Paradox
Acacialaan 7, 3843 JE, Harderwijk, The Netherlands. Tel: +31 (0)341 410 790, Mob: +31 (06)218 574 01            Email: paradox@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
6632: POTGIETER, E.J. - Poëzy.
6633: POTGIETER, E.J. - Studiën en Schetsen.
7455: POTGIETER, E.J. - Florence. Den XIVden mei 1265-1865
9625: POTGIETER, E.J. - Liedekens van Bontekoe, Blaauw Bes, Blaauw Bes!, ’t Is maar een pennelikker!, Marie, De ezelinnen, Hanna.
10100: POTGIETER, E.J. - Onderweg in de regen.
5859: POTTER, RALPH K., GEORGE A. KOPP & HARRIET C. GREEN. - Visible speech.
4855: POTTHAST-HUBOLD, ELKE. - Zum Mundartgebrauch in Siedlungen pommerscher Auswanderer des 19. Jahrhunderts in Espirito Santo (Brasilien). Eine Pilotstudie
8097: POUTSMA, H. - A grammar of late modern English. For the use of continental, especially Dutch, students. Part II: The parts of speech, Section II, The verb and the particles
10809: POWER, EILEEN. - De vrouw in de middeleuwen.
16139: PRAAG, J.PH VAN. - Henriette Roland Holst. Wezen en werk.
2071: PRAAG, PH. VAN. - Sociale symboliek op Nederlandse exlibris.
17930: PRAAS, JAN & HANS VAN STRATEN (EDS.). - Multatuli onder vuur. Schimpscheuten & schampschoten op Eduard Douwes Dekker.
17933: PRAAS, JAN & HANS VAN STRATEN. - Nieuws van de Sjaalmanpers.
17931: PRAAS, JAN & HANS VAN STRATEN (SAMENSTELLING). - Dichters in de marge. Een bloemlezing.
9342: PRAKKE, H.J. - Herleving der Koppermaandagviering? Eerherstel voor oud Drukkersfestijn! .
9401: PRAKKE, H.J. - De sneldialoog van het affiche.
2834: PRAMPOLINI, GIACOMO. - Uomini, fieno della guerra/Mensen, oorlogshooi.
7915: PRAWER, S.S. - Mörike und seine Leser. Versuch einer Wirkungsgeschichte. Mit einer Mörikebibliographie und einem Verzeichnis der wichtigsten Vertonungen
9395: PRENEN, H.L. - Gustave Doré.
17390: PRENEN, H.L. - S.H. de Roos.
16788: PRENEN, HARRY. - Op heter daad...
9005: PRESTON, DENNIS R. - Handbook of perceptual dialectology. Volume 1
15799: PRICK, HARRY G.M. - Spelevaren. Van August von Platen tot Gerrit Komrij.
2441: PRICK, HARRY G.M. (ED.). - De briefwisseling tussen Arij Prins en Lodewijk van Deyssel.
2442: PRICK, HARRY G.M. (ED.). - De briefwisseling tussen Lodewijk van Deyssel en Arnold Ising jr.
9692: PRICK, HARRY G.M. (ED.). - De briefwisseling tussen Lodewijk van Deyssel en Albert Verweij.
6280: PRIDE, J.B. (ED.). - Sociolinguistic aspects of learning.
2546: PRIETO, LUIS J. - Principes de noologie. Fondements de la théorie fonctionelle du signifié
4526: PRINCE, JOHN DYNELEY. - Practical grammar of the Serbo-Croatian Language.
12822: PRINS, JAN. - Rotterdam.
16916: PRINS, SONJA. - Het boek van de cineast. Een keuze uit het werk
688: PRINS, W.F. - Fugitieven en passanten.
11335: PRINS, JAN. - Bijeengebrachte gedichten.
8126: PRINS, R.S. - Afasie. Classificatie, behandeling en herstelverloop
11520: PRINS, JAN. - Toespraak tot Pieter Corneliszoon Hooft.
9815: PRINS, SONJA. - Gedichten 1930-1958.
10984: PRINS, MIA & JAN STEEN. - Gevallen master.
10985: PRINS, MIA. - Eiland.
16235: PRINS, SONJA (SAMENSTELLING). - Nieuwe Nederlandse dichtkunst. Gedichten uit de jaren tachtig
1432: PRINSEN, J. - Het drama in de 18e eeuw in West-Europa.
6900: PROOST, K.F. - De bijbel in onze literatuur.
9756: PROOST, ULCO. - Ulco Proost Prikkels . Citaten uit het gedenkboek 'Twee eeuwen Brandt & Proost'
7112: PROPP, VLADIMIR JA. - Morphologie du conte.
6360: PROST, ANTOINE. - Vocabulaire des proclamations électorales de 1881, 1885 et 1889.
17314: PROUST, MARCEL. - La lecture est une amitié.
9962: PRUIS, MARJA. - Gouden fictie. Het fenomeen everseller
11712: PUETTMAN, EMILE. - Schoon- en weerdruk.
12559: PUETTMANN, EMILE (KEUZE TEKSTEN + ILLUSTRATIES). - Schoon en weer in druk.
14403: PUETTMANN, EMILE (KEUZE TEKSTEN + ILLUSTRATIES). - Schoon en weer in druk.
9917: PULLES, J.A.M. - Structuurschema's van de zin in Middelnederlands geestelijke proza.
17937: PURDY, JAMES. - Don't let the snow fall / Dawn. a poem / a story
13072: PUTHAAR, RENÉ. - Alles retour.
17642: PUTNAM, HILARY. - The Threefold Cord: Mind, Body, and World.
1710: PUTTE, F. VAN. - Haber, estar, tener, ser. Vier visies op locatieve situaties
1349: PUTTEN, P.C.A. VAN. - Heijmen Dullaert. Een biografische studie over de Rotterdamse dichter-schilder; commentaar en taalkundige verklaring bij zijn gedichten, gevolgd door een fotomechanische heruitgave van zijn dichtwerk
11219: JOBSE - VAN PUTTEN. - "'n Brood is ginnen stoeten " . Taalgeografisch onderzoek naar broodnamen in Nederland.
12921: PUYVELDE, LEO VAN. - Albrecht Rodenbach. Zijn leven en zijn werk
8689: PUYVELDE, LEO VAN & W. VAN EEGHEM. - Jan Frans Willems herdacht (1793-1846).
11632: (COHEN, FRÉ (ONTWERP) & WILLEM PYPER (INLEIDING)). - Ic sie des meyen scheyn. Een nieu liedt-boecxken van mey ende minne
6599: QUAK-STOILOVA, J.G. - Bild und Translat. Über einige Möglichkeiten der Übersetzung von Bildlichkeit anhand verscheidener bulgarischer Übersetzungen einiger Werke von Marx und Engels
6890: QUAK, AREND. - Wortkonkordanz zu den altmittel- und altniederfränkischen Psalmen und Glossen. Nach den Handschriften und Erstdrucken zusammengestellt
9226: QUENÉ, HUGO. - The influence of accoustic-phonetic word boundary markers on perceived word segmentation in Dutch.
13218: QUER, JOSEP ET AL (EDS.). - Romance Languages And Linguistic Theory 2001: Selected Papers From Going Romance, Amsterdam, 6-8 December 2001.
8062: QUEVEDO, FRANCISCO DE - GERARD DIELS (VERTALING). - De Psalmen.
25: QUINTANA, RICARDO. - Oliver Goldsmith. A Georgian study
3577: QUINTING, GERD. - Hesitation phenomena in adult and normal speech.
6552: QUIRK, RANDOLPH. - Essays on the English language. Medieval and modern
7993: QUIRK, RANDOLPH & JAN STARTVIK. - Investigating linguistic acceptability.
9105: QUIRK, RANDOLPH. - Style and communication in the English language.
2090: QUISPEL, H.V. - Nederlansch-Indië in den Tweeden Wereldoorlog.
4366: RAABE, PAUL. - Die Briefe Hölderins. Studien zur Entwicklung und Persönlichkeit des Dichters
1916: RAAF, K.H. DE. - Willem Kloos. De mensch, de dichter, de kriticus
16192: RAAFF, HENK. - Onder nul. Een kleine schaatscursus.
2568: RABE, JÜRGEN. - Die Sprache der Berliner Nibelungenlied-Handschrift (Ms. germ. Fol. 474).
6091: RABELAIS. - Oeuvres complètes.
5896: RADEMAKERS, W.J.A.C. - Nystagmus Alternans.
4901: RADFORD, JEAN. - Norman Mailer. A critical study
5408: RAEDT, JAN DE (=P.J. MEERTENS). - Middeleeuwsche geestelijke poëzie.
10259: RAES, HUGO. - Een tijdelijk monument.
15537: RAFFETY, FRANK W. - A plea for the best.
10692: RAHIR, ÉDOUARD. - Catalogue d'une collection unique de volumes imprimés par les Elzevier et divers typographes hollandais du XVIIe siècle.
10972: RÁKOSI, GYÖRGY. - Dative experiencer predicates in Hungarian.
9433: RALLING C. (ED.). - The Voyage of Charles Darwin. His autobiographical writings selected and arranged.
783: LA RAMEÉ, PIERRE DE. - Dialectique (1555).
747: RAMSEY, LEE. C. - Chivalric Romances. Popular Literature in Medieval England
3870: RAMSEY, PETER H. - The price revolution in sixteenth-century England.
14089: RANKE, WINFRIED. - Joseph Albert. Hofphotograph der bayerischen Könige
13574: RANKIN, JACK & BILL LAIR. - Panorama California. Scenic Views of the Golden State.
4638: RANNINGER, FRANZ. - Über die Alliteration bei den Gallolateinern des 4., 5. und 6. Jahrhunderts.
15558: RAP, THOMAS. - Verzamelde gedichten.
17055: RAP, THOMAS. - Villa. Mieterse gedichten
2837: RAP, THOMAS. - Kantoor. Monumentale gedichten
14610: RAPAILLE, G. (=GER BERTHOLET). - Mim en het stout kacheltje.
605: RAPOPORT, ANATOL. - Bedeutunglehre, Eine semanische Kritik.
2185: RASMUSSEN, DAVID M. - Symbol and interpretation.
8870: RASMUSSEN, POUL. - El verbo hacer en expressiones temporales. Estudio sintáctico y semántico
11774: RAUCH, IRMENGARD & GERALD F. CARR. - Linguistic Method. Essays in honor of Herbert Penzl
4618: RAUN, ALO & ANDRUS SAARESTE. - Introduction to Estonian linguistics.
14092: RAUSSER, FERDINAND. - Fünf Orte im Leben von Max Frisch gesehen von Fernand Rausser.
15264: RAVESTEYN, W. VAN. - Satyre Als Medicijn. Jonathan Swift.
9661: RAVIEZ, STEYE - FAASSEN, SJOERD VAN & ANTON KORTEWEG (RED.). - Raviez' Reve. [tekst en foto's Steye Raviez/ 1968 -1987]
14196: RAVIEZ, STEYE. - Amsterdam de jaren 70 foto's.
14675: RAWIE, JEAN PIERRE. - Kwade trouw gevolgd door Liederen in opdracht.
15059: RAWIE, JEAN PIERRE. - Woelig stof.
9685: RAWIE, JEAN PIERRE. - Woelig stof.
9807: RAWIE, PIERRE. - Onmogelijk geluk.
12097: RAWIE, JEAN PIERRE. - Geleende tijd.
12373: RAWIE, JEAN PIERRE. - Oude gedichten.
11653: RAWIE, JEAN PIERRE. - Het meisje en de dood.
14451: RAWIE, JEAN PIERRE. - Geleende tijd.
14481: RAWIE, JEAN PIERRE. - Erf.
14450: RAWIE, PIERRE. - Onmogelijk geluk.
9775: RAWORTH, TOM. - Live uit Athene.
13419: RAY, PUNYA SLOKA. - Language Standardization. Studies in prescriptive.
3015: REBER, ALFRED. - Stil und Bedeutung des Gesprächs im Werke Jeremias Gotthelfs.
14112: REDEKE, MARTIN (= MAURITS DEKKER, TEKST), CAREL BLAZER (FOTO - 50 Jaar Bruynzeel 1897 - 1947.
2176: REDEKER, HANS. - De moed van een bange revolutionair. De wereldreis in vijf eeuwen van Erasmus
13632: REEBERGEN, ED. - Groeten uit Zeeland.
10449: REED, TALBOT BAINES. - A history of the old English letter foundries. With notes historical and bibliographical on the rise and progress of English typography
17246: REEDER, THEO (= ISRAËL QUERIDO). - Verzen.
6748: REEDIJK, C. (VOORWOORD). - 150 jaar boekproductie in Nederland.
17144: REEDIJK, C. E.A. - Ere-tentoonstelling A.A.M.Stols.
14382: REEKEN, JOOP VAN (FOTO'S). - Architectuur in bedrijf: opmerkelijke bedrijfsgebouwen in Almere.
