Antiquariaat Ovidius
Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort.(gesloten antiquariaat) Tel.: +31 (0)543 451311            Email: bert.van.genderen@hetnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
68801: DONALD HARMON AKENSON - Saint Saul:skeleton Key Jesus P x,346pp.
92596: AKERA - From 0 to 1:Author Hist Mod Comp C Akere, Atsuschi and Frederik Nebeker. An Authoritative History of Modern Computing. 2002. Oxford University Press. Hardcover with dust wrapper. Good. xi,228pp.
34819: AKERSHOEK, L.TH. , P.J.TIGLER DE LANGE. - Administratie en atomatisering. marka-Paperback 2.
44318: AKERT, K., C. BALLY AND J.P. SCHADÉ. - Sleep Mechanisms. Series: Progress in Brain Research Volume 18.
22647: AKHMANOVA, A.S. (EDITOR). A.I.SMIRNITSKY, A.O. - Russian - English Dictionary. 50.000 words approx.
89104: AKHMANOVA, OLGA. - Phonology Morphonology Morphology. JANUA LINGUARUM, Studia Memoriae Nicolai van Wijk dedicata, Series Minor, 101.
44490: AKHTAR, SALMAN., SELMA KRAMER AND HENRI PARENS. - The Birth of Hatred. Developmental, Clinical, and Technical Aspects of Intens Agression.
85030: PAUL VAN DEN AKKER - Sporen van vaardigheid De ontwerp methode voor de figuurhouding in de Italiaanse tekenkunst van de renaissance. Uitgeverij Uniepers, Abcoude. 1991. Paperback. 239pp.
48766: LOT VAN DEN AKKER - Wie schrijft die blijft Uitgeverij Terra - Lannoo
68413: J. PLUIS;M. VAN DEN AKKER - Kinderspelen op tegels 1979. Paperback. 316pp. Illustr.
58608: PAUL VAN DEN AKKER - Sporen van vaardigheid 1991. Uniepers, Abcoude. 239pp. Illustr. Register. 4°.
64902: LOT VAN DEN AKKER - .Ik bel je wel! : een adresboekje vol bloemen, informatie en insekten, een plantenboekje voor adressen Hardcover
36157: AKKER, W.J. VAN DEN. - Een dichter schreit niet. Aspecten van M.Nijhoffs versexterne poetica. Alleen deel 1(van 2).
86729: AKKERMAN, JAN. - Studien zum Karlmeinet. Der dritte Abschnitt der Kompilation und sein Verhaltnis zum ersten. Proefschrift. Amsterdam.
78236: JOKE DIJKSTRA;HILDE AKKERMAN - Groningen hoofdstation centraal 1999. Regio Project. Hardcover. 95pp. Illustr.
78396: PETER AKKERMAN - De Val Van Icarus 2001. Conserve. Hardcover zonder stofomslag. 536pp.
85109: A.K. KOEKKOEK;P.W.C. AKKERMANS - De grondwet Een artikelsgewijs commentaar. 2e druk, 1992. Tjeenk Willink, Zwolle. Paperback, leesvouwen rug. xxi,1230pp.
50288: HENK KOOL;TINIE AKKERMANS - Redelijk bewogen De koers van de FNV 1976-1999; Van maatschappijkritiek naar zaakwaaarneming. FNV, Amsterdam. 1999. Hardcover met stofomslag.328pp. Illustr. 4°.
76528: PETER M.M.G. AKKERMANS - Archeologie van het Nabije Oosten 1991, De Bataafsche Leeuw. paperback. 95pp. Illustr.
90012: AKKERMANS, HENK. - Modelling with managers: participative business modelling for effective strategic decision-making.
42938: AKLILU, HAILEMICHAEL .A. - Village poultry in Ethiopia .socio-technical analysis and learning with farmers. Proefschrift.Wageningen Universiteit.
41134: AKOÈGNINOU, A., BURG, W.J. VAN DER, MAESEN, L.J.G. VAN DER,, A.O. - Flore analytique du Bénin. Wageningen Agricultural University papers 06.2.
39257: AKVELD, LEO EN ELS M. JACOBS. - De kleurrijke wereld van de VOC. Nationaal jubileumboek VOC 1602-2002.
33291: AKVELD, W.F. - Germanicus. Proefschrift.
85852: URI SAVIR;ABU ALA - Peace First A New Model to End War.Berrett-Koehler. 2008. Hardcover with dust wrapper. xiv,235pp.
75620: ALAIN FONTBONNE, XAVIER LEVY, EMMANUEL FONTAINE, CATHERINE GILSON - guide pratique de reproduction clinique canine et féline.
79060: GARDINER SIR ALAN. - Egyptian Grammar Being an Introduction to the Study of Hieroglyphs.
47580: ALAN GREENSPAN;FRANS STOKS;BRUYSTENS, J. - Een turbulente tijd Uitgeverij Balans
54407: P. ALAND - Jurisprudentie Milieurecht / deel 1997 / druk 1 Samsom
94608: ALAND, KURT. - Synopsis Quattuor Evangeliorum. Locis parallelis evangeliorum apocryphorum et patrum adhibitis edidit . Editio nona et recognita.
74424: A R FERN NDEZ ALBA;A.R. FERNANDEZ ALBA - Chromatographic-Mass Spectrometric Food Analysis For Trace Determination Of Pesticide Residues Comprehensive Analytical Chemistry Volume 43, XLIII. 2005. Hardcover. xxii, 487pp. references. Index.
93109: ALBACH, BEN - De COMMEDIA DELL'ARTE.
42769: ALBADA, S. VAN. - A computational study of E. coli chemotaxis . Proefschrift. Universiteit van Amsterdam.
75369: DAVID ALBAHARI - Gotz en Meyer / druk `1 2004. Cossee. Hardcover met stofomslag. 172pp. Ex-libris op schutblad geplakt.
48945: BILLIE T. ALBAN - Large Group Interventions Jossey-Bass. xxiii,246pp.References. Index. Hardcover with d.j. Doorlopend enkele onderstrepingen/aantekeningen met potlood, meest in de marge. Continuing some Light Underlining with lead pencil, mostly in the margin.!! verder goed.
35850: ALBANO, ANTONIO., VALERIA DE ANTONELLIS AND ANTONIO DI LEVA. - Computer-Aided Database Design. The DATAID Project.
73459: W. ALBEDA - Keergang 1982. 192pp.Bibliotheekstempels op titelpagina en zijkant boekblok/snede. Verder goed.
59002: W. ALBEDA - Keergang 1982. 192pp.
75223: SUSAN HIMMELWEIT;RANDY ALBELDA;R. ALBELDA - Dilemmas of Lone Motherhood 2005. Routledge. paperback. 275pp. Index.
11580: ALBERDA, THEE. - The influence of some external factors on growth and phosphate uptake of Maize plants of different salt conditions. Extrait du Recueil des Travaux botaniques néerlandais, Vol. XLI, 1948.
86437: ALBERG, WERNER. - Stadtmuseum Düsseldorf - Düsseldorfer Kunstszene 1933-1945.
44033: ALBERIGS, L.M. - Wim Rijvers Beeldhouwer.
44336: ALBERING, HARMA. - Environmental Health Risk Assesment. Evaliation of some default assumptions. Proefschrift. Universiteit Maastricht,.
77453: FRANCESCO ALBERONI - Erotiek 1987. Balans. Paperback. 248pp.Bibliotheekstempel (De Gay Krant) op titelpagina en zijkant boekblok/snede. Boekbespreking voorin geplakt. Verder goed.
44109: ALBERS, P.S., I.BEERLING. E.A. - Vademecum Hydrauliek.
42454: ALBERS, W.A., GEESKE HAGEN. - De Roggebouw Is Of 'Edoane. Veertig jaar Stöppelhaene.
59145: ALBERT, HANS. - Rationaliteit in wetenschap en samenleving. Opstellen over wetenschap, ideologie en politiek, geredigeerd en ingeleid door Friso D.Heyt.
92901: ALBERT KERSTEN;KERSTEN, ALBERT - Luns Kersten, Albert. Een politieke biografie. 2010. Boom Amsterdam. Linnen met stofomslag. 704pp.
89472: ALBERT, HANS. - Rationaliteit in wetenschap en samenleving. Opstellen over wetenschap, ideologie en politiek, geredigeerd en ingeleid door Friso D.Heyt.
82726: ALBERT, ARTHUR. - Regression and the Moore-Penrose Pseudoinverse.Mathematics in Science & Engineering Volume 94. Library stamps/marks on first free endpaper and titlepage. Text clean.
91297: ALBERT, HANS. - Traktat über Kritische Vernunft. Studien in Grenzbereich der Wirtschafts und Sozialwissenschaften, Band 9.
51877: W.P. ALBERT - Van produkt naar merkartikel
52695: W.P. ALBERT - Moderne marketing / druk 1 Kluwer
46184: NEUBURGER ALBERT. - Die Technik des Altertums. Mit 676 Abbildungen. Reprint der Originalausgabe von 1919.
33824: ALBERT SASSEN. REDACTIE: COR HOPPENBROUWER, INEKE SCHUURMAN, RON VAN ZONNEVELD, FRANS ZWARTS. - Syntaxis n Lexicon. Veertien artikelen bij gelegenheid van het emeritaat van Albert Sassen.
33825: ALBERT SASSEN. GASTREDACTIE: COR HOPPENBROUWER, INEKE SCHUURMAN, RON VAN ZONNEVELD, FRANS ZWARTS. - Lexicon en Syntaxis. Twaalf artikelen bij het afscheid van Albert Sassen. GLOT. Jaargang 9, nummer 1/2. september 1986.
75096: MARTIN KEMP;LEON BATTISTA ALBERTI - On Painting 2004.Penguin Books . Paperback. 101pp.
93051: ALBERTS - Huzaren van castricum Alberts, A. Een geschiedenis van de Nederlandse Republiek van 1780 tot 1800. 1e druk, 1973. Querido. Hardcover met stofomslag. 336pp.
90292: ALBERTS - Oudste stadsrekening doetinchem 1530-31 Alberts, Jappe. 1986. Doetinchem, Deutekom. Paperback, geniet. 52pp.
93798: ALBERTS - Alberts, A. Een geschiedenis van de Nederlandse Republiek van 1780 tot 1800. 1e druk, 1973. Querido. Hardcover met aan randen beschadigd stofomslag. 336pp. Huzaren van castricum
80054: ALBERTS, DR. W. JAPPE + FEHRMANN, DR. C.N. - 150 jaar Nutsspaarbank Kampen.
76929: G. ALBERTS - Kennis-vragen in de polder Jaarboek Kennissamenleving Deel 1. 2005. Paperback. Aksant. 282pp.
72221: ALBERTS, W. JAPPE. - Geschiedenis van Gelderland. Van de vroegste tijden tot het einde der Middeleeuwen.
72340: ALBERTS, TINEKE. - Je lust en je leven. Een inventariserend onderzoek naar relatievorming, sexueel gedrag en de preventie van Aids op Curacao.
51309: W.J. ALBERTS - Oorsprong en geschiedenis van de Limburgers Elsevier
93868: A. ALBERTS - A. Alberts. 1e druk, 1992. Van Oorschot. Paperback. 186pp. Libretto voor een gewezen koningin
93043: ALBERTS - Hollanders komen ons vermoorden Alberts, A. De scheiding tussen Noord- en Zuiid-Nederland. 1975. Querido. Hardcover zonder stofomslag. 148pp.
46537: ALBERTS, IHNO , WIEMANN, HARM - Geschichte der Ostfriesischen Landschaft 1932-1980. Darstellung und Dokumentation Verl. Ostfriesische Landschaft, Aurich, 1981. 261 S., kart. Quellen zur Geschichte Ostfrieslands, Bd. 14.
46171: ALBERTS, W. JAPPE. - Geschiedenis van Gelderland. Van de vroegste tijden tot het einde der middeleeuwen.
45986: ALBERTS, W.JAPPE., A.G. VAN DER STEUR. - Handleiding voor de beoefening van lokale en regionale Geschiedenis.
41933: ALBERTS, A. - DE huzaren van Castricum. Een geschiedenis van de Nederlandse Republiek van 1780 tot 1800.
32571: ALBERTS, A. J.E.VERLAAN. DE PRINS VAN ORANJE. - Apologie of Verantwoording van de prins van Oranje, 1581. Gevolgd door Plakkaat van Verlating 1581. Met enige begeleidende correspondentie. Historische inleidingen en aantekeningen A.Alberts. Modern Nederlandse bewerking J.E.Verlaan.
67315: CHRIS DE GOEDE;W.J. ALBERTS - De Nederlandse Hanzesteden 2e druk, 1980. FIbula. paperback. 95pp. Naametiket en stempel op schutblad.
89547: ALBERTS, JAPPE W. & STEUR, A.G. VAN DER. - Handleiding voor de beoefening van lokale en regionale geschiedenis.
30296: ALBERTSON, EDWARD. - Kabbala God - Demon of beiden?
22017: ALBLAS, H. - Pass-oriented attribute evaluation and attributed tree transformations. Proefschrift. Universiteit Twente.
46468: ALBOLDT, E.: - Die Tragödien der Alten Deutschen Marine.
47314: KEHLOG ALBRAN - De profeit Servire
73711: STEVEN HOLT;DONALD ALBRECHT - Design Culture Now And Ellen Lupton. Laurence King. 215pp. Illustr.
9254: ALBRECHT, M. - De invloed van het kiestelsel op de samenstelling van de volksvertegenwoordiging en op de vorming van de regering. Met een voorwoord ten geleide door G.van den Bergh.
3500: ALBRECHT, M. - De invloed van het kiesstelsel op de samenstelling van de volksvertegenwoordiging en op de vorming van de regering. Met een wwoord ten geleide door G.van den Bergh.
94671: ALBRECHT, MANUEL. - Carl Spitzwegs Malerparadies.
94270: ERIKA ALBRECHT - Erika Albrecht. 1987. Altamira. Paperback. 109pp. Meester eckhart
7614: ALBRECHT, MAX. - De invloed van het kiesstelsel op de samenstelling van de volksvertegenwoordiging en op de vorming van de regering.
60137: ALBREGTS, A.H.M. - Waarvoor wij staan. De Katholieke werkgever in het midden van de twintigste eeuw.
49890: MADELEINE ALBRIGHT - Mevrouw de minister Ambo/Anthos Uitgevers
55658: MADELEINE ALBRIGHT - Mevrouw de minister Ambo/Anthos Uitgevers
92216: MADELEINE ALBRIGHT - Praagse winter Madeleine Albright. 2012. Ambo. Paperback. 445pp.
34656: ALBRIGHT, MADELEINE. - Mevrouw de minister. Het persoonlijke verhaal van de machtigste vrouw van de VS. Met Bill Woodward.
32115: ALCALDE, ALFONSO. - Allende. Tweetalig.
57860: ALCAZAR, ALMUDENA DE ARTEAGA DEL. - La vida privada del Emperador. Coleccion Novela Historica.
66304: HARRY ALDER - Hersenwerk 1999. 223pp.
64777: HARRY ALDER - Succes! Paperback
25440: ALDERS, J.C. - Zelf aan de Sterrekijker.
75329: H. ALDERS - In Het Spoor Van De Troubadour Conserve. 2002. Paperback. 154pp.
30804: ALDERS, J.C. - Bouw je eigen sterrekijker. De constructie van lenzenkijkers en spiegeltelescopen voor amateurs. Met 12 platen en 144 figuren.
88918: HANNY ALDERS - In het spoor van de troubadour Hanny Alders. 2002. Conserve. Paperback. 154pp. Illustr.
80255: ALDERSON, FREDERICK . - Bicycling: A History .
30127: ALDERSON, VICTOR CLIFTON. - The Oil Shale Industry. With Fifteen Illustrations from Photographs.
70931: DAVID ALDERTON - Gids katten en hun verzorging 1988. Zuidhollandsche. 117pp. Illustr.
55449: DAVID ALDERTON - Huisgenoot hond
71348: DAVID ALDERTON - Kooi- en volierevogels 5e druk, 1993. 159pp. Illustr.
21531: ALDERWEIRELDT, F.C., H.J.T.BOS, L.MAAT, D.TAVENIER. - Regels voor de nomenclatuur van de organische Nomenclatuur. Sectie A en B. Sectie A: Koolwaterstoffen. Sectie B: Heterocyclische Basissystemen. Nederlandsche bewerking van de "IUPAC Nomenclature of Organic Chemistry 1979 Edition"Secties A en B en van de aanvullingen (1983 en 1986).
19741: ALDEWERELD, ANNIE., H.H.KIEVITS, J.KOKSMA. REDACTIE. - Annuarium des S.S.R. Societas Studiosorum Reformatorum. 1929.
85260: ALDINGTON, RICHARD. - The Life of D.H. Lawrence 1885 to 1930 Portrait of a Genius, but.
34148: ALDINGTON, RICHARD. - D.H. Lawrence. Portrait of a Genius But.
71944: ALEBEEK, G.J.W.M. VAN - Phosphate metabolism methanobacterium thermoautotrophicum. Proefschrift nijmegen. 1994. Paperback. 143pp.
59305: ALEJCHEM, SCHOLEM. - Tewje, der Milchmann. Aus dem Jiddischen von Alexander Eliasberg und Max Reich. Mit Lithografien von Anatoli Lwowitsch Kaplan.
67534: JAN ALER - Martin Heidegger 1889-1976 Filosofische Weerklank in de Lage Landen. 1991. Rodopi Amsterdam. 229pp.
74297: ALBERTO ALESSI - De droomfabriek Alessi vanaf 1921. 1998. Paperback. 127pp. Illustr.
47705: ALBERTO ALESSI - De droomfabriek Konemann
57927: ALESSI, ALBERTO. - De droomfabriek. Alessi vanaf 1921.
35824: ALESSI, ALBERTO. - De droomfabriek. Alessi vanaf 1921.
4371: ALETRINO, L. - Vijftien ontmoetingen. Geestelijke stromingen in Nederland.
87271: ALETRINO, L. - Drie koningen van Nederland. Karakterschetsen van Willem I, Willem II en Willem III.
65879: MARLEE ALEX;BEN ALEX - Grootvader en ik 1984. 43pp. Illustr.
