Paradox
Acacialaan 7, 3843 JE, Harderwijk, The Netherlands. Tel: +31 (0)341 410 790, Mob: +31 (06)218 574 01            Email: paradox@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
14401: BORGERS, GERRIT. - Kroniek van Paul van Ostaijen 1896-1928.
14234: BORGERS, GERRIT. - Paul van Ostaijen. Een documentatie 1 + 2.
6534: BORGHSCHOT, J.M.K. - Willem Harmsen in Californië. Zijn avonturen en ontmoetingen
10137: BORIK, OLGA. - Aspect and reference time.
7958: BORILLO, MARIO & JACQUES VIRBEL. - Analyse et validation dan l'étude des donnees textuelles.
4799: BORK, GERRIT JAN VAN & GONNY TEN HOUTEN-BIEZEVELD. - Over Boon.
635: BORMANN, ERNEST G. & NANCY C. - Speech communication, An interpersonal approach.
10721: BORNEMANN, ULRICH. - Anlehnung und Abgrenzung. Untersuchungen zur Rezeption der Niederländischen Literatur in der deutschen Dichtungsreform des siebzehnten Jahrhunderts
14214: BORRIE, LEEN. - Gaandeweg. Strofen apart/ together 2.
1110: BORSSUM WAALKES, G.H. VAN. - Dat boeck van den oorspronck, een handschrift. met inleiding en aantekeningen
1240: BORSSUM WAALKES, G.H. VAN . - Dat boeck van den oorspronck, een handschrift. Met inleiding en aantekeningen
12207: BORST. P. (RED.). - Drukkersweekblad Auto-lijn. Kerstnummer 1957.
16083: BOS-RIETDIJK, E. (INLEIDING). - Waterdroom.
1310: BOS, G.F. - Het probleem van de samengestelde zin.
2424: BOS, G.F. - Categories and border-line categories. A synchronic study in general linguistics
8022: BOS, G.F. - Categories and border-line categories. A synchronic study in general linguistics
9639: BOS, C.A. - Interpretatie vaderschap en datering van de Alcibiades Maior.
11487: BOS, BEN. - Huisstijl: een expressie van kwaliteitszin.
11486: BOS, BEN. - Ontwerpers (m/v): visueel vertalers tussen producent en consument.
14215: BOS, BEN. - Door de zeef heen.
16318: BOS, JOOP VAN DEN. - En zij zongen let it be.
17112: BOS, JACOBUS. - Mijn blauwe evenbeeld.
8053: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. - Gideon Florensz.
16227: BOSCH, F. VAN DEN. - De stuurman van de Max Weber.
5712: BOSCH, LOUIS TEN. - On the structure of vowel systems. Aspects of an extended vowel model using effort and contrast
7009: BOSCH, J. - Reinaert-perspectief.
10290: BOSCH, JAN. - Mr. W. Bilderdijk's briefwisseling. Aanvullende uitgave. Eerste deel: 1772-1794.
7412: BÖSE, J.H. M.M.W. P.M.M. KROONE. - 'Had de mensch met één vrou niet connen leven...'. Prostitutie in de literatuur van de zeventiende eeuw
12511: BOSKMA, PIETER. - Puur.
16063: BOSMAN, HENDRIK JAN & FRITS CRIENS. - Elf geboden. De Tien Geboden in lichtvoetige verzen berijmd door veertien dichters vermeerderd met ieders elfde gebod
8136: BOSMAN, A.M.T. - Reading and spelling in children and adults: evidence for a single-route model.
9564: BOSMAN, A.J. - Speech perception by the hearing impaired.
17111: BOSSCHE, STEFAN VAN DEN. - Schragend de lavendelgeuren.
895: BOSSUYT, ALAIN (ED.). - Functional explanations in linguistics.
1778: BOSTOEN, K. ET AL. - Studies voor Zaalberg. Aangeboden door...
4334: BOSTOEN, K. - Kaars en Bril: de oudste Nederlandse grammatica.
10871: BOT, HANNEKE. - Dialogue interpreting in mental health. Tolken in de geestelijke gezondheidszorg
10803: BOTERMAN, JAN. - Berthold. Een toelichting op het Berthold-zetsysteem
10697: BOTERMANS, J.P. (INLEIDING). - Zilvertype. Corps 15. Briefwisseling tussen J.F. van Royen en S.H. de Roos over het ontwerp van de Zilvertype, 1914-1916
12774: BOTEV, (C)HRISTO. - Immortality, Immortalite, Unsterblichkeit.
8314: BOTHA, R.P. - Inleiding tot generatief taalonderzoek. Een methodologisch handboek
1160: BOTHA, RUDOLF PHILIP. - The function of the lexicon in transformational generative grammar.
8127: BOTHA, RUDOLF. - Challenging Chomsky. The generative garden game
12839: BOTMA, BERT & JACQUELINE VAN KAMPEN. - Linguistics in the Netherlands 2009.
11328: BOTS, W.J.A. - Joachim du Bellay entre l'histoire littéraire et la stylistique. Essai de synthèse.
13550: BOUBAT, EDOUARD. - It s a wonderfull life.
16680: BOUCHET, ANDRÉ DU. - Asgrijs overhellend naar het blauw.
9436: BOUCHET, ANDRÉ DU. - Of de zon.
16617: BOUCHETTE, COR. - Geteisterd volk. Gedichten uit de oorlogsjaren 1940-1943.
6068: BOUDA, KARL. - Lakkische Studien.
16011: BOUDENS, (LUC). - Wie legt er mee patiënce?
6916: BOUDEWYNS, KATHERINA. - Het prieelken der gheestelyker wellusten.
17260: BOUHUYS, MIES (TEKST), ANKE OVERDUIN (ZEEFDUK). - Weesp.
13654: BOUHUYS, MIES. - Blijven kijken.
5849: BOUHUYS, AREND (ED.). - Sound production in man.
8124: BOUHUYS, MIES (SAMENST.). - De buik heeft geen oren.
15977: BOUHUYS, MIES. - Ariadne op Naxos.
637: BOUMA, GOSSE. - Nonmonotonicity and Categorial Unification Grammar.
17107: BOUMA, HANS. - Dus ik besta. Brevier
1329: BOUMAN, A.C. (ED.). - Ferguut.
2695: BOURGONJE, FLEUR. - Achtergelaten land.
17086: BOURNE, SHEILA & JOHN CROMBIE. - Tutti frutti.
14926: BOUSEMA, ANNE. - Het Zaaneiland.
16490: BOUTENS, P.C. - Een lied van Isoude.
16990: BOUTENS, P.C. - Alianora. Spel van het huwelijk
12945: BOUTENS, P.C. - Hollandsche kwatrijnen.
15163: BOUTENS, P.C. - Hollandsche kwatrijnen.
10881: BOUTENS, P.C. - Alianora. Spel van het huwelijk
16818: BOUTENS, P.C. - In de schouwburg.
16395: BOUTENS, P.C. - Een bloemlezing.
14941: BOUTENS, P.C. - Strofen uit de nalatenschap van Andries de Hoghe. Naar het handschrift uitgegeven door P.C. Boutens.
4970: BOUTENS, P.C. - Liederen van isoude.
2964: BOUTET, DOMINIQUE. - Jehan de Lanson. Technique et esthétique de la chanson de geste au XIIIe siècle
3403: BOUTHOUL, GASTON. - Traité de sociologie les guerres elements de polemologie.
3818: BOUVIER, JEAN. - Initiation au vocabulaire mécanisme économiques contemporains (XIXe-XXe siècles).
13723: BOUVRIE, CHRISTIAN. - Als kind kon ik dromen, kapitien Haddock.
17007: BOUWERS, LENZE L. - Groeiringen.
15806: BOUWERS, LENZE L. - Rondeel.
2697: BOUWERS, LENZE L. - Het schuim bedekt de messen. Sonnetten
10966: BOUWERS, LENZE L. - Verzameld bewaren. Rondelem
10969: BOUWERS, LENZE L. - De stilte van de zoeker. Rondelen
11012: BOUWERS, LENZE L. & NIES DEN ENGELSEN. - IJsschotsen, gelaagd.
12187: BOUWERS, LENZE L. - De route van de rondvaartboot.
15618: BOUWERS, LENZE L. - Ik ben een knotwilg aan de waterkant.
2589: BOUWHUIS, J. - Johanna F. van Buren. Dichterschap en dialect.
10402: BOUWMAN, CARA ELLA (SAMENST.). - Een bron die nooit dooft . Stemmen van tegenspraak in proza en poëzie uit Indonesië
5713: BOVES, L.W.J. - The phonetic basis of perceptual ratings of running speech.
1821: BOVES, T.L.L. - Speech accommodation in co-operative and competitive conversations.
9545: BOVET, FÉLIX. - De Graaf van Zinzendorf.
15162: BOWN, JANE. - The singular cat.
17118: BOXSEL, MATTHIJS VAN. - De draagbare encyclopedie van de domheid.
10641: BOXTEL, H. VAN. - De roep van de papagaai in een lege wereld.
8162: BRAAK, MENNO TER. - Cinema Militans.
12701: BRAAK, MENNO TER. - De Augustijner monnik en zijn trouwe duivel.
901: BRAAK, MENNO TER. - Journaal 1939.
2399: BRAAK, MENNO TER. - De duivelskunstenaar. Een studie over S. Vestdijk
16315: BRAAK, MENNO TER. - Cinema Militans.
16894: BRAAT, L.P.J. - Op zoek naar Byzantium. Hellas hervonden.
2622: BRABANDER, GERARD DEN. - De verduisterde dichter.
13114: BRABANDER, GERARD DEN. - De nieuwe Adam. Een poëtische dialoog in drie bedrijven
13115: BRABANDER, GERARD DEN. - Opus 5.
13116: BRABANDER, GERARD DEN. - Recapitulatie.
13108: BRABANDER, GERARD DEN. - De holle man.
13104: BRABANDER, GERARD DEN. - Eroica in zakformaat.
13110: BRABANDER, GERARD DEN. - Materie-man.
13111: BRABANDER, GERARD DEN. - Morbide mei.
13117: BRABANDER, GERARD DEN. - Sonnetten.
13118: BRABANDER, GERARD DEN. - De steenen minnaar.
13105: BRABANDER, GERARD DEN. - Gebroken lier.
13107: BRABANDER, GERARD DEN. - Gespleten vuur.
12947: BRABANDER, GERARD DEN. - Verzamelde gedichten.
11628: BRABANDER, GERARD DEN, JAC. VAN HATTUM & ED. HOORNIK. - Drie op één perron.
4940: BRABANDER, GERARD DEN. - Parijsche sonnetten.
12645: BRABANDER, GERARD DEN. - Gedichten.
13106: BRABANDER, GERARD DEN. - Gelaarsde lier, bezette poëzie.
13162: BRABANDER, GERARD DEN, JAC. VAN HATTUM & ED. HOORNIK. - Drie op één perron. Deel II
17167: BRACHES, ERNST (INLEIDING). - Drukkers in de marge. Uitgegeven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Stichting Drukwerk in de Marge.
9725: BRACHES, ERNST. - De tijd van het boek. Voordracht, gehouden op 9 december 1988 in de Franse Salon aan de Herengracht 507 te Amsterdam op uitnodiging van Uitgeverij Meulenhoff
10123: BRACHES, ERNST (INL.). - Kurt Lob, boekkunstenaar / Buchkunstler . Oevrecatalogus / Werkverzeignis.
2514: BRACHIN, PIERRE. - Die niederländische Sprache. Eine Übersicht
15426: BRACKEN VLOEDT, JAN VAN DEN (=JOHANNES WEILAND). - Gevlekte sater.
17258: BRAET, ANTOINE (RED.). - Taalbeheersing als communicatiewetenschap. Een overzicht van theorievorming, onderzoek en toepassingen
5011: BRAKMAN, WILLEM. - De gegoeden.
9811: BRAKMAN, WILLEM EN NOL GREGOOR. - Op het quatrijn.
13428: BRALLEPUT, KAREL (=SIMON CARMIGGELT). - Het jammerhout. Raillerende rijmen
13016: BRALLEPUT, KAREL (=SIMON CARMIGGELT). - Al mijn gal. Raillerende rijmen
13528: BRAMLY, SERGE & BETTINA RHEIMS. - I.N.R.I.
450: BRANDEN, L. VAN DEN. - Het streven naar verheerlijking, zuivering en opbouwvan het Nederlands in de 16de eeuw.
1167: BRANDEN, LODE VAN DEN ET AL. - Bio-bibliografie van Cornelis Kiliaan.
16707: BRANDS, G. (TEKST), HERMA STEUR (ZEEFDUK). - Graft - De Rijp.
13681: BRANDS, G. - Weerloos overgeleverd.
