Paradox
Acacialaan 7, 3843 JE, Harderwijk, The Netherlands. Tel: +31 (0)341 410 790, Mob: +31 (06)218 574 01            Email: paradox@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
11480: DOOIJES, DICK. - Over drukletters en het ontwerpen daarvan.
10364: DOOIJES, DICK. - Over de drukletterontwerpen van Sjoerd H. de Roos.
10596: DOOIJES, DICK. - Wegbereiders van de moderne boektypografie in Nederland.
10072: DOOLAARD, A. DEN. - De partisanen.
16304: DOORMAN, MAARTEN. - De daken op.
15146: DOORMAN, MAARTEN. - Weg, wegen.
12080: DOORMAN, MAARTEN. - Afstandsbediening van katoen.
11846: DOORMAN, MAARTEN. - Kloppend heden.
15936: DOORN, WILLEM VAN. - De late zomer van Michiel Dietvorst. Een gedichten-cyclus
11324: DOORN, ANDRIES VAN (=W.J.A.M. ASSELBERGS). - Drie balladen.
11785: DOORN, WILLEM VAN. - 'n Tuin op het 't Noorden. Verzamelde gedichten
16492: DOORNE, J. VAN. - Vierregelig.
15178: DORLEIJN, G.J. - Terug naar de auteur. Over de dichter M. Nijhoff.
15503: DORNA, MARY. - Dames in de sneeuw.
1978: DORNSEIFF, FRANZ. - Sprache und Sprechender. Kleine Schriften Band II
8537: DORNSEIFF, FRANZ. - Bezeichungswandel unseres Wortschatzes, ein Blick in das Seelenleben der Sprechenden.
12359: DORRESTEIN, RENATE. - Het geheim van de schrijver.
13556: DORRESTEIN, RENATE, KOEN KLEIJN & HAROLD STRAK (FOTO'S). - Amsterdams grachtentuinen. Geschiedienis en schoonheid
3272: DORSTEN, J.A. VAN. - Op het kritieke moment. Zes essays over Nederlandse poëzie van de 17de eeuw
1873: DOUGHTY, PETER & GEOFFREY THORNTON. - Language study. The teacher and the learner
6928: DOUGHTY, ANNE & PETER. - Langauge and community.
3244: DRAAK, MAARTJE (UITGAVE) & BERTUS AAFJES (HERDICHT). - De reis van Sinte Brandaan.
6147: DRAAK, MAARTJE (ED.). - Lanceloet en het hert met de witte voet.
2319: DRAAK, MAARTJE (ED.). - Palet van Middelnederlandse epiek.
4718: DRAAK, MAARTJE. - The higher teaching of Latin grammar in Ireland during the ninth century.
8383: DRAAK, MAARTJE. - A Leyden Boethius-fragment with Old-Irish glosses.
8516: DRAAK, MAARTJE. - De Middelnederlandse vertalingen van de proza-Lancelot.
8474: DRANGE, THEODORE. - Type crossings. Sentential meaninglessness in the border area of linguistics and philosophy
5845: DRASKOVIC, IRENA. - Making sence of adjective-noun combinations.
3662: DRESDEN, S. - De literaire getuige. Essays
3663: DRESDEN, S. - Bezonken avonturen. Essays
2983: DRESSLER, WOLFGANG U. - Grundfragen der Morphonologie.
7191: DRESSLER, WOLFGAN U. & WOLFGANG MEID. - Proceedings of the twelfth international congress of linguistics. Vienne, August 28 - September 2, 1977
14931: DREW, ELIZABETH. - T. S. Eliot. The design of his poetry
6688: DREWES, J.B. - Wilhelmus van Nassouwe. Een proeve van synchronische interpretatie
8906: DREWES, J.B. - Taalstudie en taalonderwijs.
2228: DRIEL, L. VAN & J. NOORDEGRAAF (EDS.). - Studies op het gebied van de geschiedenis van de taalkunde.
7424: DRIEL, L. VAN & J. NOORDEGRAAF (RED.). - Studies op het gebied van de geschiedenis van de taalkunde.
8049: DRIEL, LO VAN. - Een leven in woorden. J.H. van Dale, schoolmeester - archivaris - taalkundige
13554: DRIESENS, GER & FLOOR VAN DONGEN (FOTO'S) WILLEM VAN TOORN (TEKST). - Uiterwaarden.
2534: DRIJKONINGEN, FRANK & ANS VAN KEMENADE (EDS.). - Linguistics in the Netherlands 1991.
2536: DRIJKONINGEN, FRANK & KEES HENGEVELD (EDS.). - Linguistics in the Netherlands 1993.
2164: DRIJKONINGEN, FRANK. - The syntax of verbal affixes.
3391: DRIMMELEN, WIM VAN E.A. (EDS.). - Honderd hoogtepunten uit de Koninklijke Bibliotheek. A hundred highlights from the Koninklijke Bibliotheek
17126: DRION, H. - Uit een klein glas.
14809: DROOG, MARTIN (FOTO'S), THEO DE JONG (TEKST). - Gouda in foto's.
6154: DROST, AARNOUT. - Schetsen en verhalen. Het altaarstuk, De Augustusdagen, Meerhuijzen, De Kaninefaat
456: DROSTE, FLIP G. (ED.). - Stromingen in de hedendaagse linguïstiek.
1608: DROSTE, FLIP G. - Het taaldier mens. Een pamflet
9199: DRUINE, NATHALIE E.A. - Verwantschap en verscheidenheid. Het secundair onderwijs in Vlaanderen en het voortgezet onderwijs in Nederland. Een vergelijking
9097: DRULLMAN, ROB. - Intellligibility of temporally degraded speech. A study on the signifiance of narrowband temporal envelopes
16693: DRUNEN, THEO VAN. - De ratten van het paradijs.
3647: DRUNEN, TON VAN E.A. (RED.). - Reisgidsen vol belluno's en blauwbaarden. Opstellen over S. Vestdijk en anderen, aangeboden aan Dr. H.A. Wage
7666: DRURY, ELISABETH & MARY ELLIS (EDS.). - Report of the conference on speech therapy, July 26th to 29th, 1955 held at the Bedford College London.
12395: DUBOIS, PIERRE H. - Over Jan van Nijlen.
15617: DUBOIS, SIMONE DE. - Van de aarde.
5371: DUBOIS, JEAN (ET AL). - Dictionnaire de linguistique.
6519: DUBOIS, JEAN. - Grammaire structurale: nom et pronom.
6520: DUBOIS, JEAN. - Grammaire structurale: la verbe.
10342: DUBOIS, PIERRE H. - In den vreemde.
11203: DUBOIS, PIERRE H. - Het gemis.
16287: DUBOIS, PIERRE H., KAREL JONCKHEERE & LAURENS VAN DER WAALS. - Facetten Der Nederlandse Poëzie. (van Gezelle tot ... Nooteboom)
16740: DUBOIS, PIERRE H. E.A. (SAMENSTELLING). - Stemmen rond de hofvijver.
16172: DUBOIS, PIERRE H. - De kleur der wereld. Vier gedichten
15512: DUBOIS, PIERRE H. & SIMOE. - Tweeklank.
16983: DUBY, GEORGES. - Bernard van Clairvaux en de cisterciënzerkunst.
16974: DUBY, GEORGES. - Edelvrouwen in de twaalfde eeuw.
13709: DUCAL, CHARLES. - De hertog en ik.
11851: DUCAL, CHARLES. - De hertog en ik.
14071: DUCAL, CHARLES. - Alle poezie dateert van vandaag. Gedichtendagessay.
13939: DUCAL, CHARLES. - De meesterknecht.
5420: DUFRESNOY, LENGLET. - Catalogue des meilleures cartes géographiques, Générales et particulières. Avec quelques remarques sur la choix quón doit faire
16584: DUIJNHOVEN, SERGE. - Het paleis van de slaap.
7554: DUINHOVEN, A.M. (ED.). - Esmoreit.
1492: DUINHOVEN, A.M. (ED.). - Karel ende Elegast. Diplomatische uitgave van de Middelnederlandse teksten en de tekst uit de Karlmeinet-compilatie
5315: DUINHOVEN, A.M. - Lees, maar raak! Middelnederlandse tekstinterpretatie
10228: DUINHOVEN, A.M. - Bijdragen tot de reconstructie van de Karel ende Elegast. Deel I + II
6999: DUINHOVEN, A.M. - Bijdragen tot de reconstructie van de Karel ende Elegast. Deel I
16912: DUINKER, ARJEN & KARINE MARTEL. - En dat? Oneindig.
13171: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Hart van Brabant.
13166: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Het vierenswaardig wonder.
13183: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Voorbijgang.
15808: DUINKERKEN, ANTON VAN E.A. - Vijftien Brabantse dichters van deze eeuw.
14625: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Verzen uit St.Michielsgestel. Legende van den wederkeer.
14624: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Tobias met den engel: Binnen den tijd; Bezuiden Valencijn; Onder de bloeiende jasmijn.
10998: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Ascese der schoonheid. Een commentaar op de poëzie van A. Roland Holst.
12277: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Waaiend pluis.
13897: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Lyrisch labyrinth. Een bundel gedichten, waarin opgenomen de tweede druk van Onder Gods ogen
13172: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Het wereldorgel.
15235: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Hart van Brabant.
5636: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Verzamelde gedichten.
17832: DUINKERKEN, ANTON VAN (INLEIDING). - De monnik van Europa's straten. Sint Bernardus van Clairvaux
1414: DUITS, H. E.A. (RED.). - Eer is het lof des deuchts. Opstellen over renaissance en classicisme aangeboden aan dr. Fokke Veenstra
11734: DULLAERT, H. - Enkele gedichten.
12324: DULM, ONDENE VAN. - The grammar of English-Afrikaans code switching: A feature checking account.
4008: DUMBACHER, CORNEL. - Bulwers Roman Harold, the last of the saxon kings. Eine Quellenuntersuchung
13533: DUNAS, JEFF. - Voyeur.
3182: DUNKLING, LESLIE ALAN. - The Guinness book of names.
1765: DUNNEBIER, W. - Bolaang Mongodowsch-Nederlandsch woordenboek. Met Nederlandsch-Bolaang Mongodowsch register
3764: DUPÂQUIER, J., M. LACHIVER & J. MEUVRET. - Mercuriales du pays de France et du vexin français (1640-1792).
4042: DUPINEY DE VOREPIERRE, B. - Dictionnaire illustré et Encyclopédie universelle.
7621: DUPUIS, M.CH. - Perceptual effects of phonetic and phonological accommodation. An experimental study on the effects of coarticulation and assimilation on perception of words and word beginnings
16284: DURA, CARLA. - Sporadisch.
16197: DURA, CARLA. - Dansen in de schaduw. Portretten
10981: DURA, CARLA & NEL WALLER ZEPER. - Alles staat tot niets.
11013: DURA, CARLA & JEROEN HENNEMAN. - Zin geven. Een dialoog
17839: DURA, CARLA & JEROEN HENNEMAN. - Zin geven. Een dialoog
17064: DURA, CARLA. - Bodemloos.
16820: DURA, CARLA. - Sporadisch.
15885: DURA, CARLA & JEROEN HENNEMAN. - Zin geven. Een dialoog
4628: DURKHEIM, ÉMILE. - Les règles de la méthode sociologique.
8961: DURME, LUC VAN. - Galloromaniae Neerlandicae Submersae Fragmenta.
4382: DÜRMÜLLER, URS. - Narrative Possibilities of the tail-rime romance.
17740: DURRELL, LAWRENCE. - The Alexandria Quartet, Justine, Balthazar, Mountolive, Clea.
716: DURRER, D. & VERDENIUS W.J. - De adem Gods.
15226: SCHENKEVELD - VAN DER DUSSEN E.A. (RED.). - Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850 van Anna Bijns tot Elise van Calcar.
6146: DUYFHUIZEN, GEERTRUIDA M.J. - E.J. Potgieter's Florence. Ingeleid en toegelicht
17275: DUYNS, CHERRY (TEKST), ASTRID ENGELS (ZEEFDUK). - Huizen.
13518: DUYNS, CHERRY. - De zoete zee, the sweet sea, die süsse See. Het Ijsselmeergebied in foto's 1945-2000
8728: DUYVENDAK, LIZET. - 'Door lezen wijder horizont'. Het Haags damesleesmuseum
4566: DWIVEDI, R.C. (ED.). - Principles of literary criticism in Sanskrit. Papers of a seminar (...)
