Pallas Books - Antiquarian Booksellers
Van 't Hoffstraat 33, 2313 SN, Leiden, The Netherlands. Tel.: +31 629420210            Email: bvkouterik@pallasbooks.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
19892: OLLENGREN, A.; HERIK, H.J. VAN DEN - Filosofie van de informatica (Serie Wetenschapsfilosofie).
16736: OLLEY, MICHELLE - Love, Lust, Desire. Masterpieces of Erotic Photogrphy for Couples.
20107: OLLINGER-ZINQUE, GISÈLE; LEEN, FREDERIK - Paul delvaux 1897-1994. Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel.
19591: OLSON, ALAN M. (ED.) - Heidegger & Jaspers.
9765: OLSON, RICHARD - Science Deified & Science Defied. The Historical significance of Science in western Culture, Volume 2 (from the Early Modern Age Through the Early romantic Era, ca. 1640 to ca. 1820).
18295: OLTHETEN, TH. H. - Raad en daad 1954-1955. Een anteoord op vrsgen uit de practijk van het grafische leven, voorzien van een register.
19921: OLTMANS, A.C. - De Instituten van Justinianis. Vertaling, tabellen en register.
19899: OLTMANS, A.C.; GAIUS - De instituten van Gaius. Vertaling, tabellen en register van A.C. oltmans.
6664: OMAN, CHARLES - The English Silver in the Kremlin 1557-1663.
15063: OMAN, CHARLES - Castles.
18126: OMETEV, BORIS; STUART, JOHN - St. Petersburg. Portrait of an Imperial City.
14909: ONFRAY, MICHEL - Traité d'athéologie. Physique de la métaphysique.
15403: ONFRAY, MICHEL - Politique du rebelle. Teaité de résistance et d'insoumission.
10254: OORTHUYS, CAS; PENROSE, ROGER - Oxford en Cambridge (Contact-foto-pockets).
17570: OORTHUYS, CAS - Amsterdam onze hoofdstad.
9485: OORTHUYS, CAS; LUGER, JOHAN - Nederland zoals de toerist het ziet / The Netherlands Seen by the tourist.
17437: OOSTENDE, GEERTJAN VAN - Veenbrand. Werken/bronnen 1965-1993. tentoonstelling in het Nijmeegs Museum commanderie van Sint-Jan 1993.
14608: OOSTERBAAN, J.A. - Hegels Phaenomenologie des Geistes en de theologische kenleer (proefschrift).
13465: OOSTERBAAN, D.P. - De Oude Kerk te Delft gedurende de Middeleeuwen.
16940: OOSTERHOFF, J.; COELMAN, B.H.; WAGT, W.A. DE - Bruggen in Nederland 1800-1940. Deel I: Vaste bruggen; deel II; bruggen van beton, steen en hout; deel III: beweegbare bruggen.
17130: OOSTERLING, HENK; JONG, FRANS DE (HRSG.) - Denken Unterwegs. Philosophie im Kräftefeld sozialen und politischen Engagements. Festschrift für Hienz Kimmerle zu seinem 60. Geburtstag (Schriften zur Philosophie der Differenz, Band 4).
17001: OOSTERMAN, ARJEN; ALDERSHOFF, ROOS (FOTOGR.) - Arie Hagoort, Architect (Serie Monografieën van Nederlandse Architecten).
17040: OOSTERMAN, ARJEN; ALDERSHOFF, ROOS (FOTOGR.) - Arie Hagoort, Architect (Serie Monografieën van Nederlandse Architecten).
14134: OPIE, ROBERT - Packaging source Book. A visual guide to a century of packaging design.
5049: OPLER, MARVIN K. - Culture, Psychiatry, and Human Values. The Methods and Values of a Social Psychiatry (American Lecture Series).
13537: OPPENLÄNDER, KARL HEINRICH - Investitionsinduzierter technischer Fortschritt. Berechnung und Analyse für die verarbeitende Industrie der Bundesrepublik Deutschland (IFO-Institut für Wirtschaftsforschung, nr. 88).
19182: OPPERMANN, HANS - Ròmische Wertbegriffe )Wege der Forschung, Band XXXIV'.
9609: OPSTELTEN, J.C. - Sophocles en het Grieksche Pessimisme.
16750: OR; MASIN, JIRI - Tibor Honty.
11281: ORCAHRD, KARIN - Blast. Vortizismus. Die erste Avantgarde in England 1914-1918. Sprengel Museum Hannover, Haus der Kunst München 1996/1997.
17387: ORSINI, GIAN N.G. - Benedetto Croce. Philosopher of Art and Literary Critic.
13772: ORTH, ERNST WOLFGANG - Bedeutung, Sinn, Gegenstadn. Studien zur Sprachphilosophie Edmund Husserls und Richard Hönigwalds (Conscientia, Band 3).
7782: OS, TON VAN; LEERING, JEAN - Het werk van Ton van Os.
10230: OS, C.H. VAN - Inleiding tot de functietheorie.
15050: OS, TON VAN; LEERING, JEAN - Het werk van Ton van Os.
14647: OS, HENK VAN; BOYENS, PIET; - De Ploeg in Bergen. Cahier 7. Museum Kranenburgh. De keuze van Hens van Os, uit drie particuliere collecties.
19698: OS, H.W. VAN OS - H.W. Werkman. Uitgegeven ter gelegenheid van de Werkmantentoonstelling in het Instituut voor Kunstgeschiedenis van de RU Groningen 1975.
1160: OSBORN, MAX; FRENZEL, H. - Hugo Steiner-Prag.
5773: OSBORN, MAX - Max Pechstein.
6174: OSBORNE, H. - Foundations of the Philosophy of Value. An Examination of Value and Value Theories.
10408: OSBORNE, HAROLD - Aesthetics and Art Theory. An Historical Introduction.
18186: OSBORNE, HAROD - Aesthetics (Oxford Readings in Philosophy).
14818: OSEN, LYNN M. - Women in Mathematics.
13504: OSER, JACOB; BLANCHFIELD, WILLIAM C. - The Evolution of Economic Thought.
16801: OSMAN, COLIN; RODGER, GEORGE - George Rodger. Magnum Opus. Fifty Years in Photojournalism.
6500: OSMAN, COLIN - The British Worker. Photographs of Working Life 1839-1939.
19457: OSMAN, COLIN; RODGER, GEORGE - George Rodger. Magnum Opus. Fifty Years in Photojournalism.
9677: OSSERMAN, ROBERT - Two-Dimensional Calculus.
3026: OSTEN, GERT VON DER - Plastik der 20. Jahrhunderts in Deutschland,Österreich und der Schweiz (Die blaue Bücher).
13947: OSTERHOLT, A.B. - Breitner en zijn foto's.
13996: OSTERHOLT, A.B. - Breitner en zijn foto's.
1629: OSTERHOLT, A.B. - Breitner en zijn foto's.
13970: OSTERWOLD, TILMAN - Pop Art.
15120: OSTERWOLD, TILMAN; JENSEN, JENS CHRISTIAN - Künstler in Deutschland 1900-1945. Individualismus und Tradition.
10979: OSTWALD, WILHELM - Vorlesungen über Naturphilosophie, gehalten im Sommer 1901 an der Universität Leipzig.
2513: OSTWALD, WILHELM - Prinzipien der Chemie. Eine Einleitung in alle chemische Lehrbücher.
2520: OSTWALD, WILHELM - Grundlinien der anorganischen Chemie.
11802: OSZKÁR, WINKLER - Bruno Taut (Architektura).
10487: OTERO, ROBERTO - Forever Picasso. An intimate look at his last years.
15470: OTT, HUGO - Martin Heidegger. Unterwegs zu seiner Biographie.
11220: OTT, ALFRED E. - Vertikale Preisbildung und Preisbindung. Eine theoretische Analyse (Grundriss der Sozialwissenschaft. Ergänzungsband 2).
13688: OTT, HUGO - Martin Heidegger. Unterwegs zu seiner Biographie (Reihe Campus, Band 1056).
13762: OTT, HUGO - Martin Heidegger. Unterwegs zu seiner Biographie.
13004: OTTE, WILY - Sint-Martens-Latem en de schilders van de Leiestreek / et les peintres de la région de la Lys / und die Maler der Leiegegend / and the painters of the Leie-country.
11204: OTTENHEYM, G.C.J.J. - De status van de PTT als staatsbedrijf in historisch perspectief (Geschiedkundge uitgaven van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie, IV).
19026: OTTENHEYM, KOEN - Philip Vingboons (1607-1678) Architect.
14095: OTTENHEYM, KOEN - Philip Vingboons (1607-1678) Architect.
19737: OTTENHEYM, KOEN - Philip Vingboons (1607-1678) Architect.
17371: OTTERSPEER, WILLEM - Bolland. Een biografie.
7883: OTTERSPEER, WILLEM - Bolland. Een biografie.
14373: OTTINGER, DIDIER; RAINBIRD, SEAN; STORR, ROBERT - Max Beckmann, un peintre dans l'histoire. Centre George Pompidou, 2003. Tate Modern London, 2003. MoMAQNS, New York, 2003.
17601: OUD, J.J.P.; LLOYD WRIGHT, FRANK - Frank Lloyd Wright. Tentoonstelling Ahoy'-gebouw Rotterdam 1952.
12544: OUD, HANS - J.J.P. Oud Architekt 1890-1963. Feiten en herinneringen gerangschikt.
11430: OUD, J.J.P. - Nieuw Bouwkunst in Holland en Europa (1935). Met een nawoord van Bernard Colenbrander.
4848: OUD, HANS - J.J.P. Oud. Architect 1890-1963. Feiten en herinneringen gerangschikt.
17026: OUD, J.J.P.; WINGLER, HANS M. (HRSG.); JAFFÉ, H.L. - Holländische Architektur (Neue Bauhausbücher).
3274: OUD, J.J.P. - Architecturalia voor bouwheren en architecten.
11504: OUDEMANS, C.A.J.A. - Handleiding tot de Pharmacognosie van het planten- en dierenrijk.
11397: OUDEMANS, C.A.J.A. - Handleiding tot de Pharmacognosie van het planten- en dierenrijk.
15621: OUTHWAITE, WILLIAM; BOTTOMORE, TOM; GELLNER, ERNES - The Blackwell Dictionary of Twentieth-Century Social Thought.
19864: OVENDEN, GRAHAM - Alphonse Mucha. Photographs.
14939: OVERBEEK, MARCEL - Nederlands industrieel erfgoed in beeld (Toen-boekje).
15412: OVERBEEK, MARCEL - Nederlands industrieel erfgoed in beeld.
18801: OVERDIJKING, G.W. - Lin Ts&e-Hsù. Een biographische schets (Sinica Leidensia, Vol. IV).
19521: OVERDUIN, H.; HENKELS, H. - Mondrian, from figuration to abstraction (RARE HARDBOUND EDITION).
20063: OVERDUIN, H.; HENKELS, H. - Mondrian, from figuration to abstraction (RARE HARDBOUND EDITION).
12010: OVERY, PAUL - Kandinsky. Die Sprache des Auges.
14528: OVINK, B.J.H. - Philosophie und Sophistik.
11958: OVINK, G.W. - Schoonheid - toeleg of toegift. Rede uitgesproken ter aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de wetenschap van de geschiedenis en de aesthetiek van de drukkunst en de daarmee samenhangende grafische technieken.
10823: OVINK, G.W. - Bij tien tekeningen van S.H. de Roos.
8684: OVINK, G.W.; GUMBERT, H.L.; ELBURG, J.G.F.; HARTZ - Drukkerswereld en Autolijn, Kerstnummer 1953.
10821: OVINK, G.W.; SMIT, GABRIËL; BOIS, J.H. DE - Bijdragen ter eere van den vijf en zestigsten verjaardag van S.H. de Roos, 14 September 1942 (Halcyon 9/10 - 1942).
15368: OWEN, JOHN - The Skeptics of the Italian Renaissance.
3515: OWENS, L.T. - J.H. Mason, Scholar-Printer, 1875-1951.
19359: OXENAAR, R.; WOUD, A. VAN DER - J. Th. Toorop. De jaren 1885 tot 1910.
19673: OXENAAR, R.W.D.; GOOL, JEF VAN - Jan Cremer als schilder. Haagse periode 1958-1962. Galerie Nouvelles Images.
18642: OXENAAR, R.W.D.; LEEEING, J.; ALTHAUS, P.F. - Tinguely / Bernard Luginbühl. Rijksmuseum Kröller-Müller, Stedelijk van Abbemuseum, Kunstmuseum Luzern, 1967.
4016: OXENAAR, R.; WOUD, A. VAN DER - J. Th. Toorop. De jaren 1885 tot 1910.
4299: OXENAAR, R.W.D. - Beeldhouwwerken van het Rijksmuseum Kröller-Müller.
10682: OXENFELDT, ALFRED R. (ED.) - Models of Markets.
19714: OZINGA, C. - Perspectief zien. Tekst- en werkboekje.
19720: OZINGA, M.D. - De monumenten van Curaçao in woord en beeld.
19191: PAASMAN, BERT - j.. Martinet. Een Zutphens filosoof in de achttiende eeuw.
20018: PABST, MICHAEL; MAUTNER-MARKHOF, MARIETTA - Wiener Kinetismus E.G. Klien. Katalog 16 - E.G. Klien und 10 Künstler des Wiener Kinetismus.
13960: PAEPE, CHRISTIAN DE; VONCK, BART - Federico García Lorca (1898-1936).
19565: PAETZOLD, HEINZ - Ernst Cassirer. Von Marburg nach New York. Eine philosophische Biographie.
14614: PAETZOLD, HEINZ - Ernst Cassirer. Von Marburg nach New York. Eine philosophische Biographie.
20073: PAETZOLD, HEINZ (ED.) - City Life. Essays on Urban Culture.
19934: PAGEL, WALTER - New Light on William Harvey.
8291: PAINE SLAYTON, MARIETTE - Early American Decorating Techniques. Step-by-Step Directions for Mastering Traditional Crafts.
8641: PALA, ALBERTO - Isaac Newton. Scienza e filosofia.
2845: GRAND PALAIS - Hommage à Marc Chagall. Grand Palais décembre 1969 - mars 1970.
15713: PALANTE, GEORGES - Pessimisme et individualisme. Préface de Michel Onfray.
17013: PALAU I FABRE, JOSEP - Picasso Cubism 1907-1917.
15245: PALMEN, CONNIE - Helemaal Huf. Tekst Connie Palmen.
18697: PALTS, ELISABETH VAN DE; DESCARTES, RENÉ - René Descartes en Elisabeth van de Palts. Briefwisseling. Met een inleiding van René Gude. Vertaald en van een nawoord voorzien door Jeanne Holierhoek.
15654: PAM, MAX - Going East. Two decades of Asian photography / 20 années de photographie en Asie.
15655: PAM, MAX; REMY, PATRICK (ED.) - Max Pam. Indian Ocean Journals.
14534: PANFILOV, V.Z. - Grammar and Logic (Janua Linguarum. Studio Memoriae Nicolai van Wijk Dedicata, Indiana University, Series Minor, Nr. 63).
6980: PANKEY, WILLIAM W. - William Pankey. Urban Options.
15076: PANNEKOEK, G.H. - De verluchting van het boek (De toegepaste kunsten in Nederland: een reeks monografieën over hedendaagsche sier- en nijverheidskunst).
4590: PANNEKOEK, G.J.; SCHIPPER, J.J. - Ontwerpen, aanleggen en beplanten van tuinen. Deel 1.
7651: PANNEKOEK, A. - Untersuchungen über den Lichtwechsel Algols (doctorate thesis / proefschrift).
4349: PANNEKOEK, G.H. - De verluchting van het boek (De toegepaste kunsten in Nederland: een reeks monografieën over hedendaagsche sier- en nijverheidskunst).
9143: PANOFSKY, ERWIN - Grabplastik; vier Vorlesungen über ihren Bedeutungswandel von Alt-Ägypten bis Bernini.
