Paradox
Acacialaan 7, 3843 JE, Harderwijk, The Netherlands. Tel: +31 (0)341 410 790, Mob: +31 (06)218 574 01            Email: paradox@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
6214: BOLKESTEIN, A. MACHTELT ET AL. - Predication and expression in functional grammar.
10568: BOLKESTEIN, H. E.A. - Ter herdenking van C.S. Adama van Scheltema.
13497: BÖLL, ALFRED. - Bilder einer deutschen Familie. Die Bolls.
3746: BOLLAND, G.J.P.L. - Bij Goethe's Faust. Aantekeningen bij een faustcollege (leergang 1918-1919)
9014: BOLOGNESI, ROBERTO. - The phonology of Campidanian Sardinian. A unitary account of a self-organizing structure
4421: BOLTEN, A.E.M. E.V.A. - Jacob van Maerlant's Der Naturen Bloeme. De overlevering van de Middelnederlandse letterkunde, Een reeks kleine tentoonstellingen ingericht (... ) Instituut De Vooys
17161: BOLTON, CLAIRE. - The Alembic Press guide. To sundry printing places & sources that might be of interest to other private press printers
18361: BOMANS, GODFRIED. - Een verdwenen facet van Haarlem.
6181: BOMHOF, HERMEN E.A. (RED.). - Regiotaal. Mozaïek van Gelderse dialecten
4051: BONACKER, WILHELM. - Die Namenstellung in geographischen Karten/Fortschritt oder Rückschritt in der Kartenschrifft.
7911: BONGER, H. - Leven en werk van Dirck Volckertszoon Coornhert.
18472: BONSET, I.K. - Nieuwe woordbeeldingen. De gedichten van Theo van Doesburg
18121: BONSET, I.K. (= THEO VAN DOESBURG). - Verzen uit 1914.
17190: BONTE, (TEKST), TON VAN KESTEREN (ZEEFDUK). - Medemblik.
6081: BONTEKOE, WILLEM YSBRANTSZ. - Iovrnaal ofte gedenckwaerdighe beschrijvinghe van de Oost-Indische Reyse (...).
8507: BONTEKOE, WILLEM YSBRANTSZ. - Journaal.
6458: BONTH, ROLAND DE, E.A. (RED.). - Trefwoord 12. Jaarboek lexicografie 1997-1998
6459: BONTH, ROLAND DE, E.A. (RED.). - Trefwoord 13. Jaarboek lexicografie 1998-1999
16661: BONTRIDDER, ALBERT. - Dood hout.
11611: BOOG, MARK. - Het eigen oor. Een keuze uit de gedichten
13687: BOOG, MARK. - Landman.
11416: BOOG, MARK. - Luid overigens de noodklok.
13685: BOOG, MARK. - Er moet sprake zijn van een misverstand.
17491: BOOG, MARK. - Zo zonder zorgen zitten.
14526: BOOG, MARK. - Er moet sprake zijn van een misverstand.
15631: BOOG, MARK. - Luid overigens de noodklok.
15781: BOOG, MARK & H.H. TER BALKT. - 't Weerlichten langs de weg.
13914: BOOGAARD, OSCAR VAN DEN. - Dentz.
980: BOOGAARD, NICO H.J. - Autour de 1300. Etudes philologie et de littératures médiévales
13948: BOOGAARD, OSCAR VAN DEN. - De heerlijkheid van Julia.
13772: BOOGAARD, OSCAR VAN DEN. - Liedesdood.
13748: BOOGAARD, OSCAR VAN DEN. - Sensaties.
13957: BOOGAARD, OSCAR VAN DEN. - Een bed vol schuim.
2040: BOOIJ, G.E. ET AL. - Spelling.
57: BOOIJ, G.E. (RED.). - Morfologie van het Nederlands. Met een inleiding en een systematische bibliografie
11208: BOOM, MATTIE. - 150 Jaar Fotografie. een keuze uit de collectie van de Rijksdienst Beeldende Kunst.
17471: BOOM, H. TEN. - Pierre Bayle. Nouvelliste, kritikus, frans filosoof te Rotterdam levend en werkzaam van 1681-1706
7682: BOOME, E.J. ET AL. - Abnormal speech.
18101: BOOMS, ELISABETH. - De kus van een dichter.
17845: BOOMS, ELISABETH C. - Blonde weemoed.
17957: BOOMS, ELISABETH. - Regen in Valencia.
18368: BOOMS, ELISABETH. - Tussen de brieven van mijn vader.
15055: BOON, TON DEN (SAMENST.). - Zij onvielen ons.
15837: BOON, LOUIS PAUL. - Verzamelde gedichten. Waarin opgenomen de kleine eva uit de kromme bijlstraat
11559: BOON, WILLEM. - Het kader van grafisch ontwerpers.
5040: BOON, PIETER. - Spiegel der armen sündigen Seele (Ulm: Cunrad Dinckmut 1484). Textausgabe mit einem Glossar, einer Einführung und Beobachtung zum Sprachgebrauch
5052: BOON, PIETER. - Stephan Prätorius Seefarer Trost und Krancken Trost. Textausgabe und Beobachtungen zum Sprachgebrauch
9353: BOON, K.G. - De eerste bloei van de Noord- Nederlandse kunst.
18238: BOON, LOUIS PAUL. - Over mijn boeken.
1566: BOONSTRA, FOLKERT. - Nieuwere theorieën omtrent de verbaalstammen in de Klassiek-Semietische talen, (oorsprong, relaties en funkties). Morfologisch-semasiologisch onderzoek
15271: BOONSTRA, ROMMERT. - De geschiedenis van het vergeten.
14810: BOOTH-CLIBBORN, EDWARD. - American Photography Five : the Fifth Annual of American Editorial, Advertising and Poster, Book, Promotion, and Unpublished Photography.
12659: BORDERWIJK, F. - Het vegetarisme van Mr.J.P. de Vries.
11019: BORDEWIJK, F. - Haagse mijmeringen.
18357: BORDEWIJK, F. - De publieke fotolach.
18024: BORDEWIJK, F. - Huissens. Een climacterium
14880: BORETZKY, NORBERT U.A. - Akten des 2. Essener Kolloquiums über Kreolsprachen und Sprachkontakte (1985).
17652: BORGART, BEN & MARJOLIJN JURAY (LITHO). - Waterland.
6829: BORGER, RYKLE. - Altrorientalische Lexikographie. Geschichte und Probleme
7385: BORGER, E.A. - Dichterlijke nalatenschap.
10088: BORGER, ELIAS ANNES. - Aan den Rijn.
10919: BORGER, J.J. - Justus van Effen. Een publicist uit de 18e eeuw - bloemlezing
18248: BORGER, E.A. - Boezem-klacht bij de graven zijner geliefde panden. Gesprek met mijn kind - Tranen aan den Rijn
18249: BORGER, E.A. - Boezem-klacht bij de graven zijner geliefde panden. Aan mijn geliefde op den dag van onze Trouw - Gesprek met mijn kind - Tranen aan den Rijn
18250: BORGER, E.A. - Gevecht van Napoleon en Minerva.
2103: BORGERS, GERRIT ET AL (EDS.). - H. Marsman.
5748: BORGERS, GERRIT E.A. (RED.). - Herman Gorter en Henriëtte Roland Holst in hun tijd.
11123: BORGERS, GERRIT E.A. (SAMENST.). - De beweging van vijftig.
12198: BORGERS, GERRIT ET AL. - Louis Couperus.
14401: BORGERS, GERRIT. - Kroniek van Paul van Ostaijen 1896-1928.
17870: BORGGREVE, CHARLOTTE. - FF koken.
6534: BORGHSCHOT, J.M.K. - Willem Harmsen in Californië. Zijn avonturen en ontmoetingen
10137: BORIK, OLGA. - Aspect and reference time.
7958: BORILLO, MARIO & JACQUES VIRBEL. - Analyse et validation dan l'étude des donnees textuelles.
4799: BORK, GERRIT JAN VAN & GONNY TEN HOUTEN-BIEZEVELD. - Over Boon.
635: BORMANN, ERNEST G. & NANCY C. - Speech communication, An interpersonal approach.
10721: BORNEMANN, ULRICH. - Anlehnung und Abgrenzung. Untersuchungen zur Rezeption der Niederländischen Literatur in der deutschen Dichtungsreform des siebzehnten Jahrhunderts
14214: BORRIE, LEEN. - Gaandeweg. Strofen apart/ together 2.
1110: BORSSUM WAALKES, G.H. VAN. - Dat boeck van den oorspronck, een handschrift. met inleiding en aantekeningen
1240: BORSSUM WAALKES, G.H. VAN . - Dat boeck van den oorspronck, een handschrift. Met inleiding en aantekeningen
12207: BORST. P. (RED.). - Drukkersweekblad Auto-lijn. Kerstnummer 1957.
16083: BOS-RIETDIJK, E. (INLEIDING). - Waterdroom.
1310: BOS, G.F. - Het probleem van de samengestelde zin.
2424: BOS, G.F. - Categories and border-line categories. A synchronic study in general linguistics
8022: BOS, G.F. - Categories and border-line categories. A synchronic study in general linguistics
9639: BOS, C.A. - Interpretatie vaderschap en datering van de Alcibiades Maior.
11487: BOS, BEN. - Huisstijl: een expressie van kwaliteitszin.
11486: BOS, BEN. - Ontwerpers (m/v): visueel vertalers tussen producent en consument.
14215: BOS, BEN. - Door de zeef heen.
16318: BOS, JOOP VAN DEN. - En zij zongen let it be.
17112: BOS, JACOBUS. - Mijn blauwe evenbeeld.
8053: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. - Gideon Florensz.
16227: BOSCH, F. VAN DEN. - De stuurman van de Max Weber.
5712: BOSCH, LOUIS TEN. - On the structure of vowel systems. Aspects of an extended vowel model using effort and contrast
7009: BOSCH, J. - Reinaert-perspectief.
10290: BOSCH, JAN. - Mr. W. Bilderdijk's briefwisseling. Aanvullende uitgave. Eerste deel: 1772-1794.
7412: BÖSE, J.H. M.M.W. P.M.M. KROONE. - 'Had de mensch met één vrou niet connen leven...'. Prostitutie in de literatuur van de zeventiende eeuw
12511: BOSKMA, PIETER. - Puur.
16063: BOSMAN, HENDRIK JAN & FRITS CRIENS. - Elf geboden. De Tien Geboden in lichtvoetige verzen berijmd door veertien dichters vermeerderd met ieders elfde gebod
8136: BOSMAN, A.M.T. - Reading and spelling in children and adults: evidence for a single-route model.
9564: BOSMAN, A.J. - Speech perception by the hearing impaired.
17111: BOSSCHE, STEFAN VAN DEN. - Schragend de lavendelgeuren.
895: BOSSUYT, ALAIN (ED.). - Functional explanations in linguistics.
1778: BOSTOEN, K. ET AL. - Studies voor Zaalberg. Aangeboden door...
10871: BOT, HANNEKE. - Dialogue interpreting in mental health. Tolken in de geestelijke gezondheidszorg
10803: BOTERMAN, JAN. - Berthold. Een toelichting op het Berthold-zetsysteem
17377: BOTERMANS, J.P. E.A. - Disteltype, corps 15. Over de Disteltype van J.F. van Royen en L. Pissarro, en de literatuur van de Zilverdistel.
10697: BOTERMANS, J.P. (INLEIDING). - Zilvertype. Corps 15. Briefwisseling tussen J.F. van Royen en S.H. de Roos over het ontwerp van de Zilvertype, 1914-1916
12774: BOTEV, (C)HRISTO. - Immortality, Immortalite, Unsterblichkeit.
1160: BOTHA, RUDOLF PHILIP. - The function of the lexicon in transformational generative grammar.
8127: BOTHA, RUDOLF. - Challenging Chomsky. The generative garden game
12839: BOTMA, BERT & JACQUELINE VAN KAMPEN. - Linguistics in the Netherlands 2009.
11328: BOTS, W.J.A. - Joachim du Bellay entre l'histoire littéraire et la stylistique. Essai de synthèse.
15338: BOUCHET, ANDRÉ DU. - Over de roerloze aarde.
16617: BOUCHETTE, COR. - Geteisterd volk. Gedichten uit de oorlogsjaren 1940-1943.
6068: BOUDA, KARL. - Lakkische Studien.
16011: BOUDENS, (LUC). - Wie legt er mee patiënce?
6916: BOUDEWYNS, KATHERINA. - Het prieelken der gheestelyker wellusten.
17260: BOUHUYS, MIES (TEKST), ANKE OVERDUIN (ZEEFDUK). - Weesp.
13654: BOUHUYS, MIES. - Blijven kijken.
