116: TREEBUS, KAREL F. - Symbolenwijzer. Een praktische gids voor gedrukte tekens en symbolen.
3738: TREMEL, FERDINAND. - Wirtschafts- und Sozialgeschichte Österreichs. Von den Anfängen bis 1955
11765: TREUGE, LOTHAR - KARLHANS KLUNCKER (ED.). - Lothar Treuge, 1877-1920: ein Dichter der "Blätter für die Kunst". Werk und Nachlass eingeleitet und ausgewählt von Karlhans Kluncker. .
9383: TREVES, LUISA (=M. GUTMAN-ROZELAAR). - De keuze van Beatrice. Toneelstuk in één bedrijf
5470: TRICHT, H.W. VAN. - Het leven van P.C. Hooft.
3219: TRICHT, H.W. VAN. - P.C. Hooft.
5868: TRICHT, H.W. VAN. - P.C. Hooft.
10719: TRICHT, H.W. VAN (ED.). - Uit het dagboek van Frederik Van Eeden.
8531: TRIMP, J.C. - Joost van Lodensteyn als pietistisch dichter.
14255: TRITSMANS, MARC. - Man in het landschap.
14609: TROCH, DAVID. - Buiten westen.
8470: TROJAN, FELIX (ED.). - Aktuelle Probleme der Phoniatire und Logopädie. Vol. 1
158: TROMMELEN, MIEKE & WIM ZONNEVELD. - Inleiding in de generatieve fonologie.
16350: TROOST, A. - Dichter bij het geheim. Leven en werk van Willem Barnard/Guillaume van der Graft.
6500: TROUBETZKOY, N.S. - Principes de phonologie.
7765: TRUBETZKOY, N.S. (ET AL). - Études phonologiques dédiées à la mémoire de M. le prince N.S. Trubetzkoy.
5973: TRUDGILL, PETER (ED.). - Applied sociolinguistics.
6873: TRUDGILL, PETER. - Accent, dialect and the school.
8951: TRUDGILL, PETER. - On dialect. Social and geographical perspectives
9003: TRUDGILL, PETER & J.K. CAMBERS (EDS.). - Dialects of English. Studies in grammatical variation
9107: TRUDGILL, PETER (ED.). - Sociolinguistic patterns in English.
16205: TRUIJENS, ALEID. - De God van Hotz en de P.C. Hooft-prijs.
13796: TSJECHOW, ANTON. - Vertellingen.
3407: TSJECHOW, A.P. - De dood van een ambtenaar.
13584: TUBAU, SUSAGNA. - Negative concord in English and Romance. Syntax-morphology interface conditions on the expression of negation
14999: TUCKER, ANNE WILKES. - Target III: In Sequence. Photographic Sequences from the Target Collection of American Photography
8502: TUINDERMAN, J.W. - Marnix van St. Aldegonde en de subjectivistische stroomingen in de Nederlanden der 16e eeuw.
17189: TUINMAN, VROUWKJE & INGMAR HEYTZE (SAMENSTELLING). - Rock 'n' roll. Klinkende gedichten.
10036: TUK, CORNELIS. - Duitse lyriek in de Nederlandse school. Een onderzoek naar canonvorming van Duitse gedichten in het voortgezet onderwijs in de periode 1913-1990 en de receptie van gedichten uit de traditionele canon door leelringen in het cursusjaar 1991-1992
6770: TUMMERS, P.L.M. - Limburg.
6269: TURNER, ROY (ED.). - Ethnomethodology. Selected readings
11334: TURNER, E.S. - The shocking history of advertising.
13888: UDEN, A. VAN. - A world of language for deaf children. Part I: basic principles. A maternal reflective method
15722: UDING, HANS. - Kom binnen.
9990: UDINK, BETSY & MARCEL KURPERSHOEK. - Moord in Kachari. Happy birthday ,dear Prophet! De baard van de Profeet beledigd! Uitpakken.
10326: UHLEMANN, FRIEDRICH. - Grammatik der syrischen Sprache. Mit vollständigen Paradigmen, Chrestomathie und Wörterbuche
2433: UHLENBECK, E.M. - Critical comments on transformational-genarative grammar 1962-1972.
4312: UHLENBECK, E.M. - De tegenstelling krama: ngoko. Haar positie in het Javaanse taalsysteem
4520: UHLENBECK, E.M. - Javanese linguistics. A retrospect and some prospects
5818: UHLENBECK, C.C. - Levensbericht van Johan Hendrik Caspar Kern.
8966: UHLENBECK, C.C. - Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch der gotischen Sprache.
10330: UHLENBECK, E.M. - De systematiek der Javaanse pronomina.
4402: UHRSTRÖM, WILHELM. - Studies on the language of Samuel Richardson.
4: UIJLINGS, B.J. - Syntactische verschijnselen bij onvoorbereid spreken,.
14357: UITDEHAAG, ANTOINE. - De adem van de zaal.
14358: UITDEHAAG, ANTOINE. - Levenslang vrij.
12142: UITDEHAAG, ANTOINE. - Dak zonder huis.
1755: ULIJN, J.M. - Frans als vreemde taal in een ingenieursopleiding. Een onderzoek naar de leesvaardigheid
2642: ULLMANN, S. - Précis de sémantique Française.
8627: ULLMANN, STEPHAN. - Words and their use.
5037: UNGER, HELDA (ED.). - Geistlicher Herzen Bavngart. Ein mittelhochdeutsches Buch religiöser Unterweisung aus dem Augsburger Franziskanerkreis des 13. Jahrhunderts
10446: UNGER, GERARD. - Letters.
11759: UNGER, GERARD. - Terwijl je leest.
11718: UNGER, GERARD. - Over tekst. Een documentaire over typografie
7882: UNGNAD, ARTHUR. - Babylonisch-Assyrische Grammatik. Mit Übungsbuch
9219: UNNIK, W.C. VAN. - De áçØovía van God in de oudchristelijke literatuur.
1909: URDANG, LAURENCE (ED.). - Prefixes and other word-initial elements of English.
10644: UYLDERT, MAURITS. - De jeugd van een dichter. Uit het leven van Albert Verwey
16132: UYLDERT, MAURTIS. - Over de poëzie van Albert Verwey. Verzamelde opstellen.
9497: UYLENBROEK, PIETER JOHANNES (VERZAMELD DOOR). - Kleine dichterlijke handschriften. Nieuwe beknope uitgave
11187: VAANDRAGER, C.B. - Gedichten.
14359: VAANDRAGER, HARRY. - Wat telt is van niets gemaakt.
16422: VAANDRAGER, C.B. - Martin, waarom hebbe de giraffe...
7195: VACHEK, JOSEF (ED.). - L'École de Prague d'aujourd'hui.
7236: VACHEK, JOSEF. - Dutch liguists and the Prague linguistic school.
7929: VACHEK, JOSEF. - Dynamika fonologického systému soucasné spisovné cestiny.
8318: VACHEK, JOZEF. - A brief survey of the historical development of English. I: Old English
15530: VAESSENS, THOMAS. - Circus Dubio & Schroom. Nijhoff, van Ostaijen en de mentaliteit van het modernisme.
5352: VAGLIERI, LAURA VECCIA. - Grammatica teorico-practica della lingua Araba.
5355: VAGLIERI, LAURA VECCIA. - Grammatica elementaire di Arabo.
10022: VALCKENAERE, JULIEN DE. - Steentjes des aanstoots. Een bloemlezing uit zijn aforismen samengesteld en ingeleid door S. Carmiggelt
8971: VALDMAN, ALBERT (ED.). - Pidgin and creole linguistics.
8717: VALENTIN, JEAN-MARIE. - L'ecole, la ville, la cour. Pratiques sociales, enjeux pédagogiques et répertoires du théâtre dans l'Empire au XVIII°siècle
14084: VALK, ARNO VAN DER. - W.F. Hermans. Het grootste gelijk buiten Nederland.
11647: VALKENIER, FRANK. - Fragmenten uit het niets.
11654: VALKENIER, FRANK. - Balladen van Brabant.
1757: VALKHOFF, MARIUS. - De expansie van het Nederlands.
3432: VALKHOFF, REIN & PIET MARÉE. - Bob en Ben bij Sarrasani.
5669: VALKHOFF, P. - De letterkundigen in het spellingrapport.
7641: VALLANCIEN, BERNARD (ED.). - Proceedings of the XIVth. International Speech and Voice Therapy Conference. Paris 1968
4255: VALLET, ANTOINE. - Les noms de rues et topoymes divers de la commune de Saint-Etienne. Etude historique
8110: VANCE, EUGENE. - Mervelous signals. Poetics and sign theory in the Middle Ages
15640: VANCREVEL, LAURENS. - Speculatieven.
15697: VANCREVEL, LAURENS - JÖRG RENÉ (LITHO'S). - Vitrine.
8814: VANDEPLAS, A. - Le Serbo-Croate. Grammaire, conversation, dictionnaire
8509: VANDERVELDEN, JOS. - Vondel's pleitrede voor God.
15456: VANDERVELDEN, JOS. - Vondels wereldbeeld.
14108: VANHOUTTE, AUGUST. - Nagelaten gedichten.
2346: VANQUOIS, BERNARD. - La traduction automatique à Grenoble.
14317: VANRIET, JAN. - Stormlicht.
14318: VANRIET, JAN. - Staat van beleg.
11607: VANSINA, DIRK. - Liefde's getijden.
