Antiquariaat Ovidius
Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort.(gesloten antiquariaat) Tel.: +31 (0)543 451311            Email: bert.van.genderen@hetnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
81367: D.E.H. DE BOER - Middeleeuwen en J. van Herwaarden, J. Scheurkogel. Tweede, geheel herziene druk, 1995. Martinus Nijhoff. Hardcover. 452pp.
65139: H.P. DE BOER - Licht op je pad Paperback
82751: BOER, JAN DE. - Boekwerk. studio Jan de Boer. Twintig jaar boekomslagen. Oplaag 750 genummerde exemplaren t.g.v.h. 25-jarig bestaan van Studio Jan de Boer. Dit is nr. 180,
77204: PAUL DEN BOER - Het huijs int Noorteynde DE Walburg Pers. 1986. Hardcover met stofomslag. 152pp. Illustr.
10195: BOER J.P.CHR. DE. - Victor Hugo et L'Enfant.
77672: HERMAN PIETER DE BOER - De verdwaalde foto 1991. Fontein. Paperback. 231pp. Illustr.
4243: W.DEN BOER. - Eros en Amor. Man en vrouw in Griekenland en Rome.
75426: NICO DE BOER - Herkenbaar en Toekomstgericht-2.0 2e druk, 2010. SWP. Paperback. 79pp.
60565: BOER, C. DE. - Bédier's theorie over de oorsprong van het Franse "chanson de geste" na vijf en twintig jaren. Medeedelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde ; nieuwe reeks, deel 1, no. 6
76129: BOER, JAN DE. - Boekwerk. studio Jan de Boer. Twintig jaar boekomslagen. Oplaag 750 genummerde exemplaren t.g.v.h. 25-jarig bestaan van Studio Jan de Boer. Dit is nr. 191.
61450: MARGREET ALGERA;SACHA DE BOER - Mens en medicijn Meulenhoff Amsterdam. Lichte leesvouw rug. 558pp. Plaats en naam met pen op titelpagina geschreven.
12295: BOER- VAN STRIEN, J. DE. - Graan te Velde. geillustreerd door Elisabeth Ivanovsky.
49535: MODEST MUSORGSKIJ;ELS DE BOER - Modest Moessorgski, Boris Godoenov
48357: JOKE VAN DEN BOER - Etiquette Bzztoh
66817: JAN BOER - Literaire tocht door Apeldoorn 1984. 55pp. illustr. Kleine knik in voorplat (hoek).
90129: DE BOER, THEO ; GRIFFIOEN, SANDER. - Pluralisme Cultuurfilosofische beschouwingen.
49125: MARTINE BARTOLOMEI;RENSKE DE BOER - John F. Kennedy
84277: BOER, J.A. DEN. - Serotonergic Mechanisms in Anxiety Disorders: An Inquiry into Serotonin Function in Panic Disorder. Proefschrift. Utrecht.
49659: E.A. DE BOER - Absalom, mijn zoon, mijn zoon! Oosterbaan & Le Cointre
50780: E.J. BEKER;M.G.L. DEN BOER - J. H. Gunning Jr.
51203: KATHLEEN MACCORMACK;RENSKE DE BOER - Tarot ontcijferd
52006: THEO DE BOER - Tamara A., Awater en andere verhalen over subjectiviteit
54345: P. DE BOER - Basisboek Bedrijfseconomie / druk 7 Noordhoff Uitgevers B.V.
50283: PAUL DEN BOER - Het huijs int Noorteynde
67781: THEO DE BOER - Tamara A., Awater en andere verhalen over subjectiviteit 1993. Boom Meppel. 208pp.
86243: M. CHAMALAUN;K. BOER - Breinverkenningen 1e druk, 1979. Van Gorcum. Paperback. 351pp.
60814: E.J. BEKER;M.G.L. DEN BOER - J. H. Gunning Jr. Een theologisch portret. 1979. Ten Have Baarn. Paperback. 144pp.
56043: PAUL DEN BOER - Het huijs int Noorteynde
55839: CHRIS DE BOER - Rein Dool
55778: PIM REINDERS;TANJA DE BOER - Schip & affiche
90457: HESTER DE BOER - Contact maken met de baby in je buik Hester De Boer. 2e druk 2002. De Toorts. Paperback. 96pp. Illustr.
11929: BOER, ALBERT GERHARDUS. - Perezon, het Chinon van Radix Pereziae.
58899: J.P. WIND;JOOP BOER - Atoomafval in beweging 1982. De Haktol. Milieufederatie Groningen. 176pp.
58271: JEAN-PIERRE DREGE;D.E.H. DE BOER - Marco Polo en de Zijderoute 1991. Fibula. 159pp. Illustr. Klein 8°.
59111: BOER, WOUT DE. - Quality of evaluation of work disability. Proefschrift. Universteit van Amsterdam.
57008: BOER, R.C. - Studier over Snorra Edda.
56997: BOER, R.C. - Oudnoorsch Handboek.
56901: BOER, R.C. (HRSG.). - Die Edda mit Historisch-Kritischem Commentar. Voulme 1: Einleitung und Text; volume 2: Commentar.
84466: THEO DE BOER - De God van de filosofen en de God van Pascal Op het grensgebied van filosofie en theologie. 1989. Meinema. Paperback. 190pp. Naam met pen doorgekrast op schutblad.
82677: BOER, J. H. DE ., A.O. - Reactivity of Solids: Proceedings of the 4th International Symposium on the Reactivity of Solids, Amsterdam, May 30-June 4, 1960. Library stamps/marks on first free endpaper. Text clean.
45912: BOER, D.W.N. - Het Toba-Bataksche Huis. Mededeelingen van het Bureau voor de Bestuurszaken der Buitengewesten bewerkt door het Encyclopaedisch Bureau. Aflevering XXIII.
45760: BOER, JANNY DE. - Oog voor de doelgroep. Marketing voor welzijns- en andere non-profit organisaties.
44149: BOER, KARIN DE. - Haemostasi in normal and complicated pregnancy. Proefschrift. Amsterdam.
43074: BOER, E.P.J. - Interpolation and optimal monitoring in space and time . Proefschrift.Wageningen Universiteit.
42459: BOER, D.DE EN JOH. DE VRIES. - Wij samen onde de Oranjes. 150 jaar Nederlandse Samenleving. Algenene opzet en bijzondere medewerking: G.Ovink. Met een inleiding van L.G.Kortenhorst.
41753: BOER, JULIUS DE. - Jan Toorop. Met portret en 39 platen buiten den tekst.
84297: BOER, JULIUS DE. - Polaire affectieve functies. Nieuwe grondslag voor een classificatie van persoonlijkheidstypen.
87397: REINIER SONNEVELD;GERRIT EK;P.H.R. VAN HOUWELINGEN;ERIK DE BOER - Ongemakkelijke teksten van Jezus Redac.: Rob van Houwelingen en Reinier Sonneveld.Buijten en Schipperheijn , 2011. Paperback. 228pp.
73521: THEO DE BOER;MARC DE SMIT;M.P. DE SMIT;THEO DE BOER - Van Dale Afkortingen 2003. Van Dale. 338pp.
37191: BOER, E.J. DE. - Visserijmethoden.
37122: BOER, H.DE., J.J.C. DE BOER, A.M.W.J. HAMMACHER, H.E.MEES, G.A.H.VAN GELDER. - Willem A.van Konijnenburg. Met een inleiding van H.E. van Gelder.
35875: BOER, C. - Opbouw en afwerking van gebouwen. Handboek voor Bouwkundigen, Uitvoerders en Aannemers.
35240: BOER, P.A.H. DE. - Jeremia's twijfel. Rede.
16962: BOER, D. - Het fotoboek - Nieuw leerboek der fotografie.
32962: BOER, J.DE. - Kring van Draaiorgelvrienden. 25 jaar. 1954-1979.
28943: BOER, A. - Grepen uit de Wiskunde. Vooral voor canditaten boekhouden M.O., accountants-examen en Staatpractijk-diploma.
27056: BOER, S.Y.DE. - Intravenous nutrients and gastrointestinal motility with emphasis on the effect of hyperglycemia. Proefschrift. Rijksuniversiteit te Leiden.
84589: F.W.N. HUGENHOLTZ;W. DEN BOER - Gestalten der geschiedenis Van Thucydides tot Toynbee. 4e druk, 1982. Paperback. 251pp.
16445: BOER, E.A. DE. CALVIJN. - Loflied en Hekeldicht. De geschiedenis van Calvijn`s einige gedicht. Het Epinicion Christo cantatum van 1 januari 1541.
21304: BOER, DICK, BERT HOEDEMAKER, MANUELA KALSKY, ERICA MEIJERS. REDACTIE. - Freedom! Oh Freedom! Opstellen voor Theo Witvliet.
20346: BOER-VAN RIJK, ESTHER. - Ik kijk terug. Episodes uit mijn leven. Met portret van Jo Spier.
70550: E.J. BOER - Gezondheid als uitgangspunt Nota 2000 in het kort. 1986. staatsuitgeverij. 139pp.
88683: H. VAN BEEK;THÉRÈSE BOER;JONNIE BOER - Pure Passie + DVD Jonnie Boer en Thérèse Boer. Makkelijke recepten uit de keuken van De Librije, wijntips en leuke anekdotes. Met de DVD. 2009. Hardcover met stofomslag. 175pp. Illustr.
82718: BOERDIJK, ARIE HENDRIK. - Vector representations of diferential equations, their solutions and the derivatives thereof. Proefschrift. Delft.
29617: BOEREE, TED. - Samen moet het lukken.
59663: BOEREE, TED. - Samen moet het lukken.
46920: BOEREN, P.C. - Heigdomsvaart Maastricht. Schets van de geschiedenis der heilgdomsvaarten en andere jubelvaarten.
66665: H.G. BOERENKAMP - Helderziendheid bekeken 1988. de Toorts. 216pp.
89336: BOERHAVE,BETJE. - Het dagboek van Betje Boerhave. 7 delen compleet. 1874-1891.
57835: BOERHAVE BEEKMAN, W. - Hout in alle tijden. Deel II.: Bossen, bomen en toegepast hout in het verleden. Historie van de Grieken tot en met de Byzantijnen; bijzondere toepassingen tot het eind der XIXe eeuw.
45937: BOERING, G., D.K.F. MEIJER, E.J.ARIËNS. REDACTIE. - Het geneesmiddel in de tandheelkunde. De Nederlandse Bibliotheek der Tandheelkunde Deel 5.
90715: J. VAN HAAREN;MIEKE PRONK-BOERMA;M. PRONK-BOERMA - PM-reeks - Logopedie voor onderwijsgevenden M. Pronk-Boerma. 7e druk, 2003. Nelissen. Paperback, kleine knik in hoek voorplat. 281pp.
60847: C. BOERMA - Kan ook een rijke zalig worden? 1978. Ten Have Baarn. 114pp.
90691: R.J. BOERMAN - Graancirkels, goden en hun geheimen Boerman, Robert. 2e druk, 2003. Frontier Publ. Paperback. 189pp.
53158: BEATA STATIUS MULLER-BOERMEESTER - Een late leeuwerik Bosch & Keuning
70983: JOKE WESTERWEEL-YBEMA;PETER BOERNER - Johann Wolfgang von Goethe 1979. paperback. 178pp. Illustr. Naam met pen op schutblad.
89786: BOERRIGTER, BROEDER EDESIUS. - Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes 1830-1980, 150 jaar langs broeders van goede werken. Gesigneerd n met opdracht door Broeder Edesius. 1983.
79052: BOERS, ONNO W. - De gevelstenen van Amsterdam.
58898: CHRIS BOERS - Wetenschap, techniek en samenleving 1981. Boom, Meppel. 217pp. Doorlopend potlood onderstrepingen!!
41995: BOERSEMA, K.H. - Johan Rudolf Thorbecke. Een historisch-critische studie. Met 10 platen.
37875: BOERSEMA, THEO. - Visual conspicuity in complex, naturalistic images. Proefschrift.
63925: LAURA REEDIJK-BOERSMA - Het gevoel van eenzaamheid 1993. Kok, Kampen. 102pp.
64501: LAURA REEDIJK-BOERSMA - Heb jij nog een moeder ? 131pp.
66594: LAURA REEDIJK-BOERSMA - Laatste levensdagen 160pp.
67604: H.J. BOERSMA - Aspecten van tijd 1991. Kok Kampen. Naamstempel op schutblad. Verder goed.
88128: MARELLE BOERSMA - Wat ik nog zeggen wilde Jaap Boersma en Jeroen Terlingen. 1985. Sijthoff. Paperback. 168pp.
86276: H.J. SELDERHUIS;H.P. APPERLOO-BOERSMA - Calvijn En De Nederlanden Apperloo-Boersma, Karla en Herman J. Selderhuis. 2009. Hardcover met stofomslag. 288pp. Illustr. Met de CD.
46213: BOERSMA, J.W., J.F.J. VAN DEN BROEK, G.J.D.OFFERMAN. REDACTIE. - Groningen 1040. Archeologie en oudste geschiedenis van de stad Groningen.
44172: BOERSMA, E.RUDY., HENDRIK J. HUISJES, H.MARIUS C. POORTMAN. EDITORS. - a Holistic approach to perinatal care prevention & Prevention of Handicap. Proceedinggs of the International Caribbean Congress, 1987.
42434: BOERSMA, F. E.A. REDACTIE. - In stug verzet 1940-45. Herinneringen van grafici.
33819: BOERSMA, J.W. - Terpen mens en miliu. triangelreeks.
88469: MARELLE BOERSMA - Wat ik nog zeggen wilde Boersma, Jaap. 2e druk, 1985. Sijthoff. Paperback, leesvouw rug. 168pp. Illustr.
50786: K. DE BEST;A.H. BOERTIEN - Communicatietechnieken
76177: KOOS BOERTJENS - Basiscursus Photoshop Elements 3.0 Academic Service. 2005. paperback. xi,265pp.
84850: F. BOERWINKEL - Meer dan het gewone 5e druk, 1977. Ambo. Paperback. 144pp.
29807: BOERWINKEL, FEITSE. - Meer dan het gewone. Over Jezus en zijn bergrede.
28887: BOERWINKEL, FEITSE. - Meer dan het gewone. Over Jezus en zijn bergrede.
24082: BOERWINKEL, FEITSE. - Einde of nieuw begin. Onze maatschappij op de breuklijn.
23755: BOERWINKEL, FEITSE. - Einde of nieuw begin. Onze maatschappij op de breuklijn.
23687: BOERWINKEL, F. - Einde of nieuw begin - Onze maatschappij op de breuklijn.
77565: F. BOERWINKEL - Meer dan het gewone 2e druk, 1977. Ambo. Paperback. 143pp.
52759: F. BOERWINKEL - Einde of nieuw begin?
47204: F. BOERWINKEL - Einde of nieuw begin?
47840: F. BOERWINKEL - Meer dan het gewone Ambo
48205: F. BOERWINKEL - Meer dan het gewone Ambo
47232: F. BOERWINKEL - Meer dan het gewone Ambo
55941: F. BOERWINKEL - Meer dan het gewone Ambo
83823: AD BOERWINKEL;AD BOERWINKEL - Psyche 2004. Van Gorcum. Paperback. 66pp.
16752: BOERWINKEL, F. - Einde of nieuw begin - Onze maatschappij op de breuklijn.
51960: ERIK VAN DEN BERGH;ALLAN BOESAK - Als dit verraad is ben ik schuldig
52040: ALLAN BOESAK - Kiest dan heden, wie gij dienen zult Kok
34804: BOESAK, ALLAN. - Kiest dan heden, wie gij dienen zult. Preken. Bertaald door Gerrit Douma.
60224: BOESAK, ALLEN. - Afscheid van de onschuld. Een sociaal-ethische studie over zwarte theologie en zwarte macht.
60312: BÖESEKEN, A.J. - Nederlandsche Commissarissen aan de Kaap. 1657-1700.
32015: BOESELAGER, WOLFHARD F. - The Soviet Critiqoe of Neopositivism. The history and Structure of the Critique of Logical Positivism and Related Doctrines by Soviet Philosophers in the Years 1947-1967. Sovietica. Volume 35.
54584: KNUT BOESER - Nostradamus
55131: BOESER, KNUT. HRSG. - Der Fall Oskar Panizza. Ein deutscher Dichter im Gefängnis. Eine Dokumentation. Reihe Deutsche Vergangenheit Band 37.
71821: BOESMAN, J. - Luchtig avontuur,. Blitz. Laren. Zonder jaar. Hardcover, sleets. 215pp.
34487: BOESMAN, J. - Uit de geschiedenis van het luchtpostvervoer. Luchtpostcatalogus van Nederland en Overzeese Rijksdelen.
49115: ARNE EGGEBRECHT;ARNE EGGEBRECHT;JOACHIM BOESSNECK - Het Oude Egypte
19304: BOESTEN, L.G.J. - Ionization of some atoms, ions and diatomic molecules by slow electrons and fast protons. Rijksuniversiteit te Utrecht.
46202: BOESTERD, MARIA H.P. DEN. - The Bronze Vessels in the Rijksmuseum G.M. Kam at Nijmegen. Description of the Collections in the Rijksmuseum G.M. Kam at Nijmegen V.
51879: ANDRÉ BOETERS - Kwaliteit op maat / druk 1 Ten Hagen & Stam B.V.
31135: BOETERS, ANDRÉ. BERT NOORMAN. - Kwaliteit op maat. IT-projecteb beheersen met de RADAR-methode.
59237: BOETHIUS. - Trost der Philosophie. Hrsg. Und übersetzt von Ernst Gegenschatz und olof Gigon mit einer Einführung von Olof Gigon.
45627: BOETHIUS. - Trost der Philosophie. Deutsch von Karl Büchner. Mit einführung von Friedrich Klingner.
2438: BOETS, J. - Gezelles Leermaren. Journalistiek werk uit 1881.
36353: BOETS, E.P.M. - Fluorophotometry of the anterior segment of the eye with special attention to contact lenses. Proefschrift.
46576: BOETTCHER, E., H.-J. LIEBERB. MEISSNER (HRSG.): - Bilanz der Ära Chruschtschow.
81762: MICHAEL LE BOEUF - Het allerbelangrijkste management principe 2e druk, 1987. Marka. Paperback. 133pp.Naam met pen op schutblad.
48614: MICHAEL LE BOEUF - Het allerbelangrijkste management principe
60119: BOEUF, MICHAEL LE. - Het allerbelangrijkste Management Principe.
58075: LIEVEN BOEVE - De relativering voorbij 1994. Kok. Kampen. 79pp.