5849: BOUHUYS, AREND (ED.). - Sound production in man.
8124: BOUHUYS, MIES (SAMENST.). - De buik heeft geen oren.
15977: BOUHUYS, MIES. - Ariadne op Naxos.
637: BOUMA, GOSSE. - Nonmonotonicity and Categorial Unification Grammar.
17107: BOUMA, HANS. - Dus ik besta. Brevier
1329: BOUMAN, A.C. (ED.). - Ferguut.
2695: BOURGONJE, FLEUR. - Achtergelaten land.
14926: BOUSEMA, ANNE. - Het Zaaneiland.
16490: BOUTENS, P.C. - Een lied van Isoude.
16990: BOUTENS, P.C. - Alianora. Spel van het huwelijk
17665: BOUTENS, P.C. - Vergeten liedjes.
12945: BOUTENS, P.C. - Hollandsche kwatrijnen.
15163: BOUTENS, P.C. - Hollandsche kwatrijnen.
10881: BOUTENS, P.C. - Alianora. Spel van het huwelijk
16818: BOUTENS, P.C. - In de schouwburg.
16395: BOUTENS, P.C. - Een bloemlezing.
14941: BOUTENS, P.C. - Strofen uit de nalatenschap van Andries de Hoghe. Naar het handschrift uitgegeven door P.C. Boutens.
4970: BOUTENS, P.C. - Liederen van isoude.
17973: BOUTENS, P.C. - Middelburg's overgang. Reizangen.
2964: BOUTET, DOMINIQUE. - Jehan de Lanson. Technique et esthétique de la chanson de geste au XIIIe siècle
3403: BOUTHOUL, GASTON. - Traité de sociologie les guerres elements de polemologie.
3818: BOUVIER, JEAN. - Initiation au vocabulaire mécanisme économiques contemporains (XIXe-XXe siècles).
13723: BOUVRIE, CHRISTIAN. - Als kind kon ik dromen, kapitien Haddock.
17007: BOUWERS, LENZE L. - Groeiringen.
15806: BOUWERS, LENZE L. - Rondeel.
2697: BOUWERS, LENZE L. - Het schuim bedekt de messen. Sonnetten
10966: BOUWERS, LENZE L. - Verzameld bewaren. Rondelem
10969: BOUWERS, LENZE L. - De stilte van de zoeker. Rondelen
11012: BOUWERS, LENZE L. & NIES DEN ENGELSEN. - IJsschotsen, gelaagd.
12187: BOUWERS, LENZE L. - De route van de rondvaartboot.
15618: BOUWERS, LENZE L. - Ik ben een knotwilg aan de waterkant.
2589: BOUWHUIS, J. - Johanna F. van Buren. Dichterschap en dialect.
10402: BOUWMAN, CARA ELLA (SAMENST.). - Een bron die nooit dooft . Stemmen van tegenspraak in proza en poëzie uit Indonesië
5713: BOVES, L.W.J. - The phonetic basis of perceptual ratings of running speech.
1821: BOVES, T.L.L. - Speech accommodation in co-operative and competitive conversations.
9545: BOVET, FÉLIX. - De Graaf van Zinzendorf.
15162: BOWN, JANE. - The singular cat.
10641: BOXTEL, H. VAN. - De roep van de papagaai in een lege wereld.
8162: BRAAK, MENNO TER. - Cinema Militans.
12701: BRAAK, MENNO TER. - De Augustijner monnik en zijn trouwe duivel.
901: BRAAK, MENNO TER. - Journaal 1939.
2399: BRAAK, MENNO TER. - De duivelskunstenaar. Een studie over S. Vestdijk
16315: BRAAK, MENNO TER. - Cinema Militans.
16894: BRAAT, L.P.J. - Op zoek naar Byzantium. Hellas hervonden.
2622: BRABANDER, GERARD DEN. - De verduisterde dichter.
13114: BRABANDER, GERARD DEN. - De nieuwe Adam. Een poëtische dialoog in drie bedrijven
13115: BRABANDER, GERARD DEN. - Opus 5.
13116: BRABANDER, GERARD DEN. - Recapitulatie.
13108: BRABANDER, GERARD DEN. - De holle man.
13104: BRABANDER, GERARD DEN. - Eroica in zakformaat.
13110: BRABANDER, GERARD DEN. - Materie-man.
13111: BRABANDER, GERARD DEN. - Morbide mei.
13117: BRABANDER, GERARD DEN. - Sonnetten.
13118: BRABANDER, GERARD DEN. - De steenen minnaar.
13105: BRABANDER, GERARD DEN. - Gebroken lier.
13107: BRABANDER, GERARD DEN. - Gespleten vuur.
12947: BRABANDER, GERARD DEN. - Verzamelde gedichten.
11628: BRABANDER, GERARD DEN, JAC. VAN HATTUM & ED. HOORNIK. - Drie op één perron.
4940: BRABANDER, GERARD DEN. - Parijsche sonnetten.
12645: BRABANDER, GERARD DEN. - Gedichten.
13106: BRABANDER, GERARD DEN. - Gelaarsde lier, bezette poëzie.
13162: BRABANDER, GERARD DEN, JAC. VAN HATTUM & ED. HOORNIK. - Drie op één perron. Deel II
17959: BRABANDER, GERARD DEN. - De raaf. Naar Edgar Allan Poe
9725: BRACHES, ERNST. - De tijd van het boek. Voordracht, gehouden op 9 december 1988 in de Franse Salon aan de Herengracht 507 te Amsterdam op uitnodiging van Uitgeverij Meulenhoff
10123: BRACHES, ERNST (INL.). - Kurt Lob, boekkunstenaar / Buchkunstler . Oevrecatalogus / Werkverzeignis.
2514: BRACHIN, PIERRE. - Die niederländische Sprache. Eine Übersicht
15426: BRACKEN VLOEDT, JAN VAN DEN (=JOHANNES WEILAND). - Gevlekte sater.
17640: BRAKEL, JAAN VAN & DIEDERICK RAVEN (RED.). - Realisme & waarheid.
5011: BRAKMAN, WILLEM. - De gegoeden.
9811: BRAKMAN, WILLEM EN NOL GREGOOR. - Op het quatrijn.
17617: BRAKMAN, WILLEM. - Nadere kennismaking. Een luisterspel
17375: BRAKMAN, WILLEM. - Voltreffer.
17620: BRAKMAN, WILLEM. - Ondertekend.
17369: BRAKMAN, WILLEM. - De gegoeden.
15470: BRAKMAN, WILLEM. - Waar niet woont is iedereen thuis.
15567: BRAKMAN, WILLEM. - De oertekst.
17795: BRAKMAN, WILLEM. - Debielen en demonen.
17529: BRAKMAN, WILLEM. - Barbaars Gebrul.
18404: BRAKMAN, WILLEM. - De oertekst.
13428: BRALLEPUT, KAREL (=SIMON CARMIGGELT). - Het jammerhout. Raillerende rijmen
13016: BRALLEPUT, KAREL (=SIMON CARMIGGELT). - Al mijn gal. Raillerende rijmen
13528: BRAMLY, SERGE & BETTINA RHEIMS. - I.N.R.I.
450: BRANDEN, L. VAN DEN. - Het streven naar verheerlijking, zuivering en opbouwvan het Nederlands in de 16de eeuw.
1167: BRANDEN, LODE VAN DEN ET AL. - Bio-bibliografie van Cornelis Kiliaan.
18438: BRANDER, HARRY. - Ik ben een tuinkabouter.
16707: BRANDS, G. (TEKST), HERMA STEUR (ZEEFDUK). - Graft - De Rijp.
13681: BRANDS, G. - Weerloos overgeleverd.
15702: BRANDS, G. - De gorilla's komen.
17548: BRANDS, WIM. - 's Middags zwem ik in de Noordzee.
11464: BRANDT, WILLEM (=W.S.B. KLOOSTER). - Verzamelde gedichten.
18462: BRANDT, WILLEM. - Wilde Pfade nah und weit.
640: BRANDT, CORINE VAN DEN. - Context use and learning to read in a foreign language.
2706: BRANDT, WILLEM. - Reizend achter het heimwee.
2707: BRANDT, WILLEM. - Hart van jade. Chinese lyriek
8459: BRANDT, GEERAARDT & REYER ANSLO. - Pieter Corneliszoon Hooft 'Deez vermaarde man' 1581-1647.
8536: BRANDT, GEERAARDT. - Het leven van Joost van den Vondel.
8993: BRANDT, GEERAARDT & REYER ANSLO. - Pieter Corneliszoon Hooft 'Deez vermaarde man' 1581-1647.
6001: BRANDT CORSTIUS, J.C. - De muze in het morgenlicht. Inleiding tot de geschiedenis van de eenheid der westerse literatuur
18478: BRANDT, WILLEM. - Hart van jade. Herdichtingen van Chinese lyrische poëzie
17552: BRANDT, WILLEM E.A. - Victor E. van Vriesland. Een karakteristiek.
10412: BRANT, SEBASTIAN. - Der Sotten Schip. Anterpen 1548
4643: BRASCH, ILA WALES & WALTER MILTON BRASCH. - A comprehensive annotated bibliography of American Black English.
16578: BRASSINGA, ANNEKE & T. VAN DEEL. - Klimopkrans.
12200: BRASSINGA, ANNEKE. - Landgoed.
15474: BRASSINGA, ANNEKE. - Agrarisch.
15571: BRASSINGA, ANNEKE. - Twee eenden in bad.
11841: BRASSINGA, ANNEKE. - Timiditeiten.
16524: BRASSINGA, ANNEKE. - Brassinga's debuut.
17735: BRASSINGA, ANNEKE, TOON TELLEGEN, WILLIE VERHEGGHE E.V.A. - Beeld versus woord. Dichters en fotografen op reis.
10699: BRATTINGA, PIETER. - De toekomst van de grafische industrie in Nederland. Lezing door - tijdens de Jaarvergadering van het Grafisch Exportcentrum 25 mei 1971
500: BRAUNE, W./E.A. EBBINGHAUS. - Gotische Grammatik.
8025: BRAUNE, W. - Althochdeutsche Grammatik.
5304: BRAVMANN, M.M. - The Arabic elative. A new approach
3028: BREDERO, G.A. - Spaanschen Brabander Ierolimo.
3133: BREDERO, G.A. - Toneelspelen.
6899: BREDERO, G.A. - Rodd'rick ende Alphonsus.
7049: BREDERO, G.A. - Spaanschen Brabander. Jerolimo
7050: BREDERO, G.A. - Kluchten. Jerolimo
7586: BREDERO. - Klucht van de koe.
17400: BREDERO, G.A. - Sonnetten.
3267: BREDERO, G.A. - Groot Lied-boek. Naar de oorspronkelijke uitgave van 1622
18251: BREDERO, G.A. - Eenigheid is Armoed.
12810: BREDERODE, DÉSANNE VAN. - Het opstaan.
4601: BREE, L.W. DE. - Het platteland leert lezen en schrijven. Het lager onderwijs op het platteland in de eerste helft der 19e eeuw
6311: BREE, COR VAN & ARIANNE VAN SANTEN. - Leidse mores. Aspecten van taalnormering. Lezingen (...)
6463: BREE, C. VAN E.A. (RED.). - Voortgang. Jaarboek voor de neerlandistiek 20
6460: BREEKVELDT, WILLEM. - Pragmatiek van de roman. Een onderzoek naar aspekten van 'Cornelia Wildschut' roman in brieven door E. Wolff-Bekker en A. Deken
13133: BREEN, LEO VAN. - Het kwartet.
14107: BREEN, LEO VAN. - De stroomlijn.
9162: BREEUWER, M. - Speechreading supplemented with auditory information.
17616: BREM, HUGO & HERMAN DE CONINCK. - 100 beste gedichten van deze eeuw: Vlaanderen.
16679: BREMER, JOPIE. - De reiziger.
16819: BREMER, GEERT / JOHAN VAN SCHAGEN. - Een eeuwenoude tekst. Kwatrijnen
18136: BREMER, JAN & PIET LONT (HOUTSNEDE). - Wieringen.
16378: BREMER, J.M. - Het gemaskerde ik: de poëtische persoonlijkheid in drie Griekse gedichten.
7258: BREMMER, ROLF H. - The Fyve Wyttes. A late middle English devotional treatise. Edited from BL MS Harley 2398, with an introduction, comentary and glossary
13827: BREMT, STEFAAN VAN DEN. - Het onpare paar.
13066: BREMT, STEFAAN VAN DEN. - Aquitaans getijdenboekje.
13728: BREMT, STEFAAN VAN DEN. - Taalgetijden.
13729: BREMT, STEFAAN VAN DEN. - Verbeelde boedel.
16962: BREMT, STEFAAN VAN DEN. - Stemmen uit het laagland.