10337: ALEXANDER, W. (MEMBER OF THE BAR OF THE HAGUE) - The EEC rules of competition.
85101: MARY ALEXANDER;MICHAEL ALEXANDER - William Shakespeare's "Merchant of Venice 1998. Longman. York Press. Paperback. 112pp.
59487: ALEXANDER, FRANZ G. AND SHELDON T. SELESNICK. - The History of Psychiatry: an evaluation pf psychiatric thought and practice from prehistoric times to the present.
52547: YONAH ALEXANDER - Osama Bin Laden's al-Qaida Tirion Uitgevers
23901: ALEXANDER,IGOR EN BURNETT PIERS. - De Herschapen mens. De robot word werkelijkheid.
72900: R. MACNEILL ALEXANDER - Op verkenning in de biomechanica / druk 1 hardcover met stofomslag. 247pp. Illustr.
41356: ALEXANDER, J.J.G. - Italian Renaissance Illuminations.
40467: ALEXANDER, HUBERT G. - Meaning in Language.
76402: PAUL ALEXANDER - Boulevard of broken dreams James Dean.Leven & Legende. 1994. Anthos. Paperback. 260pp. Illustr.Bibliotheekstempel op titelpagina en zijkant boekblok/snede. Verder goed.
73478: JOHN DECECCO;CHRISTOPHER J. ALEXANDER;CHRISTOPHER J. ALEXANDER - Growth and Intimacy for Gay Men The Harrington Park Press. 293pp. Spine below slightly bumped.
11770: ALEXANDER, J.H. - Vrouwen, van de Reformatie. Korte levensbeschrijving van aanzienlijke vrouwen uit de zeventiende eeuw. Vert.: W.de Graaf.
91624: ALEXANDRESCU, SORIN., HERMAN PARRET, TON QUIK. - Hemel & Aarde. Werelden van Verbeelding.
41517: ALEXANDRESCU, SORIN., HERMAN PARRET, TON QUIK. SAMENSTELLING EN REDACTIE., - Hemel & Aarde. Werelden van Verbeelding.
39821: ALEXANDRESCU, SORIN., HERMAN PARRET, TON QUIK. SAMENSTELLING EN REDACTIE., - Hemel & Aarde. Werelden van Verbeelding.
37697: ALEXIOU, STYLIOU,. - Minoan Civilization. Translated from the Greek by Cressida Ridley.
47144: ALF, J.: - Dialog mit der Musik.
42471: THE DOORS. LEO ALFASSY. - The Doors. Complete. Piano Arrangements Leo Alfassy.
53846: W. VAN EIJKERN;W. VAN EIJKERN;J.P. VAN ALFF;J.P. VAN ALFF - Tuinen
38395: ALFORD, C. FRED. - Narcissism: Socrates, the Frankfurt School, and Psychoanalytic Theory.
90033: ALFRED V. AHO, RAVI SETHI, JEFFREY D. ULLMAN . - Compilers: Principles, Techniques, and Tools.
70566: B. ALFRINK - Race- en toerfietsen 3e oplage 1981. Kluwer. paperback. 111pp. Illustr.
56369: MICHEL VAN DER PLAS;BERNARD ALFRINK - Leven in de kerk Ambo
58951: BERT ALFRINK;CEES ALFRINK;BERT ALFRINK - Fietsen Derde druk, 1981. Ankh Hermes Deventer. 192pp. hardcover zonder stofomslag.
57880: ALFRINK, KARDINAAL. - Vragen aan de Kerk. Toespraken van Kardinaal Alfrink in de jaren van het Concilie met een inleiding van E. Schilleneeckx.
29295: KARDINAAL ALFRINK. - Vrede is meer. Kardinaal Alfrink over oorlog en vrede.
22391: ALFRINK. - Vriendengave. Bernardus Kardinaal Alfrink aangeboden bij gelegeheid van de veertigste verjaardag van zijn priesterwijding.
48385: MARGREET ALGERA - Schort er iets? Luyten
43116: ALGERA, T.J. - A Better Understanding of Orthodontic Bracket Bonding. Proefschrift.Universiteit van Amsterdam.
42558: ALGERA, T.J. - A Better Understanding of Orthodontic Bracket Bonding. Proefschrift. Vrije Universieit Amsterdam
33650: ALGERA, J.A. - Kenmerken van werk.De constructie van een instrument voor het meten van taakkenmerken die van invloed zijn op de motivatie, satisfactie en prestatie van taakuitvoerenden. Proefschrift. Rijksuniversiteit te Leiden.
87254: ALGIERI, FRANCO / JANNING, JOSEF / RUMBERG, DIRK. - Managing security in Europe : The European Union and the challenge of enlargement. Strategies for Europe.
68924: N.E. ALGRA - Inleiding tot het Nederlands privaatrecht 11e druk, 1982. Hardcover. Wolters-Noordhoff.xiii,581pp.
61458: H. ALGRA - Het wonder van de 19e eeuw 1976. 5e herziene en uitgebreide druk. Franeer, Wever. Hardcover met beschadigd stofomslag. 363pp.
50241: MARION ALGRA - Wie zwijgt wordt niet gehoord!
7432: ALGRA, HENDRIK. - Mijn wer, mijn leven.
36108: ALGRA, HENDRIK. - Mijn werk. Mijn leven.
25789: ALGRA, H., C.RIJNSDORP, BEN VAN KAAM. BIJDRAGEN. - Vrij en gebonden. 50 jaar NCRV.
53675: AYAAN HIRSI ALI - Mijn vrijheid Uitgeverij Augustus
82759: MAULANA MUHAMMAD ALI. - The Religion of Islam. A Comprehensive Discussion of the Sources, Principles and Practices of Islam. By Maulana Muhammad Ali. Former owner name on first free endpaper.
74543: JEFFREY R. VINCENT;ROZALI MOHAMED ALI - Managing Natural Wealth Environment and Development in Malaysia. 2005. ISEAS, Singapore. Paperback. xx,468pp. Bibliogr. Index.
72966: AYAAN HIRSI ALI - The Caged Virgin hardcover met stofomslag.187pp.
49486: AYAAN HIRSI ALI - Mijn vrijheid Uitgeverij Augustus
49928: AYAAN HIRSI ALI - Mijn vrijheid Uitgeverij Augustus
51863: TARIQ ALI - De Nehru's & de Gandhi's Veen
66951: AYAAN HIRSI ALI - De Maagdenkooi 78pp.
69429: A. HIRSI ALI - Mijn vrijheid 447pp.
51955: AYAAN HIRSI ALI - De zoontjesfabriek Uitgeverij Augustus
55628: AYAAN HIRSI ALI - Mijn vrijheid Uitgeverij Augustus
70298: AYAAN HIRSI ALI - Mijn vrijheid 447pp.
82296: ALICE WALKER, PRATIBHA PARMAR . - Narben oder die Beschneidung der weiblichen Sexualität.
92630: DANTE ALIGHIERI - De Monarchie En Andere Politieke Teksten & De Schenking Van Constantijn Dante Alighieri. 2001. Ambo. Paperback. 253pp.
80365: ALINGS JR, WIM EN HARRY N. SIERMAN. - Vuur als vriend. Honderd jaar E.M. Jaarsma 1868-1968. Uitgave tgv hondxerdjarig bestaan NV Haardenfabriek E.M.Jaarsma.
35813: ALINGS, WIM. - Het Woord in de taal.
42321: S. TAKDIR ALISJAHBANA. - Indonesia. Social and Cultural revolution.
52083: JANE ALISON - De liefdeskunstenaar Cargo
57967: JAMES ALISON - Kennis van Jezus Ten Have Baarn. 1994. 122pp.
88931: JANE ALISON - De Liefdeskunstenaar Jane Alison. 2002. Cargo, Amsterdam. Paperback. 253pp.
48322: ANGELIKA ALITI - De drang naar onsterfelijkheid
33869: ALJECHIN, A.A. - Mijn beste schaakpartijen 1924-1937. Vertaling G.C.A.Oskam.
92858: GERARD VAN ALKEMADE - Al Ga Je Eraan Kapot! Gerard van Alkemade. Het leven van Gerard Alkemade. 2003. Papieren Tijger. Paperback. 280pp. Illustr.
65625: FONS ALKEMADE - Een luchttunnel voor Amsterdam 75pp. Illustr.
78228: FONS ALKEMADE - Het beeld van de auto 1896-1921 Verslag van een speurtocht door Nederlandse collecties. 1e druk, 1996. Kluwer. Paperback. 231pp. Illustr.
72249: ALKHOVEN, PATRICIA. - The changing image of the city. A study of the transformation of the township using computer-Aided architectural design and visualisation techniques. A case study: Heusden. De transformatie van het stadsbeld,. Proefschrift.
72250: ALKHOVEN, PATRICIA. - The changing image of the city. A study of the transformation of the township using computer-Aided architectural design and visualisation techniques. A case study: Heusden. De transformatie van het stadsbeld,. Proefschrift.
73062: F.P.M. EN K.J. SLIJKERMAN. ALKMAAR. - 1985. 608pp. Illustr.Genealogie en geschiedenis van het Westfriese geslacht Slijkerman :
70854: WIM STEVENS;KATTY ALLAERT - Allergie bij kinderen 173pp.
68411: JEANNE BUYS;TONY ALLAN - Eieren en kaas Time Life Boeken. 1980. Hardcover met stofomslag. 176pp. Illustr.
64815: MARGARET ALLAN - Het volk van de mammoet Hardcover
79694: JEANNE BUYS;TONY ALLAN - Vis, schaal- en schelpdieren Time Life Boeken. 1980. Hardcover met stofomslag. 184pp. Illustr.
54054: TONY ALLAN - Voorspellingen House of Books B.V.
62989: TONY ALLAN - Geheimen Van De Doden 160pp. Illustr. 4°. Naam met pen op schutblad, verder als nieuw.
75464: JAMES ALLARD - The Logical Foundations Of Bradley's Metaphysics Judgement, Inference, and Truth. 2005.Cambridge University Press. Hardcover with d.j. xix,241pp. Bibliogr. Index.
74539: ALLARD;KENNETH ALLARD - Business as War Battling for Competitive Advantage. 2004. Hardcover with d.j. xii,243pp. Index.
72018: ALLART, H.H.J. EN P. LEEFLANG. - 200 jaar Apotheek Allart. in Alphen aan den Rijn. Canaletto. 2005. paperback. illustr.
88026: MARTIN ALLEN - Het Hitler-Hess Bedrog Martin Allen. 2003. Areopagus. Paperback, leesvouw rug. 316pp.
70985: W. ALLEN - Louter Anarchie Bezige Bij. Hardcover met stofomslag. 175pp.
88017: R.E. ALLEN - Winnie-de-Poeh en management R.E. Allen. 2e druk, 1995. Sirius en Siderius. Paperback. 187pp.
81522: ROGER E. ALLEN - Winnie-De-Poeh En Management Sirius En Siderius. 11e druk, 2000. Paperback. 187pp.
16396: ALLEN, JOHN LOGAN. - Passage through the Garden. Lewis and Clark and the Image of the American Northwest.
89874: ALLEN, JAMES. - Natural Language Understanding.
94077: ALLYSON STEWART-ALLEN - Lanie Denslow. 2002. Pearson. Paperback. xi,291pp. Working with Americans
16348: ALLEN, R.G.D. - Mathematical Economics.
79873: WOODY ALLEN - Mere Anarchy bury Press. 2007. Paperback. 160pp. Taal: Engels.
75104: DANIELLE S. ALLEN - Talking to Strangers Anxieties of Citizenship since Brown v. Board of education. 2004.The University of Chicago Press. Hardcover with d.j. xxii,232pp. References. Index.
90937: W. ALLEN - Louter Anarchie Allen, Woody. 2007. Bezige Bij. Hardcover met stofomslag. 175pp.
66379: ROBERT R. BLAKE;ROBERT L. ALLEN - Teamwork 1099. Marka. 203pp.
64831: MARCUS ALLEN - Astrologie voor de nieuwe tijd Paperback
70986: W. ALLEN - Louter Anarchie Bezige Bij. Hardcover met stofomslag. 175pp.
47425: OLIVER E. ALLEN - Planten als decoratie
83762: MARTIN ALLEN - Het Hitler-Hess Bedrog 2003. Balands. Paperback. 316pp.
87616: P.C.J. VAN DER KROGT;ALLEN - Atlas der atlassen Phillip Allen. De kaartenmakers en hun wereldbeeld. 1993.HES. Hardcover met stofomslag. 160pp. Illustr.
58763: JANET ALLEN - Kleur 1988. Zomer & Keuning, Ede. 256pp. Hardcover met aam randen licht beschadigd stofomslag. Illustr. 4°.
58269: MARK S. ALLEN - Het Hitler-Hess bedrog 2e druk, 2003. 316pp.
57829: ALLEN, EDWARD HERON. - Baba Tahir Hamadani Uryan. The Persian Text Edited Annotated and Translated by Edward Heron Allen.
66859: W. ALLEN - Louter Anarchie Bezige Bij. Hardcover met stofomslag. 175pp.
56729: ALLEN, MICHAEL J.B. & CALDER, DANIEL G. (TRANSLATORS). - Sources and Analogues of Old English Poetry. The Major Latin Texts in Translation.
46500: ALLEN, SHAUN: EDITED. - Dancing Ledge. Derek Jarman.
35593: ALLEN, ROGER E. - Winnie-de Poeh en Management. Waarin een Zeer Belangrijke Beer en zijn vrienden kennis maken met een zeet Belangrijk Onderwerp.
35554: ALLEN, ROGER E. AND STEPHEN D.ALLEN. - Winnie-the Pooh on Success. In wich You, Pooh and friends learn about the Most Important Subject of All.
26926: ALLEN, CHARLES. - Soldier Sahibs. The men who made the North-West Frontier.
26476: ALLEN, TERENCE. - Particle Size Measurement. Power Technology Series.
84114: FREDERICK ALLEN - Coca-Cola, het verhaal 1995. Forum. Paperback, leesvouwen rug. 280pp. Gebruikssporen.
71048: ROGER E. ALLEN - Winnie-De-Poeh En Management 3e druk, 1996. 187pp.
62124: PAUL ALLEN - Idea Man (Open Market Edition) Portfolio Penguin. 346pp. Illustr.
68819: ISABEL ALLENDE - Eva Luna 28e druk, 2001. 305pp.
59997: ISABEL ALLENDE - Fortuna's dochter Wereldbibliotheek
49448: ISABEL ALLENDE - Afrodite Wereldbibliotheek
64019: ISABEL ALLENDE - Ines Vrouw Van Mijn Hart 414pp.
62724: ISABEL ALLENDE - Fortuna's Dochter 5e dtuk, 1999. 441pp.
92566: LARRY CRABB;DAN B. ALLENDER - LICHTPUNT IN HET LIJDEN Larry Crabb en Dan B. Allender. 1997. Medema. Paperback. 192pp.
52484: J. ALLEWIJN - Management in theorie en praktijk / deel 1994 / druk 1 Noordhoff Uitgevers B.V.
5591: ALLEY, CHARLES L. AND KENNETH W.ATWOOD. - Electronic Engineering.
92564: ALLGEIER - GENEESKRACHT VAN BOMEN Allgeier, kurt. 1e druk, 1988. Bigot & Van Rossum, Baarn. Paperback, kni in voorplat. 134pp.
87502: ALLGEIER - Genezen met de bybel Kurt Allgeier. Boekencentrum. 1990. Hardcover. 187pp.
93145: ALLGEIER, KURT. - De nieuwe Voorspellingen van Nostradamus tot het jaar 2033
37900: ALLGÖWER, N. , J.SIEGRIST. - Verbrennungen. Pathophysiologie. Pathologie. Klinik. Therapie. Mit 133 zum Teil Farbigen Abbildungen und 26 Schemata.
77175: MICHAEL ALLIN - Zarafa: the True Story of a Giraffe's Journey from the Plains of Africa to the Heart of Post-Napoleonic France Headline .1998. Hardcover met stofomslag. 215pp.
85980: ALLIN - ZARAFA De geschiedenis van een giraffe. 1999. Atlas. Paperback. 223pp.
76345: DOROTHY ALLISON - Huid Over sex, klasse en literatuur. Atlas. 1996. Paperback. 271pp.Bibliotheekstempel op titelpagina en zijkant boekblok/snede. Boekbespreking voorin geplakt.
62169: S. ALLISON - Reiken naar de top Forum Amsterdam. 365pp. lichte leesvouwen rug.
36652: ALLKEMPER, GISELA. - Met melk te maken. Aarlanderveen.
42300: ALLMENDINGER, BLAKE. - The Cowboy. Representation of labor in an American Work Culture.
78334: AL-?AHIR IBN G?ALLUN - De eerste liefde is altijd de laatste 1997. De Geus. Hardcover met stofomslag. 173pp.
52999: H.A. ALMA - Zin op school
89409: ALMEIDA,GUIDO ANTONIO DE. - Sinn und Inhalt in der Genetischen Phänomenologie E. Husserls. Phaenomenologica 47
89610: ALMERING, J.H.J. - Rationaliteitseigenschappen in de vlakke meetkunde. Proefschrift.
84598: BRENDA ALMOND - Ethiek Reis naar het land van goed en kwaad. Wereldbibliotheek, Amsterdam. 2001. Pperback. 352pp.
41165: ALMOND, PHILIP C. - Heaven and Hell in Enlightenment England.
32697: ALON, AZARIA. - Flora en fauna in het land van de Bijbel.
85471: ALPATOW, MICHAIL UND IRINA RODNIKOWA . - Pskower Ikonen des 13. bis 16. Jahrhunderts.
86167: ALPERS - FIRMA REMBRANDT 1989. Bert Bakker, Amsterdam. Paperback. 295pp. Illustr.
41086: ALPERS, ANTONY. - The Life of Katherine Mansfield.
39541: ALPERS, HARM. - Die Verlösung durch Christus. Zur Typologie der Schule von Lund.
29968: ALPERS, ANTHONY. - The Life of Katharine Mansfield.
66001: JANICE ALPERT - Stop met roken dieet 1988. Van Dishoeck. Paperback. 176pp.
94586: ALPHEN, W.J.S. VAN & M.M.DOORNINK-HOOGENRAAD. - Zutphens zilver.