9027: REEKER, SIMON. - "Hou is dat?" Het dialect van Groningen
14229: REEN, TON VAN. - Weense walsen in Mombasa.
14230: REEN, TON VAN. - Geen oorlog.
14515: REEN, TON VAN. - Soms ben ik de grote condor.
14516: REEN, TON VAN. - Thuiskomst.
14302: REEN, TON VAN. - Blijvend vers. Verzamelde gedichten (1965-2007)
14279: REEN, TON VAN. - Wie zo van vrouwen houdt.
14257: REEN, TON VAN & CAS OORTHUYS. - Zoeker op Limburg.
14227: REEN, TON VAN. - Het diepste blauw.
17044: REEN, TON VAN. - Soms ben ik de grote condor.
5719: REENEN, PIETER THOMAS. - Phonetic feature definitions. Their integration into phonology and their relation to speech, A case study of the feature nasal
6548: REENEN, PIETER VAN & KARIN VAN REENEN-STEIN (EDS.). - Distribution spatiales et temporelles, constellations des manuscrits, Etudes de variation linguiistique offertes à Anthonij Dees. Spatial and temporal distributions, manuscript constellations, Studies in language variation offered to Anthonij Dees
12237: REENEN, PIETER VAN. - In Holland staat een Huis. Kloekes expansietheorie met speciale aandacht voor de dialecten van Overijssel
9085: REETZ, HENNING. - Pitch perception in speech: a time domain approach. Implementation and evaluation.
8897: REGNARD, JEAN-FRANÇOIS. - Voyage de Flandre et de Hollande, commencé le 26 avril 1681.
9429: REGT, L.J. DE & P.TH. VAN REENEN (RED.). - Corpusgebaseerde woordanalyse. Jaarboek 1991
15184: REICH-RANICKI, MARCEL (HERAUSG.). - Frankfurther Anthologie 2. Gedichten und Interpretationen
15185: REICH-RANICKI, MARCEL (HERAUSG.). - Frankfurther Anthologie 3. Gedichten und Interpretationen
15186: REICH-RANICKI, MARCEL (HERAUSG.). - Frankfurther Anthologie 4. Gedichten und Interpretationen
15192: REICH-RANICKI, MARCEL (HERAUSG.). - Frankfurther Anthologie 10. Gedichten und Interpretationen
15193: REICH-RANICKI, MARCEL (HERAUSG.). - Frankfurther Anthologie 11. Gedichten und Interpretationen
15187: REICH-RANICKI, MARCEL (HERAUSG.). - Frankfurther Anthologie 5. Gedichten und Interpretationen
15188: REICH-RANICKI, MARCEL (HERAUSG.). - Frankfurther Anthologie 6. Gedichten und Interpretationen
15206: REICH-RANICKI, MARCEL (HERAUSG.). - Frankfurther Anthologie 25. Gedichten und Interpretationen
15204: REICH-RANICKI, MARCEL (HERAUSG.). - Frankfurther Anthologie 23. Gedichten und Interpretationen
15205: REICH-RANICKI, MARCEL (HERAUSG.). - Frankfurther Anthologie 24. Gedichten und Interpretationen
15203: REICH-RANICKI, MARCEL (HERAUSG.). - Frankfurther Anthologie 22. Gedichten und Interpretationen
15201: REICH-RANICKI, MARCEL (HERAUSG.). - Frankfurther Anthologie 20. Gedichten und Interpretationen
15202: REICH-RANICKI, MARCEL (HERAUSG.). - Frankfurther Anthologie 21. Gedichten und Interpretationen
15207: REICH-RANICKI, MARCEL (HERAUSG.). - Frankfurther Anthologie 26. Gedichten und Interpretationen
15189: REICH-RANICKI, MARCEL (HERAUSG.). - Frankfurther Anthologie 7. Gedichten und Interpretationen
15190: REICH-RANICKI, MARCEL (HERAUSG.). - Frankfurther Anthologie 8. Gedichten und Interpretationen
15209: REICH-RANICKI, MARCEL (HERAUSG.). - Frankfurther Anthologie 28. Gedichten und Interpretationen
15208: REICH-RANICKI, MARCEL (HERAUSG.). - Frankfurther Anthologie 27. Gedichten und Interpretationen
15196: REICH-RANICKI, MARCEL (HERAUSG.). - Frankfurther Anthologie 14. Gedichten und Interpretationen
15197: REICH-RANICKI, MARCEL (HERAUSG.). - Frankfurther Anthologie 16. Gedichten und Interpretationen
15198: REICH-RANICKI, MARCEL (HERAUSG.). - Frankfurther Anthologie 17. Gedichten und Interpretationen
15199: REICH-RANICKI, MARCEL (HERAUSG.). - Frankfurther Anthologie 18. Gedichten und Interpretationen
15200: REICH-RANICKI, MARCEL (HERAUSG.). - Frankfurther Anthologie 19. Gedichten und Interpretationen
15194: REICH-RANICKI, MARCEL (HERAUSG.). - Frankfurther Anthologie 12. Gedichten und Interpretationen
15195: REICH-RANICKI, MARCEL (HERAUSG.). - Frankfurther Anthologie 13. Gedichten und Interpretationen
15183: REICH-RANICKI, MARCEL (HERAUSG.). - Frankfurther Anthologie. Gedichten und Interpretationen
15191: REICH-RANICKI, MARCEL (HERAUSG.). - Frankfurther Anthologie 9. Gedichten und Interpretationen
13890: REICHEL, KARL. - Mittelhochdeutsches Lesebuch für Gymnasien.
1144: REICHLING, A., E.M. UHLENBECK & A.G.F. HOLK (EDS.). - Studia gratulatoria. dedicated to Albert Willem de Groot in the year of his seventieth birthday
1711: REICHLING, ANTON. - Verzamelde studies. Over hedendaagse problemen der taalwetenschap
2146: REICHLING, A. - Wat is algemene taalwetenschap?
1713: REICHMANN, O. - Een kritische beschouwing van de traditionele lexicologie, speciaal met betrekking tot het Vroegnieuwhoogduits.
5606: REIJNDERS, KAREL. - Pierre Kemp, een zondagsdichter?
154: REIJNTHES, J.A. - Spraakaudiometrie.
15994: REIJT, VICTOR VAN DE. - Ik wou dat ik twee hondjes was. Nederlandse nonsens- en plezierdichters van de 20ste eeuw
16787: REIJT, VIC VAN DER. - Verzamelde gedichten.
10798: REINDERS, PIM (RED.). - Johann Georg van Caspel . Affichekunstenaar (1870-1928)
16988: REININK, H.J. E.A. - In memoriam Jhr. Dr. E.A. van Beresteyn.
3710: REINLE, ADOLF U.A. (HERAUS.). - Variorvm mvnera florvm. Latinität als prägende Kraft mittelalterlicher Kultur. Festschrift für Han F. Haefele
17627: REINSMA, RIEMER. - Van hier tot Tokio. Hoe zijn aadrijkskundige namen ontstaan.
17646: REINSMA, RIEMER. - Synoniemenwoordenboek.
12808: REISEL, WANDA. - Baby Storm.
12807: REISEL, WANDA. - Het blauwe uur.
14002: REISEL, WANDA. - Het beloofde leven.
16791: REITSMA, JISSE. - Joomla! Templates ontwerpen.
11069: REITSMA, ANNEKE. - Het woord te vondeling. Een eeuw Nederlandse poëzie in zeventien portretten.
12206: REITSMA, LEX. - (In gesprek met Jan van Toorn, Jan Boterman, Jelle van der Toorn Vrijthof, Wim Crouwel, Ootje Oxenaar, Paul Mijksenaar).
9022: REKER, SIEMON. - Het Groninger werkwoordsysteem en 'hoeven'. Synchrone verbale morfologie in verandering
4395: REMACLE, LOUIS. - Les variations de l'h secondaire en Ardenne liégeois. Le problème de l'h en liégeois
16103: REMBRANDT. - Rembrandt. Alle etsen van Rembrandt op ware grootte afgebeeld.
10988: RÉMI, PHILIPPE DE. - Le roman de Jehan et Blonde.
11716: SAINT-RÉMY (=R. DE MUYNCK). - Polumetis. Verzen 1934-1968
2368: RENCKSTORF, KARSTEN & NOL BERGMANS (EDS.). - Nederlanders en Duitsers. Perspectieven, vraagstellingen en eerste empirische bevindigen van het sociaal-wetenschappelijk onderzoeksprogramma in het kader van 'Kultur- und Kulturrraumforschung'
17648: RENDELL, MATT. - De dood van Marco Pantani. Een biografie
11526: RENDERS, HANS (RED.). - Het leven van een doodsbericht. Necrologie & biografie
9572: RENKEMA, E.H. - Observationes criticae et exegeticae ad C. Valerii Flacci Argonautica.
7289: RENS, L. - O zoete vrijheid. Vondel als strijder voor vrijheid en vrede
18091: RENSSEN, FLOOR VAN. - 'Lezer, er zijn ook Belgen!' Interactie tussen de Nederlands en Vlaamse literatuur via literaire kritiek en uitgeverij (1980-1995).
10031: RENSSEN, P. VAN. - Nagelaten werk. Verzen, aantekeningen, aphorismen
12175: RENTENAAR, ROB. - Groeten van elders. Plaatsnamen en familienamen als spiegel van onze cultuur.
11697: RESINK, G.J. - Kreeft en steenbok.
7477: REUCK, A.V.S. DE & MAEVE O'CONNOR (EDS.). - Disorders of language.
14473: REUGEBRINK, MARC. - Het grote uitstel.
2836: REUGEBRINK, MARC. - Komgrond.
14492: REUGEBRINK, MARC. - Brandkoren Honingdauw.
14711: REUGEBRINK, MARC. - Wade.
12829: REVE, KAREL VAN HET. - Een dag uit het leven van de reuzenkoekoes.
12830: REVE, KAREL VAN HET. - De literator en de holbewoner. Ivan Toergenjev en Lev Tolstoj, Honderd brieven, bijeengezocht, vertaald en van commentaar voorzien
15447: REVE, G.K. VAN. - Zes gedichten.
11317: REVE, GERARD KORNELIS VAN HET. - Vier wintervertellingen.
607: REVESZ, G. - Ursprung und Vorgeschichte der Sprache.
10712: REVIS, M. - Thuishaven. Een roman over dingen
1528: REVIUS, JACOBUS. - Bloemlezing uit de Over-Ysselsche Sangen en Dichten.
2644: REY-DEBOVE, JOSETTE. - Lexique Sémiotique.
5813: REYDT, AIMÉ VAN. - Dialect en onderwijs in Emmen.
9556: REYM, KAREL E. VAN (= E.B. DE BRUYN). - Bain vapeur.
6376: REYNAERT, J. (ED.). - Jan Praets Palament van Omoed ende Hovardije. Met een inleiding tot de 'Speghel der Wijsheit'
10818: REYPENS, L. - Uren met Ruusbroec.
11227: RHEBERGEN, G.J.R. - Grafiek van Jan Batterman. Kunstschilder en grafikus
3058: RHEIMS, MAURICE. - Dictionnaire des mots sauvages. (écrivains des XIXe et XXe siècles)
13527: RICARD, RENE. - Francesco Clemente. A portrait.
6811: RICARDO, DAVID. - The principles of political economy and taxation.
14990: RICHARDS, EUGENE. - Americans We.
14985: RICHARDS, EUGENE. - Cocaine True Cocaine Blue.
4403: RICHARDS, JACK C. (ED.). - Error analysis. Perpectives on second language acquisition
2501: RICHELET, P. - Dictionnaire de rimes où se trouvent: I Les mots & le gendre des mots. II Un traité complet de la versification, & les regles des différents ouvrages en vers. Revûe, corrogée, augmentée & mise dans un nouvel ordre par M. Berthelin...
14497: RICHELIEU VAN LONDERSELE, ROEL. - Tot zij de wijn is.
3909: RICHER, JEAN & MARCEL A. RUFF (ÉD.). - Les derniers mots de Charles Baudelaires et la publication posthumes de ses oeuvres. Correspondances, documents
13414: RICHTER, MICHAEL. - Verbkonstruktionen im Deutschen. Eine transformationelle Analyse syntaktischer Erscheinungen innerhalb des deutschen Verbsystems im Rahmen der semantischen Syntax
5057: RICHTER, DIETER. - Die deutsche Überlieferung der Predigten Berthilds von Regensburg. Untersuchungen zur geistlichen Literatuur des Spätmittelalters
17157: RICKETTS, CHARLES. - A defence of the revival of printing.
16829: RIDDER, WILLEM DE. - Dissectiemijmering.
16508: RIDDER, TONY DE. - Het weiland.
6187: RIEBER, R.W. (ED.). - Psychology of language and thought. Essays on the theory and history of psycholinguistics
9937: RIELE, SASKIA TE. - Early context effects in spoken-word perception.
