Paradox
Achterom 3, 3841 CJ, Harderwijk, The Netherlands. Tel: +31 (0)341 410 790, Mob: +31 (06)218 574 01            Email: paradox@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
15875: KOPLAND, RUTGER. - Al bijna.
15863: KOPLAND, RUTGER. - A World beyond myself.
12874: KOPLAND, RUTGER. - Voor het verdwijnt en daarna.
12873: KOPLAND, RUTGER. - Dit uitzicht.
15948: KOPLAND, RUTGER. - Dit uitzicht.
16211: KOPLAND, RUTGER. - Het dorp.
15630: KOPLAND, RUTGER. - Geduldig gereedschap.
12871: KOPLAND, RUTGER. - Het orgeltje van yesterday.
15949: KOPLAND, RUTGER. - Een lege plek om te blijven.
15950: KOPLAND, RUTGER. - Dankzij de dingen.
15978: KOPLAND, RUTGER. - In steen.
15958: KOPLAND, RUTGER. - Alles op de fiets.
15862: KOPLAND, RUTGER. - Geduldig gereedschap.
15789: KOPLAND, RUTGER. - Dichtgroeiend weg.
12718: KOPLAND, RUTGER. - Geduldig gereedschap.
16403: KOPLAND, RUTGER & DRIEK VAN WISSEN. - Ik ben een moeilijk geval.
11695: KOPLAND, RUTGER. - Onder het vee.
12905: KOPLAND, RUTGER. - Tot het ons loslaat.
16234: KOPLAND, RUTGER. - The prospect and the river.
15953: KOPLAND, RUTGER. - Wie wat vindt heeft slecht gezocht.
13396: KOPLAND, RUTGER. - Voor het verdwijnt en daarna.
13395: KOPLAND, RUTGER. - Al die mooie beloften.
16733: KOPLAND, RUTGER. - Alles op de fiets.
15398: KOPLAND, RUTGER. - Wie wat vindt heeft slecht gezocht.
15951: KOPLAND, RUTGER. - Toen ik dit zag.
15952: KOPLAND, RUTGER. - Tot het ons loslaat.
14678: KOPPEL, MENNO VAN DE. - Een bekeken zaak. Het laatste decennium van de oude Tweede Kamer gefotografeerd
4489: KOPPELMANN, UDO. - Geometrisch bestimmte Warenbegriffe. Formbegriffe der deutschen Sprache im Wirtschaftsleben
12332: KOPPEN, MARJO VAN. - One probe - two goals. Aspects of agreement in Dutch dialects
1834: KOPPERS, B. TH. - Negative conditional sentences. In Greek and some other Indo-European languages
1966: KOPPERS, WILHELM (ED.). - Kultur und Sprache. Ein Festband dem 4. Internationalen Kongeß für Anthropologie und Ethnologie gewidmet vom Institut für Völkerkunde der Universität Wien
6959: KOPPERS, WILHELM (HRSG.). - Wiener Beiträge zur Kulturgeschichte und Linguistik. Veröffentlichungen des Instituts für Völkerkunde an der Universität Wien, Jahrgang I
800: KOREMAN, JACQUES. - Decoding linguistic information in the glottal airflow.
9936: KORPHILAHTI, PIRJO. - Electophysiological correlates of auditory perception in normal and language impaired children.
13854: KORTEWEG, ANTON. - La Belle Chatte sans Merci.
13855: KORTEWEG, ANTON. - Watou, 7 september 1997.
13856: KORTEWEG, ANTON. - Vijf nieuwe nachtgedachten.
13848: KORTEWEG, ANTON. - De Pest aan literaire anekdotes. Boutade.
14046: KORTEWEG, ANTON. - Twee gedichten.
16070: KORTEWEG, ANTON. - De stormwind van zijn hand.
13722: KORTEWEG, ANTON. - Moedig neerwaarts.
13102: KORTEWEG, ANTON. - Stand van zaken.
12884: KORTEWEG, ANTON. - Eeuwig heimwee drijft hem voort.
13209: KORTEWEG, ANTON. - De stormwind van zijn hand.
15961: KORTEWEG, ANTON. - In handen.
13846: KORTEWEG, ANTON. - Voor Mies, van Maarten. Exemplaren met opdracht, een verkenning
13683: KORTEWEG, ANTON. - Het pindasnoer is leeg. Nieuwe Chinese kwatrijnen en andere korte gedichten.
15625: KORTEWEG, ANTON. - Voor de goede orde.
14047: KORTEWEG, ANTON. - Bezoeken.
3237: KORTEWEG, ANTON & WILT IDEMA (SAMENST. EN INL.). - Vinger Gods, wat zijt gij groot. Een bloemlezing uit het werk van de dominee-dichters Nicolaas Beets, J.P. Hasebroek, Bernard ter Haar, J.J.L. ten Kate & Eliza Laurillard
10802: KORTEWEG, ANTON E.A. - Boeken van en rond Willem van Oranje.
10849: KORTEWEG, ANTON. - Eeuwig heimwee drijft hem voort.
14056: KORTEWEG, ANTON. - Kinderen.
15285: KORTEWEG, ANTON. - Hoe het leven tegemoet te treden als je ouder wordt.
13445: KORTEWEG, ANTON. - Geen beter leven.
15667: KORTEWEG, ANTON. - Al fluitend.
15669: KORTEWEG, ANTON. - Voortgangsverslag.
10469: KORTEWEG, ANTON. - Niks geen Romantic Agony.
14050: KORTEWEG, ANTON. - Twee recepten.
15609: KORTEWEG, ANTON. - Vader.
16237: KORTEWEG, ANTON. - Twee gedichten.
11479: KORTHALS ALTES, A. - Fossielen.
2162: KOSMEIJER, WIM. - Barriers and Licensing.
14938: KOSSMANN, ALFRED (TEKST), J. ROTGANS (FOTO'S). - Rotterdam, stad en haven.
6908: KOSSMANN, E.F. - Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis van het Nederlandsche tooneel in de 17e en 18e eeuw.
10034: KOSSMANN, ALFRED. - Gedichten 1940-1965.
1890: KOSTER, CHARLOTTE. - Errors in anaphora acquisition.
13267: KOSTER, JAN. - Locality principles in syntax.
2316: KOSTER, W.J.W. - Welke is de oudste bewaard gebleven tragedie?
5632: KOSTER, A.J. . - Enige opmerkingen over nut en waarde der klassieke vorming.
8109: KOSTER, JAN. - Locality principles in syntax.
9642: KOSTER, J. - Doelloze structuren.
13234: KOSTER, JAN & ERIC REULAND (EDS.). - Long-distance anaphora .
801: KOSTER, C.J. - Word recognition in foreign and native language. Effects of context and assimilation
14729: KOSTER, JAN. - Domains and dynasties. The radical autonomy os syntax
13762: KOSTERS, ONNO. - De grote verdwijntruc.
2793: KOTTE, WOUTER. - Holendrecht.
4323: KOUSTAS, JANE (DIR.). - La pédagogie de la traduction: question actuelles. / Miscellanées traductologiques.
16577: KOUWENAAR, GERRIT. - Zonder namen.
9806: KOUWENAAR, GERRIT. - Sint Helena komt later. Gedichten1948-1958
15629: KOUWENAAR, GERRIT. - Zonder namen.
15627: KOUWENAAR, GERRIT. - De stem op de 3e etage.
16330: KOUWENAAR, GERRIT. - Uren en sigaretten. Twee novellen.
14290: KOUWENAAR, GERRIT. - Er is geen elders waar het anders is.
15628: KOUWENAAR, GERRIT. - Sint Helena komt later. Gedichten1948-1958
9065: KOUWENAAR, D. (ED.). - De Vondelherdenking 1937. Gedenkboek van den 350sten geboortedag van (...)
9681: KOUWENAAR, GERRIT. - De stem op de 3e etage.
9766: KOUWENAAR, GERRIT. - Autopsie/anoniem.
9998: KOUWENAAR, GERRIT. - De stem op de 3e etage.
16288: KOUWENAAR, GERRIT. - Een eter in het najaar. Een keuze uit eigen werk.
14287: KOUWENAAR, GERRIT. - Een glas om te breken.
15057: KOUWENAAR, GERRIT. - Landschappen en andere gebeurtenissen.
7735: KOVACIC, IRENA ET AL (EDS.). - Linguistic and language studies. Exploring language from different perpectives
3374: KOX, A.J. - Wetenschappelijke feiten en postmoderne fictie in de wetenschapsgeschiedenis.
13679: KOZLOFF, MAX. - The Restless Decade: John Gutmann's Photographs of the Thirties.
12553: KRAAIJ, ANTON VAN. - De bochel.
1163: KRAAK, A. - Negatieve zinnen. Een methodologische en grammatische analyse
1661: KRAAK, A. - Wetenschapsbeoefening, universitaire opleiding en beroepspraktijk in de taalkunde.
2125: KRAAK, A. (ED.). - Linguistics in the Netherlands 1972-1973.
5287: KRAAK, A. - Wetenschapsbeoefening, universitaire taalkunde en beroepspraktijk in de taalkunde.
4502: KRAAK, A. & W.G. KLOOSTER. - Syntaxis.
13279: KRAAKMAN, T. E. - Kermis in de hel. Vrouwen en het pornografisch universum van de 'Enfer' 1750-1850.
802: KRAAYEVELD, HANS. - Idiosyncrasy in prosody, Speaker and speaker group identification in dutch using melodic and temporal information.
16722: KRABBÉ, TIM. - Red Desert Penitentiary, een filmverhaal.
15746: KRABBÉ, TIM. - De scherprechter van Korfoe.
4385: KRABBES, THEODOR. - Die Frau im altfranzoesischen Karls-Epos.
6814: KRAFT, BENEDIKT. - Andechser Studien.
6833: KRAHE, HANS. - Sprachverwandtschaft im alten Europa.
8423: KRAHE, HANS. - Ortsnamen als Geschichtsquelle.
10792: KRALT, P. - Door nacht en ontijd. Over de Ierse romans van S. Vestdijk
6509: KRAMARAE, CHERIS. - Woman and men speaking. Frameworks for analysis
13477: KRAMER, J.M. - De Ilias als vredesgedicht.
9082: KRAMER, SOPHIA E. - Assessment of heraring disability and handicap. A multidimensional approach
12756: KRÄMER, IRENE. - Interpreting Indefinities. An Experimental Study of Children's Language Comprehension
6465: KRAMER, C. - Vondel als barokkunstenaar.
3611: KRÁMSKÝ, JIRÍ. - The word as a linguistic unit.
12264: KRAPP, GEORGE PHILIP. - The English language in America.
7233: KRATOCHVIL, PAUL. - The Chinese language today. Features of an emerging standard
574: KRAUSE, KARL CHRISTIAN FRIEDRICH. - Sprachwissenschaftliche Abhandlungen.
2192: KRAUTHAMER, HELENE SELTZER. - Spoken language interference patterns in written English.
7184: KREIDLER, CHARLES W. - The pronunciation of English. A course book in phonology
2950: KREUDER, HANS-DIETER. - Milton in Deutschland. Seine Rezeption im latein- und deutschsprachigen Schrifttum zwischen 1651 und 1732
16450: KRIGAR, HERMANN. - Anton Dvorak. Eine biographische Skizze (Musikalisches Wochenblatt, Leipzig. Dezember 1879 - Februar 1880).
9750: KRIMPEN, HUUB. - Een boek is pas een boek als het een boek is. Tien korte en wat langere overpeinzingen over de boektypografie
9652: KRIMPEN, HUUB VAN. - Het model voor de uitgever van Johan H. van Eikeren.
9830: KRIMPEN, HUIB VAN. - Drukkers in de marge.
6904: KRISTOPHSON, JÜRGEN. - Zwei volkstümliche wissenschaftliche Handschriften aus Dalmatien. Edition und sprachliche Beschreibung
14670: KROG, ANTJIE. - Een andere tongval.
14259: KROG, ANTJIE. - Lijfkreet.
14558: KROG, ANTJIE. - Wat de sterren zeggen.
14426: KROG, ANTJIE. - Om te kan asemhaal.
14260: KROG, ANTJIE. - Liederen van de blauwkraanvogel.
10940: KROGMANN, WILLY & ULRICH PRETZEL. - Bibliographie zum Nibelungenlied und zur Klage.
13461: KROL, GERRIT. - Geen man, want geen vrouw.