77268: MAAIKE MEIJER;ERNST VAN ALPHEN - De canon onder vuur Nederlandse literatuur tegendraads gelezen. Van Gennep. 1991. Paperback. 259pp.Bibliotheekstempel (De Gay Krant) op titelpagina en zijkant boekblok/snede. Boekbespreking voorin geplakt.
47612: BAS VAN DEN BERG;MICHIEL VAN ALPHEN;JAN-GERRIT BOUWMAN;MICHIEL VAN ALPHEN - In dienst? Weet wat je doet!
55636: G. WALRAVEN;PH.P. EVERTS;MICHIEL VAN ALPHEN - In actie voor een vredesklimaat
45474: ALPHEN, ERNST VAN. - Armando Shaping memory. English edition.
44009: ALPHEN, ERNST VAN. RONALD OPHUIS. - Ronald Ophuis.
43067: ALPHEN, B.J. VAN. - Soil processes as a guiding principle in precision agriculturei .a case study for Dutch arable farming. Proefschrift.Wageningen Universiteit.
42044: ALPHEN, G.VAN. - Kan Reeps en zijn onbekende kolonisatiepoging in Zuid-Amerika 1692. Van Gorcum's Historische Bibliotheek nr. 59.
60218: ALPHEN, MICHIEL VAN., E.A. REDAKTIE. - Kerk en vredesbeweging. Bijdrage vanuit de theologische hogeschool van de gereformeerde kerken in Kampen.
17937: S.ALPHONSI. - Vindiciae Alphonsianae seu doctoris ecclesiae S.Alphonsi M.de Ligorio. A plurimis oppugnationibus Cl. P.Antonii Ballerini.
50404: J.H. VAN ALSTE - Het milieu: denkbeelden voor de 21ste eeuw
74550: PHILIP ALSTON;ALSTON - Labour Rights As Human Rights 2005. Paperback. viii,253pp. Index.
54018: FRANZ ALT - Jezus, de eerste nieuwe man
52587: FRANZ ALT;FRANZ ALT - Vrede is mogelijk
91982: ALT, ARTHUR TILO. - Theodor Storm - Ernst Esmarch: Briefwechsel. Kritische Ausgabe. In Verbindung mit der Theodor-Storm-Gesellschaft herausgegeben von Arthur Tilo Alt.
61534: ROSEMARY ALTEA - Wegen van de ziel Lessen en inzichten over het leven na de dood. 4e druk. 1999. Forum, Amsterdam. Rug leesvouwen.240pp.
49856: ROSEMARY ALTEA - Stemmen van de overzijde Forum
88265: ROSEMARY ALTEA - Stemmen Van De Overzijde Rosemary Altea. 13e druk, 2004. Forum. Paperback. 246pp.
93382: ALTEN, H.-W.; A.DJAFARI NAINI, A.O. - 4000 Jahre Algebra . Geschichte, Kulturen, Menschen
60621: BERT ALTENA - 'Een broeinest der anarchie' Amsterdam. 1989. 553pp. Paperback. Beschadigd en verkleurd, voorplat heeft een gat (klein 21/2 cm). Binnen/inwendig goed.
70437: ERNST VAN ALTENA - Daar ik tot zang word aangespoord Occitaanse troubadours 1100-1300. 1987.311pp.
84909: ERNST VAN ALTENA - Een eend van vijfendertig 1983. Baarn, In den Toren. Paperback. 112pp. Illustr.
85416: ALTENA, ERNST VAN. - Dat is uit het leven gegrepen…: de geschiedenis van de Nederlandse kleinkunst in liedteksten: cabaret 1900-1990.
63884: ERNST VAN ALTENA - Dag in, dicht uit 1984 V&D. 80pp.
49420: ERNST VAN ALTENA - Daar ik tot zang word aangespoord Ambo
93819: L. STAPPER;PETER ALTENA - L. Stapper, Peter Altena en Michel Uyen. 1994. SUN. Paperback. 300pp. Van Abélard tot Zoroaster
75121: JOSEPH S. ALTER;JOSEPH S. ALTER - Asian Medicine and Globalization 2005.University of Pennsylvania Press. Hardcover with d.j. vi,187pp. References. Index.
70824: JUDY ALTER - Strek je fit M&P. 1986. Illustr. 239pp.
60983: JAC. G. CONSTANT;A. KORTHALS ALTES - Nederland 1940-1945 Zomer & Keuning. 1985. Hardcover. 191pp. Illustr.
64385: A. KORTHALS ALTES - September 1944 Unieboek, 1984. 116pp. Paperback.
50468: A.K. ALTES - Uit coma Synthese Uitgeverij b.v.
51800: A. KORTHALS ALTES;A. KORTHALS ALTES - September 1944
83825: W. KORTHALS ALTES - De Geschiedenis Van De Gulden Van Pond Hollands tot Euro. 2001. Boom. Paperback. 203pp.
71425: A. ALTES - Een roos voor jou 1993. Hardcover. 72pp.
59077: RENSKE DE BOER;HENRI STIERLIN;XAVIER BARRAL I ALTET - Vroege middeleeuwen 237pp. Illustr. Hardcover met stofomslag. 4°.
80521: JEAN-LUC BERMOND;JEAN-ERNEST ALTHERR - Alternatieve Geneeswijzen E 2010. Hardcover. 479pp. Illustr.
90967: LIDY NOOIJ;JEAN-LUC BERMOND;JEAN-ERNEST ALTHERR - Alternatieve Geneeswijzen Jean-Ernest Altherr en Jean-Luc Bermond. 1010. Reader's Digest. Hardcover. 479pp. Illustr.
35868: ALTHUIS, ALBERT. - Werkboek Levensbeschouwing.
90554: P. STEENBAKKERS;LOUIS ALTHUSSER - Over kennis en ideologie althusser P. Steenbakkers. 1e druk, 1982. Konstapel. Paperback. 142pp.
90451: HENK HOEKS;ALTHUSSER - Drie opstellen over kunst ideologie Althusser, Louis. SUN. 1e druk, 1980. Paperback. 95pp.
90883: OLIVIER CORPET;ALTHUSSER - TOEKOMST DUURT LANG Althusser, Louis. Gevolgd door de feiten. 1993. Prometheus. Paperback. 365pp.
20652: ALTHUSSER, LOUIS. - Antwoord aan John Lewis. Kontroverse over Marxisme en humanisme. Sunschrift 80.
42909: ALTING, A.C. - Cold gelation of globular proteins . Proefschrift.Wageningen Universiteit.
9186: ALTINK, SIETSKE. - De mythe van de minderheid.
61560: SIETSKE ALTINK - De mythe van de minderheid 1985. Veen Utrecht. paperback. 288pp. Leesvouw rug. Zijkanten, boekblok/snede, vlekkig .
4230: ALTINK, SIETSKE. - Huizen van illusies. Bordelen en prostitutie van middeleeuwen tot heden.
51285: SIETSKE ALTINK - Huizen van illusies Veen
35777: ALTINK, SIETSKE. - Handel in hartstocht. Het prostitutiebedrijf in Nederland.
51766: NATHANIEL ALTMAN;NATHANIEL ALTMAN - Handleeskunde Becht
74489: JEFF GILL;MICAH ALTMAN - Numerical Issues in Statistical Computing for the Social Scientist and Michael P. McDonald. 2004. Hardcover. xv,323pp. Bibliogr. Index. Wiley Series in Probability and Statistics.
78069: ALTMANN, GUNTHER. - Musikalische Formenlehre: Ein Handbuch mit Beispielen und Analysen ; fur Musiklehrer, Musikstudierende und musikinteressierte Laien.
39083: ALTOMONTE, ANTONIO. - Dante. Eine Biographie. Deutsch von Ingrid Koch-Dubbers.
29092: ALTONA, CORNELIUS. - Molecular structure and conformation of some halogeno - 1 , 4 - dioxanes. Proefschrift. Rijksuniversiteit te Leiden.
45349: ALVARES, CLAUDE ALPHONSE. - Homo Faber: Technology and Culture in India, China and the West 1500-1972.
42939: ALVAREZ, A.E. - Resistance mechanisms of Solanum species to Myzus persicae . Proefschrift.Wageningen Universiteit.
15723: ALVAZZI DERL FRATE, ANNA AND GIOVANNI PASQUA. EDITED. - Responding to the Challenges of Corruption. Acts of the International Conference Milan, 19-20 November 1999. Publication No.63. Rome/Milan, 2000.
51852: ALICIA ALVREZ - On the Wings of Eros Conari Press
80130: FREIJE ALY. - Wondpoeier.
89094: AMACKER, RENÉ: - Linguistique Saussurienne. Langue & Cultures 6.
94884: AMADO. - Amado.
7301: AMALDRIK, ANDREJ. - Dagboek van een Provocateur. Vert.: Piter de Smit. Met een inleiding van Karel van het Reve.
36403: AMALRIK, ANDREJ. - Dagboek van een provicateur. Met een inleiding van Karel van het Reve.
83677: AMANDA O'NEILL - Foei ! Ongewenst hondengedrag de baas. 2010. Veltman. Paperback. 160pp. Illustr.
79482: PER AMANN - Postimpressionisme Atrium. Zonder jaar. Hardcover. 142pp. Illustr.
35621: AMBAGTSHEER, J.B.T. - The function of the miscles of the lower leg in relation to movements of the tarsus. An experimental study in human subjects. Proefschrift.
81272: REUBEN AMBER - Kleurengeneeskunde 1e druk, 1986. Schors, Amsterdam. Paperback, leesvouwen rug. 260pp. Naam met pen op schutblad.
92098: P.A. LIEFHEBBER EN J.P. AMBRIOLA. - De avonturen van Dirk Kooger Belevenissen van een Texels Zeeman (1780 - 1847).
63131: REEVES AMBROSE. - Bloedbad in Sharpeville. De lijdensweg van Zuid-Afrika. Voorwoord: Albert J. Luthuli. Geïllustreerd met (30) foto's.
42188: AMBROSE, STEPHEN E. - Undaupted Courage. Meriwether Lewis, Thomas Jefferson, and the Opening of the American West.
88322: STEPHEN E. AMBROSE;STEPHEN E. AMBROSE - Band of Brothers: E Company, 506th Regiment, 101st Airborne from Normandy to Hitler's Eagle's Nest Stephen E. Ambrose. 2001. Simon & Schuster. Paperback. 333pp. Illustr.
83592: ELLIS AMBURN - Pearl Obsessies & Hartstocht. Een biografie. 1993. De Kern Baarn. Paperback, leesvouw rug. 304pp. Illustr.
86181: HERMAN AMELINK - PAULUS DE APOSTEL EN ZIJN EVANGELIE De apostel en zijn evangelie. 1994. Kampen, Van den Berg. Paperback. 222pp.
34380: AMELINK, AGNES. - De gereformeerden.
30392: AMELINK, AGNES. - De gereformeerden.
86533: AMELUNG, PETER. - Der Frühdruck im deutschen Südwesten 1473 - 1500. Eine Ausstellung der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart. Katalog. Band 1: Ulm.
92891: AMEN - Tweehonderdveertig days dagen jours tage Woody van Amen. 240 days. 1985. Meuelnhoff Landshoff. Hardcover met aan randen beschadigd stofomslag. 240 illustr.
75807: INDUSTRIAL DESIGNERS SOCIETY AMERICA. - Designing for Humanity: Award-Winning Designs Meeting People's Changing Needs.
81483: HANS VAN DER KROEF;MARTIN VAN AMERONGEN - Hans van der Kroef Arbeiderspers. 1991. Hardcover met stofomslag. 62pp. Illustr.
77707: PIETER VROON;ANTON VAN AMERONGEN - Verborgen verleider Psychologie van de reuk. Ambo. 1994. Paperback. 251pp.
53990: MARTIN VAN AMERONGEN - Mijn leven zijn leven
83540: MARTIN VAN AMERONGEN - Het matrassengraf Heine's sterfbed 1848-1856. Arbeiderspers. 1985. Paperback. 228pp. Naamstempel op titelblad.
85811: MARTIN VAN AMERONGEN - Zijn bliksem, zijn donder Over de Mattheus Passie van Johann Sebastian Bach. 4e druk, 1997. Ambo. Paperback. 119pp.
59995: M. VAN AMERONGEN - Mei '68 Manteau
71042: MARTIN VAN AMERONGEN - Mozart De engel van Salzburg. Hardcover met stofomslag. 171pp.
92523: P. VROON;ANTON VAN AMERONGEN - Verborgen verleider P. Vroon, Anton van Amerongen en Hans de Vries. 1994. Ambo. Paperback. 251pp. Naam met pen op schutblad.
85759: M. VAN AMERONGEN - Een helleveeg en andere kritische notities De Groene Amsterdammer. 1993. Linnen, zonder stofomslag. 191pp. Register.
86286: AMERONGEN V.;M. VAN AMERONGEN - LUIZEN IN DE PELS 100 jaar journalistiek in Nederland. Raamgracht. 1984. Paperback. 184pp. Illustr.
47910: MARTIN VAN AMERONGEN - Mijn leven zijn leven
48596: MARTIN VAN AMERONGEN - Mijn leven zijn leven
55573: H. TENNEKES;G.P. KONNEN;R.F. VAN AMERONGEN - Aanhoudend warm
40257: AMERONGEN, MARTIN VAN. (RED.). - Sceptici over de Schrift.
38153: AMERONGEN, MARTIN VAN. - Tien krullen op een kale kop. Portretten.
35893: AMERONGEN, MARTIN VAN., JAN BLOKKER, HERMAN VAN RUN. REDACTIE. - Luizen in de pels. 100 jaar journalistiek in Nederland. Een uitgave van Uitgeverij Raamgracht Amsterdam.
35486: AMERONGEN, R.VAN. (RED.). - Min of meer alcohol. Vijf opstellen over het alcoholprobleem.
34532: AMERONGEN, M.VAN EN C.J.AARTS. - Duitsland 1933.
71593: M. VAN AMERONGEN - De ongelooflijke geschiedenis van het krijgsgevangenkamp Prins Bernhard 1979. Sijthoff. Paperback., 70pp. Illustr.
27816: AMERONGEN, WIM VAN. E.A. - De universiteit en de spanning van de werkelijkheid. Ter gelegenheid van het afscheid van Loek Vredevoogd.
30319: AMERSFOORT, H. EN L.L.DOEDENS. - Spot op de Landmacht. Honderd jaar politieke prenten over het Nederlandse leger.
77405: JONATHAN AMES - Nachtleven 1990. Prometheus. Paperback. 149pp.Bibliotheekstempel (De Gay Krant) op titelpagina en zijkant boekblok/snede. Verder goed.
39980: AMIDON, STEPHEN. - Splitting the Atom.
79953: AMIN, MOHAMED, DUNCAN WILLETTS AND GRAHAM HANCOCK. - Journey Through Pakistan.
32796: AMINOFF, MICHAEL J., DAVID A.GREENBERG, ROGER P.SIMON. - Clinical Neurology.
52750: SHERAB GYALTSEN AMIPA - Training van de geest
60335: AMIRA, KARL VON. - Das Endinger Judenspiel. Zum ersten Mal herausgegeben.
71899: AMIT, YAIRAH. TRANSLATED FROM THE HEBREW BY JONATHAN CHIPMAN. - The Book of Judges: The Art of Editing. Series: Biblical Interpretation Series. Volume 38. Brill, Leiden. 1999. Hardcover. xvi,427pp. Bibliogr. Index.Small stamp ?DUPLICAAT? on first free endpaper.
65297: NICCOLÒ AMMANITI - Ik Haal Je Op, Ik Neem Je Mee Paperback
50898: ROBBERT AMMERLAAN - Afscheid van Ruud Lubbers
47582: ROBBERT AMMERLAAN - Afscheid van Ruud Lubbers
51959: ROBBERT AMMERLAAN - Afscheid van Ruud Lubbers
88756: ANNELENE VAN EIJNDHOVEN;ANNEKE AMMERLAAN - Exotisch koken met kruiden Anneke Ammerlaan. 1993. Teleac. Paperback. 208pp. Illustr.
88307: ROBBERT AMMERLAAN - Afscheid van Ruud Lubbers Robbert Ammerlaan. Anthos. 1994. Paperback, lichte leesvouwen rug. 377pp.
66073: MARY AMOORE - Dood, de laatste illusie Shree Rajneesh. 1098. 106pp.
76186: CLEVELAND AMORY - Iauw! De kat als eigenzinnig fenomeen. Bruna. 3e druk, 1989. Paperback. 206pp.
48633: G. ST. GEORGE;N.M. AMOSOW - Diepvriesmens anno 2000
36587: AMOUROUX, HENRI. - Joies et douleurs du peuple libére. 6 juin - 1er septembre 1944. La grande histoire des Françis sous l'occupation VIII.
36158: AMPE, A. - De metamorfozen van het authentieke Jan-Van-Eyck-kwatrijn op het Lam Gods. Een nieuwe filologische studie. Overdruk uit Jaarboek van het Museum voor Schone Kunsten - Antwerpen. 1969.
64082: AMRITO - Meester/antimeester en de psychotherapeut 1981. Ankh Hermes. paperback, rug beschadigd. 214pp.
63910: AMRITO - Meester/antimeester en de psychotherapeut Swami Deva Amrito (Jan Foudraine). 1981. Ankh Hermes, Deventer. 214pp. Paperback, leesvouwen rug.
62194: AMRITO - Bhagwan, Krishnamurti, Jung 2e druk, 1984. Ankh Hermes Deventer. papreback, leesvouwen rug. 214pp. Zijkanten boekblok/snedes licht vuil/roestvlekkig. Naam met pen op schutblad.
75780: PIERRE AMROUCHE. - Jours tranquilles au Benin.
75781: PIERRE AMROUCHE . - Juste au Corps.
73952: PHILIP JODIDO;WOLFGANG AMSONEIT - Contemporary European Architects Volume III. 176pp. Illustr.
53402: J. VAN AMSTEL - Op de weg van het heil
34903: AMSTEL, J.J.VAN. - Basiskennis proceduregerichte talen. Leerboeken Informatica.
47919: J. VAN AMSTEL - Getraind . en wel?