36339: BOEVÉ, M.H. - The ontogenesis of persistent hyperplastic tunica vasculosa lentis and persistent hyperplastic primary vitreous (PHTVL/PHPV) in the Dobermann Pinscher. De ontogenese van PHTVL/PHPV bij de Dobermann Pinscher. Proefschrift.
61578: WIM BOEVINK - Dienstausweis 1393 Demjanjuk en het laatste grote naziproces. Verbum, Laren. 272pp.
90782: BOEY - Pryswaardige ekonomie Boey, K., T. Vandevelde en J. Van Gerwen. Een ethische visie. 1e druk, 1994. Selektief-Infotex. Hardcover. xliv,552pp. 20 pagina's met pen onderstrepingen.
33544: BOFENMÜLLER, ALB. - Schiffsmaschinen deren Berechnung und Konstruktion. Mit 233 Abbildungen.
69016: LEONARDO BOFF - God werd mens Bezinning over Kerstmis. Averbode. 1985. paperback. 70pp.
48233: LEONARDO BOFF - Kruisweg van de verrijzenis Altiora
52176: LEONARDO BOFF - Leven met God Altiora
52172: LEONARDO BOFF;CLODOVIS BOFF - Wat is theologie van de bevrijding? Altiora
56205: LEONARDO BOFF - En de kerk is volk geworden Altiora
78079: BOFFIN, R. - Fong Leng: Mode ontwerpster. Op titelpagina met Fong-Leng gesigneerd.
42038: BOGAARD, M.TH. UIT DEN. - De gereformeerden en Oranje tijdens het eerste Stadhouderloze tijdperk. Series: Historische Studies. Rijksuniversiteit Te Utrecht. III.
40874: BOGAARD, FRANK VAN DEN. - Een stoottroep in de letteren. Groot Nederland, de SS en de Nederlandse Literatuur (1942-1944).
12155: BOGAERDS, GERT A. - Homeopathie. Een positieve geneeswijze voor de gehele mens.
88550: PIETER J. BOGAERS - Les Cuisines De Camille Pieter J. Bogaers. Al het goede van Zuid-Limburg. Close encounters, Amsterdam. Hardcover met stofomslag. 176pp. Illustr.
82794: BOGART, BRAM/GRIBLING, F. - Bram Bogart. Tekens van bestaan/Marks of existence. Werk op papier 1940-1999.
73283: JEAN GUITTON;GRICHKA BOGDANOV - God en de wetenschap 1992. Ambo. 139pp.
45751: BOGEARS, LLEWELLYN. - Leven in de baarmoeder.
36551: BOGERS, HEIN., WILLEM CRANEN, TRUUS RÜTTER-WIJERS. - Een huis te ver? Uit het leven van zes zwakzinnigen. Foto's Jan van Deursen.
31764: BOGGIO, G. AND R. GALLIMORE. - Evaluation of Research and Development. Methods for Evaluating the Results of European Community R&D Programmes. Proceedings of the Conference held in Brussels, Belgium, January 25-26, 1982. Commission of the European Communities.
67418: G.J. ADOLFSE;R.W. BOGTMAN - Glans der Goudse glazen Conservering 1981-1989. een geschiedenis van behoud en beheer. with English summaries. 1990. 140pp. Hardcover met stofomslag.
44901: BOGUSLAWSKI, LEON. - Struktura Przeplywu W strefie wewnetrznej turbulentnej wrstwy przysciennej. Politechnika Poznanska Rozprawy Nr. 167.
90783: DICK VEERMAN;CHRISTEL VAN BOHEEMEN - POSTMODERNISME. POLITIEK ZONDER VUI Christel van Boheemen en Dick Veerman.zonder vuilnisvat. 1988. Kok Agora. Paperback. 88pp.
57723: BOHEEMEN, W.G. VAN. - Sint-Bonaventura 1968-1978.
41456: BOHEEMEN, PETRA VAN EN PAUL DIRKSE. - Duivels en Demonen. De duivel in de Nederlandse beeldcultuur.
76573: BOHL, HERMAN DE LIAGRE. - Herman Gorter; zijn politieke aktiviteiten van 1909 tot 1920 in de opkomende kommunistische beweging in Nederland. Sunschrift 66.
76416: HERMAN DE LIAGRE BÖHL - De bevrijding van Amsterdam : een strijd om macht en moraal en Guus Meershoek. 1989. Waanders Zwolle. Paperback. 200pp. Illustr.
91554: BOHLE, VERA. - Mijn leven sla mijnenruimster.
89756: BÖHLER, EUGEN. - Der Mythus in Wirtschaft und Wissenschaft. Beiträge zur Wirtschaftspolitik Band 3.
89429: BÖHLER, DIETRICH / BRUNE, JENS PETER . - Orientierung und Verantwortung: Begegnungen und Auseinandersetzungen mit Hans Jonas.
31137: BÖHLER, EUGEN. - Der Mythus in Wirtschaft und Wissenschaft. Beiträge zur Wirtschaftspolitik Band 3.
86979: BOHM, WERNER. - Von den Wesenheiten der Laute und dem Sinn der Alphabete. Studienmaterial zur Geisteswissenschaft. First 40 opages with underlinings in pencil!!
70816: CESTMIR BOHM - De tuinencyclopedie R&B. 1990. Hardcover met stofomslag. 440pp. Illustr.
53174: JAN MULDER;HANS BOHM;HANS BOHM - Wereldtweekamp schaken Elsevier
79377: CESTMIR BOHM - De tuinencyclopedie Rebo. 1990. Hardcover met stofomslag. 440pp. Illustr.
72371: BÖHM-KASPER, CLAUDIA. - Kommunale Schulausgaben: Eine Empirische Studie Zu Ausgabendisparitaeten Und Deren Ursachen Am Beispiel Nordrhein-Westfalens. Beiträge zur Bildungsplanung und Bildungsökonomie. Band 11.
48843: CESTMIR BOHM - De tuinencyclopedie
44624: BOHM, ARNO. - Quantum Mechanics: Foundations and Applications. Second Edition, Revised and Enlarged. Prepared with M. Loewe. Series: Texts and Monographs in Physics. With 94 Illustrations.
80430: BOHME, GERT. - Analysis 1: Anwendungsorientierte Mathematik. Funktionen, Differentialrechnung. Mit 262 Abb.
37639: BÖHME, MAX. - Die Grossen Reisesammlungen des 16. Jahrhundert und Ihre Bedeutung.
80432: BOHME, GERT. - Algebra: Anwendungsorientierte Mathematik.
80431: BOHME, GERT. - Analysis 2: Anwendungsorientierte Mathematik Integralrechnung, Reihen, Differentialgleichungen.
82269: BÖHME, JAKOB. - Im Zeichen der Lilie. Aus den Werken des christlichen Mystikers.
29828: HANS-LUDWIG BÖHME. - Hans-Ludwig Böhme. Papierarbeiten. Ausstellung im Stadt- und Bürgerhaus Börse Coswig vom 17. Juni bis 17 Juli 1993.
86463: BOHMER, SYLVIA. - Von der Erde zum Himmel. Heiligendarstellungen des Spät-Mittelalter aus dem Suermondt-Ludwig-Museum Aachen.
89244: BOHMIG, ULF. - Meer weerstand door juiste voeding. Met praktische menutips.
62859: U. BOHMIG - Reumatische aandoeningen en jicht 1987. Strengholt, Naarden. 134pp.
87061: BOHN, ROBERT. - Karlshafen 1699-1999: Wirtschafts- und Sozialgeschichte der hessischen Planstadt aus der Barockzeit.
75604: BOICHOT, ISABELL., DOMINIQUE BEGON, NATHALIE CREVIER-DENOIX. - Radioanatomie du chien et du chat. CD ROM. Pratique Veterinaire.
49609: JEANNETTE SCHUELER;ALAN TILLIER;CHRIS BOICOS - Parijs
30421: BOILLAT, FERNAND. - la Société au service de la personne.
79392: WINA BORN;LOUKI BOIN - De keuken van Avenue 1985. Spectrum. Hardcover met stofomslag. 120pp. Illustr.
39644: BOIN, P.W.M. - On the method of stationary phase for double integrals. Proefschrift.
59432: BOIS, YVE-ALAIN., JACK COWART, ALFRED PACQUEMENT. - Ellsworth Kelly. Die Jahre in Frankreich 1948-1954.
45089: BOIS-REYMOND, RENÉ DU. - Physiologie des Menschen und der Säugethire. Mit 139 Textfiguren.
44427: BOIS, YVE-ALAIN. - Arthur Lehning en Mondriaan. Hun vriendschap en correspondentie. Nederlandse bewerking Toke van Helmond.
62954: CAREL BLOTKAMP;JAN JAAP HEIJ;MECHTELD DE BOIS - Symbolisme in nederland 1890 - 1935 Hardcover met stofomslag. 112pp. Illustr. 4°. Naam met pen op schutblad, verder als nieuw.
91730: BOISACQ, EMILE. - Dictionnaire étymologique de la langue grecque étudiée dans ses rapports avec les autres langues Indo-Européennes.
79354: CAROLINE BOISSET - Inspirerende ideeen voor uw tuin Kosmos. 1995. Hardcover met stofomslag. 360pp. Illustr. Het complete handboek voor vormgeving en beplanting.
79516: CAROLINE BOISSET - Verticaal tuinieren Spectrum. 2e druk, 1991. Hardcover. 143pp. Illustr.
79528: CAROLINE BOISSET - Tuinieren op het ritme van de tijd Spectrum. 1991. Hardcover. 168pp. Illustr.
90274: J. BOISSEVAIN;JEREMY BOISSEVAIN - Feestelijke vernieuwing in Nederland? Jeremy Boissevain. Amsterdam, 1991. Paperback. vii,59pp.Cahiers van het Meertsens-Instituut nr.3, 1991.
36112: BOISSEVAIN, A.G. - Loonen en wisselkoersen.
41415: BOITANI, FRANCESCA; MARIA CATALDI, MARINELLA PASQUINUCCI. TEXTE VON. - Die Städte der Etrusker. Einleitung von Mario Torelli. Mit einem Vorwort von Bernard Andreae.
90576: E. HIETBRINK;B. BOIVIN - STC E. Hietbrink en B. Boivin. Baken aan de Maas. 2005. STC. Hardcover. 144pp. Illustr.
52788: PAULINE DE BOK - Stof tot stof Uitgeverij Meulenhoff
29360: BOK DE, RENE. - Macht & onmacht in de geneeskunde. De toekomstvisie van Nederlandse topspecialisten.
72351: BOK, DEREK. - Higher Learning.
48695: JOOP DEN UYL;MAX DE BOK - Joop den Uyl, een leven in interviews Sijthoff
49901: JOOP DEN UYL;MAX DE BOK - Joop den Uyl, een leven in interviews Sijthoff
52215: A. SOETENDORP;MAX DE BOK - Met het verleden op mijn hielen
53302: A. SOETENDORP;MAX DE BOK - Met het verleden op mijn hielen
42892: BOK, F.A.M. DE. - Biochemistry and physiology of syntrophic propionate-oxidizing microbial consortia . Proefschrift.Wageningen Universiteit.
69129: A. SOETENDORP;MAX DE BOK - Met het verleden op mijn hielen BZZToH. 1993. 127pp.
90856: H.L. KOK;A. WILLE;B. VLAANDEREN;L. BOK - Begraven & begraafplaatsen H.L. Kok, A. Wille en Gerard Boerhof. Teleac. 2e druk, 1998. Hardcover met beschadigd stofomslag. 183pp. Illustr.
39216: BOKMA, A. EN P.E. DE HEN. - Meer dan geld alleen. Friesland Bank 1913-1988. Gedenkboek ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan.
49575: J.G.A. TEN BOKUM - Jan Brandts Buys / druk 1 Walburg Pers
91352: BOKUM, J.G.A. TEN. - Muziek in de IJsselsteden; beschrijving van het muziekleven in Deventer, Zutphen, Zwolle en Kampen in de 19de en het begin van de 20ste eeuw met bijzondere aandacht voor de familie Brandts Buys.
73327: DICK BOL - Ekonomen en armoede Moedwil en misverstand in de ontwikkelingshulp. Van Genep. 1983. paperback. 310pp. Naam met pen op schutblad.
46859: BOL, GERRIT. - Elemente der Analytischen Geometrie. 1. und 2.Teil. Studia Mathematica Band II+III.
88012: HANS BOLAND - Sint-Petersburg Onderhuids Hans Boland. 2e druk, 2005. Athenaeum Polak & Van Gennep. Paperback, leesvouw rug. 365pp. Illustr.
54601: HILLIE BOLAND - Het alledaags menu
61031: RICHARD BOLCHOVER - British Jewry and the Holocaust 1993. Cambridge University. xi,208pp. Bibliogr. Index. Hardcover with d.j.
51714: A.M. BOLDER - Procesbeheersing fotozetten
55179: BOLDERMAN,R. - handboek Cement. F.Phoelich, fotografie.
40713: BOLDINGH, J. - Lipoxygenase a Versatile Enzyme. Aangeboden aan J. Boldingh bij zijn afscheid als buitengewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, 23 oktober 1978.
91709: BOLEN, JEAN SHINODA. - Op weg naar Avalon. Een pelgrimstocht.
86950: BOLEN, JEAN SHINODA. - Godinnen in elke vrouw / een nieuwe psychologie van de vrouw. Lemniscaat, Uitgeverij. 1986. pap. 292pp. Redelijk. Omslag licht vuil.
68252: BOLEN, J.S. - Godinnen in elke vrouw / een nieuwe psychologie van de vrouw. Lemniscaat, Uitgeverij. 1986. pap. 292pp.
77348: J.S. BOLEN - Godinnen in elke vrouw 2000. rainbow pocket. 459pp.
18977: BOLEN, C. VAN. - Dr Kinsey en de vrouw. Het Kinsey-rapport in het licht der kritiek.
76245: BOLEN, J.S. - Goden in elke man / een nieuwe psychologie van de man. Lemniscaat. 1989.
63205: BOLEN, JEAN SHINODA. - Goden in elke man. Een nieuwe psychologie van de man.
55413: BOLEN, JEAN SHINODA. - Tot op het bot. Levensbedreigende ziekte en persoonlijke groei.
74611: JOHN B. BOLES;JOHN B. BOLES - A Companion To The American South 2004. Blackwell Pub. Paperback. xii,524pp. Bibliogr. Index.
25177: BOLHUIS, A.M., C.D.J.BIJL, E.A. - Geschenk voor het Bruidspaar. Uitgave 1950. Layout en illustraties E.S.Werleman.
85966: BOLHUIS - Aarde dekt hem toe 1992, De Prom, Baarn. Paperback. 272pp. Een interpretatie van Gerrit Achterbergs Ballade van de gasfitter en Ode aan Den Haag in het licht van de psychologie van C. G. Jung.
54523: HENRI STOLWIJK;MARC BOLIER - B.V. Korea
42927: BOLING, A.A. - Yield constraint analysis of rainfed lowland rice in Souteast Asia . Proefschrift.Wageningen Universiteit.
84214: BOLK, L. - Hersenen en cultuur.
52681: FRITS BOLKESTEIN;BOLKESTEIN - Grensverkenningen Bert Bakker
79855: GIJS VON DER FUHR;F. BOLKESTEIN - Moslim in de polder Contact. 1997. Paperback., 174pp.
85904: FRITS BOLKESTEIN - De Twee Lampen Van De Staatsman Beschouwingen over politiek. 2006. Bert Bakker. Hardcover met stofomslag. 319pp.
73450: FRITS BOLKESTEIN - Modern liberalism 1982. Hardcover. 292pp. Met opdracht en gesigneerd door Frits Bolkestein.Bibliotheekstempels op titelpagina en zijkant boekblok/snede. Verder goed.
86255: BOLKESTEIN - BOREN IN HARD HOUT Uitgeverij Prometheus. 1998. Paperback. 265pp.
57910: BOLKESTEIN, H., ANNIE F. DEKKER, E.A. - Horatius. Opstellen ontleens aan de conferentie op Oudpoelgeest 1963.
73548: S.J.G. DUINDAM;G. BOLKESTEIN - Ontwikkelingslijnen naar speciaal onderwijs Intro, 4e druk, 1990. 108pp.Bibliotheek etiket op onderzijde rug. Bibliotheekstempel op titelpagina. Verder goed.
68374: HEINRICH BÖLL - De moed tot verzet 1986. amber Amsterdam. 256pp.
91895: BOLLACK, JEAN. - Paul Celan. Poetik der Fremdheit.
2215: BOLLAND, G.J.P.J. - Collegium Logicum. Stenographisch verslag van eenen cursus in zuivere rede gedurende het academische studiejaar 1904-1905 te Leiden gegeven.
24070: BOLLAND, G.J.P.J. - Zuivere rede en hare werkelijkheid. Een boek voor vrienden der wijsheid.
10224: BOLLAND G.J.P.J. - Bij Goethe's Faust. Aanteekeningen uit een Faust college (leergang 1918-1919) van G.J.P.J.Bolland. Uitgewerkt door P.C.E.Meerum Terwogt.
5383: BOLLAND, G.J.P.J. - Het verstand en zijne verlegenheden. Proeve van inleiding eener leer van zuivere red.
4439: BOLLAND, G.J.P.J. - De evenwijdigheidsleer omtrent lijf en ziel, natuur en geest. Academische les uit de leerzaal van zuivere rede.
4397: BOLLAND. - Den elfden februari negentienhonderd twee en dertig. Tien jaren na zijn sterfdag. Herdacht in de aula der Amsterdamsche Universtieit.
14967: BOLLAND, G.J.P.J. - De Natuur. Proeve van toegepaste redeleer.
36715: BOLLAND, G.JP.J. G.W. WOLTHUIS. - Wijsbegeerte van den Godsdienst. Bewerkt naar dictaten, geschriften en brieven van G.J.P.J.Bolland door G.W.Wolthuis.
36096: BOLLAND, G.J.P.J. - Het Antwoord op de Poging tot Voorlichting.
2206: BOLLAND, G.J.P.J. - Het lijden en sterven van Jezus Christus. Verslag van de red voor zijne collegianten te Amsterdam den 29sten maart 1907 uitgesproken.
79096: BOLLE, G. EN C.A. SNEPVANGERS. REDACTIE. - Spiegel van Onroerend Goed. Verhandelingen over een aantal onderwerpen het omroerend goed betreffende, geschreven en gebundeld ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Makelaarsvereniging te Amsterdam.
36906: BOLLE, G. EN C.A. SNEPVANGERS. REDACTIE. - Spiegel van Onroerend Goed. Verhandelingen over een aantal onderwerpen het omroerend goed betreffende, geschreven en gebundeld ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Makelaarsvereniging te Amsterdam.