13063: KROL, GERRIT. - Vijf vingers van dezelfde hand.
13455: KROL, GERRIT. - Polaroid. Gedichten 1955-1976
7322: KROL, TINEKE E.A. - Geschoold in de praktijk. Vrouwen over taal in hun werk
7696: KROL, GERRIT. - De man achter het raam.
15444: KROL, GERRIT. - Ameland.
14060: KROL, GERRIT. - APPI, automatic poetry by pointed information. Poezie met een computer.
16370: KROL, GERRIT. - De kleur van Groningen en andere verhalen.
15701: KROL, GERRIT. - Wie in de leegte van de middag zweeft.
4336: KRÖLL, HEINZ. - Die Ortsadverbien im Portugesischen. Unter besonderer Berücksichtigung ihrer Verwendung in der modernen Umgangssprache
7101: KRONASSER, HEINZ. - Vergleichende Laut- und Formenlehre des Hethitischen.
9532: KRONASSER, HEINZ. - Handbuch der Semasiologie.
11600: KRONENBERG, M.E. - Gerard Leeu. Een der eerste Noord-Nederlandse drukkers. Gouda 1477-1484
15255: KRONENBERG, M.E. - Verboden boeken en opstandige drukkers in de Hervormingstijd.
12793: KRONFELD, AMICHAI. - Reference and computation. An essay in applied philosophy of language
5162: KROOKS, DAVID ANDREW. - The semantic derivation of the modal verb in the old high german Williram.
6006: KROON, SJAAK. - Grammatica en communicatie in het onderwijs Nederlands.
14534: KROON, DIRK (ED.). - In deze weidsche vlucht de koning Cheops. Teksten omtrent Cheops van J.H.Leopold.
9109: KRUIJSEN, JOEP & NICOLINE VAN DER SIJS (RED.). - Honderd jaar stadstaal.
397: KRUIJSEN, JOEP (ED.). - Liber Amicorum Weijnen. Een bundel opstellen aan Prof. Dr. A. Weijen bij zijn 70ste verjaardag
576: KRUISINGA, E. - Einführung in die deutsche Syntax.
1664: KRUISINGA, E. - De bouw van het Engelse woord.
1666: KRUISINGA, E. & H. GODTHELP. - Het Nederlands van nu.
2544: KRUISINGA, E. - The phonetic structure of English words.
8843: KRUISINGA, E. & P.A. ERADES. - An English grammar. Vol. I: Accidence and syntax
15555: KRUIT, JOHANNA. - De waterveren.
12557: KRUIT, JOHANNA. - De weg van het water.
6264: KRUPA, VIKTOR. - Morpheme and word in Maori.
6365: KRUPA, VIKTOR. - Polynesian languages.
5120: KRUYFF, JAN DE. - Gedichten.
6485: KRUYSKAMP, C. (ED.). - Het Antwerpse Landjuweel van 1561.
1018: KRUYSKAMP, C. (ED.). - Dichten en spelen van Jan van den Berghe.
1427: KRUYSKAMP, C. - Nederlandsche volksboeken.
3050: KRUYSKAMP, C. - Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal. + Supplement
7916: KRUYSKAMP, C.H.A. - De refreinenbundel van Jan van Doesborch. Eerste gedeelte
6023: KRUYTER, C.W. DE (ED.). - Die riddere metter mouwen. Ms. The Hague, Royal Library 129 A 10 fol. 167-177verso abd the fragment Brussels, Royal Library IV 818
2018: KRUYTER, C.W. DE. - Constantijn Huygens' Oogentroost. Een interpretatieve studie
12292: KUCKENBURG, MARTIN. - Wer sprach das erste Wort? Die Entstehung von Sprache und Schrift
2914: KUEN, HEINRICH. - Romanistische Aufsätze.
5181: KUHN, ALWIN. - Romanische Philologie. Erster Teil: Die romanischen Sprachen
3605: KÜHNEL, ERNST. - Miniaturmalerei im Islamitischen Orient.
16291: KUIJER, GUUS & SAM MIDDLETON. - Schermer.
13357: KUIJPER, JAN. - Bijbelplaatsen.
13740: KUIJPER, JAN. - Oogleden.
15115: KUIJPER, JAN. - Sonnetten.
11890: KUIJPER, JAN. - Barbarismen.
10466: KUIJPER, JAN. - Sonnetten.
11892: KUIJPER, JAN. - Oogleden.
11894: KUIJPER, JAN. - Tomben.
11873: KUIJPER, JAN. - Wendingen. Sonnetten 1970-1990
15709: KUIK, WILLIAM D. - 45 gedichten.
14156: KUIPER, JACOB E.A. - Weer een eeuw. Het weer in Nederland van 1900 tot 2000.
3213: KUIPER, E.T. - Het geuzenliedboek. Naar de oude drukken
9852: KUIPER, G. - Orbis Artium en Renaissance I Cornelius Valerius en Sebastianus Foxius Morzillus als bronnen van Coornhert.
10702: KUIPER, GERDIEN C. - Musarum Pater. Een portret van Christoffel Plantijn
11708: KUIPER, F.B.J. - Gopalakelicandrika. A Krsna-Play by Ramakrsna. (Sanskrit text with notes)
16364: KUIPER, LINDER. - Vlakbij mijn haafd wat afgedwaalde schapen.
16055: KUIPER, ELMAR. - Hechtzwaluwen.
15445: KUIPERS, REINOLD. - De zetter.
7234: KUIPERS, A.H. - Aspecten van de twintigste-eeuwse Russische linguistiek.
8670: KUIPERS, CECILE. - Temporal coordination in speech development. A study on voicing contrast and assimilation of voice
9752: KUIPERS, REINOLD. - Het boek is van de schrijver voor de lezer.
11458: KUIPERS, REINOLD. - Rendez-vous met een Remington.
15693: KUIPERS, FRANS. - Molwerk.
10056: KUITENBROUWER, CAREL EN KOOSJE SIERMAN. - Over grafisch ontwerpen in Nederland: een pleidooi voor geschiedschrijving en theorievorming.
1019: KUKENHEIM, L. & H. ROUSSEL. - Guide de la litterature Française du Moyen Age.
3091: KUKENHEIM, L. - Contribution à l'histoire de la grammaire italienne, espagnole et française à l'époque de la renaissance.
4602: KUKENHEIM, LOUIS. - Contributions à l'histoire de la grammaire Italienne, Espagnole et Française à l'epoque de la Renaissance.
3759: KULA, WITOLD. - Théorie économique du système féodal. Pour un modèle de l'économie polonaise 16e-18e siècles
6744: KULISCHER, JOSEF. - Russische Wirtschaftsgeschichte. Erster Band
1428: KUNISCH, HERMANN U.A. - Lexikon der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur.
12691: KUNST, MARCO. - De Markies van Scharrebak.
10892: KÜNSZBERG, E. VON. - Bilder aus der Heidelberger Handschrift. Eingeleitet und erläutert
1983: KUNTZ, MONIQUE (ED.). - Valery Larbaud (1881-1957).
2261: KURATH, HANS. - A phonology and prosody of modern English.
4693: KURATH, HANS. - Studies in area linguistics.
7156: KURATH, HANS. - A phonology and prosody of modern English.
7160: KURATH, HANS & RAVEN I. MCDAVID. - The pronunciation of English in the Atlantic States. Based upon the colletions of the linguistic atlas of the eastern United States
14163: KURONEN, DARCY. - Dangerous curves. The art of the guitar
1394: KURTH, L.E. - Die zweite Wirklichkeit. Studien zum Roman des achtzehnten Jahrhunderts
3282: KURTH, L.E. ET AL (EDS.). - Traditions and transitions. Studies in honor of Harold Jantz
10612: KURTONINA, NATASHA. - Frames and labels. A model analysis of categorial interference
12978: KUSSMAUL, ADOLF. - Storungen der Sprache. Versuch einer Pathologie der Sprache
2795: KUSTERS, FRANS. - Zwerven.
15557: KUSTERS, WIEL. - Dagboek.
13817: KUSTERS, WIEL. - Het mijnmuseum.
13818: KUSTERS, WIEL. - Passio diaboli. Een libretto.
14021: KUSTERS, WIEL. - Tegen verstening tegen het gruis. Enkele gedachten over cultuur.
16444: KUSTERS, WIEL & HANS TENTIJE (SAMENST.). - Het is zo vandaag als altijd. Voor Gerrit Kouwenaar
13820: KUSTERS, WIEL. - De turnzaal.
11579: KUSTERS, WIEL & OSKAR PASTIOR. - Twee tot de derde. Zwei zur dritten.
16685: KUSTERS, WIEL & PETER YVON DE VRIES. - Acecedarium.
13878: KUSTERS, WIEL. - Bern.
13931: KUSTERS, WIEL. - De onweerzitting.
13716: KUSTERS, FRANS (INL.). - Arnhem-Nijmegen. Poëtische verkenning van een regio
13737: KUSTERS, WIEL. - Een oor aan de grond.
2275: KUSTERS, WIEL. - Een oor aan de grond.
11885: KUSTERS, WIEL. - Velerhande gedichten.
9654: KUSTERS, WIEL. - Koninklijke sfinx.
11978: KUSTERS, WIEL. - Het mijnmuseum.
11977: KUSTERS, WIEL. - Een bezoek aan de leermijn.
2797: KUSTERS, WIEL. - Kwelrijm.
13435: KUSTERS, WIEL. - X kijkt in Y. Vijf causerieën over Pierre Kemp
15998: KUSTERS, WIEL. - Laatst.
11914: KUSTERS, WIEL. - X kijkt in Y. Vijf causerieën over Pierre Kemp
15954: KUSTERS, WIEL. - Passio diaboli. Een libretto.
11886: KUSTERS, WIEL (KEUZE + TOELICHTING). - Raad van Alfabet.
11887: KUSTERS, WIEL. - Hoofden.
11888: KUSTERS, WIEL. - De gang. gevolgd door Carbone notata
11872: KUSTERS, WIEL. - Zegelboom. Gedichten en notities 1975-1989
11889: KUSTERS, WIEL. - Als kind moest ik een walvis eten.
16525: KUSTERS, WIEL. - Drie liedjes.
13738: KUSTERS, WIEL. - Velerhande gedichten.
12738: KUSTERS, WIEL. - Pierre Kemp. Een leven
13739: KUSTERS, WIEL. - Het mijnmuseum.
14486: KUSTERS, WIEL. - Laatst.
14696: KUSTERS, WIEL / OSKAR PASTIOR. - Zonder weerga / Seinesgleichten.
14590: KUSTERS, WIEL. - Dit lege hart. Over J.C. Bloem.
14629: KUSTERS, WIEL. - Honingraten. Over de smaak van het lezen
13773: KUSTERS, WIEL. - Zielverstand.
13754: KUSTERS, WIEL. - De zomerschool.
13755: KUSTERS, WIEL. - Laatst.
13756: KUSTERS, WIEL. - Pooltochten.
16170: KUSTERS, WIEL, OSKAR PASTIOR, T. VAN DEEL, E.L.I. KUISMANEN, STÉPHANE MALLARMÉ, JAN KUIPER. - IJs en weder dienende.
13743: KUSTERS, WIEL. - Hoofden.
13744: KUSTERS, WIEL. - Het leven op stoomschepen.
13819: KUSTERS, WIEL. - Zeven poorten.
13571: KUSTERS, WIEL (KEUZE + TOELICHTING). - Raad van Alfabet.
13625: KUSTERS, DIK E.A. (SAMENSTELLING). - Betuwse bloesem. Verhalen en gedichten
14791: KUYK, PIETER A. - Spoorloos bijeen.
2798: KUYK, ROBERT EGETER VAN. - Boegbeelden.
15007: KUYK, PIETER A. - Kleurval.
15359: KUYLE, ALBERT - OTTO VAN REES (ILLUSTRATIES). - Het huis van den schilder.
1125: KUYLE, ALBERT. - De bries.
16362: KUYLE, ALBERT. - Songs of Kalua.
16049: KUYPER, SJOERD. - September.
2799: KUYPER, SJOERD. - Een reisgenoot.
