Antiquariaat Het Gelezen Boek
Boerhaavestraat 48 1611 ES Bovenkarspel The Netherlands +31 (0)228 518612            Email: gelezenboek@quicknet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
p-18-spec-3: HARDY THOMAS - The Famous Tragedy of the Queen of Cornwall at Tintagel in Lyonnesse A New version of an old story arranged as a play for mummes in one act requiring no theatre or scenery
p-24-sport-23: TILLEY, ROGER. - Spielkarten.
p-18-m-147: TILLY HERMANS, WOUTER DONATH TIEGES - Geneuchten van de roem
p-18-foto_-200: TIM HAINES, CHR. RILEY - Space Odessey ( op stap met astronauten )
p-6-1: TIMMER, CHARLES B. - De Overkant
p-18-speci-2: TIMMERMANS, P EN J.H. WIJNEN - Schets der kerkelijke geschiedenis
p-18-folio_kast: TITULAER, CHRIET - De mens in de kosmos
plank-1-6: FRANKEN TJEBBO - Leewke de Geus
p-6a-nieuw-20: VERZAMELD.A TOLSTOI - Sprookjes van kater Baj?en.
b-k-eng-100: LODGE TOM - Mandela a critcal life
b-k-gang-97: SCHILLING TON - Ook uw kind een oproep tot bezinning
p-18-religie-doos: VALKENBURG TON - Ere wie ere toekomt (gedachten over het vijfde gebod )
p-22-hobby-1000: MEILHAMER TONIE - Tekenen in kleur met potlood ,viltstift en krijt.
doos_blok-12: KORTOOMS TOON - Kortooms Toon Omnibus met deze jongeman - zon over de peel -en nu de keuken in...
d-18-zolder-2: KORTOOMS TOON - Deze jongeman ( belevenissen van een zondags kind )
p-18-spec-97: NAEFF TOP - Aan flarden (tooneelspel in drie bedrijven )
p-18-techniek: WESTRA & HERMAN TOSSIJN - Windwerkboek
p-10-kin-31: TRELKER, A. - Zwervers.
doos-ven-4-20: TRESSALL, ROBERT - Menschen-vrienden Roman uit de Bouwvakken
b-k-eng: TREVOR, WILLIAM - The Oxford Book of Irish Short Stories.
p-6a-nieuw-30: TROMP, JAN, WITTEMAN, PAUL - De baard van Lubbers : zin en onzin over de premier
p-10-kin-99: TURNER, LILIAN - Betty een Australisch meisje.
p-18-m=: HUYS TWAN - Dertien Meesters en een crimineel
p-12-s-f-11: TYLER.J.E.A. - Tolkien Lexicon.
doos-streek-6-17: STEVENS ROBERT TYLER - Liefde aan het tsarenhof
kist-asterix-1: GOSCINNY.R A.UDERZO - De Kampioen Een avontuur van Asterix de Gallier
kist-Asterix_-3: COSCINNY.R EN A.UDERZO - Asterix en de Gothen Een avontuur van Asterix de Gallier
doos-6a-1: UMBGROVE, DR. J.H.F. - De beeldenstorm der wetenschap.
kist-bijo: PIRANDELLO LUIGI-UNAMUNDO - Van vreemde volken. Zes verhalen. Uit Italiaansch, Spaansch, Hongaarsch, Nieuw-Grieksch, Jiddisch en Chineesch.
