Paradox
Acacialaan 7, 3843 JE, Harderwijk, The Netherlands. Tel: +31 (0)341 410 790, Mob: +31 (06)218 574 01            Email: paradox@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
11043: D'HAEN, CHRISTINE . - De wonde in 't hert, Guido Gezelle. Een dichtersbiographie
11856: D'HAEN, CHRISTINE. - Merencolle.
12001: D'HAEN, CHRISTINE. - Merencolie.
12002: D'HAEN, CHRISTINE. - Mirages.
11833: D'HAEN, CHRISTINE. - Tien dizains.
12101: D'HAEN, CHRISTINE. - Morgane.
11915: D'HAEN, CHRISTINE. - Dantis meditatio / Dodecaëder.
11874: D'HAEN, CHRISTINE. - Miroirs. Gedichten vanaf 1946
9737: D'HAEN, CHRISTINE. - Schouwtoneel.
13399: D'HAEN, CHRISTINE. - Miroirs. Gedichten vanaf 1946
15176: D'HAEN, CHRISTINE DE. - Innisfree.
10797: HAENLEIN, CARL-ALBRECHT & WOLFGANG TILL (HRSG.). - Menschen, Tiere, Sensationen. Zirkusplakate 1880-1930
16765: HAERINGEN, C.B. VAN. - De meervoudsvorming in het Nederlands.
458: HAERINGEN, C.B. VAN. - Netherlandic Laguage Research,. Men and works in the study of Dutch
7014: HAERINGEN, C.B. VAN. - Neerlandica. Verspreide opstellen
1627: HAERINGEN, C.B. VAN. - Herfransing.
2767: D'HAESE, KRISTIANE. - Huis zonder vader.
7117: HÂFIZ, CHEMS ED DÎN MOHAMMED. - Les poêmes érotiques ou Ghazels. Tome premier
14868: HAFT, LLOYD. - Anthropos.
12091: HAFT, LLOYD. - Anthropos.
14061: HAFT, LLOYD. - Where Is the Body That Will Hold?
10824: HAGÈGE, CLAUDE. - The Dialogic species. A linguistic contribution to the social sciences
8551: HAGGARD, H. RIDER. - "Si"
12851: HAIDER, HUBERT & MARTIN PRINZHORN (EDS.). - Verb second phemomena in Germanic languages.
10879: HAIMON, PAUL. - Trophee.
14003: HAIMON, PAUL. - Een liefde.
1245: HAISMA, NYCKLE J. - Suderkrús. Yndyske sketsen
4343: HAISMA, NYCKLE J. - Suderkrús. Yndyske sketsen
5668: HAKE, J. A. VOR DER. - De tegenwoordige stand van de spellingkwestie.
5785: HÁLA, BOHUSLAV ET AL (EDS.). - Proceedings of the sixth international congress of phonetic sciences.
14722: HALBERTSMA, JUSTUS. - Lexicon Frisicum. A-feer.
10099: HALBERTSMA, EELTSJE. - Poezij en proaza fan Eeltsje Halbertsma. Blomlezing ut syn wurk.
10250: HALE, KENNETH. - Gaps in grammar and culture.
994: HALL, JOSEPH (ED.). - Layamon's Brut, selections.
12449: HALL, DONALD. - Unpacking the boxes. A memoir of a lif in poetry
12417: HALL, DONALD. - White apples and the taste of stone. Selected poems 1946 - 2006
11209: HALSEMA, J.D.F. VAN. - Bijeen het vroeger en het later, de dichter Leopold en zijn bronnen. Een onderzoek naar de verwerking van de bronnen in een groep onvoltooide gedichten uit de nalatenschap van J.H.Leopold / De handschriften
2418: HALTEREN, HANS VAN. - Excursions into syntactic databases.
7538: HAMBURGER, H. - The function of the predicate in the fables of Kryklov.
4591: HAMEL, A.G. VAN. - Zeventiende-eeuwsche opvattingen en theorieën over literatuur in Nederland.
6989: HAMEL, B. REMMO. - Over taal en (elementaire begrippen) en psychologie.
15672: HAMEL, MICHA. - Bewegend doel.
15673: HAMEL, MICHA. - Luchtwortels.
15903: HAMEL, MICHA. - Alle enen opgeteld.
13879: HAMELINK, JACQUES. - Tweede gedichten.
2768: HAMELINK, JAQUES. - Ceremoniële en particuliere madrigalen.
4917: HAMELINK, JACQUES . - Oudere gronden.
4922: HAMELINK, JACQUES. - De eeuwige dag.
10408: HAMELINK, JACQUES. - Een koude onrust.
11127: HAMELINK, JACQUES. - Geest van spraak & tegenspraak.
11347: HAMELINK, JACQUES. - Hersenopgang.
11348: HAMELINK, JACQUES. - Windwaarts, wortelher.
17497: HAMELINK, JACQUES. - Appendix bij Afdalingen in de ingewanden.
16644: HAMELINK, JACQUES. - Het wandelende woud.
17463: HAMELINK, JACQUES & AB STEENVOORDEN (ETSEN). - Echo in blauw-zwart van zes fragmenten door Jacques Hamelink.
7232: HAMM, JOSEF (HRG.). - Phonologie der Gegenwart. Vorträge und Diskussionen anläßlich der Internationalen Phonologie-Tagung in Wien, 30. VIII.-3. IX. 1966
17032: HAMMACHER, A.M. - Jean François van Royen 1878-1942.
12583: HAMMACHER, A.M. - Amsterdamsche impressionisten en hun kring.
1988: HAMMACHER, A.M. - Jean François van Royen 1878-1942.
7268: HAMMERICH, L.L. - Laryngeal before sonant.
7965: HAMMERICH, L.L. - Humanisme en taalkunde.
1551: HAMP, ERIC P. (ED). - Themes in linguistics: The 1970s.
5471: HAMP, ERIC P. ET AL (EDS.). - Readings in Linguistics II.
7500: HAMP, ERIC P. - A glossary of American technical linguistic usage 1925-1950.
12041: HANEGRAAF, MARIJKE. - Veerstraat.
1302: HANENBURG, KOBE. - Petrus Wierdsma en de útjefte fan de Oude Friesche Wetten. Met eene nederduitsche vertaaling en ophelderende aantekeningen voorzien. Campen en Leeuwarden, 1782/88
16297: HANLO, JAN . - Stadsversiering en Vondelpark.
16207: HANLO, JAN. - Le moment sûpreme. 16 tekeningen
13457: HANLO, JAN. - Gedichten.
9747: HANLO, JAN. - Acht gedichten- in het engels.
15502: HANLO, JAN . - Stadsversiering en Vondelpark.
15403: HANLO, JAN. - Harlem in London. Een onverwachte ontmoeting
5000: HANLO, JAN. - Go to the mosk. Brieven uit Marokko
17527: HANLO, JAN. - Nieuwe merels.
13545: HANNOUILLE, EMMERIC & NOEL GRAVELINE. - Levi Strauss History.
1456: HANOU, ANDRÉ ET AL. - Een hel vol weelde. Teksten uit het werk van Willem het werk van Willem van Swaanenburg (167901728)
11226: HANRATH, JOH. J. - Het riddermotief in het exlibris en in de grafische kunst in het algemeen.
7470: HANSEN, KARL. - Die Problematik der Sprachheilschule in ihrer geschichtlichen Entwicklung.
2028: HANSSON, GERD. - Studien zur grammatikalischen Topik. Die Dynamik elementargrammatischer Intensionen, dargestellt am Beispiel Lokativ
7509: HAPPEL, EBERHARD WERNER. - Der akademische Roman.
12416: O'HARA, JOHN. - Selected poems.
5081: HARDUWIJN, JUSTUS DE. - De weerliicke liefden tot roose-mond.
6917: HARDUWIJN, JUSTUS DE - O. DAMBRE (ED.). - Testament. En andere oorkonden uit het jaar 1636
7052: HARDUWIJN, JUSTUS DE - O. DAMBRE (ED.). - Bloemlezing uit 'Goddelicke Lof-Sanghen'. (Ghendt 1620)
7284: HARDUWIJN, JUSTUS DE. - De weerliicke liefden tot roose-mond.
11849: HAREN, EMMA VAN. - Grondstewardess.
14258: HAREN, ELINE VAN E.A. - Voeten vegen alvorens het park te betreden. Nederlandse dichters over het park Sonsbeek
7589: HAREN, ONNO ZWIER VAN. - Agon, Sulthan van Bantam.
8609: HAREN, ONNO ZWIER VAN. - Willem de Eerste, Prins van Oranje.
9909: HAREN, ELMA VAN. - De wankel.
17318: HAREN, ELMA VAN. - Het Krakkemik.
12064: HAREN, ELMA VAN. - De reis naar het welkom geheten.
9800: HARKEL, ELZE TER. - Ornamenteel.
14816: HARLAAR, MARTIN (SAMENST.). - Terschelling 2000. De laatste jaren van de twintigste eeuw gefotografeerd door Ed Overdijk en Ferry André de la Porte
4301: HARLINGEN, R. VAN (=REINDER BLIJSMA). - Bij nadere kennismaking.
4302: HARLINGEN, R. VAN (=REINIER BLIJSTRA). - Haaien voor Nabatoe.
12802: HARMAN, P.M. - Energy, force, and matter. The conceptual development of nineteenth-century physics.
8144: HARMS, ROBERT T. - Introduction to phonological theory.
16546: HARMSEN, DICK. - Tomatamotboekje.
10662: HARMSEN VAN BEEK, F. - Kus of ik schrijf.
9721: HARN, KO VAN. - De puntjes op de i.
5168: HARNACK, ADOLF VON (HRSG.). - Handbuch der Kaiser Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften.
6871: HARRE, R. (ED.). - Life sentences. Aspects of the social role of language
11246: HARRIES, LYNDON. - A grammar of Mwera. A Bantu language of the Eastern zone, spoken in the South-eastern area of Tanganyika Territory
8330: HARRIS, JOHN (ED.). - UCL working papers in linguistics 2.
8331: HARRIS, JOHN (ED.). - UCL working papers in linguistics, vol. 1.
9560: HARRIS, ROY. - Communication and language.
1885: HARRISON, BRIAN. - English as a second and a foreign language.
16053: HART, KEES 'T. - Ik weet nu alles weer.
16421: HART, KEES 'T. - Ik weet nu alles weer.
15728: HART, KEES 'T. - Kinderen die leren lezen.
2769: HARTEN, JAAP. - Totemtaal.
2770: HARTEN, JAAP. - Wat kan een manser betalen.
4905: HARTEN, JAAP. - Langs en over de aarde.
11053: HARTEN, JAAP. - Een landhuis voor Dante.
16440: HARTEN, JAAP. - Bij de deur hangt een schilderij voorkant tegen de muur.
12929: HARTEN, JAAP. - Studio in daglicht.
13405: HARTKAMP, DOLF. - Vleugels van Satie.
4266: HARTL, EDUARD. - Die Textgeschichte des Wolframschen Parzival. 1. Abteilung: Die Wiener Mischhandschriftgruppe *W
16948: HARTMANN, PETER. - Zur Konstitution einer allgemeinen Grammatik.
540: HARTMANN, P . - Zur Theorie der Sprachwissenschaft.
893: HARTMANN, PETER. - Wesen und Wirkung der Sprache. Im Spiegel der Theorie Leo Weisgerbers
4261: HARTMANN, HANS & HANS NEUMANN (EDS.). - Indogermanica. Festschrift für Wolfgang Krause
5751: HARTMANN, MARTIN. - Das Muwassah. Das arabische Strophengedicht, Eine Studie der Geschichte und der Dichter einer der Hauprformen der arabischen Verskunst. Nebst: Metrum und Rhythmus
17455: HARTOG, SIMON DEN (INTRO). - Uit Eigen Stal. Voor Piet Klaasse.
3426: HARTSEMA, DAVID. - Fedde Schurer. Op en ut
13613: HARTUNG, OSKAR. - Die deutschen Altertrümer des Nibelungenlides der Kudrun.
15388: HARTZHEIM, ANNEKE EN HANS. - Orzay.
16187: HARTZHEIM, HANS. - Pont Neuf.
15390: HARTZHEIM, HANS. - 3D, De driedimensionale suggestie op het platte vlak.
