Paradox
Acacialaan 7, 3843 JE, Harderwijk, The Netherlands. Tel: +31 (0)341 410 790, Mob: +31 (06)218 574 01            Email: paradox@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
14953: MARJA, A. - Zon en sneeuw.
4929: MARJA, A. - De keuze.
1127: MARJA, A. (=A.T. MOOIJ). - Poëzieproeven. Over dichters, gedichten, beweegredenen, resultaten
17906: MARJA, A. - Tussen Beerta En Parijs. Nagelaten teksten.
4275: MARJA, A. - Confidentieel.
10015: MARJA, A. - Zich lekker voelen. Vijftien gedichten, ofwel bijdragen tot de geestelijke volksgezondheid
10666: MARJA, A. (= A.T. MOOIJ). - Waar ik ook ga.
13892: MARJA, A. - Zon en sneeuw.
17909: MARJA, A. - Brief aan een psychiater.
14928: MARJA, A. - Man van dag en nach.
10837: MARKUS. - De mug, het meer en de olifant.
17730: MARLE, E.M. VAN. - Oude prentkaarten vertellen over Nunspeet, Vierhouten en Hulshorst.
5096: MARNIX VAN ST. ALDEGONDE, PHILIPS VAN. - Den byencorf de H. Roomsche Kercke. Bloemlezing
17672: MARNIX DE SINTE ALDEGONDE, PH. DE. - Oeuvres: Écrits politiques et historiques. Pamphlets, discoursm mémoires, rapport, apologies, lettres, documents, etc.
6473: MARSHALL, J.D. (ED.). - The autobiography of William Stout of Lancaster. 1665-1752
13891: MARSMAN, H. - Verzameld Werk. Poëzie Proza en Critisch Proza.
17133: MARSMAN, H. - De anatomische les.
16456: MARSMAN, H.N. - Verspreide Gedichten, zoals tijdens de bezettingsjaren 1940-1945 verzameld door Chris Leeflang.
10888: MARSMAN, H. - De lamp van Diogenes.
5237: MARSMAN, H. - Herman Gorter. Aantekeningen bij zijn poëzie
17780: MARSMAN, H. - Porta nigra.
16721: MARSMAN, H. & S. VESTDIJK. - Brieven over litteratuur.
16174: MARSMAN. - Brieven aan die zeer ver en zeer nabij is, beide.
16314: MARSMAN, H. - De lamp van Diogenes.
16888: MARSMAN, H. - Een brieffragment over zijn Verzameld Werk.
16625: MARTIALIS. - Erotogrammen.
15282: MARTIALIS (ANNO LAMPE - VERTALING). - Epigram. Ille sapit, quisquis vixit heri
12795: MARTIN, FERMIN MOSCOSO DEL PRADO. - Paradigmatic structures in morphological processing.
9011: MARTIN, JOHN. - Some misconceptions in the critique of semantic presupposition.
12790: MARTIN, RICHARD M. - Logico-linguistic papers.
35: MARTY, ANTON. - Untersuchungen zur Grundlegung der allgemeinen Grammatik und Sprachphilosophie. Erster Band
759: MARTY, ANTON. - Über Wert und Methode einer allgemeinen beschreibenden Bedeutungslehre.
14647: MARX, OLGA. - Stefan George in seinen Übertragungen englischer Dichtung. + Teil II: Shakespeare Sonnette.
12633: MASON, RAINER MICHAEL, HÉLÈNE PINET & HEINRICH WOLFFLIN . - Pygmalion Photographe: La Sculpture Devant la Camera, 1844-1936.
4190: MASSMANN, H.F. (HERAUS.). - Das Zeitbuch des Eike von Repgow. In ürsprunglich niederdeutsche Sprache und in früher lateinischer Übersetzung
14718: MASSON, J.R. - Petit Dictionnaire de l'Académie Françoise, ou Abrégé de la cinquième édition du Dictionnaire de l'Académie, auquel on a joint la Prononciation d'après les meilleures autorités ; et en tête duquel ont été placés les Elémens de la Grammaire françoise de Lhomond.
17523: MAST, J.F. VAN DER. - Vreemde verhalen.
10960: MASTRO, JOS. - Onvervulde vriendschap.
10992: MASTRO, JOS. - Gehessele - Hooglied.
15550: MASTRO, JOS. - Homo-erotische zangen. (Deel I) & Deel II
7441: MATEJKA, LADISLAV. - Crossroads of sound and meaning.
2675: MATES, BENSON. - On the semantics of proper names.
10067: MATHEY, GEORG ALEXANDER. - Das Griechische Jahr.
17857: MATHIJSEN, J.A.M. & OEY TJENG SIT. - Theatrum Anatomicum.
16715: MATHIJSEN, MARITA. - De afwezigheid van het verleden.
9709: MATHY, HELMUT. - Jeanbon St. André. Der Präfekt Napoleons in Mainz und Förderer des Gutenberggedankens 1802-1813
8419: MATTENS, W.H.M. - De indifferentialis.
143: MATTER, J.F. - A la recherche des frontieres perdues. Etude sur la perception de la parole en Français
9031: MATTHEIER, KLAUS J. (HRSG.). - Aspekte der Dialekttheorie.
83: MATTHES, PAULA. - Sprachform, Wort- und Bedeutungskategorie und Begriff. Philosophische Untersuchungen im Anschluss an das Kategorienproblem in gegenwärtigen Sprachwissenschaft
2671: MATTHEWS, P.H. - Morphology. An introduction to the theory of word-structure
5573: MATTHEWS, P.H. - Syntax.
14771: MATTHEWS, T.S. - Great Tom. Notes towards the definition of T. S. Eliot
4265: MATTHEY, WALTHER. - Die historischen Erzählungen des Carl Franz van der Velde (1779-1824).
4295: MATTHIESSEN, F.O. (CHOSEN + INTRODUCTION). - The Oxford Book of American Verse.
16724: DE MAUPASSANT, GUY. - La maison Tellier.
18114: DE MAUPASSANT, GUY. - La maison Tellier.
17532: MAUPASSANT, GUY DE. - L'Aventure de Walter Schnaffs.
507: MAURER, F. & C. MINS (HRSG.). - Jan van Dam, zum 80. Geburtsag gewidmet.
3959: MAURER, FRIEDRICH. - Nordgermanen und Alemannen. Studien zur germanischen und frühdeutschen Sprachgesichte, Stammes- und Volkskunde
8550: MAUS, MARCEL. - Sociologie et anthropologie.
3156: MAUTHNER, FRITZ. - Wörterbuch der Philosophie. Neue Beiträge zu einer Kritik der Sprache
12641: MAY, LIZZY SARA. - Binnekort in dit theater.
2808: MAY, LIZZY SARA. - Het depressionisme.
6361: MAY, FRANK B. - Teaching language as communication to children.
12269: MAY, ROBERT. - Logical form. Its structure and derivation
10017: MAYA, WANDA. - Etappe.
17389: MAYER, F. - Charles Nypels (1895-1952).
16189: MAYER, FLIP. - Veertig jaar rondom het hof.
14954: MAYES, STEPHEN (RED.). - Dit kritisch weerzien. 40 Jaar World Press Photo.
13495: MAYES, STEPHAN & LYNDALL STEIN (EDS.). - Positive Lives: Responses to HIV - A Photodocumentary.
6543: MAZELAND, HARRIE. - Vraag/antwoord-sequenties.
17464: MAZEREEL, FRANS. - Souvernirs de Chine.
7652: MCCARTHY, D.A. - The language development of the preschool child.
4515: MCCOBB, ARTHUR LEWIS. - The double preterit forms gie-gienc, lie-liez, vie-vienc in Middle High German.
14967: MCCULLIN, DON. - Unreasonable behaviour: an autobiography.
1905: MCGARRY, RICHARD G. - The subtle slant. A cross-linguistic discourse analysis model for evaluating interethnic conflict in the press
7877: MCINTOSH, ANGUS & M.A.K. HALLIDAY. - Patterns of language. Papers in general, desciptive and applied linguistics
16899: MCKENDRICK. - Een versteende dierentuin.
13886: MCKERROW, JANET. - The vocal movements and some others : a study of parallels.
4538: MCNEILL, DAVID. - The acquisition of language. The study of developmental psycholinguistics
14189: MEADE, ROCKY R. - Acquisition of Jamaican phonology.
10509: MECHANICUS, PHILIP. - De Pose der Natuurlijkheid. Schrijvers en dichters gefotografeerd.
10213: MEDER, THEO (RED.). - 'Er waren een Marokkaan, een Turk en een Nederlander...'. Volkskundige en taalkundige opstellen over het vertellen van moppen in de multiculturele wijk Lombok
10216: MEDER, THEO & MARIE VAN DIJK. - Doe open zimzim. Verhalen en liedjs uit de Utrechtse Lombok
16278: MEEKERS, PAUL. - Paradijskoorts. Gedichten omtrent P. Gauguin
15223: MEER, HANS VAN DER. - Achterland.
834: MEER, M.J. VAN DER. - Historische Grammatik der niederländische Sprache. 1. Band: Einleitung und Lautlehre
6155: MEERTENS, P.J. (ED.). - Het Esbatement van den Appelboom.
14443: MEERTENS, P.J. (INL.). - Achterberg in kaart.
1308: MEERTENS, P.J. (ED.). - Nederlands repertorium van familienamen. IV: Utrecht
4544: MEERTENS, P.J. A. WEIJNEN & H.C.M. GHIJSEN. - Zeeuwsch dialectproblemen. Lezingen
5735: MEERTENS, P.J. E.A. (RED.). - Album Dr. Louise Kaiser.
5755: MEERTENS, P.J. & B. WANDER. - Bibliografie der dialecten van Nederland. 1800 - 1950
9416: MEERTENS, P.J. - De lof van den boer. De boer in de Noord- en Zuidnederlandsche Letterkunde van de Middeleeuwen tot 1880.
12688: MEEUSE, PIET. - Hersenspinsel.
13483: MEEUSSEN, A.E,. - Esquisse de la langue Ombo (Maniema - Congo belge). .
6042: MEEUWESEN, LUDWIEN. - Spreekuur of zwijguur. Somatische fixatie en sekse-asymmetrie tijdens het medisch consult
1364: MEEUWESSE, KAREL. - Jan Luyken als dichter van De Duytse Lier.
14668: MEEUWIS, WIM E.V.A. - Paul van Ostaijen en het post-modernisme.
17683: MEGENS, ALBERT. - Buigen voor een jonkheer en andere wielergedichten.
16784: MEGGEN, VERA. - Nonceniente.
3619: MEIER, GEORG F. (HERAUSG.). - Zeichen und System der Sprache. III. Band. Veröffentlichung des II. internationalen Symposions "Zeichen und System der Sprache", 1964 Magdeburg
3976: MEIJBOOM, ADRIAAN (HERAUSG.). - Die Pilgerfahrt des träumenden Mönchs. Nach der Kölner Handschrift
16379: MEIJDEN, ANBEEK VAN DER. - 'In puinhopen voel ik me prettig, ergens anders hoor ik niet thuis'. Over de wederopbouw van de Nederlandse literatuurgeschiedschrijving
14533: MEIJER, MAAIKE. - M. Vasalis. Een biografie.
7459: MEIJER, HENDRIK ARNOLD. - De boekanier.
13135: MEIJER, HENK ROMIJN. - Resten van jou en andere gedichten.
17764: MEIJERS, J.A. - Allerlei taalkwesties. Op de slingerpaden van onze taaltuin.
7351: MEIJERS, J.A. - Het Nederlandse spellingdrama. Een poging tot relativering
17834: MEIJSING, GEERTEN & WILLEM SNITKER. - Pa-Ct A19.
15867: MEIJSING, DOESCHKA. - Zwaluwen.
15533: MEIJSING, GEERTEN - WILLEM SNITKER (LINOGRAVURES). - Brief geschreven vanuit de kerker van mijn ziel aan Giambattista Piranesi.
17364: MEIJSING, GEERTEN - WILLEM SNITKER (LINOGRAVURES). - Brief geschreven vanuit de kerker van mijn ziel aan Giambattista Piranesi.
12443: MEINDERTS, KOOS. - Eigen hulp.
10961: MEINDERTS, KOOS. - Eigen hulp.
1267: MEINDERTS, EELKE. - Blijdschips betjoeginge.
1268: MEINDERTS, EELKE. - Volle Gelok e.s.f. 1ste en 2de printinge.
18043: MEINDERTS, AAD. - Augustus.
6817: MEISSNER, RUDOLF. - Bruchstücke der Rechtsbücher der Borgarthings und des Eidsivathings.
4934: MEISTERSÄNGER, JACOB DER . - Net als vroeger.
9768: MELISSEN, SIPKO. - Gezicht op sloten.