b-k-g-890: BRUGMANN UWE - Die russischen Gewerkschaften in Revolution und Burgerkrieg 1917-1919
plank-2-5: VELDKAMP J.DR - From Malory to Masefield
doos-blok-6: SCHUTTEVAER VELTHUIS - Om een stukje geluk
p-10-kin-1: VELTHUIS, CO ( SAMENSTELLING ) - Bres Spelenboek
p-18-m-190: COWIE VERA - Spel met de liefde
p-6a-nieuw-2: FUNKE VERA - Immer met moed. Een portret van de uitgever J.M.Meulenhoff (1869-1939)
p-18-i-92: HENDRIK VERBRUGGE - Slechts Een Woord Van De Macht Verwijderd ( over macht, methodiek en loyaliteit )
b-k-g-03: ELLIS CHARLES.D WITH JAMES VERTIN.R - Classics II Another Investor ( the most interesting ideas and concepts from the literature of investing )
doos-ven-5-1: VESTDIJK, SIMON - Anton wachter Romans, Sint Sebastiaan en surrogaten voor Murk Tuinstra
p-18-H-2: VESTDIJK, SIMON - Iersche Nachten
p-22-hobby-13: VESTERING-VRISEKOOP, A. - Natuurdecoraties met schelpen, mos en veren
p-6a-nieuw: BAMFORTH VICKY ( VERTAALD DOOR HANNEKE VAN DIJK ) - Terra' s Gardener's Companion
p-18-spec-1: CANNING VICTOR - The House of the seven flies
p-18-z-b-800: CANNING VICTOR - Teken van de kingsfords
p-18-spec-300: VRIESLAND VICTOR (VOORWOORD ) - Het zilveren boek van de W.B.vereninging
p-18-z-b-30: VILLIERS, GERAD, DE - S.A.S. Op het spoor van Ocalan
doos-peter-5: VIRULY, A. ( INLEIDING ) - Vliegend boven Nederland. Flying over Holland.
p-6-a-91: VIRULY,A - De vluchten van Pegasus
doos-ven_-4-18: VISSER-ROOSENDAAL, J. - Belofte.
plank-2-6: VISSER ROOSENDAAL,.J - De laatste snaar.
doos-tina-12: VNU - Tina Vakantieboek 2001
b-k-gang-91: GERTHSEN CHRISTIAN UND HELMUT VOGEL - Physik (ein lehrbuch zum Gebrauch neben Vorlesungen)
p-22-_hobby-23: GUUSANKE VOGT - Kerstknutselboek inspirerende ideeen voor jong en oud
kist-22: VOLKMANN PROF.DR.H - Cleopatra politiek en propaganda in de oudheid
p-6-a-nieuw-3: VONDEL, JOOST VAN DEN - Okersnacht schooner dan de daegen
p-18-konin: VOORHOEVE.C.H - Prinses Marianne der Nederlanden, Het avontuurlijke en veelbewogen leven van een Oranjeprinses. 1810-1883.
p-10-kin-29: VOS, MARJOLEIN DE - De Koepelkamer
doos-ven-5-11: VRIES, ANNE DE - Reis door de nacht. Bevat: De duisternis in. De storm steekt op. Ochtendgloren. De nieuwe dag
p-28-sport-100: WAGENDORP, BERT - Tussen Bordeaux en Alpe d'Huez: Nederland in 100 jaar Tour de France
doos-streek-6-23: WAGENINGEN, GERDA VAN - Hart voor anker.
doos-8_en_doos-_ven-5: WAGES,MARGREET - Maar dan begint het pas
b-k-h-12: MEES WALTER - Stars and Stripes en Maple Leaves ( leven en sterven in Amerika en Canada )
p-18-speciaal-13: EBERHARDT WALTER VON - Unsere Luftstreitkrafte 1914-18
p-18-spec-998: WARMINGTON E.H - Remains of old Latin ( Ennius and Caecilius ) [Volume I]
p-10-kin-10: WARNER, SALLY - Voor Altijd, En Daarna
p-18-b-2: WEENING-MEIJER, DJ. - Konfrontaesje
p-12-s-f-,: WELLS, H.G. - The war of the Worlds ( planeten oorlog )
p-24-kunst-30: WERNER, ALFRED - Maurice Utrillo 1883-1955
doos-blok-1-7: WERTHEIM,M - Er is geen gisteren er is geen morgen (Roman uit onze dagen )
kunst-4: WESSELIUS, HENK - Rob Houdijk / Een overzicht 1982 - 1991
p-18-z-b-b: WETERING, JANWILLEM VAN DE - Moord zonder lijk / Lijk zonder moord een dubbelroman. Grijpstra en De Gier.
