Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Onder de voet gelopen. Het ontstaan en verdwijnen van een kleinnijverheid in Nederland na 1800, de Brabantse klompenmakerij
Description: Tilburg, Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 1969. 22,5 x 15 cm. xxxiv, 259 pp. + 4 pp. stellingen (los bijgevoegd), 8pp. zw./w. afbeeldingen, softcover. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de sociale wetenschappen aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg, 1969. Sommaire. Register. Cover en eerste paar pagina's met vouw. Rugverkleuring.

Keywords:

Price: EUR 7.00 = appr. US$ 7.61 Seller: Don Quichot
- Book number: P23124-6237