Paradox
Acacialaan 7, 3843 JE, Harderwijk, The Netherlands. Tel: +31 (0)341 410 790, Mob: +31 (06)218 574 01            Email: paradox@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
12640: KEMP, PIERRE. - Stadard-book of classic blacks.
564: KEMP, F. - Kunst und Vergnügen des Übersetzens.
974: KEMP, PIERRE . - Verzameld Werk.
9842: KEMP, PIERRE. - Transitieven en immobielen.
15336: KEMP, PIERRE. - Een verstilde zucht.
11640: KEMP, MATHIAS. - Seringen en schroot.
13407: KEMP, PIERRE. - Stadard-book of classic blacks.
16178: KEMP, PIERRE. - Pacific.
16179: KEMP, MATHIAS. - Schimmen uit het plutonium.
17591: KEMP, PIERRE. - Suite voor een Fan. (Negen Badineries voor één Mezzo-Sopraan)
15922: KEMP, PIERRE. - Maastricht en ik. Een polyptiek.
16821: KEMP, PIERRE. - Twee gedichten.
15883: KEMP, PIERRE. - Perzische Suite voor Dr. E.E. Tijdens.
1646: KEMPEN, G.A.M. - Natuurlijke taal en kunstmatige intelligentie. Taal tussen mens en machine
5630: KEMPEN, G.A.M. - Spraakkunst als bouwkunst.
6389: KEMPEN, G. - Memory for word and sentence meaning. A set-feature model
14840: KEMPEN, MICHIEL VAN (TEXT), JACQUIE MARIA WESSELS. - Cityscapes + Birdmen.
15522: KEPPEL, JOOST VAN (=WILLEM DE MÉRODE). - Claghen.
3657: KER, W.P. - Epic and romance. Essays on medieval literature
349: KERCKHOVE, L. VAN DE. - De namen van de azijn in de Zuidnederlandse dialecten.
9450: KERDIJK, F. - Benjamin Franklin. Drukker, postmeester, uitvinder en gezant. 1706 - 1790
9715: KERDIJK, F. - Te groot om drukker te zijn.
17147: KERDIJK, F. - Alle gekheid op een stokje.
12213: KERKE, SIMON VAN DE. - Affix order and interpretation in Bolivian Quechua.
7181: KERKHOF, J. - Studies in the language of Geoffrey Chaucer.
17089: KERKHOF, KOOS VAN DEN. - Douchegedichten in ritmico automatico.
10152: KERKHOFF, ANNEMARIE ET AL (EDS.). - UiL OTS yearbook 2004.
13950: KERKWIJK, HENK VAN. - Rotte fazant.
13833: KERKWIJK, HENK VAN / DAVID WINWOOD. - Lof der onschuld / Praise of innocence.
16251: KERKWIJK, HENK VAN / DAVID WINWOOD. - Lof der onschuld / Praise of innocence.
13951: KERKWIJK, HENK VAN. - De stervende dode.
9918: KERN, H. - Die Glossen in der Lex Salica und die Sprache der salischen Francken. Beitrag zur Geschichte der deutschen Sprachen
5429: KERNKAMP, J.H. - Inventaris der familiepapieren Meerman, Van Westreenen, Dierkens en Van Damme. Aanwezig in het museum Meermanno-Westreenianum
12616: KERS, MARTIN (FOTO'S) & WILLEM WILMINK (GEDICHTEN). - Amsterdam. Fotografische impressies.
13537: KERS, MARTIN. - Natuur in Holland. Natuurmonumenten in beeld
17220: KERS, MARTIN WN WILLEM KOLVOORT. - Oer. De kracht van het kijken
13536: KERS, MARTIN. - kijken naar het weer.
13375: KERS, MARTIN & ETHEL POTHNOY. - The Coasts of Europe. Photographic Impressions
2115: KERSBERGEN, G.C. VAN. - Het Luiksche diatessaron. In het nieuw-Nederlandsch vertaald
12321: KESKIN, CEM. - Subject agreement dependency of accusative case in Turkish. Or jump-starting grammatical machinery
10154: KESKIN, CEM (ED.). - UiL OTS yearbook 2006.
14091: KESSEL, DMITRI. - On assignment: Dmitri Kessel, Life photographer.
13424: KESSLER, HEINRICH. - Zur Mundart des Schanfigg. Mit besonderer Berücksichtigung ihrer Diphtongierungen
12911: KESTER, ELLEN-PETRA. - The nature of adjective inflection.
3017: KETS-VREE, A. (ED.). - De brieven van J.C. Bloem aan Aart van der Leeuw.
12964: KETS, JIMMY & ERIC RINCKHOUT. - Brightside.
6102: KETTERER, KURT. - Psychologisches moment und Vokalquantität in der alemannischen Mundart von Lenzkirch im Schwarzwald.
1651: KETTERIJ, C. VAN DE. - Grammaticale interpretatie van zeventiende-eeuwse teksten. Werkboek
1649: KETTERIJ, C. VAN DE. - Grammaticale interpretatie van Middelnederlandse teksten. Instructiegrammatica
1650: KETTERIJ, C. VAN DE. - Grammaticale interpretatie van zeventiende-eeuwse teksten. Instructiegrammatica
5161: KETTMANN, GERHARD (HRSG.). - Frúhneuhochdeutsche Texte.
5666: KEUKEN, G.J. VAN DER. - De nieuwe spelling.
13284: KEUKEN, JOHAN VAN DER. - After-image. Nabeeld.
4965: KEULEN, MENSJE VAN. - De avonturen van Anna Molino.
17859: KEULS, H.W.J.M. - "Keuze van de gedichten"
13121: KEULS, H.W.J.M. - Om de stilte.
11576: KEULS, H.W.J.M. - Regionen. Gedichten gevolgd door vertalingen naar Jules Supervielle
14856: KEULS, H.W.J.M. - Rondeelen en kwatrijnen.
4957: KEULS, H.W.J.M. - Om de stilte.
5412: KEULS, H.W.J.M. - "Keuze van de gedichten"
9480: KEULS, H.W.J.M. - Verzamelde gedichten I: In den stroom./ De dansende lamp.
17405: KEULS, H.W.J.M. - Om de stilte.
17519: KEULS, H.J.W.M. - De dansende lamp.
235: KEUNING, H.J. & J. NAARDING. - Het esdorp.
16890: KEUNING, NICO. - Angst voor de winter. Het leven van Jan Arends.
10545: KEYSER, MARJA. - Dirk Philips (1504-1568). A catalogue of his printed works in the University Library of Amsterdam
17968: KHAYYAM, OMAR. - Rubaiyat.
18016: KHAYYAM, OMAR. - Rubaiyat.
18020: KHAYYAM, OMAR. - Kwatrijnen.
17967: KHAYYAM, OMAR. - Rubaiyat.
17867: KHELLOUT, LAURENT. - Raïnaraï. De Nomadische keuken van Algarije.
7269: KIEFER, F. & N. RUWET. - Generative grammar in Europe.
7270: KIEFER, F. (ED.). - Studies in syntax and semantics.
1654: KIEFT, A.P. - Homonymie en haar invloed op de taalontwikkeling.
565: KIENLE, RICHARD VON . - Historisch Laut- und Formenlehre des Deutschen.
2483: KINDERMANN, HEINZ. - Das Goethebild des 20. Jahrhunderds.
17148: KINDERMANS, KAREL. - Jozef van den Berg. door de ogen van Karel Kindermans
3744: KING, ARTHUR H. - The language of satirized characters in Poëtaster. A socio-stylistic analysis 1597-1602
6332: KING, P.K. - Dawn poetry in the Netherlands.
6351: KINKER, J. - De verlichte muze. Bloemlezing uit de poëzie
12410: KINSELLA, JOHN. - The new Arcadia.
6880: KINSELLA, VALERIE (ED.). - Language teaching and linguistics: surveys.
87: KIRCHNER, GUSTAV. - Gradadverbien. Restriktiva und Verwandtes im heutigen Englisch (britisch und amerikanisch)
13471: KIRSTEL, M. RICHARD. - Pas de deux.
12279: KISS, KATALIN É. - Configurationality in Hungarian.
12954: KITS VAN HEIJNINGEN, G.P. - Uit het volle menschenleven. Schetsen
3652: KITTEL, HARALD & ARMIN PAUL FRANK (EDS.). - Interculturality and the historical study of literary translations.
7231: KJELLMER, GÖRAN. - Context and meaning. A study of distributional and semantic relations in a group of Middle English words
7256: KJELLMER, GÖRAN. - Middle English words for 'people'.
4738: KLAAUW, C.A. VAN DER. - Politieke betrekkingen tussen Nederland en België 1919-1939.
8023: KLAPPENBACH, RUTH - WERNER ABRAHAM (HRSG.). - Auswahl aus den lexikographischen Arbeiten. Erweitert um drei Beiträge von Helene Malige-Klappenbach
5068: KLATTER, J. (ED.). - Amoreuse liedekens.
16550: KLAVERSMA, NEL. - 't Verborgen goed, treckt ons gemoed. De boekillustratoren Jan & Casper Luyken
16768: KLEEF, DIEDERICK VAN. - 1988 tekenen & schrijven, optellen & aftrekken 1999.
16795: KLEEF, DIEDERICK VAN. - Tekeningenkatern uit handboek 3.
16545: KLEEF, DIEDERICK VAN. - Word geen kunstenaar. (Een greep uit zijn) penseeltekeningen.
10939: KLEERKOOPER, . - Bibliographie van Starter's werken. Met inleidende levensschets en een register der zangwijzen en liederen
16322: KLEIJWEGT, GERRIT . - Reünie.
5436: KLEIN, P.W. & M.A.V. KLEIN-MEIJER. - De wereld van de Koninklijke Bibliotheek 1798-1998. Van statelijke institutie tot culturele onderneming
14676: KLEIN, AART (FOTO'S), THOMAS GRAFTDIJK (TEKST). - Delta. Stromenland in beweging. Land im Fluss. Currents to future. Desafío al mar.
8082: KLEIN, M. & M. VISSCHER. - Handboek verzorg Nederlands. Spellingregels, Schrijfadviezen
567: KLEIN, W & D WUNDERLICH (EDS.). - Aspekte der soziolinguistik.
9609: KLEIN, MAARTEN (RED.). - Nieuwe eskapades in de Neerlandistiek. Een bundel opstellen voor M.C. van den Toorn
9997: KLEIN-ESSINK, SELMA. - Betekenis.
14742: KLEIN, AART / PAULINE TERREEHORST. - Aart Klein Fotograaf / Wit water, zwarte sneeuw (White water, blac) snow).
14980: KLEIN, WILLIAM. - New York 1954-55. Life Is Good For You and Good In New York
10359: KLEINGELD, JAN E.A. (RED.). - Indruk: elf grafisch ontwerpers.
12690: KLEPPE, H.W. - Een thriler.
17908: KLERK, JOOST DE. - De FN in het fonteinkastje. Een oorlogsverhaal.
5901: KLIJN, HENDRIK HARMEN. - Montigni. Treurspel
7705: KLIKSPAAN (=J. KNEPPELHOUT). - Studenten-typen 1839-1841.
13147: KLINKENBERG, GERARD VAN. - Tusschen sterren en stenen.
17918: KLINKENBERG. - Jaren met Marsman.
3152: KLOEKE, G.G. - Herkomst en groei van het Afrikaans.
7016: KLOEKE, G.G. - Gezag en norm bij het gebruik van verzorgd Nederlands.
351: KLOEKE, G.G. - Verzamelde opstellen.
7464: KLOEKE, G.G. (ED.). - Uitgave van "Seer schoone spreeckwoorden/ oft prouerbia" (In Franse en Vlaamse taal) in 1549 te Antwerpen verschenen
9848: KLOEKE, G.G. - Kamper spreekwoorden. Naar de uitgave van Warnersen anno 1550
17999: KLOKMAN, EGBERT. - Klein vertoog.
15787: KLOOS, WILLEM. - Knabenklagen.
11613: KLOOS, WILEM. - Nieuwe Verzen.
9651: KLOOS, WILLEM. - Okeanos-fragmenten.
