Antiquariaat Ovidius
Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort.(gesloten antiquariaat) Tel.: +31 (0)543 451311            Email: bert.van.genderen@hetnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
91242: AWAANENBURG, JOOST C.J.M. - The biochemical and clinical assessment of cardiac markers for the detection of various forms of myocardial tissue damage. Proefschrift.
16345: AWBERY, J.H. - A Textbook on Heat. With Diagrams.
21473: AWDIJEW, W.I. - Geschichte des Alten Orients.
80428: AXEL DONGES, REINHARD NOLL. - Lasermeßtechnik: Grundlagen und Anwendungen. Technische Physik Band 4.
22731: AXEL, BRIGITTE. - Haschisch / Hippies. Verslag van een reis.
36591: AXIONOV, VASSILI. - Une Saga Moscovite. I: La génération de L'Hiver. II: Guerre et prison. III: Prison et paix.Traduit du Russe par Lily Denis.
17761: AXTERS, S. - Mystiek Brevier - De Nederlandse mystieke poezie. Derde deel.
92701: JESSE AYANI - The Brotherhood of the Magi Jesse Ayani.2002. Heart of the Sun. Paperback. 280pp.
93156: AYANI, JESSIE E. - Awakening and Healing the Rainbow Body.
90287: PIERRE AYCOBERRY - The Social History of the Third Reich, 1933-45 Pierre Aycoberry. 1999. The New Press, New York. Hardcover with dust wrapper. vi,380pp.
43434: AYENOR, G.K. - Capsid Control for Organic Cocoa in Ghana Results of participatory learning and action research. Documents sur la Gestion des Ressources Tropicales. Tropical Resource Management Papers. No.87.
43408: AYENOR, G.K. - Capsid Control for Organic Cocoa in Ghana Results of participatory learning and action research. Proefschrift. Universiteit Wageningen.
89518: AYER, A. J. - Logical Positivism.
92263: AYER - Kernproblemen van de filosofie Ayer, A.J. 2e druk, 1987. Kok Agora. Paperback. 250pp.
52997: A.J. AYER - Hume Uitgeverij Lemniscaat
53791: A.J. AYER - Hume Uitgeverij Lemniscaat
67581: A.J. AYER - De kernproblemen van de filosofie 1987. kok agora Kampen. paperback. 250pp.
84358: AYER, A.J. - De kernproblemen van de filosofie. 2e druk. 1987. Kok Agora Kampen. Paperback. 250pp.
74504: DAVID AYERS - Modernism A Short Introduction. 2004. Blackwell Publishing. Hardcover with d.j. xii,153pp. Bibliogr. Index.
76255: J. AYESTA - Helena Of De Zee In De Zomer 2006. Podium. Hardcover met stofomslag. 105pp.
54209: ROSALIE CALLWAY;GEORGINA AYRE;GEORGINA AYRE - Governance for Sustainable Development Earthscan Publications
74991: JENNIFER GERARDA BROWN;IAN AYRES - Straightforward How to mobilize heterosexual support for gay rights. 2005.Princeton University Press . Hardcover with d.j. x,246pp. Index.
6337: AYROUT, HENRY. - Liaisons Africaines.
68443: AYTO, JOHN & BARRATT, ALEXANDRA (EDS.) - Aelred of Rievaulx's De Institutione Inclusarum. Two English version.
57846: AYYAD, A.T. - Teach yorself Arabic. Rules of reading and writing.
70666: AZARYA, VICTOR., ANNEKE BREEDVELD, MIRJAM DE BRUIJN, HAN VAN DIJK. - Pastoralists under Pressure? Fulbe Societies Confronting Change in Weste Africa. Social, economic and Political studies of The Middle East and asia. (S.E.P.S.M.E.A.) Volume 65. Small stamp "Duplicaat" on first free endpaper.
58514: MICHAEL AZERRAD - Nirvana 1899. Free Record Shop. BZZToH. 359pp.Illustr.
58391: CHARLES PETERSON;MICHAEL AZERRAD - Screaming life 1995. Met de CD.
59602: AZEVEDO, CARLOS DE. - Baroque Organ-Cases of Portugal. Bibliotheca Organolica Volume 50.
81054: AZGARDE. - Astrologie anders. Uw verjaardag vertelt wie u bent.
85637: FIRDOUS AZIM - The Colonial Rise of the Novel 1993. Routledge. Paperback. ix,253pp.
5835: AZIZ, A.K., J.W.WINGATE, M.J.BALAS. (ED.). - Control Theory of Systems Governed by PartialDifferential Equations.
59504: AZNAVOUR. - Aznavour. An Autobiography. Translated by Ghislaine Boulanger.
71787: B_CKMAN, SVEN. - Tradition Transformed, Studies in the Poetry of Wilfred Owen.
53400: J.A. BAAIJENS - Ontwaakt! : een dringende oproep tot reformatorisch Nederland Boekhout
29363: M. BAAIJENS, G. DE JONG EN D.T.E. VAN DER PLOEG. - Kind, school en aarde. Didactische aanwijzingen voor het aardrijkskunde - onderwijs op de basisschool.
51821: NICO BAAIJENS;NICO BAAIJENS - De toekomstmens
46675: M. BAAIJENS, G. DE JONG EN D.T.E. VAN DER PLOEG. - Kind, school en aarde. Didactische aanwijzingen voor het aardrijkskunde - onderwijs op de basisschool.
54773: NICO BAAIJENS;NICO BAAIJENS - De toekomstmens
31142: BAAIJENS, NICO. - Het denkende ding. De toekomst van robots, supercomputers en het namaakbrein.
77369: ANTOINE BODAR;J. VAN BAAL - Eeuwigh gaat voor Oogenblick 1992. Balans. Paperback. 151pp.Bibliotheekstempel (De Gay Krant) op titelpagina en zijkant boekblok/snede.
44407: BAAL-TESHUVA, JACOB. HRSG. - Der Reichstag und urbane Projekte. Christo und Jeanne-Claude. Photographie Wolfgang Volz.
30154: BAAL, J.VAN. - Ontglipt verleden. Tot 1947: Indisch bestuursambtenaar in vrede en oorlog.
83890: J. BAALBERGEN - Van opstand tot onafhankelijkheid De Unie van Utrecht en het ontstaan van een zelfstandige staat 1559-1609. 1979. Staatsuitgeverij. Paperback. Oblong. 101pp. Illustr.
782: BAALEN, ANNEKE VAN EN MARIJKE EKELSCHOT. - Geschiedenis van de vrouwentoekomst.
55434: CEES BAAN - Villa Felderhof Strengholt's Boeken
58954: P. VAN DER BAAN - Voor ons en door ons 1989. Unie van katholieke Bonden van Ouderen. 's-Hertogenbosch. 159pp.
36060: BAAN, JAN. - The way to Market Leadership. My Life as an Entrepeneur.
62285: CEES BAAN - Villa Felderhof Strengholt. 100pp. Illustr.
63007: MARIËTTE FRÉDERIQUE BAANDERS - Ik ben niet verdrietig, ik ben boos 236pp;. Naam met pen op titelpagina. verder goed.
37498: BAANEN, B. - De bergen roepen.
89564: BAAR, G.A.C.H.M. VAN. - De stoute bisschop: onderzoek rond de stamouders van het Brabantse geslacht Van Baar : verslag van de bevindingen over oudere geslachten van die naam, eerstijds Van Baer, en het onderlinge verband.
24322: DE BAAR, PETER PAUL, ELS KLOEK EN TOM VAN DER MEER. - Balthasar G.
78757: ANNELIES HAASE;VÉRONIQUE BAAR - Piet Ouborg, solist zicht op een eigenzinnig oeuvre. 2009. Waanders. Hardcover met stofomslag. 111pp. Illustr.
72397: CO WESTERIK;VÉRONIQUE BAAR - Co westerik Aquarellen Tekeningen. 269pp. Illustr. Met de CD Rom.
92068: BAARDA, FRITS. - Uit het hart. Rotterdammers over het bombardement.
87515: BAARDA - Ken- en stuurgetallen voor personeelsmanagement P.R. Baarda., e.a. 1994.Kluwer. Paperback. 144pp.
79306: T. BAARDA - Paulus en de andere joden Exegetische bijdragen en discussie. Meinema. 1984. Paperback. 206pp.
62326: T. BAARDA - Paulus en de andere joden 1984. Meinema, Delft. 206pp. Naam met pen op titelpagina.
87060: BAARDA, SASKIA & PIET BOON & TH. P.M. VAN DER FLUIT . - Repertorium van boeken, alsmede van bijdragen in bundels en seriewerken, betreffende de geschiedenis van Noord-Holland (met uitzondering van Amsterdam en Haarlem) verschenen tot en met 31 december 1982.
90673: AD VERBRUGGE;JELLE VAN BAARDEWIJK;JELLE VAN BAARDEWIJK - Waartoe is de universiteit op aarde? Ad Verbrugge en Jelle van Baardewijk. 2014. Boom. Paperback. 296pp.
86194: C. VAN BAARDEWIJK - Kaat, Keet en de Kezen Rotterdamse vrouwen in opstand. 3e druk. Uitgeverij Calbona. Paperback. 69pp.
82132: C. VAN BAARDEWIJK - Kaat, Keet en de Kezen Rotterdamse vrouwen in opstand. 3e druk, 2008. Calbona. Paperback, voorplat licht beschadigd. 69pp.
26332: ONDER REDACTIE VAN G.E. BAARDMAN. - Gedenkboek 1955 - 1972. Van het genootschap van leraren aan Ned. Gymnasia, lycea en athenea opgericht in 1830.
24764: ONDER REDACTIE VAN G.E. BAARDMAN. - Gedenkboek 1955 - 1972. Van het genootschap van leraren aan Ned. Gymnasia, lycea en athenea opgericht in 1830.
6142: BAARDMAN, G.G. - L'oevre pedagogique D'alexander Vinet. Thèse pour le doctorat d'université présentée à la faculté des lettres de l'université de Paris et soutenue publiquement.
50322: R. VAN OORD;C. BAARDMAN - De ruige Biesbosch Voorhoeve
51652: DAVID LEWIS;JAMES GREENE;DAVID LEWIS;GERDA BAARDMAN - De verborgen taal van uw handschrift
91399: BAARDMAN, C. - Schoonhoven: trots op zijn verleden, bouwt aan zijn toekomst.
61277: CEES BUDDINGH';TH.P. VAN BAAREN - De schone zakdoek onafhankelijk tijdschrift onder redactie van Theo van Baaren en Gertrude Pape. 1941-1944. 1981. Meulenhoff. 149pp. Illustr. paperrback, licht beschadigd.
79922: BAAREN, HENK; VELU, A.G. - Leerboek der meubelstijlen ten dienste van hen die studeren voor een der vakexamens Woninginrichting of voor de akte NX, tevens handboek voor den belangstellenden leek.
67220: CEES BUDDINGH';TH.P. VAN BAAREN - De schone zakdoek 1981. 149pp. Illustr.
48659: J. SPERNA WEILAND;TH.P. VAN BAAREN - Antwoord
51173: J. SPERNA WEILAND;TH.P. VAN BAAREN - Antwoord
10368: BAARLE, P.W.L.VAN. - Resultaten en documentatie van de chirurgische behandeling van de otitis medie chronica. Een retrospectieve studie van 2225 operaties.
10965: BAARLE, W.H. VAN. - Reclamekunde & Reclameleer.
39725: BAARLINK, H. - Het evangelie van de verzoening.
48402: WILLEM S. DUVEKOT;H. BAARLINK - Vervulling en voleinding Kok
48686: H. BAARLINK - Het evangelie van de verzoening Kok
60770: H. BAARLINK - Het evangelie van de verzoening 1998. Kok. Kampen. 141pp.
40095: BAARLINK, H., W.S.DUVEKOT, A.GEENSE. REDACTIE. - Vervulling en voleinding. De toekomstverwachting in het Nieuwe Testament.
39944: BAARLINK, HEINRICH. BIJDRAGEN VAN: H.BAARLINK, T.BAARDA, C.J. DEN HEYER. E.A. - Christologische perspectieven. Exegetische en hermeneutische studies. Artikelen van en voor Heinrich Baarlink, uitgegeven ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de nieuwtestamentische vakken aan de Theologische Universiteit van de Gereformeer de Kerken in Nederland te Kampen.
1302: BAARN, VICTOR. - De Kroon.
55691: VICTOR BAARN - De kroon
83597: MARCO BAARS - Go West 2003. Tirion, Baarn. Paperback. 190pp.
82741: BAARS, I.J. - Exploring the Design, Planning and Control of Mental Health Care services. Proefschrift. Maastricht.
50298: K.E. BAARS - Varend vervoeren Van Amsterdam tot de Rijn 100 jaar Merwedekanaal. Matrijs, 2e druk, 1992. Hardcover met stofomslag. 151pp. Illustr. 4°.
39933: BAARS, A. - Om Gods verhevenheid en Zijn nabijhed. De Drie/eenheid bij Calvijn. *Summary in English included(. Prefschrift. Serie> Theologie en Geschiedenis.
39497: BAARS, BERNARD J. - In the Theater of Consiousness.The Workspace of the Mind.
72094: BAARSEN, REINIER J. - aspecten van de Nederlandse meubelkunst in de tweede helft van de achttiende eeuw. Proefschrift. Vis Offset. Alphen aan den Rijn. 1993. PaperbackSmall Library ticket below on spine.
2389: BAARSLAG, MARIA NEELTJE. - Étude comparative de quelques besoins linguistiques du Français et du Néerlandais.
53869: THEO BAART - Atlas van de verandering Nai Uitgevers/Publishers
24174: BAART DE LA FAILLE, H. TH. - De toepassing van elektriciteit in de woning.
80990: BAART, THE.: FOTO'S. - 50 jaar een veelzijdige partner. Wilma. Foto's: Theo Baart.
55488: JAN MICHAEL;J.M. BAART - Mime in Nederland
81937: A.J. NIJK;A.J. BAART - Handelen en verbeteren Boom, Meppel. 1984. Paperback. 180pp.
49438: FANNY BRUYNINCKX;J.TH. BALK;AD BAART - Onze havens
51525: S.J. VAN DER MOLEN;S.J. VAN DER MOLEN;AD BAART;AD BAART - Het grote klederdrachtenboek
45465: BAART, THEO - CARY MARKERINK - TRACY METZ. - Snelweg: Highways in the Netherlands.
43375: BAART, G.J.E. - Towards a Neisseria meningitidus B vaccine .introducing systems biology in process development. Proefschrift. Universiteit Wageningen.
43002: BAART, G.J.E. - Towards a Neisseria meningitidus B vaccine .introducing systems biology in process development. Proefschrift.Wageningen Universiteit.
37666: BAART, J.M., D.H.DE BOER, E.A. - De Hollandse Stad in de Dertiende eeuw. publicatie nr. 39 van de St. Comité Oud Muiderberg.
32785: BAART, INGRID EN MARLEEN BAERVELDT. - Dokteren aan Vrouwen. Medikalisering van vrouwenlevens.
27920: BAARTMANS, K. - Boer Koekoek.
13415: BAAS, ALEXANDER GERRIT DE. - Over het Middelpunt van Massa.
82277: BAATZ, DIETWULF. - Der römische Limes. Archäologische Ausflüge zwischen Rhein und Donau.
57855: BAATZ, DIETWULF. - De Römische Limes. Archäologische Ausflüge zwischen Rhein und Donau.
63206: DIANA BASKIN. SATHYA SAI BABA. - Divine Memoires of Sathya Sai Baba.
55877: EARL BABBIE - Practice of Social Research Thomson Learning
39207: BABOULIN, JEAN-CLAUDE. ROY STUART. - Roy Stuart.
39211: BABOULIN, JEAN-CLAUDE: TEXT. PHOTOS: DAHMANE BENANTEUR. - Dahmane.
61631: BABUSKA, IVO, MILAN PRAGER AND EMIL VITASEK. - Numerical Processes in Differential Equations. In cooperation with R.Radok. Prague. London. SNTL. Publishers of Technical Literature. Interscience Publishers, 1966.Or.cloth with d.j. . x,351pp. 8°.Bibliogr. Index.
81650: LIVI-BACCI - A Concise History of World Population (1st Edition) Massimo Livi-Bacci. Reprinted 1994. Blackwell. Paperback. cvi,220pp. Text in English. Name on first free endpaper.
91424: BACH, KARL PHILIPP EMANUEL. - Versuch über die wahre Art das Klavier zu spielen. Kritisch revidierter Neudruck nach der unveränderten jedoch verbesserten zweiten Auflage des Orginals Berlin 1759 und 1762, mit einem Vorwort und erläuternden Anmerkungen versehen. Von Walter Niemann.
12059: BACH, HEDWIG. - Karl Borromäus. Leitbild für die Reform der Kirche nach dem Konzil von Trient. Ein Gedenkbuch zum 400. Todestag 1984.
48169: EDWARD BACH - Genezing door bloemen Synthese Uitgeverij b.v.
56213: G.J. BACH - Doe uzelf geen kwaad
45122: BACH, KARL PHILIPP EMANUEL. - Versuch über die wahre Art, das Klavier zu spielen. Kritisch revidierter Neudruck nach der unveränderten, jedoch verbesserten zweiten Auflage des Originals. Berlin 1759 und 1762. Mit einem Vorwort und erl)uternden Anmerkungen versehen von Walter Niemann.
78104: BACH, JOHANN SEBASTIAN --- HOUTEN, KEES VAN. - Van Taal tot Klank. Tonet, ihr Pauken! Erschallet, Trompeten! Het openingskoor van het Weihnachts-Oratorium van Johannes Sebastian Bach. Met de CD.
38222: BACH, GEORGE EN PETER WYDEN. - Je intiemste vijand. Handleiding voor partners.
35029: BACH, F.W. UND JOHANNES ZSCHUCKE. - Die Mikroskopische Diagnostik der wichtigsten Tropenkrankheiten.
93377: BACH, C. UND LULIUS BACH. - Die Maschinen-Elemente Maschinen Elemente Maschinenelemente Ihre Berechnung und Konstruktion mit Rücksicht auf die neueren Versuche. Dreizehnte vermehrte Auflage. In zwei Banden.
69124: G.J. BACH - Doe uzelf geen kwaad 1984. Voorhoeve. Paperback. 157pp.