24462: BOLLEN, W.F.J. TEKST EN TEEKENINGEN. - De beweging van het paard. Bijdrage ter verkorting der "missing link" Ruiter - Paard.
72392: HEN BOLLEN - Worsteling om Walcheren 1939-1945 en Jantien Kuiper-Abee. Hardcover met stofomslag. 283pp. Illustr.
58893: MARIAN BOLLEN - Praktisch astrologisch tabellenboek chandu, Jack F. 1984. Ankh Hermes Deventer. 176pp.
31227: BOLLEN, HEN., JANTIEN KUIPER-ABEE. - Worsteling om Walcheren. 1939-1945.
45683: BOLLER, ERNST F., JOOP C. VAN LENTEREN, VITTORIO DELUCCHI. - International Organization for Biological Control of Noxious Aniimals and Plants. History of the fisrt 50 Years (1956-2006).
91055: ROBERT C. BOLLES - The Story of Psychology Robert C. Bolles. A Thematic History. Brooks/Cole Publishing. 1993. Hardcover. Very good. xii, 445pp. Owner's blind book stamp on titlepage.
42477: BOLLMANN, STEFAN. - Women Who Write. Foreword by Francine Prose.
32733: BOLMAN, C.A.W. - Smoking cessation among patients hospitalized with cardiac disease: Evaluation of a minimal-contact intervention. Proefschrift Universiteit Maastricht.
26417: BOLOMEY, J.G.W. - First International Conference on waste disposal in the marine enviroment 22-25 Juli 1959. Berkeley, California. Contribution of J.G.W.Bolomy. Pollution of the Rgine and its influence on Netherlands beaches.
41241: BOLT, LINDA. - Sociale Erfenissen. Oriëntaties van ouders bij het opvoeden. Social Legacies. Parental orientations in child-rearing. Proefschrift.
16255: BOLT, A.T. - Loterij of rechtspraak. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar het Amerikaanse recht inzake schadevergoeding bij letsel en overlijden.
49066: P.J. SOETENS;J. BOLTEN - Het Nederlandse bankbiljet en zijn vormgeving
75871: BOLTEN J. - Dutch drawings from the collection of Dr. C. Hofstede de Groot. An introduction and critical catalogue.
86606: WRENN C.L. EDITOR FULLY REVISED BY BOLTON W.F. - Beowulf: With the Finnesburg Fragment. Fully revised by W. F. Bolton
87776: GILLIE E. J. BOLTON - The Therapeutic Potential of Creative Writing Gillie E. J. Bolton. Writing Myself. 1999. Jessica Kingsley Publ. Paperback. 252pp.
74536: HOWARD ROSENTHAL;PATRICK BOLTON - Credit Markets for the Poor 2005. Hardcover with d.j. viii,304pp.References. Index.
75752: BOLTON, W. - Programmable Logic Controllers, Third Edition.
56643: BOLTON, W.F. - Alcuin and Beowulf; an eighth-century view.
39892: BOLTON, NEIL. - Philosophical Problems in Psychology.
32074: BOLTON, W.F. - A Living language. The history and Structure of English.
45425: BOLUYT, NICOLE. - Bridging the gap between research and clinical practice in modern pediatrics. Primary Studoes, Systematic Reviews and Clinical Practice Guidlines. Proefschrift. Universiteit Amsterdam.
49063: F. BOM;F. BOM - Eerste Nederlandse hunebeddengids
47943: COR DE BODE;HANS BOM - Dubbel geholpen Eerste druk, 1991. Bibliotheekstempel op schutblad. Met cellotape een lettercode op onderzijde rug aangebracht.
81177: ELISABETH DE LESTRIEUX;RUDOLF BOM - Serres en wintertuinen Terra. Lannoo. Zonder jaar. Hardcover met stofomslag. 144pp. Illustr.
36945: BOM, FRITS. - Eerste Nederlandse hunebeddengids.
59369: BOMANS, GODFRIED., H.M. WEZLAAR, MARI ANDRIESSEN, CHARLES LEPLAE. - Het Hildebrand monument van J. Bronner.
86821: BOMANS, GODFRIED. - Het Doosje. illustraties van Karel Thole. Genummerde oplage van 500 exemplaren, dit is nr. 352.
79707: TED VAN TURNHOUT;GODFRIED BOMANS - Groot sprookjesboek Elsevier. 2e druk, 1976. Hardcover. 191pp. Illustr.
75646: BOMASSI, ERIC. - vade mecum de cardiologie veterinaire.
75619: BOMASSI, ERIC. - Guide pratique de cardiologie vétérinaire.
86956: BÖMER, ALOIS U. KIRCHNER, JOACHIM. - Mittelalterliche Handschriften. Paläographische, kunsthistorische, literarische und bibliotheksgeschichtliche Untersuchungen ; Festgabe zum 60. Geburtstage von Hermann Degering. Mit 1 Farbtafel und 16 Tafeln in Lichtdruck.
80031: BOMERT, BERT EN BEN SCHENNINK. - Beelden van Wecke 65 (en enkele) columns voor een 65 jari8ge.
52851: SUZANNE MEEUWISSEN;EDUARD J. BOMHOFF - Blinde ambitie Uitgeverij Balans
50977: SUZANNE MEEUWISSEN;EDUARD J. BOMHOFF - Blinde ambitie Uitgeverij Balans
53586: BASTIAAN BOMMELJE - De sfinx op de rots
56246: BASTIAAN BOMMELJE - De sfinx op de rots
38677: BOMMELJÉ, BASTIAAN. - De sfinx op de rots. Over geschiedenis en het menselijk tekort.
70148: BERT BOMMELS - De Politie In Nederland Paperback. 301pp.
87049: BOMMELS, BERT. - Het blauwe leger: de politie in Nederland.
70792: ANNEMARIE BON - Help Een Boekbespreking Van Holkema & Warendorf. 95pp.
52392: PASCAL BONAFOUX - Rembrandt Gottmer
58270: ALEXANDRA CAMPBELL;PASCAL BONAFOUX - Rembrandt Substance and Shadow. Illustr. 175pp. Klein 8°. Text in English.
20210: BONARIUS, HENRIETTE. - 15 tekenaars over de politieke lijn.
69390: NORMA MACMILLAN;SHIRLEY BOND - Verrassende Vleesgerechten 160pp. Illustr.
81826: STEVE SLEIGHT;BOB BOND - Zeilen met open boten 1985. Het Spectrum. Paperback. 160pp. Illustr.
68067: BOND, JACK W. - How EC and World Banl Policies Are Destroying Agriculture and the Environment. AgBé Publishing. Alkmaar, Holland. 1996. paperback. xv,152pp.
36226: BOND, MICHAEL R. - Het verschijnsel Pijn. Oorsprong, analyse en behandeling. Samenspel van fysieke, psychische en sociale factoren. Redactie/bewerking: G.Hovinga, H. van der Zee.
31805: BOND, E.J. - Ethics and Human Well-being. An Introduction to Moral Philosophy.
74833: JAN BONDESON - Blood on the Snow The Killing of Olof Palme. 2005. Hardcover with d.j. xi,233pp. Index.
64845: NATHANIEL ALTMAN;JULIA A. BONDI - Licht op liefde Paperback
57706: BONDI, JULIA., N.ALTMAN. - Licht op liefde. Een speelse ontsluiering van het mysterie van seksualiteit en romantiek.
37682: BONDI, JULIA., N.ALTMAN. - Licht op liefde. Een speelse ontsluiering van het mysterie van seksualiteit en romantiek.
24364: BONDURANT, JAON V. IN ASSOCIATION WITH M.W.FISHER. - Conflict: Violence and Nonviolence.
74203: BONECHI - St. Petersburg history, architecture, Museums. 2004p. 127pp. Illustr.
75126: WERNER BONEFELD - Revolutionary Writing 2003.Autonomedia. paperback. 256pp. Index.
47986: INGO HASSELBACH;WINFRIED BONENGEL - Meedogenloos
79680: A. POSTMA;B.J. BONENKAMP - Aan deze zijde van het Binnenhof SDU. 1990. Hardcover met stofomslag. 572pp. Illustr.
73602: BONER J - Stefan zwicky Exhibition Architecture. 176pp. Illustr.
52762: RA BONEWITZ - Kosmische kristallen
37227: BONEWITZ, R.A. L. CERNER-BONDS. - Kosmische kristallen. Bewust omgaan met edelstenen. Deventer.
86469: CHRISTO. WILLI BONGARD. - Christo projekt mon Schau. Eine Dokumentation von Willi Bongard mit Fotos von Michael Ruetz.
16465: BONGER, W.A. - Verspreide Geschiften In 2 delen. Met een korte levensschets door H.Bonger en een studie over de werken door J.Valkhoff. Deel I: Criminologie en Criminele Statistiek. Deel II: Sociologie en Politiek.
76970: D.V. COORNHERT;H. BONGER - Op zoek naar het hoogste goed Ambo.1987. Paperback. 159pp.
58858: H. BONGER - Dirck Volckertszoon Coornhert Dwars maar recht. 1989. De Walburg Pers. Hardcover met stofosmlag. 186pp. Illustr.
24473: BONGER, W.A. - Vermogen en inkomen in Nederland gedurende den Oorlogstijd (1913-1920). Een statistische sttudie.
45008: BONGERAAR-SCHLENTER, B.E. - Ohmic resistance and current distribution at gas-evolving electrodes. Proefschrift. Hogeschool Eindhoven.
22359: BONGERS, L.H.J. - Aspects of Nitrogen Assimilation by Cultures of Green Algae. Proefschrift.
89260: BONGERS, MICHEL; RENE BREMER. - Het Mysterie Van De Kleefse Waard.
46536: BONHEME, M.A., A. FORGEAU: - Pharao, Sohn der Sonne. Die Symbolik des ägyptischen Herrschers. Zürich,, Artemis, 1989.
28733: BONHOEFFER,DIETRICH. - Wie is en wie was Jezus Christus?. zijn geschiedenis en zijn mysterie.
48720: A.[H.F.] BONI;A.[H.F.] BONI - Europese profielen Deel 1. een kultuurhistorische wandeling in de twaalfde eeuw. De Roerdomp, Brecht/Antwerpen. 1982. 183pp.
61360: ARMAND BONI - Europese profielen Deel II. een kultuurhistorische wandeling in de dertiende eeuw. De Roedomp, Brecht. 1983. 195pp. Plaats en naam met pen op titelpagina geschreven
61351: A.[H.F.] BONI - Europese profielen Deel 1. Een kultuurhistorische wandeling in de twaalfde eeuw. De Roerdomp, Brecht. 1982. Paperback. 183pp. Plaats en naam met pen op titelpagina geschreven
45734: BONI, A. - Erasmus van Rotterdam. De roman van een monnik en zijn tijd.
65486: PRISCILLA BONIFACE - Managing Quality Cultural Tourism xi,127pp.
79895: JUAN BONILLA - De Nubische Prins 2006. Signature. Paperback. 239pp.
66913: T. BONISZEWSKI;TAD BONISZEWSKI - Self-Shielded Arc Welding hardcover met stofomslag. vii,222pp.
78893: BONIVER, DENIS: - Abendländische baukunst Eine baugeschichte in Beispielen, Zeichnungen von Egon Pruggmayer.
63401: BONJOUR, ADRIEN. - The Digressions in Beowulf.
76011: BONK, PETER. - Bad Driburg von 1933-1945. Bilder einer westfälischen Kleinstadt im Spiegel der Quellen.
44887: BONKE, HANS. - De zeven reizen van de Jone Lieve. Biografie van een VOC-schip, 1760-1781.
78922: BONNARD, PIERRE. BOUVET, FRANCIS. - Bonnard. The Complete Graphic Work. Introduction by A.Terrasse, with 536 illustrations, 60 in color
47161: BONNARD, PIERRE UND HENRI MATISSE. - Briefe und Karten. Vorwort von Jean Clair. Einführung und Anmerkungen von Antoine Terrasse. Aus dem Französischen von Annette Holoch. Korrespondenzen 2.
43337: BONNÉ, RAIMOND. - Hydrodemetallisation of Mi-TPP and VO-TPP over sulfided molybdenum and vanadium catalysts. Proefschrift. Universiteit van Amsterdam.
78061: BONNEFOIT, REGINE U. HARTMUT KROHM . - Skulpturen der Gotik und Renaissance. Die ehemalige Sammlung des Justizrats Dr. Gerhart Bollert.
43512: BONNEHIN, L. - Domestication paysanne des arbres fruitiers forestiers .Cas de Coula edulis Baill., Olacaceae et de Tieghemella heckelii Pierre, ex. A. Chev. Sapotaceae autour du parc National de Tai, cote d'Ivoire. Tropenbos Cote d'Ivoire series 1.
61287: GARY BONNELL - De twaalf dagen van Licht Petiet Laren. 136pp.
90477: HENNIE FRANSSEN-SEEBREGTS;BONNER - DOCHTERS EN MOEDERS Bonner, Jelena. Herinneringen. 1993. Tirion. Paperback. 337pp.
45960: BONNET, HANS. - Die Waffen der Völker des Alten Orients. Mit 107 Abbildungen.
91266: BONO,EDWARD DE. - Edward de Bono over wijsheid. Een handboek.
90510: EDWARD DE BONO;E. DE BONO - Zes Denkende Hoofddeksels Edward de Bono. 16e druk, 2005. Business Contact. Paperback. 223pp.
84177: EDWARD DE BONO - De praktijk van het lateraal denken 1979. tweede editie. Servire. Paperback. 159pp. Naam met pen op titelpagina.
90341: BONO - GELIJK AAN MIJN KANT DENKEN ZONDER OOGKLEPPEN Bono, Edward de. 1990. Veen. Paperback. 295pp.
57639: BONO, EDWARD DE. - Practical Thinking.
44549: BONO, EDWARD DE. - De Bono's Thinking Course.
40307: BONO, EDWARD DE. - Het gelijk aan mijn kant. Denken zonder oogkleppen.
34236: BONO, EDWARD DE. - Tezching Thinking.
34023: BONO, EDWARD DE. - Practical thinking. Four ways to be right. Five ways to be wrong. Five ways to understand. With illustrations by Alan Tunbridge.
23135: BONO, EDWARD DE. - Das spielerische Denken.
88879: BONO - Bono Over Bono Bono. Michka Assayas. 2006. VIP, Utrecht. Paperback. 400pp.
32844: BONS-STORM, RIET, DENISE DIJK, FOKKELIEN VAN DIJK-HEMMES, E.A. REDACTIE. - Zij waait waarheen zij wil. Opstellen over de Geest aangeboden aan Catharina J.M. Halkes.
91585: BONS-STORM, RIET, DENISE DIJK, FOKKELIEN VAN DIJK-HEMMES, E.A. REDACTIE. - Zij waait waarheen zij wil. Opstellen over de Geest aangeboden aan Catharina J.M. Halkes.
30359: BONSELS, WALDEMAR. FREIHERR ADOLPH VON DUNGERN. - Brasilianische Tage und Nächte. Mit 52 Bildern in Kupfertiefdruck.
56820: BONSER, WILFRID. - The Medical Background of Anglo-Saxon England. A study in history, psychology, and folklore.
26218: BONSET, H. - Nooit met je rug naar de klas! Een boekje over onze schoolse schoolsystemen.
26507: SAMENGESTELD DOOR: G. DE BONT. - Mijn Lourdes-Reis 1958.
66577: C. BONT - Een nieuwe werkelijkheid 1992. 288pp.
91658: BONTEKOE, WILLEM YSBRANTSZ. - Journaal van Willem Ysvrantsz Bontekoe. Uitgegeven naar de oorspronkelijke tekst met woordverklaringen door Clara Eggink.
87097: BONTEKOE, WILLEM YSBRANTSZ,HOOGEWERFF, G.J. - Journael ofte Gedenckwaerdige Beschrijvinge van de Oost-Indische Reijse van Willem Ysbrantsz Bontekoe van Hoorn. Opnieuw uitgegeven en vaan aanteekeningen voorzien. Herdrukken van de Maatschappij der Ned. Lett. -No. 1.
53759: SJOERD L. BONTING - Creation and Double Chaos Augsburg Fortress Publishers
51826: SJOERD L. BONTING - Schepping & evolutie Kok
47751: SJOERD L. BONTING - Mens, chaos, verzoening Kok
50277: R.J. DEMAREE;ROBBERT COOPS;MARION DE BOO - Voeten in de aarde Terra
41244: BOOD, ROBERT P. - Images of Unfolding Diversification Projects. Charting Organisational Learning in Small and Medium-Sized Enterprises from a Cognitive Perspective. Proefschrift.
70247: MARK BOOG - Luid Overigens De Noodklok 61pp.
61326: OSCAR VAN DEN BOOGAARD - De Heerlijkheid Van Julia 7e druk, 2005. Bezige BIj msterdam. 283pp.
77720: RAYMOND VAN DEN BOOGAARD - Gewijde grond 1992. Meulenhoff. Paperback. 189pp.
85306: BOOGAARD, HAN VAN DEN. - Sprekende stilte.leven en leer van Sri Ramana Maharshi .
77275: HENK VAN DEN BOOGAARD - Flikkers moeten we niet Mannen als doelwit van antihomoseksueel geweld. 1987. SUA. Paperback. 119pp. Enkele onderstrepingen met pen in de tekst.Bibliotheekstempel (De Gay Krant) op titelpagina en zijkant boekblok/snede.
77120: H. VAN DEN BOOGAARD - Homoseksualiteit: Ideologie en politiek, Cuba AUA Amsterdam. 1982. Paperback. 120pp.Bibliotheekstempel (De Gay Krant) op titelpagina en zijkant boekblok/snede.
42429: BOOGAARD, JAC VAN. TEKST. APPIE BRIELSMA. - Appie Brielsma. Het beeld belicht. Plastisch versus constructiief. Genuumerd en gesigneerd. Dit is nummer 140.
28444: BOOGAARD, OSCAR VAN DEN. - Dentz.
62742: HAN VAN DEN BOOGAARD - Als weerlicht aan een heldere hemel 1996. ankh Hermes. 194pp. Een voettocht over de bodhi-la.
69187: GEERT BOOGAARD - Wonen in het Woord 2e druk, 1980. 383pp.
44808: BOOGAART, E. VAN DEN., P.J. DROOGLEVER, P.C. EMMER, E.A. - Overzee. Nederlandse koloniale geschiedenis 1590-1975.
43592: BOOGERS, M. - Het onderste uit de kan .Maatschappelijk draagvlak voor stadsregionaal bestuur in het knooppunt Arnhem/Nijmegen. Binnenlands bestuur in verandering 4.