6021: MELLES, J. - Joost van den Vondel. De geschiedenis van zijn leven
13782: MELLO, TAVARES DE. - Folclores Ceilonenses. Colectânea de textos do cioulo português do ceilão
707: MELSEN, VAN A.G.M. - Wetenschap in discussie.
41: MELZER, FRISO. - Das Wort in den Wörten. Die deutsche Sprache im Dienste der Christus-Nachfolge
16073: MEMBRECHT, STEVEN. - De werkelijkheid neemt af.
14520: MEMBRECHT, STEVEN. - Totdat het leven daalt. De Martha-gedichten.
17050: MEMBRECHT, STEVEN. - Wereldwijde mist.
4022: MEMMER, ADOLF. - Die altfranzösische Bertasage und das Volksmärchen.
12456: MENCKEN, H.L. - The American Language: An Inquiry into the Development of English in the United States (One-Volume Abridged Edition).
16027: MENDACK, SUZANNE. - A Photography Treasure: The Legendary Bettmann Archive / Schatzkammer der Fotoprafie.
3383: MENGELBERG, RUDOLF. - Holland als kulturelle Einheit.
3977: MENHARDT, HERMANN (AUSG.). - Das St. Trudperter Hohe Lied. Einleitung/Kritische Ausgabe
10135: MENNUZI, SERGIO. - Binding Theory and Pronominal Anaphora in Brazilian Portugese.
7798: MENTINK, G.J. & A.M. VAN DER WOUDE. - De demografische ontwikkleing te Rotterdam en Cool in de 17e en 18e eeus. Een methodisch analyserend onderzoek van de tertoacta van de burgerlijke stand van Rotterdam en Cool
2922: MENYUK, PAULA. - Sentences children use.
8142: MENYUK, PAULA. - Sentences children use.
12457: MEREDITH, PATRICK. - Instruments of Communication: An Essay on Scientific Writing.
4491: MERIAN-GENAST, ERNST. - H.F. Amiel im Spiegel der europäischen Kritik 1881-1931.
14476: MERLO, LORENZO. - Fantastic photography in Europe.
14475: MERLO, LORENZO. - Fantastic photography in the U.S.A.
16373: MÉRODE, WILLEM DE. - De Witte Roos. Bloemlezing Uit Zijn Gedichten. Samengesteld & Toegelicht Door Hans Werkman.
16976: MÉRODE, WILLEM DE. - Esther. Een aaneenschakeling van dramatische taferelen
15046: MÉRODE, WILLEM DE. - Verzamelde gedichten.
15840: MÉRODE, WILLEM DE. - Langs den Heirweg.
15841: MÉRODE, WILLEM DE. - Het heilig licht.
13390: MÉRODE, WILLEM DE. - Chinese gedichten.
10272: MÉRODE, WILLEM DE. - Spiegelbeelden.
737: MERRILL, THOMAS F. - Christian criticism. A study of literary god-talk
16719: MERSBERGEN, JAN VAN. - De macht over het stuur.
7358: MERTENS, TH. - Hendrik Mande (? - 1431). Teksthistorische en literairhistorische studies
12419: MERWIN, W.S. - Selected poems.
16616: MESSEL, SAUL VAN. - Toverstaf. Nieuwe priapeeën.
14502: MESSEL, SAUL VAN (=JAAP MEIJER). - Over de huid van mijn geheugen. Een cyclus Joodse gedichten
14557: MESSEL, SAUL VAN. - Het eeuwige leven. Een bundel doodspoëzie.
15443: MESSEL, SAUL VAN. - Balans 5739. Drie kwatrijnen
16512: MESSEL, SAUL VAN (= JAAP MEIJER). - Heemstede en omstreden.
2458: MESSELAAR, P.A. - Le vocabulaire des idées dans le 'Tresor' de Brunet Latin.
13524: MESSER, EDUARD & A.M. VAN DE WAAL. - Prentenboek van Amsterdam.
587: METTE, HANS JOACHIM. - Parateresis. Untersuchungen zur Sprachtheorie des Krates von Pergamon
588: METTKE, HEINZ. - Mittelhochdeutsche Grammatik. Laut- und Formenlehre
15022: METZ, TRACY & THEO BAART (FOTO'S). - Nieuwe natuur. Reportages ovr veranderend landschap
12134: MEUFFELS, BERT. - Diagnostische schrijfvaardigheidstoetsen. De constructie van objectief of semi-objectief te scoren diagnostische schrijfvaardigheidstoetsen voor schrijvers van universitair niveau
4658: MEULEN, R. VAN DER. - Over de Oudpools-Litouwsw namen Jagiell en Radziwill.
6671: MEULEN, R. VAN DER. - Die Naturvergleiche in den Liedern und Totenklagen der Litauer.
7417: MEULEN, ALICE G.B. TER (ED.). - Studies in modeltheoretic semantics.
7480: MEULEN, SJ. VAN DER, B. DOETS & N.G. METZ. - Taalontwikkelingsstoornissen: onderzoek en behandeling. Symposium gehouden 31 maart 1984 te Utrecht
8753: MEULEN, P. VAN DER - COORNHERT. - Het roerspel en de comedies van Coornhert. Uitgegeven en van commentaar voorzien
9220: MEULEN, R. VAN DER (INL.). - Waar 't stille water wacht. Gedichten over West-Friesland
12734: MEULEN, DIK VAN DER E.A. - Multatuli een zelfportret. Het leven van Eduard Douwes Dekker door Multatuli verteld
10306: MEULENBELT, J. - Plattegrond.
15217: MEUNIER, SÉBASTIAN. - Visual pollution.
6299: MEY, JACOB. - Whose language? A study in linguistic pragmatics
14075: MEYER-LÜBKE, W. - Historische Grammatik der französischen Sprache I: Laut- und Flexionslehre.
17703: MEYER-ELLINGER, HERBERT. - Paul Klee. Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen, Druckgraphik.
4140: MEYER, HERMANN. - Die schweizerische Sitte der Fenster- und Wappenschenkung vom XV. bis XVII. Jahrhundert. Nebst Verzeichniss der Zürcher Glasmaler von 1540 an und Nachweis noch vorhandener Arbeiten derselben. Eine kulturgeschichtliche Studie
4246: MEYER, THEO. - Kunstproblematik und Wortkombination bei Gottfried Benn.
4401: MEYER, KARL FR.TH. - Die provenzalische Gestaltung der mit dem Perfectstamm gebildeten Tempora des Lateinischen. (Nach Reimen des Trobadors)
5030: MEYER, JONAS DANIËL. - Verhandelingen in geleerde genootschappen. Letter-, Oudheid- en Taalkunde/ Letter- Oudheid- en Geschiedkunde
10801: MEYER-FRIESE, BOYE. - Schiffsplakate. Seereisen im Spiegel zeitgenössischer Werbung
13562: MEYER, CLEMENTS. - Warten auf Südamerika. Von Hunden und Pferden.
2484: MEYERS, JEFFREY. - Disease and the novel, 1880-1960.
3525: MEYERS, CONRAD FERDINAND. - Gedichte. Wege ihrer Vollendung
7281: MEYS, W.J. - Compound adjectives in English and the ideal speaker-listener. A study of compounding in a transformational-generative framework
16580: MICHAELIS, HANNY. - Water uit de rots.
13453: MICHAELIS, HANNY. - Wegdraven naar een nieuw utopia.
13377: MICHAELIS, HANNY. - De rots van Gibraltar.
12477: MICHAELS, ANNE. - Fugitive pieces.
12422: MICHAELS, ANNE. - Skin divers.
11434: MICHEELS, PAULINE. - Geen Vogel kan van louter fluiten leven. Vereniging van Letterkundigen 1905-2005
14614: MICHEL, K. - Bij eb is je eiland groter.
14432: MICHEL, K. - Kleur de schaduwen.
1381: MICHELS, L.C. (INL.). - Studies aangeboden aan Prof.Dr.Gerard Brom.
4632: MICHELS, VICTOR. - Mittelhochdeutsches Elementarbuch.
7960: MICHELS, F.W. & G.E.K. BRUMMER. - Over cartografie. Een vlucht over het terrein van vogelvlucht- en andere kaarten, gewone en ongewone, eendrachtig gevlogen door
9232: MICHELS, L.C. - Stoffen uit Vondels werk.
11658: MICHIELS, IVO. - Daar tegeover. Verzen
16190: MICHIELS, TOON & HERMAN HOENEVELDT (TEKST). - Omtrent vleugels.
15003: MIDDAG, GUUS. - Het mooiste gedicht ter wereld. Essays over poëzie
4561: MIDDELDORP, A. - De wereld van Gerrit Achterberg.
6263: MIDDELKOOP, P. (VERTALING + ANNOT.). - Amarasisch Timoreesche teksten.
17350: MIDDELLIJN, PAUL. - Jazz-rapsodie.
17986: MIDDENDORP, JAN. - Ha ! Haagse boekvormgeving na 1945.
16582: MIDDLETON, CHRISTOPHER. - The Lonely Suppers of W.V. Balloon.
17979: MIEDEMA, NIEK. - Een dampkring van cultuur. De premie-uitgaven van de Wereldbibliotheek-Vereniging 1925-1986.
2022: MIERLO, J. VAN (ED.). - Uit de strophische gedichten van Jacob van Maerlant.
2569: MIERLO, J. VAN. - De prioriteit van Elckerlijc tegenover Everyman gehandhaafd.
3023: MIERLO, J. VAN. - Sprokkelingen op het gebied der Middelnederlandse poëzie. (2e reeks)
5313: MIERLO, J. VAN. - Sprokkelingen op het gebied der Middelnederlandse poëzie. (1e reeks)
6861: MIERLO, J. VAN. - Studiën over Anna Bijns.
8306: MIERLO, J. VAN. - Nieuwe studiën over Anna Bijns en andere opstellen.
8328: MIERLO, J. VAN. - Beknopte geschiedenis van de oud- en Middelnederlandsche letterkunde.
10790: MIERLO, J. VAN. - Het Roelantslied. Met inleiding en aanteekeningen
17705: MILL, JOHN STUART. - On liberty.
12814: MILLER, PHILIP H. - Clitics and constituents in phrase structure grammar.
1999: MILLER, E.W. & M.L. FISHER. - The Negro in Amerika: A bibliography.
7271: MILLER, GEORGE A. (ED.). - Communication, language and meaning. Psychological perpectives
9275: MILLER, M. - The logic of language development in early childhood.
12135: MILLER, MAX. - Zur Logik der frühkindlichen Sprachentwicklung. Empirische Untersuchungen und Theoriediskussion
5781: MILLET, A. - Précis d'experimentation phonétique. La physiologie des articulatins. I. Enregistrement. II. Interprétation. Précédé d'une introduction sur l'oeuvre de L'Abbe Rousselot
14719: CHOMPRÉ / A.L. MILLIN. - Dictionnaire portatif de la fable, pour l'intelligence des poètes, des tableaux et des statues, pierre gravées, médailles, et autres monumnets relatifs à la mythologie. Nouvelle edition, revue, corrigée, et cosidérablement augmentée par A.L. Millin
9291: MILROY, LESLEY. - Language and social networks.
4411: MILTSCHINSKY-WIEN, MARGARETE. - Der Ausdruck des konzessiven Gedankens in den altnorditalienische Mundarten. Nebst einem Anhang das Provenzalische betreffend
15479: MIN, NEELTJE MARIA. - Waar was het?
14615: MIN, NEELTJE MARIA. - Voor wie ik liefheb wil ik heten.
12940: MIN, NEELTJE MARIA. - Voor wie ik liefheb wil ik heten.
16485: MIN, NEELTJE MARIA & PIM WEEDA (ZEEFDRUK). - Schoorl.
13383: MIN, NEELTJE MARIA. - Een vrouw bezoeken.
16872: MIN, NEELTJE MARIA. - Een vrouw bezoeken.
16871: MIN, NEELTJE MARIA. - Voor wie ik liefheb wil ik heten.
13154: MIN, NEELTJE MARIA. - De ballade van Kastor Elim Wolzak.
16825: MIN, NEELTJE MARIA. - Waar was het?
15899: MIN, NEELTJE MARIA. - De ballade van Kastor Elim Wolzak.
17944: MINCO, MARGA. - Aan de Dinkel.
16643: MINCO, MARGA (TEKST), MAARTEN DEKKER (ZEEFDUK). - Venhuizen.
17533: MINCO, MARGA. - Storing.
3201: MINDERAA, P. - Opstellen en voordrachten uit mijn hoogleraarstijd (1948-1964).
4559: MINDERAA, P. (ED.). - Aandacht voor Cats bij zijn 300-ste sterfdag.
4442: MINIS, COLA (HRSG.). - Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik. Band 4 - 1973
9555: MINKEMA, JAN SIMON. - Zeven liedjes.