13893: BREMT, STEFAAN VAN DEN. - Toast.
6327: BREND, RUTH M. (ED.). - Advances in tagmemics.
6302: BRENNERSTUHL, WALTRAUD (HRSG.). - Handlungstheorie und Handlungslogik. Vorbereitungen zur Entwicklung einer sprachadäquaten Handlunglogik
4274: BRENNI, VITO J. - American English. A bibliography
18182: BRENT BESEMER, E. - Het onbekende Hart.
17601: BRENTANO, CLEMENTS. - Die mehreren Wehmuller und ungarischen Nationalgesichter.
4268: BRETTSCHNEIDER, HELMUT. - Der Anseïs de Cartage und Die Seconda Spagna.
4427: BRETTSCHNEIDER, WERNER. - Zwischen literarischer Autonomie und Staatsdienst. Die Literatur in der DDR
11422: BREUGELMANS, YVONNE. - Groeten aan Zeno.
9193: BREUGELMANS, R. - Litteraire tijdschriften in Nederland sinds 1945 uitgegeven in eigen beheer of door kleine uitgeverijen. Een voorlopige lijst
10515: BREUGELMANS, R. (ED.). - The Pilgrim Press. A bibliographical and historical memorial of the books printed at Leyden by the Pilgrim Fathers. With a chapter on the location of the Pilgrim Press in Leyden by Dr. Plooij.
17302: BREUGELMANS, R. (BEZORGD EN VERTAALD DOOR). - Een inscriptie in het Leidse exemplaar van de Biblia Regia (Antwerpen 1568-1573).
17155: BREUGELMANS, R. E.A. - De laatste loodjes. De uitgaven van Sub Signo Libelli 1999-2010.
15594: BREUGELMANS, R. (UITLEIDING). - Dichtmatige regelen om drukkers proeven te corrigeren. In het licht gegeven door J.E.D.E.
17153: BREUGELMANS, R. - 107 maal Sub Signo Libelli, een bibliografie van de pers zomer 1974 - oktober 1983.
3251: BREUGELMANS, R. E.A. - Hooft. Essays over P.C. Hooft
16959: BREUKERS, CHRÉTIEN. - Het beeld van Monsieur Jacques.
4178: BREUNIS, A.A. - Specifieke eigenschappen van analytische constructies en composita in Sanskrit en Maharastri.
6925: BREWER, ANNIE M. (ED.). - Dictionaries, encyclopedias, and other word-related books. Supplement
12975: BREYMANN, HERMANN. - Die phonetische Literatur von 1876 - 1895. Eine bibliographisch-kritische Übersicht
13367: BREYTENBACH, CLOETE & BRIAN BARROW. - The spirit of district six.
6874: BRIGHT, WILLIAM (ED.). - Sociolinguistics. Proceedings of the UCLA Sociolinguistics Conference, 1964
10181: BRIGHT, WILLIAM ET AL (EDS.). - Language. Journal of the linguistic society of America
10182: BRIGHT, WILLIAM ET AL (EDS.). - Language. Journal of the linguistic society of America
10183: BRIGHT, WILLIAM ET AL (EDS.). - Language. Journal of the linguistic society of America
5292: BRILL, W.G. - Kritische aanmerkingen over de Fransche spraakkunst. Aan onderwijzers en examinatoren opgedragen
5330: BRILL, W.G. (ED.). - Rijmkroniek van Melis Stoke.
11214: BRILL, PAUL (ED.). - Opmaat van een nieuwe eeuw. Hoofdstukken uit het Nederlandse fin de siècle
17971: BRILL, WILLY & ARIANNE ZWIERS (SAMENSTELLING EN VERTALING). - Doordrenkt van jou als aarde na een lenteregen. De mooiste Jiddische liefdespoëzie.
6590: BRINK, J. TEN. - Gerbrand Adriaensen Brederoo. Historiesch-aesthetische studie van het Nederlandsche blijspel der Zeventiende eeuw
11212: BRINK, PAUL VAN DEN. - Gesneden en gedrukt in de Kalverstraat. De kaarten- en atlassendrukkerij in Amsterdam tot in de 19e eeuw
17581: BRINK, EVA VAN DEN. - Reflecties op het water.
1567: BRINKE, J.S. TEN. - Onafhankelijke en afhankelijke grootheden in het taalgebruik. Een beschouwing over de theorie van Bloomfield betreffende de 'Lexical' en 'Grammatical Froms'
13953: BRINKMAN, WILLEM. - Dagen op aarde.
4318: BRISSET, ANNIE (DIR.). - Carrefours de la traduction.
451: BRITO, RADULPHUS. - Quastiones super priscianum minoren.
16538: BRITO, CASIMIRO DE. - Lição de Buda.
8546: BROCH, OLAF. - Slavische phonetik.
17084: BROCH, INGVILD & ERNST HAKON JAHR. - Russennorsk. Et pidginsprak i Norge
15358: BROCK, MAARTEN E.A. - Bij Haarlems bul-gebruik.
15591: BRODSKI, IOSIF. - Torso.
5486: BROECKAERT, KAREL. - Borgers in den estaminé.
6662: BROECKAERT, KAREL. - Jellen en Mietje. Naer de nagelatene veranderingen en verbeteringen van den schrijver
5708: BROECKE, MARCEL VAN DEN ET AL (EDS.). - Studies for Antonie Cohen. Sound structures
5716: BROECKE, M.P.R. VAN DEN. - Hierarchies and rank orders in distinctive features.
10453: BROEDERS, J. - Écriture décorative. Construction, application
4444: BROEK, M.A. VAN DEN & G.J. JASPERS (HRSG.). - Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik. Band 20: In diutscher Diute. Festschrift für Anthonÿ van der Lee zum sechzigsten Geburtstag
5041: BROEK, MARINUS ALBERTUS VAN DEN (ED.). - Der Spiegel des Sünders. Ein katechetischer Traktat des fünfzehnten Jahrhunderts
8519: BROEK, L. VAN DEN. - Vaderlandsche gedichten.
10142: BROEKHUIS, HANS DE & TON VAN DER WOUDEN (EDS.). - Linguistics in the Netherlands 2001.
10143: BROEKHUIS, HANS DE & PAULA FIKKERT (EDS.). - Linguistics in the Netherlands 2002.
11721: BROEKHUIS, HANS. - Chain-government. Issues in Dutch syntax
7830: BROEKHUYSEN, JOHAN. - Studies over het dialect van Zelhem in de Graafschap Zutfen.
18458: BROKKEN, JAN . - De Kozakkentuin.
15865: BROKKEN, JAN. - Nog een nacht. Novelle
1241: BROLSMA, L. - Om us hinne. Trije sketsen
3896: BROM, GERARD. - Boekentaal.
1379: BROM, GERARD. - Geschiedschrijvers van onze letterkunde.
8503: BROM, GERARD. - Vondels geloof.
10766: BROM, GERARD. - De herziening van de Max Havelaar.
11275: BROM, GERARD. - Alberdingk Thijm.
10883: BROMLEY, H. MYRON. - The phonology of lower Grand Valley Dani. A comperative structural study of skewed phonemic patterns
14204: BRONDEEL, PAUL. - De berg van de dag.
10013: BRONS, LOEK. - Sport, spel en spaanders.
12614: BRONSHOFF, BOB E.A. - Mijn beste vriend.
4399: BROOK, G.L. (ED.). - Selections from Lawmon's Brut.
1955: BROOKS, ALFRED MANFIELD. - From Holbein to Whistler. Notes on drawing and engraving
11591: BROOS, KEES (SAMENST.). - Architekst. Letters van architecten
221: BROUWER, J.H. & H.T.J. MIEDEMA. - Studies over Friese en Groningse familienamen.
12951: BROUWER, ROB DE (INL.). - TILT. Bredaphoto, international photo festival.
642: BROUWER, DÉDÉ. - Gender variation in Dutch, A sociolinguistic study of Amsterdam speech.
1278: BROUWER, J.H. (INL.). - Katalogus fan de Noardfryske hanskriften (Samling Johannsen) fan ik Frysk Ynstitút oan de Ryksuniveristeit to Grins (Groningen).
2598: BROUWER, H. (ED.). - Jaarboek voor de Nederlandse Boekgeschiedenis 2.
5294: BROUWER, G.J. (BIBLIOGRAFIE), REMCO CAMPERT (INLEIDING). - Gedrukt in Nederland. Vijf eeuwen letter, beeld & band - Tentoonstelling
6512: BROUWER, DÉDÉ. - Vrouwentaal. Feiten en verzinsels
16408: BROUWER, HENDRIK - PETER SIJNKE (ED.). - Journaal van een wijnkoper. Belevenissen van Hendrik Brouwer (1769-1817)
16469: BROUWERS, JEROEN. - De verliefden.
13971: BROUWERS, MARJA. - Casino.
9191: BROUWERS, JAAK E.A. - Facetten van Jan Walravens.
14129: BROUWERS, JEROEN (SAMENSTELLING). - Hij is reeds aan de overzijde. Necrologieën van schrijvers
3916: BROWNE, THOMAS. - The prose of Sir Thomas Browne. Religio Medici, Hydriotaphia, The Garden of Cyrus, A Letter to a Friend, Christian Morals, with selections from Pseudodoxia Epidemica, Miscellany Tracts, and from ms notebooks and letters
2696: BROWNING, ELISABETH BARRETT. - Portugeesche sonnetten.
12528: BROWNING, ELIZABETH BARRETT. - Sonnets from the Portugese and seven other poems.
7481: BROWNING, ELIZABETH. - I can't see what you're saying.
17553: BRUCH, H. - Slaat op den trommele. Het Wilhelmus en de Geuzenliederen.
11556: BRUGGE, JACQUELINE VAN DER E.V.A. - Een zee van blaffende honden.
9696: BRUGGEN, CARRY VAN. - Vijf brieven aan Frans Coenen.
17746: BRUGGEN, CARRY VAN. - Hedendaagsch fetischisme.
4201: BRUGGEN, CARRY VAN. - Prometheus. Een bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het individualisme in de litteratuur
8298: BRUGGEN, CARRY VAN. - Enkele bladen uit Helene's dagboek.
17054: BRUGGEN, NIC VAN. - Een benauwde levenslijn.
11780: BRUGGEN, KEES VAN. - Kruidentuin.
14240: BRUGGEN, CARRY VAN. - Uit het leven van een denkende vrouw, door Justine Abbing, pseudoniem van Carry van Bruggen.
15327: BRUGMAN, TIL. - Tot hier toe en nog verder, notities.
18383: BRUGMAN, TIL. - 5 klankgedichten.
8886: BRUGMANS, ALINGH. - Het adelaarsjong.
15263: BRUGMANS, H. - De révolte van het gemoed. Rousseau en het sentimentalisme.
10770: BRUIJN, MARIAN E.A. - Louis Couperus 1863-1923.
17235: BRUIJN, PETER DE . - Twist met ons, twist niet met mate. Nijhoff & Achterberg
13132: BRUIN, H. DE. - Het ingekimde land.
16967: BRUINJA, TSEAD & DANIËL DEE (RED.). - Klotegedichten. Poezie over de mannelijke Genitalien.
16966: BRUINJA, TSEAD & DANIËL DEE (RED.). - Kutgedichten. Poezie over de vrouwelijke Genitalien.
17057: BRUINJA, TSEAD. - Bang voor de bal.
12569: BRUINSMA, LIES ROS & ROB SCHRÖDER. - Dick Elffers & de kunsten. Een leest heeft drie voeten
2557: RIETSMA-LA BRUJEERE. - Passé et présent dan Les Géorgique de Claude Simon. Étude intertextuelle et narratologique d'une reconstruction de l'Histoire
2703: BRÜLL, JEAN. - Meneer Vestdijk spreekt u Pierre Kemp wel eens?
2481: BRUMMEL, L. (ED.). - De studietijd van R.C. Bakhuizen van den Brink door brieven toegelicht.
5430: BRUMMEL, L. (ED.). - Koninklijke Bibliotheek. Gedenkboek 1798-1948
9657: BRUNA, DICK E.A. (RED.). - Liber amicorum Steendrukkerij De Jong & Co. 1911 - 1971.
16017: BRUNDTLAND. - Norwegian Art Photography 1970 - 2007.
1173: BRUNEAU, CHARLES. - Mélanges de Linguistique Romane offerts a. M. Jean Haust. A l'occasion de son admission a l'éméritat
15422: BRUNEL, LUCAS. - Berkenwit.
4139: BRUNET, OLIVIER. - Philosophie et esthétique chez David Hume. I. Les fondements de l'esthétique de Hume; II Les grands problèmes
12918: BRUNING, HENRI. - De tocht.
13198: BRUNING, HENRI. - In vitro.
