Paradox
Acacialaan 7, 3843 JE, Harderwijk, The Netherlands. Tel: +31 (0)341 410 790, Mob: +31 (06)218 574 01            Email: paradox@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
19600: HELBING, LOTHAR & CLAUS VICTOR BOCK (HRSG.). - Stefan George: Dokumente seiner Wirkung : aus dem Friedrich Gundolf Archiv der Universitat London.
16695: HELL, JOHANNA W.P. - Het gebroken bewijs.
12278: HELLAN, LARS & KIRSTI KOCH CHRISTENSEN. - Topics in Scandinavian syntax.
11808: HELLAND, HANS PETTER. - Sémantique et pragmatique temporelles. Futur simple et futur périphrastique
4648: HELLER, LOUIS G. & JAMES MACRIS. - Parametric linguistics.
10044: HELLINGA-QUERIDO, LOTTE. - Laurens Janszoon Coster was zijn naam.
459: HELLINGA, W. - Bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandse taalcultuur.
18027: HELLINGA, WYTZE GERBEN. - Vingt-trois - trente-deux. Korte roman
4992: HELLINGA, W.GS. - Het hart op de tong. 1571- 1957
16649: HELMAN, ALBERT. - Mijn aap schreit.
16323: HELMAN, ALBERT. - Serenitas.
17324: HELMAN, ALBERT. - Serenitas.
18798: HELMAN, ALBERT. - Gebed voor de ezels.
20818: HELMAN, ALBERT. (PSEU. VAN L.A.M. LICHTVELD). - De dierenriem.
14750: HELMANTEL, MARJON. - Interactions in the Dutch adpositional domain.
8493: HELMERS, J.F. - De Hollandsche Natie. In zes zangen
19413: HELSLOOT, KEES. - Aardewerk.
16716: HEMMERECHTS, KRISTIEN. - De man, zijn penis en het mes.
15018: HEMMINGA, M.A. - Deltalandschap. Natuur en landschap van Zuidwest-Nederland in historisch perspectief.
20288: HEMMINK, GERT JAN. - Frankfurter impressionen
20861: HENAO, RAÚL. - Zwarte zon.
4154: HENDRICKS, KING & IRVING SHEPARD. - Letters from Jack London. Containing an unpublished correspondance between London and Sinclair Lewis
21413: HENDRIKS, PETRA. - Comparatives and categorial grammar.
4046: HENDRIKS, J.V. - Handwoordenboek der Nederlandsche synoniemen.
3134: HENDRIKS, P. - The Raozda-Vevcani dialect of Macedonian. Structure, texts, lexicon
9940: HENDRIKS, ANGELIQUE W. - Strategic control in normal reading and developmental dyslexia. A study of reading errors and eye movements
10425: HENDRIKS, W.A. EN J. MATEBOER. - Johan de Brune de Oude 1588-1658. Descriptieve auteursbibliografie.
21269: HENDRIKS, HENRIËTTE. - Motion and Location in Children's Narrative Discource. A Developmental Study of Chinese and Dutch.
2991: HENDRIKS, HERMAN. - Studied flexebility. Categories and types in syntax and semantics
15471: HENDRIKSE, KEES. - Ongelezen.
21348: HENDRIX, TON EN HANS HULSHOF. - Leesvaardigheid Nederlands. Omgaan met zakelijke teksten.
8174: HENDRIX, TON. - Taalkunde getoetst. De validiteit van een vakonderdeel taalkunde in het schoolvak Nederlands
9535: HENGEVELD, KEES. - Shifters.
21707: HENKE, JAMES & RON VAN DER MEER. - Rock & Roll.
12976: HENKEMANS, A.F. SNOECK. - Analysing complex argumentation. The reconstruction of multiple and coordinatively compound argumentation in a critical discussion.
10841: BINDERVOET ERIK & ROBBERT-JAN HENKES. - Meneer Joyce in Vlissingen. Een essay
6275: HENNIG, JÖRG & LUTZ HUTH. - Kommunikation als Problem der Linguistik. Eine Einführung
4269: HENNING, RUDOLF. - Nibelungenstudien.
7377: HENRARD, ROGER. - Wijheidsgestalten in dichterwoord. Onderzoek naar de invloed van Spinoza op de Nederlandse literatuur
13464: HENSEN, HERWIG. - De appelboom.
10284: HENSEN, HERWIG. - Papieren vogel op de hand.
16516: HENSEN, HERWIG. - Gedichten. Eerste deel. De cirkel tot Narkissos. Hamlet in den spiegel. De dubbele vaardigheid. Oefeningen naar binnen.
21371: HENY, FRANK & HELMUT S. SCHNELLE (EDS.). - Syntax and semantics. Selections from the Third Groningen Round Table.
1248: HEPKEMA, J. - Dr. Eeltje Halbertsma als dichter. Een gedenkschrift op zijn honderjarigen geboortedag
2341: HÉRAULT, D. & A. LJUDASKANOV. - Compréhension automatique et spectre sémantique. (russe, bulgar, tchèque, français)
21734: HERBERGHS, LEO. - Weggang.
17877: HERBERGHS, LEO. - Oude wandelingen.
18375: HERBERGHS, LEO. - Dorp.
16999: HERBERT, ZBIGNIEW. - Rapport uit een belegerde stad.
6309: HERBST, THOMAS ET AL. - Grimm's Grandchildren. Current toppics in German linguistics
5373: HERBST, THOMAS ET AL. - Grimm's Grandchildren. Current toppics in German linguistics
20: HERD, DAVID (ED.). - Ancient and Modern Scottish Songs, Heroic Ballads, Etc.
13541: HERDER, DIRK DE. - Portfolio I.
12995: HERINGA, PETER M. - Quasi una romanza.
6120: HERINGER, H.J. - Praktische Semantik.
9403: TEIRLINCK. HERMAN. - De fluitketel. Satyre in twee bedrijven
12180: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Uit talloos veel miljoenen.
12923: HERMANS, W.F. - Waarom schrijven?
13978: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De woeste wandeling. Een scenario.
13983: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Ik draag geen helm met vederbos.
21876: HERMANS, W.F. - SCHRIJVER DEZES - Het evangelie van O. Dapper Dapper Een vervolg op De God Denkbaar Denkbaar De God.
16048: HERMANS, PAUL. - Een kern van oppervlakkigheid.
13976: HERMANS, W.F. - Het evangelie van O. Dapper Dapper. Een vervolg op De god denkbaar denkbaar de god.
13977: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Houten leeuwen en leeuwen van goud.
13058: HERMANS, PAUL. - Inhuizig.
8052: HERMANS, TILLY E.A. - Het land der letteren: 's-Gravenhage. Door schrijvers en dichters in kaart gebracht
9263: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - King Kong gevolgd door wat Nederland niet op de televisie mocht zien .
15905: HERMANS, PAUL. - Achteruitwaarts vliegen.
11386: HERMANS, PAUL. - Hartschelp.
18237: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Het lek in de eeuwigheid.
11129: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Wittgenstein in de mode en Kazemier niet.
20574: HERMANS, TOON. - Wijsheid en andere versjes.
21884: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De laatste roker. Verhalen.
10785: HERMANS, THEO (SAMENST.). - Studies over Nederlandse vertalingen. Een bibliografische lijst
20502: HERMANS, W.F. - De raadselachtige Multatuli.
16620: HERMENS, LEO. - Radio waterval.
18073: HERMIS, KEES. - Het licht over de stad.
17579: HERMIS, KEES. - Frontlijn.
17580: HERMIS, KEES. - Het schot voorbij.
2430: HERMODSSON, LARS. - Semantische Strukturen der Satsgefüge im kausalen und konditionalen Bereich.
20906: HERMSEN, ROLF (VORMGEVING). - De Nederlandse Kunststichting. 1951-1983.
6273: HEROLD, CURIS PAUL. - The morphology of king Alferd's translation of the "Orosius"
7162: HEROLD, CURIS PAUL. - The morphology of king Alferd's translation of the "Orosius"
6682: HERP, HENRI / EPINEY-BURGARD, GEORGETTE (ED.). - Sermones de diversis meteriis vitae contemplativae.
10625: HERREMAN - CLOSSET, FR. - Over den dichter Raymond Herreman.
13260: HERREMAN, REIMOND / MAURICE ROELANTS. - De roos van Jericho / Het heldere gelaat / De lof der liefde.
17472: HERREWEGHEN, HUBERT VAN. - Korte metten.
17484: HERREWEGHEN, HUBERT. - Een lamentatie van de melaatse koning.
16526: HERTMANS, STEFAN. - In glazen kijken.
12127: HERTMANS, STEFAN. - Vuurwerk zei ze.
7585: HERTMANS, STEFAN. - Muziek voor de overtocht.
22005: HERTOG, C.H. DEN. - Aanleiding tot studie van literatuur I. Potgieter's poëzie I. Zangen des tijds.
8647: HERTOG, C.H. DEN & J. LOHR. - Onze taal. Taal- en steloefeningen voor de scholen van voortgezet onderwijs. Vijfde stukje B. Steloefeningen
12596: HERZBERG, JUDITH. - Wat zij wilde schilderen.
13627: HERZBERG, JUDITH. - Botshol.
9808: HERZBERG, JUDITH. - Het maken van gedichten en het praten daarover.
7868: HERZBERG, JUDITH. - Landschap.
20099: HERZBERG, JUDITH. - Zeepost.
20100: HERZBERG, JUDITH. - Beemdgras.
21304: HERZBERG, JUDITH EN CHR.J. VAN GEEL. - Brieven 1962-1874.
7870: HERZBERG, JUDITH. - Dat Engels geen au heeft.
12941: HERZBERG, JUDITH. - Dagrest.
20397: HERZBERG, JUDITH. - Klaagliedjes
13406: HERZBERG, JUDITH. - Zoals.
11605: HERZEN, FRANK. - Residu.
17602: HESS, GRET. - Das bunte Entlein.
21812: HESSE, HERMANN. - Flötentraum.
20604: HESSE, HERMANN. - Sieben Gedichte.
21811: HESSE, HERMANN. - Der Dichter.
17884: HESSE, HERMANN. - Einundzwanzig gedichte.
17568: HESSELINK, KRIJN PETER. - De uitputting nabij.
17569: HESSELINK, KRIJN PETER. - Stil Alarm.
17573: HESSELINK, KRIJN PETER. - Als geen ander.
15960: HESSELS, W. - Gedichten, een kleine keuze.
13544: HESSING, MARY E.A. (RED.). - Haute Culture. Tussen droom en werkelijkheid.
16489: HEST, JOS VAN (INLEIDING). - De blauwe zebra.
19251: HEUGTEN, W.A.M. VAN. - Uil en spiegel. Rondelen
10729: HEUITER, PONTUS DE. - Nederduitse orthographie.
22018: HEUKERS, TITIA. - Nut en noodzaak van Esperanto.
10935: HEUPEL, CARL. - Taschenwörterbuch der Linguistik.
11207: HEUPERS, E. - Volksverhalen uit Gooi- en Eemland an van de westelijke Veluwe; Nederlandse volksverhalen deel 1,1.
19787: HEUS, PIET. - Met houten handen.
6397: HEUSDEN, E.G. VAN. - Vluchthaven.
4697: HEUSLER, ANDREAS. - Altisländisches Elementarbuch.
19847: HEUVELMAN, GERRIT EN PETER WILLEMS. - Bibliografie van Gerard Reve.
8121: HEWES, GORDAN WINANT. - Language origins. A bibliography
21899: HEYDEN, GIL VANDER. - Kleine stemmen
11018: HEYLEN, DIRK. - Types and sorts. Resource logic for feature checking
12588: HEYNE, MORTIZ . - Ulfilas. Oder die uns erhaltenen Denkmäler der gotischen Sprache
14044: HEYNENS, LOU. - RI-CRICRI-C of verbeeldingen die lijken.
13692: HEYNENS, LOU. - In plaats van luide gelukwensen.
19380: HEYSE, JAN. - Pinksterkermis.
19420: HEYTING, AUGUST. - Het rondeel. De roos der lyriek
12601: HEYTZE, INGMAR. - Het beste en de rest.