5894: KUYPER, P. - Horen met twee oren. Een onderzoek naar enkele manieren waarop de oren samenwerken
9804: KUYPER, SLOERD & DIRCK NAB. - In de uilevlucht. Gedichten & tekeningen
14079: KVAM, SIGMUND. - Linksverschachtelung im Deutschen und Norwegischen. Eine kontrastive Untersuchung zur Satzverschränkung und Infinitivverschränkung in der deutschen und norwegischen Gegenwartsprache
1669: KYLSTRA, A.D. - Substraatinvloed in het Oudnoors?
5325: LAAN, K. TER. - Nederlandsche spreekwoorden en zegswijzen.
8525: LAAN, H. VAN DER. - Een misstap.
15854: LAAR, MARIANNE EN KAREL VAN (SAMENSTELLING). - Charles Nypels. Meester-Drukker.
15075: LAAT, PIETER DE . - De Spraakbes.
5282: LABOV, WILLIAM. - Sociolinguistic patterns.
8122: LABOV, WILLIAM & DAVID FANSHEL. - Therapeutic discourse. Psychotherapy as conversation
13866: LABROUSSE, PIERRE / . - Méthode d'Indonésien. Volume 1 + 2
14839: LACAYO, RICHARD & GEORGE RUSSELL. - Eyewitness. 150 Years Of Photojournalism
3747: LACHMANN, KARL. - Wolfram von Eschenbach.
3982: LACHMANN, KARL (HERAUSG.). - Der Nibelunge Noth und die Klage. Nach der ältesten überlieferung mit Bezeichnungen des Unechten und mit den Abweicheichungen der gemeinen Lesart
5866: LADEFOGED, PETER. - Preliminaries to linguistic phonetics.
5975: LADEFOGED, PETER. - A course in phonetics.
13508: LAFAYE, B. - Dictionnaire des synonymes de la langue française avec une introduction sur la théorie des synonymes. Suivie d'un supplément
5736: LAFON, J.C. - The phonetic test and the measurement of hearing.
8767: LAGARDA, ANDRIEU. - Vocabulari Occitan. Mots, locutions e expressions idiomatiques recampats per centres d'interès
15648: LAGEMAAT, LIESBETH. - Handlanger - Het witte kind.
15621: LAGEMAAT, LIESBETH. - Een koorts van glas.
15730: LAGEMAAT, LIESBETH. - Het uur van de pad.
16026: LAGERFELD, KARL. - Byzantine Fragments.
10779: LAGERWERF, LUUK. - Causal connectives have presuppositions.
10437: LAING, JOHN & DAVID WIRE. - Encyclopedie van tekens en symbolen.
5324: LAIRD, CHARLTON. - The word. A look at the vocabulary of English
10825: LAKOFF, GEORGE. - Linguistics and natural logic.
1897: LAKSHMANAN, USHA. - Universal Grammar in child second language acquisition.
7245: LALLEMAN, JOSINE A. - Dutch language proficiency of Turkish children born in the Netherlands.
3549: LAMB, CHARLES. - Selected Essays, Letters, Poems.
2310: LAMBRECHTS, PIETER. - Attis en het feest der Hilariën.
10256: LAMMERS, HENK. - Taal in tweevoud. Communicatieve competentie, taalvaardigheid en het onderwijs in het Nederlands
10358: LAMPAERT, HERMAN (JURYVOORZITTER + TEKSTEN). - Plantin-Moretiusprijs voor de bestverzorgde boeken van 2004.
12034: LAMPE, ASTRID. - De sok weer aan.
9855: LAMPING, A.J. - Ulrichus Velenus and his treatise against the papacy.
15633: LANDELL, OLAF J. DE. - Het huis.
15647: LANDELL, OLAF J. DE. - (On)vrome wensen.
16473: LANDHEER, JO. - Golven.
359: LANDHEER, H.C. - Klank- en vormleer van het dialect van Overflakkee.
3086: LANDHEER, RONALD. - Aspects linguistiques et pragmatico-rhetoriques de l'ambiguite.
7274: LANDHEER, RONALD & PAUL J. SMITH (EDS.). - Le paradoxe en linguistique et en littérature.
7655: LANDHEER, RONALD (ED.). - Aspects linguistique Française. Hommage à Q.I.M. Mok
7419: LANDMAN, FRED & FRANK VELTMAN (EDS.). - Varieties of formal semantics.
11168: LANDMAN, MICHAEL. - Erinnerungen an Stefan George seine Freundschaft mit Julius und Ethel Landmann.
11170: LANDMAN, MICHAEL. - Figuren um Stefan George. Zehn Porträts
11681: LANDOIS, H. - Thierstimmen.
10391: LANDWEHR, JOHN. - German emblem books 1531-1888. A bibliography.
10502: LANDWEHR, JOHN. - Fable-books printed in the Low Countries. A concise biliography until 1800.
10679: LANDWEHR, JOHN. - De Nederlander uit en thuis. Spiegel van het dagelijkse leven uit bijzondere zeventiende-eeuwse boeken
12421: LANE, PATRICK. - Selected poems.
4682: LANGACKER, RONALD W. - Sprache und ihre Struktur.
9789: LANGBROEK, ARY. - Omslag: J. Tapperwijn, boekomslagen van Ary Langbroek en J. Tapperwijn.
722: LANGEMEIJER, G.E. - De bruikbaarheid van de term "natuurrecht"
13168: LANGEN, FERDINAND. - Achter slot en grendel.
7449: LANGENDIJK, P. - Het wederzyds huwelyksbedrog. Blijspel
15304: LANGENDIJK, PIETER. - Xantippe, of het booze wyf des Filozoofs Sokrates beteugeld. Blyspel.
6416: LANGENDOEN, D. TERENCE. - The study of syntax. The generative-transformational approach to the structure of American English
1521: LANGENDONCK, P. VAN & ALFR. HEGENSCHEIDT. - Gedichten - Strakadd (drama).
9268: LANGEREIS, M.C. - Effects of cochlear implantation on speech production.
3975: LANGFORS, ARTHUR (ÉD). - Histoire de l'Abbaye de Fécamp. En vers Français du XIIIe siècle
15974: LANOYE, TOM. - In de piste.
8233: LANOYE, TOM. - Vendu! Apologie van een handelsreiziger
6929: LANSBERG, PH.A. - Proeve eener descriptieve methodiek van het onderwijs in de Nederlandsche letterkunde aan de scholen voor middelbaar en voorbereidend onderwijs in Nederland.
5675: LAPIDOTH-SWARTH, HÉLÈNE. - Gedichten. Blanke duiven - Diepe wateren - Schaduw-tuinen (Nieuwe gedichten)
9451: LARBAUD, VALERY. - Vijf gedichten van A.O. Barnabooth.
16603: LAROUI, FOUAD. - Verbannen woorden.
8832: LARRASQUET, J. - Action de l'accent dans l'évolution des consonnes étudiée dans le Basque souletin. Étude expérimentale précédée de recherches expérimentales sur l'état actuele et l'évolution des vélaires dans le même dialecte
14728: LARTIGUE, GUSTAVE DE. - Dictionnaire de pensées diverses.
16095: LASNIK, HOWARD & JUAN URIAGEREKA. - A course in GB syntax : lectures on binding and empty categories.
10554: LASOEN, PATRICIA. - Landschap met roze hoed. Een keuze uit de gedichten 1965-1980
5985: LASS, ROGER. - Phonology. An introduction to basic concepts
7547: LASS, ROGER. - The shape of English. Structure and history
1940: LASSAM, ROBERT. - Portrait and the camera. A celebration of 150 years of photography
2800: LASSEUR, BEREND. - Wie wat bewaart heeft wat.
3318: LASSWELL, HAROLD D. - The analysis of political behaviour. An empirical approach
3446: LASSWELL, HAROLD D. ET AL. - Languages of politics. Studies in quantitative semantics
12539: LAST, JEF. - Twee werelden.
12938: LAST, JEF. - Tau Kho Tau.
4983: LAST, JEF (SELECTIE + VERTALING). - "Waarom majesteit spreekt u steeds van nut en voordeel?" [Mencius].
8357: LAST, JEF (VERTALING + INLEIDING). - Golven der gele rivier. Chinese poëzie
11505: LAST, JEF. - De bevrijde Eros. Een ketter in Moorenland en andere gedichten
10209: LÁSZLÓ, ORSZÁGH. - Magyar - Angol kéziszótár.
10210: LÁSZLÓ, ORSZÁGH. - Angol - Magyar kézisótár. A concise English - Hungarian dictionary.
3093: LATTEWITZ, KAREN. - Adjacency in Dutch and German.
578: LAUERBACH, GERDA. - Form und Funktion englischer Konditionalsätze mit 'if'. Eine konversationslogische und sprechakttheoretische Anlyse
6289: LAUGHLIN, JAMES, JAMES F. BROWNLEE, WILLIAM J. CASEY, ETC. (EDS.). - Perspectives.
12891: LAUREY, HARRIET. - Loreley.
1523: LAURILLARD, E. - Schotse Ruiten. Schetsen en dichten
10280: LAURILLARD, E. - Ernstig en los.
14903: LAUWEREYNS, JAN. - Addertje zonder kop.
14586: LAUWEREYNS, JAN & SHOICHIRO IWAKIRI. - Baudelaise.
14864: LAUWEREYNS, JAN & DRAGOMOSHCHENKO , ARKADII. - Shoaling Things = Naar de ondiepte.
14563: LAUWEREYNS, JAN & MICHAEL PALMER. - Truths of Stone = Waarheden van steen.
15918: LAUWEREYNS, JAN. - Hemelsblauw.
14782: LAUWEREYNS, JAN. - Anophelia! De mug leeft.
14231: LAVA, ARTHUR. - Geweldige gedichten.
2477: LAVOREL, PIERRE MARIE. - Éléments pour un calcul du sens.
14714: LAWSON, ANDREW. - Discover unexpected London.
7810: LAWTON, DENIS. - Social class, language and education.
4110: LAZICZIUS, GYULA. - Selected writings.
2445: LEAVIS, F.R. (COMPILATION). - A selection from Scrutiny.
10724: LEBEAU, JEAN. - Salvator Mundi. L' 'Exemple' de Joseph dans le Theatre Allemand au XVIe Siecle
5854: LEBRUN, YVAN. - The artificial larynx.
8757: LEBRUN, YVAN. - Kind en taal.
770: LECLAIRE, LUCIEN. - Le roman régionaliste dans les iles Britanniques 1800-1950.
3098: LECLERCQ, R. - Aufgaben, Methode und Geschichte der wissenschaftlichen Reimlexicographie.
10246: LECOMTE, GÉRARD & AMEUR GHEDIRA. - Méthode d'Arabe littéral. Premier livre
3003: LECOUTRE, C.P.F. EN L. GROOTAERS. - Inleiding tot de Taalkunde en tot de Geschiedenis van het Nederlands.
6138: LECOUTRE, C. & W.L. DE VREESE. - Een schoon historie van Turias ende Floreta. Seer ghenuechlijk om lesen (...)
10822: LEDUC, VIOLETTE. - Thérèse et Isabelle.
3683: LEE, EUNHEE. - Dynamic and stative information in temporal reasoning: Korean tense and aspect in discourse.
4759: LEE, IRVING J. (ED.). - The language of wisdom and folly. Background and readings in semantics
5063: LEE, ANTHONÿ VAN DER. - Beobachtungen zum Sprachgebrauch des leipziger Volkspredigers Marcus von Weida (1450-1516).
5765: LEECH, GEOFFREY. - Semantiek.
14272: LEEFLANG, ED. - De hazen en andere gedichten.
14295: LEEFLANG, ED. - Begroeyt met pluimen.
12093: LEEFLANG, ED. - Bezoek aan het vrachtschip.
14273: LEEFLANG, ED. - Eenden op één nacht ijs.
12043: LEEFLANG, ED. - Late zwemmer.
12094: LEEFLANG, ED. - Liereman.
2079: LEEFLANG, C. (ED.). - De dichter en de dood. Een bundel doodenlyriek
14303: LEEFLANG, ED. - Gaandeweg.
14155: LEEFLANG, ED. - Op Pennewips plek.
15147: LEEFLANG, ED. - Begroeyt met pluimen.
14278: LEEFLANG, ED. - Bewoond als ik ben.
6735: LEEMANS, VICTOR. - Werner Sombart. Zijn economie en zijn socialisme
16605: LEENDERS, HERMAN. - Landlopen.
16606: LEENDERS, HERMAN. - Speelgoed.
5310: LEENDERTZ, P. - Uit den muiderkring.