13197: BRUNING, HENRI. - Motieven en figuren.
13126: BRUNING, HENRI. - De Sirkel.
13327: BRUNING, HENRI. - De Sirkel.
8301: BRUNING, HENRI. - Het verbond.
14217: BRUYN, E.B. DE. - Lange palavers & korte metten.
11692: BRUYN, ADRIENNE. - Grammaticalization in creoles. The development of determiners and relative clauses in Sranan
12685: BRUYNE, AARNOUT DE. - De veerman van Sint-Amands.
13913: BRUYNE, HENK DE. - Blokken in het onderwijs. Verkenningen op het terrein van beheersingsleren
11779: BRUYNS, MARTIN. - Het kenmerk.
17964: BRY, IO. THEOD. DE. - Nates hiantes - Die gat cruypers (omslagtitel).
4731: BÜCH, BOUDEWIJN. - De boekhandel.
17367: BÜCH, BOUDEWIJN. - De hel.
17381: BÜCH, BOUDEWIJN. - Geestgrond.
11951: BÜCH, BOUDWIJN. - De Goethe-industrie. Een Duitse ziekte
18200: BÜCH, BOUDEWIJN. - Lotte. Een Wertheriade
10045: BÜCH, BOUDEWIJN. - Bibliotheken.
17402: BÜCH, BOUDWIJN. - Weerzien.
17403: BÜCH, BOUDEWIJN. - De blauwe salon.
17282: BUCKLAND WRIGHT, JOHN . - Drie brieven aan Arthur van Schendel Jr.
16079: BUDDINGH' C. - Deze kant boven.
17765: BUDDINGH', C. - Spectrum citatenboek. Ca. tienduizend citaten naar onderwerp gerangschikt.
11924: BUDDINGH', C. - Tussen neus en lippen.
16995: BUDDINGH', C. - De wind houdt het droog. Poëzieselectie.
17489: BUDDINGH', CEES. - Op slag van zessen.
12788: BUDDINGH', C. E.V.A. - Gedichten in de Keerkring.
12594: BUDDINGH' , C. EN KEES SCHIPPERS. - 128 vel schrijfpapier.
5637: BUDDINGH, C. - Deze kant boven.
11492: BUDDINGH', C. - Nieuwe gorgelrijmen.
11058: BUDDINGH, C. - Wil het bezoek afscheid nemen?
11085: BUDDINGH', C. /ANTON KLOPPERS/MARTIN MOOIJ E.A. - Poetry international. 29 dichters
18464: BUDDINGH', C. - XXII kwasi kadavers.
16949: BUDDINGH', C. & EDDY VAN VLIET (SAMENST.). - Is dit genoeg: een stuk of wat gedichten. Deel 2. Honderd jaar Noord- en Zuidnederlandse poëzie (1880-1980) in dertig thema's.
11923: BUDDINGH', C. - De eerste zestig.
12054: BUDDINGH', C. - Verzen van een Dordse Chinees.
11770: BUDDINGH', C. - Zo is het dan ook nog weer eens een keer.
17233: BUDDINGH', C. EN EDDY VAN VLIET (SAMENSTELLING). - Poezie is een daad van bevestiging - Noord- en Zuidnederlandse poëzie van 1945 tot heden.
13649: BUDDINGH'N C. E.V.A. - Nieuwe gedichten.
17799: BUDDINGH', C. (SAMENGESTELD DOOR). - Soms is een boek zo gek nog niet.
17774: BUDDINGH', C. - Een rookwolkje voor God en andere miniaturen.
15362: BUDÉ, FRANS. - Hoe alles gebeurt.
13697: BUDÉ, FRANS & HARRIE TILLIE. - Marianne van der Heijden. Als de vleugels van een vlinder
17880: BUDÉ, FRANS. - Kleine hoogten.
2704: BUDÉ, FRANS. - Nachtdroom.
2906: BUDÉ, FRANS. - Rennende hond.
16830: BUDÉ, FRANS & GILBERT DE BONTRIDDER (LINOSNEDEN). - Verschijningen.
15383: BUDÉ, FRANS. - Blauwe rijst.
15384: BUDÉ, FRANS. - Grenswacht.
15385: BUDÉ, FRANS. - De onderwaterwind.
15386: BUDÉ, FRANS. - Maaltijd.
13767: BÜDGEN, ANNE. - Ze hapte van een tomaat.
14399: BUELENS, GEERT & ERIK SPINOY. - De Stem Der Loreley. Over Paul Van Ostaijen
5274: BUIJNSTERS, P.J. - Hieronymus van Alphen (1746-1803).
8933: BUIJNSTERS, P.J. - Spectatoriale geschriften.
11360: BUIJNSTERS, P.J.A.M. - Tussen twee werelden. Rhijnvis Feith als dichter van 'Het Graf'
3892: BUIJSEN, G.H. - Durandus' Rationale in spätmittelhochdutscher Übersetzung. Das vierte Buch nach der hs. cvp 2765
1297: BUIJTENEN, M.P. VAN (ET AL). - Middeleeuwse Friese huwelijkstoespraken in Bazel.
5079: BUITENDIJK, W.J.C. (ED.). - Nederlandse strijdzangen. Uit de 16e en de eerste helft der 17e eeuw
15546: BUITENDIJK, W.J.C. - Op de keper beschouwd.
8687: BUITENWEG, HEIN. - Op Java staat een huis.
5819: BULCK, GASTON VON. - Beiträge zur Methodik der Völkerkunde.
13955: BULNES, MIQUEL. - Attaque!
6852: BULTHUIS, H.J. - Idoj de Orfeo.
10040: BUMA, W.J. (ED.). - Aldfryske houlikstaspraken. Mei ynlieding, oantekeningen, nammelist, wurdboek en in Ingelske gearfetting.
6425: BUNGARTEN, THEO. - Sprache und Sprachanalyse des Deutschen. Vier Beiträge zur Methode und Theorie
16243: BUNGE, LUCAS. - Twee vrouwen, twee uitgevers. Sylvia Beach en Nancy Cunard in het Parijse literiare leven van de jaren '20
11701: BUNT, H.C. - The formal semantics of mass terms.
3487: BUONACCORFT, G.G. VON. - Radierung und Kupferstich. Eine Anleitung für Anfänger und Fortgeschrittene
3073: BURGER, HARALD. - Jakob Bidermanns 'Belisarius'. Edition und Versuch einer Deutung
5645: BURGER, HEINZ OTTO. - Renaissance, Humanismus, Reformation. Deutsche Literatur im Europäischen Kontext
5887: BURGER, D, E.A. - Aspecten van de stem. Lezingen gehouden op het tweede nationale congres van de vereniging voor logopaedie en phoniatrie
8636: BURGER, PETER & JAAP DE JONG (RED.). - Taalboek van de eeuw.
14219: BURGER, WILMA. - Mensengedichten.
18410: BÜRGER, GOTTRFIED AUGUST. - Avonturen van de Baron Von Münchhausen.
11228: BURGERS, LOUIS (SAMENSTELLING). - Veertig jaar WBV in boek en prent.
3742: BÜRGIN, HANS & HANS-OTTO MAYER (ZUSAMMENSTELLUNG). - Thoman Mann, eine Chronik seines Lebens.
502: BURGSCHMIDT, E. & D. GÖTZ. - Kontrastieve Linguistik, Deutsch/Englisch. Theorie und Anwendung
646: BURLING, ROBBINS. - Man's many voices. Language in its cultural context.
17513: BURNIER, ANDREAS. - Na de laatste keer.
647: BURNS, PAUL C. - Diagnostic teaching of the language arts.
7987: BURROUGHS, G.E.R. (ED.). - A study of the vocabulary of young children.
4196: BURSHILL-HALL, G.L. - Speculative Grammars of the Middle Ages. The doctrine of partes orationis of the modistae
16410: BURSSENS, GASTON. - Paul van Ostaijen. De dichter
13384: BURTON-ROBERTS, NOEL. - Analysing sentences. An introduction to English syntax
2107: BUSH, CLARA N. - Phonetic variation and accoustic distinctive features. A study of four general American fricatives
3740: BUSH, DOUGLAS. - John Milton. A sketch of his life and writings
8005: BUSKEN HUET, C. - Het land van Rembrandt. Studiën over de noordnederlandsche beschaving in de zeventiende eeuw
16106: BUSSUM, SANI VAN. - De lamp van den meester.
9279: BUTER, ADRIAAN. - Geluk en zegen. Dichtsels
11800: BUTLER, CHRIS S. ET AL. - A fund of ideas. Recent developments in functional grammar
3762: BUTTLER, FRIEDRICH. - Entwicklungsstufen in wirtschaftspolitischer Sicht. Unter besonderer Berücksichtigung ihrer Anwendbarkeit auf unterentwickelte Volkswirtschaften
16057: BUUREN, MAARTEN VAN. - Verschuivingen, verdichtingen. Essays
2996: BUUREN, A.M.J. VAN ET AL (EDS.). - Tussentijds. Bundel studies aangeboden aan W.P. Gerritsen ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag
7161: BUUREN-VEENENBOS, C.C. (ED.). - The Buke of the Sevyne Sagis. A Middle Scots version of The Seven Sages of Rome, Edited from the Asloan Manuscript (NLS Acc. 4233), c. 1515
9095: BUUREN, L. VAN. - The indispensable foundation of linguistic study.
9028: BUWALD, H.S. - Woun op 'e weagen. It Bildt en syn biwenners
17914: BUYSSE, CYRIEL / KAREL VAN DE WOESTIJNE. - Verkiezingen op het Vlaamse platteland.
7578: BYVANCK, W.G.C. - J.J. OVERSTEEGEN (ED.). - Keur uit het ongebundelde werk.
8638: BYVANCK, W.G.C. - Vaderlandsche figuren op den overgang der achttiende eeuw.
16671: CAESAR, NEL. - Ombak.
3308: CAHNMAN, WERNER J. & ALVIN BOSKOFF (EDS.). - Sociology and history. Theory and research
8032: CALBERT, JOSEPH P. & HEINZ VATER. - Aspekte der Modalität.
6603: CALCAR, W.I.M. VAN. - Een grammatica voor het onderwijs in het Nederlands en de moedertaal.
13348: CALI, FRANÇOIS. - France aux visages.
17784: CALIS, PIET. - Het spel en de knikkers: Profiel 1 t/m 11. 1: Vrijheid is toch de hoofdzaak, Botsingen en meningen in de 18e eeuw; 2: De schaduw in de spiegel, Het dubbelgangersmotief in de literatuur; 3: Multatuli, Sarcast op een ongelegen moment, 4:Het kerkelijk lied, 5: Belle van Zuylen, 6: Vogelvrij, Over Paul van Ostaijen, 7: Joodse letterkundigen, 8: Cabaret.., 9: Over avant-garde, 10: UIt het sous-terrain van de letteren, 11: Magisch-realistische geloofsbrieven
17554: CALIS, PIET. - Het spel en de knikkers: Profiel 1, 2, 3. 1: Vrijheid is toch de hoofdzaak, Botsingen en meningen in de 18e eeuw; 2: De schaduw in de spiegel, Het dubbelgangersmotief in de literatuur; 3: Multatuli, Sarcast op een ongelegen moment
3690: PANCONCELLI-CALZIA. G. - Die experimentelle Phonetik in ihrer Anwendung auf die Sprachwissenschaft.
4005: CAMBON, GLAUDO. - Dante's Craft. Studies in language and style
7957: CAMI, BEN. - Gedichten 1954-1983. Een keuze
13851: CAMOËNS, LUIS DE. - Saudades en andere verzen.
1255: CAMPELL, ALISTAIR (ED.). - The Oxford Text of four Poems. With a complete glossary
6204: CAMPELL, RUSSELL N. - Noun substitutes in modern Thai.
15983: CAMPERT, REMCO. - Alle bundels gedichten.
13465: CAMPERT, JAN. - Het onontkoombaar lied. Gedichten van Jan Campert uit de periode 1933-1942, aangevuld met een herdenkingsvers van Remco Campert en van een nawoord voorzien door Harry Scholten
15844: CAMPERT, REMCO. - Dit gebeurde overal. Nieuwe gedichten
2282: CAMPERT, JAN. - Sonnetten vor Cynara.
14887: CAMPERT, REMCO & JOOST ROELOFSZ (ILLUSTRATIES). - Tjeempie. Of Liesje in Luiletterland
10349: CAMPERT, REMCO. - Dit gebeurde overal. Nieuwe gedichten
13039: CAMPERT, JAN. - Huis en herberg.
15955: CAMPERT, REMCO. - Scènes in Hotel Morandi.
12695: CAMPERT, REMCO. - Mijn leven's liederen.