17181: HEYTZE, INGMAR. - Utrecht voor beginners. De Domstad in 127 gedichten.
19585: HEYTZE, INGMAR. - De man die ophield te bestaan.
20465: HEYTZE, INGMAR. - Schaduwboekhouding. Gedichten en miniaturen.
20091: HEYTZE, INGMAR. - Miniaturen.
12509: HEYTZE, INGMAR. - Het ging over rozen.
19584: HEYTZE, INGMAR. - Ik wilde je iets moois vertellen.
20466: HEYTZE, INGMAR. - Elders in de wereld.
3886: HEYWOOD, JOHN. - A dialogue of the effectual proverbs in the English tongue concerning marriage.
14197: HICKEY, KIERAN. - The light of other days. Irish life at the turn of the century in photographs of Robert French
12745: HIDDEMA, FRANS. - Achter gespannen vliezen.
1250: HIDDEMA, WÂTSE & JELLE BANGMA. - Mar ik sil skriuwe..... 25 jier Skriuwersboun
19281: HIEGENTLICH, JACOB. - De verheven Debauche spreekt.
14879: HIETBRINK, M.H. - Van derivatie tot interpretatie. Een generatieve analyse van Franse denominale adjectieven.
3775: HIGGS, E.S. (ED.). - Papers in economic prehistory. Studies by members ans associates of the British Academy Research Project in the Early History of Agriculture
1488: HIJMANS, P. - Johan Willem Frederik Werumeus Buning. 4 mei 1891 - 16 november 1958
16782: HILBERDINK, KOEN. - Hans Lodeizen. Biografie
8045: HILDEBRAND (=NICOLAAS BEETS). - Na vijftig jaar. Nodige en overbodige opheldering van de Camera Obscura
8047: HILDEBRAND. - Camera Obscura.
1924: HILDEBRAND. - Camera Obscura.
9700: HILGERSOM (ED.). - Geld verdienen zal ik er nooit aan. Briefwisseling Ed. Hoornik en A.A.M. Stols 1938-1954.
7421: HILL, L.A. - Prepositional and adverbial particles. An interim classification. Semantic, structural and graded
9248: HILLEL, SHLOMO. - Operatie Babylon. Illegale emigratie van Joden uit Irak 1947-1951.
18635: HILLENIUS, D. - Uit groeiende onwil om ooit nog ergens in veiligheid aan te komen.
15441: HILLENIUS, DICK. - Keren van de wind.
18637: HILLENIUS, D. - De onrust bewaren.
18853: HILLENIUS, D. - Een klein apparaat tegen rechtlijnigheid.
18708: HILLENIUS, D. - De beestachtige bronnen van het geweld.
18636: HILLENIUS, D. - Uit groeiende onwil om ooit nog ergens in veiligheid aan te komen.
2772: HILLENIUS, D. - Verzamelde gedichten.
17286: HILLENIUS, D. - Oefeningen voor een derde oog.
11346: HILLENIUS, D. - Een klein apparaat tegen rechtlijnigheid.
2938: HILLER, HELMUT. - Heinrich der Löwe. Herzog und Rebell
15096: HILS, CLAUDIO. - Archive_Belvast.
5376: HILTON, R.H. (ED.). - Peasants, knights and heretics. Studies in medieval English social history
11304: HINDELANG, GÖTZ. - Auffordern. Die Untertypen des Aufforderns und ihre sprachlichen Realisierungsformen
5686: HINSKENS, FRANS. - Dialect levelling in Limburg, structural and sociolinguistic aspects.
2431: HIORTH, FINNGEIR. - Zur formalen Charakterisierung des Satzes.
4376: HIRDT, WILLI. - Studien zur Metaphorik Lamartines. Die Bedeutung der Innen/Aussen-Vorstellung
11898: HIRS, ROZALIE. - [Speling].
21395: HIRS, ROZALIE. - In LA. Een Cocktail Party.
4270: HIRSCH, MARTIN. - Anselme Mathieu. Ein Beitrag zur Charakteristik des ältesten Felibrige
13769: HIRSCH, LUCAS. - Tastzin.
7901: HIRST, T.O. - A grammar of the dailect of Kendal (Westmoreland). Descriptive and historical
20995: HIRST, GRAEME. - Semantic Interpretation and the Resolution of Ambiguity.
19802: HIRT, HERMANN. - Indogrmanische Grammtik Teil II. Der indogermanische Vokalismus.
6110: HIRT, HERMANN. - Syntax I. Syntaktische verwendung der Kasus und der Verbalformen
7900: HJELMSLEV, LOUIS. - Sur l'indépendance de l'épitète.
4616: HJORTH, ARNE. - La partie cambresienne du polyptyque dit 'Terrier l'eveque' de Cambrai. Le manuscrit et la langue
16339: HO-THAM, EWALD. - Een boekje om niet te hebben.
7681: HOCKETT, CHARLES F. - A manual of phonology.
3330: HODGES, H.A. - Wilhelm Dilthey. An introduction
18739: HOE, GEERT VAN. - Interpretaties van de gedichten van Gerrit Achterbergs Thebe.
5088: HOEBEKE, MARCEL (ED.). - Het spel van de V vroede ende van de V dwaeze maegden.
7335: HOEBEKE, MARCEL (ED.). - Het spel van de V vroede ende van de V dwaeze maegden.
19339: HOEK, ROUKE VAN DER. - Gedempt gejuich.
11565: HOEK, ROUKE VAN DER. - Doorgewinterd landschap.
19310: HOEK, ROUKE VAN DER. - Wespland.
13073: HOEK, ROUKE VAN DER. - Vaarwater.
19481: HOEK, ROUKE VAN DER. - Het Sjoerdlied.
3613: HOEKEMA, TAEKE E.A. (RED.). - Felcht op 'e koai. Stúdzjes oanbean oan prof.dr. W.J. Buma ta syn sechstichste jierdei
18210: HOEKMAN, AART. - J.M.A. Biesheuvel. een bibliografie
17660: HOEKSTRA, G. HAN. - De zandloper / Verzamelde gedichten. Dubbelspoor, Het ongerijmde leven, Panopticum, De zandloper
19882: HOEKSTRA, HAN G. & VICTOR E. VAN VRIESLAND (SAMENSTELLING). - De muze en het ambacht. Zijnde een bloemlezing van verzen, handelend over een handwerk, een vak of een beroep.
9902: HOEKSTRA, H.G. - Panopticum.
12265: HOEKSTRA, T.A. - Transitivity. Grammatical relations in government-binding theory
21354: HOELTER, MARTIN. - Lexical-semantic information in head-driven phrase structure grammar and natural language. Retrieval of lexical-semantic information from cobuild-style dictionaries.
7953: HOENIGER, F.D. & J.F.M. - The growth of natural history in Stuart England from Gerard to the Royal Society.
20220: HOETJES, AAD (GEDICHTEN) & FRANK LODEIZEN (TEKENINGEN). - Scoreliana.
20743: HOETJES, AAD (GEDICHTEN) & FRANK LODEIZEN (TEKENINGEN). - Scoreliana.
10120: HOF, W.J. OP 'T. - Bibliografie van de werken van Eeuwout Teellinck.
1251: HOF, J.J. - Fan eigen tiid en folk. In samling fersen fan Jan fan 'e Gaestmar
1217: HOF, J.J. - Fijrtich jier taelstriid.
8511: HOFDIJK, W.J. (BIJEEN GEBRACHT DOOR). - Uit velerlei gaarden.
12991: HOFFHAM, O.C.F. - Gedichten.
9367: HOFFMANN, E.T.A. - Don Juan. Een ongelooflijke gebeurtenis die een bewonderaar op reis meemaakte
18011: HOFFMANN, JAAP. - Vloedlijnen.
13843: HOFLAND, H.J.A. & GER DEKKERS (FOTO'S). - Magisch Flevoland / Magical Flevoland.
15224: HOFLAND, H.J.A. (TEKST) HANS SAMSON & LAURA SAMSON ROUS (FOTO'S). - De Hollandse metamorfose (voorheen het poldermodel).
13620: HOFMAN, WIM. - Ursula. Een filmscenario met tekeningen van de auteur
13766: HOFMAN, WIM. - Na de storm.
20457: HOFMAN, WIM. - Wat we hadden en wat niet.
12803: HOFSTADTER, DOUGLAS R. - Metamagical themas: Questing for the essence of mind and pattern.
7094: HOFSTRA, TETTE. - Ortsnamen auf -elte in der niederländischen Provinz Drente.
14857: HOFSTRA, J.W. - Het glazen huis.
11035: HOFTIJZER, P.G. E.A. - Bladeren in andermans hoofd.
13486: HOGEWIND, FREDERIK. - Analyse en meting van het dagrumoer.
21108: HOGG, RICHARD M. - English quantifier systems.
5979: HOGG, RICHARD & C.B. MCCULLY. - Metrical phonology. A coursebook
10220: HOGGETT, CHRIS. - Stage crafts.
5060: HOHMANN, THOMAS (HG.). - Heinrichs von Langenstein 'Unterscheidung der Geister', Lateinisch und Deutsch. Texte und Untersuchungen zu Übersetzungsliteratur aus der Wiener Schule
2774: HOKKE, DANA. - Gebroken wit.
16895: HOLDEN, KAREN. - Forgiven the Father.
18367: HÖLDERIN, FRIEDRICH. - Der Archipelagus. Vertaald fragment
15106: HÖLDERIN - FRICKER, CHRISTOPHE & BRUNO PIEGER (HERAUSG.). - Friedrich Hölderin. Zu seiner Dichtung
20475: HÖLDERLIN, FRIEDRICH. - Buonaparte.
905: HOLK, A.G.F. VAN. - Theme and space. Text-linguistic studies in Russian and Polish Drama, with an outline of text linguistics
21289: HOLL, ALFRED. - Romanische Verbalmorphologie und relationentheoretische mathematische Linguistik Axiomatisierung und algorithmische Anwendung des klassischen Wort-und-Paradigma-Modells
18963: HOLLANDER, P.M. DEN. - De klokkenmaker.
17486: HOLLANDER, P.M. DEN. - De klokkenmaker.
19746: HOLMAN, BOB (POEMS), CHUCK CLOSE (PHOTOS). - A Couple of Ways of Doing Something.
19467: HOLMAN, THEODOR. - De laatste avond. Een wintervertelling.
4125: HOLMER, NILS M. - The indian place names in Mexico and Central America.
15374: HOLSBERGEN, J.W. - De neef uit Canada.
10064: HOLSBERGEN, J.W. E.A. - Prikkels tot het boekenvak.
8374: HOLSTEIN, PIETER (SAMENST.). - Centraal Museum Utrecht - Mededelingen nummer een.
4530: HOLTHAUSEN, F. - Etymologisches Wörterbuch der englischen Sprache.
7212: HOLTHAUSEN, F. (HRSG.). - Beowulf. I. Teil: Texte und Namenverzeichnis. II: Einleitung, Glossar und Anmerkungen
5140: HOLTHAUSEN, F. - Altisländisches Elementarbuch.
10832: HOLTMAN, ASTRID. - A generative theory of rhyme. An optimality approach
16065: HOLTRIGTER, JULIËN. - Het stilteregister.
15963: HOLTRIGTER, JULIËN. - Raadselwater.
2926: HOLTZMANN, ROBERT. - Gesichte der Säksischen Kaiserzeit (900-1024).
14362: HOLVOET-HANSSEN, PETER. - Spinalonga. 44 gedichten
17545: HOLVOET-HANSSEN, PETER. - Antwerpen, 17 stadsgedichten & 4 gedichten van 't stad/ Oostende, Zeegedichten.
342: HOMBERG-BOT, M. VAN DEN. - Structuur in de woordenschat van de drie waterlandse dialecten. Een studie over de dialecten van Marken, Volendam en Monnikendam
13450: HOMBOURG, MARIA MORRIS. - Charles Marville: Photographs of Paris, 1852-1878.
7466: HOMBURGER, L. - The negro-African languages.
12266: HONCOOP, MARTIN. - Dynamic excursions on weak islands.
12046: HONINGH, CHRIS. - Een kwestie van balans.