5647: LEENDERTZ, P. - Het leven van Vondel.
360: LEENEN, J. ET AL. - Limburgse dialectgrenzen (lezingen).
6206: LEES, ROBERT B. - The grammar of English nominalizations.
13035: LEEUW, AART VAN DER. - Vijf dichters van Arkadië.
13152: LEEUW, AART VAN DER. - Verzamelde gedichten.
14549: LEEUW, AART VAN DER. - Opvluchten / Het aardsche paradijs.
10468: LEEUW, AART VAN DER. - Het aardsche paradijs.
12580: LEEUW, AART VAN DER. - Vertellingen.
9452: LEEUW, TON DE. - Muziek en techniek.
12356: LEEUW, RONALD DE . - Lyrisch van Rembrandt. Twintig nieuwe gedichten naar de oude meester
11720: LEEUW, FRANK VAN DER. - Clitics. Prosodic studies
4346: LEEUWE, H.H.J. DE. - Modern toneel. Een terreinverkenning. Voordracht
13167: LEEUWEN, FREEK VAN. - Herdersgave.
14860: LEEUWEN, FREEK VAN. - Wederkomst.
12007: LEEUWEN, JOKE VAN. - Wuif de mussen uit.
9785: LEEUWEN, JOKE VAN. - Wat zijn dat? Woorden, schat
10774: LEEUWEN, W.L.M.E. - Na een bezoek aan een expositie van schrijversportretten.
13142: LEEUWEN, FREEK VAN. - De kruistocht de bedelaars.
11777: LEEUWEN, FREEK VAN. - Dood en geboorte van een lied.
8898: LEEUWENDAAL, IENEKE. - Waar maandag altijd wasdag was.
13012: LEEZENBERG, MICHIEL. - Context of metaphor.
12219: LEGENDRE, GÉRALDINE ET AL (EDS.). - Optimality-theoretic syntax.
14806: LEGRAND, CATHERINE. - Kleurenpracht. Rondreis door de wereld van de kleding
16071: LEHMANN, L.TH. - De tewaterlating van een theorie. Herinneringen, reisverhalen & beschouwingen
14795: LEHMANN, L. TH. - Dag- en nachtlawaai.
14848: LEHMANN, L.TH. - Schrijlings op den horizon.
16270: LEHMANN, L.TH. - Echolood.
2803: LEHMANN, L.TH. - Een steen vor Hermes.
5122: LEHMANN, HUBERT. - Linguistische Modellbildung und Methodologie.
8654: LEHMANN, L.TH. - Who's who in whatland.
9772: LEHMANN, L.TH. - Gedichten.
9780: LEHMANN, L. TH. - Verzamelde gedichten.
11664: LEHMANN, L.TH. - Echolood.
15902: LEHMANN, L.TH. - Wat boven kwam.
579: LEHNERT, MARTIN. - Spracheform und Sprachfunktion im 'Orrmulum' (um 1200). Die Deklination
4036: LEHNERT, ALOYS. - Studien zur Dialektgeographie des Kreises Saarlouis.
6536: LEHNERT, MARTIN. - Rückläufiges Wörterbuch der Englischen Gegenwartssprache. Referse dictionary of present-day English
3570: LEHNING, ARTHUR. - Marsman en het expressionisme.
977: LEHNING, ARTHUR (INL.). - H. Marsman. Vijf versies van "Vera"
15273: LEHNING, ARTHUR. - De vriend van mijn jeugd: Herinnering aan H. Marsman.
4522: LEHRBERGER, JOHN. - Functor analysis of natural language.
7651: LEIBOLD, RUDOLF. - Akustisch-motorischer Rhythmus in früher Kindheit. Eine strukturpsychologische Studie
15024: LEIJERZAPF, INGEBORG TH. - Nederlands landschap.
7485: LEISCHNER, A. - Die Störungen der Schriftsprache (Agraphie und Alexie).
10128: LEISINK, PERER EN HERMAN. - 't Schild der solidariteit. Een sociaalhistorische studie van 125 jaar grafische arbeidsverhoudingen en vakbondswerk
8656: LEIST, LOUIS. - Grammaire Roumaine a l'usage des Français.
3106: LEISTE, HANS-WALTER. - Gogol und Molière.
7192: LEITNER, GERHARD (ED.). - The English reference grammar. Language and linguistics, writers and readers
14119: LEITOLF, EVA + MARK POWER + STEPHAN VANFLETERE. - Buren Neighbours. Drie buitenlandse fotografen kijken naar Nederland / The Netherlands as seen by three foreign photographers
4439: LEITZMANN, ALBERT (HRSG.). - Niederdeutsche Klingedichte. Abdruck der Originalausgabe (etwa 1650)
10804: LELEUX, FERNAND ET AL. - Charles van Hulthem 1764-1832.
4565: LEMAIRE, RIA. - Passions et positions. Contribution à une sémiotique du dujet dans la poésie lyrique médiévale en langues romanes
14434: DRS. P. & PAUL LEMMERS. - Dat lentebal. 33 balladetten
10441: LENHART, JOHN M. - Introduction to Check-Lists of Names of Places Where Typography Was Applied, of Master Printers, Printers, Workmen, Publishers, Promoters, etc.
3154: LENNEP, JACOB VAN. - De vermakelijke spraakkunst.
6173: LENNEP, J. VAN. - Poëtische werken.
6223: LENNEP, J. VAN. - De pleegzoon.
7457: LENNEP, DAVID JACOB VAN. - Verhandeling en Hollandsche duinzang.
8480: LENNEP, G.L. VAN. - Verklarend oorlogswoordenboek.
15250: LENSELINK, S.J. - De Nederlandse Psalmberijmingen van de Souterliedekens tot Datheen met hun voorgangers in Duitsland en Frankrijk.
14824: LENTING, WALTHER (VOORWOORD). - Masterplan Stationsgebied Utrecht.
10214: LENTZ, L.R. & H. VAN TUIJL. - Het leerplan in Nederland. Een studie naar vorm, inhoud en functie van het leerplan voor het primair onderwijs
16375: LENZ, HERMANN. - Vielleicht lebst du weiter im Stein.
3765: LÉON, PIERRE. - Économies et sociétés préindustrielles. Tome 2: 1650-1780. Les origines d'une accélération de l'histoire
16669: EPIKOUROS - J.H. LEOPOLD (VERTALING). - 'Het geen men heeft, ...'.
15377: LEOPOLD, J.H. - Verzen. Eerste en Tweede bundel.
11510: LEOPOLD, J.H. - Verzameld werk 1 + 2.
5190: LEOPOLD, J.H. (J.M. JALINK - ED.). - Nieuwe varianten van enkele Leopold gedichten. In handschrift uitgegeven en ingeleid
11419: LEPPERS, GER EPKO. - In de treurwilgen.
9656: LEPPERS, GER EPKO. - In de treurwilgen.
14571: LEROY, FRÉDÉRIC. - Lucifer en het grote belang (van kleine rituelen).
7502: LEROY, MAURICE. - Les grands courants de la linguistique moderne.
580: LESKIEN, A. - Handbuch der altbugarischen (altkichenslavischen) Sprache. Grammatik-Texte-Glossar
9096: LESSEN KLOEKE, W.U.S. VAN. - Deutsche Phonologie und Morphologie. Merkmale und Markiertheit.
8433: LESTER, MARK (ED.). - Readings in applied transformational grammar.
3385: LEUPEN, J. - Mon autre monde. Poèmes imaginées et images poétisées. Beeldende woorden en verwoorde beelden
467: LEUPENIUS, PETRUS. - Aanmerkingen op de Neederduitsche Taale en Naaberecht.
1673: LEVE, D.E. DE. - Psychologie en taalonderwijs.
1675: LEVELT, W.J.M. - Formele grammatica's in linguïstiek en taalpsychologie. I: De theorie van de formele talen en automaten. II: Toepassingen in de taaltheorie. III: Toepassingen in de taalpsychologie
8156: LEVELT, W.J.M. - What became of LAD?
9286: LEVELT, W.J.M. ET AL. - Child language research in esf countries. An inventory
3124: LEVIN, SAMUEL R. - Linguistic structures in poetry.
4853: LEVITICUS, FELIX. - Laut- und Flexionslehre der Sprache der St. Servatiuslegende Heinrichs von Veldeke. Nach dem Leidener Ms. mit Heranziehung de übrigen handschriftliche Fragmente
2614: LEVITT, JESSE. - The Grammaire des Grammaires of Girault-Duvivier. A study of nineteenth-century French
3310: LEVY, MARION J. - The structure of society.
13299: LEWANDOWSKI. TH. - Linguistisches Wörterbuch.
6445: LEWY, ERNST. - Der Bau der europäischen Sprachen.
12260: LEXERS, MATTHIAS. - Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch.
581: LEYEN, FRIEDRICH VON DER. - Das Studium der Deutsche Philologie.
4639: LEYEN, FRIEDRICH VON DER. - Das Märchen.
6209: LI, CHARLES N. (ED.). - Word order and word order change.
10720: LIAGRS BÖHL, HERMAN DE. - Herman Gorter. Zijn politieke aktiviteiten van 1909 tot 1920 in de opkomende kommunistische beweging in Nederland
9754: LICHTENBERG, G.CHR. - Die Bibliogenie oder Die Entstehung der Bücherwelt.
4524: LIEB, HANS-HEINRICH. - Oberflächensyntax und Semantik. Symposium anläßlich der ersten Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft, Tübingen 1979
6424: LIEB, HANS-HEINRICH. - Communication complexes and their stages. A contribution to a theory of the language stage
2003: LIEBAERS, HERMAN. - Rijkdom van de Koninklijke Bibliotheek van België.
5967: LIEBERMAN, PHILIP. - Intonation, perception, and language.
8120: LIEBERMAN, PHILIP. - Intonation, perception, and language.
7713: LIEBMANN, ALBERT. - Sprachstörungen und ihre Behandlung.
10316: LIEFTINCK, G.I. - Problemen met betrekking tot het Zutphens-Groningse Maerlant-handschrift .
15795: LIER, PETER VAN. - Miniem gebaar.
15053: LIER, PETER VAN. - Van absurdisme tot mystiek. Een metafysica vanuit Nietsche, van Beckett tot Heidegger
14149: LIER, PETER VAN. - Zes wenken voor muggen aan de deur.
14246: LIER, PETER VAN. - Miniem gebaar.
14445: LIER, PETER VAN. - Links, rechts. Twee wandelingen.
14438: LIER, PETER VAN. - Gaandeweg rustieker.
8877: LIER, RUDOLF VAN. - Rupturen.
10820: LIER, RUDIE VAN. - Praehistorie. Proza
14243: LIER, PETER VAN & MACHTELD VAN BUREN. - Bodemsanering.
5054: LIERES UND WILKAU, MARIANNE VON. - Sprachformeln in der mittelhochdeutschen Lyrik bis zu Walther von der Vogelweide.
2801: LIESKE, TOMAS. - De ijsgeneraals.
884: LIGHTFOOT, DAVID W. - Principles of diachronic syntax.
5880: LIMBORGH, J. VAN E.A. - Aspecten van de gehemeltespleet. Lezingen
14076: LINDBLOM, B. & S. ÖHMAN (EDS.). - Frontiers of speech communication.
15095: LINDE, FRANÇOIS VAN DER. - De hemel is een bar aan het einde van een doodlopende weg.
237: LINDEMANS, J. - De plaatsnamen op -akte(n).
9864: LINDEMANS, J. - Brabantse persoonsnamen in de XIIIe en XIVe eeuw.
13382: LINDEN, GERRY VAN DER. - Uitweg.
10936: LINDEN, JAAP TER. - A is een aapje. Opstellen over ABC-boeken van de vijftiende eeuw tot heden
11813: LINDEN, E.H. VAN DER. - Toepassing van een regelsysteem. De grammatika van het Frans
16158: LINDEN, GERRY. - Zandloper.
14147: LINDEN, GERRY VAN DEN. - Wat een geluk.
16075: LINDNER, ERIK. - Terrein.
15622: LINDNER, ERIK. - Tong en rede.
14511: LINDNER, ERIK. - Tafel.
14512: LINDNER, ERIK. - Terrein.
14785: LINDNER, ERIK. - Tong en rede.
5564: LINDSAY, W.M. - A short historical Latin grammar.
13521: LINNEWIEL, HENK. - Amsterdam terloops.
