Antiquariaat Ovidius
Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort.(gesloten antiquariaat) Tel.: +31 (0)543 451311            Email: bert.van.genderen@hetnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
53243: W.J. BEEK - Technomarathon
44776: BEEK, M.A. - Wegen en voetsporen van het oude testament.
35161: BEEK, J.VAN. - Athenagoras' Geschrift De Resurrectione Mortuorum. Proefschrift.
61436: W.J. BEEK - De toekomst van onze voedingsmiddelenindustrie Elsevier. 1985. 156pp. Plaats en naam met pen op titelpagina geschreven.
87607: BEEK - Waanzin in de middeleeuwen H.H. Beek. Beeld van de gestoorde en bemoeienis met de zieke. 2e druk, 1974. ICOB. Hardcover met licht beschadigd stofomslag. 327pp. Illustr.
85085: A. VAN DE BEEK - De adem van God De Heilige Geest in kerk en kosmos. Callenback. 1987. Paperback, omslag verkleurd. 334pp.
76164: L. BEEK - Pioniers der natuurwetenschappen 1983. Van Gorcum. Paperback. 188pp.
68193: BEEK, M.A. - Aan babylons stromen . Kosmos. 4e druk, 1974. Hardcover met aan randen bescahdigd stofomslag. 277pp. Illustr.
87852: BEEK - Dutch pioneers of science Leo Beek. 1985. Van Gorcum, Assen/Maastricht. Linnen in linnen cassette. 181pp. Illustr.
54250: LINDA ROODENBURG;TACO ANEMA;GOSEWIJN VAN BEEK - De verbeelding van Leiden
73750: H. VAN BEEK;BEEK . ET AL, H. VAN;NVT - Modevakwerk en Maartje Bodt. 175pp. Illustr.
87840: MARIUS VAN BEEK - BEELDEN. Marius van Beek. 1991. van Spijk. Paperback. 79pp. Illustr.
48106: W.J. BEEK - Kijken over de eeuwgrens
48227: M.A. BEEK - Wegen en voetsporen van het Oude Testament Ambo
51430: FRANS VAN DER BEEK - Het lichaam liegt nooit
52042: M.A. BEEK - Wegen en voetsporen van het Oude Testament Ambo
47664: F.H.J. VAN DER BEEK - Healing Bzztoh
51865: M.A. BEEK;L.W. VAN REIJENDAM-BEEK - 'Hier blijven half alle ogenblikken'
52716: W.J. BEEK - Kijken over de eeuwgrens
53264: W.J. BEEK - Omgaan met verandering
53271: W.J. BEEK - Verkeer en vervoer
68937: A. VAN DE BEEK - Waarom? Over lijden , schuld en God. 1984. paperback, rug verkleurd. 354pp.
55989: BEEK, R. VAN;BEEK . ET AL, R. VAN;BEEK, R. VAN - Boek en de oudheid Athenaeum-Polak & Van Gennep
55052: BEEK, H.J.E.VAN. - Deventer vrogger en noe.
44986: BEEK, M.A., J.SPERNA WEILAND. - Martin Buber. Serie: Wijsgerige Monografieën.
14878: BEEK, H.H. - Waanzin in de middeleeuwen. Beeld van de gestoorde en bemoeienis met de ziekte.
44208: BEEK, J.J.VAN. - Diagnostische aspekten van in/vitro/fertilisatie (IVF) en transport van onbevruchte eicellen voor IVF. Diagnostic aspects of invitro fertilization IVF and transport of unfertilised eggs for IVF. Proefschrift. Rotterdam.
42494: BEEK, M.A. J.SPERNA WEILAND. - Martin Buber. Serie Wijsgerige Monografiën.
39648: BEEK, M.A. J.M. DE JONG. - Bijbelse knooppunten.
37548: BEEK, L. - Pioniers der Natuurwetenschappen. In 2 delen.
35241: BEEK, M.A. - Het twistgesprek van de mens met zijn God. Een paragraaf uit de godsdienst van Israel. Rede.
21828: BEEK, M.A. - Aan Babylons stromen. Hoofdmomenten uit de cultuurgeschiedenis van Mesopotamië in het oudtestamentische tijdvak.
68926: TH.A. VAN BEEK - Financieel management en F.P.D. van Bel. 1988. xvii,258pp.
63981: F. VAN BEEK - Even op adem komen 1e druk, 1992. Paravisie. Strengholt. Met opdracht en gesigneerd door Fred van Beek. 160pp. De levensbrug tussen lichaam en geest.
88726: JONNIE BOER;HEIN VAN BEEK - Librije, puur eten & drinken Jonnie en Therese Boer. Waanders. 2005. Hardcover. 288pp. Illustr.
87593: BEEKE - VERLOREN JAREN Persoonlijke visies op De Best Verzorgde Boeken 1971 tot en met 1985. Walburg Pers. 1991. Paperback. 288pp. Illustr.
80337: BEEKE, ANTHON E.A. - Gewoon ongewoon. Portretten van gewonen mensen met een ongewoon leven. BEEKE, ANTHON / POSTHUMA DE BOER, EDDY e.a. fotografie.
37945: BEEKE, ANTHON. - 20 jaar verzamelen. Twenty Years of Collecting.Bouwfonds. 1946-1996. Kunst Collectie. Art Collection.
93681: H.E.S. WOLDRING;P.J.M. VAN TONGEREN;G.A.M. BEEKELAAR - H.E.S. Woldring. 2002. Valkhof Pers. Paperback. 179pp. Westerse Waarden
53123: PAUL VAN TONGEREN;G.A.M. BEEKELAAR - Stadsgezichten / druk 1 Valkhof Pers
50639: P.J.M. VAN TONGEREN;R.A. TE VELDE;G.A.M. BEEKELAAR - Over liefde en liefde / druk 1 Valkhof Pers
58901: P.J.M. VAN TONGEREN;HENRI GEERTS;G.A.M. BEEKELAAR - Maakbaarheid, macht en matigheid / druk 1 1998. 116pp.
93682: TH.H. ZWEERMAN;P.J.M. VAN TONGEREN;G.A.M. BEEKELAAR - Th.H. Zweerman. 2001. Valkhof Pers. Paperback. 259pp. Wondbaar En Vrijmoedig
79170: P.J.M. VAN TONGEREN;M. BECKER;G.A.M. BEEKELAAR - Massamedia Tussen Informatie En Emotie Becker, Marcel J. red. Valkhof Pers. 1999. Paperback. 160pp.
79050: BEEKHUIS, C. - Earth-Cataclysms (A Theory of Drift & a Historic Review of the Geological Adventure's of our Earth's Surface)
54322: WILLEM BEEKMAN - Antroposofie en natuurwetenschap
61012: BRIAN H. EDWARDS;BEN BEEKMAN - Het complete groente-boek Peter Seabrook. Uitgeverij Helmond. 1977. Hardcover. 127pp. Illustr. 4°.
80458: BEEKMAN, A.A. - Nederland als Polderland. Beschrijving van den eigenaardigen toestand der belangrijkste helft van ons land. Zutphen. Thieme. 1932. Derde druk. 8°. xii,510pp. Or.hlinn. Doorlopen wat roestvlekkig.
65975: WIM VAN DEN BERG;G. VIS;KLAUS D. BEEKMAN;MARITA MATHIJSEN;M. MATHIJSEN;K. BEEKMAN - Een bedachtzame beeldenstorm / druk 1 Beschouwingen over de letterkunde van de achttiende en negentiende eeuw. 351pp.
72868: N.J. BEEKMAN - Alles over fietsen 1983. Zuid Boekproducties. 167pp. Illustr.
61596: BEEKMAN, KLAUS EN MIA MEIJER. SAMEGESTELD DOOR. - Kort Revier. Gerard Reve en het oordeel van zijn medeburgers.
39453: BEEKMAN, A.A. - Nederland als Polderland. Beschrijving van den eigenaardigen toestand der belangrijkste helft van ons land.
20085: BEEKMAN, E.H.M. - Wiskundige opgaven. Voor het propaedeutisch examen aan de Technische Hogeschool. (voorzien van antwoorden). Handleiding bij het onderwijs aan de Technische Hoogeschool te Delft. No.40.
60290: BEEKMAN, A.A. - Nederland als Polderland. Goedkoope Uitgave. Geschiedenis en Tegenwoordige Staat van de Lage Gronden van Nederland. Met II kaarten en platen.
70095: KLAUS D. BEEKMAN - De Wet Van De Letter Literatuur en rechtspraak. 232pp.
88794: JONATHAN WEINER;GEORGE BEEKMAN - TOEKOMST VAN ONZE PLANEET Jonathan Weiner. Mens en milieu over 100 jaar. 1990. Veen. Paperback. 271pp. Naam met pen op schutblad.
43167: BEEKVELT, M.C.P. VAN. - Quantitative near-infrared spectroscopy in human skeletal muscle.methodological issues and clinical application. Proefschrift.Radboud Universiteit Nijmegen.
46167: BEELING. - Beeling Nederlands Zilver 1600-1813. 2 van 3 delen. 2 (-3) vols. Deel 1+2.
29204: BEELOO, A. - Gedichten.
88831: VAN BEEMEN - Ontwikkelingspsychologie Van Beemen, Elisabeth. 2e druk, 2001. Wolters Noordhoff. Paperback. 315pp.
77705: TH. BEEMER - Het kerkelijk spreken over seksualiteit en huwelijk 1983. Ambo. Paperback. 263pp.
3433: TH.BEEMER, TH.VAN EUPEN, H.D.VAN HOOGSTRATEN, R.HOUDIJK EN E.SKUBISZ. - Het gezin als speelbal. De beeldvorming onder theologisch-ethische kritiek.
53312: TH. BEEMER;TH. BEEMER - Het kerkelijk spreken over seksualiteit en huwelijk
77686: TH. BEEMER - Het kerkelijk spreken over seksualiteit en huwelijk 1983. Ambo. Paperback. 263pp.
52022: F.A. BEEMER - Gehandicapt kind - gehandicapt gezin?
56222: TH. BEEMER;TH. BEEMER - Het kerkelijk spreken over seksualiteit en huwelijk
61024: S. WAAGENAAR;N. BEEMSTERBOER - De Joden van Rome Van Holkema Bussum. Hardcover met beschadigd stofomslag. 331pp.
57770: BEEMSTERBOER, NICO. - Staken is geen werk. Relaas van een arbeidsconflict.
44952: BEEMSTERBOER, NICO. - Staken is geen werk. Relaas van een arbeidsconflict. de stakingen van begin 1977 en wat er aan vooraf ging.
53748: HARRY SCHURING;FRED VAN DEN BEEMT - Veranderend landschap
42087: W. WIJNAENDTS VAN RESANDT EN J.S.VAN BEEN. - Register op de Leenen der Bannerheerlijkheid Baer.Bewerkt door: W. Wijnaendts van Resandt en J.S.van Been. En Der Heerlijkheid Lathum bewerkt door J.S.van Veen. Vereeniging Gelre .
62361: JOH. H. BEEN - Paddeltje, De Scheepsjongen Van Michiel De Ruyter 44e druk. Kluitman. 222pp.
92146: BEENAKKER - HISTORISCHE GEOGRAFIE Beenakker, J.J.J.M. Landschap en nederzetting. 1989. Walburg Pers. Paperback. 55pp.
72095: BEENAKKER, JAN. - Van rentersluze tot strykmolen.De waterstaatgeschiedenis en landschapsontwikkeling van de Schager- en Niedorperkoggen tot 1653. Repro Holland. 1988. Hardcover. 229pp.Illustr.
40026: BEENEN, ADRIAAN,. JOS MEIJS,. WIM BEKKERS. E.A. - Kanaal 42. Twee weken Utrechtse radio en televisie. 3 delen. I: Geachiedenis en public acces. II: Programma's en reacties op programma's III: Reactie en oordeel van het Utrechtse publiek.
73655: ERIK BEENKER - Frans Haks : Theo Limpergprijs 1990 In het kartonnen omslag. 2 boekjes en bijlage.
50268: EGBERT HARTMAN;ARNO LANGELER;RIA BEENTJES - Rusland
52548: R. DE BEER - Dirigenten Uitgeverij Meulenhoff. Plaatsnaam, datum en naam met pen op titelpagina geschreven. Tevens naamsticker opgeplakt. Verder als nieuw.
84765: ROLAND DE BEER - Dirigenten 2003. Meulenhoff. Paperback. 175pp. Naam met op schutblad.
13412: BEER, FRITZ. - Die Einstein sche Relativitätstheorie und ihr Historisches Fundament. Sechs vorträge für Laien.
83617: EDITH HAHN BEER - De Joodse Bruid The House of Books. 2e drum, 2000. Paperback. 236pp.
80616: E. LAURILLARD;TACO HAJO DE BEER - Woordenschat 1993. Verba. Hardcover. 1277pp. Herdruk van de uitgave uit 1899.
92615: ROLAND DE BEER;R. DE BEER - Dirigenten En Nog Meer Dirigenten Roland de Beer. 5e druk, 2006. Meulenhoff. Hardcover met stofomslag. 271pp. Etiket en datum met pen op schutblad.
94683: BEEREN, W. A. L. - Kazimir Malevich 1878 - 1935. Tekst in Nederlands en Engels.
89374: BEEREN, W.A.L. E.A. - Bakeliet. Techniek. Vormgeving. Gebruik.
90103: BEERENDS, HANS. - 30 jaar Nederlandse Ontwikkelingshulp 1950-1980. zin. Onzin.effecten.perspektieven.
46690: BEERENDS, HANS. - 30 jaar Nederlandse Ontwikkelingshulp 1950-1980. zin. Onzin.effecten.perspektieven.
40148: BEERENDS, HANS. - De Derde Wereld beweging. Geschiedenis en toekomt.
40019: BEERENDS, HANS. - 30 jaar Nederlandse Ontwikkelingshulp 1950-1980. zin. Onzin.effecten.perspektieven.
72955: MARC BEERENS - Nieuwe psalmen SUN. inleiding Kees Fens. paperback. 112pp. wat tekst met pen op titelpagina geschreven.
44441: BEERENS, FRANS. - Slakkensporen. Snail's trails.
26716: BEERENS, J.F. - De Casuïstiek en Pascal. proefschrift. Leiden.
62094: C. BEERLANDT - Op Aarde Zoals Aan De Hemel De taal der sterren. Altina. Oostende. 559pp.
86627: BEERLING, R.F. - Argumenten- sceptisch en antisceptisch. Vrije oefeningen langs socio-filosofische grenzen.
90094: BEERLING, R.F. E.A. - Inleiding tot de wetenschapsleer.
90099: BEERLING, R.F. - Wittgenstein geeft te denken. Zesentwintig commentaren en een inleiding.
24760: BEERLING, RF. - Wittgenstein geeft te denken. Zesentwintig commentaren en een inleiding.
90165: BEERLING, R.F. - Argumenten sceptisch en antisceptisch - Tien vrije oefeningen langs socio-filosofische grenzen.
75947: BEERLING,R.F. - Wittgenstein geeft te denken. Zesentwintig commentaren en een inleiding.
46327: BEERLING, R.F. - Wittgenstein geeft te denken. Zesentwintig commentaren en een inleiding.
41696: BEERLING, R.F. - Het cultuurprotest van Jean-Jacques Rousseau. Studies over het thema pathos en nostalgie.
7565: BEERLING, R.F. - Ideeën en idolen. Autobiografisch in- en uitgeleid.
28736: BEERLING,KWEE,MOOIJ,VAN PEURSEN. - Inleiding tot de weteschapsleer.
90070: BEERLING, R.F. - De sociologie van Georg Simmel.
20790: BEERLING, R.F. - Het cultuurprotest van Jean-Jacques Rousseau. Studies over het thema pathos en nostalgie.
89437: BEERLING, R.F. - Het cultuurprotest van Jean-Jaques Rousseau. Studies over het thema pathos en nostalgie.
61173: PETER VAN DER HEIJDEN;MIRJAM BEERMAN - New Art In Amsterdam Nieuwe Kunst / New art in Amsterdam. paperback. 2001. 110pp. Illustr.
89194: BEERMANN, V.A.M. - Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch Van 1629 Tot 1648. Een Episode Uit Het Laatste Stadium Van Den Tachtigjarigen Oorlog. Proefschrift.
87931: JAN SCHOUTEN;W. VAN BEERS - Resultaatgericht managen Jan Schouten en W. Van Beers. 6e druk, 2001. Thema. Paperback. 96pp.
87935: W. BEERS;M. LINDZEN;WIM VAN BEERS - Leren met dt W. Beers en Monique Lindzen. 2005. Thema. Paperback. 207pp.
26292: BEERSTECHER, H.J.P. - De ileo-rectale anastomose bij de chirurgische behandeling van colitis ulcerosa. Proefschrift. Rijksuniversiteit te Leiden.
60799: R.J.C.M. BEERTHUIZEN - Anticonceptie op maat / druk 2 Van puberteit tot overgang. 2e druk, 2004. Bohn Stafleu van Lochem. 166pp.
51034: BERT GARTHOFF;RONALD P. BEESLEY - Yoga, de weg van ons innerlijk
51616: RONALD P. BEESLEY - Visioenen van het Aquariustijdperk
63208: BEESLEY, R.P. - Series of Lectures. At the Caxton Hall Westminster.
90152: BEEST, L.C. VAN. - Onze Scheepsbouw.
38826: BEETS, N. - Jeugd en welvaart. Een bundel essays.
38620: BEETS, N. - Volwassen worden. Een probleemanalyse en een perspectief.
94223: ANTHONY BEEVOR - Anthony Beevor. 2002. Balans. Paperback, leesvouwen rug. 529pp. Illustr. Berlijn / De Ondergang 1945
84413: ANTONY BEEVOR - Berlijn / De Ondergang 1945 2002. Amsterdam, Balans. Paperback. 529pp.
94100: ANTONY BEEVOR - Antony Beevor. 2002. Viking. Hardcover with dust wrapper. xxxvii,489pp. Illustr. The Fall of Berlin 1945
10705: BEGEER, W., L.H.KLAASSEN EN J.R.ZUDEMA. (REDAC.). - Economie dezer dagen. Opstellen aangeboden aan H.W.Lambers ter gelegenheid van zijn 25-jarig hoogleraarschap aan de Nederlandse Economische Hogeschool.
9252: BEGEER, W., L.H.KLAASSEN, J.R.ZUIDEMA.(RED.). - Economie dezer dagen Opstellen aangeboden aan prof.H.W.Lambers ter gelegenheid van zijn 25-jarig hoogleraarschap aan de Nederlandse Economische Hogeschool.
11921: BEGEMANN, HERMAN. - Over de ademhaling van Haemocyanine.