11336: RIEMSDIJK, JAN VAN. - Ierse gedichten.
4811: RIET, FRANK G. VAN DER. - Le théatre profane sérieux. En langue flamande au moyen age
11394: RIETVELD, JOS. - Spijbelweer.
17902: RIETVELD, JAN. - De stokroos. nagelaten gedichten
4368: RIFFATERRE, HERMINE B. - L'orphisme dan la poésie romantique. Thèmes et style surnaturalistes
5786: RIGAULT, ANDRÉ & RENÉ CHARBONNEAU. - Proceedings of the seventh international congress of phonetic sciences.
13143: RIJDES, B. - Orpheus. Een cyclus
13213: RIJK, TIMO DE. - Designers in Nederland. Een eeuw productvormgeving.
10786: RIJK, J.A.F. DE E.A. - De wereld schrijft.
15089: RIJKERS, MELANIE. - Puur. Trotse tienermoeders
12156: RIJLAARSDAM, G. E.A (RED.). - Schrijven: theorie en prakrijk van het schrijfvaardigheidsonderwijs.
1928: RIJNBACH, A.A. VAN. - De Kluchten van Gerbrand Adiaensz. Bredero. Met een inleiding, aantekeningen en een woordenlijst
6043: RIJNSOEVER, R.J. VAN. - Spelling en leren lezen. Schijnbewegingen van orthografische effecten in de ontwikkeling van de leesvaardigheid
14030: RIJPSTRA, B. - Esperanto in achttien lessen, ook voor zelfonderricht.
9217: RIKSEN-WALRAVEN, J.M.A. - Stimulering van de vroeg-kinderlijke ontwikkeling. Een interventie-experiment
17015: RILKE, RAINER MARIA. - Hoorbaar landschap.
17753: RILKE, R.M. - Twee brieven aan Liliane.
17848: RILKE, RAINER MARIA. - Einige gedichte.
17528: RILKE, RAINER MARIA. - 'Das ist die Sehnsucht: wohnen im Gewoge'.
5681: RINGELING, J.C.T. - Reducing redundancy in normal, soft and whispered speech: a study on native and near-native perception.
18040: RINSEMA, EVERT. - Wat achterbleef. Volzinnen
13514: RINSER, LUISE. - Jugend unser Zeit.
4189: RIS, ROLAND. - Das adjektiv reich im mittelalterlichen Deutsch. Geschichte - semantische Struktur - Stilistik
1361: RISPENS, J.A. - De geharnaste dromer. Mr. Johannes Kinker als aestheticus en dichter
10313: RISPENS, J.A. - Stadiën.
14133: RITCHIN, FRED. - After photography.
6762: RITTMANN, HERBERT. - Auf Heller und Pfennig. Die faszinierende Geschichte des Geldes und der wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland
8196: RIZZI, ELENA. - Italiano regionale e variazone sociale: l'Italiano di Bologna.
13581: RIZZI, LUIGI. - Relativized minimality.
16096: ROBERGE, PAUL T. - The formation of Afrikaans.
2215: ROBERTSON, A.T. - Beknopte grammatica op het Grieksche Nieuwe Testament. Voor Nederland vrij bewerkt door Dr. F. W. Grosheide
4539: ROBINS, R.H. - General linguistics. An introductory survey
5228: ROBINS, R.H. - A short history of linguistics.
8106: ROBINS, R.H. - A short history of linguistics.
9116: ROBINSON, IAN. - The new grammarians' funeral. A critique of Noam Chomsky's linguistics
10355: ROBINSON, S. & P. - Simple fabric printing.
11223: RODENBACH, ALBRECHT. - Bloemlezing uit de gedichten.
11064: RODENBERG, JULIUS. - In der Schmiede der Schrift. Karl Klingspor und sein Werk
9986: RODENKO, OLGA. - Antichambreren.
10859: RODENKO, PAUL. - Stilte, woedende trompet.
11802: RODGON, MARIS MORITZ. - Single-word usage, cognitive development, and the beginnings of combinatorial speech: A study of ten English-speaking children.
10507: ROEGHOLT, RICHTER. - De geschiedenis van De Bezige Bij 1942-1972.
13506: ROEGIERS, PATRICK & DOMINIQUE BAQUÉ. - François Kollar.
8766: ROELANDTS, K. - Sele und Heim.
17547: ROELENS, XAVIER. - Stormen, olielekken, motetten. Over de twee hoofdbestanddelen van de mens: water & relaties.
16501: ROELOFS, LERUS. - Tussen tied en altied.
3413: ROEMANS, ROB & HILDA VAN ASSCHE. - Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften. Reeks II: Vlaamse niet-literaire tijdschriften. Aflevering 2: Leuvense bijdragen en bijblad
5642: ROEMANS, ROB. - Het werk van prof.dr. A. Vermeylen. Analytische bibliografie
7068: ROEMANS, ROB & HILDA VAN ASSCHE. - Analytische bibliografie van Julein Kuypers.
8461: ROEMANS, ROB. & H. VAN ASSCHE. - Theophilus.
15212: ROEMERS, MARTIN. - De eindeloze oorlog. The Never-Ending War.
16089: ROEPER, V.D. (ED.) - BONTEKOE. - Willem Ysbrantsz Bontekoe. Iovrnael ofte gedenckwardige beschrijvingehe . De wonderlijke avonturen van een schipper in de Oost 1618-1625.
16470: ROEST, HANS. - Felix Timmermans. Rond het ontstaan van het kindeken Jezus in Vlaanderen.
12075: ROEVEN, JAN. - Rebel is oude kous.
4035: ROGBY, OVE. - Niederdeutsch auf friesischem Substrat. Die Mundart von Westerhever in Eiderstedt (Schleswig-Holstein). Die starktonigen Vokale und die Diphthonge
2006: ROGERS, JASON. - Newspaper Building. Application of efficiency to editing, to mechanical production, to circulation and advertising. With cost finding methods, office forms and systems
8313: ROGERS, SINCLAIR. - They don't speak our language. Essays on the language world of children and adolescents
8352: ROGERS, SINCLAIR (ED.). - Children and language. Reading in early language & socialization
6756: ROGGE, H.C. (ED.). - Brieven van en aan Maria van Reigersberch.
14851: ROGGEMAN, WILLEM M. - Jan van Ruusbroec en de stilte.
14239: ROGGEMAN, WILLY. - Betoverende Katastrofe.
14707: ROGGEMAN, WILLEM M. - De belegering van een luchtkasteel.
12595: ROGGEMAN, WILLEM M. - Geschiedenis.
14539: ROGGEMAN, WILLEM M. - De tijd hapert in de spiegel.
14566: ROGGEMAN, WILLEM M. - Geschiedenis.
15127: ROGGEMAN, WILLEM M. - Geschiedenis II.
15131: ROGGEMAN, WILLY. - Betoverende Katastrofe.
14780: ROGGEMAN, WILLEM M. - Taalgebied.
14599: ROGGEMAN, WILLEM M. - Marco Polo in Venetië.
709: ROGIER, L.J. - Herdenking van P. Geyl (15 december 1887-31 december 1966).
13346: ROITER, FULVIO. - Vivre Venise.
12823: ROLAND HOLST, A. - Een winter aan zee.
16392: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Opwaartsche wegen
16887: ROLAND HOLST, A. - Verzamelde poëzie.
15913: ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK, HENRIËTTE. - Het offer.
16758: ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK, HENRIËTTE. - Verworvenheden.
16268: ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK, HENRIËTTE. - De loop is bijna volbracht. Vier gedichten
15528: ROLAND HOLST, A. - Omtrent de grens.
13170: ROLAND HOLST, HENRIËTTE. - Wat het Oosten mij schonk .
14236: ROLAND HOLST, A. - Briefwisseling met Richard en Henriëtte Roland Holst.
11512: ROLAND HOLST, A. - Verzameld Werk. Poëzie I + II.
13440: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Sonnetten en verzen in terzinen geschreven.
14461: ROLAND HOLST, A. - Voorlopig.
16135: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Sonnetten en verzen in terzinen geschreven.
16562: ROLAND HOLST - VAN DER SCHAIK, HENRIETTE. - In de webbe der tijden.
16533: ROLAND HOLST, A. - Sirenische kunst.
3424: ROLAND HOLST, R.N. - Overpeinzingen van een bramenzoeker.
4642: ROLAND HOLST, A. - Eigen Achtergronden. Inleiding tot een voordracht uit eigen werk
4980: ROLAND HOLST, A. - In ballingschap.
8885: ROLAND, WALTER. - Late bruidsnacht.
10716: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIËTTE. - Kinderjaren en Jeugd van R. N. Roland Holst.
10752: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Herman Gorter.
10853: ROLAND HOLST, A. - Een winterdageraad.
10913: ROLAND HOLST, H. - Uit de diepte. Tijdgedichten
11338: ROLAND HOLST, A. - Voorlopig.
16759: ROLAND HOLST - VAN DER SCHALK, HENRIËTTE. - Vernieuwingen.
5095: ROLAND HOLST, A. - In den verleden tijd.
12775: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Herman Gorter.
13912: ROLAND HOLST, HENRIËTTE E.A. - Wegens uitnemende verdiensten. Toespraken bij de erepromoties UVA ter gelegenheid van de 300-jarige sterfdag van P.C.Hooft.
11606: ROLAND HOLST, A. & S. VESTDIJK. - Swordplay * Wordplay. Kwatrijnen overweer
11651: ROLAND HOLST, A. - Met losse teugel. Verspreide gedichten
17487: ROLAND HOLST, A. - In gevaar.
16137: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Verzonken grenzen.
16136: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Het feest der gedachtenis.
16477: ROLAND HOLST, A. - In memoriam Herman Gorter.
15112: ROLAND HOLST, A. - Bezielde dorpen.
13342: ROLING, G.V.A. EN J. VAN KRIMPEN (BIJEENGEBRACHT DOOR). - Twaalf Rijmprenten van Nederlandsche Kunstenaars.
13619: ROLLI, HANS. - Kirchengeläute. Fachliche Ratschläge für die Neubeschaffung und Ergänzung.
16147: ROLLINS, SCOTT. - Painting with water.
6198: ROMAINE, SUZANNE. - Pidgin & creole languages.
6872: ROMAINE, SUZANNE. - Socio-historical linguistics. Its status and methodology
8811: ROMBACH, J.H. - Het woordenboek van Kiliaan uitgegeven door de Alkmaarse rector Lud. Potter.
17328: ROMBOUTS, HANS. - De perfecte navolging. Van Hans Drost de laatste lettersnijder
5344: ROMBOUTS, E. E.A. (EDS.). - Ferguut.
17758: ROMBOUTS, HANS. - Mooipraat. Taal als camouflagemiddel
14935: ROMIJN, JAAP (TEKST), HANS SAMSOM (FOTO'S). - Spel van vernuft en smaak.
16328: ROMIJN, J.P. EN GABRIËL SMIT (RED.). - Ad Interim no. 1 + 2.
12289: ROMIJN, KIRSTEN. - Hoe doen we het? Verwijzen naar linguïstiche en cognitieve representaties met het voornaamwoord het
12132: ROMMETVEIT, R. & R.M. BLAKAR (EDS.). - Studies of language, thought and verbal communication.
6481: RONKEL, PH.S. VAN. - De Roman van Amir Hamza.
18089: RONNER, DICK (SAMENSTELLING). - Noch groen noch blauw.
18090: RONNER, DICK (SAMENSTELLING). - Kraanvogels vliegen met mij mee.
17272: RONSARD, PIERRE DE. - Enkele gedichten, Uit Les Lamours vertaald door Jef Last.
17851: RONSARD, PIERRE DE. - Les bacchanales ou le folastrissime voyage d'Hercueil pre`s Paris dedié a la joyeuse trouppe de ses compaignons fait l'an 1549.
15767: RONSARD, PIERRE DE. - Sonnets pour Hélène VI.
10138: ROO, ESTRELLA DE. - Agrammatic grammar. Functional categories in agrammatic speech
17828: ROODENBURG, KLAAE E.A. - Ap Sok Graficus.
13868: ROODENBURG, JASPER. - Pour une approche scalaire de la déficience nominale: la position de français dans une théorie de "noms nus"
16045: ROOIJ, MICHIEL VAN. - Hoe hoog de maan.
10945: ROOIJ, M. (RED.). - 50 Jaar Winkler Fallert.
12157: ROOIJ, VINCENT A. DE. - Cohesion through contrast: discourse structure in Shaba Swahili/French conversations.
17506: ROOKMAAKER, ANGELA & ALFRED VAN DER HELM. - Pantus. Uit het Maleis
9431: ROOM, ADRIAN. - Room´s Dictionary of Confusibles.
9432: ROOM, ADRIAN. - Room´s Dictionary of Distinguishables.