10591: MINNE, RICHARD. - Heineke Vos en zijn biograaf.
11411: MINNEN, JOHAN VAN. - Handbagage, Gids over gidsen. Naar eigen aanschouwing naar de beste bronnen bewerkt
12792: MINSKY, MARVIN (ED.). - Semantic Information Processing.
8899: MIRABEAU. - Erotika Biblion.
14503: MIRCK, HANZ. - Archiefvernietiging.
14418: MIRCK, HANS. - Handreiking.
4153: MITTLER, MAURITIUS (HERAUSG.). - Libellus detranslatione sancti Annonis archiepiscopi et miracula sancti Annonis liber primus et secundus. Bericht über die Translation des heiligen Erzbischofs Anno und annonische Mirakelberichte (Siegburger Mirakelbuch) Buch I und II. Lateinisch - Deutsch
10834: MLYNARCZYK, ANNA KATARZYNA. - Aspectual pairing in Polish.
8151: MODEL, JAN. - Grammatische analyse. Syntactische verschijnselen van het Nederlands en het Engels
8117: MODGIL, SOHAN + CELIA (EDS.) - CHOMSKY. - Noam Chomsky. Consensus and controversy
11449: MOEKERKEN, P.H. VAN. - XXX Verzen.
6772: MOENS, WIES. - Celbrieven.
14267: MOERBEEK, TOINE. - Lucretia. Een getekend feuilleton in dichtvorm. Deel 1: Het kerkhof.
10842: MOERBEEK, TOINE. - Van een lieflijkheid die wij niet bereiken kunnen.
363: MOERDIJK, A. - Continentaalwestgermaanse en Centraalromaanse heteroniemen voor het begrippencomplex rok-onderrok-jurk. Ruimtelijke verbreding en methodische verdieping van het areaallinguistisch onderzoek
6201: MOERDIJK, A. E.A. (RED.). - 100 jaar etymologisch woordenboek van het Nederlands. Een verzameling artikelen over etymologen en etymologie
12496: MOERDIJK, A. - WNT. Een buitengewoon woordenboek
9280: MOERDIJK, A. - Handleiding bij het Woordenboek der Nederlandse Taal (WNT).
6700: MOERMAN, H.J. - Oostnederlandse persoonsnamen. De vechtstreek in Overijsel (1400-1429)
9837: MOERMAN, H.J. - Oostnederlandse persoonsnamen. De vechtstreek in Overijsel (1400-1429)
13872: MOESMAN, J.J. - Op engelvoeten, à pas de loup.
11756: MOESSNER, LILO. - Morphonologie.
16120: MOEYAERT, BART. - Onnozele.
14182: MOFFATT, TRACEY. - Free-Falling.
14180: MOFFATT, TRACEY. - Laudanum.
9425: MOGGE, BIRGITTA. - Die Sprachnorm-Diskussion in Presse, Hörfunk und Fernsehen.
8432: MOHR, HOWARD. - How to talk Minnesotan. A visitor's guide
1170: MOHRMANN, C. ET AL (EDS.). - Trends in European linguistics 1930-1960. Edited on the occasion of the ninth international congress of linguistics Cambridge, Massacusetts 1962
3580: MOIGNET, GÉRARD. - Grammaire de l'ancien Français. Morphologie - syntaxe
2342: MOÏNAR, M.DJ. - Phonologie quantitative du persan.
2337: MOÏNFAR, M.DJ. - Grammaire de l'arabe et du persan. (fascicule 1 + 2)
17668: MOIR, ALFRED (SAMENSTELLING). - Antoon Van Dyck & Antwerpen/ Antoine Van Dyck & Anvers/ Anthony Van Dyck's Antwerp (1599-1641).
15289: MOK, MAURITS. - Altijd de aarde.
12896: MOK, M. - De spoorwegstaking.
11426: MOK, MAURITS. - Stadiën.
11428: MOK, M. - Salvis Titulis.
13008: MOK, MAURITS. - Bij brood alleen.
76: MOK, Q.I.M. - Contribution à l'étude des catégories morphologiques du genre et du nombre dans le Français parlé actuel.
2816: MOK, M. - Het wankel hart.
2817: MOK, M. - Exodus.
9999: MOK, M. - Kaas- en broodspel.
16034: MOK, JUDITH. - Het feestmaal.
13578: MOK, MAURITS. - Grondtoon.
13623: MOK, MAURITS. - Berijmde bokgkesprongen.
17238: MOLEGRAAF, MARIO. - Je ongezond verstand gebruiken.
10979: MOLEN, GERARD POST VAN DER & RONALD RIJKSE. - 't Geluck waeit niemand in den mond. 29 jaar margedrukker De Ammoniet
11153: MOLEN, GERARD POST VAN DER & RONALD RIJKSE. - Wat baard den Druk Niet al Geluk!
14575: MOLEN, W.J. VAN DER. - Op een grasstengel klimmen.
14576: MOLEN, W.J. VAN DER. - Wegwijzers naar nergens.
12926: MOLEN, W.J. VAN DER. - Sous-Terrain.
6400: MOLEN, S.J. VAN DER (ED.). - "Der waerd wol sein..." Fryske sêgen út njoggen ieuwen
17815: MOLEN, W.J. VAN DER. - Voor dovemansoren.
15225: MOLENAAR, GERRIT (GEDICHTEN EN NAWOORD) BERT VERHOEFF (FOTO'S). - Kus me nog eens wakker.
74: MOLENDIJK, ARIE. - Le passe simple et l'imperfait: une approche reichenbachienne.
6840: MOLEWIJK, G.C. - Spellingverandering van zin naar onzin (1200-heden).
9197: MOLIÈRE. - Georgo Dandin. Komdio en tri aktoj
15153: MOLIN, ROB. - Dichters in opwenteling. Hans Vlek, Hans van de Waarsenburg, Dorette van Kalmthout, Maria van der Steen, Marcel Messing
14803: MOLIN, ROB. - Als sneeuw voor de zon.
14764: MOLIN, ROB. - Over de brug.
14491: MOLIN, ROB. - Een dichte liguster.
16180: MOLIN, ROB. - Dat niets meer voorbijgaat. Over het werk van Frans Budé.
8398: MOLL, ADOLF. - Stimme und Sprache im Bilde.
3673: MOLLER, H.W.E. (ED.). - Karel ende Elegast.
6673: MÖLLER, F. G.B. - Schwedisch-Deutsches Wörterbuch.
6665: MOLTZER, H.E. (ED.). - Levens en legenden van heiligen. Eerste gedeelte: Brandaen en Panthalioen
14292: MOMMERS, LEON E.A. - Pierre van Soest zestig jaar. Naar helle varen
2990: MONAGHAN, JAMES. - The Neo-Firthian tradition and its contribution to general linguistics.
16290: MONDFRANS, ERNA & JOS STEEGSTRA. - Anna Paulowna.
3368: MONGAN, AGNES (INL.). - Van Clouet tot Matisse. Tentoonstelling van Franse tekeningen uit Amerikaanse collecties
8175: MÖNNINK, J.B.M. - De organisatie van gesprekken. Een pragmatische studie van minimale interaktieve taalvormen
16749: MONT, POL DE. - Zomervlammen.
16635: MONTAG, S. - Houding geven. Een overpeinzing.
15299: MONTAIGNE, MICHEL. - Essais. Présentée par Pierre Michel.
9835: MONTANUS, JANUS (=JAN VAN BERGEN). - Treur-zang op het vertrek van den heer Janus Montanus uit Utrecht. Zijnde van Utrecht naar Middelburg (op den 6e Mey 1692, nieuwe Styl) om zig aldaar in de Praktyk te oeffenen, vertrokken
17000: MONTES DE OCA, MARCO ANTONIO. - Om de grondvesten van de tijd te beslechten.
10971: MOOIJ, J.J.A. - Lesbos.
11070: MOOIJ, J.J.A. - De andere aarde. Maanreisverhalen door de eeuwen heen.
7013: MOOIJMAN, WILLEM (VERZAMELD DOOR). - Forum. Brieven, citaten, dokumenten en knipsels
9304: MOONEN, A. - Nederduitsche spraekkunst.
13992: MOOR, MARGRIET DE. - De kegelwerper.
145: MOORE, SAMUEL & A.H. MARCKWARDT. - Historical Outlines of English Sounds and Inflections.
8123: MOORE, TIMOTHY E. - Cognitive development and the acquisition of language.
17643: MOOREHEAD, ALAN. - Darwin en de Beagle. Een scheepsreis naar de oertijd.
18063: MOORMANN, GEORGE (RED. / VOORWOORD). - Bij de tentoonstelling Strata, het buitenland als inspiratiebron. De Zingende Zaag 9/10
14478: MOORMANN, GEORGE. - Het luide graf.
17485: MOORMANN, GEORGE (RED.). - De Zingende Zaag 19. De missing link.
16459: MOORSEL, A.J.M. VAN. - De kinkhoorn.
12813: MOOT, RICHARD. - Proof nets for linguistic analysisi.
4985: MOOY, MARTIN, REINHARDT SCHMIDT SUPPRIAN & EMILE PUETTMANN (VERZAMELD DOOR). - Poetry International Rotterdam 1971. Handschriften en tekeningen in facsimilé gemaakt door de deelnemende dichters tijdens het festival
13784: MORAIS, CARLOS ALEXANDRE. - Cronologia general da India Portuguesa. 1498- 1962
5533: MORGAN, LEWIS H. - Systems of consanguinity and affinity of the human family.
11944: MORGENSTERN, CHRISTIAN. - De knie en andere gedichten.
16449: MORGENSTERN, CHRISTIAAN. - Een kleine zoögrafie. Tweemaal zeven gedichten over dieren
15344: MORGENSTERN, CHRISTIAN. - De knie en andere gedichten.
14741: MÖRIKE, EDUARD. - Werke in drei Bänden.
10597: MORISON, STANLEY. - Grondbeginselen der typografie.
7686: MORLEY, MURIEL E. - Cleft palate and speech.
7688: MORLEY, MURIEL E. - The development and disorders of speech and childhood.
5369: MORNET, DANIEL. - Mélanges d'histoire littéraire offert a Daniel Mornet.
9925: MORPURGO, J.E. - Allen Lane: King Penguin. A biography
1362: MORRE, G. - Jan Hemansz. Krul.
15810: MORRIËN, ADRIAAN & FRANK LODEIZEN. - Passie.
16256: MORRIËN, ADRIAAN. - Het vaderland.
17359: MORRIËN, ADRIAAN. - Verzamelde gedichten.
16660: MORRIËN, ADRIAAN. - Verzen van een vader.
15523: MORRIËN, ADRIAAN (ED.). - Beeldende poëzie: Nederland.
16216: MORRIËN, ADRIAAN (SAMENST.). - Liefde, altijd de liefde. De grote liefdespoëzie uit de wereldliteratuur.
9906: MORRIËN, ADRIAAN. - Verzamelde gedichten.
16632: MORRIËN, ADRIAAN. - De gruwelkamer van W.F. Hermans of ik moet altijd gelijk hebben.
17820: MORRIËN, ADRIAAN. - Brood op de plank. Verzameld kritisch proza I en II.
8908: MORRIS, RICHARD. - Historical outline of Englis accidence. comprising Chapters on the History and Development of the Language, and on Word-formation
12096: MORTIER, ERWIN. - Vergeten licht.
10958: MORWITZ, ERNST. - Gedichte in Auswahl. 1887-1971
4324: MOSER-VERREY, MONIQUE (DIR.). - Kafka pluriel: réécriture et traduction.
5157: MOSER, H., H. STOPP & W. BESCH (HRSG.). - Grammatik des Frühneuhochdeutschen, Band I. Vokalismus der Nebensilben
5164: MOSER, VIRGIL. - Historisch-grammatische Einführung in die frühneuhochdeutschen Schriftdialekte.
7879: MOSER, HUGO (HRSG.). - Das ringen um eine neue deutsche Grammatik. Aufsätze aus drei Jahrzehnten (1929-1959)
11406: MOSHEUVEL, L.H. - Een roosvenster. Aantekeningen bij 'Een winter aan zee' van A. Roland Holst
1480: MOSHEUVEL, L.H. - Een roosvenster. Aantekeningen bij 'Een winter aan zee' van A. Roland Holst
12493: MOSS, HOWARD. - Minor monuments.
1: MOTEKAT, HELMUT. - Experiment und Tradition. Vom Wezen der Dichtung im 20. Jahrhundert
7921: MOULTON, WILLIAM G. - The sounds of English and German. A systematic analysis of the contrast between the sound systems
3161: MOUNIN, GEORGES. - Les problèmes théorique de la traduction.
4569: MOUNIN, GEORGES. - Introduction à la sémiologie.
4844: MOUNIN,GEORGES. - Linguistique et philosophie.