7551: HASAN, RUQAIYA. - Linguistics, language, and verbal art.
10055: HASEK, JAROSLAV. - Unter Bücherfreunden. Sechs Humoresken und zehn Ratschlägen fürs Leben
726: HASELBACH, GERHARD & GÜNTHER HARTMANN (EDS.). - Beiträge zur Einheit von Bildung und Sprache im geistigen Sein. Festschrift zum 80. Geburtstag von Ernst Otto
697: HASPELS, C.H.E. - Het binnenland van "klein-Azië"en het verloop van zijn contact met het bovenmenselijke.
12888: HATTUM, JAC. VAN. - Plant u niet voort ...
12887: HATTUM, JAC. VAN. - Alleen thuis.
14422: HATTUM, JAC. VAN. - Verzameld werk. Verzen
11603: HATTUM, JAC VAN. - Bilzenkruid.
12932: HATTUM, JAC. VAN. - Een zomer.
2294: HATTUM, JAC. VAN. - De nagels in het vlees.
2771: HATTUM, J. VAN. - De pothoofdplant.
4226: HATTUM, JAC. VAN. - Zeven verhalen.
11514: HATTUM, JAC VAN. - Gedichten.
14423: HATTUM, JAC. VAN. - Verzameld werk. Verhalen
12931: HATTUM, JAC. VAN. - Tien diergedichten.
13040: HATTUM, JAC. VAN. - De waterscheiding.
15253: HATTUM, JAC VAN. - Gedichten.
8862: HATZFELD, HELMUT A. - A critical bibliography of the New Stulistics. Applied to the romance literatures, 1900-1952
541: HATZVELD, HELMUT. - Leitfaden de vergleichenden Bedeutungslehre. Eine Zusammenstellung charakterischen semasiologischen Beispielmaterials aus den bekanntesten Sprachen
4066: HAUBEN, HANS. - Het vlootbevelhebberschap in de vroege diadochentijd (323-301 vóór Christus). Een prosopografisch en institutioneel onderzoek
3732: HAUSER, ALBERT. - Schweizerische Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegewart
17525: HAUSER, FRANK. - Dinoaur Days.
8793: HAVERKATE, HENK. - Een ontmoeting tussen Spaanse taal- en letterkunde: de dialogen van Don Quijote opnieuw bekeken.
11466: HAVERKATE, W.H. - Impositive sentences in Spanish. Theory and description in linguistic pragmatics
10668: HAVERKATE, JAN & A.L. SÖTEMANN. - Gerrit Achterberg in Oost-Nederland. J.H. Man tussen twee vuren. A.L.S. Achterberg thuis en op reis (over de bundel 'Hoonte' en de reusgedichten)
12158: HAVERKORT, MARCO. - Clitics and parametrization. Case studies in the interaction of head movement phenomena.
542: HAVERS, WILHELM. - Handbuch der erklärenden Syntax. Ein Versuch zur Erforschung der Bedingungen und Triebkräfte in Syntax und Stilistik
17481: HAVERSCHMIDT, FRANÇOIS. - Verzamelde gedichten in handschrift.
13630: HAWKES, JASON. - Yorkshire from the air.
7657: HAWKINS, PETER. - Introducing phonology.
14964: HAWORTH-BOOTH, MARK (PREF.). - Paul Strand.
4128: HAYAKAWA, S.I. (ED.). - Language, meaning and maturity. Selections from ETC.: A review of general semantics
7193: HAYAKAWA, S.I. - Language in thought and action.
11828: HAYES, JOHN R. (ED.). - Cognition and the development of language.
14823: HAZELHOFF, FRED & ROB REIJNEN. - Nature phenomena.
10693: HAZEN, A.T. - A bibliography of Horace Walpole.
15588: HAZEU, WIM. - Gerrit Achterberg. Een biografie
9659: HAZEU, WIM. - Wat niet mocht... Een overzicht van censuur, ernstige en minder ernstige gevallen van vrijheidsbeknotting in Nederland (1962-1971).
6247: HAZEU, WIM. - Het literair pseudoniemen boek.
4393: HEDBERG, JOHANNES. - The syncope of the old English present endings. A dialect criterion
16123: HEE, MIRJAM VAN. - Ingesbeeuwd.
15715: HEE, MIRJAM VAN. - Buitenland.
15716: HEE, MIRJAM VAN. - Achter de bergen.
15729: HEE, MIRJAM VAN. - De bramenpluk.
17301: HEEL, JOS VAN (INLEIDING). - 'Het vele kunstkeurige hier ten toon gesteld'. Bij de opening van het Museum Meermanno-Westreenianum in 1852
9000: HEEMSKERCK, JOHAN VAN. - Inleydinghe tot het ontwerp van een Batavische Arcadia.
16254: HEERDEN, ERNST VAN. - Die sewe vrese.
10151: HEEREN, WILLEMIJN ET AL (EDS.). - UiL OTS yearbook 2003.
12949: HEERESMA, HEERE. - Eens. en nooit weer... Verzamelde gedichten
15675: HEERESMA, HEERE. - Deze verzen en gedichten die poëzie ook. Verzamelde lyriek.
15254: HEERIKHUIZEN, F.W. VAN. - In het kielzog van de romantiek. Studies over nieuwe Nederlandse poëzie.
10071: HEERIKHUIZEN, F.W. VAN. - In afwachting.
992: HEEROMA, H. (ED.). - Fragmenten van De Tweede Rose.
1014: HEEROMA, K. - Maerlants Torec als 'Sleutelroman'.
1181: HEEROMA, K. - Moriaen, Lantsloot en Elegast. Luisterend gelezen
1632: HEEROMA, K. - Moraal der filologie.
2101: HEEROMA, K. - De andere Reinaert.
5936: HEEROMA, K. (ED.). - Florigout. Fragmenten van een 14de-eeuws ridderverhaal
7690: HEEROMA, K. - Spelend met de spelgenoten. Middelnederlandse leesavonturen
9949: HEEROMA, K. & K. FOKKEMA. - Structuurgeografie.
9504: HEES, P. VAN & G. PUCHINGER (EDS.). - Briefwisseling Gerretson-Van Eyck.
8807: HEESTERMANS, J.L.A. - 'Naar', 'naast', 'langs' en 'in'. Een onamasiologisch-semialogische studie over enige voorzetsels met een locaal betekeniskenmerk in de Nederlandse dialecten en in het Fries
3776: HEICHELHEIM, FR. - Wirtschaftliche Schwankungen der Zeit von Alexander bis Augustus.
17136: HEIDE, ALBERT VAN DER. - Straatjes.
12282: HEIDOLPH, KERL ERICH ET AL. - Grundzüge einer deutschen Grammatik.
16627: HEIJDEN, HANDS VAN DER & JON MARTEN (ZEEFDRUK). - Velsen.
13652: HEIJERMANS, HERMANS. - Op hoop van zegen.
13780: HEIJNE, BAS. - Vlees en bloed.
10520: HEIJTING, W. - De catechismi en confessies in de Nederlandse reformatie tot 1585 / The catechisms and confessions of faith in the Dutch Reformation to 1585. Deel 2 Afbeeldingen enr registers
8669: HEIM, MARGRIET. - Nauwelijks sprekend veel te zeggen. Een studie naar de effecten van het COCP-programma
10620: HEINÄMÄKI, ORVOKKI. - Semantics of English temporal connectives.
11321: HEINE, HEINRICH. - Dichterliebe. (aus: Lyrisches Intermezze, 1822-1823)
15281: HEINE, HEINRICH. - Rothe Pantoffeln.
16811: HEINE, HEINRICH. - Buch der Lieder.
10709: HEINEN, GERRIT E.A. (EDS.). - Letters]. In Meermanno
8695: HEINITZ, WILHELM. - Phonographische Sprachaufnahmen aus dem egyptischen Sudan. Ein Versuch zur Bewertung der phonographischen Methode für die Linguistik
14727: HEINRICH, CARL. - Tyskt och Svenskt hand-lexikon.
14726: HEINRICH, CARL. - Svenskt och Tyskt hand-lexikon.
14865: HEINRICHS, JAN. - Frans Erens, de Limburgse Tachtiger.
4552: HEINSIUS, DANIEL. - Bacchus en Christus. Twee lofzangen
6340: HEINSIUS, N. & C.J. KELK (BEWERKING). - De vermakelijke avonturier.
12612: HEIRMAN, RONY. - Uit de kunst.
10915: HEISS, ROBERT. - Der Gang des Geistes. Eine Geschichte des neuzeitlichen Denkens
10952: HEKKERT, G.J. E.A. (RED.). - Het grafische produktieproces. Voorbereiden, drukken, afwerken
12164: HEKKING, EWALD. - El otomí de Santiago Mexquititlán: Desplazamiento lingüístico, préstamos y cambios gramaticales.
14646: HELBING, LOTHAR. - Stefan George und Ernst Morwitz. Die Dichtung und der Kommentar.
16695: HELL, JOHANNA W.P. - Het gebroken bewijs.
12278: HELLAN, LARS & KIRSTI KOCH CHRISTENSEN. - Topics in Scandinavian syntax.
11808: HELLAND, HANS PETTER. - Sémantiqu et pragmatique temporelles. Futur simple et futur périphrastique
4648: HELLER, LOUIS G. & JAMES MACRIS. - Parametric linguistics.
459: HELLINGA, W. - Bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandse taalcultuur.
460: HELLINGA, W. - De opbouw van de algemeen beschaafde uitspraak van het Nederlands.
4992: HELLINGA, W.GS. - Het hart op de tong. 1571- 1957
10044: HELLINGA-QUERIDO, LOTTE. - Laurens Janszoon Coster was zijn naam.
16323: HELMAN, ALBERT. - Serenitas.
17324: HELMAN, ALBERT. - Serenitas.
16649: HELMAN, ALBERT. - Mijn aap schreit.
2171: HELMERS, J.F. - De Hollandsche Natie. In zes zangen
8493: HELMERS, J.F. - De Hollandsche Natie. In zes zangen
5443: HELTEN, W.L. VAN. - Vondel's taal. Grammatica van het Nederlandsch der zeventiende eeuw.
8489: HELTEN, W.L. VAN. - Bijdrage tot een pragmatische geschiedenis de vaderlandsche-taalstudie in Nederland.
16716: HEMMERECHTS, KRISTIEN. - De man, zijn penis en het mes.
15018: HEMMINGA, M.A. - Deltalandschap. Natuur en landschap van Zuidwest-Nederland in historisch perspectief.
4154: HENDRICKS, KING & IRVING SHEPARD. - Letters from Jack London. Containing an unpublished correspondance between London and Sinclair Lewis
2991: HENDRIKS, HERMAN. - Studied flexebility. Categories and types in syntax and semantics
3134: HENDRIKS, P. - The Raozda-Vevcani dialect of Macedonian. Structure, texts, lexicon
4046: HENDRIKS, J.V. - Handwoordenboek der Nederlandsche synoniemen.
9940: HENDRIKS, ANGELIQUE W. - Strategic control in normal reading and developmental dyslexia. A study of reading errors and eye movements
10425: HENDRIKS, W.A. EN J. MATEBOER. - Johan de Brune de Oude 1588-1658. Descriptieve auteursbibliografie.
15471: HENDRIKSE, KEES. - Ongelezen.
9535: HENGEVELD, KEES. - Shifters.
9207: HENKEL, M.D. - Catalogus van de Nederlandsche teekeningen in het Rijksmuseum te Amsterdam. Deel I: Teekeningen van Rembrandt en zijn school.
12976: HENKEMANS, A.F. SNOECK. - Analysing complex argumentation. The reconstruction of multiple and coordinatively compound argumentation in a critical discussion.
10841: BINDERVOET ERIK & ROBBERT-JAN HENKES. - Meneer Joyce in Vlissingen. Een essay
4636: HENNE, HELMUT (HG.). - Praxis der Lexikographie. Berichte aus der Werkstatt
9260: HENNEBO, ROBERT. - De lof der jeneever. Gedicht. Vercierd met het Portrait van den Dichter, getekent door den Hr. Jan Wandelaar, en in 't Koper gebragt door den vermaerden Konstenaar Houbraken.