1656: KLOOSTER, W.G. ET AL. - Inleiding tot de syntaxis. Praktische zinsleer van het Nederlands
16932: KLOOSTER, W.G. (INLEIDING). - Nederlands buitenlands. Teksten van lezingen (...) LVVN)
3904: KLOSE, MARTIN. - Der Roman von Claris und Laris. In seinen Beziehungen zur altfranzösischen Artusepik de XII. und XIII. Jahrhunderts, unter besonderer Berücksichtigung der Werke Crestiens von Troyes
570: KLUGE, FRIEDRICH. - Urgermanisch. Vorgesichte der altgermanische Dialekte
4696: KLUGE, F. - Nominale Stammbildungslehre der altgemanischen Dialekte.
16817: KLUITERS, JOS. - Reis naar het middaglicht.
6203: KLUMP, WILHELM. - Die altenglischen Handwerkernamen. Sachlich und sprachlich erläutert
6124: KLUYVER, A. - Proeve eener critiek op het woordenboek van Kiliaan.
15911: KLUYVER, A. - Verspreide opstellen.
2206: KNAPP, GERHARD P. (ED.). - Autoren damals und heute. Literaturgeschichtliche Beispiele veränderter Wirkungshorizonte.
1784: KNAPPERT, JAN. - Het epos van Heraklios. Een proeve van Swahili poëzie. Tekst en vertaling, voorzien van inleiding, kritische commentaar en aantekeningen
15219: KNAVEN, MICHIEL. - Souvenirs.
16317: KNEEPKENS, MANUEL. - Zwart feest.
16604: KNEEPKENS, MANUEL. - Het dolfijnenkostuum.
9743: KNEEPKENS, MANUEL. - Au pays du tendre mosan noir.
13052: KNIBBE, HESTER. - Antidood.
5843: KNIBBELER, W. - Het onafhankelijk leren van een vreemde taal door volwassenen.
5653: KNIPPING, JOHN B & P.J. MEERTENS (EDS.). - Van Dene tot Luiken. Bloemlezing uit de Noord- en Zuid-Nederlandse emblemataliteratuur der 16de en 17de eeuw
8605: KNOL, J.G. - Enige facetten van het streven naar welvaart.
5149: KNOOK, P.C. - De overgang van metrisch tot ritmisch proza bij Cyprianus en Hieronymus.
11602: KNOPPER, MARTIN. - Nieuwe technieken en de invloed op de leesbaarheid.
12733: KNOTH, ROBERT (FOTO'S) & ANTOINETTE DE JON. - Certificaat nr. 000358: Nucleaire verwoesting in Kazachstan, Oekraïne, Wit-Rusland, de Oeral en Siberië.
5605: KNUTTEL, J.A.N. - Het geestelijk lied in de Nederlanden van voor de kerkhervorming.
934: KNUVELDER, GERARD. - Problemen der literatuurgeschiedschrijving.
5617: KNUVELDER, GERARD. - Het beeld van de mens in enkele moderne Nederlandsche romans. (W.F. Hermans - H. Mulisch - Jos. Panhuijsen)
2095: KNUVELDER, GERARD. - Handboek tot de moderne Nederlandse letterkunde.
17824: KNUVELDER, G.P.M. . - Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde.
7684: KOCHER, FRANCIS. - La rééducation des dyslexiques.
2350: KOCK, JOSSE DE. - Linguistique automatique et langues romanes.
3913: KOCK, ERNST A. (ED.). - Three Middle-English versions of the Rule of St. Benet. And two contemporary rituals for the ordination of nuns
354: KOCKS, G.H. - Die Dialekte von Südostdrente und anliegenden Gebieten. Eine strukturgeographische Untersuchung
1334: KOE, A.C.S. DE. - Van Alphen's literair aesthetische theorieën.
17170: KOEK, CHARISSA. - Harige vingers.
17955: KOEK, GERARD. - Reflective stages.
7346: KOELMANS, L. - Inleiding tot de historische taalkunde van het Nederlands.
9860: KOELMANS, L. - Teken en klank bij Michiel de Ruyter.
17306: KOEMAN, C. (TEXT). - A catalogue by Joan Blaeu. A facsimile with an accompanying text
2792: KOENEGRACHT, FRANK. - Epigrammen.
15510: KOENEGRACHT, FRANK. - Praag.
10684: KOENEMAN, OLAF. - The flexible nature of verb movement.
6455: KOENEN, LIESBETH. - Het vermogen te verlangen (9 letters). Gesprekken over taal en het menselijk brein
6386: KOENEN, M.J. - Verklarend handwoordenboek der Nederlandsche taal.
9533: KOERNER, E.F.K. - Contribution au débat post-saussurien sur le signe linguistique. Introduction générale et bibliographie annotée
12133: KOETSENRUIJTER, WILLEM. - Meningsverschillen. Analytisch en empirisch onderzoek naar de reconstructie en interpretatie van de confrontatiefase in discussies
16998: KOETSIER, HANS. - Ik lijd verschrikkelijk.
17993: KOETSVELD, C.E. VAN. - Schetsen uit de pastorie te Mastland. Ernst en luim uit het leven van den Nederlandsche dorpsleeraar
5702: KOETSVELD, C.E. VAN. - Fantasie en waarheid. Nieuwe schetsen en novellen
7083: KOETSVELD, C.E. VAN. - Schetsen uit de pastorij te Mastland. Ernst en luim uit het leven van den Nederlandsche Dorpsleeraar
13467: KÖGLER, HORST U.A. (TEXT), ZOË DOMINIC (FOTOS). - John Cranko und das Stuttgarter Ballett.
16980: KÖHLER, T.W. - Gedächtnisprozesse und Sprachproduktion.
15050: KÖHLER, KURT. - Verzameld proza.
8417: KOHLER, J. - Aus Petrarcas Sonettenschatz. Freie Nachdichtungen
3051: KOHNSTAMM, G.A. & A.K. DE VRIES. - Streeflijst woordenschat bij de overgang van kleuteronderwijs naar basisschool.
13242: KOHRT, MANFRED & JÜRGEN LENERZ. - Sprache: Formen und Strukturen. Akten des 15. Linguistischen Kolloquiums Münster 1980, Band I
455: KOK, A.L. - Ont-werp der Neder-duitsche letter-konst.
11410: KOK, JEANETTE EN REINDER STORM. - Wonderland. Van Pietje Bell tot Harry Potter
1994: KOKKE, C.TH. - De Veluwse papiermolen.
14376: KOLDEWEIJ, JOS E.A. - De koorbanken van Oirschot en Aarschot. Gezien door de lens van Hans Sibbelee en Jan Verspaandonk.
13517: KÖLLHOFER, THOMAS / GUNDA FÖRSTER. - Gunda Förster.
16591: KOM, ANTOINE DE. - Zebrahoeven.
12053: KOMRIJ, GERRIT. - Aan een droom vol weelde ontstegen. Poëzie uit de Romantiek 1750-1850
11666: KOMRIJ, GERRIT. - 52 sonnetten bij het Verglijden van de Eeuw.
15600: KOMRIJ, GERRIT & JAN BERNARD MEINEN (ILLUSTRATIES). - De verschrikking.
17886: KOMRIJ, GERRIT. - Sing Sing.
17821: KOMRIJ, GERRIT. - De buitenkant. Een abecedarium
17022: KOMRIJ, GERRIT. - Over de impuls.
11871: KOMRIJ, GERRIT. - Fabeldieren.
11494: KOMRIJ, GERRIT. - Maagdenburgse halve bollen en andere gedichten.
11570: KOMRIJ, GERRIT. - Ik heb goddank twee goede longen.
17332: KOMRIJ, GERRIT. - Komrij's patentwekker.
15635: KOMRIJ, GERRIT. - Dat heilig ontzag voor minder.
13061: KOMRIJ, GERRIT. - Tequila sunrise / In een ander land.
12047: KOMRIJ, GERRIT. - Alles onecht. Keuze uit de gedichten
2479: KOMRIJ, GERRIT. - Daar is het gat van de deur. Kritieken en essays
12276: KOMRIJ, GERRIT. - Op de planken. Burleske
3653: KOMRIJ, GERRIT (BEWERKT DOOR). - De abele spelen.
12602: KOMRIJ, GERRIT (VERZAMELD DOOR). - Het geld dat spant de Kroon. 250 jaar pecuniaire poëzie
11783: KOMRIJ, GERRIT. - Fabeldieren.
11982: KOMRIJ, GERRIT. - Luchtspiegelingen. Gedichten, voornamelijk elegisch
11473: KOMRIJ, GERRIT. - Gesloten circuit.
11470: KOMRIJ, GERRIT & WILLEM VAN MALZEN. - De paleizen van het geheugen.
11453: KOMRIJ, GERRIT. - Tutti-Frutti.
11166: KOMRIJ, GERRIT. - Op de planken. Burleske
11352: KOMRIJ, GERRIT. - Twee werelden.
11353: KOMRIJ, GERRIT. - Alle vlees is gras of Het knekelhuis op de dodenakker.
12209: KOMRIJ, GERRIT. - Humeuren en temperamenten. Een encyclopedie van het gevoel
12183: KOMRIJ, GERRIT. - Intimiteiten.
13821: KOMRIJ, GERRIT. - De drekpoëten. Uit het werk van Salomon Rusting, Jan Goeree, Hermanus van den Burg en consorten
17686: KOMRIJ, GERRIT. - Vreemde melodieën. Een operalibretto.
12370: KOMRIJ, GERRIT. - De ondergang van het regenwoud. Over zekere leerstoel
11876: KOMRIJ, GERRIT. - Alle gedichten tot gisteren.
11818: KOMRIJ, GERRIT. - Dood aan de grutters.
12056: KOMRIJ, GERRIT. - Rook zonder vuur.
15601: KOMRIJ, GERRIT & JOOST VEERKAMP (ILLUSTRATIES). - De os op de klokketoren.
12121: KOMRIJ, GERRIT. - De tranen der ecclesia's.
17638: KOMRIJ, GERRIT. - Horen, Zien en Zwijgen. Vreugde tranen over de treurbui.
15449: KOMRIJ, GERRIT. - Voor zesenzestig euro vijfentwintig. Gedicht, voornamelijk wervend.
10663: KOMRIJ, GERRIT (VERZAMELD DOOR). - Het geld dat spant de Kroon. 250 jaar pecuniaire poëzie
11907: KOMRIJ, GERRIT. - Het ship De Wanhoop.
13986: KOMRIJ, GERIT. - Het kroost van Aagt Morsebel.
15761: KOMRIJ, GERRIT. - Luchtspiegelingen. Gedichten, voornamelijk elegisch
14177: KONING, DANIEL. - Zilverstad. Srebrenica 15 jaar later. Silvertown Srebrenica 15 years after.
1123: KONING, ABRAHAM DE . - Tragedi-comedie. Over de doodt van Henricus de vierde koning van Vrancrijk en Navarre
12709: KONING, DANIEL (MAARTEN KLOOS - INLEIDING). - Nederland voor gevorderden.
15040: KONING, DANIEL. - Na verloop van tijd. Foto's en gesprekken.
355: KOOI, J. VAN DER . - Volksverhalen in Friesland, lectuur en mondelinge overlevering, een typencatalogus.
14817: KOOIJ, AART. - Shanghai in gezichten. Faces of Shanghai.
14033: KOOIJMAN, VALESCA. - Continuous-speech segmentation at the beginning of language acquisition. Electrophysiological evidence
11713: KOOIMAN, H.N. - Geschiedenis van de Nederlandse landbouw in de spiegel van het boek.
17340: KOOISTRA, JAN. - Een karig brood, een amper volle kom. Het Zuidelijk Westerkwartier, beeld van een landschap. Gedichten.
6749: KOOISTRA, J. - Het geïllustreerde boek.
11811: KOOK, HETTY. - Leren lezen en schrijven in een tweetalige context. Antilliaanse en Arubaanse kinderen in Nederland
14622: KOOL, HALBO C. - Muze zonder corset. Tien thema's met variaties ter inleiding op de experimentele poëzie.
11382: KOOL, HALBO C. - Scherven.
11710: KOOLE, TOM & JAN D. THIJE. - The construction of intercultural discourse. Team discussions of educational advisers
13790: KOOLHAAS, A. - Corsetten voor een libel.
13791: KOOLHAAS, A. - Gekke Witte en andere dierenverhalen.