6119: LINSKY, LEONARD (ED.). - Semantics and the philosophy of language. A collection of readings
7537: LINT, GERTRUDE P.J. VAN. - Tracing the irretraceble. A semantic-pragmatic study of English noun compounds
15312: LINTHORST, JOOP (VOORWOORD). - Rotterdam 1950 - '60.
12165: LIONG, KWEE TJOE. - Programmer's reflections on functional grammar. More exercises in computational theoretical linguistics
1097: LIPSIUS, JUSTUS. - Twee boecken vande stantvastigheyt.
5218: LIPTZIN, SALOMON. - The weavers in German literature.
1395: LISSENS, R.F. - De Vlaamse letterkunde van 1780 tot heden.
7933: LIT, JOHN VAN ET AL (EDS.). - Proceedings Leiden Conference for Junior Linguists 1.
8837: LIT, JOHN VAN ET AL (EDS.). - Proceedings Leiden Conference for Junior Linguists 2.
7365: LITTRÉ, É. - Dictionnaire de la langue Française + Supplément.
8909: LJESKOF, N.S. - De lady MacBeth uit Mtensk.
987: LOCKEMANN, FRITZ. - Das Gedicht und seine Klankgestalt.
1396: LOCKRIDGE, KENNETH A. - Literacy in colonial New England. An enquiry into the social context of literacy in the early modern west
10573: LOCKWOOD, DAVID G. - Introduction to stratificational linguistics.
14659: LODEIZEN, HANS. - Verzamelde gedichten.
13870: LODEIZEN, HANS. - Verzamelde gedichten.
14025: LODEIZEN. - Londenvaarder.
11420: LODEIZEN, HANS. - Verzamelde gedichten.
11125: LODEIZEN, HANS. - Gedichten.
16413: LODEIZEN, HANS. - Gedichten.
13876: LODEIZEN, HANS. - Nagelaten werk.
7862: LODEIZEN, FRANK (ILLUSTRATIES) & SIMON CARMIGGELT (INLEIDING + 3 GEDICHTEN). - Vreugden en verschrikkingen van de dronkenschap.
7051: LODENSTEIN, JODOCUS - P.J. BUIJNSTERS (ED.). - Bloemlezing uit de bundel Uit-Spanningen.
2035: LOEWE, RICHARD. - Der freie Akzent des Indogermanischen. Eine sprachwissenschaftliche Untersuchung
9448: LOEY, A VAN. - Middelnederlandse Spraakkunst. I: Vormleer, II: Klankleer
1677: LOEY, A. VAN. - Het bezittelijk voornaamwoord 'hun'.
195: LOEY, A. VAN. - Inleiding tot de historische klankleer van het Nederlands.
196: LOEY, A VAN. - Middelnederlandse Spraakkunst. I: Vormleer, II: Klankleer
361: LOEY, A. VAN. - Bijdrage tot de kennis van het Zuidwestbrabantsch in de 13de en 14de eeuw: Fonologie.
8575: LOEY, A. VAN (ED.). - De borchgravinne van Vergi. diplomatische uitgave naar het Hulthemse handschrift
10944: LOF, NICO VAN DER (INTRO.). - David Kindersley's workshop. Letters in stone & glass on paper
6504: LÖFFLER, HEINRICH. - Probleme der Dialektologie. Eine Einführung
7667: LOGGER, BERTHILO. - Leer uw kinderen spreken III. Stem- en aan de spraak verwante afwijkingen
16397: LOHAUS, BERND. - Sculpturen/teksten; 'Wanden'.
11008: LOMAN, JAN. - Akte van berusting.
1785: LOMAN, J.R.A. - The Padmaprãbhrtakam. An ancient Bhãna assigned to Sudraka
3774: LOMBARD, MAURICE. - Monnaie et histoire d'Alexandre à Mahomet.
4101: LOMMATZSCH, ERHARD. - Gautier de Coincy als Satiriker.
5267: LOMMATZSCH, ERHARD. - Kleinere Schriften zur romanischen Philologie.
10488: LOMMEN, MATHIEU. - De grote vijf. S.H. de Roos, J.F. van Royen, J. van Krimpen, C. Nypels, A.A.M. Stols
9091: LOMMEN, MATHIEU. - In beperkte oplage. Archief Stichting De Roos 1945-2005. Een keuze
10493: LOMMEN, MATTHIEU. - Jan van Krimpen & Bruce Rogers.
14123: LOMMEN, BART (TEKST), NICO BICK FOTO'S. - Amsterdams Fonds voor de Kunst, Jaarverslag 1995 en 1996.
9600: LOOIJMANS, PAUL & HANS PALM. - Taalbeheersingsonderzoek. Een methodologische inleiding
11421: LOON, BERNHARD VAN. - Lawaaiwater.
11247: LOON, J.B. - Water en waternamen in Noord-Brabants Zuidwesthoek.
10232: LOOTS, MARIJKE E. - Metrical Myths. An experimental-phonetic investigation into the production and perception of metrical speech
12882: LOOY, JAC. VAN. - Gedichten, 1884-1925.
5946: LOOY, JAC. VAN. - De wonderlijke avonturen van Zebedeus. (+ Nieuwe Bijlagen + Nieuwste Bijlagen)
13429: LOOY, JACOBUS VAN. - Een Epos in Ist.
16282: LORCA, FEDERICO GARCÍA. - Ode aan Salvador Dali.
12579: LORCIN, MARIE-THÉRÈSE. - Facons de sentir et de penser: les fabliaux francais.
14634: LORENZ, PETER. - Shaven angels.
10147: LOS, BETTELOU & JEROEN VAN DE WEIJER (EDS.). - Linguistics in the Netherlands 2006.
14735: LOS, BETTELOU. - Infinitival complementation in Old and Middle English.
9971: LOUÿS, PIERRE. - La femme et le pantin.
13373: LOUSSIER, JEAN & ROBIN LANGLEY SOMMER. - Lost Europe. Images of a vanished world
15247: LOUW, W.E.G. - Adam en ander gedigte.
7018: LOUX-SCHURINGA, L.A. LE. - Samenhangrelaties in de negentiende eeuwse zinsgrammatica in Nederland.
10878: LOUYS, PIERRE. - Zangen van Bilitis.
9021: LÖWIK, F.G.H. - Om de taal van Twente. Historisch overzicht van een taalbeweging
12274: LOWLAND, JACOB. - The gay stud's guide to Amsterdam and others sonnets.
13658: LOWLAND, JACOB. - Billy the crisco kod! An epic for the eighties
1679: LUBBE, H.F.A. VAN DER. - Woordvolgorde in het Nederlands. Een synchrone structurele beshouwing
15074: LUBBE, HUUB VAN DER, BART DE RUITER & JAN ROBIJNS. - Concordia versterkte gedichten.
14828: LUCAS, ROB & ROELOF POSTHUMA. - VerGezicht. Foto-essays
4946: LUCEBERT. - Val voor vliegengod.
10472: LUCEBERT. - Alfabel.
6731: LUCZAK, C. ET AL (EDS.). - Studia Historiae Oeconomicae. Volume 9
11691: LUDÉRUS, SUZANNE. - Language choice and language seperation in bilingual Alzheimer patients.
3978: LUDWIG, WERNER. - Untersuchungen über den Entwicklung und die Funktion des Dialogs in der isländischen Saga.
89: LUELSDORFF, PHILIP A. - A segmental phonology of black English.
5522: LUGINBÜHL, EMIL. - Studien zu Notkers Übersetzungskunst.
13862: LUGTON, ROBERT C. & MILTON SALTZER. - Studies in Honor of J.Alexander Kerns.
6596: LUHRMAN, G.J. - C.L. Pasius, T. Linacer, J.C. Scaliger en hun beschouwing van het werkwoord. Een kritisch-vergelijkende studie omtrent XVIde eeuwse taalkundige theorievorming
8543: LUHRMAN, G.J. - Studies in humanist and rational grammar. With the 1752 edition of Joannes Daniel van Lennep "Oratio inauguralis, de linguarum analogia, ex analogis mentis actionibus probata"
16510: LUIJTERS, GUUS. - Canigou.
16486: LUIJTERS, GUUS & DICK BREED (ZEEFDRUK). - Niedorp.
14916: LUIJTERS, GUUS (SAMENSTELLING + NAWOORD). - Pluk de rozen. De mooiste Franse liefdesgedichten
12533: LUIKEN, JAN. - Uit het werk van Jan Luiken.
11417: LUITERS, GUUS. - Dichters van de avant-garde. De moderne Franse poëzie
15805: LUITING, TON. - Frivool memoriam.
2060: LUKÁCS, GEORG. - Schriften zur Literatursoziologie.
9473: LUKÁCS, GEORG. - Die Theorie des Romans.
10421: LUKKENAER, W.J. - Cheops: held of schurk. Een onderzoek naar de receptie van Leopolds gedicht, mede bedoeld als eerste aanzet tot een andere interpretatie
5615: LULOFS, F. - Ik lees, ik lees wat jij niet leest. Of boosaardig is ook aardig.
6156: LULOFS, F. (ED.). - Beatrijs.
15160: LULOFS, F. - Verkenningen door varianten. De redacties van Het Uur U van M. Nijhoff stilistisch onderzocht.
7215: LUMBY, J. RAWSON (ED.). - Be Domes Daege. De Die Judicii. An old English version of the Latin poem ascribed to Bede
7546: LUMMEL, H.J. VAN (ED.). - Nieuw Geuzenlied-Boek. Waarin begrepen is den gantschen handel der Nederlanden, beginnende anno 1564 uit alle oude Geuzenlied-boeken bijeenverzameld
12204: LUNENBORG, H. - Met rooie oortjes en vochtige ogen . Het Nederlandse kinderboek door de eeuwen heen.
4887: LUNIN, HANNO. - Strindbergs Dramen.
9889: LÜTHI, MAX. - Das europäische Volksmärchen. Form und Wesen. Eine literaturwissenschaftliche Darstellung
16529: LUYKEN, JAN. - Licht aan brand.
16101: LUYKEN, JAN. - Het menselijke bedrijf 1694.
11964: LUYKEN JR., JAN (=MAURITS MOK). - Speigel van het menselijk bedrijf.
5454: LUYT, A.J. - Klikspaans Studentenschetsen. Bijdrage tot de kennis van Kneppelhout als mensch en schrijver
583: LYON, OTTO & WALTHER HOFSTAETTER. - Deutsche Grammatik.
1590: LYONS, JOHN. - Noam Chomsky.
7516: LYONS, WILLIAM. - Approaches to intentionality.
8353: LYONS, JOHN ET AL (EDS.). - New horizons in linguistics 2. an introduction to contemporary linguistic research
6321: LYTLE, ELDON G. - A grammar of subordinate structures in English.
14037: MAARSEVEEN, H. VAN. - Zeven bloemen.
10655: DAS, MAARTEN. - De voddenman zingt.
585: MAAS, U. & D. WUNDERLICH. - Pragmatik und sprachliches Handeln. Mit einer Kritik am Funkkolleg 'Sprache'
8567: MAAS, TOP (ED.). - Netscheriana.
9705: MAAS, NOP (ED.). - 'Het is me niet mogelijk een mening juist te vinden omdat ze aangenaam is'. Brieven van Marcellus Emants aan Gonne Loman-van Uildriks (1904-1909)
2397: MAAS, NOP. - De Nederlandsche Spectator. Schetsen uit het letterkundig leven van de tweede helft van de negentiende eeuw
16780: MAAS, M. - Bibliografie van Nederlandse geschriften op taalkundig gebied uit de periode 1550 - 1690.
15051: MAASAKKERS, GERARD VAN. - Tussen de regels.
11221: MAASEN, M. & J. GOOSSENS. - Limburgs idioticon. Verzameling dialectwoordn ("Woordzangen"), van 1885 tot 1902 verschenen in het tijdschrift "'t Dageht in den Oosten"
11147: MAASS, LÉONIE. - Het Journal litteraire de La Haye (1713-1723). De uitwendige geschiedenis van een geleerdentijdschrift
7382: MAASSEN, P. (INLEIDING + SELECTIE). - De muze van het zwarte goud. Mijn en mijnwerker in de Nederlandse en Limburgse letterkunde
9246: MAASSEN, BEN. - Artificial corrections to deaf speech. Studies in intelligibility
8378: MAATJE, FRANK C. - Open plekken.