14733: DYAKONOVA, MARINA. - A phase-based approach to Russian free word order.
5192: DYSERINCK, J. - Het studentenleven in de literatuur. De medewerkers van Klikspaan
8521: DYSERINCK, JOH. - Herineringen aan Nicolaas Beets in woord en beeld.
7199: DZIUBALSKA-KOLACZYK, KATARZYNA (ED.). - Papers and studies in contrastive linguistics/ Poznan studies in contemporary linguistics.
754: EBELING, C.L. - Linguistic units.
7566: EBERHARD, OSCAR. - Der Bauernaufstand vom Jahre 1381 in der englischen Poesie.
8707: ECKARDT, ANDRE. - Studien zur koreanischen Sprache.
3994: ECKERTH, W. (HERAUSG.). - Das Waltherlied, Gedicht in mittelhochdeutsche Sprache. Mit einem Anhange über die Schriftdenkmale zur Walthersage und die Walthersage
17076: ECKHARDT, KLAUS. - Kleine Kretenzische mythologie.
1875: ECKMAN, FRED (ED.). - Confluence, Linguistic, L2 acquisition and speech pathology.
12435: EDELBERG, CYNTHIA DUBIN. - Robert Creeley's poetry, a critical introduction.
13228: ÉDÉLESTAND, MM & ALFRED DUMÉRIL. - Dictionnaire du Patois Normand.
10523: EDELMAN, HENDRIK. - Dutch-American bibliography 1693-1794. A descriptive catalog of Dutch-language books, pamphlets and almanacs printed in America
13336: EDINGA, HANS. - De vrouw van de herfst.
7638: EDMONDSON, WILLIS. - Spoken discourse. A model for analysis
4113: EDWARDS, A.D. - Language in culture and class. The sociology of language and education
6013: EDWARDS, JOHN. - Language, society and identity.
9006: EDWARDS, JOHN (ED.). - Linguistic minorities, policies and pluralism.
17269: EEDEN, PETER VAN & WIM J. SIMONS. - Van Eeden! Van Eeden! Daar komt hij aangetreden.
12885: EEDEN, FREDERIK VAN. - Van de passielooze lelie.
6849: EEDEN, FREDERIK VAN. - La malgranda Johano.
9113: EEDEN, F. VAN. - Dante en Beatrice.
10101: EEDEN, FREDERIK VAN. - Het lied van schijn en wezen.
10068: EEDEN, ED VAN. - Boekenwurmen & ander ongedierte. Over de omgang met boeken
12136: EEDEN, W. VAN. - Invataturi Preste Toate Zilele (1642). Édition et étude linguistique
11623: EEKHOUT, JAN H. - Branding.
11574: EEKHOUT, JAN H. - Kwatrijnen.
9115: EEKHOUT, JAN H. - Harmonica. Een reeks strofen
16557: EEKHOUT, JAN H. - Sonnetten in de Nacht.
11729: EEKHOUT, JAN H. - Eiland der ballingschap.
11790: EEKHOUT, JAN H. - Osmaansche strofen.
15603: EEMEREN, FRANS VAN E.A. - Tussenstand. 25 jaar Tijdschrift voor Taalbeheersing
11305: EEMEREN, F.H. VAN & R. GROOTENDORST. - Regel voor redelijke discussies. Een bijdrage tot de theoretische analyse van argumentatie ter oplossing van geschillen
11953: EENENS, HANS (RED.). - De plaats van de boekhandelaar. Een vriendenboek voor Paul Hogervorst ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum
15851: EERBEEK, J.K. VAN (=MEINART BOS). - Pontus en de dieren en ander proza.
3813: EERENBEEMT, H.F.J.M. - Mens en maatschappij in beweging. Wortels, patronen en ontwikkelingslijnen in het sociaal-economisch leven van West-Europa voor 1940
17308: EERHART, FRANK, TEUN KUIPERS & JAN RADERSMA. - Wandering.
10645: EETEN, PETER VAN. - Dichterlijk Labyrinth. Opstellen Over Het Werk Van Willem Kloos
18102: EGBERTS, E. - Typografiek.
10845: EGGINK, CLARA. - Leven met J.C. Bloem.
2738: EGGINK, CLARA. - Landinwaarts.
13145: EGGINK, JACOBA. - Tussen Euphraat en Tigris.
2290: EGGINK, CLARA. - Het schiereiland. Verzamelde gedichten
11644: EGGINK, JACOBA. - Kyrie eleison.
14995: EGGLESTON, WILLIAM. - The democratic forest.
2152: EGLI, URS ET AL (EDS.). - Lexical knowledge in the organization of language.
15020: EGMOND, FLORIKE. - Nederland in de maak. Landschap tussen verleden en toekomst
9148: EGMOND, RENÉ VAN. - Similarity judgments on transformed melodies.
2420: EHLICH, KONRAD & JOCHEN REHBEN. - Augenkommunikation, Methodenreflexion und Beispielanalyse.
7847: EHLICH, K. + H. VAN RIEMSDIJK (EDS.). - Connectedness in sentence, discourse and text. Proceedings of the Tilburg Conference held on 25 and 26 January 1982
7263: EHRMAN, MADELINE. - The meanings of the modals in present-day American English.
16583: EIJCKMANS, JOZEF. - Liederen van vervreemding.
16996: EIJCKMANS, JOZEF. - Meervoudig landschap.
11286: EIJCKMANS, JOZEF. - Onmenselijke reiziger.
16608: EIJCKMANS, JOZEF. - Overdood.
16479: EIJK, HANS VAN. - Klein onbehagen.
1609: EIJK, INEZ VAN. - De taalhulp.
15296: EIJK, H.P.A. - Mededelingsvormen bij Arthur van Schendel. Een stilistisch onderzoek.
12088: EIJKELBOOM, J. - Enfantines.
11847: EIJKELBOOM, JAN. - Het arsenaal.
12086: EIJKELBOOM, J. - De wimpers van de dageraad.
12087: EIJKELBOOM, J. - Wat blijft komt nooit terug. Eigen en andermans gedichten
12084: EIJKELBOOM, J. - Hora incerta.
12085: EIJKELBOOM, J. - Het lied van de krekel.
12081: EIJKELBOOM, J. - De gouden man.
12082: EIJKELBOOM, J. - Heden voelen mijn voeten zich goed.
12083: EIJKELBOOM, J. - Kippevleugels.
2829: EIJKELBOOM, JAN. - Zorgzaamheid.
121: EIJKMAN, L.P.H. & M. KNOOP (HERZ). - Phonetiek van het Nederlands.
4958: EIJSELSTEIJN, LIDY VAN. - Kyrieleis.
11020: EIKENBROEK, FRANS. - "Wie met TDS drukt wordt zelf wijzer"
9354: EIKEREN, JOHAN H. VAN. - De versieringen van Pieter de Groot voor het Boekebal van 25 maart 1966.
9356: EIKEREN, HOHAN H. VAN. - Over boekverzorging.
10277: EILERS KOCH, J.R. & J.R. EILERS (INL.). - Bloemlezing uit Nederlandsche dichtwerken. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. 1847
6699: EINERSEN, H.C. - Grund-Dänisch.
2182: EK, J.A. VAN. - Four complementary structures of predication in contemporary British English.
5298: EKKART, R.E.O. - Verluchte handschriften uit eigen bezit, 1300-1550.
10492: EKKART, R.E.O. & H. VAN KRIMPEN & K.F. TREEBUS. - Karel F. Treebus, typograaf.
11102: EKKART, R.E.O. - Van William Moris tot Roswitha Quadflieg. Een eeuw private presses
17156: EKKART, RUDI E.A. - De Renildis Handpers 1957-1987.
17420: EKKERS, REMCO. - Vivaldi, Gedichten.
15514: EKKERS, REMCO. - Glenn Gould.
13430: EKKERS, REMCO. - Een faun bij de grens.
3953: EKWALL, EILERT. - Early London personal names.
17899: ELBURG, JAN G. - De dichter achter 't volle glas. Uit her onrustige leven van Gerard den Brabander
17317: ELBURG, JAN G. - WILEMIJN STOKVIS (INLEIDING). - Vroeger komt later.
10857: ELBURG, JAN G. - Serenade voor Lena.
12558: ELBURG, JAN G. - Winter lijkt het wel.
4993: ELBURG, G. JAN. - Praatjes kijken.
9688: ELBURG, JAN G. (KEUZE). - Geluid van de werklijkheid. Een experimentele cantate
16585: ELBURG, JAN G. - Streep door de rekening.
14456: ELBURG, JAN G. - Geen letterheren. Uit de voorgeschiedenis van de vijftigers.
14467: ELBURG, JAN G. - De zevensnaar gevolgd door Kwikzilveren sokophouders en hikkende geheelonthoders. En bundel omgerijmde gedichten. En door De Cobra cyclus. Poëzie-experimenten 1941-1950
14420: ELBURG, G. JAN. - Praatjes kijken.
14421: ELBURG, JAN. - Sprekend Jan Elburg.
14468: ELBURG, JAN G. - Niet voor de koks maar voor genodigden.
14466: ELBURG, JAN G. - De gelijkenis van de zeekoe. En ander dichterlijk proza.
13663: ELBURG, JAN G. - Drietand. Gedichten 1952-1958
16054: ELBURG, JAN G. - Niet voor de koks maar voor genodigden.
8066: ANGIOLIERI & TOLOMEI - DOLF VERSPOOR & WILLEM VAN ELDEN. - Rauw op het lijf. Vrijgevochten verzen van Cecco Angiolieri en Meo dei Tolomei
14681: ELDERINK, KAREL & FRED VAN DER KEMP. - Van Groningen tot Maastricht. 13 WSF-bibliotheken door de ogen van
13498: ELDERS, FONS E.A. - Lucht, water, vuur, aarde: Experimenteel landschapsproject "Zeevang" . Air, water, fire, earth : experimental landscape project "Zeevang.
14200: ELDIK, JAN VAN. - Arnhem.
16923: ELEMANS, JAN. - Waarom pa mijn moeder de enige kazemat noemde in Nederland die deugde.
10140: ELENBAAS, NINE. - A unified account of binary and ternary stress. Considerations from Sentani and Finish
13298: ELENBAAS, MARION. - The Synchronic and Diachronic Syntax of the English Verb-Particle Combination.
17594: ELERIE, HANS & THEO SPEK (SAMENSTELLING). - Van Jeruzalem tot Ezelakker. Veldnamen als levend erfgoed in het Nationaal Landschap Drentsche Aa
9084: ELEVELD, MARIANNE. - At risk for dyslexia: The role of phonological abilities, letter knowledge, and speed of serial naming in early intervention and diagnosis.
8927: ELFFERS- VAN KETEL, ELS. - The historiography of grammatical concepts. 19th and 20th-century changes in the subject-predicate conception and their reconstruction
10629: ELFFERS, DICK & BERT SCHIERBEEK. - Op de bodem ligt. Lettergraniet. En spreekt klare taal.
8666: ELGENDY, AHMED M. - Aspects of pharyngeal coarticulation.
14762: ELIOT, T.S. - The Waste Land. A facsimile and transcript of the original drafts including the annotations of Ezra Pound
16465: ELIOT, T.S. - Braakland. Een gedicht
16862: ELIOT, T.S. - Braakland. Een gedicht
16953: ELIOT, T.S. - Selected poems.
7520: ELLIS, JEFFREY. - Towards a general comparative linguistics.
4871: ELLSCHOT, WILLEM. - Het tankschip.
15324: ELRO, H. VAN (=ROEL HOUWINK). - Madonna in tenebris.
4715: ELSENDOORN, BEN A.G. - Tolerances of durational properties in British English vowels.
8455: ELSLANDER, A. VAN E.A. - Eduard de Dene en zijn Testament Rhetoricael (1561).
16623: ELSSCHOT, WILLEM. - Het huwelijk.
16294: ELSSCHOT, WILLEM. - Ik dank u allen zeer: toespraken.
17822: ELSSCHOT, WILLEM - WELSINK, DICK & WILLY TIBERGEN (RED.). - Aarts letterkundige almanak voor het Willem Elsschotjaar1982.
3523: ELSSCHOT, WILLEM. - Brieven.
14038: ELUARD, PAUL. - Leda.
17583: ELYTIS, ODYSSEAS. - To Axion Esti / Gepriesen sei.
16918: ELZEN, MAARTEN VAN DEN. - Rembrandt in een nieuwbouwwijk.
15616: ELZEVIER, KORNELIS. - Tandem bona causa triumphat.