15702: BRANDS, G. - De gorilla's komen.
11464: BRANDT, WILLEM (=W.S.B. KLOOSTER). - Verzamelde gedichten.
640: BRANDT, CORINE VAN DEN. - Context use and learning to read in a foreign language.
2197: BRANDT, G. - Poëzy. (Deel I)
2706: BRANDT, WILLEM. - Reizend achter het heimwee.
2707: BRANDT, WILLEM. - Hart van jade. Chinese lyriek
8459: BRANDT, GEERAARDT & REYER ANSLO. - Pieter Corneliszoon Hooft 'Deez vermaarde man' 1581-1647.
8536: BRANDT, GEERAARDT. - Het leven van Joost van den Vondel.
8993: BRANDT, GEERAARDT & REYER ANSLO. - Pieter Corneliszoon Hooft 'Deez vermaarde man' 1581-1647.
6001: BRANDT CORSTIUS, J.C. - De muze in het morgenlicht. Inleiding tot de geschiedenis van de eenheid der westerse literatuur
10412: BRANT, SEBASTIAN. - Der Sotten Schip. Anterpen 1548
4643: BRASCH, ILA WALES & WALTER MILTON BRASCH. - A comprehensive annotated bibliography of American Black English.
16578: BRASSINGA, ANNEKE & T. VAN DEEL. - Klimopkrans.
12200: BRASSINGA, ANNEKE. - Landgoed.
15474: BRASSINGA, ANNEKE. - Agrarisch.
15571: BRASSINGA, ANNEKE. - Twee eenden in bad.
11841: BRASSINGA, ANNEKE. - Timiditeiten.
16524: BRASSINGA, ANNEKE. - Brassinga's debuut.
10699: BRATTINGA, PIETER. - De toekomst van de grafische industrie in Nederland. Lezing door - tijdens de Jaarvergadering van het Grafisch Exportcentrum 25 mei 1971
500: BRAUNE, W./E.A. EBBINGHAUS. - Gotische Grammatik.
8025: BRAUNE, W. - Althochdeutsche Grammatik.
5304: BRAVMANN, M.M. - The Arabic elative. A new approach
3028: BREDERO, G.A. - Spaanschen Brabander Ierolimo.
3133: BREDERO, G.A. - Toneelspelen.
5467: BREDERO, GERBRAND ADRIAENSZ. - Boertigh, amoreus, en aendachtig groot lied-boeck. De melodieën van Bredero's liederen
6899: BREDERO, G.A. - Rodd'rick ende Alphonsus.
7049: BREDERO, G.A. - Spaanschen Brabander. Jerolimo
7050: BREDERO, G.A. - Kluchten. Jerolimo
7586: BREDERO. - Klucht van de koe.
3267: BREDERO, G.A. - Groot Lied-boek. Naar de oorspronkelijke uitgave van 1622
16229: BREDERO, G.A. - Nieuwe gedichten.
12810: BREDERODE, DÉSANNE VAN. - Het opstaan.
4601: BREE, L.W. DE. - Het platteland leert lezen en schrijven. Het lager onderwijs op het platteland in de eerste helft der 19e eeuw
5224: BREE, C. VAN. - Het dialect in deze tijd.
6311: BREE, COR VAN & ARIANNE VAN SANTEN. - Leidse mores. Aspecten van taalnormering. Lezingen (...)
6463: BREE, C. VAN E.A. (RED.). - Voortgang. Jaarboek voor de neerlandistiek 20
6460: BREEKVELDT, WILLEM. - Pragmatiek van de roman. Een onderzoek naar aspekten van 'Cornelia Wildschut' roman in brieven door E. Wolff-Bekker en A. Deken
13133: BREEN, LEO VAN. - Het kwartet.
14107: BREEN, LEO VAN. - De stroomlijn.
4862: BREEN, JOH. C. - Pieter Corneliszoon Hooft als schrijver der Nederlandsche Historiën.
9162: BREEUWER, M. - Speechreading supplemented with auditory information.
16679: BREMER, JOPIE. - De reiziger.
16819: BREMER, GEERT / JOHAN VAN SCHAGEN. - Een eeuwenoude tekst. Kwatrijnen
16378: BREMER, J.M. - Het gemaskerde ik: de poëtische persoonlijkheid in drie Griekse gedichten.
7258: BREMMER, ROLF H. - The Fyve Wyttes. A late middle English devotional treatise. Edited from BL MS Harley 2398, with an introduction, comentary and glossary
13827: BREMT, STEFAAN VAN DEN. - Het onpare paar.
13066: BREMT, STEFAAN VAN DEN. - Aquitaans getijdenboekje.
13728: BREMT, STEFAAN VAN DEN. - Taalgetijden.
13729: BREMT, STEFAAN VAN DEN. - Verbeelde boedel.
16962: BREMT, STEFAAN VAN DEN. - Stemmen uit het laagland.
13893: BREMT, STEFAAN VAN DEN. - Toast.
6327: BREND, RUTH M. (ED.). - Advances in tagmemics.
6302: BRENNERSTUHL, WALTRAUD (HRSG.). - Handlungstheorie und Handlungslogik. Vorbereitungen zur Entwicklung einer sprachadäquaten Handlunglogik
4274: BRENNI, VITO J. - American English. A bibliography
4268: BRETTSCHNEIDER, HELMUT. - Der Anseïs de Cartage und Die Seconda Spagna.
4427: BRETTSCHNEIDER, WERNER. - Zwischen literarischer Autonomie und Staatsdienst. Die Literatur in der DDR
11422: BREUGELMANS, YVONNE. - Groeten aan Zeno.
9193: BREUGELMANS, R. - Litteraire tijdschriften in Nederland sinds 1945 uitgegeven in eigen beheer of door kleine uitgeverijen. Een voorlopige lijst
10515: BREUGELMANS, R. (ED.). - The Pilgrim Press. A bibliographical and historical memorial of the books printed at Leyden by the Pilgrim Fathers. With a chapter on the location of the Pilgrim Press in Leyden by Dr. Plooij.
17154: BREUGELMANS, R. E.A. - Het zegel van de libel. Sub Signo Libelli. Bevattende een bibliografie van de pers, najaar 1983-februari 1999.
17155: BREUGELMANS, R. E.A. - De laatste loodjes. De uitgaven van Sub Signo Libelli 1999-2010.
17153: BREUGELMANS, R. - 107 maal Sub Signo Libelli, een bibliografie van de pers zomer 1974 - oktober 1983.
15594: BREUGELMANS, R. (UITLEIDING). - Dichtmatige regelen om drukkers proeven te corrigeren. In het licht gegeven door J.E.D.E.
3251: BREUGELMANS, R. E.A. - Hooft. Essays over P.C. Hooft
16959: BREUKERS, CHRÉTIEN. - Het beeld van Monsieur Jacques.
4178: BREUNIS, A.A. - Specifieke eigenschappen van analytische constructies en composita in Sanskrit en Maharastri.
6925: BREWER, ANNIE M. (ED.). - Dictionaries, encyclopedias, and other word-related books. Supplement
12975: BREYMANN, HERMANN. - Die phonetische Literatur von 1876 - 1895. Eine bibliographisch-kritische Übersicht
13367: BREYTENBACH, CLOETE & BRIAN BARROW. - The spirit of district six.
6874: BRIGHT, WILLIAM (ED.). - Sociolinguistics. Proceedings of the UCLA Sociolinguistics Conference, 1964
10181: BRIGHT, WILLIAM ET AL (EDS.). - Language. Journal of the linguistic society of America
10182: BRIGHT, WILLIAM ET AL (EDS.). - Language. Journal of the linguistic society of America
10183: BRIGHT, WILLIAM ET AL (EDS.). - Language. Journal of the linguistic society of America
5292: BRILL, W.G. - Kritische aanmerkingen over de Fransche spraakkunst. Aan onderwijzers en examinatoren opgedragen
5330: BRILL, W.G. (ED.). - Rijmkroniek van Melis Stoke.
11214: BRILL, PAUL (ED.). - Opmaat van een nieuwe eeuw. Hoofdstukken uit het Nederlandse fin de siècle
15315: BRILL, MARTIN (INTRO.). - I Amsterdam.
6590: BRINK, J. TEN. - Gerbrand Adriaensen Brederoo. Historiesch-aesthetische studie van het Nederlandsche blijspel der Zeventiende eeuw
11212: BRINK, PAUL VAN DEN. - Gesneden en gedrukt in de Kalverstraat. De kaarten- en atlassendrukkerij in Amsterdam tot in de 19e eeuw
1567: BRINKE, J.S. TEN. - Onafhankelijke en afhankelijke grootheden in het taalgebruik. Een beschouwing over de theorie van Bloomfield betreffende de 'Lexical' en 'Grammatical Froms'
13953: BRINKMAN, WILLEM. - Dagen op aarde.
4318: BRISSET, ANNIE (DIR.). - Carrefours de la traduction.
451: BRITO, RADULPHUS. - Quastiones super priscianum minoren.
16538: BRITO, CASIMIRO DE. - Lição de Buda.
8546: BROCH, OLAF. - Slavische phonetik.
17084: BROCH, INGVILD & ERNST HAKON JAHR. - Russennorsk. Et pidginsprak i Norge
15358: BROCK, MAARTEN E.A. - Bij Haarlems bul-gebruik.
15591: BRODSKI, IOSIF. - Torso.
5486: BROECKAERT, KAREL. - Borgers in den estaminé.
6662: BROECKAERT, KAREL. - Jellen en Mietje. Naer de nagelatene veranderingen en verbeteringen van den schrijver
5708: BROECKE, MARCEL VAN DEN ET AL (EDS.). - Studies for Antonie Cohen. Sound structures
5716: BROECKE, M.P.R. VAN DEN. - Hierarchies and rank orders in distinctive features.
10453: BROEDERS, J. - Écriture décorative. Construction, application
4444: BROEK, M.A. VAN DEN & G.J. JASPERS (HRSG.). - Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik. Band 20: In diutscher Diute. Festschrift für Anthonÿ van der Lee zum sechzigsten Geburtstag
5041: BROEK, MARINUS ALBERTUS VAN DEN (ED.). - Der Spiegel des Sünders. Ein katechetischer Traktat des fünfzehnten Jahrhunderts
8519: BROEK, L. VAN DEN. - Vaderlandsche gedichten.
15023: BROEKHUIS, TON (FOTO'S) & EDDIE MARSMAN (TEKST). - Een wijde blik verruimt het denken.
10142: BROEKHUIS, HANS DE & TON VAN DER WOUDEN (EDS.). - Linguistics in the Netherlands 2001.
10143: BROEKHUIS, HANS DE & PAULA FIKKERT (EDS.). - Linguistics in the Netherlands 2002.
11721: BROEKHUIS, HANS. - Chain-government. Issues in Dutch syntax
7830: BROEKHUYSEN, JOHAN. - Studies over het dialect van Zelhem in de Graafschap Zutfen.
15865: BROKKEN, JAN. - Nog een nacht. Novelle
1241: BROLSMA, L. - Om us hinne. Trije sketsen
3896: BROM, GERARD. - Boekentaal.
1379: BROM, GERARD. - Geschiedschrijvers van onze letterkunde.
8503: BROM, GERARD. - Vondels geloof.
10766: BROM, GERARD. - De herziening van de Max Havelaar.
11275: BROM, GERARD. - Alberdingk Thijm.
10883: BROMLEY, H. MYRON. - The phonology of lower Grand Valley Dani. A comperative structural study of skewed phonemic patterns
14204: BRONDEEL, PAUL. - De berg van de dag.
14222: BRONS, HANS & ALLERD JOLLES. - Amsterdam vanuit de lucht.
10013: BRONS, LOEK. - Sport, spel en spaanders.
12614: BRONSHOFF, BOB E.A. - Mijn beste vriend.
4399: BROOK, G.L. (ED.). - Selections from Lawmon's Brut.
1955: BROOKS, ALFRED MANFIELD. - From Holbein to Whistler. Notes on drawing and engraving
11591: BROOS, KEES (SAMENST.). - Architekst. Letters van architecten
221: BROUWER, J.H. & H.T.J. MIEDEMA. - Studies over Friese en Groningse familienamen.
12951: BROUWER, ROB DE (INL.). - TILT. Bredaphoto, international photo festival.
642: BROUWER, DÉDÉ. - Gender variation in Dutch, A sociolinguistic study of Amsterdam speech.
1278: BROUWER, J.H. (INL.). - Katalogus fan de Noardfryske hanskriften (Samling Johannsen) fan ik Frysk Ynstitút oan de Ryksuniveristeit to Grins (Groningen).
2598: BROUWER, H. (ED.). - Jaarboek voor de Nederlandse Boekgeschiedenis 2.