16929: CAMPERT, REMCO. - Scènes in Hotel Morandi.
15719: CAMPERT, REMCO. - Licht van mijn leven.
16173: CAMPO, FIORE DEL. - Een echte sonnettenkrans!
14150: CANHO, BENJAMIN DEL. - De ballade van de eendagsvlieg.
15509: CAPELLEVEEN, PAUL VAN. - Singerie. Een fragment
15420: CAPELLEVEEN, PAUL VAN. - Non-entia.
15695: CAPELLEVEEN, PAUL VAN. - De verzoening.
6737: CAPOTE, TRUMAN. - Een huis vol bloemen.
9667: CAPOTE, TRUMAN. - De diamanten gitaar.
13349: CARACALLA, JEAN. - Les Champs Élysées.
13840: CARDINALETTI, ANNA. - Impersonal conctructions and sentential arguments in German.
16152: CARDOZO, ADA LOPES & JOOST SWARTE. - De ideale postzegel. Een bundel ideeën naar aanleiding van het afscheid van Paul Hefting van de KPN, Kunst en Vormgeving
6812: CARLYLE, THOMAS. - Reminiscences.
16060: CARMIGGELT, S. - De gedichten.
17773: CARMIGGELT, S. - Ontmoetingen met Willem Elsschot. Met brieven en een nagelaten manuscript van Willem Elsschot.
17053: CARMIGGELT, SIMON. - Het klinkt soms wel aardig.
18025: CARMIGGELT, S. - Vier kroegmannen.
11580: CARMIGGELT, S. - Illegale helden. Een oorlogsherinnering
3575: CARNOCHAN, J. ET AL. - Word Classes.
1586: CAROLL, JOHN B. - Taal en denken.
452: CARON, W.J.H. - Klank en teken bij Erasmus en onze oudste grammatici.
4107: CARRASQUER, FRANCISCO. - 'Iman' y la novela historica de Ramon J. Sender. Primera incusrión en el 'realismo'mágico' senderiano
649: CARROLL,JOHN B. - The Study of Language. A Survey of Linguistics and Related Disciplines in Amerika.
12424: CARSON, ANNE. - Men in the off hours.
12406: CARSON, ANNE. - Decreation. Poetry, essays, opera
14018: CARTENS, DAAN. - Na Nero.
3248: CARTENS, JAN H. - 't Kan verkeren. Leven en werk van Gerbrand Bredero
15210: CARTIER-BRESSON, HENRI. - The early work.
4146: CASCALÈS, CHARLES. - L'humanisme d'Ortega Y Gasset.
2573: CASPERS, J. - Pitch movements under time presure. Effects of speech rate on the melodic marking of accents and boundaries in Dutch
11167: CASSEL, WOLF VON. - 1946-1994, Seine gesammelten und hinterlassenen Gedichte.
308: CATE-SIILFWERBAND, R.B. - Vlees, bloed en been, synoniemenvergelijkend onderzoek van drie woordformaties.
1588: CATE-SILFWERBAND, R.B. - Vlees, bloed en been. Synoniemvergelijkend onderzoek van drie woordformaties
13339: CATS, JACOB. - Sinne- en minnebeelden. Deel 1: Teksten. Deel 2: Inleiding en commentaar. Deel 3: Apparaat
6159: CATS, JACOB. - Het Spaens Heydinnetje.
7763: CATS, JACOB. - Het Spaens Heydinnetje.
17208: CAUJOLLE, CHRISTIAN (INTRO.). - Medecins sans frontières.
16688: CAVALRY, CONSTANT P. (= MARTIN ROS). - Trucjes.
17741: CAVE, RODERICK. - The Private Press.
17988: CAWTHORNE, NIGEL. - De kunst van iconen.
8018: CELLARD, JACQUES. - La vie du langage. Chronique 1971-1975 Le Monde
16930: CERUTTI, SOFIE. - 160 tekens (inclusief wit) SMS-gedichten.
15748: CHABOT, BART. - Duingheest.
12340: CHADWICK, JOHN. - The decipherment of Linear B.
12820: CHAFE, WALLACE L. - Meaning and the Structure of Language.
3884: CHAINE, MARIUS. - Grammaire Éthiopienne.
16497: CHAINE, MARIUS. - Grammaire Éthiopienne.
5403: CHAMARD, HENRI. - Joachim du Bellay 1522-1560.
7214: CHAMBERS, R.W. - On the continuity of English prose from Alfred to More and his school. An extract from the introduction to Nicholas Harpsfield's life of Sir Thomas More edited by E.V. Hitchcock and R.W. Cahmbers
9017: CHAMBERS, J.K. & PETER TRUDGILL. - Dialectology.
11034: CHAMULEAU, RODY E.A. - De geur van inkt.
651: CHANG, T.M. - Semantic decision.
8522: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, P.D. - Het leven van Nicolaas Beets met een volledige lijst zijner geschriften.
7800: CHAO, YUEN REN. - Language and symbolic systems.
10312: CHAPEL, FRANK (=FRANS DEKKERS). - Utrecht centraal.
7507: CHAPMAN, RAYMOND. - Linguistics and literature. An introduction to literary stylistics
13374: CHARDÈRE, BERNARD. - Les dialogues culte du cinéma Français.
13470: CHARGESHEIMER (FOTOS), MARTIN WALSER (TEXT). - Theater - Theater.
16334: CHARLES, J.B. - Ontmoeting in den vreemde.
2287: CHARLES, J.B. - Het paradijs.
2710: CHARLES, J.B. - Het geheim.
2711: CHARLES, J.B. - Zendstation.
2712: CHARLES, J.B. - Turner Court.
5639: CHARLES, J.B. - Waarheen daarheen.
16275: CHARLES, J.B. (=WILLEM NAGEL). - Waarom ik geen schilder ben geworden.
18048: CHARMS, DANIIL. - Rehabilitatie.
6082: CHAUCER, GEOFFREY. - Troilus en Criseyde. Gedichten door Geoffrey Chaucer omstreeks 1385 en nu verdietst door Adriaan J. Barnouw
11097: CHAUVIRÉ, ROGER. - Contes ossianiques.
12681: CHAVOT, PIERRE. - Schoolkinderen van de wereld.
17649: RENDELL. MATT & NICOLAS CHEETMAN (EDS.). - The Official Tour De France Centennial 1903-2003.
9691: CHEN, SALMA & S.A.J. VAN FAASSEN (BEZORG DOOR). - Briefwisseling J.Greshoff - A.A.M.Stols.
13388: CHENG, LISA & RINT SYBESMA (EDS.). - The second Glot International state-of-the-article book. The latest in linguistics
653: CHERRY, COLIN. - On Human Communication. A review, a survey, and a criticism
12800: CHEYETTE, BRYAN. - Constructions of 'the Jew' in English Literature and Society: Racial Representations, 1875-1945.
2925: CHIBNALL, MARJORIE. - Anglo-Norman-England 1066-1166.
4455: CHINARD, GILBERT (ÉD.). - L'apotéose de Bejamin Franklin. Collection de textes
14579: CHIÓNIS, ARÍYIS. - Metamorfosen en andere gedichten.
8235: CHOMSKY, NOAM. - Over het interpreteren en veranderen van de wereld. Twee opstellen over kennis en vrijheid
504: CHOMSKY, NOAM. - Aspekte der Syntax-Theorie.
657: CHOMSKY, NOAM. - Language and Mind.
1822: CHOMSKY, NOAM. - Aspects of the theory of syntax.
5554: CHOMSKY, NOAM. - Barriers.
8115: CHOMSKY, CHOMSKY. - Language problems of knowledge. The Mangua lectures
8347: CHOMSKY, NOAM & GEORGE A. MILLER. - L'analyse des langues naturelles.
14740: CHOMSKY, NOAM. - Some concepts and consequences of the theory of government and binding.
7189: CHOMSKY, NOAM. - De Aziatische oorlog. Interventie in Azië en de crisis in Amerika
13304: CHOMSKY, NOAM. - Lectures on government and binding.
7090: CHOMSKY, NOAM. - Regels en representaties. De grammatica als mentaal orgaan
9586: CHRISTIANSEN, PEDER G. - The use of images by Claudius Claudianus.
8626: CHRISTOFOOR, BR. - Met Vondel ten stillen omgang. Rondgang door middeleeuws Amsterdam
7737: CHRYSTAL, DAVID & RANDOLPH QUIRK. - System of prosodic and pragmatic features in English.
3292: CHUNG, SANDRA. - The design of agreement. Evidence from Chamorro
6129: CHURCHILL, LINDSEY. - Questioning strategies in sociolinguistics.
12415: CIARDI, JOHN. - Collected poems.
663: CICOUREL, AARON V. - Cognitive sociology. Language and meaning in social interaction
14077: CINQUE, GUGLIELMO ET AL (EDS.). - Paths towards universal grammar. Studies in honor of Richard S. Kayne
4533: CINQUE, GUGLIELMO & GIULIANA GIUSTI (EDS.). - Advances in Roumanian linguistics.
13778: CINQUE, GUGLIELMO. - Types of Ã-Dependencies.
15585: CLAASSEN, ANTO. - De navelstreng van mijn taal. Poesía bibo di Aruba/ Levende poëzie van Aruba. Tweetalige bloemlezing uit het werk van dertien dichters samengesteld en verklaard
3972: CLACK, ROBERT J. - Bertrand Russell's philosophy of language.
11728: CLAES, PAUL (SAMENST. + VERT.). - De liefste. Onsterfelijke liefdesverzen
16061: CLAES, PAUL. - Embleem. Beeldgedichten
11843: CLAES, PAUL. - Glans - Feux. Gedichten - poemes
8797: CLAES, F. (ED.). - De vierde Kiliaan. Aantekeningen en verbeteringen door Kiliaan zelf toegevoegd aan zijn Etymologicum van 1599
12796: CLAES, FRANS M. - A Bibliography of Netherlandic Dictionaries. Dutch - Flemish.
14224: CLAES, PAUL. - Zwarte zon. Code van de hermetische poëzie
17186: CLAES, PAUL. - De waaier van het hart.
15684: CLAES, PAUL. - De zonen van de zon. Een sonnet en zeven transposities.
13841: CLARK, JOHN & COLIN YALLOP. - An introduction to phonetics and phonology.
13496: CLARKE, GRAHAM. - The photograph.
17584: CLAUS, HUGO. - Wreed geluk.
17563: CLAUS, HUGO. - Flagrant.
17588: CLAUS, HUGO. - Het huis van de liefde.
17555: CLAUS, HUGO & JAN VAN RIET (SCHILDERIJEN). - Zeezucht.
17556: CLAUS, HUGO. - Borgerocco of De dood in Borgerhout. Libretto voor een opera.
4006: CLAUS, PAUL. - Rhythmil und Metrik in Sebastian Brants Narrenschiff.
8356: CLAUS, HUGO. - Figuratief.
9514: CLAUS, HUGO. - Belladonna.
11310: CLAUS, HUGO. - Van horen zeggen.
14154: CLAUS, HUGO. - Gedichten 1969 - 1978.
14153: CLAUS, HUGO. - Gedichten (1948 - 1963).
2713: CLAUS, HUGO. - Een geverfde ruiter.
17589: CLAUS, HUGO. - Mijn honderd gedichten.
17544: CLAUS, HUGO. - Nu nog. Een keuze uit de gedichten.
17561: CLAUS, HUGO. - Sonnetten.
17562: CLAUS, HUGO. - Sonnetten.
1602: CLÉMENT-JANIN, (N.). - Coquilles et bourdons. Ou de la pureté des textes
14947: CLEMENTS, DONALD. - Edinburgh by night.
4610: CLERCK, KAREL DE. - Uit het leven van P.C. Boutens.
3045: CLERCK, WALTER DE. - Retrograde woordenlijst bij Nijhoffs Zuidnederlands woordenboek.
16108: CLERCQ, RENÉ DE. - Gedichten.
14017: CLEWING, BERTHOLD. - Zandlopers. Verhalen en gedichten over tijdsbeleving uit alle windstreken
10625: CLOSSET, FR. - Over den dichter Raymond Herreman.
11773: CLOUTIER, ROBERT A. - West Germanic OV and VO. The status of exceptions
664: CLYNE, MICHAEL. - Linguistics in Australia: Trends in research.
6879: CLYNE, MICHAEL. - Language and society in the German-speaking countries.
18115: CLYNE, MICHAEL. - Communication languages. The Australian experience
6869: COATES, JENNIFER. - Woman, men and language. A sociolinguiistic account of sex differences in language
16772: COCK, WIM DE. - Houtsneden bij teksten uit de legende van Beatrijs.
17413: COCKX-INDESTEGE, ELLY. - Fernand Baudin. Typograaf / Typographiste / Book Designer. Bibliografie van zijn geschriften, inventaris van het typografische oeuvre.