54165: JOHN GRANT;C. WILSON;JOHN GRANT;JACK VAN BELLE;P. BEGG - Handboek van het ongerijmde Spectrum
48776: JOHN GRANT;C. WILSON;JOHN GRANT;JACK VAN BELLE;P. BEGG - Handboek van het ongerijmde Spectrum
78681: PAUL BEGHEYN - Welk eene kinderkennis! Het Nijmeegse Jeugdboek 1810-1910. 1993. Nijmeegs Museum. Paperback. 39pp. Illustr.
85013: PAUL BEGHEYN - Autobiografische herinneringen 1858-1886 van Jan Toorop, 1858-1886 Zoals gedicteerd aan Anton Reichling SJ 1i 1927. Waanders. 2009. Hardcover. 120pp. Illustr.
59958: PAUL BEGHEYN - Nijmeegse biografien dl 1 Verloren b.v., uitgeverij
77609: ANGELIQUE SCHIPPER;LIES BEGHEYN - Verkeersslachtoffers zelf aan het woord 1999. Paperback. 166pp.
46868: BEGIN, MENACHEM. - White Nights. The Story of a Prisoner in Russia.
86536: BEHAM,BARTHEL. RÖTTINGER,HEINRICH. - Die Holzschnitte Barthel Behams. Studien zur deutschen Kunstgeschichte, Heft 218.
87210: BEHAR, PIERRE. - Une geopolitique pour l'Europe: Vers une nouvelle Eurasie?
38495: BEHETS, GEERT J. - Lanthanum carbonate and bone. Proefschrift. Leiden.
65487: MAARTEN KLOOS;CEEAS NOOTEBOOM;MAAIKE BEHM - 25 Buildings You Should Have Seen 143pp. Illustr.
12012: BEHN, SIEGFRIED. - Einleitung in die Metaphysik.
12089: BEHN, SIEGFRIED. - Einleitung in die Metaphysik.
60329: BEHNKE, H-DIETMAR, KARL ESSER, A.O. - progress in Botany 47. Structural Botany, Physiology, Genetics, Yaxonomy, Geobotany. Fortschritte der Botanik. Struktur Physiologie Genetik Systematik Geobotanik.
58588: EDWARD BEHR - Hirohito, de keizer die moest blijven 1989. Bruna, Utrecht. 399pp. Hardcover met stofomslag.
57704: BEHR, EDWARD. - Hirohito, de keizer moet blijven. De waarheid achter de mythe.
35545: BEHR, EDWARD. - Hirohito, de keizer moet blijven. De waarheid achter de mythe.
66156: DINEKE BEHREND - Muzisch-Agogische Methodiek Dr4 4e druk, 2000. 162pp.
62933: FRITZ BEHRENDT - Europees tekenaar Van Soeren & Co. Amsterdam 2005. 320pp. Illustr. 4°.
91833: BEHRENS, HEINRICH .SCHEELJE, REINHARD .WASSMUTH, RUDOLF. - Lehrbuch der Schafzucht. Sechste, neubearbeitete Auflage.
90993: FLIP BOOL;HERBERT BEHRENS - Brandpunt Rotterdam Herbert Behrens , Flip Bool, e.a. De jaren zestig gezien door.2004. De Prom. Paperback. 95pp. Illustr.
35032: BEHRENS, CHARLES F. - Atomic Medicine.
80690: CHARLOTTE BEHRINGER - Kathedralen Honderd wonderen van het avondland. Atrium. 1990. Hardcover met stofomslag. 191pp. Illustr.
79488: CHARLOTTE BEHRINGER - Kathedralen Honderd wonderen van het avondland. Atrium. 1990. Hardcover met stofomslag. 191pp. Illustr.
81190: CHARLOTTE BEHRINGER - Kathedralen Honderd wonderen van het avondland. 1999. Atrium. Hardcover met stofomslag. 192pp. Illustr.
74744: RICHARD R. BEHRINGER - Mouse Phenotypes and Virginia E. Papaioannou. A Handbook of Mutation Analysis. 2005. Spiral Binder. x,235pp. Index. Illustr.
46647: BEIERWALTES (HRSG.), W. UND SCHRADER, W.: - Weltaspekte der Philosophie. Rudolf Berlinger zum 26. Oktober 1972.
32075: BEIGHTON, PETER . GRETA BEIGHTON. - The Man Behind the Syndrome. Foreword by John Opitz. With 100 Illustrations.
86103: S. BEIJER - Voedingsgids voor mensen met kanker Sandra Beijer, e.a. 1994. De Toorts. Paperback. 166pp.
40698: BEIJERSBERGEN, J.C.M. - -- Methyleen --- butyrolacton uit tulpen. Onderzoek naar precursor-lacton relatie. Proefshrift.
71979: BEIJERT, FEDDE. - Vluchten naar de hemel. Gedichten. 2007. Uitgave in eigen beheer. Hardcover met stofomslag. 104pp.
51941: CECILE BEIJK - Gelukkig met je naam Uitgeverij Damon
34466: BEIJK, JOH.W.B. - De nieuwe Sint Bavo te Haarlem.
93085: G. PARKER;K. ZEGERS DE BEIJL - Van beeldenstorm tot bestand G. Parker. 1e druk, 1978. Unieboek. Paperback, omslag verkleurd in voorplat op hoek onder kliene knik. 297pp.
51605: KEES VAN BEIJNUM - Over het IJ Nijgh & Van Ditmar
80306: BEINART, HAIM: - Geschichte der Juden , Atlas der Verfolgung und Vertreibung im Mittelalter.
41529: BEINS, JAN FREDRIK ADOLF. - Misvorming en Verbeelding.
42009: BEINSEN, LUTZ. - Die Wirkung der Ausfuhr auf das Inländische Wirtschaftswachstum. Veröffentlichungen der Komission für Sozial- und Wirtschaftswischenschaften Nr. 7.
80791: A. BEINTEMA - Ecologische Atlas van de Nedederlandse Weidevogels , Oene Moedt, Danny Ellinger. 1e druk, 1995. Schuyt & Co. Hardcover met stofomslag. 352pp. Illustr. bibliogr. Summary in english.
91268: BEINTEMA, A.J. E.A. - Natuurbeheer in Nederland 2 - Dieren.
94362: R. BEINTEMA - R. Beintema. 1995. Ankh Hermes. Paperback. 84pp. De zonnegroet
49393: RITA BEINTEMA - Een kindje krijgen met een kunstverlossing
88834: BEINTEMA - VOETSPOREN VAN SHACKLETON Beintema, Albert. 1995. Atlas. paperback, leesvouwen rug. 269pp.
92591: FREDERICK C. BEISER - The Romantic Imperative Frederick C. Beiser. The Concept of Early German Romanticism. 2006. Harvard University Press. Paperback. Good. xiii,243pp.
90611: J.J. BEISHUIZEN - De vrolijke wetenschap J.J. Beishuizen. Over communities of learners ale kweekplaats voor kenniswerkers. Vrije Universiteit Amsterdam. 2004 Rede in verkorte vorm.
90534: JAN BEISHUIZEN - JOHN KENNETH GALBRAITH Jan Beishuizen. het economische denken van een dissident. 1994. Boom. Paperback. 320pp.
48972: E. WERKMAN;J. BEISHUIZEN;J. BEISHUIZEN - De magere jaren Sijthoff
94242: BEISHUIZEN - Beishuizen, Ineke. 1993. Spectrum. Paperback. 188pp. DEZE DAG, DEZE MAN, DIT KIND
61218: TINEKE BEISHUIZEN - Liefde op een Perzisch kussen 1991. Het Spectrum Utrech. 134pp.
6250: BEITL, RICHARD. - Der Kinderbaum. Brauchtum und Glauben um Mutter und Kind.
89863: BEIZER,BORIS. - Software Testing Techniques.
39203: BEJART, MAURICE, A.O. - Dans de XXe eeuw. Fotografie Alain Bejart.
39204: BEJART. - Tanzt das XX. Jahrhundert. Dancing the 20 th Century.Text. Maurice Bejart, a.o. Photography Alain Bejart.
76409: V. BEJCEK - Vogel encyclopedie 2e druk, 2001. Rebo. Hardcover. 288pp. Illustr.
85465: BEKAERT PIET - VAN DE HORST AREND JAN, E.A. - Tuinen in Vlaanderen.
73754: CHARLES VANDENHOVE;GEERT BEKAERT - Charles Vanderhove 1985-1995. Hardcover met stofomslag. 1e druk, 1995. 206pp. Illustr.
65776: PIET BEKAERT - Tuinen in Belgie Jan de Séjournet. 1990. Hardcover met stofomslag. 247pp. Illustr.
88075: WOUTER BEKE - Het moedige midden Wouter Beke. 2013. Pelckmans. Paperback. 161pp.
75782: BEKE, JAN. - Cairopolis / een boek van Jan Beke ; met beelden van Harry Gruyaert, Filip Claus, Zaza Bertrand, Bieke Depoorter ; teksten van Sven D'Hollander, Ruth Vandewalle, Osama Diab, e.a.
44134: BEKEDAM, D.J. - Fetal Heart rate and movement patterns in growth retardation. Proefschrift. Groningen.
42995: BEKEDAM, E.K. - Coffee brew melanoidins .structural and functional properties of brown-colored coffee compounds. Proefschrift.Wageningen Universiteit.
59634: BEKENKAMP, H.J.C. - Eenmaal gewonnen voor een denkbeeld is de Groninger standvastig en volhardend. Een kroniek van de Rotary Club Groningen 1928-1998.
39770: BEKER, E.J. - Libertas. Een onderzoek naar de leer van de vrijheid bij Reinhold Niebuhr en bij Karl Barth.
20629: BEKHUIS, JANS. - Mannenbevrijding. De persoonlijke en maatschappelijke emancipatie van de man. Proefschrift Universiteit Nijmegen.
80385: BEKIUS, J.D. EN G.S. VAN MARLE. - Differentiaalrekening.
55051: BEKK, J. - Het Papier. De vervaardiging, het gebruik en het onderzoek. 2 banden. 1 deel tekst 1 deel monsters der soorten.
56359: A.J.G.M. BEKKE - Soldaat gemaakt Ambo
54893: BEKKENKAMP, A. - VVH en Buitengewoon. Het verhaal van de vrijzinnigen en van de Hervormde Kapel in Wierden.
63317: BEKKER, GEORGE DE. - De betekenis van brood in de voeding en de faktoren die op het broodgebruik van invloed zijn. Proefschrift. Wageningen.
86362: BEKKER, F.P., BRUIL-VAN DE STAAIJ, W., DIJKSTRA, A.P.,. - Rijksscholengemeenschap Meppel 1881-1981.
34630: BEKKER, PAUL. - Beethoven.
32741: BEKKER, MARRIE. - De bewegelijke grenzen van het vrouwelijk ego. De relatie tussen sekse, autonomie en welbevinden.
93217: BEKKER, E. - WED. DS. WOLFF. & DEKEN, A. - Historie van Mejuffouw Sara Burgerhardt. Naar de eerste druk van 1782 uitg. met inleiding een aant. door P.J. Buijnsters. Eerste deel. Zonder deel 2.
43634: BEKKERS, V.J.J.M., E.A. - De keerzijde van verbonden netwerken .de relatie overheid-burger in de risicosamenleving.
88162: VAN DER MEULEN;PETER PAUL VAN BEKKUM - DICHTBIJ - REGIONALE KRANTEN IN NEDERLAN Van Der Meulen, Tonny. 1997. Sdu. Paperback. 231pp.
70928: D.W. VAN BEKKUM - Straling en radioactiviteit 1986. 89pp.
83651: WOUT VAN BEKKUM - Mozes, onze leraar Mozes en de Rabbijnse traditie. Kok. 1988. Paperback. 96pp.
35294: BEKMAN, BERNARD. - De Boom en zijn vruchten. Vijftig jaar Staatsmijnen in Limburg. Uitgegeven in samenwerking met de Staatsmijnen in Limburg door de Toorts te Heemstede.
31062: BEKMAN, BERNARD. - De Boom en zijn vruchten. Vijftig jaar Staatsmijnen in Limburg. Uitgegeven in samenwerking met de Staatsmijnen in Limburg door de Toorts te Heemstede.
83851: MAARTEN BEKS - Vito Galfano Zonder jaar. Picture Publishers, Wijk en Aalburg. Hardcover met stofomslag. 39pp. Illustr. Tekst in engels en Italiaans.
44462: BEKS, MAARTEN., TOM GITSEL. - Een eeuwige Zondag. Wandelingen door het land van Nicolaas Beets ter gelegenheid van de 150-ste verjaardag van de Camera Obscura 1839-1989.
37183: BEKS, MAARTEN EN ED SCHILDERS. INGELEID. - Het geheime oeuvre van Adriaan Willemen. Een selectie van vierenvijftig tekeningen.
34467: BEKS, MAARTEN. TOM GITSELS. - Een eeuwige zondag. 150 jaar Camera Obscura 1939-1989.
51300: GEORGE ROSEBOROUGH COLLINS;JOOST ELFFERS;MARJOLEIN SABARTE BELACORTU - Fantastische architectuur
18200: BELASCO, JAMES A. - Het Dino-syndroom. Verandering als strategie. Vert.: Th. Gerritsen.
3265: BELD, A.VAN DEN. - Is geloof een deugd? Studie over God, deugd en het euwige leven.
65254: MAURICE GILLIAMS;J.L. DE BELDER - Een portret-album van Maurice Gilliams Onbekend
72020: BELDT, GERRIT. - Spaarndam 700 . Geschiedenis van het dorp tussen Spaarne en IJ 1285-1985. Canaletto. Paperback. 2e druk, 1990. 143pp. Illustr.
72096: BELDT, VAN DEN GERRIT, E.A. - spaarndam in de 19e eeuw. Van vrijheidsboom tot Stelling van Amsterdam. Canaletto. 2000. paperback. 160pp. Illustr.
87793: H.M. BELIEN;BELIEN - Gestalten van de Gouden Eeuw Een Hollands groepportret. H.M. Belien, e.a. Bert Bakker, Amsterdam. 3e druk, 1996. Paperback. 420pp.
93045: H.M. BELIEN;BELIEN - Gestalten van de Gouden Eeuw Belien, H.M., A,Th. van Deursen en G.J. van Setten. 3e druk, 1996. Bert Bakker. Paperback. 420pp.
91512: BELIËN, HERMAN & GERT JAN VAN SETTEN. - Geschiedschrijving In De Twintigste Eeuw.
76428: HERMAN BELIËN - Maleisie 5e druk 2002. Dominicus. Gottmer. Paperback. 320pp. Illustr.
87382: H.M. BELIEN;BELIEN - Gestalten van de Gouden Eeuw Een Hollands groepportret. 3e druk, 1996. Bert Bakker. Paperback. 420pp.
81583: D. VAN DER HORST;HERMAN BELIEN - Nederlanders van het eerste uur Het ontstaan van het moderne Nederland 1780-1830. 1996. Bert Bakker. Paperback. 260pp.
10376: BELIFANTE, A.H. - Autoxydarie en Zuurstof-Activeering.
11112: BELIFANTE, A.D. - De Burgerrechtelijke gevolgen van de aanrijding mat Automobielen. Met een woord vooraf van J.Wijnveldt.
55049: BELIFANTE, PETER EN JN HAAKMAN. - 75 jaar Ford in Nederland, 1924-1999.
10049: BELIFANTE, ADRIAAN HENDRIK. - Autoxydatie en Zuurstof-Activeering.
94618: BELINDA CAMPBELL, BARBARA CLAPTON, CATHERINE TIPTON . - Food Technology. GCSE Design and Technology for Edexcel.
55251: BELINFANTE, A.D. - De utopie is een gevaarlijk wapen. Denken over verdraagzaamheid. Amsterdam.
76078: BELJAARS, ANTON. - A model for turbulent exchange in boundary layers. Proefschift. Einhoven.
74603: AARON BELKIN - United We Stand? Divide-and -Conquer Politics and the LOgic of International Hostility. 2005. Hardcover. x,161pp. References. Index.
90191: BELL,RUDOLPH M. - Sancta Anorexia. Vrouwelijke wegen naar heiligheid. Italië 1200 - 1800.
82555: BELL, R.L. - Negative Electron Affinity Devices . Electrical and Electronic Engineering Monographs.
75193: DANIEL A. BELL - China's New Confucianism Politics and Everyday Life in a Changing Society. 2008.Princeton University Press. Hardcover with d.j. xvii,240pp. References. Index.
75755: MICHAEL MAYERFELD BELL. - An Invitation to Environmental Sociology . Sociology for a New Century Series.
58838: C. RITCHIE BELL;RICHIE C. BELL - Florida Wild Flower And Roadside Plants 308pp. illustr.
57445: BELL, QUENTIN. - Elders and Betters.
43803: BELL, DANIEL. - De komst van de post-industriële samenleving. Een sociale toekomstverkenning. Verkorte editie.
41736: BELL, RUDOLPH M. - sancta Anorexia. Vrouwelijke wegen naar heiligheid Italië 1200-1800. Met een voorwoord van Emma Brunt en een nawoord van Winny L. Weede-Mannak.
64261: RUTH BELL - Een ander lijf, een ander leven 1990. Zomer & Kuning. 348pp. Nam met pen op schutblad.
31474: BELL, ALAN P. MARTIN S.WEINBERG. - Het Kinsey Rapport over vrouwelijke en mannelijke jhomoseksualiteit.
87851: BELLADONNA - BIJZONDERE BLOEMDECORATIES Belladonna. Pascale van Drunen. Van Dishoeck. 1997. 112pp. Hardcover. illustr.
34635: BELLAMY. - Het Bellamy Stelsel. Uittreksel uit de beide werken van Eward Bellamy In 't jaar 2000 en Gelijkheid voor allen.
94527: BELLE, JULIAAN VAN. - De Bourgondische Nederlanden. Deel II: Regeerperiode Karel de Stoute (1467- 1477). Les Pays de par deca.
47388: HARRY BELLE - Van fonograaf tot compact disc
70911: HARRY BELLE - Van fonograaf tot compact disc Catalogus Fonografisch Museum. 1988. 183pp. Illustr.
60535: BELLECOMBE, LOUIS GREYFIÉ DE. - Les Conventions Collectives de Travail en Union Soviétique. Préface de René David. École Pratique des Hautes Études Sorbonnes. Études sur L'Économie et la Sociologie des Pays Slaves. III.
44112: BELLEMAN, GERARD EN COOTJE BRONNER. - Vuurtoren en monument J.C.J. van Speyk 175 jaar. Uitgegeven ter herdenking 175 jaar . In opdracht van de Vereniging Dorpsbelangen Egmond Parel aan Zee.
64836: LARRY BELLISTON - Het creatieve kind Paperback
76295: DENIS BELLOC - Neon De Woelrat. 1988. Paperback.Bibliotheekstempel op titelpagina en zijkant boekblok/snede.