137: KOOPMAN - VAN BEINUM, F.J. - Vowel contrast reduction, an acoustic and perceptual study of dutch vowels in various speech conditions.
2160: KOOPMAN, HILDA. - The syntax of verbs. From verb movement rules in the Kru languages to universal grammar
13908: KOOPMAN, HANS & RIEN VROEGINDEWEIJ. - De straatweg.
12307: KOOPMAN, HILDA & ANNA SZABOLCSI. - Verbal complexes.
17226: KOOPMAN, HANS & RIEN VROEGINDEWEIJ. - De straatweg.
703: KOOPMANS, T. - Juridische dialectiek.
3062: KOOPMANS, J. - Letterkundige studien over de negentiende eeuw.
6977: KOOPMANS, J. - Vijf letterkundige studiën over de 17de en 18de eeuw.
10814: KOOT, TON. - Dat was te Muiden. Geschiedenis van het Muiderslot
14131: KOOT, MAX. - Daar komt de bruid.
12853: KOOT, J. VAN DE. - An essay on grammar-parser relations.
7718: KOOTEN, KEES VAN & WIM DE BIE. - De bescheurkalender (1984).
17378: KOOTEN, KEES VAN & EWALD SPIEKER. - Letterlust.
16652: KOOTEN, HENK VAN. - One day with Henk van Kooten.
14522: KOPLAND, RUTGER. - Een man in de tuin.
12610: KOPLAND, RUTGER. - Al die mooie beloften.
14525: KOPLAND, RUTGER. - Over het verlangen naar een sigaret.
15863: KOPLAND, RUTGER. - A World beyond myself.
12874: KOPLAND, RUTGER. - Voor het verdwijnt en daarna.
12873: KOPLAND, RUTGER. - Dit uitzicht.
15948: KOPLAND, RUTGER. - Dit uitzicht.
16211: KOPLAND, RUTGER. - Het dorp.
15630: KOPLAND, RUTGER. - Geduldig gereedschap.
15949: KOPLAND, RUTGER. - Een lege plek om te blijven.
15950: KOPLAND, RUTGER. - Dankzij de dingen.
15978: KOPLAND, RUTGER. - In steen.
17353: KOPLAND, RUTGER / R.H. VAN DEN HOOFDAKKER. - Twee ambachten, over psychiatrie en poëzie.
15958: KOPLAND, RUTGER. - Alles op de fiets.
15862: KOPLAND, RUTGER. - Geduldig gereedschap.
12718: KOPLAND, RUTGER. - Geduldig gereedschap.
17814: KOPLAND, RUTGER. - Songer à partir.
11695: KOPLAND, RUTGER. - Onder het vee.
12905: KOPLAND, RUTGER. - Tot het ons loslaat.
16234: KOPLAND, RUTGER. - The prospect and the river.
15953: KOPLAND, RUTGER. - Wie wat vindt heeft slecht gezocht.
13396: KOPLAND, RUTGER. - Voor het verdwijnt en daarna.
13395: KOPLAND, RUTGER. - Al die mooie beloften.
16733: KOPLAND, RUTGER. - Alles op de fiets.
15398: KOPLAND, RUTGER. - Wie wat vindt heeft slecht gezocht.
15951: KOPLAND, RUTGER. - Toen ik dit zag.
15952: KOPLAND, RUTGER. - Tot het ons loslaat.
2276: KOPLAND, RUTGER. - Een lege plek om te blijven.
14678: KOPPEL, MENNO VAN DE. - Een bekeken zaak. Het laatste decennium van de oude Tweede Kamer gefotografeerd
4489: KOPPELMANN, UDO. - Geometrisch bestimmte Warenbegriffe. Formbegriffe der deutschen Sprache im Wirtschaftsleben
12332: KOPPEN, MARJO VAN. - One probe - two goals. Aspects of agreement in Dutch dialects
1966: KOPPERS, WILHELM (ED.). - Kultur und Sprache. Ein Festband dem 4. Internationalen Kongeß für Anthropologie und Ethnologie gewidmet vom Institut für Völkerkunde der Universität Wien
6959: KOPPERS, WILHELM (HRSG.). - Wiener Beiträge zur Kulturgeschichte und Linguistik. Veröffentlichungen des Instituts für Völkerkunde an der Universität Wien, Jahrgang I
800: KOREMAN, JACQUES. - Decoding linguistic information in the glottal airflow.
9936: KORPHILAHTI, PIRJO. - Electophysiological correlates of auditory perception in normal and language impaired children.
13854: KORTEWEG, ANTON. - La Belle Chatte sans Merci.
13855: KORTEWEG, ANTON. - Watou, 7 september 1997.
13856: KORTEWEG, ANTON. - Vijf nieuwe nachtgedachten.
14046: KORTEWEG, ANTON. - Twee gedichten.
16070: KORTEWEG, ANTON. - De stormwind van zijn hand.
13722: KORTEWEG, ANTON. - Moedig neerwaarts.
13102: KORTEWEG, ANTON. - Stand van zaken.
12884: KORTEWEG, ANTON. - Eeuwig heimwee drijft hem voort.
13209: KORTEWEG, ANTON. - De stormwind van zijn hand.
13683: KORTEWEG, ANTON. - Het pindasnoer is leeg. Nieuwe Chinese kwatrijnen en andere korte gedichten.
18074: KORTEWEG, ANTON. - Vriendelijk.
15961: KORTEWEG, ANTON. - In handen.
15625: KORTEWEG, ANTON. - Voor de goede orde.
14047: KORTEWEG, ANTON. - Bezoeken.
3237: KORTEWEG, ANTON & WILT IDEMA (SAMENST. EN INL.). - Vinger Gods, wat zijt gij groot. Een bloemlezing uit het werk van de dominee-dichters Nicolaas Beets, J.P. Hasebroek, Bernard ter Haar, J.J.L. ten Kate & Eliza Laurillard
10802: KORTEWEG, ANTON E.A. - Boeken van en rond Willem van Oranje.
10849: KORTEWEG, ANTON. - Eeuwig heimwee drijft hem voort.
14056: KORTEWEG, ANTON. - Kinderen.
15285: KORTEWEG, ANTON. - Hoe het leven tegemoet te treden als je ouder wordt.
13445: KORTEWEG, ANTON. - Geen beter leven.
15667: KORTEWEG, ANTON. - Al fluitend.
15669: KORTEWEG, ANTON. - Voortgangsverslag.
10469: KORTEWEG, ANTON. - Niks geen Romantic Agony.
13848: KORTEWEG, ANTON. - De Pest aan literaire anekdotes. Boutade.
15609: KORTEWEG, ANTON. - Vader.
16237: KORTEWEG, ANTON. - Twee gedichten.
11479: KORTHALS ALTES, A. - Fossielen.
2162: KOSMEIJER, WIM. - Barriers and Licensing.
16866: KOSSMANN, ALFRED. - Dagboek uit en thuis.
6908: KOSSMANN, E.F. - Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis van het Nederlandsche tooneel in de 17e en 18e eeuw.
10034: KOSSMANN, ALFRED. - Gedichten 1940-1965.
1890: KOSTER, CHARLOTTE. - Errors in anaphora acquisition.
13267: KOSTER, JAN. - Locality principles in syntax.
2316: KOSTER, W.J.W. - Welke is de oudste bewaard gebleven tragedie?
5632: KOSTER, A.J. . - Enige opmerkingen over nut en waarde der klassieke vorming.
8109: KOSTER, JAN. - Locality principles in syntax.
13234: KOSTER, JAN & ERIC REULAND (EDS.). - Long-distance anaphora .
801: KOSTER, C.J. - Word recognition in foreign and native language. Effects of context and assimilation
14729: KOSTER, JAN. - Domains and dynasties. The radical autonomy os syntax
13762: KOSTERS, ONNO. - De grote verdwijntruc.
17478: KOSTWINDER, JAN. - Alles is er nog. Verzamelde gedichten.
2793: KOTTE, WOUTER. - Holendrecht.
4323: KOUSTAS, JANE (DIR.). - La pédagogie de la traduction: question actuelles. / Miscellanées traductologiques.
16577: KOUWENAAR, GERRIT. - Zonder namen.
9806: KOUWENAAR, GERRIT. - Sint Helena komt later. Gedichten1948-1958
15627: KOUWENAAR, GERRIT. - De stem op de 3e etage.
16330: KOUWENAAR, GERRIT. - Uren en sigaretten. Twee novellen.
14290: KOUWENAAR, GERRIT. - Er is geen elders waar het anders is.
15628: KOUWENAAR, GERRIT. - Sint Helena komt later. Gedichten1948-1958
9065: KOUWENAAR, D. (ED.). - De Vondelherdenking 1937. Gedenkboek van den 350sten geboortedag van (...)
9681: KOUWENAAR, GERRIT. - De stem op de 3e etage.
9766: KOUWENAAR, GERRIT. - Autopsie/anoniem.
9998: KOUWENAAR, GERRIT. - De stem op de 3e etage.
16288: KOUWENAAR, GERRIT. - Een eter in het najaar. Een keuze uit eigen werk.
14287: KOUWENAAR, GERRIT. - Een glas om te breken.
17049: KOUWENAAR, GERRIT. - Data/decors.
15057: KOUWENAAR, GERRIT. - Landschappen en andere gebeurtenissen.
8469: KOUWENAAR, GERRIT (INLEIDING). - Vijf 5 tigers.
7735: KOVACIC, IRENA ET AL (EDS.). - Linguistic and language studies. Exploring language from different perpectives
3374: KOX, A.J. - Wetenschappelijke feiten en postmoderne fictie in de wetenschapsgeschiedenis.
13679: KOZLOFF, MAX. - The Restless Decade: John Gutmann's Photographs of the Thirties.
12553: KRAAIJ, ANTON VAN. - De bochel.
1163: KRAAK, A. - Negatieve zinnen. Een methodologische en grammatische analyse
4502: KRAAK, A. & W.G. KLOOSTER. - Syntaxis.
13279: KRAAKMAN, T. E. - Kermis in de hel. Vrouwen en het pornografisch universum van de 'Enfer' 1750-1850.
802: KRAAYEVELD, HANS. - Idiosyncrasy in prosody, Speaker and speaker group identification in dutch using melodic and temporal information.
16722: KRABBÉ, TIM. - Red Desert Penitentiary, een filmverhaal.
15746: KRABBÉ, TIM. - De scherprechter van Korfoe.
17725: KRABBÉ, TIM. - De veertiende etappe. 71 wielerverhalen, waarin opgenomen 43 wielerverhalen
4385: KRABBES, THEODOR. - Die Frau im altfranzoesischen Karls-Epos.
6814: KRAFT, BENEDIKT. - Andechser Studien.
5738: KRAHE, HANS. - Historische Laut- und Formenlehre des Gotischen. Zugleich eine Einführung in die germanischen Sprachwissenschaft
6833: KRAHE, HANS. - Sprachverwandtschaft im alten Europa.
8423: KRAHE, HANS. - Ortsnamen als Geschichtsquelle.
10792: KRALT, P. - Door nacht en ontijd. Over de Ierse romans van S. Vestdijk
6509: KRAMARAE, CHERIS. - Woman and men speaking. Frameworks for analysis
13477: KRAMER, J.M. - De Ilias als vredesgedicht.
9082: KRAMER, SOPHIA E. - Assessment of heraring disability and handicap. A multidimensional approach
12756: KRÄMER, IRENE. - Interpreting Indefinities. An Experimental Study of Children's Language Comprehension
6465: KRAMER, C. - Vondel als barokkunstenaar.
3611: KRÁMSKÝ, JIRÍ. - The word as a linguistic unit.
12264: KRAPP, GEORGE PHILIP. - The English language in America.
7233: KRATOCHVIL, PAUL. - The Chinese language today. Features of an emerging standard
2192: KRAUTHAMER, HELENE SELTZER. - Spoken language interference patterns in written English.
7184: KREIDLER, CHARLES W. - The pronunciation of English. A course book in phonology
2950: KREUDER, HANS-DIETER. - Milton in Deutschland. Seine Rezeption im latein- und deutschsprachigen Schrifttum zwischen 1651 und 1732
16450: KRIGAR, HERMANN. - Anton Dvorak. Eine biographische Skizze (Musikalisches Wochenblatt, Leipzig. Dezember 1879 - Februar 1880).