14961: COE, BRIAN. - Techniques of the World's Great Photographers.
5933: COEBERGH VAN DEN BRAAK, A.M. (ED.). - The works of Engelbertus Schut Leydensis (ca. 1420-1503).
17917: COENEN, FRANS. - Kleine en zeer kleine schrifturen.
2540: COERTS, JANE & HELEN DE HOOP (EDS.). - Linguistics in the Netherlands 1997.
13954: COEVERING, RISCUS. - Sneeuweieren.
4369: COGNY, PIERRE (ED.). - Mélanges Pierre Lambert. Consacrés à Huysmans
117: COHEN, A. - Fonologie van het Nederlands en het Fries, Inleiding tot de moderne klankleer.
665: COHEN, A. - The phonemes of English. A phonemic study of the vowels and consonants of standard English
3637: COHEN, MURRAY. - Sensible words. Linguistic practise in England 1640-1785
4587: COHEN, E. - Mr. M.C. van Hall als Letterkundige.
5661: COHEN, ANTONIE. - Taal en Spraak.
6607: COHEN, A. ET AL (EDS.). - Anniversaries in phonetics. Studia Gratulatoria dedicated to Hendrik Mol
8663: COHEN, A. & A. KRAAK. - Spellen is spellen is spellen.
15596: COHEN, L. ALI. - Reflexen.
15595: COHEN, L. ALI. - Reflexen.
13764: COHEN, MITHABETH. - Moet is een bitter kruid.
11245: COLE, DESMOND T. - An introduction to Tswana grammar.
15793: COLJÉ, JAN. - Toen mijn vader zag.
15140: COLJÉE, JAN. - Patrimatrique.
13195: COLLEM, A. VAN. - Bloemlezing uit de gedichten.
16752: COLLEM, A. VAN. - God. Een gedicht
4340: COLLINSON, WILLIAM EDWARD. - Indication. A study of demonstatives, articles, and other 'indicaters'
2338: COLLIS, R.D. - Pour une sémiologie de l'esquimau.
18409: COLLODI, CARLO. - De avonturen van Pinokkio. De geschiedenis van een marionet.
13677: COLLOMB, MICHEL. - Les années folles. Photographies de Atget, Kertész, G. Krull, Lartigue, Man Ray, Seeberger...
6353: COLMJON, GERBEN. - De Nederlandse letteren in de 19de eeuw.
10291: COLMJON, GERBEN. - De oorsprongen van de renaissance der litteratuur in Nederland in het laatste kwart der negentiende eeuw.
7722: COLOMA, P. LOUIS. - Boy. roman uit het hedendaags leven der Spaansche groote wereld
11017: COLOMBAT, BERNARD & ELIZABETH LAZCANO. - Corpus representatif des grammaires et des traditions linguistiques. Tome II
16023: COLOMBO, ATTILIO & ISABELLA DONISELLI. - De japanse fotografie van 1848 tot heden. Japanische Fotographie von heute und ihre Ursprünge.
15508: COLONNA, VITTORIA. - Gevleugeld sonnet.
18148: COMMNADEUR, SJAAK & CEES BAAS (ZEEFDRUK). - Drechterland.
6819: CONENNA, LUCIA BONELLI. - Prata. Signoria rurale e comunità contadina nella maremma senese
15666: CONINCK, HERMAN DE. - Met een klank van hobo.
4075: DE CONINCK, LUC. - Suettonius en de Archivalia.
14390: CONINCK, HERMAN DE. - Het Proza. Deel 1 en 2.
18314: CONINCK, HERMAN DE. - De 100 beste gedichten van 1996.
14389: CONINCK, HERMAN DE. - De gedichten.
7650: O'CONNER, N. & BEATE HERMELIN. - Speech and thought in severe subnormality. An experimental study
17292: CONRAD, JOSEPH. - De geheime deelgenoot.
16086: CONRAD, PETER. - De metamorfose van de wereld. De cultuurgeschiedenis van de twintigste eeuw.
2714: CONRAD, PATRICK. - De tranen van Mary Pickford.
10459: CONRAD, PATRICK. - Life on stage. Gedichten 1963-1973
15705: CONRAD, PATRICK. - De dood heet welterusten.
6258: CONSCIENCE, HENDRIK. - De twee vrienden/ Rikke-tikke-tak.
8031: COOK, WALTER A. - Case grammar: development of the matrix model (1970-1978).
12170: COOK, T.L. - An integrated phonology of Efik. Volume I. the earlier stages of the phonological derivation, with particular attention to the vowel and tone systems
15211: COOK, DIANE & LEN JENSHEL. - Hot Spots: America's Volcanic Landscapes.
11615: COOLE, MARCEL. - Escalade.
6117: COOLEN, RIET. - The semantic processing of isolated nevel nominal compounds.
17546: COOLS, ACHILLES. - Tortel van oktober.
17: COOPER, LANE. - A Concordance of the Latin, Greek, And Italian Poems of John Milton.
666: COOPER, WILIAM S. - Set Theory and Syntactic Description.
7522: COOPER, DAVID E. - Philosphy and the nature of language.
7593: COOPER, JEAN ET AL. - Helping language development. A developmental programme for children with early language handicaps
2531: COOPMANS, PETER & AAFKE HULK (EDS.). - Linguistics in the Netherlands 1988.
7202: COOPMANS, PETER ET AL (EDS.). - OTS yearbook 1989.
7203: COOPMANS, PETER ET AL (EDS.). - OTS yearbook 1990.
7204: COOPMANS, PETER ET AL (EDS.). - OTS yearbook 1991.
12131: COOPMANS, PETER. - Language types: Continua or parameters?
15101: COOTE, STEPHAN. - The waste land.
2317: COPPENS, J. - Eustachius van Zichem. En zijn strijd tegen Erasmus. Met een Latijnse samenvatting van Eustachius' schrift
7089: COPPENS, JOSEPH. - De mensenzoon-logia in het Markus-evangelie.
12963: COPPES, NIELS. - Hans Sibbelee. Geëngageerd fotograaf 1915 - 2003.
17250: CORBEAU, L.J. - Grammaire du français contemporain.
14165: CORBIJN, ANTON. - Star trak.
13469: CORBIJN, MAARTEN. - Corb!no / Corbino.
18231: CORBIJN, ANTON. - Some Yoyo Stuff. An observation of the observations of Don van Vliet (Captain Beefheart)
13595: CORET, PETER (= C. VAN DER PLUIJM) & ROBERT ALQUIN (=J.W.H. VERSTEEGEN). - Het lustprieel.
14057: CORNEILLE, PIERRE / ANTON KORTEWEG. - Stances / Vooruit.
17928: CORNELISSEN, IGOR. - Borgtochtelijk lijden. Het korte leven van J.K. van Eerbeek.
14849: CORNELIUS, VIOLETTE, ED VAN DER ELSKEN, PAUL HUF, ATA KANDO, CAS OORTHUYS (FOTO'S), PAUL RODENKO (TEKST). - Vuur aan zee.
10144: CORNIPS, LEONIE & PAULA FIKKERT (EDS.). - Linguistics in the Netherlands 2003.
10145: CORNIPS, LEONIE & JENNY DOETJES (EDS.). - Linguistics in the Netherlands 2004.
11686: CORNIPS, LEONIE. - Syntactische variatie in het algemeen Nederlands van Heerlen.
17775: BRANDT CORSTIUS. - Denk na.
12251: CORVER, NORBERT & HENK VAN RIEMSDIJK (EDS.). - Studies on Scrambling. Movement and Non-Movement Approaches to Free Word-Order Phenomena
7602: COSERIU, E. - Einführung in die strukturelle Linguistik. Vorlesung gehalten im winter-Semestr 1967/1968 an der Universität Tübingen
7603: COSERIU, E. - Einführung in die transformationelle Grammatik. Vorlesung gehalten im Sommer-Semester 1968 an der Universität Tübingen
505: COSERU, EUGENIO. - Einführung in die strukturelle Betrachtung des Wortschatzes/Die lexematischen Strukturen.
1510: COSTA, I. DA. - Kompleete dichtwerken.
8205: COSTA, JOÃO MARQUES DA. - Minimalizing adverbs.
10898: COSTA, I. DA. - Vijf en twintig jaren.
11792: COSTA, I. DA. - Kompleete dichtwerken.
17647: COSTER, MARC DE. - Groot wielerwoordenboek. Van asfalteczeem tot Zoetemelk-positie.
958: COSTER, DIRK. - De Nederlandsche poëzie in honderd verzen.
2324: COSTER, S. - Boere-klucht. Van Teeuwis de Boer, en men Juffer van Grevelinckhuysen
9398: COSTER, DIRK. - Enige gedachten bij het werk van Aart van Dobbenburgh.
9581: COSTER, DIRK. - Brieven 1905-1930.
10894: COSTER, S. - Polyxena.
17778: COSTER, DIRK. - De Nederlandsche poëzie in honderd verzen.
5154: COTTERET, JEAN MARIE & RENÉ MOREAU. - Recherches sur le vocabulaire du Général de Gaulle.
11331: COUPERUS, LOUS / F.L. BASTET. - Waarde Heer Veen. Amice. Brieven van Louis Couperus aan zijn uitgever (1890-1919)
11325: COUTINHO, M. - De redding van Robert Fentener.
18167: COUVÉE. - Boekhandel Couvée 125 jaar in 's-Gravenhage.
6456: COWAN, W. & J. RAKUSAN. - Source book for linguistics.
6577: COWAN, H.K.J. - De "Hikajat Malém Dagang" Atjèsch heldendicht met toelichting
8309: COWPER, ELIZABETH A. - A concise introduction to syntactic theory. The government-binding approach
3278: COX-ANDRAU, M.S.J. - De dichter Pieter de Vlaming (1686-1734). Een studie over zijn werk met een levensbeschrijving
2330: COYAUD, M. - Questions de grammaire chinoise.
2334: COYAUD, M. - Rudiments de grammaire japonais. (avec textes commentés)
12315: CRAATS, INEKE VAN DE. - Conservation in the acquisition of possessive constructions : a study of second language acquisition by Turkish and Moroccan learners of Dutch.
13020: CRAENENBROECK, JEROEN VAN. - Ellipsis in Dutch dialects.
946: CRAM, TON E.A. (RED.). - Weerwerk. Opstellen aangeboden aan dr. Garmt Stuiveling
18117: CRAMER, RIE. - Wijze les no. I.
1137: CRAMM, DAVID ET AL (EDS.). - History of Linguistics 1996. Volume II: From classical to contemporary linguistics
14993: CRANE, ARNOLD. - On the other side of the camera.
11090: CRANSHOFF, WERNER. - Pijn en puin verdwenen. Jonge Vlaamse estetische poëzie.
15351: CRAVAN, ARTHUR. - Stoomfluit.
12551: CREBOLDER, EMMA. - Zwemsonnetten.
17879: CREBOLDER, EMMA. - Zandorakel.
13721: CRÉE, MARLEEN DE. - Vita vita.
13695: CRÉE, MARLEEN DE. - Hinkelspel. Gedichten & tekeningen
12412: CREELEY, ROBERT. - The collected poems. 1945 - 1975
12494: CREELEY, ROBERT. - The collected prose.
15858: CREMER, J. - Het perpétuum-mobile.
2722: CREMER, J.J. - Distels in het weiland. Over-Betuwsche vertellingen
2539: CREMERS, CRIT & MARCEL DEN DIKKEN (EDS.). - Linguistics in the Netherlands 1996.
17712: CRESCENZO, LUCIANO DE. - De Geschiedenis Van De Griekse Filosofie. Van de presocraten tot de neoplatonici.
7623: CRESSWELL, M.J. - Logics and languages.
11302: CREVELS, MILY. - Concession. A typological study
7782: CRICK, MALCOM. - Explorations in language and meaning. Towards a semantic anthropology
7683: CRITCHLEY, MACDONALD. - The language of gesture.
7640: CROATTO, L. & C. CROATTO-MARTINOLLI (EDS.). - Proceedings of the XIIth. International Speech and Voice Therapy Conference. Padua 1962
8169: CROFT, WILLIAM. - Typology and universals.
12869: CROISET, MAX. - Bewoordingen.
9616: CROISET, M. - Het petitionnement.
10344: CROISET, MAX. - Uiteindelijk. Verzamelde gedichten 1950-1990
10912: CROISET, MAX. - De medeplichtigen. Toneelspel in twee bedrijven. Gevolgd door Amphitryon
14210: CROISET, MAX. - Noemens Waard. Gedichten / Maximes
17201: CROISET, MAX. - Stilte.