6896: PAPADAKIS, ANDREAS; STEELE, JAMES - Architectuur van nu.
7232: PAPADAKIS, ANDREAS (ED.) - Free Spirit in Architecture. Omnibus volume.
11814: PAPANEK, VICTOR; FRIELING, DIRK; SCHRÖDER, ROB - Markwaard: the other side of design. Water en land / Water and land. Myhte of rede / myth or mind.
8095: PAPY, M. - Inleiding tot de vectorruimten.
11744: PAQUET, MARCEL - l'Enjeu de la philosophie.
11701: PAREL, ANTHONY J. - The Machiavellian Cosmos.
1920: INSTITUT NÉERLANDAIS PARIS - Rembrandt et ses comtemporains. Dessins Hollandais du dix-septième siècle. Collection Frits Lugt.
387: PARIS, PIERRE - La Peinture Espagnole depuis les origines jusqu'au début du XIXe siècle.
18644: PARISSIEN, STEVEN - Palladian Style.
10970: PARKE III, NATHAN GRIER - Guide to the Literature of Mathematics and Physics including related works on engineering science.
19700: PARKER BRIENEN, REBACCA - Visions of Savage Paradise. Albert Eckhout, Court Painter in Colonial Dutch Brazil.
9205: PARKER, J.E.S. - The economics of innovation. The national and multinational enterprise in technological change.
19894: PARKINSON, G.H.R. - The Theory of Meaning (Oxford Readings in Philosophy).
2299: PARMÉNIE, A.; BONNIER DE LA CHAPELLE, C. - Histoire d'un éditeur et de ses auteurs P.-J. Hetzel (Stahl).
3511: PARSONS, FRANK ALVAH - Interior Decoration. Its Principles and Practice.
18226: PARTSCH, SUSANNA - Gustav Klimt. Life and Work.
13982: PARTSCH, SUSANNA - Gustav Klimt. Leven en werk.
19119: PARTSCH, SUSANNA - Gustav Klimt. Life and Work.
2205: PARZER-MÜHLBACHER, A. - Photographisches Unterhaltungsbuch. Anleitungen zu interessanten und leicht auszuführenden photographischen Arbeiten.
7896: PASCAL, BLAISE - Prière à Dieu pour demander le bon usage des maladies.
17892: PASCAL, BALISE; BRUNSCHVICG - Pensées de Pascal. Édition établie, annotée et précédée d'une introduction par Léon Brunschvicg (édition limité et numéroté).
14290: PASSERON, ROGER - Daumier.
7473: PASSOW, RICHARD - Kartelle (Beiträge zur Lehre von den Unternehmungen, Heft 13).
11023: PASSUTH, KRISZTINA; SENTER, TERENCE A. - L. Moholy-Nagy. Exhibition Catalogue 1980, Institute of Contemporary Arts, London.
10369: PASTIER, JOHN - Cesar Pelli (Monographs on Contemporary Architecture).
8877: PASTIER, JOHN - Cesar Pelli (Monographs on Contemporary Architecture).
18260: PATAI, RAPHAEL - The Vanished Worlds of Jewry. Picture Research by Eugene Rosow with Vivian Kleiman.
651: PATAKY, DÉNES - Von Delacroix bis Picasso. Zeichnungen aus der Sammlung des Museums der Bildenden Künste in Budapest.
650: PATAKY, DÉNES - Master Drawings from the collection of the Budapest Museum of Fine Arts. 19th and 20th centuy.
19734: PATER, C. DE - Petrus van Musschenbroek (1692-1761). Een newtoniaans natuuronderzoeker (proefschrift).
18722: PATER, C. DE - Petrus van Musschenbroek (1692-1761). Een newtoniaans natuuronderzoeker (proefschrift) (met signatuur Michaël Zeeman).
18143: PATER, C. DE - Petrus van Musschenbroek (1692-1761). Een newtoniaans natuuronderzoeker (proefschrift).
7642: PATTERSON, E.M. - Topology.
18669: PATTERSON, JERRY E. - The Vanderbilts.
19345: PAUC, CHRISTIAN - Les méthodes directes en calcul des variations et en géométrie différentielle.
18264: PAUL, TESSA - Tiffany. Glas, vazen, lampen, meubels, sieraden.
19265: PAUL, ELLO - De mateloze mens. Wijsgerig-antropologisce studie over avontuur en verveling (proefschrift, doctoratie thesis).
7351: PAUL, ALEXANDER - Prazske imprese.
19849: PAUL, TESSA - Tiffany. glas, vazen, lampen, meubels, sieraden.
10306: PAULHAN, JEAN - Braque le patron.
2698: PAULI, G. - Leonardo da Vinci (Bibliothek der Kunstgeschichte, Band 39).
19044: PAULING, L.; WILSON, E.B. - Introduction to Quantum Mechanics, with Applications to Chemistry..
13271: PAULSEN, FRIEDRICH - Immanuel Kant. Sein Leben und Seine Lehre (Frommanns Klassiker der Philosophie, Band VII).
5079: PAULSEN, FRIEDRICH - Einleitung in die Philosophie.
2316: PAULUS, EDUARD - Die Cisterzienser-Abtei Maulbronn (Mit 6 Tafeln in Steindruck nach Aufnahmen und Zeichnungen der Baumeister Dank und Schneider und 230 Holzschnitte von A. Closs, meist nach Aufnahmen und Zeichnungen von Professor C. Riess).
8028: PAWEK, KARL - 2e Wereldtentoonstelling van de fotografie. 522 foto's uit 85 landen van 236 fotografen. De vrouw.
9362: PAWLOK, WERNER; BÖCK, PETER - Stars & Paints. Photographs by Werner Pawlok, Paintings by Peter Böck.
4218: PAWLOW, TODOR - Beiträge zur Geschichte der Ästhetik.
2230: PAYANT, FELIX - Design Technics.
15381: PAYNE, HARRY C. - The Philosophes and the People.
15551: PAZ, OCTAVIO - Marcel Duchamp: l'apparence mise à nu (NRF Essais).
18331: PEANO, GIUSEPPE; PADOA, ALESSANDRO - Calcolo Geometrico. Secondo l'Ausdehungslehre di H. Grassmann. Preceduto dalle Operazioni delle Logica Deduttiva. Bound together with: La logique déductive dans sa dernière phase de développement, avec une préface de Giuseppe Peano.
10548: PEARCE, I.F. - A Contribution to Demand Analysis.
3253: PEEL, L.; POWELL, P.; GARRET, A. - An introduction to 20th-century architecture.
2022: PEEREBOOM, R.W.P. - Het Dagblad (Volksuniversiteitsreeks, tweede reeks no. 4).
17865: PEET, CORJAN VAN DER; STEENMEIJER, GUIDO - De Rijksbouwmeesters. Twee eeuwen architectuur van de Rijksgebouwendienst en zijn voorlopers.
5184: PEETERS, DENIJS - Hubert de Vries.
16346: PEIERLS, R.E. - Quantum Theory of Solids..
9390: PEITGEN, HEINZ-OTTO; JÜRGENS, HARTMUT; SAUPE, DIET - Chaos. Bausteine der Ordnung.
14515: PÉLÉGRIN-GENEL, ÉLISABETH - The Office.
12668: PELLICER, ALEXANDRE CIRICI - Hedendaagse Spaanse Kunst van Picasso tot Genovés. Museum Boymans=van Beuningen 1968.
17540: PELLS, RICHARD H. - The Liberal Mind in a Conservative Age. American Intellectuals in the 1940s and 1950s.
12597: PELS, C. - Papier. Een en ander over de fabricage en verwerking van papier, toegelicht met talrijke afbeeldingen.
14036: PELS, C.; ELFFERS, DICK; MEIJER - Facetten van boekdruk.
15534: PEN, J. - Een harde wereld.
16348: PENDLEBURY, C. - Lenses and Systems of Lenses, treated after the manner of Gauss..
2712: PENN, COLIN - Houses of To-day.
19604: PENNER, TERRY; KRAUT, RICHARD - Nature, Knowledge and Virtue. Essays in memory of joan Kung (Apeiron, Volume XXII, Number 4, 1989).
14854: PENROSE, ROGER - The Emperor's New Mind. Concerning Computers, Minds, and the Laws of Physics (met een brief van uitgever Mai Spijkers aan Rudy Kousbroek).
14847: PENROSE, ROGER - Shadows of the Mind. A Search for the Missing Science of Consciousness.
13742: PEPYS, SAMUEL - Dagboek 1660-1669. Een selectie uit het volledige Dagboek.
19744: PEREIRA, ARTHUR (ED.) - Manual of Sub-Standard Cinematography. The complete guide to 8 mm., 9.5 mm. And 16 mm. Film-making and film projection.
16748: PERETZ, JEAN-CLAUDE; VÉRONÈSE, MARCEL; WIENC, A. - Love Story. Jean-Claude Peretz / Marcel Veronese / Alain Wienc.
12949: PÉREZ SANCHEZ, ALFONSO E.; SAYRE, ELEANOR A. - Goya and the Spirit of Enlightenment.
8645: PERRICK, M. - Analyticiteit.
10720: PERRIN, J. - Die Brown'sche Bewegung und die wahre Existenz der Moleküle (sonderausgabe aus Kolloidchemische Beihefte, Band I).
14531: PERRY, JOHN - The Problem of the Essential Indexical and Other Essays.
3860: PERSIN, PATRICK-GILLES - Fabrice Rebeyrolle. Expositie 7 juni -13 juli 1991. Galerie K Amsterdam.
17119: PERUTZ, VIVIEN - Édouard Manet.
7175: PESCATORE, ANNI - Der Meister der bemalten Kreuzigungsreliefs. ein Beitrag zur Geschichte der niederdeutschen Plastik im fünfzehnten Jahrhundert (Studien zur Deutschen Kunstgeschichte).
8224: PESCHEL, OSCAR - Geschichte der Erdkunde bis auf Humboldt und Carl Ritter (Geschichte der Wissenschaften in Deutschland. Neuere Zeit. Vierter Band).
3279: PESCHLER, ERIC A. - Künstler in Moskau. Die neue Avantgarde. Mit einem essay von Wiktor Misiano und Photographien von Jurij Scheltow.
7496: PESEK, BORIS P.; SAVING, THOMAS R. - Money, Wealth and Economic Theory.
6709: PET, J.C.L. - Stedebouwkundige beschouwingen.
19585: PETERS, R.S. (ED.) - Nature and Conduct (Royal Institute of Philosophy Lectures, Volume Eight. 1973-1974).
6885: PETERS, PAULHANS; ROSNER, ROLF - Wohn-Häuser. Einfamilienhäuser und Wohnungen in kleinen Siedlungen.
18720: PETERS, JOHN DURHAM - Courting the Abyss. Free Speech and the Liberal Tradition.
14428: PETERS, J.M.L.; DRIEL, A.A.E. VAN - De film in beeld.
19687: PETERSEN, AD; BRATTINGA, PIETER - Sandberg. Een documentaire / a documentary.
15514: PETIT, MARC - L'équation de Kolmogoroff. Vie et mort de Wolfgang Doeblin, un génie dans la tourmente nazie.
19994: PETROWA, EWGENIA; KOWAENKO, GEORGIJ; TUGENDHOLD, J - Alerxandra Exter. Farbrhythmen. Staatliches Rssisches Museum. Ludwig Museum im Russischen Museum.
9854: PETZOLDT, JOSEPH - Die Stellung der Relativitätstheorie in der geistigen Entwicklung der Menschheit.
18693: PEURSEN, C.A. VAN - Over Leibniz en zijn betekenis voor onze tijd.
6562: PEURSEN, C.A. VAN - Wetenschappen en werkelijkheid.
7846: PEURSEN, C.A. VAN - Wegwijs in de wijsbegeerte. Een aansporing tot zelf filosoferen.
6933: PEVSNER, NIKOLAUS - Gechiedenis van de bouwkunst in Europa.
18719: PFAFF, WILLIAM - The Wrath of Nations. Civilization and the Furies of Nationalism.
20078: PFANKUCH, PETER - Hans Scharoun. Bauten, Entwürfe, Texte.
6644: PFEIFFER, JOHANNES - Existenzphilosophie. Eine Einführung in Heidegger und Jaspers.
3050: PFISTER, KURT - Der junge Dürer.
12407: PHAM, F. (ED.) - Hyperfunctions and Theoretical Physics (Lecture Notes in Mathematics 449).
9699: PHELPS BROWN, E.H. - Pay and Profits. The theory of distribution reviewed in the light of the behavior of some Western economies over the last hundred years.
17229: PHILIPP, KLAUS JAN; GAHL, CHRISTIAN (PHOTOGR.) - Stüler/Strack/Merz. Alte Nationalgalerie, Berlin (Opus 45).
17923: PHILIPPSON, ALFRED - Das Mittelmeergebiet. Seine geographische und kulturelle eigenart.
3033: PHILIPS, FRITS - 45 jaar met Philips.
17732: PHILIPSE, H.; FRESCO, M.; BOS, E.P. - Thauma. Themenummer Nuhelmans (Nummer 12, jaargang 3, mei 1987).
20045: PHILLIPS, JOHN AND ANNA; BRAUNSCHWEIGER, JURGEN - John Phillps. Un obiettivo sulla storia (Italian Edition of 'It happened in our LIFETIME. a memoir in words and pictures', 1985).
14552: PHILLIPS, NORMAN; NIKERK, J. - Nederland - Canada.
14553: PHILLIPS, NORMAN; NIKERK, J. - Nederland - Canada.
16804: PHILLIPS, CHRISTOPHER; STEICEN, EDWARD - Steichen art War.
2494: PHILLIPS, NORMAN; NIKERK, J. - Nederland - Canada.
19399: PHILLIPS, CHRISTOPHER; STEICEN, EDWARD - Steichen art War.
8961: PHYSCK, JOHN - The Engraved Work of Eric Gill. The Victoria and Albert Museum.
18322: PIAGET, JEAN - The Development of Thought. Equilibirum of Cognitive Structures.
4126: PIANTONI, GIANNA; LEEMAN, FRED - Ottocento / Novecento Italiaanse kunst 1870-1910.
20145: PICABIA, FRANCIS - Poèmes. Préface de Bernard Noël, édition établi par Carole Boulbes.
20146: PICABIA, FRANCIS - Écrits critiques. Préface de Bernard Noël, édition établi par Carole Boulbes.
18469: PICARD, ÉMILE - Quelques applications de la théorie des courbes et des surfaces algébriques (Cahiers Scientifiques, Fascicules IX).
9704: PICCARDT, K.L. - het wezen der kunst. Onderzoek naar de gronden der aesthetische waardeering.
18983: PIDDINGTON, RALPH - An Introduction to Social Anthropology. Volume One and Two.
9526: PIECK, HENRI - Verwoest Nederland.
10213: PIEHLER, J. - einführung in die lineare Optimierung. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Bibliothek 35.
6545: PIEPER, JOSEF - Was heißt philosophieren? Vier vorlesungen.
16931: PIERRON, SANDER; STEFFENS, CATHERINE - Ensor en de XX aan de kust. Blankenberge en de verzameling Henri Van Cutsem.
10266: PIETERS, DIN; BEEREN, WIM - Uit de Collectie. Stedelijk Museum Amsterdam (autograph Pierre Janssen).
15068: PIETERS, DIN; BEEREN, WIM - Uit de Collectie. Stedelijk Museum Amsterdam.
17331: PIGNANT, ROSLYN - Oceanic Mythology. The Myths of Polynesia, Micronesia, Melanesia, Australia.
5678: PIGNATTI, TERISIO - Das Venezianische Skizzenbuch von Canaletto. I. Text-Band, II. Faksimile-Band.
11680: PIGOU, A.C. - Keynes' General Theory. A retrospective view.