87749: ARIE BOOGERT - IN DE STROOM VAN HET JAAR en Maarten Udo de Haes. Leven met de feestgetijden. Christofoor, Zeist.1983. Hardcover. 264pp.
70939: ARIE BOOGERT - In de stroom van het jaar Leven met de feestgetijden. 1e druk, 1983. Hardcover zonder stofomslag. 264pp.
53045: HUIB BOOGERT - Taalarsenaal Bzztoh
9042: BOOGMAN, J.C. EN C.A.TAMSE. - Emancipatie in Nederland. De ontvoogding van burgerij en confessionelen in de negentiende eeuw. 27 teksten over emncipatie in Nederland.
40275: BOOGMAN, J.C., J. HARENBERG,G.J.H. KROSENBRINK, A.H.G. SCHAARS. REDACTIE. - A.C.W.Staring. Dichter en landman. Regionalist en notionalist.
30930: BOOGMAN, J.C. EN S.OOSTERHAVEN. - Geschiedenis van Doetinchem.
7699: BOOGMAN, J.C. EN C.A.TAMSE. - Emancipatie in Nederland. De ontvoogding van burgerij en confessionelen in de negentiende eeuw. 27 teksten over emancipatie in Nederland.
89785: BOOGMAN, J C EN S OOSTERHAVEN. - Geschiedenis van Doetinchem.
90272: J. VAN MARLE;G.E. BOOIJ - Dialectfonologie Booij, G.E. en J. van Marle. Amsterdam, 1994. Paperback. v,137pp.Cahiers van het Meertsens-Instituut nr.6, 1994.
45700: BOOIJ, KEES., EVALINE M. VAN WEERLEE, A.A. - Passive sampling of organic contaminants in the water phase. NIOZ-Rapport 2000-5.
25376: VERNER VON HEIDENSTAM. KATE BANG OCH FREDRIK BÖÖK. - Verner von Heidenstams Samlade Verk. Utgivna av Kate Bang och Fredrik Böök. Forsta Delen. Vallfahrt och Vandringsar.
72200: BOOKER, CHRISTOPHER; NORTH, RICHARD. - Great Deception: The Secret History of the European Union.
70767: TIME LIFE BOOKS - Time 1923-1998, 75 Years 169pp. Hardcover met stofomslag.
89356: BOOL, F. H., E.A. - Leven en werk van M.C. Escher. Het levensverhaal van de graficus : met een volledig geillustreerde catalogus van zijn werk.
43757: BOOLEN, J.J. AND J.C. VAN DER DOES. - Five Years of Occupation. The Resistance of the Dutch against Hitler-Terrorism and Nazi-Robbery. Signed by Boolen.
39754: BOOM, WESSEL H.TEN. - Profetisch tegoed. De Joden in Augustinus'. De Civitate Dei. Proefschrift.
84981: I. BOOM;O. BLOM;IRMA BOOM - Marszwart En Titaanwit Het beeldend werk van Jan Wolkers. Bezige Bij. De Lakenhal. 2008. Hardcover. 214pp.
45378: BOOM, B.K. - Nederlandse Dendrologie. Geillustreerde handleiding bij het bepalen van de in Nederland voorkomende soorten eb variëteiten der gekweekte houtgewassen. Flora der Cultuurgewassen van Nederland Deel I.
45379: BOOM, B.K. IN SAMENWERKING MET J.D.RUYS. - Flora der gekweekte, kruidachtige geassen. Handleiding bij het bepalen van de in Nederland voorkomende soorten en variëteiten van gekweekte, winterharde vaste planten, twee- en eenjarige kruiden alsmede bol- en knolgewassen. Flora van Cultuurgewassen van Nederland Deel Ii.
87630: F. BOOL;M. BOOM - Eduard Isaac Asser 1809-1894 Focus Publishing. 1998. Hardcover met stofomslag. 165pp. Illustr. Oplage 1500 exx. text in English and Dutch.
69516: BOOM, A.J.J. VAN DE . F.C.J. WIERCKX . L.M.TH. VAN BRAGT-GOVAARTS - Bergs Kwartierstatenboek. Deel II. Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom. 2008.
79466: G. ROGERS;B.K. BOOM - Moussault's groot succulenten boek Gordon Rowley. 1980. Moussault. Hardcover met stofomslag. 256pp. Illustr.
47686: WILLIAM REPPEL;WILLIAM REPPEL;MATTHIJS REPPEL;JAN BOOM - Rijn
80849: BOOM, HARRY/DOORMAN, S.J. - 25 portretten verhullen of onthullen.
58520: CORRIE TEN BOOM - Spiegel van Gods heerlijkheid : radio-toespraken (vele nooit eerder gepubliceerd) van Corrie ten Boom Trans Worl Radio. 96pp.
58521: CORRIE TEN BOOM - Niet ik maar christus 1e druk 1883. 127pp.
78275: G. ROGERS;B.K. BOOM - Moussault's groot succulenten boek Bussum, 1980. Hardcover met stofomslag. 256pp. Illustr.
76327: H. BOOM - Staatsgreep in Suriname De opstand van de sergeanten op de voet gevolgd. 1982. Veen. Paperback. 192pp.Bibliotheekstempel op titelpagina en zijkant boekblok/snede. Verder goed.
91393: BOOM, B.K. IN SAMENWERKING MET J.D.RUYS. - Flora der gekweekte, kruidachtige gewassen. Handleiding bij het bepalen van de in Nederland voorkomende soorten en variëteiten van gekweekte, winterharde vaste planten, twee- en eenjarige kruiden alsmede bol- en knolgewassen. Flora van Cultuurgewassen van Nederland Deel II.
40227: BOOM, J.H. - 150 Jaren? Op zoek naar het begin en korte geschiedenis van Koninklijke Boompers. Uitgevers en Drukkers te Meppel 1991.
33185: BOOM, A. VAN DER. - De kunst der Glazeniers in Europa 1100-1600.
78462: C. TEN BOOM - Vertrouw op God 1979. Gideon. Paperback. 96pp.
91362: BOOM,B.K. - Nederlandsche dendrologie; geïllustreerde handleiding bij het bepalen van de meest voorkomende soorten en variëteiten der gekweekte houtgewassen. Flora der Cultuurgewassen van Nederland Deel I.
77388: RENEE ROMKENS;MARIANNE VAN DEN BOOMEN - Onder ons gezegd en gezwegen Geweld tegen vrouwen in man-vrouw relaties. Rijswijk, 1989. Paperback, verkleurd. 139pp.Bibliotheekstempel (De Gay Krant) op titelpagina en zijkant boekblok/snede.
85401: BOOMGAARD, JEROEN. - De verloren zoon, Rembrandt en de Nederlandse kunstgeschiedbeschrijving
74037: CHANTAL MOUFFE;JEROEN BOOMGAARD;JEROEN BOOMGAARD - Highrise - Common Ground Art and the Amsterdam Zuidas Area. 382pp. Illustr.
79541: J.E.A. BOOMGAARD - Holland in kaart en prent fibula Van Dishoeck. Lannoo. 1984. Hardcover met stofomslag. 143pp. Illustr.
21950: BOOMSMA, J.J. - On the Ecology of Ants in Coastal Dunes. Proefschrift. Vrije universiteit te Amsterdam.
60831: PIETER BOOMSMA - God van wie allemaal 1997. Kok. Vooehoeve Kampen. 67pp.
49777: G. BOOMSMA - Over Jan Wolkers. Dl. 2. 1969-1983 Bzztoh
28694: BOOMSMA, FRANS. - The photochemistry of previtamin D. An investigation of the "overirradiation" products. Proefschrift.
87792: TON DEN BOON - Woorden En Hun Betekenis Ton den Boon. 2001. Areopagus. Paperback. 171pp.
67454: H. VAN DER BOON - De polders van het Land van Vollenhove Waterbeheersing en ontginning in een uitgeveend gebied 1848-1943. 1091, IJsselakademie, Kampen.207pp. Illustr.
71822: BOON, R. - Op zoek naar de identiteit van de kerk . Callenbach, Uitgeverij. 1970. paperback. 202pp.
77382: L.J. BOON - 'Dien godlosen hoop van menschen' Vervolging van homoseksuelen in de Republiek in de jaren dertig van de achttiende eeuw. De Bataafsche Leeuw. 1997. Hardcover met stofomslag. 415pp.Bibliotheekstempel (De Gay Krant) op titelpagina en zijkant boekblok/snede. Verder goed.
81959: A.E. BOON;HAIJER, Z.;ADRI BOON - Een Vasthoudende Behandeling / druk 1 2006. SWP, Amsterdam. Paperback. 189pp.
63719: ROBERT E. KOWALSKI;F.M. BOON - Verlaag uw cholesterolgehalte in acht weken 1989. M&P Weert. Papreback. 254pp.
51569: TON DEN BOON - Taal van het jaar nul Van Dale
51997: TON DEN BOON - Modewoorden van 2005 Uitgeverij Allmedia
56382: ROB DOEVE;TON DEN BOON - Taal in bedrijf
68827: BOON , TIJN;STINE JENSEN - Echte vrienden 122pp. Naam met pen op schutblad.
43859: BOON, K.G. - Netherlandish drawings of the Fifteenth and Sixteenth centuries. In 2 volumes. I: Text II: Plates. Catalogus van de Nederlandse Tekeningen in het Rijksmuseum te Amsterdam. Catalogue of the Dutch and Flemish Drawings in the Rijksmuseum. Volume II.
43092: BOON, S DEN. - Tuberculosis epidemiology in Cape Town, South Africa . Proefschrift.Universiteit van Amsterdam.
42570: BOON, S DEN. - Tuberculosis epidemiology in Cape Town, South Africa . Proefschrift. Vrije Universieit Amsterdam
70826: K.L. BOON - BASIC en huiscomputers 6e oplage, 1983. Kluwer. Paperback. 152pp. Illustr.
73564: R. VAN PUT;LESLIE BOON - Rogier Boon, Indisch Ontwerper stichting Tong Tong, Den Haag. 2007. 1e druk. 159pp.
28640: BOON, K.L. - Basic en huiscomputers.
68318: BOON, LOUIS PAUL. - Chapel Road. Twayne Publishers. 1972.
88476: KRIS HUMBEECK;LOUIS PAUL BOON - Verzameld werk L.P. Boon 5 - Te oud voor kamperen Louis Paul Boon. Deel 5. 2005. Arbeiderspers. Paperback. 268pp.
88710: HUIB STAM;VASCO VAN DER BOON - Vastgoedfraude Vasco van der Boon. en Gerben van der Marel. Nieuw Amsterdam. 10e druk, 2010. Paperback. 448pp.
74630: BOONE;BOONE BOONE - Youth of Darkest England Boone, Troy. Working-Class Children at the Heart of Victorian Empire. 2005. Routledge. Hardcover. xvi,235pp. Illustr. Bibliogr. Index.
43292: BOONE, P.F. - Managing intracorporate knowledge sharing. Proefschrift. Erasmus Universiteit Rotterdam.
78089: BOONEN, MARTIN - VAN DER CRUYSSE, TOM. - Maaseik: ontstaan en groei van een grensstad.
11581: BOONSTRA, A.E.H.R. - Physiologisch onderzoek ten dienste van de plantveredeling.
77925: HANS JANSEN;JAN BOONSTRA - Antisemitisme, een geschiedenis in beeld Anne Frank Stichting. 1989. Paperback. 129pp. Illustr.
44541: BOONSTRA, BEITSKE. - De haven binnenste - buiten. Inpassing van informeel gebruik.
44133: BOONSTRA, HENDRIK. - Cryosurgery cervical intraeppithelial neoplasia . A Morphometric Study Proefschrift. Groningen.
32187: BOONSTRA, O.W.A. - De waardij van eene vroege opleiding. Een onderzoek naar de implicaties van het alfabetisme op het leven van inwoners van Eindhoven en omliggende gemeenten, 1800-1920. A.A.G. Bijdragen 34.
87506: BOONSTRA - BIJBEL RECHT DOEN Bert Loonstr. Bezinning op gereformeerde hermeneutiek. Boekencentrum. 1999. Paperback. 146pp.
44867: BOORN, G.P.F. VAN DEN. - Oud Iran. Pre-Islamitische kunst en voorwerpen in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
73363: ALBERT E. STEENG;P. B. BOORSMA;ALBERT E. STEENGE;PETER B. BOORSMA - Public Priority Setting xii,338pp. References. Index. Kleine naamstempel op schutblad verder goed.
32773: BOORSMA, PETER B., KEES AARTS AND ALBERT E.STEENGE. - Public Priority Setting: Rules and Costs.
86062: BOORSTIN - SCHEPPENDE MENS Boorstin, Daniel.AGON. 1993. Paperback, leesvouwen rug. Verder goed. 919pp.
90378: BOORSTIN - SCHEPPENDE MENS Boorstin, Daniel. Artistieke doorbraken in de wereldgeschiedenis. 2e druk, 1994. AGON. Paperback. 919pp.
51038: C. BOOS;C. BOOS - Andere tijden 6 L.J. Veen
44949: BOOS, CARLA (REDACTIE). - Andere tijden VII. Nieuw licht op oude kwesties.
74125: J. DE BOOSE - Noem Het Middernacht Hardcover met stofomslag. 250pp.
78243: ROLF BOOST - 'Kijk naar jezelf', herinneringen aan de jaren 50 1988. M&P. Hardcover. 128pp. Illustr.
60921: GERA BREEBAART;ROLF BOOST - Aan de achterdeur van de armoe 1983. Hivos Den Haag. 94pp. Illustr.
68743: ROLF BOOST - Met de wind mee 1983. 128pp. Illsutr. Met pen tekst en naam op schutblad, verder goed.
42411: BOOT, MARJAN., NINI JONKER, MICHIEL VAN DER MAST, BRAM WESTERS. REDACTIE. - Rozenburg 1883-1917. Geschiedenis van een Haagse fabriek.
63801: MARTIN BOOT - Astrologie leren deel 3. Zon en maan. Mythologie en psychologie. 1989. Servire. 168pp.
66425: MARTIN BOOT - Karakter en liefde 1988. Servire. 159pp.
73867: CAROLINE BOOT - Made In Tilburg Design-Kunst: productie textielmuseum. 2004. 95pp. Illustr.
72713: J.C.M. HATTINGA VERSCHURE;J.M.D. BOOT - Een halve eeuw gezondheidszorg 1950-2000. Redactie G. Schrijvers en J.M. Boot. 1983. De Tijdstroom. 270pp. Leesvouwen rug.
63727: MARTIN BOOT - Groeien in liefde 1987. 117pp.
47553: MARTIN BOOT - Astrologie leren Servire
47559: M. BOOT - Astrologie leren Servire
58505: MARTIN BOOT - Astrologie leren Deel 3. Zon en maan, mythologie en psychologie. Servire. 1989. 168pp.
58501: MARTIN BOOT - Astrologie leren Deel 2. Temperamenten en relaties. Elementen en kwaliteiten. 1988. 235pp.
58498: MARTIN BOOT - Het esoterisch denken 1988. 129pp.
33657: BOOT, C.P.M. - Risicofactoren voor coronaire hartziekten. Screening en interventie in een huisartsenpraktijk. Proefschrift. Rijksuniversiteit te Leiden.
29554: BOOT-SIERTSEMA B./BOOT, G. - Praatboek uit Zuid-Afrika. Blank en niet-blank, progressieven, verkrampten en bruggenbouwers, in 100 onthullende interviews.
25190: BOOT, J.A.P.G. EN A.BLONK. - Van smiet- tot snelspoel. De opkomst van de Twents-Gelderse textielindustrie in het begin van de 19de eeuw.
90526: J. VAN MERRIENBOER;PETER BOOTSMA - Van Agt biografie J. van Merrienboer en Peter Bootsma. 2008. Boom. Paperback, leesvouw rug. 590pp.
50861: PETER BOOTSMA - De verbeelding aan de macht Sdu Uitgevers
51823: PETER BOOTSMA - De verbeelding aan de macht Sdu Uitgevers
49936: PETER BOOTSMA - De verbeelding aan de macht Sdu Uitgevers
41935: BOOTSMA, NICOLAAS ANTONIUS. - De Hertog van Brunswijk 1750-1759. Proefschrift.
41936: BOOTSMA, N.A. - De Hertog van Brunswijk 1750-1759. Van Gorcum's Historische Bibliotheek nr. 69.
72024: BOOTSMAN, KEES. - Het Pad een landweg met geschiedenis . Repro Holland. 1983. Hardcover.244pp. Illustr.
60472: BOOY, E.P. DE. - Kweekhoven der wijsheid.Basis- en vervolgonderwijs in de steden van de provincie Utrecht van 1580 tot het begin der 19e eeuw. Stichtse Historische Reeks 5.
78176: BOOY, ENGELINA PETRONELLA DE. - KWEEKHOVEN DER WIJSHEID Basis en vervolgonderwijs in de steden van de provincie Utrecht van 1580tot het begin der 19e eeuw. Stichtse historische reeks 5.
52805: FLOOR DE BOOYS - Alternatief gezond Bzztoh
85624: BOPOT, I.C.G. - Epistolarum ad T. Pomponium Atticum. Volume 1+2. In one volume. New cloth with older textlabel on spine. Library stamp on first free endpaper. Good.
72625: JAN BOR - 25 eeuwen filosofie Teksten Toelichtingen. Jan Bor Sytske Teppema. Boom. 2e druk, 1985. 303pp.
67035: WIM VAN DER MEER;JOEP BOR - De roep van de kokila Historische en hedendaagse aspecten van de Indiase muziek. Martinus Nijhoff. 1982. Paperback, rug beschadigd. 154pp.
37323: BOR, JAN EN SYTSKE TEPPEMA. REDACTIE. - 25 eeuwen filosofie. Teksten / Toelichtingen.
38035: BORCH VAN DER, ALLARD PHILIP REINIER CAREL. - Commentarius Antiquario-Juridicus ad. Articulum I. tituli XIII. Statutorum comitatus Zutphaniensis.
39199: BORCHERT, BRUNO. - Mystiek. Geschiedenis en uitdaging.
88916: J. BORD - Het Groot Elfenboek Janet Bord en Rae Beth. 2e druk, 2005. Uitgeverij M. Hardcover. 336pp.
46383: BORDEAUX SZÉKELY, E. - Die Unbekannten Schriften der Essener. Schriften der Essener Buch 2. Südergellersen.
33902: BORDEWIJK, H.W.C. - Florinus Saevis Tranquillus in undis. Geen muntverzwakking.
82543: BOREL, EMILE. - Elements de la Theorie des Probabilités. 3e edition revue et augmentée.