6275: HENNIG, JÖRG & LUTZ HUTH. - Kommunikation als Problem der Linguistik. Eine Einführung
4269: HENNING, RUDOLF. - Nibelungenstudien.
7377: HENRARD, ROGER. - Wijheidsgestalten in dichterwoord. Onderzoek naar de invloed van Spinoza op de Nederlandse literatuur
13464: HENSEN, HERWIG. - De appelboom.
10284: HENSEN, HERWIG. - Papieren vogel op de hand.
16516: HENSEN, HERWIG. - Gedichten. Eerste deel. De cirkel tot Narkissos. Hamlet in den spiegel. De dubbele vaardigheid. Oefeningen naar binnen.
1248: HEPKEMA, J. - Dr. Eeltje Halbertsma als dichter. Een gedenkschrift op zijn honderjarigen geboortedag
2341: HÉRAULT, D. & A. LJUDASKANOV. - Compréhension automatique et spectre sémantique. (russe, bulgar, tchèque, français)
12660: HERBERGHS, LEO. - Heilig weer.
12875: HERBERGHS, LEO. - Met aarden vingers.
12637: HERBERGHS, LEO. - Weggelegde gedichten.
12647: HERBERGHS, LEO. - Straat- en windgedichten.
14053: HERBERGHS, LEO. - Gerucht.
12603: HERBERGHS, LEO. - Ochtend.
12655: HERBERGHS, LEO. - Maanmuzikanten.
15904: HERBERGHS, LEO. - Dit. Gedichten Het heeft met poëzie te maken gevolgd door Dit - Dat. Proza Gedichten maken gevolgd door Natuur maken.
16999: HERBERT, ZBIGNIEW. - Rapport uit een belegerde stad.
5373: HERBST, THOMAS ET AL. - Grimm's Grandchildren. Current toppics in German linguistics
6309: HERBST, THOMAS ET AL. - Grimm's Grandchildren. Current toppics in German linguistics
20: HERD, DAVID (ED.). - Ancient and Modern Scottish Songs, Heroic Ballads, Etc.
13541: HERDER, DIRK DE. - Portfolio I.
12995: HERINGA, PETER M. - Quasi una romanza.
6120: HERINGER, H.J. - Praktische Semantik.
9403: TEIRLINCK. HERMAN. - De fluitketel. Satyre in twee bedrijven
16048: HERMANS, PAUL. - Een kern van oppervlakkigheid.
12181: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Door gevaarlijke gekken omringd.
8052: HERMANS, TILLY E.A. - Het land der letteren: 's-Gravenhage. Door schrijvers en dichters in kaart gebracht
9263: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - King Kong gevolgd door wat Nederland niet op de televisie mocht zien .
10785: HERMANS, THEO (SAMENST.). - Studies over Nederlandse vertalingen. Een bibliografische lijst
11129: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Wittgenstein in de mode en Kazemier niet.
11386: HERMANS, PAUL. - Hartschelp.
12180: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Uit talloos veel miljoenen.
12923: HERMANS, W.F. - Waarom schrijven?
13058: HERMANS, PAUL. - Inhuizig.
13976: HERMANS, W.F. - Het evangelie van O. Dapper Dapper. Een vervolg op De god denkbaar denkbaar de god.
13977: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Houten leeuwen en leeuwen van goud.
13978: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De woeste wandeling. Een scenario.
13979: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - De god denkbaar denkbaar de god.
13983: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Ik draag geen helm met vederbos.
15905: HERMANS, PAUL. - Achteruitwaarts vliegen.
16620: HERMENS, LEO. - Radio waterval.
340: HERMESDORF, B.H.D. - Het Heymael. Aantekeningen bij oude dingtaal uit Amorland
5676: HERMKENS, H.M. - Bijdrage tot een hernieuwde studie van Constantijn Huygens' gedichten.
128: HERMKENS, H.M. - Fonetiek en fonologie.
2430: HERMODSSON, LARS. - Semantische Strukturen der Satsgefüge im kausalen und konditionalen Bereich.
6273: HEROLD, CURIS PAUL. - The morphology of king Alferd's translation of the "Orosius"
7162: HEROLD, CURIS PAUL. - The morphology of king Alferd's translation of the "Orosius"
6682: HERP, HENRI / EPINEY-BURGARD, GEORGETTE (ED.). - Sermones de diversis meteriis vitae contemplativae.
13260: HERREMAN, REIMOND / MAURICE ROELANTS. - De roos van Jericho / Het heldere gelaat / De lof der liefde.
11535: HERREWEGHEN, HUBERT VAN. - Korf en Trog een jaargang.
17472: HERREWEGHEN, HUBERT VAN. - Korte metten.
17484: HERREWEGHEN, HUBERT. - Een lamentatie van de melaatse koning.
12127: HERTMANS, STEFAN. - Vuurwerk zei ze.
7585: HERTMANS, STEFAN. - Muziek voor de overtocht.
8647: HERTOG, C.H. DEN & J. LOHR. - Onze taal. Taal- en steloefeningen voor de scholen van voortgezet onderwijs. Vijfde stukje B. Steloefeningen
12941: HERZBERG, JUDITH. - Dagrest.
16074: HERZBERG, JUDITH. - Dagrest.
16654: HERZBERG, JUDITH. - De kleine zeemeermin.
12596: HERZBERG, JUDITH. - Wat zij wilde schilderen.
13406: HERZBERG, JUDITH. - Zoals.
7869: HERZBERG, JUDITH. - Zoals.
13627: HERZBERG, JUDITH. - Botshol.
11605: HERZEN, FRANK. - Residu.
15960: HESSELS, W. - Gedichten, een kleine keuze.
13544: HESSING, MARY E.A. (RED.). - Haute Culture. Tussen droom en werkelijkheid.
16489: HEST, JOS VAN (INLEIDING). - De blauwe zebra.
10729: HEUITER, PONTUS DE. - Nederduitse orthographie.
2382: HEULE, CHRISTIAAN VAN. - De Nederduytsche Grammatica oft Spraeckonst/De Nederduytsche Spraeckonst ofte Tael-Beschrijvinghe.
10935: HEUPEL, CARL. - Taschenwörterbuch der Linguistik.
11207: HEUPERS, E. - Volksverhalen uit Gooi- en Eemland an van de westelijke Veluwe; Nederlandse volksverhalen deel 1,1.
6397: HEUSDEN, E.G. VAN. - Vluchthaven.
4697: HEUSLER, ANDREAS. - Altisländisches Elementarbuch.
8121: HEWES, GORDAN WINANT. - Language origins. A bibliography
11018: HEYLEN, DIRK. - Types and sorts. Resource logic for feature checking
2685: HEYNE, G. & M. HOFMANS. - Speling in de spelling. Rapportage van het publieksonderzoek en het professionelenonderzoek 'Spellingsvoorkeuren van Nederlanders en Vlamingen'
12588: HEYNE, MORTIZ . - Ulfilas. Oder die uns erhaltenen Denkmäler der gotischen Sprache
13692: HEYNENS, LOU. - In plaats van luide gelukwensen.
14044: HEYNENS, LOU. - RI-CRICRI-C of verbeeldingen die lijken.
12509: HEYTZE, INGMAR. - Het ging over rozen.
16915: HEYTZE, INGMAR. - Alle goeds.
12601: HEYTZE, INGMAR. - Het beste en de rest.
12515: HEYTZE, INGMAR. - Nietzsche schrijft een laatste vers.
17181: HEYTZE, INGMAR. - Utrecht voor beginners. De Domstad in 127 gedichten.
3886: HEYWOOD, JOHN. - A dialogue of the effectual proverbs in the English tongue concerning marriage.
14197: HICKEY, KIERAN. - The light of other days. Irish life at the turn of the century in photographs of Robert French
1250: HIDDEMA, WÂTSE & JELLE BANGMA. - Mar ik sil skriuwe..... 25 jier Skriuwersboun
12745: HIDDEMA, FRANS. - Achter gespannen vliezen.
14879: HIETBRINK, M.H. - Van derivatie tot interpretatie. Een generatieve analyse van Franse denominale adjectieven.
3775: HIGGS, E.S. (ED.). - Papers in economic prehistory. Studies by members ans associates of the British Academy Research Project in the Early History of Agriculture
1488: HIJMANS, P. - Johan Willem Frederik Werumeus Buning. 4 mei 1891 - 16 november 1958
16782: HILBERDINK, KOEN. - Hans Lodeizen. Biografie
8045: HILDEBRAND (=NICOLAAS BEETS). - Na vijftig jaar. Nodige en overbodige opheldering van de Camera Obscura
8037: HILDEBRAND. - Camera Obscura.
1924: HILDEBRAND. - Camera Obscura.
12629: HILEY, MICHAEL. - Frank Sutcliffe. Photographer of Whitby
9700: HILGERSOM (ED.). - Geld verdienen zal ik er nooit aan. Briefwisseling Ed. Hoornik en A.A.M. Stols 1938-1954.
7421: HILL, L.A. - Prepositional and adverbial particles. An interim classification. Semantic, structural and graded
9248: HILLEL, SHLOMO. - Operatie Babylon. Illegale emigratie van Joden uit Irak 1947-1951.
16072: HILLENIUS, D. - Uit groeiende onwil om ooit nog ergens in veiligheid aan te komen.
11346: HILLENIUS, D. - Een klein apparaat tegen rechtlijnigheid.
16446: HILLENIUS, D. - Uit groeiende onwil om ooit nog ergens in veiligheid aan te komen.
15404: HILLENIUS, D. - Koning in een wijd landschap.
15441: HILLENIUS, DICK. - Keren in de wind.
17286: HILLENIUS, D. - Oefeningen voor een derde oog.
2938: HILLER, HELMUT. - Heinrich der Löwe. Herzog und Rebell
3498: HILLESUM, ETTY. - In duizend zoete armen. Nieuwe dagboekaantekeningen
15096: HILS, CLAUDIO. - Archive_Belvast.
5376: HILTON, R.H. (ED.). - Peasants, knights and heretics. Studies in medieval English social history
11304: HINDELANG, GÖTZ. - Auffordern. Die Untertypen des Aufforderns und ihre sprachlichen Realisierungsformen
4460: HINDUS, MILTON (ED.). - Walt Whitman. The cirtical heritage
5686: HINSKENS, FRANS. - Dialect levelling in Limburg, structural and sociolinguistic aspects.
2431: HIORTH, FINNGEIR. - Zur formalen Charakterisierung des Satzes.
4376: HIRDT, WILLI. - Studien zur Metaphorik Lamartines. Die Bedeutung der Innen/Aussen-Vorstellung
12021: HIRS, ROZALIE. - Locus.
11898: HIRS, ROZALIE. - [Speling].
4270: HIRSCH, MARTIN. - Anselme Mathieu. Ein Beitrag zur Charakteristik des ältesten Felibrige
13769: HIRSCH, LUCAS. - Tastzin.
7901: HIRST, T.O. - A grammar of the dailect of Kendal (Westmoreland). Descriptive and historical
6110: HIRT, HERMANN. - Syntax I. Syntaktische verwendung der Kasus und der Verbalformen
7900: HJELMSLEV, LOUIS. - Sur l'indépendance de l'épitète.
4616: HJORTH, ARNE. - La partie cambresienne du polyptyque dit 'Terrier l'eveque' de Cambrai. Le manuscrit et la langue
16340: HO-THAM, EWALD. - Aarden.
16339: HO-THAM, EWALD. - Een boekje om niet te hebben.
6952: HOCKETT, CHARLES F. - The state of the art.
7681: HOCKETT, CHARLES F. - A manual of phonology.
3330: HODGES, H.A. - Wilhelm Dilthey. An introduction
5088: HOEBEKE, MARCEL (ED.). - Het spel van de V vroede ende van de V dwaeze maegden.
7335: HOEBEKE, MARCEL (ED.). - Het spel van de V vroede ende van de V dwaeze maegden.
11565: HOEK, ROUKE VAN DER. - Doorgewinterd landschap.
6292: HOEK, D. - Haags leven bij de inzet van de gouden eeuw. Rondom Mr. Jacob van Dijck
3613: HOEKEMA, TAEKE E.A. (RED.). - Felcht op 'e koai. Stúdzjes oanbean oan prof.dr. W.J. Buma ta syn sechstichste jierdei
16655: HOEKSTRA, HAN G. - Over Jan Campert.