5294: BROUWER, G.J. (BIBLIOGRAFIE), REMCO CAMPERT (INLEIDING). - Gedrukt in Nederland. Vijf eeuwen letter, beeld & band - Tentoonstelling
6512: BROUWER, DÉDÉ. - Vrouwentaal. Feiten en verzinsels
16408: BROUWER, HENDRIK - PETER SIJNKE (ED.). - Journaal van een wijnkoper. Belevenissen van Hendrik Brouwer (1769-1817)
16469: BROUWERS, JEROEN. - De verliefden.
13971: BROUWERS, MARJA. - Casino.
9191: BROUWERS, JAAK E.A. - Facetten van Jan Walravens.
14129: BROUWERS, JEROEN (SAMENSTELLING). - Hij is reeds aan de overzijde. Necrologieën van schrijvers
3916: BROWNE, THOMAS. - The prose of Sir Thomas Browne. Religio Medici, Hydriotaphia, The Garden of Cyrus, A Letter to a Friend, Christian Morals, with selections from Pseudodoxia Epidemica, Miscellany Tracts, and from ms notebooks and letters
2696: BROWNING, ELISABETH BARRETT. - Portugeesche sonnetten.
12528: BROWNING, ELIZABETH BARRETT. - Sonnets from the Portugese and seven other poems.
7481: BROWNING, ELIZABETH. - I can't see what you're saying.
11556: BRUGGE, JACQUELINE VAN DER E.V.A. - Een zee van blaffende honden.
9696: BRUGGEN, CARRY VAN. - Vijf brieven aan Frans Coenen.
4201: BRUGGEN, CARRY VAN. - Prometheus. Een bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het individualisme in de litteratuur
8298: BRUGGEN, CARRY VAN. - Enkele bladen uit Helene's dagboek.
17054: BRUGGEN, NIC VAN. - Een benauwde levenslijn.
11780: BRUGGEN, KEES VAN. - Kruidentuin.
14240: BRUGGEN, CARRY VAN. - Uit het leven van een denkende vrouw, door Justine Abbing, pseudoniem van Carry van Bruggen.
8886: BRUGMANS, ALINGH. - Het adelaarsjong.
15263: BRUGMANS, H. - De révolte van het gemoed. Rousseau en het sentimentalisme.
10770: BRUIJN, MARIAN E.A. - Louis Couperus 1863-1923.
17235: BRUIJN, PETER DE . - Twist met ons, twist niet met mate. Nijhoff & Achterberg
13132: BRUIN, H. DE. - Het ingekimde land.
16967: BRUINJA, TSEAD & DANIËL DEE (RED.). - Klotegedichten. Poezie over de mannelijke Genitalien.
16966: BRUINJA, TSEAD & DANIËL DEE (RED.). - Kutgedichten. Poezie over de vrouwelijke Genitalien.
17057: BRUINJA, TSEAD. - Bang voor de bal.
12569: BRUINSMA, LIES ROS & ROB SCHRÖDER. - Dick Elffers & de kunsten. Een leest heeft drie voeten
2557: RIETSMA-LA BRUJEERE. - Passé et présent dan Les Géorgique de Claude Simon. Étude intertextuelle et narratologique d'une reconstruction de l'Histoire
2703: BRÜLL, JEAN. - Meneer Vestdijk spreekt u Pierre Kemp wel eens?
2481: BRUMMEL, L. (ED.). - De studietijd van R.C. Bakhuizen van den Brink door brieven toegelicht.
5430: BRUMMEL, L. (ED.). - Koninklijke Bibliotheek. Gedenkboek 1798-1948
9657: BRUNA, DICK E.A. (RED.). - Liber amicorum Steendrukkerij De Jong & Co. 1911 - 1971.
16017: BRUNDTLAND. - Norwegian Art Photography 1970 - 2007.
1173: BRUNEAU, CHARLES. - Mélanges de Linguistique Romane offerts a. M. Jean Haust. A l'occasion de son admission a l'éméritat
15422: BRUNEL, LUCAS. - Berkenwit.
4139: BRUNET, OLIVIER. - Philosophie et esthétique chez David Hume. I. Les fondements de l'esthétique de Hume; II Les grands problèmes
12918: BRUNING, HENRI. - De tocht.
13198: BRUNING, HENRI. - In vitro.
13197: BRUNING, HENRI. - Motieven en figuren.
13126: BRUNING, HENRI. - De Sirkel.
13327: BRUNING, HENRI. - De Sirkel.
8301: BRUNING, HENRI. - Het verbond.
14217: BRUYN, E.B. DE. - Lange palavers & korte metten.
11692: BRUYN, ADRIENNE. - Grammaticalization in creoles. The development of determiners and relative clauses in Sranan
12685: BRUYNE, AARNOUT DE. - De veerman van Sint-Amands.
13913: BRUYNE, HENK DE. - Blokken in het onderwijs. Verkenningen op het terrein van beheersingsleren
11779: BRUYNS, MARTIN. - Het kenmerk.
4731: BÜCH, BOUDEWIJN. - De boekhandel.
11951: BÜCH, BOUDWIJN. - De Goethe-industrie. Een Duitse ziekte
10045: BÜCH, BOUDEWIJN. - Bibliotheken.
17149: BUCHHOLZ, QUINT. - Boekprentenboek. Boeken - tekenaar - schrijvers.
16079: BUDDINGH' C. - Deze kant boven.
11924: BUDDINGH', C. - Tussen neus en lippen.
16995: BUDDINGH', C. - De wind houdt het droog. Poëzieselectie.
12788: BUDDINGH', C. E.V.A. - Gedichten in de Keerkring.
12594: BUDDINGH' , C. EN KEES SCHIPPERS. - 128 vel schrijfpapier.
5637: BUDDINGH, C. - Deze kant boven.
11986: BUDDINGH', C. - Tussen neus en lippen.
11492: BUDDINGH', C. - Nieuwe gorgelrijmen.
11058: BUDDINGH, C. - Wil het bezoek afscheid nemen?
11085: BUDDINGH', C. /ANTON KLOPPERS/MARTIN MOOIJ E.A. - Poetry international. 29 dichters
16949: BUDDINGH', C. & EDDY VAN VLIET (SAMENST.). - Is dit genoeg: een stuk of wat gedichten. Deel 2. Honderd jaar Noord- en Zuidnederlandse poëzie (1880-1980) in dertig thema's.
11923: BUDDINGH', C. - De eerste zestig.
11920: BUDDINGH', CEES. - Leve het bruine monster.
11922: BUDDINGH', C. - Gedichten 1938-1970.
12054: BUDDINGH', C. - Verzen van een Dordse Chinees.
11770: BUDDINGH', C. - Zo is het dan ook nog weer eens een keer.
17233: BUDDINGH', C. EN EDDY VAN VLIET (SAMENSTELLING). - Poezie is een daad van bevestiging - Noord- en Zuidnederlandse poëzie van 1945 tot heden.
15984: BUDDINGH', C. - Gedichten 1938-1970.
13649: BUDDINGH'N C. E.V.A. - Nieuwe gedichten.
15362: BUDÉ, FRANS. - Hoe alles gebeurt.
16682: BUDÉ, FRANS. - Scherven vol geluk.
17245: BUDÉ, FRANS & RIET DOLDERS. - 'Pak mijn schedel maar...' / 'Kom maar met de madeliefjes...'.
14321: (WAARSENBURG, HANS VAN DE) FRANS BUDÉ (INITIATIEFNEMER). - Dichter bij de duvel.
13697: BUDÉ, FRANS & HARRIE TILLIE. - Marianne van der Heijden. Als de vleugels van een vlinder
2704: BUDÉ, FRANS. - Nachtdroom.
2906: BUDÉ, FRANS. - Rennende hond.
15346: BUDÉ, FRANS. - Die zomer.
16830: BUDÉ, FRANS & GILBERT DE BONTRIDDER (LINOSNEDEN). - Verschijningen.
15383: BUDÉ, FRANS. - Blauwe rijst.
15384: BUDÉ, FRANS. - Grenswacht.
15385: BUDÉ, FRANS. - De onderwaterwind.
15386: BUDÉ, FRANS. - Maaltijd.
13767: BÜDGEN, ANNE. - Ze hapte van een tomaat.
14399: BUELENS, GEERT & ERIK SPINOY. - De Stem Der Loreley. Over Paul Van Ostaijen
5274: BUIJNSTERS, P.J. - Hieronymus van Alphen (1746-1803).
8933: BUIJNSTERS, P.J. - Spectatoriale geschriften.
11360: BUIJNSTERS, P.J.A.M. - Tussen twee werelden. Rhijnvis Feith als dichter van 'Het Graf'
3892: BUIJSEN, G.H. - Durandus' Rationale in spätmittelhochdutscher Übersetzung. Das vierte Buch nach der hs. cvp 2765
1297: BUIJTENEN, M.P. VAN (ET AL). - Middeleeuwse Friese huwelijkstoespraken in Bazel.
5079: BUITENDIJK, W.J.C. (ED.). - Nederlandse strijdzangen. Uit de 16e en de eerste helft der 17e eeuw
15546: BUITENDIJK, W.J.C. - Op de keper beschouwd.
8687: BUITENWEG, HEIN. - Op Java staat een huis.
5819: BULCK, GASTON VON. - Beiträge zur Methodik der Völkerkunde.
13955: BULNES, MIQUEL. - Attaque!
6852: BULTHUIS, H.J. - Idoj de Orfeo.
10040: BUMA, W.J. (ED.). - Aldfryske houlikstaspraken. Mei ynlieding, oantekeningen, nammelist, wurdboek en in Ingelske gearfetting.
6425: BUNGARTEN, THEO. - Sprache und Sprachanalyse des Deutschen. Vier Beiträge zur Methode und Theorie
16243: BUNGE, LUCAS. - Twee vrouwen, twee uitgevers. Sylvia Beach en Nancy Cunard in het Parijse literiare leven van de jaren '20
11701: BUNT, H.C. - The formal semantics of mass terms.
3487: BUONACCORFT, G.G. VON. - Radierung und Kupferstich. Eine Anleitung für Anfänger und Fortgeschrittene
3073: BURGER, HARALD. - Jakob Bidermanns 'Belisarius'. Edition und Versuch einer Deutung
5645: BURGER, HEINZ OTTO. - Renaissance, Humanismus, Reformation. Deutsche Literatur im Europäischen Kontext
5887: BURGER, D, E.A. - Aspecten van de stem. Lezingen gehouden op het tweede nationale congres van de vereniging voor logopaedie en phoniatrie
8636: BURGER, PETER & JAAP DE JONG (RED.). - Taalboek van de eeuw.
14219: BURGER, WILMA. - Mensengedichten.
11228: BURGERS, LOUIS (SAMENSTELLING). - Veertig jaar WBV in boek en prent.
3742: BÜRGIN, HANS & HANS-OTTO MAYER (ZUSAMMENSTELLUNG). - Thoman Mann, eine Chronik seines Lebens.
502: BURGSCHMIDT, E. & D. GÖTZ. - Kontrastieve Linguistik, Deutsch/Englisch. Theorie und Anwendung
16794: BURGT, F. VAN DER (ILLUSTRATIES), WILLEM VAN DEN HOUT (TEXTS). - Kruisgang A.D. 1966.
646: BURLING, ROBBINS. - Man's many voices. Language in its cultural context.
16699: BURNIER, ANDREAS. - Mystiek en magie in de litteratuur.
647: BURNS, PAUL C. - Diagnostic teaching of the language arts.
7987: BURROUGHS, G.E.R. (ED.). - A study of the vocabulary of young children.
4196: BURSHILL-HALL, G.L. - Speculative Grammars of the Middle Ages. The doctrine of partes orationis of the modistae
16410: BURSSENS, GASTON. - Paul van Ostaijen. De dichter
13384: BURTON-ROBERTS, NOEL. - Analysing sentences. An introduction to English syntax
2107: BUSH, CLARA N. - Phonetic variation and accoustic distinctive features. A study of four general American fricatives
3740: BUSH, DOUGLAS. - John Milton. A sketch of his life and writings
8005: BUSKEN HUET, C. - Het land van Rembrandt. Studiën over de noordnederlandsche beschaving in de zeventiende eeuw
16106: BUSSUM, SANI VAN. - De lamp van den meester.