12103: HONINGH, CHRIS. - De rinkelboom.
12104: HONINGH, CHRIS. - De uitvinder.
13774: HONINGH, CHRIS. - Reis naar vallentgod.
2780: HONINGH, CHRIS. - Hoogtijdagen.
17249: HONNEFELDER, GOTTFRIED (HRSG.). - Warum Klassiker? Ein Almanach zur Eröffnungsedition der Bibliothek deutscher Klassiker.
3240: HOOFT, P.C. - Geeraerdt van Velsen.
3208: HOOFT, P.C. - Baeto.
14671: HOOFT, P.C. - Mengelwerken, ten deele nooit te vooren gedrukt.
6165: HOOFT, P.C. - Uit Hoofts Lyriek.
6166: HOOFT, P.C. - Warenar.
7056: HOOFT, P.C. - Granida.
7058: HOOFT, P.C. - Bloemlezing uit de brieven.
7678: HOOFT, P.C. - Nederlandse historiën in het kort.
7888: HOOFT, P.C. - Leringen van staat.
17151: HOOFT, P.C. - 'Wanneer de Vorst des lichts...'.
16228: HOOFT - FENS, KEES. - Het nieuwe licht en de oude tijd. Over enkele gedichten van P.C. Hooft
3286: HOOFT, P.C. - Reden vande Waerdichheit der Poesie.
10279: HOOFT, P.CZ. - Claegh-leidt.
15064: HOOFT - TRICHT, H.W. VAN (ED.). - De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft.
3252: HOOFT, P.C. - Sonnetten/Reden vande Waerdicheit der Poesie.
21841: T'HOOFT, JOTIE. - De laatste gedichten.
15605: HOOFT, PIETER CORNELISZ, CONSTANTIJN HUYGENS E.A. - De Schoncken-Sonnetten.
2080: HOOFT, P.J. 'T. - Nederlandsche boerderijen.
20066: HOOFT, JOTIE T'. - Verzameld proza.
3257: HOOFT, P.C. - Drie boeken uit P.C. Hoofts Neederlandsche Histoorien.
21621: HOOFT, P.C. - Poëzie.
7746: HOOGERHUIS, S.S. - Werk & Criterium. Bibliografische beschrijvingen, analytische inhoudsopgaven, indices
4595: HOOGEVEEN, CORNELIS VAN. - Mengeldichten.
7302: HOOGEWERFF, G.J. - VAN DER WIELEN. - Johannes Stalpert van der Wielen. Zijn leven en keur uit zijne gedichten
2775: HOOGSTRATEN, HARRY. - Honderd paar schoenen op De treeplank van de papieren planeet Hensen en Wat winterboek.
13943: HOON, COR DE. - Drie dagen uit de dood van oom Jacob.
13937: HOON, HENRY DE. - Blauwdruk.
10141: HOOP, HELEN DE & TON VAN DER WOUDEN (EDS.). - Linguistics in the Netherlands 2000.
20907: HOORNAERT, ANDRÉ. - Wreede werkelijkheid. Vertrouwelijke en rechtschapen onderhoud over de lichamelijke straffen der ontucht. Bijzonder aan de soldaten van 't Belgische leger opgedragen.
12126: HOORNE, PHILIP. - Het ei in mezelf.
11646: HOORNIK, ED. - Ex tenebris.
11575: HOORNIK, EDUARD. - Dichterlijke diagnose.
11441: HOORNIK, ED. - Kritisch proza.
11445: HOORNIK, ED. - Geboorte. Een lyrische cyclus en andere gedichten
16149: HOORNIK, ED. - Steenen.
9477: HOORNIK, ED. - Tweespalt.
8063: HOORNIK, ED. - Verzamelde gedichten.
13437: HOORNIK, ED. - Mattheus.
21839: HOORNIK, ED. - J. Greshoff. Dichter en moralist.
2781: HOORNIK, ED. - Geboorte. Gevolgd door Mattheus en andere gedichten
17236: HOORNIK, ED. - De Vis.
2777: HOORNIK, ED. - Na jaren.
13188: HOORNIK, ED. - De erfgenaam.
10648: HOORNIK, ED. - Het Kindsche vrouwtje.
17636: HOORNIK, ED. - Vijf gedichten. Mattheus, Geboorte, Requiem, De vis, De overweg.
17624: HOORWERG, CORRADO, MICAEL VALETON, OLAF WEYAND (ED.). - Aan der droomen torentrans. Werk en leven van Vincent Weyand (1921-1945).
15309: HOOYKAAS, (MADELON) / (ELSA) STANSFIELD. - Personal observatory.
6754: HOOYKAAS, C. - Proza en poëzie van Oud-Java.
20271: HOPMAN, FRITS. - Autobiografische schets
10208: HOPMAN, FRITS. - De schooheidsbacil.
21501: HOPMAN, FRITS. - De schooheidsbacil.
18927: HOPMAN, FRITS. - De schooheidsbacil.
12338: HOPP, HOLGER. - Ultimate attainment at the interfaces in second language acquisition: grammar and processing.
343: HOPPENBROUWERS, COR. - Het regiolect. Van dialect tot Algemeen Nederlands
13703: HOPPENBROUWERS, FRANS. - Calendarium poeticum. Een galerij van dagen.
7349: HOPPENBROUWERS, COR. - Language change. A study of phonemic and analogical change with particular reference to S.E. Dutch dialects
21484: HORA SICCAMA, W. - Louis Bernard Coclers et son oeuvre.
550: HÖRMANN, HANS. - Psychologie der Sprache.
2518: HORN, DIETER. - Rechtsprache und Kommunikation. Grundlegung einer semantischen Kommunikationstheorie
9126: HORN, GEORGE M. - A lexical interpretive approach to some problems in syntax.
21313: HORNSTEIN, NORBERT. - Logical form. From GB to minimalism.
2782: HORST, THEO VAN DER. - Stikken in de modder.
1338: HORST, K. VAN DER. - Inventaire de la correspondance de Casper Barlaeus (1602-1648).
886: HORST, J.M. VAN DER. - Kleine Middelnederlandse syntaxis.
4739: HORST, J.W. VAN DER. - Parerga der ethica. (Betreffende de criticistiche en neo-positivistische beantwoording van enige ethische vragen)
14736: HORVATH, JULIA. - Focus in the theory of grammar and the syntax of Hungarian.
3840: HOSZOWSKI, ST. - Les prix à Lwow. (XVIe-XVIIe siècle)
20068: HOTZ, F.B. - Het werk.
17196: HOUBEN, PIET-HEIN. - Schilderslinnen.
13765: HOUBEN, PIET-HEIN. - Steen voor steen.
13696: HOUBEN, PHILIP & CHRIT ROUSSEAU (ILLUSTRATIES). - Koester de clown. De grimas van een paljas.
13734: HOUBEN, PIET-HEIN. - Stille sonnetten.
2776: HOUBEN, PIET-HEIN. - Silhouet.
6958: HOUËT, LOUIS, ADIRAAN VAN DIS E.A. - Breyten Breytenbach.
7501: HOUGH, GEORGE A. - Structures of modification in contemporary American English.
16756: HOUGH, GRAHAM. - The romantic poets.
6079: HOUSEHOLDER, W. & MANSOUR LOTFI. - Basic course in Azerbaijani.
7741: HOUSEHOLDER, FRED W. (ED.). - Syntactic theory 1. Structuralist, selected readings
20668: HOUSMAN, A.E. - Een jongen van het land. {A Shropshier Lad}.
18698: HOUT, JAN VAN. - Lofsang. op de bevryding van de Burchgraven
2379: HOUT, J.F.M.J. VAN. - Verschillen tussen wetenschapsgebieden: een structureel kenmerk van de universiteit.
12498: HOUTLOSSER, PETER. - Standpunten in een kritische discussie. Een pragma-dialectisch perspectief op de identificatie en reconstructie van standpunten.
6950: HOUTMAN, C. - Nederlandse vertalingen van het Oude Testament. Hun ontstaan, karakter en ontvangst
3264: HOUTMAN, JOOP. - Coordination and constituency. A study in categorial grammar
17251: HOUTZAGER, MARIA ELIZABETH. - Unconscious sound- and sense-assimilations.
17295: HOUWINK, ROEL. - Strofen over de liefde.
16214: HOUWINK, ROEL & ARJEN F. DE GROOT (ILLUSTRATIES). - Onnoembare.
17841: HOUWINK, ROEL. - Doorbroken cirkels.
16687: HOUWINK, ROEL & AN BACKER (TEKENINGEN). - In elke vloek schuilt een mank engeltje. Aforismen
2784: HOUWINK, ROEL. - Witte velden.
2785: HOUWINK, ROEL. - Strophen en andere gedichten.
1047: HOUZIAUX, MUTIEN-OMER. - Enquête dialectale a Celles-lez-Dinant.
7248: HOVE, JAN TEN. - Een eeuw Deventer volkshuisvesting in ontwikkeling.
1637: HOVEN, P.J. VAN DEN. - Het formuleren van een formele kritiek op een betogende tekst. Een uitgewerkt voorbeeld van een procedureconstructie
10614: HOVEN, P. VAN DEN. - Taal in onderwijs en organisatie. Een vlootschouw van onderzoek
20675: HOVEN, PAUL VAN DEN. - Van schoenen en sterren.
14976: HOWE, GRAHAM & G. RAY HAWKINS. - Paul Outerbridge Jr: Photographs 1921-39.
8836: HOYBYE, POUL. - Schlüssel zur arabischen Sprache. Besonders für Romanisten
20899: HOYTEMA, THEO VAN. - Tentoonstelling catalogus
4014: HUBER, P. MICHAEL. - Johannes Monachus Liber de Miraculis. Ein neuer Beitrag zur mittelalterlichen Mönchsliteratur
13077: HUBERS, SYLVIA. - Men zegt liefde.
15369: HÜBNER, ABBELIESE. - Souch´s fai net waite... - Gedichte in Coburger Mundart.
4102: HUBRICH-MESSOW, GUNDULA. - Personennamen in schleswig-holsteinischen Volksmärchen. (AT 300 - AT 960)
12389: HUCHEL, PETER. - Geen antwoord.
10916: HUCHEL, PETER. - Aaugewählte Gedichte.
2384: HUDDLESTON, RODNEY D. - The sentence in written English. A syntactic study based on the analysis of scientific texts
5974: HUDSON, RICHARD. - Word grammar.
8350: HUDSON, R.A. - Sociolinguistics.
9419: HUDSON, R.A. - Sociolinguïstiek.
11291: HUELSENBECK, RICHARD. - Phantastiese Gebeden.
20799: HUF, OSCAR. - De sacramentshymnen van den H. Thomas van Aquino.
15400: HUGENHOLTZ, WOUTER (TEKST), WILLEM SNITKER (ILLUSTRATIES). - Slauerhoff en Heemstede.
9987: HUGENHOLZ, F.W.N. E.A. - Floris V. Leven, wonen en werken in Holland aan het einde van de dertiende eeuw. Acht voordrachten ...
20735: HUGHES, TED. - Collected poems.
20903: HUGHES, LANGSTON. - Weeklacht van kleurlingen.
9018: HUGHES, ARTHUR & PETER TRUDGILL. - English accents and dialects. An introduction to social and regional varieties of English and British isles
20572: HUGHES, TED. - Birthday letters.
18256: HUGO, VICTOR / ANTHONIE DONKER. - Mes deux filles / Mijn twee dochters.
20283: HUIGEN, RENÉ. - De draaideur
12744: HUIGEN, RENÉ. - Laatste gedichten.
15945: HUIGEN, RENÉ. - Fysica voor dichters. Een definitieve keuze uit de gedichten 1989-2003.
10833: HUIJSEN, WILLEM-OLAF. - Completeness of compositional translation.
14384: HUISMAN, JOPIE - RUTGER KOPLAND. - Zoals het daar lag - Over schilderen en schrijven.
20552: HUISMAN, JOPIE. - "Zelfportret" 1959
20553: HUISMAN, JOPIE. - "Versleten Kinderschoentjes" 1996
18047: HUISMAN, MARIJKE. - Publieke levens. Autobiografieën op de Nederlandse boekenmarkt (1850-1918).