5302: ROORDA, T. - Grammatica Arabica. Breviter in usum scholarum academicarum. + Brevis chrestomathia cum lexico
7437: ROORDA, P. - De klankleer en hare practische toepassing. vooral met het oog op de studie van het Nedelands en der nieuwe talen
8389: ROORDA, P. - De klankleer en hare practische toepassing. vooral met het oog op de studie van het Nedelands en der nieuwe talen
4177: ROOS, SJOERD H. DE. - Typografische geschriften 1907-1920.
8364: ROOS, A.G. - Lycurgus.
1162: ROOSE, H. - Het probleem der woordsoorten. In het bijzonder van het bijwoord in het Nederlands
14627: ROOSENDAAL, JAN C. E.A. - Moorden met woorden. Honderd jaar Nederlandstalige misdaadliteratuur.
13621: ROOSENSCHOON, WIES. - Betje Wolff en Coosje Busken: een hartsvriendschap.
4244: ROOTH, ERIK. - Zu den Bezeichnungen für 'Eiszapfen' in den germanischen Sprachen. Historisch-wortgeographische und etymologische Studien
14914: ROOVER, ADRIAAN DE. - Als een mes in een huis vol gekken.
16739: ROOVER, ADRIAAN DE. - Halewijnlaan.
14779: ROOVER, ADRIAAN DE. - Ik ruik de sterren al.
14689: ROOVERE, ADRIAAN DE. - Brieven aan Herwig Leus.
374: ROOY, J. DE. - Als-of-dat, Enkele conjuncties in ABN, dialect en Fries.
3306: RÖPKE, WILHELM. - Geld und Außenhandel.
6616: ROQUES, MARIO (ED.) / CRÉTIEN DE TROYES. - Les romans de Chrétiens de Troyes. IV Le Chevalier au Lion (Yvain)
11087: RORIMER, JAMES J. (INTRO.). - The Belles Heures of Jean, Duke of Berry, Prince of France.
7111: ROS, GUUS & ROB HUISMAN (VOORWOORD). - Ontwerpen in opdracht. Nederlands grafische en ruimtelijk ontwerp 1990. Deel 1: Ontwerpers; Deel 2: Ontwerpbureaus
7600: RÖSEL, LUDWIG. - Die Gliederung der germanischen Sprachen nach dem Zeugnis ihrer Flexionsformen.
14507: ROSEN, L.F. - Adel.
10460: ROSEN, L.F. - Al het aardsch geluk.
12144: ROSEN, L.F. - Brandhaarden.
6211: ROSENBAUM, PETER S. - The grammar of English predicate complement constructions.
6965: ROSENBERG, J. - Phönikische Sprachlehre und Epigrahik.
7724: ROSENFELD, F. - Chineesche legenden.
6111: ROSENKRANZ, BERNHARD. - Historiesche Laut- und Formenlehre des Altbugarischen.
72: ROSETTI, A. - Le mot. Esquisse d'une théorie générale
8399: RÖSLER, U. - Der praktische Sprachheillehrer. Theorie und Praxis der heilpädagogoschen Behandlung der Sprachstörungen
2855: ROSS, LEO. - L'amour vert.
8779: ROSSEM, CEFAS VAN & HEIN VAN DER VOORT (EDS.). - Die Creol Taal. 250 years of Negerhollands texts
17709: ROSSEM, MAARTEN VAN. - Kapitalisme zonder remmen. Opkomst en ondergang van het marktfundamentalisme.
4479: ROSSI, EDUARD. - Die Entstehung der Sprache und des menschlichen Geistes.
10233: ROSSUM, MAYA. - Prosody in alaryngeal speach.
6233: ROTGANS, LUCAS. - Eneas en Turnus.
17040: ROTHMAN, MARIE E. - Goedgeluk.
6984: ROTTERDAM, NETTY VAN E.A. - Kinderboeken als levend cultuurbezit. 10 jaar Stichting Kinder- en Jeugdliteratuur
12960: ROTTEVEEL, MARGA (VOORWOORD). - Emoticon. 10e Epson fotofestival Naarden 2007.
1045: RÖTZER, HANS GERD (ED.). - Zur Didaktik der deutschen Grammatik.
13928: ROUBROEKS, PATRICK & THOMAS MÖHLMAN (ED.). - Van alle markten het meeste thuis. 100 gedichten voor de Albert Cuyp.
7127: ROULET, E. ET AL. - L'articulation du discours en français contemporain.
16704: ROUSSEAU, LE DOUANIER. - De wraak van een Russische wees.
16196: ROUWELER, HANNIE. - Ritme van verleden.
15538: ROUWELER, HANNIE. - Ritme van verleden.
1987: ROUZET, ANNE . - Zbirka Biskupic, Geïllustreerde uitgaven. Schenking van Bozo Biskupic, uitgever te Zagreb
10690: ROUZET, ANNE. - Adresses d'Imprimeurs libraires et editeurs Belges des XVème et XVIème siècles.
3419: ROVER, FRANS C. DE. - Over Het innerlijk behang van Hans Lodeizen.
17572: ROVERS, DANIËL. - Lampedusa.
17704: ROWLAND, PETER. - Birds of Australia.
4617: ROWLEY, ANTHONY (HRSG.). - Sprachliche Orientierung I. Untersuchungen zur Morphologie und Semantik der Richtungsadverbien in oberdeutschen Mundarten
6730: ROY, MARIE-LUISE. - Die Poetik Denis Diderots.
13378: ROY VAN ZUYDEWIJN, H.J. DE. - Enclave. 74 kwatrijnen.
2907: DE ROY VAN ZUYDEWIJN, H.J. DE. - De visionair.
3005: ROYEN, GERLACH. - Romantiek uit het spellingtournooi.
1842: ROYEN, P. GERLACH. - Kernproblemen van de Nederlandse klassificatie: divergentie van der en haar.
17987: ROYEN, GERLACH. - Latijn en Grieks dat wij allen spreken.
14679: ROZENBURG, ROEL. - Paars op zak in 100 foto's.
12326: ROZENDAAL, MARGOT. - The Acquisition of Reference: A cross-linguistic study.
12987: RUBINSTEIN, RENATE. - Namens Tamar / Met verschuldigde hoogachting / Jood in Arabië, Goi in Israël / Sta ik toevallig stil / Tamarkolommen en andere berichten 1961-1973.
17992: RUBINSTEIN, RENATE, DICK HILLENIUS, MIDAS DEKKERS, RUDY KOUSBROEK. - Kaos Budgetboeken Literatuur: Nee heb je - Eilanden bestaan niet meer - Mens annex dier - Dagelijkse wonderen.
2734: RÜCKERT, GERHARD. - Mörike und Horaz.
15864: RUEBSAMEN, HELGA. - Pasdame.
1171: RUELLE, PIERRE. - Le vocabulaire professionel du Houilleur borain. Étude dialectologique
13557: RUETZ, MICHAEL. - Germany.
13523: RUIGROK, WIM. - Amsterdam, stad in verandering.
692: RUIJGH, C.J. - Chars et roues dans les tablettes mycéniennes: la méthode de la mycénologie.
8756: RUIJGH, C.J. (ED.). - Tabellae mycenenses selecta.
8945: RUIJSENDAAL, E. - Letterkonst. Het klassieke grammaticamodel en de oudste Nederlandse grammatica's
9788: RUINEN, BARIET. - Letterproef.
10563: RUITENBERG- DE WIT, A.F. - Het huis van Achterberg : een commentaar.
15527: RUMI, DSCHALALUDDIN. - Vierzeiler.
8921: RUMP, WILLEM. - Prominence of pitch-accented syllables.
16119: RUNEFELT, EVA. - De werkeloze doden. Een keuze uit de gedichten.
1404: RUNGE, EDITH AMELIE. - Promitivism and related ideas in Sturm und Drang Literature.
7416: RUNTE, HANS R. & ROSEANN RUNTE (EDS.). - Oralité et littérature - Orality and literature. Actes du XIème congres (...) - Proceedings (...) 1985
9980: RUPPELT, GEORG. - Zukunft von Gestern. Ein Überblick über die Geschichte der Jahre 1901-3000 zusammengestellt aus alten und neuen Science-Fiction-Texten
16143: RUTEBEUF. - Gedichten. Gebloemleesd, vertaald en geannoteerd door Clem Schouwenaars
6739: RUTGERS, I. - Sexti Iulii Africani Olympionicorum Fastis.
17011: RUTKE, FEM. - eenmaaltweemaal.
14352: LE RÜTTE, IRIS. - Zielzalf, een beeldnovelle.
13585: RUTTEN, JEAN. - Infinitival complements and auxiliaries.
10778: RUUSBROEC, JAN VAN. - Werken. Naar het standaardhandschrift van Groenedaal uitgegeven door het Ruusbroecgenootschap
12831: RUWET, NICOLAS. - Théorie syntaxique et syntaxe du français.
9528: RUYS, JOH. P. - Martha's bruidsdagen.
12824: RUYSLINCK, WARD. - Signalement.
11288: RUYSLINCK, WARD. - Hunkerend gevangen.
6867: RYAN, ELLEN BOUCHARD & HOWARD GILES (ED.). - Attitudes toward language variation. Social and applied contexts
9570: RYSSEL, DANIËL VAN. - Johan Daisne. Een terugblik
8735: SAAGE, RICHARD. - Utopische Profile, Band I: Renaissance und Reformation.
4477: SAAS, F.W. - Pluralia tantum. Bijdrage tot de kennis van het gebruik van de Indoeuropese numeri, in het bijzonder in het Grieks
4418: SABATIER, RUTH. - Het Surrealisme. Drie programma's met kommentaren
1028: SACHS, HANS. - Gedichte.
5507: SACHS, HANS. - Sämtliche Fablen und Schwänke. 1. Band
11140: SADEH-LEICHT, OREN. - The psychological reality of grammar. The theta principle in parsing performance
17698: SAFRANSKI, RÜDIGER. - Heidegger en zijn tijd.
17724: SAFRANSKI, RÜDIGER. - Hoeveel waarheid heeft de mens nodig? Over het denkbare en het leefbare.
16250: SAGER, AXEL C. - Ich warte. Geschichte einer grossen Leidenschaft. J'attendrai, l'histoire d'une grande passion.
5655: SAKS, J. - Busken Huet en Potgieter.
14969: SALLENAVE, DANIELLE. - Visages Secrets, Regards Discrets parcours photographique dans la DGA.
17129: SALLUSTIUS (GAJUS SALUSTIUS CRISPUS). - Sallusitius prijst de levenskracht.
2356: SALVERDA, R. - Leading conceptions in linguistic theory. Formalist tendencies in structural linguistics
2562: SALVERDA, MURK. - Niederländische Literatur in deutscher Übersetzung.
14185: SALZMANN, MARTIN. - Resumptive prolepsis. A study in indirect A'-dependencies
3705: SAMPSON, GEOFFREY. - The form of language.
5286: SAMPSON, GEOFFREY. - Schools of linguistics. Competition and evolution
8190: SAMPSON, GEOFFREY. - Stratificational grammar. A definition and an example
4137: SAMUELSSON, KURT. - Religion and economic action.
6875: SANCHES, MARY & BEN G. BLOUNT (EDS.). - Sociocultural dimensions of language use.
8880: SANDBACH, EDMUND. - Die schönhengster Ortsnamen. Lautlehre, Wortbildungslehre und Etymologie
6047: SANDELL, ROLF. - Linguistic style and persuation.
14992: SANDER, GERD (SAMENSTELLING). - August Sander. In der Fotographie gibt es keine ungeklärten Schatten! (De fotografie kent geen schaduwzijden)
4120: SANDERS, TED & PETER SMULDERS (RED.). - Schrijfwijsheden. Visies op taal en taaladvies
15507: SANDERS, GEORGINE (= TINEKE VROMAN). - Het onvoltooid verleden. in herinnering aan Max de Jong (1917-1951)
17310: SANDERS, EWOUD. - De troost van schoonheid.
14286: SANDERS, GEORGINE (= TINEKE VROMAN). - Autogeografie.
16858: SANDERS, GEORGINE & LEO VROMAN. - Aan elkaar.
15807: SANDERS, GEORGINE & LEO VROMAN. - Een stilte die niet bestaat.
15809: SANDERS, GEORGINE & LEO VROMAN. - Aan elkaar.
2842: SANDERS, CEES. - In de luwte van eros.
9198: SANDERS, EWOUD, E.A.(RED.). - Trefwoord 10. 1995
6369: SANDERS, WILLY. - Sprachkritikastereien. Und was der "Fachler"dazu sagt
6457: SANDERS, EWOUD, E.A.(RED.). - Trefwoord 11. 1996
7792: SANDERS, EWOUD (ED.). - 'Ik zit hier midden in de geleerdheid'. Brieven van Antonie Cornelis Oudemans aan Arie de Jager 1847-1874
7794: SANDERS, EWOUD. - Van Nergenshuizen tot Absurdistan. Verzonnen plaatsnamen in het Nederlands
7845: SANDERS, W. (SCHRIFTLEITER). - Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung. Jahrgang 1977 - 100
7846: SANDERS, W. (SCHRIFTLEITER). - Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung. Jahrgang 1975/76 - 98/99
7976: SANDERS, W. (SCHRIFTLEITER). - Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung. Jahrgang 1978 - 101
2915: SANDFELD, KR. & HEDVIG OLSEN. - Syntaxe Roumane. I. Emploi des mots à flexion
4510: SANDRY, GÉO & MARCEL CARRÈRE. - Dictionnaire de l'Argot moderne.