21021: BOREL, EMILE. - Space and Time. With a New Foreword by Banesh Hoffmann.
44197: BORELLI, SIEGFRIED. - Potenz und Potenzstörungen des Mannes.
11634: BORG, WILHELMUS ADRIANUS JOSEPHUS. - Groei van Gist en Activatoren van de Gisting.
34246: BORGELT, HANS. - Die UFA - ein Traum. Hundert Jahre deutscher Film. Ereignisse und Erlebnisse, Mit einem Vorwort von Volker Schlöndorff.
64709: DAVID BORGENICHT - Handboek voor actiehelden Paperback
84766: FERDINAND BORGER - Hemelse oorden 2012. Zoetermeer, Meinema. Paperback. 189pp.
72025: BORGER, G.J. - De Veenhoop.en hist-geogr. onderzoek naar het verdwijnen van het veendek in een deel van West-Friesland. Buijten en Schipperheijn. Repro Holland. 1975. Hardcover. 242pp. Illustr. Bibliogr. Register. Summary.
44742: BORGER, GUUS J. - Staat van land en water. Provinciale waterstaat van Utrecht 1882-1982. Stichting Historische Reeks 7.
34311: BORGER, GUUS J. - Staat van land en water. Provinciale waterstaat van Utrecht 1882-1982. Stichting Historische Reeks 7.
28455: BÖRGER, JAN. - enige preken. 1923. Overgenomen aantekeningen van de spreker (ongecorrigeerd). Eerste Bundel.
28457: BÖRGER, JAN. - De Bergrede. Verzamelde redevoeringen (oftewel preeken) . III.
28458: BÖRGER, JAN. - De Bergrede. Verzamelde redevoeringen (oftewel preeken) . IV.
28459: BÖRGER, JAN. - De Bergrede. Verzamelde redevoeringen (oftewel preeken) . V.
28460: BÖRGER, JAN. - De Bergrede. Verzamelde redevoeringen (oftewel preeken) . VI.
28450: BÖRGER, JAN. - Heel-al en Beweging. Reprint. Cursus, gegeven door Jan Börger in het cursusjaar 1933. Naar stenografisch verslag door de spreker gecorrigeerd en geredigeerd.
28451: BÖRGER, JAN. - De universeel-culturele betekenis der evangelien. Reprint. Cursus, gegeven door Jan Börger in het cursusjaar 1938/39. Naar het stenografisch verslag door de spreker gecorrigeerd en geredigeerd.
28452: BÖRGER, JAN. - is het fascisme en Nationaal Socialisme logisch houdbaar? Reprint.
28453: BÖRGER, JAN. - Anarchisme Nihilisme. reprint.
28454: BÖRGER, JAN. - De werkelijkheid als materie. De berekening van de werkelijkheid Deel II. Reprint.
21203: BORGERS, D.H., R.H.BREMMER, A.NOORDEGRAAF, K.EXALTO, D.RIETDIJK, W.H.VELEMA. - Reformatorische Stemmen verleden en heden. Bundel uitgegeven ter geegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Willem de Zwijgerstichting.
45719: BORGERT, .H.FR.TH. - Kerk en toekomst. Pleidooi voor een meer wereldse kerk.
77682: BARBER VAN DE POL;JORGE LUIS BORGES - Zeven avonden 1983. Bezige Bij. Paperback. 186pp.
61967: MARIOLEIN SABARTE BELACORTU;J.L. BORGES - Het verslag van Brodie 1979, Bezige Bij amsterdam. 142pp.
83513: GIUSEPPE ANTONIO BORGESE - Schoonheden Goossens. 1988. Hardcover. 87pp.
74375: ANTOINE VERBIJ;ELS BORGESIUS - De draad kwijt 2e druk, 1988. SUA Amsterdam.140pp.
73501: LISE GOEMAN BORGESIUS - Jaloezie 60pp. Illustr.
34465: BORGGREVE, A. & M.T. TICHELMAN-STUIJ. - Werc van minliker tijdcortinge. Drie gedichten van Jan van Hulst uit het derde deel van het Gruuthuse-handschrift. Uitgegeven, toegelicht en vertaald.Borggreve, A. & M.T. Tichelman-Stuij. Lochem/Steender. Juni 1980. Doctoraalscriptie.
7700: BORGIA, LUCREZIA. - Nach Urkunden und Korrespondenzen ihrer eigenen Zeit von Ferdinand Gregorovius.
88208: S. WYNIA;J.H. BORGMAN - Uit het leven en werk van W.H. Dingeldein Enschede, Van der Loeff. 1988. Hardcover met aan randen beschadigd stofomslag. 221pp. Naamstempel op schutblad.
26423: BORGSTEEDE, F.H.M. - The epidemiology of gastrointestinal Hellminth-Infections in young cattle in the Netherlands. Proefschrift. Rijksuniversiteit Utrecht.
62563: WILLY DEBETS;EVELYN BORGSTEIJN - De firma's List & Bedrog 1993. Vermande B.V. Hardcover met beschadigd stofomslag. 79pp.
87285: BECKER BORIS. - Boris Becker De Speler. Met Robert Lübenoff en Helmut Sorge,
35133: BECKER BORIS. - Boris Becker De Speler. Met Robert Lübenoff en Helmut Sorge,
88101: BORIS EL'CIN - Rusland, Mijn Verhaal Boris Jeltsin. 2000. Bruna. Paperback. 35pp. naam met pen op schutblad.
74923: V. E. BORISENKO - Semiconducting Silicides 2000. Hardcover. xvi,348pp. References. Index. With 114 Figures and 70 Tables.
2049: BORK, J.J.VAN. - Prognose en Baat. Over het wel en wee na ontslag uit een psychiatrisch ziekenhuis.
73575: JANSSENS KOENRAAD;MAX BORKA - Jo Crepain Architect en Koenraad Janssens. Paperback met kartonnen omslag. 352pp. Illustr. Met een CD pers info.
81202: MAX BORKA - Interieur 2000 17de Internationale Biennale voor Hedendaagse Wooncreativiteit. Kortrijk. Paperback. 493p. Illustr.
810: BORKUS, MARJA, THEA DEN HERTOG, E.A. - Vrouwenstemmen. 100 Jaar vrouwenbelangen 75 jaar vrouwenkiesrecht.
44879: BORMAN, RUUS. - Oude beschavingen van de Lage Landen. Speurtocht naar het dagelijks leven van onze voorouders.
44874: BORMAN, R. - Archeologie in Gelderland.
84942: R. BORMAN - Archeologie in Gelderland (1981). Terra Zutphen. Hardcover met aan randen licht beschadigd stofomslag. 154pp. Illustr.
91023: RUUD BORMAN;BORMAN - Oude beschavingen van de lage landen Ruud Borman. 1e druk, 1980. Elsevier. Hardcover met stofomslag. 215pp. Illustr.
49057: RUUD BORMAN - De ijstijden in de Nederlanden Terra
51023: RUUD BORMAN - De ijstijden in de Nederlanden Terra
55914: RUUD BORMAN - Arnhem onder de grond
44783: BORMAN,JAN. BORCHGRAVE D'ALTENA,J.DE. - Het St. Joris retabel van Jan Borman. Antw., 1947. 51 pp.
65507: KRISTIN DUYSTERS;RUUD BORMAN - Zappen door Arnhems verleden 104pp. Illustr.
73293: P. FREDERIKS;R. BORMAN - Oost-Gelderland archeologisch bekeken Walburg Pdrs. 1978. Hardcover. 127pp. Illustr.
67343: R. BORMAN - Archeologie in Gelderland (1981). Hardcover met stofomslag. 154pp. Illustr.
88807: BORMAN - Arnhem onder de grond Borman, Ruud. 1993. Matrijs. Paperback. 87pp. Illustr.
81262: JONIEKE VAN ES;GWENDOLYN BOEVE-JONES;WALTER FEILCHENFELDT;BEATRICE BORMANN - Koop nu toch ook een werk van Beckmann Het familieportret Lutjens in Museum Boijmans van Beuningen. 2010. Paperback. 160pp. Illustr.
69339: V. STEVENSON;W. BORN - Elseviers groot kruidenboek 1975. Hardcover met stofomslag. 144pp. Illustr. Naam en kleine tekst met pen op schutblad.
69397: V. STEVENSON;W. BORN - Elseviers groot kruidenboek 1975. Hardcover met stofomslag. 144pp. Illustr.
36870: BORN, WINA. - Groot Internationaal Kruiden Kookboek.
35347: BORN, WINA. - Wina Born's Culinaire Memoires.
86811: BORN, JAAP VAN DEN. - De Canon Van Nederland.
18508: BORN, MAX. - Die Relativitätstheorie Einsteins und Ihre Physikalischen Grundlagen. Elementar Dargestellt. Naturwissenschaftliche Monographien und Lehrbücher. Dritter Band.
58083: WINA BORN - De Fagels Een culinaire familie en hun favoriete recepten. 176pp. Illustr. Hardcover zonder stofomslag.
47076: BORN, M.: - Die Entwicklung der deutschen Agrarlandschaft. Erträge der Forschung Band 29.
44621: BORN, MAX. - Die Relativitätstheorie Einsteins. Unter Mitarbeit von Walter Biem.
34081: BORN, WINA. - Volk zonder grenzen. Ontmoetingen met zigeuners.
29160: BORN, MAX. - My Life & My Vieuws. Introduction by I.Bernard Cohen.
88675: WINA BORN - Fagels Wina Born. Een culinaire familie en hun favoriete recepten. Tie Fagels geïnterviewd door Wina Born. Loeb. 1985. Hardcover met stofomslag. 176pp. Illustr.
42793: BORNE, J.J.G.C. - Nutrient synchrony in preruminant calves . Proefschrift.Wageningen Universiteit.
90739: A. BORNEBROEK - De strijd voor harmonie A. Bornebroek. De geschiedenis van de Industrie- en Voedingsbond CNV, 1896-1996. 1996. Amsterdam. 430pp.
73009: A. BORNEBROEK - De strijd voor harmonie De geschiedenis van de industrie- en voedingsbond CNV.1896-1996. Amsterdam 1996. Hardcover met stofomslag. 430pp. Illustr.
73001: A. BORNEBROEK - De strijd voor harmonie Hardcover met stofomslag. 430pp. Illustr.
54761: A.H. BORNEBROEK - De strijd voor harmonie / druk 1 Amsterdam University Press
35678: BORNEBROEK, ARNO. - De strijd voor harmonie. De geschiedenis van de Industrie- en Voedingsbond CNV 1896-1996.
66284: ERNEST BORNEMAN - De nieuwe jaloezie 1987. 180pp.
31220: BORNEWASSER, J.A. - Curiale appreciaties van de priester-politicus schaepman. Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde. Nieuwe Reeks, deel 49 - No. 7.
72973: J.A. BORNEWASSER - In de geest van Thijm 1985. 240pp.
50830: J.A. BORNEWASSER - In de geest van Thijm Ambo
31542: BORNEWASSER, HANS. - In de geest van Thijm. Ontwikkelingen in de verhouding tussen wetenschap en geloof 1904-1984.
63042: BORNKAMM, GÜNTHER. - Das Ende des Gesetzes, Paulusstudien, Gesammelte Aufsätze I. Beiträge zur evangelischen Theologie, Theologische Abhandlungen, herausgegeben von E. Wolf, Band 16.
40249: BORNKAMM, GÜNTHER. - Geschichte und Glaube. Erster und Zweiter Teil. Gesammelte Aufsätze Band III+IV.
20873: BORNKAMM, HEINRICH., M.C.HÖTER, H.KÜHNE, J.C.LISSENBERG, S.W.MAURER. - Philipp Melanchthon 1560-1960.
55068: BORODIN, GEORGE. - This Thing Called Ballet.
6568: BORONKAY, ANTAL. - Einführung in das Ungarische.
69087: R.J.F. VERHEIJ-BORRE - Over magnetiseren 1986. Zevenster. 86pp.
17328: BORREBACH, H. - Figuurfotografie.
83959: LAIRD BORRELLI - Fashion Illustration Now Thames & Hudson. 2000. Paperback. 176pp. Illustr. Text in English.
58522: S. BOOMSMA;A. VAN BORRENDAM - Kwaliteit in diensten 2e oplage 1988. Kluwer Deventer. 158pp.
41926: BORRIE, G.W.B. - Dagboeknotities van een Gelders burgemeester.
21194: BORRIE, G.W.B. - Pieter Lodewijk Tak (1848-1907). Journalist en politicus. Siciaal-Historische Studien. VI.
30896: BORRIS, SIEGFRIED. - Praktische Harmonielehre.
68442: BORROFF, MARIE. - Sir Gawain and the Green Knight, a Stylistic and Metrical Study.
64558: BORROFF, MARIE. - Sir Gawain and the Green Knight, a Stylistic and Metrical Study.
53687: JOYCE HUISMAN;PETER BORSBOOM - Koken voor jezelf Inmerc B.V.
65186: A. BORSBOOM - De clan van de Wilde Honing Paperback
77481: ALEX BORSBOOM - Het ontluisterend sterven 1991. Passage. Paperback. 147pp.Bibliotheekstempel (De Gay Krant) op titelpagina en zijkant boekblok/snede. Boekbespreking voorin geplakt. Verder goed.
20848: BÖRSCH, EKKEHARD. - Geber. Gabe. Aufgabe. Luthers Prophetie in den Entscheidungsjahren seiber Reformation 1520-1525. Forschungen zur Geschichte und Lehre des Protestantismus. Zehnte Reihe, Band XIII.
66922: ELISABETH VAN BORSELEN;ELISABETH VAN BORSELEN - Ik haat dieren 123pp.
82112: RIA DROST-BORST - De Spijker Op De Kop Astrologie als managementinstrument. 2006, A3. Paperback. 96pp.
52038: P. BORST - De vioolspelende koe en andere muizenissen Uitgeverij Prometheus
56409: ANJA ANKER-BORST - Monter met Montignac .ook bij voedselovergevoeligheid Strengholt's Boeken
46596: BORST, OTTO (HRSG.): - Aufruhr und Entsagung. Vormärz 1815-1848 in Baden und Württemberg.
38486: BORST, P., J.J.E.VAN EVERDINGEN, W.A. VAN GOOL.REDACTIE. - Vouwfouten. Prionziekten als model.
88841: ANJA ANKER-BORST - Monter met Montignac. ook bij voedselovergevoeligheid Anja Anker-Borst. Zonder jaar. Artulen Nederland. Paperback. 224pp.
88702: ANKER-BORST - VLEES NOCH VIS - MONTIGNAC VEGETARISCH Anker-Borst, Anja. 1998. Artulen Nederland. Paperback. 264pp. Illustr.,
74815: BORTEL, P. VAN;ROGER SCRUTON;PAULUS VAN BORTEL - Wat heet beschaving? Roger Scrutons cultuur- en onderwijskritiek. 2011. Paperback. 239pp.
90774: BORYSENKO - HELEN VAN HART EN ZIEL Borysenko, Joan. Schuld als leraar, liefde als les. 1993. Ankh Hermes. Paperback. 292pp.
8510: BOS G.FR. - Het probleem van de samengestelde zin. The Problem of the Compound Sentence. With Summary in Englisch.
53334: A. VAN DE LUSTGRAAF-BOS - Verlost van zonde en van gevaar Gebr. Koster
83574: S. BOS - Zieken thuis 3e druk, 1985. Vrij Geestesleven, Zeist. Paperback. 149pp.
73699: BEN VAN BERKEL;CAROLINE BOS - UN Studio Unfold. 150pp. Illustr.
23808: BOS, P. - Morris. Mini - Minor 850. Technische gegeven en praktische wenken.
78691: P.R. BOS - Bos' Schoolatlas Der Geheele Aarde In 29 kaarten. facsimile van uitgave groningen, Wolters 1877. Zonder jaar. (1992).Hardcover. Illustr.
85423: BOS, BEN. - Psychosynthese en Eeuwige Wijsheid: Een Psychologie van het hart.
73781: BEN BOS - Wie Denkt U Wel Dat Ik Ben 2002. 136pp. Met de kartonnen cassette. Illsutr.
86704: BOS, LEX. - Aarde-ervaring en hemel-openbaring. Over koningen en herders.
88099: MAURITS EBBEN;M. EBBEN;DENNIS BOS;HENK TE VELDE;D. BOS - Harmonie in Holland ? Dennis Bos, Maurits Ebben en Henk te Velde. Het poldermodel van 1500 tot nu. 2007. Bert Bakker. Paperback. 266pp. Naam met pen op schutblad.
59959: WOUTER BOS - Dit land kan zoveel beter Bert Bakker
7326: BOS, JURJEN M., C.A.KALEE, TJ. POT EN O.J.WTTEWAALL. - Nederzettingensarcheologie in Nederland.
76817: BOS, DAVID;KEUZENKAMP, SASKIA - Gewoon Anders Sociaal en Cultureel Planbureau. 2010. Paperback. 72pp. Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland.
76940: E.P. BOS - Kennis, wetenschap en theologie Marsilius van Inghen. Ambo, 1987. paperback. 158pp.
85997: WOUTER BOS - Dit Land Kan Zoveel Beter 2006. Bert Bakker. Paperback. 159pp.
52813: D. DE JONGH;WILLEM BOS;WILLEM BOS - Op welke grond rust deze wet ? Uitgeverij Van Gennep
64374: RIET BOS - Het complete dieetboek 1995. Unieboek. 160pp.
87982: FEMKE VAN DE PLAS;BOB VAN DEN BOS - Europa Wat Heb Ik Eraan? Bob van den Bos en Femke van de Plas.Wat de EU concreet doet en waarom. 2003. Paperback. 136pp. Illustr.
73896: DEBBIE SAUL;BEN BOS - An Meine Kinder Werk en leven van Reinier Saul ontwerper (1910-1977). 237pp. Illustr.
76857: PETER BOS - De ziekte van Calvijn 1985. Van Zinnicq Bergmann. Paperback. 126pp.Bibliotheekstempel (De Gay Krant) op titelpagina en zijkant boekblok/snede. Boekbespreking voorin geplakt.
65611: J.M. BOS - Archeologie van Friesland 1995. Matrijs. 229pp. Illustr.
84256: BOS, A. - De stad der toekomst. De toekomst der stad. Een stedebouwkundige en sociaal-culturele studie over de groeiende stadsgemeenschap. Met twee losse bijbehorende bijlagen.
86221: MARION HAKEMULDER;CORRIE BOS - Papua Kelam Een reisverslag. Heemskerk, 2002. Paperback. Leesvouwen rug. 192pp.