88318: E. BACH - Genezing door bloemen E. Bach. Tweede druk, zonder jaar. De Driehoek Amsterdam. Paperback. 102pp.
90045: BACHELARD, GASTON. - La Philosophie du Non. Essai d`une Philosophie du Nouvel Esprit Scientifique.
22469: BACHEM, JUL. - Preußen und die katholische Kirche.
28490: BACHLER, KÄTHE. - Erfahrungen einer Rutengängerin. Ergebnis einer Tatsachenforschung bei mehr als 3000 Wohnungs- und Arbeitsplatzuntersuchungen.
91936: BACHMANN, INGEBORG UND HANS WERNER HENZE. - Briefe einer Freundschaft. Herausgegeben von Hans Höller. Mit einem Vorwort von Hans Werner Henze.
91933: BACHMANN, INGEBORG, PAUL CELAN. BERTRAND BADIOU A.O. - Herzzeit. Ingeborg Bachmann-Paul Celan, der Briefwechsel. Mit den Briefwechseln zwischen Paul Celan und Max Frisch sowie Ingeborg Bachmann und Giséle Celan-Lestarnge.
23626: BACHMANN, HARTMUT. - Die Technik der Dauermilchherstellung. I. Teil. Sterilmilch und Sterilmilchprodukte.
76658: BACHMANN, MANFRED. HRSG. - Der Universal-Spielwaren-Katalog 1924 mit Neuheiten-Nachtrag 1926.
91841: BACHMANN, ROBERT, C. - Grosse Interpreten im Gespräch.
87027: BACHRACH, SUSAN D. - Zeg dat we het niet vergeten. Het verhaal van de Holocaust.
48098: J.P. SIGMOND;A.G.H. BACHRACH - Willem III
68856: A.G.H. BACHRACH - De wereld van Willem III & Mary 1989. De Bataafsche Leeuw. 72pp. Illustr.
90969: ARABELLA BOXER;PHILIPPA BACK - Alles over kruiden Philippa Back en Arabella Boxer. 2e druk, 1984. ICOB. Paperback. 190pp. Illustr.
33412: BACK, JAN DE. - Taal en afwijkend gedrag. Een analytische beschouwing.
34245: BACKEBERG, CURT. - Das Kakteenlexikon. Enumeratio diagnostica Cactacearum. Mit 468 zum Teil farbigen Abbildungen und 18 Verbreitungskarten als Anhang.
59435: BACKER DIRKS, F.C. - Schetsen van de Goeuvernements-Marine. Bijdrage tot de geschiedenis van het zeewezen deel12.
12040: BACKER, P.STANISLAUS DE. - Institutiones Metaphysicae Specialis. In 4 vols. I: Cosmologia. Cui adnexa est Disputatio de accidente. II: Psychologia. Pars prior de Vita Organica. III: Psychologia pars altera de vita rationali. IV: Theologia Naturalis.
77717: FRANSJE BACKERRA - Vrouwen van het land anderhalve eeuw plattelandsvrouwen in Nederland. De Walburg pers. 1989. Paperback. 216pp. Illustr.
52885: FRANSJE BACKERRA - Vrouwen van het land
86483: BACKES, DIRK . - Heinrich Hoerle Leben und Werk 1895 - 1936. Text und Werkkatalog von Dirk Backes mit weiteren Beiträgen von Wolfram Hagspiel und Wulf Herzogenrath.
77375: F. BACKUS - 'Zodra men de duivel castreert.' Interviews van Fred Backus. NRC Handelsblad Boeken nr. III. Thomas Rap. 1987. Paperback. 213pp.
45840: BACOT, JEAN-PIERRE. - Travail de mémoire 1914-1998. Une nécessité dans un siècle de violence. Éditions Autrement collection Mémoires no. 54.
84876: JAMES BADAL - Recording the Classics The Kent State University Press. 1996. Hardcover met stofomslag. x,186pp.
36659: BADE, H. - Homo Habitans. An inquiry into the philosophy od dwelilng, its scientific basis in contemporary anthropology and its practicle application to day. Proefschrift.
91631: HANS JÜRGEN BADEN. - De grenzen van de nieuwsgierigheid.
33214: BADEN, HANS JÜRGEN. - De grenzen van vermoeidheid. Met een voorwoord van E.L.Smelik.
78424: ANTHONY J. BADGER - The New Deal The Depression Years 1933-1940. Paperback. Macmillan. 1989. 392pp. Hoek uit schutblad geknipt. verder goed.
54987: BADHAM, PAUL AND LINDA. - Death and Immorality in the Religions of the World.
80104: BADINGS, A.H.L. - Hollandsch-Maleische en Maleisch-Hollandsche Samenspraken.
52118: ELISABETH BADINTER - De een is de ander
78543: ELISABETH BADINTER - De een is de ander De relatie tussen mannen en vrouwen. 1988. Contact. Paperback, leesvouwen rug. 320pp.
768: BADRAN, MARGOT EN MIRIAM COOKE. - Ongesluierde stemmen. Honderd jaar Arabische vrouwenliteratuur.
36628: BAECHLER, JEAN. - La grande parenthèse (1914-1991). Essai sur un accident de l'histoire.
60276: BAECK, LEO. - Das Wesen des Judentums.
75950: BAEHR. P.R. - Mensenrechten. Bestanddeel van het buitenlands Beleid.
93387: BAEHR, HANS DIETER. - Thermodynamik. Eine Einführung in die Grundlagen und ihre technischen Anwendungen. Zweite umgearbeitete und erweiterte Auflage.
15035: BAEHRENS, CORNELIA EMILIA. - The Origin of the Masque.
70121: JAN BAEKE - Groter Dan De Feiten Gedichten. 88pp.
64827: C. NEMETH-LINNEBANK;JEAN BAER - Zeg geen ja als je nee wilt zeggen Onbekend
84099: C. NEMETH-LINNEBANK;JEAN BAER - Zeg geen ja als je nee wilt zeggen 1e druk, 1976. De Toorts, Haarlem. Paperback, omslag licht vuil. 264pp. Naamstempel op schutblad.
60431: BAERT, J. - Jan Kops Pionier van Hollands Landbouw. Met 5 afbeeldingen.
29117: BAERT, C.G. EN C.OFFERHAUS. - De practische receptuur in haar eenvoudigste vorm van oplossingen tot steriliseren. Met Vijf en twintig figuren. Tweede deel.
64018: LISELOTTE BAERTZ - Engelen van geboorte en dood 2e druk, 2004. 131pp.
68373: MARIEKE VAN BAEST - Het verhaal te doen 1988. Paperback. 128pp.
57978: MARIEKE VAN BAEST - In die geest 109pp.
81579: JURJEN BEUMER;MARIEKE VAN BAEST - Als de hemel de aarde raakt (1989). Kok. Paperback. 179pp. Spiritualiteit en mystiek - Ervaring -
92446: ARJAN VAN (RED.) BAEST;ARJAN VAN BAEST - Wat Dan Wel Deel 2. Jaar A. Suggesties voor vieringen met kinderen en jongeren. Arjan van Baest, e.a. Gooi & Sticht. 2001. Paperback. 248pp.
46272: BAETE, OIET, MIRIAM SWAANS, E.A. - Lady Diana Spebcer. Prinses van Wales. Ionencollectie.
76242: BAETEN, S., K. BYTTEBIER, K.LEUS. - Onderneming van publiekrecht. Maklu. 2000.
50388: DOUWE J. BOSGA;H. VAN PRAAG;LIEVEN BAETEN - Over het onzienlijke
54685: TON BAETEN - Kom maar eens kijken waar ik woon
26244: BAETEN, C.G.M.I. - Haemorrhoids evaluation on methods of treatment. Proefschrift. Universiteit te Maastricht.
88640: DIANA LAUWERS;LAUWERS;B. BAETEN - HANDBOEK ECOLOGISCHE VOEDING Diana Lauwers. 1994. Velt. Hardcover. 352pp. Illustr.
57017: BAETKE, WALTER (HRSG.). - Hoensa-þoris Saga. Mit Einleitung, Anmerkungen, Glossar und einer Karte.
85947: J.G. BAGGERMAN - Zeilscreflexolohepen in woord en beeld Bjorn Landstrom. Icob. 2e druk, 1978. Hardcover zomder stofomslag. 191pp. Illustr.
40043: BAGGERMAN, J.A., J.M.H.J. HEMELS. - Verzorgd door het ANP. Vijftig jaar nieuwsvoorziening.
82674: BAGGIO, CHIARA. - Dynamics of vortex fronts in type II superconductors. Proefschrift. Leiden.
85502: BAGHLI, SID AHMED. MOHAMMED RACIM. - Mohammed Racim. Miniaturiste Algerien. Introduction et choix de commentaires: Sid Ahmed Baghli.
29832: BAGHUS, PIET. - Ontmoeting met de bevrijding. De ouverture in Limburg 1944-1945. Baarn.
92533: SHALILA SHARAMON;BODO J. BAGINSKI - Reiki Bodo J. Baginski en Shalila Sharamon. 1e druk, 1988. Ankh Hermes. Hardcover, achterplat lichte knik. 183pp. Illustr.
42111: BAGINSKI, BODO J. & SHALILA SHARAMON. - Reiki. De universele levensenergie voor totale genezing van onszelf en van anderen.
88320: SHALILA SHARAMON;BODO BAGINSKI - Reiki Bodo BaginskiShalila Sharamon. Ankh Hermes. 1988. Paperback. 183pp.
30933: BAGLEY, J.J. - Henry VIII and his Times.
22907: TILLÄMPAD BAGSVETSNING. - Application of Arc Welding.
73527: G.D. MINDERMAN;H.R.B.M. KUMMELING;J.P. BAHLMANN - Verantwoording van klasse(n) / druk 1 Toezicht en verantwoording van de financien van de onderwijssector. 2000. Tjeenk Willink. 212pp.Bibliotheekstempel op titelpagina en laatste pagina , verder goed.
70442: RICHARD LEIGH;MICHAEL BAIGENT - De Messiaanse erfenis 1988. 368pp. hardcover zonder stofomslag. Kleine tekst mert pen op schutblad, verder goed.
71814: BAIGENT, M. LEIGH, R. / LINCOLN, H. - Het heilige bloed en de heilige graal / druk 6.1992. Tirion Uitgevers. paperback. 413pp. Illustr.
82352: BAIGENT, MICHAEL UND RICHARD LEIGH: - Der Tempel und die Loge. Das geheime Erbe der Templer in der Freimaurerei.
58965: MICHAEL BAIGENT - Het elixer en de steen 462pp. Leesvouwen rug.
44966: BAIGENT, MICHAEL. RICHARD LEIGH. - De Dode-Zeerollen en de verzwegen waarheid.
62981: MICHAEL BAIGENT;RED - Het Elixer van de Steen 462pp.
94912: BAILEY, ALICE A. - Discipelschap in het nieuwe tijdperk deel II.
94914: BAILEY, ALICE B. - Brieven over occulte meditatie.
94913: BAILEY, ALICE B. - Van intellect naar intuïtie.
94910: BAILEY, ALICE A. - Discipelschap in het nieuwe tijdperk deel I.
94911: ALICE A. BAILEY. - Een verhandeling over kosmisch vuur.
60961: GWEN BAILEY - Toepoels puppywijzer 3e druk, 1997. Becht, Haarlem. 192pp. Illustr.
77640: GWEN BAILEY - Toepoels Gedragsgids Voor Hond En Baas 4e druk, 2001. Becht. Hardcover. 128pp. Illustr.
66716: COVERT BAILEY - Het nieuwe fit of vet 1993. de Kern Baarn. 181pp.
94915: BAILEY, ALICE B. - Een verhandeling over witte magie. De weg van de discipel.
44378: BAILEY, SYDNEY D. - Prohobitions and Restraints in War.
36464: BAILEY, HAMITON. - Diseases of the Testicle. With 129 Illustrations of wich 10 are coloured.
87187: BAILEY, ALICE A. - Glamour- A World Problem.
94916: BAILEY, ALICE B. - De werken van Hercules.
94917: BAILEY, ALICE B. - Esoterische genezing.
89055: BAILEY, BERYL LOFTMAN. - Jamaican Creole Syntax; A Transformational Approach.
90117: BAILEY, ALICE. - Het bewustzijn van het atoom.
89108: BAILEY, CHARLES-JAMES N. - Variation in Linguistic Theory.
61201: ANDRÉ BAILLON - Het neefje van Mademoiselle Autorite 1998. Nijgh & Van Ditmar. Amsterdam. 144pp.
19919: BAIN, ROBERT. ENLARGED AND RE-EDITED BY MARGARET O. MACDOUGALL. - Robert Bain`s The Clans and Tartans of Scotland. Heraldic Adviser P.E.Stewart-Blacker. With a foreword by The Countess of Erroll.
88569: N. WILLEMSE;NICOLE WILLEMSE;THIJS BARTELS;THIJS BARTELS;ED BAINES - Zest! Ed Baines en Thijs Bartels. Koken met Ed Baines. Schuyt & Co. 2002. Hardcover. 256pp. Illustr.
46804: BAINTON, R.: - Martin Luther.
43766: VOLTAIRE. JACQUES BAINVILLE. - Romans et Contres de Voltaire. Publiés avec une introduction et des notices par Jacques Bainville. In 4 volumes.
85289: BAIR, DEIRDRE. - Simone de Beauvoir Biografie. Anthos/Lannoo. 1990. .
76874: DEIRDRE BAIR - Simone de Beauvoir Anthos. 1990. Hardcover met licht beschadigd stofomslag. 824pp.Bibliotheekstempel (De Gay Krant) op titelpagina en zijkant boekblok/snede.
83563: DEIRDRE BAIR - Simone de Beauvoir Biografie. Anthos/Lannoo. 19900. Hardcover met op de rug verkleurd stofomslag. 824pp.
57519: BAIR, DEIDRE. - Simone de Beauvoir. Biografie.
44700: BAIR, DEIRDRE. - Anaïs Nin. A Biograhy.
85166: BAIRD, ROBERT D. - Religion in Modern India. Third Revised Edition.
64027: DAVID BAIRD - Duizend wegen naar vriendschap 5e druk, 2007. leesvouw rug.
93361: BAIRSTOW, L. - Applied Aerodynamics.
88040: SANDER BAIS - De natuurwetten Sander Bais. 2005. Amsterdam University Press. Hardcover met stofomslag. 96pp.
86367: BAK, P. ET AL. - Gaudi. Rationalist met perfecte materiaalbeheersing.
84005: L. BAK - Het vuur van de vergelding De geschiedenis van de luchtoorlog boven West-Europa 1939-1945. 1987. Hollandia. Paperback, leesvouwen rug. 202. Naamstempel op schutblad.
11203: BAK, LEENDERT. - Het industriële terreingebruik in Nederland. Een planologische facetstudie. Industrial Land- use in the Netherlands. A Study on a facet of Physical Planning ( With a summary in Engish).
40367: BAK, BORGE. - Elementary Itroduction to Molecular Spectra.
34117: BAK, L. - Hoofdwinkelcentrum. Structuur en functie van het kernwinkelaparaat.
65819: SASKIA BAK - Nanne Ottema, een kleurrijk verzamelaar Henk van Veen, e.a. Hardcover met stofomslag. 128pp. Illustr.
73467: ADJIEDJ BAKAS - Koffie verkeerd en Sjoerd Groenewold Dost. 1993. 181pp.
77377: ADJIEDJ BAKAS - Pluk de dag, passeer de nacht Over afscheid nemen en verder leven. 1995. Stichting Line. Paperback. 200pp. Illustr.Bibliotheekstempel (De Gay Krant) op titelpagina en zijkant boekblok/snede. Boekbespreking voorin geplakt. Verder goed.
77290: ADJIEDJ BAKAS - Balance Of Blue Love and loss in Amsterdam. St. IVIO. 1998. Paperback, achterplat wat sleets verder goed. 161pp. Taal Engels.
76957: JAN FRANSSEN;LIESBETH TIMMERMANS;MINNE BUWALDA;ADJIEDJ BAKAS - De toekomst van Gezondheid Scriptum. Hardcover. 2011. 392pp. Illustr.
77742: ADJIEDJ BAKAS - Balance Of Blue Love and Loss in Amsterdam. IVIO. 1998. Paperback. 161pp.Bibliotheekstempel (De Gay Krant) op titelpagina en zijkant boekblok/snede. verder goed.
73430: ADJIEDJ BAKAS - Megatrends Europe with Laura Schweig. 271pp. Illustr.
79291: M. BUWALDA;ADJIEDJ BAKAS - De Toekomst Van God + Cd Scriptum. 2006. Hardcover. 238pp. Illustr. Met de CD.
64096: ADJIEDJ BAKAS - Megatrends Nederland 177pp. Illustr.
81156: ADJIEDJ BAKAS - Nieuw Nederland Marketing en de demografische revolutie. 2004. Scriptum. Hardcover met stofomslag. 199pp.
65657: ADJIEDJ BAKAS - Megatrends Nederland 2e druk, 2005. 177pp. Illustr.
58169: A. BAKE - Tot in de peilloze diepte van God 1997. 205pp.
62460: J. BAKE - Reisbrieven Querido, Amsterdam. 125pp.
9274: BAKEL, H.A.VAN. - Circa Sacra. Historische Studiën.
8486: BAKEL, JAN VAN : - A-B/X-Y. Fonologie van het Nedrelands. Synchroon & Diachroon.
15130: BAKEL, JAN VAN. - Fonologie van het Nederlands. Synchroon en diachroon.
89150: BAKEL, JAN VAN : - A-B/X-Y. Fonologie van het Nedrelands. Synchroon & Diachroon.
49643: FLORIS B. BAKELS - Uitzicht Elsevier
87330: BAKELS, FLORIS. B. - Nacht und Nebel. Mijn verhaal uit Duitse gevangenissen en concentratiekampen.
40951: BAKEMAN, ROGER. JOHN M. GOTTMAN. - Observing Interaction. An Introduction to Sequential Analysis.
84883: HARRY BAKER - Fruit 5e druk, 1992. Zomer & Keuning. Paperback. 192pp. Illustr.
26889: BAKER, ANN. - A question of honour. The life of Lieutenant General Valentine Baker Pasha.