3094: HOEKSTRA, ERIC. - Licensing conditions on phrase structure.
9902: HOEKSTRA, H.G. - Panopticum.
12265: HOEKSTRA, T.A. - Transitivity. Grammatical relations in government-binding theory
17059: HOEKSTRA, MARIJKE. - Liefdesbrieven.
7953: HOENIGER, F.D. & J.F.M. - The growth of natural history in Stuart England from Gerard to the Royal Society.
1251: HOF, J.J. - Fan eigen tiid en folk. In samling fersen fan Jan fan 'e Gaestmar
10120: HOF, W.J. OP 'T. - Bibliografie van de werken van Eeuwout Teellinck.
8511: HOFDIJK, W.J. (BIJEEN GEBRACHT DOOR). - Uit velerlei gaarden.
12991: HOFFHAM, O.C.F. - Gedichten.
9367: HOFFMANN, E.T.A. - Don Juan. Een ongelooflijke gebeurtenis die een bewonderaar op reis meemaakte
13843: HOFLAND, H.J.A. & GER DEKKERS (FOTO'S). - Magisch Flevoland / Magical Flevoland.
15224: HOFLAND, H.J.A. (TEKST) HANS SAMSON & LAURA SAMSON ROUS (FOTO'S). - De Hollandse metamorfose (voorheen het poldermodel).
13766: HOFMAN, WIM. - Na de storm.
13620: HOFMAN, WIM. - Ursula. Een filmscenario met tekeningen van de auteur
12803: HOFSTADTER, DOUGLAS R. - Metamagical themas: Questing for the essence of mind and pattern.
14857: HOFSTRA, J.W. - Het glazen huis.
7094: HOFSTRA, TETTE. - Ortsnamen auf -elte in der niederländischen Provinz Drente.
2485: HOGENHOUT, J. - De geschiedenis van Torec en Miraude. Een onderzoek naar de oorsprong en de ontwikkeling van een Arthurroman
16188: HOGERVORST-VAN KAMPEN, NEL (ILLUSTRATIES). - De mei.
13486: HOGEWIND, FREDERIK. - Analyse en meting van het dagrumoer.
5979: HOGG, RICHARD & C.B. MCCULLY. - Metrical phonology. A coursebook
10220: HOGGETT, CHRIS. - Stage crafts.
5060: HOHMANN, THOMAS (HG.). - Heinrichs von Langenstein 'Unterscheidung der Geister', Lateinisch und Deutsch. Texte und Untersuchungen zu Übersetzungsliteratur aus der Wiener Schule
2774: HOKKE, DANA. - Gebroken wit.
14989: HOLBORN, MARK (INTRO.). - William Eggleston: Ancient and Modern.
16895: HOLDEN, KAREN. - Forgiven the Father.
905: HOLK, A.G.F. VAN. - Theme and space. Text-linguistic studies in Russian and Polish Drama, with an outline of text linguistics
1635: HOLK, A.G.F. VAN. - Veranderings en bestendigheid in de Russische grammatica.
17486: HOLLANDER, P.M. DEN. - De klokkenmaker.
4125: HOLMER, NILS M. - The indian place names in Mexico and Central America.
10064: HOLSBERGEN, J.W. E.A. - Prikkels tot het boekenvak.
8374: HOLSTEIN, PIETER (SAMENST.). - Centraal Museum Utrecht - Mededelingen nummer een.
4530: HOLTHAUSEN, F. - Etymologisches Wörterbuch der englischen Sprache.
5140: HOLTHAUSEN, F. - Altisländisches Elementarbuch.
7212: HOLTHAUSEN, F. (HRSG.). - Beowulf. I. Teil: Texte und Namenverzeichnis. II: Einleitung, Glossar und Anmerkungen
16065: HOLTRIGTER, JULIËN. - Het verlangen te verdwalen.
15963: HOLTRIGTER, JULIËN. - Raadselwater.
16358: HOLTROP, P.N. (RED.). - Nog stillere omgang. Teksten van een symposion over Stille Omgang van Willem Barnard
2926: HOLTZMANN, ROBERT. - Gesichte der Säksischen Kaiserzeit (900-1024).
14361: HOLVOET-HANSSEN, PETER. - Navagio. Wrakhoutgedichten
14362: HOLVOET-HANSSEN, PETER. - Spinalonga. 44 gedichten
17545: HOLVOET-HANSSEN, PETER. - Antwerpen, 17 stadsgedichten & 4 gedichten van 't stad/ Oostende, Zeegedichten.
342: HOMBERG-BOT, M. VAN DEN. - Structuur in de woordenschat van de drie waterlandse dialecten. Een studie over de dialecten van Marken, Volendam en Monnikendam
13450: HOMBOURG, MARIA MORRIS. - Charles Marville: Photographs of Paris, 1852-1878 .
7466: HOMBURGER, L. - The negro-African languages.
12266: HONCOOP, MARTIN. - Dynamic excursions on weak islands.
12046: HONINGH, CHRIS. - Een kwestie van balans.
2780: HONINGH, CHRIS. - Hoogtijdagen.
12103: HONINGH, CHRIS. - De rinkelboom.
12104: HONINGH, CHRIS. - De uitvinder.
13774: HONINGH, CHRIS. - Reis naar vallentgod.
17249: HONNEFELDER, GOTTFRIED (HRSG.). - Warum Klassiker? Ein Almanach zur Eröffnungsedition der Bibliothek deutscher Klassiker.
3257: HOOFT, P.C. - Drie boeken uit P.C. Hoofts Neederlandsche Histoorien.
14671: HOOFT, P.C. - Mengelwerken, ten deele nooit te vooren gedrukt.
3208: HOOFT, P.C. - Baeto.
3240: HOOFT, P.C. - Geeraerdt van Velsen.
3252: HOOFT, P.C. - Sonnetten/Reden vande Waerdicheit der Poesie.
3274: HOOFT, P.C. - Rampzaeligheden der Verheffinge van den Huijze Medicis.
3286: HOOFT, P.C. - Reden vande Waerdichheit der Poesie.
6165: HOOFT, P.C. - Uit Hoofts Lyriek.
6166: HOOFT, P.C. - Warenar.
7056: HOOFT, P.C. - Granida.
7058: HOOFT, P.C. - Bloemlezing uit de brieven.
7678: HOOFT, P.C. - Nederlandse historiën in het kort.
7888: HOOFT, P.C. - Leringen van staat.
7897: HOOFT, P.C. - Warenar.
9868: HOOFT, P.C. - F.A. STOETT (ED.). - Gedichten.
10279: HOOFT, P.CZ. - Claegh-leidt.
15064: HOOFT - TRICHT, H.W. VAN (ED.). - De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft.
17151: HOOFT, P.C. - 'Wanneer de Vorst des lichts...'.
7746: HOOGERHUIS, S.S. - Werk & Criterium. Bibliografische beschrijvingen, analytische inhoudsopgaven, indices
4595: HOOGEVEEN, CORNELIS VAN. - Mengeldichten.
7302: HOOGEWERFF, G.J. - VAN DER WIELEN. - Johannes Stalpert van der Wielen. Zijn leven en keur uit zijne gedichten
2775: HOOGSTRATEN, HARRY. - Honderd paar schoenen op De treeplank van de papieren planeet Hensen en Wat winterboek.
13943: HOON, COR DE. - Drie dagen uit de dood van oom Jacob.
13937: HOON, HENRY DE. - Blauwdruk.
12126: HOORNE, PHILIP. - Het ei in mezelf.
12916: HOORNIK, ED. - Een liefde.
13188: HOORNIK, ED. - De erfgenaam.
9477: HOORNIK, ED. - Tweespalt.
11441: HOORNIK, ED. - Kritisch proza.
4909: HOORNIK, ED. - De vis gevolgd door in de vreemde.
17236: HOORNIK, ED. - De Vis.
11575: HOORNIK, EDUARD. - Dichterlijke diagnose.
2777: HOORNIK, ED. - Na jaren.
2778: HOORNIK, ED. - Tweespalt.
4962: HOORNIK, ED. - De dubbelganger.
8063: HOORNIK, ED. - Verzamelde gedichten.
10648: HOORNIK, ED. - Het Kindsche vrouwtje.
11445: HOORNIK, ED. - Geboorte. Een lyrische cyclus en andere gedichten
16149: HOORNIK, ED. - Steenen.
11646: HOORNIK, ED. - Ex tenebris.
2781: HOORNIK, ED. - Geboorte. Gevolgd door Mattheus en andere gedichten
13437: HOORNIK, ED. - Mattheus.
6754: HOOYKAAS, C. - Proza en poëzie van Oud-Java.
15309: HOOYKAAS, (MADELON) / (ELSA) STANSFIELD. - Personal observatory.
13309: HOPE, A.D. - The wandering islands.
10208: HOPMAN, FRITS. - De schooheidsbacil.
17281: HOPMAN, FRITS. - Het kruispunt en nog een verhaal.
12338: HOPP, HOLGER. - Ultimate atainment a the interfaces in second language acquisition: grammar and processing.
13703: HOPPENBROUWERS, FRANS. - Calendarium poeticum. Een galerij van dagen.
343: HOPPENBROUWERS, COR. - Het regiolect. Van dialect tot Algemeen Nederlands
12750: HOPPENBROUWERS, FRANS. - Tijdloos verweer.
550: HÖRMANN, HANS. - Psychologie der Sprache.
2518: HORN, DIETER. - Rechtsprache und Kommunikation. Grundlegung einer semantischen Kommunikationstheorie
9126: HORN, GEORGE M. - A lexical interpretive approach to some problems in syntax.
1338: HORST, K. VAN DER. - Inventaire de la correspondance de Casper Barlaeus (1602-1648).
2782: HORST, THEO VAN DER. - Stikken in de modder.
4739: HORST, J.W. VAN DER. - Parerga der ethica. (Betreffende de criticistiche en neo-positivistische beantwoording van enige ethische vragen)
14736: HORVATH, JULIA. - Focus in the theory of grammar and the syntax of Hungarian.
3840: HOSZOWSKI, ST. - Les prix à Lwow. (XVIe-XVIIe siècle)
13696: HOUBEN, PHILIP & CHRIT ROUSSEAU (ILLUSTRATIES). - Koester de clown. De grimas van een paljas.
2776: HOUBEN, PIET-HEIN. - Silhouet.
13734: HOUBEN, PIET-HEIN. - Stille sonnetten.
17196: HOUBEN, PIET-HEIN. - Schilderslinnen.
13765: HOUBEN, PIET-HEIN. - Steen voor steen.
6958: HOUËT, LOUIS, ADIRAAN VAN DIS E.A. - Breyten Breytenbach.
7501: HOUGH, GEORGE A. - Structures of modification in contemporary American English.
6079: HOUSEHOLDER, W. & MANSOUR LOTFI. - Basic course in Azerbaijani.
17452: HOUSMAN, L. - WIES MOENS (VERTALING). - Van Sint Franciscus. Negen taferelen uit het leven van de Poverello.
2379: HOUT, J.F.M.J. VAN. - Verschillen tussen wetenschapsgebieden: een structureel kenmerk van de universiteit.
10911: HOUT, ROELAND VAN. - Taal en toeval.
12498: HOUTLOSSER, PETER. - Standpunten in een kritische discussie. Een pragma-dialectisch perspectief op de identificatie en reconstructie van standpunten.
3264: HOUTMAN, JOOP. - Coordination and constituency. A study in categorial grammar
6950: HOUTMAN, C. - Nederlandse vertalingen van het Oude Testament. Hun ontstaan, karakter en ontvangst
17251: HOUTZAGER, MARIA ELIZABETH. - Unconscious sound- and sense-assimilations.
8662: HOUWAERT, J.B. - De vier wterste. Tekstuitgave met inleiding, verklarende aantekeningen en glossarium
15938: HOUWINK, ROEL. - Licht-zinnige gedichten.
16214: HOUWINK, ROEL & ARJEN F. DE GROOT (ILLUSTRATIES). - Onnoembare.
2784: HOUWINK, ROEL. - Witte velden.
2785: HOUWINK, ROEL. - Strophen en andere gedichten.