49478: ARNOLD BOS - Communicatie in relaties
49272: G. DANIEL;TJALLING BOS - Een beknopte geschiedenis van de archeologie Meulenhoff
49882: WOUTER BOS - Dit land kan zoveel beter Bert Bakker
51405: C.G. BOS - Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1945
70546: ROBBERT BOS - Ayurveda gids voor gezondheid en lang leven 1982. Sirius en Siderius. 126pp.
84123: BEN BOS - Je bent het zelf 1982. De Horstink. Paperback. 120pp.
88132: WOUTER BOS - Dit Land Kan Zoveel Beter Wouter Bos. 2006. Bert Bakker. Paperback. 159pp. Naam met pen op schutblad.
73978: H. BOS;BRUST, G. - Pottenbakkerij Cor Unum 1953-1993. Antoiek Lochem. 48pp. Illustr.
63287: BOS, CORRIE A. - Basa-Basi. Een reisverslag.
59065: J.P. BOS - Bestemmingsplan in de praktijk 1987. VUGA 's-Gravenhage. 86pp. Illustr. 4°.
58615: H. BOS - Bos schoolatlas 1877
78519: E.G.G. VAN AMSTEL-BOS - Sieraden uit de negentiende eeuw 1981. Tijdstroom. Paperback, licht sleets. 104pp. illustr.
44912: BOS, H.H. - Weegmeesters in de Taaltuin. Beeldvorming van de accountant in de Nederlandse literatuur.
43288: BOS, E.J.C. - Tactile 3D probing system for measuring MEMS with nanometer uncertainty .aspects of probing, design, manufacturing and assembly. Proefschrift. Technische Universiteit Eindhoven.Proefschriftenreeks TU Eindhoven.
42285: BOS, J.J. - Prestatiebeoordeling in Banken. Van Mixed Model naar Fair Value. Proefschrift Universiteit Twente.
39449: BOS, P.R. - Beknopt leerboek der aardrijkskunde. Uitgave 1876, J.B. Wolters. Opnieuw uitgegeven in 1977 door Wolters-Noordhoff. Groningen.
36887: BOS, JURJEN M., C.A.KALEE, TJ.POT EN O.J. WTTEWAALL. REDACTIE. - Nederzettingsarcheologie in Nederland. Overdruk uit Westerheem Jaargang XXIX no.2.
36419: BOS, A.H., D.BRÜLL, A.C.HENNY. REDAKTIE. - Leven met afhankelijkheden. Driegeleding als levenspraktijk. Zeist.
34480: BOS-ROPS, J.A.M.Y. EN M.BRUGGEMAN. - Archief - Wijzer. Handleiding voor het gebruik van archieven in Nederland.
33639: BOS, G.C. VAN DEN. - Druk- en stroomverhoudingen in het ventriculaire en centrale artiële systeem. Flow- and pressure relations in the ventricular and central arterial systems (with a sammary in English). Proefschrift.
33333: BOS, M.J.I. - Het katholiek onderwijs. Een onderzoek naar de aard en een voorlopige visie. Publikaties van het Katholieke Pedagogisch Bureau ten behoeve van het V.H.M.O. Nummer 22.
87393: R. TEN BOS - Strategisch Denken Op zoek naar nieuwe helden. 2003. Thema. Paperback. 335pp.
32718: BOS, ARJAN E.R. - HIV Stigma and social interaction. Examining strategies to influence perceivers' emotional and behavioral reactions in initial encounters. Proefschrift Universiteit Maastricht.
28655: BOS, BERNARDUS GERHARDUS VAN DEN. - Vitamine D-C14. Een onderzoek naar de resoptie en het metabolisme van de vitaminen D2 en D3 bij ratten en kippen. Proefschrift. Rijksuniversiteit te Leiden.
24161: BOS, A.S. - Agglomeration in suspension. Department of Mechanical Engineering Delft University of Technology, The Netehrlands. WTHD No. 160. November 1983.
60082: BOS, KEES EN BAS OELE. TEKST EN FOTO'S. - Vliedbergen tekens van tijd in het Zeeuwse landschap.
60281: BOS, R.W.J.M. - brits-Nederlandse Handel en Scheepvaart , 1870-1914. een analyse van machtsafbrokkeling op een markt. Proefschrift.
41673: BOSANQUET, MARY. - Leven en dood van Dietrich Bonhoeffer.
90666: THESSA SAMBOU;W. BOSCH - Het Boek der Godinnen Thessa Sambou. Het geheim van een huwelijksparadijs. 1e druk, 2006. Andromeda. Paperback. 366pp.
52456: JAN BOSCH;JAN BOSCH - Dirk van Noort
1980: BOSCH, F.D.K. - De blyde incomste binnen Amsterdam van synehoogheyt Frederick Hendrick den 20sten van Bloeymaant van den jaare 1642.
30382: DE BOSCH KEMPER, M.J. - De tegenwoordige staat van Nederland. Samengesteld ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Centraal bureau voor de statistiek.
25530: DE BOSCH KEMPER, M.J. - De tegenwoordige staat van Nederland. Samengesteld ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Centraal bureau voor de statistiek.
17357: BOSCH, R. - Het conflict rond Antonius van der Os - Predikant te Zwolle 1748 - 1755.
7701: BOSCH, K.D. - Nederlandse beleggingen in de Verenigde Staten.
42964: BOSCH, H. VAN DEN. - Regulation of small intestinal transport function by fatty acids and the role of PPAR. Proefschrift.Wageningen Universiteit.
50477: HANS VAN DEN BOSCH - Onbekende kanten van bekende planten Bigot & Van Rossum
80124: BOSCH, PROF. J.M.J. - Jaarboek 2000-2001. Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap.
44981: BOSCH, JACOB CAREL. - Bovine Herpesvirus 1 marker vaccines: tools for eradication? Bovine herpesvirus 1 marker vaccins: wapens bij eradicatie? Proefschrift. Universiteit Utrecht.
42319: BOSCH, F.D.K. - Selected Studies in Indonesian Archeology. Koninklijk Instituur voor Taal,-Land- en Volkenkunde Translation Series 5.
36522: BOSCH, W.A. VAN DEN. - Eyelid position and apposition. Proefschrift.
35179: BOSCH, ELISABETH. - L'Abbé C. de Georges Bataille. Les structures masquées du double. Proefschrift.
78431: AD TEN BOSCH - In Florence 2009. Arbeiderspers. Paperback. 205pp.
60213: BOSCH, W.V.D., J.V. EIJK, J. SCHELLEKENS, A.SMITS (RED.). - Vruchten van een Nijmeegse Boom.
79929: BOSCHLOO, A.W.A. TICHTING ORGANA HISTORICA. - De beschilderde orgelluiken in Europa. Een erfgoed van grote schoonheid met een rijke historie en van onvervangbare waarde.
59303: BOSCHMA, J.C. - Blockpoint Relok Methode. Oijninhibitie en facilitatie van het bewegen. Een nieuwe fysiotherapeutische benadering i onderzoek en behandeling.
945: BOSCHMA, HILBRANDT. - Christendom, Staatsmacht en Vorstenverering. Met woord vooraf van A.R.Rutgers.
90979: J.C. BOSCHMA - OEFENTHERAPIE BY AANDOENINGEN J.C. Boschma. 1e druk, 1985. Bohn, Scheltema & Holkema. Hardcover zonder stofomslag. ix,350pp. Illustr.
57675: BOSCHMA, HANS. - Leren spelen op koperen blaasinstrumenten. Een nieuwe methode om het spelen op koperen blaasinstrumenten te leren en te perfectioneren.
39640: BOSCHMA, J.C. - Oefentherapie bij aandoeningen.
82431: BOSCHMANN, R. - Sexuele hoogtepunten.
37286: BOSCHMANN, RÜDIGER. - Frigiditeit. Begrijpen en overwinnen.
68708: P.M.M. KROONE;J.H. BOSE - 'Had de mensch met een vrou niet connen leven.' 1985. Walburgpers. 175pp. Naam met stift doorgestreept op titelblad.
43173: BOSGA, J., - Managing Redundancy at Multiple Levels of Motor Control . Proefschrift.Radboud Universiteit Nijmegen.
43179: BOSGA, J. - Managing Redundancy at Multiple Levels of Motor Control . Proefschrift.Radboud Universiteit Nijmegen.
72242: BOSHEIDE, H.K. VAN. - 125 jaar christelijke jeugdbeweging in Zutphen. 1861-1986.
87908: STAN BOSHOUWERS - Handboek voor hemelbestormers Stan Boshouwers. 1e druk, 2005. Thema. Paperback. 160pp.
23468: BOSHOUWERS, W.F.P. - In het spoor van kruis en ploeg. Vijftig jaar Aartsdiocesane R.K.Boeren- en Tuindersbond. 1917-1967.
45358: BOSHUIZEN, JOHANNES. - Join the Club! Knowledge Spillovers and the Influence of Social Metworks on Firm Performance. Proefschrift, Universit of Twente.
61690: BOSHUIZZEN, JOHANNES. - join the club! Knowledge Spillovers and the influence of Social Networks on Firm Performance. Proefschrift. Twente.
22716: BOSI, ENRICO. - Atlante del Chianti Classico. Le fattorie del gallo nero. Prefazioe di Luigi Veronelli.
91695: BOSKER, A. - Het gebruik van het imperfectum en het perfectum in het Nederlands, het Duits , het Frans en het Engels.
89898: BOSLOUGH, JOHN. - Masters of Time: Cosmology at the End of Innocence.
88124: P. BOSMA - Filmkunde Peter Bosma. Een inleiding. 1991. SUN.OU. Paperback. 327pp. Illustr.
65348: HELEEN BOSMA - Een heel gelukkig vandaag ! Paperback
49677: LEONIE SAZIAS;COBY VAN GEFFEN;INGRID BOSMA - Zeg, ken jij de Ojevaar?
75813: BOSMA, KOOS. - J.M. de Casseres. De eerste planoloog.
43022: BOSMA, R.H. - using fuzzy logic models to reveal farmers' motivations to integrate livestock, fish and crops . Proefschrift.Wageningen Universiteit.
42806: BOSMA, R.H. - Understanding farmers' motivations to integrate livestock, fish and crops using fuzzy logic models . Proefschrift.Wageningen Universiteit.
73286: J. STELLINGWERFF;HELEEN BOSMA - De diepe wateren van Nagasaki 1983. Hardcover. 160,39pp. 74 afbeeldingen.
977: BOSMAN, CHR. - Vrijdenkers-Idealen in een notedop.
71902: BOSMAN, HENDRIK JAN., HARM VAN GROL. - Studies in Isaiah. The Isaiah Worlshop - De Jesaja Werkplaats. series: Oudtestamentische Studien. Deel XLIII. Brill, Leiden. 2000, Hardcover. xii,277pp. Bibliogr. Index.Small stamp ?DUPLICAAT? on first free endpaper.
91158: FRANK BOSMAN;HARM GORIS;HARM GORIS;FRANK BOSMAN - Annalen van het Thijmgenootschap 102.3 - Verdeelde wijsheid Frank Bosman en Harm Goris. 2014. Valkhof Pers. Paperback. 207pp.
65650: MIEKE BOSMAN - Topspots! 224pp.
61062: MACHIEL BOSMAN - Elisabeth De Flines Een onmogelijke liefde in de achtiende eeuw. 3e druk, 2008. Athenaeum Polak. Amsterdam. 158pp.
24629: BOSMAN, A.J. - Investigation on Manetic after-effects due to interstitials. Proefschrift. Universiteit van Amsterdam.
52615: PHIL BOSMANS - Ja, alleen de optimisten zullen overleven! Uitgeverij Terra - Lannoo
52609: PHIL BOSMANS - Neem je tijd Uitgeverij Terra - Lannoo
64047: PHIL BOSMANS - God niet te geloven hardcover met licht beschadigd stofomslag. 220pp.
85913: BOSMANS - ROMME BIOGRAFIE 1896/1946 Biografie 1896-1946. 1e druk, 1991. Het Spectrum. Hardcover met stofomslag. 560pp.
77874: PHIL BOSMANS - Zomaar voor jou Vrede en alle goeds. Lannoo. 1989. 8e druk. Hardcover. 123pp.
63595: PHIL BOSMANS - Zomaar voor jou 1987. 123pp.
49352: PHIL BOSMANS - In liefde weer mens worden Uitgeverij Terra - Lannoo
50817: PHIL BOSMANS - In de zevende hemel
50821: PHIL BOSMANS - God niet te geloven Uitgeverij Terra - Lannoo
51579: PHIL BOSMANS - Zonnestralen voor het hart Lannoo
52203: J. BOSMANS - Romme
51564: PHIL BOSMANS - Leven is de moeite waard Uitgeverij Terra - Lannoo
42985: BOSMANS, S. - On the evolution of pesticide resistance in phytophthora infestans .an experimental evolution approach. Proefschrift.Wageningen Universiteit.
38657: BOSMANS, J. - Vondel in Leiden. Rede.
71447: J. BOSMANS - Romme Biografie 1896-1946. Spectrum. 1991. Hardcover met licht beschadigd stofomslag. 560pp.
28071: BOSMANS, J. - Romme. Biografie 1896-1946.
62719: PHIL BOSMANS - Zonnepitten van geluk 1997. Lannoo. 63pp. Hardcover.
77135: ROBERT BOSNAK - Dromen met een aidspatient Lemniscaat. 1989. Paperback. 190pp.Bibliotheekstempel (De Gay Krant) op titelpagina en zijkant boekblok/snede. Boekbespreking voorin geplakt.
82651: BOSNJAKOVIC, F. - Technische Thermodynamik. Teil I+II. 2 volumes. Warmelehre und Warmewirtschaft in Einzeldarstellungen Band 11+12.
54230: BOSSAERTS, D. - Herinneringen aan Congo Manteau
91153: WEYEMBER;MARC VAN DEN BOSSCHE - EINDE VAN DE GESCHIEDENIS? Marc Van den Bossche en Maurice Weyembergh. 1995. SUN. Paperback. 199pp.
84916: FRANS BOSSCHER - Boeren in het buitenland 1998. Elsevier. Hardcover. 64pp. Illustr.
78575: BOSSCHER, PH. - Prins Hendrik de zeevaarder, 1975. Strengholt. Hardcover met aan randen beschadigd stofomslag. 227pp. Illustr. Ex-libris stempel ingedrukt op titelpagina.
76714: PH.M. BOSSCHER - De Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog Deel 2. Indie tot en met 8 maart 1942. 1986. Wever. Hardcover met verkleurd stofomslag. 675pp.
19665: BOSSCHER, PH.M. ET AL. - Prins Hendrik De Zeevaarder.
82250: BOSSCHER, PH. - Prins Hendrik de zeevaarder, 1975. Strengholt. Hardcover zonder stofomslag. 227pp. Illustr.
67349: P. NIJHOF;PH.M. BOSSCHER - Monumenten van bedrijf en techniek 1978. Hardcover met licht beschadigd stofomslag. 262pp. Illustr. Naam etiket en stempel op schutblad.
48971: D. BOSSCHER - Om de erfenis van Colijn Sijthoff
41506: BOSSCHER, PH.M. ET AL. - Prins Hendrik De Zeevaarder.
40332: BOSSCHER, PH.M. - De Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog. Deel 3.
11816: BOSSCHER, PH.M. - Vlootvoogden en Zeeslagen.
89022: PH.M. BOSSCHER - Vlootvoogden en zeeslagen Ph.M. Bosscher. 1985. Wever. Hardcover. 101pp. Illustr.
90849: ANNA ANTOINETTE WEBER-VAN BOSSE - JAAR AAN BOORD H.M. SIBOGA Anna Antoinette Weber-van Bosse. 2000. Atlas. Paperback. 236pp.
60280: BOSSE, FRIEDRICH. - Die Verbreitung Der Juden Im Deutschen Reiche Auf Grundlage Der Volkszählung Vom 1. Dezember 1880 .
19901: BOSSELAAR, J.A. - Stedelijke Rioleringen. Handboek voor studie en practijk betreffende het ontwerpen en aanleggen van stedelijke rioleringen.
44855: BOSSELAAR, J. - Stedelijke Rioleeringen. handboek voor studie en practijk betreffende het ontwerpen en aanleggen van stedelijke rioleeringen.
68338: CORIEN BOSSEMA - Een vrouw van alledag 1983. 223pp.
52389: WIM BOSSEMA - De moeder aller veldslagen
65548: ERIK WILLEMS;MARTIN BOSSENBROEK - Oranje Bitter, Nederland Bevrijd! + Dvd 80pp. Illustr. Met de DVD.
35785: BOSSENBROEK, MARTIN & JAN H. KOMPAGNIE. - Het Mysterie van de Verdwenen Bordelen. Prostitutie in Nederland in de negentiende eeuw.
36156: BÖSSER, FRIEDR. - Dauerheilung der Herzschwäche.
43787: BOSSERT, HELMUTH TH. - Folk Art of Europe.
80274: BOSSERT, HELMUTH TH. - Ornamente der Völker. NEUE FOLGE: Eine Sammlung angewandter Schmuckformen aus Ägypten, China, Japan, Siam, Tibet, der Lappen sowie der sibirischen und islamischen Völker.
91224: BOSSERT, HELMUTH TH. UND HEINRICH GUTTMANN. - Aus der Frühzeit der Photographie 1840 -70. Ein Bilderbuch nach 200 Originalen.
44509: BOSSHARDT, RUDOLF. - optische Distanzmessung und Polarkoordinatenmethode. Mit besonderer Beücksichtigung des Boßhardt-Zeiß'schen Reduktionstachymeters. Mit 102 Abb. Im Text und drei Kartenbeilagen sowie einem Anhang.
52476: O.A.M. FISSCHER;J.F.B. GIESKES;B.A.G. BOSSINK - Kwaliteitsmanagement in beeld
78804: I. BOSSUYT - Vlaamse Polyphonie Davidsfonds / Leuven . hardcover met stofomslag. 2e druk, 1994. 174pp.
80885: BOST, CHARLES. - Histoire des protestants de France.
91819: BOSTEDT, HARTWIG. KURT DEDIE. - Schaf-und Ziegenkrankheiten. Erkrankungen der Haustiere. 2. neubearbeitete und erweiterte Auflage.1996.
72911: PAM G. RUETER;CASSANDRA BOSTERS - Werk van Pam G. Rueter 1990. Walburg Pers. hardcover met stofomslag. 96pp.
86360: BOSVELD, P.M. E.A. - Veertig jaar landbouwtechniek in beeld. Fortu years of agricultural engineering in focus. Opgedragen aan Jan Vierbergen.
68326: BOSVELD, H. - Sterren als hoeders van leven . Volkssterrenwacht Phoenix. 1997.