64490: HARRY BAKER - Fruit 1981. Zomer & Keuning. Groenboekerij. Paperback. Illustr. 192pp.
85499: BAKER, PATRICIA L, TEZCAN, HULYA & WEARDEN, JENNIFER (ESSAYS): - Silks for the Sultans: Ottoman Imperial Garments from the Topkapi Palace. Photographs by Ahmet Ertug Text by Patricia Baker.
81738: HARRY BAKER - Fruit 1e druk, 1981. Zomer & Kuening, Ede. Paperback. 192pp. Illustr.
64576: BAKER, DONALD C.; MURPHY, JOHN L. & HALL, LOUIS B, JR. (EDS.) - The Late Medieval Religious Plays of Bodleian MSS Digby 133 and E Museo 160.
56587: BAKER, DONALD C., MURPHY, JOHN & HALL, LOUIS B. (EDS.). - The Late Medieval Religious Plays of Bodleian MSS Digby 133 and E Museo 160.
46423: BAKER, J.W.: - Hyperconjugation.
40985: BAKER, MARK, C. - The Atoms of Language.
61840: BAKER, A.E. - A Concordance to the Poetical and Dramatic Works of Alfred, Lord Tennyson. Including the Poems contained in the "Life of Alfred, Lord Tennyson," and the "Suppressed Poems," 1830-1868.
87371: BAKER EDDY, MARY. - Science and Health with Key to the Scriptures.
23259: BAKHAREV, A.N. - I.V. Michurin. The Great Remaker of Nature.
41497: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. - De Romeinsche Catacomben en haar Fresco's. Met 104 afbeeldingen.
72324: BAKKE, BISPEBJERG. - The story of the Bispebjerg Snake. By journalist (DJ) Signe Kierkegaard Cain.
89403: BAKKER, PIET., EVERT BOEVE. - Stinzenplanten.
93970: SONJA BAKKER - Sonja Bakker. 1e druk, 2008. De Zonnestraal. Paperback. 98pp. Lekker in je vel met Sonja
67540: R. BAKKER - De mens, maat van alle dingen Sofisten. 1986. Kok Kampen. Paperback. 152pp.
85436: BAKKER, EDWIN AND LEEN BOER. - The evolution of Al-Qaedaism: Ideology, terrorists, and appeal. Clingendael Security Paper No. 4.
93978: JAN HEUFF;BAKKER - Hans Bakker en Jan Heuff. Zonedr jaar . Eisman Paperback. 96pp. Illustr. Ameland van hollum tot de hon
93983: P. BREITBARTH;H.A. BAKKER - H.A. Bakker en P. Breitbarth. Hardcover is doos. 72pp. Illustr. Universiteit Twente Collectie BKR
65121: ROB BAKKER - Een pad voorbij Paperback
53379: F. BAKKER;F. BAKKER - Het eeuwige woord
54556: A. NUIS;B. BAKKER - Het geheim van de uitgever Bert Bakker
77378: JUDITH SCHUYF;E. BAKKER - Homoseksualiteit en de media Homostudies Utrecht 4. 1985. Paperback. 155pp.Bibliotheekstempel (De Gay Krant) op titelpagina en zijkant boekblok/snede. Verder goed.
88140: JAN-HENDRIK BAKKER - Grond Jan-Hendrik Bakker. Een pleidooi voor aards denken en een groene stad. 2011. Atlas. Paperback. 333pp.
77730: SIEM BAKKER - Literaire tijdschriften Vn 1885 tot heden. 1986. Bert Bakker. Paperback. 495pp.
71823: BRANDHOF MICHEL EN ANNE WIPKINK-BAKKER. - Ritme voor uw darmen. Nieuwe recepten en inzichten. Tijdstroom. 2e herziene druk, 1976. Pap.138pp.
79966: BAKKER, RENÉ. TOORN, W. VAN - Tegen de tijd. Prenten van René Bakker.
29347: BAKKER, VAN DEN BRINK, CALIS, ONDER REDACTIE VAN AAD NUIS, ENZ. - Het geheim van de uitgever. Ver kenningen voor Rienk Visser.
89750: BAKKER, R. - Albert Camus.
23725: BAKKER, NIEK. - De àndere modernist. T.S. Eliot en het christelijk geloof.
20006: BAKKER, COEN. - 33 jaar Sociale Dienst 1947-1980. Mijn belevenissen. Opgetekend en bespiegeld door Coen Bakker.
89274: BAKKER, R. - Albert Camus.
64342: R. BAKKER - Vitaliteit! 7e druk, zonder jaa. Bigot & Van Rossum. 167pp. Grplastificeerd, netjes. Verder goed.
71466: G.P. BAKKER - Het hellende vlak Radio-omroep in nazi-greep. 1981. Sijthoff. 176pp. Illustr. Ex-libris op schutblad.
90156: BAKKER, J.T.; HEERING, H.J.; ROTHUIZEN, G.TH. - Ludwig Feuerbach. Profeet van het atheisme. De mens, zijn ethiek en religie.
93963: S. BAKKER;H. VOS;SONJA BAKKER - Sonja Bakker. 4e druk, 2007. De Zonnestraal. Paperback. 226pp. Gezond genieten met Sonja
77326: E. BAKKER - Rick's report Kroniek van een aangekondigd afscheid. 1994. BZZToH. Paperback. 175pp.
76684: BAKKER,P.A. E.A. - De Noordelijke Vechtplassen.
79545: BOUDEWIJN BAKKER - Amsterdam getekend 1978. Martinus Nijhoff. Hardcover. 128pp. Zonder stofomslag. Illustr. kleine tekst met pen op schutblad.
81021: BAKKER, RENE. - Reizen en de kunst van schrijven : Pieter van Woensel in het Ottomaanse Rijk, de Krim en Rusland, 1784-1789.
4604: BAKKER, J.TH.A. - De leerkracht en de slechte leerling. Een studie naar inhoudelijke en structurele aspecten van de oordeelsvorming van leerkrachten.
19419: BAKKER, D.H. DE - Ruraal nederzettingenpatroon en beleid: ontwikkelingen in zuidwest-Friesland.
60747: AMBRO BAKKER - Gedachten rondom het lijden 1989. Gooi en Sticht. 143pp.
91009: SONJA BAKKER - Bereik je ideale gewicht voor kinderen én tieners ! Sonja Bakker. 3e druk, 2006. De Zonnestraal. Hardcover. 128pp.
72347: BAKKER, RAYMOND. - Kluwer's woordenboek informatica. Deel 1. Nederlands - Engels, Engels - Nederlands. Bibliotheekstempel op titelpagina en laatste pagina.
73844: SIEM BAKKER - Nieuwe literatuurgeschiedenis Overzicht van de Europese letteren van Homerus tot heden. In 3 delen. I. van de oudheid tot 16090. II: Van 1600 tot 1900. III: van 1900 tot heden. Meulenhoff/Icarus. 1994. 450,ix;ix,451-908,xi;ix,909-1355,xxviii pp.
81084: BAKKER, R. - Het anonieme denken. Foucault en het structuralisme.
47615: KEES BAKKER - Opgroeien in Nederland / druk 2 Tijdstroom, Uitgeverij De
48001: KEES DE BAKKER - De vijftig boekenweekgeschenken 1932-1985 CPNB
48202: MARTHA BAKKER - Het fotoarchief van prins Bernhard Uitgeverij de Verbeelding
48642: CHRIS BAKKER - Logistiek management / druk 1 ThiemeMeulenhoff bv
49225: R. BAKKER - Vitaliteit! de Kern
59157: BAKKER, R. - Lot en daad, geluk en rede in het Griekse denken. Can Solon tot Marcus Aurelius. Met een inleiding van J.de Graaf.
51327: KEES DE BAKKER - De vijftig boekenweekgeschenken 1932-1985 CPNB
53729: JAAP BEREND BAKKER - Krachtmeting
47430: FRANK VAN DE POLL;SARAH BAKKER - Schreden naar Parnas
47676: G. ROBINSON;MARIJKE BAKKER - Oud in den vreemde
58723: SONJA BAKKER - Bereik en behoud je ideale gewicht! 4e druk, 2007. 208pp.
67016: H. VOS;SONJA BAKKER - Gezond genieten met Sonja 226pp. Lichte vouw in het voorplat, verder goed.
56381: M. BRAK;HANNA LAM;I. BAKKER - Leer mij de vrouwen kennen Boekencentrum
55568: R. BAKKER - Het treintje van de weemoed Arbeiderspers
90218: BAKKER, R. - De Mens: Maat van alle dingen. Fragmenten uit de Griekse Sofistiek, ingeleid, geannoteerd en vertaald door Prof. dr. R. Bakker.
92478: NIEK BAKKER - EILAND VAN HEILIGEN EN GELEERDEN Niek Bakker. De Iers-Christelijke kerk in de vroege middeleeuwen. 1e druk, 1990. Oosterbaan. Hardcover. 224pp.
59080: BAKKER, PIET., EVERT BOEVE. - Stinzenplanten.
78262: ANNEKE B. MULDER-BAKKER;A.B. MULDER-BAKKER - Verborgen vrouwen Kluizenaressen in de middeleeuwse stad. 2007. Verloren, Hilversum. Paperback, knik in voorplat. Verder goed. 160pp. Illusr.
58175: AMBRO BAKKER - Aan de hand van Matteus 1992. Gooi & Sticht, Baarn. 184pp.
57965: T.G.I.M. ANDREE;COK BAKKER - Leren met en van elkaar 1996. Boekencentrum, Zoetermeer. 148pp.
45601: BAKKER, M., A.M. H. GERARDS. - Vakantiecursus Wiskunde en profil. Het gezicht van de wiskunde. 22 2n 23 augustus Eindhoven. 29 en 30 augustus Amsterdam. CWI Syllabus 58.
44967: BAKKER, J.T. - Geloven vragenderwijs.
44926: BAKKER, B. EN M. KAREL (RED.). - zelfhulp en welzijnswerk. Ervaringen van professionals met zelfgeleide groepen.
43959: BAKKER, KEES. - Wat wij allen onbewust begeeren. Reconstructie van het begin van een voorbije eeuw. Een essay.
43928: BAKKER, PIET. - Marmerkoning Bruno Santanera. Mijn strijd in Godlinze.
43858: BAKKER, B., E. FLEURBAAY, A.W. GERLAGH. - De verzameling Van Eeghen. Amsterdamse tekeningen 1600-1950.
42715: BAKKER, N.A. - Presentation and early detection of posttransplant lymphoproliferative disorder after solid organ transplantation . Proefschrift. Rijksuniversiteit Groningen.
15: BAKKER, VAN DEN BRINK, CALIS, ONDER REDACTIE VAN AAD NUIS, ENZ. - Het geheim van de uitgever. Ver kenningen voor Rienk Visser.
39935: BAKKER, J.T. - Geloven vragenderwijs.
66838: JAAP BEREND BAKKER - Krachtmeting Chronologie van een depressie. 2e druk, 1995. Ambo Baarn. 108pp.
38678: BAKKER, J.T. EN D.C.MULDER. REDACTIE. - Eén Bron. Twee stromen. Overwegingen over het eigene van het christelijk geloof ten overstaan van het jodendom.
38394: BAKKER, R. - Wijsgerige antropologie van de twintigste eeuw.
35159: BAKKER, D. - Het Woord, waarmee God ons aanspreekt. Hoe een mens van deze tijd het Nieuwe Testament leest. Met een voorwoord van W.Banning.
33759: BAKKER, MARTIJN., GIEL VAN HOOFF, HARRY LINTSEN, GEERT VERBONG. - Techniek maakt geschiedenis.
32828: BAKKER, T.W.M., J.A.KLIJN, F.J. VAN ZADELHOFF. - Duinen en duinvalleien. Een landschapsecologische studie van het Nederlandse Duingebied.
32730: BAKKER, MARTIJNTJE J. - Pregnancy, a window of opportunity to quit smoking! The development, implementation and evaluation of a minimal intervention strategy for pregnant women and their partners. Proefschrift Universiteit Maastricht.
30555: BAKKER, A.R. - Computers en toegankelijkheid van informatie. Rede.
91526: BAKKER, R. & GRAAF, J. DE. - Wijsgerige ethiek van de twintigste eeuw. Hoofdlijnen in het huidige denken over mens en moraal.
91560: BAKKER, AMRO. E.A. - Beelden Van Mensen. 52 Overwegingen Bewogen Grensgangers.
28569: BAKKER, O. - Statistiek. Een inleiding tot de statische methode en haar toepassingen. In 2 delen.
93136: BAKKER, R. - Het anonieme denken. Foucault en het structuralisme.
20386: BAKKER, R., A.G.M.VAN MELSEN, C.A.PEURSEN. - Inleiding tot de Wijsbegeerte in Christelijk Perspectief.
61647: BAKKER, ABRAHAM. - Psychological and pharmacological treatment in panic disorder. Proefschrift. Amsterdam.
62534: J.T. BAKKER - Geloven vragenderwijs 1981 . 219pp.
62611: L. BAKKER - Rituelen Delen 158pp. oblong.
88704: J. GROOT;SONJA BAKKER - Zomerslank met Sonja Sonja Bakker. 2e druk, 2007. paperback. 98pp. Illustr.
88684: H. VOS;SONJA BAKKER - Gezond genieten met Sonja Sonja Bakker. 1e druk, 2007. De Zonnestraal. Paperback. 226pp. Illustr.
88685: SONJA BAKKER - Bereik en behoud je ideale gewicht! Sonja Bakker. 1e druk, 2006. Sunbeam. Paperback. 208pp. Illustr.
42861: BAKS, T. - Process development for gelatinisation and enzymatic hydrolysis of strach at high concentrations . Proefschrift.Wageningen Universiteit.
63907: JAN VAN LUXEMBURG;MIEKE BAL - Inleiding in de literatuurwetenschap Vierde herziene druk, 1985. Dick Coutinho, Muiderberg. paperback. 313pp.
82754: BAL, ALEX. - De latste Indo. Nederlands Indie / Nieuw Guinea.
63174: BAL, RIEN EN ROB VAN DIJK. - Schaayskampioenen. Alles over het seizoen 1968/1969.
82571: BALAKRISHNAN, A.V. AND LUCIEN W. NEUSTADT: - Mathmatical Theory of Control. Library stamps/marks on first free endpapers and titelpage. Text clean.
80250: BALAN, GEORGE. - Von der Konservenmusik zur Sphärenmusik. Eine Philosophie der Schallplatte.
54968: BALANCHINE, GEORGE AND FRANCIS MASON. - Balanchine's Festival of Ballet.
74389: YVES BALASKO - The General Equilibrium Theory of Value 2011. Hardcover with d.j. xii,175pp. References. Index.
10318: BALASSA, B. & NELSON, R. - Economic progress, private values and public policy. Essays in honor of Wiliam Fellner.
20289: BALBO, ITALO. - La Centuria Alata. Con 128 illustrzioni fuori testo e una carta.
76557: JON BALCHIN. - Science 100 Essential Scientists.
80756: GERNOT BALCKE - Modelbaan landschappen Schuyt. 1985. Paperback., 143pp. Illustr.
36477: BALCON, MICHAEL., ERNEST LINDGREN, FORSYTH HARDY, ROGER MANVELL. - Twenty Years of British Film 1925-1945.
48765: DAVID BALDACCI - In het geheim A.W. Bruna Uitgevers
43225: BALDÉ, C.P. - Sodium Alanate Nanoparticles for Hydrogen Storage . Proefschrift. Universiteit Utrecht.
43204: BALDÉ, C.P. - Sodium Alanate Nanoparticles for Hydrogen Storage. Proefschrift. Universiteit Utrecht.
75055: ANNA COSTANZA BALDRY;ANNA COSTANZA BALDRY;ANDREAS KAPARDIS;BALDRY - Risk Assessment for Juvenile Violent Offending 2013. Routledge. Hardcover. xiii,150pp. Index.
72354: BALDWIN, THOMAS F, AND MCVOY, D STEVENS, AND STEINFIELD, CHARLES . - Convergence: Integrating Media, Information & Communication: Integrating Media, Information and Communication.
61612: BALDWIN, ROBERT C.; CHIU, EDMOND; KATONA, CORNELIUS; GRAHAM, NORI . - Guidelines on Depression in Older People: Practising the Evidence .
86566: BALEKA, JAN. - Werner Gilles., Mülheimer Monographien 3 III.
20107: BALEN, GERRIT VAN. - Consensus formation in science. A naturalistic approach to the Darwinian synthesis. Universiteit Nijmegen.
6313: BALEN JR., CHR.VAN. - Uruguay. Met een voorwoord van W.J.van Balen.
66422: BARBARA VAN BALEN - Alleen is niet alleen 1991. Aramith. 96pp.
43461: BALEN, S. VAN. - Birds on fragmented islands .persistence in the forests of Java and Bali. Documents sur la Gestion des Ressources Tropicales. Tropical Resource Management Papers. No.30.
43436: BALEN, S. VAN. - Birds on fragmented islands .persistence in the forests of Java and Bali. Proefschrift. Universiteit Wageningen.
37478: BALEN, W.J. VAN. - Tachtigjarige Vrede.
7640: BALEN, W.J. - van Ons gebiedsdeel Curaçao. Met een voorrede door Ch.I.M.Welter.
20078: BALEN, G.A.M.VAN. - Consensus formation in science. A naturalistic approach to the Darwinian synthesis. Universiteit Nijmegen.
87366: BALFOORT, B.; DIXHOORN, J. VAN. - Ademen wij Vanzelf ? Ademhaling als sleutel tot ontspanning in het dagelijkse leven.
68109: BALFORS, BERIT. - thinking in Advance. Dissertation. royal Institute of Technology. Stockholm.1994. Paperback. x,207,102,9,118pp.
79997: BALFOUR, MICHAEL - Die klassische Armbanduhr. Die großen Armbanduhren und ihre Hersteller von den Anfängen bis heute.
33369: BALGA, JOZEF. - Policia, Etika a Pravo.
17430: BALHAN, J. - Metingen aan einige bij scheepsschroeven gebruikelijke profielen in vlakke stroming met en zonder cavitatie.
68733: ARNOUT BALIS - De Vlaamse schilderkunst in het Prado 1989. Hardcover met stofomslag, in cassette. 318pp. Illustr.