p-18-folio_-kast: MARK VAN DER MARCK & KAREL WIEKART - Onno greiner architect
doos-ven-1-14: WIJCHERS L, L.KERKLAAN ,W MASTENBROEK. - Kwaliteitsmanagement in de dienstverlening continue resultaatverbetering als managementstijl
p-18-top-100: WIJN, W.J. - Het beleg van Haarlem. (Vaderlandsche cultuurgeschiedenis in monografieen )
b-k-g-06: WILCZYNSKI.J - Socialist Economic Development and Reforms.(from extensive to intensive growth under central planning in the USSR,Eastern Europe and Yugoslavia )
b-k-school-3: A. WILDSCHUT EN DR ,J,KARSEMEIJER - Oefeningen bij het nodige uit de Nederlandse spraakkunst. Deel II.
b-k-school-2: A. WILDSCHUT EN DR ,J,KARSEMEIJER - Het nodige uit de Nederlandse spraakkunst ten dienste van het Voortgezet Onderwijs.
b-k-gang-802: REICH WILHELM - The Mass Psycholgy of Fascism
plank-1-4: IEPENDAAL WILLEM VAN - Gegist bestek ( 1e deel van de trilogie achter de horizon )
doos-ven-5-9: FAHRMANN WILLI - Kristina
b-k-g-p-3-1: NEIKIRK WILLIAM,R - Volcker Portret van een financieel genie
b-k-h-1004: MANCHESTER WILLIAM - Dood van een president ( 20 november - 25 november 1963.)
kast-strip-900: WILLIAM VANCE, YVES DUVAL - Howard Flynn Compleet deel 6
p-18-bio-1000: WILLIAMS, SERENA ( WITH DANIEL PAISNER ) - My Life / An Autobiography
b-k-h-24: BRICKHILL PAUL EN ERIC WILLIAMS - Oorlogs Omnibus met de De grote ontsnapping / De tunnel
p-6a-niuew-92: WILMOTS, PROF.DR JOS - Duitse Taalkneepjes.
p-18-spes_-12: WILSON, H. W. - With the flag to Pretoria; a history of the Boer war of 1899-1900, volumes I & II
doos-streek_6-9: HORNMAN WIM - Kroon van prikkeldraad
b-k-k-332: WOLF. J.A - Gehavende stad ( bevrijding van Groningen )
p-28-sport-6: HOFMANN WOLGANG - Judo. Grondbeginselen van stand- en grondgevecht.
b-k-beneden-14: MARGJE WOODROW - Verwoest
p-18-speciaal-5: WORMSER .C.W DR - Adat of recht.( Wormser was officier van justitie in Batavia )
p-24-relgie-34: DOUWE WOUTERS - De groene regenboog (Bijbels perspectief in uitzichtloze situaties. )
doos-ven-4-9: WRIGHT, RICHARD - Zoon van Amerika (roman over de vrijheidsstrijd van het zwarte ras)
p-18-h-100: WRIGHT, T.M. - De geesten van Manhattan.
kast-folio-1: PEARLMAN MOSHE EN YAACOV YANNAI - Betoverend israel
p-24-religie-10: MICHAEL AVI-YONAH - A History of the Holy Land
b-k-h-28: BOYD WILLIAM YOUNG - Vertrouwd met de dood
p-10-kin-36: BRILL YVONNE - Feest op de akkerlanden.
p-12-s-f_1: ZARKON - Kosmonauten op de Sina?
b-k-g-plank-1-3: ZEBEN.C.J.VAN E.A - Compendium bij zondere overeenkomsten
p-24-relige-20: ZEE, W.R. VAN DER - Zondagswoorden teksten en gebeden voor alle zeven dagen
p-18-bio=2: ZEEMAN-VAN ELK, MAYKE & LANGENBERG-ZEEMAN KARIN - Jo Roelof Zeeman een voortvarend leven
p-12-s-f-99: ZELAZNY, ROGER - Blindgangers
doos-streek-5en_doos-ven-4-8: VERMEER ZOOMERS.J.P - De familie in zaken
b-k-g-010: ZUIDBERG, L.C. (GEN.ED.), - Family planning in Rural West Java( the serpong project )
p-22-relig: NELLEKE VAN DER ZWAN (VERTALING) - Ge?llustreerde Bijbelverhalen; meer dan 200 prachtig ge?llustreerde verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament, voor het hele gezin
b-k-g-4007: ZWART.C.J. DR PROF - Gericht veranderen van organisaties deel1 ( theorie en praktijk van het begeleiden)

5/9