Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Korte Beschryvinge Van eenige Vergetene en Verborgene Antiquiteten Der Provintien en Landen Gelegen tusschen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe.. Waar by gevoeght zijn Annales Drenthiae, Dat zijn Eenige Aenteyckeninghen en Memorien, van sommige gedenckwaerdige Geschiedenissen, gepasseert in het Antiquiteet-rijcke Landschap Drenth, van de Geboorte Christi af, tot op dezen tijdt. Mitsgaders een korte Beschrijvinge der Stadt, des Casteels, en der heerlickheyt Covorden.
Description: Meppel, Krips Repro. z.j. facsimile editie van de uitgave uit 1660. 21,5 x 15,5 cm. 302 pp. met enkele zwart/wit uitklapprenten, kunstleder band. Topsnede en rug wat verkleurd.

Keywords:

Price: EUR 20.00 = appr. US$ 21.74 Seller: Don Quichot
- Book number: P15474-7623