10927: VANSINA, JAN. - Oral Tradition. A study in historical methodology
14712: VANSTREELS, MIEL. - Laatste berichten.
15637: VAREKAMP, MARJOLEIN. - Francesco.
14343: VASALIS, M. - De oude kustlijn.
4933: VASALIS, M. - Parken en woestijnen.
12020: VASALIS, M. - Vergezichten en gezichten.
15415: VASALIS. - Verjaars-brief voor Gerard.
10680: VASIC, NADA. - Pronoun comprehension in agrammatic aphasia. The structure and use of linguistic knowledge
813: VATER, HEINZ (ED.). - Phonologische Probleme des Deutschen.
14939: VAVRA, ROBERT. - Unicorns I have known.
8770: VEDDER, INEKE. - Dunque l'Iatalia ha perso il suo fascino? Io penso di no. Argumenterend schrijven in een tweede taal. Een analyse van argumentatieve teksten van Nederlandse studenten Italiaans
1100: VEEN, P.A.F. VAN. - De soeticheydt des buyten-levens, vergeselschapt met de boucken. Het hofdicht als tak van een georgische literatuur
4026: VEEN, J. VAN DER. - Le mélodrame musical de Rousseau au Romantisme. Ses aspect historique et stylistique
5919: VEEN, P.A.F. VAN. - De soeticheydt des buyten-levens, vergheselschapt met de boucken. Het hofdicht als tak van georgische litteratuur
8704: VEEN, T. VAN & B. VAN DEN BERG. - Utrechts.
9520: VEEN, TEUNIS VAN. - Utrecht tussen oost en west. Studies over her dialect van de provincie Utrecht
16302: VEEN, ADRIAAN VAN DER & ADRIAAN MORRIËN. - 'Stemmen van schrijvers'.
15434: VEEN, MARTIN E.A. - Drie staat tot een. Acht tekeningen van Martin van Veen en acht gedichten van Hans Andreus, Nico Verhoeven en Simon Vinkenoog
3095: VEEN, P.A.F. & N. VAN DER SIJS. - Etymologische woordenboek. De herkomst van onze woorden
14166: VEEN, ANNEKE VAN & BOUDEWIJN BAKKER (SELECTIE). - In opdracht. Amsterdam in foto's
3269: VEENSTRA, FOKKE. - Ethiek en moraal bij P.C. Hooft. Twee studies in renaissancistische levensidealen
7764: VEENSTRA, FOKKE. - Ethiek en moraal bij P.C. Hooft. Twee studies in renaissancistische levensidealen
13018: VEENSTRA, TONJES. - Serial verbs in Saramaccan. Predication and Creole Genesis
13573: VEENSTRA, L. & J.F. VAN MUIJLWIJK (SAMENST.). - Van zeevaart en arbeid.
10900: BATTUS - JOOST VEERKAMP (COLLAGES). - Le Dichtstal/ Lille Fumière.
16415: VEGT, JAN VAN DER. - Vuur onder de wereld. Het magisch dichterschap van Hendrik de Vries.
15569: VEGT, JAN VEN DER. - Hendrik de Vries (1896-1989). Een biografische schets.
14547: VEGT, JAN VAN DER. - A. Roland Holst. Biografie
10411: VEGT, HAN VAN DER. - Ratel & experimenten.
12686: VEGT, HAN VAN DER. - De wandelaar.
14457: VEGT, JAN VAN DER. - De man met de drietand. Leven en werken van Jan G. Elburg 1919-1992.
8286: VEGT, JAN VEN DER. - Het ingeklonken lied. De poëzie van Ida Gerhardt
10267: VEKEMAN, H.W.J. (INLEIDING + VERTALING). - Willem Madok.
3271: VEKEMAN, H. - Torec. Een middeleeuws kunstwerk
2874: VELD, ALBERT IN 'T. - Nieuwe weg.
10686: VELD, JOOP. - Postverbal constituents in Dutch and Turkish.
470: VELDE, I. VAN DER. - De tragedie der werkwoordsvormen, Een taalhistorische en taaldidactische studie.
6075: VELDE, R. V.D. - Thessalische Dialektgeographie.
7025: VELDE, R.G. VAN DE. - De studie van het Gotisch in de Nederlanden. Bijdrage tot een status questionis over de studie van het Gotisch en het Krimgotisch
8914: VELDEN, D. VAN. - De geschiedenis van het huis Prinsegracht 30 en omgeving.
12859: VELDMAN, FOKKO. - De taal van Westerwolde. Patronen en structuren in een Gronings dialect
13423: VELTMAN, MARTIN A. - Negentien villanellen.
8944: VELTMAN, CALVIN. - Language shift in the United States.
10002: VELTMAN, MARTIN A. - Martin a Veltman.
11340: VELTMAN, MARTIN. - De zaken & de dood.
11355: VELTMAN, MARTIN A. - Amen is amen.
16171: VELTMAN, MARTIN. - Spiegelgevecht.
17193: VEN, SACHA DE & JAN EIJKENAAR. - Alfabetisme.
9568: VENDRYES, J. - Le langage. Introduction linguistique a l'histoire
15376: VERBEEK, HERMAN (TEKSTEN) , IRENE VERBEEK (BEELDEN). - Oostrum op aarde.
13873: VERBOGT, THOMAS. - Wat overblijft.
16043: VERBRUGGEN, PAUL. - Er is iets om de dingen heen.
15037: VERBURG, JOANN. - Interruptions.
472: VERBURG, P.A. - Taal en Functionaliteit, Een historische-critische Studie over de opvattingen aangaande de Functies der Taal vanaf de prae-humanistische Philologie van Orleans tot de rationalistische Linguïstiek van Bopp.
2564: VERBURG, A.P. (ED.). - De briefwisseling tussen P.N. van Eyck en H. Marsman.
8360: VERCAMMEN, JAN. - Getijden te Brugge.
8369: VERCOULLIE, J. - De taal der vlamingen.
6902: VERDAM, J. (ED.) - MAERLANT. - Episodes uit Maerlant's Historie van Troyen. Naar het te Wissen gevonden handschrift
7541: VERDAM, J. (ED.). - Oude en nieuwe fragmenten van den Middelnederlandschen Aiol.
11262: VERDAM, J. (ED.) - MAERLANT. - Episodes uit Maerlant's Historie van Troyen. Naar het te Wissen gevonden handschrift
2352: VERDEJO, MARIA-FÉLICIA. - Robot winogradien et compréhension de l'espagnol.
1850: VERDENIUS, A.A. - Studies over zeventiende eeuws. Verspreide opstellen en aantekeningen
5928: VERDENIUS, A.A. - In de Nederlandse taaltuin. Wandelingen en waarnemingen
9874: VERDEYEN, R. (ED.). - Het Naembouck van 1562. Tweede druk van het Nederlands-Frans Woordenboek van Joos Lambrecht.
4068: VERDIN, HERMAN. - De historisch-kritische methode van Herodotus.
8881: VERDONCK-DE LEEUW, IRMA M. - Voice characteristics follewing radiotherapy: the development of a protocol.
16154: VERDUYN, JAAP. - Zo heb ik de wereld nog gekend.
15136: VERGEER, KOEN. - Poezie in Vredenburg. Twintig jaar Nacht van de Poezie in Utrecht.
16409: VERGEER, CHARLES. - De doornen kaap.
2495: VERGEER, CHARLES. - Arthur van Schendel en zijn vrienden.
16590: VERHAAR, THEO. - Uitzaaiingen.
12040: VERHAAR, THEO. - Valscherm voor Erasmus.
3639: VERHAAR, J.W.M. - Some relations between perception, speech and thought. A contribution towards the phenomenology of speech
6503: VERHAAR, JOHN W. (ED.). - The verb 'be' and its synonyms. Philosophical and grammatical studies - Part 3 - Japanese/Kashmiri/Armenian/Hungarian/Sumerian/Shona
16281: VERHAGEN, HANS. - Echoput & luchtkasteel.
10475: VERHAGEN, HANS. - Duizenden zonsondergangen.
15919: VERHAGEN, HANS. - Cocon. Cyclus.
16971: VERHAGEN, HANS. - Quasi-kamikaze.
16217: VERHAGEN, HANS. - Draak.
16686: VERHAGEN, HANS. - Moeder is een rover.
16360: VERHAGEN, HANS. - Eeuwige Vlam. Verzamelde Gedichten 1958-2003.
16155: VERHAGEN, HANS. - Autoriteit van de emotie.
15785: VERHAGEN, HANS. - Eeuwige Vlam. Verzamelde Gedichten 1958-2003.
15897: VERHAGEN, HANS. - Kouwe voeten. Gedichten 1976-1983.
11690: VERHALLEN, MARIANNE. - Lexicale vaardigheid van Turkse en Nederlandse kinderen. Een vergelijkend onderzoek naar betekenistoekenning
14607: VERHEGGHE, WILLIE. - Ode aan / Ode to Owen.
14777: VERHEGGHE, WILLIE. - Volhart.
14909: VERHEGGHE, WILLIE. - De zwarte flesch.
2511: VERHEUGD-DAATZELAAR, ELS. - Subject arguments and predicate nominals. A study of French copular sentences with two NPs
15276: VERHEUL, KEES. - Werk in uitvoering, het begin.
16141: VERHEUL, KEES. - Een volmaakt overwoekerde tuin. Opstellen over literatuur.
14206: VERHOEVEN, NEL. - Heen & weer. Gedichten en tekeningen
10091: VERHOEVEN, NICO. - Gij zijt, een cyclus.