17385: KRIMPEN, HUIB VAN. - Over die zaak. . . Keuze uit de opstellen en artikelen van Huib van Krimpen
9750: KRIMPEN, HUUB. - Een boek is pas een boek als het een boek is. Tien korte en wat langere overpeinzingen over de boektypografie
9652: KRIMPEN, HUUB VAN. - Het model voor de uitgever van Johan H. van Eikeren.
9830: KRIMPEN, HUIB VAN. - Drukkers in de marge.
17379: KRIMPEN, HUUB VAN. - Boek. Over het maken van boeken.
17331: KRIMPEN, H. VAN E.A. - 10 jaar Stichting Drukwerk in De Marge.
17293: KRIMPEN, J. & HENRI MAYER. - Een storm in een glas water.
6904: KRISTOPHSON, JÜRGEN. - Zwei volkstümliche wissenschaftliche Handschriften aus Dalmatien. Edition und sprachliche Beschreibung
14259: KROG, ANTJIE. - Lijfkreet.
14558: KROG, ANTJIE. - Wat de sterren zeggen.
10940: KROGMANN, WILLY & ULRICH PRETZEL. - Bibliographie zum Nibelungenlied und zur Klage.
13461: KROL, GERRIT. - Geen man, want geen vrouw.
13063: KROL, GERRIT. - Vijf vingers van dezelfde hand.
17237: KROL, GERRIT. - 't Komt allemaal goed.
7322: KROL, TINEKE E.A. - Geschoold in de praktijk. Vrouwen over taal in hun werk
7696: KROL, GERRIT. - De man achter het raam.
15444: KROL, GERRIT. - Ameland.
14060: KROL, GERRIT. - APPI, automatic poetry by pointed information. Poezie met een computer.
16370: KROL, GERRIT. - De kleur van Groningen en andere verhalen.
15701: KROL, GERRIT. - Wie in de leegte van de middag zweeft.
4336: KRÖLL, HEINZ. - Die Ortsadverbien im Portugesischen. Unter besonderer Berücksichtigung ihrer Verwendung in der modernen Umgangssprache
7101: KRONASSER, HEINZ. - Vergleichende Laut- und Formenlehre des Hethitischen.
9532: KRONASSER, HEINZ. - Handbuch der Semasiologie.
11600: KRONENBERG, M.E. - Gerard Leeu. Een der eerste Noord-Nederlandse drukkers. Gouda 1477-1484
12793: KRONFELD, AMICHAI. - Reference and computation. An essay in applied philosophy of language
5162: KROOKS, DAVID ANDREW. - The semantic derivation of the modal verb in the old high german Williram.
16925: KROON, DIRK. - Dagelijks despoot, de jaren van een babyboomer.
6006: KROON, SJAAK. - Grammatica en communicatie in het onderwijs Nederlands.
14534: KROON, DIRK (ED.). - In deze weidsche vlucht de koning Cheops. Teksten omtrent Cheops van J.H.Leopold.
17804: KROPOTKIN, PETER. - The state: its historic role.
18002: KRÜGER, PAUL G. - De droom van Macsen Wledig.
9109: KRUIJSEN, JOEP & NICOLINE VAN DER SIJS (RED.). - Honderd jaar stadstaal.
397: KRUIJSEN, JOEP (ED.). - Liber Amicorum Weijnen. Een bundel opstellen aan Prof. Dr. A. Weijen bij zijn 70ste verjaardag
576: KRUISINGA, E. - Einführung in die deutsche Syntax.
1664: KRUISINGA, E. - De bouw van het Engelse woord.
2544: KRUISINGA, E. - The phonetic structure of English words.
8843: KRUISINGA, E. & P.A. ERADES. - An English grammar. Vol. I: Accidence and syntax
15555: KRUIT, JOHANNA. - De waterveren.
17047: KRUIT, JOHANNA. - Omtrent het getij.
17836: KRUIT, JOHANNA. - De waterveren.
6264: KRUPA, VIKTOR. - Morpheme and word in Maori.
6365: KRUPA, VIKTOR. - Polynesian languages.
5120: KRUYFF, JAN DE. - Gedichten.
6485: KRUYSKAMP, C. (ED.). - Het Antwerpse Landjuweel van 1561.
1018: KRUYSKAMP, C. (ED.). - Dichten en spelen van Jan van den Berghe.
1427: KRUYSKAMP, C. - Nederlandsche volksboeken.
3050: KRUYSKAMP, C. - Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal. + Supplement
7916: KRUYSKAMP, C.H.A. - De refreinenbundel van Jan van Doesborch. Eerste gedeelte
6023: KRUYTER, C.W. DE (ED.). - Die riddere metter mouwen. Ms. The Hague, Royal Library 129 A 10 fol. 167-177verso abd the fragment Brussels, Royal Library IV 818
2018: KRUYTER, C.W. DE. - Constantijn Huygens' Oogentroost. Een interpretatieve studie
2914: KUEN, HEINRICH. - Romanistische Aufsätze.
5181: KUHN, ALWIN. - Romanische Philologie. Erster Teil: Die romanischen Sprachen
3605: KÜHNEL, ERNST. - Miniaturmalerei im Islamitischen Orient.
13357: KUIJPER, JAN. - Bijbelplaatsen.
13740: KUIJPER, JAN. - Oogleden.
15115: KUIJPER, JAN. - Sonnetten.
16860: KUIJPER, JAN. - Albumbladen.
13356: KUIJPER, JAN. - Albumblad voor F. Harmsen van Beek.
11890: KUIJPER, JAN. - Barbarismen.
10466: KUIJPER, JAN. - Sonnetten.
11892: KUIJPER, JAN. - Oogleden.
11894: KUIJPER, JAN. - Tomben.
11873: KUIJPER, JAN. - Wendingen. Sonnetten 1970-1990
17457: KUIK, WILLIAM D. - Reisverhaal. Elf gedichten
14156: KUIPER, JACOB E.A. - Weer een eeuw. Het weer in Nederland van 1900 tot 2000.
3213: KUIPER, E.T. - Het geuzenliedboek. Naar de oude drukken
9852: KUIPER, G. - Orbis Artium en Renaissance I Cornelius Valerius en Sebastianus Foxius Morzillus als bronnen van Coornhert.
10702: KUIPER, GERDIEN C. - Musarum Pater. Een portret van Christoffel Plantijn
11708: KUIPER, F.B.J. - Gopalakelicandrika. A Krsna-Play by Ramakrsna. (Sanskrit text with notes)
16364: KUIPER, LINDER. - Vlakbij mijn haafd wat afgedwaalde schapen.
16055: KUIPER, ELMAR. - Hechtzwaluwen.
7234: KUIPERS, A.H. - Aspecten van de twintigste-eeuwse Russische linguistiek.
8670: KUIPERS, CECILE. - Temporal coordination in speech development. A study on voicing contrast and assimilation of voice
11458: KUIPERS, REINOLD. - Rendez-vous met een Remington.
15693: KUIPERS, FRANS. - Molwerk.
17504: KUIPERS, JAN J.B. - Elk moment de dageraad. Thoreau en het ontwaken
10056: KUITENBROUWER, CAREL EN KOOSJE SIERMAN. - Over grafisch ontwerpen in Nederland: een pleidooi voor geschiedschrijving en theorievorming.
1019: KUKENHEIM, L. & H. ROUSSEL. - Guide de la litterature Française du Moyen Age.
3091: KUKENHEIM, L. - Contribution à l'histoire de la grammaire italienne, espagnole et française à l'époque de la renaissance.
4602: KUKENHEIM, LOUIS. - Contributions à l'histoire de la grammaire Italienne, Espagnole et Française à l'epoque de la Renaissance.
3759: KULA, WITOLD. - Théorie économique du système féodal. Pour un modèle de l'économie polonaise 16e-18e siècles
6744: KULISCHER, JOSEF. - Russische Wirtschaftsgeschichte. Erster Band
18008: KUMANIECKI, KAZIMIERZ - (ERASMUS). - Propemticon.
1428: KUNISCH, HERMANN U.A. - Lexikon der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur.
12691: KUNST, MARCO. - De Markies van Scharrebak.
10892: KÜNSZBERG, E. VON. - Bilder aus der Heidelberger Handschrift. Eingeleitet und erläutert
1983: KUNTZ, MONIQUE (ED.). - Valery Larbaud (1881-1957).
2261: KURATH, HANS. - A phonology and prosody of modern English.
4693: KURATH, HANS. - Studies in area linguistics.
7156: KURATH, HANS. - A phonology and prosody of modern English.
7160: KURATH, HANS & RAVEN I. MCDAVID. - The pronunciation of English in the Atlantic States. Based upon the colletions of the linguistic atlas of the eastern United States
14163: KURONEN, DARCY. - Dangerous curves. The art of the guitar
1394: KURTH, L.E. - Die zweite Wirklichkeit. Studien zum Roman des achtzehnten Jahrhunderts
3282: KURTH, L.E. ET AL (EDS.). - Traditions and transitions. Studies in honor of Harold Jantz
10612: KURTONINA, NATASHA. - Frames and labels. A model analysis of categorial interference
12978: KUSSMAUL, ADOLF. - Storungen der Sprache. Versuch einer Pathologie der Sprache
2795: KUSTERS, FRANS. - Zwerven.
15557: KUSTERS, WIEL. - Dagboek.
18056: KUSTERS, FRANS. - De Toppop gedichten.
13817: KUSTERS, WIEL. - Het mijnmuseum.
13818: KUSTERS, WIEL. - Passio diaboli. Een libretto.
14021: KUSTERS, WIEL. - Tegen verstening tegen het gruis. Enkele gedachten over cultuur.
16444: KUSTERS, WIEL & HANS TENTIJE (SAMENST.). - Het is zo vandaag als altijd. Voor Gerrit Kouwenaar
13820: KUSTERS, WIEL. - De turnzaal.
11579: KUSTERS, WIEL & OSKAR PASTIOR. - Twee tot de derde. Zwei zur dritten.
16685: KUSTERS, WIEL & PETER YVON DE VRIES. - Acecedarium.
13931: KUSTERS, WIEL. - De onweerzitting.
13716: KUSTERS, FRANS (INL.). - Arnhem-Nijmegen. Poëtische verkenning van een regio
13737: KUSTERS, WIEL. - Een oor aan de grond.
2275: KUSTERS, WIEL. - Een oor aan de grond.
11885: KUSTERS, WIEL. - Velerhande gedichten.
9654: KUSTERS, WIEL. - Koninklijke sfinx.
11978: KUSTERS, WIEL. - Het mijnmuseum.
11977: KUSTERS, WIEL. - Een bezoek aan de leermijn.
2797: KUSTERS, WIEL. - Kwelrijm.
13435: KUSTERS, WIEL. - X kijkt in Y. Vijf causerieën over Pierre Kemp
15998: KUSTERS, WIEL. - Laatst.
11914: KUSTERS, WIEL. - X kijkt in Y. Vijf causerieën over Pierre Kemp
11886: KUSTERS, WIEL (KEUZE + TOELICHTING). - Raad van Alfabet.
11887: KUSTERS, WIEL. - Hoofden.
11888: KUSTERS, WIEL. - De gang. gevolgd door Carbone notata
11872: KUSTERS, WIEL. - Zegelboom. Gedichten en notities 1975-1989
11889: KUSTERS, WIEL. - Als kind moest ik een walvis eten.
16525: KUSTERS, WIEL. - Drie liedjes.
13738: KUSTERS, WIEL. - Velerhande gedichten.
12738: KUSTERS, WIEL. - Pierre Kemp. Een leven
13739: KUSTERS, WIEL. - Het mijnmuseum.
17320: KUSTERS, WIEL (KEUZE). - Het werk.
14486: KUSTERS, WIEL. - Laatst.
14696: KUSTERS, WIEL / OSKAR PASTIOR. - Zonder weerga / Seinesgleichten.
14590: KUSTERS, WIEL. - Dit lege hart. Over J.C. Bloem.
13773: KUSTERS, WIEL. - Zielverstand.
13754: KUSTERS, WIEL. - De zomerschool.
13755: KUSTERS, WIEL. - Laatst.