2156: MACAULAY, RONALD K.S. - Locating dialect in discourse. The language of Honest Men and Bonnie Lasses of Ayr
16560: MACHIAVELLI, NICCOLÒ. - Intermezzi uit La Mandragola.
14703: MACIAS, SERGIO. - Ons zoekt de hoop. Gedichten in de schaduw van de ballingschap.
3312: MADGE, JOHN. - The tools of social science.
8101: MADSEN, DEBORAH L. - Postmodernism: a bibliography, 1926-1994.
2475: MAEGAARD, B. & E. SPANG-HANSSEN. - Segmentation automatique du français écrit.
14906: MAELE, MARCEL. - Zes nooduitgangen en één hartslag.
14603: MAELE, MARCEL VAN. - Scherpschuttersfeest.
9464: MAELE, MARCEL VAN. - Koreaanse vinken.
3109: MAELSAEKE, D. VAN (ED.). - Renout van Montalbaen.
6148: MAERLANT, JACOB VAN. - Amijs ende Amelis. Een middeleeuwse vriendschapssage
6489: MAERLANT, JACOB VAN. - Keurgedichten uit zijn Godsdienstige lyriek.
1861: MAEYER, AL. DE & ROB. ROEMANTS (EDS.). - Esmoreit. Eerste integrale reproductie van het handschrift naar de tekst in typografie, voorafgegaan door een bondige inwijding en een uitvoerige analytische bibliografie en gevolgd door ophelderende aantekeningen bij de oorspronkelijke tekst
13281: MAEYER, SVEN DE & RITA RYMENANS. - Onderzoek naar kenmerken van effectieve scholen. Kritische factoren naar schooleffectiviteit in het technisch en beroepssecundai onderwijs in Vlaanderen
11554: MAGALHÃES, ALOISIO. - Topografische analyse van een bedrukt oppervlak.
2601: MAGIRIUS, HEINRICH. - Gottfried Sempers zweites dresdener Hoftheater. Entstehung, künstlerische Ausstattung, Ikonographie
5080: MAK, J.J. (ED.). - Nederlandse kerstlyriek door alle eeuwen.
5608: MAK, J. J. - De oorzaken van verkeerd tekstbgrip.
5840: MAK, J.J. - Rhetoricaal glossarium.
5996: MAK, J.J. (ED.). - Dit is een suuerlijc boecxken. Naar de uitgave van 1508 herdrukt
6242: MAK, J.J. - Uyt ionsten versaemt. Retoricale studiën 1946-1956
6336: MAK, J.J. - De Rederijkers.
6464: MAK, J.J. - Uyt ionsten versaemt. Retoricale studiën 1946-1956
7606: MAK, J.J. (ED.). - Die eerste bliscap van Maria.
6466: MAK, J.J. (ED.). - Vier excellente cluchten.
7190: MAKKAI, ADAM, VALERIE BECKER MAKKAI & LUIGI HEILMAN. - Linguistics at the crossroads.
5194: MAKKINK, H.J. - Philip Massinger and John Fletcher, a comparison.
10828: MALKIEL, YAKOV. - Linguistics and philology in Spanish America. A survey (1925-1970)
16541: MALLARMÉ, STEPHANE. - Gedichten.
5864: MALMBERG, BERTIL. - Inrodution till Fonetiken son vetenskap.
6947: MALMBERG, B. - Structural linguistics and human communication. An introduction into the mechanism of language and the methodology of linguistics
13227: MALORY, THOMAS. - Le morte d'Arthur.
3867: MALOWIST, MARIAN. - Croissance et régression en Europe. XIVe-XVIIe siècle
8701: MAN, LOUIS DE. - Middeleeuwse systematische glossaria.
13345: MANCHESTER, WILLIAM. - In our time. The world as seen by Magnum Photographers
1680: MANDERS, W.J.A. - Vijf Kunsttalen. Vergelijkend onderzoek naar de waarde van het Volapük, Esperanto, Ido, Occidental en Novial
13332: MANN, THOMAS. - Neue Studien.
10938: MANN, WILLIAM. - Lettering and lettering display.
15724: MANN, THOMAS. - Eissi.
3315: MANNHEIM, KARL. - Die Gegenwartsaufgaben der Soziologie. Ihre Lehrgestalt
3397: MANNHEIM, KARL. - Systematic sociology. An introduction to the study of society
15213: MAX - MAPPLETHORPE. - Robert Mapplethorpe.
12268: MARÁCZ, LÁSLÓ KÁROLY. - Asymmetries in Hungarian.
10610: MARÁCZ, LÁSZLÓ & PIETER MUYSKEN (EDS.). - Configurationality. The typology of asymmetries
13489: MARAGE. - L'audition et ses variations.
13478: MARAGE. - Petit manuel de physiologie de la voix à l'usage des chanteurs et des orateurs.
15084: MARAIS, EUGÈNE N. - Versamelde Gedigte.
13394: MARAMIS, RAMONA. - Duckstad aan de Amstel.
12797: MARANTZ, ALEC P. - On the nature of grammatical relations.
6497: MARCEL, GABRIEL. - Le déclin de la sagesse.
15252: MARE, A.J. DE. - Jhr. Mr. Dr. E.A. van Beresteyn in zijn geschriften gezien. Een bibliografie.
12841: MARELJ, MARIJANA. - Middles and argument structure across languages.
5032: MAREN, JACOBUS WILLEM VAN. - Marquard von Lindau, Die zehe Gebot (Straßburg 1516 und 1520). Ein katechetischer Traktat. Textausgabe mit Einleitung und Sprachlichen Beobachtung
778: MARGADANT, S.W.F. - Twintig duizend citaten.
7738: MARIA, LUIGI SANTA. - I prestiti porthogesi nel malese-indonesiano.
12504: MARIANI, PAUL. - The broken tower. The life of Hart Crane
8884: MARINO, ADRIAN. - The biography of "the idea of literature" From Antiquity to the Baroque
14829: MARINUS, H.J.J. (TEKST) & JAN NOOT (FOTO'S). - De Reproductie Compagnie.
14183: MARIPOL. - Maripolarama. Polaroids by Maripol
13362: MARISSING, LIDY VAN. - Een kraken is te horen .
8850: MARISSING, LIDY VAN. - Ontcijferend de gezichten.
13164: MARJA, A. - Confidentieel.
14953: MARJA, A. - Zon en sneeuw.
4929: MARJA, A. - De keuze.
1127: MARJA, A. (=A.T. MOOIJ). - Poëzieproeven. Over dichters, gedichten, beweegredenen, resultaten
4275: MARJA, A. - Confidentieel.
10015: MARJA, A. - Zich lekker voelen. Vijftien gedichten, ofwel bijdragen tot de geestelijke volksgezondheid
10666: MARJA, A. (= A.T. MOOIJ). - Waar ik ook ga.
13892: MARJA, A. - Zon en sneeuw.
14928: MARJA, A. - Man van dag en nach.
10837: MARKUS. - De mug, het meer en de olifant.
5096: MARNIX VAN ST. ALDEGONDE, PHILIPS VAN. - Den byencorf de H. Roomsche Kercke. Bloemlezing
6473: MARSHALL, J.D. (ED.). - The autobiography of William Stout of Lancaster. 1665-1752
13891: MARSMAN, H. - Verzameld Werk. Poëzie Proza en Critisch Proza.
16456: MARSMAN, H.N. - Verspreide Gedichten, zoals tijdens de bezettingsjaren 1940-1945 verzameld door Chris Leeflang.
10888: MARSMAN, H. - De lamp van Diogenes.
5237: MARSMAN, H. - Herman Gorter. Aantekeningen bij zijn poëzie
16721: MARSMAN, H. & S. VESTDIJK. - Brieven over litteratuur.
16174: MARSMAN. - Brieven aan die zeer ver en zeer nabij is, beide.
16314: MARSMAN, H. - De lamp van Diogenes.
13448: MARTENS, PETER. - Nothing special.
16625: MARTIALIS. - Erotogrammen.
15282: MARTIALIS (ANNO LAMPE - VERTALING). - Epigram. Ille sapit, quisquis vixit heri
12795: MARTIN, FERMIN MOSCOSO DEL PRADO. - Paradigmatic structures in morphological processing.
9011: MARTIN, JOHN. - Some misconceptions in the critique of semantic presupposition.
12790: MARTIN, RICHARD M. - Logico-linguistic papers.
5877: MARTINET, ANDRÉ. - Économie des changement phonétiques. Traité de phonologie diachronique
7355: MARTINET, ANDRÉ. - A functional view of language. Being the Waynflete lectures, Oxford 1961
35: MARTY, ANTON. - Untersuchungen zur Grundlegung der allgemeinen Grammatik und Sprachphilosophie. Erster Band
759: MARTY, ANTON. - Über Wert und Methode einer allgemeinen beschreibenden Bedeutungslehre.
14647: MARX, OLGA. - Stefan George in seinen Übertragungen englischer Dichtung. + Teil II: Shakespeare Sonnette.
12633: MASON, RAINER MICHAEL, HÉLÈNE PINET & HEINRICH WOLFFLIN . - Pygmalion Photographe: La Sculpture Devant la Camera, 1844-1936.
4190: MASSMANN, H.F. (HERAUS.). - Das Zeitbuch des Eike von Repgow. In ürsprunglich niederdeutsche Sprache und in früher lateinischer Übersetzung
14718: MASSON, J.R. - Petit Dictionnaire de l'Académie Françoise, ou Abrégé de la cinquième édition du Dictionnaire de l'Académie, auquel on a joint la Prononciation d'après les meilleures autorités ; et en tête duquel ont été placés les Elémens de la Grammaire françoise de Lhomond.
10960: MASTRO, JOS. - Onvervulde vriendschap.
10992: MASTRO, JOS. - Gehessele - Hooglied.
15550: MASTRO, JOS. - Homo-erotische zangen. (Deel I) & Deel II
7441: MATEJKA, LADISLAV. - Crossroads of sound and meaning.
2675: MATES, BENSON. - On the semantics of proper names.
10067: MATHEY, GEORG ALEXANDER. - Das Griechische Jahr.
15454: MATHIJSEN, MARITA E.A. - Schandaal in Leiden. Brieven over de lotgevallen van de theologiestudent Gerrit van de Linde.
16715: MATHIJSEN, MARITA. - De afwezigheid van het verleden.
9709: MATHY, HELMUT. - Jeanbon St. André. Der Präfekt Napoleons in Mainz und Förderer des Gutenberggedankens 1802-1813
8419: MATTENS, W.H.M. - De indifferentialis.
143: MATTER, J.F. - A la recherche des frontieres perdues. Etude sur la perception de la parole en Français
9031: MATTHEIER, KLAUS J. (HRSG.). - Aspekte der Dialekttheorie.
83: MATTHES, PAULA. - Sprachform, Wort- und Bedeutungskategorie und Begriff. Philosophische Untersuchungen im Anschluss an das Kategorienproblem in gegenwärtigen Sprachwissenschaft
2671: MATTHEWS, P.H. - Morphology. An introduction to the theory of word-structure
5573: MATTHEWS, P.H. - Syntax.
14771: MATTHEWS, T.S. - Great Tom. Notes towards the definition of T. S. Eliot
4265: MATTHEY, WALTHER. - Die historischen Erzählungen des Carl Franz van der Velde (1779-1824).
4295: MATTHIESSEN, F.O. (CHOSEN + INTRODUCTION). - The Oxford Book of American Verse.
16724: DE MAUPASSANT, GUY. - La maison Tellier.
507: MAURER, F. & C. MINS (HRSG.). - Jan van Dam, zum 80. Geburtsag gewidmet.
3959: MAURER, FRIEDRICH. - Nordgermanen und Alemannen. Studien zur germanischen und frühdeutschen Sprachgesichte, Stammes- und Volkskunde
8550: MAUS, MARCEL. - Sociologie et anthropologie.
3156: MAUTHNER, FRITZ. - Wörterbuch der Philosophie. Neue Beiträge zu einer Kritik der Sprache
12641: MAY, LIZZY SARA. - Binnekort in dit theater.
1553: MAY, ROBERT & JAN KOSTER (EDS). - Levels of syntactic representation.
2808: MAY, LIZZY SARA. - Het depressionisme.
6361: MAY, FRANK B. - Teaching language as communication to children.