73640: A. BALIUS - Type at Work The use of Type in Editoral Design. 219pp.
55346: BALJEU, JOOST. - Theo van Doesburg.
93966: BALK - Balk, J.T.H. 1981 Publiboek. Paperback. 173pp. Illustr. Nederland van water tot land
53066: H. BALK - Een vriendengeschenk Uitgeverij Boom
85068: W. BALKE - Heel het Woord en heel de kerk Schetsen uit de geschiedenis van de vaderlandse klerk. Kampen, De Groot Goudriaan. 1992. Paperback. 223pp.
40087: BALKE, W., K.EXALTO, J.VAN GENDEREN. E.A. - Luther en het gereformeerd protestantisme.
68117: BALKEN, A.C. VAN., E.A. - Bommelerwaard zien kennen waarderen / druk 1. 1978. Natuurwacht Zaltbommel. paperback, licht beschadigd. 173pp.
87460: J.P. BALKENENDE - Anders en beter 4e druk, 2002. Aspekt. Paperback. 159pp.
51237: J.P. BALKENENDE - Anders en beter Uitgeverij Aspekt B.V.
67226: JOANNES PAULUS"%II;RICK BALKIN - Woorden van troost, hoop en inspiratie 1995. BZZToH. 128pp.
61615: BALKOM, A.J.L.M. VAN. - Comparative treatment studies in panic disorder with agoraphobia and obsessive compulsive disorder. Proefschrift. Vrije Universiteit. 1e druk, 206 pp.
75495: JAMES MILL;RAYMOND GEUSS;TERENCE BALL - James Mill Poliitical Writings. first edition 1992.Cambridge University Press. Paperback. xxxvii,317pp. Index.
64051: PAMELA BALL - Droomencyclopedie 6e druk, 2000. 477pp.
46527: BALL, A.: - Fertig zum Untergang. Der 3. September 1939.
89961: BALL, W. W. ROUSE, J. PETERSEN, H. S. CARSLAW, F. CAJORI. - String Figures and Other Monographs, Methods and Theories for the Solution of Problems of Geometrical Construction, Non-Euclidean Plane Geometry and Trigonometry, History of the Logarithmic Slide Rule.
78567: RICHARD BALLANTINE - Groot fietsenboek 1992. Casterman.Hardcover.192pp. Illustr.
58667: RICHARD BALLANTINE - Groot fietsenboek 1992. 192pp. Naam met pen op schutblad. Illustr.
65105: EDWARD BALL;EDWARD G. BALLARD - Slaves in the Family Paperback
80975: BALLEGOOYEN , WILLEM VAN. FRITS BLESS E A. - Van Ballegooyen, 1980-1995 een keuze.
74434: EDWARD J. BALLEISEN;DAVID A. MOSS;EDWARD J. BALLEISEN - Government and Markets Toward a New Theory of Regulation. 2012. Paperback.xvi,559pp. Index.
22011: BALLERING, L.A.P. - Genotoxic activity profiles of vinyl halides and related carcinogens in somatic and germ cells of drosophila. Proefschrift. Ijksuniversiteit te Leiden.
61488: V.B. BALLESTAR - Tekenen een praktische gids 4e druk, 2008. 320pp.
61477: V.B. BALLESTAR - Schilderen een praktische gids 2003. BoekZuidprodukties.320pp. Illustr.
75441: MICHAEL J. G. FARTHING;ANNE B. BALLINGER;ANNE B. BALLINGER - Drug Therapy for Gastrointestinal Disease and liver Diseases. Martin Dunitz. 2001. Hardcover. vi,346pp. References. Index.
81073: BALLOT-SCHIM VAN DER LOEFF, A.M.C. - Prisma Rijmwoordenboek. Speciale binding. Fluweel hardcover van Alphabet (onderdeel BMW Group).
24923: M.L'ABBÉ JACQUES BALMÈS. - Le Protestantisme comparé au Catholicisme dans ses rapports. Avec la Civilisation Européenne.Only Volume 1+2 of (3?). !
79842: B. MARTIN PEDERSEN;JAMES BALOG - Animal: Photography by James Balog Watson-Guptill Publications. 1999. Hardcover with d.j. 160 illustr.
32111: BALOG, JANOS. - 30 Years of public Health in Hungary. translated by Laszlo Keresztes.
83555: MARTIN GERRITSEN;KEES BALS - De Indonesie weigeraars 3e druk, 1993. Antimilitaristische Uitgeverij. {Paperback. 128pp.
74538: BADI BALTAGI - Nonstationary Panels, Panel Cointegration, and Dynamic Panels second Impression 2003. Hardcover. ix,339pp. References. Series: Advances in Econometrics Volume 15.
25482: MUSSOLINI. MARGHERITA G. SARFATTI. ALFRED M. BALTE. - Mussolini lebensgeschichte. Nach autobiographischen unterlagen von Margherita G. Sarfatti. Einzig autorisierte deutsche ausgabe herausgegeben von Alfred M. Balte.
59445: BALTHASAR, HANS URS VON. - The von Balthasar Reader. Edited by Medard Kehk and Werner Löser. Translated by Robert J. Daly, and Fred Lawrence.
89716: BALTHASAR N. - La méthode en métaphysique.
88429: URS BALTHASAR - Orientering voor zoekende Christenen Urs Balthasar, Hans. 1982. Tabor. Paperback. 104pp.
86842: BALTZ, KARL VON. - Rudolf Steiners musikalische Impulse.
92556: RODOLPHE BALZ - ETHERISCHE OLIEN EN GENEESKRACHTIGE ESSE Rodolphe Balz. 1e druk, 1995. Amsterdam, Schors. paperback, leesvouw rug. 220pp.
87427: RODOLPHE BALZ - ETHERISCHE OLIEN EN GENEESKRACHTIGE ESSE Uitgeverij Schors. 1995. Paperback. 220pp.
55247: BALZAC. - Études sur M.Beyle. Analyse de la Charteuse de Parme. Series: Les Trésors de la Littérature Française.
37757: BALZAC. - La peau de chagrin.
41443: BAMERT, ARNOLD. - Africa. Tribal Art of Forest and Savanna. With 210 colour plates.
37621: BAN, JAN VAN DEN. - De wens ot ontmoeting in de wetenschap. 125 jaar Natuurwetenschappelijk Gezelschap Wageninegn (1876-2001).
89875: BANACHOWSKI, LECH, KRECZMAR, ANTONI, RYTTER, WOJCIECH . - Analysis of Algorithms and Data Structures . International Computer Science Series.
44810: BANCHEK, LINDA. - The AyurVeda Cookbook. Cooking for Life. American Edition. Illustrations by Elaine arnold.
89845: BANCILHON, FRANCOIS, AND BUNEMAN, PETER . - Advances in Database Programming Languages.
24058: BANCK, GEERT A, LODEWIJK BRUNT, BART VAN HEERIKHUIZEN, HENRI HILHORST EN JORIS IJZERMANS. - Gestalten van de dood. Studies over abortus, euthanasie, rouw, zelfmoord en doodstraf.
59423: BANCROFT-HUNT, NORMAN. TEXT. - The Indians of the Great Plains. Photographs by Werner Forman.
54606: ANNE BANCROFT - Vrouwen op zoek naar het spirituele Bzztoh
94081: RICHARD BANDLER - Richard Bandler. 2008. Health Communications. Hardcover with dust wrapper. xxxiii,229pp. Get the Life You Want
45304: BANDYOPADHYAY, J., N.D.JAYAL, U. SCHOETTLI, CHHATRAPATI SINGH. EDITED BY. - India's Environment. Crisis and Responses. Wit a Foreword by Shri Rajiv Gandhi.
39996: ROLAND PIERLOOT & JOOST BANEK. REDACTIE. - Psychoanalyse en Antropologie serie: Psychoanalyse en Cultuur 9.
70411: J. BANEKE - Waarom Vrouwen Zich Meer Schamen Dan Mannen 2009. 294pp.
85415: BANEKE, JOOST. - Psychonalayse en cultuur: Psychoanalyse en muziek.
49893: J. BANEKE - Waarom vrouwen zich meer schamen dan mannen Bert Bakker
40468: BANEKE, PEER. - Nederland en de Indonesische gevangenen. Een studie naar de effectiviteit van Nederlandse bemoeienis met mensenrechten. Buitenlands-politiek notities nummer 3.
39995: BANEKE, JOOST. REDACTIE. - Psychoanalyse & Religie. serie: Psychoanalyse en Cultuur 7.
92354: COERT LINDIJER;BANEKE - JEZUS TER SPRAKE Joost J. Baneke Coert H. Lindijer en Evert A.A. Cornelissen. 1992. Meinema. Paperback. 212pp.
81327: GUERRIC AERDEN;JOOST BANEKE - Passie en contemplatie 2012. Klement. Paperback. 197pp.
81329: J. BANEKE - Waarom Vrouwen Zich Meer Schamen Dan Mannen 2009. Bert Bakker. paperback. 294pp.
84434: ESTHER DUFLO;ABHIJIT VINAYAK BANERJEE - Arm en kansrijk Een nieuwe vide op het bestrijden van armoede.Nieuw Amsterdam. 2011. Paperback. 320pp.
45477: BANERJI, M.L. AND PRABHA PRADHAN. - The Orchids of Nepal Himalaya. With 247 plates and 2 maps.
81827: JULES BÄNFFER - Zeilhelden 20 iconen uit de zeilsport. 2012. Hollandia. Hardcover. 150pp. Illustr. Binnenkant voorplat licht beschadigd.
35419: BANG, HERMAN. - Les quatre Diables og andre noveller. Med traensnit of Jane Muus.
87673: BANGA - Fotoboek veendam F.E. Banga. Parel van de Groninger Veenkolonien. 1988. Profiel. Hardcover. 318pp. Illustr. Naam met pen op schutblad.
36461: BANGA, JELLE. - Geschiedenis van de geneeskunde en van hare beoefenaren in Nederland. 1868. Facsimile herduk met een inleiding door G.A.Lindeboom.
92929: BANGERT - Jugendstil Bangert, Albrecht. 1980. Moussault. Paperback. 72pp. Illustr. Ex libris op binnenkant voorplat.
51552: ALBRECHT BANGERT - Poppen Spectrum
10491: KREMER J. EN P.BANGMA. - Nieuwe inzichten in orale anticonceptie. Redac.: J.Kremer. en P.Bangma.
84801: JAN BANK - De Klank Als Handschrift Haitink en het Concertgebouworkest. 2006. Meulenhoff. Paperback. 263pp. Naam met pen op schutblad.
67110: T. VAN NOUHUYS;J. BANK - De Metamorfose Van Het Concertgebouw hardcover met stofomslag. 168pp.
86146: JAN BANK - IN DIENST VAN HET VOLK 1e druk, 1987. Bert Bakker. Paperback. 177pp.
48966: CHRIS VOS;JAN BANK - Hendrikus Colijn antirevolutionair De Haan
50457: JAN ROES;JAN BANK - Katholieke Arbeidersbeweging Ambo. Deel 1. Studies over KAB eb NKV in de economische en politieke ontwikkeling van Nederland na 1945. Ambo. Baarn.1985. Or.linnen. 431pp.
50942: CHRIS VOS;JAN BANK - Hendrikus Colijn antirevolutionair De Haan
47716: P. ROEST;J. BANK - Over helpen gesproken Samsom
54406: WORLD BANK - Little Green Data Book World Bank
34385: BANK, J.H.VAN DE. - Macarius en zijn invloed in de Nederlanden. Macarius and his influence in the Low Countries (wit a summary in English). Proefschrift.
31550: BANK, J.H.VAN EN HANS WERKMAN. - 'Zo'n Wonderlijke Club' 75 jaar Bond tegen het vloeken. Gedenkboekje 1917-1992.
90135: BANKHOFER, HADEMAR. - Het muesli boek.
66268: MURRAY BANKS - De kunst met jezelf te leven 17e druk 1991. SCala. 246pp.
47978: MURRAY BANKS - De kunst met jezelf te leven
36299: BANKS, MAURRAY. - De kunst met jezelf te leven.
7641: BANKS, ARTHUR. - A World Atlas of Military History. Volume One to 1500.
25237: BANNING, W. - Terugblik. Op leven en strijd van althans een deel der generatie die idealistisch-jong was aan het begin der twintigste eeuw toegelicht aan de ontwikkelingsgang van één hunner.
4447: BANNING, W. - Jaurès als denker.
28509: BANNING, W. - Vijftig jaar Woodbrookerswerk in Nederland. Overdruk uit Wending Jaargang 13 Nr. 4, juni 1958.
49501: W. BANNING - Hedendaagse sociale bewegingen / druk 13 Bohn Stafleu van Loghum
79915: BANNING, JAN., E.A. - Dodewaard gaat dicht '81. Een fotoverslag.
37087: BANNING-VOGELPOEL, A.C. - Kippen houden als liefhebberij. Her verzorgen en fokken van raskippen en hun miniaturen.
31060: BANNING W. - Hedendaagse sociale bewegingen. Achtergronden en beginselen.
30670: BANNING, W. - Het vraagstuk van de arbeid.
29573: BANNING W. - Hedendaagse sociale bewegingen. Achtergronden en beginselen.
42818: BANNINK, A. - Modelling volatile fatty acid dynamics and rumen function in lactating cows . Proefschrift.Wageningen Universiteit.
41253: BANNINK, ANDRÉ. - Modelling Volatile Fatty Acid Dynamics and Rumen Function in Lactating Cows. Proefschrift.
75760: BANNISTER, FRANK. - Purchasing and Financial Management of Information Technology . Computer Weekly Professional.
71433: W.C. KIND;H.F.W. BANTJE - Twee eeuwen met de weduwe Geschiedenis van de Erven de Wed. J. van Nelle Nv 1782-1982. 1981. Rotterdam. Hardcover met stofomslag. 199pp.
22064: BANTJE, H.F.W. - Twee Eeuwen met De Weduwe. Geschiedenis van De Erven de ed.J.van Nelle N.V. 1782-1982.
60360: BANTON, MICHAEL. - Racial Theories.
30006: BANTZINGER, C.A.B. - Singing Pictures een potpourri van hartverkwikkende en hartverscheurende melodieën. Naar een idee van P.Peater. Opgevangen en in beeld gebracht door C.A.B.Bantzinger.
44817: BANUS, SANDER. - Host genetics and genomics of Bordetella Pertussis infection and vaccination. Prioefschrift. Universiteit Nijmegen.
93139: BANVILLE, JOHN. - Het boek der getuigenis.
74142: JOHN BANVILLE - De Onaanraakbare 3e druk, 2002. Paperback. 414pp.
74145: JOHN BANVILLE - De Zee 223pp.
88952: H. BANZHAF - Sleutelwoorden bij de Tarot van A.E. Waite H. Banzhaf. 2000. Schors. Paperback. 239pp.
17606: BAPPENHEIM, M. & JOHANSSEN, K. - Das Norwegische Seegesetz (lov om sjöfarten) - vom 20. Juli 1893 unter Vergleichung mit dem Schwedischen Seegesetz vom 12. Juni 1891 und dem dänischen Seegesetz vom 1. April 1892,
62577: DWIGHT L. GERTZ;JOAO BAPTISTA - Grow To Be Great Hardcover met licht beschadigd stofomslag. x,211pp.
93536: BARON BAPTISTE - Baron Baptiste. 2004. Padma Media. Box met kaarten en 2 cd's met werkboek. Taal Engels. . The Yoga Bootcamp Box
64952: MICHEL ZABE;ELIZABETH BAQUEDANO - Azteken Hardcover
76277: R.PH. BAR - AIDS, moraal en maatschappij Veen. 1988. Paperback. 103pp.Bibliotheekstempel op titelpagina en zijkant boekblok/snede. Verder goed.
63612: VINCENT P. BARABBA - Marketing als kennisnetwerk Zo maakt u uw onderneming echt marktgericht. Contact. Amsterdam. 1996. Hardcover met stofomslag. 239pp.
28632: BARABY,FRANK. - Vredesverwachtingen.
74883: AHARON BARAK - Purposive Interpretation in Law 2005. Hardcover with d.j. xx,423pp. Index.
35945: BARANAUSKAS, MARIUS., LIODVIKAS RUIKAS. - Naujasis Vilnius.
77435: DAVID P. BARASH - De haas en de schildpad cultuur, biologie en de aard van de mens. Bert Bakker. 1987. Paperback. 281pp.Bibliotheekstempel (De Gay Krant) op titelpagina en zijkant boekblok/snede. Boekbespreking voorin geplakt. Verder goed.
68322: BARAVALLE VON, HERMANN. - Die Erscheinungen am Sternenhimmel. Lehrbuch der Astronomie zum Selbststudium und für den Unterricht. Stuttgart: Freies Geistleben,
92494: BARBACH;LONNIE BARBACH - Gevaarlijk spel Barbach, Lonnie. Fantasieen van vrouwen. 1998. Anthos. Paperback, leesvouwen rug. 315pp.
34671: BARBADO, M. - Introduction a la Psychologie Experimentale. Traduction francaise de Ph.Mazoyer.
74458: JULIUS B. BARBANEL - The Geometry Of Efficient Fair Division 2005. Hardcover. ix,462pp. References. Index.
37906: BARBANTINI, NINO. - `Le Porcellane di Venezia e Delle Nove. Col catalogo degli esemplari esposti a ca' rezzonico dal 25 aprole al 30 Ottobre 1936 XIV.
77987: BARBARA MUNDT, BABETTE WARNCKE, CLAUDIA BANZ: UND ELKE BLAUERT. - Architekten als Designer. Beispiele in Berlin.
81865: P. AVOINE;A.-F. BARBE - De wijn;door Humoristes associes: [P.] Avoine, [A.-F.] Barbe, [R.] Blachon e.a. Mondria Uitgevers. Zonder jaar. Hardcover. Illustr.
67268: CHARLES LAURENCE BARBER - The English Language xi,299pp.
83861: NORMAN BARBER - Het seizoenen-tuinboek Verzorg uw tuin van week tot week door Percy Thrower. Uitgeverij Helmond. 6e druk, Zonder jaar. Hardcover. 141pp. Illustr.
35896: BARBER, NOEL. - De Sultants.