16840: KUSTERS, WIEL. - Arenden, Ketenen. Een geschenkje voor de donateurs van het Genootschap Gerrit Achterberg
16836: KUSTERS, WIEL. - Jan Hanlohof.
16170: KUSTERS, WIEL, OSKAR PASTIOR, T. VAN DEEL, E.L.I. KUISMANEN, STÉPHANE MALLARMÉ, JAN KUIPER. - IJs en weder dienende.
13744: KUSTERS, WIEL. - Het leven op stoomschepen.
13819: KUSTERS, WIEL. - Zeven poorten.
13571: KUSTERS, WIEL (KEUZE + TOELICHTING). - Raad van Alfabet.
13625: KUSTERS, DIK E.A. (SAMENSTELLING). - Betuwse bloesem. Verhalen en gedichten
14791: KUYK, PIETER A. - Spoorloos bijeen.
2798: KUYK, ROBERT EGETER VAN. - Boegbeelden.
15007: KUYK, PIETER A. - Kleurval.
15359: KUYLE, ALBERT - OTTO VAN REES (ILLUSTRATIES). - Het huis van den schilder.
16961: KUYLE, ALBERT. - Seinen. Een bundel verzen
1125: KUYLE, ALBERT. - De bries.
16362: KUYLE, ALBERT. - Songs of Kalua.
18096: KUYLE, ALBERT - OTTO VAN REES (ILLUSTRATIES). - Het huis van den schilder.
16049: KUYPER, SJOERD. - September.
2799: KUYPER, SJOERD. - Een reisgenoot.
5894: KUYPER, P. - Horen met twee oren. Een onderzoek naar enkele manieren waarop de oren samenwerken
9804: KUYPER, SLOERD & DIRCK NAB. - In de uilevlucht. Gedichten & tekeningen
17498: KUYPER, SJOERD. - Zoete deuren.
14079: KVAM, SIGMUND. - Linksverschachtelung im Deutschen und Norwegischen. Eine kontrastive Untersuchung zur Satzverschränkung und Infinitivverschränkung in der deutschen und norwegischen Gegenwartsprache
1669: KYLSTRA, A.D. - Substraatinvloed in het Oudnoors?
5325: LAAN, K. TER. - Nederlandsche spreekwoorden en zegswijzen.
8525: LAAN, H. VAN DER. - Een misstap.
15854: LAAR, MARIANNE EN KAREL VAN (SAMENSTELLING). - Charles Nypels. Meester-Drukker.
15075: LAAT, PIETER DE . - De Spraakbes.
5282: LABOV, WILLIAM. - Sociolinguistic patterns.
8122: LABOV, WILLIAM & DAVID FANSHEL. - Therapeutic discourse. Psychotherapy as conversation
14839: LACAYO, RICHARD & GEORGE RUSSELL. - Eyewitness. 150 Years Of Photojournalism
3747: LACHMANN, KARL. - Wolfram von Eschenbach.
3982: LACHMANN, KARL (HERAUSG.). - Der Nibelunge Noth und die Klage. Nach der ältesten überlieferung mit Bezeichnungen des Unechten und mit den Abweicheichungen der gemeinen Lesart
17667: LACRETELLE, JACQUES DE. - Colère suivi d'un Journal.
5866: LADEFOGED, PETER. - Preliminaries to linguistic phonetics.
5975: LADEFOGED, PETER. - A course in phonetics.
13508: LAFAYE, B. - Dictionnaire des synonymes de la langue française avec une introduction sur la théorie des synonymes. Suivie d'un supplément
5736: LAFON, J.C. - The phonetic test and the measurement of hearing.
8767: LAGARDA, ANDRIEU. - Vocabulari Occitan. Mots, locutions e expressions idiomatiques recampats per centres d'interès
15648: LAGEMAAT, LIESBETH. - Handlanger - Het witte kind.
15621: LAGEMAAT, LIESBETH. - Een koorts van glas.
15730: LAGEMAAT, LIESBETH. - Het uur van de pad.
16026: LAGERFELD, KARL. - Byzantine Fragments.
10779: LAGERWERF, LUUK. - Causal connectives have presuppositions.
10437: LAING, JOHN & DAVID WIRE. - Encyclopedie van tekens en symbolen.
5324: LAIRD, CHARLTON. - The word. A look at the vocabulary of English
10825: LAKOFF, GEORGE. - Linguistics and natural logic.
1897: LAKSHMANAN, USHA. - Universal Grammar in child second language acquisition.
7245: LALLEMAN, JOSINE A. - Dutch language proficiency of Turkish children born in the Netherlands.
3549: LAMB, CHARLES. - Selected Essays, Letters, Poems.
10256: LAMMERS, HENK. - Taal in tweevoud. Communicatieve competentie, taalvaardigheid en het onderwijs in het Nederlands
17733: LAMMERTNÔOM (BERT VAN DE BUNTE). - Neum 't mer Nunspeets. Zo as wie proaten
17215: LAMOTH, ANDRÉ-PIERRE & JANNES LINDERS. - Landschap in Nederland / Landscape in the Netherlands.
10358: LAMPAERT, HERMAN (JURYVOORZITTER + TEKSTEN). - Plantin-Moretiusprijs voor de bestverzorgde boeken van 2004.
12034: LAMPE, ASTRID. - De sok weer aan.
9855: LAMPING, A.J. - Ulrichus Velenus and his treatise against the papacy.
17674: LANDEAU, E. - Helmkruid & huidroos. ('toean kwam terug') Establishment-varia, opstellen, verhalen, marginalia, parlando's.
15633: LANDELL, OLAF J. DE. - Het huis.
17943: LANDGERIEF, EDZO. - Onbedoeld inzicht.
16473: LANDHEER, JO. - Golven.
359: LANDHEER, H.C. - Klank- en vormleer van het dialect van Overflakkee.
3086: LANDHEER, RONALD. - Aspects linguistiques et pragmatico-rhetoriques de l'ambiguite.
7274: LANDHEER, RONALD & PAUL J. SMITH (EDS.). - Le paradoxe en linguistique et en littérature.
7655: LANDHEER, RONALD (ED.). - Aspects linguistique Française. Hommage à Q.I.M. Mok
7419: LANDMAN, FRED & FRANK VELTMAN (EDS.). - Varieties of formal semantics.
11168: LANDMAN, MICHAEL. - Erinnerungen an Stefan George seine Freundschaft mit Julius und Ethel Landmann.
11170: LANDMAN, MICHAEL. - Figuren um Stefan George. Zehn Porträts
11681: LANDOIS, H. - Thierstimmen.
17796: LANDOR, WALTER SAVAGE. - Serena.
10391: LANDWEHR, JOHN. - German emblem books 1531-1888. A bibliography.
10502: LANDWEHR, JOHN. - Fable-books printed in the Low Countries. A concise biliography until 1800.
10679: LANDWEHR, JOHN. - De Nederlander uit en thuis. Spiegel van het dagelijkse leven uit bijzondere zeventiende-eeuwse boeken
10494: LANE, JOHN A. & MATHIEU LOMMEN. - Letterproeven van Nederlandse gieterijen/Dutch typefounders' specimens. From the Library of the KVB and other collections in the Amsterdam University Library with histories of the firms represented
12421: LANE, PATRICK. - Selected poems.
4682: LANGACKER, RONALD W. - Sprache und ihre Struktur.
9789: LANGBROEK, ARY. - Omslag: J. Tapperwijn, boekomslagen van Ary Langbroek en J. Tapperwijn.
722: LANGEMEIJER, G.E. - De bruikbaarheid van de term "natuurrecht"
13168: LANGEN, FERDINAND. - Achter slot en grendel.
7449: LANGENDIJK, P. - Het wederzyds huwelyksbedrog. Blijspel
15304: LANGENDIJK, PIETER. - Xantippe, of het booze wyf des Filozoofs Sokrates beteugeld. Blyspel.
6416: LANGENDOEN, D. TERENCE. - The study of syntax. The generative-transformational approach to the structure of American English
1521: LANGENDONCK, P. VAN & ALFR. HEGENSCHEIDT. - Gedichten - Strakadd (drama).
9268: LANGEREIS, M.C. - Effects of cochlear implantation on speech production.
15974: LANOYE, TOM. - In de piste.
8233: LANOYE, TOM. - Vendu! Apologie van een handelsreiziger
5675: LAPIDOTH-SWARTH, HÉLÈNE. - Gedichten. Blanke duiven - Diepe wateren - Schaduw-tuinen (Nieuwe gedichten)
9451: LARBAUD, VALERY. - Vijf gedichten van A.O. Barnabooth.
17442: LARBAUD, VALERY. - Vijf gedichten van A.O. Barnabooth.
17727: LARDINOIS, BRIGITTE (RED). - Magnum Magnum.
16603: LAROUI, FOUAD. - Verbannen woorden.
8832: LARRASQUET, J. - Action de l'accent dans l'évolution des consonnes étudiée dans le Basque souletin. Étude expérimentale précédée de recherches expérimentales sur l'état actuele et l'évolution des vélaires dans le même dialecte
14728: LARTIGUE, GUSTAVE DE. - Dictionnaire de pensées diverses.
16095: LASNIK, HOWARD & JUAN URIAGEREKA. - A course in GB syntax : lectures on binding and empty categories.
10554: LASOEN, PATRICIA. - Landschap met roze hoed. Een keuze uit de gedichten 1965-1980
15370: LASOEN, PATRICIA. - Reiziger.
7547: LASS, ROGER. - The shape of English. Structure and history
11687: LASS, ROGER. - English phonology and phonological theory. Synchronic and diachronic studies
1940: LASSAM, ROBERT. - Portrait and the camera. A celebration of 150 years of photography
2800: LASSEUR, BEREND. - Wie wat bewaart heeft wat.
3318: LASSWELL, HAROLD D. - The analysis of political behaviour. An empirical approach
3446: LASSWELL, HAROLD D. ET AL. - Languages of politics. Studies in quantitative semantics
12539: LAST, JEF. - Twee werelden.
12938: LAST, JEF. - Tau Kho Tau.
4983: LAST, JEF (SELECTIE + VERTALING). - "Waarom majesteit spreekt u steeds van nut en voordeel?" [Mencius].
8357: LAST, JEF (VERTALING + INLEIDING). - Golven der gele rivier. Chinese poëzie
11505: LAST, JEF. - De bevrijde Eros. Een ketter in Moorenland en andere gedichten
10209: LÁSZLÓ, ORSZÁGH. - Magyar - Angol kéziszótár.
10210: LÁSZLÓ, ORSZÁGH. - Angol - Magyar kézisótár. A concise English - Hungarian dictionary.
3093: LATTEWITZ, KAREN. - Adjacency in Dutch and German.
578: LAUERBACH, GERDA. - Form und Funktion englischer Konditionalsätze mit 'if'. Eine konversationslogische und sprechakttheoretische Anlyse
6289: LAUGHLIN, JAMES, JAMES F. BROWNLEE, WILLIAM J. CASEY, ETC. (EDS.). - Perspectives.
12891: LAUREY, HARRIET. - Loreley.
1523: LAURILLARD, E. - Schotse Ruiten. Schetsen en dichten
10280: LAURILLARD, E. - Ernstig en los.
17323: LAUTREAMONT, ISIDORE DUGASSE. - Poëzie. Eerste deel + Tweede deel
14903: LAUWEREYNS, JAN. - Addertje zonder kop.
14586: LAUWEREYNS, JAN & SHOICHIRO IWAKIRI. - Baudelaise.
14864: LAUWEREYNS, JAN & DRAGOMOSHCHENKO , ARKADII. - Shoaling Things = Naar de ondiepte.
17610: LAUWEREYNS, JAN. - De smaak van het geluid van het hart. Gedichtendagessay
15918: LAUWEREYNS, JAN. - Hemelsblauw.
14782: LAUWEREYNS, JAN. - Anophelia! De mug leeft.
14231: LAVA, ARTHUR. - Geweldige gedichten.
2477: LAVOREL, PIERRE MARIE. - Éléments pour un calcul du sens.
14714: LAWSON, ANDREW. - Discover unexpected London.
7810: LAWTON, DENIS. - Social class, language and education.
4110: LAZICZIUS, GYULA. - Selected writings.
2445: LEAVIS, F.R. (COMPILATION). - A selection from Scrutiny.