8471: MOUNIN, GEORGES. - La machine à traduire. Histoire des problèmes linguistiques
11195: MOURIK, MAARTEN. - De wreedste maand.
17051: MOURIK, MAARTEN. - Van bomen, plaats en tijd.
6960: DÈR MOUW, JOHAN ANDREAS. - Een bloemlezing uit zijn gedichten.
14373: DÉR MOUW, J.A. - Volledig dichtwerk.
2819: MOUWEN, HERBERT. - De zon is kapot.
13247: MÜHLENHAUPT, KURT. - Kurt Mühlenhaupt stellt aus was er für Kunst hält als da wären Bücher Bilder & Zeichnungen. Katalog der Ausstellung anläßlich seines 50. Geburtstages im Haus am Lützowplatz.
12227: MÜHLHÄUSER, PETER. - Pidgin and Creole Linguistics. Expanded and revised edition
6196: MÜHLHÄUSLER, PETER. - Pidgin & Creole linguistics.
8479: MUIR, JAMES. - A modern approach to English grammar.
2779: MULDER, JOUKE. - Wat ik kuste.
4288: MULDER, REINJAN & BOB POLAK. - De ziekte van Kronkel en ander verval. Propria Cures 1973-1979
12517: MULDER, RENÉ. - The aspectual nature of syntactic complementation.
9381: MULDER, ANNE H. - Joyeus Relaas. Tot op een cicero nauwkeurig van schrijvende monikken tot rotatiepersen met al wat daartussen ligt aan poetskatoen en regenmiddagen, drukinkt en clareit zetsel en pastei. Benevens aventuren van drukkers met de muze en de wasvrouw en dit alles overlangs en kops bekeken onder de bloesem van perelaars en palmen
11303: MULDER, GIJS. - Indirecte en Directe Directieven. Een analytisch en empirisch onderzoek naar taalhandelingen in het Spaans.
15320: MULDER, ROELAND. - Verleden tijd. Nederland in de jaren 1900-1930.
15442: MULDER, JAN HANS. - Uit de periferie komt klank.
15745: MULDER, JAN. - De vrouw als karretje. Een fenomenologie over het te duwen voorwerp.
11389: MULDERS, IRIS. - Transparent parsing. Head-driven processing of verb-final structures
4017: MULERTT, WERNER. - Studiën zu den letzten Büchern des Amadisromans.
4263: MULERTT, WERNER. - Azorin (José Martínez Ruiz). Zur Kenntnis spanischen Schrifttums um die Jahrhundertwende
17284: MULISCH, HARRY. - De ontdekking van de hemel. Versie - 4, 18/1/1990
14602: MULISCH, HARRY. - Het zevende land.
11398: MULISCH, HARRY. - Het boek.
15790: MULISCH, HARRY. - Moderne atoomtheorie voor iedereen. Fragment.
11072: MULISCH, HARRY. - Ongewijzigde maar thans geheime wenken voor de bescherming van uw gezin en uzelf, tijdens de jongste dag.
13425: MULISCH, HARRY. - Egyptisch.
17124: MULISCH, HARRY. - De grens.
11665: MULISCH, HARRY. - Grondslagen van de mythologie van het schrijverschap.
16576: MULISCH, HARRY. - Kind en kraai of Familie duurt het langst.
6479: MÜLLENHOFF, KARL (HRSG.). - Kudrun. Die echten Theile des Gedichtes, mit einer kritischen Einleitung
1689: MULLER, J.W. - De uitbreiding van het Nederlandsch taalgebied. Vooral in de zeventiende eeuw
1502: MULLER, P.E. - De dichtwerken van Philibert van Borsselen. Een bijdrage tot de studie van zijn taal en stijl
1688: MULLER, J.W. - Over Nederlandsch volksbesef en taalbesef.
1690: MULLER, J.W. - Verspreide opstellen.
3043: MÜLLER, WALTER. - Englische Idiomatik nach Sinngrupen. Eine systematische Einführung in die heutige Umgangsprache
4195: MÜLLER, KARL-LUDWIG. - Übertragener Gebrauch von Ethnika in der Romania. Eine vergleichende Untersuchung unter Berücksichtigung der englischen und der deutschen Sprache
5555: MÜLLER-GOTAMA, FRANZ. - Grammatical relations. A cross-linguistic perpective on their syntax and semantics
5633: MULLER, FRANS. - Gedichten.
8089: MÜLLER, HANS-GEORG. - Sprachheilpädagogische und hirnpathalogische Probleme bei der Rehabilition von Hirn- und Sprachgeschädigten. Vorträge und Diskussionen der 7. Arbeitstagung
8404: MÜLLER, MAX. - La science du langage. Cours professé à l'Institution Royale de la Grande-Bretagne
10236: MÜLLER, JOHANNES. - Quellenschriften und Geschichte des deutschsprachlichen Unterrichtes bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts.
12250: MÜLLER, GEREON & WOLFGANG STERNEFELD (EDS.). - Competition in syntax.
17538: MULLER, GERBRAND. - Essay over Jean Stafford.
16427: MULS, JOZEF E.A. - Paul van Ostaijen.
17998: MULTATULI. - Lezen!
9360: MULTATULI. - Het Woutertje van Multatuli.
13474: MULTATULI. - Max Havelaar of de koffiveilingen der Nederlandsche Handelsmaatschappij door Multatuli. Historisch-kritische uitgave, verzorgd door A. Kets-Vree. Deel 1 Tekst, Deel 2 Apparaat en commentaar
15341: MULTATULI. - Gebed van de onwetende.
82: MUNDLE, C.W.K. - A critique of linguistic philosophy.
12910: MUNIAIN,LUCIO. MARTIN MORENO, ENRIQU. - De Yturbe arquitectos. Dwelling over building.
17783: MUNNIK, LEN. - Er valt niks te lachen.
8078: MUNNIK, LEN. - Len.
17997: MUNSTER, JAN VAN. - Licht donker.
15703: MURPHY, RICHARD. - Care.
5290: MURRAY, K.M. ELISABETH . - Caught in the web of words. James Murray and the Oxford English Dictionary
16539: MURRAY, LES. - Amanda's paiting.
5305: MURTONEN, A. - Broken pluralis. Origin and development of the system
13480: MUSEHOLD, ALBERT. - Allgemeine Akustik und Mechanik des menschlichen Stimmorgans.
10728: MUSKENS, REINHARD. - Meaning and partiality.
939: MUSSCHE, ACHILLES . - Nederlandse Poëtica.
4452: MUSSON, A.E. (ED.). - Science, technology, and economic growth in the eighteenth century.
13994: MUTSAERS, CARLOTTE. - Zeepijn.
18110: MUTSAERS, CHARLOTTE. - Koetsier Herfst.
10251: MUYNCK, REMY DE. - De moderne Finsche poëzie.
13387: MUYSKEN. - Syntactic developments in the verb phrase of Ecuadorian Quechua.
6197: MUYSKEN, PIETER (ED.). - Generative studies om creole languages.
13264: MUYSKEN, PIETER & HENK VAN RIEMSDIJK (EDS.). - Features and projections.
11798: MYSAK, EDWARD D. - Pathologies of speech systems.
4553: NABER, JOHANNA W.A. - Betje Wolff en Aagje Deken.
4890: NADLER, JOSEF. - Josef Weinheber. Geschichte seines Lebens und seiner Dichtung
7471: NADOLECZNY, MAX. - Kurzes Lehrbuch der Sprach- und Stimmheilkunde. Mit besonderer Berücksichtigung des Kindesaltes
12275: NADORT, ELLEN VAN DEN. - Bessen.
12003: NADORT, ELLEN VAN DEN. - De appelboom.
1103: NAEFF, J.P. - De waardering van Gerbrand Adriaenszoon Bredero.
2173: NAEFF, J.P. (ED.). - Bredero en de kritiek. Een bloemlezing uit de literatuur over Bredero
17676: NAGEL, W.H. E.A. - Gerrit Achterberg 20 mei 1905 - 17 januari 1962.
15416: NAGEL, PIETER. - Twee gedichten.
14596: NAKAMURA, KAZUO. - Nikon photo contest international.
1581: NAM, JEE-SUN. - Classification syntaxique des constructions adjectivales en Coréen.
14886: NAMBA. - Korakuen Garden Okayama Japan - Through The Eyes Of Yukio Namba.
9238: NATHAN, LEONARD. - De meester van het winterlandschap.
838: NAUMANN, EMIL. - The history of music.
3855: NAUMANN, HANS. - Frühgermanisches Dichterbuch. Zeugnisse und Texte für Übungen und Vorlesungen über ältere germanische Poesie
4052: NAUMANN, HORST. - Die bäuerliche deutsche Mikrotoponymie der meissnischen Sprachlandschaft.
6736: NAUTA, K. - Die altfriesischen allgemeinen Busztaxen. Texte und Untersuchungen
12626: NÉAGU, PHILIPPE & JEAN-JACQUES POULET-ALLAMAGNY. - Anthologie d'un patrimoine photographique 1847-1926.
7140: NECK, M.G. VAN & M. THEUNSZ-VAN NECK. - Nederlandsch-Engelsche klank- en zinsverwante woorden.
14544: NEEF, SONJA. - Kalligramme. Zur Medialität einer Schrift. Anhand von Paul vaon Ostaijens De feesten van angst en pijn
15881: NEHLS, DIETRICH. - Semantik uns Syntax des englischen Verbs. I: Tempus und Aspekt, II: Die Modalverben
8054: NEIJT, A.H. & J.H. ZUIDEMA. - Spellingdossier. I: Spellingrapport; II: Spellingbesluit
593: NELDE, PETER HANS (ED.). - Sprachcontact und Sprachkoflikt.
10479: NELLEN, H.J.M. - Ismael Boulliau [1605-1694]. Nieuwsjager en correspondent.
4383: NELLMANN, EBERHARD. - Wolframs Erzähltechnik. Untersuchungen zur Funktion des Erzählers
7519: NELSON, R.J. - Naming and reference. The link of word to object
16428: NEPPELENBROEK, HENNE J. - Tekens in een landschap.
16015: NERDINGER, WINFRIED (ED.). - Fotografie fur Architekten / Photography for architects.
16882: NERUDA, PABLO. - De afgescheiden roos.
12023: NERUDA, PABLO. - Een kooi vol liederen.
10506: NERUDA, PABLO. - Ode aan de typofgrafie.
11963: NERUDA, PABLO. - De afgescheiden roos.
11912: NERUDA, PABLO. - De toppen van Macchu Picchu en andere gedichten.
15574: NERVAL, GERARD DE. - Vers Dorés - Gouden verzen.
13458: NESCIO. - De uitvreter. Historisch-kritische uitgave met commentaar over de genese van verhaal en verhaalfiguur
9215: NETTELBLADT, ULRIKA. - Developmental studies of dysphonology in children.
4410: NEUMANN-RITTER VON SPALLART, A. - Weitere Beiträge zur Charakteristik des Dialektes der Marche.
4687: NEUMANN, ISOLDE. - Die Familiennamen der Stadtbewohner in den Kreisen Oschatz, Riesa und Grossenhahn bis 1600.
836: NEUNZIG, HANS A. - Lebensläufe der deutschen Romantik. Komponisten
4010: NEUSCHÄFER, DIETRICH. - Das Anegenge. Textkritische Studien, Diplomatischer Abdruck, Kritische Ausgabe, Anmerkungen zum Text
13864: NEUTELINGS, W.J. - Minnaertgebouw Universiteit Utrecht. Minnaert Building Utrecht University.
13503: NEWHALL, NANCY (ED.). - Edward Weston: The Flame of Recognition: His Photographs Accompanied by Excerpts from the Daybooks & Letters.
5581: NEWMEYER, FREDERICK J. - Linguistic theory in America. The first quarter-century of tranformational generative grammar
14595: NEWTON, HELMUT - JUNE NEWTON AND WALTER KELLER (EDS.). - Pages from the Glossies. Facsimiles 1956 - 1998. Edited by.
14594: NEWTON, JUNE, FRANÇOIS MARQUET, MANFRED HEITING (ED.). - Helmut Newton, Work.
15071: NEXÖ, ANDERSEN. - Verworpenen.
5515: NICHOLS RICHARDSON, PETER . - German - Romance contact: name-giving in Walser settlements.
6414: NICKERSON, CATHERINE. - Playing the corporate game. An investigation of genres and discourse strategies in English used by Dutch writers working in multinational corporations
6265: NICOLAISEN, W.F.H. - Scottish place-names. Their study and significance
9406: NICOSIA, FRANSESCO. - Om een droom.
7422: NIDA, EUGENE A. - A synopsis of English syntax.
3714: NIEDNER, FELIX (ÜBERTRAGEN VON). - Grönländer und färinger Gesichten.