52234: LEONARD DE VRIES;FRANS BRUNING;LEONARD DE VRIES;ILONKA VAN AMSTEL - Waar gebeurd! Bruna
51624: J. VAN AMSTEL - Op de weg van het heil
53546: J. VAN AMSTEL - De rijkdom van de kinderdoop Oosterbaan & Le Cointre
84644: ERLEND LOE;PETTER AMUNDSEN - De Ontmaskering Van Shakespeare De Geus, Breda. 2007. Hardcover met stofomslag. 429pp.
89927: AMUZEGAR, JAHANGIR. - Comparative economics: National priorities, policies, and performance .
10306: AMUZEGAR, JAHANGIR. - Comparative Economics. National Priorities, Policies, and Performance.
64817: DA LOVE-ANANDA - De knie van luisteren Paperback
93816: T. ANBEEK - T. Anbeek. . 1996. Amsterdam University Press. Paperback. 214pp. Doorlopend strepen met potlood meest in de marge. Het donkere hart
93863: M.A. SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN;M.A. SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN;T. ANBEEK - M.A. Schenkeveld-Van der Dussen en Ton . Anbeek. 1993. Martinus Nijhoff. Hardcover met stofomslag. 938pp. Nederlandse literatuur, een geschiedenis
54512: L. ANCKAERT - Christenen en samenleving
64465: L. ANCKAERT - Geloven, hopen en liefhebben tot in lengte van dagen 339pp.
68152: D'ANCONA, HEDY. - Europese notities. Veen. 1989. paperback. 151pp. Goed.
43041: ANDANG'O, P.E.A. - Efficacy and safety of fortification with iron of maize flour in African children . Proefschrift.Wageningen Universiteit.
42820: ANDANGÓ, P.E.A. - Efficacy and safety of fortification with iron of maize flour in African children . Proefschrift.Wageningen Universiteit.
61025: C.P. VAN ANDEL - Jodenhaat en jodenangst De Horstink Amersfoort. 2e druk, 1984. paperback, omslag licht vuil. 206pp.
73079: J. VAN ANDEL - De Meer van weleer 1996. 104pp. Illustr.
59415: ANDEL, G.K.VAN., E.A. - Geloof het of niet. De geschiedenis van een zelfbewuste Alkmaarse school. Christelijk Lyceum Alkmaar C.S.G. Jan Arentsz 1951-2001.
48273: C.P. VAN ANDEL - Tussen de regels Boekencentrum
50822: C.P. VAN ANDEL;C.P. VAN ANDEL - Het werk van de Heilige Geest en de gemeente
93823: WIM BRANDS;PEK VAN ANDEL - Wim Brands en Pek van Andel. De ongezochte vondst. 2014. Nieuw Amsterdam. Paperback. 128pp. Serendipiteit
58116: C.P. VAN ANDEL;C.P. VAN ANDEL - Jodenhaat en jodenangst 2e druk, 1984. De Horstink, Amersfoort. 206pp.
57702: ANDEL, CORNELIS P.VAN. - Tussen de regels. De samenhang van kerkgeschiedenis en kerklied.
57545: ANDEL, PETER VAN. - Zes eeuwen Loevestein.
55175: ANDEL, G.K.VAN., C.GOEDKNEGT, W.M.MULDER, H.C. SCHENKEVE;D-RAS. - Geloof het of niet. De geschiedenis van een zelfbewuste Alkmaarse school. Christelijk Lyceum Alkmaar C.S.G.Jan Arentsz 1951-2001.
62623: C.P. VAN ANDEL - Jodenhaat en jodenangst 1983. De Horstink. paperback, rug beschadigd/geschaafd. 206pp.
60099: ANDELA, H.A.M. - Bolsward zeven eeuwen minderbroeders. Fryske Akademy nr. 504.
75544: ANTONY G. N. FLEW;GARY R. HABERMAS;JOHN ANDERBERG - Resurrected? An atheist & Theist Dialogue. 2005.Rowman & Littlefield. Paperback. ix,112pp.
51666: MANCE TER ANDERE - Zacht geblaat om ons heen Kok
90623: L.A. SPURLING;JAN ANDERIESSE - Gruno 1937-2002 Jan Anderiesse en Leslie Spurling. 2003. De Alk. Hardcover. 200pp. Illustr.
94179: TEUN ANDERS - Teun Anders. 1991. BIS. Hardcover, opdruk rug deels verdwenen. verder goed. 215pp. Illustr. 1 Dutch illustration
5911: ANDERSEN, L.D., J.BANG-JENSEN, T.R.JENSEN, L.K.JORGENSEN, G.SABIDUSSI, C.THOMASSEN, B.TOFT, P.D.VESTERGAARD. - The Julius Petersen Graph Theory Centennial. Reprinted from the Journal Discrete Mathematics, Volume 100, Numbers 1-3, 1992. And Volume 101, Numbers 1-3, 1992.
94142: CARLA DE ROODE;HANS CHRISTIAN ANDERSEN - Hans Christian Andersen. 2e druk, 2002. Van Holema & Warendorf. Volledige Uitgave. Hardcover. 765pp. Illustr. Alle Sprookjes En Vertellingen Van Hans Christian Andersen
75727: ANDERSEN, WAYNE. - Cézanne and The Eternal Feminine. Contemporary Artists and their Critics.
91852: ANDERSEN, JENS. - Hans Christian Andersen. Eine Biographie.
56950: ANDERSEN, CARL (TRANS.). - Islandske Folkesagn og AEventyr. Paa Dansk ved Carl Andersen. Anden forøgede Udgave
69040: ERLING S. ANDERSEN - Doeltreffend projectmanagement 1989. 211pp.
78665: CHESTER G. ANDERSON - James Joyce Thames & Hudson. 1986. paperback. 144pp. Illustr. tekst in het Engels.
65841: PENELOPE HOBHOUSE;UTA ANDERSON - Betoverende bloementuinen 1992. Zuidhollansche uitg. Hardcover met stofomslag. 216pp. Illustr.
92499: ANDERSON.C. - BILL & HILLARY Anderson.C. Hun Huwelijk. 2e druk, 1999. Luitingh Sijthoff. Paperback, leesvouw rug. 367pp.
68006: ANDERSON, J.R.L. - De ulysses factor. Geen zee te woest, geen berg te hoog. Westfriesland Hoorn. Zonder jaar. Hardcover. 299pp.
63656: MARY ANDERSON - Met kleuren genezen 7e druk, 2000. 72pp.
86240: ONBEKEND;UTA ANDERSON - Papoea sprookjes 2001. Elmar. Paperback. 142pp. Naam met pen op schutblad. verder goed.
49286: JOAN WESTER ANDERSON - Where Angels Walk # Ballantine Books
49824: G. ANDERSON - Genezers en hun geneeskunst in de gehele wereld Helmond
74889: VIRGINIA DEJOHN ANDERSON - Creatures Of Empire How Domestic Animals Transformed Early America. 2004. Hardcover with d.j. xi,322pp. Index.
64476: MARY ANDERSON - Met kleuren genezen 6e druk, 1994. 72pp.
74753: MICHAEL RINGS;DAVID E. ANDERSON - Current Veterinary Therapy 5. Food Animal Practice. 2008. Hardcover. xx,715pp. Illustr. Index.
57581: ANDERSON, BLACK, J. - A History of Jewels. Introduction by Edward Lucie-Smith.
64791: K. ANDERSON - Bereiken wat je wilt Paperback
56757: ANDERSON, J.J. (ED.). - Patience.
89954: ANDERSON, DAN, AND APPLEBAUGH, GWENDOLYN, AND TAYLOR, JOAN - Finite Mathematics.
40662: ANDERSON, O,G. AND F.C. ROTH. - Insecticides and Fungicides Spraying and Dusting Equipment , A Laboratory Manual with Supplementary Text Material .
40112: ANDERSON, JOHN R. - Learning and Memory. An Integrated Approach.
40050: ANDERSON, HARLENE. - Conversation, Language, and Possibilities. A Postmodern Approach to Therapy.
33941: ANDERSON, CHESTER G. - James Joyce. With 124 illustrations.
20679: ANDERSON, EMILY. TRANSLATED. - Mozart's Letters. An Illustrated Selection.
89064: ANDERSON, J. G. C. - Cornelii Taciti: De Origine et Situ Germanorum.
62205: JOAN ANDERSON - Waar wonderen gebeuren Ontmoetingen met hemelse wezens. Ankhj Hermes Deventer. 185pp. Naam met pen op titelpagina.
62658: JON LEE ANDERSON - The Issue Magazine 2006 001 Katrina An unnatural disaster. Illustr. 4°.
3019: FRIDA PONGS-ANDERSSON. - Die Tragödie Georg Büchners. Mit einem Vorwort und Anmerkungen von Hermann Pongs.
72240: ANDERSSON, KARL. - Gay Man's Worst Friend - the Story of Destroyer Magazine.
84172: BILL ANDERTON - Mediteren Voor ontspanning en groei. 1996. Kosmos. Paperback. 240pp.
34224: ANDIA, BÉATRICE DE. - La Sauvegarde des Villes D 'Art. Regime juridique et fiscal. Signed and with dadication by Andia.
89512: ANDO, TAKATURA. - Metaphysics. A critical survey of its meaning.
79990: ANDRÄ, KLAUS, AND BAUAKADEMIE DER DDR. INSTITUT FÜR STÄDTEBAU UND ARCHITEKTUR. - Marktplätze. Betrachtungen zu Geschichte und Kultur.
3706: MARIUS ANDRÉ. - Sanningen om Kristofer Columbus. Hans Verkliga Äventyr.
72332: HELLER ANDRE. - Himmelzeichen - Flying Sculptures. Mit einem Essay von Jürgen Kesting. Mit Photographien von Reinhart Wolf.
75612: ANDRE, JEAN-PIERRE. - Guide Pratique des Maladies des Oiseaux de Cages et de Volieres.
85523: ANDREA VON HÜLSEN-ESCH, A.O. - Zum Sterben schön!: Alter, Totentanz und Sterbekunst von 1500 bis heute. 2 Bände,(Aufsätze und Ausstellungskatalog. Both bolumes right upper corner slightly bumped
66464: H.P. DE BOER;P. ANDREA - Nederlands gebarenboekje 1979. elsevier. 159pp.
61080: H.P. DE BOER;P. ANDREA - Nederlands gebarenboekje 1979. Elsevier. Mamteau. 159pp.
50877: R.F.M. LUBBERS;WILLEM AANTJES;T.G.I.M. ANDREE;T.G.I.M. ANDREE - De achterkant van geloven
50952: R.F.M. LUBBERS;WILLEM AANTJES;T.G.I.M. ANDREE;T.G.I.M. ANDREE - De achterkant van geloven
68683: ANDRES, ERNST. - Steel-engraved Views of Towns and Cities. 3 volume set. I:768 pp. II:752 pp.III:772 pp. cloth, dustjackets. Alphen aan den Rijn : Canaletto. Repro-Holland, 2004.56 steel engraved coloured illustr. on 38 plates, text in English, Fench and German, indexes: authors, book-titles, artists, engravers and publishers.
2074: ANDRESKI, STANISLAV. - The African Predicament. A Study in the Pathology of Modernisation.
59377: ANDREUS, HANS: TEKST.FOTO'S CAS OORTHUYS. - 125 jaar: Koninklijke jutespinnerij en -weverij Ter Horst & co N.V. Rijssen Holland. 1835-1960. Foto's Cas Oorthuys. Tekst Hans Andreus.
79889: CHRISTOPHER ANDREW - Het Mitrokhin-Archief en Vasili Mitrokhin. Bruna. 2000. Hardcover met beschadigd stofomslag. 815pp. Snede/zijkant boekblok licht vuil.
72929: CHRISTOPHER ANDREW - Het Mitrokhin-Archief en Vasili Mitrokhin. hardcover met stofomslag. 815pp.
91837: ANDREW EALES, JOHN SMALL, DAVID POLLOCK. - Practical Lambing and Lamb Care. A Veterinary.
56835: ANDREW, S.O. - The Old English Alliterative Measure.
56796: ANDREW, S.O. - Postscript on Beowulf.
56620: ANDREW, S.O. - Syntax and Style in Old English.
82485: ANDREW R. LIDDLE, DAVID H. LYTH. - Cosmological Inflation and Large-Scale Structure.
73816: INGO MAURER;INGO MAURER;SUSAN ANDREW;SUSAN ANDREW - The International Design Yearbook 2000. Hardcover with d.j. 240pp. Illustr.
54008: R. ANDREWS - De navel van de wereld Tirion Uitgevers
77313: R. ANDREWS - De tombe van God en Paul Schellenberger. Tirion. 3e druk, 1997. Paperback, lichte leesvouwen rug. verder goed. 463pp.
84797: P.H. GEURINK;T. ANDREWS - Aura lezen voor iedereen 1993. Amsterdam, Schors. Paperback. 122pp.
72522: R. ANDREWS - De tombe van God 463pp.
47432: R. ANDREWS - De navel van de wereld Tirion Uitgevers
64449: TED ANDREWS - Lichaamstaal, rituele dans en beweging 1994. De Schors Amsterdam. 211pp.
57549: ANDREWS, JONATHAN DICKINSON. - Jonathan Dickinson's Journal or, God's Protecting Providence. Being the Narrative of a Journey from Port Royal in Jamayca to Philadelphia between Augus 23, 1696 and April 1, 1697. edited by Evangeline Walker Andrews and Charles Mclean Andrews. With a Foreword buy Leonard W.labaree.
32585: ANDREWS, RICHARD EN PAUL SCHELLENBERGER. - De tombe van God. Het lichaam van Jezus en de ontknoping van een 2000 jaar oud myterie.
81043: ANDEL VAN CLAARTJE / BERG VAN DEN ANDRIES. - Beugel aan beugel. 60 jaar Koninklijke Nederlandse Federatie van Landelijke Rijverenigingen
68386: R.C. MUSAPH-ANDRIESSE - Ester 1987. Ten Have. 79pp.
58142: H.[C.I.] ANDRIESSEN - Verlangen en volwassenheid 1979. 114pp. Omslag licht beschadigd.
94701: ANDRIESSEN, MARI. - MULDER, THEO. - Mari Andriessen 80.
48238: GERBEN HEITINK;H.C.I. ANDRIESSEN - Het wordt kil in de kerk Boekencentrum
56312: J.H.J. ANDRIESSEN - IJzeren doodskisten Uitgeverij Aspekt B.V.
58144: GERBEN HEITINK;H.C.I. ANDRIESSEN - Het wordt kil in de kerk 1985. 176pp. naamstempel op schutblad.
36869: ANDRINGA, WIEBE. - Het Groot Internationaal Kookboek.
67006: WIEBE ANDRINGA - Fijner koken met kruiden en specerijen 1986. 141pp.
64389: WIEBE ANDRINGA - Heerlijke gerechten met rijst 1981. 124pp. Illustr.
64180: WIEBE ANDRINGA - Doe meer met vers sap 1989. M&P Weert. 63pp. Illustr.
58214: WIEBE ANDRINGA - Lekker koken met vis 1985. 143pp. Klein 8°.
69462: ANDROSCH, HANNES AND HELMUT H. HASCHEK, ED. - Austria Past and Present. with 773 Illustr.
54458: JERZY ANDRZEJEWSKI - As en diamant
22112: ANDRZEJEWSKI, TADEUSZ. - Le Papyrus Mythologique de Te-Hen-En-Mout. (Musée National de Varsovie, no. 199 628). Académie Polonaise des Sciences. Tome I.
61376: KARIN ANEMA - Ervaring als basis Beninese en Nederlandse vrouwen leren van elkaars leven. 1998. Roodbont. Paperback. 94pp. Illustr.
7625: ANEMA, ANNE. - Tweeërlei Democratie. Rede gehouden op den Antirevolutionairen partijdag voor de Provincie Gelderland te Arnhem op 12 Mei 1902.
36050: ANEMA, A. - Rede ter inleiding der 47e jaarvergadering. Te Arnhem op 7 juli 1927.
35323: ANEMA, ANNE. - Onze tijd en onze roeping. Een woord aan ons Gereformeerde Volk.
25186: ANEMA, SEERP. - De Sjoenemietische. Jeroesjalemeem verloren. I.
858: ANEMA, S. - Wat bracht ons Wencélius' Esthétique de Calvin?
91868: ANGELIS, ENRICO DE. - Stefan George-Stéphane Mallarmé. Briefwechsel und Übertragungen.
44848: ANGELO, JACK. - Spiritual Healing. Energy Medicine for Health and Well-Being.
38616: D'ANGELO, EDWARD. - The Theaching of Critical Thinking. Philosophical Currents Vol. 1.
85128: J.A.M. VAN ANGEREN - Kracht van wet Opstellen aangeboden aan W.J. van Eijkern. 1984. Tjeenk Willink, Zwolle. Hardcover met stofomslag. xvii,330pp.
63945: NATALIE ANGIER - De vrouw 2e druk, 1999. De Waarheid over het vrouwelijk lichaam. 439pp.
83824: NATALIE ANGIER - Beestachtig mooi Een ongewone blik op het dierlijke leven. 1997. Anthos. Paperback. 279pp.
94175: CAROLE ANGIER - Carole Angier. Primo Levi A Biography. 2002. Farrar, Straus and Giroux. Hardcover with dustwrapper. xxvi,898pp. The Double Bond
88545: ROGER VERGE;MARTINE ANGLADE - De pure smaak van groenten Roger Verge en Martine Anglade. Lannoo. 1994. Hardcover met stofomslag. 256pp.
28614: ANGLAS, J. - D'Euclide a Einstein. Relativité et Connaissance.
45148: ANGLÉS, HYGINI. - Scripta Musicologica. I,II,II. 3 volumes. Cura et studio Iosephi Lopez-Calo. Storia e Letteratura 131,132.133.
11472: D'ANGREMOND, A. - Parthenokarpie und Samenbildung bei bananen. Begutachtet von A.Ernst. Seperatabdruck aus ''Flora'' oder: Allgemeine botanische Zeitung. Neue Folge. Siebenter Band (Der ganzen Reihe 107.Band) Heft 1. Hrsg.: K.Goebel.
56657: ANGSTRÖM, MARGARETA. - Studies in Old English MSS. With special reference to the delabialisation of y (< u + i) to I; inaugural dissertation.