19805: HUISMAN, J.A. - Neue Wege zur dichterischen und musikalischen Technik Walthers von der Vogelweide, mit einem Exkurs über die symmetrische Zahlenkomposition im Mittelalter.
19925: ZINGENDE HUISVROUW (=SONJA MEERSHOEK-VERSTEEG). - Au bonheur des dames. Verzamelde verzen der zingende huisvrouw
10164: HUIZENGA, E. E.A. (ED.). - Een wereld van kennis. Bloemlezing uit de artesliteratuur
13639: HUIZINGA, J.J. - Groeten van Andreas Tjaarda.
20609: HUJAR, PETER. - Animals.
12309: HULK, AAFKE. - Het clitisch pronomen en. Een dwarsdoorsnede van de Franse syntaxis
14731: HULK, AAFKE ET AL. - Du Lexique à la Morphologie: Du Côté de chez Zwaan.Textes réunis en l'honneur du soixantième anniversaire de Wiecher Zwanenburg.
6704: HULS, ERICA. - Taalgebruik in het gezin en sociale ongelijkheid. Een interactioneel sociolinguistische onderzoek
9650: HULSENS, ERIC. - Waarom lusten kinderen nog reuzen? Een kennismaking met het volkssprookje en zijn opname in de kinderliteratuur.
18093: HULSHOF, H. - Moedertaaldidactiek in ontwikkeling.
7917: HULSHOFF POL, E. - Studia Ruhnkeniana. Enige hoofdstukken over leven en werk van David Ruhnkenius (1723-1798)
6372: HULSTIJN, J.H. - Monitor use by adult second language learners.
16213: HULZEBOS, BRAM. - Een nacht.
16276: HULZEBOS, BRAM. - Fragmenten tegen het vestoten.
17800: HULZEN, A. VAN. - Utrechtse kloosters en gasthuizen.
12347: HUMBERT, HELGA. - Phonological segments. Their structure and behaviour
17794: HUMBOLDT, WILHELM VON. - Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen.
21263: HUME, ELSABETH ET AL (EDS.). - Surface syllable structure and segment sequencing.
4513: HUMMELEN, W.H.M. - Amsterdams toneel in het begin van de Gouden Eeuw.
7048: HUMMELEN, W.M.H. &C. SCHMIDT (EDS.). - Naaman Prinche van Syrien. Een rederijkersspel uit de zestiende eeuw
552: HUNDSNURSCHER, FRANZ. - Neuere Methoden der Semantik. Eine Einführung anhand deutscher Beispiele
906: HUNNINGHER, B. - Een eeuw Nederlands toneel.
5463: HUNNINGHER, B. - Het dramatisch werk van Schimmel in verband met het Amsterdamsche toneelleven in de 19e eeuw.
15455: HUNNINGHER, B. - The origin of the theater : an essay.
13365: HUNT, MELINDA & JOEL STERNFIELD. - Hart Island.
14100: HUOT, HÉLÈNE. - La morphologie. Forme et sens des mots du français.
14877: HUREL, EUG. - Grammaire Kinyarwanda.
17228: HÜSGEN, LUCAS. - Stoa.
13947: HÜSGEN, LUCAS. - Zeehond in wormgat. Een requiem voor een stem.
11919: HÜSGEN, LUCAS. - Nevels orgel.
13059: HÜSGEN, LUCAS. - Verpoosd in schaduw.
7307: HÜSKEN, W.N.M. - Noyt meerder vreucht. Compositie en structuur van het komische toneel en de Nederlanden voor de Renaissance
20454: HUSSEM, W. - Breels aan de vleet.
14854: HUSSEM, W. - Uitzicht op zee.
5888: HUSSON, RAOUL. - Étude des phénomènes physiologiques et acoustique fondamentaux de la voix chantée.
7275: HUTCHINS, W.J. - The generation of syntactic structures from a semantic base.
19215: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Epigrammatic Observations on Angland and the English. Made during his stay in that country in the years 1670 - 1671
5941: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Hofwijck.
7774: HUYGENS, C. - F.L. ZWAAN (ED.). - Avondmaalsgedichten en Heilige Dagen.
18045: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Nederlandse Gedichten 1614-1625. Historisch-kritische uitgave. Deel 1: Teksten. Deel 2: Apparaat enn commentaar
8956: HUYGENS, C. - Zede-printen. Vermeerderd met de tot dusver onuitgegeven Print van "Een Professor"
9640: HUYGENS, CONSTANTYN. - Costelick Mal en Voorhout.
9859: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Ooghen-Troost. Uitgegeven naar de autograaf en de drukken.
5676: HUYGENS - HERMKENS, H.M. - Bijdrage tot een hernieuwde studie van Constantijn Huygens' gedichten.
15895: HUYGENS, CONSTANTIJN & MARIA TESSELSCHADE. - Scheppen als bevrijding. Drie gedichten uit de zeventiende eeuw
20803: HUYGENS, CONSTANTIJN. - 't Voor-hout ende 't Kostelick Mal.
21901: HUYGENS, CONSTANTIJN. - 100 puntdichten.
15302: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Costelick mal en Voorhout.
1517: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Hofwyck.
1518: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Voorhout, Kostelick Mal en Ooghentroost.
20788: HUYGENS, CONSTANTIJN. - 't Voor-hout ende 't Kostelick Mal.
20686: HUYSMANS, JORIS-KARL. - Adriaen Brouwer.
5423: HYATT MAYOR, A. (FOREWORD. - The art of the playing card. The Cary collection
21291: HYMES, DELL (ED.). - Pidginization an creolization of languages.
1009: IANSEN, S.A.P.J.H. - Verkenningen in Matthijs Casteleins Const van Rhetoriken.
2237: IANSEN, S.A.P.J.H. - Verkenningen in Matthijs Casteleins Const van Rhetoriken.
19431: IBEL, RUDOLF. - Gestalt und Wirklichkeit des Gedichtes.
14831: IDDEKINGE, P.R.A. VAN. - Door de lens van De Booys. Een Arnhemse reportage 1944 - 1954.
15584: IDEMA, W.L. (VERTALING EN SAMENSTELLING). - Spiegel van de klassieke Chinese poëzie van het Boek der Oden tot de Qing-dynastie.
7092: IDEMA, WILT & PIM DE VROOMEN (EDS.). - Vormen van dramatische kunst in China, Korea & Japan. Studies & vertalingen
13444: IDEMA, W.L. (VERT.). - Zingend roei ik huiswaarts op de maan. Chinese gedichten.
17689: IEPENDAAL, WILLEM VAN. - Liederen van de zelfkant.
16414: IERSEL, BAS VAN. - Tweeënvijftig weerberichten. Haiku en sebryu.
553: IHWE, JENS (ED.). - Literaturwissenschaft und Linguistik, Ergebnisse und Perspektiven.
16870: IJLANDER, GIJS. - Some Sunny Day.
5035: ILLING, KURT (ED.). - Alberts des Großen 'Super Missam'-Traktat im mittelhochdeutschen Übertragungen. Untersuchungen und Texte
13901: IMMERZEEL, GERARD, LUKAS SIMONIS. - Paradis perdu.
13759: INGELSE, PHILIP. - Gratie.
8182: INGRAM, DAVID. - Phonologial disability in children.
15935: INSINGEL, MARK. - Gezichten gedichten.
16718: INSINGEL, MARK. - De een en de ander.
15286: INSINGEL, MARK. - De druiven die te hoog hangen.
8430: IORDAN, IORGU ET AL (RÉD.). - Mélanges linguistiques. Publiés à l'occasion du VIIIe congrès international des linguisttes à Oslo
9131: IRAUSQUIN, ROSEMARIE. - Quality and use of phonological representations in poor and normal readers.
5853: ISACENKO, ALEXANDER V. & HANS-JOACHIM SCHÄDLICH. - Untersuchungen über die deutsche Satzintonationen. Vorabdruck
7198: ISACENKO, ALEXANDER V. (ED.). - Études structurales dédiées au VIe Congrès des slavistes.
21386: ISBRÜCKER, J.R.G. - Historio kaj organizo de la esperanto movado
13800: ISHERWOOD, CHRISTOPHER. - The Nowaks.
13801: ISHERWOOD, CHRISTOPHER. - The Nowaks.
3798: ISING, ERIKA. - Wolfgang Ratkes schriften zur deutschen Grammatik (1612-1630). Teil I: Abhandlung, Teil II: Textausgabe
13359: ISTENDAEL, GEERT VAN. - Plattegronden.
20516: ISTENDAEL, GEERT VAN. - Het was wat was
13830: ISTENDAEL, GEERT VAN. - Berichten, bezweringen.
16594: ISTENDAEL, GEERT VAN. - Taalmachine.
13708: ISTENDAEL, GEERT VAN. - Taalmachine.
16982: IVIC, MILKA. - Trends in linguistics.
20815: IZAKS, WIM. - Lino's.
7139: JAARSVELD, H.J. VAN. - On reading handwriting.
12913: JACKSON. - Sing Without Shame: Oral Traditions in Indo-Portuguese Creole Verse.
6491: JACOB, ANDRÉ. - Introduction à la philosophie du langage.
4115: JACOBS, RODERICK A. & PETER S. ROSENBAUM. - English transformational grammar.
8316: JACOBS, JAN W. - Vogels van mei.
21848: JACOBSE, MUUS (=K. HEEROMA). - Het kind en andere gedichten.
11671: JACOBSE, MUUS (=K.H. HEEROMA). - De doortocht.
15234: JACOBSE, MUUS (=K.H. HEEROMA). - Het oneindige verlangen. Gedichten en liederen.
2787: JACOBSE, MUUS (=K.H. HEEROMA). - Tussen de bedrijven door.
7415: JACOBSEN, REINDERT. - Carel van Mander (1548-1606). Dichter en prozaschrijver
7970: JACOBSEN, R. - Mozaiek.
7167: JACOBSON, RODOLFO. - The London dialect of the late fourteenth century. A transformational analysis in historical linguistics
21368: JACOBSON, BENT. - Transformaional-generative grammar. An introductory survey of its genesis and development.
4392: JACOBSSON, ULF. - Phonological dialect constituents in the vocabulary of standard English.
14760: JADIR, MOHAMMED. - La coherence du discours en grammaire fonctionelle. Le cas du texte narratif
12353: JADIR, MOHAMMED (COORDINATION). - Developpements recents en grammaire fonctionnelle.
16987: JADIR, MOHAMMED. - Grammaire fonctionnelle et parametres textuels.
13097: JAEGGI, ADRIAAN. - Sorry dat ik het paard en de hond heb doodgeschoten.
19436: JAEGGI, ADRIAAN. - Groeten uit de Bilderdijkstraat.
14158: JAEGGI, ADRIAAN. - Het is hier altijd laat van licht. Amsterdamse stadsgedichten.
14065: JAENSCH, E.R. - Untersuchungen über Grundfragen der Akustik und Tonpsychologie.
15542: JAENSCH, E.R. - Untersuchungen über Grundfragen der Akustik und Tonpsychologie.
9366: JAFFÉ, H.C.L. - Het beeld en het woord.
15641: JAGENEAU, LAMBERT L.M. - Pest over Vlaanderen. Een gedicht met zes tekeningen van Roland Monteyne
15889: JAGER, GERT DE. - Sterk zeil.
21288: JAGTMAN, MARGRIET. - Computer-aided syntactic analysis of interlanguage data.
4397: JAISWAL, M.P. - A linguistic study of Bundeli. (A dialect of Madhyadésa)
19686: JAMES I. - A Counter-Blaste to Tobacco.
12620: JAMES, LAWRENCE. - Crimea 1854-56. The war with Russia from contemporary photograph.
20817: JAMMES, FRANCIS. - Kerk in bladergroen.
503: CZOCHRALSKI. JAN A. - Verbalaspekt und Tempussystem im Deutschen und Polnischen. Eine konfrontative Darstellung
16325: JANEMA, LEINS & JAAP PLOOS VAN AMSTEL. - Ouder-Amstel.
19895: JANÉS, CLARA & FRANS BUDÉ. - Creciente fértil - Vruchtbaar groeiend.