7168: SANDVED, ARTHUR O. - Studies in the language of Caxton's Malory. And that of the Winchester manuscript
6312: SANKOFF, DAVID (ED.). - Linguistic variation. Models and methods
58: SANTEN, ARIANE VAN. - De morfologie van het Nederlands.
15086: SANTORO, VITTORIO. - Portraits, Nudes, Clouds.
14680: SANTVOORD, MATT VAN & GERARD SCHILDER. - 2D3D aan zee.
7815: SAPHO - BOUTENS, P.C. (VERTALING). - Oden en fragmenten van Sapfo. Waaraan is toegevoegd "Ode aan Sapfo"
17255: SAPIR, EDWARD. - Language. An introduction to the study of speech
611: SARAN, FRANZ/BERT NAGEL. - Das Übersetzen aus dem Mitteldeutschen.
6083: SARAUW, CHR. - Vergleichende Lautlehre der niederdeutschen Mundarten im Stammlande.
1301: SARGENT, BARBARA NELSON. - Le livre du roy Rambaux de Frise.
12387: SARTORIUS, JOACHIM. - De tafel is leeg. Een keuze uit de gedichten
375: SASSEN, A. - Het Drents van Ruinen.
690: SASSEN, FERD. - Johan Lulofs (1711-1768) en de reformatorische verlichting in de Nederlanden.
1722: SASSEN, A. - Een ontspoorde woordgroep?
5929: SASSEN, A. - Zeventiende-eeuwse teksten.
4267: SAUER-GEPPERT, W.-I. - Wörterbuch zum St. Trudperter hohen Lied. Ein Beitrag zur Sprache der mittelalterlichen Mystik
8131: SAUMJAN, S.K. - Problems of theoretical phonology.
2360: SAUSSURE, F. DE. - Cours de linguistique générale.
17801: SAVER, MARK. - In een midzomerplensregenbuitje. 777 luimige limericks
7799: SAWICKA, IRENA & AXEL HOLVOET (EDS.). - Studies in the phonetic typology of the Slavic languages.
62: SCALISE, SERGIO. - Generative morphology.
16972: SCÈVE. - Delie Beeld van allerhoogste deugd. Honderd dizijnen.
14858: SCHAAF, NINE VAN DER. - Droomvaart.
9008: SCHAAF, SJ, VAN DER. - Skiednis fan de Fryske biweging.
8855: SCHAALMA, ALBERT. - Ten einde de verte.
10964: SCHAALMA, ALBERT. - Eenrum.
10996: SCHAALMA, ALBERT. - Op mijn schreden terug naar huis.
17892: SCHAALMA, ALBERT. - Tot het zover is.
18120: SCHAALMA, ALBERT. - Burleske ballade van de windmolen te Adorp.
3743: SCHAAR, CLAES. - Some types of narrative in Chaucer's poetry.
5626: SCHAAR, J. VAN DER & A. BRAAKMAN . - Taal en bedrijf.
409: SCHAARS, A.H.G. - Woordenboek van de Achterhoekse en Liemerse Dialecten, De mens en de weerld - A.
7103: SCHAARS, A.H.G. & G.J. AGELINK. - Woordenverzameling van J.H. Gallée.
14934: SCHABER, GERTA. - Gerta Taro: Fotoreporterin im spanischen Bürgerkrieg. Eine Biographie.
1532: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Verzamelde dichtwerken.
11202: SCHAEPMAN, PAUL. - De ballade van de wegpiraat.
8173: SCHAERLAEKENS, A.M. - The two-word sentences in child language development. A study based on evidence provided by Dutch-speaking triplets
6942: SCHAFF, ADAM. - Essays übr die Philpsophie der Sprache.
12524: SCHAFFER, ALFRED. - Dwaalgasten.
14463: SCHAFFER, ALFRED. - De muziek die ons toekomt.
15720: SCHAFFER, ALFRED. - Mens dier ding.
15927: SCHAGEN, J.C. VAN. - 24 conversaties met de nachtpoes.
12663: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers XVII. Domburgse fragmenten (autobiografisch)
16230: SCHAGEN, J.C. - Domburgse Cahiers No. XXI, Murmureersels in de muizenval. Rancuneuze rimram 1968-1971
15439: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers VII, Laatste vaart. Meldingen van nacht en water
4875: SCHAGEN, J.C. VAN. - Dagboekblaadjes. Schriftsels XIII
17010: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgs kriel.
17414: SCHAGEN, J.C. VAN. - 50 vreugden.
17432: SCHAGEN, J.C. VAN. - Je moet het zwijgen.
17431: SCHAGEN, J.C. VAN. - In het spiegeltje van Sjoe.
17428: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers I.
17429: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers II. Nieuwe miniaturen. 162 Reflexen.
17430: SCHAGEN, J.C. VAN. - Archief van Schagen. Wat dit blijfsel overbleef - Ik doe niet meer mee - Je moet het zwijgen
17426: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers XXII: Twee spelletjes met een hondefluitje.
17427: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers XXIII: Al tuimelende.
17850: SCHAGEN, J.C. VAN. - Klein vlooientheater.
12668: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers VIII. Schaduwen
12666: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers XIX.
12661: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers XIV. Met één vinger
17466: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers IX. Van gewone mensen
2281: SCHAGEN, J.C. - Domburgse Cahiers No. XXI, Murmureersels in de muizenval. Rancuneuze rimram 1968-1971
17467: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers Xa + Xb.
16396: SCHAGEN, J.C. - Kantels van Mijnheer De Géronte. Schrifstel VIII.
18003: SCHAGEN, J.C. - Kantels van Mijnheer De Géronte. Schrifstel VIII.
16763: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers IX. Van gewone mensen
15326: SCHAGEN, J.C. VAN. - Geografische gezinsvorming. Schriftsels XIV
17469: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers XIIIa. Kom mee naar binnen
16385: SCHAGEN, J.C. - Domburgse Cahiers No. XXI, Murmureersels in de muizenval. Rancuneuze rimram 1968-1971
16762: SCHAGEN, J.C. VAN. - 'Een boom, die nooit zijn bladeren heeft geteld'.
9805: SCHAGEN, J.C. & J. SCHROFER. - Ik ga maar en ben.
16151: SCHAGEN, J.C. VAN. - Geografische gezinsvorming. Schriftsels XIV
12664: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers XVI.
12665: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers XVIII. Vóórhof
12667: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers XX. Tekens
12365: SCHAGEN, J.C. VAN. - Wat dit blijfsel overbleef.
17603: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers no. XI. Heggewinde.
15366: SCHAGEN, J.C. VAN. - Kleine suite peppel.
9168: SCHAGEN, J.C. - Schiftsels IV. Grafisch Intermezzo. .
15380: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers no. III, mei 1964.
15425: SCHAGEN, J.C. VAN. - Onderaardsch.
12662: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers XV. Tactielen
16878: SCHAGEN, J.C. VAN. - Veldboeketje Domburg.
3704: SCHAGRIN, MORTON L. - The language of logic. A programed text
1638: SCHAIK, C.J.J. VAN. - Balthazar Huydecoper. Een taalkundig, letterkundig en geschiedkundig initiator
4004: SCHANZE, HEINZ. - Die Überlieferung von Wolframs Willehalm.
13484: SCHAPER, A. - De IJsselmeervisserij.
3891: SCHARNHORST, JÜRGEN. - Untersuchungen zum Lautstand in den Schriften Nicolaus Gryses. Ein Beitrag zur mecklenburgischen Sprachgesichte
7700: SCHARP, H.J. - De Romeinsche denarius van 269-268 voor Chr. En het gelijktijdige bronzen geld
7118: SCHARPÉ, A. - Kalidasa-Lexicon. Vol. I Basic text of the works. Part IV: Raghuvamsa
8381: SCHARPÉ, A. - Wezen en wording der klassieke sanskritliteratuur.
2977: SCHARTEN, ROOS. - Exhausive Interpretation: A discourse-semantic account.
6301: SCHATZ, H.F. - Plat Amsterdams in its social context. A sociolinguistic study of the dialect of Amsterdam
4367: SCHAUERHAMMER, ALFRED. - Mundart und Heimat Kasper Scheits. Auf Grund seiner Reimkunst untersucht
15532: SCHAYK, TOER VAN - SJENG SCHEIJEN (TEKST). - Gewaarwording van dans - The experience of dance.
14565: SCHEEPERS, RIANA. - Met de taal van karmozijn.
17965: SCHEEPERS, G.J. - Preek van de week. Eeen twaalftal verzen uit Graficus
12877: SCHEEPMAKER, NICO. - Poëtische fietsen.
6911: SCHEEPMAKER, NICO. - Een stukje taalgebeuren dus...
11128: SCHEEPMAKER, NICO. - Hopper's Holland.
11163: SCHEEPMAKER, NICO. - Maar mooi! Beschouwingen over poëzie
9149: SCHEFFERS, M.T.M. - Sifting vowels. Auditory pitch analysis and sound segregation
2029: SCHELBERT, TARCISIUS WERNER. - Wörterbuch und konstruierte Mehrdeutigkeit. Mit besonderer Berücksichtigung des Englischen
10955: SCHELIHA, RENATA VON. - Die Komödien des Aristophanes in sieben Vorträgen interpretiert.
7283: SCHELLART, F.J. - Volksboek van Margarieta van Lymborch (1516).
13869: SCHELLING, H.G.J. (VOORWOORDP. - Tsjechisch quartet. Een studie gewijd aan de illustraties, exlibris en gelegenheidsgrafiek van de Tjechische grafici Cinybuld, Florian, Lukavsky en Simon
2844: SCHELTEMA, J.M.W. - Chansons, gedichten en studentenliederen.
4341: SCHELTEMA. - 'n Bloemlezing uit Paulus Scheltema's Twaalfduizend Friesche spreekwoorden, gezegden en anecdoten. Aangevuld en verklaard.
7699: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Florentijnse verhalen.
8849: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De Nederlanden. Een gedicht
17312: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een brief van Arthur van Schendel aan Karel Nieuwkerk.
3594: SCHENK, V.W.D. - Jeanne d'Arc.
7487: SCHENK, V.W.D. & ANKE B. KORNDÖRFFER. - Lees- en schrijfstoornissen bij kinderen. Genese, symptomatologie en behandeling van dyslexie en verwante aandoeningen
5918: SCHENKELVELD-VAN DER DUSSEN, MARAI A. - Het dichterschap van Hubert Korneliszoon Poot. Een vergelijking van de 'Mengeldichten' en het 'Vervolg der Gedichten'
6255: SCHENKELVELD-VAN DER DUSSEN, M.A. (RED.). - Bredero.
3571: SCHENKER, WALTER. - Die Sprache Max Frischs. In der Spannung zwischen Mundart und Schriftsprache
10639: SCHENKEVELD, M. E.A. - Aantekeningen bij Gerrit Achterbergs spel van de wilde jacht.
14085: SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN, RIET & WILLEMIEN B. DE VRIES. - Zelfbeeld in gedichten. Brieven over de poezie van Jan Six van Chandelier (1620-1695)
6185: SCHERER, KLAUS R. & HOWARD GILES (EDS.). - Social markers in speech.
2323: SCHERMER, LUKAS. - Meleager en Atalante.
17274: SCHERMER, PIETER (TEKST), KO MARKUSSE (ZEEFDUK). - Enkhuizen.
17966: SCHERMER, PIETER. - Absoluut.
17397: SCHERMERHORN, W. - Rede uitgesproken door den Minister-President Zijne Excellentie Professor Ir. W. Schermerhorn voor den zender Herrijzend Nederland op oudejaarsavond 1945.
5465: SCHERPBIER, H. - Milton in Holland. A study in the literary relations of England and Holland before 1730
14004: SCHIERBEEK, BERT. - 10 mooiste van Bert Schierbeek.
14314: SCHIERBEEK, BERT. - Ezel mijn bewoner.
14498: SCHIERBEEK, BERT. - De zichtbare ruimte.
9585: SCHIERBEEK, BERT. - De blinde zwemmers.
14460: SCHIERBEEK, BERT. - De derde persoon.
14281: SCHIERBEEK, BERT. - Een grote dorst. Een kettingreactie.
14228: SCHIERBEEK, BERT. - Klaprozen.
14313: SCHIERBEEK, BERT. - Een groot dood dier.
10566: SCHIERBEEK, BERT. - Binnenwerk.