10724: LEBEAU, JEAN. - Salvator Mundi. L' 'Exemple' de Joseph dans le Theatre Allemand au XVIe Siecle
5854: LEBRUN, YVAN. - The artificial larynx.
8757: LEBRUN, YVAN. - Kind en taal.
770: LECLAIRE, LUCIEN. - Le roman régionaliste dans les iles Britanniques 1800-1950.
3098: LECLERCQ, R. - Aufgaben, Methode und Geschichte der wissenschaftlichen Reimlexicographie.
10246: LECOMTE, GÉRARD & AMEUR GHEDIRA. - Méthode d'Arabe littéral. Premier livre
6138: LECOUTRE, C. & W.L. DE VREESE. - Een schoon historie van Turias ende Floreta. Seer ghenuechlijk om lesen (...)
10822: LEDUC, VIOLETTE. - Thérèse et Isabelle.
3683: LEE, EUNHEE. - Dynamic and stative information in temporal reasoning: Korean tense and aspect in discourse.
4759: LEE, IRVING J. (ED.). - The language of wisdom and folly. Background and readings in semantics
5063: LEE, ANTHONÿ VAN DER. - Beobachtungen zum Sprachgebrauch des leipziger Volkspredigers Marcus von Weida (1450-1516).
5765: LEECH, GEOFFREY. - Semantiek.
14295: LEEFLANG, ED. - Begroeyt met pluimen.
2079: LEEFLANG, C. (ED.). - De dichter en de dood. Een bundel doodenlyriek
14155: LEEFLANG, ED. - Op Pennewips plek.
14278: LEEFLANG, ED. - Bewoond als ik ben.
6735: LEEMANS, VICTOR. - Werner Sombart. Zijn economie en zijn socialisme
16605: LEENDERS, HERMAN. - Landlopen.
16606: LEENDERS, HERMAN. - Speelgoed.
5310: LEENDERTZ, P. - Uit den muiderkring.
5647: LEENDERTZ, P. - Het leven van Vondel.
360: LEENEN, J. ET AL. - Limburgse dialectgrenzen (lezingen).
6206: LEES, ROBERT B. - The grammar of English nominalizations.
13035: LEEUW, AART VAN DER. - Vijf dichters van Arkadië.
13152: LEEUW, AART VAN DER. - Verzamelde gedichten.
14549: LEEUW, AART VAN DER. - Opvluchten / Het aardsche paradijs.
10468: LEEUW, AART VAN DER. - Het aardsche paradijs.
12580: LEEUW, AART VAN DER. - Vertellingen.
9452: LEEUW, TON DE. - Muziek en techniek.
11573: LEEUW, AART VAN DER. - Opvluchten.
12356: LEEUW, RONALD DE . - Lyrisch van Rembrandt. Twintig nieuwe gedichten naar de oude meester
11720: LEEUW, FRANK VAN DER. - Clitics. Prosodic studies
4346: LEEUWE, H.H.J. DE. - Modern toneel. Een terreinverkenning. Voordracht
13167: LEEUWEN, FREEK VAN. - Herdersgave.
14860: LEEUWEN, FREEK VAN. - Wederkomst.
12007: LEEUWEN, JOKE VAN. - Wuif de mussen uit.
9785: LEEUWEN, JOKE VAN. - Wat zijn dat? Woorden, schat
10774: LEEUWEN, W.L.M.E. - Na een bezoek aan een expositie van schrijversportretten.
16802: LEEUWEN, JOKE VAN. - Kind in Brussel.
13142: LEEUWEN, FREEK VAN. - De kruistocht de bedelaars.
11777: LEEUWEN, FREEK VAN. - Dood en geboorte van een lied.
8898: LEEUWENDAAL, IENEKE. - Waar maandag altijd wasdag was.
16793: LEEZENBERG, MICHIEL & GERARD DE VRIES. - Wetenschapsfilosofie voor geesteswetenschappen.
13012: LEEZENBERG, MICHIEL. - Context of metaphor.
12219: LEGENDRE, GÉRALDINE ET AL (EDS.). - Optimality-theoretic syntax.
14806: LEGRAND, CATHERINE. - Kleurenpracht. Rondreis door de wereld van de kleding
16977: LEHISTE, ILSE. - Acoustical Characteristics of Selected English Consonants.
16071: LEHMANN, L.TH. - De tewaterlating van een theorie. Herinneringen, reisverhalen & beschouwingen
14795: LEHMANN, L. TH. - Dag- en nachtlawaai.
14848: LEHMANN, L.TH. - Schrijlings op den horizon.
16270: LEHMANN, L.TH. - Echolood.
2803: LEHMANN, L.TH. - Een steen vor Hermes.
5122: LEHMANN, HUBERT. - Linguistische Modellbildung und Methodologie.
8654: LEHMANN, L.TH. - Who's who in whatland.
9772: LEHMANN, L.TH. - Gedichten.
9780: LEHMANN, L. TH. - Verzamelde gedichten.
11664: LEHMANN, L.TH. - Echolood.
15902: LEHMANN, L.TH. - Wat boven kwam.
579: LEHNERT, MARTIN. - Spracheform und Sprachfunktion im 'Orrmulum' (um 1200). Die Deklination
4036: LEHNERT, ALOYS. - Studien zur Dialektgeographie des Kreises Saarlouis.
6536: LEHNERT, MARTIN. - Rückläufiges Wörterbuch der Englischen Gegenwartssprache. Referse dictionary of present-day English
977: LEHNING, ARTHUR (INL.). - H. Marsman. Vijf versies van "Vera"
15273: LEHNING, ARTHUR. - De vriend van mijn jeugd: Herinnering aan H. Marsman.
17329: LEHNING, ARTHUR. - Marsman en het expressionisme.
4522: LEHRBERGER, JOHN. - Functor analysis of natural language.
17722: LEIBNIZ, GOTTFRIED WILHELM. - Vernunftprinzipien der Natur und der Gnade. Monadologie. Französisch-Deutsch
7651: LEIBOLD, RUDOLF. - Akustisch-motorischer Rhythmus in früher Kindheit. Eine strukturpsychologische Studie
15024: LEIJERZAPF, INGEBORG TH. - Nederlands landschap.
17125: LEIJNSE, ELISABETH. - De biograaf en zijn duiveltjes.
17175: LEIKER, SJOERD. - Verzegeld in zand.
7485: LEISCHNER, A. - Die Störungen der Schriftsprache (Agraphie und Alexie).
10128: LEISINK, PERER EN HERMAN. - 't Schild der solidariteit. Een sociaalhistorische studie van 125 jaar grafische arbeidsverhoudingen en vakbondswerk
17655: LEISSL, PETER. - De legendarische beklimming van de Giro d'Italia. Van Abetone tot Zoncolan.
8656: LEIST, LOUIS. - Grammaire Roumaine a l'usage des Français.
3106: LEISTE, HANS-WALTER. - Gogol und Molière.
7192: LEITNER, GERHARD (ED.). - The English reference grammar. Language and linguistics, writers and readers
14119: LEITOLF, EVA + MARK POWER + STEPHAN VANFLETERE. - Buren Neighbours. Drie buitenlandse fotografen kijken naar Nederland / The Netherlands as seen by three foreign photographers
4439: LEITZMANN, ALBERT (HRSG.). - Niederdeutsche Klingedichte. Abdruck der Originalausgabe (etwa 1650)
10804: LELEUX, FERNAND ET AL. - Charles van Hulthem 1764-1832.
4565: LEMAIRE, RIA. - Passions et positions. Contribution à une sémiotique du dujet dans la poésie lyrique médiévale en langues romanes
14434: DRS. P. & PAUL LEMMERS. - Dat lentebal. 33 balladetten
10441: LENHART, JOHN M. - Introduction to Check-Lists of Names of Places Where Typography Was Applied, of Master Printers, Printers, Workmen, Publishers, Promoters, etc.
3154: LENNEP, JACOB VAN. - De vermakelijke spraakkunst.
6173: LENNEP, J. VAN. - Poëtische werken.
6223: LENNEP, J. VAN. - De pleegzoon.
7457: LENNEP, DAVID JACOB VAN. - Verhandeling en Hollandsche duinzang.
8480: LENNEP, G.L. VAN. - Verklarend oorlogswoordenboek.
15250: LENSELINK, S.J. - De Nederlandse Psalmberijmingen van de Souterliedekens tot Datheen met hun voorgangers in Duitsland en Frankrijk.
14824: LENTING, WALTHER (VOORWOORD). - Masterplan Stationsgebied Utrecht.
10214: LENTZ, L.R. & H. VAN TUIJL. - Het leerplan in Nederland. Een studie naar vorm, inhoud en functie van het leerplan voor het primair onderwijs
16375: LENZ, HERMANN. - Vielleicht lebst du weiter im Stein.
3765: LÉON, PIERRE. - Économies et sociétés préindustrielles. Tome 2: 1650-1780. Les origines d'une accélération de l'histoire
16669: EPIKOUROS - J.H. LEOPOLD (VERTALING). - 'Het geen men heeft, ...'.
15377: LEOPOLD, J.H. - Verzen. Eerste en Tweede bundel.
11510: LEOPOLD, J.H. - Verzameld werk 1 + 2.
5190: LEOPOLD, J.H. (J.M. JALINK - ED.). - Nieuwe varianten van enkele Leopold gedichten. In handschrift uitgegeven en ingeleid
11419: LEPPERS, GER EPKO. - In de treurwilgen.
9656: LEPPERS, GER EPKO. - In de treurwilgen.
14571: LEROY, FRÉDÉRIC. - Lucifer en het grote belang (van kleine rituelen).
7502: LEROY, MAURICE. - Les grands courants de la linguistique moderne.
580: LESKIEN, A. - Handbuch der altbugarischen (altkichenslavischen) Sprache. Grammatik-Texte-Glossar
17062: LESNIAK, ROSE. - Throwing spitballs at the nuns.
9096: LESSEN KLOEKE, W.U.S. VAN. - Deutsche Phonologie und Morphologie. Merkmale und Markiertheit.
8433: LESTER, MARK (ED.). - Readings in applied transformational grammar.
3385: LEUPEN, J. - Mon autre monde. Poèmes imaginées et images poétisées. Beeldende woorden en verwoorde beelden
467: LEUPENIUS, PETRUS. - Aanmerkingen op de Neederduitsche Taale en Naaberecht.
1673: LEVE, D.E. DE. - Psychologie en taalonderwijs.
1675: LEVELT, W.J.M. - Formele grammatica's in linguïstiek en taalpsychologie. I: De theorie van de formele talen en automaten. II: Toepassingen in de taaltheorie. III: Toepassingen in de taalpsychologie
8156: LEVELT, W.J.M. - What became of LAD?
9286: LEVELT, W.J.M. ET AL. - Child language research in esf countries. An inventory
17134: LEVI, PRIMO. - Decoderen.
3124: LEVIN, SAMUEL R. - Linguistic structures in poetry.
4853: LEVITICUS, FELIX. - Laut- und Flexionslehre der Sprache der St. Servatiuslegende Heinrichs von Veldeke. Nach dem Leidener Ms. mit Heranziehung de übrigen handschriftliche Fragmente
2614: LEVITT, JESSE. - The Grammaire des Grammaires of Girault-Duvivier. A study of nineteenth-century French
3310: LEVY, MARION J. - The structure of society.
6445: LEWY, ERNST. - Der Bau der europäischen Sprachen.
12260: LEXERS, MATTHIAS. - Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch.
17662: LEY, GERT DE. - Het grootste citatenboek ter wereld. 35.000 inspirerende uitspraken.
581: LEYEN, FRIEDRICH VON DER. - Das Studium der Deutsche Philologie.
4639: LEYEN, FRIEDRICH VON DER. - Das Märchen.
6209: LI, CHARLES N. (ED.). - Word order and word order change.
10720: LIAGRS BÖHL, HERMAN DE. - Herman Gorter. Zijn politieke aktiviteiten van 1909 tot 1920 in de opkomende kommunistische beweging in Nederland
9754: LICHTENBERG, G.CHR. - Die Bibliogenie oder Die Entstehung der Bücherwelt.