16629: EMANTS, MAECELLUS. - Een oude knol.
7337: EMANTS, MARCELLUS. - Godenschemering.
7672: EMANTS, MARCELLUS. - Godenschemering.
18061: EMANTS, MARCELLUS. - Ons geheim.
17913: EMANTS, MARCELLUS. - Brits-Indisch hotelleven.
1783: EMEIS, M.G. - Vorm en functie in klassiek en modern Maleis. De verbale constructies. Proeve van een syntactisch onderzoek
14970: EMERSON STRYKER, ROY & NANCY WOOD. - In this proud land: America, 1935-1943, as seen in the FSA photographs.
5121: NOULET-CARNER ÉMILE (DIR.). - Entretiens sur Paul Valéry.
2741: EMMENS, JAN. - Autobiografisch woordenboek.
16601: EMMENS, JAN. - Kunst en vliegwerk.
2674: EMONDS, JOSEPH E. - A unified theorie of syntactic categories.
8332: EMONDS, JOSEPH E. - A transformational approach to English syntax. Root, structure-preserving, and local transformations
902: EMPSON, WILLIAM. - Some versions of pastoral. A study of the pastoral form in literature
3748: ENDERS, CARL & WALTER LINDEN. - Dichtung und Geistesgeschichte um den Rein. Von den Anfängen bis zur Gegenwart
11046: ENDT, ENNO (SAMENSTELLING). - Herman Gorter documentatie 1864 - 1897.
16708: ENDT, ENNO (TEKST), AART ROOS (ZEEFDUK) . - Edam - Volendam.
3372: ENDT, ENNO. - Versluys tussen oud en nieuw.
10553: ENDT, ENNO (SAMENSTELLING). - Herman Gorter documentatie over de jaren 1864 tot en met 1897.
39: ENGEL, S. MORRIS. - Language and illumination. Studies in the history of philosophy
7315: ENTJES - H. ENGELBERTINK E.A. - Prof. dr. Hendrik Entjes (1919-XVII september 1979) 'n vreendenbook.
16922: ENGELBRECHT, CORINA. - Nacht en rijzende zon.
10293: ENGELBREGT, J.H.A. - Het Utrechts Psalterium. Een eeuw wetenschappelijke bestudering (1860- 1960).
5086: ENGELEN, CORNELIUS VAN. - Bloemlezing.
2455: ENGELKAMP, JOHANNES. - Satz und Bedeutung.
17418: ENGELMAN, JAN. - Kindje wiegen.
17916: ENGELMAN, JAN. - Saar de Swart, muze der tachtigers.
4919: ENGELMAN, JAN. - Vrijheid.
5001: ENGELMAN, JAN. - Om de dooje dood niet of Jan Klaassen komt naar huis.
11513: ENGELMAN, JAN. - Verzamelde gedichten.
15850: ENGELMAN, JAN & ALBERT KUYLE (INLEIDING). - De Gemeenschap Poëzie.
16555: ENGELMAN, JAN, M. NIJHOFF & A. RONALD HOLST. - De Harp I I.
16554: ENGELMAN, JAN, M. NIJHOFF & A. RONALD HOLST. - De Harp I.
10567: ENGELMAN, JAN, MARTINUS NIJHOFF & A. ROLAND HOLST. - Over Martinus Nijhoff.
16805: ENGELMAN, JAN. - Arne Borg.
16690: ENGELMAN, JAN. - Sine nomine.
13426: ENGELMAN, JAN. - Tuin van Eros.
6257: ENGELS, J. - De geschiedenis van het woord 'abominabel'.
10707: ENGELS, M.H.H. (SAMENSTELLING). - Catalogus van werken door Erasmus van Rotterdam geschreven of uitgegeven, aanwezig in de Provinciale Bibliotheek van Friesland.
9294: ENGELSMAN, JAAP E.A. (RED.). - Taal als levenswerk. Aspecten van de Nederlandse taalkunde
3367: ENGLISCH, PAUL. - Sittengeschichte des Orients.
1092: ENKLAAR, D.TH. - Uit Uilenspiegel's Kring.
6096: ENKLAAR, D.TH. - Lezende in buurmans hof. Literair-historische opstellen
10223: ENKLAAR-LAGENDIJK, J. - Adalbart Stifter. Landschaft und Raum
15345: ENKLAAR-LAGENDIJK, JATTIE (TEKST ) - CASANOVA. - Die Frau ist wie ein Buch ...
16947: ENKLAAR, D. TH. - De ministerialiteit in het graafschap Holland.
10980: ENNEMA, LIA E.A. - Binnen beelden. Gedichten en tekeningen
12861: ENQUIST, ANNA. - De gedichten 1991-2000.
16121: ENQUIST, ANNA. - Jachtscènes.
11844: ENQUIST, ANNA. - Jachtscènes.
11972: ENQUIST, ANNA. - Soldatenliederen.
15847: ENQUIST, ANNA. - Klaarlichte dag.
11875: ENQUIST, ANNA. - Alle gedichten.
13397: ENQUIST, ANNA. - Soldatenliederen.
14139: ENQUIST, ANNA. - De gedichten 1991-2000.
17813: ENQUIST, ANNA. - De tweede helft.
17515: ENSCHEDÉ, M.A. - Verzen III.
1610: ENSINK, TITUS. - Over interpretatie. Een studie in cognitieve sociolinguïstiek
10882: ENSINK, J. - On the Old-Javanese Cantakaparwa and its tale of Sutasoma.
16924: ENT, ANTON. - Een woning van betekenis.
17307: ENT, W. VAN DEN & E. ROMBAUTS (ED.). - Karel ende Elegast.
11165: ENT, ANTON. - De hoed van Kierkegaard.
16921: ENT, ANTON. - De grote verzoendag.
15916: ENT, ENNO. - Zwart zilver.
12726: ENT, ANTON. - Kootwijkerzand.
12071: ENT, ANTON. - Feestgangers.
12722: ENT, ANTON. - Reducties.
16964: ENZENSBERGER. - Toekomstmuziek.
12364: ENZENSBERGER, HANS MAGNUS. - Verdediging van de wolven. Een keuze uit de gedichten 1957-1999
9437: ENZENSBERGER, H.M. - Die Große Wanderung. 33 Markierungen
12447: ENZENSBERGER, HANS MAGNUS. - Mausoleum. 37 Balladen uit de geschiedenis van de vooruitgang.
26: EPPELSHEIMER, H.W. - Handbuch der Weltliteratur. Von den Anfängen bis zur Gegenwart
10340: ERASMUS, DESIDERIUS. - Een derde twaalftal samenspraken.
17945: ERASMUS, DESIDERIUS. - Het huwelijk of Xanthippes beklag.
6526: ERBE, THEODOR. - Die Locrinesage und die Quellen des pseudo-shakespeareschen Locrine.
3963: ERBEN, JOHANNES. - Ostmitteldeutsche Chrestomathie. Proben der frühen Schreib- und Druckersprache des mitteldeutschen Ostens
2686: ERDÉLI, ISTVÁN. - Selkupisches Wörterverzeichnis. Tas-Dialekt
516: ERDMANN, KARL OTTO. - Die Bedeutung des Wortes, Aufsätze aus dem Grenzgebiet der Sprachpsychologie und Logik.
16847: ERENS, FRANS. - Uit mijn dagboek.
13903: WICHMANM ERICH. - De kattenmoord.
10796: ERICHSON, ALFREDUS (ED.). - Bibliographia Calviniana. Catalogus chronologicus operum Calvini. Catalogus systematicus operum quae sunt de Calvino. Cum indice auctorum alphabetico
84: ERICKSON, STEPHEN A. - Language and being. An analytic phenomenology
15570: ERINGA, DIEUWKE. - Ik wens je deze morgen puur geluk.
16612: ERINGA, JOEK. - Galerij.
8219: ERKES, HEINRICH. - Kurzer Deutsch-Neuisländischer Sprachführer. Mit Grammatik und Wörterverzeichnis
3773: ERNST, THEODOR. - Wirtschaftliche Verhältnisse der Niedergrafschaft Katzenelbogen Hessen-Rotenburgischen Anteils, im 18. Jahrhundert und zu Anfang des 19. Jahrhunderts.
17980: BRUINSMAM ERNST. - Kwaliteit als credo. Een geschiedenis van Uitgeverij Manteau (1938-1953).
2183: ERP, A.J.M. VAN. - The phonetic basis of personality ratings. With specific reference to cleft-palate speech
16573: ERTVELT, WALTER. - Songs of Sin & Sorrow.
1876: ERVIN-TRIPP, SUZAN M. - Language acquisition and communicative choise. Essays
5972: ERVIN-TRIPP, SUSAN & CLAUDIA MITCHELL-KERNAN (EDS.). - Child discourse.
4097: ES, G.A. VAN (ED.). - Sint Servaes Legende. In dutschen dichtede dit Heunrijck die van Veldeke was geboren. Naar het Leidse handschrift uitgegeven
3279: ES, G.A. VAN. - Barokke lyriek van protestantse dichters in de zeventiende eeuw.
7560: ES, G.A. VAN (ED.) - PENNINC EN VOSTAERT. - Roman van Walewein.
3804: ESAU, H. - Nominalization and complementation in modern german.
5529: ESCH, W. - Taal en moraal.
5844: ESCH, C.J.M. - Contextgebruik en begrijpend lezen in een vreemde taal. Evaluatie van een trainingsprogramma
8576: ESMEIJER, A.C. - Divina Quaternitas. Een onderzoek naar methode en toepassing der visuele exegese
14577: ESPER, FRANK. - Het doorbroken ritueel. Over de poezie van Jan Emmen.
13355: ESPER, FRANK. - Diepgaand laagland.
17511: ESPER, FRANK. - In gave bladstand. Over de poëzie van Chr. J. van Geel.
1877: ESSEN, A.J. VAN & J.P. MENTING (EDS.). - The context of forgeign-language learning.
8484: ESSER, S.J. - Handleiding voor de beoefening der Ledo-taal. Inleiding, teksten met vertaling en aanteekeningen en woordenlijst
7819: ESTER, HANS. - Het helende woord. Poëzie en proza van Elisabeth Eybers
15: ETTMÜLLER, L. (ED.). - Engla And Seaxna, Scôpas And Bôceras. Anglosaxonum poëtae atque scriptores prosaici, quorum partim integra opera, partim laca selecta
14665: ETTY, ELSBETH. - Liefde is heel het leven niet. Henriette Roland Holst 1869-1952.
4105: EVANS, GARETH LLOYD. - J.B. Priestley - The Dramatist.
2917: EVANS, THOMAS/ T. RICHARDS. - English and Welsh vocabulary; or an easy guide to the ancient British language. To wich is prefixed, a grammar of the Welsh language
10705: EVANS, GEORGE & CHRISTINE CASH. - Toegepast letterschrift.
13635: EVANS, HAROLD. - Ooggetuige van het wereldnieuws. 25 jaar World Press Photo's
10739: EVENHUIS, EDDY. - Een affaire.
4078: EVENPOEL, WILLY. - Zakelijke en literaire onderzoekingen betreffende het Liber Cathemerinon van Aurelius Prudentius Clement.
7205: EVERAERT, MARTIN ET AL (EDS.). - OTS yearbook 1992.
7206: EVERAERT, MARTIN ET AL (EDS.). - OTS yearbook 1993.
10575: EVERAERT, MARTIN (ED.). - Linguistics and the study of the mind.
15531: EVERS, LOUIS. - Brokstukken.
14997: EWING, WILLIAM A. - The photographic art of Hoyningen-Huene.
8242: EXNER, SIGMUND. - Über die menschliche Stimme.
6328: EXTRA, GUUS & TON VALLEN (EDS.). - Ethnic minorities and Dutch as a second language.
8930: EXTRA, GUUS. - Eerste- & tweede- taalverwerving. De ontwikkeling van morfologische vaardigheden
13178: EYBERS, EYBERS. - Neerslag.
13177: EYBERS, EYBERS. - Balans.
13353: EYBERS, ELISABETH. - Dryfsand.
10462: EYBERS, ELISABETH. - Kruis of munt.
11159: EYBERS, EILSABETH. - Wintersurplus.
17401: EYBERS, ELISABETH, W.E.G. LOUW E.A. - Negen gedichten voor de Kersttijd.
17362: EYBERS, EYBERS. - Versamelde gedigte.
11985: EYBERS, ELISABETH. - Nuweling.
15246: EYBERS, ELISABETH. - Die vrou en ander verse.