12746: PIJBES, WIM; GHEZ, CLAUDE; KRUMMENACKER, CAROLYNE - Théophile-Alexandre Steinlen. Meester van Monmartre. Kunsthal Rotterdam, Musée du Petit Palais Genève.
12417: PIMBLEY, GEROGE H. - Eigenfunction Branches of Nonlinear Operators and their Bifurcations (Lecture Notes in Mathematics 104).
17118: PINGEOT, ANNE; HOOZEE, ROBERT - Paris-Bruxelles / Bruxelles-Paris. Réalisme, impressionisme, symbolisme, art nouveau. Les relations artistiques entre l Freance et la Belgique, 1848-1914.
18032: PINKER, STEVEN - The Stuff of Thought. Language as a Window into Human Nature.
17053: PINKER, STEVEN - The Language Instinct. The New Science of Language and Mind.
18848: PINOT, VIRGILE - La Chine et la formation de l'esprit philosophique en France (1640-1740).
18817: PINYINBAN, HANYU - Zhonghua Renmin Gongheguo Fen Sheng Dituji.
10749: PIONTKOWSKI, A.A. - Hegels Lehre über Staat und Recht und seine Strafrechtstheorie.
3075: PIPER, REINHARD - Die schöne Frau in der Kunst.
18297: PIRANI, M.; FISCHER, J. - Graphische Darstellung in Wissenschaft und Technik (Sammlung Göschen, Band 728/728a).
17618: PIRAZZOLI-T'SERTEVENS, MICHÈLE - La Chine des Han. Histoire et Civilisation.
13891: PISTOLETTO, M.; PISANI, V.; PARMIGGIANI, C. - Der Traum des Orpheus. Mythologie in der italienischen Gegenwartskunst 1967 bis 1984.
17780: PITCHER, GEORGE - Berkeley (The Arguments of the Philosophers).
17132: PITCHER, GEORGE - The Philosophy of Wittgenstein.
2208: PIZZIGHELLI, G. - Anleitung zur Photographie für Anfänger.
15455: PLAAT, HENRI; GARREL, BETTY; WILLEMSE, NICOLE - Henri Plaat.
6067: PLANCK, MAX - Vorträge und Erinnerungen (fünfte Auflage der Wege zur physikalischen Erkenntnis, Volksausgabe).
17166: PLANCK, MAX - Sinn und Grenzen der exacten Wissenschaft. Vortrag gehalten im November 1941.
17167: PLANCK, MAX - Die Physik im Kampf um die Weltanschauung. Vortrag gehalten am 6. März im Harnack-Haus, Berlin-Dahlem.
11245: PLANCK, MAX - Physikalische Rundblicke. Gesammelte Reden und Aufsätze.
6072: PLANCK, MAX - Physikalische Rundblicke. Gesammelte Reden und Aufsätze.
6068: PLANCK, MAX - Vom Relativen zum Absoluten. Gastvorlesung gehalten in der Universität München, am 1. Dezember 1924.
6071: PLANCK, MAX - Einführung in die Mechanik der deformierbarer Körper.
10455: PLANCK, MAX - Wege zur physikalischen Erkenntnis. Reden und Vorträge.
11196: PLANCK, MAX - Eight Lectures on Theoretical Physics, delivered at Columbia University in 1909.
6073: PLANCK, MAX - Der Kausalbegriff in der Physik.
18522: PLANCK, MAX - Die Physik im Kampf um die Weltanschauung. Vortrag gehalten am 6. März im Harnack-Haus, Berlin-Dahlem.
17168: PLANCK, MAX - Wissenschatliche Slebstbiographie (Lebensdarstellungen Deutscher Naturforscher, Nr. 5) Mit der von MAX VON Laue gehaltenen Traueransprache.
17170: PLANCK, MAX - Die Einheit des physikalischen Weltbildes. Vortrag gehalten am 9. December 1908 in der naturwissenschaftlichen Fakultät des Studentenkorps an der Universität Leiden.
5477: PLANCK, MAX - Treatise on Thermodynamics.
17177: PLANCK, M.; DEBYE, P.; NERNST, W.; LORENTZ, H.A. - Vorträge über die kinetische Gastheorie der Materie und der Elektrizität (Mathematische Vorlesungen an der Universität Göttingen. Band VI).
1863: PLANTENGA, J.H.; BOOM, A. VAN DER - Vijftig eeuwen bouw-, beeldhouw- en schilderkunst. Een inleiding tot de westerse kunstgeschiedenis in haar voornaamste uitingen (2 vols: text, plates).
2229: PLANTENGA, J.H. - Verzamelde opstellen I & II (2 vols).
17193: PLANTY-BONJOUR, GUY - Hegel et la pensée philosophique en Russie 1830-1917 (Archives Internationales d'Histoire des Idées, 64).
5488: PLASSCHAERT, A. - Het zien van schilderijen. Een antal opmerkingen met samenvatting.
12168: PLASSCHAERT, A. - De schilder H. Wiegersma. Inleiding en gegevens door A. Plasschaert.
3522: PLASSCHAERT - Jan Toorop.
13407: PLATEAU, J. - Mémoire sur l'irradiation.
19910: PLATO - Plato's Crito, vertaald door S. Koperberg.
19269: PLATON; EIGLER, GÜNTHER (HRSG.) - Platon. Werke in acht Bänden. Griechisch und Deutsch. Sonderausgabe (Band 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1 und 8/2).
14419: PLATTEEL, ANDRÉ - Margeting: Inventing a Different Marketing Language.
18774: PLATTS, MARK (ED.) - Reference, Truth and Reality. Essays on the Philosophy of Language.
5322: PLEYTE, W. - Leiden vóór 300 Jaren en Thans. Photolithographische afbeelding van een Platte-grond van 1578 en Chromolithographische afbeelding van het Chaertbouc van Straten binnen desen Stadt Leyden en Chaertbouc van de Stadts Wateren gemeten bij (zie verder).
15237: PLOEG, W. - Constantijn Huygens en de natuurwetenschappen (proefschrift).
10536: PLOTNITSKY, ARKADY - In the Shadow of Hegel. Complementarity, History and the Unconscious.
371: PLUIS, JAN - Fries aardewerk I: Kingma (1784-1812), Makkum.
19122: PLUMRIDGE, ANDREW; MEULENKAMP, WIM - Brickwork. Architecture and Design.
14088: PLUYM, W. VAN DER; MULLER, M.; LOO, EMILE VAN - Max Nauta.
14442: PLUYM, W. VAN DER - Vijf eeuwen binnenhuis en meubels in Nederlands 1450-1950.
18921: POCOCK, J.G.A. - Politics, Language and Time. Essays on Political Thought and History.
12402: POENARU, VALENTIN - Analyse Différentielle (Lecture Notes in Mathematics 371).
2389: POGANY, G.O. - Derkovits.
12875: POHL, ROBERT WICHARD - Optik und Atomphysik.
6013: POHL, R.; PRINGSHEIM, P. - Die lichtelektrischen Erscheinungen (Sammlung Vieweg. Tagesfragen aus den Gebieten der Naturwissenschaften und der Technik, Heft 1).
18723: PÖHLMANN, OLGA - Jan Swammerdam. Naturforscher und Arzt (Biographischer Roman).
2635: PÖHLMANN, OLGA - Jan Swammerdam. Naturforscher und Arzt (Biographischer Roman).
17143: POINCARÉ, HENRI - Wissenschaft und Hypothese. Autorisierte Deutsche Ausgabe mit erläuternden Anmerkubgen von F. und L. Lindemann.
17144: POINCARÉ, HENRI - Wissenschaft und Hypothese. Autorisierte Deutsche Ausgabe mit erläuternden Anmerkubgen von F. und L. Lindemann.
17727: POINCARÉ, HENRI - Wetenschap en hypothese (Boom Klassiek, 25).
5263: POIRIER, R. - Philosophes et Savant Français du Xxe siècle. Extraits et notices II: La Philosophie de la Science.
19536: POITROVSKI, MICHAIL B.; VRIEZE, JOHN - Hemelse kunst, Aardse schoonheid. Kunst van de islam (De Nieuwe Kerk Amsterdam, 1999).
11816: POL, B. VAN DER; BREMMER, H. - Operational Calculus based on the Two-sided Laplace Integral.
9675: POL, BALTH. VAN DER; NIESSEN, K.F. - Symbolic Calculus (Philosophical Magazine 13, 537-577, 1932).
20091: POLAK, ADA - Glass. Its Traditiion and its Makers.
13834: B.H. POLAK - Het symbolisme in de Nederlandse schilderkunst 1890-1900 (proefschrift).
8256: B.H. POLAK - Het symbolisme in de Nederlandse schilderkunst 1890-1900 (proefschrift).
17568: POLANO, SERGIO - Hendrik Petrus Berlage. Het Complete Werk.
19867: POLING, CLARK V. - Kandinsky's Teaching at the Bauhaus. Color Theory and Analytical Drawing.
1070: POLLACK, PETER - Die Welt der Photographie von ihren Anfängen bis zur Gegenwart.
16779: POLLACK, PETER - Die Welt der Photographie von ihren Anfängen bis zur Gegenwart.
17414: POLLARD, ALFRED W. - Old Picture Books. With other Essays on Bookish Subjects.
17671: POLLOCK, JOHN L. - Nomic Probability and the Foundations of Induction.
19727: POLSTER, BERND - Super oder Normal. Tankstellen - Geschichte eines modernen Mythos.
12201: POLSTER, BERND - Design Lexikon Skandinavien.
8233: PÓLYA, GEORG; SZEGÖ, GABOR - aufgaben und Lehrsätze aus der Analysis I (Heidelberger Taschenbucher 73).
18478: POMEY, J.-B. - Éléments de calcul vectoriel (dans l'espace Euclidien à trois dimensions) / Application des imaginaires au calcul vectoriel / notions de calcul tensoriel / SIGNED BY THE AUTHOR.
19115: POMEY, J.-B. - Analogies Mécaniques de l'Electricité (Bibliothèque des Annales des Postes, Télégraphes et Téléphones).
18471: POMEY, J.-B. - Introduction à la théorie des courants téléphoniques et de la radiotélégraphie.
7764: CENTRE GEORGES POMPIDOU - Le Temps des Gares.
17697: PON, J.W. DU - Het eigen huis. Voorbeelden van eengezinshuizen in Nederland.
1021: PONDER, H.W.; GUNNING, C.P. - Java's pracht en praal.
17460: PONIATOWSKA, ELENA; STELLWEG, CARLA - Frida Kahlo. Een vrouw voor de camera. A Lookout Book.
18874: PONTRYAGIN, L.S.; BOL'TANSKII, V.G.; GAMKRELIDZE - The Mathematical Theory of Optimal Processes (International Series of monographs on Pure and Applied Mathematics, Volume 55).
4295: POODT, JOS - Bruce McLean. Where do you stand?.
11841: POORT, JOHAN - Hendrik Willem Mesdag 'Artiste Peintre à La Haye'.
12171: POORT, JOHAN - Hendrik Willem Mesdag 'Artiste Peintre à La Haye'.
19364: POORT, JOHAN - Hendrik Willem Mesdag 'Artiste Peintre à La Haye' (gesigneerd door de auteur).
14556: POORT, JOHAN - Hendrik Willem Mesdag 'Artiste Peintre à La Haye'.
18566: POORT, JOHAN; WELLING, DOLF - Jan Andreas Goedhart 1919-1991. Een Rotterdams schildersgenie.
15321: POORT, JOHAN - Hendrik Willem Mesdag 1831-1915. De Schilder van de Noordzee.
8818: POORTENAAR, JAN - Boekkunst en Grafiek.
1337: POORTENAAR, JAN - Schilders van het Hollandsche landschap (Kunst van Nederland).
15087: POORTENAAR, JAN - Boekkunst en Grafiek.
1311: POORTENAAR, JAN - Rembrandt Teekeningen.
8914: POORTENAAR, JAN - Boekkunst en Grafiek.
14516: POORTENAAR, JAN - Boekkunst en Grafiek.
4865: POORTERE, A. DE - Sander Wijnants (Kunstenaars van heden).
13226: POORTMAN, J.J. - Repertorium der Nederlandse wijsbegeerte. Supplement I.
14977: POORTMAN, J.J. - Repertorium der Nederlandse Wijsbegeerte.
8746: POPE, A.H.; FARR, DENNIS; HOUSE, JOHN - Impressionist & Post-Impressionist Masterpieces: The Courtauld Collection.
2773: POPE-HENNESSY, JOHN - Italian High Renaissance and Baroque Sculpture (3 vols.).
11614: POPHAM, A.E.; WILDE, J. - The Italian Drawings of the XV and XVI Centuries in the Collection of His Majesty The King at Windsor Castle.
7077: POPITZ, HEINRICH - Der entfremdete Mensch. Zeitkritik und Geschichtsphilosophie des jungen Marx (Kritische Studien zur Philosophie).
18695: POPKIN, RICHARD H. - The History of Secepticism from Erasmus to Descartes (revised edition).
10179: POPP, WALTER - Wege des exakten Denkens. Viertausend Jahre Mathematik.
19605: POPPER, KARL R. - Conjectures and Refutations: the Growth of Scientific Knowledge.
16623: POPPER, KARL R. - Conjectures and Refutations. The Growth of Scientific Knowledge.
9544: POPPER, KARL R. - Conjectures and Refutations, The Growth of Scientific Knowledge.
18486: POPPER, KARL R. - Conjectures and Refutations, The Growth of Scientific Knowledge.
9934: POSAMENTIER, ALFRED S.; LEHMANNN, INGMAR - Pi. A Biography of the World's most Mysterious Number.
19476: POSTGATE, JOHN - Microbes and Man (A Pelican Original).
16823: POSTHUMA DE BOER, EDDY; VINKENOOG, S.; NOOTEBOOM, - Beeld in Zicht. Eddy Posthuma de Boer. Simon Vinkenoog. Met een tekstbijdrage van Cees nooteboom.
14335: POSTHUMA DE BOER, EDDY - Photo Libretto.
15501: POSTHUMA DE BOER, EDDY - Carnaval.
3564: POSTHUMA DE BOER, EDDY - Carnaval.
18279: POSTMA, C. - Wiunderbare Welt der Pflanzen. Formen und Strukturen der Blütenpflanzen. Mit einem geleitwort von Prof. Dr. Fritz Gessner.
3233: POSTMA, O. - De Friesche Kleihoeve. Bijdrage tot de geschiedenis van den cultuurgrond vooral in Friesland en Groningen.
19230: POTMA, J.; COLIJN, P.J.; POSTEMA, J.A.; BOER, H.E. - Weg- en Waterbouwkunde. Studieboek voor het Middelbaar Technisch Onderwijs en voor de practijk. Volledige set van vijf delen.
18782: POULAIN, JACQUES - La loi de vérité ou la logique philosophique du jugement (Bibliothèque du Collège international de philosophie).
9531: POUWER, J. - Enkele aspecten van de Mimika-cultuur (Nederlands Zuidwest Nieuw Guinea). Proefschrift.
18249: POWELL, NICOLAS - The Sacred Spring. The Arts in Vienna 1898-1918.
17226: POWELL, KENNETH - Grand Central Terminal. Warren and Wetmore (Architecture in detail).
41: VAN PRAAG, PH. - Sociale symboliek op Nederlandse exlibris.
4606: PRAAG, M.M. VAN - Nederland bouwt (Nauta-reeks 4).
19527: PRAT, JEAN-LOUIS; CHASTEL, ANDRÉ - L'univers d'Aimé et Marguerite Maeght. Fondation Maeght, 3 juillet - 3 octobre 1982.
5622: PRATT, MICHAEL; TRUMLER, GERHARD - The Great Country Houses of Central Europe. Czechoslovakia, Hungary, Poland.
4106: PRATT, RICHARD - David Adler. The Architect and his Work.
19410: PRAZ, MARIO - La casa della vita. Nuova edizione accruesciuta con 27 illustrazioni fuori testo.