93872: SWEDER VAN ANHOLT - Sweder van Anholt. 2012. Nieuwe Doelen. Hardcover. 449pp. De stok van Schopenhauer
72381: WOLF ANHOLT - Verrukkelijke gerechten met vis, schaal- en schelpdieren 1986. Zomer & Keuning. 160pp. Illustr.
58771: WOLF ANHOLT - Verrukkelijke gerechten met vis, schaal- en schelpdieren 1986. Zoemr & Keuning, ede. 160pp. Illustr. 4°.
94207: MYRIAM ANISSIMOV - Myriam Anissimov. Tragedy of an Optimist. 1998. The Overlook Press. Paperback. x,452pp. Primo Levi
93522: ANISSIMOV, MYRIAM. - Primo Levi - die Tragödie eines Optimisten. Eine Biographie.
94003: ANJOU - Een hoofse roman van Rene d'Anjou. 1975. Het Spectrum. Linnen. 8,16,16pp. in linnen cassette. Livre du cuer d amour espris
84332: ANKER LARSEN, J. - Met open deur.
93831: ROBERT ANKER - Robert Anker. 1988. Querido. Paperback. 215pp. Olifant achter blok
91613: ANKERSMIT, F.R. - De navel van de geschiedenis. Over interpretatie, representatie en historische realiteit.
84486: F.R. ANKERSMIT - De navel van de geschiedenis Over interpretatie representatie en historische realiteit. Historische Uitgeverij Groningen. 1990. hardcover. 335pp.
91247: WHITE LEE; EDWARDS ANN. - Conservation Research in the African Rain Forests, a technical handbook.
89854: CURT R. AND ANNE M. - Psychology and Law: Research and Application.
24709: ANNEKE VAN BAALEN, MARIJKE EKELSCHOT. - Geschiedenis van de vrouwentoekomst.
76592: ANNEMANS, GEROLF. - Operatie Vlaamse onafhankelijkheid.
91248: ANNIE GAUTIER-HION, MARC COLYN ET JEAN-PIERRE GAUTIER. - Histoire naturelle des primates d'Afrique Centrale. With the CD.
39285: ANNINK, R.A.P. - Verzelfstandiging. Strategische en organisatorische overwegingen voor het zelfstandig maken van concerndochters.
39221: ANNINK, DAVID EN JOHN MAK. - Handleiding Duurzame Woningbouw.
83515: G.E. BRINK;L. KRIJGER-ANNOKKEE - Moussault's snoeiboek 1980. Moussault Baarn. Hardcover. 342pp. Illustr.
63455: ANON. - Det Arnamagnaeanske Haandskrift 81a Fol. (Skálholtsbók yngsta) indeholdende Sverris Saga, Böglunga Sogur, Hákonar Saga Hákonarsonar. Udgivet af Kildeskriftfondet ved A. Kjaer. Tredie hefte.
78239: STEVE WILSON;ANON - Classic British Motorcycles The Cutting Edge: Fast Road Bikes 1950 to 1975. Salamander Books. 1998. Hardcover with d.j. 128pp. Illustr.
56948: ANON. - Les Relations Littéraires Franco-Scandinaves au Moyen Age. Actes du Colloque de Liège (avril 1972).
17521: ANRICK, C. - Arets Bilder - STF:s julbok 1939.
17473: ANRICK, C. - Arets bilder - STF:s julbok 1936.
92568: C. VAN ANROOIJ - H(erkennen), 50 jaar Philips Nijmegen 2003. Philips Semiconductors Nijmegen. Hardcover. 263pp. Illustr.
51188: ANS VAN DER GRAAFF;CHADD, R. WARREN - Gezonde spieren, botten en gewrichten Reader's Digest
47266: MARIEKE ANSCHÜTZ - Over religieuze opvoeding Uitgeverij Christofoor
47991: MARIEKE ANSCHÜTZ - Over religieuze opvoeding Uitgeverij Christofoor
67621: ANTON VAN DEN HORST;B.J.J. ANSINK - Afasie 1988. Boom Meppel. 90pp. Naamstempel op schutblad, verder goed.
44220: ANSINK, ANCA. - Het plaveiselcelcarcinoom van de vulva. Etiologie, therapie en prognose. Squamous cell carcinoma of the vulva. Proefschrift. Utrecht.
61037: MILO ANSTADT - Polen en Joden 1989. Contact, Amsterdam. 169pp.
24049: ANSTADT, MILO. - Met rede der wanhoop. Cultuurpolitiek in perspectief.
71507: MILO ANSTADT - Scheuren in de heksenketel Contact. 1993. 204pp.
51640: MILO ANSTADT - Niets gaat voorbij Pandora- & Poema Pockets
47255: SERA ANSTADT - Al mijn vrienden zijn gek
61430: MILO ANSTADT - Scheuren in de heksenketel 1993. Contact Amsterdam. 204pp. Plaats en naam met pen op titelpagina geschreven.
31551: ANSTADT, MILO. - Op zoek naar een mentaliteit.
34298: ANSTRUTHER, IAN. - The Knight and the Umbrella. An Account of The Eglinton Tournament 1839.
75069: BERND HANSJURGENS;MARIANNE STRUNZ;RALF ANTES - Permit Trading In Different Applications Hansjurgen, Bernd., Ralf Antes and Marianne Strunz. 2011. Routledge. Hardcover. xxi,334pp. References. Index. Routledge Explorations in Environmental Economics. Volume 33.
91782: ANTES, HORST.KLAUS GALLWITZ. - Antes Bilder. 1965 - 1971. Text in German, French and English.
31055: ANTHEUNISSEN, W. - Erasmus: Een historische schets van Renaissance en Humanisme.
46125: ANTHONY, SYLVIA. - The Discovery of Death in Childhood and After.
44298: ANTHONY, ROBERT N., JAMES S. REECE. - Accounting Text and Case.
39428: ANTHONY, ROBERT N. - Management Accounting. Text and Cases.
847: ANTIER, JEAN-JACQUES. - De Pelgrimage weer ontdekt.
80410: ZISCHKA ANTON. - Alarm voor het avondland.
92017: ANTON DE JAGER, PAUL OP DE COUL, LEO SAMAMA. - Duizend kleuren van muziek. Leven en werk van Hendrik Andriessen.
78708: JAN WIESE;A. ANTONCZYK - Retrospectief onderzoek naar de effectiviteit van de Moermantherapie bij kankerpatienten Sdu. 1991. Paperback. 597,186pp. Omslag licht vlekkig verder goed.
74071: PAOLA ANTONELLI - Humble Masterpieces 100 everyday marvels of design. 209pp. Illustr.
73959: PAOLA ANTONELLI - Workspheres Design and Contemporary Work Styles. 223pp. Illustr. Frontcover damaged. Internal good state.
73825: GREGORY BALL;PAOLA ANTONELLI - Interieur 98 Licht/Light & Design. St.Interieur. 1998. paperback. 127pp. Illustr.
39275: ANTONI, NILS. - Functiestoornis in menselijke organen. (orgaanneurosen). De Mens en zijn Boeken Algemene Bibliotheek No. 6.
34956: ANTONI, NILS. - Een boek ober zenuwen. Leiden.
13362: ANTONIDES, GERRIT. - The Lifetime of a Durable Good. An Economic Psychological Approach. Theory and Decision Library. Ed.: W.Leinfellner and G.Eberlein. Series A: Philosophy and Methodology of the Social Sciences. Volume 12.
90618: R. ANTONISSE - De kroon op het Deltaplan R. Antonisse. 1986. Elsevier. Hardcover met stofomslag. 224pp. Illustr.
79663: RINUS ANTONISSE - Energie in wisselend tij : de openbare energievoorziening in Zuidwest-Nederland PZEM. N.V. Delta Nutsbedrijven Middelburg. 1991. Hardcover met stofomslag. 128pp. Illustr.
49745: RINUS ANTONISSE - De kroon op het Deltaplan : stormvloedkering Oosterschelde : het grootste waterbouwproject aller tijden
52156: PIEN ANTONISSE - Vrouwen tegen de verdrukking in
87067: ANTONISSE, R., EN B. JANSEN - Zeeland uit de krant. 225 jaar PZC.
40755: ANTONOVA, IRINA., ANDREI VOZNESENSKY, AND MARINA BESSONOVA. CONTRIBUTORS. - Chagall Discovered. From Russian and Private Collections.
39185: ANTONOWA, IRINA UND JÖRN MERKERT. HRSG. - Berlin. Moskau. 1900 - 1950.
57523: ANTONS, KLAUS. - Groepsdynamika in praktijk. Gestruktureerde oefeningen en technieken. Vertaling en bewerking Jan Remmerswaal.
37781: ANTONS, KLAUS. - Groepsdynamika in praktijk. Gestruktureerde oefeningen en technieken.
74854: KIKI KENNEDY-DAY;C. ANTONS;CHRISTOPH ANTONS - Law And Development In East And South-East Asia 2003. Routledge. Hardcover. 387pp. References.
57035: ANTONSEN, ELMER H. - Bibliographie der Runeninschriften nach Fundorten. Part 1: Die Runeninschriften der Britischen Inseln.
82772: HOPKINS ANTONY. - Understanding Music.
26915: SAMENGESTELD DOOR DE AFDELING VOERTUIGTECHNISCHE VOORLICHTING VAN DE ANWB. - Caravans. Veel nuttige gegevens over constructie en gebruik.
54539: ANWB - Boer zoekt vrouw / 1 Groente & fruit Anwb Media Boeken
82676: AOKI, MASANAO. - Optimization of Stochastic Systems: Topics in Discrete-Time Systems. Mathematics in Science & Engineering Series, Volume 32 Library stamps/marks on first free endpaperand titlepage. Text clean.
74990: HIROSHI AOYAGI - Islands Of Eight Million Smiles: Idol Performance And Symbolic Production In Contemporary Japan 2005.Harvard University Press . Hardcover with d.j. xvi,290pp. references. Index.
78235: HARM EDENS;GER APELDOORN - Gebruiksaanwijzing van de man Prometheus. 3e druk, 2008. Paperback.226pp. Illustr.
47088: APELT, W.: - Geschichte der Weimarer Verfassung.
74901: PAOLO APOLITO - The Internet And The Madonna Religious Visionary Experience on the Web. 2005. Hardcover with d.j. x,282pp. Index.
55267: APOLLINAIRE, GUILLAUME. - Calligrammes. Dessins de La Fresnaye. This is No.:1127.
86906: APOLLONIUS RHODIUS ,AUGUST WELLAUE, APOLLONII RHODII. - Apollonii Rhodii Argonautica: Ad Fidem Librorum Manuscriptorum Et Editionum Antiquarum Recensuit, Integram Lectionis Varietatem Et Annotationes Adiecit, Scholia Aucta Et Emendata Indicesque Locupletissiomos Addidit, Volumen Prius and Secundum. 2 volumes. Library stamp on first free endpaper, ticket below on spine. Hleather, titel in gold on spine, slightly rubbed.
82642: APOSTOL, TOM M. - Calculus, Vol. 1 and 2. Second Edition. 1: One-Variable Calculus, with an Introduction to Linear Algebra. 2:Multi-Variable Calculus and Linear Algebra with Applications to Differential Equations and Probability. Second Edition. Reprinted.
74506: KRISHNARAO APPASANI - Rna Interference Technology From Basic Science to Drug Development. Forewords by Andrew Fire and Marshall Nirenberg. 2005. Hardcover. xxxiii,510pp. References. Index.
23950: APPEL, WALTER A. - Bioritmiek. Begrijp en voorspel uw levensritme.
91121: H. MUIJEN;T. DE COCK BUNING;GERALD APPEL - Hoe word je wijzer als je ruim denkt ? Muijen, Heidi, e.a. VU Uitgeverij. 2004. Paperback. 160pp.
90317: H. MUIJEN;T. DE COCK BUNING;GERALD APPEL - Hoe word je wijzer als je ruim denkt ? Heidi Muijen , e.a. 2004, VU Uitgeverij. Paperback. 160pp.
80971: APPEL, KAREL. - Karel Appel over Karel Appel
35372: APPEL, REINHARD (HRSG). - Es wird nicht mehr zurückgeschossen. Erinnerungen an das Kriegsende 1945.
1154: APPELDOORN, S.G. - Devaluatie, een Landsgevaar! Antwoord aan den Heer E.D.van Walree.
51467: AHARON APPELFELD - Badenheim 1939 Ambo
47596: J. RISPENS;J.J.F. SCHROOTS;P.N. APPELHOF - Diagnostiek in het onderwijs Swets & Zeitlinger
64175: HANS APPELMAN - En nu aan het werk! Bruna, 1995. 125pp.
41003: APPELMAN, OLGA EN MARC A VISSER. : COÖRDINATIE. BIJDRAGEN VAN: MARGREETH DE BOER. HENDRIK BATTJES, E.A. - Purmer-Meer. Ontwerpen aan de Purmer als bundelingsgebied in het Nationaal Landschap Laag Holland. Uitgave in drie delen. 1: Het Concept. 2: Het Atelier. 3: De soet stemmende swaen van Waterlant.
37581: APPELMAN, MARJA., ANDRIES VAN DEN BROEK. - Boek en markt. Effectiviteit en effiëntie van de vaste boekenprijs.
85555: APPIANUS. - Appiani Alexandrini Romanarum historiarum quae supersunt : Graece et Latine cum indicibus. Greek and Latin in parallel columns. Hleather. Library stamp on titelpage. Good state.
61574: LISA APPIGNANESI - Alles Over De Liefde Anatomie van een onbeheersbare emotie. Bezige Bij Amsterdam. 456pp.
61576: LISA APPIGNANESI - Alles Over De Liefde Anatomie van een onbeheersbare emotie. Bezige Bij Amsterdam. 456pp.
86115: SARA MAITLAND;LISA APPIGNANESI - Internationale rushdie-dossier 1989. Van Gennep. Paperback. 221pp.
60011: GEORGE APPLETON;APPLETON - Oxford Book Of Prayer C Oxford University Press
94313: APULEIUS - Apuleius. Vertaald: Stefan van den Broeck. 1988. HouteKiet. Paperback. 244pp. Metamorfosen
83782: APULEIUS - De gouden ezel Metamorphosen. Vertaald door M.A.Schwarz.Athenaeum-Polak & Van Gennep. 2e druk, 1989. Hardcover met licht vuil stofomslag. 223pp.
57946: APULEIUS. - De gouden ezel. Metamorphosen. Roman. Vertaald ddor M.A. Schwartz.
82457: APULEIUS. - De Gouden Ezel. Metamorphosen. Vertaald door M.A. Schwartz.
82288: AQUIN, THOMAS VON . - Über Seiendes und Wesenheit. De Ente et Essentia. lateinisch-deutsch.
63771: L. AQUINA - Voetbal Jaarboek . 2003/2004. 286pp. Illustr.
90643: R.A. TE VELDE;THOMAS VAN AQUINO - DEUGDEN VAN DE MENS R.A. te Velde. Thomas van Aquino De Virtutibus in communi. Ambo. 1`995. Paperback. 163pp.
93675: RUDI TE VELDE;T. VAN AQUINO - Rudi te Velde. Over waarheid [Q.D De veritate q.1] 2006. Valkhof Pers. Paperback. 255pp. Thomas Van Aquino
68207: INSTITUTE DU MONDE ARABE. - Ecrivains arabes d'hier et dáujourd'hui. Sindbad.1996. Pap. 142pp.
73895: R. ARAD - Spoon Terragni, Emillia, Victoria Clarke, a.o. 444pp. Illustr.
74451: MAMIKO YOKOI-ARAI - Financial Stability Issues The Case of East Asia. Kluwer Law. 2002. Hardcover. xxv,365pp. Bibliogr. Index. International Banking, Finance and Economic Law Series. Volume 24.
43068: ARAMIJAN, L.H. - Measuring supply chain performance in the agri-food sector . Proefschrift.Wageningen Universiteit.
39969: ARANGO, ARIEL C. - Dirty Words: Psychoanalytic insights.
34901: ARBIB, MICHAEL A. - Computers en de cybernetische samenleving.
25946: ARBÓ, SEBASTIÁN JUAN. - Cervantes. Uit het spaans vertaald door Dr. G.C. Mohr-Horsman. Voorwoord van Prof. Dr. C.F.A. van Dam. Geïllustreerd.
25894: TRANSLATED BY SIR RICHARD BURTON AND F.F. ARBUTHNOT. - The kama sutra of vatsyayana. Edited with a preface by W.G. Archer, introduction by K.M. Panikkar.
94785: ARCANGELI, FRANCESCO. - Graham Sutherland.
92663: K. ARCARTI - Handlijnkunde voor beginners K. Arcarti. 1997. Nederlandse Boekproducties. Paperback. 112pp.
62761: KRISTYNA ARCARTI - The Healing Powers of Plants titelpagina uitgeknipt. licht nbeschadigd. Inhoud redelijk. 108pp.
51205: ISABEL GONZALEZ;GUIDO VENNIX;NIENKE NOORMAN;SANTIAGO ARCAS;JOSE FERNANDO ARCAS - Perspectief Konemann
53692: ARCHAIVARIUS;ARCHAIVARIUS - De misselijkste grappen
47947: PIETRO ARCHIATI - Chaos en hoop Vrij Geestesleven. Eerste druk, 1998. Bibliotheekstempel op schutblad. Met cellotape een lettercode op onderzijde rug aangebracht.
89364: MAGDALENA DROSTE; BAUHAUS-ARCHIEF. - Bauhaus 1919-1933. nederlandstalige editie.
78748: ARCHITECT - Nederlandse architecten / Dutch Architects 3, 1997. BIS Publishers. Illustr. 259pp.
78746: ARCHITECTEN - Nederlandse architecten / Dutch Architects 2, 1996. BIS Publishers. Hardcover. 375pp. Illustr.
73753: KIRSTEN SCHIPPER;BENTHEM CROUWEL ARCHITEKTEN - BC AD 1979-2009. Uitgeverij 010. 511pp. Illustr.
72446: ARJUNA NICK ARDAGH - Relaxing Into Clear Seeing second edition 1998. xv,366pp.
72447: ARJUNA NICK ARDAGH - How about Now? Satsang with Arjuna. xiv,173pp.
44649: ARDENER, SHIRLEY. - Defining Females. The Nature of Women in Society. Cross-Cultural Perspectives on Women Volume 4.