16259: EYBERS, ELISABETH. - Onderdak. Gedigte november 1962 - juni 1967.
15429: EYBERS, ELISABETH. - Vijf verse.
13624: EYBERS, ELISABETH, F. HARMSEN VAN, JUDITH HERZBERG E.A. - Gedichten.
16442: EYCK, P.N. VAN. - De tuinman en de dood.
12565: EYCK, P.N. VAN. - Voorbereiding.
12566: EYCK, P.N. VAN. - De sterren.
13443: EYCK, P.N. VAN. - Herwaarts.
12922: EYCK, P.N. VAN. - Inkeer.
15381: EYCK, P.N. VAN. - Idee en wil. Tafelrede over Albert Verwey.
12327: EYCK, P.N. VAN. - Broeder Bernard.
2744: EYCK, P.N. VAN. - Gedichten. Het ronde perk/ Lichtende golven
12273: EYCK. P.N. VAN. - Inkeer.
4955: EYCK, P.N. VAN. - Meesters.
9648: EYCK, P.N. VAN. - De getooide doolhof.
11472: EYCK, P.N. VAN. - Verzen 1940.
10880: EYCK, P.N. VAN. - Verzen 1940.
11447: EYCK, P.N. VAN. - Benaderingen. Vertaalde gedichten 1916-1940
14064: EYCK, P.N. VAN. - Getijden.
16534: EYCK, P.N. VAN. - De tuin. Een gedicht
10347: EYCKMANS, JOZEF. - Dit tedere, ruige landschap van de haast.
11456: EYCKMANS, JOZEF. - Bij mij leven nog.
11326: EYCKMANS, JOZEF. - Zonder dansmeester.
11033: EYFFINGER, ARTHUR. - Hugo de Groot in de Koninklijke bibliotheek.
11092: EYKELBOOM, J. - De Dordtse gedichten.
3552: EYLE, WIM VAN. - Nederlandse en Vlaamse wielerliteratuur 1894 - 1990.
8706: EYLENBOSCH, ERNEST. - De wendakker. Een commentaar bij de woordkaart voor het Nederlandse taalgebied
12578: EYMAEL, H.J. - Huygens-Studiën. Nalezingen met crititische aanteekeningen of uitgaven van C. Huygens Werken door Dr. Verwijs, Prof. Verdam, Bilderdijk, Van Vloten en A.W.Stellwagen.
12162: EYNDE, KAREL VAN DEN. - Fonologie en morfologie van het Cokwe.
6820: EYSKENS, GATON. - Beschouwingen over de economische groei.
17392: EYSSELSTEIJN, BEN VAN. - Laat het sneeuwen, Heer!
8333: EYTHÓRSSON, T. (ED.). - Working papers in Scandinavian syntax 67.
9701: FAASSEN, SJOERD. - 'Wat een degradatie om van een Forum op een blad vol wijven terecht te komen!'. Briefwisseling over de reorganisatie van Groot Nederland in 1935
13956: FABER, JOHAN. - Wende.
14799: FAGEL, EDWIN. - Schilder en model.
12341: FALK, CECILIA. - Non-referential subjects in the history of Swedish.
13301: FANSELOW, GISBERT (ED.). - The parametrization of universal grammar.
16384: FARENSBACH, HERMANCE. - Eleonora Duse's opgang.
12497: FAROOK THALIP, M. - Book on Malay grammar (Nahu). A guide to write an speak grammatical Malay
6282: FASOLD, RALPH. - The sociolinguistics of langeage.
4760: FASSKE, H., H. JENTSCH & S. MICHALK (BEARBEITET VON). - Sorbischer Sprachatlas 3. Floristische und faunistische Terminologie
6268: FÄSSLER, PETER. - Studien zur "Sprachlehre" von Karl Kraus.
11242: FAULHABER, F. - Tra la labirinto de la gramatiko : handleiding bij de beoefening der Esperanto-grammatica, eveneens ten dienste van hen, die zich bekwamen voor cursus-leider of examen willen doen.
4468: FAULKNER, HAROLD U. - The decline of laissez faire 1897-1917.
11731: FAVEREY, HANS. - Gedichten.
15092: FAVEREY, HANS. - Springvossen. Nagelaten gedichten
16950: FAVEREY, HANS. - Gedichten.
17271: FEENSTRA, JACK. - Onder vier seizoenen.
9833: FEENSTRA, R,. - Philips van Leyden en zijn bibliotheek.
16675: FEENSTRA, JACK. - In memoriam Gerrit Achterberg. Gedichten.
13415: FEEST, SUZANNE V.H. VAN DER. - Building a phonological lexicon. The acquisition of the Dutch voicing contrast in perception and production
11752: FEIKEMA, LIESBETH E. (RED,). - Op gezang en vlees belust. Over leven, werk en stad van Jan Engelman
9573: FEILITZEN, OLOF VON. - The published writings of Eilert Ekwall.
14979: FEINBERG, JEAN E. - Wave Hill Pictured. Celebration of a Garden
8962: FEIST, SIGMUND. - Vergleichendes Wörterbuch der gotischen Sprache. Mit Einschluss des Krimgotischen und sonstiger zerstreuter Überreste des Gotischen
5953: FEITH, RHIJNVIS. - Het ideaal in de kunst. Voor het eerst uitgegeven naar de handschriften
8650: FEITH, RHIJNVIS. - Ladij Johanna Graij.
1205: FEITSMA, A. E.A. (EDS.). - Johannes Hilarides en syn naamsporingen van het platte Friesk. Tekst, kommentaer, bibliografy en registers
1243: FEITSMA, J.H. & P. BROUWER. - Waatze Gribberts bruyloft synoptysk mei Teweschen Hochtydt en Tewesken Kindelbehr.
7832: FEITSMA, A. & M. VAN OVERBEKE. - Tweetaligheidsproblemen.
14901: FEKKES, JAN. - Lopen uit de tijd.
4705: FEKKES, JAN (SAMENST.). - De god van je tante. Ofwel het Ezel-proces van Gerard Kornelis van het Reve. Een documentaire
13308: FÉLICE, ARIANE DE. - Contes de Haute-Bretagne.
11252: FELTKAMP, HENDRIK WILLEM. - Sinntax. Interpretierende Transformationsgrammatik des Deutschen
16316: FENS, KEES (INLEIDING), AAD SPEKSNIJDER (SAMENSTELLING). - Waterdruk. Foto's en gedichten.
11067: FENS, KEES. - Poseren voor de bladspiegel. Lezers in de lijst
17878: FENS, KEES. - Van huis tot huis. Over de poëzie van Gerrit Kouwenaar.
5075: FENS, KEES. - The gentle art of reading.
16228: FENS, KEES. - Het nieuwe licht en de oude tijd. Over enkele gedichten van P.C. Hooft
10003: FENTON, JAMES. - Gedichten.
6569: FENTON, ALEXANDER. - The various names of Shetland.
6845: FERBER, EDNA. - Fanny.
14474: FEREMANS, LUCILLE. - Timeless pictures.
9488: FERGUSON, CHARELS A. & SHIRLEY BRICE HEATH. - Languages in the USA.
4854: FERMIN, M.H.J. - La vocabulaire de Bifrun dans sa traduction des quatre evangiles.
5890: FERNAU-HORN, HELENE. - Die Sprechneurosen. Aufbaufromen Wesen, Prinzip und Methode der Behandlung
16307: FERRON, LOUIS (TEKST), MATHILDE CUIJPERS(ZEEFDUK). - Akersloot.
9675: FERRON, LOUIS. - Grand Guignol.
7961: FERWERDA, MANON & AAD MEINDERTS (RED.). - Mijn favoriete illustratie. 33 schrijvers vertellen over de mooiste tekening bij hun werk
2746: FESTEN, THEO. - Enkele gedachten bij eenvoudige vriendschappen.
13614: FIEGER, ERWIN. - Japan, Sunrise Islands.
16910: FIERET, GERARD PETRUS. - Als een kayak mijn woorden.
16789: FIERLOOS, GERT JAN. - VirtueMart. Open source webshop voor Joomla!
14375: FIGURA, MARTIN. - This man's army.
1879: FILIPOVIC, R. (ED.). - Active methods and modern aids in the teaching of foreign languages. Papers from the 10th F.I.P.L.V. Congres
8657: FILIPOVIC, RUDOLF ET AL. - The English element in European languages. Vol. 4: An annotated bibliography (1958-1995)
11837: FILLENBAUM, SAMUEL & AMNON RAPOPORT. - Structures in the subjective lexicon.
10908: FILLMORE, CHARLES J. - Indirect object constructions in English and the ordering of transformations.
8791: FILSJEAN, L'ABBÉ. - Dictionnaire des Conciles, suivi d'une collection des canons les plus remarquables. Nouvelle Édition, augmentée d'une analyse historique et critique des conciliabules nationaux, tenus par les constitutionnels en 1797 et 1801, et du concile de 1811
3876: FINBERG, H.P.R. - The formation of England 550-1042.
7734: FIRBA, JAN & JOSEF HLADKY (EDS.). - Brno studies in English. Volume 8: Charisterria Iosepho Vachek sexagenario oblata
4567: FIRTH, RAYMOND. - Elements of a social organisation.
13838: FISCHER, O.C.M. - Syntactic change and causation. Developments in infinitival constructions in English
4103: FISCHER, EUGEN K. - Zur Stoff- und Formengesichte des neueren Volksliedes: Das Lied von der Amsel.
4685: FISCHER, W. - Die demonstrativen Bildungen der neuarabische Dialekte. Ein Beitrag zur historischen Grammatik des Arabischen
8541: FISCHER, H.TH. - Priestertalen. Een ethnologische studie
90: FISHER, JOHN C. - Linguistics in remedial English.
8478: FISHER, ULLA THAGG. - The sweet sound of concord. A study of swedisch learners' concord problems in English
8138: FISHMAN, JOSHUA A. (ED.). - Advances in the sociology of languages. Vol. I: Basic concepts, theories and problems: alternative approaches. Vol. II: Selected studies and applications
8979: FISHMAN, JOSHUA A. ET AL. - Th rise and fall of the ethnic revival: perspectives on language and ethnicity.
9428: FISHMAN, JOSHUA A. - Taalsociologie.
7200: FISIAK, JACEK (ED.). - Papers and studies in contrastive linguistics.
7201: FISIAK, JACEK ET AL (EDS.). - Studia Anglica Posnaniensia. An international review of English studies
4473: FLACH, BRIGITTE. - Kafka's Erzählungen. Strukturanalyse und Interpretation
17539: FLAUBERT, GUSTAVE. - legende van Sint Julianus den offervaardige.
520: FLEISCHER, WOLFGANG. - Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache.
3001: FLEISCHER, WOLFGANG. - Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache.
4412: FLEISCHER, FRITZ. - Studien zur Sprachgeographie der Gascogne.
8195: FLEISCHER, WOLFGANG. - Strukturelle Untersuchungen zur Geschichte des Neuhochdeutschen.
4615: FLETCHER, HARRIS FRANCIS. - Milton's semitic studies. And some manifestations of them in his poetry
5541: FLETCHER, HARRIS FRANCIS. - Milton's rabbinical readings.
8225: FLETCHER, PAUL & MICHAEL GARMAN (EDS.). - Language acquisition. Studies in first language development
17223: FLIEDNER, FRITZ. - Blätter und Blüten.
12817: FLORÊNCO, CHRISTOPHE COSTA. - Learning categorial grammars.
11588: FLOTHUIS, M.H. - Mozarts Bearbeitungen eigener und fremder Werke.
1880: FLOWER, F.D. - Language and Education.
6510: FLUCK, HANS-R. - Fachsprachen. Einführung und Bibliographie
712: FOCKEMA-ANDREAE, S.J. - Natuur, verlichting en verkregen rechten.
229: FOCKMA ANDREA, S.J. & B.H.D. HERMESDORF. - Naam en recht.
10243: FOCQENBROCH, WILLEM GODSCHALCK. - Afrikaense Thalia.
10039: FOCQUENBROCH, WILLEM GODSCHALK. - De Verwarde Jalousy. Naar de Amsterdamse druk van 1663
15288: FOCQUENBROCH, WILLEM GODSCHALCK VAN. - Zes puntdichten.
7423: FODOR, ISTVÁN. - The rate of linguistic change. Limits of the application of mathematical methods in linguistics
5269: FOERSTE, W. & K. HEEROMA. - Westfaalse en Nederlandse expansie.
4398: FOERSTER, WENDELIN. - Wörterbuch zu Kristian von Troyes' Sämtlichen Werken.