2347: JANNOT, MICHEL. - La pratique linguistiques: science ou idéologie?
5734: JANOTA, PREMYSL. - Personal charactersitics of speech.
9565: JANSE, ESTHER. - Production and perception of fast speech.
13095: JANSEN, TJITSKE. - Het moest maar eens gaan sneeuwen.
20949: JANSEN, COR. - "Effen kieken, effen proaten"
7194: JANSEN, FRANK (ED.). - Studies on fronting.
8413: JANSEN-SIEBEN, R. (ED.). - De pseudo-hippokratische Iatromathematika in vier Middelnederlandse versies.
20125: JANSEN, TJITSKE. - Het moest maar eens gaan sneeuwen.
14296: JANSEN, TSJITSKE. - Koerikoeloem.
1042: JANSEN, FRANK. - Syntaktische konstrukties in gesproken taal.
1258: JANSEN, JACOB. - Gysbert Japicx 'Lieten. In stúzje oer de fan de dichter bidoelde meldijen
12325: JANSEN, WIM. - Woordvolgorde in het Esperanto: Normen, taalgebruik en universalia.
21405: JANSEN, L.A. - Geschiedenis van de Boswachterij Nunspeet.
13096: JANSMA, ESTHER. - Duizend.
15656: JANSMA, ESTHER. - Stem onder mijn bed.
13393: JANSMA, ESTHER. - Stem onder mijn bed.
13963: JANSMA, ESTHER. - Picknick op de wenteltrap.
11917: JANSMA, ESTHER. - Hier is de tijd.
12894: JANSMA, ESTHER. - Waaigat.
15664: JANSMA, ESTHER. - Eerst.
11832: JANSMA, ESTHER. - Dakruiters.
8667: JANSONIUS-SCHULTHEISS, KINO. - Twee jaar spraak en taal bij schisis.
17829: JANSONIUS, F. - Lodewijk van Deijssel.
16417: JANSSEN, THEO. - Taal in gebruik. Een inleiding in de taalwetenschap
9716: JANSSEN, F.A. E.A. - Tiende Laurens Jansz Costerprijs 1995 verleend aan Joost R. Ritman.
9751: JANSSEN, FRANS A. - Zethaak en pen. Schrijvende boekdrukkers en drukkende schrijvers
20269: JANSSEN, PIERRE. - De groeten uit Eerbeek
10576: JANSSEN, MAARTEN. - SIMuLLDA. A multilingual lexical database application using a structured interlingua
10930: DELVIGNEM ROB EN FRANS A. JANSSEN. - Schrijven is verbluffen. Bibliografie van de verspreide publicaties van Willem Frederik Hermans
19449: JANSSEN, FRANS. - Goya. Twee gedichten
346: JANSSEN, W.A.F. - De verbreiding van de uu-uitspraak voor Westgermaans u in Zuid-Oost-Nederland.
13704: JANSSEN, PAUL. - Instructies voor een ober.
10652: JANSSEN, PAUL. - Instructies voor een ober.
16090: JANSSENS, JOZEF D. E.A. - Egidius waer bestu bleven. Liederen uit het Gruuthuse-manuscript bijeengelezen en ingeleid door.
9977: JANSZ, LAURIS. - Een spel van sinnen hoe Goodts ordonancij elck mensch een staet stelt om in te leven.
12671: JANUS. - Man Ray.
1254: JAPICX, GYSBERT. - Wirken.
5051: JASPERS, GERARDUS JOHANNES. - Stephan von Landskron Die Hymelstrasz. Mit einer Einleitung und vergleichenden Betrachtung zum Sprachgebrauch in den Frühdrucken (Augsburg 1484, 1501und 1510)
4259: JASTROW, OTTO. - Daragözü. Eine arabische Mundart der Kozluk-Sason-Gruppe (Südostanatolien). Grammatik und Texte
7131: JAZAYERY, MOHAMMED ALI ET AL (EDS.). - Linguistic and literary studies in honor of Archiblad A. Hill. Vol. I: Genral and theoretical linguistics
5579: JEANSON, J.V. E.A . - Het Nederlands na 1992. Teksten van de lezingen, gehouden op het gelijknamige congres
4371: JEFFARES, A. NORMAN & A.S. KNOWLAND. - A commentary on the collected plays of W.B. Yeats.
14749: JELLEMA, C.O. - De toren van Snelson.
21930: JELLEMA, C.O. - Aangaande Hölderin.
21559: JELLEMA, C.O. - Liber Amicorum C.O. Jellema. Een zekere eenheid.
16586: JELLEMA, C.O. - Een slaande hoef.
17843: JELLEMA, C.O. - Buiten denkbereik.
21931: JELLEMA, C.O. - Huizinge-lezing 2.
21928: JELLEMA, C.O. - Over realisme in de beeldende kunst.
21929: JELLEMA, C.O. - Drie haren van goud.
21729: JELLEMA, C.O. - Het onbegonnene
19371: JELLEMA, C.O. - Herinnering verschoont. Notities
20629: JELLEMA, C.O. - Al het heden.
21807: JELLEMA, C.O. - Seizoenen op Oosterhouw.
21987: JELLEMA, C.O. - Drie Griekse gedichten.
14208: JELLES, ANDRIES. - Ik laat me niet kisten, nog niet.
1263: JELLES, PITER. - Rispinge. Alde en nije fersen
13476: JENSEN, K. ANNE. - Clause linkage in spoken Danish.
8154: JENSEN, JOHN T. - Morphology. Word structure in generative grammar
14998: JENSHEL, LEN. - Travels in the American West.
21205: FODOR. JERRY A. - A theory of content and other essays.
20591: JESPERS, HENRI-FLORIS. E.A. - Hugues C. Pernath 1931 - 1975.
7594: JESPERSEN, OTTO. - Growth and structure of the English language.
5184: JESPERSEN, OTTO. - Lehrbuch der Phonetik.
14666: JETZES, HENNIE, HANS VAN DE WAARSENBURG & FRED VAN LEEUWEN. - We moeten nog naar dat land reizen. 40 jaar poëziefestival in Zuid-Limburg
993: JIRICZEK, OTTO L. - Die deutsche Heldensage.
17043: JOBSE, NEELTJE ZOETJE. - Buiten het bereik van lantarens.
19410: JOEKES, THEO. - De orde van de dag.
19736: JOHANNES, G.J. - Dit moet u niet onverschillig wezen! De vaderlandse literatuur in het Noord-Nederlandse voortgezet onderwijs 1800-1900.
7664: JÓHANNESSON, ALEXANDER. - Some remarks on the origin of the N-sound.
3103: JOHANSSON, BERTIL. - Religion and Superstition in the plays of Ben Jonson and Thomas Middleton.
3739: JOHNNSEN, O.A. - Norwegische Wirtschaftsgeschichte.
21874: JOHNSON, ADAM. - Fortune smiles
19819: JOHNSON, BROOKS. - Photography Speaks II: From the Chrysler Museum Collection. 70 Photographers on Their Art.
933: JOHNSON, LESLEY. - The cultural critics. From Matthew Arnold to Raymond Williams
6086: JOHNSON, F. - A standard Swahili-English dictionary. (Foundes on Madan's Swahili-English dictionary)
1973: JOHNSTONE, BARBARA. - Repetition in Arabic discourse. Paradigms, syntagms, and the ecology of language
8076: JONATHAN (=J.P. HASEBROEK). - Waarheid en dromen.
190: JONCKBLOET, W.J.A. - Over Middelnederlansche epischen versbouw.
11054: JONCKHEERE, KAREL. - Roemeense suite.
9302: JONCKHEERE, K. - Spiegel der zee.
11463: JONCKHEERE, KAREL. - Poëtische inventaris.
2790: JONCKHEERE, KAREL. - De overkant is hier.
10268: JONCKHEERE, KAREL. - Verzamelde gedichten.
4185: JONES, WILLIAM JERVIS. - A lexicon of French borrowings in the German vocabulary (1575-1648).
8910: JONES, LARRY BERT. - Pragmatic aspects of English text structure.
816: JONES, WILLIAM M. (ED.). - The present state of scholarschip in the sixteenth-century literature.
17661: JONG, CEES DE. - Slegs vir blankes.
11255: JONG, FRANCISKA DE. - Determiners: features and filters.
13540: JONG, ANJA DE. - Berlin's covered history.
19451: JONG, EELKE. - Winter.
19559: JONG, STEEF DE. - Allemaal alleen.
16145: JONG, A.M. DE. - Merijntje Gijzens jeugd, I. Het verraad.
16117: JONG, SASKIA DE. - Resistent.
14894: JONG, J.A. DE EN F. SIMONIS. - Literair Paspoort 2002.
16052: JONG, HARRY DE. - Aan de overzijde bijt het beter.
21153: JONG, JAAP DE (RED.). - Handboek bedrijfscorrespondentie.
3155: JONG, JELLY JULIA DE. - The case of bound pronouns in peripherical romance.
8026: JONG, H.A.L. DE. - Defining a variable of foreign language ability. An application of Item Response Theory
8067: JONG SAAKES, J. DE E.A. - Kroniek van Harderwijk, 1231-1931.
8463: JONG, A.J. DE (ED.). - Een viertal dichters en prozaschrijvers uit de Vroeg-Renaissance.
19288: JONG, MAX DE. - De knobbelzwaan. Nagelaten gedichten
5229: JONG, JAN DE. - Specific language impairment in Dutch: inflectional morphology and argument structure.
12168: JONG, NEL DE. - Learning second language grammar by listening.
3905: JONG, J.C.W.C. DE. - Hartmann van Aue als Moralist in seinen Artusepen.
17599: JONG, POL DE & LYDIA LUYTEN. - Kroniek II.
18801: JONG, MAX DE. - Droomrit.
12689: JONGE, FREEK DE. - De wereldverbeteraar.
6384: JONGE, BOB DE. - Sprekersstrategieën en taalverandering: ser en estar in leeftijdsuitdrukkingen.
3389: JONGE, FREEK DE & WILLEM BREUKER KOLLEKTIEF. - Stroman & trawanten.
10700: JONGEJANS, CHARLES. - Allesbehalve plat.
555: JONGEN, R. - Phonologie der moresneter Mundart. Eine Beschreibung der segmentale und prosodische Wortformdiakrise
3199: JONGEN, LUDO ET AL (EDS.). - De letter doet de geest leven. Bundel opstellen aangeboden aan Max de Haan
21180: JONGENBURGER, WILLY. - The role of lexical stress during spoken-word processing.
9831: JONGENS, COR E.A. - Papier & zo.
20619: JONGH, E. DE. - Zinne- en minnebeelden in de schilderkunst van de zeventiende eeuw.
17066: JONGSTRA, ATTE (TEKST), LENNY SCHRÖDER (ZEEFDUK). - Uithoorn.
15314: JONKER, HENK - JESSICA VOETEN (INL.). - Holland zonder Haast.
19574: JONKER, INGRID. - Ik herhaal je.
1574: JONKERS, ROEL. - Comprehension and production of verbs in aphasic speakers.
21237: JONKERSZ, INEKE. - Semantic interference and facilitation in word production. Explaining the semantic relatedness paradox.
10288: JONKMAN, MARIEKE. - Dochters van het donker.
10755: JONKMAN, MARIEKE (=ANTON ENT). - Pleijaden.
9758: JONKMAN, MARIEKE (=ANTON ENT). - Dieptevrees.
21163: JONSON, BEN. - Beneficia.
19552: S., JOOP. - In eigen spiegel.
17002: JOORIS, ROLAND. - De contouren van het verstrijken.
21957: JOORIS, ROLAND - RAVEEL. - Kamermuziek "La peinture du pauvre".
5291: JOOS, MARTIN (ED.). - Readings in Linguistics I. The development of descriptive linguistics in Amerika, 1925-56
17477: JORDAAN, PETER. - Carlos Drummond de Andrade.
8482: JORDAN, RICHARD. - Die altenglischen Säugetiernamen.
21245: JORDEN, ELEANOR HARZ. - Beginning Japanese (Part 1)
14355: JÖRG, REMÉ & HANS VAN DE WAARSENBURG. - De niet bestaande ruimten van het arsenale.