12269: MAY, ROBERT. - Logical form. Its structure and derivation
10017: MAYA, WANDA. - Etappe.
3377: MAYER, RUDOLF. - Lichtdruck 1865-1965.
16189: MAYER, FLIP. - Veertig jaar rondom het hof.
14954: MAYES, STEPHEN (RED.). - Dit kritisch weerzien. 40 Jaar World Press Photo.
13495: MAYES, STEPHAN & LYNDALL STEIN (EDS.). - Positive Lives: Responses to HIV - A Photodocumentary.
11704: MAYO, CLARA & NANCY M. HENLEY. - Gender and nonverbal behavior.
11229: MAZELAND, HARRIE. - Vraag/antwoord-sequenties.
6543: MAZELAND, HARRIE. - Vraag/antwoord-sequenties.
7652: MCCARTHY, D.A. - The language development of the preschool child.
4515: MCCOBB, ARTHUR LEWIS. - The double preterit forms gie-gienc, lie-liez, vie-vienc in Middle High German.
14967: MCCULLIN, DON. - Unreasonable behaviour: an autobiography.
1905: MCGARRY, RICHARD G. - The subtle slant. A cross-linguistic discourse analysis model for evaluating interethnic conflict in the press
7877: MCINTOSH, ANGUS & M.A.K. HALLIDAY. - Patterns of language. Papers in general, desciptive and applied linguistics
13886: MCKERROW, JANET. - The vocal movements and some others : a study of parallels.
4538: MCNEILL, DAVID. - The acquisition of language. The study of developmental psycholinguistics
14189: MEADE, ROCKY R. - Acquisition of Jamaican phonology.
10509: MECHANICUS, PHILIP. - De Pose der Natuurlijkheid. Schrijvers en dichters gefotografeerd.
16706: MEDDENS, HERMAN (TEKST), JOYCE ENNIK (ZEEFDUK). - Graft - De Rijp.
10213: MEDER, THEO (RED.). - 'Er waren een Marokkaan, een Turk en een Nederlander...'. Volkskundige en taalkundige opstellen over het vertellen van moppen in de multiculturele wijk Lombok
10216: MEDER, THEO & MARIE VAN DIJK. - Doe open zimzim. Verhalen en liedjs uit de Utrechtse Lombok
16278: MEEKERS, PAUL. - Paradijskoorts. Gedichten omtrent P. Gauguin
15223: MEER, HANS VAN DER. - Achterland.
834: MEER, M.J. VAN DER. - Historische Grammatik der niederländische Sprache. 1. Band: Einleitung und Lautlehre
16735: MEERBAUM-EISINGER, SELMA. - Tussen weemoed en verlangen. Nagelaten gedichten
6155: MEERTENS, P.J. (ED.). - Het Esbatement van den Appelboom.
14443: MEERTENS, P.J. (INL.). - Achterberg in kaart.
338: MEERTENS, P.J. ET AL (HEEROMA). - Zijn akker is de taal.
1308: MEERTENS, P.J. (ED.). - Nederlands repertorium van familienamen. IV: Utrecht
4544: MEERTENS, P.J. A. WEIJNEN & H.C.M. GHIJSEN. - Zeeuwsch dialectproblemen. Lezingen
5735: MEERTENS, P.J. E.A. (RED.). - Album Dr. Louise Kaiser.
5755: MEERTENS, P.J. & B. WANDER. - Bibliografie der dialecten van Nederland. 1800 - 1950
9416: MEERTENS, P.J. - De lof van den boer. De boer in de Noord- en Zuidnederlandsche Letterkunde van de Middeleeuwen tot 1880.
13141: MEES-VERWEIJ, MEA. - De verdolven landen.
6064: MEESTERS, ROB (ED.). - Roman van Heinric en Margriete van Limborch. Uitgegeven volgens het Brusselse handschrift
12688: MEEUSE, PIET. - Hersenspinsel.
13483: MEEUSSEN, A.E,. - Esquisse de la langue Ombo (Maniema - Congo belge). .
1681: MEEUSSEN, A.E. - Ethnologielinguistiek en taal theorie.
6042: MEEUWESEN, LUDWIEN. - Spreekuur of zwijguur. Somatische fixatie en sekse-asymmetrie tijdens het medisch consult
1364: MEEUWESSE, KAREL. - Jan Luyken als dichter van De Duytse Lier.
14668: MEEUWIS, WIM E.V.A. - Paul van Ostaijen en het post-modernisme.
3619: MEIER, GEORG F. (HERAUSG.). - Zeichen und System der Sprache. III. Band. Veröffentlichung des II. internationalen Symposions "Zeichen und System der Sprache", 1964 Magdeburg
3857: MEIER, JOHN. - Volksliedstudien.
3976: MEIJBOOM, ADRIAAN (HERAUSG.). - Die Pilgerfahrt des träumenden Mönchs. Nach der Kölner Handschrift
16379: MEIJDEN, ANBEEK VAN DER. - 'In puinhopen voel ik me prettig, ergens anders hoor ik niet thuis'. Over de wederopbouw van de Nederlandse literatuurgeschiedschrijving
14533: MEIJER, MAAIKE. - M. Vasalis. Een biografie.
7459: MEIJER, HENDRIK ARNOLD. - De boekanier.
13135: MEIJER, HENK ROMIJN. - Resten van jou en andere gedichten.
16495: MEIJERE, VICTOR DE. - Verzen.
7351: MEIJERS, J.A. - Het Nederlandse spellingdrama. Een poging tot relativering
12587: MEIJERS, J.A. - Zin en onzin in het hedendaags taalgebruik.
15867: MEIJSING, DOESCHKA. - Zwaluwen.
15533: MEIJSING, GEERTEN - WILLEM SNITKER (LINOGRAVURES). - Brief geschreven vanuit de kerker van mijn ziel aan Giambattista Piranesi.
12443: MEINDERTS, KOOS. - Eigen hulp.
10961: MEINDERTS, KOOS. - Eigen hulp.
1267: MEINDERTS, EELKE. - Blijdschips betjoeginge.
1268: MEINDERTS, EELKE. - Volle Gelok e.s.f. 1ste en 2de printinge.
6817: MEISSNER, RUDOLF. - Bruchstücke der Rechtsbücher der Borgarthings und des Eidsivathings.
4934: MEISTERSÄNGER, JACOB DER . - Net als vroeger.
9768: MELISSEN, SIPKO. - Gezicht op sloten.
6021: MELLES, J. - Joost van den Vondel. De geschiedenis van zijn leven
13782: MELLO, TAVARES DE. - Folclores Ceilonenses. Colectânea de textos do cioulo português do ceilão
707: MELSEN, VAN A.G.M. - Wetenschap in discussie.
41: MELZER, FRISO. - Das Wort in den Wörten. Die deutsche Sprache im Dienste der Christus-Nachfolge
16073: MEMBRECHT, STEVEN. - De werkelijkheid neemt af.
14520: MEMBRECHT, STEVEN. - Totdat het leven daalt. De Martha-gedichten.
4022: MEMMER, ADOLF. - Die altfranzösische Bertasage und das Volksmärchen.
12456: MENCKEN, H.L. - The American Language: An Inquiry into the Development of English in the United States (One-Volume Abridged Edition).
16027: MENDACK, SUZANNE. - A Photography Treasure: The Legendary Bettmann Archive / Schatzkammer der Fotoprafie.
9088: MENERT, LUDMILLA. - Experiments on voice assimilation in Dutch, prosodic structures and tempo.
3383: MENGELBERG, RUDOLF. - Holland als kulturelle Einheit.
3977: MENHARDT, HERMANN (AUSG.). - Das St. Trudperter Hohe Lied. Einleitung/Kritische Ausgabe
12067: MENKVELD, ERIK. - Schapen nu!
10135: MENNUZI, SERGIO. - Binding Theory and Pronominal Anaphora in Brazilian Portugese.
7798: MENTINK, G.J. & A.M. VAN DER WOUDE. - De demografische ontwikkleing te Rotterdam en Cool in de 17e en 18e eeus. Een methodisch analyserend onderzoek van de tertoacta van de burgerlijke stand van Rotterdam en Cool
2922: MENYUK, PAULA. - Sentences children use.
8142: MENYUK, PAULA. - Sentences children use.
12457: MEREDITH, PATRICK. - Instruments of Communication: An Essay on Scientific Writing.
4491: MERIAN-GENAST, ERNST. - H.F. Amiel im Spiegel der europäischen Kritik 1881-1931.
3821: MERLEAU-PONTY, MAURICE. - Adventures of the dialectic.
14476: MERLO, LORENZO. - Fantastic photography in Europe.
14475: MERLO, LORENZO. - Fantastic photography in the U.S.A.
16373: MÉRODE, WILLEM DE. - De Witte Roos. Bloemlezing Uit Zijn Gedichten. Samengesteld & Toegelicht Door Hans Werkman.
15046: MÉRODE, WILLEM DE. - Verzamelde gedichten.
15840: MÉRODE, WILLEM DE. - Langs den Heirweg.
15841: MÉRODE, WILLEM DE. - Het heilig licht.
15928: MÉRODE, WILLEM DE. - Laudate dominum.
13390: MÉRODE, WILLEM DE. - Chinese gedichten.
10272: MÉRODE, WILLEM DE. - Spiegelbeelden.
737: MERRILL, THOMAS F. - Christian criticism. A study of literary god-talk
16719: MERSBERGEN, JAN VAN. - De macht over het stuur.
7358: MERTENS, TH. - Hendrik Mande (? - 1431). Teksthistorische en literairhistorische studies
12419: MERWIN, W.S. - Selected poems.
16616: MESSEL, SAUL VAN. - Toverstaf. Nieuwe priapeeën.
14502: MESSEL, SAUL VAN (=JAAP MEIJER). - Over de huid van mijn geheugen. Een cyclus Joodse gedichten
14557: MESSEL, SAUL VAN. - Het eeuwige leven. Een bundel doodspoëzie.
15443: MESSEL, SAUL VAN. - Balans 5739. Drie kwatrijnen
16512: MESSEL, SAUL VAN (= JAAP MEIJER). - Heemstede en omstreden.
2458: MESSELAAR, P.A. - Le vocabulaire des idées dans le 'Tresor' de Brunet Latin.
13524: MESSER, EDUARD & A.M. VAN DE WAAL. - Prentenboek van Amsterdam.
587: METTE, HANS JOACHIM. - Parateresis. Untersuchungen zur Sprachtheorie des Krates von Pergamon
588: METTKE, HEINZ. - Mittelhochdeutsche Grammatik. Laut- und Formenlehre
15022: METZ, TRACY & THEO BAART (FOTO'S). - Nieuwe natuur. Reportages ovr veranderend landschap
12134: MEUFFELS, BERT. - Diagnostische schrijfvaardigheidstoetsen. De constructie van objectief of semi-objectief te scoren diagnostische schrijfvaardigheidstoetsen voor schrijvers van universitair niveau
14242: MEULEMAN, BART. - In een donkere keuken.
4658: MEULEN, R. VAN DER. - Over de Oudpools-Litouwsw namen Jagiell en Radziwill.
6671: MEULEN, R. VAN DER. - Die Naturvergleiche in den Liedern und Totenklagen der Litauer.
7417: MEULEN, ALICE G.B. TER (ED.). - Studies in modeltheoretic semantics.
7480: MEULEN, SJ. VAN DER, B. DOETS & N.G. METZ. - Taalontwikkelingsstoornissen: onderzoek en behandeling. Symposium gehouden 31 maart 1984 te Utrecht
8753: MEULEN, P. VAN DER - COORNHERT. - Het roerspel en de comedies van Coornhert. Uitgegeven en van commentaar voorzien
9220: MEULEN, R. VAN DER (INL.). - Waar 't stille water wacht. Gedichten over West-Friesland
12734: MEULEN, DIK VAN DER E.A. - Multatuli een zelfportret. Het leven van Eduard Douwes Dekker door Multatuli verteld
10306: MEULENBELT, J. - Plattegrond.
15217: MEUNIER, SÉBASTIAN. - Visual pollution.
6299: MEY, JACOB. - Whose language? A study in linguistic pragmatics
14075: MEYER-LÜBKE, W. - Historische Grammatik der französischen Sprache I: Laut- und Flexionslehre.