5994: FOKKE SIMONSZ, A. - De narrensteinsche couranten of ernst en boert, voor vrienden van vrolijke luim.
16775: FOKKE SIMONSZ, A. - Het Hollandsche spreekwoord: elk meent zijn uil een valk te zijn.
11604: FOKKEMA, REDBAN. - Het doek van de dag.
14652: FOKKEMA, R.L.K. E.A. (RED.). - Achterbergkroniek 1 - 25.
5309: FOKKEMA, D.W. E.A. (EDS.). - Comparative poetics. In honour of Jan Kamerbeek
6032: FOKKEMA, K. - Nei wider kimen. Kar ut syn forsprate skriften
6697: FOKKEMA, K. E.A. - De invloed van het Stadsfriesch op het Friesch.
7006: FOKKEMA, R.L.K. - Het komplot der vijftigers. Een literair-historische documentaire
7833: FOKKEMA, K. E.A. - De invloed van het Stadsfriesch op het Friesch.
9900: FOKKEMA, R.L.K. (UITGEGEVEN DOOR). - Varianten bij Achterberg. Deel I: De Varianten, Deel II: De Commentaar
10334: FOKKEMA, ALEID. - Postmodern characters. A study of characterization in British and American postmodern fiction
11451: FOKKEMA, D.W. - Rivieren.
11819: FOKKEMA, REDBAD. - Elke dag is de eerste.
11662: FOKKEMA, REDBAD. - De vrucht der verbeelding.
17179: FOKKEMA. - Ter nagedachtenis van Redband Ludger Klazes Fokkema.
11715: FOLKERTSMAN, B. - ABC voor de niet-drukker van zijn drukker.
15770: FOLLAIN, JEAN. - Drie gedichten.
879: FOLSOM, MERVIN H. - The syntax of substantive and non-finite satellites to the finite verb in German.
5289: FÓNAGY, IVAN. - Die Metaphern in der Phonetik. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des Wissenschaftlichen Denkens
16212: FONDSE, MARKO & PETER VERSTEGEN (VOORWOORD). - Achter gewone woorden. De beste poëzie uit tien jaar De Tweede Ronde.
2748: FONDSE, MARKO. - Herderstas.
12146: FONDSE, MARKO - A.E. HOUSMAN. - Dit dwangbestel van mens en God. Van en over de dichter A.E. Housman
16522: FONDSE, MARKO. - Herderstas.
5441: LA FONTAINE VERWEY, H. DE. - Grolier-banden in Nederland.
5422: LA FONTAINE VERWEY, H. DE & W.GS. HELLINGA. - In officina Ioannis Blaev. Twee inleidende studies bij een kleine tentoonstelling van de Dr. P.A. Tiele-Stichting
9341: FONTAINE VERWEY, H. DE LA. - Het Nederlandse geïllustreerde boek. Een schets van zijn geschiedenis
11037: FONTAINE VERWEY, H. DE LA. - Uit de wereld van het boek. I: Humanisten, dwepers en rebellen in de zestiende eeuw
11038: FONTAINE VERWEY, H. DE LA. - Uit de wereld van het boek. II: Drukkers, liefhebbers en piraten in de zestiende eeuw
11039: FONTAINE VERWEY, H. DE LA. - Uit de wereld van het boek. III: In en om de 'Vergulde Sonnewyser'
18021: FONTAINE VERWEY, M.H. DE LA (ED.). - Florilège du livre imprimé aux Pays-Bas.
17140: FONTAINE VERWEY, D. DE LA. - De wereld van het boek. Rede
16406: FONTAINE, RESIANNE E.A. (VERT. UIT HET HEBREEUWS). - Die vrouwen liefheeft, of haar veracht. Middeleeuwse gedichten over de vrouw.
10253: FONTIJN, J. (INL.). - Populaire literatuur.
14883: FONTIJN, JAN. - Kijk naar de vis. Notities, columns en essays van een lezer. Met vertaling van Choses tué van Paul Valéry.
10643: FOP, TRIJNTJE (=C.J. STIP). - Beestachtigheden.
2749: FOPPEMA, YGE. - Spijkerschrift. Mei 1940 - mei 1945
18065: FOPPEMA, YGE (ED.). - Oude en nieuwe geuzenliederen.
6435: FORCHHAMMER, JÖRGEN. - Kurze einführung in die duetsche und allgemeine Sprachlehre (Phonetik).
1831: FORD, GORDON B. - The old Lithuanian Catechism of Baltramiejus Vilentas (1579). A phonological, morphological and syntactical investigation
6963: FORDE, DARYLL. - Linguistic survey of the Northern Bantu Borderland. Volume one
15540: FORGE, JEAN. - Abismoj.
16104: FORREST, TIM. - Antieke meubelen Een geïllustreerde handleiding voor het herkennen van stijlperiode, detail en ontwerp.
17803: FORSTER, ROBERT & JACK P. GREENE (EDS.). - Preconditions of revolution in early modern europe.
732: FORSTER, LEONARD. - The poet's tongues. Multilingualism in literature
998: FORSTER, L. - Das Album Amicorum von Dietrich von Bevernest.
3833: FORSTER, ROBERT & OREST RANUM (EDS.). - Biology of man in history. Selections from the Anales, Économies, Sociétes, Civilisations
11217: FORTUIN, EGBERT L.J. - Polysemy or monosemy. Interpretation of the imperative and the dative-infinitive construction in Russian
4484: FOTH, KARL. - Die Verschiebung lateinischer Tempora in den romanischen Sprachen.
12827: FOUCAULT, MICHEL. - Ceci n'est pas une pipe.
2219: FOX, ANTHONY. - The structure of German.
18069: FRACKERS, W.F.K.J.F. - Herinnering aan Valken.
17747: FRANK, ANNE. - Het achterhuis. Dagboekbrieven van 12 Juni 1942 - 1 Augustus 1944.
13333: FRANKE, WALTHER. - Max oder die Seelenhaltung des Schiebers .
8391: FRANKLIN, ALFRED WHITE (ED.). - Children with communication problems. Proceedings of a conference called by ICAA 1964
17213: FRANS, DIRK R. - Bangladesh. Images and impressions
5456: FRANSEN, J. - Les comédiens Français en Hollande. Au XVIIe et au XVIIIe siècle
5607: FRANSEN, J. - Iets over vergelijkende literatuurstudie, "perioden" en "invloeden"
9798: FRANSEN, FRANS. - Uw warme drukker.
21: FRASER, RUSSELL. - The War Against Poetry.
15130: FRECH, ILSE. - I am - Paradox.
2221: FREDERIKS, PAUL. - Object-oriented modeling based on information grammars.
7914: FREED, ALICE F. - The semantic of English aspectual complementation.
15242: FREEDMAN, JILL. - A time that was. Irish moments
12244: FREIDIN, ROBERT. - Principles and parameters in comparative grammar.
3992: FREITAG, OTTO. - Die sogenannte Chronik von Weihenstephan. Ein Beitrag zur Karlssage
6355: FRENCH, PETER & MARGARET MACLURE (EDS.). - Adult-child conversation.
17139: FRERIKS, KESTER (TEKST), KEES HEESTERBEEK (ZEEFDUK). - Heemskerk.
13962: FRESCO, LOUISE O. - De utopisten.
92: FREUDENTHAL, KARL FREDERIK. - Gloria Temptatio Conversio. Studiën zur Ältesten deutschen Kirchensprache
9566: FREUDENTHAL, HANS. - The language of logic.
14878: FREUND, FOLKE. - Präpositionale und kasuelle Zeitangaben auf die Frage 'wann' im gegenwartigen Deutsch.
15106: FRICKER, CHRISTOPHE & BRUNO PIEGER (HERAUSG.). - Friedrich Hölderin. Zu seiner Dichtung
7444: FRIED, V. (ED.). - The Prague school of linguistics and language teaching.
11544: FRIEDL, FRIEDRICH (ED.). - Thesen zur Typografie/ Theses about Typography.
16021: FRIEDLANDER, LEE. - Stems.
14751: FRIEKE-KAPPERS, CLAERTJE. - The creative use of genre features. Continuity and change in patterns of language use in Budu, a Bantu Language of Congo (Kinshasa)
526: FRIER, WOLFGANG (HERAUSG.). - Pragmatik, Theorie und Praxis.
10378: FRIJHOFF, WILLEM & MARIJKE SPIES. - T' Gvlde Iaer 1650 in de Short-Title Catalogue, Netherlands.
9599: FRIJN, JACQUELINE & GER DE HAAN. - Het taallerende kind.
10224: FRIJNS, W.M. - Vondel en de moeder gods.
13338: FRIZOT, MICHEL (ED.). - A new History of Photography.
11429: FROMMEL, WOLFGANG. - Poeta et Amicus. Nachgelassene Gedichte
11423: FROMMEL, WOLGANG. - Meditationen zum zweiten Buch des "Stern des Bundes" von Stefan George .
5883: FRÖSCHELS, EMIL. - Das Stottern. (Assoziative Aphasie)
15771: FROST, ROBERT. - It is almost the year two thousand.
12613: FUCHS, RUDI (FOREWORD) , HRIPSSIMÉ VISSER (COORDINATION). - 100 x Photo. 100 photographs from the collection of the Stedelijk Museum
3408: FUCHS, J.M. & W.J. SIMONS. - Het staat op papier. Vijftig jaar VRG
5761: FUCKS, WILHELM. - Mathematische Analyse von Sprachelementen, Sprachstil und Sprachen.
12747: FULLER, JOHN. - Ghosts.
86: FUNKE, OTTO. - Gesammelte Aufsätze zur Anglistik und zur Sprachtheorie.
95: FUNKE, OTTO. - Englische Sprachphilosophie im späteren 18. Jahrhundert.
1981: FURSTNER, HANS. - Vijftig jaar vakwerk. Terugblik op een halve eeuw opleidingen in het boekenvak
7076: FURSTNER, H. & D. VAN DER STOEP. - Jaren weten meer dan boeken. Opstellen over de Nederlandse Uitgeversbond ter gelegenheid van zijn honderdjarig bestaan
9234: GAALEN, AD VAN. - Stadsplat. De dialecten van zes grote steden
12577: GADELLE, RIK (PREF.). - 4th ArtistBook International New Editions Fair 1997.
12575: GADELLE, RIK (PREF.). - 2nd Artistbook International, New York 1995.
12574: GADELLE, RIK (PREF.). - 1st ArtistBook International. , 1er Salon International du Livre d'Artiste.
4223: GAEBELER, KURT. - Die griechischen Bestandteile der gotischen Bibel.
11418: GAESTMAR, JAN FAN É (J.J. HOF). - Fan eigen tijd en folk. In samling fersen
11383: GALIËN, LAURA VAN DER. - Zeventien.
13370: LE GALL, GUILLAUME. - Atget, Life in Paris.
11271: GALLE, MARC. - Van gedroomd minnen tot ons dwaze bestaan. Het noodlot in het werk van Louis Couperus
12529: GALSWORTHY, JOHN. - Indian summer of a Forsyte.
4487: GAMILLSCHEG, ERNST. - Die romanische Elemente in der deutschen Mundart von Lusern.
11354: GANS, L. - Branta Leucopsis.
14888: GANTZ, JOE. - The possibility for love.
14890: GANTZ, JOE. - Culture/Myth/Allegory.
14889: GANTZ, JOE. - If It's Done Right It Is.
12130: GARDIJN, PETER DU. - Onder de dieren.
17719: GARDINER, PATRICK (ED.). - The philosophy of history.
9749: GARDNER, HELEN. - The Art of T.S. Elliot.
4377: GARIS, ROBERT. - The Dickens theatre. A reassessment of the novels
15866: GARSJIN, V.M. - De rode bloem.
11801: GARSSEN, BART. - Argumentatieschema's in pragma-dialectisch perspectief. Een theoretisch en empirisch onderzoek.
5539: GARTEN, H.F. (PREPARED). - Gerhart Hauptman exhibition.
1056: GARVIN, PAUL L. - On linguistic method.
4623: GARVIN, PAUL L. - On linguistic method.
12732: GASSER, MARTIN. - Jacob Tuggener. Photographs
530: GAUGER, HANS-MARTIN. - Wort und Sprache. Sprachwissenschaftliche Grundfragen
8020: GAUGER, HANS-MARTIN. - Zum Problem der Synonyme.
13887: GAZDAR, GERALD ET AL. - Generalized Phrase Structure Grammar.
17737: GAZENBEEK,JAC & BESTEN DEN JAN. - Oog in oog met de Veluwe.