90361: BOSWELL - Overgeleverd aan vreemden Boswell, John. Het verlaten van kinderen in de Oudheid en de Middeleuwen. 1990. Balans. Paperback, leesvouw rug. 356pp.
77444: JOHN BOSWELL - Overgeleverd aan vreemden Het verlaten van kinderen in de Oudheid en de Middeleeuwen. Balans. 1990. Paperback. 356pp.Bibliotheekstempel (De Gay Krant) op titelpagina en zijkant boekblok/snede. Verder goed.
48974: JOHN BOSWELL - Overgeleverd aan vreemden
56545: JOHN BOSWELL - Overgeleverd aan vreemden Het verlaten van kinderen in de Oudheid en de Middeleeuwen. 1990. Balans Amsterdam. 356pp. Bibliogr. Register. Naam met pen op schutblad.
7445: BOSWELL, JOHN. - Overgeleverd aan vreemden. Het verlaten van kinderen in de Oudheid en de Middeleeuwen. Vert.: G.Pancras en T.Schel.
7703: BOSWELL, JOHN. - Overgeleverd aan vreemden. Het verlaten van kinderen in de Oudheid en de Middeleeuwen. Vertaald door G.Pancras en T.Schel.
88835: BOSWELL - Overgeleverd aan vreemden Boswell, John. Het verlaten van kinderen in de Oudheid en de Middeleeuwen. 1990. Balans. Paperback. 356pp.
74727: SUMAN K. BERY;ARVIND PANAGARIYA;BARRY P. BOSWORTH - The India Policy Forum Paperback, slightly damaged. xxvi,332pp. References.
70677: BOSWORTH, C.E. , E. VAN DONZEL. W.P. HEINRICHS AND THE LATE G. LECOMTE. - The Encyclopaedia of Islam. New Edition. Volume IX. SAN-SZE.
90784: ALLERLIEFST LICHAAM;PIET BOT - O Allerliefst Lichaam. Peter Bot.1997. Kok Agora. Paperback. 118pp.
11578: BOT, GEERTRUIDA MARGARETHA. - Die Chemiese samenstelling van Chloroplast-grana in verband met hulle struktuur.
34530: BOT, MARIE. - Bezwaard bestaan. Foto's en verhalen over verstandelijk gehandicapten.
80883: BOTERMAN, FRITS & WILLEM MELCHING. - De Duitse Phoenix. De geschiedenis van Duitsland in de twintigste eeuw.
84467: FRITS BOTERMAN - Op de grens van twee culturen Nederland en Duitsland in het Fin de Siecle. 1999. Uitgeverij Balans. Paperback. Leesvouw rug. 190pp.
85707: JACK BOTERMANS - De Gouden Jaren Van De Televisie en Wim van Grinsven. 2006. Terra. Hardcover. 144pp. Illustr.
11608: BOTH, MATTHEUS PIETER. - Stoffwanderung in einfachen Systemen. Extrait du Recueil des Travaux botaniques néerlandais, Vol. XXXIV, 1937.
60404: BOTHA, COLIN GRAHAM. - The French Refugees at the Cape.
63936: HARM BOTJE - In de ban van de Nijl Ooievaar Pocket 1993.
79854: H. BOTJE - Roze Boekje voor mannen. Contact. 1998. Paperback. 221pp.
73130: IJ. BOTKE;IJ. BOTKE - Ziedaar Italië Vijf eeuwen Friezen en Groningers in Italie. 1998. 208pp. Illustr.
90307: BOTKE - Schryfboek van marten aedsges 1742-1806 IJ .Botke. Landbouwer te Zuurdijk. 1988. Groningen. paperback. lxxxviii,144pp. Illustr.
64991: TIJS TUMMERS;WOUTER BOTMAN - Het Schip van Blaauw Hardcover
55492: TIJS TUMMERS;P.H.M. ABEN;WOUTER BOTMAN - Het Schip van Blaauw
28680: BOTS, JOANNES PETRUS LAMBERTUS. - Vitamine D3 3 C14 een onderzoek naar het verdwijnen van vitamine D3 uit een door intramusculaire injectie gevormd depot. (with a summary in English). Proefschrift.
50185: WALTER SCHIMANA;LISA BOTT-BACHLE;CORNELIA BOTT - Vijvertuinen
75692: BOTTA, E.F.F. - Calculation of potential flow around bodies. Proefschrift.
90960: F.H.L. VAN OS;J.C. BOTTELIER - Planten voor uw gezondheid F.H.L. van OsJ.C. Bottelier. 1e druk, 1984. Reader's Digest. Hardcover zonder stofomslag. 476pp. Illustr.
16512: BOTTELIER, H.P. - Über den Einfluss äusserer Faktoren auf die Protoplasmaströmung in der Avena-Koleoptile.
76571: BOTTEMA, O. - Hoofdstukken uit de elementaire meetkunde. deel 9.
45723: BOTTEMA, O. - Theoretische mechanica. Serie: Mechanica 3.
33020: BOTTEMA, TJEERD. - Tjeerd Bottema. Mijn leven.
20217: BOTTENBURG, MAARTEN VAN. - Aaan den Arbeid" In de wandelgangen van de Stichting van de Arbeid, 1945-1995. Met medewerking van Han Israëls, Jan-Willem Gerritsen en Annet Mooij. En met een nabeschouwing door Abbram de Swaan.
91905: BÖTTIGER, KARL AUGUST . - Literarische Zustände und Zeitgenossen. Begegnungen und Gespräche im klassischen Weimar. Hrsg. von Klaus Gerlach und René Sternke.
91962: BÖTTIGER, HELMUT. - Orte Paul Celans.
35666: BOTTINGA, G.H. - Hockey. Praktische handleiding voor techniek, tactiek, conditie en spelregels.
82563: BOTTOM, VIRGIL E. - Introduction to quartz crystal unit design. Van Nostrand Reinhold electrical/computer science and engineering Series. Library stamps/marks on first free endpapers and titelpage. Text clean.
63072: BOTTOMORE, T.B. - Sociology. A Guide to Problems and Literature.
91341: BOTTON, ALAIN DE. - Statusangst.
91136: ALAIN DE BOTTON - Olympus Pockets 1 - De architectuur van het geluk Alain de Botton. 14e druk, 2013. Olympus. Paperback. 306pp. Illustr.
90184: BOTTON, ALAIN DE. - Religie voor atheïsten. Een heidense gebruikersgids.
41932: BOTTON, ALAIN DE. - How Proust cab Change your Life.
27522: BOTWINNIK, M.M. - Keur van mijn beste partijen (1926-1936). Vertaling uit het Russisch van G.C.A.Oskam. Met 96 diagrammen.
20976: BOTWINNIK, M.M. - Keur van mijn beste partijen (1926-1936). Vertaling uit het Russisch van G.C.A.Oskam. Met 96 diagrammen.
84863: HAFID BOUAZZA - De Vierde Gongslag Met de CD.Uitgeverij 521, Amsterdam. 2006. Hardcover met stofomslag.126pp.
68748: HAFID BOUAZZA - Paravion 10e druk, 2004. Hardcover met stofomslag. 219pp.
85967: HAFID BOUAZZA - Paravion Prometheus. 8e druk, 2004. Hardcover met stofomslag. 219pp.
82075: HAFID BOUAZZA - Paravion 3e druk, 2004. Prometheus. Hardcover met stofomslag. 219pp.
49236: HAFID BOUAZZA - De vierde gongslag + CD Pimento
79715: R. BOUBER;ROB BOUBER - Het onbekommerde Leven 3e druk, 2008. HDC Media. Hardcover. 196pp. Illustr.
64668: BOUCÉ, PAUL-GABRIEL. - Les Romans de Smollett. Étude critique.
87513: S. BOUCHER - Gelukkig Zijn U Kiest Er Zelf Voor! 2007. Deltas. Paperback. 178pp.
19731: BOUCHER, JEAN-JACQUES. - Chambord. 32 pages de hors-texte dont 8 en quadrichromie. Préface de Pierre Durye.
55255: BOUCHER, L.J.C. - Eindeloos tussen de boeken.
67408: DICK SCHAAP;FLORINE BOUCHER - Woord gehouden 1985. Staatsuitgeverij. 253pp. Illustr.
73763: HILDE BOUCHEZ - Piet Stockmans Monograph. en Garth Clark, Ludo Raskin. Stichting Kunstboek. 2002. Hardcover met stofomslag. 111pp. Illustr. Text in English.
90132: BOUCHIER, TINEKE; JONG, HARRY DE. - Hoerenlopers - Mannen op zoek naar intimiteit.
13011: BOUCKAERT, PETRUS XAVERIUS JOHANNES MARIE. - Peritoneumvloeistof. Biochemische veranderingen tijdens de menstruele cyclus (with a summary in Englisch).
44171: BOUCKAERT, P.X.J.M. - Peritoneumvloeistof. Biochemische veranderingen tijdens de menstruele cyclus. Proefschrift. Nijmegen.
21341: BOUCKAERT, LUK EN JAN VANDENHOVE. - Méér dan strategie? Sociale verantwoordelijkheid als bedrijfsfilosofie.
60527: BOUDARD, RENÉ. - Genes et la France dans la deuzième Moitié du XVIIIe Siècle. (1748-1797). Maison des Sciences de L'Homme. Recherches Méditeranéennes Etudes IV.
72899: TOM BOUDEN - Herman, de lichtrode ridder 30pp. Illustr.
50542: LEO BOUDEWIJNS - Discografie van het Concertgebouworkest
71215: LEO BOUDEWIJNS - Honderd jaar rond : (fono) Grafisch Nederland 1987 paperback. 103pp. illustr.
34509: BOUDEWIJNS, LEO. - Notities over de platenwereld in Nederland. ´n hele kunst.
67022: L. BOUDEWIJNS - 'n Hele kunst Notities over de platenwereld in Nederland. Gooise Uitg. 1979. Hardcover met licht beschadigd/verkleurd stofomslag. 143pp. Illustr.
91770: BOUDEWIJNS, LEO, ULSEN, HENK VAN. - Broeden op een wolk. Jan Voerman, schilder 1857-1941.
42001: BOUDEWIJNSE, J. - Regeering en Staten-Generaal 1888-1898. Feiten en Cijfers. Met toelichtingen.
90393: BOUDEWYNS - Dirigentenvreter Boudewijns, Leo. ware en onware verhalen uit de klassieke platenstudio's. 2e druk, 1985. Fontein. Paperback, licht beschadigd. 159pp.
53224: I. VONK;F. NELISSEN;B. BOUDHAN - Maatschappelijk ondernemen
58454: C.E.M. STRUYKER BOUDIER - Het lijkt nergens op 1982. Ambo, Baarn. 140pp. Doorlopend onderstrepingen met potlood.
58451: C.E.M. STRUYKER BOUDIER - Morgen is het zondag 1990. Kok, Kampen.Pap. 322pp. Meer dan 40 pagina's doorlopend onstrepingen met potlood.
59710: BOUDON, JACQUES-OLIVIER. - Les habits neufs de Napoléon.
82303: BOUGAINVILLE, LOUIS-ANTOINE DE: - Reise um die Welt, 1766 - 1769.
75654: BOUHANNA, LAURENT. - Vade-mecum d'ophtalmologie vétérinaire (2e édition).
75602: BOUHANNA, LAURENT., JEROME ZARA. - Ophtalmologie vétérinaire Consultations et chirurgies courantes. CD ROM. Pratique Veterinaire.
51402: N. BOUHUIJS - Vechten voor vrede
49314: M. BOUHUYS - Anne Frank is niet van gisteren Bakker
58183: MIES BOUHUYS - De ceremonie van de laatste adem 1989. 150pp.
27765: BOUILLON, GEORGES. TEXTES. GRAVURES DE MARCEL HUBERT. - Visages.Textes. Georges Bouillon. Gravures de Marcel Hubert. Préface de Pierre Benoit. Signed and with a dadication by Marcel Hubert.
85257: BOUKEMA, P.J. - Enkele aspecten van de vrijheid van meningsuiting in de Duitse Bondsrepublek en in Nederland. Een rechtsvergelijkende studie.
35639: BOUKES, FEKKE. - Modern Volleybal.
83911: DOMINIQUE PAOLI;CYRILLE BOULAY - Nicolaas II en zijn familie Herinneringen aan een Tsarenfamilie. 1993. Schuyt & Co. Hardcover. 128pp. Illustr.
32815: BOULDING, KENNETH E. - Inleiding tot de sociale dynamica. Geschiedenis als didactiek en groeiproces. Vertaling van bastiaan Willink.
74732: JEAN-PIERRE BOULE - Sartre, Self-Formation And Masculinities 2005. Paperback. 228pp. Bibliogr. Index.
91846: BOULT, ADRIAN CEDRIC . - My Own Trumpet.
69195: HANS BOUMA - Handen vol licht 1993. Kok. Paperback. 100pp.
64785: HANS BOUMA - Uw mens Hardcover
77624: ALLARD DE ROOI;HANS BOUMA - Maak dat je wegkomt! Avontuurlijk reizen rond de wereld. 1992. Rainy Day Productions. Paperback, omslag licht sleets. Verder goed. 159pp. Illustr.,.
60746: H. BOUMA - Om mens te zijn Brevier. 1998. Kok. Kampen. 400pp.
64397: HANS BOUMA - Zo jong als je bent
69196: HANS BOUMA - Op reis - om weer thuis te komen 396pp.
72312: BOUMA, BOB. - The artists art of cooking. Favorite recipes from Phonogram artists the world over.
63752: HANS BOUMA - Droom die mens werd 101 gedivhten bij een geboorte. 110pp.
48423: HANS BOUMA - In de schaduw van de Psalmen Kok
64876: HANS BOUMA - Van geluk spreken Hardcover
53623: JOS BRINK;HANS BOUMA - Bouwen met puin Kok
47251: JOS BRINK;HANS BOUMA - Bouwen met puin Kok
64454: HANS BOUMA - Mens mag je zijn 2e druk, 989. hardcover met stofomslag. 62pp.
64439: HANS BOUMA - Engel vertel mij 63pp. Illustr.
57990: MARJOLEIN BASTIN;HANS BOUMA - Seizoensgewijs 3e druk, 1988. 62pp. Hardcover met stofomslag.
46111: BOUMA, P.J. - Kleuren en kleurindrukken. Met 113 figuren en een aanhangsel.
44419: IT FRYSKE HOARS. REDACTIE. OP INITIATIEF VAN G.J.A. BOUMA. - de Friese sjees.Historie en gebruik: H.de Haan, A.C.Bouma, A.de Jager. Stamboekregistratie Fries Sjezen-Stamboek. Stichting It Fryske Hoars.
38851: BOUMA, HANS. - Lopen op lucht.
64263: HANS BOUMA - Rijk in jaren Hardcover met stofomslag.3e druk 1990. 62pp.
91587: BOUMA, HANS. - Hoe blijf je er mens bij? Notities over huwelijk en gezin.
62730: HANS BOUMA - Brieven aan Irene 2e druk 1996. Kok. Kampen. Kleine tekst op schutblad. 184pp.
66996: HANS BOUMA - Dromen over Gelderland en Wim Steffen. Holkema & warendorf. 1982. Illustr.
87933: JOLANDA BOUMAN - Tips en tools voor managers J. Bouman. 4e druk, 2004. Thema. Paperback. 160pp.
70865: A. BLOEMEN;JANSJE BOUMAN - Iedereen tevreden tanja deel 4. 1981. Fontein. 113pp. Hardcover.
18751: BOUMAN, P.J. - Economische en sociale geschiedenis.
91005: NVT;HIDDE BOUMAN - Grote Atlas Van De Wereldgeschiedenis Kate Santon en Liza MacKay. 2006. Paragon Books. Hardcover met stofomslag. 320pp. Illustr.
88084: JOLANDA BOUMAN - Tips en tools voor managers J. Bouman. 4e druk, 2004. Thema. Paperback. 160pp.
87894: JOHANNES DE GEUS;JOLANDE BOUMAN - Waarom? Daarom! ohannes de Geus en Jolande Bouman. 3e druk, 2006. Thema. Paperback. 147pp.
82241: J.M. VAN DER VALK BOUMAN - 't Konings Loo Onno Meeter fofografie. Esso. 1985. Hardcover. 62pp. Illustr. Deel 7.
78979: BOUMAN, P.J.; DIEPENHORST, I.A.; E.A. - 150 jaar koninkrijk der Nederlanden, ontstaan en bestaan
49537: BORIS I. ASVARISC;J.M. VAN DER VALK BOUMAN - Hollandse 19de-eeuwse schilderkunst uit de Hermitage en Paleis Het Loo
49689: S.M. BOUMAN - Israel achter de schermen Uitgeverij Prometheus
49739: J.M. VAN DER VALK BOUMAN - 't Konings Loo Nijgh & Van Ditmar
90394: A.C. BOUMAN - De Nederlandse Veenmossen A.C. Bouman. Flora en verspreidingsatlas van de Nederlandse Spaghnopsida.KNNV. 2002. Hardcover. 152pp. Illustr.
90400: DIETER BOESEWINKEL;FERRY BOUMAN - Verspreiding Van Zaden Ferry Bouman en Dieter Boesewinkel. 2000. KNNV. Hardcover. 240pp. Illustr.
63138: BOUMAN, P.J. - Economische En Sociale Geschiedenis in Hoofdlijnen.
56951: BOUMAN, A.C. - Observations on Syntax and Style of some Icelandic Sagas. With special reference to the relation between Víga-Glúms saga and Reykdœla saga.
56745: BOUMAN, A.C. - Patterns in Old English and Old Icelandic Literature.
76525: J.M. VAN DER VALK BOUMAN - 't Konings Loo Esso Museumreeks deel 7. 1985. Hardcover. 62pp. Illustr.
64218: MINK VAN RIJSDIJK;JANSJE BOUMAN - Vandaag laat ik jou maar thuis 46pp.
79944: BOUMAN, A. - Nederland…. Orgelland.
35391: BOUMAN, J.J. - Op en om Oranje's Troon. Ons vorstenhuis in de 19e en 20ste eeuw.
35189: BOUMAN, P.J. - Vol in beweging. Onbegrepen Amerika.
33784: BOUMAN, P.J. - Anton Philips. De mens. De ondernemer.
16963: BOUMAN, C. - Motorsmeerolie en motorvervuiling. Een handleiding voor studeerenden en voor de practijk.
28423: BOUMAN, L. - Experimetelle Untersuchungen über den Willen bei Normalen und Psychopaten. Overgedrukt uit Psychiatrische en Neurologische Bladen, jaargang 1919, No.5 en 6.