16687: HOUWINK, ROEL & AN BACKER (TEKENINGEN). - In elke vloek schuilt een mank engeltje. Aforismen
17295: HOUWINK, ROEL. - Strofen over de liefde.
1047: HOUZIAUX, MUTIEN-OMER. - Enquête dialectale a Celles-lez-Dinant.
7248: HOVE, JAN TEN. - Een eeuw Deventer volkshuisvesting in ontwikkeling.
1637: HOVEN, P.J. VAN DEN. - Het formuleren van een formele kritiek op een betogende tekst. Een uitgewerkt voorbeeld van een procedureconstructie
10614: HOVEN, P. VAN DEN. - Taal in onderwijs en organisatie. Een vlootschouw van onderzoek
14976: HOWE, GRAHAM & G. RAY HAWKINS. - Paul Outerbridge Jr: Photographs 1921-39.
8506: HÖWELER, H.A. - Archivalia betreffende Aagje Deken, Betje Wolff en personen uit haar kring.
11812: HOWES, DAVID (ED.). - The varieties of sensory experience. A sourcebook in the anthropology of the senses
8836: HOYBYE, POUL. - Schlüssel zur arabischen Sprache. Besonders für Romanisten
4014: HUBER, P. MICHAEL. - Johannes Monachus Liber de Miraculis. Ein neuer Beitrag zur mittelalterlichen Mönchsliteratur
12352: HUBER, MAGNUS & MIKAEL PARKVALL. - Spreading the word. The issue of diffusion among the Atlantic Creoles
13077: HUBERS, SYLVIA. - Men zegt liefde.
15369: HÜBNER, ABBELIESE. - Souch´s fai net waite... - Gedichte in Coburger Mundart.
4102: HUBRICH-MESSOW, GUNDULA. - Personennamen in schleswig-holsteinischen Volksmärchen. (AT 300 - AT 960)
10916: HUCHEL, PETER. - Aaugewählte Gedichte.
12389: HUCHEL, PETER. - Geen antwoord.
2384: HUDDLESTON, RODNEY D. - The sentence in written English. A syntactic study based on the analysis of scientific texts
5974: HUDSON, RICHARD. - Word grammar.
8350: HUDSON, R.A. - Sociolinguistics.
9419: HUDSON, R.A. - Sociolinguïstiek.
11291: HUELSENBECK, RICHARD. - Phantastiese Gebeden.
15400: HUGENHOLTZ, WOUTER (TEKST), WILLEM SNITKER (ILLUSTRATIES). - Slauerhoff en Heemstede.
9987: HUGENHOLZ, F.W.N. E.A. - Floris V. Leven, wonen en werken in Holland aan het einde van de dertiende eeuw. Acht voordrachten ...
3861: HUGHES, OLGA R. - The poetic world of Boris Pasternak.
9018: HUGHES, ARTHUR & PETER TRUDGILL. - English accents and sialects. An introduction to social and regional varieties of English and British isles
15945: HUIGEN, RENÉ. - Fysica voor dichters. Een definitieve keuze uit de gedichten 1989-2003.
12744: HUIGEN, RENÉ. - Laatste gedichten.
10833: HUIJSEN, WILLEM-OLAF. - Completeness of compositional translation.
14384: HUISMAN, JOPIE - RUTGER KOPLAND. - Zoals het daar lag - Over schilderen en schrijven.
10164: HUIZENGA, E. E.A. (ED.). - Een wereld van kennis. Bloemlezing uit de artesliteratuur
13639: HUIZINGA, J.J. - Groeten van Andreas Tjaarda.
14731: HULK, AAFKE ET AL. - Du Lexique à la Morphologie: Du Côté de chez Zwaan. Textes réunis en l'honneur du soixantième anniversaire de Wiecher Zwanenburg.
12309: HULK, AAFKE. - Het clitisch pronomen en. Een dwarsdoorsnede van de Franse syntaxis
6704: HULS, ERICA. - Taalgebruik in het gezin en sociale ongelijkheid. Een interactioneel sociolinguistische onderzoek
9650: HULSENS, ERIC. - Waarom lusten kinderen nog reuzen? Een kennismaking met het volkssprookje en zijn opname in de kinderliteratuur.
464: HULSHOF, H. - C.H. den Hertog als grammaticus. Een hoofstuk uit de geschiedenis van de Nederlandse taalkunde
7917: HULSHOFF POL, E. - Studia Ruhnkeniana. Enige hoofdstukken over leven en werk van David Ruhnkenius (1723-1798)
1147: HULST, HARRY VAN DER. - Syllable structure and stress in Dutch.
2682: HULST, H. VAN DER E.A. - Geschiedenis van het Nederlands vokalisme in 104 regels.
6372: HULSTIJN, J.H. - Monitor use by adult second language learners.
16213: HULZEBOS, BRAM. - Een nacht.
16276: HULZEBOS, BRAM. - Fragmenten tegen het vestoten.
12347: HUMBERT, HELGA. - Phonological segments. Their structure and behaviour
4513: HUMMELEN, W.H.M. - Amsterdams toneel in het begin van de Gouden Eeuw.
7048: HUMMELEN, W.M.H. &C. SCHMIDT (EDS.). - Naaman Prinche van Syrien. Een rederijkersspel uit de zestiende eeuw
552: HUNDSNURSCHER, FRANZ. - Neuere Methoden der Semantik. Eine Einführung anhand deutscher Beispiele
906: HUNNINGHER, B. - Een eeuw Nederlands toneel.
5463: HUNNINGHER, B. - Het dramatisch werk van Schimmel in verband met het Amsterdamsche toneelleven in de 19e eeuw.
15455: HUNNINGHER, B. - The origin of the theater : an essay.
13365: HUNT, MELINDA & JOEL STERNFIELD. - Hart Island.
14100: HUOT, HÉLÈNE. - La morphologie. Forme et sens des mots du français.
14877: HUREL, EUG. - Grammaire Kinyarwanda.
14971: HURRELL, GEORGE. - The book of the stars. Photographs 1927-1990
13947: HÜSGEN, LUCAS. - Zeehond in wormgat. Een requiem voor een stem.
11919: HÜSGEN, LUCAS. - Nevels orgel.
17228: HÜSGEN, LUCAS. - Stoa.
7307: HÜSKEN, W.N.M. - Noyt meerder vreucht. Compositie en structuur van het komische toneel en de Nederlanden voor de Renaissance
14854: HUSSEM, W. - Uitzicht op zee.
5888: HUSSON, RAOUL. - Étude des phénomènes physiologiques et acoustique fondamentaux de la voix chantée.
5941: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Hofwijck.
7774: HUYGENS, C. - F.L. ZWAAN (ED.). - Avondmaalsgedichten en Heilige Dagen.
1517: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Hofwyck.
1518: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Voorhout, Kostelick Mal en Ooghentroost.
4251: HUYGENS, C. - A selection of the poems of Sir Constantijn Huygens (1596-1687).
5935: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Cluijs-werck.
6160: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Voet-maet, rijm en reden. Bloemlezing uit Huygens' gedichten
8955: HUYGENS, C. - F.L. ZWAAN (ED.). - Avondmaalsgedichten en Heilige Dagen.
8956: HUYGENS, C. - Zede-printen. Vermeerderd met de tot dusver onuitgegeven Print van "Een Professor"
9640: HUYGENS, CONSTANTYN. - Costelick Mal en Voorhout.
9859: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Ooghen-Troost. Uitgegeven naar de autograaf en de drukken.
15302: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Costelick mal en Voorhout.
17327: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Drucker.
15895: HUYGENS, CONSTANTIJN & MARIA TESSELSCHADE. - Scheppen als bevrijding. Drie gedichten uit de zeventiende eeuw
4335: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Hofwijck.
13191: HUYSKENS. - Schuine lyriek.
11918: HUYSKENS, WIM. - Onland.
5423: HYATT MAYOR, A. (FOREWORD. - The art of the playing card. The Cary collection
1009: IANSEN, S.A.P.J.H. - Verkenningen in Matthijs Casteleins Const van Rhetoriken.
2237: IANSEN, S.A.P.J.H. - Verkenningen in Matthijs Casteleins Const van Rhetoriken.
14831: IDDEKINGE, P.R.A. VAN. - Door de lens van De Booys. Een Arnhemse reportage 1944 - 1954.
13444: IDEMA, W.L. (VERT.). - Zingend roei ik huiswaarts op de maan. Chinese gedichten.
7092: IDEMA, WILT & PIM DE VROOMEN (EDS.). - Vormen van dramatische kunst in China, Korea & Japan. Studies & vertalingen
15584: IDEMA, W.L. (VERTALING EN SAMENSTELLING). - Spiegel van de klassieke Chinese poëzie van het Boek der Oden tot de Qing-dynastie.
16414: IERSEL, BAS VAN. - Tweeënvijftig weerberichten. Haiku en sebryu.
553: IHWE, JENS (ED.). - Literaturwissenschaft und Linguistik, Ergebnisse und Perspektiven.
16870: IJLANDER, GIJS. - Some Sunny Day.
5035: ILLING, KURT (ED.). - Alberts des Großen 'Super Missam'-Traktat im mittelhochdeutschen Übertragungen. Untersuchungen und Texte
13901: IMMERZEEL, GERARD, LUKAS SIMONIS. - Paradis perdu.
13759: INGELSE, PHILIP. - Gratie.
16044: INGHELS, MAARTEN. - Tumult.
8182: INGRAM, DAVID. - Phonologial disability in children.
16718: INSINGEL, MARK. - De een en de ander.
15935: INSINGEL, MARK. - Gezichten gedichten.
15286: INSINGEL, MARK. - De druiven die te hoog hangen.
8430: IORDAN, IORGU ET AL (RÉD.). - Mélanges linguistiques. Publiés à l'occasion du VIIIe congrès international des linguisttes à Oslo
9131: IRAUSQUIN, ROSEMARIE. - Quality and use of phonological representations in poor and normal readers.
5853: ISACENKO, ALEXANDER V. & HANS-JOACHIM SCHÄDLICH. - Untersuchungen über die deutsche Satzintonationen. Vorabdruck
7198: ISACENKO, ALEXANDER V. (ED.). - Études structurales dédiées au VIe Congrès des slavistes.
13801: ISHERWOOD, CHRISTOPHER. - The Nowaks.
13800: ISHERWOOD, CHRISTOPHER. - The Nowaks.
3798: ISING, ERIKA. - Wolfgang Ratkes schriften zur deutschen Grammatik (1612-1630). Teil I: Abhandlung, Teil II: Textausgabe
13707: ISTENDAEL, GEERT VAN. - Het geduld van de dingen.
13708: ISTENDAEL, GEERT VAN. - Taalmachine.
13432: ISTENDAEL, GEERT VAN. - De iguanodons van Bernissart. Een Belgisch gedicht
16594: ISTENDAEL, GEERT VAN. - Taalmachine.
13830: ISTENDAEL, GEERT VAN. - Berichten, bezweringen.
13359: ISTENDAEL, GEERT VAN. - Plattegronden.
16982: IVIC, MILKA. - Trends in linguistics.
4979: JAAKKE, A.W.G. & E.W. TUINSTRA (EDS.). - Om een verstaanbare bijbel. Nederlandse bijbelvertalingen na de Statenvertaling
16989: JAARSMA, MENNO. - Het schoone boek.
7139: JAARSVELD, H.J. VAN. - On reading handwriting.
6326: JACKENDOFF, RAY. - X(bar) Syntax: a study of phrase structure.
12913: JACKSON. - Sing Without Shame: Oral Traditions in Indo-Portuguese Creole Verse.
6491: JACOB, ANDRÉ. - Introduction à la philosophie du langage.
4115: JACOBS, RODERICK A. & PETER S. ROSENBAUM. - English transformational grammar.
8316: JACOBS, JAN W. - Vogels van mei.
15234: JACOBSE, MUUS (=K.H. HEEROMA). - Het oneindige verlangen. Gedichten en liederen.
2787: JACOBSE, MUUS (=K.H. HEEROMA). - Tussen de bedrijven door.
11671: JACOBSE, MUUS (=K.H. HEEROMA). - De doortocht.
7415: JACOBSEN, REINDERT. - Carel van Mander (1548-1606). Dichter en prozaschrijver
7970: JACOBSEN, R. - Mozaiek.