86868: ARDENNE, V.B. VAN., E.A. - Den Haag energiek. Hoofdstukken uit de geschiedenis van de energievoorziening in Den Haag.
64582: D' ARDENNE, S.R.T.O. & DOBSON, E.J. - Seinte Katerine. Re-edited from MS Bodley 34 and the other manuscripts.
24223: ARDREY, ROBERT. - De mens. Bij de wilde beesten af. Een persoonlijk onderzoek naar de evolutionaire oorsprong van orde en wanorde.
81528: FRANCA ARDUINI;ARDUINI ARDUINI - The Shape Of The Book from Roll to Codex. Mandragora. 2008. Paperback. 95pp. Text in English. Naam met pen op schutblad.
34423: AREM, JOEL E. - Color Encyclopedia of Gemstones.
18062: AREND, J.P. - Die wirkliche Mechanik des Geschehens im Lebenden und Toten.
93974: G.J. ARENDS - Bouwtechniek in Nederland 5. G.J. Arends. 1994. Delftse Universitaire Pers. Paperback. 279pp. Illustr. Naam met pen op titelpagina. 5 Sluizen en stuwen Bouwtechniek in Nederland
59297: ARENDS, LIDIA R. - Multivariate meta-analysis: modelling the heterogeneity. Mixing apples and oranges: dangerous or delicious? Proefschrift. Erasmus Universiteit Rotterdam.
10364: ARENDS, JOHAN B.A.M. - Analysis of Partial Motor Epilepsy in Rats and the effect of Anticonvulsant Drugs.
48196: LYDIA WIERDA;LIDA ARENDS - Persoonlijk Support / Adviesboek III / druk 1 Kluwer
48436: HENK SCHAAF;H. SCHAAF;LIDA ARENDS - Secretaresse Assistent / druk 1 Kluwer
81000: ARENDSEN, GERRY. E.A. - De goede woning. Doetinchem, 1920-1998.
91909: ARENDT, HANNAH, UWE JOHNSON. - Der Briefwechsel ; 1967 - 1975. Hrsg. von Eberhard Fahlke und Thomas Wild.
34905: ARENS, ALVIN A., JAMES K.LOEBBECKE. - Auditing: An Integrated Approach.
30315: ARENS, AGNES. ANJA MEULENBELT, MARIJKE RAWIE, YNSKE RODENHUIS. SAMENSTELLING. - Gelukkig kan je er nu over praten. Naar aanleiding van het TV-programma Ot.en hoe zit het nou met Sien?
22040: ARENTS, PROSPER. - Flemisch Writers Translated (1830-1931) Bibliographical Essay. Introduced by emmanuel de Bom.
46630: ARETZ, ELMAR: - Die Stellung des Aachener Marienstifts im Lütticher Diözesanverband (Diss.)Köln, 1966
54926: ARGAN, GIULIO C. - The Renaissance City. Series: Planning and Cities.
74537: EMILIOS ARGOULEAS - The Mechanics and Regulation of Market Abuse A Legal and Economic Analysis. 2005. Hardcover with d.j. lv,517pp. Index.
82234: J. ARGUELLES - Mandala 1980. Hardcover zonder stofomslag. 135pp. Illustr. Naam met pen op binnenkant voorplat.
68091: ARGY, VICTOR. - The Postwar International Money Crisis. An Analysis. London. George Alle & Unwin. second impression 1985. Paperback. Slightly dameged/used. x,438pp.
54983: ARGYLE, MICHAEL. - Social Interaction.
39392: ARGYLE, MICHAEL. - De psychologie van het intermenselijk gedrag.
38172: ARGYLE, MICHAEL. - DE psychologie van het intermenselijk gedrag.
75021: SYED FARID ALATAS;JAN VAN BREMEN;EYAL BEN-ARI - Asian Anthropology Edited by Jan van Bremen, Eyal Ben-Ari and Syed Farid Alatas. Routledge. 2005. Hardcover. xi,249pp. References. Index. Anthropology od Asia Series.
25608: ARIAENS, ANTOON. - Dante en de kerk.
55351: ARIAS, PAOLO ENRICO., MAX HIRMER. - Tausen Jahre Griechische Vasenkunst. Aufnahmen von Max Hirner.
48760: RON ARIAS - Gevangenen van de zee
34189: ARICHEA, DANIEL C.JR. AND EUGENE A. NIDA. - A Translator's Handbook on Paul's Letter to the Galatians.
69241: SCHOOR ARIE VAN DER, - Het ontstaan van de middeleeuwse stad Rotterdam, Nederzettingsgeschiedenis in het Maas-Merwedegebied van ca. 400 tot 1400. 1992. Canaletto Alphen aan den Rijn. 226pp.
22811: ARIËNS KAPPERS - VON REDEN, SIBYLLE. - Het raadsel der etruriërs.
86734: ARIES, PHILIPPE. - Geschichte des Todes.
86738: ARIES, PHILIPPE. - Western Attitudes Toward Death: From the Middle Ages to the Present.
52973: PHILIPPE ARIES - Het beeld van de dood Plaatsnaam, datum en naam met pen op titelpagina geschreven. Enkele pagina's met kleine aantekeningen.
51195: PHILIPPE ARIES - Het beeld van de dood
42881: ARIES-KRONENBURG, N.A.E. - Properties of epoxide hydrolase from the yeast Rhodotorula glutinis . Proefschrift.Wageningen Universiteit.
78388: PHILIPPE ARIES;PHILIPPE ARIES - De ontdekking van het kind Sociale Geschiedenis van School & Gezin. Bert Bakker. 1987. Paperback, leesvouw rug. 415pp. illustr.
20101: ARIÈS, PHILIPPE AND ANDRÉ BÉJIN. EDITED. - Western Sexuality. Practice and Precept in Past and Present Times. Translated by Anthony Forster.
62645: PHILIPPE ARIES - Het beeld van de dood 1987. SUN Nijmegen. 240pp. Illustr.
93148: ARIES, PHILIPPE. - De ontdekking van het kind, Sociale Geschiedenis van School en Gezin.
93133: PRINS ARIJ. - De heilige tocht. Grote Belletrie Serie. Oplage 1500 exx.
93775: ARIJS - Arijs, Marijke. 1995. Manteau. Paperback. 115pp. IN EEN DORPJE VAN LA MANCHA
70257: FRANK MARTINUS ARION - Intimiteiten van het schrijven 141pp. Hardcover met stofomslag.
39218: ARIS, PEPITA. INGELEID. - Koken met smaak. Gember.
88623: PEPITA ARIS - De Spaanse Keuken Pepita Aris. 2e druk, 2006. Veltman Uitgevers. Hardcover met stofomslag. 256pp. Illiustr.
85564: ARISTOPHANES. RICHTER, JULIUS, ED. - Aristophanis Vespae. Edidit Julius Richter. Ex-Library Gymnasuim Zutphen, with stamp on title page and name below on spine. Hcloth. Foxing throughout.
66757: ARISTOTELES - De Getallen En De Dingen Deel 1: Boek M. Hardcover met stofomslag. 155pp.
85557: ARISTOTELES. - De republica Atheniensium, Aristotelis qui fertur liber. Post Kenyonem ediderunt H.v.Herwerden en J.v.Leeuwen. Ex-Library Gymnasuim Zutphen, with stamp on title page and name below on spine. Hcloth. Good.
93261: ARISTOTELES. - Metaphysica A, ingeleid, vertaald en geannoteerd door dr. h. de Ley.
75442: JOE SACHS;ARISTOTLE - Aristotle's Metaphysics 2002.Green Lion Press. Paperback. lx,303pp. Bibliogr. Index.
67543: G. E. R. LLOYD;ARISTOTLE - Aristotle The Growth & Structure of his Thought. reprinted 1988. xiii,324pp. Naamstempel op schutblad. Enkele pen onderstrepingen in de tekst.
58321: HUGH TREDENNICK;??ARISTOTLE - Ethics (the Nicomachean Ethics) Reprinted 1987. 383pp.
58318: ARISTOTLE - De Anima 1e druk, 1986. Translated, with an introduction and notes, by Hugh Lawson-Tancred.253pp.
71199: FRANCIS VAN ARKEL - Rotterdam, de stad en de rivier en Han van der Horst. 119pp. Illustr.
90731: FRANCIS VAN ARKEL - Montignac met stokjes Francis van Arkel. 120 recepten uit de Oosterse keuken. 1998. Artulen. Paperback. 127pp. Illustr.
41554: ARKEL, A.E. VAN. - Moleculen en kristallen van Ionenvernindingen. In de anorganische chemie.
27509: ARKEL, A.E. VAN. - Moleculen en kristallen. In de anorganische chemie.
61610: ARKEL, D. VAN. E.A. - Van Oost naar West. Racisme als mondiaal verschijnsel.
81436: FRANCIS VAN ARKEL - Rotterdam, de stad en de rivier Tekst: Han van der Hordt. Fotografie: Freek van Arkel. Scriptum. 116pp. Zonder jaar. Illustr.
50945: HENK VAN ARKEL - Arm door geld / druk 1 Uitgeverij Arkel
50970: HENK VAN ARKEL - Het gelijk van het genoeg
56454: FRANCIS VAN ARKEL - Winter ! ImageBooks/Allmedia
78509: FRANCIS VAN ARKEL - Montignac op klompen 1998. Artulen. Paperback. 127pp. Illustr.
37521: ARKEL, HENKVAN EN CAMILO RAMADA. - Arm door Geld. Maar ook. Nieuwe kansen op bevrijding van de globaliseringsmachine.
62594: J. DE JONG;J. VAN ARKEL - In de kaart gekeken 1995. SMO.100pp.
38020: ARKEMA, N., G.VAN DEN BERGH, E.A. - Mr,. P.J.Oud gezien door zijn tijdgenoten.
46442: ARLT, JOCHEN: - Toni May, Kölner Köpfe - Kölner Skizzen.
22532: ARMAND, RICHARD., ROBERT LATTÈS, JACQUES LESOURNE. - Die Industrialisierun des Geistyes. Eine europäische Antwort aud die amerikanischje Herausforderung.
69444: JOHN HEYMANS;ARMANDO - Het plechtige gebouw 1992. De Drijvende Dobber. Van Wijnen. Hardcover met aan randen beschadigd stofomslag. 63pp.
82793: ARMANDO. GRISEBACH, L. - Beeldhouwer Armando. Oeuvrecatalogus bronssculpturen 1988-2006. Bildhauer Armando. Werkverzeichnis der Bronzeskulpturen 1988-2006. Sculptor Armando. Ouevre catalogue of the bronze sculptures 1988-2006.
78765: GUNTHER GERCKEN;ARMANDO - Armando Die Berliner Jahre. Mit einem Essay von Gunther Gecken. SDU Publishers Den Haag. 1989. Hardcover with d.j. 147pp. Illustre. Text in German.
89805: RIGOBELLO ARMANDO. - Die Grenzen des Transzendentalen bei Kant.
70128: ARMANDO - De Haperende Schepping 125pp.
70131: ARMANDO - Soms 141pp.
70178: ARMANDO - De heideweg 80pp.
70186: ARMANDO - We waren zo heerlijk jong Duitse herinneringen. 1999. 187pp.
85222: ARMISTEAD, J. M. - The First English Novelists: Essays in Understanding: Honoring the Retirement of Percy G. Adams. Tennessee Studies in Literature Volume 29 .
32809: ARMITAGE, P. - Statistical Methods in Medical Research.
67541: A.HILARY ARMSTRONG - An Introduction To Ancient Philosophy Reprinted 1981. xviii,242pp. 8 pages with pen underlinigs
83871: GARY ARMSTRONG - Principles of Marketing and Philip Kotler. Prentice Hall. 2001. Hardcover. xv,785pp. Appendix. Met de CD-Rom.
84567: KAREN ARMSTRONG - De Bijbel Mets & Schilt. 2007. Hardcover met stofomslag. 261pp.
74957: T. ARMSTRONG - Modernism 2005. Paperback. x,176pp. References. Index.
59895: KAREN ARMSTRONG - A History Of God: The 4,000-Year Quest Of Judaism, Christianity And Islam Ballantine Books
84402: K. ARMSTRONG - De Grote Transformatie Het grote begin van onze religieuze tradities. Amsterdam, De Bezige Bij. 2005. Hardcover met stofomslag. 544pp.
63575: KAREN ARMSTRONG - De strijd om God 1e druk, 2000. 493pp.
51413: KAREN ARMSTRONG - Geschiedenis van god Ambo/Anthos Uitgevers
51417: KAREN ARMSTRONG - Wenteltrap De Bezige Bij
54772: KAREN ARMSTRONG - Door de nauwe poort Ambo/Anthos Uitgevers
55647: KAREN ARMSTRONG - Geschiedenis van god Ambo/Anthos Uitgevers
58126: KAREN ARMSTRONG - De strijd om God 493pp. Leesvouwen rug verder goed.
37391: ARMSTRONG, HERBERT W. - The United States and Britain in Prophecy.
34132: ARMSTRONG, H.C. - Lord of Arabia. Ibn Saud. An Intimate Study of a King.
67816: D. M. ARMSTRONG;A. H. ARMSTRONG - The Cambridge History Of Later Greek And Early Medieval Philosophy reprinted 1980. Hardcover. xvi,714pp. Naamstempel op schutblad.
89049: ARMSTRONG, DANIEL AND SCHOONEVELD, C. H. VAN. - Roman Jakobson: Echoes of His Scholarship.
88891: K. ARMSTRONG - De grote transformatie K. Armstrong. Het begin van onze religieuze traditie. 5e druk, 2006. Bezige Bij. Paperback. 544pp. datum met pen op titelpagina.
88382: K. ARMSTRONG - JERUZALEM MIDPRICE K. Armstrong. Een geschiedenis van de Heilige stad. 2e druk, 998. Anthos. Paperback, leesvouwen rug. 530pp.
87221: ARNAUD, JEAN-LOUIS. JACQUES SANTER. JACQUES DELORS. - La Commission europeenne a l'ecoute du changement . Collection Politique europeenne.
76192: ARNAUT, KAREL. - Ten Westen! Activisme, migratie en subalterniteit in Ivoorkust. paul Verbraeken lezing 2010. BUB Press.
86570: ARNDORFER, MANFRED. - Abraham a Sancta Clara: Eine Ausstellung der Badischen Landesbibliothek und der Wiener Stadt- und Landesbibliothek ; Ausstellungskatalog.
49925: KARIN ARNDT - De eerste man in mijn leven
84207: ARNDT, J.L. - Genese en psychotherapie der neurose.
64197: KARIN ARNDT - De eerste man in mijn leven 1986. BZZToH. 134pp.
35112: ARNELL, SIGRID. - Myelography with water-soluble contrast, with special regard to the normal Roentgenpicture. Acta Radiologica Supplementum LXXV.
38426: ALFRED RITTER VON ARNETH. - Joseph II. Und Katharina von Rusland. Ihr Briefwechsel/
17052: ARNKEN, R. - De ontwikkeling van het vliegtuig en indeeling van Vliegtuigtypen. Deel uit de Technische Bibliotheek JHG.
91938: SCHMIDT ARNO. - Bargfelder Ausgabe der Werke Arno Schmidts. Haffmans Verlag, Zürich 1986 ff. Von der Arno Schmidt Stiftung herausgegebene 17 bändige Gesamtausgabe. Mit:Briefe 1,2,3,5 (von 5), 4 von 5 Banden. Total 21 Banden. Werke: I :band 1-4 ; II: Band 1-3 ; III: 1-4; IV: 1-4. Briefe: 1,2,3,5. Es fehlt Band 4. Leinen Banden. Werke 4 und Supplement Banden in schuber.
91891: ARNOLD, WILHELM HANS JÜRGEN EYSENCK UND RICHARD MEILI. - Konvolut 3 Bände Lexikon der Psychologie. Band 1 bis 3. Neuausgabe.Band 1 A-Gyrus. Band 2 H - Psychodiagnostik. Band 3 Psychodrama bis ZZ. 3 volumes.
91995: HEERTJE ARNOLD. - Schumpeter's Vision: Capitalism, Socialism and Democracy afther 40 years.
91271: ARNOLD,E.N., J.A.BURTON & D.W.OVENDEN. - Elseviers reptielen- en amfibieëngids. Alle in Europa voorkomende soorten.
243: ARNOLD, HEINZ LUDWIG. HRSG. - Günter grass. Text+Kritik. Zeitschrift für Literatur. 1/1a.
82405: ARNOLD, PAUL. - Das Totenbuch der Maya.
71064: EDWIN ARNOLD - Het Licht van Azie Leven en leer van Gautama Boeddha. 2e druk, 1991. Ankh Hermes. Hardcover met stofomslag. 172pp.
46270: ARNOLD, PAUL. - Das Totenbuch der Maya.
21582: ARNOLD, C.J.W.H. - Apeldoorn in opkomst. De ontwikkeling van dorp en gemeente in de eerste helft van de negentiende eeuw. The rise of Apelddorn. The development of the village and the municipality in the first half of the nineteenth century (with a summary in English).
87101: ARNOLD, BERND., A.O. - Signs of the Times-Tick-Talk: a Timely Book.
36643: ARNOLDI, FRANK. - Met pijp en stift. Handleiding voor de grimeerkunst. No.1 van de Serie: Onder de Schijnwerper. Met vele illustraties en een tweetal uittrekvellen van grimeringen in serieverband.
24419: ARNOLDI, FRANK. - Wat, waarom en hoe? Practische wenken en raadgevingen voor het dilettanten - tooneel. Met vele modellen en afbeeldingen en een illustratie in driekleurendruk.
83972: HENRI ARNOLDUS - Onderdak 5000 wonen in de Lage Landen. door Honore Rottier. Gaade Uitgevers. 1988. Hardcover met stofomslag. 272pp.
72440: PAUL ARNOLDUSSEN - Amsterdams mooiste straat 239pp. Vouw in het schutblad, verder goed.
84132: MARJA BAETEN;PAUL ARNOLDUSSEN - Die van hiernaast en van de overkant Over Engelse drop, straf en beesten in Europa. Boekenweek 1987. Paperback. 80pp.
91335: ARNONI, M.S. - In plaats van ideologie.
88340: ARNOT - Voetnoten Arnot, Michelle. 1987. Bigot & Van Rossum. Paperback. 150pp.