4524: LIEB, HANS-HEINRICH. - Oberflächensyntax und Semantik. Symposium anläßlich der ersten Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft, Tübingen 1979
6424: LIEB, HANS-HEINRICH. - Communication complexes and their stages. A contribution to a theory of the language stage
2003: LIEBAERS, HERMAN. - Rijkdom van de Koninklijke Bibliotheek van België.
5967: LIEBERMAN, PHILIP. - Intonation, perception, and language.
8120: LIEBERMAN, PHILIP. - Intonation, perception, and language.
7713: LIEBMANN, ALBERT. - Sprachstörungen und ihre Behandlung.
10316: LIEFTINCK, G.I. - Problemen met betrekking tot het Zutphens-Groningse Maerlant-handschrift .
15795: LIER, PETER VAN. - Miniem gebaar.
15053: LIER, PETER VAN. - Van absurdisme tot mystiek. Een metafysica vanuit Nietsche, van Beckett tot Heidegger
14149: LIER, PETER VAN. - Zes wenken voor muggen aan de deur.
14246: LIER, PETER VAN. - Miniem gebaar.
14438: LIER, PETER VAN. - Gaandeweg rustieker.
8877: LIER, RUDOLF VAN. - Rupturen.
10820: LIER, RUDIE VAN. - Praehistorie. Proza
14243: LIER, PETER VAN & MACHTELD VAN BUREN. - Bodemsanering.
5054: LIERES UND WILKAU, MARIANNE VON. - Sprachformeln in der mittelhochdeutschen Lyrik bis zu Walther von der Vogelweide.
2801: LIESKE, TOMAS. - De ijsgeneraals.
884: LIGHTFOOT, DAVID W. - Principles of diachronic syntax.
5880: LIMBORGH, J. VAN E.A. - Aspecten van de gehemeltespleet. Lezingen
14076: LINDBLOM, B. & S. ÖHMAN (EDS.). - Frontiers of speech communication.
4568: LINDE, RAF VAN DE. - Het oeuvre van Streuvels, sociaal document.
15095: LINDE, FRANÇOIS VAN DER. - De hemel is een bar aan het einde van een doodlopende weg.
237: LINDEMANS, J. - De plaatsnamen op -akte(n).
9864: LINDEMANS, J. - Brabantse persoonsnamen in de XIIIe en XIVe eeuw.
13382: LINDEN, GERRY VAN DER. - Uitweg.
10936: LINDEN, JAAP TER. - A is een aapje. Opstellen over ABC-boeken van de vijftiende eeuw tot heden
11813: LINDEN, E.H. VAN DER. - Toepassing van een regelsysteem. De grammatika van het Frans
17158: LINDEN, FONS VAN DER. - In linnen gebonden. Nederlandse uitgeversbanden van 1840 tot 1940.
16158: LINDEN, GERRY. - Zandloper.
14147: LINDEN, GERRY VAN DEN. - Wat een geluk.
16075: LINDNER, ERIK. - Terrein.
15622: LINDNER, ERIK. - Tong en rede.
14512: LINDNER, ERIK. - Terrein.
14785: LINDNER, ERIK. - Tong en rede.
13521: LINNEWIEL, HENK. - Amsterdam terloops.
6119: LINSKY, LEONARD (ED.). - Semantics and the philosophy of language. A collection of readings
7537: LINT, GERTRUDE P.J. VAN. - Tracing the irretraceble. A semantic-pragmatic study of English noun compounds
17031: LINT, J.G. DE. - Geneeskundige volksprenten in de Nederlanden.
15312: LINTHORST, JOOP (VOORWOORD). - Rotterdam 1950 - '60.
12165: LIONG, KWEE TJOE. - Programmer's reflections on functional grammar. More exercises in computational theoretical linguistics
17194: LIONG-A-KONG, RICARDO. - Stocklist / fondslijst.
17500: LIPPENS, GUIDO. - Zeeland zegt u...?
1097: LIPSIUS, JUSTUS. - Twee boecken vande stantvastigheyt.
12129: LIPSKA, EWA. - Splinter.
5218: LIPTZIN, SALOMON. - The weavers in German literature.
7933: LIT, JOHN VAN ET AL (EDS.). - Proceedings Leiden Conference for Junior Linguists 1.
8837: LIT, JOHN VAN ET AL (EDS.). - Proceedings Leiden Conference for Junior Linguists 2.
7365: LITTRÉ, É. - Dictionnaire de la langue Française + Supplément.
8909: LJESKOF, N.S. - De lady MacBeth uit Mtensk.
987: LOCKEMANN, FRITZ. - Das Gedicht und seine Klankgestalt.
1396: LOCKRIDGE, KENNETH A. - Literacy in colonial New England. An enquiry into the social context of literacy in the early modern west
10573: LOCKWOOD, DAVID G. - Introduction to stratificational linguistics.
14659: LODEIZEN, HANS. - Verzamelde gedichten.
14025: LODEIZEN. - Londenvaarder.
16413: LODEIZEN, HANS. - Gedichten.
13876: LODEIZEN, HANS. - Nagelaten werk.
7862: LODEIZEN, FRANK (ILLUSTRATIES) & SIMON CARMIGGELT (INLEIDING + 3 GEDICHTEN). - Vreugden en verschrikkingen van de dronkenschap.
7051: LODENSTEIN, JODOCUS - P.J. BUIJNSTERS (ED.). - Bloemlezing uit de bundel Uit-Spanningen.
17707: LOENEN, N.H.C. E.A. - Kleine Latijnse grammatica / Tirocinium Latinum.
2035: LOEWE, RICHARD. - Der freie Akzent des Indogermanischen. Eine sprachwissenschaftliche Untersuchung
9448: LOEY, A VAN. - Middelnederlandse Spraakkunst. I: Vormleer, II: Klankleer
1677: LOEY, A. VAN. - Het bezittelijk voornaamwoord 'hun'.
195: LOEY, A. VAN. - Inleiding tot de historische klankleer van het Nederlands.
196: LOEY, A VAN. - Middelnederlandse Spraakkunst. I: Vormleer, II: Klankleer
361: LOEY, A. VAN. - Bijdrage tot de kennis van het Zuidwestbrabantsch in de 13de en 14de eeuw: Fonologie.
8575: LOEY, A. VAN (ED.). - De borchgravinne van Vergi. diplomatische uitgave naar het Hulthemse handschrift
10944: LOF, NICO VAN DER (INTRO.). - David Kindersley's workshop. Letters in stone & glass on paper
6504: LÖFFLER, HEINRICH. - Probleme der Dialektologie. Eine Einführung
7667: LOGGER, BERTHILO. - Leer uw kinderen spreken III. Stem- en aan de spraak verwante afwijkingen
17977: LOGHEM, J.B. VAN. - In memoriam de schoonheidscommissie van Haarlemmerliede c.a.
1785: LOMAN, J.R.A. - The Padmaprãbhrtakam. An ancient Bhãna assigned to Sudraka
3774: LOMBARD, MAURICE. - Monnaie et histoire d'Alexandre à Mahomet.
4101: LOMMATZSCH, ERHARD. - Gautier de Coincy als Satiriker.
5267: LOMMATZSCH, ERHARD. - Kleinere Schriften zur romanischen Philologie.
10488: LOMMEN, MATHIEU. - De grote vijf. S.H. de Roos, J.F. van Royen, J. van Krimpen, C. Nypels, A.A.M. Stols
10493: LOMMEN, MATTHIEU. - Jan van Krimpen & Bruce Rogers.
14123: LOMMEN, BART (TEKST), NICO BICK FOTO'S. - Amsterdams Fonds voor de Kunst, Jaarverslag 1995 en 1996.
17412: LOMMEN, MATHIEU (RED.). - Het primaat van de pen. Een workshop letterontwerpen met Gerrit Noordzij.
17894: LONGFELLOW, H.W. / JACQUES BENOIT (VERTALING). - Avond.
9600: LOOIJMANS, PAUL & HANS PALM. - Taalbeheersingsonderzoek. Een methodologische inleiding
11421: LOON, BERNHARD VAN. - Lawaaiwater.
11247: LOON, J.B. - Water en waternamen in Noord-Brabants Zuidwesthoek.
12882: LOOY, JAC. VAN. - Gedichten, 1884-1925.
17825: LOOY, JAC. VAN. - Nieuw proza.
13429: LOOY, JACOBUS VAN. - Een Epos in Ist.
16282: LORCA, FEDERICO GARCÍA. - Ode aan Salvador Dali.
12579: LORCIN, MARIE-THÉRÈSE. - Facons de sentir et de penser: les fabliaux francais.
17333: LORDA ALAIZ, F. M. - Dichters buiten zichzelf. Bloemlezing uit de hedendaagse Spaanse poëzie 1936-1967.
17494: LOREN, CARY. - Liedjes voor Holland.
14634: LORENZ, PETER. - Shaven angels.
10147: LOS, BETTELOU & JEROEN VAN DE WEIJER (EDS.). - Linguistics in the Netherlands 2006.
14735: LOS, BETTELOU. - Infinitival complementation in Old and Middle English.
9971: LOUÿS, PIERRE. - La femme et le pantin.
13373: LOUSSIER, JEAN & ROBIN LANGLEY SOMMER. - Lost Europe. Images of a vanished world
15247: LOUW, W.E.G. - Adam en ander gedigte.
7018: LOUX-SCHURINGA, L.A. LE. - Samenhangrelaties in de negentiende eeuwse zinsgrammatica in Nederland.
10878: LOUYS, PIERRE. - Zangen van Bilitis.
9021: LÖWIK, F.G.H. - Om de taal van Twente. Historisch overzicht van een taalbeweging
12274: LOWLAND, JACOB. - The gay stud's guide to Amsterdam and others sonnets.
17048: LUBBE, HUUB VAN DER, BART DE RUITER & JAN ROBIJNS. - Concordia versterkte gedichten.
15074: LUBBE, HUUB VAN DER, BART DE RUITER & JAN ROBIJNS. - Concordia versterkte gedichten.
17083: LUBIN, CARL KENNETH. - Language disturbance and intellectual functioning.
14828: LUCAS, ROB & ROELOF POSTHUMA. - VerGezicht. Foto-essays
17776: LUCASSEN, JAN E.A. - Trekarbeid. Van de Middelandse Zeegebieden naar West-Europa. Een bibliografisch overzicht
16806: LUCEBERT. - De moerasruiter uit het paradijs. Gedichten 1981-1982.
11190: LUCEBERT. - Oogsten in de dwaaltuin.
17675: LUCEBERT. - Triangel in de jungle.
17035: LUCEBERT. - Drie lagen diep. Tekeningen en gedichten.
17417: LUCEBERT. - Troost de hysterische robot, Gedichten en een oretorium.
4946: LUCEBERT. - Val voor vliegengod.
17346: LUCEBERT. - Van de maltentige losbol.
17347: LUCEBERT - GROENEWEGEN, HANS. - Het handschrift van Lucebert.
17348: LUCEBERT. - Van de roerloze woelgeest.
17342: LUCEBERT. - … en morgen de hele wereld.
6731: LUCZAK, C. ET AL (EDS.). - Studia Historiae Oeconomicae. Volume 9
11691: LUDÉRUS, SUZANNE. - Language choice and language seperation in bilingual Alzheimer patients.
3978: LUDWIG, WERNER. - Untersuchungen über den Entwicklung und die Funktion des Dialogs in der isländischen Saga.
89: LUELSDORFF, PHILIP A. - A segmental phonology of black English.
17279: LUGER, BERNT E.A. - De beweging van 80. Schrijvers prentenboek 22.
5522: LUGINBÜHL, EMIL. - Studien zu Notkers Übersetzungskunst.
13862: LUGTON, ROBERT C. & MILTON SALTZER. - Studies in Honor of J.Alexander Kerns.
6596: LUHRMAN, G.J. - C.L. Pasius, T. Linacer, J.C. Scaliger en hun beschouwing van het werkwoord. Een kritisch-vergelijkende studie omtrent XVIde eeuwse taalkundige theorievorming
8543: LUHRMAN, G.J. - Studies in humanist and rational grammar. With the 1752 edition of Joannes Daniel van Lennep "Oratio inauguralis, de linguarum analogia, ex analogis mentis actionibus probata"
16510: LUIJTERS, GUUS. - Canigou.
17564: LUIJTERS, GUUS. - In de spiegel.