9279: BUTER, ADRIAAN. - Geluk en zegen. Dichtsels
11800: BUTLER, CHRIS S. ET AL. - A fund of ideas. Recent developments in functional grammar
3762: BUTTLER, FRIEDRICH. - Entwicklungsstufen in wirtschaftspolitischer Sicht. Unter besonderer Berücksichtigung ihrer Anwendbarkeit auf unterentwickelte Volkswirtschaften
16057: BUUREN, MAARTEN VAN. - Verschuivingen, verdichtingen. Essays
2996: BUUREN, A.M.J. VAN ET AL (EDS.). - Tussentijds. Bundel studies aangeboden aan W.P. Gerritsen ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag
7161: BUUREN-VEENENBOS, C.C. (ED.). - The Buke of the Sevyne Sagis. A Middle Scots version of The Seven Sages of Rome, Edited from the Asloan Manuscript (NLS Acc. 4233), c. 1515
9095: BUUREN, L. VAN. - The indispensable foundation of linguistic study.
9028: BUWALD, H.S. - Woun op 'e weagen. It Bildt en syn biwenners
7578: BYVANCK, W.G.C. - J.J. OVERSTEEGEN (ED.). - Keur uit het ongebundelde werk.
8638: BYVANCK, W.G.C. - Vaderlandsche figuren op den overgang der achttiende eeuw.
16880: CABRAL DE MELO NETO, JOÃO. - Gedichten. Een bloemlezing.
16671: CAESAR, NEL. - Ombak.
10043: CAFLISCH, MAX & GERARD EN MARJAN UNGER. - Hoogtepunten van het letterontwerpen in Nederland/ Hollands landschap met letters.
3308: CAHNMAN, WERNER J. & ALVIN BOSKOFF (EDS.). - Sociology and history. Theory and research
8032: CALBERT, JOSEPH P. & HEINZ VATER. - Aspekte der Modalität.
13348: CALI, FRANÇOIS. - France aux visages.
3690: PANCONCELLI-CALZIA. G. - Die experimentelle Phonetik in ihrer Anwendung auf die Sprachwissenschaft.
4005: CAMBON, GLAUDO. - Dante's Craft. Studies in language and style
7957: CAMI, BEN. - Gedichten 1954-1983. Een keuze
13851: CAMOËNS, LUIS DE. - Saudades en andere verzen.
1255: CAMPELL, ALISTAIR (ED.). - The Oxford Text of four Poems. With a complete glossary
6204: CAMPELL, RUSSELL N. - Noun substitutes in modern Thai.
15983: CAMPERT, REMCO. - Alle bundels gedichten.
13465: CAMPERT, JAN. - Het onontkoombaar lied. Gedichten van Jan Campert uit de periode 1933-1942, aangevuld met een herdenkingsvers van Remco Campert en van een nawoord voorzien door Harry Scholten
15844: CAMPERT, REMCO. - Dit gebeurde overal. Nieuwe gedichten
2282: CAMPERT, JAN. - Sonnetten vor Cynara.
14887: CAMPERT, REMCO & JOOST ROELOFSZ (ILLUSTRATIES). - Tjeempie. Of Liesje in Luiletterland
10349: CAMPERT, REMCO. - Dit gebeurde overal. Nieuwe gedichten
13039: CAMPERT, JAN. - Huis en herberg.
16826: CAMPERT, REMCO & CEES NOOTEBOOM. - Over en weer. Gedichten als brieven
15955: CAMPERT, REMCO. - Scènes in Hotel Morandi.
12695: CAMPERT, REMCO. - Mijn leven's liederen.
15932: CAMPERT, REMCO. - Rechterschoenen.
16929: CAMPERT, REMCO. - Scènes in Hotel Morandi.
15719: CAMPERT, REMCO. - Licht van mijn leven.
16173: CAMPO, FIORE DEL. - Een echte sonnettenkrans!
14150: CANHO, BENJAMIN DEL. - De ballade van de eendagsvlieg.
15509: CAPELLEVEEN, PAUL VAN. - Singerie. Een fragment
15420: CAPELLEVEEN, PAUL VAN. - Non-entia.
15695: CAPELLEVEEN, PAUL VAN. - De verzoening.
6737: CAPOTE, TRUMAN. - Een huis vol bloemen.
9667: CAPOTE, TRUMAN. - De diamanten gitaar.
13349: CARACALLA, JEAN. - Les Champs Élysées.
13840: CARDINALETTI, ANNA. - Impersonal conctructions and sentential arguments in German.
16152: CARDOZO, ADA LOPES & JOOST SWARTE. - De ideale postzegel. Een bundel ideeën naar aanleiding van het afscheid van Paul Hefting van de KPN, Kunst en Vormgeving
6812: CARLYLE, THOMAS. - Reminiscences.
16060: CARMIGGELT, S. - De gedichten.
15473: CARMIGGELT, SIMON. - Zes kronkels.
17053: CARMIGGELT, SIMON. - Het klinkt soms wel aardig.
3575: CARNOCHAN, J. ET AL. - Word Classes.
1586: CAROLL, JOHN B. - Taal en denken.
452: CARON, W.J.H. - Klank en teken bij Erasmus en onze oudste grammatici.
453: CARON ,W.J.H. - Klank en teken, verzamelde taalkundige studies.
4107: CARRASQUER, FRANCISCO. - 'Iman' y la novela historica de Ramon J. Sender. Primera incusrión en el 'realismo'mágico' senderiano
648: CARROLL,JOHN B. - Language and thought.
649: CARROLL,JOHN B. - The Study of Language. A Survey of Linguistics and Related Disciplines in Amerika.
12424: CARSON, ANNE. - Men in the off hours.
12406: CARSON, ANNE. - Decreation. Poetry, essays, opera
14018: CARTENS, DAAN. - Na Nero.
3248: CARTENS, JAN H. - 't Kan verkeren. Leven en werk van Gerbrand Bredero
15210: CARTIER-BRESSON, HENRI. - The early work.
4146: CASCALÈS, CHARLES. - L'humanisme d'Ortega Y Gasset.
10864: COLONNA - CASELLA. - Francesco Colonna. Biografia e opere
2573: CASPERS, J. - Pitch movements under time presure. Effects of speech rate on the melodic marking of accents and boundaries in Dutch
11167: CASSEL, WOLF VON. - 1946-1994, Seine gesammelten und hinterlassenen Gedichte.
48: CATE, ABRAHAM P. TEN. - Aspektualität und Nominalisierung. Zur Bedeutung satzsemantischer Beziehungen für die Beschreibung der Nominalisierung im Deutschen und im Niederländischen
308: CATE-SIILFWERBAND, R.B. - Vlees, bloed en been, synoniemenvergelijkend onderzoek van drie woordformaties.
1588: CATE-SILFWERBAND, R.B. - Vlees, bloed en been. Synoniemvergelijkend onderzoek van drie woordformaties
13339: CATS, JACOB. - Sinne- en minnebeelden. Deel 1: Teksten. Deel 2: Inleiding en commentaar. Deel 3: Apparaat
6159: CATS, JACOB. - Het Spaens Heydinnetje.
7763: CATS, JACOB. - Het Spaens Heydinnetje.
8232: CATS, JACOB. - Sinne- en minnebeelden.
17208: CAUJOLLE, CHRISTIAN (INTRO.). - Medecins sans frontières.
16688: CAVALRY, CONSTANT P. (= MARTIN ROS). - Trucjes.
8018: CELLARD, JACQUES. - La vie du langage. Chronique 1971-1975 Le Monde
16930: CERUTTI, SOFIE. - 160 tekens (inclusief wit) SMS-gedichten.
15748: CHABOT, BART. - Duingheest.
12340: CHADWICK, JOHN. - The decipherment of Linear B.
12820: CHAFE, WALLACE L. - Meaning and the Structure of Language.
3884: CHAINE, MARIUS. - Grammaire Éthiopienne.
16497: CHAINE, MARIUS. - Grammaire Éthiopienne.
5403: CHAMARD, HENRI. - Joachim du Bellay 1522-1560.
7214: CHAMBERS, R.W. - On the continuity of English prose from Alfred to More and his school. An extract from the introduction to Nicholas Harpsfield's life of Sir Thomas More edited by E.V. Hitchcock and R.W. Cahmbers
9017: CHAMBERS, J.K. & PETER TRUDGILL. - Dialectology.
11034: CHAMULEAU, RODY E.A. - De geur van inkt.
651: CHANG, T.M. - Semantic decision.
8522: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, P.D. - Het leven van Nicolaas Beets met een volledige lijst zijner geschriften.
7800: CHAO, YUEN REN. - Language and symbolic systems.
10312: CHAPEL, FRANK (=FRANS DEKKERS). - Utrecht centraal.
7507: CHAPMAN, RAYMOND. - Linguistics and literature. An introduction to literary stylistics
13374: CHARDÈRE, BERNARD. - Les dialogues culte du cinéma Français.
13470: CHARGESHEIMER (FOTOS), MARTIN WALSER (TEXT). - Theater - Theater.
16334: CHARLES, J.B. - Ontmoeting in den vreemde.
2287: CHARLES, J.B. - Het paradijs.
2710: CHARLES, J.B. - Het geheim.
2711: CHARLES, J.B. - Zendstation.
2712: CHARLES, J.B. - Turner Court.
5639: CHARLES, J.B. - Waarheen daarheen.
16275: CHARLES, J.B. (=WILLEM NAGEL). - Waarom ik geen schilder ben geworden.
6082: CHAUCER, GEOFFREY. - Troilus en Criseyde. Gedichten door Geoffrey Chaucer omstreeks 1385 en nu verdietst door Adriaan J. Barnouw
11097: CHAUVIRÉ, ROGER. - Contes ossianiques.
12681: CHAVOT, PIERRE. - Schoolkinderen van de wereld.
9691: CHEN, SALMA & S.A.J. VAN FAASSEN (BEZORG DOOR). - Briefwisseling J.Greshoff - A.A.M.Stols.
13388: CHENG, LISA & RINT SYBESMA (EDS.). - The second Glot International state-of-the-article book. The latest in linguistics
653: CHERRY, COLIN. - On Human Communication. A review, a survey, and a criticism
12800: CHEYETTE, BRYAN. - Constructions of 'the Jew' in English Literature and Society: Racial Representations, 1875-1945.
2925: CHIBNALL, MARJORIE. - Anglo-Norman-England 1066-1166.
4455: CHINARD, GILBERT (ÉD.). - L'apotéose de Bejamin Franklin. Collection de textes
14579: CHIÓNIS, ARÍYIS. - Metamorfosen en andere gedichten.
8235: CHOMSKY, NOAM. - Over het interpreteren en veranderen van de wereld. Twee opstellen over kennis en vrijheid
504: CHOMSKY, NOAM. - Aspekte der Syntax-Theorie.
657: CHOMSKY, NOAM. - Language and Mind.
1822: CHOMSKY, NOAM. - Aspects of the theory of syntax.
3974: CHOMSKY, NOAM. - Lectures on government and binding.
5554: CHOMSKY, NOAM. - Barriers.
7090: CHOMSKY, NOAM. - Regels en representaties. De grammatica als mentaal orgaan
8115: CHOMSKY, CHOMSKY. - Language problems of knowledge. The Mangua lectures
8347: CHOMSKY, NOAM & GEORGE A. MILLER. - L'analyse des langues naturelles.
14740: CHOMSKY, NOAM. - Some concepts and consequences of the theory of government and binding.
7189: CHOMSKY, NOAM. - De Aziatische oorlog. Interventie in Azië en de crisis in Amerika
3973: CHOMSKY, NOAM. - On the generative enterprise. A discussion with Riny Huybregts and Henk van Riemsdijk
13304: CHOMSKY, NOAM. - Lectures on government and binding.
9586: CHRISTIANSEN, PEDER G. - The use of images by Claudius Claudianus.
8626: CHRISTOFOOR, BR. - Met Vondel ten stillen omgang. Rondgang door middeleeuws Amsterdam
7737: CHRYSTAL, DAVID & RANDOLPH QUIRK. - System of prosodic and pragmatic features in English.
3292: CHUNG, SANDRA. - The design of agreement. Evidence from Chamorro
6129: CHURCHILL, LINDSEY. - Questioning strategies in sociolinguistics.
12415: CIARDI, JOHN. - Collected poems.
14077: CINQUE, GUGLIELMO ET AL (EDS.). - Paths towards universal grammar. Studies in honor of Richard S. Kayne
4533: CINQUE, GUGLIELMO & GIULIANA GIUSTI (EDS.). - Advances in Roumanian linguistics.
13778: CINQUE, GUGLIELMO. - Types of Ã-Dependencies.
15585: CLAASSEN, ANTO. - De navelstreng van mijn taal. Poesía bibo di Aruba/ Levende poëzie van Aruba. Tweetalige bloemlezing uit het werk van dertien dichters samengesteld en verklaard
3972: CLACK, ROBERT J. - Bertrand Russell's philosophy of language.
16061: CLAES, PAUL. - Embleem. Beeldgedichten
11843: CLAES, PAUL. - Glans - Feux. Gedichten - poemes
8797: CLAES, F. (ED.). - De vierde Kiliaan. Aantekeningen en verbeteringen door Kiliaan zelf toegevoegd aan zijn Etymologicum van 1599
12796: CLAES, FRANS M. - A Bibliography of Netherlandic Dictionaries. Dutch - Flemish.