47315: FRANCISCO J. BARBERO - Eenzame woede
83596: GIANNI BRAGHIERI;UMBERTO BARBIERI - Aldo Rossi Uitgeverij 010. 1984. Paperback. 232pp. Illustr.
92078: BARBIERI, U.; BOEKRAAD, C. - Kritiek en Ontwerp. Proeven van architektuurkritiek.
92778: JULIAN B. BARBOUR - The End Of Time Julian B. Barbour. 1999. Weidengeld & Nicolson. Hardcover with dust wrapper. Good. x,371pp.
9584: BARBUSSE, HENRI. - Kraft. Einzig übertragen von Paul Cohen-Fortheim. Einbandentwurf Georg Salter Berlin.
47063: BARCELO, P.: - Hannibal. Stratege und Staatsmann.
16677: BARCKHAUSEN, J. - Oom Paul, de roman van een leven strijd.
29423: BARCLAY, GLEN ST.J. - Grote stromingen der 20e eeuw. Neo-nationalisme.
80934: BARCSAY, JENO. - Anatomie voor de kunstenaar.
71369: J. VAN CUILENBURG;JO BARDOEL - Communicatiebeleid En Communicatiemarkt 2003. 384pp.Bibliotheek etiket op onderzijde rug. Bibliotheekstempel op titelpagina.
49792: JO BARDOEL - Communicatie
37907: BARDOEL, JO., JAN BIERHOFF. REDACTIE. - Media in Nederland. Feiten, Analyses.
66383: JUDITH M. BARDWICK - De loopbaanontwikkeling van de manager 1987. Marka. 236pp.
15962: BARELS, MEILTJE. - Preventieve bevoegdheid in het verkeers- en vervoersstrafrecht.
76921: J.M. BARENDRECHT - Rechtspleging, samenleving en bestuur / druk 1 2000. Lemma. Paperback. xii,224pp.
41719: BARENDREGT, J. , T.LANGENHUYZEN. - Ondernemend in Risico. Bedrijfsgeschiedenis van Nationale-Nederlanden 1845-1995.
38149: BARENDREGT, J.T. - De zielenmarkt. Over psychotherapie in alle ernst.
30234: BARENDREGT, J. , T.LANGENHUYZEN. - Ondernemend in Risico. Bedrijfsgeschiedenis van Nationale-Nederlanden 1845-1995.
58018: S. BARENDS - Het Nederlandse landschap matrijs Utrecht,. Paperback, geplastificeerd. 120pp.
69110: BERT BARENDS - Op zoek naar woorden 1986. ten Have. 77pp.
77582: S. BARENDS - Over hagelkruisen, banpalen en pestbosjes Historische landschapselementen in Nederland. Matrijs. Zonder jaar. Paperback. Illustr.
77920: S. BARENDS - Het Nederlandse landschap Een historisch-geografische benadering. Matrijs. 4e druk, 1991. Paperback. 120pp. Illustr. Naam met pen op schutblad.
55672: BERT BARENDS;BERT BARENDS - Op zoek naar woorden
45355: BARENSTEIN, JORGE. - Overcoming Fuzzy Governance in Bangladesh. Policy implementation in Leats Developed Countries.
78628: E. BARENTS - Fotografie in Nederland, 1940-1975 1978. Staatsuitgeverij. Paperback, omslag licht sleets, verder goed. 133pp. Met de losse bijlage.
50311: ELS BARENTS - Foto '84 Amsterdam
51600: R. BARENTS - Grondlijnen van Europees recht / druk 11 Kluwer
45314: BARENTS, R. EN L.J. BRINKHORST. - Grondlijnen van Europees Recht.
17179: BARENTSEN, P., DE MAN, P., BARENTSEN, W. & BAURDOUX, H. - Grondwerken, transport- en hulpmiddelen, gewone wegen, spoorwegen. Waterbouwkunde deel II. oorspronkelijk samengesteld door M. Boldermans en A. Dwars, civiel-ingenieurs. Onder redactie van P. Barentsen.
36230: BARENTSEN, R. - Oestrogeen substitutie therapie. Waarom en hoe.
85198: BARFOOT, C.C. - Beyond Pug's Tour. National and Ethnic Stereotyping in Theory and Literary Practice. DQR Studies in Literature 20.
85449: BARFOOT, C. C. BORDEWIJK, COBI . - Theatre Intercontinental: Forms, Functions, Correspondences . Textxet: Studies in Comparative Literature, 1
39029: BARHAM, KEVIN., DAVID OATES. - De Internationale Manager.
83552: ELISABETH BARILLE - Anais Nin Gemaskerd, ontmaskerd. 1991. Toth. Paperback. 238pp. Illustr.
44379: BARING, ARNULF. - Deutschland was nun? Ein Gespräch mit Dirk Rumberg und Wolf Jobst Siedler.
22056: BARING, ARNULF IN ZUSAMMENARBEIT MIT VOLKER ZASTROW. - Unser neuer Größenwahn. Deutschland zwischen Ost und West.
82562: BARINSKI, R.L. U, W.I. NEFEDOW. - Röntgenspektroskopisch Bestimmung der Atomladungen in Molekülen. Library stamps/marks on first free endpapers and titelpage. Text clean.
23979: BARKAS, JANET. - Het groene geloof. Een geschiedenis van het vegetarisme.
25081: BARKER, RONNIE. - Gentleman's Relish.
91182: P. BARKER - Weg Der Geesten Barker, Pat. Trilogie. 2e druk, 2008. Hardcover zonder stofomslag. 763pp.
49521: LINDA BARKER - Changing Rooms BBC Books
52034: NIGEL CROSS;FRANS STOKS;RHIANNON BARKER - Aan de oever van de woestijn
54605: NIGEL CROSS;FRANS STOKS;RHIANNON BARKER - Aan de oever van de woestijn
77474: P. BARKER - Niemandsland 2e druk, 1993. De Geus-Epo. Hardcover met stofomslag. 303pp.Bibliotheekstempel (De Gay Krant) op titelpagina en zijkant boekblok/snede. Verder goed.
76309: P. BARKER - Het oog in de deur 1993. De Geus. Hardcover met stofomslag. 269pp.
39155: BARKER, RONNIE. - Sauce.
28371: BARKOW, D.R. UND E.H.GRAUL. - Vorträge der VII. Medicenale am 24. u. 25. sept. 1977. Iserlohn. Notfallmedizin II. Algemeinmedizin.
28372: BARKOW, D.R. UND E.H.GRAUL. - Vorträge der VIII. Medicenale am 23. u. 24. sept. 1978. Iserlohn. Krebs. Miscellaneus. Phlebologie. Zukunftaspekte. Digitalistherapie.
72867: LUC SALA;JOHN P. BARLOW - Virtual Reality De Metafysische Kermisattractie. Sala Communications. 2e druk, 1990. paperback. 163pp.
85281: BARNARD, W. - Op een stoel staan. 3 dln. I.Van zondag tot zondag, de tijd naar pasen toe. II.Lente en zomer. III.Herfst en winter.
15362: BARNARD, DEAN STANTON JR. - Hollands Leaguer by Nicolas Goodman. A Critical Edition. Studies in English Literature Volume XLVII.
25823: BARNARD, CHRISTIAAN. - Goed leven, goed sterven. Een mening over euthanasie en suïcide.
89691: BARNARD, CHESTER I. - The Functions of the Executive. Thirtienth Anniversary Edition with an Introduction by Kenneth R. Andrews.
24293: BARNARD, CHRISTIAAN. - Hartaanval alle hoop op lewe.
85136: NICHOLAS BARNARD - Traditional Indian Textiles and John Gillow.Thames and Hudson. Reprinted 1999. Paperback. 160pp. Illustr.
85269: BARNARD, DEAN STANTON JR. . - Hollands Leaguer By Nicholas Goodman: A Critical Edition.
60033: JENNY BRYAN;JOHN ILLMAN;CHRISTIAAN BARNARD;RECHEL BUITENRUST HETTEMA-VAN COEVORDEN;CHRISTIAAN BARNARD - De werking van het lichaam
52828: BENNO BARNARD - Eeuwrest Atlas
86200: M. BARNARD;M. BARNARD - Liturgie voorbij de Liturgische Beweging 2006. Meinema. Paperback. 154pp.
52254: NICHOLAS BARNARD - Creatieve woonideeen
55959: WILLEM BARNARD - Op een stoel staan Holland
37009: BARNARD, MARCEL. - De dans kan niet sterven. Gerardus van der Leeuw. (1890-1950) herlezen. Essay over religie en cultuur.
28466: BARNARD, WILLEM. - Hebdomadarium of Zevendagenboek. Een dagboek bij de schriftlezingen uit het aloude brevier. Van Zondag III uit de tijd van Epifanie tot aan de aswoensdag. Cahiers bij De Eerste Lezing; No.1. November 1982.
27661: BARNARD, W. - Huis, tuin en keuken. Over de dubbele bediening: die des Woords en die der woorden.
69428: BENNO BARNARD - Een hiernamaals opstellen , in memoriams. 270pp.
47492: BARNAUW;D. BARNAUW - De bezetting in een notendop Bert Bakker
47504: BARNAUW;D. BARNAUW - De bezetting in een notendop Bert Bakker
46469: BARNER, WILFRIED (HRSG.): - Der Literarische Barockbegriff.
84974: IAN BARNES - Historische Atlas Van Het Jodendom & Josephine Bacon. Librero. 2012. Paperback. 400pp. Illustr.
87867: IAN BARNES - Historical Atlas of the Bible Ian Barnes. 2006. Cartographica. Hardcover with dust wrapper. 399pp. Illustr.
67957: BARNES, JONATHAN. - Aristotle. Oxford University Press. reprinted 1987.
78452: MAAIKE MEIJER;D. BARNES - Lesbisch prachtboek 1979. Sara. Paperback, omslag licht vuil. Leesvouwen rug. 365pp. Illustr.
89069: BARNES, A.S.V. - Afrikaanse Taal-en Styloefeninge: Vir Engelsspreckende Leerlinge Standerds VI-X.
83947: CORRELLI BARNETT - Bonaparte Wordsworth Editions. reprinted 1998. Paperback. 224pp. Illustr.
74209: MARY BARNETT - Goden en mythen van de Grieken ADC. 1998.hardcover. 112pp. Illustr.
82508: BARNETT, S. - Matrices in Control Theory: With Applications to Linear Programming.
94817: BARNETT, VIVIAN ENDICOTT AND JOSEF HELFENSTEIN - Die Blaue Vier. Feininger, Jawlensky, Kandinsky, Klee in der Neuen Welt.
87318: BARNETT, L.D. - The Path of Light Rendered from the Bodhi-Charyavatara of Santi-Deva. A Manual of Mahayana Buddhism.
54401: CASPAR HENDERSON;DAVID HELD;DAVID HELD;ANTHONY BARNETT - Debating Globalization John Wiley and Sons Ltd
75765: BARNETT, KEITH. - Atlas diagnostique d'ophtalmologie vétérinaire.
30828: BARNETT, R.D. - Assyrische Skulpturen im Britsh Museum. Aufnahmen Amleto Lorenzini.
17049: BARNETT, C. - De oorlog in de woestijn 1940-1943. Van Sidi Barrani tot El Alamein. Generaal: O'Connor, Cunningham, Ritchie. Veldmaarschalk: Auchinleck, Montgomery, Rommel.
46138: BARNEVELD, D. - De oude banketbakkerij.
86152: DAVID BARNOUW - De Bezetting In Een Notendop 2005. Bert Bakker, Amsterdam. Paperback. 99pp.
67704: BARNOUW N.D.J. E.A., - TWEEDE JAARBOEK VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE. Oorlogsdocumnentatie '40 - '45, 1990. Walburg Pers. 222pp.
56837: BARNOUW, ADRIAAN JACOB. - Textkritische Untersuchungen nach dem Gebrauch des bestimmten Artikels und des schwachen Adjectivs in der altenglischen Poesie. Doctoral thesis.
76414: DAVID BARNOUW - Rost van Tonningen / druk 1 Fout tot het bittere eind. 1994. Walburg Press. Paperback. 152pp. Illustr.
31850: BARNOUW, ADRIAAN J. - Monthly Letters. On the culture and history of the Netherlands.
76431: DAVID BARNOUW - De Bezetting In Een Notendop 2005. Bert Bakker. Paperback. 99pp.
60261: BARNOUW, ADRIAAN J. - Monthly Letters. On the culture and history of the Netherlands.
88896: N.D.J. BARNOUW;BARNOUW N.D.J. E.A., - Oorlogsdocumentatie 40-45 tweede jaarboek BARNOUW N.D.J. e.a.,. 1990. Walburg Pers. Paperback. 222pp.
71627: BARNUM, PRISCILLA HEATH (ED.). - Dives and Pauper. Volume I (parts 1& 2) and volume 2.
63066: BAROJA, P., BRUYNE, J.P.T. DE, - Antisemitisme bij Pio Baraja. Mit deutscher Zusammenfassung. Avec un resume en francais. Proefschrift. Utrecht.
47172: BAROLSKY, PAUL. - Giottos Vater. Vasaris Familiengeschichten.
40338: BARON, D.N. - A Short Textbook of Chemical Pathology.
60188: BARON VAN HEERDT., C. - Nederlandse en Buitenlandse Ridderorden en onderscheidingen.
88000: ENRIQUE BARON - Europe at the Dawn of the Millennium Enrique Baron. 1997. Macmillan. Paperback. xxxiii,229pp. Signed by Baron.A fe underlinings with pencil in the text.
82561: BARONE, ANTONIO., ANATOLI LARKIN. - Proceedings of the 2nd Soviet-Italian Symposium on Weak Superconductivity: May 1987, Naples, Italy . Progress in High Temperature Superconductivity, Volume 4.
85079: MOSHE BARASCH;MOSHE BAROSCH - Modern Theories of Art From Plato to Winckelmann. 1985. New York University Press. Paperback. xiv,394pp. Zijkanten boekblok/snedes roestvlekkig. Ex-libris op schutblad.
88781: CHARLES BARRAND - Berlijn tegen elke prijs ; Raadsels rondom Hitlers lijk Charles Barrand. 1995. Strengholt. Paperback. 176pp. Naam met pen op schutblad.
64596: BARRATT, ALEXANDRA (ED.) - The Seven Psalms. A commentary on the Pentenitential Psalms translated from French into English by Dame Eleanor Hull.
91453: BARRAU, J.A. - Analytische meetkunde. Eerste deel. Het platte vlak. Noordhoff's verzameling van Wiskundige Werken.
85529: BARRES, MAURICE. - La colline inspirée. Edition critique établie d'après les manuscrits par Joseph Barbier.
42713: BARRET NERIN, J.P. - Surgical management and hypermetabolic modulation of pediatric burns. Proefschrift. Rijksuniversiteit Groningen.
71400: OLIVER BOYD-BARRETT;PAMELA O'MALLEY;BOYD-BARRETT - Education Reform In Contemporary Spain Routledge london and New York. 1995. x,265pp. References. Index.Library stamp on titlepage.
51132: DAVID V. BARRETT - Tarot
28703: BARRETT,MICHÈLE. - Links en de vrouwenbeweging. Het wankele verbond.
88110: DIRK BARREZ - De Antwoorden Van Het Antiglobalisme Dirk Barrez. 2001. Globe. Mets & Schilt. Paperback. 263pp.
44265: BARRINGER, RICHARD E. WITH THE COLLABORATION OF ROBERT K. RAMERS. - Patterns of Conflict. Foreword by Quincy Wright.
35925: BARRINGER, BRUCE R., R.DUANE IRELAND. - Entrepreneurship. Succesfully launching new ventures.
79725: J. GRAHAM;J. BARRON - Photographs And Poems Scalo.1998. Hardcover with d.j. 116pp. Illustr. English edition.
32673: KENKICHI OHO. RYUTA AMEMIYA. TRANSLATED BY J.PATRICK BARRON. - Practical Fiberoptic Bronchoscopy.
50341: MARIA ALICE BARROSO - Wie vermoordde Pacifico?
84374: BARRY, BRIAN. - Power and Political Theory: Some European Perspectives.
45963: BARSLEY, MICHAEL. - Linkshandigheid. Wetenswaardigheden en curiosa voor links- en rechtshandigen.
90575: BART - DISCOGRAFIE VAN HET CONCERTGEBOUWOR Bart, Jan van. . concertgebouworkest. De Walburg Pers. 1989. Hardcover met stofomslag. 120pp. Illustr.
85176: WESTERWEEL BART. - Patterns and Petterning. A study of Four Poems by George Herbert. Proefschrift.
34511: BART, JAN VAN. - Discografie van het Concertgebouw.
79303: BART TH?S - Het Experiment Schepping Het creatieve proces in cultuur, geloof en gemeente. Meinema. 2001. Paperback. 215,xvi pp.
85956: BARTELINK - KLASSIEKE LETTERKUNDE 6e druk, 1989. AULA/Het Spectrum. Paperback. 346pp.
71616: G.J.M. BARTELINK - Klassieke letterkunde 7e druk, 1993. 346pp.
81511: G.J.M. BARTELINK - De bloeiende woestijn De wereld van het vroege monarchisme. Ambo Baarn. 1993. Hardcover met stofomslag. 214pp.
77815: G.J.M. BARTELINK - De geboorte van Europa van laat-romeins imperium naar vroege middeleeuwen. Coutinho. 1989. Paperback. 166pp.
34057: BARTELINK, G.J.M. - Twents Volksleven.
93545: COLIN HUIZING;CATHINKA HUIZING;N. BARTELINK - Colin Huizing. Hedendaagse fotografie. 2006. Waanders. Paperback. 204pp. Illustr. De God Van Nederland
86978: BARTELS, J.A.C. - Vier eeuwen Nederlandse Cavalerie. Deel 1.
76832: JOS VERSTEEGEN;JOS VERSTEEGEN;THIJS BARTELS - Homo-encyclopedie van Nederland Anthos. 2005. hardcover zonder stofomslag. 351pp. Illustr. Naam met pen op schutblad.
76802: JOS VERSTEEGEN;JOS VERSTEEGEN;THIJS BARTELS - Homo-encyclopedie van Nederland Anthos. 2005. Hardcover met stofomslag. 351pp. Illustr.
79631: ANDREAS BARTELS - Clematis 1994. Gottmer. Paperback. 96pp. Illustr.