387: VERHOEVEN, M. - De schommel in de Nederlandse dialecten.
17163: VERHOEVEN, GARRELT E.A. - Geboekt in jaargangen. Anderhalve eeuw boekentijdschriften in Nederland.
15564: VERHOEVEN, NICO. - De brokaten mantel.
14093: VERHOEVEN, GARRELT & SYTZE VAN DER VEEN. - De Hollandse Mercurius. Een Haarlems jaarboek uit de 17e eeuw.
8919: VERKUYL, H.J. - Verdiepingen in taal.
16455: VERLAINE, PAUL. - Trois chansons pour elle.
16507: VERLAINE, PAUL. - Negentien gedichten.
474: VERLOOY, JAN BAPIST CHRYSOSTOMUS. - Verhandeling op d'Onmacht der moederlyke Tael in de Nederlanden(1788).
720: VERLOREN VAN THEMAAT, P. - De taak van de rechtwetenschap bij de planning van internationale economische integratie.
9981: VERMAAT, W.G.M. - De beste krekels zijn dodelijk, waarin opgenomen De Wereld naar De Bollen .
13588: VERMAAT, WILLEMIJN. - THe logic of variation. A cross-linguistic account of wh-question formation
10618: VERMEER, ANNE R. (ED.). - Language problems of minoruty groups. Proceedings of the Tilburg Conference held on 18 september 1980
2498: VERMEEREN, P.J.H. - Rondom de meester van Catharina van Cleef. Tentoonstelling van handschriften
11276: VERMEERSCH, A.P.L. - De taalschat van het laat-middelnederlandse "Kuerbouc van Werveke".
1363: VERMEULEN, N.C.H.M. - Jan de Leenheer o.e.s.a. Moralist en humanist, Een inleiding tot zijn leven en werken
17406: VERMEYLEN, AUG. - Van Gezelle tot heden.
16105: VERMEYLEN, AUGUST. - Verzameld Werk.
8802: VERPLANKE, LOES E.A. (RED.). - Open deuren. Sleutelwoorden van lokaal sociaal beleid
15566: VERRIPS, GER. - Dankbaarheid.
8152: VERRIPS, MAAIKE. - Potatoes must peel. The acquisition of the Dutch passive
10570: VERSMISSEN, KOEN. - Grammatical composition: modes, models, modalities. Logical and linguistic aspects of multimodal categorial grammars
10741: VERSPOOR, DOLF (VERTALINGEN). - Coplas van Spanje.
14510: VERSTEEGEN, JOS. - Jonge meesters.
9312: VERSTEEGEN, JOS & VICTOR VROOMKONING (EDS.). - Een zucht als vluchtig eerbetoon. Funeraire gedichten uit de moderne Nederlandse poëzie
15860: VERSTEGEN, PETER. - Vol van ziel en zelfgevoel.
2877: VERSTEGEN, PETER. - Je vaart nog als een edelman.
16160: VERSTEGEN, PETER. - De tweede ronde.
10112: VERSTRAELEN, M.E.J.G. - De bijwoordelijke bepalingen van het werkwoord in enkele Indonesisiche talen.
2255: VERSTRAETEN, HERMAN. - The non-adverbal adverbs. A study into their frequency, position and function in modern English
14233: VERVLIET, RAYMOND. - De literiare manifesten van het fin de siècle in de Zuidnederlandse periodieken 1878 - 1914. I: Een theoretische bijdrage en praktisch model voor de periodisering in de literaire historiografie; II: Materiaalverzameling
2493: VERWAAIJEN, R.W.M. - Alfred Kazin. Selfhood in Amerika
14513: VERWEIJ, HERMAN. - De zegeningen van een houtworm.
6654: VERWER, ADRIAEN / IGOR VAN DE BILT (ED.). - "Daer moet maer naerstig gelezen worden" Brieven over taalkunde (1708-1709)
16394: VERWEY, ALBERT. - Nieuwjaarsmorgen.
13159: VERWEY, ALBERT. - Verhalende poëzie, Persephone en Demeter.
17014: VERWEY, ALBERT. - Het lachende raadsel.
14623: VERWEY, ALBERT. - De ring van leed en geluk.
5922: VERWEY, ALBERT. - Hendrick Laurensz. Spieghel.
11540: VERWEY, ALBERT. - Dichtspel. Oorspronkelijke en vertaalde gedichten
6635: VERWEY, ALBERT. - Potgieter.
7375: VERWEY, ALBERT. - Het leven van Potgieter.
8358: VERWEY, ALBERT. - Nieuwjaarsmorgen.
9820: VERWEY, STEFAN. - Het boek was beter.
15411: VERWEY, ALBERT. - Een op onsterflijkheid gerichte wil, een keuze uit zijn lyriek.
12687: VERWEY, ALBERT (C.M. BOELHOUWER ED.). - De forellenvischer. Brieven van de Finse reis van Albert Verwey
10096: VERWEY, ALBERT. - Keuze uit het proza van zijn hoogleraarstijd. (1925 - 1935).
15649: VERZETT, PEGGY. - Vissing.
12143: VERZETT, PEGGY. - Prijken die buik.
1856: VESSEM, A.H. VAN. - Oogstgerei-benamingen, Een taalgeografische onderzoek.
17026: VESTDIJK, S. - Blauwbaard en de reus. Vier verhalen.
12920: VESTDIJK, S. - Een op de zeven. Een keuze uit de gedichten
16298: VESTDIJK, S. - Zes verhalen.
17130: VESTDIJK, S. - Gestileerde waarnemingen.
13153: VESTDIJK, S. - Fabels met kleurkrijt.
14944: VESTDIJK, S. - Thanatos aan banden.
2879: VESTDIJK, S. - Vrouwendienst.
14861: VESTDIJK, S. - Water in zicht.
9697: VESTDIJK, S. - Brieven uit de oorlogsjaren aan Theun de Vries. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Theun de Vries.
10005: VESTDIJK, S. - Een op de zeven. Een keuze uit de gedichten
17398: VESTDIJK, S. - Feuilles mortes.
16144: VESTDIJK, S,. - Zelfkant.
16161: VESTDIJK, S. - Het dagboek van het witte bloedlichaampje.
17285: VESTDIJK, S. - Negen jeugdverhalen.
15749: VESTDIJK, S. (ONDER PSEUDONIEM PETIT MOUNE). - Droom.
17290: VESTDIJK, S. - De persconferentie.
4620: KAMPERS-MANHER & CO VET (ED.). - Etudes de linquistique Française offertes à Robert de Dardel.
10283: VET, ANTON VAN DER. - Gefluisterd relaas.
2076: VETH, CORNELIS. - De politieke prent in Nederland.
9364: VETH, CORNELIS. - Het geheim van den idioot. Drama à Grand Spectacle in drie bedrijven of zeven taferelen.
12257: VETH, CORNELIS - HARRY G.M. PRICK (INL.). - Vijftig jaar Nederlandse letterkunde in dertig karikaturen.
13529: VETURIAN, M. - Foto-erotica.
7716: VONDEL - PH.A. LANSBERG & J.E. VEUGELERS. - Vondel toneelschrijver. Vijf spelen voor studie en opvoering uitgegeven, voorzien van inleidingen, illustraties, regie-aanwijzingen en annotaties
47: VEY, M. - Morphologie du Tchèque parlé.
14632: VIAL, VÉRONIQUE. - Frauen vor 10 Uhr morgens.
16692: VIANEN, BEA. - Liggend stilstaan bij blijvende momenten.
1763: VIDOS, B.E. - Handboek tot de Romaanse taalkunde.
5130: VIDOS, B.E. - Nieuwe onderzoekingen over Nederlandsche woorden in Romaansche talen. Methode, resultaten
5575: VIEBROCK, H. & W. ERZGRÄBER (HRSG.). - Festschrift zum 75. Geburtstag von Theodor Spira.
16388: VIEBROCK, HELMUT (HERAUSG.). - Zur Aktualität T.S. Eliots.
11001: VIELHAUER, INGE (ÜBERTRAGEN UND EINGELEITET VON). - Amis und Amiles. Geschichte einer Freundschaft am Hofe Karls des Grossen. Altfranzösisches epos
5723: VIEREGGE, WILHELM H. - Untersuchungen zur akustischen Artikulation der Plosivlaute.
3309: VIERKANDT, ALFRED. - Handwörterbuch der Soziologie.
5390: VIJLBRIEF-CHARBON, TH.A. - Speldegeld en clavarium. Een vergelijkend onderzoek naar betekenis, herkomst en verbreiding van speldegeld, handgeld, godspenning en verwante begrippen en naar de mogelijkheid van samenhang met de begrippen donativum en calvarium in het Latijn
15026: VILLEVOYE, ROY. - Detours. Including collaborations with Jan Dietvorst
8325: VILLIERS, JILL G. DE & PETER A. DE VILLIERS. - Language Acquisition.
8759: VILLIERS, PETER A. DE & JILL G. DE VILLIERS. - De vroege taalontwikkeling.
16622: VILLON, FRANÇOIS - WIM DE COCK. - Hier kunt ge spel en lach vergeten. Vijf houtsneden bij vijf huitaines van François Villon.
3956: VIN, A. DE. - Het dialect van Schouwen-Duiveland. Grammatica en historie
9369: VINCI, LEONARDO DA. - Gedachten.
16461: VINKENOOG, SIMON. - Blurb. Een tot en met negen.