4461: NIELSEN, AXEL. - Dänische Wirtschaftgeschichte.
9926: NIELSON, A.C. - Latijnse zinspreuken op Nederlandse boekmerken.
15306: NIELSON, A.C. - Latijnse zinspreuken op Nederlandse boekmerken.
3142: NIEMEIJER, ARIE. - 3 refreinen.
11491: NIEMEIJER, ARIE. - Beest onder de Dom.
17203: NIEMEIJER, ARIE. - Joanna. Een al te Stichtse vertelling
1921: NIENABER, P.J. - Die Afrikaanse roman-tematologie.
699: NIERMEYER, J.F. - Judaeorum sequaces Joodse kooplieden en Christelijke kooplieden bijdrage tot de ontstaangeschiedenis van de lotharige burgerij (11e eeuw).
12584: NIES, FRITS E.A. - Jan Tullemans.
15939: NIESSEN, FRITS & ERIK JURGENS. - De heren van Den Haag zijn onderweg. 100 gedichten over politiek & maatschappij. Een bloemlezing.
17786: NIETZSCHE, FRIEDRICH. - Voorbijn goed en kwaad.
17785: NIETZSCHE, FRIEDRICH. - Aldus sprak Zarathoestra. Een boek voor allen en voor niemand.
1692: NIEUWENHUIJSEN, P.M. - Gerichte taalbeschouwing.
12617: NIEUWENHUIJZEN, KEES. - Zuid-Limburg in 19de-eeuwse foto's.
14937: NIEUWENHUIJZEN, KEES. - Maria Austria.
14815: NIEUWENHUIJZEN, KEES. - Rotterdam gefotografeerd in de 19de eeuw.
16748: NIEUWENHUIZEN, JOHAN VAN. - 't Lekkerste duifje dat ik vond.
17202: NIEUWENHUIZEN, JOHAN VAN. - Eén zwaluw maakt nog geen zomer.
14814: NIEUWENHUIZEN, KEES. - Utrecht en omstreken in 19de-eeuwse foto's.
15228: NIEUWENHUIZEN, JOHAN VAN. - Harrewijn fecit. Een cartografische puzzel
15229: NIEUWENHUIZEN, JOHAN VAN. - De fiets.
7388: NIEUWLAND, PIETER. - Gedichten en redevoeringen.
7389: NIEUWLAND, PIETER. - Nagelaten gedichten.
9190: NIJEN TWILHAAR, JAN. - Generatieve fonologie en de studie van Oostnederlandse dialecten.
15275: NIJENHUIS, GRARD. - Klaarte.
15704: NIJENHUIS, GERARD & GERARD VAN DE WEERD. - Novemberlicht. Landschappen
10950: NIJHOF, E. - 100 jaar geleide innovatie. De Nederlandse Grafische Industrie in de 20e eeuw
17831: NIJHOF, P. - Watermolens in Nederland.
14175: NIJHOFF, MARTINUS. - Gedichten. Historisch-kritische uitgave. Deel 1 teksten, deel 2 commentaar en deel 3 apparaat
13120: NIJHOFF, MARINUS. - Vormen.
14923: NIJHOFF, MARTINUS. - De wandelaar.
16221: NIJHOFF, MARINUS. - Vormen.
16218: NIJHOFF, MARTINUS. - De wandelaar.
13239: NIJHOFF, M. - Pierrot aan de lantaarn. Een clowneske rapsodie
7294: NIJHOFF, DIRK CHRISTIAAN. - Vondels Hecuba, Gebroeders en Maria Stuart aesthetisch-critisch beschouwd.
15256: NIJHOFF, MARTINUS. - Verzameld werk. Deel 1: Gedichten. Deel 2 (I + II): Kritisch en verhalend proza. Deel 3: Vertalingen
17334: NIJHOFF, MARINUS. - Vormen.
11764: NIJHOFF, M. - De pen op papier. Verhalend en beschouwend proza, dramatische poëzie
17818: NIJHOFF, M. - Vormen.
2202: NIJHOFF, M. - Het heilige hout. Drie spelen (De ster van Bethlehem, De dag des Heren, Des Heilands Tuin)
17974: NIJHOFF, M. - De vogel.
17104: NIJHOFF, MARTINUS. - Verzameld Werk II. Kritsch, verhalend en nagelaten proza
16889: NIJHOFF, M. - Toespraak, gehouden bij de opening van een Marsman tentoonstelling in den boekhandel Broese op zaterdag 5 october 1940.
17300: NIJKERK, KAREL J. - Met de beste wensen. Gelegenheidsgrafiek rond de jaarwisseling
11485: NIJLAND, JAN. - De gecroonde Landsdrucker. Landsjuweel of Rederijkersspel gespeeld in de Haagsche kamer op donderdag 16 junij 1983
13155: NIJLEN, JAN VAN. - Te laat voor deze wereld .
13184: NIJLEN, JAN VAN. - Geheimschrift.
10763: NIJLEN, JAN VAN. - Herinneringen aan E. du Perron.
16834: NIJLEN, J. VAN, V.E. VAN VRIESLAND, A. ROLAND HOLST, P. KEMP & M. NIJHOFF. - In Sanderum.
14899: NIJMEIJER, PETER. - In duizend stukken.
12835: NIKANNE, URPO. - Zones and Tiers. A Study of Thematic Structure.
7179: NILSEN, DON LEE. - English adverbials.
7230: NILSEN, DON L.F. - The instrumental case in English. Syntactic and semantic considerations
16800: NIMWEGEN, ARJAAN VAN. - Gelezen geliefden.
8289: NIMWEGEN, ARJAN VAN (VERTALING). - Over de Vos Reinaert door Willem (die Madoc maakte) gevolgd door Reinaerts geschiedenis waarin zijn latere lotgevallen zijn opgetekend.
16651: NIN, ANAIS. - The queen.
1919: NIRENBERG, MORTON. - The reception of American literature in German periodicals, 1820-1850.
3871: NJEUSSYCHIN, A.I. - Die Entstehung der abhängigen Bauernschaft. Als Klasse der frühfeudalen Gesellschaft in Westeuropa vom 6. bis 8. Jahrhundert
11928: NOLENS, LEONARD. - Een dichter in Antwerpen.
13207: NOLENS, LEONARD. - Voorbijgangers.
13139: NOLENS, LEONARD. - Honing en as.
11931: NOLENS, LEONARD. - Woestijnkunde.
11930: NOLENS, LEONARD. - De liefdesgedichten.
11927: NOLENS, LEONARD. - Bres.
12380: NOLENS, LEONARD. - Derwisj.
12372: NOLENS, LEONARD. - Een lastig portret. Dagboek 1994-1996.
13099: NOLENS, LEONARD. - Incantatie.
15723: NOLENS, LEONARD. - Hommage.
9344: NONYMUS, A. (=JOHAN VAN EIKEREN). - Doeve. Een virtuoos tekenaar
9350: NONYMUS, A. (=JOHAN VAN EIKEREN). - Omstreeks honderd jaar geleden op papier. Een lichtvaardige en volkomen onverantwoorde bespiegelingvan wat er een eeuw geleden zoal aan drukwerk werd gemaakt en op schrift gesteld.
9358: NONYMUS, A. (=JOHAN VAN EIKEREN). - Gesprek met Marte Röling.
9372: NONYMUS, A. (=JOHAN VAN EIKEREN). - Gesprek met Hans de Cocq. Grafisch ontwerper
9374: NONYMUS, A. (=JOHAN VAN EIKEREN) VERT. - Typografisch jaartallenboekje van vier eeuwen boekdrukkunst.
9405: NONYMUS, A. (=JOHAN VAN EIKEREN). - Het Waterlooplein.
17517: NONYMUS, A. (= JOHAN VAN EIKEREN). - De jongen uit Caprese.
13881: NOOIJER, PAULE DE. - Losing one's head.
10829: NOORD, GERTJAN VAN. - Reversibility in natural language processing.
13885: NOORDEGRAAF, JAN. - Oorsprong en ideaal. Opstellen over taalonderzoekers
13294: NOORDEGRAAF, JAN. - Van Hemsterhuis tot Stutterheim. Over wetenschapsgeschiedenis.
15976: NOORDEGRAAF, HERMAN. - HaverSchmidt en Schiedam.
7526: NOORDEGRAAF, JAN. - Een kwestie van tijd. Vakhistorische studies
7528: NOORDEGRAAF, JAN. - Voorlopig verleden. Taalkundige plaatsbepalingen, 1797-1960
12682: NOORDERVLIET, NELLEKE. - Een stad vol boeken.
17283: NOORDEWIER, WOUTER. - Maria.
17912: NOORDEWIER, WOUTER. - Noordewier onder mensen.
2386: NOORDMAN, L.G.M. - Inferring from language.
2676: NOORDMAN-VONK, W. - Retrieval from semantic memory.
16994: NOORDZIJ, NEL. - Leven zonder opperhuid.
11080: NOORDZIJ, GERRIT. - Vergeetboek. De expansie van het boek in zijn ontwikkeling van leesboek tot naslagwerk van rol tot rom
1525: NOOT, JAN VAN DER. - Het Bosken en Het Theatre.
4710: NOOT, JAN VAN DER. - Lofsang van Braband - Hymne de Braband. In facsimile uitgave
4756: NOOT, JAN VAN DER. - Epitalameon, oft houwelycx sanct. Voor Otto van Vicht en Cornelia van Balen (1583)
5908: NOOT, JAN VAN DER - C.A. ZAALBERG (ED.). - The Olympia Epics of Jan van der Noot. A facsimile edition of 'Das Buch Extasis', 'Een cort begrip der XII. Boecken Olympiados' and 'Abrege de douze livres Olympiades'
2822: NOOTEBOOM, CEES. - Het zwarte gedicht.
11133: NOOTEBOOM, CEES. - Vuurtijd, ijstijd. Gedichten 1955-1983
16648: NOOTEBOOM, CEES. - De koning is dood.
17549: NOOTEBOOM, CEES & JAN MONTIJN. - Het landschap verteld. 'Paesaggi narrati'
14870: NOOYER, SYA DE. - Gedichten.
16835: NOOYER, SYA DE. - Gedichten.
16614: NORD, MAX. - Strofen uit bezet gebied.
10403: NORD, MAX. - Verzen.
17322: NORD, MAX. - De groote meesters. Sonnetten en Copla's vertaald door Max Nord
15424: NORD, MAX (VERTALING + INLEIDING). - Liefde in veertien regels. Sonnetten uit Engeland, Frankrijk, Italië
16056: NORDBRANDT, HENRIK. - Droombruggen. Een keuze uit de gedichten.
8856: NORDEN, WIM VAN. - De dood van Simon van Nagel.
16343: NORDERISK, KO. - The greatest of the biggest.
14550: NORDHOFF, SEBASTIAN. - A grammar of Upcountry Sri Lanka Malay.
4614: NORMAN, CHARLES. - So worthy a friend: William Shakespeare.
6969: NORRMAN, RALF & JON HAARBERG. - Nature and language. A semiotic study of cucurbits in literature
6317: NORTIER, J.M. - Dutch and Maroccan Arabic in contact: code switching among Maroccans in the Netherlands.
2314: NOSKE, FRITS. - Klank en sentiment: de functie van de muziek in de 'gothic novel'.
1906: NOSKE, ROLAND. - A theory of syllabification and segmental alteration. With studies on the phonologie of French, German, Tonkowa and Yawelmani
6804: NOTERMANS, JEF (ED.) - VELDEKEN. - Hendrik van Veldeken 25 minneliederen.
4320: NOUSS, ALEXIS. - La traduction des textes sacrés: le domaine biblique.
6776: NUCHELMANS, G. - Proeven van analytisch filosoferen.
15674: NUIS, AAD. - Wisselend weer.
8178: NUNN, ANNEKE M. - Dutch orthography. A systematic investigation of the spelling of Dutch words
15534: NUWAS, ABU - HAFID BOUAZZ (VERTALING) - WILLEM SNITKER (LINOGRAVURES). - Hamam.
6955: NYMARK, JOHANNES. - Les fonctions du pronom 'se' en Castilan.
17604: NYPELS. - In memoriam Charles Nypels (1893-1952).
11545: NYPELS, CHARLES. - Over typografie.
5285: NYROP, KRISTOFFER. - Das Leben der Wörter.
10311: OBDEIJN, HARRY E.A. - De wellustige streling van kamerbrede behaaglijkheid. Over reclame en taal
3588: OBERFOHREN, ERNST. - Die Idee der Universalökonomie in der französischen wirtschaftswissenschaftlichen Literatur bis auf Turgot.
4902: OBERLÄNDER, ERWIN . - Tolstoj und die revolutionäre Bewegung.