93076: SAUL BELLOW - WACHTTIJD Saul Bellow. Dangling Man. Goossens. 1993. Paperback. 170pp.
93079: BELLOW - VAN VAAG VERLEDEN NAAR ONZEKER Bellow, Saul . 1995. Bert Bakker.Paperback, leesvouwen rug. 251pp.
82070: SAUL BELLOW - De toeschouwer 1997. Bert Bakker. Hardcover. 93pp.
82096: SAUL BELLOW - Een diefstal 1989. Agathon. Paperback. 107pp.
82095: SAUL BELLOW - De Bellarosa connectie 1990. Agathon. Paperback. 112pp.
82102: KLAAS VONDELING;S. BELLOW - Een zilveren schaal Goossens, Hilversum. 1982. Paperback. 64pp.
77976: BELOUBEK-HAMMER, ANITA. - Ernst Ludwig Kirchner. Erstes Sehen. Das Werk im Berliner Kupferstichkabinett.
80232: BELOW, NICOLAUS V. - Als Hitlers Adjutant 1937 - 45.
89250: BELOW, NICOLAUS V. - Als Hitlers Adjutant 1937 - 45.
91834: BELSCHNER, H.G. - Sheep Management and Diseases.
42670: BELT, R.J. - On the liquid film in inclined flow. Proefschrift. Technische Universiteit Delft.
80991: BELT, RUUD VAN DEN. OIETER RUEMPOL. - Dutch Interior Collection 2003.
81457: HANS G. BELTERMAN - Smullen uit eigen inmaak 1985. Zomer & Keuning. Paperback. 160pp.
77883: HANS BELTERMAN - Het herenkookboek 1989. Bosch & Keuning. Paperback. 95pp.Bibliotheekstempel (De Gay Krant) op titelpagina en zijkant boekblok/snede. Boekbespreking voorin geplakt. Verder goed.
71569: HENK VAN DER HEIJDEN;H. BELTERMAN - Het grote vis, schaal- en schelpdierenboek 2e druk, 1983. Zomer & Keuning. Hardcover zonder stofomslag. 351pp. enkele vlekjes op laatse pagina's verder goed.
71566: HANS BELTERMAN - Feestelijke hapjes en drankjes 1984,. Zomer & Keuning. 160pp. Illustr.
35544: BELTRAN, JACQUES ET FRÉDÉRIC BOZO. - États-Unis - Europe: Réinventer L'Alliance. Série transatlantique. Travaux et recherches de L'ifri.
45815: BELZ, FRANK & LARS STRANNEGARD. - International Business Environmental Barometer 1997.
45279: BELZ, FRANK & LARS STRANNEGARD. - International Business Environment Barometer 1997.
90492: H. RUMKE;J.A. VAN BELZEN - FENOMENOLOGIE EN PSYCHIATRIE H. Rumke. J.A. van Belzen. Kok Agora. 1988. Paperback. 245pp.
48461: J. VAN BELZEN - Vroom, vurig en vreedzaam : het leven van Franciscus Gomarus (1563-1641)
39467: BELZEN, J.A. VAN & J.M. VAN DER LANS. - Current issues in the Psychology of Religion. Proceedings of the third symposium on the psychology of religion in Europe.
28722: VAN BELZEN,J. VAN & ULEYN,A. (RED.). - Rümke over geestelijke gezondheid en levensbeschouwing.
93699: J.A. VAN BELZEN - J.A. van Belzen. 1991. Kok. Paperback. omslag verschoten. 290pp. Kleine tekst met pen op schutblad. RUMKE RELIGIE EN GODSDIENSTPSYCHOLO
66675: S. BEM - Het Bewustzijn Te Lijf 383pp. Omslag sleets en licht beschadigd verder goed.
72733: SACHA BEM - Het technisch labyrint Maarten Pieterson, redactie. Een maatschappijgeschiedenis van drie industriele revoluties. Boom. 1981. 376pp. Illustr.
50384: SACHA BEM - Het technisch labyrint 5e druk, 1993. Boom, Amsterdam. 376pp.Ruguiteinden licht beschadigd. Zijkanten boekblok, sneden, licht vuil/vlekkig. Inhoud goed.
48021: MARIEKE BEMELMAN - Vrouwenvisie
66965: J.A. VAN DER POOL;TH.M.A. BEMELMANS - Poly automatiserings zakboekje 2e druk, 1984. PBNA. 1247pp. Klein 8°.
53316: TH.M.A. BEMELMANS - Bestuurlijke informatiesystemen en automatisering Stenfert Kroese
34407: BEMELMANS, LUDWIG. - Madeline's Rescue. Story and pictures by Ludwig Bemelmans.
63218: BEMIS, SAMUEL FLAGG. - John Quincy Adams and the Foundations of American Foreign Policy.
65957: H.CHR. VAN BEMMEL - Catalogus van de handschriften aanwezig in de Bibliotheek Arnhem / druk 1 276pp. Illustr.
36824: BEMMEL, J.H.VAN. - Inleiding medische informatica.
958: BEMMELEN, W.VAN. - De hemelsche spheren en hun harmonie.
21918: BEMMELEN, J.M.VAN. - Op grenzen van het strafrecht.
86486: BEN SHAHN - HAFTMANN, WERNER UND JAMES THRALL SOBY: - Graphik. Vorwort von Werner Haftmann. Einleitung von James Thrall Soby.
75593: BENAIM, DAVID, LAURENT BOUHANNA, A.O. - Chirurgie vétérinaire Coffret 6 DVD.Volume 1 : Chirurgie digestive ; 2 : Chirurgie urinaire ; 3 : Chirurgie articulaire ;4 : Neurochirurgie ; 5 : Chirurgie de l'oreille ; 6: Chirurgie des annexes oculaires ;
70228: ABDELKADER BENALI - Oost = West 265pp.
63737: ABDELKADER BENALI - Langverwachte geb 3e druk, 2003. Hardcover met stofomslag. 359pp. Naam op titelpagina doorgestreept.
37331: BENARD, CHERYL EN EDIT SCHLAFFER. - Laat die mannen toch met rust. Hoe je minder van hen en meer van jezelf houdt.
74274: SAMUEL BENCHETRIT - De Talenten Van Charly 235pp.
81333: BENCHI - Het universele principe De sleutel tot innerlijke vrijheid. 2e druk, 1996. Dali Produkties. Paperback. 133pp.
84202: GUUSJE BENDELER - Nat & Droog Nederland met andere ogen bekeken. Rijkswaterstaat 200 jaar. Architectura & Natura Press. 1998. Paperback, oblong. 277pp. Illustr.
78828: JEM BENDELL;JEM BENDELL - Terms for Endearment Greenleaf Publishing. 2000. paperback. 280pp. Naam met pen op schutblad.
57857: BENDER, HELMUT. - Römischer Reiseverkehr. Cursus publicus und Privatreisen.
64943: LIONEL BENDER - Het menselijk lichaam Hardcover
35234: BENDER, HAROLD S. - These are my People. The Nature of the Church ant Its Discipleship According to the New Testament.
34180: BENDER, ROSS THOMAS. - The People of God. A Mennonite Interpretation of the Free Church Tradition.
7671: BENDER, ERNST. - Dienendes Wort. Eine Festgabe für Ernst Bender zum 70. Geburtstag. Betreut von Walter Franke.
87697: ONBEKEND;WILBERT SMULDERS;W. SMULDERS;R.J. BENDERS - Apollo In Brasserie Lipp Bespiegelingen over Willem Frederik Hermans. Bezige Bij. 2001. Hardcover met stofomslag. 251pp. Naam met pen op schutblad.
66078: JONAS BENDIKSEN - Plaatsen waar wij wonen illustr.
54617: JONAS BENDIKSEN - Plaatsen waar wij wonen Mets & Schilt Uitgevers
31972: BENDIX, REINHARD. - Embattled Reason. Essays on Social Knowledge.
39884: BENEDEK, THERESE. - Psychoanalytic Investigations: Selected Papers. With a Foreword by George H.Pollock.
74905: CARLA BENEDETTI - The Empty Cage Inquiry into the mysterious disappearance of the Author. 2005. Hardcover with d.j. xi,232pp. Bibliogr. Index.
63427: BENEDIKTSSON, JAKOB (ED.) - Two Treatises on Iceland from the 17th Century. Þorlákur Skúlason: Responsio Subitanea. Brynjólfur Sveinsson: Historica de Rebus Islandicis Relatio.
56888: BENEDIKTSSON, HREINN (ED.). - The Life of St. Gregory and his Dialogues. Fragments of an Icelandic manuscript from the 13th century.
54248: ANS SMINK;JAROSLAV MAREK;VOJTE¿CH TUREK;JOSEF BENES¿ - De grote encyclopedie der fossielen
87141: BENESCH, KURT. - Santiago de Compostela - Als Pilger auf dem Jakobsweg.
87143: BENESCH, KURT. - Santiago de Compostela. Pilgerwege.
81611: LEONARDO BENEVOLO - De Europese stad 1993. AGON. Paperback. 285pp.
80670: HERMANN BENGTSON - Geschiedenis van de Oude Wereld 1994. Spectrum, Aula. Paperback. 279pp.
55379: BENGTSON, HERMANN. - Marcus Antonius. Triumvir und Herrscher des Orients. Mit 11 Abb. Unf 3 Kartenskizzen.
91599: BENICHOU, PAUL. - Morales du grand siècle.
78589: TAMARAH BENIMA - Le-ezrath Ha-am Het Volk ter hulp. Het eerste Joodse blad in 1945. Einfhoven-Amsterdam. Heruitgave. Van Gorcum. 1985. Hardcover. 98pp.
86859: J.C. SCHRODER (BARBAROSSA) EN CORNS. BENIMA. - Oorlog aan den Oorlog!: De laatste worsteling tegen het Militairisme Anno 1925 - Amsterdam, Roman- Boek- en Kunsthandel,.
66542: TAMARAH BENIMA - Een schaap vangen 222pp. omslag licht beschadigd.
80422: BENISCHKE, GUSTAV. - Die Wissenschaftlichen Grundlagen Der Elektrotechnik. Zweite Erweiterte Auflage Von Magnetismus Und Elektrizität Mit Rücksicht Auf Die Bedürfnisse Der Praxis.
41624: BENJAMIN, ALFRED. - Het helpende gesprek.
67378: LLOYD W. BENJAMIN - The art of designed environments in The Netherlands 1983. Stichting Kunst en Bedrijf. Paperback. 176pp. Illustr.
67475: A. BENJAMIN - Het Helpende Gesprek 11e druk, 1994. 184pp.
74638: KIM BENJAMIN - Starting Your Own Online Business 2009. Paperback. vi,342pp. Index.
52671: JAMES BENJAMIN - Principles, Elements, and Types of Persuasion Harcourt
55717: ALFRED BENJAMIN - Het helpende gesprek Toorts B.V., Uitgeverij, De
37256: BENJAMIN, ALFRED. - Helpen in de groep.
35938: BENJAMIN, STUART MINOR., DOUGLAS GARY LICHTMAN, HOWARD SHELANSKI, PHILIP J.WEISER. - Telecommunications Law and Policy.
94408: BENJAMIN, ALFRED. - Het helpende gesprek.
63987: A. BENJAMIN - Helpen in de groep 1979. De Toorts Haarlem. papreback. 138pp.
63986: A. BENJAMIN - Het Helpende Gesprek 9e druk, 1980. 186pp.
8499: BENJARANO M.M.: - La Ciencia Del Verso. Teoría general de la versificacíon con aplicaciones á la Métrica Española.
91947: BENN, GOTTFRIED UND STERNHEIM, THEA. - Briefwechsel und Aufzeichnungen. Mit Briefen und Tagebuchauszügen Mopsa Sternheims. Herausgegeben von Thomas Ehrsam. Herausgegeben von Thomas Ehrsam.
91915: BENN, GOTTFRIED. - Band I: Briefe an F.W. Oelze, 1932–1945,II/1: Briefe an F.W. Oelze, 1945–1949, II/2: Briefe an F.W. Oelze, 1950–1956,Band III: Briefwechsel mit Paul Hindemith, IV: Briefe an Tilly Wedekind, 1930–1955, , V: Briefe an Elinor Büller(-Klinkowström), 1930–1937 ,VI: Briefe an Astrid Claes 1951–1956, VII: Briefwechsel mit dem MERKUR, 1948–1956, VIII: Briefe an den Limes Verlag 1948–1956.
91914: BENN, GOTTFRIED. - Gesammelte Werke in vier Bänden:Band 1: Essays, Reden, Vorträge Band 2: Prosa und Szenen Band 3: Gedichte Band 4: Autobiographische und vermischte Schriften. Hrsg. Dieter Werllershoff.
91910: BENN, GOTTFRIED. - Hernach. Gottfried Benns Briefe an Ursula Ziebarth. Mit Nachschriften von Ursula Ziebarth und einem Kommentar von Jochen Meyer.
91864: BENN, GOTTFRIED. KARL RINDERKNECHT. - Briefwechsel 1954-1956. Herausgegeben von Helmut Heintel.
28017: BENNASSAR, BARTOLOMÉ. - Franco.
80893: BENNEKER, A.H. - Hydrodynamical Dispersion in Packed Beds, Influence of Free Convection and Modelling. Proefschrift. Twente.
42777: BENNEKER, C.E.B. - Dealing with the state, the market and NGOs. the impact of institutions on the constitution and performance of Community Forest Enterprises(CFE) in the lowlands of Bolivia. Proefschrift.Wageningen Universiteit.
57334: BENNEKOM, KORS VAN. TEKST J.BERNLEF. - De Familie Van Bennekom. 1990. Bert Bakker, Amsterdam. Pap. ongepagineerd. Illustr. Mooie exx.
92148: WILLEM VAN BENNEKOM - De jaren van Maarten van Traa Willem van Bennekom. 2015. Boom, Amsterdam. Paperback. 591pp.
45948: BENNEKOM, LILIAN VAN. - Vivioen en het Rijk van Binnen. Bevat 24 verhalen op CD.
35910: BENNEKOM, KARS VAN. - 5 jaar Publiekstheater. Kars van Bennekom fototentoonstelling. katalogus.
85296: BENNET, H.S. - Chaucer and the Fifteenth Century. The Oxford History Of English Literature volume II.
86530: BENNETT, BONNIE A. UND DAVID G. WILKINS. - Donatello.
52642: HAL ZINA BENNETT - The Holotropic Mind HarperCollins Publishers
26667: BENNETT, DAPHNE. - Vicky. Princess Royal of England and German Empress.
64293: HAL ZINA BENNETT - Innerlijke gidsen 1992. Bres Amsterdam. 144pp.
75219: LINDA RAE BENNETT - Women, Islam And Modernity Single women, sexuality and reproductive health in contemporary Indonesia. 2005. Routledge. Hardcover. xx,183pp. Bibliogr. Index.
56498: IAN BENNETT - A Rain of Lead Greenhill Books The Siege and Surrender of the British at Potchefstroom 1880-1881. 256pp. Illustr. Index. Hardcover met stofomslag.
56857: BENNETT, J.A.W. - Middle English Literature. Edited and completed by Douglas Gray. Edited and completed by Douglas Gray.
92655: ROBERT S. BENNINGA - Bewust Benninga Robert S. Benninga. 2002. Ririon. Paperback. 192pp.
54470: ROBERT S. BENNINGA - Haal het beste uit je zelf Kosmos Uitgevers
54471: HENNIE FRANSSEN-SEEBREGTS;ROBERT S. BENNINGA - Veranderen doe je zelf Tirion Uitgevers
54070: ELLY BENNINK - Uw kind van A tot Z Helmond
55001: BENNINL, HENNY. - Viefheimen. Een gemeente in de Achterhoek.
90546: BENNIS - GROEIEN NAAR LEIDERSCHAP Bennis, Warren. Veen. 1990. Paperback. 196pp.
58398: WARREN G. BENNIS - Groeien naar leiderschap 1989. 196pp. naam met pen op schutblad.
87258: BENNIS, W.J., E.A. - Lobbyen hoe werkt 't?
27998: BENOIT, PIERRE. - Lunedgarde. Roman.
27997: BENOIT, PIERRE. - Fort de France. Roman.
26838: BENRAAD, TH.J. - Bepaling van aldosteron met behulp van eeb dubbel-isotoop methode. Proefschrift. Universiteit te Nijmegen.
40161: BENS, ELS DE. - De Pers in België. Het verhaal van de Belgische dagbladpers. Gisteren, vandaag en morgen.
33798: BENS, ELS DE. - De Belgische dagbladpers onder Duitse censuur. (1940-1944).
53706: NEL BENSCHOP - Een boom in de wind Kok
64292: NEL BENSCHOP - Hemelhoog en aardediep 1985. 47pp.
51563: NEL BENSCHOP - Ontluikend wonder Kok
75906: BENSCHOP, ALBERT EN TON KEE. - De bedrijfsbezetting van de ENKA-Breda. De vakbonden en een multinational.
35037: BENSCOP, A., A.BOLLWEG, E.A. - Vijf en Twintig Jaren ALMARA. 1925-1950.
91498: BENSE, MAX. - Konturen einer Geistesgeschichte der Mathematik. Bd. 2. Die Mathematik in der Kunst.
45257: BENSEL, E. VAN DER VEN-TEN. - Volksdansen vroeger en nu.
21526: BENSER, WALTHER. - Wij fotograferen in kleur.
75628: BENSIGNOR, EMMANUEL. - Connaître la peau du chien et ses maladies.
75626: EMMANUEL BENSIGNOR. - Atlas des pyodermites canines.
60542: BENSIMON-DONATH, DORIS. - Évolution du Judaïsme Marocain sous le Protectorat francais 1912-1956. École Pratique des Hautes Études Sorbonnes. Etudes Juives XII.
64538: BENSKIN, MICHAEL & SAMUELS, M.L. (EDS.) - So Meny People, Longages and Tonges. Philological essays in Scots and mediaeval English presented to Angus McIntosh.
68441: BENSON, LARRY D. - Art and Tradition in Sir Gawain and the Green Knight.
75295: MELISSA GRAHAM;A. BENSON - The Rough Guide to Chile third edition 2006.Rough Guides . Paperback. 663pp. Illustr. Index.
16218: BENSON, DONALD C. - The Moment of Proof. Mathematical Epiphanies.
94021: AUKJE VAN DEN BENT - Aukje van den Bent. 2004. Thema. Paperback. 142pp. Werkdruk In De Hand
31489: BENT, G.H., J.L. VAN DEURSEN. E.A. - Innovatie als opdracht. Opgedragen aan M.Baaijens. Voorzitter Innovatie Commissie Basisschool 1973-1980.
80518: TESSA POSTHUMA DE BOER;WILLEMIJN BENTHEM - Succes Voor Morgen 2007. Inmerc. Paperback. 189pp.Naam met pen op schutblad, verder goed.