22171: BOUMAN, D.J., H.M.DE JONG. - Generalized theory of adjustment of observations. With applications in meteorology. Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut Mededelingen en Verhandelingen 84.
22164: BOUMAN, D.J. - Consistency of approximations in discontinuous fields of motion in the atmosphere with an introduction to the use of generalized functions or distributions in meteorology. Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut Mededelingen en Verhandelingen 79.
20023: BOUMAN, DIRK JAN. - Consistency of approximations in discontinuous fields of motion in the atmosphere wit an introduction to the use of generalized functions or distributions in meteorology. Rijksuniversiteit Utrecht. Series Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut Nededelingen en Verhandelingen 79.
37939: BOUMANS, TEUN. EINDREDACTIE. - Beeld van een Stad. Visie en projecten van Woningbedrijf Amsterdam.
64669: BOUNDS, J. DENNIS. - Perry Mason, the Authorship and Reproduction of a Popular Hero.
17938: BOUQUILLON, THOMA JOS. - Theologica Moralis Fundamentalis.
72707: NINA BOURAOUI - De gluurster 2e druk, 1993. De Geus-EPO. Hardcover met stofomslag en wikkel. 127pp.
81815: ANTHONY BOURDAIN - Een Kok Op Reis 2002. Forum. Paperback. 271pp. Zijkanten boekblok wat vuil, inhoud goed.
34583: BOURET, JEAN. - L'École de Barbizon. Et le paysage françias au XIXe siècle.
91443: BOURGONDIËN, MAARTEN VAN / HOLLANDER, PETER E.A. - Rampspoed & Tegenslag. Jaarboek deel 64.
83985: FLEUR BOURGONJE - De Dijk Waarlangs We Lagen 2e druk, 2000. Atlas. Paperback. 158pp. Met opdraag en gesigneerd door Bourgonje.
52865: FLEUR BOURGONJE - Nevelpaarden Atlas
48151: FLEUR BOURGONJE - Nevelpaarden Atlas
57971: HENRIETTE A. HOMMES-SCHUCHART;G.J.F. BOURITIUS - Wat geen oog heeft gezien 1981. KRO De Horstink. Hilversum. Amersfoort. 164pp. Illustr.
46238: BOURKE, JOHN GREGORY. - Der Unrat in Sitte, Brauch, Glauben und Gewohnheitsrecht der Völker. Übersetzt von Friedrich S. Krauss und H.Ihm.
16870: BOURLIER, E. - Joie en dieu - Sermon pour la naissance de son altesse royale la princesse Juliana d' Orange-Nassau duchesse de Mecklembourg.
67951: BOURNE, JR., LYLE E. BRUCE R. EKSTRAND. - Psychology. Its Principles and Meanings. holt-Sanders. Fifth edition. 1985.
50515: CAMILLE BOURNIQUEL - Frederic Chopin
73819: RONAN BOUROULLEC;ERWAN BOUROULLEC - Ronan And Erwan Bouroullec 208pp. Illustr.
50476: JEAN-CLAUDE BOURRET - De alternatieve dokter Uitgeverij Hollandia
59051: JOS BOURS;JOS BOURS - Sporen van staal 1987. E.J. Van Himbergen. Utrecht. 160pp. Naam uit schutblad geknipt.
42608: BOUSEMA, J.T. - Interrupting malaria transmission . the effects of drugs and immunity on the transmissibility of Plasmodium falciparum. Proefschrift.Radboud Universiteit Nijmegen
75614: BOUSSARIE, DIDIER. - Guide pratique de médecine du furet.
70325: IVO MICHIELS;S. BOUSSET - Meer Dan Ik Mij Herinner Gesprekken met Ivo Michiels. Hardcover met stofomslag. 269pp.
16836: BOUT, J. - Gedenkboek van de bonden van J.V. en M.V. op G.G. 1910-1950 en 1926-1951. Uitgegeven ter herinnering aan het 40-jarig bestaan van de bond van ned. Hervormde jongelingsverenigingen op gereformeerde grondslag 1910-1950 en het 25-jarig jjubileum van de bond van ned. Hervormde meisjesverenigingen op gereformeerde grondslag 1925-195
90602: VICTORIA BOUTENKO - Green for Life Victoria Boutenko. 2010. North Atlantic Books. Paperback, good. xiv,209pp.
72501: B. BOUTER - Rsi, Whiplash 2000. 95pp.
88171: GARY A. HAUGEN;VICTOR BOUTROS - The Locust Effect Gary A. Haugen and Victor Boutros. Oxford University Press. 2014. Hardcover with dust wrapper. 346pp.
9780: BOUTRY, G.A. - Optique Instrumentale. Préface de M.Armand de Gramont.
61138: JAAP VAN DONSELAAR;CAROLIEN BOUW - De Nederlandse volks-unie Het Wereldvenster Bussum. 1981. paperback. 162pp.
82008: JOLET PLOMP;MAURICE BOUWENS - Werken met plezier De weg naar meer flow. 2000, Thema. Paperback. 104pp.Naamstempel op schutblad, verder goed.
44238: BOUWERS, A. - Selected Scientific Papers.
37074: BOUWHUIS, D.G. - Visual Recognition of Words. Proefschrift.
30265: BOUWHUIS, J. - Watermolens tussen Vecht en Oude Ijssel.
80628: R. BOUWKAMP - Helen door delen 1e druk, 199. Tijdstroom. paperback. 483pp. Doorlopend potlood- en penstrepen in de tekst en marge.
68813: ROEL BOUWKAMP - Gespreksvormen 1984. 206pp. Naam met pen op schutblad.
52053: ROEL BOUWKAMP - Agologisch werkboek / druk 10 Uitgeverij H. Nelissen
54571: ROEL BOUWKAMP - Gespreksvormen BuDH-Nelissen
38718: BOUWKAMP, ROEL. - Gespreksvormen.
63968: ROEL BOUWKAMP - Agologisch werkboek / druk 10 9e druk, 1991. 379pp.
87531: R. KUIPER;R. KUIPER;W. BOUWMAN - Vuur En Vlam / 3 Kinderen Van De Vrijmaking Deel 3. Buijten en Schipperheijn. 2004. Paperback. 387pp. Naamstempel op schutblad, verder goed.
85875: N. JANKOWSKI;BOUWMAN - INTERACTIEVE MEDIA OP KOMST 1e druk, 1989. Otto Cramwinckel. Paperback. 176pp.
26368: BOUWMAN, MIES. - Momento Menuetten. 125 rijst-recepten van Nederlandse huisvrouwen voor u verzameld en van een inleiding voorzien.
84196: H. BOUMAN;H. BOUWMAN - De Mooiste Treinreizen Fotografie: Martin Kers. Terra. 2e druk, 2006. Hardcover, oblong. 223pp. Illustr.
77502: GIJS BOUWMAN - De zonde van Sodom Ontstaan en verstaan van een bijbelverhaal. 1990. Gooi & Sticht. Paperback. 141pp.Bibliotheekstempel (De Gay Krant) op titelpagina en zijkant boekblok/snede. Boekbespreking voorin geplakt. Verder goed.
50876: THIEU VAESSEN;R. BOUWMAN - De Ergste Nederlander Aller Tijden Tirion Uitgevers
50896: M. DE GROOT;M.H. BOLKESTEIN;G. BOUWMAN - Vrouw zijn in het licht van het evangelie
47269: GIJS BOUWMAN - De zonde van Sodom
52117: M. DE GROOT;M.H. BOLKESTEIN;G. BOUWMAN - Vrouw zijn in het licht van het evangelie
89370: BOUWMAN, MIES EN CHERRY DUYNS. - Mies Bouwman presenteert Een van de Acht. Impressies van een zeer vermakelijk televisieprogramma.
17320: BOUWMAN, H. - Onder veilige hoede - De theologische school te Kampen gedurende de jaren 1854 - 1924.
58006: M.H. BOLKESTEIN;M DE GROOT;G. BOUWMAN - Vrouw zijn in het licht van het evangelie 1982. Ten Have. Baarn. Naam met pen op schutblad. 199pp.
40045: BOUWMAN, HARRY. - Communicatie in de informatiesamenleving.
40036: BOUWMAN, H., N. JANKOWSKI. REDACTIE. - Interactieve Media op Komst.
34617: BOUWMAN, C.B. - De Drentsche Patrijshond. Oud Nederland Jachthondenras. Serie: Onze Hond Praktijkboek.
180: BOUWMEESTER, PIET. - U weet het niet van mij. Politiek- journalistieke herinneringen.
20169: BOUWMEESTER, PIET. SAMENSTELLING EN TEKST. - Nieuwspoort Centraal. Veertig jaar Internationaal Perscentrum in woord en beeld. Jubileumuitgave Nieuwspoort.
80983: BOUWMEESTER, HENK. - Demonstratieprojecten IFD-bouwen 2002: op de drempel van een doorbraak.
74299: JOOST SMIERS;AART BOUWMEESTER - Opera in uitvoering Operaproduktie in Nederland. Aha Books. 1990. 140pp. Illustr.
53008: L. BOUYER - Erasmus in zijn tijd Uitgeverij het Spectrum
87910: HARVEY A. ROBBINS;MICHAEL FINLEY;A. BOVEE - Waarom Teams Niet Werken Harvey A. Robbins en Michael Finley. 1e druk, 2001. Thema. Paperback. 262pp.
54061: BOVEE, L.;FRANS BAUER - Frans Bauer Tirion Uitgevers
87934: S. SMITH;A. BOVEE - Persoonlijk Leiderschap S. Smith. 1e druk, 2001. Thema. Paperback. 240pp.
65828: M. VAN BOVEN - Gerard en Cornelis van Spaendonck Twee Brabantse bloemenschilders in Parijs. Margriet van Boven. Sam Segal. Schwartz Maarssen. 1980. Paperback. 222pp. Illustr. Kleine tekst met pen op schutblad.
54363: PIA VAN BOVEN;P. VAN BOVEN - Zorg voor jezelf Meyer
73319: F. EGMOND;FLORIKE EGMOND;M. VAN BOVEN - Nederland In De Maak 240pp. Illustr.
49118: SAM SEGAL;MARGRIET VAN BOVEN - Gerard & Cornelis van Spaendonck Gary Schwartz
49148: M. VAN BOVEN - Gerard en Cornelis van Spaendonck Schwartz
80325: BOVEN, MARGRIET VAN. - Jan Bogaerts 1878-1962. Schilderijen en tekeningen.
88662: YVETTE VAN BOVEN - Home made winter Yvette van Boven. 4e druk, 2013. Fontaine. Paperback. 252pp. Illustr.
21802: BOVENKAMP, HENRI VAN DE. - Water soluble cyclophanes as hosts and catalysts. Alembic Japan Study Tour 1988. Tradition in Development. Preparatory Study 12.
62948: A.P. VAN DE BOVENKAMP - Hitlers Handlangers met Peter van de Bovenkamp. 1e druk, 2004. 192pp. Illustr. 4°. Naam met pen op schutblad, verder als nieuw.
9018: BOVENKERK, FRANK., FRANK BUIJS EN HENK TROMP. (RED.) - Wetenschap en Partijdigheid. Opstellen voor André J.F.Köbben.
61559: FRANK BOVENKERK - Vreemd volk, gemengde gevoelens Etnische verhoudingen in een grote stad. Boom Meppel Amsterdam. 1985. 332pp.
53183: F. BOVENKERK - La Bella Bettien
61553: F. BOVENKERK - Omdat zij anders zijn 4e druk, 1980. Boom, Meppel. Paperback. 207pp.
68199: BOVENKERK, FRANK EN LODEWIJK BRUNT. INGELEID DOOR. - Rafelrand van amsterdam. Jordaners, pinda-Chinezen, ateliermeisjes en venters in de jaren dertig. Boom, Uitgeverij. 1977. Pap. rug licht beschadigd. 165pp.
91230: BOVENKERK, FRANK EN LODEWIJK BRUNT. INGELEID DOOR. - De rafelrand van Amsterdam. Jordaners, pinda-Chinezen, ateliermeisjes en venters in de jaren dertig. Vier sociografische schetsen.
42547: BOVERS, M. - Cryptococcus neoformans and Cryptococcus gattii . speciation in progress. Proefschrift. Universieit Utrecht.
42542: BOVERS, M. - Cryptococcus neoformans and Cryptococcus gattii .speciation in progress. Proefschrift. Universieit Utrecht.
21899: BOVET, TH. - De overwinning op de angst. Over ziek en gezond geloof. Vertaling van W.R.M.Noordhoff.
60618: EDWARD SCHILLEBEECKX;JOHN BOWDEN - Edward Schillebeeckx 1984. Ten Have Baarn. 159pp. Naam met pen op titelpagina, verder goed.
82541: BOWDEN, CHARLES M., D.W. HOWGATE AND HERMANN R. ROBL. - Cooperative Effects in Matter and Radiation.
23154: BOWEN, MARJORIE.(MRS. ARTHUR LONG). - Engeland bij den Vrede van Rijswijk. (1697).
78152: BOWEN, JOHN R. - Sumatran Politics and Poetics: Gayo History, 1900 -1989.
88275: TOM BOWER - Nazi goud Tom Bower. 1997. Balans. Paperback. 432pp.
89960: BOWERMAN, BRUCE, AND O'CONNELL, RICHARD T . - Forecasting and Time Series: an Applied Approach . Third Edition. The Duxbury Advanced Series in Statistics and Decision Sciences.
23805: BOWERS, PETER, M. - A Complete Guide to Aviation Photography. Modern Aviation Series.
26788: BOWLE, JOHN. - Charles I. A Biography.
84148: KENNETH H. BLANCHARD;SHELDON BOWLES - Gung Ho! 1e druk, 1998. Contact. Hardcover met stofomslag. 143pp. Naam met pen op schutblad.
86636: BOWLING, ALLEN C. - Complementaire en alternatieve geneeswijze bij Multiple Sclerose.
76109: BOWMAN, FRANK. - Introduction to Bessel Functions.
55711: CAROL BOWMAN - Return from Heaven HarperCollins Publishers
55259: BOWRA, C.M. - Tradition and Design in the Iliad.
57473: BOWRA, C.M. - Periclean Athens.
68243: BOXEL, E. VAN KOREMAN, K. - Laboratorium Rotterdam: Decode Space / druk ND / nieuwe perspectieven op de publiek ruimte A.I.R. 2007/ Pap. 192pp.
67986: BOXEL, P. VAN - Sjabbatskind / druk 1 / vroegjoodse tradities over leven en dood Gooi en Sticht, Uitg.1987. Paperback. 96pp.
84472: C.R. BOXER - De Nederlanders in Brazilie 1624-1654 1993. Uitgeverij Atlas. Paperback. 328pp.
67749: C.R. BOXER - Het profijt van de macht De Republiek en haar overzeese expansie, 1600-1800. 1988. 302pp. Ex Libris op schutblad geplakt.
44829: BOXER, C.R. - De Ruyter en de Engelse Oorlogen in de Gouden Eeuw. Met een beschouwing door R.E.J. Weber over zeeschilders Willem van de Velde de Oude en de Jonge.
86229: C.R. BOXER - NEDERLANDERS IN BRAZILIE 1624-1654 1993. Atlas. Paperback. 328pp.
87082: BOXER, C.R. - Jan Compagnie in Japan, 1600-1817. An essay on the cultural, artistic and scientific influence exercised by the Hollanders in Japan from the seventeenth to the nineteenth centuries.
4408: BOXTEL, J.J.P. - Herstel der Liefde in de sociale wijsbegeerte. Rede uitgesproken in verband met de aanvaarding van het ambt van hoogleraar.aan de Kath.Univ.te Nijmegn op Vrijdag 27 november 1953.
43239: BOXTEL, J.J.A. VAN. - On the visual system's architecture underlying binocular rivalry and motion perception .does it take two to tango?. Proefschrift. Universiteit Utrecht.
43219: BOXTEL, J.J.A. VAN. - On the visual system's architecture underlying binocular rivalry and motion perception .does it take two to tango?. Proefschrift. Universiteit Utrecht.
33905: BOXTEL, J.J.P.VAN. - Waarde - Ethiek en zijnsleer. Openbare les. 1948.
89689: BOYER, CARL B. - A History of Mathematics.
56955: BOYER, RÉGIS. - L'Islandais des Sagas d'après les "Sagas de Contemporains".
89662: BOYER,CHARLES. - HANDBOEK DER WIJSBEGEERTE. 3 delen. Bewerkt door H.G.Rambonnet.
62518: JIMMIE T. BOYETT - The Guru Guide 1e druk, 1988. john Wiley & Sons. xiii,385pp.
52637: FRANCIS ANTHONYBOYLE;FRANCIS A. BOYLE;BOYLE - Foundations Of World Order Duke University Press Books. ix,220pp.Index. Doorlopend onderstrepingen/aantekeningen met potlood, meest in de marge. Continuing Light Underlining with lead pencil, mostly in the margin.!! verder goed.
16147: BOYLE, JAMES. - Shamans, Software, and Spleens. Law and the Construction of the Information Society.
75528: SVETLANA BOYM - Another Freedom The Alternative History of an Idea. 2010.The University of Chicago Press. Hardcover with d.j. xiii,360pp. References. Index.
74024: CONSTANTIN BOYM - Curious Boym. 219pp. Illustr.
75053: PETRA M. BOYNTON - The Research Companion a Practical guide for the Social and Health Sciences. Psychology Press. 2005. Paperback. viii,199pp. References. Index.
54532: J. BOYSEN - Angela Merkel Uitgeverij Sirene
43125: BOZORGUI, BEHNAZ. - Computational Methods to Study Strongly-Binding Polymer-Colloid Systems. Proefschrift.Universiteit van Amsterdam.
77385: J. BERTING;J.M. VAN BRAAK - Taboe Waarover wij niet mogen spreken. Ad Donker. 1989. Paperback. 94pp.Bibliotheekstempel (De Gay Krant) op titelpagina en zijkant boekblok/snede. Boekbespreking voorin geplakt. Verder goed.
65784: TED DE JONG;J.J. BRAAK - Hotels Planning En Ontwerp 142pp. Illustr.
72251: BRAAK, MENNO TER. - Cinema Militrans. Prisma-Reeks No. 11.
77021: MENNO TER BRAAK;M. TER BRAAK - Een mens valt uit Duitsland Merz, Konrad. Bruna. 1979. Paperback. leesvouwen rug. 156pp.
79189: H.J. VAN DE BRAAK - Sociodynamica waarom de wereld constant veranderd. Enzo Press. 1995. paperback. 205pp.

Next 1000 books from Antiquariaat Ovidius

12/15