12903: VINKENOOG, SIMON. - Eerste gedichten (1949-1964).
11864: VINKENOOG, SIMON (INL.). - Boekenbalboekje.
12639: VINKENOOG, SIMON. - Lessen uit de nieuwe school van taboes en andere gedichten.
9474: VINKENOOG, SIMON. - Heren zeventien.
16561: VINKENOOG, SIMON. - Land zonder nacht.
17336: VINKENOOG, SIMON. - Aan het daglicht. Drie maanden leven met Simon Vinkenoog (eind februari-eind mei 1971).
14700: VINKENOOG, SIMON. - Op het eerste gehoor.
17550: VINKENOOG, SIMON & JAN SIERHUIS. - Weldaad.
13779: VINOKUROVA, NADEZHDA. - Lexical categories and argument structure. A study with reference to Sakha
14090: VINSKI, VLADIMIR. - Hotel City. Fotografien 1980-1984
14171: VIS, GEORGE J. - Van Siegenbeek tot Lodewick. Verkenningen naar de geschiedenis van de studie der Nederlandse letterkunde, speciaal in het onderwijs
1915: VIS, G.J. - Johannes Kinker en zijn literaire theorie. Bijdrage tot een interpretatie van de voorredes bij zijn gedichten (1819-1821)
5609: VIS, G.-J. - Tussen Amsterdam en Brussel J.-P. van Cappelle en G.-J. Meijer : twee pioniers in de academische neerlandistiek.
17204: VIS-HAMEL, MIEKE (SAMNSTELLING). - Dichter bij bomen.
2580: VISCH, E.A.M. - A metrical theory of rhitmic stress phenomena.
9521: VISKIL, ERIK. - Definiëren. Een bijdrage tot de theorievorming over het opstellen van definities.
11232: VISMANS, ROEL. - Modal particles in Dutch directives. A study in functional grammar
1531: VISSCHER, B.S.L. - Ferdinand von Saar. Sein Verhältnis zur Biedermeierdichtung
16124: VISSER, ARIE. - Voorlopig overzicht. Gedichten 1965-1980
15634: VISSER, AB - VASALIS. - Een pijn, waarvoor geen naam bestaat. Rapport opgesteld en uitgesproken door Vasalis ter gelegenheid van de Hendrik de Vries-Prijs uitgereikt aan Ab Visser te Groningen in december 1958. Gevolgd door vijf gedichten van Ab Visser.
16796: VISSER, CEES. - Horen, zien & schrijven.
1913: VISSER, MARIE S. - De figuur van de vrouw in de troubadourslyriek. Een studie over de hoofse liefde
12466: VISSER, AB. - Na de reis.
9071: VISSER, G. - Krommenie.
11504: VISSER, AB. - Millennium.
11076: VISSER, PIET. - Het werk van den Boekdrukker is Goud waard. Aspecten van Het Réveil in druk
15636: VISSER, AB. - De Biecht.
16118: VISSER, ARIE. - Virtuele beelden.
16112: VISSER, JAN. - De Katharen komen.
15333: VISSER, EDUARD (TEKST), JEROEN DE CARPENTIER (ZEEFDUK). - Akersloot.
16642: VISSER, TAN. - Van Tan. Teksten uit dagboeken en brieven van Tan Visser (1934-1988)
13634: VISSER, AB. - Rondelen.
7374: VISSER 'T HOOFT, H.PH. - De dichter Jan van Walré.
11643: VIVALDI, ANTONIO. - Le quattro stagioni - De vier jaargetijden.
11141: VLACHOU, EVANGELIA. - Fre choice in and out of context. Semantics and distribution of French, English and Greek free choice items
12208: VLADISLAV, JAN. - Hij herkende aan de appel de bloesem.
12969: VLASBLOM, VINCENT (ED.). - Face to face II.
13511: VLASBLOM, VINCENT & SUZAN KLEIJN (EDS.). - Face to face.
11878: VLEK, HANS R. - De kylix van liber.
11880: VLEK, HANS R. - Hangmat voor Henoch.
17475: VLEK, HANS. - Onnette sonnnetten.
15008: VLEUGELHOF, LOU. - Beeldentuin.
17045: VLEUGELS, LIEF. - Getij.
14708: VLIEGEN, COCK VAN. - Het verdampend moment.
7484: VLIEGENTHART, W.E. - Op gespannen voet. Over kinderen met lees- en spellingsmoeilijkheden en hun relatie tot de wereld
15167: VLIET, EDDY VAN. - Na de wetten van Afscheid & Herfst. (fragmenten uit het leven van een burger)
9689: VLIET, H.T.M. VAN (BEZORGD DOOR). - Tussen twee generaties. Briefwisseling A. Roland Holst en H. Marsman
9569: VLIET. P. VAN DER. - Wolff & Deken's Brieven van Abraham Blankaart. Een bijdrage tot de kennis van de Reformatorische Verlichting.
15010: VLIET, EDDY VAN. - Jaren na maart.
15005: VLIET, EDDY VAN. - De toekomstige dief.
11693: VLIET, HENNIE VAN DER. - Dingen onder woorden. Conceptuele semantiek en voor een computerlexicon
16431: VLIET, EDDY VAN (SAMENSTELLING). - De Bezige Bij bloemlezing poëzie.
14775: VLIET, EDDY VAN. - Zoals in een fresco de kleur.
17493: VLIET, LOTJE VAN DE. - Zeeuws licht. Een onderzoek naar het bestaan
15909: VLIET, H.T.M. - Louis Couperus en L.J. Veen, bloemlezing uit hun correspondentie.
15655: VLOK NEL, GERT. - Het is onnatuurlijk om te leven.
16271: VLOK NEL, GERT. - Het is onnatuurlijk om te leven.
6798: VLOTEN, J. VAN (ED.) - MAELANT. - Kleine gedichten van Jacob van Maerlant.
8181: VLOTEN ELDERINCK, PH. VAN. - Liefde en zinnelijkheid. De sexuele zeden in woord en beeld
16401: VLOTEN, FRANCISCA VAN. - Heimwee houdt ons gevangen. Kunstenaarsbrieven aan Mies Elout-Drabbe in Dombur.
13633: VLOTEN, FRANCISCA VAN & ARIE VAN LOON (RED.). - Een wereldsch paradijs. Het Hof van Moerkerken te Mijnsheerenland
15045: VLUGT, MARCEL VAN DER. - Beauty and other secrets.
15857: VOETEN, BERT E.A. - Bert Voeten 6 Jjuli 1918- 26 december 1992.
2880: VOETEN, BERT. - Menselijkerwijs. Verspreide gedichten, Met het oog op morgen, In memoriam, De zon op mijn hand, Vertaalde gedichten
2881: VOETEN, BERT. - De zon op mijn hand.
2882: VOETEN, BERT. - Twee werelden.
5635: VOETEN, BERT. - Met het oog op morgen.
16838: VOETEN, BERT. - Nieuwe gedichten.
13570: VOETEN, BERT. - Odysseus' terugkeer.
15744: VOETEN, BERT. - Zeven brieven aan Bert Bakker senior. Anno 1961.
13069: VOGELAAR, JACQ. - Klaaglied om Ka.
16127: VOGELSANG, WILLEM. - Gedichten 1928-1934.
9214: VOGTEN, L.L.M. - Analyse, zuinige codering en resynthese van spraakgeluid.
12537: VONDEL, J. VAN DEN. - Leerdichten. Altaergehimnissen - Brieven der Heilige Maeghden
3410: VONDEL, (JOOST VAN DEN). - Verzen.
6163: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Joseph in Dothan. Treurspel
6164: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Adonias. Of rampzalige kroonzucht
7453: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Poëtologisch proza.
8405: VONDEL, J. VAN. - Hekeldichten.
8618: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Roskam en rommelpot van 't hanekot.
8620: VONDEL, J. VAN. - Aenleidinge ter Nederduitsche dichtkunste.
8904: VONDEL, JOOST VAN DE. - Joseph in Egypten.
8959: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Werken. Volledige en geïllustreerde tekstuitgave in tien deelen + registerdeel.
10105: VONDEL, J. V.D. - Joseph in Dothan.
10893: VONDEL, J. V. - Lucifer.
15305: VONDEL, JOOST VAN. - Adam in balingschap.
7804: VONDEL, J. VAN. - Jeptha of offerbelofte.
16933: VONKEMAN, JANNEKE (RED.) - MICHAËL ZEEMAN. - Gouden Ganzeveer 2002 Michaël Zeeman.
16934: VONKEMAN, JANNEKE (RED.) - JAN BLOKKER. - Gouden Ganzeveer Jan Blokker 2003.
16935: VONKEMAN, JANNEKE (RED.) - KEES VAN KOOTEN. - Gouden Ganzeveer Kees van Kooten 2004.
16937: VONKEMAN, JANNEKE (RED.) - MARIA GOOS. - Gouden Ganzeveer Maria Goos 2005.
17013: VOORHOEVE, CAREL. - Legenden van Holland's kust.
10113: VOORSLUIS, BART. - Taal en ralationaliteit. Over de scheppende en verbindende kracht van taal volgens Eugen Rosenstock-Huessy
10812: VOORT, TH. V.D. - Grötmoeders tied ien word, ien beeld en muziek ien de regio Meerlo-Wanssum.
8690: VOORTMAN, BERBER. - Regionale variatie in het taalgebruik van notabelen. Een sociolinguïstisch onderzoek in Middelburg, Roermond en Zutphen
3008: VOOYS, C.G.N. DE. - Geschiedenis van de Nederlandse Taal.