86874: MOLENAAR. ARNOUT. - Bakens verzetten. Topdiplomaat Van Roijen van schadebeperker tot conflictoplosser in de kwestie Indonesië (1945-1949).
51509: ARNSERGER, I. - Verrassende verhalen uit de geschiedenis Reader's Digest
92054: ARNTZ, WILLIAM; BETSY CHASE & MARK VICENTE. - What the Bleep Do We Know!? : Discovering the Endless Possibilities for Altering Your Everyday Reality.
89467: ARNTZ, JOS. - De ander tegemoet. Ethische verkenningen.
21435: ARNTZ, JOS. - De ander tegemoet. Ethische verkenningen.
66748: ELAINE ARON - Hoog Sensitieve Personen In De Liefde 333pp.
41706: ARON, RAYMOND. - Mémoires.
41559: ARON, RAYMOND. - Mémoires.
60372: ARONSFELD, CAESAR C. - The Ghost of 1492. Jewish aspects of the struggle for Religious Freedom in Spain 1848-1976. Jewish Social Studies Monograph Series Number 1.
40409: ARONSIN, STINA., E.A. - De witte dame. Van oude mensen en hun zinnen. Verhalen.
38461: ARONSON, J.K. - Side Effects of Drugs. Annual 29. A Worldwide yearly survey of new data and trends in adverse drug reactions and interactions.
38462: ARONSON, J.K. - Side Effects of Drugs. Annual 22. A Worldwide yearly survey of new data and trends
54017: CAROLINE ARPS - Wij
51626: CAROLINE ARPS - Grootouders in alle soorten en maten Uitgeverij Boom
67160: S. ARROYO - De horoscoop, een energiepatroon Schors Amsterdam. 1980. paperback!. 151pp. 40 pagina's veel onderstrepingen met pen.!
76056: ARSCOTT, F.M. - Periodic Differential Equations; : an Introduction to Mathieu, Lameì, and Allied Functions. International Series of Monographs in Pure and Applied Mathematics Volume 66.
21071: ARSENAULT, BONA. - Histoire des Acadiens.
79970: ARSLAN. - Le capital: Artures ; 30 tableaux d'apres Le capital de Karl Marx. Text in French. Signed by Arslan 18 sept 75 Paris.
44443: ARSLAN, EDOARDO. - Gothic architecture in Venice. Translated by Anne Engel.
79998: ARSLAN, EDOARDO. - Gothic Architecture in Venice.
37424: ARTHUR, HELEN. - Single Malt Whisky. Alle informatie voor de liefhebber.
85169: GILBERT MARTIN . BANKS ARTHUR . - Atlas of Russian History.
56083: MAX ARTHUR - Vergeten stemmen van de Tweede wereldoorlog Boekerij
73967: J. ARTS - Marlies Dekkers d'jonge Hond. ArtEZ Press. 72pp. Illustr.
74082: J. ARTS - Marlies Dekkers d' jonge Hond. ArtEZ Press. 72pp. Illustr.
1189: ARTS, WIL. - Through a Glass, Darkly. Blurred images of cultural tradition and modernity over distance and time.
64305: T. VAN BAKEL;KLAAS ARTS - Kraepelin over zichzelf 1e druk, 2000. 223pp. Met opdracht en gesigneerd door van Bakel.
18914: ARTS, N.F.T. - Een onderzoek over het vaatstelsel van de placenta.
29789: ARTS, KLAAS; GEURTS, BART E.A. RED. - Thijs de Jong. Opstellen.
90423: HERWIG ARTS - Dus je denkt dat je een verkoper bent Video Arts. Wolters Noordhoff. 1987. Paperback. 135pp.
86325: J.M. ARTWORKS - Allemaal draken puzzelboek Rebo Productions. 2007. Hardcover. 5 puzzels met elk 48 stukjes. Compleet.
32128: ARTZ, W., R.L.F.NIENHUIS, E.A., - De Kliniek voor Inwendige Geneeskunde te Groningen in de jaren 1945-1986. Gedenkboek samengesteld uit bijdragen van medewerkers en oud-medewerkers, verschenen bij het afscheid van E.Mandema.
92512: S. VAN AS - Darmklachten S. Van As. 2005. Uitgeverij Pica. Paperback. 244pp. Gebruikssporen.
86399: AS-VIJVERS, ANNE MARGREET W. - Das Stundenbuch der Katharina von Kleve.
33192: AS, G.G.VAN. - November-Alarm. De revolutie-bedreiging in Nederland November 1918. Gedenkboek samengesteld door G.G.van As.
75147: KWAME BOTWE-ASAMOAH;BOTWE-ASAMOAH - Kwame Nkrumah'S Politico-Cultural Thought And Politics An African-Centered Paradigm for the second phase of the African Revolution. 2005. Routledge. Hardcover. xvii,242pp. References. Index.
80262: W.H. DENIER VAN DER GON. VERTALING MET INLEIDING EN EENIGE ASANTEKENINGEN. - Het Engelsche Leerlingrituaal.
66370: BERNADETTE DE WIT;WILLEMIJN VAN ASBECK - Slechte vrouwen, echte vrouwen 1996. Scheffers. 240pp.
61423: RUDIE VAN MEURS;WILLEMIJN VAN ASBECK - Hoog water de macht van de boerenrepublieken in het rivierengebied. 1996. uitgeverij Scheffers. 174pp. Illustr. Plaats en naam met pen op titelpagina geschreven.
43269: ASCH, MARGRIET VAN. - Seasonal synchronization between trophic levels under climate change. Genetic and environmental effects on winter moth egg hatching. Proefschrift. Rijksuniversiteit Groningen. NIOO Thesis 50.
42688: ASCH, MARGRIET VAN. - Seasonal synchronization between trophic levels under climate change. Genetic abd environmental effects on winter moth egg hatching. Proefschrift. Rijksuniversiteit Groningen.
86154: JOS BRINK;GIJS SCHOLTEN VAN ASCHAT - Rouw op je dak 6e druk, 2007. Lannoo. Hardcover. 93pp.
91470: ASCHERI, CARLO. - Feuerbachs Bruch mit der Spekulation. Einleitung zur kritischen Ausgabe von Feuerbach: Notwendigkeit einer Veränderung (1842).
49281: NEAL ASCHERSON - Zwarte zee Atlas
47080: ASCHWANDEN, HERBERT.: - Symbole des Lebens. Bewusstseinsanalyse eines afrikanischen Volkes.
51582: DUYGU ASENA - De vrouw heeft geen naam
54537: FRANCISCO ASENSIO CERVER;PACO ASENSIO - Interieur & design Konemann
63448: ASGRIMSSON, EYSTEIN; MAGNÚSSON, EIRÍKR (ED.) - Lilja (The Lily). An Icelandic religious poem of the fourteenth century by Eystein Asgrimsson, edited, with a metrical translation, notes, and glossary, by Eiríkr Magnússon.
54137: R. ASH - De Top 10 van alles 2008 Kosmos Uitgevers
82166: TIMOTHY GARTON ASH - In naam van Europa Duitsland en het gespleten continent. 1993. Meulenhoff. Paperback. 767pp.
54136: R. ASH - De top 10 van alles 2007 Tirion Uitgevers
57626: ASH, DOUGLAS. - How to identify English Drinking Glasses and Decanters 1680-830.
68362: TIMOTHY GARTON ASH - The Uses of Adversity ix, 277pp.
28563: ASHFORD HODGE, GABRIELLE. - Franco. A Concise Biography.
71135: GALINA ASHLEY - Zelfontplooiing door kunst, of De kunst van de zelfontplooiing 1983. Ankh Hermes.144pp.
77882: GALINA ASHLEY - Therapie. en wat dan? Therapie. en wat dan? (deel III). Het kunstwerk mens (deel IV). Ankh Hermes. 1988. Hardcover. 292pp. Illustr.
91370: ASHLEY, NANCY. - Schep je eigen werkelijkheid. Een Seth werkboek.
94653: ASHLEY, LAURA. - Complete Guide to Home Decorating.
88771: ASHLEY - THERAPIE.EN DAN ? Galina Ashley. en wat dan? [deel III]. Het kunstwerk mens[deel IV]. Ankh Hermes. 1988. Hardcover. 292pp. Illustr. Zelfontplooiing door Kunst 3 en 4.
63989: GALINA ASHLEY - Creativiteit en therapie Zelfontplooiing door kunst Boek II. 1985. Ankh hermes Deventer. Hardcover. 301pp.
63972: GALINA ASHLEY - Therapie. en wat dan? deel III. Het kunstwerk mens. Deel IV. Zelfontplooing door kunst boek III en IV. Ankh Hermes, Deventer. 1988. Hardcover. 292pp.
88335: GALINA ASHLEY - Zelfontplooiing door kunst, of De kunst van de zelfontplooiing Galina Ashley. Boek 1. 1e druk, 1983. Ankh Hermes. Hardcove raan randen licht sleets. 144pp.
56394: HANAN ASHRAWI - Deze kant van de vrede
58469: HANAN ASHRAWI - Deze kant van de vrede 1995. Forum Amsterdam. 324pp. Illustr.
58476: JOHN ASHTON - Understanding 4th Gospel P 1993 Clarendon Press Oxford. xvii,599pp. Bibliogr. Index. Leesvouwen rug.
33047: ASHTON, DORE. - Fragonard in the Universe of Painting.
57790: ASHWORTH, WILLIAM. - A short history of the International Economy since 1850.
23942: ASIMOV, ISAAC. - Morgen. 71 Toekomstbeelden van wetenschap, techniek en maatschappij.
78279: ISAAC ASIMOV - Morgen 1983. Elsevier. Paperback. 175pp.
78280: ISAAC ASIMOV - Een robot droomt 2e druk, 1987. paperback. 357pp. Illustr.
29498: ASIMOV, ISAAC. - Earth is Room Enough. Science fiction tales of our planet.
51497: E. ASJES - Aromatherapie Uitgeverij Ankh-Hermes
76648: ASMAN, W. A. H. EA. - Het Kromme-rijnlandschap, een ekologische visie, verslag van het kromme-rijnprojekt. Natuur en Milieu 4, KRP rapport 30.
58423: FAWZI AL- ASMAR - Een Arabier uit Israel 1985. Uitgeverij Cypres.218pp.
51918: ASOKANANDA - Op zoek naar het ongeluk
88143: G. VAN ASPEREN - BEDACHTE LEVEN, HET G. van Asperen. 2e druk, 1993. Boom. Paperback. 247pp.
58566: G.M. VAN ASPEREN - Het bedachte leven / druk 1 2e druk, 1993. 247pp.
74383: PATRIK ASPERS - Orderly Fashion A sociology of Markets. 2010. hardcover with d.j. x,237pp. References. Index.
39481: ASPINWALL, LISA G. AND URSULA M. STAUDINGER. EDITED. - A Psychology of Human Strenghts. Fundamental Questions and Future Directions for a Positive Pschology.
14652: ASRATJAN, E.A. - Leven en werken van I.P.Pawlow.
61569: JULIAN ASSANGE - Julian Assange - De ongeautoriseerde autobiografie De Geus, Breda. 335pp.
70105: JULIAN ASSANGE - Julian Assange - De ongeautoriseerde autobiografie Stempel " recensie exemplaar" op schutblad.335pp.
61935: JULIAN ASSANGE - Julian Assange - De ongeautoriseerde autobiografie De Geus, Breda. 335pp.
58669: E. ASSCHEMAN - Natuur op eigen erf 120pp. Illustr. 4°.
90091: ASSCHER, B.J., E.A. - Een fundament belicht. Over betrouwbaarheid, deskundigheid en traditie gevolgd door een terugblik op het verleden van het Bankiershuis MeesPierson 1720-1995.
28644: ASSCHER-PINKHOF,CLARA. - Grijze gesprekken.
94603: ASSELBERGS, GUSTAVE - SCHOOR, FRANK VAN DE. - Gustave Asselbergs en de Pop Art in Nederland.
24600: ONDER REDACTIE VAN W.J.M.A. ASSELBERGS E.A. - Karel ende elegast. Klassieken uit de nederlandse letterkunde uitgegeven in opdracht van de maatschappij der nederlandse letterkunde te Leiden. Nr. 4.
24599: ONDER REDACTIE VAN W.J.M.A. ASSELBERGS E.A. - Palet van middelnederlandse epiek. Klassieken uit de Nederlandse letterkunde uitgegeven in opdracht van de maatschappij der nederlandse letterkunde te Leiden. Nr. 19.
91692: ASSELBERGS, W.J.M.A. - Nijmeegse colleges.
76664: ASSELBERGS, A. , E.A. - msterdamse School. Nederlandse architectuur 1910-1930.
76665: ASSELBERGS, A. , E.A. - Nederlandse architectuur 1880-1930. Americana.
73891: THIJS ASSELBERGS - Archiprix 2002. 79pp. Illustr.
94747: ASSELBERGS, FONS / SCHOOR, FRANK / ROODNAT, BAS. - Robert Terwindt de schilderijen.
73622: A. VAN HERK;HANS IBELINGS;S. DE KLEIJN;B. ASSELBERGS - Van Herk & de Kleijn: Tools and Architecture 359pp. Illustr.
53194: HARRY COCK;MARIETTA JANSEN;FLIP EKKERS;DORRIT ASSELBERGS - Harry Cock & De Ploeg
63038: ASSELBERGS, W.J. M.A. - Nijmeegse Colleges.
31992: ASSELDONK, TON G.M.VAN. - Mass Individualisation. Business strategies applying networked order to create economic value in heterogeneous and unpredictable markets. Proefschrift.
32722: ASSEMA, P.T.VAN. - The development, implementation and evaluation of a community health project. Proefschrift. Rijksuniversiteit te Maastricht.
81221: ONBEKEND;MARRY ASSENBERG - Kleine Kantoren 2005. Taschen. Paperback. 189pp. Illustr.
60802: M. OFFRINGA;R.J.P.M. SCHOLTEN;W.J.J. ASSENDELFT - Inleiding in evidence-based medicine / druk 2 2e herziene druk, 2003. Bohn Stafleu van Loghum. 242pp.
11290: ASSER, H.L. - Enkele kantteekeningen op het ontwerp van Wet tot wijzing en aanvulling van de bepaling in het Burgelijk Wetboek omtrent De Vaderlijke Macht en De Voogdij en daarmede samenhangende artikelen.
33604: ASSER, W.H.D. - In solidiusm of pro parte. Een ondezoek naar de ontwikkelingsgeschiedenis van de hoofdelijke en gedeelde aansprakelijkheid van vennoten tegenover derden. Proefschrift.Proefschrift. Rijksuniversiteit te Leiden.
54368: E. ASSER - De geschiedenis van Potasch & Perlemoer
73022: ELI ASSER - Willem Parel, het jaar van de orgelman 1989. Fontein VARA. 147pp.
38028: ASSER, T.M.C. - Het Bestuur der Buitenlandsche Betrekkingen volgens het Nederlandsche Staatsregt.
51268: E. ASSHAUER - Grote meesters uit Tibet Uitgeverij Ankh-Hermes
46108: ASSINK, E. EN G. VERHOEVEN. REDACTIE. - Visies op spelling.
93882: MACHADO DE ASSIS - Machado de Assis. 4e druk, 1991. Arbeiderspers. Hardcover met stofomslag. 267pp. Posthume herinnering van bras cubas
90667: ANSELM GRÜN;FRIEDRICH ASSLÄNDER - Bezield werken Friedrich Assländer en Anselm Grün.Vanuit inzicht, compassie en aandacht. 2011. Ten Have. Paperback. 189pp.
10367: ASSMAN-HULSMANS, CLAIRE, TANJA VAN ROOSMALEN EN GEERT THOONEN(RED.). - Kinderkan-ker-sen in het onderwijs. Een breuk in het leren.aanpakken!
58930: BRITISH MEDICAL ASSOCIATION;BMA;BRITISH MEDICAL ASSOCIATION - Consent Rights and Choices in 2001. xxix,266pp. Index.
58884: BRITISH MEDICAL ASSOCIATION - Medical Ethics Today Its practice and philosophy.xxvii,374pp.
32395: THE POLISH SOCIOLOGICAL ASSOCIATION. - Polish Sociology. Selection of papers from The Polish Sociological Bulletin.
23163: INTERNATIONAL FEDERATION OF AIR LINE PILOTS ASSOCIATIONS. - Report of Meeting on Allweather Landing The Last 100 ft. Amsterdam. 16-17 October, 1962.
54177: ANNIE ASSOULINE - The Picasso Museum Kehayoff Verlag
90902: PAUL-LAURENT ASSOUN - FREUDISME, HET Paul-Laurent Assoun. 1995. Amsterdam, Boom. Paperback. 152pp.
59422: ASSU, HARRY WITH JOY INGLIS. - Assu of Cape Mudge. Recollections of a Coastal Indian Chief.
43464: AST, A. VAN. - The influence of time and severity of Striga infection on the sorghum bicolor / striga hermonthica association. Documents sur la Gestion des Ressources Tropicales. Tropical Resource Management Papers. No.77.
43439: AST, A. VAN. - The influence of time and severity of Striga infection on the sorghum bicolor / striga hermonthica association. Proefschrift. Universiteit Wageningen.
62234: AST - Milieukunde en milieubeleid werkb. / druk 1 Werkboek. J.A. van ast. H.Geerlings. Samson. Tjeenk Willink. 1993. 207pp.
31465: ASTA KASSEL UND DER GRUPPE JUSTIZ, KNAST PSYCHIATRIE GÖTTINGEN. 1978. - Asta Kassel und der Gruppe Justiz, Knast Psychiatrie Göttingen. 1978. Patienten an der Front. Oder: die verlorene Ehre der freien Advokatur und dem ganzen Dikasterium.
43499: ASTEN, P.J.A. VAN. - Soil quality and rice productivity .problems in Sahelian irrigation schemes. Documents sur la Gestion des Ressources Tropicales. Tropical Resource Management Papers. No.46.
89309: ASTER, ERNST. - Die Philosophie der Gegenwart.
57627: ASTERIUS. - Zestien preken van Asterius, Bisschop van Amaseia. Vertaald en ingeleid door F. van der Meer & G. Bartelink.