3064: JORISSEN, TH. - Historische en literarische studiën.
11793: JOSSELIN DE JONG, K.H.R. DE. - Kamperfoelie.
16531: JOSSELIN DE JONG, K.H.R. DE. - Het witte schip.
7704: JOUBERT, JEAN (ÉD.). - Fabliaux et contes du Moyen Ages.
1265: JOUSMA, A. - Kimelûd.
22031: JOVKOV, JORDAN. - Patro kaj filo, kaj aliaj rakontoj.
19970: JOYCE, JAMES. - Pomes Penyeach en andere gedichten.
18240: JUFFERMANS. - Moet de kunst de straat op.
1889: JUFFS, ALAN. - Learnability and the lexicon. Theories and language second learning reseach
4649: JUILLAND, ALPHONSE. - Outline of a general theory of structural relations.
19394: JULIUS, RUDOLF. - Eppure.
3624: JUNG, M.B. - Eerste beginselen der wiskundige aardrijkskunde. Voornamelijk ingerigt voor de lagere scholen
11222: JUNGER, JUDITH. - Predicate formation in the verbal system of modern Hebrew.
764: JÜRGENS, GEORG. - Die 'Epistolae Ho-Eliane'. Ein Beirag zur englischen Litteraturgeschichte
13223: JUYI, BAY. - Gedichten en proza.
19767: KAAL, MEERTJE. - Het jachtseizoen is geopend.
19933: KAAL, MEERTJE. - Demasquer Venise.
14756: KAAN, EDITH. - A minimalist approach to extraposition.
19782: KAAS, ANDRIES. - Kaas.
9122: KAC, MICHAEL (ED.). - Current syntactic theories. Discussion Papers from the 1979 Milwauakee Syntax Conference
20758: KAFKA, FRANZ & PAUL VAN OSTAIJEN (VERTALING). - Zum Nachdenken für Herrenreiter. - Tot overwegen voor hereruiters.
9348: KAFKA, FRANZ. - Een hongerkunstenaar.
18275: KAFKA, FRANZ. - 'Ik ken de inhoud niet ...'. 'Ich kenne den Inhalt nicht ...'
6647: KAHLE, B. - Altisländisches Elementarbuch.
10076: KÄHLER, HANS. - Grammatik der Bahasa Indonésia.
11807: KAINZ, FRIEDRICH. - Psychologie der Sprache.
558: KAINZ, FRIEDRICH. - Einführung in die Sprachpsychologie.
1643: KAISER, L. - Fysiologische en pathologische vormen van kinderspraak.
5857: KAISER, L. E.A. - Het spreken in beeld. Anatomisch en phonetisch kaartwerk
5879: KAISER, L. - Proefondervindelijk onderzoek van betrekkingsklanken. (Experimentele phonetica)
5728: KAISER, L. - Biological and statistical research concerning the speech of 216 Dutch students.
21916: KAJETANOWICZ, JONANN (VERTALING). - Drie Poolse Kerstliedje.
4913: KAL, JAN. - Waarom ik geen Neerlandistiek studeer. Schrijverssonnetten
11474: KAL, JAN. - Assepoester.
9663: KAL, JAN. - Praktijk hervat.
18644: KAL, JAN. - Praktijk hervat.
18645: KAL, JAN & NICO SCHEEPMAKER. - Vinger in de hoed wie d'r mee doet: Heinz Polzer & Aart van Zoest.
20474: KAL, JAN. - Fietsen op de Mont Ventoux. 222 sonnetten.
9763: KAL, JAN. - Fietsen op de Mont Ventoux. 74 sonnetten
8220: KALDEWAIJ, JELLE. - Structuralisme en transformationeel generatieve grammatica. Continuïteiten en discontinuïteiten in de twintigste eeuwse taalkunde
982: KALFF, G. - Middelnederlandsche epische fragmenten.
2446: KALFF, G. - Studiën over Nederlandsche dichters der zeventiende eeuw. Vondel - Cats - Huygens - Hooft - Campuysen
2558: KALMA, D. - Gysbert Japiks. In studzjen yn dichterskip
10119: KALMA. J.J. - Bibliografy Gysbert Japiks. Syn eigen wurk en artikels en boeken fan oaren
1275: KALMA, J.J., J.R. BROUWER & CHR. STAPELKAMP. - Vitus Ringers.
5612: KAMERBEEK, J.C. - Het griekse erfdeel in het werk van Thomas Hardy.
7569: KAMMEN, LOUISE VAN (ED.). - De abele spelen. Naar het Hulthemse handschrift
13466: KAMP - VROOMEN, PIM DE. - De doler en het kind van God. Brieven en documenten van de samenwerking tussen Hendrik Andriessen en Pierre Kemp in de jaren 1917-1921
12171: KAMPERS-MANHE, BRIGITTE. - L'opposition subjonctif/indicatif dans les relatives.
15513: KAMPHUIS, GERRIT. - Oeverbos.
19800: KAN, A.H. (ED.). - De jeugd van Constantijn Huygens door hemzelf beschreven.
2020: KAN, A.H. (ED.). - De jeugd van Constantijn Huygens door hemzelf beschreven.
21248: KANDOU, DANIËL. - Naïeve notities.
1440: KANE, GEORGE. - Middle English literature. A critical study of the romances,the Religious Lyrics, Piers Plowman
7582: KANNEMEYER, J.C. - Nederduitse digkuns. 'n Inleiding met tekste en aantekeninge, tot die sewentiende-eeuse Nederlandse poësie
17720: KANT, IMMANUEL. - Kritik der reinen Vernunft.
17791: KANT, IMMANUEL. - Kritiek der Urteilskraft.
17793: KANT, IMMANUEL. - Prolegomena zu einer jeden künstigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können.
20425: KÁNYÁDI, SÁNDOR - WIM SWAAN (VERTALING). - Noé Bárkája Felé - Op weg naar de Ark van Noach
560: KAPER, W. - Einige Erscheinungen der kindlichen Spracherwerbung erläutert im Lichte des vom Kinde gezeigten Interesses für Sprachliches.
10367: KAPR, ALBERT. - 101 stellingen over de vorm van het boek.
9796: KAPR, ALBERT. - Hundertundein Sätze zur Buchgestaltung.
733: KARÁTSON, ANDRÉ. - Edgar Allan Poe. et le groupe des écrivains du "Nyugat" en Hongrie
11000: KARLAUF, THOMAS. - Stefan George und Holland. Katalog der Ausstellung zum 50. Todestag Universitätsbibliothek Amsterdam
4245: KARST, JOSEPH. - Gesichte der armenischen Philologie. In kritischer Beleuchtung nach ihrer ethnologischen Zusammenhängen dargestellt. Mit Beilagen und Exkursen über die asianisch-mediterraneische Vorgeschichte
14087: KARTTUNEN, K.I. - Jean III et Stefan Batory. Etudes sur les Relations Politiques entre la Suede et la Pologne de 1576 a 1583
6888: KASHER, ASA. - Linguistics and logic. Conspectus and prospects
18205: KAT, OTTO DE. - De langste nacht.
3281: KATE, J.J.L. - De hel van Dante Alighieri. In de dichtmaat van 't oorspronkelijke vertaald
5770: KATE, J.J.L. TEN. - Zangen des tijds.
5774: KATE, J.J.L. TEN. - Dramatische Poëzy.
5768: KATE, J.J.L. TEN. - Lyrische poëzy. De Planeeten - De Jobeïde
5769: KATE, J.J.L. TEN. - Uit den vreemde. Vertaalde poëzy
5771: KATE, J.J.L. TEN. - Voor hart, huis en leven.
19408: KATE, J.J.L. TEN. - Dichterlijk album voor Neerlands meisjens en vrouwen bijeenverzameld.
6229: KATE, J.J.L. TEN. - De Nieuwe Kerk van Amsterdam.
1519: KATE, J.J.L. TEN. - De Nieuwe Kerk van Amsterdam.
13822: KATE, J.J.L. - Eerste liefde.
5775: KATE, J.J.L. TEN. - Gewijde Poëzy.
5776: KATE, J.J.L. TEN. - Verhalen en vertellingen.
5772: KATE, J.J.L. TEN. - Mengel-Poëzy.
5773: KATE, J.J.L. TEN. - Bijbel-Poëzy.
6313: KATZ, JERROLD J. & PAUL M. POSTAL. - An integrated theory of linguistic descriptions.
13502: KATZ, BENJAMIN. - Documenta IX vor/before Documenta IX. Photographien - Photographies.
788: KATZ, JERROLD J. - Propositional structure and illocutionary force. A study of the contribution of sentence meaning to speech acts
3160: KATZ, JERROLD. - Language and other abstracts objects.
5762: KATZENSTEIN, J. (HRSG.). - Archiv für experimentelle und klinische Phonetik. (Supplement zu Passows und Schaefers Beiträgen)
6948: KATZNER, KENNETH. - The languages of the world.
4394: KAUFMANN, HENNING. - Bildungsweise und Betonung der deutschen.
19733: KAVAFIS, K.P. - Ithaka. Fragmenten
15065: KAVAFIS, KONSTATIN. - Gedichte. Eingeleitet und aus dem neugriechischen ubertragen von helmut von den steinen
20708: KAVVADIAS, NIKOS. - Maraboe en andere gedichten.
5259: KAYSER, WOLFGANG. - Das sprachliche Kunstwerk. Eine Einführung in die Literaturwissenschaft
19172: KEBLUSEK, MARIKA. - Nadruk verboden.
12427: KEES, WELDON. - The collected poetry.
22062: KOOTEN. KEES VAN. - Toeteren.
11254: KEIJSPER, C.E. - Between link en no link: observations on Russian ne.
21204: KEIJSPER, C.E. - Information structure. With examples from Russian, English and Dutch.
18422: KEIJSPER, CHANTAL. - K. ter Laan's Multatuli Encyclopedie.
1015: KEINZ, FRIEDRICH. - Meier Helmbrecht und seine Heimat.
20177: KEIZER, MADELON DE. - Als een meeuw op de golven. Albert Verwey en zijn tijd.
4607: KELEN, PETER PAUL & GÜNTER SCHNEIDER. - Handbuch der Musik. Mit einer Zeittafel der musikgesichte und einem Führer durch die Kulturgesichte
10855: KELK, C.J. - Egel en faun.
562: KELLER, OTTO. - Zur lateinischen Sprachgesichte. Zweiter Teil. Grammatische Aufsätze.
6078: KELLER, OTTO. - Lateinische Volksetymologie und verwantes.
21669: KELLY, JERRY. - The Art of the Book in the Twentieth Century. A Study of Eleven Influential Book Designers from 1900 to 2000.
21507: KELLY, EDWARD & PHILIP STONE. - Computer recognition of English word senses.
11640: KEMP, MATHIAS. - Seringen en schroot.
564: KEMP, F. - Kunst und Vergnügen des Übersetzens.
20143: KEMP, PIERRE. - Vijf families en een poederblauw.
15922: KEMP, PIERRE. - Maastricht en ik. Een polyptiek.
12640: KEMP, PIERRE. - Standard-book of classic blacks.
17361: KEMP, PIERRE. - Garden 36, 22, 36 inches.
18504: KEMP, PIERRE. - Carmina Matrimonialia.
12738: KEMP - KUSTERS, WIEL. - Pierre Kemp. Een leven
16821: KEMP, PIERRE. - Twee gedichten.
16329: KEMP, PIERRE. - Suite voor een Fan. (Negen Badineries voor één Mezzo-Sopraan)
13435: KEMP - KUSTERS, WIEL. - X kijkt in Y. Vijf causerieën over Pierre Kemp
9842: KEMP, PIERRE. - Transitieven en immobielen.
13144: KEMP, PIERRE. - Phototropen en noctophilen.
15336: KEMP, PIERRE. - Een verstilde zucht.
10990: KEMP - BAKKER, BERT E.A. (RED.). - Pierre Kemp.
15883: KEMP, PIERRE. - Perzische Suite voor Dr. E.E. Tijdens.
19758: KEMP, PIERRE. - Bericht van mistvorming.