279: VOOYS, C.G.N. DE. - Het spellingvraagstuk, ontwikkeling, tegenwoordige stand, mogelike oplossing.
1416: VOOYS, C.G.N. DE . - Nederlandse letterkundigen tegenover de Franse overheersing.
4560: VOOYS, I.P. DE. - In het midden van Verwey's dichterschap.
4986: VOOYS, C.G.N. - Nederlandse spraakkunst.
8303: VOOYS, C.G.N. DE & C. KRUYSKAMP. - Dat Baghynken van Parys. Naar de incunabel van ca.1490.
15401: VOOYS, IS. P. DE. - Bij het lezen van Albert Verwey's gedichten.
1764: VOOYS, C.G.N. DE. - Verzamelde taalkundige opstellen. Derde bundel
5082: VORRINK, JOH. - Het minnedicht in de zeventiende eeuw.
6248: VORRINK, JOH. - Het minnedicht in de zeventiende eeuw.
9418: VORSTELMAN, CAREL. - Van spel en spelen. Uit onze Gouden Eeuw
15654: VOS, MARJOLEINE DE. - Uitzicht genoeg.
15287: VOS, MARJOLEINE DE & T. VAN DEEL . - Oudjaar - Skala.
12714: VOS, MARJOLEINE DE. - Kat van sneeuw.
16754: VOS, MARGOT. - De dienende maagd.
15099: VOS, MARIE W. - Bloei.
16672: VOS, MARIE W. - Bloei.
16911: VOS, MARJOLEINDE DE (SAMENSTELLING). - Jou willen is je missen. Gedichten over de liefde
17114: VOS, IDA. - Vijfendertig tranen.
12865: VOSKUIL, JAN. - Comparative morphology. Verb taxonomy in Indonesian, Tagalog and Dutch
17298: COUPERUS - MENNO VOSKUIL (BEZORGD DOOR). - Hartelijk dank! Louis Couperus aan dr. J.R. Bos
17371: VOSMAER, JACOB. - Het leven en de wandeling van Meester Maarten Vroeg.
1542: VOSMAER, C. - Amazone.
3205: VOSMAER, V. - Vogels van diverse pluimage. Novellen - Beelden en studiën
3210: VOSMAER, C. - Inwijding.
6228: VOSMAER, C. - Nanno. Eene Grieksche idylle
7104: VOSMAER, V. - Vogels van diverse pluimage. Novellen - Beelden en studiën
12154: VOSSEN, PIEK. - Grammatical and conceptual individuation in the lexicon.
1790: VOSSIUS, GERARDUS JOANNES. - Universalis Philosophiae 'Akwthpiaqmoq'. Dispute soutenue à l'université de Leyde le 23 février 1598, Thèses et défense
3546: VOSSIUS, GERARDUS JOANNES. - Universalis Philosophiae 'Akwthpiaqmoq'. Dispute soutenue à l'université de Leyde le 23 février 1598, Thèses et défense
9975: VOSSLER, KARL. - Gesammelte Aufsätze zur Sprachphilosophie.
10843: VRANKEN, B. - De suikeroorlog.
15499: VRANKRIJKER, J DE. - De staatsleer van Hugo de Groot en zijn Nederlandsche tijdgenoten.
14912: VREE, FREDDY DE. - Drie ogen zo blauw.
15150: VREE, FREDDY DE. - Een sneeuwvlok in hel.
14587: VREE, FREDDY DE. - Moravagine of de vervloeking.
14561: VREE, FREDDY DE. - Antiquaire du Surréalisme.
11735: VREE, PAUL DE. - Het blanke waaien.
17109: VREEDE, MISCHA DE. - Zeestenen.
4214: VREEKEN, ROB (SAMENST.). - Het jaar van het volk. Revolutie in Oost-Europa
1184: VREESE, WILLEM DE (ED.). - Die eerste bliscap van Maria.
1789: VREESE, K. DE. - Het Milindapañha. Rede
2623: VREESE, WILLEM DE & JAN DE VRIES (EDS.). - Dat dyalogus of twisprake tusschen den wisen coninck Salomon ende Marcolphus. Naar den Antwerpschen druk van Henrick Eckert van Hombrecht in het jaar 1501 uitgegeven
5265: VREESE, WILLEM DE. - Over handschriften en handschrifkunde. Tien codicologische studiën
14802: VREIJLING, REINOUT. - Zo ver zo vreemd.
11438: VRIAMONT, JORIS. - Verzameld proza.
16636: VRIAMONT, JORIS. - Sebbedee.
14172: VRIEND, G. DE. - Literatuuronderwijs als voldongen feit. Legitimering voor het leren lezen van literatuur op school.
14354: VRIES, PETER YVON DE, E.E. CUMMINGS, WIEL KUSTERS. - Atlas.
14759: VRIES, GERTRUD DE. - On coordination and ellips.
17074: VRIES, DOORTJE. - 't ABC van een 'gebrekkig' lichaam.
12240: VRIES, JAN W. DE, R. WILLEMYNS & P. BURGER. - Het Verhaal van een Taal . Negen eeuwen Nederlands
13201: VRIES, HENDRIK DE. - Capricho`s en rijmcritieken.
13211: VRIES, HENDRIK DE. - Atlantische balladen.
16336: VRIES, HENDRIK DE. - Capricho`s en rijmcritieken.
17039: VRIES, J.M. DE. - Nieuwe Afrikaanse letterkunde. Overzicht van de Zuidafrikaanse letterkunde van 1948 tot 1954
16885: VRIES, HENDRIK DE. - Romantische rhapsodie. Vertaalde gedichten.
16978: VRIES, JAN DE (VERTALING). - Edda. Godenliederen
16662: VRIES, HENDRIK DE. - Die droomwereld in te dringen!
16783: VRIES, DOORTJE DE E.A. - De verrassing van de buitenkant. Doortje de Vries Eikeldoorpers
13160: VRIES, HENDRIK DE. - Vers tegen vers.
16129: VRIES, HENDRIK DE. - Tweede ronde van vers tegen vers.
15792: VRIES, HENDRIK DE. - Toovertuin. Romancen sproken en arabesken.
15921: VRIES, HENDRIK DE. - Impulsen.
17070: VRIES, DOORTJE DE. - Voorjaar.
9138: VRIES, HENDRIK DE. - Iberia. Krans van reisherinneringen
1478: VRIES, THEUN DE. - M. Nijhoff. Wandelaar in de werkelijkheid
2068: VRIES, THOM.J. DE. - Nescire Quaedam Magna Pars Sapientiae Est. Bepaalde dingen niet te weten is een groot deel der wijsheid
2300: VRIES, G.J. DE. - R.C. Bakhuizen van den Brink als Graecus.
2304: VRIES, G.J. DE. - Miscellaneaous notes on Plato.
2305: VRIES, G.J. DE. - De omvang van het litteraire corpus bij de Grieken in de moderne theorie.
3007: VRIES, M. DE. - Verspreide taalkundige opstellen.
11571: VRIES, HENDRIK DE. - Goyescos.
3195: VRIES, J. DE. - Westfriesche woorden.
4339: VRIES, LEONARD DE. - De spiegel der vrijerij en minnekunst.
5628: VRIES, J. W. DE. - Nederlands in vreemde mond.
8538: VRIES, A.K. DE. - The Utrecht language and thought programme. By way of a report
12465: VRIES, HENDRIK DE. - Distels en aloë's van de Iberische volkspoëzie.
12464: VRIES, HENDRIK DE. - Impulsen.
10281: VRIES. C.M. DE. - Gedichten.
10628: VRIES, HENDRIK DE. - Indeciso.
10683: VRIES, MARK DE. - The syntax of relativization.
10909: VRIES, FER-JAN. - Type theoretical topics in topos theory.
16559: VRIES, PETER YVON DE. - Drukken.
16337: VRIES, PETER YVON DE. - Schetsboekje 2.
16547: VRIES, PETER YVON DE. - Zelf portret door keuze.
12297: VRIES, LOURENS DE. - Studies in Wambon and Kombai. Aspects of two Papuan languages of Irian Jaya
16433: VRIES, HENRIK DE. - Keur uit vroegere verzen 1916-1946.
17214: VRIES, HENDRIK DE. - Diseño Jondo. Pentekeningen uit de cyclus España.
16130: VRIES, HENDRIK DE. - Coplas. Zeven Honderd strijdliederen, kerkelijke liederen, passieliederen, spreuken, vermaningen, beschuldigingen, soldaten- en gevangenisliederen (...) van het Spaansche Volk
17264: VRIES, HENDRIK DE. - Vereerd...
11506: VRIES, HENDRIK DE. - Gitaarfantasieën.
13003: VRIES, HENDRIK DE. - Romantische rhapsodie. Vertaalde gedichten.
15575: VRIES, THEUN DE. - WA-man.
16549: VRIES, PETER YVON DE. - Modelzitten (Dineke).
13637: VRIES, LEONARD DE. - Nederlands familiealbum.
17113: VRIES, DOLF DE. - Gedachten in gedichtjes.
14019: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Voorwaardelijk uitzicht.
2289: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Ondoordacht.
2688: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Bijbedoelingen.
4877: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Kortschrift.
11365: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Grondslag van verstandhouding. Proeve van vertoog ter begripsvorming eener kenleer van het zijn, de ziel en het absolute
14059: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Herhalingsoefeningen.