16115: SCHIERBEEK, BERT. - Een tik tegen de lucht. Een collage uit het werk van Bert Schierbeek.
11684: SCHIERBEEK, BERT. - De derde persoon.
15126: SCHIERBEEK, BERT. - Vallen en opstaan.
17490: SCHIERBEEK, BERT. - "Inspraak"
16823: SCHIERBEEK, BERT. - 12 gedichten.
14274: SCHIERBEEK, BERT. - Het dier heeft een mens getekend. Een keuze uit: Het boek ik, De andere namen, De derde persoon, De gestalte der stem, De tuinen van Zen, Het dier heeft een mens getekend, Ezel mijn bewoner, Een broek voor een oktopus, Een grote dorst, Inspraak
13543: SCHIFFER, CLAUDIA. - Claudia Schiffer. Ontboezemingen
1908: SCHIFKO, PETER. - Aspekte einer strukturalen Lexikologie. Zur Bezeichnung räumlicher Beziehungen im modernen Französisch
17289: SCHILDERS, ED. - De muts van Dante.
16194: SCHILDERS, ED. - Brooklyn Bridge.
9371: SCHILLER, FRIEDRICH. - (10 november 1759) Ik heb mij laten scheren.
5308: SCHILLINGS, HARRY. - Toneel en theater in Limburg. In de 19e en 20e eeuw
4611: SCHILP, C.A. - Herman Heijermans.
9513: SCHILTMEIER, J.R. - Amsterdam in 17e eeuwse Prent.
11065: SCHINKEL, A.D. - Geschied- en letterkundige bijdragen.
2448: SCHIPPER, JAKOB. - A history of English versification.
3454: SCHIPPER, L. - Kinder-album. Gedichten voor knapen en meisjes
14661: SCHIPPERS, K. - Museo Sentimental. Verhalen en beschouwingen.
14715: SCHIPPERS, K. - Sok of Sprei. Vijftig Kindervoorstellingen.
16678: SCHIPPERS, K. - Het formaar van Man Ray.
377: SCHIPPERS, B.W. - Taal en spraak in stad en streek, algemene taal en dialecten.
15828: SCHIPPERS, K. - Een leeuwerik boven een weiland .
12050: SCHIPPERS, K. - Sonatines door het open raam. Gedichten bij partituren van Clementi, Kuhlau en Lichner
16402: SCHIPPERS, ARIE. - Reeën en gazellen in tuinen en paleizen: Arabische en Hebreeuwse gedichten uit Andalusië.
16165: SCHIPPERS, WIM T. - Grote genade.
15750: SCHIPPERS, K. - Zilah.
3703: SCHLAUCH, MARGARET. - The gift of language.
4025: SCHLAUCH, MARGARET. - English medieval literature. and its social foundations
7583: SCHLEGEL, GUSTAVE. - La loi du parallélisme en style chinois. Démontrée par la préface du si-yü ki. La traduction de cette préface par feu Stanislas Julien. Défendue contre la nouvelle traduciton du père A. Gueley
16981: SCHLESINGER, I.M. - Sentence structure and the reading process.
17888: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Feest op het plafond.
17984: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Sloddervrouwtje en sloddermannetje.
16004: SCHMIDT, ANNIE M.G. - En wat dan nog?
80: SCHMIDT, HERMANN. - Der Begriff der Erfahrungskontinuität bei William James und seine Bedeutung für den amerikanischen Pragmatismus.
1791: SCHMIDT, FRANZ. - Symbolische Syntax.
1792: SCHMIDT, FRANZ. - Zeichen und Wirklichkeit. Linguistisch-semantische Untersuchungen
1845: SCHMIDT, C. - De concessieve voegwoordelijke bijzin in het Nederlands van de middeleeuwen en de zeventiende eeuw.
2429: SCHMIDT, LOTHAR (ED.). - Wortfeldforschung. Zur Gesichte und Theorie des sprachlichen Feldes
3856: SCHMIDT, KURT. - Die Entwicklung der grimmschen Kinder- und Hausmärchen. Seit der Urhandschrift. Nebst einem kritischen Texte der in die Drucke übergangenen Stücke
4405: SCHMIDT, KARL HORST. - Studien zur Rekonstruktion des Lautstandes der südkaukasischen Grundsprache.
4624: SCHMIDT, JOCHEN. - Die Geschichte des Genie-Gedankens in der deutschen Literatur, Philosophie und Politik 1750-1945.
7860: SCHMIDT, P.W. - Die Sprachen der Sakei und Semang auf Malacca und ihr Verhältnis zu den Mon-Khmer-Sprachen.
17582: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Water bij de wijn. Liedjes
955: SCHMITZ, P.F. - Kritiek en criteria. Menno ter Braak en het literaire waardeoordeel
3314: SCHMOLLER, GUSTAV. - Grundriß der allgemeinen Volkswirtschaftslehre.
1794: SCHNEIDER, WILHELM. - Stilistische deutsche Grammatik. Die Stilwerte der Wortarten, der Wortstellung und des Satzes
17900: SCHNEIDERS, A.L. - In de boom.
5034: SCHNELL, BERNHARD (ED.). - Thomas Peuthner 'Büchlein von der Liebhabung Gottes'. Edition und Untersuchungen
7856: SCHNETZ, JOSEPH. - Flussnamen und vordeutsche Ortsnamen des bayerischen Schwabens.
18112: SCHNEYDERBERG, ERIC J. - Ex libris Emiel van Moerkerken. Cineast/fotograaf/psycholoog/schrijver/surrealist
3957: SCHNIEDERS, MARIE. - Die einheimischen nicht komponierten schwachen Verben der jan-Klasse im Altnordischen.
5794: SCHNÜRER, G. - De katholieke kerk en de beschaving tijdens de Barok.
27: SCHNYDER, HANS. - Die Wiederbelebung des Mittelalters im humoristischen Abbild. Antiromantische Strömungen in der englischen Literatur.
5421: SCHOLDERER, VICTOR. - Johann Gutenberg. Inventor of printing
2547: SCHOLES, ROBERT J. - Acoustic cues for constituent structure. A series of experiments on the nature of spoken sentences structures
14024: SCHOLL, S.H. (RED.). - 150 jaar Katholieke Arbeidersbeweging in West-Europa 1789-1939.
16488: SCHOLTE, HENDRIK. - Intermezzo.
17961: SCHOLTE, ROB. - Tartufo-Tartuffe. Comédie gastronomique.
15284: SCHOLTEN, PATTY. - Jaarwisseling op Langkawi.
1448: SCHOLTEN, HARRY. - Een aanslag op de ouderdom. Over de poëzie van Remco Campert.
14489: SCHOLTEN, HARRY. - Een zakdoek in de oceaan.
8373: SCHÖNBACH, ANTON E. - Über Hartmann von Aue. Drei Bücher Untersuchungen
248: SCHÖNFELD, M. - Nederlandse waternamen.
11585: SCHÖNFELD, M. - OE-relikten in Holland en Zeeland.
1854: SCHÖNFELD, M. - Veldnamen in Nederland.
5189: SCHÖNFELD, M. - Historiese grammatica van het Nederlands.
12590: SCHÖNFELD, HELMUT. - Slawische Wörter in den deutschen Mundarten östlich der unteren Saale.
8942: SCHÖNFELD WICHERS, K.D. - Woordenboek Nederlands Twents.
12173: SCHÖNFELD, M. - Worterbuch der altgermanischen Personen- und Volkernamen nach der Uberlieferung des klassischen Altertums.
247: SCHÖNFELD, M. - Nagelaten opstellen. Studies op naamkundig gebied
1795: SCHÖNFELDER, KARL-HEINZ. - Probleme der Völker und Sprachmischung.
3911: SCHÖNFELDER, ALBERT. - Isengrimus. Das flämische Tierepos aus dem Lateinische verdeutscht
14099: SCHOOLREMMER, ERIK. - Agreement, dominance and doubling. The morphosyntax of DP
9086: SCHOONEN, ROB. - De evaluatie van schrijfvaardigheidsmetingen. Een empirische studie naar betrouwbaarheid en bruikbaarheid van schrijfvaardigheidsmetingen in de achtste groep van het basisonderwijs
14199: SCHOONHOVEN, HAN (INLEIDING). - Grensgebied. 8 fotografen / 8 beeldverhalen
17654: SCHOONJANS, LUC. - De 100 meest legendarische wielertruitjes.
14378: SCHOONUS, BART ET AL (EDS.). - World Press Photo 05.
16041: SCHOORL, JOHN. - A capella.
13777: SCHOORLEMMER, MAAIKE. - Participial passive and aspect in Russian.
9165: SCHOTEL, G.D.J. - Tollens en zijn tijd. Eene proeve van levensbeschrijving
378: SCHOTHORST, W. VAN. - Het Dialect der Noord-West-Veluwe.
4884: SCHOTMAN, W. JOHAN. - Wind in Bamboestengels.
16005: SCHOUTEN, ROB. - Spijsamen.
15478: SCHOUTEN, ROB. - Au bord d'une source. Gedichten naar muziek
14897: SCHOUTEN, ROB. - Huiselijk verkeer.
1725: SCHOUTEN, CORINE. - Zinsinitiële indefiniete subjecten in hun context.
2845: SCHOUTEN, ROB. - Te voorschijn schommelt het heelal.
2848: SCHOUTEN, ROB. - Carabas ontvlucht.
7210: SCHOUTEN, BERT & WIM ZONNEVELD A.O. (EDS.). - OTS yearbook 1989 - 1995.
10248: SCHOUTEN, ROB. - Het krantengevoel.
10673: SCHOUTEN, ROB. - Iets verhevens en onuitsprekelijks. Muzikale motieven in het werk van S. Vestdijk
10742: SCHOUTEN, ROB. - Gedichten I.
10852: SCHOUTEN, ROB. - Een onderdaan uit Thule.
11105: SCHOUTEN, ROB. - Gedichten II.
12076: SCHOUTEN, ROB. - Infauste dienstprognose.
17615: SCHOUTEN, ROB & ROGI WIEG. - 100 beste gedichten van deze eeuw: Nederland.
15985: SCHOUTEN, ROB. - Huiselijk verkeer.
11992: SCHOUWENAAR, MARGREET. - Valtijd.
3687: SCHRADER, O. - Sprachvergleichung und Urgeschichte. Linguistisch-historische Beiträge zur Erforschung des indogermainschen Altertums
9245: SCHRAM, WYBRANT. - Journael ende verhael van de Oost-Indische reyse.
7443: SCHRAMM, GENE M. - The graphemes of Tiberian Hebrew.
4271: SCHRAUB, WILHELM. - Jordan von Osnabruck und Alexander von Roes. Ein Beitrag zur Geschichte der Publizistik im 13. Jahrhundert
7394: SCHREGEL-ONSTEIN, FRANCINE. - De ganzepen. Het levensverhaal van onze eerste kinderdichter Hieronymus van Alphen
3872: SCHREIBER, HERMANN. - Teuton and Slav. The struggle for central europe
11225: SCHREINER, STEFAN (HRSG.). - Das Lied der Lieder von Schelomo. Liebeslyrik aus dem alten Israel. Mit 32 illuminierten Seiten aus dem Machsor Lipsiae
15937: SCHRETLEN, IGNACE. - Een onvermoede bocht.
10963: SCHRETLEN, IGNACE. - Tussen zes voet diep en hemelhoog.
7963: SCHREUDER, H. - Een hoofdstuk uit de semantiek. Inzonderheid met betrekking tot het Engels
17137: SCHREUDERS, PIET. - Piet Schreuders in Hollywood at last.
16503: SCHRIJER, THOM & SASLIA EGGINK - DU BURCK (TYPOGRAFISCHE ILLUSTRATIES). - Lege schommels.
3190: SCHRIJNEN, JOS. - Essai de bibliographie de géographie linguistique générale.
5257: SCHRIJNEN, JOS. - De vergelijkende klassieke taalwetenschap in het gymnasiaal onderwijs.
17165: SCHRIKS, C.F.J. - Werken van de Walburg Pers. Vijfhonderd titels, beschreven en toegankelijk gemaakt naar onderwerp, tijd, plaats, auteur enz.
10070: SCHRIKS, CHRIS (SAMENST.). - Presse - papier. Spreuken, spreekwoorden, gezegden en aforismen over het verschijnsel papier
3981: SCHRÖBER, INGEBORG. - Wikingische und spielmännische Elemente im zweiten Teile des Gudrunliedes.
12439: SCHRÖDER, FRANZ ROLF. - Altgermanische Kulturprobleme.
4208: SCHRÖDER, WERNER (HERAUS.). - Der nibelunge Liet und diu Klage. Die Donaueschinger Handschrift 63 (Laßberg 174). Mit einem forschungsgeschichtlichen Beitrag zu ihrer Bedeutung für Überlieferung und Textgesichte des Epos
17669: SCHRÖDER, P.H. - Van bruisend water tot ruisend graan : honderd jaar Haarlemmermeer 1855-1955.