52613: W. VAN BENTHEM - Bekend met kanker Archipel, Uitgeverij
85829: HENK VAN BENTHEM - Sint-Nicolaasliederen Henk van Benthem. 1e druk, 1991. Acco. Paperback. 191pp.
38565: BENTHEM VAN DEN BERGH, G.VAN. - Vietnam en het westen. Vlugschrift van de Gids nr.6.
60283: BENTHEM VAN DEN BERGH, G. VAN. - The taming of the great powers. Nuvlear Weapons and Global Integration. Proefschrift. Amsterdam.
36822: BENTHIN, WALTHER. - Diagnostiek en differentiëele diagnostiek van de ziekten der vrouw. Met: Het herkennen en de behandeling van stoornissen in het geschlachtsstelse, verband houdende met de inwendige afscheiding. 1935. Vertaald ddor E. Arrias. Met 100 afbeeldingen tusschen den tekst en 48 gekleurde platen.
90238: BENTLAGE, LOEKI. - Vechtvrouw. Een fotoboek met tekst over vrouwen zelfverdediging en vechtstijlen. Met opdracht en gesigneerd met Loeki/
46094: BENTLEY, PETER. - Evolutionary Design by Computers.
46095: BENTLEY, PETER J., DAVID W. CORNE. - Creative Evolutionary Systems.
55763: MICHAEL BENTLEY - Lord Salisbury's World Cambridge University Press
45291: BENTLEY, WILLIAM R. , MARCIA M. GOWEN. - Forest Resources and Wood-Based Biomass Energy as Rural Development Assets.
23107: BENTLEY, NICOLAS., MICHAEL SLATER, AND NINA BURGIS. - The Dicken Index.
28988: BENTUM, MAARTEN VAN. - Water, werk en waterwerken. De ontwikkeling van irrigratietechnologie in het stroomgebied van de Segura, Zuidoost-Spanje. Proefschrift.
23308: BENTUM, P.J.M.VAN. - Far infrared studies of nonequilibrium superconductivity. Proefschrift. Universiteit te Nijmegen.
39955: BENVENUTO, BICE. - Concerning the Rites of Psychoanalysis. Or the Villa of the Mysteries.
37590: BENZ, RICHARD. - Beethovens Denkmal im Wort.
89372: PITIGLIANI. FABIO BENZI. - Pitigliani.
22921: BEOWULF. RANDOLPH SWEARER, RAYMAND OLIVER, MARIJANE OSBORN. INTRODUCTION BY FRED C.ROBINSON. - Beowulf: A Likeness.
83544: JANA BERANOVA - Hommage aan Jan Palach 16.1.1969 - 16.1. 1994. 1994. De Geus. Paperback. 76pp.
19444: BERANOVA, JANA. - Jantje zag mensen hangen.
83769: JANA BERANOVA - Nu delen we een geheim Fragmenten. Ambo. 1992. Paperback. 123pp. Met opdracht en gesigneerd door Beranova.
70297: J. BERANOVA - Vinger Van De Tijd Stempel Recensie Exemplaar op titelblad, verder goed. Hardcover met stofomslag. 58pp.
75597: BERAUD, ROMAIN. GUILLAUME CHANOIT. - Ostéosynthèse canine et féline : choix et utilisation du matériel. CD ROM. Pratique Veterinaire.
75594: BERAUD, ROMAIN, GUILLAUME CHANOIT. ET MEHDI MIDOUN. - Chirurgie vétérinaire DVD. Volume 7 : Chirurgie d'ostéosynthèse.
42667: BERBÉE, J. F. P. - Role of Apolipoprotein CI in Lipid Metabolism and Bacterial Sepsis . Proefschrift. Universiteit Leiden.
64442: F. BERCHEM - De 'Fischer' geheugencursus 1997. 416pp.
48107: WIL VAN DEN BERCKEN - Geschiedenis en instellingen van Rusland & de Sovjetunie
59818: BERCKEN, C.P. VAN;BERCKEN, C.P. VAN DEN - De smaak van verlangen 3de druk, 2008. 159pp. Illustr.
41464: BERDAN, FRANCES F. AND PATRICIA RIEFF ANAWALT. - History and description of the Bodleian Library's famous Mesoamerican manuscript. Vol. III is a facsimile. Cloth with leather spines, 37 cm., four vols., with color plates (facsimile) and black and white illustrations and figures. In a cloth-covered slipcase. Very good condition. Four-volume facsimile edition of Codex Mendoza. Harcovers.
75438: CAROLYN D. BERDANIER;CAROLYN D. BERDANIER - Mitochondria In Health And Disease 2005.Taylor & Francis. Hardcover. xix,619pp. References. Index. Series: Oxidative Stress and Disease. 16.
68923: LINDA BERDOLL - Darcy And Elizabeth 429pp.
68955: LINDA BERDOLL - Mr. Darcy Takes A Wife 465pp.
39477: BERECZ, JOHN M. - Theories of Personality. A Zonal Perspective.
38498: BEREND, KENRICK. - Subacute aluminum intoxication in hemodialysis patients. Proefschrift. Leiden.
33626: BERENDES, J.N. - De oorsprong der liquorpulsaties. Een experimenteel en klinisch onderzoek. Proefschrift. Rijksuniversiteit te Leiden.
78860: JOAN ERNST VAN AKEN;HANS BERENDS - Problem Solving In Organizations 2007.Cambridge University Press. Hardcover. xiii,183pp.
50660: JACQUELINE WESSELIUS;LAMBIEK BERENDS - Barbie, misdadiger tegen de mensheid Meulenhoff
51504: LAMBIEK BERENDS - Het Parool 1940 1990
33179: BERENDS, LAMBIEK. SAMENSTELLING EN TEKST. - De Amsterdamse Schouwburg. 1894-1994. Rozen en Tomaten.
57657: BERENDSEN, A.A.J. - De Italiaansche Meubelen van de Barok tot de Negentiende Eeuw. Proefschrift. Rijksuniversiteit Utrecht.
39219: BERENDSEN, ANNE. - Groot Tegelboek. Een internationaal overzicht van de tegel door de eeuwen heen.
35074: BERENDSEN, ANNE. SAMENGESTELD DOOR. - Elseviers Tegelboek. Een internationaal overzicht van de tegel door de eeuwen heen.
63010: JOHN BERENDT - Stad der vallende engelen 412pp. Hardcover met stofomslag.
81883: HETTY BERENS - Baksteen in Nederland C.J.M. Schiebroek, e.a. De taal van het metselwerk. Sdu uitgeverij. 1991. Hardcover met stofomslag. 239pp. Illustr. Fotografie Peter de Ruig.
94688: BERENS, HETTY EN CAMP, D`LAINE. - DWL-terrein Rotterdam. Van waterfabriek tot woonwijk.
55551: HETTY BERENS - P.J.H. Cuypers 1827-1921 / druk 1 Nai Uitgevers/Publishers
52618: BASTIAAN BERENSCHOT - Rijm- & surpriseboek Standaard Uitgeverij
87566: BERENSCHOT - CHANGE FACTORY PRESENTEERT: HET IDEE VERANDERING 1999. Hardcover met stofomslag. 118pp.
3076: BERENT, EBERHARD. - Die Auffassung der Liebe bei Opitz und Weckherlin und ihre Geschichtlichen Vorstufen.
77374: D.A. BERENTS - Gilles de Rais De moordenaar en de mythe. 1982. Martinus Nijhoff. Paperback. 192pp.
77812: DICK BERENTS - Het werk van de vos Samenleving en criminaliteit in de late middeleeuwen. Walburg Pers. 1985. Paperback. 216pp. Illustr.
84459: DICK BERENTS - Het werk van de vos Samenleving en criminaliteit in de late middeleeuwen. Walburg Pers. 1985. Paperback. 216pp. Naam met pen doorgestreept op schutblad.
45024: BERENTS, DIRK AREND. - Misdaad in de Middeleeuwen. Een onderzoek naar de crimninaliteit in het laat-middeleeuwse Utrecht. Stichtse Historische Reeks 2.
44663: BERENTS, D.A. - Het werk van de vos. Samenleving en criminaliteit in de late middeleeuwen.
41557: BERENTS, D.A. - Het werk van de vos. Samenleving en criminaliteit in de late middeleeuwen.
24949: BERENTS, D.A. - Het werk van de vos. Samenleving en criminaliteit in de late middeleeuwen.
66241: LAURENS BERENTSEN - Beter Werk 177pp.
87053: BERESNIAK, DANIEL. - Symbole der Freimaurer.
80527: MARIKE VAN DEN BERG - Effectieve tweegesprekken 2e oplage 1997. Academic Service. Paperback.190pp.Naam met pen op schutblad, verder goed.
8500: BERG, B.VAN DEN : - Foniek van het Nederlands.
77324: M. BERK;M. BERG - Rijk ! 2008. Atlas. Hardcover. 156pp.
77852: T. VAN DEN BERG - Preventieve psychosociale praktijk Een proces-beschrijving. 1979. Nelissen. Paperback. 188pp.
59260: BERG, A. VAN DE., NJ.C. SCHOUTEN, R.TOPPEN. - Automatisering onder controle. Edp-auditing als volwassen beroep.
63830: D. HILLENIUS;E.L. BERG - De VNG in de jaren zeventig 1979. Hardcover. 221pp.
92825: G. BRAAKMAN;MIEKE VAN DEN BERG - Een Tocht Door Dit Ingedijkt Laagland Ida GerhardtGenootschap. Holland draagt mijn sporen. 2007. Kontrast. 2007. Paperback, Hoek voorplat licht beschadigd. 128pp.
52625: JACQUELINE BERG - Engelengeduld
54737: J.E. VAN DEN BERG - Renteaftrek en vermogensvorming / druk 1 Kluwer
94161: HARM VAN DEN BERG - Harm van den Berg. 1997. Bezige Bij. Paperback. 205pp. Illustr. RITSELAARS
61566: WANDA KLEIN;MAARTEN BERG - Niet alleen maar single Vrouwen over liefde, dating en seks. Bert Bakker Amsterdam. 415pp.
90228: BERG, J.H. VAN DEN. - De zuilen van het Panthéon en andere studies.
91651: BERG, B. VAN DEN. - Foniek van het Nederlands.
84805: J.H. VAN DEN BERG - Metabletica Van God 2e druk, 1995. Pelckmans, Kok. Paperback. 223pp.
53173: M.J. VAN DEN BERG - Als de ouderdom pijn doet Voorhoeve
64352: ARIE VAN DEN BERG;ARIE VAN DEN BERG - Eerst de hoeve, dan het hart 143pp. illustr. Hardcover met aan randen licht beschadigd stofomslag.
94392: BERG, W.A.L.M. VAN DEN. - Van de Lach tot de Traan, Het Cabaret sociologisch bekeken. Proefschrift.
17373: VAN DEN BERG, T. - Het hypothetisch denken - academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de philosophie aan de r.k. univeristeit van Nijmegen.
11219: BERG, MARTIN VAN DEN. - Einige aspekte van die invloed van ekonomiese navorsing op makro-ekonomiese beleid in Nederland en die Verenigde Koninkryk gedurende 1945-52.
71817: BERG, J.H. VAN DEN. - De Reflex / druk 2. Callenbach, Uitgeverij. 1973. 181pp.
72021: BERG, JAN VAN DEN, BRUINZEEL, ANTON, MOUT, DINGENA. - Het Charlois van toen. Typco. oktober 1984. Hardcover met licht beschadigd stofomslag. 184pp. Illustr.
29375: BERG, B.VAN DEN : - Foniek van het Nederlands.
89736: BERG, I.J.M. VAN DEN. - Aristoteles' verhandeling over de ziel.
91409: BERG, J.H. VAN DEN. - De dingen. Vier metabletische overpeinzingen.
85318: BERG, J. H. VAN DEN. - Psychologie van het ziekbed.
87492: BOUKJE THIJS;ANNE JAAP VAN DEN BERG - Uitgelezen Bijbels en prentenbijbels uit de vroegmoderne tijd. Jongbloed, Heerenveen. 2010. Hardcover. 184pp. Illustr.
70960: JOOP VAN DEN BERG - Zo was Indie 1850-1950 1976. luitingh. laren. Hardcover zonder stofomslag. 159pp. Illustr.
77091: R. VAN DEN BERG - Doodnormale zaken 1998. Atlas. Paperback. 239pp.Bibliotheekstempel (De Gay Krant) op titelpagina en zijkant boekblok/snede.
85909: P. DE HAAN;M.A.M.C. VAN DEN BERG - Bouwrecht in kort bestek 4e druk, 2000. Kluwer, Deventer. Paperback. xxiii,581pp.
77122: P. VAN HOUWELINGEN;E. VAN DEN BERG - Informele groepen Verkenningen van eigentijdse bronnen van sociale cohesie. 2011.Sociaal en Cultureel Planbureau. Papreback. 307pp.
76993: R. VAN DEN BERG - Doodnormale zaken Een praktische gids voor nabestaanden. Atlas. 1998. Paperback. 239pp.Bibliotheekstempel (De Gay Krant) op titelpagina en zijkant boekblok/snede.
4433: BERG, J.VAN DEN. - Twee regimenten één heer. Rede uitgesproken bij de aanvaarding. Aan de vrije Universtiet te Amsterdam op Vrijdag 21 april 1961.
4407: BERG VAN EYSINGA, H.W.PH.E.VAN DEN. - De God van de Moordenaren en de God van de Dieven. Toespraak gehouden te Amsterdam in de Waalsche kerk op 28 october 1917.
19103: BERG, J.TH.J.VAN DEN, A.PH.C.M.JASPERS, M.G.ROOD. - De SVr 40 jaar: einde van een tijdperk, een nieuw begin?
55470: MARJAN VAN DEN BERG - Dagen die je niet vergeet Kok
7470: BERG, J.TH.J.VAN. - Aan de gelovigen overgeleverd. Opstellen over democratie, regering en parlement.
73764: TORSTEN BROHAN;THOMAS BERG - Avantgarde design 1880-1930. 1994. Paperback. 176pp. Illustr. Text in English.
76131: M.A. VAN DEN BERG - Niet het zwaard maar het woord Luther en Muntzer in de Boerenoorlog van 1525. 1980.De Groot Goudriaan. Paperback. 118pp. Doorlopen potloodstrepen in de marge en ezelsoren.
66226: T. CORBEAU;ANDRIES VAN DEN BERG - Voeding op stal en in de wei Zuidgroe B.V. Zonder jaar. Hardcover. 195pp. Illustr.
66247: OLAF J.J. VAN DEN BERG - Integratie van milieu- en kwaliteitszorg / druk 1 Met R.A.D. Gerritsen. 195pp.
84251: BERG, J.H. VAN DEN. - De psychiatrische patiënt.
76507: COR BERTRAND;WILL BERG - Limburgs platenboek Pitman te Goes. 2e druk, 1988. Hardcover met licht beschadigd stofomslag. 128pp. Illustr.
48183: MARINUS VAN DEN BERG;MARINUS VAN DEN BERG - Kiezen voor ontmoeting Kok
48652: M.J. VAN DEN BERG - Als de ouderdom pijn doet Voorhoeve
49193: MARINUS VAN DEN BERG;MARINUS VAN DEN BERG - Zieken aan het woord Voorhoeve
59160: BERG, MARINUS VAN DEN. - Afscheid serieus nemen . Over verliezen-verwerken.
50498: MARINUS VAN DEN BERG;MARINUS VAN DEN BERG - Kiezen voor ontmoeting Kok
51817: MARJAN VAN DEN BERG - Zorg om intimiteit / druk 1 Uitgeverij Intro
74016: N. VAN DEN BERG - Alexander van Slobbe d'jonge Hond ArtEZ Press. 138pp. Illustr.
65619: G.W.H. VAN DEN BERG - Baalen droefheid 1981. Moesson. Paperback. 136pp. schutblad met pen beschreven.
89562: BERG, HERMA M. VAN DEN. - De Stenen Droom. Opstellen over bouwkunst en monumentenzorg. Opgedragen aan Coenraad Liebrecht Temminck Groll.
83694: MARINUS VAN DEN BERG - Door Je Verdriet Heen Groeien 12e druk, 2007. Ten Have. Paperback. 116pp. Gesigneerd.
47396: ANGELINE VAN DEN BERG - Zo oud als je je voelt
47486: ANGELINE VAN DEN BERG - Met de deur in huis
47674: N. VAN DEN BERG - Praktisch idealisme Uitgeverij Podium B.V.
49679: ELIZABETH BERG - Nog even praten
54763: N. VAN DEN BERG - Praktisch idealisme Uitgeverij Podium B.V.
54499: N. VAN DEN BERG - Praktisch Idealisme Uitgeverij Podium B.V.
60836: MARINUS VAN DEN BERG - Kan ik het ook aan mijn moeder laten lezen.? 3e druk, 1985. Voorhoeve. 88pp.
89529: BERG, I J M VAN DEN. - De strijd om de logica.
67188: JOOP VAN DEN BERG - Het Hoge Huis aan de Javazee 1992. BZZToH. 128pp.
89533: BERG, J.H. VAN DEN. - Psychologie en geloof. Een kroniek en een standpunt.
75900: BERG, W. VAN DEN. - De ontwikkeling van de term "Romantisch" en zijn varianten in Nederland tot 1840.
11124: BERG, CORNELIS VAN DEN. - De structuur van de Gemeentelijke uitgaven.
58925: J.M.A. VAN DEN BERG - De juiste keuze . 1997. Proefschrift. 329pp. Bibliogr,.
58445: R. NIEUWENHUYS;JOOP VAN DEN BERG - Onder de palmen Een keuze uit de Indische verhalen van C. van Nievelt. (1843-1913). Bestebreurtje/Reflex. Utrecht 1983. 194pp.
57683: BERG, HARRY VAN DEN. - Oranje= rood + geel. Een vakantie naar China.
55389: BERG, B. VAN DEN. - Enkele waarnemingen betreffende de zinsbouw in het Nederlands. Rede.
55309: BERG, HARRY VAN DEN. PIM FORTUYN. TEUN JASPERS. - De ontwikkeling van het stakingsrecht in Nederland.
45426: BERG, DION VAN DEN (RED.). - IKV 1966-2006 veertig jaar mobiliseren voor vrede.
43547: BERG, J. VAN DEN.,BIESBROUCK, K. - The social dimensions of ravinforest managemnet in Cameroon .issues for co-management. Proefschrift. Universiteit Wageningen. Tropenbos-Cameroon Series 4.
43005: BERG, L. VAN DEN. - Texture of food gels explained by combining structure and large deformation properties . Proefschrift.Wageningen Universiteit.
43006: BERG, L. VAN DEN. - Texture of food gels explained by combining structure and large deformation properties . Proefschrift.Wageningen Universiteit.