4462: CROMBAG, H.F. EN T.M. CHANG (RED.). - Een kleine zoölogie van het onderwijs. Bundel opstellen ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Bureau Onderzoek van de RU Leiden
17079: CROMBIE, JOHN. - Élastique fantaisie.
6993: CROMIE, ROBERT (ED.). - 1811 dictionary of the vulgar tongue. A dictionary of buckish slang, university wit, and pickpocket eloquence
310: CROMPVOETS, HERMAN. - Veenderijterminologie in Nederland in nederlandstalig België.
5832: CROMPVOETS, H. & H.H.A. VAN DE WIJNGAARD. - Woordenboek van de Limburgse dialecten. II. Niet-agrarische vakterminologieën. Aflevering 5: mijnwerker
5833: CROMPVOETS, H. & H.H.A. VAN DE WIJNGAARD. - Woordenboek van de Limburgse dialecten. II. Niet-agrarische vakterminologieën. Aflevering
5834: CROMPVOETS, H. & H.H.A. VAN DE WIJNGAARD. - Woordenboek van de Limburgse dialecten. II. Niet-agrarische vakterminologieën. Aflevering 7: kleermaker, naaister, handspinner, handwever, touwslager, mutsenmaakster
5835: CROMPVOETS, H. & H.H.A. VAN DE WIJNGAARD. - Woordenboek van de Limburgse dialecten. II. Niet-agrarische vakterminologieën. Aflevering 8: pottenbakker - steenbakker - pannenbakker - gresbuizenindustrie
8591: CROMPVOETS, H. ET AL. - Woordenboek van de Brabantse dialecten. Aflevering 6 (Kleinvee)
8592: CROMPVOETS, H. ET AL. - Woordenboek van de Brabantse dialecten. Aflevering 7 (Landbewerking)
14363: CRONE, WERRY. - In dienst van het Koninkrijk. De monarchie in staatsbestel en samenleving.
15330: CRONE, C.C.S. - Terug in Utrecht.
16114: CRONE, C.C.S. - Latijnsche Les.
14677: CRONE, WERRY, HANS KOUWENHOVEN, ROEL ROZENBURG & BERT VERHOEFF. - De formatie van Paars 1994.
4787: CROUSEN, J.M.C. - De herhalingsfiguren in de stijl van Quintus Curtius Rufus. Anaphora, paronomasia, allitteratio, homoioteleuton
6150: CRUL, CORNELIS. - Religieuze poëzie.
6967: CRUL, CORNELIS. - Een schoone ende gheneugchlijkcke historie of cluchte van Heynken de Luyere.
758: CRYMES, RUTH. - Some systems of substitution correlations in Modern American English.
15878: CUCCHIARINI, CATIA. - Phonetic transcription: a methodological and empiricl study.
9968: CUDLIPP, HUGH. - Publish and be damned! The astonishing story of the Daily Mirror.
13344: CUÉNOT, JOËL. - Les Archives de la Planète. 1. la France. Quatre-vingt autochromes choisis et mis en pages par JC
6554: CUILENBURG, J.J. VAN & G.W. NOOMEN. - Communicatiewetenschap.
12821: CULICOVER, PETER W. - Syntax.
5558: CULICOVER, PETER W. - Principles and parameters. An introduction to syntactic theory
15496: CULICOVER, PETER (ED.). - Formal syntax.
3999: CULOT, JEAN-MARIE. - Bibliographie de Émile Verhaeren.
13718: CUNEY, WARING. - Puzzles.
12411: CURNOW, ALLEN. - Selected Poems 1940-1989.
670: CURRIE, WILLIAM B. - New directions in teaching English language.
506: CURTIUS, GEORG. - Grundzüge der griechischen Etymologie.
12993: CUSSONS, SHEILA. - De schitterende wond.
2522: DAALDER, SASKIA & MARINEL GERRITSEN (EDS.). - Linguistics in the Netherlands 1980.
2524: DAALDER, SASKIA & MARINEL GERRITSEN (EDS.). - Linguistics in the Netherlands 1981.
2526: DAALDER, SASKIA & MARINEL GERRITSEN (EDS.). - Linguistics in the Netherlands 1982.
14826: DAALEN, MARIA VAN . - Deze geschiedenis.
12182: DAALEN, MARIA VAN. - Onder het hart.
12068: DAALEN, MARIA VAN. - Raveslag.
14827: DAALEN, MARIA VAN . - Deze geschiedenis.
10965: DAALEN, MARIA VAN. - Brief over het eindige.
16607: DAALEN, MARIA VAN. - Het geschenk / De maker.
314: DAAN, JO & HENK HEIKENS. - Dialectresistentie bij kleuters en eersteklassertjes. Verslagen van onderzoekingen in nieuw en oud land
315: DAAN, JO & P.J. MEERTENS. - Toelichting bij de Taalatlas van Noord- en Zuid-Nederland I.
6656: DAAN, JO (VW.). - Vragenlijsten met register (1931-1958).
7345: DAAN, J.C. - Hij zeit wat! Grepen uit de Amstrdamse volkstaal
4354: DAAN, JO & D.P. BLOK. - Van Randstad tot landrand. Toelichting bij de kaart: dialecten en naamkunde
7261: DAAN, JO & A. WEIJNEN. - "Taalsociologie"
8348: DAHL, ÖSTEN (ED.). - Logic, pragmatics and grammar.
3960: DAHLBERG, TORSTEN. - Mittelniederdeutshe Suffixabstracta. Lexikalische und wortgeographische Randbemerkungen
4252: DAHLSTEDT, KARL-HAMPUS (ED.). - The Nordic and Modern Linguistics 2. Proceedings of the Second International Conference of Nordic and General Linguistics University of Umea, June 14-19, 1973
11624: DAISNE, JOHAN. - De engelse groetenis.
11621: DAISNE, JOHAN. - Gepijnde honing.
14447: DAISNE, JOHAN. - Dictionnaire filmographique de la littérature mondiale. Filmographic dictionary of world literature. Filmographisches Lexikon der Weltliteratur. Filmografisch lexicon der wereldliteratuur.
18350: DAISNE, JOHAN. - Uit: De viierde engel.
11634: DAISNE, JOHAN. - Het kruid-aan-de-balk. Een bussel gedichten.
8345: DALE, PHILIP S. - Language development. Structure and function
15227: DALEN GILHUYS, LEX. - Misverstand.
10758: DALENOORD, FRITS. - Ontdekkingen van de Nachtwaker.
6962: DAM, A.J.S. VAN (RED.). - Onderwijs en wetenschap. De school vraagt aan de wetenschap...
9074: DAM VAN ISSELT, JET VAN. - "Her name is - uh dat weet ik niet" Authenticity in the L2 classroom
263: DAMAN, J.A. - Vijftig jaren van strijd 1891-1941.
18436: DAMEN, JOS & JAN JUST WITKAM. - voetstappen in het zand. De ultieme leeservaring van twintig Leidenaars
12013: DAMHUIS, RESI. - Interaction and second language acquisition. Participation and control in classroom conversations with young multilingual children
924: DAMON, PHILLIP. - Literary criticism and historical understanding. Selected papers from the English Institute
5893: DAMSTÉ, P.H. - Oesophageal speech. After laryngectomy
8281: DAMSTÉ, P.H. ET AL. - XIVth Congress of the international association of logopedics and phoniatrics - 1968. Official reports - Hauptreferate - Rapport officiels
8530: DANIËLS, L.M.FR. - Meester Dirc van Delf. Zijn persoon en werk
6909: DANIËLS, L.M.FR. (ED.). - Het Stabat Mater. In het oorspronkelijke Latijn en de vertalingen van een Middelnederlandschen dichter en Joost van den Vondel
4152: DANIELSSON, BROR & DAVID M. VIETH (EDS.). - The Gyldenstolpe manuscript. Miscellany of poems by John Wilmot, Earl of Rochester, and other Restoration authers
4684: DANNELL, J.FR. - Wörterbuch der altmärkisch-plattdeutschen Mundart.
3436: DANRIT, KAPITEIN. - De vliegmachine van den stillen oceaan.
11536: DANSER, J.G. - Verzameld Werk.
11496: DANSER, J.G. - Gedichten.
17315: DANSER, J.G. - Gedichten.
11787: DANSER, J.G. - Verzameld Werk.
119: DANTZIG, BRANCO VAN. - De korte O-klanken in het Nederlands. Monographie
960: DANTZIG, MARIJN VAN . - De lichtklinkers.
8092: DANZEL, TH.W. - Die Anfänge der Schrift.
6866: DANZIGER, KURT. - Interpersonal communication.
7592: DAUDT, H. E.A. (RED.). - Selectiviteit en massacommunicatie. Opstellen aangeboden aan prof. mr. dr. M. Rooij
7517: DAVID, MARIAN. - Correspondence & disquotation. An essay on the nature of truth
12248: DAVIDSON, DONALD & GILBERT HARTMAN. - Semantics of natural language.
671: DAVIES, ALAN (ED.). - Language& learning in early childhood.
672: DAVIES, ALAN (ED.). - Problems of language & learning.
4389: DAVIS, PHILIP W. - Modern theories of language.
10287: DEAK, MICHAEL (= S.P. KAPTEIJN). - Aphroditis.
1048: DEAN, LEONARD F. & KENNETH G. WILSON (EDS.). - Essays on Language and Usage.
6580: DEBAENE, LUC (ED.). - De historie van Broeder Russche.
6897: DEBAENE, LUC (ED.). - De historie van Broeder Russche.
15581: DEBROT, COLA. - Tussen de grijze lijnen en andere gedichten.
10558: DEBROT, COLA. - Navrante zomer.
5949: DECKER, JEREMIAS DE. - Goede Vrijdag. Het lijden onses Heeren Jezu Christi
7137: DECKER, JEREMIAS DE. - Goede Vrydag. Het lijden onses Heeren Jezu Christi
13710: DECLERCQ, MIGUEL. - Person@ges.
13917: DECLERCQ, MIGUEL. - Wat Chloë overkwam.
13725: DECLERCQ, MIGUEL. - Boven water.
10230: DEDINSKY, ERIKA. - Vers vuur. Over zigeunerliteratuur uit Hongarije
18064: DEDINSZKY, ERIKA/ JOS KNIPSCHEER/ WIEL KUSTERS/ PETER NIJMEIJER (SAMENSTELLING). - Mandala 3-1. Poezie op de tocht.
13204: DEEL, TOM VAN. - Een bange mandarijn.
13462: DEEL, T. VAN & CHR.J. VAN GEEL. - Gedichten bij tekeningen.
15465: DEEL, TON VAN. - Kouros.
15516: DEEL, TON VAN. - In memoriam.
15967: DEEL, T. VAN. - Achter de waterval.
13810: DEEL, TON E.A. (RED.). - Kijk op kritiek. Essays voor Kees Fens.
2715: DEEL, T. VAN. - Recht onder de merels.
12026: DEEL, T. VAN. - Klein diorama.
12025: DEEL, T. VAN & CHR.J. VAN GEEL. - Gedichten bij tekeningen.
9281: DEEL, T. VAN. - Strafwerk.
15573: DEEL, TON VAN. - Val.
11941: DEEL, TON VAN. - Boven de koude steen.
15339: DEEL, TON VAN E.A. - Vijf gedichten voor Peter Yvon de Vries.
16569: DEEL, T. VAN. - Geplet.
15405: DEEL, TON VAN. - Vooruitzicht.
16970: DEEL, T. VAN. - Strafwerk.
15608: DEEL, T. VAN. - Kadeverlangen.
11940: DEEL, T. VAN. - Achter de waterval.
12906: DEELDER, J.A. - Sturm und Drang, (10 series).
6790: DEELMAN, G.R. - Kleine Lautlehre des Neuhochdeutschen. Für Niederländer bearbeitet
673: DEEMER, K. VAN . - On the Composition of Meaning. Four Variations on the Theme of compositionality in Natural Language Processing
16292: DEES, D.J.D. & H.J. SMID (VOORWOORD). - Op schalen van goud.
4496: DEES, A. ET AL (RÉD.). - Mélanges de linguistique et de littérature offerts à Lein Geschiere par ses amis, collègues et élèves.
14404: DEFESCHE, PIETER. - Mijn gedachten dansen naar duizend heuvels. Stille Zuidzee 1973. Dagboekaantekeningen & schetsen.
10345: DEGENAAR, DANNY. - Eternelle lust geen bollen.
5912: DEGROOTE, GILBERT (DALE). - Jan van den Dale. Gekende werken met inleiding, bronnenstudie, aantekeningen en glossarium
7579: DEGROOTE, GILBERT. - Oude klanken/ Nieuwe accenten. De kunst van de rederijkers
8359: DEHAENE, M.J. - Veraïkon.
17008: DEKKER, OLAF DOUWES. - Een kist vol maanlicht.