16193: SCHROEVERS, WIM. - Gras.
9832: SCHROFER, JURIAAN. - Letters op maat.
10363: SCHROFER, JURIAAN. - Zienderogen.
16262: SCHROFER, JURRIAAN - J.C. VAN SCHAGEN`. - Ik ga maar en ben. Twaalf gedichten uit 'Ik ga maar en ben' in papier gesneden door Jurriaan Schrofer en ingeleid door K. Schippers.
11155: SCHROLL, ANTON. - Der "75 jahre" Almanach Des Verlages Anton Schroll. 1884-1959 .
4407: SCHRÖTER, ERNST. - Walahfrids deutsche Glossierung zu den biblischen Büchern Genesis bis zum Regum II und der althochdeutsche Tatian.
13493: SCHUBERT, CLAUDIA ET AL. - Man Ray and L. Fritz Gruber: years of friendship 1956-1976. Jahre einer Freundschaft
2849: SCHUCHART, MAX. - Hommage à François Villon. Oorspronkelijke en vertaalde balladen
2866: SCHUCHART, MAX. - Sprekend mijzelf.
10008: SCHUCHART, MAX. - Tijd van leven.
5499: SCHUERE, JACOB VAN DER. - Nederduytsche Spellinge.
3036: SCHUEREN, G. VAN DER. - Teuthonista of Duytschlender. In eene nieuwe bewerking
5039: SCHÜLKE, ULRICH. - Konrads Büchlein von der geistlichen Gemahelschaft. Untersuchungen und Text
12538: SCHULTE NORDHOLT, J.W. - Tijd voor eeuwigheid.
14673: SCHULTE NORDHOLT, J.W. - Contrafacten. Gedichten op reis en thuis
14628: SCHULTE NORDHOLT, JAN. - Aan mijn tongval te horen.
8587: SCHULTE NORDHOLT, H. - De evocatie van het geschonden verleden.
16390: SCHULTE NORDHOLT, J.W. - Het weefsel Gods.
2393: SCHULTEN, C.M. - Contributiond à l'étude des termes militaires Français en Néerlandais. 1567-1625.
5660: SCHULTINK, H. - Statische of dynamische taalbeschrijving?
7241: SCHULTINK, H. - De morfologische valentie van het ongelede adjectief in modern Nederlands`.
7854: SCHULTINK, H. - Output conditions in word formation?
11685: SCHULTINK, H. - De morfologische valentie van het ongelede adjectief in modern Nederlands`.
15545: SCHULZ, KATRIN. - Minimal models in semantics and pragmatics. Free choice, exhaustivity and conditionals
9632: SCHUMAN, L.O. - Een moderne Arabische vertelling : Nagib Mahfuz, Awlad Haritna.
4415: SCHUMANN, COLMAR. - Der Wortschatz von Lübeck. Probe planmäßiger Durchforschung eines mundartlichen Sprachgebietes
16700: SCHURER, FEDDE. - Simsom.
3832: SCHUSTER, MAX. - Der geschichtliche Kern von Hauffs Lichtenstein.
17983: SCHUT, B.J.M. - Literatuurdidactiek. Een bijdrage tot de theorievorming
1030: SCHUTTER, F. DE. - Het vers van Jonker Jan van der Noot. Een ritmologische studie
6694: SCHUTTER, G. DE & J. TAELDEMAN. - De ovenpaal. Een kommentaar bij de kaart voor het Nederlandse taalgebied
10419: SCHUTTER, G. DE & J. TAELDEMAN. - De ovenpaal. Een kommentaar bij de kaart voor het Nederlandse taalgebied
12418: SCHUYLER, JAMES. - Selected poems.
8786: SCHUYTVLOT, A.C. - Catalogus van werken van en over Vondel gedrukt voor 1801 en aanwezig in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam.
3952: SCHWARZ, K. - Das intervokalischen -g- im Fränkischen. Sprachgesichtliche Untersuchungen
12151: SCHWARZ, ERNST. - Goten, Nordgermanen, Angelsachsen. Studien zur Ausgliederung der germanischen Sprachen
6019: SCHWEIZER, WERNER R. - Der Witz.
11210: SCHWENCKE, JOHAN. - Het exlibirs in Spanje en Portugal. Een studie voor vrienden van boek en prent
3395: SCHWENKE, H. - H. Woyty-Wimmer. Oostenrijks graveur
16833: (SCHWITTERS, KURT & THEO VAN DOESBURG. - Een rumoerige soiree. Dada in de residentie.
71: SCIARONE, A.G. - La place de l'adjectif en Italien moderne.
4786: SCIARONE, A.G. (ED.). - Nomen, Leyden studies in linguistics and phonetics.
12845: SCORRETTI, MAURO. - Complementizers in Italian and Romance.
7503: SCOTT, F.S. ET AL. - English grammar. A linguistic study of its classes and structures
10929: SCOTT, WALTER. - De bruid van Lammermoor.
24: SCRIPTURE, E.W. - Grundzüge der englischen Verswissenschaft.
3779: SÉE, HENRI. - Histoire économique de la France. *Le moyen age et l'ancien régime **Les temps modernes (1789-1914)
10218: SEEGER, RAYMOND J. & ROBERT S. COHEN (EDS.). - Art, science and techonology. The genius of Leonardo
8415: SEEL, OTTO. - Sallusts Briefe und die pseudosallustische Invektive.
7486: SEEMAN, M. - Sprachstörungen bei Kindern.
16483: SEFERIS, YORGOS. - Zestien haiku.
12573: SEGERS, YVES E.A. - Op weg naar een consumptiemaatschappij. Over het verbruik van voeding, kleding en luxegoederen in België en Nederland (19e-20e eeuw).
7495: SEGERSTEDT, TORGNY T. - Die Macht de Wortes. Eine Sprachsoziologie
15879: SEGINER, YOAV. - Learning syntactic structure.
11868: SEIFERT, JAROSLAV. - En vaarwel!
4791: SEIPEL, IGNAZ. - De economisch-ethische theorieën der kerkvaders.
11601: SEITLIN, PERCY. - About U.S. Experimental typography by American Designers
14488: SELFKICKER, JOHNNY THE. - De heilige huichelaar. Een keuze uit gedichten geschreven in de periode juli '66-januari '68.
13413: SELLS, PETER. - Lectures on contemporary syntactic theories. An introduction to governement binding theory, generalized phrase structure grammar, and lexical-functional grammar
15102: SENCOURT, ROBERT. - T.S. Eliot: A memoir.
2088: SERRURIER, C. - Descartes. Leer en leven
3640: SEUREN, P.A.M. - Operators and nucleus. A contribution to the theory of grammar
9013: SEUREN, PIETER A.M. (ED.). - Symposium on semantic theory.
7499: SEUREN, P.A.M. - Operators and nucleus. A contribution to the theory of grammar
7840: SEUREN, PIETER A.M. (ED.). - Semantic syntax.
8223: SEUREN, PIETER A.M. (HRSG.). - Generative Semantik: Semantische Syntax.
12148: SEVCENCO, ANCA. - Terms of binding.
12495: SEXTON, ANNA. - A self-portrait in letters.
3579: SGALL, PETR ET AL. - A functional approach to syntax. In generative description of language
17071: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Sonnet. (65)
16109: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Sonnetten 63, 64 en 65.
18124: SHAKESPEARE. - Sonnet XVIII.
7164: SHANNON, ANN. - A descriptive syntax of the Parker manuscript of the Anglo-Saxon chronicle from 734 to 891.
5328: SHASTRI, AJAYA MITRA. - India as seen in the Brhatsamhita of Varahamihira.
9261: SHERIDAN, RICHARD BRINSLEY / TJAARD W.R. DE HAAN (BEWERKING). - Liefde in het klooster, spel in twee gedeelten en twaalf taferelen (1775) .
13512: SHERMAN, CINDY & VANESSA BEECROFT. - Her bodies.
8200: SHIR, NOMI ERTESCHIK. - On the nature of island constraints.
8434: SHUY, ROGER W. (ED.). - Report of the twenty-third annual round table meeting on linguistics and language studies.
13510: SICHOV, VLADIMIR. - Les Russes vus par Vladimir Sichov.
7710: SICK, INGEBORG MARIA. - De prinses die spon. Een blad uit het oude sprookjesboek
14846: SIEFF, JEANLOUP. - Jeanloup Sieff 1950 - 1990. Time will pass like rain.
17586: LUCEBERT & JAN SIERHUIS (ETSEN). - "Minnebrief aan onze gemartelde bruid Indonesia"
17567: SIERKSMA, FOKKE. - Gewaarmerkte gedichten.
10346: SIERKSMA, FOKKE (VERZ. DOOR). - Commentaar op Achterberg. Opstellen van jonge schrijvers over de poëzie van Gerrit Achterberg
10946: SIERMAN, HARRY N. (VOORWOORD). - Linotype. Een toelichting op het Linotype-zetsysteem
1061: SIERTSEMA, B. - A study of glossematics. A critcal survey of its fundamental concepts
1730: SIERTSEMA, B. - Taalverwerving en taalontleding.
5223: SIERTSEMA, B. - A study of glossematics. A critcal survey of its fundamental concepts
15592: SIERTSEMA, B. - A study of glossematics. Acritcal survey of its fundamental concepts
15734: SIJMONS, DIRK / HARM BOTMAN EN WILLEM SNITKER. - Overmoed en zegepralen / Zegepralend Kennermeland.
12234: SIJS, NICOLINDE VAN DER. - Leenwoordenboek. De invloed van andere talen op het Nederlands
17119: SIJS, NICOLINE VAN DER. - Hondsdraf. Waar komen onze woorden vandaan?
18111: SIJS, NICOLINE VAN DER. - Taal als mensenwerk: het ontstaan van het ABN.
9134: SILKIN, JON. - Amana Grass.
13532: SILVA, PIERRE & GARY. - Delicious.
10487: SIMA'AN, KHALIL. - Learning efficient disambiguation.
4322: SIMON, SHERRY (DIR.). - Traduire la théorie.
8782: SIMON, GERD. - Bibliographie zur Soziolinguistik.
2602: SIMONS, WIM J. - Het woord gedrukt. Boeken en mensen
9169: SIMONS, W.J. - Geladen pistolen. Gevleugelde woorden over het boek bijeengebracht en ingeleid door.
9631: SIMONS, WIM J. - Het paleis van Circe. De Amerikaanse reizen van Frederik van Eeden
15308: SIMONS, JOZEF. - Caïphas.
8523: SIMONS, P.H. - Wij beginnen te sympathiseren. Betje Wolff en Aagje Deken.
8949: SIMPSON, DAVID. - The politics of American English, 1776-1850.
1029: SIMROCK, KARL (ED.). - Das Nibelungenlied. Alt- und Neudeusch
7725: SINCLAIR, UPTON. - Geld.
8134: SINCLAIR, A., R.J. JARVELLA & W.J.M. LEVELT (EDS.). - The child's conception of language.
4384: SINGER, SAMUEL. - Wolfram und der Gral. Neue Parzival-Studien
7529: SINGER, SAMUEL. - Die mittelalterliche Literatur der deutschen Schweiz.
8143: SINGH, SASANAND & KALA S. SINGH. - Phonetics. Principles and practices
1228: SIPMA, P. - Frysk lês- taelboekje II.
15773: SITWELL, EDITH. - By the lake.
6153: SIX VAN CHANDELIER, J. VAN. - Poësy. Bloemlezing uit zijn dichtwerk
7631: SIX, J. - Peron en perron.
13475: SIX VAN CHANDELIER, J. - Gedichten. Studie-uitgave met inleiding en commentaar, verzorgd door A.E. Jacobs. Deel 1 Tekst, Deel 2 Commentaar
6103: SIXTI, SUFFRIDI (= SJOERD SYTZES). - Apollo over de inwijdinghe vande Neerlandsche Academia de Byekorf, ghesticht door D.S. Coster Amsterdammer.
11826: SJOER, ELLEN. - Lessen over welsprekendheid. Een typering van de retorica's van de eerste hoogleraren welsprekendheid in de Noordelijke Nederlanden (1797-1853)
10578: SLAGLE, UHLAN VON. - Language, thought, and perception. A proposed theory of meaning
12139: SLAGTER, GERT JAN. - Tusken keapsjoch en keunst. Tussen handel en kunst.
13266: SLAMA - CAZACU, TATIANA. - Language et contexte. Le problème du langage dans la conception de l'expression et de l'interprétation par des organisations contextuelles.
8916: SLANGEN, JAAK (ED.), J.A.N. KNUTTEL. - J.A.N. Knuttel, Deel I. Levensloop
16757: SLAUERHOFF, J. - Serenade.
16220: SLAUERHOFF, J. & TINUS VAN DOORN (ILLUSTRATIES). - Afrikaanse elegie.
17354: SLAUERHOFF, J.J. - Verbeelde gedichten.