14224: CLAES, PAUL. - Zwarte zon. Code van de hermetische poëzie
11728: CLAES, PAUL (SAMENST. + VERT.). - De liefste. Onsterfelijke liefdesverzen
17186: CLAES, PAUL. - De waaier van het hart.
17028: CLAES, PAUL (SAMENSTELLING). - Licht van mijn leven. Een getijdenboek
15684: CLAES, PAUL. - De zonen van de zon. Een sonnet en zeven transposities.
13841: CLARK, JOHN & COLIN YALLOP. - An introduction to phonetics and phonology.
13496: CLARKE, GRAHAM. - The photograph.
4006: CLAUS, PAUL. - Rhythmil und Metrik in Sebastian Brants Narrenschiff.
8356: CLAUS, HUGO. - Figuratief.
9514: CLAUS, HUGO. - Belladonna.
11310: CLAUS, HUGO. - Van horen zeggen.
14154: CLAUS, HUGO. - Gedichten 1969 - 1978.
15706: CLAUS, HUGO. - De wangebeden.
1602: CLÉMENT-JANIN, (N.). - Coquilles et bourdons. Ou de la pureté des textes
14947: CLEMENTS, DONALD. - Edinburgh by night.
4610: CLERCK, KAREL DE. - Uit het leven van P.C. Boutens.
3045: CLERCK, WALTER DE. - Retrograde woordenlijst bij Nijhoffs Zuidnederlands woordenboek.
16108: CLERCQ, RENÉ DE. - Gedichten.
14017: CLEWING, BERTHOLD. - Zandlopers. Verhalen en gedichten over tijdsbeleving uit alle windstreken
10625: CLOSSET, FR. - Over den dichter Raymond Herreman.
11773: CLOUTIER, ROBERT A. - West Germanic OV and VO. The status of exceptions
664: CLYNE, MICHAEL. - Linguistics in Australia: Trends in research.
6879: CLYNE, MICHAEL. - Language and society in the German-speaking countries.
6869: COATES, JENNIFER. - Woman, men and language. A sociolinguiistic account of sex differences in language
16772: COCK, WIM DE. - Houtsneden bij teksten uit de legende van Beatrijs.
14961: COE, BRIAN. - Techniques of the World's Great Photographers.
5933: COEBERGH VAN DEN BRAAK, A.M. (ED.). - The works of Engelbertus Schut Leydensis (ca. 1420-1503).
2540: COERTS, JANE & HELEN DE HOOP (EDS.). - Linguistics in the Netherlands 1997.
13954: COEVERING, RISCUS. - Sneeuweieren.
4369: COGNY, PIERRE (ED.). - Mélanges Pierre Lambert. Consacrés à Huysmans
117: COHEN, A. - Fonologie van het Nederlands en het Fries, Inleiding tot de moderne klankleer.
665: COHEN, A. - The phonemes of English. A phonemic study of the vowels and consonants of standard English
3637: COHEN, MURRAY. - Sensible words. Linguistic practise in England 1640-1785
4587: COHEN, E. - Mr. M.C. van Hall als Letterkundige.
5661: COHEN, ANTONIE. - Taal en Spraak.
6607: COHEN, A. ET AL (EDS.). - Anniversaries in phonetics. Studia Gratulatoria dedicated to Hendrik Mol
8663: COHEN, A. & A. KRAAK. - Spellen is spellen is spellen.
15596: COHEN, L. ALI. - Reflexen.
15595: COHEN, L. ALI. - Reflexen.
13764: COHEN, MITHABETH. - Moet is een bitter kruid.
11245: COLE, DESMOND T. - An introduction to Tswana grammar.
15793: COLJÉ, JAN. - Toen mijn vader zag.
15140: COLJÉE, JAN. - Patrimatrique.
13195: COLLEM, A. VAN. - Bloemlezing uit de gedichten.
16752: COLLEM, A. VAN. - God. Een gedicht
4340: COLLINSON, WILLIAM EDWARD. - Indication. A study of demonstatives, articles, and other 'indicaters'
2338: COLLIS, R.D. - Pour une sémiologie de l'esquimau.
10115: COLLISON, ROBERT L. - Dictionaries of Foreign Languages. A Bibliographical Guide to the General and Technical Dictionaries of the Chief Foreign Languages, with Historical and Explanatory Notes and References
13677: COLLOMB, MICHEL. - Les années folles. Photographies de Atget, Kertész, G. Krull, Lartigue, Man Ray, Seeberger...
6353: COLMJON, GERBEN. - De Nederlandse letteren in de 19de eeuw.
10291: COLMJON, GERBEN. - De oorsprongen van de renaissance der litteratuur in Nederland in het laatste kwart der negentiende eeuw.
7722: COLOMA, P. LOUIS. - Boy. roman uit het hedendaags leven der Spaansche groote wereld
11017: COLOMBAT, BERNARD & ELIZABETH LAZCANO. - Corpus representatif des grammaires et des traditions linguistiques. Tome II
16023: COLOMBO, ATTILIO & ISABELLA DONISELLI. - De japanse fotografie van 1848 tot heden. Japanische Fotographie von heute und ihre Ursprünge.
15508: COLONNA, VITTORIA. - Gevleugeld sonnet.
6819: CONENNA, LUCIA BONELLI. - Prata. Signoria rurale e comunità contadina nella maremma senese
15666: CONINCK, HERMAN DE. - Met een klank van hobo.
4075: DE CONINCK, LUC. - Suettonius en de Archivalia.
14390: CONINCK, HERMAN DE. - Het Proza. Deel 1 en 2.
14389: CONINCK, HERMAN DE. - De gedichten.
7650: O'CONNER, N. & BEATE HERMELIN. - Speech and thought in severe subnormality. An experimental study
15221: CONNIFF, GREGORY. - Common Ground. An American Field Guide. Volume I.
16086: CONRAD, PETER. - De metamorfose van de wereld. De cultuurgeschiedenis van de twintigste eeuw.
2714: CONRAD, PATRICK. - De tranen van Mary Pickford.
10459: CONRAD, PATRICK. - Life on stage. Gedichten 1963-1973
15705: CONRAD, PATRICK. - De dood heet welterusten.
6258: CONSCIENCE, HENDRIK. - De twee vrienden/ Rikke-tikke-tak.
8031: COOK, WALTER A. - Case grammar: development of the matrix model (1970-1978).
8867: COOK, WALTER A. - Introduction to tagmemic analysis.
12170: COOK, T.L. - An integrated phonology of Efik. Volume I. the earlier stages of the phonological derivation, with particular attention to the vowel and tone systems
15211: COOK, DIANE & LEN JENSHEL. - Hot Spots: America's Volcanic Landscapes.
11615: COOLE, MARCEL. - Escalade.
6117: COOLEN, RIET. - The semantic processing of isolated nevel nominal compounds.
17: COOPER, LANE. - A Concordance of the Latin, Greek, And Italian Poems of John Milton.
666: COOPER, WILIAM S. - Set Theory and Syntactic Description.
7522: COOPER, DAVID E. - Philosphy and the nature of language.
7593: COOPER, JEAN ET AL. - Helping language development. A developmental programme for children with early language handicaps
2531: COOPMANS, PETER & AAFKE HULK (EDS.). - Linguistics in the Netherlands 1988.
7202: COOPMANS, PETER ET AL (EDS.). - OTS yearbook 1989.
7203: COOPMANS, PETER ET AL (EDS.). - OTS yearbook 1990.
7204: COOPMANS, PETER ET AL (EDS.). - OTS yearbook 1991.
12131: COOPMANS, PETER. - Language types: Continua or parameters?
15101: COOTE, STEPHAN. - The waste land.
2317: COPPENS, J. - Eustachius van Zichem. En zijn strijd tegen Erasmus. Met een Latijnse samenvatting van Eustachius' schrift
7089: COPPENS, JOSEPH. - De mensenzoon-logia in het Markus-evangelie.
12963: COPPES, NIELS. - Hans Sibbelee. Geëngageerd fotograaf 1915 - 2003.
17250: CORBEAU, L.J. - Grammaire du français contemporain.
14165: CORBIJN, ANTON. - Star trak.
13469: CORBIJN, MAARTEN. - Corb!no / Corbino.
13595: CORET, PETER (= C. VAN DER PLUIJM) & ROBERT ALQUIN (=J.W.H. VERSTEEGEN). - Het lustprieel.
15413: CORNEILLE, PIERRE / ANTON KORTEWEG. - Stances / Vooruit.
14057: CORNEILLE, PIERRE / ANTON KORTEWEG. - Stances / Vooruit.
14849: CORNELIUS, VIOLETTE, ED VAN DER ELSKEN, PAUL HUF, ATA KANDO, CAS OORTHUYS (FOTO'S), PAUL RODENKO (TEKST). - Vuur aan zee.
10144: CORNIPS, LEONIE & PAULA FIKKERT (EDS.). - Linguistics in the Netherlands 2003.
10145: CORNIPS, LEONIE & JENNY DOETJES (EDS.). - Linguistics in the Netherlands 2004.
11686: CORNIPS, LEONIE. - Syntactische variatie in het algemeen Nederlands van Heerlen.
12251: CORVER, NORBERT & HENK VAN RIEMSDIJK (EDS.). - Studies on Scrambling. Movement and Non-Movement Approaches to Free Word-Order Phenomena
7602: COSERIU, E. - Einführung in die strukturelle Linguistik. Vorlesung gehalten im winter-Semestr 1967/1968 an der Universität Tübingen
7603: COSERIU, E. - Einführung in die transformationelle Grammatik. Vorlesung gehalten im Sommer-Semester 1968 an der Universität Tübingen
505: COSERU, EUGENIO. - Einführung in die strukturelle Betrachtung des Wortschatzes/Die lexematischen Strukturen.
1510: COSTA, I. DA. - Kompleete dichtwerken.
8205: COSTA, JOÃO MARQUES DA. - Minimalizing adverbs.
10898: COSTA, I. DA. - Vijf en twintig jaren.
11792: COSTA, I. DA. - Kompleete dichtwerken.
958: COSTER, DIRK. - De Nederlandsche poëzie in honderd verzen.
2324: COSTER, S. - Boere-klucht. Van Teeuwis de Boer, en men Juffer van Grevelinckhuysen
9398: COSTER, DIRK. - Enige gedachten bij het werk van Aart van Dobbenburgh.
9581: COSTER, DIRK. - Brieven 1905-1930.
10894: COSTER, S. - Polyxena.
5154: COTTERET, JEAN MARIE & RENÉ MOREAU. - Recherches sur le vocabulaire du Général de Gaulle.
11331: COUPERUS, LOUS / F.L. BASTET. - Waarde Heer Veen. Amice. Brieven van Louis Couperus aan zijn uitgever (1890-1919)
12499: COURNOT, ANTOINE AUGUSTIN. - An essay on the foundations of our knowledge.
11325: COUTINHO, M. - De redding van Robert Fentener.
6456: COWAN, W. & J. RAKUSAN. - Source book for linguistics.
6577: COWAN, H.K.J. - De "Hikajat Malém Dagang" Atjèsch heldendicht met toelichting
8309: COWPER, ELIZABETH A. - A concise introduction to syntactic theory. The government-binding approach
3278: COX-ANDRAU, M.S.J. - De dichter Pieter de Vlaming (1686-1734). Een studie over zijn werk met een levensbeschrijving
2330: COYAUD, M. - Questions de grammaire chinoise.
2334: COYAUD, M. - Rudiments de grammaire japonais. (avec textes commentés)
12315: CRAATS, INEKE VAN DE. - Conservation in the acquisition of possessive constructions : a study of second language acquisition by Turkish and Moroccan learners of Dutch.
13020: CRAENENBROECK, JEROEN VAN. - Ellipsis in Dutch dialects.
262: CRAEYBECKX, LODE. - Sluipmoord op de spelling.
946: CRAM, TON E.A. (RED.). - Weerwerk. Opstellen aangeboden aan dr. Garmt Stuiveling
1137: CRAMM, DAVID ET AL (EDS.). - History of Linguistics 1996. Volume II: From classical to contemporary linguistics
14993: CRANE, ARNOLD. - On the other side of the camera.
11090: CRANSHOFF, WERNER. - Pijn en puin verdwenen. Jonge Vlaamse estetische poëzie.
11706: CRARY, JONATHAN. - Aufmerksamkeit. Wahrnehmung und moderne Kultur
15351: CRAVAN, ARTHUR. - Stoomfluit.
12551: CREBOLDER, EMMA. - Zwemsonnetten.