42335: BERG, C.C. - Pranatjitra. Een Javaansche liefde. Uit het Javaansch vertaald door. Met medewerking van M. Prawiroatmodjo.
42275: BERG, B. VAN DEN. - Foniek van het Nederlands. Met medewerking van G.L. Meinsma.
42056: BERG, C. VAN DEN. - H.B.J. van Rijn. Burgemeester van Venlo, Pionier der milieuhygiëne.
79188: J. VAN DEN BERG - Van prioriteitenplan tot subsidieverlening : het projectsubsidiebeleid van Rijkswaterstaat in 1990 en 1991 1992. Groningen. Paperback. 167pp.
39041: BERG, MARIKE VAN DEN. - Effectieve tweegesprekken. Handleiding bij het voorbereiden en voeren van gesprekken in organisaties.
36855: BERG, J.TH.J.VAN DEN. E.A. - Praesidium Libertatis. Opstellen over het thema vrijheid en recht, uitgegeven ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan der Rijksuniversiteit te Leiden.
92396: MARINUS VAN DEN BERG - Door Je Verdriet Heen Groeien Marinus van den Berg. 3e druk, 1992. Kok. Kampen. Paperback. 116pp.
34769: BERG, J.H.VAN DEN. - Kleine psychiatrie. voor studenten en degenen die de psychiater vervangen of bijstaan.
34143: BERG, H.J.VAN DEN. - Stromingsdubbelrekening van Elastisch-visceuze oleaatsystemen. Proefschrift.
33608: BERG, R.F. - Liegen met en zonder opzet. Bijdrage tot de psychologie en de pathopsychologie van de gesproken en de gedachte onwaarheid. Proefschrift. Rijksuniversiteit te Leiden.
92436: MARINUS VAN DEN BERG - Afscheid serieus nemen Marinus van den Berg. 4e druk, 1988. Voorhoeve. Paperback. 120pp.
92435: MARINUS VAN DEN BERG - Pastorale handreiking 55: Mijn moeder weet mijn naam niet meer Marinus van den Berg. 2e druk, 1988. Voorhoeve. Paperback. 105pp. Naam met pen op schutblad.
30795: BERG, I.J.M. VAN DEN. - Introductio in metaphysicam specialem seu Theologiam Matiralem. Quam in usum audirorium suorum composuit.
30500: BERG, I.J.M VAN DEN. - Geeste en Lven. Rede.
91447: BERG, J.H. VAN DEN. - 's Morgens jagen, 's middags vissen.
91600: BERG, J.H. VAN DEN. - Dubieuze liefde in de omgang met het kind. Over de late gevolgen van te veel of te weinig moederlijke toewijding tijdens de jeugd.
91534: BERG, I.J.M. VAN DEN. - Geest en Leven. Rede.
91533: BERG, I.J.M. VAN DEN. - Waarheid en Zekerheid. Obverdruk uit Tijdschrift voor Zielkunde en opvoedingsleer, Maart 1934.
29028: BERG, REINIER VAN DEN. - In hoger sferen. De fascinatie van een weerman. De wind waait waarheen Hij wil.
27283: BERG, GERARD VAN DEN. - 2-Aryl -1,3 - Indandiones. Some biological properties related to anti-inflammatory action. Proefschrift. Vrije Universiteit van Amsterdam.
90013: BERG, JAN VAN DEN. - NEURAL RELAXATION DYNAMICS, Mathematics and Physics of Recurrent NeuralNetworks with Applications in the Field of Combinatorial Optimization. Proefschrift.
89663: BERG, J.H. VAN DEN. - Dubieuze liefde in de omgang met het kind. Over de late gevolgen van te veel of te weinig moederlijke toewijding tijdens de jeugd.
22818: BERG, M.A.VAN DEN. - Niet het zwaard maar het woord. De geestelijke achtergrond van de betrokkenheid van Luther en Müntzer bij de Boerenoorlog van 1525.
22002: BERG, R.J.H.VAN DEN. - The perception of voicing in Dutch two-obstruent sequences. Proefschrif Universiteit te Nijmegen.
21209: BERG, AART N. VAN DEN. - God and the Economy. Analysis and Typology of Roman Catholic, Protestant Orthodox, Ecumenical, and Evangelical Theological Documents on the Economy, 1979/1992.
63985: M.C. BERG - Pluk het geluk in de liefde 221pp.
93691: LEEN VAN DEN BERG - Leen van den Berg. 2e druk, 2003. Clavis. Hardcover zonder stofomslag. 112pp. Lege Ogen
87112: BERG, W.V.D., E.A. - 40 jaar Drukkerij de Kennemer. 25 jaar Toneelfonds Kinheim. 1914-1954.
88277: VAN DEN BERG - VOETDIAGNOSTIEK Van den Berg, Carine. 2e druk, 1996. Strengholt. Paperback. 243pp.
15878: BERGAMIN, R.J.B. - Rechter jegens de overheid. Het begrip publiekrechtelijke subjectieve rechten.
43358: BERGBOER, N.H. - Context-Based Image Analysis . Proefschrift. Universiteit Maastricht.SIKS Dissertation Series 2007-14.
66753: WERNER OECHSLIN;BARRY BERGDOLL - Fragments Architecture and the the Unfinished. Essays presented to Robin Middleton. Hardcover with dustjacket. 391pp. Illustr. Bibliogr. Index.
86547: BERGDOLT, KLAUS . - Der schwarze Tod in Europa: Die Große Pest und das Ende des Mittelalters.
68016: BERGE, A.P. VAN DE., E.A. - 25 jaar wvo . Bestrijding van de watervervuiling. Unie Van Waterschappen.den Haag. 1995. Hardcover. xi,363pp. Goed.
83511: H.C. TEN BERGE - Het Geheim Van Een Opgewekt Humeur 6e druk, 2003. Meulenhoff. Paperback. 240pp.
63805: H.C. TEN BERGE - Vertellingen uit Siberie 2e druk, 1987. Meulenhoff Amsterdam. paperback. klein deuje onderzijde rug. 334pp.
59192: BERGE, H.C. TEN. - Een Italiaan in Zutphen.
53100: H.C. TEN BERGE - Een Italiaan in Zutphen
84803: CLAUDE VAN DE BERGE - Wolfgang Amadeus 1991. manteau. Paperback. 160pp.
72308: BERGE, RINUS VAN DE, E.A. - Philips zoekt. 75 Jaar Personeelszake
64173: CLAUDE VAN DE BERGE - Aztlan manteau. 1990. 92pp.
50103: H.C. TEN BERGE - Een Italiaan in Zutphen
76351: DIEUDONNEE TEN BERGE - Bib van Lanschot 1994, BZZToH. Hardcover met stofomslag. 127pp. Illustr.
83822: H.C. TEN BERGE - Vrouwen, jaloezie en andere ongemakken Dagboekbladen, veldnotities 2. Meulenhoff. 1996. Paperback. 189pp.
57753: BERGE, H.C. TEN. - Een Italiaan in Zutphen.
14642: BERGE, DOMIEN TEN. - De Hooggeleerde en zoetvleiende dichter Jacob Cats.
38049: BERGE, J.B.J.M. TEN., G.J.H. VAN HOOF, A.PH.JASPERS, A.H.J.SWART. REDACTIE. - Recht als norm en als inspiratie. Opstellen over recht en samenleving ter gelegenheid van de Utrechtse juridische faculteit.
70211: H.C. TEN BERGE - Voorbeeldige Vertellingen 383pp.
7674: BERGE, LOUISE GEORGINE VAN. - Giroverkeer in Nederland.
83553: T. BERGE - Karel Frederik Holle Theeplanter In Indi 1998. Bert Bakker. Paperback. 306pp.
60172: BERGE, H.C. TEN. - Een Italiaan in Zutphen. Novelle.
11300: BERGEIJK, J.VAN. - Didactisch Handelen. Een terreinverkenning in verband met de practische scholing van aanstande leraren. The Act of Teaching. A Preliminary Study of the Practical Training of Students Teachers.
13642: BERGEIJK, JEROEN DIEDERIK VAN. - Somatostatin and intestinal inflammation. Somatostatine en intestinale ontsteking.
59087: BERGEMA, H. - de boom des levens in schrift en historie. Bijdrage tot een onderzoek naar de verhouding van schriftopenbaring en traditie betreffende den boom des levens, binnen het kader der oud-testamentische wetenschap. Proefschrift. Vrije Universiteit Amsterdam.
77740: A. VAN BERGEN - Onthaasten Van A Tot Z 3e druk, 2002. Spectrum. Paperback. 111pp. gesigneerd door van Bergen.
65437: JAKOBIEN HUISMAN;TANJA VAN BERGEN - Manifestatie Transparantie Paperback
94275: LEO VAN BERGEN - Leo van Bergen. Leven en sterven in deGrote Oorlog. 1999. Sdu. Paperback. 455pp. Illustr. ZACHT EN EERVOL
82221: JAN VAN BERGEN - Honger op ons bord Over politiek en voedselveiligheid. 1986. Evert Vermeer stichting. Paperback. 164pp.
52282: JAN VAN BERGEN - Honger op ons bord
67219: JAN VAN BERGEN - Honger op ons bord 1986. Evert Vermeer Stichting. 164pp.
36120: BERGEN, KATI VAN. - Vieren met kinderen in de gemeente. Feesten, gedenkdagen, hoogtepunten.
76447: LEO VAN BERGEN - Voor een wereld een in verscheidenheid 50 jaar Wereld Federalisten Beweging Nederland. 1998. KU Nijmegen. Paperback. 146pp.
48627: H.H. TILLEMA;E.A.M. MOOIJMAN;G.J. BERGENHENEGOUWEN - Strategisch opleiden in organisaties
35853: BERGENHENEGOUWEN, G.J., E.A.M. MOOIJMAN & H.H.TILLEMA. - Strategisch opleiden en leren in organisaties.
87454: KLAUS BERGER - IS MET DE DOOD ALLES AFGELOPEN 1e druk, 1998. Kok. Paperback. 234pp.
53661: M.S. BERGER - Kruistocht en Jihad Uitgeverij Contact
87455: KLAUS BERGER - Zit De Duivel Achter Alle Kwaad? 2000. Kok. Paperback. 252pp.
89711: BERGER, HERMAN. - Op zoek naar identiteit. Het aristotelische substantiebegrip en de mogelijkheid van een hedendaagse metafysiek.
20414: BERGER, L.H.M. - Moeilijkheden op sexueel gebied bij kinderen.
63875: M.S. BERGER - Islam is een sinaasappel 205pp.
59727: BERGER, JOHN. - Keeping a Rendezvous.
80858: BERGER, HANS. - Modernes Wohnen Neue folge: Wohnhäuser.
91123: HERMAN BERGER - Over De Dood Heen Herman Berger. Filosoferen over eeuwig leven. 2000. Damon. Paperback. 221pp.
3034: BERGER, KARL. - Schiller. Sein Leben und seine Werke. In zwei Bänden.
83612: MIEKE BERGER - Gezondheid uit de keuken Guido Fisch. Vijf kleuren, vijf geuren, vijf smaken. 1980. Ankh Hermes, Deventer. Hardcover. 109pp.
47531: MIEKE BERGER - Gezondheid uit de keuken
61426: A.J. BERGER - Gids voor gemeenteraadsleden 1989. Wolters-Noordhoff. 152pp. Illustr. Plaats en naam met pen op titelpagina geschreven.
58453: KLAUS BERGER - Mag je in wonderen geloven 1997. 176oo, Doorlopend onderstrepingen met potlood.!
58119: L. LAEYENDECKER;W.J. BERGER - Kiezen als noodzaak 1984. 111pp.
58111: M.S. BERGER - Islam is een sinaasappel 6e druk, 2002. Pandora pocket. 205pp.
13166: BERGER, H.H.; W. GODDIJN; G.M. LUKKEN; A.H. SMITS, ONDER RED. - Tussentijds. Theologische Faculteit te Tilburg Bundel opstellen bij gelegenheid van haar erkenning.
45424: BERGER, L.G. DEN. - Determinatietabel voor houtsoorten van Malesië tot op familie of geschlacht. Naar voor de loep (10x en 20x) zichtbare kenmerken. Publicatie no.34.
38630: BERGER, W.J., M.D.BLOM, E.A. - Her veranderende beeld van huwelijk, relaties en scheiding. Maatschappelijke en godsdienstige aspekten.
36370: BERGER, PETER L., EN BRIGITTE BERGER. - Sociologie een biografische opzet.
92363: KLAUS BERGER - Wie was Jezus werkelijk? Klaus Berger. 2e druk, 1996. Kok. Paperback. 247pp.
92382: KAROLA BERGER - Mag je in wonderen geloven? Berger, Klaus. 1997. Kok. paperback. 176pp.
92409: KLAUS BERGER - IS MET DE DOOD ALLES AFGELOPEN Klaus Berger. 1998. Kok Kampen. Paperback. 234pp.
92421: KLAUS BERGER - Zit De Duivel Achter Alle Kwaad? Klaus Berger. 1998. Kok Kampen. Paperback. 252pp.
31077: BERGER, W.J. - Op weg naar Empirische Zielzorg. Notities over een reis langs enige patorale vormingscentra in de Verenigde Staten. Met een Ten Geleide van H.M.M.Fortmann.
79133: WARREN BERGER - Glimmer how design can transform your life and maybe the world. Business Books. 2009. paperback. 342pp. proof Copy.
28682: BERGER, HANS. - Een onderzoek over de specificiteit van . En ß - glucosidase. Proefschrift.
72887: JOOP ROOMER;ANGELIQUE BERGERS - SIRE, sociale reclamecommunicatie 25 jaar SIRE campagnes 1967-1992. kluwer. 1992. 238pp. Illustr.
90517: RÜDIGER SAFRANSKI;VERTAALGROEP ADMINISTRATIEF CENTRUM BERGEYK - Arthur Schopenhauer Rüdiger SafranskiV. De woelige jaren van de filosofie. Olympus. 4e druk, 2010. Paperback. 518pp.
78115: BERGGRUEN, HEINZ. - Mein Berggruen-Bild. Heinz Berggruen zum Neunzigsten.
78591: GERHARD LENTINK;REINOUT VAN DEN BERGH - Beelden Sculptures. Waanders 1993. Hardcover. 79pp. Illustr.
24104: VAN DEN BERGH, G. - Klokhervorming. Een weg tot opvoering der productie zonder extra inspanning.
81502: G.C.J.J. VAN DEN BERGH - Geleerd recht / druk 4 een geschiedenis van de Europese rechtswetenschap in vogelvlucht. 4e druk, 2000. Kluwer. viii,229pp. Paperback. Enkele namen met pen op schutblad.
79724: RONALD VAN DEN BERGH - Living Apart Together Living Apart Together. How cultures meet in a two-way street - Ontmoeting tussen vier culturen. De Geus. 997. Hardcover. 222ppp. Illustr.
73058: HANS RIGHART;H. VAN DEN BERGH - Vijftig jaar speelruimte Geschiedenis van de Schouwburg Arnhem 1938-1988. 1988. De Walburg Pers. 109pp. Illustr.
72982: G.C.J.J. VAN DEN BERGH - Staphorst en zijn gerichten Boom. 1980. paperback. 295pp. Verslag van een juridisch-antropologischj onderzoek.
72925: HANS RIGHART;H. VAN DEN BERGH - Vijftig jaar speelruimte Geschiedenis van de Schouwburg Arnhem 1938-1988. 1988. walburg Pers. 109pp. Illustr.
81905: ALLAN BOESAK;ERIK VAN DEN BERGH - Als dit verraad is ben ik schuldig 1986. Teb Have, Baarn. Paperback. 152pp.
58935: F.W.A. BROM;B.J. VAN DEN BERGH - Beleid en ethiek 1993. Van Gorcum, Assen. ix,234pp.
57926: BERGH, HERMAN VAN DEN. - Verzamelde gedichten. Bijeengebracht door W. Zoethout.
13091: BERGH, HERMAN VAN DEN. - Schip achter het Boegbeeld. over her werk van J. Slauerhoff (1898-1936).
38264: BERGH, PAUL VAN DEN. - Ervaren is zien met je hart. Aforismen.
33903: BERGH JR., S.VAN DEN. - De verplichte toevoeging van sesam-olie bij de margarine. Een waarschuwend woord.
33215: BERGH V. EYSINGA, H.W.PH.E.V.D. - De Ziel der Menschheid. Een boek van geestelijke waarden.
80268: BERGH, L.PH.C. VAN DEN. - Gedenkboek van het tweede eeuwfeest der Utrechtsche Hoogeschool.
86397: BERGHAUS, PETER, THOMAS BÜRGER A.O. - Simplicius Simplicissimus. Grimmelshausen und seine Zeit.
35266: BERGHAUSER PONT, J.A.W. - Diagnostiek van de Ulceratieve Darmtuberculose en de resultaten van de behandeling volgens McConkey.
64511: G. VANDEN BERGHE - Confucius voor managers 2e druk, 2002. 128pp.
88926: J.T. DEVREESE;G. VANDEN BERGHE - Wonder En Is Gheen Wonder J.T. Devreese en G. Vanden Berghe. De geniale wereld van Simon Stevin 1548-1620. 2003. Davidsfonds. Paperback, leesvouw rug. 342pp. Illustr.
9852: BERGHUIS, JOHAN. - The method of critical regions for twodimensional integrals and its application to a problem af antenna theory.
13956: JOHANNES SCHOUTEN. W.P.BERGHUIS. - Bene Meritus. Bundel opstellen uit dankbaarheid opgedragen aan Doctor Johannes Schouten Ere-voorzitter van de anti-revolutionaire partij ter gelegenheid van zij vijf en zeventigste verjaardag.
40323: BERGHUIS, WP. - Ant-Revolutionair Bestek. Toelichting op het beginsel- en algemeen staatkundig program van de Anti-Revolutionaire Partij. Woord vooraf van W.P.Berghuis.
91139: J. BERGHUYS - MENS EN KOSMOS EEN GROOTS VERBAND Berghuys, J.J.W. 1995. Kok Agora. Paperback. 216pp.
75933: BERGIER, JACQUES. - Industriele spionage.
88809: BERGIER - Visum voor een andere aarde Bergier, Jacques. 1e druk, 1975. Ankh Hermes. Hardcover zonder stofomslag. 191pp.
86903: BERGK , THEODORUS. - POETAE LYRICI GRAECI. Tertiis curis recensuit Th. Bergk. Pars I: Pindari Carmina continens. Pars II: Poetas Elegiacos et Iambographos continens. Pars III: Poetas Melicos continens. 3 voliumes. Ex-Library copy. Library stamp on first free endpaper, ticket below on spine. Hleather, titel in gold on spine. Volume 1 and 2 joint partly split.