70670: ASTILL, GRENVILLE AND JOHN LANGDON. - Medieval Farming and Technology. The Impact of Agricultural Change in Northwest Europe. Technology and Change in History. Volume I. Small stamp "Duplicaat" on first free endpaper.
92493: ST ASTNY - Watervogels St Astny. 1e druk, 1987. Thieme Zutphen. Paperback. 225pp. Illustr.
74387: RADOMIR S. STANKOVIC;JAAKKO T. ASTOLA - Fundamentals of Switching Theory and Logic Design A Hands on Approach. 2006. Hardcover. 342pp. References.
75440: PETER ZADROZNY;PHILIP ASTON - J2Ee Performance Testing With Bea Weblogic Server reprinted 2002. Expert Press. Paperback. ix,464pp. Index.
34484: ASTROLOGISCHES INSTITUT. ARTHUR T.MOORE., JEAN PIERRE DUCLOS, A.O. - Grenzwissenschaftliche Bibliothek 2. Studium der Astrologie.
68292: ASTRÖM, KARL JOHAN., BJÖRN WITTENMARK. - Adaptive Control. Addison-Wesley.1989. Harcover, plastified. xiv,526pp.
74736: KARL J ASTROM - Introduction To Stochastic Control Theory 2006. Paperback. xi,299pp. Bibliogr. Index.
77309: ALAA AL ASWANI - Eigen Vuur De Geus 2011. Hardcover met stofomslag. . 222pp.
61555: ALAA AL ASWANI - Over Egypte De Geus, Breda. 285pp.
75165: ARMEN T. MARSOOBIAN;TOM ROCKMORE;TOM ROCKMORE;JOSEPH MARGOLIS;AT MARSOOBIAN AT - The Philosophical Challenge Of September 11 2005. Blackwell. Paperback. 218pp. References. Index.
75285: IAIN ATACK - The Ethics Of Peace And War 2005.Edinburgh University Press. Paperback. ix,173pp. Bibliogr. Index.
75506: IAIN ATACK - The Ethics Of Peace And War From State Security to World Community. 2005.Edinburgh University Press. Paperback. ix,173pp. Bibliogr. Index.
71812: ATEN, J.B.TH., E.A. - Straling in de samenleving. Bronnen, effecten en toepassingen van ioniserende straling. Stafleu.1981. Hardcover. xii,251pp.
44845: ATEUR, LAVI. - Koraalrifplant. Een egotriptiek.
91893: ATIK, ANNE. - Wie es war, Erinnerungen an Samuel Beckett, Mit 9 Porträtzeichnungen von Avigdor Arikha, Aus dem Englischen von Wolfgang Held.
182: NAYRA ATIYA. - Enkelringen. Egyptische vrouwen aan het wword.
16234: ATIYAH, P.S. - An Introduction to The Law of Contract. Clarendon Law Series.
71813: ATKINS, R.C. - Dr. Atkins nieuwe dieet revolutie / het dieet dat geen hongergevoel geeft en echt werkt. de Kern. 2004.
70427: ROBERT C. ATKINS - Een Leven Lang Atkins 400pp.
87694: R.C. ATKINS - Atkins' nieuwe dieet revolutie De Kern. 9e druk, 2007. Hardcover. 448pp.
74552: KIM ATKINS;KIM ATKINS - The Self And Subjectivity 2005. Blackwell. Paperback. xi,317pp. Bibliogr. Index.
50293: P.W. ATKINS - Chemische reacties / druk 1 Veen Magazines. Natuur en Techniek, Maastricht. 1993. 238pp. Hardcover met stofomslag. Illustr. 4°.
56689: ATKINS, J.W.H. (ED.). - The Owl and the Nightingale. Edited with introduction, texts, notes, translation and glossary.
81727: ROBERT C. ATKINS - Atkins' nieuwe dieet revolutie 7e druk, 2005. De Kern. Hardcover. 448pp.
14324: ATKINSON, CLARISSA W. - The Oldest Vocation. Christian Motherhood in the Middle Ages.
84478: JACQUES ATTALI - 1492 1992.Haarlem. Schuyt & Co. Paperback. 296pp.
50227: JACQUES ATTALI - 1492
54907: ATTALI, JACQUES. - 1492.
87211: ATTALI, JACQUES. - Une brève histoire de l'avenir.
93465: ATTAR, FARID-UD-DIN. - De samenspreking der vogels.
84128: F. ATTAR - Samenspreking Der Vogels 3e druk, 1977. Mirananda. Paperback. 96pp.
55147: ATTAR, FARID-UD-DIN. - De samenspreking der vogels.
75856: ATTASIO, ANDRE EN RIET VAN BLOKLAND-CRAANDIJK E.A. - Rosendaelsche Golfclub 1895-1995.
59290: ATTEMA, Y. - St. Eustatius. A short histor of the island and its monuments.
66519: M.K. GANDHI;RICHARD ATTENBOROUGH - Woorden van Gandhi 1983. Sirius en Siderius. 108pp. Schutblad wat vlekjes, verder goed.
79952: ATTENBOROUGH, RICHARD. - Richard Attenborough's Cry Freedom: A Pictorial Record.
56825: ATTENBOROUGH, F.L. (ED. & TRANS.). - The Laws of the Earliest English Kings.
42530: ATTIA, D.M.A. - Renal injury in rats .role of nitric oxide hypercholesterdemia induces. Proefschrift. Universieit Utrecht.
59424: ATTIE, DAVID. - Russian Self-Portraits.
74429: PAUL G. HIGGS;TERESA K ATTWOOD - Bioinformatics and Molecular Evolution Blackwell Publishing. 2005. paperback. xiii,365pp.
60976: JAN VAN GESTEL;J. GOLDSTEIN;L.C. ATWOOD - Taverna Koken als in een Taverna. 1996. de Lantaarn Amsterdam. 128pp. Illustr.
74195: MARGARET ATWOOD - Jaar Van De Vloed 449pp.
74158: MARGARET ATWOOD - Wenken voor de wildernis 1992. Bert Bakker. 191pp.
74168: MARGARET ATWOOD - Het leven voor de mens 1995. Bert Bakker. 345pp.
74161: MARGARET ATWOOD - Alias Grace 7e druk, 2009. 421pp.
74160: MARGARET ATWOOD - De roofbruid 1994. Bert Bakker. 427pp.
37750: ATZIONI, AMITAI. - Maatschappelijk sturen en maatschappelijk mobiliseren. Proeven van macro-sociologische analyse. Ingeleid door J.A.A. van Doorn.
34099: D'AUBIGNÉ, ROBERT MERLE. - Une Trace. Avec 9 illustrations hors texte. Signed and with dadications.
63799: JEANNINE AUBOYER - Zo leefden de Indiers in het oude India 2e druk, 1987. 327pp. Illustr. lichte leesvouwen rug.
46396: AUBOYER, JEANNINE, MICHEL BEURDELEY, A.O. - Handbuch der Formen- und Stilkunde Asien.
22060: AUBOYER, JEANNINE. - Daily Life in Ancient India. From 200 BC to AD 700. Translated from the French by Simon Watson Taylor.
36026: AUBRY, OCTAVE. - Vie privée de Napoléon.
48919: NORBERT AUBUCHON - The Anatomy Of Persuasion AMACOM. Doorlopend onderstrepingen/aantekeningen met potlood, meest in de marge. Continuing Light Underlining with lead pencil, mostly in the margin.!! verder goed.m
55569: LORNA SAINT AUBYN - Rituelen en ceremonieen voor alledag Uitgeverij Ankh-Hermes
46757: AUCH, HANS GÜNTHER.: - Wuppertaler Theaterwesen im 18. Und 19. Jahrhundert (1700-1844). (Diss.).
66272: AMELIA AUCKETT - Babymassage 1984, Bert Bakker. 125pp.
91564: AUDEN, W.H. - Brieven Uit Ijsland.
37229: AUDSLEY, GEORGE ASHDOWN. THOMAS W.CUTLER. - The Grammar of Japanese Ornament. Introduction by Charles Newton.
83631: JEAN MARIE AUEL - Aardkinderen / deel 4 dal der beloften 1e druk, 1990. Het Spectrum. Hardcover met stofomslag. 669pp.
84786: JEAN MARIE AUEL - Aardkinderen Vuurplaats In Steen Dl 5 Geb 2e druk, 2002. Bruna, Utrecht. Hardcover met stofomslag. 840pp.
63685: JEAN MARIE AUEL - De Aardkinderen / 5 Een vuurplaats in steen Deel 5. 840pp. Hardcover met aan randen beschadigd stofomslag.
64458: JEAN MARIE AUEL - Het lied van de grotten deel 6. Hardcover met stofomslag. 773pp.
85802: HANS AUER - NOOIT MEER EENDEBORST BZZToH. 1992. Paperback. 144pp.
56292: HANS AUER - Zeg nooit doei
56239: HANS AUER - Zeg nooit doei Uitgeverij Elmar
45374: AUERBACH, FELIX. - Ernst Abbe. Sein Leben, sein Wirken, seine Persönlichkeit nach den Quellen und aus eigener Erfahrung geschildert. Mit 1 Gravure, 92 textabbildungen und der Wiedergabe zweier Originalschriftstücke.
66340: JÖRG AUFENANGER - Filosofie 3e druk, 1088. Prisma pocket. 275pp.
92307: DAVID AUGSBURGER - VRIJ OM TE VERGEVEN David Augsburger. 1995. Medema. Paperback. 126pp.
47149: AUGSTEIN, R.: - Preussens Friedrich und die Deutschen.
55929: C. AUGUSTIJN - Erasmus Ambo
92438: C. AUGUSTIJN - REFORMATORICA C. Augustijn, F.G.M. Broeyer, e.a. 1996. Meinema. Paperback. 346pp. Teksten uit de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme.
76656: AUGUSTIN, ELISABETH. - Das unvollendete Leben des Malcolm X. Mit sechs Originalgraphiken von Chiron.
35321: AUGUSTINE, NORMAN R. - Augustine's Laws. And major system development programs.
90679: AURELIUS AUGUSTINUS - Liegen en leugens Aurelius Augustinus. Vertaald Vincent Hunink. 2010,. Damon. Hardcover met stofomslag. 173pp.
79925: AUGUSTINUS, AURELIUS. - Twintig preken van Aurelius Augustinus. Vertaald door G. Wijdeveld.
46581: AUGUSTONI,LUIGI, A.O. SCHRIFTLEITUNG: MATTHIAS KREUELS. - Beiträge zur Gregorianik 6.
57392: AUGUSTUS. - Meine Taten res gestae divi Augusti. Lateinisch-Griechisch-Deuts ed. Ekkehard Weber. Sonderausgabe Darmstadt. Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
41843: AUKEMA, BEREND & CHRISTIAN RIEGER. EDITED. - Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region. Volume 1. Enicocephalomorpha, Dipsocoromorpha, Nepomorpha, Gerromorpha and Leptopodomorpha.
41842: AUKEMA, BEREND & CHRISTIAN RIEGER. EDITED. - Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region. Volume 3. Cimicomorpha II.
41841: AUKEMA, BEREND & CHRISTIAN RIEGER. EDITED. - Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region. Volume 2. Cimicomorpha I.
41840: AUKEMA, BEREND & CHRISTIAN RIEGER. EDITED. - Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region. Volume 3. Cimicomorpha II.
66299: JOHN VAN AUKEN - Steeds opnieuw geboren worden 1995. Ankh-Hermes. 150pp.
71119: J. VAN AUKEN - Eindtijdverwachtingen 1997. 149pp.
25262: AUKES, H.W.F. - Het leven van Titus Brandsma.
48998: HENDRIKUS WILHELMUS FRANCISCUS AUKES - Het leven van Titus Brandsma
51411: HENDRIKUS WILHELMUS FRANCISCUS AUKES - Het leven van Titus Brandsma
78824: BRUNO AULICH - De kattenfuga 1990. Panta Rhei. Paperback, licht beschadigd. 117pp. pagina's wat vergeeld.
52093: F. AUPING - Lovers, een mannenliefde Arbeiderspers
58315: MARCUS AURELIUS - Meditations 1986. Dorset Press, New York. Translated with an Introduction by Maxwell Staniforth. 187pp. Hardcover met stofomslag.
94036: SRI AUROBINDO - Sri Aurobindo. 1e druk, 1977. Mirananda. Paperback. 97pp. Raadselachtige Wereld
86787: SRI AUROBINDO SRI AUROBINDO . - Towards Perfect Health - Selections From the Writings of Mother and Sri Aurobindo.
93260: SRI AUROBINDO. - The life divine.
94110: A.S. DALAL;AUROBINDO;SRI AUROBINDO - Sri Aurobindo. Eleventh impr. 2004. Paperback. xxxvii,179pp. Living within
32728: AUSEMS, E.M.G.TH. - Smoking Prevention. Comparing in-school, tailored out-of-scholl, and booster interventions. Proefschrift. Rijksuniversiteit te Maastricht.
82714: AUSIELLO, G., M.W. MISLOVE, P.L. SANNELLA. P.L. CURIEN. - Merci, Maurice. A mosaic in honour of Maurice Nivat. reprinted from the journal Theoretical Computers Science, Volume, 281.
12648: AUSTEDE, FRANZ. - Axiomatische Philosophie. Ein Beitrag zur Selbstkritik der Philosophie. Erfahrung und Denken. Band 10.
75294: SETH GRAHAME-SMITH;JANE AUSTEN - Pride and Prejudice and Zombies 2009.Quirk Books. Paperback. 319pp.
65303: J. AUSTEN - Emma Paperback
39163: AUSTEN, STEVE. - Marge Theater in Nederland. 10 jaar Shaffy.
85325: WELLEK RENE & WARREN AUSTIN. - Theory of Literature.
80022: CLUTTON CECIL AND NILAND AUSTIN . - The British Organ.
88822: DIANA HUTCHINSON;ONBEKEND AUTEUR - GOEDE CONDITIE IN IEDERE POSITIE Diana Hutchinson en Isabel Skypala. 1994. BZZToH. Paperback. 144pp.
17507: DIV. AUTEURS. - Wilde planten in Noord-Holland - Een onderzoek door de provincie Noord-Holland.
85704: FIONA IVANOV;DIVERSE AUTEURS - Topkoks voor Thuiskoks 3 2009. TNT Post. Hardcover. 119pp. Illustr.
17697: DIV.AUTEURS. - Lustrumboek Snellius 1970 - 1975.
17696: DIV.AUTEURS. - Lustrumboek Snellius 1975 - 1980. Geodesie is.en nog véél meer.
78364: DIVERSE AUTEURS - Van Abdijenroute Tot Whiskytrail 1e druk, 2006. Consumentenbond. Paperback. 186pp. Illustr.
17481: DIV. AUTEURS. - Opstand en vervaö - Aspecten van het dagelijkse leven in het Brugse tijdens de laatste decennia van de 16de eeuw.
17523: DIFF. AUTHORS. - Erhalten und gestalten - 75 Jahre Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz.
43184: AUW YANG, K.G. - Boundary Conditions for Cartilage Regeneration . Proefschrift. Universiteit Utrecht.
75377: FERNAND AUWERA - Brahms Voor Hitler 2003. De Prom. Paperback. 159pp. Ex-libris op schutblad geplakt.
24655: AUWERDA, RICHARD. - De kromstaf als wapen. Bisschopsbenoemingen in Nederland.
78168: AVE, JAN, VICTOR T. KING AND JOKE G. W. DE WIT . - West Kalimantan: A bibliography . Bibliographical series 13. Koninklijk instituut voor taal-, land- en volkenkunde.
30734: LORD AVEBURY. - Prehistoric Times. As illustrated by Ancient Remains and the Manners and Customs of Modern Savages. Seventh edition, Thoroughly revised and entirely reset. Photomechanic reprint of the edition of 1913.
94871: AVEDON, RICHARD. - Portraits. Essay by Harold Rosenberg.
54609: GERARD M.L. HARMANS;A. AVELITSEV - Staatsgreep in Moskou
74029: NATALIE AVELLA - Graphic Japan from woodblock and zen to manga and kawaii. 223pp. Illustr.
75872: AVENARIUS, D.A., HEINEN, H., COMMISSIE VOORBEREIDING GEDENKBOEK "100 JAAR VOLKSFEEST WINTERSWIJK", VEREENIGING VOLKSFEEST, WINTERSWIJK. - 100 jaar volksfeest Winterswijk : 1888 - 1963.
41063: AVENI, ANTHONY F. - The sky in Mayan Literature.
41009: AVENI, A.F. - World atchaeoastronomy. Selected papers from the 2nd Oxford International Conference on Archaeostronomy Held at Merida, Yucatan, Mexico. 13-17 January 1986.
27131: AVERMAETE, ROGER. JAMES ENSOR. - balises Légères. Aphorismes avec un dessin de James Ensor. Exemplaire sur Vergé blanc supérieur numérotés. No. 25. With dadication and signed by Roger Avermaete.
39909: AVERY, JEANNE. - Astrologische aspecten. Hoe de planeten het menselijk gedrag verklaren.
59395: AVI-YONAH, MICHAEL. ZVI BARAS. - The Herodian Period. The World History of the Jewish People. First Series. Ancient Tiimes. Volume seven.
94346: M.M.J. REYNERS;AVICENNA - Avicenna. Vertaald: M.M.J. Reyners. 1991. Boom. Paperback. 157pp. LEERDICHT DER GENEESKUNST
88330: M.M.J. REYNERS;AVICENNA - LEERDICHT DER GENEESKUNST Avicenna . M.M.J. Reyners. Boom. 1991. Paperback. 157pp.
89675: AVINERI, SHLOMO. - The Social and Political Thoughts of Karl Marx.
58877: ANGELA LANSBURY;MIMI AVINS - Blijf in beweging 1992. BZZToH. 158pp.
76579: AVIS, JAMES, BLOOMER, MARTIN, ESALND, GLEESON, DENIS & HODKINSON, PHIL. - Knowledge and Nationhood: Education, Politics and Work.
57872: AVNERY, URI. - Israël zonder Zionisten. Een pleidooi voor vrede in het Midden Oosten.
35769: AVNERY, URI. - Israel ohne Zionisten. Plädoyer für eine neue Staatsidee.
65593: HANS AVONTUUR - Nederland is (te) gek 1994. mingus Baarn. 200pp. Illustr.

Next 1000 books from Antiquariaat Ovidius

3/9