15479: PREMSELA, BENNO; CRAMER, CATO; WOLTERS, HESTER - De kracht van heden. Fonds voor Beeldende Kunst, Vormgeving en Bouwkunst. 45 individuele presentaties, Loods 6 Amsterdam, 1993.
18305: PRESSER, HELMUT - Johannes Gutenberg 1400-1468. die Druckkunst verändert die Welt.
19466: PRÉVERT, JACQUES; URHAUSEN, ROMAIN; FILS, A. - Les Halles de Paris. Avec un appendice historique d'Alexander Fils.
20171: PRICE, DON K. - America's Unwritten Constitution. Science, Religion, and Political Responsibility.
16558: PRIEM, G.H.; NIETZSCHE, FRIEDRICH - Friedrich Nietzsche. Ideeën. Een bloemlezing uit zijne werken. Met portret.
3433: PRIEM, G.H.; NIETZSCHE, FRIEDRICH - Friedrich Nietzsche. Ideeën. Een bloemlezing uit zijne werken. Met portret.
9030: PRINGSHEIM, ALFRED - Vorlesungen über Zahlen- und Funktionenlehre. Erster Band, erste Abteilung. Reelle und komplexe Zahlen, unendliche Algorithmen.
6089: PRINGSHEIM, PETER - Fluorescenz und Phosphorescenz im Lichte der neureren Atomtheorie.
19543: PRITZKER, BARRY - Ansel Adams.
19316: PU YI, AISIN-GIORO - From Emperor to Citizen - The Autobiography of Aisin-Gioro Pu Yi (two volumes).
11839: PULVER, H.E. - Construction Estimates and Costs.
15137: PURVIS, ALSTON W. - Dutch Graphic Design 1918-1945.
17403: PURVIS, ALSTON W. - Dutch Graphic Design 1918-1945.
7323: PUT, JIM VAN DER; SPEKSNIJDER, AAD; VRIES, MAARTEN - Beelden in Rotterdamse Galeries.
11188: PÜTTNER, GÜNTER - Die öffentlichen Unternehmen.
13585: PÜTZ, THEODOR - Das Bild des Unternehmers in der Nationalökonomie. Versuch einer aufbauenden Kritik.
597: PUYVELDE, LEO VAN - La peinture Flamande au siècle des Van Eyck.
7533: PUYVELDE, LEO VAN - L'Agneau Mystique d'Hubert et Jean van Eyck.
620: PUYVELDE, LEO VAN - Les Primitifs Flamands.
249: PUYVELDE, LEO VAN - Les Primitifs Flamands.
19818: QIAN, SIAN; WATSON, BURTON - Records of the Grand Historian. Qin Dynasty.
1220: QUATTROCCHI, GIOVANNA - Il museo archeologico Prenestino.
19459: QUÉANT, OLIVIER - Plaisir de France (Images de France). Décembre 195. No. spécial: Noël.
9318: QUISPEL, H.V. - Nederlandsch-Indië in den Tweeden Wereldoorlog.
18414: RAAD, JACQUELINE DE; ZADELHOFF, TRUDY VAN - Maris, een kunstenaarsfamilie (Kunsthistorische Reeks, no. 9).
18784: RABEAU, GASTON - Le jugement d'existence (Le Saulchoir, Bibliothèuqe de Philosophie, III).
15204: RABENLECHNER, MICHAEL MARIA; FEIGL, HANS - Festschrift zur Feier des fünfundzwanzigjährigen Bestandes der Weiner Bibliophilen-Gesellschaft. Mit einer Heliogravüre und drei Bildern in Lichtdruck.
18351: RADEMAKER, C.S.M. - Gerardus Joannes Vossius (1577-1649) Proefschrift.
15518: RADKAU, JOACHIM - Max Weber. Die Leidenschaft des Denkens.
20167: RADNITZKY, GARARD - Contemporary Schools of Metascience. Voume I: Anglo-Saxon Schools of Metascience; Volume II: Continental Schools of Metascience.
13897: RAFFAELLA, POLETTI - Atelier Mendini 1990-1994. Een visuele utopie. Groninger Museum.
9337: RAGER, CATHERINE RAGER - Dictionnaire Iconographique de Peinture.
15200: RAILLARD, GEORGES - Tàpies (avec deux lithographies originales).
14376: RAINBIRD, SEAN - Max Beckmann. Tate Modern 2003.
15392: RAITH, WERNER - Die Macht des Bildes. Ein humanistisches Problem bei Gianfrancesco Pico della Mirandola (Humanistische Bibliothek, Reihe I: Abhandlungen, Band 3).
7996: RAJU, POOLA T. - Das Idealistische Denken Indiens.
19263: RAKIC, NATASA - Common Sense Time and Special Relativity (proefschrift, doctoratie thesis).
18110: RAMAKERS, RENNY - Tussen kunstnijverheid en industriële vormgeving. De Nederlandsche Bonmd voor Kunst in Industrie.
17750: RAMSDEN EAMES, ELIZABETH; KIMBALL PLOCHMANN, GEORG - Bertrand Russell's Dialogue with His Contemporaries.
9701: RANDALL, F.P. - Issue, Control and Regulation of Capital.
7034: RANDALL, H.J. - The Creative Centuries. A study in historical development.
18915: RANDLES, W.G.L. - De la terre plate au globe terrestre. Une mutation épistémologique 1480-1520 (Cahiers des Annales).
558: RANKE, HERMANN - Chefs-d'oeuvre de l'art égyptien.
15306: RANKE, WINFRIED - Joseph Albert. Hofphotograph der Bayrischen Könige.
17842: RANKE, WINFRIED - Heirich Zille. Photographien Berlin 1890-1910.
3687: RANKE, WINFRIED - Heinrich Zille. Draughtsman and Photographer.
8260: RANKIN, H.A. - The Teaching of Colour (New Era Art Series, Volume I).
791: RAS, MAX - Schweizer Maler. 100 ausgewählte Titelbilder des Schweizerischen Beobachters.
2890: RASSOW, PETER - Der Historiker und seine Gegenwart.
16893: RASTIER, FRANÇOIS - Idéologie et Théorie des signes (Approches to Semiotics, 17) Analyse structurale des éléments d'idéologie d'Antoine-Louis-Claude Destutt de Tracy.
17560: RATHBONE, BELINDA - Walker Evans. A Biography.
11786: RATHENAU, WALTHER - Die neue Wirtschaft.
141: RATHENAU, ERNEST - Orientals; people from India, Malaya, Bali, China.
17060: RATHENAU, ERNEST (ED.) - Oskar Kokoschka. Drawings 1906-1965.
14916: RATKE, HEINRICH - Systematisches Handlexikon zu Kants 'Kritik der reinen Vernunft' (Philosophische Bibliothek, Band 37b).
18616: RATNER, JOSEPH (EDITOR) - Intelligence in the Modern World. John Dewey's Philosophy.
14101: RAUCH, HANS-GEORG - Rauch. La majorité silencieuse.
14094: RAUE, J.J. - De bouwgeschiedenis van de panden Markt 2 en 4 te Delft (Vereniging Hendrick de Keyser).
10676: RAUNER, ROBERT M. - Samuel Bailey and the Classical Theory of Value.
19809: RAWSON, JESSICA - Ancient China. Art and Archaeology.
19350: RAY, W. HARMON - Advanced Process Control.
259: RAYNAL, MAURICE - Peinture Moderne.
20180: RAYOMND, MARCEL - Jean-Jacques Rousseau. La quête de soi et la rêverie.
16829: READE, BRIAN; ROTHENSTEIN, JOHN - Aubrey Beardsley.
14240: READE, BRIAN; ROTHENSTEIN, JOHN - Aubrey Beardsley.
2254: READE, BRIAN - Art Nouveau and Alphonse Mucha (Victoria & Albert Museum, large picture book no. 18).
3052: RÉAU, LOUIS - La peinture Française du XIVe au XVIe siècle.
8624: RECK, MICHAEL - Ezra Pound. A Close-up.
18055: REDEKER, HANS - Hedendaagse Portretkunst in Nederland.
13966: REDEKER, HANS; LINDEN, HANS VAN DER; KOUWENAAR, G. - Roger Chailloux. Gedichten Gerrit Kouwenaar.
19142: REDEKER, HANS; CARPENTIER, JAN DE; DUPPEN, LEO - 20 Jaar Nieuwe Realisten / 20 Years of Dutch New Realism.
12166: REDEKER, HANS; VENEMA, ADRIAAN - Kees Maks 1876-1967.
11381: REDEKER, HANS - In mijn ogen. Raoul Hynckes als schilder en schrijver.
20082: REDEKER, HANS; CAILLOUX, ROGER; KOUWENAAR, GERRIT - Roger Chailloux. Met oeuvrecatalogus van zijn grafische werk). Genummerd exemplaar van luxe editie B.
11543: REDEKER, HANS - Jeanne Oosting.
8685: REDEKER, HANS; JAFFÉ, H.C.L.; BEGEER, J. - Drukkerswereld en Autolijn, Kerstnummer 1952.
8762: REDEKER, HANS; VENEMA, ADRIAAN - Kees Maks 1876-1967.
20083: REDEKER, HANS; CAILLOUX, ROGER; KOUWENAAR, GERRIT - Roger Chailloux. Met oeuvrecatalogus van zijn grafische werk)..
19962: REDFERN, DAVID; RICH, BUDDY - David redfern's Jazz Album.
18895: REDSLOB, EDWIN - Dem Tage gönnet heitern Blick. Eine bibliophille Betrachtung über die zu Goethes Geburtstag erschienenen Drucke. Jahwergabe des Berliner Bibliophilen Abend (signed and numbered).
6374: REDSLOB, EDWIN - Meisterwerke der Malerei aus der Sammlung Thyssen-Bornemisza, ´Sammlung Schloss Rohoncz´ in Lugano-Castagnola.
20132: REEDIJK, HEIN - John Heartfield 1891-1968. Fotomontages. Van Abbemuseum Eindhoven, 1975.
6417: REEDIJK, H. - De invloed van vorm en theorie op het Nieuwe Bouwen ´20-´40.
15606: REEDIJK, C. - Ere-tentoonstelling A.A.M. Stols.
4901: REGTEREN ALTENA, J.Q.; VRIES, THEUN DE - Henriët. Met een inleiding tot het werk en een levensbeschrijving van den kunstenaar.
11485: REGTEREN ALTENA, J.Q. VAN; RIJKSEN, A.A.J. - De Goudsche Glazen 1555-1603. Beschouwingen over Gouda, haar Sint Janskerk en de gebrandschilderde glazen.
19042: REHBOCK, FRITZ - Darstellende Geometrie (Die Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften in Einzeldarstellungen, Band 92).
16836: REHEBERGEN, JAN G. - Lou Strik - Houtgraveur.
11316: REHORST, CHRIS - Jan Buijs. Architect van de Volharding. De architectuur van het Bureau Ir. J.W.E. Buijs en J.B. Lürsen (Cahiers van het Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst, deel 4).
20028: REICH, HANS; BOUDUYS, MIES - Kinderen van verre en nabij. 120 unieke opnamen van internationaal bekende fotografen, bijeengebracht door Hans Reich. Met een inleiding van Mies Bouhuys.
10069: REICHART, HANS - Gauß (Gauss) und die nicht-euklidische Geometrie.
15021: REICHENBACH, HANS - Kausalstruktur der Welt und der Underschied von Vergangenheit und Zukunft (Sitzungsberichte der Bayerische Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-naturwissenschaftliche Abteilung, Sonderabdruck aus Jahrgang 1925).
17128: REICHENBACH, HANS - La Philosophie Scientifique, vues nouvelles sur ses buts et ses méthodes (Actualités Scientifiques et Industrielles, No. XLIX).
20114: REID, CONSTANCE - Hilbert.
462: REID, RICHARD - Bouwen in Beeld; (part of series: Wereldpanorama van de bouwkunst).
16898: REID, LOUIS ARNAUD - Meaning in the Arts.
10325: REIDEMEISTER, L. - Expressionisme. Werken uit de verzameling Haubrich in het Wallraf Richartz Museum te Keulen. Catalogus SM 82.
18761: REIJEN, WILLEM VAN - Der Schwarzwald und Paris. Heidegger und Benjamin.
10465: REIJN, THEO VAN - Nederlandse beeldhouwers van deze tijd.
16841: REIJN, THEO VAN - Nederlandse beeldhouwers van deze tijd.
20097: REILLY, PAT - Paperweights. The collector's guide to identifying, selecting and enjoying new and vintge paperweights.
15543: REINBOLD, ANNE - Georges de La Tour.
7109: REINDERS, PIM; OOSTERWIJK, WILMY - Neem de trein! Spoorwegaffiches in Nederland.
12645: REINER, IMRE - Modern and Historical Typography. An illustrated Guide.
4755: REINER, IMRE - Grafika. Beispiele für Typographie und Illustration.
19821: REINHARD, KURT - Chinesische Musik.
9686: REINHOLD, KARL THEODOR - Die bewegenden Kräfte der Volkswirtschaft.
18785: REININGER, ROBERT - Metaphysik der Wirklichkeit.
11992: REININK, A.W. - K.P.C. de Bazel - Architect (proefschrift).
17002: REININK, WESSEL; KINOLD, KLAUS - Herman Hertzberger, architect (Serie Monografieën van Nederlandse Architecten).
16834: REININK, WESSEL; KINOLD, KLAUS - Herman Hertzberger, architect (Serie Monografieën van Nederlandse Architecten).
1691: REININK, A.W. - K.P.C. de Bazel - Architect (proefschrift).
16784: REINKE, JUTTA; STEMMER, WOLGANG - Pioniere der Kamera. Das Erste Jahrundert Der Fotografie 1840-1900. Die Sammlung Robert Lebeck.
8453: REISEL, J.H. - Isaac Israels. Portret van een Hollandse Impressionist. Oeuvre en persoonlijkheidsstructuur (Academisch proefschrift).
13932: REISEL, JACOB H. - Isaac Israels. Portret van een Hollandse impressionist.
14274: REISEL, JACOB H. - Isaac Israels. Portret van een Hollandse impressionist.
2764: REISEL, J.H. - Isaac Israels. Portret van een Hollandse Impressionist. Oeuvre en persoonlijkheidsstructuur (Academisch proefschrift).
10800: REISSBERGER, MARA; WITT-DÖRRING, CHRISTIAN; WITZMA - Moderne Vergangenheit. Wien 1800-1900. Möbel, Matall, Keramik, Glas, Textil, Entwürfe aus Wien.
7680: REMMERT, REINHOLT - Funktionentheorie I (Grundwissen Mathematik 5).
7679: REMMERT, REINHOLT - Funktionentheorie I+II (Grundwissen Mathematik 5, 6).
17281: RÉMON, RÉGINE - Paul Delvaux. Peintre des gares.
16709: RENAN, ERNEST - The Future of Science. Ideas of 1848. Translated from the french.
7059: RENARD, HENRI - The Philosophy of Being.
15594: RENAUT, ALAIN - The Era of the Individual. A Contribution to a History of Subjectivity. Translated by M.B. DeBevoise and Franklin Philip.
12924: RENDERS, HANS - Ik heb er slechts één nul afgedaan. Brieven van en aan Geert Lubberhuizen.
14576: RENOUVIER, CHARLES - Les dilemmes de la métaphysique pure (Bibliothèque de Philosophie Contemporaine). Nouvelle édition.
19495: RENSCH, BERNHARD; DÜCKER, GERTI - Standaard Lexicon Biologie II (dierkunde).
19052: RENTENAAR, R. - Van Swindens Vergelijkingstafels van Lengtematen en Landmaten (deel I: facsimile, deel II: commentary).
2535: RENTENAAR, R. - Van Swindens Vergelijkingstafels van Lengtematen en Landmaten (deel I: facsimile, deel II: commentary).