85540: BERGK, THEODORUS . - POETAE LYRICI GRAECI. Tertiis curis recensuit Th. Bergk. Pars I: Pindari Carmina continens. Pars II: Poetas Elegiacos et Iambographos continens. Pars III: Poetas Melicos continens. 3 parts in 2 volumes. Ex-Library copy. Library stamp on first free endpaper, ticket below on spine. Hcloth, titel in gold on spine. Foxing throughout.
18988: BERGLAR, PETER. - Die Stunde des Thomas Morus.
46818: BERGLAR, PETER: - Walther Rathenau Ein Leben zwischen Philosophie und Politik
8502: BERGMAN, M.W.: - The Visual Recognition of Word Structure. Left-to-Right Processing of Derivational Morphology.
25422: BERGMAN, INGMAR. JORGEN STEGELMANN. - Ingmar Bergman. Billeder. Pa dansk ved Jorgen stegelmann.
36355: BERGMAN,WILMA. - The dysplastic nevus syndrome. Clinical and fundamental aspects. Proefschrift.
31083: BERGMAN, HANS. - Mijn leven een uitdaging. Een bewoner van Het Dorp vertelt.
60324: BERGMAN, WERNER. - Error Without Trial: Psychological Research on Antisemitism . Current Research on Antisemitism, Vol 2.
86544: BERGMANN, ULRIKE. - Das Chorgestühl des Kölner Domes. Bd. 1: Text, Bd. 2: Inventar. 2 volumes.
65606: R.J.E.M. VAN ZINNICQ BERGMANN - In dienst van drie vorstinnen 1e druk, 1998. Van Mazijk. 199pp. Illustr. Schutblad kleine tekst met pen geschreven.
84953: MARION BERGMANN - Interieurarchitectuur / druk 1 Ontwerpen. Indelen. Inrichten. Teleac. 1996. Hardcover met aan randen licht beschadigd stofomslag. 188pp. Illustr.
60355: BERGMANN, WERNER. RAINER ERB. (HRSG.). - Antisemitismus in der politischen Kultur nach 1945.
72921: KEDDO GOLLNER;RENE BERGMANS - Avontuur in Arnhem Jules & Ollie. Studio KBU. 1996. paperback. 44pp.
70794: D. JACKSON;H.J. BERGMANS - Van beitel tot vulpen De geschiedenis van het schrift. The Parker Pen company. 1981. Hardcover. 176pp.Illustrt.
63147: BERGMANS, J. - Het zien van kleuren.
88042: A. BERGSMA - WAT BEZIELT DE PSYCHOLOOG? A. Bergsma. 2001. Nieuwezijds. Paperback. 295pp.
77179: P. SCHNEIDERS;AD BERGSMA - Vakbibliotheken in Nederland en Belgie 1993. Schuyt & Co. Paperback. 182pp.
77610: AD BERGSMA - Emoties en kwaliteit van bestaan Een psychologische theorie over de kwaliteit van het bestaan. Spectrum. 1995. Paperback. 253pp.
4589: BERGSMA, J. - Militair Heimwee. Summary in German and English.
4410: BERGSMA, A.J. - Maatschappelijke verhoudingen.
66469: AD BERGSMA - Psychologie van A tot Z 4e druk, 2000. 415pp.
66671: AD BERGSMA - Het brein / druk 1 1996. Hardcover met stofomslag. 208pp. Illustr.
49646: J. BERGSMA - Lichamelijke verstoring en autonomie / druk 3 Reed business information.Derde geheel herziene druk, Tweede oplage. 1999. Elsevier De Tijdstroom. Maarsen. 247pp.Zijkant boekblok vlekjes. Verder goed.
51771: AD BERGSMA - Het gezicht Uitgeverij Contact
56414: AD BERGSMA - Psychologie van A tot Z Uitgeverij het Spectrum
92179: A. BERGSMA - KIJK OP HET GEZICHT DR 1 A. Bergsma. 1999. Teleac NOT. Hardcover met stofomslag. 208pp. Illustr.
46385: BERGSMA, W. EN E.H.WATERBOLK. - Geschiedverhaal van een Ommelander notabele ca. 1550 -ca 1570.
88219: A. BERGSMA - Het brein A. Bergsma. Teleac, Utrecht. 2e druk, 1996. Hardcover met stofomslag. 208pp.
1598: BERGSON, HENRI. - L'énergie spirituelle.
89742: BERGSON, HENRI. - L'Energie spirituelle. Essais et conférences. 42e Edition.
89640: BERGSON, HENRI - La Pensée et le mouvant : Essais et conférences. Continuing Light Underlining with lead pencil, mostly in the margin.!!
91264: BERGSON, HENRI. - La pensée et le mouvant Essais et conférences.
91311: BERGSON, HENRI. - Matière et Mémoire: Essai sur la relation du corps a l'esprit.
40098: BERGSON, HENRI. - Les deux sources de la morale et de la religion.
33476: BERGSON, HENRI. - L' Énergie Spirituelle. Essais et conférences. Bibliothèque De Philosophie Contemporaine.
89703: BERGSON, HENRI. - Cours, tome 2 : Lecons d'esthétique , Lecons de morale, psychologie et métaphysique.
21650: BERGSON, HENRI. - L'énergie spirituelle.essais et conférences.
20621: BERGSON, HENRI. - L' Énergie Spirituelle. Essais et conférences.
53513: C. FRED BERGSTEN - Reconcilable Differences? The Institute for International Economics
22415: BERGSTRA, TJ.A. - Leren kennen. Wijsgerige studie over het verband tussen de bovenpersoonlijke geldigheid en de individuele aanvaarding van abstracte kennis. Proefschrift. Universiteit te Nijmegen.
54356: ELLINOOR BERGVELT - De gouden schemer van Venetie
84741: JESSE BERING - Pervers Seksuele afwijkingen in ieder van ons. Amsterdam, De Bezige Bij. 2014. Paperback. 298pp.
63797: SALLY ANN BERK - Cocktails uit New York 1997. Hardcover. 254pp. Illustr.
78791: MARJAN BERK - Marjan Berk'S Oma En Opa Boek 8e druk, 2005. Atlas. Paperback. 213pp.
77274: MARJAN BERK - Vertigo 2007. Atlas. Hardcover. 156pp.
92928: BERK - Punter Berk, gait L. 2e druk, 1999. Stichting Spiegel der Zeilvaart. Hardcover. 160pp. Illustr.
54662: SALLY ANN BERK - Cocktails uit New York Konemann
58739: G.L. BERK - Zwerven door ons bomenland 1979. Romen. Bussum. Paperback. 175pp. 4°. Illustr.
41521: BERK, T.J.C. - Groepsanalytische psychotherapie. Een inleiding.
39421: BERK, TOM. - Groepstherapie. Theorie en praktijk.
37737: BERK, T.J.C. - Groepsanalytische psychotherapie. Een inleiding.
93326: BERK, TJEU VAN DEN. - De wijsheid van de hersenstam. Leven met onze basisfuncties.
91450: BERK, J.H.G.VAN DEN. - De dingen en hun wetenschap. Een metabletisch onderzoek van het vervreemdingsproces tussen natuur en wetenschap.
88923: TJEU VAN DEN BERK;T. VAN DEN BERK - Het mysterie van de hersenstam Tjeu van den Berk. 4e druk, 2007. Meinema. Paperback. 195pp.
86887: BERKEL, KLAAS VAN. - Isaac Beeckman (1588-1637) en de mechanisering van het wereldbeeld. Isaac Beeckman and the mechanisation of the world picture. (with a summary in English). Proefschrift. Naam [hoek] uit titelpagina geknipt.
85443: BERKEL, KLAAS VAN. - Isaac Beeckman (1588-1637) en de mechanisering van het wereldbeeld. Isaac Beeckman and the mechanization if the world picture (with a summary in English) Proefschrift. Utrecht.
73020: K. VAN BERKEL - Spiegelbeeld der wetenschap Het Genootschap ter Vevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde 1790-1990. 1e druk, 1991. 184pp. Naam met pen op schutblad.
50211: HELEEN VAN LUIJN;D.A.M. VAN BERKEL - Op de valreep
70587: CEES VAN BERKEL - Prachtvinken 1986. 104pp. Illustr.
89772: BERKEL, A.J. VAN. - Orthodidactische gids voor het vreemde-talenonderwijs.
45025: BERKEL, K. VAN. - Denken over cultuur. Een beschouwing over de samenhang in de geschiedenis van idee en mentaliteit. rede.
45017: BERKEL, J. - The Clean Life. Some aspects of nutritional and health status of seventh-dy Adventists in the Netherlands. Proefschirft. Rijksuniversiteit Utrecht.
31664: BERKEL, PIETER VAN. - Spanningen op de Arbeidsmarkt. Institutionele en sociaal-psychologische componenten in de structuur van een stedelijke arbeidsmarkt. Proefschrift. Rijksuniversiteit te Groningen.
22237: BERKEL, J.F., D.W.LE CLERQ, E.A. - Delftsch Studenten Corps Honderdvijfentwintig jaar. Gedenkboek verschenen ter gelegenheid van het vijf-en-twintigste lustrum van het Delftsch Studenten Corps. 1848-1973.
32996: BERKELAAR, WIM. - De schaduw van de bevrijders. Geallieerde oorlogsmisdaden tijdens de tweede wereldoorlog.
78880: E. AGRICOLA;C. BERKELBACH - Tien jaar stedelijk vernieuwing In vijftig teksten en projecten. Nai Uitgevers. 2006. hardcover. 256pp.
169: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, S.F.H.J. - Vrees en Religie. Een psychologisch onderzoek toegepast op Nieuw-Testamentische gegevens.
41978: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, J.W. - Oranje en de vestiging van de Nederlandse staat.
43086: BERKENBOS, ARJEN. - The dynamics of polymers by novel mesiscopic methods. Proefschrift.Universiteit van Amsterdam.
80928: BERKENS, ERIC. M.M.V. JOS ROEMEN. - Vol van vernieuwingsgedachten. Automatisering bij het Kadaster 1945 - 2000.
93803: HADJINICOLAOU;PIET BERKERS - Nicos Hadjinicolaou. 1977. SUN. Paperback. 238pp. Kunstgeschiedenis en ideologie
78445: BERKHOF, A. - Steen schreeuwt uit de muur 2004. De Kandelaar. paperback. 136pp.
84807: H. BERKHOF - Bijbeloverdenkingen 1986. Callenbach. Paperback, rug lichte slijtage. 137pp.
76445: G.C. BERKHOF - Duel om de ruimte Aspecten van Westeuropese veiligheid. 1985. paperback. 324pp.
73880: EVERT RODRIGO;JOSE BERKHOF - Ceramique neerlandaise contemporaine en Evelyn van Baarda, e.a. Rijksdienst Beeldende kunst. 1988. Paperback. 48pp. Illustr. Text in English, german and French. Name stamp on titlepage.
50622: ASTER BERKHOF - Geliefde kapelaan Uitgeverij Houtekiet
60882: A. VAN DE BEEK;H. BERKHOF - Waar is God in deze tijd? 1994. Callenbach. 216pp.
57921: BERKHOF, G.C., P.M.E. VOLTEN. - Het militairstrategisch denken in de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Overeenkomsten en verschillen.
57707: BERKHOF, G.C. - Duel om de ruimte. Aspecten van Westeuropese veiligheid. Clingendael-reeks deel 8.
47201: BERKHOF, H. - De leer van de Heilige Geest.
87360: BERKHOF, H. - Bijbeloverdenkingen.
21941: BERKHOF, G.C. - Duel om de ruimte. Aspecten van Westeuropese veiligheid. Clingendael-reeks deel 8.
90815: BERKHOF - Met Gods geweld Berkhof, Aster. 1996. Houtekiet. Hardcover met stofomslag. 373pp.
52506: G.A. BERKHOFF - Van Dale pocketwoordenboek Frans-Nederlands + CD-ROM Van Dale
52504: J.M.J. BUYSE;G.A. BERKHOFF - Van dale pocketwrdb ned frans met cdrom Van Dale
53854: CECILE VAN SPRONSEN;E. MEYER-BERKHOUT - Vanavond geen chinees Luitingh
43101: BERKHOUT, W.E.R. - Implementation of digital dental radiography.user aspects, radiation dase and diagnostic effects. Proefschrift.Universiteit van Amsterdam.
93165: BERKHOUWER, G.C. - Zoeken en vinden. Herinneringen en ervaringen.
16002: BERKHOUWER, CORNELIS. - Conversie van nietige rechtshandelingen.
43808: BERKHOUWER, G.C. - Zoeken en vinden. Herinneringen en ervaringen.
39649: BERKHOUWER, G.C. - Geloof en openbaring in de nieuwere Duitsche Theologie. Proefchrift.
38594: BERKHOUWER, G.C. - Het licht der wereld. Het evangelie van Johannes.
917: BERKMAN, ALEXANDER. - Gevangenisherinneringen van een anarchist. met een inleiding van Huntchins Hapgoed en een inleiding tot de editie van 1970 van Paul Goodman.
28799: BERKOUWEER,G.C. - Het licht der wereld. Het evangelie van Johannes.
34972: BERKOUWER, G.C. EN A.S. VAN DER WOUDE. EEN BUNDEL OPSTELLEN ONDER REDACTIE VAN. - Wat is waarheid ? Waarheid en verificatie in kerk en theologie.
63140: BERKOUWER, G. C. - Septuagesimo anno. Theologische opstellen aangeboden aan prof. dr. G. C. Berkouwer ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de faculteit der godgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam.
40739: BERKOUWER, G.C. EN A.S. VAN DER WOUDE. REDACTIE. - Revolte in de theologie. Een bundel beschouwingen over de zogenaamde vernieuwingstheologie.
87670: FRANK VAN BERKUM - Gezond slank met dr. Frank 2 Deel 2. Carrera, zonder jaar. Paperback. 167pp. Illustr.
85732: FRANK VAN BERKUM - Gezond slank met dr. Frank Deel 2. 2011. Carrera. Paperback. 167pp.
90968: ARJAN BOOGERDS;FRANK VAN BERKUM - Gezond slank met dr. Frank Frank van Berkum en Arjan Boogerds. 8e druk, 2010. Carrera. Paperback. 167pp.
87677: ARJAN BOOGERDS;FRANK VAN BERKUM - Gezond slank met dr. Frank 8e druk, 2010. Carrera. Paperback. 167pp. Illustr. Schutblad licht beschadigd, verder goed.
88642: FRANK VAN BERKUM - Gezond slank met dr. Frank 2 Frank van Berkum. Deel 2. 1e druk, zonder jaar. carrera. paperback. 167pp. Illustr.
88641: ARJAN BOOGERDS;FRANK VAN BERKUM - Gezond slank met dr. Frank Frank van Berkum en Arjan Boogerds. Deel 1. 4e druk, 2010. Carrera. Paperback. 168pp. Illustr.
92035: BERLAGE - WILLEMS,L. - Hendrik Petrus Berlage. Designi. Tekeningen. Language Italian and Dutch.
43789: BERLAGE, H.P. - Studies over bouwkunst stijl en samenleving. Met ee teekeningen van Johan Briedé naar ontwerpen van den schrijver.
60447: BERLAGE, HENDRIK PETRUS. - Hendrik Petrus Berlage. Designi. Tekeningen.
46708: BERLANDA, PAOLO: - Der Steingarten Alpenpflanzen zu Hause
74939: CHARLES BERLIN - Harvard Judaica A History and Description of the Judaica Collection in the Harvard College Library. 2004. Hardcover. xii,130pp. Illustr.
67106: LESLIE HARRIS;LESLIE HARRIS;IRA BERLIN - Slavery in New York 403pp. Illustr.
92878: ISAIAH SIR BERLIN;ISAIAH BERLIN - Hedgehog And The Fox Isaiah Berlin. An essay on Tolstoy's view of History. Paperback. 85pp.
90349: ISAIAH BERLIN - TWEE OPVATTINGEN VAN VRIJHEID (BK) Berlin, Isaiah. Boom. 1996. Paperback. 111pp.
23954: BERLITZ, CHARLES. - Geheimen van verzonken beschavingen.
23929: BERLITZ, CHARLES. - De bermuda driehoek. Een ongelooflijk verhaal over onverklaarbare verschijningen van vliegtuigen, schepen en mensen.
81756: CHARLES BERLITZ - Speurtocht naar de Ark van Noach 1987. M&P. Weert. Paperback. 157pp.Naam met pen op schutblad.
47846: CHARLES BERLITZ - Mysterieus maar waar Uitgeverij De Fontein
45860: BERLITZ, CHARLES. - Speurtocht naar de Ark van Noach. Een oeroud mysterie onthuld.
37470: BERLITZ, CHARLES. - Atlantis. Het verdwenen continent.
37254: BERLITZ, CHARLES. WILLIAM MOORE. - Het Roswell incident.
34795: BERLITZ, CHARLES. - Spanish. Step By Step.
61995: CHARLES BERLITZ - Atlantis 1986. H&W Weesp. Hardcover met stofomslag. 256pp.
40313: BERLYNE, D.E. - Structure and Direction in Thinking.
36245: BERM, ENGEL. - Kroniek van een Oudendijker.
59376: BRASSAÏ. BY ANNE WILKES TUCKER WITH RICHARD HOWARD AND AVIS BERMAN. - The Eye of Paris.
71516: MAGDA BERMAN - Hoort het wel, hoort het niet? 1996. 128pp.
44946: BERMAN, M. EN J.C.H.BLOM. REDACTIE. - Het belang van de Tweede Wereldoorlog. De bijdragen voor het symposium …
36331: BERMAN, W. A.O. - Boerhaave Course Cutaneous Melanoma. April 12-13, 1984. Boerhaave Committee for Postgraduate Medical Education. Faculty of Medicine University of Leiden.
62555: MAGDA BERMAN - Hoort het wel, hoort het niet? 1996. 128pp.
94710: BERMANN, MALCOLM, LOGEMANN, ANTON EN RONDE, ANNE MARIE (REDACTIE) - 50 jaar Beekhuizen 50 uren feest 1952 - 2002.
88183: BERMANT - Joods gezinsleven Bermant, Chaim. traditie en levend verleden. Gaade, Amerongen. 1976. Hardcover met beschadigd stofomslag. 256pp. Illustr.
36941: BERMANT, CHAIM EN MICHAEL WEITZMAN. - Ebla. Syrië, bakermat van de aartsvaders.
5913: BERMOND, J.-C. - Interconnection Networks. Reprinted from The Journal Discrete Applied Mathematics, Volume 37/38, 1992.
34628: BERNA, KURT. BEWERKT DOOR. - Jezus niet aan het kruis gestorven. Een documentatie over het Graflinnen van Jezus. Nederlandse vertaling door Dra.C.Keus.
82425: BERNAL, J.D. - Sociale geschiedenis van de wetenschap. (2 delen).