2026: OEHL, WILHELM. - Fangen - Finger - Fünf. Studien über elementar-parallele Sprachschöpfung
13067: OERLEMANS, J.W. - Balsem.
14469: OERLEMANS, J.W. - De tuinen van Dodeman.
14470: OERLEMANS, J.W. - Een standplaats aan zee.
15710: OERLEMANS, J.W. - In de neerslachtige polder en elders.
3641: OEVERMANN, ULRICH. - Sprache und soziale Herkunft.
15049: OFFERMANS, CYRILLE. - Niemand ontkomt. Hoofdstukken uit de geschiedenis der verlichting.
17459: OFFERMANS, CYRILLE. - Vlek als levenswerk. Lucebert op papier.
17212: OHARA, KEN. - Extended portrait studies.
5526: OHLY, FRIESRICH (HRSG.). - Schriften zur mittelalterlichen Bedeutungsforschung.
7397: OINAS, FELIX J. (ED.). - Heroic epic and saga. An introduction to the world's great folk epics
8311: OKSAAR, ELS. - Spracherwerb im Vorschulalter. Einführung in die Pädolinguistik
13542: OLAF, ERWIN. - Mind of their own.
11299: OLBERTZ, HELGA. - Verbal periphrases in a functional grammar of Spanish.
7166: OLIPHANT, ROBERT T. - The Harley Latin-Old English glossary.
6745: ÖLSCHLEGER, HANS DIETER & JÜRGEN STALPH. - Japanbezogene Bibliographien in europäischen Sprachen. Eine Bibliographie
12484: OLSEN, SUSAN. - Problems of 'seen/scheinen' constructions and their implications for the theory of predicate sententil complementation.
17718: OLSON, MANCUR. - The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups.
3200: OLTHETEN, FONS. - Op zoek naar evenwicht. De filosofische ontwikkeling van J.C. Schagen in de twintiger jaren
16097: OLTMANS, J.F. - Het slot Loevestein, Het huis van het Zeewijf en diverse novellen.
16098: OLTMANS, J.F. - De schaapherder. Een verhaal uit den Utrechtschen oorlog (1481-1483).
5860: ONDRÁCKOVÁ, JANA. - The physiological activity of the speech organs. An anlysis of the speech -organs during the phonation of sung, spoken and whispered Czech vowels on the basis of X-ray methods
15882: ÖNNERFORS, OLAF. - Verb-erst-Deklarativsätze. Grammatik und Pragmatik
16399: ONVLEE, C. - EEn warme deken.
17198: OOLBEKKINK, HENRIK-JAN. - Een wenkbrauw in het landschap.
595: OOMEN, URSULA. - Automatische Syntaktische Analyse.
12713: OOMEN, FRANCINE. - Gel van liefde.
14425: VASALIS & GEERT VAN OORSCHOT. - Briefwisseling 1951 - 1987.
16628: OORT, DORINDE VAN. - Het zandbeeld.
9512: OOSTEDORP, MARC VAN. - Computers en taal.
11446: OOSTEN, A.J.D. - De intocht.
16429: OOSTEN, A.J.D. - De intocht.
15657: OOSTERHOFF, TONNUS. - Ware grootte.
12330: OOSTERHOFF, TONNUS. - Boerentijger.
14664: OOSTERHOFF, TONNUS. - Hersenmutor. Gedichten 1990 - 2005
14825: OOSTERHOFF, TONNUS. - Leegte lacht.
11858: OOSTERHOFF, TONNUS. - (robuuste tongwerken,) een stralend plenum.
14783: OOSTERHOFF, TONNUS. - Ware grootte.
11857: OOSTERHOFF, TONNUS. - De ingeland.
11597: OOSTERHOORN, BART E.A. - Typografische experimenten op een tekstverwerker.
16058: OOSTERHUIS, HUUB. - De een en de ander.
16059: OOSTERHUIS, HUUB. - De onrust van de liefde. Gedichten 1983-1993.
12196: OOSTERHUIS, HUUB. - Een huis waar alles woont.
17685: OOSTERHUIS, HUUB. - Nacht en dag.
14686: OOSTERWIJK, LENNY & SANDER NIEUWENHUIS. - Retrospectief, vijf jaar Racism Beat It Festival.
16236: OOSTERWIJK BRUIJN, J. VAN. - 4 dichtkundige recepten.
12550: OOSTHOEK, ANDREAS. - Tijger en lam.
7467: OOSTVEEN, JOH. - Spraak- en stemafwijkingen.
7489: OPIE, IONA & PETER. - The lore & language of schoolchildren.
5506: OPITZ, MARTIN. - Weltliche Poemata 1644. 1. Teil
6728: OPITZ, MARTIN. - Buch von der Deutschen Poetery. (1624)
6843: OPPENHEIM, PHILIP. - Rica kaj sen mono.
9905: OPPERMAN, DIRK. - 'n Keur uit sy gedigte.
16131: OPPERMAN, D.J. - Groot verseboek.
17901: OPSOMER, D. - De ontdekking. Een verhaal
13293: ORGASSA, ANTJE. - Specific language impairment in a bilangual context. The acquisition od Dutch inflection by Turkish0Dutch learners
7630: ORNÉE, W.A. - Calvinisme en Humanisme bij Philips van Marnix, heer van St. Aldegonde.
8486: ORTIZ, ALEJANDRO & ERNESTO ZIERER. - Set theory and linguistics.
13804: ORWELL, GEORGE. - Animal farm.
2678: OS, CHARLES VAN. - Intensivierung im Deutschen.
9499: OS, CHARLES VAN. - Intensivierung im Deutschen.
2427: OSGOOD, CHARLES E. - Lectures on language performance.
7217: OSGOOD, CHARLES & THOMAS A. SEBEOK + RICHARD DIEBOLD. - Psycholinguistics. A survey of theory and research problems + A survey pf psycholinguistic research, 1954-1964
7046: OSKAMP, H.P.A. (ED.). - De reis van Sente Brandane. Naar het Comburgsche handschrift
244: OSTA, WARD VAN. - Toponomie van Brasschaat.
14370: OSTAIJEN, PAUL VAN. - Self-defense.
14695: OSTAIJEN, PAUL VAN. - De jazz van het bankroet.
14694: OSTAIJEN, PAUL VAN. - Diergaarde voor kinderen van nu.
16002: OSTAIJEN, PAUL VAN. - Dag stoel naast de tafel. Een programma van fragmenten uit het Muzikaal Plastic Literair Oeuvre, van de Vlaamse expressionistische dichter Paul van Ostaijen gespeeld door Nieuwe Komedie.
17755: OSTAIJEN, PAUL VAN. - Fatalisties liedje.
2725: OSTAIJEN, PAUL VAN. - Het landhuis in het dorp en de jongen. Twee hoofdstukken van een onvoltooide autobiografische roman, uitgegeven en ingeleid door Gerrit Borgers
14524: OSTAIJEN, PAUL VAN. - Verzameld werk. Poëzie 1 + 2
5123: OSTLER, ROSEMARIE. - Theoretical Syntax 1980-1990. An annotated and classified bibliography
11981: OTTEN, WILLEM JAN. - Eindaugustuswind.
10482: OTTEN, WILLEM JAN. - De letterpiloot. Essays, verhalen, kronieken.
11966: OTTEN, WILLEM JAN. - Paviljoenen.
11934: OTTEN, WILLEM JAN. - Na de nachttrein.
11935: OTTEN, WILLEM JAN. - Ik zoek het hier.
11936: OTTEN, WILLEM JAN. - Het keurslijf . Alsmede 'Onderkomen' en 'De nadagen'. Gedichten 1971 - 1973.
15798: OTTEN, WILLEM JAN. - Op de hoge. Gedichten 1998-2003
11938: OTTEN, WILLEM JAN. - Het ruim. Gedichten 1973-1976
9264: OTTEVANGER, INGRID B. - Speech processing at the level of word recognition and the influence of sentence context.
16003: OUDEN, MARTIJN DEN. - Melktanden.
17766: OUDENAARDEN, JAN. - Terugkeer van opoe herfst. Over de woordenschat van Rotterdam.
16363: OUDENAARDEN, JAN & RIEN VROEGINDEWEIJ. - Salomon Cohen. De sneldichter van Delfshaven 1908-1985
14454: OUWENS, KEES. - Droom.
13094: OUWENS, KEES. - Droom.
11577: OUWENS, KEES. - Alle gedichten tot dusver.
15853: OUWENS, KREEK DAEY. - Gevangen ben je, beest.
14869: OUWENS, KEES. - Als een beek.
13065: OUWENS, KEES. - Lenteleven - een beurtzang.
15626: OUWENS, KREEK DAEY. - De haan mept buiten op de stenen.
3414: OUWENS, KEES. - Arcadia.
9552: OUWENS, KEES. - Ontstentenis.
9678: OUWENS, KEES. - Arcadia.
10474: OUWENS, KEES. - Intieme handelingen.
10745: OUWENS, KEES. - Als een beek.
12063: OUWENS, KEES. - Van de verliezer & de lichtbron.
13352: OUWENS, KEES. - Klem.
14412: OUWENS, KEES. - Etgroen.
16527: OUWENS, KREEK DAEY & ANGÈLE REINDERS (LINOLEUMSNEDEN). - Stok omhoog.
14929: OUWENS, KEES. - Afdankingen.
12693: OUWENS, KREEK DAEY. - Een cirkel van saamhorigheid.
13999: OUWENS, KEES. - Helis' mythe.
10278: OUWERSLOOT, D. & A.J. LASTDRAGER. - Bloemen van Nederlandsche dichtkunst, voor de jeugd.
9534: OVERBEKE, M. VAN. - Inleiding tot het tweetaligheidsprobleem.
369: OVERDIEP, G.A. EN G.S. VAN ES. - Volkstaal en Dialektstudie.
1319: OVERDIEP, G.S. & G.A. VAN ES. - Vormleer van het Middelnederlandsch der XIIIe eeuw.
1694: OVERDIEP, G.S. - Syntaxis en stilistiek.
5841: OVERDIEP, G.S. - De zinsvormen in Vondel's Pascha en Lucifer.
6099: OVERDIEP, G.S. - Onze Renaissance in proza. Bloemlezing uit geschriften van de 16de en 17de eeuw
7564: OVERDIEP, G.S. (ED.). - Fragmenten van de Roman van Walewein.
1695: OVERDIEP, G.S. - Stijl en literatuurgeschiedenis/Bibliografie.
4299: OVERDIEP, G.S. & G.A. VAN ES. - Beknopte stilistische grammatica van het Nederlands. Voor gymnasia, H.B.S. A en B, lycea en kweekscholen
3076: OVERSTEEGEN, J.J. - Vorm of vent.
10672: OVERSTEEGEN, J.J. (ED.). - Multatuli en de kritiek. Een bloemlezing uit de literatuur over Multatuli
10718: OVIDIUS NASO, P. - Het boek der liefdeszangen.
10057: OVINK, G.W. - De hachelijkheid van toekomstspeculaties over het gedrukte woord.
9720: OVINK, G.W. - De ontembare lettergieter.
7977: OWEN, SYLVESTER (=ARNOLD SPAUWEN). - Dertig.
7978: OWEN, SYLVESTER (=ARNOLD SPAUWEN). - De witte bruid.
7979: OWEN, SYLVESTER (=ARNOLD SPAUWEN). - Een prinsiade.
13560: OZON, DIANA. - Hup de zee.
13391: PAALTJENS, PIET. - Snikken en grimlachtjes.
7535: PAALTJENS, PIET. - Sanglot et sourires.
7045: PAARDEKOOPER-VAN BUUREN, H. & M. GYSSELING (EDS.). - Moriaen.
8335: PAARDEKOOPER, P.C. - Wendier tegen de wetenschap. Een vóór-spelling van de toekomst
3170: PAARDT, RUDI VAN DER (ED.). - Klassieke profielen. Een collectie essays over classici-literatoren uit de moderne Nederlandse letterkunde met een bloemlezing uit hun werk
13949: PAARDT, RUDI VAN DER. - Narcissus en echo. Opstellen over Simon Vestdijk.
4160: PAASMAN, A.N. - Elisabeth Maria Post (1755-1812). Een bio-bibliografisch onderzoek
8682: PAASMAN, BERT. - J.F. Martinet. Een Zutphens filosoof in de achttiende eeuw
3838: PACKARD, VANCE. - The status seekers. An exploration of class behaviour in America
5342: PAEPE, D. DE. - Hadewijch, stofische gedichten. Grondige studie van een Middelnederlandse auteur
4414: PAETZ, HERMANN. - Über das gegenseitige Verhältnis der venetianischen, der franko-italienischen und der französisichen gereimten Fassungen des Bueve de Hantone.
2473: PAILLARD, DENIS. - Voix et aspect en russe contemporain.