16178: KEMP, PIERRE. - Pacific.
16179: KEMP, MATHIAS. - Schimmen uit het plutonium.
13182: KEMP, PIERRE. - De incomplete luisteraar/De sieraden.
13409: KEMP, PIERRE. - Pacific.
17339: KEMP, PIERRE. - Poeder van maankop.
11914: KEMP - KUSTERS, WIEL. - X kijkt in Y. Vijf causerieën over Pierre Kemp
13407: KEMP, PIERRE. - Stadard-book of classic blacks.
13410: KEMP, P(IERRE). - Het wondere lied.
13411: KEMP, PIERRE. - Een bloemlezing uit zijn kleine liederen.
13412: KEMP, PIERRE. - Garden 36, 22, 36 inches.
14238: KEMP, PIERRE . - Verzameld Werk.
20346: KEMP, PIERRE. - Letterspel
17591: KEMP, PIERRE. - Suite voor een Fan. (Negen Badineries voor één Mezzo-Sopraan)
19160: KEMPEN, MICHIEL VAN. - Suriname verbeeld.
1646: KEMPEN, G.A.M. - Natuurlijke taal en kunstmatige intelligentie. Taal tussen mens en machine
6389: KEMPEN, G. - Memory for word and sentence meaning. A set-feature model
14840: KEMPEN, MICHIEL VAN (TEXT), JACQUIE MARIA WESSELS. - Cityscapes + Birdmen.
15522: KEPPEL, JOOST VAN (=WILLEM DE MÉRODE). - Claghen.
20800: KEPPEL, JOOST VAN (=WILLEM DE MÉRODE). - Claghen.
3657: KER, W.P. - Epic and romance. Essays on medieval literature
349: KERCKHOVE, L. VAN DE. - De namen van de azijn in de Zuidnederlandse dialecten.
9450: KERDIJK, F. - Benjamin Franklin. Drukker, postmeester, uitvinder en gezant. 1706 - 1790
9715: KERDIJK, F. - Te groot om drukker te zijn.
17089: KERKHOF, KOOS VAN DEN. - Douchegedichten in ritmico automatico.
7181: KERKHOF, J. - Studies in the language of Geoffrey Chaucer.
10152: KERKHOFF, ANNEMARIE ET AL (EDS.). - UiL OTS yearbook 2004.
13833: KERKWIJK, HENK VAN / DAVID WINWOOD. - Lof der onschuld / Praise of innocence.
13951: KERKWIJK, HENK VAN. - De stervende dode.
13950: KERKWIJK, HENK VAN. - Rotte fazant.
16251: KERKWIJK, HENK VAN / DAVID WINWOOD. - Lof der onschuld / Praise of innocence.
9918: KERN, H. - Die Glossen in der Lex Salica und die Sprache der salischen Francken. Beitrag zur Geschichte der deutschen Sprachen
5429: KERNKAMP, J.H. - Inventaris der familiepapieren Meerman, Van Westreenen, Dierkens en Van Damme. Aanwezig in het museum Meermanno-Westreenianum
13375: KERS, MARTIN & ETHEL POTHNOY. - The Coasts of Europe. Photographic Impressions
17220: KERS, MARTIN WN WILLEM KOLVOORT. - Oer. De kracht van het kijken
13536: KERS, MARTIN. - kijken naar het weer.
13537: KERS, MARTIN. - Natuur in Holland. Natuurmonumenten in beeld
2115: KERSBERGEN, G.C. VAN. - Het Luiksche diatessaron. In het nieuw-Nederlandsch vertaald
1557: KERSTENS, J.G. - Deep structure and surface structure interpretation. A study in generative grammar
18862: KERSTIËNS, ERIC. - Laatste tocht.
10154: KESKIN, CEM (ED.). - UiL OTS yearbook 2006.
12321: KESKIN, CEM. - Subject agreement dependency of accusative case in Turkish. Or jump-starting grammatical machinery
14091: KESSEL, DMITRI. - On assignment: Dmitri Kessel, Life photographer.
13424: KESSLER, HEINRICH. - Zur Mundart des Schanfigg. Mit besonderer Berücksichtigung ihrer Diphtongierungen
12911: KESTER, ELLEN-PETRA. - The nature of adjective inflection.
3017: KETS-VREE, A. (ED.). - De brieven van J.C. Bloem aan Aart van der Leeuw.
6102: KETTERER, KURT. - Psychologisches moment und Vokalquantität in der alemannischen Mundart von Lenzkirch im Schwarzwald.
1649: KETTERIJ, C. VAN DE. - Grammaticale interpretatie van Middelnederlandse teksten. Instructiegrammatica
5161: KETTMANN, GERHARD (HRSG.). - Frúhneuhochdeutsche Texte.
5666: KEUKEN, G.J. VAN DER. - De nieuwe spelling.
13284: KEUKEN, JOHAN VAN DER. - After-image. Nabeeld.
20589: KEULEMANS, CHRIS (INLEIDING). - Openbaringen. Zeventien jonge dichters over het cruciale gedicht.
20296: KEULEN, MENSJE VAN. - Winternacht
19201: KEULEN, MENSJE VAN. - Twee vrienden.
4965: KEULEN, MENSJE VAN. - De avonturen van Anna Molino.
11576: KEULS, H.W.J.M. - Regionen. Gedichten gevolgd door vertalingen naar Jules Supervielle
13121: KEULS, H.W.J.M. - Om de stilte.
17405: KEULS, H.W.J.M. - Om de stilte.
17859: KEULS, H.W.J.M. - "Keuze van de gedichten"
9480: KEULS, H.W.J.M. - Verzamelde gedichten I: In den stroom./ De dansende lamp.
14856: KEULS, H.W.J.M. - Rondeelen en kwatrijnen.
17519: KEULS, H.J.W.M. - De dansende lamp.
5412: KEULS, H.W.J.M. - "Keuze van de gedichten"
19996: KEUNING, NICO. - Oorlog en pap. Het bezeten leven van Johnny van Doorn.
21952: KEUNING, NICO. - De man van Fraijlemaborg.
235: KEUNING, H.J. & J. NAARDING. - Het esdorp.
20371: KEURIS, FRISO. - 19 schrijversportretten
20547: KEYL, CATHERINE & PATRICIA STEUR (FOTO'S), - Made in Holland (Intervieuws).
18416: KEYSER, MARJA E.A. (RED.). - Frederik Muller (1817 - 1881). Leven en werken.
10545: KEYSER, MARJA. - Dirk Philips (1504-1568). A catalogue of his printed works in the University Library of Amsterdam
17967: KHAYYAM, OMAR. - Rubaiyat.
17968: KHAYYAM, OMAR. - Rubaiyat.
20259: KHAYYAM - BIEGSTRATEN, JOS (VOORWOORD) - Jaarboek 4 - Nederlands Omar Khayyam Genootschap
18276: KHAYYAM, OMAR. - In een verlaten huis vieren wij feest. Vijfenveertig kwatrijnen
18016: KHAYYAM, OMAR. - Rubaiyat.
17867: KHELLOUT, LAURENT. - Raïnaraï. De Nomadische keuken van Algarije.
7269: KIEFER, F. & N. RUWET. - Generative grammar in Europe.
7270: KIEFER, F. (ED.). - Studies in syntax and semantics.
1654: KIEFT, A.P. - Homonymie en haar invloed op de taalontwikkeling.
18769: KIESTRA, DOUWE HERMANS. - Boerehiem - Boerenerf. Een keuze uit zijn poëzie met vertalingen uit het Fries door D.A. Taminga
21131: KILPATRICK, CONNOR & STEVEN MILLHAUSER, JOYCE CAROL OATES, PADGETT POWELL AND OTHERS - McSweeney's 25.
2387: KIMBALL, JOHN P. (ED.). - Syntax and semantics. Volume 1
2432: KIMBALL, JOHN P. (ED.). - Syntax and semantics. Volume 2
2483: KINDERMANN, HEINZ. - Das Goethebild des 20. Jahrhunderds.
3744: KING, ARTHUR H. - The language of satirized characters in Poëtaster. A socio-stylistic analysis 1597-1602
21249: KING, JENNY. - Letting the dark through.
6332: KING, P.K. - Dawn poetry in the Netherlands.
6351: KINKER, J. - De verlichte muze. Bloemlezing uit de poëzie
12410: KINSELLA, JOHN. - The new Arcadia.
6880: KINSELLA, VALERIE (ED.). - Language teaching and linguistics: surveys.
87: KIRCHNER, GUSTAV. - Gradadverbien. Restriktiva und Verwandtes im heutigen Englisch (britisch und amerikanisch)
13471: KIRSTEL, M. RICHARD. - Pas de deux.
12279: KISS, KATALIN É. - Configurationality in Hungarian.
21109: KISS, KATALIN É. (ED). - Discourse configurational languages
20264: KIST, FLOOR. - Waarom de Amerikanen geen Nederlands spreken
12954: KITS VAN HEIJNINGEN, G.P. - Uit het volle menschenleven. Schetsen
3652: KITTEL, HARALD & ARMIN PAUL FRANK (EDS.). - Interculturality and the historical study of literary translations.
7231: KJELLMER, GÖRAN. - Context and meaning. A study of distributional and semantic relations in a group of Middle English words
7256: KJELLMER, GÖRAN. - Middle English words for 'people'.
4738: KLAAUW, C.A. VAN DER. - Politieke betrekkingen tussen Nederland en België 1919-1939.
8023: KLAPPENBACH, RUTH - WERNER ABRAHAM (HRSG.). - Auswahl aus den lexikographischen Arbeiten. Erweitert um drei Beiträge von Helene Malige-Klappenbach
5068: KLATTER, J. (ED.). - Amoreuse liedekens.
21198: KLAVANS, JUDITH L. & PHILIP RESNIL (EDS.). - The balancing act : combining symbolic and statistical approaches to language.
16550: KLAVERSMA, NEL. - 't Verborgen goed, treckt ons gemoed. De boekillustratoren Jan & Casper Luyken
16545: KLEEF, DIEDERICK VAN. - Word geen kunstenaar. (Een greep uit zijn) penseeltekeningen.
16768: KLEEF, DIEDERICK VAN. - 1988 tekenen & schrijven, optellen & aftrekken 1999.
16795: KLEEF, DIEDERICK VAN. - Tekeningenkatern uit handboek 3.
21261: KLEGRAF, JOSEF & DIETRICH NEHLS (EDS.). - Essays on the English language and applied linguistics on the occasion of Gerhard Nickels's 60th birthday.
16322: KLEIJWEGT, GERRIT . - Reünie.
14742: KLEIN, AART / PAULINE TERREEHORST. - Aart Klein Fotograaf / Wit water, zwarte sneeuw (White water, blac) snow).
567: KLEIN, W & D WUNDERLICH (EDS.). - Aspekte der soziolinguistik.
14676: KLEIN, AART (FOTO'S), THOMAS GRAFTDIJK (TEKST). - Delta. Stromenland in beweging. Land im Fluss. Currents to future. Desafío al mar.
9609: KLEIN, MAARTEN (RED.). - Nieuwe eskapades in de Neerlandistiek. Een bundel opstellen voor M.C. van den Toorn
9997: KLEIN-ESSINK, SELMA. - Betekenis.
5436: KLEIN, P.W. & M.A.V. KLEIN-MEIJER. - De wereld van de Koninklijke Bibliotheek 1798-1998. Van statelijke institutie tot culturele onderneming
10359: KLEINGELD, JAN E.A. (RED.). - Indruk: elf grafisch ontwerpers.
12690: KLEPPE, H.W. - Een thriler.
17908: KLERK, JOOST DE. - De FN in het fonteinkastje. Een oorlogsverhaal.
7705: KLIKSPAAN (=J. KNEPPELHOUT). - Studenten-typen 1839-1841.
13147: KLINKENBERG, GERARD VAN. - Tusschen sterren en stenen.
17918: KLINKENBERG. - Jaren met Marsman.
21014: KLINKENBERG, GERARD VAN. - Empedokles in ongenade
7016: KLOEKE, G.G. - Gezag en norm bij het gebruik van verzorgd Nederlands.