2158: GEBAUER, HEIKO. - Montague-Grammatik. Eine Einführung mit Anwendungen auf das Deutsche
4480: GECKELER, HORST. - Strukturelle Semantik und Wortfeldtheorie.
10615: GECKELER, HORST. - Zur Wortfelddiskussion. Untersuchungen zur Gliederung des Wortfeldes "alt, jung, neu" im heutigen Französisch
14617: GEEL, CHR. J. VAN. - Het zinrijk.
16478: GEEL, CHR.J. VAN. - Hun gratie is verborgen.
16367: GEEL, CHR. J. VAN. - Catalogus Stedelijk Museum 15 dec - 22 jan.
16206: GEEL, CHR. VAN. - Spinroc en andere verzen.
14499: GEEL, CHR.J. VAN. - Dierenalfabet. Het omliggend vee. Een bestiarium
15861: GEEL, CHRIS VAN. - Enkele gedichten.
7338: GEEL, JACOB. - Mengelwerk.
10747: GEEL, CHRIS VAN. - Enkele gedichten.
11119: GEEL, CHR.J. VAN. - Dierenalfabet. Het omliggend vee. Een bestiarium
17356: GEEL, CHR. VAN. - Spinroc en andere verzen.
17358: GEEL, CHR.J. VAN. - Dierenalfabet. Het omliggend vee. Een bestiarium
11962: GEEL, CHR. J. VAN. - Een schrijvende particulier. Brief aan J.A. Emmens, waarin opgenomen een brief aan Aad Nuis
11943: GEEL, CHR. J. VAN. - Dank aan de koekoek. (Teksten)
13389: GEEL, CHR. J. VAN. - Uit de hoge boom geschreven.
17357: GEEL, CHR. J. VAN. - Uit de hoge boom geschreven.
1513: GEEL, JACOB. - Onderzoek en Phantasie.
15687: GEEL, CHR. J. VAN. - Roofdruk.
15688: GEEL, CHR. J. VAN. - Een barbaars Versaille.
15690: GEEL, CHR. L. VAN. - Begane grond.
15698: GEEL, CHR. J. VAN. - Begraafplaats De Geest.
2403: GEERAEDTS, L. (ED.). - Het volksboek van Ulenspieghel. Naar de oudste, bewaard gebleven druk van Michiel van Hoochstraten te Antwerpen uit de eerste helft van de 16de eeuw
1640: GEERAERTS, D. & G. JANSSENS. - Wegwijs in woordenboeken. Een kritisch overzicht van de lexicografie van het Nederlands
1187: GEERARS, C.M. - Hubert Korneliszoon Poot.
5148: GEERARS, C.M. - Hubert Korneliszoon Poot.
12036: GEERDS, KOOS. - Goutbeekarchief.
10968: GEERDS, KOOS. - Gevleugeld, ongevleugeld.
10982: GEERDS, KOOS. - Het lelijke jongen eendje.
16621: GEERDS, KOOS. - Staphorst.
5801: GEERS, G.J. - Het vier-heffingenvers in het Spaans.
17763: GEERTS, G. E.A. - Rapport van de Werkgroep ad hoc Spelling.
1142: GEERTS, G. & A. HAGEN. - Sociolinguïstische studies 2. Bijdragen uit de internationale literatuur
7841: GEERTS, G. E.A. - Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS).
775: GEEST, W.P.F. DE. - Complementaire constructies bij verba sentiendi in het Nederlands.
1556: GEEST, W. DE & Y. PUTSEYS (EDS.). - Sentential complementation. Proceedings of the International Conference held at UFSAL, Brussels, June, 1983
1881: GEEST, TON VAN. - Some aspects of communicative competence and their implications for language acquisition.
5726: GEEST, A.J.M. V.D. - Some aspects of communicative competence and their implications for language acquisition.
3138: GEISSLER, ROLF. - Boureau-Deslandes. Ein Materialist der Frühaufklärung
16771: GELBER, JACK. - De schakel.
17860: GELDER, H.E. VAN E.A. - Kunstgeschiedenis der Nederlanden.
1926: GELDER, H.E. VAN. - Ikonografie van Constantijn Huygens en de zijnen.
13146: GELDER, JAN VAN. - Droom en werkelijkheid.
5706: GELDER, L. VAN. - Het zachte gehemelte bij de spraak.
16956: GELDER, HENK VAN. - Carmiggelt. Het levensverhaal.
17551: GELDER, H.E. VAN (RED.). - Die Haghe jaarboek 1917/18.
8675: GELDEREN, AMOS VAN. - De evaluatie van spreekvaardigheid in communicatieve situaties. Globale beoordeling en gedetailleerde analyse van spreekprestaties van 11- en 12-jarigen
324: GELENS, F.M. & TH.H. VAN DOORN. - Vaktalen. Imkers en riviervissers
15683: GELÈNS, HÉLÈNE. - Applaus vanuit het donker.
3139: GELLINGS, PAUL. - Courtisane.
8854: GELLINGS, PAUL. - De stem van de herfst.
13916: GELLINGS, PAUL. - Witte paarden.
7770: GEMERT, LIA VAN. - Norse negers. Oudere letterkunde in 1996
11824: GENDEREN STORT, REINIER VAN. - Rijmproeven.
1515: GENESTET, P.A. DE. - De dichtwerken.
9559: GENESTET, P.A. DE. - De dichtwerken.
12211: GENIS, RENÉ. - Studies on the Polish Verbal Prefix Prze-.
4033: GENOUVRIER, ÉMILE ET AL. - Nouveau dictionnaire des synonymes.
5402: GENT, J.J.M. VAN E.A. - Goed gezien. Tien eeuwen wetenschap in handschrift en druk
787: GENZEL, PETER. - Die Lebensfunktionen der Menschen und Säugetiere im Spiegel der englischen Sprache.
8118: GEORGE, ALEXANDER (ED.0. - Reflections on Chomsky.
10325: HOYER GEORGE (=G.B.J. HILTERMAN). - Simon reist per spoor.
8554: GEORGIN, RENÉ. - Le code du bon langage / Le langage de l'administration et des affaires.
17496: GERA, JUDIT. - Zusterliefde.
1279: GERBENZON, P. (ED., NAMENREGISTER, GLOSSARIUM), SLICHTER VAN BATH, B.H. E.A. (INL.). - Rienck Hemmema: Rekenboeck off Memoriael.
16009: GERBRANDY, PIET. - Drievuldig feilloos vals.
15834: GERBRANDY, PIET. - De gong en de rookberg. Intrigerende materie van H.H. ter Balkt en Jacques Hamelink
12392: GERBRANDY, PIET. - Drievuldig feilloos vals.
12070: GERBRANDY, PIET. - De zwijgende man is niet bitter.
15164: GERBRANDY, PIET. - Snijdige witheid. Een vertroosting
16093: GERBRANDY, PIET. - Omroepers van oproer. Breekijzers in taal.
15294: GERDING, M.A.W. (RED.). - Van turfstrooisel tot actieve kool. De ontwikkeling van de veenverwerkende industrie.
6272: GERGORY, MICHAEL & SUSANNE CARROLL. - Language varieties and their social context.
16066: GERHARDT, IDA. - Verzamelde gedichten.
16068: GERHARDT, IDA. - Het sterreschip.
16069: GERHARDT, IDA. - Dolen en dromen.
15143: GERHARDT, IDA. - De hovenier.
17742: GERHARDT, IDA. - De zomen van het licht.
17424: GERHARDT, IDA. - Courage! Brieven.
13422: GERHARDT, IDA. - De zomen van het licht.
2094: GERHARDT, MIA I. - Don Quijote. La vie et les livres
13421: GERHARDT, IDA. - De hovenier.
15085: GERHARDT, IDA G.M. - Het veerhuis. Een bundel van Holland
16544: GERHARDT, IDA. - Uit de eerste hand.
15432: GERHARDT, IDA G.M. & MARIE H. VAN DER ZEYDE. - De Psalmen uit het Hebreeuws vertaald.
15121: GERHARDT, IDA. - Vroege verzen.
15839: GERHARDT, IDA. - Verzamelde gedichten I + II.
4915: GERHARDT, IDA. - Twee uur: de klokken andwoordden elkaar.
16029: GERITS, ANTON. - Asielbeleid.
12636: GERITS, ANTON. - Landschapsbeheer.
10404: GERITS, ANTON. - Litanie van de wind.
11990: GERLACH, EVA. - Domicilie.
16031: GERLACH, EVA. - Situaties.
12600: GERLACH, EVA. - De kracht van verlamming.
12012: GERLACH, EVA. - In een bocht van de zee.
12000: GERLACH, EVA. - Een kopstaand beeld.
11999: GERLACH, EVA. - De kracht van verlamming.
11998: GERLACH, EVA. - Dochter.
11976: GERLACH, EVA. - Wat zoekraakt.
12099: GERLACH, EVA. - De invulbare ruimte.
12089: GERLACH, EVA. - Voorlopig verblijf. Gedichten 1979-1990
16822: GERLACH, EVA. - Is.
7086: GERLO, ALOÏS. - Tekstkritische bijdrage tot de levensbeschrijving van Justus Lipsius.
10497: GERLO, ALOÏS. - De briefwisseling van Philips van Marnix, Heer van Sint Aldegonde. Een inventaris / The Correspondence of Philip of Marnix, Lord of Saint Aldegonde. An inventory.
9100: GERRITS, ELLEN. - The categorisation of speech sounds by adults and children. A study of the categorical perception hypothesis and the development weighting of acoustic speech cues
10689: GERRITS, IRENE & BEN KOEVOETS. - Grafische verleiders. Affiches van PTT 1920 tot heden
14386: GERRITSEN, REINIER & WILLEM JAN OTTEN. - Blinde verrassing.
16498: GERRITSEN, LISELORE. - Oktoberkind.
7010: GERRITSEN, W.P. - Een school spierinkjes. Kleine opstellen over Middelnederlandse artes-literatuur
7568: GERRITSEN, J. - Kopij.
1093: GERRITSEN, W.P. - Die Wrake van Ragisel. Onderzoekingen over de Middelnederlandse bewerkingen van de Vengeance Raguidel, gevold door een uitgave van de Wrake-teksten
11011: GERSTENHAUER, WILLEMIEN. - Ik hurk bij je zustertje.
577: GERSTNER, K. ET AL (ED.). - Lyökämme käsi kätehen. Beiträge zur Sprachkontaktforschung im Bereich des Finnougrischen und des Germanischen, A.D. Kylstra zum 65 Geburtstag
8429: GESCHIERE, L. - Franse syntaxis.
5094: GESSLER, J. & J.F. NIERMEYER. - Florilegium Chronicorum Neerlandicorum. Een keuze uit de Latijnse kronieken van Noord- en Zuid-Nederland van de tiende tot de vijftiende eeuw
9865: GESSLER, J. - Oude Hasseltse familienamen.
4257: GETZUHN, KURT. - Untersuchungen zum Sprachgebrauch und Wortschatz der Klage.
9137: GEUNS, J.J. VAN. - De landschappen der ziel.
11471: GEUNS, J.J. VAN. - De ziel der steden.
2757: GEUNS, J.J. VAN. - Het uur der sterren.
11645: GEUNS, J.J. VAN. - Gedichten uit drie rijken.
14927: GEUZE, ADRIAAN. - In Holland staat een huis.
17700: GEYL, P. - Geschiedenis van de Nederlandse Stam. Deel I t/m VI
17701: GEYL, P. - Verzamelde opstellen.
17259: GEZELLE, GUIDO. - Ego flos.... (Cant. II:1)
8431: GEZELLE, GUIDO / CATHARIAN VAN RENNES (MUIZIEK). - Kleengedichtjes.
8923: GEZELLE, GUIDO. - De XIV stonden. Of de bloedige dagvaart ons Heeren
17224: GEZELLE, GUIDO. - Centum carmina. Quae composuit Guido Gezelle.
14014: GHYSSAERT, PETER (ED.). - Turkooizen scheepje van verschil. Twaalf jonge Vlaamse dichters
13713: GHYSSAERT, PETER. - Sneeuwboekhouding.
13714: GHYSSAERT, PETER. - Jubileum en andere gedichten.
13045: GHYSSAERT, PETER. - De zelfgemaakte pauk.
13715: GHYSSAERT, PETER. - De zuigeling van Sint-Petersburg.
10024: GHYSSAERT, PETER. - Honingtuin.
11904: GHYSSAERT, PETER. - De zuigeling van Sint-Petersburg.