79649: ANDREAS BARTELS - Bomen en struiken planten en verzorgen Terra. 1987. Paperback. 127pp. Illustr.
76506: J.A.C. BARTELS - Vier eeuwen Nederlandse Cavalerie 2 delen. De Bataafsche Leeuw. 1987. Hardcover met stofomslag. 238;261pp. Illustr. Met opdracht en gesigneerd door Bartels, op titelpagina.
52167: WIM BARTELS - Tussen Oost en West Europa
54535: ANDREAS BARTELS - Clematis
43889: BARTELS, THIJS., JOS VERSTEEGEN. - Homo-encyclopedie van Nederland.
43341: BARTELS, H. - Tinnitus, new insights into pathophysiology, diagnosis and treatment. Proefschrift. Rijksuniversiteit Groningen.
40077: BARTELS, J.A.C., N.DUITS, W.B. GUNNING. REDACTIE. - Jeugdpsychiatrie en recht.
32341: BARTELS, J. EN H.HEINRICH. - Paardenkennis. Evolutie en historie. MSD reeks deel 8.
31520: BARTELS, C.P.A. - Veel weten kan somstijds baten: over het commercialiseren van kennis. Rede.
76421: J.A.C. BARTELS - De Koninklijke Stallen 1984. de Bataafsche Leeuw. Hardcover met stofomslag. 92pp. Illustr.
64346: JAN BARTELSMAN - Bijzondere Nederlandse winkelinterieurs 240pp. illustr. Oblong.
49143: JAN BARTELSMAN - Bijzondere Nederlandse restaurantinterieurs
50935: JAN BARTELSMAN - Bijzondere Nederlandse winkelinterieurs
52131: JAN BARTELSMAN - Bijzondere Nederlandse restaurantinterieurs
88535: P. KLOSSE;JAN BARTELSMAN - Chef & Sommelier P. KlosseJan en Bartelsman. 2008. Tirion. Hardcover met stofomslag. 246pp. Illustr.
88780: BARTEN - REINCARNATIE EN LEVENSLOT Barten, Pieter. 5e druk, 1994. Strengholt. Paperback, leesvouw rug. 339pp.
50880: W. BARTENS - Lexicon van medische misverstanden Bert Bakker
86571: BARTH, PETER. - Aller Anfang ist Kunst - Der Galerie-Memoiren erstes bis siebtes Kapitel (und) Ausstellung: 30 Werke, 30 Künstler, 30 Jahre Remmert und Barth . Zwei Bände im Schuber.
80067: BARTH, KARL. - Die protestantische Theologie im 19. Jahrhundert. Ihre Vorgeschichte und Geschichte.
90093: BARTH, E.M. - De logica van de lidwoorden in de traditionele filosofie. Leidse wijsgerige reeks, 2.
34124: BARTH, KARL. - Belofte en verantwoordelijkheid. Der christelijke gemeente in het huidige tijdsgebeuren. Vertaling A.C.J. van der Poel.
28176: CARL ZUCKMAYER KARL BARTH. - Späte Freundschaft Carl Zuckmayer Karl Barth in Briefen.
28167: BARTH, KAR. - Karl Barth 1886-1968. Gedenkfeire im Basler Münster. Heft 100 der Theologischen Studien.
35381: BARTHEL, MANFRED. - So war es wirklich. Der deutsche Nachkriegsfilm. Mit 71 Fotos und 7 Textillustrationen.
43828: BARTHEL, H. - Synthetic Repertory. In 3 volumes. Complete set. Psychic and General Symptoms of the Homoeopathic Materia Medica.
81616: GEORGES DUBY;DOMINIQUE BARTHELEMY - Geschiedenis van het persoonlijk leven Prive-macht en openbare macht in het feodale Europa. AGON> 1993. Paperback. 274pp. Illustr.
81613: GEORGES DUBY;DOMINIQUE BARTHELEMY - Geschiedenis van het persoonlijk leven Het individu in het feodale Europa. 1993. AGON. Paperback. 290pp. Illustr.
73476: ROLAND BARTHES - Roland Barthes door Roland Barthes SUN. 1991. 216pp. Bibliotheekstempels op titelpagina en zijkant boekblok/snede. Verder goed.
68099: BARTHLOTT, WILHELM. - Cacti. Botanical Aspects, descriptions & Cultivation. Stanley Thornes. 1977. hardcover with d.j.xi,249pp. Illustr. Bibliogr. Index. Good.
67989: BARTHOLOW, CHEF JERRY. - Peace Soup. The Recipe for a Paeceful Life in the New Millenium. PSI. Birmingham, AL. 2000. Paperback. xxiv,266pp. With the CD.
26768: BARTHOU, LOUIS. - Mirabeau. Figures Du Passé.
14144: BARTLETT, CHRISTOPHER A. AND SUMANTRA GHOSHAL. - Transnationaal Management. Grensoverschrijdend management.
42358: BARTLETT, BARTON, BARTLETT, FOWLER, HAYS. - Pertamina. Indonesian National Oil. Foreword by Soeharto.
93381: BARTLETT, ROBERT L. WITH J.E. MULDER AND R.C. SHELDON. - Steam Turbine Performance and Economics.
86431: BARTMANN, DOMINIK. - Helmuth Macke.
82660: BARTOLO, BALDASSARE DI. - Spectroscopy of the Excited State.NATO Advanced Study Institutes Series: Series B, Physics Volume 12. Library stamps/marks on first free endpaper. Text clean. Covers and spine discoloured.
82658: BARTOLO, BALDASSARE DI. - Optical Properties of Ions in Solids . NATO Advanced Study Institutes Series: Series B, Physics Volume 8. Library stamps/marks on first free endpaper. Text clean. Cover/spine discoloured.
7647: BARTON, JOHN. DEVISED. PICTURE RESEARCH BY JOY LAW. - The hollow Crown. The follies, foibles and faces of the Kings and Queens of England.
76180: MICHAEL BARTOSH - Essential Mac Os X Panther Server Administration O'Reilly Media. 2005. xxii,822pp.
41925: BARTSTRA, J.S. EN W.BANNING. REDACTIE. - Nederland tussen de Natiën.Een bijdrage tot onze cultuurgeschiedenis. In 2 delen.
85148: CAROLINE BARTY - De Perfecte Gastvrouw Recepten uit het verleden. 1e druk, 2003. Tirion. Paperback. 144pp. Illustr.
77337: HANS DE PAGTER;PHIA BARUCH - Hemelse spionage SEL. Zonder jaar. Paperback. 228pp.Bibliotheekstempel (De Gay Krant) op titelpagina en zijkant boekblok/snede.
36837: BARUCH, J.Z. - Leven en werk van Andreas Vesalius. In het kader van zijn tijd.
46989: BARUDIO, GÜNTER. - Madame de Staël und Benjamin Constant. Spiele mit dem Feuer.
7649: BARUDIO, GÜNTER. - Paris im rausch. Die Revolution in Frankreich 1789-1795.
87708: B. BARZ - Jaarfeesten vieren met kinderen 1991. Christofoor, Rotterdam. Paperback. 80pp.
84647: HELMUT BARZ - Vrouwenzaken - ook voor mannen Kritische steun aan het feminisme. Lemniscaat, Rotterdam. 1984. Paperback. 150pp.
82453: BARZ, H. - Over de ziel. Hoofdpunten van de Jungiaanse Psychotherapie.
86198: PAUL BARZ - Ik Ben Bonhoeffer . Roman over een geloofwaardig leven. 2006. Ten Have. Hardcover. 319pp.
63988: ELLYNOR BARZ - Goden en planeten 1990. Kosmos. 240pp. astrologische archetypen.
49156: LUIGI BARZINI - Italians Touchstone Books
20278: BARZINI, LUIGI. - The Impossible Europeans.
83944: JACQUES BARZUN - From Dawn to Decadence 500 Years of western Cultural Life. 1500 to the Present.Harpercollins Publishers . 2000. Hardcover with dust wrapper. 877pp.
73728: THOMAS L. HANKINS;OWEN HANNAWAY;GEORGE BASALLA - Science And The Enlightenment viii,216pp.
92255: GEORGE BASALLA - GESCHIEDENIS VAN DE TECHNOLOGIE George Basalla. 1e drik, 1993. Prisma/Het Spectrum. Pocket. 288pp.
88561: GHILLIE BASAN - De Keuken Van Het Midden-Oosten Ghillie Basan, Basan. Van Iran to Jemen, van Turkije tot Egypte. 2001. Bosch & Keuning. Hardcover met stofomslag. 239pp. Illustr.
88562: H. SILVIS;G. BASAN - De Marokkaanse Keuken G. Basan. hedendaagse kookkunst gebaseerd op oude tradities. Veltman Uitgevers. 2e druk, 2005. Hardcover met stofomslag. 160pp. Illustr.
94534: BASCHWITZ, KURT. - Heksen en heksenprocessen. De geschiedenis van een massawaan en zijn bestrijding.
60393: BASCHWITZ, KURT. - De strijd met den duivel. De helsenprocessen in het licht der massa-psychologie.
23549: BASCHWITZ, KURT. - Du und die Masse. Studien zu einer exakten Massenpsychologie.
22893: BASCHWITZ, KURT. - De strijd met den duivel. De heksenprocessen in het licht der massa-psychologie.
79061: BASEHART, JACK. - Italian Splendor: Great Palaces, Castles and Villas. Photographs by Roberto Schezen. Text by Rlph Toledano. Introduction Paul Hofmann.
37302: MUSIK-AKADEMIE DER STADT BASEL. - Gedenkschrift zum fünfzigjährigen bestehen der abteilung Konservatorium 1905-1955.
41886: BASHAM, A.L. - The Origins and Development of Classical Hinduism. Edited and Annotated by Kenneth G.Zysk.
92877: MATSUO BASHO - The Narrow Road to the Deep North and Other Travel Sketches Matsuo Basho. No date. Penguin Books. Paperback. 167pp.
28305: BASLER, ROY P. - Sex, Symbolism, and Psychology in Literature.
49010: JOZIEN J. DRIESSEN;ALEXANDER BASMANOV - Petr
87121: BASQUIAT, JEAN-MICHEL. MARSHALL, RICHARD. - Jean-Michel Basquiat.
2564: BASSE, MAURITS. - Stijlaffectatie bij Shakespeare vooral uit het oogpunt van het Euphuisme.
74414: ADRIAN BADDELEY;W. H. C. BASSETTI - Stereology For Statisticians and Eva B. Vedel Jensen. Chapman & Hall. 2005. Hardcover. 395pp. References. Monographs on Statistics and Applied Probability 103.
71784: BASSNETT, SUSAN. - Women Writers, Sylvia Plath.
82228: SENGE;BERBER BAST - De Dans Der Verandering 2000. Academic Service. Paperback. 534pp. Naamstempel op titelblad. verder goed.
65607: HELEEN M. DUPUIS;BERBER BAST - Over moraal / druk 1 127pp. Op schutblad kleine tekst met pen geschreven.
93723: H. DUPUIS;B. BAST - H. Dupuis. 2e oplage 1999. nieuwezijds. Paperback. 127pp. Naamstempel op schutblad. Over moraal
73404: BAST, PETER L. - Valse ellebogen 1e druk, 2010. 320pp.
59071: PAUL BAST - De Randstad op weg naar 2015 studienota verstedelijking Randstad 1995-2015. 88pp. Illustr. 4°.
62448: BERBER BAST - Feilloos adviseren / druk 1 4e oplage, 1999. Academic Service. xi,228pp. Eerste 12 pagina's potlood onderstrepingen. naam/hoek uit schutblad geknipt.
51523: WIEL BASTEN - Champignons & compagnons
44273: BASTEN, F.M.R.C. : EINDREDACTIE. REDACTIE: R.J. IN 'T VELD EN J.H. VAN DER VEEN. - Ijsberenplaag op de Veluwe. Essays over de toekomst.
88530: WIEL BASTEN - Het Aspergekookboek Wiel Basten en Herman van Haan. Van Reemst. 1e druk, 1995. Hardcover. 189pp. Illustr.
71211: LIA DE JONGE;NICOLAAS BASTERT - Nicolaas Bastert, Vechtschilder, 1854-1939 1990. Repro-Holland. Hardcover met licht beschadigd stofomslag. 120pp. Illustr.Klein bibliotheek etiket op onderzijde rug stofomslag. Ex Libris op binnenzijde voorplat
58017: F.L. BASTET - Het maansteenrif 2e druk, 1984. Querido, Amsterdam. 231pp.
43735: BASTET, F.L. - Tussen Keulen en Parijs. Een keuze uit de wandelingen door de antieke wereld.
67650: F.L. BASTET - Het Fin de siecle alfabet Kwadraat Vianen 1984.
56109: F.L. BASTET - Beeld en relief
71022: F.L. BASTET - Tussen Keulen en Parijs 1990. Querido. 272pp.
77804: F.L. BASTET - De horizon voorbij Wandelingen door dfe antieke wereld. Querido. 1987. Paperback. 252pp.
77648: F.L. BASTET - Tussen Keulen en Parijs 1990. querido. Paperback. 272pp.
81515: F.L. BASTET - Tussen Keulen en Parijs Een keuze uit de wandelingen door de antieke wereld. Querido. 1990. Paperback. 272pp. Illustr.
81641: F.L. BASTET - De horizon voorbij Wandelingen door de antieke wereld. Querido. 1987. Paperback. 252pp.
49011: F.L. BASTET - Tussen Keulen en Parijs
66831: F.L. BASTET - Met Louis Couperus op reis 1987. Nijhoff. 32pp.
33533: BASTET, F.L. - Tussen Keulen en Parijs. Een keuze uit de wandelingen door de antieke wereld.
53500: J. BASTIAANS;J. BASTIAANS - Isolement en bevrijding
19442: BASTIAANS, J. ET AL. - Mensen bij gijzelingen.
50833: K.J.M. VAN DE LOO;J. BASTIAANS - Psychosomatiek Ambo
50928: K.J.M. VAN DE LOO;J. BASTIAANS - Psychosomatiek Ambo
62309: J. BASTIAANS - Isolement en bevrijding 1985. Balans. 155pp. Naam met pen op schutblad.
62318: DICK MULDER;J. BASTIAANS - Mensen bij gijzelingen 1981. Sijthoff. Hardcover met op de rug verkleurd stofomslag. 304pp. Naam met pen op schutblad.
77745: HANS BOTS;R. BASTIAANSE - Tot meesten nut ende dienst van de jeught Een onderzoek naar zeventien Gelderse Latijnse Scholen ca. 1580-1815. 1985. Walburg Pers. Paperback. 359pp. Illustr. eerste pagina's (6) ezelsoren verder goed. Gelderse Historische Reeks XVI.
77214: HANS BOTS;R. BASTIAANSE - Glorieuze revolutie 1988. SDU. Paperback. 136pp. Illustr. De werels van Willem & Mary.
48832: HANS BOTS;R. BASTIAANSE - Glorieuze revolutie
58248: HANS BOTS;R. BASTIAANSE - Glorieuze revolutie Glorious Revolution. De wereld van Willem & Mary. SDU, 's-Grvenhage. 1988. Paperback. 136pp. Text in Dutch and English. Illustr.
44773: BASTIAANSE, R., H.BOTS, M.EVERS. REDACTIE. - Een onderzoek naar zeventien Gelderse Latijnse Scholen. Ca. 1580-1815. Gelderse Historische Reeks. XVI.
40027: BASTIAANSE, TOOS , CARLO VAN DER BORG. - Lokale omroep in de startblokken. Een inventarisatie van lokale omroepinitiatieven en een samenwerkingsvorm in west-Brabant. stageverslag. Universiteit Nijmegen.
28834: BASTIAENSEN,A. EN A. - De gelovige Thomas. Beschouwingen over de hymne Sacris sollemniis van Thomas van Aquino.
78972: HEINER BASTIAN . - Fragmente zur Melancholie: Bilder aus dem ersten Jahrhundert der Fotografie.
78044: BASTIAN, HEINER. - Joseph Beuys. Editionen. Sammlung Schlegel.
94869: BASTIAN , HEINER. CY TWOMBLY. - Bilder . Paintings 1952 - 1976. Volume I. Text Heiner Bastian. Edition Heiner Bastian im Propyläen Verlag ; Band IV. Texte in Deutsch und Englisch.
85411: BASTIDE, ROGER. - Sociologie et psychanalyse.
52462: MARJOLEIN BASTIN - Kijk op vogels om het huis Ambo/Anthos Uitgevers
81288: M. BASTIN - Kijk Op Vogels Om Het Huis 4e druk, 1992. Hardcover. 104pp. Illustr.
65267: MARJOLEIN BASTIN - Kijk op vogels / In de tuin Hardcover
66267: MARJOLEIN BASTIN - Kijk op vogels / In de tuin 2e druk, 1992. Sesam. 92pp. Illustr.
47377: MARJOLEIN BASTIN - Tuindagboek Bosch & Keuning
51568: MARJOLEIN BASTIN - Droom voor droom Kok
54533: MARJOLEIN BASTIN - Natuurdagboek Bosch & Keuning
57989: MARJOLEIN BASTIN - Zien wat je droomt 1e druk, 1987. Kok, Kampen. 62pp. Klein 8°. Hardcover met stofomslag.
38151: BASTIN, MARJOLEIN. - Natuurdagboek.
75359: CHRISTOPHE BATAILLE - Annam 1994. De Geus. Hardcover met stofomslag. 77pp.Ex-libris op schutblad geplakt.
50539: MARLIES BATELAAN - De Franse plattelandskeuken
50527: MARLIES BATELAAN - De Franse plattelandskeuken
45076: BATENBURG, JUDITH, E.A. - Lustrumboek Leidse Biologen Club. Eindeloos. 1923-1998. Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan.
79758: BRIAN BATES - Op Het Eerste Gezicht en John Clees. Schuyt & Co. 2001. Hardcover met stofomslag. 240pp. Illustr.
75754: BATES, ULKU U., A.O. - Women's Realities, Women's Choices: An Introduction to Women's Studies.
70199: QUENTIN BATES - Bevroren Tegoeden 343pp.
39107: BATES, D.E.B., J.F. KIRKALDY. - Veldgeologie in kleur.