6135: VRIJER, M.J.A. DE. - Lodenstein.
16597: VROEGINDEWEIJ, RIEN. - Eerst varen, dan leven.
14435: VROEGINDEWEIJ, RIEN. - Deze middag is een eeuwig heden.
9336: VROEGINDEWEIJ, RIEN. - De straatweg.
14146: VROEGINDEWEIJ, RIEN. - Gemengde berichten.
2886: VROLIJK, MAARTEN. - In mora.
15941: VROMAN, LEO. - Die vleugels.
16007: VROMAN, LEO. - De roomborst van Klaas Vaak.
13181: VROMAN, LEO. - De ontvachting.
12673: VROMAN, LEO. - Seven thanks in Groningen.
15887: VROMAN, LEO. - Aanvullingen.
15959: VROMAN, LEO. - Details.
16107: VROMAN, LEO. - Warm, rood, nat & lief.
16438: VROMAN, LEO. - Inleiding tot een leegte.
2280: VROMAN, LEO. - God en Godin.
5077: VROMAN, LEO. - Voorgrond, achtergrond. Toneelstuk met film, in drie bedrijven
9460: VROMAN, LEO. - Psalmen voor een onbegrijpelijk bestaan.
11122: VROMAN, LEO. - Het Grauwse diep.
11164: VROMAN, LEO. - Nieuwsgierig.
14940: VROMAN, LEO. - Almanak.
10027: VROMAN, L. - Gedichten. Vroegere en latere
16841: VROMAN, LEO. - Ongebundelde gedichten.
13466: VROOMEN, PIM DE. - De doler en het kind van God. Brieven en documenten van de samenwerking tussen Hendrik Andriessen en Pierre Kemp in de jaren 1917-1921
14436: VROOMKONING, VICTOR. - Bij verstek.
14254: VROOMKONING, VICTOR. - Stapelen.
9187: VROON. - Tranen van de krokodil. Over de snelle evolutie van onze hersenen.
7881: VUCKOVIC, PETAR. - Ogledi iz semantike i pragmatike.
1578: VUIJK, WIM. - Zicht op interne communicatie. De functionaliteit van teksten
12442: VÜRTHEIM, J. - Stesichoros' Fragmente und Biographie.
8027: VUYST, JAN DE. - A semantic analysis of temporal elements in Dutch and English.
16869: WAAGMEESTER, JILLES & DOORTJE DE VRIES (DRUKSELS). - Nu Deventer.
17067: WAAGMEESTER, JILLES. - Carrer del mig. (fragment)
14430: WAAL, HENK VAN DER. - Vreemdgang.
14032: WAALS, LAURENS VAN DER. - Een verzenboek.
2887: WAALWIJK, HETTY VAN. - Scribenda.
16051: WAARD, ELLY DE E.A. (SAMENSTELLING). - Chr. J. van Geel. 'De ene kunst leeft nooit zonder de andere, althans bij mij'
14341: WAARD, ELLY DE. - Perron van aangestampt los.
16901: WAARD, ELLY DE. - Als ik de wind zie vlagen.
900: WAARD, ELLY DE (ED.). - Chr. J. van Geel. Een bundel over zijn poëzie, oorspronkelijk verschenen als RAAM-nummer, vermeerderd met 9 nieuwe artikelen
12644: WAARD, ELLY DE. - Strofen.
12597: WAARD, ELLY DE. - Afstand.
7563: WAARD, G.C. DE & G.CH. DUPUIS (EDS.) - SEGHER DIENGOTGAF. - Tprieel van Troyen.
9757: WAARD, ELLY DE. - Furie.
15619: WAARD, ELLY DE. - Luwte.
15900: WAARD, ELLY DE. - Proeven van moord.
6575: WAARENBURG, J.J.C.H. VAN. - De invloed van den landbouw op de zeden, de taal en letterkunde der Atjèhers.
16377: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Selected poems II. 1993-2000
16767: WAARSENBURG. - Een rijbroek uit Canada.
12870: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Tussen nat mos en een begrafenis.
16146: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Verdwenen en toch bewaard. Enkele herinneringen aan een jeugd in Helmond
17100: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Heenvaart Maastricht.
16381: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Avondlandschappen.
14016: WAARSENBURG, HANS VEN DE & WIEL KUSTERS (UITLEIDING). - Keuze uit de politieke gedichten van Hans van de Waarsenburg met een uitleiding van Wies Kusters.
16258: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Zuidwal.
14380: WAARSENBURG, HANS VAN DE (ESSAY). - De Nederlandsche Cacaofabriek 1993-1998.
15058: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - De vergrijzing.
15145: WAARSENBURG, HANS VAN DE . - De dorst der havensteden.
14924: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - De dag van de witte chrysanten.
15181: WAARSENBURG, HANS VAN DE & GER BOOSTEN. - Het sleutelbeen van Napoleon.
16412: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Waar de wegen waren.
14704: WAARSENBURG, HANS VAN DE (ED.). - Hotel Europa. 12 Europese dichters over de euro
2888: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Powezie 69.
11201: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Zuidwal.
13875: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Zeeschappen.
14569: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Helmond.
16610: WAARSENBURG, HAND VAN DE. - Alvor.
15155: WAARSENBURG. - Niet dat powezie nu zo belangrijk is.
14789: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Beschrijving van het meer.
15182: WAARSENBURG, HANS VAN DE & GÈR BOOSTEN. - Verschrikkelijke winter.
14921: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Waar het blauw eindigt.
14898: WAARSENBURG, HANS. - Omdat alles vergaat.
16240: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Aanlandig.
14327: WAARSENBURG, HANS VAN DE & PIERRE VAN SOEST (TEKENING ALS ZEEFDRUK). - Door lust geveld.
14322: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Contre-courante / Tegenstroom.
17313: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Nadagen.
15165: WAARSENBURG, HANS VAN DE & FRANS MULDER. - Amant silentium musae.
16383: WAARSENBURG, HANS VAN DE . - Gedicht voor Tamara.
15156: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Powezie 69.
15157: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Eenenzestig - negenenzestig - powezie.
15090: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Poezija.
15088: WAARSENBURG, HANS VAN DE . - Zeeschappen.
15087: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Ach, de tijd.
15079: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Avond val.
15154: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Met innige deelneming.
16712: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Waar de wegen waren.
15613: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Doodskaap.
16946: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - The last waltz.
15118: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Azul.
14161: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Schaduwgrens.
14918: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Powezie 69.
16382: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Selected poems I. 1980-1993
16305: WAARSENBURG, HANS VAN DE . - De brief van Jonathan.
3329: WACH, JOACHIM. - Sociology of religion.
16906: WAEGEMAEKERS, CORNELIS B,. - Buikpijn.
1543: WAES, JOB A. VAN DE. - Wellekoomspel voor de Rederijkersintrede te Vlaardingen in 1616.
965: WAGE, H.A. (ED.). - Briefwisseling tussen P.N. van Eyck en Albert Verwey.
899: WAGE, H.A. - Waar zijn de muzen gebleven?
15923: WAGEMAN, TON. - Een vertaalde frustratie. Vijf gedichten in haiku-vorm
12400: WAGENVOORT. H. (SAMENST.). - Muziek der spheren. Bloemlezing van de schoonste gedichten uit de wereldpoëzie. I De Oudheid
6409: WAGENVOORT, H. - Imperium. Studiën over het "mana"-begrip in zede en taal der Romeinen
8414: WAGMAN, FREDERICK HERBERT. - Magic and natural science in Geman baroque literature. A sudy of the prose forms of the later seventeenth century
5033: WAGNER, RENATA (HERAUSG.). - Ein nücz und schone ler von der erkantnuß. Des Pseudo-Johannes von Kastl 'Spiritualis philosophia' deutsch. Text und Untersuchungen
10903: WAL, THEN J. VAN DER. - De tijger en andere verhalen.
2049: WALCH, J.L. - Nieuw handboek der Nederlandsche letterkundige geschiedenis. (Tot het einde van de 19e eeuw)
7293: WALCH, J.L. - De varianten van Vondel's Palamedes.
16844: WALDEN, HUGO VAN. - De magiek.
7225: WALDRON, R.A. - Sense ans sense development.
4264: WALKER, EMIL. - Der Monolog im höfischen Epos. Still- und Literaturgeschichtliche Untersuchungen
11723: WALLIS, JOHN (J.A. KEMP ED. + TRANSL.). - Grammar of the English Language. With an introductory grammatico-physical Treatise on speech (or on formation of all speech sounds)
8427: WALLWORK, J.F. - Language and people.
1037: WALRAVENS, C.J.H. - Alain Chartier. Études biographiques, suives de piècess justificatives, d'une description des éditions et d'une éditions des ouvrages inédites
11135: WALRAVENS, JAN. - Verzameld proza.
4669: WALSCHAP, GERARD. - De graaf.
16080: WALTER, HEIN. - Dialogen. Gedichten bij beelden van Siemen Bolhuis
2972: WALTHER, HANS. - Der Name in Sprache und Gesellschaft. Beiträge zur Theorie der Onomastik
16736: WALVISCH, MICKEY. - Zo groen als gras.
12679: WANAVERBECQ, ANNIE-LAURE & AURORE DELIGNY. - Les années Viva. 1972-1982: une angence de photographes
8671: WANG, XUE. - Incorporating knowledge on segmantal duration in HMM-based continuous speech recognition.