12743: GHYSSAERT, PETER. - Sneeuwboekhouding.
14754: GIANNAKIDOU, ANASTASIA. - The landscape of polarity items.
9892: GIELEN, J.H. E.A. - P.C.Hooft. Dichter, Dramaturg, Geschiedschrijver en Magistraat. Vijf redevoeringen gehouden op 20 en 21 Mei 1947 bij de herdenking van zijn sterfdag 21 Mei 1647.
7629: GIELEN, JOS. - Algemene literatuurgeschiedenis. Geschiedenis van de belangrijkste figuren en stromingen in de wereldliteratuur (in 5 delen). Deel V: De moderne tijd
15577: GIELEN, JOS.J. - De dichter Verwey. Bijdrage tot het verstaan van zijn poëzie.
13960: GIELING, RAMON. - De hoofdletter pijn. Onverfilmbare verhalen.
9734: GIELKENS, JAN & PAULINE TONKENS (SAMENST.). - Kom met een gesis van vleugels.
4007: GIERDEN, KARLHEINZ. - Das altfranzösische Alexiuslied der Handschrift L. Eine Interpretation unter dem Gesichtspunkt von Trauer und Freude
15015: GIERSTBERG, FRITS E.A. - SubUrban Options. Opdrachtfotografie en het verstedelijkende landschap. Photography Commissions and the Urbanization of the Landscape
15014: GIERSTBERG, FRITS & BAS VROEGE (ED.). - Wasteland. Landscape from now on/het landschap vanaf nu.
4117: GIESBERS, HERMAN. - Code-switching tussen dialect en standaardtaal.
12125: GIESBERS, CHARLOTTE. - Woordenboek van de Gelderse Dialecten . Rivierengebied - Het Huis
12267: GIJN, INGEBORG VAN. - The quest for syntactic dependency. Sentential complementation in sign language of the Netherlands
4080: GIJSEL, JAN. - Die unmittelbare Textüberlieferung des sog. Pseudo-Matthäus.
17670: GIJSEN, MARNIX. - Zelfportret, gevleid, natuurlijk.
4100: GIJSEN, J.E. VAN. - Liefde, kosmos en verbeelding. Mens- en wereldbeeld in Colijn van Rijsseles Spiegel der Minnen
9778: GIJSEN, WIM. - Tot de tanden gewapend - Weerloos.
10093: GIJSEN, WIM. - Landschappen-menselijke.
10324: GIJSEN, MARNIX. - Peripatetisch onderricht. Nieuwe kroniek der poëzie
10756: GIJSEN, MARNIX. - 'Liever heimwee dan Holland'. Some scholarly comments on the saying of the Dutch poet Leo Vroman
10768: GIJSEN, MARNIX. - Het paard Ugo. Kroniek uit een 'beloken' tijd 10 mei 1940 - 7 december 1941
10769: GIJSEN, MARNIX. - Lucinda en de lotoseter.
11179: GIJSEN, MARNIX. - Het huis. Verzen, waarin opgenomen Kronijk, Het huis, Het blije gebed, Loflitanie van Sint Franciscus van Assisi, Vier gedichten van Joachim, The house by the leaning tree, een suite van archaïsche gedichten
1554: GILBERS, D.G. - Phonological networks. A theory of segment representation
6184: GILES, HOWARD & ROBERT ST CLAIR (EDS.). - Language and social psychologie.
6868: GILES, HOWARD & PETER F. POWESLAND. - Speech, style and social evaluation.
13317: GILLIAMS, MAURICE. - Gregoria of een huwelijk op Elseneur. Esoterische memorabilia 1938 [1982]
10848: GILS, GUST. - Manuskript gevonden tijdens achtervolging. Gedichten 1962 - 1966
2760: GILS, GUST. - Een handvol ingewanden.
10285: GILS, GUST. - Drie partituren.
17450: FOLGORE DA SAN GIMIGNANO. - De maanden.
124: GIMSON, A.C. - An introduction to the pronunciation of English.
1614: GINNEKEN, JAC. VAN. - De voornaamwoordelijke aanwijzing en het geslacht.
3928: GINNEKEN, JAC. VAN (ÉD.). - Trois textes pré-kempistes du premier livre de l'imitation. À l'occasion de l'anniversaire sexcentenaire de Gérard Groote 1340-1940
5790: GINNEKEN, JAC. VAN, L. KAISER & A. ROOZENDAAL (EDS.). - Proceedings of the international congress of phonetic sciences. First meeting of the internationale Arbeitsgemeinschaft für Phonologie
7305: GINNEKEN, JAC. VAN. - Als ons moedertaalonderwijs nog ooit gezond wil worden. Een hartig woord aan hen die belang stellen in de toekomst van het Nederlandsche volk
17691: GINZBURG, CARLO. - De benandanti. Hekserij en vruchtbaarheidsriten in de zestiende en zeventiende eeuw.
12833: GIORGI, A. & G. LONGOBARDI. - The Syntax of Noun Phrases : Configuration, Parameters and Empty Categories.
13081: GIPPER, HELMUT (HRSG.). - Kinder unterwegs zur Sprache.
6392: GIRARD, M. - Synonymes François, leurs differentes significations, et le choix qu'il en faut faire pour parler avec justesse.
6393: GIRARD, M. & M. BEAUZÉE. - Synonymes François, leurs differentes significations, et le choix qu'il en faut faire pour parler avec justesse.
12100: GISEKIN,JO. - Dubbelfuga. Van leven, liefde en lijden
13733: GISEKIN,JO. - Dubbelfuga. Van leven, liefde en lijden
17666: GISPEN, W.H. E.A. - Concordantie op de bijbel in de nieuwe vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap.
2331: GLADKII, A.V. - Leçons de linguistique mathématique.
5380: GLASS, D.V. & D.E.C. EVERSLEY (EDS.). - Population in history. Essays in historical demography
3340: GLINSTRA BLEEKER, R.J.P. VAN. - Guided money. A new monetary instrument
531: GLINZ, HANS. - Der deutsche Satz. Wortarten und Satzglieder wissenschaftlich gefaßt und dichterisch gedeutet
532: GLINZ, HANS. - Grundbegriffe und Methoden inhaltbezogener Text- und Sprachanalyse.
533: GLINZ, HANS. - Die innere Form des Deutschen. Eine neue deutsche Grammatik
17598: GLORIOSUS, MILES (=GERRIT KAMPHUIS?). - Zeven fabelen voor hedendaagsche kinderen. Vergezeld gaande van een nawoord, Ars Poetica, rechtskundige verantwoording en eenig ander klein-goed.
10529: GLOZER, LASZLO. - Westkunst. Zeitgenossische Kunst seit 1939.
6848: GLÜCK, JULIUS & J.H.J. WILLEMS. - La verbo en Esperanto. Teorio kaj praktika uzado
11409: GNIRREP, KEES. - Een punt voor typografie. De Typografische Bibliotheek in de Universiteitsbibliotheek Amsterdam
7323: GODTHELP, H. & A.F. MIRANDE (ED.). - Het Dietse lied van de Middeleeuwen.
16279: GOEDE, BAREND DE. - Herinneringen aan Willem de Mérode.
14626: GOEDE, BAREND DE. - Kort dag. Keur uit de poëzie van jonggestorven dichters sinds 1880.
14642: GOEDEGEBUURE, JAAP. - Op zoek naar een bezield verband. De literaire en maatschappelijke opvattingen van H. Marsman in de context van zijn tijd
8893: GOEDEGEBUURE, JAAP & ODILE HEYNDERS. - Literatuurwetenschap in Nederland. Een vakgeschiedenis
6701: GOEJE, C.H. DE. - Fünf Sprachfamilien Südamerikas.
7469: GOEMAN, A. - Remmingen en storingen in de ontwikkeling van de kinderspraak.
8133: GOEMAN, TON. - T-deletie in Nedelandse dialecten. Kwantitatieve analyse van structurele, ruimtelijke en temporele variatie
17240: GOETHE. - Metamorphose der planten.
15168: GOETHE, J.W. - Werke.
17852: GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON. - Der Zauberlehrling.
4210: GOETHE, J.W. VON. - Rede zum Schäkespears Tag. Wiedergabe der Handschrift
4511: GOETHE, J.W. VON. - Ur-Xenien. Nach der Handschrift des Goethe- und Schiller-Archivs in Faksimile-Nachbildung herausgegeben
5945: GOEVERNEUR, J.J.A. - De Dichtwerken.
15283: GOEVERNEUR, J.J.A. - De twee reizigers.
4486: GOHDES, CLARENCE. - Bibliographical guide to the study of the literature of the U.S.A.
17096: GOLDBERG, LEA. - Bloei. Verzen.
15012: GOLDEN, JUDITTH. - Judith Golden Cycles a Decade of Photographs.
14963: GOLDIN, NAN. - The ballad of sexual dependency.
14179: GOLDIN, NAN & GUIDO COSTA. - Ten years after. Naples 1986-1996.
15073: GOLDSCHMIDT, MANUEL (HERAUSG.). - Argonaut im 20.Jahrhundert. Ein Leben in Dichtung & Freundschaft. Dokumentation zur Ausstellung im Rahmen der 12. Europäischen Kulturtage Karlsruhe 1994. Um eine Rede und die Bibliographie Wolfgang Frommels erweiterte Ausgabe.
15072: GOLDSCHMIDT, MANUEL (ED.). - Widmungen für Wolfgang Frommel.
3656: GÖLLER, KARL HEINZ. - König Arthur in der englischen Literatur des späten Mittelalters.
13918: GOMMERS, LEON. - Schiethak en lommelhaas.
13975: GOMMERS, LEON. - De ziel van de kakkerlak.
14620: GOMPERTS, H.A.WACHTEN OP NIETS. - Toneelkritieken uit de Jaren 1952-1965 (Modern Repertoire).
7590: GOMPERTS, H.A. - Grandeur en misère van de literatuurwetenschap.
14619: GOMPERTS, H.A. - De eend op zolder. Toneelkritieken uit de Jaren 1952-1965 (Klassiek en romantisch Repertoire)
967: GOMPERTS, H.A. - Catastrofe der scholastiek. Anton van Duinkerken contra Menno ter Braak
7071: GOMPERTS, H.A. E.A. - Beleving van grenssituaties.
9662: GOMPERTS, H.A. - Dingtaal.
15497: GOMPERTS, H.A.WACHTEN OP NIETS. - Toneelkritieken uit de Jaren 1952-1965 (Modern Repertoire).
15029: GON, ALEID DENIER VAN DER. - De waterketen.
1787: GONDA, J. (ED.). - Het Oud-Javaansche Brahmãnda-Purana. Vertaald
2299: GONDA, J. - The Praügasastra.
6567: GONDA, J. - Twenty-five Sanskrit inscriptions.
10368: GONDA, J. - Aanteekeningen bij het Oud-Javaansche Bhismaparwa.
862: GOODMAN, ALFRED. - Wörterbuch der Musik.
5338: GOODMAN, NELSON. - The structure of appearance.
12448: GOOGH, BRAD. - City poet. The life and times of Frank O'Hara
5812: GOOSKENS, CHARLOTTE. - On the role of prosodic and verbal information in the perception of Dutch and English language varieties.
329: GOOSSENS, J. - Die niederländische Strukturgeographie und die 'Reeks Nederlandse Dialectatlassen'.
14885: GOOSSENS, MARNIX. - Reading nature.
16519: GORDIJN, PETER. - De dans van de vlinder.
16954: GORDON, LYNDALL. - Eliot's early years.
11757: GORDON, JAMES D. - The English language. An historical introduction
14277: GORISSEN, ADRI E.A. - Ton van Reen, Schrijver, verteller en wereldburger.
874: GÖRLACH, MANFRED. - More English. New studies in the varieties of English, 1988-1994
14919: GORMAN, GREG. - Volume II.
7342: GORP, H. VAN. - Inleiding tot de picareske verhaalkunst of de wederwaardigheden van een anti-genre.
11425: GORTER, HERMAN. - Verzamelde lyriek tot 1905. Jeugdwerk, De school der poëzie, Nalezing
4982: GORTER, HERMAN. - Twintig gedichten in handschrift.
5426: GORTER, SADI DE. - Imprimé en Hollande. Het Franse boek in Nederland gedrukt - Le livre français imprimé aux Pays-Bas
13392: GORTER, HERMAN. - Kenteringssonnetten.
15536: GORTER, HERMAN. - O hart, begeef u in de eenzaamheid.