1674: LE PAIR, ROB. - Verzoekstrategieën in het Spaans. Een cross-cultureel en intercultureel perspectief
13783: PAKENDORF, BRIGITTE. - Contact in the prehistory of the Sakha (Yakuts). Linguistic and genetic perspectives
14132: PALMEN, CONNIE. - Lucifer.
2630: PALMER, F.R. - Semantics. A new outline
5780: PANCONCELLI-CALZIA, G. - Einführung in die angewandte Phonetik. Ein pädagogischer Versuch
3535: PANFILOV, V.Z. - Grammar and logic.
6394: PANHUIJSEN, JOS. - Ik kom niet terug.
1109: PANNEKOEK, FRANS LODEWIJK. - Prenten, Gedichten & Enige Aantekeningen.
13583: PANNEMAN, MAREN. - DP acquisition as structure unravelling.
13268: PANNEMANN, MAREN. - DP acquisition as structure unravelling.
7612: PANSE, FR. U.A. - Kliische und sprachwissenschaftliche Untersuchungen zum Agrammatismus.
17516: PANYELLA, VINYET. - Written for darkness. An anthology
14283: PAPANGELI, DIMITIRA. - The morphosyntax of argement realization: Greek argument structure and the Lexicon-Syntax interface.
10997: PAPENHOVE, FRED. - De rode soldatenvis. Poison - soldat rouge
11388: PAPENHOVE, FRED. - De hemel is vol zwaluwen.
17082: PAPP, FERENC. - Mathematical linguistics in the Soviet Union.
4020: PAPP, EDGAR. - Die altdeutsche Exodus. Untersuchungen und kritischer Text
687: PARADIJS, VAN J. ET AL (EDS.). - Particle acceleration near accreting compact objects.
10858: PAREAU, N.E.M. - Sonnetten.
14804: PARIC, MARIO. - De hemel onder de droom.
11839: PARK, TSCHANG-ZIN. - The development of syntax in the child with special reference to German.
17717: PARKER, GEOFFREY. - Het Spaanse leger in de Lage Landen.
11175: PARKER, JOHN. - The Merchant Explorer. A commentary on selected recent acquisitions
17394: PARNY, ÉVARITSE. - Chansons Madécasse. Traduites en français
17256: PARREL, G. DE. - Précis d'anacousie vocale et de labiologie.
2973: PARRET, HERMAN. - Language and discourse.
11293: PARRET, HERMAN. - Possibilities and limitations of pragmatics. Proceedings of the conference on pragmatics, Urbino, July 8-14, 1979
8201: PARTEE, BARBARA ET AL. - Bibliography: logic and language.
11703: PARTRIDGE, ERIC & JOHN W. CLARK. - British and American English Since 1900.
4212: PARWULSKI, OTTO. - Victor Gelu.
17816: PASCOAES, TEIXERA DE. - Verbum obscurum. Aphorismen.
14237: PASSEL, FR. VAN. - Het tijdschrift Ruimte (1920-1921) als brandpunt van het humanitair expressionisme.
12999: PASSENIET, ANKE. - Karel en Elegast. Het middeleeuwse ridderverhaal op rijm bewerkt.
4492: PASSOW, RICHARD. - "Kapitalismus" Eine begrifflich-terminologische Studie
8747: PATER, LUCAS. - Leeuwendaal hersteld door de vrede; zinnespel.
597: PAUL, HERMANN. - Mittelhochdeutsche Grammatik.
5159: PAUL, HERMANN, HUGO MOSER & INGEBORG SCHRÖBLER. - Mittelhochdeutsche Grammatik.
9278: PAUL, HERMANN, HUGO MOSER & INGEBORG SCHRÖBLER. - Mittelhochdeutsche Grammatik.
10319: PAUL, HERMANN. - Deutsche Grammatik. Band I, Teil I: Geschichtliche Einleitung. Teil II: Lautlehre. Band II, Teil III: Flexionslehre. Band III, Teil IV: Syntax (Erste Hälfte) Band IV, Syntax. (zweite Hälfte). Band V, Teil IV: Wortbildungslehre
9393: PAULSEN, MARGARETE. - Calligrafie, een kunst door 20 eeuwen. Enige proeven van schrift.
12883: PAUWELS, FRANÇOIS. - Dag van leugen. Een menschenleven in verzen
13158: PAUWELS, FRANÇOIS. - Fantomen.
245: PAUWELS, J.L. & L. GROOTAERTS. - Enkele bloemnamen in de Zuidnederlandsche dialecten.
17559: PAUWELS, FRANÇOIS. - Verzamelde gedichten.
17025: PAVESE, CESARE. - De zee.
2010: PAWLOW, I.P. - Ausgewählte Werke.
14830: PÉCSI, J. - Photo und Publizität / Photo and advertising.
10110: PEDERSEN, HOLGER. - Linguistic science in the nineteenth century. Methods and results
1976: PÉE, WILLEM ET AL (EDS.). - Album Edgard Blancquaert. De gehuldigde aangeboden ter gelegenheid van zijn emeritaat
2394: PÉE, WILLEM. - La géographie linguistique Néerlandaise.
2376: PEEK, J.B.H. - Het gebruik van het begrip afstand bij digitale filtering.
3584: PEERLKAMP, P.H. - Vitae aliquot excellentium Batavorum.
16997: PEETERS, HAGAR. - Loper van licht.
1024: PEETERS, L. - Historische und literarische Studien zum dritten Teil des Kudrunepos.
8700: PEETERS, C.A. - Fas en nefas. Een semantische studie
5326: PELC, J. - Studies in functional logical semiotics of natural languages.
14109: PELLANDER, MICHEL (FOTO'S) & GEERT MAK (TEKST). - Flirt.
7312: PELS, A. - Gebuik en misbruik des tooneels.
1526: PELS, A. - Q. Horatius Flaccus Dichtkunst. Op onze tijden en zeden gepast
701: PEN, J. - Wat zijn maatschappelijke structuren?
5758: PENFIELD, WILDER & LAMAR ROBERTS. - Speech and brain-mechanisms.
13283: PENN, IRVING. - Le Bain. Dancer's workshop at San Francisco
16863: PENNA, SANDRO - ERIC M. MOORMAN (VERTALING). - Felicità più tardi mette le ali/ Later krijgt geluk vleugels.
9558: PENNA, SANDRO. - April - onder die hemel wordt mijn vrede.
15063: PENNINGS, L. _ B. LANGEVELD. - Dichter bij de mens. Het allernieuwste werk van onze allergrootste dichters.
10948: PENNINK, R. - Catalogus der niet-Nederlandse drukken: 1500-1540. Aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek 's-Gravenhage
10226: PEPERKAMP, P.J. - Over dichtkunst; een lezing met demonstraties. Interpretaties en literair-historische beschouwingen over een programmatische gedicht van Leo Vroman
14367: PEPPER, TERENCE & PHILLIP PRODGER. - Hoppé portraits.
14366: PEPPER, TERENCE ET AL. - Twiggy. A Life in Photographs.
7610: PERELLÓ, J. - The history of international associstion of logopedics & phoniatrics.
7627: PERELLÓ, J. (ED.). - Proceedings of the Xth. International Speech and Voice Therapy Conference. Barcelona, September 3-7, 1956
13806: PÉRÈS, M.J.B. - Comme quoi Napoléon n'a jamais existe.
14948: PERESS, GILLES. - Farewell to Bosnia.
3854: PERGER, ARNULF. - Grundlagen der Dramaturgie.
15788: PERK, JACQUES. - Ik hep een krulebol. Een brief van 31 december 1866
15874: PERK, JAQUES. - Een ongelukje.
7461: PERK, JACQUES. - Gedichten. Volgens de eerste druk (1882)
11509: PERK, JACQUES. - Verzamelde Gedichten.
11337: PERK, JACQUES. - Mathilde.
11370: PERK, JAQUES. - Gedichten.
15098: PERK, JACQUES. - Gedichten.
14573: PERNATH, HUGUES C. - Mijn gegeven woord.
12463: PERNATH, HUGUES. - Instrumentarium voor een winter. Gedichten 1955-1960.
17316: PERNATH, HUGUES C. - Comme un personnage perdu. Chois de poèmes
2827: PERNATH, H.C. - Stem en tegenstem.
17578: PERNATH, HUGUES C. - Mijn tegenstem. Gedichten 1966-1973.
17480: PERQUIN, ESTHER NAOMI. - Aftocht.
13665: PERRAULT, CHARLES. - The vindication of wives.
5828: PERREN, G.E. & J.L.M. TRIM (EDS.). - Application of linguistics. Selected papers of the second international congress of applied linguistics, Cambridge 1969
12210: PERRIDON, HARRY. - Reference, definiteness and the noun phrase in Swedish.
6626: PERRIER, J.-L. (ED.). - Le Charroi de Nimes. Chanson de geste du XIIe siècle
4306: PERRON, E. DU. - De smalle mens II.
14859: PERRON, E. DU. - De grijze dashond.
12475: PERRON, E. DU. - Brieven.
16543: PERRON, E. DU (ONDER PSEUDONIEM CESAR BOMBAY). - I: De koning en zijn min. Eroties gedicht in veertien zangen; II: Kloof tegen Cylinder (1) In Memoriam Agathæ, Een sonnettenkrans; III: Kloof tegen Cylinder (2) Het lied van Vrouwe Carola; IV: Kloof tegen Cylinder (3) Naar ouden trant.
14685: PERRON, E. DU & M. TER BRAAK. - Après la victoire. Twee kwatrijnen voor H. Marsman
13315: PERRON, E. DU. - Manuscript in een jaszak gevonden. / Manuscrit trouve dans une poche. Kroniek van de Bekering van Bodor Guila, Buitenlander.
17537: PERRON, E. DU. - P.P. C. - Brief aan een Indonesiër.
16973: PERSE, SAINT-JOHN. - Lofzangen.
2159: PERSSON, GUNNAR & MATS RYDÉN (EDS.). - Male and female terms in English. Proceedings of the symposium at Umeå University, May 18-19, 1994
11251: PERSYN, JAN. - De wording van het tijdschrift 'Dietsche Warande en Belfort' en zijn ontwikkeling o.r.v. E. Vliebergh en J. Persyn (1900-1924).
23: PESCH, LUDWIG. - Die romantische Rebellion in der modernen Literatur und Kunst.
17436: PESSOA, FERNANDO. - A fragment of Antinous.
12650: PET, PAUL C. (FOTO'S), RIEN VAN DER HELM (TEKST). - Holland.
12652: PETERS, MARTIJN & FRANCIS WEIJMER. - Land in verandering.
8696: PETERS, W.E. - Stimmgebungsstudien I: Der Einfluß der Sievers'schen Signale und Bewegungen auf die Sprachmelodie. Experimentalphonetisch untersucht.
9146: PETERS, H.F.M. - Stuttering. Studies in speech motor behaving
10514: PETERS, H.J.M.W. - The Crone Library. Books on the Art of Navigation left by Dr. Ernst Crone to the Scheepvaart Museum in 1975 and books on the same subject acquired by the Museum previously. Including a biography, a short history of the Art of Navigation in the Netherlands and a list of the Crone collection of nautical instruments. A descriptive special catalogue with annotations, indexes and an introduction to the catalogue.
16175: PETERS, ARJAN, MARLÈN NOLTA (TEKENINGEN). - Schrijvers schetsboek.
17266: PETERSEN, AD. - Sandberg, vormgever van het Stedelijk.
17694: PETITJEAN, GEORGES. - Outsider / Insider. The art of Gordon Bennett
17695: PETITJEAN, GEORGES E.A. - Paddy Bedford. Crossing frontiers.
17706: PETITJEAN, GEORGES. - Be my guest. Tien ontmoetingen met hedndaagse Aboriginal kunst
17693: PETITJEAN, GEORGES. - Outsider / Insider. The art of Gordon Bennett
7848: PETROVICI, E. - Kann das Phonemsystem einer Sprache durch fremden Einfluss umgestaltet werden? Zum slavischen Einfluss auf das rumänische Lautsystem
4156: PETTER, HENRI. - Enitharmon. Stellung und Aufgabe eines Symbols im dichterischen Gesamtwerk Wiliam Blakes
4660: PEURSEN, C.A. VAN. - De naam die geschiedenis maakt. Het geheim van de bijbelse godsnamen
17065: PEYPERS, ANKIE (TEKST), CO VLEESHOUWER (ZEEFDUK). - Oostzaan.
16928: PEYPERS, ANKIE. - Drempel van ontheemden.
2615: PEYPERS, ANKIE. - October.
3453: PEYPERS, W.N. - Paul en Virginia naar het verhaal van Bernardin de Saint-Pierre.
4213: PFANNMÜLLER, LUDWIG. - Frauenlobs Marienleich.