7175: WANNER, ERIC & LILA R. GLEITMAN. - Language acquisition. The state of the art
5720: WANSDONK, C. - On the mechanism of hearing.
16311: WAP, HANS. - Een huismus op stelten. Dierengedichten.
735: WARD, MAISIE. - Return to Chesterton.
3479: WARD, A.C. - Longman Companion to Twentieth Century Literature.
16014: WARD, OSSIAN (ESSAY). - State of the art photography.
6471: WARDALE, E.E. - An old English grammar.
6498: WARDALE, E.E. - An introduction to Middle English.
9801: WARDE, BEATRICE (?). - A distinguished visitor. Discusses English book printing
6031: WARDHAUGH, RONALD. - An introduction to sociolinguistics.
6358: WARDHAUGH, RONALD. - The contexts of language.
6359: WARDHAUGH, RONALD. - How conversation works.
10409: WARMOND, ELLEN. - Warmte, een woonplaats.
5600: WARMOND, ELLEN. - Saluutschot met knaldemper.
11996: WARMOND, ELLEN. - De groeten aan andersdenkenden.
11995: WARMOND, ELLEN. - Gesloten spiegels.
16308: WARMOND, ELLEN. - Warmte, een woonplaats.
6234: WARNERS, J.D.P. - Mozes-Mozaïek.
5058: WARNOCK, ROBERT G. (HG.). - Die Predigten Johannes Paulis.
16909: WARREN, HANS. - Een otter in Americain.
16231: WARREN, HANS. - Pastorale.
17042: WARREN, HANS. - Het dagboek als kunstvorm.
14247: WARREN, HANS. - Pastorale.
2891: WARREN, HANS. - Tijd.
3628: WARREN, HANS (SAMENST.). - Nederlandse poëzie 1985. Meulenhoff's dagkalender
7671: WARREN, HANS. - Een roos van Jericho.
9764: WARREN, HANS. - Pastorale.
13002: WARREN, HANS. - Behalve linde, tamarinde en banaan.
13169: WARREN, HANS. - Heracles op de tweesprong.
17335: WARREN, HANS (SAMENSTELLING). - Spiegel van de Nederlandse poëzie: Dichters van de twintigste eeuw.
14770: WARREN, HANS. - Verzamelde gedichten 1941-1981.
13001: WARREN, HANS. - Zeggen wat nooit iemand zei.
16732: WARREN, HANS. - Saïd.
17227: WARREN, HANS. - Nakijken, dromen, derven. Een keuze uit eigen dichtwerk.
12944: WARREN, HANS. - Winter in Pompeï.
15824: WARREN, HANS. - Verzamelde gedichten.
13564: WARREN, HANS. - De Olympos.
13565: WARREN, HANS. - Tussen Hybris en Vergaan.
776: WARTBURG, WALTHER VON & STEPHAN ULLMANN. - Einführung in Problematik und Methodik der Sprachwissenschaft.
1807: WARTBURG, WALTHER VON. - Von Sprache und Mensch. Gesammelte Aufsätze
7146: WARTBURG, WALTER VON. - Problèmes et méthodes de la linguistique.
9994: WASCH, KAREL. - Glas en kristal.
14372: WASKOWSKY, RIEKUS. - Verzamelde Gedichten.
16286: BERNLEF - DEELDER - SCHIPPERS - WAP - WASKOWSKY. - 5 electrische dichters.
16320: WASKOWSKY, RIEKUS. - Verzamelde Gedichten.
13098: WASKOWSKY, RIEKUS. - Slechts de namen der grote drinkers leven voort.
7073: WASZINK, J.J. E.A. - Benaderingen van het literaire werk.
15261: WASZINK, J.H. - Bloesemtij der letteren. Het humanisme van Francesco Petrarca.
4507: WATENPUHL, HEINRICH (KRITISCHE BEARBEITUNG), HEINRIH KREFELD (HRSG.). - Die Gedichte des Archipoeta.
10743: WATERMAN, JACQUES. - Maanden, jaren.
13648: WATERSCHOOT, JOS VAN. - Hooggeleerde exlibris.
6108: WATERSON, NATALIE & CATHERINE SNOW (EDS.). - The development of communication.
13501: WATSON, ALBERT. - Mad dog.
7488: WATTS, A.F. - The language and mental development of children. An essay in educational psychology
14266: WAUTERS, MARCEL. - Er is geen begin en geen einde.
8865: WAWRZYSZKO, ALEKSANDRA K. - Bibliography of general linguistics. English & American
14966: WEBB, ALEX. - Under a Grudging Sun. Photographs from Haiti Libéré 1986-1988
3534: WEBER, ELIZABETH G. - Varieties of questions in English conversation.
3733: WEBER, PAUL. - Histoire de l'economie Luxembourgeoise.
10263: LUBLINK WEDDIK. - Proeve van een menschkundig woordenboek voor de negentiende eeuw.
3805: WEE, H. VAN DER & K. TAVENIER. - De nationale bank van België en het monetaire gebeuren tussen de twee wereldoorlogen.
5519: WEEKLEY, ERNST. - An etymological dictionary of modern English.
14280: WEELDEN, DIRK VAN. - De geestelijke stad.
17191: WEELY, HANS VAN, (TEKST), HILDA KERNELL (ZEEFDUK). - Diemen.
17185: WEELY, HANS VAN. - De ideale lijn.
11183: WEEMOEDT, LEVI. - Geduldig lijden.
13354: WEEMOEDT, LEVI. - Van harte beterschap. Kleine trilogie der treurigheid : Geduldig lijden, Geen bloemen, Zand erover
14009: WEEMOEDT, LÉVI. - 10 mooiste van Lévi Weemoedt.
13091: WEEMOEDT, LEVI. - Liedjes van Welzijn, Volksgezondheid & Cultuur.
12946: WEEMOEDT, LÉVI. - Geen bloemen.
11117: WEEMOEDT, LÉVI. - Zand erover.
16113: WEEMOEDT, LÉVI. - Ken uw klassieken.
13900: WEEMOEDT, LEVI. - Daar komt de bruid. . . Over trouwen en andere sprookjes.
11775: WEENINK, DAVID. - Speaker-adaptive vowel identification.
2902: WEERLEE, DUCO VAN. - Het hemelse gerief. Homo-erotische kwatrijnen
15520: WEEVERS, THEODOOR. - Droom en beeld. De poëzie van Albert Verwey
15239: WEEVERS, THEODOOR. - Mythe en vorm in de gedichten van Albert Verwey. Een inleiding tot zijn poëzie.
9886: WEEVERS, TH. - Coornhert´s Dolinghe van Ulysse. De eerste Nederlandsche Odyssee
13650: WEHL, NANNIE VAN. - Zonde.
7821: WEHR, HANS. - Verzeichnis der arabischen Handschriften in der Bibliothek der deutschen morgenländischen Gesellschaft.
5064: WEIDA, MARCUS VON. - Der Spiegel hochlobiger Bruderschafft des Rosenkrantz Marie.
16653: WEIJDE, ERIK VAN DER. - Praia.
15547: WEIJNEN, A. - Bloemlezing van zestiende-eeuwse taal.
390: WEIJNEN, A. - Algemene en vergelijkende dialectologie/General and comparative dialectology. Een verzameling studies van…., met inleiding, bibliografie en summaries in English bij gelegenheid van zijn 65ste verjaardag
391: WEIJNEN, A. - Betekenis en mogelijkheden der heemtaalkunde.
392: WEIJNEN, A. - De Nederlandse Dialecten.
394: WEIJNEN, A. - De oriëntatie van de dialectstudie.
395: WEIJNEN, A. - Studies over het Achthuizens dialect.
396: WEIJNEN, A. - Wezen en Waarde van het Dialect.
2392: WEIJNEN, A. - Naar aanleiding van de taalkaart van morgen.
3088: WEIJNEN, A. - De kunst van het vertalen. (beginselleer)
5246: WEIJNEN, A. (RED.). - Frankisch, Merovingisch, Karolingisch. Studies van dr. D.P. Blok, dr. M. Gysseling, prof.dr. K. Heeroma, prof.dr. R. Schützeichel, dr. P.L.M. Tummers en prof.dr. A. Weijen
7354: WEIJNEN, A. - Structurele factoren in de historische grammatica van het Nederlands.
8380: WEIJNEN, A. - Tweetaligheid.
9004: WEIJNEN, A. ET AL (RED.). - Atlas linguarum Europae (ALE). Second questionnaire
9916: WEIJNEN, A. - Leenwoorden uit de Latinitas stratigrafisch beschouwd.
2046: WEILAND, P. - Nederduitsch letterkundig woordenboek.
8905: WEINBERG, KURT. - On Gide's Prométhée. Private myth and public mystification
16536: WEINHALS, BRUNO . - Wachzeit Nacht / Nacht wacht.
14328: WEINHALS, BRUNO. - Traduttore / Traditore.
4514: WEISE, OSKAR. - Blicke in das Leben und das Wesen unserer deutschen Sprache.
3555: WEISGERBER, JEAN. - Aspecten van de Vlaamse roman 1927-1960. Van vorm tot betekenis
8494: WEISGERBER, LEO. - Die Stellung der Sprache im Aufbau der Gesamtkultur.
7626: WEISS, DESO A. (ED.). - Proceedings of the VIII. International Speech and Voice Therapy Conference. Amsterdam, August 21-26, 1950
8014: WEISS, DESIDER. - Bericht über die Verhandlungen des VII. Internationalen Kongresses für Logopädie und Phoniatrie (Sprach- und Stimmheilkunde) - 1936.