13721: CRÉE, MARLEEN DE. - Vita vita.
13695: CRÉE, MARLEEN DE. - Hinkelspel. Gedichten & tekeningen
12412: CREELEY, ROBERT. - The collected poems. 1945 - 1975
12494: CREELEY, ROBERT. - The collected prose.
15858: CREMER, J. - Het perpétuum-mobile.
2722: CREMER, J.J. - Distels in het weiland. Over-Betuwsche vertellingen
2539: CREMERS, CRIT & MARCEL DEN DIKKEN (EDS.). - Linguistics in the Netherlands 1996.
7623: CRESSWELL, M.J. - Logics and languages.
11302: CREVELS, MILY. - Concession. A typological study
16404: CREZÉE, MARION. - Odysseus' reis naar Walchereb.
7782: CRICK, MALCOM. - Explorations in language and meaning. Towards a semantic anthropology
7683: CRITCHLEY, MACDONALD. - The language of gesture.
7640: CROATTO, L. & C. CROATTO-MARTINOLLI (EDS.). - Proceedings of the XIIth. International Speech and Voice Therapy Conference. Padua 1962
8169: CROFT, WILLIAM. - Typology and universals.
12869: CROISET, MAX. - Bewoordingen.
9616: CROISET, M. - Het petitionnement.
10344: CROISET, MAX. - Uiteindelijk. Verzamelde gedichten 1950-1990
10912: CROISET, MAX. - De medeplichtigen. Toneelspel in twee bedrijven. Gevolgd door Amphitryon
14210: CROISET, MAX. - Noemens Waard. Gedichten / Maximes
17201: CROISET, MAX. - Stilte.
4462: CROMBAG, H.F. EN T.M. CHANG (RED.). - Een kleine zoölogie van het onderwijs. Bundel opstellen ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Bureau Onderzoek van de RU Leiden
17079: CROMBIE, JOHN. - Élastique fantaisie.
6993: CROMIE, ROBERT (ED.). - 1811 dictionary of the vulgar tongue. A dictionary of buckish slang, university wit, and pickpocket eloquence
310: CROMPVOETS, HERMAN. - Veenderijterminologie in Nederland in nederlandstalig België.
5832: CROMPVOETS, H. & H.H.A. VAN DE WIJNGAARD. - Woordenboek van de Limburgse dialecten. II. Niet-agrarische vakterminologieën. Aflevering 5: mijnwerker
5833: CROMPVOETS, H. & H.H.A. VAN DE WIJNGAARD. - Woordenboek van de Limburgse dialecten. II. Niet-agrarische vakterminologieën. Aflevering
5834: CROMPVOETS, H. & H.H.A. VAN DE WIJNGAARD. - Woordenboek van de Limburgse dialecten. II. Niet-agrarische vakterminologieën. Aflevering 7: kleermaker, naaister, handspinner, handwever, touwslager, mutsenmaakster
5835: CROMPVOETS, H. & H.H.A. VAN DE WIJNGAARD. - Woordenboek van de Limburgse dialecten. II. Niet-agrarische vakterminologieën. Aflevering 8: pottenbakker - steenbakker - pannenbakker - gresbuizenindustrie
8591: CROMPVOETS, H. ET AL. - Woordenboek van de Brabantse dialecten. Aflevering 6 (Kleinvee)
8592: CROMPVOETS, H. ET AL. - Woordenboek van de Brabantse dialecten. Aflevering 7 (Landbewerking)
14363: CRONE, WERRY. - In dienst van het Koninkrijk. De monarchie in staatsbestel en samenleving.
16114: CRONE, C.C.S. - Latijnsche Les.
15330: CRONE, C.C.S. - Terug in Utrecht.
14677: CRONE, WERRY, HANS KOUWENHOVEN, ROEL ROZENBURG & BERT VERHOEFF. - De formatie van Paars 1994.
4787: CROUSEN, J.M.C. - De herhalingsfiguren in de stijl van Quintus Curtius Rufus. Anaphora, paronomasia, allitteratio, homoioteleuton
11543: CROUWEL, WIM (VOORWOORD). - Benno Wissing. Publikatie naar aanleiding van de tentoonstelling Jan Bons, Benno Wissing, twee ontwerpers in de nieuwe vleugel van het Stedelijk Museum, Amsterdam, 18 april tm 9 mei 1993
6150: CRUL, CORNELIS. - Religieuze poëzie.
6967: CRUL, CORNELIS. - Een schoone ende gheneugchlijkcke historie of cluchte van Heynken de Luyere.
758: CRYMES, RUTH. - Some systems of substitution correlations in Modern American English.
8343: CRYSTAL, DAVID. - Child language, learning and linguistics. An overview for the teaching and therapeutic professions
15878: CUCCHIARINI, CATIA. - Phonetic transcription: a methodological and empiricl study.
9968: CUDLIPP, HUGH. - Publish and be damned! The astonishing story of the Daily Mirror.
13344: CUÉNOT, JOËL. - Les Archives de la Planète. 1. la France. Quatre-vingt autochromes choisis et mis en pages par JC
6554: CUILENBURG, J.J. VAN & G.W. NOOMEN. - Communicatiewetenschap.
12821: CULICOVER, PETER W. - Syntax.
5558: CULICOVER, PETER W. - Principles and parameters. An introduction to syntactic theory
15496: CULICOVER, PETER (ED.). - Formal syntax.
3999: CULOT, JEAN-MARIE. - Bibliographie de Émile Verhaeren.
13718: CUNEY, WARING. - Puzzles.
12411: CURNOW, ALLEN. - Selected Poems 1940-1989.
670: CURRIE, WILLIAM B. - New directions in teaching English language.
506: CURTIUS, GEORG. - Grundzüge der griechischen Etymologie.
12993: CUSSONS, SHEILA. - De schitterende wond.
8362: CUTLER, ANNE. - Een taalpsychologie is geen taalpsychologie.
2522: DAALDER, SASKIA & MARINEL GERRITSEN (EDS.). - Linguistics in the Netherlands 1980.
2524: DAALDER, SASKIA & MARINEL GERRITSEN (EDS.). - Linguistics in the Netherlands 1981.
2526: DAALDER, SASKIA & MARINEL GERRITSEN (EDS.). - Linguistics in the Netherlands 1982.
12182: DAALEN, MARIA VAN. - Onder het hart.
12068: DAALEN, MARIA VAN. - Raveslag.
14827: DAALEN, MARIA VAN . - Deze geschiedenis.
10965: DAALEN, MARIA VAN. - Brief over het eindige.
16607: DAALEN, MARIA VAN. - Het geschenk / De maker.
15779: DAALEN, MARIA VAN. - Brief over het eindige.
314: DAAN, JO & HENK HEIKENS. - Dialectresistentie bij kleuters en eersteklassertjes. Verslagen van onderzoekingen in nieuw en oud land
315: DAAN, JO & P.J. MEERTENS. - Toelichting bij de Taalatlas van Noord- en Zuid-Nederland I.
6656: DAAN, JO (VW.). - Vragenlijsten met register (1931-1958).
7345: DAAN, J.C. - Hij zeit wat! Grepen uit de Amstrdamse volkstaal
4354: DAAN, JO & D.P. BLOK. - Van Randstad tot landrand. Toelichting bij de kaart: dialecten en naamkunde
8348: DAHL, ÖSTEN (ED.). - Logic, pragmatics and grammar.
3960: DAHLBERG, TORSTEN. - Mittelniederdeutshe Suffixabstracta. Lexikalische und wortgeographische Randbemerkungen
4252: DAHLSTEDT, KARL-HAMPUS (ED.). - The Nordic and Modern Linguistics 2. Proceedings of the Second International Conference of Nordic and General Linguistics University of Umea, June 14-19, 1973
11624: DAISNE, JOHAN. - De engelse groetenis.
11621: DAISNE, JOHAN. - Gepijnde honing.
14447: DAISNE, JOHAN. - Dictionnaire filmographique de la littérature mondiale. Filmographic dictionary of world literature. Filmographisches Lexikon der Weltliteratur. Filmografisch lexicon der wereldliteratuur.
11634: DAISNE, JOHAN. - Het kruid-aan-de-balk. Een bussel gedichten.
8345: DALE, PHILIP S. - Language development. Structure and function
15227: DALEN GILHUYS, LEX. - Misverstand.
10758: DALENOORD, FRITS. - Ontdekkingen van de Nachtwaker.
6962: DAM, A.J.S. VAN (RED.). - Onderwijs en wetenschap. De school vraagt aan de wetenschap...
9074: DAM VAN ISSELT, JET VAN. - "Her name is - uh dat weet ik niet" Authenticity in the L2 classroom
263: DAMAN, J.A. - Vijftig jaren van strijd 1891-1941.
12013: DAMHUIS, RESI. - Interaction and second language acquisition. Participation and control in classroom conversations with young multilingual children
924: DAMON, PHILLIP. - Literary criticism and historical understanding. Selected papers from the English Institute
5893: DAMSTÉ, P.H. - Oesophageal speech. After laryngectomy
8281: DAMSTÉ, P.H. ET AL. - XIVth Congress of the international association of logopedics and phoniatrics - 1968. Official reports - Hauptreferate - Rapport officiels
1596: DAMSTEEG, B.C. - In de doolhof van het Nederland3. Alfabetisch gerangschikte aanwijzingen voor zuiver taalgebruik/Spelling en spraakkunst
8530: DANIËLS, L.M.FR. - Meester Dirc van Delf. Zijn persoon en werk
6909: DANIËLS, L.M.FR. (ED.). - Het Stabat Mater. In het oorspronkelijke Latijn en de vertalingen van een Middelnederlandschen dichter en Joost van den Vondel
4152: DANIELSSON, BROR & DAVID M. VIETH (EDS.). - The Gyldenstolpe manuscript. Miscellany of poems by John Wilmot, Earl of Rochester, and other Restoration authers
13505: DANIN, ROBERT. - Arms against fury. Magnum photographers in Afghanistan
4684: DANNELL, J.FR. - Wörterbuch der altmärkisch-plattdeutschen Mundart.
3436: DANRIT, KAPITEIN. - De vliegmachine van den stillen oceaan.
11536: DANSER, J.G. - Verzameld Werk.
11496: DANSER, J.G. - Gedichten.
11787: DANSER, J.G. - Verzameld Werk.
119: DANTZIG, BRANCO VAN. - De korte O-klanken in het Nederlands. Monographie
960: DANTZIG, MARIJN VAN . - De lichtklinkers.
8092: DANZEL, TH.W. - Die Anfänge der Schrift.
6866: DANZIGER, KURT. - Interpersonal communication.
5625: DARDEL, R. DE. - Enkele gedachten over het taalkundig onderzoek.
7592: DAUDT, H. E.A. (RED.). - Selectiviteit en massacommunicatie. Opstellen aangeboden aan prof. mr. dr. M. Rooij
7517: DAVID, MARIAN. - Correspondence & disquotation. An essay on the nature of truth
12248: DAVIDSON, DONALD & GILBERT HARTMAN. - Semantics of natural language.
671: DAVIES, ALAN (ED.). - Language& learning in early childhood.
672: DAVIES, ALAN (ED.). - Problems of language & learning.
4389: DAVIS, PHILIP W. - Modern theories of language.
10287: DEAK, MICHAEL (= S.P. KAPTEIJN). - Aphroditis.
1048: DEAN, LEONARD F. & KENNETH G. WILSON (EDS.). - Essays on Language and Usage.
1010: DEBAENE, L. (ED.). - Mariken van Nieumegen.
6580: DEBAENE, LUC (ED.). - De historie van Broeder Russche.
6897: DEBAENE, LUC (ED.). - De historie van Broeder Russche.
15581: DEBROT, COLA. - Tussen de grijze lijnen en andere gedichten.
10558: DEBROT, COLA. - Navrante zomer.
5949: DECKER, JEREMIAS DE. - Goede Vrijdag. Het lijden onses Heeren Jezu Christi
7137: DECKER, JEREMIAS DE. - Goede Vrydag. Het lijden onses Heeren Jezu Christi
13710: DECLERCQ, MIGUEL. - Person@ges.
13725: DECLERCQ, MIGUEL. - Boven water.
2716: DECORTE, BERT. - Een stillere dag. Sonnetten
10230: DEDINSKY, ERIKA. - Vers vuur. Over zigeunerliteratuur uit Hongarije
9289: DEE, DANIËL. - Vierendeel.
13204: DEEL, TOM VAN. - Een bange mandarijn.
13462: DEEL, T. VAN & CHR.J. VAN GEEL. - Gedichten bij tekeningen.
15465: DEEL, TON VAN. - Kouros.
15516: DEEL, TON VAN. - In memoriam.
16859: DEEL, TON VAN E.A. - Vijf gedichten voor Peter Yvon de Vries.