14313: REPGEN, KONRAD; MÜLLER-LUCKNER, ELISABETH - Krieg und Politik 1618-1648. Europäische Probleme und Perspektiven (Schriften des Historischen Kollegs, Kolloquien 8).
12082: REPPEL, JEANETTE - Schabloneeren en batiken. Eenvoudige handleiding met voorbeelden en figuren.
20081: RESCHER, NICHOLAS - Dialectics. A Controversy-Oriented Approach to the Theory of Knowledge.
17049: RESCHER, NICHOLAS (ED.) - Essays in Honor of Carl G. Hempel. A Tribute on the Occasion of his Sixty-Fifth Birthday (Synthese Library).
16680: RESCHKE, RENATE (HRSG.) - Zeitenwende - Wertewende. Internationale Kongreß zum 100. Todestag Friedrich Nietzsches. Nietzscheforschung, Sonderband.
18141: RESINI, DANIELE; BULEGATO, FIORELLA - Venezia e il suo porto. Immagini, documenti e progetti per i settant'anni dell'ente portuale (with CD-ROM).
5687: RESTANY, PIERRE; COHEN, RONNY - Charles Ginnever.
6229: RETERA, W. - Architectonische Perspectief Constructie en opwerking.
19178: RETERA, W. - Nederlandsche Bouwmeesters, een reeks studies. P. Kramer.
2198: RETERA, W. - Nederlandsche Bouwmeesters.1. W. Kromhout, 2. P. Kramer, 3. H.P. Berlage, 4. A.J. Kropholler, 5. W.M. Dudok (5 volumes).
1692: RETERA, W. (ED.); KNUTTEL, G. - Nederlandsche Bouwmeesters, een reeks studies. A.J. Kropholler.
17213: RETERA, W. - Nederlandsche Bouwmeesters, een reeks studies. W. Kromhout Czn. (deel 1).
10539: REVEL, JEAN FRANCOIS - De geschiedenis van de westerse filosofie 1: van de oudheid tot de renaissance, 2: de filosofie in het tijdperk van de wetenschap (2 delen).
14923: REVEL, JEAN-FRANÇOIS - Descartes inutile et incertain.
14003: REVEL, JEAN-FRANÇOIS - Histoire de la Philosophie Occidentale (Tomes 1+2).
585: RÉVÉSZ-ALEXANDER, MAGDA - Die alten Lagerhäuser Amsterdams. Eine kunstgeschichtliche Studie.
6356: RÉVÉSZ-ALEXANDER, M. - Onbewust expressionisme.
14432: RÉVÉSZ-ALEXANDER, M. - Eva, Maria, Venus. Symbolen van het vrouwelijk wezen.
3890: RÉVÉSZ, G. (ED.) - Thinking and speaking. A symposium.
17685: RÉVÉSZ, G. - Die Formenwelt des Tastsinnes. Erster Band: Grundlegung der Haptik und der Blindenpsychologie; Zweiter Band: Formästhetik und Plastik der Blinden.
10424: REWALD, JOHN; WEITZENHOFFER, FRANCES - Aspects of Monet. A symposium on the artist's life and times.
12522: REWALD, SABINE - Balthus.
1446: REWALD, JOHN - Camille Pissarro (The Library of Great Painters).
14806: REY, ABEL - La science dans l'antiquité. L'apogée de la science technique grecque. L'essor de la mathématique (Biblitothèque de synthèse historique).
14011: REY, JEAN-DOMINIQUE - Guillermo Roux.
17815: REYER, WILHELM - Einführung in die Phänomenologie.
14138: REYERO, MANUEL - Museo Rufino Tamayo. Arte Contemporaneo Internacional.
3352: REYNAERTS, JENNY - Het karakter onzer Hollandsche School. De Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam, 1817-1870.
5223: REYNE, P.C.J. - Herman Kruyder (serie Beeldende Kunst in Nederland).
19888: REYNERS, M.M.J. (VERT.); AVICENNA - Avicenna. Leerdicht der geneeskunst.
14082: REZNIKOFF, SIVON - Sensuous Spaces. Designing Your Erotic Interiors.
14133: RGAON, MICHEL - Karel Appel. 'Sag zum Abschied leise Servus' ('Dis tout bas, en guise d'adieu, tchao'). Repères cahiers d'art moderne no. 112.
17153: RHEES, RUSH - Discussions of Wittgenstein.
18135: RHEIMS, BETTINA - Bettina Rheims. X'mas.
8302: RHEIMS, MAURICE - The Flowering of Art Nouveau.
17072: RIBEIRO, AILEEN - Ingre in Fashion. Representations of Dress and Appearance in Ingres's Images of Women.
9956: RIBENBOIM, PAULO - The Book of Prime Number Records.
17398: RICAHRDS, J.M. - 800 Years of Finnish Architecture.
12076: SEYMOUR DE RICCI - Der Stil Louis XVI. Mobiliar und Raumkunst (Bauformen-Bibliothek. Achter Band).
2868: RICCI, CORRADO - Baukunst und dekorative Skulptur der Barockzeit in Italien (Bauformen-Bibliothek. Fünfter Band).
13602: RICH, ARTHUR - Pascals Bild vom Menschen. Eine Studie über die Dialektik von Natur und Gnade in den 'Pensées'.
2563: RICHARDS, J.W. - Introduction to Industrial Sterilization.
17063: RICHARDSON, JOHN - A Life of Picasso. Volume I: 1881-1906.
18304: RICHAUDEAU, FRANÇOIS - Le processus de lecture. Essai (Le savoir moderne).
10643: RICHNER, EDMUND - Le Mercier de La Rivière. Ein Führer der physiokratischen Bewegung in Frankreich (Zürcher Volkswirtschaftliche Forschungen, Band 19).
761: RICHTER, GERT - Die gute alte Zeit im Bild. Alltag im Kaiserreich 1871-1914 in Bildern und Zeugnissen.
17793: RICHTSCHEID, HANS - Verteidigung der Philosophie als Kunst der Sebstbehauptung (Beck'dche Schwarze Reihe, Band 73).
15175: RICKARDS, MAURICE - Collecting Printed Ephemera.
20100: RICKE, HELMUT - Die Glassammlung des Kunstmuseums Düsseldorf mit Sammlung Hentrich. Eine Auswahl.
5297: RICKER, GERHARD - Das Abenteuer der Ordnung.
155: RICORD, MAURICE - Croisières en Méditerranée.
9198: RIEDNER, WERNER - Die Widerstände gegen staatliche Preismassnahmen.
18430: RIEF, HANS-HERMAN - Heinrich Vogeler. Das Graphische Werk.
18173: RIEHL, ALOIS - Friedrich Nietzsche. Der Künstler und der Denker (Frommanns Klassiker der Philosophie, Band VI).
15283: RIEMANN, G.; FEIST, P.H. - Karl Friedrich Schinkel 1781-1841. Schinkel-Erung in der DDR. Staatlice Museen zu Berlin 1830-1980.
17116: RIEPPEL, ANTON - Die Thalbrücke bei Müngsten (Klassiker der Technik). Eine technik-historische Reprintdokumentation aus der Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure im Jahre 1897. Einführung Ernst Werner.
7428: RIESENFELD, EMIL - Neue Analyse der wirtschaftlichen Grundphänomene.
56: RIESTERER, P. P. - Ägypten; ein Geschenk des Nils.
15703: RIETBERGEN, C. TH. - Copiëren voor steen- en offsetdruk.
5937: RIETVELD, AGATHE; MARTENS, BERRIE - Martens Goes New York (signed by the artist).
11441: RIETVELD, G. - Neuwe zakelijkheid in de Nederlandsche architectuur (De Vrije Bladen, schrift 7, jaargang 9).
3353: RIETVELD - VAN WINGERDEN, MARJOKE - Jeugdtijdschriften in Nederland en Vlaanderen 1757-1942. Bibliografie.
493: RIFE, PATRICIA - Lise Meitner. Ein Leben für die Wissenschaft.
18788: RIFF, M.A. - dictionary of modern political ideologies. Introduction by Robert Wokler.
15152: RIJCKE, PETER DE - Johannes Cornelis Stoffels 1878 - 1952..
5202: RIJGERSBERG, E. - Beknopte Kleurenleer en de toepassing van de kleuren in architectuur en binnenhuiskunst.
19382: RIJK, TIMO DE (REDACTIE) - Designers in Nederland. Een eeuw productvormgeving.
19602: RIJK, L.M. DE - Middeleeuwse wijsbegeerte. Traditie en vernieuwing.
11462: RIJKSEN, A.A.J. - Gespiegeld in kerkeglas. Hollands leed en vreugd in de Glasschilderingen van de St. Janskerk te Gouda.
2991: RIJKSEN, A.A.J. - Gespiegeld in kerkeglas. Hollands leed en vreugd in de Glasschilderingen van de St. Janskerk te Gouda.
19535: RILEY, TERENCE; NORDENSON, GUY - Tall Buildings. The Museum of Modern Art, New York (added: leporello with pictures of 13 tall buildings).
12979: RINCKLEFF, MARJAN (RED.) - Romantische Liefde. Een droombeeld vereeuwigd.
17327: RINKES, D.A.; ZALINGE, N. VAN; ROEVER, J.W. DE - Het Indische Boek der Zee (Serie No. 702 der uitgaven van de Volkslectuur).
3138: RINTELEN, FRITZ-JOACHIM VON - Philosophie der Endlichkeit als Spiegel der Gegenwart.
18629: RIOPELLE, CHRISTOPHER; BRAY, XAVIER - A Brush with Nature. The Gere Collection of Landscape Oil Sketches.
13299: RIP, ARIE - Wetenschap als mensenwerk. Over de rol van de natuurwetenschap in de samenleving.
19644: RITCHIE, A.D. - George Berkeley. A Reappraisal. Edited with a preface by G.E. Davie.
9455: RITCHIN, FRED; HÉBEL, FRANÇOIS - Magnum Photos (Collection Photo Poche).
18814: RITTER VON ZACH, ERWIN; WALRAVENS, HARTMUTH (HRSG. - Erwin Ritter von Zach (1872-1942). Gesammelte Rezensionen. Chinesische Sprache und Literatur in der Kritik (Asien- und Afrika-Studien der Humboldt-Universität zzu Berlin, Band 26).
18815: RITTER VON ZACH, ERWIN; WALRAVENS, HARTMUTH (HRSG. - Erwin Ritter von Zach (1872-1942). Gesammelte Rezensionen. Chinesische Geschichte, Religion und Philosophie in der Kritik (Asien- und Afrika-Studien der Humboldt-Universität zzu Berlin, Band 22).
19631: RITZ, MARIA - Le problème de l'être dans l'ontologie de Maurice Blondel (Studia Friburgia, Nouvelle Série 21).
17904: RIVERS, W.H.R. - Kinship and Social Organisation.
18964: RIXTEL, ROBERT VAN; WESTERVELD, WIM - Letters. Een bloemlezing over typografie.
17562: ROBAARD, JOKE; SANDE, BRIGITTE VAN DER - Joke Robaard. Folders, Suits, Pockets, Files, Stocks.
13544: ROBBINS, LORD - The Evolution of Modern Economic Theory and Other Papers on the History of Economic Thought.
13040: ROBERT-JONES, PHILIPPE - Irrealismus. Das Visionäre in der Malerei des 19. Jahrhunderts.
17018: ROBERTS-JONES, PHILIPPE - Abstracte schilderkunst in België 1920-1970 (Monografieën over Moderne Kunst).
20092: ROBERTSON, R.A. - Chats on Old Glass (The Chats Series. Practical Handbooks for Collectors).
17965: ROBERTSON, GEOFFREY - Crimes against Humanity. The Struggle for Global Justice.
1443: ROBERTSON, MARTIN - La Peinture Grecque (Les grands siècles de la peinture).
10592: ROBINSON, E.A.G. - The Structure of Competitive Industry (The Cambridge Economic Handbooks).
13686: ROBINSON, IAN - The New Grammarians' Funeral. A Critique of Noam Chomsky's Linguistics.
12880: ROBINSON, ANDREW - Die Geschichte der Schrift. Aus dem Englischen übertragen von Martin Rometsch.
11644: ROBINSON, JOAN - After Keynes. Papers presented to Section F (Economics) at the 1972 Annual Meeting of the British Association for the Advancement of Science.
20178: ROBINSON, IAN - The New Grammarians' Funeral. A Critique of Noam Chomsky's Linguistics.
14678: ROBINSON, IAN - The New Grammarians'Funeral. A critique of Noam Chomsky's linguistics.
18477: ROCARD, Y. - Les phénomènes d'auto-oscillation dans les installantions hydroliques (Actualités Scientifiques et Industrielles, 544. Théories mécaniques (hydrodynamiques - acoustiques) IX).
13843: ROCHBERG, GENE - Drawings by Wharton Eshrick.
7740: ROCHE, SERGE; COURAGE, GERMAIN; DEVINOY, PIERRE - Mirrors.
12410: ROCKLAND, CHARLES - Hypoellipticity and Eigenvalue Asymptotics (Lecture Notes in Mathematics 464).
6410: RODIN, AUGUSTE; GSELL, PAUL - L´Art. Entretiens réunis par Paul Gsell.
13385: RODTSCHENKO, ALEXANDER M.; STEPANOWA, WARWARA F. - Die Zukunft ist unser einziges Ziel ... / Rodtschenko, Stepanowa.
13386: RODTSCHENKO, ALEXANDER M.; STEPANOWA, WARWARA F. - Die Zukunft ist unser einziges Ziel ... / Rodtschenko, Stepanowa.
9655: RODTSCHENKO, ALEXANDER M.; STEPANOWA, WARWARA F. - Die Zukunft ist unser einziges Ziel ... / Rodtschenko, Stepanowa.
10483: ROEDER, RALPH - The Man of the Renaissance. Savonarola, Machiavelli, Castiglione, Aretino.
14220: ROEGHOLT, RICHTER - De geschiedenis van de Bezige Bij 1942-1972.
15332: ROELANTS, MAURICE - Edgard Tytgat (Monographieen over Belgische kunst).
8288: ROES, A. - De oorsprong der geometrische kunst (proefschrift).
3076: ROES, A. - Symbolen uit het oude Oosten.
11273: ROETHEL, HANS K.; BENJAMIN, JEAN K. - Kandinsky.
11812: ROGER-MARX, CLAUDE - Eugène Carrière 1849-1906. Marlborough Fine Art (London) 1970.
6411: ROGER-MARX, CLAUDE; COTTÉ, SABINE - l´Univers de Delacroix (les Carnet de Dessins, Collection établie et dirigée par Henri Scrépel dans le Cadre du Cabinet de Dessin).
19435: ROGERS, JOHN C. - English Furniture. Revised and enlarged edition by Margaret Jourdain.
19824: ROGERS, MICHAEL C. - The Chronicle of Fu Chien: A Case of Exemplar History (Chinese Dynastic Histories Translations, No. 10).
6910: ROGERS, AGNES; ALLEN, FRDERICK LEWIS - The American Procession. American Life since 1860 in Photographs.
11200: ROGERS, JAMES E. THOROLD - The Industrial and Commercial History of England (Lectures delivered to the University of Oxford).
15079: ROGGE, ELIS M. - Naaldkunst, Kantwerk en Handweven (De toegepaste kunsten in Nederland: een reeks monografieën over hedendaagsche sier- en nijverheidskunst).
4347: ROGGE, ELIS M. - Naaldkunst, Kantwerk en Handweven (De toegepaste kunsten in Nederland: een reeks monografieën over hedendaagsche sier- en nijverheidskunst).
16704: ROGGE, ELIS M. - Naaldkunst, Kantwerk en Handweven (De toegepaste kunsten in Nederland: een reeks monografieën over hedendaagsche sier- en nijverheidskunst).
11954: ROH, FRANZ; MOHOLY-NAGY, L.; TSCHICHOLD, JAN - L. Moholy-Nagy. 60 Fotos, 60 photos, 60 photographs. Phototek 1.