7126: WEISSER, ERICH (HRSG). - Das Prinzip der Ganzheit im Deutschunterricht.
6707: WEITENBERG, J.J.S. - Die hethitischen U-Stämme.
7238: WEKKER, H.CHR. - Over de analogie tussen creolisering en vreemde-taalverwerving.
8207: WEKKER, H.CHR. - The expression of future time in contemporary English. An investigation into the syntax and semantics of five verbal constructions expressing futurity
2233: WELLEKENS, JAN BAPTISTA. - Verhandeling van het herderdicht.
5271: WELLS, JOHN EDWIN (ED.). - The owl and the nightingale.
6865: WELLS, GORDON ET AL. - Learning through interaction. The study of language development
15501: WELLS, JOHN. - Le Pavillon des Trois Soeurs.
2509: WELLS, RONALD A. - Dictionaries and the autoritarian tradition. A study in English usage and lexicography
6468: WELSCHEN, AD. - Duale syntaxis en polaire contractie. Negatief gebonden of-constructies in het Nederlands
5925: WELTENS, BERT. - The attrition of French as a foreign language.
12611: WELTERS, H. &BLEO HERBERGHS. - Geheimzinnig Limburg. Verhalen van vroege.
8238: WENNÖ, ELISABETH. - Ironic formula in the novels of Beryl Bainbridge.
15587: WENSELEERS, LUK. - De poëzie is niet meer van gisteren Paul van Ostaijen. Martinus Nijhoff en het nieuw-realisme
7920: WENSINCK, A.J. - The article of determination in Arabic.
15463: WENTINK, HANNEKE. - From graphemes to syllabes. The development of phonological skills in poor and normal reacers
8853: WERK, JAN KEES VAN DE. - Vissenvrouw.
15934: WERKMAN, HANS. - Kartelrand. Ballade van de Hurtigruten in tweeënvijftig kwatrijnen. Een winterreis per schip langs de kust van Noorwegen
10114: WERKMAN, H.N. - Brieven aan Ate en Wiea Zuithof.
17508: WERKMAN, HANS. - Kroniek van meester Keuning. Het leven van de vader van Willem de Mérode.
3709: WERNER, ERNST. - Die Geburt einer Großmacht - Die Osmanen (1300-1481). Ein Beitrag zur Genesis des türkischen Feudalismus
16581: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - In memoriam.
15891: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Mária Lécina. "Een lied in honderd verzen"
17299: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Over den goeden omgang met (varkensvleesch).
4878: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - In memoriam.
4931: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Verboden Verzen.
4963: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Jacob en de engel.
8900: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - De hovaardige aap. Een oud Chinees sprookje
9271: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Maria Leciana. Een lied in honderd verzen met een zangwijs
9301: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - De hoeve in het gebergte - Een kerstverhaal.
10310: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Mijn lief, ik ben de droefenis gaan beminnen.
15399: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Verzamelde gedichten.
4089: VAN WERVEKE, H. - Paul Fredeticq in de spiegel van zijn dagboek.
15218: WESELY, MICHAEL. - Stilleben 2001-2007.
13839: WESPI, HANS-ULRICH. - Die Geste als Ausdrucksform und ihre Beziehungen zur Rede. Darstellung anhand von Beispielen aus der franz.Literatur zwischen 1900 und 1945.
14297: WESSELING, BERNARD. - Naar de daken.
15036: WESSELS, MARIKEN. - Queen Ann. P.S. Belly cut off.
16454: WESSELS, DICK. - Zuilig.
16746: WESSELS, DICK. - Papier hier.
16744: WESSELS, DICK. - Zo zij het. Verloren maandag
16633: WESSELS, DICK. - Weer druk. Een tiental overwegingen om eindelijke weer eens een boekje te maken
16677: WESSELS, DICK. - Een klein gebaar, een groot gevaar.
16552: WESSELS, DICK. - Zeeuwse bolussen.
16548: WESSELS, DICK. - Een klein gebaar, een groot gevaar.
16681: WESSELS, DICK. - Geerbriex.
16753: WESSELS, DICK. - Zootje lood. & de wet van Lisqwer
16743: WESSELS, DICK. - I love.
16742: WESSELS, DICK. - Dankuwel.
16737: WESSELS, DICK. - Zuilig.
16747: WESSELS, DICK. - Dit zijn mijn letters.
16745: WESSELS, DICK. - Het gonst in Artis. Verloren maandag
12675: WESSING, KOEN. - Van Chili tot Guatemala. Tien jaar Latijns-Amerika
15319: WESSING, KOEN - PAULINE TERREEHORT / TINEKE DE RUITER (TEKST). - Koen Wessing.
7685: WEST, ROBERT W. (ED.). - Russian translations on speech and hearing.
10307: WEST, ALEXANDER. - Geen andere wereld.
5191: WESTENBROEK, J.J.M. - Van het leven naar het boek. Onderzoek naar het ontstaan en de aard van Guido Gezelles gedichten, gezangen en gebeden (1862 - 1879 - 1893)
8209: WESTER, JET, GERRIT KROL & CHARLES CROMBACH. - Gaat het Nederlands teloor? Drie essays
6771: WESTERBAEN, JACOB. - Minneliederen.
11266: WESTERLINCK, A. - Karel van de Woestijne als dichter. Een literair-psychologische studie
15412: WESTERLINCK, ALBERT. - Het schone geheim van de poëzie. Beluisterd niet ontluisterd.
5874: WESTERN, AUG. - Englische Lautlehre füt Studierende und Lehrer.
12735: WESTERS, OSCAR. - Welsprekende burgers. Rederijkers in de negentiende eeuw
10309: WETERING, JO VAN DE. - Het zilveren kind.
17449: WETSELAAR, PIETER (GECALLIGRAFEERD DOOR). - Pater Noster - Onze Vader. Padre Nostro - Our Father - Vader Onse - Fader Vår - Notre Père - Padre Nuestro
8145: WETZELS, LEO. - Analogie et lexique. Le probleme de l'opacité en phonologie generative
5685: WETZER, HARRIE. - Nouniness and verbiness. A typological study of adjectival predication
12472: WEUSTENRAAD, J.H.TH. - De Persessie vaan Sjerpenheuvel.
14276: WEUSTENRAAD, THEODOOR. - De Persessie vaan Sjerpenheuvel.
9243: WEVER, JAN. - Journaal der merkwaardige reizen van jan Wever (van West-Terschelling) naar Turkije, Oost-Indië, China, Noord- en Zuid-Amerika, ter walvischvaart bij Groenland enz., loopende van 1847 tot 1904.
2889: WEYE, CHRIS VAN DER (=A. PERDECK). - Het blijvende.
14648: WEYERMAN, JACOB CAMPO. - De Rotterdamsche Hermes.
9881: WEYERMAN, JACOB CAMPO. - Het vermakelijk wagenpraatje.
5400: WHALLEY, JOYCE IRENE & VERA C. KADEN. - The universal penman. A survey of western calligraphy from the roman period to 1980
5876: WHITELEY, W.H. - The tense system of Gusii.
6109: WHITELEY, W.H. - A study of Yao sentences.
3601: WHITLAU, W.A.C. (RED.). - Of het gedrukt staat... De functie van het gedrukte woord in de ontwikkeling van de communicatiemiddelen
17046: WHITMAN, WALT. - Salut au Monde!
17338: WIARDA, D. - Wiarda completa.
12958: WICH, SERGE A. - The Structure and Function of Thomas Langur Loud Calls.
13902: WICHMAN, ERICH. - Vloekzang.
10354: WIDDERSHOVEN, RONALD E.A. (RED.). - Familiebladen.
7062: WIEDEMANN, F.J. - Syrjänisch-Deutsches Wörterbuch.
13618: WIEDEMANN, CONRAD. - Johann Klaj und seine Redeoratorien. Untersuchungen zur Dichtung eines deutschen Barockmanieristen
3102: WIEDERMANN, CONRAD. - Johann Klaj und seine Redeoratorien. Untersuchungen zur Dichtung eines deutschen Barockmanieristen
15802: WIEG, ROGI. - Dagen in Budapest.
10550: WIEG, ROGI. - Sneeuwvlok.
10667: WIEG, ROGI. - Roze brieven.
16176: WIEG, ROGI. - Tijd is als een Nekschot.
9376: WIEGEL, DIETMAR. - Goethe en zijn drukkers.
1537: STALPART VAN DER WIELEN. - Gulde-Jaer Ons Heeren Iesv Christi. Op alle de zonnen-dagen des iaers
17408: WIENER, L.H. - Herinneringen aan mijn uitgevers.
15733: WIENER, LODEWIJK & WILLEM SNITKER. - The great european nude.
1808: WIENOLD, GÖTZ. - Semiotik der Literatur.
11384: WIEREN, ATZE VAN. - Grondstof.
15525: WIERING, ANNE. - Cirkels.
9509: WIERINGA, W.J. - Ten dienste van bedrijf en gemeenschap. Vijftig jaar boekdrukkersorganisatie.
8725: WIERINGA, F.M. E.A. - De VOC in Amsterdam.
15845: WIERINGEN, DIK VAN. - De verstekeling.
5679: WIERINGEN, ASTRID VAN. - Perceiving dynamic speechlike sounds. Psycho-acoustics and speech perception

Next 1000 books from Paradox

9/13