16486: LUIJTERS, GUUS & DICK BREED (ZEEFDRUK). - Niedorp.
14916: LUIJTERS, GUUS (SAMENSTELLING + NAWOORD). - Pluk de rozen. De mooiste Franse liefdesgedichten
12533: LUIKEN, JAN. - Uit het werk van Jan Luiken.
11417: LUITERS, GUUS. - Dichters van de avant-garde. De moderne Franse poëzie
15805: LUITING, TON. - Frivool memoriam.
2060: LUKÁCS, GEORG. - Schriften zur Literatursoziologie.
9473: LUKÁCS, GEORG. - Die Theorie des Romans.
15160: LULOFS, F. - Verkenningen door varianten. De redacties van Het Uur U van M. Nijhoff stilistisch onderzocht.
7215: LUMBY, J. RAWSON (ED.). - Be Domes Daege. De Die Judicii. An old English version of the Latin poem ascribed to Bede
7546: LUMMEL, H.J. VAN (ED.). - Nieuw Geuzenlied-Boek. Waarin begrepen is den gantschen handel der Nederlanden, beginnende anno 1564 uit alle oude Geuzenlied-boeken bijeenverzameld
12204: LUNENBORG, H. - Met rooie oortjes en vochtige ogen . Het Nederlandse kinderboek door de eeuwen heen.
4887: LUNIN, HANNO. - Strindbergs Dramen.
9889: LÜTHI, MAX. - Das europäische Volksmärchen. Form und Wesen. Eine literaturwissenschaftliche Darstellung
16529: LUYKEN, JAN. - Licht aan brand.
16101: LUYKEN, JAN. - Het menselijke bedrijf 1694.
11964: LUYKEN JR., JAN (=MAURITS MOK). - Speigel van het menselijk bedrijf.
5454: LUYT, A.J. - Klikspaans Studentenschetsen. Bijdrage tot de kennis van Kneppelhout als mensch en schrijver
583: LYON, OTTO & WALTHER HOFSTAETTER. - Deutsche Grammatik.
1590: LYONS, JOHN. - Noam Chomsky.
7516: LYONS, WILLIAM. - Approaches to intentionality.
8353: LYONS, JOHN ET AL (EDS.). - New horizons in linguistics 2. an introduction to contemporary linguistic research
6321: LYTLE, ELDON G. - A grammar of subordinate structures in English.
17434: MAARSEVEEN, HENC VAN. - Kahier van het Grafisch Gezelschap De Luis.
17433: MAARSEVEEN, HENC VAN. - Eks. Tentoomstelling van het werk van Henc van Maarseveen
14037: MAARSEVEEN, H. VAN. - Zeven bloemen.
10655: DAS, MAARTEN. - De voddenman zingt.
17982: MAAS, NOP & F.W. KUIPER (ED.). - Offeren aan Mercurius en Minerva. Nederlandse Vereeniiging van Antiquaren 1935-1995.
585: MAAS, U. & D. WUNDERLICH. - Pragmatik und sprachliches Handeln. Mit einer Kritik am Funkkolleg 'Sprache'
8567: MAAS, TOP (ED.). - Netscheriana.
9705: MAAS, NOP (ED.). - 'Het is me niet mogelijk een mening juist te vinden omdat ze aangenaam is'. Brieven van Marcellus Emants aan Gonne Loman-van Uildriks (1904-1909)
2397: MAAS, NOP. - De Nederlandsche Spectator. Schetsen uit het letterkundig leven van de tweede helft van de negentiende eeuw
16780: MAAS, M. - Bibliografie van Nederlandse geschriften op taalkundig gebied uit de periode 1550 - 1690.
15051: MAASAKKERS, GERARD VAN. - Tussen de regels.
11221: MAASEN, M. & J. GOOSSENS. - Limburgs idioticon. Verzameling dialectwoordn ("Woordzangen"), van 1885 tot 1902 verschenen in het tijdschrift "'t Dageht in den Oosten"
11147: MAASS, LÉONIE. - Het Journal litteraire de La Haye (1713-1723). De uitwendige geschiedenis van een geleerdentijdschrift
7382: MAASSEN, P. (INLEIDING + SELECTIE). - De muze van het zwarte goud. Mijn en mijnwerker in de Nederlandse en Limburgse letterkunde
9246: MAASSEN, BEN. - Artificial corrections to deaf speech. Studies in intelligibility
8378: MAATJE, FRANK C. - Open plekken.
2156: MACAULAY, RONALD K.S. - Locating dialect in discourse. The language of Honest Men and Bonnie Lasses of Ayr
17732: MACGILLAVRY, ELLEN EN FRANS VAN MARSBERGEN. - Nunspeet: vergeelde beelden uit het verleden.
17716: MACGILLIVRAY, ROYCE. - Restoration historians and the English civil war.
16560: MACHIAVELLI, NICCOLÒ. - Intermezzi uit La Mandragola.
14703: MACIAS, SERGIO. - Ons zoekt de hoop. Gedichten in de schaduw van de ballingschap.
3312: MADGE, JOHN. - The tools of social science.
8101: MADSEN, DEBORAH L. - Postmodernism: a bibliography, 1926-1994.
2475: MAEGAARD, B. & E. SPANG-HANSSEN. - Segmentation automatique du français écrit.
16955: MAEGHT, ADRIEN. - Noise 17.
14906: MAELE, MARCEL. - Zes nooduitgangen en één hartslag.
14603: MAELE, MARCEL VAN. - Scherpschuttersfeest.
9464: MAELE, MARCEL VAN. - Koreaanse vinken.
17355: MAELE, MARCEL VAN. - Koreaanse vinken.
17229: MAELE, MARCEL VAN. - Muggen en liegen.
3109: MAELSAEKE, D. VAN (ED.). - Renout van Montalbaen.
6148: MAERLANT, JACOB VAN. - Amijs ende Amelis. Een middeleeuwse vriendschapssage
6489: MAERLANT, JACOB VAN. - Keurgedichten uit zijn Godsdienstige lyriek.
9529: MAERLANT, JACOB VAN . - Roman van Torec.
18058: MAES, NOP. - Inktvraat.
1861: MAEYER, AL. DE & ROB. ROEMANTS (EDS.). - Esmoreit. Eerste integrale reproductie van het handschrift naar de tekst in typografie, voorafgegaan door een bondige inwijding en een uitvoerige analytische bibliografie en gevolgd door ophelderende aantekeningen bij de oorspronkelijke tekst
13281: MAEYER, SVEN DE & RITA RYMENANS. - Onderzoek naar kenmerken van effectieve scholen. Kritische factoren naar schooleffectiviteit in het technisch en beroepssecundai onderwijs in Vlaanderen
11554: MAGALHÃES, ALOISIO. - Topografische analyse van een bedrukt oppervlak.
2601: MAGIRIUS, HEINRICH. - Gottfried Sempers zweites dresdener Hoftheater. Entstehung, künstlerische Ausstattung, Ikonographie
18113: MAHIEU, VINCENT (=TJALIE ROBINSON). - Verzameld werk.
5080: MAK, J.J. (ED.). - Nederlandse kerstlyriek door alle eeuwen.
5608: MAK, J. J. - De oorzaken van verkeerd tekstbgrip.
5840: MAK, J.J. - Rhetoricaal glossarium.
5996: MAK, J.J. (ED.). - Dit is een suuerlijc boecxken. Naar de uitgave van 1508 herdrukt
6242: MAK, J.J. - Uyt ionsten versaemt. Retoricale studiën 1946-1956
6336: MAK, J.J. - De Rederijkers.
6464: MAK, J.J. - Uyt ionsten versaemt. Retoricale studiën 1946-1956
7606: MAK, J.J. (ED.). - Die eerste bliscap van Maria.
6466: MAK, J.J. (ED.). - Vier excellente cluchten.
7190: MAKKAI, ADAM, VALERIE BECKER MAKKAI & LUIGI HEILMAN. - Linguistics at the crossroads.
5194: MAKKINK, H.J. - Philip Massinger and John Fletcher, a comparison.
10828: MALKIEL, YAKOV. - Linguistics and philology in Spanish America. A survey (1925-1970)
16541: MALLARMÉ, STEPHANE. - Gedichten.
5864: MALMBERG, BERTIL. - Inrodution till Fonetiken son vetenskap.
6947: MALMBERG, B. - Structural linguistics and human communication. An introduction into the mechanism of language and the methodology of linguistics
13227: MALORY, THOMAS. - Le morte d'Arthur.
3867: MALOWIST, MARIAN. - Croissance et régression en Europe. XIVe-XVIIe siècle
17927: MAN, HERMAN DE. - De erotiek in onze letteren. Over pornografie en Vestdijk.
8701: MAN, LOUIS DE. - Middeleeuwse systematische glossaria.
13345: MANCHESTER, WILLIAM. - In our time. The world as seen by Magnum Photographers
16969: MANDELSTAM, OSIP. - Wie een hoefijzer vindt.
1680: MANDERS, W.J.A. - Vijf Kunsttalen. Vergelijkend onderzoek naar de waarde van het Volapük, Esperanto, Ido, Occidental en Novial
13332: MANN, THOMAS. - Neue Studien.
17396: MANN, THOMAS. - Lof der vergankelijkheid.
10938: MANN, WILLIAM. - Lettering and lettering display.
17395: MANN, THOMAS. - Lof der vergankelijkheid.
15724: MANN, THOMAS. - Eissi.
3315: MANNHEIM, KARL. - Die Gegenwartsaufgaben der Soziologie. Ihre Lehrgestalt
3397: MANNHEIM, KARL. - Systematic sociology. An introduction to the study of society
17923: MANSARDE, FLORIS. - Altijd kalk in je bed. Literaire anekdoten en curiosa
17925: MANSARDE, FLORIS & DIEDERIK VAN STOLBERG. - Nu wordt het toch tijd voor een borrel. Een handvol literaire anekdoten.
17633: MANUSAMA, J.A. - Eigenlijk moest ik niet veel hebben van de politiek. Herinneringen aan mijn leven in de Oost 1910-1953.
15213: MAX - MAPPLETHORPE. - Robert Mapplethorpe.
12268: MARÁCZ, LÁSLÓ KÁROLY. - Asymmetries in Hungarian.
10610: MARÁCZ, LÁSZLÓ & PIETER MUYSKEN (EDS.). - Configurationality. The typology of asymmetries
13489: MARAGE. - L'audition et ses variations.
13478: MARAGE. - Petit manuel de physiologie de la voix à l'usage des chanteurs et des orateurs.
15084: MARAIS, EUGÈNE N. - Versamelde Gedigte.
13394: MARAMIS, RAMONA. - Duckstad aan de Amstel.
12797: MARANTZ, ALEC P. - On the nature of grammatical relations.
6497: MARCEL, GABRIEL. - Le déclin de la sagesse.
15252: MARE, A.J. DE. - Jhr. Mr. Dr. E.A. van Beresteyn in zijn geschriften gezien. Een bibliografie.
17349: MARÉE, BEN (= BERT KOOIJMAN). - Koningin zwart van woede.
12841: MARELJ, MARIJANA. - Middles and argument structure across languages.
5032: MAREN, JACOBUS WILLEM VAN. - Marquard von Lindau, Die zehe Gebot (Straßburg 1516 und 1520). Ein katechetischer Traktat. Textausgabe mit Einleitung und Sprachlichen Beobachtung
778: MARGADANT, S.W.F. - Twintig duizend citaten.
7738: MARIA, LUIGI SANTA. - I prestiti porthogesi nel malese-indonesiano.
12504: MARIANI, PAUL. - The broken tower. The life of Hart Crane
17597: K., MARIE VAN. - Verzen.
8884: MARINO, ADRIAN. - The biography of "the idea of literature" From Antiquity to the Baroque
14829: MARINUS, H.J.J. (TEKST) & JAN NOOT (FOTO'S). - De Reproductie Compagnie.
14183: MARIPOL. - Maripolarama. Polaroids by Maripol
17001: MARIS, JACOB. - Als een hongerige wolf.
13362: MARISSING, LIDY VAN. - Een kraken is te horen .
8850: MARISSING, LIDY VAN. - Ontcijferend de gezichten.
13164: MARJA, A. - Confidentieel.

Next 1000 books from Paradox

3/9