7464: KLOEKE, G.G. (ED.). - Uitgave van "Seer schoone spreeckwoorden/ oft prouerbia" (In Franse en Vlaamse taal) in 1549 te Antwerpen verschenen
9848: KLOEKE, G.G. - Kamper spreekwoorden. Naar de uitgave van Warnersen anno 1550
18060: KLOEKE, G.G. - De herkomst van de Afrikaanse taalschat.
17999: KLOKMAN, EGBERT. - Klein vertoog.
1916: KLOOS - RAAF, K.H. DE. - Willem Kloos. De mensch, de dichter, de kriticus
21680: KLOOS, WILLEM - THEO BAART. - Stenen zwijgen dood.
11613: KLOOS, WILEM. - Nieuwe Verzen.
10645: KLOOS - EETEN, PETER VAN. - Dichterlijk Labyrinth. Opstellen Over Het Werk Van Willem Kloos
21499: KLOOS, WILLEM. - Zelfportret.
9651: KLOOS, WILLEM. - Okeanos-fragmenten.
5746: KLOOS, WILLEM. - Nieuwere literatuurgeschiedenis. Deel I - V
18795: KLOOS, WILLEM. - Avond.
20500: KLOOS, WILLEM & ALBERT VERWEY. - Van de liefde die vriendschap heet. Briefwisseling Willem Kloos - Albert Verwey 1881-1925.
1656: KLOOSTER, W.G. ET AL. - Inleiding tot de syntaxis. Praktische zinsleer van het Nederlands
22019: KLOPPENBERG-DITO, M. - Nut en doel van Esperanto.
3904: KLOSE, MARTIN. - Der Roman von Claris und Laris. In seinen Beziehungen zur altfranzösischen Artusepik de XII. und XIII. Jahrhunderts, unter besonderer Berücksichtigung der Werke Crestiens von Troyes
4696: KLUGE, F. - Nominale Stammbildungslehre der altgemanischen Dialekte.
16817: KLUITERS, JOS. - Reis naar het middaglicht.
6203: KLUMP, WILHELM. - Die altenglischen Handwerkernamen. Sachlich und sprachlich erläutert
19596: KLUNCKER, KARLHANS. - Percy Gothein. Humanist und Erzieher. Das Ärgernis im George-Kreis.
15911: KLUYVER, A. - Verspreide opstellen.
20527: KNAAP, EWOUD. - De poëzie van de dolfijn.
2206: KNAPP, GERHARD P. (ED.). - Autoren damals und heute. Literaturgeschichtliche Beispiele veränderter Wirkungshorizonte.
1784: KNAPPERT, JAN. - Het epos van Heraklios. Een proeve van Swahili poëzie. Tekst en vertaling, voorzien van inleiding, kritische commentaar en aantekeningen
15219: KNAVEN, MICHIEL. - Souvenirs.
16604: KNEEPKENS, MANUEL. - Het dolfijnenkostuum.
9743: KNEEPKENS, MANUEL. - Au pays du tendre mosan noir.
18992: KNEEPKENS, MANUEL. - Meester.
16317: KNEEPKENS, MANUEL. - Zwart feest.
19243: KNIBBE, HESTER. - Caran d'Ache.
15650: KNIBBE, HESTER. - Oogsteen. Een keuze uit de gedichten 1982-2008
5843: KNIBBELER, W. - Het onafhankelijk leren van een vreemde taal door volwassenen.
5653: KNIPPING, JOHN B & P.J. MEERTENS (EDS.). - Van Dene tot Luiken. Bloemlezing uit de Noord- en Zuid-Nederlandse emblemataliteratuur der 16de en 17de eeuw
8605: KNOL, J.G. - Enige facetten van het streven naar welvaart.
19113: KNOOK, D.L. - Oud ouder oudst.
11602: KNOPPER, MARTIN. - Nieuwe technieken en de invloed op de leesbaarheid.
20398: KNOPPER, HELEEN. - Tot aan de sprong
12733: KNOTH, ROBERT (FOTO'S) & ANTOINETTE DE JON. - Certificaat nr. 000358: Nucleaire verwoesting in Kazachstan, Oekraïne, Wit-Rusland, de Oeral en Siberië.
21762: KNOTTNERUS, G.W. - Wandelen en fietsen langs Veluwse Vestingen
5605: KNUTTEL, J.A.N. - Het geestelijk lied in de Nederlanden van voor de kerkhervorming.
934: KNUVELDER, GERARD. - Problemen der literatuurgeschiedschrijving.
2095: KNUVELDER, GERARD. - Handboek tot de moderne Nederlandse letterkunde.
17824: KNUVELDER, G.P.M. - Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde.
5617: KNUVELDER, GERARD. - Het beeld van de mens in enkele moderne Nederlandsche romans. (W.F. Hermans - H. Mulisch - Jos. Panhuijsen)
21234: KOBERNICK, MARK. - Semiotics of the dram and the style of Eugene O'Neill.
7684: KOCHER, FRANCIS. - La rééducation des dyslexiques.
19043: KOCK, STEVEN DE E.A. - Wat een uitgever beweegt... De Tijdstroom 1921-1996.
2350: KOCK, JOSSE DE. - Linguistique automatique et langues romanes.
3913: KOCK, ERNST A. (ED.). - Three Middle-English versions of the Rule of St. Benet. And two contemporary rituals for the ordination of nuns
354: KOCKS, G.H. - Die Dialekte von Südostdrente und anliegenden Gebieten. Eine strukturgeographische Untersuchung
1334: KOE, A.C.S. DE. - Van Alphen's literair aesthetische theorieën.
20939: KOEDAM, FLOOR. - Beestenwaardigheden.
17170: KOEK, CHARISSA. - Harige vingers.
17955: KOEK, GERARD. - Reflective stages.
9860: KOELMANS, L. - Teken en klank bij Michiel de Ruyter.
17306: KOEMAN, C. (TEXT). - A catalogue by Joan Blaeu. A facsimile with an accompanying text
21033: KOENE, NET. - The shape of information. How language gets hold of the world.
15763: KOENEGRACHT, FRANK. - Vuilniszakken.
2792: KOENEGRACHT, FRANK. - Epigrammen.
12378: KOENEGRACHT, FRANK. - Vroege sneeuw. Gedichten 1971-2003
20602: KOENEGRACHT - BREMS, HUGO E.A. - Frans Erensprijs 2001.
10684: KOENEMAN, OLAF. - The flexible nature of verb movement.
6386: KOENEN, M.J. - Verklarend handwoordenboek der Nederlandsche taal.
20956: KOERNER, KONRAD. - Practicing linguistic historiography.
12133: KOETSENRUIJTER, WILLEM. - Meningsverschillen. Analytisch en empirisch onderzoek naar de reconstructie en interpretatie van de confrontatiefase in discussies
16998: KOETSIER, HANS. - Ik lijd verschrikkelijk.
21333: KOETSVELD, C.E. VAN. - Fantasie en Waarheid. Nieuwe schetsen en novellen. Eerste en tweede verzameling.
19817: KOETZLE, HANS-MICHAEL. - Iconen van de fotografie. 50 beroemde foto's.
13467: KÖGLER, HORST U.A. (TEXT), ZOË DOMINIC (FOTOS). - John Cranko und das Stuttgarter Ballett.
8417: KOHLER, J. - Aus Petrarcas Sonettenschatz. Freie Nachdichtungen
16980: KÖHLER, T.W. - Gedächtnisprozesse und Sprachproduktion.
21214: KÖHNLEIN, BJÖRN. - Rule Reversal Revisited: Synchrony and diachrony of tone and prosodic structure in the Franconian dialect of Arzbach.
3051: KOHNSTAMM, G.A. & A.K. DE VRIES. - Streeflijst woordenschat bij de overgang van kleuteronderwijs naar basisschool.
13242: KOHRT, MANFRED & JÜRGEN LENERZ. - Sprache: Formen und Strukturen. Akten des 15. Linguistischen Kolloquiums Münster 1980, Band I
21723: KOK, RUUD. - Bent u bijgelovig?
19058: KOK, ANTHONY. - Ik ben maar zelden goed bij stem.
11410: KOK, JEANETTE EN REINDER STORM. - Wonderland. Van Pietje Bell tot Harry Potter
455: KOK, A.L. - Ont-werp der Neder-duitsche letter-konst.
21827: KOK, HANS. - Kort samengevat.
1994: KOKKE, C.TH. - De Veluwse papiermolen.
14376: KOLDEWEIJ, JOS E.A. - De koorbanken van Oirschot en Aarschot. Gezien door de lens van Hans Sibbelee en Jan Verspaandonk.
13517: KÖLLHOFER, THOMAS / GUNDA FÖRSTER. - Gunda Förster.
16591: KOM, ANTOINE DE. - Zebrahoeven.
12183: KOMRIJ, GERRIT. - Intimiteiten.
12602: KOMRIJ, GERRIT (VERZAMELD DOOR). - Het geld dat spant de Kroon. 250 jaar pecuniaire poëzie
12370: KOMRIJ, GERRIT. - De ondergang van het regenwoud. Over zekere leerstoel
11166: KOMRIJ, GERRIT. - Op de planken. Burleske
17686: KOMRIJ, GERRIT. - Vreemde melodieën. Een operalibretto.
13629: KOMRIJ, GERRIT. - Alle gedichten tot gisteren.
11982: KOMRIJ, GERRIT. - Luchtspiegelingen. Gedichten, voornamelijk elegisch
11783: KOMRIJ, GERRIT. - Fabeldieren.
12047: KOMRIJ, GERRIT. - Alles onecht. Keuze uit de gedichten
12053: KOMRIJ, GERRIT. - Aan een droom vol weelde ontstegen. Poëzie uit de Romantiek 1750-1850
11473: KOMRIJ, GERRIT. - Gesloten circuit.
3653: KOMRIJ, GERRIT (BEWERKT DOOR). - De abele spelen.
13986: KOMRIJ, GERRIT. - Het kroost van Aagt Morsebel.
11907: KOMRIJ, GERRIT. - Het ship De Wanhoop.
12056: KOMRIJ, GERRIT. - Rook zonder vuur.
17332: KOMRIJ, GERRIT. - Komrij's patentwekker.
12209: KOMRIJ, GERRIT. - Humeuren en temperamenten. Een encyclopedie van het gevoel
11570: KOMRIJ, GERRIT. - Ik heb goddank twee goede longen.
19883: KOMRIJ, GERRIT (KEUZE + INLEIDING). - De Nederlandse Poëzie van de 19de en de 20ste in 1000 en enige gedichten.
15449: KOMRIJ, GERRIT. - Voor zesenzestig euro vijfentwintig. Gedicht, voornamelijk wervend.
11470: KOMRIJ, GERRIT & WILLEM VAN MALZEN. - De paleizen van het geheugen.
21509: KOMRIJ, GERIT. - Verwoest Arcadie.
19884: KOMRIJ, GERRIT (KEUZE EN INLEIDING). - De Afrikaanse poezie in 1000 en enige gedichten.
12656: KOMRIJ, GERRIT / RODOLPHE TÖPFFER. - De wonderbaarlijke lotgevalen van Jubal Jubelslee.
15600: KOMRIJ, GERRIT & JAN BERNARD MEINEN (ILLUSTRATIES). - De verschrikking.
12121: KOMRIJ, GERRIT. - De tranen der ecclesia's.
11453: KOMRIJ, GERRIT. - Tutti-Frutti.
21809: KOMRIJ, GERRIT. - De Phoenix spreekt.
11352: KOMRIJ, GERRIT. - Twee werelden.
11353: KOMRIJ, GERRIT. - Alle vlees is gras of Het knekelhuis op de dodenakker.
13821: KOMRIJ, GERRIT. - De drekpoëten. Uit het werk van Salomon Rusting, Jan Goeree, Hermanus van den Burg en consorten
17821: KOMRIJ, GERRIT. - De buitenkant. Een abecedarium
17638: KOMRIJ, GERRIT. - Horen, Zien en Zwijgen. Vreugde tranen over de treurbui.
11666: KOMRIJ, GERRIT. - 52 sonnetten bij het Verglijden van de Eeuw.

Next 1000 books from Paradox

10/27