34958: BATES, LOUISE., JANET LEARNED, RUTH W. METRAUX, RICHARD N.WALKER. - Rorschach Responses in Old Age.
92529: MARY CATHERINE BATESON;BATESON - WAAR ENGELEN SCHROMEN TE GAAN EEN KENTHEORIE VAN HET HEILIGE Gregory Bateson en Mary Catherine Bateson. 19900. Contact. Paperback. 247pp.
56693: BATESON, HARTLEY (ED.). - Patience A West Midland Poem of the Fourteenth Century. Second edition, recast and partly rewritten.
84394: B.H. SLICHER VAN BATH - Herschreven historie Schetsen en studien op het gebied der Middeleeuwse geschiedenis. Onveranderde herdruk der editie van 1949. 1978, Gijsbers & Van Loon. Arnhem. Hardcover met stofomslag. viii,315pp.
5941: BATH, MARKUS. - Mathematical Aspects of Seismology.
50845: A.C. VAN OSS;B.H. SLICHER VAN BATH - Geschiedenis van maatschappij en cultuur Ambo
61135: B.H. SLICHER VAN BATH - Spaans Amerika omstreeks 1600 1997. Het Spectrum. 272pp. Paperback. Zijkanten, boekblok/snede, vlekkig (roet-rookschade).
74494: MIGUEL LUIZ BUCALEM;KLAUS-JURGEN BATHE - The Mechanics Of Solids And Structures - Hierarchical Modeling And The Finite Element Solution 2011. Springer. hardcover. xiii,597pp. References. Index. Series: Computational Fluid and Solid Mechanics.
93751: JEANET BATHOORN - Jeanet Bathoorn. Online netwerken voor beginnen. 6e druk, 2011. Scriptum. Paperback. 174pp. Get Social
85762: GEORGE ORWELL;MARC BATI - De boerderij der dieren 12e druk, 1983. DE Arbeiderspers. Hardcover met stofomslag. 143pp.
31223: BATIN, MARJOLEIN. - Een kleine wereld. Met tekst van Frans Buissink.
45018: BATRA, RAVI. - Greenspan's Fraud. How two decades of his policies have undermined the global economy.
91830: BATS, E.J. - Schapenfokkerij en -houderij in Nederland.
24231: BATS, E.J. - Schapenfokkerij en -houderij in Nederland.
23338: BATS, E.J. - Schapenfokkerij en -houderij in Nederland.
80495: WIM KÖHLER;CINTA DE BATS - Slow, Slank & Fit 2005. Thoeris. Paperback. 198pp. Illustr.
69473: BATSELIER P. - BENEDICTUS. PATER EUROPAE.
37960: BATSELIER, PIETER. A.O. - Benedictus. Symbol abendländischer Kultur.
90599: DAVID BATSTONE - The Good Citizen Batstone, David and Eduardo Mendieta. 1999. Routledge. hardcover with dust wrapper, good. viii,167pp.
90858: PRISCO BATTES - De val van ABN AMRO Prisco Battes en Peiter Elshout. 2008. Contact. Paperback. 143pp. Exlibris op titelpagina.
86215: GIOVANNI BATTISTA - Giovanni Battista Piranesi Ficacci, Luigi. Taschen. 2001. Paperback. 190pp.Illustr. Text in English.
41284: BATTJES, HENDRIK, - Oude zerken uit de kerk van Nieuwkoop. Een uitgave van het Historisch Genootschap Nieuwkoop en omgeving ter gelegenheid van haar 20-jarig jubileum. Met foto's van Bertus Bunnig e.a.
70741: BATTLE, RICHARD. - Plastic Surgery.
8492: BATTUS: - De Encyclopedie.
16657: BAUBÉROT, J. - Geschiedenis van het Protestantisme. uit de serie 'que sais-je?' nr. 427
63297: BAUD, I.S.A. AND J. POST. - Realigning Actors in an Urbanizing World. Governance and Institutions from a Development Perspective.
33603: BAUD, W.A. - SE semi-officiële en particuliere briefwisseling tussen J.C. Baud en J.J.ochussen 1845-1841. De enige daarop betrekking hebbende ander stukken. III. Proefschrift.
83570: CHARLES BAUDELAIRE - Richard Wagner en Tannhauser in Parijs 1991. Plantage/G&S. Paperback. 53pp.
34394: BAUDELAIRE, CHARLES. - Les Fleurs du Mal. Aquarelles de Laboccetta.
59611: BAUDET, H. - De lange weg naar de Technische Universiteit Delft. De Deltse ingenieursschool en haar voorgeschiedenis. Deel I.
41484: BAUDET, H. - De lange weg naar de Technische Universiteit Delft. Dl.I. I. De Delftse ingenieursschool en haar voorgeschiedenis. Fotoredac.:J.H.Makkink.
35276: BAUDET, H. - De lange weg naar de Technische Universiteit Delft. Dl.I. De Delftse ingenieursschool en haar voorgeschiedenis. Fotoredac.:J.H.Makkink.
30113: BAUDET, H.; I.J. BRUGMANS. - Balans van beleid. Terugblik op de laatste halve eeuw van Nederlands-Indië. Ons Xxste Eeuwse Verleden III.
90753: DOMINIQUE BAUDIS - De Samenzwering Dominique Baudis. 2002. Voltaire. Paperback, leesvouw rug. 269pp.
30360: BAUDOUIN, CHARLES, A.O. - Mystique et Continence. Travaux scientifiques du VIIe congrès International D'Avon.
46341: BAUDRILLARD, JEAN. - Die Intelligenz des Bösen. Hrsg. Von Peter Engelmann. Aus dem Französischen von Christian Winterhalter.
91523: BAUDRILLARD, JEAN. - Selected Writings. Edited by Mark Poster.
71815: BAUER, RAOUL. - Kleio tot leven gebracht - levende geschiedenis in de films van Federico Fellini. Universa Wetteren/Jimmink BV - filmbibliotheek 3. 1978. Paperback. 275pp. illustr.
25794: BAUER, PAUL. - Die sprache der hänsw. Eine einführung in die vernunftgemässe deutung. Mit 32 abbildungen.
81517: RAOUL BAUER - De twaalfde eeuw Een breuklijn in onze beschaving. De Nederlandsche Boekhandel. 1984. Paperback, kleine vouw in hoek voorplat. 127pp.
60368: SOLDAN-HEPPE. NEU BEARBEITET VON MAX BAUER. - Geschichte der Hexenprozesse. Neu bearbeitet von Max Bauer. 2 volumes.
43740: BAUER, HANS-JOACHIM. - Richard Wagner. Sein Leben und Wirken oder Die Gefühlwerdung der Vernunft.
29934: PEINE. BEARBEITET VON OTTO BAUER. - Peiner Kastenspundwand. Peiner Stahlpfähle. Handbuch für Entwurf und Ausführung.
29526: BAUER, HANS UND PONTUS LEANDER. - Hebräische Schulgrammatik.
26282: BAUER, A.G.C. - Prolactin and liver disease. Prolactine en leverziekte. Proefschrift. Universiteit Rotterdam.
26134: BAUER, F.L.R. - Control mechanism of postresectional hyperplasia in the small bowel mucosa. An experimental study in rats. Proefschrift. Universiteit te Rotterdam.
21538: BAUER, K.H. - Chemische Technologie der Fette und Öle. Pareys Bücherei für chemische Technologie Erster Band.
94558: BAUER, ARMIN. - Deutsche Stationär-Motoren. Mit 280 farbigen Abbildungen. 2. Auflage.
88707: DT;ERICH BAUER - De tao van de keuken Erich Bauer en Uwe Karstadt. 1994. BZZToH. Paperback. 176pp .
74564: JIM FODOR;JIM FODOR;FREDERICK CHRISTIAN BAUERSCHMIDT - Aquinas In Dialogue and Frederick Christian Bauerschmidt. Thomas for the twenty-first Century. Reprinted 2005. Blackwell. Paperback. ix,185pp. Index.
56581: BAUGH, A.C. (ED.). - The English Text of the Ancrene Riwle. Edited from British Museum MS. Royal 8 C.I.
64837: H. BAUM - Ontspannen leven door autogene training Onbekend
56612: BAUM, PAULL F. (TRANSLATOR). - Anglo-Saxon Riddles of the Exeter Book.
90145: BAUMAN, ZYGMUNT. - Culture as Praxis. New Edition.
94645: BAUMANN, E.D. - Studien over de Hippocratici.
46820: BAUMANN, P.: - Macht und Motivation. (Diss.)
46628: BAUMANN, P.: - Macht und Motivation. (Diss.)
80892: BAUMEISTER, THOMAS. - De filosofie en de kunsten. Van Plato tot Beuys.
72337: BAUMEISTER, MARTIN: . - Übergriffe, Handwerk gestaltet Essen und Raum.
28967: BÄUMER, RUDOLF., PETER BEYERHAUS, FRITZ GRÜNZWEIG (HRSG). - Weg und Zeugnis. Bekennende Gemeinschaften im gegenwärtigen Kirchenkampf 1965-1980. Herausgegeben aus Anlaß des 10jährigen Bestehens der Konferenz Bekennender Gemeinschaften in den evangelischen Kirchen Deutschlands.
23550: BÄUMER, GERTRUD. - Neuer Humanismus.
87107: BAUMGARDT, RUDOLF. - Fernando Magallan. Die Geschichte der ersten Weltumseglung.
80374: BAUMGARTEN, FRITZ, POLAND, FRANZ, WAGNER, RICHARD. - Die Hellenische Kultur. Mit 479 Abbn. Im Text, 9 bunten, 4 einfarb.Tafeln, einem Plan und einer Karte.
26385: BAUMGARTNER, PAUL. - Jeremias Gotthelfs Zeitgeist und Bernergeist. Eine Studie zur einführung und Deutung.
41183: BÄUML, BETTY J. AND FRANZ H. BÄUML. - Dictionary of Worldwide Gestures. Second Edition.
60560: BAUMONT, MAURICE. - ?L'Essor industriel et l'Impérialisme colonial ( 1878 - 1904 ).? Peuples et Civilisations XVIII.
73897: RUEDI BAUR;RUEDI BAUR - Integral, Ruedi Baur Et Associa(C)S 479pp. Illustr.
34273: BAUR, ANDREAS., WILHELM PLÖGER, GERMAN ROVIRA, RICHARD SCHULTE STAADE. - Leven met de Moeder van de Heer. Geloofsboek over Maria.
31946: BAUR, FRANK. - Scripta Minora. Uit het werk van Frank Baur. Overgedrukt uit Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oostvlaanderen 1966. p.39-266. Uit het Seminarie voor Nederlandse Literatuurstudie van de Rijksuniversiteit te Gent. X.
43252: BAURDOUX, E.J. - Fluctuation Theory and Stochastic Games for Spectrally Negative Lévy Processes . Proefschrift. Universiteit Utrecht.
79808: GABRIEL BAURET;GABRIEL BAURET - Colour Photography Assouline. 2001. Hardcover with slightly damaged dust jacket (small tear on the back side).
76657: BAUS, HERMANN & CLÄRCHEN, E.A. - De tijd wordt hier tot ruimte.: Tien jaar Nationale Reisopera in beeld. Fotografie Herman en Clarchen Baus, en anderen. Met een bijdrage van Willem Bruls. BAUS, HERMANN & CLÄRCHEN: Fotografie.
78964: BAUS, HERMANN UND CLÄRCHEN. - Gruppenbilder. Belegschaften der Firmen Pesch, Rüggeberg und Schauspiel Köln photographiert von Hermann und Clärchen Baus. Mit einem Vorwort von Jürgen Becker.
94897: BAUS, HERMANN UND CLÄRCHEN BAUS: - zum Augenblicke sagen, verweile doch! : Bilder von Hermann und Clärchen Baus aus sechs Jahren Theaterarbeit für Köln unter der Leitung von Jürgen Flimm 1979 bis 1985.
79600: WALTER BAUTERS - Het grote handboek voor de goede keuken Tirion. Zonder jaar. Hardcover. 544pp. Illustr.
92824: ROBERT BAUVAL - Secret Chamber Robert Bauval. The Quest for the Hall of Records. 1999. Century, London. Hardcover with dust wrapper . good. xxx,433pp.
72266: BAUWENS, E.C.G. - Het Nationaal gerechtshof 1802 - 1811.
78187: WILLINGE PRINS J.A. EN HEN BAVELAAR. - De plant als genees-, genot- en voedingsmiddel, Overzicht van in Nederland bekende of gebruikte gewassen, voor ieder die belang stelt in geneeskunde, botanie en voedingsleer. Met 134 afbeeldingen en 4 kleurenplaten.
78186: WILLINGE PRINS J.A. EN HEN BAVELAAR. - De plant als genees-, genot- en voedingsmiddel, Overzicht van in Nederland bekende of gebruikte gewassen, voor ieder die belang stelt in geneeskunde, botanie en voedingsleer. Met 134 afbeeldingen en 4 kleurenplaten. Mist de 4 kleurplaten, niet mee gebonden.
36603: BAVEREZ, NICOLAS. - Les trente piteuses.
58023: WILLEM BAVINCK - 94 vragen over orgaantransplantatie / druk 2 92pp. Bibliogr.
46982: BAVINCK, H. - De offerande des lofs. Overdenkingen voor en na de toelating tot het Heilige Avondmaal.
35693: BAVINCK, J.H. - De Bijbel het boek der ontmoetingen.
35692: BAVINCK, J.H. - Flitsen en fragmenten.
25427: BAVINCK, H. - Bilderdijk als Denker en Dichter.
88749: JULIET BAWDEN - DECORATIEVE DOZEN Juliet Bawden. 1995. Cantecleer. Hardcover. 127pp. Illustr.
26252: BAX, N.M.A. - Orthotopic nonauxiliary allotransplantation of part of the liver in dogs. (Orthotope niet-auxiliare allotransplantatie van een deel van de lever bij honden). Proefschrift. Universiteit Rotterdam.
76290: NELY BAX - Cornelius 1992. Kok. Paperback. 198pp.Bibliotheekstempel op titelpagina en zijkant boekblok/snede. Boekbespreking voorin geplakt.
70667: BAXTER, TOMOTHY M.S. - The Cratylus. Plato's Crique of Naming. Philosophia Anitqua. A Series of Studies on Anciet Philosophy. Volume LVIII.Ex libris on first free endpaper.
74194: CHARLES BAXTER - Saul En Patsy 399pp.
88774: BAXTER - STEVEN SPIELBERG Baxter, John. 1997. Elmar. Paperback.leesvouwen rug. 460pp. Illustr.
76601: E BAY, PHILIP. BOLTON, JAMES. - Garden Mania. Preface by Monty Don.
92215: J.P. BAYARD - ROZENKRUISERS.HISTORIE, TRADITIE EN J.P. Bayard. Tirion. 1994. Paperback. 269pp.
2661: BAYER, MARCEL. - De stad in het slop. De Latijnsamerikaanse Megalopolis.
91849: BAYER, KONRAD. - Sämtliche Werke. Herausgegeben von Gerhard Rühm. Überarbeitete Neuausgabe 1996.
93489: BAYER, KARL. - Nota bene: Das lateinische Zitatenlexikon.
40254: BAYLESS, RICK. - De Mexicaanse Keuken. Meer da 200 pittige en authentieke recepten.
93909: J. BAYLEY - J. Bayley. 2e druk Bezige Bij. Hardcover net stofomslag. 286pp. ELEGIE VOOR IRIS
71532: J. BAYLEY - Elegie voor Iris 286pp. Hardcover met stofomslag. Ex-Libris op schutblad.
50588: JOHN BAYLEY - Elegie voor Iris De Bezige Bij
58806: JOHN BAYLEY - Elegy for Iris 275pp.
36978: BAYLEY, STEPHEN. - Natural Desgn. The search for comfort and efficiency.
35886: BAYLEY, STEPHEN. - The Conran Directory of Design.
59155: BAYLIS, FRANCOISE., CATE MCBURNEY. - In the case of Children. Paediatric ethics in a Canadian context.
90429: B. BAYS - De Helende Reis Bays, Brandon. 7e druk, 2004. Forum. Paperback, leesvouw rug. 216pp.
45361: BAZELMANS, HELENA MARIA (ELLEN). - Chronic fatique syndrome: from prevalence and perpetuating factors to cognitive behaviour therapy. Proefschrift. Universiteit Nijmegen.
67007: KEES VAN KOOTEN;ROEL BAZEN - Ons kent ons Harmonie Amsterdam. 5e druk, 1994.
67424: KEES VAN KOOTEN;ROEL BAZEN - Ons kent ons 3e druk, 1993. Illustr.
82629: BAZILEVSKII, YU. YA. - The Theory of Mathematical Machines.
79573: GERMAIN BAZIN - Edouard Manet Atrium. 1986. Serie De Impressionisten. Hardcover met stofomslag. 94pp. Illustr.
75759: BAZIN, ROLAND., ERIC DOUBLET. - Atlas du vieillissement cutané . Volume 1:population européenne.
39173: BAZIN, GERMAIN., JEAN KURÇAT, JEAN PICART LE DOUX, MARC SAIT-SAENS, LEON DEGAND. FRANÇOIS TABARD. - La Tapisserie Française. Maraille et Laine. Résumé chronologique par Denise Majorel et Gislaine Yver.
56697: BAZIRE, JOYCE & CROSS, JAMES E. ED.). - Eleven Old English Rogationtide Homilies.
79117: STEPHEN BAZIRE - Psychotropic Drug Directory 2003/04. Fivepin publishing. 2003. Paperback. viii,416pp.
93762: GEORGE BEAHM;GEORGE BEAHM - George Beahm. 3e druk, 2011. BBNC. Paperback. 159pp. iSteve, Steve Jobs in zijn eigen woorden
94888: BEAL, GRAHAM W. J. - Jim Dine: Five Themes.
63393: BEAL, PETER & GRIFFITHS, JEREMY (EDS.) - English Manuscript Studies 1100-1700 . Volume 1.
63167: BEALE, NEVILLE., MARCEL VOLLE DE BAL, E.A. - Europa 2000. Perspectieven voor een aanvaardbare toekomst.
84696: WABUN WIND";SUN BEAR - Het lot van moeder aarde 1993. Kosmos. Paperback. 240pp. Indiaanse voorspellingen voor het komende millennium.