22408: BERNAL, J.D. - De wetenschap als maatschappelijk proces. In 4 delen.
67124: J.D. BERNAL - Sociale geschiedenis van de wetenschap Deel 1+2. Sunreprint 19+20. 1976. paperback. xv,1000pp. Exlibris stempel op schutblad. lichte roest, verder goed. 2 delen samen.
23348: BERNANOS, GEORGES. - La Joie. Texte établi pour la première fois sur le manuscit original et suivi de passages inédits rénis et présentés par Albert Béguin. L´Édition hors commerce en a été limitée a 5,500 ex. Numérotés de 1 a 5.500 réservés aux abonnés du Club du Meilleur Livres. Paris. Set Exemplaire No. 689.
67941: BERNARD, WALTER. - De Filosofie van spinoza en c. brunner / druk 1. 1971. Gorcum b.v., Konink. Van
87145: BERNARD, BRUCE. - Photodiscovery: Masterworks of Photography 1840-1940.
79343: VINCENT VAN GOGH;BRUCE BERNARD - Vincent van Gogh door Vincent 1985. wereldbibliotheek. Hardcover met stofomslag. 327pp. Illustr.
13468: BERNARD, J., S.GILTAY, A.O. - 1e Eeuwboek van het Technologisch Gezelschap te Delft. 1890-1990. Opgericht 15 December 1890.
67924: TON DE JOODE;PETER BERNARD - De mens en het water 1989. M&P Weert. Hardcover met stofomslag. 280pp. Illustr.
82443: BERNARD, THEO., E.A. - Aldoende. 25 jaar Junior Kamer Zaanstraak.
71376: VINCENT VAN GOGH;BRUCE BERNARD - Vincent van Gogh door Vincent 1985. Hardcover met stofomslag. 327pp. Illustr.
55066: BERNARD, ROBERT., MAURICE BRIANCHON, A.O. - L'Art du Ballet des prigines a nos jours. Sixième de La Collection Musicale. Nombreuses illustrations dans la texte et 45 planches hors texte dont 12 en couleurs.
46767: BERNARD, CLAUDE: - Ausgewählte physiologische Schriften.
40644: BERNARD, CLAUDE. - Raisonnement expérimental et recherches toxicologiques. Series: Centre de Recherches D'Histoire et de Philologie. V. Hautes Étude Médiévales et Modernes 18. M.D.Grmek.
81058: BERNARDS, J.A. EN L.N. BOUMAN. - Fysiologie van de mens. Met 252 figuren.
56432: J.A. BERNARDS - Fysiologie van de mens / druk 6 Bohn Stafleu Van Loghum
40424: BERNARDS, J.A. EN L.N. BOU,AM. - Fysiologie van de mens. Met 252 figuren.
44190: BERNARDUS, R.E. - Gonadotrofinen en folliculair milieu. Proefschrift. Amsterdam.
90143: BERNAU, LUTZ / MEYER, A.E. - Natuurgeneesmethoden.
11742: BERNAU, LUTZ. - Natuurgeneesmethoden.
50701: ADOLF ERNST MEYER;ERIC VAN OOSTERHOUT;LUTZ BERNAU - Natuurgeneesmethoden
91975: BERND, CLIFFORD ALBRECHT . - Theodor Storm - Paul Heyse. Briefwechsel. Kritische Ausgabe. 3 Banden .1: 1853-1875. 2: 1876-1881. 3: 1882-1888. In Verbindung mit der Theodor Storm-Gesellschaft herausgegeben.
79118: CHRISTIANE BERNDES - Een Collectie Is Ook Maar Een Mens Stedelijk Van Abbemuseum. 1999. Paperback. 168pp.
93585: MARLEEN BERNDSEN - Marleen Berndsen. 2008. Mijn Eigen Boek. Paperback. 165pp. Dichter bij zijn
72363: BERNDT, RONALD M AND CATHERINE H. BERNDT. - Aborigines of the West. Ther Past and their Present.
18162: BERNDT, RONALD M. - Aboriginal Sites, Rights and Resource Development. Academy of the Social Science in Australia. Fifth Acdemy Symposium. 11 november 1981. Proceedings.
18300: BERNERO, MARIE ET LUDOVIC. - Pétrarque. 1304-1374. Préface dÈmile Ripert.
90062: BERNET KEMPERS, K.PH. - Jamisatie. Voorstel tot een geheel nieuwe,. rede.
92732: CHARLOTTE BERNEY - Fundamentals of Hawaiian Mysticism Charlotte Berney. 2000. The Crossing Press. Paperback. 244p.
91800: BERNHARD, THOMAS. - Werke. Bände 1-20 (von 22). Herausgegeben von Martin Huber und Wendelin Schmidt-Dengler. 20 volumes of 22.Missing : Band 21: Gedichte/ Band 22/1 und 22/2: Journalistisches Reden. Interviews.
80308: BERNHARD, MARIANNE: - Martin Schongauer und sein Kreis - Druckgraphik und Handzeichnungen.
80292: BERNHARD, MARIANNE . - Hans Baldung Grien. Handzeichnungen, Druckgraphik.
62955: MARIANNE BERNHARD - Kloosters Honderd wonderebn van het avondland. Atrium. 1994. Hardcover met stofomslag. 192pp. Naam met pen op schutblad, verder als nieuw.
47273: DAVID L. MARTIN;HUGO KUIPERS;R. BERNHARDT - Help Uzelf door zelfhypnose
49390: DAVID L. MARTIN;HUGO KUIPERS;R. BERNHARDT - Help Uzelf door zelfhypnose
79774: J. BERNLEF - Buiten Is Het Maandag 4e druk 2003. Querido. paperback. Lichte leesvouw rug. naamsticker op schutblad.
85825: J. BERNLEF - Help me herinneren 1e druk, 2012. Querido. Hardcover met stofomslag. 237pp.
66497: J. BERNLEF - Hersenschimmen 28e druk, 1990. Querido. hardcover met stofomslag. 166pp.
72708: J. BERNLEF - Hersenschimmen 1986. Querido. Hardcover met stofomslag. 160pp. naam met pen op schutblad.
70160: J. BERNLEF - Tegenliggers 167pp.
66953: J. BERNLEF - Buiten Is Het Maandag 6e druk, 2004. 214pp.
35382: BERNLEF, J. - Ga jij de klas maar uit! Informatie over de Nederlandse literatuur na 1945.
78497: J. BERNLEF - Eclips 1e en 2e druk, 1993. Querido. Paperback. 168pp.
67111: J. BERNLEF - Eclips 1e en 2e druk, 1993. 168pp.
88463: J. BERNLEF - Buiten Is Het Maandag J. Bernlef. 6e druk, 2004. Querido. Paperback, kleine knik in hoek achterplat, verder goed. 214pp.
94476: BERNOULLI., GENDT, J.G. VAN. & FRANCO, I. - Bernoulli's Vademecum een praktisch handboek voor Berekeningen, dagelijks voorkomende in de Bouw- en Werktuigkunde. Bewerkt door J.G.van Gendt Jr. Opnieuw herzien en bewerkt door I. Franco.
84302: BERNOULLI. - Bernoulli's Vademecum een praktisch handboek. Voor Berekeningen, dagelijks voorkomende in de Bouw- en Werktuigkunde. Bewerkt door J.G.Van Gendt Jr. Opnieuw herzien en vermeerderd door J.W. Stous Sloot. Met 196 Afbeeldingen en 136 Tafels.
25261: BERNOVILLE, GAËTAN. - Rose virginie pelletier. Een apostel van de verwaarloosde jeugd.
89595: BERNS, JAN ; JAAP VAN MARLE. - Present day dialectology : problems and findings. Trends in linguistics, Studies and monographs ; 137.
39590: BERNS, J.L., B.S. HEMPENIUS-VAN DIJK, D.P. DE VRIES, P. NIEUWLAND, A.P. VAN NIENES, S.DE HAAN. - Archief Hof van Friesland. Inventaris van het Archief van de Raad, na 1515 het Hof van Friesland (1501) 1516-1811.
80361: BERNSEN, JENS . - Design: Zuerst das Problem. Design: prima viene il problema. Text Deutsch und Italienisch.
71925: BERNSTEIN, MOSHE .J. GARCIA MARTINEZ, FLORENTINO. KAMPEN, JOHN. - Legal texts and legal issues . proceedings of the Second Meeting of the International Organization for Qumran Studies, Cambridge 1995, published in honour of Joseph M. Baumgarten. Brill. Leden. 1997. Hardcover with d.j. xxv,539pp. Defective copy: contents(text) upside down in Binding. Complete.Index.
39330: BERNSTEIN, A.J.; SYDNEY CEAFT ROZEN. - DE hersenen van dinosaurus. Omgaan met al die mensen op het werk.
54121: SJOERD DE JONG;MARCO POLITI;CARL BERNSTEIN - Zijne heiligheid
51859: SJOERD DE JONG;MARCO POLITI;CARL BERNSTEIN - Zijne heiligheid
74696: JEROME S. BERNSTEIN;J. BERNSTEIN - Living in the Borderland The Evolution of Consciousness and the Challenge of Healing Trauma.2005. Routledge. Paperback. xix,261pp. Bibliogr. Index.
41085: BERNSTEIN, PETER L. - Against The Gods. The remarkable story of risk.
68083: BERNSTEIN, RICHARD J. - Philosophical Profiles. Essays in a Pragmatic Mode. Polity Press. 1986. Hardcover. xii,313pp.
92294: G. DEKKER;T. BERNTS - God in Nederland 1966-1996. G. Dekker, Joep de Hart en Jan Peters. 2e druk, 1997. Anthos. Paperback. 153pp.
85642: BERREMAN - Hindus of Himalayas P Ethnography and Change.Oxford University Press , Delhi. 1997. Paperback. lvii,440pp.
94335: ROSANES BERRETT - Rosanes Berrett, Marilyn B. La Riviere & Voorhoeve. Zonder jaar. Hardcover. 80pp. Bril dragen ja of nee
17151: BERRIAT-SAINT-PRIX, M. - Cours de Procédure Civile et Criminelle fait a la Faculté de Droit de Paris. Vol II. only. Cinquième edition. Revue, corrigée et augmentée de notes contenant, dans leurs rapports avec la procédure, les dispositions législatives redues dans le Royaume des Pays-Bas, et de notices de la Jurisprudence Belgique, sur la matière.
58176: DANIEL BERRIGAN - Tien geboden voor de lange tocht 1983. Ten Have baarn. Naam met pen op schutblad.180pp.
62336: DANIEL BERRIGAN - Tien geboden voor de lange tocht 1983. Ten Have Baarn. 180pp. Naam, plaats met pen op titelpagina.
25293: BERRILL, JACQUELYN. - Albert Schweitzer. Nobelprijs voor de vrede.
89824: BERRY, JEAN DUC DE ; MEISS, MILJARD ; BEATSON, ELIZABETH H. - The Belles Heures of Jean, Duke of Berry. The Cloisters, the Metropolitan Museum of Art.
82578: BERRY, J. - A Collection of Problems on Complex Analysis. Library stamps/marks on first free endpapers and titelpage. Text clean.
56875: BERRY, FRANCIS (ED. & TRANS.). - I Tell of Greenland. An edited translation of the Sauðarkrokur manuscripts.
35727: BERSON, HENRI - Les deux sources de la morale et de la religion.
61249: PETER MORRIS;SERGE BERSTEIN - Geschiedenis van Groot-Brittannie 1995. Spectrum Utrecht. Prisma. 368pp.
73666: DAVID BERSTEIN - Advertising Outdoors Watch this Space! reprinted 2004. 240pp. Illustr.
86485: BERSWORDT-WALLRABE, KORNELIA VON. - Daniel Spoerri- Prillwitzer Idole : Kunst nach Kunst nach Kunst.
22229: (BERT BOLIN, A.O. - Proceedings of workshop on The dynamics of long waves in the atmosphere. Kristineberg, Sweden 22-24 August, 1984. Organized by International Meteorological Institute in Stockholm, Sweden and Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, De Bilt, The Netherlands.
74530: VALERIA BERTACCO - Scalable Hardware Verification with Symbolic Simulation 2005. Hardcover. xx,177pp. References. Index.
27989: BERTAUT, JULES. - Napoléon Ier aux Tuileries.
90101: BERTELS, KEES. - Geschiedenis tussen struktuur en evenement. Een metodologies en wijsgerig onderzoek.
93268: BERTELS, KEES, DOEDE NAUTA. - nleiding tot het modelbegrip.
59146: BERTELS, KEES., DOEDE NAUTA. - Inleiding tot het modellenbegrip. Amsterdam.
68150: BERTELS, C.P. EN R. PETERSMA. REDACTIE. - Filosofen van de 20e eeuw / druk 4. Gorcum. 1974. Paperback. Leesvouwen rug. 242pp. lichte roest. naamstempel op titelpagina.
93302: BERTELS, J.H. - Het ornament in de edelsmeedkunst. Een beknopte stijlleer voor edelsmeden en huweliers.
42276: BERTENS, HANS EN THE D'HAEN. - Geschiedenis van de Amerikaanse literatuur.
85035: BERNARD DE LE COURT;FRANCOIS BERTHIER - De mens, beeld en evenbeeld Gemeentekrediet. 1989. Paperback. 386pp. Illustr.
91214: MARC-ANTOINE BOIDIN;STUDIO MYX;PASCAL BERTHO - Endurance Pascal Bertho en Marc-Antoine Boidin. 1e druk 2010. Silvester. Hardcover. 132pp. Illustr.
40318: BERTHOUD, F. - Het regt gebruik der uurwerken of. opnieuw uitgegeven door Geerd Wijnen, Amsterdam. 1975.
80069: BERTHUES, JOSEF . - 50 Jahre Karnevalsgesellschaft " Die Burggeister ". Ottenstein 1949-1999.
34026: BERTIÈRE, SIMONE. - Les Reines de France au temps des Valois. Volume II. Les années sanglantes.
72236: BOS BERTINE. - 'Mit neu erweckten Zungen'. Das deutsche geistliche Lied vom Spätmittelalter bis zum Romantik in den Niederlanden. Proefschrift.
24088: REDACTIE LUC HUYSE / JAN BERTING. - Als in een spiegel. Een sociologische kaart van België en Nederland.
59010: J. BERTING - Maatschappelijke ongelijkheid: de overheid een zorg? 1987. 120pp.
89963: BERTING, JAN., FELIX GEYER AND RAY JURKOVICH. - Problems in International Comparative Research in the Social Sciences. Papers from a Symposium on the Theory and Methods of International Comparative Research in the Social Sciences Organised By the Netherlands UNESCO Commission.
46288: BERTLALANFLY, LUDWIG VON. - Robots, Men and Minds. Psychology in the Modern World.
68875: ALBERTO BERTOLAZZI - De Aarde 2e druk, 2005. 735pp. Illustr.
77978: BERTRAM, MARION. - Die frühmittelalterlichen Gräberfelder von Pocking-Inzing und Bad Reichenhall-Kirchberg. Rekonstruktion zweier Ausgrabungen. Museum für Vor- und Frühgeschichte. Bestandskataloge Band 7.
75829: BERTRAM, CHRISTAN., ERIK DE JONG. - Michael van Gessel. Landschapsarchitect.
89669: RUSSELL BERTRAND. - Introduction to Mathematical Philosophy.
57574: BERTRAND, A. TEXTE. PHOTOGRAPHIES R. BERTRAND. - Tribus Berberes. Du haut Atlas.
28762: BERTRAND-NOACH,E.W. (ZOHA). - Tempel van de geest. Overpeinzingen,Meditaties en Visualisaties.
90785: JEROEN BERTRANS - De kennisdelende organisatie Jeroen Bertrans. 1999. Scriptum Management. Hardcover met stofomslag. 175pp.
27880: BERTSCH, AUGUST. - Kurzgefaßte Hebräische Sprachlehre.
66562: ANTHONY CAMPBELL;HILDE BERVOETS - Transcendente meditatie: een weg naar verlichting 2e druk, 1977. Paperback. 195pp.
52765: ANTHONY CAMPBELL;HILDE BERVOETS - Transcendente meditatie: een weg naar verlichting Bruna
79265: GERARD BES - Hans Lodeizen 1924-1950 Liever liefde dan gedichten. Balans. 2001. Hardcover met aan randen licht beschadigd stofomslag. 343pp.
54030: MICHAEL R. BESCHLOSS - De koudste jaren
23513: BESEMER, A.F.H., KEES HANA, N.TINBERGEN, J.WILCKE. REDACTIE. - In het spoor van Thijsse. Een reeks bijdragen over veldbiologie, natuurbescherming en landschap.
80728: H. GORTER;E. BRENT BESEMER - Man van inleidingen de Boschgeest, Eps. Zonder jaar. Paperback. 127pp.
46965: BESEMER, A.F.H. KEES HANA. N. TINBERGEN. J. WILCKE. REDACTIE. - In het voetspoor van Thijsse. Een reeks bijdragen over veldbiologie, natuurbescherming en landschap.
48432: AD BESEMS - Het sollicitatiegesprek Bosch & Keuning
77536: WAYNE R. BESEN - Anything But Straight Unmasking the Scandals and Lies Behind the Ex-Gay Myth. 2003. Harrington Park Press. Paperback. xxii,311pp.Librarystamps (De Gay Krant) on title page and longest side.
43504: BESHAH, T. - Understanding farmers .explaining soiland conservation in Konso, Wolaita and Wello, Ethipoia. Documents sur la Gestion des Ressources Tropicales. Tropical Resource Management Papers. No. 41.
59529: BESIER, L.W.A. - De Muntmeesters en hun muntslag 1574-1813. Provinciale en stedelijke munthuizen van de republiek der Cereenigde Nederlanden en va de Bataafsche republiek en in de Utrechtsche Munt van het Kiningrijk Holland en tijdens de inlijving bij het Fransche Keizerr ijk.
46592: BESIER, GERHARD: - Krieg - Frieden - Abrüstung. Die Haltung der europäischen und amerikanischen Kirchen zur Frage der deutschen Kriegsschuld 1914 - 1933. Ein kirchenhistorischer Beitrag zur Friedensforschung und Friedenserziehung. Mit 132 Abbikldungen.
85978: BESKERS - Van armenzorg naar ouderenzorg Riek Beskens. Winterswijk. 1986. Paperback, omslag licht beschadigd. 429pp. Illustr.
80879: BESKERS, RIEK. - Van armenzorg naar ouderenzorg. Historisch overzicht van 165 jaar diakonaal werk van de Hervormde Gemeente te Winterswijk.
47945: BASILIUS BESLER - Garden At Eichstatt Taschen
79030: BESNYO, EVA . RUITER, TINEKE, DE. - 75 Eva. Gedrukt voor eva en haar vrienden. Pap[erback. A tribute to Eva Besnyo, for her 75th anniversary. Bookdesign Jan Bons.Printed for Eva and her friends in limited edition, this is nr. 228. Text in Dutch. Illustr.