15967: DEEL, T. VAN. - Achter de waterval.
13810: DEEL, TON E.A. (RED.). - Kijk op kritiek. Essays voor Kees Fens.
2715: DEEL, T. VAN. - Recht onder de merels.
12026: DEEL, T. VAN. - Klein diorama.
12025: DEEL, T. VAN & CHR.J. VAN GEEL. - Gedichten bij tekeningen.
9281: DEEL, T. VAN. - Strafwerk.
15573: DEEL, TON VAN. - Val.
11941: DEEL, TON VAN. - Boven de koude steen.
15339: DEEL, TON VAN E.A. - Vijf gedichten voor Peter Yvon de Vries.
16569: DEEL, T. VAN. - Geplet.
15405: DEEL, TON VAN. - Vooruitzicht.
16970: DEEL, T. VAN. - Strafwerk.
15608: DEEL, T. VAN. - Kadeverlangen.
11940: DEEL, T. VAN. - Achter de waterval.
12906: DEELDER, J.A. - Sturm und Drang, (10 series).
6790: DEELMAN, G.R. - Kleine Lautlehre des Neuhochdeutschen. Für Niederländer bearbeitet
673: DEEMER, K. VAN . - On the Composition of Meaning. Four Variations on the Theme of compositionality in Natural Language Processing
16292: DEES, D.J.D. & H.J. SMID (VOORWOORD). - Op schalen van goud.
4496: DEES, A. ET AL (RÉD.). - Mélanges de linguistique et de littérature offerts à Lein Geschiere par ses amis, collègues et élèves.
14404: DEFESCHE, PIETER. - Mijn gedachten dansen naar duizend heuvels. Stille Zuidzee 1973. Dagboekaantekeningen & schetsen.
10345: DEGENAAR, DANNY. - Eternelle lust geen bollen.
5912: DEGROOTE, GILBERT (DALE). - Jan van den Dale. Gekende werken met inleiding, bronnenstudie, aantekeningen en glossarium
7579: DEGROOTE, GILBERT. - Oude klanken/ Nieuwe accenten. De kunst van de rederijkers
8359: DEHAENE, M.J. - Veraïkon.
17008: DEKKER, OLAF DOUWES. - Een kist vol maanlicht.
13689: DEKKERS, FRANK. - Aan de rivier. Tekeningen. met gedichten van Menno van der Beek, Mark Boog, Lenze Brouwers, Chrétien Breukers en Abe de Vries,
14020: DEKKERS, HANS. - Op weg naar het hart. Toneelstuk in drie scènes
10139: DEKKERS, JOOST. - Derivations & evaluations : on the syntax of subjects and complementizers.
12222: DEKKERS, JOOST ET AL (EDS.). - Optimality theory. Phonology, syntax and acquisition
11330: DELAPORTE, LOUIS. - Syllabaire Hittite. Cunéiforme
5175: DELATTE, L. ET AL. - Seneque: De Constantia Sapientis. Index verborum, Relevés statistique
5176: DELATTE, L. ET AL. - Seneque: De Brevitate Vitae. Index verborum, Relevés statistique
5177: DELATTE, L. ET AL. - Seneque: De Clementia. Index verborum, Relevés statistique
7373: DELBRÜCK, B. - Einleitung in das Studium der indogermanischen Sprachen, ein Beitrag zur Geschichte und Methodik der vergeleichende Sprachforschung.
8329: DELBRÜCK, B. - Einleitung in das Studium der indogermanischen Sprachen, ein Beitrag zur Geschichte und Methodik der vergeleichende Sprachforschung.
15459: DELBRÜCK, B. - Einleitung in das Studium der indogermanischen Sprachen, ein Beitrag zur Geschichte und Methodik der vergeleichende Sprachforschung.
964: DELEN, PIET (ED.). - De briefwisseling tussen P.N. van Eyck en Aart van der Leeuw.
15039: DELFT, FRANK VAN & WIESJE PEELS. - Sluizen in Nederland.
16464: DEMEDTS, GABRIËLLE. - Verloren thuis.
5613: DEMEDTS, ANDRÉ. - Streuvels als psycholoog.
13883: DENDERMONDE, MAX & CAREL BLAZER (FOTO'S). - The finishing touch. 100 jaar Twentsche stoombleekerij N.V.
2718: DENDERMONDE, MAX. - Eiland van Circe.
10019: DENDERMONDE, MAX. - Ik geef jou een gedicht of wat, 101 lichte sonnetten om langzaam te lezen.
10020: DENDERMONDE, MAX. - Ga mee op een enkele reis, 102 luchtige sonnetten om languit te lezen.
10757: DENDERMONDE, MAX. - Lessen in eenzaamheid. 104 sonnetten om aandachtig te lezen op een goed beschaduwde plek in de wereld
15343: DENDERMONDE, MAX. - Ben je daar nog? Nieuwe gedichten
14837: DENDERMONDE, MAX. - Tijdelijk Isolement.
8276: DENE, EDUARD DE. - Testament Rhetoricael. In: Jaarboeken van Koninklijke Souvereine Hoofdkamer De Fonteine
10282: DENEER, COR. - Zigeunerkoor.
7266: DERWING, BRUCE L. - Transformational grammar as a theory of language acquisition. A study in the empirical, conceptual and methodical foundations of contemporary linguistic theory
13802: DESCARTES, RENÉ. - Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la verité dans la sciences.
10579: DESCHAMPS, J. E.A. - Jan van Ruusbroec 1293-1381. Tentoonstellingscatalogus
12487: DESONAY, F. (PREF.). - Mélanges de grammaire française offerts à M. Maurice Grevisse, pour le trentième anniversaire du "Bon Usage"
761: DESSAU, ADALBERT. - Der mexikanische Revolutionsroman.
16942: DESSING, MAARTEN (RED.) - ANNEJET VAN DER ZIJL. - Gouden Ganzeveer 2012 Annejet van der Zijl.
16943: DESSING, MAARTEN (RED.) - RAMSEY NASR. - Gouden Ganzeveer 2013 Ramsey Nasr.
16940: DESSING, MAARTEN (RED.) - JOKE VAN LEEUWEN. - Gouden Ganzeveer 2010 Joke van Leeuwen.
16936: DESSING, MAARTEN (RED.) - TOM LANOYE. - Gouden Ganzeveer 2007 Tom Lanoye.
16944: DESSING, MAARTEN (RED.) - DAVID VAN REYBROUCK. - Gouden Ganzeveer 2014 David Van Reybrouck.
16938: DESSING, MAARTEN (RED.) - ADRIAAN VAN DIS. - Gouden Ganzeveer Adriaan van Dis 2009.
16939: DESSING, MAARTEN (RED.) - JOOST ZWAGERMAN. - Gouden Ganzeveer Joost Zwagerman 2008.
3971: DESTEFANO, JOHANNA S. (ED.). - Language, society, and education. A profile of black English
9236: DETOLLENAERE, F. - De schildering van den mensch in de oudijslandse familiesaga.
2184: DEURSEN, ARIE VAN. - Executable language definitions. Case studies and origin tracking techniques
15933: DEVOLDERE, LUC (INL.). - Een menigte talen. Vijfenveertig dichters voor Jozef Deleu
10238: DEVOS, RITA & LUDO BEHEYDT. - Aanzet tot een grammaticaal woordenboek.
15786: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - Kamers.
4722: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - Het leven van Frank Rozelaar. Naar het handschrift uitgegeven
9638: DEYSSEL, L. VAN. - Verbeeldingen.
10590: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - Nieuw Holland.
11115: DEYSSEL, L. VAN. - Multatuli. Multatuli en Mr.J.van Lennep / Multatuli en de vrouwen
11435: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - Aantekeningen bij lectuur.
14072: DHONDT, ASTÈRE MICHEL. - Gezangen en gebeden. Een selektie 1965-1968.
13360: DIAMAND, FRANK. - Wie wil er nu met Hitler in de tobbe.
454: DIBBETS, G.R.W. - Nederduitse Orthographie van Pontus de Heuiter (1581), Een inleiding.
2132: DIBBETS, G. - Grammatica in details.
4485: DIBBETS, G.R.W. E.A. (RED.). - Studies voor Damsteeg. Aangeboden (...) ter gelegenheid van zijn afscheid (...)
6655: DIBBETS, G.R.W. - Taal kundig geregeld. Een verzameling artikelen over Nederlandse grammatica's en grammatici uit de zestiende, de zeventiende en de achttiende eeuw
6842: DICKENS, CHARLES. - La batalo de l'vivo.
15774: DICKINSON, EMILY. - Poem 995.
14083: DIDERIKSZ, JAN (=JAN JACOB THOMSON). - De keten. Sonnetten
13823: DIDYMUS (=T.J. WERNDLY, 1830 - 1860). - Gedichten.
3345: DIEDERIKS, H.A. & D.J. NOORDAM, G.C. QUISPEL, P.H.H. VRIES. - Van agrarische samenleving naar verzorgingsstaat.
9942: DIEGENBACH, LORENZ. - Glossarium latino-germanicum mediae et infimae aetatis.
2720: DIELS, GERARD. - Het doornen zeel.
10846: DIEMER, WILLEM. - Leven met gedichten. Interpretatorische essays
14962: DIENER, CHRISTIAN & GRAHAM FULTON-SMITH . - Franz Hanfstaengel. Album der Zeitgenossen. Fotos 1853 bis 1863.
16904: DIEPSTRATEN, JOHAN J. - Rozen die bloeien. Decadente gedichten
8681: DIERMANSE, P.J.J. (ED.). - Renout van Montalbaen. De Middelnederlandsche fragmenten en het Middelnederduitsche fragment
988: DIERSCH, MANFRED. - Empiriokritizismus und Impressionismus. Über Beziehungen zwischen Philosophie, Ästhetik und Literatur um 1900 in Wien
5187: DIETH, EUGEN. - Vademecum der Phonetik. Phonetische Grundlagen für das wissenschaftliche und praktische Studium der Sprachen
8790: DIETRICH, GERHARD & FRITZ W. SCHULTZE. - Strena Anglica. Otto Ritter zum 80. Geburtstag am 9. Januar 1956
4413: DIETSCHT, CHARLOTTE. - Die "Dame d'iintrique" in der französischen Originalkomödie des XVI. und XVII. Jahrhunderts.
7703: DIEZ, CATHARINA. - Theodorus Mintrop.
2610: DIJK, TEUN A. VAN. - Some aspects of text grammars. A study in theoretical linguistics and poetics
12799: DIJK, TEUN A. VAN. - Text and context.
17164: DIJK, C. VAN. - Alexandere A.M. Stols 1900 - 1973. Uitgever/Typograaf. Een documentatie.
6639: DIJK, TEUN A. & JÁNOS S. PETÖFI. - Text. An interdisciplinary journal for the study of discourse
8693: DIJK, JAN VAN. - Mechanical aspects of hearing.
9361: DIJK, OTTO. - De photograaf. Een televisie-spel
10415: DIJK, H. VAN E.A. (RED.). - Klein kapitaal uit het handschrift-Van Hulthem. Zeventien teksten uit Hs. Brussel, K.B., 15.589-623 uitgegeven en ingeleid door neerlandici, verbonden aan tien universiteiten in Nederland en België
14904: DIJK, C. VAN. - De tweede schoonheid. Alexander Stols en Adriaan Roland Holst
16714: DIJK, C. VAN. - Halcyon: het mooiste typografische tijdschrift ooit in ons land gemaakt / Inhoud 1940-1942.
11381: DIJKENAAR, MARK. - De jongen en de boom.
5270: DIJKMANS, J.J.M. (ED.). - Zandese vertelsels. Een verzameling van primitieve vertelsels over de mensen, dieren en natuurverschijnselen beluisterd in de Mbomu-vallei N.W.-Uele
1247: DIJKSTRA,G. - Bydrage ta de kennis fan it libben, de persoan en ot wurk fan Dr. Eeltje Halbertsma 1797 -1858.
14730: DIJKSTRA, TON & GERARD KEMPEN. - Taal in uitvoering: inleiding tot de psycholinguïstiek.
1599: DIK, S.C. - Relatieve termen.
10613: DIK, SIMON C. - Nederlandse functionele grammatica in prolog.
13898: DIK, IRIS E.A. (RED.). - Langs kunst in Zuidoost.
11804: DIK, SIMON C. - Stepwise lexical decomposition.
2538: DIKKEN, MARCEL DEN & KEES HENGEVELD (EDS.). - Linguistics in the Netherlands 1995.
12263: DILLARD, J.L. - All-American English. A history of the English language in America.
6696: DILLEN, J.G. VAN & JO DAAN. - Bevolking en taal van Amsterdam in het verleden.