62433: GREG BEAR - Digitale dromen 1992. Meulenhoff. 197pp. Naam met pen op schutblad.
80225: HERBERT. TAEGE . BEARBEITET. - Heiteres aus dem Brotbeutel gekrümelt. Anekdoten, Possen, Schnurren. Gesammelt und hrsg.v. Bundesverband der Soldaten der ehemaligen Waffen-SS e.V.
65328: JAMES A. BEARD - Beard on Food Hardcover
57486: BEARD, HENRY. - Latin for even more occasions. Lingua Latina multo Pluribus Occasionibus.
54659: EDWIN C. BEARSS - Fields of Honor National Geographic Society
75067: S. TAYLOR;N. BEASLEY - A Handbook For Research Supervisors 2005. Routledge. Paperback. xi,237pp. References. Index.
75627: BEATA, CLAUDE. - Comportement du chien et du chat. 20 cas cliniques.
78137: BEATE BINDER, SILKE GÖTTSCH, WOLFGANG KASCHUBA UND KONRAD VANJA. - Ort. Arbeit. Körper. Ethnografie Europäischer Modernen. Schriftreihe Museum Europaische Kulturen Band 3.
64949: CLARE BEATON - Het knotsgekke maskerboek Hardcover
78734: H.D. SCHNEIDER;BEATRIX - Taffeh Rond de wederopbouw van een Nubische tempel. Staatsuitgeverij. 1979. Hardcover. 129pp. Illustr.
75736: BEATRIX, ASMA. - L'Etat entre idolâtrie et iconoclasme, étude comparative de l'Etat en Europe, en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient. Karthala.
76502: BEATRIX - Herdenken na vijftig jaar : toespraak van H.M. de Koningin uitgesproken op 5 mei 1995 in de Ridderzaal te 's-Gravenhage ter gelegenheid van de vijftigste herdenking van de bevrijding Nationaal Comite 4 en 5 mei. oorspr.omslag. 14pp.
60925: BEATRIX - Voor het behoud van de menselijkheid Balans. 1995. 64pp.
55688: LIZE STILMA;BEATRIX - Van mens tot mens Callenbach
93091: MILLARD MEISS AND ELZABETH H BEATSON. - Les Belles Heures de Jean Duc de Berry. The Cloisters. The Metropolitan Museum of Art.
92237: R. BEATTIE - 101 verbluffende experimenten voor de weekendwetenschapper R. Beattie. 2008. Deltas. Hardcover. 128pp. Illustr.
37076: BEATY, DAVID. - The Human Factor in aircraft accidents.
46457: BEAUCAMP-MARKOWSKY, B.: - Europäisches Porzellan und Ostasiatisches Exportporzellan Geschirr und Ziergerät.
81589: MICHEL BEAUD - Geschiedenis van het kapitalisme Van 1500 tot heden. 1e druk, 1994. Spectrum/Aula. Paperback. 384pp. Naam met pen doorgekrast op schutblad, verder goed.
94472: BEAUDELAIRE. - Correspondance. I: Janvier 1832-fevrier 1860). II: Mars 1860- mars 1866. Texte Etabli, presente et annote par Claude Pichois avec la collaboration de Jean Ziegler. Bibliotheque de la Pleiade. 2 volumes.
24225: DE BEAUFORT, HENRIETTE L. T. - Willem de zwijger.
4176: HENRIETTE L.T.DE BEAUFORT. - Wilhelm von Oranien 1533-1584.
89256: BEAUFORT, HENRIËTTE L.T. DE. - Gijsbert Karel van Hogendorp, grondlegger van het Koninkrijk.
33816: BEAUFORT, HENRIËTTE L.T.DE. - Cornelis van Vollenhoven 1874-1933.
13817: BEAUFORT, HENRIETTE L.T. - Gijsbert Karel van Hoogendorp.
24487: BEAUFORT, HENRIËTTE L.T.DE. - Cornelis van Vollenhoven 1874 - 1933.
74525: PIERRE BEAULIEU - Pharmacology of Pain and David Lussier, Frank Porreca, Anthony H. Dickenson. 2010. Hardcover. xiv,622pp. References. Index.
34299: LORD MONTAGU OF BEAULIEU. - The Gilt and the Gingerbread. Or How to Live in a Stately Home and Make Money.
55054: BEAUMONT, CYRIL W. - Supplement to Complete Book of Ballets.
55019: BEAUMONT, CYRIL. - Bookseller at the Ballet. Memoirs 1891 to 1929. Incorporating The Diaghilev Ballet in London. A Record of Bookselling, Ballet Going, Publishing, and Writing.
37195: BEAUMONT, MICHAEL. BEWERKING ARTHUR O.EGER. - Tekst in beeld. Toepassing met vorm en kleur.
34083: BEAUMONT, ELIE DE. - Op weg naar Don Quichotte. Door het labyrint van drie en een halve eeuw literaire kritiek.
60115: BEAUMONT, CYRIL W. - A Miscellany for Dancers. London.
53498: ALICE SCHWARZER;SIMONE DE BEAUVOIR - Gesprekken met Simone de Beauvoir
53478: SIMONE DE BEAUVOIR - Wij vrouwen Goossens
84181: SIMONE DE BEAUVOIR - Wij vrouwen 4e druk, 1984. Goossens. Paperback. 174pp.
63806: SIMONE DE BEAUVOIR - Wij vrouwen 174pp. 4e druk, 1984. Naam met pen op schutblad.
24821: DE BEAUVOIR, SIMONE. - Wij vrouwen. Teksten. Verzameld door Claude Francis en Fernande Gontier vertaal en ingeleid door Jeanne Holierhoek.
21338: BEAUVOIR, SIMONE DE. - L'Existentialisme et la Sagesse des Nations. Collection Pensées.
77339: SIMONE DE BEAUVOIR - Wij vrouwen 4e druk, 1984. Goossens. Paperback. 174pp.
48302: SIMONE DE BEAUVOIR - Wij vrouwen Goossens
55657: SIMONE DE BEAUVOIR - Wij vrouwen Goossens
63259: BEAUVOIR, SIMONE DE. - De Mandarijnen. Roman.
35385: BEAUVOIR, SIMONE DE. - Quand prime le spirituel. Roman.
28127: BEAUVOIR, SIMONE DE. - Memoires. De druk der omstandigheden. 2 delen.
22977: BEAUVOIR, SIMONE DE. - Tout compte fait.
22895: BEAUVOIR, SIMONE DE. - L'Existentialisme et la sagesse des nations.
22633: BEAUVOIR, SIMONE DE. - La cérémonie des adieux suive de entretiens avec Jean/Paul Sartre aout/septembre 1974.
21337: BEAUVOIR, SIMONE DE. - Une Mort très douce.
87250: JOHN DRIFFILL AND MASSIMO BEBER . - A Currency for Europe: The Currency as an Element of Division or Union of Europe .
77779: ÁNGELA BECERRA - Voorlaatste droom, Waar het de tijd aan ontbreekt omnibus 2011. MM Boeken. paperback, lichte leesvouwen rug, verder goed. 845pp.
91809: BECHER, JOHANNES R. - Werke in drei Bänden. 3 volumes.
1147: BECHMANN, H.G. AND LORD BUCKMASTER. - 'Married Misery' and its Scandinavian Solutin. A Reprint of Lord Buckmaster's Articles and A Digest of Recent Scandinavian Lgislation.
85602: BECHTEL, FRIEDRICH. - Die griechischen Dialekte. Dritter Band Der ionische Dialekt. Volume 3 only. Ex-Library copy. Library stamp on titelpage. Later blind cloth.
46861: BECHTEL, GUY., JEAN-CLAUDE CARRIÈRE. - Dictionnaire de la Betise. Et des erreurs de jugement.
74994: ZENI FOX;ZENI FOX;REGINA BECHTLE - Called and Chosen Toward a Spirituality for Lay Leaders. 2005. Paperback.xvi,196pp. References. Index.
79158: HERMAN BECK - Fundamentalisme 1994. Ambo. Paperback. 128pp.
85524: BECK, H.L. E.A. - Grondleggers Van Het Geloof. De Levensverhalen Van Mozes, Boeddha, Jezus En Mohammed.
78924: GOYEN VAN JAN - HANS ULRICH BECK - Jan van Goyen, 1596-1656: Ein Oeuvreverzeichnis in zwei banden . 2 volume set. German Text.
81845: PIA BECK - The Touch Of My Life Best Publishing Group. 2000. Hardcover. 49pp. Illustr. Met de CD.
91294: BECK, ULRICH UND CHRISTOPH LAU. - Entgrenzung und Entscheidung: Was ist neu an der Theorie reflexiver Modernisierung?
33589: BECK, H.L. - Idris de Kleine en de idrisidische shurafa in fas tijdens de marinieden. . Proefschrift. Rijksuniversiteit te Leiden.
75881: BECK, HAIG AND JACKIE COOPER. - International Architect. An international review of architectural projects, theory, practice and criticism. Michael Graves - Agrest & Gandelsonas - Foster Associates. London 1979. Number 1 / Volume 1 / Issue 1 / 1979 .
46715: BECK, H.: - Der Akt-Charakter des Seins.
39235: BECK, MARCEL., PETER FELDER, EMIL MAURER, DIETRICH W.H. SCHWARZ. - Königfelden. Geschichte. Bauten. Glasgemälde. Kunstschätze.
36742: BECK, H.L. & K.W. MERKS. RED. - Fundamentalisme.
10373: BECK, DIETER. - Psychosomatische aspecten van chronisch gewrichtsrheuma.
90245: BECKER, FRANS. E.A. - Lokale Politiek als Laboratorium, In de Voetsporen van Wibaut en Drees. WBS Jaarboek 2009.
79992: BECKER, SIEGFRIED. - Theater in Wuppertal. 50 Jahre Rückblick.
25290: BECKER, H.A. - Sociale methodologie. Inleiding tot de werkwijze van de sociale wetenschappen.
85044: RENSKE DE BOER;GABRIELE FAHR BECKER - Jugendstil Könemann. 1997. Hardcover met stofomslag. 425pp. Illustr.
77101: SUZY BECKER - Alles wat je moet weten leer je van je kat 1991. Bruna. Paperback. Illustr.
85719: RENSKE DE BOER;GABRIELE FAHR-BECKER - JUGENDSTIL 1987. Könemann. Hardcover met stofomslag. 425pp. Illustr. Register.
91169: THEO WOBBES;MARCEL BECKER - Soberheid als ideaal en als noodzaak Marcel Becker en Theo Wobbes. 2013. Valkhof Pers. Paperback. 155pp.
72293: BECKER, VIVIENNE. - Art Nouveau Schmuck. 456 Abbildungen, davon 156 in Farbe und 214 Herstellermarken.
63724: CAROL BECKER - Het verborgen drama Vrouwen en hun angst voor verandering. Ambo. Baarn. 1989. 185pp.
47853: GEORGES BECKER - Giftige planten Rebo Productions
54109: JULIAN TREUHERZ;SUZANNE BOGMAN;EDWIN BECKER - Dante Gabriel Rossetti Uitgeverij Waanders
47688: S.J. VELLENGA;B.J. SELDENTHUIS;J.W. BECKER - Normvervaging
61092: FRANS BECKER - Rotterdam Mets & Schilt. Wiarda Beckman Stichting. 237pp.
58768: ANTONIN RUKL;MARIEKE KEUR;JEAN-MARC BECKER - Sterren, sterrenbeelden en planeten 1992. rebo. hardcover met stofomslag. 232pp. illustr. 4°.
57596: BECKER, VIVIENNE. - Art Nouveau Jewelry.
54944: BECKER, MARIE LUISE. - Der Tanz.
44628: BECKER, R. - Theorie der Elektrizität. Neubearbeitung des Werkes von M. Abraham. Band II: Elektronentheorie. Sechste Vollständig Neubearbeitete Auflage des Werkes von M. Abraham. Mit 86 Figuren Im Text.
73484: I. VAN DEN DOBBELSTEEN-BECKER;H.M. BECKER - Verboden Af Te Blijven ! 4e druk 2008. met de CD. 237pp. Illustr.
73502: I. VAN DEN DOBBELSTEEN-BECKER;H.M. BECKER - Verboden Af Te Blijven ! Het herinneringsmuseum, spiegel van Humanitas' zorgfilosofie. 237pp.
37751: BECKER, H.A. (RED.). - Simulatie in de sociale wetenschappen.
34937: BECKER, JOSEF UND FRIEDRICH GAUWERSKY. HRSG. BEARBEITET VON HELMUT KUTTIG. - Maligne Lymphome. Intersisziplinaire Diskussionen Deutscher Röntgenkongreß 1968. Mit 101 Abbildungen.
34936: BECKER, JOSEF. UND FRIEDRICH GAUWERKY. HRSG. BEARBEITET VON HELMUT KUTTIG. - Tumoren der Mundhöhle, des Rachens und des Kehlkopfes. Interdisziplinaire Diskussionen Deutscher Röntgenkongreß 1968. Mit 111 Abbildungen.
33854: BECKER, HENK A., ALAN L.PORTER(EDS). - Impact Assassment Today. Volume II. Inventions in the Welfare State part 1.
76450: BEN SCHENNINK;M. BECKER - Godsdienst en geweld zijn wij tot vrede in staat? KU Nijmegen, 1998. Cahier 73. Paperback. xii,116pp.
46001: BECKERS, D., M. BUCK. - Het PNF-concept in de praktijk.
91927: BECKETT, SAMUEL. - Dante und der Hummer Gesammelte Prosa Aus dem Französischen und Englischen von Elmar und Erika Tophoven.
70333: KENNETH A. BECKETT - De potterie tuin Spectrum. 3e druk, 1983. 167pp. naam met pen op schutblad.
75312: ILSE KRANNER;AJIT VARMA;RICHARD BECKETT - Protocols in Lichenology Culturing, Biochemistry, Ecophysiology and Use in Biomonitoring. Springer Lab Manual. 2002. Paperback. xvi,580pp. References. Illustr. Index.
91913: BECKETT, SAMUEL. - Dramatische Dichtungen in drei Sprachen. Französische Originalfassungen, Deutsche Übertragung von Elmar Tophoven, Englische Übertragung von Samuel . 2 volumes.
81356: WILLIAM BECKFORD - Menuetten met de markies Portugees dagboek 1787. 1992. Contact. Hardcover met stofomslag. 270pp.
62548: WILLIAM BECKFORD - Menuetten met de markies Portugees dagboek 1787. Contact Amsterdam. 1992. hardcover met stofomslag. 270pp.
11938: BECKING, JAN HENDRIK. - On the Mechanism of Ammonium Ion uptake by Maize Roots.
91291: BECKING, BOB. - J.J.P. Valeton jr. als mens en Theoploog. Studies over een Ethisch Theoloog bij zijn 100e Sterfdag. Medelingen van de Th.C. Vriezen Stichting 2.
85421: BECKMAN, THEA. - Saartje Tadema.
63585: THEA BECKMAN - Kruistocht in spijkerbroek 23e druk 2004. Hardcover met licht vuil stofomslag. 307pp.
50961: H. BECKMAN - Ontwikkelingen in de financiele verslaggeving
13287: BECKMAN, JOHN E. AND LUCIO CRIVELLARI. - Progress in Stellar Spectral Line Formation Theory. Nato ASI Series. Series C: Mathematical and Physical Sciences. Vol. 152.
66662: J. BECKMANN - Kinderen zijn toch anders 1978. kooyker, Rotterdam. Paperback. 106pp.
81249: MAX BECKMANN - Max Beckmann Museum Of Modern Art. 2003. Hardcover with d.j. 293pp. Illustr. Text in English.
26467: BECKMANN, JOHN. - A History of Inventions, Discoveries, and Origins. Vol. II. Translated from the German by William Johnston. Fourth Edition carefully revised and enlarged by William Francis and J.W.Griffith. Vol.2 only. Reprint of the edition London 1846.
94660: BECKUM, PAUL VAN EN AAD WAGENAAR. - Van Adel.
71924: BECKWITH, ROGER .T. - Calendar and chronology, Jewish and Christian. Biblical, Intertestamental and Patristic Studies. brill, Leiden. 1996. Hardcover with d.j. xv,333pp. Index. Some stamps ?NEW? on first free endpaper.
41796: BECKWITH, JOHN. - Early Medieval Art. Carolingian. Ottonian. Romanesque. 206 Illustrations, 53 in colour.
73117: K. CIJSOUW;L. BECU - Dagboek van een waterbouwer, 1944-1986 De Boer Middelburg. 224pp. fotografie Wim Riemers.
92491: JIM BEDARD - Geloven In Genezen Jim Bedard. 2000. Servire. Paperback. 207pp.
69294: J.B. BEDAUX - Annus quadriga mundi Opstellen over middeleeuwse kunst opgedragen aan Anna C. Esmeijer. De Walburg Pers. 1989. 202pp. Clavis Kunsthistorische Monografieën Deel VIII.
48163: J.C. BEDAUX - Stads- of Athenaeumbibliotheek Deventer
74694: JERUSHA B. DETWEILER-BEDELL - Treatment Planning in Psychotherapy and Sheila R. Woody a.o. Talking the Guesswork out of Clinical Care. 2004. Paperback. xiii,251pp. references. Index.
85439: BEDI, KIRAN. - What went wrong?
59350: BEDOSTI, ANDREA. - Il Trattore Agricolo.
59135: BEEFTINK, WIM G. - De natuur en wij. Een zwerftocht door onze cultuur. Aangeboden ter gelegenheid van zijn afscheid van het Delta Instituut voor Hydrobilogisch Onderzoek te Yrseke op 11 november 1987.
94853: BEEK, H.H. - Waanzin in de Middeleeuwen. Beeld van de gestoorde en bemoeienis met de zieke.
94748: BEEK, W.VAN DER. - Guido Vrolix.
65825: H. REDEKER;M. VAN BEEK - 1945-1965 Een overzicht. 1982. Spijk Venl. Omslag verkleurd. 178pp. Illustr. Kleine tekst met pen op schutblad.
67191: FRANS VAN DER BEEK - Spandoek Getuigenissen van gehuwde priesters. Toon van Buren e.a. 279pp. Naam met pen op titelpagina.

Next 1000 books from Antiquariaat Ovidius

3/9