25504: BESRET, BERNARD. - Libération de l'Homme. Essai sur le renouveau des valeurs monastiques.
79159: LEONARD F.M. BESSELINK - Goed en kwaad in de samenleving 1994. Ambo. paperback. 197pp.
51742: LEONARD F.M. BESSELINK - Goed en kwaad in de samenleving
58007: LEONARD F.M. BESSELINK - Goed en kwaad in de samenleving 1994. Ambo. Baarn. 197pp.
84084: JORIS ABELING;EDDIE BESSELSEN - Aan iedere spijker een regel 1995. MillenniuM. Paperback. 168pp.
64527: BESSINGER, JESS B, JR. & KAHRL, STANLEY J. (EDS.) - Essential Articles for the Study of Old English Poetry.
56656: BESSINGER, J.A. - A Short Dictionary of Anglo-Saxon Poetry. In a normalised Early West-Saxon orthography.
51058: YOLANDE DE BEST - Baby op komst
51273: MICHAEL H. BEST - The New Competition John Wiley and Sons Ltd. Institutions of Industrial Restruction. Polity Press. reprinted 1996. x,296p. Eerste 22 pagina's strepen met gele marker!! Verder goed.
51769: J.C. BESTEMAN - Graven naar Friese koningen Uitgeverij van Wijnen
94584: KARELSE & DEN BESTEN. - Hier is Het Gebeurd This is Where it Happened. Text in Dutch and English.
84519: LEEN DEN BESTEN - Illusie of Verlichting? Kritiek op en betekenis van religie. 2011.Skandalon Uitgeverij. Paperback. 543pp.
69049: L. DEN BESTEN - In het centrum van de aandacht en F.N.M. Nijssen. 1980. Paperback. 186pp.
52694: A. DEN BESTEN - Het oneindige verlangen Callenbach
48477: AD DEN BESTEN - Poezie om te zingen Boekencentrum
2352: BESTEN, AD DEN. - Ik uw dichetr. Een hoofd-stuk uit de immanente poetica van de dichters van '50.
12775: BESTEN, A.C DEN., DEURLO, K.A., KUIPER, G. - Het nodige overbodige. Opgedragen aan W.G. Overbosch ter gelegenheid van zijn zeventigde verjaardag.
62639: WILLEM BARNARD;AD DEN BESTEN - Leven in zinsverband Over het werk van Willem Barnard Guillaume van der Graft. 1990. 282pp. Illustr. Bibliogr.
89725: BETH, EVERT W. - Door wetenschap tot wijsheid. Verzamelde wijsgerige studien.
35468: BETH, E.W. - Moderne Logica.
35428: BETH, EVERT W. - Forma Methods. An Introduction to Symbolic Logic and to the study of effective operations in arithmetic and logic. Synthese Library Volume.
35429: BETH, EVERT W. - Mathematical Thought. An Introduction to the Philosophy of Mathematics. Synthese Library.
93510: BETH, H.J.E. - Inleiding tot de differentiaal en integraalrekening. Met toepassingen op verschillende gebieden.
29388: BETH, H.J.E. - Kinematica in het platte vlak. Noorduijn's Wetenschappelijke Reeks 32.
88389: R. BETH - Brieven Van Een Heks R. Beth. 1e druk, 2002. Uitgeverij M. Paperback. 237pp.
62559: A.G. BAAS;E. BETHGE - Werken met Bonhoeffer Ten Have Baarn. 1979. paperback. 184pp. Naam met pen op schutblad.
26864: BÉTHOUART, ANTOINE. - Metternich et L'Europe.
20578: EEN UNIVERSITAIRE STUDIECOMMISSIE VAN HET KONINKLIJK INSTITUUT VOOR INTERNATIONALE BETREKKINGEN. - De rol der Belgen en van Begie bij de Europese opbouw. Ter gelegenheid van de 150e Verjaardag van de Belgische Monarchie.
73852: VÉRONIQUE PATTEEUW;S. VAN STEIN;AARON BETSKY - Fresh Facts De beste gebouwen van jonge architecten in Nederland. 111pp. Illiustr.
73855: TIMO DE RIJK;RAPHAEL VAN AMERONGEN;AARON BETSKY - The World According To Concrete 482pp. Illustr.
65627: ANNEKE MOORS;AARON BETSKY - Simply Droog 312pp. Renny ramakers. Anneke Moors. Illustr.
68216: BETSKY, AARON. TEKST. - City Dust. kramer van der Veer. 2009. Hardcover. 68pp. Illustr.
40946: BETTELHEIM, BRUNO. - A Home for the Heart.
40953: BETTELHEIM, BRUNO. - The Children of the Dream.
39434: BETTELHEIM, BRUNO. - De uiterste grens. Essays over de Holocaust psychoanalyse opvoeding en kunst. Inleiding Jaap van Heerden, Vertaling Karin Spaink.
74493: ALESSANDRO BETTINI - Introduction To Elementary Particle Physics Reprinted 2010. Hardcover. xiv,427pp. References. Index.
65612: BEREND A. BETZ - Integraal ontwikkelen van organisatie en informatiesystemen / druk 1 1e druk, 1995. Kluwer. 219pp.
65508: BEREND A. BETZ - Integraal ontwikkelen van organisatie en informatiesystemen / druk 1 219pp.
75493: PETER BAUMANN;PETER BAUMANN;MONIKA BETZLER - Practical Conflicts New Philosophical Essays. 2004.Cambridge University Press . Paperback. vii,344pp. Bibliogr. Index.
46796: BEUER, W.: - Geschichte der evangelischen Kirchengemeinde Lintorf.
59281: BEUGEL, INA VAN DER. REDACTIE. - Voor de vrouw die moet zeggen: Je staat er alleen voor.
87413: P. VAN BEUGEN - KONINKRIJK VAN GOD, HET 2012. Uitgeverij Het Zoeklicht, Doorn. Paperback. 64pp.
63251: BEUGEN, M. VAN. - Sociale technologie en het instrumentale aspect van agogische actie.
38555: BEUGEN, DR.M. - Sociale technologie. en het instrumentele aspect van agogische actie.
88619: RAMON BEUK - Wat van Fair komt. Ramon Beuk. Een culinaire wereldreis. Fontaine Uitgevers. 2009. Hardcover. 191pp. Illustr.
88579: RAMON BEUK - Born 2 Cook Ramon Beuk. Van Dishoeck. 2004. Hardcover. 152pp. Illustr.
84819: A. VAN DEN BEUKEL - De dingen hebben hun geheim 5e druk, 1991. Ten Have Baarn. Paperback, leesvouw rug. 192pp.
94309: VAN DEN BEUKEL;A. VAN DEN BEUKEL - A. van den Beukel. 8e druk, 1992. Ten Have. Paperback, leesvouwen rug. 192pp. De dingen hebben hun geheim
50485: A. VAN DEN BEUKEL - Geen beter leven dan een goed leven Uitgeverij Ten Have
60671: A. VAN DEN BEUKEL - Waarom ik blijf 3e druk, 2004. 176pp. Naam op schutblad met pen.
38802: BEUKEL, A. VAN DEN. - De dingen hebben hun geheim. Gedachten over natuurkunde,mens en God.
33951: BEUKEL, A.VAN DEM. - De dingen hebben hun geheim. Gedachten over natuurkunde, mens en God.
91577: BEUKEL, A. VAN DEN. - De dingen hebben hun geheim. Gedachten over natuurkunde, mens en God.
81580: A. VAN DEN BEUKEL - Met andere ogen Over wetenschap en het zoeken naar zin. Ten Have, Baarn. 1994. Paperback, loichte leesvouwen rug. 227pp. Naam met pen op titelpagina.
67875: A. VAN DEN BEUKEL - De dingen hebben hun geheim 1990. 190pp. omslag verkleurd/verschoten.
94622: BEUKELAAR, HANS DE. - 'n Schakel in de keten : het levensverhaal van Antoon Tijdink, de oprichter van Atag Hans de Beukelaer. Het levensverhaal van Antoon Tijdink, de oprichter van Atag.
44292: BEUKELAAR, HAND DE. - Het levensverhaal van Antoon Tijdink, de oprichter van Atag. 'N Schakel in de Keten.
39666: BEUKELAAR, HANS DE. - Nijver in het groen. Twee eeuwen industriële ontwikkeling in Achterhoek en Liemers.
39678: BEUKELAAR, HANS DE. - Het levensverhaal van Antoon Tijdink, de oprichter van Atag. 'N schakel in de keten.
87635: BEUKELAER - Nyver in het groen 1990. Staring Inst. Hardcover met aan randen beschadigd stofomslag. 422pp. Illustr.
86970: BEUKELAER, H. DE. - De gemeente Lichtenvoorde 1815-2005. De moeite van het vastleggen meer dan waard. Fagus, Aalten 2005. Hardcover. 302pp. Illustr.
85689: BEUKELAER - Nyver in het groen Beukelaer, Hans. 1990. St. Staring Instituut. Hardcover met aan randen licht beschadigd stofomslag. 422pp. Illustr.
80961: BEUKELAER, HANS DE. - De Meteoor. flexibel in beton, 1907-2007.
72187: BEUKELAER, H. DE - De gemeente Lichtenvoorde 1815-2005. De moeite van het vastleggen meer dan waard. Fagus, Aalten 2005. Hardcover. 302pp. Illustr.
54999: BEUKELAER, HANS DE. - Als ik ze maar eens weer kon zien. Het bombardement van Dale 8 februari 1945.
55002: BEUKELAER, HAND DE. BEN BOERSEMA. - De oorlog onder één dak. Verhalen rond Markt 12 in Aalten.
39162: BEUKELAER, J.F.TH. & G.B.JANSSEN. - Een Factor van Wezenlijke Betekenis. De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Gelderland en de sociaal-economische ontwikkeling in haar regio 1845-1995.
23447: BEUKELAER, HANS DE. TEKST. FOTO'S HANNUS TAKEN EN HANS BOERRIGTER. - In naam van Oranje. Beeld van de oranjefeesten in de Achterhoek en de Liemers. 1880 tot heden.
88496: H. DE BEUKELAER - Van huid tot koninklijk leder H. de Beukelaer.125 jaar Koninklijke Hulshof's Leerfabrieken Lichtenvoorde. 1876-2001. 2001. Fagus. Hardcover. xiv,213pp. Illustr. 1 pagina met vochtschade, verder goed.
92915: LOOMEIJER;J.J.R. BEUKEMA - INSULINDE Loomeijer, Frits. Geschiedenis van een legendarische motorreddingsboot. 2002. Walburg Pers. Paperback. 143pp. Illustr.
91780: BEUKEMA, HANS. - Verspreid Maar Verbonden. 150 Jaar Zeevaartschool Delfzijl.
60840: W.A.M. BEUKEN - Brood uit de hemel 1985. Kok. Kampen. 136pp.
74270: MARIAN VAN DEN BEUKEN - Hooggevoeligheid Als Uitdaging 3e druk, 2003. 96pp.
36654: BEUKER, KLAAS. - Titus Brandsma.
90529: NOËLLE PAMEIJER;TANJA VAN BEUKERING - Handelingsgerichte diagnostiek Noëlle Pameijer en Tanja van Beukering. 2e druk, 2005. Accop. Paperback. 398pp.
87605: E. BEUKERS - Het bijzondere van Holland en Thimo de Nijs. Een geschiedenis van Holland in 25 verhalen. 2005. Hilversum, uitgeverij Verloren. Hardcover. 156pp. Illustr.
87676: BEUKERS - NEDERLAND IN KRUISSTEEK Henriette Beukers. Zomer & Keuning. 1980. Hardcover. 128pp. Illlustr.
79657: M. BINK;I.I. FABER;R.J.C. VAN HELDEN;M.P. BEUKERS - In Het Licht Van De Kleur Martin Monnickendam 1874-1943. 1999. Waanders. Paperback. 119pp. Illustr.
55758: K.W. GRATAMA;HARM BEUKERS - Leraar onder de Japanners
33654: BEUKERS, H., M.GRUBER, R.MATTHIJSEN. - Nederlandse Vereniging voor Biochemie. De eerste 60 jaar. Jubileumboek.
73180: MARIELLA BEUKERS - Tracing An-sky Jewish Collections from the State Ethnographic Museum in St Petersburg. Waanders. 1992. Paperback, 128pp. Illustr.
62902: HENRIETTE BEUKERS - Nederland in kruissteek Henriette Beukers. Gezellig Thuis Club Utrecht. 1980. 128pp. Illustr.
60851: E.W. VAN DER POLL;JURJEN BEUMER - Vroom en radikaal 1986. Ten Have Baarn. 212pp. Paperback.
44944: BEUMER, JURJEN (RED.). - Als de hemel de aarde raakt. Spiritualiteit en mystiek ervaringen.
92368: JURJEN BEUMER - Zoektocht Jurjen Beumer. Geloofsboek voor kleingebruikers. 1991. Ten Have. Paperback. 68pp.
92416: J. BEUMER - Pleisterplaatsen J. Beumer. 1994. Ten Have. Paperback. 104pp.
92415: JURJEN BEUMER - REIKHALZEND Jurjen Beumer. 1999. Ten Have. Paperback. 128pp.
84723: JURJEN BEUMER - Intimiteit en solidariteit 2e druk, 1993. Ten Have, Barn. Paperback, leesvouwen rug. 353pp.
66644: PIETER WIERENGA;GODFRIED BEUMERS - Je hebt het allemaal in je 1992. Ankh Hermes. omslag licht vuil, verder goed. 217pp.
84689: THICH NHAT HANH;E. BEUMKES - Iedere stap is vrede 1e druk, 1994. Ankh Hermes. Paperback. 133pp.
36677: BEUNDER, W. EN J.F. CH.DIX. - Handboek voor de Hovenier.
39110: BEUNDER, W. EN J.F.CH. DIX. - Handboek voor de Hovenier.
48014: H.J.G. BEUNDERS - De verbeelding van de wereld. De wereld van de verbeelding Mets en Schilt Uitgevers
48453: PAUL BRILL;H.J.G. BEUNDERS - Opmaat van een nieuwe eeuw
50406: H.J.G. BEUNDERS - 'Weg met de vlootwet!' Octavo
82763: BEURS, EDWIN DE. - The Assessment and Treatment of Panic Disorder and Agoraphobia.
18861: BEURS, EDWIN DE. - The Assessment and Treatment of Panic Disorder and Agoraphobia.
63322: BEURSKENS, CARIEN. - Mime therapy: rehabilitation of facial expression. Proefschrift. Nijmegen.
32720: BEURSKENS, SANDRA. - Low Back Pain and Traction. Proefschrift Universiteit Maastricht.
91240: BEURSKENS, KOOS. - Microbial tranformation of chlorinated aromatics in sediments. Proefschruft.
89229: BEUS, J.G. DE. - Morgen bei Tagesanbruch. Dramatische Stunden im Leben eines Diplomaten.
6939: BEUSEKOM, J.H.VAN. - Het experiment der Gemeenschap. Een onderzoek naar plaats en functie van de 'Orde' in de Reformatorische kerken. (With a summary in English).
92012: BEUSEKOM, FRITS VAN. - Natuur in een bewoond landschap. Ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan.
89338: BEUSEKOM, H.G. VAN. - Heeft de nieuwe stadswijk een hart?
78406: MELS VAN BEUSEKOM - Kalligrafie 2e druk, 1987. La Riviere & Voorhoeve. Paperback. 104. Op schutblad naamsticker.
60553: BEUTIN, LUDWIG. - Einführung in die Wirtschaftsgeschichte.
78118: BEUYS, JOSEPH. - Transsibirische Bahn. Gespräch am Strand zu lang. DVD und paperback in Pappschuber.
76361: W. BEVAART - De gouden zon De hogere vorming van officieren der Koninklijke Landmacht 1868-1992. SDU, 1995. Hardcover met stofomslag. 322pp. illustr.
20995: BEVAART, WILLEM. - Bronbeek. Tempo doeloe der liefdadigheid.
93303: LORD BEVERIDGE. - India Called Them.
86959: BEVERS, AD. - Van vonk tot vlam. Gedenkboek uitgegeven t.g.v.h. dertigjarig bestaan van de N.V.Drukkerij en Uitgeverij LUMAC.
78191: BEVERS, AD - Van vonk tot vlam. Gedenkboek uitgegeven t.g.v.h. dertigjarig bestaan van de N.V.Drukkerij en Uitgeverij LUMAC.
92953: T. BEVERS - Het Groot Rotterdams Bruggenboek Gepke Bouma e.a. 2005. Aprilis. Hardcover. 246pp. Illustr.
74837: DAVID BEVINGTON - Shakespeare Reprinted 2003. Paperback. x,250pp.
54181: RICHARD BEWES - De beroemdste uitspraken van de twintigste eeuw Kok
92373: RICHARD BEWES - PREKEN EN SPREKEN MET EFFECT Richard Bewes. 2000. Voorhoeve. Paperback. 158pp. Kleien tekst met pen op schutblad, verder goed.
43472: BEWKET, W. - Towards integrated watershed management in highland Ethiopia .the Chemoga watershed case study. Documents sur la Gestion des Ressources Tropicales. Tropical Resource Management Papers. No.44.
43447: BEWKET, W. - Towards integrated watershed management in highland Ethiopia .the Chemoga watershed case study. Proefschrift. Universiteit Wageningen.
82688: BEWLEY, TRUMAN F. - Advances in Econometrics. Fifth World Congress. Volume 1 and 2. Vol. 1 in hardcover , Vol 2 in paperback.
65403: MICHAEL RUBIN;MICHAEL D. BEYARD - Developing Urban Entertainment Centers Paperback
34468: BEYDA, JANET BELDEN. - Chers Amis. Photographs and text by janet Belden Beyda. With the collaboration of Franf Beyda. With an Introduction by Nicholas Meyer.
79696: B. BEYDALS - Wonen Met Antiek 1997. BZZToH. Paperback. 160pp. Illustr.
94717: BEYEN, H.G., ELIZ.VISSER, A.O. - Terugblik op vijf centra van Antieke Cultuur. Ter gelegenheid van het vierde lustrum van het Nederlands Klassiek Verbond.
156: BEYEN, H.G., ELIZ.VISSER, A.O. - Terugblik op vijf centra van Antieke Cultuur. Ter gelegenheid van het vierde lustrum van het Nederlandsch Klassiek Verbond.
80328: BEYEN, H.G., E. VISSER, M.J. VERMASEREN, E.A., - Terugblik op vijf centra van Antieke Cultuur. Ter gelegenheid van het vierde lustrum van het Nederlands Klassiek Verbond.

Next 1000 books from Antiquariaat Ovidius

3/9