15132: SLAUERHOFF, J. - Verzamelde gedichten.
13335: SLAUERHOFF, J. - een eerlijk zemansgraf.
17199: SLAUERHOFF, J. - Het verboden rijk.
12167: SLEEMAN, PETRA. - Licensing empty nouns in French.
2617: SLEEUWEN, JAN VAN. - Het overwoekerd pad.
10010: SLEEUWEN, JAN VAN. - Het overwoekerd pad.
16717: SLEIDERINK, REMCO E.A. (RED.). - Maar er is meer. Avontuurlijk lezen in de epiek van de Lage Landen. Studies voor Jozef D. Janssens
14946: SLEMMONS, ROD. - Like a One-Eyed Cat. Photographs by Lee Friedlander, 1956-1987
9052: SLICHTER VAN BATH, B.H. - Bevolking en economie in nieuw Spanje. (ca. 1570-1800)
14752: SLIOUSSAR, NATALIA. - Grammar and information structure. A study with reference to Russian
3302: SLIS, I.H. - The voice-voiceless distinction and assimilation of voice in Dutch.
12166: SLOT, PAULINE. - How can you say that? Rhetorical questions in argumentative texts
12108: SLUIJTER, PEM. - Roos is een bloem.
9117: SLUIS, MARIJTJE. - 'Si ce nést pour nous, alors pour nos successeurs'. Honderdvijftig jaar Bibliothèque Wallonne
5950: SLUITERS, WILLEM. - Buiten-leven. Met Johan Wessings Levensbesrijving van den dichter
13070: SMABERS, NICOLETTE. - Het Plein Bijzonder en Gewoon.
10609: SMALLEY, REGINA L. & MARY K. RUETTEN. - Refining composition skills. Rhetoric and grammar for ESL students
9053: SMEDING, T.U. - School in de steigers. De wording van de Friese lagere school in de periode 1800-1857.
8740: SMEDT, MARCEL DE. - Honderd jaar Germaanse filologie in Leuven (1894-1994).
6687: SMEKEN, JAN / R. PENNINK & D.TH. TICHELAAR (EDS.). - Dwonder van claren ijse en snee.
13244: SMEKEN, JAN. - Gedicht op de feesten ter eere van Het Gulden Vlies te Brussel in 1516 .
14251: SMET, ED. - Pessoa loopt door de straten van New York.
17141: SMET, STEPHAN. - Neuzen. Anatomica Typografica (3)
16727: SMET, ROBERT DE (SAMENSTELLING). - Teken-Taal. Plastische expressie van schrijvers uit Noord en Zuid
2131: SMET, G. DE. - J. van Mierlo en het Veldekeprobleem.
2853: SMET, PROSPER DE. - Aan de voet van 't Gravensteen.
5814: SMET, G.A.R. DE. - Kleine deutsche Schriften.
3221: SMIT, JACOB. - 1596-1687 De grootmeester van woord- en snarenspel. Het leven van Constantijn Huygens
5904: SMIT, W.A.P. - Van Pascha tot Noah. Een verkenning van Vondels drama's naar continuiteit en ontwikkeling in hun grondmotief
12876: SMIT, WILFRED. - Verzamelde gedichten.
12546: SMIT, GABRIËL. - Fragment.
15237: SMIT, GABRIEL. - Op mijn woord.
908: SMIT, JACOB. - Driemaal Huygens. Vergelijkende karakteristieken van Huygens' Batava Tempe, 't Costelick Mal en De Uytlandige Herder
1358: SMIT, W.A.P. - Hooft en Dia. Een onderzoek naar Hooft's verzen-bouquet van 1608-1609 voor Dia, de identiteit van deze geliefde, andere verzen van Hooft voor haar en de implicaties van dit alles
1408: SMIT, W.A.P. - Twaalf studies.
1468: SMIT, W.A.P. & F.L. ZWAAN (ED.). - Proeven van tekst en commentaar voor de uitgave van Hoofts lyriek. I. De psalmberijmingen
2857: SMIT, GABRIËL. - Ternauwernood.
4937: SMIT, GABRIËL . - Leven van gedichten. Verzamelde poëzie
7994: SMIT, W.A.P. - Reprise na 130 jaar "Over den waren dichter"
8326: SMIT, W.A.P. - Feesten van 't jaar.
12470: SMIT, GABRIEL. - Dichterbij.
12467: SMIT, W.A.P. - Feesten van 't jaar.
10541: SMIT, J. - Leven en werken van E.J. Potgieter. 1808-1875
11660: SMIT, GABRIËL. - Voorspel.
4119: SMITH, CHARLES JOHN. - A dictionary of synonymous words in the English language.
6354: SMITH, BILL RAY DOTSON. - Infinitival NP-constructions in Italian. A study of the projection principal
6538: SMITH, ROBIN DEIRDRE. - A syntactic quicksand. Ellips in seventeenth and eighteenth-century English grammars
6949: SMITH, RAOUL N. - Probalistic models of language.
8184: SMITH, FRANK. - Understanding reading. A psycholinguistic analysis of reading and learning to read
8185: SMITH, FRANK. - Psycholinguistics and reading.
15083: SMITH, GROVER. - T.S. Eliot's Poetry and Plays: A Study in Sources and Meaning.
12849: SMITS, R.J.C. - The ralative and cleft constructions of the germanic and romance languages.
5998: SMITS VAN WAESBERGHE, JOS. - Muziek en drama in de Middeleeuwen.
7037: SMITS, L. C.L. VOORHOEVE (EDS.). - Irian Jaya source materials. No. 4 Series B - No. 1. The J.C. Anceaux collection of wordlists of Irian Jaya Langauges. A: Austronesian languages (Part I)
7072: SMITS, P. E.A. - Non-conformisten.
7286: SMITS-VELDT, MIEKE B. - Het Nederlandse renaissancetoneel.
9200: SMITS, L. - Overpeinzingen van een boekenwurm.
10887: SMITS VAN WAESBERGHE, JOS. - Muziek en drama in de Middeleeuwen.
14996: SMOLAN, RICK ET AL. - A day in the life of Japan. Photographed by 100 of the World's Leading Photojournalists on one Day, June 7, 1985
5678: SMOLENAARS, A.J. - Measuring sentences. Conjoint measurement of sentence prosessing complexity
13580: SMULDERS, ALBERT. - De zingende aesculaap.
10866: SMYTERS, ANTHONI. - Het versierde woord . De Epitheta of woordcombinaties van Anthoni Smyters uit 1620.
10429: SNELLER, A. AGNES. - Met man en macht. Analyse en interpretatie van teksten van en over vrouwen in de vroegmoderne tijd
15578: SNIJDERS, A.L. - WILLEM SNITKER. - Danslessen voor gevorderden. Een ZKV
1732: SNIJMAN, F.J. - Literêre styl met die oog op stylonderzoek.
14656: SNOECK, ROBERT. - Paul Van Ostaijen de saturicus en De Bende van de Stronk.
15110: SNOEK, PAUL. - Welkom in mijn onderwereld.
15066: SNOEK, PAUL. - Gedichten 1954 - 1968.
5590: SNOEK, PAUL. - Reptielen & Amfibieën.
11897: SNOEK, PAUL. - Verzamelde gedichten.
15108: SNOEK, PAUL. - Schildersverdriet.
11794: SOAMES, SCOTT & DAVID M. PERLMUTTER. - Syntactic argumentation and the structure of English.
13867: SOEMARGONO, FARIDA. - Exercices structurales d'Indonésien. Pour laboratoire de langue.
16365: SOEPBOER, ALBERTINA. - De hengstenvrouw.
17571: SOEPBOER, ALBERTINA. - Bezonken.
15714: SOEPBOER, ALBERTINA. - Zone.
15726: SOEPBOER, ALBERINA. - Het nachtland / De knotwilg.
15727: SOEPBOER, ALBERTINA. - De dieptering.
14326: WAARSENBURG HANS VAN DE & PIERRE VAN SOEST. - De wijn is een spotter.
17087: SÖHN, GERHART. - Moissey Kogan. Bausteine zu einer Monographie
15615: SÖLLE, DOROTHEE. - Speel toch van Rosa, Anna en Rosa.
2302: SOLMSEN, F. - Two crucial decisions in Herodotus.
4894: SOLMSEN, F. - Electra and orestes. Three Recognitions in Greek Tragedy
15752: SOLON. - Waarschuwing voor de dictatuur.
16047: SOLVANGER, ERIK. - Eenvoudig schedellichten.
14471: SOLVANGER, ERIK. - Eenvoudig schedellichten.
10649: SOMERS, MARC & ALBERT WESTERLINCK. - Karel van de Woestijne 1878-1929. Tetoonstellingscatalogus
1798: SOMMER, FERDINAND. - Vergleichende Syntax der Schulsprachen. (Deutsch, English, Französisch, Griechisch, Lateinisch) mit besonderer Berücksichtigung des Deutschen
3054: SOMMERFELDT, KARL-ERNST. - Wörterbuch zur Valenz und Distribution der Substantive.
831: SOMMERHALDER, HUGO. - Johann Fischarts Werk. Eine Einführung
9993: SON, PHILIP VAN. - Distels voor vakgenoten.
9468: SONDEREGGER, STEFAN. - Die schweizerdeutsche Mundartforschung 1800-1959. Bibliographisches Handbuch mit Inhaltsangaben
4186: SONET, JEAN. - Répertoire d'incipit de prières en ancien français.
7628: SORBY, P. (ED.). - Algemene literatuurgeschiedenis. Geschiedenis van de belangrijkste figuren en stromingen in de wereldliteratuur (in 5 delen). Deel III: Renaissance
17304: SORGDRAGER, WINNIE. - Omzien en vooruitkijken. 15 augustus 2002 herdenking capitulatie Japan
14965: SORGEDRAGER, BART. - Nederlandse landbouwkolonies in Brazilië.
14113: SORGEDRAGER, BART (FOTO'S), TRACY METZ & IRÉNE CIERAAD (TEKST). - Villa Vinex.
8664: SORIN, C. ET AL (EDS.). - Levels in speech comunication. Relations and interactons. A tribute to Max Wajskop
10793: SÖTEMANN, G. - A. Roland Holst en de mythe van Ierland.
9583: SÖTEMANN, A.L. E.A. (RED.). - Van den Berg-nummer.
12694: SÖTEMANN, A.L. - Domburgsch uitzicht van P.C. Boutens.
9781: SOUDIJN, KAREL. - Het kruidenboek.
11112: SOUDIJN, KAREL. - Op reis.
17951: SOUREN, MARLIES. - Iglo.
15453: SOURIE, LOUIS. - Het werk van Ernest Claes.
3987: SOURY, GUY. - Aperçus de philosophie religieuse chez Maxime de Tyr, platonicien éclectique.
13014: SOUTHWOOD, FRENETTE. - Specific language impairment in Afrikaans. Providing a minimalist account for problems with grammatical features and word order
5788: SOVIJÄRVI, ANTTI & PENTTI AALTO (EDS.). - Proceedings of the fourth international congress of phonetic sciences.
16598: SOYINKA, WOLE. - Idanre and other poems.
12109: SPAAN, HENK. - De zoon van Cruijff.
16903: SPAGNA, EDVIGE. - Cinque poesie - Vijf gedichten.
1409: SPANJAARD, H.L.S. - Antoinette de Beaucaire et son temps. Pages d' histoire félibréenne
1031: SPARNAAY, H. - Zur Sprache und Literatur des Mittelalters. Verzamelde opstellen ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag aan de schrijver aangeboden
3101: SPÄTH, EBERHARD. - Dryden als Poeta Laureatus. Literatur im Dienste der Monarchie
15890: SPAUWEN, ARNOLD. - Naar Maastricht in november.
15505: SPAUWEN, ARNOLD. - Naar Maastricht in november.
13313: SPEARS, RICHARD A. - American Idioms Dictionary.
10962: SPELIERS, HEDWIG & HERBERT WEBER. - Grote gevleugelde.
17840: SPELIERS, HEDWIG. - Spiegel van Horta.
15485: SPELIERS, HEDWIG. - Spiegel van Horta.
2918: SPENCE, NICOL C.W. - Essays in linguistics.
11378: SPENCER, HERBERT. - Pioniers van de moderne typografie.
4447: SPENDER, DALE. - Man made language.
15765: SPENSER, EDMUND. - Sonnet.
1800: SPERBER, HANS. - Einführung in die Bedeutungslehre.
7577: SPIEGEL, HENDRIK LAURENSZ. - Lieden op 't vader ons.
1132: SPIELMANN, M.H. - The hitherto unindentified contributions of W.M. Thackeray to 'Punch'.
10073: SPIERDIJK, JAN. - XVI sonnetten.
10767: SPIGT, P. - Multatuli, minister in spe.
2911: SPILLMANN, HANS OTTO. - Unterschuchungen zum Wortschatz in Thoman Müntzers deutschen Schriften.

Next 1000 books from Paradox

3/9