13689: DEKKERS, FRANK. - Aan de rivier. Tekeningen. met gedichten van Menno van der Beek, Mark Boog, Lenze Brouwers, Chrétien Breukers en Abe de Vries,
14020: DEKKERS, HANS. - Op weg naar het hart. Toneelstuk in drie scènes
10139: DEKKERS, JOOST. - Derivations & evaluations : on the syntax of subjects and complementizers.
12222: DEKKERS, JOOST ET AL (EDS.). - Optimality theory. Phonology, syntax and acquisition
11330: DELAPORTE, LOUIS. - Syllabaire Hittite. Cunéiforme
5175: DELATTE, L. ET AL. - Seneque: De Constantia Sapientis. Index verborum, Relevés statistique
5176: DELATTE, L. ET AL. - Seneque: De Brevitate Vitae. Index verborum, Relevés statistique
5177: DELATTE, L. ET AL. - Seneque: De Clementia. Index verborum, Relevés statistique
7373: DELBRÜCK, B. - Einleitung in das Studium der indogermanischen Sprachen, ein Beitrag zur Geschichte und Methodik der vergeleichende Sprachforschung.
8329: DELBRÜCK, B. - Einleitung in das Studium der indogermanischen Sprachen, ein Beitrag zur Geschichte und Methodik der vergeleichende Sprachforschung.
15459: DELBRÜCK, B. - Einleitung in das Studium der indogermanischen Sprachen, ein Beitrag zur Geschichte und Methodik der vergeleichende Sprachforschung.
17921: DELDEN, JOHAN VAN. - Liefkensstraat 66. Herinneringen aan A. Marja.
964: DELEN, PIET (ED.). - De briefwisseling tussen P.N. van Eyck en Aart van der Leeuw.
15039: DELFT, FRANK VAN & WIESJE PEELS. - Sluizen in Nederland.
18252: DELFT, M. VAN E.A. - Bibliopolis. Geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland.
18412: DELSAERDT, PIERRE. - Suam Quisque Bibliothecam. Boekhandel en particulier boekenbezit aan de oude Leuvense universiteit 16de-18de eeuw.
16464: DEMEDTS, GABRIËLLE. - Verloren thuis.
5613: DEMEDTS, ANDRÉ. - Streuvels als psycholoog.
13883: DENDERMONDE, MAX & CAREL BLAZER (FOTO'S). - The finishing touch. 100 jaar Twentsche stoombleekerij N.V.
2718: DENDERMONDE, MAX. - Eiland van Circe.
10019: DENDERMONDE, MAX. - Ik geef jou een gedicht of wat, 101 lichte sonnetten om langzaam te lezen.
10020: DENDERMONDE, MAX. - Ga mee op een enkele reis, 102 luchtige sonnetten om languit te lezen.
10757: DENDERMONDE, MAX. - Lessen in eenzaamheid. 104 sonnetten om aandachtig te lezen op een goed beschaduwde plek in de wereld
15343: DENDERMONDE, MAX. - Ben je daar nog? Nieuwe gedichten
14837: DENDERMONDE, MAX. - Tijdelijk Isolement.
8276: DENE, EDUARD DE. - Testament Rhetoricael. In: Jaarboeken van Koninklijke Souvereine Hoofdkamer De Fonteine
10282: DENEER, COR. - Zigeunerkoor.
7266: DERWING, BRUCE L. - Transformational grammar as a theory of language acquisition. A study in the empirical, conceptual and methodical foundations of contemporary linguistic theory
17721: DESCARTES, RENÉ. - Regulae ad directionem ingenii. Regeln zur Ausrichtung der Erkenntniskraft. Lateinisch - Deutsch
17723: DESCARTES, RENÉ. - Meditiaties. Over de eerste filosofie waarin het bestaan van God en het onderscheid tussen menselijke ziel en lichaam worden bewezen
13802: DESCARTES, RENÉ. - Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la verité dans la sciences.
10579: DESCHAMPS, J. E.A. - Jan van Ruusbroec 1293-1381. Tentoonstellingscatalogus
12487: DESONAY, F. (PREF.). - Mélanges de grammaire française offerts à M. Maurice Grevisse, pour le trentième anniversaire du "Bon Usage"
761: DESSAU, ADALBERT. - Der mexikanische Revolutionsroman.
16942: DESSING, MAARTEN (RED.) - ANNEJET VAN DER ZIJL. - Gouden Ganzeveer 2012 Annejet van der Zijl.
16943: DESSING, MAARTEN (RED.) - RAMSEY NASR. - Gouden Ganzeveer 2013 Ramsey Nasr.
16940: DESSING, MAARTEN (RED.) - JOKE VAN LEEUWEN. - Gouden Ganzeveer 2010 Joke van Leeuwen.
16936: DESSING, MAARTEN (RED.) - TOM LANOYE. - Gouden Ganzeveer 2007 Tom Lanoye.
16944: DESSING, MAARTEN (RED.) - DAVID VAN REYBROUCK. - Gouden Ganzeveer 2014 David Van Reybrouck.
16938: DESSING, MAARTEN (RED.) - ADRIAAN VAN DIS. - Gouden Ganzeveer Adriaan van Dis 2009.
16939: DESSING, MAARTEN (RED.) - JOOST ZWAGERMAN. - Gouden Ganzeveer Joost Zwagerman 2008.
3971: DESTEFANO, JOHANNA S. (ED.). - Language, society, and education. A profile of black English
9236: DETOLLENAERE, F. - De schildering van den mensch in de oudijslandse familiesaga.
18211: DETREZ, RAYMOND (INGELEID EN VERTAALD DOOR). - Dichters van het oude Ragusa. Een bloemlezing
2184: DEURSEN, ARIE VAN. - Executable language definitions. Case studies and origin tracking techniques
15933: DEVOLDERE, LUC (INL.). - Een menigte talen. Vijfenveertig dichters voor Jozef Deleu
10238: DEVOS, RITA & LUDO BEHEYDT. - Aanzet tot een grammaticaal woordenboek.
17990: DEYSSEL, L. VAN. - Een liefde.
15786: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - Kamers.
4722: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - Het leven van Frank Rozelaar. Naar het handschrift uitgegeven
9638: DEYSSEL, L. VAN. - Verbeeldingen.
10590: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - Nieuw Holland.
11115: DEYSSEL, L. VAN. - Multatuli. Multatuli en Mr.J.van Lennep / Multatuli en de vrouwen
11435: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - Aantekeningen bij lectuur.
14072: DHONDT, ASTÈRE MICHEL. - Gezangen en gebeden. Een selektie 1965-1968.
13360: DIAMAND, FRANK. - Wie wil er nu met Hitler in de tobbe.
454: DIBBETS, G.R.W. - Nederduitse Orthographie van Pontus de Heuiter (1581), Een inleiding.
6655: DIBBETS, G.R.W. - Taal kundig geregeld. Een verzameling artikelen over Nederlandse grammatica's en grammatici uit de zestiende, de zeventiende en de achttiende eeuw
6842: DICKENS, CHARLES. - La batalo de l'vivo.
15774: DICKINSON, EMILY. - Poem 995.
14083: DIDERIKSZ, JAN (=JAN JACOB THOMSON). - De keten. Sonnetten
13823: DIDYMUS (=T.J. WERNDLY, 1830 - 1860). - Gedichten.
3345: DIEDERIKS, H.A. & D.J. NOORDAM, G.C. QUISPEL, P.H.H. VRIES. - Van agrarische samenleving naar verzorgingsstaat.
9942: DIEGENBACH, LORENZ. - Glossarium latino-germanicum mediae et infimae aetatis.
2720: DIELS, GERARD. - Het doornen zeel.
10846: DIEMER, WILLEM. - Leven met gedichten. Interpretatorische essays
14962: DIENER, CHRISTIAN & GRAHAM FULTON-SMITH . - Franz Hanfstaengel. Album der Zeitgenossen. Fotos 1853 bis 1863.
16904: DIEPSTRATEN, JOHAN J. - Rozen die bloeien. Decadente gedichten
8681: DIERMANSE, P.J.J. (ED.). - Renout van Montalbaen. De Middelnederlandsche fragmenten en het Middelnederduitsche fragment
988: DIERSCH, MANFRED. - Empiriokritizismus und Impressionismus. Über Beziehungen zwischen Philosophie, Ästhetik und Literatur um 1900 in Wien
5187: DIETH, EUGEN. - Vademecum der Phonetik. Phonetische Grundlagen für das wissenschaftliche und praktische Studium der Sprachen
8790: DIETRICH, GERHARD & FRITZ W. SCHULTZE. - Strena Anglica. Otto Ritter zum 80. Geburtstag am 9. Januar 1956
4413: DIETSCHT, CHARLOTTE. - Die "Dame d'iintrique" in der französischen Originalkomödie des XVI. und XVII. Jahrhunderts.
7703: DIEZ, CATHARINA. - Theodorus Mintrop.
2610: DIJK, TEUN A. VAN. - Some aspects of text grammars. A study in theoretical linguistics and poetics
17995: DIJK, WIM G.J. VAN & BELCAMPO. - De eerste Nederlandse tiftie.
12799: DIJK, TEUN A. VAN. - Text and context.
17164: DIJK, C. VAN. - Alexandere A.M. Stols 1900 - 1973. Uitgever/Typograaf. Een documentatie.
6639: DIJK, TEUN A. & JÁNOS S. PETÖFI. - Text. An interdisciplinary journal for the study of discourse
8693: DIJK, JAN VAN. - Mechanical aspects of hearing.
9361: DIJK, OTTO. - De photograaf. Een televisie-spel
10415: DIJK, H. VAN E.A. (RED.). - Klein kapitaal uit het handschrift-Van Hulthem. Zeventien teksten uit Hs. Brussel, K.B., 15.589-623 uitgegeven en ingeleid door neerlandici, verbonden aan tien universiteiten in Nederland en België
14904: DIJK, C. VAN. - De tweede schoonheid. Alexander Stols en Adriaan Roland Holst
16714: DIJK, C. VAN. - Halcyon: het mooiste typografische tijdschrift ooit in ons land gemaakt / Inhoud 1940-1942.
11381: DIJKENAAR, MARK. - De jongen en de boom.
5270: DIJKMANS, J.J.M. (ED.). - Zandese vertelsels. Een verzameling van primitieve vertelsels over de mensen, dieren en natuurverschijnselen beluisterd in de Mbomu-vallei N.W.-Uele
1247: DIJKSTRA,G. - Bydrage ta de kennis fan it libben, de persoan en ot wurk fan Dr. Eeltje Halbertsma 1797 -1858.
14730: DIJKSTRA, TON & GERARD KEMPEN. - Taal in uitvoering: inleiding tot de psycholinguïstiek.
1599: DIK, S.C. - Relatieve termen.
10613: DIK, SIMON C. - Nederlandse functionele grammatica in prolog.
13898: DIK, IRIS E.A. (RED.). - Langs kunst in Zuidoost.
11804: DIK, SIMON C. - Stepwise lexical decomposition.
2538: DIKKEN, MARCEL DEN & KEES HENGEVELD (EDS.). - Linguistics in the Netherlands 1995.
12263: DILLARD, J.L. - All-American English. A history of the English language in America.
18188: DINAUX, C.J.E. - Vluchtig omzien. Keuze uit de nederlandstalige letterkunde tussen 1925 en 1975.
17210: DINE, JIM (ILLUSTRATIONS), RON PADGETT (TEXT). - The Adventures of Mr and Mrs Jim and Ron.
9300: DINNEEN, FRANCIS P. (ED.). - GURT '74. Linguistics: teaching and interdisciplinary relations
2639: DIRVEN, RENÉ & GÜNTHER RADDEN. - Semantische Syntax des Englishen.
16296: DIS, ADRIAAN VAN. - Nathan Sid.
16656: DIS, L.M. VAN & JAC. SMIT (EDS.). - Den Bloem-hof van de Nederlantsche ieught. Naar de drukken van 1608 en 1610
17635: DIS, ADRIAAN VAN & TILLY HERMANS (SAMENST.). - Het land der letteren. Nederland door schrijvers en dichters in kaart gebracht.
4517: DIS, L.M. VAN. - Reformatorische rederijkersspelen uit de eerste helft van de zestiende eeuw.
18452: DIS, ADRIAAN VAN. - Op de televisie. Herinneringen aan een boekenprogramma.
7007: DIS, L.M. VAN. - Acht lezingen.
10685: DISICK, RENÉE S. - Individualising language instruction. Strategies and methods
13845: DISTER, JULES. - Vermorzelde honden.
11051: DITMARSCH, PETERR VAN. - Dierbaar nachtgezicht. Een keuze uit zijn gedichten

Next 1000 books from Paradox

5/30