9132: PFISTER, HERMANN VON. - Mundartliche und stammheitliche Nachträge zu A. F. C. Vilmar's Idiotikon von Hessen + Idiotikon von Hessen durch Vilmar und Pfister. Erstes Ergänzungs-Heft
4220: PFIZMAIER, AUGUST. - Kritische Durchsicht von Dawidow verfassten Wörtersammlung aus der Sprache der Aino's.
4170: PHILIP, KATE. - Julianus Apostata in der deutschen Literatur.
14121: PHILIPEN, RAFAËL. - Convallaria Malaris.
10956: PHILIPP, MICHAEL. - Stefan George Friedrich Wolters Briefwechsel 1904-1930.
9242: PHILIPPA, MARLIES. - Koffie, kaffer en katoen. Arabische woorden in het Nederlands.
17038: PHILIPPI, F.M., MISCHA ANDRIESEN E.A. - IJsselstromen. 13 rondelen.
16016: PHILLIPS, CHRITOPHER & VANESSA ROCCO. - Modernist photography. Selections from the Daniel Cowin Collection.
16018: PHILLIPS, JOSELYN. - Collect contemporary photography.
15134: PHILLIPS, CHRISTOPHER & NORIKO FUKU. - Heavy light. Recent photography an video from Japan
9269: PHYTIAN, B.A. - A concise dictionary of English Slang.
17634: PICARD, LEO. - Evolutie van de Vlaamse Beweging van 1795 tot 1950. 1.De oorsprong van de verfransing. 2.De Vlaamse oppositie in het burgerlijke België 3.De twee oorlogen en later
16657: PICCARDT, ENGEL (=HANS WARREN). - Sperma en tranen.
3149: PIERCE, JOE E. - Languages and linguistics. An introduction
16084: PIERIK, HERMAN. - Lummels, opschieten!
11457: PIETERS, L.J. - Randgebergte.
11679: PIETERS, MARK. - 25 jaar Baskerville Serie.
8497: PIETERSON, HENDRIK. - Geslachtlijst der zelfstandige naamwoorden.
8983: PIIRAINEN, EIISABETH & WILHELM ELLING. - Wörterbuch der westmünsterländischen Mundart.
17889: PIJLMAN, FETZE. - Wasgoed.
14758: PIJNENBURG, HANS. - Datives in French.
9150: PIJPER, JAN ROELOF DE. - Modelling British English intonation. An analysis by resynthesis of British English intonation
3452: PIJSEL, P.H. - Kolen vuurs. Een tafereel uit den boerenkrijg. Uit het hoogduitsch
5871: PIKE, KENNETH L. - Phonetics. A critical analysis of phonetic theory and a technic for the practical description of sounds
5872: PIKE, KENNETH L. - Phonemics. A technique for reducing languages to writing
7414: PIKE, E. ROYSTON. - Human documents of the Industrial Revolution in Britain.
9783: PIKE, KENNETH L. - Tone languages. A technique for determining the number and type of pitch contrast in a language, with studies in tonemic substitution and fusion
7267: PILCH, HERBERT. - Altenglische Grammatik + Altenglische Lehrgang (Begeleitband).
17819: PILLECIJN, FILIP DE. - Schaduwen.
15877: PILLSBURY, WALTER B. & C.L. MEANDER. - The Psychology of Language.
7165: PILLSBURY, PAUL W. - Descriptive analysis of discourse in late west Saxon texts.
2227: PINKERTON, EDWARD C. - Word for word.
15052: PINT, KRIS. - Ozymandias. XXIII gedichten van voorbijgaande aard
10910: PINTO, MANUELA. - Licensing and interpretation of inverted subjects in Italian.
15740: PINXTEREN, HANS VAN. - De tiende kop in de kelder. Een sprookje
13622: PIRAÑA, JULIEN. - Twee brieven uit: Het linker pad van de Boeddha.
3083: PIRANDELLO, LUIGI. - De pijn om zo te leven.
1923: PLANK, A.N.W. VAN DER (ED.). - De belydenis van een lichtmis.
6878: PLANK, P.H. VAN DER. - Taalsociologie. Een inleiding tot de rol van taal in het maatschappelijk verkeer
5518: PLANT, HELMUT R. - Syntaktische Studien zu den monseer Fragmenten. Ein Beitrag zur Beschreibung der inneren Form des Althochdeutschen
15436: PLAS, MICHEL VAN DER (GEDICHTEN), WILLEM SNITKER (TEKENINGEN). - Engelbewaarder. 6 gedichten uit een cyclus
16626: PLAS, MICHEL VAN DER & ERIK PRINS (ZEEFDRUK). - Bloemendaal.
7615: PLAS, MICHEL VAN DER. - Going my way.
7616: PLAS, MICHEL VAN DER. - Een hemel op aarde.
9399: PLAS, MICHEL VAN DER. - Met een bloem in de mond.
14190: PLAS, MICHEL VAN DER. (GEKOZEN EN VERTAALD). - I hear America singing.
7618: PLAS, MICHEL VAN DER. - De dag van morgen.
15433: PLAS, MICHEL VAN DER. - Mijnheer Gezelle. Biografie van een priester-dichter (1830-1899.
16919: PLASSE, MARCO VAN DE. - Een bundel aspergeverzen.
1025: PLATE, R. - Geschichte der gotische Literatur.
16457: PLATEN, AUGUST VON. - Zeven sonnetten uit de Sonette aus Venedig 1824.
17016: PLATH, SYLVIA. - Crossing the water. Transitional poems
16856: PLATH, SYLVIA - ANNEKE BRASSINGA (VERTALING). - Blackberrying - Bramenplukster.
3726: PLATT, COLIN. - The English medieval town.
6276: PLATT, JOHN T. & HEIDI K. PLATT. - The social significance of speech. Ab introduction to and workbook in sociolinguistics
11082: PLEIJ, HERMAN. - Dromen van Cocagne. Middeleeuwse fantasieën over het volmaakte leven
18106: PLEIJ, HERMAN. - Her literiare leven in de middeleeuwen.
6420: PLEIJTE, W. - Over drie handschriften op papyrus onder de titels van Papyrus du lac Moeris du Fayoum et du Labirinthe.
14591: PLESSIS, I.D. DU. - Lig en skaduwee.
3979: PLESSOW, GUSTAV (HERAUSG.). - Des Haushälters Erzählung aus den Canterbury Gesichten Gottfried Chaucers.
14748: PLOUVIER, BART. - Omgekeken.
14844: PLOWDEN, DAVID. - Bridges. The Spans of North America
8917: POELHEKKE, M.A.P.C. & C.G.N. DE VOOYS. - Platenatals bij de Nedelandsche literatuurgeschiedenis.
10884: POERBATJARAKA, R.M., P. VOORHOEVE & C. HOOYKAAS. - Indonesische handschriften.
7639: POERWADARMINTA, W.J.S. - Kamus umum bahasia Indonesia.
2343: POGNAN, P. - Analyse morphosyntaxique automatique du discours scientifique tchèque.
16865: POINTL, FRANS. - Ik droomde dat ik Jan Arends was.
12707: POINTL, FRANS. - Het Albanese wonderkind.
1527: POIRTERS, P. ADR. - Den Spieghel van Philagie.
13037: POL, JAN VAN DER & ATTE JONGSTRA. - Magazijn 'memoria'.
9458: POLA, ALEXANDER. - De fabel van de fabelachtige veenmol.
4842: POLAK, JOHAN. - Het oude heden.
5806: POLAK, JOHAN B.W. &WIM J. SIMONS (RED.). - In memoriam P.N. van Eyck.
10103: POLAK, H.J. - Tweeërlei letterkundige kritiek Potgieter en Huet.
4843: POLAK, JOHAN. - Bloei der decadence.
17143: POLAK, J.A. - Leven en werken van mr L.E. Visser.
9257: POLENZ, PETER VON. - Geschichte der deutschen Sprache.
12984: POLET, SYBREN. - Persoon onpersoon. Persoon/onpersoon, konkrete poëzie, Geboorte-stad, Lady Godiva op scooter, Organon
12901: POLET, SYBREN. - Organon.
13148: POLET, SYBREN. - Demiurgasmen.
13326: POLET, SYBREN. - Geboorte-Stad. Een cyclus
2830: POLET, SYBREN. - Persoon/Onpersoon.
2831: POLET, SYBREN. - Konkrete poezie.
5641: POLET, SYBREN. - Geboorte-stad/ Lady Godiva op scooter.
10006: POLET, SYBREN. - Lady Godiva op scooter.
15999: POLET, SYBREN. - Persoon onpersoon. Persoon/onpersoon
13896: POLET, SYBREN (ED.). - Kikker en nachtegaal. Buitenlandse poëzie over Nederland en Nederlanders van de zeventiende eeuw tot heden
16458: POLIZIANO, ANGELO. - Twee balladen - Due ballate.
13456: POLL, K.L. - Anna. Een tragisch gedicht in drie bedrijven
2832: POLL, K.L. - In huis.
3484: POLL, K.L. - De eigen vorm. Essays over poëzie
12838: POLLARD, CARL & IVAN A. SAG. - Head-Driven Phrase Structure Grammar.
3566: POLLMANN, JOP (VERZ.). - Van tweeërlei minne.
16931: POLLMANN, M.M.W. - Oorzaak en handelende persoon. De beschijving van passieve zinnen in de Nederlandse grammatica
5722: POLS, LOUIS C.W. - Spectral analysis and identification of Dutch vowels in monosyllabic words.
3865: POMMERY, LOUIS. - Aperçu d'histoire économique contemporaine. 1890-1952
1303: PONTEN, JAN PETER. - 'Obturamentum Lagenae'. Untersuchungen zum Begriffsfeld eines dialektalen Wortverbandes
12890: POORT, COERT. - Twee gedichten.
12933: POORT, COEN. - Een kleine dag voor mijzelf.
11537: POORTENAAR, JAN & DARD HUNTER & C. PELS. - De papierwereld.
9537: POORTENAAR, JAN. - Rembrandt teekeningen. Honderd en vier afbeeldingen met een inleiding en aanteekeningen
1273: POORTINGA, Y. - Noedlik doel.
8085: POORTINGA, Y. - Elbrich. Earste diel
3700: POORTMAN, J.J. - De theodicee, het continuïteitsbeginsel en de grondparadox.
6157: POOT, HUBERT KORNELISZOON. - Minnezangen.
3422: POP, J. - Over De koperen tuin van Simon Vestdijk.
373: POP, SEVER. - Bibliographie des Questionnaires Linguistiques.
12203: POPA, VASKO. - The little box.
602: POPDEWILS, C.G. (ED.). - Die Kunst der Übersetzung. Achte Folge des Jahrbuchs Gestalt und Gedanke
3697: POPINCEANU, ION. - Religion, Glaube und Aberglaube in der rumänischen Sprache.
16028: POPMA, MURK A.J. - Aardse verhalen : opgravingen uit het verleden.
2833: POPMA, MURK A.J. - Het naakte bestaan.
11608: PORTEGIES ZWART, FRED. - Kruiend ijs.
15565: PORTEGIES ZWART, FRED. - Krullen van jezelf. Met een cyclus over knoflook, aangevuld met de bundels Tussenspel op mondharp en Kruiend ijs en met zes aafbeeldingen van drogenaaldetsen van Stijn Seip
10708: PORTEMAN, K. (VERANTWOORDING). - Nederlandse letteren in de Leuvense Universiteitsbibliotheek.
16968: POS, HUGO. - Voordat ik afreis. Nestoriaanse kwatrijnen.
1706: POS, H.J. - Keur uit de verspreide geschriften van dr. H.J. Pos. Deel I: Taal, Mens en Cultuur
7719: POS, MARY. - Te mogen leven.
10407: POS, SONJA. - De eigen tijd.
10703: POST VAN DER MOLEN, GERARD. - Dat is wat wonders. Relaas van een thuisdrukker
12852: POSTAL, PAUL M. - On raising. One rule of English grammar and its theoretical implications
13079: POSTAL, PAUL. - Cross-over phenomena .
3894: POSTAL, PAUL. - Constituent structure: a study of contemporary models of syntactic description.
12955: POSTHUMUS MEYJES, G.H.M. - Jean Hotman's English Connection.
6418: POSTHUMUS, JAN E.A. - Honderd jaar Koenen.
12311: POSTMA, GERTJAN. - Zero semantics. A study of the syntactic conception of quantificational meaning
7430: POT, E.E. - De maritieme beeldspraak bij Euripides.
5910: POTGIETER, E.J. - Het Noorden in omtrekken en tafereelen.
5958: POTGIETER, E.J. - Proza 1837-1845.
6629: POTGIETER, E.J. - Proza 1837-1845.
6630: POTGIETER, E.J. - Kritische Studien.

Next 1000 books from Paradox

3/9