17210: DINE, JIM (ILLUSTRATIONS), RON PADGETT (TEXT). - The Adventures of Mr and Mrs Jim and Ron.
9300: DINNEEN, FRANCIS P. (ED.). - GURT '74. Linguistics: teaching and interdisciplinary relations
2639: DIRVEN, RENÉ & GÜNTHER RADDEN. - Semantische Syntax des Englishen.
16296: DIS, ADRIAAN VAN. - Nathan Sid.
16656: DIS, L.M. VAN & JAC. SMIT (EDS.). - Den Bloem-hof van de Nederlantsche ieught. Naar de drukken van 1608 en 1610
4517: DIS, L.M. VAN. - Reformatorische rederijkersspelen uit de eerste helft van de zestiende eeuw.
7007: DIS, L.M. VAN. - Acht lezingen.
10685: DISICK, RENÉE S. - Individualising language instruction. Strategies and methods
13845: DISTER, JULES. - Vermorzelde honden.
11051: DITMARSCH, PETERR VAN. - Dierbaar nachtgezicht. Een keuze uit zijn gedichten
6271: DITTMAR, NORBERT. - Sociolinguistics. A critical survey of theory and application
13678: DITTRICH, KATHINKA E.A. (RED.). - Berlijn-Amsterdam. Wisselwerkingen
16162: DIVENDAL, LEO. - Het glazen oog.
13829: DIXHOORN, F. VAN. - Twee piepjes.
8473: DIXON, ROBERT M.W. - Linguistic science and logic.
8351: DIXON, ROBERT M.W. - What is language? A new approach to linguistic description
12294: DJIANG, SIE ING. - The syntactic passive in Bahasia Indonesia. A study in government-binding theory
5684: DOCHERTY, GERARD J. - The timing of voicing in Britsh English obstruents.
3729: DOEHAERD, RENEE. - Oeconomica mediaevalia.
8613: DOEL, H.G. VAN DEN. - Ik hoor trompetten klinken. De dichters Jacobus Revius en Dirk Camphuyzen
5451: DOEL, H.G. VAN DEN. - Daar moet veel strijds gestreden zijn. Het leven van Dirk Rafaelsz Camphuysen (1586-1627)
7185: DOELDER, H. DE E.A. (RED.). - De wet Mulder in perspectief. Van strafrecht naar administratief recht
16640: DOESBURG, THEO VAN. - De zwarte vlek.
16223: DOESBURG, THEO VAN. - Soldatenverzen (1915).
12846: DOETJES, JENNY. - Quantifiers and selection. On the distribution of quantifying expressions in French, Dutch and English
10146: DOETJES, JENNY & JEROEN VAN DE WEIJER (EDS.). - Linguistics in the Netherlands 2005.
13084: DOGRUÖZ, A. SEZA. - Synchronic variation and diachronic change in Dutch Turkish. A corpus based analysis
14110: DOISNEAU, ROBERT. - La Loire.
6710: DOLBY, J.L. & H.L. RESNIKOFF (COMPILED BY). - The English Word Speculum. I: The random word list; II: The forward word list; III: The reverse word list; IV: The double-standard word list; V: The reverse part-of-speech word list
4406: DÖLLE, ERNST. - Zur Sprache Londons von Chaucer.
3595: DOMIN, HILDE (HERAUSG.). - Doppelinterpretationen. Das zeitgenössische deutsche Gedicht zwische Autor und Leser
9735: DOMINGUEZ, CARLOS MARIA. - Het papieren huis.
10081: DOMSELAAR, KEES VAN. - Postfris.
7207: DON, JAN ET AL (EDS.). - OTS yearbook 1994.
7208: DON, JAN ET AL (EDS.). - OTS yearbook 1995.
7209: DON, JAN ET AL (EDS.). - UiLOTS yearbook 1997.
7744: DONGELMANS, B. - De Stroom & Het Getij. Bibliografische beschrijvingen, analytische inhoudsopgaven, indices
4743: DONGEN, J.C. VAN. - Vervreemding en dienst. Verkenning van een Diaconia Alienatorum
2721: DONKER, ANTHONIE. - De einder. Verzamelde gedichten
12543: DONKER, ANTHONIE. - Kruistochten.
15236: DONKER, ANTHONIE. - De einder. Verzamelde Gedichten, gekozen uit de bundels 'Acheron', 'Grenzen', 'Kruistochten', 'De draad van Ariadne', 'Gebroken licht', 'Onvoltooide symfonie' en 'Orcus en Orpheus'
15521: DONKER, ANTHONIE. - Eva en de dichters.
14578: DONKER, GRETHA. - J.C.Bloem, meester-dichter.
2278: DONKER, ANTHONIE. - Tralievenster.
10018: DONKER, ANTHONIE (ED.). - V in vers, de bezetting en het verzet in verzen op de voet gevolgd door.
15243: DONKER, ANTHONIE. - Nijhoff, de levensreiziger. Een schets van zijn dichterschap.
13593: DONKER, ANTHONIE. - Het sterrenbeeld.
5805: DONKERSLOOT, A. E.A. (RED.). - Beeld van Tachtig.
15457: DONKERSLOOT, N.A. E.V.A. - Ina Boudier-Bakker tachtig jaar, Een album amicorum.
5921: DONKERSLOOT, N.A. E.A. - Het expressionisme. Zes lezingen
7962: DONKERSLOOT, N.A. - Vondels grootheid.
8: DONNE - SMITH, A.J. (ED.). - John Donne, Essays In Celebration.
5717: DONZEL, MONIQUE VAN. - Prosodic aspects of information structure in discourse.
10351: DOOIJES, DICK. - Mijn leven met letters.
11563: DOOIJES, DICK. - Traditie en vernieuwing. Tien jaar Nederlandse drukkunst/1945-1955
11542: DOOIJES, DICK. - Over typografie en grafische kunst. Bloemlezing uit artikelen verschenen in de jaren 1953/66, hoofdzakelijk in het Drukkersweekblad
11480: DOOIJES, DICK. - Over drukletters en het ontwerpen daarvan.
10364: DOOIJES, DICK. - Over de drukletterontwerpen van Sjoerd H. de Roos.
10596: DOOIJES, DICK. - Wegbereiders van de moderne boektypografie in Nederland.
10072: DOOLAARD, A. DEN. - De partisanen.
16304: DOORMAN, MAARTEN. - De daken op.
15146: DOORMAN, MAARTEN. - Weg, wegen.
11846: DOORMAN, MAARTEN. - Kloppend heden.
15060: DOORMAN, MAARTEN. - Afstandsbediening van katoen.
15936: DOORN, WILLEM VAN. - De late zomer van Michiel Dietvorst. Een gedichten-cyclus
11324: DOORN, ANDRIES VAN (=W.J.A.M. ASSELBERGS). - Drie balladen.
11785: DOORN, WILLEM VAN. - 'n Tuin op het 't Noorden. Verzamelde gedichten
16492: DOORNE, J. VAN. - Vierregelig.
15178: DORLEIJN, G.J. - Terug naar de auteur. Over de dichter M. Nijhoff.
15503: DORNA, MARY. - Dames in de sneeuw.
1978: DORNSEIFF, FRANZ. - Sprache und Sprechender. Kleine Schriften Band II
8537: DORNSEIFF, FRANZ. - Bezeichungswandel unseres Wortschatzes, ein Blick in das Seelenleben der Sprechenden.
12359: DORRESTEIN, RENATE. - Het geheim van de schrijver.
13556: DORRESTEIN, RENATE, KOEN KLEIJN & HAROLD STRAK (FOTO'S). - Amsterdams grachtentuinen. Geschiedienis en schoonheid
3272: DORSTEN, J.A. VAN. - Op het kritieke moment. Zes essays over Nederlandse poëzie van de 17de eeuw
1604: DORT-SLIJPER, M.K. VAN. - Grammatica in het basisonderwijs.
1873: DOUGHTY, PETER & GEOFFREY THORNTON. - Language study. The teacher and the learner
6928: DOUGHTY, ANNE & PETER. - Langauge and community.
6147: DRAAK, MAARTJE (ED.). - Lanceloet en het hert met de witte voet.
2319: DRAAK, MAARTJE (ED.). - Palet van Middelnederlandse epiek.
4718: DRAAK, MAARTJE. - The higher teaching of Latin grammar in Ireland during the ninth century.
8383: DRAAK, MAARTJE. - A Leyden Boethius-fragment with Old-Irish glosses.
8516: DRAAK, MAARTJE. - De Middelnederlandse vertalingen van de proza-Lancelot.
8474: DRANGE, THEODORE. - Type crossings. Sentential meaninglessness in the border area of linguistics and philosophy
5845: DRASKOVIC, IRENA. - Making sence of adjective-noun combinations.
3663: DRESDEN, S. - Bezonken avonturen. Essays
4754: DRESDEN, S. - Symbolisme.
2983: DRESSLER, WOLFGANG U. - Grundfragen der Morphonologie.
7191: DRESSLER, WOLFGAN U. & WOLFGANG MEID. - Proceedings of the twelfth international congress of linguistics. Vienne, August 28 - September 2, 1977
14931: DREW, ELIZABETH. - T. S. Eliot. The design of his poetry
8539: DREWES, A.J. - Erpenius over werkwoorden.
8906: DREWES, J.B. - Taalstudie en taalonderwijs.
2228: DRIEL, L. VAN & J. NOORDEGRAAF (EDS.). - Studies op het gebied van de geschiedenis van de taalkunde.
7424: DRIEL, L. VAN & J. NOORDEGRAAF (RED.). - Studies op het gebied van de geschiedenis van de taalkunde.
8049: DRIEL, LO VAN. - Een leven in woorden. J.H. van Dale, schoolmeester - archivaris - taalkundige
13554: DRIESENS, GER & FLOOR VAN DONGEN (FOTO'S) WILLEM VAN TOORN (TEKST). - Uiterwaarden.
2534: DRIJKONINGEN, FRANK & ANS VAN KEMENADE (EDS.). - Linguistics in the Netherlands 1991.
2536: DRIJKONINGEN, FRANK & KEES HENGEVELD (EDS.). - Linguistics in the Netherlands 1993.
2164: DRIJKONINGEN, FRANK. - The syntax of verbal affixes.
3391: DRIMMELEN, WIM VAN E.A. (EDS.). - Honderd hoogtepunten uit de Koninklijke Bibliotheek. A hundred highlights from the Koninklijke Bibliotheek
17126: DRION, H. - Uit een klein glas.
14809: DROOG, MARTIN (FOTO'S), THEO DE JONG (TEKST). - Gouda in foto's.
1483: DROST, F. - Carel Steven Adema van Scheltema.
6154: DROST, AARNOUT. - Schetsen en verhalen. Het altaarstuk, De Augustusdagen, Meerhuijzen, De Kaninefaat
456: DROSTE, FLIP G. (ED.). - Stromingen in de hedendaagse linguïstiek.
1608: DROSTE, FLIP G. - Het taaldier mens. Een pamflet
7353: DROSTE, F.G. - Taal en betekenis. Bijdrage in een discussie
9199: DRUINE, NATHALIE E.A. - Verwantschap en verscheidenheid. Het secundair onderwijs in Vlaanderen en het voortgezet onderwijs in Nederland. Een vergelijking
9097: DRULLMAN, ROB. - Intellligibility of temporally degraded speech. A study on the signifiance of narrowband temporal envelopes
16693: DRUNEN, THEO VAN. - De ratten van het paradijs.
3647: DRUNEN, TON VAN E.A. (RED.). - Reisgidsen vol belluno's en blauwbaarden. Opstellen over S. Vestdijk en anderen, aangeboden aan Dr. H.A. Wage
7666: DRURY, ELISABETH & MARY ELLIS (EDS.). - Report of the conference on speech therapy, July 26th to 29th, 1955 held at the Bedford College London.
12395: DUBOIS, PIERRE H. - Over Jan van Nijlen.
15617: DUBOIS, SIMONE DE. - Van de aarde.
5371: DUBOIS, JEAN (ET AL). - Dictionnaire de linguistique.
6519: DUBOIS, JEAN. - Grammaire structurale: nom et pronom.
6520: DUBOIS, JEAN. - Grammaire structurale: la verbe.
10342: DUBOIS, PIERRE H. - In den vreemde.
11203: DUBOIS, PIERRE H. - Het gemis.
16287: DUBOIS, PIERRE H., KAREL JONCKHEERE & LAURENS VAN DER WAALS. - Facetten Der Nederlandse Poëzie. (van Gezelle tot ... Nooteboom)
16740: DUBOIS, PIERRE H. E.A. (SAMENSTELLING). - Stemmen rond de hofvijver.
16172: DUBOIS, PIERRE H. - De kleur der wereld. Vier gedichten

Next 1000 books from Paradox

6/1