Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: De herziene officieele voorstelling van het Wapen van Amsterdam. Toelichtende stukken bij het ontwerp overgelegd aan Burgemeester en Wethouders, benevens een Naschrift naar aanleiding van de brochure van den Z. Eerw. Heer Mgr. B.H. Klönne: "Het Wapen van Amsterdam".
Description: Amsterdam, S.L. van Looy, 1900. 29,5 x 22,5 cm. 32 pp. papieren omslag met het wapen van Amsterdam. Frontispice en 1 afbeelding met diverse kronen. Omslag met roest en scheurtjes. Met 2 handgeschreven (kritische) brieven van J.A. Koopmans, heraldicus, waarvan 1 aan W.R. Veder gedateerd 1898, de 2e aan een weekblad gedateerd 1900, betrekking hebbende op het Wapen van Amsterdam.

Keywords:

Price: EUR 30.00 = appr. US$ 32.61 Seller: Don Quichot
- Book number: V12267-7959