10776: ROH, FRANZ; TSCHICHOLD, JAN - Foto-Auge, 76 Fotos der Zeit - Oeuil et photo, 76 photographies de notre temps - Photo-Eye, 76 photoes of the period.
10732: ROH, FRANZ; MOHOLY-NAGY, L.; TSCHICHOLD, JAN - L. Moholy-Nagy. 60 Fotos, 60 photos, 60 photographs. Phototek 1.
5923: ROITER, FULVIO - l´Italie de Fulvio Roiter.
120: ROITER, F. - Espagne.
15058: ROLAND, BERTHOLD; GUTHMANN, JOHANNES; WALDMANN, EM - Max Slevogt. Ägyptenreise 1914. Ausstellung mit den Gemälden der Staatlichten Kunstsammlungen Dresden / DDR Gemäldegalerie Neue Meister.
3891: ROLAND HOLST, HENRIËTTE - Kinderen van deze tijd. Leekenspel in drie bedrijven.
9006: ROLFE, SYDNEY E.; DAMM, WALTER - Die multinationale Unternehmung in der Weltwirtschaft. Direktinvestitionen diesseits und jenseits des Atlantik (Schriftenreihe Europäische Wirtschaft, Band 52).
18428: ROMARE, KRISTIAN - Tajiri, photography reexplored. Museum voor photografie, Antwerpen.
14400: ROMBAUT, MARC - Paul Delvaux (Nederlandse editie).
20117: RONAN, COLIN A. - Astronomy (Illustrated Sources in History).
9645: RONDAY, H.J. - Prent praat.
5203: RONNER, L. - De geschiedenis van het ornament in het boek.
19947: RONNER, L. - De hedendaagsche grafische technieken.
12640: RONSARD, PIERRE DE - Elegie a Janet Peintre du Roy.
12642: RONSARD, PIERRE DE - Les sonnets pour Helene.
7211: RONTE, DIETER; PEINTNER, MAX - Franz Rosei. Skulpturen und Zeichnungen. Monographie.
19180: ROODENBURG, LINDA - De Bril van Anceaux. Anceaux's Glasses. Volkenkundige fotografie vanaf 1860. Anthropological photography since 1860.
16942: ROODENBURG, LINDA - Fotowerk. Fotografie in opdracht 1986-1992.
15607: ROOIJ, M. - Ondernemend Nederland 1899-1959. Zestig jaar ontplooiing.
14459: ROOS, SJOERD H.; BOTERMAN, JAN P. - Sjoerd H. de Roos. Typografische geschirften 1907-1920.
14468: ROOS. S.H. DE; HARTZ, S.L.; PRENEN, H.L. - S.H. de Roos. Portret getkend door S.L. Hartz. Sonnet van H.L. Prenen.
17181: ROOSEBOOM, MARIA - Herman Boerhaave 1668-1968. Tentoonstelling.
17530: ROOSES, MAX - De Schilderkunst van 1400 tot 1800 in Vlaanderen en Holland, Italië, Duitschland, Spanje, Frankrijk, en Engeland.
14894: ROOVER, RAYMOND DE; STEVELINCK, ERNEST - De comptabiliteit door de eeuwen heen. Tentoonstelling in de Koninklijke Bibliotheek Albert I 1970.
13496: ROPER, BURKHARDT - Kritisches zum IFO-Gutachten über die vertikale Preisbindung.
15611: ROS, F.G.TH.; COUMANS, PAUL; WOLTHOORN, ROB - F.G.Th. Ros. Een verlichte obesessie voor de ruimte. De Zonnehof, Amersfoort.
368: ROSCAM ABBING, MICHIEL - Rembrant toont sijn konst. Bijdragen over Rembrandt-documenten uit de periode 1648-1756.
3354: ROSCAM ABBING, MICHIEL - De schilder & schrijver Samuel van Hoogstraten (1627-1678). Eigentijdse bronnen en oeuvre van gesigneerde schilderijen.
17968: ROSE, GUSTAV - Die Schulung des Geistes durch den Mathematik- und Rechenunterricht (Eine psychologische Analyse). Beihefte zur Zeitschrift für Mathematischen und Naturwissenschaftlichen Unterricht, Band 11..
17980: ROSENBERG, AUBREY - Nicolas Gueudeville and his Work (1652-172?) (International Archives of the history of Ideas / Archives Internationales d'Historie des Idées, 99).
17981: ROSENBERG, AUBREY - Tyssot de Patot and His Work (1655-1738) (International Archives of the history of Ideas / Archives Internationales d'Historie des Idées, 47).
6834: ROSENBERG, PIERRE - French Master Drawings of the 17th and 18th centuries in North American collections / Dessins français du 17ème et du 18ème siècles des collections américaines.
11677: ROSENBERG, NATHAN - Perspectives on Technology.
1470: ROSENBERG, JACOB - Rembrandt. Life and work.
8182: ROSENBLOOM, RICHARD S. - Research on Technological Innovation, Management and Policy. A research Annual. Volume 1 - 1983.
5143: ROSENBLUM, ROBERT - Cubism and twentieth-century art.
19519: ROSENFELD, JASON; SMITH, ALISON - John Everett Millais (met uitnodigingskaart, folder en recensies).
14868: ROSENFIELD, ISRAEL - De uitvinding van het geheugen. Een nieuwe visie op de hersenen (met een voorwoord van Oliver Sacks).
10128: ROSENHAHN, GEORG - Ostwald's Klassiker der exakten wissenschaften Nr. 65. Abhandlung über die Functionen zweier Variabler mit vier Perioden welche die Inversen sind der ultra-elliptischen Integrale erster Klasse, von Georg Rosenhahn (1851).
19124: ROSENKRANZ, KARL - Die Modificationen der Logik, abgeleitet aus dem Begriff des Denkens (Studien von Karl Rosenkranz. Dritten Theil).
13171: ROSENKRANZ, KARL - Ästhetik des Hässlichen.
15791: ROSENTHAL, ALFRED - Nietzsches 'Europäisches Rasse-Problem'. 'Der Kampf um die Erdherrschaft'.
8284: ROSKILL, MARK - What is Art History.
4431: ROSMALEN, JO VAN - Goud op snee. Boek en tijdschrift in de Lage Landen 1935-1985.
13492: ROSS, ARTHUR M. - Trade Union Wage Policy (Institute of Industrial Relations, University of California).
2347: ROSS, COLIN - Die erwachende Sphinx. Durch Afrika vom Kap nach Kairo.
13969: ROSSEM, VINCENT VAN; LINDERS, JANNES (FOTOGRAFIE) - Benthem Crouwel Architecten (Monografiën van Nederlandse architecten).
20096: ROSSI, SARA - The Letts Guide to Collecting Paperweights.
19488: ROSSITER, CLINTON - Het Amerikaanse Presidentschap Sterrenserie 15).
17814: ROSSMANN, KURT - Deutsche Geschichtsphilosophie von Lessing bis Jaspers.
7274: ROSSMANN, KURT - Deutsche Geschichtsphilosophie von Lessing bis Jaspers.
16844: ROSZAK, THEODORE - Opkomst van een tegencultuur. Bespiegelingen over de technocratische maatschappij en haar jeugdige bestrijders.
3816: ROTERMUND, H.-M. - Rembrandt, tekeningen en etsen bij de Bijbel.
19387: ROTERS, EBERHARD - Berlin 1910-1933.
16729: ROTERS, EBERHARD - Iwan Puni (Jean Pougny) 1892-1956. Petrograd, Berlin, Paris. Gemälde, Zeichnungen, Reliefs.
5170: ROTERS, EBERHARD - Painters of the Bauhaus.
6082: ROTH, W.A.; SCHEEL, K. - Konstanten der Atomphysik.
5023: ROTHACKER, ERICH - Einleitung in die Geisteswissenschaften.
5013: ROTHACKER, ERICH - Logik und Systematik der Geisteswissenschaften (Handbuch der Philosophie).
15427: ROTHE, HERMANN - Höhere Mathematik.
748: ROTHENBERG, BENO; AHARONI, YONAHAN; HASHIMSHONI, A - Die Wüste Gottes. Entdeckungen auf Sinai.
10366: ROTHENSTEIN, JOHN; BUTLIN, MARTIN - Turner.
12520: ROTHUIZEN, WILLIAM; DOORN, HERMAN VAN - Gezichten van Justitie 1798-1998.
18790: ROTOURS, ROBERT DE - Traité des fonctionnaires et traité de l'armée, traduits de la Nouvelle Histoire des T'Ang (Chap. XLVI-L), Tome I+II.
12304: ROUCHETTE, JEAN - La Renaissance que nous a léguée Vasari (Les classiques de l'humanisme).
8859: ROUIR, EUGÈNE - 150 ans de gravure en Belgique.
14973: ROUSSEAU, G.S. (ED.) - The Languages of Psyche. Mind and Body in Enlightenment Thought.
5081: ROUVRE, CHARLES DE - Auguste Comte et le Catholicisme (Christianisme. Chaier publiés sosu la direction de P.-L. Couchoud).
73: ROUX, J. & G. - Grèce.
7552: ROUZET, ANNE - Zestiende-eeuwse drukkers in onze provincies. Tentoonstelling.
19481: ROWSE, A.L. - The Expansion of Elisabethan England.
11762: ROY, J.J. LE - Van Thales tot Newton. Ontwikkelingsgeschiedenis van de grondslagen der natuurkunde.
18650: ROYALTON-KISCH, MARTIN - Het Licht van de Natuur. Het landschap in tekening en aquarel door Van Dyck en tijdgenoten.
17754: ROYAUMONT, CAHIERS DE - Le concept d'information dans la science contemporaine (Information et Cybernétique).
3302: ROZEK, MICHAL - Cracow. A treasury of Polish culture and art.
18699: ROZEMOND, MARLEEN - Descartes' Dualism.
10168: ROZENTAL, STEFAN - Schicksalsjahre mit Niels Bohr. Erinnerungen an den Begründer der modernen Atomtheorie.
12129: RUBIN, WILLIAM - Picasso und Braque. Die Geburt des Kubismus (mit einer vergleichenden biographischen Chronologie von Judith Cousins).
18554: RUBIO, O.M.; VITIELLO, V.; PETERSE, F.; AMELUNXEN - László Moholy-Nagy. De kunst van het licht.
4469: RUCKHABERLE, D.; HARTMANN, E.; HOFFMANN, M. (RED.) - Jürgen Waller 1958-1982. Staatliche Kunsthalle Berlin.
7966: RUDENSKY-BRIN, S.G. - Kollektivistisches in der Philosophie Nietzsches.
14297: RÜDIGER, ULRIKE - Otto Dix. Gemälde, Zeichnungen, Druckgrafik. Kunstsammlung Gera.
2186: RÜDIGER, WILHELM - Die Welt der Renaissance (volume 8 of series Gorsse Kulturepochen in Texten, Bildern und Zeugnissen).
6849: RUDLOFF, MARTINA - Ilse Bühnen. Arbeiten 1985-1986.
6850: RUDLOFF, MARTINA - Ilse Bühnen. Idee und Erscheidung.
19078: RUDNER, RICHARD S. - Philosophy of Social Science (Foundations of Philosophy Series).
11896: RUDNICKI, ADOLF - Warschauer Ghetto. Stedelijk Museum Amsterdam / De Waag, Nieuwmarkt, 1961. Catalogus nr. 269.
7763: RUDOLPH, WOLFGANG - Die Hafenstadt. Eine maritime Kulturgeschichte.
12296: RÜEGG, WALTER - Bedrohte Lebensordnung. Studien zur humanistischen Soziologie.
19406: RUETZ, MICHAEL - Sichtbare Zeit. Time Unveiled. Michael Ruetz. Photographien 1965-1995.
547: RUGE, W. - Weimar. Republik auf Zeit.
11627: RUGGERI, UGO - Disegni veneti dell'Ambrosiana. Catalogo della Mostra a cura di Ugo Ruggeri.
6546: RUGGIERO, GUIDO DE - Philosophische Strömungen des Zwanzigsten Jahrhunderts.
20111: RUHÉ, HARRY - Het beste van / The Best of Wim T. Schippers (tweetalige editie / bilingual edition), inclusief enveloppe met 21 plaatjes.
14573: RUIJTER, A. DE - Claude Lévi-Strauss. Een systeemanalyse van zijn antropologisch werk. Proefschrift (ICAU Mededelingen no. 11, Instituut voor Culturele Anrtropologie Utrecht).
7795: RUITER, PETER DE - A.M. Hammacher. Kunst als levensessentie.
3401: RUITER, WILLEM DE - De vooruitgang of het noodlot van Faust. Drie dialogen over de kwaliteit van het bestaan.
14105: RUNES, DAGOBERT D. - Illustrierte Geschichte der Philosophie.
1733: RUNGE, C. - Graphische Methoden (Sammlung Mathematisch-Physikalischer Lehrbücher herausgegeben von E. Jahnke 18).
13817: RÜSEN, J.; LÄMMERT, E.; GLOTZ, P. - Die Zukunft der Aufklärung (Edition Suhrkamp 1479, Neue Folge Band 479).
10459: RUSKA, JULIUS - Zur ältesten arabischen Algebra und Rechenkunst (Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Jahhrgang 1917, 2. Abhandlung).
5010: RUSS, JACQUELINE - Dictionnaire de Philosophie. Les concepts, les philosophes, 1850 citation.
3610: RUSS, STEPHEN - Zeefdrukken.
18265: RUSSELL, ANTHONY - Czechoslovakian Glass 1350-1980. The Corning Museum of Glass / Museum of Decorative Arts, Prague.
6736: RUSSELL, JOHN; TURNER, EVAN H. - Masterpieces from East and West. The Cleveland Museum of Art.
10805: RUSSELL, BERTRAND; LACKEY, DOUGLAS - Essays in Analysis.
10535: RUSSELL, BERTRAND - ABC of Relativity.
10702: RUSSELL, BERTRAND - Geschiedenis der westerse Filosofie. In verband met politieke en sociale omstandigheden van de oudste tijden tot heden.
17163: RUSSELL, BERTRAND - Philosophy and Politics.
19594: RUSSELL, BERTRAND - De menselijke kennis. Haar omvang en beperkingen.
9285: RUSSELL, BERTRAND - Autobiografie 1872-1914.
12707: RUSSELL, BERTRAND - Autobiografie 1872-1914.
19750: RUSSELL, HENRY G. - Miniature Photography. After Dark. By minicam.
13208: RUSSELL, BERTRAND - Human Knowledge. Its Scope and Limits.
9302: RUSSELL, JOHN - Henry Moore.
5376: RÜSSELL, HERBERT WERNER - Das Lob der rechten Einsamkeit.
4683: RUSSELL, BERTRAND - De menselijke kennis. Haar omvang en beperkingen.
14437: RUSSELL, FRANK; FARRELL, TERRY - Terry Farrell. Architectural Monographs.
3893: RUSSELL, BERTRAND - Geschiedenis der westerse Filosofie. In verband met politieke en sociale omstandigheden van de oudste tijden tot heden.
4247: RUSSELL, JOHN - Paris.
16965: RUSSELL, GILLIAN - Truth in Virtue of Meaning. A Defence of the Analytic/synthetic Distinction.
15801: RUSSELL, BERTRAND - Geschiedenis der westerse Filosofie. In verband met politieke en sociale omstandigheden van de oudste tijden tot heden.
12760: RUSSELL, BERTRAND - The Principles of Mathematics (second edition, tenth impression).
19508: RUST, JOSHUA - John Searle and The Construction of Social Reality.
19507: RUST, JOSHUA - John Searle and The Construction of Social Reality.
18854: RUTHERFORD, D.E. - Vector Methods, applied to differential geometry, mechanics and potential theory (University Mathematical Texts).
12551: RUTTEN, JAN; ROSSEM, VINCENT VAN; HOOGSTAD, JAN - Ministerie van VROM (Serie 010 Rijksgebouwen).