7167: JACOBSON, RODOLFO. - The London dialect of the late fourteenth century. A transformational analysis in historical linguistics
4392: JACOBSSON, ULF. - Phonological dialect constituents in the vocabulary of standard English.
14760: JADIR, MOHAMMED. - La coherence du discours en grammaire fonctionelle. Le cas du texte narratif
16987: JADIR, MOHAMMED. - Grammaire fonctionnelle et parametres textuels.
12353: JADIR, MOHAMMED (COORDINATION). - Developpements recents en grammaire fonctionnelle.
13097: JAEGGI, ADRIAAN. - Sorry dat ik het paard en de hond heb doodgeschoten.
14158: JAEGGI, ADRIAAN. - Het is hier altijd laat van licht. Amsterdamse stadsgedichten.
15542: JAENSCH, E.R. - Untersuchungen über Grundfragen der Akustik und Tonpsychologie.
14065: JAENSCH, E.R. - Untersuchungen über Grundfragen der Akustik und Tonpsychologie.
9366: JAFFÉ, H.C.L. - Het beeld en het woord.
15641: JAGENEAU, LAMBERT L.M. - Pest over Vlaanderen. Een gedicht met zes tekeningen van Roland Monteyne
15889: JAGER, GERT DE. - Sterk zeil.
4852: JAGER, A. DE. - Proeve over de invloed van Bilderdijks dichtwerken op onze taal. Ten aanzien van het vormen van nieuwe en het terugroepen van oude woorden en spreekwijzen
15561: JAGT, MAREK VAN DER. - Aqua haerens - Hopjesvla.
1457: JAGTENBERG, F.J.A. - Jonathan Swift in Nederland (1700-1800).
4397: JAISWAL, M.P. - A linguistic study of Bundeli. (A dialect of Madhyadésa)
12620: JAMES, LAWRENCE. - Crimea 1854-56. The war with Russia from contemporary photograph.
503: CZOCHRALSKI. JAN A. - Verbalaspekt und Tempussystem im Deutschen und Polnischen. Eine konfrontative Darstellung
16325: JANEMA, LEINS & JAAP PLOOS VAN AMSTEL. - Obdam.
2347: JANNOT, MICHEL. - La pratique linguistiques: science ou idéologie?
5734: JANOTA, PREMYSL. - Personal charactersitics of speech.
9565: JANSE, ESTHER. - Production and perception of fast speech.
12325: JANSEN, WIM. - Woordvolgorde in het Esperanto: Normen, taalgebruik en universalia.
7194: JANSEN, FRANK (ED.). - Studies on fronting.
1258: JANSEN, JACOB. - Gysbert Japicx 'Lieten. In stúzje oer de fan de dichter bidoelde meldijen
1042: JANSEN, FRANK. - Syntaktische konstrukties in gesproken taal.
8413: JANSEN-SIEBEN, R. (ED.). - De pseudo-hippokratische Iatromathematika in vier Middelnederlandse versies.
14543: JANSEN, ENA. - Afstand & verbintenis. Elisabeth Eybers in Amsterdam.
15664: JANSMA, ESTHER. - Eerst.
11832: JANSMA, ESTHER. - Dakruiters.
13096: JANSMA, ESTHER. - Duizend.
12894: JANSMA, ESTHER. - Waaigat.
13393: JANSMA, ESTHER. - Stem onder mijn bed.
12381: JANSMA, ESTHER. - Alles is nieuw.
15656: JANSMA, ESTHER. - Stem onder mijn bed.
11917: JANSMA, ESTHER. - Hier is de tijd.
15794: JANSMA, ESTHER. - Alles is nieuw.
13963: JANSMA, ESTHER. - Picknick op de wenteltrap.
17518: JANSMA, ESTHER. - Hier is de tijd.
8667: JANSONIUS-SCHULTHEISS, KINO. - Twee jaar spraak en taal bij schisis.
13704: JANSSEN, PAUL. - Instructies voor een ober.
17278: JANSSEN, MIEK. - Jan Toorop's kruiswegstaties St. Bernulphuskerk te Oosterbeek.
346: JANSSEN, W.A.F. - De verbreiding van de uu-uitspraak voor Westgermaans u in Zuid-Oost-Nederland.
1639: JANSSEN, THEO A.J.M. - Hebben-konstructies en indirekt-objektskonstrukties.
9751: JANSSEN, FRANS A. - Zethaak en pen. Schrijvende boekdrukkers en drukkende schrijvers
10576: JANSSEN, MAARTEN. - SIMuLLDA. A multilingual lexical database application using a structured interlingua
10652: JANSSEN, PAUL. - Instructies voor een ober.
10930: DELVIGNEM ROB EN FRANS A. JANSSEN. - Schrijven is verbluffen. Bibliografie van de verspreide publicaties van Willem Frederik Hermans
16090: JANSSENS, JOZEF D. E.A. - Egidius waer bestu bleven. Liederen uit het Gruuthuse-manuscript bijeengelezen en ingeleid door.
9977: JANSZ, LAURIS. - Een spel van sinnen hoe Goodts ordonancij elck mensch een staet stelt om in te leven.
12671: JANUS. - Man Ray.
1254: JAPICX, GYSBERT. - Wirken.
5051: JASPERS, GERARDUS JOHANNES. - Stephan von Landskron Die Hymelstrasz. Mit einer Einleitung und vergleichenden Betrachtung zum Sprachgebrauch in den Frühdrucken (Augsburg 1484, 1501und 1510)
4259: JASTROW, OTTO. - Daragözü. Eine arabische Mundart der Kozluk-Sason-Gruppe (Südostanatolien). Grammatik und Texte
7131: JAZAYERY, MOHAMMED ALI ET AL (EDS.). - Linguistic and literary studies in honor of Archiblad A. Hill. Vol. I: Genral and theoretical linguistics
5579: JEANSON, J.V. E.A . - Het Nederlands na 1992. Teksten van de lezingen, gehouden op het gelijknamige congres
4371: JEFFARES, A. NORMAN & A.S. KNOWLAND. - A commentary on the collected plays of W.B. Yeats.
14749: JELLEMA, C.O. - De toren van Snelson.
16476: JELLEMA, C.O. E.A. - Een boek voor altijd.
17423: JELLEMA, C.O. - Gedichten, oden, sonnetten.
16586: JELLEMA, C.O. - Een slaande hoef.
15259: JELLEMA, C.O. - Al het heden.
16631: JELLEMA, C.O. / ANNELOTT GREZEL STRATHMANN (VERTALING + PRENTEN). - Fragmenten / Fragmente. Verkenning van een imaginaire ruimte / Untersuchung eines imaginären Raumes.
1263: JELLES, PITER. - Rispinge. Alde en nije fersen
14208: JELLES, ANDRIES. - Ik laat me niet kisten, nog niet.
13476: JENSEN, K. ANNE. - Clause linkage in spoken Danish.
8154: JENSEN, JOHN T. - Morphology. Word structure in generative grammar
14998: JENSHEL, LEN. - Travels in the American West.
17058: JESPERS, HENRI-FLORIS. - De tijd van een vreemdeling.
129: JESPERSEN, O. - Phonetische Grundfragen.
5184: JESPERSEN, OTTO. - Lehrbuch der Phonetik.
7120: JESPERSEN, OTTO. - Essentials of English grammar.
10322: JESPERSEN, OTTO. - Efficiency in linguistic change.
14666: JETZES, HENNIE, HANS VAN DE WAARSENBURG & FRED VAN LEEUWEN. - We moeten nog naar dat land reizen. 40 jaar poëziefestival in Zuid-Limburg
993: JIRICZEK, OTTO L. - Die deutsche Heldensage.
17043: JOBSE, NEELTJE ZOETJE. - Buiten het bereik van lantarens.
9955: LUCHTMANS. JOHANNES. - Reis naar Engeland in 1772.
8446: JOHANNESSEN, K.L. - Zwischen Himmel und Erde. Eine Studie über Joost van den Vondels biblische Tragödie in Gattungsgeschichtlicher Perspektive
7664: JÓHANNESSON, ALEXANDER. - Some remarks on the origin of the N-sound.
3103: JOHANSSON, BERTIL. - Religion and Superstition in the plays of Ben Jonson and Thomas Middleton.
14377: STEINBECK. JOHN. - America and Americans.
16568: COTTON. JOHN. - The tower.
3739: JOHNNSEN, O.A. - Norwegische Wirtschaftsgeschichte.
933: JOHNSON, LESLEY. - The cultural critics. From Matthew Arnold to Raymond Williams
6086: JOHNSON, F. - A standard Swahili-English dictionary. (Foundes on Madan's Swahili-English dictionary)
7689: JOHNSON, WENDELL (ED.). - Stuttering in children and adults. Thirty years of research at the University of Iowa
1973: JOHNSTONE, BARBARA. - Repetition in Arabic discourse. Paradigms, syntagms, and the ecology of language
8076: JONATHAN (=J.P. HASEBROEK). - Waarheid en dromen.
17370: JONATHAN (=J.P. HASEBROEK). - Waarheid en droomen.
190: JONCKBLOET, W.J.A. - Over Middelnederlansche epischen versbouw.
2790: JONCKHEERE, KAREL. - De overkant is hier.
8691: JONCKHEERE, K. - Schrijversdebuten.
9302: JONCKHEERE, K. - Spiegel der zee.
10268: JONCKHEERE, KAREL. - Verzamelde gedichten.
11463: JONCKHEERE, KAREL. - Poëtische inventaris.
11054: JONCKHEERE, KAREL. - Roemeense suite.
15397: JONCKHEERE, KAREL. - Bertus Aafjes. De dichter van de poëzie.
4185: JONES, WILLIAM JERVIS. - A lexicon of French borrowings in the German vocabulary (1575-1648).
8910: JONES, LARRY BERT. - Pragmatic aspects of English text structure.
816: JONES, WILLIAM M. (ED.). - The present state of scholarschip in the sixteenth-century literature.
16052: JONG, HARRY DE. - Aan de overzijde bijt het beter.
13540: JONG, ANJA DE. - Berlin's covered history.
16145: JONG, A.M. DE. - Merijntje Gijzens jeugd, I. Het verraad.
16499: JONG, K. DE E.A. - VAN DER GRAFT. - Dr, C. Rijnsdorpprijs. Toegekend aan Guillaume van der Graft
16010: JONG, OEK DE. - De geit.
3155: JONG, JELLY JULIA DE. - The case of bound pronouns in peripherical romance.
3905: JONG, J.C.W.C. DE. - Hartmann van Aue als Moralist in seinen Artusepen.
5229: JONG, JAN DE. - Specific language impairment in Dutch: inflectional morphology and argument structure.
8026: JONG, H.A.L. DE. - Defining a variable of foreign language ability. An application of Item Response Theory
8067: JONG SAAKES, J. DE E.A. - Kroniek van Harderwijk, 1231-1931.
8463: JONG, A.J. DE (ED.). - Een viertal dichters en prozaschrijvers uit de Vroeg-Renaissance.
8464: JONG, A.J. DE (ED.). - Een viertal dichters en prozaschrijvers uit de Vroeg-Renaissance.
10051: JONG, DIRK DE. - Het vrije boek in onvrije tijd. Bibliografie van illegale en clandestiene belletrie
11255: JONG, FRANCISKA DE. - Determiners: features and filters.
12168: JONG, NEL DE. - Learning second language grammar by listening.
16117: JONG, SASKIA DE. - Resistent.
12074: JONG, MAX DE. - Heet van de naald.
15081: JONG, MARTIEN J.G. DE. - Leopold 'Cheops'.
14894: JONG, J.A. DE EN F. SIMONIS. - Literair Paspoort 2002.
3389: JONGE, FREEK DE & WILLEM BREUKER KOLLEKTIEF. - Stroman & trawanten.
6384: JONGE, BOB DE. - Sprekersstrategieën en taalverandering: ser en estar in leeftijdsuitdrukkingen.
12689: JONGE, FREEK DE. - De wereldverbeteraar.
14891: JONGE, KO DE. - Horizontaal. Een mail-art project
10700: JONGEJANS, CHARLES. - Allesbehalve plat.