4140: MEYER, HERMANN. - Die schweizerische Sitte der Fenster- und Wappenschenkung vom XV. bis XVII. Jahrhundert. Nebst Verzeichniss der Zürcher Glasmaler von 1540 an und Nachweis noch vorhandener Arbeiten derselben. Eine kulturgeschichtliche Studie
4246: MEYER, THEO. - Kunstproblematik und Wortkombination bei Gottfried Benn.
4401: MEYER, KARL FR.TH. - Die provenzalische Gestaltung der mit dem Perfectstamm gebildeten Tempora des Lateinischen. (Nach Reimen des Trobadors)
5030: MEYER, JONAS DANIËL. - Verhandelingen in geleerde genootschappen. Letter-, Oudheid- en Taalkunde/ Letter- Oudheid- en Geschiedkunde
10801: MEYER-FRIESE, BOYE. - Schiffsplakate. Seereisen im Spiegel zeitgenössischer Werbung
13562: MEYER, CLEMENTS. - Warten auf Südamerika. Von Hunden und Pferden.
15598: MEYEROWITZ, JOEL. - Cape light.
2484: MEYERS, JEFFREY. - Disease and the novel, 1880-1960.
3525: MEYERS, CONRAD FERDINAND. - Gedichte. Wege ihrer Vollendung
7281: MEYS, W.J. - Compound adjectives in English and the ideal speaker-listener. A study of compounding in a transformational-generative framework
16580: MICHAELIS, HANNY. - Water uit de rots.
13377: MICHAELIS, HANNY. - De rots van Gibraltar.
12477: MICHAELS, ANNE. - Fugitive pieces.
12422: MICHAELS, ANNE. - Skin divers.
11434: MICHEELS, PAULINE. - Geen Vogel kan van louter fluiten leven. Vereniging van Letterkundigen 1905-2005
14614: MICHEL, K. - Bij eb is je eiland groter.
14432: MICHEL, K. - Kleur de schaduwen.
1021: MICHELS, L.C. - Filologische opstellen. Deel I: Stoffen uit de Middeleeuwen; Deel II: Stoffen uit de 16e en 17e eeuw
1381: MICHELS, L.C. (INL.). - Studies aangeboden aan Prof.Dr.Gerard Brom.
4632: MICHELS, VICTOR. - Mittelhochdeutsches Elementarbuch.
7960: MICHELS, F.W. & G.E.K. BRUMMER. - Over cartografie. Een vlucht over het terrein van vogelvlucht- en andere kaarten, gewone en ongewone, eendrachtig gevlogen door
9232: MICHELS, L.C. - Stoffen uit Vondels werk.
11658: MICHIELS, IVO. - Daar tegeover. Verzen
16190: MICHIELS, TOON & HERMAN HOENEVELDT (TEKST). - Omtrent vleugels.
15003: MIDDAG, GUUS. - Het mooiste gedicht ter wereld. Essays over poëzie
4561: MIDDELDORP, A. - De wereld van Gerrit Achterberg.
6263: MIDDELKOOP, P. (VERTALING + ANNOT.). - Amarasisch Timoreesche teksten.
16582: MIDDLETON, CHRISTOPHER. - The Lonely Suppers of W.V. Balloon.
2022: MIERLO, J. VAN (ED.). - Uit de strophische gedichten van Jacob van Maerlant.
2569: MIERLO, J. VAN. - De prioriteit van Elckerlijc tegenover Everyman gehandhaafd.
3023: MIERLO, J. VAN. - Sprokkelingen op het gebied der Middelnederlandse poëzie. (2e reeks)
5313: MIERLO, J. VAN. - Sprokkelingen op het gebied der Middelnederlandse poëzie. (1e reeks)
6861: MIERLO, J. VAN. - Studiën over Anna Bijns.
8306: MIERLO, J. VAN. - Nieuwe studiën over Anna Bijns en andere opstellen.
8328: MIERLO, J. VAN. - Beknopte geschiedenis van de oud- en Middelnederlandsche letterkunde.
10790: MIERLO, J. VAN. - Het Roelantslied. Met inleiding en aanteekeningen
12814: MILLER, PHILIP H. - Clitics and constituents in phrase structure grammar.
1999: MILLER, E.W. & M.L. FISHER. - The Negro in Amerika: A bibliography.
7271: MILLER, GEORGE A. (ED.). - Communication, language and meaning. Psychological perpectives
9275: MILLER, M. - The logic of language development in early childhood.
12135: MILLER, MAX. - Zur Logik der frühkindlichen Sprachentwicklung. Empirische Untersuchungen und Theoriediskussion
5781: MILLET, A. - Précis d'experimentation phonétique. La physiologie des articulatins. I. Enregistrement. II. Interprétation. Précédé d'une introduction sur l'oeuvre de L'Abbe Rousselot
14719: CHOMPRÉ / A.L. MILLIN. - Dictionnaire portatif de la fable, pour l'intelligence des poètes, des tableaux et des statues, pierre gravées, médailles, et autres monumnets relatifs à la mythologie. Nouvelle edition, revue, corrigée, et cosidérablement augmentée par A.L. Millin
9291: MILROY, LESLEY. - Language and social networks.
4411: MILTSCHINSKY-WIEN, MARGARETE. - Der Ausdruck des konzessiven Gedankens in den altnorditalienische Mundarten. Nebst einem Anhang das Provenzalische betreffend
15479: MIN, NEELTJE MARIA. - Waar was het?
14615: MIN, NEELTJE MARIA. - Voor wie ik liefheb wil ik heten.
12940: MIN, NEELTJE MARIA. - Voor wie ik liefheb wil ik heten.
16485: MIN, NEELTJE MARIA & PIM WEEDA (ZEEFDRUK). - Schoorl.
13383: MIN, NEELTJE MARIA. - Een vrouw bezoeken.
13154: MIN, NEELTJE MARIA. - De ballade van Kastor Elim Wolzak.
15899: MIN, NEELTJE MARIA. - De ballade van Kastor Elim Wolzak.
10922: MINCO, MARGA. - Door het land.
16643: MINCO, MARGA (TEKST), MAARTEN DEKKER (ZEEFDUK). - Venhuizen.
3201: MINDERAA, P. - Opstellen en voordrachten uit mijn hoogleraarstijd (1948-1964).
4559: MINDERAA, P. (ED.). - Aandacht voor Cats bij zijn 300-ste sterfdag.
15843: MINHINNETT, RAY & BOB YOUNG. - The Story of the Fender Stratocaster: A Celebration of the World's Greatest Guitar.
4442: MINIS, COLA (HRSG.). - Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik. Band 4 - 1973
9555: MINKEMA, JAN SIMON. - Zeven liedjes.
10591: MINNE, RICHARD. - Heineke Vos en zijn biograaf.
11411: MINNEN, JOHAN VAN. - Handbagage, Gids over gidsen. Naar eigen aanschouwing naar de beste bronnen bewerkt
12792: MINSKY, MARVIN (ED.). - Semantic Information Processing.
8899: MIRABEAU. - Erotika Biblion.
14503: MIRCK, HANZ. - Archiefvernietiging.
14418: MIRCK, HANS. - Handreiking.
4153: MITTLER, MAURITIUS (HERAUSG.). - Libellus detranslatione sancti Annonis archiepiscopi et miracula sancti Annonis liber primus et secundus. Bericht über die Translation des heiligen Erzbischofs Anno und annonische Mirakelberichte (Siegburger Mirakelbuch) Buch I und II. Lateinisch - Deutsch
10834: MLYNARCZYK, ANNA KATARZYNA. - Aspectual pairing in Polish.
8151: MODEL, JAN. - Grammatische analyse. Syntactische verschijnselen van het Nederlands en het Engels
8117: MODGIL, SOHAN + CELIA (EDS.) - CHOMSKY. - Noam Chomsky. Consensus and controversy
11449: MOEKERKEN, P.H. VAN. - XXX Verzen.
6772: MOENS, WIES. - Celbrieven.
14267: MOERBEEK, TOINE. - Lucretia. Een getekend feuilleton in dichtvorm. Deel 1: Het kerkhof.
10842: MOERBEEK, TOINE. - Van een lieflijkheid die wij niet bereiken kunnen.
363: MOERDIJK, A. - Continentaalwestgermaanse en Centraalromaanse heteroniemen voor het begrippencomplex rok-onderrok-jurk. Ruimtelijke verbreding en methodische verdieping van het areaallinguistisch onderzoek
6201: MOERDIJK, A. E.A. (RED.). - 100 jaar etymologisch woordenboek van het Nederlands. Een verzameling artikelen over etymologen en etymologie
12496: MOERDIJK, A. - WNT. Een buitengewoon woordenboek
9280: MOERDIJK, A. - Handleiding bij het Woordenboek der Nederlandse Taal (WNT).
6700: MOERMAN, H.J. - Oostnederlandse persoonsnamen. De vechtstreek in Overijsel (1400-1429)
9837: MOERMAN, H.J. - Oostnederlandse persoonsnamen. De vechtstreek in Overijsel (1400-1429)
13872: MOESMAN, J.J. - Op engelvoeten, à pas de loup.
11756: MOESSNER, LILO. - Morphonologie.
16120: MOEYAERT, BART. - Onnozele.
14182: MOFFATT, TRACEY. - Free-Falling.
14180: MOFFATT, TRACEY. - Laudanum.
9425: MOGGE, BIRGITTA. - Die Sprachnorm-Diskussion in Presse, Hörfunk und Fernsehen.
14504: MÖHLMANN, THOMAS. - Kranen open.
14288: MÖHLMANN, THOMAS. - Drie dichters.
8432: MOHR, HOWARD. - How to talk Minnesotan. A visitor's guide
1170: MOHRMANN, C. ET AL (EDS.). - Trends in European linguistics 1930-1960. Edited on the occasion of the ninth international congress of linguistics Cambridge, Massacusetts 1962
3580: MOIGNET, GÉRARD. - Grammaire de l'ancien Français. Morphologie - syntaxe
2342: MOÏNAR, M.DJ. - Phonologie quantitative du persan.
2337: MOÏNFAR, M.DJ. - Grammaire de l'arabe et du persan. (fascicule 1 + 2)
12896: MOK, M. - De spoorwegstaking.
11426: MOK, MAURITS. - Stadiën.
11428: MOK, M. - Salvis Titulis.
13008: MOK, MAURITS. - Bij brood alleen.
76: MOK, Q.I.M. - Contribution à l'étude des catégories morphologiques du genre et du nombre dans le Français parlé actuel.
2816: MOK, M. - Het wankel hart.
2817: MOK, M. - Exodus.
9999: MOK, M. - Kaas- en broodspel.
16034: MOK, JUDITH. - Het feestmaal.
13578: MOK, MAURITS. - Grondtoon.
13623: MOK, MAURITS. - Berijmde bokgkesprongen.
146: MOL, H. - Geloof en bijgeloof in de fonetiek.
14575: MOLEN, W.J. VAN DER. - Op een grasstengel klimmen.
14576: MOLEN, W.J. VAN DER. - Wegwijzers naar nergens.
12926: MOLEN, W.J. VAN DER. - Sous-Terrain.
6400: MOLEN, S.J. VAN DER (ED.). - "Der waerd wol sein..." Fryske sêgen út njoggen ieuwen
15225: MOLENAAR, GERRIT (GEDICHTEN EN NAWOORD) BERT VERHOEFF (FOTO'S). - Kus me nog eens wakker.
74: MOLENDIJK, ARIE. - Le passe simple et l'imperfait: une approche reichenbachienne.
6840: MOLEWIJK, G.C. - Spellingverandering van zin naar onzin (1200-heden).
9197: MOLIÈRE. - Georgo Dandin. Komdio en tri aktoj
15153: MOLIN, ROB. - Dichters in opwenteling. Hans Vlek, Hans van de Waarsenburg, Dorette van Kalmthout, Maria van der Steen, Marcel Messing
14803: MOLIN, ROB. - Als sneeuw voor de zon.
14764: MOLIN, ROB. - Over de brug.
14491: MOLIN, ROB. - Een dichte liguster.
16180: MOLIN, ROB. - Dat niets meer voorbijgaat. Over het werk van Frans Budé.
8398: MOLL, ADOLF. - Stimme und Sprache im Bilde.
3673: MOLLER, H.W.E. (ED.). - Karel ende Elegast.
6673: MÖLLER, F. G.B. - Schwedisch-Deutsches Wörterbuch.

Next 1000 books from Paradox

12/15