18952: RUTTEN, M.G. - Geologie der Nederlandsche Steenkolen.
11343: RUUSUVUORI, AARNO; SCHILDT, GÖRAN; RICHARDS, J.M. - Alvar Aalto 1898-1976. The Museum of Finnish Architecture 1978.
7000: RUYS, CHRISTOPH - Kunst Aanmoedigingsprijs Amstelveen 1998. Fotografie - Photography (Marc van den Brink).
6922: RUYSELINCK, WARD; GRAFICS, HERMAN; LANDUYT, OCTAVE - Octave Landuyt.
19826: RYAN, SUSAN ELISABETH - Robert Indiana. Figures of Speech.
19409: RYKWERT,JOSEPH; OCKMAN, JOAN (ED.) - Richard Meier Architect 1964/1984.
19081: RYLE, GILBERT - Dilemmas (The Tarner Lectures 1953).
18011: RYLE, GILBERT - The Concept of Mind.
2203: RZIHA, E. VON; SEIDENER, J. - Starkstromtechnik Taschenbuch für Elektotechniker.
7185: SABARSKY, SERGE - Oskar Kokoschka. Die frühen Jahre. Aquarelle und Zeichnungen (1906-1924) ausgewählt von Serge Sabarsky.
16828: SABARSKY, SERGE - Graphik des Deutschen Expressionismus.
14730: SABARSKY, SERGE - Gustav Klimt. Europalia 87 Österreich. Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles. Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel.
5093: SABATIER, AUGUSTE - Esquisse d´une Philosophie de la Religion d´après la Psychologie et l´histoire.
7157: SABBE, M. - De Meesters van den Gulden Passer. Christoffel Plantin, Aartsdrukker van Philips II, en zijn opvolgers, de Moretussen (Patria series VII).
18552: SACHALOVA, N.V.; SUMOVA, A.A.; MICHELI, M. DE - Majakovskij - Mejerchol'd - Stanislavskij.
14197: SACHS, HANNELORE; BADSTÜBNER, ERNST; NEUMANN, H. - Christliche Ikonographie in Stichworten.
15421: SACHS, ANNELORE; BADSTÜBNER, ERNST; NEUMANN, HELGA - Erklärendes Wörterbuch zur christlichen Kunst.
13702: SACHSSE, H. - Die Erkenntnis des Lebendigen.
4102: SACK, MANFRED; KINOLD, KLAUS - Richard Meier. Stadthaus Ulm.
18908: SAFRANSKI, RÜDIGER - Das Böse oder Das Dram der Feitheit.
14024: SAILER, JOHN - Karel Appel. Last Paintings. Im Memoriam Karel Appel 1921-2006.
13584: SAITZEW, MANUEL - Die öffentliche Unternehmung der Gegenwart.
12971: SALA, CHARLES - Caspar David Friedrich en de romantische beweging in de schilderkunst.
7586: SALAMAN, MALCOM C. - To Woodcut of To-Day at Home and Abroad.
3975: SALAMAN, MALCOLM C. - Whitman´s Print-collector´s Handbook.
12249: SALAMUN, KURT (HRSG.) - Sozialphilosophie als Aufklärung. Festschrift für Ernst Topitsch.
16875: SALAMUN, KURT (HRSG.) - Karl R. Popper und die Philosophie des kritischen Rationalismus. Zum 85. Geburtstag von Karl R. Popper.
14598: SALAQUARDA, JÖRG - Schopenhauer (Wege der Forschung, Band 602).
13965: SALDEN, J.J.E.; WELLING, DOLF; COPIER, A. - De nieuwe vrijheid van de ambachtskunsten..
8844: SALIS, ARNOLD VON - Antike und Renaissance. Über Nachleben und Weiterwirken der Alten in der neueren Kunst.
2889: SALLWÜRK, ERNST VON - Geschichte als Kulturwissenschaft.
14641: SALMON, ANDRÉ - Henri Rousseau, dit Le Douanier (Peintres et Sculpteurs).
14541: SALMON, NATHAN; SOAMES, SCOTT - Propositions and Attitudes (Oxford Readings in Philosophy).
7871: SALOMAA, J.E. - Studien zur Wertphilosophie (Annales Academiae Scientiarum Fennicae. B, TOM. XXIV).
18242: SALOMON, ERICH; HUNTER, P.; VRIES, HAN DE (ED.) - Erich Salomon. Portret van een tijdperk.
18070: SALOMONS, PAUL; DOORMAN, SIMONE - Jan Rietveld.
10594: SALT, H.S. (ED.) - Godwin's 'Political Justice' a reprint of the essay on 'Property' (from the original edition).
14943: SALVERDA, R. - Leading Conceptions in Linquistic Theory. Formalist Tendencies in Structural Linguistics (doctorate thesis).
14710: SALVERDA, R. - Leading conceptions in linguistic theory (Geschiedenis van de Taalkunde 4).
3331: SALVINI, ROBERTO - Modern Italian Sculpture.
1224: SAMIVEL; GIDON, MICHEL - Le soleil se lève en Grèce.
1171: SAMIVEL; AUDRAIN, MICHEL (PHOTOGR.) - Schatzkammer Ägypten.
52: SAMIVEL, AUDRAIN - The Glory of Egypt.
13317: SAMPSON, GEOFFREY - Liberty and Language.
9394: SAMSONOW, ELISABETH VON - Giordano Bruno. Ausgewählt und vorgestellt von Elisabeth von Samsonow (Reihe: Philosophie Jetzt! Herausgegeben von Peter Sloterdijk).
10678: SAMUELS, WARREN J. - The Classical Theory of Economic Policy.
13847: SANDBERG (INTROD.) - Ana Ticho. Jerusalem Landscapes. Drawings and Watercolours.
14321: SANDBERG, W.; BATTELJEE, J; POSTHUMA DE BOER, EDDY - Pierre van Soest. Gallery Sothmann, Amsterdam. Gallery Kobnhavn, Copenhagen.
19549: SANDBERG, WILLEM; FUERST, MARGOT - Grieshaber. Der betroffene Zeitgenosse.
17580: SANDE, BRIGITTE VAN DER; KOESBROEK, R.; SCHIPPERS - Het drinkglas.
12025: SANDE, BRIGITTE VAN DER; KOESBROEK, R.; SCHIPPERS - Het drinkglas.
14416: SANDE, BRIGITTE VAN DER; HAMMER, MELLE - Kerstnummer Grafisch Nederland 1993.
18235: SANDEE, BERNHARD - Jan Sierhuis. Een doorgaande stroom / a continuous flow.
1889: SANDERS, HOPE - Photo Maxima IV (Dedicated to John F. Kennedy, The President of the United States and to his loverly First Lady, Jacqueline).
7512: SANDERS, WILLEM; VRIES, ALEX DE - Patrick Coppens. Tentoonstelling - Exhibition, Ateliers Arnhem 1995-1996, Museum voor Moderne Kunst Arnhem 1997.
16594: SANDVOSS, E. - Sokrates und Nietzsche.
7943: SANTACHIARA, DENIS - I Segni dell'Habitat / Technology and Design of Italy / Technologie und Design aus Italien.
17539: SANTAYANA, GEORGE - Egotism in German Philosophy.
11651: SARGANT FLORENCE, P. - Investment, Location and Size of Plant (Economic and Social Studies, VII).
13884: SARTER, WIL - Kijken of het gedrukt staat. Haags Gemeentemuseum 1977.
8171: SARTORIUS VON WALTERSHAUSEN, A. - Die Entstehung der Weltwirtschaft. Geschichte des zwischenstaatlichen Wirtschaftslebens vom letzten viertel des achtzehnten Jahrhunderts bis 1914.
19568: SARTRE, JEAN-PAUL - Magie en Emotie (Boom Klassiek 23).
13959: SASOWSKY, NORMAN - The prints of Reginald Marsh. With an introduction by Lloyd Goodrich.
7849: SASSEN, FERD. - De Wijsbegeerte der Middeleeuwen in de Nederlanden (Nederlandse Monographien 4).
11719: SASSEN, FERD. - De perioden van de middeleeuwsche wijsbegeerte in de Nederlanden.
13196: SASSEN, FERD. - De reis van Marin Mersenne in de Nederlanden (1630).
12836: SASSEN, FERD. - De reis van Marin Mersenne in de Nederlanden (1630).
12849: SASSEN, FERD. - Het oudste wijsgeerig onderwijs te Leiden (1575-1619).
12848: SASSEN, FERD. - Henricus Renerius. De eerste 'Cartesiaansche' hoogleraar te Utrecht.
18314: SASSEN, FERD. - Henricus Renerius. De eerste 'Cartesiaansche' hoogleraar te Utrecht (ex bibliotheca Michaël Zeeman).
3470: SASSEN, F. - Van Kant tot Bergson. Geschiedenis der Wijsbegeerte der negentiende eeuw (Philosophische Bibliotheek).
3751: SASSEN, FERD. - Wijsgeerig leven in Nederland in de twintigste eeuw.
18965: SATO, KAZUKO; MENDINI, ALESSANDRO - Alchimia. Never-Ending Italian Design.
18842: SATO, MASAYUKI - Confucian State and society of Li: A Study on the Political Thought of Xun Zi (doctorate thesis).
8251: SAUCET, JAN; ALEXANDRIAN, SARANE - Man Ray.
19336: SAUER, ROBERT - Anfangswertprobleme bei partiellen Differentialgleichungen (Die rundleheren der Mathematischen Wissenschaften, Band LXII).
1610: SAUERLANDT, MAX - Michelangelo (Blaue Bücher).
16984: SAUSSURE, THÉODORE DE - Chemische Untersuchungen über die Vegetation. Erste + zweite Hälfte (Ostwald's Klassiker der Exakten Wissenschaften, Nr. 15+16).
14679: SAUSSURE, F. DE - Cours de linguistique générale. Édition critique préparée par Tullio de Mauro.
15699: SAUVY, ANNE - Livres Saisis à Paris entre 1678 et 1701. D'après une étude préliminaire de Motoko Ninomiya (Archives Internationales d'Histoire des Idées / International Archives of the History of Ideas, Volume 50).
20094: SAVAGE, GEORGE - Glass (Pleasures and Treasures).
9213: SAVAGE, GEORGE - Glass.
10264: SAVOIA, LUIGI AMEDEO DI - Il Ruwenzori. Viaggio di Esplorazione e Prime Ascensioni delle più alte vette nella Catena Nevosa, situata fra Grandi Laghi Equatoriali dell'Africa Centrale.
19812: SAWYER, ALPH D. - The Six Secret Teachings on the Way of Strategy.
2610: SCHAAP, DICK; BERG, TEUN VAN DEN - Parken, Tuinen en Landschappen van Nederland.
3800: SCHAAP, JAN EN RENZE - Fotoboek Israel.
19599: SCHAAR, MARIA VAN DER - G.F. Stout's Theory of Judgment and Proposition (doctorate thesis).
18301: SCHACHNER, ERWIN - Drucken Schritt für Schritt. Eine vollständige Einführung in die Technieken des Hochdrucks.
18519: SCHACK, CLEMENTINE - Die Glaskunst. Ein Handbuch über Herstellung, Sammeln und Gebrauch der Hohlglases.
12633: SCHADE VAN WESTRUM, L.C. - Letters from Amsterdam.
13364: SCHADE, RICHARD E. (EDITOR) - Lessing Yearbook / Jahrbuch XXI. Lessing Society.
13361: SCHADE, RICHARD E. (EDITOR) - Lessing Yearbook / Jahrbuch XVIII. Lessing Society.
13362: SCHADE, RICHARD E. (EDITOR) - Lessing Yearbook / Jahrbuch XIX. Lessing Society.
7369: SCHADE VAN WESTRUM, L.C.; EELZAK, J.W. - Een wandelaar in Amsterdam.
3666: SCHAEFFLER, RICHARD - Was dürfen wir hoffen? Die katholische Theologie der Hoffnung zwischen Blochs utopischen Denken und der reformatorischen Rechfertigungslehre.
6220: SCHAEFFNER, CLAUDE (ED.); PICARD, JOSEPH - La Peinture romane (Série: Histoire intégrale de l´Art).
9428: SCHÄFER, WOLFGANG; GEORGI, KURT; TRIPPLER, GISELA - Mathematik-Vorkurs. Übungs- und Arbeitsbuch für Studienanfänger.
19758: SCHAFER, EDWARD H. - The Golden Peaches of Samarkand. A Study of T'ang Exotics.
353: SCHÄFER, HEINRICH; ANDRAE, WALTER - Die Kunst des alten Orients; Propyläen Kunstgeschichte II.
8547: SCHAFF, ADAM - Einführung in die Semantik (Kritische Studien zur Philosophie).
13606: SCHAFF, ADAM - Essays über die Philosophie der Sprache (Kritische Studien zur Philosophie).
13795: SCHAFF, ADAM - Langage et connaissance suivi de six essais sur la philosophie du langage.
19428: SCHAFF, ADAM - Essays über die Philosophie der Sprache (Kritische Studien zur Philosophie).
1735: SCHAFHEITLIN, PAUL - Die Theorie der Besselschen Funktionen (Sammlung Mathematisch-Physikalischer Schriften für Ingenieure und Studierende herausgegeben von E. Jahnke 4).
18677: SCHAGRIN, MORTON L. - The Language of Logic. A Programed Text.
4548: SCHALLER, HEINRICH - Die europäische Kulturphilosophie (Kulturgeschichte Europas, Band VI).
2252: SCHAMPERS, K.; BOWN-TAVERNIER, S.; BRÜSCHWEILER, J - Ensor - Hodler - Kruyder - Munch. Wegbereiter der Moderne / Pioneers of Modernism.
12416: SCHAPIRA, PIERRE - Théorie des Hyperfonctions (Lecture Notes in Mathematics 126).
20009: SCHARF, AARON - Art and Photography.
9656: SCHARF, AARON - Uit de geschiedenis van de fotografie. Een verzameling woorden en beelden beschreven door Aaron Scharf.
3563: SCHARF, AARON - Uit de geschiedenis van de fotografie. Een verzameling woorden en beelden beschreven door Aaron Scharf.
3672: SCHARF, HELMUT - Kleine Kunstgeschichte des Deutschen Denkmals.
11005: SCHARROO, P.W. - Beton. Handleiding voor den betonvakarbeider.
12159: SCHARROO, P.W. - Grondwerk. Handleiding voor theorie en practijk.
8890: SCHATBORN, PETER - Tekeningen van - Drawings by Rembrandt, zijn onbekende leerlingen en navolgers - his anonymous pupils and followers.
5674: SCHATBORN, PETER; SZENASSY, ISTVAN L. - Iconographie du Notariat. Documentation de la fondation pour le progrès de la science notariale.
18218: SCHATBORN, PETER - Tekeningen van - Drawings by Rembrandt, zijn onbekende leerlingen en navolgers - his anonymous pupils and followers.
16733: SCHAUB, MARTIN; GROEBLI, RENÉ - René Groebli. Visionen. Photographien 1946-1991.
11735: SCHAUFELBERGER, ANNA-REGULA - Das Zwischenland der Existenz bei Gerd Gaiser.
12772: SCHEFFERS, G. - Wie findet und zeichnet man Gradnetze von Land- und Sternkarten? (Mathematisch-Physikalische Bibliothek, Reihe I, 85/86).
14286: SCHEIDEGGER, ERNST - Traces d'une amitié. Alberto Giacometti.
18112: SCHEIDG, WALTHER; BEYER, KLAUS G. - Crafts of the Weimar Bauhaus 1919-1924. An Early Experiment in Industrial Design.
11665: SCHEIDIG, WALTHER - Rembrandt's Drawings.
4884: SCHELLART, A.I.J.M.; DEKKERS, G.; MAASKANT, A.A.C. - Historische landhuizen.
11437: SCHELLART, A.I.J.M.; DEKKERS, GER; MAASKANT, A.A.C - Kastelen.