555: JONGEN, R. - Phonologie der moresneter Mundart. Eine Beschreibung der segmentale und prosodische Wortformdiakrise
3199: JONGEN, LUDO ET AL (EDS.). - De letter doet de geest leven. Bundel opstellen aangeboden aan Max de Haan
8517: JONGEN, LUDO & PAUL VERHUYCK. - De achterkant van de Ronde Tafel. De anonieme Oudfranse lais uit de 12e en 13e eeuw vertaald en toegelicht.
9831: JONGENS, COR E.A. - Papier & zo.
17066: JONGSTRA, ATTE (TEKST), LENNY SCHRÖDER (ZEEFDUK). - Uithoorn.
15314: JONKER, HENK - JESSICA VOETEN (INL.). - Holland zonder Haast.
1574: JONKERS, ROEL. - Comprehension and production of verbs in aphasic speakers.
10755: JONKMAN, MARIEKE. - Pleijaden.
9758: JONKMAN, MARIEKE (=ANTON ENT). - Dieptevrees.
10288: JONKMAN, MARIEKE. - Dochters van het donker.
16283: JOORIS, ROLAND. - Gedichten 1958 - 78.
17002: JOORIS, ROLAND. - De contouren van het verstrijken.
5291: JOOS, MARTIN (ED.). - Readings in Linguistics I. The development of descriptive linguistics in Amerika, 1925-56
8397: JOOS, MARTIN. - Acoustic phonetics.
17477: JORDAAN, PETER. - Carlos Drummond de Andrade.
8482: JORDAN, RICHARD. - Die altenglischen Säugetiernamen.
14355: JÖRG, REMÉ & HANS VAN DE WAARSENBURG. - De niet bestaande ruimten van het arsenale.
3348: JORGENSEN, PETER. - Die dithmarsische Mundart von Klaus Groths "Quickborn" Lautlehre, Formenlehre, Glossar
3064: JORISSEN, TH. - Historische en literarische studiën.
16531: JOSSELIN DE JONG, K.H.R. DE. - Het witte schip.
11793: JOSSELIN DE JONG, K.H.R. DE. - Kamperfoelie.
7704: JOUBERT, JEAN (ÉD.). - Fabliaux et contes du Moyen Ages.
1265: JOUSMA, A. - Kime-lûd.
1889: JUFFS, ALAN. - Learnability and the lexicon. Theories and language second learning reseach
4649: JUILLAND, ALPHONSE. - Outline of a general theory of structural relations.
3624: JUNG, M.B. - Eerste beginselen der wiskundige aardrijkskunde. Voornamelijk ingerigt voor de lagere scholen
17305: JUNGCURT, JAAP. - Het raadsel van de Literaire Pockets.
11222: JUNGER, JUDITH. - Predicate formation in the verbal system of modern Hebrew.
764: JÜRGENS, GEORG. - Die 'Epistolae Ho-Eliane'. Ein Beirag zur englischen Litteraturgeschichte
1642: JUTTE, F. - Het Engelse taaleigen van Amerika. Amerikanismen tegenover specifiek Brits Engels
13223: JUYI, BAY. - Gedichten en proza.
14756: KAAN, EDITH. - A minimalist approach to extraposition.
9122: KAC, MICHAEL (ED.). - Current syntactic theories. Discussion Papers from the 1979 Milwauakee Syntax Conference
11287: KADT, J. DE. - Herman Gorter. Neen en ja
9348: KAFKA, FRANZ. - Een hongerkunstenaar.
6647: KAHLE, B. - Altisländisches Elementarbuch.
10076: KÄHLER, HANS. - Grammatik der Bahasa Indonésia.
558: KAINZ, FRIEDRICH. - Einführung in die Sprachpsychologie.
11807: KAINZ, FRIEDRICH. - Psychologie der Sprache.
1643: KAISER, L. - Fysiologische en pathologische vormen van kinderspraak.
5728: KAISER, L. - Biological and statistical research concerning the speech of 216 Dutch students.
5857: KAISER, L. E.A. - Het spreken in beeld. Anatomisch en phonetisch kaartwerk
5879: KAISER, L. - Proefondervindelijk onderzoek van betrekkingsklanken. (Experimentele phonetica)
6057: KAISER, L. - Edam. Verschijning, verrichtingen en spraak van honderd inwoners
4913: KAL, JAN. - Waarom ik geen Neerlandistiek studeer. Schrijverssonnetten
9663: KAL, JAN. - Praktijk hervat.
11474: KAL, JAN. - Assepoester.
8220: KALDEWAIJ, JELLE. - Structuralisme en transformationeel generatieve grammatica. Continuïteiten en discontinuïteiten in de twintigste eeuwse taalkunde
4471: KALFF, G. - Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde.
982: KALFF, G. - Middelnederlandsche epische fragmenten.
1287: KALFF, G. - Het lied in de Middeleeuwen.
2446: KALFF, G. - Studiën over Nederlandsche dichters der zeventiende eeuw. Vondel - Cats - Huygens - Hooft - Campuysen
1275: KALMA, J.J., J.R. BROUWER & CHR. STAPELKAMP. - Vitus Ringers.
2558: KALMA, D. - Gysbert Japiks. In studzjen yn dichterskip
10119: KALMA. J.J. - Bibliografy Gysbert Japiks. Syn eigen wurk en artikels en boeken fan oaren
15028: KAMERBEEK, HANS. - Waardevol groen.
5612: KAMERBEEK, J.C. - Het griekse erfdeel in het werk van Thomas Hardy.
12488: KAMMEN, LOUISE VAN (ED.). - De abele spelen. Naar het hulthemse handschrift
12843: KAMPEN, J. VAN & RICK NOUWEN. - Linguistics in the Netherlands 2010.
12171: KAMPERS-MANHE, BRIGITTE. - L'opposition subjonctif/indicatif dans les relatives.
15513: KAMPHUIS, GERRIT. - Oeverbos.
15179: KAMPHUIS, J. - Martinus Nijhoff. Dichter van een nieuwe Psalm 150.
2020: KAN, A.H. (ED.). - De jeugd van Constantijn Huygens door hemzelf beschreven.
1440: KANE, GEORGE. - Middle English literature. A critical study of the romances,the Religious Lyrics, Piers Plowman
7582: KANNEMEYER, J.C. - Nederduitse digkuns. 'n Inleiding met tekste en aantekeninge, tot die sewentiende-eeuse Nederlandse poësie
560: KAPER, W. - Einige Erscheinungen der kindlichen Spracherwerbung erläutert im Lichte des vom Kinde gezeigten Interesses für Sprachliches.
10367: KAPR, ALBERT. - 101 stellingen over de vorm van het boek.
9796: KAPR, ALBERT. - Hundertundein Sätze zur Buchgestaltung.
733: KARÁTSON, ANDRÉ. - Edgar Allan Poe. et le groupe des écrivains du "Nyugat" en Hongrie
11000: KARLAUF, THOMAS. - Stefan George und Holland. Katalog der Ausstellung zum 50. Todestag Universitätsbibliothek Amsterdam
14984: KARSH, YOUSUF. - American legends.
4245: KARST, JOSEPH. - Gesichte der armenischen Philologie. In kritischer Beleuchtung nach ihrer ethnologischen Zusammenhängen dargestellt. Mit Beilagen und Exkursen über die asianisch-mediterraneische Vorgeschichte
234: KARSTEN, G. - Noordhollandse plaatsnamen.
465: KARSTEN, GERT. - 100 jaar Nederlandse Philologie, M de Vries en zijn school.
5990: KARSTEN, GERT. - 100 jaar Nederlandse Philologie, M de Vries en zijn school.
14087: KARTTUNEN, K.I. - Jean III et Stefan Batory. Etudes sur les Relations Politiques entre la Suede et la Pologne de 1576 a 1583
6888: KASHER, ASA. - Linguistics and logic. Conspectus and prospects
7378: KAT, J.F.M. - De verloren zoon als letterkundig motief.
13822: KATE, J.J.L. - Eerste liefde.
1519: KATE, J.J.L. TEN. - De Nieuwe Kerk van Amsterdam.
3281: KATE, J.J.L. - De hel van Dante Alighieri. In de dichtmaat van 't oorspronkelijke vertaald
5768: KATE, J.J.L. TEN. - Lyrische poëzy. De Planeeten - De Jobeïde
5769: KATE, J.J.L. TEN. - Uit den vreemde. Vertaalde poëzy
5770: KATE, J.J.L. TEN. - Zangen des tijds.
5771: KATE, J.J.L. TEN. - Voor hart, huis en leven.
5772: KATE, J.J.L. TEN. - Mengel-Poëzy.
5773: KATE, J.J.L. TEN. - Bijbel-Poëzy.
5774: KATE, J.J.L. TEN. - Dramatische Poëzy.
5775: KATE, J.J.L. TEN. - Gewijde Poëzy.
5776: KATE, J.J.L. TEN. - Verhalen en vertellingen.
6229: KATE, J.J.L. TEN. - De Nieuwe Kerk van Amsterdam.
13502: KATZ, BENJAMIN. - Documenta IX vor/before Documenta IX. Photographien - Photographies.
788: KATZ, JERROLD J. - Propositional structure and illocutionary force. A study of the contribution of sentence meaning to speech acts
3160: KATZ, JERROLD. - Language and other abstracts objects.
3295: KATZ, JERROLD J. - Linguistic philosophy. The underlying reality of language and its philosophical import
4254: KATZ, JERROLD J. - The underlying reality of language. And its philosophical import
5762: KATZENSTEIN, J. (HRSG.). - Archiv für experimentelle und klinische Phonetik. (Supplement zu Passows und Schaefers Beiträgen)
6948: KATZNER, KENNETH. - The languages of the world.
4394: KAUFMANN, HENNING. - Bildungsweise und Betonung der deutschen.
14028: KAVÁFIS, K.P. - Passies & Dagen van weleer. 25 gedichten (jeugdverzen en anekdota).
15065: KAVAFIS, KONSTATIN. - Gedichte. Eingeleitet und aus dem neugriechischen ubertragen von helmut von den steinen
14027: KAVÁFIS, K.P. - Verzamelde Gedichten. I: De 154 Gedichten, II: 95 Jeugdverzen en Anekdota
13215: KAYNE, RICHARD S. - The antisymmetry of syntax.
5259: KAYSER, WOLFGANG. - Das sprachliche Kunstwerk. Eine Einführung in die Literaturwissenschaft
1426: KAZEMIER, G. - In de voorhof der poëzie. Inleiding tot het Nederlandse vers
5459: KAZEMIER, G. - Het vers van Hooft.
5619: KAZEMIER, G. - Verwey en Gorter.
17159: KEBLUSEK, MARIKA. - Boeken in de hofstad. Haagse boekcultuur in de Gouden Eeuw.
10314: KEERSMAEKERS, A. - Jan Davis Heemssen (1581-1644) en zijn vertaling: "Den Nachtegael vanden Heyligen Bonaventura"(1621).
12427: KEES, WELDON. - The collected poetry.
16244: KOOTEN. KEES VAN. - Naar Delft heen. (Een geheim opstel uit1950).
5100: KEHREIN, JOSEPH. - Grammatik der deutschen Sprache des funfzehnten Jahrhunderts bis siebzehnten Jahrhunderts. In drei Teilen (Laut- und Flexionslehre, Wortbildungslehre, Syntax des einfachen und mehrfachen Satzes)
17166: KEIJSER, JAN (VOORWOORD). - 25 jaar boek - druk - kunst. Bibliofiele uitgaven van Doortje de Vries / Eikeldoorpers
11254: KEIJSPER, C.E. - Between link en no link: observations on Russian ne.
1015: KEINZ, FRIEDRICH. - Meier Helmbrecht und seine Heimat.
4607: KELEN, PETER PAUL & GÜNTER SCHNEIDER. - Handbuch der Musik. Mit einer Zeittafel der musikgesichte und einem Führer durch die Kulturgesichte
10855: KELK, C.J. - Egel en faun.
15231: KELK, C.J. - Leven van Slauerhoff.
16630: KELK, C.J. - De man van Kos.
13005: KELLER, HANS & HERMAN HOENEVELD. - Foto '86 Amsterdam.
562: KELLER, OTTO. - Zur lateinischen Sprachgesichte. Zweiter Teil. Grammatische Aufsätze.