16111: GORTER, HERMAN. - Verzen.
15270: GORTER, HERMAN. - Toen de tijden bladstil waren, ...
12564: GOSSAERT, GEERTEN. - Experimenten.
16945: GOSSAERT, GEERTEN. - Experimenten.
9948: GOSSES, G. & JAC. VAN GINNEKEN. - Accentwisselingen in de diphtongen.
4260: GÖTZ, DIETER. - Studien zu den verdunkelten Komposita im Englischen.
4316: GOUANVIC, JEAN-MARC (DIR.). - Traduction et culture(s).
4319: GOUANVIC, JEAN-MARIE (DIR.). - l'Agora de la traduction.
4326: GOUANVIC, JEAN-MARC (DIR.). - Traduction, mixité, politique.
4327: GOUANVIC, JEAN-MARC (DIR.). - Genres littéraires et traduction.
15943: GOUD, JOHAN. - Het leven volgen sWillem Jan Otten. Redenen van het hart
17294: GOUD, MARCO. - Een ondraaglijke drukfout. De ontstaansgeschiedenis van P.C. Boutens' Naenia, gevolgd door acht brieven van Boutens aan Joh. Enschedé en Zonen
11546: GOULD, MICHAEL. - 50 poster designs. 30 jaar Amnesty International
11727: GOULD, NICHOLAS. - The European contact annual of photographers and illustrators 2.
4651: GOWERS, ERNEST. - The complete plain words.
4906: GRAAF, CHRIS DE . - Klagend loflied.
8864: GRAAF, TJEERD DE ET AL (RED.). - Phonetic sciences in The Netherlands. Past and present
18026: GRAAF, W. DE. - Welgemeend advies / Eindelijk / Wellevendheid / Zwakke kanten. Notities over Antony Kok / Te groot / Recht.
11392: GRAAFF, MARCEL DE. - Wenken van de veerman.
11541: GRAATSMA, WILLIAM PARS. - De Charles Nypels prijs 1992. Sierman`s beknopte boekengids
16195: GRAATSMA, STEFAN & JOS BRUYSTENS (SAMENST.) HANS VAN DE WAARSENBURG (TEKST). - Avondlicht.
2033: GRABAND, GERHARD. - Die Entwicklung der frühneuenglischen Nominalflexion. Dargestellt vornehmlich auf Grund von Grammatikerzeugnissen des 17. Jahrhunderts
4419: GRABER, HEINZ. - Alfred Döblins Epos "Manas"
8607: GRABOW, HANS (HRSG.). - Die Lieder aller Völker und Zeiten aus 75 fremden Sprachen, in metrischen deutschen Übersetzungen.
7041: GRACE, GEORGE WILLIAM. - The position of the Polynesian languages within the Austronesian (Malayo-Polynesian) language family.
7431: GRADY, MICHAEL. - Syntax and semantics of the English verb phrase.
16792: GRAF, HAGEN. - Essentie van Joomla ! 1.5.
12889: GRAFT, GUILLAUME VAN DER. - Landarbeid.
16347: GRAFT, GUILLAUME VAN DER. - Licht komt uit zwarte doeken. Drie lezingen.
13199: GRAFT, GUILLAUME VAN DER. - Mythologisch.
17846: GRAFT, GUILLAUME VAN DER. - Over dichters.
12925: GRAFT, GUILLAUME VAN DER. - Mythologisch.
1183: GRAFT, D. CATHARINA VAN DE (ED.). - Marialegenden.
4757: GRAFT, CATHARINA VAN DE (ED.). - Een boecxken gemaket ende bescreven van suster Bertken die lvij iaren besloten heeft gheseten tot Utrecht in die buerkercke. Naar de eerste uitgave van Jan Berntsz. Utrecht 1516
7000: GRAFT, C.C. VAN DE (ED.). - Middelnederlandse historieliederen.
15233: GRAFT, GUILLAUME VAN DER. - Gedichten.
13671: GRAFT, GUILLAUME VAN DER . - Achterstand.
16387: GRAFT, GUILLAUME VAN DER. - Het oude land. Gedichten uit het diluvium
16232: GRAFT, GUILLAUME VAN DER. - In exilio.
16351: GRAFT, GUILLAUME VAN DER. - Onbereikbaar nabij.
12928: GRAFT, GUILLAUME VAN DER. - Vogels en vissen.
17171: GRAFT, GUILLAUME VAN DER. - Onbereikbaar nabij.
16357: GRAFT, VAN DER. - Een ongedurige dageraad.
16354: GRAFT, VAN DER. - De hondewacht.
16353: GRAFT, GUILLAUME VAN DER. - De hondewacht.
17473: GRAFT, GUILLAUME VAN DER. - De kiezels van klein duimpje.
10456: GRAFTDIJK, T. - Lachend op de achterste rij.
12409: GRAHAM, JORIE. - Region of Unlikeness.
7157: GRANT, RAYMOND J.S. - The B text of the old English Bede. A linguistic commentary
12375: GRASS, GÜNTER. - Van horen zeggen. Een keuze uit de poëzie
15129: GRASSY, EMILY (TEKST). - Modefotografie.
17762: GRAULS, JAN. - Terug naar de oorsprong.
1438: 'S GRAVESANDE, G.H. - Sprekende schrijvers. Nederlandse letterkundigen in gesprek met....
2763: 'S-GRAVESANDE, G.H. - Nachtschade en kinkhoorns.
3136: 'S-GRAVESANDE, G.H. - Marceline Desborde-Valmore.
8296: 'S-GRAVESANDE, G.H. - Onze letterkunde in bezettingstijd.
10585: 'S-GRAVESANDE, G.H. - De Geschiedenis van De Nieuwe Gids. Brieven en Documenten
11278: 'S-GRAVESANDE, G.H. - De geschiedenis van het tijdschrift Vlaanderen. Brieven en documenten
15300: 'S-GRAVESANDE, G.H. - Het conflict tusschen Willem Kloos en Frederik van Eeden. De Quaestie "Lieven Nijland"
13664: GRAY, THOMAS. - Elegy Written in a Country Church-Yard.
2423: GREEN, GEORGIA M. - Pragmatics and natural language understanding.
7433: GREENBAUM, SIDNEY. - Verb-intensifier collocations in English.
13487: GREENBERG, JOSEPH H. ET AL. - Linguistics in the 1970's.
4650: GREENBERG, JOSEPH H. - Essays in linguistics.
5447: GREENBERG, JOSEPH H. - Essays in linguistics.
8171: GREENBERG, JOSEPH H. - Language universals. With special reference to feature hiarchies
4181: GREENE, DONALD. - The politics of Samuel Johnson.
7903: GREENLEE, J. HAROLD. - A consise exegetical grammar of New Testament Greek.
15803: GREGOOR, NOL. - Harde wener.
11066: GREGOOR, NOL (INL.), M. GRIJZEN (SAMENST.). - Bibliografie van S. Vestdijk tot 17 oktober 1958.
17956: GREGOOR, NOL. - Harde wener.
15721: GREGOOR, NOL. - Diary.
2641: GREIMAS, ALGIRDAS JULIEN. - Sémantique structurale. Recherche de Méthode
9707: GREIMAS, A.J. & J. COURTES. - Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la theorie du langage
2632: GREIMAS, ALGIRDAS JULIEN. - Sémantique structurale. Recherche de Méthode
5322: GRENDEL, MARJON. - Verlies en herstel van lexicale kennis.
4171: GRENZMANN, WILHELM. - Die Jungfrau von Orleans.
4948: GRESHOFF, J. - Verzamelde gedichten 1907-1934.
15481: GRESHOFF, J. - 'De liefde heeft het laatste woord'.
12503: GRESHOFF, J. - Ikaros bekeerd.
16416: GRESHOFF, J. - Gedichten.
4918: GRESHOFF, J. - Ikaros bekeerd.
4947: GRESHOFF, J. - Verzamelde gedichten.
8091: GRESHOFF, J. - Toen.
9803: GRESHOFF, JAN. - Onpractische en belachelijk-idealistische brief aan een boekdrukker.
16264: GRESHOFF, J. & H.W.J.M KEULS. - 'Stemmen van schrijvers'.
17287: GRESHOFF, J., MENNO TER BRAAK & E. DU PERRON. - Sans famille. Drie brieven over een hedendaadsch vraagstuk.
17779: GRESHOFF, J. - Bloemlezing uit zijn gedichten.
17514: GRESHOFF. J. - Op de valreep (Variaties op Vaarwel).
5886: GREWEL, F. (INL.). - Aspecten van de vertraagde spraakontwikkeling. Lezingen gehouden op het eerste nationale congres van de vereniging voor logopaedie en phoniatrie
9633: GREWEL, F. - Stottern. Die psychiatrisch-neurologische Seite des Stotter-Phänomens
12516: GREWENDORF, GÜNTHER. - Minimalistische syntax.
13290: GREWENDORF, GÜNTHER. - Aspekte der deutschen Syntax. Eine Rektions-Bindungs-Analyse
13865: GREWENDORF, GÜNTHER. - Ergativity in German.
3970: GREYERZ, OTTO VON. - Sprachpillen. Neue Folge
4304: GRIFFIN, NIGEL. - Jesuit school drama. A checklist of critical literature
2179: GRIFFITH, JERRY & L.E. MINER (EDS.). - The second and third Lincoln conferences on dialectology.
14994: GRIFFITHS, PHILIP JONES. - Dark Odyssey.
17625: GRIJP, LOUIS & FRANK WILLAERT. - De fiere nachtegaal. Het Nederlandse lied in de middeleeuwen.
11395: GRIJSEN, ROBERT. - Rustpunt.
6334: GRIJZEN, M. - Bibliografie van S. Vestdijk. Tot 17 oktober 1958
2417: GRIMES, JOSEPH. - The thread of discourse.
929: GRIMM, REINHOLD & JOST HERMAND. - Methodenfragen der deutschen Literaturwissenschaft.
2943: GRIMM, HERMAN. - Fünfzehn Essays.
3019: GRIMM, REINHOLD. - Bertolt Brecht. Die Struktur seines Werkes
3117: GRIMM, REINHOLD. - Gottfried Benn. Die farbliche Chiffre in der Dichtung
10782: GRIMM, (JACOB + WILHELM). - Die deutschen Sagen. I: Ortsagen, II: Geschichtliche Sagen
8236: GRITTER, GERT. - Van oerklank tot moedertaal. Over de ontwikkeling van het Nederlands
6307: GROEN, B.M. - A structural description of the Macedonian dialect of dihovo. Phonology, morphology, text, lexicon
15495: GROENEN, P.A.P. - Central auditory processing disorders. A psycholinguistic approach.
13594: GROENENDAAL, PAUL. - Dubbelnul.
7418: GROENENDIJK, JEROEN ET AL (EDS.). - Truth, interpretation and information.
12855: GROENEVELD, WILLEM. - Logical investigations into dynamic semantics.
11444: GROENINGEN, AUG. P. VAN. - Volledig werk.
10823: GROENINK, ANNIUS. - Surface without structure. Word order and tractability issues in natural language analysis
16306: GROENTJES, MART. - Noord-Holland. Inhoudsopgave
5450: GROENVELD, S. - Hooft als historieschrijver. Twee studies
8595: GRONINGEN, B.A. VAN (ED.). - Juliani imperatoris. Epistulae selecta
15462: GROOT, CASPER DE. - Predicate structure in an functional grammar of Hungarian.
16619: GROOT, JACOB. - Natuurlijke liefde.
13208: GROOT, JACOB DE. - Zij is er.
18095: GROOT, HINDERIK DE. - Vijf brieven.
15846: GROOT, JAN H. DE. - Sprongen.
1617: GROOT, A.W. DE. - Inleiding tot de algemene taalwetenschap. Tevens grammatica van het hedendaags Nederlands
1620: GROOT, A.W. DE. - Structurele syntaxis.
2472: GROOT, A.W. DE. - Inleiding tot de algemene taalwetenschap. Tevens grammatica van het hedendaags Nederlands
2764: GROOT, JAN H. DE. - Vaart.
5610: GROOT, J. DE. - 'Een zonderling leerboek van de heer Verdenius'.
8028: GROOT, A.W. DE. - Le vers saturnien littéraire.
8894: GROOT, JACOB. - Topgeluk. Een leerboek
10012: GROOT, HAN H. DE. - Kaleidoscopisch. Een selectie uit de verzamelde verzen 1920-1980
10030: GROOT, MARIA DE. - De wals.

Next 1000 books from Paradox

3/9