13388: SCHELLART, A.I.J.M.; DEKKERS, GER; MAASKANT, A.A.C - Kastelen.
19195: SCHENK, V.W.D. - Tusschen Duivelgeloof en Beeldenstorm. Een studie over Jeroen Bosch en Erasmus van Rotterdam.
9197: SCHENK, HANS-OTTO - Vertikale Preisbindung als Form vertikaler Kooperation (Betriebswirtschaftliche Schriften, Heft 51).
11734: SCHER, JORDAN - Theories of the Mind.
15009: SCHERZ, GUSTAV - Pionier der Wissenschaft. Niels Stensen in seinen Schriften (Acta Historica Scientiarum Naturalium et Medicinalium edidit Bibliotheca Universitatis Hauniensis, Vol. 18).
11875: SCHEUBREIN, HARALD - Horizontale, vertikale und totale Konkurrenz . Eine absatzwirtschaftliche Stuide (Marktwirtschaft und Verbrauch 7).
12852: SCHEVICHAVEN, J. VAN - Van Leven en Sterven. Het Verleden en Heden der Levensverzekering.
8686: SCHIERBEEK, BERT (TEKST); GROOT, PIETER (RED.) - Grafisch Nederland, Kerstnummer 1969.
2479: SCHIERBEEK, A.; ENGEL, H. - Jan Swammerdam. Zijn leven en zijn werken (Nederlandsche Monografieën 6).
10037: SCHILFGAARDE, P. VAN - Het kennisbegrip in wetenschap en beroep. Objectiviteit als pretentie.
19593: SCHILFGAARDE, P. VAN - De logika van Aristoteles.
8718: SCHILLEMANS, ROBERT - Bijbelschilderkunst rond Rembrandt.
5749: SCHILLER, PETER H. (ED.) - Barbara Heinisch. Influx. Konzept N.Y. Sept.82 - Jan.83.
12476: SCHILLING, GOVERT - Werelden naast de aarde. De planeten: ontstaan, evolutie, onderzoek.
16817: SCHILLINGS, C.B. - Mit Blitzlicht und Büchse. Neue Beobachtungen und Erlebnisse in den Wildnis inmitten der Tierwelt von Äquatorial-Ostafrika.
17033: SCHILT, JEROEN; WRF, JOUKE VAN DER - Genootschap Architectura et Amicitia.
12991: SCHILTSTRA, J.J.; BRANDTS BUYS, L.; JONG, C. DE - De stolp te kijk.
2546: SCHIMANK, HANS - Epochen der Naturforschung. Leonardo / Kepler / Faraday.
20085: SCHIPPER, KIRSTEN; GEEST, JOOSJE VAN - Jos Klijnen (Monografieën vn Nederlandse stedebouwkundigen).
11986: SCHIPPER, KIRSTEN; GEEST, JOOSJE VAN - Jos Klijnen (Monografiën van Nederlandse stedebouwkundigen).
17668: SCHIRMACHER, WOLFGANG (HRSG.) - Schopenhauer in der Postmoderne (Schopenhauer-Studien 3).
7707: SCHIRNER, MAX - Um den Sportrekord (Deutsche Meisteraufnahmen 1).
5238: SCHJELDAHL, PETER; WILDE, EDY DE - Willem de Kooning: beelden en litho´s. Stedelijk Museum Amsterdam 1976.
17636: SCHJELDAHL, PETER; EHRLICH, GRETEL; HOWARD, R. - Legacy of Light. 205 Polaroid Photogrphs by 58 Distinguished American Photographers.
19478: SCHLEGEL, HANS G. - Allegemeine Mikrobiologie.
7569: SCHLEIFER, L. - Dekor, Muster, Struktur. Ein Fachbuch über technisch-ästhetische Mittel und Methoden für zweckgebundenes dekorativ-visuelles Gestalten.
154: SCHLEINITZ, EGON G.; ZISCHKA, ANTON - Mallorca; Porträt einer Insel.
19587: SCHLESINGER, GEORGE N. - Metaphysics. Methods and Problems.
18341: SCHLICK, MORITZ - Grundzüge der Naturphilosophie. Aus dem Nachlaß herausgegeben von Walter Hollitscher und Josef Rauscher.
3959: SCHLICK, MORITZ - Allgemeine Erkenntnislehre (Naturwissenschaftliche Monographien und Lehrbücher. Erster Band).
18573: SCHLÖGEL, KARL - Terror und Traum. Moskau 1937.
15017: SCHLÖMILCH, OSKAR - Handbuch der algebraischen Analysis.
18984: SCHLÖSSER, HUGO; WASSE, CURT; BREITLING, ERNST - Moderne Bauformen. Monatshefte für Architektur und Raumkunst. Jahrgaang XXXIV, Heft 10, Oktober 1935.
12133: SCHLOTT, R.K. - Baugestaltungslehre. Ein Lehr- und Nachschlagwerk für den Bauschaffenden über die Anwendung der Formgesetze in der Baupraxis.
2992: SCHMALENBACH, WERNER - Fernand Léger (The library of great painters).
13116: SCHMID, CARL CHRISTIAN ERHARD - Wörterbuch zum leitern Gebrauch der Kantischen Schriften.
17942: SCHMID, ANNA; BRUST, ALEXANDER - Rot. Wenn Farbe zur Täterin wird. Museum der Kulturen, Basel.
3814: SCHMID, HEINRICH ALFRED - Hans Holbein der Jüngere. Sein Aufstieg zur Meisterschaft und Englischer Stil. Tafelband.
19573: SCHMIDT, SIEGFRIED J. - Bedeutung und Begriff (Wissenschaftstheorie, Wissenschaft und Philosophie 3).
7002: SCHMIDT, HEINRICH - Philosophisches Wörterbuch. Kröners Taschenausgabe, Band 13.
13770: SCHMIDT, GERHART - Vom Wesen der Aussage (Monographien zur philosophischen Forschung, Band XVII).
19030: SCHMIDT-DEGENER, F.; GELDER, H.E. VAN - Veertig Meesterwerken van Jan Steen, afgebeeld in heliogravure; met een karakteristiek van zijn kunst.
13162: SCHMIDT, S.J. (HRSG.) - Text, Bedeutung, Ästhetik (Grundfragen der Literaturwissenschaft 1).
19615: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Simpele zielen en nog wat.
19614: SCHMIDT, ANNIE M.G. - Simpele Zielen en nog wat.
7001: SCHMIDT, HEINRICH - Philosophisches Wörterbuch. Kröners Taschenausgabe, Band 13.
19612: SCHMIDT, ANNIE M.G. - De uilebril. Gedichten in grote letters, gekozen door Ed Leeflang.
19613: SCHMIDT, ANNIE M.G. - De uilebril. Gedichten in grote letters, gekozen door Ed Leeflang.
12921: SCHMIDT, HANS - Schmidt's Notiz- und Merk-Buch für Photographierende.
12922: SCHMIDT, HANS - Die photographische Praxis. Handbuch für die Ausübung der Photographie.
17822: SCHMIDT, JOHANN-KARL; HOLLMANN, ANDREA - Otto Dix. Zum 100. Geburtstag. Galerie der Stadt Stuttgart, Nationalgalerie Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz Berlin 1991.
1480: SCHMIDT-DEGENER, F. - Rembrandt.
2626: SCHMIDT, FRANZ - Die Theorie der Geisteswissenschaften vom Altertum bis zur Gegenwart.
4302: SCHMIDT, GEORG - Franz Marc.
19572: SCHMIDT, SIEGFRIED J. - Bedeutung und Begriff (Wissenschaftstheorie, Wissenschaft und Philosophie 3).
5640: SCHMIED, WIELAND; A.O. - Mostra Giorgio de Chirico. Milano, Palazzo Reale, aprile/maggio 1970.
13933: SCHMIED, WIELAND - Hundertwasser, architectuur. Naar een natuur- en mensvriendelijker manier van bouwen.
19554: SCHMIED, WIELAND - Anna Keel, Bilder und Zeichnungen.
10018: SCHMIED, WIELAND - Edward Hopper. Portraits of America.
19919: SCHMIED, WIELAND; SCHMELLER, ALFRED; BERTONATI - Neue Sachlichkeit und Realismus. Kunst zwischen den Kriegen.
9194: SCHMIEDER, EBERHARD; KELLNER, ERNST - Schrift und Buch. Eine Fibel.
8977: SCHMITT, GÜNTER; MEYER, WERNER - Lexikon der Satzautomation.
18704: SCHMITT, ERIC-EMMANUEL - Diderot ou la philosophie de la séduction.
2454: SCHMITZ, HERMANN - Das Möbelwerk. Die Möbelformen vom Altertum bis zur Mitte des neunzehnten Jahrhunderts.
11882: SCHMÖLDERS, GÜNTER - Die Internationalisierung der Geld- und Finanzpolitik.
11636: SCHMÖLDERS, GÜNTER - Geschichte der Volkswirtschaftslehre.
13538: SCHMÖLDERS, GÜNTER - Das Sparkapital in der gelenkten Volkswirtschaft.
13536: SCHMÖLDERS, GÜNTER - Der sanfte Tod des Rentners. Schicksale einer Prognose.
9642: SCHMOOK, GER - Het oude en het nieuwe kinderboek (Brochurenreeks van de Vlaamsche Opvoedkundige Vereeniging).
15548: SCHNAPPER, ANTOINE - Le métier de peintre au Grand Siècle (Bibliothèque des Histoires).
14446: SCHNECK, ADOLF G. - Neue Möbel vom Jugendstil bis Heute.
7534: SCHNEDITZ, WOLFGANG - Alfred Kubin.
19087: SCHNEEDE, UWE M.; BUSSMANN, GEORG - George Grosz. Vita e opere.
6889: SCHNEEDE, UWE M.; HEISIG, BERNHARD; WIESE, STEPHAN - Der Zeichner und Grafiker Max Beckmann. Kunstverein in Hamburg 1979.
14174: SCHNEEMELCHER, WILHELM - Das Problem der sprache in Theologie in Theologie und Kirche. Referate vom deutschen evangelischen Theologentag 27.-31. Mai 1958 in Berlin.
19786: SCHNEEWIND, J.B. (EDITOR) - Mill. A Collection of Critical Essays (Modern Studies in Philosophy).
19574: SCHNEIDER, DAVID M.; HANDLER, RICHARD - Schneider on Schneider. The Conversion of the Jews and Other Anthropological Stories.
14239: SCHNEIDER, NORBERT - The Art of the Still Life.
6938: SCHNEIDER, WOLF - Eeuwig Babylon. De Wereld der Steden.
14545: SCHNEIDER, NORBERT - Stilleben. Realität und Symbolik der Dinge.
15623: SCHNELLE, HELMUT - Zeichensysteme zur wissenschaftlichen Darstellung. Ein Beitrag zur Entfaltung der Ars characteristica im Sinne von C.W. Leibniz.
15849: SCHNORR, JULIUS - Gewerbehalle. Organ für den Fortschritt in allen Zwiegen der Kunstindustrie. Unter Mitwirkung bewährter Fachmänner redigiert von Julius Schnorr. 10ter Jahrgang 1872.
12383: SCHNORR, CLAUS PETER - Zufälligkeit und Wahrscheinlichkeit. Eine algorithmische Begründung der Wahrscheinlichkeitstheorie (Lecture Notes in Mathematics 218).
13395: SCHOENBERNER, GERHARD - Der gelbe Stern (Japanese Edition).
15541: SCHOENFELD, JOSEPH R. - Mathematical Logic.
7502: SCHOFIELD, MARIA (ED.) - Decorative Art and modern Interiors. Themes in Nature, volume 68, 1979.
14112: SCHOLTE, J.H. - Herdenkingsrede ter herinnering aan Goethe's sterfdag 22 maart 1832.
12630: SCHOLTE, J.H. - Herdenkingsrede ter herinnering aan Goethe's sterfdag 22 maart 1832.
8638: SCHOLTENS, M. - Études Médico-psychologiques sur Pascal.
7827: SCHOLTENS, M. - Pascal. Études Médico-Psychologiques.
17884: SCHOLZ, HEINRICH; KRATZER, ADOLF; HOFMANN, JOSEPH - Descartes. Drei Vorträge.
2354: SCHOLZ, WILHELM - Bismarck-Album des Kladderadatsch. Mit dreihundert Zeichnungen von wilhelm Scholz und vier facsimilierten Briefen des reichskanzlers.
10349: SCHOMANN, HEINZ - Kunstdenkmäler der Iberischen Halbinsel (Teil I+II+III).
14490: SCHOMBERG, BEATRIX; BOISSIÈRE, OLIVIER - Philippe Starck.
18866: SCHONAERTS, ROGER; MOSSELMANS, JEAN - De Landt-Meeters van de XVIe tot de XVIIIe eeuw in onze provincies.
11134: SCHÖNBERGER, ANGELA - Olympia Express 2000. Ein integriertes verkehrkonzept für Berlin. IDZ Hochschulprojekt.
3911: SCHONDORFF, ERICA - Möbel, Haus und Wohnung.
17501: SCHÖNFELD, WENDELIEN - Wendelien Schönfeld. Hôtel Turgot. Houtsneden en schetsen / Gravures sur bois et esquisses.
5375: SCHÖNFELDER, WALTER - Philosophie im Überblick. Eine Einführung in ihre Probleme und ihre Geschichte.
9139: SCHOON, TALITHA; ADRICHEM, JAN VAN; MAN, HANNEKE D - Kees van Dongen. Museum Boymans van Beuningen 1989/90.
15256: SCHOON, TALITHA; ADRICHEM, JAN VAN; MAN, HANNEKE D - Kees van Dongen. Museum Boymans van Beuningen 1989/90.
17957: SCHOON, TALITHA; ADRICHEM, JAN VAN; MAN, HANNEKE D - Kees van Dongen. Museum Boymans van Beuningen 1989/90 (ZELDZAME GEBONDEN EDITIE).
12932: SCHOONBAERT, LYDIA; CARDYN-OOMEN, DORINE - James Ensor. Kunsthaus Zürich, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen.
10085: SCHOONBRODT, RENE - Sociologie de l'habitat social. Comportement des habitants et architecture des cités.
13732: SCHOONBROOD, C. - Wijsgerige teksten over de wereld (verzameld en ingeleid).
9321: SCHOONENBERG, BERNARD - De poorten der hel. Van Batavia tot Pakan Bakoe, veertig maanden slavenarbeid in Japanse gevangenkampen 1942-1945.
7520: SCHOOR, J. VAN - Herman Teirlinck, Brussel 1900.
15466: SCHOORL, J.W. - Kultuur en kultuurveranderingen in het Moejoe-gebied.
17775: SCHÖPF, ALFRED - Wahrheit und Wissen. Die Begründung der Erkenntnis bei Augustin (Epimeleia, Beiträge zur Philosophie, Band 2).
13588: SCHOTT, BARBARA - Handelsmarken: Motive und Determinanten der vertikalen Integration des Handels (Schriften zur Handelsforschung, nr. 50).
774: SCHOTT, ROLF - Michelangelo. Der Mensch und sein Werk.
891: SCHOTTENLOHER, K. - Das alte Buch (Bibliothek für Kunst- und Antiquitätensammler Bd. 14).
15589: SCHOULS, PETER A. - The Imposition of Method. A Study of Descartes and Locke.
15005: SCHOUTEN, J. - Johannes Walaeus. Zijn betekenis voor de verbreiding van de leer van de bloedsomloop (proefschrift).
8066: SCHOUTEN, W.J.A. - Grote Sterrenkundigen. Van Ptolomaeus tot De Sitter.
17725: SCHOUTEN, J.A. - Der Ricci-Kalkül (Die Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften in einzeldarstellungen, Band X) RARE FIRST EDITION.
8923: SCHREINER, GERTH - Bezield bouwen (Kleine Cultuur Bibliotheek).

Next 1000 books from Pallas Books - Antiquarian Booksellers

6/1