6078: KELLER, OTTO. - Lateinische Volksetymologie und verwantes.
13182: KEMP, PIERRE. - De incomplete luisteraar/De sieraden .
13144: KEMP, PIERRE. - Phototropen en noctophilen .
17361: KEMP, PIERRE. - Garden 36, 22, 36 inches.
13410: KEMP, P(IERRE). - Het wondere lied.
13411: KEMP, PIERRE. - Een bloemlezing uit zijn kleine liederen.
13409: KEMP, PIERRE. - Pacific.
16329: KEMP, PIERRE. - Suite voor een Fan. (Negen Badineries voor één Mezzo-Sopraan)
13412: KEMP, PIERRE. - Garden 36, 22, 36 inches.
17339: KEMP, PIERRE. - Poeder van maankop.
12640: KEMP, PIERRE. - Stadard-book of classic blacks.
564: KEMP, F. - Kunst und Vergnügen des Übersetzens.
974: KEMP, PIERRE . - Verzameld Werk.
9842: KEMP, PIERRE. - Transitieven en immobielen.
15336: KEMP, PIERRE. - Een verstilde zucht.
11640: KEMP, MATHIAS. - Seringen en schroot.
13407: KEMP, PIERRE. - Stadard-book of classic blacks.
16178: KEMP, PIERRE. - Pacific.
16179: KEMP, MATHIAS. - Schimmen uit het plutonium.
15922: KEMP, PIERRE. - Maastricht en ik. Een polyptiek.
16821: KEMP, PIERRE. - Twee gedichten.
15883: KEMP, PIERRE. - Perzische Suite voor Dr. E.E. Tijdens.
1646: KEMPEN, G.A.M. - Natuurlijke taal en kunstmatige intelligentie. Taal tussen mens en machine
5630: KEMPEN, G.A.M. - Spraakkunst als bouwkunst.
6389: KEMPEN, G. - Memory for word and sentence meaning. A set-feature model
14840: KEMPEN, MICHIEL VAN (TEXT), JACQUIE MARIA WESSELS. - Cityscapes + Birdmen.
15522: KEPPEL, JOOST VAN (=WILLEM DE MÉRODE). - Claghen.
3657: KER, W.P. - Epic and romance. Essays on medieval literature
349: KERCKHOVE, L. VAN DE. - De namen van de azijn in de Zuidnederlandse dialecten.
9450: KERDIJK, F. - Benjamin Franklin. Drukker, postmeester, uitvinder en gezant. 1706 - 1790
9715: KERDIJK, F. - Te groot om drukker te zijn.
17147: KERDIJK, F. - Alle gekheid op een stokje.
12213: KERKE, SIMON VAN DE. - Affix order and interpretation in Bolivian Quechua.
7181: KERKHOF, J. - Studies in the language of Geoffrey Chaucer.
17089: KERKHOF, KOOS VAN DEN. - Douchegedichten in ritmico automatico.
10152: KERKHOFF, ANNEMARIE ET AL (EDS.). - UiL OTS yearbook 2004.
13950: KERKWIJK, HENK VAN. - Rotte fazant.
13833: KERKWIJK, HENK VAN / DAVID WINWOOD. - Lof der onschuld / Praise of innocence.
16251: KERKWIJK, HENK VAN / DAVID WINWOOD. - Lof der onschuld / Praise of innocence.
13951: KERKWIJK, HENK VAN. - De stervende dode.
9918: KERN, H. - Die Glossen in der Lex Salica und die Sprache der salischen Francken. Beitrag zur Geschichte der deutschen Sprachen
5429: KERNKAMP, J.H. - Inventaris der familiepapieren Meerman, Van Westreenen, Dierkens en Van Damme. Aanwezig in het museum Meermanno-Westreenianum
12616: KERS, MARTIN (FOTO'S) & WILLEM WILMINK (GEDICHTEN). - Amsterdam. Fotografische impressies.
13537: KERS, MARTIN. - Natuur in Holland. Natuurmonumenten in beeld
17220: KERS, MARTIN WN WILLEM KOLVOORT. - Oer. De kracht van het kijken
13536: KERS, MARTIN. - kijken naar het weer.
13375: KERS, MARTIN & ETHEL POTHNOY. - The Coasts of Europe. Photographic Impressions
2115: KERSBERGEN, G.C. VAN. - Het Luiksche diatessaron. In het nieuw-Nederlandsch vertaald
7336: KERSTEMAN, PETRUS LIEVENS. - De vrouwelijke Cartouche.
12321: KESKIN, CEM. - Subject agreement dependency of accusative case in Turkish. Or jump-starting grammatical machinery
10154: KESKIN, CEM (ED.). - UiL OTS yearbook 2006.
14091: KESSEL, DMITRI. - On assignment: Dmitri Kessel, Life photographer.
13424: KESSLER, HEINRICH. - Zur Mundart des Schanfigg. Mit besonderer Berücksichtigung ihrer Diphtongierungen
12911: KESTER, ELLEN-PETRA. - The nature of adjective inflection.
3017: KETS-VREE, A. (ED.). - De brieven van J.C. Bloem aan Aart van der Leeuw.
12964: KETS, JIMMY & ERIC RINCKHOUT. - Brightside.
6102: KETTERER, KURT. - Psychologisches moment und Vokalquantität in der alemannischen Mundart von Lenzkirch im Schwarzwald.
1651: KETTERIJ, C. VAN DE. - Grammaticale interpretatie van zeventiende-eeuwse teksten. Werkboek
1649: KETTERIJ, C. VAN DE. - Grammaticale interpretatie van Middelnederlandse teksten. Instructiegrammatica
1650: KETTERIJ, C. VAN DE. - Grammaticale interpretatie van zeventiende-eeuwse teksten. Instructiegrammatica
16839: KETTMANN JR., G. & E. DU PERRON. - Polemiek in poëzie.
5161: KETTMANN, GERHARD (HRSG.). - Frúhneuhochdeutsche Texte.
5666: KEUKEN, G.J. VAN DER. - De nieuwe spelling.
13284: KEUKEN, JOHAN VAN DER. - After-image. Nabeeld.
4965: KEULEN, MENSJE VAN. - De avonturen van Anna Molino.
13121: KEULS, H.W.J.M. - Om de stilte.
11576: KEULS, H.W.J.M. - Regionen. Gedichten gevolgd door vertalingen naar Jules Supervielle
14856: KEULS, H.W.J.M. - Rondeelen en kwatrijnen.
4957: KEULS, H.W.J.M. - Om de stilte.
5412: KEULS, H.W.J.M. - "Keuze van de gedichten"
9480: KEULS, H.W.J.M. - Verzamelde gedichten I: In den stroom./ De dansende lamp.
17405: KEULS, H.W.J.M. - Om de stilte.
17519: KEULS, H.J.W.M. - De dansende lamp.
235: KEUNING, H.J. & J. NAARDING. - Het esdorp.
16890: KEUNING, NICO. - Angst voor de winter. Het leven van Jan Arends.
10545: KEYSER, MARJA. - Dirk Philips (1504-1568). A catalogue of his printed works in the University Library of Amsterdam
7269: KIEFER, F. & N. RUWET. - Generative grammar in Europe.
7270: KIEFER, F. (ED.). - Studies in syntax and semantics.
1654: KIEFT, A.P. - Homonymie en haar invloed op de taalontwikkeling.
565: KIENLE, RICHARD VON . - Historisch Laut- und Formenlehre des Deutschen.
11682: KINDEREN, ANTOON DER. - De jeugd van Antoon der Kinderen door hemzelf beschreven anno 1802.
2483: KINDERMANN, HEINZ. - Das Goethebild des 20. Jahrhunderds.
17148: KINDERMANS, KAREL. - Jozef van den Berg. door de ogen van Karel Kindermans
3744: KING, ARTHUR H. - The language of satirized characters in Poëtaster. A socio-stylistic analysis 1597-1602
6332: KING, P.K. - Dawn poetry in the Netherlands.
6351: KINKER, J. - De verlichte muze. Bloemlezing uit de poëzie
12410: KINSELLA, JOHN. - The new Arcadia.
6880: KINSELLA, VALERIE (ED.). - Language teaching and linguistics: surveys.
87: KIRCHNER, GUSTAV. - Gradadverbien. Restriktiva und Verwandtes im heutigen Englisch (britisch und amerikanisch)
13471: KIRSTEL, M. RICHARD. - Pas de deux.
12279: KISS, KATALIN É. - Configurationality in Hungarian.
12954: KITS VAN HEIJNINGEN, G.P. - Uit het volle menschenleven. Schetsen
3652: KITTEL, HARALD & ARMIN PAUL FRANK (EDS.). - Interculturality and the historical study of literary translations.
7231: KJELLMER, GÖRAN. - Context and meaning. A study of distributional and semantic relations in a group of Middle English words
7256: KJELLMER, GÖRAN. - Middle English words for 'people'.
4738: KLAAUW, C.A. VAN DER. - Politieke betrekkingen tussen Nederland en België 1919-1939.
8023: KLAPPENBACH, RUTH - WERNER ABRAHAM (HRSG.). - Auswahl aus den lexikographischen Arbeiten. Erweitert um drei Beiträge von Helene Malige-Klappenbach
5068: KLATTER, J. (ED.). - Amoreuse liedekens.
16550: KLAVERSMA, NEL. - 't Verborgen goed, treckt ons gemoed. De boekillustratoren Jan & Casper Luyken
16768: KLEEF, DIEDERICK VAN. - 1988 tekenen & schrijven, optellen & aftrekken 1999.
16795: KLEEF, DIEDERICK VAN. - Tekeningenkatern uit handboek 3.
16545: KLEEF, DIEDERICK VAN. - Word geen kunstenaar. (Een greep uit zijn) penseeltekeningen.
10939: KLEERKOOPER, . - Bibliographie van Starter's werken. Met inleidende levensschets en een register der zangwijzen en liederen
16322: KLEIJWEGT, GERRIT . - Reünie.
5436: KLEIN, P.W. & M.A.V. KLEIN-MEIJER. - De wereld van de Koninklijke Bibliotheek 1798-1998. Van statelijke institutie tot culturele onderneming
14676: KLEIN, AART (FOTO'S), THOMAS GRAFTDIJK (TEKST). - Delta. Stromenland in beweging. Land im Fluss. Currents to future. Desafío al mar.
8082: KLEIN, M. & M. VISSCHER. - Handboek verzorg Nederlands. Spellingregels, Schrijfadviezen
567: KLEIN, W & D WUNDERLICH (EDS.). - Aspekte der soziolinguistik.
9609: KLEIN, MAARTEN (RED.). - Nieuwe eskapades in de Neerlandistiek. Een bundel opstellen voor M.C. van den Toorn
9997: KLEIN-ESSINK, SELMA. - Betekenis.
14742: KLEIN, AART / PAULINE TERREEHORST. - Aart Klein Fotograaf / Wit water, zwarte sneeuw (White water, blac) snow).
14980: KLEIN, WILLIAM. - New York 1954-55. Life Is Good For You and Good In New York
10359: KLEINGELD, JAN E.A. (RED.). - Indruk: elf grafisch ontwerpers.
12690: KLEPPE, H.W. - Een thriler.
5901: KLIJN, HENDRIK HARMEN. - Montigni. Treurspel
7705: KLIKSPAAN (=J. KNEPPELHOUT). - Studenten-typen 1839-1841.
13147: KLINKENBERG, GERARD VAN. - Tusschen sterren en stenen.
3152: KLOEKE, G.G. - Herkomst en groei van het Afrikaans.
351: KLOEKE, G.G. - Verzamelde opstellen.
7464: KLOEKE, G.G. (ED.). - Uitgave van "Seer schoone spreeckwoorden/ oft prouerbia" (In Franse en Vlaamse taal) in 1549 te Antwerpen verschenen
9848: KLOEKE, G.G. - Kamper spreekwoorden. Naar de uitgave van Warnersen anno 1550
15787: KLOOS, WILLEM. - Knabenklagen.
11613: KLOOS, WILEM. - Nieuwe Verzen.
9651: KLOOS, WILLEM. - Okeanos-fragmenten.

Next 1000 books from Paradox

9/13